Nr64

Page 1

Troost bij verlies

Miet Smet over Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde & Zeveneken Juni tweeduizendveertien

Nummer 64

Wedstrijd Vaderdag

win 5 bakken Trappist (p. 36)


VERSELE-LAGA OPTILIFE PUPPY Premiumvoer voor puppy’s • Meer dan 65 % van de eiwitten is van dierlijke afkomst (Dierlijke eiwitten vormen de basis voor een gezonde hondenvoeding) • Met rijst, zonder maïs en tarwe • Vrij van glutenhoudende granen

NIEUW

ELBOX GRATIS ToRpAvV an 2,5 kg Bij aanko y Opti Life pupp

Kom met je puppy naar de winkel en ontvang

GRATIS

OPTILIFE PUPPYBOX (Optilife puppyvoeding, speeltje en kortingsbon)

GRATIS N VOEDERaTnO 12,5 kg

*Aanbod geldig van 21 mei tot 15 juni 2014 *Eén pakket per puppy *Zolang de voorraad strekt

Bij aankoop v y Opti Life pupp

HORTA LOCHRISTI | De Meyer Ruilare 123 | 9080 Lochristi | Tel 09 355 50 12 www.horta.org OPENINGSUREN: alle dagen van 9u tot 18u, gesloten op zon- & feestdagen

2 000000 001456


Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 10 000 ex. in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 9080 Lochristi - Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Concept & reclame: Sofie Hesters Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie I André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier + DenDankU Filip Naudts: fotografie I Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers Bert Vervaet: Straatnaam I Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Natuur I Hendrik Haes: Sportrubriek Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame: Sofie Hesters, Fris watervoordevis tel: 09 3568 588 - ­info@nummer9080.be Druk: Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 - 9050 Gentbrugge Verantwoordelijke uitgever: Mark Verbrugge Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volgende release

nummer 65: 25 juni 2014 I deadline adv. en info: 11 juni nummer 66: 27 aug 2013 I deadline adv. en info: 13 aug nummer 67: 24 sept 2013 I deadline adv. en info: 10 sept nummer 68: 22 okt 2014 I deadline adv. en info: 8 okt

Straatnamen door Bert Vervaet

De Kapiteinstraat, verbindt het Hoeksken met de Vierweegse. Deze straat ligt op de vroegere grens tussen Lochristi en Zaffelare maar lag oorspronkelijk bijna helemaal op het grondgebied van de gemeente Lochristi. Dit zorgde voor een eigenaardige situatie betreffende het plantrecht, dat er in bestond dat men aan de zijkant van de straat bomen mocht planten ter hoogte van zijn eigendom. In de Kapiteinstraat mocht de Lootse eigenaar bomen planten aan de overkant van de straat, dus aan de Zaffelaarse kant. Er ontstonden heel wat discussies, bijvoorbeeld over wie de weg moest herstellen, en later wie de weg moest verharden met kasseien en nog later met beton. In de oudste teksten heette deze straat de Lachauterstraat, wat teruggaat op: straat aan het bos (hout) aan de grenspaal (laak). De grenspaal op die plaats betekende in de middeleeuwen niet een grenspaal tussen Zaffelare en Lochristi, maar wel tussen Zaffelare en het grafelijk gebied waartoe Hijfte behoorde. Volgens taalkundige Maurits Gysseling is deze zeer oude naam een aanwijzing dat Zaffelare al in de 11de eeuw werd afgescheiden van het grafelijk gebied en al rond 1030 aan de Sint-Pietersabdij werd geschonken. In 1560 werd ook Hijfte afgescheiden van het grafelijk gebied en behoorde voortaan tot de Sint-Baafsheerlijkheid. In de jaren 1600 woonde in de Lachauterstraat landbouwer Laureyns de Waele (1578-1659), kapitein van de boerenwacht. In die onzekere jaren was een plaatselijke wacht belangrijk, onder meer tegen de vrijbuiters uit het noorden. Deze kapitein was tevens “costumier” (kenner van de plaatselijke wetten). Ook zijn zoon Laureyns (1614-1698) was landbouwer en kapitein, burgemeester van Lochristi, schatter van de landvruchten en ontvanger van Lochristi. De naam Kapiteinstraat ontstond in de volksmond en herinnert dus aan een vooraanstaande familie en een bewakersfunctie uit bewogen tijden. Het werd de officiële naam vanaf de jaren 1700. juni’14

3


Over troost en liefde in de politiek

Miet Smet

over Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene

W

We spreken Miet Smet op haar appartement te Lokeren, in de stille week tussen het overlijden en de uitvaart van JeanLuc Dehaene, boezemvriend vanaf het eerste uur. Zo kort na haar eigen man, Wilfried Martens, ontvalt haar een van haar allerbeste vrienden. Want jawel, vriendschap bestaat wel degelijk in de politiek. Liefde ook. En terwijl buiten de verkiezingscampagne weer danig woedt, klinkt hier vooral de stilte. De adem van de verwerking. De troost. En het is mooi, vindt Miet Smet, dat deze opdracht aan de grote staatslieden pas in de week na de verkiezingen verschijnt, als de verzoening weer wenkt i.p.v. de controverse. Want verzoenend waren haar twee helden, ten voeten uit.

4 juni’14


Interview tekst: Luc Van de Vijver

Onze deelneming bij het verlies van JeanLuc, zo kort na dat van uw eigen man, Wilfried Martens. Het moet veel pijn doen op een half jaar twee compagnons de route te verliezen. Dank je. En ja, het gemis is heel groot. Eerst Wilfried, die natuurlijk veel meer was dan een compagnon de route, hij was mijn soulmate, mijn zielsverwant. Mijn man ook. Jean-Luc was voor mij iemand die ik ook mijn hele actieve leven aan mijn zijde heb gehad, en waarvan ik wist dat hij er altijd zou zijn als ik hem nodig had. Nu dus niet meer, helaas. En ja, dat doet pijn. Veel pijn. Te meer daar ik nog volop in de rouwverwerking zit van Wilfried, de man van mijn leven. Nog alle dagen praat ik tegen hem, en ja, soms hardop ook. En hier op het appartement, al hebben we © foto: Marc Wallican hier slechts veertien dagen kunnen samenwonen, zie ik hem nog in zoveel kleine dingen. Zijn boeken (wijst een gigantische boekenkast aan), zijn bronzen borstbeeld, een kopie van het marmeren exemplaar in het parlement, zijn gekregen Raveel, zijn kledij, … Iedereen die iemand dierbaar verloren heeft, weet ongetwijfeld wat ik bedoel. De persoon die je mist is er nog altijd en overal. In alles wat je doet, ziet, zegt… ja, ik mis hem nog alle dagen.

ook veel troost. Dat je dingen hebt verwezenlijkt die je zelf de moeite vond, geeft een zekere rust. Dat was voor Wilfried zo, maar ook voor mijzelf. Zelf heb ik vooral ingezet op vrouwenrechten, alles wat maatschappelijk en sociaal-economisch was. En ja, het helpt natuurlijk dat politiek ons beider biotoop was. Wij hebben er elkaar gevonden en hebben er zoveel kunnen delen, en Wilfried zijn vrienden waren ook die van mij. Heb je nog afscheid kunnen nemen? Voor de buitenwacht kwam het overlijden van Martens en Dehaene eigenlijk toch nog als een verrassing. …(knikt)… Dat heb ik gelukkig wel kunnen doen, ja. Hij is hier gestorven, hier op het appartement… (wijst naar de slaapkamer). En te zeggen dat we hier nog maar een paar weken woonden. Zijn broers en kinderen hebben ook afscheid kunnen nemen, en dat doet deugd. Maar vergis je niet, wie stervend is, is toch vooral met zijn dood bezig… Wilfried was zich bewust tot op het einde… (krijgt het even moeilijk om erover te praten)… Ik denk dat hij alles heel goed besefte, want eind september nog, veertien dagen voor zijn overlijden, vroeg hij mij hem eens door zijn zo geliefde Meetjesland te rijden. Ergens stoppen kon niet meer, daarvoor was hij te verzwakt, maar kijken en de velden opsnuiven waar hij groot geworden was, dat kon natuurlijk wél. Hij heeft de band met zijn roots nooit verlaten. Jaarlijks, ging hij met de familie ook nog naar het graf van zijn ouders daar. Het Meetjesland én Gent, daar hield hij zo heel erg van. En verder weet ik dat Wilfried een zeer gelovig man was die ook daaruit kracht putte. In zijn visie stond de C van christelijk steeds centraal. Hij was een overtuigd christen, maar met een grote openheid naar anderen toe: naar moslims, orthodoxen, ongelovigen… Zie je, al die boeken hier, die filosofen, de bijbel, de koran… die waren allemaal van hem… (mijmert even weg)… Als we in Apt waren, in de Provence, ging hij steeds naar de mis en naar de communie, omdat er daar niemand aanstoot aan zou nemen, als gescheiden man. Ja, Wilfried was een idealist pur sang. Jean-Luc had ook zijn visies, daar niet van, maar hij was veeleer een pragmaticus. Toch raar dat zulke ogenschijnlijke tegenstrijdige persoonlijkheden het zo met elkaar konden stellen? …(knikt)… Ja, en toch was het zo. Maar je hebt een punt: Wilfried van bescheiden afkomst, een boerenfamilie uit Sleidinge, Jean-Luc uit de burgerij van Brugge. Wilfried vol van idealen, geloof en filosofie, Jean-Luc vooral aanvankelijk sociaal-economisch betrokken en steeds vorsend waarheen de moderne tijden op weg zijn. Wilfried die zich ontwikkelde tot de spreekbuis van zijn generatie, gedistingeerd, voornaam, hoffelijk, en Jean-Luc die dan weer zijn bescheidenheid, zijn onzekerheid ook – jawel! – wegstak achter een façade van geen-commentaar of zelfs een of andere wat brutale boutade. Een non-conformist was Jean-Luc ook, iemand die zich vooral naar stijl afzette tegen de geldende normen. Zijn eeuwige rolkraag zal iedereen zich wel herinneren. Maar ook Jean-Luc was een lieve man, hoor, vergis je niet. Een man van het overleg ook. Hij zal erg gemist

De laatste twee jaar leek Wilfried wat losgekomen. Hij sprak vrank en vrijuit, vond ik. Hij leek gelukkig, neen, hij wás gelukkig.

Vindt u ergens troost in? Zeer zeker. De talloze bezoekjes van familie en vrienden, ook politieke, jawel. Daar vind ik heel veel steun en troost in. Hoeveel ik bv. al niet gehad heb aan de steunbetuigingen van de leden van de EVP, om er maar één te noemen! Ongelooflijk. Hoe zij mee de begrafenis ondersteund hebben, uitnodigingen hebben verstuurd, me nu nog steeds over Wilfried aanspreken als ik iedere veertien dagen eens langsloop. Wilfried was het spreekwoordelijke cement tussen de 72 partijen waaruit de Europese VolksPartij bestaat. En iedereen eert en waardeert hem daar nog, van Ierland tot Georgië. Wilfried stond aan de wieg van deze vereniging, hij was er zowat de vader van …(mijmert even)… ja, hij wordt er hard gemist. Dat hij zoveel betekende, biedt mij

juni’14

5


Interview © foto: Wilfried Put

we ons hele leven aan gewerkt hadden. Vergeet niet dat Wilfried nog alle dagen naar Brussel trok voor de EVP… Maar ik kan je vraag begrijpen: het verlies van wie je dierbaarst is, vraagt tijd. Het is bij mij niet anders. Gelukkig gaat het de laatste maand iets beter… het is nu een halfjaar geleden dat Wilfried stierf… En hoe graag en hoezeer ik de noodzakelijke bezoekjes van mijn vrienden ook waardeer, het gebeurt me nog even vaak dat ik behoefte heb om eens volledig alleen te zijn. Om de film nog eens te laten passeren, om te ervaren hoe gelukkig wij waren, wat een geniaal man Wilfried was… dan kijk ik naar zijn boeken, lees er zelf een, of kijk gewoon wat tv om rust te vinden. Klassieke muziek beluisteren, wat ik zo graag doe, lukt me nog niet. Dat vind ik nog steeds te emotioneel. Ook Wilfried hield daarvan. Net als Jean-Luc overigens, vooral de cello was zijn favoriete instrument, meen ik. Toch eigenaardig hoe zij beiden door dezelfde ziekte getroffen werden? Samen in het leven, samen in de dood, lijkt het wel. Zeg wel. Pancreaskanker is een silent killer. Plots is het daar, en is het nog heel moeilijk te keren. Zowel Wilfried als Jean-Luc werden eraan geopereerd en waren er rotsvast van overtuigd dat ze het zouden halen. Hun operatie verliep voorspoedig, zo ook hun herstel. Althans zo leek het. Beiden doken weer in hun werk en leken even gepassioneerd en vol drive als vroeger. Het enige verschil tussen de twee was dat Wilfried alles uit de media hield en dat Jean-Luc alles wél voor het publieke oog bracht. Weet je dat Wilfried eind augustus nog een reis wou boeken naar Israël? Zo goed voelde hij zich. Maar dan was daar plots in september het hervallen, de chemo die niet aansloeg, en plots kwam alles in een versnelling. Begin oktober moesten we dan afscheid nemen. Zo snel kan het gaan. Jean-Luc heeft nog minder tijd gekregen, maar ook hij had nog

worden. De politiek in ons land, hoe je het draait of keert, zal er toch altijd een zijn van het compromis. Dat zal ook nu weer blijken. Dehaene vond van zichzelf dat hij een politicus was van de vorige eeuw. Nu is het aan anderen? Het is ook aan de volgende generatie, inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten afsnijden of ons moeten laten afsnijden van de huidige politiek. Natuurlijk moeten we niet meer schoonmoederen en in de weg lopen van de huidige politici – ik heb daarom de herhaalde vraag om op de lijst te gaan staan geweigerd –, maar sterke betrokkenheid wil ik toch nog altijd blijven tonen. Vandaar dat ikzelf nog geregeld eens langsloop bij de EVP, en ook wel eens bij CD&V, maar daar toch minder. Hoe voelt het om al zoveel mensen van uw generatie op zo’n korte termijn te zien gaan? Tja, hoe dat voelt? ...(diepe zucht)... Dat doet pijn. Want naast Wilfried en Jean-Luc, is er ook nog Frank Swaelen, Jos Chabert… De politici die het federaal België van vandaag uittekenden, verdwijnen stilaan. Dat is het leven natuurlijk, daar hoort afscheid nemen bij. Gelukkig zijn Willy Claes, Herman Van Rompuy, Herman De Croo… er nog. En verder blijf ik me ook engageren, want ik heb altijd heel graag gedaan wat ik mijn hele leven heb nagestreefd: mij inzetten voor de medemens. Zo ben ik voorzitster van een organisatie in Amsterdam die Afrikaanse politici wegwijs maakt in de regels van het spel. Ook dat vind ik belangrijk. Je vindt weer de kracht om te gaan werken? Maar die kracht is nooit weggeweest, hoor. Het is ook dat we me ten dele bond aan Wilfried: het engagement voor anderen, voor de zaken waar

