November 2012

Page 1

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde & Zeveneken November tweeduizendentwaalf Nummer 46

11 11 11! 3 maanden te voet naar Compostela Na de verkiezingen‌


Sinterklaas verrast

met boerderijspeelgoed kom kiezen uit het grote aanbod !


Inhoud

14

Cover: 4-urenloop van 11.11.11

in playmobil door Zeno en Aiko Everaert

817

22

150 jaar Nieuwe Wandeling

met Koenraad Polfliet en fotograaf Filip Naudts

Interview - Te voet naar Compostela Open VLD - Thuis onder de kerktoren N-VA & CD&V - de verkozen oppositie Dendanku - Carine Delrue Groen, Sp.a en Vlaams belang

29 34

25

de niet verkozen oppositie

11.11.11 Lochristi - Iedereen welkom Recensie - The Broken Circle Breakdown Kermis & markt - door Eric De Wilde Zelfzorg & energiebalans - door Luc Van de Vijver

41 43

46

Colofon

Editoriaal De politieke storm is gaan liggen. Sommigen juichen, sommigen treuren. Wie in de ‘strijd’ te veel energie verloren heeft, kan die terugvinden in ons hoofdinterview met Marcel Stevens en Claudine De Wilde, over hun drie maanden lange tocht naar Compostela. Een ideetje ter herbronning? En voor de jeugd, die natuurlijk liever feesten wil, is er het weekend van de jeugd. Alles niet te missen! Geniet ervan.

Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 9700 ex. in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 - 9080 Lochristi - Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge - Concept & teksten: Luc Van de Vijver - Concept & reclame: Sofie Hesters Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie I André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier Filip Naudts: fotografie I Michiel De Cleene: fotografie Bert Vervaet: straatnaam I Inge Suys: recensie Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht I Marcus Bundervoet: Lo bloeit en boeit Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame: Sofie Hesters, Fris watervoordevis, tel: 09 3568 588 ­info@nummer9080.be Druk: Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 9050 Gentbrugge Verantwoordelijke uitgever: Mark Verbrugge - Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volgende release nummer 47: 21 nov 2012 I deadline adv. en info: 7 nov nummer 48: 19 dec 2012 I deadline adv. en info: 5 dec nummer 49: 30 jan 2013

I deadline adv. en info: 16 jan

nummer 50: 27 febr 2013 I deadline adv. en info: 13 febr

10de Weekend van de Jeugd 26, 27, 28 oktober november’12

3


jaar 150 Gentse Nieuwe Wandeling met bijdragen van Lochristinaren Koenraad Polfliet en fotograaf Filip Naudts

D

it jaar viert de Gentse gevangenis haar anderhalve eeuw bestaan. Ze doet dat op verschillende manieren, zoals je hiernaast van de Lootse beleidscoĂśrdinator daar, Koenraad Polfliet, te lezen krijgt. In een van de begeleidende projecten kreeg Filip Naudts een prominente rol. Samen met o.m. Stephan Vanfleteren en Michiel Hendryckx werd hem gevraagd de favoriete stek van een gedetineerde te fotograferen.

4 november’12


Lo Actua

Koenraad Polfliet

Als geëmigreerde Gentenaar met West-Vlaamse roots woon ik momenteel 10 jaar in Lochristi. In de gevangenis van Gent sta ik in voor de beleidscoördinatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden op de domeinen welzijn, gezondheid, tewerkstelling, onderwijs, cultuur en sport. Niet vanuit de FOD Justitie, maar vanuit de Vlaamse overheid. De gemeenschappen hebben namelijk ook bevoegdheden naar de doelgroep gedetineerden toe. Ik werk hiervoor samen met een 35-tal uiteenlopende organisaties en ongeveer 60 medewerkers. Het gaat onder meer over algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, volwassenenonderwijs, vormingswerk, arbeidstoeleiding, bibliotheekwezen, sociaalartistiek werk en een bewegings- en sportaanbod. Daarnaast ben ik regioverantwoordelijke voor de beleidsmedewerkers in de gevangenissen van Oost- en WestVlaanderen. De gevangenis is hoofdzakelijk een arresthuis, maar er zitten ook veroordeelden en een grote groep geïnterneerden. Er verblijven momenteel zo’n 450 gedetineerden, terwijl er officieel maar plaats is voor 244 mannen en 39 vrouwen. In 2012 viert de gevangenis Gent, in de volksmond de Nieuwewandeling genoemd, haar 150-jarig bestaan met tal van activiteiten. Er werd een boek geschreven en een tentoonstelling gehouden over de geschiedenis van de gevangenis, gedetineerden (op rollen weliswaar) en personeel reden de Ronde van Vlaanderen voor een goed doel (‘samen rijden tegen armoede’) en er was een voetbaltornooi (Cup Termont) tussen personeel van de gevangenis, de politie, de brandweer en de balie. Tijdens het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen werd de film ‘Caesar must die’ vertoond en op Open Monumentendag bezochten 700 personen de gevangenis. Er werd ook een studiedag over zelfmoordpreventie in een gesloten setting georganiseerd en men vierde 10 jaar samenwerking met het Centrum OBRA, een organisatie die gedetineerden met een verstandelijke beperking begeleidt. Een laatste activiteit betreft een muziektheaterproject door gedetineerden onder regie van Victoria Deluxe. Hiervoor beroepen ze zich op een eerder project waarbij 25 gedetineerden een brief schreven over een betekenisvolle plaats waaraan ze een bijzondere, mooie herinnering verbinden. De gedetineerden werden hierbij gecoacht. Parallel aan dit werkproces werden 25 fotografen gezocht die op basis van een willekeurig toegezonden brief een artistieke zoektocht deden naar de beschreven locatie. Op de opening van de fototentoonstelling werden briefschrijver en fotograaf aan elkaar voorgesteld. De fototentoonstelling zal eind dit jaar te bezichtigen zijn in de hoofdbibliotheek van de stad Gent.

Filip Naudts

In de handgeschreven brief die ik van hem in de bus kreeg, beschrijft de anonieme gedetineerde het kaartershuisje in de Lembeekse bossen waaraan hij mooie herinneringen heeft, als kind, maar een generatie later ook als vader van zijn dochter. Ik beslis om op een zondag samen met mijn zoon dat kaartershuisje op te zoeken om aldaar de nostalgie te proberen oproepen die eigenlijk niet eens van ons is. Nooit eerder bezochten we de Lembeekse bossen, maar het feit dat we er rondlopen in de spreekwoordelijke voetsporen van mijn briefschrijver die er net als ons ooit vrij heeft mogen rondlopen, maakt me almaar meer verbonden met de man. Nieuwsgierig ook. Want wie is hij, en hoe gaat hij op dit eigenste moment om met de vrijheidsbeperking in zijn wellicht veel te kleine cel... Na een paar keer de weg te hebben gevraagd, vinden we op een kruispunt van aardewegen het betreffende kaartershuisje. Als portrettenmaker besef ik plots dat het niet evident is om met evenveel gevoel en overgave een bezielde foto te maken van een dak ondersteund door 4 palen, want meer dan dat is dat kaartershuisje eigenlijk niet. Omdat het huisje zelf weinig aan de verbeelding overlaat, beslis ik een paardenbloem in zaad op het voorplan te nemen. Ze staat symbool voor de generatievernieuwing, maar vooral ook voor de zittijd in de gevangenis, de tijd die nodig is voor de wind om de zaden te verspreiden en het huisje weer zichtbaar te maken. Enkele weken later krijg ik in de bibliotheek van de Gentse gevangenis de kans om mijn briefschrijver te ontmoeten en hem de foto van het kaartershuisje voor te leggen. Een intellectueel maar bescheiden man die in zijn opvallende nederigheid toont hoe aangeraakt hij is, en dankbaar ook voor het aanschouwbaar maken van een stukje van zijn buitenwereld. Hij fixeert zijn ontroerde blik op de foto en beklemtoont niet onzacht: “In tegenstelling tot de algemene perceptie van de buitenwereld, ingelepeld door de media, is langdurige gevangenschap wellicht het meest ondraaglijke wat er bestaat.”

Publieksvoorstellingen van het muziektheaterproject hebben plaats op 18 en 25 november (te reserveren via victoriadeluxe.be).

november’12

5


EINDEJAARSSHOW 2012 OP 10 & 11 november van 10u tot 18u Onze eindejaarsfolder ligt voor u klaar op de eindejaarsshow

AB

UITNODIGING enkel en alleen voor de

fijnproever Restaurant bij u thuis Antwerpsesteenweg 2 9080 Lochristi Tel.:093568612

Www.restaurantbijuthuis.be

We hopen u te mogen ontmoeten!

r

TrèsJolie KAPSALON

Beeweg 8 l 9080 Zaffelare l 0472 93 46 05 Openingsuren l na afspraak Dinsdag van 9u tot 17u Woensdag tot vrijdag van 9u tot 20u Zaterdag van 8u tot 17u Zondag en maandag gesloten

Bij Villa Johanna:

Lunch

aan 20 euro

donderdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 12u kan u bij ons terecht voor een lunch. Hiervoor kijgt u een voor- en hoofdgerecht, indien gewenst binnen het uur. ****

Villa Johanna

Keuzemenu aan 40 euro

Steeds keuzemenu aan 40 euro pp. Er is een formule aperitief, wijn, water & koffie aan 15 euro pp. ****

Nieuwjaarskeuzemenu aan 40 euro

ook op Kerst & Nieuwjaar Reserveer tijdig! ****

Jarigen van de maand eten op donderdag en vrijdag het keuzemenu aan 20 euro Reservatie verplicht! ****

Antwerpsesteenweg 43 - Lochristi - 09.342 85 02 - www.villajohanna.be Restaurant open van donderdag tot en met zondag Op zaterdagavond en zondagmiddag wordt enkel het menu geserveerd


’t is goed een keer geleefd te hebben

PrachtigeTachtigers

Minireeks n.a.v. het boek ’t Is goed een keer geleefd te hebben (uitgeverij Van Halewyck). Voor Nummer 9080 struint de Lootse fotografe, Carmen De Vos, Lochristi en randgemeentes af. Als een ware chroniqueur van het voorgeslacht archiveert ze voor eeuwig en altijd de tachtigplussers op haar weg. In woord en beeld.

www.carmendevos.com

Augusta De Cleene, °1933 Gilbert Leytens, °1931 “ Wawaster? Veel armoede, dawaster!” Augusta en Gilbert vierden een week voor mijn bezoek hun diamanten bruiloft. Zestig jaar lief en leed gehuldigd in bloemen. Een mooie dag. “Met drie van de gemeente waren ze. Van die schone jongen van de VLD heb ik wel tien, neen vijftien kusjes gekregen.” Hij: ”Ha ja? Die komt hier niet meer binnen!” Ze twinkelen en fonkelen in mekaars buurt, humor is nooit ver weg. Augusta de dartele en Gilbert de bedachtzame. Zij was haspelaarster vroeger, knoopte manueel strengen vlas aan de haspel in de textielfabriek van Baron Casier; de Lineaire Saint Sauveur. Om de drie seconden een draad en dit acht uur lang. Ze had een hardvochtige ‘meesteres’ die later haar vingers kwijtspeelde. Gilbert was daar mecanicien. Zij wist niet wie eerst kiezen, hij wilde alleen maar haar: die Cleene met haar verblindende glimlach en haar magnifique rechte tanden. Nadien zal hij drieëntwintig jaar ploegbaas blijven bij Dierman (de latere Milleken Europe aan de Ham) en ten slotte meestergast worden bij Sidmar. “Er is niks goed aan de oorlog. Niks. Alleen misschien de snelheid waarmee nieuwe technieken ontwikkeld werden i.v.m. voeding en industrie.” “De snelheid van het leven is sindsdien veel groter. Alles ging plots in stijgende lijn: de welvaart, de stress. Stress, daar zeg ik zoiets. Ik heb 7 jaar na mijn gewone 48-urenweek ‘s avonds en in het weekend bijscholingen gevolgd in de Holstraat: automechanica, vlambooglassen en gasmeltlassen wat nieuwe technieken waren nu schepen met klinknagels door de oorlog hopeloos achterhaald werden. En pas op, ik was niet alleen, hé! Massa’s oorlogskinderen deden dat. Ik moet wel zeggen dat dit allemaal niet zou gegaan zijn als Augusta intussen niet thuisbleef om voor het huishouden en onze drie kinderen te zorgen.”

“Ik kan niet zeggen dat het vroeger beter was. Iedereen leeft in zijn tijd. De tijdsgeest vormt ons. Ik was 33 toen ik mijn eerste auto had. Vrouwen reden niet met de auto, die werden daar niet bekwaam toe geacht. Mannen waren superieur, vrouwen kregen van overheidswege premies om aan de haard te blijven. Daar werd propaganda voor gemaakt. Dat is nog maar een goede vijftig jaar geleden, beseft ge dat wel? We moeten nu niet spreken op de moslimlanden.” Hij heeft ooit een promotie geweigerd toen hij zag hoe steeds meer collega’s op dat niveau scheidden omdat de werkuren en de druk hun huwelijksleven belastte. Hij had wel ambitie maar dat wilde hij zijn gezin besparen. Op zijn negenenvijftigste ging hij op prepensioen: “Eigenlijk wilde ik dat niet per se en van het bedrijf hoefde dit ook niet, maar je werd onder zware morele druk gezet door de vakbonden en de collega’s om je verworven rechten op te nemen. Thuisblijven na dertig jaar baas gespeeld te hebben, dat was niet gemakkelijk.” “Wat hij dan deed?” repliceert Augusta, “met mij ruzie maken, tiens.” En terwijl ze het zegt glimlachen haar lippen en sprankelen haar oogskens weer.

november’12

7


Absolute onthaasting

Drie maanden te voet naar Compostela Marcel Stevens en Claudine De Wilde uit Ruilare

Terwijl wij allemaal hossen en crossen en onze dagen laten overlopen met duizend en een activiteiten, hebben de Zeveneekse Ruilarenaren Marcel Stevens (60) en Claudine De Wilde (vandaag! 57) de algehele onthaasting van de Camino opgezocht, of de tocht naar Santiago de Compostela. In het eerste, prille jaar van hun (pre-)pensioen nog wel, na een intense carrière op de bank, ‘want we voelen ons goed, en wilden de kans ogenblikkelijk grijpen.’ Man en vrouw op wandel, ontdaan van alle comfort, op een mentale zoektocht vol fysieke beproevingen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, en zo drie maanden lang. Ofwel ontploft de relatie dan, ofwel klit zij voor eeuwig vast. Het werd dat laatste. ‘Want wij zien elkaar doodgraag, met iedere stap nog wat meer.’ De weg van de liefde in 80 dagen. De loutering. De zuivering. De herbronning. De stilte. De zingeving. Het perspectief.

8 november’12


Interview Tekst: Luc Van de Vijver

N

a al elf eerdere Spaanse Camino’s, nu dus de twaalfde en volledige vanuit ons Belgenland? Marcel: Inderdaad. De twaalfde. We koesterden de droom al enige tijd, en bij iedere jaarlijkse Spaanse tocht – vanuit Sevilla, Barcelona, Irun, Granada, Valencia, Pamplona… noem maar op – kriebelde het steeds meer om eens de volwaardige tocht te maken, vanuit ons eigen landje. Claudine: En omdat ik begin dit jaar na 37 jaar dienst ‘ter beschikking werd gesteld’ en Marcel vorig jaar in december al op pensioen ging, leek dit jaar ons het uitgelezen moment. We wilden de droom niet langer uitstellen, want we zijn nu goed te been, en hebben de spirit, en dus besloten we niet langer te dralen. Eind maart was het dan zover: we vertrokken voor bijna drie maanden. Gepakt en gezakt, met een rugzak die al vijf tochten had overleefd, waarin welgeteld één droge outfit stak, wat nachtkledij, en andere essentiële dingen, maar — en daar stonden we op — wél met nagelnieuwe Meindlwandelschoenen. Dat moest wel, want we wisten dat het heel intens zou worden. 2000 kilometer te voet is geen klein bier. Tranen met tuiten bij het afscheid? Iedereen die jullie uitwuift terwijl jullie letterlijk stapsgewijze om de hoek verdwijnen? Claudine: …(resoluut ontkennend)… neen, neen, dat wilden we absoluut vermijden! Het was zo al emotioneel genoeg, en ik stond erop al te veel lokale poeha te vermijden. Sommigen maken daar echt een afscheidsfeest van, met een heuse viering en zo, maar wij kozen ervoor om wat ‘onopvallender’ te verdwijnen, met een treinrit tot in Namen, en vandaar definitief de wijde wereld te voet in te trekken. Ik mag er niet aan denken dat mijn drie zonen, hun vrouwen, en al onze kleinkinderen ons daar met zakdoek en pet stonden uit te wuiven. Dan was mijn moederhart zeker gebroken. Marcel: Bovendien wou ikzelf het veel te drukke Vlaanderen vermijden, en direct in de stilte duiken van Wallonië. Onmiddellijk de ‘feel’ van de tocht krijgen. Ik wou mij als zwakke weggebruiker niet te veel ergeren aan het al te chaotische verkeer hier. Maar dit gezegd zijnde, zijn we wél eerst om de pelgrimszegen gegaan bij het Vlaamse Santiagogenootschap, in de St-Romboutskathedraal van Mechelen, en om een eerste stempel in de St-Jakobskerk te Gent… (Claudine toont beide documenten)… Op iedere stop krijg je immers een stempel, als bewijs. En dan begint het voorgoed: bijna drie maanden lang alleen maar op elkaar aangewezen. Alle kleine kwaaltjes uitvergroot, en het met niemand anders kunnen delen dan met je man of vrouw. Dag en nacht, op elkaars huid leven. Toch heel risicovol voor een relatie, denk ik dan. Claudine: ...(knikt begrijpend en lacht even)… Ik kan je begrijpen, maar op die tocht is het echt waar maar één keer gebeurd dat ik voorstelde om de Camino verder apart af te werken, even voorbij halfweg was dat… (ziet mij in gebaren vragen om uitleg)… Kijk. Je moet weten dat Marcel heel vaak steentjes in zijn schoenen krijgt, of ergens tegenaan schopt, en dan kan hij behoorlijk brommen en vloeken. Welnu, als ik me aan iets erger, is het aan mensen die vloeken, omdat dat toch niets aan de zaak verandert. En die dag leek het me net te veel te worden… (lacht plots)… maar omdat we maar één wandel-gps bij hadden, en alleen Marcel die kan hanteren, moest ik wel volgen! Maar eerlijk, tegen ’s avonds waren de

november’12

9


10 november’12


Interview

plooien alweer glad gestreken. Bovendien hebben Marcel en ik elkaar door de jaren heen zowat gekweekt, wij zijn echte zielsverwanten. Soulmates. Ik trouwde al op m’n achttiende, zie je, dan weet je het wel, zeker? Wij zijn altijd zo sterk op elkaar aangewezen geweest, dat we twee handen op één buik zijn geworden. Ik zie hem ook doodgraag. En hij mij. Daarom ook dat we dit avontuur aandurfden. En we vullen elkaar ook aan: ik liep hele dagen te zingen, terwijl Marcel toch vooral een zwijger is… Marcel: Dat is zeker zo. Maar om op die steentjes terug te keren…(verontschuldigend)… Wel ja, als het eens tegenzit, dan heb ik er nood aan om dat eens goed te ventileren… En toch heb ik op deze tocht op den duur geleerd de dingen te aanvaarden zoals ze zijn. Heb ik pijn? Wel, dan heb ik pijn. Regent het? Wel, dan regent het... Aanvaarding. Dat was trouwens ook de opdracht die ik aan mijn eigen wenssteen had verbonden, want iedere Compostelareiziger neemt een steen mee die hij op het imposante Cruz de ferro, het hoogste punt op de route, achterlaat. Claudine: Prachtige symboliek is dat daar, hoor. Een berg van stenen, keien en rotsen onder een gigantisch ijzeren kruis, vol opdrachten, wensen, verzuchtingen, noem maar op. Iedereen laat er letterlijk zijn besognes en zwakheden achter. Of dat wenst hij toch. Vanaf daar moeten de goede voornemens het overnemen. Herinner je je nog die Zuid-Koreanen, Marcel, die we van het gebruik op de hoogte brachten, en die dan met veel zorg ook hun steentje bijdroegen en hun verleden bijna letterlijk af- en weglegden? Iedereen weent er ook. Niemand blijft daar onbewogen bij. Schudt een of andere pijn of onvolkomenheid van zich af. Dat is de Camino vooral: de tocht van de levensverhalen? Marcel: Zeg dat wel. Verwerken van overlijdens, echtbreuken, eigen zonden… alle soorten van verlies… smeken om genezing,

