Februari 2013

Page 1

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde & Zeveneken Februari tweeduizendendertien Nummer 49

Yves Blancquaert

50 kg vermagerd Thierry Lauwers internationaal KLJ jeugdbewegingInhoud

56

Orgaandonatie

Voordracht door Paul Deleersnijder

1112

15

Yves Blancquaert

Tango in Lochristi - vtbKultuur Lochristi Klj Beervelde - geen gek idee

Kermis & markt - door Eric De Wilde Portretten - Luc en Karolien De Lootse kunstenaar

26 35

Interview

liefde is als verstilde sneeuw boven rode lentedagen een wikkeldons van een eindeloos ik om jou

18

Thierry Lauwers

Prachtige Tachtigers - door Carmen De Vos Straatnamen - De Pauwstraat Recensie - Cultuur in de Cinema 46 Zwijgzaam 2013 - door Luc Van de Vijver

43

36

Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 9700 ex. in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 - 9080 Lochristi - Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver - Concept & reclame: Sofie Hesters Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie I André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier + DenDankU Filip Naudts: fotografie I Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers Bert Vervaet: straatnaam I Marcus Bundervoet: Ecologische Siertuin Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht + De Markt I Inge Suys: recensie Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame: Sofie Hesters, Fris watervoordevis, tel: 09 3568 588 ­info@nummer9080.be Druk: Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 9050 Gentbrugge Verantwoordelijke uitgever: Mark Verbrugge - Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volgende release

Winnaars wedstrijd

nummer 50: 27 febr 2013 I deadline adv. en info: 13 febr nummer 51: 27 maa 2013 I deadline adv. en info: 13 maart nummer 52: 24 apr 2013 I deadline adv. en info: 10 april nummer 53: 29 mei 2013 I deadline adv. en info: 15 mei

En de gelukkige winnaars zijn… - voor het etentje in het restaurant van Nathalie Meskens: Jan Van der Heyden - Koning Albertlaan - voor haar prachtige reis-/kookboek Micheline Beerlandt - Boskapellaan. februari’13

3


Onderde

upe

Vossentwist

recht van antwoord Op zijn tocht naar Lootse schatten vangt medewerker Eric De Wilde de meest verscheiden verhalen op. Echte tranches de vie zijn het, die vooral de gewone burger een stem willen geven. In onze vorige editie liep Eric een jager tegen het lijf die klaagde over het te groot vossenbestand: te veel pluimvee en klein wild zou daardoor het leven laten. Dat niet iedereen het standpunt van de jagers deelt, moge wel blijken uit onderstaande mail.

Van: Joris [mailto:joris.willems@gmail.com] Verzonden: woensdag 26 december 2012 12:42 Aan: info@lochristi.com Onderwerp: Recht van antwoord "Loodse vossenjacht"

In het artikel “Loodse vossenjacht” door Erik Dewilde worden de onwaarheden opgestapeld om een ongerechtvaardigde angst te creëren tov vossen. Er wordt met beelden opgeroepen van een bloeddorstig monster die een einde maakt aan zowat alles wat beweegt. Ik woon in de buurt van de plaats waar er zogezegd een vossenplaag is en hier lopen de kippen massaal en onbeschermd vrij rond. Dat wijst erop dat er in de omgeving weinig of geen vossen zijn. Als er vossen zijn dienen houders van pluimvee hun dieren te beschermen met een kooi of ‘s nachts op te hokken. De totale afwezigheid van journalistieke eerlijkheid en feitelijke correctheid heeft tot doel jagers nog meer vrije loop te geven, nog laksere jachtwetgeving te verkrijgen. Het is beschamend dat 9080 zich hier zo voor de kar heeft laten spannen van een kleine groep die een terugkeer het verleden proberen bewerkstelligen via desinformatie. Altijd leuk als lezers reageren. Natuurlijk is de suggestie van de heer Willems om eigen pluimvee ’s nachts op te hokken waardevol. Maar volgens de jagers blijkt er ook in het open veld een terugval te zijn van kleine fazanten, vogels, e.d. Vooral rond de vossenburchten is dat goed te zien, beweren zij. Toegegeven, dat is natuurlijk moeilijker te meten – bevraging bij de gemeente en de betrokken schepen Patricia Van de Weghe bevestigt dat –, en de beide partijen zullen hier vanuit een zeker persoonlijk aanvoelen reageren. Het is wachten op objectieve metingen dus, indien mogelijk uiteraard: slinkt het klein wildbestand of niet?

4 februari’13

Vanuit de aard van de huisbezoeken binnen Lootse Schattenjacht verleent Eric graag stem aan de mensen die hij tegenkomt. Daarbij registreert hij neutraal het verhaal, zonder stelling te nemen. Hij kan dit als geen ander. Bovendien zijn er op de redactie al tal van meldingen van vossenroof binnengekomen. Vooral de Oude Veldstraat en de Kerkstraat van Zaffelare, lijken daarbij vaak ‘kop van jut’. ‘Weinig of geen vossen’, kan daar dus niet gelden. Het lijkt dus binnen Lochristi toch hier en daar anders te liggen, dat vossenverhaal. Maar hoe dan ook: wij blijven graag stem verlenen aan de gewone mens zijn verhaal. Aan die van de heer De Roover en die van de heer Willems. Aan Lochristi dus.


Lo Actua

Woensdag 6 februari om 20 uur in de Oude Gemeenteschool, Hoekstraat 2 te Zeveneken

Orgaandonatie Een beklijvende getuigenis en voordracht door Paul Deleersnijder

Na tal van onderzoeken door een plaatselijke hepatoloog werden er bij Paul Deleersnijder gestoorde leverwaarden ontdekt. Een levertransplantatie drong zich spoedig op. Het werd een bang afwachten, daar te Leuven, tot de cruciale dag kwam. En die kwam… met goed gevolg: Paul is nu al 10 jaar weer gezond en betrokken als hij is, trekt hij het hele Vlaamse land rond om ons allen in te wijden in deze letterlijk levensbelangrijke materie. Want orgaandonatie kan het verschil betekenen tussen leven en dood. U bent dus allen van harte uitgenodigd, daar in Zeveneken, op de avond van Jong-Markant. Hoe bent u zelf betrokken geraakt bij orgaandonatie? Na onderzoeken van de gestoorde leverwaarden bij een plaatselijk hepatoloog stuurde die man mij door naar Leuven omdat volgens hem alleen een levertransplantatie mij in leven kon houden. Die transplantatie lukte wonderwel. Het was uiteraard een kentering in mijn leven: ik was niet alleen weer gezond, maar ik had opnieuw ook drive om mij te engageren. Als vanzelf kwam ik in contact met LTT, wat staat voor Leuvens Lever Transplanten – op hun site www.llt.be leest u er alles over. Het is in dat kader dat ik graag getuigenis afleg van wat ik heb meegemaakt. Ik weet hoeveel ik te danken heb aan het systeem van donatie en onze vereniging wil de mensen sensibiliseren over het gebeuren. Vandaar. Welke organen komen in aanmerking? Voor alle duidelijkheid: het zijn niet alleen organen die in aanmerking komen voor donatie, maar zeker ook weefsels. De transplantaties die het meest in het nieuws komen zijn uiteraard die van de organen: hart, longen, lever, nieren, pancreas, dunne darm. Het onderwerp wint terrein, maar het staat me voor dat mensen zich waarschijnlijk niet altijd zo makkelijk laten overtuigen? Door het systeem uitvoerig uit de doeken te doen en door ‘kwakkels’ weg te werken, kom je toch vanzelf in een heel serene sfeer terecht, en dan staan veel mensen er toch veel gemakkelijker voor open. Bovendien is er anonimiteit gegarandeerd. 90 % van wie een orgaantransplantatie krijgt, wil de donor niet kennen, om allerlei redenen. Het is ook heel persoonlijk allemaal, dat begrijp je wel. Slechts enkelen willen dat wél. En wat de familieleden van donoren betreft, die krijgen nadien een brief van de transplantatiecoördinator met anonieme

info naar waar en naar welke persoon de organen zijn gegaan. Dit is voor hen trouwens vaak een grote steun bij het verlies van hun dierbare: als ze, via Navado (nabestaanden van donoren, red.), in contact komen met een getransplanteerde, dan zijn ze zeer blij van iemand zo gezond te zien en zijn ze blij dat ze die beslissing hebben genomen. En bij de ontvanger blijft de vreugde en dankbaarheid levenslang, dat spreekt vanzelf. Zijn er voorwaarden om te kunnen doneren? Donoren worden aan een zeer strenge controle onderworpen: leefwijze, medisch verleden, plaats van overlijden... dat is alles heel strikt gereglementeerd, hoor. En die wildwestverhalen uit het buitenland, vooral uit Azië, zijn hier in onze Westerse wereld onmogelijk. België maakt deel uit van ‘Eurotransplant’ en zij alleen coördineren het transplantatiegebeuren. En anderzijds, wat de ontvangers betreft, die worden pas op een wachtlijst geplaatst na veelvuldige onderzoeken, in functie van de ernst van de ziekte, kans op slagen, ingesteldheid... Iedere Belg wordt bij overlijden beschouwd als donor, tenzij hij/zij zich bij leven officieel verzet heeft tegen donatie. Hebt u nog een boodschap voor onze inwoners? Kom jullie a.u.b. informeren. Stel vrijuit alle vragen die je hebt. En daarnaast zou ik zeggen: vertel het aan de familie, bespreek het in familieverband en... laat u op het gemeentehuis registreren als donor! Bedankt en tot dan! De voordracht duurt ongeveer 1 uur 10 min en wordt gegeven met een powerpointpresentatie.

februari’13

5


Straffe stoot!

50 kg afgevallen op 2 jaar tijd, marathonloper op één jaar tijd en in 2015 een volledige Ironman!

Yves Blancquaert

6 februari’13


door Luc Van de Vijver foto’s: Mark Verbrugge

Y

Yves Blancquaert uit de Charles Vuylstekehof vermagerde maar liefst 48 kg op twee jaar tijd, ‘bewust tot net onder de magergrens van 17 % lichaamsvet.’ Spectaculair, jazeker, maar Yves heeft een nog véél rijker levensverhaal te vertellen. Als sociaal bewogen IT’er moest hij door de crisis de boeken neerleggen van zijn éénmanszaak om zijn ander bedrijf met personeel van de ondergang te redden. Hierdoor raakte hij privé alles kwijt. Maar Yves is een doorbijter: hij zette zijn leven weer op de rails, leerde Isabelle kennen, heeft co-ouderschap over zijn kinderen, en startte de organisatie Ondernemersrealiteit VZW op vanuit zijn sociale bewogenheid, met als hoofddoel ondernemers in moeilijkheden te ondersteunen en helpen. En wat hem in deze toch wel heel bijzonder maakt: hij wil bewust over alles zo openlijk mogelijk communiceren: ‘Want je gaat als gefailleerde door een echte hel binnenskamers, en je durft er uit schaamte niet openlijk voor uit te komen. Een vernietigende vicieuze cirkel is dat. Welnu, ik kies er bewust voor om uit het verdomhoekje te komen en een steun te zijn voor allen die hetzelfde doormaken.’ Waarvoor dank! Wie succes kent, haalt de voorpagina’s, wie failliet gaat, wordt doodgezwegen? Dat is zo. Het verhaal van de winnaar spreekt tot de verbeelding: de zelfstandige die op wintersport gaat, een buitenseizoensreisje boekt, die geregeld in een nieuwe chique auto rijdt, vaak uit eten gaat… Iedereen kent die typische beeldvorming, maar de keerzijde van de medaille is heel wat minder rooskleurig: wie failliet gaat, wordt met de vinger gewezen en doodgezwegen. Gestigmatiseerd met clichés als ‘eigen schuld, dikke bult’. Welnu, heel vaak is het tegendeel waar. Geloof me, ik heb aan beide kanten van het spectrum gestaan, van bijna jaarlijks een nieuwe auto, tot de ene deurwaarder na de andere die langskomt – ik ken ze in de regio allemaal! En je kan er vanop aan: ik heb niets gefraudeerd, niets misdaan, alleen maar een zware klap gekregen door de crisis en steeds mijn sociale hart gevolgd. Als ondernemer moet je je verantwoordelijkheden opnemen en het correct uitbetalen van je personeel komt daarbij op de eerste plaats en niet het eigenbelang!

– waardoor ik al mijn privé bezit verloor: grond, auto, meubelen enz. – vanwege solidaire en persoonlijke borgstellingen die ik had aangegaan op de kredieten bij de bank. Mijn tweede zaak heb ik uiteindelijk overgelaten aan een Nederlandse investeringsmaatschappij, op de valreep hoor, want ik had 27 kandidaat-overnemers, maar alleen... de 27ste hapte toe! Niet te geloven, hé! Kerst 2010 was dat. Zelf heb ik dan nog een tijdje onder hen gewerkt, samen met mijn eerste vennoot, maar dat werd een eindig verhaal voor mij. Gelukkig maar dat mijn tweede vrouw, Isabelle, toen elders aan de slag kon, als medisch secretaresse. Hoe dan ook, als gefailleerde ga je jarenlang door een echte hel. En vooral: je staat heel alleen in de wereld. Of dat gevoel heb je toch. Mensen mijden je ook, alsof je een ziekte draagt.

Wie failliet gaat, wordt met de vinger gewezen en doodgezwegen. Gestigmatiseerd met clichés als ‘eigen schuld, dikke bult’. Welnu, heel vaak is het tegendeel waar.

Welk soort bedrijven had je? Wij deden in wat men noemt ‘cloud computing’, dat is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. Ik had twee bedrijfjes die de IT voor andere bedrijven verzorgden, maar door de slechte tijden kwamen we ook in de slipstream van klanten in moeilijkheden. Om mijn bedrijf met personeel van de ondergang te redden was ik genoodzaakt om de boeken neer te leggen van mijn éénmanszaak

Niemand die je helpt? Ken je het nummer van Doe maar: ‘Als je wint, heb je vrienden, rijen dik, echte vrienden. Als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint’? Zo is het. Je komt heel alleen te staan, als een soort moderne pestlijder. Dat is verdomd lastig om dragen, iedere dag opnieuw. En het ergste is dat je die beeldvorming onbewust mee versterkt: iedere zelfstandige die failliet dreigt te gaan, heeft dezelfde reactie: hij steekt zijn kop in het zand, hij houdt het angstvallig verborgen voor de buitenwereld, hij schaamt zich en denkt het alleen te kunnen redden. Terwijl er toch verenigingen als EFREM en initiatieven als Tussenstap vzw van UNIZO en Zenito Sociaal Verzekeringsfonds bestaan, die je begeleiden op zo’n moment, met administratie en zo. Het was bij mij niet anders. Vier jaar heb ik zwarte sneeuw gezien, en de hele tijd heb ik erop gestaan alles februari’13

7


Interview zelf weer ten goede te proberen keren. Ik ben ook een doorzetter, altijd al geweest. Maar de eenzaamheid was toch gigantisch in die periode. Welnu, dat hoeft niet, vind ik. Je hebt geen idee hoeveel nood ik toen had aan een luisterend oor! Gewoon iemand die bereid was om nu en dan mijn verhaal te aanhoren, zodat ik het toch eens kwijt kon. Dat klankbord was de enige reden waarom ik eens een paar maand een psycholoog heb bezocht. Daarom heb ik me nu voorgenomen er openlijk voor uit te komen, alles te vertellen zoals het was. Zodat lotgenoten zich gesterkt weten, en begrijpen dat je zoiets niet helemaal alleen hoeft te dragen. Je maakt er een missie van? Dat is een groot woord, maar feit is dat ik altijd sociaal bewogen ben geweest, en altijd al mensen heb willen helpen. Ik mag bij wijze van spreken nog zelf aan het behangen zijn, als een kennis me vraagt om een karwei te komen doen, laat ik alles vallen en doe ik dat eerst. Het is gewoon sterker dan mezelf. In die zin mag je toch van engagement gewagen: ik wil effectief een kosteloos luisterend oor bieden aan zelfstandigen die in moeilijke papieren zitten. Hen met raad en daad bijstaan. Hen helpen om het waardig te dragen. Van iemand die alles zelf heeft doorgemaakt, kan men toch veel leren? Werkt op dat principe de AA ook niet, de Anonieme Alcoholisten? Elkaar helpen en dragen? Ik denk dus dat ik ook iets kan opzetten in die strekking, iets als de Anonieme Ondernemers, of zo, ik zeg maar wat. Maar om me de draagkracht te geven om dat alles kosteloos te doen, moet ik natuurlijk ook voor inkomsten zorgen. Zelf ben ik er destijds in geslaagd om met mijn businessplan de banken en Vlaamse Overheid te overtuigen om voor 2,3 miljoen euro kapitaal te investeren in mijn bedrijf. Ik ken dus het reilen en zeilen om als onderneming aan extra financiële middelen te geraken. En daarom start ik de vereniging Ondernemersrealiteit VZW op van waaruit ik mij ter beschikking stel van startende en bestaande ondernemingen om o.a. advies te geven over het verkrijgen van subsidies of andere financiële middelen. Met deze bron van inkomsten kan ik dan mijn vrijwilligerswerk naar ondernemers in moeilijkheden ook waarmaken. Bekijk het als volgt: startende en bestaande ondernemingen die met mij samenwerken helpen hierdoor rechtstreeks ondernemingen in moeilijkheden! Je wil hen de hulp bieden die je zelf niet kreeg of zocht, begrijp ik. Geldt dat ook voor je vermageren? Daar bestaat al zoiets als de Weightwatchers, hé, die ook dat principe genegen zijn. Ook daar treffen lotgenoten elkaar, want geef toe, hoeveel diëtisten weten echt wat het be-