6 juni’14


Interview

grote plannen. Ook hij wou op zijn appartement in Vilvoorde een mooie oude dag hebben met Celie, net zoals ik hier in Lokeren met Wilfried… Ach, ik herinner me nog begin dit jaar, dat Jean-Luc verstek moest geven voor ons etentje. We zouden eens bijpraten, maar hij belde dat hij voor onderzoek binnen moest. Tegelijk was hij trots dat hij heel wat kilo’s afgevallen was… wat later zou jammer genoeg blijken waardoor. Hadden ze niet beter wat meer rust genomen na hun operatie, vraag ik mij soms af. Vooral bij Dehaene leek me dat zo, van het ene interview en bedrijfsbezoek naar het andere… Neen, dat denk ik niet. Hun passie, hun bezig-zijn, zowel bij Wilfried als JeanLuc, was de kern van hun bestaan. Ik heb Wilfried altijd gesteund in zijn werk, daar lag immers zijn zelfverwezenlijking. Daarzonder kon hij niet. Neen, ze hebben beiden geleefd zoals ze wilden, tot ze niet meer konden. Zijn beiden ook zo gestorven. Zo was het en zo is het goed. Zij zouden het zelf niet anders gewild hebben… en er waren nog veel mooie momenten in die postoperatieve periode ook, hoor. Ons tochtje naar de Veluwe – Wilfried was gek op fietsen en op Nederland, een prachtig land – de contacten op de EVP, onze ontmoetingen met staatsleiders… het was alles nog heel mooi en intens. De suikerval ten gevolge van zijn pancreasziekte, de zogeheten hypo’s, waren voor mij nieuw en bezorgden ons soms moeilijke momenten, maar we leerden ermee om te gaan. Dat zou ons niet klein krijgen. Helaas, de ziekte zelf bleek te hardnekkig…

nomische van Jean-Luc, heeft van België een sterke natie gemaakt, die klaar is om het derde millennium in te gaan. Wat er in de toekomst komen zal, weet ik niet – de sleutel daartoe ligt in de uitslag van de verkiezingen en de beleidsmakers die het initiatief moeten of mogen nemen. Zij dragen een even grote verantwoordelijkheid als wij toen. Maar ik kan met de hand op het hart zeggen dat wij altijd het welzijn en de welvaart van de mensen voor ogen hebben gehad. Niets dan dat. Dat moet de drive zijn van iedereen die aan politiek doet en het beleid bepaalt… ook nu.

Maar ook Jean-Luc was een lieve man, hoor, vergis je niet. Iemand die zijn onzekerheid wegstak achter een façade van geen-commentaar of zelfs een wat brutale boutade.

Je sprak dat je troost vond in wat jullie hebben verwezenlijkt. Tevreden dus van het federaal België dat vooral onder jullie beleid tot stand is gekomen? Ons landje van gewesten en gemeenschappen blijft ter discussie staan…? … (met blinkende ogen)… Héél trots ben ik daarop! Een voorrecht vond ik het om met beiden te hebben gewerkt. Ze vormden een sterke combinatie van visionair en pragmatisch denken. De hervorming van de instellingen, Wilfried zijn dada, in combinatie met het sociaal-eco-

Ik zie dat je nog steeds gedreven bent? Zeer zeker. Mijn passie is overeind gebleven, mijn overtuiging ook. Wat wel waar is, is dat ik milder ben geworden. Dat was bij Wilfried mogelijk nog meer het geval. Hij is ook losser geworden, de laatste jaren. Hij leek eindelijk bevrijd van het juk of het harnas waarmee hij zovele decennia had moeten leven. Als premier, als voorzitter van de toenmalige CVP en van de EVP, moest hij ieder woord wikken en wegen. De laatste twee jaar leek hij daarvan losgekomen. Hij sprak vrank en vrijuit, vond ik. Hij leek gelukkig… (wacht even, en corrigeert dan met klem)… neen, hij wás gelukkig. Ik ben het zeker. Geen bitterheid dat jullie elkaar pas zo laat het ja-woord hebben gegeven? En dat jullie samen-zijn dan zo abrupt en zo vroeg afgebroken werd? … (zonder twijfel)… Neen, lang niet. Alleen maar dankbaarheid. Natuurlijk mis ik hem nog – en God weet hoeveel, iedere dag weer – maar ik vond het een voorrecht Wilfried te hebben mogen kennen. Hij was en is de man van mijn leven. En zijn liefde ervaar ik nog alle dagen. Moge dat nog lang zo zijn. Bedankt voor het interview en ik wens u het allerbeste. Graag gedaan.

juni’14

7


PIURO - DESIGN: JEAN-PIERRE AUDEBERT

COMFORTABEL TAFELEN 6, VOOR COMFORTABEL TAFELENCOMFORTABEL MET 6, VOOR DEMET PRIJS VANDE 5PRIJS ! VANDE TAFELEN MET 6, VOOR 5!

PRIJS VAN 5 !

interessantste aan tafels enstijlvolle supercomfortabele stoelen voor u klaar. Kom kennismaken tussen tussen Ongetwijfeld het interessantste aanbodhetaan stijlvolleaanbod tafels enstijlvolle supercomfortabele stoelen staatstaat voor u supercomfortabele klaar. Komeven even kennismaken Ongetwijfeld het Ongetwijfeld interessantste aanbod aan tafels en de 1 april en 30 juni 2014 en ontdek hoe u het verlengstuk van de Rialto-tafel de of de 6 stoel* Mikono, Perla of Piuro gratis aangeboden krijgt. 1 april en 30 juni 2014 en ontdek hoe u het verlengstuk van de Rialto-tafel of de 6 stoel* Mikono, Perla of Piuro gratis aangeboden stoelen staat voor u klaar. Kom even kennismaken tussen 1 april en 30 juni 2014 krijgt. *Koopt u verschillende versies van de stoelen, dan is de goedkoopste stoel gratis.

en ontdek hoe u het verlengstuk van de Rialto-tafel of de 6de stoel* Mikono, Uw JORI-partner Perla of Piuro gratis aangeboden krijgt.

*Koopt u verschillende versies van de stoelen, dan is de goedkoopste stoel gratis.

Uw JORI-partner

* Koopt u verschillende versies van de stoelen, dan is de goedkoopste stoel gratis.

LOGO

Kerkstraat 27 LOGO 9160 Lokeren info@sublim.be 09 348 36 86 www.sublim.be

ADRES

ADRES

JORW01_4006 ADComfort_A4_NL_TEXTE_NEW 21_02.indd 1

24/02/14 14:08

Kerkstraat 27 9160 Lokeren


De mediawatcher nummer

9080

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. Deze keer viel ons in Het Laatste Nieuws van 30 januari deze foto op. We vroegen ons af, Filip, is er aan Erik Van Looy een Da Vinci verloren gegaan, en aan Lisa Smolders een Mona Lisa? Nooit gedacht dat Erik zoveel creativiteit bezat en vooral ook … zo’n kleurig pak!

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Een telefoontje van 20th Century Fox Belgium. Ze willen de Dreamworks animatiefilm Mr. Peabody & Sherman ook in ons land uitbrengen en nodigen me daarom uit om voor de lanceringscampagne enkele ludieke portretten te schieten van de Vlaamse stemmencast. Ik zou de artistieke vrijheid krijgen om zowel de concepten te bedenken als de locatie te kiezen, en van de logistieke klusjes zou ik me niets hoeven aan te trekken. Ik zie dus geen reden om me niet te engageren. De opnamen laat ik plaatshebben in het voormalig Koninklijk Paleis op de Meir, precies omdat daar de tot de verbeelding sprekende decors legio zijn en ik voldoende variatie in de portretten kan leggen. Twee van de reeks occasionele stemmenacteurs zijn Erik Van Looy en Lisa Smolders. Omdat ze in de film de stemmen van respectievelijk Leonardo Da Vinci en Mona Lisa vertolken, ligt het voor de hand dat ik hen in diezelfde rol fotografeer. Het kost even wat moeite om Erik te overtuigen zijn dofblauwe maatpak in te ruilen met dit roodfluwelen exemplaar, maar met enkele verleidingstechnieken weet de styliste hem alsnog te overhalen. Ik nodig hen allebei uit plaats te nemen bij het bed van Napoleon, en laat hen ten slotte met de voorziene props het verhaal vertellen.” Meer: www.guardalafotografia.be www.facebook.com/filipnaudts.fanpage

Nieuwsgierig naar meer foto’s van Filip Naudts? Het jubileumboek GUARDA LA FOTOGRAFIA is nog steeds verkrijgbaar in Standaard Boekhandel, of – voor een gesigneerd exemplaar – bij de fotograaf zelf. Een ideaal geschenk, niet alleen om te geven, maar ook om te krijgen.

juni’14

9


EXPOSITIE TOT/MET 9 JUNI - HOEKSKENSSTRAAT 126 - 9080 LOCHRISTI HANS KITSLAAR

OLIEVERFSCHILDERIJEN EN PASTELS

ANNETTE DEFOORT KLEISCULPTUREN

PATRICK VILLAS BRONZEN BEELDEN

VRIJDAGEN/ZATERDAGEN van 14 tot 19 u - ZON/FEESTDAGEN van 10 tot 19 u

TRAVELEXPERT AN TRAVELEXPERT AN Passie voor voor reizen Passie reizen

Afspraak opop kantoor of f bij Afspraak kmaat antoor bij jou jou thuis thuis Jarenlange ervaring, reizen op jouw ofopakketreis aan een correcte prijs Jarenlange ervaring, reizen op jouw maat of pakketreis aan een correcte prijs

www.travelexpert-an.be

An Buysse - Tel 0473 92 84 54 - Boskapellaan 44 in Lochristi

www.travelexpert-­‐an.be

thomas cook - jetair - pegase - vip - transeurope - caractere - travelworld - live2travel - imagine - 7plus - nordic info Buysse Tel 0473 84 5expeditions 4 Boskapellaan 44 in dan Lochristi sudamerica toursA-n wings&wheels - club med9- 2 asteria - cruises - anders anders - gallia….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------thomas cook-­‐ jetair-­‐pegase-­‐vip-­‐transeurope-­‐caractere-­‐travelworld-­‐live2travel-­‐imagine-­‐7plus-­‐nordic VERWELKOMINGSBON - 50 EURO KORTING info-­‐sudamerica tours-­‐ wings&wheels-­‐club m ed-­‐asteria expeditions-­‐ cruises-­‐anders bij minimum boeking van 1500 euro dan anders-­‐gallia….

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 1 bon per boeking, geboekt voor 01/07/2014, niet geldig op vlieg- en treintickets VERWELKOMINGSBON 50 EURO KORTING


Lo Actua

Afscheidsbrief op de begrafenis van

dhr. Theo (Stijn) Van Damme, vaandrig NSB Zaffelare

Achtbare familie, beste oud-strijders en weerstanders, geachte aanwezigen. In naam van onze oud-strijders en leden van het gewapend verzet, wil ik nog een laatste hulde brengen aan onze overleden makker Theophiel. We willen hem in de eerste plaats bedanken voor zijn inzet tijdens de veldtocht 40-45 en vervolgens voor zijn functie als verzetsstrijder bij het geheim leger waar hij zeer vele keren zijn leven ten pand stelde voor de vrede. Later werd hij lid van onze afdeling NSB om dan de functie van vaandrig te aanvaarden. Vele jaren heeft hij met een zekere fierheid onze afdeling met het vaandel vertegenwoordigd, op aangename maar ook op droeve plechtigheden. Verschillende makkers heeft hij vergezeld naar hun laatste rustplaats. Nu Theophiel is het Uw beurt, hoe droevig het ook is, we moeten afscheid nemen van een kameraad die met hart en ziel onze idealen heeft verdedigd ten bate van de vrede. Vaarwel beste makker, rust zacht samen met Uw echtgenote in de vadergrond waar U zo voor hebt gestreden. Aan de afdelingen NSB van Lochristi, Zeveneken en Beervelde, bedankt voor Uw aanwezigheid met vaandel. Cyrillus Vandeputte dd voorzitter NSB afdeling Zaffelare.

