September 2010

Page 1

Fris en blij magazine voor Zaffelare, Beervelde, Lochristi & Zeveneken September tweeduizendentien - Nummer 22

Interview

Wim Opbrouck

wil Lo in de rode fauteuil

Janine armworstelt met Jan Tal van nieuwe rubrieken Wedstrijd gratis naar NTGent (p.13)Nummer9080 Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Colofon

En in dit nest ligt een ei, Een schoon ei, Een lieflijk ei En het ei ligt in het nest En het nest staat op den tak En de tak staat op den boom En de boom staat in de aarde En hij groeit daar schoon.

Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 9400 ex in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 - 9080 Lochristi Tel: 09 3568 588 - Fax: 09 3568 590 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton Hilde De Cleene: begeleiding fotografie Filip Naudts: fotografie Michiel De Cleene: fotografie Bert Vervaet: straatnaam Inge Suys: cursiefje Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Lo bloeit en boeit Link www.lochristi.com

Contact reclame Sofie Hesters, Fris watervoordevis, Tel: 09 3568 588 ­info@nummer9080.be Druk en distributie Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 - 9050 Gentbrugge Bedeeld via DISTRIPOST van DE POST Verantwoordelijke uitgever Mark Verbrugge - Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare

uit Vlaamsche Kinderliedjes

Gegroet beste lezer, Een fijne dag toegewenst. Een fijne maand. Een fijn jaar. Onze derde jaargang alweer. En met dit toepasselijk oud kinderversje willen we u weer binnenleiden in de wondere Lootse wereld van kunst en bedrijvigheid, van jong en oud, van klein en groot. Er zijn enkele nieuwe rubrieken, maar wees gerust, u zal niet verdwalen in uw vertrouwde

Volgende release nummer 23: 22 sept ‘10 deadline adv. en info: 8 sept nummer 24: 27 okt ‘10 deadline adv. en info: 13 okt nummer 25: 24 nov ‘10 deadline adv. en info: 10 nov nummer 26: 22 dec ‘10 deadline adv. en info: 8 dec

5

16

magazine. Het nest blijft knus en gezellig, fris ende blij, en wij hopen van harte dat ons tweeëntwintigste (jawel!) ei er weer wezen mag. En ook dat van uzelf trouwens, beste lezer, want daartoe krijgt u van nu af aan een nieuwe rubriek. Aan u om het warm te lezen en uit te broeden. Piep! Geniet ervan.

Inhoud

16

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Editoriaal

8 16

24 39 44

49

Doorstartmaand en Doorstarttips

Interview

Wim Opbrouck

Armworstelen of handschudden met Jan Bafort en Janine Stadeus

Lootse schattenjacht door Eric De Wilde

De wereld is rond

bolbeeld van beachvolley Lodejo

Het ei

over lezers die een ei kwijt willen...

Chattalk

met Ruben Herrebaut

september’10

3


Nummer9080

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Onderde

upe

Kiezen is verliezen: Zeveneken kermis

Onder de loupe blikt terug, zoals altijd, maar nu wat verder dan anders. Eind juni, na onze laatste editie van de tweede jaargang. Wij dachten fris-ende-blij de vakantie in te duiken, en hoopten dat dat nog enigszins verdiend was ook. Maar dat was wat overmoedig, zo bleek. Want voor het jaarlijks afsluiten van ons redactiekantoor dwarrelde deze e-mail nog binnen. Even slikken, want zoals de kiezer, heeft de lezer altijd gelijk. Of niet? Altijd tevreden als er een lezer reageert. Nog meer als hij zich kenbaar maakt. En nóg meer als hij (enige) reden van spreken heeft. ’t Is immers (bijna) allemaal waar: wij waren uitgenodigd, wij zijn niet geweest, Zeveneken is een deelgemeente (die me persoonlijk zeer na aan het hart ligt trouwens), en Mendonk kermis werd wél besproken. Gelukkig zijn wij niet van onze eerste blunder dood, want anders hadden we nooit een tweede jaargang gehaald. Alhoewel, blunder? Op een drafje: Nummer9080 draait zonder subsidies en op veel goodwill. Onder die goodwill valt Christine Ostyn die gratis en voor niets ook op Mendonk ons magazine verdeelt, en als bedanking daarom even mee in de kijker werd gezet als kunstenares op Mendonk kermis. Onder die goodwill valt ook dat onze redactie zoveel mogelijk opneemt wat ons per mail/telefonisch bereikt, maar om zelf naar alle voorstellingen te gaan, ontbreekt ons helaas de tijd. Gelieve ons dus zaken door te bellen, toe te sturen op ons redactieadres, of eigenhandig aan te vullen op de kalender van Lochrisi.com, zo kom je ook automatisch in onze agenda. Zijn wij daarom hobbyisten, en geen echte journalisten? Tja, dat is dan maar zo. Naar godsvrucht en vermogen, zei mijn moeder altijd, en ze heeft gelijk. Maar vooral, dat wij Zeveneken (en haar kermis) niet interessant zouden vinden, is een nogal pijnlijke gedachte. Want: gewoon niet waar.

4 september’10

Wij organiseren (tegen extra betaling) een bedeling aan de Lokerse kant van de Zeveneekse Hoekstraat omdat dat buiten de Lootse postbedeling valt. De artikels besteed aan Zeveneken in onze eerste twee jaargangen waren legio: Ruilarekermis, interview met Frans Pynaert, circus St. Elooischool, WZG St. Eligius, de geschiedenis van Zeveneken… Maar goed, het is algemeen geweten, kiezen is verliezen. En iedere maand zit ons magazine helaas al te gauw overvol, en vallen er zaken willens nillens buiten. Mea culpa, mea maxima culpa. Dit jaar beter?


Nummer9080

Column

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

De negende maand. Een ouverture middenin het jaar. Een doorstart, om met een modern woord te spreken. Wat zullen we doorstarten?

Ons landje? Makkelijk is het niet, daar in Brussel, laat ons wel wezen. Maar misschien dat de onderhandelaars inspiratie kunnen vinden in de teksten die ze zelf opgesteld hebben voor het secundair onderwijs? Zie maar, een kleine greep uit de befaamde eindtermen: leerlingen zijn bereid om te luisteren, een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen, een ander te laten uitspreken, te reflecteren over hun eigen luisterhouding, het beluisterde te toetsen aan eigen kennis en inzichten. Leerlingen spreken Algemeen Nederlands, nemen een kritische houding aan tegenover hun eigen spreeken gespreksgedrag, zijn niet te impulsief, reageren niet ongepast of grof op wat anderen zeggen of doen, beseffen of ze in een gesprek niet te dominant zijn. Gouden doelstellingen, niet? En in Wallonië zijn die wellicht niet anders? Welaan dan, toppolitici, voeg de daad bij het woord asjeblief. En voor onze eigenste Lootse politiek hopen we van harte dat de ‘uitval’ dit jaar ingedijkt kan worden. Drie zwaargewichten die binnen het jaar de gemeentepolitiek gedag zwaaien, zou echt niet mogen. Neen, dat moet beter, voor ons aller belang. Onze vakantie? Dat ligt even moeilijk, niet? ’t Is over en uit met de (al dan niet grote) vakantie. Naar de tussenverlofzones dan maar? Maar wie springt van verlof naar verlof wordt vlug oud. Kijkt als een hinkstapspringer om en ziet de lengte van meters, lees jaren. Is vakantie niet eerder een state of mind? Niet een ‘daar en dan’, maar een ‘hier en nu’? ’t Klinkt wat

Doorstart maand

doordrammerig, wat Bond zonder Naam, maar daarom niet minder waar. Vakantie is wie de dag groet en zichzelf een mooie avond wenst, en en passant hier en daar iemand gelukkig maakt. Ons werk? Voor de meesten wel. Doorstarten waar je het voor de zomer gelaten hebt. Werken is vormgeven van wat je in gedachten hebt. Is jezelf in de wereld gieten. Eigenlijk niets mooier dan dat. Werken op z’n best, is pure vakantie. Zou het moeten zijn. Toch? Onszelf? Een kans. Iedere dag is een kans. Iedere mens is er een. Iedere ontmoeting. Iedere jaargang ook, om voor onszelf te spreken. Worden wie je bent. Wij zeilen onder ‘fris en blij’ en hopen dat nog lang te wezen. Voor u allen dezelfde vlag, en een behouden vaart in september, en lang daarna. Dat we samen zeeën mogen bevaren, wind mogen vangen als we vaart willen maken, en genieten van een staalblauwe hemel, zo nu en dan. En vooral: elkaar een boei mogen reiken, als het ergens tegenzit. Het leven leeft zich niet tégen, maar voor. (lvdv) Een warme groet, van de hele redactie.

9

Vakantie is wie de dag groet en zichzelf een mooie avond wenst, en en passant hier en daar iemand gelukkig maakt

Doorstart tips

Om een trappist te mogen heten, moet het gouden drankje gebrouwen worden binnen de abdijmuren, onder kloostertoezicht, en moet de winst sociaal besteed worden; anders is het een abdijbier. “men schelle zich ’s avonds nen goeien trappist Van de grote bierlanden (Ierland, Engeland, België, Nederals ’t nen lastigen dag is geweest” land, Duitsland en Tsjechië) spannen wij hier veruit de kroon. Van de 200 wereldwijde trappistenabdijen zijn er slechts 7 die authentieke trappisten brouwen: 6 Belgische: Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Sixtus (Westvleteren) en één Hollandse: La Doorgaans zijn er twee Trappe, genoemd naar de cisterciënzerabdij in Normandië waar de orde trappistentypes, een relatief haar naam aan ontleent. zoete donkerbruine (de ‘dubbel’) De oudste vermelding van bier brouwen binnen een abdij is te zien en een scherpere en doorgaans op een plan van de Zwitserse abdij Sankt Gallen, in 820 al, waarna dit zwaardere hoogblonde (de ‘tripel’). gemeengoed werd in heel Europa. Kenmerkend is dat zij een tweede In de Middeleeuwen dronk men per man per dag gemiddeld zeker zijn gisting (dubbel?) kennen na het liter bier (vaak zelfs literS) omdat water onzuiver was. Ook nonnen en bottelen, de zogenaamde nagisting kinderen dronken mee. op de fles. Bij het tweede huwelijk van Willem Van Oranje werden er 1600 vaten bier geserveerd, voor 5500 man, een week lang: dus dagelijks meer dan 2 Tip voor een goede nachtrust liter per hoofd (vrouwen en kinderen inbegrepen). Probeer ook eens een La Trappe: De Franse Revolutie maakten korte metten met de bierproductie in Hollands, jazeker, maar ook abdijen maar vooral de Vlaamse hernamen het brouwen al zeer vlug (hoe beregoed! kan het ook anders?). Onlangs werd Westvleteren door de bezoekers van de website Rateit. Meedrinken met je man, maar com verkozen tot beste bier van de wereld, daarna riepen de lezers van de een uurtje later starten New York Times Westmalle uit tot absolute winnaar.

september’10

5


AUTOCENTER STEVENS BVBA

Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

gevloerd door schoonheid... van dichtbij.

Als het om bouwen gaat....

aanschouw de nieuwste tegeltrends op 2000 m2

Gentsesteenweg 233 - Lokeren/Eksaarde Tel: 09/348 16 30 - info@vanpeteghem.net


Nummer9080

Lo Actua

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Een verhaal vol muziek… benefiet op 12 september in kerk Hijfte (11 u.), en viering op 17 september in Lozen Boer

Zilveren Marnixring Bloemenland Lochristi steunt onthaalcentrum Luein U toch ook?

Onze lokale Vlaamse Serviceclub Marnixring Bloemenland viert zijn 5de lustrum en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan, want op vrijdag 17 september is het groot feest in ‘De Lozen Boer’: een academische zitting, een concert door het vocaal ensemble Mandriale, en natuurlijk ook een feestelijk wandelbuffet. Alles ten voordele van onthaalcentrum Luein, dat op de zondag ervoor, op 12 september, zelf een benefietconcert

houdt in de kerk van Hijfte, om 11 uur, met het Gentse kamerkoor Vivente Voce en het instrumentaal ensemble Odysseus o.l.v. Jeroen Keymeulen. Allen daarheen.

Benefietconcert Luein op zondag 12 september om 11.00 u. in Hijfte Kerk

L

uein is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in Lochristi voor meisjes tussen 12 en 18 jaar met allerhande problemen en vragen om hulp. De meisjes worden verwezen door het comité voor bijzondere jeugdzorg en de jeugdrechtbank. Het centrum zorgt voor een aandachtsvolle crisisopvang en begeleiding van zowel de meisjes als hun gezinnen, creëert een warme nabijheid en veiligheid voor de jongeren, en zoekt samen met hen en hun gezinnen naar openingen in de moeilijkheden. Daartoe vormt zich rond elke jongere een team van hulpverleners. Luein geeft de verwijzende instantie een objectief beeld en een deskundig advies. Vanuit haar christelijke inspiratie komt Luein op voor de mens in nood, en om de nodige fondsen te werven is er nu een benefietconcert met het Gentse kamerkoor Vivente Voce, begeleid door het instrumentaal ensemble Odysseus, en o.l.v. Jeroen Keymeulen. Een uur lang hoort u de heerlijkste koorwerken van J.S. Bach, F. Mendelssohn, J. Brahms, M.

Lauridsen, E. Whitacre en C.V. Stanford, alles ten voordele van de meisjes. Heerlijk toch? En wat nog mooier is: een week later volgt er weer muziek, en geldelijke steun, en wel door onze lokale Marnixring! De toegang kost slechts € 10, en voor ouders met –18-jarige kinderen is er een familiekaart aan € 20. De helft van de opbrengst van de kaartenverkoop gaat rechtstreeks naar Luein, voor het organiseren van vrijetijdsactiviteiten. Kaarten bij: Luein, Dorp Oost 101, 09/355.72.57 - dr. Coene, Stationsstraat 10, 09/355.52.78 - na overschrijving met vermelding van het aantal (familie)kaarten op rekeningnr: 7506368883-21 van Vivente Voce of op 445-0580681-06 van Luein. De kaarten liggen dan klaar aan ingang kerk. Alle info: dr. Steven Coene: coene.steven@gmail.com.

Zilveren Vlaamse Serviceclub Marnixring Bloemenland op 17 september in De Lozen Boer

D

e lokale Marnixring Bloemenland is één van de 57 ringen van goodwill-activiteiten. Een en ander wordt maandelijks overlegd op de Marnixring Internationale Serviceclub, die momenteel een ledenvergaderingen in restaurant “De Lozen Boer”, waarop partners 1200-tal leden telt, en hij heeft, naast de gebruikelijke maaten gasten worden uitgenodigd, om te overleggen over diverse thema’s schappelijke doelstellingen, ook een zeer eigen en duidelijk Vlaams zoals cultuur, onderwijs, economie, sociale thema’s… En de onderlinge profiel: Vlamingen mogen best nog wat vriendschap wordt onderhouden en aanmeer bewust worden van zichzelf, vindt gedikt via bedrijfsbezoeken, weekends en de Marnixring, en dus promoot hij de een jaarlijkse sportieve happening zoals Nederlandse taal en cultuur, en worden er een fietstocht met vrienden en kennissen. Bloemenland sterke banden gesmeed tussen onderwijs, Zodoende, Marnixring Bloemenland kan wetenschappelijk onderzoek en het onderniet zomaar zijn 25ste verjaardag onopgemerkt laten voorbijgaan, toch? En dus is het groot feest in De Lozen nemerschap. 21 leden telt Marnixring Bloemenland al, en deze hechte Boer, op 17 september: er is een korte academische zitting, een concert vriendengroep is bijzonder actief in de ruime regio rond Lochristi. Enkele door het gekende vocaal ensemble Mandriale, en ten slotte een feestelijk voorbeelden? Als promotor van heemkundige tradities en plaatselijk toewandelbuffet. En uiteraard gaat de opbrengst naar een goed doel, ons risme zorgde Bloemenland voor de oprichting van het Reinaertmonument eigenste Luein met name. Voor wie nog meer info wil, contacteert Luc aan de Oude Veldstraat te Zaffelare en de plaatsing van de uitgesneden Van Bruyssel (luc.van.bruyssel@skynet.be). Reinaertfiguren op de calvarieberg te Hijfte. Ook wordt er aan een 7-tal verdienstelijke sociale organisaties uit de Gentse Regio periodiek belangrijke financiële steun verleend, een Inschrijven kan tot 10 september via e-mail aan protocolmeester Marc Timbremont steun die overigens bij iedere lustrumviering nog stijgt (marc.timbremont@vives.be - tel 09 230 45 84). Deelname € 50 (inclusief wandelbufdoor diverse concertavonden, kunstveilingen en andere fet) op rek. 390-0132769-31 met vermelding naam + lustrumviering 25 jaar.

Marnixring

september’10

7


????????

8 september’10

Nummer9080

NummertweeĂŤntwintigseptembertweeduizendentien


Nummer9080

Interview

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Bij de start van het nieuwe theaterseizoen NTGent

Wim Opbrouck wil ons allen naar theater Door Luc Van de Vijver/foto’s Michiel De Cleene

E

en terrasje naast NTGent, want de inkomhal van de Gentse toneeltempel zelf wordt duchtig verbouwd. De temperatuur is ronduit ondermaats, voor half augustus, en de luifel slaat in en uit alsof ’t een trekzak is. Maar bon, met een koffietje en met ‘gheselscap, goet ende fijn’ moet dat lukken. En ja, beste lezer, ons gezelschap is méér dan dat. Wim Opbrouck, onze gastheer, nestelt zich aan het venster, praat moeiteloos het vuur in onze stramme leden, en grasduint met plezier door het nieuwe theaterseizoen, én door zijn leven, als prille veertiger. Een verteller pur sang. Toneelspeler vol metier. Artistieke duizendpoot. Een man die met zoveel liefde over toneel, kunst, de medemens en … liefde spreekt, dat het aandoenlijk wordt. Maar al even furieus wordt hij als het over onrecht en hypocrisie gaat. Er gloeit dan vuur in zijn ogen. Ziehier, beste lezer, Franky Loosveld uit het Eiland, de frontman van de Dolfijntjes, typetjesbedenker van In de Gloria, acteur in talloze films, Wim zelf in de Bende van Wim, kokkereller In de Keuken, en nu dus ook nog artistiek directeur van NTGent. En dan nog maakt hij tijd vrij voor een klein magazine als ’t onze. Hoe doet die man dat toch? Tja, mensen vragen me dat wel vaker. Ach, weet je, ik ben in alles een voortrekker geweest, een spring-in-‘t-veld, en als ik me smijt, smijt ik me altijd volledig. Altijd bezig. Nu zal je me niet horen zeggen dat het altijd even makkelijk is, maar dusver lukt het me aardig om alles te combineren. Bovendien neem ik maar aan wat ik ook echt wil, en dat scheelt ook een slok op een borrel. Voor wat je graag doet, maak je toch tijd? Dat artistiek directeurschap hier was dus je wens? …(twijfelt nu toch even)… Wens? Neen, zo zou ik het niet stellen. Maar toen Johan Simons vertrok, bleek ons gezelschap over voldoende veerkracht te beschikken om alleen verder te gaan. Een echt spelershuis, leek ons gewoon fantastisch! Wij waren overigens door

Johan zelf in die geest ‘opgevoed’. Een toneelgezelschap waarin de spelers zelf de leiding nemen, leek ons echt een prachtige uitdaging. En mogelijk was ik daarbij een voor de hand liggend uithangbord, met mijn grote klep… de spontane kapitein van de ploeg als het ware, ach, ik weet het niet, maar feit was dat er direct mijn kant

Gent is verloren zonder West-Vlamingen op werd gekeken. En ik moet bekennen dat ik uiteindelijk ook wel inzag dat dit een uitgelezen kans was. Leiding te mogen geven aan zo’n schitterend gezelschap, in zo’n overheerlijke stad,

en in zo’n gerenommeerd huis? Nu ja, wat kan een toneelspeler zich meer wensen? En de kapitein zet nu de krijtlijnen uit? Toegegeven, ik was daar eerst wat bang van. Zo van: Wim, wat heb je je nu weer op de hals gehaald?! Maar al vlug amuseerde ik me als vanouds: regisseurs zoeken, de ploeg enthousiasmeren, de tering naar de nering zetten, de artistieke debatten, de eerste lezingen… Dat de dramaturgen vertrokken, vond ik uiteindelijk zelfs niet eens zo erg, integendeel. Het hielp mij bij de vernieuwing… (plots vinger omhoog)… pas op, begrijp me nu niet verkeerd, we werken verder in de lijnen zoals ze door Johan Simons zijn uitgezet, ’t is hier geen tabula rasa, hé, maar bon, dat gezegd zijnde, dat alles vanuit de spelers komt, kan niet

september’10

9


Nummer9080

Interview anders dan vonken geven. En om dat ook een gezicht te geven, verbouwen wij dus de inkomhal: de skihut verdwijnt (de houten constructies, red.) en er komen gigantische fresco’s, uitvergrotingen van onze tekeningen. Je moet het eigenlijk zien als kinderen die het huis overnemen en het herschikken en herbouwen, nu hun pa vertrokken is. Zoiets. En ik heb er echt steeds meer zin in. Wat een kans ook, dat wij hier krijgen! En te zeggen dat ik hier wat verder in de Vooruit, al als 14-jarige van iets gelijkaardigs zat te dromen! Veertien, zeg je? En ik die dacht dat je een West-Vlaming was? Is ook zo. Zeer zeker. Bavikhove, Harelbeke… maar al heel vlug, vanaf het middelbaar, kreeg ik een band met Gent. Ik herinner me nog het ritueel van die zalige trips naar hier, alsof het gisteren was: de trein, de haltes Waregem, Deinze, De Pinte en dan hier afstappen in St-Pieters. Daarna een karrenvracht aan boeken kopen in de Slegte, en dan lezen maar, in de Vooruit, bij een limonade. Zaaaalig vond ik dat. En een jaar later werd het nog mooier, toen mijn Gentse lerares Nederlands van het Atheneum in Kortrijk, mij haar huissleutel gaf, en ik hier zomaar kon logeren. Prachtig mens, was dat, met een heerlijke naam: Martine Babylon… (glundert)… daarna kwam ik in contact met de drummer van onze muziek-

