nummer9080 - April2014

Page 1

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde & Zeveneken April tweeduizendveertien

Nummer 62

Eerbetoon aan Jan Hoet - Getuige WO1 Aime Wille,105 jaar


geldig tot 10.11.2013


Eerbetoon aan

Jan Hoet

Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 10 000 ex. in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 9080 Lochristi - Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Concept & reclame: Sofie Hesters

Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame: Sofie Hesters, Fris watervoordevis tel: 09 3568 588 - ­info@nummer9080.be Druk: Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 - 9050 Gentbrugge Verantwoordelijke uitgever: Mark Verbrugge Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volgende release

nummer 63: 30 apr 2013 I deadline adv. en info: 16 apr nummer 64: 28 mei 2014 I deadline adv. en info: 14 mei nummer 65: 25 juni 2014 I deadline adv. en info: 11 juni nummer 66: 27 aug 2013 I deadline adv. en info: 13 aug

9080

Als ons eigenste eerbetoon aan de Gentse kunstpaus Jan Hoet, die we jammer genoeg nooit konden strikken voor een interview, dit sublieme beeld van deze eigenzinnige doch aimabele kunstkenner. Filip Naudts had het genoegen hem enkele weken vóór zijn overlijden nog een laatste keer te ontmoeten, waarvan dit prachtige portret mag getuigen.

nummer

Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie I André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier + DenDankU Filip Naudts: fotografie I Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers Bert Vervaet: Straatnaam I Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Natuur I Hendrik Haes: Sportrubriek

Fotograaf Filip Naudts. “Hij had het toen nog over de dood, en de schrik die hij niet had om te sterven. Hij had het over het overwinnen van de kanker, de trombose en het hartinfarct, maar ook over het hallucinante feit dat er steeds meer redacties teksten klaar hadden liggen om zijn dood aan te kondigen. Hij hield hen wat dat betreft aan het lijntje en kon er nog smakelijk om lachen ook, niet beseffende dat de teksten enkele weken later de drukpersen alsnog zouden bereiken. Het hoeft niet gezegd dat met zijn dood de kunstwereld een flamboyant en door schoonheid gepassioneerd man verloor, die ons leerde onze blik te verruimen en scherp te houden.” Meer: www.guardalafotografia.be www.facebook.com/filipnaudts.fanpage

april’14

3


Laatste Lootse getuige van De Groote Oorlog?

Oudste inwoner van Lochristi 105 jaar

oud-strijder

Aime Wille (°1-3-1909)

4 april’14


Interview tekst: Luc Van de Vijver © foto’s: Mark Verbrugge

M

et niets dan ver- en bewondering zien wij dat ons hoofdinterview van onze prille tweede editie, zestig nummers later, nog niets aan belang heeft ingeboet. Net voor zijn 100ste verjaardag interviewden wij Aime Wille, en zie, begin deze maand blies hij 105 kaarsjes uit. Omdat zijn woorden van toen meer dan brandend actueel zijn – wie onder ons kan nog bewust over WO 1 praten in dit herdenkingsjaar? – en omdat Aime als oudste inwoner van Lochristi en als een van de meest hoffelijke praatgasten ooit, het uitermate verdient om nog eens in de kijker te worden gezet, hernemen we hier graag het interview van toen. Bij het herlezen raakten we op de redactie weer zo gecharmeerd door Aime en zijn treffende anekdotes en vertellingen, dat we zijn gloed van warme woorden graag hernemen, ook voor de nieuwe inwoners die Lochristi ondertussen rijk is. Dit is het relaas van een van de allerlaatste oorlogsgetuigen en van een uiterst beminnelijk man, zoals zijn naam laat vermoeden. Is het niet, Aime?

Dank u, meneer. Maar gaat u toch zitten. Heb je plaats genoeg, hier aan tafel?... en neen, neem die stoel daar maar, die is veel zachter, en met een leuning… een glaasje port? Bedankt. Voor een magazine zeg je? Met een foto nog wel? Dank u, meneer. Ik doe mijn best. Ja, dat zal wel lukken. Want mijn hoofd en mijn geheugen is nog het enige wat goed aan me is… (een monter lachje volgt). Waar zal ik beginnen? De Groote Oorlog misschien? 14-18? Ik was vijf toen die begon. Wij waren met z’n zessen thuis, allee kinderen, hé. Mijn ma Prudence, was weduwe nog voor de geboorte van onze tweeling, en ikzelf was pas twee toen mijn vader stierf, en die had nog maar net het bedrijf gekocht voor 6000 goudfranken. Kun je je voorstellen? Een bloemisterij als vrouw alleen, met al die kinderen aan je rokken? In die tijd? Neen, werkelijk, dat was nog eens een sterke vrouw… zevenentachtig is ze geworden, en nog lees ik voor haar. Als er een hemel bestaat, moet zij daar zijn, dat kan niet anders.

op de boerenbuiten, een vaarsje staan. Vet was dat beestje niet, na drie jaar maar tachtig kilo, maar goed, het was wat het was. En ik maar sleuren, met vijfentwintig kilo op mijn jonge schouders, van de Bommel naar hier, met rapen en bieten… Vijandige soldaten die je huis binnen en buiten lopen? Een prettige jeugd is heel wat anders… Och, maar die vielen best mee. Veel beter dan in de Tweede. Neen, echt. Kijk, die zagen ook hoe moeilijk het voor mijn moeder was, en ze schonken ons nu en dan zelfs kolen die ze met opzet nat hadden gemaakt. ‘Zo kunnen wij ze in het leger niet meer gebruiken, mevrouw,… je hoeft ze alleen maar te laten drogen… hier voor u.’ En Duits brood dat wij hebben gegeten! Met een heel aparte biergistsmaak! ‘t Was geen rijstpap met gouden lepeltjes, maar we leden geen honger, en dat was al veel. En wat doet een kind van zeven zolang het oorlog is? Maar er was school, hoor, vergis je niet. Vier onderwijzers, en veertig kinderen in iedere klas. En ik heb altijd graag gestudeerd, en gelezen. Thuis, onder de bollamp. Het dorp had hier een eigen generator, zie je, maar die viel almaar uit en aan. ‘Er zit weer een uil op den draad,’ zei mijn ma dan. Enfin, later ben ik in Gent nog naar de English Club gaan studeren, in de Savaanstraat om er… Frans te leren. Jawel, zo ging dat toen. ‘k Had ook nog graag universiteit gedaan, maar daar was geen geld voor, en ik moest thuis helpen op de bloemisterij, dat begrijp je wel. ’t Waren harde tijden.

De wachtmeester sliep soms in op de voute, en een enkele keer lag er wel een peloton van zestig soldaten op zolder. Die waren dan op recup, meneer, van het slagveld.

Dan kregen jullie toch hulp, niet? ’t Is raar om zeggen, maar de Duitsers hebben ons gered, meneer. Wij woonden hier in het dorp, en die Duitse joodse soldaten installeerden hun keuken op onze hof, en verbouwden ons achterhuis tot een magazijn. De wachtmeester sliep soms in op de voute, en een enkele keer lag er wel een peloton van zestig soldaten op zolder. Die waren dan op recup, meneer, van het slagveld. Na een maand vechten of zo. Welnu… Dat magazijn was vergrendeld, en liep tot aan de slaapkamer van mijn ma, met enkel een venster tussen. Je kan het wel raden, zeker? Wij daar in en uit, ongezien, en maar proviand verdelen… ‘Breng mij nog eens wat suiker, Aime,’ vroeg zelfs de pastoor op gezette tijden. En natuurlijk, hadden we zoals iedereen

Geen tijd gehad om jong te zijn, Aime? Om te spelen? Te ravotten? Toetoet. Toch wel. Met de treuteltop en de nonne, en de ijzeren bol, en in het ooiken schieten. En morreken kruipen, in de Moervaart, en ons dan verkleden in het karrenkot, met hondenstront aan ons voeten, en gaan stekbowlen, en boogschieten… man, man… Weet je dat mijn pa de rat-

april’14

5


tenschieting nog mee uit de grond heeft gestampt?... En zelfs die missiepreken, op het oorlogsmonument, zagen wij als ontspanning! Jaaaa!! (gretige blik). Spektakel was dat. Weet je, die paters kwamen altijd met z’n drieën: de eerste was een echte lolletjesbroek, de tweede een gewone, maar de derde, ja, dat was een donderpreker… en ’t werkte altijd!... Ja,ja, honderd jaar geleden, meneer…en ’t was overal café, met een Bocksken (n.v.d.r. van de lokale brouwerij De Bock in het dorp) of later een Stella, voor een frank en een kwart… en met de politiek was ’t ook altijd ambiance natuurlijk… weet je de dat de klokken werden geluid, telkens de katholieken een zetel hadden?... En zeg, het domein (wijst naar het oosten) had verdorie het Provinciaal Domein van Zaffelare moeten heten, ’t lag alles op onze grond, en die van Mendonk, maar ja, die senator van Wachtebeke had natuurlijk meer in de pap te brokken dan onze burgemeester, enfin…. spelen, zei je… Ach ja, tussen de oorlogen in, heb ik ook nog saxofoon gespeeld … maar goed, ik dwaal af zeker? Meestal was het echt wel werken en bloemen kweken, vergis je niet, en met de auto rijden natuurlijk. Een auto, Aime, toen al? Jazeker, op mijn achttiende kon ik dat al! En ‘k heb gereden tot mijn drieënnegentigste! (trots lachje). Destijds was dat uiteraard nog niet mijn eigen auto, wel te verstaan, maar die van de dokter. Vier automobielen waren er hier in die tijd. Van de architect, de dokter, de garage en de ketelslager. Tjonge, tjonge, wat een toestanden! (een brede lach, en twee handen voor zich uit die aan een denkbeeldig wiel draaien). Stel je voor, meneer, een rijdende kist, zonder vitessen en amortiseurs, en maar duwen en trekken aan die rem met je voeten, en dan die manetten aan je stuur…

dend boven de Maas, om vier uur in de morgen. De tiende mei, veertig. ’t Is oorlog, bulderde de luitenant, en ik keek buiten, en daar vlogen ze al. In de vijftiende Artillerie zat ik toen, de achtste batterie, en ik was pointeur… euh, mikker?... enfin, ik moest de kanonnen zetten. Maar veel kon ik niet meer doen, noch de volgende achttien dagen. ’t Was chaos, een terugtocht zonder slaap, eten of drinken, onze paarden vielen uitgehongerd dood… hier en daar kochten we nog eens een ei, voor 25 cent, maar ons dagloon was maar 15 cent… ’t was overleven op bananen en rauwe eieren… En ’t ergste van al… onze geallieerden, die Franse Senegalezen, met grote vlijmscherpe messen tussen hun tanden – echt waar! – (klemt de tanden even op elkaar)…, scholden ons op onze terugtocht uit voor lafaards, en kieperden onze laatste etensresten de gracht in… wat later, waren ze daar zelf ook, natuurlijk…

Dat was daar één grote roddel, in Marche-les-Dames, dat de koning niet gevallen maar neergeschoten was, voor een liaison, met de vrouw van een graaf uit zijn regering. Pas op, ik zeg dat niet, hé. Het waren maar lokale geruchten…

…euh, manetten? ... ha! (gretig)… van die bedieningsheveltjes, om gas te geven, meneer, en … euh, ach ja, precies… die kabels hingen overal los… reed je door een plas, kortsluiting, reed je in een put, vloog je kepie van je hoofd… man, man… die bakken waren meer in de garage in Lochristi, bij Stubbe, dan hier thuis… Later werd het natuurlijk beter… in vierendertig kon ik nu en dan eens met een Chevrolet rijden, en in 50 had ik eindelijk zelf mijn eerste wagen. 148 duizend frank kostte die, een negen PK Ford, mét speciale banden (vergoelijkend lachje)… Ja, van toen is het beter beginnen gaan in België, zie je, en we konden ons eindelijk eens wat permitteren na die verschrikkelijke tweede oorlog.

Dan heb je geen schot moeten lossen, op die twee weken tijd? Toch wel, meneer. In Deinze, achter de Leie. Maar wat konden wij beginnen tegen zo’n overmacht? Een paar dagen later, in Zedelgem was het al over en uit. Godzijdank. Men mag zeggen wat men wil, maar ik ben Leopold III nog altijd dankbaar, dat hij daar bij ons was (n.v.d.r. in Loppem) en de overgave heeft verordend. Die Messerschmitts vlogen massaal boven onze hoofden, als een zwerm bijen, en wij maakten geen enkele kans, maar gelukkig was er de capitulatie… en ze spaarden ons… Het verschrikkelijke geschut in Duinkerken konden we wél horen tot waar we zaten, zo erg was dat…Enfin, om kort te gaan, later werden we gedemobiliseerd in Ertvelde, en naar huis gestuurd. Voor ons was ’t voorbij. Later ben ik nog eens teruggeweest naar Namen en ik ben zelfs in een slaapbunkertje geweest van Hitler. Twee meter beton, aan alle kanten, een hondenhok groot. En natuurlijk heb ik nog eens de rots beklommen, van mijn legerdienst, in Marche-les-Dames. Je weet wel, waar koning Albert is afgedonderd? Maar wij kozen het veilige pad… Overigens, toen ik daar voor het eerst aankwam, voor mijn militiedienst, was dat daar één grote roddel, dat de koning niet gevallen maar neergeschoten was, voor een liaison, met de vrouw van een graaf uit zijn regering.

In 50 had ik eindelijk zelf mijn eerste wagen. 148 duizend frank kostte die, een negen PK Ford.

Zelf meegevochten, Aime? Jazeker! In de frontlinie! Ik zie ze nog voor mij, in Marche-les-Dames, die zes donkere silhouetten van die Duitse Junkers, duikbommenwerpers, glij-

6 april’14


Interview

En toen je thuiskwam was het weer misère, met weer Duitsers alom, nu veel grimmiger dan in 14-18? Tja, ’t is waar, het was alles veel bitsiger dan in de eerste oorlog…witten en zwarten… Weet je… (tikt me even op de schouders)… ik heb de V1’s nog weten vallen, in Oostakker en ook in Edegem, waar mijn zuster woonde… eerst dat geneurie van die motor… dan plots niets meer, als de stilte voor de storm, en dan dat ellendige gefluit, recht naar beneden… maar waar kwam ie terecht? ’t Boerenhof in Oostakker, is gebouwd op de krater van zo’n bom (pauzeert en staart wat droef voor zich uit). Veel honger geleden in die jaren, zeker? Neen, dat niet. Neen, neen. Die Duitsers kochten al onze bloemen op, en verhandelden ze met Zweden, voor materiaal en zo. Dat Scandinavisch land bleef uit de oorlog, dat weet je toch, meneer? Dus er kwam wel geld binnen, bij ons. En na de oorlog, vanaf 52, heb ik nog vaak aan Duitsers verkocht, en aan Hollanders, en natuurlijk ook aan lokale verzenders, zoals Demeyer in Lochristi. Ja, vanaf dan kwamen de gouden jaren, voor de tuinders, met prachtige bloemen, zoals de Ernest Tiers, de Villa Lancia, de Perle de Saffelaere, en de rode Ambrosius. Die laatste kon ik altijd kwijt, zelfs als de order anders was… zo prachtig rood was ie! De klant altijd content! Ja, meneer, toen zat alles nog in de lift. Grote Vlaamse kermissen, bruisende feestcomités… dat ze bij voorbeeld voor dokter De Cleene nog geen standbeeld opgericht hebben! Een schande. Wat die niet allemaal heeft gedaan, voor de gemeente... ja, ja, ’t ging weer vooruit in die tijd… Toen ik trouwde in 36, gingen wij op stap naar Brussel, en dat was toen heel wat. Maar vanaf de jaren zestig kwamen die internationale reizen… en och, wat deed ik dat graag! Frans Lourdes, Oostenrijk, de zeven Zwitserse en Italiaanse meren, tegen Zürich waar koningin Astrid verongelukt is… mooi, mooi, mooi... (staart naar buiten en ziet alles weer voor zich)... maar wijlen mijn vrouw, hield daar niet zo van…Kijk, meneer, er staat daar een foto van haar, naast mijn bed. Ze is hier gestorven, in St-Vincentius, een paar jaar geleden. Zie je, meneer? Dáár!

Ik kan er niet aan ontsnappen, Aime. Je weet wat ze altijd aan een honderdjarige vragen… Ach ja… hoe je honderd jaar kan worden… Wel, meneer, je moet veel geluk hebben. Ik was zelf maar een pummel… ik ben een paar keer ernstig ziek geweest, longontsteking en een verstoord centraal evenwicht door E 605… Pardon? Ach, jij bent geen bloemistenkind, zeker? Wel, dat was een product waar ze hier allemaal mee spoten… en mijn hoofd geraakte er vol van… en niemand die mij helpen kon, tot ik eindelijk bij een homeopaat terechtkwam die me vertelde dat die sproeistof versneden Duits gas was, de lelijkste vuiligheid in de ganse wereld… enfin, ‘k ben daarmee gestopt en zo ben ik genezen… Mijn sigaretje heb ik dan ook maar gelaten, natuurlijk. Al heb ik nooit geïnhaleerd, want daar kon ik niet tegen, gelukkig maar. Trouwens, veel stelde dat roken nooit voor. In de oorlog waren dat maar bietenblaren, met wat gazettenpapier… Verder heb ik op tijd en stond een frietje gegeten, aan alle sporten gedaan, een pintje gedronken, en jawel, veel gelezen! Héél veel. Ernest Claes, Hendrik Conscience,… noem maar op. Titels? De Witte van Zichem, de Leeuw van Vlaanderen… en nog veel meer. Alle soorten literatuur, eigenlijk. Ach, zou daar de sleutel liggen soms? Ik hoop het met jou, Aime. Dat is een mooie spreuk: ‘je honderd lezen’. Ja… (knikt een aantal keren)…je honderd lezen… nu ja, ik kijk ook wel wat tv, hoor, maar nu niet meer… met die ellende op de bank… straks pakken ze nog allemaal onze centen af… ’t Is precies zoals in 29. Ik herinner het me nog goed: de prijzen schoten omhoog, bedrijven gingen failliet… er was toen zelfs een zelfmoordgolf… neen, neen, ’t wordt tijd dat het keert… dus geen tv meer voor mij, maar boeken… ’t gaat wat trager, dat wel, maar ’t gaat… en een schilderijtje is ook altijd mooi om naar te kijken, niet? Ik heb ooit eens voor een sigarenkistje een Maximinus gekregen, en die bleek honderdduizenden waard. Ja, ’t kan raar gaan in ’t leven… och, maar kijk, ze zijn daar met mijn eten. Bedankt, juffrouw. Eet je mee?