Oproep

Theo was de vaandrig van NSB Zaffelare met hart en ziel en we zoeken een enthousiaste vervanger. Om NSB Zaffelare in stand te houden zijn we ook op zoek naar bestuursleden: voorzitter, secretaris, vaandrig, bestuurslid. Er wordt veel gesproken over den Grooten Oorlog maar om dit ook levendig te houden onder de jeugd moet de NSB-werking verder gezet worden. Voelt U zich geroepen om een klein beetje van Uw vrije tijd op te offeren aan dit doel, neem dan contact met: NSB Zaffelare: Cyriel Vandeputte, Kan.P.J.Triestlaan 9, 9080 Zaffelare, Tel: 09.355 78 57 of NSB groot-Lochristi: Etienne Vermeulen, Koning Albertlaan 66, 9080 Lochristi, Tel: 09.355 84 90, e-mail: vermeulen-beyst@skynet.be

juni’14

11


door Eric

De Wilde

Biechtstoel & Huisbezoek kerk

A

l opgemerkt dat het seizoen van de eerste en plechtige communie volop aan de gang is? Als je in deze periode van het jaar een uurtje aan je hekstijl staat, zie je er minsten een paar passeren. Spiksplinternieuwe wagens van het allerlaatste model met aan de deurhendels, spiegels en/of antennes, maagdelijk witte lintjes of strikjes. Beeldige plaatjes: achter het stuur een fiere papa in hypermodern kostuum, naast een mama met ultrahip kapsel en bijpassende outfit. Achteraan op de bank: zoon- of dochterlief in tenue naar eigen keuze, met binnen handbereik het laatste nieuw model smartphone of tablet, liefst groot formaat. Hét toestel dat werd aangeschaft met de nog te verwachten financiële bijdragen, die mama, na enig aandringen van de communicant in spe, toch al heeft ‘voorgeschoten’. Dit alles méér dan evident; want op een dag als dit, moet iedereen zich toch wel supergoed in zijn vel kunnen voelen… of niet soms? Het verschijnsel is van alle tijden; met dit verschil, dat het aantal deelnemers aan dit evenement met de jaren slinkt… evenredig met het aantal huismussen dat momenteel in onze Vlaamse tuinen en hovingen nog aanwezig is. Dit neemt echter niet weg dat ik in mijn binnenste voor alle deelnemers oprecht héél veel respect heb. Mijn pa zaliger, die dertig jaar in een eerste leerjaar les gaf, en zodoende door ervaring toch wel specialist ter zake,

12 juni’14

stond, net zoals alle andere idealisten, vroeger EN nu, jaarlijks paraat om de jongsten bij hun eerste communie, en vooral bij de voorbereiding ervan, te begeleiden. Na de dienst in de kerk kwamen naar gewoonte de communicantjes, vergezeld van papa en mama, in de nagelnieuwe voitures met lintjes richting thuisadres van HUN meester. Ik hield mij – bedeesd als ik was – op de achtergrond, en genoot stiekem bij het observeren van de feestgangers. De sfeer was op die momenten op ons adres uitermate uitbundig, want iedereen vertoefde in hogere sferen. Ik herinner mij nog in het bijzonder het ‘getik’ en ‘getak’ van de hoge talons in onze zwart-wit betegelde gang die op die ene speciale dag van het jaar voor de overgelukkige mama’s in Marilyn Monroe outfit enigszins als catwalk fungeerde. ‘s Anderendaags kon je op ons adres, op de koop toe, nog een heel gamma aan parfumtoetsen in onze woonkamer opsnuiven. In die tijd, toen meesters en juffen – goddank méér dan nu – voor hun toch wel bijzondere inzet in de maatschappij gerespecteerd werden, werd ons pa op deze dag, naar traditie, door zijn jeugdige discipelen bedolven onder geschenken. Zodoende stonden er op het einde van die dag soms, naast een stapel kistjes met Hofnar- en Cogétamasigaren, méér dan honderd pakjes sigaretten ‘Gold Dollar’, op ons dressoir, keurig in pakjes van vijf, opgestapeld. Met het inpakpapier konden we op de nog resterende frisse lenteochtenden


Schattenjacht

probleemloos onze houtkachel aanmaken. De voorbereiding van deze heuglijke dag kostte de meester of juf een overmaat aan energie. Zelfs het ‘ontvangen van de heilige hostie’ werd op vraag van Meneer Pastoor in de klas geoefend. Precies daarom kreeg pa telken jare van de man met zwarte soutane en witte boord een sigarenkistjevol ‘blanco hosties’ – als je begrijpt wat ik bedoel. In gedachte zie ik ons nog in de klas zitten; op onze blote knieën op de houten trede vooraan het bord, met onze handen kunstig gevouwen onder een spierwit geïmproviseerd communielaken; zijnde een tafellaken in lijnwaad van een of andere groottante zaliger. Toen pa na zo’n eerste oefensessie met die ‘sigarenbak-hosties’ aan zijn vrome kandidaatcommunicantjes in de klas vroeg waar deze hostie, het lichaam van Christus, precies naar smaakte, antwoordde Freddy, zoon van een plaatselijk cafébaas: ‘Naar toebak, meester’. Toen diezelfde ‘vroegrijpe’ cafézoon een paar dagen later bij zijn allereerste biechtstoelenbezoek tijdens het wachten, de gaatjes van het mysterieus geperforeerd tussenluikje zat te tellen, en Meneer Pastoor totaal onverwacht met een ruk het houten schuifje opzij trok, schrok hij zodanig dat hij totaal verbouwereerd reageerde, zodat je het tot aan het altaar kon horen:

A moar menir de pastere, gij deed mij miljaar nogal verschiet’n me da spel! Herinner jij je de dag van je eerste- en/of plechtige communie en de gaatjes in de biechtstoel nog? Over de gebiechte en verzwegen pekelzonden gezwegen…

Suggesties? Eén adres: famdewilde@telenet.be of 09 355 96 39

juni’14

13


Dorp Oost 33 Lochristi

Artisanaal stokbrood, baguettes, tarwe - en roggebrood met natuurlijke desem gebakken volgens de traditionele Franse wijze op de steen ... Uniek in de streek! Met verschillende smaken en in alle vormen. > Kneden

>

Rijzen

>

Bereiden

>

Paneotrad

> Bakken

Brood en Banket Goethals • Dorp Oost 33, Lochristi • 09-355 54 16 www.dewarme-bakker.be • www.broodenbanketgoethals.be • www.paneotrad.be


door Luc Van de Vijver

© Steve Van der Vennet

Te gek: studentenverwenmaand

O

pdat de titel van Lootse Cultuurlaureaat 2013 geen holle frase zou blijken, heeft de redactie besloten maandelijks een culturele bijdrage te leveren in de vorm van een voorstel of vraag.

Voorstel 10 blokmaand ontlasten Wie thuis ook studenten heeft, weet best wel wat voor stress er in en om het huis gaat hangen in de examenmaand. En ongetwijfeld is het nieuwe fenomeen van samen studeren ook bij jullie wel al doorgedrongen: onze kinderen vinden blijkbaar steeds meer kracht bij elkaar: zien leren, doet leren. In Gent studeert men samen in de bibliotheek of andere grote locaties, en soms ziet men er ’s morgens al lange wachtrijen om toch een plaatsje te bemachtigen. Nu zijn onze Lootse gasten ook wel creatief genoeg om dat hier ook lokaal te bedenken, en vaak worden daartoe onze jeugdlokalen in de week bezet. En het is mooi dat dat in onze gemeente kan. Zouden er nog andere lokalen beschikbaar zijn, voor wie niet in een jeugdbeweging is? En misschien moeten we hen tussen al dit harde blokken, ook af en toe eens een verzetje gunnen? Misschien dat de jeugddienst hier wel extra ideetjes aan kan leveren? Eens een mandje met versnaperingen naar die lokalen gebracht? Een gratis vrijdagavondfrietje? Het hoeft echt niet veel te zijn, en al zeker niet veel te kosten. Maar zo’n kleine attentie voor onze blokkers, zou voor velen zeker een hart onder de riem zijn. En na de blok: een lokale studentenfuif met een happy hour (of meer) voor wie student is?

De elf culturele voorstellen van de redactie September Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten van Lochristi Oktober Cultureel Centrum van Lochristi November De Gemeentelijke Prijs voor Woord, Beeld, Dans en Muziek December Poëzie- en proza-avonden in het LOS Januari Het Lootse Landjuweel Februari Lootse Dag van de Geschiedenis Maart De Jeugdbewegingen Baas April Jeugd en Cultuur – een visie Mei Wat Watou kan, kan Lochristi ook Juni De Studentenverwenmaand Juli Het Lootse Festival

juni’14

15


weet wat ze wil en wat ze niet wil ... eentje met karakter

Rolt sinds enkele weken op haar buik en terug en in combinatie met zich achteruit duwen kan ze zo reeds het hele huis verkennen, had vorige week vrijdag haar eerste knutselwerkje (een juwelendoosje) gemaakt bij de onthaalmoeder en was - naar het schijnt - heel hard onder de indruk van de verf aan haar vingers, durft al eens de tuut van het kind naast haar te nemen en in haar mond te steken, was het qua drukte vlug gewoon bij de onthaalmoeder, slaapt sinds haar 11 weken goed door, de slapeloze nachten vielen voor mama Annemie en papa Pieter best mee, is langs de kant van haar papa het allereerste kleinkind en ook het allereerste achterkleinkind, is langs moeders kant het vijfde meisje van de zeven kleinkinderen, en langs die kant van de familie is er terug een kleinkind onderweg voor begin augustus, werd een paar weken te vroeg geboren, woog maar 2,350 kg en was maar 45 cm groot, lag twee dagen in de couveuse maar is daar al lang niets meer van te merken.

Bent u op zoek naar opvang voor uw kindje? U kan vrijblijvend contact opnemen met de Helpdesk van Landelijke kinderopvang op 070/24.60.41 (elke werkdag tussen 9u-14u) of via ons lokaal e-mailadres LKOLochristi@LandelijkeKinderopvang.be.

Janne - zondagtweeĂŤntwintigseptember tweeduizenddertien

16 juni’14

De Geest


kregen de liefde voor tractoren met de paplepel mee ... waar vaders goed voor zijn

Matthis, Thibe zondagvijfentwintigseptember 2011 & Nathen maandagdertienmei 2013 zaterdagtwintigfebruari 2010

Hebben alle drie bij een onthaalmoeder van de Landelijk Kinderopvang gezeten, de jongste is na Pasen naar school beginnen gaan en zat op zijn eerste turnles 1 uur lang met zijn jas aan, ze hebben dikwijls dezelfde kleren (kleuren) aan... nu ze dat nog willen, spelen veel met tractoren en camions, maar is niet moeilijk als de vader een verzamelaar is van miniatuurtractoren (maar daar mogen ze niet mee spelen), gaan als de maïs in de buurt afgereden wordt speciaal met hun vader gaan kijken, wonen in een buurt met veel jonge gezinnen en één keer in het jaar wordt hun straat een speelstraat, kregen voor Pasen elk een kip en noemen die zoals in ‘t school Kip Curry, Kip Hawaï en de derde naam weten ze niet meer..., zijn naar huidige normen, vlug na elkaar gekomen, maar het valt qua drukte, zegt de moeder, best mee.

De Craene juni’14

17


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Lanceringscondities tot 31 mei

Extra voorwaarden op stockwagens – Volkswagen-verdeler interessante financieringsvoorwaarden! Raadpleeg uw :

Rij nog voor het verlof met je nieuwe wagen buiten aan de beste prijs! STEVENS B.V.B.A. (AUTOCENTER ) uw Volkswagen-verdeler Antwerpsesteenweg, 86Raadpleeg - 9080 LOCHRISTI - 09 355 74: 52

B.V.B.A. AUTOCENTER STEVENS STEVENS BVBA (AUTOCENTER )

Antwerpsesteenweg, 86 - 9080 LOCHRISTI - 09 355 74 52 Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi

Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging

T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 - info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi


Schattenjacht

Eric kijkt

naar de wereld door Eric

De Wilde

Leve Mama en Papa

D

eze meer dan 100 jaar oude schaal in zuivere Jugendstil, waarop gelukkige kinderen staan afgebeeld, omringd door bladeren en vruchten van de plataan – symbool van wedergeboorte – , stond wezenloos verlaten op de rommelmarkt te treuren tussen een blauwwit Boch-koffieservies uit midden vorige eeuw. Onderaan stond een in opdracht gegraveerd opschrift te lezen : “A NOS CHERS PARENTS… en souvenir de notre voyage de noce; Coblence le 23 septembre 1905”. Het ogenschijnlijke ‘melige’ opschrift, was er voor de kunstminnende voorbijgangers kennelijk te veel aan, want niemand liet zich, mede daardoor, tot de aankoop van deze fraaie schotel verleiden. Zonde… Blijkbaar raakte de respectvolle manier, waarop ik met verwondering de schotel in de handen nam en hem ‘degusteerde’, onverwacht de gevoelige snaar van de verkoper: “U mag hem gerust zomaar gratis meenemen naar huis meneer… doet U maar! “Alsof het zo moest zijn. Wie weet, werd de vriendelijke verkoper wel vanop afstand gestuurd door “Nos chers parents”, die vanuit de hemel met pijn in het hart hun allerdierbaarste verdwaalde schotel volgden, en aldus van daaruit machteloos toezagen hoe deze uiteindelijk op de rommelmarkt – ‘het veld der naamloosheid’ – verzeild raakte. Deze schotel… het ontegensprekelijke bewijs van liefde en dankbaarheid dat hun kind, van haar of zijn huwelijksreis uit het Duitse Koblenz, voor hen meebracht. Respect met hoofdletter ‘R’. Telkens ik naar de schotel kijk, overvalt mij een dubbel gevoel. Enerzijds symboliseert hij als het ware de relativiteit en vergankelijkheid van het menselijk bestaan en maakt hij mij daardoor triest. Hij roept het beeld van een onstuitbare sneeuwgletsjer in me op, die traag maar meedogenloos de

tijd vooruit walst zonder door iets of iemand te kunnen worden gestopt. Als een eeuwig draaiend rad: wat ooit was, nu is, en later ooit zal zijn, de menselijke onmacht in deze ten spijt. Anderzijds stemt de antieke schotel me vrolijk, door een aantal onvergetelijke leuke faits divers uit mijn jeugd die, bij het zien van de duidelijk onbezorgde kinderen, me keer op keer voor de geest komen. Goddank geven de gelukkige kinderen op de schotel me ook HOOP, en denk ik daarbij aan de grenzeloze liefde van onze kinderen en kleinkinderen die – dikwijls als in een sprookje – op hun beurt onnoemelijk veel van elkaar houden en zodoende onze generatietrein met alle kleuren van de regenboog een duwtje geven. Eén ding is alvast zeker. Zolang er mensen bestaan, zullen, al dan niet fictief, schotels van grenzeloze liefde en dankbaarheid in het drijfzand van de anonimiteit schuiven, richting imaginair album van vergane herinneringen aan alles wat ooit zo ontroerend, liefdevol, mooi en intens was.

Goddank geven de gelukkige kinderen op de schotel me ook HOOP, en denk ik daarbij aan de grenzeloze liefde van onze kinderen en kleinkinderen die op hun beurt onnoemelijk veel van elkaar houden

Suggesties? Eén adres: famdewilde@telenet.be of 09 355 96 39

juni’14

19


De Lootse

Rubriek voor, door en van iedereen die van kunst houdt

Jenka Barakina Kunstenares Jenka Barakina won met haar schilderijen de hoofdprijs op ‘Kunst Omdat Het Moet’. Een kunstzinnig talent dat na vele omzwervingen in Lochristi terechtkwam. Wij stellen ze aan U voor…

J

e kan me dan wel geen ‘geboren Lochristinaar’ noemen, maar ik woon nu sinds 2009 in Lochristi en voel me hier thuis. De tocht die ik aflegde is lang en de rode draad hierin is kunst.

