{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

2020 PRICE EDITION


2020

INDHOLD

REBEL MED MÅL OG ANSVAR

Vores varemærke har altid haft et strejf af rebel, en udfordrer. Det vil vi fortsætte med at være, også nu hvor vores markedsandele øges, og vi vokser som virksomhed. I dag handler vores virksomhed om at tage stilling til kvalitet, bæredygtighed og lige forudsætninger for mænd og kvinder. Blåkläder er i dag en rebel med mål og ansvar. Det er en opgave, som er vanskelig og udfordrende, men vi vokser og inspireres af de komplekse spørgsmål, der vedrører bæredygtighed, miljøansvar og social retfærdighed. Når det handler om altid at gøre en indsats og aldrig læne os tilbage, er vores indstilling urokkelig. Det er også tilfældet, når det gælder om at give mænd og kvinder de samme forudsætninger ude på arbejdspladserne. Det beviser vi ved at tilbyde et af markedets største damesortimenter. Inden for kort tid lancerer vi også en længe ventet graviditetsbuks, som har fået en fantastisk modtagelse af vores testpiloter.

ET BÆREDYGTIGT VAREMÆRKE Emissioner og naturressourcer har fået en stadig større betydning for os som producent. Her tager vi ansvar ved at gøre vores produktion lidt mere bæredygtig, hver dag. Vi har taget skridtet mod at drive en stor del af vores produktion med bæredygtig energi, og vi arbejder konstant med nye, mere klimaeffektive logistikløsninger. Vi ønsker, at hvert stykke tøj, vi fremstiller, skal gøre en forskel. At bruge Blåkläder skal være en holdning til kvalitet, funktion, godt design, bæredygtighed og samfundsudvikling. Det er noget, der dybt i vores traditioner og værdier. Velkommen til Blåkläder familien.

HÅNDVÆRK, HIGH VIS, MURER/MALER OG INDUSTRI/SERVICE

NY FARVE! MULTINORM INHERENT SIDE 12 BLAKLADER.COM

SIDE 104


INDUSTRI KOLLEKTION

INFORMATION 5

GENVINDING VS LANG LEVETID?

10

DIT IMAGE ER DIT VAREMÆRK

12

STRETCH IT

20 BUKSEGUIDE HÅNDVÆRK 28 PAS PÅ DINE KNÆ 126 MATERIALETEST ARC RATING

18 HÅNDVÆRK 42 GARDEN 46 MURER/MALER

130 BUKSEGUIDE HIGH VIS 202 3-LAGSPRINCIPPET

60 PROFIL

283 STØRRELSESTABEL 284 VASKERÅD 286 BLÅKLÄDER KVALITETSFAKTA 288 PPE/EN STANDARDER 291 SYMBOLFORKLARING

NYHED

SMART OG SLIDSTÆRK SIDE 86

72 INDUSTRI/SERVICE 96 ANTI-FLAME

292 MATERIALEFAKTA 294 PRODUKTOVERSIGT ÆNDRINGER AF PRODUKTER AB Blåkläder udvikler kontinuerligt sine produkter og forbeholder sig retten til forbedringer af tøjet og ændringer af sortimentet i dette katalogs gyldighedsperiode. Blåkläder tager forbehold for eventulle trykfejl. Alle priser i katataloget er vejl. priser ekskl. moms.

128 HIGH VIS 170 REGN 182 VIND/REGN/KULDE 212 DAME 238 BØRNETØJ

SIDE 226

242 SKO

LANGT OM LÆNGE GRAVIDITETSBUKSER!

254 HANDSKER

SIDE 228 ALLE PRISER ER VEJL. EKSKL. MOMS

266 ACCESSORIES


5

GENVINDING VS LANG LEVETID? TRES ÅRS BÆREDYGTIGHED GIVER SVARET. Hos Blåkläder begyndte vi at fremstille bæredygtigt tøj længe før bæredygtighed blev et såkaldt buzzword, nærmere betegnet i 1959. Den indsigt, vi er kommet frem til, kan sammenfattes i én sætning: Lang livscyklus vinder altid i længden. Derfor fremstiller vi vores tøj med tanke på, at det skal holde så længe som muligt. I denne artikel vil vi udrede nogle afgørende begreber i spørgsmålet om, hvad der gør et stykke tøj bæredygtigt, og hvilke faktorer der spiller ind for vores overgribende målsætning: at sælge mindre tøj. HØJ KVALITET SPARER RESURSER For os som producent af arbejdstøj til groft arbejde og risikofyldte arbejdsmiljøer er komfort, slidstyrke, funktion og levetid fundamentale egenskaber, vi aldrig vil opgive. Det handler om at skabe de bedste forudsætninger for at vores slutbrugere kan udføre deres arbejde under praktisk taget alle forhold. Samtidig er vi bevidste om vores ansvar for den planet, vi lever på. Det ansvar indebærer at sørge for, at vores produktion forårsager så lille skade på miljøet som muligt, med mindskede ressourcer. EN UVENTET KONKLUSION De spørgsmål, der vedrører bæredygtighed, er komplekse og har sjældent nogen tydelige, enkle svar. Hvilken bomuld skal benyttes til tøjet, hvordan er den dyrket og under hvilke forhold? På hvis bekostning sker bomuldsproduktionen? Får avlerne retfærdig behandling, og på hvilken måde sker transporten fra bomuldsmarkerne til fabrikkerne? Hvis vi vælger alternative materialekilder, kan vi så garantere, at tøjet holder lige så godt? En del af vores tøj kræver kemisk behandling for at bevare den beskyttende funktion. Men hvilke kemikalier er acceptable komponenter i tekstiler, hvilken indvirkning har de på økosystemerne, og kan de genvindes uden at ødelægge naturen? For at finde frem til de mest bæredygtige løsninger, er vi nødt til at tænke i nye baner. Spørgsmå-

let, som vi hele tiden vender tilbage til, er: Hvorfor fremstille og sælge mere tøj end nødvendigt? Konklusionen kan måske opleves som uventet: Vi vil sælge tøj, der holder længere, uanset om det indebærer, at vi sælger mindre tøj. HVAD ER BÆREDYGTIGHED RENT FAKTISK? Der findes egentlig ingen enkle svar på, hvad der gør et stykke tøj bæredygtigt. Det handler om mange faktorer, der vedrører alt fra energiforbrug, fremstillingsprocesser og materialevalg til transporter og logistik. Men bæredygtighedsbegrebet omfatter desuden både sociale og etiske aspekter. Det er for eksempel vores pligt at sørge for, at der er etableret processer og rammer på fabrikkerne, og at de overholdes, som en garanti for, at menneskerettighederne respekteres. FÆRRE LEVERANDØRER, ØGET TRANSPARENS Vejen til at blive en fuldstændig bæredygtig virksomhed er omgivet af komplekse udfordringer, både hjemme i Sverige og på fabrikkerne i udlandet. Derfor har vi valgt at fokusere hele produktionen på nogle få udvalgte leverandører. At begrænse antallet af samarbejdspartnere giver os høj transparens i produktionskæden. Det er en måde, hvorpå vi kan sikre kvaliteten gennem alle led, og sikre, at produktionen sker under bæredygtige forhold. Ved hele tiden at vende og dreje problemstillinger og søge forbedringer i værdikæden, bevæger vi os skridt for skridt mod øget bæredygtighed. For os er tøjets levetid dog uden tvivl vores stærkeste bæredygtighedsargument. Her er vi hos Blåkläder kommet langt med vores koncept. Med fuldt indblik i produktionen og en stadig mere effektiv distribution, når vi et højt niveau, hvad angår både kvalitet og leveringssikkerhed.


6 BÆREDYGTIGHED VIA GENVINDING – ELLER LANG BRUGSTID? At materialer er genvundne betyder ikke, at de automatisk kan betragtes som bæredygtige. For at måle et stykke tøjs bæredygtighed, er man nødt til at se nærmere på hvert moment, der går forud for det færdige stykke tøj – hele vejen fra tegnebordet, via brugerleddet, indtil det havner i kredsløbet. For at få klarhed for, hvor stor en rolle tøjets leve-tid spiller for bæredygtigheden, fik vi hjælp af vores bæredygtighedschef Ann Carlsson.

svarer til 0,5 liter benzin, 1 kg kuldioxid og omkring 1000 liter vand. For at beregningen skal opnå en reel bæredygtighedsværdi kræves det, at det genvundne materiale ikke påvirker tøjets slidstyrke og levetid negativt, noget, der ikke er helt usædvanligt, når det gælder genvundne materialer. Falder tøjets levetid med 10 % bliver miljøgevinsten praktisk taget +/- 0. Opslides tøjet endnu hurtigere, bliver effekten den stik modsatte, da man har øget kuldioxidemissionerne samt forbruget af diesel og vand, siger Ann Carlsson.

– Problematikken er ikke helt ligetil, men med et regneeksempel bliver billedet tydeligere, forklarer hun. – Tag for eksempel vores klassiske arbejdsbuks, model 1530 i 100 % bomuld. For at fremstille et stykke tøj bruges der ca. 4-5 liter benzin, eller 10,6 kg kuldioxid, samt omkring 11.000 liter vand. Kan bukserne benyttes 50 % længere end andre bukser af samme type, sparer vi 33 % af ressourcerne pr. buks. Det svarer til 1-1,5 liter benzin, eller 3,5 kg kuldioxid, samt omkring 3190 liter vand.

WIN – WIN – WIN Set ud fra kundeperspektivet bliver spørgsmålet om langsigtet anvendelse særligt relevant, såvel fra et miljømæssigt synspunkt som rent omkostningsmæssigt. Til sidst står valget mellem at indkøbe tøj med lavere kvalitet og pris, eller at satse på tøj med højere kvalitet og længere levetid. I sidstnævnte tilfælde er omkostningen noget højere til at begynde med, men den falder på sigt i takt med den mindskede indkøbsmængde. Tendensen netop nu er, at større virksomheder med et stort behov for arbejdstøj prioriterer kvalitet frem for pris. Det bliver ganske enkelt mere rentabelt og bedre, både for miljøet, slutbrugeren og økonomien.

Hun fortsætter: – Sammenlign derefter med de cifre, der gælder for bukser fremstillet af genvundet materiale, hvor besparelsen er ca. 10 %. Det

SA 8000

---------------------------------------------------Driften på fabrikkerne, hvor vores tøj fremstilles, drives i henhold til SA8000/BSCI. Vi sørger for at skabe gode forudsætninger for personalet og tilbyder blandt andet helbredskontrol, sundhedspleje, måltider, transport til og fra arbejdet og skolebøger til familier med børn. Alt medvirker til at skabe et trygt og sikkert miljø for de ansatte og deres familier.

ISO 9001:2015

--------------------------------------------------Blåkläder har et ISO 9001-certifikat. Vi arbejder hele tiden på at skabe kvalitet vedrørende vores produkter. Det samme gælder vores produktion og virke.

BETTER COTTON INITIATIVE

--------------------------------------------------------Siden 2017 har vi sourcet vores bomuld i henhold til Better Cotton Initiative; et program som både bidrager til en mindre miljøbelastende bomuldsdyrkning og en mere tålelig tilværelse for bomuldsdyrkerne. Kort og godt en mere bæredygtig bomuld.

OEKO-TEX 100

-------------------------------------------------------Størstedelen af materialer og komponenter i Blåkläders produkter opfylder Oeko-Tex 100 standard klasse 2, hvilket gør at materialet er sikkert at bære, når det kommer i kontakt med huden.

LIVSTIDSGARANTI ISO 14001:2015

--------------------------------------------------Vi er certificeret iht. ISO 14001. Det betyder, at vi konstant arbejder med at være så skånsomme mod miljøet som muligt.

-----------------------------------------------------------Blåkläder er ene om at give livstidsgaranti på sømmene. Professionelt personale og moderne maskiner gør det muligt at give en sådan garanti. Hvis en søm revner, reparerer vi den eller ombytter tøjet, forudsat at tøjet ikke har lidt overlast eller været udsat for slitage fra skarpe kanter eller værktøj. Tøjets levetid varer, indtil der er slidt hul i stoffet, eller at det i øvrigt er udtjent.

VORES FABRIKKER

------------------------------------------------------Via vores fabrikker har vi fuldt indblik i produktionen og kan koordinere og begrænse antallet af underleverandører. At begrænse antallet af samarbejdspartnere giver os høj transparens i produktionskæden. Det er en måde, hvorpå vi kan sikre kvaliteten gennem alle led, og sikre, at produktionen sker under bæredygtige forhold.

Du kan læse mere om vores certificeringer og andre fakta fra side 286.


KØB MINDRE TØJ. GODT FOR VORES PLANET. GODT FOR DIN FORRETNING. SIMPELT REGNESTYKKE.


8

DET ER DETALJERNE, DER TÆLLER. STORE OG SMÅ. Hvorfor gør vi så meget ud af at vælge materialer, når vi kunne spare både penge og arbejde ved at vælge noget mere enkelt? Svaret er: Vi bruger ikke det næstbedste. Det handler om vores professionelle ære – for os som producenter og for dig som kunde og forbruger. Frem for alt er det et spørgsmål om troværdighed. Vi producerer tøj til professionelle, som til enhver tid skal have den absolutte topkvalitet. Når tøjet udsættes for slid og udfordringer, er det detaljerne, der gør forskellen. Vi har valgt at samarbejde med nogle af verdens mest hæderkronede producenter af innovative outdoormaterialer. Vi har søgt inspiration hos professionelle skiløbere, eventyrrejsende og fra de mest krævende miljømæssige forhold, vi kunne forestille os.

RIPSTOP

UD I VILDNISSET Historien om ripstop går tilbage til den tid, hvor folk i stor stil begyndte at begive sig ud i den barske natur og fik brug for et lettere og stærkere alternativ til canvas. Ripstopmateriale benytter en særlig forstærkningsteknik med en krydsvævning, som gør det særligt velegnet til kvalitetsarbejdstøj , som kan modstå flænger og flænsning under krævende forhold. • Modstandsdygtigt over for flænger på grund af det unikke trådmønster • Let og robust og derfor velegnet til beklædning

CORDURA®

50 ÅRS KRÆVENDE BRUG I fem årtier har CORDURA® været det foretrukne materiale til de største udfordringer. Brandet er skabt til at modstå de mest krævende forhold og er anerkendt verden over for sin robusthed, slidstyrke og modstandsdygtighed over for rifter og slitage. Det anvendes til beklædning til kampsoldater og politi og til mange andre formål som motorcykeltøj og outdoor- og arbejdsbeklædning. Disse vævede varemærker passer naturligvis vores opfindsomme produktudviklere som fod i hose. CORDURA® NYCO-tekstiler er skabt til at modstå de mest krævende fysiske udfordringer. CORDURA® Denim er stærkt og holdbart med denims autentiske look og behagelige struktur. Cordura-fiberen giver robusthed, slidstyrke og modstandsdygtighed mod slitage, mens bomulden giver komfort. CORDURA® Stretch tilfører fleksibilitet uden at give køb på slidstyrken. CORDURA® 1000 nylon anvendes til ekstra forstærkning på lommer, knæ og sømme. • Testet under de mest udfordrende militære forhold i over 50 år • Fremragende holdbarhed og modstand mod slitage


9 VIND FUGT VAND

YDERSTOF

DERMIZAX®

DE PROFESSIONELLES FORETRUKNE

VARMEISOLERENDE FOR

Vores mest teknisk avancerede tøj kræver ekstremt avancerede materialer. Det højteknologiske brand Dermizax® EV-membranen er i en liga for sig. Membranen er specielt udviklet til outdoor-aktiviteter og passer derfor perfekt ind i vores sortiment af arbejdstøj. • Det højeste niveau af vandbestandighed • Åndbarhed og modstandsdygtighed over for kondens • Let og fleksibel i brug

MEMBRAN VARME

Det kræver en uddannelse inden for molekylærvidenskab at forstå, hvordan membranen fungerer. Så lad os gå direkte til fordelene: Det høje niveau af vandtæthed og åndbarhed er en stor fordel for arbejdstøj, som kræver høj funktionalitet. Arbejdstøj skal være skabt til ekstreme vejrforhold, fordi arbejdet udendørs skal udføres, uanset om der er uvejr på vej. Dermizax® EV-membranen er velegnet til beklædning, der skal klare temperaturforandringer – det er hele idéen bag vores Evolution-serie. Se side 164 for at få mere at vide om Evolution.

FUGT

GENANVENDTE PET-FLASKER

THERMORE®

THERMORE®

HELT UDEN DUN Vi går ind for bæredygtige og øko-venlige materialer og har valgt Thermore® til det tøj, som kræver ekstrem isolering. Thermore® er exceptionelt blødt og varmeisolerende og derfor det helt rigtige valg til vores kollektioner. Den nye generation Ecodown®, som udelukkende stammer fra genanvendte PET-plastflasker, er noget helt særligt. Det understøtter med andre ord fuldstændigt vores holdninger. Det nye, 100% genanvendte, varmeisolerende Ecodown®-materiale er desuden smidigt og tilpasser sig kroppen, så du både holder varmen og bevarer bevægelsesfriheden. Desuden kan det både vaskes og renses.

• Uden brug af produkter fra dyr • Exceptionel komfort • Genfinder pasformen, igen og igen • Nem pleje

VARME


10

DIT IMAGE ER DIT VAREMÆRKE Hvad ville et fodboldhold være uden et klub logo? At tilbyde personaletøj med virksomhedens eget logo er en omkostningseffektiv måde at styrke både holdånd og brand på. Dit arbejdstøj siger meget om, hvem du er - både som professionel og som virksomhed. I dag er det vigtigere end nogensinde at blive set, og det er grunden til at markedsføring af dit brand er en god idé. Blåkläder kan sikre dig det smarte look, der passer til din virksomhed lige som du ønsker. Hos os er det hurtigt og nemt at placere en ordre og for en genbestilling, vil du have dit tøj på bare en uge.

DET KAN VÆRE ENKELT, MEN GIVER DET RIGTIGE SIGNAL Så hvorfor ikke gøre lidt ekstra og brodere eller trykke transfers med dit logo på arbejdstøjet, der passer til din virksomhedsprofil? Det kan være et simpelt logo, men signalet det giver er forskelligt afhængigt af, hvilken type logo du ønsker at bruge. Ikke alle materialer er velegnet til alle forskellige typer logo, men vi kan garantere, at med vores moderne maskiner og udstyr, er der altid en type der virker på vores tøj. Vores engagerede team er forpligtet til at sikre, at dit logo er anvendt optimalt på tøjet. I gennemsnit leverer vi hvert år ca. 950 000 stykker tøj med logo på.

INTET ER FOR SMÅT ELLER STORT TIL OS Blåkläder har sin egen broderi og transfer service, så dit tøj kan få logo på lige efter pluk, forudsat at transfers og/eller broderikort er til rådighed. Desuden - i modsætning til mange andre trykkerier vil vi aldrig tilføre dig yderligere omkostninger til opstart eller bestilling af små mængder, når det er en genbestilling. Uanset om du har brug for 1 eller 1000 stk. tøj, er intet for småt eller stort til os, og hver ordre behandles med den samme passion og professionalisme.


11 TRANSFER Transfer er en omkostningseffektiv måde at få synliggjort dit logo på. Det er nemt at anvende og er egnet til det meste af vores tøj.

BRODERI Broderi på tøjet giver et eksklusivt udtryk.

NAVNE- OG TEKSTTRANSFER Med vores nye plottermaskine kan vi nu tilbyde mindre antal af navne- og teksttransfers. Perfekt for transfer til bryst eller ryg (Max. 25 x 5 cm). Vælg mellem sort eller hvid tekst. Max. 10 stk. navn/ tekst.

MÆRKER Navne mærker eller velcro mærker bliver mere og mere populære, og er meget lette at bruge. Efter ønske kan vi sy navne mærker på tøjet, eller hvis flere forskellige skal bruge den samme beklædningsgenstand, kan navnet nemt ændres ved brug af velcro.

FORLÆNGELSE/AFKORTNING På trods af vores omfattende kollektion af færdigsyede bukser, kan de alligevel være for lange eller for korte. På Blåkläder har vi vores egen systue, hvor vi kan forlænge eller afkorte dine bukser på forespørgsel.


12

THE ALL NEW 4-WAY STRETCH TROUSERS MAKE ANYTHING POSSIBLE 4-WAY STRETCH

Når du vil realisere dig selv og gøre indtryk på vores fælles verden uden at gå på kompromis med vores ikoniske design i vores nye 4-vejs stretchbukser. DO WHAT YOU ARE HERE TO DO - X-TEND YOURSELF


13

BLÅKLÄDER GOES STRETCH Hos Blåkläder udfordrer vi konstant det konventionelle. Med over 60 års erfaring har vi en stor viden om arbejdstøj. Nye materialer udvikles konstant og vores mission er at bruge dem klogt. Vores nye 4-vejs stretch serie er et bevis på det.

1998 HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900

Med blød mesh stretch vil du opleve høj ventilation kombineret med CORDURA®-stretch for forbedret bevægelsesfrihed. Når du har prøvet dem på, vil du aldrig have dem af.

1997 HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

1989 HÅNDVÆRKER BUKS UDEN SØMLOMMER 4-VEJS STRETCH X1900


14

4-WAY STRETCH

BLÅKLÄDER GOES STRETCH BEVÆGELSE, FRIHED, STYRKE OG KOMFORT. MED EN STRETCH BUKS FRA BLÅKLÄDER ER DINE MULIGHEDER UBEGRÆNSEDE.

4-VEJS STRETCH Blåkläder har nu bukser i et fantastisk 4-vejs stretch materiale, hvor kvalitet, funktion, flot design og komfort går op i en højere enhed, da det er blødt og elastisk i alle 4 retninger. 4-vejs stretch bukser findes i kategorierne high vis, håndværk, maler og service/industri. Flere af modellerne fås også i damemodeller. 1997

1993

7197

7100

1998

7198

1989

1522

7192

1988

1987

1079

1089

1088

1422

7122


15

Vores sortiment af bukser, enten med stretchpaneler eller helt i stretch, hvor kvalitet, funktion og komfort går op i en højere enhed. Vil du have alt dette, spiller det ingen rolle hvilket fag du arbejder med, for vi har udviklet en række stretch bukser til de forskellige brancher, hvor efterspørgslen har været høj. Du kan se dem nedenfor. Tøv ikke og gør som Blåkläder , go stretch!

2-WAY STRETCH

2-VEJS STRETCH Vores bukser i 2-vejs stretch er komfortable, slidstærke og på nogle modeller udstyret med stretchpaneler. 2-vej stretch giver ekstra komfort og fleksibilitet, hvor der er behov. Bukser med 2-vejs stretch findes i kategorierne high vis, håndværk og industri/service. Flere af modellerne fås også i damemodeller. 1592

1594

1999

1990

1992

7992

1497

1437

7990

1960

1991

1439

1465

1457

7147

7101

7137

1444

7144

1448

2644

6144

1446


16

STRETCH PANELS

STRETCHPANELER PERFEKT KOMBINATION AF FUNKTION OG KOMFORT

Blåkläders moderne, funktionelle og komfortable bukser med stretchpaneler holder stilen, når du arbejder hårdt. Bukserne er lavet af flere forskellige materialer som denim, lightweight, CORDURA® NYCO, CORDURA® Denim, Ripstop eller bomuld. Fås i en række forskellige farver og modeller, der gør det nemt for dig at finde din favorit! MAX: Bukser med stretchpaneler på nøje udvalgte områder som bagdelen eller på lårene, knæ og i skridt giver optimal komfort, når det er mest nødvendigt. Disse bukser er et godt valg for professionelle, der ikke går på kompromis med kvalitet og fleksibilitet. Bukser markeret med “MAX” har et større antal stretchpaneler. MIN: Bukser med stretchpaneler på steder som læg, knæ og i skridt, er en kæmpe fordel for dem, der ønsker at have funktionelle og komfortable arbejdsbukser. Bukser markeret med “MIN” har et mindre antal stretchpaneler, men opfylder kravene til den efterspurgte funktionalitet.


17 1554

1590

1910

7910

1095

1552

1558

1551

1995

1585

1459

1495

MIN

MAX

MAX

MIN

MAX

MIN

MIN

1599 MAX

1587

1598

MAX

MAX

1099

1094

7163

7161

1994

7186

1586

1541

1456

1469

7159

7195

1496

7148

1449

MAX

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MAX

MAX

MIN

1096 MIN

MAX

MAX

MAX

MAX

MIN

MAX

MAX

MIN

7149 MAX

MIN

MIN

1487 MAX

1486 MAX


HÅNDVÆRK

1998 HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900, 3363 HÆTTETRØJE FULL ZIP, 3525 T-SHIRT, 2841 ARBEJDSHANDSKE SKIND


1998

1

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900 4-VEJS STRETCH GØR DEN EKSTRA BLØD OG FLEKSIBEL

STROP MED KNAP TIL HAMMERHOLDER

D-RING I GUMMI

EKSTRA LOMME MED LYNLÅS

EKSTRA BREDE SØMLOMMER MED VÆRKTØJSSTROPPER OG BITSLOMME

STRETCHPANEL I MESH FOR BEDRE VENTILATION

CORDURA® FORSTÆRKET KNÆLOMMER I STRETCH.

FORSTÆRKET BENAFSLUTNING GIVER EFFEKTIV BESKYTTELSE MOD SLITAGE

SMALLE BEN


20

DEN RIGTIGE BUKS TIL DIT ARBEJDE På en skala fra 1-5 beskriver vi Blåkläder’s mest populære håndværkerbukser, når det gælder slidstyrke, funktionalitet og komfort. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, så hvorfor skal du?

1998

7998

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900 1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m²

• 4-VEJS STRETCH • SMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • SMALLE BEN • SMAL FODVIDDE SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1999

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900 1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

• 2-VEJS STRETCH + STRETCHPANELER • KONISK PASFORM • LAV TALJE • LAV SKRIDT • SMALLE BEN • SMAL FODVIDDE SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET


21

1990

Findes også som damemodel 7990

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900 1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

• 2-VEJS STRETCH + STRETCHPANELER • NORMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1960

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900 1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/ m²

• 2-VEJS STRETCH • NORMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • NORMAL FODVIDDE SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1522

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH 1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

• 4-VEJS STRETCH • SMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET


22

1590

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

• STRETCHPANELER • NORMAL PASFORM • LAV TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1599

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

• STRETCHPANELER • NORMAL PASFORM • LAV TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500 1370 100% Bomuld, twill, 370g/m²

• RUMMELIG PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET


23

1555

HÅNDVÆRKER BUKS 1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m²

• NORMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1530

Findes også som damemodel 1545

HÅNDVÆRKER BUKS 1370 100% Bomuld, twill, 370g/m²

• NORMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • LIGE BEN • NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET


24

HÅNDVÆRK 1900-SERIE

X1900

MODERNE HÅNDVÆRKERFAVORIT

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

Blåkläders kollektion X1900 er moderne designede, meget slidstærke og komfortable håndværker bukser i materiale af høj kvalitet, som desuden sætter funktionaliteten i første række.

7198

Kollektionen X1900 omfatter bukser med 4-vejsstretch og denimstretch. Den fantastiske 4-vejsstretch er kvalitet, funktion, flot design og komfort i en perfekt kombination. Resultatet er, at Blåkläders arbejdsbukser giver den bedst mulige oplevelse og bliver en hjælp i det daglige arbejde.

1998

Buksernes knælommer er forstærket med CORDURA®-stretch udvendigt og stretch indvendigt for øget bevægelsesfrihed. Blåkläder går aldrig på kompromis med kvaliteten, og det skal du heller ikke.

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort C44-C62, C146-C156, D92-D124 9900 Sort C44-C64, C146-C156, D92-D124

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

1199,-

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

1987

1989

1988

HÅNDVÆRKER SHORTS 4-VEJS STRETCH X1900

HÅNDVÆRKER BUKS UDEN SØMLOMMER 4-VEJS STRETCH X1900

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C44-C60

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C44-C60

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C44-C64, C146-C156, D92-D124

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslomme med en lynlåslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Forstærket tommestoklomme og baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme.

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Forstærket tommestoklomme, sømlommer og baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme.

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket tommestoklomme og baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

HÅNDVÆRKER SHORTS UDEN SØMLOMMER 4-VEJS STRETCH X1900

799,-

849,-

999,-


25

HÅNDVÆRK 1900-SERIE

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

7990

1999

1990

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62, C146-C158, D84-D124

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Designet til at hænge på hoften. Lav talje. Stretch i skridet og knæhasen. DETALJER: Gylp med knapper. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Knælommer. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® 1000-forstærkede hængelommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer og knælommer. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Gylp med knapper. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900

1149,-

1159,-

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

7992

1991

1992

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Gylp med knapper. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler. DETALJER: Gylp med knapper. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. VASK: Forvasket.

HÅNDVÆRKER KNICKERS STRETCH X1900

HÅNDVÆRKER SHORTS STRETCH X1900

1059,-

969,-


26 HÅNDVÆRK 1900-SERIE

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1960

1960

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900

HÅNDVÆRKER BUKS X1900

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme med lynlås. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. TILBEHØR: Model 4020. FORSTÆRKNING: CORDURA® 1000-forstærket sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlomme og benafslutning.. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. VASK: Forvasket.

1099,-

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 375g/m² 8999 Marineblå/Sort C44-C62, C146-C154, D84-D120 9900 Sort C44-C62, C152-C156, D84-D120 FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme med lynlås. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. TILBEHØR: Model 4020. FORSTÆRKNING: CORDURA® 1000-forstærket sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlomme og benafslutning.. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. VASK: Forvasket.

999,-

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1962

4059

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 375g/m² 8999 Marineblå/Sort C44-C60

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 375g/m² 8999 Marineblå/Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Telefonlomme. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer og knælommer. REFLEKS: Reflekser på benene. VASK: Forvasket.

FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. DETALJER: Metalknapper. Syninger forstærkede med nitter. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Brystlommer med læg og lukning. Indstikslommer. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket på albuen. AFSLUTNING: Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet. VASK: Forvasket.

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1900

COWBOYJAKKE

889,-

939,-


27

HÅNDVÆRK 1900-SERIE

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1960

1961

1145 75% bomuld 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco, 340 g/m² 4599 Olivengrøn/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 9900 Sort C44-C62, C146-C158, D84-D124

1146 75% bomuld 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco, 250g/m² 9899 Mørk Grå/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Telefonlomme. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. TILBEHØR: Model 4020. FORSTÆRKNING: CORDURA® 1000-forstærket sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlomme og benafslutning.. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning.

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og en med velcrolukning. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Telefonlomme. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HÅNDVÆRKER BUKS X1900

HÅNDVÆRKER BUKS X1900

989,-

939,-

LOMME I CORDURA® DENIM

MESH I RYG OG FRONT

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

LOMMER PÅ RYGGEN

1962

3119

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1900

HÅNDVÆRKER VEST X1900

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m² 9900 Sort C44-C60 FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Telefonlomme. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer.

699,-

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m² 9900 Sort S-4XL FUNKTIONALITET: Kraftig mesh forrest på skuldrene og ryg. Lommer i Cordura® Denim. DETALJER: Brede stropper. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring. LOMMER: Brystlommer, en med lukning, en med knapper til kniv. Dokumentlomme i front. Forlomme med læg og klap samt udvendig lomme med lynlås. To Napoleons lommer med plads til A4. Aftagelig sømlomme bagpå. Sømlommer – aftagelige og ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i bryst. Kraftig envejslynlås i plast. TILBEHØR: Fixlås spænde. Tekstilbælte. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer.

829,-


28

PAS PÅ DINE KNÆ

DE SKAL BÆRE DIG HELE LIVET! For de fleste mennesker, er det ubehageligt at sidde på deres knæ, uanset situationen. Det kan påvirke dig både mentalt og fysisk, hvis du knæler i en længere periode, og vil ofte føre til træthed, ubehag, smerter og fysiske problemer. I nogle erhverv, bevæger du dig endda rundt på dine knæ hver dag, hvilket kan resultere i alvorlige knæskader, såsom museskader eller bursa inflammation (bursitis). De fleste knæskader forekommer på grund af dårlig ergonomi og anstrengende opgaver, hvor du bruger dine knæ på den forkerte måde. Omkring 12.000 mennesker er hvert år tvunget til en efterfølgende knæoperation, mens andre lever med knæproblemer i årevis. Generelt ender du i anstrengende situationer uden egentlig at kunne forudse dem, og derfor er den bedste løsning uden tvivl altid at huske knæpuder. Udskift knæpuden regelmæssigt, det er en billig investering i det lange løb. Blåkläders knæpuder fås i fem modeller og er certificeret i henhold til EN 14404. Se buksernes anbefaling og certificering. Du kan finde vores knæpuder på side 270.

4058 Professionel knæpude i EVA, som er bred og yderst slidstærk. Den kraftige forside beskytter mod skarpe genstande og ujævnheder i underlaget. Desuden er beskyttelsen blød på indersiden og har ekstra god pasform for at kunne garantere, at den sidder behageligt og i den rette position.

4057 En let, fleksibel serviceknæpude, der former sig efter knæet og følger buksen på en god måde, hvilket gør den velegnet til dem, der har behov for en smidig beskyttelse og som arbejder på knæene af og til.

4032 En kraftig knæpude specielt velegnet til dem, der arbejder som gulvlæggere eller fliselæggere. Knæpuden er fremstillet i 25 mm tykt gelmateriale og har en ekstra bred pasform, der øger komforten og beskytter dine knæ effektivt ved lange arbejdsperioder på knæene.

4027 Vores fleksible knæpude er ekstra formbar. Den har en kraftig forside med slidstærk overflade, som beskytter mod skarpe genstande, og blød inderside mod knæet, som giver maksimal komfort.


1

NYHED REVOLUTIONERENDE

KNÆBESKYTTELSE!

4067

Knælomme, der kan tages af og på, og som sammen med knæpude 4027 eller 4057 bliver en type 1-knæbeskyttelse. Den er fremstillet i CORDURA®-stretch, har luftig mesh på bagsiden for ekstra ventilation og findes i tre størrelser. Takket være materiale og udformning, sidder lommen stramt og komfortabelt, og den kan endda reguleres i overkanten med velcro. Knælommen benyttes sammen med shorts i de tilfælde, hvor man vil have kortere bukser, men samtidig har behov for knæbeskyttelse.


30

HÅNDVÆRK 1522-SERIE

1522

NYHED

ULTIMATIVE KOMFORTABLE

HÅNDVÆRKERBUKSER Håndværkerbukser i et lettere materiale af 4-vejsstretch, som virkelig leverer den ultimative komfort. Bukserne har en smallere pasform og for endnu bedre komfort er der elastik i taljen. Knælommer med åbning forneden i CORDURA®stretch, CORDURA®-forstærkede hængelommer, heraf én med lynlås, tommestoklomme samt strop til hammerholder på både venstre og højre side. Bukserne har en diskret refleks bagpå og er justerbare forneden i buksebenet. Der er sat mesh i knæhaserne, hvilket giver en ofte tiltrængt ventilation under lange og krævende arbejdsdage.

7192

NYHED!

1522

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH 1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C62, C146-C156, D88-D124 FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Bred strop bagerst. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg, en med lynlås. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Indstikslommer. Knælommer. Lommer med læg, blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Sømlommer med værktøjsstropper og en ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®-forstærkning. Elastik i benafslutning. Justerbare bukseben med velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

949,-

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH


31

HÅNDVÆRK 1590-SERIE

1590

SLIDSTÆRK KOMFORT Når kravet til slidstyrke, komfort og praktiske detaljer styrer valget af arbejdstøj, er Blåkläders 1590-serie det perfekte valg. Buks 1590 og 1599 samt shorts 1598 har en smallere pasform, og materialet er canvas, som er kraftigt, men alligevel let og luftigt. Stretchpaneler over lænden samt forstærkede knælommer i CORDURA®-stretch gør buksen fleksibel og perfekt til arbejdsopgaver, der kræver stor bevægelsesfrihed. For dem, der føler, at de har behov for ekstra komfort, har 1599 og 1598 paneler i 4-vejsstretch over lænden, på fronten, i skridtet samt på hele læggen. Derudover er 1590-serien udstyret med flere smarte og funktionelle detaljer, såsom ekstra lommer med lynlås til sikker opbevaring, let tilgængelig telefonlomme i stretchmateriale, der passer til de fleste mobiler.

1590

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH 1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort C44-C64, C146-C156, D84-D124 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C44-C64, C146-C156, D88-D124 FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på bagdelen, frontlommer og bagsiden af knæ. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

729,-

4-VEJS STRETCH PÅ FRONT, OVER LÆND OG PÅ LÆG 4-VEJS STRETCH PÅ FRONT, OVER LÆND OG PÅ LÆG

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

NYHED!

NYHED!

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

HÅNDVÆRKER SHORTS MED STRETCH

1599

1598

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C64, C146-C156, D88-D124 9899 Mørk Grå/Sort C46-C64, C146-C156, D92-D124

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C64

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på front, knæ, bagdel, front lommer, læg og skridt. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

749,-

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på front, bagdelen, front lommer og skridt. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Forstærkede sømlommer og baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme.

599,-

1


32

HÅNDVÆRK 1500-SERIE

X1500

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

EN HÅNDVÆRKER-

FAVORIT

X1500-serien er vores bedst sælgende serie. Farver, materialer og funktionaliteter har noget for enhver smag og behov. Her finder du arbejdstøj til alle årstider, fra knickers til klassiske arbejdsbukser og vinterbukser. Vores X1500-serie har et flot design og findes i bomuld, polyester/bomuld, CORDURA® DENIM og softshell. * * Softshell buks X1500 finder du på side 195.