De grootste roepers, zijn vaak zij die er zelf mee te maken hebben groep De Dolfijntjes, die ook al een link met Gent had… En hoewel ik later in Antwerpen ben gaan studeren, Studio Herman Teirlinck, bleef ik een boontje voor de Arteveldestad hebben. ’t Is hier mijn tweede thuis eigenlijk, en ook mijn kinderen lopen hier school, dus dat zegt genoeg. Nooit overwogen hier te komen wonen dan? …(schokschoudert en knikt uiteindelijk toch)… even wel, ja, maar ik kan me hier nooit veroorloven wat ik in Bavikhove bekomen heb. Daar heb ik destijds voor een prijsje een vlasloods op de kop kunnen tikken. Een heerlijk groot gebouw. En het is onmogelijk in een grootstad zoiets te bekomen. Eén keer kwam ik bijna in verleiding: een verbluffend art deco-appartement, hier aan de Krijgslaan. Wonderbaarlijk mooi! Tot ik het prijskaartje zag… (slikt hoorbaar)… 800 000 … euro’s wel te verstaan!... dus ja, dan is het gauw beslist. En bovendien dat halfuurtje heen en weer, laat mijn gedachten even uitwaaien, en dat kan ik heus wel gebruiken, hoor. Een West-Vlaming die blijft hangen in Gent… geen onbekende stereotypering, toch? …(vol vuur)… Als ik nu al jaren ergens tegen pleit, is het wel dat! Ik geloof niks in stereotiepen. Die bestaan niet. Wie het anders zegt, is een leu-

10 september’10

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

genaar… (lacht plots weer)… al zat ik gisteren zelf wel in Nederland tegenover een Hollander die zijn foie gras op zijn broodje smeerde, en daarbij een glas karnemelk dronk!…nu ja… maar dat zal wel een manifestatie van zijn persoonlijkheid zijn, zeker, eerder dan typisch Nederlands gedrag? Overigens, gans dat gedoe over WestVlamingen in Gent is aan mij voorbijgegaan. ’t Was wel grappig, die kolderactie, maar ik was daar nooit mee bezig… (en dan plots zonder zweem van ironie)… Wat ik wél vind: Gent is verloren zonder WestVlamingen. Antwerpen en Brussel ook, ten andere. Neen, echt. Bekijk het zelf maar eens. ’t Is zo… Maar het is niet zo, dat ik me als grote voorvechter zie van het WestVlaams zelf. Die Gerrit Callewaert uit In de Gloria, was een typetje, hé, niet meer dan dat. Dat was ik niet zelf! Integendeel. Soms schijnen mensen écht te denken dat ik een strijd voer tegen ondertitels… Al had mijn typetje wel een punt, we staken toch vooral ook de draak met hemzelf, en dus met gelijkaardige mensen. Nu ja, dat was In de Gloria ten voeten uit: dat spottende, ironische maar tegelijk ook altijd met een zweem van tristesse. Je herkende er altijd échte mensen in. En dat overkomt me nog vaak, dat ik dingen zie in de realiteit die zich zó zouden lenen voor een sketch uit In de Gloria…. Zat ik onlangs in een begrafenis en toen men de kist op wou nemen, ging er plots een gsm af… en dan gaan de radertjes in mij aan het rollen: wat zou hier het vervolg kunnen op zijn? Die man in die kist die belt en zegt dat hij nog niet volledig dood is… Zie je ’t al voor je, in een kerk? Ben je overigens kerkelijk opgevoed? De eerste schooljaren wel, ja… zoals mijn ma het wenste. Maar daarna stuurde pa mij naar het atheneum, want hij was zelf vrijzinnig, en politiek geëngageerd, schepen voor de Socialisten, en ik heb zijn manier van denken gevolgd, en ben ongelovig geworden, open van geest, zoals hij het was… maar met wat nu allemaal uitkomt, met die Van Gheluwe in Brugge… man toch, ik mag er niet aan denken! ‘Fuck you all’ denk ik dan… Ons jaren de levieten lezen, ons als atheneumleerlingen verwensen, zeggen wat seksueel wel of niet kan, homofilie veroordelen, het durven te linken aan pedofilie, laatst nog, een of andere hoge piet van het Vaticaan… en dan nu al die gevallen, met Van Gheluwe op kop… (met vlammende ogen)… ik háát ze. Echt.

Liever toch maar niet veralgemenen? …(schrikt even achteruit)… nu ja… neen, we mogen niet veralgemenen… maar dat dicteren van de wereld alsof ze de wijsheid in pacht hebben… en dan zelf in dat bedje ziek zijn! Walgelijk. Je moet er overigens maar eens op letten: de grootste roepers, zijn vaak zij die er zelf mee te maken hebben. Zie maar, in Amerika. Die tvdominees die van leer trekken tegen homofilie en dan zelf homofiel blijken te zijn… Zelfs ten tijde

van Dutroux – hoe erg en schandalig het ook is wat die vent allemaal heeft gedaan – ook toen, kon ik die haatdragende tronies van die roepers aan de kant niet begrijpen… Neen, het komt pas goed als we inzien dat we allemaal een zwarte kant hebben. Niemand is daar vrij van. Ik zeg nu niet, dat we tot die allerwalgelijkste daden in staat zijn, maar allemaal kunnen we eens grondig fout zijn… figuren als Museeuw, Tom Boonen, Frank Vandenbroucke… ik zal die nooit veroordelen… ik val mensen niet zomaar af als het plots wat moeilijker gaat… ik zit zo in elkaar als mens, en eigenlijk: als toneelmens moet je ook zo zijn: de empathie, inleving, de hybris en de catharsis… (ogen tintelen plots)… moesten we onlangs met de Dolfijntjes (Wims band, red.) in een gevangenis spelen, en eerlijk, ik was nog


Nummer9080

Interview

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

nooit zo zenuwachtig geweest: je moet alles inleveren, de deur slaat in het slot, ongewapende cipiers, die gevangenen die je zwijgend enkele nummers lang aanstaren… en dan plots, één goedkeurende knik van één gevangene, en alles ontdooit en voor we ’t beseften, stonden we midden een pogoënde bende… heerlijk, vond ik dat. Om nooit te vergeten, die dankbaarheid nadien… (vinger op)… En weet je voor wie ik eigenlijk wél een onnoemelijke bewondering heb? Voor die ouders van Joe Van Holsbeeck, die de moordenaar van hun zoon een tweede kans willen geven. On-ge-loof-lijk mooi vind ik dat. Maar of ik dat ook zou kunnen in hun plaats? Ik zou het alleszins wensen. Zulke mensen geven je vertrouwen in de toekomst? …(knikt)… jazeker, ze getuigen van wat ik écht geloof: dat er altijd lieve mensen zullen zijn. En op die liefde wil ik altijd in blijven zetten. Sluit aan bij je persoonlijke credo dat ik ergens las? ‘Op een dag zullen wij vallen. Rustig. Niet bang zijn. Ik weet dat er liefde is. Ergens. Love hurts. Ik weet dat vallen pijn doet. Maar weet dat als jij valt, jij in mijn armen valt. Veilig en warm. Ik hoop dat als ik val, ik in jouw armen val.’ Ja, dat is zo. En eigenlijk geldt dat voor de hele mensheid… (kijkt met oprechte vertedering)… weet je, de week na nine eleven moest ik het vliegtuig op, en man, de sfeer die daar toen heerste, echt onbeschrijflijk: alle mensen waren zo lief voor elkaar. Ongezien. Dat mensen na een terreuraanslag, op een metrostation b.v. of waar dan ook, de dag nadien gewoon weer de metro nemen, vind ik van een liefdevolle veerkracht getuigen. Dat we er moeten in blijven geloven. Dat niets ons stuk zal maken. Optimism, is a moral duty (optimisme is een morele plicht), zoals de ondertitel van jullie eerste septemberproductie luidt? Wel ja. Je moet erin geloven. Weet je, Aïda, ons eerste stuk, was in oorsprong eigenlijk een hulde aan een nieuwe opera in Caïro. Het was de tijd van de opening van het Suezkanaal, en sommigen dachten dat nu eindelijk de twee werelden, het Oosten en het Westen, verenigd zouden worden. Dat de tegenstellingen nu écht zouden verdwijnen. Al spoedig bleek dat niet het geval, en bleek alleen de commerce er wel bij te varen… ’t Is wat symbolisch dat wij precies deze productie als eerste stuk programmeren, omdat wij als het ware ons toneelgezelschap als Huis van Spelers, zo op de kaart willen zetten, maar ook omdat we tegelijk willen zeggen, dat we erin geloven. In de toekomst, naïef of niet. Het moet toch ooit mogelijk zijn, de werelden te verenigen? Ik toch, wil wél geloven dat er een dag komt waarop ik met mijn Marokkaanse vriend weer gezellig kan keuvelen… alle Menschen werden Brüder… al wijst alles in de wereld er nu juist

op dat de tegenstellingen verstarren of vergroten. Desondanks: ik blijf erin geloven. ’t Wordt een statement, die eerste productie? Zeker, en wat voor één! ’t Wordt prachtig, en ik kan het je lezers ten zeerste aanbevelen… (draait ons tijdschrift naar zich toe en leest)… Allee, Lochristi, Zeveneken, Beervelde en euh… Zaffelare, hup, allen naar toneel! Er bestaat niets mooiers! En het wordt hier de max. Iedereen die werkt bij NTGent komt op de planken… (bemerkt mijn verwondering)… heus, iedereen! Poetsvrouw, machinist, dramaturgen, pr’s, noem maar op. Ik vermoed dat we met wel honderd op de bühne zullen staan. Typisch mij, eigenlijk. Want ik zie het altijd alles breed, voor mensen van 7 tot 77… toneel in al zijn facetten. Vandaar, er komt nog een fanfare bij ook, uit Desselgem. Want in de buurt vonden we niet onmiddellijk een gepaste. Wij hebben er anders in Lochristi ook eentje: de Bevlekte Ontvangenis. Als ’t eens past, moet je ze maar engageren. Echt de moeite. Heus?... enfin, ’t wordt een prachtproductie. Niet te missen. Niets dat boven de podiumkunsten gaat. Dat unieke van al die mensen samen, in die welbepaalde ruimte, die specifieke tijd, die gebeurtenis… dat één-op-één, dat onherhaalbare, dat kan je toch met niets anders vergelijken? Daarom zal toneel altijd blijven bestaan, en heeft het een bijna rituele functie. Ook nu nog. Wat zeg ik, eigenlijk meer dan ooit! Hoe bedoel je dat? Welnu, veel van de oude rites hebben afgedaan, zijn uitgehold of verdwenen. Let op, hoewel ik ongelovig ben, loop ik nog af en toe in kerken en kathedralen aan. Meer nog: ze mogen mij gerust begraven in een kerk, met alles erop en eraan, maar dan wel volgens de oude rituelen. Wierook, prachtige klederdracht, muziek.. Er ging toch niets boven het Latijn, zeg nou zelf… (heft spontaan een Latijns kerklied aan, en wuift als een dirigent)… maar ja, dat tweede Vaticaans Concilie heeft de boel verkloot: plots kreeg je van die pathetische liedjes als ‘wees welkom’, stonden er overal isomoborden in de kerk, met tekeningen en schilderijtjes, moest alles verklaard en uitgelegd… en hop, weg wat het mystieke. Geloof me, mensen hebben rituelen nodig. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. En ook in mijn eigen leven is dat niet anders… Een voorbeeld? Toen ons hamstertje Toulouse stierf, was mijn dochter, Marthe, daar het hart van in. Ik wou dan ook voor een waardig afscheid zorgen, en greep spontaan naar de beeld- en tekentaal waarin ik was opgegroeid. Een kruisje voor het graf, het beeld van de ‘hamsterhemel’… tot Marthe plots zei: ‘Maar pa, wij geloven toch niet!’… tja, en toen moest ik naar andere beelden zoeken, en neen, makkelijk ging dat dan niet, maar je leert het met vallen en

opstaan. Overigens ben ik er niet rouwig om dat ik de christelijk-Westerse symbolen wél begrijp, ’t is tenslotte de wereld waarin we leven, niet? Ook toneel vind ik een prachtig ritueel. Of ’t nu professioneel of amateurtheater is, dat doet er niet toe. Integendeel, amateurtheater is op dat punt even waardevol. Dat samen beleven van een heel aparte werkelijkheid, is toch uniek? Mij kan het mateloos bekoren. Weet je trouwens wat als toneelspeler het mooiste is? ... (wacht even)… welnu, de stilte. Dat is de mooiste bekroning die je je als acteur in kan denken. Dat het publiek adembenemend stil is. Zoveel als ik als muzikant hunker om de keet in vuur en vlam te zetten, van het Sportpaleis tot de kleinste kroeg, zozeer streef ik als acteur naar dat sublieme moment van absolute stilte. Tot ik de adem van de zaal voelen kan. Heerlijk. En geloof me, in die zapwereld van tv’s, internet, en gsm’s is dat nog verre van evident. Zie je in de huidige wereld nog andere rituelen, naast toneel? …(denkt even)… toch wel. De gsm, de smscultuur. Is een soort ritueel geworden, niet? Ermee opstaan en gaan slapen? En Facebook. Die gemeenschap, wat zeg ik?: dat volk bijna, dat landsgrenzen overstijgt… op het gevaar af, dat men meer over zijn activiteiten vertelt, dan dat men ze nog echt beleeft… De festivals. Werchter,

Dat mensen na een terreuraanslag de dag nadien gewoon weer de metro nemen, vind ik van een liefdevolle veerkracht getuigen om er maar eentje te noemen. Dat is het ritueel dat de vakantie inluidt, dat je op de kaart zet bij je vrienden, dat je zelfstandigheid aankondigt… en tja, dat het vaak op genot gericht is, heb je d’r maar bij te nemen. Zelf voed ik mijn kinderen trouwens zeer open op, op dat punt… ik ga daar wat plagerig mee om, zelfs pesterig, zo van ‘je hebt toch je condooms niet vergeten?’. Ben je zelf een Facebooker? Nauwelijks. Maar waar ik wel van geniet, is van youtube en de internetzoekmachines. Heerlijk toch? Geloof het of niet, maar terwijl ik gezellig in bad lig te dobberen, surf ik naar de mooiste muziek op Youtube. En spelen maar. En er worden je dan nog gelijkaardige nummers gepresenteerd ook… man, man! Waar je je vroeger verloren naar zocht en de wereld voor af moest dweilen, heb je nu zo binnen handbereik. Ik herinner me nog, voor de Bende van Wim, dat we Kuifjes route wouden vinden uit De Zwarte Rotsen, en zie, op

september’10

11


Lochristi Summer Closing Familie Barbecue Zondag 29 augustus 2010

Volwassenen: 16,00 € - Kinderen: 8,00 € aperitief inbegrepen - kaarten barbecue enkel in voorverkoop

13u30: optreden van VTM KZOOM Live Band

Met optreden van VTM KZOOM Live Band

18u00: Slotshow Kinderparadijs 15u00: met Modeshow verrassing !!!

Cabaret Oester

opendeurdagen van t/m

19/3 27/3 zondag 21 maart

B A B Y S P E C I A A L Z A A K

kledij van 0-8 jaar - speelgoed geboortelijsten - slaapkamers

open van 10 tot 16 u alle kledij aan

-10%

niet op uitzet, ondergoed en geboortelijsten

Buikje Vol

voor het ganse gezin... zowel voor kinderen eden evenementen, organisaties of feestelijkh al uwvolwassenen Voor als Leute en Plezier gegarandeerd !

KINDEREN BAAS

5

Shine

ontdek onze feestacties binnenin !

www.printenco.be wij garanderen u een persoonlijken professioneel advies en nemen ruim onze tijd om u te begeleiden bij het samenstellen van een geboortelijst (kan zelfs buiten de openingsuren)

Meer info: www.lochristi.com Terreinen Drinks De Clercq (lodejofeesten) Dorp-Oost 133 te 9080 Lochristi Kaarten op voorverkoop te verkrijgen bij: Taverne Reinaert te Lochristi (taverne.reinaert@skynet.be) en bij Slagerij bijDe het vastleggen Degroote en Slagerij Stefan Clercq van een geboortelijst in maart, april of mei

15%

ipv 10%

Meer info: www.lochristi.com

Cabaret Oester

wordt jaar en wil dat samen met jullie vieren ! Sketches in Gents dialect Muzikale omlijsting (zanger of muzikant)

Damesboetiek Lochristi

Kinder grimme

Terreinen Drinks De Clercq (lodejofeesten)

Dans- en showballet Dorp-Oost 133 te 9080 Lochristi Mogelijkheid tot “dinner-spectakel”

www.printenco.be

Kinderdisco

11u30 Aperitief

Kaarten te verkrijgen bij: Taverne Reinaert te Lochristi (taverne.reinaert@skynet.be) en bij verschillende handelaars te Lochristi

| RKT vzw ester.be | cabaret.oester@gmail.com s | 0477 175 007 | www.cabareto Boekingen en reservaties: Carine Steven

Barbecue kaarten te verkrijgen enkel op reservatie tot en met vrijdag 27/08/2010, deze kaart IS OOK de inkom voor Vtm K-Zoom Live Band en de rest van het evenement. Barbecue niet verplicht, alleen naar de familiedag komen kan natuurlijk ook. Inkom 4 euro/volwassenen >> kinderen gratis. parken b-box van Familiedag: Vtm K-Zoom Live Band, modeshow voor groot en klein, kinderdisco, bopita nu voor €109,00 kinderparadijs verzorgd door Droomland, kindergrimme, afsluit Cabaret Oester, ipv €159,00 presentatie Joke Van De Velde. (excl. bekleding)


Nummer9080

Interview

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

niet alleen voor mijn gezin, maar vooral voor mezelf. ’t Was inderdaad erg: ik sloeg bij wijze van spreken de voordeur dicht, en ik had al heimwee. Ik heb me daartegen leren verzetten, maar wat wel blijft, is mijn nostalgische aard. Ik kan zo genieten van dingen van het verleden, dat hou je niet voor mogelijk. Michiel uit de Bende, heeft dat ook. Gingen wij op zoek naar de pub waar Van Morrison Cyprus Avenue componeerde, en man, dat is als klaarkomen voor ons… een oude herberg, een middeleeuws kerkje… zelfs een toeristische plaats in the middle of nowhere waar uiteindelijk niets te beleven valt, kan mij mateloos bekoren… (schiet in de lach)… En Jean, ja, die staat telkens weer met de handen in het haar:

Nieuwe NTGent-producties seizoen 2010-2011 Aida* De vooruitgang is een droom die kan gerealiseerd worden mits iedereen voldoende investeert. Participeren is de boodschap en optimisme een must! Grootse openingsproductie van NTGent in regie van Christoph Homberger, Wim Opbrouck en Johan Simons, een samenwerking met het Festival van Vlaanderen naar de beroemde opera van Verdi. Première: donderdag 15 september in NTGent schouwburg

Betty & Morris Een liefdesverhaal, of toch een poging tot. Een nieuwe productie van JAN (Peter Seynaeve) in samenwerking met NTGent en Zuidpool. Première: donderdag 4 november in Minard Woyzeck Eigenzinnige lezing van Büchners

klassieker door NTGent en Toneelgroep Ceremonia in regie van Eric De Volder, met muziek van Dominique Pauwels (LOD). Première: zaterdag 27 november in NTGent schouwburg

Kinderen van de Zon Vijfde coproductie van NTGent en Toneelgroep Amsterdam in regie van Ivo Van Hove op tekst van Maxim Gorki. Première: vrijdag 21 januari in NTGent schouwburg

Natives

Bandeloos maatschappelijk fysiek muziektheater van Wunderbaum in samenwerking met NTGent. Over bewoners van een met slopen bedreigd flatgebouw en hun existentieel gevecht met ‘de instanties’. Première: donderdag 3 februari in NTGent schouwburg

toch niet weer naar zo’n oud ding, roept ie dan! Zelfs als ik met mijn familie op reis ga, hunker ik naar pubs en hotelletjes die gestold zijn in de tijd: stijf gestreken tafelkleedjes, meubilair van vroeger, een katrollamp… Ja, daar kick ik op. Dit jaar heb ik mijn zoektocht naar een reisbestemming op het internet zelfs moeten staken, omdat ik zoveel plaatsjes ontdekte waar ik heen wou gaan… En je leven zit al zo overvol? Met al die films die op stapel staan? Ja, ’t is waar. Er is de Nederlandse film ‘Vreemd Bloed’, louter toevallig ook over een slagersfamilie, er is Jan Eelens (bedenker van Het Eiland, red.) Ronde Van Vlaanderen, wat een wel heel eigenzinnige reeks wordt, er is… nu ja, nog zoveel. Maar nu eerst onze opener van NTGent tot een goed einde brengen. De zangpartijen met de hele groep zijn al grondig gerepeteerd, maar wat het toneel zelf betreft, is er nog veel werk aan de winkel. Heel veel. Ok, Wim, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. We laten je gauw verder werken. Veel succes. En tot nog eens in NTGent? We treffen elkaar hier nog wel eens? … (wuift en imiteert onze Lochristische tongval:)… Bei joam! numm

Google bleek dat al dozijnen mensen ons dat voor hadden gedaan. Makkelijk toch? De Bende van Wim, dat was jouw idee? …(knikt en lacht)… Voor dat programma waren wij geen bende, niet eens vrienden. Toch niet alle drie. Ik kende Michiel (Hendrickx, red.) en die kende dan weer Jean (Blaute, red.). Maar wat ons bond, was de liefde voor de motor. En dat we elk fan waren van de ander: ik van Michiel, Michiel van Jean, en Jean van mij. En met dat gegeven kon het niet fout gaan. Héérlijk om te doen was dat! Ik heb bij geen enkele tv-opname ooit al zoveel gelachen… (corrigeert zichzelf)… dáár en bij Het Eiland natuurlijk, ook dat was hilarisch op de set! Werkelijk onvergetelijke momenten. Maar tegelijk heel intensief, hoor. Met die twee programmareeksen ben je toch al gauw tien jaar bezig… Een derde reeks van de Bende, vraag je… (lacht)… bij hun pensioen, hebben we afgesproken. Je legendarische heimwee speelt je teveel parten? Jean Blaute beweerde ergens dat je tien keer per dag naar huis belde. Dat je een grote beer bent, die tien kilometer buiten Bavikhove al schuldgevoelens heeft omdat hij zijn gezin in de steek heeft gelaten? …(knikt alsof hij schuld bekent)… Is ook zo, of beter: was. Want ik heb me gedwongen dat gevoel niet langer te cultiveren. Die verschroeiende heimwee werkte op den duur verlammend,

er

9080

Decemberhonger Oscar van den Boogaard schrijft een vervolg op Lucia smelt voor de eerste samenwerking tussen tg STAN en NTGent. Première: zaterdag 5 februari in Minard

Close In gezinsopstelling treden acteurs aan voor een nieuwe dansvoorstelling, de eerste samenwerking tussen Koen Augustijnen (les ballets C de la B) en NTGent. Première: woensdag 23 maart in NTGent schouwburg

Nero

Voor zijn nieuwe monoloog laat Peter Verhelst Wim Opbrouck in de huid kruipen van de vierjarige Nero om te spelen, muziek te maken en te dansen. Première: woensdag 18 mei in Minard Meer info vindt u op www.ntgent.be

WEDSTRIJD WEDSTRIJDWinWEDSTRIJD WEDSTRIJD 2 abonnementen met daarin deWEDSTRIJD voorstellingen WEDSTRIJD Aida, Woyzeck,WEDSTRIJ en Nero WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJDClose WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJ Stuur een mail voor 6 september naar wedstrijd@nummer9080.be WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJ Loots toneel 2010-2011 (de kaartjes voor de verschillende voorstellingen zijn vrij te kiezen binnen de speeldata in Gent).