Die Messerschmitts vlogen massaal boven onze hoofden, als een zwerm bijen, en wij maakten geen enkele kans, maar gelukkig was er de capitulatie… en ze spaarden ons…

Hier? Op je nachtkastje? Ja, precies. Dat is ze. Ik heb haar met zorg verpleegd, meneer, de laatste jaren. En steeds hield ze mijn hand vast, en vroeg ze mij bij haar te blijven… ja, we zijn bijna zeventig jaar getrouwd geweest… (mijmerende blik en je voelt de liefde nog) … maar ik ben niet alleen, hoor… mijn dochter Marleen komt me nog héél vaak bezoeken, met haar man, Urbain, een heel lieve man, kan ik je vertellen… en graag dat ze reizen! Enfin, ’t is hier goed in het rusthuis. Ik word goed verzorgd, ’t zijn lieve verpleegsters, ’t eten is lekker, en ik kan kaarten, want dat doe ik graag. Bieden. Neen, bridgen is er niet meer bij, helaas. Want daar ben ik vroeger nachten voor wakker gebleven. Moeilijk, maar een echt vriendenspel. Moet je eens proberen.

Dank je, Aime. Hoe oud ben je eigenlijk, meneer?

Vijfenveertig. Ach, zo jong, nog niet eens halfweg… (stapt uit zijn zetel en loopt op de tafel toe). Ja, ja… ik ben van 1909, de eerste maart… er gebeurt veel op een mensenleven, héél veel… en euh…(stilte, zoekt naar een afscheid)… …en, Aime?...

Trouwens, veel stelde dat roken nooit voor. In de oorlog waren dat maar bietenblaren, met wat gazettenpapier…

… ik heb goede en slechte tijden gekend, maar ’t bijzonderste is… ik ben heel blij dat ik op deze wereld geweest ben.

Smakelijk, Aime, en tot 1 maart, als je jarig bent. Als je honderd wordt. Dank je, meneer. Tot dan, ik doe mijn best… en wel thuis! (zwaait even, knikt voornaam – en wat later, door het venster, krijg ik nog een dankbaar lachje, en een duim omhoog). num

Pas op, dat zijn mijn woorden niet, hé! (een verontschuldigende blik). Ik zeg dat niet! ’t Waren maar lokale geruchten.

r me

9080

april’14

7


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Extra voordelen op stockwagens wegens 15 jarig bestaan “aan de Antwerpse Steenweg”

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :

AUTOCENTER STEVENS B.V.B.A. AUTOCENTER STEVENS BVBA Antwerpse Steenweg, 86 - 9080 LOCHRISTI - 09 355 74 52 Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi

Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

EN GEN

te n a fd e li n g n la p in tu e w u ie n N P R O M OT IE E Bezoek onze G IN T R O K E K IJ ONDERL IE T VA N E E N U IT Z

- 15% op alle tuinplanten

Op vertoon van deze advertentie

DUURZAME BODEMBEDEKKERS meststoffen

SIERSCHORS GROF/FIJN 70 L

KWALITEITSVOLLE POTGROND meststoffen

UNIVERSELE POTGROND 40 L

3+1 GRATIS

openingsuren:

van maandag tot en met vrijdag 9u -12 u en 13.30 u -19 u zaterdag 9 u - 12 u en 13.30 u -18 u - zondag 9 u - 12 u en 14 u -18 u

Tuincenter André De Stercke

3+1 GRATIS

Antwerpsesteenweg 21 A - 9080 Lochristi - Tel.09 355 61 34 - info@tuincenterdestercke.be www.tuincenterdestercke.be - webshopdestercke.be


Lo Actua

BIN LOCHRISTI Buurt Informatie Netwerk

Info door hoofdcoördinator Ivan Buyle en Steve Van der Vennet Hoe is het allemaal gestart? In 1999 en begin 2000 hadden we een echte inbrakenplaag in onze wijk Vaarlaars. In 6 maanden hadden we 33 inbraken en er stonden toen maar 90 huizen in de wijk. Er was een groot onveiligheidsgevoel. We waren bijna genoodzaakt om op zoek te gaan naar een ‘huisoppas’ als we eens ’s avonds wegwilden. Ook reeksen inbraken, bijna van deur tot deur, waren toen een veel voorkomend fenomeen. De eerste info-vergadering: bijna was er geen BIN in Lochristi De toenmalige Rijkswacht organiseerde voor alle risicowijken en voor de bestaande wijkcomités toen een infovergadering over het BIN met als gastspreker een gedreven BIN-coördinator uit Oudenaarde. Op de vraag of er iemand in Lochristi wilde starten met dit initiatief bleef het opvallend stil rond de tafel en toen heb ik beslist, met de gedachte aan de vele inbraken die mogelijk nog zouden volgen in onze wijk, om een poging te wagen om een BIN op te richten. De start van het eerste BIN In augustus 2000 organiseerden we een info-vergadering voor alle bewoners van de wijk Vaarlaars en een maand later was de eerste BIN een feit. Een echte handleiding om een BIN op te starten hadden we niet gekregen, maar met de (donkere) winter voor de deur mochten we geen tijd verliezen. We zorgden als bewoners zelf voor de aankoop van de BIN-borden, de BIN- stickers en de start van een telefonisch meldingssysteem. De volgende maanden waren hectisch met een opeenvolging van vele telefonische BIN-berichten zowel ’s nachts als overdag. De eerste tastbare resultaten En in november 2000 was er een keerpunt toen een gestolen voertuig opgemerkt werd in de wijk door een aantal BIN-leden en de vlotte informatie-uitwisseling tussen BIN en de politiediensten ervoor zorgde dat het gestolen voertuig werd klemgereden door de politie, de daders te voet de vlucht namen in de velden en …. daarna stopten de vele inbraken in onze wijk. Eindelijk opluchting!

Dit succes en de goede samenwerking tussen burger en politie enerzijds en de ondertussen verkregen steun van ons gemeentebestuur zorgde ervoor dat meerdere BIN-wijken op korte tijd werden opgericht en de burger zo actief begon deel te nemen aan een veilige gemeente. Nu … 14 jaar later Is de organisatie gegroeid tot 17 BIN-wijken en 1 BIN-Z(elfstandige). Er zijn meer dan 2000 woningen aangesloten en 120 handelaars/bedrijven. De BIN-werking in Lochristi wordt gedragen door meer dan 40 vrijwilligers die als BIN-(mede)coördinatoren zorgen voor de informatiedoorstroming, de administratie, de verdeling van de maandelijkse BIN-krant, de website, …. Werking van de telefonische alarmering via BIN Als een burger iets verdachts meldt via 101 en deze oproep komt uit een straat die bij een BIN hoort, wordt de BIN-procedure gevolgd. Hierbij zal aan de hand van een aantal parameters bepaald worden wat er vervolgens met deze melding zal gebeuren voor het BIN. Bij een inbraak of ernstige aanwijzing op kans van inbraken wordt er een telefonisch bericht ingesproken dat doorgebeld wordt naar alle vaste nummers en gsm-nummers van de aangesloten BIN-leden. Hierdoor zijn zij verwittigd, wordt er gevraagd om licht aan te maken, de slotvastheid van hun wagen en woning te controleren en om bij iedere verdachte persoon of voertuig in hun omgeving dit onmiddellijk te melden aan de 101. Bij niet ernstige dreiging zal er geen BIN-bericht verspreid worden. En we denken dat we nog beter kunnen… Om nog efficiënter en sneller te kunnen berichten via telefoon naar onze BIN- leden zullen we deze zomer overschakelen naar een nieuw moderner com- municatieplatform. Het door Enoxus ontwikkelde BIN-foon-systeem is zeer gebruiksvriendelijk en voegt zowel administratie, ledenbeheer, telefonische alarmering als opvolging van de verzonden berichten op één en hetzelfde platform. Dit systeem wordt ook gebruikt bij rampbestrijding bv. in de Antwerpse haven, … Ook alle andere inwoners/handelaars van Lochristi kunnen deelnemen aan het BIN of BIN-Z(elfstandigen) Tevens willen we alle wijkbewoners die nog geen lid zijn van hun BIN-wijk en zelfs ook alle inwoners van Lochristi die niet in een BIN-wijk wonen de kans geven om aan te sluiten bij het BIN. We zullen hiervoor werken met nieuwe groepen voor het telefoonsysteem waarbij we een ruimer gebied kunnen bereiken (vb. de BIN’s uit Beervelde die eigenlijk aan elkaar grenzen zullen we bundelen in één groep Beervelde). Hetzelfde voorzien we voor de handelaars en bedrijven die nu nog geen lid zijn zodat zij ook nog kunnen aansluiten bij de bestaande BINZ(elfstandigen). Alle straten van Lochristi zijn opgenomen in het werkgebied van BIN-Z en bij een diefstal, vals geld, valse reclameronselaars,… zullen zij deze specifieke berichten ontvangen. Wij berichten vanuit de 101-centrale, werken preventief via mails en geven een maandelijkse krant uit met feiten (meer info: www.binlo.be). Nieuwe inschrijving: binlo@ telenet.be - BIN-Lo Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi

extra

www.nummer9080.be

nog meer info op onze website april’14

9


Elk zijn vloa

Kookrubriek van Lochristi. De Lootse medemens in haar of zijn keuken met een uiterst smaakvol gerecht.

Skrei - geplette Cornes de Gatte - Oesterzwammen

door Myriam Minne

Zaterdag 8 maart 2013. Een stralende winterdag. En onze fotograaf heeft dik geluk, want hij mag lekker aanschuiven, de kwikke beentjes gezellig onder tafel, aan een heerlijk maal, ten huize van Myriam Minne in de Kastanjedreef. Myriam is levensgezellin van Eddy Vinckier, de ‘levenslange’ trainer van supersportster Gella Vandecaveye, jawel, een van onze judohelden, met talloze nationale en internationale titels op haar naam. Maar ook Myriam is aardig door de sportmicrobe gebeten, en het leuke is dat ze daarvoor haar keuken niet eens hoeft aan te passen. Haar motto? Ik loop niet omdat ik graag zweet, ik loop omdat ik graag eet!

W

anneer ik iets doe, doe ik het graag goed. En zo komt het dat nogal wat van mijn hobby’s zwaar uit de hand gelopen zijn… Eerst was er het koken. Ik begon ermee in 1996. Op aanraden van de moeder van Ulla Werbrouck schreef ik me in aan hotelschool Spermalie in Brugge. Vandaag heb ik mijn koksdiploma op zak, heb ik ook al de 2 jaar patisserie afgewerkt en ben ik nog steeds ‘student’: ik ben gewoon terug van voren af aan herbegonnen… Ik blijf me bijschaven: technieken, ingrediënten en bordschikkingen veranderen. Ondertussen deel ik mijn kennis en recepten sedert (bijna) 2 jaar op mijn kookblog: Hap & Tap. En jawel, ook de blogmicrobe heeft me serieus te pakken: een recordaantal pageviews, een nieuwe liker op Facebook of een leuk commentaartje maken me oprecht blij.

Voor een moelleux au chocolat mag je me altijd midden in de nacht wakker maken! Met het lopen verging het me net eender. Ik startte in 2005 met Start 2 Run, nam 1 jaar later deel aan de 10 Miles van Antwerpen en de 20 Km door Brussel om nog een jaar later mijn 1e marathon te lopen in New York. Ondertussen heb ik er reeds 7 marathons (New York, Berlijn, Boston, London, Firenze, Jeruzalem en Reims) opzitten en zelfs 1 ultraloop van 56 km in Kaapstad in Zuid-Afrika: Between 2 Oceans. De aard van het beestje… In tegenstelling tot wat men van een marathonloopster zou kunnen verwachten, kook ik niet gezond, biologisch en/of vegetarisch… Integendeel. Mijn motto is dan ook: “Ik loop niet omdat ik graag zweet, ik loop omdat ik graag eet!”. Het meeste houd ik nog van desserts. Voor een moelleux au chocolat mag je me altijd midden in de nacht wakker maken! En na de dessertjes gaat mijn voorkeur uit naar een lekker stukske vis mèt sausje, dat spreekt voor zich!”

10 april’14


Lo Actua

tekst: Luc Van de Vijver - foto’s: Mark Verbrugge

Ingrediënten 4 mooie, dikke stukken skreifilet 250 g oesterzwammen Boter Peper Gerookt zout Voor de saus: 3 stengels citroengras 1 groot stuk gember 1 kl groene currypasta 1 mespuntje kurkuma 1 sinaasappel 1 liter kokosmelk 1 mespuntje Xantana Voor de aardappelen: 600 g Cornes de Gatte 1 flinke klont boter

Bereiding

Werkwijze Voor de saus: Schil de gember en versnipper hem fijn. Snij het citroengras in stukjes. Zet aan in olijfolie en voeg de currypasta toe. Laat even sudderen tot alle aromaten hun aroma’s vrijgeven. Deglaceer met het sap van 1 sinaasappel. Voeg nu de kokosmelk en kurkuma toe en laat een 20-tal minuutjes pruttelen. Mix kort met een staafmixer en passeer de saus door een fijne puntzeef. Voeg de Xantana toe en mix opnieuw. Voor de tomaten: Emondeer de tomaten en verwijder de pitjes. Snijd in brunoise. Meng met de gembersiroop en de witte sojasaus en laat marineren. Voor de aardappelen: Kook de Cornes de Gatte in de schil tot ze zacht zijn. Verwijder de schil. Plet ze met een stamper, samen met een flinke klont boter. Breng op smaak

met peper en gerookt zout. Veeg de oesterzwammen schoon en versnijd ze in fijne brunoise. Bak ze kort op een hevig vuur in boter. Kruid af met peper en zout. Schik de skreifilets in een ovenschaal. Kruid met peper en gerookt zout. Leg op elke filet een klontje boter en zet de vis onder de salamander. Houd goed in het oog: niet te lang, de vis moet nog een beetje glazig zijn vanbinnen. Afwerking Duw een laagje geplette aardappelen aan in een ring. Schik hierop een laagje oesterzwammen. Bovenop de zwammen komt de vis. Lepel rondom wat saus. Werk deze af met versgeraspte limoenzeste. Schik nog wat tomatenbrunoise op het bord.

Peper en gerookt zout Voor de tomaten: 4 trostomaten 1 el gembersiroop 1 el witte sojasaus

Ik loop niet omdat ik graag zweet, ik loop omdat ik graag eet!

april’14

11


KLAAR VOOR JE DAG! KLAAR VOOR JE DAG! Boxspring

Casaletto

Met SwissSleep T500 matras Alle maten 140/160/180x200: €2499

Boxspring

Casaletto

Met SwissSleep T500 matras in meer dan 100 kleuren Alle maten 140/160/180x200: €2499

Gratis levering in meer dan 100 kleuren

.

.

& installatie Gratis levering & installatie

Alle maten

2499 € 2499 €

Alle maten

OOK ZONDAG OPEN PROV - OOST VLAANDEREN LOCHRISTI

PROV - OOST VLAANDEREN WETTEREN

PROV - OOST VLAANDEREN MALDEGEM

Naast BMW Verstraeten en Veritas • T 09 367 08 50

Frunpark, naast Vandenborre • T 09 366 10 36

Naast ZEB • T 050 74 06 20

Antwerpse Steenweg 91

OOST10-18u VLAANDEREN •PROV OPEN -ma-za: •LOCHRISTI Zo 14-18u • Di gesloten

Antwerpse Steenweg 91 • lochristi@sleepworld.be Naast BMW Verstraeten en Veritas • T 09 367 08 50

• OPEN ma-za: 10-18u • Zo 14-18u • Di gesloten • lochristi@sleepworld.be

Oosterzelesteenweg 5

OOST10-18u VLAANDEREN •PROV OPEN-ma-za: •WETTEREN Zo 14-18u • Di gesloten

Oosterzelesteenweg 5 • wetteren@sleepworld.be Frunpark, naast Vandenborre • T 09 366 10 36

• OPEN ma-za: 10-18u • Zo 14-18u • Di gesloten • wetteren@sleepworld.be

www.sleepworld.be

Koning Leopoldlaan 77

OOST10-18u VLAANDEREN •PROV OPEN-ma-za: •MALDEGEM Zo 14-18u • Di gesloten

Koning Leopoldlaan 77 • maldegem@sleepworld.be Naast ZEB • T 050 74 06 20

• OPEN ma-za: 10-18u • Zo 14-18u • Di gesloten • maldegem@sleepworld.be

OOK ZONDAG OPEN


De mediawatcher

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. Deze keer passeerde ons op internet dit warme portret. Guga Baúl, met in zijn armen een knappe vrouw. Met wie had hij de eer? Of betreft dit zijn vrouw, zijn vriendin? Een date? Een late Valentijn? Ze zijn alleszins close, dat is het minste dat je kan zeggen!

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Een vraagje van Alain Verspecht, een vroegere klasgenoot. Of ik dit jaar opnieuw geld wens in te zamelen ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar ALS, de onwezenlijke aftakelingsziekte waar hij sinds 2006 zelf ook aan lijdt. Net als vorig jaar beslis ik een fotoshoot te veilen met een bekende Vlaming naar keuze. Een twintigtal BV’s steunen het initiatief en vervoegen het lijstje. Als na de veiling de hoogstbiedende zich kenbaar maakt, lijkt hij een andere klasgenoot te zijn: Karl Thiry. Hij is ook zeer begaan met het lot van Alain maar zelf poseren is niet meteen aan hem besteed. Samen met Alain beslist hij daarom om de fotoshoot te schenken aan een briefschrijver met het verhaal dat hen het meest aangrijpt. De gelukkige is Liesbeth Descamps uit Kortrijk die ervoor kiest om met Guga Baúl op de foto te gaan. Liesbeths moeder overleed aan ALS en wil de foto aan haar opdragen. Enerzijds wil ze in de foto graag verwijzen naar ballroomdansen maar ook naar de cheek to cheek knuffels die ze destijds van haar moeder kreeg. Guga ziet dat helemaal zitten.” Meer: www.guardalafotografia.be www.facebook.com/filipnaudts.fanpage

“Van alle ziekten die een mens kan treffen, is Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) misschien wel de ergste. De zenuwziekte gaat gepaard met een afschuwelijk aftakelingsproces, legt een enorme last op de schouders van de naasten, is ongeneeslijk en leidt tot een gewisse dood. De wetenschap zoekt al tientallen jaren naar de precieze oorzaak van de ziekte, maar vooralsnog zonder resultaat...” Wim Robberecht, vice-rector en hoofd neurologie aan de KU Leuven.