Op die tocht is het echt waar maar één keer gebeurd dat ik voorstelde om de Camino verder apart af te werken.

vergeving… boetedoening… enfin, echt alle soorten verhalen. Heel aandoenlijk, ook. Claudine: Zo zijn we een tijdje met een Nederlander op stap geweest – nen sympathieken Hollander, hoor… (lacht)… – een man van 70 of 72 of zo. Hij had jarenlang zijn vrouw verzorgd, maar uiteindelijk was ze toch aan borstkanker gestorven. Hij een en al verdriet, maar zie, wat gebeurde er: veertien dagen na haar overlijden, ontmoette hij de vrouw die de uitvaart regelde, en het was een coup de foudre. Hij wou het eigenlijk niet – pas twee weken na de dood van zijn vrouw – maar het was niet anders. Zijn kinderen waren in alle staten: ze konden hem niet begrijpen. En wij ontmoeten de man op zijn louteringstocht, helemaal vanuit Nederland. En aan het Cruz de Ferro staat hij zijn oude trouwring symbolisch af. Hij slaat zijn tweede leven in, en probeert zo in het reine te komen. Hopelijk zien zijn kinderen dat nu ook zo… Voel je hoe diep zulke dingen gaan? Marcel: Maar ook meer anekdotische verhalen kruisen je pad, zoals in Man bijt hond, met die reporter Arnout. In het plaatsje La Coquille, even over halfweg, hebben we in hetzelfde bed geslapen als hij heeft gedaan. Zo vertelde ons de zeer sympathieke uitbater, de Amerikaan Morain, die daar een chambre d’hôte heeft. Die vriendelijke man schotelde ons zowaar het nationale gerecht van Lousiana voor: jambalaya, heette dat. Een rijstschotel. Echt heel lekker. Al die verhalen uit Man bijt hond zijn authentiek, denk je? Geen hele reportageploeg die eerst op pad ging om leuke verhalen te sprokkelen? Marcel: Mogelijk is men er naar op zoek gegaan, met een extra reporter – want die Arnout was er niet alleen geweest – maar toch, ook wij hadden hier en daar heel vaak leuke reportages kunnen maken. Zo zagen we eens iemand met een metaaldetector een heel weidse ruimte afschuimen: en jawel, hoor, hij vond het ene muntstuk na het andere: Louis XIV, Napoleon… ik zag dat zo al in een reportage steken. Of die keer in Champleny, midden Frankrijk, waar twee heel genereuze mensen ons hartelijk ontvingen en ons te slapen legden in een authentiek huisje, nog van de tijd van Napoleon. En het grappigste van al: naast de haard trokken we een kast open en dat bleek toch wel het toilet zeker. Echt waar: gewoon in een kast in huis. We kennen hier voortaan dus de staande uitdrukking: ik plasse in de kasse!

november’12

11


UITNODIGING VINDEMIA wijnimport

Invoer van Franse, Italiaanse, Spaanse en Zwitserse wijnen

te Zevenekendorp 110 B-9080 Lochristi Op vrijdag 2 november 2012 van 17.00u tot 21.00u Zaterdag 3 november 2012 van 11.00u tot 18.00u nodigen wij u uit op onze najaarsdegustatie Centraal op onze proeftafel:

Mooie BOURGOGNE-wijnen aan introductieprijzen, naast een ruime keuze van wijnen uit ons bestaand gamma. Kurt De Ridder, Jenny Van Bockstal en Peter Lievens heten u alvast welkom op hun degustatiedagen

wijnimport@vindemia.be M.+32[0]494746630 Zevenekendorp 110 B-9080 Lochristi F.+32[0]93356029 www.vindemia.be

Tot u spreken de zusjes Griet

iedere dinsdagmorgen vanop de markt in Lochristi

Bon GRATIS

VISHANDEL

JANSSENS •

1kilo visgyros

ZO VERS IS ONZE VIS

Vanaf aankoop van 20 € vis. VISHANDEL

JANSSENS •

ZO V E R S I S ONZE V I S

Overtuig uzelf iedere dinsdagmorgen op de markt van Lochristi

rechtstreeks vanuit Oostende met eigen aankoop op Vlaamse, Franse, Nederlandse en IJslandse veilingen

Janssens cv - Ankerstraat 8 - 8400 Oostende - t: 059/32 38 54 - m: 0477/31 41 91

Rijschool Zeveneken

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27

Theoriecursussen op

www.rijschool-zeveneken.be

aanvraag


interview Is het echt zo dat de pelgrims overal met open armen ontvangen worden? Marcel: Toch wel heel vaak, ja. Zelfs in het stuk vlak voorbij de Franse grens, waar we op de gps hebben gelopen, laverend om de GR 654 heen, werden we her en der binnengeroepen. Drijfnat waren we soms, na een urenlange tocht, met alleen maar onze poncho’s en af en toe een bushokje om in te schuilen, een Abribus zoals dat daar heet… Claudine: Gelukkig maar, want echt waar, heel april heeft het geregend. Alle dagen! Ellendig! Want je hebt maar twee uitrustingen, en je moet ze dus wel ergens te drogen kunnen leggen. God zij dank hebben we in heel Frankrijk iedere avond verwarming gehad, zelfs in al onze slaapplaatsen.

geen plaats meer hebben? Maar zie, ’s anderdaags blijken die gasten dan toch weer van goudwaarde: praten ze urenlang in op een vrouwtje waarvan de voeten zowat op springen staan om dan toch maar door te zetten, of versieren ze de routestenen die ons wegwijs maken met brembloemetjes… enz. Je kweekt een zekere mildheid, op die tocht. Niet zo snel be- en veroordelen, dus. Was dat jullie oorspronkelijke betrachting, Marcel? Mildheid? Of wat was je drijfveer om deze tocht te ondernemen? Marcel: Voor mij was dat de hunker naar de absolute vrijheid. De zoektocht naar ‘waar gaan we heen?’ In alle betekenissen dan, ook na de dood. Het metafysische. Het gelovige. Het was ook het verwezenlijken van een gezamenlijke droom. En dat kan banaal klinken, maar het feit dat we er een gelijke stapcadans op nahouden, was daarbij essentieel. Wij konden letterlijk samen op stap gaan, zij aan zij, op weg naar onze droom. Je moet er letterlijk en figuurlijk een gelijke tred op nahouden, wil je samen in Compostela geraken. Claudine: Bij Marcel is er inderdaad de gelovige dimensie nog. Ik denk dat hij de enige uit Ruilare is die nog wekelijks naar de mis gaat … (lacht)… Natuurlijk kom je onderweg nog veel andere gelovigen tegen, maar velen gaan toch ook gewoon uit respect voor de traditie en uit ‘spiritualiteit’, zo blijkt uit enquêtes. Voor mijzelf gaat het vooral over de natuur. Het wandelen. Het bewonderen van landschappen. Van eind maart hier, tot half juni daar in Noord-Spanje, is eigenlijk dag in, dag uit, de verglijding van maar liefst drie seizoenen aan den lijve ondervinden: het einde van de winter hier, de lente in Frankrijk, en de prille zomer in Spanje. Heerlijk, echt. Bovendien doet het je toch wat, hoor, om letterlijk in de voetsporen van de traditie te stappen. Al van rond 900 zijn mensen ons daarin voorgegaan, toen men het graf van de leerling Jacobus de Meerdere daar heeft ontdekt. Jullie volgden de klassieke route in Frankrijk? Marcel: ’t Is te zeggen, vanaf het Bourgondische Vézelay volgden we inderdaad een van de klassieke routes, nl. de via Lemovicensis. Daarvoor echter hebben we ons omheen de Grande Route 654 enige vrijheid gepermitteerd. Die route slalomt ons immers te veel, maar ze leidt wel dwars doorheen de prachtige Champagnestreek met de heerlijke pan de bois kerkjes zoals in Lentilles. Ik heb daar een dienst bijgewoond, van allemaal kloosterlingen in stralend wit: twee en een half uur lang rechtstaan na een lange dag stappen en toch was het buitengewoon mooi. Iedere dag stapten we zowat tussen 25 en 45 kilometer, aan een tred van bijna 6 kilometer. Van acht uur ’s morgens tot een eind in de

Alsof je na een lange louteringstocht de hemel binnenstapt, in een volle kathedraal die weent. En daarbovenuit, een prachtige engelenstem van een uitzonderlijke sopraan. Hemels! Maar je houdt het niet voor mogelijk hoeveel mensen je zomaar helpen. Kan je je hier toch moeilijk indenken, hé, dat men twee kletsnatte passanten zomaar van straat roept, voor een gebakje, een kop koffie… Dat is op onze tocht echt meermaals voorgevallen! Het geloof in de goedheid van de mens herleeft dan? Marcel: Eigenlijk wel, ja. Zoveel gratuite hulp die je krijgt, dat doet je wat. En al dat delen van wat je in je leven hebt meegemaakt, schept echt een broederlijke band. Claudine: En zelfs de kleine ergernissen over sommige medemensen die je onderweg tegenkomt, worden ten goede gekeerd. Hoe bedoel je? Claudine: Een voorbeeld. Je weet dat het in Spanje volop crisis is? Welnu, wie aan een credential of geloofsbrief geraakt, kan voor amper 5 of 6 euro in een refugio blijven slapen. Nu wat is er gezelliger voor jonge gasten dan een stukje mee op tocht te gaan, aan goedkoop tarief zal ik maar zeggen, en dan af en toe wat te feesten en zijn roes uit te slapen in een albergue ofte herberg, soms ten koste van de bedevaarders die dan

november’12

13


TE KOOP Lo-immo - Dorp-Oost 32a - Lochristi

T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Uw maatwerk... onze zorg Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi

Ook alle draadafsluitingen en vaste panelen tegen onklopbare prijzen. Met 30 jaar ervaring geeft BM-Technics U de totaaloplossing op maat. Uw partner in totaalprojecten met gekwalificeerd personeel in één beheer. Dit gekoppeld aan een correcte plaatsing door eigen gespecialiseerde techniekers geeft steeds het vertrouwen in een installatie die U bij ons koopt. Wij zijn steeds ter beschikking voor juiste informatie bij U thuis of bij ons op het bedrijf. Vrijblijvende offerte en referenties, vraag ernaar.

te koop I Zaffelare I

jker In de ki

Prachtige op te frissen halfopen bebouwing met 5 slpk en een grote werkruimte op 680m². De woning is gelegen aan de vernieuwde pastorie met het sierteeltmuseum. Indeling: Living (32m²), bureau (24m²), keuken (5,5m²), Eetplaats (12m²), Badkamer met ligbad (7m²), Wasplaats (10m²), Slaapkamers (21m², 16m², 12m², 15m², 10m²), Kelder (10m²), zolder.

Vraagprijs: 298.000 euro

te koop I Zaffelare I

Mooie villa met 4 slaapkamers op een terrein van 6.850m² bestaande uit 2 bouwloten. Omvattende: Ruime ing. keuken, living, droge kelder, bureau, wasplaats, badkamer met ligbad, 4 slaapkamers, garage. Centrale verwarming op mazout. Overal dubbele beglazing met luiken en rolluiken. EPC-waarde: 267 kWh/m²

Vraagprijs: 745.000 euro

te koop I Zeveneken I

Mooi en rustig gelegen stuk bouwgrond van 1400m² nabij het centrum van Zeveneken. De straatbreedte is bijna 18,10m. Geschikt voor een bebouwing van 10,10m breed en max. 17,24m lang. De orientatie is noordwest, dus achteraan de namiddag en avond zon.

Vraagprijs: 249.000 euro

te koop I Lochristi I

Recente halfopen bebouwing met 3 slpk op 402,87m² grond, instapklaar, rustig gelegen, dichtbij centrum Lochristi, winkels, scholen en openbaar vervoer. Omvattende: inkom, apart toilet, ingerichte keuken, living, 3 slaapkamers (9m², 12m², 17m²), dressing, badkamer met ligbad en douche, garage met washoek. Tuin met tuinhuis.

Vraagprijs: 340.000 euro

te koop I Oostakker I

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

Nieuw Project “Residentie Poney” op een centrale maar toch groene ligging in Oostakker/Lourdes. U heeft zicht op groen maar toch alles van winkels en openbaar vervoer op wandelafstand. Een prachtig gelijkvloers appartement vanaf 219.000 euro. Verkoop onder registratie en btw! Start Voorverkoop!

te koop I Zeveneken I

Mooi en rustig gelegen stuk bouwgrond van 1.215m² te Zeveneken. Het perceel is gelegen in een doodlopende straat en is geschikt voor een halfopen bebouwing van 10m breed en max. 15m lang. Het perceel is georiënteerd naar het westen, dus in de namiddag en ‘s avonds is het er heel zonnig.

Vraagprijs: 289.000 euro

Door u aangeboden Door ons naar waarde geschat!

Bel ons: 09.342 77 77 - www.loimmo.be


interview

ten slotte ‘weg te laten’. Dat laatste heb ik nooit gekund. Dat haalde ik niet. Wou ik eigenlijk ook niet. Het was zo al intens genoeg. Iedereen ziet af, hé, op die tocht. Maar dan echt iedereen. Marcel was acht kilogram vermagerd, en er zit al geen gram vet op! Je zou soms zot worden ook, hoor, van eenzaamheid. Die momenten heb je zo nu en dan: zo hadden we onderweg bewust niets van muziek mee, en konden we maar af en toe eens op mail, in een of andere marie, gemeentehuis dus. En tja, die gsm… we hadden hem al nodig, puur om onze slaapplaatsen te boeken, maar uiteraard ook voor als er zich iets zou voordoen. Weet je, de eerste honderden kilometers zijn we nauwelijks een levende ziel tegen het lijf gelopen, nu, dan moet je toch je voorzorgen nemen, niet? … (echt aangedaan)… En als dochter, moeder en grootmoeder wou ik – al was het vanop afstand – op de cruciale momenten tenminste toch woordelijk aanwezig zijn: bij de geboorte van ons zesde kleinkind, bij verjaardagen, bij het communiefeest van Rosine… Jij zou wél alles kunnen loslaten, Marcel? Marcel: Ik denk het wel. Ik kan heel goed tegen eenzaamheid. Dat fysieke dat de mentale opening maakt om alles te herdenken, te overwegen, in beschouwing te nemen... ik hou daar echt van. Ik vind dat zo écht. Zo alles waar het in het leven om draait. Je komt op een of andere manier toch altijd anders terug na zo’n tocht. Gelouterd? Gezuiverd? Je kan dat noemen zoals je wil... alleszins anders toch. Je komt jezelf tegen. Je vrouw. De andere. Je verliest jezelf. Je vrouw. De andere. En je vindt jezelf weer. Je vrouw. De andere. Heerlijk is dat. Zo authentiek. Dus morgen weer? Claudine: … (met armen omhoog)… hola! Toch geen drie maanden meer, hoor. Dan breekt mijn moederhart. Maar ik ben echt wel dolblij dat ik het gedaan heb. Dat we onze droom hebben waargemaakt. Dat we Compestela voor de twaalfde keer hebben gehaald, en wel na een volwaardige tocht deze keer. Dat we er zijn toegekomen, net op het moment dat er een pelgrimsdienst was, met de bota fumeiro, je weet wel, het gigantische zwierende wierookvat. Afgepeigerd waren we, en Marcel was zelfs ziek die dag, maar toch: heel aandoenlijk. Alsof je na een lange louteringstocht de hemel binnenstapt, in een volle kathedraal die weent. Maar echt iedereen, hé! Dat gaat door merg en been. En daarbovenuit, een prachtige engelenstem van een uitzonderlijke sopraan. Hemels! Marcel: En dan wat later, en wat verder – vorige keren gingen we zelfs door tot Finistere – hebben we symbolisch onze doorzwete rugzakken achterlaten, en ook onze door en door afgesleten schoenen. Hernieuwd het leven in, om zo te zeggen. Een blijvende herbronning voor de rest van ons leven! En we kunnen het iedereen van Lochristi ten stelligste aanbevelen. Niet twijfelen, maar doen. Tijd maken, want op de tocht maakt de tijd zichzelf. Wij zullen een paar mooie foto’s bijvoegen, om de honger nog wat aan te scherpen! numm

namiddag. Om ’s avonds dan uit te rusten, en een boek of krant te lezen. Claudine: Zelf vond ik het Franse Baskenland verrukkelijk. Een echte openbaring was dat. Maar natuurlijk, het Spaanse stuk en vooral Galicië is niet te evenaren. Adembenemend. Helaas is die route te druk geworden. Die zullen we voortaan toch mijden, denk ik. Je kan er soms op de koppen lopen. Marcel: Je vindt er inderdaad nog met moeite slaapplaats in de refugio’s. In Frankrijk hebben we meestal overnacht in gites en chambres d’hôtes, waartoe ik altijd twee dagen vooraf belde. Als je immers een slaapplaats mist, of ze is volgeboekt, kan je te voet niet onmiddellijk een alternatief verzinnen, dat begrijp je wel. Zo hebben we geslapen in kloosters, herbergen, seminaries bovenop een café, alleen in een reuzegroot hotel... je kan het zo gek niet bedenken. Want zo gaan wij altijd op reis: hop, de rugzak aan, en het lot mee je reis laten bepalen. Vertrouwen hebben. Dat heb ik in de tijd van mijn alpinisme in Ecuador en Nepal al geleerd. Maar dat is een heel ander verhaal, misschien voor een andere keer… (lacht even)… Is het Franse stuk dan niet veel duurder dan het Spaanse? Claudine: Tja, die overnachtingen kosten wel wat geld. Maar we zijn van mening dat je de slaapgelegenheden en stopplaatsen langs de route ook wat moet gunnen, want anders overleven die mensen toch ook niet? Niet alle pelgrims kunnen zomaar kosteloos rondtrekken, toch? … (grijpt naar een schriftje)… Kijk, onze hele reis heeft naar overnachtingen ongeveer 2000 euro gekost, en voor het eten was het ongeveer 1600. Maar dat is voor drie maanden, hé, met z’n tweeën, dus dat valt echt best mee. Je sprak van een gsm? Is het horen van het thuisfront juist niet pijnlijk? Stimuleert dat het heimwee niet? Claudine: Kijk, zo’n tocht is zo intens, dat hou je niet voor mogelijk. Als moeder, grootmoeder, drie maanden weg… Eerst moet je je huis verlaten, het dan letterlijk achterlaten, dan alles helemaal loslaten — héél moeilijk — om het

er

9080

november’12

15


In de uiterste noordoostelijke hoek van Lochristi ligt de Lichtstraat. De naam vind je niet in de “Klapper”, want er staan geen huizen en dus zijn er geen adressen of telefoonnummers te melden. Deze straat van aan de hoek van de PersijzerstraatHoekstraat (“Kruis-Lieve-Heer”) loopt naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck, dat zoals te weinig mensen weten, voor een groot deel op Zaffelare ligt. De straat loopt langs de middeleeuwse, oude loop van de Westlede, vooraleer deze uitmondt in de Zuidlede. De oude vormt daar *de bij aankoop van eenWestlede hoorapparaat grens tussen Zaffelare en Eksaarde, tussen de Oudburg van Gent en het Land van Waas. In latere tijd werd de loop van de Westlede meer oostwaarts afgeleid langs Vervaet het Kapittelvaardeken op het grondgebied Anti-lawaai Eksaarde en daardoor komt afvalwater van

