December 2011

Page 1

Fris en blij magazine voor Beervelde, Zeveneken, Zaffelare & Lochristi December tweeduizendenelf - Nummer 36

Wedstrijd 1: twee vrijplaatsen Kreeftenfestival! (p. 18) Wedstrijd 2: gesigneerd boek van onze hoofdgast Christophe Deborsu (p. 9) Nieuwe rubriek: ten huize van‌ Villa Johanna!


HORTA DE MEYER • Ruilare 123 • 9080 Lochristi • 09/355 50 12 • demeyer@horta.org WIJ AANVAARDEN ECO-CHEQUES !


Nummer9080 Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 9500 ex in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 - 9080 Lochristi Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be

Bij de omslag

Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie + cover André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton Filip Naudts: fotografie Michiel De Cleene: fotografie Bert Vervaet: straatnaam Inge Suys: cursiefje Pierre Gillis: Gentikatuur Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Lo bloeit en boeit Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers

De Xeado Live Band uit Lochristi is zowel professioneel als amateuristisch te noemen, een Yin en Yang in perfect evenwicht. Het zijn stuk voor stuk mensen die iets heel goed kunnen (professioneel) en dit heel graag doen (amateur of liefhebber). Zij weten de beste eigenschappen van een professionele en van een amateurmuzikant samen te brengen en te benadrukken. Dat zie je en dat hoor je bij ieder concert. Mocht je hieraan twijfelen, overtuig jezelf en kom de volgende keer zelf eens kijken. Ik zal er ook weer zijn!

Link www.lochristi.com

Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be

Danny Sey

Contact reclame Sofie Hesters, Fris watervoordevis, tel: 09 3568 588 - ­info@nummer9080.be Druk Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 - 9050 Gentbrugge Verantwoordelijke uitgever Mark Verbrugge - Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare

14

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Volgende release nummer 37: 21 dec 2011 deadline adv. en info: 7 dec nummer 38: 25 jan 2012 deadline adv. en info: 11 jan nummer 39: 29 febr 2012 deadline adv. en info: 15 febr nummer 40: 28 maart 2012 deadline adv. en info: 14 maart

Inhoud 4

45

6 14

35

45 49 53

Onder de loupe

Mail van graaf Renaud de Kerchove

Interview

Christophe Deborsu

Ten huize van Villa Johanna

Lo Actua

Parijs-Roubaix

Straatnamen

Kanunnik P.J. Triestlaan

Lo Actua

De minionderneming 7WElight

Prijswinnaar Bert Vervaet

december’11

3


Nummer9080

Onderde

upe

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Het vemaledijde

jakobskruiskruid Nummer9080

Lo bloeit en boeit tweeduizendenelf

Nummervijfendertignovember

In de spo ren van ...

jakobskruiskruid nummer

9080

Ik weet het, ik ben een groene analfa-

beet, want vóór onze vorige editie had ik nog nooit van het jakobskruiskruid gehoord. Maar vele anderen blijkbaar wel. Onder hen graaf Renaud de Kerchove, die duidelijk minder opgezet was met de aandacht die Markus Bundervoet eraan schonk in zijn rubriek ‘Lo bloeit en boeit’, of liever met de manier waarop: de graaf vond vooral de verstrekte info en beeldvorming wat misleidend. Wij publiceren hierbij de kern van zijn reactie, want het plantje laat de gemoederen duidelijk niet onberoerd.

door Markus

ER... HET GODDELIJKE MONST nd …”

nt wapenstilsta “in de natuur… geen mome ij bv. planten systemen ontwik systemen aan het licht, waarb In de natuur komen ingenieuze jakobskruiskruid, dat een n te slim af te zijn. Zo ook het kelen om hun natuurlijke vijande ‘vraat’ in het leven riep. natuurlijk afweersysteem tegen n in de lever getroffen door extensieve begrazing dus, worde Paarden en koeien, dieren van leidde tot jakobskruisE dat de plant ontwikkelde. Dit ALOÏD E-ALK LIZIDIN PYRRO t een produc rfte tot gevolg... Zelfs nd en Australië met grote veeste kruidplagen in de VS, Nieuw-Zeela gif gehandhaafd. gedroogd in het hooi blijft het

TEREN sti (E17, N70 COMPOS de hoofdwegen van Groot-Lochri ag wordt het bloeiaspect langs

Jawel, vanda IO JACOhet Jakobskruiskruid ofte SENEC en gewestweg 449) bepaald door kruiskruid, en dit verdichting gaande van jakobs BAEA. Er is immers een grote door het verkeer, zoals en, dighed mstan groeio komt door een verschuiving van zich een ehalte enz. Op deze manier doet klimaatwijziging, begrazing, vochtg . wijziging voor in de plantengroei door het te COMPOSis liseren neutra te jakobskruiskruid De enige manier om het gif van n en koeien: er is nu een voor bv bezitters van paarde TEREN. En interessant om weten kan je voor dergelijke daar en S, XPERT gemeente: DE ECO-E adviesorgaan opgericht via de zaken en adviezen terecht. november’11

4 december’11

4


Nummer9080

Onder de loupe

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

I

“Ik schrijf omdat ik niet zo happy ben met de ‘Lo bloeit en boeit’ pagina over het jakobskruiskruid. Het jakobskruiskruid is een exoot die sinds enkele jaren zich inderdaad invasief gedraagt. Ik ben niet tegen de exoten maar ik vind dat onze vriend Markus Bundervoet, in dit geval, het woord wel had mogen gebruiken.

Daarenboven, het jakobskruiskruid (veel jakobskruiskruid) met zijn blote handen hanteren is ‘alles behalve’ gezond (zie google).

Ik zie overal waar de grond niet beheerd is, meer en meer jakobskruiskruid, een plant die inderdaad voor het vee (paarden inbegrepen) heel giftig is. Ik vind dat niet ‘interessant’ en ik ben niet zo happy dat de vele eco-experts van de gemeente daar niets tegen beginnen.

Op de pagina worden wij naar een ‘adviesorgaan opgericht via de gemeenten’ verwezen. Dat vind ik ook flauw. Wie zijn die “eco-experts”? Hoe kan een lezer ze contacteren? Geef de lezer een naam a.u.b., of ten minste een telefoonnummer of een e-mailadres.

Uw pagina is mooi op gebied van vormgeving maar niemand zal daarmee een jakobskruiskruidplant kunnen herkennen en leren haten. Als de boodschap was: “Het jakobskruiskruid is een gevaarlijke pest, laten wij er iets tegen beginnen”, denk ik dat de pagina zijn doel mist. Als de boodschap was: “(nogmaals) Iedereen moet composteren”, dan zie ik niet in waarom het jakobskruiskruid erbij te betrekken. Wat mij het meest stoort is de zin: “De enige manier om het gif van (het) Jakobskruiskruid te neutraliseren is door het te composteren”. Wat is dat nu voor iets? Als u de bladeren van Jakobskruiskruid composteert, heeft u inderdaad geen gevaarlijke veevoeding meer in uw loods, u heeft compost (wat ook niet eetbaar is). Wie gaat zich nu bezig houden met jakobskruiskruidbladeren te hooien en te composteren? Ik ben overtuigd dat als u de bladeren in brand steekt, het gif ook weg is.

Meer serieus: wat helpt het van jakobskruiskruidbladeren te collecteren als u de plant (de wortels) ongemoeid laat? Het is een ‘vaste plant’ (niet een éénjarige plant), het is met ‘wortels en al’ dat men ze moet rooien.

Ik geef toe dat ik dat als gemeenteraadslid zou moeten weten maar ja… ik heb hier mijn handen vol en soms zijn er initiatieven van het College die mij ontsnappen (des te meer dat niet alles op de gemeenteraad besproken wordt, en dat is maar goed).

Met vriendelijke groeten, Renaud de Kerchove Beervelde Dorp 75 9080 Lochristi www.parkvanbeervelde.be +0476 66 98 08

Mooi dat graaf Renaud de Kerchove zich de moeite getroost om de rubriek over het jakobskruiskruid te becommentariëren. Altijd leerzaam, zo’n debatje tussen mensen die elk op hun terrein met ‘groen’ bezig zijn.

Over de gemeentelijke adviesorganen zullen we ons uiteraard graag bevragen en de suggestie tot samenwerking klinkt veelbelovend! Wordt ongetwijfeld vervolgd!

december’11

5


Interview

6de winteravond in de bib maandag 20 februari 2012

Vlaanderen en Wallonië

Hetzelfde in spiegeling?

F

Christophe Deborsu van Dag Vlaanderen

‘Frietjes? Een pasta? Puree met zalm? Een broodje? Een toetje? Zeg maar, ik trakteer,’ suggereert de immer sympathieke Christophe Deborsu als we hem tijdens zijn Brusselse middagpauze kunnen strikken voor een interview. Wij maken dankbaar onze keuze, en volgen onze genereuze gastheer door een labyrint van gangen. ‘Kijk, al die gangen van

de VRT en de RTBF zijn precies hetzelfde, maar dan in spiegelbeeld.’ Is dat zijn metafoor voor Vlaanderen en Wallonië, vraag ik me af. De quote die het hele interview nu al samenvat? Uiteindelijk belanden we in een rustige patio, met wat daglicht en deugddoend en groeizaam groen. ‘Laat ons wat in de luwte zitten, dat is gezelliger,’ nestelt de rijzige reporter (1.92 m!) zich in een gezellige, rode sofa. Ik stem dankbaar in, prijs me gelukkig dat hij het gesprek in het Nederlands wil voeren (kennen jullie bv. ‘luwte’ in het Frans?). Dit is een vriendelijke, ontwapenende man, zonder meer, en bijna zou ik hem vanzelf al tutoyeren, maar volgens de Waalse omgangsvormen is dat ongepast, leert me zijn boek. Zo is het toch, Mr. Deborsu?

6 december’11

… (lacht even)… Ja, eigenlijk wel. Het is nu eenmaal zo dat de francofone wereld heel lang vousvoyeert. En in Frankrijk is het al helemaal vous voor en vous achter: vous, vous, vous, vous… vous overal. Walen houden het zolang niet vol, maar zo vlug als Vlamingen van ‘u’ naar ‘jij’ overschakelen, neen, dat doen wij niet. Ook zullen we voor een politicus maar zelden de omschrijving meneer of mevrouw laten vallen, en al zeker nooit zullen we hem of haar enkel bij de voornaam noemen. Voor ons dus steeds Mr. De Wever of Mr. Di Rupo, nooit De Wever, en al zeker niet Elio!... (haalt even de schouders op)… tja, dat zijn gewoontes, zeker? Maar doet u maar wat u zelf het beste acht. Bedankt. Mag ik je… euh u… …(schiet in de lach)… zeg maar ‘je’ hoor, naar Vlaamse gewoonte. Zal ik dan ook doen. … mag ik je proficiat wensen met je boek? Ik heb het gisteren in één ruk uitgelezen, moeiteloos. Vlotte pen, leuke weetjes, met mooie inzetstukjes. Een lyrische caleidoscoop van ons vaderlandje en zijn gewesten. Dank je wel. Dat doet me veel plezier. Ik had in de verste verte niet durven te dromen dat het zo’n vaart zou lopen. We zitten al aan meer dan 25 000 exemplaren en op mijn spreekavonden merk ik ook dat het boek echt leeft. Vorig weekend nog in het Limburgse Gingelom aan de taalgrens: meer dan 200 enthousiaste mensen, welnu, dat doet me wat. Ik ben


Interview Door Luc Van de Vijver Foto’s: Michiel De Cleene

de Vlamingen daar heel erkentelijk voor. En het leukste is dat alles in een aangename sfeer verloopt, en dat strookt ook het best met hoe ik zelf tegen de wereld aankijk. Zo positief mogelijk… (draait een exemplaar van ons magazine naar zich toe)… kijk, zoiets: Fris en blij! Jullie ondertitel. Dat vind ik nu eens goed gevonden! Dat is een mooie leuze om mee te leven. Je staat hoopvol in de wereld? Speelt daar je katholieke achtergrond, zoals ik vernam uit je boek? …(twijfelt even)… dat weet ik niet. Ik ben nu eenmaal zo. En wat dat katholieke betreft: ja, ik ben zo opgevoed, en ja, ik ga soms nog naar de mis, en ja, ik ben secretaris van de kerkfabriek van mijn gemeente… maar ach, weet je, ’t is niet dat ik daar militant mee bezig ben. Anderzijds zal ik het ook niet ontkennen. Kijk, laatst vroeg Bert Kruismans me nog waarom ik daarmee te koop liep. Maar dat is helemaal niet zo! Bijlange niet! Ik ben wie ik ben, en als de mensen me ernaar vragen, maak ik daar geen geheim van. Waarom zou ik ook? Maar ik zal er anderzijds anderen nooit voortdurend mee om de oren slaan. Het laat zich in mijn boek tussen de regels lezen, en zo wens ik dat ook in mijn publieke leven te houden. Wallonië is katholiek gebleven? Zoveel of zo weinig als Vlaanderen, zeker? Het geloof gaat achteruit, ook bij ons. Misschien net iets trager, maar toch. Het is een van de aspecten van de hedendaagse wereld die constant in beweging is, net zoals op alle andere domeinen overigens. België zelf, bijvoorbeeld? Je zou het liefst België als staat behouden? Of toch maar splitsen? … (legt zijn bestek neer, en helt terughoudend achterover)… kijk, wat ik

daar zelf over denk, is niet relevant. Dat vertel ik thuis wel aan mijn vrouw, en misschien aan mijn familie, maar verder dan aan hen wil ik mijn mening daarover niet kwijt. Ik ben een journalist, hé, een reporter. Een verslaggever. Ik registreer de dingen en geef er verslag van. Een uur geleden bv, belde mij nog een voorzitter op van een Vlaamse vereniging die de splitsing BHV maar niets vond, welnu, daar neem ik akte van. Meer niet. Ik weerleg dat niet, ik stimuleer dat niet, ik noteer het gewoon… (denkt even na)… ik ben in mijn hele carrière slechts één keer emotioneel betrokken geweest bij een verslaggeving, en dat was bij de moord op de 10 para’s in Rwanda. Daar waar mensen bij uit mijn streek, zelfs uit mijn gemeente. Maar in alle andere gevallen huldig ik het credo dat ik niet betrokken wil geraken, net zoals een dokter bv., die moet voor het heil van al zijn patiënten ook niet te zeer gaan meeleven, anders houdt hij het niet vol. Dus België mag blijven bestaan? …(schudt even met de schouders)… wat vind je zelf?... En of België nu blijft bestaan of niet, ik vind dat niet van die orde dat het zal bepalen of de mensen die hier wonen gelukkiger of minder gelukkig zullen zijn. De toekomst zal het uitwijzen. Ja, toch? Overigens, we zijn al in de Bourgondische tijd bijeen geweest, dat weet je toch? En dan weer eeuwen uit elkaar, en dan weer samen. In die zin, weiger ik wél te zeggen dat België een geheel artificiële constructie zou zijn, zoals je wel eens hoort. Ze is bv. toch veel natuurlijker dan bij landen als Italië en Duitsland die pas in de negentiende eeuw als natie geformeerd werden. Wij waren al samen ten tijde van Karel de Stoute, in 1450… En natuurlijk ben ik ook niet ongevoelig voor de problemen die een eventuele splitsing mee zou brengen, en je kan

Fris en blij! Jullie ondertitel. Dat vind ik nu eens goed gevonden! Dat is een mooie leuze om mee te leven.

december’11

7


Nummer9080

Interview

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

ze inderdaad beginnen af te wegen tegenover die als we samenblijven – want die zijn natuurlijk ook niet gering, zo is de laatste jaren gebleken… – maar bon, als de meerderheid zus of zo beslist, dan is dat zo. Ik leg mij daarbij neer, dat is democratie. En zoals het nu staat is er inderdaad een groei naar zelfstandigheid aan beide zijden van de taalgrens. In Vlaanderen staat de teller bij de volksvertegenwoordigers nu al op 4 op 10 die onafhankelijkheid vragen. Dat dekt de lading denk je? Tja, dat zijn toch de verkozenen… Een enquête van ’t Nieuwsblad onlangs onthulde dan weer dat slechts 22 % van de Vlamingen dat ook écht wil. Nu ja, we zien wel. Nieuw is dat nu ook bij ons in het Zuiden een kwart die piste genegen is. Dat is du jamais vu. Resultaat van de befaamde RTBFreportage, Bye Bye Belgium, waar je aan meewerkte? Toen jullie de splitsing van België in scène hebben gezet, alsof het echt aan het gebeuren was? Toch niet overroepen, hoor! Ik ben als journalist natuurlijk wel trots dat ik daaraan heb meegewerkt, want de reportage heeft tot in het buitenland weerklank gevonden. Maar je moet alles wel in perspectief zien, en daarom zou ik de uitzending zoveel impact toch ook weer niet toedichten. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die de opgang van de NVA daaraan linken, maar ook dat is schromelijk overdreven. Integendeel, de eerste reactie van het publiek in België, in alle regio’s trouwens, was een behoudsgezinde reflex. Een ‘Belgicistische’. Het zijn andere factoren die voor de opgang van het nationalisme hebben gezorgd. De gevatheid van een Bart De Wever bijvoorbeeld? De politicus waar je een haat-liefde-verhouding mee hebt? …(ontkent hevig)… Ik, haten? Neen, zeker niet. Integendeel. Ik vind het een zegen als ik zo’n verbaal sterke man interviewen kan. En ik niet alleen, alle reporters eigenlijk, dat kan ik je verzekeren. Maar mogelijk verwijs je naar de reportage die ik over hem maakte en waarbij ik het graf van zijn vader in beeld bracht, in een wat beladen context, om het zo eens uit te drukken? … ’t is waar, Mr. De Wever heeft toen scherp gereageerd, en ik kan hem begrijpen, maar wat mij betreft, staat dat niet tussen ons in. Ik heb trouwens voor hem een lans gebroken op een familiefeest, waar hij bij de anderen in absolute ongenade viel. Een voorval dat in mijn boek vermeld staat overigens. Nu, dat doe je niet zomaar, hoor, want hij maakt heel wat los bij de Waalse mensen, dat kan ik je verzekeren. De emotie neemt dan wel eens de overhand op de ratio. De Vlaamse politici bepalen dus ten dele je agenda? Zelfs je leven, durf ik bijna te stellen, als ik denk aan de Marseillaise van Yves Leterme toen je hem naar de Franse versie van de Brabançonne vroeg? Mijn leven?... (helt achterover en lacht fijntjes)… Een scoop als die is toch een once-in-a-lifetime? Daarmee werd je op slag toch een BV? Alles kwam voor jou toch in een stroomversnelling? Ik moet bekennen dat ik eerst ook zelf niet vatte wat me overkwam! Het is raar: je weet dat er iets niet klopt, maar toch duurt het een paar seconden voor je ’t zelf door hebt. En toen ja, kwam die journalistieke reflex: vlug