Alain Verspecht

Het wetenschappelijk onderzoek naar ALS steunen kan door te storten op de giftenrekening van KU Leuven: IBAN: BE45 7340 1941 7789 - BIC: KREDBEBB Gestructureerde mededeling: +++400/0008/31512+++ Voor giften vanaf € 40 wordt een fiscaal attest bezorgd.

april’14

13


© Steve Van der Vennet

Te gek: Jeugd en cultuur door Luc Van de Vijver

Voorstel 8 Jeugdig kunstbeleid Voor ‘jeugd en cultuur’ geven wij graag eens de fakkel door aan Ines De Geest, die over dit thema haar eindwerk maakte. Ze ondervroeg enkele lokale beleidsmakers en betrokkenen, analyseerde het Lootse cultuurbeleid naar jongeren toe, en trok een paar suggestieve besluiten om de jeugd nog beter bij cultuur te betrekken. Uiteraard zijn er al tal van goede en wervende projecten, maar alle extra initiatieven zijn uiteraard welkom. In de onderstaande tekst maakt Ines een overzicht van de analyse, besluitvorming en suggesties rond Jeugd en Cultuur in Lochristi. De Lootse jeugd kan er alleen maar wel bij varen!

V

oor het behalen van mijn diploma als sociaal-cultureel werker schreef ik een bachelorproef die het gemeentelijk beleid rond jeugd en cultuur onder de loep nam. Mijn opzet met dit kleinschalige onderzoek was te achterhalen hoe een gemeente de cultuurparticipatie van jongeren kan stimuleren. Mijn voorbeeldgemeente was uiteraard Lochristi maar ik ging ook eens kijken bij andere buurgemeenten hoe het er daar aan toe ging. Op basis van al deze gegevens trachtte ik een ‘handleiding’ aan te bieden voor gemeenten gelijkaardig aan de gemeente Lochristi. Lochristi is een gemeente die groeit in het organiseren van cultuur voor jongeren; cultuur kan alle soorten vormen aannemen: zo zijn optredens georganiseerd door jeugdhuizen en jeugdbewegingen zeker een vorm van culturele beleving. Zo organiseert Chiro Beervelde jaarlijks Titailrock en ook jeugdhuis de Beeste en jeugdhuis Lodejo engageren zich om regelmatig toonmomenten voor lokaal talent of andere bands te organiseren. Of kijk

14 april’14

naar ‘Cultuur Zaffelare’ die jaarlijks het Zaffelaars uur organiseert en de vorige editie grotendeels wijdde aan jonge kunstenaars binnen onze gemeente. Maar daar blijft het niet bij, ook onze jeugdhuizen sloegen al regelmatig de handen in elkaar om een fantastisch cultureel evenement te organiseren. Artinfact is hier een voorbeeld van, een toonmoment waar al het jong cultureel talent van Lochristi eens kon laten zien wat ze in hun mars hadden. Deze editie georganiseerd door de jeugdhuizen in samenwerking met de jeugddienst en cultuurdienst was een groot succes dat heel wat enthousiasme deed oplaaien. Nu jeugdhuis Lodejo er een projectmedewerker bij heeft die een project voor jongeren en cultuur opzet en ondersteunt, kan het volgens mij alleen nog maar beter worden. Fabriek-A-Brak was in samenwerking met jeugdhuizen en jeugddiensten van Lochristi en Wachtebeke het eerste evenement waarmee het project rond upcycling van start ging. Meer van dat zou ik zeggen, want via dit soort van evenementen krijgen jongeren de kans om zelf actief aan de slag te gaan en verschillende vormen van


Lo Actua

kunstbeleving te ontdekken. Crea+ georganiseerd door de jeugddienst en cultuurdienst van Lochristi was al een mooie aanzet waar jongeren konden proeven van onder andere dj-workshops, fotografielessen, graffitispuiten... Globaal gezien zijn we dus niet slecht bezig in Lochristi met het verhogen van de cultuurparticipatie van jongeren, we zijn op de goede weg naar een uitgebreid cultuuraanbod voor jongeren in onze gemeente. Uit mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe gemeenten jongeren en cultuur kunnen samenbrengen kwamen er nog meerdere

Ook voor andere culturele activiteiten die niet specifiek voor jeugd georganiseerd worden, kan het interessant zijn om de toegangsprijs te verlagen en bijvoorbeeld een studententarief te hanteren. mogelijkheden uit de bus waar Lochristi mee aan de slag zou kunnen gaan. Vooraleerst is het belangrijk om op zoek te gaan naar cultuur die aansluit bij de leefwereld van onze Lootse jongeren. En deze vormen van cultuurbeleving kunnen we zeker terugvinden in voorgaande opsomming van activiteiten van cultuur voor jongeren. De jeugdhuizen en het gemeen-

Jongeren zijn nu eenmaal late beslissers en leven van dag tot dag, het is dus belangrijk om kort op de bal te spelen en hen genoeg ruimte te geven om te elfder ure nog te beslissen naar een culturele activiteit te gaan. tebestuur slagen erin evenementen voor jongeren aan te bieden die hen aanspreken. Dat is gebleken uit het succes van voorgaande activiteiten. Ook de communicatiemiddelen waarlangs de promo voor deze activiteiten gebeurt is van groot belang en loopt langs de juiste kanalen. Organisatoren weten de jeugd van Lochristi aan te spreken via de vormgeving van hun

Een festival georganiseerd door alle jeugdactoren in Lochristi zou een zeer mooi initiatief zijn om op poten te zetten. promo; promomateriaal dat ontworpen wordt door creatieve jeugd uit Lochristi die op deze manier terug de kans krijgt om zich te uiten. Onze groeiende jeugdhuizen en jeugdbewegingen zijn ook de ideale spreekbuis

om jongeren aan te trekken naar deze activiteiten. We zien dus dat er vooral vanuit deze hoek zeer veel respons komt en daarom is het een goede zaak dat de jeugdhuizen zich ook engageren voor het opzetten van culturele evenementen. Het lijkt me dus vooral belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor jeugd en cultuur binnen Lochristi, een soort van platform en aanspreekpunt dat zich volledig bezighoudt met de cultuurbeleving van jongeren. Een totaalconcept dat het plaatje samenhoudt met een eigen imago, aanspreekpunt en huisstijl als de jeugddienst van Lochristi. De aanwerving bij jeugdhuis Lodejo lijkt mij alleszins een goed tijdelijk platform dat kan dienen als aanspreekpunt, met Fabriek-A-Brak is de toon ook direct al gezet. Het is echter wel mooi om deze jeugdhuizen en zelfs een andere gemeente te zien samenwerken aan een totaalconcept waarop verder gebouwd kan worden. Samen met deze suggestie lijkt het ook ideaal om niet alleen een draagvlak te hebben waarop jeugd en cultuur kan steunen, maar ook om aangepaste infrastructuur en ruimtes aan te bieden waar dit mooi aanbod in georganiseerd kan worden. Met de verbouwing van jeugdhuis Lodejo wordt er alvast meer ruimte gecreĂŤerd waarin ook cultuur zijn plaatsje kan krijgen. Het is echter nog altijd een mooi voornemen om nog meer plaats te maken voor jeugd en cultuur. Blijven hopen op de komst van een nieuw Uyttenhove dus! Nog een andere suggestie is dat cultuur voor jongeren goedkoper moet aangeboden worden. Wanneer er nu een culturele activiteit voor en door jongeren wordt georganiseerd zal de toegangsprijs sowieso al goedkoper of vaak zelfs gratis zijn, zoals bijvoorbeeld Artinfact. Maar het aanbod van cultuur beperkt zich niet slechts tot dit soort van activiteiten. Ook voor andere culturele activiteiten die niet specifiek voor jeugd georganiseerd worden, kan het interessant zijn om de toegangsprijs te verlagen en bijvoorbeeld een studententarief te hanteren. Op deze manier zullen jongeren sneller de stap zetten om naar bijvoorbeeld een tentoonstelling of toneelstuk van een vereniging in Lochristi te gaan. Maak de activiteit of het evenement dus laagdrempeliger voor jongeren, dit kan bijvoorbeeld ook door niet te werken met inschrijvingen maar op het moment van het evenement jongeren zelf nog de kans laten om langs te komen. Jongeren zijn nu eenmaal late beslissers en leven van dag tot dag, het is dus belangrijk om kort op de bal te spelen en hen genoeg ruimte te geven om te elfder ure nog te beslissen naar een culturele activiteit te gaan. Tot slot wil ik even teruggrijpen naar de suggestie die Luc Van de Vijver al eerder aanhaalde. Een festival georganiseerd door alle jeugdactoren in Lochristi zou een zeer mooi initiatief zijn om op poten te zetten. Een initiatief dat zeker haalbaar is mits de nodige ondersteuning, voldoende draagvlak en een goede verdeling van de taken. Onze jeugdverenigingen zijn hier zeker tot toe in staat wanneer we eens kijken naar het gemiddeld aantal bezoekers dat onze jaarlijkse fuiven trekken!

april’14

15


Lo Actua

Fabriek Boetiek (7 WE – EDUGO Lochristi)

bekroond als Beste Oost-Vlaamse Vlajo Mini-onderneming 2014 Team jongeren uit EDUGO Lochristi wint provinciale wedstrijd voor jong ondernemend talent.

W

ij zijn leerlingen uit 7 Winkelbeheer en Etalage van de school EDUGO Lochristi. Na het succes van onze eerste outletbeurs Fabriek Boetiek hebben we besloten om een tweede beurs te organiseren. De outletbeurs heeft plaats tijdens onze openschooldag op zaterdag 26 april van 13.30 u. tot 18 u. Om het tweede event te realiseren, moet er echter nog veel gebeuren. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen zoals een affiche maken, de nodige documenten opstellen, contact opnemen met de deelnemende stageplaatsen en een grondplan tekenen. De artikelen die wij aanbieden zijn in grote lijnen dezelfde als tijdens de eerste outletbeurs, alleen is het assortiment nu aangepast aan het seizoen.

Wij werken terug samen met onze stageplaatsen. Op die manier bieden wij kledij voor dames, heren en kinderen aan, alsook schoenen, juwelen, geschenk- en decoratieartikelen en dit allemaal aan outletprijzen. Tijdens de openschooldag hebt u ook de kans om onze school beter te leren kennen a.d.h.v. diverse workshops en geleide rondleidingen. Die dag staat een team klaar om op al uw vragen te antwoorden en indien gewenst uw kind in te schrijven. Graag verwelkomen wij jullie allemaal om eens een kijkje te komen nemen tijdens ons evenement op onze openschooldag. Praktische info: Outletbeurs Fabriek Boetiek Zaterdag 26 april van 13.30 u. tot 18 u. Dorp Oost 32 – Lochristi Tot dan

De leerlingen van 7WE

16 april’14


Selfie Selfie Ik ben

Hallo, Emma Van Damme,

je ziet me helemaal rechts op de foto. Ik ben bijna 20 jaar en zit in mijn 2de jaar farmacie. Iedere zondag sta ik, samen met de volledige leidingsploeg, paraat op de Chiro van Beervelde. Niet alleen zijn we een groep die samen leiding geeft maar we zijn ook een echte vriendengroep, na al die jaren als lid en voor mij nu al 3 jaar als leidster. Ik raad iedereen aan om in een jeugdbeweging te gaan, je leert er echt zeer veel (over omgaan met elkaar tot echte feestjes organiseren). Maar vooral: je maakt er vrienden voor het leven! Zo ben ik begin februari met 5 andere Chiroleidsters vertrokken naar Marokko. Niet gewoon een tripje naar de zon, neen, we zijn daar gaan helpen in een lokaal weeshuis. Moest het gemogen hebben dan hadden we allen een kindje meegenomen naar huis, zo hard raakten ze ons! Over de middag sliepen de kleintjes en gingen wij even terug naar ons gasthuis. We hebben er

veel foto’s gemaakt, één mooie groepsfoto van ons samen is een selfie geworden! Een mooie herinnering

aan een nooit te vergeten reis!

april’14

17


‘tB Buitenleven LENTEKRIEBELDAGEN 5-6 april & 12-13 april

Kom naar onze lentekriebeldagen en laat u inspireren voor een mooie zomer telkens doorlopend open van 9u30 tot 18u30. Geniet van onze opendeurvoorwaarden. Brandstraat 8A - 9080 Beervelde - T: 09 342 05 42 - www.buitenleven.be Open: do-vrij-zat: van 9u30 tot 12u & van 13u30 tot 18u30 - zo: van 9u30 tot 12u30. Elke 1ste zondag van de maand ook in de namiddag open van 14u00 tot 18u30.

    

Kapiteinsstraat 12 9080 Zaffelare 0475/52 00 26 09/356 84 54 www.tczaffelare.be gilbert.ats@scarlet.be

8 tennislessen van 1u30 gratis gebruik v. tennisracket en - ballen vrij tennissen gediplomeerde lesgever korting bij inschrijving in de club

Slechts 80 € Wie: startende volwassenen (18+) Wat: 10 sessies = 8 lessen + 2 sessies vrij tennissen. Start: na het paasverlof 1 sessie per week (woe) Waar: TC Zaffelare, kapiteinsstraat 12, Info: www.tczaffelare.be Kledij: tennispantoffels is een noodzaak, informeer u in de club Contact: gilbert.ats@scarlet.be 0475/520026 De inschrijvingen zijn beperkt, wees er dus vlug bij

  

Zondag 06 april : Opening nieuw seizoen van 11.00 u tot 13.00 u

Er wordt ook een opvolgingssessie voorzien voor deelnemers van vorig jaar en voor de meer gevorderden

Prijzen, activiteiten en andere info zijn terug te vinden op de website Iedereen is welkom op de club, breng vrijblijvend een bezoek indien voor meer informatie


Lo Actueel

Zondag 4 mei 2014

Zevende garageverkoop

van het KWB-bestuur

H

et KWB-bestuur van Lochristi kondigt trots zijn 7de garageverkoop aan, die jaar na jaar een succesverhaal blijkt in Lochristi.

“Op zondag 4 mei a.s. is het weer zover. Meer dan 100 garages verspreid over de wijken Den Os, Kapelleken, Dorpsstraat, DorpWest, Dorp-Oost, Kasseitje, Lobos, Pauwstraat, Vogelwijk zullen hun koopwaar in/aan/voor hun garage aanbieden. Aan onze centrale stand t.h.v. Lodejo kan iedereen de ganse dag (van 9 u. tot 16 u.) gratis een dorpsplan komen halen met vermelding van de adressen van de verkooppunten. Alle verkooppunten zijn heel herkenbaar met KWBballonnen en banners. Momenteel wordt een flyer in bovenstaande wijken rondgedeeld ter bekendmaking. Dit is een wervende activiteit die in Lochristi nog altijd boost en heel wat volk op de been brengt van zowel binnen als buiten Lochristi. Hierbij nog wat praktische informatie: om deel te nemen aan onze garageverkoop als verkooppunt volstaat het voor 24 april € 8 over te schrijven (of € 4 voor KWB-leden) op rekeningnummer KWB-Lochristi: BE24 8903 9403 4138 met vermelding van garageverkoop + adres verkooppunt. KWB-Lochristi zorgt voor promotiemateriaal, bekendmaking, dorpsplan,... Voor meer informatie kan je terecht bij Eddy Verhofsté, Dekenijstraat 35, Lochristi (eddy.verhofste@skynet. be) en ook op onze kwb-website www.kwb.be/afdeling/lochristi vind je nog meer uitleg.”

april’14

19


door Eric

De Wilde

Huisbezoek

Bloewusten uit Desteldonk

H

et zijn geen winters meer zoals vroeger. Valentijn is nog maar amper het land uit, en we zien hier en daar de gordijnen al aan de wasdraad bengelen. De grote kuis! Niettegenstaande er wekelijks behoorlijk wordt gepoetst; het kot moet jaarlijks willens nillens omgekeerd worden. Daarbij… wat zouden de buren wel denken? Bij Hilda Van Hoecke en Etienne De Mey was het onlangs ook zo ver, en werd het kot omgedraaid. Etienne vond het deze keer niet per se nodig, want als je hem mag geloven, kan je op hun adres de garagevloer nog best gebruiken om je bij het scheren in te spiegelen. Daarenboven crossen ze minder dan vroeger rond de tafel – als je begrijpt wat hij bedoelt – en ligt er daardoor aanzienlijk minder stof. Hoe dan ook is het volgens naarstige Hilda dé gelegenheid bij uitstek om jaarlijks de inhoud van een paar schuiven definitief naar de papiermand te verwijzen. Kwestie van wat vrije slag te krijgen. Weggooien… een fluitje van een cent. Alhoewel… Bij het ordenen van schuif tweeënveertig kwam Hilda volgende prijslijst uit 1937 tegen. Zeg nu zelf, met de beste wil van de wereld, een tijdsbeeld als dit kan een mens toch niet zomaar weggooien? Hilda: “Ons vader startte in 1937 een beenhouwerij in de Rechtstraat te Desteldonk. Alles was er nagelnieuw. De winkel zag er kraaknet uit met van die witte blinkende faiencesteentjes, afgeboord met een fijn zwart biezeken. Vader Theophiel Van Hoecke stond altijd te blinken achter de toonbank met zijn onafscheidelijke ‘hoed, kol en plastron’. Mijn moeder, Mietje Van Lysebette, afkomstig uit de Ruilarestraat in Zeveneken, hielp vooral bij het bestellen van de klanten. Ik kan jullie verzekeren;

20 april’14

het was doordraaien! Op zaterdag moesten we ‘s nachts om twee uur uit ons bed om alles te prepareren en de bestellingen van de dag klaar te maken. Bloedworst was bij ons dé ‘specialité de la maison’. Je kon kiezen: met rozijnen of met ajuin. Ieder volgens eigen smaak. Als klein meisje moest ik aanvankelijk bij het slachten van de varkens, het gutsende bloed – de grondstof voor de bloedworsten – opvangen in een grote verlakte kom. Later kocht vader het varkensbloed bij Cnudde in de Albertlaan. De snaren die nodig waren voor de worst, bracht hij mee van het slachthuis in Gent. Mijn echtgenoot Etienne reed regelmatig om de nodige ajuin naar Watervliet; je weet wel... daar in de buurt van ‘De Roste Muize’. Wekelijks moest Etienne – hou je vast – zo’n 25 kilogram ajuin pellen die nodig was voor het bereiden van de bloedworst. Dat zegt meer dan genoeg zeker? Onnodig je er van te overtuigen dat hij tijdens dat pellen in de loop van zijn carrière méér dan een paar emmers bij elkaar geweend heeft. Onze bloedworsten waren ongelooflijk vers. ‘s Winters hingen ze nog warm aan de vleeshaken in de vitrine waardoor het raam soms bedompte. Iedereen in de streek was er verlekkerd op. Ik heb het natuurlijk nooit berekend, maar mocht je weten hoeveel kilogram bloedworst ik destijds in mijn vleesmand op mijn loodzware zwarte bakkersfiets vervoerd heb, je zou het niet kunnen geloven. Weer of geen weer, alle dagen de fiets op om de bestellingen bij de klanten tijdig af te leveren. ‘s Winters ben ik meer dan eens op het ijs en op de sneeuw met die zware fiets omvergepoeft. Zoals die keer in de Keurestraat daar... ter hoogte van de ‘Vandammekes’, heb ik mij eens een serieus hout gekletst. Baffe... mijn lading verse bloedworst vloog overal in het rond. Een vriendelijke voorbijganger hielp mij toen overeind. Door de sneeuw waren die verse worsten direct afgekoeld.