Ludio: 5, 6, 12 en13 november 2010 - ‘Acht Vrouwen’ van Robert Thomas. Toneelgroep Je Beervelde: 18-20;23;25-27 februari 2011 - 4 en 5 maart 2011 - kostprijs € 7 Gemeentelijke Basisschool Lochristi: 21 en 22 januari 2011

(19.30 u.) - 24 januari (15.00 u.) Cabaret Oester: oktoberproductie 2010: 22+29 (20.30 u.) - 23+30 (20.00 u.) - 24+31 (15.00 u.) - De Fameuze Harlowsisters - Kring Lochristi Dekenijstraat 12 - Prijs 12.50 € - 09-355 57 09 of 0496-37 82 60 of gert.welvaert@skynet (kaartenafhaling bij Studio Azur, Dorp West 51). Februariproductie vanaf 11 februari.

september’10

13


Leon woensdag

eenendertig december negentienhonderd vierentwintig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

14 september’10

Begon in 1944 met lesgeven en heeft 16 jaar in het onderwijs gestaan, werd daarna gemeentesecretaris, zijn bureau was toen waar nu de fietsen van de Lodejo allemaal staan, wordt door velen nog altijd ‘meester’ genoemd, is nu bezig met het samenstellen en schrijven van een boek over de geschiedenis van het begoniafestival, want is de laatste overlevende van een van de stichters, heeft 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen, zijn zelfs 2 van zijn kinderen in 1949 geboren, een op 6 januari en een op 30 december.


Henri dinsdagdrieëntwintig novembernegentienhonderdenvijftien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Denkt bij het starten van het nieuwe schooljaar eigenlijk niet meer aan ‘t school, heeft 38 jaar dienst gehad (les gegeven) en is nu ongeveer 38 jaar op pensioen, was in 1942 begonnen met lesgeven aan het eerste leerjaar in ‘t hespenkot, waar ‘t klooster van Zaffelare zijn hespen rookte, heeft tot zijn negentigste nog bijles computer gevolgd in de klas bij zijn kleinzoon Gunther, is 40 jaar lang koster geweest in Mendonk, zat een drie weken geleden nog in Frans Lourdes en gaat nog ieder jaar terug mee met Ziekenzorg, heeft nog steeds schitterende zwarte haren en woont nog zelfstandig thuis.

september’10

15


Armworstelen of handschudden

Nummer9080

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Armworstelen ofhandschudden

Zelfde bekommernis, andere invalshoek - een dialoog over Tekst: Luc Van de Vijver - Foto’s: Michiel De Cleene

16 september’10

Lootse


Nummer9080

Armworstelen of handschudden

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

ontwikkelingssamenwerking Jan Bafort

Janine Stadeus

Voorzitter GROS (gemeentelijke (advies)raad voor ontwikkelingssamenwerking) Lesgever Lassen-Constructie EDUGO Man van Marleen en vader van Nathan en Jonas Ideologie: lichtgroen Politiek: kleurloos Quote: ‘Hulp ter plaatse. Heb zelf 4 jaar project geleid en gewerkt in Rwanda Afrika. Ik weet waar de nood zit op onze wereldbol. Klein beginnen is veel mensen zien groeien, en hoop geven op een beter leven!’ E-mail: jan.bafort@telenet.be

Schepen van gezins- en seniorenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken Voorheen winkelier in Hijfte Vrouw van Antoon Standaert en moeder van Filip (37), Isabelle (35), Frederik (33) en Nathalie (31) Ideologie: Open VLD Politiek: sociaal liberaal Quote: ‘Ik engageer me om kwetsbare personen in de samenleving te ondersteunen of te helpen.’ E-mail: janine.stadeus@lochristi.be

3 quotes van

p het vlak van ontwikkelingssamenwerking mag de ‘solidariteitslat’ gerust wat hoger worden gelegd. Vandaag wordt 0,12% van de gemeentelijke begroting aan ontwikkelingssamenwerking gespendeerd. CD&V is voorstander om dit bedrag jaarlijks met 0,05% (= € 8000) te verhogen.” (CD&Vprogramma Lochristi 2007– 2012) Jan: (onmiddellijk vol passie) Dit is al jaren mijn stokpaardje! De fondsen moeten drastisch omhoog. Het kan toch niet dat we nu al jaren met dezelfde werkingsmiddelen verder moeten? Allee, het aantal gesubsidieerde GROS-projecten groeit ieder jaar, maar onze fondsen zijn bevroren. Dan begrijp je meteen dat ieder individueel project toch steeds wat minder krijgt? Dat werkt ontmoedigend. De bedragen zijn nog niet eens geïndexeerd! Neen, dat moet beter. Wij verdelen hier nu al jarenlang welgeteld € 11 000 euro, terwijl een gemeente als Destelbergen maar liefst € 50 000 voor zijn GROS-projecten neertelt. Mag ik via dit interview bij het gemeentebestuur nogmaals voor een aanzienlijke verhoging pleiten? Wij vragen daar al jaren om. Ons eigenste Danswafeest van vorig jaar was een enorm succes,

7500 euro winst!, maar met alle respect, dat is eigenlijk een noodsignaal van ons, een schreeuw om meer geld. We zijn toch ook geen feestcomité? Janine: (neigt naar Jan, en legt moederlijk haar hand op zijn arm) In tijden van crisis, en dat waren de laatste jaren toch, moet er bezuinigd worden. Onze schepen van Financiën hield altijd de hand op de knip, niet alleen op mijn bevoegdheid trouwens. En één keer hebben we toch een verhoging bedongen, Jan? Natuurlijk zou ik ook graag meer werkingsmiddelen zien voor ontwikkelingssamenwerking, en geloof me, ik pleit er op het schepencollege altijd heel erg voor. Maar ’t is waar, andere even noodzakelijke lokale projecten kregen tot nu toe voorrang… Jan: Als je ziet over welke gigantische miljoenenbedragen het in die grote projecten gaat, dan moet een paar duizend euro extra per jaar voor ontwikkeling toch ook wel lukken? Voor de lokale mensen van onze Lootse projecten in India, ZuidAmerika, enfin, noem maar op, maakt dat een wereld van verschil. Daar gaat het om echte basisbehoeften. Leven en dood soms, zeg maar. Maar ja, ik begrijp dat het voor een politicus niet gemakkelijk is iets te verkopen wat ver van de kiezer zijn bed is. Een lokale straat die wordt heraangelegd, ziet iedereen, maar als gemeentefondsen de inrichting garanderen van een kraamkliniek ver weg, in Congo of Sri Lanka, zeg

september’10

17


G

raag stellen wij onze najaarse themazondagen voor. Lekker eten aan democratische prijzen, een ideale middag voor het vieren van een verjaardag, huwelijksverjaardag of zomaar een gezellig onderonsje.

FEESTPALEIS Kermis aan de statie zondag 26 september 2010

De Sint komt naar de statie zondag 5 december 2010

Buffet met diverse zoete broodjes, eiergerechten, fijne vleeswaren, fruit, koffie en fruitsap naar believen etc. afsluiten rond 11u30 met glas cava - Prijs 16 €/pp

Buffet met diverse zoete broodjes, eiergerechten, fijne vleeswaren, fruit, koffie en fruitsap naar believen etc. afsluiten rond 11u30 met glas cava - Prijs 16 €/pp

Rembrandt-menu ontvangst met glas cava en hapje vooraf Bloemkoolsoep uit Mechelen Varkenshaasje gemarineerd in citroen met seizoensgroentjes Panna cotta met een fruitig toetje en slagroom Mokka en zoets 1 glas wijn inbegrepen - Prijs 35€/pp

De Sint komt met lekkers en leest voor uit het grote kinderboek. Lieve en ondeugende verhaaltjes worden voorgelezen en kunnen ons op het voorhand bezorgd worden

Ontbijtformule vanaf 10u

Ontbijtformule vanaf 10u

12 u

11 u 30

feestzaal

Beide formules (ontbijt + rembrandtmenu ) zijn perfect te combineren en dit pakket kost 50.00 € Kindvriendelijke gerechten voor de allerkleinsten onder ons op aanvraag

Putje herfst dinner dansant zondag 14 november 2010 met muzikale omlijsting

Aperitief met hapjes vooraf Koud voorgerechtenbuffet van vis en vlees met salad bar Pompoensoepje met garnalen en bieslook Gebraiseerde fazant op de wijze van de chef vergezeld van een herfstboeket en truffelpurée Soufflé grand manier Mokka Door het huis geselecteerde wijnen Prijs 52 €/pp all-in Kindvriendelijke gerechten voor de allerkleinsten onder ons op aanvraag

12 u

Rembrandt-menu ontvangst met glas cava en hapje vooraf Broccoli-spinaziesoep Kalfsoester overgoten van een sausje op basis van marsala seizoensgroentjes Marsepeinmousse vergezeld van frambozencoulis Mokka en zoets 1 glas wijn inbegrepen - Prijs 35€/pp beide formules (ontbijt + rembrandtmenu ) zijn perfect te combineren en dit pakket kost 50.00 €

Speciaal op deze dag worden de kinderen extra in de watten gelegd en zal er een kinderpakket te verkrijgen zijn aan democratische prijs, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Hoe méér kinderen, hoe méér animatie. menu, é dagverse schotels, steack - Ieder middag in ons eetcaf en zondag) en (gesloten op woensdag snacks, vis-en vleesgerecht open van 9 u tot 18 aakt gen rembrandt-menu opgem - Iedere zondagmiddag 3 gan ( reservatie gewenst) volgens het marktaanbod de dansvan de maand: Senioren op - Iedere donderdagmiddag fect samengaan. vloer, waar spijs en dans per ter uwer nde veranda staan steeds - Onze feestzaal met bijhore af 25 personen. beschikking voor feesten van reughel.be e website www.feestzaalb Méér info en foto’s op onz hristi - Tel. 09/355 51 54 Beerveldse Baan 32 - Loc


Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

maar, dan komt dat bij de meeste mensen in Lochristi misschien niet binnen… Misschien moeten we op de gemeentewebsite onze werking veel aanschouwelijker maken? En continu tonen wat we ginds verwezenlijken, met foto’s en verslagen, bv? Janine: Tuurlijk, Jan. Je hoeft mij daar niet van te overtuigen. Ik ben zelf altijd bevlogen geweest op dat punt. Weet je nog dat we vroeger, lang voor de GROS, voor Roemenië jarenlang acties deden? En zelf heb ik nog een Poolse student in huis gehad die in België wou studeren.... Ik heb van nature steeds voeling met mensen die minder fortuinlijk zijn, die het lot minder gunstig was, en die wil ik graag helpen. Dat zal ik altijd doen. En ik pleit hartsgrondig bij mijn collega’s om mij daarin te steunen… Geloof je me niet, Jan?...(Jan knikt)… Ik draai toch allang mee, en heb nu toch al wat ‘schepenervaring’ als ik dat mag zeggen. En ja, misschien dat ik soms wat te braaf ben geweest, en dat het me wat tijd heeft gekost om me in de materie in te werken, maar nogmaals: ik heb er een goed oog in, dat er op termijn meer fondsen kunnen komen. “De doelstellingen van de GROS worden verder uitgewerkt en verduidelijkt in een Beginselverklaring. De GROS streeft ernaar om op termijn 0,7 % van de gemeentelijke begroting te laten besteden aan ontwikkelingssamenwerking.” (Visietekst GROS Melle.) Jan: (handen hoog) Voilà, daar moeten we geraken. En nog meer dan die discussie over komma’s en percentages, ligt een visietekst of beginselverklaring mij zeer na aan het hart. Zo na dat die er tegen eind september echt moet zijn, of ik stap op als voorzitter van de GROS. Je kan niet eeuwig als een doelloos schip rondvaren op zo’n moeilijke en woelige zee. We hebben, in navolging van mijn voorganger, wijlen Piet Beekman, met de voltallige GROS-raad al eens een visietekst voorgelegd aan de gemeente, maar helaas, die werd afgekeurd! Iedereen ging nochtans akkoord, behalve de Open VLD en het Vlaams Belang. Waarom? Dat is me nooit duidelijk geworden. Dat te exacte financiële streefgetal waar we naar dongen? Hoe dan ook, we zijn bezig met de tekst te herwerken, nogmaals!, en hopen nu echt op een ja van ons bestuur. Of er raken hier nog meer mensen ontmoedigd… ik niet alleen. Wat in Melle en elders wél kan, moet bij ons toch ook kunnen? Janine: Ik heb mijn collega’s toch ook kunnen overtuigen om in het voorjaar de motie te ondertekenen in verband met de Wachtnachtcampagne (n.v.d.r.: een grote oproep te Gent op 11 september aan de wereldleiders om armoede te bannen en écht aan ontwikkeling te doen)? Wij in Lochristi steunen dat pleidooi om de wereldleiders nog eens wakker te schudden inzake de millenniumdoelstellingen: armoede bannen, opkomen voor de mensenrechten, aan ontwikkelingssamenwerking doen enz. Dat sluit toch heel nauw aan bij wat de GROS beoogt in haar visietekst? Echt, ik zal alles in het werk stellen om ook onze tekst gauw goedgekeurd te krijgen. Jan: Ik mag het hopen, want we hebben er nu zelfs dat streefgetal van 0,7 % gewoon uitgelaten. Nu staat er, geloof ik, dat we zullen streven naar

Armworstelen of handschudden een zo optimaal mogelijk bedrag voor ontwikkeling. Zonder een getal. Maar echt, geloof me, zonder visie kunnen we gewoon niet verder. Trouwens, de Wachtnachtmotie wél steunen en onze visietekst niet, snijdt toch geen hout? Natuurlijk dat mensen afhaken op den duur. Janine: Je hebt daar voor een stuk gelijk in, maar tegelijk wil ik hier toch ook een oproep lanceren om meer mensen naar de GROS te krijgen. Adviesraden krijgen het soms heel moeilijk, want niet bezoldigd. Soms heb ik het gevoel dat mensen zich niet genoeg meer engageren, omdat er een overaanbod is in de maatschappij van van alles en nog wat… Jan: Mogelijk, maar ik wijt het tanend enthousiasme bij de GROS toch voornamelijk aan een gebrek aan… (wikt zijn woorden)… aandacht. Neen, waardering, eigenlijk. We kunnen toch niet blijven discussiëren over een visietekst? Stel je voor dat we na de volgende verkiezing met mogelijk andere politici weer van nul af aan moeten beginnen… En ik wil hier gelijk nog een andere piste suggereren: als we nu eens extra nationale middelen beoogden, door een ‘verzustering’ aan te gaan, met een stadje of gemeente uit een ontwikkelingsland? Ik wil mij daar gerust voor smijten. St-Niklaas doet dat toch ook, met een stadje in Senegal? Dat kan ons veel extra geld opbrengen, en we helpen er nogmaals veel arme mensen mee. Maar ja, dan moet de gemeente wel een ambtenaar beschikbaar maken, of toch gedeeltelijk. Janine: Wel Jan, we hebben er nu toch een duurzaamheidsambtenaar bij op de gemeente, m.n. Stijn Lodefier? En Stijn zal zeker de GROS komen versterken, bijvoorbeeld via het opzetten van een tentoonstelling rond het klimaat met aandacht voor ontwikkelingslanden. Maar of onze gemeente zo ver kan gaan, als wat jij hier voorstelt, tja, dat valt nog te bezien. Maar ik wil nu toch vooral eerst zorgen voor onze visietekst en het opwaarderen van de beschikbare fondsen. Jan: En toch zouden we ook dat plan een kans moeten geven. Dat kan voor duizenden mensen een wereld van verschil betekenen. En als welvarende gemeente heeft Lochristi ook die taak en verantwoordelijkheid m.i. “Binnen 5 jaar moeten de honger en de armoede gehalveerd zijn. Tijd voor actie dus. Met een videoboodschap vanop het Sint-Pietersplein te Gent laten we op 11 september weten dat de tijd van wachten voorbij is, zodat de wereldleiders het tot in New York horen.” (Coalitie De Tijd loopt - 11 11 11.) Janine: Ik ben alvast ingeschreven, hoor. We zullen present zijn en onze gemeente vertegenwoordigen, en zo ontwikkelingshulp een hart onder de riem steken. Jan: De hele GROS zal er zijn, Janine, met onze T-shirts aan. Maar of dat voldoende is? Vind je het hier niet opmerkelijk stil rond de campagne? Hoe dan ook, het kan niet de bedoeling zijn even te paraderen in Gent, en dan de dag nadien terug te keren tot de orde van de dag… We moeten echt bewogen worden door de armoede van anderen, en er écht iets willen aan doen. Janine: Dat wil ik als mens al heel mijn leven, Jan. Dat weet je best. En nogmaals, ik ga er alles aan doen om onze GROS meer op de kaart te brengen. Die visietekst komt er, en die financiële opwaardering ook. Daar ga ik voor. Ik beloof het je. Jan: Ik help het je hopen. Dan zie ik weer een lichtje in de tunnel. Al is ’t een heel lange tunnel… Janine: Je moet in je dromen blijven geloven, Jan, je leven lang. Zo heb ik toch altijd aan politiek gedaan. En uiteindelijk loont dat, dat zal je zien. 9080 numm

Nummer9080

er

september’10

19


Marc Everaert IMMO

bvba

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708 www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP Lochristi, Hoekstraat

Lochristi, Bosakkers

stijlvol VILLA-WOONHUIS (OB)

zeer recent en stijlvol WOONHUIS (HOB)

met inkom, living, eetk., recent ing. kkn., waspl. met douche, toilet, veranda, terras, 3 slpk., badk., zolder (benutbaar voor kamers, hobbyruimte), afzonderlijk bijgebouw (± 112 m² -, met dubbele garage, berging en zolder), oprit en tuin. Vlotte verbinding naar o.m. N70, E17 (oprit Beervelde). Inl. Ro. VG-Iab (nabestemming Ag)-GdvGvKr-Gvv

met inkom, toilet, living, ing. kkn., 3 slpk., dressing, badk., berging, toilet, garage in de woning, afzonderlijk bijgebouw-garage (± 40 m_ met sectionale poort van 3,60 m hoog), oprit, tuin, terras. Rustige ligging. Geen doorgaand verkeer. Nabij centrum. Tot. opp. 550 m_. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

Lochristi Zaffelare, Kerkstraat

Lochristi, Hoogbastelare

ruim WOONHUIS

WOONHUIS (OB)

(gesloten bebouwing) met inkom, toilet, grote living met open haard, ingerichte keuken, badkamer, berging, hall, kelder, overloop, 3 slaapkamers, badkamer, toilet, zolder-berging, tuin met terras, garage. Tot. opp. 420 m². Inl. RO Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Sint-Amandsberg, Krekelberg

WOONHUIS (hoekwoning)

met inkom, living (± 30 m²), keuken, berging-wasplaats, badkamer, kelder, 2 slpk., zolder. Tot. opp.: 59 m². Vlotte verbinding naar Gent-centrum. Nabij H. Hartplein en Heernisplein. Inl. RO Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

Lokeren, Gentse Steenweg

BURGERSHUIS

Beervelde, Beerveldedorp

WOONHUIS

te moderniseren met inkom, living, keuken, badk., 1 slaapkamer beneden, 1 slaapkamer boven, terras-koer (zuidgericht), garage, recht van overweg naar Rivierstraat. Tot. opp. 143 m²

Wachtebeke, Walderdonck

ruime VILLA FERMETTE (OB)

met hall, bureel (of garage), toilet, living met veranda, keuken, berging, 3 slaapkamers, badkamer, zolder, terras, aangelegde tuin, carport, tuinhuis. Tot. opp. 755 m². Zeer rustig gelegen. Vlot bereikbaar (E17), Lochristi-centrum, N70. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvk-Vv

Beervelde, Vijfweegse

HOEVEWONING (HOB)

met hall, living, (leef)keuken, 2 slaapkamers, badkamer, wasplaats, kelder, grote open ruimte (1e verd.) (kan ingericht worden voor meerdere kamers), ruime schuur, tuin, oprit. Tot. opp. 1.122 m². Nabij oprit E17. Inl. RO: Gvg-Ag-Gdv-Gvkr-Gvv.

Lochristi Zaffelare, Rechtstraat

landelijk gelegen WOONHUIS (OB) - te renoveren

Lochristi, Hijftestraat

groot perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing met een tot. opp. van 1.255,81 m² (28,21 m straatbreedte). Landelijke ligging. Op ongeveer 1 km van Lochrsti Centrum. Lot 1 van de goedgekeurde verkaveling dd. 28/04/2009. Dossiernr. Gemeente V0623/1. Ref. Ag. ROVlaanderen 5/44034/1062/1. Inl. RO Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv.

Wachtebeke, Stationsstraat

ruime BUNGALOW (OB)

met inkom, vestiaire, toilet, 2 burelen, met inkom, living, ingerichte keuken, 5 grote living met OH, ing. kkn., toilet, kelder, slaapkamers, toilet, badkamer, berging, overloop, grote hobbyruimte, 5 slpk., berging, wasplaats, kelder, grote tuin, terras, oprit en met hangaar-magazijn (± 240 m²), dubbele badk., oprit, dubbele garage, aangelegde garage. Totale oppervlakte: 1.799 m² met hall, living, garage en grote tuin. Tot. opp. ± 1.700 m². keuken, wasplaats, tuin met veel privacy, terras en tuinhuis. Tot. ± 21 m straatbreedte. Inl. RO: in aanvraag. opp. 2.517 m². Ook voor vrij beroep en/of badkamer, 3 gedeeltelijk professioneel gebruik. slaapkamers, zolder (benutbaar voor kamers of hobbyruimte), terras, tuin. Tot. opp. 160 m². Vlakbij Zevenekendorp.