8 februari’13

tekent om zelf heel dik te zijn? Die kiezen dat toch juist omdat ze er vaak genetisch al geen enkele moeite mee hebben, of de focus op gezond leven van thuis mee hebben gekregen. Maar het zit in mijn genen, om nog maar te zwijgen over mijn riante bourgondische levensstijl. Die bijna 120 kilo was niet van de wind, hé: biertjes, wijnen, frieten, mayonaise... de hele trammelant, noem maar op. Alles ging bij mij overdadig naar binnen. Maar toen ik op het zwartste punt zat van de crisis, november 2010, heb ik een besluit genomen: als ik dit alles dragen kon, een eerste failliet bedrijf, een tweede in moeizame overname, een scheiding… wat kon er dan zo moeilijk zijn aan vermageren? Daartegenover moest dat toch peanuts zijn? Een piece of cake? En dat kon ik makkelijk alleen; daarvoor had ik blijkbaar geen behoefte aan een ondersteunende groep. Het was het eerste dieet dat je uitprobeerde, en direct: boem patat? …(schudt het hoofd)… bijlange niet! Ik had al gejojood tegen de sterren op! Crashdiëten, vleesdiëten, Montignac... noem maar op, maar altijd weer kwamen de kilo’s nadien er verdubbeld bij. Neen, dat wou ik niet meer doen. Ik ben in de literatuur gedoken en heb voor mezelf een dieet opgesteld, of liever, ik heb mezelf een eetgewoonte aangekweekt, dat is correcter. En die is? ’s Morgens start ik met 75 gram Kellogs K-granen met halfvolle melk. Om tien uur neem ik dan twee stukken fruit. ‘s Middags eet ik vier sneden brood ofte 100 gram en die beleg ik met kaas en met suikervrije maar heel lekkere Céréal confituur. Daarna kijk ik uit naar mijn vieruurtje, wat bestaat uit weer twee stukken fruit, maar ook – en menslief, hoe kan ik daar van genieten! – een handvol van nicnac-koekjes …(met stralende lach)… Hmmm! ‘s Avonds ten slotte, rond achten is dat bij ons, eten we gekookt: 100 gram pasta, rijst of aardappelen, 100 gram mager vlees of vis, en 300 gram verse groenten. Je kan variëren zoveel als je maar wil, maar je moet natuurlijk bij dit alles wel trouw de gouden regels volgen. Gouden regels? De belangrijkste is: geduld oefenen! Niet aan het twijfelen gaan na de cruciale drempel van 6 weken, als je lichaam aan de nieuwe stijl is aangepast en minder makkelijk afvalt. Wie gemiddeld 2,5 kg verliest per maand doet het prima. Meer is ongezond, of het leidt daarna tot het bekende jojo-effect. Crashdiëten zijn dus uit den boze. Die andere gouden regels zijn welbekend denk ik: alcohol vermijden – ik dronk altijd water, met ’s avonds eens een light-drankje –, bakken en braden met olijfolie, geen


Ik wil effectief een kosteloos luisterend oor bieden aan zelfstandigen die in moeilijke papieren zitten. Hen met raad en daad bijstaan. boter, mager vlees zonder extra bereiding, dus wel biefstuk en kip, maar geen varkensribbetjes of schnitzels bv., geen gefrituurde zaken meer, maar je mag je dat wel één keer per week toestaan, anders hou je het niet vol. Jezelf ook de huid niet volschelden als je nog eens toegeeft aan een Mc Donalds of een frituur… het is des mensen. Daarna gewoon de draad weer opnemen. En vooral ook nog: je slechts één keer in de week op een vast moment wegen. Je hoeft jezelf niet gek te maken door alle dagen op de weegschaal te gaan staan. Want je moet beseffen dat er zoveel factoren spelen in je gewicht dat je soms niet weet wat je precies aan het wegen bent. Hoe bedoel je? Wel, een mens bestaat uit water, botten, vet en ‘magere’ massa waarmee ik pezen, spieren, organen… bedoel. Nu spreekt het toch vanzelf dat als je op een dag al dan niet liters water drinkt, je die ook meeweegt; dat, als je veel sport, er spieren worden gevormd die ook hun gewicht hebben… hoeveel vet je verbrand hebt, blijkt dus niet altijd uit een weging. Verre van. Zelfs niet die chique weegschalen die nu in omloop zijn. Wat ik heb gedaan, is me laten scannen met een DXA-scan door Energy Lab, mede opgericht door Paul Van Den Bosch, de topcoach van o.a. Sven Nys en Lotto-Belisol. Daar krijg je voor een betaalbare prijs de echte stand van zaken. Zo weet ik ook dat er bij mij gedurende twee jaar tientallen aan percentages van vet af zijn gegaan. En dat ik nu in de ‘magere’ zone beland ben van onder de 17 %. En daar wou ik altijd zijn. Veel gesport ondertussen? Geen minuut! …(bespeurt mijn verbazing)… Nu wel, natuurlijk, want in april doe ik na één jaar trainen de marathon van Rotterdam. Maar voor april 2012 heb ik geen moment gesport. Gedurende de twee jaar dat ik dus vermagerde, heb ik echt nooit gesport. Geen seconde! Raar? Mogelijk, maar misschien was het net verstandig om dat niet te doen, voor mijn gestel en zo. En toch, weet je, denk ik net dat het de draagkracht is van mijn botten – die zo gewoon waren om al dat gewicht te dragen – dat ik nu zo’n grote sportsprong voorwaarts kan maken. Op één jaar naar de marathon is toch mooi, niet? Het is alleszins de start van de realisatie van een levenslange droom: een volledige Ironman realiseren. Je was een bourgondiër, pur sang, die nooit sportte? En je droom was toch een triatlon? Dat is waar, en toch had ik al mijn hele leven lang in mijn achterhoofd dat ik ooit eens iets als de Iron Man zou doen. Triatlon sprak altijd al tot mijn verbeelding: 3,8 km zwemmen, dan 180 km fietsen en tot slot nog een marathon lopen. En natuurlijk ben ik begonnen met de marathon omdat die mij het meest belastend leek voor mijn lichaam. Als ik die haal, zal ik ook de andere sporten wel meester worden. Na de marathon in april focus ik dan een jaar lang op de bijna 4 km zwemmen, volgend jaar op de 180 km fietsen, en in 2015 ga ik dan voor de triatlon.

Heel straf allemaal! En je bent er zeker van dat je de marathon haalt? …(bescheiden maar toch zelfzeker)… Ik denk het wel, want ik heb er vorig jaar al een halve marathon opzitten en de training verloopt prima. Trouwens, in alle eerlijkheid, ik kan dat alles goed relativeren hoor. Duurlopen, dat is eigenlijk leren traag lopen. Echt waar. Ik ben gewoon begonnen met afwisselend een minuut te lopen en een minuut te stappen, en dat een halfuur lang. Twee dagen later, alternerend twee minuten te lopen en één minuut te stappen. Twee dagen later, drie tegen een, weer twee later, vier tegen een, enz. tot ik een halfuur liep. En nu loop ik alle dagen, met als uitschieter één keer per week 20 km aan een hartslag tegen de 142 aan ofte de LSD, long slow distance, en twee keer 15 km aan maximaal 149, wat voor EDT ofte de extensive duration training staat. De dagen daartussen doe ik dan aan herstellopen, met hartslag beneden 133. Dat vraagt heel wat tijd, veronderstel ik, om naar een conditie voor een triatlon toe te werken? Dat is zo. En daar ben ik gezegend dat ik als van thuis uit werkende zelfstandige met mijn uren schipperen kan. Zo kan ik heel makkelijk ‘s avonds werken, en toch in de voormiddag – mijn favoriete tijdstip! – gaan lopen. Rond tienen vind ik de max: niet te druk op de weg, de dag mooi inlopen, rustig plannen wat nog komt En natuurlijk gaat het almaar beter ook: de halve marathon liep ik in één uur vijftig minuten, en daar was ik dik tevreden mee. Voor de marathon blijf ik graag onder de vier uur, en zo ziet het er op training zeker ook naar uit. Je bent een doorzetter? …(knikt)… Zo kan je het wel stellen, denk ik. Maar dat moest ook, hoor, anders zat ik hier niet meer. Sla er de literatuur maar eens op na, wat een faillissement en de vaak daaraan gekoppelde scheiding met een mens doen kan. Dat kan heel ver leiden, dat hoef ik je niet te vertellen. En daarom wil ik mijn verhaal brengen, als opsteker voor mensen die in hetzelfde vaarwater zitten. Ze mogen mij gerust contacteren via www.herleef.nu of Yves@herleef.nu. Ze zullen in mij een luisterend oor vinden dat alles zelf heeft beleefd. Want psychologen en psychiaters hebben natuurlijk hun nut, maar iemand die alles zelf heeft beleefd, weet wat de administratie allemaal inhoudt, wat de gerechtelijke wegen zijn, hoe je uit je isolement kan geraken… maar vooral wat je écht doormaakt. Hij kan écht hulp bieden. En tot slot nog een gouden raad, als ik mag: blijf praten met je vrienden, geraak niet in een isolement. Een echte vriend zal je niet in de kou laten staan. En ten slotte: bedenk dat er nog altijd ergere dingen in het leven zijn. Probeer, hoe moeilijk ook, perspectief te bewaren. Je kinderen bv. zijn toch altijd nog zoveel belangrijker! Bedankt voor je zeer openhartige babbel, Yves. Het ga je goed op de marathon in Rotterdam, met je latere triatlonambities, en natuurlijk ook met je nieuwe bedrijf. Graag gedaan, het was ook voor mij een waar genoegen.

februari’13

9


agrdeen urod ndoe n Opt e o rwaa Batib uwv ruari

me 25 feb n 23, 24 en weekend va le dag open he de rt maa & 1, 2 en 3 u 18 van 10u tot

KrisVan VanHof-Verheyen Hof-Verheyen Kris BVBA

keukens | badkamers | totale interieurinrichting

Specialiteit

maken van naadloze werkbladen, douches, badbekleding,... in solid surface, gyprocwerken Kris Van Hof-Verheyen - Kerkstraat 96 - 9080 Zaffelare Tel: 09/356 72 12 - www.interieurvanhof.be

BVBA


Lo Actua

Swingende oproep

voor the First Tango at Lochristi!

N

VtbKultuur Lochristi heeft een wervend initiatief waar iedereen met kwikzilveren benen, gevoel voor ritme en vooral een passievol bestaan bij weg zal dromen: echte tangolessen! Stijlvol dansen in de stijlvolle omgeving van het Sierteeltmuseum. Zeg nu zelf:

“Neen, neen we draaien geen nieuwe film maar we gaan de dansvloer op.” Na heel wat navraag bij onze leden voelden we dat Lochristi interesse toont in het aanleren van de sensuele Argentijnse tango. Deze dans is een passionele interactie tussen man en vrouw die vooral onze grijze hersencellen positief activeren. Voor wie geprikkeld is, onze dansleraar en tangospecialist is Jan Haegens (afkomstig uit Zaffelare). De tangolessen gaan door in ons prachtig gerenoveerde site de Pastorie te Zaffelare. Inschrijven kan voor een sessie van 10 lessen aan een democratische prijs van € 100 per persoon. De eerste sessie gaat van start op dinsdag 19 februari 2013 om 20 uur en dit alle dinsdagen tot en met 23 april 2013. Om de lessen optimaal te volgen kunnen we maar maximum 10 koppels inschrijven. Wie interesse heeft, kan nu reeds contact opnemen via mail vtbkultuur.lochristi@ skynet.be of telefonisch via telefoonnummer 09.356 94 20. Plaats: Aanvang: Prijs:

Site de Pastorie - Sierteeltmuseum Dorp 83 Zaffelare elke dinsdag om 20.00 u. tot 21.30 u. vanaf 19 februari 2013 tot en met 23 april 2013 € 100 per persoon

Gelieve na bevestiging via mail of telefonisch, het bedrag te storten op IBANrekeningnummer BE37 0001 5590 1228 op naam van “vtbKultuur Lochristi” met vermelding ‘Tango’ en uw naam alsook het aantal personen.

kan het nog mooier? Ziehier de warme oproep van voorzitter Paul Denis. Dansers aller landen verenigt u!

Paul Denis voorzitter vtbKultuur Lochristi

vtbKultuur Lochristi - Kasteeldreef 18 - 9080 Lochristi - tel 09 356 94 20 vtbkultuur.lochristi@skynet.be februari’13

11


KLJ Zaffelare Geen gek idee

B

en je jong en wil je wat? Dan is KLJ Zaffelare dé oplossing. Jongens en meisjes vanaf 11 jaar kunnen zich hier elke week uitleven. -16 leden zijn welkom op zondagnamiddag (14.00 -17.00 uur). Dan bereiden we de gekste, zotste en leukste activiteiten voor. Bosspelen, rechtendoortocht, laser-shooten, zwemmen en nog zoveel meer! Wie de leeftijd van 16 bereikt heeft, kan bij ons terecht op vrijdagavond (20 uur). Na een vermoeiende school- of werkweek kan je met een bende vrienden en een portie plezier het weekend al lachend inzetten. Bereid je maar al voor op een avondje bowlen, quizzen, karten, paintballen, een omgekeerde avond, enzovoort. We kunnen met trots melden dat ons jongste lid 11 jaar is en ons oudste lid 32. Is dit geen bewijs van hoe leuk het is in KLJ Zaffelare? Elk jaar organiseert KLJ Zaffelare in oktober zijn startdag om het nieuwe werkjaar in te zetten. Dit jaar hebben we onze startdag anders aangepakt. We organiseerden een fietstocht met veel toeters en bellen. Elke jongere mocht deelnemen en werd opgehaald op bepaalde plaatsen in Zaffelare. De rit eindigde aan onze lokalen, waar er overheerlijke pannenkoeken en een toffe namiddag op het programma stond. Het is de bedoeling dit elk jaar opnieuw te doen. In de zomer gaan we de eerste weken van juli op kamp. Het hoogtepunt van het werkjaar. In tegenstelling tot andere jeugd-

12 februari’13

bewegingen, doen wij tijdens de zomermaanden mee aan de sportfeesten. Dit houdt in dat we onze wimpel-, vendel- en danskunsten tonen voor een jury en daarbij bekers kunnen winnen. We mogen trots vertellen dat zowel jongens als meisjes al heel wat prijzen gewonnen hebben. Elk jaar organiseren we het eerste weekend van november de populaire ‘Nacht van ’t Onnozel Kieken’. Dit jaar kwamen reeds meer dan 1.000 jongeren zich uitleven op de muziek van de bekende Dj’s DiMaro,


Davidov, enzovoort. Vanaf dit jaar ging dit evenement door op een nieuwe locatie, nl. in Hangar Stevens, Rechtstraat 204 in Zaffelare. We organiseren ook jaarlijks ons KLJ weekend. Dit vindt plaats rond Pasen op ons eigen KLJ terrein in Zaffelare. Vrijdagavond organiseren we een evenement gericht tot de jongere generatie. Zaterdagavond geven we een fantastische 30+ fuif. Zondagmiddag sluiten we af met een heerlijke reuze-BBQ met groentekrans. Iedereen is welkom! Denk je dat KLJ Zaffelare iets voor jou is? Kom dan zeker eens proberen op één van onze activiteiten. Deze gaan telkens door in Moleneinde 22A te Zaffelare. Je kan ook op onze website www.kljzaffelare.be meer informatie vinden over onze jeugdbeweging. Je kan ons ook “liken” op facebook op http://www.facebook.com/kljzaffelare.

februari’13

13


TE KOOP Lo-immo - Dorp-Oost 32a - Lochristi

Nieuw project T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Uw maatwerk... onze zorg Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi

Ook alle draadafsluitingen en vaste panelen tegen onklopbare prijzen. Met 30 jaar ervaring geeft BM-Technics U de totaaloplossing op maat.