om me heen kijken en checken of ik daar de enige reporter was, of de cameraman alles had gefilmd, of we het nieuws nog haalden… toen wist ik inderdaad dat dit zou inslaan als een bom. Nooit gedacht: dit is zo’n moment dat iemand maakt of kraakt? Het maakte jou, en het kraakte Leterme? Neen, nogmaals, ik registreer, and that’s it. Dat is mijn beroep. Overigens: ik denk niet dat Yves Leterme mij dat heel lang heeft kwalijk genomen. Hij heeft me trouwens later nog een brief met ‘veel beterschap’ geschreven toen ik eens een ongeluk met een ladder had gehad. Als mens is hij ook best aimabel, hoor. En geef toe: hij heeft toch nog een carrière gehad daarna, en ook nu nog, en straks bij de OESO? Sinds dat voorval kwam je nog meer in de picture van de VRT? Of solliciteerde je zelf naar een rubriek als Dag Vlaanderen? Neen, neen. Op dat punt, moet ik bekennen, ben ik een slechte planner. Ik laat de dingen op me afkomen en dan zeg ik meestal ja. Niet altijd, maar toch wel heel vaak. Ik vind ‘ja’ een mooi woord om naar te leven. Que ton oui, soit un oui, staat er in de Bijbel, en dat vind ik een mooi leidmotief. Maar dit gezegd zijnde, moet ik toch ook het volgende kwijt: laatst stelde een collegajournaliste me dat we als reporters steeds anderen en hun levens zo dicht mogelijk op de hielen zitten, op de voet volgen, dat we soms te weinig oog hebben voor onszelf… misschien heeft ze wel gelijk? Vandaar ook dat ik heel blij ben dat ik eindelijk dat appartementje aan de Maas, in Namen, heb kunnen kopen. Om ooit te onthaasten, neem ik me voor. Namen is de stad waar je je hart aan hebt verloren? Ho, dat is een wat zware uitdrukking, maar ja, ’t is natuurlijk mijn geboortestad, en ook nu woon ik er nog vlakbij. En ja, ik hou van die stad en van de mensen daar. Het is de Waalse hoofdstad en dat vind ik terecht. Namen heeft veel te bieden, zeker weten. En in de vlag staat warempel een Vlaamse Leeuw! ... weliswaar met een rode balk doorheen. Ja, maar die balk moet je niet lezen als een verbod, maar juist als het teken van een verbond! We zijn dus echt verweven met elkaar, soms veel meer dan we echt beseffen! Vlaanderen en Namen hebben al sinds de zoon van Gewijde van Dampierre een innige band. Het stond dus in de sterren geschreven dat je ooit Vlaams zou leren? Dat beeld is misschien wat sterk, maar natuurlijk was het Vlaams me niet onbekend. En ik ben er nog heel blij om dat ik op mijn achttiende naar Leuven trok, en er in het Vlaams rechten ging studeren. Die beslissing heeft mijn hele leven gekleurd. Vandaar ook dat ik mijn kinderen nu en dan Vlaams onderwijs laat volgen: ik vind meertaligheid een zegen. En ben trots dat ik met zovele anderen getuige ben van het feit dat we in Wallonië eindelijk de gelijkwaardigheid van het Nederlands en het Frans hebben ingezien. Het heeft wat lang geduurd, ik geef het toe, maar nu is het zover. Niemand zal het nog ontkennen. Behalve de Rand waar sommigen weigeren het Nederlands te leren… …(voorzichtig)… Zoals je zal gelezen hebben, weid ik niet zoveel uit

Ik ben trots dat ik met zovele anderen getuige ben van het feit dat we in Wallonië eindelijk de gelijkwaardigheid van het Nederlands en het Frans hebben ingezien.

8 december’11


over de rand. Wallonië en Brussel zijn twee verschillende entiteiten, en mijn boek gaat vooral toch over ons, Walen. De problematiek waarom dat in de Rand zo is, heb ik nog niet uitgespit. Wel valt me op dat het in de andere richting inderdaad zo niet werkt: Vlamingen die de taalgrens oversteken, zijn in de tweede generatie al heel sterk ingeburgerd en de kinderen spreken ook bijna altijd Frans. Ik constateer dat samen met je. Maar ik hoop dat je in mij toch iemand ziet die wél voor het Nederlands wil gaan? Meer dan dat. Je Nederlands is voortreffelijk. Nochtans kost het een Franssprekende heel wat moeite, lees ik in je boek? Ja, dat is zo. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen. Een Nederlandssprekende beschikt over 40 klanken waar hij kan uit putten, een Franssprekende slechts 36. Reken daar jullie rijke dialecten bij, waarin je werkelijk verdrinkt in het aantal klanken, en je krijgt een fundering voor het gemak waarmee jullie vreemde talen leren. Toch heb je het heel ver geschopt. Want je boek is zelfs humoristisch, en wie dat kan, beheerst een taal volkomen heb ik ooit ergens gelezen. Natuurlijk heb je vast al van nature de gave van de ironie, neen? …(twijfelt even)… ik zou toch liever van een glimlach spreken, van een knipoog. Want ironie, en zelfs het woord kwinkslag, heeft voor mij een toch wat te negatieve connotatie. Het laatste wat ik wil is mensen kwetsen, begrijp je? Vandaar dat ik het liever over een knipoog heb. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, voelde ik me als Vlaming in je boek één keer toch wel gekwetst, hoor. …(schrikt eerst even, maar knikt dan anticiperend)… de wereldoorlogen, bedoel je, zeker? De collaboratie? Daar ja. Ik vond het nogal kwetsend toen ik las dat sommige Waalse soldaten de Vlamingen soms als onbetrouwbaar taxeerden. Mijn eigen grootvader heeft drie jaar aan de IJzer gevochten, en werd een maand voor de bevrijding zelfs getroffen door een obus in zijn hoofd. Een jaar ziekenhuis in Duinkerken en een stuk zilveren schedel kon hem nog redden. Die heeft gegeven wat hij had, net zoveel als jouw grootvader, las ik je boek. …(knikt begrijpend)… ik versta je gevoel. En eerlijk: ik heb ook lang getwijfeld of ik dat zou schrijven. Maar anderzijds moest ik eerlijk blijven: mijn grootvader had vele Vlamingen zo benoemd, en ik heb zijn versie van de feiten heel vaak gehoord en dus genoteerd… (stilte)… hier ben ik dus weer de reporter… en natuurlijk zal ik niet in twijfel trekken dat er ook veel Vlaamse soldaten zoals je opa waren, die vochten voor wat ze waard waren… ach, dat ligt allemaal zo moeilijk, en is zo verweven. Die frontstrijd, die taalstrijd, de verhoudingen binnen het leger, de perceptie, de verhoudingen in de 19de eeuw… het is en blijft een zeer heikel punt in onze

Interview vaderlandse geschiedenis. Kijk, ook nu weer, wik ik mijn woorden, want ik begrijp de twee kanten best… Maar wat bv. hier in de Waalse hoofden nooit begrepen werd, is de affaire Borms. De Vlaming die gecollaboreerd had met de Duitsers in WO I, daarvoor in de gevangenis was beland, en toch van daaruit werd verkozen tot in het parlement, om vervolgens in WO II weer te collaboreren. Uiteindelijk werd hij gefusilleerd. Vaderlandslievende Waalse soldaten, waaronder mijn opa, konden dat maar niet begrijpen. Maar nogmaals: het ligt alles zo gevoelig. Goddank, zal de volgende generatie daar wat bevrijder kunnen over denken en spreken. Ook in die zin is de toekomst aan de jeugd. Je blikt hoopvol vooruit? Natuurlijk! Ik zei het al in het begin: ik ben zo van nature. Je moet de mooie kanten van het leven zien. Ervan genieten. Zoals met deze Vlaamse… euh, pardon, volgens je boek, Waalse frietjes? Ja, zelfs een Vlaamse fritoloog, of hoe zeg je dat, geeft toe dat de oorsprong van de friet in onze Waalse regio te vinden is: visjes werden in olie gebakken, en bij visschaarste werden ze vervangen door gelijkaardig versneden patatjes: de friet was geboren. Het is een mooi verhaal, en ik zal ze me zeker laten smaken. Ik ook. En ik moet je overigens danken voor dit toch wat verrassende interview. Zo ben ik even van mijn stress verlost, voor vanavond. Stress voor vanavond? Wel ja, ik moet voor de tweede keer naar de Pappenheimers, en ik besterf het van de zenuwen. Geloof me, al die BV’s die daaraan meedoen, besterven het, want het laatste wat je wil is afgaan als een gieter. Neen, ik mag er niet aan denken. Dus als je eens wil duimen en aan me denken vanavond, wie weet spartel ik me er dan wel doorheen. Dat zal niet mankeren. Maar eerst nog de innerlijke mens versterken… Smakelijk alvast en nogmaals bedankt voor de traktatie! Graag gedaan. Het was ook voor mij heel aangenaam, en eens anders dan anders! 9080 er

‘Dag Vlaanderen, hoe Walen echt leven en denken’ is een echte aanrader. Het 400 pagina’s tellende boek laat zich lezen als een trein, staat vol grappige weetjes en ‘knipogen’, en biedt de lezer een verhelderend inzicht in de verhouding Vlaanderen-Wallonië. Clichés worden bevestigd en ontkracht, en beweringen soms gestaafd, soms gerelativeerd, maar altijd blijft de toon warm en begripvol. Kortom, dit is een handleiding voor Vlamingen over Wallonië en ze toont ons hoe we verschillen en toch weer niet. Doe dus mee aan onze wedstrijd en ga voor het gesigneerde boek! Stuur daartoe een simpel mailtje naar wedstrijd@nummer90800.be met als titel Dag Vlaanderen (voor 6 december)!

WEDSTRIJD

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

numm

Nummer9080

december’11

9


De beste keuken is de Franse keuken... Geproefd in Lochristi Sinds/depuis 1980

Pour ceux qui aiment manger à la maison

LES 2 FRERES

Traiteur afhaaldienst

Kerstfeesten

24 december om 19.30uur 25, 26, 27 december om 12.30 uur

Tafeltje New Style, speciaal bedoeld voor diegene die het gemakkelijk en Feestelijk wensen!

Menu Trendy

Menu met aperitief en wijnen 3 gangen € 59,50 4 gangen € 69,50 Kindermenu tot 12 jaar € 18,00

4x tapas Soepje van de visser Marbre van tonijn Bonbon van Schotse zalm Ganzelever chutney van vijgen, briochetoast

Happy New Year brunch

Fazant of eendenborst Witloof in de room, gevulde appel, gratin dauphinois € 29.00

(op Kerstavond 24 december menu in 4 gangen)

1 januari 2012 - 12.30 uur - Sprankelende bubbels - Amuse-bouche - Feestelijke voorgerechten-buffet - Keukenwandeling hoofdgerechten - Dessertbuffet Anno 2012 Menu met aperitief en wijnen € 62,50 Kindermenu € 18,00

Van maandag tot zaterdagmiddag lunch € 18.00 - € 33.00

Eerste donderdag van de maand Senioren bij Leys Gezonde Gastronomie 12.30 uur 1 dec - 5 jan - 2 feb - 1 ma Menu all in € 48.00

Zondagmiddag

Promenademenu met aperitief en wijnen € 50.00

Zondagavond

Menu carte blanche € 33.00 Privé salon voor uw familiefeesten, verjaardag, jubileum, rouwmaaltijden, baby-borrel. Menu ter beschikking

Wij wensen u gezellige eindejaarsfeesten...

Familie Leys

Menu Fashion

Marbré van ganzenlever met Iberico ham Vissoep-rouille-croûtons Hazenrug, poivrade van veenbessen, fijne groentjes, zalfje van pompoen € 36.00 Ook gerechten à la carte mogelijk. Folder ter beschikking. Bestelling af te halen op kerstavond 24 dec. of oudejaarsavond 31 dec. tussen 15 en 17 uur. Op andere dagen volgens afspraak (ganse jaar door) Voor inlichtingen of bestelling tel: 09/355 86 20 Home cooking “LES 2 FRERES”zorgt voor een culinair onvergetelijke avond. Van klein hapje tot vijfgangendiner, van barbecue tot kookles (ganse jaar door).

WORKSHOP

Gastronomisch koken in een gezellige ambiance. Menu klaar maken, met seizoensgebonden gerechten en aangepaste wijnen. Maandagavond 19.00 uur in Restaurant Leys 5 december - 6 februari: € 55.00 p/p-p/avond Meer inlichtingen: Xavier LEYS 0476/51 41 19

Restaurant: Dorp West 89, 9080 Lochristi, tel: 09/355 86 20 info@restaurantleys.be - www.restaurantleys.be


Nummer9080

De mediawatcher

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. Op de cover van çAVA 13 vonden we dit wondermooie beeld. En ik begrijp dat het misschien geen evidente parallel is, maar op de een of andere manier doet mij dit denken aan Het meisje met de parel van Johannes Vermeer. Singer-songwriter Amaryllis Uitterlinden kijkt al even ontwapenend in de lens, heeft een uitbundiger lach, dat wel, maar baadt bijna letterlijk ook in een halo van parels. De parel en de blauwe hoofddoek van Vermeer zijn hier versmolten, één geworden, in een schitterende zonnekrans van blauw water. Het klinkt allicht alles wat te poëtisch, Filip?

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Over haar ervaringen met geestrijke dranken heeft ze een onthullend interview laten afnemen door çAVA, het driemaandelijkse gratis magazine van CM, en om dat te illustreren, komt Amaryllis bij me thuis langs voor een fotoshoot. Bij het bespreken van het concept dat ik in gedachte heb, toon ik haar een cover van het Amerikaanse mannenmaandblad Esquire waarop Leonardo di Caprio de inhoud van een glas opgooit. Met haar zou ik namelijk hetzelfde willen uitproberen met opspattende champagne. Ze vindt het een prima idee en geeft grinnikend aan nu ook te begrijpen waarom ze reservekledij mocht meebrengen. Om mogelijk blijvende champagnesporen naderhand te beperken laat ik haar bovendien plaatsnemen in het opblaasbaar zwembad van mijn kinderen dat voor de gelegenheid dienst doet als vergaarbak. Het duurt een tijdje vooraleer we de techniek van het champagnegooien onder de knie krijgen, maar na enkele hilarische pogingen lijken de druppels dan toch ineens gewillig hun positie te vinden. En het aroma zelf blijft nog dagenlang behaaglijk in de studio hangen.” Meer: www.guardalafotografia.be

december’11

11


Nieuw bijchristi

Lo Slank & Strak

Natuurlijke huidverjonging met licht- & elektrotherapie. Het werkt.

DĂŠ kuur die de natuur een handje helpt om mooi ouder te worden.

Bent u op geschenk vozoek naar een leuk Vraag naar or de feestdagen? on aangepast aaze cadeaubons n uw budget.

Doordat dieper gelegen huidcellen het licht absorberen, en als een batterij worden opgeladen met energie, wordt de aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd. Elektrotherapie boost het effect. De huid wordt egaler, gladder, zachter en iets steviger. De dermafixer kan ook de handen verjongen, en sommige door de zon veroorzaakte huidafwijkingen en zwangerschapsstriemen verminderen. De Dermafixer is echt een topper op gebied van verjonging en huidherstel.

H O O R C 9080 E N Lochristi TRUM 1 jaar GRATIS batterijen (vlakbij de voetbalvelden) Tel R : 09M 230A26N 69 - Gsm : 0475 52 12 07 NO bij aankoop van een hoorapparaat* voor else@SlankenStrakLochristi.be

Bon

Slank & Strak Lochristi - Bosakkers 31

gratis

www.SlankenStrakLochristi.be

Openingsuren:

Gratis nazicht & onderhoud

Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en H14.00 O O R- 17.30 CENTRUM

NORMAN

Zaterdag: Enkel op afspraak Openingsuren:

Maandag t/m5 vrijdag Dorp-West van 09.30 - 12.30 9080 Lochristi en 14.00 - 17.30 Openingsuren: 09 355 96 16 Zaterdag: info@hcnorman.be Maandag t/m vrijdag Enkel op afspraak van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30

Zaterdag: Enkel op afspraak

#

testbeurt

Anti-lawaai oordoppen op maat

11 jaar batterijen jaarGRATIS GRATIS batterijen bij vanvan een een hoorapparaat* bijaankoop aankoop hoorapparaat*

Gratis nazicht & onderhoud Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be

Anti-lawaai oordoppen op maat

Gratis nazicht & onderhoud

* met een maximum van 36 batterijen

Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be

* met een maximum van 36 batterijen

Anti-lawaai oordoppen op maat


het ei Politieke eitjes…

Lo Actua

De politici lopen alvast de spiertjes los…

CD&V Lochristi heeft nieuwe website “De nieuwe website www.cdenv-lochristi.be bevat naast het welkomstwoord van de voorzitter, de voorstelling van de bestuursploeg en de mandatarissen en de visie van CD&V Lochristi ook een blok ‘heet van de naald’, waar alle bezoekers van de website naast de traditionele tussenkomsten van de CD&V mandatarissen in gemeente- en OCMW raad, de meest actuele informatie kunnen vinden. De bedoeling is om zo open en transparant mogelijk te communiceren met het grote publiek. De website werd hiervoor een stuk interactiever gemaakt, zo is het veel gemakkelijker om een reactie achter te laten en wordt er ook een koppeling gemaakt met Facebook. Tot slot kom je via ‘links’ o.a. ook bij CD&V nationaal terecht en kan je via ‘word lid’ aansluiten bij de gezinspartij bij uitstek.” Gunther Landuyt – Webmaster (gunther.landuyt@vlaanderen.be)

Het liberalisme te Lochristi

Deze maand verscheen er een interessant boek van de hand van Roland Deswaene (vroeger nationaal politicus voor de PVV en vader van onze huidige burgemeester), over de opkomst van het liberalisme in Lochristi. Alvast inspirerend voor alle geïnteresseerden en een dankbare bron voor onze komende politieke interviews.

Wie een exemplaar wil bekomen kan terecht bij Roland Deswaene (09.355 70 46 - deswaene. roland@skynet.be), bij Patrica Vandeweghe (0498.90 40 86 - patricia@lochristi.com) of bij de 3 afdelingen van de liberale mutualiteit De Voorzorg in Lochristi, Zaffelare en Beervelde. Verder kan u ook informeren bij Yves en Carine Deswaene, Janine Stadeus en Marie-Claire Van Nieuwenhuyse.

Verbouwen: Er zit meer asbest in dan je denkt. OVER DE GEZONDHEIDSASPECTEN EN RISICOBEH

EER

Groen! Lochristi nodigt uit

Persmededeling N-VA Lochristi Beste redactie van Nummer9080 N-VA Lochristi deelt mee dat we alléén opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2012. Dit om duidelijkheid te scheppen voor de kiezer. Met vriendelijke groeten, Ivan Lybaert - ondervoorzitter N-VA Lochristi – (i.lybaert@skynet.be)

Informatieavond over asbest (Groen!) op 23 november om 20 uur in de bib.