1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500 1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 375g/m² 8999 Marineblå/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

899,-

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

1500

1500

1500

1320 100% bomuld, canvas, 420g/m² 8399 Stålgrå/Sort, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8899 Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1380 78% polyester, 22% bomuld, dobby-vævet, 330 gr/m² 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbeltfag med blyantlomme og telefonlomme i vandafvisende materiale. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

879,-

839,-

879,-


33

HÅNDVÆRK 1500-SERIE

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER NETFOR I RYG

LOMMER BAG

1501

1502

3100

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m² 9900 Sort C44-C60

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m² 9900 Sort C44-C60

1380 78% polyester, 22% bomuld, dobby-vævet, 330 gr/m² 9900 Sort S-XXXL

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Hammerstrop i siden. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, lår og knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede søm, baglommer, tommestoklomme, lårlommer og lår.

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Knivholdere med knap. ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer, en med lukning og telefonlomme og en blyantlomme. Sømlommer - med to mejsellommer med klap. Sømlommer bagpå. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Justerbar frontlukning i bryst. VASK: Forvasket.

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1500

HÅNDVÆRKER VEST

HÅNDVÆRKER SHORTS X1500

689,-

639,-

689,-

NETFOR I RYG

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

LOMMER BAG

1501

1502

3100

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 9499 Grå/Sort C44-C60

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 9499 Grå/Sort C44-C60

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 9499 Grå/Sort S-XXXL

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbeltfag med blyantlomme og telefonlomme i vandafvisende materiale. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, lår og knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede søm, baglommer, tommestoklomme, lårlommer og lår.

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Knivholdere med knap. ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer, en med lukning og telefonlomme og en blyantlomme. Sømlommer - med to mejsellommer med klap. Sømlommer bagpå. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Justerbar frontlukning i bryst.

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1500

HÅNDVÆRKER VEST

HÅNDVÆRKER SHORTS X1500

699,-

639,-

689,-


34

HÅNDVÆRK 1530-SERIE 100% BOMULD

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

1530 VORES KLASSISKE HÅNDVÆRKERBUKS 1530-serien er Blåkläders klassiske basismodel, vores egne originalbukser eller 501’eren. En enkel, men høj funktionel model, fremstillet af vores bedste materiale. Siden den første kollektion blev lanceret i 1986 har vi løbende forbedret og videreudviklet 1530-serien uden at ændre på det klassiske udseende.Kollektion er blevet opdateret mere end 20 gange, og vi regner med, at den fortsætter med at være favorit i alle håndværkernes garderobe.

1545

1530

HÅNDVÆRKER BUKS 1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå C40-C62, C146-C156, D84-D120 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D136 DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

639,-

HAMMERHOLDER PÅ BEGGE SIDER

1540

1534

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C44-C60, D84-D120

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C44-C60

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer.

HÅNDVÆRKER SHORTS

HÅNDVÆRKER KNICKERS

599,-

529,-


35

HÅNDVÆRK 1530-SERIE 100% BOMULD

3105

8566

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort S-XXL

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 9900 Sort C44-C58

DETALJER: ID-kortlomme. LOMMER: Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en med telefonlomme og en med patentknapper, samt knivholdere. Sømlommer - for og bag. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i metal. TILBEHØR: Model 2129. Model 4006. FORSTÆRKNING: Forstærkede sømlommer. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper bagerst og i siderne. Justerbar i linning. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med lukning. Forlommer med læg. Sidelommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

VEST MED SØMLOMMER

HÅNDVÆRKER KILT

589,-

749,-

ELASTIK SELER STRETCH I RYG

6151

2600

2650

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C44-C62, D96-D124

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D96-D124

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C44-C60, C146-C156, D92-D120

DETALJER: Metalknapper. Justerbar elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer forstærkede. Brystlommer med lukning. Knælommer. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med patentknapper. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Knivholdere med knap. 3-nålssøm på indvendige ben. Brede seler med kraftige elastikker og hurtig lås. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop i siden. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Sømlommer bagpå. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER

HÅNDVÆRKER OVERALL

709,-

HÅNDVÆRKER HELBUKS

789,-

869,-


36

HÅNDVÆRK 1530-SERIE 100% BOMULD

4095

4915

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. FOR: Ikke foret. MATERIALE: Flourescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld. DETALJER: Høj krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forede lommer. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder, ærmer samt nederst på ryg. AFSLUTNING: Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. MATERIALE: Flourescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld. DETALJER: Høj krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder, ærmer samt nederst på ryg. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

HÅNDVÆRKER JAKKE

VINTER JAKKE

659,-

1069,-

4815

1515

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C46-C62

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med trykknapper. Justerbar nederst i ærmet med trykknap.

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Høj talje bagerst. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HÅNDVÆRKER VINTER BUKS

VINTER JAKKE BOMULD

929,-

849,-


37

HÅNDVÆRK 1530-SERIE 100% BOMULD, BOMULD/POLYESTER

1530

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m² 9900 Sort C44-C60, C146-C158, D84-D120

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m² 2800 Antique khaki C44-C60

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer.

1534

HÅNDVÆRKER BUKS

HÅNDVÆRKER SHORTS

599,-

499,-

CORDURA®FORSTÆRKEDE LOMMER

CORDURA®FORSTÆRKEDE LOMMER ZIP OFF ELASTIK SNOR

1538

1525

1526

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9900 Sort C44-C60, C146-C156, D96-D120

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C44-C64, C146-C158, D84-D136

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C44-C64

FUNKTIONALITET: Zip-off-model. DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på sømlommer, tommestoklomme, knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme.

HÅNDVÆRKER BUKS ZIP-OFF

HÅNDVÆRKER BUKS LIGHT WEIGHT

679,-

HÅNDVÆRKER SHORTS LIGHT WEIGHT

629,-

449,-


38

HÅNDVÆRK 1530-SERIE POLYESTER/BOMULD

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1570

1530

HÅNDVÆRKER BUKS UDEN HÆNGELOMMER

HÅNDVÆRKER BUKS 1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 8500 Koboltblå, 8900 Marineblå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D120 DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

639,-

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 5600 Rød C44-C56, C146-C156, D84-D120 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D108 8500 Koboltblå C44-C62, C146-C156, D84-D120 DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

529,-

PASSER TIL VEST 3105

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3250

3105

1125 100% bomuld, twill, 250 g/m² 8810 Marineblå/hvid S-XXL

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9900 Sort S-XXXL

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme. LUKKES FORTIL: Lukning foran med velcro. TILBEHØR: Bælte. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet.

DETALJER: ID-kortlomme. LOMMER: Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en med telefonlomme og en med patentknapper, samt knivholdere. Sømlommer - for og bag. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i metal. TILBEHØR: Model 2129. Model 4006. FORSTÆRKNING: Forstærkede sømlommer. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

SKOVMANDS SKJORTE

2129

VEST MED SØMLOMMER

469,-

KILE TIL VEST 3105

589,-

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 9900 Sort onesize LUKKES fortil: Envejslynlås i metal. PASSER MED: Model 3105.

149,-


39

HÅNDVÆRK 1530-SERIE POLYESTER/BOMULD

2600

2650

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9900 Sort C44-C62

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D92-D120

DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Knivholdere med knap. 3-nålssøm på indvendige ben. Brede seler med kraftige elastikker og hurtig lås. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop i siden. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Sømlommer bagpå. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HÅNDVÆRKER OVERALL

HÅNDVÆRKER HELBUKS

799,-

PASSER TIL GULVLÆGGERE

869,-

PASSER TIL GULVLÆGGERE

KNIVLOMME KNIVLOMME

1532

2652

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9400 Grå C44-C62, C146-C156, D84-D124

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9400 Grå C44-C62, C146-C156, D96-D120

DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Ekstra knivlomme på låret. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop i siden. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Knivlomme. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Sømlommer bagpå. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HELBUKS GULVLÆGGER MED SØMLOMMER

GULVLÆGGER/HÅNDVÆRKER BUKS

639,-

869,-


40

HÅNDVÆRK 1555-SERIE

1555

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

FUNKTIONELLE OG

SLIDSTÆRKE

HÅNDVÆRKERBUKSER Blåkläders 1555-serie er håndværkerbukser, der i lige så høj grad er slidstærke som funktionelle. Nyheden 1554 er en håndværkerbuks, der er perfekt til for eksempel gulvlæggere og fliselæggere, som arbejder meget på knæene, hvor det særlige knæpudemateriale med Kevlar med ekstra slidstyrke er perfekt til formålet. Hele buksens materiale er kraftigt, og giver sammen med stretchpaneler i bærestykket bagpå, på forlommerne og på bagsiden af knæet ekstra bevægelsesfrihed. 1555 med sømlommer og 1556 uden sømlommer er funktionelle og komfortable håndværkerbukser med let tilgængelige lommer, som for eksempel telefonlomme i stretchmateriale, der passer til de fleste mobiler. Knælommer i CORDURA®-stretch for maksimal pasform og slidstyrke. To baglommer med læg og strop til hammerholder samt forstærket tommestoklomme, blyantlomme og knivholder. Formsyede ben giver god pasform.

1555

HÅNDVÆRKER BUKS 1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 2799 Sand/Sort, 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9499 Grå/ Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9994 Sort/Grå C44-C62, C146-C156, D84-D124 DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsholdere, kan stoppes ned i de forreste lommer.. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

629,-

KNIVLOMME

PASSER TIL GULVLÆGGERE

KEVLAR-FORSTÆRKEDE KNÆLOMMER

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

1556

1554

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 2799 Sand/Sort, 9499 Grå/Sort, 9994 Sort/Grå C44-C62, C146-C156, D84-D124

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9899 Mørk Grå/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer. Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på bagdelen, frontlommer og bagsiden af knæ. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Knivlomme med klap og stretch panel. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsholdere, kan stoppes ned i de forreste lommer.. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Forstærket materiale med Kevlar® på knælommer samt knivlomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

GULVLÆGGER BUKS MED STRETCH

HÅNDVÆRKERBUKS UDEN SØMLOMMER

579,-

709,-


41

HÅNDVÆRK 1523-SERIE

1523

FUNKTION OG FARVE 1523-serien er Blåkläders kollektion af tofarvet tøj i polyester og bomuld, hvor buksernes utrættelige slidstyrke, er det der udmærker dem i forhold til andre bukser. Kollektionen omfatter håndværkerbuks 1504 og 1505, håndværkerbuks uden sømlommer, der hedder 1523, samt håndværkerjakke 4063.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1523

HÅNDVÆRKER BUKS UDEN SØMLOMMER 1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 1094 Hvid/Grå, 9499 Grå/Sort C44-C60, C146-C156, D84-D120 9994 Sort/Grå C48-C60, C146-C156, D88-D120 DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og knappelukning. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer.

PASSER TIL GULVLÆGGERE

PASSER TIL GULVLÆGGERE

KNIVLOMME

639,-

KNIVLOMME VULKANISERET KNÆBESKYTTELSE

1504

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4063

1505

HÅNDVÆRKER BUKS 1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9499 Grå/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og knappelukning. Knivlomme. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer.

HÅNDVÆRKER JAKKE

HÅNDVÆRKER BUKS/GULVLÆGGER BUKS MED SØMLOMMER

669,-

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 2499 Khaki/Sort XS-XXXL

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9499 Grå/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og knappelukning. Knivlomme. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Skrå forlommer med læg. Knælommer med vulkaniseret print. Sidelommer. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og ekstra mange rum. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer.

749,-

FOR: Ikke foret. DETALJER: Justerbar i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer, en påsyet ekstra værktøjslomme. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Lukning foran med velcro. Skjult envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro.

569,-


GARDEN

4931 DAME STRIKKET SOFTSHELL JAKKE, 7159 DAME SERVICE BUKS MED STRETCH, 2322 SIKKERHEDS VINTERSTØVLE, S3, 3225 FORET SKOVMANDS SKJORTE, 1459 SERVICE BUKSER DENIM MED STRETCH, 3500 T-SHIRT LANG ÆRME, 2420 SIKKERHEDS GUMMISTØVLE, S5


43

GARDEN

1454

GRØNT OG BÆREDYGTIGT Garden kollektionen er specielt fremstillet til dig, der arbejder professionelt med haver, planteavl eller indenfor skoverhvervet. I vores sortiment finder du komfortabelt og funktionelt tøj baseret på genanvendt polyester. Modellen 1454 er det perfekte arbejdstøj med sine CORDURA®-forstærkninger og funktionelle lommer. Kombinationen af 55% genanvendt polyester og 45% bomuld har skabt et stykke beklædning, som er produceret med fokus på bæredygtighed. Du finder tøjet med vores recycle-symbol i kataloget.

1454

GARDEN BUKSER 1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 4699 Army grøn/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Knælommer. Skrå lommer. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benafslutning.

529,-

7154

1455

1464

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 4699 Army grøn/Sort C34-C46

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 4699 Army grøn/Sort C44-C62

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 4600 Army grøn C44-C62

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Knælommer. Skrå lommer. Telefonlomme i linning. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benafslutning.

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Knælommer. Skrå lommer. Telefonlomme i linning. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer.

DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Skrå lommer. Telefonlomme i linning. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer.

DAME GARDEN BUKSER

GARDEN SHORTS

GARDEN KNICKERS

529,-

499,-

489,-


44

GARDEN

2654

1459

7159

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 4699 Army grøn/Sort C44-C64, C144-C162

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 4699 Army grøn/Sort, 9900 Sort C44-C62, D84-D124

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 4699 Army grøn/Sort, 9900 Sort C30-C50

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str.

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str.

SERVICE BUKSER MED STRETCH

GARDEN OVERALL

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metalknapper. Justerbar i linning. Brede seler med kraftige elastikker og hurtig lås. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med lukning og ekstra værktøjslomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Inderlomme med lynlås. Knælommer. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benafslutning.

DAME SERVICE BUKS MED STRETCH

639,-

639,-

789,-

3326

3525

1051 100 % polyester, pique strik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m² 4600 Army grøn, 9900 Sort XS-4XL

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 4600 Army grøn XS-4XL 9900 Sort XS-6XL

T-SHIRT

POLO UV-PROTECTION

DETALJER: Halsåbning med knapper. Plastknapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

289,-

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

62,-


45

GARDEN

AFTAGELIGE ÆRMER

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

GARDEN JAKKE

SOFTSHELL VEST

8170

4930

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 4699 Army grøn/Sort XS-XXXL

2515 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbar 4000 g/m²/24H, 305g/m² 4600 Army grøn, 9900 Sort XS-4XL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 4699 Army grøn/Sort, 9799 Antrasit grå/Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. FOR: Meshfor. DETALJER: Ventilerende i ryg. Metalknapper. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Aftagelige ærmer. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket nederst i ærmet. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet. Justerbar nederst i ærmet med trykknapper.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang.

4854

989,-

STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

629,-

DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

669,-


MURER/MALER

4912 DAME STRIKKET JAKKE, 7910 DAME BUKS MED STRETCH, 2481 SIKKERHEDS STØVLET, S3, 3363 HÆTTETRØJE FULL ZIP, 1079 BUKS 4-VEJS STRETCH, 2430 SIKKERHEDS SKO, 4950 SOFTSHELL JAKKE


1079 BUKS 4-VEJS STRETCH

4-VEJS STRETCH GØR DEN EKSTRA BLØD OG FLEKSIBEL.

STROP MED KNAP TIL HAMMERHOLDER

D-RING I GUMMI

EKSTRA LOMME MED LYNLÅS

EKSTRA BREDE SØMLOMMER MED VÆRKTØJSSTROPPER OG BITSLOMME

STRETCHPANEL I MESH FOR BEDRE VENTILATION

CORDURA® FORSTÆRKET KNÆLOMME MED STRETCH PÅ BÅDE YDEROG INDERSIDEN FORSTÆRKET BENAFSLUTNING GIVER EFFEKTIV BESKYTTELSE MOD SLITAGE

SMALLE BEN


48

MURER/MALER BUKSER

STRETCH TIL MALERE

Blåkläders seneste nyhed til malere er fremstillet af en fantastisk blød 4-vejs stretch, som er både slidstærk og fleksibel i alle retninger. Malerbuks 1079 med sømlommer og 1089 uden sømlommer er designet til at klare krævende arbejdsopgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Bukserne har avancerede detaljer og specialtilpassede lommer til spartel, malerkniv og pensel. Knælommerne er forstærket med CORDURA®-stretch for øget bevægelsesfrihed. Blød meshstretch i knæhaserne for god ventilation. Buksebenene er forstærket bagpå forneden, hvilket giver effektiv beskyttelse. 1088 er shorts modellen af malerbuks 1079.

NYHED!

1079

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

BUKS 4-VEJS STRETCH 1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå C44-C64, C146-C156, D88-D124 FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

999,-

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

NYHED!

NYHED!

BUKS 4-VEJS STRETCH

SHORTS 4-VEJS STRETCH

1089

1088

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå C46-C64, C146-C156, D88-D124

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå C46-C64

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. FORSTÆRKNING: Forstærket sømlommer, tommestoklomme og baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme.

849,-

769,-


49 MURER/MALER BUKSER

1910

TIL FLEKSIBLE MALERE Denne malerbuks med stretchpaneler findes også i damemodel 7910 og er en moderne og komfortabel buks med stor bevægelsesfrihed, som sætter den ultimative komfort og smarte lommeløsninger i første række. Buksen har stretchpaneler på nøje udvalgte steder, såsom skridt, knæ, bagdel og læg. Den høje andel af bomuld i buksen gør, at den får en god absorberingsevne, som forhindrer at malingen trænger igennem og efterlader pletter på huden. 1910 har en specialtilpasset CORDURA®-forstærket spartellomme og ekstra store sømlommer, samtidig med at knælommerne i CORDURA®-stretch giver ekstra komfort. KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

7910

1910

BUKSER MED STRETCH 1000 100 % bomuld, twill, 240 g/m² 1099 Hvid/Sort C46-C64, C146-C156, D84-D124 FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt, på knæ, hofte og læg. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsholdere tilpasset til malerværktøj. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning på sømlommer, tommestoklomme og knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

759,-


50

MURER/MALER UNITE

GIV DIN VIRKSOMHED

ET FORSPRING UNITE, en kollektion af tøj, som ikke kun forener teamets identitet, men også øger medarbejderens image over gennemsnittet og giver din virksomhed en skarp profil. Blåkläders UNITE kollektion for malere, en komplet og matchende kollektion af tøj til de hårdt arbejdende malere, der lige som os har de højeste krav til kvalitet, funktion og komfort. Bukser kan leveres i flere forskellige typer med stretchpanel i skridtet, et par med sømlommer og et par uden samt et par maler shorts med stretchpanel i skridtet, alle i et lettere og mere fleksibelt ripstop materiale, som beskytter mod revner og slid. I UNITE serien findes også nyheder af overdele / jakker, UNITE YOUR TEAM.

SPARTELLOMME CORDURA®FORSTÆRKET KNÆLOMME I STRETCH MED INDGANG FOROVEN

1096

BUKSER MED STRETCH 1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå C44-C64, C146-C156, D84-D124 FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Tommestoklomme med plads til spartel, kniv og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Sømlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®- forstærket spartellomme og sømlommer. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

CORDURA®FORSTÆRKET KNÆLOMME I STRETCH MED INDGANG FOROVEN

SPARTELLOMME

SPARTELLOMME

NYHED!

1095

699,-

1094

1099

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå C44-C64, C146-C156, D84-D124

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå C44-C64

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå C44-C64

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Tommestoklomme med plads til spartel, kniv og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket spartellomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar linning med knap. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Tommestoklomme med plads til spartel, kniv og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket spartellomme.

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Tommestoklomme med plads til spartel, kniv og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme. Sømlommer - med mejsellomme og værktøjsstropper. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer. CORDURA®-forstærket spartellomme.

BUKSER MED STRETCH

SHORTS MED STRETCH

599,-

SHORTS MED STRETCH

449,-

499,-


51 MURER/MALER UNITE

3389

3363

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå XS-4XL

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

POLOSHIRT

HÆTTETRØJE FULL ZIP

195,-

399,-

3362

4950

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå XS-4XL

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/m2 1098 Hvid/Mørk Grå XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

SWEATSHIRT FULL ZIP

SOFTSHELL JAKKE

349,-

659,-


52

MURER/MALER BUKSER

DOBBELTVÆVET BOMULDSTWILL

DOBBELTVÆVET BOMULDSTWILL

DOBBELTVÆVET BOMULDSTWILL

1510

1511

1512

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå C42-C62, C146-C156, D84-D124

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå C42-C60

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå C44-C60

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Lårlomme med lynlås. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste. Skrå lommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper tilpasset til malerværktøj. Kan stoppes indenfor i bukserne. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benafslutning. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Lårlomme med lynlås. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste. Skrå lommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper tilpasset til malerværktøj. Kan stoppes indenfor i bukserne. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Gylp med knapper. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Lårlomme med lynlås. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste. Skrå lommer. Sømlommer - med værktøjsstropper tilpasset til malerværktøj. Kan stoppes indenfor i bukserne. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer.

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1500

HÅNDVÆRKER SHORTS X1500

629,-

649,-

759,-

7131

1531

1091

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1000 Hvid C44-C62, C146-C156, D84-D120

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1000 Hvid C44-C62, C146-C156, D96-D120

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme - specialtilpasset til spartel. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer og spartellomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme - specialtilpasset til spartel. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på knælommer og baglommer og spartellomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HÅNDVÆRKER BUKS

BUKS

519,-

419,-


53 MURER/MALER BUKSER

1540

1536

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1000 Hvid C44-C60, D88-D120

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1000 Hvid C44-C60

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Skrå lommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på udsatte områder.

HÅNDVÆRKER KNICKERS

HÅNDVÆRKER SHORTS

489,-

519,-

2611

2532

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1000 Hvid C44-C60, C144-C156, D96-D120

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1000 Hvid C44-C62, C146-C156, D96-D120

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Metalknapper. Justerbar i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. Brede seler med kraftige elastikker og hurtig lås. LOMMER: Baglomme med læg. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå lommer. Inderlomme med lynlås. Knælommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket baglomme. Cordura®-forstærket tommestoklomme og knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop i siden. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Forstærket spartellomme. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Sømlommer bagpå. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

HELBUKSER

OVERALL

609,-

639,-


54

MURER/MALER OVERDELE

3390

3379

3324

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1094 Hvid/Grå XS-4XL

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1094 Hvid/Grå XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

T-SHIRT

POLOSHIRT

84,-

3353

SWEATSHIRT HALF ZIP

225,-

389,-

FINDES OP TIL 6XL

3334

3525 T-SHIRT

3301

3314

3500

T-SHIRT LANG ÆRME

T-SHIRT LANG ÆRME

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1000 Hvid XS-6XL

1032 100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m² 1000 Hvid XS-4XL

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1000 Hvid XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

62,-

169,-

87,-


55

MURER/MALER OVERDELE

3372

3388

3369

3371

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1000 Hvid XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1000 Hvid XS-4XL

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1000 Hvid XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

POLOSHIRT LANG ÆRME

SWEATSHIRT FULL ZIP

SWEATSHIRT HALF ZIP

339,-

359,-

235,-

3340

3362

3363

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1000 Hvid XS-4XL

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/ m² 1098 Hvid/Mørk Grå XS-4XL

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/ m² 1098 Hvid/Mørk Grå XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

SWEATSHIRT

SWEATSHIRT FULL ZIP

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

209,-

HÆTTETRØJE FULL ZIP

349,-

399,-


56

MURER/MALER OVERDELE

3812

3842

4912

4943

4942

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9056 Grå melange/rød XS-4XL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9056 Grå melange/rød XS-4XL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9056 Grå melange/rød XS-4XL

DETALJER: Stretchpanel i ryg. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg.

DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

STRIKKET VEST

STRIKKET SWEATSHIRT HALF ZIP

539,-

4931

STRIKKET JAKKE

559,-

599,-

4895

4955

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9099 Gråmeleret/Sort XS-4XL

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 1094 Hvid/Grå XS-XXXL

DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Stretchpanel i side og i ærme. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

2524 100% polyester, fleece, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 280 g/m² 1094 Hvid/Grå XS-4XL

4930

MICROFLEECE

STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

669,-

FLEECE JAKKE VINDTÆT

489,-

FUNKTIONALITET: Vindtæt materiale med åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. D-ring. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Ærmegab med tommelfingergreb.

949,-


57

MURER/MALER OVERDELE

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4835

4952

4950

2520 100% Polyester, 3-lags fleece, vindtæt, 460g/m² 1094 Hvid/Grå S-XXXL

2518 94% polyester, 6% elastan, 3-lags softshell, vind- og vandtæt, åndbar, 245g/m2 1094 Hvid/Grå XS-4XL

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 1098 Hvid/Mørk Grå XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Baglomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Ærme med indvendig manchet.

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

FLEECE JAKKE VINDTÆT

LIGHT SOFTSHELL JAKKE

FUNKTIONALITET: Vindtæt materiale med åndbar funktion. DETALJER: D-ring. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås, fleece forede. Telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre, ærmer og sidepartier. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Ærmegab med tommelfingergreb.

999,-

SOFTSHELL JAKKE

569,-

659,-

4815

4865

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1000 Hvid XS-4XL

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 1094 Hvid/Grå S-XXXL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med trykknapper. Justerbar nederst i ærmet med trykknap.

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor i krave. Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Metaltrykknapper. Høj krave med lynlås. Justerbar i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlomme med telefonlomme. Ærmelomme med lukning. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med indvendig manchet.

VINTER JAKKE BOMULD

VINTER JAKKE

739,-

819,-


58

MURER/MALER DAME

7910

MODERNE, FUNKTIONEL OG KOMFORTABEL MALERBUKS Denne moderne og komfortable maler buks med damepasform er universel i både design og funktion. Stretchpaneler i skridtet samt CORDURA®-stretch på knæene, bagdel og læg giver øget bevægelsesfrihed og komfort, når der er mest brug for det i det daglige arbejde. Bukserne har en høj andel af bomuld, hvilket betyder at stoffet har en god absorberingsevne der forhindrer, at maling trænger igennem og efterlader pletter på huden. De mange, smarte lommer, såsom den specialtilpassede CORDURA®-forstærkede spartellomme, værktøjslommer, sømlommer, udvendige knælommer og baglommer opfylder deres funktioner til fulde, hvilket gør malerbuksen til en suveræn helhedsløsning.

7910

DAME BUKS MED STRETCH 1000 100 % bomuld, twill, 240 g/m² 1099 Hvid/Sort C32-C50, D19-D25 FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt, på knæ, hofte og læg. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknap. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning på sømlommer, tommestoklomme og knælommer. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

759,-

7131

3307

3390

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå C34-C50, D19-D25

1035 100 % bomuld, pique knit, 220 g/m² 1000 Hvid XS-XXXL

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1094 Hvid/Grå XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme - specialtilpasset til spartel. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Forlommer med læg. Udvendig knælomme. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer og spartellomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. Taljeret linning. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. Taljeret linning. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DAME POLOSHIRT

DAME BUKS

519,-

DAME POLOSHIRT

155,-

225,-


59

MURER/MALER DAME

FINDES I SLIM FIT MODEL 3304

3334

3301

3372

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1000 Hvid XS-XXXL

1032 100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m² 1000 Hvid XS-XXXL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1000 Hvid XXS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. Taljeret linning. DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DAME T-SHIRT

DAME T-SHIRT LANG ÆRME

62,-

DAME SWEATSHIRT FULL ZIP

169,-

359,-

3812

4912

4931

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9056 Grå melange/rød XS-XXXL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9056 Grå melange/rød XS-XXXL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9099 Gråmeleret/Sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

DAME STRIKKET VEST

DAME STRIKKET JAKKE

539,-

DAME STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

599,-

669,-


PROFIL

3299 FLANNEL SKJORTE, 1590 HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH, 2280 SKÆREBESKYTTELSES HANDSKE


61

PROFIL UV-BESKYTTELSE

FRISK HELE DAGEN Med vores UV-kollektion holder du dig frisk hele dagen, da materialet er fugttransporterende og hurtigtørrende samt beskytter mod solens stråler. Materialet er komfortabelt at have på og perfekt til høje temperaturer. Certificeret i henhold til UPF 40+ Solar Protective Properties.

3326

POLO UV-PROTECTION 1051 100 % polyester, pique strik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m² 4600 Army grøn, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Plastknapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

289,-

3323

3331

3425

1051 100 % polyester, pique strik, fugttransporterende, UVbeskyttelse, 155 g/m² 4600 Army grøn S-4XL 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL

1011 100% polyester, birdseye strik, anti-lugt behandlng, UV strålebeskyttende, 130g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

1011 100% polyester, birdseye strik, anti-lugt behandlng, UV strålebeskyttende, 130g/m2 3394 High Vis Gul/Grå XS-4XL

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. Kort ærme. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

T-SHIRT UV-PROTECTION

FUNKTIONS T-SHIRT UV-PROTECTION

DETALJER: V-udskæring. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

239,-

FUNKTIONS T-SHIRT CAMO

95,-

189,-


62

PROFIL T-SHIRTS

HVID FINDES I 2-PAK, MODEL 3333

3304 UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3533

3360

1029 95% bomuld, 5% elastan, single jersey, 160 g/m² 1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL

1029 95% bomuld, 5% elastan, single jersey, 160 g/m² 1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL

1059 80% Bomuld/ 15%Viscose/ 5%Elastan, single jersey, 160 g/m2 9000 Gråmeleret XS-4XL

1059 80% Bomuld/ 15%Viscose/ 5%Elastan, single jersey, 160 g/m2 9000 Gråmeleret XS-4XL

FUNKTIONALITET: Smal pasform. DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

1165 95% bomuld, 5% elastan, jersey, 210 g/m² 1000 Hvid, 8800 Marineblå S-XXXL

T-SHIRT SLIM FIT

T-SHIRT V-UDSKÆRING

99,-

FUNKTIONALITET: Smal pasform. DETALJER: Ribstrikket hals. V-udskæring. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

FINDES OP TIL 6 XL I FLERE FARVER

105,-

5-PAK

FINDES OP TIL 6XL (FARVE 9900)

3334

3525

3325

T-SHIRT 5-PAK

T-SHIRT

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1000 Hvid, 3300 High Vis Gul, 4600 Army grøn, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9400 Grå XS-4XL 9900 Sort XS-6XL

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 4500 Olivengrøn, 4600 Army grøn, 5600 Rød, 7800 Brun, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 9600 Mellemgrå, 9800 Mørk grå XS-4XL 1000 Hvid, 3300 High Vis Gul, 8800 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-6XL

1043 85 % bomuld, 15 % viscose, single jersey, 150 g/m² 9000 Gråmeleret XS-4XL

1043 85 % bomuld, 15 % viscose, single jersey, 150 g/m² 9000 Gråmeleret XS-4XL

1053 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 150g/m² 9991 Sort melange XS-4XL

1053 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 150g/m² 9991 Sort melange XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. EMBALLAGE: 5-pak. En størrelse pr. pakke.

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

62,-

289,-


63

10-PAK

FINDES OP TIL 6XL (FARVE 9900, 9000)

3300

3302

1025 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 180g/m² 9991 Sort melange XS-4XL

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 9900 Sort S-XXL 8800 Marineblå S-XXXL

PROFIL T-SHIRTS

T-SHIRT 10-PAK

T-SHIRT

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk grå XS-4XL 9900 Sort XS-6XL1033 85% bomuld, 15% viscose, single jersey, 180 g/m² 1033 85% bomuld, 15% viscose, single jersey, 180 g/m² 9000 Gråmeleret XS-6XL

1033 85% bomuld, 15% viscose, single jersey, 180 g/m² 9000 Gråmeleret XS-4XL DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. EMBALLAGE: 10-pak. En størrelse pr. pakke.

599,-

FUNKTIONALITET: Regular pasform. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

66,-

FINDES OP TIL 6XL 8900

3479

NY FARVE!

3379 T-SHIRT

3535

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1094 Hvid/Grå, 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8885 Marineblå/Koboltblå, 8894 Marineblå/Grå, 9499 Grå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

1063 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 180 g/m² 1000 Hvid, 9600 Mellemgrå, 9900 Sort XS-4XL 8900 Marineblå XS-6XL

INDUSTRI T-SHIRT

STOF: Industrivask, EN ISO 15797. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

84,-

109,-


64

PROFIL T-SHIRTS

3402

3332

3515 T-SHIRT

T-SHIRT

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Paneler i high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skuldre. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

DETALJER: Printet størrelsesetikette. Ribstrikket hals. Rund hals. Raglanærme. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

289,-

4798

4799

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul XS-4XL

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul XS-4XL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. DETALJER: Rund hals. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Blød afslutning i linning. Forlænget ryg.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. DETALJER: Rund hals. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Blød afslutning i linning. Forlænget ryg.

UNDERTØJ T-SHIRT 100% MERINO XLIGHT

125,-

UNDERTØJ TRØJE 100% MERINO XLIGHT

389,-

469,-


65

PROFIL POLO

NY FARVE!

3389

3327

POLOSHIRT

BRANDED POLOSHIRT 1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 8956 Marineblå/Rød, 9485 Grå/koboltblå, 9956 Sort/Rød S-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. Blåkläder broderi bagerst. Blåkläderprint på venstre bryst. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

245,-

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8956 Marineblå/Rød, 9485 Grå/koboltblå, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

NY FARVE!

3390

3324

3390

3324

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 2499 Khaki/Sort,1094 Hvid/Grå, 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8933 Marineblå/ High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/ Grå, 9456 Grå/Rød, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9994 Sort/Grå XS-4XL 9499 Grå/Sort XXS-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

225,-

3307

3305 POLOSHIRT

POLOSHIRT

POLOSHIRT

195,-

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1000 Hvid, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

225,-

1035 100 % bomuld, pique knit, 220 g/m² 1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9000 Gråmeleret, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. LOMMER: Brystlomme. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

155,-


66

PROFIL SKJORTER

3299 KLASSISKE FAVORITTER

Hold stilen med en klassisk ternet skjorte, der passer lige godt på arbejdet som derhjemme! Skjorterne har en strop i nakken, der gør dem nemme at hænge op og stropper i ærmerne, så de nemt kan foldes op. Designet med to brystlommer med klap, hvor venstre har smart åbning til en pen. Vælg mellem flannel og bomuld.

3299 SKJORTE

1138 67% bomuld, 32% polyester, 1% elastan, twill, 110g/m² 5689 Rød/marineblå XS-4XL FUNKTIONALITET: Løs pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. Strop med knap.

3209

3299

FLANNEL SKJORTE

369,-

3209

3299

FLANNEL SKJORTE

1137 74% bomuld, 26% polyester, flannel, børstet på en side, 130g/m² 8954 Marineblå/Orange, 8956 Marineblå/Rød XS-4XL

1136 74% bomuld, 26% polyester, flannel, børstet på en side, 135g/m² 9920 Sort/råhvid XS-4XL

FUNKTIONALITET: Løs pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. Strop med knap.

FUNKTIONALITET: Løs pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. Strop med knap.

369,-

369,-


67

PROFIL SKJORTER

3297

3298

1135 100% bomuldstwill, 155 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL

1190 65% polyester, 35% bomuldstwill, 155 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Løs pasform. DETALJER: Metaltrykknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Løs pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. Strop med knap.

TWILL SKJORTE, BOMULD

TWILL SKJORTE

299,-

299,-

3295

3296

1129 100% bomuld, Denim, 220g/m2 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

1190 65% polyester, 35% bomuldstwill, 155 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL

DETALJER: Metaltrykknapper. Syninger i kontrastfarve. Blåkläder broderi bagerst. LOMMER: Brystlommer med lukning. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. VASK: Forvasket.

FUNKTIONALITET: Løs pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme.

DENIM SKJORTE

TWILL SKJORTE, KORT ÆRME

319,-

279,-


68

PROFIL LANGÆRMET

NYHED!

3520

T-SHIRT LANG ÆRME

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Paneler i high vis, for øget synlighed. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

3500

3314

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL

1032 100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m² 1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

T-SHIRT LANG ÆRME

T-SHIRT LANG ÆRME

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

239,-

3353

3335

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå, 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9699 Mellemgrå/ sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/ koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet inderside, 320g/m 8600 Mørk Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL

SWEATSHIRT HALF ZIP

POLOSHIRT LANG ÆRME 1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1000 Hvid, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

235,-

87,-

NY FARVE!

3388

3301

169,-

SWEATSHIRT

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. LOMMER: Blyantlomme på ærme. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet.

389,-

219,-


69

PROFIL LANGÆRMET

3372

3340

3369

3371

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

SWEATSHIRT HALF ZIP

SWEATSHIRT

SWEATSHIRT FULL ZIP

209,-

339,-

359,-

3320

3370

3349

1040 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 9900 Sort M-XXXL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå S-XXL 9900 Sort S-XXXL

1048 80% bomuld, 20% polyester, Terry strik med børstet inderside, 360 g/m² 9400 Grå XS-4XL 8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort XS-XXXL

POLOSWEATSHIRT

RULLEKRAVE TRØJE

DETALJER: Rullekrave. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

239,-

SWEATSHIRT FULL ZIP

DETALJER: Ribstrikket krave. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

329,-

DETALJER: Ribstrikket krave med lynlås. LOMMER: Sidelommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

449,-


70

PROFIL LANGÆRMET

3364

3365

3432

1048 80% bomuld, 20% polyester, Terry strik med børstet inderside, 360 g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL 9400 Grå XXS-4XL

1048 80% bomuld, 20% polyester, Terry strik med børstet inderside, 360 g/m² 8800 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

SWEATSHIRT

SWEATSHIRT HALF ZIP

DETALJER: Ribstrikket krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

SWEATSHIRT HALF ZIP

309,-

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Høj krave med lynlås. Paneler i high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

259,-

419,-

3395

3396

3366

3433

1048 80% bomuld, 20% polyester, Terry strik med børstet inderside, 360 g/m² 8800 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-4XL

1048 80% bomuld, 20% polyester, Terry strik med børstet inderside, 360 g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL 9400 Grå XS-XXXL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

HÆTTETRØJE

HÆTTETRØJE FULL ZIP

HÆTTETRØJE FULL ZIP

DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

309,-

DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Sidelommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

369,-

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skulder og ærmer. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

529,-


71

PROFIL LANGÆRMET

3394

NY FARVE!