“Residentie Poney” I Oostakker I

Nieuw Project “Residentie Poney” op een centrale maar toch groene ligging in Oostakker/ Lourdes. U heeft zicht op groen maar toch alles van winkels en openbaar vervoer op wandelafstand. Een prachtig gelijkvloers app vanaf 219.000 Euro. Verkoop onder registratie en btw! Start Voorverkoop! Vanaf: 219.000 euro

te koop I Zaffelare I

Mooie villa met 4 slaapkamers op een terrein van 5.727m², mogelijkheid om extra stuk bouwgrond bij te kopen v 1.123m². Omvattende: Ruime ing. keuken, living, droge kelder, bureau, wasplaats, badkamer met ligbad, 4 slaapkamers, garage. Centrale verwarming op mazout. Overal dubbele beglazing met luiken en rolluiken. EPC-waarde: 267 kWh/m²

Uw partner in totaalprojecten met gekwalificeerd personeel in één beheer.

Vraagprijs: 475.000 euro

Dit gekoppeld aan een correcte plaatsing door eigen gespecialiseerde techniekers geeft steeds het vertrouwen in een installatie die U bij ons koopt.

Goed onderhouden licht op te frissen gelijkvloerswoning, 2 slpks op 800m². De woning bied mogelijk voor 2 extra slpks op het verdiep! Rustig gelegen, maar toch dicht bij openbaar vervoer, school en centrum. Indeling: living, keuken, 2 slpks (18m², 10m²), badkamer, garage en nog verder af te werken zolder (mogelijkheid tot 2 slpks)

te koop I Lochristi I

Vraagprijs: 316.000 euro

Wij zijn steeds ter beschikking voor juiste informatie bij U thuis of bij ons op het bedrijf. Vrijblijvende offerte en referenties, vraag ernaar.

te koop I Oostakker I

Mooie villa met 3 slaapkamers op terrein van 1.691m². Momenteel alles op gelijkvloers, mogelijk om op verdiep badkamer en slpk in te richten of 2 slpk. Omvattende: hall, toilet, ing. keuken, living met inbouwcassette, droge kelder, badkamer met ligbad, 3 slpk, garage met washoek. Overal dubbele beglazing met houten schrijnwerk en rolluiken. EPC-waarde: in opmaak

Vraagprijs: 475.000 euro

te koop I Beervelde I

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

Goed onderhouden halfopen bebouwing, 3 slpk op 369m², rustig gelegen, dichtbij centrum Lochristi en openbaar vervoer. Omvattende : inkom, apart toilet, geïnstalleerde keuken, living, berging, 3 slaapkamers telkens van 12m², badkamer met regendouche en massageknoppen. Tuin met tuinhuis. Garage met elektrische sectionaalpoort. Klein beschrijf mogelijk! EPC-waarde: 673 kWh/ m². Vraagprijs: 263.000 euro

te koop I Zaffelare I

Prachtige op te frissen halfopen bebouwing met 5 slpk en een grote werkruimte op 680m². De woning is gelegen aan de vernieuwde pastorie met het sierteeltmuseum. Indeling: Living (32m²), bureau (24m²), keuken (5,5m²), Eetplaats (12m²), Badkamer met ligbad (7m²), Wasplaats (10m²), Slaapkamers (21m², 16m², 12m², 15m², 10m²), Kelder (10m²), zolder.

Vraagprijs: 298.000 euro

Door u aangeboden Door ons naar waarde geschat!

Bel ons: 09.342 77 77 - www.loimmo.be


In Lochristi komt men nooit thuis van een kale

kermis &markt! Rubriek voor en van... straatlopers - door Eric De Wilde

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… Wie weet, had je tot op de dag van vandaag – net als ik – verkeerdelijk de indruk, dat in het kledingkraam ‘Linda’, een identieke blonde vijfling werkt, steeds tot in de puntjes feestelijk uitgedost. Ik vrees dat ik je – bij deze – moet ontgoochelen. Deze week heb ik moeten vaststellen, dat die identieke vijfling spijtig genoeg niet bestaat. Toen ik met Linda, je weet wel… die vriendelijke blonde met haar bloemetjesbloes, voor een interview zat te keuvelen, en ik naar haar zussen vroeg, was ik al gauw ontnuchterd. Linda heeft géén zussen… Hier is ’t… waar Linda Cuepers uit Dendermonde, samen met haar echtgenoot en ‘tandem’ Pascale Lippens, afkomstig uit Gent, hun kleurrijk kledingkraam runnen. Terwijl Pascale, als een sympathieke herenboer, opgewekt-filosoferend de waai en draai van het kraam gadeslaat, en waar nodig bijspringt, en Linda als een waterval (zachtjes uitgedrukt) hun stijlvolle koopwaar aan de vrouw ‘brengt’, of beter gezegd ‘praat’, staat hier en daar een ongeduldige echtgenoot goedkeurend te knikken. Niet evident voor de doorsneeman, want bij het passen en ‘herpassen’, wordt menig vrouwelijk schoon van ‘vreemden bodem’ in snel tempo aan het Lootse daglicht blootgesteld. Soit, wat moet, moet…’t is voor een goed doel…heirkracht. Zodra de jas, bloes, trui, broek of deuxpièces van vrouwlief betaald is, schuifelen de echtgenoten aan de zijde van hun stralende eega’s richting koffiebar om er, méér dan verdiend, even te bekomen van de onverwachtse emotie. Wie als man die emotie wil ontlopen, moet ‘van goeden huize’ zijn, want Linda stelt in een paar seconden de dames zo op hun gemak, dat moeder-de-vrouw totaal vergeet dat ze op de markt staat en niet thuis, in haar ‘negligé’, voor de spiegel van haar eigen kleerkast.

ZIJN PUURSTE VORM! Linda weet precies wat ze in huis heeft, omdat ze enkel verkoopt wat ze zelf héél graag ziet. Dat is dan ook de reden waarom ze in een paar tellen om het even welke dame tussen 35 tot 85, ‘het jurkje van haar dromen’ aanprijst én op de koop toe verkoopt! Niet zo moeilijk, als je precies weet wie het schoentje past… zelfs sneeuwwitje zou hier vertrekken met een appelblauw-zeegroen kleedje waarin ze nog méér zou schitteren, dan in haar witte baljurk! Linda en Pascal staan zes dagen op de zeven op de markt. Zelfs in haar dromen is Linda bezig met haar job. De markt is haar leven. In een kledingwinkel zou ze helemaal niet aarden want het wachten op een klant, die ze zou kunnen tevreden stellen, zou er te veel aan zijn. Pas als de klant tevreden is, is Linda content. Niets is haar te veel: vragen en passen is totaal vrij en of de toevallige passante nu iets koopt of niet, dat is pure bijzaak. Wat zeker is, is dat de vrouw door het vriendelijke onthaal, met een goed gevoel haar marktbezoek verderzet. Wees er maar zeker van, dat de vrouw van daarnet, een trouwe klant van Linda&Pascale wordt! Nog nooit aan het kraam bij Linda iets gekocht… of toch misschien even stil gestaan? Spijtig voor jou, want dan heb je al héél veel gemist!

“Kom, ik zal het je even laten zien…. Kijk mevrouw…” Linda wipt in één-twee-drie in om het even welke bloes of jurk en ‘mevrouw’ ziet in gedachten zichzelf en denkt dat ze – bij de aankoop van precies dit kledingstuk – ook de Flair van de getalenteerde verkoopster in een keurig zakje kan meenemen naar huis. Je moet het zelf maar eens gadeslaan….marktkramerkunst van de bovenste plank: LIEFDE VOOR HET VAK IN

februari’13

15


Februari 2013: Heropening Vandella Lochristi In september 2011 hebben Luc De Vogelaere en Annick Van Audenhove het oude pand op de Antwerpsesteenweg 91, dat er sinds 1965 stond en gekend was als tuinmeubelspeciaalzaak, gelijk gemaakt met de grond om er een nieuwe toekomst op te bouwen. Op het gelijkvloers zijn verschillende handelszaken reeds actief en zelf zal VANDELLA zijn activiteiten voortzetten en uitbouwen op de eerste verdieping (ingang: links van Veritas) Het voordeel voor u is dat er vanaf nu een nog ruimer en verrassend assortiment aangeboden wordt. Dankzij de jarenlange ervaring en focus op tuinmeubelen kan u bij dit familiebedrijf terecht voor een mooi en functioneel aanbod. Neem alvast een kijkje op de website www.vandella.be Bezoek VANDELLA en laat u verrassen!

Tuinmeubelen Lounge meubelen Tuindecoratie Terrasverwarmers Schaduwzeilen Parasols & hangparasols Barbecues & pizzaovens NEW Bio-ethanol sfeervuren

True Outdoor Designers ... For Real Outdoor Living Antwerpsesteenweg 91 9080 LOCHRISTI 09 355 65 01

Vliegplein 56 9990 MALDEGEM 050 71 69 86

www.vandella.be

info@vandella.be

www.facebook.com/vandellatuinmeubelen


gedicht

Leerling Meester, waarom leven wij? vroeg de kleine knaap terwijl hij de groeven in de handen telde, van de stervende brahmaan. Wij leven, sprak de wijze, om schoonheid door te geven. En hij aaide de kortgeknipte kruin van de jonge oogappel die weende aan zijn oude zij. Maar wat dan met het lijden? keek de jongen naar het uitgemergelde lijf en hij stapte in gedachten op de ribben naar zijn meesters hart. Daartoe kun je in eenvoud de tweede trap opgaan, en zelf schoonheid creëren. Toevoegen wat er nog niet is aan wat er wezenlijk om vraagt. Maar wat dan met de dood? weende de leerling traag. Wat dan? Dan rest je nog slechts één ding, mijn lieve kleine jongen, sprak de oude man minzaam stil, en dat is ook nog in schoonheid te geloven als de wereld je verlaat. En hij stierf heel vredig met een glimlach om zijn mond. Luc Van de Vijver

februari’13

17


Droomt ervan om het huisje links van de Pastorij van Zaffelare her in te richten in Belle-epoque stijl, ziet dat als een koffie-, thee- en taartenhuisje dat aanleunt bij het Sierteeltmuseum, is enorm bezig met reenacting en living-history (het herspelen van de geschiedenis), doet mee aan ‘het kamp’ van Historia Mundi, een evenement waar 900 deelnemers in historische klederdrachten allerlei periodes uitbeelden, zit met zijn maliënkolder, schild en zwaard in de twaalfde eeuw, heeft ideeën om de Kerstmarkt in Lochristi uit te breiden met een stukje Living History, wil weten of er nog Lootse mensen zot zijn van historische klederdrachten en daar ook iets mee doen, creëerde de stripreeks Orphanimo!, en die naam en striphelden sieren nu de jeugdlokalen, werd in zijn kledij door Filip Naudts gefotografeerd voor de reportage ‘Bijzondere vriendschappen’ in het CMmagazine çava? luc.vincent@telenet.be www.historia-mundi.be www.guardalafotografia.be www.filipnaudts.be

Creatief tot de tanden gewapend

Luc - vrijdagzestienfebruarinegentienhonderd Vincent

18 februari’13

achtenzestig


leuk om me eensVictoriaans te voelen

foto’s © Filip Naudts

Kreeg deze bijzondere stijlvolle fotoreportage van Filip Naudts voor haar verjaardag, draagt een kleed van de vrouwen in de tijd van de Amerikaans pioniers, is vooral geïnteresseerd in die periode voor die mooie kostuums, vindt dat deftige-chique vrouw zijn van die tijd juist zo leuk, zat vroeger al oude kleren te verknippen om nieuwe kostuums te maken voor de Barbie-poppen, dacht zelfs even verder te studeren voor mode-ontwerpster, is kleuterleidster in De Weg-wijzer in Zaffelare en is er altijd graag bij om zich te verkleden, merkt dat hun zoon Arthur al zou willen ‘meedoen’ als schildknaap met zijn vader, aquarelleren is ook een hobby maar met 3 opgroeiende kinderen is daar nu minder tijd voor, maar zit het wel zitten om als Victoriaanse dame te aquarelleren op zo’n historische reenacting dag.

Karolien - dinsdagelfseptembernegentien Dedeken

honderddrieënzeventig februari’13

19


In vertrouwen

uw zaken doorgeven

Stevige zekerheid. Dat is De Koning, reeds 37 jaar lang. Geen korte-termijn-denken. Een vertrouwde omgeving met dezelfde gezichten en dezelfde service. U werkt samen met een vaste waarde, voor uw bankzaken en uw verzekeringen.

De Koning

dat is zeker

Dorp-West 120-122 • 9080 Lochristi • www.dekoning.be • Tel. 09/355.63.67

Unizo Groot-Lochristi wenst, op de valreep, iedereen een gezond en succesvol 2013 toe. En start het nieuwe jaar nu woensdag 30 januari 2013 met een in het Feestpaleis in Beervelde.

Nieuwjaarsreceptie

Kijk voor de komende activiteiten op de website www.unizolochristi.be


vruint moar oan

9080

nummer

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

Dat “feutselolleken” van vorige maand heeft nogal wat commentaar opgeleverd: Herman Lievens van den Oudenbos zegt dat ze daar over “’t tuusesolleken” spraken en in Overmere is dat een “muizenolleken”. Mijn uitleg zal dus niet helemaal kloppen! Leonard Van den Berghe van Lochristi gaf mij “’n kluitsen suikre” voor in mijn koffie en vroeg zich meteen af waar ze die uitdrukking gehaald hadden. Ik heb hem niet met een kluitje in het riet gestuurd want men zegt toch ook “ne kluit irde” of een klomp aarde. Maar met ons vroeger geldstuk met gaatje, “ne kluit” of tien centiemen zal het wel niets te maken hebben.

anders…

“Naar ’t vertrek goan”, dat moeten we wel allemaal. Maar René Verschraege wil daarbij nog weten vanwaar die uitdrukking komt. “Vertrekken” wil zeggen: ons terugtrekken. En vroeger trok men zich terug in een klein vertrek of kamer om te beraadslagen. En nu doen we dat nog, maar voor iets

Euh... zegt da nog ne kiëer, oastemblieft?

Wadadde??

Katrien van Luc en van 9080 vroeg of ik het woord “brodspoele” kende. Neen, maar ik kende wel “nen brodspoeldre” en dat is een slechte werkman of een prutser. En dat heeft wel te maken met iemand die “broodeert” of iets kapot maakt. Navraag leerde mij dat het eerste wel de vrouwelijke vorm is. En ik die dacht dat de mannen alleen prutsers waren!