Ik ben opgegroeid in Jakoetsk de hoofdstad van Siberië, een streek met een hard klimaat, die men niet onmiddellijk met kunst vereenzelvigt. Maar ik herinner me ook de mooie zomers in onze Datsja en de vakanties bij mijn grootmoeder in Moldavië. Op mijn 12e, zonder dat mijn ouders het wisten, schreef ik me in in de kunstschool van Jakoetsk. Ik deed niets liever dan op mijn eentje onder tafel zitten tekenen; een karaktertrek die ik vandaag terugzie bij mijn dochtertje van 7. Op mijn 18e nam ik deel aan het toelatingsexamen voor de Staatsacademie voor Schone Kunsten in St-Petersburg, op 7 uur vliegen van Jakoetsk. Deze academie was in de voormalige USSR vermaard voor zijn strenge en hoog kwalitatieve kunstenaarsopleiding. Slechts één op twaalf deelnemers slaagde in het toelatingsexamen. In afwachting van mijn toelatingsproef trok ik naar Vladivostok, een ruwe havenstad in het uiterste Oosten van Rusland. Ik studeerde er een specialisatiejaar in de schilderkunst, waarna ik naar de wereldstad Moskou trok. Dit verblijf brak ik echter snel af toen ik vernam dat ik toegelaten werd tot de academie van St-Petersburg. Zo begon ik aan een vijfjarige opleiding monumentale kunst. Dit behelsde naast schilderkunst, ook fresco, mozaïek, email, encaustiek, textiel... Mijn eindwerk was een glasraamwerk, waarmee ik een prijs won. Naar aloude Sovjettraditie werd in de academie gehamerd op de klassieke technieken van de oude Russische meesters. Dit is een solide basis waar ik vandaag in mijn kunstwerken nog steeds de vruchten van pluk. Toen ik afstudeerde in 1998 had de Russische samenleving een volledige transformatie ondergaan. Economisch was het chaos en alles veranderde er snel. Via een Russische professor kwam ik in contact met een Nederlandse kunstgalerij die me uitnodigde om 3 maanden in Nederland te komen werken. En dit herhaalde zich enkele malen tot ik eind 1999 definitief in België verzeilde.

20 juni’14

www.barakina.com - www.facebook.com/BarakinaArt Down to Art - Hedendaagse Figuratieve Kunst Kraanlei 35a - Gent www.downtoart.be - info@downtoart.be 0479 378 239


kunstenaar

“Point of Infinity, 80x160, 2014, olie op canvas - galerij Down to Art”

Eigenlijk ben ik dus al mijn hele leven voltijds met kunst bezig, vanaf mijn kinderjaren. Mijn kunstwerken zijn samen met mij geëvolueerd. Ik hou ervan om mensen te schilderen – intimistisch en gevoelig – alsof ik een persoonlijke relatie heb met de figuur die ik schilder. En met mijn grove, levendige schildertechniek wil ik het doek als het ware in beweging krijgen. Mijn atelier is gelegen in het Groot Begijnhof van St-Amandsberg, een idyllische plek die me stimuleert en inspireert. Het schilderen roept me ’s ochtends vroeg uit de veren, en houdt me dikwijls in de ban tot 23 u. Dat is namelijk het moment dat het begijnhof dagelijks zijn poorten sluit. Ik moet me dan meestal haasten om mijn penselen tijdig proper te krijgen; mijn zin om te creëren zou me wel eens een nachtje kunnen opsluiten.

Enkele jaren geleden had ik het geluk Charlotte, de galeriste van Down to Art in Gent, te ontmoeten. Met haar warme ziel voor kunst begeleidt ze me op mijn artistieke levensweg. Als één van haar vaste kunstenaars krijg ik de kans mijn werk ook op de grote kunstbeurzen te exposeren zoals ArtGent, AAF Brussel, ArtUP Lille… en meteen een groot publiek te bereiken. Het geeft me de nodige weerklank om kritisch met mijn werk om te gaan. Zo kan ik als kunstenaar blijven groeien. Mijn werk maakt ondertussen ook deel uit van verschillende nationale en internationale privécollecties. Toen onlangs de cultuurdienst van Lochristi voor de 8e keer Kunst Omdat het Moet organiseerde, wilde ik er niet ontbreken. Het was een opsteker voor mij om al de enthousiaste reacties van mensen uit de buurt te horen. Lochristi is nu mijn thuis en ik zal hier niet snel weggaan.

“Escaping Reality, 80x160, 2014, olie op canvas - galerij Down to Art”

juni’14

21


Dorp-West 1 9080 Lochristi 09 / 355.09.65 tlangleven@telenet.be www.tlangleven.be Ons vlees is bio maar daarom niet duurder Ons vlees komt rechtstreeks van bij de boer, van dieren die enkel onbespoten en ongemanipuleerde voeding hebben gekregen en in de buitenlucht zijn opgegroeid op een ruime leefoppervlakte. Sterrestraat 240 9160 Lokeren tel/fax 09 348 15 93 bioslagerij.meert@euphonynet.be

1 jaar GRATIS batterijen

Bon korting â‚Ź 20 HOORCENTRUM

N O R M AM&C N cleaning bij aankoop van een hoorapparaat* RUIMDIENST & ONTSTOPPEN

Openingsuren:

Gratis nazicht & onderhoud

Enkel geldig voor het verspreidingsgebied van nummer9080 en bij afgifte van deze bon.

Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30 Zaterdag: Enkel op afspraak

Openingsuren: Maandag: 14.00-17.30 Dinsdag: 9.30-12.00 14.00-17.30 Dorp-West 5 Woensdag: 9.30-12.00 14.00-16.00 9080 Lochristi Donderdag: 14.00-17.30 Vrijdag: 09 355 969.30-12.00 14.00-17.30 16

info@hcnorman.be Zaterdag en buiten openingsuren: op afspraak

M&C cleaning RUIMDIENST & ONTSTOPPEN Ledigen van beer- en septische putten Reinigen van regenputten Anti-lawaai Tel. 09/348 49 64

VCA* enoordoppen ISO 9001 gecertifieerd

op maat

1 jaar GRATIS batterijen bij aankoop van een hoorapparaat*

OORTEST GRA(zoTIndSer H medisch doel) Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be www.hcnorman.be

Gratis nazicht & onderhoud * met een maximum van 36 batterijen

Anti-lawaai oordoppen op maat


Bio-ambassadeurs

fietsen elkaar tegemoet op 8 juni Wees erbij!

E

ind november 2013 heerste in zalen Uyttenhove te Zeveneken een grote bedrijvigheid: de Eco-Expo. Het publiek kwam er bij de standhouders kennismaken met ecoproducten en de standhouders kwamen er kennismaken met elkaar.

Zo kwamen Sofie van natuur- en dieetvoedingwinkel ‘t Lang leven te Lochristi en Micheline en Luc van bioslagerij Meert te Lokeren met elkaar in contact. Zij bleken meer dan gedacht veel met elkaar gemeen te hebben: zij zijn samen afkomstig uit Lokeren en waar Sofie in 2013 voor BioForum Vlaanderen bio-ambassadeur was, is nu Micheline bio-ambassadeur in 2014. Het leek hen leuk om meer samen te doen. Al snel werden wilde plannen gesmeed met als eerste resultaat: een fietstocht in de Bioweek. Tijdens de Bioweek van 7 t.e.m. 15 juni zet BioForum Vlaanderen de biologische landbouw en voeding in de kijker. Feitelijk gaat het om twee fietstochten met een gezamenlijk aankomstpunt. De organisatie van de fietstochten is in handen van Micheline, Luc en Sofie in samenwerking met Gemeentebestuur Lochristi, Velt Reinaert, de Fietsersbond en Gros Lokeren. De fietstochten vinden plaats op 8 juni 2014 en iedereen mag meerijden. Het is dan wel ‘vaderkensdag’ maar waar kan je vader meer plezier mee doen dan met een gezonde en ook leerrijke fietstocht langs de meest pittoreske plaatsen in de streek ?

De fietstochten vinden plaats op 8 juni 2014 en iedereen mag meerijden.

Samenkomst is om 13.15 u. en de fietstochten vertrekken om 13.30 u. Voor Micheline en Luc is het vertrek aan de parking voor de kerk van de Heirbrug in Lokeren (Veerstraat). Bij Sofie is de start aan de Dekenijstraat in Lochristi, vlakbij ‘t Lang leven. Beide tochten komen aan in ‘t Uilenbos te Moerbeke, en pogen ook op hetzelfde moment te arriveren.

Onderweg houden Micheline en Luc halt op twee plaatsen : aan de Etboshoeve, met een toelichting over de bio-boerderij en aan de turfmeersen, met een deskundige uitleg over dit natuurgebied door Herwig De Bruycker van Natuurpunt. Sofie stopt bij haar buren in de Koning Albertlaan: zelfpluktuin Rawijs. Linda en Alex zijn er reeds meer dan een jaar goed bezig in hun CSA (Community Supported Agriculture ofte Gemeenschaps Ondersteunde Landbouw). Rawijs heeft reeds een mooie oogst aan groenten en klein fruit. Alex en Linda zullen de werking van deze nieuwe vorm van ecologische economie toelichten. Een hapje en drankje – bio, zeker en vast – moeten voldoende energie geven om tot in bio-boerderij ’t Uilenbos te fietsen. In ‘t Uilenbos stellen Mich en Bé hun bedrijf voor en is er een biobuffet voorzien met biokaas, biovlees, biogroentjes, bio-ijs, bioaardbeien, en biomuziek ; - ). We hopen op veel zon. De tocht vanuit Lochristi is ongeveer 16 km tot aan ‘t Uilenbos (heen en terug is dus ruim 30 km). Er is niet voorzien om in groep terug te keren, maar een uitgetekende terugweg langs mooie fietspaden is wel verkrijgbaar. De tocht van en naar Lokeren is ongeveer 20 km. Ook hier is er een individuele terugkeer.

rawijs zelfpluktuin

.be

Ook zin om van de partij te zijn?

Dat kan door eenvoudigweg € 5 per deelnemer te storten op rek nr BE 787 450 736 732 86 (begunstigde: Fietstocht bioweek) en vermelding van: Naam – Lokeren of Lochristi – aantal personen.

juni’14

23


TUINMEUBELEN | LOUNGE MEUBELEN | TUINDECORATIE | TERRASVERWARMERS | SCHADUWZEILEN PARASOLS & HANGPARASOLS | BARBECUES & PIZZAOVENS & PLANCHA’S | BIO -ETHANOL SFEERVUREN

LAAT U VERRASSEN DOOR EEN RUIM EN INSPIREREND ASSORTIMENT

www.egoparis.com

STÉPHANE RAMBAUD VOOR FERMOB

Flagshipstore

Experience shop

Corner

Vliegplein 56 - 9990 Maldegem Tel: 050 71 69 86 Openingsuren: www.vandella.be

Outdoor Cooking Shop

Antwerpsesteenweg 91 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 65 01


Wie Hilde Van Laere uit de Bosdam kent weet dat het nu echt geen type is om te “teudern” of te “meudlen” Beide gezegden liggen dicht bij elkaar en toch wil ze weten wat het verschil is. Ik denk: “nen teudrirre” verliest zijn tijd met onbenulligheden. “Ne meudlirre” werkt ook te langzaam maar eerder door zijn onhandigheid. Blijkbaar is dat iets dat alleen door de mannen gedaan wordt want er bestaan geen woorden voor een teuderende of meudelende vrouw!

... als reden, als antwoord, als uitvlucht of als stopwoord...

Uitsmijders

Velen vinden het spijtig dat Martine haar naaiboetiek in Lochristi gaat sluiten. Je kon bij haar bijna alles vinden maar dat je moest vragen naar een veiligheidsspeld, ik wed dat ze raar zou opkijken. Maar indien je aan Martine moest vragen naar een “toenespelle” zou ze er zonder verpinken één tevoorschijn toveren. Als dat geen prachtig woord is voor een speld die gesloten of “toe” is!

‘k

9080

nummer

vruint moar oan

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

Moeste bei den dokteur zijn en ’t woas vollen bak in zijn wachtzoale. ‘k Ui oast giëen ploatse om te zitn. En stille dat doar woas: niemand die wa zeijt. ‘k Ei ne kiëer rondgeloerd en begoste te peizn: “Veur wa zoen de die ammol den dokteur moetn èn?” Die vroue neeverst mei zat te oestn en te bulstn da ‘k mei ’n beetsen den iëen kant gezet ei op mijn stoel en den ooverkant zat er ‘n moedre mee ne kleiën mee ‘n snoddebelle. Da woas nie moelek, die uin alle twiëe ’n vallinge. Langs den andren kant van mei zat er ne veint woarvan da ‘k wel koste peizn wa dat er schildigen want achtre ’n beetsen begostend nui toch te stinken. ‘k Ui pertan niets guuerd moar die madam langs den andren kant van em keek ne kiëer opzei en ze zal oan mei wel gezien èn da kik doar veur niets tusschen zadde. Ten andren, zei uuek nie want ’t woas nogal ’n pronte madam en kanne mei moeilek inbeeldn dat zuue ard zoe stinken moest de die wa loatn vlieën. En da iefraatsen da neeverst eur zat, zeekre nie want doarveurn woas ze veel te schuuene gekliëed. En doarbei mee ezuue nen deekoltee

doe da nie. Een koble langst den ooverkant die zatn zuuedoanig verliefd noar mallekoar te kijkn dan ze giëen tij uin om andere dingn te doen. En doarneeverst in den oek zat er een dikke vroue die wel twiëe stoeln nuuedig ui. We zoeme ’t wel guuerd èn ui de die den doadre geweest. Dien kleiën mee zijn snotvallinge zal ’t uuek gerookn èn want ee wildigen wa zèen teeën zijn moedre moar ze zeijt “sst!” “De volgende” zeijt den dokteur en ’t woas die veint neeverst mei zijn toer moar als ’t ee wig woas bleevend moar stinken. ’k Begoste al te peizn da de die mee eur vallinge tusschen twiëe oestbuien in … of zoe da keuën da zonder da ‘k er irge in ui mei wa ontslipt is want ’t viel mei in iëene kiëer in da‘k gistren beuntses geëetn mee andzuun… Moar dat van iëen klein scheetsen zuue ard kan stinken, da kan toch nie!

Mee ne kezzelirre stoan - M ne kezzelirre stoan - Mee ne kezzelirre stoan - Mee ne ke zelirre stoan -Mee ne kezze stoan - Mee ne kezzelirre st -Mee ne kezzelirre stoan M Mee ne kezzelirre stoan ne kezzelirre stoan -Mee ne zelirre stoan - Mee ne kezze d.w.z. schulden bij iemand hebben

juni’14

25


Profiteer van deze uitzonderlijke aanbiedingen

LOODS 3 - Lochristi

Slagmanstraat 2 - tel. 09.232 21 80 (kruispunt Lozen Boer) Open: Maandag 13.30 u - 18 u Di t.e.m. zaterdag 9.30 u - 18 u Zondag 14 u - 18 u

5

geldig tem 8 juni 2014 en tot zolang de voorraad strekt

G -20 % IN D E L K T H C ESKIMO NA

Pop-up tent

Tuinmeubelset 4dlg

voor festivals

antraciet

Elders 499 €

nu 399 € Persil Touch of silan 27 sc - 1,78 L

nu 20 €

Elders 25 €

Dettol Keuken-en badspray

500 ml

TOPPER

Elders 6,99 €

nu 5 €

9€

Elders 3,73 € per stuk

normaal per stuk 2,9 € nu 2 voor 3,99


Dendanku

Redactie Sofie Hesters

Rubriek van het warme hart

Een doorgeefluik en ketting van vriendschap. Een hartelijk boeket van dank van de ene Lochristinaar aan de andere. Wie de dankjewel-ruiker ontvangt, kan hem een maand later doorgeven aan iemand die hij of zij zelf weer in zijn of haar hart draagt. Natuurlijk met verse bloemen!