Op zaterdag moesten we ‘s nachts om twee uur uit ons bed om alles te prepareren en de bestellingen van de dag klaar te maken. Bloedworst was bij ons dé ‘specialité de la maison’.


Schattenjacht

De beenhouwerij sloot uiteindelijk haar deuren in 1976. Het was hard werken, maar achteraf gezien, had ik het voor geen geld van de wereld willen missen!” Opgepast: Wie deze prijslijst als basis gebruikt om de kosten voor de komende communiefeesten te berekenen, zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Je kan het evenwel proberen, maar kom achteraf niet reclameren, hé!

Suggesties? Eén adres: famdewilde@telenet.be of 09 355 96 39

april’14

21


Vakantiegevoel bij U thuis

met de “Joie de Vivre” van Fermob en de “Art de Vivre” van EGO Paris en de polyvalente pizza-ovens van Fontana Forni

Outdoor Cooking Demodagen te Lochristi op 29 en 30 maart Wokken, grillen, roken, bakken, plancha, BBQ, ... het kan allemaal met de multi-configureerbare buitenkeuken van Fontana Forni

www.egoparis.com

Flagshipstore

Experience shop

Outdoor cooking corner

Julie Ansiau voor Fermob

Vliegplein 56 - 9990 Maldegem - Tel: 050 71 69 86 Antwerpsesteenweg 91 - 9080 Lochristi - Tel: 09 355 65 01 Openingsuren: www.vandella.be


9080

nummer

vruint moar oan

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

Kelly Schepens vroeg zich af of ik wel wist wat “ne wiëer” is Dat is “bal op” de man gespeeld, Kelly. Het woord was voor mij, oude schrijnwerker, zo vanzelfsprekend dat ik mij nog nooit afgevraagd heb van waar dat nu wel zou kunnen komen. Het blijkt zeer oud Nederlands te zijn en ook war, knoest, kwast betekent hetzelfde. En van zware arbeid krijgt men eeltige, ruwe handen. Ze zijn “verwiëerd”, zegt men. En wat te denken van iemand die op “ne wiëer” zit? Het zit hem dus niet mee en hij moet zich “weeren” om die moeilijkheid te boven te komen. Ook moet je eens proberen om een plank met “ne Awiëer” mooi effen te krijgen! Ik weet er alles van!

... als reden, als antwoord, als uitvlucht of als stopwoord...

Uitsmijders

Niemand kan nu voorspellen welk weer het zal zijn binnen enkele weken. Maar als het in de vastentijd slecht weer is dan is Antoine Everaerd er vast van overtuigd dat het “zal duurn tot dat de vonte geweijd es”. Blijkbaar is dat een gezegde van Hijfte en omstreken. Op Paaszaterdag wordt het water van de doopvont gewijd, dus dan gaat het weer veranderen! We zijn benieuwd….

‘k

Ei mei ’n nief kasken gekocht. ’t Woas moar veur wa brol in te zètn want ne mens smijt da toch ezuue moar ammol nie sebiet wig. ’t Mocht niet te veele kostn en doarmee ei ‘k mei eentsen gekocht da ge nog moet tuuebesteekn als g’ er mee tuiskomt. Moar zuue simple es da ammol nie. Als ik er mei in mijn garaaze al nen alven dag mee beezig geouën ui, begostend serieus op mijn zeemels te wirken. De puuetn en den bom tuuebe steekn, da woas ammol niet moar op den eind van ’t spel droaidigen de deurn noar binnen in de ploatse van noar buitn. Moar dan in iëenekiëer vieln er mijn uuegn op dat er ’n papier op de rugge geplakt woas woar dat er op stond oe da ge da in mallekoar moet krijen. In zes toaln oasteblieft, uitgenoomn Vluims! ‘k Ei van oarmoe mijn Ingelsen dieksjonnir moetn boovenaoln en teeën dat uivend wierd woas ’t boeleken geflikt! En kontent da ‘k woare!

Achteraf moestek nog ’n andvatsen op da kasken zetn, moar op ’t einde van ’t spel ui ‘k toch wel ’n vijze te kort zeekre. Ooveral gezocht en nie te vindn. ‘k Benne weere noar da magazijn gereeën tot bei die madam die mei die kasse verkocht ee. “Madam,” zeij ik,”’t es mieledzuu nog giëen lolleken om ezuue ’n dink tuuebe te krijen! En ‘k benne dan nog ’n vijze kwijt geruikt uuek.” Ze bekeek mei ezuue ne kiëer goe. “Moar iëene?” vroeg ze.

Ee ee in de bijze gangn! Ee e de bijze gangn! Ee ee in de b Ee ee in de gangn! bijze gangn! Ee ee in de bijze gan Ee ee in de bijze gangn! Ee e de bijze gangn! Ee ee in de b gangn! Ee ee in de bijze gan Ee ee in de bijze gangn! Ee e d.w.z. Hij is ergens blijven haperen

en is dronken thuisgekomen.

april’14

23


Profiteer van deze uitzonderlijke aanbiedingen

LOODS 3 - Lochristi

Slagmanstraat 2 - tel. 09.232 21 80 (kruispunt Lozen Boer) Open: Maandag 13.30 u - 18 u Di t.e.m. zaterdag 9.30 u - 18 u Zondag 14 u - 18 u

5 Elders 12,99 €

geldig van 26/3 tem 09/4 en tot zolang de voorraad strekt Keukenset 5-delig

TOPPER

nu 10 €

Taartvormen silicone

cake-rond-tulband uit te kiezen

per stuk 2,99 €

Ajax glasreiniger 5L

Dash vloeibaar wasmiddel

4,67 L - 64 sc

TOPPER

Elders 10,49 €

9,99 €

nu 8,99 € Universele potgrond 40L

2 + 1 gratis 3,99 € per zak

kapstokken per 10

Elders 2,99 €

nu 2,00 €


ACV en Luein

Lo Actua

een geslaagde combinatie De meeste mensen in of rond Lochristi hebben ondertussen wel al eens iets gehoord over Luein. (Voor diegenen die Luein nog niet kennen, ga gerust een kijkje nemen op onze vernieuwde website: www. luein.be) Luein is al zodanig ingeburgerd in Lochristi, dat verschillende verenigingen graag de handen uit de mouwen steken ten voordele van het centrum.

Zo ook het ACV-Groot-Lochristi tijdens de voorbije Kerstmarkt, die een pannenkoekenkraam bemanden. De opbrengst van die verkoop werd integraal aan het centrum beloofd. De pannenkoeken van de groene mannetjes gingen vlot over de toonbank en ondanks de democratische prijs voor een pannenkoek, stonden de heren van ACV achteraf met een goed gevuld spaarpotje voor de deur van Luein. Pannenkoeken doen ons denken aan calorieën, calorieën doen ons denken aan sporten. Wij willen de jongeren die in Luein verblijven, graag aansporen om meer te bewegen en te sporten. Wij willen hen leren op een gezonde manier bezig te zijn met hun lichaam, hun vrije tijd op een constructieve manier in te vullen en hen de kans geven om een sport te leren kennen die zij vanuit het thuismilieu niet of nauwelijks kennen. Maar sporten in een sportclub is ook voor Luein een dure aangelegenheid. Daarom is het spaarpotje van ACV-Groot-Lochristi zo welkom. Dankzij dit extraatje is een lidkaart bij een sportclub ineens wel een haalbare kaart. Dit is een uitgave die wij ons enkel kunnen permitteren met financiële hulp van buitenuit. Met het gekregen geld kunnen de jongeren die in Luein verblijven, zich wekelijks een uurtje in het zweet werken. Ook voor de jongeren die in het weekend in het centrum moeten blijven, kan dit een leuk alternatief zijn om verveling tegen te gaan. De ervaring leert ons ook dat, wanneer de noodzakelijke gesprekken in het centrum heel stroef lopen, tijdens de ontspannen sfeer van een sportsessie de woorden veel vlotter komen. In samenwerking met Sportclub Catalpa uit Lochristi kunnen wij de jongeren een aangepast trainingsschema aanreiken en dit het hele jaar door, ongeacht de weersomstandigheden. Catalpa is vanuit het centrum goed bereikbaar met de fiets zodat onze jongeren niet afhankelijk zijn van vervoer, wanneer zij behoefte hebben aan een beetje beweging en waardoor zij ook meer zelfstandigheid aanleren.

Daarom:

aan alle mensen die tijdens de voorbije Kerstmarkt één of meerdere pannenkoeken kochten bij de mensen van het ACV, van harte bedankt. De meisjes van Luein besteden uw uitgave goed en sporten die extra kilootjes er wel af. Ook aan alle mensen van ACVGroot-Lochristi een welgemeende merci. Namens de meisjes van Luein. Anita De Laender - Pr-medewerker

april’14

25


Is de logistieker bij De Feestarchitect, zit veel op den hof in Lochristi-Dorp om feesten voor te bereiden, zorgt ter plaatse voor den op- en afbouw en is soms op 5 plekken tegelijk nodig, doet zijn job graag en vindt het-zien-overeen te-komen-met-de-collega’s heel belangrijk, is het ‘zwieren & zwaaien’ van zijn baas Christ Schepens al heel goed gewoon, noemt bij-zijn-vriendin-zitten één van zijn hobby’s, gaat zelf ook graag uit eten, leert om zijn rijbewijs te halen voor de camion, volgt daar cursussen voor en moet daar voor studeren, ziet het al gebeuren dat hij dan heel wat meer ‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat voor ‘t vervoer zal moeten zorgen, hadden thuis een bloemisterij, zijn vader is nu een van de tuinmannen van het Park Van Beervelde...

als je hem zoekt is ‘t ie weg

Laurens - maandagvierfebruarinegentienhonderd eenennegentig 26 april’14

Aelvoet


Woont in het koetshuis van ‘t Park van Beervelde en sluit en begeleidt daar alle feesten, is het manusje-van-alles bij De Feestarchitect, vooral logistiek en de bar, en is overal inzetbaar, kent Christ al 16, 17 jaar, van in den tijd dat hij begon met koken en feesten organiseren vanuit zijn garage, kan zich voor de volle 100% geven, maar als het op is, is het ook werkelijk op, wordt door Christ vergeleken met het Duracellkonijntje, voelt zich een nachtmens maar ontdekt, met zijn 43 jaar, dat het bioritme soms eens in een knoop kan geraken, begint ieder jaar al feestend, vanaf eindejaar, over nieuwjaardag tot zijn verjaardag, met het hart voor de persoon in kwestie maar toch vrijgezel (zij zal het wel weten), is een levensgenieter en heeft als hij op zijn gemak is, graag een Duveltje of Orval (en de rest smaakt ook)...

geeft zich 100%, maar als het op is, is het op

Koen - zaterdagtweejanuarinegentienhonderd eenenzeventig Taelman

april’14

27


Uitzonderlijke aanbiedingen

EXCLUSIEF in uw Tom&Co te

LOCHRISTI Antwerpsesteenweg 100 B-9080 Lochristi

BON vissen vanaf

1â‚Ź

27/03, 28/0 29/03/ 3 et 2014

* Zie voorwaarden in de winkel W 14/2014 Verdeling W 13

*

Aanbiedingen geldig van 27/03/2014 t.e.m. 09/04/2014* * Zolang de voorraad strekt.

-10%

*

op accessoires en droge voeding

* Enkel geldig op zaterdag 05/04/2014.

Niet cumuleerbaar. In ruil voor deze bon. 1 bon per gezin. Enkel geldig bij Tom&Co Lochristi.


De wereld volgens

Linosnede

Weggaan zonder eerst nog eens weg te sluipen, vind ik maar onbeleefd. april’14

29


Welkom bij

Carrosserie Eeckhout Herstelling alle merken *

Sinds 1968

*

Laat je wagen herstellen bij Carosserie Eeckhout en maak kans op een reis ter waarde van 750 EUR

Autoschade herstellen

=Eeckhout

Bel ons: 09/228 46 85

bellen

of stuur ons een e-mail

Een geluk bij een ongeluk Prijswinnaar voorjaar 2014

Eén iemand die de afgelopen maanden een ongeluk(je) had en zijn wagen bij Carosserie Eeckhout liet herstellen heeft met een reischeque van 750 euro EXTRA VEEL GELUK. Mevr. Dorothée De Munter (Bevas Events) was de eerste winnaar en mocht uit handen van de zaakvoerder, Philippe Eeckhaut, de cheque ontvangen. Op deze manier wil carosserie Eeckhout zich rechtstreeks, in Lochristi en omgeving, profileren als de carosseriehersteller van uw voertuig. Deze wedstrijd wordt 2 x per jaar georganiseerd. Inge Bracke, Dorothée De Munter en Philippe Eeckhout

stijlvol de wereld rond

www.topsun.be

www.facebook.com/topsunzonnecenters

nieuw filiaal te lochristi (met bediening)

nieuw ergoline gamma 2014

lochristi - antwerpsesteenweg 121 tel 09 349 45 49 - www.topsun.be Openingsuren van Ma tem vrij van 8u tot 22u zaterdag van 8u tot 20u en zondag 10u tot 14u

bon 5€ gratis

(Ergoline 500, 600, 1000, 1050 en 1400)

bij oplading abonnement 50€


De Oudburgweg is een kleine straat die in Lobos de Ommegangstraat en de Ledebeekstraat verbindt. Deze straatnaam gaat niet terug op een historische plaatsnaam maar werd eertijds bedacht omdat Oudburg te maken heeft met de geschiedenis van Lochristi. Daarvoor moeten we terug naar de middeleeuwen. Het graafschap Vlaanderen werd vanaf graaf Boudewijn V (1035-1067) ingedeeld in “kasselrijen” of burggraafschappen. Deze vormden bestuurlijke en gerechtelijke onderdelen met aanvankelijk aan het hoofd daarvan een burggraaf. Onze streek behoorde tot de Kasselrij Gent, die vanaf de 14de eeuw tot in 1794 (begin van de Franse bezetting) ook Oudburg van Gent werd genoemd. Die tweede naam ontstond wellicht omdat het bestuur van de Kasselrij Gent eeuwenlang haar centrum had in de oude burcht van Gent, het Gravensteen. In Gent zelf herinnert daaraan de straatnaam Oudburg, ter hoogte van het Patershol, tussen de Kraanlei en de Sleepstraat. Tot die Kasselrij van Gent of Oudburg van Gent behoorde onder meer de heerlijkheid van Sint-Baafs, waarvan Lochristi een deel was. In

1962 werd een heemkundige kring gesticht voor de gemeenten SintAmandsberg, Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Lochristi, Zaffelare, Zeveneken, Beervelde, Heusden, Destelbergen en het oostelijk deel van Gent. Taalkundige Maurits Gysseling, een van de medestichters, bedacht als naam: “De Oost-Oudburg” en bracht daarmee de middeleeuwse indeling onder de aandacht. Met Oost-Oudburg werd bedoeld: het oostelijk deel van de Oudburg van Gent, terwijl het grootste deel ten westen van Gent ligt. Leon Matthijs, gemeentesecretaris van Lochristi, was ondervoorzitter van deze heemkundige kring De OostOudburg van 1962 tot 1978 en achteraf nog bestuurslid en actief lid. Er was jarenlang een nauwe samenwerking tussen de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg en het gemeentebestuur van Lochristi. Oudburg werd een vertrouwd begrip. Daarmee werd deze straatnaam in Lobos niet alleen een herinnering aan de oude middeleeuwse indeling maar ook aan een actieve heemkundige kring, die nog steeds bestaat en haar maatschappelijk adres heeft in Groot Begijnhof 46 9040 Sint-Amandsberg.

Straatnamen

Oudburgweg

door Bert Vervaet

april’14

31


T U I N MEUBELEN

Joli Manutti Rausch Royal Botania Emu Fatboy Qui est Paul? …

bezoek ons op

‘LOCHRISTI gaat EXCLUSIEF’ op zondag 30 maart in Lozen Boer

T U I N H U I Z E N

ontdek onze WEBSHOP Denen 6 • 9080 Lochristi • T 09 326 02 59

www.a-propos.be

(oude baan Gent-Antwerpen)


Dendanku

Redactie Sofie Hesters

Rubriek van het warme hart

Een doorgeefluik en ketting van vriendschap. Een hartelijk boeket van dank van de ene Lochristinaar aan de andere. Wie de dankjewel-ruiker ontvangt, kan hem een maand later doorgeven aan iemand die hij of zij zelf weer in zijn of haar hart draagt. Natuurlijk met verse bloemen!

Graag geef ik de bloemen door aan één van mijn vriendinnen

Veronique Vantroys

Vee’tje. Alhoewel de tijd ons soms ontbreekt om samen herinneringen op te halen denk ik dikwijls terug aan 1993, het geboortejaar’ van mijn zoon Ewoud. De dag dat mijn leven veranderde. Nu ik terugkijk op de afgelopen 20 jaar stel ik vast dat dit gebeuren voor mijn gezin een verrijking is geweest. Vee’tjes vriendschap leidde ons vaak door de moeilijke momenten, niet alleen beroepshalve maar zeker als een echte vriendin nam ze de tijd om ons bij te staan. Haar hulp, steun en luisterend oor maar vooral haar optimisme zorgden er tevens voor dat we steeds de moed hadden om met een positieve ingesteldheid verder te gaan. Dit boeket is welverdiend! Dank voor jouw vriendschap. Groetjes Leen. Knipoog van Ewoud vanuit sterrenland!

boeket geschonken door:

BLOE MB I N DE RI J

april’14

33


Kunst

Mag niemand missen (26 april - 4 mei 2014)

omdat het moet Interview met Tim Coulembier van de Cultuurdienst Lochristi

Van zaterdag 26 april t.e.m. zondag 4 mei organiseert de cultuurdienst van Lochristi (i.s.m. de Cultuurraad) de 8ste editie van Kunst Omdat het Moet. In en rond de jeugdlokalen Orphanimo!! (ingang via Koning Boudewijnlaan) kan je het werk van tal van Lootse kunstenaars bewonderen. Nieuw voor deze editie zijn de “Avonden met…” een Lootse artiest. Alle activiteiten zijn gratis. Reserveren is verplicht voor sommige activiteiten. De meest up-to-date info vind je op www.lochristi.be/kom. Tim Coulembier van de Cultuurdienst brengt hier het hele plaatje.