NY FARVE!

3363

3362

HÆTTETRØJE FULL ZIP

SWEATSHIRT FULL ZIP 2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

349,-

399,-

3373

3399

3398

3401

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet inderside, 320g/m 9087 Gråmeleret/blå, 9990 Sortmeleret/grå XS-4XL

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet inderside, 320g/m 9000 Gråmeleret, 9991 Sort melange XS-4XL

1074 65% polyester, 35% bomuld, børstet inderside i fleece, 260g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

DETALJER: Fast, justerbar hætte. Farve 9000 i 75% bomuld, 20% polyester, 5% viskose. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Fast, justerbar hætte. Blåkläder broderi. Farve 9000 i 75% bomuld, 20% polyester, 5% viskose. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

HÆTTETRØJE FULL ZIP

HÆTTETRØJE

499,-

SWEATSHIRT

489,-

239,-


INDUSTRI/SERVICE 3389 POLOSHIRT, 1495 SERVICE BUKSER MED STRETCH, 2280 SKÆREBESKYTTELSES HANDSKE, 4047 BÆLTE STRETCH METALFRI


1422

SERVICE BUKSER 4-VEJS STRETCH ELASTIK I TALJEN

SKJULT LYNLÅS LOMME

INDVENDIG TELEFONLOMME

SORTE REFLEKS DETALJER BAG PÅ BENET MESHPANEL I KNÆHASEN

NYHED!


RECHARGE YOUR BUSINESS AND

UNITE YOUR TEAM

PROFESSIONELT ARBEJDSTØJ

GIVER DIN VIRKSOMHED ET FORSPRING Lad os være realistiske: Vi dømmer ofte hinanden på udseendet af det tøj vi har på. Og uanset om du er bankmand, fodboldspiller eller professionel blikkenslager - fortjener du at se godt ud på arbejdet - syntes vi!

Og arbejdstøj er det, vi gør bedst hos Blåkläder. Vi har nu designet en helt ny kollektion til de professionelle virksomheder, der ønsker en skarp profil. Konceptet er enkelt og nemt: Velklædte medarbejdere skaber en atmosfære af selvtillid og professionalisme, som vil skabe mere forretning til din virksomhed. Vi står ved din side for at sikre, at dit arbejdstøj skaber et professionelt udseende. I sidste ende - ligger styrken i samarbejdet.


75

INDUSTRI/SERVICE UNITE

VÆLG DIN VIRKSOMHEDS FARVE

OG MIX DET MED EN PERFEKT PASFORM

SORT/RØD

SORT/GUL

BLÅ/SORT

OLIVENGRØN/SORT

SORT/GRÅ

MELLEMGRÅ/SORT

BRUN/SORT

HVID/MØRKEGRÅ

Kollektion til malere finder du på side 50


76

INDUSTRI/SERVICE UNITE

7195

1456

1495

1496

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C62, C146-C156, D84-D124

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød C44-C62, C146-C156, D84-D124 9998 Sort/Mørk Grå C44-C68, C146-C158, D84-D136

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C62, C146-C156, D84-D124 9933 Sort/High Vis Gul C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Sømlommer. Tommestoklomme med digital skydelære holder, kniv- og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

SERVICE BUKSER MED STRETCH

SERVICE BUKSER MED STRETCH

FUNKTIONALITET: Stretch materiale i front, på lænden, for og bag på knæ samt skridt. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknap. Elastik i linning. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Dokumentlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®forstærkning.

639,-

SERVICE BUKSER MED SØMLOMMER MED STRETCH

579,-

679,-

1497

2695

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpanel på knælomme og læg. Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Metalknapper. D-ring. LOMMER: Baglommer. To lårlommer med klap. en med penlomme og indvendig telefonlomme, en med pen- og knivlomme og åbning til tommestok. Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Justerbar i linning. Metalfri spænde. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Brystlomme med lukning i kontrastfarve og blyantlomme. Indstikslommer. Inderlomme med lynlås. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

SERVICE BUKSER DENIM STRETCH

SERVICE OVERALL MED STRETCH

739,-

649,-


77

INDUSTRI/SERVICE UNITE

1494

1499

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C62

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød C44-C62 9998 Sort/Mørk Grå C44-C68

SERVICE SHORTS MED SØMLOMMER

SERVICE SHORTS

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. To forlommer. Sømlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

499,-

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. To forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

429,-

NY FARVE!

3389

3379

POLOSHIRT

T-SHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8956 Marineblå/Rød, 9485 Grå/koboltblå, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1094 Hvid/Grå, 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8885 Marineblå/Koboltblå, 8894 Marineblå/Grå, 9499 Grå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

84,-

195,-


78

INDUSTRI/SERVICE UNITE

3464

NYHED!

3463

NY FARVE!

NY FARVE!

HÆTTETRØJE FULL ZIP

SWEATSHIRT FULL ZIP

3362

3363

HYBRID SWEATSHIRT 2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/ m² 4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL FUNKTIONALITET: Quiltet materiale på fronten. DETALJER: Fast hætte. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/ m² 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/ m² 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

549,-

3851

NY FARVE!

3850

NY FARVE!

NYHED!

SOFTSHELL JAKKE

SOFTSHELL JAKKE MED HÆTTE

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlommer. Blyantlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

469,-

349,-

4753

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

399,-

4950

SOFTSHELL VEST

3394

659,-

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL 9933 Sort/High Vis Gul XS-5XL FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

699,-


80

INDUSTRI/SERVICE SERVICE

INDUSTRI

4-VEJS STRETCH

TIL SERVICE Blåkläders seneste nyhed til serviceindustrien kommer op på nye, skyhøje niveauer. Bukser og shorts i ridsefrit design i enten 4-vejs stretch eller 2-vejs stretch, er det perfekte valg til dem, der udfører deres arbejde i miljøer med følsomme overflader. 1422 er en servicebuks i ridsefrit design i 4-vejsstretch, som kan benyttes både i fritiden og på arbejdet. Bukserne har en smallere pasform, hvilket tiltaler mange brugere i dag. Justerbare ben forneden, og for øget ventilation er der mesh i knæhaserne. Servicebuks 1457 lanceres i to kvaliteter: denimstretch og 2-vejsstretch. Begge har paneler med fantastisk 4-vejs stretch foran, på bagdelen, i skridtet og på knæene. Elastik i taljen gør disse bukser ekstra komfortable at have på. 1437 er shorts modellen af servicebuks 1457. De er fremstillet i denim stretch og har paneler af 4-vejs stretch i skridtet, foran og på bagdelen. Elastik i taljen. Helt ridsefrit design.

7122

NYHED!

1422

SERVICE BUKSER 4-VEJS STRETCH 1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C62, C146-C156, D84-D124 FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknapper. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Lårlomme med lynlås. Lårlomme på venstre side med klap og skjult magnetknap og en indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede lommer. CORDURA®-forstærket ved benafslutning. REFLEKS: Sort reflekterende detaljer. AFSLUTNING: Elastik i benafslutning. Justerbare benafslutning med knapper.

7147

NYHED!

1457

7147

NYHED!

1457

SERVICE BUKSER STRETCH

699,-

7137

NYHED!

1437

SERVICE BUKS DENIM STRETCH

SERVICE SHORTS STRETCH

1830 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² 8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1147 80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m² 8999 Marineblå/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1147 80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m² 8999 Marineblå/Sort C44-C62

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpanel på fronten, i skridtet, på bagdelen og på knæ. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpanel på fronten, i skridtet, på bagdelen og på knæ. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpaneler. DETALJER: Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. VASK: Forvasket.

649,-

699,-

529,-


81

INDUSTRI/SERVICE SERVICE

7159

7159

NY FARVE!

1459

1459

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 2799 Sand/Sort, 4599 Olivengrøn/Sort, 4699 Army grøn/Sort, 5699 Rød/sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8999 Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C44-C62, D84-D124

1142 85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 320g / m² 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62, D84-D124

SERVICE BUKSER DENIM MED STRETCH

SERVICE BUKSER MED STRETCH

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str.

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. VASK: Forvasket.

739,-

639,-

7159

7149

1459

1449

2159

1146 75% bomuld 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco, 250g/m² 9899 Mørk Grå/Sort C44-C62, D84-D124

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 2799 Sand/Sort, 5699 Rød/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C44-C62

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå, 9900 Sort S/M, L/XL

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str.

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme.

SERVICE BUKSER MED STRETCH

SERVICE SHORTS MED STRETCH

719,-

LØSE SØMLOMMER

519,-

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Blåkläders bukser uden sømlommer.

145,-


82

INDUSTRI/SERVICE SERVICE

INDVENDIGE KNÆLOMMER

HÆNGELOMMER

KNÆLOMMER

7140

1465

1439

1469

1830 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² 8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8900 Marineblå C44-C62, C146-C156, D84-D124

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Plastknapper. LOMMER: Baglommer. Indstikslomme med skjult lynlås lomme.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Skjulte knapper. 2-nålssøm på indvendig ben. Blåkläder broderi bagerst. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyant- og knivlomme samt indvendig tommestoklomme. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Møntlomme. REFLEKS: Reflekser på benene. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

CHINOS STRETCH

SERVICE BUKS DENIM STRETCH

429,-

SERVICE BUKS MED SØMLOMMER MED STRETCH

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med indvendig tommestoklomme og blyantlommer. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Lårlomme med lynlås. Møntlomme. Sidelommer.

1957

SERVICE SHORTS X1900 LIGHTWEIGT

SERVICE KNICKERS X1900 LIGHTWEIGT

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå C46-C62, C146-C156, D84-D124

639,-

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå C44-C60 9900 Sort C44-C62

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå C44-C60 9900 Sort C44-C62 DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med indvendig tommestoklomme og blyantlommer. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Lårlomme med lynlås. Møntlomme. Sidelommer.

749,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1958

SERVICE BUKS X1900 LIGHTWEIGT

699,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1959

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

579,-

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med indvendig tommestoklomme og blyantlommer. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Lårlomme med lynlås. Møntlomme. Sidelommer.

529,-


83

INDUSTRI/SERVICE SERVICE

1959

1409

1406

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 375g/m² 8900 Marineblå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå C42-C64, C146-C156, D84-D128

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9994 Sort/Grå C44-C62, C146-C156, D96-D116

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg, lukning og påsat tredelt blyantlomme. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme med lynlås. Tommestoklomme. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang.

DETALJER: Metallynlås. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med læg, lukning og påsat tredelt blyantlomme. Knælommer. Knælommer. Sidelomme med kontrastløbegang. Telefonlomme. Tommestoklomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

JEANS X1900

SERVICE BUKS MED KNÆLOMMER

SERVICE BUKS LIGHTWEIGHT

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med indvendig tommestoklomme og blyantlommer. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Lårlomme med lynlås. Møntlomme. Sidelommer. VASK: Forvasket.

799,-

519,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

SERVICE JAKKE

SERVICE BUKS

1490

4090

7190

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 9400 Grå C44-C62, C148-C156, D84-D124

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 9900 Sort S-XXL 9400 Grå S-XXXL

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme.

DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer, en påsyet ekstra værktøjslomme. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Lukning foran med velcro. Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

529,-

589,-

479,-


84

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRI

1400

1400

1407

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort C42-C64, C146-C156, D84-D128

DETALJER: Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Plastknapper. LOMMER: Baglomme med knaplukning. lårlommer, en er med lukning og påsat tredelt blyantlomme. Telefonlomme.

DETALJER: Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Plastknapper. LOMMER: Baglomme med knaplukning. lårlommer, en er med lukning og påsat tredelt blyantlomme. Telefonlomme.

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Baglommer med lukning og velcrolukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Tommestoklomme.

SERVICE BUKS

SERVICE BUKS

SERVICE BUKS

479,-

379,-

439,-

1403

1447

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 9900 Sort C44-C62, C148-C154, D96-D112

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort C42-C64

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Syninger i kontrastfarve. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. lårlommer med knaplukning.

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med tredelt blyantlomme og telefonlomme. Tommestoklomme.

SERVICE SHORTS

SERVICE BUKS

489,-

399,-


85

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRI

6151

6151

1000 100 % bomuld, twill, 240 g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C44-C60

1100 100 % bomuld, twill, 320 gm² 8800 Marineblå C44-C64, D96-D128

DETALJER: Metalknapper. Justerbar elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer forstærkede. Brystlommer med lukning. Knælommer. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med patentknapper. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DETALJER: Metalknapper. Justerbar elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer forstærkede. Brystlommer med lukning. Knælommer. Knælommer. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med patentknapper. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER

KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER

469,-

6270

579,-

2610

KEDELDRAGT

OVERALL

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8900 Marineblå C44-C62 9900 Sort C44-C62, D100-D116 8500 Koboltblå C44-C64, D96-D124

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 9900 Sort C44-C64, C144-C150 9400 Grå C44-C64, C144-C156, D96-D120

DETALJER: Justerbar elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer forstærkede. Brystlommer, en med lukning og knappelukning, en blyantlomme. Sidelommer. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i metal. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

629,-

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Metalknapper. Justerbar i linning. Metalfri spænde. LOMMER: Baglomme med lukning. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Inderlomme med lynlås. Sidelommer. Tommestoklomme med blyantlomme.

479,-


86

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRI KOLLEKTION FINDES OP TIL 6XL (FARVE 9998)

NYHED!

INDUSTRI

FLEKSIBELT OG RIDSEFRIT DESIGN TIL INDUSTRIEN Blåkläders helt nye industri kollektion bringer arbejdstøjet og brugeren ind i en lys fremtid. Både under- og overdele i kollektionen er lavet i et ridsefrit design og er velegnet til arbejde i miljøer med følsomme områder, og det er fremstillet i komfortabelt fleksibelt 2-vejs stretch og kan industrivaskes. Den nye kollektion indeholder damebuks 7144, herrebuks 1448, herrebuks med knælomme 1444, shorts 1446, overalls 2644, kedeldragt 6144 samt jakke 4444. I Blåkläders industri kollektion er du synlig, komfortabel og kan arbejde i miljøer med følsomme overflader.

NYHED!

4444

INDUSTRI JAKKE STRETCH 1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød XS-4XL 9998 Sort/Mørk Grå XS-6XL FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ærmer. DETALJER: Metaltrykknapper. Skjulte knapper. Høj krave. Justerbar i linning. D-ring. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Indstikslomme med en skjult lynlås lomme. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks detalje på ærme. Refleks i ryg. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte metal knapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

7144

NYHED!

1444

INDUSTRI BUKSER STRETCH

499,-

NYHED!

1448

INDUSTRI BUKSER MED KNÆLOMMER STRETCH

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/sort, 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød C44-C64, C144-C158, D84-D136 9998 Sort/Mørk Grå C44-C68, C144-C158, D84-D136

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/sort, 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød C44-C64, C144-C158, D84-D136 9998 Sort/Mørk Grå C44-C68, C144-C158, D84-D136

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper. Skjulte knapper. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper. Skjulte knapper. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Udvendig knælomme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

419,-

449,-


87

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRIKOLLEKTION

NYHED!

1446

2159

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/sort, 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød C44-C64 9998 Sort/Mørk Grå C44-C68

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort S/M, L/XL

INDUSTRI SHORTS STRETCH

LØSE SØMLOMMER

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Blåkläders bukser uden sømlommer.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper. Skjulte knapper. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

145,-

359,-

NYHED!

NYHED!

INDUSTRI OVERALL STRETCH

INDUSTRI KEDELDRAGT STRETCH

2644

6144

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m² 8985 Marineblå/Koboltblå, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C64, D84-D136

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m² 8985 Marineblå/Koboltblå, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C44-C64

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper. Skjulte knapper. Metalfri spænde. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Brystlomme med lukning. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ærmer. Formsyede ben. DETALJER: Metaltrykknapper. Skjulte knapper. Høj krave. Justerbar elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Brystlommer med læg og lukning. Indstikslommer. Blyantlomme på ærme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks på ærmer. Reflekser på benene. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. Justerbar ærmeafslutning med skjulte metal knapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

559,-

659,-


88

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRI KOLLEKTION

INDUSTRI

FLOT OG SLIDSTÆRK Vores industri kollektion er bygget på grundlæggende modeller med de vigtigste funktioner for hårdtarbejdende mænd og kvinder. Her vil du finde slidstærke bukser, jakker og overalls i flotte farver, der kan mixes og matches, så det passer til dine ønsker og behov. Smarte detaljer med fokus på funktion og høj kvalitet, gør at denne kollektion er optimal i alle servicefag. UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4054

INDUSTRI JAKKE 1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 2499 Khaki/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9456 Grå/Rød, 9499 Grå/ Sort, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå S-4XL DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. To forlommer. Inderlommer, en med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1404

7104

499,-

6054

INDUSTRI KEDELDRAGT

INDUSTRI BUKSER 1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 2499 Khaki/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9499 Grå/Sort, 9956 Sort/ Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå C44-C62, C146-C156, D96-D120 9456 Grå/Rød C48-C62, C146-C156, D108-D116 DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Sidelommer. Tommestoklomme. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

399,-

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9456 Grå/Rød, 9499 Grå/Sort, 9956 Sort/ Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå C44-C62 FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med ekstra lomme og blyantlomme. Brystlommer med læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med knapper og velcro. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

689,-


89

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRI KOLLEKTION

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3164

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

INDUSTRI VEST

INDUSTRI OVERALL

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 2499 Khaki/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9456 Grå/Rød, 9499 Grå/ Sort, 9956 Sort/Rød S-XXL

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8994 Marineblå/Grå C44-C64, C144-C154, D96-D120 2499 Khaki/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9499 Grå/Sort, 9956 Sort/Rød, 9994 Sort/Grå C44-C64, C144-C156, D96-D120

2664

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme, forsynet med ribbånd til ekstra værktøj. To forlommer. Inderlommer, en med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

449,-

DETALJER: Justerbar i linning. Metalfri spænde. Aftagelig ID-kortlomme. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Brystlomme med lukning i kontrastfarve og blyantlomme. Inderlomme med lynlås. Sidelommer. Tommestoklomme. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

3390

NY FARVE!

539,-

NY FARVE!

3353

3324

SWEATSHIRT HALF ZIP

POLOSHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1000 Hvid, 1094 Hvid/Grå, 2499 Khaki/Sort, 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8900 Marineblå, 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9400 Grå, 9456 Grå/Rød, 9699 Mellemgrå/sort, 9900 Sort, 9933 Sort/ High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL 9499 Grå/Sort XXS-4XL DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

225,-

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå, 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9699 Mellemgrå/ sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9998 Sort/ Mørk Grå XS-4XL DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

389,-


90

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRI

4054

1404

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå S-4XL

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå C44-C62, C146-C156, D96-D120

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. To forlommer. Inderlommer, en med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Sidelommer. Tommestoklomme.

INDUSTRI JAKKE BOMULD

INDUSTRI BUKSER BOMULD

559,-

449,-

6054

2665

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå C44-C62

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå C44-C64, C144-C156, D96-D120

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med ekstra lomme og blyantlomme. Brystlommer med læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

DETALJER: Justerbar i linning. Metalfri spænde. Aftagelig ID-kortlomme. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Brystlomme med lukning i kontrastfarve og blyantlomme. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Sidelommer. Tommestoklomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

INDUSTRI OVERALL BOMULD

INDUSTRI KEDELDRAGT BOMULD

699,-

639,-


91

INDUSTRI/SERVICE INDUSTRI

4720

1725

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 8800 Marineblå S-XXL

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 8800 Marineblå C44-C62, C146-C156, D96-D124

DETALJER: Kile i ryg. LOMMER: Brystlommer med lukning. Sidelommer. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. Elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyantlomme. Sidelommer. Indvendig tommestoklomme.

INDUSTRI BUKSER

JAKKE

389,-

1725

1726

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D96-D124 1000 Hvid C44-C64, C146-C156, D96-D116 8500 Koboltblå C44-C64, C146-C156, D96-D124

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 8800 Marineblå C44-C62, C146-C156, D96-D124

INDUSTRI BUKSER

369,-

INDUSTRI BUKSER

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. Elastik i linning. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyantlomme. Udvendig knælomme. Sidelommer. Indvendig tommestoklomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. Elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyantlomme. Sidelommer. Indvendig tommestoklomme.

329,-

399,-


1551 HIGH VIS BUKS UDEN SØMLOMMER MED STRETCH, 4877 HIGH VIS LIGHT SOFTSHELL JAKKE, 2429 SIKKERHEDS SKO, S3, 2242 ARBEJDSHANDSKE, 4987 HIGH VIS SKALJAKKE, 1997 HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH


93 INDUSTRI/SERVICE TRANSPORT

SYNLIG OG KOMFORTABEL I TRAFIKKEN

JAKKE (3399) CERTIFICERET EN ISO 20471

I dette afsnit finder du funktionelt og komfortabelt tøj til dig, der arbejder i transportsektoren. Detaljer og pasform er designet og nøje afprøvet til dig, der arbejder i siddende stillinger i længere tid, men som også skal have nem adgang til dokumenter, kuglepen og mobiltelefon. Sortimentet består af tøj til alle vejrtyper og temperaturer, både med og uden certificerede reflekser.

4051

HIGH VIS JAKKE 1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3399 High Vis Gul/Sort XS-XXXL DETALJER: Kile i ryg. Fleeceforet krave. ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Forlommer med lynlås. Inderlommer, en med lynlås og en med velcrolukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Reflekskant. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

789,-

REFLEKS INDERSIDE

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1470

1451

SERVICE/CHAUFFØR BUKS

SERVICE/CHAUFFØR BUKS 1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 9900 Sort C42-C62, C146-C156, D84-D128

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 9900 Sort C44-C58, C146-C156, D84-D120

FUNKTIONALITET: Slidstærkt vandafvisende materiale. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. ID-kortlomme. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme med læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks rundt om ben.

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper. Metalknapper. LOMMER: Baglommer med lukning og velcrolukning. Lårlomme med tre rum. Lårlommer med lås, en af dem med påsat telefonlomme samt blyantlomme og isættelig ID-kortlomme. FORSTÆRKNING: Forstærket i linning. REFLEKS: 20 mm brede reflekser. Refleks på indersiden af ben som kan foldes ud. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®-forstærkning.

469,-

549,-


94

INDUSTRI/SERVICE TRANSPORT

FLEKSIBLE REFLEKSER

3359

3546

4923

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL

2528 100% Polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

2120 100% Polyester, Heavy strik, børstet inderside, 380 g/ m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort XS-4XL

STOF: 100% Bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. Blåkläderprint på skulder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER: Tredelt hætte, mesh foret. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre, ærmer og sidepartier. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

HIGH VIS SWEATSHIRT

HIGH VIS HÆTTETRØJE

649,-

HIGH VIS STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

819,-

689,-

BLØDT STOF MED BØRSTET INDERSIDE

NYHED!

1585

NY FARVE!

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1549

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C62, C144-C156, D84-D124

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/ m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød S-4XL

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Knælommer. Knælommer. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori Y.

779,-

1551

HIGH VIS JOGGINGBUKS

HIGH VIS BUKS UDEN SØMLOMMER MED STRETCH

FUNKTIONALITET: Minimale sømme. Løs pasform. DETALJER: elastik og snøre i linning. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og lukning. Sidelommer, en med indvendig telefonlomme med lynlås. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks rundt om ben. Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Manchet i bukseben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

409,-

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød C44-C64, C146-C156, D88-D124 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C68, C146-C156, D88-D124 FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Knælommer. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

749,-


95

INDUSTRI/SERVICE TRANSPORT

HIGH VIS MATERIALE I ANTI-LUGT MATERIALE FLEKSIBLE REFLEKSER

NY FARVE!

NY FARVE!

HIGH VIS LIGHT SOFTSHELL JAKKE

HIGH VIS VINTER JAKKE

4862

4877

3421

HIGH VIS T-SHIRT 1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8853 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL STOF: 100% Bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. Strategisk placeret sømme for bedre komfort under ærmer. Print - Blåkläder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

439,-

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave. D-ring. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori C.

789,-

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå S-4XL 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 5599 High vis rød/sort XXS-4XL FUNKTIONALITET: Vand- og smudsafvisende yderstof. FOR: Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forede lommer. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2 S-L, Klasse 3 XL->. Samcertificeringskategori B S - L. EN 342 sammen med model 1862.

919,-

1456

1562

1862

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul C44-C62, C146-C156, D84-D124

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul C46-C64, D92-D128

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C60, C146-C156, D84-D128 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå C44-C60, C146-C156, D88-D128 5599 High vis rød/sort C44-C62, C146-C156, D84-D128

SERVICE BUKSER MED STRETCH

HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

FUNKTIONALITET: Stretch materiale i front, på lænden, for og bag på knæ samt skridt. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknap. Elastik i linning. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Dokumentlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®forstærkning.

639,-

HIGH VIS VINTER BUKS

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknap. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Knælommer. Sidelommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkede på knælommer. REFLEKS: 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

839,-

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. FOR: Quiltfor. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyantlomme og telefonlomme. Lårlomme med læg. Indvendige knælommer. Knælommer. Sidelommer. TILBEHØR: Model 2162. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W. EN 342 sammen med model 4862.

679,-


ANTI-FLAME

4089 MULTINORM JAKKE INHERENT, 1587 MULTINORM BUKS INHERENT STRETCH, 2841 ARBEJDSHANDSKE SKIND, 3459 MULTINORM HIGH VIS SWEATSHIRT INHERENT


1587

MULTINORM BUKS INHERENT STRETCH

EN 1149-5 EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN ISO 20471, KLASSE 2 IEC 61482-2, KLASSE 1 ATPV=10.7 CAL/CM2

INHERENT

STRETCH PANEL I SKRIDT OG PÅ BAGDELEN

KNÆLOMMER MED CORDURA®/ KEVLAR®/PROTAL®-FORSTÆRKNING

KAN FORLÆNGES TIL C-100 STØRRELSER


99

ANTI-FLAME

IEC 61482-2

EN ISO 11611 Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11611 beskytter brugeren mod stænk af metal og kort kontakt med fl ammer. Beklædningsgenstande certificeret til denne standard er velegnet til brugere, der arbejder med svejsninger eller lignende arbejde. Beklædningen er klassificeret i henhold til dens beskyttelseskapacitet for de forskellige svejsemetoder, som genererer mere eller mindre høje niveauer af stænk og strålevarme.

Tøj, som er certificeret i henhold til IEC 61482-2 har en beskyttelsesværdi mod termiske risici ved en lysbueulykke. Beskyttelsesegenskaberne er beregnet til at forhindre forekomsten af andengradsforbrændinger. Øvrige risici ved lysbue, som standarden ikke tager hensyn til, er metalsplitter, trykbølger, elektrisk stød og sundhedsskadelige gasser som opstår, når materialer fordamper.

IEC 61482-1-1

Klasse 1 – Beskyttelse mod svejsemetoder med lav risiko og situationer, som forårsager mindre stænk og strålingsvarme. Klasse 2 – Beskyttelse mod mere risikofyldte svejsemetoder og situationer, som forårsager mere stænk og strålevarme.

Open Arc test: Ved denne test udsættes materialer og tøj for en åben lysbue. Hvert enkelt materiale eller materialekombination får et resultat som angives i kal/cm² (kalorieværdi). Værdien er grænsen for den varmeenergi et materiale kan udsættes for og stadig beskytte brugeren mod andengradsforbrændinger, ATPV -værdien, eller for, hvornår der opstår huller i materialet, EBT-værdien. Både ATPV og EBT er beregnet ud fra en beskyttelsesgrad på 50%.

(A) Opfylder kravene for begrænset fl ammespredning (A1) Overfl ade antændelsesmetoden. (A2) Kant antændelsesmetoden.

EN ISO 11612 Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612 beskytter brugeren mod kortvarig kontakt med varme og fl ammer. Varmen kan være konvektiv varme, strålevarme, metalsprøjt eller en kombination deraf. Beklædningen er klassificeret i henhold til følgende parametrene:

(A) Tøjet påfylder kravene for begrænset fl ammespredning. (A1) Overflade antændelsesmetoden. (A2) Kant antændelsesmetoden. (B) Tøjet beskytter mod overførselsvarme. 1 til 3. (C) Tøjet beskytter mod varmestråling, 20 kW/m2. 1 til 4.0 (D) Tøjet beskytter mod stænk af smeltet aluminium. 1 til 3. (E) Tøjet beskytter mod stænk af smeltet metal. 1 til 3. (F) Tøjet beskytter mod kontaktvarme, 1 til 3.

EN ISO 14116

I 2019 blev der tilføjet et nyt piktogram for sikkerhedsbeklædning, der opfylder kravene i IEC 61482-2.

I 2019 blev ATPV og EBT suppleret med en ELIM-værdi, som i stedet angiver den øverste grænse for helt at undgå risiko for andengradsforbrændinger eller huller i materiale/tøj. Jo højere kalorieværdi materialet eller tøjet har, jo bedre er brugeren beskyttet. Det er også muligt at udføre disse test på materialekombinationer/beklædningskombinationer og dermed opnå en højere beskyttelsesværdi.

IEC 61482-1-2 Boks test: Ved denne testmetode testes materiale og beklædning med en direkte lysbue ved en bestemt værdi. Spændingen er 400 V og tidsrummet er 500 ms. Testen udføres i 2 forskellige klasser. Når testen er gennemført, bliver resultatet godkendt eller ikke godkendt. Der kræves ofte kombinationer af forskelligt tøj eller foret tøj for at bestå Boks test klasse 2.

Lysbue Tid

Beskyttelsesbeklædning i overensstemmelse med denne internationale standard er beregnet til at beskytte brugeren i tilfælde af lejlighedsvis og kortvarig kontakt med små fl ammer under forhold, hvor der ikke er nogen væsentlig varmerisiko og hvor der ikke er andre varme typer. Beskyttelsesbeklædning, der opfylder EN ISO 14116, kan bestå af flere separate beklædningsstykker eller et enkelt beklædningsstykke med ét eller flere lag. Alle kombinationer, der hævder at opfylde denne standard, skal have opnået et indeks for begrænset fl ammespredning på 1, 2 eller 3, når de testes for overensstemmelse med ISO 15025.

Klasse 1/APC1 Klasse 2/APC2

Flammespredningsindeks • Indeks 1 (flammespredning, flammerester og egenskaber for efterglødning) • Indeks 2 (indeks 1 + egenskaber for dannelse af huller) • Indeks 3 (indeks 2 + egenskaber for restfl ammer)

Beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 13034 beskytter mod flydende kemikalier og er beregnet til brug ved tilstrækkelig lav risikovurdering, og hvis en komplet beskyttelsesbarriere mod væske ikke er nødvendig. En lav risiko kunne være potentiel eksponering for små mængder spray eller tilfældige sprøjt i små mængder.

Et beklædningsgenstand med indeks 1 (laveste niveau) må ikke komme i kontakt med huden og må kun bæres uden på en beklædningsgenstand af indeks 2 eller 3.

4kA – 168 kJ (400v) 7kA – 320 kJ (400v)

500 ms 500 ms

EN ISO 13034

2 typer af test: TYPE 6 - Beskyttelse af krop og lemmer. Test på et komplet stykke tøj. TYPE PB6 - Beskyttelse af visse kropsdele. Ikke fuld testet. Alt beklædning PB(6) bør anvendes i kombination med andet tøj for at beskytte hele kroppen.

EN 1149-5 Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 1149-5 til- lader bortledning af elektro­statiske ladninger og reducerer risikoen for gnister. Beklædningen skal bruges som en del af et fuldt jordet system for at forhindre udledning.


100

ANTI-FLAME MULTINORM INHERENT

INHERENT

FORMSYEDE ÆRMER

LIGHTWEIGHT Kvalitet 1512 er et inherent stof, hvilket indebærer, at anti-flame beskyttende egenskaber er indbygget i fibrene. Flammebeskyttelsen sidder i molekylestrukturen i fibrene og kan hverken slides eller vaskes væk. Inherent tøj bliver dermed slidstærkt, let, behageligt og sikrer anti-flame beskyttelse i hele tøjets levetid.

FORLÆNGET RYG FOR EKSTRA BESKYTTELSE

4089

Materialet lever op til standarderne EN 1149-3, EN ISO 11611 klasse 1, A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1, EN 61482-1-1 ATPV=11,9cal/ cm², EN 61482-1-2 klasse 1, EN 13034, EN ISO 20471, HAF: 79,3%, LOI:29,6%.

4969

MULTINORM JAKKE INHERENT 1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlommer med skjult lynlås. Tildækkede sidelommer med skjulte metal knapper. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Sammen med model 1488, 1489, 1588, 1589 eller 2889 opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1769,-

7189

1588

1589

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C64, C146-C156, D92-D124

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C64, C146-C156, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/ cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

MULTINORM BUKS INHERENT

MULTINORM BUKS INHERENT

1639,-

1739,-


101

ANTI-FLAME MULTINORM INHERENT

7188

1488

MULTINORM BUKS INHERENT

1489

MULTINORM BUKS INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C64, C146-C156, D92-D124

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C64, C146-C156, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Lårlomme med lukning og trykknap. Skrå lommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/ cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1449,-

1649,-

2889

6089

3089

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C64, D92-D120

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C64, D92-D120

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 3300 High Vis Gul S-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige etiketter. Strop placeret på venstre bryst til placering af gasdetektor / oxygenmåler / mikrofon. Høj krave med lynlås. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med skjult metal lynlås. Åbning med klap for adgang til beklædning inderst. Forlomme med klap og trykknap. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. D-ring. LOMMER: Løsthængende brystlommer med sikkerhedsstrop, en med klap og metal trykknap, en åben med blyantlomme og med værktøjsstropper. Forlommer med lukning. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Sømlommer - for og bag. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

MULTINORM OVERALL INHERENT

MULTINORM KEDELDRAGT INHERENT

1969,-

MULTINORM VEST INHERENT

2639,-

1329,-


102 ANTI-FLAME MULTINORM INHERENT

INHERENT ANTI-FLAME & STRETCH Blåkläder er en af de første på markedet med inherent flammebeskyttelse i stretchpaneler, som giver maksimal bevægelsesfrihed og øget brugerkomfort. Stretchpanelerne, der har inherent beskyttelse og et højt indhold af aramid – beskytter dig samtidig med, at de giver dig ekstra bevægelsesfrihed og komfort. Når din arbejdsbuks skal opfylde kravene til funktion, bevægelsesfrihed og komfort i udsatte miljøer er valget klart: 1486, 1487 og 1587. Tøjet er tilpasset og udformet til arbejde i udsatte miljøer, hvor kravene til beskyttelse og sikkerhed er skyhøje. Materialeinfo vedr. stretchmaterialet: 88 % aramid, 10 % elastan og 2 % antistat. ATPV værdien for stretchmaterialet er 10,7cal/cm². ATPV værdien for materiale 1512 er 11,9 cal/cm².

1587

MULTINORM BUKS INHERENT STRETCH 1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C64, D92-D124 FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg, klap og telefonlomme. Indstikslommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Forstærket tommestoklomme med mulighed for 2 placeringer af kniv og en blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/ Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. Arc rating: 10,7 cal/cm² (vedr. stretch materiale). IEC 61482-2, klasse 1.

2319,-

KAN FORLÆNGES TIL C-100 STØRRELSE

KAN FORLÆNGES TIL C-100 STØRRELSE

KAN FORLÆNGES TIL C-100 STØRRELSE

1487

1486

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C64, D92-D124

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 8900 Marineblå C44-C64, D92-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg, klap og telefonlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Forstærket tommestoklomme med mulighed for 2 placeringer af kniv og en blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch materiale).

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: lårlommer med knaplukning. lårlommer med læg, telefonlomme og blyantlomme. Indstikslommer. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch materiale).

MULTINORM BUKS INHERENT STRETCH

ANTI-FLAME BUKS INHERENT STRETCH

2199,-

1599,-


103 ANTI-FLAME INHERENT DAME

INHERENT LIGHTWEIGHT Kvalitet 1512 er et inherent stof, hvilket betyder at anti-flame beskyttelsen er indbygget i fibrene. Anti-flame beskyttelsen kan hverken slides eller vaskes væk. Inherent tøj bliver dermed slidstærkt, let og komfortabelt og sikrer anti-flame beskyttelse i hele tøjets levetid. Når dit arbejde stiller de skrappeste krav til den bedst tænkelige anti-flame beskyttelse og slidstyrke, er Blåkläders multinormtøj det tøj, du har brug for. Tøjet 4969, 7189 og 7188 har damepasform og ripstop som garanterer ekstrem rivestyrke og slidstyrke i udsatte arbejdsmiljøer.

4969

DAME MULTINORM JAKKE INHERENT

Stoffet opfylder kravene i standarderne EN 1149-3, EN ISO 11611 klasse 1, A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN 61482-1-1 11,9 cal/ cm², EN 61482-1-2 klasse 1, EN 13034, EN ISO 20471, HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %.