23NOV2011 Bibliotheek Lochristi www.groen.be

december’11

13


Ten huize van

Foto: Š Michiel De Cleene

14 december’11

Nummer9080

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf


Nummer9080

Ten huize van

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

C

Centrum Lochristi, Antwerpse Steenweg, op de hoek met de Lichtelarestraat. Een unieke villa, stijl jugendstil met cottageallures, staat langs de oude steenweg sereen te getuigen van ons lokaal glorieus interbellum. Inderdaad,

dit huis ademt de grandeur van de beste dagen van onze horticultuur: een steil wolfsdak met prachtige kokerschouwtjes, een witte kraag van patroonstrak vakwerk, een galant lichaam van rode baksteen, mooi kaderende vierkantjes en rechthoekjes die overal de architecturale lijn bewaren. Ook zo in de nieuwe veranda-aanbouw, annex orangerie-inkom. Welkom in wat ooit het stijlrijk statushuis van de bloemistenfamilie De Meyer was, en nu het bijzonder smaakvol restaurant van Bart Gyssels en Leen Ryssen. Met dank ook aan Bert Vervaet voor de historische feedback. Tekst: Luc Van de Vijver - Geschiedkundige informatie: Bert Vervaet

TenVilla huize van Johanna Ten huize van

Antwerpse Steenweg 43

december’11

15


Nummer9080

Ten huize van

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Foto: © Lochristi.com

vroeger - bouwheer: bloemistenfamilie De Meyer - bouwjaar: 1927 - architect M. De Wilde - bouwstijl: jugendstil - oorspronkelijke functie: bloemistenwoning - naam: Villa Johanna (naar de voornaam van de moeder van de bouwheer)

nu

Iedere kok droomt van een restaurant met uitstraling. Dan heb je hier wel prijs, moet ik zeggen. Villa Johanna is een echte trekpleister. Bart: … (lacht en knikt)… Als echte Lootschen, uit de Stationsstraat, was ik mijn hele jeugd al gefascineerd door deze villa. Was het dat rood-witte karakter, de speelsheid van de vierkantjes met toch die streng bewaakte lijn, het vakmanschap dat van ieder jugendstilgebouw uitgaat? Mogelijk. Of was het dat wat spookachtige karakter, in de jaren voor de verkoop? Ik moet toegeven dat ik vanop de bus – er is hier een bushalte vlakbij – steeds wegdroomde. Wat als ik hier ooit… En dan staat je droomhuis plots te koop? Leen: Nu, er ging eerst nog wel een tijdje overheen, hoor, want we hebben nog zeven jaar in de Zwalm gewoond en daar een taverne-restaurant uitgebaat. Daar hadden we een gewone keuken gericht op de wandelaars en fietsers, de passanten dus, met seizoensgebonden gerechten. Want in tegenstelling tot hier, zijn de zomers in de Zwalm

- huidige bewoners: Bart Gyssels, Leen Ryssen, kinderen Chiel en Tijl - huidige functie: restaurant - kenmerken: vierkant als patroon, wit vakwerk, rode baksteen, wolfsdak, schouwen, art deco glas-in-lood-ramen, cottage-elementen

superdruk, en de winters ijzig kalm, om zo te zeggen. Maar om eerlijk te zijn, de hunker om naar onze heimat terug te keren – ik ben ook van de streek, uit de Kerkstraat van Zaffelare – is gebleven. En toen ik dit huis plots te koop zag, heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken – Bart wist het geeneens! – en heb ik aangebeld en gezegd: ‘Meneer en mevrouw, ik ben verliefd op jullie huis!’ … (lacht)… pas ’s avonds heb ik Bart dan op de hoogte gebracht van mijn demarche! … (kijkt naar Bart die meelacht en bevestigt)… Uiteindelijk bereikten we een compromis met de vriendelijke eigenaars, Etienne De Grauwe en Christine Marie Eeckman, en dat werd de start van de inlossing van een droom, maar ook van een groot engagement, dat hoef ik je niet te vertellen. De villa begon immers aardig van zijn pluimen te laten, en zoals in vele verbouwingen komen vele zaken pas aan het licht als je er een keer aan begonnen bent… Zoals? Bart: De kapotte centrale verwarming herstellen. Ondergrondse

En toen ik dit huis plots te koop zag, heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken – Bart wist het geeneens! – en heb ik aangebeld en gezegd: ‘Meneer en mevrouw, ik ben verliefd op jullie huis!’

16 december’11


Nummer9080

Ten huize van

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Foto: © Lochristi.com

Als ik ’s avonds eens buiten loop, en onze opgelichte gevels bekijk. Tja, in alle bescheidenheid, dan ben ik wel trots dat we de villa van de ondergang gered hebben.

loden pijpen vervangen. Idem voor uitgerafelde elektriciteitsdraden. Het dak repareren. De schouwen aanpakken. De ramen en het glas vervangen, mét oog voor het bewaren van de authenticiteit van het gebouw… Dat was dan nog maar de aanvankelijke verbouwing. Later zijn we dan voor de volledige restauratie gegaan, tot wat het nu is. Het was natuurlijk een zegen dat Leen haar pa architect is, en zo’n geslaagde renovatie uit kon tekenen. Dankzij hem hebben het oorspronkelijk cachet kunnen bewaren en het gebouw toch kunnen aanpassen aan onze noden. Daartoe werd alles opnieuw gevoegd, het glas-in-lood gerestaureerd, de hoofdingang van vooraan naar links gebracht, de veranda aangebouwd om extra plaatsen te creëren, de keuken in de aanbouw geïnstalleerd… en nog zoveel meer. Een echt huzarenstukje. Leen: Maar wat ik toch vooral onthoud, is dat we ons echt moesten smijten die eerste zomer en winter, in 2002. En dat op twee fronten tegelijk: hier restaureren, en in de weekends in de Zwalm nog gaan koken ook. Een heksenketel? Leen: Ja, maar we hadden geen keus, en als je je droom waar wil maken, moet je je dubbel plooien. Bart: Maar als ik eerlijk ben, moet ik toch bekennen dat dat een loodzware opdracht was. Je moet dat doen in je tijd, zeker, leert de volkswijsheid? Bovendien was daarmee het verhaal niet af, integendeel, het begon nu pas! Ik moest ook mijn keuken nog aanpassen aan onze streek. Hier moeten wij het niet van wandelaars hebben, dat begrijp je wel? Dit is een ander publiek. Moeilijke keuze, zeker, gastronomisch gaan, of kiezen voor de gewone Vlaamse keuken? Bart: Of alle varianten daartussenin. Kijk, we besloten eerst de drempel

toch laag genoeg te houden, met een tearoom, naast ons restaurant. En dat lukte aanvankelijk ook, want we kregen heel wat volk over de vloer, maar… Leen: … toen kwam onze gezinsuitbreiding: Chiel werd geboren, onze eerste zoon. En wat later onze Tijl. Heb je ook kinderen, Luc? Wel, dan hoef ik je het niet te vertellen, zeker? De combinatie bleek onhoudbaar, en we hebben nogmaals onze formule moeten herzien: de tearoom uit te baten bleek geen optie meer, want wij kwamen handen te kort. En dus focuste je op het restaurant zoals het nu is? Bart: Voilà, zo is het. De klassieke keuken dus, met seizoensgebonden viergangenmenu’s. En al zeg ik het zelf, de formule slaat goed aan. Kerst en nieuw bv. zijn alweer volgeboekt, en we mogen zeggen dat we sinds enkele jaren een vaste klandizie verworven hebben. Zakenmensen, passanten van de steenweg, gepensioneerden? Bart: Eigenlijk zijn onze gasten meestal echte Lootsche inwoners, zoals wijzelf. Of mensen van de randgemeenten. En vaak zijn ze veertig, of vijftig of ouder. Leen: Het plaatje klopt volledig zoals we het bedoeld hebben. Want velen hebben op de een of andere manier toch voeling met Lochristi en zijn roots… of ze kennen onze villa van vroeger nog, of ze zijn benieuwd naar een restaurant dat in zo’n jugendstilgebouw gehuisvest is. Precies zoals we het ooit geconcipieerd hadden. Moet heerlijk zijn om zo’n project uit te kunnen bouwen. En voldoet het ook privé aan jullie verwachtingen? Jullie wonen hier op de bovenverdiepingen, niet?

december’11

17


Kreeftenfestival Zondag 27 november 2011

Antwerpsesteenweg 43 - Lochristi - 09.342 85 02

www.villajohanna.be

Restaurant open van donderdag tot en met zondag

Johanna’s Wintermenu

Park van Beervelde

aan 40 euro

Startuur: 12u30

WEDSTRIJD

eeftenfestival eeftenfestival eeftenfestival reefenfestival Kreeftenfest concept catering

van 18 november tot en met 25 december. We zij open op 25 december

voor de heel vlugge lezers: 2 gratis plaatsen op het Kreeftenfestival van de Feestarchitect van zondag 27 november! Stuur vlug een simpel mailtje naar wedstrijd@nummer9080.be met vermelding KREEFT voor vrijdagavond 25 november om 21.00 u U wordt diezelfde avond nog op de hoogte gebracht als u (met uw partner) wint! SMAKELIJK!

Winnaar kettingzaag Proficiat aan Peter De Grauwe en Daisy De Milt uit de Steenakkerlaan in Lochristi! www.

imschoot.be www.imschoot.be www. imschoot.be www.imschoot. be www.imschoot.be www. imschoot.be www.imschoot.be www.imschoot.be www.imschoot. be www.imschoot.be www.imsimchoot.be www.imschoot.be www. imschoot.be

Villa Johanna

Het geknipte materiaal voor uw tuin... met kennis van zaken!

Het aperitief, François Montand Brut, met een hapje wordt u aangeboden als u dit menu bij reservatie vermeldt (aanbod geldig tot 25/12/2011) **** Velouté van bospaddenstoelen **** Gebakken Sint Jacobsvruchten, Sausje van Noilly prat en groentenbrunoise OF Terrine van haas, ham van everzwijn, chutney van druifjes OF Zeeuwse oesters, puur natuur **** Hertensteak met een taartje van seizoensgroenten Gevulde appel en amandelkroketjes OF Trio van gebakken vis, gratin van winterpuree Zachte curryroomsaus OF Filet en bout van fazant met witloof en kroket, knolselderpuree **** Nagerechtfantasie van het moment **** Witte en rode wijn van het huis, water of andere drank : 10 euro p.p., voor de ganse tafel Geniet zeker eens van een ander wijntje uit onze kaart

Op zaterdagavond en zondagmiddag wordt enkel het menu geserveerd

Dorp Oost 84 - Lochristi - Tel: 09/355 55 82 - info@imschoot.be Weekdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 18 uur Zaterdag van 8 tot 12 uur - Zon- en feestdagen gesloten


Nummer9080

Ten huize van

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

numm

Leen: Zeker. Ook daar hebben we alles grondig aangepakt. Het zijn moderne kamers geworden, met voldoende leefruimte, en een weids uitzicht. Boven kunnen we tot in Zelzate kijken. De drukke Antwerpse Steenweg is geen nadeel? Bart: Het glas isoleert goed, gelukkig maar, maar je hebt gelijk, ’s nachts en vooral ’s morgens is het moeilijk om de verkeersdrukte buiten te houden. Vooral de denderende vrachtwagens laten het huis daveren, en die naden van de macadam zorgen daarbij voor het meeste lawaai. Fluisterasfalt zou wonderen doen. En je houdt het niet voor mogelijk hoeveel verschil bv. 70 of 50 km uitmaakt! De dorpskom uitbreiden tot hier? Zone vijftig? Bart: … (lacht)… als dat eens zou kunnen. Maar ik denk niet dat dat echt tot de mogelijkheden behoort, zeker? En ik heb mijn twijfels of vooral in de vroege morgen de chauffeurs zich aan de snelheidsbeperking houden… maar goed, the overall picture, het eindbilan is heel positief, en ik zou het alles zo opnieuw doen. Ik hou echt van onze villa. Hebben jullie een favoriete plaats in Villa Johanna? Leen: …(twijfelt even)… ach, eigenlijk zoveel. De centrale inkomhal hier, het restaurant, boven… neen, ik kan echt niet kiezen… (loopt zichtbaar in gedachten het hele huis door)… Bart: Voor mij is dat het vooraanzicht, als ik ’s avonds eens buiten loop, en onze opgelichte gevels bekijk. Tja, in alle bescheidenheid, dan ben ik wel trots dat we de villa van de ondergang gered hebben. Terecht, zou ik zeggen. En dat moet ook de heemkundige kring Oost-Vlaanderen hebben gedacht, want jullie kregen een heuse oorkonde voor de restauratie? Leen: Ja, dat deed ons echt heel veel plezier, want iedereen die ooit heeft verbouwd, beseft het maar al te goed: je weet waar je begint, maar nooit waar je eindigt… (lacht)… maar nu we het tot een goed einde hebben gebracht, blikken we er inderdaad met trots en tevredenheid op terug. Tot slot: heeft het huis jullie nog iets onthuld van ons verleden? Iets anekdotisch? Leen: Zeker wel! Hier achter de oorspronkelijke inkomhal, was een plaatsje voor de meid, en daar kwam een soort bellenorgel samen. Een belsysteem dat naar alle kamers liep, en waardoor de meid begreep wie er haar ‘opgebeld’ had, wie haar geroepen had. Elke kamer had zijn eigen toontje. Leuk, toch? Niet echt meer van deze tijd, zeker? Bart: Ik denk dat ik heel lang zou mogen bellen!… (lacht, en Leen ook). 9080 er

Het verleden de grandeur van de verzenders

“Ter herinnering / gewijd aan 25 jaar gemeenschappelijke samenwerking / 1903-1928 / Pieter Frans De Meyer Jan Emiel De Meyer / Mei 1928”, zo staat te lezen op een ingemetselde herinneringssteen in de stijl van de deurportiek van Villa Johanna. De naam ‘Villa Johanna’ zelf, was een huldeblijk aan hun moeder. Het oogt wat ‘en passant’ die 25 jaar, maar wie even doordenkt, begrijpt toch dat de villa de vrucht is van noeste arbeid, in een ongetwijfeld soms moeilijke periode: voor, tijdens en na WO I. Het bedrijf De Meyer was een welvarend bedrijf dat, zoals zovele toen, zijn opgang maakte als spin-off van de legendarische Charles Vuylsteke, ‘de man die zijn volk planten leerde kweken’. De hele tuinbouwsector zat in onze regio enorm in de lift sinds het laatste kwart van de 19de eeuw, en piekte al helemaal in het begin van de 20ste. De grootste tuinbouwbedrijven, waaronder dat van De Meyer, werden ‘verzenders’ die dus azalea’s en andere planten naar het buitenland transporteerden. Een lucratieve bezigheid, zo bleek. De boost van de eeuwwisseling kreeg een aardige knauw door WO I en vele bedrijven kregen het knap lastig. Te oordelen aan Villa Johanna moet het bedrijf De Meyer de oorlog toch goed te boven zijn gekomen. De bloemistenvilla in cottagestijl werd immers gebouwd in 1926-1927, nog geen tien jaar na de oorlog dus, naar een ontwerp van architect M. De Wilde. Zo’n villa in jugendstil met tal van ambachtelijke elementen – waarvan de glasramen met geometrische bloem- en vaasmotieven met art deco-invloed, echt de kroon spannen – was zonder meer een statement van welvaart. Driekwart eeuw lang kon de villa zijn glorie behouden, maar toen drong restauratie zich op. Gelukkig voor ons lokaal patrimonium waagden Bart en Leen Gyssels-Ryssen hun kans, of verkavelaars hadden het prachtigste lokale staaltje van jugendstil met de grond gelijk gemaakt. Architect van de restauratie was Jean-Pierre Ryssen en de aannemer Willy De Maesschalck, beiden uit Zaffelare.

Rondleiding

Een druilerige oktoberdag, die de dappersten van de straat veegt, zou Willem Elsschot het omschrijven. Maar wij worden vlug naar binnen gewenkt door onze bijzonder hartelijke gastheer Bart en zijn vrouw Leen. Wij komen langs de tuin binnen en haasten ons naar de orangerie met zadeldak en gekadreerde glazen elementen. Hier was ooit de achterdeur maar nu is er de glazen hoofdinkom, die door zijn vormgeving zowel de hand geeft aan de villa rechts, als de aanbouw links, waar nu de open keuken is gehuisvest, met wat verder opslagruimte, en boven een rokersruimte en een speelzolder voor de kinderen. Binnen steken we door naar de oude entree, een centrale vierkante kleine hal, die als het hart van het huis toegang verleent tot alle belendende kamers, en die sinds de renovatie gebufferd wordt van de steenweg door de nieuwe veranda. Dit is jugendstil op z’n best. Op slag baad je in een prachtig licht te midden van waaierende bloemelementen: stenen bloemkorven larderen bijna stuttend het plafond, en de authentieke deuren kaderen bijzonder kunstzinnige art deco glas-in-lood-ramen vol tuilen met een prachtig coloriet. De vroegere woonkamers en keuken zijn nu stuk voor stuk gezellige restaurantkamers, open en toch gezellig afgescheiden van de andere. De negen (!) mantelschouwen vormen samen met de vierkante vloertegeltjes, het parket en de bewaarde interieurelementen uit het interbellum, even zoveel ankerpuntjes die alle kamers verbinden. Zo krijg je een gezellig kwartet van eetzalen, goed voor 50 plaatsen. De sfeer is authentiek en door de renovatie toch ook eigentijds. Zo is het hersteld raamwerk nog steeds van hout, maar is het ooit handgeblazen glas vervangen door dubbel en geluiddempend glas. Een noodzaak in deze drukke verkeerstijden, zonder meer. Boven, op de eerste en tweede verdieping, leeft het gezin in mooi herstelde kamers, die structureel het verlengde zijn van de benedenverdieping. Het interieur oogt overal ‘geïntegreerd’ modern. Beneden is er een grote wijnkelder. december’11

19


Lo-immo - Dorp-Oost 32a - Lochristi

TE KOOP-TE HUUR te koop I Sint-Amandsberg Goed onderhouden halfopen woning met mooie tuin op een terrein van 541m². De woning is centraal gelegen, dichtbij winkels en openbaar vervoer. Omvattende: Living, keuken met elektrisch vuur, toilet, badkamer met ligbad, bureau, droge kelder, 3 slaapkamers (14m², 18m² en 18m²), ruime zolder. Authentieke schuur van 58m² als garage; Heel erg goed onderhouden!

T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Uw maatwerk... onze zorg Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi

Ook alle draadafsluitingen en vaste panelen tegen onklopbare prijzen.

Vraagprijs: 320.000 euro

te koop I Sint-Amandsberg I

Mooi ruim 2 slpk - appartement van 105m². Ruime living met sierschouw, open keuken, 2 slaapkamers (16m², 18m²), binnenkoer (10m²), badkamer met douche, apart toilet, hal. Garagebox en kelder! Collectieve CV op mazout.

Met 30 jaar ervaring geeft BM-Technics U de totaaloplossing op maat. Uw partner in totaalprojecten met gekwalificeerd personeel in één beheer.

Vraagprijs: 174.000 euro

te koop I Lochristi I

Ruim magazijn van 902m² + mezzanine van 384m² met woonst centrum Lochristi op een opp van 1180m². Gelijkvloersapp van 103m² met living, ingerichte keuken, badkamer met douche en slaapkamer, kantoorruimte (30m²), magazijn met stockageplaats en mezzanine. Ruime parkeermogelijkheid voor het magazijn. Mogelijkheid tot bouwen van nieuwbouw appartementen.

Dit gekoppeld aan een correcte plaatsing door eigen gespecialiseerde techniekers geeft steeds het vertrouwen in een installatie die U bij ons koopt.