Straat

HOORCENTRUM

NORMAN

1 jaar GRATIS batterijen

namen Gratis nazicht door Bert

Openingsuren:

& onderhoud

Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30

Lochristi nu in de Zuidlede ter hoogte van de Stenenbrug te Eksaarde. De naam van de Lichtstraat gaat terug op de plaatsnaam “ter Licht”, gelegen binnen het territorium van het huidige Provinciaal Domein Puyenbroeck, op het grondgebied van de vroegere gemeente Mendonk, thans Wachtebeke. De plaatsnaam “ter Licht” komt van een soort mos (“lic”, “lithmosi”) dat gebruikt werd om een blauwe verfstof te maken. Aan dit woord herinnert nog ons Nederlandse woord “lakmoes” maar ook het Engelse woord “litmos”, dat op een oudere vorm in het Nederlands teruggaat. Lichenen (wat als woord dus nog dicht staat bij Lichtstraat) zijn korstmossen. Dit soort mos van “Ter Licht” werd onder meer gebruikt voor het verven van wol en had dus ook een economische waarde.

oordoppen op maat

1 jaar GRATIS batterijen bij aankoop van een hoorapparaat*

Zaterdag: Enkel op afspraak

Openingsuren: Maandag: 14.00-17.30 Dinsdag: 9.30-12.00 14.00-17.30 Dorp-West 5 Woensdag: 9.30-12.00 14.00-16.00 9080 Lochristi Donderdag: 14.00-17.30 Vrijdag: 09 355 969.30-12.00 14.00-17.30 16

info@hcnorman.be Zaterdag en buiten openingsuren: op afspraak

Beleef het

Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be www.hcnorman.be

Gratis nazicht & onderhoud * met een maximum van 36 batterijen

op onze

whiskyhappening

Vrijdagavond 30 november om 20 uur. Meer dan 100 soorten whisky’s. Met sfeervolle muziek van een pipe-band. Speciale stand met rums Met Haggis en broodjes zalm, Guinness van ‘t vat en life music. 10 flessen whisky zullen onder de aanwezigen verloot worden! Een gezellige en sfeervolle avond met GRATIS ingang. U kan vrijblijvend een boekje kopen met drams+whiskyglas voor € 21. !! Inschrijven noodzakelijk

Drinks Maurice De Clercq & Zoon Dorp-Oost 133 - 9080 Lochristi - tel: 09.355 57 55 - fax: 09.355 54 05 - drinks@skynet.be

Anti-lawaai oordoppen op maat


Ik voel me als liberaal goed thuis onder de kerktoren Vld Burgemeester Yves Deswaene

Met 49,33 % behaalde Open VLD Lochristi net niet de helft van de stemmen. Toch weer een straf resultaat dat, op z’n zachtst gezegd, ‘in zekere mate’ mee bepaald werd door de 5553 stemmen van burgemeester Yves Deswaene. Onze blauwe burgervader blijkt keer op keer een ware stemmenkampioen, een onklopbaar goudhaantje waar de politieke tegenstanders hun tanden stuk op bijten. En omdat het lot de oppositiekaarten deze keer wel heel raar heeft geschud – drie partijen grepen naast een zetel – vertaalde dit alles zich voor Open VLD in een riante 17 zetels op 27. En dus vraag ik me af of ik de burgemeester in een ware staat van euforie aan zal treffen, een paar dagen na de verkiezing. Euforie? Neen, daarvoor ben ik veel te nuchter. Natuurlijk zijn we zondagnacht eens uit de bol gegaan, en ik werd door drie gespierde mannen op de schouders getild… (lacht)… maar dat is alles te begrijpen na zo’n intense campagne waarin de media omnipresent was. Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel keren wij aan de mouw werden getrokken. En dan moet je ondertussen nog beleid voeren, huisbezoeken doen, een programma opstellen, iedereen mee blijven motiveren en ondersteunen… Dan zorgt zo’n onverhoopt resultaat echt voor een ontlading. Maar euforie zou ik het niet noemen, eerder dankbaarheid en ‘contentement’. Bekijk het als een sporter die alles op alles heeft gezet om een knalprestatie neer te zetten, en daar dan in slaagt. Zoiets. Je spreekt van onverhoopt? Had je het niet verwacht dan? Om eerlijk te zijn: neen. We hadden gehoopt op 15, en bij 14 op de 27 hadden we ons zelfs voorgenomen om een coalitie aan te gaan. Met wie? Dat weet ik niet. Heus niet. De lokale hoofdtenoren hier hebben gewoon hun gsm-nummers uitgewisseld, maar zogezegde voorakkoorden zijn er nooit gemaakt. Zoiets kan toch ook maar alleen op basis van een programma, vind ik, en de uitslag van de verkiezingen. Uyttenhove was daarin voor ons cruciaal geweest. Nog altijd. Open VLD haalt dus weer de absolute meerderheid. Al zal de oppositie zeggen, dat ze toch vooral van Yves Deswaene heeft verloren. Sommige schepenen verliezen zelfs stemmen en dus, hoor je daar: Yves Deswaene is gewoon Open VLD Lochristi. Maar we zijn met vijf, zes boven de duizend voorkeurstemmen! Dat zegt toch genoeg? Neen, neen, we zijn één hechte ploeg. En ik haal inderdaad nog méér stemmen, maar het is fout om onze partij alleen tot mij te herleiden. Dat zou niet fair zijn voor al die andere goede kandidaten. Sandro verdubbelt bv. zijn stemmen. Jeanine ging met meer dan 300 voorkeurstemmen vooruit. Dat is niet niks. En Patricia hier, haalt bijna 1000. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Nooit vooraf gevreesd dat er een coup zou gebeuren zoals in Kortrijk, Kruibeke,… waar men de winnende partij met bijhorend stemmenkanon gewoon omzeild heeft? …(haalt schouders op)… zoiets kan altijd. En ja, je denkt wel eens aan alle scenario’s, dus ook aan dat. Toch zou ik het zelf, in het omgekeerde geval, nooit doen denk ik. Ik denk niet dat me dat zou liggen, om zo te handelen. Maar in de steden die je noemt, zullen er ook wel persoonlijke gevoeligheden hebben gespeeld, zeker? Begrijp je dat de oppositie wat verweesd aankijkt tegen jullie 49 % die vertaald wordt in 17 van de 27 zetels? De 14 % kiezers van Groen, sp.a en Vlaams Belang blijven in de kou staan? Maar zo zijn de spelregels in België nu eenmaal. Die partijen halen te weinig stemmen voor een zetel, al scheelt het bij Groen nog geen tien stemmen, maar de telling voor zetelverdeling werkt nu eenmaal zo. En met 17 zetels kan niemand toch verwachten dat we een coalitie smeden? Dan wil je toch

Open

vooral je eigen programma uitvoeren dat je aan de kiezer hebt gepresenteerd? Maar voor alle duidelijkheid: je zal bij mij nooit enig leedvermaak zien, verre van. Onze partij is hier vijftig jaar tot de oppositiebanken veroordeeld geweest, wij weten dus hoe het voelt. En ik zal, net zoals nu, weer burgemeester zijn van alle Lochristinaren, zonder één uitzondering. Maar het globale beleid zal uiteraard focussen op de realisatie van ons eigen, blauwe programma. Dat is toch de logica zelve? En prioritair in jullie programma is? Gezonde financiën, ik blijf erbij. Je kan zingen wat je wil, je moet vooral verstandig met geld omgaan. Verder maken we een punt van de fietspaden, langs de N449 bv, de rioleringen in de Molenstraat, Persijzer, Ruilare…, willen we Zeveneken-Dorp herinrichten, is er mijn persoonlijke dada: verkeersveiligheid; willen we een camerabewakingssysteem langs de gewestwegen, de beschikbare kinderopvangcapaciteit beter bekend maken, een dienstencentrum in Lochristi bouwen, een senioren dagopvangcentrum in Beervelde, een kunstgrasveld voor SV Zaffelare, de renovatie van de Lodejo, en natuurlijk: de realisatie van Uyttenhove. Wij hopen echt dat dat verhaal een positief einde kent. Een hele boterham… Daar mogen we jullie dus op afrekenen in 2018? Ik hou niet van dat woord ‘afrekenen’. Ik ga nu mijn derde termijn in en heb op dat punt al veel geleerd. Deadlines, geopperde data, limieten… ik zal die begrippen niet gauw meer in de mond nemen, want ik heb geleerd dat er factoren spelen waar je nooit aankan. Je kan iets tot in de puntjes voorbereiden, maar dan plots tegen een bezwaar aanlopen dat je nooit kon voorzien. Dat was zo met het dossier Uyttenhove, maar ook zo bij de fietspaden in de Verleydonckstraat bv. Je probeert dus het algemeen belang te dienen, maar in deze tijden moet dat soms wijken voor het individuele en dat maakt alles zoveel onvoorspelbaarder. Het klinkt ouderwets, maar je kan alleen maar je uiterste best doen. En dat doen wij. De oppositie betwijfelt dat je ploeg sterk genoeg is om al de beschikbare posten gepast te bemannen. Dat is het spel van de oppositie, zeker? Wij hebben die zeker wél, en bovendien staat niemand bij ons ooit echt alleen te spelen. Samen doen, was onze slogan, en zo voeren we het ook uit. Nogmaals, wie zoveel kandidaten telt met om en bij of meer dan duizend voorkeurstemmen, staat toch heel sterk? En bovendien: in de voorbije 12 jaar hebben we allen veel bestuurservaring opgedaan. Ook dat nemen we mee. Hoog tijd dus dat Open VLD ook nationaal de kracht van Yves Deswaene in begint te zien? De moeder aller verkiezingen in 2014 wenkt? …(knikt rustig van neen)… Ik heb al een paar keer meegedaan op een hoger niveau, vergeet het niet. Maar daar spelen zoveel andere factoren… En bovendien, ’t is toch mooi dat een liberaal zich hier echt thuisvoelt onder de kerktoren? …(lacht)… is dat geen mooie kop voor je artikel? Voilà, maar nu moeten we verder doen met onze gesprekken met de partijleden en de ambten bespreken. Je volgt het op? Zeker weten. Succes.

Tekst: Luc Van de Vijver november’12

17


2.806 x Bedankt! Het uitdrukkelijk vertrouwen krijgen van 18% van de kiezers doet heel erg deugd. De lokale verankering van N-VA in Lochristi is een feit. Dankzij uw stem kan N-VA Lochristi de volgende zes jaar aan de slag met vijf gemeenteraadsleden. Onze fractie zal borg staan voor een constructieve en geloofwaardige oppositie. Het verkiezingsprogramma is daarbij de leidraad. De absolute meerderheid beloven we stevig weerwerk om iedereen scherp en bij de zaak te houden. N-VA Lochristi stroopt de mouwen op om harder dan ooit te werken aan het gemeentelijk beleid.

Tom De Sutter

Eva Paelinck

Marc Bollaert

Els Van Caelenberg

De verkozen kandidaten bedanken hun medekandidaten, de bestuursleden en sympathisanten zonder wie zij het niet zouden hebben gehaald.

http://lochristi.n-va.be

capsule verwijderen... kurkentrekker erin... ontstoppen... uitgieten... walsen... kijken... ruiken... proeven! m.a.w.

welkom op onze

Wijndegustatie Zondag 18 november van 10 tot 17 uur Kom proeven, kijken en vergelijken Met lekkere hapjes en proevertjes en een leuke attentie voor iedereen. Met vrienden en kennissen die je mag meebrengen. Gratis inkom.

Wij nodigen u van harte uit!

Speciaal parking voorzien!!!

Ivan Lybaert

Dranken De Wispelaere

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27 - info@de-wispelaere.be Open: Woensdag 13.30 tot 18 u - Donderdag en vrijdag 9 tot 12 u - 13.30 tot 18 u - Zaterdag 9 tot 12 - 13.30 tot 17 u


9080

nummer

‘k

vruint moar oan

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

Moeste van de zomre noar ’n fiëeste goan en er kwamt doar ’n koble toe mee nen schuuen deekaapotaable.Ze zatn rechtover mei oan tuifle. Ik kendigen uldre nie moar ’t zaagen er vriëende sieke menschen uit en ze sprakn teeën mallekoar schuuen vluims, of toch tennoastentoe. Dieën meniëer zag ’t er mei ’n soorte dierekteur uit of toch minstens nen uuegen amploajee want ee woas zuue schuuene gekliëed, mee opgeblonkene manseddeknobn en ’n stoeferken in ’t boovnzaksken van zijn veste. ‘k Zaage wel dat ee wa te lange ondre de zonnebanke geleeën ui want ee woas ‘n beetsen oangebrand en ee zag zuue ruue of ’n kolle. En oan de gelakte nuigels van zijn madam koste zien dat de die uuek nie geweune woas van alle duiën de schoddels te wasschen. Ze kwam gelijk uit ’n duuesken: guuelzeekre vès van den kwoafeur want er lag giëen iëen oarken verwerreld, de lèpkes schuuene geruued en mee van die gruuede gloazne uuerebèln in. En ze ui ’n goune keetinge oan mee ’n brosse, moar die kostek nie goe zien want ze woas ieverst tusschen gezakt. En ik zadde doar mee mijn karrooëndeken mee korte

Evarist Naudts uit de Hoekskenstraat vindt de woorden ‘ieverst’ en ‘nieverst’ eigenaardig. In het AN is dat uiteraard ‘ergens’ en ‘nergens’. Het is een vervorming van het Oudnederlandse iewaer, iewers, waarbij de ‘w’ als ‘v’ uitgesproken werd en ook het Engelse ‘anywhere’ is er familie van. Bovendien zegt men ook ‘ieveranst’ en ‘nieveranst’ en dat zijn sterkere uitdrukkingen: dat iets ‘nieveranst’ te vinden is veel erger dan dat men het ‘nieverst’ vindt.

moujkes: ‘k woare kik belange nie op mijn gemak en ’n beetsen beschuimd. ‘k Dierve kik nie vruiën wa dat dieën meneer deejt veur zijn boodram te verdienen want zie ne kiëer dat ee da oan mei uuek zoe gevruigd èn: ‘k zoe wel moetn zèen da ‘k moar nen ouen temmerman benne! Achtre een uure of twïee uin ze zuldre al goe oan de wijn gezeedn en dien meniëer ui al ’n plekke van de sause op zijn plastron. En bei den deesir woas ‘t er al wa krijmfrijs op zijn schuuet gevaln. Zijn vroue kost er nie om laaen want ze viel mee em altijd in affronte, zeij ze, sertoe als ’t er wijn te drinken woas en als ‘t veur niet woas. “En als ge verleedn weeke doar in da rijstooran mee ui kliekn en ui klakn van den trap gedonderd zijt”, zeijt ee, “da woas zeekre van woadre te drinken?” Allee, ’t iëen woord bracht ’t andre bei en ze èn nog ne guuel boel dingn gezeijd teeën mallekoar en da woas nie miëer in ’t schuuen vluims want dwoazekonte en zaddepulle, da stoa guuel zeekre nie in den dikken Van Doale!

Etienne De Clercq van de Oudeveldstraat is een regelmatige correspondent aan het worden. Nu heeft hij het over ‘Lookerschen brand’ en hij denkt dat het niets te maken heeft met Lokeren. Ik denk van wel: vroeger kwamen er heel wat leurders en bedelaars (scheuers) van Lokeren naar onze dorpen afgezakt om op onze boerenbuiten een centje mee te pikken. En die waren niet altijd zo proper. Bovendien zei men van iemand met een huidaandoening dat hij ‘brand’ had. Vandaar: wanneer we met erg vuile handen aan tafel kwamen zei ons moeder: ‘Goan wast ui iëest want g’eit weere Lookerschen brand’! En nu maar hopen dat dit niemand van Lokeren leest….

Steun ons dialect! Beste Lochristinaren, wilt u allen onderstaande petitie tekenen? Met dank!

“Beste Het project om een woordenboek van de dialecten te maken dateert al van voor mijn studententijd (1970-1974). Echt titanenwerk. Ik herinner me hoe we als studenten Germaanse letterlijk de boer op gingen, gewapend met cassetterecorder, om zoveel mogelijk oude mensen met specifieke beroepen, ambachten en hobby’s te interviewen. Zij waren immers de laatste sprekende getuigen van een zeer lokale spreektaal die gaandeweg onherroepelijk zou verdwijnen. We schreven die gesprekken nadien fonetisch uit. Op basis van de inzet van vele honderden studenten en vrijwilligers en onze hoogleraren en hun medewerkers konden dan thematische woordenboeken samengesteld worden. Het werk is bijna af. Alleen weigert de Vlaamse overheid nog langer in dit project te investeren en dreigt het hele project onafgewerkt te blijven. En dat mogen we niet laten gebeuren, vind ik. We kunnen er iets aan doen. Professor Van Keymeulen is een petitieactie gestart. Als hij 30000 handtekeningen verzamelt, moet er een hoorzitting over in het Vlaams Parlement plaatsvinden. We gaan ervoor! Ik verwijs u naar de link www.dialecterfgoed.be om deze petitie te ondersteunen. Stuur deze link ook naar uw vrienden en kennissen.

Petitie dialecterfgoed

Met vriendelijke groeten Dirk Roelandt” november’12

19


Heeft dezelfde naam als de azalea maar zij was eerst, (papa maakt iedereen wijs dat de azalea Aiko naar haar genoemd werd), wordt in het Japans met de kanjikarakters voor “liefde” en “kind” geschreven en betekent “iemand die van anderen houdt”, kan altijd terecht bij mémé en pépé André & Paula die gewoon naast de deur wonen, als thuiswacht is dat wel bijzonder handig, zit bij de speelclubs in de Chiro en ma en pa zitten daar ook (maar dan in het oudercomité), is een echt ‘meisken’ en kleine prutskes plakken zoals borstnummers op de playmobil-figuurkes voor de 11.11.11-maquette vooraan op de cover, zijn volledig haar ding, zorgt samen met haar broer Zeno voor de vier kippen en de Russische hamster, doet mee aan de Crea in Orphannimo en krijgt daar zelfs les van tante Ruth, volgt nu musicalles bij Gina Lefebure.