A

lles is klaar voor de komende Kunst omdat het Moet? Een huzarenstukje alweer? Alles is nog niet klaar voor de komende KOM, maar we zitten nog min of meer op schema. We proberen het basisconcept te houden met als zwaartepunt de 10-daagse tentoonstelling in Orphanimo!!, maar sinds 2010, toen ik voor de eerste keer KOM mocht organiseren, proberen we het evenement open te trekken. Dat betekent dat we elke nieuwe editie het aanbod zowel willen verbreden als verdiepen. Meer activiteiten, betere kwaliteit. Niet gemakkelijk omdat we elk jaar meer andere taken te verwerken krijgen, maar we alles wel met dezelfde middelen, mensen en locaties moeten blijven doen. En net zoals u zitten ook wij te wachten op degelijke infrastructuur voor cultuur. Nu is het nog steeds behelpen, roeien met de riemen die er zijn en veel tijd steken in het ‘klaarmaken van een zaal’ om mensen in de sfeer te brengen. Tijd die we liever in de kern van de zaak zouden steken. KOM is een absoluut huzarenstuk, dus. Gaan we voor het vertrouwde concept of zijn er nieuwe accenten? We gaan zoals gezegd nog steeds voor een solide basisconcept met als speerpunt de tentoonstelling in Orphanimo!! We proberen, samen met Roger Balthazar, om deze expo zo kwalitatief en artistiek mogelijk in te richten. Het moet er zo goed mogelijk uitzien, met de nodige visuele ruimte om de kunstwerken tot jou te laten komen. Ondanks het feit dat Orphanimo!! niet echt geschikt is als locatie en ondertussen te klein is geworden, proberen we elke keer opnieuw om een ruimtelijk gevoel te behouden. Dat pleit enkel in het voordeel van de kunst en hun makers! We zijn hen dat verschuldigd, want het draait om hen! Andere vaste waarden sinds enkele edities zijn de workshops voor lagere scholen. Zij kunnen met hun klassen intekenen buiten de openingsuren en onder

34 april’14

professionele begeleiding zelf kennis maken met kunst en bovendien in de bijgeplaatste tent aan de slag gaan. De Surprisewandeling van Markus Bundervoet (nu ook een beetje van Antoon Standaert), is er dit jaar ook al voor de derde keer en vindt plaats in Hijfte. Om het surprisegehalte van deze wandeling hoog te houden, verklap ik er niets over… behalve dan dat er een verrassend drankje voorzien wordt en een concertje gepland is… en dat je zoals elk jaar bij momenten helemaal verrast of misschien zelfs beetgenomen kan worden… kortom, we verlaten de gebaande paden… Maar ook in Beervelde en Zaffelare kan je voor muzikale proeverijen terecht, met op 26 april een klassiek concert van Arte Amanti in Beervelde en op 27 april het Zaffelaars Uur. Dat laatste besteden we met plezier uit aan Cultuur Zaffelare, dat ook deze keer het aanwezige publiek zal verrassen in de serres van Paul Hollevoet. Zoals tijdens elke editie is er weer een poëzieavond in de bib op vrijdag (2 mei). Dit jaar werkten Machteld Moijson, Roger Praet en Erik Lievens opnieuw een evenwichtige voorstelling uit onder de noemer Verwondering. Naast zorgvuldig gekozen muziek en live voorgedragen poëzie, valt er ook altijd heel wat te zien! We blijven ook ons Kunst te Huur-project promoten, waarmee je als inwoner van Lochristi voor 30 euro een heel jaar lang een kunstwerk van een Lootse kunstenaar in huis kan nemen. En de cultuurdienst verzorgt de papierwinkel! Makkelijk en goedkoop, lijkt me. Je herkent de te huren schilderijen en beeldjes aan het groene logo, ontworpen door Trees De Brabander, trouwens. Het nieuwe concept voor dit jaar is “Een avond met…” En deze “…” is dan telkens een bekende of minder bekende Looste professionele artiest. • Zo ontvangen we op 28 april actrice “Charlotte De Bruyne” in de Kring in Zeveneken voor een inleiding bij haar film Little Black Spiders, waar ze één van de hoofdrollen vertolkt. Daarna bekijken we de film. De film sleepte verschillende internationale nominaties in de wacht en behaalde zelfs een eerste prijs op het filmfestival van Vancouver. Haar zus Pauline is in Lochristi en omstreken vooral gekend als zangeres en winnares van de Lootse talentenjacht Artinfact. • Op 29 april is er dan ‘Een avond met Mario Sandrie’ in zaal Sjappoo in


Lo Actua

Beervelde. De voormalige uitbater van Soeplesse is eigenlijk een klassiek geschoold operazanger met een passie voor het gezongen Big Band repertoire. Hij treedt in Beervelde aan met de PDM Big Band en brengt een Frank Sinatra-programma. Ook de PDM Big Band zal er enkele klassiekers uit het repertoire brengen. Mario Stelt zijn CD Mario Sandrie sings Big Band voor. • De derde “avond met” vindt plaats in de Maalderij van Kasteel Mullië in Zaffelare. In november vorig jaar stelde ‘Inge Smedts’ in Vlaanderen en Nederland haar CD Casual Chic voor. Ook in Lochristi gebeurde dit, in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze avond was volledig uitverkocht en daarom herneemt ze dit concert, deze keer op vraag van de cultuurdienst. Ook de films van Filip Naudts worden getoond, de poëzie van Carmien Michels bindt de werken aan elkaar en voor de liefhebbers is er deze keer zelfs een concertinleiding vooraf. Place de l’Azalée wordt een mini Place Du Tertre op zondagnamiddag. Traditioneel was dit soms een verloren namiddag, maar nu voorzien we een beetje Franse sfeer, scheppende kunstenaars, musettes, etc… Krijg je alles nog geplaatst op de voorziene locatie? Ooit al gedacht aan een soort van Lootse Chambres d’Amis of Over the Edges, zoals Jan Hoet voor Gent deed? Wel, het is al een tijdje zo dat we ons niet meer beperken tot Orphanimo!! We gebruiken ook elk jaar de polyvalente zaal van de bib of soms zelfs de bib zelf. We gebruikten al de hal en de gangen van het gemeentehuis, en sinds vorig jaar gaan we minstens 1 keer de hort op in alle deelgemeenten. Ook dit jaar doen we dat dus zoals ik eerder al vertelde. Komen de GrootLochristinaren niet naar KOM, dan KOMen wij naar hen, Omdat het Moet. De tentoonstelling zelf kunnen en willen we principieel niet opsplitsen, maar met alle andere activiteiten slaan we tentakels uit. De Surprisewandeling is trouwens altijd een beetje Over The Edges-achtig: cfr. 2 edities terug bij Marc Vermeulen, met Roger Bolders (chambres d’amis), of vorig jaar in de oude pastorie van Zeveneken en ook dit jaar brengt deze wandeling je op onverwachte plekken...

En mochten we de Gentse middelen hebben, dan zouden we Gentse initiatieven kunnen nemen… Financieel klopt het plaatje nog? We werken met de middelen die we ter beschikking krijgen en doen dit zo efficiënt mogelijk. We proberen zo kwalitatief mogelijk te programmeren en een goed evenwicht te zoeken tussen het bieden van een forum aan lokale kunstenaars, en de inwoners en lokale kunstenaars kennis te laten maken met het professionele culturele veld. Tot slot: waarom mag niemand van Lochristi dit mankeren? Voor sommigen is Lochristi een bloemengemeente, voor anderen een slaapgemeente van Gent, voor sommigen het paradijs en voor anderen een vleesgeworden fileprobleem. Volgens sommigen valt er niks te beleven, maar er zijn wel enorm veel prachtig uitgewerkte wijkfeesten en kermissen… Wij willen iedereen uit Lochristi, en liefst ook daarbuiten laten kennis maken met de kunstliefhebbers, de artistieke Lochristinaar. Elk jaar opnieuw ontvangen we naast vaste klanten ook nieuwe bezoekers, bv. bij de tentoonstelling, die tot hun grote verwondering ontdekken dat hun buurvrouw prachtige schilderijen maakt in haar vrije tijd (die je dan via Kunst te Huur kan huren) of dat een wijkgenoot professioneel met muziek bezig is... M.a.w. kom naar KOM en ontdek zowel het geheime artistieke kantje van je buurvrouw, als het internationaal talent dat hier huist. Kortom: Ontdek Lochristi!

Programma

• Tentoonstelling (26 april t.e.m. 4 mei, vrij bezoek elke dag van 14 u. tot 17 u.) • Tentoonstelling crea-ateliers en workshops scholen • Kunst te huur • Arte Amanti (zaterdag 26 april, 20 u., kerk Beervelde) • Zaffelaars Uur (zondag 27 april, overdag, serres Paul Hollevoet, Kerkstraat 50) • Een avond met… Charlotte De Bruyne: Little Black Spiders (maandag 28 april, 20 u., De Schakel Zeveneken) • Een avond met… Mario Sandrie: Big Band in Beervelde (dinsdag 29 april, 20 u., Sjappoo Beervelde) • Surprisewandeling in Hijfte (donderdag 1 mei, start kerk Hijfte, 18 u.) • Poëzieavond (vrijdag 2 mei, 20 u., polyvalente zaal bib Lochristi) • Een avond met… Inge Smedts: Casual Chic (zaterdag 3 mei, 20 u., De Maalderij Zaffelare, Nerenhoek 37) • Place de l’Azalée (zondag 4 mei, 14 u.-17 u., Orphanimo!!, Koning Albertlaan 29B)

Oproep

• Land-art in Bunderbosje Kandidaten welkom: iedereen die zich geroepen voelt kan deelnemen aan deze activiteit.

extra

www.nummer9080.be

voor het volledige programma, zie onze website april’14

35


Uw CD&V raadsleden

Gunther Landuyt Dirk Van Nieuwerburgh Fractievoorzitter gemeenteraad

Danny Den Hert

Rita De Vylder

Steven Schoonjans

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Fractievoorzitter O.C.M.W

Aurélie Den Hert

O.C.M.W. raadslid

Gemeenteraadslid

Martine Van Waes

Gemeenteraadslid

cv De Leefboom Vastgoedmakelaars

maatwerk in vastgoed

Dekenijstraat 18 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be info@deleefboom.be BIV 205.909 & 503.564

ver k oop - verhuur - pro j ec t o n t w i k k e l i n g - gr a t i s a d v i e s & w a a r d ebep a l i n g

Ideale investering:

Panden te huur:

Wondelgem

Evergem

moderne lage energiewoningen – nieuwbouw – 3 slpk – ingerichte keuken en badkamer – achterliggende garage – opp. vanaf 271m² Prijs vanaf: 249.063 € (excl. kosten)

stijlvolle lage energiewoningen – nieuwbouw – 3 slpk – ingerichte keuken en badkamer – garage – opp. vanaf 273m Prijs vanaf: 240.394 € (excl. kosten)

Riete Dries:

Sassevaart:

Panden te koop: Lochristi - Bosstraat: zeer rustig

gelegen bungalow op 1.000m² - 3 slpk - badk - kkn - ruime garage - aparte garage - cv op mazout - centraal gelegen- EPC: 406 (UC 1449087) - Wg - Gvkr - Gdv - Vv -Vg Prijs: 319.900€ Nieuwe prijs!

Lochristi - Dorp Oost 90: Ruim appartement met 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, ruime leefkeuken, garage Prijs: 535 €/maand + € 25 € algemene kosten/maand Lochristi - Dorp West: gelijkvloersappartement met 1 slaapkamer, ingerichte keuken en badkamer, ruim terras en autostaanplaats - EPC: 225 Prijs: 615 €/maand

Lochristi - Loboslaan: prachtige villa

op 884m² - 3 slpk waarvan 1 met dressing - 2 badk (ligbad en inloopdouche / douche) - ruime zonnige living met open geïnstalleerde kkn - wasplaats - aparte dubbele garage - EPB: 81 - Wg - Gvkr - Gdv - Vv - Vg - info op kantoor

Lochristi - Hortensialaan:

Ruime HOB - mooie living met toegang tot ruime veranda - woning met groot potentieel - ingerichte kkn - 2 badkamers - dubb. garage - EPC: 223 (UC 1451282) - Wg - Gvkr - Gdv - Vv Vg - Prijs: 365.320 €

EN BOUWGROND

Lochristi - Dorp Oost 89: Mooie appartementen met 1 of 2 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer Prijs vanaf: 590 €/maand + 40 € algemene kosten/maand

Lochristi - Nieuwstraat: HOB met 2 slaapkamers, leefkeuken, gezellige zonnige tuin, garage - EPC: 532 Prijs: 700 €/maand Oostakker - L. Derachestraat: stijlvolle nieuwbouwwoning op 355m² met 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers, lichtrijke living, inpandige garage en zuidgerichte tuin – EPB: 67- WG – Gvkr – Gdv – Vv – VG Prijs: vanaf 384.500 €

Lochristi - Pauwstraat

2 loten bouwgrond zonder bouwverplichting van 746m² en 749m² 195.000 € per lot

Evergem, Oostakker, Wachtebeke

Zwijnaarde - Eedstraat: prachtig ruim appartement met 1 slaapkamer, ingerichte keuken en badkamer, ruim terras, gelegen nabij UZ en bedrijvenpark Zwijnaarde - EPB: 200 Prijs: 710 €/maand

verschillende bouwgronden zonder bouwverplichting te koop!

Zaffelare - Rechtstraat: bungalow met 2 slaapkamers, ruime living, bureau, ingerichte keuken en badkamer - EPC: 916 Prijs: 720 €/maand Zaffelare - Rechtstraat: HOB met 2 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer, koertje en garage - EPC: 853 Prijs: 630 €/maand


Gedicht

Ecce homo

Zachter dan de wind die geen korrel zand beroert. Lichter dan het pluisje paardenbloem dat in de avond zweeft en landt waar ik mij neer wil vlijen. Ecce homo En mooier dan klanken zich ooit tot woorden kunnen rijgen. Ziedaar de mens. In naakt gewaad, schamel en nietig. En stervend in een woord waar je je leven aan op kan hangen. Liefde. Groter dan dood. Altijd weer. En mooi. Altijd weer mooi.

Zachter dan de wind die geen korrel zand beroert. Lichter dan het pluisje paardenbloem dat in de avond zweeft en landt waar ik mij neer wil vlijen. En mooier dan klanken zich ooit tot woorden kunnen rijgen. Ziedaar de mens. In naakt gewaad, schamel en nietig. En stervend in een woord waar je je leven aan op kan hangen. Liefde. Groter dan dood. Altijd weer. En mooi. Altijd weer mooi. Lvdv

april’14

37


het

klaverke vier

of ‘t klein batonneken... Ella De Leener Dank u Ine en Febe dat jullie het klavertje vier aan mij hebben doorgegeven.

1

Hoi, ik ben Ella. Ik woon samen met mijn mama, papa, zus (Kato) en poes in Zaffelare. Ik ga naar school in de Weg-Wijzer; daar maak ik veel plezier met al mijn vriendinnen en ik heb een leuke juf. Woensdag kan je mij vinden in de turnles van de FLIK-FLAK. Zaterdag ga ik naar de volleybal, daar is het ook altijd heel leuk en zaterdagnamiddag ga ik naar de dansles. Zondag is het chiro, daar maken we ons lekker vuil en mogen we lekker gek doen. Zoals jullie zien ben ik graag bezig en maak ik graag plezier. Doei! Ik geef het klavertje vier graag door aan mijn vriendin Noa Cherroud.

Noa Cherroud Tof dat je mij het klavertje 4 doorgaf, Ella! Ik ben Noa Cherroud uit Beervelde Ik ben de zus van Yones en Ibo. Ik ben 11 jaar geworden op 21 februari, nog maar net dus!

2

Elke dag fiets ik naar de Sprankel, waar ik op school zit in het 5e leerjaar, bij juf Els. Dansen bij de Dancing Kids doe ik heel graag. Dit doe ik samen met twee vriendinnetjes (Jolisa en Luna). Verder ga ik mij op zondag lekker vuil maken op de Chiro. Op school speel ik graag met mijn vriendinnen. Slaapfeestjes vind ik heel leuk om te doen. Dan laten we elkaar schrikken. Het is dan ook de max als ik bij mijn vriendinnen ben!! Zo, nu geef ik het klavertje 4 door aan Rozien.

38 april’14


‘t klaverke vier

Lucas Verdonckt Dank je wel Rozien dat je aan mij dacht om het klavertje vier door te geven !!

4

Ik ben Lucas Verdonckt en woon samen met mijn mama, papa, hond Siska en poes Manou in de Eikstraat in Zeveneken. Op 4 mei word ik 3jaar, en mama en papa hebben me beloofd dat ik enkele weken voor mijn verjaardag een broertje of zusje krijg, dan word ik eindelijk grote broer! Sinds november ga ik naar de Sint-Elooischool in Zeveneken bij Juf Nathalie. In het weekend doe ik niets liever dan buitenspelen in mijn zandbak of op de glijbaan. Ook mijn papa meehelpen doe ik heel graag. Om in de winter hout te hakken heb ik zelf mijn eigen minikettingzaag gekregen om papa mee te helpen. Eens alle hout gehakt is en het zomer word, sta ik al te popelen om mee te rijden met de tractor van papa tijdens de rondritten van Oldtimerclub De Lozen Boer. Ik geef graag het klavertje vier door aan mijn klasgenote/vriendinnetje Laura Buysse uit Lochristi.