Vraagprijs: 500.000 euro

Wij zijn steeds ter beschikking voor juiste informatie bij U thuis of bij ons op het bedrijf.

te koop I Laarne I

Goed onderhouden halfopen woning met mooie tuin op een terrein van 424m². Deels vernieuwd, nieuwe pvc ramen op glvl, nieuw dak, nieuwe vloeren, verwarming met gaskachels. Omvattende: Living, keuken met gasfornuis, badkamer met ligbad, veranda, garage, berging, 2 slaapkamers (15m² & 20m²), bergzolder. Heel goed onderhouden! Klein beschrijf mogelijk.

Vrijblijvende offerte en referenties, vraag ernaar.

Vraagprijs: 250.000 euro

te koop I Lochristi I

Recente alleenstaande 4 slpk woning op 814m², instapklaar, hoogwaardig afgewerkt, rustig gelegen, dichtbij centrum, winkels, scholen en openbaar vervoer. Ingerichte keuken, living, 4 slaapkamers, dressing, inkom, apart toilet, 2 badkamers met ligbad en douche, carport, berging, wasplaats, tuin, cv aardgas, alarm.

Vraagprijs: 398.000 euro

te koop I Zeveneken I

Multifunctioneel pand in centrum Zeveneken, terrein van 368m². Woning en een appartement. Indeling woning: Gelijkvloers: 2 woonkamers, keuken, bureau, toilet. Op verdiep: 3 slpks, badkamer met douche. Indeling appartement: Eerste verdiep: woonkamer, open keuken en badkamer met douche. Tweede verdiep: 3 slpks. Ideaal voor investeerders! Indeling kan veranderd worden! Vraagprijs: 350.000 euro

Door u aangeboden Door ons naar waarde geschat!

Bel ons: 09.342 77 77 - www.loimmo.be

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal


’t is goed een keer geleefd te hebben

PrachtigeTachtigers

Minireeks n.a.v. het boek ’t Is goed een keer geleefd te hebben (uitgeverij Van Halewyck). Voor Nummer 9080 trekt de Lootste fotografe Carmen De Vos onze schone gemeente rond om de tachtigplussers op haar weg voor eeuwig en altijd in tekst en beeld te archiveren. www.carmendevos.com

Cyriel Vandeputte, °1922 “Wij zijn van slecht naar goed gekomen. De toekomst was aan ons.” Cyriel is zestig jaar lid van de KWB en dat moet geweten zijn. Engagement doorheen zovele jaren, waar vindt men dit nog? Applaus. Hij werd lid in 1950, in een periode waarin de godsdienstige invalshoek verschuift naar aandacht voor de dagelijkse leefomstandigheden van de arbeider. De benadering is sterk psychologisch en individueel. Voor Cyriel, die één van de vijfentwintig wijkmeesters in Zaffelare was, betekende dit dat hij maandelijks zijn toer deed langs ‘zijn leden’ om hun het ledenblad Raak te brengen en intussen te informeren naar hoe het met ze ging en ‘of ze iets nodig hadden’. Het was de taak van de wijkmeesters om, d.m.v. rapporten en interventies bij de bevoegde instanties, te zorgen dat de dagelijkse levenskwaliteit van de werklieden erop vooruitging. Dit kon van huisvesting, over medische zorgen tot administratieve rompslomp gaan. Dat hij ook in het vast bestuur van de Commissie van Openbare Onderstand (nu OCMW) zat, hielp al eens als er een deur moest worden opengedaan. Daarnaast hielp hij graag en veel mee aan het vermaak en verpozing van de leden middels organisatie van o.a. de Paasviering (In ‘t Oud Scheepken, paling en bal, jawel), Sinterklaasvieringen (Eerst papierslag en dan met het geld naar de Makro om mandarijntjes die nergens anders te krijgen waren), en de jaarlijkse uittocht naar Frans Lourdes (De mensen konden daarvoor een jaar sparen, heel dikwijls sprong de KWB-kas bij).

Of zoals zijn vrouw, Marcella Verniers, het zegt: “Wij zijn van slecht naar goed gekomen. De toekomst was aan ons. Wij hebben meegeholpen de arbeidersomstandigheden te verbeteren door kleine praktische hulp te bieden. Onze generatie had niks dan armoede, we konden er alleen op vooruit gaan. Dit in tegenstelling tot de jeugd van nu, die hebben precies alles te verliezen.” ‘t Kan keren in de geschiedenis. Of in het persoonlijke leven. Marcella en Cyriel verloren drieëntwintig jaar geleden hun enige zoon en ze staan nog steeds elke ochtend op met hem en gaan met hun eeuwigdurend besef van verlies slapen. Maar dat ze nog steeds samen zijn, al vijfenzestig jaar lang en dat ze met graagte die eerste kus op de *Vredestoet zouden herdoen...als ze konden. * Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden overal in Vlaanderen vredesstoeten georganiseerd om het einde van de oorlog te vieren. Onder klokkengelui werden paard en kar gespannen, fietsen opgeblonken en Jezus en alleman opgetuigd om te stappen voor vrede en nooit meer weder. De stoeten eindigden traditioneel in een bal.

december’11

21


PENSIOENSPAREN

Fiscaal sparen is het beste dat je voor jezelf kan doen. Nu, want je doet een fiscaal voordeel via een belastingvermindering. En later, want je bouwt er een mooie reserve mee op. Raad het ook je vrienden aan. Op www.jezelf-later.be kan dat op een verrassend leuke manier. Met je eigen stem... op pensioen.

CLAEYS-DE MUNTER BVBA Dorp-West 19 • 9080 LOCHRISTI Tel. 09/355.30.58 • claeysdemunter@dvvlap.be Openingsuren: Ma en Do: 8.30u-11.30u en 17.00u-18.00u • Di, Wo en Vr: 8.30u-11.30u • Za: 10.00u-12.00u

stem e j r e d Verou ijze raad op fw en gee ter.be

la jezelf-

DVV is een merk- en handelsnaam van DIB NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 — V.U. Guy Roelandt, Galileelaan 5, B-1210 Brussel - NL 11/11

Spaar nu al voor je pensioen. Een wijze raad van je oudere ik.


Gedicht

Koffer Naakt sta ik naast mijn koffer. Mijn hele ik steekt erin. Mijn hebben en mijn houwen. Mijn jas en hemd, kaarten allerhande, de boeken die ik lezen wou en mijn onuitgegeven gedachten. En ik sta ernaast, schamel, zonder nog enig ander verlangen dan mijn koffer en ik. Wie van de twee het meest mijn waarheid in zich draagt, is niet van tel. Want ooit draagt hij mij en zal alles wat hij baren zal met de wind over de velden waaien. Tot een kind mij in haar haren vangen zal. En mij weg zal kammen. En ongemerkt op zal baren in een koffertje, zoals ikzelf dan al heel lang. En het is goed zo. Meer dan een kiem heb ik nooit willen zijn. lvdv

december’11

23


Paul Dirk Bruno

Paul Hollevoet, Zaffelare (te laat ontdekt wielertalent, lid WTC Landelijke gilde Zaffelare) - Piet Demey, Lochristi (architect en ontwerper van onze weergaloze affiche) - Patrick Bonne, Zaffelare (Gelegenheidsmuzikant & fietser) - Danny Baeten, Schelderode (verwoed MTB-fietser en waarschijnlijk de slimsten van den hoop) - Dirk Nimmegeers, Zaffelare (een man om mee naar het front te trekken, lid WTC Landelijke gilde Zaffelare) - Luc De Geest, Zaffelare (de man die nooit kou lijdt, fietst in de winter zonder handschoenen, lid WTC LG Zaffelare) - Fries Lievrouw, Houthem (West-Vlaanderen) (ervaren coureur in Heuvelland, maar daar had hij nu weinig aan) - Jan Desal, Ingelmunster (West-Vlaanderen) (verwoed fietser en eveneens te laat ontdekt wielertalent, lid WTC Ingelmunster) - Bart Demey, Zaffelare (verwoed MTB-fietser, maar eveneens fenomenaal badmintonspeler; ge hebt mannen die alles kunnen) - Rudy Stevens, Oostakker (onze logistiek depanneur; zorgde voor fietstransport – waarvoor nog steeds dank en lid WTC Landelijke gilde Zaffelare) - Kris Van Quathem, Zaffelare (de verrassing van de dag, fietste een hele dag mee met de vingers in de neus, lid van de spionkop FC Zaffelare U14) - Bruno Vandekerckhove, Zaffelare (ex-Lauwenaar en ex-handbalspeler die allang heeft vastgesteld dat wielersport andere fysieke eisen stelt waarover hij niet beschikt; lid WTC LG Zaffelare) zie ook Lo Actua pagina 35

24 december’11


Maarten

vrijdag zesentwintigmei tweeduizend

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Kreeg 5 jaar geleden de wielermicrobe van het crossen te pakken, door naar wedstrijden te gaan kijken, heeft toen op de schoot van zijn idool Sven Nys mogen zitten, heeft vorig jaar malchance gehad want er werden twee fietsen gestolen vanop de wagen, mag door zijn jonge leeftijd maar 1 wedstrijd per weekend rijden met een maximum van 25 per jaar, is klein voor zijn leeftijd maar werd toch Provinciaal Kampioen in zijn categorie net zoals Florjan Vermeersch uit Zaffelare, ‘t zit nochtans niet in de familie want papa was een voetballer, moet van zijn ouders zijn studies laten voorgaan, doet op 27 november een gooi naar de Belgische titel.

december’11

25


Beleef het

op onze

whiskyhappening

Vrijdagavond 25 november om 20 uur. Meer dan 100 soorten whisky’s. Met speciale aanwezigheid van Anthony Wills van de Kilchoman Distillery Speciale stand met rums Met Haggis en broodjes zalm, Guinness van ‘t vat en life music. 10 flessen whisky zullen onder de aanwezigen verloot worden! Een gezellige en sfeervolle avond met GRATIS ingang. U kan vrijblijvend een boekje kopen met drams+whiskyglas voor € 21. !! Inschrijven noodzakelijk

Weekend van de

Drankenhandelaars 26 - 27 november

Wijnen - Champagne - Bieren Likeuren - Verschillende degustatiestanden Whisky’s & Rhums

Tal van promoties m De kans oders n a ts ie s n ee en! te ontdekk

Drinks Maurice De Clercq & Zoon Dorp-Oost 133 - 9080 Lochristi tel: 09.355 57 55 - fax: 09.355 54 05 drinks@skynet.be


Nummer9080

Lo Actua

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

En het regent hier maar kampioenen!

Bert Redant

voor het 2de opeenvolgende seizoen vicekampioen in Belcar GT Open

L

OCHRISTI. 24 oktober 2011. Het autosportseizoen 2011 van Bert Redant zit er op en net als in 2010 is de Oost-Vlaamse ondernemer vicekampioen in de Belcar GT Open, een titel die hij behaalde achter het stuur van een Porsche 997 Supercup van het Eupense Level Racing, samen met de Monegask Chris Mattheus. De laatste race van het seizoen, op de omloop van Spa-Francorchamps, zou uitsluitsel over het kampioenschap en de ereplaatsen brengen. Na een foutloze wedstrijd behaalden Bert Redant en Chris Mattheus een vierde podium in zes races, meteen goed voor een tweede plek in het kampioenschap. Het bilan na twee jaar bij Level Racing is uitermate positief voor Bert Redant: hij liet de afgelopen twee seizoenen geen enkele opgave noteren, in meer dan de helft van de wedstrijden stond hij op het podium en in de eindafrekening behaalde hij tweemaal zilver.

Met dank aan JC Communications De Belcar GT Open is de klasse in het Belcar Endurance Championship voor de wagens die niet in de klasse GT3 uitkomen. Het is een competitieve klasse met wagens die vroeger al in Belcar reden, zoals de Chrysler Viper GT1 of een Mosler MT900, wagens uit merkenkampioenschappen, zoals de Porsche 997 Supercup van Bert Redant en Chris Mattheus of zelfs dikke toerwagens zoals de BMW M3 V8 die we dit jaar aan de start zien verschijnen. Voor het weekend had Bert Redant nog een theoretische kans op de titel, maar enkel mits een eigen zege en een opgave van de leiders in het kampioenschap zat de nationale titel in Belcar GT Open er nog in. Bert Redant: “Maar ik was realistisch genoeg om te weten dat het vooral om de tweede plaats in het kampioenschap ging. Ik kijk niet graag naar wat de concurrentie doet om dan te rekenen, neen ik ga gewoon van mijn eigen sterkte uit en die van het team en probeer dan een foutloos parcours af te leggen. Dat zouden we ook dit weekend doen en de afspraak was onze eigen race te rijden en misschien te rekenen na de finish, maar zeker er niet voor.” Het weekend verliep vlekkeloos voor Bert Redant en Chris Mattheus en iets na vier uur zondagnamiddag mocht het duo voor de vierde maal in zes wedstrijden naar het podium. De Level Racing Porsche van de Oost-Vlaamse bandenspecialist werd na een wedstrijd van drie uur als derde afgevlagd, meteen voldoende voor de titel van vicekampioen. Vreugde dus in het kamp van Level Racing. Bert Redant: “Het was een heel plezante race, we hebben continu hard gereden, er was strijd op de piste, kortom een prima afsluiter van het seizoen, onder een schitterende herfstzon trouwens en met een behoorlijke publiek opkomst. Ik heb een mooi seizoen, het tweede op rij, bij Level Racing beleefd en die twee tweede plaatsen in het kampioenschap zijn een echte voldoening. Ik wil Olivier Muytjens en zijn team dan ook bedanken voor het geleverde werk. Het is nu ook tijd om een evaluatie op te maken en vooral aan volgend seizoen te beginnen werken. In 2012 wijzigt er immers het één en ander in ons land en komt er een uithoudingskampioenschap dat mogelijk nog meer op onze maat gesneden is. Het is dan ook belangrijk dat we snel de exacte regelgeving kennen om ons perfect voor te bereiden en voor het juiste materiaal en team kunnen kiezen. Welke opties er zijn en vooral wat de uiteindelijke keuze zal zijn, kan ik uiteraard nu nog niet zeggen, maar ik zal zeker niets aan ambitie inboeten.” Bert Redant sluit het seizoen af met twee tweede en twee derde plaatsen en vooral ook de knappe vijfde plaats algemeen tijdens de 24 Hours of Zolder.

december’11

27


Opendeurweek

van zaterdag 26 november tot zondag 4 december Van 9 tot 18 uur doorlopend (maandag en dinsdag gesloten)

Een opendeurweek in kerstsfeer met volop bloemenarrangementen, decoratie, sfeervolle geschenken, gordijnen en behang.

Opendeuractie:

per aankoopschijf van 20 euro ontvang je een aankoopbon t.w.v. 2 euro

Niet geldig op verven, gordijnen en behang. Aankoopbon te besteden vanaf 15 december 2011 tot 31 januari 2012.

!

Maak kans op een maandboeket, 1 jaar lang thuisbezorgd! Steek deze bon in onze box tot 4 december. Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. Bogaert - Kerkstraat 49 - Zaffelare - T. 09.355 14 37 - www.bogaert-bloemen.be - info@bogaert-bloemen.be


Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

9080

nummer

Nummer9080

vruint moar oan

André

???????

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

Vo o r e e n goed begrip

Lootsche tafelgesprekken In deze rubriek moedigen we de Lochristinaars allen uit de begripsverwarring te bekampen. Zit je een moment samen aan tafel, in de woonkamer, buiten in de tuin...? Zeg dan voor:

Dialect

Hertaling door André

Nen kloefkapre Zwenseln ’t Speen en Nen neenuigle Een keene

Een klompenmaker, maar ook domme ruwe werkkracht Waggelend lopen, meestal na te veel pinten Aambeien hebben Een los nagelriempje Een huidkloofje dat moeilijk geneest

KindernederlandsVertaling (Ik heb weer) au-poep Als je moeilijk naar het wc kan gaan Een billenboertje laten Een wind laten Naar de boekeleteek gaan Naar de bibliotheek gaan Een wetelaar Iemand die van alles wat afweet Een jufman (Gezegd van een ‘meester’ - t.g.v. de vele juffen in het lager onderwijs)

Vijf van één - deze maand: Verlichting Een katuuege Een lampadirre Een steksken Een faare Een kisse

Een reflector Een staanlamp Een lucifer Een grootlicht Een kaars

Over de schreve - deze maand: Gents Ne loezekaba Een kriebelmuite ‘n Zoekzantsen Een bolleket ‘n Spinoakel

Een bh Een huis van lichte zeden Een ingewikkelde zaak Een grote knikker Vuile magere vrouw

Woord van de maand: Nen pertelavee =

G

e keunt teeënwoordig ui teelevieze nie oopnzetn of ze zijn ons ieverst oan ’t leern kookn. En doarbei wiln ze ons tan nog nen kookboek verkuuepn uuek! ’t Es nui nie da ‘k er zaloes van benne of da ‘k zelve iëen goa schrijvn, moar ‘k ei toch veel goeste. Moar ’t zoe dan zeekre giëen zijn mee ammol Fransche of andre moeilekke woordn in, woarbei dan de menschen alliëest nie weetn wa dan ze binnenspeeln. ’t Es zuust lijk dan ze vroegre nie kosten kookn. In mijn kookboek zoe ‘k schrijvn oovre de dingn die dan gemuikt wiern en woar damme wei mee gruuet geworn zijn: oovre kirmelkpap, schïeeweij en tuitsespap. Oovre spienuizepetoaders, boelie mee beuntses, pielekessause, saveuën, ruue kuueln mee abbels en ’t suivends gebruineerde petoaders. ’t Zonduigs frietn mee stoovereie en mee van die echte vedde majonijze….mmmm! Dan mocht da nog want de dokteurs uin de kollijsteerol nog nie uitgevondn. Der es van die modirne kookboekschrijvers guuel zeekre niemand die weet oe da uueflakke gemuikt wordt als ’t virken geslacht es. ’k Durve wedn dan ze alliëest nie weetn wa dan ze moetn doen mee de zobbe en mee de kuinstes. En ’n goe krammenoae zal uldre wel te gemiëene zijn! ’t Es verre van te weetn oe dan ze trodders geriëe moetn muikn. Om van de andre goeje dingn nog te zwijën: abbeltrot zuln ze misschien nog tuuebe krijën, moar vliendersarrobbe da zoe al ’n andre poar mouën zijn. Da zoe ammol in mijn kookboek stoan! Ter es moar iëen probleem: kanne zelve nie kookn, moar surkelplets muikn, da zie ‘k zitn en tan meugde ammol koomn eetn!

Vorige maand hadden we het over bots en mets of ammets. Ook rats (rakelings) naast en bal op zijn plaatselijke woorden die in de loop der tijden ontstaan zijn en een dialect juist zo sappig maken. Gerard Serraes vraagt zich af waar het woord “isgat” (of in ’t “schuuen Vluims” boomstronk) vandaan komt. Een gat betekent ook: het uiteinde. Want men zegt “wonen in zo’n gat” of aan het eind van de wereld. En het i(j)sbeen is toch het stuk dijbeen in een varkensham? Herman Carlier had het over ‘n “stammienee” of een herberg. Nu heet dat een pub, een taverne of een bar want het mooie woord dat afgeleid is van het Franse “estaminet” is natuurlijk niet “chique” genoeg!

een tuimelperte, een serieuze val, een buiteling december’11

29


Wwainrtemre in AreaF loribus Warme winter in Area Floribus

Dirk Van Kerkvoorde Nummer9080

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Open Kerst dagen Vrijdag 25 nov & 9 dec van 10 tot 21 uur Zaterdag 26 nov & 10 dec van 10 tot 18.30 uur Zondag 27 nov & 11 dec van 10 tot 17.30 uur

in de oude school van Doorslaardorp 17 - Lokeren-Doorslaar (vlakbij Zeveneken) www.areafloribus.be - tel: 09.349 15 35 Rechtover Optiek Lut Van Bockstael

tot 18.30 uur Open van woensdag t.e.m. vrijdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 17.30 uur tot 13.30 Zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 uur en van

Bloemwerk - boeketten kerstdecoratie - geschenken s tafelversiering - woonaccessoire

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


het ei

Lo Actua

Zaffelaarse voetbaltruitjes gaan de wereld rond!