Zij was de eerste

Aiko - dinsdagzesapril tweeduizendenvier Everaert

20 november’12


tractoren, kranen en pikdossers

Wil later ‘loonwerker’ worden, was altijd al bezeten van kranen, tractoren en pikdossers, heeft ooit een nacht niet geslapen omdat ze maïs aan het hakselen waren en hij de hele nacht zat te kijken naar het voorbijrijden van de tractoren, zal voor Sinterklaas wel weer iets vragen dat draait, ronkt en rijdt, begint nu met een echte tractor te rijden, om ‘t gras af te rijden of op de bloemisterij, wordt door opa Marc telkens naar de judolessen in de sporhal in Zaffelare gebracht, zit bij de Rakwi’s in de Chiro en dat is heel gemakkelijk dichtbij in de Bosdreef, is samen met zijn zus creatief geweest door een voorstelling van de 4-urenloop van 11.11.11 te maken met playmobillekes, moest nog bij een vriendje om playmobil-fietskes want 11.11.11 gaat nu ook 10 fietsen plaatsen om te ‘spinnen’.

Zeno - vrijdagachtentwintigjuni tweeduizendentwee Everaert

november’12

21


De verkozen oppositie: N-VA De komende zes jaar zal de zichtbare oppositie in de gemeenteraad nog slechts bestaan uit twee partijen met elk 5 zetels op de 27: CD&V en N-VA. Een partij die supergelukkig moet zijn met een gigantische sprong vooruit, de N-VA, en een partij die zijn wonden likt want een terugval van 8 naar 5 zetels, de CD&V. De onderlinge tenoren van beide partijen kunnen op persoonlijk vlak elkaar goed vinden, zoveel is zeker, en ook programmatorisch, maar bezwaart het onderlinge verloop van de kiezers niet de gemoederen?

N-VA

Superblij veronderstel ik, Tom, met je vijf zetels hier in Lochristi, zowat uit het ‘niets’? Dolblij inderdaad. Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Je denkt dat je wel twee zetels zal halen, hoopt op een derde, en als het even kan, een vierde, maar vijf, dat is toch echt ongelooflijk. En geloof me, ik draai al een hele tijd mee om te weten hoe uitzonderijk die score wel is, binnen de Vlaams-nationale traditie hier. Aanhangers van het eerste uur waren zondag dan ook door het dolle heen. En toch blijf ik er zelf tegelijk ook nuchter bij, want ik weet hoe snel het kan keren in de politiek. Dat dubbel gevoel komt ook omdat je hoofddoelstelling, het breken van de absolute Open VLD-meerderheid, niet gerealiseerd werd? Ik zal het niet ontkennen, dat tempert enigszins mijn verkiezingsvreugde. Zoals alle oppositiepartijen hadden wij op een toekomstig beleid van overleg gehoopt, de komende zes jaar, en in een coalitie was dat er vanzelf gekomen natuurlijk. Maar nu vrees ik dat we mogelijk weer vertrokken zijn voor éénrichtingsverkeer, de komende zes jaar. Al hoop ik dat de burgemeester lessen trekt uit het verleden en voortaan écht naar ons luistert. En dat de Open VLD veel opener bestuurt en niet zo verkrampt alles af zal blokken wat wij vanuit de oppositiebanken aandragen. Je herhaalt je oproep om de beste mensen op de beste plaatsen te zetten, partijoverstijgend bijna? Ik zal niet naïef zijn. Met dit resultaat hoeft de Open VLD niemand aan boord te nemen om te besturen, en dat hebben ze dan ook niet gedaan. Maar ik betreur het, dat deze uitslag ons weer met een beleidsploeg op zal zadelen waarin niet breder kan worden gerekruteerd om cruciale posities in te nemen. Niemand hier op Lochristi heeft een ploeg om alle schepen- en OCMW-ambten met capabele mensen te bevolken. Wij niet, de CD&V niet, maar ook Open VLD niet. Dat is heel jammer voor Lochristi, en een gemiste kans. Maar dat heb je nu eenmaal met een burgemeester die in z’n eentje bijna de helft van het politieke laken naar zich toehaalt. De Open VLD van Lochristi is de burgemeester en hij alleen? Zo sterk zou ik het niet stellen, maar als je kijkt naar zijn 5553 voorkeurstemmen, dan weet je toch genoeg… Kijk, lees maar mee: de Open VLD haalde 1064 lijststemmen, en 6628 stembrieven waarop men op 1 of meerdere naamstemmen stemde. Ja, je leest het goed: 5553 van de 6628 waarop de burgemeester werd aangeduid! Hun campagne mocht dan wel ontegensprekelijk een groepscampagne zijn, de Lochristinaar wil toch vooral de burgemeester hebben. Niet zozeer de Open VLD. Op hem en op hem alleen teert de Open VLD hier. De burgemeester doet er verstandig aan de andere partijen zoveel mogelijk te betrekken. De zetelwinst is het gevolg van het politieke spel dat drie oppositiepartijen

22 november’12

net onder de kiesdrempel strandden. Jammer toch dat Groen met 8 stemmen naast een zetel grijpt. Ik moet hun rekening niet maken, maar met één kandidaat meer op hun lijst hadden ze dat toch binnengehaald.? En waarom gaan ze aan de linkerzijde niet gewoon samen, groen en rood? Het zou hen twee zetels hebben opgeleverd waardoor de Open VLD zou ‘terugvallen’ op 15 zetels. Eén ding mag de Open VLD absoluut niet vergeten: 1 op de 2 heeft niet voor hen gestemd. En ook al die kiezers en Lochristinaren verdienen aandacht. Ik hoop dat het gemeentebestuur meer dan in het verleden bereidheid zal tonen tot samenwerking. En jouw ploeg is sterk genoeg om dat af te dwingen? Zeker wel. Het is een mooie mix van ervaren en minder ervaren spelers. Zelf haalde ik meer dan 900 voorkeurstemmen. Ik ben daar zeer tevreden mee, maar besef gelijk dat de N-VA de ‘flow’ van de tijd mee heeft: dat zie je aan het aantal lijststemmen. En persoonlijk zit ik verveeld met het te nipte resultaat van Koen Bieseman, die het net niet haalde. Mogelijk dat ik nog een oplossing vind. Maar dit gezegd zijnde: we hebben er allen echt zin in. We willen onze structuur verder uitbouwen, alle gemeentelijke dossiers uitspitten, en we zullen de achilleshielen van de Open VLD blijvend blootleggen: rioleringen, fietspaden, Uyttenhove… onze gemeente moet vooruit, en wij willen daaraan constructief meehelpen. Krijgen we weer een gezamenlijke oppositie, tussen de CD&V en jullie, zoals in het verleden of kunnen jullie niet meer door dezelfde deur, nu blijkt dat toch veel van de CD&V-kiezers naar jullie zijn gegaan? Ik begrijp hun teleurstelling, en ik ken velen van hen inderdaad persoonlijk heel goed. Er zijn heel sociaal bewogen mensen bij die veel hebben gewerkt, en nu het gevoel hebben dat ze niet beloond werden. Maar ik wil hen toch oproepen de tijd de wonden te laten helen. Ze moeten toch inzien dat de algemene tijdsgeest ook speelt, en ja, daar draag ik nu voor het eerst eens de vruchten van. Dat is heel lang anders geweest! Anderzijds vind ik wel dat CD&V Lochristi veel te lang gewacht heeft om haar lijsttrekker bekend te maken. Zo gaat er kostbare tijd verloren om aan een project te werken, en dat is gebleken. Helaas voor hen. Maar nogmaals: ik hoop met hen constructieve oppositie te voeren, maar dan uiteraard niet meer in gezamenlijke fractievergaderingen; we zijn tenslotte verschillende partijen. Tot slot: niet bang dat je dezelfde frustratie oploopt als enkele jaren geleden, toen je op de oppositiebanken uitgeblust geraakte? Uitgeblust was ik nooit, maar wel gefrustreerd. Je wil tenslotte toch dat men je werk op een of andere manier valoriseert, al was het maar door er eens echt naar te luisteren, en er rekening mee te houden. Ja, ik weet, we staan weer tegenover dezelfde absolute meerderheid, maar ik denk dat de burgemeester in zal zien dat het voortaan toch anders moet. En voor mezelf: ik heb nu een hele ploeg rond mij, en dat is toch heel anders dan de vorige keer toen ik alles alleen moest verwerken. We gaan ervoor!


en CD&V CD&V

Het verlies van drie zetels komt heel hard aan veronderstel ik, Dirk? Inderdaad, heel hard, ik zal het niet ontkennen. We wisten dat CD&V nationaal de wind wat tegen heeft, maar lokaal dachten we de klap van de vorige keer te boven te zijn gekomen. We hadden goed oppositie gevoerd, hadden een sterke ploeg en een goed programma, en meenden echt dat het burgemeesterseffect minder zou spelen, deze keer. Maar tot onze verrassing speelt het nog altijd evenzeer. Als gevolg daarvan rekruteerde de N-VA heel erg bij onze kiezers, en minder bij Open VLD. We hadden nochtans bij veel huisbezoeken gehoord dat een absolute meerderheid geen goede zaak is voor de gemeente, maar in het stemhokje blijkt de sympathie voor de burgemeester nog altijd heel bepalend en denkt de kiezer dat iemand anders wel zal helpen om die meerderheid te breken. Zo kom je dus bij het resultaat van zondag. En daarmee werden de meest pessimistische prognoses bij ons jammer genoeg nog overtroffen. 7, minimaal 6 zetels, vreesden de zwartkijkers bij ons, maar het werden er slechts vijf. Héél hard, dat kan ik je vertellen. Het laat je wat verweesd achter ook, na zoveel jaren van tomeloze inzet en een intense campagne. Jullie dossiers en voorstellen kwamen te weinig in beeld? Ja, het is voor een oppositie in een gemeente met absolute meerderheid, heel moeilijk om in beeld te komen. Zij vaardigen altijd weer een grote delegatie af op allerlei recepties, trouwen, vieringen… en wij zijn bij die gelegenheden niet uitgenodigd. En het wordt nu nog moeilijker voor ons, omdat we maar met 5 meer zijn… De Open VLD heeft hier ook een ongelooflijke publiciteitsmachine, dat moet je hen nageven. Met ons belastinggeld geven ze voor de kleinste realisatie recepties en feestjes, en creëren zo een forum voor hun PR-campagne. Guy Burssens noemde dat ooit ‘brood en spelen’ en terecht. Maar inhoudelijk?... Bovendien blijft dus die burgemeesterbonus ongelooflijk hard spelen. Meer dan 5500 stemmen is héél veel, en Yves Deswaene – of hij dat nu wil bevestigen of niet – houdt daarmee in zijn eentje de Open VLD recht. Een éénmanspartij, kan je het haast noemen. Twee belangrijke schepenen zijn toch in stemmenaantal verminderd, Hervé Stevens en Jean-Pierre Raman, hoewel de gemeente toch met 2500 kiezers gegroeid is? En Filip De Pauw is er onderweg al mee gestopt, en nu Isabelle De Meyer… Neen, het is toch vooral de burgemeester die hier voor de zege van de Open VLD heeft gezorgd. Tom De Sutter van de N-VA vindt dat jullie te lang gewacht hebben om jouw kopmanschap uit te spelen. Dat had twee jaar eerder gemoeten. Akkoord? Neen, dat denk ik niet. Dan zou het weer op een tweestrijd met de burgemeester zijn uitgedraaid en die kan je nooit winnen. Daarom zijn we ook als groep naar buiten gekomen. Maar het heeft niet mogen zijn, dus… jammer. Je kan je nog veel andere hypothetische vragen stellen trouwens, zoals: had een kartel met de N-VA uiteindelijk geen beter resultaat opgeleverd – waar N-VA trouwens neen op gezegd heeft –, want waar dat kartel opkwam scoorde het goed: Aalter, Melle, Ieper…? Maar gedane zaken nemen geen keer. Je moet je daar bij neerleggen, en er lessen uit trekken, als je kan. En die lessen zijn…? Volgende week komen we een eerste keer samen om alles te overleggen: wie waar afgevaardigd wordt, wie welke dossiers zal nemen, hoe en of we zullen samenwerken in de oppositie met de N-VA… Maar feit is dat we het niet langer zullen kunnen doen zoals nu, want we zijn met minder mensen: we zullen moeten selecteren in de dossiers, we zullen meer in beeld moeten geraken in de pers… alleen: hoe? Je zit voor de dossiers niet aan de bron, hé, je moet het allemaal in je vrije tijd doen terwijl zij er een fulltime

Lo Actua

job aan hebben! Voeg daarbij dat ik niet verwacht dat de dovemansoren van het huidige college plots open zullen staan en ze meer luisterbereidheid zullen gaan tonen. Ze verliezen een paar procent, maar staan toch maar mooi op 17 zetels van de 27. Let wel: 1 op de 2 Lochristinaren heeft niet op Open VLD gekozen, hé, maar doordat de drie kleine partijen, Groen, Vlaams Belang en SP.a elk net geen zetel halen, hebben ze toch weer zo’n riante positie. Ik bekommer mij ook om al die mensen die niet vertegenwoordigd zijn, want maar liefst 14 % heeft geen afgevaardigde meer. Ik hoop dat Open VLD ook naar die helft zal willen luisteren. Gaan jullie weer gezamenlijk oppositie voeren met de N-VA of lukt dat niet meer, nu blijkt dat toch veel van jullie kiezers voor hen hebben gestemd? Kijk, je kan daar van alles bij voelen, maar zo werkt de politiek nu eenmaal. Je doet je best, je stelt je voor en de kiezer beslist. Natuurlijk is het duidelijk dat de N-VA de tijdsgeest mee heeft en dat ze daar ook lokaal van profiteren. Dat is hun gegund. Alleen had ik liever gehad dat ze de stemmen bij Open VLD hadden gehaald, en niet ook bij ons. Want Tom wou toch vooral de absolute meerderheid breken, en dat is ook hem niet gelukt. Dat was trouwens een wens die alle oppositiepartijen hadden: dat er weer eens geluisterd zou worden. Maar ik vrees dat de Open VLD weer in hetzelfde bedje ziek zal zijn. Raak je na deze uitslag niet wat uitgeblust? Tja… uitgeblust. Dat is een zwaar woord, maar voor ons is het inderdaad een heel bittere pil om slikken. Niet alleen politiek – in het verwezenlijken van je maatschappelijke droom –, maar ook menselijk: het doet heel veel pijn afscheid te moeten nemen van mensen waar je zes jaar keihard mee samen hebt gewerkt, en die dat ook allemaal gratuit en in hun vrije tijd deden… Het is een serieuze psychologische dreun en we zullen ons echt goed moeten beraden hoe het verder moet. Vele vragen duiken op: hoe nog je stempel te drukken op onze lokale politiek? Hoe in de media geraken? Hoe de volgende keer je lijst nog vol krijgen met valabele kandidaten, want sommige zullen – mede door ouderdom – afhaken, enz. Je hoort, ik moet echt nog herstellen van de klap. Maar ook dat is politiek, zeker… Jullie gaan toch door, hoop ik? Er moet toch goede oppositie gevoerd worden, dat heeft de Open VLD me zelf gezegd in het interview. Zeker. Maar wij moeten nu toch vooral eerst proberen te bekomen. Je kan je niet voorstellen hoe intens het is om zes jaar lang alles te geven voor een droom, die dan niet te kunnen realiseren, en dan op de koop toe nog een paar vrienden verplicht te zien afhaken. Maar bon. Dit zijn de eerste dagen na de verkiezing… geef ons dus wat tijd. Na de vergadering volgende week zullen we al klaarder zien, en daar kan Lochristi alleen maar wel bij varen. Dan gaan we er weer tegenaan en zullen we tonen dat de oppositie in Lochristi niet doodgemaakt is. november’12

23


bakkerij - patisserie

Met fierheid laten we weten dat Crème Délice door Bakkerij Buyle overgenomen werd. Het Ambachtelijk ijs en de kwaliteitstaarten werden 3 jaar lang door Nadine Martens vervaardigd in Zaffelare. Vanaf nu zullen in Bakkerij Buyle schepijs, ijstaarten en met de eindejaarsfeesten binnenkort, de ijsbuches beschikbaar zijn. Nadine Martens kan tot en met nieuwjaar nog steeds uw contactpersoon zijn en uw bestellingen noteren. U bent ook rechtstreeks in de winkel welkom. Af te halen telkens bij Bakkerij Buyle. We zullen u dezelfde service en topkwaliteit bieden!

Sabine, Philip & team

Bakkerij Buyle: 09/355 62 07 Nadine MArtens: 0477/366 722

Bakkerij Buyle - Rechtstraat 10 - 9080 Zaffelare Open: 7 -12.30 en 13.30 - 18 uur - Ma & Do gesloten

30 november

Culinaire workshop met

kalfsvlees

Kookworkshop in samenwerking met hoeveslagerij Geetkotmolenhoeve Kalfsvlees heeft een fijne smaak en textuur en wordt culinair zeer gewaardeerd. We gaan bij deze workshop aan de slag met enkele klassiekers maar er komen ook minder courante specialiteiten aan bod! • op vrijdag 30 november - aanvangsuur: 19.30 u - kostprijs: 55 euro (volledig menu met voor-, hoofd en nagerecht en aangepaste dranken, receptenbundel) Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!” Culinair atelier & feestlocatie Kerkstraat 22 - 9080 Zaffelare - info@dekeyserendekok.be - www.dekeyserendekok.be - 0499/10 74 79

VAN PETEGHEM HOUT & INTERIEUR

OPENDEUR 10-11 NOVEMBER 10 tot 18 uur

PLAFONDS PARKET EN LAMINAAT BINNENDEUREN

nst Eigen plaatsingsdie

Lozen Boer 33•35 - ZEVENEKEN t. 09 355 56 49 www.vanpeteghemhout.be


Dendanku Rubriek van het warme hart

Een doorgeefluik en ketting van vriendschap. Een hartelijk boeket van dank van de ene Lochristinaar aan de andere. Wie de dankjewel-ruiker ontvangt, kan hem een maand later doorgeven aan iemand die hij of zij zelf weer in zijn of haar hart draagt. Natuurlijk met verse bloemen! Deze keer dankzij De Bloembinderij.