3 Rozien Stevens

Bedankt Noa dat je het klavertje 4 aan mij hebt doorgegeven! Hallo, ik ben Rozien Stevens. Binnenkort (op 2 april) word ik 9 jaar. Dat gaan we zeker vieren!! Ik woon in Lochristi samen met mijn mama, papa en broer Paco (6). Ik hou van dieren en heb twee poezen (Marie en Louis), een konijntje (Snuffie) en drie kippen (Cora, Lea en Flora). Ik droom ervan om een eigen paard te hebben.

Ik ga naar school in Beervelde naar basisschool De Sprankel. Ik zit in het 3de leerjaar bij meester Jan-Pieter. Mijn klas is super leuk en mijn meester houdt van de natuur. Dat vind ik super tof want ik hou ook van de natuur! Onze directeur Paul maakt ook graag grapjes. Ik heb een heleboel hobby’s. Op woensdag ga ik naar de muziekschool voor notenleer, zang, blokfluit en piano. Op zaterdag ga ik ponyrijden en daarna dansen bij de Dancing Kids in Beervelde. Op zondagnamiddag kan je mij vinden op de Chiro van Beervelde. Ik hou ook nog van fietsen, snorkelen en op reis gaan. Ik geef het klavertje door aan Lucas Verdonckt uit Zeveneken. Groetjes!! Rozien. april’14

39


Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting

Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be www.mikeinterieur.be

trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

Onze troeven Maatwerk is bij ons echt op maat gewerkt

Hoe wij werken: Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeĂŤn gekoppeld aan onze suggesties op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeĂŤn worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging

T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 - info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi


April

kalender Wekelijkse Sportreeksen Looptraining Lo Runners - Gezinsbond Lochristi - donderdag 19.30 u tot 20.30 u sportterreinen Bosdreef - zondag 10 u tot 11u prov. Domein Wachtebeke - info: alexdewart@yahoo.com, 0498/80 85 24 Volley - Gezinsbond Lochristi - dinsdag 20 u tot 22 u sportzaal GBS K. Boudewijnlaan - info: www. gezinsbondlochristi.be of alexdewart@yahoo.com 0498/80 85 24 Dans & Ballet Arabesk - dinsdag 16 tot 21 u & donderdag 17 tot 20 u - Witte Zaal VBS Sint-Jozef Tineke Boel 0486 29 32 32 Yoga kvlv Lochristi - donderdag, Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid.boone@ skynet.be, 09/355 90 00 Turnen kvlv Lochristi - maandag, turnzaal Edugo van 20 tot 21 u - nadinevk@gmail.com, 0497/12 69 45 Zelfverdediging Ju -Taï Jitsu Ju -Taï Jitsu School Damoi Kwaï - zaterdag van 9 tot 11 u & dinsdag van 19.30 tot 21.30 u in sporthal Zaffelare - 09/355 85 38, 0475/34 48 56 - 0475/34 48 57, www.damoikwai.be Wekelijkse Fietstochten kvlv Zaffelare i.s.m. Landelijke Gilde - vertrek kerk Zaffelare 13.30 u info Rosette 0485/36 55 73

Start-to-Run in Zaffelare

kvlv Zaffelare - 20 u aan sporthal ’T Veerleveld Sabien 0485/97 10 95 - maandag en woensdag

Start-to-Run in Destelbergen

atletiekclub STAX Destelbergen - 19 u sportterreinen Sint Lievens en Stax, Admiraaldreef Destelbergen - maandag en woensdag - www.stax-ac.be, kristof. de.clercq@oost-vlaanderen.be of 0496/59 76 30

Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Voer uw activiteiten in op www.nummer9080.be onder kalender.

felare - info: 093568333, 093552987, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

Woensdag 2 april 2014

Start lessenreeks Nordic Walking

kvlv Zaffelare - 20 u Prov Domein Wachtebeke - info: Rosette via 0485/36 55 73 - andere lessen: 9, 16, 23 & 30 april

Infosessie: Gelijkgestelde periodes

kvlv Lochristi - 19.30 u Kvlv secretariaat, Denen 157 info: info: www.kvlvlochristi.be

Vrijdag 4 april 2014

Theatervoostelling Cicero

bibliotheekcommissie en cultuurdienst - in Jeugdlokalen Orphanimo (Koning Albertlaan 29b)

Vrijdag 4 april tot zondag 27 april 2014

Rare Histories Carmen De Vos

19.30 u - Schipperskapel Brugge

Zaterdag 5 april 2014

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi

± 40 km richting Daknam - 14 u parking Gemeenteschool - Julien Tollenaere 09/355 93 29

Optredens @JH De Beeste + fuif

± 40 km richting Lovendegem - 14 u parking Gemeenteschool - Frans Quick 09/355 11 91

Paaseierenfeest

Prov domein Puyenbroeck - van 14 u tot 18 u

Lentekriebels - Prov domein Puyenbroeck - start bezoekerscentrum parking 1 tss 14 & 16 u - info: puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be of 09/342 42 17 Zondag 20 april 2014 Paasontbijt - kvlv Zaffelare i.s.m. Landelijke Gilde Zaffelare - 8 tot 11 u Sint-Hubert - Claudine 09/355 22 51 Maandag 21 april 2014

In 10 weken tijd, 5 km lopen, in 30 min.

atletiekclub STAX Destelbergen - 20 trainingen, maandag en woensdag om 19 u - sportterreinen Sint Lievens en Stax, Admiraaldreef Destelbergen - info: www.stax-ac.be, kristof.de.clercq@oost-vlaanderen.be of 0496/59 76 30

Paasontbijt met De Bond

Gezinsbond Beervelde - De Kring, Kloosterstraat 2

Dinsdag 22 april 2014

Crea: Tuindecoratie kikker

femma Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat Zaffelare - info: 093568333, 093552987, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

Haken van een handtas in Zpagetti

Eerste Lobos Kubb Cup

Purple Clash

VZW Wijkcomité Lobos - Speelplein Lobos, Boskapellaan 79 a - info: LOBOSKUBBCUP@hotmail.com

Maandag 7 april 2014

Crea: Tafeldecoratie voor Pasen

Fietsende grootouders - Gezinsbond Lochristi

femma Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat Zaffelare - info: 093568333, 093552987, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

- 13.30 u start Hijfte kerk - info: www.gezinsbondlochristi.be, Frans Clierinck: 09 355 63 77 of Maria Van Acker: 09 355 29 54

Zaterdag 29 maart 2014 30+ Fuif - KLJ Zaffelare - vanaf 21 u tent terrein Moleneinde 22, Zaffelare Zondag 30 maart 2014

Woensdag 9 april 2014

Kinderanimatie: Jo De Rijck - Tijger ontsnapt - Provinciaal domein Puyenbroeck Vrijdag 11 april 2014

Op kraambezoek bij de reigers

Parfumdegustatie - kvlv Zaffelare - 19.30 u bij In

Lochristi - 8.30 u tot 12.30 u refter van het gemeentehuis - info: www.gezinsbondlochristi.be

Woensdag 16 april 2014

Maandag 31 maart 2014

Meewerkles rond Chocolade

kvlv Zaffelare - voor kinderen vanaf 6 jaar - info Katleen 0477/51 94 77

kvlv Hijfte - 19 u zaal de De Kneut - info: Diana 0478/38 49 73

Kinderanimatie: Jeuk - Monsters, heksen, griezels verstopt onder mijn laken?

Dinsdag 1 april 2014

Provinciaal domein Puyenbroeck - evenemetentent

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 14 u ingang (zwem- Fine parfums Gent - info: Katleen 0477/51 94 77 bad) prov. domein Puyenbroeck - info: maatje.den. Maandag 14 april 2014 herder@telenet.be 09/355 58 59 Bloemschikken: Paasschikking Fietsherstel - gemeente Lochristi en Gezinsbond kvlv Hijfte - 19 u De Kneut - Diana: 0478/ 38 49 73

femma Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat Zaf-

Groepsfietstocht vtbKultuur Lochristi

optredens van Cris Corn & Pauline De Bruyne, Apple Eaters, Birkenhead... - vanaf 17 u Moleneinde 22 Zaffelare kaarten: JH De Beeste of Skoebidoe

Donderdag 27 maart 2014

Naaisalon: hippe kleedjes

Zaterdag 19 april 2014

Kids-namiddag: Pimp je teenslippers

Donderdag 17 april 2014

femma Lochristi - bibliotheek, Koning Boudewijnlaan

Zaterdag 26 april 2014 Chiro & KSA Zaffelare - zaal Uyttenhove zavel 7 - drink voor je favoriete jeugdbeweging

Zondag 27 april 2014

Wandeling: Verboden Gebied Sidmar

gemeente Lochristi en Gezinsbond Lochristi - start om 9.30 u - startplaats wordt gemeld na inschrijving www.gezinsbondlochristi.be

Zaffelaars Uur - Cultuur Zaffelare - in de serres van Paul Hollevoet, Kerkstraat, Zaffelare

Woensdag 30 april 2014

Achter de schermen van een juwelier

markant Lochristi - 18.30 u rondleiding atelier Van Houtteghem - info: desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68 of www.markantvzw.be/lochristi

Van 1 april t.e.m. 30 september:

2 educatieve projecten in Provinciaal domein Puyenbroeck - start aan bezoekerscentrum parking 1 - info: puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be of 09/342 42 17: Fotozoektocht (parcours van ongeveer 6 km) & Wie past er niet in het rijtje? (voor kinderen jonger dan 10 jaar)

Filmavond: Philomena - kvlv Zaffelare - in Cultureel Centrum Lokeren - Rosette 0485/36 55 73

april’14

41


lenteactie Exclusieve Buxus- en Taxuskwekerij Verkoop van aanverwante producten BUXUS BOLLEN MATEN Ă˜ 30-70 CM AAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN

Dirk Van Kerkvoorde afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Ruim aanbod vorm- en haagplanten Kwaliteit - Service - Bodemprijzen Open: elke zaterdag, 9u - 17u En op afspraak Jean Paul Van Driessche

Tuinen aanleg - onderhoud Buxus- en Taxuskwekerij Brandstraat 81, 9080 Beervelde 09/355.08.22

WWW.TUINENVANDRIESSCHE.BE

U hoeft niet ver te lopen om uw drank

en wijnen aan te kopen.

Dranken

De Wispelaere Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27

Open: Woensdag 13.30 tot 18 u Donderdag en vrijdag 9 tot 12 u en van 13.30 tot 18 u Zaterdag 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


Aprilactiviteiten

Vrijdag 4 april t/m zondag 6 april 2014: Vierweegse kermis 2014 - Info: 0473/53 23 80 & 0474/78 08 55 - Locatie: Kapiteinstraat Lochristi - Vrijdag 4 4pril: 13.30 u Eucharistieviering ter nagedachtenis v/d overledenen van de wijk - 14.30 u Seniorennamiddag: Aperitief & koffietafel met aansluitend gratis modeshow - 19.30 u Schieting op liggende wip zonder vizier - 20 u Prijskaarting bieden en manillen, inschr bij het bestuur - Zaterdag 5 April: 19.30 u Barbecuefestijn met aansluitend Afterparty. Volwassen : €15 - Kinderen : €8 - Kinderen onder 5 jaar gratis Gezinsvriendelijke fietstochten tijdens de vakantiemaanden: Zondag 6 april: 13 u Start sneukeltoer voor paarden, ruiters, huifkarren en koetsen.(20km) - 14 u Start sneukeltoer voor fietsers (30km), kaarten te Fietszoektocht Kwb Beervelde: nog tot 15 september - een ontspannen fietstocht 25 km samenzijn. deze gaat richting Destelbergen en Lochristi - op het traject zijn de verkrijgen bij het bestuur - 17.30 u Prijzenworp, gratis spek met eierenvan & gezellig antwoorden op een 30-tal vragen terug te vinden - formulieren 4 € bij: te verkrijgen bij verschillende handelszaken en de bestuursleden Zaterdag 19 t/mMoervaart-Zuidlede: maandag 21 april 2014 Fietszoektocht Natuurpunt nog tot 30 september - een fietszoektocht van 34 km die ons op verrassende plaatsen brengt. Dit jaar rijden we Paasweekend Feestcomité Oosteinde - Zaffelare - Locatie:enIndedeLede verwarmde feesttent de Skoebidoe, Bosdam Zaffelare - Info: Luc49Verschraegen terug door onze prachtige Moervaartvallei, we rijden langs de Moervaart, de Zuidlede - formulieren 4 €inbij: ZaffelareDorp - Drankcentrale Zaterdag 19 april: QUIZ: Max. 4 personen per ploegvanackernorbert@ - aanvang 0479/38 03 44, feestcomite.oosteinde@hotmail.com www.feestcomiteoosteinde.be De Clercq, Dorp Oost 133 - Norbert Van Acker, Persijzerstraat 23 - Geirregat electro zaak, Dorp West 128 - Bakkerij De Zwaluw, Rechtstraat 2 - info: 20 u - inschr tot 15 april via chalmet@edpnet.be - Zondag 20 april: PAASONTBIJT MET BUBBELS - 8 tot 10.30 u - inschr tot 15 april 0474/522094 gmail.be, of www.heidebos.be Maandag 21 april: TORREGOED KOETSEN-, HUIFKAR- EN RUITERTOCHT: afstand tss 15 en 35 km - vertrek tss 13 en 14 u - inschr.: 09/3552603 of 0497/435570 - PAASFIETSTOCHT: afstand +/- 35 km over landelijke wegen -vertrek tussen 13u en 14u - STOVERIJ OF VOL AU VENT MET FRIETJES: vanaf 18u - inschr: 0474/522 094

Advocaten

Artsen

Logopedie

Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be

Boekhouders - Accountants Fiscalisten

Podologie

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 70 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be

Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Advocatenkantoor Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be Deconinck & Deblauwe Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be Gert Coolsaet Zavel 30 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 Gsm: 0497.436 166 Gert.coolsaet@ telenet.be Jan Devroe Zevenekendorp 16 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor. devroe@telenet.be

Kinderarts Dr. Tom Vercruysse Dorp-West 37 - 9080 Lochristi Tel: 09.2799997 (raadpleging na afspraak)

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89 CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09.355 24 63 E-mail: info@crvb.info DPO Accountants en Belastingconsulenten Jeroen Vandewalle Weerstandshof 17 - 9080 Lochristi Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker E-mail: jeroen.vandewalle@dpo.be www.dpo.be

Nuttige

adressen

Wenst u hier ook vemeld te staan? Neem contact met info@nummer9080.be

Linda De Coninck Beelbroekstraat 105a - 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Dierenartsen

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse Steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139 Dierenarts De Cubber Tim Hoekskensstraat 39 - 9080 Lochristi gsm: 0478.37.87.98 www.dierenartsdecubber.be

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478.47 00 67

Jill De Smet Logopraxis - Logopedische praktijk Bevrijdingslaan 21- 9080 Lochristi Gsm: 0486.61 31 97 - www.logopraxis.be Ann Bieseman Langenakkerlaan 61 9080 Lochristi Gsm: 0477.75 18 69

Studiebegeleiding & Personal Coach Xanthippe Strikt individuele studie- en personenbegeleiding. Middenjury, naschools, bijlessen. Dorp-West 138 - 9080 Lochristi www.xanthippe.be - Tel. 0476.27 28 70 Art Of Life Coaching Persoonlijke begeleiding, ADHD & Life Coach Smalle Heerweg 225 9080 Lochristi 0494.85 85 47 - enkel op afspraak www.artoflifecoaching.be

Thuisverpleging

Wit-Gele Kruis Lochristi Dorp West 88 - 9080 Lochristi 09.356 60 60 - lochristi@wgkovl.be 24u/7d - alle mutualiteiten Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Antwerpsesteenweg 6/0002 - 9080 Lochristi jeroen.cottenier@gmail.com - Gsm: 0495.65 76 89 Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7 Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

april’14

43


V

oor me de gigantische kruisvormige koningsgalerij, zoals je de St-Hubertus in Brussel hebt, maar dan groter, in ‘t kwadraat. Niet nieuw, maar ook niet oud, die glazen straten. Dik honderd jaar, verzekert de Michelin, ter ere van Emanuel Victor II. Milaan is druk: vespa’s, behendig als wespen en even gevaarlijk, laveren tussen toeterende auto’s. Schreeuwerige mensen lopen te hoop. Een plukje hangjongeren met saushamburgers, naast een superchic restaurant met langtenige obers, maakt kabaal. Geen klein rustig Toscaans dorpje hier, maar een wereldstad. Een met allures. Mode. Fashion. Design. De metropool roept mijn vrouw en kinderen naar zijn parelende etalages, maar niet mij. Op het Piazza Duomo verdringen zich honderden toeristen onder het waakzame oog van een bestelwagen vol carabinieri. De gotische Noord-Italiaanse parel met op de top het bekende madonnabeeld, parelend in de zon, regeert trots over de wijk, en ik vraag me af of de koepelgang wel een uur aanschuiven loont. Kan het eigenlijk mooier dan van hier? Ik besluit dus maar van de drukte weg te lopen,

44 april’14

over de rijke mozaïeken vloer en onder het lange glazen dak van de galerij. Aan de uiteinden van de as hangen gigantische netten, tegen de duiven wellicht. Dat kunnen terrasjeszitters niet hebben, ijs met duivenpoep. Hier eindelijk een iets kalmer plein. Naar Milanese normen toch, want nog zoeven er Fiats heen en weer, cinque centi’s, en ik ben duidelijk niet de enige toerist die het centrale plein wil ontvluchten naar hier, het veel kleinere Piazza della Scala. Een handvol echte Italianen is goed op dreef. Drie mannen zitten op de bank die de halve cirkel op het plein sluit, en ervoor staan twee gezellen, duidelijk even oud. Een eind in de zeventig vast, met grijze haren, hangrimpels en langmouwige hemden. Zoiets dragen buitenlanders nooit. Ik heb wat flarden Italiaans geleerd, woorden die tot in onze moedertaal zijn afgedaald of erop lijken, maar van die woordenbrij daar kan ik niets maken. Het is een discussie, een dispuut, op het scherp van de snee. Zuiderlingen gesticuleren nog sneller dan zij woorden kunnen spreken. Een passant loopt even aan, maant tot kalmte, maar krijgt al gauw zelf


