Page 1

UNITAT DIDÀCTICA “ DESENVOLUPEM HÀBITS SALUDABLES” Aquesta unitat va dirigida als alumnes de 4rt de primària , en la Fase Experimental  s’ha realitzat a l’Escola Llor , Escola Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló i a  les Escoles de Sant Vicenç dels Horts, en total 425 alumnes. 


Finalitat de la unitat -Començar a afrontar la gran  problemàtica de l’obesitat, sobrepès i  sedentarisme. -Implicar família i coordinar-nos amb altres serveis de la comunitat. -Incrementar el nombre d’experiències per evitar el sedentarisme. -Millorar els hàbits alimentaris. - Detectar i proposar programes a persones amb obesitat i als que estan en  situació de risc.  


Objectius didàctics de la unitat -Conèixer els trets que defineixen uns hàbits de vida saludables, tot combinant els beneficis de  l’activitat física amb uns bons hàbits alimentaris. -Tenir sentit crític respecte als propis hàbits alimentaris. Diferenciar entre l’alimentació saludable i  la no saludable. -Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.

-Descobrir activitats físiques que es poden dur a terme en el temps de lleure, ja sigui dins com fora  de l’escola. -Conèixer diferents formes d’escalfament en l’activitat física. -Adoptar postures correctes en la realització d’activitat física i en les situacions diàries més  habituals. -Prevenir riscos en les activitats físiques. -Tractar amb cura les instal·lacions i el material. - Practicar hàbits d’higiene personal en les sessions d’educació física.  


Continguts de la unitat

•Promoció i sensibilització perquè els alumnes s’habituïn a menjar cada dia cinc peces o  racions de fruita i verdura.  •Realització de jocs i formes jugades per promoure els beneficis de l’activitat física i alhora la  millora de la condició física. •Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana. •Reconeixement de la relació entre hidratació i activitat física. •Atenció a la higiene després de l’activitat física. •Valoració d’hàbits saludables com una bona alimentació, el descans i l’activitat física, i  identificació d’hàbits de risc. •Promoció de les activitats físiques dins de l’àmbit familiar per tal de realitzar-les els caps de  setmana, mitjançant un registre en un llibre de ruta. •Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques. •Reconeixement i valoració de les persones que participen en el joc.


Activitats i material d’ensenyament-aprenentatge Per a cada alumne/a un calendari que permet portar el control de les peces o  racions que han menjat cada dia. •Regal d’una fruitera amb peces de fruita per tal de tenir un recordatori cada dia a  la cuina. •Tast de verdures i fruites en l’hora del menjador escolar. •Detallar el tipus d’activitat física realitzada a nivell familiar, en la graella del llibre de ruta de l’alumne. •Realització (a casa) de fitxes i qüestionaris sobre els hàbits de vida saludable  de cadascú (hàbits alimentaris, actius o sedentaris?, hàbits higiènics i posturals. •Regals als participants de la Biatló i pels de les formes jugades.


Calendari i registre que s’ha d’omplir cada dia  per tal d’habituar que s’han de fer 5 racions  de fruita o verdura al dia

Fruitera, que recorda que hem de menjar  fruita cada dia

Documentació de tota la campanya en format  unitat didàctica amb les sessions, els registres  etc.

Llibre de ruta: Document que s’incorpora en  l’agenda, s’adjunta com a annexa.


Estructura de les sessions: Models de sessió ja realitzades 1  2  3  4  5  -Sessions fixes. 1. Presentació  de la unitat i sessió explicativa  dels hàbits saludables. 2. Avaluació Unitat didàctica. TRIVIAL SALUT Document 1 2 3 4  3.Enquesta alumnes. 4. Test d’Hàbits saludables. 5. Tast de verdures i fruites. (en horari fora de les sessions d’educació física.


Sessions variables. -Activitat física o esports que voleu desenvolupar, la Federació  us facilita fins a 10  sessions d’esgrima, 10 d’atletisme i 10 de natació.  - Formes jugades dels esports escollits per desenvolupar una competició en l’horari  de l’esbarjo. -Promoció de les activitats extraescolars i d’àmbit familiar.


Test d’hàbits saludables.