Deze maand: een welgemeende dankjewel van Hilde De Clercq aan

Anita De Keyser

VĂŠe, hartelijk dank voor de bloemen maar het mag gezegd worden dat jij ook een hart van goud hebt, want wat jij ook doet voor mij is op zijn minst ook een boeket waard. Mijn bloemen zijn voor een (schoon)moeder met het hart op de juiste plaats; eentje die ook alles doet voor haar kinderen: namelijk mijn man zijn mama en mijn schoonmama. Steeds staat ze klaar voor ons, al 20 jaar staat ze op moederdag te helpen met de parkdagen, de grote kuis in de bakkerij, de boodschappen, de strijk en alle kleinkinderen opvangen en nog veel meer, met veel liefde en toewijding. Daarom een grote dankjewel en een heel fijne moederdag, ook een goede vaderdag voor mijn schoonpapa want de boodschappen en het tuinierwerk is voor hem. Overheerlijke tomaten, sla, bloemkool e.a. Je bent een schoonmama en schoonpapa uit de duizend. Mijn man en kinderen zet ik ook eens in de bloemetjes want de weinige momenten die wij samen met ons gezin delen zijn uniek en mooi. Ook wil ik ons personeel bedanken dat steeds klaar staat voor ons met de glimlach en voor de vriendschap die wij mogen krijgen van hun. Mijn ouders die elke week van zee komen om te helpen en er ook steeds zijn voor ons, mijn zus en broer die er steeds staan in tijden van nood alsook de schoonbroers en schoonzussen. Crisken en Rita voor de mooie jeugdherinneringen waar we soms nog een lach en traan om laten. Al onze vrienden waar we een mooie tijd mee hebben, ook al hebben we niet veel tijd, het doet deugd te weten dat jullie er steeds zijn voor ons. Onze klanten wil ik ook bedanken voor het jarenlang vertrouwen die jullie in ons stellen, ook voor de vriendschap, de lach en de traan die we met elkaar delen. Dikke kussen allemaal Hilde

boeket geschonken door:

juni’14

27


Prachtige Tachtigers Kroniek van een voorgeslacht

28 juni’14


Madeleine Van Rijsselberghe, °1934

“Ik onthoud heel veel. Mijn zoon Gino zegt dat ik daar zo niet op voor moet gaan, dat dit daarom geen zegen is. Hij heeft gelijk.”

“Mijn moeder werd rond haar veertigste ziek. Ik was dertien en werd van school gehaald met een briefje van de dokter. Ik leerde nochtans goed en wou lerares worden, in de plaats werd ik veroordeeld tot een leven ten dienste. Moeder is vierennegentig geworden, ik heb haar meer dan vijftig jaar verzorgd. We waren met vijf kinderen, ik ben de enige dochter. Mijn vader Jef baatte het café De Bonte Koe in Beervelde uit, daarnaast was hij een kleine boer en kolenhandelaar. Toen moeder ziek werd, deed ik het huishouden en hielp daarnaast samen met drie van mijn broers in een beurtrol mee achter de toog. Tussendoor lazen we paternosters voor moeders genezing. Mijn broers kregen al eens zakgeld en namen hun vrijheid, als meisje mocht ik niks. Ik heb geen vriendinnen uit mijn jeugd, ik mocht niet uitgaan, niet over mijn leven beslissen. In die tijd vond ik dat normaal, ik was niet echt ongelukkig. Ik was een ferm kind, gemaakt om hard te werken. Het heeft geduurd tot ik eigen kinderen had voor ik besefte wat ik allemaal moeten missen heb. Er was ook wel veel vertier in het café, veel afleiding. Toch heeft het tot mijn drieëntwintigste geduurd voor ik verliefd werd op die ‘halve roste met wie ik zo goed kon praten’. Na twee jaar verkering waarin ik nooit mocht uitgaan, stelde hij me voor de keus, trouwen of gedaan, hij kon niet eeuwig komen blijven vrijen. Mijn vader was bang om mij kwijt te geraken. Ik mocht enkel trouwen omdat mijn man Maurice beloofde dat ik verder thuis zou mogen gaan helpen. Twintig jaar lang heb ik dat gedaan, naast mijn eigen huishouden met twee

kinderen; onbezoldigd. Toen mijn vader in 1979 stierf, lang voor ons moeder, heb ik haar in huis genomen. We hebben een kamer voor haar aan ons eigen huis bijgebouwd. Ze had een koperen bel waarmee ze me ‘s nachts kon roepen als het nodig was. Vanuit bed bestierde ze haar leven, ontving ze familie en vrienden. Het was bij ons constant de zoete inval van kinderen, kleinkinderen, neven en nichten. Mijn man verdroeg dat allemaal, hij vond het wel gezellig.” “Ik heb Maurice zeer graag gezien. Veel te graag eigenlijk. Dat was een spelletje van ons, wie de ander het liefste zag.” Als ze lacht tikt ze koket met haar tong achter haar bovenste tanden, een mooie lach, de lach van een zelfzekere vrouw die zich bewust is van haar kracht. Van haar glimlach die de leeftijd van haar gezicht wegvaagt. Zoals de zon doorbreekt door de wolken. “Ik heb veel aandacht gehad van mannen in het café en ik liet me die welgevallen. Mijn man wist dat. Mijn man kon veel verdragen.” “Ik heb hem op zijn zeventigste moeten afgeven. Het jaar voor zijn overlijden heb ik niet meer bij hem in één bed geslapen; door mijn kapotte knie geraakte ik niet meer boven. Na zijn dood heb ik een gedicht van hem teruggevonden waarin hij het gemis aan onze fysieke liefde bezingt.” Madeleine loopt weg en komt terug met het briefje. Ik lees zijn handgeschreven woorden en voel mijn hart zachtjes bloeden. Hij beschrijft hoe hij het mist naar haar te kijken, haar dichtbij hem te voelen, maar dat de afstand niks van zijn liefde doet inboeten. “Het heeft me zeer gepakt. Dat ik dat laatste jaar niet meer bij hem geslapen heb, daar heb ik nog altijd spijt van.”

Carmen De Vos ziet graag oude mensen. Ze telt de jaarringen op hun vel en verzamelt ze voor Nummer9080. Dat niemand het weet op voorhand en dat elk leven een probeersel is waard een keer geleefd te hebben. Hulde aan de pioniers. www.facebook.com/carmendevos.photography

juni’14

29


Bon

Gratis 1 glas cava bij bestelling van de suggestie van de chef

Bon

bij bestelling van 2 pannekoeken

1 koffie gratis

Juni feestmaand

wij gaan u aangenaam verrassen

Zowel vis- als vleesgerechten, salades en pasta’s worden met dagverse producten in eigen keuken bereid. Klassiekers als vol-au-vent, reuze brochetten, steaks of middaglunch staan als een huis, terwijl verrassende suggesties de seizoenen op tafel brengen. Voor de kleine honger kan je ook terecht.

Asperges:

• Flamand • Gerookte zalm • Tagliatelle met scampi en een vissausje

Tot binnenkort, Kristien, Kristof & Juliette

kom en proef

onze steaks, filet-pur, entre côte met huisbereide sausen en verse huisgesneden frietjes.

Taverne Reinaert - DORP-OOST 2A - 9080 Lochristi - 09/356 70 44

Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting

Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be www.mikeinterieur.be

Onze troeven Maatwerk is bij ons echt op maat gewerkt

Hoe wij werken: Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeën gekoppeld aan onze suggesties op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeën worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.


29 juni: familiedag

Lo Actua

“Vrienden van Chiro Zaffelare” daagt jullie uit: SPEEL MEE!

V

rienden wie? “Vrienden van Chiro Zaffelare” is een netwerk van ouders van leden en sympathisanten die een achterban vormen voor de Chiro en hun leiding. Ze helpen waar nodig en hebben ook, op vraag van de Chiro, de koppen samen gestoken voor het organiseren van een familiedag. Wat mooi past binnen het jaarthema van de Chiro dit jaar: ‘Wijk uit!’ Dit jaarthema heeft als doel de buurt en de Chiro dichter bij elkaar te brengen. Daarom is niet alleen familie welkom maar ook buren, vrienden, oudchiroleden en leiding, andere jeugdverenigingen uit de buurt, ... Hou alvast 29 juni vrij van 14 u. tot 17 u. voor een rasechte Chironamiddag zoals in de ‘goeien ouwe tijd’ en voor iedereen ongeacht leeftijd en geslacht. Dus ook papa’s, broers, nonkels, buurmannen zijn welkom. Er is voor ieder wat wils!

Concrete informatie volgt later met mogelijkheid tot inschrijven voor deze FAMILIEDAG!!

megaformidabelespectaculairegenialefantastischesupercoole HOPELIJK BEN JIJ ER BIJ!!! Vragen? Contacteer Marjolein Verheedt (marjolein_verheedt@hotmail.com)

KWB Beervelde Zondag 1 juni: Wandeling in het Zwin

Kunstbeurs

Brasserie Bavo Mendonk 30, 31 mei en 1 juni

Kunsthappening met Lootse kunstenaars

We maken een stevige wandeling met een ervaren gids door de Zwinduinen en langs de Zwinvlakte. We bezoeken er gebieden waar we als gewone wandelaars niet bij kunnen. Vertrek om 13.15 uur in Beevelde-Dorp of om 14 uur aan het Oosthoekplein in Knokke. Stapschoenen en een flesje water worden aangeraden. Deelname is gratis.

Katrien Hesters (kalligrafie), Hilde Van Puyenbroeck (keramiek), Katrijn Schatteman ofte Zuz (sculpturen), Fred Schatteman ote Stielman (glas & metaal), Trees De Brabander (tekenkunst), Hans Van Hilst (schilderijen), Christine Ostyn (juweelontwerp) en Rita Bracke (batik & schilderijen). Data: vrijdag 30 mei vanaf 20.00, zaterdag 31 mei vanaf 11.00, zondag 1 juni vanaf 11.00 u.

Schoolfeest St-Elooischool op zondag 22 juni om 14.00 u. dansjes van de kinderen, spelen, pannenkoeken... Iedereen van harte welkom! Sint-Elooistraat 58, Zeveneken

juni’14

31


het

klaverke vier of ‘t klein batonneken... Jari Wulteputte

Hoi iedereen, Ik ben Jari Wulteputte en woon met mijn mama, papa, kleine broer Ilya en kleine zus Heike in Zaffelare. Ik ben bijna 6 jaar en zit in de 3de kleuterklas bij Juf Kelly. Mijn hobby’s zijn fietsen, spelen en voetbal! Dit jaar ben ik gestart met voetbal bij de U6 van SV Zaffelare. Daar heb ik al veel nieuwe vrienden gemaakt zoals Tijs Temmerman. Tijs, graag geef ik het klavertje door aan jou.

1

Groetjes, Jari

Tijs Temmerman Dank je wel, Jari, voor het klavertje vier. Hallo, ik ben Tijs Temmerman en woon in het bruisende Hijfte, samen met mijn mama en papa, mijn jongere broer Briek en mijn honden Bob en Raiko. Binnenkort krijg ik er een broertje of zusje bij en dit vind ik heel spannend.

2

Voorlopig ga ik nog naar de fantastische kleuterschool ‘het sprankeltje’ in Hijfte. Maar na de zomervakantie maak ik de stap naar het 1e leerjaar in Lochristi. Daar kijk ik nu al naar uit maar ik zal mijn oude vertrouwde schooltje heel hard missen. Verder speel ik voetbal bij SV Zaffelare, bij de U6, waar mijn papa trainer is en dat vind ik natuurlijk supertof! Andere hobby’s van mij zijn trampoline springen, bomen klimmen, tv kijken en ik ga graag naar feestjes. Voila, ik geef graag mijn beurt door aan Joran, een vetcoole kerel uit Beervelde.

32 juni’14


‘t klaverke vier

Lowie Persyn Hallo,

4

dank je Joran om het klavertje vier aan mij door te geven. Ik ben Lowie Persyn en woon samen met mama en papa en kleine broer Juul in Beervelde. We wonen heel dicht aan het voetbalplein, wat heel gemakkelijk is want daar ben ik dikwijls te vinden. Op 29 mei doe ik mijn eerste communie, heel spannend allemaal… Graag geef ik het klavertje door aan Hobbe, een klasgenootje en een vriend van op de voetbal.