Thomas d’Haemer bracht ons op de hoogte van onderstaand leuk initiatief: het wegschenken van voetbaltruitjes aan voetballers van een ander continent! Het lijkt zo vanzelfsprekend, en toch hoorden wij hier nog nooit eerder van. Jullie wel? Hoe dan ook, een samenwerking die navolging verdient, want zeg nu zelf, welke voetbalploeg schaft er zich nu en dan niet eens nieuwe truitjes aan? En wat gebeurt er dan met de oude? Weggooien, zeker? Neen, niet doen dus! Laat je maar inspireren door onderstaande mail, en stuur ook jullie truitjes de wereld in! Sport op z’n best, toch? Hallo Thomas, Het heeft wat tijd gekost vooraleer alle truitjes ter plaatse waren, maar de foto’s zijn eerlijk gezegd wel al een 14-tal dagen in mijn bezit. In bijlage het levende bewijs dat ze werkelijk gedragen worden, en wat meer is, zeer geapprecieerd. In bijlage enkele foto’s met de truitjes van Zaffelare. Ze hebben daar intussen een ware vrouwencompetitie opgezet tussen verschillende ploegen. Ik heb hieronder enkele weblinks geplaatst die het bewijs moeten leveren dat voetbal ginds echt wel een belangrijke bezigheid is die de kinderen toch even al hun armoede doet vergeten. De homesite van het project waar het allemaal om draait en waar ik ondertussen ook een beetje met de nodige passie ben ingerold, is te vinden onder de URL www.yocevim.org/index2.php. Op http:// yocevim.wordpress.com/2010/12/04/gastblog-filip-1/ is alles te lezen over de competitie die daar werd opgezet en op http://www.yocevim.org/diashow/index.php staan ook foto’s van de meisjesploegen al is het op dat moment wel met andere truitjes dan die van SV Zaffelare. Maar zoals gezegd heb ik in bijlage wel de foto’s van de teams met jullie truitjes en daar mogen jullie best trots op zijn! Of anders gezegd: in naam van allen ginds danken wij jullie van harte voor het “gesponsorde” materiaal. Niet onbelangrijk om weten is dat de man die het project ginds startte – maar ondertussen helaas schielijk overleden is – als grootste droom had, naast onderwijs ook heel wat sportactiviteiten voor de lokale bevolking te organiseren. Hij was zelf ooit in België een leraar LO vandaar zijn gedrevenheid ook voor dit item. Mocht je het zien zitten, Thomas, dan zouden we het zeer fijn vinden mochten jullie dit op de een of andere manier bekendmaken. In het lokaal magazine Nummer9080 b.v.? Op de website van SV Zaffelare?. Ook een foto in de kantine hangen met de Malawi-girls in Zaffelaarse outfit lijkt mij een mogelijk idee. Nogmaals bedankt voor de steun, Jan Foubert - lid vzw Non Profit Belgium - janfoubert@scarlet.be

Kerst voor iedereen te Zeveneken op 25 december

Voor de zesde maal wordt er op Kerstdag een feestmaal aangeboden aan mensen die hierdoor even de eenzaamheid vergeten en ook aan hen die het financieel wat moeilijker hebben. Dit feest zal doorgaan in de oude gemeenteschool in de Hoekstraat te Zeveneken. Deze namiddag wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers en daarom durven we vragen of er mensen zijn die dit initiatief willen steunen? Dit kan door storting op het volgende rekeningnummer IBAN BE 39 979-7842949-19 Bij voorbaat hartelijk bedankt. Voor meer info: 09/355 74 53 of 09/355 91 31 Lieva Van Driessche (lieva.van.driessche@telenet.be)

december’11

31


Nummer9080

????????

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Lootse

door Eric De Wilde

In navolging van onze rubriek van vorig jaar, trekken wij er hier op de redactie iedere maand op uit met Eric De Wilde uit de Pauwstraat. Geen enkele Lootse zolder, kelder, tuin of rommelmarkt is nog veilig voor ons. Binnenkort ook de jouwe?

Een schot in de roos

Eric

Enige tijd geleden hadden we een belezen man op visite. Hij had zowat het grootste deel van de wereld afgereisd, ongelooflijk mooie plekjes ontdekt en ettelijke musea bezocht. Ontelbare mooie dingen had die man gezien... Tijdens de koffie liet onze gast zijn oog vallen op dit abstracte werk. Hij ging voor het werk staan; de benen lichtjes gespreid, de armen op de rug. Het werd even stil. Hij knikte lichtjes met het hoofd, fronste zijn wenkbrauwen en mompelde: “Hmm,... Speciaal... héél bijzonder”. Ja, speciaal was het in elk geval. Hij moest eens weten waar het vandaan kwam... Tussen de inboedel van een klein cafeetje met een typisch Vlaamse naam “In den Hert”, daar vond ik het. In een grote zwarte kist met spullen die bedoeld waren voor het containerpark, maar die de verstrooide verkoper verkeerdelijk naar de markt had meegebracht; daar redde ik dit kunstwerk van de vernieling. Mens, wat heb ik toch al van dit uitzonderlijk ding genoten. Hoe meer ik ernaar kijk, hoe meer ik er “wég” van ben. Het symboliseert voor mij de zoektocht naar de zin van het leven. Heel wat kunstenaars doen er een héél leven over, om deze gedachte toch maar op de een of andere manier op doek te kunnen weergeven. Sommigen onder hen slagen er zelfs nooit in. Hier: abra kadabra .. .resultaat van “toeval in ‘t vierkant”... De plank waarop ooit in een klein Vlaams cafeetje, de vogelpik hing. Een ongelooflijke symbolische voorstelling van zoeken naar de zin van het leven. De verf, verweerd en gehavend, symbool voor de aftakeling en sterfelijkheid van het fenomeen mens. De kern... ziel van maagdelijk hout... het onaantastbare ..., zwaar afgebakend door een zwarte, ondoordringbare mistige zone, die het vinden van de eigenlijke zin onmogelijk maakt. Een zoektocht met vallen en opstaan... De gaatjes zijn getuigenissen van de onstuitbare menselijke drang om de zin van het leven te doorgronden. Alles ingekapseld in een zwarte lijst, symbool voor de dood die het eindpunt van de totale zoektocht bepaalt. Minimum drie generaties hebben hun onuitwisbare stempel op dit werk achter gelaten en samen op die manier de uiteindelijk vorm bepaald. Niets – maar dan ook niets – aan het werk is onbelangrijk, of kan zomaar worden weggelaten zonder de vorm onherroepelijk te schaden. Ik weet het ...’t klinkt misschien héél ver gezocht maar als je echt je vooroordelen even aan de kant DURFT te zetten en het idee een kans geeft, dan merk je dat het plaatje uiteindelijk klopt. In ruil krijg je een enig kunstwerk, zo maar...gratis... in je schoot... geworpen…

32 december’11


schattenjacht Huisbezoek

Ere wie ere toekomt..... “Hallo, met Eric van de Lootse schattenjacht?... Hier Martha Koopmans uit de Rechtstraat. Ik heb net het verhaal over de gouden ring en de haring gelezen ...’t is voor het volgende ... ik heb hier nog een aantal medailles van mijn schoonvader zaliger ... Léon Van Oost, hij woonde lang geleden in Hyfte Centrum ... misschien is dat wel interessant voor Nummer9080 ... kan je eens langs komen?”

Eric

Ik dus een paar dagen later eens getelefoneerd voor een afspraak, want je weet wel hoe dat gaat met (alle) gepensioneerden... hoe ouder ze worden hoe minder tijd ze hebben... en naar het schijnt is dat verschijnsel op de kop toe nog ongelooflijk besmettelijk ook! Soit..., richting Zaffelare... Mienoe, de gestreepte rosse kater des huizes, staat mij reeds ongeduldig met de staart pijlrecht in de lucht, aan Martha’s achterdeur op de wachten. Hij heeft minder geluk dan ik want poeslief moet het, duidelijk tot zijn ongenoegen, voor de rest van de avond stellen met de buitenwacht. Naar binnen. Op de tafel ligt een – tot op de draad versleten – rood boek met daarop een plastieken doosje van vleessalade of zoiets en met daarin een lint met de Belgische driekleur, waaraan met roestige kopspelden een aantal eremedailles uit de 1ste wereldoorlog zijn bevestigd. ”De medailles zijn duidelijk al een beetje geoxideerd, want ons vorige huis was stokoud en eerder aan de vochtige kant. Je weet wel hoe dat gaat hé... een paar keer verhuisd... de medailles van de kast naar de schuif en omgekeerd ...” Martha stapt richting slaapkamer; dé plaats in Vlaanderen waar de meeste – bijna vergeten – oud-strijders bewaard worden: bovenop de kleerkast met het glas

naar beneden en bovenaan afgedekt met een stuk van dat goed bruin papier van vroeger! Léon staat erop afgebeeld met twee kleine fotootjes bovenaan rechts. Het ene van zijn vrouw, die hij véél te vroeg moest afgeven en het andere van zijn dochtertje Hélène die stierf toen ze amper twaalf was, nadat ze in een strenge winter van 1946, precies op 2 februari – Maria-Lichtmis – in de buurt van het wethuis, daar op de wal, met haar hoofdje achterover op het ijs was gestuikt... zonde ... De tranen springen in Martha’s ogen als ze het hele verhaal vertelt... Voorzichtig ontwarren Martha en ik samen het Belgische lint en verwijderen we de roestige spelden. “Vader Léon, dat was toch zo nen fieren. De vooravond van 11 november, de hoogdag voor de oud-strijders, kon hij keer op keer moeilijk de slaap vatten. Nadat hij ‘s anderendaags zijn allerbeste kostuum met bijhorende stropdas had aangetrokken, moest ik hem zijn eretekens opspelden. Mens, wat was die man daar fier op ... en zenuwachtig dat hij was, wanneer hij richting dorp vertrok voor “den dienst” in de kerk en de ceremonie met kranslegging achteraf aan het monument van de gesneuvelden.” Ere wie ere toekomt... denk ik plots... en daarom geeft Martha mij alles mee naar huis voor een gratis opknapbeurt. De medailles worden gereinigd en lichtjes opgepoetst met bijenwas. Ik zoek een passende lijst in de kringloopwinkel hier om de hoek en nadat alle medailles netjes rondom Léons rode kaart van vuurkruiser gepuzzeld zijn, kijk ik voldaan naar het resultaat. ”Voilà, alles is klaar voor een volgende generatie.” Mijn dag kan alvast NIET meer stuk. Tip voor de familie, de buren, de brouwer en de huisdokter:... trek maar MINSTENS een half uurtje meer uit voor je volgende bezoek aan Martha... en tussen haakjes... in de kast staat overheerlijke oude klare!

december’11

33


Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting Onze troeven Maatwerk is bij ons Hoe wij werken: Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeën gekoppeld aan onze suggesties echt op maat gewerkt op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeën worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.

Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi - Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be

WAAR IDEEËN BLOEIEN

Eurotuin Merelbeke: Fraterstraat 111 – T: 09/232.13.31 Eurotuin Deinze: Gaversesteenweg 222 – T: 09/387.09.90 Open maandag t.e.m. zondag van 9 tot 18.30 uur Dinsdag gesloten - www.eurotuin.be

9080_advertentie_A5.indd 1

idee

ecocheques inleveren

8/11/11 09:11


Parijs-Roubaix.

Lo Actua

Buiten seizoen! Buiten categorie?

E

xemplarisch voor de exploten van de vele amateursporters die onze gemeente rijk is, zo mag je het verslag van Bruno Vandekerckhove wel benoemen. Hij nam een groep vrienden op sleeptouw (nu ja… of joeg hen op…) in een ‘herfstelijk’ Parijs-Roubaix en bleef toch nog zo helder van geest dat hij alles thuis nog eens woordelijk kon herkauwen. Scheer je benen en smeer je kuiten in, beste lezer, daar gaan we!

Arenberg – Lauwe,Petite soeur de Paris-Roubaix, 15 oktober 2011

Zaterdagmorgen, 10.26 uur. We draaien met de hele groep naar links, langs de kerk van Arenberg recht naar het bos van Wallers, legendarische kasseistrook van de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Le Trouée d’Arenberg, hier haalde deze koers haar bijnaam Hel van het Noorden. Op deze zone 16 beëindigde Johan Museeuw haast vroegtijdig zijn wielercarrière na een hevige smak, herinneren talloze mensen zich de beelden van renners die zich onder gietende regen over spekgladde kasseien een weg banen doorheen een (doorgaans boven hun theewater) uitzinnige menigte om vervolgens na meer dan 2 km kasseien af te buigen richting Hasnon, waar een nieuwe rij grijnzende klinkers geduldig wacht… Ziedaar, het begin van wat ooit begon als wat grotemanspraat tijdens recepties en feestjes (je kent dat wel: ’s avonds Grote Jan, ’s morgens Dafalgan) om eens een rit te fietsen met aanzienlijke stukken uit de Hel van het Noorden, heeft zich uiteindelijk geconcretiseerd in deze 1e editie “Arenberg-Lauwe”. Na een uitnodiging te hebben gestuurd naar zowat 30 mensen, meldden uiteindelijk 12 apostelen van het stalen ros zich present om zich te offeren aan de wielergoden. De aandachtige lezer vraagt zich natuurlijk af waarom Lauwe (Menen, West-Vlaanderen) de eindbestemming was. Dit om de eenvoudige reden dat ondergetekende afkomstig is uit deze parochie maar reeds 20 jaar woonachtig te Lochristi/Zaffelare en omwille van de voor de hand liggende fysieke beperkingen om de eindmeet in Lochristi of Zaffelare te leggen. De totale rit bedroeg uiteindelijk 120 km (25 km kasseistroken ) en werd afgelegd met Mountainbikes. De verhalen over erbarmelijke kasseistroken zijn stuk voor stuk waar. Na een aantal verkenningsritten kwamen we tot de conclusie dat onze amateur koersfietsen helemaal niet gemaakt zijn voor dergelijke uitdagingen. Soms lijkt het alsof de kasseien op de weg zijn

gegooid en je kan het helemaal niet vergelijken met kasseistroken in onze kontreien. De kasseistroken waren ook helemaal niet zo eenvoudig te traceren. De aanduiding van de route Parijs-Roubaix laat heel vaak te wensen over. Maar uiteindelijk slaagden we erin om het stuk van Wallers naar Carrefour-de-l’arbre in overeenstemming met het officiële koersgedeelte te volgen. Kasseistroken in Wallers, Hasnon, Bousignies, Tilloy-Les-Marchiennes,Sars-et-Rosières,Orchies,Templeuve en in nog een paar andere godvergeten boerendorpen leidden ons naar de strook van de waarheid in Parijs-Roubaix: kort opeenvolgende zones vanaf Cysoing over Bourghelles, Wannehain en Camphin-en-Pévèle naar de dodenstrook van Carrefour de l’Arbre. Deze laatste strook start na een korte bocht naar rechts en leidt je langs een ommuurde boerderij naar links (hier maakte Leif Hoste een paar jaar geleden een val die de andere renners mee ophield en Tom Boonen vrij spel gaf voor de overwinning) om tenslotte verder te gaan naar de hellende strook met als eindpunt het caférestaurant “Carrefour-de-l’arbre”. Hier vallen vaak de beslissingen over winst of verlies, en ik moet eerlijk toegeven dat ik diep onder de indruk was toen ik voor de eerste maal deze strook affietste. Het is haast niet voor te stellen dat renners op een koersfiets hierover flitsen aan 35-40 km per uur. Soms had ik de indruk dat bepaalde kasseien hellingen-an-sich waren waar een klimtouw meer op zijn plaats zou zijn dan een fiets.(allez, een beetje overdreven, maar toch – na een bepaalde afstand en dito vermoeidheid krijgt een mens allicht waanvoorstellingen). Voor de renners is het vanaf Gruson nog zo’n 9 km naar de wielerpiste van Roubaix,maar dit was uiteraard niet ons eindpunt. Lauwe was het einddoel en vanaf Gruson (Carrefour-de-l’Arbre) was het volgens onze berekeningen nog 32 km. In tegenstelling echter tot onze degelijke parcourskennis van voorgaand stuk, liep het hier een stuk minder. We geraakten tot mijn grote frustratie op de dool in Moeskroen, op amper 6 km van mijn geboortedorp en aankomst Lauwe. Ik zat al stikkapot en dan wordt een mens nerveus als hij ongepland nog zo’n 10km extra op zijn bord krijgt, zeker als het dan nog zijn eigen schuld is. Tenslotte fietsten we over Aalbeke (daar zaten als dessert nog een paar hellingen bij) uiteindelijk naar de aankomstmeet aan het voetbalplein van White Star Lauwe. Een aantal oude bekenden was daar zo vriendelijk geweest de douchefaciliteiten ter onzer beschikking te stellen en – nog veel belangrijker – de kantine nog wat langer open te houden, want we waren in retard. Vertrokken om 10 uur en aankomst 18.20 uur te Lauwe. We eindigden met een klassieke hutsepot in een plaatselijk estaminet om hiermee passend hulde te brengen aan “La dure des dures”. Gelukkig lag er geen kassei op ons bord. Baeten, Dirk Bruno

De ploeg (niet in volgorde): Paul Hollevoet, Piet Demey, Patrick Bonne, Danny Nimmegeers, Luc De Geest, Fries Lievrouw, Jan Desal, Bart Demey, Rudy Stevens, Kris Van Quathem, Bruno Vandekerckhove.

december’11

35


Drankenhandel

Nico & Kathy De Clercq

Klaar voor de winter? Wij in ieder geval wel! Gluwhein Feuerzangen Bowle

Inex Chocolademelk Bag in box 10L

€9,30

1L

€3,25 Bols Oude Graanjenever 1L 35°

€13,89 + BON €1,25 Peterman Creamjenevers 70cl

€9,49 NU €8,69 + BON €0,50

Nu reeds ruim assortiment eindejaarsgeschenken verkrijgbaar! Peterman Fruitjenevers 70cl

€8,39 NU €7,69 + BON €0,50

@fter Work Tasting

Weet u nog niet wat te serveren tijdens de eindejaarsperiode? Ontdek, ontmoet en proef dan onze wijnen en cava’s!

22 december 18u tot 01u

inschrijven: info@nicosdrinkmarket.be onderwerp: @WT

Dorp West 134 - Lochristi - tel: 09/355.11.97 - info@nicosdrinkmarket.be


het ei

Project Ivoorkust (Assouinde) gaat verder!