‘k

Benne ziek, al van gistren. En ’t es serieus! En mijn vrouvolk wilt dan nog nie geluuevn dat zuue slecht gesteld es mee mei. ‘k Ligge ier oast te stirven in mijn bedde en ge moet nie peizn dan ze ‘n beetsen kompouse èn! ‘k Zagge uldre ezuue peizn da ’t wel vantzelfs ging geneezn. ‘k Ei uldre moetn kreitn om den dokteur te loatn komn en als den dienen dan eindlek gistrenuivend gearrieveerd es zagt ee nog alliëest nie da ‘k duueziek woare: ee doaidigen wa op mijn buik, ee voeldigen ne kiëer oan mijn veuruuefd, ee oaldigen zijn schours op en ee zeijt: “’t Zijn de koue korsens dat eit”. En teeën mijn vrouvolk: “Geeft em ’n preeguise en loat em nen dag in zijn bedde liën, ‘k zal morgen ne kiëer weerekomn.” ’k Moe pertan vriëe ziek zijn want anders zoet ee nie weerekeern. En ’t woas uldre dan te loate om noar den apooteekre te reiën om mijn meediesijen. Van mijn moedre zoe ‘k dan te minste nog schiëeweij gekreeën èn mee nen beschuut moar nui kostek op mijn kinne klobn. Doarbei ‘k durve wètn dat die jonge geeneruise da geneesmidle alliëest nie kent. En toppunt van al: als ge doar dan ligt te kraveern uuerde uldre doarneeverst laaen en goecheln gelijk dat er niets schilt! Zuueveele zitn ze in mee ne mens die zuue ziek es! Moar ‘k weet wel dan ze achtre mijn rugge zèen da ‘k ’n neude benne en da ‘k den iepo ei. Ze zoen zuldre mei ne kiëer moetn gevoeln, ik woar al schui da ‘k den nuchtink nie ginge oaln want ik ei guuelzeekre miëer dan iëen ziekte en ik vriëeze da ‘k er ne miëer goa deurkomn. Moar teeën dat den dokteur weerekomt zal ik ne kiëer goe peizn woar dat mei oovral ziëere doe. ‘k Magge natuurlek nie ooverdrijvn of ee loat mei noar ’t ospietoal voern. En zuueverre betroujek nui ammol die dokteurs uuek nie: als ze nie sebiet iets vindn zoen ze ui ’t zelfs durven opreern van iet da ge nie eit!

kiekoest

kinkhoest, windpokken of waterpokken

de mol de bof

de galle

een galblaasontsteking

‘t speen aambeien

En dan spreken we nog niet van: een snotvallinge (een verkoudheid) of nuigelgoatn (een huidziekte). “als ’t nie zuust es moetn de dokteurs ‘t mei moar loatn weetn”

den uuerlap

een oorontsteking

rommeties rheuma

‘t fleeriesijn jicht

‘t vier in den buik of appandesiet

een blindedarmsontsteking

‘t geschot

‘t verschot of spit

de schijdereie of den afgank diarree

februari’13

21


Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be www.mikeinterieur.be

Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting

Onze troeven Maatwerk is bij ons echt op maat gewerkt

Hoe wij werken: Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeĂŤn gekoppeld aan onze suggesties op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeĂŤn worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.


H

Ecologische Siertuin

Het natuurlijk groeiproces ‘successie’ vormt de inspiratiebron voor de cursus ‘ecologisch tuinieren’ (zoals we vorige keer leerden). Tegelijk ook voor de realisatie van een bijzondere tuin – een ecologische siertuin – een plek om zich goed te voelen, een avontuur op de zoektocht naar jezelf.

Zoals kunst altijd streeft naar evenwicht en natuurlijkheid – wat meestal neerkomt op een evenwicht tussen kromme en rechte lijnen – zo oogt ook onze tuin alleen maar natuurlijk als er een evenwicht is. Hiervoor kunnen we allerlei regeltjes opstellen uit tuinboeken maar we ontkomen niet aan enkele ecologische principes. Drie kernbegrippen die we in relatie hiermee willen bespreken zijn de gelaagdheid, de habitus en de standplaats. En daarbij zullen we zien dat het mogelijk is dat zich een combinatie van groenvormen ontwikkelt typisch voor deze streek en voor Lochristi in het bijzonder.

Oogt onze tuin natuurlijk? Een natuurlijke tuin in Lochristi, kan dat wel? Een gewone verkavelingstuin, zoals je overal kan vinden, kan zich inderdaad ontwikkelen naar een evenwichtsvorm typisch voor deze streek. Laten we dat eens toepassen op Lochristi zelf. Welnu, in ons cultuurlandschap verweefden zich de vroegere bosranden met akkers, weiden, hooilanden en struwelen, en zo bekwamen we een typische GELAAGDHEID voor deze streek. Een bosrand heeft een mantel en een zoom, en deze successievorm vertaalt zich in onze siertuin in een struikgroenvorm en een border. Zo kocht bv. Ph. van de Walle in Lochristi 12 jaar geleden een verkavelingstuin, die hij vandaag tot een evenwichtsvorm heeft geleid. De ‘mantel’ wordt er gevormd door struiken en kleinere houtachtigen bv. gelderse roos (viburnum opulus), en heeft een uitbuigende vorm (d.i. wat men de HABITAS van de plant noemt, en is belangrijk in verband met

combinaties), zoals hier met pontederia cordata; ook een grote hortensia kreeg hier een plaats. De zoom (successievorm) vertaalde zich in schaduw-, halfschaduw- en zonneborders. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met zuid-, west- en andere kanten. Bij de keuze moet hier uit rekening mee gehouden worden. Dit brengt ons naadloos bij het 3de punt nl. de STANDPLAATS (bepalende factoren zijn de zon, droog of nat, zand of stenig ...). In de beschaduwde border vond ik o.a. kleine maagdenpalm, stinkende gouwe; in de halfschaduw: vooral veel (de meest voorkomende plant in zijn tuin) en ook nog moeras-vergeet-mij-nietjes en lievevrouwbedstro. Dan ook nog enkele soorten die meer licht en zon vragen: vb. veronica virymica en phlomis. Dit is een structuurbepalende plantensoort waarmee rekening dient te worden gehouden (die bepaalde habitus maakt een groot verschil met solitaire planten). Twee mooie waterpartijen maken het geheel zeer levendig: als waterzuiveraar had hij hoornblad (ceratophyllum demersum). In al die tijd hadden reeds kikkers de weg gevonden naar het water. Zoals in de meeste ‘klassieke’ tuinen was er ook een beukenhaag met daaronder het onvermijdelijke geranium macrorrhizum (waarmee echt niets mis kan gaan in een tuin). Wat de tuin zo natuurlijk maakt is dat niet alles op ooghoogte zit. Immers, daartegen wordt hier lokaal nog het meest gezondigd. Zo hielden ze ook het gazon niet te kort, waardoor er kansen kwamen voor bv. madeliefjes. De wilde wingerd op de gevelmuur maakt het geheel compleet. Deze tuin is 1 van de tuinen die zal te zien zijn op de opentuinendag volgend jaar. Ik hoorde ook van Jean-marie De Baene dat volgend jaar een nieuwe cursus van start gaat. Deze keer over de ecologische moestuin, opnieuw een samenwerking tussen Velt en de gemeente Lochristi. Zo zie je maar, ecologisch tuinieren is meer dan een vogel die overvliegt of een mooi blauw wolkendek... ogenschijnlijk klopt alles, maar altijd blijft het gevoel: ontbreekt er niets? Want bepaalde vormen ogen niet zo goed samen, of misschien ontbreken er een paar berken of een stukje niet gemaaide weide of hier en daar wat meer diepte...

Tot de volgende!

door Markus februari’13

23


cv De Leefboom Vastgoedmakelaars

maatwerk in vastgoed

Dekenijstraat 18 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be info@deleefboom.be BIV 205.909 & 503.564

verkoop - verhuur - projectontwikkeling - gratis advies & waardebepaling

Lokeren

Lokeren

Kouter: zeer ruime hoekwoning met mogelijkheid tot praktijk of burelen - 3 slaapkamers - ruime living met open, ingerichte keuken - zeer ruime afgewerkte zolder - garage - EPC: 328 Prijs: 362.043 €

Ward De Bockstraat: mooie traditionele villa op 954m² - 4 slaapkamers - 2 badkamers - living - ingerichte leefkeuken - garage dressing - zeer rustig doch centraal gelegen - EPC: 223 Prijs: 417.297 €

Moerbeke

Azalealaan: Mooi onderhouden HOB - 3 slaapkamers - ruime living nieuwe geïnstalleerde keuken - berging - garage - CV mazout - EPC: 376 Prijs: 247.450 €

Gent Kouter: penthouse op uniek ligging - 2 slpk - bureauruimte - ingerichte open keuken - badkamer met ligbad en inloopdouche - 3 ruime terrassen - EPB 169.95 Prijs te bekomen

TE HUUR:

Zaffelare Hellestraat: bungalow met 3 slaapkamers - living met open ingerichte keuken - badkamer douche en bad - ruime tuin - zeer rustig gelegen - EPC: 199 - Prijs: 900 €/md

Oostakker Groenstraat: zeer ruime HOB - 3 slpks - 2 bureelruimten/slaapkamers gelijkvloers - badkamer douche en bad - ruime living - ingerichte leefkeuken - garage - EPC: 152 - Prijs: 1150 €/md

Lochristi Dorp West: prachtig passief appartement in centrum Lochristi - 2 slpks - design keuken en badkamer - ruime terras - Prijs: 825 €/md

Lochristi Hendrikslaar: prachtig loftappartement zeer ruim - 3 slpks - ingerichte keuken en badkamer - EPC: 146 - Prijs: 875 €/md

Ook nog verschillende appartementen TE HUUR in Sint-Amandsberg, Destelbergen, Lochristi en Gent – vanaf € 540/md

Wachtebeke

Centrum: 5 ruime duplexappartementen in centrum Wachtebeke (128m²) met 2 slaapkamers, 2 grote terrassen, eigen materiaalkeuze mogelijk‘Vastgoed: de enige zekere investering van het moment!’

VASTGOED= DE ENIGE ZEKERE INVESTERING VAN vastgoed = HET de enige zekere MOMENT! investering van het moment!

De nieuwe MOKKA

RIJ BUITEN DE LIJNTJES. Opvallend anders.

Maak kennis met de Mokka: de stoere uitstraling van een SUV gecombineerd met de dynamische wendbaarheid van een compacte wagen. Elke rit wordt avontuurlijk dankzij z’n innovatieve technologie. De intelligente vierwielaandrijving zorgt voor nog meer grip en een soepeler rijgedrag in alle omstandigheden. Ontdek onze saloncondities op de Mokka en onze andere modellen nu bij uw Opel Verdeler.

www.opel.be

milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.opel.be

4,5 - 6,5 L/100 KM

120 - 153 G/KM

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi • Tel. 09 355 82 34 OPEL WILLY Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren • Tel. 09 342 83 10 GARAGE VAN ACKER info@garagevanacker.be - www.garagevanacker.be Begoniastraat 12 • 9810 Nazareth • Tel. 09 385 71 15 Noordlaan 170 • 9230 Wetteren • Tel. 09 369 14 44 www.opelwilly.be • info@opelwilly.be


Dendanku

Redactie Sofie Hesters

Rubriek van het warme hart

Een doorgeefluik en ketting van vriendschap. Een hartelijk boeket van dank van de ene Lochristinaar aan de andere. Wie de dankjewel-ruiker ontvangt, kan hem een maand later doorgeven aan iemand die hij of zij zelf weer in zijn of haar hart draagt. Natuurlijk met verse bloemen!

Deze maand: een welgemeende dankjewel van Caroline Matthijs aan

Kathy uitDeDorp-Oost, Bruycker Lochristi

Reden: Als vriendin is Kathy er voor mij altijd al geweest en goede en slechte tijden, met een lach en een traan. Ze hecht er veel belang aan om een knus en gezellig nestje te bouwen waar iedereen welkom is. Kathy is ook iemand die niet bij de pakken blijft zitten. En als medezaakvoerster weet ze voor haar werknemers een werkomgeving te creëren die een familiesfeer benadert. Kathy verdient een bloemetje omdat ze voor iedereen een speciaal plaatsje in haar hart heeft. Ontmoetingsmoment Wie zou dit kunnen weten? Noch Kathy noch ik kunnen ons nog het eerste ontmoetingsmoment herinneren. Te lang geleden… Misschien eens aan onze moeders vragen of aan de kleuterleidsters van toen? Het maakt niet uit, de momenten die we wel nog weten, staan in ons geheugen gegrift en koesteren we. Aanbelmoment Zoals ik steeds bij haar welkom ben, heb ik het er op gewaagd om op een onverwacht moment aan te bellen. Luisterend oor & altijd vrolijk Waar is de tijd dat ik bij Kathy thuiskwam en de lekker zelfgemaakte ijs van haar mama met veel plezier binnen smulde? Waar is de tijd dat Kathy aardbeien at en door te veel plezier te maken het moest bekopen? Mooie herinneringen samen aan een mooie kindertijd. Na de lagere school zijn we dan elk onze eigen weg gegaan, maar elkaar nooit uit het oog verloren. Toen Paul en ik in het huwelijksbootje stapten, was Dirk chauffeur van dienst en Kathy verwelkomde de genodigden op onze receptie. Na al die jaren ben ik dit nog niet vergeten: mijn beste vriendin maakte een belangrijk deel uit van één van de belangrijkste dagen van mijn leven.

ik haar steeds mijn verhaal eens vertellen. Zij was er toen al en is er nu nog meer dan ooit tevoren, zoals bijvoorbeeld vorig jaar toen mijn vader overleden is. Haar als vriendin te hebben, is me begrijpen of tenminste steeds proberen me te begrijpen. Met haar kan ik plezier maken en blijven lachen. Dankzij haar heb ik ook terug contact met Martine en Kristine. Ook hiervoor dank je wel. Met onze vieren hebben we al veel plezierige en gezellige momenten gehad. We gaan nu ook elke woensdagavond fietsen. Met ons vieren praten over koetjes en kalfjes van begin tot het einde van de rit en dat doet deugd! Iedereen zal het kunnen beamen. Kathy is steeds optimistisch en humor is nooit ver weg. Bij haar kan je steeds terecht ook al is het haar dagje niet. Ze maakt tijd en ze luistert, ook al heeft ze zelf nood aan een luisterend oor: Kathy zet zichzelf steeds opzij voor anderen. De bloemen geef ik dus niet alleen omdat ik vind dat ze het verdient, maar ik ben er zeker van dat haar kinderen, Dirk en in het bijzonder haar moeder van dezelfde mening zijn en vooral iedereen die haar kent. Ergens heb ik gelezen… echte vriendschap kruipt onder je vel en gaat daar wonen. Voor altijd. Dank je voor deze vriendschap. Echte vriendschap is voor eeuwig volgens mij.

We hebben veel leuke uitstapjes gemaakt met ons tweeën, veel gelachen, plezier gemaakt, stoom afgeblazen,… en nog mooier:

boeket geschonken door:

februari’13

25


De Lootse

Rubriek voor, door en van iedereen die van kunst houdt –

Thierry “Nomad” Lauwers Sedert kort heb ik weet van de bijnaam, meestal ben je altijd de laatste als benaamde dit te horen. Staat ook voor jager-verzamelaar, en is in feite nogal de waarheid als je weet dat ik op contracten jaag en zo mijn centen verzamel in het buitenland.