De madonnina

Reisverhaal

van Milaan

door Luc Van de Vijver

Een witte streep daalt als een indianenstreep neer en blijft aan het tipje van Leonardo’s neus hangen. De natuur heeft maling aan ijdelheid en grootse daden. dwalen. Als een mantra die anderen voor je zingen, en waarmee je in een zalige slaap wordt gewiegd. Mijn ogen gaan op een kier, maar net niet dicht. De moeite hangt, maar nestelt zich nog niet volledig. Een jonge rijzige dame loopt langs, in tegenlicht, houdt even halt, knikt haar bevallige hoofdje, en legt mijn strohoed op mijn borst. Dan knipt zij haar handtas open en legt voorzichtig een muntstuk, of zoiets, in de palm van mijn hand. Ik speel mijn slaap, sluit nu volledig de ogen, durf het opgeroepen beeld van haveloze doler niet meer te verlaten. Misschien ben ik dat ook. Zijn wij dat allen. Even hurkt zij, dat hoor ik goed, als wil zij mij iets toefluisteren of een welterusten wensen. Ik voel haar adem, haar schaduw. Haar zijn. Dan weer zon. Het verglijdend klikken van naaldhakken. Ik piep nu mijn ogen weer open, zie enkel nog haar verre schim. Moeizaam krik ik recht, staar naar het blinkende metaal als naar een amulet. Wezenloos. Het lijkt een medaillon. Een kleinood dat ik koesteren zal, wat het ook moge zijn. Nog een tweede keer staar ik nu mijn weldoenster na, net voor zij de galerij in loopt. Net die madonna, hoog op de Dom, denk ik. Ik wist dat ik niet aan moest schuiven. Zij komt tot mij. De dame kijkt nog even om, knikt en lacht, en verdwijnt voor eeuwig in de glazen galerij. Zo klein als het gebaar, zo groot is zij voor mij. Veel meer dan de grote Leonardo’s van de wereld, waarvoor wij standbeelden oprichten, en grote gebouwen optrekken, zijn wij kleine mensen van betekenis voor elkaar. Onverwacht, maar steeds weer, ligt heel veel liefde in een flinterdun gebaar. Het leven zelf maakt ons tot vrienden, ons allen. Voor altijd. 9080 num

de huid vol gescholden en loopt dan maar schouderophalend door. Centraal op het plein staat een gigantisch standbeeld, wat sober van uitdrukking maar evenzeer monumentaal, in elke zin van het woord. De banken staan er rustig als in een theater omheen. En toch, niemand van het publiek die nog oog heeft voor de arduinen held, hier toch het snijpunt van alle diagonalen. Leonardo da Vinci kijkt wat tragisch neer op de menigte, in een zwaar fluwelen toga, of iets wat dat moet verbeelden. Niet vergeten, zelfs honderden jaren later. Waardig genoeg om voor de eeuwigheid gebeiteld te worden, ten aanschouwen van veel mindere goden: van ons; wij, de zwakkere mensen, die alleen naar hem op kunnen kijken. Onze nietigheid beseffen. Weten dat we nooit in geschiedenisboeken zullen belanden. Een vermoeide duif komt boven op de baret van de wereldvermaarde denker zitten, en doet haar gevoeg. Een witte streep daalt als een indianenstreep neer en blijft aan het tipje van Leonardo’s neus hangen. De natuur heeft maling aan ijdelheid en grootse daden. Tot stof en as zult gij wederkeren, denk ik. Zelfs jij, grote Leonardo. Of om met Shakespeare te spreken: zo verging het Caesar en Alexander ook. Met hun restanten stopt men duizend jaren later biervaten en dicht men de ijle venstertocht. De mens is nietig klein. Alleen maar groot in wat hij is voor de ander. Ik ga wat rusten op een bank, geniet van de zon, en overschouw mijn leven. Is het genoeg geweest? Zijn wij ooit genoeg voor onszelf? Voor de ander? Uiteindelijk overmant een siëstagevoel mij, en ik ga languit liggen, een clochard gelijk, mijn hand wervend uitgestrekt, net niet tot tegen de grond. Niemand kent mij hier, dus handel ik vrijuit. Verademing. Ik hoor het Italiaanse gezoem in de verte, zoals wanneer je, de ogen dicht, op het strand ligt en stemmen over het zand en de zee hoort

r me

april’14

45


– 40% – 60% – 50%

Moleneinde 43 - Zaffelare - tel: 09.355 19 45 Open: dinsdag tot zaterdag: 9.30 tot 12 en 14 tot 18.30 uur - Vrijdag open tot 20 uur - Zondag: 10 tot 13 uur - Maandag gesloten

Rijschool Zeveneken

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27

NORMAN

MEt 60 bieren en een belgis che keuken

* bij aankoopeen vanleuke een hoorapparaat dag...

Mendonkdorp 18

Gratis9042 nazicht Mendonk - 09/344 93 07 www.brasseriebavo.be & onderhoud

Brasserie bavo

Mendonk I rustpunt om te genieten Anti-lawaai Doorlopende keuken van 11u30 tot 21u30 I Open 7 op 7 oordoppen op maat

Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30

Openingsuren: Maandag: 14.00-17.30 Dinsdag: 9.30-12.00 14.00-17.30 Dorp-West 5 Woensdag: 9.30-12.00 14.00-16.00 9080 Lochristi Donderdag: 14.00-17.30 Vrijdag: 09 355 969.30-12.00 14.00-17.30 16

1 jaar GRATIS batterijen

OORTEST GRA(zoTIndSer H medisch doel) Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be www.hcnorman.be

Gratis nazicht & onderhoud * met een maximum van 36 batterijen

Onze gemeenteraadsleden

Eva Paelinck

Anti-lawaai oordoppen op maat

bij aankoop van een hoorapparaat*

info@hcnorman.be Zaterdag en buiten openingsuren: op afspraak

Tom De Sutter

aanvraag

1 jaar GRATIS batterijen een gezellige babbel,

HOORCENTRUM

Zaterdag: Enkel op afspraak

Theoriecursussen op

www.rijschool-zeveneken.be

We wensen u smakelijk eten,

Openingsuren:

– 70%

Marc Bollaert

Onze OCMW-raadsleden

Els Van Caelenberg

Ivan Lybaert

Contactgegevens vindt u op de webstek: lochristi.n-va.be

Koen Bieseman

Rik Van Leemputten


Prachtige Tachtigers Kroniek van een voorgeslacht Carmen De Vos ziet graag oude mensen. Ze telt de jaarringen op hun vel en verzamelt ze voor Nummer9080. Dat niemand het weet op voorhand en dat elk leven een probeersel is, waard een keer geleefd te hebben. Hulde aan de pioniers. www.facebook.com/carmendevos.photography

Lucien De Wilde, °1934 Ivonne Gentier, °1938

“Tuurlijk kus ik nog met pepe. Ik ben niet kwaad op hem hoor.” Lucien is de jongste van zeven. Zoon van een boer met een machtige moustache, ‘t moet zijn dat zijn moeder graag een kriebeleirke had. Geboren en getogen in het huis waar hij tachtig jaar later nog steeds woont. Zo rond zijn twintigste neemt hij de boerderij van zijn ouders over. Zijn moeder ligt immers verlamd in bed en zal zo’n drie jaar later sterven. Ze doen verder, mannen alleen zonder vrouwen, en waarlijk, een mens leert zijn plan trekken. “Vader kookte, ik smeerde de boterhammen, dat ging goed.” Hij ontmoet Ivonne in Den Lozen Boer, daar werd gedanst lang voor men er ging eten. Hij had het nog zo tegen zijn maat gezegd: “Vanavond moet ik een lief hebben. Joak, ken kan der niet aan doen.” en kwam hij daar zijn Ivonne toch wel niet tegen zeker. “In het begin had ik nog wat concurrentie, maar die heb ik naar huis gespeeld.” Het is een dekselse zonnige winterdag en wanneer het licht op het gezicht van Lucien valt, word ik geraakt door twee heldere ogen. Blauw als de hemel buiten. “Ziet ge, dat had zij ook, eens ze één keer in mijn ogen gekeken had, was ze verloren.” Na twee jaar zijn ze getrouwd, Ivonne kwam inwonen. “Zolang dat mijn vader hier is, geen kinders”, sprak Lucien en zo geschiedde. Na de dood van vader krijgen ze vier kinderen, een zoon als laatste. Opdracht volbracht. Ze hebben intussen ook allebei nieuwe ooglenzen. Ze zien veel beter maar zetten toch nog een bril op, uit gewoonte. Het zijn harde werkers, Ivonne en haar Lucien. Ze hielden dertig koebeesten en nog wat kippen en varkens. Ivonne: ”Die koeien kwamen van aan de overkant van de straat los naar huis. Er waren drie stallen maar ieder kende zijn eigen stal. Zo dom kunnen die beesten toch niet zijn. En karakter hadden ze ook, als ze de baas zagen, stonden ze schoon klaar om over te steken, als ze mij zagen graasden ze rustig verder.’ Op zijn drieënveertigste moet Lucien er een job bijnemen, financiën zijn dwingend. Hij werkt twee jaar als metsersknecht en als hij ‘s avonds thuis komt, schuift hij zijn eetzak binnen en trekt hij opnieuw de hof op om tot ‘s nachts te ploegen. Lange dagen. Ivonne moet elke ochtend om kwart voor vijf uit bed, Nico is dan nog maar een paar weken oud, om de beesten eten te geven, de koeien te melken, te strooien, het huishouden te runnen. “De meisjes hielpen wel goed mee, Karine zorgde voor eten ‘s avonds, Sabine hielp mee de bieten rooien, de afwas deden we samen.” Na zijn metsersjob gaat Lucien aan de slag als gemeentearbeider, hard werk maar wel elke

dag om 17u gedaan. Zo kon hij ‘s avonds als loonwerker maïs gaan oogsten met de traktor. Twintig jaar heeft hij dat gedaan. Maisput op, maisput af, zo leutig dat dat was. Hij wijst naar een berg buiten, onder zwarte plastiek. Waarom ze het een put noemen als ik een berg zie, daar geraken we niet uit, maar dat dat toch geen belang heeft want tegenwoordig wordt alles in silo’s gedropt. Ze zijn veel te jong voor Okra. Lucien gaat liever boogschieten. “Schieting in gewone café’s, nu eens hier, dan eens daar. Soms ga ik fietsen met Ivonne, maar dat lukt niet altijd want ze vindt het al rap te koud of te heet of het waait teveel.” Ivonne: “Neen dan brei ik liever, of ik naai wat. Ik heb verleden week onze kleinzoon Dylan nog geholpen met een lijf aan een pop te maken. Lucien heeft met een plank, teerdraad en watten schouders gemaakt en ik heb de kleren erond genaaid. ‘t Is te hopen dat hij goede punten krijgt.” april’14

47


2

de

Lootsche baton

1

4 3

We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

Jasmine Willocq huppelt nog even langs die mooie boom in de Brandstraat om zo terecht te komen bij een toffe madam uit Lochtisti, Ellen

1

Dankjewel Jasmine, voor de baton en het compliment! Hallo iedereen, mijn naam is Ellen Heggerick en ik ben net zoals Jasmine oorspronkelijk afkomstig uit Sint-Amandsberg.

10 jaar geleden ben ik naar Lochristi verhuisd, weg uit de stad en op naar de toch wel landelijke Oude Veldstraat, met de geitjes van buurman Dirk, het paardje van buurvrouw Kathleen en de koeien van de boer in onze achtertuin. Een zalige verademing om op een mooie zomeravond in de tuin te zitten en niets te horen buiten de vogels, een eenzame krekel en onze eigen diertjes (kippen, cavia’s, konijnen, kalkoen, nandoe, mini varkentje en hondjes) die ik samen met mijn 2 schatten van dochters, Charlotte en Caroline een mooi leven geef. Genieten doen we, want dat is mijn levensleuze! Tijdens de week smijt ik mij in mijn andere passie, auto’s. Ik verkoop namelijk het fantastische merk Skoda bij garage Debersaques in Destelbergen, en dit al gedurende 6 mooie jaren, met een super DDteam zoals wij onszelf noemen! Een familiale garage waar je als klant echt nog gewaardeerd wordt! Een aanrader dus! Veel vrije tijd heb ik dus niet meer zoals je wel kan denken, maar als je me vraagt wat ik graag doe naast dit alles, dan antwoord ik volmondig lekker eten en drinken, eens welnessen en vrienden uitnodigen om samen te genieten van de kleine dingen in het leven! Graag wil ik mijn baton doorgeven aan mijn achternichtje Greet Embrechts uit Zaffelare, een dame die jammer genoeg al heel wat tegenslag gehad heeft in haar leven, maar er toch blijft voor gaan, met opgeheven hoofd en een positieve moraal, Go Greetje!

48 april’14

2

Bedankt, achternichtje! Tof om aan me te denken voor de baton! Mijn naam is Greet Embrechts. Nadat ik het eerste levenslicht zag in Kameroen en er mijn peutertijd doorbracht, kwamen mijn ouders, mijn zus Elke en ik terug naar België en kozen Zaffelare uit om ons te vestigen, mijn mama kon hier een apotheek overnemen.

Algauw lag Afrika achter mij (alhoewel mijn passie en nieuwsgierigheid ervoor blijft) en maakte ik van Zaffelare mijn thuis. Ik heb hier een fantastische jeugd beleefd: op de lagere school maar ook in veel verenigingen. 12 jaar lang was ik één van De Nachtegaaltjes, het zangkoor van Mieke Van Hooreweghe. Verder turnde ik jarenlang eerst in de keurgroep op de lagere school en later bij Athena, ging ik tennissen op de Vierweegse, volgde ik Djembélessen in de Lodejo, karatetrainingen in Lochristi en dé beste jaren van mijn leven: 14 jaar lang elke zondag naar Chiro De Zuildekens! Toch trok ik weg uit Zaffelare. Ik ben 12 jaar weg geweest, maar door omstandigheden ben ik een goed jaar geleden teruggekeerd naar de “roots”. Ik woon nu dicht bij mijn zus, broer en ouders. Met mijn 2 zoontjes, Wout (7) en Lars (4) woon ik in de Leemstraat. Een heel verschil om van ’t stad van Dendermonde terug in ’t dorp van Zaffelare te komen wonen. Het is weer genieten van het gezellige reilen en zeilen van Zaffelare… En het leuke is om weer al die vrienden van vroeger tegen te komen en bij te babbelen! We hebben “onzen draai” hier snel gevonden. In mijn vrije tijd lees ik graag, een toertje lopen, me bezig houden met Photoshop en met de kinderen naar Puyenbroeck. De kinderen lijken ook wel in mijn voetsporen te treden: Wout gaat naar dezelfde karateclub (Kenshikan) en naar de Chiro in Lochristi en Lars gaat turnen bij Flikflak. Ze geraken hoe langer hoe meer geïntegreerd door bijvoorbeeld mee te doen aan de sportkampen en natuurlijk door school. Ik heb zelfs de indruk dat mijn 2 deugnieten al meer mensen uit groot-Lochristi kennen dan ikzelf! Een goede beslissing dus om terug naar Zaffelare te komen! Oost west, thuis best, zeggen ze… Ik geef graag de baton door aan Cindy De Groote, eerst een carrièremadam en nu een eersteklasse-mama voor haar 3 kinderen waarvan er 2 in de klas van Wout en Lars zitten… Tot de volgende kaartavond, Cindy! .


3

De Lootsche baton

Greet, super dat we elkaar terug ontmoeten aan de schoolpoort van GBS Lochristi! Bedankt voor de baton en de gezellige kaart/babbel avonden met ons vriendinnen.

Hallo, ik ben Cindy De Groote. In ‘77 geboren en in de Toleindestraat in Beervelde mogen genieten van een mooie kindertijd. Samen met mijn lieve ouders, broer Wim, zussen Ann en Wendy, was het altijd aangenaam druk. In 2001 ben ik gehuwd met Wim Vande Vyvere en sinds 2005 vinden wij het fijn wonen in de Hoekskensstraat in Lochristi. We hebben er ondertussen flink aan het Lootsch nageslacht gewerkt, met als resultaat onze oogappels Tyben (8), Ninke (6) en Lise (4), waar we ontzettend trots op zijn. Als full-time mama van deze drie actievelingen (Chiro Lochristi, tennisclub TC Zaffelare, Dancing Kids Beervelde, voetbalclub SK Lochristi en Crea-ateliers Lochristi), kun je mij zo nu en dan eens in alle uithoeken van Lochristi treffen. Daarnaast ben ik gebeten door de kookmicrobe en volg ik reeds enkele jaren les aan het ISBO in Lochristi. Het is een uitstap waar ik elke week weer naar uitkijk en waar ik toffe vrienden heb gemaakt. De workshops van Ils D’hooghe in C-Food zijn ook altijd leerrijk. En lekker eten trouwens :-) Maar van al dat eten....:-( Met de vroege lentezon op bezoek en enkele iets te nauwe broeken in de kast, achtte ik het tijd om een beetje te sporten. En zo ben ik sinds kort gestart met de BBB lessen in sportclub Catalpa. Ondanks de stramme spieren, bevalt het me prima! Mijn vingers jeuken zelfs al om mij aan een fleurig zomerkleedje te wagen. Dit is trouwens één van mijn nieuwste hobby’s. Sinds eind vorig jaar ben ik lid (weliswaar nog onervaren) van naaiclub Lo-Stitchy. Een trendy facebookgroepje, opgericht door twee actieve jonge mama’s uit Lochristi, Katleen De Stobbeleir en Charlotte De Decker. Tweewekelijks komen we samen om te naaien, van elkaar te leren of gewoon een gezellig babbelke te slaan. Heel tof! Vandaar dat ik de baton graag doorgeef aan Katleen.