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-XXXL

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlommer med skjult lynlås. Tildækkede sidelommer med skjulte metal knapper. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 2. Sammen med model 7189 opnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1769,-

7189

7188

1516

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C34-C50, D19-D25

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C34-C50, D19-D25

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m² 3300 High Vis Gul, 8900 Marineblå onesize

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Sammen med model 4969 opnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. .

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Lårlomme med lukning og trykknap. Skrå lommer. Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DAME MULTINORM BUKS INHERENT

DAME MULTINORM BUKS INHERENT

1639,-

ANTI-FLAME LØSE SØMLOMMER

1449,-

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869, 1724, 7188, 7189.

205,-


104

ANTI-FLAME MULTINORM INHERENT

ORANGE INHERENT Kvalitet 1513 er et inherent stof, hvilket betyder at anti-flame beskyttelsen er indbygget i fibrene. Anti-flame beskyttelsen kan hverken slides eller vaskes væk. Inherent tøj bliver dermed slidstærkt, let og komfortabelt og sikrer anti-flame beskyttelse i hele tøjets levetid. Stoffet opfylder kravene i standarderne EN 1149-3; EN ISO 11611 klasse 1, A1+A2; EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1; EN 61482-1-1 ATPV= 16,0 cal/cm2; EN 61482-1-2 klasse 1; EN 13034; EN ISO 20471; GO/RT 3275.

NYHED!

4089

MULTINORM HIGH VIS JAKKE INHERENT

I alt orange tøj kombinerer Blåkläder kvalitet 1513 med 1512, og dette er årsagen til, at tøjet udvendigt er mærket med 11,9 cal/ cm² i stedet for 16,0 cal/cm².

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, anti-flame, antistatisk, 310g/m² 5389 Orange/marineblå XS-4XL FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. D-ring. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlommer med skjult lynlås. Tildækkede sidelommer med skjulte metal knapper. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Sammen med model 1488, 1489, 1588, 1589 eller 2889 opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

NYHED!

NYHED!

MULTINORM HIGH VIS BUKS INHERENT

MULTINORM HIGH VIS BUKS INHERENT

1488

1899,-

1489

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, anti-flame, antistatisk, 310g/m² 8953 Marineblå/High Vis Orange C44-C64, D92-D124

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, anti-flame, antistatisk, 310g/m² 8953 Marineblå/High Vis Orange C44-C64, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Lårlomme med lukning og trykknap. Skrå lommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1499,-

1699,-


105

ANTI-FLAME MULTINORM INHERENT

NYHED!

NYHED!

NYHED!

MULTINORM HIGH VIS BUKS INHERENT

MULTINORM HIGH VIS BUKS INHERENT

MULTINORM HIGH VIS OVERALL INHERENT

1588

2889

1589

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, antiflame, antistatisk, 310g/m² 5389 Orange/marineblå C44-C64, D92-D124

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, antiflame, antistatisk, 310g/m² 5389 Orange/marineblå C44-C64, D92-D124

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, antiflame, antistatisk, 310g/m² 5389 Orange/marineblå C46-C64, D92-D120

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Adjustable leg bottom width with plastic snap buttons. C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1709,-

1859,-

NYHED!

NYHED!

NYHED!

MULTINORM HIGH VIS KEDELDRAGT INHERENT

MULTINORM HIGH VIS VINTER JAKKE

MULTINORM HIGH VIS VINTER BUKS

6089

4069

2029,-

1869

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, antiflame, antistatisk, 310g/m² 5389 Orange/marineblå C46-C64

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, antiflame, antistatisk, 310g/m² 5389 Orange/marineblå XS-4XL

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, antiflame, antistatisk, 310g/m² 8953 Marineblå/High Vis Orange C44-C64, D92-D120

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige etiketter. Strop placeret på venstre bryst til placering af gasdetektor / oxygenmåler / mikrofon. Høj krave med lynlås. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med skjult metal lynlås. Åbning med klap for adgang til beklædning inderst. Forlomme med klap og trykknap. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

FUNKTIONALITET: Foret. Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Brystlomme med lukning. Brystlomme med skjult metal lynlås. Lommer med lukning. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. EN 342 sammen med model 1869-1513. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 2.

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 1. EN 342 sammen med model 4069-1513. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 2.

2699,-

2699,-

1799,-


106

ANTI-FLAME MULTINORM HEAVYWEIGHT

MULTINORM HEAVYWEIGHT Vores nye kvalitet 1514 er et anti-flame stof, bestående af 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, 350 g/m2, og er udvalgt for at skabe den bedste kombination af styrke og komfort. Den høje andel af bomuld giver tøj, som er behageligt at have på, samtidig med at det giver maksimal beskyttelse. Stoffet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61842-1-1 APTV:11,0 cal/cm², HAF:82%, EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN 13034, EN ISO 20471. Model 1478, 1479, 1578, 1579, 2608, 2678 er forstærket med knælommer i et inherent anti-flame stof, 40% modakryl, 28% CORDURA®, 17% bomuld, 15% pAramid. Den unikke kombination og høje andel af CORDURA® gør stoffet ekstra slidstærkt. Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er fremstillet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke vaskes professionelt. Vores kvalitet 1530, 55% modakryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, 300 g/m2, er et kraftigt og slidstærkt inherent stof, hvilket indebærer, at anti-flame er indbygget i fibrene. Det er endvidere lamineret for at beskytte mod regn og vind. Tøjet er foret og har tapede sømme. Stoffet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 13034, EN ISO 20471, EN 343 klasse 3.3.

FORLÆNGET RYG FOR EKSTRA BESKYTTELSE

4087

MULTINORM ARBEJDS JAKKE 1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL DETALJER: Kile i ryg. Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Brystlomme med skjult metal lynlås. Brystlommer med lukning. Lommer med lukning. Inderlomme med velcrolukning. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1559,-

1478

1578

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C46-C64, C146-C158, D92-D116

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C64, C146-C156, D92-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Lommer med lukning. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglomme med læg og knappelukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Lommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

MULTINORM BUKS

MULTINORM HÅNDVÆRKER BUKS

1229,-

1329,-


107

ANTI-FLAME MULTINORM HEAVYWEIGHT

3078

2678

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 3300 High Vis Gul S-XXXL

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C64, C146-C158, D96-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Hammerstrop i siden. Brede stropper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. Åbning i ryggen for fastsætning af sikkerhedssele. LOMMER: Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en telefonlomme og en blyantlomme. Forlommer med lukning. Sømlommer - tredelte og ekstra brede. Sømlommer for og bag. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i bryst. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

STOF: Industrivask, EN ISO 15797. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Udvendige etiketter. Hammerstrop i siden. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en telefonlomme og en blyantlomme. Forlomme med klap og trykknap. Lommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

MULTINORM HÅNDVÆRKER VEST

MULTINORM HELBUKS

1099,-

1899,-

6378

2608

MULTINORM KEDELDRAGT

MULTINORM OVERALL 1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C64, C146-C158, D96-D116 DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Syninger i kontrastfarve. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Lommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1669,-

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/ m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C64, C146-C158, D96-D116 FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. DETALJER: Kile i ryg. Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. Justerbar med snøre i linning. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med skjult metal lynlås. Brystlommer med lukning. Åbning med klap for adgang til beklædning inderst. Lommer med lukning. Inderlomme med velcrolukning. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

2479,-


108

ANTI-FLAME MULTINORM HEAVYWEIGHT

1579

1479

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C64, C146-C158, D92-D116

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C64, C146-C158, D92-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Indstikslommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

MULTINORM HÅNDVÆRKER BUKS

MULTINORM HÅNDVÆRKER BUKS

1539,-

1359,-

4069

1869

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C64, C146-C158, D92-D116

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Brystlomme med lukning. Brystlomme med skjult metal lynlås. Lommer med lukning. Inderlomme med velcrolukning. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. EN 342 sammen med model 1869-1514. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 43,0 cal/cm².

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 1. EN 342 sammen med model 4069-1514, 4784-1516 og 4961-1516. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 43,0 cal/cm².

MULTINORM VINTER JAKKE

MULTINORM VINTER BUKS

2199,-

1729,-


109

ANTI-FLAME MULTINORM HEAVYWEIGHT VINTER

4468

4068

2168

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå onesize

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2168). Justerbar med snøre i linning. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Brystlomme med lukning. Brystlommer. Telefonlomme i brystlomme. Forlommer med lukning. Lommer med lukning. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal. Lukning foran med velcro. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342 sammen med model 1868. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 11611, Klasse 2 A1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 34,0 cal/cm².

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2168). Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Brystlomme. Lommer med lukning. Inderlommer, en med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. Lukning foran med velcro. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342 sammen med model 1868. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 34,0 cal/cm².

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. PASSER MED: Model 4468, 4068, 6368.

MULTINORM VINTER PARKA JAKKE

MULTINORM VINTER JAKKE

MULTINORM HÆTTE

3499,-

469,-

2879,-

1868

6368

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C62, D96-D112

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C62

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Høj talje bagerst. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. Justerbare og aftagelige seler. LOMMER: Baglommer med lukning og velcrolukning. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Lommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. PASSER MED: Model 4068. Model 4468. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN 342 sammen med model 4068 og 4468. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 34,0 cal/cm².

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2168). Justerbar med snøre i linning. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Tapede syninger. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning og velcrolukning. Lårlomme. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning. Lommer med lukning. Inderlomme med velcrolukning. Knælommer. Udvendig knælomme. Indvendig telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal. Lukning foran med velcro. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Bukseben med oplukkelig snefang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 11611, Klasse 2 A1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 34,0 cal/cm².

MULTINORM VINTER BUKS

MULITINORM VINTER KEDELDRAGT

2929,-

4799,-


110

ANTI-FLAME SVEJSNING

SVEJSNING BESKYTTET I KRÆVENDE MILJØER

REFLEKSDETALJER BAGPÅ

Kvalitet 1501, 79% bomuld, 20% polyester. 1% antistatisk, 450 g/ m2 er et stof, der er specielt udvalgt til at opfylde de høje krav til sikkerhed, der stilles i krævende miljøer, hvor der svejses. Stoffet er certificeret i henhold til EN1149-3, EN 61482-1-2 klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 13,3 cal/cm², EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1.

FORLÆNGET RYG FOR EKSTRA BESKYTTELSE

4801

ANTI-FLAME SVEJSE JAKKE 1501 79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk, satin 4/1, anti-flame, antistatisk, 450g/m², ATPV 13,3 cal/cm² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave. Justerbar bredde i krave. D-ring. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1.

1079,-

AFVISER SVEJSESTÆNK OG SMELTET METAL

FLEKSIBELT OG LET MATERIALE

REFLEKSDETALJER BAGPÅ

1701

3061

1501 79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk, satin 4/1, anti-flame, antistatisk, 450g/m², ATPV 13,3 cal/cm² 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C64, C146-C156, D96-D128

1501 79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk, satin 4/1, anti-flame, antistatisk, 450g/m², ATPV 13,3 cal/cm² 8900 Marineblå onesize

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper. D-ring. LOMMER: Baglommer med klap, skjult metal knap. Lårlomme med lukning. Indvendige knælommer. Knælommer. Sidelommer. Tommestoklomme med knivholder. REFLEKS: Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1.

FUNKTIONALITET: Forstærkende materiale der modstår smeltet metal, jern, zink og aluminium. DETALJER: Udvendige etiketter. Bælte. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1.

ANTI-FLAME SVEJSE BUKSER

ANTI-FLAME SVEJSE FORKLÆDE

999,-

999,-


111 ANTI-FLAME ANTI-FLAME

NYHED!

3034

3024

1729 98% polyester, 2% antistatisk fibre, warp knit, anti-flame, antistatisk, 120 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange S/M, L/XL, XXL/3XL

1062 100% polyester, anti-flame, 125g/m2 3300 High Vis Gul S/M, L/XL, XXL/3XL

DETALJER: Udvendige etiketter. D-ring. ID-kortlomme sælges seperat. LOMMER: Åbning i siden for adgang til underliggende lommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende reflekser. AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 14116 indeks 1.

DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Åbning i siden for adgang til underliggende lommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: EN ISO 14116. EN ISO 20471, Klasse 3.

MULTINORM HIGH VIS VEST INHERENT

ANTI-FLAME HIGH VIS VEST KL. 3

419,-

469,-

4303

1303

2009 100 % polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, anti-flame, 260 g/m² 3300 High Vis Gul XS-XXXL

2009 100 % polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, anti-flame, 260 g/m² 3300 High Vis Gul XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Aftagelig, justerbar hætte. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 14116 indeks 1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Justerbar med snøre i linning. Justerbare og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme med læg og lukning. Åbning med klap for brug af sømlommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: Forstærkede på knælommer. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Justerbare bukseben med velcro. CERTIFICERING: EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 2. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 14116 indeks 1.

ANTI-FLAME HIGH VIS REGNJAKKE

ANTI-FLAME HIGH VIS REGNBUKSER

899,-

889,-


112

ANTI-FLAME ANTI-FLAME

REFLEKS DETALJER FOR ØGET SYNLIGHED

FORMSYEDE ÆRMER

ANTI-FLAME SIKKER MED HØJ KOMFORT FORLÆNGET RYG FOR EKSTRA BESKYTTELSE

Vores nye kvalitet 1516 er et anti-flame stof, bestående af 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, 350 g/m2, og er udvalgt for at skabe behageligt og slidstærkt tøj. Den høje andel af bomuld giver tøj, som er behageligt at have på, samtidig med at det giver maksimal beskyttelse. Stoffet er certificeret i henhold til EN 11493, EN61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm², HAF 82%, EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 13034.

4061

ANTI-FLAME JAKKE 1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 9994 Sort/Grå XS-4XL

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. DETALJER: Kile i ryg. Udvendige etiketter. Høj krave. Bærestykke på ryg. Lang ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Inderlommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

999,-

REFLEKS DETALJER FOR ØGET SYNLIGHED

FORMSYEDE ÆRMER

FORLÆNGET RYG FOR EKSTRA BESKYTTELSE

4961

1461

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 9994 Sort/Grå XS-4XL

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 9994 Sort/Grå C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Foret. DETALJER: Kile i ryg. Vævet etikette på ærmet. Høj krave. Bærestykke på ryg. Lang ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Inderlommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 342 sammen med model 1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 2.

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. REFLEKS: Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

ANTI-FLAME VINTER JAKKE

ANTI-FLAME HÅNDVÆRKER BUKS

1529,-

999,-


113

ANTI-FLAME ANTI-FLAME

ANVENDES SAMMEN MED ANTI-FLAME BÆLTE 4039

1561

1516

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 9994 Sort/Grå C44-C64, C146-C156, D88-D128

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 9900 Sort onesize

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Vævet etikette på Lårlomme. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med læg og lukning. To forlommer. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. REFLEKS: Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1561, 2861, 6061.

ANTI-FLAME BUKS

ANTI-FLAME LØSE SØMLOMMER

205,-

909,-

2861

6061

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 9994 Sort/Grå C44-C64, C146-C156, D96-D128

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 9994 Sort/Grå C44-C64, C146-C156, D96-D128

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Vævet etikette på Lårlomme. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med læg og lukning. Brystlomme med lukning. To forlommer. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. REFLEKS: Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

DETALJER: Kile i ryg. Justerbar elastik i linning. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med lukning og ekstra værktøjslomme. Brystlommer med lukning. Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 typ 6. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

ANTI-FLAME OVERALL

ANTI-FLAME KEDELDRAGT

1229,-

1599,-


114

ANTI-FLAME ANTI-FLAME

ANTI-FLAME SLIDSTÆRKT, SIKKERT OG KOMFORTABELT 4774

Vores nye kvalitet 1516 er et anti-flame stof, bestående af 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, 350 g/m2, og er udvalgt for at skabe komfortalt og slidstærkt tøj. Den høje andel af bomuld giver tøj, som er behageligt at have på, samtidig med at det giver maksimal beskyttelse. Stoffet er certificeret i henhold til EN 11493, EN61482-1-1 APTV: 16,0 cal/cm², HAF 82%, EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 13034.

ANTI-FLAME JAKKE 1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8900 Marineblå XS-4XL DETALJER: Kile i ryg. LOMMER: Brystlommer med lukning. Lommer med lukning. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Følg vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

NYHED!

709,-

4784

1724

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8900 Marineblå XS-4XL

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8900 Marineblå C44-C64, C146-C156, D88-D128

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Foret. DETALJER: Kile i ryg. Udvendige etiketter. Høj krave. Bærestykke på ryg. Lang ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Indvendig lomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 342 sammen med model 1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 2.

DETALJER: Metallynlås. Stropper. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme med læg, lukning og påsat tredelt blyantlomme. Forlommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

ANTI-FLAME VINTER JAKKE INHERENT

ANTI-FLAME BUKS

1399,-

559,-


115 ANTI-FLAME ANTI-FLAME

6704

2824

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8900 Marineblå C44-C64

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m² 8900 Marineblå C46-C64, D92-D120

DETALJER: Kile i ryg. Justerbar i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer med lukning. Brystlommer med lukning. Åbning med klap for adgang til beklædning inderst. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Skjult knapning. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Justerbar i linning. D-ring. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme med læg og lukning. Brystlomme med lukning. Indstikslommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

ANTI-FLAME KEDELDRAGT

ANTI-FLAME OVERALL

949,-

1069,-


116

ANTI-FLAME OVERDELE

ANTI-FLAME I ALLE LAG MAKSIMÉR DIN SIKKERHED For at opnå det højeste mulige beskyttelsesniveau er det vigtigt, at du bruger anti-flame certificeret tøj i samtlige lag tøj. Almindeligt undertøj i polyester, som udsættes for varme, smelter mod huden, hvilket kan forårsage stor skade. Ved at anvende anti-flame i alle lag, bliver beskyttelsen højere. Supplerer du undertøj, langt undertøj og trøje med en anti-flame jakke og buks, øger du sikkerheden i påklædningen.

3480

MULTINORM HIGH VIS T-SHIRT 1717 59% modakryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, single jersey antistatisk anti-flame 180 g/ m² 3300 High Vis Gul XS-4XL DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 14116, indeks 3.

699,-

3439

3481

3087

1726 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 3300 High Vis Gul S-4XL

1717 59% modakryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, single jersey antistatisk anti-flame 180 g/m² 3300 High Vis Gul S-4XL

1750 60% modakryl, 39% bomuld, 1% antistatisk, jerseystrik, anti-flame, antistatisk, 300g/m² 3300 High Vis Gul XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Ribkant i hals. Rund hals. Lang ærme. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. ISO 11612 A1, B1, C1.

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->. ISO 11612 A1, B1, C2. IEC 61482-2, klasse 1.

MULTINORM HIGH VIS T-SHIRT LANG ÆRME

MULTINORM HIGH VIS POLO LANG ÆRME

1039,-

MULTINORM HIGH VIS SWEATSHIRT

919,-

1329,-


117

ANTI-FLAME OVERDELE

NYHED!

3484

3459

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% Aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk fibre, interlock, anti-flame, antistatisk, 250 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL

1760 59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL

ANTI-FLAME HIGH VIS T-SHIRT LANG ÆRME INHERENT

MULTINORM HIGH VIS SWEATSHIRT INHERENT

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. Slids i siderne. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 13,1 cal/cm².

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT: 14,8 cal/cm², HAF: 83,5%.

1049,-

NYHED!

3438

MULTINORM HIGH VIS POLO INHERENT LANG ÆRME 1726 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL DETALJER: Udvendige etiketter. Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%.

1149,-

3229

3228

MULTINORM HIGH VIS SKJORTE INHERENT 1517 50% modacryl, 32% bomuld, 10% Aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 200g/cm² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL FUNKTIONALITET: Metal fri. DETALJER: Udvendige etiketter. Plasttrykknapper. Skjortekrave. LOMMER: Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med blyantlomme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 8,5 cal/ cm².

1229,-

1129,-

MULTINORM HIGH VIS SKJORTE INHERENT 1515 54% modacryl, 44% bomuld, 2% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 180g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL DETALJER: Udvendige etiketter. Skjortekrave. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte metal knapper. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%.

1259,-


118

ANTI-FLAME OVERDELE

NYHED!

NYHED!

3239

3457

3458

1517 50% modacryl, 32% bomuld, 10% Aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 200g/cm² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% Aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk fibre, interlock, anti-flame, antistatisk, 250 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL

1760 59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m² 8933 Marineblå/High Vis Gul XS-4XL

MULTINORM HIGH VIS SKJORTE INHERENT

FUNKTIONALITET: Metal fri. DETALJER: Udvendige etiketter. Plasttrykknapper. Skjortekrave. LOMMER: Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med blyantlomme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 8,5 cal/cm².

ANTI-FLAME SWEATSHIRT INHERENT

ANTI-FLAME T-SHIRT LANG ÆRME INHERENT

DETALJER: Udvendige etiketter. Ribkant i hals. Slids i siderne. AFSLUTNING: Ribstrikkede manchetter nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 13,1 cal/cm².

1149,-

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT: 14,8 cal/cm², HAF: 83,5%.

999,-

699,-

3482

3483

1717 59% modakryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, single jersey antistatisk anti-flame 180 g/ m² 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

1717 59% modakryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, single jersey antistatisk anti-flame 180 g/ m² 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1.

ANTI-FLAME T-SHIRT INHERENT

ANTI-FLAME T-SHIRT LANG ÆRME INHERENT

429,-

509,-


119

ANTI-FLAME OVERDELE FINDES OP TIL 6XL

3226

3227

1504 98% bomuld, 2% antistatisk, anti-flame, antistatisk, 230 g/m² 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-6XL

1515 54% modacryl, 44% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 180g/m² 8900 Marineblå XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Skjortekrave. LOMMER: Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte metal knapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1. IEC 61482-2, klasse 1.

DETALJER: Udvendige etiketter. Skjortekrave. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte metal knapper. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%.

ANTI-FLAME SKJORTE

ANTI-FLAME SKJORTE INHERENT

659,-

999,-

3374

3074

1726 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

1760 59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m² 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Ribkant i hals. Rund hals. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT: 14,8 cal/cm², HAF: 83,5%.

ANTI-FLAME POLO INHERENT LANG ÆRME

MULTINORM SWEATSHIRT INHERENT

779,-

819,-


120

ANTI-FLAME UNDERTØJ

4794

4796

1889

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino interlock, anti-flame, antistatisk, 225 g/m², Arc rating 7,3 cal/cm² 9900 Sort XS-4XL

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino interlock, anti-flame, antistatisk, 225 g/m², Arc rating 7,3 cal/cm² 9900 Sort XS-4XL

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino interlock, anti-flame, antistatisk, 225 g/m², Arc rating 7,3 cal/cm² 9900 Sort XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med skjult lynlås. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Manchet i bukseben. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

ANTI-FLAME UNDERTRØJE INHERENT, 78% MERINO ULD

639,-

3498

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 9900 Sort XS-4XL DETALJER: Ribkant i hals. Rund hals. Lang ærme. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

509,-

ANTI-FLAME UNDERBUKSER INHERENT, 78% MERINO ULD

699,-

609,-

4898

1898

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 9900 Sort XS-4XL

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +5°C to -20°C.. DETALJER: Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +5°C to -20°C.. DETALJER: Gylp. Elastik i linning. AFSLUTNING: Manchet i bukseben. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

ANTI-FLAME UNDERTRØJE INHERENT

ANTI-FLAME UNDERTRØJE INHERENT

ANTI-FLAME UNDERTRØJE INHERENT HALF ZIP, 78% MERINO ULD

ANTI-FLAME UNDERBUKS INHERENT

639,-

569,-


121

ANTI-FLAME TILBEHØR

1828

1825

1826

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 9900 Sort XS-4XL

1722 57% modakryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2% antistatisk, 1x1 ribstrik, anti-flame, 335g/m2 8900 Marineblå XS-XXXL

1722 57% modakryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2% antistatisk, 1x1 ribstrik, anti-flame, 335g/m2 8900 Marineblå XS-XXXL

DETALJER: Gylp. Elastik i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1.

STOF: Dobbelt materiale. DETALJER: Udvendige etiketter. AFSLUTNING: Elastik i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

ANTI-FLAME BOXER SHORTS INHERENT

DAME BH ANTI-FLAME

339,-

DAME BOXER SHORTS ANTI-FLAME

329,-

289,-

2055

2043

1760 59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m² 8900 Marineblå onesize

1760 59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m² 8900 Marineblå onesize

FUNKTIONALITET: . DETALJER: Kan bruges under en hjelm. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1.

FUNKTIONALITET: . Kan bruges som hue, halstørklæde eller pandebånd. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1.

ANTI-FLAME BALACLAVA INHERENT

BUFF/HALSRØR INHERENT

229,-

229,-

2038

2036

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/ m² 9900 Sort onesize

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/ m² 9900 Sort onesize

CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

ANTI-FLAME BALACLAVA INHERENT

ANTI-FLAME BUFF/HALSRØR INHERENT

225,-

215,-


122 ANTI-FLAME TILBEHØR

2039

2227

2109

1760 59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m² 8933 Marineblå/High Vis Gul onesize

1728 49% modakryl, 29% bomuld, 19% polyamid, 2% antistatisk, 1% elastan, terryvævet, anti-flame, antistatisk 450 g/m² 9900 Sort 36-39, 40-42, 43-45, 46-48

1511 65% bomuld, 34% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m2 9900 Sort onesize

MULTINORM HUE INHERENT

ANTI-FLAME SOK LIGHT INHERENT

DETALJER: Udvendige etiketter. Vendbar. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

229,-

ANTI-FLAME ID-KORT LOMME

DETALJER: Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning.

FUNKTIONALITET: Ankelsokker. CERTIFICERING: EN ISO 14116 indeks 2. EN 1149-5.

79,-

175,-

4039

1516

1516

9900 Sort onesize

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m² 9900 Sort onesize

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m² 3300 High Vis Gul, 8900 Marineblå onesize

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1561, 2861, 6061.

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869, 1724, 7188, 7189.

ANTI-FLAME BÆLTE STRETCH

ANTI-FLAME LØSE SØMLOMMER

DETALJER: Anti-flame spænde med Blåkläder logo. Stærkt stretchmateriale. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 130 cm.

229,-

ANTI-FLAME LØSE SØMLOMMER

205,-

205,-


124 ANTI-FLAME

DET RETTE VALG AF BEKLÆDNING

STARTER INDEFRA

TAG FLERE LAG PÅ FOR AT OPNÅ ØGET BESKYTTELSE. Materialer og beklædning som testes til IEC 61482-2 bliver evalueret i forhold til beskyttelse mod den ekstreme varme, som udvikles ved en lysbueulykke. Standarden for beskyttelse er at undgå andengradsforbrænding, og man anvender den såkaldte Stoll-kurve* som grundlag for evalueringen. Beskyttelsen ligger i beklædningens flammehæmmende egenskaber samt materialets evne til at optage den varmeenergi, som udlades ved en lysbue (angives i kal/cm2). Jo højere evne materialet eller materialekombinationen har til at absorbere energien, jo højere er tøjets beskyttelsesniveau. Et lag-på-lag system af lysbuecertificeret beklædning giver brugeren øget beskyttelse ved en eventuel ulykke. Hvert enkelt lag yder i sig selv beskyttelse, men det er primært luften mellem hvert lag, som udgør den bedste barriere mod varmeenergien. Blåkläder anbefaler et koncept med tre lag: Yderlag, mellemlag og inderst nærmest kroppen flammehæmmende undertøj for at maksimere beskyttelsen mod varme og reducere risikoen for brandskader. Det er ikke muligt teoretisk at udregne det forventede beskyttelsesniveau, som et beklædningskoncept giver. Hver enkelt materialekombination skal testes for at få en relevant værdi. Selvom man ved, hvad det enkelte materiales ydeevne er, så er det ikke muligt at forudse, hvilken effekt luften mellem hvert af beklædningslagene vil have. Det er afgørende, hvor glatte, ujævne, smidige eller stive de respektive materialer er, og hvordan materialerne fungerer sammen. *) Stoll-kurven viser forholdet mellem varmeenergi og den tid som er grænsen for, hvornår der opstår en andengradsforbrænding.

Open Arc Test EN 61482-1-1 ATPV = 57,5 cal/cm² ELIM = 51 cal/cm² 4796 4796

3459

4089 SE FLERE KOMBINATIONER PÅ SIDE 127


125 ANTI-FLAME

DETTE SKER VED EN LYSBUEULYKKE Vores vinter jakke 4068-1530 blev udsat for en lysbue med energier svarende til ATPV 34 cal/cm² og ELIM 30 cal/cm², efter test i henhold til EN 61482-1-1 med gode resultater! ATPV-værdi (Arc Thermal Performance Value) angiver den mængde energi (kal/cm²) som materialet/tøjet kan udsættes for og stadig yde 50% beskyttelse mod andengradsforbrænding. Ebt50-værdi (Energy Break Open Threshold) angiver den mængde energi (kal/cm²) som materialet/tøjet kan udsættes for, inden der er 50% risiko for at der opstår huller. Hullet i materialet må ikke være større end 1,6 cm². ELIM-værdi (Incident Energy limit) Som supplement til ATPV- og EBT-værdierne findes også Open Arc-testen, der sætter niveauet for den såkaldte Incident Energy Limit (ELIM). ELIM er den øverste grænse for, hvor meget varmeenergi et materiale/beklædning kan udsættes for, uden at brugeren risikerer andengradsforbrændinger eller der opstår huller i materialet. For ATPV og EBT er der altid en (50%) risiko for andengradsforbrænding eller huller i materialet.

HRC HRC-kategorier; Hazard Risk Category Level (stammer fra den amerikanske standard for elsikkerhed NFPA 70E) HRC 1: 4-8 kal/cm² HRC 2: 8-25 kal/cm² HRC 3: 25-40 kal/cm² HRC 4: >40 kal/cm² I den nyeste version af NFPA 70E benævnes HRC-kategorierne som PPE-kategorier (Personal Protective Equipment). EN 61482-1-2 Boks test: Ved denne testmetode testes materiale og beklædning med en direkte lysbue ved en bestemt værdi. Spændingen er 400 V og tidsrummet er 500 ms. Testen udføres i 2 forskellige klasser. Når testen er gennemført, bliver resultatet godkendt eller ikke godkendt. Der kræves ofte kombinationer af forskelligt tøj eller foret tøj for at bestå Boks test klasse 2. Klasse 1/APC1 Klasse 2/APC2

Lysbue Tid 4kA – 168 kJ (400v) 7kA – 320 kJ (400v)

500 ms 500 ms


126 ANTI-FLAME

FIND DIN KOMBINATION Den fare som du udsætte for i dit arbejde, bestemmer hvilken beskyttelsesbeklædning, du har brug for. Det er arbejdsgiverens pligt til at gennemføre en risikoanalyse for at kunne tilbyde dig det mest relevante beskyttelsesbeklædning. Nedenstående tabel viser de elementer, der kan kombineres til det ønskede beskyttelsesniveau.

+

4794 - Anti-flame undertrøje

4794 - Anti-flame undertrøje

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 ATPV = 32 cal/cm² ELIM = 25 cal/cm²

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 EBT = 48,4 cal/cm² ELIM = 37 cal/cm²

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 ATPV = 57,5 cal/cm² ELIM = 51 cal/cm²

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 ATPV = 65,4 cal/cm² ELIM = 57 cal/cm²

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 ATPV = 43,8 cal/cm² ELIM = 37 cal/cm²

+

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 EBT = 27,5 cal/cm² ELIM = 24 cal/cm²

+

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 EBT = 24,2 cal/cm² ELIM = 20 cal/cm²

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 EBT = 31 cal/cm² ELIM = 23 cal/cm²

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 EBT = 28,8 cal/cm² ELIM = 27 cal/cm²

3374 - Anti-flame Polo lang ærme

+

3438 - Multinorm High Vis Polo lang ærme

4794 - Anti-flame undertrøje

4089 - Multinorm Jakke Inherent

+

3074 - Anti-flame Sweatshirt

+

3458 - Anti-flame Sweatshirt

4969 - Dame Multinorm Jakke Inherent

4089 - Multinorm Jakke Inherent

+

4969 - Dame Multinorm Jakke Inherent

3459 - Multinorm High Vis Sweatshirt 4796 - Anti-Flame undertrøje Half Zip 4794 - Anti-flame undertrøje

3374 - Anti-flame Polo lang ærme

+

3438 - Multinorm High Vis Polo lang ærme

4087 - Multinorm Jakke

+

3439 - Multinorm High Vis Polo lang ærme 4796 - Anti-Flame undertrøje Half Zip

+

+

4087 - Multinorm Jakke

4794 - Anti-flame undertrøje 4796 - Anti-Flame undertrøje Half Zip 4794 - Anti-flame undertrøje

3074 - Anti-flame Sweatshirt

+

3458 - Anti-flame Sweatshirt

Kvalitet 1075 + 1726

3459 - Multinorm High Vis Sweatshirt

4794 - Anti-flame undertrøje

Kvalitet 1515+1512

4898 - Anti-flame undertrøje Half Zip

3374 - Anti-flame Polo lang ærme

+

3438 - Multinorm High Vis Polo lang ærme

4089 - Multinorm Jakke Inherent

+

+ 3227 - Anti-flame Shirt

+

+

4969 - Dame Multinorm Jakke Inherent 4089 - Multinorm Jakke Inherent

+ 3228 - Multinorm High Vis skjorte

4969 - Dame Multinorm Jakke Inherent

3374 - Anti-flame Polo lang ærme

4089 - Multinorm Jakke Inherent

3438 - Multinorm High Vis Polo lang ærme

RESULTAT

=

+ 4969 - Dame Multinorm Jakke Inherent

4796 - Anti-Flame undertrøje Half Zip

Kvalitet 1726 + 1512 Kvalitet 1725 + 1760+ 1512

LAG 3

3439 - Multinorm High Vis Polo lang ærme

3498 - Flamskyddad Underställströja

Kvalitet 1725 + 1760

+

4089 - Multinorm Jakke Inherent

+

4796 - Anti-Flame undertrøje Half Zip

4796 - Anti-Flame undertrøje Half Zip

Kvalitet 1726 + 1512

LAG 2

4796 - Anti-Flame undertrøje Half Zip

Kvalitet 1725 + 1512

Kvalitet 1075 + 1760

Kvalitet 1075 + 1514

Kvalitet Kvalitet Kvalitet Kvalitet 1075 + 1726 + 1514 1075 + 1760 + 1512 1075 + 1726 + 1512 1075 + 1512

LAG 1

+

4969 - Dame Multinorm Jakke Inherent

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 ATPV = 31,5 cal/cm² ELIM = 27 cal/cm²

3439 - Multinorm High Vis Polo lang ærme 3498 - Flamskyddad Underställströja

3074 - Anti-flame Sweatshirt

4089 - Multinorm Jakke Inherent

4898 - Anti-flame undertrøje Half Zip

3458 - Anti-flame Sweatshirt

4969 - Dame Multinorm Jakke Inherent

+

+

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 EBT = 53 cal/cm² ELIM = 48 cal/cm²

3459 - Multinorm High Vis Sweatshirt 3498 - Flamskyddad Underställströja 4898 - Anti-flame undertrøje Half Zip

3074 - Anti-flame Sweatshirt

+

3458 - Anti-flame Sweatshirt

+

=

Open Arc Test EN 61482-1-1 EBT = 27 cal/cm² ELIM = 24 cal/cm²

=

Open Arc Test EN 61482-1-2 Box Class 2 (7 kA)²

3459 - Multinorm High Vis Sweatshirt 3226 -Anti-flame skjorte

+

4061 - Anti-Flame Jakke

+

4774 - Anti-Flame Jakke


127

KOMBINER FOR OPTIMAL BESKYTTELSE 47961075 47941075

40891512 49691512 ATPV = 32 cal/cm² ELIM = 25 cal/cm²

47961075 47941075

33741726 34381726 34391726

40891512 49691512 EBT = 48,4 cal/cm² ELIM = 37 cal/cm²

47961075 47941075

30741750 34581760 34591760

40891512 49691512 APTV = 57,5 cal/cm² ELIM = 51 cal/cm²

47961075 47941075

33741726 34381726 34391726

40871514 APTV = 65,4 cal/cm² ELIM = 65,4 cal/cm²

47961075 47941075

40871514 APTV = 43,8 cal/cm² ELIM = 37 cal/cm²

47961075 47941075

30741750 34581760 34591760 EBT = 27,5 cal/cm² ELIM = 24 cal/cm²

47961075 47941075

33741726 34381726 EBT = 24,2 cal/cm² ELIM = 20 cal/cm²

34981725

48981725

40891512 49691512 EBT = 31 cal/cm² ELIM = 23 cal/cm²

32271515

32281515

40891512 49691512 EBT = 28,8 cal/cm² ELIM = 27 cal/cm²

33741726

34381726 34391726

40891512 49691512 APTV = 28,8 cal/cm² ELIM = 27 cal/cm²

34981725 48981725

30741750 34581760 34591760

40891512 49691512 EBT = 53 cal/cm² ELIM = 48 cal/cm²

34981725 48981725

30741750 34581760 34591760 EBT = 27 cal/cm² ELIM = 24 cal/cm²

32261504

40611516

47741516 APTV = 57,5 cal/cm² ELIM = 51 cal/cm²


HIGH VIS

4490 HIGH VIS SKALJAKKE EVOLUTION, 1997 HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH, 2318 SIKKERHEDS STØVLET, S3


1997

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH 4-VEJS STRETCH GØR DEN EKSTRA BLØD OG FLEKSIBEL

STROP MED KNAP TIL HAMMERHOLDER

EKSTRA LOMME MED LYNLÅS D-RING I GUMMI

EKSTRA BREDE SØMLOMMER MED VÆRKTKØJSSTROPPER OG BITSLOMME

STRETCHPANEL I MESH FOR BEDRE VENTILATION CORDURA® FORSTÆRKET KNÆLOMME MED STRETCH PÅ BÅDE YDEROG INDERSIDEN

FLEKSIBLE REFLEKSER CORDURA® FORSTÆRKET BENAFSLUTNING GIVER EFFEKTIV BESKYTTELSE MOD SLITAGE

JUSTERBAR MED SNØRE

NYHED!