“Nomad zou er kunnen staan voor no-mad/niet gek, maar hier staat het woord voor iemand die zich overal thuis voelt. Altijd onderweg is. Het is niet clochard, of hobo of tramp ook niet zwerver, trekker, reiziger. Vooral dat laatste is puur tortuur. Of het nu met de fiets, auto, de trein of het vliegtuig is. Van punt A naar B is meestal dikke miserie. Ook met de rugzak, reizen is klote als je ergens op tijd moet zijn. Als je verwacht wordt je ding te doen van dan tot dan. Kerouac en Guevara, of zelfs Palin achterna zou je denken, nee toch niet. Hemingway is meer mijn ding, maar net als Palin en Hemingway interesseer ik mij meer voor de mens en zijn gebruiken dan voor het land an sich. Het observeren en in mij opnemen van alle etnische, religieuze, culturele en raciale verschillen. Het besef dat elke mens een differente entiteit is, maar genetisch toch verwant. Dit onderzoek is zo breed dat er natuurlijk nooit een gebrek aan inspiratie ontstaat, eerder een impasse van hoe filtreer ik uit deze plaatselijke symbiose net dat meest frappante in de tegenstellingen. Soms helpt het moment in de geschiedenis, revolutie (Cairo) of burgeroorlog (Damascus) of onderdrukking (Karamay) om het maar op de meest recente monumentale werken te houden. Conclusies zijn in ieder geval empirisch, en fouten in die samenleving. Wel gezien door mijn ogen natuurlijk. Maar op een plaats waar de vrouw een tweederangs burger is en seks totaal taboe, een kunstwerk plaatsen waar het publiek recht in de kont kijkt van een naakte dame. Een naakte man afbeelden 3 meter hoog met twee naakte kinderen op de arm daar waar kinderprostitutie een probleem is, je moet er toch kunnen mee wegkomen. Die metaforen klinken ter plaatse heel anders natuurlijk. Er is een totaal andere uitleg voor het werk. Met andere woorden je zou kunnen stellen dat ik mijn plaatselijk publiek voorlieg. De waarheid blijft steeds bij mezelf, alhoewel sommige collega’s toch rap een synthese klaar hebben dank zij hun kennis natuurlijk van kunstgeschiedenis of geschiedenis tout court. De homoliefde als het ware verheerlijken in een diep islamitisch land is niet zo evident en toch staat het werk in het meest prestigieuze museum van het land. Tal zijn de plaatsen op de wereld waar ondertussen een monu-

26 februari’13


kunstenaar

Tekst: Thierry Lauwers

– duiveltje-doet-al Thierry Lauwers uit Hijfte, met woord én beeld.

mentaal kunstwerk is verrezen. Hopelijk komen er daar in de toekomst nog enkele tientallen bij. Deze maand pas 60 op de twintigste, heb dus nog ettelijke jaren te gaan. Voor 13 staan overigens Canada, Nepal, Vietnam, en Egypte een keer of twee op het programma, onder andere. Probeer zoveel mogelijk landen uit te kiezen waar ik nog nooit ben geweest en overal kom ik natuurlijk nooit; een monumentaal kunstwerk creëren kost natuurlijk zijn tijd. Je kan ook niet te kieskeurig zijn in je keuzes want overal ter wereld is de crisis te voelen. Gelukkig zijn er veel landen waar het geloof in kunst en cultuur de basis zijn van economische groei, welslagen van de bevolking, besef van duurzaamheid en vooral het opkrikken van het intellectueel besef van de mensen. Mijn bevindingen ter zake zijn dat je wel degelijk het verschil ziet en aanvoelt. Een klein voorbeeld; in steden en gemeenten waar veel openbare kunstwerken de parken, pleinen en straten sieren dient minder uitgegeven aan straatreiniging. Respect voor zijn omgeving, ook bij ons hier in Lochristi gaat het de betere kant op. De visuele kunstenaar dus in dienst van de bevolking en niet in dienst van de happy few welke zich zoiets kunnen veroorloven. Niet dat ik daar afstand van neem, integendeel natuurlijk, maar momenteel doe ik het liefst van al alles nog zelf. Gelukzalig s’avonds met een stijve rug en kramp in handen en armen in de zetel ploffen. Hoe meer productie je hebt des te meer je kan verkopen, maar dan moet je een deel van je werk uitbesteden en mis ik net dat wat kunst scheppen toch zo heerlijk maakt. Dus een Thierry Lauwers’ in huis hebben zal steeds een rariteit blijven, geen litho’s en bronzen op ongekende oplagen. Hoe kleiner het aanbod hoe duurder de waar is, is voor na mijn heengaan en daar zit ik niet mee, en mijn naambekendheid is groter in het buitenland dan in Vlaanderen en ook daar zit ik niet mee. Doet dat er overigens toe? Een kunstenaar schept a priori voor zichzelf. Een brood bakken en een beeld kappen moet hetzelfde gevoel geven van contentement. Het brood moet goed smaken, naar jou smaak. Het beeld moet goed ogen, naar jou inzicht. Visuele kunst moet, mijn bescheiden mening, de kijker verleiden tot nadenken. Niet alleen in het hoe en waarom maar vooral waardoor de kunstenaar dit inzicht poneert. Wat is de geschiedenis, de hinterliggende gedachte achter dit werk. Voor mij is het dus belangrijk een vorm van boodschap mee te geven. Een mankementje duidden. Is dat dan een verhaaltje vertellen, ja waarom niet, zolang de kijker zelf het einde van het verhaal maar bedenkt. Overigens is het een feit dat kunst en cultuur de identiteit zijn van een samenleving, de beoefenaar dan automatisch ook de kritische hoeder van die identiteit. Gezien de wereld mijn thuis is heb ik ook het recht tot klagen, op mijn manier en als dat moet met een vertelsel, dan vertel ik. Is er een stroming, een constante in mijn werk? Neen, want daar heb ik geen behoefte aan. Aan stijl ook niet. Ja natuurlijk heb je in tekeningen wel die herkenbaarheid net als in je handschrift. Maar van die duizenden tekeningen is er tot heden geen enkele op de markt. Uiteindelijk zullen die vragen later moeten worden ingevuld, dit is een ver-van-mijn-bed show.” www.thierry-lauwers.net

februari’13

27


1 jaar GRATIS batterijen

HOORCENTRUM

NORMAN

bij aankoop van een hoorapparaat*

Gratis nazicht & onderhoud

Openingsuren: Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30

Anti-lawaai oordoppen op maat

1 jaar GRATIS batterijen

Anti-lawaai oordoppen op maat

bij aankoop van een hoorapparaat*

Zaterdag: Enkel op afspraak

Openingsuren: Maandag: 14.00-17.30 Dinsdag: 9.30-12.00 14.00-17.30 Dorp-West 5 Woensdag: 9.30-12.00 14.00-16.00 9080 Lochristi Donderdag: 14.00-17.30 Vrijdag: 09 355 969.30-12.00 14.00-17.30 16

Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be www.hcnorman.be

info@hcnorman.be Zaterdag en buiten openingsuren: op afspraak

Gratis nazicht & onderhoud * met een maximum van 36 batterijen

De betere vakman uit uw buurt vindt u op www.loodrecht.be

Onze gemeenteraadsleden

Tom De Sutter

Eva Paelinck

Marc Bollaert

Onze OCMW-raadsleden

Els Van Caelenberg

Ivan Lybaert

Contactgegevens vindt u op de webstek: lochristi.n-va.be

Koen Bieseman

Rik Van Leemputten


De mediawatcher

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. En zo vonden we deze in P-Magazine 51/2012. Een sexy man zoals Werner De Smedt hoort in een sexy omgeving, dat is zeker. Maar deze keer vonden we rond zijn portret wel een zweem van ironie hangen: alsof iets kinderlijks aan iets keizerlijks verbonden werd. Enerzijds is er de babysetting en het badschuim op het hoofd, en anderzijds is er de dan toch wat strengere blik, het pluchen stokpaardje, de zijdelingse pose… Hoe kreeg je deze uitzonderlijke foto toch weer voor mekaar, Filip? Veel overredingskracht nodig gehad om Werner in zijn nakie in bad te krijgen?

de mediawatcher

Fotograaf Filip Naudts. “Op weg naar De Pinte vraag ik me af of ik me opnieuw aan een exhibitionistisch schouwspel moet verwachten. De vorige keer, toen hij nog zijn vermoedelijke toevlucht zocht in drank en drugs, en ik met hem een afspraak had op de VRT-set van Flikken, verraste Werner De Smedt me niet weinig door vóór mijn camera letterlijk het beest uit te hangen. En met letterlijk bedoel ik: ongegeneerd de piemel uit de broek! Intussen is hij getrouwd en is hij vader geworden, dus hoop ik dat hij zijn focus al een klein beetje heeft kunnen verleggen. Bij hem thuis aangekomen bel ik aan. Het is zijn beeldschone vrouw Julie die de deur voor me opent. Terwijl ze me wat te drinken uitschenkt, drentelt Werner blootsvoets de kamer binnen. Zijn gulp is gesloten. Hij herinnert zich het voorval als ik het hem vertel, en moet er nog steeds smakelijk om lachen. Voor fotografen durf ik me wel eens impulsief te gedragen, zegt hij nog. Er van uitgaande dat deze impulsiviteit inmiddels ook wel zijn grenzen zal kennen, daag ik hem uit om zich in bad te laten fotograferen samen met het stokpaardje van zijn kleinste. Tot mijn verbazing vindt hij het eigenlijk meteen prima, en vraagt me hem te volgen naar de badkamer.” Meer: www.facebook.com/filipnaudts.fanpage

februari’13

29


Figurello

Nieuw in Lochristi:

centrum voor afslanking en huidverjonging

slank • fit • mooi

Blijf op de hoogte via onze website: www.figurello.be

Figurello • Dorp West 113 • 9080 Lochristi • info@figurello.be

pasquali Accountantskantoor uit Lochristi zoekt voor de uitbreiding van haar team

een

gemotiveerde medewerker(ster)

Profiel:

wij bieden: Afwisselend takenpakket met eigen dossiers Aangename werksfeer Flexibele werkuren Deeltijdse tewerkstelling is mogelijk Interesse? Stuur uw gemotiveerde sollicitatie en cv naar: CRVB Accountancy - tav Ann Crommelinck Burgemeester Vermeulenlaan 20 te 9080 Lochristi - Per mail: info@crvb.info - Elke kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld Graduaat boekhouding, bacchelor accountancy/fiscaliteit (of gelijkwaardig door ervaring) Zin voor cijfers, nauwkeurig, contactvaardig, klantgericht

Dranken De Wispelaere U hoeft niet ver te lopen om uw drank en wijnen aan te kopen.

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27 nieuwe Golf bovendien ongeëvenaard en onmiddellijk herkenbaar. Open: Woensdag 13.30 tot 18 u - Donderdag en vrijdag 9 tot 12 u en van 13.30 tot 18 u - Zaterdag 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u tuurdersassistenten aan. Zoals bijvoorbeeld de automatische afstandsstand aanpast aan het voorgaande voertuig, waarschuwt tegen te snelle g beperkt of zelfs helemaal vermeden. Deze systemen worden standaard

iehouder.

s e i t i d n o c n o l a s e D ! d g n e l r e v n e d r o w

AUTOCENTER STEVENS BVBA

Antwerpsesteenweg 86 pleeg uw Volkswagen-verdeler : - 9080 Lochristi Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

Rijschool Zeveneken

Theoriecursussen op

Gentsesteenweg 435 - 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27 www.rijschool-zeveneken.be

aanvraag


Maand beeld

21 januari 2013

Een dikke pluim voor onze strooidienst want al vanaf ijsdag één was bv. de Lootse Veldstraat netjes gestrooid tot aan het ‘Vliegveld’: veilig rijden dus. Maar zodra we in Gent (Oostakker) kwamen, was het stapvoets rijden: niet gestrooid en spiegelglad! Altijd in de weer dus, onze mannen, ’s nachts, ’s morgens en overdag, steeds zijn ze aanwezig. Kom je hen tegen, steek dan eens je duim omhoog. Kan deugd doen, zo’n verdiend schouderklopje als ’t berekoud is. februari’13

31


het

klaverke vier

of ‘t klein batonneken...

Dank je wel Anke voor het doorgeven van het klavertje. Hey, ik ben Justine Van Poecke en woon samen met mijn mama en papa in de Brugstraat in Beervelde. Ik woon op een boerderij en heb 5 poesjes en mijn tofste poes is Wizy op de foto. Zwemmenen fietstochtjes maken in de zomer doe ik graag en dan zeker eens stoppen om een ijsje te eten.

Justine Van Poecke

Als er iets leuks te beleven valt ben ik er altijd graag bij.Plezier maken is echt iets voor mij. Als we eens uit eten gaan, ga ik ook graag mee en eet ik graagscampi’s.

1

Dansen doe ik het liefst op muziek van Rihanna. Mijn favoriete tv-programma’s zijn: Thuis en Sterren op de dansvloer. Graag geef ik het klavertje door aan Jelle Van Hecke uit Zaffelare.

Jelle Van Hecke Hoi, Ik ben Jelle Van Hecke, ik ben 11 jaar en woon in Zaffelare samen met mijn ouders en mijn twee broers Jens (12) en Robbe (10). Ik ga naar school in de weg-wijzer te Zaffelare in 6C en zit in een superleuke klas met een superlieve juf! Mijn hobby’s zijn dansen, turnen, lezen, op zondag naar de Chiro gaan en in de vakanties mij amuseren met mijn nichten die dan af en toe blijven slapen en niet te vergeten op kamp gaan met de Chiro. Ziezo ik geef het klavertje vier graag door aan Ruben De Boe uit Lochristi. Groeten, Jelle

32 februari’13

2


‘t klaverke vier

Iza Verschueren

4 3

Bedankt Jelle Van Hecke om dit klavertje vier aan mij door te geven. Hallo, ik ben Ruben De Boe. Ik wil me even voorstellen. Ik ben 12 jaar en woon in Lochristi samen met mijn papa Gert en mijn mama Ingrid. Ik heb nog twee jongere zussen Sofie en Lotte.

Ruben De Boe

Mijn hobby’s zijn turnen, zwemmen, spelen met mijn zussen en vrienden. Enkele vrienden van mij zijn Gilles, Arno en nog velen uit mijn oude klas. Op de middelbare school Sint-Janscollege volg ik de richting moderne wetenschappen. Misschien zou ik later wel willen studeren voor architect of burgerlijk ingenieur. Wat ik ook heel graag doe is op reis gaan met mijn mama, papa en mijn zussen. We gaan vaak naar zonnige landen. Ook ga ik graag naar de bergen en daar wandelen en bergen beklimmen. Ik geef het klavertje vier nu door aan Iza Verschueren, zij zat tot vorig jaar bij mij in de klas, woonde toen nog in Zeveneken (maar is sinds kort naar Beervelde verhuisd).

februari’13

33


Dirk Van Kerkvoorde afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Voor al uw feesten bij u thuis of op gelegenheidsadres Zaal ter beschikking tot 50 personen voor jubileum, communie, vergaderingen, rouwmaaltijden, recepties, trouwfeest, personeelsfeest,... Seminariezaal tot 50 personen

Valentijnmenu Hazelaars bordje met hapjes • • • • • •

Krokant slaatje met coquilles, hand gepelde garnaaltjes, rode biet en kruidige ricotta kaas • • • • • •

Skrei met oesterzwammen, paksoi en boterjus met citrus nectar • • • • • •

Rund mignon met rode wijnsaus, rozemarijn aardappeltjes en speels groente nestje • • • • • •

Parfait van frambozen met amandelkrokante en mousse van witte chocolade

Menu: 55.00 € pp.

Groen: Pantone 381 C = 33c-0m-96y-0k

-

Bruin: Pantone 730 C = 33m-59y-87y-19k

hapjes / voorgerecht / tussengerecht / hoofdgerecht / dessert 18.50 € pp forfait voor drank: aperitief, huiswijnen, water en koffie met versnaperingen

Menu:

42.50 € pp. hapjes / voorgerecht / hoofdgerecht / dessert 15.00 € pp forfait voor drank: aperitief, huiswijnen, water en koffie met versnaperingen

:

EN THEMAZONDAG

Mits reservatie

17 febr: Valentijnsmenu 31 maart: Paasbrunch 28 april: Aspergemenu 14 juli: Zeevruchtenfestijn 29 sept: Herfstbrunch 27 okt: Wintermenu 1 dec: Sinterklaasbrunch (Mits reservatie)

KERKSTRAAT 75 9080 ZAFFELARE - LOCHRISTI TEL 09-355 37 46 GSM 0478-22 02 28 of 0475-73 09 46 nadine.van.kerkvoorde@skynet.be Groen: Pantone 381 C = 33c-0m-96y-0k

-

Bruin: Pantone 730 C = 33m-59y-87y-19k

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


’t is goed een keer geleefd te hebben

PrachtigeTachtigers

Minireeks n.a.v. het boek ’t Is goed een keer geleefd te hebben (uitgeverij Van Halewyck). Voor Nummer 9080 struint de Lootse fotografe, Carmen De Vos, Lochristi en randgemeentes af. Als een ware chroniqueur van het voorgeslacht archiveert ze voor eeuwig en altijd de tachtigplussers op haar weg. In woord en beeld.