Deze maand: een welgemeende dankjewel van Kathleen Rutten aan

(Sweet Iron Lady )

CarineuitDelrue de Smalle Heerweg

Inderdaad niet eenvoudig, maar wel super leuk, om iemand te verrassen met een boeket bloemen en een welgemeende dankjewel! Reden: als clubgenote zorgde Carine dat ik me snel thuis voelde in de gezellige tennisclub T.C.Zaffelare. Al snel werd ik opgenomen in de damesploeg interclub en ook in de winter kan ik wekelijks met een ploeg van 10 toffe dames een balletje slaan. Ontmoetingsmoment: tijdens de nacht der dubbels in 2011 georganiseerd door Gilbert en Suzy met tussendoor heerlijke mosselen en veel ambiance. Aanbelmoment: met dank aan Ann Eschler, die zogezegd een bezoekje kwam brengen maar dus niet op het toneel verscheen, want ik stond voor haar deur! Bezige Bij: stilzitten is niets voor Carine. Al van jongs af is ze een actieve basketbalspeelster. Gestart bij White Star St. Amands en na wat omzwervingen in andere nationale clubs is ze alweer begonnen aan haar ‘laatste’ seizoen in de ploeg waar 40 jaar geleden alles begon. De spelverdeler is ’t organiseren niet verleerd, zo organiseert ze samen met Ann jaarlijks het dubbeltournooi op T.C.Zaffelare. Allen daarheen want de club kan gerust nog wat verder uitgebouwd worden, tennis is een toffe sport en je bent nooit te oud om het te leren. Onlangs werd er ook nog een fuif georganiseerd om o.a. onze nieuwe tennisrokjes te bekostigen, Carine gaat het pasmodel onmiddellijk uit de auto halen en trekt het gauw aan om ’t ons te tonen… typisch Carine. Met een lekker glaasje champagne hebben we geklonken op de vriendschap en met de woorden ‘Iedereen gelukkig en veel plezier beleven aan tennis én aan elkaar’ namen we afscheid! Afspraak op het tennisplein.

boeket geschonken door:

BLOE MB I N DE RI J

november’12

25


TAPIJTEN 15% KORTING Actie geldig tem 15/11

NIEUW in de meubelcollectie : MORE Merken : Demuynck, More, XVL, Zeitraum, Vincent Sheppard, Joli, Limited Edition,‌

Denen 6 9080 Lochristi T 09 326 02 59 (oude baan Gent-Antwerpen)

www.a-propos.be Open van 9.30 tot 12.00u en van 13.30 tot 18.00u. Zaterdag Van 10.00 tot 18.00u. Zondag open van 10.00 tot 12.00u. Maandag gesloten.

STOELENACTIE

5 +1*

*bij aankoop tafel + stoelen Actie geldig tem 15/11

KOOKSHOP : NU PROMOTIES op Greenpan, Demeyere , Zwilling en Staub!


De mediawatcher

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. In P-Magazine 39/2012 viel ons het duoportret op van Ray Cokes met Karen Damen. Naar aanleiding van Belgium’s got talent ongetwijfeld? Nu nog de vraag: zullen zij dat talent ook vinden? VTM heeft alvast het land afgestruind om een eerste selectie aan kandidaten te strikken. Maar belangrijker nog: de driekoppige jury die het kaf van het koren moet scheiden. Rob Vanoudenhoven ontbreekt, maar de twee anderen kreeg je wel makkelijk in je vizier, Filip? En ‘bleiten’ ze van aandoening, of omdat ze alweer iemand huiswaarts moesten sturen?

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Aanleiding van dit portret is inderdaad het talentenjachtformat Belgium’s got talent waarvan de finale live-show zal plaatshebben op 2 november. Omdat drie vaak van het goede teveel is en omdat Rob Vanoudenhoven eerder toch al de nodige aandacht kreeg naar aanleiding van zijn programma Taxi Vanoudenhoven, besliste de redactie van P-Magazine nu eens de overige twee leden van de jury in mijn spotlights te zetten. Afspreken doen we in het Antwerpse Dock’s Café. Ray komt een chique kwartier te laat, maar met welgeteld 70 minuten overtijd doet Karen het beduidend ‘beter’. Toegegeven, normaal gezien kost het me wel wat moeite om begrip op te brengen voor laatkomers van dat kaliber, maar door de uiterst sympathieke en goedlachse wijze waarmee beiden opeens voor de camera verschijnen, is het euvel eigenlijk al meteen vergeten. Wat immers telt is het positieve resultaat. Terwijl ik mijn meegebrachte tissues bovenhaal, verzoek ik bij de opnamen in te spelen op Karens waterlanders die maar al te vaak hoogtij vierden tijdens de eerste auditierondes. Ray ziet er de grap van in, en Karen doet dat gelukkig ook. Na 2 minuten nepjanken voor de camera, en het toevoegen van wat extra oogvocht naderhand, is de klus geklaard.” Meer: www.guardalafotografia.be

november’12

27


Grafisch Bedrijf Coppens verzorgt reeds meer dan 50 jaar het drukwerk van vele bedrijven. Om ons team te versterken zoeken wij:

EEN ENTHOUSIAST EN CREATIEF VORMGEVER/DTP-ER (m/v) We zoeken iemand die volledig autonoom kan werken maar ook in ons team sterk uit de hoek komt. Die in de omgang vlot & sympathiek is. Een optimistisch persoon. De klant perfect aanvoelt, meedenkt en zoekt naar creatieve oplossingen. Je hebt oog voor typografie en lay-out en bewaakt de huisstijl en het imago van onze klanten. Je zorgt voor de correcte uitvoering van briefings. Met jouw inspirerende rol reik je nieuwe ideeën aan en zorg je voor een creatieve invulling. Je staat ook in voor het technische en praktische aspect (het bedienen van de digitale pers en onze Computer-to-Plate installatie)

Dirk Van Kerkvoorde afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Verwacht: • Perfecte kennis van Adobe Indesign, Photoshop en Illustrator • Minimum enkele jaren ervaring in de sector • Vertrouwd met het volledige proces van creatie tot drukken, druktechnieken, papiersoorten,... • Dynamiek en flexibiliteit typeren jouw persoonlijkheid • Je kan je vlot uitdrukken

Pluspunten: • Interesse cross-media en bijhorende ontwikkelingen • Kennis van Adobe Dreamweaver HTML / CSS.

EEN GEMOTIVEERDE OFFSETDRUKKER (m/v) Je hoofdtaak bestaat uit het bedienen van een 5-kleuren offsetpers Ryobi en een 2-kleuren offsetpers. Naast het drukken, behoort het instellen, afwerken en klein onderhoud van de machines eveneens tot uw dagtaken en ben je bereid om afwerkingsmachines te bedienen of dit werk aan te leren (o.a. snijden, vouwen, perforeren, enz. van het drukwerk).

Verwacht: • Bij voorkeur een grafische opleiding als drukker of gelijkgesteld door ervaring • Nauwkeurig en hoogkwalitatief ingesteld • Netheid, stiptheid en technisch inzicht zijn je eigen • Niet kleurenblind • Flexibel • Een collegiaal iemand die zelfstandig kan werken

Wij bieden voor beide vacatures: Een marktconforme verloning in het teken van je functie. De mogelijkheid om je steeds bij te scholen. Je werkt met de modernste apparatuur die momenteel op de markt aanwezig is.

SOLLICITEREN: DRUKKERIJ COPPENS BVBA • WWW.COPPENS-DRUK.BE Hospitaalstraat 2 • 9080 Lochristi-Beervelde Tel.: 09 353 93 93 • E-mail met CV: info@coppens-druk.be

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


De niet verkozen oppositie Groen, sp.a en VB Groen strandde op een zucht van een zetel, slechts acht stemmen te kort… Het Vlaams Belang verloor zijn twee zetels, en ook sp.a haalde de spreekwoordelijke kiesdrempel niet. 14 % van de Lochristinaren voelt zich nu dus vast wel enigszins politiek verweesd. Wij bieden hen hier nog eens een forum.

Groen “Groen Lochristi haalt

vertrouwen uit resultaat: traag groeiende bomen geven stevig hout.

Ondanks de lichte vooruitgang haalt Groen Lochristi geen eerste zetel. Groen trok in Lochristi naar de kiezer met een stevig en ambitieus programma. We vinden het jammer dat we de Lochristinaar niet hebben kunnen overtuigen. Groen Lochristi bedankt alvast al haar kiezers voor hun vertrouwen. Groen Lochristi gaat op de ingeslagen weg verder. We blijven hard verder werken om buiten de gemeenteraad de groene stem te laten horen en te wegen op het beleid. Dit is hoogstnodig want de afgelopen jaren

sp.a

“De gemeenteraadsverkiezingen zijn in Lochristi bepaald door de populariteit van één blauwe man, een Vlaamse Slag en een traditionele partij. Met hun drieën hebben ze het landschap verdeeld. De fout van sp.a – en mezelf – is dat we te weinig ons eigen verhaal hebben kunnen spelen. Natuurlijk trek ik er persoonlijke conclusies uit, want het zou van weinig verstand blijken mocht ik dit niet doen. Maar ik wil toch vooral benadrukken dat ik, samen met onze afdelingen, strijdvaardig zal timmeren aan de volgende 6 jaar. Wij zullen een kritisch en constructief beleid voeren, meer de straat op gaan, meer sociale standpunten verdedigen en meer pijnpunten in de gemeente blootleggen. Want de kracht van de verandering is niet samen doen, maar continu werken aan een

Vlaams Belang

Vlaams Belang is één van de verliezers, het is niet gelukt om in te gaan tegen de nationale trend. De vijf verenigingen die we tijdens de campagne steunden hebben wel gewonnen met onze gift. De hype rond Bart De Wever heeft ook N-VA lokaal een duw gegeven, maar hun opzet (het breken van de meerderheid) is niet geslaagd. Dankzij de populariteit van de burgemeester kan de Open VLD het verlies beperken tot 2,5 % ondanks de niet nagekomen beloften (geen extra sport- en cultuurinfrastructuur, verhoogde belastingen) en de koppigheid omtrent de tarifering van het recyclagepark. Persoonlijk denk ik dat het lijsttrekkerschap voor mij

is van duurzaam beleid niets in huis gekomen. De files zijn langer geworden en de verkeersveiligheid in de woonwijken is afgenomen. De open ruimte wordt in snel tempo volgebouwd en er is steeds minder groen aanwezig in Lochristi. Groen Lochristi gaat de komende jaren ijveren voor meer aandacht voor groene openbare ruimte en gezellige parkjes, verkeer waar de zwakke weggebruiker terug op de eerste plaats komt en investeringen in sport, cultuur en recreatie. Niet alleen vanuit de gemeenteraad kan je immers wegen op het beleid. De volgende jaren bouwen we onze afdeling verder uit om in 2018 met een sterke lijst klaar te staan. We willen degenen die nu voor ons kozen bewijzen dat we hun stem meer dan waard zijn.”

beter socialer en mooier Lochristi. En dat lukt perfect vanop de bühne. De vraag die ons daarbij veel gesteld wordt, is of we volgende keer samen zullen gaan met Groen. Welnu, op dit moment is het nog te vroeg om daarover te praten. Het was onze keuze om alleen op te komen, maar we zullen zeker en vast samen met Groen strijden voor enkele projecten binnen de gemeente. Maar wat 2018 zal brengen? Ik geef je daar met plezier een antwoord op over 5 jaar en 9 maanden. Feit is: we hopen dan met sp.a Lochristi zeker in de gemeenteraad te geraken, en zelfs mee het beleid te voeren. We hebben er het volste vertrouwen in dat we met ons krachtig programma en onze sterke lijst dan veel stemmen zullen werven en zo verkozen zullen worden. Wij gaan volop voor 2018!”

zes jaar (of meer) te vroeg kwam maar er waren niet veel kandidaten om in deze moeilijke omstandigheden (zowel lokaal als nationaal) het roer van Daniël De Knijf over te nemen. Misschien hebben we ook teveel inhoudelijk campagne gevoerd en dat is gezien de bijna volledige desinteresse van de inwoners in de gemeentelijke politiek (kijk maar naar de opkomst bij de debatten) mogelijks een verkeerde keuze geweest. Het is binnen de gemeenteraad niet makkelijk geweest om zes jaar tegen deze absolute meerderheid oppositie te voeren (wij gingen door waar anderen de handdoek in de ring gooiden); het zal nu zonder zetelende raadsleden zeker niet makkelijker zijn. We gaan binnenkort samen met het bestuur analyseren hoe we dat best aanpakken. Eén zaak is nu al duidelijk: wij geven niet op! november’12

29


Lootse schattenjacht Iedere maand trekken wij er hier op de redactie op uit met Eric De Wilde uit de Pauwstraat. Geen enkele Lootse zolder, kelder, tuin of rommelmarkt is nog veilig voor ons. Binnenkort ook de jouwe?

Een kistje vol verdriet

door Eric De Wilde

In een oude rieten naaimand vol lapjes stof, naaldkant, klosjes garen, knopen, haakpennen en stopnaalden, vond ik dit doodskistje in kerselaar. Het kleinood dat vermoedelijk van Duitse makelij is, stamt uit de 18de eeuw. Op de onderzijde staan de initialen van een dierbare overledene (IBG) en het jaartal van zijn overlijden (1766). Op de voorzijde zijn doodsattributen zoals een schedel op gekruiste knekels en een schop afgebeeld. Het fraaie kistje bevatte ooit een skelet in was, hout of ivoor. Het is een ‘Memento Mori’: iets wat de mens herinnert aan zijn sterfelijkheid en aan de vergankelijkheid van zijn aardse bezittingen. Toen ik dit kleinood in de hand nam, liepen de rillingen mij over het lijf. Het deed mij denken aan een kille herfstavond in 1963, toen ik willens nillens samen met pa een allerlaatste bezoek bracht aan zijn oom. Van op de hoek van de straat bemerkten we het groot zilveren kruis op zwarte stok dat de onderpastoor, vergezeld van zijn trouwste misdienaar, zopas voor het neergelaten rolluik gedeponeerd had. Het was zelfs voor een kind duidelijk: hier had de man met de zeis toegeslagen. Aan de laatste deur van de ellenlange gang, fluisterde pa iets onverstaanbaars en na een moment van doodse stilte, opende hij uiteindelijk langzaam de deur van de verduisterde kamer. In het zwakke licht van het peervormig lampje tegen de hoge zoldering, ontwaarde ik de vage contouren van een groot bed, twee nachtkastjes en een dito kleerkast die ik nooit eerder gezien had. Pa stond achter me met beide handen op mijn schouders, zo-

dat ik als eerste naar het hoofdeinde van het grote bed toe moest stappen. In het tegenlicht van de gang, zag ik pa’s oom met gesloten ogen in het midden van het bed liggen. Stokstijf, het haar strak tegen het hoofd gekamd, een paternoster verstrengeld in zijn verweerde handen. Tot mijn verwondering zat er tussen de kin en het omgeslagen witte bovenlaken een dik communiemissaal geklemd, dat – zoals pa later vertelde – verhinderde dat ooms mond openviel. We lazen het Onze Vader en de Vier Aktes waarna ik, als klap op de vuurpijl, verplicht werd om met mijn kinderduimpje een kruisje te maken op het voorhoofd dat aanvoelde als zwart graniet. Waarom toch...waarom moest dit vroeger toch? “‘t Was de tijdgeest manneken...” Net zoals die keren dat we op Goede Vrijdag ‘s namiddags met de ganse school naar de kerk trokken voor de kruisweg. De sfeer was er meestal beangstigend, daar het overgrote deel van de kinderen zich medeplichtig voelde aan de kruisiging van Jezus, die we – eigen aan die tijd – in het bovenste schuifje van ons fragiele kinderhartje droegen. De oudsten onder jullie hebben allicht gelijkaardige herinneringen. Zo deed Dora Van de Sompel uit Dorp-Oost, mij het volgende verhaal. Dora : “Het was midden de jaren 30, toen het dochtertje van dokter Van Belle kwam te overlijden. Alle kinderen van de school werden, onder begeleiding van de nonnetjes, verplicht om in een lange rij aan te schuiven om het levenloze lichaam van dat ‘engeltje’, dat opgebaard lag in een kamer vol bloemen, te aanschouwen. Het gaf mij een heel raar gevoel, je had zelf nog niet geleefd, en je werd al verplicht naar een dood kind te gaan kijken”.

Mea culpa...mea culpa...mea maxima culpa Te gepasten tijde, volgens de vaste regelmaat van de klok, de allerkwetsbaarsten ‘den daver’ op het lijf jagen om op die manier hun zieltjes te winnen? “‘t Was in die tijd de gewoonte meneer...” Als ik denk dat mijn geliefde kleinkinderen van dergelijke dingen gespaard blijven, krijg ik ongewild de krop in de keel en springen mij tranen in de ogen.


Huisbezoek

’t Regent pijpenstelen

Wanneer ik aanbel bij Dirk Sturtewagen en echtgenote Marina Coppens in de Dekenijstraat, regent het letterlijk én figuurlijk pijpenstelen. Dirks familienaam is in Lochristi al even zeldzaam als één van zijn hobby’s. Dirk heeft namelijk ‘iets’ met stenen pijpjes. Hoe dat gekomen is? Dirk: “Ik ben afkomstig van St.-Lievens-Houtem, waar mijn ouders een boerderij hadden. Meehelpen was voor de kinderen des huizes dagelijkse kost. Je kon ons dan ook dikwijls vinden bij het werk op de akker. Toen ik op een dag bij het uitdunnen van het witloof, toevallig een pijpenkop vond, werd mijn nieuwsgierigheid geboren. Telkens ik daarna een fragment van een stenen pijpje vond, zonk ik weg in gedachten en vroeg ik mij af, wie er wel uit dat pijpje gerookt had. Vooral na een regenbui kwamen, door het wegspoelen van het bovenste laagje klei, nu en dan pijpfragmenten bloot te liggen. Hoe die pijpjes daar belandden? In de vroege 17de eeuw kwam de pijp in onze streken in gebruik. Dat tabak toen héél duur was, kan je zien aan de oudste pijpjes, waarvan de kopjes heel klein zijn. Naarmate tabak goedkoper werd, bracht men pijpjes met steeds grotere kopjes op de markt. Pijpjes die stuk raakten, werden in vroegere tijden vaak in de beerput of op de mesthoop – toen dé afvaldepots bij uitstek – geworpen. Bij het bemesten van het land kwamen dan ook die gebroken pijpjes op de akkers terecht. De pijpjes werden hoofdzakelijk gemaakt uit witte pijpaarde. Hierbij werd het ‘steelgat’ uitgespaard door een draad die er na het gedeeltelijk drogen van de pijp, uitgetrokken werd. Onderaan de pijpenkop zie je aan de voorkant een tuitje wat men het hieltje noemt. In dat hieltje bracht de pijpen-

fabrikant dikwijls zijn persoonlijk ‘hielmerk’ aan. Dit kon zowel een letter, cijfer als een beeltenis zijn. Daardoor is het nu soms mogelijk precies te achterhalen wie de pijp destijds maakte. Sommige koppen zijn uitbundig versierd. Ook de stelen van de pijpen werden gedecoreerd met allerlei stippen, streepjes en motieven zoals ruitjes, vierkantjes, cirkeltjes en bloemen. Heel wat pijpen die in onze streken gevonden worden zijn afkomstig van Chokier en Nimy (Wallonië), Gouda (Nederland) en Onnaing (Frankrijk). Ook Kortrijk was in die tijd een productiecentrum voor pijpen. Rond het midden van de 19de eeuw werd de stenen pijp ietwat verdrongen door de opkomst van de porseleinen pijp. De porseleinen pijp, die veelal beschilderd was, was vaak heel groot en onhandig waardoor ze meestal als ‘zondagspijp’ gebruikt werd. Dat is dan ook de reden waarom de kleine aarden pijpjes verder succes bleven hebben als dagelijkse gebruiksvoorwerpen.” De appel valt niet ver van de boom... of in dit geval beter gezegd... de kop valt niet ver van de steel, want Dirks kinderen blijken héél gefascineerd te zijn door het verleden. Zo gaat zoon Wouter geregeld op fossielenjacht en neemt dochter Hanne vaak deel aan archeologische opgravingen. Dat echtgenote Marina héél fier is op haar drie favoriete archeologen, hoeft geen betoog. Zij is dan ook de stuwende kracht wanneer ze er samen op uit trekken. Ook in Lochristi zoekt Dirk zo nu en dan naar oude pijpjes op het veld en mocht je morgen iemand in de buurt van de Smalle Heirweg op een akker zien struinen, dan weet je alvast wie het is. Of Dirk nog andere zaken gevonden heeft bij het zoeken naar pijpenkoppen, kan je zo op de foto bespeuren. Good Luck!