130

DEN RIGTIGE BUKS TIL DIT ARBEJDE På en skala fra 1-5 beskriver vi Blåkläder’s mest populære håndværkerbukser, når det gælder slidstyrke, funktionalitet og komfort. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, så hvorfor skal du?

KLASSE 2

1997

7197

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH 1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 330g/m²

• 4-VEJS STRETCH • SMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE SLIDSTYRKE KOMFORT

FUNKTIONALITET

1995 HIGH VIS BUKS MED STRETCH 1831 85% Polyester, 15% Bomuld, ribstop, 250 g/m2

• STRETCHPANELER • NORMAL PASFORM • LAV TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET


131

1552

7163

HIGH VIS BUKS MED STRETCH 1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

• STRETCHPANELER • SMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

1568

FUNKTIONALITET

7156

HIGH VIS BUKS

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

• NORMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • LIGE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1592

HIGH VIS BUKS STRETCH 1818 75% polyester, 22% bomuld, 3% elastolefin, satin, stretch, 235 g/m²

• 2-VEJS STRETCH • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET


132

DEN RIGTIGE BUKS TIL DIT ARBEJDE På en skala fra 1-5 beskriver vi Blåkläder’s mest populære håndværkerbukser, når det gælder slidstyrke, funktionalitet og komfort. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, så hvorfor skal du?

KLASSE 1

1993

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH 1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 330g/m²

• 4-VEJS STRETCH • SMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1994

HIGH VIS BUKS X1900 MED STRETCH 1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m²

• STRETCHPANELER • NORMAL PASFORM • LAV TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET


133

1558

HIGH VIS BUKSER MED STRETCH 1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

• STRETCHPANELER • SMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1508

HIGH VIS BUKS X1500 1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m²

• NORMAL PASFORM • LAV TALJE • NORMAL SKRIDT • FORMSYEDE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1529

HIGH VIS BUKS

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m²

• NORMAL PASFORM • NORMAL TALJE • NORMAL SKRIDT • LIGE BEN • SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET


134

HIGH VIS BUKSER

STRETCH IT

MED HØJ SYNLIGHED High Vis bukser 1997 og 1993 er Blåkläders første modeller i et fantastisk fleksibelt 4-vejsstretch, som er både kraftig og elastisk i alle retninger. Bukserne er designet til at klare krævende arbejdsopgaver uden at gå på kompromis med komfort eller pasform. High Vis bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®forstærkning, lårlomme med lynlås og læg, indvendig telefonlomme, tommestoklomme, ekstra brede sømlommer med lynlås, forlommer, baglommer med klap og funktionelle værktøjsholdere som eksempelvis strop til hammerholder. Knælommerne er forstærket med CORDURA®-stretch udvendigt og stretch indvendigt for øget bevægelsesfrihed. Blød mesh stretch i knæhaserne for god ventilation. Benafslutning med CORDURA®-forstærkning giver effektiv beskyttelse mod slitage. 1997 er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, sikkerhedsbeklædning med høj synlighed og 1993 er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, sikkerhedsbeklædning med høj synlighed.

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

7197

1997

NYHED!

1993

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 330g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort C44-C62, C144-C156, D84-D124

1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 330g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul C44-C62, C144-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben. D-ring. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. CORDURA®-forstærket ved benafslutning. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede transfer reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®-forstærkning. Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori Y.

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben. D-ring. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. CORDURA®-forstærket ved benafslutning. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede transfer reflekser. Refleks detalje på lårlomme. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

1359,-

1299,-


135

HIGH VIS BUKSER

KNÆLOMMER MED INDGANG FOROVEN I CORDURA®-STRETCH

KNÆLOMMER MED INDGANG FOROVEN I CORDURA®-STRETCH

1995

1994

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

HIGH VIS BUKS X1900 MED STRETCH

1831 85% Polyester, 15% Bomuld, ribstop, 250 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort C46-C64, C146-C156, D96-D124 FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

1229,-

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul C46-C64, C146-C156, D92-D128 FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

NYHED!

NYHED!

HIGH VIS BUKS STRETCH

HIGH VIS BUKS STRETCH

1129,-

1594

1592

1818 75% polyester, 22% bomuld, 3% elastolefin, satin, stretch, 235 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C46-C62, C146-C156, D96-D124 FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler på bagdelen og frontlommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Gummibelagte metal knapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning bagerst og knapper for justering af benvidde. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

969,-

1833 64% polyester, 33% bomuld, 3% elastolefin, twill, 2-vejs stretch, 270 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød C44-C62, C144-C156, D88-D124 9633 Mellemgrå/High Vis Gul C44-C62, C144-C154, D88-D124 FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler på bagdelen og frontlommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. bred bæltestrop bagerst. Gummibelagte metal knapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

869,-


136

HIGH VIS LIGHTWEIGHT BUKSER

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

NYHED!

1585

1558

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C62, C144-C156, D84-D124

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Knælommer. Knælommer. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori Y.

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lynlås, blyant- og knivlomme. Indstikslommer. Knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket sømlommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

HIGH VIS BUKSER MED STRETCH

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

779,-

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

809,-

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

7161

7163

NY FARVE!

NY FARVE!

HIGH VIS BUKS UDEN SØMLOMMER MED STRETCH

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1552

1551

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød C44-C64, C146-C156, D88-D124 8933 Marineblå/High Vis Gul C44-C68, C146-C156, D88-D124 FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Knælommer. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

749,-

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C64, C144-C156, D84-D124 3396 High Vis Gul/Mellemgrå C44-C64, C144-C156, D84-D128 3399 High Vis Gul/Sort C44-C64, C146-C156, D84-D136 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C68, C144-C156, D84-D136 FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lynlås, blyant- og knivlomme. Indstikslommer. Knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket sømlommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori Y.

839,-


137

HIGH VIS BUKSER

1529

1529

1508

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul C44-C64, C146-C158, D84-D128 8953 Marineblå/High Vis Orange C46-C64, C146-C158, D84-D136

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul C44-C64, C146-C158, D84-D128 9933 Sort/High Vis Gul C44-C64, C146-C158, D84-D136

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på udsatte områder. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

MATERIALE: 100% Bomuld. Flourescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på udsatte områder. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

HIGH VIS BUKS

HIGH VIS BUKS X1500

HIGH VIS BUKS

699,-

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Knivholdere med knap. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbeltfag med blyantlomme og telefonlomme i vandafvisende materiale. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. REFLEKS: 50 mm reflekser. 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

719,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1584

1533

1583

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 5389 Orange/marineblå C46-C60, C148-C156, D84-D128 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5599 High vis rød/sort C46-C64, C148-C156, D84-D128

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C64, C148-C156, D84-D136

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 5389 Orange/marineblå C46-C60, C148-C154, D96-D108 5385 Orange/Koboltblå C46-C60, C148-C156, D100-D112 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C60, C148-C156, D96-D116 3399 High Vis Gul/Sort, 5599 High vis rød/sort C46-C62, C148-C156, D96-D116

HIGH VIS BUKS

HIGH VIS BUKS

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Indvendige knælommer. Knælommer. Sidelommer. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. REFLEKS: 50 mm reflekser. 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

509,-

869,-

HIGH VIS BUKS

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. CORDURA®-forstærket på udsatte områder. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori X -> C46. Samcertificeringskategori Y C46 ->.

719,-

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. Knivholdere med knap. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Lårlomme med lukning. Sidelommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på benene. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z.

509,-


138

HIGH VIS BUKSER

HIGH VIS BUKSER

1565

MED VENTILATION

Når du arbejder, skal du have adgang til arbejdstøj med høj komfort, der også opfylder kravene til funktionalitet. Derfor har vi udviklet et par bukser, der er produceret af et let materiale med ventilation, der giver en god komfort. En letvægtsbuks designet med meshnet på de mest praktiske områder, som i skridt, knæhase og linning i bag. Knælommer er forstærket med Cordura® for ekstra holdbarhed. Bukserne er certificeret i henhold til EN ISO 20471, Klasse 2.

MESHNET I SKRIDT, KNÆHASE OG LINNING I RYG

1565

HIGH VIS BUKS MED VENTILATION 1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå 3399 High Vis Gul/Sort 5389 Orange/marineblå C44-C64, D84-D128 FUNKTIONALITET: Ventilation (net) i skridet, bag på knæ og linning i ryg. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og telefonlomme. Skrå lommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og ekstra mange rum. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. Forstærkede sømlommer og baglommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

819,-

7156

7155

NY FARVE!

NY FARVE!

HIGH VIS BUKS

HIGH VIS BUKS UDEN SØMLOMMER

1568

NY FARVE!

1566

1564

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C64, D84-D128

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C64, D84-D128

DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og telefonlomme. Skrå lommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og ekstra mange rum. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. Forstærkede sømlommer og baglommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og telefonlomme. Skrå lommer. Knælommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkede på knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul C44-C64, D84-D128 9955 Sort/High Vis Rød C42-C64, D84-D136

669,-

HIGH VIS BUKS

559,-

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med ekstra lomme og blyantlomme. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Indvendige knælommer. Knælommer. Skrå lommer. REFLEKS: 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

489,-


139

HIGH VIS JAKKER

FINDES OP TIL 6XL (3389)

4903

NY FARVE!

4023

4064

1804 85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort XS-6XL 5389 Orange/marineblå XS-XXXL

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 5599 High vis rød/sort S-XXXL 3396 High Vis Gul/Mellemgrå XS-4XL 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå XS-XXXL

HIGH VIS ARBEJDS JAKKE

HIGH VIS ARBEJDS JAKKE

FOR: Ikke foret. DETALJER: Kile i ryg. Bærestykke på ryg. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med lukning og sidelommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori B ->M.

749,-

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER: Kile i ryg. Høj krave med lynlås. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Brystlomme med telefonlomme og blyantlomme. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->S.

679,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4905

4051

HIGH VIS SAVJAKKE

HIGH VIS JAKKE 1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3399 High Vis Gul/Sort XS-XXXL

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå S-XXL

DETALJER: Kile i ryg. Fleeceforet krave. ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Forlommer med lynlås. Inderlommer, en med lynlås og en med velcrolukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Reflekskant. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. FOR: Meshfor. DETALJER: Ventilerende i ryg. Fleeceforet krave. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA® reinforced on sleeve. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar nederst i ærmet med elastik. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

789,-

1179,-


140

HIGH VIS SHORTS/KNICKERS

STRETCH PÅ BAGDEL

STRETCH PÅ FRONTEN

7186

1541

1586

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul C44-C62

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange C44-C62

FUNKTIONALITET: Stretch i front. Stretchpaneler i skrift og øverst på bagdelen. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Indstikslommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede baglommer og tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori V.

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Indstikslommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket sømlommer og tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm reflekser. 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori X.

HIGH VIS SHORTS MED STRETCH

HIGH VIS SHORTS MED STRETCH

609,-

699,-

7139

1539

1535

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 5300 High Vis Orange C44-C64 3300 High Vis Gul C44-C64, D88-D120

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød C44-C64

HIGH VIS SHORTS

HIGH VIS KNICKERS

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Forlommer med læg. Knælommer. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori X.

609,-

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Forlommer med læg. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer. REFLEKS: 50 mm reflekser. 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori X.

559,-


141

HIGH VIS OVERALL/HELBUKS/KEDELDRAGT

FARVE 3396 HIGH VIS GUL / MELLEMGRÅ FINDES I KVALITET 1811 UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

NYHED!

2662

2603

2660

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul C44-C62, D84-D124

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå C46-C64 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C64, C144-C162 5385 Orange/Koboltblå C50-C64

1804 85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m² 3399 High Vis Gul/Sort C44-C64, C144-C162, D100-D124 3389 High Vis Gul/Marineblå, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C64, C144-C162, D96-D124

HIGH VIS OVERALL

HIGH VIS OVERALL

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Justerbar i linning. ID-kortlomme. Brede seler med kraftige elastikker. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Knælommer. Forstærket fæste til aftagelige sømlommer. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning på sømlommer, tommestoklomme og knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på benene. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til C150-størrelser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

729,-

HIGH VIS OVERALL

DETALJER: Hammerstrop i siden. ID-kortlomme. Brede seler med kraftige elastikker. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Bryst lommer - løst hængende med sikkerhedsstropper, en med patentknapper og knivholder. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Sømlommer for og bag. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket knælommer og sømlommer bagpå. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

DETALJER: Hammerstrop i siden. Justerbar i linning. ID-kortlomme. Brede seler med kraftige elastikker. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z.

749,-

969,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

2653

6373

HIGH VIS HELBUKS

HIGH VIS KEDELDRAGT

1804 85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå C44-C62, D96-D120 DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop på begge sider. Brede stropper. ID-kortlomme. LOMMER: Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Sømlommer bagpå. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: 50 mm reflekser. 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på skuldre. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z.

1159,-

1804 85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5385 Orange/Koboltblå, 5389 Orange/ marineblå, 5599 High vis rød/sort C46-C62 DETALJER: Kile i ryg. Høj krave med lynlås. Justerbar elastik i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg og lukning. Brystlommer med velcrolukning. Indvendige knælommer. Knælommer. Skrå lommer. Indvendig telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 3.

1139,-


142

HIGH VIS UV T-SHIRT

EN 13758-2 UV-BESKYTTELSE OG VENTILATION FOR MAKSIMAL FRISKHED

MESHPANEL

3397

Vores high vis t-shirts er ikke bare kølige og behagelige at arbejde i. De har også en særdeles god evne til at transportere fugten væk fra kroppen, en indbygget UPF 40 + og ekstra elastisk refleks. Men måske bedst af alt materialet modvirker dårlig lugt, så du kan holde dig frisk hele dagen lang.

HIGH VIS UV T-SHIRT 1013 100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, antilugt behandling, UV-beskyttelse, 130g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. Meshpaneler på de største svedzoner. DETALJER: Rund hals. Paneler for optimal fugttransport. Strategisk placeret sømme for bedre komfort under ærmer. Print - Blåkläder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

Tøjet er certificeret efter EN 13758-2 UPF 40 + - tøj med UVbeskyttelse og EN ISO 20471 - sikkerhedsbeklædning med høj synlighed.

FLEKSIBLE REFLEKSER

449,-

FLEKSIBLE REFLEKSER

3336

3420

3386

1013 100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, anti-lugt behandling, UV-beskyttelse, 130g/m² 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL 3300 High Vis Gul XS-6XL

1013 100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, anti-lugt behandling, UV-beskyttelse, 130g/m² 3300 High Vis Gul XS-6XL 5300 High Vis Orange XS-5XL 5500 High Vis Rød XS-4XL

HIGH VIS UV T-SHIRT

HIGH VIS UV T-SHIRT

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. DETALJER: Rund hals. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

419,-

3382

HIGH VIS UV T-SHIRT

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. ekstra refleks bånd på størrelserne XS-S. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

409,-

1011 100% polyester, birdseye strik, anti-lugt behandlng, UV strålebeskyttende, 130g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL 5500 High Vis Rød XXS-5XL FUNKTIONALITET: Materiale med antilugtfunktionalitet. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XXS Klasse 1, XS-5XL Klasse 2. Samcertificeringskategori A XS ->.

349,-


143

HIGH VIS T-SHIRT

BOMULDSINDERSIDE

NYHED!

3380

3313

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique knit, 185 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

1009 100% Polyester, piké 130g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød S-XXXL

1009 100% Polyester, piké 130g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

STOF: Industrivask, EN ISO 15797. FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside for øget komfort. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

DETALJER: Rund hals. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på ærmer. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->M.

HIGH VIS UV T-SHIRT

3413

HIGH VIS T-SHIRT

HIGH VIS T-SHIRT

319,-

NYHED!

8947

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique knit, 185 g/m² 5500 High Vis Rød XS-4XL FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside for øget komfort. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

399,-

299,-

3428

3391

1013 100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, antilugt behandling, UV-beskyttelse, 130g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

1011 100% polyester, birdseye strik, anti-lugt behandlng, UV strålebeskyttende, 130g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

FUNKTIONALITET: Materiale med antilugtfunktionalitet. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

FUNKTIONALITET: Materiale med antilugtfunktionalitet. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

HIGH VIS UV POLO

HIGH VIS UV T-SHIRT

399,-

HIGH VIS UV POLOSHIRT

449,-

379,-


144

HIGH VIS T-SHIRT

FLEKSIBLE REFLEKSER

HIGH VIS MATERIALE I ANTI-LUGT MATERIALE FLEKSIBLE REFLEKSER

3485

3387

3421

3385

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8853 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8853 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL

1013 100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, antilugt behandling, UV-beskyttelse, 130g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

STOF: 100% Bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks foran og bagerst. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

STOF: 100% Bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. Strategisk placeret sømme for bedre komfort under ærmer. Print - Blåkläder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. DETALJER: V-udskæring. Lang ærme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->S.

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

HIGH VIS T-SHIRT

HIGH VIS T-SHIRT

289,-

439,-

509,-

BOMULDSINDERSIDE

8948

3383

3381

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique knit, 185 g/m² 5500 High Vis Rød XS-4XL

1011 100% polyester, birdseye strik, anti-lugt behandlng, UV strålebeskyttende, 130g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique knit, 185 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside for øget komfort. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 3.

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

499,-

FUNKTIONALITET: Materiale med antilugtfunktionalitet. DETALJER: V-udskæring. Lang ærme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-4XL Klasse 2. Samcertificeringskategori A XS ->.

409,-

STOF: Industrivask, EN ISO 15797. FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside for øget komfort. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3. Samcertificeringskategori C.

499,-


145

HIGH VIS T-SHIRT, POLO, SWEATSHIRT

FLEKSIBLE REFLEKSER

FLEKSIBLE REFLEKSER

3337

3338

1051 100 % polyester, pique strik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL

1051 100 % polyester, pique strik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL

FUNKTIONALITET: Stof med høj fugtgennemstrømning. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. Blåkläderprint på skulder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

FUNKTIONALITET: Stof med høj fugtgennemstrømning. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Forstærket nakkesøm. Blåkläderprint på skulder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

HIGH VIS UV POLOSHIRT

HIGH VIS UV T-SHIRT

459,-

FLEKSIBLE REFLEKSER

479,-

FLEKSIBLE REFLEKSER

3510

3359

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8853 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL

HIGH VIS SWEATSHIRT

HIGH VIS T-SHIRT LANG ÆRME

STOF: 100% Bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. Print - Blåkläder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

479,-

STOF: 100% Bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. Blåkläderprint på skulder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

649,-


146

HIGH VIS SKJORTE, SWEATSHIRT

NYHED!

3255

3341

1817 50% bomuld, 50% polyester, broken twill, 180 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå XS-4XL

1974 100% Polyester, børstet inderside, 240g/m2 5300 High Vis Orange XS-5XL 3300 High Vis Gul XS-6XL 5500 High Vis Rød XXS-4XL

HIGH VIS SWEATSHIRT

HIGH VIS SKJORTE

FUNKTIONALITET: Casual pasform. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige etiketter. Gummibelagte metal knapper. Skjortekrave. Bærestykke på ryg. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Brystlomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: EN ISO 20471. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

599,-

DETALJER: Ribkant i hals. Rund hals. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M-> Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

3308

3358

HIGH VIS SWEATSHIRT

469,-

3346

HIGH VIS HÆTTETRØJE

1974 100% Polyester, børstet inderside, 240g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XXS-4XL

1974 100% Polyester, børstet inderside, 240g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-XXXL

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3.

DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: To forlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3.

619,-

509,-


148

HIGH VIS

SYNLIGT, KOMFORTABELT

OG SLIDSTÆRKT

Vores kollektion i High Vis certificeret sweatshirt materiale. Perfekt både til arbejde og fritid. Det klassiske tøj kan bæres som vist og kombineres efter behov. Materialet er en blød sweatshirtkvalitet med lækker, børstet inderside. Reflekserne er fleksible for at give optimal bevægelsesfrihed og fugttransport. Trøjerne er certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2 og har funktionelle detaljer som indvendig mobillomme med lynlås og hul til høretelefoner. Bukserne er certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1 og har praktisk lårlomme med klap og mobillomme med lynlås. De er perfekte til dig, der arbejder som professionel chauffør.

1549

HIGH VIS JOGGINGBUKS 2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/ High Vis Rød S-4XL

FLEKSIBLE REFLEKSER

FUNKTIONALITET: Minimale sømme. Løs pasform. DETALJER: elastik og snøre i linning. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og lukning. Sidelommer, en med indvendig telefonlomme med lynlås. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks rundt om ben. Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Manchet i bukseben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

409,-

FLEKSIBLE REFLEKSER

FLEKSIBLE REFLEKSER TELEFONLOMME MED LYNLÅS

TELEFONLOMME MED LYNLÅS

3546

3541

2528 100% Polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

2528 100% Polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER: Tredelt hætte, mesh foret. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER: Halsåbning med rib kile. Ribkant i hals. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

HIGH VIS SWEATSHIRT

HIGH VIS HÆTTETRØJE

689,-

599,-


149

HIGH VIS

FLEKSIBLE REFLEKSER TELEFONLOMME MED LYNLÅS

3558

HIGH VIS SWEATSHIRT FULL ZIP 2528 100% Polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER: Ribstrikket krave. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i metal. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

659,-

FLEKSIBLE REFLEKSER TELEFONLOMME MED LYNLÅS

3556

HIGH VIS SWEATSHIRT HALF ZIP 2528 100% Polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER: Ribstrikket krave med lynlås. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

639,-


150 HIGH VIS VESTE MESH I RYG OG FRONT

DOBBELT LYNLÅS TIL JUSTERING AF VIDDE PRAKTISKE LOMMER TIL VÆRKTØJ

3032

3027

1804 85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød S-4XL

1804 85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød M-XXXL

FUNKTIONALITET: Kraftig mesh forrest på skuldrene og ryg. DETALJER: Brede stropper. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring. LOMMER: Brystlommer, en med lukning, en med knapper til kniv. Dokumentlomme i front. Forlomme med læg og klap samt udvendig lomme med lynlås. To Napoleons lommer med plads til A4. Aftagelig sømlomme bagpå. Sømlommer – aftagelige og ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i bryst. Kraftig envejslynlås i plast. TILBEHØR: Fixlås spænde. Tekstilbælte. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2. Samcertificeringskategori A M ->. Samcertificeringskategori E->S.

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Udtagelig ID-kortlomme. Åbning i ryggen for fastsætning af sikkerhedssele. LOMMER: Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en med telefonlomme og en med patentknapper, samt knivholdere. Sømlommer - for og bag. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i bryst. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

HIGH VIS HÅNDVÆRKER VEST

HIGH VIS HÅNDVÆRKER VEST

709,-

839,-

8505

3023

3029

1804 85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 5389 Orange/marineblå S-XXXL

1022 100 % polyester, warp knit, 125 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS/S, S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL 5500 High Vis Rød S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

1022 100 % polyester, warp knit, 125 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange onesize, L/XL, XL/XXL, XXL/3XL, 4XL/5XL

HIGH VIS VEST

HIGH VIS VEST

HIGH VIS VEST

DETALJER: Høj krave. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lukning, hvoraf en er telefonlomme og en blyantlomme. Forlommer med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på skuldre og krop. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

589,-

DETALJER: Båndkantet hals. V-udskæring. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Indvendig dokumentlomme. Radio loop. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS/S Klasse 2, S/M -> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->M.

279,-

DETALJER: Båndkantet hals. LOMMER: Radio loop. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

169,-


151

HIGH VIS STRIK

FLEKSIBLE REFLEKSER

PERFEKT SOM LAG 2

4922

HIGH VIS STRIKKET JAKKE 2120 100% Polyester, Heavy strik, børstet inderside, 380 g/m2 3300 High Vis Gul XS-4XL DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori C.

739,-

FLEKSIBLE REFLEKSER

PERFEKT SOM LAG 2

4967

4923

HIGH VIS STRIKKET SOFTSHELL JAKKE 2120 100% Polyester, Heavy strik, børstet inderside, 380 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort XS-4XL DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre, ærmer og sidepartier. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

819,-


152

HIGH VIS FLEECE

4888

SLIDSTÆRK FLEECE I VINDTÆT MATERIALE Med denne fleece, kan du sagtens arbejde når det er blæsende! Det vindtætte materiale er meget komfortabelt at have på, på grund af sin åndbarhed, der giver god ventilation. Den slidstærke fleecejakke er forstærket med vandafvisende materiale på udsatte steder, som også beskytter mod snavs og slid.

4888

HIGH VIS VINDTÆT FLEECE JAKKE 2524 100% polyester, fleece, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 280 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. Formsyede ærmer. DETALJER: Høj krave med lynlås. D-ring. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket krave , skuldre , albuer , nederkant og overfald. CORDURA®-forstærket i front, ryg og ærme. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Ærmeafslutning med elastik og tommelfingergreb. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori C.

989,-

PERFEKT SOM LAG 2

FINDES OP TIL 6XL (3300)

4966

4853

4833

4941

2560 100% polyester, fleece, børstet inderside, antipeeling, 250g/m² 3300 High Vis Gul S-6XL 5300 High Vis Orange S-XXXL

2560 100% polyester, fleece, børstet inderside, antipeeling, 250g/m² 5500 High Vis Rød XS-5XL 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-XXXL

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

HIGH VIS FLEECE JAKKE

HIGH VIS MICROFLEECE JAKKE

HIGH VIS FLEECE JAKKE

FOR: Nylonfor. DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. To forlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med elastik. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

539,-

DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

499,-

DETALJER: Høj krave med lynlås. Print - Blåkläder. Print - BLÅKLÄDER workwear since 1959. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Indvendig lukning. Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede fleksible reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

669,-


153

HIGH VIS SOFTSHELL

4491

HØJTYDENDE SOFTSHELL

Softshell er et blødt og fleksibelt materiale med god åndbarhed, som er vindog vandtæt. Materialet tørrer meget hurtigt, hvilket betyder, at en jakke i softshell passer til næsten enhver slags aktivitet. Nyheden i Blåkläders softshell sortiment er 4491, en let softshell jakke i high vis med aftagelig hætte, som takket være sit materiale er yderst blød, komfortabel og fleksibel. Denne high vis jakke, der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, føles både let og fleksibel samtidig med den har høj slidstyrke.

NYHED!

4491

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE 2513 92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt, vindtæt, åndbar stretch, 255 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave. Aftagelig hætte. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleksdetaljer. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori C.

999,-

7167

4877

1562

1567

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul C46-C64, D92-D128

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C62, D96-D120

HIGH VIS LIGHT SOFTSHELL JAKKE

HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave. D-ring. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori C.

789,-

HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknap. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Knælommer. Sidelommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkede på knælommer. REFLEKS: 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

839,-

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Stropper til monofon. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med telefonlomme. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og ekstra mange rum. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

1159,-


155

HIGH VIS SOFTSHELL

4902

4900

4838

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE 2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/ m²/24H, 305 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort S-4XL FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås, fleece forede. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/ m²/24H, 305 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange S-4XL FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Høj krave. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlomme i mesh. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. 65 mm brede reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3.

829,-

979,-

PERFEKT SOM LAG 2

4926

3049

4906

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/ m²/24H, 305 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL 5500 High Vis Rød XXS-4XL

2512 100% polyester, dobbeltstrikket interlock, 290g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

HIGH VIS SOFTSHELL VEST

FUNKTIONALITET: Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lukning. Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås, fleece forede. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks på skuldre og krop. AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS klasse 1, S-4XL klasse 2. Samcertificeringskategori A S ->.

829,-

DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Indvendig lukning. Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærmeafslutning med elastik og tommelfingergreb. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3.

639,-


157

HIGH VIS EVOLUTION

EVOLUTION

– BESKYTTER I AL SLAGS VEJR Få den bedste kvalitet med kollektionen Evolution, som har fokus på funktion og design i hver eneste detalje. Nyheden 4498 er en insulate jakke i high vis, som er fremstillet af 4-vejs stretch og har fleksible reflekser. Foret er fremstillet af genanvendte PET-flasker, hvilket giver en fantastisk let, komfortabel og fleksibel jakke. Denne high vis jakke er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, har høj åndbarhed og er takket være sin lethed også velegnet som mellemlag. Jakkens for føles rigtigt blødt og let.

NYHED!

4498

HIGH VIS INSULATE JAKKE 1915 80% polyester, 20% polypropylen, dobby, vandafvisende, 4-vejs stretch, 130 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL FUNKTIONALITET: Foret. Højtydende fugttransport. FOR: Foret. Thermore® ECODOWN. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Indvendig lomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 60 mm brede fleksible reflekser. Refleksdetaljer. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471. EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->. Samcertificeringskategori C ->L. EN 342 sammen med model 4498 og 1885-1977.

1599,-

4490

4469

1924 100% polyester, 3-lags stretch, lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt, åndbarhed 16 000 g/m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL

1921 100% Polyester, dobby lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt, åndbarhed 20 000 g/m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-4XL

FUNKTIONALITET: Stretch områder på ryg, ærmer og hætte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Ikke foret. DETALJER: Høj krave. Aftagelig, justerbar hætte. Tapede syninger. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Dobbelt frontlommer med klap, den yderste lomme har fleece foer og skjult lynlås. Inderlomme i mesh. Inderlomme med lynlås. Indvendig lomme med lynlås og huller til mobil ledning. Ærmelomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Lukning foran med velcro. Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede fleksible reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ergonomisk formede justerbare manchetter med velcro. Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B. EN 343, Klasse 3,3.

FUNKTIONALITET: Mekanisk ventilation under arm. Varm foret med med 100% genbrugs fibre. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Foret. Quiltfor. Thermore® ECODOWN. DETALJER: Ekstra høj krave bagerst. Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Justerbar med snøre i linning. Tapede syninger. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Dokumentlomme i front. Dobbelt frontlommer med klap, den yderste lommed har fleece foer og skjult lynlås, den inderste lomme har snelås. Inderlomme i mesh. Inderlomme med velcrolukning. Indvendig lomme med lynlås og huller til mobil ledning. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Dobbelt lukning foran med velcro. Fleece foret krave. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skulder, arm, nederst på ryggen og lommeåbninger. REFLEKS: 50 mm brede fleksible reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ergonomisk formede justerbare manchetter med velcro. Forlænget ryg, med mulighed for at åbne i siderne med skjulte lynlåse. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342 sammen med model 1885. EN 343, Klasse 3,1.

HIGH VIS SKALJAKKE EVOLUTION

HIGH VIS PARKA JAKKE EVOLUTION

3199,-

3999,-


158

HIGH VIS SKALJAKKE

SYNLIG SKALJAKKE En skaljakke er perfekt at bruge med lag på lag-princippet. Det er let at tilpasse, hvad du vil have på indenunder for at justere varmen efter vejret. Hvis det er koldt, kan du tage en fleecejakke på indenunder, som holder på varmen, og bliver det for varmt, kan du bare tage et lag af. Hvis det blæser eller regner, har du optimal beskyttelse med en skaljakke, som er vind- og vandtæt. Nyheden 4496 er en skaljakke, der er certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3 i et lamineret, fleksibelt ripstop materiale, der giver perfekt holdbarhed og er modstandsdygtig mod revner. Jakken har tapede sømme, forstærkninger i den forlængede ærme kant nederst og en række nøje placerede refleksdetaljer, der sammen med high vis materialet - med garanti - gør dig synlig fra alle retninger. På indersiden er et børstet, fleksibelt meshfor med camoprint – med det formål at gøre skaljakken så lækker og fleksibel som muligt.

NYHED!

4496

HIGH VIS SKALJAKKE 1918 100% polyester, ripstop, stretch, lamineret, vandtæt, vindtæt, åndbar, 195 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. Kortere foran. FOR: Meshfor. Mønstret for. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Gummibelagte metal knapper. Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig, justerbar hætte. ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlomme med læg og klap samt udvendig lomme med lynlås. Indvendig iPad-lomme. Inderlomme i mesh. Indvendig lomme med lynlås og huller til mobil ledning. Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med ID-kortlomme. LUKKES FORTIL: Dobbelt lukning foran med velcro. Tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks detalje på hue. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,3.

1799,-

FINDES OP TIL 6XL (3389, 3399)

4904

NY FARVE!

4987

4837

HIGH VIS SKALJAKKE

HIGH VIS SKALJAKKE 1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-5XL 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort XS-6XL FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Børstet mesh for. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Dokumentlomme i front. Lommer med lynlås og fleecefor. Inderlomme i mesh. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. Ærme med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M. EN 343, Klasse 3,3.

1229,-

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-5XL FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig hætte som skjules i krave. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer med lynlås. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks detalje på hue. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M. EN 343, Klasse 3,3.

1099,-


159

HIGH VIS SKALBUKSER

NYHED!

1867

HIGH VIS SKALBUKS 1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ben. FOR: Meshfor. DETALJER: Plastlynlås. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Høj talje bagerst. Justerbar elastik i linning. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Aftagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg og lukning. Lommer med lukning. Knælommer. Forstærket fæste til aftagelige sømlommer. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. TILBEHØR: Model 2183. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket benåbning. CORDURA®forstærkede på knælommer. REFLEKS: Refleks detalje på lommer. Reflekser på benene. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbare bukseben med lynlås og velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y. EN 343, Klasse 3,3.

1119,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1865

HIGH VIS SKALBUKS 1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå S-XXXL FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. DETALJER: Tovejslynlås langs hele syningen i siden. Elastisk løbegang og justering med trykknap. AFSLUTNING: Bukseben tamp med trykknap. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y. EN 343, Klasse 3,3.

729,-


EN ISO 20471

–SIKKERHEDSBEKLÆDNING MED HØJ SYNLIGHED High vis beklædning, dvs. beklædning i fluorescerende farver, udgør uden tvivl den største og hurtigst voksende gruppe af sikkerhedsbeklædning i dag. Præcis som alle andre personlige værnemidler skal high vis beklædning være certificeret for at være godkendt til brug på det europæiske marked. Standarden, som sætter kravene for sikkerhedsbeklædning med high vis funktion, er EN ISO 20471. Kravene vedrører de anvendte materialers high vis funktion, men også designkrav. Der findes tre klasser af sikkerhedsbeklædning, som er inddelt efter grænserne for minimumsarealer for fluorescerende high vis- og refleksmateriale.

KLASSE 1

KLASSE 2

KLASSE 1

KLASSE 2

KLASSE 3

High vismateriale

0,14 m2

0,50 m2

0,80 m2

Refleks­ materiale

0,10 m2

0,13 m2

0,20 m2

KLASSE 3

IKKE HIGH VIS

3359 HIGH VIS SWEATSHIRT

4900 HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

4987 HIGH VIS SKALJAKKE

4868 SKALJAKKE

1508 HIGH VIS BUKS X1500

1567 HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

1533 HIGH VIS BUKS

1960 HÅNDVÆRKER BUKS X1900


KATEGORI D KLASSE 2

Samcertificeringsskema for Blåkläders High Vis kollektion;

OVERDELE

V W X Y Z

UNDERDELE

Hver enkelt stykke high vis beklædning har en klassificering for sig, men det er også muligt at kombinere to stykker tøj for at opnå en højere klassificering samlet end delene har hver for sig. En sådan kombination skal dog også være certificeret for at sikre, at samtlige krav for den pågældende klasse er opnået. Via Blåkläders Samcertificeringsskema er det muligt at kombinere over- og underdele for at opnå højere klassificering. Tøjet i samcertificeringsskemaet er inddelt i klassificeringskategorier, som angives i hver beklædningsdel. Klassificeringen, som opnås for den pågældende beklædningskombination angives i tabellen nedenfor samt på etiketten i hver beklædningsdel.

A

B

C

D

E

2 2 2 3 3

2 2 3 3 3

3 3 3 3 3

1 1 2 2 3

2 2 2 2 3

Eksempel på samcertificering; trøje model 3546 i klassificeringskategori B og buks. model 1552 i klassificeringskategori Y er samcertificeret til Klasse 3. High Vis beklædning i klasse 3 er ikke inkluderet i programmet, eftersom det allerede opnår den højeste klassificering.