Velen wisten het al, anderen pas nu: eindelijk, de kogel is door de kerk! De vliegtuigtickets zijn besteld. Op 26 december vertrekken we met de projectgroep Assini voor 15 dagen naar Ivoorkust. Na verkiezingsperikelen en de burgeroorlog in Ivoorkust, hebben de mensen in “ons dorp” veel honger en miserie gehad, omdat de kleine leefgemeenschap van het dorp een massa vluchtelingen moest opvangen en te eten geven. Ze hebben op het eind van de crisisperiode een aantal weken bijna uitsluitend op kokosnoten en vissen geleefd. Een kokosnoot was op den duur tegelijk drinken, eten en brandstof. De zee was zo goed als leeggevist. De rust is er ondertussen teruggekeerd en alle vluchtelingen die naar de kuststreek waren gekomen, zijn terug naar het binnenland. De eerste vliegtuigen vlogen pas terug in mei, vanuit Brussel naar Abidjan. Toen is Angeline (zeg maar dé projectleider) al dringend een eerste keer afgereisd naar ginder met een eerste deel (€ 5.000) van het reeds opgehaalde projectgeld. Daarmee werd de bouw van de nieuwe klaslokalen onmiddellijk gestart. In september werd de volgende € 5.000 doorgestort naar ginder, en ondertussen zijn er 2 klaslokalen klaar. Ze worden al gebruikt, maar stoelen en banken zijn momenteel nog in de maak. Ze doen/ maken immers bijna alles in het dorp zelf. Een deel van de ingezamelde goederen is reeds per vliegtuig/jeep ter plaatse gebracht, de rest volgt de volgende weken en in december nemen wij met onze groep de laatste voorraad mee. Op 14 oktober organiseerden we een Afrikaanse muziekavond “Café Africain” met een echte Ivoriaanse muziekgroep, met danseres.

Mede dank zij de hulp van het oudercomité werd het een succesvolle, leuke swingende avond, volledig ten voordele van het project. Er was fotoen videomateriaal te zien van het dorp en de school in opbouw. Ondertussen zamelt de groep nog verder geld in, en wordt de school en het dorp verder geholpen. Wie wil, kan nog altijd steunen, door een paar euro (VELE KLEINTJES MAKEN 1 GROOT) te storten op rekening van het project Assini 860-1113110-17. Ik wil zelf ook via deze weg alle mensen bedanken die in de loop van de voorbije maanden al materiaal bij mij hebben afgeleverd!!! Het komt zeker goed terecht! Nu begin ik af te tellen… Ik houd jullie verder op de hoogte. Vooral NA ons 15-daags bezoek ginder. Groetjes Patricia De Sutter (patricia.desutter@scarlet.be)

Zaffelaars Kerstconcert op 17 december

Op 17 december organiseert het Zaffelaarse Sint-Cecilia zangkoor een kerstconcert, vernemen we van Kristien Van Waes (boonevanwaes@skynet.be). Loubistok is één van de talrijke muziekensembles afkomstig uit Lviv, culturele hoofdstad van Oekraïne. Sinds 1996 toeren deze vijf getalenteerde dames regelmatig door België, Frankrijk en Engeland. Naast gesmaakte optredens op het Arundel Folkfestival in Engeland (2004), Folkfestival in Ham, België (2005) en onlangs nog op Gooikoorts en Festival du folklore (F) zijn zij jaarlijks gevraagde en geliefde gasten in de Eglise St.-Pierre te Parijs. De naam Loubistok betekent zoveel als “liefdesdrank”. Dit is een drank gemaakt van lavas of wilde selder, die in het geniep door de dorpsmeisjes aan de jongens werd gegeven in de hoop dat zij op die manier verliefd op hen zouden worden. De dames van Loubistok willen hun publiek verleiden met hun prachtige stemmen, hún liefdesrecept bij uitstek, zij brengen volkse Oekraïense melodieën aangevuld met een paar bekendere nummers. De meeste stukken zijn vocaal gebrachte authentieke liederen van de Hutzulen, een bergvolk uit de Karpaten, of liederen uit de kozakkentraditie. Alle worden meerstemmig en vaak adembenemend mooi gezongen, begeleid door een tweetal typisch Oekraïense instrumenten. Het ene is de kobza, een kozakkeninstrument, sterk lijkend op een gitaar en aldus bespeeld en gebruikt door de “kobzar” of kozakkenbard. Het andere is de nauwelijks buiten Oekraïne bekende bandoura of knieharp: een buikvormig snaarinstrument uit de kozakkenperiode (16de/17de eeuw). Op 17 december brengt Loubistok een aangepast kerstliederenconcert, zij treden op in de traditionele klederdracht van de Karpaten.

Het Sint-Ceciliakoor Zaffelare nodigt je uit op een

Kerstconcert met het quintet

LOUBISTOK

Lviv (Oekraïne)

uit

Beste vrienden bekenden,…

Lo Actua

Zaterdag 17 december 2011

O.L.Vrouw en Sint-Petruskerk Zaffelare

aanvang 19.30 uur

10

8

Toegangskaart: euro - Voorverkoop : euro Kinderen tot 12 jaar: euro - Kaarten verkrijgbaar bij de koorleden

5

december’11

37


Kom samen met ons de nieuwe Beetle ontdekken in Avant-Première en beleef het unieke design van dit icoon door de jaren heen! Wij nodigen u graag uit op de lanceringsavond op donderdag 8 december vanaf 18.30u in onze showroom, wij voorzien alvast een hapje en een drankje voor u!

Ooit was hij de auto voor iedereen.

Vandaag is hij er voor u!

The 21st Century Beetle. Das Auto.

Aangezien ons gamma steeds ruimer wordt, dienen we letterlijk plaats te ruimen: Tal van stockpromoties op Polo – Golf en Jetta. Los hiervan nog tal van promotiepakketten op de andere modellen, voor elk wat wils,… Een paar voorbeelden van onze stock:

Polo 1200 benzine 60 pk 3d: Ook beschikbaar in diesel met premie!

13 112 €

11 300 €*

Golf 1.6 diesel bluemotion 5 d 21 950 € 17 200 €* Jetta 25 595.35 € 21 900 €*

AUTOCENTER STEVENS BVBA

* Prijs geldig voor particulieren, reeds rekening gehouden met eventuele overheidspremies, prijs kan eventueel nog verlaagd worden wanneer u recht heeft op een recyclagepremie.

Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi

Dream Ballooning Ballonvaarten Uw ideale geschenk voor de eindejaarsfeesten, een unieke belevenis, vertrek in eigen omgeving...

Standaardvaart 135 euro per persoon, vaart 1h-1h20 met originele after ballooning op de landingsplaats. “Ballon voor 2”: originele VIP-ballonvaart voor 2 personen met champagne en hapjes tijdens en na de vaart: 450 euro voor het complete arrangement. Beide vaarten zijn in de vorm van een geschenkbon verkrijgbaar.

Meer info: www.dreamballooning.be - www.ballonvoor2.be Tel.: 09/355.59.94 - GSM: 0475/63.22.02 - Lagen Heirweg 28 - 9270 Laarne vermeld “9080” en ontvang 15 euro korting per persoon op de standaardvaart

Rijschool Zeveneken

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27

Theoriecursussen op

aanvraag

www.rijschool-zeveneken.be

Schoenen - Lederwaren - Accessoires - Portefeuilles - Riemen - Handtassen ­-­­­ Sjaals - Fantasiejuwelen

Voor uw eindejaarsaankopen, vergeet niet bij Pasquali langs te lopen Moleneinde 43 - Zaffelare - tel: 09.355 19 45

Open: dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 12 en van 14 tot 18.30 uur Vrijdag open tot 20 uur - Zondag van 10 tot 13 uur - Maandag gesloten


December

Nummer9080

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Bezorg ons tijdig alle informatie via de website www.nummer9080.be/berichten of op ons adres. Voor meer nieuwsberichten en activiteiten > www.lochristi.com

Wekelijkse Sportreeksen

Looptraining Lo-Runners

Kalender

Gezinsbond Lochristi - 14 tot 16 u Lodejo, kinderen van 5 tot 10 jaar - info: www.gezinsbondlochristi.be

gezinsbond Lochristi - do. 19.30 tot 20.30 u sportterrein Bosdreef, zo. 10 tot 11 u Domein Wachtebeke Alex Dewart 09/355 89 64, www.gezinsbondlochristi.be Donderdag 1 december 2011 tot 1 januari

Volleybal gezinsbond Lochristi - elke di. 20 - 22 u in

sportzaal van G.B.S. Kon.Boudewijnlaan - Alex Dewart 09/355 89 64, www.gezinsbondlochristi.be

Yoga kvlv-Lochristi - do. Witte Zaal vrije basisschool,

Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid.boone@skynet.be, 09/355 90 00

Turnen kvlv Lochristi - maandag in turnzaal Edugo,

Dorp Oost van 20 tot 21 u - myriamvanhove@telenet. be, 09/355 12 65

tot 19 december 2011

Tentoonstelling met Christine Ostyn Galerie Anima, Toekomststraat 12 - Deinze www.galerie-anima.be

Vrijdag 25 november 2011

Kerststuk - moderne kerstboom

Eindejaarsactie middenstand Zaffelare

Ouderenadviesraad - van 14 tot 18 u in Uyttenhove info: drieke.henau@lochristi.be of 09 326 88 00

Vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2011

50 ste vogeltentoonstelling de Goudvink

Voor meer info: www.creafonie.com

Zaterdag 26 november 2011

WIK op toernee met Sinterklaas

vanaf 9.30 u komt harmonie Willen is Kunnen samen met Sinterklaas en zijn Pieten langs in de wijken rondom de Dorpsstraat

Sinterklaas bij de kindjes thuis

Kwb Lochristi & Beervelde - Info & inschr bij guido. vanwaeyenberge@skynet.be 09/355 83 45

Zaterdag 26 & zondag 27 november 2011

Geschenkenbeurs

Donderdag 1 december 2011

Kookles: Feestmenu

drugpreventiedienst i.s.m. de Gezinsbond - 20 u Bib Lochristi - info: www.gezinsbondlochristi.be of 0475/29 56 02

Crea: Kerststuk

Onze kinderen veilig online

EHBO bij je thuis

Kwb Lochristi - in CM lokaal Lochristi - info: marc. van_hoorde@skynet.be, 09 355 91 52

Mosselsouper

Night of the Proms van KVLV

Kvlv Beervelde - om 19 u De Kring, Beervelde Davidsfonds Lochristi - Sint Machariuskerk te Gent info: Veronique Welvaert 09 346 88 71, 0479 61 29 96 of willems.katr@skynet.be, 0492 27 29 42 info: etienne.van.hoye@pandora.be Donderdag 15 december 2011 Zaterdag 3 december 2011

Grote zwarte piet kaarting, tapbiljartwedstrijd, sjoelbakwedstrijd De Hijftese Reinaertvrienden - 20 u, inchr om 19.30 in De Kring-Dekenijstraat - info: info@ transportdeschoenmacker.be

Wij wandelen

Kvlv Oost-Vlaanderen - 20 u CC Lokeren

Vrijdag 16 december 2011

Kvlv Kerstfeest

Kvlv Lochristi - 14 u De Kring, Lochristi

Zaterdag 17 december 2011

Kerstwandeling Landelijke Gilde Lochristi vertrek en terugkomst sierteeltbedrijf “Digiflor” Fam Everaert, Bosdreef 19 - inschr 19 u tot 20.15 u - Robert Hesters 09 355 00 87, 0473 77 13 57, Frans Hardeman 09 355 98 78, 0495 10 98 78

Wandelclub vtb-kultuur malpertuus - 14.30 u samenkomst aan kapel Overmere-Bareldonck - info: Eric 09/ 248 65 92 of Rosette 09/355 63 78

Kerstconcert: Loubistok uit Lviv

Maandag 5 december 2011

Zondag 18 december 2011

Crea : ‘Luchtige kerstballen’

Kvlv Zaffelare - om 19.30 u in de oude bib (beneden) te Zaffelare - info: Tineke 09/355 31 65

Woensdag 7 december 2011

Gastronomie: feestelijke hapjes

markant Lochristi - bij Mevr. Isabel Van Hoecke te Wachtebeke - info: desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68, www.markantvzw.be/lochristi

Kerstvergadering

Maandag 28 november 2011

Kvlv Hijfte - 14.30 u voordracht door Hilda Schouppe - info@transportdeschoenmacker.be

van 17u tot 19.30 u in het Rusthuis Sint-Vicentius

Kerstmarkt Overslag/Wachtebeke Na-

Jeugd + film = JEFI

Dinsdag 13 december 2011

Workshop Bloemschikken

Kvlv Zaffelare - om 14 u in zaal St. Hubert te Zaffelare - info: Juliana 0476/84 11 32

Woensdag 30 november 2011

Kvlv Lochristi - om 19.30 u Serre in de Kerkv wegelakker 31 Lochristi - info: Jeaninne 09 355 72 53 of Christiane 09 355 97

Concert door kamerkoor El Grillo

Gezinsbond Beervelde - met steun aan Kinderkankerfonds - 14u in De Kring Beervelde - info: www. gezinsbondbeervelde.be, 09 355 99 61

Bloedinzameling Zaffelare

Kvlv Zaffelare - om 19.30 u in oude bib (beneden) Zaffelare - info: Rosette 09/355 63 78

Vrijdag 2 december 2011

Oxfam Wereldwinkel Lochristi - van 10 u tot 18 u Oude Donderdag 8 december 2011 Gemeenteschool Zeveneken Kookles: Feestmenu Kav Zaffelare - om 19.30 u Oude bib Kerkstraat Zondag 27 november 2011 Zaffelare - info: 09 355 29 87, 09 356 83 33,09 Ontbijt in sierteeltmuseum Zaffelare 355 29 92 luc.de.geest4@telenet.be vtbKultuur-Lochristi - afspraak om 9 u poort sierteeltmuseum- info: vtbkultuur.lochristi@skynet.be Zondag 11 december 2011

Sinterklaasfeest

Voordracht: Schepping en evolutie

Okra Lochristi - om 14.30 u Bibliotheek van Lochristi om door Chris Simoens, pastoor-deken

Goudvink Lochristi - in complex Uyttenhove - vrijdag 19 Zondag 4 december 2011 tot 22 u, zaterdag 9 tot 22 u, zondag 8 tot 17 u

Kerstexpo 2011

Maandag 12 december 2011

etentjes en waardebonnen te winnen

Gezinsbond Lochristi - 19.30 u polyvalente zaal bib LoAcv en Kwb Zeveneken/Lokeren-Oudenbos - inchristi - info: www.gezinsbondlochristi.be, Hilde Verniers chr: op ACV-dienstencentrum Lochristi 09 326 86 09/355 24 79 86 of bij Etienne Van Damme 09 355 14 55

Seniorenbal

plein Overslag, Wachtebeke - info: De Rycke JeanPierre 0477 562 226, drjean-pierre@scarlet.be

Nestwarmte in een dynamische wereld

tuurpunt Moervaart-Zuidlede zal aanwezig zijn - 13 tot 20 u op verkeersvrij Omer Van Puyvelde-

Gemengd zangkoor St-Cecilia Zaffelare - om 19.30 u kerk Zaffelare - info: 09 355 75 72

Winterwandeling Turfmeersen

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 14 u aan Terwestbrug Moerbeke - info: marcmartens1953@ hotmail.com, 09/345 78 63

Kerstfeest

kvlv Beervelde - 14.30 u Feestzaal Breughel b.e.a.@skynet.be of 0474 30 10 68

Dinsdag 20 december 2011

Koken: Feestmenu

Kvlv Beervelde - om 19 u De Kring, Beervelde info: www.kvlvbeervelde.net

Kerstfeest Kav Lochristi

De Kring Lochristi - info: Agnes Colpaert 09/355.87.81 Katelijne Verhelst 09/355.20.77

Vrijdag 23 december 2011

St-Franciscuskoor: Kerstconcert 20 u St-Niklaaskerk Lochristi

Maandag 26 december 2011

Kerstwandeling in de Kalkense Meersen

vtbKultuur Lochristi - om 13 u verzamelen aan St Denijskerk Kalken, start wandeling om 13.30 u info: 09 356 94 20, vtbkultuur.lochristi@skynet.be

december’11

39


Kersthappening GESCHENK- EN WOONIDEEËN IN EEN VERRASSEND DECOR. Bewonder onze mooie kerstdecoratie Zeer ruime keuze voor ieders budget Modern en klassiek • Moderne, klassieke en koloniale meubelen • Trendy tafel-, bed- en badlinnen • Exclusief zilver- en glaswerk • Sfeervolle verlichting en woonaccessoires • Verdeler Villeroy & Boch

ALLE ZONDAGEN TOT EIND DECEMBER OPEN van 10u - 12u en van 14u -18u

ANDRÉ DE STERCKE BVBA Antwerpse Steenweg 21A/25 - Lochristi • Tel. 09 355 61 34 Fax 09 355 60 42 - www.interieuroldcastle.be info@interieuroldcastle.be OPEN: Van dinsdag tot vrijdag: 13.30u - 18u Zaterdag: 9.30u - 12u - 14u - 18u


het ei

Lo Actua

Voordachtavond rond pc-crime op woensdag 7 december 2011 om 19.30 u

BIN-Lochristi (het Buurt Informatie Netwerk) organiseert deze avond in samenwerking met politie en gemeente (Steve Van der Vennet, BIN-coördinator Vogelwijk - vdvsnl@skynet.be)

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 40 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be

e g i t Nudrtessen a

Wenst u hier ook vemeld te staan? Neem contact met info@nummer9080.be

Boekhouders/Accountants Fiscalisten

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478.47 00 67

Podologie

Els Pauwels en Eva Baele Eikendreef 10 - 9080 Lochristi Gsm: 0476.80 42 22 - enkel op afspraak Ann Bieseman Stationsstraat 62 - 9080 Lochristi Gsm: 0477.75 18 69

Thuisverpleging

Deconinck & Van Peteghem Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be

Gert Coolsaet Dorp West 34A - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 - fax. 09.328 8447 Gsm: 0497.43 61 66 Gert.coolsaet@telenet.be

CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89

Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be

CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09/355.24.63 E-mail : info@crvb.info

Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Linda De Coninck

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139

Beelbroekstraat 105a 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Dierenartsen

Dierenarts Dr. Ingels Johan Rostijnestraat 40 - 9042 Desteldonk Tel: 09.356 72 82 Algemene diergeneeskunde Consultaties enkel op afspraak

Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Gsm: 0495.65 76 89 jeroen.cottenier@telenet.be Alle mutualiteiten - 7 op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

december’11

41


Cadeautjestip! Cadeautjestip! Bezoek onze nieuwe dressing met de mooiste nachtkleding en homewear van oa. Twin-Set, DKNY, Pluto, Diesel, Arthur, Grazia lliani en vele meer! Ook online webshop via www.pret-a-dormir.be.

Welkom in onze toonzaal Noppe Slaapcultuur, Gentse Steenweg 9, 9160 Lokeren tel. 09/348.19.72. www.noppeslaapcultuur.be, online shop www.pret-a-dormir.be


Nummer9080

Gentikatuur

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

9080

nummer

Gentikatuur is een project van tekenaar GIPI (Gillis Pierre) en het sprankelende evenementenhuis Eventor: een gros karakterkoppen uit Gent en omstreken gevat in een prachtig boek, en dat voor slechts 6 euro’s bij Alcavins wijngroothandel - Antwerpsesteenweg 1152 - Oostakker - 09.228 91 11 - info@alcavins.be. Koppensnellen en smullen, maar!