Nummer9080

Sextet

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Sextet

Iedere maand bekijken we enkele zaken die net niet, of juist wel, op elkaar lijken. Deze maand: Lo-art stelt tentoon in het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Alle kunst is ‘Onderweg’ net zoals de mensheid zelve. En u kan letterlijk een eindweegs meegaan op dat pad, tot eind september, gratis en voor niets. Vertrek aan de hoofdingang. Volg de groene handjes. © foto’s: Michiel De Cleene

P Novartis - Ten Oorlog

Raf Van Ransbeek - De Sprong Naar Het Sublieme

Trees De Brabander - Verdwaalde Reiziger

Petra Decaluwé - Run for Life

Birdwatchers - Guy Du Cheyne

Daniel Gustaaf De Clercq - Sans Papiers

september’10

21


ar De Lee 20 ejear dan 3.000 tevredfboom en k lante n.

&m

De Leefboom bvba BIV 205.909 & 503.564 Dekenijstraat 18 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 - Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be - info@deleefboom.be

verkoop - verhuur - projectontwikkeling - gratis advies & waardebepaling ing Starterswon

Laarne

Heidestraat: unieke villa in bosrijke omgeving - met praktijkruimte - 2.416 m² - 3 slaapkamers - grote terrassen - zwembad - luxueuze afwerking - grote klasse - 757.873 €

Gent

Arteveldestraat: nieuwbouwappartementen nabij St-Anna – schitterend project – duurzame bouw - goede investering - v.a. 206.285 €

Lochristi Stationstraat: prachtige moderne villa - zeer recent - 893 m² - 3 slaapkamers - bureel - afzonderlijke garage - hoogstaande afwerking - zuidelijke oriëntatie - Wg - Vg - Gdv - Gvkr - Vv - 585.000 €

Sint-Kruis-Winkel Hullebusstraat: bungalow - houtskeletbouw - landelijk gelegen - 1.006 m² - grote living - 2 slaapkamers - bureel - garage - tuinhuis Wg - Vg - Gdv - Gvkr - Vv - 224.755 €

Zeveneken

Oostakker Wittewalle: mooie nieuwbouwwoning met alle comfort - 521 m² - 3 slaapkamers - grote garage met zolder - groot terras op zuiden onder BTW-stelsel - Wg - Vg - Gdv - Gvkr - Vv - 303.870 €

Kantschoolweg: nog 2 HOB – 418 m² - ideaal voor starters - 3 slaapkamers - garage - basiscomfort - 211.766 € per woning

Lochristi

Lochristi Lindestraat: ruime bungalow in landelijke omgeving - ca 1.075 m² - 2 slaapkamers - grote berging - garage - bijkomende kamers op verdieping mogelijk - tuinhuis & duiventil - 318.030 €

Oude-Boomgaardlaan: half-open belétage – vlakbij centrum en scholen – 360 m² - 3 slaapkamers – garage + bergingen – terras - 238.050 €

TE HUUR diverse woningen en appartementen in Lochristi, Zeveneken, Gent, Lokeren, Eksaarde, Oostakker, Nazareth, Herzele Omarm het leven. De nieuwe Opel Meriva.

De nieuwe Opel Meriva brengt een nieuwe en verfrissende kijk op traditioneel wagendesign. Zijn unieke FlexDoors® gaan tot bijna 90 graden open, waardoor in- en uitstappen makkelijker en veiliger wordt dan ooit. Het ruime interieur en de aanpasbare FlexRail®-middenconsole bieden meer dan 30 verschillende opbergmogelijkheden. Met het ingenieuze FlexSpace®-systeem kan u de achterzetels makkelijk herschikken, afhankelijk van hoeveel zitruimte u nodig heeft of bagage u meeneemt. Omarm de nieuwe Opel Meriva en ervaar de veelzijdigheid van deze uitzonderlijke, aparte wagen.

FlexDoors ® FlexRail ® FlexSpace®

www.opel.be

Gemiddeld verbruik (L/100 km) / CO2-uitstoot (g/km) : 4,7-6,7 / 124-168

GARAGE VAN ACKER

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi Tel. 09 355 82 34

22 september’10

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren Tel. 09 342 83 10

info@garagevanacker.be - www.garagevanacker.be


Nummer9080

NummertweeĂŤntwintigseptembertweeduizendentien

Vraag

Gedicht

In de achtvouw van je lichaam wil ik liggen. Mijn pompend hart in stulpende lippen waarin mijn toekomst woont. Mijn hoera en mijn verdomme, mijn jong en oud, mijn dood en kind dat ik nog uit moet zingen. Mag ik op je borsten rusten? Mijn haren als een sjaal om je slaan? En zeggen dat geen wind ons ooit nog vellen kan? Toe, mag ik? Vandaag en morgen? Zolang het licht de aarde vindt? In jou herrijzen als een kind? Naakt zijn in jouw naakt, lief in jouw lief, sterk in je vraag, kalm in het na? En malend traag in je stranden? Heel even maar, als een zee in een haven. Tot ik mij dan, lief en leeg gezongen, geheel en al, eindeloos in jou verliezen, eindeloos in jou verlaten kan?

Lvdv

Marjan Verschraegen Gulf Project - zie blad 45

september’10

23


Nummer9080

????????

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

door Eric De Wilde

Lootse

In navolging van onze rubriek van vorig jaar, trekken wij er hier op de redactie iedere maand op uit met Eric De Wilde uit de Pauwstraat. Geen enkele Lootse zolder, kelder, tuin of rommelmarkt is nog veilig voor ons. Binnenkort ook de jouwe?

Bikkelen

Terwijl de hedendaagse jeugd zich verliest in iPod, iPad, iTunes, mp3, notebook, facebook en ga zo maar verder, waren wij op den ‘koer’ al content met de simpelste dingen en spelletjes. En sommige koesterden wij alsof het schatten waren: verzamelkaartjes van coureurs en voetballers, prachtige marbels, oude knopen en kroonkurkjes om OXO mee te spelen, tollen en – kennen jullie ze nog – de bikkels?

Eric

“Na de lagere school in Laarne verhuisde ik in 1965 naar het middelbaar in Eksaarde bij de paters Karmelieten. Toen ik daar voor de eerste keer op de speelplaats kwam, kon ik mijn ogen niet geloven. Het grootste deel van de schoolkinderen zat op zijn knieën te spelen met loden blokjes in de vorm van een klompje. Ik stond ernaar te kijken als een koe naar een trein. Wat die gasten allemaal niet konden met die klompjes!: zaaien, maaien, hakken, zelfs de variatie ‘piespotje’ was erbij. De kinderen noemden die loden klompjes ‘bikkels’. Al gauw werd ik als leek ingewijd en na een paar weken bikkelde ik dat de stukken er vanaf vlogen alsof ik die kunst met de moedermelk had meegekregen. In de les Nederlands leerden we meer over de geschiedenis en de oorsprong van het bikkelspel n.a.v. de oorsprong van het woord ‘bikkelhard’. Best leuk als je op school dingen leert die je écht interesseren, niet? De gangbare bikkels waren gemaakt uit lood en heel vroeger in de jaren 1800 speelden de kinderen van de toen ‘gegoede burgerij’ met de duurdere bikkels gegoten in geel koper (messing). Héél vroeger – vanaf de Bikkel: tijd van de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen al – werd er gebikkeld met ‘echte’ bikkels: de beentjes die deel uitmaken van de hiel van een schaap. In ‘speelsteentje’, afgeleid van Mnl. pickel, peckel (pikkel) ‘poot elke hiel van de achterpoot van een schaap zit zo één beentje – de Talus of het van een stuk huisraad, bikkel, koot, in het bijzonder van een sprongbeen geschapenpoot, als speelgoed’ [1504; MNW] – vandaar het ww. noemd. Als je bickelen of pickelen (bikkelen) ‘met bikkelstenen spelen’. goed kan rekeAfgeleid: bikkelhard – zo hard als een schapenkootje. Het nen weet je dus woord is verwant aan Middelnederlands bicken=hakken; dat je minstens met het Oudengels becca=hakinstrument en het Latijnse 3 schapen moet beccus=snavel (ons ‘bek’). Bikke bikke bik hap hap hap! slachten om te kunnen bikkelen. Daarbij komt nog dat niet alle bikkels dezelfde grootte hebben ... met andere woorden: om een mooi stel bikkels te bekomen mocht je de helft van je schapenbestand een kopje kleiner maken! Dertig jaar geleden bezocht ik het kasteel van Bourscheid in Luxemburg. Ik liep er te turen naar de grond op zoek naar een of andere schat... want de mooiste dingen kom je vaak bij toeval tegen. Toen ik een stukje zag schitteren in de zon en ik met een stokje begon te peuteren, haalde ik plots een heuse “schapenbikkel” – mogelijk uit de Middeleeuwen – te voorschijn. Op slag zat ik terug in Eksaarde… En zie, een aantal weken geleden liep ik te kuieren op een rommelmarkt, en zag ik een doosje met maar liefst vijf identieke originele oeroude schapenbikkels, afkomstig uit een oud sigarenkistje dat deel uitmaakte van een inboedel van een overleden onderwijzer. Van een leerling die er in de klas mee had gespeeld en ze in had moeten leveren? En wedden, grootvaders en vaders, dat als we ‘t spel weer aan onze gasten leren, de speelplaats binnenkort weer bezaaid ligt met die heerlijke bikkels?”

Volgende maand dit op-en-top Loots hebbedingetje WIE HERKENT ZIJN EIGEN ja-wat-is-dit-eigenlijk-voor-een-doosje?

24 september’10


Nummer9080

Lootse schattenjacht

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

schattenjacht Hoe speelden wij het bikkelspel in Eksaarde 45 jaar geleden? Een poging...

Het spel werd steeds gespeeld met 5 bikkels: je nam ze in de palm van je hand, wierp ze lichtjes omhoog, en ving er zoveel mogelijk op, op de rug van je hand. De gevangen bikkels had je, de andere kon je winnen, door één van de goed gevangen bikkels in je hand te nemen, hem op te gooien en ondertussen er een van de grond weg te graaien en de opgeworpen bikkel ook weer op te vangen. Dit herhaalde je tot je ze allemaal had. Daarna deed je dit per twee bikkels, dan per 3 enz. Variaties waren ‘zaaien’ (waarbij je begon door de bikkels uit te ‘zaaien’), ‘maaien’ (sloeg op de manier van opvangen, van links naar rechts alsof je maaide), ‘hakken’ (je graait de bikkels van de grond zoals een kat die klauwt), ‘piespotje’ (je linkerhand is nu een potje waar je de grondbikkels één per één in moet stoppen), ‘brugje’ (duim en wijsvinger maken een grondbrugje waar je de grondbikkels één per één doorheen schuift). En zeg me, was ’t in Lochristi soms anders?

Huisbezoek schattenjacht bij een lezer thuis

Carina Van De Moosdijck en Jean-Pierre Vermeulen uit de Rechtstraat vroegen ons advies i.v.m. een ‘Japanse asbak uit de Kan’ei dynastie, met een stenen teken van het keizerlijk geldstuk in verwerkt – data: ergens tussen 1624 en 1644’ (zo stond te lezen op een bijgevoegd blaadje). Ze hadden dat als bedanking gekregen van een Japans meisje, Hiroko San, dat even bij hen in had gewoond rond 1990. En dat is dus niet zonder vrucht gebleven. Immers, Carina spreekt zelf een aardig woordje Japans nu – kunnen wij getuigen! – en inderdaad, het meisje heeft hen een dierbaar cadeau gegeven, evenwel meer van emotionele waarde dan van financiële. Want als een onvertogen moderne Sherlock Holmes trok mijn partner in crime, Eric De Wilde, alle registers open, vergrootglas incluis! Ziehier zijn redenering.

Eric

Over de ouderdom: ‘De ‘feel’ van het gegoten potje verraadt dat het hier hoogstwaarschijnlijk een replica betreft: er zijn nog niet afgesleten bramen aan de randen en de pootjes zijn nog niets geschonden. Zodoende, nog wat te ‘ovenvers’ deze asbak, en stellig geen vier eeuwen oud. 20ste-eeuws vermoed ik eerder.’

Over de aard van het potje: ‘Een Japanse asbak? Ik twijfel eraan, want er zijn geen gleufjes om sigaretten/rookstokjes in te leggen. Dat de pot gegoten is in ijzer verwijst inderdaad wel naar warmte. De pootjes moeten er volgens mij voor zorgen dat de warmte niet ten volle door de bodem aan de koffer of kast wordt doorgegeven. Stel je voor dat de warme pot op een gelakte kast zou staan? Een komfoortje om een theepot op warm te houden? Maar een theepot op de naam van de keizer zetten… neen, dat zou volgens mij méér dan heiligschennis zijn! Neen, volgens mij blijven er nog twee mogelijkheden open: een waterverdamper of wierookbrander. Maar mocht het een waterverdamper geweest zijn, dan had men daar geen drie kleine pootjes onder gezet. In dat geval had men ervoor gezorgd dat de volledige bodem contact had met het vuur om zodoende voor een optimale verdamping te zorgen. Géén waterverdamper dus... Ben er dus bijna zeker van dat het een wierookbrander is. Bij deze functie heeft de muntversiering met de naam van de keizer ook een duidelijk doel: door het branden van de wierook werd dus ook de keizer bewierookt… Sluit als een bus, niet? Of zeggen we voortaan: dat sluit als een Japanse wierookbrander?’ Voilà, Carina, mysterie opgelost: geen asbak, maar een zeer mooi wierookvat! Keizerlijk toch?

september’10

25


Er is mEEr in hEt lEvEn dan hEt middEnvak. mEEr dan vErantwoord zijn of bErEkEnd. mEEr dan praktisch zijn. mEEr dan hEt vEilig spElEn. nEt daarom is Er dE ongEmEEn straffE volvo s60.

ontdEk dE niEuwE volvo s60. ongEmEEn straffE dagEn op zatErdag 11 En zondag 12 sEptEmbEr. Volvo. for life

U rijdt al met een ongemeen straffe Volvo s60 vanaf € 29.500

5,3 – 9,9 L/KM • 139 – 231 g CO2/KM Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Prijs incl. btw. Afgebeeld model ter illustratie.

WWW.VOlVOCars.Be

Charels NV Tweebruggenstraat 61 - 9160 Lokeren 09/348 47 57 - www.charels.be


Nummer9080

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

De mediawatcher

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. Het was in Libelle 2010/29 dat onze blik gevangen werd door dit toepasselijke beeld bij de lancering van onze derde jaargang! Samen met Bart Peeters springen we een gat in de lucht, en voor een vijftiger springt de kerel nog verdomd hoog. Was het zijn plan om à la Tia Hellebaut over de hoogste snaar te springen, of dat van jou, Filip? En die hoed, was dat tegen de zon, of (zie ik dat goed?) tegen die vlijtig grijzende haren? Hoe dan ook, chapeau! Er zit weer muziek in dit jaar, dat zie je zo!

de mediawatcher

Fotograaf Filip Naudts. “Deze foto behoort een reeks toe rond zomerfestivals. Als rode draad in de reeks vatte ik het plan op om al mijn muzikale gasten photoshopgewijs te doen zweven of althans minstens met de voeten van de grond te laten gaan. Dit als verwijzing naar zowel het springen, dansen en crowdsurfen als naar de bevrijdende en verlichtende werking van muziek. Met Bart sprak ik af bij hem thuis. Het was twee uur in de namiddag toen ik aanbelde. Zijn echtgenote opende de deur en begeleidde me naar de keuken waar hij, pas ontwaakt, met verontschuldigende blik zijn laatste restjes cornflakes nog aan het opslurpen was. Zijn energieboost kwam er pas toen ik hem mijn concept in detail probeerde uit te leggen, en verduidelijkte hoe ik zijn sprong wou faken, door hem te laten staan op een krukje dat ik dan naderhand zou weggummen. Inlevingsgezind als hij is, plofte hij zich meteen in zijn favoriete tenue, haalde een trapladdertje tevoorschijn om hem nog wat extra stabiliteit te bieden, en bracht de sprong ten tonele precies zoals ik in gedachte had.” Meer: www.guardalafotografia.be

september’10

27


339438I9 - A13 Ed : 107/DZ CMYK 09-09-09 17u07 KLP 1e versch: 17-09-2009 cci ProofPdf

Eenen mooi en tijdloos in één dag Een mooi tijdloos plafondplafond in één dag werking. vervangen hetrommel bestaande plafond. Beide oplossingen isolerende dan 100 mogelijkheden, van mat tot hoogglans, maar veelvan stof, en overlast. De ergerbrengen namelijk veel ongemak met zich mee. De ruimte Wat betreft kleur en structuur, heeft u de keus uit meer dan Artenova Construct uit Oostakker hebben een heel goed ook een afbeelding als fotoplafond is nis van een plafond datmoet niet helemaal leeggemaakt worden en de vloer moet 100 mogelijkheden, van op mathet totplafond hoogglans, maar ook een flexibel plafond van Plameco. mogelijk. plafond als is antistatisch geen Het stof meer bij het interieur past of alternatief: afbeelding op Het het plafond fotoplafondenis trekt mogelijk. afgedekt worden. een Verder ontstaat daarbij veel stof,Deze plafonds worden als één strak geheel voor plafond u aan, isisantistatisch afwasbaar en dus heel dat lelijk geworden is rommel door flexibele en trekt geenonderhoudsvriendelijk. stof aan, is afwasbaar en overlast. opConstruct maat gemaakt en zijn scheuren schilfervrij. Bestaande verlichting kan geïntegreerd worden, maar vochtplekken of scheuren, heel onderhoudsvriendelijk. Bestaande verlichting Artenova uit Oostakker hebben een heel goed en dus Bovendien zijn deze plafonds schimmel, algenen het is ook mogelijk het plafond met het inkan geïntegreerd worden, maar het te is verfraaien ook mogelijk een flexibel plafond van Plameco. het. Stijn Van Maele vele mensen kennenalternatief: bacteriënwerend, waardoor geschikt bouwverlichting, halogeen of LED. plafond te verfraaien met inbouwverlichting, halogeen of Deze flexibele plafonds worden als ze éénuitermate strak geheel voor zijn Het steeds weer opnieuw Oostakker u op maat en zijn als scheuren schilfervrij. voorgemaakt vochtige ruimten badkamers en keukens. LED. Verder is er op het gebied van randafwerkingen en camoufleren door telkens is er opeen hetruime gebied vanKlassiek randafwerkingen en De ergernis van een plafond dat niette schilderen, Bovendien zijn deze en Verder En, vertelt Stijn plafonds Van Maeleschimmel, verder, kap-algenen breekwerk ornamenten keuze. of modern beopnieuw ele Ma Van n Stij keuze. Klassiek of modern behoren meer bij het interieur pastspreekt of dat lelijk ze uitermate geschikt zijn nodig, want een Plameco plafond wordtornamenten horen toteen de ruime mogelijkheden. niemand aan.bacteriënwerend, Om is niet meerwaardoor mogelijkheden. geworden is door vochtplekken of voor vochtige ruimten badkamers en keukens. hetals bestaande plafond gemonteerd. Desge-tot de Artenova construct bvba nodigen u uit om aanstaande nog maar niet te spreken van andere oplossingen, he vlak onder construct nodigen u uit aanstaande scheuren, vele mensen kennen het. Het En, vertelt Stijn Van kapen breekwerk is Artenova wenst kan hetMaele ook alsverder, verlaagd plafond worden toegezaterdag, zondag bvba en maandag zelf eenom kijkje te nemen vervangen van het bestaande plafond. Beide oplossteeds weer opnieuw camoufleren door niet meer nodig, want een Plameco plafond wordt vlak zaterdag, zondag en maandag zelf een kijkje te nemen past. Naast deze voordelen heeft een Plameco plafond tijdens onze opendeurdagen, want van 10-16 u. doorsingen brengen veel ongemak mee. het bestaande plafond gemonteerd. Desgewenst kan tijdens onze opendeurdagen, want van 10-16 u. telkens opnieuwnamelijk te schilderen, spreekt met zichonder ookverlaagd een isolerende lopend heeft u deu gelegenheid om onze De ruimteaan. moetOm helemaal leeggemaakt doorlopend heeft de gelegenheid om unieke onze unieke niemand nog maar niet te worden en hetde ook als plafondwerking. worden toegepast. Watvoordelen betreft kleur en een structuur, heeft u de keus plafonds uitvoerig te bekijken. vloer moet worden. Verderhetontstaat daarbij plafonds uitvoerig te bekijken. spreken vanafgedekt andere oplossingen, Naast deze heeft Plameco plafond ookuit eenmeer

Oostakker

Uitnodiging- -Open Opendeurdagen Uitnodiging Deurdagen

PLAFONDSHOW PLAFONDSHOW Zat. 19 - Zon. & Ma. 21 september van 10 tot 16u. zaterdag 28 20 en zondag 29 augustus 2010

Voor

Een nieuw plafond in 1 dag! Geschikt voor elke ruimte. Na

-

Schone montage in één dag Zonder hakken of breken De meubelen kunnen blijven staan Voor elke interieurstijl Brandveilig Uit één geheel gemaakt

-

Plafonds Sierlijsten Verlichting

Verlichting naar wens Geluidsdempend Warmte-isolerend Onderhoudsvriendelijk Circa 100 kleuren en structuren

Artenova Construct bvba Gentstraat 150 - 9041 Oostakker - Tel. 09 385 95 75 www.artenova-construct.be - info@artenova-construct.be

Doorlopend van 10u tot 16u www.artenova-construct.be 09 385 95 75

www.lo-immo.be t. 09.342 77 77 Dorp-Oost 32a - Lochristi

te koop I Lochristi I Centrum

Mooi perceel bouwgrond voor halfopen beb van 650,76m², rustig gelegen maar toch dicht tegen het centrum van Lochristi. Enkele voorschriften zijn: kroonlijst tot 6m, bouwzone van 160m²(10x16), platte daken toegelaten, meer info te verkrijgen op kantoor. Vraagprijs: 143.000 euro

te koop I Zaffelare I Beeweg

Mooi en rustig gelegen stuk bouwgrond van 1076m² voor Open bebouwing. De straatbreedte bijna 22m. Straat enkel toegangelijk voor plaatselijk verkeer. Orientatie is noordwest, achteraan namiddag en avond zon. Groot voordeel: er staat nog een huisje met een KI 300 euro, geeft mogelijkheid tot Klein Beschrijf, dus 5% registratie! Vraagprijs: 240.000 euro , 223 euro / m²

te koop I Lochristi I Centrum

te huur I Lochristi I Centraal

te koop I Beervelde I Toleindestraat

te huur I Lochristi I Hortensialaan

Charmante open woning met 3 slaapkamers op 653m² grond met uitzicht over de velden. De woning is gelegen in een rustige doodlopende straat, maar toch dicht tegen het centrum. Indeling: Open keuken, living met open haard, badkamer, 1 slpk op glvl, 2 slpk op verdiep, garage. Vraagprijs: 289.000 euro

Prachtig project in Lochristi/Beervelde van 8 luxe appartementen met mooie zuiderse terrassen, uitzicht op groen. Door zijn perfecte bereikbaarheid met invalswegen E17, R4 en E40 en zijn verschillende winkels, is beervelde ideale plek om te wonen. Oppervlaktes vanaf 88m² tot 124m². Prijzen vanaf 217.334 euro. Graag seintje om brochure van dit mooie project te ontv.