Voorbeeld van een ‘hieltje’ waarop het meesterteken van de maker duidelijk te zien is.

Suggesties?

Eén adres: famdewilde@telenet.be november’12

31


Marc Everaert IMMO

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708

bvba

www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP Lochristi Zaffelare

Lochristi

Nieuwbouwproject Residentie César Nog te koop:

B.P.Damantlaan 36

Zaffelare-dorp

ruim WOONHUIS (OB)

met inkom, toilet, living met OH, ing. keuken, veranda, berging, kleine kelder, overloop, toilet, 3 slaapkamers, badkamer, berging, aangelegde tuin met terras, garage, tuinhuis en oprit. Tot. opp. 640 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. EPC 440 kWh/m².

• APPARTEMENT (± 98 m²) gelijkvloers: met inkomhall, toilet, living (± 40 m²), keuken, berging, ruime slaapkamer met dressing, badkamer, terras (zuid), tuintje en garage • KANTOOR-PRAKTIJK-HANDELSRUIMTE (± 60 m²) gelijkvloers. Midden de dorpskern. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Lochristi

Antwerpse Steenweg 8 02 02

ruim APPARTEMENT NIEUWBOUW (106 m²) (2e Verd.) in residentie Kasteelhof.

Met inkomhall, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Garage of autostaanplaats mogelijk (te koop of te huur). Inl. RO: Vg-WgGdv-Gvk-Gvv. EPC 145 kWh/m² Vlakbij Lochristi centrum.

Beervelde - Rivierstraat 20 WOONHUIS (OB)

met inkom, living, ing. keuken, wasplaats, badkamer, kelder, overloop, 2 slaapkamers, zolder (via vaste trap), terras, tuin, garageberging, oprit. Tot. opp. 707 m². Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 731 kWh/m². Vlot bereikbaar.

www.ImmoMarcEveraert.be

met inkom, toilet, living, kkn., 1 slpk., badk., afzonderlijke ruimte (kamers of bureel) met kitchenette en badk., terras, ondergr. verd. (± 160 m²) met dubbele garage en diverse bergingen, tuin en oprit.Tot. opp. 1.123 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 909 kWh/m². Geschikt als kangoeroewoning of deels beroepsmatig gebruik. Vlakbij Zaffelaredorp, vlot bereikbaar.

Lochristi - Boskapellaan 60

Lochristi - Duiventorenhof

landelijk gelegen HOEVE (OB)

VILLA (OB)

perceel BOUWGROND voor OB

met inkom, toilet, bureel (of slaapkamer), met inkom, living met bureelhoek, ing. kkn., living met OH, ingerichte keuken, badkamer, badk., veranda, kelder, dressing, 4 slpk., slaapkamer beneden, kelder, overloop, hobbyruimte, waspl., garage voor 2 wagens, 2 kamers boven, zolder, terras, tuin met zolder, terras met buitenkeuken, tuin met uitzicht op velden en aanpalende voetweg, diverse tuinkamers en weide. Totaal en oprit en garage. Tot. opp. 1.080 m². Inl. degelijk gerenoveerd. Tot. opp. 2.470 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. In residentiële RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 538 kWh/m². woonbuurt. EPC 511 kWh/m²

VERKOCHT

WOONHUIS (OB)

WOONHUIZEN APPARTEMENTEN

Kerkstraat 12

ruim WOONHUIS (OB)

Overmere - Bontinckstraat 103

Lokeren - Gentdam 3 D

Aanbod te huur:

Lochristi Zaffelare,

met hall, toilet, living, keuken, berging, badkamer, 4 slaapkamers, badkamer, zolder, garage (± 40 m²), tuin en oprit. Tot. opp. 990 m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Vv.. EPC 260 kWh/m². Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar.

Eksaarde - Rechtstraat 438 ruime BUNGALOW (OB)

met hall, toilet, living, bureel, ing. kkn., badk., 3 slpk., carport (2 wagens), oprit, grote aangelegde tuin met zicht op de velden. Tot. opp. 1.601 m². Vlotte verbinding naar Lochristi, Lokeren, N70, E17. Inl. RO: VG-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 497 kWh/m².

met een opp. van ± 930 m². Verkavelingsvergunning dd. 12 juni 2001. Gemeentelijk dossiernr. V0528/1 Ref. Agentschap RO-Vlaanderen 5/44034/791/4. Inl. RO: Gvg-Wg-GdvGvkr-Vv. Residentieel gelegen, nabij Lochristi centrum. Vlot bereikbaar.

Lochristi - Hijftestraat

groot perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing

Tot. oppervlakte: 1.255,81 m². 28,21 m straatbreedte. Lot 1 van de goedgekeurde verkaveling dd. 28/04/2009. Dossiernummer Gemeente V0623/1. Ref. Agentschap RO-Vlaanderen 5/44034/1062/1. Inl. RO Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. Landelijke ligging. Op ongeveer 1 km van Lochristi Centrum


November

Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Bezorg ons tijdig alle informatie via de website www.nummer9080.be/berichten of op ons adres. Voor meer nieuwsberichten en activiteiten > www.lochristi.com

Wekelijkse Sportreeksen Looptraining Lo Runners - Gezinsbond Lochristi - donderdag 19.30 u tot 20.30 u sportterreinen Bosdreef - zondag 10 u tot 11 u pov. Domein Wachtebeke - info: alexdewart@yahoo.com, 0498/80 85 24 Dans & Ballet Arabesk - dinsdag & donderdag Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - Tineke Boel 0486 29 32 32 Yoga kvlv Lochristi - Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid.boone@skynet.be, 09/355 90 00 Turnen kvlv Lochristi - turnzaal Edugo van 20 tot 21 u - nadinevk@gmail.com, 0497/12 69 45 Zelfverdediging Ju -Taï Jitsu Ju -Taï Jitsu School Damoi Kwaï - zaterdag van 9 tot 11 u & dinsdag van 19.30 tot 21.30 u in sporthal Zaffelare - 09/355 85 38, 0475/34 48 56 - 0475/34 48 57, www.damoikwai.be Donderdag 25 oktober 2012

Bezoek stoeterij van Willy Naessens

Markant Lochristii - Info: desmedtolga@telenet.be, 09/355 98 68, www.markantvzw.be/lochristi

Vrijdag 26 t/m zondag 28 oktober 2012

Weekend van de Jeugd

www.jeugdlochristi.be/weekendvandejeugd

Vrijdag 26 t/m maandag 29 oktober 2012

Wijkkermis den Os

www.jeugdlochristi.be/weekendvandejeugd

Zaterdag 27 & zondag 28 oktober 2012

Huize paniek: Toneelvoorstelling JoT info zie blz 35

Zondag 28 oktober 2012

WIK aperitieft op Ossekermis

aperitiefconcert met K. Harmonie Willen is Kunnen vanaf 11.30 u tot 12.30 u op Ossekermis

Democratisch etentje

kwb Lochristi - 12 u feestzaal DE KRING, Dekenijstraat - kaarten: Guido 09 355 83 45, Steven 09 356 88 76, Marc 09 355 91 52

Dinsdag 30 oktober 2012

Feestelijk koken met kvlv Beervelde

14 u en 19 u de Kring, Kloosterstraat Beervelde

Woensdag 31 oktober 2012

Koken met kinderen (van 6 tot 12 jaar)

Gezinsbond Lochristi - van 14 tot 17 u in jeugdlokalen van Orphanimo - info: Mireille 09 355 25 74, Ingrid 0485 85 48 26, www.gezinsbondlochristi.be

Donderdag 1 november 2012

Kalender

Zaterdag 3 november 2012

Creatief voor jong en oud(er)

kvlv Beervelde - 14 u De Kring, Kloosterstraat Beervelde - info: willems.katr@skynet.be

Zondag 4 november 2012

15e Sint-Hubertusviering info zie blz 37 Wandeling in de Damvallei

kwb Beervelde - vertrek om 13.30 u dorp van Beervelde, of om 14u terplaatse - info: robert.bracke@ telenet.be

Dinsdag 6 november 2012

Workshop EHBO met kruiden

Gezinsbond Lochristi - van 19.30 u tot 22 u in jeugdlokalen van Orphanimo - info: Eric De Baets 09 355 34 63, www.gezinsbondlochristi.be

Woensdag 7 november & 14 november 2012

Sport: Jazz-dance (3)

kvlv Zaffelare - 20 tot 21 u kleuterschool Zaffelare info Sabien 0485/97 10 95

Meewerkkookles bij Nadine Van Kerkvoorde

kwb Lochristi - 19 u Technisch Instituut Glorieux, Sint Jozefstraat 7 Oostakker- info Guido 09/355 83 45

Zaterdag 17 november 2012

Was het nu 80, 90 of 2000?

KLJ Lochristi-Hijfte Jongens - vanaf 21 u Boombedrijf Mouton, Verleydonckstraat 49

Zaterdag 17 & zondag 18 november 2012

WIK feest!

zaterdag om 18.30 u wordt de heilige mis opgeluisterd nadien feestmaaltijd - zondag om 14.30 u van aan café Reinaert muzikale rondgang doorheen het dorp - info: harmonie.lochristi@skynet.be of 09/355.84.90

Zondag 18 november 2012

“BARBARA” in de voetsporen van Edith Piaf vtbKultuur-Lochristi - 15.15 u Bouffonzaal Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, Gent - info: vtbkultuur. lochristi@skynet.be

Donderdag 21 november 2012

Start Sport: BBB

kvlv Zaffelare - 20u tot 21 u kleuterschool Zaffelare kvlv Zaffelare - 19.30 u - info Carine 0473/54 44 82 Info Sabien 0485/97.10.95 - andere lessen op 29/11 & 06/12 Donderdag 8 november 2012 Vrijdag 23 t/m zondag 25 november 2012 Reisreportage Italiaanse provincies vtbKultuur Lochristi - 20 u polyvalente zaal gemeen- Vogeltentoonstelling De Goudvink in zaal Uyttenhove - vrijdag van 19 tot 22 u, zaterdag telijke Bibliotheek, Koning Boudewijnlaan van 9 tot 22 u, zondag van 8 tot 17.30 u Orgaandonatie “Geven om te leven” zondag vogelbeurs van 8.30 u tot 13 u kvlv Zeveneken - gastspreker van UZ Gent - De Zaterdag 24 november 2012 Schakel Zevenekendorp - info: Karina 0496 34 47 13e Quiz - “Kwistetwel” 51, agnesvermeiredavid@hotmail.com oudercomité gem basisschool Beervelde ism quizploeg Vrijdag 9 november 2012 “Kwistetwel - 20 u Basisschool Kloosterstraat - info: Orgaandonatie “Geven om te leven” kwistetwel@scarlet.be of 09 355 85 18 kvlv Zaffelare - 19.30 u oude bib (boven) Zaffelare Kersthappening in St Jan in Brugge om 19.30 u - info: Juliana 0476/84 11 32 Femma Zaffelare - aansluitend bezoekje kerstmarkt Zaterdag 10 november 2012 Brugge - info: 09 355 29 87, 09 356 83 33, 09 355 Cultuuravond met Paul Goossens 29 92, luc.de.geest@telenet.be 20 u Zaal Sint-Hubert Zaffelare - Kaarten: cultuurzafWIK trekt rond met Sinterklaas felare@telente.be Vanaf 9.30 u in de Dorpsstraat Zondag 11 november 2012 Zaterdag 24 & zondag 25 november 2012 WIK herdenkt 11/11/11 11.30 u vertrek muzikale stoet van Hoekskensstraat Geschenkenbeurs Oxfam Lochristi Oude gemeenteschool Zeveneken - Hoekstraat 2 naar herdenkingsmonument kerk Lochristi. telkens van 10 u tot 18 u Maandag 12 november 2012 Woensdag 28 november 2012 Aardbevingen en tsunami’s Jeugdfilm: ‘Sneeuwwitje’ Okra Academie Lochristi - door Prof Eddy Keppens Gezinsbond Lochristi - jefi - van 14 tot 16 u in Jeugdvan de VUB - 14.30 u Bib van Lochristi huis Lodejo, Dorp Oost - info: Mireille Van Der Straeten Dinsdag 13 november 2012 09 355 25 74, Freddy De Wilde 09 355 08 45

Hoge bloeddruk, stille doder

markant Lochristi ism de CM - 20 u in de ReinaertDeelnemende clubs zijn o. a Sporting Lokeren, KAA bibliotheek - door Dr. Stefan De Maesseneire - info: Gent, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Zaffelare, ... eerste desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68, www. markantvzw.be/lochristi wedstrijd start om 9 u

Duiveltjestornooi SK Lochristi

Donderdag 1, vrij 2 & za 3 november 2012

Donderdag 15 november 2012

info zie blz 35

kvlv Zaffelare - 20 u WZC H.-Hart, Oudenaaerde Info Sabien 0485/97 10 95

Huize paniek: Toneelvoorstelling JoT

Cursus TWITTER & SKYPE

Samenkomst voor Mantelzorgers

Kookles: Cupcakes versieren

kvlv Zaffelare - 19.30 u bij Nathalie Rousseau Zaffelaredorp - Info Nadine 0497/85 34 19

Donderdag 29 november 2012

Crea: kerstdecoratie

Femma Zaffelare - 19.30 u oude Bib Kerkstraat Zaffelare - info: 09 355 29 87, 09 356 83 33, 09 355 29 92, luc.de.geest@telenet.be

november’12

33


Lo Actua

11.11.11Lochristi 2012: totaalevenement iedereen welkom! Campagne: de klimaatverandering is dodelijk voor het Zuiden Onlangs was er Sing for the Climate aan de brandweerkazerne. En het thema blijft de gemoederen beroeren, want ook 11 11 11 maakt de klimaatverandering tot de kern van haar nieuwe campagne. In het Zuiden is de opwarming van de aarde nu al zichtbaar door droogte, overstromingen, orkanen... en miljoenen mensen voelen de gevolgen hiervan door mislukte oogsten, ondervoeding, ziektes en gedwongen migratie. Telkens weer zijn het de armsten die het meest getroffen worden. Wereldwijd zijn er nu al 26 miljoen klimaatvluchtelingen; 325 miljoen mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen door de klimaatverandering en jaarlijks zijn er helaas 300.000 klimaatdoden!

ker Schud dus de politici wak hier 11-project en steun het 11.1t 1. weekend van in Lochristi in he 9, 10 en 11 november! Avondconcert 2012 Xeado Live Band The movie

Xeado Live Band gaat doorheen de muziek in de film op zoek naar de bekendste klassiekers! Dit samen met een filmprojectie op groot scherm. Het concert heeft plaats op vrijdagavond 9 november 2012 om 20.30 u. en zaterdagavond 10 november 2012 om 20.00 u in de kerk van Hyfte. Voorverkoop € 15 (€ 17 aan de kassa): Carmen Mussche tel. 09 355 54 92 of info@xeado.be (gsm:0494 80 02 29). Per kaart gaat € 2.5 naar 11.11.11 en € 2.5 naar Koester.

4-urenloop en spinning 2012

Op zaterdag 10 november 2012 is er opnieuw de 4-urenloop en spinning in en rond het jeugdhuis Lodejo. Gesponsorde teams zullen van 14.00 u tot 18.00 u. rondjes lopen door het dorp. Je kan je eigen sponsor meebrengen of er een toegewezen krijgen door de organisatie. Elk rondje van 450 m levert € 0,75 op voor 11.11.11. Een team bestaat uit max 5 lopers; kinderen vanaf 10 jaar lopen mee in teams van 8 lopertjes, mits begeleiding van een volwassene. Ook de ploegen voor 4-urenspinning bestaan uit max. 5 personen. Daar is elke km € 0,5 waard. De lopers zullen kunnen genieten van een verkwikkende massage. Uiteraard is het Rode Kruis ook van de partij, en wordt er voor kinder- en randanimatie gezorgd bij een pannenkoek met een kop koffie. Inschrijven kan tot woensdag 7 november, de kostprijs is € 15 per team: Dirk Everaert, e-mail: 4-urenloop@telenet.be, Tel: 0478585695. Betalen via IBAN: BE45 7370 1111 1189 BIC: KREDBEBB Meer info op: www.11lochristi.wordpress.com

34 november’12

NIEUW: dit jaar zijn er leuke publieksverrassingen en kunnen alle aanwezigen (deelnemers én supporters) voor 1 euro hun favoriete lied aanvragen, laten de presentatoren Dirk Everaert en Peter Vervaet weten.

: Aanvraag van Nummer9080

teen! Born to Run van Bruce Springs Er zijn ook 5 verschillende kaarten te koop van fotografe Lut Laureys.


het ei

JoT speelt vanaf zaterdag 27 oktober de komedie ‘Huize Paniek’ van Derek Benfield in EDUGO-Lochristi

vtbKultuur Lochristi toont in de bib op donderdag 8 november 2012 hun eerste grensverleggende

reisreportage

van de Italiaanse provincies Toscanië en Umbrië Voorzitter Paul Denis: ‘Toscane & Umbrië: betoverende golvende heuvels doorsneden met rijen cipressen, de grootste concentratie aan kunst ter wereld… Toscane is één groot Renaissance-museum maar samen met Umbrië betekent het natuurlijk ook overheerlijke gastronomie als pasta, olijfolie en wijn, en de ongeëvenaarde ijskreem of ‘gelati’… en nog zoveel meer! Wij verwachten jullie dan ook op donderdag 8 november 2012 om 20.00 u. in de polyvalente zaal van de gemeentelijke Bibliotheek, Koning Boudewijnlaan 6, Lochristi. Inkomprijs: € 4 leden vtbKultuur en voor € 5 niet-leden.”