www.carmendevos.com

Livien Van De Sompel, °1924 “Mijn neef uit Tervuren krijgt altijd mijn oude nummers 9080. Maar die van deze maand krijgt hij niet, hoor. Daar mag hij alleen eens in bladeren.” Voor de deur staat de lege bak van het middagmaal van gisteren, geleverd door Cactus. “Veel saus” staat er met dikke stift op geschreven, dat ze het vooral niet vergeten. Hij doet open in bloot bovenlijf. De verpleegster is net zijn rug aan het wassen. Dat doet ze elke woensdag. Schoondochter doet de was. Om de veertien dagen komt de poetsvrouw en twee à drie maal per jaar onderhoudt iemand zijn tuin. Hij komt niks tekort. “Dat alles vooral blijft zoals het is,” zegt Livien, vader van twee zonen en weduwnaar van Denise De Wilde. Hij heeft zijn huiselijkheid op een rijtje. Hij krijgt veel bezoek, gaat veel op bezoek. ‘s Zaterdags en ‘s zondags gaat hij naar het voetbal kijken, naar de beloftes van Beervelde en de eerste ploeg in Lochristi. Met fiets door weer en wind. Binnenzitten is niks voor hem. Tot zijn achttien jaar heeft ie zelf gevoetbald, na Duitsland is het er niet meer van gekomen. Op de ansichtkaart op de kast met groeten uit Berlijn staat geschreven: “Ge hebt gelijk Livien, Berlijn is mooi.” Van de buren gekregen. Hij verloor zijn hart aan Berlijn en leerde er zijn stiel, maar spreek hem niet van Russen of er kruipt waarachtig gif uit zijn gemoedelijke tong. “Ik moet niks van nazi’s hebben maar ik kan wel zeggen dat ik een mooie tijd beleefd heb toen ik als achttienjarige zoon van een schoenmaker opgeëist werd om in Duitsland te werken. Bij een Duitse schoenmaker. Een moderne. Daar heb ik de stiel pas echt geleerd. Ik woonde bij het gezin in en sliep in de verwarmde (!) kamer van hun oudste zoon die toen aan het front diende en nooit meer terug zou komen. Ik was daar goed. Ik at er lekker. Alleen spijtig van de bombardementen. Ik heb er wel honderd meegemaakt. Toen de Russen Berlijn bevrijdden, is voor mij de miserie pas begonnen. We werden als krijgsgevangenen afgevoerd en voor zes weken in kampen gestoken. We kregen slechts om de andere dag een snee brood. Met een paar duizend zijn we toen twintig km te voet naar het Westen van de Ameri-

kanen gestapt om er geruild te worden tegen Russische krijgsgevangenen. De Russen hebben tijdens die tocht mijn polshorloge en zilveren wekker gestolen. Alles kon hun dienen. Sommige Russen liepen met tien horloges aan een arm. Mij moeten ze van de Russen niet spreken. Aan het eind van die tocht hebben we drie dagen en nachten in een wei aan een brug over de Mulde gezeten waar we niet over mochten. Wachten op de ruil in de blote lucht zonder eten. Honderd Russen in schone Amerikaanse kostuums tegen honderd Vlamingen in lompen, zo ging dat maar door. Toen het mijn beurt was, moest ik bewijzen dat ik Vlaming was. “Ha, gij zijt van Lochristi bij Gent? Noem eens een groot oud gebouw dat daar staat?” “Bedoelt ge het Gravensteen?” En ik mocht over. In het Amerikaanse kamp kregen we een blik rijstsoep om de diarree te stoppen en de volgende ochtend een rantsoen van een half brood met een worst, om te verdelen over de komende vijf dagen en nachten. Op transport naar huis in beestenwagons. De meesten hadden hun portie al op voor het middag werd.” Terug thuis kon ik niet meer samenwerken met mijn vader: het benauwde binnenzitten, zijn aftandse machinerie. Ik had beter gezien. Ik werd postbode. Liever buiten in de winter dan binnen in de zomer.

februari’13

35


Straat

namen

door Bert Vervaet

De Pauwstraat verbindt de oostzijde van Dorp-Oost met de Beerveldse Baan. Een zijstraat ervan heet Hof ten Pauw. In vroeger eeuwen was de naam Pauwstraat beperkt tot aan de grote draai aan de Poelinkstraat, de rest van de straat heette Nederbastelare. De straatnaam heeft te maken met de grote oude boerderij, thans bewoond door de familie De Mol, Pauwstraat 108. In de loop van de 13de eeuw hebben gegoede Gentenaars geïnvesteerd in grondbezit in Groot-Lochristi. In vele gevallen was deze boerderij, met een hooghof en een neerhof, ook het buitenverblijf van de stedelingen. Dikwijls werd dat hof genoemd naar de eigenaar. Zo ontstonden namen als Sionghengoed (de Jonge), Winkelgoed (van de Winkele), ter Laect (van Laecke) en Lozen Boer (Van Loo). Was dit ook zo met “goed ten Pauw”? Neen. Ook al komt de familienaam Pavo en de Nederlandse vertaling De Pauw al heel vroeg voor in onze streek, hier is het andersom gebeurd. “De Pauw” was de naam van de boerderij en de eigenaars ervan heetten al rond 1300 “de Pavone” en later “van den Pauwe”. Deze omstandigheid wijst er op dat deze boerderij op het einde van de 13de en in de 14de eeuw vermoedelijk een herberg was met als sierlijke naam “De Pauw” of “In den Pauw”.

IJZERSTERKE CONDITIES

Nr. 1

OP ONZE RENAULT BEDRIJFSVOERTUIGEN

KANGOO EXPRESS CATALOGUSPRIJS zBTW KORTING (3) OVERNAMEPREMIE (4)

NETTOPRIJS zBTW

€ 13.900 - € 3.150 - € 500

€ 10.250

Alizé-PACK 2 GRATIS (waarde € 700)

RENAULT IN BEDRIJFSVOERTUIGEN IN EUROPA(2) EN BELGIË .

TRAFIC BESTELWAGEN GRAND CONFORT

MASTER BESTELWAGEN VOORWIELAANDRIJVING GRAND CONFORT

CATALOGUSPRIJS zBTW GRATIS UITRUSTING GRAND CONFORT (3) KORTING (3) OVERNAMEPREMIE (4)

CATALOGUSPRIJS zBTW GRATIS UITRUSTING GRAND CONFORT (3) KORTING (3) OVERNAMEPREMIE (4)

L1H1 27dCi 90

Confort dCi 75

(1)

NETTOPRIJS zBTW

€ 21.700 - € 1.000 - € 5.750 - € 1.000

€ 13.950

L2H2 33dCi 100

NETTOPRIJS zBTW

€ 26.450 - € 1.000 - € 7.000 - € 1.500

€ 16.950

(3)

TOT 31 JANUARI BIJ UW RENAULT-VERDELER 6,8 - 9,8 L/100 KM. 178 - 260 G CO 2 /KM. Milieuinformatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be.

(1) Voordeel berekend op een Renault Master Fourgon Grand Confort L2H2 35dCi 125 zonder opties, 28% korting, € 1.500 zBTW overname en uitrusting Grand Confort ter waarde van € 1.000 zBTW inbegrepen. (2) Bronnen : ACEA en Febiac. (3) Aanbod geldig voor alle klanten met een BTW-nummer, bij aankoop van een nieuwe bedrijfswagen Renault tussen 01/01/2013 en 31/01/2013. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. (4) Overnamepremie voor uw oude voertuig, op basis van de Eurotax tarieven, geldig voor alle klanten met een BTW-nummer. Niet cumuleerbaar met de recyclagepremie.

GARAGE N BAELE

Kennedylaan, 9 - Ind. Park Rosteyne - 9060 ZELZATE 09/342.97.77


Februari

Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Bezorg ons tijdig alle informatie via de website www.nummer9080.be/berichten of op ons adres. Voor meer nieuwsberichten en activiteiten > www.lochristi.com

Wekelijkse Sportreeksen Looptraining Lo Runners - Gezinsbond Lochristi - donderdag 19.30 u tot 20.30 u sportterreinen Bosdreef - zondag 10 u tot 11 u pov. Domein Wachtebeke - info: alexdewart@yahoo. com, 0498/80 85 24 Dans & Ballet Arabesk - dinsdag & donderdag - Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - Tineke Boel 0486 29 32 32 Yoga kvlv Lochristi - Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid. boone@skynet.be, 09/355 90 00 Turnen kvlv Lochristi - turnzaal Edugo van 20 tot 21 u - nadinevk@gmail.com, 0497/12 69 45 Zelfverdediging Ju -Taï Jitsu Ju -Taï Jitsu School Damoi Kwaï - zaterdag van 9 tot 11 u & dinsdag van 19.30 tot 21.30 u in sporthal Zaffelare - 09/355 85 38, 0475/34 48 56 - 0475/34 48 57, www.damoikwai.be Wekelijkse Fietstochten kvlv Zaffelare i.s.m. Landelijke Gilde - vertrek kerk Zaffelare 13.30 u - info Rosette - 0485/36 55 73 Zondag 3 februari 2013

Kalender

Zondag 10 februari 2013

Valentijnsetenje Chiro Beervelde

11.30 u Orphanimo Lochristi - inschr: petera.vervaet@skynet.be, 09/355 29 69, 0473/73 97 80

Kvlv Zeveneken - De Schakel Zevenekendorp - info karina.braeckman@telenet.be, 0496/34 47 51

The First Tango at Lochristi (10 lessen)

vtbKultuur Lochristi - start sessie van 10 lessen (tem 23 april) - 20 u tot 21.30 u Site de Pastorij Sierteeltmuseum Zaffelare - info: vtbkultuur.lochristi@skynet.be, 09 356 94 20

De kunst van het genieten

Kvlv Beervelde - 14.30 u De Kring, Kloosterstraat, Beervelde - infonamiddag met een kop koffie en een gebakje - fam.gijsel@skynet.be

Woensdag 20 februari 2013

De boerka die ons leven veranderde

Dinsdag 5 februari 2013

Winteruitstap

Naaicursus

Femma-Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat 1B Zaffelare - info: luc.de.geest4@telenet.be, 09 3552992, 09 3552987, 09 3568333

Woensdag 6 februari 2013

Informatieavond ORGAANDONATIE

Jong-Markant Zeveneken - i.s.m. Dhr Paul Deleersnijder (lucypaul.dls@skynet.be) - Oude Gemeenteschool, Hoekstraat 2 Zeveneken info: ritadevylder@telenet.be

Zaterdag 9 februari 2013

Brugge anders bekeken....

Curieus Lochristi - wandeltocht door Brugge met gids - vertrek bib Lochristi 9.30 u - inschr verplicht fr.milo@skynet.be, 0496 68 54 68

Degustatie bubbels

Gezinsbond Lochristi - Sommelier Conseil Natacha De Vreeze komt uitleg geven over mousserende wijnen + proeven - 20 u - locatie wordt later bepaald inschr: www.gezinsbondlochristi.be

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - Afspraak om 14 u parking 1 Heidebos - info: danielheidebos@skynet.be 09/356 91 18

Pimpen met papier

vtbKultuur - 14 u aan de kerk van Destelbergen Inlichtingen bij Rosette 09 355 63 78

Dinsdag 5 & 19 februari 2013

In het spoor van de Galloways

Dinsdag 19 februari 2013

Wandelen in Destelbergen

Kvlv Beervelde - vertrek 8.15 u Kerk Beervelde bezoek ‘Breydelham’ Gavere - driegangenmenu StadsMuseum Bijloke-site Gent + rondleiding info: Francine Baetens 09 355 08 16

Zondag 17 februari 2013

markant Lochristi en Jong-Zeveneken - Reinaertbibliotheek Lochristi - desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68, www.markantvzw.be/lochristi

Donderdag 21 februari 2013 Woensdag 13 februari 2013

Kinderkoken

Kvlv Zeveneken - Sint-Elooischool Zeveneken - info: Els Van de Vijver 09/355 65 56

Donderdag 14 februari 2013

60+ viert Valentijn

Kvlv Beervelde - 12 u De Kring, Kloosterstraat, Beervelde - inschr voor 9 februari: Rita Van de Weghe 09 355 71 10

Zaterdag 16 februari 2013

Tasty Musical Classics

Stoofpotjes en Ovenschotels

Kvlv Beervelde - 19.30 u De Kring, Kloosterstraat 2 Beervelde - info: fam.gijsel@skynet.be

Zaterdag 23 februari 2013

Flowerdance (fuif/party)

door activiteitencomité Floré groep - met Dj’s ‘De Blom Brothers’ en met gast DJ Sven Ornelis (1-3u) vanaf 21 u Floréac, Beerveldsebaan, Lochristi - info; www.flowerdance.be

Woensdag 27 februari 2013

Demo: bakken voor zoetebekken

Femma-Lochristi - 19.30 u kookklas-Edugo (ingang VroMuz & friends brengen musicalmelodieën, via Dorp-Oost 32 – Lochristi) - Info & inschr: caroligastoptreden van Filip Van Keer, voorafgegaan door nevandevyver@skynet.be, 09/355 21 34 breugheltafel - Polyvalente zaal , Hoekstraat 2, ZevenDonderdag 28 februari 2013 eken - info: info@vromuz.be of 0476 378 302

De jaren twintig ... optreden van de Winin’ Boys met vóór en na twee ‘stomme’ films met live pianobegeleiding Cultuur Zaffelare, 20 u Zaal Redbarn - The Spirit of Horses (Zaffelare Dorp 73a, Zaffelare) - kaarten: Skoebidoe, Zaffelare-Dorp 49, cultuurzaffelare@ telenet.be

Crea-les: muurkader in powertex

Femma-Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat 1B Zaffelare - info: luc.de.geest4@telenet.be, 09 3552992,

Winterperiode: gels. Voederen en Nestkasten.

voeinvo Denk aan uw tu rt-Zuidlede verkoopt diverse artikeleninvogels aa en) waar zowel tu Natuurpunt Moerv ders en nestkast in cil er ed vo s, tje dertaar r van worden. - vsmia@scarlet. als mensen bete Van Streydonck ia M n: le el st be Meer info en 789 na 17 u aub. be of 0474/435


het ei

1

Bedanking

“Kerst Voor Iedereen”

2

We zijn weer een jaar verder en ook deze keer mogen we een “DANK U WEL” zeggen aan de vele mensen die ons initiatief op om het even welke manier hebben gesteund. Het was al voor de zevende keer dat we een kerstfeest hebben georganiseerd. Hierdoor waren de gevoelens van eenzaamheid en financiële problemen even vergeten. Door de goede samenwerking met verschillende instanties komen we echt tot bij onze doelgroepen waardoor er ook dit jaar 88 genodigden aanwezig waren, waaronder ook vluchtelingen. De kinderen werden extra verwend door de Kerstman die voor iedereen een cadeautje bij had. Later in de namiddag was er dan nog het optreden van Clown Fanny waar zowel jong als oud plezier aan beleefde. De sfeervolle muziek bij het aperitief gebracht door een muzikale familie en later in de namiddag door onze vertrouwde accordeonist bracht iedereen in de juiste stemming. Speciale dank gaat naar onze steeds groter wordende groep vrijwilligers en zeker naar onze jonge mensen die op kerstdag iets willen betekenen voor hun medemens in nood. De dankbaarheid en de knuffels op het einde van de dag doen ons zoveel deugd en zetten ons aan om in 2013 op dezelfde weg verder te gaan.

Bedanking

Lo For Life

Lo For Life werd voor de eerste keer ingericht door cafe Picasso uit Lochristi! Drie dagen lang zaten Andy en Melissa in een glazen huis, en tegen betaling draaiden ze op verzoek plaatjes. We kregen daarenboven ook heel veel steun van de lokale handelaars, bedrijven en verenigingen! Iedereen die passeerde heeft er zijn steentje toe bijgedragen. Op het podium werd er muziek gemaakt door bekende Lochristinaren, allemaal voor het goede doel! Het team van Picasso en de Actiegroep van Koester Lochristi bedankt iedereen voor zijn milde steun voor het Kinderkankerfonds van het UZ Gent! Maar voor alle duidelijkheid: Picasso was de organisator, en het was een groot succes! Ze hebben het voor ons project Koester gedaan! Ik stond er zelf drie dagen aan de zijlijn, maar zag al die mensen die steunden, en vroeg aan de mannen van Picasso of ik langs jullie een bedanking mocht doen. Bij deze dus: iedereen van harte dank! Janine Stadeus voor Koester

Van harte bedankt!!! Het KVI team: Lut, Angéle, Christine, Rita, Gerda, Lieva

3

LUDIO speelt

TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN in Orphanimo

Een toneelstuk van Walter Van den Broeck in een regie van Roger Bolders, met cast: Marleen Vanhee, Pieter Taghon, Jan Claerebout, Barbara Annaert, Elke Eeckhaut en Tineke Alderweireldt. Data: 15, 16, 22 en 23 maart 2013, telkens om 20:00 uur. Inkom 7 euro. Jongeren tot 18 jaar en studenten: 4 euro. Reservatie via www.ludio.be “Te oud voor het fabriek, te jong om in een zetel te blijven zitten realiseert Domien Bonneure zijn droom: een ongewone toren bouwen in zijn tuin. Dat ze hem “zotte Bonneure” noemen. En wat dan nog?