Prachtige pastorijwoning met 4 ruime slaapkamers + bureau op 800m². Op 5 min van lochristi centrum, maar toch rustig. Omvattende: Berging/wasplaats, ingerichte keuken, grote living met houtcassette, bureau (20m²), toilet, 4 ruime slaapkamers (16m², 16m², 22m², 19m²), badkamer met douche en ligbad. Vrij vanaf 1 sep 2010 Huurprijs: 1200 euro

Rustig gelegen open bebouwing met 3 slaapkamers op +/- 700m². Woning omvat: Aparte keuken met toestellen (10m²), ruime living (32m²), garage, 3 slaapkamers (20m², 17m², 15m²), buiten toilet, badkamer met douche en toilet, ruime berging en zuidgerichte tuin. Gelegen in doodlopende straat, enkel plaatselijk verkeer. Vrij vanaf 1 december 2010. Huurprijs: 780 euro

DB11/339438I9

plafonds


Nummer9080

Vruint moar oan André

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

9080

nummer

vruint moar oan

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

Vo o r e e n goed begrip

Lootsche tafelgesprekken In deze rubriek moedigen we de Lochristinaars allen uit de begripsverwarring te bekampen. Zit je een moment samen aan tafel, in de woonkamer, buiten in de tuin...? Zeg dan voor:

Dialect

Hertaling door André

Iemands assche afscheppen E zuue nen luueleken dondre Erop kijkn lijk ‘n koe op ‘n pieanne Veuruit goan lijk buuen knuuepn ’t smuikt noar den trog om nog

Iemand mores leren Een zeer lelijk iemand Er geen raad mee weten Nauwelijks vooruit gaan Er niet genoeg van krijgen

(Zuid-)Afrikaans Vertaling Borslappie Een kiekie Een prikkelpop Een trompoppie Een windlawaai

Slabbetje Een foto Een stripteaseuse Een majorette Een opschepper

Z

e oaln teeênwoordig van alle toern uit om te probeern verkuuepn. ‘t Zijn geduurig moar solden. Ik miëendigen dan ze da deeën om in de zomer uldren overschot van de wintre te verkuuepn. ‘k Peizdigen in mijn eiëne: ‘k goa mei binst dat toch zuue goekuuep es iëenigte flannelne onderlijvekes, ’n poar lange onderbroekn en endes mee ’n lange slebbe kuuepn, moar ze keekn moar oardig noar mei en ze zeiën da ze da ne miëer uin. Woarveurn dienen die solden tan? Da es zeekre veur ’t vrouvolk oan uldre kruim te krijën. Want de die geluuevn die reeklamme toch ammol. Ze zoen beedre lijk vroegre noar de kliëermuikstrigge

goan om uldre ’n klïee te loatn muiknen. Doar moeste nie beginnen afpinglen. De die leeverdigen goe wirk want loadre wierd da nog ne kiëer vermuikt veur de dochtre. En moar kortingn geevn in de winkels! ‘k Geluueve da ammol nie. ’t Zal wel ammol van mindre kwallitei zijn: kliëedsekes woar dan ze van ondre en van boovn de stoffe gespoard en, truiën die krempen als ze gewasn worn en koussens woar da ’t sanderduigs al mee uin gruuetn tiëen deure zit. ‘k Zagge zelfs dan ze in ne schoenwinkle tfijftig persent kortinge geevn: ’t zoe mei nie verwondern da doar buitnkomt mee iëen schoen!

Vijf van één - deze maand: het aangezicht In nen koestront getortn en Mee karbonkels van uuen Nen brelme Een lodsuuere Nen zuunuiverneuze

Sproeten hebben Met stralende ogen Bit van een trekdier – ook beugel bij mensen Een flapoor Een rode neus

Over de schreve - deze maand: Lokers Akaks Klooterspoaëne Pieskalootere Lootersteiërten Litsepoepe

Onverwacht, langs zijn neus weg Rammelaar, klokkenspel van de man… Piemel Op jacht zijn naar een vriend(in); ook kwispelen Vanillepudding

Alice Engels van Lochristi zocht mee naar de oorsprong van de “es” van “essentend”. Volgens het Gents Woordenboek is “es” = eerst = begin. Reeds in 1681 schreef men “van eijns ten eijnde” of van het “eerste (= begin) tot het einde”. Knap gevonden! Maria De Clercq, ook van Lochristi (uit de Dorpstraat, want er zijn er minstens 4 met die naam), vroeg of ik wist wat een “gurre” betekende. In mijn woordenlijst heb ik er als verklaring een “schalkse vrouw” van gemaakt. Maar ik heb ’t gevoel dat het iets “kleurrijker” ligt… Nog over vrouwen gesproken (maar ‘k weet bijgod niet meer met wie!): ’t verschil tussen een “rudde” en een “rufte”. ’t Eerste is volgens mij een “kwaadaardige” en het tweede een “uitgeslapene”. Maar wakker waren ze alle twee!

september’10

29


-25% op toonzaalmodellen (tuinmeubelen)

Ook nog steeds korting op stockmodellen (Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties)

TEAK MEUBELEN (IN- EN OUTDOOR) ▪ KUNSTSTOF ▪ INOX ▪ LLOYD LOOM ▪ DESIGNMEUBELEN ▪ JUWELEN ▪ DECORATIE VOOR HUIS EN TUIN ▪ SCHILDERIJEN ▪ SFEERVERLICHTING ▪ PARKET & NATUURSTEEN ▪ BADKAMERMEUBELEN ▪ SLAAPKAMERS ETC. ... VERDER OOK NOG TUINBEELDEN ▪ WATERELEMENTEN ▪ TUINDECORATIE ▪ BRIEVENBUSSEN ETC. ...

PRANANATHA WAASMUNSTER VORTEKOESTRAAT 141/1 9250 WAASMUNSTER 03/254.18.72

OPEN ALLE DAGEN VAN 10U TOT 18U • DINSDAG GESLOTEN

OOK OPEN OP ZONDAG Zie voor onze andere vestigingen ook op

WWW.PRANANATHA.BE

Wenst u op de hoogte te blijven van onze acties en promoties, schrijf u dan in op onze website: www.prananatha.be


Nummer9080

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Lo bloeit en boeit

Paradijselijke grassen in het Beerveldse Cootveld

Grassen

door Markus

G

a op het gras liggen met je oor tegen de grond, alleen maar om te kijken en te luisteren: de aarde die ademt, het zonlicht dat speelt, dauw die zich nestelt op het gras als kleine druppels eeuwigheid, getooid in een caleidoscoop van de meest schitterende kleuren. Doorschijnend rood, geel en blauw, en het oneindig palet van grasgroen, als een bed van regenbogen.

In gras verstilt de schoonheid even Zeg nooit zomaar gras. Zoek even rust in het gras dat spreekt en dankbaar groeit. Natuurlijk houden hooikoortspatiënten ook van dagen met wat minder zon, zodat stuifmeel en pollen niet overdadig in de lucht blijven hangen. En natuurlijk dat tuinliefhebbers wel eens met de handen in het haar zitten om dat straatgras dat zich wel eeuwig lijkt te zaaien. Maar niemand die de tijd neemt, kan de schoonheid van deze windbloeiers ontkennen: de vele vormen, de vele kleuren, hoe ze hun stuifmeel met de wind meesturen, hoe ze via graanvruchten als tarwe, rijst en maïs ons mensen voeden, hoe de dieren er zich eeuwig aan verzadigen… Gras is wonder, en het schenkt zich overal weldadig aan ons. Neem nu het COOTVELD in Beervelde. Hier is zelfs sprake van een zekere hiërarchie. In volgorde van belangrijkheid: glanshaver, gestreepte witbol, rood zwenkgras, Engels raaigras, grote vossenstaart, kropaar, gewoon timoteegras, gewoon beemdgras, gewoon struisgras, zachte dravik, ijle dravik, gewoon reukgras en straatgras. Neen dus, zeg nooit zomaar gras!

Oneindig palet van grasgroen, als een bed van regenbogen

september’10

31


Sprokkeloogst

Volgende sprokkels bereikten onze redactie.

Kom op tegen Kanker - zaterdag 28 augustus 9080, ben ik nog op tijd voor de aankondiging van ons EETFESTIJN? Op zaterdag 28 augustus vanaf 18 uur ten voordele van Koester, of Kom op tegen Kanker in zaal Uyttenhove Zavel 7 te Zeveneken: vis- of vleesschotel en dessert voor 17 euro, voor kinderen 7 euro. Kaarten kan je bij mij reserveren op tel 09 355 76 87. Er komt iemand vanuit het UZ spreken over het project, er is heel goede muziek, ook een clown voor de kinderen, en natuurlijk een tombola… Iedereen welkom! Groetjes, Janine Stadeus

Neem een kijkje in de klas en ontmoet je nieuwe juf/meester

(ofte volgende openklasjes bereikten onze redactie:)

Open Monumentendag Lochristi: 12 september 2010 van 10.00 u tot 18.00 u.

Beste, hierbij de beloofde info: De omgang van de mens met de vier elementen is het thema van Open Monumentendag Vlaanderen 2010. Aarde, water, lucht en warmte waren voor de mens steeds hulp en bedreiging, middel en uitdaging. Ook de bloementeelt heeft er steeds mee te maken gehad. Het lag dan ook voor de hand dat de Cultuurraad van Lochristi de sierteelt koos om de omgang van de mens met de vier elementen in het licht te stellen. Er zijn twee locaties: Koen Van Hecke, zoon van Luc en kleinzoon van Albert Van Hecke, aan de hoek van Zevenekendorp en de Eikstraat is bloemist in de vierde generatie. Hun specialiteit is de azalea japonica. Zijn grootouders stichtten dit bedrijf in 1936 met het typisch waterreservoir. Het is een klassieke bloemisterij die geleidelijk de moderne technieken heeft geïntegreerd. Toegang via de Eikstraat. Op loopafstand, aan de Lozen Boer, staat het grote kantoor- en bedrijfsgebouw van Floréac dat in 2006 in gebruik werd genomen. Hier begon men totaal nieuw. Zowel economisch als ecologisch wordt uiterst spaarzaam omgegaan met de vier elementen. Beide bedrijven zijn toegankelijk op Open Monumentendag 12 september 2010 van 10 tot 18 u. Voor beide bezoeken is de parking van Floréac ter beschikking. De Cultuurraad en Cultuurdienst zorgen ter plaatse voor toelichting en een brochure. Iedereen van harte welkom. Groeten, Bert Vervaet

VBS De Sprankel Beervelde - Kloosterstraat 33 (09 355 88 00), op zaterdag 29 augustus om 9.30 -11.30 u (met kopje koffie en springkasteel!) en in de Magretstraat 69 (09 355 87 62) en te Hijfte-Center 33 (09 355 75 36) op 5 september vanaf 15.00 u. - www. desprankel.be Sint-Elooischool Zeveneken - St-Elooistraat 58 (09 355 73 20), op maandag 30 augustus om 15.00-17.00 u. www.st-elooischool.be st.elooischool.zeveneken@scarlet.be

SAMEN SCHOOL n

a

a

r

Rode Kruis Lochristi Cursus Eerste Hulp: vanaf donderdag 23 september

Hoe juist te handelen bij een ongeval? Welnu, het Rode Kruis leert het je. Geïnteresseerd? Volg dan gratis een cursus EHBO, in 12 lessen. Nadien kan je zelfs toetreden tot de hulpdienst van het Rode Kruis. Voor wie: iedereen die ten minste 16 jaar is (of 16 jaar wordt dit jaar) – waar: zaal Uyttenhove, Zavel 7, 9080 Lochristi - wanneer: dinsdag- en donderdagavond van 20u tot 22.10 u, vanaf donderdag 23 september 2010 tot donderdag 18 november 2010, de eerste les start reeds om 19.30 u voor de praktische info. Vooraf inschrijven bij Wim De Clerck (09/226.73.30) of via vorming@lochristi-beervelde.rodekruis.be Met dank, Joris Serlippens – pr Rode Kruis afdeling Lochristi - Beervelde

Sint-Elooistraat 58 • 9080 Zeveneken

w w w. s t - e l o o i s c h o o l . b e st.elooischool.zeveneken@scarlet.be

Vrije basisschool voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

M A A N D A G OPEN 30.08.2010 KLASDAG Elooischool_aff.indd 2

Inschrijven na telefonisch contact 09 355 73 20 of e-mail of tijdens onze OPENKLASDAG van 15u00 tot 17u00 21/06/10 23:05

Provinciaal kampioenschap vogelshow 24 september

32 september’10

Beste redactie, als voorzitter van de ornithologische vereniging AOB, met zetel te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 12, richt ik mij tot uw diensten teneinde het Provinciale kampioenschap vogelshow aan te kondigen. Dit gratis evenement heeft plaats in zaal Uyttenhove, van vrijdag 24 september vanaf 19 uur, zaterdag 25

september van 13 tot 22 uur en zondag 26 september van 8 tot 17 uur. Op zondag is er van 8 tot 13 uur een vogelbeurs. Mag ik dan ook vragen uw medewerking te geven door deze aankondiging in het infoblad van de gemeente Lochristi te laten verschijnen? Groeten, Antoine Claeys - Koningin Astridlaan 12 (09/3557397)


Nummer9080

Sprokkeloogst

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Thuistentoonstelling Staf Keramiek 4 en 5 september

Hallo beste Keramiekvrienden graag nodig ik jullie bij deze uit op mijn thuistentoonstelling die plaatsheeft op zaterdag 04 en zondag 05 september vanaf 10u tot 12u15 en van 13u00 tot 18u.00. Dit jaar doen we een nieuw concept namelijk dat alle kunstenaars zullen gegroepeerd zijn en dit in de Bijlokelaan. Hier zullen jullie ook de werken van andere kunstenaars, hobbyisten, ambachten, … kunnen bewonderen. Ik hoop jullie te mogen begroeten om jullie een rondleiding te geven tussen mijn beelden groot en klein, terwijl een hapje en een drankje nuttigend. Kennen jullie nog mensen die geïnteresseerd zijn? Breng ze gerust mee! Noteer het alvast en hopelijk tot dan, groetjes Staf en Griet Schalck-Vlerick – Bijlokelaan 4 (09 355 14 29)-www.stafkeramiek.be

Gezinsbond Zaffelare organiseert Gezinshappening Op zoek naar Kwadenbos 29 augustus

Vertrek tussen 9.00 u en 09.30 u aan de bolbaan gelegen aan de Doornzele Dries te Evergem voor een fietstocht van 35 km langs rustige en landelijke wegen. Naast een ontbijtkoek bij de start en een pizza halfweg voorzien we onderweg enkele sneukels. Inschrijven (gelieve aantal deelnemers te vermelden aub) kan tot 22 augustus 2010 via fc420674@skynet. be of bij Johan Van den Berghe, Kapelstraat 85, Zaffelare 09/355.09.25. Deelnameprijs: €10/volw. - €6/kind (lagere school) - €35 gezinsprijs. Niet leden: €12/volw. - €8/kind (lagere school). Betaling op 737-4321798-06 (=definitieve inschrijving). Wie niet zelfstandig aan de startplaats geraakt, geeft ons een seintje.

Openluchtforum voor beeldende kunst vanaf 22 augustus Op 22 augustus 2010 gaan de deuren open van ons nieuwe project: “damo arte exterior”: een openluchtforum waarbij we beeldende kunstenaars (gevestigde en beginnende) weerbestendige kunstwerken laten maken. De expositie is gratis voor kunstenaars én bezoekers. Alle tentoongestelde werken kunnen aangekocht worden. Beeldhouwers Jan Desmarets (brons) en MaRf (brons) bijten de spits af. Dorpsdichter van Destelbergen Tine Hertmans zorgt voor de poëzie. Zij laten kunst en natuur elkaar versterken, en tonen dat het “Damvalleigebied” daarvoor een uitgelezen plek is. De openingsweek is van zondag 22 tot - 29 augustus van 14 u tot 18 u. Er is dan extra parking voorzien op de weide naast de tuin, en fietsers kunnen hun fiets stallen op de parking in de tuin. Na de openingsweek is onze tuin vrij toegankelijk op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u of na afspraak (0472 95 17 34). Groeten, Daniël & Micheline Mortier-Roels - Damvalleistraat 61 - 9070 Destelbergen - 0472 95 17 34 - info@damo. be - www.damo.be

Woonzorgcentrum Sint-Pieter verwelkomt kat en hond Op een vrijdagnamiddag in januari kwam een jonge kat het woonzorgcentrum Sint-Pieter binnenwandelen. Eerst wist het personeel niet goed wat te doen met het diertje. Ze kreeg eten en drinken en werd toen weer buiten gelaten. ’s Avonds stond ze echter opnieuw aan de deur. Het was duidelijk dat de kat had beslist om in het WZC te komen wonen. Ondertussen woont ze zeven maanden op de afdeling ‘Orchidee’, luistert ze naar de naam ‘Jeanelle’ en heeft ze een belangrijke plaats ingenomen in de instelling. Het personeel ziet dagelijks hoe de kat een kalmerend effect heeft op bewoners die zenuwachtig zijn, terwijl ze de ouderen die eerder passief zijn tot actie beweegt. Tijdens animatie- en kineactiviteiten staat het dier het animatieteam bij en ze maakt graag een ritje op de poetskar of op de rollator van een bewoner. Het is een heel speels huisdier, dat zich graag laat opmerken en tussen de mensen loopt. Toch is de kat ook voorzichtig en gaat graag op een schoot van een bewoner liggen. Opmerkelijk is dat het dier mensen gezelschap houdt tijdens hun laatste levensdagen. De aanwezigheid van ‘Jeanelle’ wekte het enthousiasme op bij de andere afdelingen om ook daar voor een huisdier te zorgen. Het WZC aarzelde niet om de hond ‘Lady’ te adopteren. Haar dagelijkse zorg wordt opgenomen door zowel bewoners als medewerkers en iedereen geniet van haar aanwezigheid. Ann Cardinael, directeur woonzorgcentrum Sint-Pieter - 09 355 51 37 ann.cardinael@ocmwlochristi.be september’10

33


  

Alles voor elke leerling en leraar De beste kwaliteit aan betaalbare prijs Persoonlijke service

Zaffelaredorp 49 - 9080 Zaffelare


Nummer9080

???????

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

door Inge Suys Een TV-programma genaamd “Stressvakantie”. Klinkt als: lekker lachen met andermans miserie, een He-man presentator die de boel effe komt redden en zo een boeket pluimen mét sponsorlogo op z’n helm kan steken. Om te

cursiefje

tenen werd gereden door een gammel buske. Gelukkig zonder passagiers. Een lokale kettingvloek van de korzelige kamikazechauffeur was mijn deel. Mooi begin. Naar binnen dus. Een koerier zonder promotiekansen sleurde, enfin smèèt, de bagage in de lift. En ons erbij. Stond daar nog een minuut met zijn hand tonen dat alles geld kost en dat de onfortuinlijke open, wat ik vriendelijk vond. Heb er dan mijn vakantiegangers van geluk mogen spreken dat stimorol in gedraaid. We hadden een mooie hij zo’n lange arm heeft en dat allemaal wil doen suite met zeezicht. Dat zeezicht wàs er wel voor hen, die bende sukkels. In de aflevering hoor. Ergens. Als je 2 stoelen nam, linker- en ging het over een fornuis dat niet werkte, en rechtervoet op telkens 1 stoel zette (beide op 1 lakens die niet verschoond werden. Dus zaten stoel ging niet: de stoelen waren te klein), je wat pa, ma en de kleine met een gezicht tot op de optrok aan de gordijnen (daarbij wellicht enkele grond hun vakantie te vergallen. Want dat kón gordijnhaakjes naar beneden halend), tussen de toch niet! Geen verse lakens en een kapot vuur- twee afzuigkappen door, met verrekijker òver pitje. Moeder zat nochtans stevig in het vlees, de aircotoren keek, zag je inderdaad de zee. verkommeren zou ze allicht niet. Ik had zowaar Perfect gekadreerd. Wie zoekt die vindt. Het de indruk dat de makers gewoon heel diep had- probleem was dat de luifel van het terras het den gezocht om tot een programma tout court zicht belette: die kon niet meer dicht. Maar bon, te komen “en nu efkens heel sip kijken Jantje: dat deerde ons niet, we waren hier niet om van kan je iets meer je lip laten hangen?... zo jaaa een room with a view te genieten. Naar het ontzeg mama: kunt ge dat verdragen dat één van bijtbuffet dan maar, hoezee! Beteuterd moesten die kookplaten niet werkt? Ik zou dat niet moe- we aanschuiven met een plateau. Iedereen ten weten he! Allez, dat gij daar tégenkunt!...” kreeg een croissant met een dot confituur. Wij De setting deed me denken aan een eigen niet, want we hadden ons nummerke niet opgereis, jaren terug. Op zoek naar rust, natuur, speld. Als de koffie dan nog werd rondgereden cultuur en een beetje luxe kwamen we terecht op een gammel karretje en uit inoxen bejaarin lawaai, verkeer en een grote vuilnisbelt. Het denhuiskannetjes werd uitgeschonken door de geboekte hotel lag zo dicht bij de straatkant dat poetsvrouw, waren we snel weg. Naar buiten! ik bij het uitstappen uit de taxi zowaar over de Een prachtige hemel lachte ons toe. Toch ééntje

Uitzichtloos

9080

nummer

dat lachte. De natives deden dat niet. We liepen klaarblijkelijk in de weg. Ik niet, ik mocht blijven, want ik had lange benen en blonde haren. Valt altijd in de smaak. Maar toch het zwembad was niets meer dan een broeivijver van algen. De kok maakte hiervan dankbaar gebruik. Op het menu stond toch “local specialty”: buiten de kakkerlakken in de lounge kan ik anders niets bedenken wat hij er zoal in kon gedraaid hebben. De turkooizen zee maakte veel goed. De weergoden vonden echter dat we wat teveel verwend werden en draaiden de hemelsluizen open… regen van jaren aan een stuk gutste naar beneden. De zee werd een modderpoel. De riolen konden het niet aan, de straten stonden blank, die konden het ook niet meer aan, dus werd ons hotel aangepakt. Onze veilige zoo. De beestjes waren op slag dood. Zandzakjes werden aangerukt. Wat nu? Wellness! We konden naar de wellness! Heerlijk dobberend in de mooie mozaïekjacuzzi maar ineens zaten we in rioolwater te baden, viel het licht uit en letterlijk een stuk uit het plafond. Recht op enen zijn kop. De kok kon niet meer koken want de elektriciteit was weg. Brood bij kaarslicht dan maar. Een allin vakantie was het wel, dat klopt. Maar dan wel in de heel ruime zin van het woord. Àlles hebben we gezien en gekregen. Beestjes all inclusive. Sindsdien boeken we elk jaar in een gezellig stadje, niet zo heel ver. Altijd vrolijke mensen, een mooie omgeving, uitgebalanceerd menu en rùst. En de zon, die neigt elke dag opnieuw rood en vermiljoen ter kimme. Lochristi: een aanrader!

straatnamen door

Bert Vervaet

De Pensionaatstraat verbindt de Beerveldse Haenhoutstraat met de Loboswijk. In die straat was van 1793 tot 1843 een privaat jongenspensionaat. Het was gevestigd in het omwalde kasteelgoed “Het Steentje”, dat thans volledig verdwenen is, maar waarvan de omwalling nog gedeeltelijk bestaat. Het gebouw was eigendom van de familie de Loose, voorouders van de familie de Kerchove de Denterghem. Zonen van vooraanstaanden uit de omgeving kregen er les in internaatsverband. Een van de meest gekende leerlingen was de latere pater Pieter Jan De Smet (1801-1873) uit Dendermonde die achteraf beroemd werd als “de grote zwartrok”. Hij werd de fameuze jezuïet-missionaris bij de indianen van Noord-Amerika. De straat kwam onlangs nog ter sprake op Lo Blogt omdat iemand er een grote hoeveelheid kleine bollen vond en men zich afvroeg wat daarvan de herkomst was. André, onze dialectdeskundige, noemde het “bolleketten”, een soort grote knikkers. Zelf heb ik geopperd dat zij mogelijk teruggaan op het spel van de leerlingen van het Beerveldse pensionaat. september’10

35


De Lootsche baton

1

Nummer9080

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

3

4

2

We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

Olivier Van De Voorde steekt al dansend de Kerkstraat over tot bij zijn overbuur Nadine om haar de baton te overhandigen!