Nuttige adressen Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 40 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Advocatenkantoor Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be Deconinck & Van Peteghem Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be Gert Coolsaet Zavel 30 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 Gsm: 0497.436 166 Gert.coolsaet@telenet.be Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be

JoT is een dynamische toneelgroep die graag nieuw talent verwelkomt. In deze productie treden heel wat ‘jongere’ spelers op de voorgrond. Uiteraard is er ook ruimte voor de vaste waarden! De cast: Tony Soens, Kenneth Dewitte, Florence Leroy, Magali Deville, Linda Verhamme, Martine Duthoi, Erik Verleyen, Lorenzo Vlaeminck en Catherine Vandenbroucke. Regie en bewerking is in handen van Lochristinaar Geert Deruyck. Na een opleiding regie aan de Gentse Academie voor Podiumkunsten regisseerde hij bij JoT, Margrietje, Feniks en Vlaanderens Zonen. Speeladres: EDUGO Lochristi: Dorp-Oost 32. Speeldata: zaterdag 27 oktober om 20 uur, zondag 28 oktober om 19 uur, donderdag 1 november om 20 uur, vrijdag 2 november om 20 uur, zaterdag 3 november om 20 uur. Het JoT-café is open vanaf 1 uur voor de voorstelling, tijdens de pauze en na de voorstelling. Inkomprijs bedraagt 8,00 euro. Reserveren kan op het nummer 0475 65 71 31. Info: www.jotvzw.be

Wenst u hier ook vemeld te staan? Neem contact met info@nummer9080.be

Bedrijfsrevisoren

Geert Van Rysseghem Slagmanstraat 73 - 9080 Lochristi GSM: 0486/71 33 88 g.vanrysseghem@skynet.be

Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478/47 00 67

Boekhouders - Accountants Fiscalisten

Logopedie

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89 CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09/355.24.63 E-mail: info@crvb.info Accountantskantoor Van Rysseghem bvba Slagmanstraat 73 - 9080 Lochristi GSM : 0486/71 33 88 - geert@accorys.be www.accorys.be DPO Accountants en Belastingconsulenten Jeroen Vandewalle Weerstandshof 17 - 9080 Lochristi Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker E-mail: jeroen.vandewalle@dpo.be www.dpo.be

Jill De Smet Logopraxis - Logopedische praktijk Bevrijdingslaan 21- 9080 Lochristi Gsm: 0486/61 31 97 - www.logopraxis.be

Podologie

Ann Bieseman Stationsstraat 62 - 9080 Lochristi Gsm: 0477/75 18 69

Studiebegeleiding

Xanthippe Strikt individuele studie- en personenbegeleiding. Middenjury, naschools, bijlessen. Dorp-West 138 - 9080 Lochristi www.xanthippe.be - Tel. 0476/27 28 70

Thuisverpleging

Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Gsm: 0495.65 76 89 jeroen.cottenier@gmail.com Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Dierenartsen

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse Steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139

Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Kinesitherapie

Voedings- en dieetkundigen

Linda De Coninck Beelbroekstraat 105a 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be

Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

november’12

35


REDANT U N K A MA RAAK P S F A UW OOR V N E D N A B R E T WIN

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN

REDANT

Zemst, Hoge Buizen 11 T. 02/255 09 99

Lochristi, Ambachtenlaan 1 T. 09/337 07 71

WWW.PROFILE.BE

Herent, Brusselsesteenweg 44 T. 016/95 70 70


Jagers, ruiters, menners, dierenvrienden, sympathisanten, twee- en viervoeters worden vriendelijk uitgenodigd op de

Jubileumviering, 15e editie,

Sint-Hubertusviering Op zondag 4 november 2012 aan de kerk te Mendonk randactiviteiten vanaf 11u - www.hubertusviering. blogspot.be

Alle inschrijvingen en info bij Peter Hofman, tel. 09/355 33 70 Mendonkdorp 54, Bart Lahousse, tel. 09/223 35 79 Mendonkdorp 56, Myriam De Sommer, tel. 09/345 63 89 Spanjeveerstraat 2

09u00 Voettocht voor baasjes met of zonder hond Ruiter- en koetsentocht Beiden vertrek in Mendonkdorp, terug rond 11u 10u00 Eucharistieviering in de kerk - opgeluisterd door de Jachthoornblazers en het plaatselijk Koor - kleine huisdieren zijn welkom in de kerk 11u00 Dierenwijding door E.H. Patrick De Baets 11u30

Inschrijvingsstrook maaltijd Ten laatste 27 oktober 2012 - door contante betaling bij de hierboven vermelde personen - door overschrijving op rekeningnummer 737-4312660-83 van de Moervaartruiters met vermelding van naam, en aantallen.

Druppelkot met gratis borrelhapjes - prijsuitreiking voor het origineelste dier en de mooiste hoed - wildverkoop per opbod - doggydance - schapen drijven - roofvogels - ambachtenmarkt: geitenkaas, honing, kaartjes, nestkastjes,… - fototentoonstelling 15 jaar Hubertus Mendonk - gratis ritjes op de ezel of de koets - draaiorgel

Overschrijvingen na 27 oktober zijn niet meer geldig!

… volwassenen x 18 euro = ……

13u00 Hubertus wildmaaltijd (vóór 27/10 inschrijven)

… kinderen x 10 euro = …………

Organisatie: Moervaartruiters Sint-Kruis-Winkel m.m.v. de dienst feestelijkheden Stad Gent

Cultuur Zaffelare nodigt u graag uit op hun volgende cultuuravond, 10 november 2012, voor de éénmansshow

‘SOLO SUPERIA’ van conferencier PAUL GOOSSENS In deze conference badineert Paul Goossens over hoe het vroeger was, nog zou kunnen zijn maar nooit meer zal zijn. Met meer dan één ironische knipoog wordt het verleden de hemel ingeprezen. Een avondje heerlijk amusement waarin zaken waarmee we in ons leven te maken hebben (liefde, school, televisie, politiek, relaties en natuurlijk solo bakboter) met een knipoog de revue passeren. Paul Goossens schreef reeds een twintigtal volksstukken, die hij ook zelf regisseerde. Met Solo Superia staat hij voor het eerst alleen op de planken en met succes. “Mijn humor is niet die van stand-up comedians, die vaak scherp, bijtend en plat zijn. Dat probeer ik niet te doen. Ik zit ergens tussen de humor van Geert Hoste en Toon Hermans in’, zegt hij. 10 november 2012, aanvang 20 uur - Sint Hubertuskring Zaffelare - Dorp 47 VVK: 8€ ADK: 10€ -18jarigen en studenten: 6€ VVK en reservaties: Skoebidoe / Sint-Hubertuskring - cultuurzaffelare@telenet.be

Kerst Voor Iedereen te Zeveneken Voor de zevende keer zal er op Kerstdag een feestmaal aangeboden worden aan mensen die hierdoor even de eenzaamheid vergeten en ook aan hen die het financieel wat moeilijker hebben. Dit feest heeft plaats in de oude gemeenteschool in de Hoekstraat te Zeveneken. Deze namiddag wordt volledig georganiseerd door

vrijwilligers en daarom durven we vragen of er ook dit jaar mensen zijn die ons initiatief willen steunen? Dit kan door storting op het volgende rekeningnummer IBAN BE 39 979-7842949-19. Bij voorbaat hartelijk bedankt. Voor meer info: 09/355 74 53 of 09/355 91 31 Lieva Van Driessche

november’12

37


het

klaverke vier

of ‘t klein batonneken...

Amelie en Océane Vanderstricht

“Dag iedereen, Wij zijn de zusjes Amelie en Océane Vanderstricht en wonen in de tofste (Haanhout)straat in Beervelde waarin veel lieve vriendinnetjes van onze school wonen, nl. de Vrije Basisschool De Sprankel. Ikzelf, Amelie, zit in het 5de leerjaar bij juf Els en mijn zusje bij meester Kristof in het 2de leerjaar. Wij zijn alle twee dol op muziek: zingen, dansen en muziek maken is het liefste wat wij doen. Zo gaan we elke week dansen bij juf Tineke (Arabesk) en elk weekend naar de muziekschool. Ik speel ook piano en Océane speelt vlot blokfluit.

1

Elke zondag zijn we te vinden op het chiroplein van Beervelde. Daar is het super, super tof ! Marieke, dank je wel om het klavertje vier door te geven aan ons. Wij geven het graag door aan Orphee en Stella! Toedeloe “

Stella en Orphee Van Bellegem

Dankjewel Océane en Amélie! Helaba mijn naam is Stella Van Bellegem, dit betekent ster… Ik ben 6 jaar, zelfs bijna 7! En ik ben jarig samen met Sinterklaas. En ik ben Orphee, 12 jaar. Wij wonen sinds vorig jaar oktober in de Distelweg in Zaffelare, en daar hebben wij al verschillende nieuwe vrienden gemaakt. Keileuk! Er wonen zelfs paardjes en pony’s in onze wijk. We wonen daar samen met onze broer Noah, die je nooit moet zoeken want die hoor je wel al vanuit de verte. Wij gaan iedere dag naar school in Beervelde, in de keileuke Sprankel.

2

En iedere week ga ik, Stella, gaan paardrijden, op een paard dat Nemo heet, en weet je, hij is eigenlijk een oud pepe’ke … En ook een beetje lui …Maar o zo lief. En hij lust heel graag een lekkere appel, dus die neem ik iedere week voor hem mee. En ik, Orphee, ga iedere zondag naar de Chiro in Beervelde, spelen met mijn vriendinnen. En meestal ben ik zo vuil, nat, bebloemd, geschilderd en bemodderd dat ik niet in de autozetel mag, maar in de koffer op een stuk plastic. Cool hé! Wij geven ons klavertje vier door aan Maarten uit Lochristi.

38 november’12


‘t klaverke vier Hallo, Ik ben Seppe Claus en ik woon in Zeveneken-Dorp samen met mijn mama Cindy en papa Tom. Ik heb ook nog een lieve poes Babouche die ik graag vertroetel. Ik ga elke dag met veel plezier naar de gemeenteschool in Lochristi waar ik nu in de derde kleuterklas zit bij juf Stefanie. Na school ga ik regelmatig naar de naschoolse opvang waar ik leuk kan ravotten in de zandbak, op de trampoline springen, voetballen..... Sporten doe ik ook graag, in het weekend ga ik naar “sport op zaterdag” waar we verschillende activiteiten doen en waar ik me eens goed kan uitleven. In de schoolvakanties ga ik ook vaak naar Stekelbees maar het liefst ga ik dan eens logeren bij mijn pepe Koen of bij de oma. Samen maken we dan leuke uitstapjes naar pretpark, speeltuin, zwemmen...

4

Ik geef het klavertje vier door aan mijn lieve nicht Zita Vervaet uit Lochristi.

3

Seppe Claus

Bedankt Orphee en Stella!!

Hallokes, mijn naam is Maarten florin en ik ben één handje vol … vijf jaar.

Ik woon samen met mama en papa in de Ledebeekweg in Lochristi. Ook mijn grote broer Jelle – al 20 jaar!!! – komt geregeld bij ons langs. Hij is mijn allerbeste vriend… ik ga hem dan ook heel hard missen als hij binnenkort met Erasmus gaat studeren in Finland. Ik ga iedere dag vrolijk en blij naar de gemeenteschool in Lochristi, waar ik samen met al mijn vriendjes elke dag opnieuw kan spelen, leren en ravotten… wat we na school nog verder zetten in Stekelbees… voetballen met Pieter en schake(le) n met Dries ;-). Deze zomer was mijn broer monitor in Stekelbees dat was supercool. Elke zaterdag ga ik in de Rosas in Oostakker op zwemles, ook daar zijn sommige van mijn schoolvriendjes te vinden. Zó leren we samen zwemmen: kikker, vliegtuig, potlood, kikker, vliegtuig, potlood… Dit jaar neem ik voor de tweede keer deel aan de Kinder Jeugdboeken Jury dan mag ik punten geven op 10 boeken die ik samen met mama (en papa) lees… Héél leuke, spannende, grappige, verhalen!

Maarten Florin

Als het tijdens het weekend mooi weer is ga ik graag fietsen… helemaal tot bij oma en opa in Oostakker én terug… juist de brug is nog een beetje moeilijk ;-) Ik geef een gans grasveld met klavertjes vier door aan al mijn klasgenootjes… jammer genoeg mag ik maar één iemand kiezen… we sturen het naar Seppe Claus van Zeveneken! november’12

39


Kieslijst Autocenter Stevens Lochristi n:

Lijst nr

Onze kandidate De Golf 6

Legendarische kwaliteit Tot 6 350 € voordeel aan gratis opties Grotere korting wegens laatste stockwagens Onmiddellijk leverbaar

Legendarische kwaliteit.

U mag op verschillende kandidaten stemmen

Up Polo Touran Sharan Tiguan

Scirocco Beetle Golf Cabrio Eos Jetta

GOLF LAST EDITION: tot € 6.100 voordeel*.

De Golf 7

AUTOCENTER STEVENS BVBA

Das Auto.

3,8 - 6,2 L/100 KM • 99 - 144 G CO2/ KM.

Caddy Transporter Crafter Touareg Passat

Vernieuwde technologie

* Er is tot € 6.100 klantvoordeel op de Golf Last Edition: BlueMotion Attitude Premie**: € 1.500 + Vakantieactie 2012-premie: € 500 + klantvoordeel ‘Last Edition’ pack op Trendline: € 2.825 + klantvoordeel GPS RNS 310: € 580 + optie 5 deuren gratis: € 695. Geldig tot 31/07/12 enkel voor particulieren, bij de deelnemende concessiehouders. Afgebeeld model uitgerust met opties ter illustratie. ** Wij verbinden ons ertoe uw voertuig buiten gebruik over te nemen aan de vermelde prijs en te recycleren. De teruggenomen wagen, bij aankoop van een nieuwe Golf door een particulier, moet in zijn geheel aangeboden worden en minstens 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :

Antwerpsesteenweg 86 9080 Lochristi

Minder verbruik – minder uitstoot Vernieuwd koetswerk + interieur

Tel: 09/355.74.52 www.autocenterstevens.be

Lanceringsweekend 17-18 november

cv De Leefboom Vastgoedmakelaars

maatwerk in vastgoed

Dekenijstraat 18 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be info@deleefboom.be BIV 205.909 & 503.564

v e r k oop - v e r h u u r - p r o j ec t o n t w i k k el i n g - g r a t i s a d v i e s & w a a r de b ep a l i n g

Moerbeke

Moerbeke

Lokeren

Moerbeke

Dorpvaart: bungalow op 1116m² - ruime living - ingerichte keuken - 3 slpk - veranda - cv mazout zuidelijk oriëntatie - perfect onderhouden - EPC 323 Prijs: 361.863 € Kouter: ruime hoekwoning met mogelijkheid tot bureel of praktijkruimte - zeer ruime living - ingerichte keuken - 3 slpk - badk met ligbad en douche - ruime zolder met mogelijkheid tot extra kamer EPC 197 - Prijs: 362.043 €

TE HUUR:

Lochristi - Kouter: Lochristi - Kievithof: Ruime HOB - 3 ruime slpk - ingerichte keuken - badk met ligbad - bureelruimte - garage - voll instapklaar (nieuwe kkn - voll geschilderd) - vrij - EPC 19Prijs: 900 €/md

Schitterend nieuwbouwproject Markt in Moerbeke

Terwest Kapelle: mooie ruime nieuwbouwwoning in landelijke omgeving op 400m² - afgewerkt naar eigen smaak SOD 241.593 € Winddicht: 187.425 € Meester Antoniusdreef: bungalow op 954m² - living ingerichte keuken - 3 slpk badkamer met ligbad - kelder - garage - aangelegde tuin met terras - cv mazout - EPC 324 Prijs: 299.574 €

prachtige ruime nieuwbouwwoning HOB - 3 slpk waarvan 1 met dressing - voll. ingerichte leefkeuken - badk. met ligbad en douche - zolder garage - EPB - vrij 1 januari 2013 Prijs: 980 €/md

30 stijlvolle designappartementen met klasse, stijl en comfort grenzend aan gemeentepark - volgens de principes van Levenslang wonen - 2 slpk - autostaanplaats en kelderberging vanaf 151.926 €

Desteldonk - Lindestraat: HOB - 3 slpk - keuken - veranda - badk met douche - ruime zolder - dubb garage - vrij 1 november 212 - EPC 340 Prijs: 675 €/md

Lochristi - Hendrikslaar: zeer ruim appartement voll ingerichte kkn - badk met ligbad en douche - 3 slpk - loftstijl - terras - vrij Prijs: 875 €/md


Recensie door Inge Suys

van een tentoonstelling, een optreden, een festival… in, om en bij Lochristi.

The Broken Circle Breakdown Filmfestival, de keuze is dus snel gemaakt. Terwijl ik vroeger verkeerdelijk dacht dat deze veertiendaagse hoogmis van de film enkel voor ingewijden was bedoeld, weet ik nu wel beter. De gewone programmatie loopt gewoon door, ook erna. En de gewone sterveling kan er ook gewoon naartoe. Je hoeft dus geen filmster te zijn met een VIP-ticket op zak. Voor ons de ideale gelegenheid om de nieuwe Veerle Baetens mee te pikken, The Broken Circle Breakdown. De opener trouwens van het Festival. Om Liefje naar zulke massa-events mee te tronen, moet ik het grove geschut bovenhalen: geen commerciële Kinepolis-toestanden voor hem. Op goed geluk probeer ik bij Studioskoop, en jawel, oef zeg, twee zitjes voor ons in deze cultureel-sociaal correcte cinema. De filmgangers zien er weliswaar net dat tikkeltje intelligenter en belezener uit, daar niet van, knabbelen hoogstaande pistachenoten in plaats van ordinaire chips en drinken groene thee in plaats van cola… ze maken wel evenveel lawaai. Ik meende dan wel méér berispende en uit afkeuring nee-knikkende medetoeschouwers te ontwaren tussen het selecte publiek. Soit, licht uit, en kijken maar. Hoewel: zelfs de reclame is dezelfde als in de massacinema. De film dan, het is daarvoor dat we gekomen zijn. Als fan van multitalent Veerle Baetens moet je die uiteraard gezien hebben. Als niet-fan of neutrale kijker leest u gewoon even verder en laat u zich verleiden tot een ticketje ouderwets filmgenot van op de eerste rij. Figuurlijk dan, om stramme nekpijn te voorkomen. Gents regisseur Felix van Groeningen had eerder al overtuigd met pareltjes als Dagen zonder Lief (kan ik me niet vòòrstellen) en De Helaasheid der Dingen. Hooggespannen verwachtingen dus, als eindelijk de begingeneriek loopt. Veerle Baetens speelt de rol van uitbaatster van een tattoowinkel, Elise, tot over haar oren verliefd op Didier, romantisch bluegrassmuzikant (vertolkt door Johan Heldenbergh). Bluegrass? Schaam u niet, lieve lezer, ik had er ook nog nooit van gehoord. Het blijkt een Amerikaans muziekgenre uit de jaren 50, genoemd naar Blue Grass State Kentucky, waar de grondlegger van

het genre vandaan kwam. De film is doorweven van deze bijzondere muziek en krijgt daardoor dat speciale cachet. Temeer omdat de hoofdacteurs zelf instonden voor de muziek. Dat wordt een bijzonder liefdesverhaal, oordeelde ik meteen, en ik zat er recht op. Van prille liefde gaat het over onstuimige seks tot regelrechte rampspoed. Het laatste krijgt algauw de bovenhand, wanneer Maybelle, het dochtertje van Elise en Didier ernstig ziek wordt. Wat volgt is een rollercoaster van straffe scènes, waarin de eerst zo vrijblijvende en onschuldige liefde stilaan verwordt tot wat men een tragische doch onlosmakelijke liefde pleegt te noemen: verscheurd door verdriet, verenigd door het lot. Zijn Elise en Didier sterk genoeg om dit te overleven? Samen? Een lach en een traan, had ik me laten vertellen, en inderdaad: er is ook plaats voor een fijn streepje humor. Hoe Didier op een nogal lullige manier, excusez-moi le mot, poedelnaakt en hulpeloos moet toekijken hoe Elise ervan door gaat met zijn auto… Nodig? Nee, niet echt. Functioneel dan maar? Bwja: het geeft je de kans om, tussen de dramatische verhaallijnen door, naar adem te happen en ongegeneerd te lachen om zoveel onbeholpen knulligheid. Elise gaat ook uit de kleren, maar da’s dan weer van een andere, explicietere orde. Zelden zoveel sterke, messcherpe scènes in één film gezien. Van Groeningen snijdt er loeihard in en sleept de kijker, willen of niet, mee in de passie tussen Elise en Didier die, samengekomen door het lot, op mekaar zijn aangewezen om een te zwaar kruis te dragen. Dat de regisseur de kijker niet spaart, is duidelijk. De lichten floepen aan, maar niemand staat recht. Ook wij niet: geraakt, van slag, door de rauw-zwarte mix van emotie, tragiek en gehechtheid. En dat gebeurt niet veel. Een heftig meesterwerk. Info: Info: www.thebrokencirclebreakdown.be - een film van regisseur Felix van Groeningen, naar een theaterstuk van Johan Heldenbergh, met in de hoofdrollen Veerle Baetens, Johan Heldenbergh en Nell Catrysse. Praktisch: 112 minuten, in de meeste Vlaamse bioscopen, Nederlands gesproken.