3 Joran Stadeus

Dank u wel Tijs voor het doorgeven van het klavertje vier. Hallo, ik ben Joran Stadeus uit Lochristi en woon met mijn mama en twee neefjes Dario en Chenko in de Pauwstraat. Samen met Dario zit ik in het 1ste leerjaar bij Juf Charlotte op de school De Weg Wijzer in Zaffelare. Ik verjaar op de laatste dag van het schooljaar. Dat vind ik leuk omdat dan de vakantie begint met een feestje. De woensdagnamiddag ga ik naar breakdance les waar ik al leuke trucjes heb geleerd. ’s Avonds ga ik dan met mijn neefjes naar de voetbal training. Voetbal is dan ook mijn favoriete sport. Verder speel ik heel graag buiten, als ik me maar kan vuil maken. In de grote vakantie ga ik met mijn mama, meme, Meter Evelyne, Dario en Chenko naar de Provence op reis. Ook ga ik op snowboardkamp met speelplein Joepla. Ik kan dus niet wachten tot de vankantie begint. Graag geef ik het klavertje vier door aan mijn voetbal vriend Lowie Persijn uit Beervelde.

juni’14

33


Point Rouge Point Rouge Point Rouge Winnaars wedstrijd Moederdag Point Rouge Point Rouge Point Rouge Johan Naudts, Molenstraat 16 - Emile ongena, Lieskensakker 55 - Tobias Serlippens, Goed ten Pauw 30 - Karla De Bock, Kasteeldreef Jonas Celie, Kapelstraat 24 - Bart Van Nuland, Watersniphof 24 - Annie Van Damme, Lieskensakker 3 - Katrien Point Rouge Point Rouge Point5 - Rouge Verschelden, Ledebeekweg 104 - Van Laere Julien, Dekenijstraat 45 - Stevens Marc, Smalle Heerweg 20 - Emma Dheere (12 Point Rouge Point Rouge Point Rouge jaar), Fazantenstraat 65 - Ria Goethals-Somers, Zavel 24 - Van Puyenbroeck Frida, KasselstraatPoint 14 - Arlette De Spae, Ommegangstraat 55 - Stefanie D’Hondt, Oude Veldstraat 42 Point Rouge Point Rouge Rouge hebben een extra smakelijke moederdag gehad. Point Rouge Point Rouge Point Rouge winkel Point Rouge Point Rouge PointI patisserie Rouge I confituur I BAKWORKSHOPS I ontbijt Dorp-Oost • Lochristi • M 0498 11 71 24 • www.point-rouge.be • info@point-rouge.be Point Rouge Point Rouge Point166Rouge

– 40% – 60% – 50%

Moleneinde 43 - Zaffelare - tel: 09.355 19 45

Open: dinsdag tot zaterdag: 9.30 tot 12 en 14 tot 18.30 uur - Vrijdag open tot 20 uur - Zondag: 10 tot 13 uur - Maandag gesloten

– 70%

cv De Leefboom Vastgoedmakelaars

maatwerk in vastgoed

Dekenijstraat 18 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be info@deleefboom.be BIV 205.909 & 503.564

ver k oop - verhuur - pro j ec t o n t wi k k e l i n g - gr a t i s a d vie s & w a a r d ebep a l i n g

Panden te koop: NIEUWE VOORWAARDEN

Lochristi - Bosstraat:

zeer rustig gelegen bungalow op 1.000m² - 3 slpk - badk - kkn - ruime garage - aparte garage - cv op mazout - centraal gelegen - EPC: 406 (UC 1449087) - Wg - Gvkr - Gdv - Vv -Vg Prijs: 319.900€

Lochristi - Hortensialaan:

Ruime HOB - mooie living met toegang tot ruime veranda - 2 badkamers ingerichte kkn - dubb. garage - EPC: 223 (UC 1451282) - Wg - Gvkr - Gdv - Vv - Vg - Prijs: 325.200€

Wachtebeke - Dorp: recent duplexappartement met 2 slpk. Ingerichte kkn en badk., terras voor en achter - EPC: 273 (UC 49899) - WG - Gvkr - Gdv - Vv - VG Prijs: 161.250€

Oostakker - L. Derachestraat: stijlvolle nieuwbouwwoning op 355m² met 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers, lichtrijke living, inpandige garage en zuidgerichte tuin EPB: 67- WG – Gvkr – Gdv – Vv – VG Prijs: vanaf 384.500 €

Binnenkort te koop: Mooi appartement te Destelbergen! EN BOUWGROND Lochristi - Pauwstraat

2 loten bouwgrond zonder bouwverplichting van 746m² en 749m² 195.000 € per lot

Evergem, Oostakker, Wachtebeke

verschillende bouwgronden zonder bouwverplichting te koop!

Ideale investering: Wondelgem Riete Dries moderne lage energiewoningen – nieuwbouw – 3 slpk – ingerichte keuken en badkamer – achterliggende garage – opp. vanaf 271m²Prijsvanaf: 249.063 € (excl. kosten)

Panden te huur:

Lochristi - Dorp Oost 89: Mooie appartementen met 1 of 2 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer Prijs vanaf: 600€/maand (AK incl.)

Evergem

Lochristi - Dorp West: gelijkvloersappartement met 1 slaapkamer, ingerichte keuken en badkamer, ruim terras en autostaanplaats - EPC: 225 Prijs: 595 €/maand

Sassevaart stijlvolle lage energiewoningen – nieuwbouw – 3 slpk – ingerichte keuken en badkamer – garage – opp. vanaf 273m Prijs vanaf: 240.394 € (excl. kosten)

Lochristi - Dorp Oost 64: Prachtig duplexappartement met 3 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer, ruime terras Prijs: 725 €/maand


Juni

kalender Wekelijkse Sportreeksen Looptraining Lo Runners - Gezinsbond Lochristi - donderdag 19.30 u tot 20.30 u sportterreinen Bosdreef - zondag 10 u tot 11u prov. Domein Wachtebeke - info: alexdewart@yahoo.com, 0498/80 85 24 Volley - Gezinsbond Lochristi - dinsdag 20 u sportzaal GBS K. Boudewijnlaan - info: www.gezinsbondlochristi.be of alexdewart@yahoo.com 0498/80 85 24 Dans & Ballet Arabesk - dinsdag 16 tot 21 u & donderdag 17 tot 20 u - Witte Zaal VBS Sint-Jozef - Tineke Boel 0486 29 32 32 Yoga kvlv Lochristi - donderdag, Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid.boone@ skynet.be, 09/355 90 00 Turnen kvlv Lochristi - maandag, turnzaal Edugo van 20 tot 21 u - nadinevk@gmail.com, 0497/12 69 45 Zelfverdediging Ju -Taï Jitsu Ju -Taï Jitsu School Damoi Kwaï - zaterdag van 9 tot 11 u & dinsdag van 19.30 tot 21.30 u in sporthal Zaffelare www.damoikwai.be

Wekelijkse Fietstochten donderdag 14 u & 19 u kvlv Zaffelare i.s.m. Landelijke Gilde - vertrek

Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Voer uw activiteiten in op www.nummer9080.be onder kalender.

kwb Beervelde - Vertrek om 13.15 u in Beevelde Dorp of Donderdag 19 juni 2014 Markant’s Avondontmoeting om 14 uu aan het Oosthoekplein in Knokke markant Lochristi - in L’ Autre Côté, Beerveldse Baan Maandag 2 juni 2014 info: desmedtolga@telenet.be 09 355 98 68 Fietsende grootouders - Gezinsbond Lochristi 13.30 u start Hijfte Kerk - info: www.gezinsbondlochristi. Zaterdag 21 juni 2014 be, Frans Clierinck: 09 355 63 77 of Maria Van Acker: 09 Midzomernacht in het Heidebos Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 21.30 u op parking 2 355 29 54 Heidebos - info: danielheidebos@skynet.be 09/356 91 Dinsdag 3 juni 2014 18, marcmartens1953@hotmail.com 09/345 78 63

Fiets je fit

markant Lochristi - knooppuntenfietstocht omgeving Lochristi - info: desmedtolga@telenet.be 09 355 98 68

Maandag 23 juni 2014

Donderdag 5 juni 2014

Dinsdag 24 juni 2014

Parochiale Kring-Beervelde, Kloosterstraat 2

Gezinsbond Lochristi - 9 u start Lochristi Dekenijstraat info: www.gezinsbondlochristi.be, Frans Clierinck: 09 355 63 77 of Maria Van Acker: 09 355 29 54

Infoavond Eindeloopbaan - ACV Beervelde - 20 u Fietsende grootouders Dagtocht Zaterdag 7 juni 2014

Schoolfeest GBS Lochristi - Schoolstraat 18 Zondag 8 juni 2014

Classic Hits Party - met de Soulbrothers

oc gbs lochristi-beervelde - grote tent, gemeentelijke basisschool Lochristi

Maandag 9 juni 2014

woensdagen mei & juni - start om 19 u De Kring, Beervelde info: Ingrid 09 355 96 37 na 18u

Nog tot maandag 9 juni 2014 Kunsttentoonstelling - Ten huize van Hans Kitslaar, Hoekskensstraat 126 - vrijdag & zaterdag van 14 tot 19 u - zondag van 10 tot 19 u - www.kitslaar.be Vrijdag 30 mei t/m zondag 1 juni 2014 Kunst in brasserie bavo - Kunsthappening met Lootse kunstenaars: Katrien Hesters, Hilde Van Puyenbroeck, Katrijn Schatteman, Fred Schatteman, Trees De Brabander, Hans Van Hilst, Christine Ostyn en Rita Bracke - vrij vanaf 20 u, za & zo vanaf 11 u Zaterdag 31 mei 2014

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi

Dagreis Dordrecht - kvlv Lochristi - vertrek Deken-

ijstraat 8 u - info: http://www.kvlvlochristi.be

Vrijdag 13 juni 2014

Wandeling in het Zwin

Reis kvlv en ziekenzorg - Vertrek 12.30 u kerk Hijfte - naar Wetteren, jeneverstokerij De Klok en de Hauwemeersmolen - info: De Craene Mariette 09/355 54 93 & Van Dhondt Monique 09/355 80 77 WIK aperitieft op Dorpsstraat kermis

aperitiefconcert op Dorpsstraat kermis, rond 18u30

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi

± 40 km richting Zelzate - 14 u parking Gemeenteschool - Louis Dhaese 09/355 80 77

Swapping kinder- en dameskleding + acces- 1ste antiek & rommelmarkt (Kermis Zevesoires - femma Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat neken) - van 9 tot 18 u Voetbalterrein Sint-Elooistraat

Zaffelare - info: 093568333, 093552987, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

Fijnproeversbarbecue - kvlv Zaffelare info: Claudine 0477/96 36 15

Zaterdag 14 juni 2014

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi

± 40 km richting Moerbeke - 14 u parking Gemeenteschool - Johan Van Driessche 09/355 96 57

Zondag 15 juni 2014

Zomerwandeling aan het Etbos

± 40 km richting Waarschoot - 14 u parking Gemeente- Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - om 14.30 u ter hoogte school - Alex Buysse 0473/61 17 17 van Etboshoeve aan de Zuidlede - info: a.m.philips@ Sneukeldropping gmail.com 09/355 03 57 kvlv Zaffelare i.s.m. Land Gilde Zaffelare - vertrek 20 u Wilde Bijen en bezige bloemen sporthal ’t Veerleveld - info bij Claudine 0477/96 36 15 www.puyenbroeck.be/inschrijven of via 09/342 42 17 -

Zondag 1 juni 2014

Donderdag 26 juni 2014

Zaterdag 28 juni 2014

Parochiale bedevaart

kerk Zaffelare - info: 14 u Rosette 0485/36 55 73, 19 kvlv Zaffelare - fietsers om 19 u kerk Zaffelare - 20 u u Annick 09/355 17 59 Oostakker Lourdes - info Rosette 0485/36 55 73

Fiets je fit met kvlv Beervelde

Dag van de mantelzorger - kvlv Zaffelare

14-16 u start aan bezoekerscentrum parking 1

86 Zeveneken - info: aime.tollenaere@telenet.be 0494980351, antoinetollenaere@skynet.be 093550699, degrauwepeter@skynet.be 093569590

Zondag 29 juni 2014

Familiedag - Chiro Zaffelare

Vrienden van Chiro Zaffelare - 14 tot 17u - info: marjolein_verheedt@hotmail.com

5de Lootse sneukeltoer - landelijke gilde lochristi Locatie: Patrick en Hilde De Schoenmacker-Clierinck

In Gent blijven plakken ...

curieus Lochristi - Gent Huis van Alijn - info: fr.milo@ skynet.be of 0496/685468

Zaterdag 5 juli 2014

Rommelmarkt - vogelwijkfeest

vzw Wijkcomité Vogelwijk - 8 tot 17 u - aan feesttent buurtspeelplein, Chiro terrein Watersniphof, Fazantenstraat - info: rommelmarkt@vogelwijk.be

Sneukelfietstochten Hijfte - Lochristi - Zaffelare Zondag 15 juni 2014

De Hijftese Reinaertvrienden Start: Familie Peter De Wilde - Veldstraat 48 - tussen 13 uur en 14 uur Inschrijven: kan tot 13 juni via storting op rekeningnummer 737-4241402-23 met vermeIding ‘sneukeIfietstocht’ - € 9 per volwassene, € 7 voor -12 jarigen Info: De Schoenmacker Cyriel 09/355 70 19 - Naudts Eric 09/355 26 26

Zondag 29 juni 2014: Landelijke Gilde Lochristi ism Bloemistengilde Start en aankomst: bij Patrick De Schoenmacker/Clierinck - Doornzele-str. 29 tussen 12 u en 13.30 u. Compleet met avondmaal (€ 20), sneukeltoer alleen (€ 10) of alleen avondmaal (€ 13). Inschrijven: uiterlijk 26 juni op rekeningnummer: BE 79 7374 1305 4133 of bij bestuursleden: robert.hesters@hotmail.com, 0473 77 13 57 of 09/355

00 87, Danny Taghon 0495 57 72 35

Zondag 10 augustus 2014 Kvlv en Landelijke Gilde Zaffelare

“Nieuwe formule”

Start en aankomst: Fam. Hesters, Kerkstraat 54, Zaffelare Keuze uit: 1/ Warme maaltijd en sneukels: (19 € - kinderen 9 €) start vanaf 11.30 tem 13.30 u - 2/ Enkel warme maaltijd: (14

€ - kinderen 7 €) start vanaf 11.30 tem 13.30 u - 3/ Enkel sneukels: (volw 10 € - kinderen 5 €) start tussen 13 en 14 u Inschrijven: door te storten uiterlijk tot 5 augustus op rekeningnummer: BE 87 7470 1784 5094 met vermelding van: Sneukeltoer: aantal personen X prijs van de kaart. Info: 09/355 22 51of 0477/96 36 15 (Claudine) - 09/355 12 62 of 0479/326 876 (Herman) juni’14

35


Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere -Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere -Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere - Dranken De Wispelaere

Dirk Van Kerkvoorde afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

WEDSTRIJD Vaderdag

Win 5x1 bak trappist Westmalle (dubbel of tripel, dat mag je later kiezen). Stuur een simpel mailtje voor 15 juni naar wedstrijd@nummer9080.be met uw naam, adres en met vermelding Trappist Westmalle. Mogelijk word je uitgeloot als winnaar en kan je, of je vader, iedere avond genieten van... Wie geen e-mail heeft, steekt een kaartje in onze bus nummer9080 - Oosteinde 25 - 9080 Zaffelare. Wedstrijd voor inwoners van Lochristi en naburige/aanpalende gemeenten.

U hoeft niet ver te lopen

om uw drank en wijnen aan te kopen.