Gentikatuur

Daniël Termont Het zou wat onnozel zijn om van een rising star te spreken voor zo’n doorgewinterde politicus als de Gentse burgervader Daniël Termont, maar toch… je kan geen radio of tv meer aanzetten of hop daar is ie weer, in zijn gezapig authentiek Gents. Als zoon van een schroothandelaar weet hij als geen ander wat het is om je op te werken. En het moge duidelijk zijn, hij is zijn roots nooit vergeten en zal ze nooit verloochenen ook. En geef toe, ondanks de kwabben ervaring die als een gewicht aan zijn wangen hangen, spreekt er een milde glans uit zijn grote ogen en glimt zijn kale schedel als een volle maan bij heldere nacht. Van al het denken…? Of zakten zijn hoofdharen gewoon af om zich te nestelen in zijn rijke borstelwenkbrauwen?

!

Bon

Gentikatuur aan promoprijs van € 6 bij wijngroothandel Alcavins Antwerpsesteenweg 1152

december’11

43


Marc Everaert IMMO

bvba

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708 www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP Lochristi

Lochristi

groot perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing

VILLA (Open Bebouwing)

Hijftestraat

Boskapellaan

met glkvl: inkomhall, toilet, living, ing. kkn., waspl., berging 1e verd.: overloop, 4 slaapkamers, badkamer garage, terras en aangelegde tuin. Totale oppervlakte: 1.209 m² Residentiële ligging. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

Totale oppervlakte: 1.255,81 m². 28,21 m straatbreedte. Lot 1 van de goedgekeurde verkaveling dd. 28/04/2009. Dossiernummer Gemeente V0623/1. Ref. Agentschap RO-Vlaanderen 5/44034/1062/1. Inl. RO Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. Landelijke ligging. Op ongeveer 1 km van Lochristi Centrum.

Lokeren

Destelbergen

VERKOCHT recent DUPLEXAPPARTEMENT

Moleneindstraat

Burg. Libbrechthof

karaktervol LANDHUIS FERMETTE ‘t Ouw Hof (Open Bebouwing)

(1e en 2e verd.)

met onder meer 2 livings, 2 keukens, bureel, 5 slpk., bureel, 2 badk., berging, schuurtje, aangelegde tuin (zuidgericht) met terras, garage, oprit. Ook geschikt als kangoeroewoning of deels beroepsmatig gebruik. Tot. opp. 1.423 m². Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar (N70, E17). Inl. RO: in aanvraag.

met inkom, vestiaire, toilet, living, open ing. kkn., terras, overloop, 3 slpk., badk., toilet, berging, individuele garage, gemeenschappelijke tuin. Residentieel gelegen, in woonpark. Zeer vlot bereikbaar. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Eksaarde - Doorslaardam

Beervelde - Magretstraat

LANDHUIS (OB)

perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing

met inkomhall, living, ingerichte keuken, berging, badkamer, kelder, overloop, 3 slaapkamers, linnenkamer, zolder, overdekt terras, berging, garage, oprit en tuin met sparrenbos. Tot. opp. 800 m². Inl. RO: in aanvraag. Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar (Lokeren-Lochristi).

Totale oppervlakte ±1.199 m² en ± 33m straatbreedte. Verkavelingsvergunning dd. 08 juni 2010. Gem dossiernr V/ V0660/1. Ref. Agentschap RO-Vlaanderen: 5/44034/1099-1.Straat met weinig doorgaand verkeer. Vlakbij oprit E17. Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

Wachtebeke - Rechtstro

Aanbod te huur: WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

Laatste DUPLEX-APPARTEMENT in Residentie Mauritius

Eksaarde - Zeveneekskens landelijk WOONHUIS BUNGALOW (OB)

met living, keuken, badkamer, toilet, veranda, 2 slaapkamers, garage, carport, oprit, grote ecologisch aangelegde tuin, tuinhuis. Tot. opp. 3.173 m². Inl. RO: in aanvraag.

Lokeren - Sint-Jozefstraat WOONHUIS BUNGALOW (OB)

met inkom, toilet, bureel, living met inbouwcassette, ing. kkn. met eetkamer Tweede verdieping. Met 2 slaapkamers, terrassen, ondergrondse garages, bergingen (met zicht op de tuin), berging, wasplaats, badkamer, 3 slpk., garage, carport en en auto-staanplaatsen. Totaal afgewerkt. tuinhuis, tuin en oprit. Tot. opp. 1.000 m². Vlakbij dorpscentrum. Vlot bereikbaar. Inl. RO: in aanvraag. Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar. Ook geschikt voor vrij beroep.

Wachtebeke - Molenstraat WOONHUIS - te renoveren (gesl. beb.) met inkom, living, keuken, badkamer, berging, 2 slaapkamers, terras/koer, garage en tuin. Tot. opp. 258 m². Inl. RO: Gvg-WgGdv-Gvkr-Gvv

St-Kruis-Winkel - Winkelwarande ruime VILLA-WOONHUIS (OB)

met inkom, toilet, living, eetkamer met keuken, waspl., 4 grote slaapkamers, linnenkamer, badk., kelder, zolder, garage, terras en tuin. Tot. opp. ± 1.050 m². Mogelijkheid om aanpalend perceel (bouw) grond (± 500 m²) bij aan te kopen. Inl. RO: in aanvraag.


door Inge Suys

M

ama maakte er een erezaak van, een levenswerk bijna. Sinds ik 18 was, en dus officieel een potentiële en valabele huwelijkskandidate voor rondlopende jagers, sprak ze drieste clauzen als Ons Inge gaat niet van ’t straat geraken tegen ieder die het (niet) wilde horen. Tegen mij was ze strenger in haar bewoordingen: Da maakt dat gij een ouwe jonge dochter gaat worden? Alsof ik de keuze had, als prille 18-jarige. Maar ik wilde haar tevreden stellen en zette mijn aarzelende voetjes op het duistere liefdespad. De weg was kronkelig, ging nu eens steil omhoog, dan weer via een scherpe bocht in sneltreinvaart naar benee. Eén constante: de tomeloze ambitie van een hele meute jonkheden, die naar mijn handje dingden. En ik zweer het u: ‘t was niet gemakkelijk, heus niet. Want ze dienden 1) eerst bij papa te passeren 2) te slagen in een stilzwijgende toelatingsproef die mama te pas en te onpas bij hen afnam. Zonder dat ze ‘t wisten. Pas op, ik had ook m’n criteria. Het heikel punt was dat ik ook de selectievoorwaarden van papa moest incalculeren (voorzichtig rijden, niet van Antwerpen zijn, supporteren voor de Buffalo’s, allez zeker nièt voor blauwzwart, met twee woorden spreken “ja mijnheer” en mij als een prinses aanschouwen en overeenkomstig behandelen). Tot daar aan toe. Maar dan het ontmoedigingspakket van mama. Dat was .. bijna niet te doen. Toch deed ik m’n best om een prins te zoeken, al dan niet op wit paard, die (hou u vast): van een goede thuis was, met een deftige auto reed, niet te ver woonde, uit een

cursiefje

gezin van 2 kinderen kwam (da’s altijd beter dan 3 …voor de erfenis), een prestigieus beroep en vooral stijl en charme had. En oh ja, gelieve ook de dochter haar luxe te gunnen. Gewapend met deze loodzware opdracht begon ik mijn jongvolwassenleven. Op weg naar eeuwig geluk. Jongens genoeg rondom mij die me wel zagen zitten. Ikzelf lag er niet wakker van; mama des te meer. Elk galabal zag ze als een investering: en ge kunt zien dat ge iemand vindt vanavond! Ik was echter altijd de Dancing Queen van de buurjongen van achter de hoek. Oòk een goede partij (één zus en rijke ouders) maar toch, ‘t kon beter, want ’t was een eeuwige twijfelaar. Ik ga geen kleedskes blijven kopen voor al die bals! Dus nam ik achtereenvolgens een dokter, ingenieur, tandarts en zakenman onder de arm. Geen van allen heeft het overleefd. De dokter omdat hij me wegstak op een feestje uit angst dat ik hem zou verlaten. De dag dat ik dat effectief deed – de dag erna - zong hij Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verlo-ren. Echt. De ingenieur was m’n favoriet. Maar ook Antwerpenaar en dus op papa’s zwarte lijst. Stelde ook alles in vraag, wat je niet doet bij papa. Sprak niet met 2 maar 3 woorden: Ja MAAR mijnheer…’t Was altijd een puntig gesprek tussen die 2. De tandarts, ik wel hem niet volledig ten kwade duiden… was behept met enorme voeten en dito tanden. Z’n jammerlijk gebit had ik direct opgemerkt, dankzij

mama kende ik alras z’n andere zwakte: Heb je die z’n voeten gezien? Zo’n kolossen! De lol was er af. De zakenman bleek te glibberig, hij bekende zich ook iets teveel tot de cultureel-sociaal correcte sector. Ik bleef alleen achter en vond dat best, want ‘k zou Hem nog wel tegenkomen. Op een dag was hij er: de buurjongen, die ik al

Ja mijnheer

9080

nummer

kende van in de wieg. Hij werd mijn lievelingsdier. En dan wel 1 van de meest prestigieuze soort. Behoeft niet veel, en geeft toch liefde en warmte af. Eind goed al goed. Met het Liefje der Liefjes is het holderdebolder gegaan. Samen nog met de barbies gespeeld (ja, toch wel), dan mekaar niet meer kunnen luchten want ja, jongens zijn wat ze zijn tijdens de apenjaren. En ineens ja, vlam! Broer werd er radeloos van: Mama, Inge is gek geworden, die spreekt nu de hele tijd over W, gans haar klok is van slag. Oma kon er ook niet mee lachen: En daarvoor laat ze een ingenieur staan! Opa wist het beter: Een architect? Huizekes en peetjes tekenen! Maar allez, zorg dat gij de facturen schrijft. Kortom: halsoverkop en zonder twijfel riskeerde ik m’n hachje en stapte met hem in ‘t bootje, inmiddels een serieus luxejacht geworden. Oma gaf hij altijd een dikke zoen, en een arm om haar te steunen. ’t Is toch een lief baaske, was haar besluit. Dus haar zegen had ik.

straatnamen door

Bert Vervaet

De Kanunnik P.J.Triestlaan werd aangelegd op de plaats van het vroegere Zaffelaars Vaardeke bij de bouw van de wijk Veerleveld in de jaren 1960. De laan verbindt thans Zaffelare-Dorp met deze wijk en met de wijk Krommendonck. Pastoor (later kanunnik) Petrus Jozef Triest (1760-1836) stichtte in 1804, tijdens de Franse bezetting, te Lovendegem een zustercongregatie. De bisschop van Gent en de prefect van het Scheldedepartement haalden pastoor Triest naar Gent waar hij de ziekenzorg ging leiden met zijn zusters en later ook met de broeders van Liefde in de gebouwen van de Gentse weldadigheid. Zijn nauwe medewerker was toen pater Linus van der Heyden, een broer van de pastoor van Zaffelare. Deze pater Linus overtuigde J.P. Triest om een pensionaat op te richten, want dit kon een belangrijke basis zijn voor de rekrutering van nieuwe zusters. In 1814 kon J.P. Triest in Zaffelare-Dorp

een herenhuis kopen en in 1815 werd daar het eerste pensionaat van de zusters van Liefde ingericht. Het werd een zeer prestigieuze instelling die leerlingen aantrok uit de hogere klasse. Daar de zusters krachtens hun regel moesten zorgen voor armen, gaven zij ook basisonderwijs aan de plaatselijke jeugd. Later kwamen er tevens een kleuterschool en een hospice. De huidige basis- en kleuterschool De Weg-Wijzer en het Woon- en Verzorgingscentrum Sint-Vincentius zijn daarvan de opvolgers. De aanwezigheid van de zusters van Liefde was voor Zaffelare bijzonder belangrijk. Ook omgekeerd was Zaffelare belangrijk voor de zusters. Meer dan 60 Zaffelaarse meisjes traden toe tot de congregatie. In 2015 zal de 200ste verjaardag worden gevierd van de aanwezigheid van de kloostergemeenschap. Het was wel bijzonder zinvol dat aan de stichter herinnerd werd door een straatnaam. december’11

45


Sneeuwschoppen met steel

Dooizout 10 kg

€ 3,50

Dooizout 25 kg

€ 6,-

Anti-ice

€ 4,94 Ruitensproeier

€ 3,50

Steel voor sneeuwschop Gardena

IJsschraper

€ 13,95

€ 11,95

€ 16,95 Sneeuwschop Gardena 50 cm

€ 20,95

Sneeuwschop Gardena 40 cm

€ 18,95

Sneeuwglijmat

€ 2,50

De papa's scheppen sneeuw. de kids scheppen plezier !

Slede in kunststof

IJskrabber

€ 4,54

Sneeuwglijschotel

€ 11,50

Slede Davos 80 cm

€ 87,-

€ 45,95 Peuterslede

€ 31,35

Slede met textiel 95 cm

€ 72,50 Slede Tirol 95cm

€ 60,40

Antwerpsesteenweg 104 • 9080 Lochristi • Tel: 09/355 00 33


Nummer9080

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Lo bloeit en boeit

In de sporen van...

Muurleeuwenbek

door Markus

Levende muren te Zaffelare

Een groot deel van ons leven speelt zich af tussen vier muren. Hierin schuilt een grote tegenspraak. Muren nl. brengen ons het besef bij van RUIMTE, een éénheidsgevoel met gans de wereld. Zeker oude muren, rond kerken, achtermuren, omheiningsmuren… zijn vol leven, zoals aan de kerk van Zaffelare. Muren houden niet van leegte. Ze willen flakkeren als kaarsenvlammen.

Van alpenbeklimmers tot murenbeklimmers

Er zijn natte, droge, warme, zuidermuren, donkere noordermuren, schaduwmuren, zonnemuren… Omdat de ondergrond stenig is en planten weinig wortels kunnen vormen, overleven alleen gespecialiseerde planten. Bv. varens: eikvaren, mannetjesvaren en steenbreekvaren kunnen wel eens een muur beklimmen. Zo ook allerlei grassen: straatgras, schaduwgras of veldbeemdgras en allerlei bloemen, zoals gele helmbloem, het roze van de bergbasterdwederik… De muurleeuwenbek ofte cymbalaria muralis, geeft de muur een subtiel violet tintje mee. Hij is reeds meerdere eeuwen ingeburgerd, maar komt oorspronkelijk uit rotsgebieden zoals de Italiaanse Alpen.

mijn verbaasde blik het huis van vader, zoon, geest - levende muren Sinds de reductie van onkruidbestrijdingsmiddelen krijgen muren kans gekoloniseerd te worden, door eerst mossen, korstmossen en algen waarna de rest volgt. De grote misvatting bestaat dat muurplanten schadelijk zijn voor de muur, dat is niet zo, uitgezonderd voor houtgewassen vb. berk. Ga daarom een begroeide muur niet met onkruidverdelgers te lijf. De muren hebben jaren nodig om LEVEND TE WORDEN.

december’11

47


Kerstbomen

groot & klein Ook open opcember 4 en 11 de r ag nd zo uu van 10 tot 17

Dranken De Wispelaere Maak uw keuze voor uw eindejaarsfeesten in onze vernieuwde wijnrekken!

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27 Open: Woensdag 13.30 tot 18 u - Donderdag en vrijdag 9 tot 12 u en van 13.30 tot 18 u - Zaterdag 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u

VAB-Rijschool Lochristi is verhuisd. Ons nieuw adres: Dorp West 98, 9080 Lochristi. Telefoon: 09/355.89.51 Kom snel langs in ons kantoor of boek online je rijlessen via www.vabrijschool.be

110182_VAB_Adv_Rijschool_Lochristi.indd 1

24/10/11 16:10

Huishoudhulp gezocht voor huishoudelijk werk en poetsen. ± 2 dagen in de week - in volle of halve dagen - vrij te kiezen Omgeving Rechtstraat Lochristi-Zaffelare - Meer info > gsm 0497/525 778

TOTUM HLS • Terrasverwarmer • 10,4 kWh totaal vermogen • Sfeerverlichting door LED’s • 2,4Ghz wireless media • 3,5 mm Jack aansluiting voor

MP3speler of andere media • Verborgen buitenluidsprekers van hoge

kwaliteit • Alle elektronische componenten werken

op een oplaadbare accu of op 220V • Ingebouwde bergruimte voor gasfles

€ 1.499,00

Vrijblijvende demonstratie in onze zaak

Alderweireldt

bvba

Zeveneken-dorp 54/56 9080 Lochristi - www.alderweireldt.be


Lo Actua

Laat het licht schijnen over Lochristi… en steun…

De minionderneming 7WElight het 7de jaar winkelbeheer en etalage van EDUGO Lochristi verkoopt prachtige verlichting

W

ij zijn leerlingen uit het 7e jaar Winkelbeheer en Etalage van EDUGO LOCHRISTI. Dit jaar starten wij een minionderneming op onder 7WElight. De naam verwijst naar 7WE (dit is de richting die we volgen: Winkelbeheer en Etalage) en Light staat voor licht, wat dus verwijst naar de producten die we verkopen. Ook de minionderneming zelf, die zoals voorgaande jaren ondergebracht werd in een kar, zal volledig verlicht zijn door de artikelen. Daarom kiezen wij voor de naam 7WE light! De missie van onze minionderneming is allereerst om een succesvol bedrijf op te starten. Ook willen we een hechtere band vormen als klas. We willen een team creëren dat naar elkaar luistert en respectvol omgaat met elkaar. We willen zeker onze aandeelhouders gelukkig maken door hen op het einde van het jaar een mooie winst uit te keren omdat zij ons vanaf het prille begin hebben gesteund. Tenslotte hebben we dankzij onze aandeelhouders een mooi startkapitaal gekregen. Ook willen we een zeer goede service bieden aan onze klanten. Dit gaan we doen door persoonlijk advies te geven voor het interieur van de klant. We gaan onze minionderneming groot maken in Lochristi en in de omgeving van Gent door op zoveel mogelijk manieren in de kijker te komen.

Onze producten zijn lichtslingers, staande lampen, bolvormige vazen en theelichtjes. We gaan om de 14 dagen de dinsdagochtend op de markt van Lochristi staan. Zo leren de klanten onze producten kennen. Je kan ons eveneens terugvinden op de kerstmarkt in Lochristi, op zondag 11 december 2011. Dit zijn “onze” marktdagen: 10 en 24 januari, 7 en 28 februari, 13 maart, 17 en 24 april. U kunt ons ook online opzoeken op onze facebookpagina: http:// www.facebook.com/pages/7-WeLight/190501587688130 en op onze website: www.7welight.be

Steekt u ook uw licht bij ons op? Bedankt! december’11

49


De Lootsche baton

4 2

3 1

We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

Daniel De Groote doet zijn wandelschoenen aan en stapt naar Beervelde tot bij zijn broer Eric om hem de baton door te geven.