38 februari’13

Foto’s: © Bennie Vanderpîete voor Lochristi Blogt www.gentenaar.be/lochristi

Enkel zijn zoon “meneer de schepen” heeft er last van. En dat zijn buurman het gemeentebestuur onder druk zet om “dat gedrocht” te verwijderen, dat vindt hij pas spannend. Ook zijn vrouw kan hem niet op andere ideeën brengen, ook al dreigt ze hem te verlaten. Maar als de toren dan eindelijk af is wordt Domien, die door de harde strijd getekend is, door iedereen als een held gevierd. In zijn onnavolgbare stijl tekent de auteur in dit stuk de conflicten tussen generaties, tussen mensen onderling en binnen een huisgezin. Harde, ruwe en directe taal wordt niet geschuwd. Eventjes doen we


4

Cultuur Zaffelare brengt de jaren twintig

Een optreden van de WININ’ BOYS met vóór en na twee ‘stomme’ films met live pianobegeleiding door Ronn Andriessen in een ‘western-omgeving’. Zaterdag 16 februari, om 20.00 u. in zaal Redbarn - The Spirit of Horses (Zaffelare Dorp 73a, 9080 Zaffelare). Kaarten : VVK : 8€ - ADK : 10€; -18jarigen en studenten : 6€. Voorverkoop en reservaties : Skoebidoe, Zaffelare-Dorp 49, via e-mail : cultuurzaffelare@telenet.be Winin’Boys is een warm, muzikaal en geestig kwartet – ze brengen muziek uit de jaren 1910 en 1920 op ukulele, gitaar, Hawaïaanse gitaar, mandoline, accordeon en contrabas. Ze noemen zichzelf naar een blues van Jelly Roll Morton. Hun repertoire zoeken ze in oude boeken en op oude platen. Leuke, bekende en soms vergeten melodietjes. Van Ain’t She Sweet en Happy Feet, van Wabash Rag en Little Grass Shack, van Paper Moon, Harvest Moon, Moonlight Bay en Pedal My Blues Away, van Five Foot Two en Voo-Doo-Dee-O. Blues, jazz, wals, rags. Hawaiiaans, Amerikaans, Europees. Traag en rap. Kortom: Engelstalige popmuziek uit het begin van vorige eeuw, met veel goesting gespeeld in het begin van deze eeuw. Winin’ Boys zijn: Koen De Winter (Double Bass), Frederik Goossens (ukulele), Stephan Svacina (accordeon), Marc Van De Veire (guitar, mandolin and steel guitar)

Nuttige adressen

Wenst u hier ook vemeld te staan? Neem contact met info@nummer9080.be

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 40 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Advocatenkantoor Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be Deconinck & Van Peteghem Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be Gert Coolsaet Zavel 30 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 Gsm: 0497.436 166 Gert.coolsaet@telenet.be Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be Linda De Coninck Beelbroekstraat 105a 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Bedrijfsrevisoren

McKinleyAlaska Bedrijfsrevisoren CVBA Slagmanstraat 73 - 9080 Lochristi GSM: 0486/71 33 88 g.vanrysseghem@alaska-group.eu www.alaska-group.eu

Boekhouders - Accountants Fiscalisten

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89 CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09/355.24.63 E-mail: info@crvb.info DPO Accountants en Belastingconsulenten Jeroen Vandewalle Weerstandshof 17 - 9080 Lochristi Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker E-mail: jeroen.vandewalle@dpo.be www.dpo.be

Dierenartsen

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse Steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be

Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478/47 00 67

Logopedie

Jill De Smet Logopraxis - Logopedische praktijk Bevrijdingslaan 21- 9080 Lochristi Gsm: 0486/61 31 97 - www.logopraxis.be

Podologie

Ann Bieseman Stationsstraat 62 - 9080 Lochristi Gsm: 0477/75 18 69

Studiebegeleiding

Xanthippe Strikt individuele studie- en personenbegeleiding. Middenjury, naschools, bijlessen. Dorp-West 138 - 9080 Lochristi www.xanthippe.be - Tel. 0476/27 28 70

Thuisverpleging

Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Gsm: 0495.65 76 89 jeroen.cottenier@gmail.com Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7 Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

februari’13

39


door Eric De Wilde

Lootse schattenjacht Iedere maand trekken wij er hier op de redactie op uit met Eric De Wilde uit de Pauwstraat. Geen enkele Lootse zolder, kelder, tuin of rommelmarkt is nog veilig voor ons. Binnenkort ook de jouwe?

Hoe lang nog? In een oude koekentrommel, je weet wel…zo’n souvenir van Expo ’58, vond ik dit fabelachtig doosje midden een allegaartje van knopen die eertijds de elegante kledij sierden van een of andere freule. Wie was toch het mooie meisje dat een aantal decennia geleden met bonzend hart dit fluwelen doosje met de kleur van paarse viooltjes in ontvangst nam, toen haar aanbidder haar met de allerliefste blik van de wereld diep in de ogen keek? Als een tijdscapsule… een zachte druk op het gebronsd knopje en het doosje veert magisch open.

“Tiffany & co… Broadway New-York… Here I am”. Eén enkele oorring. Een eenzame verdwaalde getuige van een lang vervlogen allesoverweldigende liefde tussen twee mensen. Hoe lang nog… haalt de liefde het van oprukkend en alles vernietigend egoïstisch individualisme? Hoe lang nog… blijft er plaats voor een familiemeubel om fonkelende schatten als dit te herbergen, om ze te gepasten tijde, met bijhorende verhalen te kunnen doorgeven aan een volgende generatie?

40 februari’13

Hoe lang nog?


Schattenjacht

Mag ik even.... Huisbezoek met je dansen? De grens tussen kitsch en kunst is haarfijn. Soms gebeurt het, dat voorwerpen, die bij de eerste aanblik nogal kitscherig overkomen, totaal onterecht naar de zolder verwezen worden. Deze gracieuze ballerina in Duits Wallendorf-porselein, is daar duidelijk het bewijs van. Ze was me reeds meerdere malen opgevallen bij een kennis in de Toleindestraat te Beervelde, en toen ik onlangs toch even de tijd nam, om het beeld aandachtig te bekijken, stond ik versteld van de pure schoonheid van dit ‘stuk’… Als je focust op de sfeer die dit beeld oproept, beland je als het ware in een tijdscapsule en zweef je met de ‘porseleinen schone’ richting Feestpaleis van Beervelde, waar een plaatselijke band met volle overgave, succesnummers van de ‘Gamblers’ uit de periode van de Tweede Wereldoorlog ten beste geeft. Ik zoek angstvallig naar mijn balboekje, in de ijdele hoop deze schone tot een zwoele dans te kunnen verleiden … tot ik plots opschrik uit mijn dagdroom … Voor me, zit een plaatselijke schone uit de tijd van toen. Ik voel me bevoorrecht omdat ik naar haar verhaal kan luisteren. Suzanne Van den Brande: “Ik kreeg dit mooie v beeld van een dokter, in de tijd dat ik hoofdverpleegster was in het ziekenhuis van Lokeren. Hij was bijzonder fier op me omdat ik, door mijn nauwgezetheid, ervoor zorgde, dat op onze verdieping alles op wieltjes liep. Dansen... mens wat heb ik toch gaarne gedanst... Wat ik in mijn studententijd op ‘dansvlak’ op school in Duffel beleefde, zal ik nooit vergeten. Op een bepaald moment waren we op ‘onzen dortoir’ helemaal alleen toen de nonnen naar een bijeenkomst waren... of zoiets. Ik stond daar te dansen als een echte Marilyn Monroe... mens wat had ik toen ‘zwier’ op. Op een bepaald moment vloog de deur open en de ‘non van dienst’ verscheen in de deuropening. Ze was gloeiend kwaad, want dansen... dat mocht in die tijd niet: té onzedig en symbool van alle

verderf. Ik stond te beven van schrik. Ze vroeg me wie me dit wel geleerd had. Ik maakte haar wijs dat mijn broers me hadden leren dansen, maar dat was bijlange niet waar!... met mijn broers begod... ! Als straf moest ik de grote kuis doen in moeder-overste haar bureau. Stel je voor... wat zijn de tijden toch veranderd! Ja, ik deed in die tijd niets liever dan dansen. Vooral de tango was mijn ding... met veel swing en swoeng... ik raakte met mijn zwartgelakte zondagse schoenen nauwelijks de dansvloer. Walsen lag me ook wel, maar daarin kon ik minder mijn vreugde kwijt. Ik was nog heel jong, wanneer ik mijn eerste ‘vrijer’ had. Die jongen kon heel goed dansen. Hij liep ‘stekezot’ van mij. Achteraf gezien, was ik wel hard toen ik dat baasje op een bepaald moment de laan heb uitgestuurd daar ik, kost wat kost, verpleegster wilde worden. Ik zie hem nog staan, hij stond aan het raam te wenen. Studeren en nen vrijer soigneren, dat ging niet samen...vond ik toen; ‘t was ‘t een of ‘t ander. Op zondag was het in de late namiddag al dansen geblazen, en om acht uur vertrokken de eersten al terug huiswaarts. De tijden waren anders. Later ben ik dan getrouwd, maar mijn echtgenoot had met zijn twee linkerbenen van dansen helemaal géén kaas gegeten. Hij zag me echter wel heel graag, en om ervoor te zorgen dat ik het op de dansvloer naar mijn zin had, ging hij aan de beste dansers in de zaal vragen of ze eens met mij wilden dansen... Nu ik eraan denk: ken je Evy Van Acker, dat sympathiek meisje uit Zaffelare, dat het in de zeilsport zover heeft geschopt en dat vorige zomer op de Olympische Spelen een bronzen medaille behaalde en daarom zopas werd uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar? Wel, dat meisje haar grootvader was in de tijd de beste danser die er in Beervelde rondliep. Hij kon dansen als geen ander en wanneer je met hem over de dansvloer kon zweven, stond de tijd even stil. Mens... wat danste ik toch graag maar ‘t is allemaal gepasseerd.. véél te rap... vind ik. Wanneer ik even later het Feestpaleis passeer en ik, ook al is het buiten berekoud, mijn raam even opendraai, hoor ik op de achtergrond de meeslepende tango... ‘Tanze mit mir in den Morgen’, terwijl achter mij een toeterende auto me probeert uit mijn droom te halen. Tevergeefs...

februari’13

41


Marc Everaert IMMO

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708

bvba

www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP

Lochristi Zaffelare

Lochristi

Nieuwbouwproject Residentie César Nog te koop:

B.P.Damantlaan 36

Zaffelare-dorp

ruim WOONHUIS (OB)

met inkom, toilet, living met OH, ing. keuken, veranda, berging, kleine kelder, overloop, toilet, 3 slaapkamers, badkamer, berging, aangelegde tuin met terras, garage, tuinhuis en oprit. Tot. opp. 640 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. EPC 440 kWh/m².

• APPARTEMENT (± 98 m²) gelijkvloers: met inkomhall, toilet, living (± 40 m²), keuken, berging, ruime slaapkamer met dressing, badkamer, terras (zuid), tuintje en garage • KANTOOR-PRAKTIJK-HANDELSRUIMTE (± 60 m²) gelijkvloers. Midden de dorpskern. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Lochristi

Zevenekendorp 37

grote EIGENDOM

met diverse mogelijkheden, zoals - beroepsmatig gebruik (burelen, winkel, praktijk) - kangoeroewoning - opsplitsing in verschillende entiteiten - opbrengsteigendom. Tot. grondopp. 364 m². Centraal gelegen, midden de dorpskern. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 570 kWh/m².

Lochristi

Met inkomhall, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., zuidgericht terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Garage of autostaanplaats mogelijk (te koop of te huur). Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvk-Gvv. Vlakbij Lochristi centrum. EPC 138 kWh/m².

Beervelde - Rivierstraat 20

Overmere - Bontinckstraat 103

Wachtebeke - Muishoeken 5

WOONHUIS (OB)

landelijk gelegen HOEVE (OB)

WOONHUIS (OB)

met inkom, living, ing. keuken, wasplaats, badkamer, kelder, overloop, 2 slaapkamers, zolder (via vaste trap), terras, tuin, garageberging, oprit. Tot. opp. 707 m². Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 731 kWh/m². Vlot bereikbaar.

WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

Zaffelare - Kerkstraat 12 ruim WOONHUIS (OB

met inkom, living met bureelhoek, ing. kkn., badk., veranda, kelder, dressing, 4 slpk., hobbyruimte, waspl., garage voor 2 wagens, zolder, terras met buitenkeuken, tuin met diverse tuinkamers en weide. Totaal en degelijk gerenoveerd. Tot. opp. 2.470 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 538 kWh/m².

met hall, toilet, berging, living, ingerichte keuken, badk., wasplaats, bureel of slaapkamer, overloop, 2 slaapkamers, terras, tuinhuis, orpit, tuin met zicht op aanpalend bos. Landelijk gelegen, midden bossen en velden. Tot. opp. 545 m². Inl. RO: Vg-LwagGdv-Gvkr-Vv. EPC 375 kWh/m²

Lokeren - Gentdam 3 D

Eksaarde - Doorslaardam 20-22

Wachtebeke - Meersstraat 34

perceel GROND

gerenoveerd WOONHUIS (HOB)

WOONHUIS (OB)

Aanbod te huur:

Antwerpse Steenweg 8 02 01

ruim APPARTEMENT NIEUWBOUW (106 m²) (2e verd.) in residentie Kasteelhof

met hall, toilet, living, keuken, berging, badkamer, 4 slaapkamers, badkamer, zolder, garage (± 40 m²), tuin en oprit. Tot. opp. 990 m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv.. EPC 260 kWh/m². Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar.

in landelijke woonzone met 2 oude WOONHUIZEN, stedenbouwkundig attest voor bouwen van 2 woningen (HOB) na sloping van bestaande bebouwing. Tot. opp. ± 967 m² en ± 26 m straatbreedte. EPC: niet vereist. Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar (N70, Lokeren, Lochristi, …). Inl. RO: Gvg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv

met inkom, toilet, living, kkn., 1 slpk., badk., afzonderlijke ruimte (kamers of bureel) met kitchenette en badk., terras, ondergr. verd. (± 160 m²) met dubbele garage en diverse bergingen, tuin en oprit. . Tot. opp. 1.123 m². Inl. RO: VgWg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 909 kWh/m².

met inkom, toilet, living, open ing. kkn., veranda, kelder, overloop, 3 slpk., badk., berging, tuin met zicht op de velden, groot terras, tuinhuisje, garage, autostaanplaatsen. Tot. opp. 270 m². Inl. RO: in aanvraag. EPC: 315 kWh/m².


Recensie door Inge Suys

van een tentoonstelling, een optreden, een festival… in, om en bij Lochristi.

Cultuur in de Cinema Ik had zin in een potje cultuur. Liefst met grote c, alhoewel ik ook geen zin had om All the way te gaan, dus zocht en vond ik een compromis bij Cultuur in de cinema. Het concept is even eenvoudig als geniaal: cultuur van de bovenste plank (van opera en ballet over dans tot klassieke muziek) op het grote Kinepolisscherm. Mij leek Ballet in de cinema wel wat, de populaire VTM- realityreeks Jonge Zwanen nog fris in het anders – althans volgens sommigen – bij tijden warrige achterhoofd. Kinepolis biedt een mooi programma aan: wereldvermaarde voorstellingen worden in integrale versie live op doek geprojecteerd. Als was u er zelf bij, in New York, Moskou, London, Den Haag of Berlijn. Ik zag het helemaal zitten; ook al reikt mijn eigen kunde op balletvlak niet verder dan de onsterfelijke poezendans uit het eerste studiejaar, waar ik onder leiding van juffrouw Lieve, die zoals steeds het beste in me naar boven haalde, me de hoofdrol gaf en me poezen- en choreografischerwijs warempel parmantig met een rood-wit gestipte zakdoek liet zwaaien, danste alsof mijn leven ervan afhing. Dat iederéén een poes was en dus de hoofdrol speelde, was bijzaak. A new star was born, vond papa ook: ge waart de beste, glunderde hij. Toch zeker de beste van de laatste rij, moet hij gedacht hebben. Toch een hele prestatie me dunkt, want die categorie bestond toch uit 2 kleppers: mezelf en dikke Sonja. Het arme kind had die jammerlijke naam te danken aan a) onze kinderlijke wreedheid en b) haar grotere omtrek dan de onze. Geduchte concurrentie, quoi. Ballet in de cinema: een logische keuze. We

kregen de Notenkrakersuite te zien vanuit het Bolshoi Theater in Moskou. Kinepolis belooft ons een sublieme interpretatie van deze meesterlijke klassieker door het vermaarde Bolshoi balletgezelschap. Niet gehinderd door omhooggevallen kenners die, voorzien van galakleed en theaterkijker, me alle zin in een ongedwongen cultuuravond ontnemen, koester ik me naast Liefje in de roodfluwelen zetel. Kinepolis doet zijn best, het moet gezegd, om de sfeer en zelfs de glamour erin te houden: een glaasje champagne, een handjevol hostessen, een presentator zelfs…. Enfin, ‘t plaatje is àf. Grappig is dat we plots “live” naar de Bolshoizaal worden gebeamd te midden van het chique publiek. Net als ik het op mijn heupen krijg van een dame met hoge pluimenhoed, zoomt de camera gelukkig in op de bühne waar het spektakel begint. Het verhaal is wellicht bekend: engelenmeisje Clara krijgt op kerstavond een notenkrakerpop, haar broertje Frits een soldatenpakje. Na het feest komt de notenkraker in Clara’s dromen als prins tot leven. Diens grootste vijand, de vermetele Muizenkoning wil echter evenmin dodo doen, en tovert de lieve prins om tot een levende notenkraker. U raadt het al: Clara wordt wakker en merkt dat het een droom was. Gelùkkig zeg, vooral voor de prins, je zal zo ineens maar houten benen hebben. De balletdansers vertolken zoals beloofd het meesterwerk van Tsjaikovski op onnavolgbare wijze en zijn de besten in hun vak. Speciaal volkje toch wel hoor, de ballerina’s, die met hun meer dan tengere lijfje in een ultra-spannende maillot, er lachend de meest ingewikkelde pirouettes, huppeltjes en sprongen uitwringen en doen uitschijnen alsof ’t poepsimpel is. Vooral de Dans van de Suikerbonenfee en de Chinese Dans zijn pareltjes, waarbij ook de decormakers een 10/10 voor creativiteit verdienen: op grandioze wijze slagen ze erin het publiek onder te dompelen in een warme kerstsfeer met een imposante kerstboom en betoverend winterlandschap, waar bij nachte warempel zelfs sneeuw naar beneden dwarrelt. Ik laat me volledig meeslepen in het verhaal en droom weg op het ritme van de prachtige orkestmuziek, die de voorstelling naar een nòg hoger niveau tilt.. Ook de musici slagen voor hun examen en maken me omzeggens gelukkig. Als u hiermee nog niet genoeg heeft, beste lezer, om ook een ticketje cultuur te kopen in de cinema, dan kijkt u beter naar Familie of Thuis, thuis.