1

Dank aan Olivier voor de baton en dat je nog vele heerlijke geuren mag ontvangen.

Ik ben Nadine Van Kerckvoorde (40), en ik woon in de Kerkstraat Zaffelare samen met mijn man Karel Geers (43) en zoontje Nathan (3). Ben overgewaaid van mijn vader zijn Zeveneekse thuis naar Zaffelaarse grond waar ook een stukje van moeders roots liggen van de Stadeus. Voor mij dus geen ongekende omgeving. Van kindsaf aan werd ik ‘de pottenroerder’ genoemd, ik doe dit nog seeds met volle overtuiging. Mijn hoofdactiviteit en ook wel mijn hobby. Het is altijd leuk als je van uw hobby uw beroep kan maken, zeggen ze dan! Begonnen in de horeca op 15 jaar, steeds meerdere jobs gedaan van de afwas, serveerster, keukenhulp, chef-kok tot account manager: dus alle waters doorzwommen. Na de geboorte van onze kapoen besloot ik om mijn hoofdberoep stop te zetten en het bijberoep als traiteur verder uit te bouwen. Deze activiteit bestaat al 15 jaar maar ik koesterde al lang een droom om een eigen feestzaaltje te hebben. Dus ik miste nog net iets. Deze droom werd nu werkelijkheid hier te Zaffelare in de Kerkstraat: Traiteur - Feestzaal ‘Den Hazelaar’. Deze zaak is nu voor ons beiden een fulltime bezigheid waar zowel nog op verplaatsing als in de zaal mensen van onze cateringdiensten gebruik maken. Ik heb er gewoon vreugde in mensen te kunnen bekoren om leuke feestjes op te bouwen en diners voor te schotelen die volledig met hart en ziel klaar gemaakt zijn. Voor andere hobby’s is er weinig tijd over. Toch geniet ik van de schaarse momenten met vrienden en familie, leuke babbels, etentjes, vrouwenavonden met enkele goede vriendinnen en soms héél even de weinig stille momenten om languit een boek te kunnen lezen zonder gestoord te worden. Maar onze vakantie is in zicht! Zon, zee en strand.............

2

Bedankt voor de baton, met veel plezier neem ik hem aan van Nadine, een dame in de kookkunst. Ik ben Rita Depaepe en een echte Beerveldenaar, gehuwd met Andre Stevens, samen hebben we 2 kinderen Gert en Karolien en een kleinkind Gianni.

Het sociale leven ligt diep in mijn hart. Gedurende 25 jaar heb ik mij ingezet voor de voetbalploeg SK Beervelde. Dan heb ik 5 jaar CafeFeestzaal SJAPPOO uitgebaat, wat ik zeer graag deed, maar door omstandigheden heb ik de zaak moeten overlaten. Intussen engageerde ik mij bij de Senioren Adviesraad en ben ik bestuurslid van de Gepensioneerden “De Voorzorg“. Iets wat mij nauw aan het hart ligt is het Kinderkankerfonds “ KOESTER“ van Professor Benoit waarvoor wij trachten zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten voor het Kinderkankerfonds welke niet gesubsidieerd worden en de nazorg daarvan. Ondertussen doe ik vervoer voor de Minder Mobielen Centrale, een vervoerdienst van het OCMW. Om de 2 weken leggen we een kaartje met vrienden, verwen ik mijn kleinkind Gianni of doen we een playback voor de Vlaamse Liberale Vrouwenvereniging en last but not least speel ik mee met Toneelvereniging “JE”. Ziezo mijn rubriek is ingevuld en ik geef graag de baton door aan Roger Van Assche, die ook veel te vertellen heeft

Foto: © www.lochristi.com

Graag geef ik de baton door aan Rita Depaepe die ook voor velen klaar staat en altijd bescheiden blijft.

36 september’10


Nummer9080

De Lootsche baton

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Beste inwoners van Groot Lochristi,

3

4

Rita, bedankt voor de baton. Ik ben Roger Van Assche, geboren in 1943 te Oostakker en woon sedert 1964 in Lochristi, dus ik voel mij zeker een echte Lochristinaar. Ik ben reeds 45 jaar gelukkig gehuwd met Monique. Samen hebben wij twee schattige dochters, Kathleen is 44 jaar en Marleen 38 jaar en dan ook nog drie kleinkinderen. Tijdens mijn beroepsloopbaan was ik actief in een chemisch bedrijf te Gent als diensthoofd Technische Dienst en productie. In 2005 ben ik met brugpensioen gegaan en sedert 2008 met pensioen. Sedertdien ben ik vooral actief in het verenigingsleven en dit in diverse verenigingen. Ik ben voorzitter van de Liberale Bond Gepensioneerden De Voorzorg afdeling Lochristi. Wij bieden onze leden diverse activiteiten aan zoals uitstappen, feestjes, voordrachten, vorming en vele andere zaken. Daarnaast ben ik ondervoorzitter van de gemeentelijke ouderenadviesraad die als taak heeft de belangen van de ouderen te verdedigen. Deze raad is statutair samengesteld uit georganiseerde en niet georganiseerde ouderen en bevat 30 stemgerechtigde leden. Ik ben ook nog secretaris van de “Actiegroep Kom Op Tegen Kanker Lochristi”. Onze vereniging vergaart fondsen voor het Kinderkankerfonds “Koester” van het UZ Gent. De voorzitter van dit fonds is de bekende professor dokter Yves Benoit van het UZ Gent. Hiervoor organiseren wij jaarlijks een eetfestijn waarbij de opbrengst integraal naar “Koester” gaat. Daarnaast ben ik ook nog lid van het Oost-Vlaams Welzijnsoverleg regio Gent. De tijd die er nog overblijft besteed ik aan mijn huiselijke taken en mijn gezin.

Hier kan je het één en ander lezen over mezelf. Mijn naam is Georges Tollenaere, 72 jaar jong en woonachtig te Zeveneken. Ja, je leest het goed “72 jaar jong”. Want ik heb nog heel wat te doen. Ik ben gehuwd en heb 3 kinderen.

Mijn hobby’s zijn dan ook erg uitgebreid nl. boogschieten, vissen, fietsen, kaarten, tuinieren maar vooral lekkernijen klaarmaken zoals pralines, broden en taarten aan de lopende meter. Daarnaast ben ik ook actief in heel wat verenigingen o.a. KWB, Landelijke Gilde, Okra en ouderenadviesraad. Op 28 augustus zet ik me in om een eetfestijn mede te organiseren te Zeveneken ten voordele van het “Kinderkankerfonds UZ Gent”. Verder organiseer ik ook tal van zaken om hulpbehoevende mensen een hart onder de riem te steken en dit via VZW Noodlenigen. Samen met Zuster Francine zorgen we voor levensnoodzakelijke middelen voor de Missiezuster te Rwanda. Maar ook hier in eigen streek doe ik vrijwilligerswerk voor tal van kinderdagverblijven. Beste lezers zoals u ziet zijn mijn dagen goed gevuld dit ook mede door de steun van mijn echtgenote. Graag geef ik de Baton door aan een persoon waar ik veel bewondering en respect voor heb nl. Dhr. Johan Depuydt, wonende te Beervelde. Groeten aan alle inwoners van LO.ZA.BE.ZE

Foto: © Lut Laureys

Ik wil de baton doorgeven aan Georges Tollenaere die ook in diverse verenigingen actief is.

september’10

37


Duizendpoot RENOVATIES

Dirk Van Kerkvoorde afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN ALLE BEGLAZINGSWERKEN ZONNEWERINGEN ROLLUIKEN SECTIONAAL POORTEN LAMINAAT + PARKETVLOEREN HOUTEN TERASSEN HOUTSKELETBOUW PLAATSEN BINNENDEUREN ISOLATIEWERKEN PLAFONDS TOTAALCONCEPT

W W W . DUIZENDPOOT . EU 0474 / 42 08 84

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


Nummer9080

NummertweeĂŤntwintigseptembertweeduizendentien

De wereld is rond

... onze wereld

X:112480 Y:198608 19/09/09 14:39:16 www.globography.com

september’10

39


tuindiagnose

UITNODIGING

tuindiagnose

behandelenbehandelen van plantenziekten, van plantenziekten, VINDEMIA wijnimport plagen en insecten plagen en insecten Invoer van Franse, Zwitserse, Italiaanse & Spaanse wijnen Zevenekendorp 110

B-9080

Lochristi

Graag nodigen wij U uit op onze permanente wijndegustatie tijdens de maand september van een selektie van wijnen www.stefaanbinge.be onder de 10 Euro. www.detuindokter.be www.stefaanbinge.be Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag tijdens de openingsuren. Veldhoek 33

gratis Promo: 6+1

www.detuindokter.be 9940 Evergem - Sleidinge

T & F +32 (0)9/238 47 27

Veldhoek 33 GSM +32 (0)472/82 37 57 e-mail: info@stefaanbinge.be 9940 Evergem - Sleidinge T & F +32 (0)9/238 47 27 Kurt De Ridder, Jenny Van Bockstal en Peter Lievens heten u alvast welkom GSM +32 (0)472/82 37 57 op hun degustatiedagen e-mail: info@stefaanbinge.be OPENINGSUREN: DON-VRIJ & ZAT VAN 9U30 TOT 12U30 & VAN 13U30 TOT 18.00 UUR

www.stefaanbinge.be - www.detuindokter.be

wijnimport@vindemia.be M.+32[0]494746630 Zevenekendorp110 B-9080Lochristi F.+32[0]93555079 www.vindemia.be

Veldhoek 33 - 9940 Evergem-Sleidinge TEL 09/377 44 81 - FAX 09/238 47 27 GSM +32 (0)472/82 37 57 e-mail: info@detuindokter.be

De Smet Filip I

De kracht van warmte

‘t Jongestraat 2 I 9080 Zaffelare T 09 355 55 73 I F 09 356 83 66

> Centrale Verwarming > Sanitair > Zonneboilers > Airco > Depannage > Onderhoud

G&F

Bij ons vindt elke voetballer wat hij nodig heeft: schoenen, bescherming, teamwear, ballen, handschoenen, trainersmateriaal en ga zo maar door. Ook andere verenigingen kunnen bij ons terecht voor trainings en dergelijke. Op de website kan je al een paar foto’s zien, maar kom gerust een kijkje nemen in de winkel. Tot binnenkort - Sportieve groet - Jan

Off-side - Dorp West 36a - 9080 Lochristi - 09/326 09 91 Merken: Adidas, Puma, Joma, Jako, Select, Erima, Munich, Copa, Dalponte, Olympic, Patrick, Reusch, Uhlsport,... Open: din - vrij 9u - 12u30 en van 14u - 18u30 • zat 9u - 18u • zon en ma gesloten


September

Nummer9080

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Bezorg ons tijdig alle informatie via de website www.nummer9080.be/berichten of op ons adres. Voor meer nieuwsberichten en activiteiten > www.lochristi.com

Rode Kruis Lochristi

Gratis een cursus EHBO vanaf 23/09 uitgebreide info zie Sprokkeloogst

Start Wekelijkse Sportreeksen

Looptraining met de Lo-Runners

Kalender

Maandag 30 augustus 2010

Zaterdag 18 september 2010

gezinsbond Lochristi - 13.30 u start Dekenijstr info: Frans 09/355 63 77, Maria 09/355 29 54

40 km richting Moerbeke, 14 u parking K. Boudewijnlaan - Quick Frans Maurits 09/355 11 91

Sportieve grootouders fietsen

Opendeurdag St-Elooischool Zeveneken Zaterdag 18 & zondag 19 september 2010 Steakfestijn Zaffelare

gezinsbond Lochristi - vanaf 2/09 donderdag 19.30 zie Sprokkeloogst tot 20.30 u sportterrein Bosdreef, zondag 10 tot 11 u prov. Domein Wachtebeke - info: Alex Dewart 09/355 Woensdag 1 t/m zaterdag 11 september 2010 Kermis 2010 in Hijfte 89 64, alexdewart@yahoo.co volledig programma zie ommezijde Yoga kvlv-Lochristi - op donderdag vanaf 2/09 in Vrijdag 3 t/m maandag 6 september 2010 Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef van 20 tot Ruilaarse feesten 21.30 u - info Ingrid 09/355 90 00 volledig programma zie ommezijde Turnen kvlv Lochristi - op maandag vanaf 6/09 in Zaterdag 4 september 2010 turnzaal Edugo, Dorp Oost van 20 tot 21 u - info: Laat je verrassen door de vleermuizen Myriam 09/355 12 65 natuurpunt Moervaart-Zuidlede: 20-20.30u TaverVolleybal gezinsbond Lochristi - elke di 20 - 22 ne ‘4 seizoenen’ Dom Puyenbroeck: Geert De Mol, u in sportzaal van G.B.S. Kon.Boudewijnlaan - Alex geertdemol@gmail.com, 0477/64 88 13, Dirk Dewart 09/355 89 64, alexdewart@yahoo.co Van Pottelberg, 09/346 95 68, dirk@heidebos.be, Griet Buyse, 09/329 55 45, griet@heidebos.be, Gezinsvriendelijke fietstochten www.natuurpuntmoervaartzuidlede.be 20e fietszoektocht KWB Beervelde tot 15 september - 30 km langs Oudenbos, DakGroepsfietstocht VtbKultuur Lochristi nam-Doorslaar: formulieren €3 bij Clement Praet, 40 km richting Molsbroek, 14 u parking K. BoudeBakkerij Van Acker, Kapsalon Philippe, André Stals wijnlaan - De Bruyne Maurits 09/355 60 27

Zoektocht Feestcomité Kapelleken

Zondag 5 september 2010 tot 30 september - over landelijke wegen - forOpendeurdagen in VBS De Sprankel mulieren 2,5 € bij: W. Tollenaere, L. De Vos, K. De vestigingen Magretstraat 69 en Hijfte-Center 33 Keuleneir, E. Droesbeke, Bakkerij De Meyer, Decosan, 15 u - info@desprankel.be, www.desprankel.be De Kring, Print en co, Nog tot 30 september 2010

Kunstroute “Onderweg”

Lo-Art in het Domein - www.loartonline.be

Vrijdag 27 & zaterdag 28 augustus 2010

Wenen onder de sterren

Park van Beervelde - vrijdag om 15 u, zaterdag 28 om 20 u - info: http://www.classicall.be/WenenNL. html - www.ticketnet.be of 0900/40850

Zaterdag 28 augustus 2010

Groepsfietstocht VtbKultuur Lochristi

Sneukelfietstocht A.B.S. Lochristi

vertrek zaal Uyttenhove tussen 12.30 & 14 u inschr: Rene 09/355 71 43, Roland 0477/69 28 13 Dirk 09/355 56 66, Luc 0475/56 20 54, Daniël 0476/32 41 95, Franky 0474/70 89 78, Tom 0499/37 87 48, Hans 0494/43 64 14

Historische Wandeling

heemkundige kring De Oost-Oudburg - 14u hoofdingang Domein Puyenbroeck met Bert Vervaet

Opendeurdagen in VBS De Sprankel

kvkv Zaffelare i.s.m. alle landelijke verenigingen van Zaffelare in zaal St. Hubert - info: Rosette 09/355 63 78

Zondag 19 september 2010

Inhuldiging van inox scharnierbare ooievaarspaal

natuurpunt Moervaart-Zuidlede & Milieuadviesraad Wachtebeke - 10.30 u te Kalve, rechtover La Bamba Wachtebeke - info: Jean-Pierre De Rycke GSM: 0477.562.226, e-mail: drjean-pierre@scarlet.be

Maandag 20 september 2010

“Waar is de boer gebleven?”

kvkv Zaffelare - door Noël De Visch - zaal Breughel Beervelde om 13.45 u - € 6 - inschr voor 14/09 bij Sabien 09/356 84 68

Dinsdag 21 september 2010

Cocktaildegustatie met voorstelling jaarprogramma Markant Lochristi

19.30 u in de bib Lo - Info : Olga 09/355 98 68

Dinsdag 21 & donderdag 23 september 2010

Proefles Dans en Ballet Arabesk Lochristi Witte Zaal Sint-Jozef Basisschool - Tineke Boel 048629 32 32, 09.337.05.05 Beperkte plaatsen!

Vrijdag 24 t/m zondag 26 september 2010

Vogelshow Provinciale kampioenschap zie Sprokkeloogst

Zondag 26 september 2010

Spetterende startdag van chiro Zaffelare van 14 u tot 17 u moleneinde 22 - 1e leerjaar tot 6e middelbaar - info: melanie heye 0477/84 02 79

Zondag 5 & maandag 6 september 2010 9.30 - 11.30 u Kloosterstraat 33 Beervelde - geleFinaleshow Miss & Mister Gent genheid voor nieuwe inschrijvingen - info: 09 355 88 dames: 5 sept, heren: 6 sept 20 u op het Lede00, info@desprankel.be, www.desprankel.be bergplein - kaarten verkrijgbaar via ruben_herrebaut@msn.com of 0476/84.98.92 - 5 € Eetfestijn Kom op tegen Kanker vanaf 18 u in zaal Uyttenhove - ten voordele van Dinsdag 7 september 2010 ‘Koester’ - Janine Stadeus 09/355 76 87 Bezoek aan Breydelham, koffiebranderij

Opendeurdag Brandweer Lochristi

Zondag 29 augustus 2010

en cressonkwekerij

Woensdag 29 september 2010

Donderdag 9 september 2010

kvlv-Lochristi - 5 lessen woensdag 19.30 tot 21 u - Liliane, 09/355 65 24, Jeanine, 09/355 76 47

Internationale Lanz-John Deere Oldtimer Tractoren O.T.L.”De lozen Boer” - Pauwstraat 166 Lochristi www.oldtimertractoren.be

VTM Kzoom Band in Lochristi

Taverne Reinaert - terrein Drinks Maurice De Clercq 13.30 u -zie Lochristi Summer Closing evenement (www.lochristi.com/summerclosing)

Sneukeltocht - Gezinsbond Beervelde

vertrek tss 13.30 u & 14.30 u aan De Kring, Kloosterstraat - info: Martine 09/367 95 37, Luc 09/355 99 61, info@gezinsbondbeervelde.be

kvkv Zaffelare - Agra Landbouw : jaarlijkse reis - info: Christine V. Neer 09/355 17 69

Bezoek peperkoekenfabriek “Vondelmolen”

Markant Lochristi - 10 u - Olga 09/355 98 68

Zondag 12 september 2010

Demo’s, doop nieuwe brandweerwagen, kinderanimatie - van 14 u tot 18 u - kazerne Koning-Boudewijnlaan 7 - info op www.brandweerlochristi.be

Alg. Ledenvergadering kvlv Zaffelare

gezinsbrunch/kindvriendelijke ontspanning 10.30 u zaal St. Hubert Zaffelare - Juliana 0476/84 11 32

Lijndansen

Zaterdag 2 oktober 2010

Groepsfietstocht VtbKultuur Lochristi

35 km richting Eksaarde, 14 u parking K. Boudewijnlaan - Tollenaere Julien 09/355 93 29

Open Monumentendag Lochristi

Maandag 4 oktober 2010 Bloemisterij Koen Van Hecke (ingang Eikstraat, Ze- Sportieve grootouders fietsen veneken) en Floréac, Lozen Boer, van 10 tot 18 u gezinsbond Lochristi - 13 u start Hijfte kerk - info: Frans 09/355 63 77, Maria 09/355 29 54

september’10

41


RIAUTO JBEWIOFJS

NIEUWE LIGIER 45 IXO ZONDER

Ontdek de Ligier IXO tijdens de

BROMMOBIEL?

OPENDEURDAGEN MEES Mobility Center

9,10 en 11 september

doorlopend van 9 tot 19 uur

zonder rijbewijs voor iedereen geboren Ontdek de Ligier IXOvóór 14/02/’61, rijbewijs A3 als u na 14/02/’61 geboren bent. tijdens de

OPEN DEUR DAGEN

AUTO RIJBEWIJS AUTO OF

van 9 tot 11 september

BROMMOBIEL?

www.me es.be Bedrijvenlaan 3 - Lochristi - 09/355 57 vóór 5914/02/’61, rijbewijs A3 als u n zonder rijbewijs voor iedereen geboren

45Industriepark “Lozen Boer”

zonder rijbewijs voor iedereen geboren vóór 14/02/’61, rijbewijs A3 als u na 14/02/’61 geboren bent.