Dranken

De Wispelaere Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27

Open: Woensdag 13.30 tot 18 u Donderdag en vrijdag 9 tot 12 u en van 13.30 tot 18 u Zaterdag 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


Juni-activiteiten Vrijdag 30 mei t/m zondag 1 juni 2014: WIJKFEEST LOBOS - Locatie: Boskapellaan 79a - Info: 0476/355 400 of 0497/879806, vzwlobos@ gmail.com, www http://lobos.mikpunt.com - Vrijdag 30 mei: 14 u SENIORENNAMIDDAG met dj Gilbert Van Damme - 20 u ALGEMENE QUIZ in samenwerking met The Neighbours - 20 u MONSTERKAARTING Bieden: (met bekers voor de winnaars) - Zaterdag 31 mei: 13.30 u PETANQUETORNOOI - 14.30 u BRUSSELSE WAFELS - 15 u BUIKSCHUIVEN - 15.30 u CIRCO DAPARRO met SCHAMPAVIE - THEATRAAL CIRCUS voor kleine en grote mensen van 3 tot 99 jaar - 18.30 tot 19.30 u OPRUIMUURTJE (tent gesloten) - 19.30 u GRATIS RECEPTIE voor inwoners van LOBOS en genodigden - 20.30 u SCHLAGER FESTIVAL met Rudy Hammond @ blue ladies zanger Jeroen, imitator van Andre Hazes, zanger Hederick, imitator van Neil Diamond en zangeres Karin Setter - Zondag 1 juni: 11 u APERITIEF met Henri Van Damme - 12 u LOBOSFESTIJN met warme beenhesp, groenten, frieten - dessert - 14 u Bekendmaking winnaar van de Ganda ham - Tijdens het wijkfeest speciaal voor de kinderen: Springkasteel en racecircuit met gocarts Vrijdag 20 juni t/m maandag 23 juni 2014: KOUTERFEESTEN - Locatie: Bosdam -Zaffelare - Info: www.feestcomiteoosteinde.be, 0474/522 094 - Vrijdag 20 juni: 19.30u SCHIETING op liggende wip met een prijzenpot van 150 euro. GAAIBOLLING met prijzenpot van 75 euro - Zaterdag 21 juni: vanaf 7 u tot 15 u: KOUTERTOCHTEN 7-13-18-21-35 of 46 km in en rond het Provinciaal Domein Puyenbroeck - 19 u: EETFESTIJN Verzorgd door Traiteur ‘den Hazelaar’ (Aperitief - stoofpotje van varkenswangetjes bereid met Westmalle OF warme been-hesp . Beiden met groenten, sauzen en gebakken aardappelen. Volw: €15 - kind. t/m12j.: €7 kaarten bij alle bestuursleden) - 21 u: DISCOBAR Musicpower met DJ Wim - Zondag 2 juni: 10 u: ROMMEL -& BROCANTEMARKT (inschr: peter.wauters7@telenet.be of 0478/282081) - 12 u: doorlopende show van oldtimersclub ‘OUDE GLORIËN’ TRAPPIST van ‘t vat, springkasteel, pannenkoeken - RATTENWORP met €500 aan prijzen - 18 u: WK voetbal BELGIE - RUSLAND op groot scherm (indien België wint geven wij een gratis vat bier!) - 20 u: Optreden van ‘LES FOLLES DE GAND’ - 22 u: afterparty met discobar Musicpower - Maandag 23 juni: 13.30u: FEESTNAMIDDAG voor senioren met optreden van zanger Steve Tielens & accordeonist Cliff Presentatie: Ron van Tienen

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 70 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Advocatenkantoor Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be Deconinck & Deblauwe Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be Gert Coolsaet Zavel 30 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 - Gsm: 0497.436 166 Gert.coolsaet@telenet.be Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be Linda De Coninck Beelbroekstraat 105a - 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Artsen

Kinderarts Dr. Tom Vercruysse Dorp-West 37 - 9080 Lochristi Tel: 09.2799997 (raadpleging na afspraak)

Boekhouders - Accountants Fiscalisten

e g i t t Nudressen

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be

e staan? eld te mmer9080.b m e v k fo@nu o o r ie uh t in Wenst contact me Neem

CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89

Studiebegeleiding & Personal Coach

CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09.355 24 63 E-mail: info@crvb.info

a

Podologie

Ann Bieseman Langenakkerlaan 61 9080 Lochristi Gsm: 0477.75 18 69

Xanthippe Strikt individuele studie- en personenbegeleiding. Middenjury, naschools, bijlessen. Dorp-West 138 - 9080 Lochristi www.xanthippe.be - Tel. 0476.27 28 70

DPO Accountants en Belastingconsulenten Jeroen Vandewalle Weerstandshof 17 - 9080 Lochristi Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker E-mail: jeroen.vandewalle@dpo.be www.dpo.be

Art Of Life Coaching Persoonlijke begeleiding, ADHD & Life Coach Smalle Heerweg 225 9080 Lochristi 0494.85 85 47 - enkel op afspraak www.artoflifecoaching.be

Dierenartsen

Wit-Gele Kruis Lochristi Dorp West 88 - 9080 Lochristi 09.356 60 60 - lochristi@wgkovl.be 24u/7d - alle mutualiteiten

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse Steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139 Dierenarts De Cubber Tim Hoekskensstraat 39 - 9080 Lochristi gsm: 0478.37.87.98 www.dierenartsdecubber.be

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478.47 00 67

Logopedie

Jill De Smet Logopraxis - Logopedische praktijk Bevrijdingslaan 21- 9080 Lochristi Gsm: 0486.61 31 97 - www.logopraxis.be

Thuisverpleging

Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Antwerpsesteenweg 6/0002 - 9080 Lochristi jeroen.cottenier@gmail.com - Gsm: 0495.65 76 89 Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7 Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

juni’14

37


Hendrik spo(r)t Elke maand gaat Hendrik Haes op zoek naar de (on)bekende (amateur)sporter en het verhaal achter zijn of haar vereniging.

Handbiken met Jonas Van de Steene Op de terreinen van Floréac op 5 juli

Handbiken

met Jonas Van de Steene

Op de plaats waar onze vier Lootse deelgemeenten samenkomen, vindt op zaterdag 5 juli de eerste editie van de handbikewedstrijd Lochristi plaats. Op de terreinen van exportbedrijf Floréac wordt dan in een wedstrijd van één uur plus 1 ronde om de overwinning gestreden. Organisator Jonas Van de Steene gaat voor eigen volk mee de strijd aan.

38 juni’14

J

onas is altijd al een sportief manneke geweest. Een voetbalcarrière bleek niet voor hem weggelegd, en een ruim aanbod aan sporten passeerde in zijn jeugdjaren de revue. Later werd hij een vaste klant in de fitnesszaal, waar het lichaam steevast tot het uiterste gedreven werd. Naast een passie voor fietsen en lopen speelde hij onder vrienden wekelijks een wedstrijdje zaalvoetbal, en namen ze met hun ploegje hier en daar aan recreatornooien deel. Toen hij twee jaar geleden in een rolstoel belandde, ging zijn leven er een stuk anders uitzien. In het revalidatiecenter maakte Jonas kennis met sport voor rolstoelatleten, en na zijn thuiskomst ging hij bij een handbiker uit de regio eens een kijkje nemen. Hij zag hoe de man thuis trainde in de tuin, door zijn fiets op rollen te plaatsen. Het enthousiasme en de verhalen van de man over de beleving bij de wedstrijden spraken aan, en Jonas kocht al gauw een eigen fiets. Na thuis wat te proberen stond hij een tweetal weken later al aan de start van een wedstrijd, iets wat hij tot op heden niet met onverdeeld succes bijna wekelijks doet. Dagelijks traint hij een aantal uur, zowel thuis op de rollen als op de weg. Net over de Nederlandse grens bieden de ruime fietspaden een ideaal trainingsparcours. Zoals elke sporter heeft ook Jonas graag elk weekend een wedstrijd, maar heel evident is dat niet. In België en Nederland samen zijn er maar een tiental wedstrijden per jaar, dus moet er al eens ver-


Sportrubriek

der uitgeweken worden. Zo reed hij recent wedstrijden in de buurt van Mönchengladbach, Duisburg, Düsseldorf, Rotterdam, Firenze en dichter bij huis in Dendermonde. De meeste wedstrijden gaan over een uur plus een ronde. Minder voorkomend bij een twee- of driedaagse is dat er een tijdrit gereden wordt. In Düsseldorf vertrokken de handbikers voorafgaand aan de stadsmarathon voor een marathonwedstrijd, maar ook dit is eerder zeldzaam. Toen de mogelijkheid er kwam om op de afgesloten terreinen van Floréac zelf een wedstrijd te organiseren moest de 27-jarige atleet er niet lang over nadenken. De 1300 meter lange weg rond het bedrijf is een ideaal parcours, en alle voorzieningen zijn, net als een ruime parking, op het bedrijf aanwezig. Na de wedstrijd is er voor de atleten nog de gelegenheid om iets te eten, en mits de Belgen een goed parcours afleggen op het WK-voetbal, is er ook de mogelijkheid om de kwartfinale om 18 uur op groot scherm te volgen. Info over de wedstrijd kan u terugvinden via het facebookevenement ‘handbikewedstrijd Lochristi 1e editie’

foto’s: © Saartje Van de Steene.

juni’14

39


SPORT NU DE HELE ZOMER GRATIS! SPORT Squash Tennis Badminton Tafeltennis

2014 Catalpa Sport Bar Salsa Kickbox Kinesist, Diëtist,...

FITNESS 76 Toestellen Figuurtraining Indoorcycling Zumba en Yoga

EVENT Verhuur sportzalen Verhuur barzaal Verhuur feestzaal Teambuilding

Juli + augustus = € 69

ZOMERACTIE FITNESS ABONNEMENT

Juni + juli + augustus = € 89 Jaarabonnement = 12 + 2 maanden GRATIS FITNESS SQUASH TENNIS BADMINTON TAFELTENNIS ZAALVERHUUR Deze bon is geldig voor nieuwe leden. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Enkel geldig bij aankoop van een fitnessabonnement. Lidkaart t.w.v. € 10 niet inbegrepen. 1 bon per persoon gedurende deze actie.

Tel. 09 361 35 60 l www.catalpa-sport.be Koning Albertlaan 2C I 9080 Lochristi Openingsuren juni - juli - augustus: Ma - Vr: 9u - 13u en 16u - 22u Za - Zo: 9u - 13u l Open op feestdagen


Selfie

Selfie Selfie Hoi!

Mijn naam is

Inge Vieren

Wat ik het liefste van al doe is babbelen en daar heb ik ook mijn beroep van kunnen maken: ik ben reeds 11 jaar lang leerkracht in Edugo Lochristi. Dit is een supertoffe school waar ik met veel enthousiasme en geef in de eerste drie jaren middelbaar. Het heeft mij immers altijd al geboeid hoe of in elkaar zit! Mijn vrije tijd gaat momenteel grotendeels naar mijn gezinnetje, familie en vrienden. Babbelen he. ;) Ook hou ik wel van een kick. In pretparken kan ik me helemaal uitleven, en ook ben ik al eens gaan skydiven van 4 km hoog, zalig!! Het volgende op mijn verlanglijstje? Bungeejumpen vanop een hoge brug boven een rivier. Ga je mee?

Techniek Sociale Wetenschappen iemand

iets

Groetjes Inge

juni’14

41


AGSHV00E AGSHV00E

Lokatie Lokatie Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lochristi Lochristi Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lokeren Lokeren Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lokeren Lokeren Lochristi Lochristi Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lokeren Lokeren Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lokeren Lokeren Lochristi Lochristi

Merk Merk Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Opel Opel

Model Model Astra-H BR Astra-H BR Astra-H 5d Astra-H 5d Astra-H BR Astra-H BR Astra-J 5d Astra-J 5d Astra-H BR Astra-H BR Corsa-D 95 PK Corsa-D 95 PK Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D 75 PK Corsa-D 75 PK Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Meriva-B Meriva-B Meriva-A Meriva-A Meriva-A Meriva-A Aveo Aveo Aveo LT Aveo LT Insignia-ST Insignia-ST

Omschrijving Omschrijving 1.3 CDTi Enjoy , airco 1.3 CDTi Enjoy , airco 1.7 CDTi Enjoy ,ECC 1.7 CDTi Enjoy ,ECC 1.7 CDTi ecoFLEX Cosmo, Navi ,PP 1.7 CDTi ecoFLEX Cosmo, Navi ,PP 1.4i Enjoy Active,park pilot,USB,BT 1.4i Enjoy Active,park pilot,USB,BT 1.3 CDTi Cosmo,trekhaak,PP,BT 1.3 CDTi Cosmo,trekhaak,PP,BT 1.3 CDTi Enjoy150Year,BT,cruise,BC 1.3 CDTi Enjoy150Year,BT,cruise,BC 1.2i Enjoy 150Y,BC,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy 150Y,BC,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy 150Y,BC,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy 150Y,BC,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy Active ,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy Active ,BT,airco,cruise 1.3 CDTi Enjoy Active,BT,airco,cruise 1.3 CDTi Enjoy Active,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy Active Start/stop,BT,airco 1.2i Enjoy Active Start/stop,BT,airco 1.2i Enjoy Active ,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy Active ,BT,airco,cruise 1.2i Enjoy Active,BT,airco , cruise 1.2i Enjoy Active,BT,airco , cruise 1.7 CDTi Enjoy 150Y,BT,USB,PP,alu 1.7 CDTi Enjoy 150Y,BT,USB,PP,alu 1.4i Enjoy , ECC , cruise,elek spiegel 1.4i Enjoy , ECC , cruise,elek spiegel 1.3 CDTi Enjoy,ECC 1.3 CDTi Enjoy,ECC 1.3 D LT Start&Stop , airco 1.3 D LT Start&Stop , airco 1.6i LT,Park pilot,Alu velg,cruise,airco 1.6i LT,Park pilot,Alu velg,cruise,airco 2.0 CDTi 160 pkSport Automaat 2.0 CDTi 160 pkSport Automaat Leder, Navi , PP , Trekhaak, Leder, Navi , PP , Trekhaak,

Deuren Deuren 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Brandstof Brandstof Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Benzine Benzine Diesel Diesel Diesel Diesel Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel Benzine Benzine Diesel Diesel Diesel Diesel Benzine Benzine Diesel Diesel

Bouwjaar Bouwjaar 09/2008 09/2008 05/2009 05/2009 05/2010 05/2010 06/2013 06/2013 09/2009 09/2009 09/2012 09/2012 12/2012 12/2012 12/2012 12/2012 02/2013 02/2013 02/2013 02/2013 02/2013 02/2013 04/2013 04/2013 03/2013 03/2013 06/2012 06/2012 04/2008 04/2008 01/2009 01/2009 11/2012 11/2012 01/2012 01/2012 01/2011 01/2011

KM stand KM stand 113.000 113.000 89.667 89.667 76.732 76.732 23.954 23.954 123.455 123.455 24.021 24.021 10.222 10.222 12.143 12.143 17.130 17.130 18.495 18.495 16.720 16.720 21.382 21.382 18.156 18.156 27.340 27.340 109.143 109.143 128.812 128.812 9.740 9.740 31.500 31.500 90.746 90.746

Kleur Kleur Star zilver Star zilver Zwart Zwart Zwart Zwart Sovereign silver Sovereign silver Technical grey Technical grey Technical grey Technical grey Pepper dust Pepper dust Pepper dust Pepper dust Zwart Zwart Technical grey Technical grey Sovereign silver Sovereign silver Asteriod grey Asteriod grey Zwart Zwart Zwart Zwart Metro Metro Metro Metro Zwart Zwart Blauw Blauw Zwart Zwart

Prijs Prijs 6.900€ 6.900€ 9.150€ 9.150€ 11.500€ 11.500€ 13.100€ 13.100€ 8.500€ 8.500€ 11.100€ 11.100€ 10.250€ 10.250€ 10.250€ 10.250€ 10.500€ 10.500€ 11.500€ 11.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500€ 13.500€ 13.500€ 6.700€ 6.700€ 7.300€ 7.300€ 10.500€ 10.500€ 9.100€ 9.100€ 17.900€ 17.900€

Gezocht CARROSSIER Meer info bij Garage Van Acker: Tel. 09 355 82 34.