- Hàbits d’alimentació utilitzat per l’Hospital Sant Joan de Déu que gestionarà  també les dades obtingudes. - Test de condició física que determina la resistència aeròbica i el nivell de  capacitat física, Prova Biatló. - Control d’IMC i percentil segons edat. - Registre de la quantitat de verdures i fruites que han menjat durant el trimestre. - Nivell de sessions de pràctiques esportives que realitzen durant la setmana  seguint el model de piràmide de l’activitat física.


Treball comunitari a Sant Vicenç dels Horts AGENT Escoles: directors

TASQUES facilitar estructura per tal d’aplicar la unitat didàctica i el programa.  Fer el seguiment del programa. Fer-ne difusió a les escoles i especialment al claustre. Victòria  Hinojosa,  Aprovar-ho per consell escolar (com una actuació) coordinadora  Enviar les llistes dels alumnes de 4t a Maribel Ramos: per tal que puguin passar esports per les escoles a calcular l’IMC (índex massa corporal) Escoles:  mestres  educació  Mercè  Tirado,  coordinadora  d’educació física sica -

revisar la unitat didàctica i adaptar-la als centres del municipi. Implementar la unitat didàctica. Detectar  possibles  casos  d’obesitat  i  derivar-los  a  infermeria  pediàtrica.  El  mestre  enviarà un correu electrònic amb les dades de l’alumne i la família a pediatria: Infermera  : Neus Tusets,  Coordinar les activitats físiques extraescolars i derivar als alumnes amb risc. Fer el seguiment del llibre de ruta. Incentivar a la pràctica esportiva. Organitzar formes jugades a les estones de pati, sobre tot amb 4t de primària.

Ajuntament,

pensar en xerrades d’hàbits saludables. Coordinar en el pla educatiu d’entorn xerrades, activitats, etc, pares i mares i famílies. Coordinar amb la xarxa local de menjadors. financiació

Marcel·lina Bosch,  Joel Santiago


Treball comunitari a Sant Vicenç dels Horts

AGENT Serveis socials  Sergio Gomez

TASQUES proposar a les famílies susceptibles de participar, formar part de les xerrades, activitats,  etc. Condició de participació en el programa a canvi de rebre ajuts. Detecció de famílies susceptibles a participar en el programa.

Salut Núria Galofré

-

coordinació amb la xarxa local de menjador. Financiació Presentació Seguiment del programa.

Enfermeria pediàtrica Maribel Ramos -

Contactar amb les famílies quan són derivades des de l’escola. agafar IMC de tota la població 4t escolaritzada. Derivar als nens i nenes amb risc d’obesitat a l’activitat física de l’escola. Recomanar increment d’activitat física i valorar cada cas específic. Coordinar-se amb serveis socials.

Federació Pentatló

facilitar la documentació i el material per a totes les famílies. Derivar als alumnes amb situació greu a un programa específic. Fer el seguiment . Anàlisi de les dades. 

Miqui Jansà

-


Itinerari de programes:


Esquema de treball en XARXA

Programa pilot obesitat Sant Joan de Deu i Salut i Esport Federació Pentatló Modern

Programa Pilot Obesitat infantil Sant Joan De Deu

Iniciat com a prova pilot , amb 50 nois/es que realitzen el programa

ASSESSORAMENT I BASE PER REALITZAR  CAMPANYA ESTABLIR OBSERVATORI

• •

TRACTAMENT. Programa específic  Salut i Esport DERIVACIÓ VIA CAPS

• • • •

Campanya desenvolupem Hàbits Saludables Unitat didàctica primària i secundària

PREVENCIÓ. RECOMANACIONS PROMOCIÓ ESPORTIVA I HÀBITS  SALUDABLES. OBSERVATORI EVOLUCIÓ   HÀBITS.

Iniciada com a prova pilot a l’escola Llor i s’amplia a Sant Vicenç dels Horts i s’exposa com a bona pràctica a totes les escoles del Pla Català de l’Esport escolar


Suport de l’Agrupació d’Entitats Esportives Escolars i de la Federació Catalana de Pentatló Tota la campanya desenvolupada com Unitat didàctica es prou flexible i adaptable a  la realitat de cada escola, la Federació en cas de voler desenvolupar-la us ofereix: -Subvenció d’una part del cost. -Suport per la posada en marxa i la gestió. - Materials de campanya. - Protocol en cas de detecció de nens/es que necessitin un tractament imminent. -Organització de les competicions. - Realització del test. -Gestió de les activitats extraescolars.

Unitat didàctica 4rt  
Unitat didàctica 4rt  
Advertisement