Hesters BVBA werft aan:

Vacature 45

Gemotiveerde Arbeid(st)er voor een voltijdse betrekking in de sierteelt. Wij bieden een job met

zonder rijbewijs voor iedereen geboren vóór 14/02/’61, rijbewijs A3 als u na 14/02/’61 geboren bent.

veel afwisseling (zowel handel als productie). Heb je een rijbewijs C dan is dit zeker een pluspunt. Lijkt dit wel iets voor jou, neem dan gerust contact op met Tom 0475 47 15 48. Hester bvba - Kerkstraat 54 - 9080 Zaffelare

Lievens A. Cars & Service bvba

EKSAARDSERIJWEG 248 C - 9041 OOSTAKKER - Tel: 09/251.34.34 E-mail: service@lievensabel.be www.LIEVENSABEL.be

wassalon

ur 8 tot 21 up 7 o n e g a 7d

AQUA-LO

Dorp-west 38 - Lochristi

wassalon.aqua.lo@hotmail.com

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN ALLE AMERIKAANSE WAGENS WISSELSTUKKEN CHRYSLER - JEEP - DODGE - CHEVROLET PONTIAC - CADILLAC - PICK UPS

0495-73 92 69

Alle dagen open (7 op 7) van 7 tot 21 uur. Met bediening van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur, zaterdag tot 12 uur GEEN BEDIENING op woensdag en op zon- en feestdagen.

Promotie Augustus - september

- 10 % op tuinkussens - NIEUWKUIS met klantenkaart

wassen, drogen & strijken van o.a. donsdekens, dekens, gordijnen, kilowas, lakens, overtrekken, zetelovertrek, vitrage, sportkledij, tafellakens, lopers, servetten,...

tie Nieuwe collec

Dranken De Wispelaere gemakkelijk dichtbij, goedkoop bereikbaar, vlug geholpen

Vraag meer info voor uw feesten, fuiven, kermissen en andere activiteiten.

Frigofe’sesten

voor uw aar beschikb

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09/355 65 27 - www.de-wispelaere.be

Open: Woensdag 13.30 tot 18.00 - Donderdag en vrijdag 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot v18.00 - Zaterdag 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00

bvba NORMAN HOORAPPARATEN AANPASSING + HERSTELLING VAN ALLE MERKEN

Digitale hoortoestellen die zich automatisch aanpassen aan de omgevingsgeluiden. Vrijblijvend op proef mits voorschrift neus-, keel- en oorarts. 3 tot 5 jaar waarborg. Permanente service aanwezig, ook bijhorigheden zoals batterijen, anti-lawaaibescherming en zwemoordopjes op maat.

BVBA NORMAN • Oude Boomgaardlaan 18 • 9080 Lochristi Tel: 09 355 96 16 (enkel na afspraak) • E-mail: lucnorman@skynet.be

Rijschool Zeveneken

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27 www.rijschool-zeveneken.be

Volgende cursusse

n theorie

• • • 6 september 20

10 • • •


Nummer9080

Septemberactiviteiten

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Woensdag 1 t/m zaterdag 11 september 2010 .be www.feestcomitehijfte Kermis 2010 in Hijfte volledig programma op - Woensdag 1 september: 18 u receptie café “De Kneut” - Vrijdag 3 september: 18 u Criterium voor beloftes - 19.30 u BBQ” - 21 u Marcellekesfuif in feesttent - Zaterdag 4 september: 14 u koffietafel & kaarting in café “Center” voor alle gepensioneerden van Hijfte en Hoeksken - 17 u rondrit Koninklijke Muziekmaatschappij “willen is kunnen” - 20 u biljartprijskamp in Café “Center” - 21 u “Komedie avond” in feesttent - Zondag 5 september: 8 u ponyjaarmarkt - 9 u Plechtige Mis “Xeado Live Band” - 10 tot 18 u tentoonstelling in zaal “Hermeline” - 11.30 u- 13.30 u eetfestijn in de tent - 14 u zeepkistenrace - 14 u schapenjaarmarkt - 15 u opendeurdag Vrije kleuterschool - 16 u optreden Tirolerorkest “Alpen Fever” - 20 u dansavond in café “Center”, kaarting in café “De Kneut” - Maandag 6 september: 8 u jaarmarkt - 9 u Kerkelijke dienst nagedachtenis oorlogsslachtoffers & overledenen van Hijfte en Hoeksken - 10 tot 18 u tentoonstelling in zaal “Hermeline” - 15.30 u modeshow in de winkel van Willy & Marleen te Hijfte-Center, 8 - 17 u trekking “Kermis-tombola” in café “De Kneut” - 18 u gezellig samenzijn in café “Center” en café “De Kneut”, met discobar - 20 u prijskaarting in café “Center” - Dinsdag 7 september: 14.30 u schieting in café “Center” - Woensdag 8 september: 14.30 u WAOD wielerwedstrijd - Zaterdag 11 september: 15 u wielerwedstrijd Vrijdag 3 t/m maandag 6 september 2010

Ruilaarse feesten

volledig programma op www.ruilaarse-feesten.be - Vrijdag 3 september: 18 u start inschr alle activiteiten - 19 u wedstrijd fietsen op rollen - 19.30 u kaarting bieden - na zonsondergang piellampen zoektocht - Zaterdag 4 september: 13 u fietszoektocht - 14 u petanque en kaarten voor haantjes - kinderspelen en gocarts - 19 u BBQ & bal - Zondag 5 september: 13 u houthakkers spelen - kinderspelen, gocarts, pannenkoeken, petanque en kaarten - 16 u optreden voor kinderen - 18 u optreden popgroep “tot morgen” en “boopsie” - Maandag 6 september: 14 u koffietafel senioren, optreden marino punk en zijn accordeon - 14.30 u schieting liggende wip en kaarting - 18 u opstijgen luchtballonnen

nieuwe handelszaken augustus 2010

Nuttige

adressen

Beau-10 kinderschoenen en zo (Kristien Cnockaert) Dorp-West 7, (dinsdag - donderdag - vrijdag: 10-12u en 13u30-18u; woensdag en zaterdag: 10 u -18 u doorlopend; zondag en maandag of na openingsuren: open op afspraak) - info@beau10.be - www.beau10.be Céline Dameskledij - accessoires - panty’s (Celine Boone) Dorp Oost 32 C (dinsdag tot vrijdag 9.30 u. - 12.00 u. en 13.30 u. 18.30 u. zaterdag doorlopend open van 9.30 u tot 18 u. - maandag, zondag en feestdagen gesloten) - 09 367 00 45 - www.boetiekceline.be Boetiek Shine Damesboetiek (Isabel Van Kerckhove) langs de grote baan, naast BMW Verstraeten - Antwerpsesteenweg 83 (ma 14u-18u - dinsdag t.e.m. vrijdag van 10u tot 18u doorlopend - zondag van 9u30 tot 12u30) - 09 326 01 10 - www.shine-lochristi.be

Wenst u hier ook vemeld te staan? Neem contact met info@nummer9080.be

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 40 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven BVBA Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Bart RAES Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be

Gert COOLSAET Dorp West 34A - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 - fax. 09.328 8447 Gsm: 0497.43 61 66 Gert.coolsaet@telenet.be Jan DEVROE Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be Linda De Coninck Beelbroekstraat 105a 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be

Boekhouders/Accountants Fiscalisten

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be Valérie Caulier Fiscaliteit-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89 - fax: 09.328 82 89 Mail: valerie.caulier@telenet.be

Dierenartsen

Piet Bruggeman gezelschapsdieren en grote huisdieren Kloosterstraat 33a - 9080 Beervelde Tel: 09.355 08 76

Mail: piet.bruggeman@skynet.be www.pietbruggeman.be

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be

Podologie

Els Pauwels Eikendreef 10 - 9080 Lochristi Gsm: 0476.80 42 22 - enkel op afspraak

Thuisverpleging

Thuisverpleging Jeroen Cottenier Gsm: 0495.65 76 89 jeroen.cottenier@telenet.be Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 Email : julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7 Professionele thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk E-mail: laureyns.carine@telenet.be Alle mutualiteiten - 7 op 7 september’10

43


Lo Actua

het ei

Groetjes van de mama van Martijn, Arjan en Jarne Boghaert Peter en Tineke boghaert-d’hondt (contact: bommelboschhoeve@hotmail.com)

44 september’10

9080

Tijdens een verjaardagsdrink in Zeveneken, raakte ik met de buurman aan de praat over de rubriek van André en opmerkelijke zaken van vroeger: bottevijvers, nuildekokers, tuidelozen… Nooit van gehoord, moet ik zeggen. Een trappist of twee verder, zaten we al in oorlogstijd, en werd er gewag gemaakt van ossen als trekdieren van wapengeschut, in WO II nog wel! Maar kon dat wel, vroeg ik me af? Moest dat niet WO I zijn? Wij, in 1940, met ossen, tegen de Duitsers met tanks???! Hallo?De buurman zou het uitvlooien en dat heeft hij prima gedaan (gelukkig maar want onzen André zat in den Ameriek op een familiereünie happy te wezen).

nummer

Zijn jullie misschien nog naarstig op zoek naar een luchtige invulling voor dat ene lege pleksken in jullie tof boeksken 9080? Waarschijnlijk zijn jullie 52 bladzijden allang beschreven, maar toch kon ik jullie dit verhaal niet onthouden. Eigenlijk wil ik langs deze weg mijn 3 sloebers ne keer verrassen. Elk voorjaar opnieuw zijn de 3 uit den Bommel op zoek naar eieren van verlaten nesten om deze dan onder hun kloek te stoppen. Vorig jaar hadden 4 – na 2 weken helaas maar 2 – eenden het voorrecht ons gezin te vervolledigen. Héél blij was ik toen de eenden konden vliegen en dan, waarschijnlijk door een storing in hun GPS-systeem, de weg naar ‘huis’ niet meer terugvonden. HELAAS, dit jaar werden we opnieuw door een blijde geboorte gezegend! De mereleieren zijn niet uitgekomen (gelukkig), maar er lopen hier momenteel wel 4 jonge meerkoeten rond. Probeer maar eens als “mamameerkoet”, want zo aanzien die lieve diertjes mij waarschijnlijk, naar de wasdraad te lopen zonder zo’n beest onder jouw 41 te voelen. Verloren lopen doen ze ook niet, want net zoals in het verhaal van Hans en Grietje kan je hun spoor volgen. Niet met witte kiezeltjes, maar met groene hoopjes die je dan een aantal keer per dag deskundig dient op te kuisen. Bestaat hiervoor geen gouden raad van tante Kaat met uitzondering van de stoofpot natuurlijk?! Maar al bij al begin ik er wel van te houden hoor, van mijn zonen hun meerkoeten: snib, snob, snab en sneb. Hoe kan het ook anders! De eieren waren in de paasvakantie uitgekomen en tja ... daar sta je dan ... wat eet zo’n jong? Vliegjes !!! De vakantiedagen deden Jarne, Arjan en Martijn dan ook niets anders dan uren aan een stuk “vliegjes vangen”. Maar toen kwam school in zicht. Hoor je ‘t al aankomen? “Mama, kan jij vandaag de kuikens voederen?” Als goedhartige mama heb ik het welgeteld tien minuten volgehouden, dat vliegjes vangen. Daarna ben ik met de auto om kuikenmeel gereden en was er gelukkig een dilemma opgelost. Voilà, ondertussen hebben de meerkoeten ook al een mooie ‘trouw’ring rond hun poot, zodat, wanneer zij ook eens uitvliegen (of vliegt zo’n beest niet?) we ze altijd kunnen achterhalen. Iemand interesse om de meerkoeten te adopteren? Laat gerust iets weten, je doet er de mama een GROOT plezier mee!

Beste Om het collectief geheugen nog wat te voeden, heb ik het nog eens in detail aan mijn vader gevraagd, dat in verband met de Franse ossen die hij gezien had tijdens de laatste wereldoorlog en die voorzien waren van “hoefplaatjes”. Welnu, HIJ HEEFT DIE FRANSE SOLDATEN WEL DEGELIJK GEZIEN AAN HET BEGIN VAN DE TWEEDE OORLOG, MEER BEPAALD AAN DE “GAAIWIPPE” (daar waar de laatste ratten ooit werden naar beneden geschoten). DEZE OSSEN TROKKEN WAGENS EN KANONNEN. En nu wat die ‘bottevijvers’ en zo betreft. Mijn voorouders waren heel honkvast en waren hoofdzakelijk landbouwers. Vandaar dat ze heel wat ‘Zaffelaarse’ landbouwtermen en termen uit het leven op de buiten rijk waren. Zo sprak mijn grootmoeder over de BOTTEVIJVERS (vlinders – heeft dit iets te maken met het Engelse woord ‘butterfly’ of heeft het iets te maken met een ‘botte’ (knop) van een bloem?) en de NUILDEKOKERS (glazenmakers, libellen – dit woord verwijst duidelijk naar ‘naaldenkokers’, de vorm van het achterlijf van deze insecten leek heel goed op de kokertjes waarin stopnaalden werden opgeborgen om niet te roesten). Toen waren deze insecten nog heel courant net als de vele waterkanten met TUIDELOZEN (sleutelbloemen; heeft ‘tuideloze’ iets van doen met de bloem Herfsttijloos?) en de weiden getooid met PUIBLOMMEN (pinksterbloemen; ‘pui’ verwijst waarschijnlijk naar kikker, want inderdaad pinksterbloemen komen hoofdzakelijk voor in vochtige weiden). Groetjes, Herwig De Bruycker

9080

nummer

Hallo 9080, ‘t wonder es geschied!

Lezers die een smaakvol ei kwijt willen, krijgen hier een forum. En deze zomer kregen we een hele batterij… Om de juiste toon te zetten, starten we met een verhaal over… eieren. Een beetje laat mogelijk, door onze zomerstop, maar toch te leuk om te laten liggen. Broeden dus maar!

En met spijt nemen we afscheid van de superenthousiaste Lodejo-verantwoordelijke Ariane Aris. Beste allemaal, Na een fijne tijd in Jeugdhuis Lodejo vertrek ik vanaf juli 2010 terug richting het Noorden om mijn professionele leven in Den Haag verder te zetten. Graag wil ik via deze weg iedereen bedanken met wie ik de laatste jaren heb samengewerkt. Jeroen Meirlaen, de huidige coordinator dagelijkse werking, zal de komende zomer mijn taken rondom de grote activiteiten (Lodejofeesten / Start-weekend) overnemen. Met vragen kunt u bij hem terecht op het bekende e-mailadres info@lodejo.be en het gekende telefoonnummer 09/355 56 77. Vanaf september 2010 zal er een nieuw iemand op mijn stoel zitten. Nogmaals hartelijk bedankt en hopelijk tot een volgende! Ariane Aris - Jeugdhuis Lodejo - info@lodejo.be


Lo Actua Dringende oproep 1: Mister Gent. Voor wie van schone mannen houdt, verwijzen wij graag naar onze uitgebreide chat, maar hier toch ook alvast het eigen pleidooi van onze toekomstige Lootse mister Gent? Beste mede-inwoners van Lochristi, acte de présence, ... Kortom: Ik kwam in een heel nieuwe wereld terecht vol aangename verrassingen! Ik hoop dat Mijn naam is Ruben Herrebaut en ik ben 19 jaar jong. ik nog een tijdje in deze wereld mag meegaan, In mijn vrije tijd ben ik reeds 4 jaar animator en 2 jaar hoofdanimator dus daarom vraag ik jullie, Lootse inwoners, om op Speelplein Joepla te Lochristi. Dat ik dus een sociaal persoon ben online GRATIS voor mij te stemmen. Het enige met mijn mede-animatoren en heel begaan ben met de Lootse jeugd, wat u moet doen is naar www.missitems.be hoef ik jullie niet uit te leggen. Binnenkort start ik mijn tweede jaar surfen, in de rechterbovenhoek op Poll Mister Sinologie aan de Universiteit van Gent en zou daar graag nog eens Gent klikken en Ruben Herrebaut aanvinken! En Spaans bijnemen. Ik kan het dus goed uitleggen in andere talen, maar mocht het u echt interesseren? De finaleshow ik hoop dat ik geen Chinees praat wanneer ik jullie vertel dat ik heel van de dames is zondagavond 5 september, die fier ben jullie te kunnen meedelen dat ik bij de allereerste finalisten van de heren is maandagavond 6 september op het Ledebergplein. Kaarten zijn verkrijgbaar via hoor van de gloednieuwe wedstrijd Mister Gent 2010. Deze verkiezing opende allerlei nieuwe deuren voor mij. We mogen ruben_herrebaut@msn.com of 0476/84.98.92 aanwezig zijn op persvoorstellingen van andere wedstrijden, we krij- en kosten 5 euro.” gen fotoshoot-, catwalk- en mediatrainingen, we doen geregeld een Met zeer vriendelijke groeten, Ruben Herrebaut.

Dringende oproep 2 - Gulf Coast Project WWW.MARJANVERSCHRAEGEN.COM info@marjanverschraegen.com +32476763556 Beste Gedreven door de natuur startte ik een fotoproject op rond de Golf Van Mexico. Het voorbije jaar reisde ik 2x met Beverly Jo Scott (blueszangeres, wonende te Brussel, geboren in Mobile, Alabama) naar Alabama om te fotograferen, wat voor mij een ongelooflijke ervaring was. Na het horen van de olieramp in de Golf van Mexico was ik zo geraakt dat dit het begin was voor het opzetten van een heus fotoproject rond deze ecologische ramp. Aangezien ik voor langere tijd zou gaan, betekent dit ook dat het nodige budget voor handen zal moeten zijn. Daarom vraag ik aan zoveel mogelijk mensen om mij te sponsoren. Ik vertrek vanuit mijn thuishaven Lochristi, omdat ik hier geboren en getogen ben! Het is leuk om mensen van hier bij dit project te betrekken! Sponsoringformulier en alle gedetailleerde info is terug te vinden op mijn website www.marjanverschraegen.com 5800 euro is het bedrag dat ik nodig zal hebben om 2 maanden mijn werk te kunnen doen. Vlucht, autohuur, fotomateriaal,werkkost. Verblijfkost zal geen probleem zijn aangezien ik veel mensen ken ter plaatse. Wat krijgen de sponsors terug?: - sponsors zullen persoonlijk op de hoogte gehouden worden via e-mail; - aangezien het een artistiek project is wil ikzelf per 100 euro sponsoring een originele print geven van een beeld genomen tijdens dit project, gehandtekend en genummerd; - alle sponsors zullen vermeld worden op mijn website, zelfstandigen krijgen een verwijzing naar hun website; - op de website van Het Nieuwsblad-Lochristi komt een artikel over dit project, alsook zal er een blog aangemaakt worden waar ik tijdens mijn project iedereen op de hoogte zal houden. Sponsors zullen onrechtstreeks ook in de spotlight komen; - nadat het project beëindigd is, zal ik voor de nodige media-aandacht zorgen, en zullen de mensen die mij gesteund hebben in dit project een grote dankbetuiging genieten! Zonder sponsors kan ik dit project niet waarmaken; - eeuwige dank van mij en alle mensen in de getroffen gebieden ....sowieso!!!! Geïnteresseerd? Stuur je persoonlijke gegevens door naar mijn e-mail. Het bedrag mag op volgend rekeningnummer gestort worden met vermelding “Gulf Coast Project” 3630178806-75. Na storting van het bedrag, wordt een ondertekend formulier teruggestuurd als bewijs van betaling.

Dringende oproep 3 – oproep Kasseitje Waarde redactie, Kan je onderstaande oproep – hopelijk niet te laat – in “nummer 9080” opnemen?

DRINGENDE OPROEP VANUIT HET KASSEITJE Ter gelegenheid van volgende wijkkermis – het derde weekend van september – herdenkt het wijkcomité zijn 40-jarig bestaan. Om dit luister bij te zetten voorziet men een fototentoonstelling: deze tentoonstelling wil laten zien aan de belangstellenden hoe de wijk er vroeger uitzag en hem vergelijken met nu. Men wil foto’s van vroeger naast foto’s van nu, getrokken op dezelfde locatie, laten zien. Het wijkcomité doet een warme oproep aan alle sympathisanten die in het bezit zijn van oude foto’s van de Stationsstraat, Nieuwstraat en aanpalende woonwijken, om ze ter beschikking te stellen. Contact kan hiervoor opgenomen worden met: Danny Paelinck Acacialaan 48 - 09 356 70 90 Paul Van De Steene Stationsstraat 102 - 09 355 61 12 - Guy Van Rysseghem Stationsstraat 94 - 09 355 55 65 Gsm 047647 38 84 Guy Van Rysseghem

Groetjes, Marjan - Photography Marjan Verschraegen - Bastelare 77

september’10

45


crème délice artisanaal ijs en ijsdesserts

Crème dèlice was al 15 jaar actief in het bereiden van artisanaal roomijs en heeft een nu een nieuwe zaak opgestart in Zaffelare. Crème délice werkt alleen met eerlijke en zuivere ingrediënten : hoevemelk, verse vruchten en echte vanille... Het aanbod gaat van sorbets over rijkelijk versierde ijstaarten tot schepijs in verschillende smaken (te verkrijgen per liter). Wenst u aan uw ijsdessert of ijstaart een persoonlijke toets te geven dan kan u ook bij Crème Délice terrecht! Graag bestellen op voorhand. nadine martens - nerenhoek 17 - 9080 zaffelare - 09/ 356 86 59 of 0477/366 722

nieuwbouw en renovatie interieur en exterieur mozaïekzwembaden

Vermeco is meer dan woningbouw... Met 22 jaar ervaring in ruwbouw en 14 jaar in sleutel op de deur is Vermeco ondertussen een vaste waarde geworden in deze sector.

VERMECO Nerenhoek 17 - 9080 Lochristi (Zaffelare) Tel/Fax: +32(0)9356 86 59 Gsm 0475/27 52 02


het ei

Lo Actua

9080

Een zeer aangename en lekkere reactie op onze kreeftentips van juli. Is ’t nog ergens vlaaienkermis? nummer

Foutje 1 – expo studenten Beste Dank voor de advertenties die jullie plaatsten ivm met mijn expo – er is echter bij de laatste expo een foutje geslopen. Aan de expo in de Winkelhaak in Antwerpen nam ik zelf geen deel. Het waren enkel mijn studenten van de glasopleiding in Mechelen IKA, waar ik les geef, die daar exposeerden. Omdat ik ook les geef in mijn vak, maak ik af en toe reclame voor mijn studenten. Vandaar dat ik jullie aanschreef dit kenbaar te maken. Dank je wel nogmaals om mijn expo’s te publiceren, dat waardeer ik enorm. groet Katrijn Schatteman

9080

nummer

Met excuses, Katrijn, we hadden je mail inderdaad wat verkeerd begrepen. Maar hier zijn we wél zeker van: wie Onderweg gaat in het Domein, komt wél een eigen prachtig werk van jou tegen: ‘Zo ver weg - So far away’! Voel je klein onder grote kunst: allen daarheen.