Rijschool Zeveneken

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27

Eva Paelinck

Marc Bollaert

aanvraag

www.rijschool-zeveneken.be

Onze gemeenteraadsleden

Tom De Sutter

Theoriecursussen op

Onze OCMW-raadsleden

Els Van Caelenberg

Ivan Lybaert

Contactgegevens vindt u op de webstek: lochristi.n-va.be

Koen Bieseman

Rik Van Leemputten


Over een vogel die geen vogel is dixit: de oude griekse wijsheer PLATO (427-347 v.c.).

De vleermuis brengt ons in de wereld van het geluid. Waar een mens vooral met de ogen ziet, ziet een vleermuis vooral via zijn oren. Vooral de dwergvleermuis krijgen we te zien in onze tuinen. In de 5 bunkers van W.O.1 aan de Zuidlede, ingericht als vleermuisverblijfplaats, vinden we eerder de gewone baardvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. De dwergvleermuis roept korte geluidsstoten, door de weerkaatsing ervan oriënteert ze zich. Het geluid van de dwergvleermuis is niet hoorbaar voor de mens nl. 45 khz en dat kan je vergelijken met de hoogste tonen van een piano, waar nog een tweetal meter toetsen aan toegevoegd werden. Deze hoge tonen weerkaatsen tegen de insecten, en door de echo ervan op te vangen ‘ziet’ ze de prooi. Dit komt onder andere omdat de toonhoogte – afhankelijk van de snelheid van het insect – licht wijzigt. Dit heet het DOPPLER-EFFECT. De vleermuis past dan een ingewikkelde formule toe: FR=FE(1+2V/C). Waarbij FR de echo is die de vleermuis opvangt en FE het geluid is dat ze uitstoot. V is de snelheid van de objecten en c is de snelheid van het geluid nl. 1234 km per uur. Als bijvoorbeeld het insect 70 km per uur vliegt dan verhoogt de toon van de echo een fractie, zo weet de vleermuis precies waar het insect is.

TOM de vleermuis. Tom De Witte geboren in 1979 werd in 2009 blind, hij leerde de vleermuistechniek toepassen. Tom is helemaal blind maar fietst nu zoals iedereen rond in de stad en heeft zelfs deelgenomen aan de dodentocht van Bornem. Dit volledig op het gehoor volgens de techniek van de vleermuizen. Tom ziet nu met zijn gehoor in plaats van met zijn ogen. Tom the BATMAN (vleermuis) FROM BELGIUM.

door Markus juni’14

43


Marc Everaert

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708

bvba

IMMO

www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP

Lochristi - Antwerpse Steenweg 8 02 03

Lochristi - Begonialaan 7

Residentie Van Gogh LAATSTE APPARTEMENT - Nieuwbouw

Lochristi - Kapelleken 16

WOONHUIS (OB)

ruim WOONHUIS (OB)

met inkom, living, keuken, kelder, badkamer, berging, 3 slaapkamers, garage, tuin en oprit. Tot. opp. 433 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 807 kWh/m². Rustig gelegen, vlakbij Lochristi centrum.

met inkom, 2 burelen,ruime living, berging, toilet, badkamer, kelder,4 slaapkamers, zolder, aangelegde tuin met terras,dubbele garage, oprit. Tot. opp. 989 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. EPC 538 kWh/m².

Lochristi - Oosteinde 35

Lochristi - Oosteinde 37

Lochristi - Vaarlaars 1

WOONHUIS (HOB)

WOONHUIS (gesl. beb.)

ruim WOONHUIS (OB)

Tweede Verdieping - met inkom, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., zuidgericht terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Autostaanplaats mogelijk (te koop of te huur). Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvk-Gvv. Vlakbij Lochristi centrum. EPC 146 kWh/m².

met living, eetkamer, keuken, badkamer, toilet, kelder, berging, 3 slaapkamers, terras, tuin, berging, garage, oprit. Tot. opp. 309 m². Vlakbij Zaffelare-dorp. EPC 875 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

met living, eetkamer, keuken, berging, badkamer, 3 slaapkamers, terras, tuin, berging en garage. Tot. opp. 310 m². Vlakbij Zaffelare-dorp. EPC 529 kWh/m². Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

Gent - Aannemerstraat 20

Sint-Kruis-Winkel - Marcel Herpelinckstraat 18

STADSWONING – te renoveren

WOONHUIS (OB)

Met hall, living, keuken en eetkamer, badkamer, toilet, 4 slaapkamers, zolder, bergingen, terras en tuintje. Tot. opp. 94 m². Aan de stadsrand. EPC 497 kWh/m². Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

met hall, living, eetkamer, keuken, badkamer, toilet, 3 slaapkamers, berging en garage, terras, oprit, tuin met zicht op de velden. Tot .opp. 1.119 m². EPC 596 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv.. Aan de achterzijde van het perceel klein gedeelte gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Mendonk - Mendonkdorp 92 WOONHUIS (OB) – te renoveren

Aanbod te huur: WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

Met inkom, toilet, living, eetkamer, keuken, badkamer, kelder, 3 slaapkamers, zolder, oprit, tuin, grote garage en berging. Vlot bereikbaar. Landelijk gelegen. Nabij Moervaart. Tot. opp. 610 m². Inl. RO: in aanvraag. EPC NVT (geen verwarming).

VERKOCHT

met hall, toilet, grote living , ing. kkn., berging, wasplaats, 4 slpk., badk., 2 zuidgerichte terrassen, garage, tuinhuis, tuin en oprit. Tot. opp. 637 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. EPC 256 kWh/m².

Lochristi - Burgemeester Vermeulenlaan 50 WOONHUIS (HOB)

met inkom, living, ing. kkn., achterinkom, toilet, wasplaats, kelder, overloop, 3 slpk., badk., oprit, tuin, terras en garage. Tot. opp. 484 m². Rustige woonbuurt. Vlot bereikbaar. Inl. RO: Vg-Wg-GdvGvkr-Vv. EPC 575 kWh/m².

Sint-Kruis-Winkel Marcel Herpelinckstraat

perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing + perceel achtergrond

Lochristi - Antwerpse Steenweg 139 WOONHUIS (OB)

met hall, living, keuken, berging, badkamer, 2 burelen (of slpk.), 4 slpk., met zicht op de velden. Tot .opp. 785 m². zolder, tuin, terras, garage (± 50 m²), oprit. Tot. opp. ± 1.144 m². Inl. RO: Vg-Wg-GdvInl. RO: Gvg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv. Gvkr-Gvv. EPC 564 kWh/m². Goedgekeurde wijziging van de verkavelingsCommercieel gelegen, langsheen N70, vergunning dd. 10 oktober 2013 dossiernr. nabij R4. 201356/DDC-KDZ. Aan de achterzijde van het perceel klein gedeelte gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

VERKOCHT


De wereld volgens

Linosnede

Geluk is: alleen zijn en voor de spiegel stiekem rondjes draaien.

juni’14

45


Opinie

Van 2 tot 7: het gezin

als een accordeon Zelfhulpgroep voor ouders

W

‘Wij zitten in een mallemolen, mijn vrouw en ik. Net als ons bioritme het in de week gewoon is geworden om nog louter met ons tweeën de dag in te stappen, te ontbijten, af te spreken, te middagmalen, gezellig uit eten te gaan en ’s nachts – na een oponthoud van twintig jaar kinderen – weer eens de kaarsjes uit te halen (‘Schaamtelijk, papa!’ vindt ons Astrid dat, ‘op jullie leeftijd!’), staan we in het weekend toch steeds weer voor een gigantische opgave: wennen aan de kroost en haar uitbreiding. Hoe groot wordt de accordeon aan kinderen nu weer, vragen wij ons dan telkens weer af? Met die wederhelften die onze dochters zich eigen hebben gemaakt, veert dat aantal als een trampoline. Brave jongens, daar niet van, doodbraaf. Maar zo onvoorspelbaar als het weer in april. En omdat ik in wezen nog altijd een gezinsmens blijf, wil ik natuurlijk geen figuur slaan bij het ontbijt door een veel te karig maal. Je zet voor die extra gasten toch altijd je beste beentje voor, niet? Als ouder wil je toch scoren, ook daar en dan? Eerst probeerde ik ‘s nachts het slaan van de huisdeur te tellen. Maar aangezien die tegenwoordig op zowat alle uren slaat, is dat onbegonnen werk. Het zou nog haalbaar zijn als onze kinderen en hun aanwas onderling eens afspraken, maar dat vertikken zij. Ze sijpelen binnen, zo netjes van elkaar gescheiden dat het wel kwaad opzet blijkt. Want je moet weten, niet alleen onze drie eigen kinderen zweren ’s nachts bij een eigenzinnig parcours, maar die lieven doen dat al evenzeer. En je moet niet denken dat die koppels samen binnenvallen, lang niet, dat is van vroeger, zoiets, neen, nu is dat anders, pa. Elk apart. En zo slaat die huisdeur op z’n

minst vijf keren ’s nachts, als het meezit, want soms sluipt er een weer buiten. En komt hij of zij een paar uur later weerom. Een peloton, lijkt het soms wel. Mijn nachtelijk toiletbezoek is een heikele klus geworden, of je wordt letterlijk door vreemde ogen van de pot gerukt. Ik knijp meer dan me lief is. Ze houden zich dan toch wel stil, zeg je? Driewerf helaas, hoe later het uur, hoe luider. Dat heeft

Zoiets? Iets met fruit? Chocolade? Marsepein? En daar zit je dan, toch weer netjes zoals in de week, alleen met je vrouw, want zo wisselvallig als ze ’s nachts binnenvallen, zo onvoorspelbaar kraken ze overdag de trap af. De meisjes het eerst. Maar op zoonlief blijft het steeds langer wachten, want die hangt voortaan gezellig zijn wagentje aan de (snurk)trein van zijn twee nieuwe grote broers. Die slapen allemaal knus een gat in de dag. Waar ik anders bulderde van beneden aan de trap (om halfnegen, halftien, halfelf – deadline!), moet ik nu stil de trap op sluipen want je durft die volwassen lieven natuurlijk niet op dezelfde manier aan te pakken als je eigen kroost. Resultaat: je ruimt het ontbijt af en de koeken waken rustig in de hoek, voor later. Het middagmaal dan? Zelfde probleem. Je spreekt je dochters aan, maar die kijken naar alle kanten want die hebben al zoveel te zeggen als ik. Of zijn net blij dat het eens rustig is. Toch trek ik op de noen mijn stoute schoenen aan, en roep met stentorstem: Aan tafel! zoals op tv. ‘Lucaaaaaaaaaaaaas!’ Zo dat zullen onze nieuwbakken broers ook wel gehoord hebben. Na enige tijd strompelt inderdaad dat legertje onwakkere soldaten dan toch uiteindelijk de trap af. In hun ogen schittert nog de vorige nacht, vooral het schuimrijke vocht dat zij toch zich namen. Maar gelukkig, ze hebben reuzehonger. ‘Want niet ontbeten’. Tja. Hoe zou dat nu toch komen? Ik spaar me nu de patatten uit de mond, en denk: dat het maar rap weer maandag is zodat ik ’s nachts weer gezellig de kaarsjes kan branden, en weer op de tast naar het toilet kan zonder er iemand anders te vinden. ‘Goeienacht, Luc.’ ‘Goeienacht… euh… dingsken.’ Mijn kleine teen zegt mij dat het elders niet zo heel anders is. Nog iemand zin in een zelfhulpgroep?

Op zoonlief blijft het steeds langer wachten, want die hangt voortaan gezellig zijn wagentje aan de (snurk) trein van zijn twee nieuwe grote broers. met het debiet te maken, zeggen zij. Waarvan, hoef ik jullie niet te vertellen. Vooral die gasten zijn er sterk in, heb ik gemerkt. Nu, de uiteindelijke truc die het beste werkt, is het tellen van de schoenen ’s morgens aan de huisdeur. Of de fietsen buiten, maar dat is toch minder accuraat want die blijven soms weken staan, terwijl die schoenen toch altijd weer netjes verdwijnen. Bon, het is ochtend, en je ziet: vijf paar schoenen. De lieven slapen in, zegt je wakkere brein. Dus wat doe je, gezellig als je bent, je koopt voldoende koeken bij de bakker. Voor elk twee?

Luc Van de Vijver

46 juni’14


9080 lezen én genieten van uw tuin?

foto©ink

©cayman.be

Ook als het even regent.

e in i t n e r e Dé ref r living! outdoo

Weer of geen weer, de hoogwaardige veranda’s van Decoranda brengen het beste van buiten naar binnen. Maar ook als u echt buiten wilt genieten van de zon beschikt Decoranda over de expertise om uw outdoordroom op maat te realiseren. Van vouwwanden en zonwering tot terrasoverkappingen en garden houses… Neem alvast een kijkje op www.decoranda.be

Showroom Gent (Oostakker) Antwerpsesteenweg 945, 9041 Oostakker (R4 afrit 3) - 09 334 67 68


Sleepy slaapcomfort Op maat van elke slaper “Was alles maar zo instelbaar als een bed van Ergosleep®”

Iedereen heeft een andere lichaamsbouw. Daarom biedt Sleepy u een persoonlijke slaapoplossing: Een Ergosleep® boxspring, helemaal in lijn met uw SLAAP-DNA®. Niet alleen mooi, maar vooral ook uniek en in een handomdraai afgestemd op uw lichaamsprofiel.

Kom langs en ontdeK gratis uw slaaP-dna® Uw slaapkwaliteit is uw levenskwaliteit Beleef het bij: Sleepy GENT-OOSTAKKER Antwerpsesteenweg 1124, T. 09 355 98 01 Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate Di-Vr: 9.30u - 18.30u | Za: 9.30u - 18u | Zo & Ma: gesloten | Open op afspraak www.sleepy.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.