nummer9080 - nr149

Page 23

Interview Tekst: Luc Van de Vijver

Logopediste Marijke Lippens

(start) Nederlands in zes uur!

Een schetsje. Zomer 2019. Yankel arriveert met mama uit het verre Honduras. Spaans is de moedertaal, papa hier spreekt Nederlands. Logopediste Marijke Lippens van St-Gregorius krijgt de vraag tot hulp: kan je Yankel initiëren in het Nederlands, zodat de schoolstart in september vlot verloopt? Marijke is beslist: in de haar zo vertrouwde woordplaten (voor gehoorgestoorden) ziet ze een opportuniteit om Yankel gedurende zes weken met één uurtje ‘les’ start-Nederlands aan te leren. En kan zij zelf ook gelijk wat Spaans initiëren. De mama van Yankel sluit aan, en oefent tussendoor met haar zoon de multimodale woordplaten. En hupsakee: het wordt de start van een succesvolle schoolcarrière voor Yankel die nu naar zijn derde jaar elektriciteit mag gaan. Met prima cijfers, ook voor taal! Je heb geen moment geaarzeld, Marijke? Toch niet zo’n evidente vraag, op zo’n korte termijn. Ik kreeg van de ouders van Yankel, de vraag om hun zoon wat bij te werken opdat hij zijn start op school niet zou missen. En die vraag tot hulp begreep ik helemaal: het moet ingrijpend zijn om je thuisland Honduras te verlaten, en in een heel nieuwe wereld ondergedompeld te worden, met een voor jou door en door vreemde taal. Spaans is natuurlijk een Europese taal, maar geef toe, veel hulp biedt dat niet om Nederlands te leren – al zorgden we natuurlijk wel dat het Spaanse woord ook op de platen stond. Ik nam dus met graagte de uitdaging aan. Want ik had er vertrouwen in: onze schoolwoordplaten hebben Maart 2022

23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.