november’12

41


- 25 % - 15 % Antwerpsesteenweg 104 • 9080 Lochristi • Tel: 09/355 00 33


In Lochristi komt men nooit thuis van een kale

kermis &markt! Rubriek voor en van... straatlopers - door Eric De Wilde

Bij de kaaspsycholoog Vandaag is de sfeer op de markt nog feestelijker dan anders. Aan het kaaskraam van zuivelboetiek P&P (Patrick Van Deiynse en echtgenote Petra), is dit duidelijk te zien en te horen. Patrick: “Het zal druk worden, want het is dag op dag vijf jaar geleden, dat hier de wekelijkse markt op dinsdag startte. Pas op, de bezoekers van de markt zullen dit duidelijk merken, want er is een gratis tombola waarbij onder meer een prachtige fiets, een aantal boodschappenwagentjes en tal van waardebonnen te winnen zijn. Hoe ik aan deze stiel begonnen ben? In 1990 nam ik, eerder toevallig, een familiezaak over. Mijn oom en tante hadden, door het plots overlijden van hun zoon, geen opvolger voor hun zaak. Toen mij de zaak werd aangeboden, was ik vlug verkocht! Wat mij vooral in mijn werk boeit is de mens achter de klant, daar is het mij precies om te doen! Omgaan met mensen geeft mij enorm veel voldoening. Ik kijk hen recht in de ogen en uit hun blik kan ik heel wat informatie aflezen. Hoe meer je de klant observeert, hoe meer je te weten komt wat hij precies wil. Het klinkt misschien raar, maar terwijl ik iemand bestel, hou ik de omstanders nauwlettend in de gaten. Ik kijk hoe ze reageren bij de keuzes van anderen, en als ze dan zelf aan de beurt zijn, kan ik dikwijls voorspellen welke soorten kazen uiteindelijk in de boodschappentas terechtkomen. We bedienen onze klanten steeds met de bedoeling dat ze de volgende week terug van de partij zijn. Neen, neen, men is bij ons allesbehalve een nummer. Iedereen moet zich thuis voelen aan ons kraam. En we verkopen niet zo maar de eerste de beste kazen, hé, want ze moeten nog tot precies een week na aankoop perfect te degusteren zijn. Natuurlijk moet je daarom steeds de kwaliteit van je producten in het oog houden. Er komt heel wat bij kij-

ken, want kazen die onrijp of té rijp zijn, kan je bij ons niet vinden. Waarom wij de kaas nog met de hand snijden? Vrij eenvoudig: dit komt zowel de smaak als de kwaliteit van onze kazen ten goede. Onze klanten in Lochristi stellen onze werkwijze ten zeerste op prijs. Ze weten precies wat ze willen: kwaliteit. Ze zijn daarenboven heel prijsbewust. De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van onze producten is in evenwicht en dat is onze grootste troef. De mondaan-mond reclame doet de rest. Je kan bij ons ook een gevarieerde kaasschotel vragen, die we voor u in een wip klaarmaken. Hoe onze werkweek eruit ziet? We werken zes dagen op zeven, ons werk is echt onze passie. We zijn ‘s morgens meestal om half vier uit de veren om alles naar behoren in te pakken en te laden en ‘s avonds doen we de bestellingen om ons assortiment zo uitgebreid mogelijk te houden. Als je onze job naar behoren wil doen, kom je ‘s middags echt leeg van het babbelen terug van de markt. Ons klantenbestand breidt zich nog wekelijks uit, en precies dit stimuleert ons om op dezelfde professionele manier verder te werken.” Iets na de middag vertrekken Patrick en Petra huiswaarts, richting Sint-Laureins: voor insiders en geïnteresseerden; de streek van “De Roste Muize”. Of ook die muis geïnteresseerd is in Patricks lekkere kazen? Wat had je gedacht?

n o B 0,5 € korting bij aankoop van 5€

geldig tot 31 december 2012

november’12

43


De Lootsche baton

1

4

2 3

We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

Katrien Praet stopt even met ruggen masseren om bij haar buren aan te kloppen en hen de baton te overhandigen. Met veel enthousiasme nemen ze deze trofee aan!

1

Als trouwe lezers van 9080 vinden wij het een hele eer om de baton in ontvangst te krijgen. Bedankt Katrien!

In 1991 leerden Angelique Maes en ik, Gunter Robbrecht, elkaar kennen toen mijn zus Ellen op kamp ging met de CM. Het was liefde op het eerste gezicht…. Ik ging toen studeren voor onderwijzer, Angelique voor kleuterleidster. Ik gaf vele jaren les in het onderwijs. Het lesgeven was super. Sedert dit schooljaar zet ik even een stapje terug en besloot ik wat meer tijd vrij te maken voor ons gezin, want voor je het weet zijn de kinderen groot. Aangezien ik ook graag met computers bezig ben zocht ik mijn weg in deze sector. En ik moet zeggen… het bevalt me! Angelique, afkomstig uit Heusden, staat al enkele jaren in de derde kleuterklas van de Langeledeschool in Wachtebeke. In 1997 hebben we ons eerste nestje gebouwd in Wachtebeke, om dan, omwille van het spijtige overlijden van mijn ouders, Frans Robbrecht en Maria Van Hooreweghe, terug te keren naar mijn roots. Nu, heel wat jaren later wonen we, samen met onze schatten van kinderen: Flore, Febe en Kobe, in het ouderlijke huis in Zaffelare waar ik geboren en getogen ben. Hier hebben we de draad snel terug kunnen opnemen, en wel dankzij de fantastische buren die ons omringen. Ook de kinderen zijn al goed geïntegreerd in het plaatselijke verenigingsleven: De Zuildekens, SV Zaffelare, speelplein Joepla… om de nieuwe vrienden en vriendinnen niet te vergeten. In ons huis heerst er altijd een gezellige drukte. Onze kinderen weten hun tijd steeds goed te vullen, vooral met ontspannende dingen, spelen met de buurjongens in de tuin. Febe en Kobe gaan naar het jeugdmuziekatelier in Wachtebeke voor piano en drum. Febe kan al aardig wat turnen en Kobe vindt voetballen super! Flore heeft dan weer de creativiteit meegekregen van de mama. Flore houdt het graag rustig en is vooral graag met haar computer in de weer… ook onze huisdieren, Sam en Toby de honden en Quiko de kanarie, zijn haar grote lievelingen. Ziezo, ons lange verhaal maakten we voor jullie heel kort… Wij willen graag de baton doorgeven aan Koen De Schoenmacker, een fantastische, warme man die ik leerde kennen in het volwassenenonderwijs. Koen, nu is het aan u!

44 november’12

2 Dank je wel Gunther. Ik (Koen De Schoenmacker) heb samen met mijn vrouw een azaleakwekerij te Hijte, maar bij velen ben ik beter bekend als ‘den bloemenkabouter’. Die naam is ontstaan door mijn grote interesse voor het internet, en ik begon de vroege jaren 2000 wat te experimenteren met webdesign, om mijn eigen site te kunnen maken. Al snel ondervond ik dat het een materie is dat niet stil staat, en ben me beginnen bijscholen via volwassenonderwijs, alwaar ik dus Gunther leerde kennen. Op de kwekerij doen we, zoals alle collega-kwekers, dagelijks ons best om een goede kwaliteit af te leveren, en op vlak van internet ben ik momenteel mijn kunnen aan het testen op www.waar-en-wanneer.eu. De bedoeling: iedereen mag alles gratis melden, maar.... ‘t moet proper blijven natuurlijk!! Graag geef ik de baton door aan Magalie, de lieve vriendin van mijn petekind meester Bart.


De Lootsche baton

4

3 Bedankt voor de baton Koen. Ik ben Magalie De Meyer, geboren en getogen Beerveldenaar. Je hebt me vast al eens zien rijden met mijn rode 2PK ‘tje. Sinds mijn 16e ben ik lid van KLJ Beervelde. Zoals velen van mijn generatie ben ik nog steeds lid, maar al iets minder actief. Ik geniet ook veel van mijn 2 uurtjes Zumba per week en maak oefenritjes met mijn moto. Onlangs ging ik met mijn vriend Bart samenwonen. Sinds september van dit jaar geef ik met veel plezier les in de kleuterklas aan het Sint Laurens te Wachtebeke. Ik geef de baton graag door aan mijn schoonbroer Karel. Hij zette zich jarenlang in voor KSA (nu KSJ) Zeveneken. Dat verdient zeker een plekje in dit artikel. Wie weet tot ziens. Groetjes,

Bedankt Magalie voor de Lootsche baton! Mijn naam is Karel Van Rysselberghe, 27 jaar en al van mijn eerste levensjaar een trotse Zevenekenaar! Ik heb een broer Wannes, een zus Nele, lieve ouders, en een schat van een vriendin Gaëlle.

Het belangrijkste deel van mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in KSA Zeveneken en aan de waterkant. De KSA gaf me veel onvergetelijke momenten, een aantal pijnlijke katers maar vooral vrienden voor het leven! Het (nacht)vissen op karpers doe ik meestal samen met mijn broer. De mix van kamperen in de vrije natuur en het (proberen) vangen van grote vissen is voor mij een ideale vorm van ontspanning. Natuurlijk moet er ook nog gewerkt worden, dit doe ik als ontwerper van piping installaties bij Jacobs Engineering te Gent. Momenteel vul ik mijn vrije tijd in de week op met een avondcursus vloeren en tegelen, squashen met mijn schoonbroer en het trainen voor een aflossingsmarathon die ik ga lopen met mijn familie. De weekends breng ik het liefste door met mijn vriendin. We gaan alle twee graag op reis, zoals de voorbije zomer naar Zwitserland en Zuid-Frankrijk. De baton geef ik graag door aan Kristof Van De Weghe een goede vriend en natuurlijk ook een rasechte “oud”-KSA’er.

november’12

45


Zelfzorg en energiebalans

N

a 25 jaar in het onderwijs, besloot ik mezelf eens te trakteren. Op vrijdag, 5 oktober, was het Dag van de Leerkracht, en om dat wat kleur te geven had ik me ingeschreven voor de bijscholing met de wervende titel: zelfzorg en energiebalans. Zeg nu zelf, zijn jullie daar in deze tijden ook niet voor gewonnen? Voor één keer een beetje jezelf verwennen? Een collega-vriend van me had blijkbaar hetzelfde lumineuze idee, en voor we ’t wisten, zaten we gezapig en gezellig achter een kopje koffie in een seminarieruimte van de universiteit van Antwerpen, tussen welgeteld 22 vrouwen en één andere man: de lesgever. Nu ben ik meestal als een vis in het water, tussen zoveel elementen van het andere geslacht, maar deze keer zat ik toch wat onwennig te wezen. Ik voelde me op een of andere manier schuldig, al wist ik niet waaraan. Mannen hoorden daar niet te zitten, zoveel was duidelijk, of ’t waren zielenpoten of gluiperige pottenkijkers. De docent begon met het voorspelbare grapje: of vrouwen dus zoveel meer zorgen hadden dan mannen dat zij in groten getale op zijn bijscholing afkwamen, of dat mannen er gewoon beter tegen konden? Hoongelach alom. Mannen er beter tegen kunnen? Haha! Joke of the year! Het vrouwelijke publiek joelde en wist unaniem dat het leven zoveel meer van hen vroeg dan van mannen, en dus werden wij meewarig bekeken. Enigszins vijandig zelfs. Zoals gebruikelijk begint zoiets met een rondje voorstellen. Nu, dat zet al aardig de toon. Een tengere dame heeft 37 jaar

46 november’12

onderwijs achter de rug, met héél moeilijke leerlingen, vaak tot vechtens en bloedens toe. Eén keer heeft ze zelf in de klappen gedeeld toen ze de kemphanen wou scheiden. Die slag zindert nu nog na in haar hoofd. En sinds men vorig jaar de pensioengrens verhoogde en de brug erheen opblies, is ze helemaal opgebrand. ‘En ik moet mijn gezin ook nog draaiende houden!’ Iedereen knikt. Nummer twee heeft in haar carrière alleen maar angst gevangen. Angst voor de directie, voor de

Om te weten hoeveel avonden ik er volgens gezonde zelfzorg in een gezin van vijf tussenuit kan knijpen. doorlichting, voor de ouders, angst om haar leerplan niet rond te krijgen, angst voor… Zij droomt nog na van de tijd dat iedereen haar vertrouwde. ‘Toen men nog vertrouwen in de leerkracht had.’ ‘En ook ik moet mijn gezin quasi helemaal alleen onderhouden!’ Weer geknik alom. Een parmantige brunette heeft geleerd om de deur dicht te trekken, en de problemen achter zich te laten; ze niet langer mee te nemen naar huis, ‘waar ik mijn grote gezin moet verzorgen’. Een andere, duidelijk Limburgse dame, negeert voortaan de gigantische papierwinkel waaronder men haar in de loop der jaren bedolven heeft, en ‘de directie mag op haar kop staan’, ze vertikt het om nog één van die dingen in te vullen. ‘Want thuis heb ik ook al bergen werk…’ Plots lopen twee dames huilend buiten… niemand weet waarom. Een andere tenslotte zegt ronduit, zich verontschuldigend in alle talen: ‘Ik zit hier omdat ik ‘op’ ben. Om te ontsnappen aan zeven uur les op vrijdag,’ en ze hoopt hier alles te leren over zelfzorg, want ze heeft er haar lokale vrije dag voor over gehad, en de 103 euro aan inschrijvingsgeld, omdat de directie die niet wil betalen. ‘En financieel sta ik er thuis ook alleen voor…’ Hoeft het gezegd dat wij tweeën al redelijk bleekjes zijn, als het onze beurt is? Wij zijn zowat de witte manraven, in een vrouwelijke zelfhulpgroep. ‘En waarom ben jij hier?’ vraagt de seminarist mij met een licht geforceerde bond-zonder-naam stem. Kan ik zeggen: omdat ik mezelf na 25 jaar eens wil trakteren? Om de boel af te kijken? Om… nu ja, waarom eigenlijk? vraag ik me af. En dus flap ik eruit:

‘Om te weten hoeveel avonden ik er volgens gezonde zelfzorg in een gezin van vijf tussenuit kan knijpen.’ Het klinkt wat harder dan ik het heb bedoeld, maar eerlijk is het wel. Grote consternatie in het kippenhok. De hanen – in casu ikzelf, en mijn collega die in de brokken deelt – worden bijna gelyncht. Een tirade en jeremiade volgde. Wie de was dan wel doet bij ons? De plas? De boodschappen? De bedden verversen? Koken? Wie er letterlijk en figuurlijk een frisse wind door het huis laat waaien? Wie bezoek ontvangt? Wie de kinderen heeft gebaard? Hen heeft verzorgd? De pampers ververst? Kind en Gezin bezocht? De dokter? De orthodontist… Ik pleit schuldig verzuim, op alle vragen. Het wordt een heel lange dag, waarin de dames er verrassend beter beginnen uit te zien, en wij tweeën steeds slechter. We zijn op alle terreinen kop van jut, en plaatsvervangende exemplaren voor alle mannen die niet deugen. ‘Zelfzorg, dames,’ besluit onze goeroe uren later de lange sessie, ‘is dus vooral jezelf wat rust gunnen. Je niet laten leiden door de gebeurtenissen, maar er juist leren mee omgaan. Jezelf op de eerste plaats durven te zetten. Je niet zomaar langer wegcijferen voor je man of je gezin.’ En dan wendt hij zich tot ons tweeën: ‘Maar voor jullie betekent het vooral het omgekeerde: leer ook eens je eigen was en plas te doen, en laat je vrouw eens een avondje uitgaan. De andere betekenis dus van zelfzorg: zelfredzaamheid.’ Applaus op alle banken. Judas, denk ik de hele tijd. Zo kan ik ook 22 vrouwen binnendoen. Bij het buitengaan, hoor ik de bevalligste aller dames nog zeggen: ‘Toch leuk dat die mannen er ook waren, hé? Dat lucht eens op.’ Wat later, na drie rondjes op de parking, vraagt ze ons de weg om uit het labyrint van Antwerpen te geraken, naar Brussel toe. We sturen haar alle kanten op, behalve naar de hoofdstad. Ik weet, dat is niet netjes, maar mijn energiebalans vraagt daarom. Die zelfzorg lucht aardig op. En tenslotte: als mannen voor zichzelf moeten leren zorgen, dan ook de vrouwen? En nu gaan mijn collega en ik nog een frisse pint halen, om alle ellende van de dag door te spoelen. En ja, het zal laat worden. Twee en een half uur later, vlak voor de afrit Beervelde op de E17, zien we plots onze knappe Brusselse weer voor ons uit rijden. Wij breed zwaaiend en met de duimen omhoog dat ze goed bezig is, en maar ‘B R U S S E L’ lippend, richting Kortrijk; en zij met een knipoog van dank omdat ze van niet beter weet. Dit is het zaligste moment van de dag. Uit zoiets kan je heel veel energie putten, weet ik nu. De volgende Dag van de Leerkracht, geef ik lekker weer les. Geef mij maar 20 jongens van 18 jaar in plaats van 20 vrouwen van 40. Die kan ik tenminste de baas. (lvdv)


BLOEMBINDERIJ Kris Naudts-Sabine Boone

Open winterdagen

Come inside ... smell and feel the warmth......!

9-10-11 november 2012

vrijdag 9 nov van 9 tot 22u sfeeravond! zat/zon 10/11 nov van 9.30 tot 18u bloembinderij kris naudts - sabine boone dorp oost 26 lochristi www.bloembinderijnaudts.be - Een voorsmaakje vindt u op onze facebookpagina


SLEEPY SLAAP-DNA® DAGEN 10 T.E.M. 24 NOVEMBER 2012

€1.018

TOT VOORDEEL*

ONTDEK GRATIS UW SLAAP-DNA® EN GENIET TOT €1.018 VOORDEEL OP ERGOSLEEP ® BODEMS EN MATRASSEN* Iedereen heeft een andere lichaamsbouw. Sleepy biedt u met de Ergosleep® boxspring een persoonlijke slaapoplossing, helemaal in lijn met uw SLAAP-DNA®. Mooi, uniek en in een handomdraai afgestemd op uw lichaamsprofiel. Ergosleep ® boxspring Limited Edition BS4 (foto)

Helemaal ingesteld op uw SLAAP-DNA® en steeds aanpasbaar aan uw lichaamsprofiel

BS1

Ingesteld op standaard SLAAP-DNA

®

€3995 Uw voordeel* €1018 €3743 - €2995 Uw voordeel* €748

€5013 -

Boxspringcombinaties 180 x 200 inclusief matras Ergo Pocket 550. Ook verkrijgbaar in een elektrisch verstelbare versie.

Sleepy GENT-OOSTAKKER

Antwerpsesteenweg 1124 • Tel. 09/355.98.01 Di-Vr: 9u30 – 18u30 • Za: 9u30 – 18u Zo en Ma: gesloten • Open op afspraak. * Geldig op aankopen van 10 t.e.m. 24 november 2012. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Promoties onder voorbehoud van modelwijziging en/of einde voorraad. Info en voorwaarden op www.nachttarief.be

Exclusief bij


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.