Praktisch: Cultuur in de cinema bij Kinepolis Gent - van januari tot mei 2013 - keuze uit dans, ballet, opera, klassiek, theater www.kinepolis.be/cultuur - 21 euro februari’13

43


????????

De Lootsche baton We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

2 4

1

3

Nancy Haes pakt zich goed in met haar supporterssjaal van SK Lokeren, trotseert de kou en stapt naar haar nichtje Tatjana om de fakkel door te geven!

1

Merci tante Nancy om aan mij te denken voor de baton. Hallo, ik ben Tatjana Van Acker, 24 jaar en woon in Lochristi. Mijn middelbare school heb ik doorgebracht op het SintLievenscollege te Gent, waar ik Moderne Talen-Wiskunde gestudeerd heb. Daarna heb ik mijn studies verdergezet op Hogeschool Gent waar ik na 4 jaar mijn masterdiploma in Meertalige Communicatie Frans & Spaans behaald heb. Nu werk ik al meer dan 2 jaar als management assistant voor WITTENSTEIN BVBA, een internationaal bedrijf dat vertragingskasten produceert. Ik ben hier echt met ‘mijn gat in de boter gevallen’: leuke sfeer en toffe collega’s! Ondertussen woon ik samen met mijn vriend Bram die ik ongeveer 3 jaar geleden heb leren kennen: een match ‘made in heaven’. Bram heeft een ware liefde voor muziek om het met de woorden van onze Raymond te zeggen. Hij is bassist bij de coverband Captain FreeLo en zanger bij Humanoid Fossil, en daarnaast speelt hij ook dagelijks op zijn gitaar. Dankzij Bram ben ik meer met muziek in contact gekomen. Een passie voor muziek (vooral Queen) heeft altijd al in mij gezeten, maar meer is er nooit echt uit gekomen. Ik heb mij een tijdje geleden een digitaal drumstel gekocht en het blijkt dat ik hier wel ritme voor heb. Nu nog drumlessen volgen... Als trouwe roadie vergezel ik Bram ook steeds naar zijn optredens om te helpen en luidkeels mee te zingen. Zalig gevoel om je ventje daar op zo’n podium te zien staan. Verder ben ik nogal een bezige bij. Ik ga 3 keer per week naar de fitness voor spinning, cardio- en krachttraining. Ik ben ook bestuurslid van het Feestcomité Dorpsstraat Lochristi. Ik help het hele jaar door bij onze activiteiten. Je zal me wellicht al gezien hebben als kerstvrouw op onze stand op de kerstmarkt, als opdienster op onze wijkkermis, kerstboomverbranding, enz. Kortom: altijd bereid om te helpen! Nu geef ik de baton graag door aan mijn achternicht Elien, die in de zorgsector werkt.

44 februari’13

2

Bedankt Tatjana voor de baton. Ik ben Elien Minnebo, geboren en getogen te Zaffelare. Ik woon al mijn hele leven in de Kluizestraat maar sinds twee jaar huur ik een huisje aan de andere kant van de straat met mijn vriend Timmy.

Ik heb mijn opleiding voor opvoedster gevolgd in het Koninklijk Lyceum. Sedert 4 jaar werk ik bij Focus in Gent, een voorziening zelfstandig wonen voor personen met een fysieke beperking. Binnenkort gaat vzw Focus zijn deuren openen in o.a Sint-Niklaas en Oudenaarde. Ik hoop dat er nog gelijkaardige projecten komen waardoor nog meer mensen met een beperking de kans krijgen om zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan en het leven te leiden dat zij voor ogen hebben. Ik kan echt genieten van een goeie zeebries dus je kan mij in het weekend, maar vooral in de zomer al eens vinden aan de kust. Wenduine is zo’n beetje mijn tweede thuis. Wanneer Sporting Lokeren thuis speelt zijn Timmy en ik ook van de partij. In mijn vrije tijd ga ik graag eens lekker gaan eten of gewoon gezellig ietsje drinken onder vrienden. Ik geef graag de baton door aan een bezige bij, mijn schoonbroer Pieter Goossens.


De Lootsche baton

3

Bedankt Elien voor de baton! Mijn naam is Pieter Goossens, 25 jaar en al mijn hele leven woonachtig te Beervelde. Ik groeide op als bloemistenzoon en zo heb ik in de loop van de jaren, zoals ze zeggen, groene vingers ontwikkeld.

Sinds 2 jaar ben ik werkzaam op het Proefcentrum voor Sierteelt, een onderzoekscentrum voor de groensector. Een boeiende, uitdagende job! Daarnaast leer ik graag bij met ondermeer een cursus vloer en tegelzetter en andere cursussen zoals afsluitingen plaatsen. In mijn vrije tijd voetbal ik in vriendschappelijke kring bij KWB Kalken. Tussendoor geniet ik van uitstapjes met mijn vriendin Evi. Zo gaan we regelmatig eens gaan uitwaaien aan de zee en hebben we vorige zomer een mooie reis gemaakt naar Mallorca. De voorbije zomer was ik met de vriendengroep aanwezig op het dancefestival Tomorrowland, waar ook Charlotte aanwezig was. Graag geef ik de baton dan ook door aan haar!

4

Dank je Pieter om de baton aan mij door te geven. Ik ben Charlotte Ceriez, afkomstig uit Gent maar sinds augustus 2012 zijn ik en mijn vriend terug naar Lokeren, Oudenbos verhuist. Samen met onze twee katten en ons Frans bulletje genieten we van de rust die we in Gent gemist hebben.

Zowel mijn vriend en ik houden van reizen en er is voor mij niets zaligers dan na een druk jaar de deur achter mij dicht te trekken, gepakt en gezakt richting verre zonnige oorden voor een paar weken. Naast mijn passie voor reizen geniet ik evenzeer van mijn job! 3 jaar geleden ben ik afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en nagelstyliste. Ik ben één van de gelukkigen die van haar hobby haar beroep heeft mogen maken en ben dan ook best trots op mijn nagelstudio en schoonheidssalon Oase, Nails & Beauty. Iedereen is bij mij meer dan welkom voor o.a een mooie set gelnagels of een degelijke pedicure. Ik doe mijn job met hart en ziel en probeer die passie te behouden door regelmatig bij te scholen en de trends in nagelverzorging op de voet te volgen. Stilstaan is achteruitgaan en zowel voor mezelf als voor de klanten is het leuk om hen af en toe eens iets nieuws voor te stellen, een nieuwe soort nailt art, nieuwe handcréme... Via facebook:Oase, nails & Beauty kan je me vinden of op mijn website www.belle-oase.be. Ik sta jullie graag te woord en voor meer info kan je me altijd mailen op info@belle-oase.be Ik geef de Baton door aan Silke Eeckhaut, een toffe madam uit ons vaste vriendenbende!

februari’13

45


Opinie

Zwijgzaam 2013

E

Vereenzamen in een gezin van vijf

n ik die dacht dat met de jaarwisseling alles anders zou worden. Hoe onnozel kan een mens zijn?

Ze snelt binnen, bagage en vuile was in de hoek, schoenen met twee flukse schopjes aan de kant, in kleine salto’s, en dan zelf maar capriolen maken, rollebollen en ginnegappen met de honden. Op en af, zit, pootje, spring. Schoot. Beentje. Nog eens spring. En nog honderd meer van die commando’s. Flufies, noemt ze hen, onze retriever en spaniël. En maar spelen, tot ze einde adem is. Bekaf. Zoals de honden. Dan vlug even graaien in de kast: een stukje cake, spathettioverschot, chocolademousse – zo dat smaakt na een week op kot! – en plop galant een flesje wijn ontkurkt. De eerste die ze tegenkomt. De duurste ook toevallig. Die ik al netjes aan het chambreren was, voor onze eters morgen. Maar te laat: Hm, lekker! Die neem ik mee naar kot!’ Ik kijk het tafereel af en wacht op eindelijk ook een begroeting. Als vader, weet je wel. Ik ben wat ouderwets, waarschijnlijk? Eindelijk, een halfuur, 35 sms’en, een geheel andere outfit en een spoor van vestimentaire puinhoop later, is het zover. ‘Pápáááááààààà.’ Ja, dat ben ik. That’s me all right. Maar die intonatie, beste lezer, dat langgerekte op en af, ik herken dat van zeven vadem ver. Het is de worp van een vislijn in het water. Plons. Heb ik beet? Een grote? ‘Hoeveel, Astrid?’ zeg ik dus. ’50 euro? Zoiets? Moet lukken. Nog vlug een cadeautje voor op de fuif straks, en mijn leefgeld. Of pak maar 75. En is mijn zakgeld

gestort? Mooi. Doei, want ik blijf daar slapen, en ga dan direct weer naar Gent. Ciao! ’ Vlam! Weg. Zo, daarmee is mijn rol ook weer uitgezet. Hofleverancier van valuta. Even de monetaire afspanning in hun al te druk bestaan. Maar zie: ze keert op haar stappen terug: ‘Euh ja… dank je, paps.’ En eindelijk de kus. Maar bon, ’t zijn nog geen 30 zilverlingen.

Even later schuift ook zoonlief het weekend binnen. Veel droger. Pruillip. Smalle ogen. Jas halfstok op de keukenstoel. De snelheid van een bliksemschicht. ‘Rapport?’ roep ik nog voor hij boven de hoek omdraait en de stereo over zijn grenzen jaagt. ‘Boekentas!’ Hij gilt. (Ik wat later ook, bij het zien ervan.)

Die jonge gasten zo te misleiden? Dan dwarrelt tot slot ook onze oudste dochter binnen. Ze loopt mij straal voorbij, en stevent recht af op d’r pc. Vlam. Floep. Scherm aan. Muziekje op. Facebook en grandeur, in geuren en kleuren. Haha. Deuntje hoog. Voetgetrommel. Schokkende schouders. Gewiebel. Falsetstem als een hoge waterval. Ben Howard op hakken. Ik maak al geen aanstalten tot correctie meer, en begroet kurkdroog. ‘Ook een goedendag, Julie.’ ‘Allee, ik moet toch eerst hallo tegen mijn wereld zeggen?’ kijkt ze verontwaardigd. ‘Wat ben jij toch ouderwets, papa! Maak ook eens een profiel aan, hé. Jij communiceert zo weinig!’ Zucht. En waar mijn vrouw gebleven is? vragen de trouwe lezers af. Wel, ook haar spraakorgaan is uitgevallen. Ze is verdwaald in een bestseller. Een trilogie. Jazeker, beste lezer, drie dikke kluiven vol – ik druk me heel voorzichtig uit zoals altijd – pure romantiek en onverhulde erotiek. De verhouding tussen die laatste twee is me nog niet geheel duidelijk, maar hoe dan ook, veel vruchten draag ik er niet van. Ze negeert mij alsof ik lucht ben en huppelt rond als een kangoeroe. Het schijnt dat de hoofdpersonen dat ook doen, verklaart ze zuinig op mijn vraag. Natuurlijk heb ik al eens stiekem gepiept – want ze beschermt ze als een boreling – maar ik ben met rode kaken en oren, en vijftig tinten

‘Allee, ik moet toch eerst hallo tegen mijn wereld zeggen?’ kijkt ze verontwaardigd. ‘Wat ben jij toch ouderwets, papa! Maak ook eens een profiel aan, hé. Jij communiceert zo weinig!’ Ik snuister tussen drie oude brooddozen, een boek zonder kaft, een kaft zonder boek, één handschoen, een 2-eurostuk, een testblad als een harmonica, een waaier die de uitnodiging tot een oudercontact blijkt, een papieren vlieger waarop een chemieschema staat, een passer zonder punt, een rekenmachine met lekkende batterijen, en ja eindelijk, ook een rapport. Gelukkig kreukvrij en intact. Veel te intact, vrees ik. Ik sla het open. Nu gil ik ook. (De buren bellen

wat later aan.) Maar ja, hoe had het rapport ook goed kunnen zijn? Kan hij het helpen dat zijn 2 favoriete vakken – waar hij zowat zijn hele blok mee bezig is geweest – om onbegrijpelijke redenen niet op het rapport staan? Wat ik ook zoek, bladen omdraai en cijfers controleer, helaas, zijn beste vakken zijn niet te vinden: ‘Pauze’ en ‘Power nap’. Zeg nu zelf, is dat eerlijk van de school?

grijze haren, steil achterover gevallen. En daar lig ik nog. Maar goed, daarover de volgende keer meer, want ik krijg hier maar één pagina, en zoveel giechelend jolijt om een dieptepsychologisch (?) vrouwenboek vraagt om de botte bijl. Take no prisoners, Luc! zeggen mijn vrienden. Mijn wraak zal zoet zijn. Mijn handen jeuken al. Luc Van de Vijver

46 februari’13


www.kliek.be 12-2482

MEER SPEELRUIMTE NODIG? Je geeft je oogappels graag alles wat ze nodig hebben. Ook ruimte: om te spelen en te groeien. Met een veranda krijgen ze hun eigen hoekje vol licht en warmte. En met Decoranda is dat echt kinderspel.

www.kliek.be

EEN VERANDA, DENK DECORANDA

www.decoranda.be Showroom Maldegem Industriezone Maldegem Krommewege 38 050 72 70 80 openingsuren dinsdag tot vrijdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 zaterdag na tel. afspraak

volg ons op >

Showroom Gent (Oostakker) R4 afrit 3 Antwerpsesteenweg 945 09 334 67 68 openingsuren dinsdag tot vrijdag 10:00 - 12:30 13:30 - 17:30 zaterdag 10:00 - 17:00


SLEEPY SLAAPCOMFORT OP MAAT VAN ELKE SLAPER “Was alles maar zo instelbaar als een bed van Ergosleep®” MIJN SLAAP - DNA ®

Iedereen heeft een andere lichaamsbouw. Daarom biedt Sleepy u een persoonlijke slaapoplossing : een Ergosleep® boxspring, helemaal in lijn met uw SLAAP-DNA®. Niet alleen mooi, maar vooral ook uniek en in een handomdraai afgestemd op uw lichaamsprofiel.

KOM LANGS EN ONTDEK GRATIS UW SLAAP-DNA®

Sleepy GENT-OOSTAKKER

Antwerpsesteenweg 1124 • Tel. 09/355.98.01 Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate Di-Vr: 9u30 – 18u30 • Za: 9u30 – 18u Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak.

Exclusief bij


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.