KATEGORI X KLASSE 2

KATEGORI D KLASSE 1

KATEGORI W KLASSE 1

SAMCERTIFICERING

KLASSE HIGH VIS UV T-SHIRT 3337

KATEGORI D KLASSE 1

SAMCERTIFICERING

2

KLASSE

HIGH VIS SHORTS MED STRETCH 1586

HIGH VIS T-SHIRT 3421

KATEGORI Y KLASSE 2

KATEGORI A KLASSE 2

HIGH VIS BUKS X1900 MED STRETCH 1994

KATEGORI V KLASSE 1

SAMCERTIFICERING

KLASSE HIGH VIS SWEATSHIRT 3359

KATEGORI B KLASSE 2

SAMCERTIFICERING

2

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH 1997

KLASSE HIGH VIS HÅNDVÆRKER VEST 3032

HIGH VIS SHORTS MED STRETCH 1541

KATEGORI C KLASSE 2

KATEGORI W KLASSE 1

KATEGORI Y KLASSE 2 SAMCERTIFICERING

KLASSE HIGH VIS SOFTSHELL HIGH VIS BUKS MED STRETCH JAKKE 1552 4900

1

2

SAMCERTIFICERING

3

KLASSE HIGH VIS VINDTÆT FLEECE HIGH VIS BUKS UDEN JAKKE SØMLOMMER MED STRETCH 4888 1551

LÆS MERE OM DE FORSKELLIGE GRUPPER FOR SAMCERTIFICERING PÅ BLAKLADER.DK

3


162

4870

HIGH VIS FOREDE JAKKER

VARM, VANDTÆT OG ÅNDBAR

4872

Vores vind- og vandtætte vinterjakke er perfekt for dig, der ønsker tøj med ekstra god åndbarhed. Vi har placeret et meshfor med maksimal åndbarhed både på ryg og under armene, hvor man sveder mest. Jakken har tapede sømme, quiltet for og mange smarte funktionaliteter som f.eks. mørk kontrastfarve på de områder, der er mest udsatte for smuds samt justerbare ærme­ afslutninger. Jakken er certificeret i henhold til EN ISO 20471 sikkerhedsbeklædning med høj synlighed og EN 343, sikkerhedsbeklædning mod dårligt vejr. Sammen med vinterbuks 1885 er den også certificeret i henhold til EN 342 sikkerhedsbeklædning mod kulde.

NY FARVE!

4870

HIGH VIS VINTER JAKKE 1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå FINDES OP TIL XS-4XL 3389 High Vis Gul/Marineblå 6XL (3389) XS-6XL 3396 High Vis Gul/Mellemgrå XXS-4XL 5599 High vis rød/sort XXS-5XL FUNKTIONALITET: Meshpanel ved ærmegab. Meshpanel ved skulderblad. Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. FOR: Meshfor. Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Tapede syninger. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer, en med plads til telefon og kuglepenne. Forlommer med lynlås, fleece forede. Inderlommer, en i mesh. LUKKES FORTIL: Dobbelt lukning foran med velcro. Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks detalje på hue. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XXS Klasse 1, XS-M Klass 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->L. EN 342 sammen med model 1885. EN 343, Klasse 3,1.

1459,-

HÆTTE 2165/2166 SÆLGES SEPARAT

HÆTTE 2165/2166 SÆLGES SEPARAT

NY FARVE!

4780

4827

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå XXS-4XL

HIGH VIS VINTER JAKKE

HIGH VIS VINTER JAKKE

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. FOR: Airmesh for. Letvægts foring. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166). D-ring. Lynlås i for til logomontering. Logo på bryst. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Inderlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->. Samcertificeringskategori C ->S. EN 343, Klasse 3,2.

1019,-

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166). Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlomme med velcrolukning. Indvendig telefonlomme. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471 Klasse 2 XXS, Klasse 3 XS->. Samcertificeringskategori C ->XS. EN 342 sammen med model 1883 eller 1885. EN 343, Klasse 3,1.

1349,-


163

HIGH VIS FOREDE JAKKER

HÆTTE 2165/2166 SÆLGES SEPARAT

4472

4495

HIGH VIS PARKA JAKKE

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4426

4462

1997 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå L-XXXL 5599 High vis rød/sort XS-XXL 5389 Orange/marineblå XS-XXXL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

HIGH VIS PARKA JAKKE MED AFTAGELIG FOR

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Meshpanel ved ærmegab. Meshpanel ved skulderblad. Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. FOR: Meshfor. Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Justerbar med snøre i linning. Tapede syninger. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lukning. Indvendig iPad-lomme. Lommer med fleecefor. Inderlommer, en i mesh. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->S. EN 342 sammen med model 1885. EN 343, Klasse 3,1.

HIGH VIS PARKA JAKKE

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Aftageligt for. Quiltfor. DETALJER: Krave med lomme for hue. Fast hætte. Justerbar med snøre i linning. Tapede syninger. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lukning. Dokumentlomme i front. Forlomme med fleecefor og lukning. Inderlommer. Sidelommer med fleecefor. Telefonlomme. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. TILBEHØR: Aftagelig, quiltet inderjakke. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. Ærme med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3. Samcertificeringskategori C. EN 342 sammen med model 1883 eller 1885. EN 343, Klasse 3,1.

1629,-

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. FOR: Airmesh for. DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave. Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2165). Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166). Justerbar med snøre i linning. D-ring. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med læg og klap. Lommer med fleecefor. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,2.

1379,-

1629,-

AIRMESH FOR

PASSER TIL FLERE JAKKER

PASSER TIL FLERE JAKKER

3870

2165

2166

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød S-4XL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød S-4XL

STOF: Pilefor. FUNKTIONALITET: Vand- og smudsafvisende yderstof. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Kængurolomme på ryggen til f.eks handsker. Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. Lukning foran med velcro. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks på skuldre og krop. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Polyesterfor. REFLEKS: Refleks detalje på hue. PASSER MED: Model 4462, 4828, 4827, 4780. STØRRELSE FORKLARING: Str. S passer til jakke str. S,M. Str. L passer til jakke str. L, XL. Str. XXL passer til jakke str. XXL, 3XL. Str. 4XL passer til jakke str. 4XL og op.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Airmesh for. REFLEKS: Refleks detalje på hue. PASSER MED: Model 4462, 4828, 4827, 4780. STØRRELSE FORKLARING: Str. S passer til jakke str. S,M. Str. L passer til jakke str. L, XL. Str. XXL passer til jakke str. XXL, 3XL. Str. 4XL passer til jakke str. 4XL og op.

HIGH VIS VEST

HIGH VIS HÆTTE

769,-

HIGH VIS HÆTTE FORET

139,-

149,-


164 HIGH VIS FORET PASSER TIL BUKS 1862 1811

HÆTTE 2165/2166 SÆLGES SEPARAT

4828

4862

4851

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort S-XXXL

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå S-4XL 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 5599 High vis rød/sort XXS-4XL

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3399 High Vis Gul/Sort XS-XXXL

HIGH VIS VINTER JAKKE BÆVERNYLON

HIGH VIS VINTER JAKKE

FUNKTIONALITET: Slidstærkt vandafvisende materiale. FOR: Pilefor i krave. Pileforet på kroppen. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166). Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlomme med velcrolukning. Indvendig telefonlomme. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342 sammen med model 1883 eller 1885.

1159,-

HIGH VIS VINTER JAKKE

FUNKTIONALITET: Vand- og smudsafvisende yderstof. FOR: Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forede lommer. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2 S-L, Klasse 3 XL->. Samcertificeringskategori B S - L. EN 342 sammen med model 1862.

FOR: Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Fleeceforet krave. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Forlommer med lynlås. Inderlommer, en med lynlås og en med velcrolukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Reflekskant. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. Elastik nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B. EN 342 sammen med model 1883 eller 1885.

919,-

939,-

6763

8504

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C46-C62, D96-D120

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C62

HIGH VIS VINTER KEDELDRAGT

HIGH VIS VINTER HELBUKS

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Stropper. Fleeceforet krave. Aftagelig hætte med varmefor. Elastik i linning. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Baglommer med lukning. lårlommer med lukning. Brystlomme med D-ring. Brystlommer med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås og telefonlomme. Indvendige knælommer. Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Kan åbnes med lynlås øverst på hoften. Justerbare bukseben med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342. EN 343, Klasse 3,1.

1749,-

STOF: Quiltfor. FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. DETALJER: Hammerstrop på begge sider. Brede stropper. Elastik i linning. LOMMER: Baglomme med læg og lukning. Lårlomme med læg og lukning. Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en telefonlomme og en blyantlomme. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Bukseben med elastik. Bukseben med lynlås. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y. EN 342 sammen med model 4851. EN 343, Klasse 3,1.

1399,-


165

HIGH VIS BUKSER/TILBEHØR

PASSER TIL JAKKE 4862

7885

1862

1885

1885

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C60, C146-C156, D84-D128 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå C44-C60, C146-C156, D88-D128 5599 High vis rød/sort C44-C62, C146-C156, D84-D128

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C44-C62, C146-C156, D84-D124

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C44-C62, C146-C156, D84-D124

HIGH VIS VINTER BUKS

HIGH VIS VINTER BUKS

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. FOR: Quiltfor. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyantlomme og telefonlomme. Lårlomme med læg. Indvendige knælommer. Knælommer. Sidelommer. TILBEHØR: Model 2162. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W. EN 342 sammen med model 4862.

679,-

HIGH VIS VINTER BUKS

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Høj talje bagerst. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Udtagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER: Baglomme med læg og velcrolukning. Lårlomme med læg. Lårlomme med lukning. Knælommer. Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. TILBEHØR: Model 2183. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Justerbare bukseben med lynlås og velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y. EN 342 sammen med model 4426, 4827, 4851, 4819 og 4870. EN 343, Klasse 3,1.

FOR: Quiltfor. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metaltrykknapper. Høj talje bagerst. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Udtagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER: Baglomme med læg og velcrolukning. Lårlomme med læg. Lårlomme med lukning. Knælommer. Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. TILBEHØR: Model 2183. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Justerbare bukseben med lynlås og velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y. EN 342 sammen med model 4426, 4827, 4851, 4819 og 4870.

1060,-

1199,-

PASSER TIL BUKS 1862

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1883

2162

1997 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200g/m² 5385 Orange/Koboltblå C44-C62 3399 High Vis Gul/Sort C44-C62, C146-C156, D84-D124 5389 Orange/marineblå C46-C62 3389 High Vis Gul/Marineblå C46-C62, C146-C156, D84-D124

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 9900 Sort onesize

2183

SELER TIL BUKS MODEL 1862 STRETCH

HIGH VIS VINTER BUKS

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Høj talje bagerst. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med læg og velcrolukning. Lårlomme med læg og lukning. Knælommer. Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C40-C50, Klasse 2 C52->. Samcertificeringskategori W. Samcertificeringskategori Y C52 ->. EN 342 sammen med model 4828, 4827, 4426 og 4427. EN 343, Klasse 3,1. EN 471/EN ISO 20471, Klasse 1 C40-C50, Klasse 2 C52 og opad.

1039,-

LØSE SØMLOMMER

DETALJER: Brede seler med kraftige elastikker og hurtig lås. Justerbare og aftagelige seler. Sættes på bukser med velcro stropper. PASSER MED: Model 1862.

249,-

1948 100 % polyamid, CORDURA® 8500 Koboltblå, 8800 Marineblå S-XL 9900 Sort XS-XL DETALJER: Fastgøres på bukser med en lynlås. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Model 1810, 1883, 1885, 2660. STØRRELSE FORKLARING: Model 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. Model 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.

169,-


167

HIGH VIS VISIBLE

VISIBLE

3433

- FOR ØGET SYNLIGHED

HÆTTETRØJE FULL ZIP

Vores kollektion, VISIBLE, er moderne arbejdstøj udviklet til arbejde i alle slags miljøer hvor certificeret tøj ikke er påkrævet, men øget synlighed er nødvendigt. Tøjet er forsynet med smarte detaljer, reflekser og meget funktionelle lommer - alle til at gøre dit arbejde mere komfortabelt, lettere, men især mere sikkert.

3402

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skulder og ærmer. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

529,-

3332

3432

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Paneler i high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skuldre. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Høj krave med lynlås. Paneler i high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

SWEATSHIRT HALF ZIP

T-SHIRT

289,-

419,-


168 HIGH VIS VISIBLE

4973

4993

MICROFLEECE JAKKE

4730

FLEECE JAKKE

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

2510 100 % polyester, microfleece, 260 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

DETALJER: Fleeceforet krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. REFLEKS: Reflekser på skulder og ærmer. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

559,-

599,-

4095

4915

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. FOR: Ikke foret. MATERIALE: Flourescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld. DETALJER: Høj krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forede lommer. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder, ærmer samt nederst på ryg. AFSLUTNING: Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. MATERIALE: Flourescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld. DETALJER: Høj krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder, ærmer samt nederst på ryg. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

HÅNDVÆRKER JAKKE

VINTER JAKKE

659,-

1069,-


169 HIGH VIS VISIBLE

4972

4790

4890

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. Polyesterfor. DETALJER: Aftagelig hætte med meshfor. Aftagelig, justerbar hætte. Lynlås i for til logomontering. Print på bryst. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og hue. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,3. Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Airmesh for. Letvægts foring. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Lynlås i for til logomontering. Logo på bryst. Print på ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og hue. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,2. Ikke High Vis Certificeret.

SKALJAKKE

LETFORET VINTER JAKKE

779,-

869,-

MESH FORET

6786

6787

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul C46-C62, D96-D120

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul C46-C62, D96-D120

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig hætte med meshfor. Elastik i linning. Tapede syninger. LOMMER: Baglomme med læg og lukning. Lårlomme med lukning. Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks på skuldre, ærmer og ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med velcro. Justerbar nederst i ærmet med elastik. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN 343, Klasse 3,3. Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig hætte med varmefor. Elastik i linning. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Tapede syninger. LOMMER: Baglomme med læg og lukning. Lårlomme med lukning. Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks på skuldre, ærmer og ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med velcro. Justerbar nederst i ærmet med elastik. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN 342. EN 343, Klasse 3,1. Ikke High Vis Certificeret.

SKAL KEDELDRAGT

VINTER KEDELDRAGT

1399,-

1599,-


REGN

HANTVERK

4302 REGNJAKKE LEVEL 2, 1302 REGNBUKS LEVEL 2, 2420 SIKKERHEDS GUMMISTØVLE, S5


171

REGN

®

TILPAS LEVEL EFTER DIT BEHOV Blåkläders kollektion af regntøj indeholder LEVEL 1, LEVEL 2 og LEVEL 3. Hvert LEVEL har en ensartet pasform og funktion, men med forskellige længder på jakker og med eller uden reflekser. Alle niveauer har svejsede sømme og passer til erhverv som håndværk, garden, vej- og anlægsarbejde samt fiskeri.

LEVEL 1 TIL HÅRDE BETINGELSER

LEVEL 2 TIL BARSKE BETINGELSER

LEVEL 3 TIL EKSTREME BETINGELSER


172

REGN LEVEL 1

®

LEVEL 1 er basismodeller for dem med aktive arbejdsopgaver, der kræver let og fleksibelt regntøj, der nemt kan tages af og på efter behov. Jakkerne er udstyret med smarte funktioner såsom aftagelig hætte, let tilgængelige lommer samt stormlukning, der holder vandet ude. De har tovejs lynlås helt op til kraven og aftagelig ID-kortlomme. Bukserne har elastik og snøre i taljen. De har justerbare ben og bred benvidde, så du nemt kan tage bukserne af og på med sko/støvler på.

4323

4324

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5300 High Vis Orange, 5389 Orange/ marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5300 High Vis Orange, 5389 Orange/ marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Plastknapper. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. LOMMER: Forlommer med lukning. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Plastknapper. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. LOMMER: Forlommer med lukning. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Opknappelig drypkant. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

HIGH VIS REGNJAKKE LEVEL 1

HIGH VIS REGNJAKKE LEVEL 1

569,-

569,-


173

REGN LEVEL 1

4325

4308

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5300 High Vis Orange, 5389 Orange/ marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 3300 High Vis Gul S/M, L/XL

HIGH VIS REGNJAKKE LEVEL 1

HIGH VIS REGNPONCHO LEVEL 1

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Aftagelig, justerbar hætte. LOMMER: Forlommer med lukning. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Halsåbning med knapper. Fast, justerbar hætte. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

709,-

719,-

1384

1385

2009

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød onesize

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 3300 High Vis Gul, 4600 Army grøn, 9900 Sort M/L, XL/XXL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Elastik i linning. Justerbar med snøre i linning. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z. EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Karabinhage i plast. AFSLUTNING: Længden justeres med kroge. CERTIFICERING: Samcertificeringskategori Z. EN 343, Klasse 3,1. EN 471/ EN ISO 20471, Klasse 2.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. FOR: Microfleece foer. DETALJER: Ekstra beskytter i nakke med løbegang og justerbar snor under hagen. CERTIFICERING: Metervaren er certificeret i henhold til EN ISO 20471, gælder kun for farve 3300 og 5300.

HIGH VIS REGNBUKS LEVEL 1

HIGH VIS OVERTRÆKSBEN LEVEL 1

419,-

SYDVEST

339,-

259,-


174

REGN LEVEL 1

4311

4301

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 9900 Sort XS-4XL

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 4600 Army grøn, 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Plastknapper. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. LOMMER: Forlommer, hvoraf en er med D-ring. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: Reflekterende stribe på arm og ryg. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Plastknapper. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. LOMMER: Forlommer, hvoraf en er med D-ring. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: Reflekterende stribe på arm og ryg. AFSLUTNING: Opknappelig drypkant. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

REGNJAKKE LEVEL 1

REGNJAKKE LEVEL 1

459,-

479,-

1301

4309

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 9900 Sort XS-4XL

2000 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 185g/m² 9900 Sort S/M, L/XL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: elastik og snøre i linning. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Halsåbning med knapper. Fast, justerbar hætte. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

REGNBUKSER LEVEL 1

REGNPONCHO LEVEL 1

359,-

559,-


176

REGN LEVEL 2

® LEVEL 2 vælges af dem, der skal arbejde i et mere slidstærkt materiale og skal kunne arbejde i regntøjet hele dagen. Funktionerne udvides på dette niveau og jakkerne har ventilation i ryggen samt en aftagelig hætte og neopren manchetter i ærmerne, der holder kropstemperaturen, selv når det bliver vådt. Kraven har fleece på indersiden for høj komfort og ærmerne kan justeres. Bukserne har aftagelige seler og praktiske lommeåbninger med mulighed for brug af sømlommer. Bukserne har en god pasform med elastik i taljen og knapper i ben for nemt at kunne tage dem af og på med sko/støvler på.

ÅBNING TIL SØMLOMMER

UDVENDIG TOMMESTOKLOMME

FORSTÆRKNING PÅ KNÆ

4305

1305

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 4600 Army grøn, 9900 Sort XS-4XL

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 4600 Army grøn, 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: Reflective print on sleeves and hem. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Justerbar elastik i linning og bred elastik på ryg. Justerbare og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme med læg og lukning. Åbning med klap for brug af sømlommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: Forstærkede knælommer og nederste ved benafslutning.. REFLEKS: 60 mm brede reflekser. 65 mm brede reflekser. Reflekser på benene. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

REGNJAKKE LEVEL 2

REGNBUKSER LEVEL 2

709,-

609,-


177

REGN LEVEL 2

4322

4321

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort XS-4XL

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

REGNJAKKE LEVEL 2

REGNJAKKE LEVEL 2

699,-

799,-

1322

4399

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort XS-4XL

2016 100% PU-belagt polyester fleece, vandtæt, vindtæt, 240g/m² 3500 Gul, 8600 Mørk Marineblå, 9800 Mørk grå XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: elastik og snøre i linning. LOMMER: Åbning med klap for brug af sømlommer. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. FOR: Fleecefor. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Slids bagerst. Svejsede syninger. LOMMER: Forlommer med lukning. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

REGNFRAKKE LEVEL 2

REGNBUKSER LEVEL 2

429,-

709,-


179

REGN LEVEL 2

4306

4302

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5300 High Vis Orange, 5389 Orange/ marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5300 High Vis Orange, 5389 Orange/ marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL 4600 Army grøn XS-XXXL

HIGH VIS REGNJAKKE LEVEL 2

REGNJAKKE LEVEL 2

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Opknappelig drypkant. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

869,-

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1. Farve 4600, 9900 er ikke certificeret i henhold til EN ISO 20471.

749,-

ÅBNING TIL SØMLOMMER

UDVENDIG TOMMESTOKLOMME FORSTÆRKNING PÅ KNÆ

NYHED!

4307

1302

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-4XL

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød XS-4XL 4600 Army grøn S-XXXL

HIGH VIS REGNJAKKE FORET LEVEL 2

REGNBUKS LEVEL 2

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. FOR: Fleecefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

1099,-

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Justerbar elastik i linning og bred elastik på ryg. Justerbare og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme med læg og lukning. Åbning med klap for brug af sømlommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: Forstærkede knælommer og nederste ved benafslutning.. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z. EN 343, Klasse 3,1. Farve 4600, 9900 er ikke certificeret i henhold til EN ISO 20471.

689,-


180

REGN

®

NIVEAU 3 vælges af dem, der skal arbejde i ekstremt slidstærkt materiale, når man skal arbejde i lang tid under ekstreme vejrforhold. Jakkerne i LEVEL 3 er udstyret med en aftagelig hætte og neopren manchetter i ærmer, der holder kropstemperaturen, selv når det er vådt. Kraven har fleece på indersiden for høj komfort og ærmerne kan justeres. Buksen er lavet at et ekstremt slidstærkt materiale med svejsede sømme, justerbare seler og talje med knapper samt en kile nederst i benafslutningen for nemt at kunne tage dem af og på med sko/støvler på.

NY FARVE!

4327

HIGH VIS REGNJAKKE LEVEL 3 2005 100% Polyester (84% PVC/16% PU), vind-og vandtæt, åndbar, 395g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5300 High Vis Orange, 5389 Orange/ marineblå XS-4XL FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: 50 mm reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

NY FARVE!

4326

1306

1386

2005 100% Polyester (84% PVC/16% PU), vind-og vandtæt, åndbar, 395g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

2005 100% Polyester (84% PVC/16% PU), vind-og vandtæt, åndbar, 395g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Justerbar elastik i linning og bred elastik på ryg. Justerbare og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme med læg og lukning. Åbning med klap for brug af sømlommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: Forstærkede knælommer og nederste ved benafslutning.. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z. EN 343, Klasse 3,1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Justerbar med snøre i linning. Justerbare seler med elastik. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z. EN 343, Klasse 3,1. EN 471/EN ISO 20471, Klasse 2.

HIGH VIS REGNBUKSER LEVEL 3

HIGH VIS REGNJAKKE LEVEL 3 2005 100% Polyester (84% PVC/16% PU), vind-og vandtæt, åndbar, 395g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5300 High Vis Orange, 5389 Orange/marineblå XS-4XL FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Forlomme med klap og trykknap. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. FORSTÆRKNING: CORDURA® 1000-forstærket sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlomme og benafslutning.. REFLEKS: 50 mm reflekser. 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Opknappelig drypkant. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet af neopren. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1.

729,-

699,-

HIGH VIS REGNBUKSER LEVEL 3

699,-

629,-


181

REGN

4303 + 1303 ANTI-FLAME

ÅBNING TIL SØMLOMMER

ANTI-FLAME

ANTI-FLAME

4303

1303

2009 100 % polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, anti-flame, 260 g/m² 3300 High Vis Gul XS-XXXL

2009 100 % polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, anti-flame, 260 g/m² 3300 High Vis Gul XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Aftagelig, justerbar hætte. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 14116 indeks 1.

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Justerbar med snøre i linning. Justerbare og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme med læg og lukning. Åbning med klap for brug af sømlommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: Forstærkede på knælommer. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Justerbare bukseben med velcro. CERTIFICERING: EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 2. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 14116 indeks 1.

ANTI-FLAME HIGH VIS REGNBUKSER

ANTI-FLAME HIGH VIS REGNJAKKE

899,-

889,-

4866 + 1866 REGNSÆT

TAPEDE SØMME TAPEDE SØMME

4866

1866

1946 100% polyester, glat, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 120g/m² 9900 Sort XXS-4XL

1946 100% polyester, glat, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 120g/m² 9900 Sort XXS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lukning foran med velcro. Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Elastik i linning. Justerbar med snøre i linning. LOMMER: Baglomme med lukning. Sidelommer med velcrolukning. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med lynlås og velcro.

REGNJAKKE

REGNBUKSER

439,-

339,-


HANTVERK VIND/REGN/KULDE 4434 VINTER PARKA


4460 VINTER PARKA EVOLUTION

AFTAGELIG JUSTERBAR HÆTTE

VENTILATION I SIDEPANEL

REFLEKSDETALJER

VARM FORING LAVET AF GENANVENDTE PLASTFLASKER

FORSTÆRKET PRINT PÅ SKULDER

VIND-, VANDTÆT OG ÅNDBAR MED TAPEDE SØMME

VANDTÆTHED PÅ 20.000 MM ÅNDBARHED PÅ 20.000 G/M2/24H

SNEFANG PÅ LOMMER

ÅBNING MED LYNLÅS I BEGGE SIDER


EVOLUTION

– BESKYTTER I AL SLAGS VEJR Maksimer kapaciteten med kollektionen EVOLUTION, som har fokus på funktion og design i hver eneste detalje. Kombiner, brug tøjet lag på lag eller hver for sig. Med den supervarme parkajakke 4460 kan du klare al slags vejr. Den er udviklet til virkelig kolde forhold med ultrablødt, varmt for af Thermore®, og den er både vind- og vandtæt, samtidig med at den er åndbar. Skaljakken 4990 og insulatejakken 4992 er designet til at fungere sammen, men kan naturligvis også bruges hver for sig. Skaljakken beskytter mod regn og vind, og når du bruger den sammen med insulatejakken, holder du kulden på sikker afstand. Et perfekt match i hårdt vintervejr. Fleecejakken 4998 er det perfekte mellemlag, som er designet til at passe perfekt under skaljakken. Den har avanceret materiale, som isolerer mod kulden, samtidig med at den leder kropsvarmen og fugten væk, selv ved aktiviteter med høj puls.


185

VIND/REGN/KULDE EVOLUTION AFTAGELIG HÆTTE

JUSTERBAR HÆTTE ID-KORTLOMME

REFLEKSDETALJER

4990

4460

SKALJAKKE EVOLUTION

VINTER PARKA EVOLUTION

1919 100% Polyester, 3-lags lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt og åndbarhed 16 000 g/m²/24H, 225 g/m² 9900 Sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på ryg, ærmer og hætte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Ikke foret. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Tapede syninger. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Dobbelt frontlommer med klap, den yderste lomme har fleece foer og skjult lynlås. Inderlomme i mesh. Inderlomme med lynlås. Ærmelomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Lukning foran med velcro. Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks i ryg. AFSLUTNING: Ergonomisk formede justerbare manchetter med velcro. Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,3.

2999,-

1921 100% Polyester, dobby lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt, åndbarhed 20 000 g/m²/24H, 200 g/m² 9900 Sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Mekanisk ventilation under arm. Varm foret med med 100% genbrugs fibre. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Foret. Quiltfor. Thermore® ECODOWN. DETALJER: Ekstra høj krave bagerst. Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Justerbar med snøre i linning. Tapede syninger. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Dokumentlomme i front. Dobbelt frontlommer med klap, den yderste lommed har fleece foer og skjult lynlås, den inderste lomme har snelås. Inderlomme i mesh. Inderlomme med velcrolukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Dobbelt lukning foran med velcro. Fleece foret krave. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skulder, arm, nederst på ryggen og lommeåbninger. REFLEKS: Reflekterende stribe på arm og ryg. AFSLUTNING: Ergonomisk formede justerbare manchetter med velcro. Forlænget ryg, med mulighed for at åbne i siderne med skjulte lynlåse. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN 342 sammen med model 1810. EN 343, Klasse 3,1.

3999,-

BØRSTET BLØD INDERSIDE

PERFEKT SOM LAG 2 TIL SKALJAKKE

4992

4998

INSULATE JAKKE EVOLUTION

FLEECE JAKKE EVOLUTION

1914 86% Polyester, 14% Elastan, ripstop 4-vejs stretch vandafvisende 150g/m² 9935 Sort/Gul XS-4XL FUNKTIONALITET: Foret. Højtydende fugttransport. FOR: Foret. Thermore® ECODOWN. DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærme med elastisk bånd.

1199,-

2532 92% polyester, 8% elastan, børstet inderside, Quick dry, 240g/m² 9900 Sort XS-4XL DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Forlommer med lynlås, fleece forede. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærmeafslutning med elastik og tommelfingergreb.

829,-


186

VIND/REGN/KULDE FOREDE JAKKER VARMEISOLERENDE FOR

VIND

FINDES OP TIL 6XL (9900)

VAND

FUGT

YDERSTOF

MEMBRAN

VIND-, VANDTÆT OG ÅNDBAR Stoffet i jakken har tre forskellige lag som består af quiltet for - hvilket er et varmeisolerende for - membran og yderstof. Det quiltede for holder dig varm om kroppen, mens membranen er et vind- og vandtæt lag. Yderstoffet holder dig tør fra ydersiden – hvilket betyder at vind, vand eller sne ikke trænger igennem. De tre lag gør desuden jakken åndbar.

4972

NY FARVE!

4890

LETFORET VINTER JAKKE 1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå, 9994 Sort/Grå XS-4XL 9900 Sort XS-6XL FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Airmesh for. Letvægts foring. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Lynlås i for til logomontering. Logo på bryst. Print på ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og hue. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,2. Ikke High Vis Certificeret.

4971

4989

4881

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 9900 Sort XS-4XL

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 5658 Rød/Mørk rød, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8900 Marineblå, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort XS-4XL

VINTER JAKKE

VINTER PARKA

FUNKTIONALITET: Foret. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor med fleece i linningen. DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Justerbar med snøre i linning. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlomme med klap, lommer med åbning fra siden med lynlås og fleece foer. Inderlomme i mesh. Inderlomme med velcrolukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på ærmer, for- og bagsider. REFLEKS: Refleks detaljer på brystlomme, hætte og ærme. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN 342 sammen med model 1810. EN 343, Klasse 3,1.

1639,-

869,-

4886

VINTER JAKKE

FUNKTIONALITET: Foret. Meshpaneler på de største svedzoner. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Aftagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Brystlommer, en med plads til telefon og kuglepenne. Forlommer med lynlås, fleece forede. Inderlomme i mesh. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 342 sammen med model 1810. EN 343, Klasse 3,1.

1199,-

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 5699 Rød/sort, 8599 Koboltblå/sort, 8999 Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9994 Sort/Grå S-XXXL FUNKTIONALITET: Foret. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Fleeceforet krave. Aftagelig hætte med varmefor. Aftagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lukning og en lomme på siden med lynlås. Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlommer, en med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet. Ærme med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN 342 sammen med model 1810. EN 343, Klasse 3,1.

989,-


187

VIND/REGN/KULDE FOREDE JAKKER

REFLEKSDETALJER

4918

4434

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL

1945 65% polyester, 35% bomuld, canvas, vandafvisende, 360g /m2 9499 Grå/Sort, 9900 Sort XS-4XL

VINTER JAKKE

VINTER PARKA

FUNKTIONALITET: Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. FOR: Foret. Quiltfor. DETALJER: Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Lukning foran med velcro. Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks detalje på ærme. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet.

609,-

FUNKTIONALITET: Foret. Stretchpanel i ryg. Vand- og smudsafvisende yderstof. FOR: Quiltfor. MATERIALE: The main material has a water repellent finish.. DETALJER: Metaltrykknapper. Fleeceforet krave. Aftagelig hætte med varmefor. Justerbar med snøre i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme, forsynet med ribbånd til ekstra værktøj. Forlommer med læg. Lommer med lynlås og fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. Ærmelomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Frontlukning med knapper og velcro. Kraftig tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skulderpartier, ærmer og for- og bagsider. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

AFTAGELIG HÆTTE

1399,-

AFTAGELIG HÆTTE

4499

3899

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå XS-4XL

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Flanellfor. Quiltfor. DETALJER: Forstærket skulderparti. inderside af krave i kontrastfarve. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Blåkläder broderi bagerst. LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlomme i mesh til telefon. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket skulderparti. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Indvendig manchet nederst i ærmet.

STOF: Flanellfor. Quiltfor. FUNKTIONALITET: Foret. DETALJER: Forstærket skulderparti. inderside af krave i kontrastfarve. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Blåkläder broderi bagerst. LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlomme i mesh til telefon. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket skulderparti. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

VINTER JAKKE

VINTER VEST

1239,-

839,-


188

VIND/REGN/KULDE FOREDE JAKKER

PASSER TIL BUKS 1515

PASSER TIL BUKS 1800

4815

4815

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med trykknapper. Justerbar nederst i ærmet med trykknap.

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med trykknapper. Justerbar nederst i ærmet med trykknap.

VINTER JAKKE BOMULD

VINTER JAKKE

929,-

929,-

4916

4916

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Kile i ryg. Metaltrykknapper. Høj krave. Syninger i kontrastfarve. D-ring. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Inderlommer. Sidelommer med fleecefor. Telefonlomme. Ærmelomme med lynlås og blyantlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Ribstrikkede manchetter nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Foret. Vand- og smudsafvisende yderstof. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Kile i ryg. Metalknapper. Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Inderlommer. Sidelommer med fleecefor. Telefonlomme. Ærmelomme med lynlås og blyantlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Ribstrikkede manchetter nederst i ærmet.

PILOTJAKKE BOMULD

PILOTJAKKE

719,-

719,-


189

VIND/REGN/KULDE FOREDE JAKKER

HIGH VIS DETALJER

4915

4805

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 8800 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort S-XXXL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. MATERIALE: Flourescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld. DETALJER: Høj krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder, ærmer samt nederst på ryg. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Foret. Vand- og smudsafvisende yderstof. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Metaltrykknapper. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Sidelommer. Telefonlomme. Ærmelomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Strikket manchet nederst i ærmet.

VINTER JAKKE

PILOTJAKKE

619,-

1069,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4861

3801

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 9400 Grå XS-XXXL

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 2400 Khaki, 8500 Koboltblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort S-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Vand- og smudsafvisende yderstof. FOR: Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Justerbar i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lukning, hvoraf en er med lynlås i siden. Forlommer med lukning. Inderlommer, en med lynlås og en med velcrolukning. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lukning foran med velcro. AFSLUTNING: Ærme med indvendig manchet.

STOF: Fleecefor. Quiltfor. FUNKTIONALITET: Foret. DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lukning, hvoraf en er telefonlomme og en blyantlomme. Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlomme med lynlås. Sidelommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

VINTER JAKKE

VINTER VEST

679,-

489,-


190

VIND/REGN/KULDE FOREDE BUKSER

1810

SMART OG VARM I vores forede vinterbukser holder du dig varm og tør, også i bidende kulde og i sne og slud. Bukserne er fremstillet af vind- og vandtæt materiale med tapede sømme og åndbar funktion. Certificeret i henhold til EN 342, beskyttelsestøj til beskyttelse mod kulde og EN 343, beskyttelsestøj til dårligt vejr. Bukserne har flere smarte funktioner som f.eks. forhøjet linning bagpå, lynlås op til knæet, indvendig snefang der kan åbnes, aftagelige seler, justerbar benafslutning og diskrete refleksdetaljer på baglommer og på siden af benet.

1810

VINTER BUKS MED SELER 1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9900 Sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Foret. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Høj talje bagerst. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Aftagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. lårlommer med lukning. Forlommer med lynlås. Knælommer. Knælommer. Forstærket fæste til aftagelige sømlommer. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. TILBEHØR: Model 2183. FORSTÆRKNING: Forstærkede på knælommer. Forstærket i linning. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med lynlås og velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN 342 sammen med model 4881 eller 4886. EN 343, Klasse 3,1.

1139,-

PASSER TIL JAKKE 48151370

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

2183

1515

1948 100 % polyamid, CORDURA® 8500 Koboltblå, 8800 Marineblå S-XL 9900 Sort XS-XL

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C46-C62

LØSE SØMLOMMER

HÅNDVÆRKER VINTER BUKS

DETALJER: Fastgøres på bukser med en lynlås. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Model 1810, 1883, 1885, 2660. STØRRELSE FORKLARING: Model 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. Model 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.

169,-

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Høj talje bagerst. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

849,-


191

VIND/REGN/KULDE FOREDE BUKSER/ KEDELDRAGTE

PASSER TIL JAKKE 48151900

1800

6785

1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 8800 Marineblå C44-C60, C146-C154, D96-D120 9900 Sort C46-C60

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 8999 Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9900 Sort C42-C62, D96-D120 9989 Sort/Marineblå C46-C62

VINTER BUKS

VINTER KEDELDRAGT

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med velcrolukning. Lårlomme med lukning og velcrolukning. Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Tommestoklomme. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

719,-

FUNKTIONALITET: Foret. Stretchpanel i ryg. Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Stropper. Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. Elastik i linning. Stretchpanel i ryg. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Tapede syninger. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med vandafvisende lynlås. Forlommer med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Knælommer. Indvendig telefonlomme. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. LUKKES FORTIL: Indvendig lukning. Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks foran, på ærmer og på hue. Reflekser på benene. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med lynlås og velcro. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN 342. EN 343, Klasse 3,1.

1549,-

6787

6786

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul C46-C62, D96-D120

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul C46-C62, D96-D120

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig hætte med varmefor. Elastik i linning. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Tapede syninger. LOMMER: Baglomme med læg og lukning. Lårlomme med lukning. Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks på skuldre, ærmer og ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med velcro. Justerbar nederst i ærmet med elastik. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN 342. EN 343, Klasse 3,1. Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig hætte med meshfor. Elastik i linning. Tapede syninger. LOMMER: Baglomme med læg og lukning. Lårlomme med lukning. Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Knælommer. Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks på skuldre, ærmer og ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med velcro. Justerbar nederst i ærmet med elastik. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN 343, Klasse 3,3. Ikke High Vis Certificeret.