4

Dankjewel voor de baton, Cindy, je bent een straffe madame… en hallo Lochristi! Ik ben Katleen De Samen Stobbeleir. met mijn echtgenoot en beste vriend Manu, zoon Jonne (4 jaar) en dochtertje Lune (1 jaar) woon ik sinds 2009 in de Pauwstraat Lochristi…. Professioneel zijn we beide bezige bijen. Onze vrije tijd brengen we het liefst actief, avontuurlijk en creatief door. We hebben een grote passie voor reizen, bij voorkeur naar verre uithoeken, met avontuur, natuur, een beetje zon (of veel sneeuw) en nieuwe culturen! Maar er moeten natuurlijk ook centjes verdiend worden voor al die leuke dingen. Gelukkig kunnen we allebei onze droomjob uitoefenen. Manu is een Business Intelligence consultant en doet dingen met computers die ik als leek niet altijd goed begrijp. Zelf ben ik een professor in leiderschap aan Vlerick Business School, en ben ik ook actief als executive coach. Ik heb trouwens al vele bewoners van Lochristi mogen begroeten tijdens mijn lessen! En dat is precies wat ik zo leuk vind aan onze gemeente: al die interessante, gepassioneerde en ondernemende mensen…dat werkt aanstekelijk! Zo aanstekelijk zelfs dat ik, zoals Cindy jullie al vertelde, samen met Charlotte De Decker (ook een héle straffe madame), enkele maanden geleden een naaiclubje heb opgericht, uiteraard mét toepasselijke naam: LoStitchy! Er wordt niet altijd genaaid, maar plezier hebben we altijd! Daarnaast hou ik ook van joggen…al moet ik toegeven dat daar tijdens de wintermaanden niet altijd veel van in huis komt. Dan brengen we onze avonden liever door aan tafel, met vrienden. Met Charlotte en Jochen bijvoorbeeld… en als hobby-kok Jochen zijn schort aandoet, kan je er zeker van zijn dat het een waar festijn wordt! Jochen, bij deze krijg jij de baton van mij! Tot ziens Lochristi!

april’14

49


AGSHV00C

Lokatie Lochristi Lokeren Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lochristi Lokeren Lokeren Lochristi Lochristi Lokeren Lochristi Lochristi Lochristi Lokeren Lokeren Lochristi Lokeren Lochristi Lokeren Lokeren

Merk Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Chevrolet Opel

Model Astra-H BR Astra-H 5d Astra-H BR Astra-J 5d Astra-J 5d Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Corsa-D Insignia ST Combo-D Meriva-B Meriva-A Meriva-A Meriva-B Meriva-B Aveo Agila

Omschrijving 1.3 CDTi Enjoy, airco 1.7 CDTi Enjoy, ECC 1.7 CDTi ecoFLEX Cosmo, Navi, PP 1.4i Enjoy Active, park pilot, USB, BT 1.6i Enjoy Active, park pilot, USB, BT 1.3 CDTi Enjoy 150Year, BT, cruise, BC 1.2i Enjoy 150Y, BC, BT, airco, cruise 1.2i Enjoy 150Y, BC, BT, airco, cruise 1.2i Enjoy Active, BT, airco, cruise 1.3 CDTi Enjoy Active, BT, airco, cruise 1.2i Enjoy Active Start/stop, BT, airco 1.2i Enjoy Active, BT, airco, cruise 1.2i Enjoy Active, BT, airco, cruise 2.0 CDTi Cosmo, navi, leder, xenon BT Cargo L2/H1 1.6 CDTI, trekhaak, airco 1.7 CDTi Enjoy 150Y, BT, USB, PP, alu 1.4i Enjoy, ECC, cruise, elek spiegel 1.3 CDTi Enjoy, ECC,... 1.4i Enjoy Active, USB, BT, Park pilot 1.4i Enjoy Active, USB, BT, Park pilot 1.3 D LT Start&Stop, airco 1.0i Enjoy

Deuren 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5

Brandstof Diesel Diesel Diesel Benzine Benzine Diesel Benzine Benzine Benzine Diesel Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel Diesel Benzine Diesel Benzine Benzine Diesel Benzine

Bouwjaar 09/2008 05/2009 05/2010 06/2013 02/2013 09/2012 12/2012 12/2012 02/2013 02/2013 02/2013 04/2013 03/2013 03/2014 04/2012 06/2012 04/2008 01/2009 05/2013 05/2013 11/2012 07/2009

KM stand 113.000 89.667 76.732 23.954 15.910 24.021 10.222 12.143 17.130 18.495 16.720 21.382 18.156 14.500 13.500 24.644 109.143 128.812 12.433 11.013 9.740 9.154

Kleur Star zilver Zwart Zwart Sovereign silver Zwart Technical grey Pepper dust Pepper dust Zwart Technical grey Sovereign silver Asteriod grey Zwart Zwart Pepper dust Zwart Metro Metro Pepper dust Silver lake Zwart Rood

Prijs 7.300€ 9.150€ 11.500€ 13.100€ 14.100€ 11.500€ 10.250€ 10.250€ 10.500€ 11.500€ 10.500€ 10.500€ 10.500€ 22.900€ 13.900€ 13.900€ 6.700€ 7.300€ 13.400€ 13.400€ 10.500€ 7.000€


DE SLAAP DER ONSCHULD Wie droomt er niet heimelijk van, van het vermogen te bezitten om te slapen, om als de werkelijkheid je even te machtig wordt de dekens over je heen te trekken en pas weer te ontwaken een maand of zo later als het zonnetje weer volop schijnt in je leven? Sommige zoogdieren ontwikkelden zo het vermogen om in diepe slaap te gaan, ‘de winterslaap’, als de omstandigheden hen ertoe nopen. De winterslaap is een hoogstandje van het lichaam, waarbij de lichaamstemperatuur dramatisch daalt, voor de mens ABSOLUUT dodelijk, hart, longen en zenuwstelsel laten het afweten, weefsels sterven af, door een verstoorde ionenbalans. Het vermogen om te slapen is een gecompliceerd proces waarop de wetenschap nog geen duidelijk zicht heeft. Men vermoedt dat onder meer een opiumachtige verbinding in het bloed verantwoordelijk is voor de winterslaap.

door Markus

De sympathiekste snuit van de kleinere zoogdieren in mijn tuin, het EGELTJE, verwezenlijkt dit voor mensen onmogelijke huzarenstukje. In november gaat de egel in winterslaap, zijn lichaamstemperatuur daalt dan spectaculair tot 1 à 5 graden boven nul. Nog steeds een mysterie voor de wetenschap hoe hij het klaarspeelt om in maart, april terug te keren in het ‘normale’ leven zonder noemenswaardige schade. Een buitengewoon gecompliceerd lichamelijk proces. De natuur is nog vol MYSTERIE.

HOOR HET GERITSEL TUSSEN TAKKEN EN BLAREN VAN EGELVOETJES.

april’14

51


Marc Everaert bvba

IMMO

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708 www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP

Lochristi - Antwerpse Steenweg 8 02 03

Lochristi - Begonialaan 7

Residentie Van Gogh LAATSTE APPARTEMENT - Nieuwbouw

WOONHUIS (OB)

Tweede Verdieping - met inkom, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., zuidgericht terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Autostaanplaats mogelijk (te koop of te huur). Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvk-Gvv. Vlakbij Lochristi centrum. EPC 146 kWh/m².

met inkom, living, keuken, kelder, badkamer, berging, 3 slaapkamers, garage, tuin en oprit. Tot. opp. 433 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 807 kWh/m². Rustig gelegen, vlakbij Lochristi centrum.

Lochristi - Burgemeester Vermeulenlaan 50 WOONHUIS (HOB)

met inkom, living, ing. kkn., achterinkom, toilet, wasplaats, kelder, overloop, 3 slpk., badk., oprit, tuin, terras en garage. Tot. opp. 484 m². Rustige woonbuurt. Vlot bereikbaar. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. EPC 575 kWh/m².

Lochristi - Oosteinde 35

Lochristi - Oosteinde 37

Lochristi - Zaffelare-dorp

WOONHUIS (HOB)

WOONHUIS (gesl. beb.)

Nieuwbouwproject Residentie César

met living, eetkamer, keuken, badkamer, toilet, kelder, berging, 3 slaapkamers, terras, tuin, berging, garage, oprit. Tot. opp. 309 m². Vlakbij Zaffelare-dorp. EPC 875 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

met living, eetkamer, keuken, berging, badkamer, 3 slaapkamers, terras, tuin, berging en garage. Tot. opp. 310 m². Vlakbij Zaffelare-dorp. EPC 529 kWh/m². Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

Laatste appartement:

• Gelijkvloers (± 98 m²) zuidgericht • Met inkomhall, toilet, living (± 40 m²), keuken, berging, slaapkamer met dressing, badkamer, terras en tuintje badkamer, terras (zuid), tuintje en garage • Individuele garage. Midden de dorpskern van Zaffelare. Inl. RO: Vg-Wg-GdvGvkr-Gvv

Lokeren - Oude Bruglaan 4 D 03 02

Sint-Kruis-Winkel - Marcel Herpelinckstraat 18

Sint-Kruis-Winkel - Marcel Herpelinckstraat

recent APPARTEMENT (derde verd.) in Residentie Durmezicht.

WOONHUIS (OB)

perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing + perceel achtergrond

Met inkom, living, open ing. kkn., berging, terras, badk., toilet, 2 slpk., ondergrondse kelderberging en autostaanplaats. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 123 kWh/m². Aan de Durme en natuurreservaat De Buylaers. Nabij Centrum.

met hall, living, eetkamer, keuken, badkamer, toilet, 3 slaapkamers, berging en garage, terras, oprit, tuin met zicht op de velden. Tot .opp. 1.119 m². EPC 596 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv.. Aan de achterzijde van het perceel klein gedeelte gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Sint-Kruis-Winkel Winkelwarande 14

Aanbod te huur: WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

WOONHUIS Nieuwbouw (HOB) Ruwbouw Winddicht.

met zicht op de velden. Tot .opp. 785 m². Inl. RO: Gvg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv. Goedgekeurde wijziging van de verkavelingsvergunning dd. 10 oktober 2013 dossiernr. 201356/DDC-KDZ. Aan de achterzijde van het perceel klein gedeelte gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Moerbeke-Waas - Drongendreef 40 WOONHUIS BUNGALOW (OB)

Lochristi - Rivierstraat 20 WOONHUIS (OB)

met inkom, ruime living, ing. kkn., berging, met inkom, living, ing. keuken, wasplaats, toilet, badk., 2 slpk., zolder-berging, garage badkamer, kelder, overloop, 2 slaapkamers, in de woning, tuin met terras en tuinhuis, zolder (via vaste trap), terras, tuin, garageMet inkom, toilet, living, open keuken, berging, wasplaats, 3 slpk., badk., volledig zuid- oprit. Rustig en residentieel gelegen, nabij berging, oprit. Tot. opp. 707 m². Inl. RO: centrum en markt. EPC 614 kWh/m². gerichte tuin, oprit. Plaatsen carport mogelijk. Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 731 kWh/m². Inl. RO: in aanvraag. Tot. opp. 500 m². Landelijk gelegen, met zicht Vlot bereikbaar. op de velden. Vlot bereikbaar. Inl. RO: Vg-AgGdv-Gvkr-Gvv. EPC EPB nieuwbouw.


de Lootse

’t Is jong en ‘t beweegt Een graffitimuur exclusief voor onze jeugdbewegingen en -clubs!

Billboard

Zaterdag 5 april vanaf 17.00 u. op het Moleneinde

Jeugdhuis de Beeste pakt uit met optredens, bijkletsavond én fuif!

Jeugdhuis De Beeste zet zich al jaar en dag in om de jeugd van Zaffelare en groot Lochristi allerlei leuke activiteiten en feestjes aan te bieden. Deze keer halen we echt alles uit de kast! We willen zowel de jeugd als alle andere generaties bijeen brengen. Vele momenten van geluk, emoties, plezier... kortom herinneringen ontstaan door muziek. Wij willen de mensen van Zaffelare en Lochristi aanzetten om voor zichzelf, hun vrienden, kinderen, uit-het-oog-verloren-kennissen een nieuwe herinnering te creëren. Iedereen denkt wel eens: “We zouden nog eens dit met elkaar of we zouden nog eens dat... Of weet je nog die keer?” Welnu, deze avond is zo’n avond om je buurman of -vrouw, vriend of vriendin, kennis en familie onder de arm te nemen en samen te genieten van een muzikale avond, bijkletsen bij het kampvuur, samen nog eens een dansje te plaatsen op de dansvloer. We mogen optredens verwachten van Chris Corn & Pauline De Bruyne, Apple Eaters, Birkenhead en enkele anderen. Op het einde van de avond sluiten we de boel af met een knallend feestje. Kaarten kan je bekomen bij Skoebidoe of JH De Beeste of een bestuurslid. Kaarten in VVK zijn 10 EURO en ADK 15 EURO, leden krijgen steeds 2 EURO korting op vertoon van hun lidkaart. Kom je lidkaart alvast halen op onze lentereceptie op 21 maart of op vrijdagavond in JH De Beeste. JH De Beeste, Moleneinde 22b, 9080 Zaffelare. Voor meer info: www.debeeste.be of like onze facebookpagina of ase.vandevijver@gmail.com Ase Van de Vijver

april’14

53


Opinie

Legenestsyndroom Volgroeide vleugels

K

euzes. Het leven is er vol van. Hoe graag zou je niet de juiste maken, telkens weer? Geen erg natuurlijk als het eens fout gaat, dat is eigen aan de mensen en aan het kiezen zelf. Wie niet waagt, blijft maagd. Zoiets. En toch, hoe graag zou je je kinderen daar niet bij helpen? Kennen jullie dat gevoel ook? De jeugd heeft keuzes zat tegenwoordig, veel meer dan wij en de vorige generaties. Onze gasten worden er zowat door bedwelmd. Zijn het er soms niet te veel, vraag ik me af? Waar wij van St-Kruis-Winkel en Mendonk spraken, spreken zij van Thailand en Zuid-Afrika; waar wij van een horloge droomden op ons twaalfde, zien zij iPod’s en iPad’s, pc’s en laptops; waar wij weken vooraf af moesten spreken om uit te gaan, communiceren zij instant met gsm, chat, mail. Eén wenk, en alles is mogelijk. Eén seconde, en ze zijn weg. ‘Pa, ze gaan allemaal! Dus ik ook.’ Tja. Ga daar maar eens tegenin: de bevestiging blinkt onmiskenbaar op hun scherm. Geen houden aan. Voor de studies en het werk is het niet anders. Je had vroeger de hoofdberoepen, dokter, rechten, handel, talen, enz.; nu wuiven universiteiten en hogescholen onze kinderen een waaier van mogelijkheden toe, waar wij, de vorige generatie, steevast in verdwalen. Wie kan nog volgen? Studie- en kredietpunten, toleranties, Erasmusprojecten, papers en scripties, IAS en IAJ’s,… noem maar op. Dan ga je als vijftiger toch gewoon onderuit aan tafel, als je kroost het laken van zijn toekomst spreidt? ‘Ik ga nog een banaba doen, pa.’ ‘Een wat?’ ‘Een banaba. Bachelor na bachelor.’ ‘Ach zo. Nog een tweede diploma dus? Waarin? Op één jaartje af, hoop ik toch?’ ‘Zorg en remediëring. En creatieve therapie. ’t Is te combineren. Drie jaartjes maar. En och ja, ik ga nu ook eens op kot, hé.’ ‘Ach zo.’ ‘En ik ga Devine doen, pa.’ ‘Klink goddelijk, Lucas,’ lach ik, maar God mag weten wat het is. ‘Theologie?

Godsdienstwetenschappen?’ ‘Wake up, daddy! Digital Design en Development, is dat. Ziet er tof uit. Vormgeven en programmeren in één. In Kortrijk. Op kot natuurlijk. En och ja, dan moet ik nog wel een Mac hebben, in plaats van een pc.’ ‘Ach zo,’ slik ik. ‘En jij, Astrid? Ook nog iets van plan?’ ‘Ik ga nog wat catering doen, pa, tussendoor. Als aanvulling op ’t illustreren. En ja, zei ik het al? Ik ga in juni met Brecht gaan samenwonen. In Gent.’ ‘Ach zo. Leuk dat je het eens zegt.’ ‘’t Is pas over een paar maanden, hé, pa. En natuurlijk kom ik in het weekend nog eens naar huis. Af en toe.’ ‘Ach zo.’ ‘Toch niet bang van het legenestsyndroom, pa?’ ‘Piep, piep, piep,’ lacht mijn zoon. ‘Er zijn toch ook nog geen kleinkinderen in de maak?’ schrik ik onthutst. Geproest. ‘Alsof we daar tijd voor hebben, pa! Bijlange niet! Ben je mal. We moeten nog van het leven profiteren eerst!’ Ik neem me voor om al hun keuzes nog eens grondig te becommentariëren en zet me schrap: dat is geen klein bier allemaal, en tenslotte, zijn ouders daar niet voor, om te begeleiden en te gidsen? De kinderen met raad en daad bij te staan? Maar mijn vrouw ziet de bui al hangen – mijn bui – en legt haar hand op mijn onderarm, knipoogt en knikt goedkeurend. ‘Laat ze vliegen, Luc,’ fluistert zij mij in het oor. ‘Laat ze vliegen. Hun vleugels zijn volgroeid.’ Ik berust, en hoor het gezellig gezoem van mijn telgen die woordelijk al vertoeven in hun toekomst, met ontembare blijdschap en zwier. Misschien is de keuze van een ouder om keuzes te laten? De koffie die mijn vrouw mij schenkt, smaakt heerlijk. Zij heeft het altijd al geweten. Mannen willen sturen, vrouwen zijn sterker in wat het leven zelf brengt. Het duurde vijftig jaar voor ik daar achter kwam. Het nu nog leren. ‘Fly, children, fly,’ zeg ik hardop, en mijn drie volgroeide kuikens knikken goedkeurend, kloppen mij op de schouder, en stappen keuvelend weg. Hun toekomst in. Vrouwlief en ik blijven achter met de vaat. Een gewisse vooruitblik op wat komen zal.

Dan ga je als vijftiger toch gewoon onderuit aan tafel, als je kroost het laken van zijn toekomst spreidt?

Luc Van de Vijver

54 april’14


Nú al genieten van de eerste zonnestralen? ©cayman.be

Zonder frisse wind?

tie in n e r e f Dé re r living! outdoo

Weer of geen weer, de hoogwaardige veranda’s van Decoranda brengen het beste van buiten naar binnen. Maar ook als u echt buiten wilt genieten van de zon beschikt Decoranda over de expertise om uw outdoordroom op maat te realiseren. Van vouwwanden en zonwering tot terrasoverkappingen en garden houses… Neem alvast een kijkje op www.decoranda.be

Showroom Gent (Oostakker) Antwerpsesteenweg 945, 9041 Oostakker (R4 afrit 3) - 09 334 67 68


Sleepy slaapcomfort Op maat van elke slaper “Was alles maar zo instelbaar als een bed van Ergosleep®”

Iedereen heeft een andere lichaamsbouw. Daarom biedt Sleepy u een persoonlijke slaapoplossing: Een Ergosleep® boxspring, helemaal in lijn met uw SLAAP-DNA®. Niet alleen mooi, maar vooral ook uniek en in een handomdraai afgestemd op uw lichaamsprofiel.

Kom langs en ontdeK gratis uw slaaP-dna® Uw slaapkwaliteit is uw levenskwaliteit Beleef het bij: Sleepy GENT-OOSTAKKER Antwerpsesteenweg 1124, T. 09 355 98 01 Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate Di-Vr: 9.30u - 18.30u | Za: 9.30u - 18u | Zo & Ma: gesloten | Open op afspraak www.sleepy.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.