1

Bedankt broer voor de baton. Ik ben Eric De Groote en woon met mijn vrouwtje in de Heistraat in Beervelde. Samen hebben we 3 kinderen, Bart, Katrien en Kris en 2 schattige kleindochters, Lize en Manoe. Beroepshalve heb ik 37 jaar in VOLVO gewerkt, maar ben sedert een jaar of 3 in brugpensioen.

Tijd zat zou je denken, maar door mijn vele hobby’s is het juist ‘tijd tekort’. Er zijn enorm veel dingen die ik graag doe. Tuinieren is er eentje van en ook de kinderen een helpende hand toesteken waar het nodig is. Mijn grootste passie is echter graven in het rijke verleden van onze gemeente. Oude foto’s, postkaarten, boeken, landkaarten, snuisterijen, kortom alles is de moeite waard om te verzamelen. Ook ziekenzorg ligt me nauw aan het hart. Deze mensen bezoeken maakt hen blij en leveren heel veel mooie levensverhalen op. Bij de chiro heb ik fantastische jeugdjaren beleefd en met mijn makkers genieten we nog jaarlijks samen van een etentje. Ook onze proost van toen, EH. Robert Blommaert, zijn we niet vergeten en brengen we af en toe een bezoekje. Dus plaats tekort in dit artikel om mijn vele bezigheden op te noemen. Graag geef ik de baton door aan een sympathieke krasse dame met straffe anekdotes. Lena, het woord is nu aan jou.

50 december’11

2

Bedankt Eric, ik neem de baton graag over, wetend dat er nog eens aan een oudje gedacht wordt doet enorm plezier.

Ik ben Lena De Meyer en zoals ze zeggen geboren en getogen te Beervelde. Op 12 september 1933 zag ik het levenslicht. Op 30 oktober 1954 huwde ik met Achiel Clerick. Samen hebben we bijna 50 jaar lief en leed gedeeld. We hebben 1 dochter Martine die gehuwd is met Eric De Waele en 1 prachtige kleindochter Freya. Na het overlijden van mijn man heb ik beslist om naar het rusthuis te gaan. Sinds februari 2009 ben ik woonachtig in het woonzorgcentrum Sint Pieter te Lochristi. Daar ben ik steeds onder de mensen, er is wel altijd iets te doen. Ik verblijf hier graag, er wordt hier enorm veel gedaan voor ons door zowel personeel als vrijwilligers. Dit doet mij enorm veel plezier! Daarom mijn grote dank aan iedereen, dat mag zeker eens gezegd worden. Ik heb hier ondertussen al veel vrienden gemaakt en mij vervelen dat staat niet in mijn woordenboek. Een echte hobby heb ik niet gehad daar was gewoonweg geen tijd voor. Maar zoals je kan zien op de foto ben ik aan het bloemschikken waarschijnlijk verborgen talenten die nu naar boven komen. Waar ik nu enorm naar uitkijk is een prachtig gebeuren, de geboorte van een eerste achterkleinkind. Graag geef ik de baton door aan Marleen Paelinck uit Zeveneken, een goede vriendin van mijn dochter. Een vriendschap die reeds 30 jaar stand houdt. Iemand die steeds klaar staat om te helpen. Maar nu is het aan U Marleen.


Nummer9080

De Lootsche baton

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

3

Bedankt Lenaatje voor de baton. Toen je nog in Beervelde woonde samen met Achiel vonden we het altijd fijn om bij jullie binnen te springen. We waren altijd welkom en genoten van de korte bezoekjes.

Mijn naam is Marleen Paelinck, 28 jaar gehuwd met Eric Van Bastelaere en samen hebben we een dochter Debbie die nu 20 is. Ik ben geboren en getogen in Ruilare te Zeveneken. De eerste 8 jaar na ons huwelijk hebben we in Lochristi gewoond maar nadat we ons eigen nestje gebouwd hadden in Ruilare, zijn we teruggekeerd naar onze vertrouwde buurt. Ik werk nu 31 jaar bij August De Clercq in Lochristi. De meeste mensen, en zeker de bloemisten, kennen me beter als Marleen van bij Gust De Clercq. Ik prijs me gelukkig dat ik zo dicht bij huis kan werken en hoop dit tot mijn pensioen te kunnen blijven doen. Verder ben ik, sinds de oprichting nu 4 jaar geleden, actief bezig in de ‘Aktiegroep Kom Op Tegen Kanker Lochristi’. Ik vind dit een prachtig initiatief waarmee we door het organiseren van een jaarlijks eetfestijn, al een aardige som bijeen gekregen hebben. De verhalen van de door kanker getroffen kinderen en gezinnen, zetten me telkens weer met beide voeten op de grond en benadrukken keer op keer het feit dat we gelukkig moeten zijn als we gezond zijn. Iets wat we, in deze drukke materialistische tijden, wel eens vergeten. Ik hoop mij, in de nabije toekomst, nog meer te kunnen vrijmaken voor goede & sociale doelen. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig in mijn tuin en ben er fier over dat alles wat er groeit en bloeit eigenhandig, samen met mijn vorig jaar overleden vader, aangeplant werd. Ik geef de baton graag door aan Jens Van Lierde uit Zaffelare. We kennen Jens via onze dochter. Zij zijn samen actief bezig voor de jeugd in Lochristi in oa Speelplein Joepla waar onze dochter al jaren leiding geeft. Jens, aan U de eer.

4

Als 22-jarige jonge knaap, Jens Van Lierde, opgegroeid op Zaffelaarse bodem in het warme nest van Juf Gerda, dank ik Marleen Paelinck uit Zeveneken voor deze eer.

Als tiener had ik reeds mijn hart verloren aan het jeugdwerk en trok ik elke schoolvakantie de wijde wereld in met een bende jongeren met Freetime vzw uit Gent. Ik vond het fantastisch om met deze kids even alles te vergeten en gewoon zorgeloos amusement te beleven. Nadien heb ik binnen Lochristi deze ervaring ook opnieuw ontdekt toen ik met enkele vrienden aan de bakermat stond van de jongerenwerking van JNM Moervallei. Een fantastische periode om nooit meer te vergeten! Reeds enkele jaren vorm ik samen met een bruisende en dynamische groep, die vol enthousiasme de belangen van de Lootse jeugd behartigt, de Jeugdraad van Lochristi. De jeugdraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat de jeugd (kinderen en jongeren) aanbelangt, organiseert zelf activiteiten voor de jeugd, buigt zich over problemen en behoeften in het jeugdwerk… Zij zorgen ervoor dat jullie jongeren je thuis voelen, geïnspireerd worden en actief zijn binnen je eigen gemeente. Naast het lokale beleidsniveau vind ik het ook belangrijk om ook buiten onze gemeentegrenzen een Lootse stempel te kunnen drukken op het jeugdwerk. Een koploperspositie te ambiëren waar menig andere gemeentebesturen/jeugdraden ons om benijden. Het kan slechts een teken zijn dat het goed gaat met het beleid binnen Lochristi! Graag geef ik deze baton door aan Robin Verbeke, een talentvolle jongeman uit Lochristi.

december’11

51


ma-di: op bestelling woe-don-vrij: 9-19u zat: 10-16u zond: 10-13u

eindejaarsfeesten 2011

crème dÊlice

artisanaal ijs en ijsdesserts

nadine martens - nerenhoek 17 - 9080 zaffelare 09/ 356 86 59 - 0477/366 722 - nadinemartens@telenet.be

bezoek ons op cremedelice.com voor meer lekkers!


Nummer9080

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Pvanrdeohefilecredaiactiet

Lo Actua

Bert Vervaet

wint provinciale prijs! Op de valreep vernam de redactie uit (inhuizige) welingelichte bron dat Bert Vervaet provinciaal in de prijzen viel. En wat voor een prijs: de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2011! U vindt de korte jurymotivatie hieronder (een uitgebreider verslag volgt wellicht). Zodoende, Bert zet Zaffelare en Beervelde op de hoogste provinciale kaart. Proficiat en dank daarvoor. En wij durven het bijna niet te suggereren, maar nu Lochristi en Zeveneken nog? (als er ooit tijd vrijkomt natuurlijk!) “Geachte Heer, Met genoegen delen we u mee dat de deputatie, gehoord het unanieme advies van de jury, beslist heeft u de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2011 toe te kennen voor uw inzending: De kerk van Zaffelare. Acht eeuwen dorpsgeschiedenis. Ook uw andere inzending: De parochie Beervelde (1309-)1809-2009 Een geschiedenis van kerk, volk en adel werd zeer hoog ingeschat.”

Chiro pannenkoekenverkoop op Lootse kerstmarkt

t.v.v. project Kafakule Malawi van oud-leider Joris Floré Credits: @R.D.W

Het 11 11 11-aperitiefconcert met het koor van St. Bernadette was alweer een voltreffer. En het leuke aan een geslaagd aperitiefconcert is dat er een… aperitief volgt. Moment waarop er wat bijgepraat kan worden, en in de geest van 11 11 11 de wereld woordelijk wordt bereisd. Of beter zelfs: er verslag wordt gedaan van mensen die écht de wereld rondreizen, en dan nog wel voor het goede doel. Neem bv. Joris, de zoon van Alex Floré, die met zijn vriendin Minne De Witte, het Afrikaanse Kafakule Malawi met raad en daad bij staat. Uiteraard komen wij hier nog op terug, in onze rubriek reporter ter plaatse, maar om hun lokale steunfonds te helpen spijzen, maken we hier op de valreep nog gauw bekend dat de opbrengst van de pannenkoekenverkoop van de Chiro op de Lootse kerstmarkt naar dit project zal gaan. Geef present dus, beste lezer, en smul voor het goede doel! (Bedoeling is om in Kafakuli de kleuterschool educatief in te richten en uitwisseling te doen over nieuwe lestechnieken.)

december’11

53


Opinie

Nummer9080

Nummerzesendertigdecembertweeduizendenelf

Gsm-werpen

Global system for Miscommunication

L

dreigend haast. Ik heb een diepe zucht geslaakt, heb besluitend naar iedereen eve de gsm. ‘Zeg nu toch eens neen, Guido,’ ge-sms’t, heb dat onding afgezet en het door Ik sms. ‘Breng ik nu de mosselen mee voor vanavond of jij?’ Tijdstip: 12.30 u. Sec. Zonder kuskruisjes of emoticons, want ik wil niet het autoraampje gesmeten. Nog nooit zoveel deugd van een gsm gehad. overdrijven. Geadresseerde is mijn vrouw, ‘AAKatrien’. De AA om haar vooraan ’s Avonds verliep het avondmaal in mineur. Boterhammen met confituur. De in mijn adresboek te krijgen. Vijf uur later, na het werk: nog steeds geen antwoord. Ik sms dus weer, want mosselen lagen nog in de winkel. De patatten zaten nog in de grond. vrees een dubbele aankoop, en dat is me al vaker zuur opgebroken. Ik en niet ‘Hoezo? Jij ging ze toch halen?’ Mijn vrouw. luisteren, weet je wel. Op dat punt is mijn krediet verstreken. Dus nogmaals: Ik verbijt mijn ergernis, maar hoor me toch zeggen: ‘Handig zo’n gsm, als je nooit antwoordt.’ ‘Mosselen, jij of ik?’ Al wat korter uiteraard. Het blijft minutenlang stil, maar dan eindelijk een bericht. Lichtje. Biebiep. Helaas Waarop mijn zoon: ‘Je weet toch dat vrouwen een gsm hebben om zelf te bellen, niet van AAKatrien, maar van dochter AAAAstrid (ze wil zich niet vooraan laten pa, niet om gebeld te worden?’ ‘Als er ’s morgens geluisterd wordt, is dat gebel en ge-sms niet nodig,’ weet mijn verdringen). vrouw, ‘en jij ging toch met je pa, en niet met de bus?’ Vraag: of ze vanavond naar de fuif mag? Daar heeft ze een punt. Dé fuif? scharrel ik door mijn haren, die steeds verder op den hof staan. Welk feestje is dat nu Je weet toch dat vrouwen een ‘Dat niet-luisteren, heb je van je vader. Die ging ook mosselen meebrengen.’ weer? Geen idee, maar bon, die fuif kan later gsm hebben om zelf Ik denk dat die confituur haar toch wat tegenvalt. nog. Eerst dient dat avondmaal beslecht, want te bellen, pa, niet om gebeld Dan komt Julie thuis, goed en wel uitgeregend. Ik zie in ’t naar huis rijden passeer ik de viswinkel, en ook mijn bui al hangen. Tien seconden later is het ik ben niet zinnens om op mijn stappen terug te te worden? al zover. Er komt een ware stortvloed neer, op mijn keren. Dus, nu al voor de derde keer, nog korter: hoofd: waarom ik haar niet ben komen halen? En ‘Ik mosselen?’ Eén minuut later, Astrid weer (die is véél vlugger dan haar moeder): ‘Is dat waarom ze liftend naar huis moest? Sinds wanneer dat dan wél mocht? Ik zwijg en besluit zestig keer op ieder stuk boterham te bijten. goeeeeeeeeeeeeeeed?’ En dan nog een heleboel lelijke duivels: Ik dan maar zoals altijd: ‘Wie wat waarom welke waar wanneer?’ (Zit standaard Tot slot komt ook AAAAstrid thuis, verkleed in een huisvrouw van de jaren vijftig. ‘Dat is voor de foute fuif van vanavond. Zwijgen is toestemmen, pa. Je hebt niet geprogrammeerd in mijn concepten.) Van het moederfront, helaas nog steeds geen nieuws. Die gsm zal wel weer meer ge-sms’t.’ ergens in een sacoche zitten, of in het dashboardkastje, of overal waar AAKatrien Ik kijk op, droef als een labrador, dat voel ik zelf. Wat ook nog te zeggen? ‘En nog iets pa. Mijn vriendje zoekt ook foute kledij. En beter dan in je kleerkast zelf niet is. Vrouwen hebben geen broekzak, weet je wel. En waar blijft die jongste van ons ondertussen? Die zou toch meerijden naar kan hij daarvoor niet terecht. Daar hangt niets anders… Oké?’ huis? Ik sta hier verdomd al een kwartier te wachten. Dus sms’en maar: ‘Lucas Ik heb eens meewarig gelachen, geveinsd dat ik koppijn had, en ben het huis uit geslopen, en in mijn gezellig eeuwig foute kledij om een gezellig foute pak friet waar blijf je?’ gereden, met fout veel mayonaise, en een gezellig foute pint of tien. En per glas Weer een biep. AAAAstrid weer. Dat kind laat nooit af. lacht mijn innerlijke emoticon steeds wat meer. ‘Foute fuif. De Beeste. Dat weet je toch!’ Ik begin te tokkelen dat ik dat eerst met haar ma eens zal bespreken. Terwijl ik typ, biept er weer iets binnen. Goed, ik open eerst het nieuwe bericht, mijn Ps Als iemand een gsm vindt, in de graskant van Hijfte aan de kerk. Die is van mij. Pincode: 2768. Ik durf te wedden dat er een paar berichten op staan zoals: schrijfsel ben ik dus kwijt. Leve de gsm. ‘Kwart voor zeven aan Lo kerk ’, ‘Jij de mosselen’, ‘ ‘Te laat. Zit al op bus ‘Ik ging toch met de bus? ’ Lucas. ’, ‘Goeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ‘Neen, met mij!’ Biept voor ’t eerst ook ons Julie plots binnen. ‘Bus gemist. Kan je mij in Lochristi eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed?’ En de allerlaatste: ’Waar blijf je? komen halen? Geen bus meer nr Zaffelare . ’ Dat ontbrak er nog aan. ’t Is al ver voorbij middernacht?’ ‘Uur?’ Je mag de gsm houden. Ant‘Ik sms nog. En papa, je berichten zijn nog steeds zo droog! x ’ Kijk ik even op, en zie ik plots voor mijn neus de bus passeren. Lucas staat aan woord alleen nog eens, naar mijn hele adresboek, met de deur gezellig te sms’en en wuift zoals de paus. mijn favoriete emoticon, Dank u, jongen, dat was een halfuur van mijn leven. onderaan links, drie keer Enfin, ik dus alleen naar huis. Mosselen of niet? twijfel ik nog steeds. Biep; ‘Is dat goeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee drukken: eeeeeeeeed? ‘ Ik denk dat ons AAAAstrid wat ongeduldig wordt. Julie ondertussen: ‘Er bestaan ook emoticons, papa. Linksonder drie keer drukken. ‘ Geen idee wat het was, maar er overviel me plots een zware moeite. Levensbe(lvdv)

54 december’11


SLEEPY CADEAUS op maat van elke slaper p

GRATIS DEKBEDOVERTREK

FLANELLEN DEKBEDOVERTREK VANAF € 128

KATOENEN DEKBEDOVERTREK VANAF € 69

COSY FOOT € 49

DONSSLOFFEN € 19,50

Een knusse en warme pantoffel met donsvulling en antislipzool. Verkrijgbaar in de maten 36-39 en 40-44.

PLAIDS IN FLEECE VANAF € 79

Altijd warme voeten. Gezellige en zachte plaid. Verkrijgbaar in taupe en grijs.

KNUFFELKUSSEN € 16

REISDEKEN € 49

ERGO PILLOW NEKSTEUNKUSSEN € 79 Latex of synthetische vulling.

140×220, 160×220, 240×220, 270×220 cm.

Knuffel en kussen in één. Gezellig om mee te nemen.

BOOKSEAT € 29,95

Ideaal om te lezen in bed. Verkrijgbaar in beige, rood en antracietgrijs.

140×220, 160×220, 240×220, 260×220 cm.

Compact en licht deken voor op reis. Met handig opbergtasje. 100% polyester.

LUXE LOUNGE KUSSEN € 79 Ideaal om te lezen, relaxen of tv te kijken in bed Afmetingen: 55 x 65 x 30 cm / Sloop € 25

BON € 15 bij aankoop vanaf € 100 VERNIEUWDE EN UITGEBREIDE SHOWROOM

Sleepy GENT-OOSTAKKER Antwerpsesteenweg 1124 Tel. 09/355.98.01

Di-Vr : 9u30 – 18u30 • Za : 9u30 – 18u • Zo en Ma : gesloten • Open op afspraak.

*Ontdek de voorwaarden van de donsactie op www.sleepy.be

bij aankoop van een Sleepy donsdeken*

Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen.

In verschillende hardheden. 60x60 cm en 40x60 cm.

CADEAUCHEQUE

Kies zelf het bedrag dat u als cadeau wilt geven.

Verras uw familie dit eindejaar met de slaapcadeaus van Sleepy onder de kerstboom. Natuurlijk heeft Sleepy ook voor u een cadeautje : € 15,- korting(1) bij aankoop vanaf € 100,-. (1)

Geldig van 01/12/2011 t.e.m. 31/12/2011. Niet cumuleerbaar met andere promoties. 1 bon per gezin.


Living _ Zitcomfort _ Slaapcomfort _Home-office

Verlichting _ Tapijten _ Gordijnen Kerkstraat 27 _ 9160 Lokeren _ T: 09- 348 36 86 _ E: info@sublim.be www.sublim.be Dagelijks open van 10 tot 12 u en van 14 tot 18.30 u. Zondag van 14.30 tot 18.30 u. (behalve in juni, juli en augustus) Gesloten op dinsdag en feestdagen.

Bezoek onze Sublim-shop & vind er uw origineel eindejaarsgeschenk!