SKAL KEDELDRAGT

VINTER KEDELDRAGT

1599,-

1399,-


192

VIND/REGN/KULDE SKALJAKKER

HVORFOR VÆLGE EN

SKALJAKKE? En skaljakke er perfekt at bruge med lag på lag-princippet. Det er let at tilpasse, hvad du vil have på indenunder for at justere varmen efter vejret. Hvis det er koldt, kan du tage en fleecejakke på indenunder, som holder på varmen, og bliver det for varmt, kan du bare tage et lag af. Hvis det blæser eller regner, har du optimal beskyttelse med en skaljakke, som er vind- og vandtæt. Skaljakke: * Optimal til lag på lag * God bevægelsesfrihed * Vind- og vandtæt overtøj

4868 SKALJAKKE

1938 65% polyester, 35% bomuld, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 250g/m2 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9997 Sort/antrasit grå XS-4XL FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Blåkläder broderi bagerst. Blåkläderprint på skulder. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlomme i mesh. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

1059,-

FINDES OP TIL 6XL (9900)

4908

4790

4988

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/koboltblå XS-4XL 9994 Sort/Grå XS-5XL 9900 Sort XS-6XL

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 5658 Rød/Mørk rød, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort XS-4XL

SKALJAKKE

SKALJAKKE

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. Polyesterfor. DETALJER: Aftagelig hætte med meshfor. Aftagelig, justerbar hætte. Lynlås i for til logomontering. Print på bryst. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og hue. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,3. Ikke High Vis Certificeret.

779,-

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Børstet mesh for. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Indvendig dokumentlomme. Lommer med lynlås og fleecefor. Inderlomme i mesh. Inderlomme med telefonlomme. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. Ærme med indvendig manchet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,3.

1059,-


193

VIND/REGN/KULDE SKALJAKKER/SKALBUKSER

PASSER TIL JAKKE 4790

1809

1890

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9900 Sort XS-4XL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Høj talje bagerst. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Aftagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med tredelt blyantlomme og telefonlomme. lårlommer med lukning. Forlommer med lynlås. Knælommer. Knælommer. Forstærket fæste til aftagelige sømlommer. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. TILBEHØR: Model 2183. FORSTÆRKNING: Forstærkede på knælommer. Forstærket i linning. REFLEKS: Refleks detalje på lommer. Reflekser på benene. AFSLUTNING: Justerbart bukseben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN 343, Klasse 3,3.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Plastlynlås. Stropper. Elastik i linning. Tapede syninger. LOMMER: Baglomme med lukning. Forlommer med lynlås. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med lynlås og velcro. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,3.

SKALBUKS

SKALBUKS

849,-

4759 KOMFORTABEL FORÅRS-

OG EFTERÅRSJAKKE

Den perfekte forårs- og efterårsjakke, der giver en alsidig og komfortabel løsning. Jakken har voksbehandlede områder, som gør den ekstra slidstærk og i forlængelse heraf velegnet til klimaer med vekslende temperaturer og vejr, der hurtigt kan slå om. Allround jakke 4759 har slank pasform, forlænget rygstykke og en justerbar hætte. For yderligere fleksibilitet er jakken udstyret med stretchpaneler i ryg, ærme og hætte. Pasformen justeres forneden med en praktisk snøre og har ergonomisk formede manchetter med velcro.

4759

ALL-ROUND JAKKE MED STRETCH 1846 65% polyester, 35% bomuld, vokset, 186g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 5699 Rød/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på ryg, ærmer og hætte. FOR: Ikke foret. DETALJER: Metaltrykknapper. Fast, justerbar hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Ærmelomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Klap på front med knapper. Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Mørk refleks på skuldre og ryg. AFSLUTNING: Ergonomisk formede justerbare manchetter med velcro. Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar ærme med velcro og manchet.

899,-

VOKSBEHANDLET

999,-


194

VIND/REGN/KULDE SOFTSHELL

HVORFOR VÆLGE

SOFTSHELL? Softshell er et blødt og fleksibelt materiale, som er vandafvisende og vindtæt. Åndbarheden er i top, og materialet tørrer meget hurtigt, hvilket betyder, at en jakke i softshell passer til næsten enhver slags aktivitet. Softshell: * God åndbarhed * Blødt materiale – god bevægelsesfrihed * Vind- og vandtæt materiale

NYHED!

4749

SOFTSHELL JAKKE 2513 92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt, vindtæt, åndbar stretch, 255 g/m² 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød XS-4XL FUNKTIONALITET: Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Metalknap. Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. REFLEKS: Mørk refleks på skuldre og ryg. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar ærme med velcro og manchet.

NYHED!

NY FARVE!

NYHED!

SOFTSHELL JAKKE

SOFTSHELL JAKKE

SOFTSHELL JAKKE MED HÆTTE

4752

4950

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 9900 Sort XS-4XL DETALJER: Fleeceforet krave. Print - Blåkläder. Print på bryst. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

599,-

899,-

4753

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

659,-

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL 9933 Sort/High Vis Gul XS-5XL FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

699,-


195

VIND/REGN/KULDE SOFTSHELL

FINDES OP TIL 6XL (9900)

4919

4949

4951

4952

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 9744 Antrasit grå/grøn, 9756 Antrasit grå/rød, 9933 Sort/ High Vis Gul, 9942 Sort/Grøn, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/ koboltblå, 9992 Sort/Sølv XS-4XL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 8900 Marineblå S-XXXL 9900 Sort XS-6XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Print på ærme. Print på bryst. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og bryst. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

2518 94% polyester, 6% elastan, 3-lags softshell, vind- og vandtæt, åndbar, 245g/m2 9944 Sort/Grøn S-XXXL 1094 Hvid/Grå, 8999 Marineblå/Sort, 9799 Antrasit grå/ Sort, 9900 Sort XS-4XL

SOFTSHELL JAKKE

SOFTSHELL JAKKE

LIGHT SOFTSHELL JAKKE

769,-

669,-

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Baglomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Ærme med indvendig manchet.

569,-

7168 3851

NY FARVE!

3850

SOFTSHELL VEST

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

8170

1500

2515 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbar 4000 g/m²/24H, 305g/m² 4600 Army grøn, 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 9900 Sort C44-C62, C146-C156, D96-D124

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar i linning med løbegang.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. Formsyede ben. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sidelommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, lår, knælommer og benafslutning. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

SOFTSHELL HÅNDVÆRKER BUKS X1500

SOFTSHELL VEST

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlommer. Blyantlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

469,-

629,-

1069,-


196

VIND/REGN/KULDE HYBRID JAKKE/SWEATSHIRT

5930

5931

KOMFORTABEL, FLEKSIBEL OG VARM Hybridjakken der består af en quiltet foring af Thermore® THERMOSOFT materiale på forside, ryg og hætte, samt softshell materiale på skuldrene. En lækker, fleksibel og varm jakke, når man vil arbejde frit med god bevægelsesfrihed i køligere miljøer. Kan med fordel benyttes både som jakke og trøje. Du vælger selv efter behov.

NYHED!

5930

HYBRID JAKKE 2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 3399 High Vis Gul/Sort, 5399 High Vis Orange/Sort, 5699 Rød/sort, 8699 Mørk Marineblå/ Sort, 9099 Gråmeleret/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort XS-4XL FUNKTIONALITET: Varm foret torso samt delvis hætte. Skuldre, sidepaneler og ærmer i vindtæt materiale. FOR: Thermore Thermosoft HL. DETALJER: Fast hætte. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærmeafslutning med elastik og manchet.

799,-

3464

NYHED!

4929

3463

HYBRID JAKKE

HYBRID SWEATSHIRT

1911 72% polyamid, 28% polyester, slub, glat, vandafvisende, 72 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL FOR: Thermore® ECODOWN. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

699,-

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-4XL FUNKTIONALITET: Quiltet materiale på fronten. DETALJER: Fast hætte. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

549,-


197

VIND/REGN/KULDE STRIKKEDE JAKKER/TRØJER

4931

NY FARVE!

4930

4630

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 5699 Rød/sort S-XXXL 3399 High Vis Gul/Sort, 4699 Army grøn/Sort, 5399 High Vis Orange/Sort, 8599 Koboltblå/ sort, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8889 Marineblå/Marineblå, 9099 Gråmeleret/Sort XS-4XL 9799 Antrasit grå/Sort XXS-4XL

1071 100% uld, Fladstrikket Pearl Rib 775 g/m² 9899 Mørk Grå/Sort XS-4XL

ULD TRØJE

STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

DETALJER: Høj krave med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. Ærmegab med tommelfingergreb.

759,-

DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

669,-

4912

3812

4943

4942

3842

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 5699 Rød/sort, 7899 Brun/Sort, 8510 Koboltblå/Hvid, 9056 Grå melange/rød, 9710 Antracit grå/hvid XS-4XL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 5699 Rød/sort, 7899 Brun/Sort, 8510 Koboltblå/Hvid, 9056 Grå melange/rød, 9710 Antracit grå/hvid XS-4XL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 3399 High Vis Gul/Sort, 9056 Grå melange/rød, 9710 Antracit grå/hvid XS-4XL

DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Stretchpanel i ryg. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg.

STRIKKET SWEATSHIRT HALF ZIP

STRIKKET JAKKE

559,-

STRIKKET VEST

599,-

539,-


198

VIND/REGN/KULDE FLEECE

FLEECE KOMFORT OG FUNKTION Blåkläders lette, komtable, varme og højtydende fleecejakker går aldrig af mode, hverken hvad angår design eller behov. Sortimentet omfatter både jakker i klassisk fleece samt microfleece, som er et lettere og mere fleksibelt materiale, der holder varmen lige så godt. En fleecejakke, og måske især microfleece er perfekt at have på som lag 2, når man bruger lag på lag-princippet.

HIGH VIS OG REFLEKS DETALJER

4973

4993

MICROFLEECE JAKKE 1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-4XL DETALJER: Fleeceforet krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. REFLEKS: Reflekser på skulder og ærmer. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4997

4924

4995

4895

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 9756 Antrasit grå/rød S-XXXL

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 1094 Hvid/Grå, 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-XXXL

DETALJER: Stretchpanel i side og i ærme. Blåklädertryk i sidepanel. Print logo på nakke. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

DETALJER: Stretchpanel i side og i ærme. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

MICROFLEECE

MICROFLEECE 1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 1094 Hvid/Grå XS-4XL 3399 High Vis Gul/Sort, 4399 Lime/Black, 8599 Koboltblå/ sort, 9900 Sort XS-XXXL DETALJER: Stretchpanel i side og i ærme. Print logo på nakke. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

489,-

599,-

MICROFLEECE

489,-

489,-


199

VIND/REGN/KULDE FLEECE

4730

4830

2510 100 % polyester, microfleece, 260 g/m² 4599 Olivengrøn/Sort, 5699 Rød/sort, 7899 Brun/Sort, 8599 Koboltblå/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9994 Sort/Grå XS-4XL

2510 100 % polyester, microfleece, 260 g/m² 5600 Rød, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-XXXL

FLEECE JAKKE

FLEECE JAKKE

DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

559,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

399,-

4955

3855

2524 100% polyester, fleece, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 280 g/m² 1094 Hvid/Grå, 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort XS-4XL

2524 100% polyester, fleece, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 280 g/m² 9900 Sort XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vindtæt materiale med åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. D-ring. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Ærmegab med tommelfingergreb.

FUNKTIONALITET: Vindtæt materiale med åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. D-ring. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket krave , skuldre, nederkant og overfald. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang.

FLEECE VEST VINDTÆT

FLEECE JAKKE VINDTÆT

949,-

699,-


200

VIND/REGN/KULDE FIBERPELS

4933

VARMT OG LÆKKERT

PILE FOR

Blåkläders hættetrøje 4933 fungerer lige så godt som en varm jakke, når temperaturen begynder at falde. Trøjen/jakken er utrolig lækker at have på, da den er udstyret med blødt varmende pile for. Den har en rummelig pasform, og hætten kan justeres. Trøjen har kraftige lynlåse samt rib i ærmekanterne og kanten forneden for øget komfort.

4974

4933

HÆTTETRØJE MED PILE FOR 2514 100% polyester, 2-lags strik og sherpa fleece 430 g/m² 8900 Marineblå, 9900 Sort XS-4XL FOR: Pilefor. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Påsyet mærke på ærme. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

679,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4863

4770

2502 100% Polyester, furry pile, 250g/m2 8000 Koboltblå, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9992 Sort/Sølv S-XXXL

2954 100% Polyester, pile, 370g/m2 8900 Marineblå S-XXXL

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærmeafslutning med elastik og tommelfingergreb.

DETALJER: Høj krave. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærmegab med tommelfingergreb.

FIBERPELS JAKKE

FIBERPELS JAKKE

589,-

409,-


201

VIND/REGN/KULDE FORET FLANNEL

3225

FORET SKOVMANDS SKJORTE 1131 100 % bomuld, flannel, 150g/m² 5699 Rød/sort, 9799 Antrasit grå/Sort S-4XL FOR: Fleecefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Metaltrykknapper. Slids i siderne. LOMMER: Brystlommer med lukning. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet.

429,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3220

FORET SKOVMANDS SKJORTE 1978 97% akryl, 3% polyester, børstet twill, 140g/m2 5688 Rød/marineblå M-XXL FOR: Quiltfor. DETALJER: Slids i siderne. LOMMER: Brystlommer med lukning. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet.

369,-


202

VIND/REGN/KULDE 3-LAGS PRINCIPPET

3-LAGSPRINCIPPET:

TILPAS PÅKLÆDNINGEN EFTER ANSTRENGELSERNE Ved hårdt arbejde er det vigtigt at holde sig tør og veltempereret. 3-lagsprincippet giver dig mulighed for at regulere din kropstemperatur ved at tage tøj af eller på, når vejret eller intensiteten i arbejdet kræver det.

TRANSPORTERE - LAG 1 Dette lag sørger for at transportere fugten væk fra huden. Undertøj i polyester optimerer fugtgennemstrømningen, så du holder dig varm og tør. Det bør ideelt set anvendes ved alle former for fysisk aktivitet. Uld vasker i en vis grad sig selv. Kreatinet, som findes naturligt i ulden, tager sig af de ildelugtende bakterier, så tøjet holder sig frisk lidt længere.

ISOLERE - LAG 2 Mellemlaget isolerer, samtidig med at det transporterer fugten videre. Når temperaturen falder, isolerer mellemlaget mod kulden, og du bevarer kropsvarmen. Hvis du bliver varm og svedig, letter du på mellemlaget og regulerer temperaturen. Vores fleecetøj kombinerer stil og funktion. En fleece varmer, når det er koldt. Desuden er materialet let at vaske, det tørrer hurtigt og transporterer fugt væk fra kroppen.

BESKYTTE - LAG 3 Dette skjold beskytter dig mod kulde, regn og blæst. Den åndbare funktion lader fugten slippe igennem indefra og lader den fordampe på ydersiden. Materialet er let at vedligeholde, har tapede sømme og et yderlag, som er rigtig slidstærk. Rigtigt overtøj til hårdt arbejde bør have: Integrerede ribkanter i ærmer og bukseben / Snelås over lynlås / Rummelige, let tilgængelige yderlommer / Varmende fleecefor i forlommer / Bindesnor til regulerbar taljevidde / Aftageligt for / Lynlås helt op i kraven.

HUE, SKO & SOKKER Det er formentlig en vintermyte, at størstedelen af kropsvarmen forsvinder gennem hovedet. Hvordan det nu end forholder sig med myten, så er det utroligt vigtigt at anvende 3-lagsprincippet også her. Hårbunden har mange svedkirtler, og er der et sted man ønsker at være tør og varm, så er det om hovedet. Hvis du bliver kold og våd om fødderne fryser du, uanset hvad du har på resten af kroppen. Vi anbefaler, at du har en funktions-sok, som er åndbar og transporterer fugt bort fra huden. Vælg en sko, som passer til dit arbejde, og som også passer til årstiden. Ud over at beskytte mod vand og olie, bør skoene være åndbare; lædersko er derfor at foretrække frem for syntetiske. Sko må aldrig tørre i nærheden af en varmekilde, så sørg for at have mindst to par sko, så et par altid er rene og tørre, når du skal på arbejde.


203

VIND/REGN/KULDE 3-LAGS PRINCIPPET

3

2

1


204

VIND/REGN/KULDE UNDERTØJ Tilpas påklædningen efter anstrengelsen. Brug Blåkläder’s undertøjs kollektion ved navn UNDERWEAR SYSTEM. Denne unikke kollektion giver dig en suveræn isolering og har fugttransporterende egenskaber som holder dig varm og tør under alle slags arbejdsforhold. Blød og komfortabel med en kropsnær pasform, og stoffet isolerer dig samtidig med at det effektivt transporterer fugten væk fra kroppen til næste lag. Klæd dig rigtigt på ved først at vælge passende undertøj fra Blåkläder.

XLIGHT 4799/1844

6810

7202

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m²

1707 100 % polyester, ribstrikket, fugttransporterende, 170 g/m²

1707 100 % polyester, ribstrikket, fugttransporterende, 170 g/m²

XLIGHT er en unik serie af undertøj i 100% Superfint merinould, dvs. ekstra tynd og fleksibel uld, som føles komfortabelt mod huden. Undertøjet kan bruges hele året takket være uldens naturlige, temperaturregulerende virkning. Uld har en selvrensende funktion, så tøjet holder sig frisk længe.

LIGHT-undertøjet transporterer effektivt fugt væk fra huden. Undertøjet er fremstillet i polyester, der er blødt mod huden og holder kroppen varm, tør og komfortabel under alle former for fysisk aktivitet. Det kanalstrikkede stof skaber en luftspalte mellem kroppen og tøjet, hvilket øger isoleringen. Kan anvendes på alle årstider, når du har brug for funktionel åndbarhed tættest på huden.

UNDERWEAR SYSTEM

UNDERWEAR SYSTEM

UNDERWEAR SYSTEM

LIGHT-undertøjet transporterer effektivt fugt væk fra huden. Undertøjet er fremstillet i polyester, der er blødt mod huden og holder kroppen varm, tør og komfortabel under alle former for fysisk aktivitet. Det kanalstrikkede stof skaber en luftspalte mellem kroppen og tøjet, hvilket øger isoleringen. Kan anvendes på alle årstider, når du har brug for funktionel åndbarhed tættest på huden.


205

VIND/REGN/KULDE UNDERTØJ

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

+-0

+5

+10

+15

+20

XWARM WARM XLIGHT/LIGHT

XWARM stof og design er udviklet til de mest ekstreme og kolde vejrforhold. Anvendes også som Lag 2 i kombination med DRY. WARM holder dig varm og tør under kolde forhold. XLIGHTer i ekstra fin merinould, som holder dig tør og varm hele året. LIGHT anvendes, når det begynder at blive koldere, og du har behov for et første lag som holder dig varm og tør. ANTI-FLAME er flammebeskyttet teknisk undertøj som holder dig tør og frisk hele dagen.

DRY

7200/7201

4899/1849

4699/1845

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/m²

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/m²

1736 100% Merino uld, Interlock, 260 g/m2

Dette nye og varmende undertøj holder kroppen varm og tør under kolde vejrforhold. Undertøjet er i damepasform og fremstillet i 100% merino uld, som har en overlegen isoleringsevne og fugttransporterende egenskaber, der holder dig varm og tør i kolde miljøer.

Dette varme undertøj holder kroppen varm og tør under kolde vejrforhold. Der er varmezoner på skuldre, ærmer, ryg, bagstykke og sider - præcis de steder, hvor du fryser allermest. Undertøjet er fremstillet i 100 % merinould, som har en overlegen isoleringsevne og fugttransporterende egenskaber, der holder dig varm og tør i kolde miljøer.

UNDERWEAR SYSTEM DAME

UNDERWEAR SYSTEM

Se flere modeller i denne serie på side 208.

UNDERWEAR SYSTEM

Dette varmende undertøj holder kroppen varm og tør under kolde vejrforhold. Undertøjet er to-farvet og kvaliteten er 100% merinould, som har en overlegen isoleringsevne og har fugttransporterende egenskaber, der holder dig varm og tør. Se flere modeller i denne serie på side 209.


206

VIND/REGN/KULDE UNDERTØJ

4799

XLIGHT UNDERTØJ I 100% MERINOULD - TEMPERATURREGULERENDE PÅ ALLE ÅRSTIDER

XLIGHT er en unik serie af undertøj i 100% Superfint merinould, dvs. ekstra tynd og fleksibel uld, som føles komfortabelt mod huden. Undertøjet kan bruges hele året takket være uldens naturlige, temperaturregulerende virkning. Uld har en selvrensende funktion, så tøjet holder sig friskt længe.

4799

UNDERTØJ TRØJE 100% MERINO XLIGHT 1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul XS-4XL FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. DETALJER: Rund hals. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Blød afslutning i linning. Forlænget ryg.

469,-

4798

1844

1847

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul XS-4XL

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul XS-4XL

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul S-XXL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. DETALJER: Rund hals. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Blød afslutning i linning. Forlænget ryg.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. Syninger i kontrastfarve. FORSTÆRKNING: Forstærkede på knælommer.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. DETALJER: Printet størrelsesetikette. Elastik i linning med Blåkläder-logo.

UNDERTØJ T-SHIRT 100% MERINO XLIGHT

UNDERTØJ BUKS 100% MERINO XLIGHT

389,-

UNDERTØJ BOXERSHORTS 100% MERINO XLIGHT

379,-

269,-


207

VIND/REGN/KULDE UNDERTØJ

NYHED!

7202

6810

DAME UNDERTØJSSÆT LIGHT

UNDERTØJSSÆT LIGHT 1707 100 % polyester, ribstrikket, fugttransporterende, 170 g/m² 9985 Sort/koboltblå XS-4XL

1707 100 % polyester, ribstrikket, fugttransporterende, 170 g/m² 9985 Sort/koboltblå XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. Stof med høj fugtgennemstrømning. DETALJER: Printet størrelsesetikette. Rund hals. Elastik i linning. Syninger i kontrastfarve. Paneler med Blåkläder helprint. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Blødt bukseben. Blødt nederst i ærmet. EMBALLAGE: Sælges som helt sæt.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. Stof med høj fugtgennemstrømning. DETALJER: Printet størrelsesetikette. Rund hals. Elastik i linning med Blåkläder-logo. Syninger i kontrastfarve. Paneler med Blåkläder helprint. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Blødt bukseben. Blødt nederst i ærmet. EMBALLAGE: Sælges som helt sæt.

285,-

285,-


208

VIND/REGN/KULDE UNDERTØJ

4897

4899

7200

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/ m² 9699 Mellemgrå/sort XS-5XL

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/ m² 9699 Mellemgrå/sort XS-5XL

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/ m² 9699 Mellemgrå/sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Ribstrikket krave. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Høj krave med lynlås. Syninger i kontrastfarve. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Ribstrikket krave. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

UNDERTØJ TRØJE WARM

UNDERTØJ TRØJE WARM MED LYNLÅS

439,-

DAME UNDERTØJ TRØJE WARM

469,-

439,-

1849

7201

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/m² 9699 Mellemgrå/sort XS-5XL

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/m² 9699 Mellemgrå/sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. Varmende paneler på siderne og bagpå. DETALJER: Elastik i linning. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Manchet i bukseben.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Manchet i bukseben.

UNDERTØJ BUKS WARM

DAME UNDERTØJ BUKS WARM

409,-

409,-


209

VIND/REGN/KULDE UNDERTØJ

4891

4699

1705 50% Merino uld, 50% polypropylen, ribstrikket, fugttransporterende, temperaturregulerende, 235 g/m² 9900 Sort XS-4XL

1736 100% Merino uld, Interlock, 260 g/m2 9699 Mellemgrå/sort XS-4XL

UNDERTØJ TRØJE WARM MED LYNLÅS

UNDERTØJ TRØJE XWARM MED LYNLÅS

STOF: Kanalstrikket inderside. FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -20°C to -35°C.. DETALJER: Høj krave med lynlås. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i ærmet.

579,-

539,-

1891

1845

1705 50% Merino uld, 50% polypropylen, ribstrikket, fugttransporterende, temperaturregulerende, 235 g/m² 9900 Sort XS-4XL

1736 100% Merino uld, Interlock, 260 g/m2 9699 Mellemgrå/sort XS-4XL

UNDERTØJ BUKS WARM

UNDERTØJ BUKS XWARM

STOF: Kanalstrikket inderside. FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. AFSLUTNING: Manchet i bukseben.

439,-

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -20°C to -35°C.. DETALJER: Elastik i linning. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Manchet i bukseben.

509,-


210

VIND/REGN/KULDE UNDERTØJ / BOXERSHORTS

4894

1894

1706 70% Merino uld, 30% polypropylen, terry-strikket, fugttransporterende, temperaturregulerende, 275 g/m² 9900 Sort XS-5XL

1706 70% Merino uld, 30% polypropylen, terry-strikket, fugttransporterende, temperaturregulerende, 275 g/m² 9900 Sort XS-5XL

STOF: Frottéstrikket inderside. FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -20°C to -35°C.. DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribstrikkede manchetter nederst i ærmet.

STOF: Frottéstrikket inderside. FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -20°C to -35°C.. DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. AFSLUTNING: Manchet i bukseben.

UNDERTØJ TRØJE XWARM

UNDERTØJ BUKS XWARM

649,-

539,-

SE MATCHENDE T-SHIRT 3425, SIDE 61

NYHED!

1897

1886

1166 92% bomuld/8% elastan, single jersey, 160g/m² 9900 Sort S-XXL

1079 85% Polyester, 15% Elastan, Single jersey, 180g/m² 3394 High Vis Gul/Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 9998 Sort/ Mørk Grå S-XXXL

7205

BOXERSHORTS 2-PAK

BOKSERSHORTS 2-PAK

DETALJER: Printet størrelsesetikette. Elastik i linning med Blåkläder-logo. EMBALLAGE: 2-pak.

189,-

HIPSTERS 2-PAK

FUNKTIONALITET: Meshpaneler på de største svedzoner. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. EMBALLAGE: 2-pak, en med mønster og en ensfarvet.

189,-

1079 85% Polyester, 15% Elastan, Single jersey, 180g/m² 3394 High Vis Gul/Grå XS-XXL FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. EMBALLAGE: 2-pak, en med mønster og en ensfarvet.

189,-


DAME

4904 DAME HIGH VIS SKAL JAKKE, 7163 DAME HIGH VIS BUKSER MED STRETCH, 2245 ARBEJDSHANDSKE, 2481 SIKKERHEDS STØVLET, S3


7198

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH

4-VEJS STRETCH GØR DEN EKSTRA BLØD OG FLEKSIBEL. ELASTIK I TALJEN

STROP MED KNAP TIL HAMMERHOLDER

D-RING I GUMMI

EKSTRA LOMME MED LYNLÅS

EKSTRA BREDE SØMLOMMER MED VÆRKTØJSSTROPPER OG BITSLOMME

STRETCHPANEL I MESH FOR BEDRE VENTILATION

CORDURA® FORSTÆRKET KNÆLOMME MED STRETCH

FORSTÆRKET BENAFSLUTNING GIVER EFFEKTIV BESKYTTELSE MOD SLITAGE

SMALLE BEN


214

DAME BUKSER

FLEKSIBELT TIL HÅNDVÆRKERE

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

Nu findes Blåkläders komfortable, slidstærke og fleksible funktionelle håndværkerbuks i damepasform, fremstillet i 4-vejs stretch. Blandt nyhederne til håndværkere ses buks 7198 og 7192. 7198 er ekstremt blød med høj bevægelsesfrihed takket være 4-vejs stretch og har smallere ben. Håndværker buksen er designet til at klare krævende arbejdsopgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Blød mesh stretch i knæhaserne for god ventilation og benafslutningen er forstærket bagpå, hvilket giver effektiv beskyttelse mod slitage. 7192 er en lettere håndværker buks, også i den fantastisk lækre og fleksible 4-vejs stretch, der virkelig leverer ultimativ komfort. Den har knælommer med stretch, sømlommer, heraf én med lynlås, baglommer med læg, tommestoklomme samt hammerholder med strop.

NYHED!

7198

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH 1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m² 9900 Sort C32-C50, D19-D25 FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

1199,-

STRETCHPANEL I SKRIDT OG LÆG KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

NYHED!

7192

7990

7992

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C32-C50, D19-D25

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort C32-C50, D19-D25

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8999 Marineblå/Sort C32-C50

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Dame pasform. DETALJER: Metallynlås. Stropper, hvoraf to er med D-ring. Metalknapper. Knivholdere med knap. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler. Dame pasform. DETALJER: Metallynlås. Stropper, hvoraf to er med D-ring. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknap. Knivholdere med knap. Elastik i linning. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. VASK: Forvasket.

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH

DAME HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Bred strop bagerst. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. Elastik i linning. 2-nålssøm på indvendig ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Indstikslommer. Stretch materiale både yderst og inderst for bedre ergonomisk pasform. Udvendig knælomme. Sømlommer med værktøjsstropper og en ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®-forstærkning. Elastik i benafslutning. Justerbare benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

949,-

DAME HÅNDVÆRKER SHORTS STRETCH X1900

1159,-

969,-


215

DAME BUKSER

STRETCHPANEL I SKRIDT, PÅ BAGDEL­ EN OG LÆG SAMT KNÆLOMMER

7910

7131

1000 100 % bomuld, twill, 240 g/m² 1099 Hvid/Sort C32-C50, D19-D25

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m² 1094 Hvid/Grå C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt, på knæ, hofte og læg. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknap. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning på sømlommer, tommestoklomme og knælommer. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme - specialtilpasset til spartel. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Forlommer med læg. Udvendig knælomme. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer og spartellomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

DAME BUKS MED STRETCH

DAME BUKS

759,-

519,-

7154

1545

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 4699 Army grøn/Sort C34-C46

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå, 9900 Sort C34-C50

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Knælommer. Skrå lommer. Telefonlomme i linning. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benafslutning.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Udvendig knælomme. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032.

DAME HÅNDVÆRKER BUKS

DAME GARDEN BUKSER

529,-

639,-


216

DAME BUKSER

STRETCH IS THE NEW BLACK Blåkläder fortsætter med at udvide sit damesortiment af branchens bedste arbejdstøj. Blandt nyhederne findes servicebukser og shorts i enten 4-vejs stretch eller 2-vejs stretch, men uanset stretchtypen finder du ikke bedre eller mere komfortable servicebukser. Det er slut med ukomfortable arbejdsdage. 7122 er en servicebuks i ridsefrit design med dame pasform i 4-vejs stretch, som kan benyttes både i fritiden og på arbejdet. For endnu bedre komfort er der elastik i linningen, og for øget ventilation er der mesh i knæhaserne. 7147 er en servicebuks, der lanceres i to kvaliteter: denim stretch og 2-vejs stretch. Begge har paneler med 4-vejs stretch foran, på bagdelen, i skridtet og på knæene. Elastik i taljen gør disse bukser ekstra komfortable at have på. Bukserne er lavet i et ridsefrit design. 7137 er shorts med damepasform, som er fremstillet i denim stretch, baseret på damebuks 7147. Har paneler af 4-vejs stretch i skridtet, foran og på bagdelen. Elastik i taljen i et helt ridsefrit design.

NYHED!

7122

DAME SERVICE BUKS 4-VEJS STRETCH 1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C32-C50, D19-D25 FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. Ridsefrit design. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknap. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Lårlomme med lynlås. Lårlomme på venstre side med klap og skjult magnetknap og en indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede lommer. CORDURA®-forstærket ved benafslutning. REFLEKS: Sort reflekterende detaljer. AFSLUTNING: Justerbare benafslutning med knapper.

699,-

NYHED!

NYHED!

NYHED!

DAME SERVICE BUKS DENIM STRETCH

DAME SERVICE BUKS STRETCH

DAME SERVICE SHORTS STRETCH

7147

7147

7137

1147 80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m² 8999 Marineblå/Sort C32-C50, D19-D25

1830 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² 8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort C32-C50, D19-D25

1147 80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m² 8999 Marineblå/Sort C32-C50

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpanel på fronten, i skridtet, på bagdelen og på knæ. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpanel på fronten, i skridtet, på bagdelen og på knæ. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpaneler. Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. VASK: Forvasket.

699,-

649,-

529,-


217

DAME BUKSER / SHORTS

7159

7149

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 2799 Sand/Sort, 4599 Olivengrøn/Sort, 4699 Army grøn/Sort, 5699 Rød/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8999 Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort C30-C50

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 2799 Sand/Sort, 5699 Rød/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C30-C50

DAME SERVICE BUKS MED STRETCH

DAME SERVICE SHORTS MD STRETCH

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str.

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler. Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme.

519,-

639,-

7159

7159

1142 85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 320g / m² 8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort C30-C50

1146 75% bomuld 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco, 250g/m² 9899 Mørk Grå/Sort C30-C50

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. VASK: Forvasket.

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str.

DAME SERVICE BUKS MED STRETCH

DAME SERVICE BUKS MED STRETCH

739,-

719,-


218

DAME BUKSER

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

NYHED!

7140

7195

DAME SERVICE BUKSER MED STRETCH

DAME SERVICE BUKSER MED STRETCH 1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C32-C50, D19-D25 FUNKTIONALITET: Ridsefrit design. Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. Elastik i linning. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8900 Marineblå C30-C50, D19-D25 FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Skjulte knapper. Elastik i linning. 2-nålssøm på indvendig ben. Blåkläder broderi bagerst. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyant- og knivlomme samt indvendig tommestoklomme. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Møntlomme. REFLEKS: Reflekser på benene. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

579,-

699,-

7148 ULTIMATIV

SERVICE NEDERDEL Vi ved, at branchens hårdt arbejdende kvinder kræver perfektion af deres arbejdstøj, og nu kan vi langt om længe præsentere den ultimative nederdel! 7148 er en nederdel i ridsefrit design tilpasset service- og industriarbejde i sarte miljøer. Den er udstyret med indvendige shorts for total bevægelsesfrihed, og for ekstra komfort er der elastik i linningen. Nederdelens bagside er fremstillet i fantastisk lækker 4-vejs stretch. Lommerne lukkes med magnetknap, og nederdelen går til lige over knæet. Accepter kun det bedste, vælg Blåkläders nye nederdel.

NYHED!

7148

SERVICE NEDERDEL MED STRETCH INDVENDIGE SHORTS

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9900 Sort C30-C50 FUNKTIONALITET: Indbygget shorts i mesh. Ridsefrit design. Stretchpanel på bagsiden. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme.

499,-


219

DAME BUKSER

7144 KOMFORT TIL INDUSTRIEN

7144

7144 er en buks med damepasform fra Blåkläders nye industri kollektion i stretch. Den kan industrivaskes og buksen er fremstillet i et ridsefrit design af lækker 2-vejs stretch og har elastik i taljen, der fremmer brugerens komfort endnu mere. Skjulte detaljer såsom indvendig tommestoklomme, sikkerhedslomme med lynlås og trykknapper gør buksen til et fremragende valg i sarte miljøer. Har refleksdetaljer som gør, at man er synlig, når der er behov for det.

NYHED!

7144

DAME INDUSTRI BUKS STRETCH 1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/sort, 9900 Sort, 9956 Sort/Rød C32-C50, D19-D25 FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper. Skjulte knapper. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Indstikslomme med en lynlåslomme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

419,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

7120

7104

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8500 Koboltblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort C34-C50, D20-D23

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9499 Grå/ Sort, 9900 Sort, 9956 Sort/Rød, 9994 Sort/Grå C34-C50, D19-D25

1835 55 % polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m² 9400 Grå C36-C46

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper. Plastknapper. Elastik i linning. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Sidelommer. Tommestoklomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme.

DAME SERVICE BUKSER

7190

DAME INDUSTRI BUKSER

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Stropper. Elastik i linning. LOMMER: Baglomme med knaplukning. lårlommer, en er med lukning og påsat tredelt blyantlomme. Telefonlomme.

379,-

DAME SERVICE BUKSER

399,-

479,-


220

DAME OVERDELE

NYHED!

3402

3304

3304

1029 95% bomuld, 5% elastan, single jersey, 160 g/m² 1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-XXXL

1059 80% Bomuld/ 15%Viscose/ 5%Elastan, single jersey, 160 g/m2 9000 Gråmeleret XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Smal pasform. Taljeret linning. DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Smal pasform. Taljeret linning. DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger.

DAME T-SHIRT

DAME T-SHIRT

DAME T-SHIRT

99,-

1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-XXXL FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Rund hals. Paneler i high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skuldre. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

99,-

NYHED!

289,-

3479

3301

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 1000 Hvid, 5600 Rød, 8600 Mørk Marineblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-XXXL

1042 100 % bomuld, single jersey, 150 g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

1032 100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m² 1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. Taljeret linning. DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Taljeret linning. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3334

DAME T-SHIRT

DAME T-SHIRT

62,-

DAME T-SHIRT LANG ÆRME

84,-

169,-


221

DAME OVERDELE

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3307

3390

1035 100 % bomuld, pique knit, 220 g/m² 5700 Vinrød S-L 1000 Hvid, 5600 Rød, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9000 Gråmeleret, 9400 Grå, 9800 Mørk grå, 9900 Sort XS-XXXL

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 1000 Hvid, 1094 Hvid/Grå, 5699 Rød/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8900 Marineblå, 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9400 Grå, 9456 Grå/Rød, 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9994 Sort/Grå, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

DAME POLOSHIRT

DAME POLOSHIRT

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. Taljeret linning. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. Taljeret linning. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

155,-

3209

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3209

3208

1137 74% bomuld, 26% polyester, flannel, børstet på en side, 130g/m² 8954 Marineblå/Orange, 8956 Marineblå/Rød XS-XXXL

1136 74% bomuld, 26% polyester, flannel, børstet på en side, 135g/m² 9920 Sort/råhvid XS-XXL

1135 100% bomuldstwill, 155 g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. Strop med knap.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. Strop med knap.