Foutje 2 – zetduiveltje of vergetelheid? Beste Met genoegen stel ik vast dat er voor kunstroute “onderweg” een plaatsje is gemaakt in jullie tijdschrift. Zo zijn we er zeker van dat iedere inwoner weet wat er op kunstenaarsgebied leeft in het grote “Lo”. Maar... ik moet vaststellen dat mijn deelname van het blad is geschoven of uit de lay-out is verdwenen of gewoon niet werd doorgegeven? Bij deze: Rosita Baeyens (beter gekend als Roos) doet ook mee aan deze tentoonstelling. Alvast bedankt dat jullie er notie van nemen. Vriendelijke groeten, Roos (Rosita Baeyens) Bosdam 27A

9080

nummer

Beste Roos, we hadden ons enkel door de affichenamen laten leiden, maar daar stonden de poëten blijkbaar niet bij. Bij deze onze excuses aan jou en de andere dichters, en tegelijk een warme oproep aan alle fans van de Lootse geselecteerde woordkunstenaars: wie de poëzie van Roos en de andere pegasusbestijgers wil lezen, gelieve zich te begeven naar het bloemenpark van het Domein, onder de pergola’s.

Aan Nummer9080 In verband met uw recept voor vla(ai), stuur ik u graag het recept van mijn grootmoeder door. Het lijkt op uw recept in het magazine ‘nummer 9080’ (editie 21). Toch zijn er een paar verschillen die volgens mijn grootmoeder van belang waren om een betere vlaai te bakken. Ingrediënten - 1 liter melk - 250 gram broodsuiker - 5 mastellen, liefst met kaneelsmaak; indien niet voorhanden, dan 5 makarons en als men die niet heeft, 5 beschuiten (beschuiten waren in grootmoeders tijd ‘armemensenkost’, mastellen of makarons in de vlaai toonden aan dat men in ‘goede doening’ was) - 200 gram peperkoek (door rijke mensen altijd vervangen door mastellen of makarons, om dezelfde reden) - 1 tas heet water - 4 eetlepels bloem of maïzena - 25 gram sukade (gesuikerde schil van de sukadeboom, cederappel, cedercitroen of muskuscitroen genaamd) - 1 koffielepel kaneelpoeder - 1 koffielepel foelie - 25 gram gekonfijte oranjeschil - 2 à 3 eieren - 2 eetlepels kandij siroop - 1 snuifje zout Bereiding Verwarm de oven voor tot 200°C - 225°C - laat ondertussen de peperkoek weken in de tas heet water - breng de melk aan de kook, samen met de suiker, de geweekte peperkoek en de mastellen - bind de kokende melk met de bloem of maïzena en laat, voortdurend roerend, doorkoken tot het geheel een dikke pap wordt - blijven roeren want anders brandt het mengsel op de bodem van de pot aan - neem de pot van het vuur en voeg er alle andere ingrediënten bij; blijf met een spatel of klopper roeren tot er een homogeen mengsel ontstaat - de kleur van de vlaai hangt af van het aantal lepels kandijsuiker (donkerder naarmate meer siroop) - giet het warme mengsel in een vuurvaste schotel en zet die in de oven - laat 45 minuten bakken in de oven - zet de oven af en laat de vlaai nog 15 minuten in de oven staan, alvorens de vlaai uit de oven te halen. Een vlaai is pas echt lekker als ze een mooie, goudbruine korst heeft maar binnenin nog smeuïg is en eventueel als een soort pasta tussen de boterham kan worden gesmeerd. Als tussendoortje is vlaai ook heerlijk. Zelf woon ik nu bijna drie jaar in Lochristi, maar daarvoor woonde ik acht jaar in Frankrijk, in de bergen waar ik een restaurant uitbaatte. Ik heb dan ook nog een paar extra leuke recepten bij gesloten, die u misschien kunt gebruiken voor uw ‘fris en blij magazine’. Griet Van den Bossche Ommegangstraat 9 9080 Lochristi

En voor de nieuwsgierige lezer, de extra gerechten zijn: Vietnamese kipsalade, soep met rund en rijstnoedels, tarte Tatin. Neem contact met Griet of met ons. Heerlijke gerechten!

september’10

47


-15%

TUINHOUT

NIEUW in ons assortiment

HERTALAN EPDM RUBBER

De oplossing voor het waterdicht maken van uw plat dak,terras,goot‌ Keuze uit volle rollen of per lopende meter. Enkele voordelen op een rijtje: Te verkrijgen: Per volle rol of op afsnijding. 100 % UV-bestendig Afmetingen in vooraad: Rekvermogen van meer dan 400% Levensduur van 50 jaar 0,10 cm 0,70 cm 100 cm 140 cm tot 25 m lengte Helderregenwaterrecuperatie 420 cm en 560 cm tot 30 m lengte Snelle en eenvoudige plaatsing

DESCHACHT DHZ, EEN BEDRIJF IN VOLLE EXPANTIE ZOEKT DRINGEND MEDEWERKERS:

* VERKOPER-WINKELBEDIENDE *KASSIERSTER * WEBSITEVERANTWOORDELIJKE Antwerpsesteenweg 104

9080 Lochristi


Nummer9080

Chattalk

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Wordt Ruben Mister Gent?

Chat met

Ruben Herrebaut

Een van de finalisten van de gloednieuwe wedstrijd Mister Gent 2010 We kunnen hem met z’n allen naar de top stemmen door te surfen naar www.missitems.be in de rechterbovenhoek op Poll Mister Gent klikken en Ruben Herrebaut aanvinken!

nummer9080 zegt: Dag Ruben, ‘Mister Gent’, wat houdt dat in? Ruben Herrebaut (Ruben) zegt: Wel, Mister Gent is een gloednieuwe verkiezing in het Gentse, het vervangt het vroegere Mister Ledeberg. 9080 Wat moet die Mister in petto hebben? Ruben Niet alleen een potentiële Mister Gent, maar elke Mister-finalist moet uiteraard wat spraakvaardig zijn, sociaal, goedlachs en af en toe eens buitenkomen om -in dit geval- Gent te kunnen vertegenwoordigen. 9080 Waarom wil jij ‘Mister Gent’ worden Ruben Ik ben geboren in Gent, het is een prachtige stad vol historie en ik ben er student aan de Ugent. Dat ik de mogelijkheid krijg om Gent dan te kunnen vertegenwoordigen is echt geweldig! 9080 ‘Het gezicht van Gent’ worden, wat staat je dan te wachten of wat wordt er van je verwacht Ruben Dat je je bijvoorbeeld regelmatig laat verschijnen op de belangrijkste Gentse evenmenten (zoals de Gentse Feesten, ...). Dit lijkt me alleszins toch evident, en wat ik dan eventueel ook zou moeten doen, het zal alleszins met plezier zijn! 9080 Dan mag je naar alle leuke Gentse feestjes? Ruben Echt álle Gentse feestjes zou er een beetje over zijn, het zullen vooral de grote zijn, die naam en faam hebben verworven. : ) 9080 Hoe worden jullie klaargestoomd? Ruben Wel, we krijgen mediatraining, fotoshoottraining, workshops over kleur- en stijladvies, catwalktraining, ... Er komt meer kijken bij de voorbereidingen dan men denkt. Het is meer dan mooi wezen op een podium, lachen en met het handje zwaaien! 9080 Heb je een coach/manager? Ruben We hebben 2 prachtige organisators, namelijk Pieter Ugille en Davy Ghysels. De meter en peter van de verkiezing zijn Eveline Cannoot en Tuur Roels. 9080 En zij geven jullie tips? Ruben Uiteraard, we kunnen met al onze vragen/ problemen/weetjes/ideeën naar hen gaan en zij zullen ons altijd helpen... 9080 Hoe gebeurt zo een verkiezing? Ruben Allereerst moet je de moed en goede redenen vinden om je in te schrijven. Dan kan je worden uitgenodigd op een preselec-

tie, waar je een gesprek met een aantal juryleden aangaat en waar je een kleine défilétest ondergaat. Nadien hoorden we wie geselecteerd was en wie niet. Ruben In de tussenmaanden worden we voorgesteld aan de pers, kunnen we uitgebreid promo voeren, naar andere verkiezingen gaan kijken, ... 9080 Wanneer is de finaleshow? Ruben 6 september is het zover: De finaleshow voor de jongens vanaf 20uur op Het Ledebergplein! (voor de meisjes 5 september) 9080 Wat wordt er daar van jullie verwacht? Ruben Daar zullen we een openingschoreografie doen, onszelf allen voorstellen, een persoonlijke act,... Als je het wilt meemaken, dan moet je maar afkomen! ;) 9080 Kunnen wij ook op jou stemmen? Ru- Jazeker, iedereen kan GRATIS stemmen op www.missitems.be waar je in de rechterbovenhoek op Poll Mister Gent kan klikken en nadien -hopelijk- Ruben Herrebaut aanvinkt 9080 Dat zullen we met z’n allen doen! Is er nu al een tussenstand? Ruben Ja, op de site www.missitems.be is er al 2 keer een tussengestand gepubliceerd, waar ik telkens eerste stond. Maar mijn medefinalisten zitten me op de hielen, dus ik zou graag de eerste plaats behouden! :) 9080 Is de sfeer goed tussen de andere kandidaten? Ruben Dat valt wel mee, in het begin was alles tussen iedereen koek en ei, maar intussen, heel dicht bij de finale, merk je wel dat er een concurrentiesfeertje hangt, zowel bij de jongens als de meisjes 9080 Niet te veel jaloezie? Ruben Toch een beetje, maar dat is ook maar een emotie die niemand kan bedwingen 9080 Steek je veel tijd in ‘je voorkomen’? Ruben Als finalist moet je jezelf enigszins toonbaar maken en vind ik dat je er goed moet uitzien als je buitenkomt Ruben Maar goed, momenteel is het blokperiode en zit ik hier wel met mijn trainingsbroek en marcelleke aan! :) 9080 Heb je daar foto’s van? (grapje) Ruben Dergelijke foto’s zou ik niet op mijn computer durven zetten, hij zou vanzelf crashen denk ik!!!!!! 9080 Welke prijzen zijn er zo al te vangen? Ruben Publieksprijs, supportersprijs, persprijs, mister sympathie, een wildcard om finalist van Mister Universe Model Belgium te worden én de Top-3 prijzen mét een gloednieuw lint. Héél wat dus! 9080 Wat doe je nog in je vrije tijd? Ruben Ik ben al 4 jaar animator op het speelplein van Lochristi, Speelplein Joepla. Het is er superfijn, ik heb er massa’s vrienden en kind-

jes animeren is het leukste wat je kan doen in je vrije tijd! Ruben Verder ben ik dit academiejaar Feestpraeses van de OAK (Oosterse- en Afrikaanse Kring), een studentenvereniging van de Ugent. 9080 Amai, dat is heel wat. Ik ga je nu maar verder laten studeren, want die tijd zal je ook wel kunnen gebruiken Ruben Inderdaad ;) 9080Ruben, ik wens je heel veel succes en wie weet word je ‘Mister Gent uit Lochristi’! Ruben Hartelijk bedankt! Hopelijk verschijn ik nogmaals in dit magazine, hopelijk met een lint aan én een bos bloemen in de handen! 9080 We kijken er naar uit! Hou je ons op de hoogte? Ruben Natuurlijk! Hopelijk tot snel!

september’10

49


Nummer9080

Opinie

Nummertweeëntwintigseptembertweeduizendentien

Wasje en plasje

I

De nieuwe man verdrinkt

k moet en zal een flinke jongen worden, deze zomer. Enfin, een nieuwe man. ‘En dat hier is ecomode,’ begint mijn vrouw, want ze gaat voor een week op reis met vriendinnen en laat mij achter met de besognes van een binnenwaaiende kroost, na ’t kamp. Mijn dochters zijn chiro’s en al wat zindelijk op hun eigen, maar mijn zoon is een volbloed KSA’er en dan weet je ’t wel. Die gebruiken wasknijpers voor hun neus in plaats van er de was mee vast te knijpen. Ik kijk dus verveeld naar die wastrommel, en doe mijn best te volgen, want een groot licht ben ik niet als ’t op huishouding aankomt. Anders ook al niet, d’ailleurs, maar dat kan ik behoorlijk camoufleren. Gewoon ernstig kijken, even knikken, en vooral veel zwijgen. Werkt altijd. Behalve nu. ‘Luister je eigenlijk wel?’ ‘Jaja, natuurlijk, scheetjen. Zoals altijd, mijn poezewoefken,’ lieg ik ferm, terwijl ik al denk aan de trappist die ik straks zal ontkurken. ‘Zevert niet.’ Tja, ons kent ons, nietwaar. ‘Bon. Koudwas,’ herneemt ze. ‘Eén draai naar links. En hier, twee knoppen verder, met de klok mee, is ’t voor katoen. En daar regel je de temperatuur. Dertig of zestig, negentig... En das voor de gekleurde en das voor de donkere.’ ‘Is donker geen kleur dan?’ brengt mijn analytische geest in. Zeg nu zelf. ‘Gekleurd is blauw, rood, geel… allee, kleuren… en donker is… nu ja, donker, tiens.’ ‘Grijs, bruin en zwart? Zoiets?’ Als ’t nacht is, is mijn wit achterste immers ook donker! ‘Jaja, zoiets.’ ‘En bordeaux? Is dat gekleurd donker of een gedonkerd kleur?’ opper ik. Geef toe lezer: is ’t waar of niet? Die verdomde vrouwenlogica ook. Mijn vrouw rolt haar ogen, haalt haar schouders op en vraagt zich zichtbaar af of alle mannen zo lastig zijn. Maar dat doet ze al heel lang eigenlijk. ‘Als ’t bleek bordeaux is, dan gekleurd, en als ’t donker bordeaux is, dan donker. Is ‘t nu goed? Ge moet dat voelen.’ Voelen? ‘En wit? Is dat ook een kleur? Volgens de wetenschap is wit een mengsel van alle kleuren uit het zichtbare gedeelte van het spectrum en dus…’ ‘Kookwas natuurlijk, dat weet een klein kind,’ klinkt het kordaat en behoorlijk geïrriteerd. Haar toon gaat nu zo hoog, mee met die proefdraaiende trommel, dat ik besluit beige, donkeroker,

50 september’10

appelblauwzeegroen en niet-zo-heel-erg-donkergrijs maar achterwege te laten. In de wasmand, als het ware. Of ze kiepert me er zelf in. Ook op kookwas, wel te verstaan, en ik ben al niet groot. ‘En dat hier,’ gaat de expositie verder naar dat tweede toestel, is de droogkast. ‘Wil je een beetje nat, nog veel nat, of heel droog? Alles kan. Gewoon hier selecteren.’ En ze tokkelt daar een octaaf van toetsen in, als een volleerde pianiste. Had Beethoven haar gehad, hij had er nog een tiende bij kunnen componeren.

volle teugen. Hiertoe zijn mannen geschapen, weet ik wel zeker. Een zilverrug staat ook niet aan een wasmachine, maar hangt in de bomen, met een banaan boven zijn kop, en een harem beneden. Rust, zalige rust. Maar ’t is geweten: mooie liedjes duren niet lang. Welgeteld twee dagen, in mijn geval. Net zolang tot het gevreesde wasmoment binnentreedt, in de gedaante van de kinderen die ik heb geoogst. Drie stuks, met kampwas, véél was. Een berg hoog. Ik grabbel en graai, goochel met poederballen, selecteer modder en gras, en dan wit, bont en donker, en draai me de pleuris aan die wasmachine alsof ’t een brandkast is. Maar hoe zat dat ook alweer? Verdomd, had ik nu toch maar voor één keer opgelet. Een paar uur later is de oogst fenomenaal: wit is roos, lang is kort, zeefdruk is gezeefde druk en gedrukte zeef en ik heb kleurschakeringen in het leven geroepen waarbij de regenboog verbleekt. En op slag heb ik er nog een bruine broek bij, maar die durf ik niet uit te doen want mijn kroost staat toe te kijken. Hoe dat alles aan vrouwlief uit te leggen? Bij het zien van zoveel ellende, nemen mijn telgen hun favoriete kledingstukken ter hand, alsof ’t zieltogende puppy’s zijn, en dwingen ze mij als vergelding in een nu roze driekwartsbroek, vaalgele sokken, en een halfmouwig afgebleekt ooit-blauwig debardeurken. ‘Was je nu nog mooi en slim geweest,’ keurt mijn zoon mijn nieuwe outfit, ‘dan kon je voor Kuifje spelen. Of Bent Van Looy.’ ‘’t Is eigenlijk stukken beter dan ervoor, pa,’ weten mijn dochters. Maar dat kon ook moeilijk anders, besluiten ze alle drie. ‘Ma zal ferm content zijn.’ Ja, dat denk ik ook, ja. Héél ferm. Natuurlijk dat ik naar de oogarts geweest ben om een bril. Want ik beken aan vrouwlief liever dat ik slechte ogen heb, dan dat ik slecht geluisterd heb. Ik denk dat vrouwen daar over ’t algemeen beter mee kunnen leven. En de nieuwe man heb ik in de lappenmand gesmeten, samen met mijn balen voor Spullenhulp. Die zullen er mogelijk wel bij varen. En voor wie denkt dat Bent Van Looy naar Lochristi verhuisd is, geen zorgen, dat ben ik. Minder mooi, minder slim, maar eens zo modieus, zoals zal blijken. En als Spullenhulp de zakken weigert – en de kans is groot! – zit ik nog voor jaren goed. (lvdv)

Als ’t nacht is, is mijn wit achterste immers ook donker! Ik knik me een beroerte, want zie daar in de hoek die strijkplank al vervaarlijk naar me loensen. Niet ook dat nog, doe ik in mijn broek. Maar helaas, driewerf helaas: ‘En strijken, dat heb je al eens gedaan. Weet je nog, ten tijde van de zwangerschappen?’ ‘Ja, ik weet het nog.’ (En mijn ma ook, die er zich toen een tenniselleboog aan gestreken heeft, denk ik stil.) ‘Dat heb je heel knap gedaan toen. Dus hupsakee maar.’ ‘Hupsakee,’ piep ik stil. Hupsakee. Hoera. Jolijt. ‘Voilà, dat is ’t zowat… En och ja,’ kijkt ze nu naar de huiskamer, ‘als je’r

eens een goeie beurt wil geven…’ ‘Onze poetsvrouw?’ knipper ik wellustig mijn ogen. ‘Onnozelaar. Het húís!’ Ik zwaai nu vrouwlief gezellig uit, zoek na mijn spreekwoordelijke ook mijn echte pantoffels, installeer me languit in de sofa, met de krant, trappist en diepvriesmaaltijden in aanslag, alsof ik voor een oorlog hamsteren moet, en geniet met


MOTIEF N 18 O

om nu een Sleepy bed te kiezen :

“Ik droom van de laatste nieuwe textieltrends” Ik kies voor de laatste nieuwe trends, ook voor mijn bed. Sleepy houdt uw slaapkamer up-to-date met de laatste nieuwe trends in bedroom fashion. Rechtstreeks van de catwalks van New York, Milaan en Parijs onze showroom in.

Daarom weet u elk nieuw seizoen wat te doen: de slaapkamermode van Sleepy komen ontdekken. En omdat smaak heel persoonlijk is, ontdekt u het ruimste aanbod bedlinnen, van heel trendy tot heel klassiek. En natuurlijk in ontelbaar veel materialen.

Nordic Dreams Geïnspireerd op de ongerepte natuur, het noorderlicht en organische vormen. € 299,-

Ik slaap graag groots. U vindt bij Sleepy niet alleen dekbedden en donsdekens in de standaardmaten 140/200 en 240/220 cm, maar ook de extra comfortabele maten van 160/220 cm voor eenpersoonsbedden en 260/220 cm voor tweepersoonsbedden. Ook het aangepaste bedtextiel zoals dekbedovertrekken en hoeslakens zijn verkrijgbaar in deze grote maten, en alles uit voorraad leverbaar. Ik ga niet slapen voor mijn bed helemaal af is.

Modern Classics

Uw bed is volledig af als ook dat ene perfecte hoeslaken erop ligt. Sleepy biedt hoeslakens aan in 45 kleuren in verschillende materialen: satijn, jersey, percale, katoen of flanel. Naast de standaardmaten vindt u bij Sleepy extra grote hoeslakens tot 220 cm breedte en 240 cm lengte. Ook extra hoge hoeslakens voor dikke matrassen en lage hoeslakens voor topdekmatrassen zijn standaard te verkrijgen.

Uitgepuurd en chic. Geniet van een subtiel spel van licht en schaduw. € 250,-

En dan nu de finishing touch… De details maken van een bed uw droombed. Daarom heeft Sleepy voor u een uitgebreid assortiment aan accessoires: sierkussens, kussenslopen, bedspreien, plaids, sierdekens, in alle maten en kleuren. Zo gaat u trots slapen en staat u fier weer op.

Summer Memories Vrolijk ritmisch en subtiel etnisch. Echt dromen in luxe. € 199,-

Sleepy, uw motief voor het perfecte bed met : - De laatste trends - Extra grote maten op voorraad - Hoeslakens in verschillende hoogtes

De vermelde prijzen gelden voor dekbedovertrekken van 240/220 cm.

Sleepy GENT-OOSTAKKER www.sleepy.be

Antwerpsesteenweg 1124 - 9041 Gent-Oostakker - Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate - Tel. 09/355.98.01 Di-Vr : 9u30 – 18u30 / Za : 9u30 – 18u / Zo & Ma : gesloten. Open op afspraak.

M AT R A S S E N

BOXSPRINGS

LATTENBODEMS

DONSDEKENS

HOOFDKUSSENS

BEDTEXTIEL


AC

TIE !

bij aa nk JACK oop van s alon SON GRAT IS lee (2 + 2,5 sit) slamp twv � 28

0

MEUBELEN • SALONS • TAPIJTEN

100% Belgische kwaliteit

open van: di tot do van 9.30 tot 12.30 u en van 13.30 tot 18.00 u vrijdag en zaterdag doorlopend van 10.00 tot 18.00 u maandag gesloten zondag open van 10u-12u

Denen 6 - 9080 Lochristi T 09 326 02 59

www.a-propos.be

(oude baan Gent-Antwerpen)

W O O N C U L T U U R

creatie www.media-surplus.be

GESCHENKEN • KOOKSHOP


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.