DAME FLANNEL SKJORTE

DAME TWILL SKJORTE

DAME FLANNEL SKJORTE

369,-

225,-

369,-

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchetter nederst i ærmet. Strop med knap.

299,-


222

DAME OVERDELE BLØD BØRSTET INDERSIDE

3394

3372

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m² 8600 Mørk Marineblå, 9800 Mørk grå XS-XXXL 1000 Hvid, 5600 Rød, 8900 Marineblå, 9900 Sort XXS-XXXL

DAME SWEATSHIRT FULL ZIP

DAME SWEATSHIRT FULL ZIP

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

349,-

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

359,-

3373

3395

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet inderside, 320g/m 9000 Gråmeleret, 9991 Sort melange XS-XXXL

1048 80% bomuld, 20% polyester, Terry strik med børstet inderside, 360 g/m² 8800 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Farve 9000 i 75% bomuld, 20% polyester, 5% viskose. Blåkläder broderi. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

DAME HÆTTETRØJE FULL ZIP

DAME HÆTTETRØJE FULL ZIP

489,-

369,-


223

DAME OVERDELE

4931

4912

3812

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 3399 High Vis Gul/Sort, 5699 Rød/sort, 9099 Gråmeleret/ Sort, 9799 Antrasit grå/Sort XS-XXXL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 5699 Rød/sort, 9056 Grå melange/rød, 9710 Antracit grå/ hvid XS-XXXL

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 9056 Grå melange/rød, 9710 Antracit grå/hvid XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

DAME STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

DAME STRIKKET VEST

DAME STRIKKET JAKKE

669,-

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

599,-

539,-

NYHED!

4924

4973

DAME MICROFLEECE JAKKE

DAME MICROFLEECE JAKKE

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 3399 High Vis Gul/Sort, 9900 Sort, 9956 Sort/Rød XS-XXXL

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Stretchpanel i side og i ærme. Print logo på nakke. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Tovejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

DETALJER: Fleeceforet krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Tovejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder og ærmer. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

489,-

599,-


224

DAME OVERDELE

5931 KOMFORTABEL, FLEKSIBEL OG VARM Hybridjakke med damepasform, der består af en quiltet forside, ryg og hætte, samt softshell på skuldrene. En lækker, fleksibel og varm jakke, når man vil arbejde med god bevægelsesfrihed i køligere miljøer. Kan med fordel benyttes både som jakke og trøje. Du vælger selv efter behov.

NYHED!

5931

DAME HYDBRID JAKKE 2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380g/m2 3399 High Vis Gul/Sort, 5699 Rød/sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9099 Gråmeleret/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort XS-XXXL FUNKTIONALITET: Varm foret torso samt delvis hætte. Skuldre, sidepaneler og ærmer i vindtæt materiale. Dame pasform. Taljeret linning. FOR: Thermore Thermosoft HL. DETALJER: Fast hætte. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Tovejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærmeafslutning med elastik og manchet.

799,-

NYHED!

NYHED!

DAME HYBRID SWEATSHIRT

DAME HÆTTETRØJE

3464

4974

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

2514 100% polyester, 2-lags strik og sherpa fleece 430 g/m² 9900 Sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Quiltet materiale på fronten. Dame pasform. DETALJER: Fast hætte. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. FOR: Pilefor. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Påsyet mærke på ærme. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

549,-

679,-


225

DAME VIND/REGN/KULDE

3851

4919

7168

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9992 Sort/Sølv XS-XXXL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 9900 Sort C32-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. Dame pasform. Formsyede ærmer. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Print på bryst. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. Tovejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Skrå forlommer. Udvendig knælomme. Sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-forstærket tommestoklomme og knælommer. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

DAME SOFTSHELL JAKKE

DAME SOFTSHELL VEST

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. Dame pasform. Taljeret linning. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlommer. Blyantlommer. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

469,-

DAME SOFTSHELL BUKS

769,-

NYHED!

4908

4972

4971

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød XS-XXXL

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 9900 Sort XS-XXXL

DAME LETFORET VINTER JAKKE

DAME SKALJAKKE 1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 9900 Sort XS-XXXL FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Dame pasform. Formsyede ærmer. FOR: Børstet mesh for. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Indvendig dokumentlomme. Lommer med lynlås og fleecefor. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,3.

1059,-

1069,-

DAME VINTER JAKKE

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Airmesh for. Letvægts foring. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Lynlås i for til logomontering. Logo på bryst. Print på ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Tovejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og hue. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,2.

869,-

FUNKTIONALITET: Foret. Meshpaneler på de største svedzoner. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Dame pasform. Formsyede ærmer. FOR: Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. Aftagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlomme med lukning. Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås, fleece forede. Inderlomme i mesh. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,1.

1199,-


GIV DIN VIRKSOMHED

ET FORSPRING! UNITE, en kollektion af tøj, der også indeholder damemodeller, forener ikke kun teamets identitet, men løfter også medarbejdernes image over gennemsnittet og giver din virksomhed en skarp profil. Match tøj og farvekombinationer for at finde netop jeres profil! UNITE kollektionen med damemodeller indeholder blandt andet model 7195 som er en funktionel servicebuks i ripstop materiale, der er let og slidstærk med en god rivestyrke. Elastikken i taljen og stretchpaneler på læggene samt i skridtet giver optimal bevægelsesfrihed. Knælommen er forstærket med CORDURA®stretch. Du kan matche bukserne med den komfortable trøje 3394 og den fleksible softshell vest 3851 – eller den fleksible softshelljakke 4919 i samme farvekombination.


227 DAME UNITE

3390

3394

7195

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m² 9956 Sort/Rød, 1094 Hvid/Grå, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 5699 Rød/sort, 9456 Grå/Rød 9933 Sort/High Vis Gul, 9994 Sort/Grå, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260g/ m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m² 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå C32-C50, D19-D25

DAME POLOSHIRT

DAME SWEATSHIRT FULL ZIP

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular pasform. Taljeret linning. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

DAME SERVICE BUKSER MED STRETCH

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

225,-

349,-

FUNKTIONALITET: Ridsefrit design. Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. Elastik i linning. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057.

579,-

NYHED!

3851

4919

2516 100% Polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255g/ m2 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå XS-XXXL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9992 Sort/Sølv XS-XXXL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m² 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. Dame pasform. Formsyede ærmer. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Print på bryst. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. Tovejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Airmesh for. Letvægts foring. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Lynlås i for til logomontering. Logo på bryst. Print på ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Tovejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og hue. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 343, Klasse 3,2.

4972

DAME SOFTSHELL JAKKE

DAME SOFTSHELL VEST

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. Dame pasform. Taljeret linning. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlommer. Blyantlommer. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

469,-

DAME LETFORET VINTER JAKKE

769,-

869,-


228 DAME GRAVIDITETSBUKSER

LANGT OM LÆNGE GRAVIDITETSBUKSER! Blåkläder tager et vigtigt og for os naturligt skridt for branchens kvinder. Vi lancerer graviditetsbukser, og ambitionen er tydelig – bløde, komfortable og slidstærke arbejdsbukser, der skal lette fysisk arbejde så længe som muligt under graviditeten. 7101 er en service buks i ridsefrit design fra Blåkläders revolutionerende kollektion af graviditetstøj. Buksen er fremstillet i 2-vejs stretch og har 4-vejs stretch på bagdelen, i skridt og på knæ. Magnetknap og skjulte detaljer gør den perfekt i sarte miljøer. Der er indvendig knælomme og åbning til tommestokken, og desuden stropper i taljen til bælte, således at man kan tilkøbe den løse sømlomme. 7100 er bløde, komfortable og slidstærke arbejdsbukser, der skal lette fysisk arbejde så længe som muligt under graviditeten. Tøj eller graviditet skal ikke være en hindring, når arbejdet skal udføres, så her kommer hjælpemidlet model 7100 ind. Bukserne i high vis er fremstillet i fantastisk lækker 4-vejs stretch i et ridsefrit design med magnetknap. Stropper i taljen til bælte, således at man kan tilkøbe den løse sømlomme.

NYHED!

7101

GRAVIDITETS SERVICE BUKS MED STRETCH 1830 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² 9900 Sort XS-XL FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Stropper. Høj talje bagerst. Høj talje med elastik øverst. D-ring. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

749,-

NYHED!

7100

GRAVIDITETS HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH 1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 330g/m² 3399 High Vis Gul/Sort XS-XL FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpanel i skridt. Formsyede ben. DETALJER: Stropper. Høj talje bagerst. Høj talje med elastik øverst. D-ring. LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. 70 mm brede transfer reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

879,-


229

7197 PRAKTISK TIL KRÆVENDE OPGAVER

DAME HIGH VIS

Praktisk og fleksibel high vis buks i damepasform, ekstrem blød med stor bevægelsesfrihed og justerbare bukseben forneden. Buksen er designet til at klare krævende arbejdsopgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Materialet er blød 4-vejs stretch, som er både kraftigt og elastisk i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forstærkning, lårlomme med lynlås og læg, tommestoklomme, forlommer, baglommer med klap og funktionelle værktøjsholdere som eksempelvis strop til hammerholder. Knælommerne er forstærket med CORDURA®-stretch udvendigt og stretch indvendigt for øget bevægelsesfrihed. Blød mesh stretch i knæhaserne for god ventilation. Buksebenene med CORDURA®-forstærkning giver effektiv slidbeskyttelse.

NYHED!

7197

KNÆLOMMER I CORDURA® STRETCH

DAME HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH 1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 330g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort C34-C50, D19-D25 FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben. D-ring. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. CORDURA®-forstærket ved benafslutning. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede transfer reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med CORDURA®-forstærkning. Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

1359,-

STRETCHPANEL I SKRIDT OG PÅ HOFTEN SAMT KNÆLOMMER I CORDUAR®STRETCH

STRETCHPANEL I SKRIDT OG PÅ HOFTEN SAMT KNÆLOMMER I CORDUAR®STRETCH

7163

7161

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort C34-C50, D19-D25

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul C32-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Elastik i linning. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lynlås, blyant- og knivlomme. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket sømlommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. AFSLUTNING: Mulighed for forlængelse til C100-str. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

DAME HIGH VIS BUKSER MED STRETCH

DAME HIGH VIS BUKS MED STRETCH

839,-

749,-


230

DAME HIGH VIS

7155

7156

4903

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort C34-C50, D19-D25

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå,3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå C34-C50, D19-D25

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Knivholdere med knap. Elastik i linning. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og telefonlomme. Skrå lommer. Udvendig knælomme. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Knivholdere med knap. Elastik i linning. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og telefonlomme. Skrå lommer. Udvendig knælomme. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og ekstra mange rum. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. Forstærkede sømlommer og baglommer. REFLEKS: Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang og CORDURA®forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Dame pasform. DETALJER: Kile i ryg. Høj krave med lynlås. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Telefonlomme i brystlomme. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

DAME HIGH VIS JAKKE

DAME HIGH VIS BUKSER MED SØMLOMMER

DAME HIGH VIS BUKSER UDEN SØMLOMMER

559,-

679,-

669,-

NYHED!

7186

7139

DAME HIGH VIS SHORTS MED STRETCH

DAME HIGH VIS KNICKERS 1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange C34-C50, D19-D25

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 3300 High Vis Gul C34-C50

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Elastik i linning. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Forlommer med læg. Udvendig knælomme. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. REFLEKS: Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbart bukseben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori X.

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Indstikslommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket sømlommer og tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm reflekser. 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

609,-

699,-


231

DAME HIGH VIS

FLEKSIBLE REFLEKSER

NYHED!

7205

3336

1079 85% Polyester, 15% Elastan, Single jersey, 180g/m² 3394 High Vis Gul/Grå XS-XXL

1013 100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, anti-lugt behandling, UVbeskyttelse, 130g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-XXXL

HIPSTERS 2-PAK

DAME HIGH VIS T-SHIRT

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. EMBALLAGE: 2-pak, en med mønster og en ensfarvet.

189,-

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. Dame pasform. DETALJER: V-udskæring. Slids i siderne. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

399,-

FLEKSIBLE REFLEKSER

3485

3308

1013 100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, anti-lugt behandling, UVbeskyttelse, 130g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-XXXL

1974 100% Polyester, børstet inderside, 240g/m2 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-XXXL

DAME HIGH VIS T-SHIRT LANG ÆRME

DAME HIGH VIS SWEATSHIRT

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. Dame pasform. DETALJER: V-udskæring. Slids i siderne. Lang ærme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

509,-

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C.

619,-


232

DAME HIGH VIS

4967

STRIKKET HIGH VIS Strikket jakke med damepasform i high vis med flot design og komfortabel kvalitet. Fleksible reflekser for god åndbarhed og fleksibilitet. Jakken har lynlåse og er forstærket med softshell materiale på skuldrene og nederst på ryggen for at give ekstra slidstyrke. Uanset om den bruges til fritid eller arbejde, kommer man til at føle sig godt tilpas i denne jakke.

NYHED!

4967

DAME HIGH VIS STRIKKET SOFTSHELL JAKKE 2120 100% Polyester, Heavy strik, børstet inderside, 380 g/m2 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort XS-XXXL FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. Tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre, ærmer og sidepartier. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

819,-

PERFEKT SOM LAG 2

FLEKSIBLE REFLEKSER

4926

4966

2512 100% polyester, dobbeltstrikket interlock, 290g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-XXXL

1010 100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærmeafslutning med elastik og tommelfingergreb. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. Print - Blåkläder. Print - BLÅKLÄDER workwear since 1959. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Indvendig lukning. Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede fleksible reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori C XS - M.

DAME HIGH VIS MICROFLEECE JAKKE

DAME HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

639,-

669,-


234

DAME HIGH VIS

VARMENDE MED MAKSIMAL KOMFORT Hold varmen til vinter med denne parka med varmt for i damemodel. Jakken har quiltet for og slidstærkt ydermateriale med mørke kontraster der, hvor tøjet er mest udsat for snavs. For øget bevægelsesfrihed har jakken tovejs-lynlås og formsyede ærmer. En blød, funktionel og varm jakke til debarske arbejdsdage.

4472

DAME HIGH VIS VINTER PARKA 1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå XS-XXXL FUNKTIONALITET: Meshpanel ved ærmegab. Meshpanel ved skulderblad. Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Dame pasform. Formsyede ærmer. FOR: Meshfor. Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Justerbar med snøre i linning. Tapede syninger. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlomme med lukning. Brystlomme med lynlås. Forlommer med lukning. Indvendig iPad-lomme. Lommer med fleecefor. Inderlommer, en i mesh. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. AFSLUTNING: Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 20471, Klasse 3 sammen med 7885. Samcertificeringskategori C. EN 342 sammen med model 7885. EN 343, Klasse 3,1.

1629,-

4872

7885

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-XXXL

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå C34-C50, D19-D25

DAME HIGH VIS VINTER BUKS

DAME HIGH VIS VINTER JAKKE

FUNKTIONALITET: Meshpanel ved ærmegab. Meshpanel ved skulderblad. Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Dame pasform. Formsyede ærmer. FOR: Meshfor. Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Tapede syninger. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlomme med lukning. Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås, fleece forede. Indvendig iPad-lomme. Inderlommer, en i mesh. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. AFSLUTNING: Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori C. EN 343, Klasse 3,1.

1459,-

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Dame pasform. FOR: Quiltfor. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Elastik i linning. Høj talje bagerst. snefang, oplukkelig med velcro og knap. Aftagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER: Baglomme med læg og velcrolukning. Lårlomme med læg og lukning. Lommer med lukning. Udvendig knælomme. Sidelommer med fleecefor. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. REFLEKS: Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 20471, Klasse 3 sammen med 4872, 4472. Samcertificeringskategori Z. EN 342 sammen med model 4872 og 4472. EN 343, Klasse 3,1.

1199,-


235

DAME HIGH VIS

4904

4902

7167

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå, 5599 High vis rød/sort XS-XXXL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå XS-XXXL

2517 100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 Orange/marineblå C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. Dame pasform. Formsyede ærmer. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås, fleece forede. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Elastik i linning. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Knælommer. Knælommer. Sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-forstærket tommestoklomme og knælommer. Forstærkede sømlommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 and 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z.

DAME HIGH VIS SKAL JAKKE

DAME HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Dame pasform. Formsyede ærmer. FOR: Børstet mesh for. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig, justerbar hætte. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Dokumentlomme i front. Lommer med lynlås og fleecefor. Inderlomme i mesh. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B. EN 343, Klasse 3,3.

DAME HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

979,-

1159,-

1229,-

NYHED!

7202

7200

7201

1707 100 % polyester, ribstrikket, fugttransporterende, 170 g/m² 9985 Sort/koboltblå XS-XXXL

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/ m² 9699 Mellemgrå/sort XS-XXXL

1732 100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/ m² 9699 Mellemgrå/sort XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. Stof med høj fugtgennemstrømning. DETALJER: Printet størrelsesetikette. Rund hals. Elastik i linning med Blåkläder-logo. Syninger i kontrastfarve. Paneler med Blåkläder helprint. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Blødt bukseben. Blødt nederst i ærmet. EMBALLAGE: Sælges som helt sæt.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Ribstrikket krave. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur -5°C to -30°C.. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Manchet i bukseben.

DAME UNDERTØJSSÆT LIGHT

DAME UNDERTØJ TRØJE WARM

285,-

DAME UNDERTØJ BUKS WARM

439,-

409,-


236

DAME ANTI-FLAME

INHERENT LIGHTWEIGHT Kvalitet 1512 er et inherent stof, hvilket betyder at anti-flame beskyttelsen er indbygget i fibrene. Anti-flame beskyttelsen kan hverken slides eller vaskes væk. Inherent tøj bliver dermed slidstærkt, let og komfortabelt og sikrer anti-flame beskyttelse i hele tøjets levetid. Når dit arbejde stiller de skrappeste krav omkring den bedst tænkelige anti-flame beskyttelse og slidstyrke, er Blåkläders multinormtøj det tøj, du har brug for. Tøjet 4969, 7189 og 7188 har damepasform og ripstop som garanterer ekstrem rivestyrke og slidstyrke i udsatte arbejdsmiljøer. Stoffet opfylder kravene i standarderne EN 1149-3, EN ISO 11611 klasse 1, A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN 61482-1-1 11,9 cal/ cm², EN 61482-1-2 klasse 1, EN 13034, EN ISO 20471, HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %. Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

4969

DAME MULTINORM JAKKE INHERENT 1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, antiflame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå XS-XXXL FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlommer med skjult lynlås. Tildækkede sidelommer med skjulte metal knapper. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 2. Sammen med model 7189 opnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1769,-

7189

7188

1516

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 3389 High Vis Gul/Marineblå C34-C50, D19-D25

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m² 8933 Marineblå/High Vis Gul C34-C50, D19-D25

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m² 3300 High Vis Gul, 8900 Marineblå onesize

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/ Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Sammen med model 4969 opnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. .

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Lårlomme med lukning og trykknap. Skrå lommer. Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Anti-Flame refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 and 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

DAME MULTINORM BUKS INHERENT

DAME MULTINORM BUKS INHERENT

1639,-

ANTI-FLAME LØSE SØMLOMMER

1449,-

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869, 1724, 7188, 7189.

205,-


237

DAME ANTI-FLAME

7203

1825

1826

1722 57% modakryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2% antistatisk, 1x1 ribstrik, anti-flame, 335g/m2 8900 Marineblå XS-XXXL

1722 57% modakryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2% antistatisk, 1x1 ribstrik, anti-flame, 335g/m2 8900 Marineblå XS-XXXL

STOF: Dobbelt materiale. DETALJER: Udvendige etiketter. AFSLUTNING: Elastik i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

DAME BH ANTI-FLAME

DAME ANTI-FLAME UNDERBUKSER, 78% MERINO ULD

DAME BOXER SHORTS ANTI-FLAME

329,-

289,-

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino interlock, anti-flame, antistatisk, 225 g/m², Arc rating 7,3 cal/cm² 9900 Sort XS-XXXL DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Manchet i bukseben. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

609,-

FOR FLERE ANTI-FLAME PRODUKTER - SE ANTI-FLAME SIDE 96

2036

2039

4039

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/m² 9900 Sort onesize

1760 59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m² 8933 Marineblå/High Vis Gul onesize

9900 Sort onesize

CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

DETALJER: Udvendige etiketter. Vendbar. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

ANTI-FLAME BUFF/HALSRØR INHERENT

ANTI-FLAME BÆLTE STRETCH

MULTINORM HUE INHERENT

215,-

229,-

DETALJER: Anti-flame spænde med Blåkläder logo. Stærkt stretchmateriale. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 130 cm.

229,-


BØRNETØJ

2060 STRIKHUE, BØRN, 4879 BØRNE FIBERPELS JAKKE, 1546 BØRNE HÅNDVÆRKER BUKS


239

BØRNETØJ

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

9190

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

BØRNE STRIKKET JAKKE LIMITED

BØRNE FIBERPELS JAKKE

2119 100% Polyester, børstet inderside, 380 g/m2 9056 Grå melange/rød 122/128-158/164 8510 Koboltblå/Hvid 98/104-158/164

2505 65% Polyester, 35% Akryl, pile, 350g/m² 9900 Sort C104-C164

4879

FOR: Polyesterfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Justerbar med snøre i linning. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Lommer med lynlås og fleecefor. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærkede albuer.

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

439,-

499,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1548

1546

1370 100% Bomuld, twill, 370g/m² 8800 Marineblå C104-C164

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m² 9900 Sort C104-C164

DETALJER: Plastlynlås. Stropper. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med ekstra lomme og blyantlomme. Forlommer med læg. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme.

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Elastik i linning. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med ekstra lomme og blyantlomme. Lårlomme med lille telefonlomme. Sømlommer - kan stoppes indenfor i bukserne. Tommestoklomme med blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede på knælommer. AFSLUTNING: Justerbare bukseben med løbegang. VASK: Forvasket.

BØRNE HÅNDVÆRKER BUKS

BØRNE KNICKERS

439,-

419,-


240

BØRNETØJ

8802

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

NYHED!

STRIKHUE, BØRN

BEANIE BØRN

2057

2060

BØRNE T-SHIRT 1030 100 % bomuld, single jersey, 180 g/m² 1000 Hvid, 8900 Marineblå, 9900 Sort C104-C164

1031 92% bomuld, 8% elastan, single jersey, 200 g/m² 9900 Sort onesize

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals.

DETALJER: Trykt Blåkläder-logo.

79,-

8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul onesize FUNKTIONALITET: Børnestørrelse. MATERIALE: 96% Akryl, 4% Elastan. DETALJER: Vendbar. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

119,-

VIND- & VANDTÆT SAMT ÅNDBAR

119,-

FLEECEFOR

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4858

4860

BØRNE VINTER JAKKE

BØRNE REGNSÆT

1977 100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/ m²/24H, 200 g/m² 9933 Sort/High Vis Gul C104-C164 FOR: Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig hætte. Tapede syninger. Print på ryg. Trykt Blåkläder-logo. LOMMER: Sidelommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 20 mm brede reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar i linning med løbegang. Indvendig manchet nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet.

639,-

2003 100% Polyester, PU-belagt, vind-og vandtæt, åndbar, 240g/m² 9933 Sort/High Vis Gul C104-C128 FOR: Fleecefor. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig hætte med for. Elastik i linning. Print - Blåkläder Heroes. LOMMER: Inderlomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 20 mm brede reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Forlænget ryg. elastik nederst i ærmet og linning.

639,-


SKO 2318 SIKKERHEDS STØVLET, S3


REGLER OG STANDARDER FOR SIKKERHEDSSKO

Dine fødder skal have den beskyttelse de fortjener – det er et must for at du kan fortsætte med at udføre dit arbejde. Hele Blåkläders sortiment af sikkerhedssko er i fuld overensstemmelse med ENstandarder og gældende normer for arbejdssikkerhed inden for forskellige brancher. De forskellige EN-standarder er en forlængelse af den europæiske lovgivning, som regulerer kravene for personlige værnemidler. Så du kan og skal føle dig tryg ved, at dine sikkerhedssko fra Blåkläder opfylder alle vigtige krav. Nedenstående tabel viser de forskellige beskyttelsesklasser. Derudover findes der en række tillægs­ tester, se faktaboks.

VÆRNEFODTØJ, TABEL I HENHOLD TIL STANDARD EN ISO 20345:2011 l, ll

l

l

l

ll

ll

SB

S1

S2

S3

S4

S5

¼

¼

¼

¼

¼

¼

Lukket hæl

¼

¼

¼

¼

¼

A Antistatisk sko, elektrisk modstand (0,1–1000 megaohm)

¼

¼

¼

¼

¼

E Stødabsorption i hæl (testet ved 20 joule))

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

KLASSE Beskyttelseståhætte (200J/15000N)

WRU Vandtæt overdel Ydersål med kraftig mønster

¼

¼

P Sømværn

¼

¼

S Skoen har beskyttelseståhætte, der har modstands­ kraft på 200 J mod faldende emner og 15 kN tryk. Klasse I Sko fremstillet af læder og andre materialer med undtagelse af polymert materiale Klasse II Sko fremstillet af polymert materiale (vulkaniseret eller helstøbt konstruktion). P Sømværn HRO Varmebestandig ydersål testet ved 300 °C. WR Vandtæt fodtøj WRU Vandtæt overdel

CI Isoleringsevne mod kulde SRA Skridsikkerhed på keramisk flisegulv med natriumlaurylsulfat SRB Skridsikkerhed på stålgulv med glycerin SRC SRA + SRB FO Olieresistent ydersål A Antistatisk sko, elektrisk modstand (0,1-1000 megahom) E Stødabsorption i hæl (testet ved 20 joule).

ESD IEC 61340-5-1: Har til formål at forhindre elektrostatisk udladning, som vil skade udstyr eller produkt. Godkendt modstand under 35 MΩ.


244

SKO SIKKERHEDSSKO S1P

2316

2428

2311

1090 PU/PU 9997 Sort/antrasit grå W36-W48

3907 Nubuck læder, EVA/Nitril 9990 Sortmeleret/grå 37-47

9900 Sort 36-48

FUNKTIONALITET: Åndbar indersål. Antistatiske egenskaber. ESD godkendt (godkendt med IEC 61340-5-1). Letvægt. Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. OVERDEL: Oile behandlet læder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, PU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, stødabsorberings zone i gel, TPU understøtning, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Letvægt. Metal fri. Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. OVERDEL: PU-behandlet læder. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i komposit. SÅLE MATERIALE: EVA mellemsål, gummi ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød EVA, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

SIKKERHEDS SANDAL, S1P

SIKKERHEDS SANDAL, S1P

SIKKERHEDS SANDAL, S1P

909,-

FUNKTIONALITET: Vand- og olieafvisende. Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. OVERDEL: Oile behandlet læder. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Stål. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, TPU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

729,-

759,-

2430

2431

3905 EVA/Nitril 9900 Sort 39-48

3905 EVA/Nitril 9900 Sort 39-46

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. OVERDEL: Microfiber. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: EVA mellemsål, gummi ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PE, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

FUNKTIONALITET: Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. OVERDEL: Microfiber. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: EVA mellemsål, gummi ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PE, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

SIKKERHEDS STØVLET

SIKKERHEDS SKO

899,-

999,-


245

SKO SIKKERHEDSSKO S2 & S3 SORT FINDES MED BRED LÆST

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

2317

2429

1090 PU/PU 9997 Sort/antrasit grå W36-W48

3907 Nubuck læder, EVA/Nitril 9990 Sortmeleret/grå 37-47

FUNKTIONALITET: Åndbar indersål. Antistatiske egenskaber. ESD godkendt (godkendt med IEC 61340-5-1). Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. Vandafvisende. OVERDEL: Oile behandlet læder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, PU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, stødabsorberings zone i gel, TPU understøtning, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Metal fri. Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. Vandafvisende. OVERDEL: PU-behandlet læder. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i komposit. SÅLE MATERIALE: EVA mellemsål, nylon skaft, gummi ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød EVA, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

SIKKERHEDS SKO, S3

2310

SIKKERHEDS SKO, S3

SIKKERHEDS SKO, S3

1019,-

849,-

3800 Brun 9900 Sort 39-48 9900 Sort W36-W48 FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandafvisende. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Stål. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, TPU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

TÅLER OP TIL 300°C

TÅLER OP TIL 300°C

2480

2418

2419

3904 EVA/Nitril 9910 Sort/Hvid W36-W48

9900 Sort 37-48

SIKKERHEDS SKO, S3

ASFALT SIKKERHEDS SKO VARMEBESTANDIGE, S2

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Letvægt. Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandafvisende. OVERDEL: Kernelæder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: EVA mellemsål, gummi ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød EVA, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

939,-

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Spænde. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandafvisende. Varme resistent ydersål. OVERDEL: Kernelæder. PASFORM: Normal læst. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, Nitril ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød EVA, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S2 SRA HRO.

799,-

889,-

ASFALT SIKKERHEDS STØVLE VARMEBESTANDIGE, S2 9900 Sort 37-48 FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaftekant. Spænde. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandafvisende. Varme resistent ydersål. OVERDEL: Kernelæder. PASFORM: Normal læst. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, Nitril ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød EVA, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S2 SRA HRO.

819,-


246

SKO SIKKERHEDS STØVLER S3

2318

2481

1090 PU/PU 9997 Sort/antrasit grå W36-W48

3904 EVA/Nitril 9910 Sort/Hvid W36-W48

FUNKTIONALITET: Åndbar indersål. Antistatiske egenskaber. Dobbelt stød absorberings zoner. ESD godkendt (godkendt med IEC 61340-5-1). Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandafvisende. OVERDEL: Oile behandlet læder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, PU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, stødabsorberings zone i gel, TPU understøtning, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

FUNKTIONALITET: Vand- og olieafvisende. Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Træk løkker. Vandafvisende. OVERDEL: Kernelæder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: EVA mellemsål, gummi ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød EVA, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

SIKKERHEDS STØVLET, S3

SIKKERHEDS STØVLET, S3

1169,-

2305

2315

2315

3800 Brun, 9900 Sort 38-48

9900 Sort 36-48

FUNKTIONALITET: Åndbar indersål. Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Træk løkker. Vandafvisende. OVERDEL: Nubuck. BESKYTTELSE: Forstærket hælkappe. PASFORM: Normal læst. BESKYTTELSEKLASSE: S3 SRC. SØMVÆRNS MATERIALE: Sømværn i stål. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, TPU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Indersåle i PU. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011.

FUNKTIONALITET: Åndbar indersål. Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Træk løkker. Vandafvisende. OVERDEL: Nubuck. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Stål. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, TPU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

0001 Bred læst 9900 Sort W36-W48

SIKKERHEDS STØVLET, S3

SIKKERHEDS STØVLET, S3

889,-

1049,-

SIKKERHEDS STØVLET, S3

999,-

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Træk løkker. Vandafvisende. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, TPU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

1059,-


247

SKO SIKKERHEDS STØVLER VINTER S3

2322

2319

1090 PU/PU 9997 Sort/antrasit grå W37-W48

1090 PU/PU 9997 Sort/antrasit grå W36-W48

FUNKTIONALITET: Åndbar indersål. Antistatiske egenskaber. ESD godkendt (godkendt med IEC 61340-5-1). Lynlås. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Snelås. Tå forstærkning. Træk løkker. Vandtæt. OVERDEL: Oile behandlet læder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, PU ydersål. MATERIALE FOR: Uld. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, stødabsorberings zone i gel, TPU understøtning, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

FUNKTIONALITET: ESD (IEC 61340-5-1) godkendt. Åndbar indersål. Antistatiske egenskaber. ESD godkendt (godkendt med IEC 61340-5-1). Lynlås. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Snelås. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Træk løkker. Vandtæt. OVERDEL: Kernelæder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, PU ydersål. MATERIALE FOR: Polyester. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, stødabsorberings zone i gel, TPU understøtning, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

SIKKERHEDS VINTERSTØVLE, S3

SIKKERHEDS VINTERSTØVLE, S3

1599,-

2303

2303

9900 Sort 40-47

0001 Bred læst 9900 Sort W39-W48

1569,-

SIKKERHEDS VINTERSTØVLE, S3

SIKKERHEDS VINTERSTØVLE, S3

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandafvisende. OVERDEL: Kernelæder. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Stål. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, TPU ydersål. MATERIALE FOR: Syntetisk pels. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

1089,-

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Polstret skaft. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandafvisende. OVERDEL: Kernelæder. PASFORM: Bred læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i aluminium. SÅLE MATERIALE: PU mellemsål, TPU ydersål. MATERIALE FOR: Syntetisk pels. INDERSÅLS MATERIALE: Textil, blød PU, polyesterbaseret ledende tråd. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

1199,-


248 SKO STØVLER

NYHED!

2422

2420

3909 100% PU 4699 Army grøn/Sort 36-48

9900 Sort 36-47

SIKKERHEDS GUMMISTØVLE, S5

SIKKERHEDS STØVLE S5

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Letvægt. Metal fri. Olie resistent ydersål. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandtæt. OVERDEL: PU. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Tekstil. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i komposit. SÅLE MATERIALE: PU. MATERIALE FOR: Polyamid. INDERSÅLS MATERIALE: Indersål i PU foam. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Olie resistent ydersål. Vandtæt. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Stål. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PVC. MATERIALE FOR: Polyester. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S5 SRA.

429,-

759,-

ANTISTATISKE OG ESD EGENSKABER Alle sikkerhedssko i Blåkläders sortiment er antistatiske. Derudover har vi også modeller, der er certificeret som ESD produkter. Både antistatiske og ESD egenskaber benyttes for at undgå elektrostatisk udladning, men der er en vigtig forskel; den antistatiske specifikation i EN ISO 20345 er udviklet til at beskytte personen, der bærer fodtøjet, mens kravene til ESD-standarder (EN 61340-X-X) er blevet udviklet til at beskyttet produktet som bruges af personen.

2421

Blåkläder ESD-godkendte fodtøj er godkendt af RISE, Research institutter i Sverige; www.sp.se

SIKKERHEDS GUMMISTØVLE, S5 3909 100% PU 4699 Army grøn/Sort 37-48 FUNKTIONALITET: Antistatiske egenskaber. Letvægt. Olie resistent ydersål. Stød absorberings zone. Tå forstærkning. Vandtæt. SÅLER: Ydersåle i PU/TPU. PASFORM: Normal læst. SØMVÆRNS MATERIALE: Stål. TÅBESKYTTELSESMATERIALE: Tåbeskyttelse i stål. SÅLE MATERIALE: PU. MATERIALE FOR: Polyamid. INDERSÅLS MATERIALE: Indersål i PU foam. CERTIFICERING: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

699,-


249

SKO TILBEHØR

2212

2213

0000 transparant onesize

0000 transparant onesize

SKO CREME

SKOBØRSTE

69,-

2215

2214

3800 Brun 100cm-130cm

9900 Sort 100cm-205cm

DETALJER: To længder: 100 cm og 130 cm. EMBALLAGE: 3-pak.

DETALJER: Fire længder: 100 cm, 120 cm, 140 cm og 205 cm. EMBALLAGE: 3-pak.

SNØREBÅND 3-PAK

99,-

SNØREBÅND 3-PAK

65,-

65,-


250

SKO SÅLER

2463

2464

2465

1091 EVA, TPU 8200 marineblå 36-37-44-46

1091 EVA, TPU 8200 marineblå 36-37-44-46

1091 EVA, TPU 8200 marineblå 36-37-44-46

FUNKTIONALITET: Hælstøtte. Reducere overpronation. Høj svang. Støddæmpning. EMBALLAGE: Levereres i par.

FUNKTIONALITET: Hælstøtte. Reducere overpronation. Almindelig svang. Støddæmpning. EMBALLAGE: Levereres i par.

FUNKTIONALITET: Hælstøtte. Reducere overpronation. Lav svang. EMBALLAGE: Levereres i par.

INDLÆGSSÅL LAV SVANG

INDLÆGSSÅL NEUTRAL SVANG

INDLÆGSSÅL HØJ SVANG

225,-

225,-

2460

2461

2203

1019 EVA 3500 Gul 36-48

1092 EVA 5600 Rød 36-48

0000 transparant 36-48

FUNKTIONALITET: Formes efter foden. Fugttransporterende. Hælstøtte. Stødabsorbering. Almindelig svang. Høj svang. Lav svang. Maximal støddæmpning. EMBALLAGE: Levereres i par.

FUNKTIONALITET: Hælsål i gele. Høj åndbarhed. Svangstøtte. Almindelig svang. Høj svang. Lav svang. Maximal støddæmpning. EMBALLAGE: Levereres i par.

INDLÆGSSÅL COMFORT

INDLÆGSSÅL COMFORT GEL

159,-

225,-

FILT INDLÆGSSÅL

DETALJER: Indersåle i filt. EMBALLAGE: Levereres i par.

155,-

59,-


251

SKO SOCK SYSTEM

SOCK

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

+-0

+5

+10

+15

XWARM WARM

SYSTEM

LIGHT DRY C

- 20

C

- 35

TIL ALLE ARBEJDSFORHOLD OG ALT SLAGS VEJR

XWARM SOCK

Velvære, produktivitet og koncentration påvirker alle negativt, hvis du er for varm eller kold. Derfor: klæd dig korrekt på fra top til tå. Blåkläder’s sokke kollektion til alle arbejdssituationer. Vi kalder den SOCK SYSTEM og den kommer til at holde dig varm, tør og komfortabel om fødderne under alle vejrfohold.

-5

C

+

+15

C

- 30 WARM SOCK

+0 LIGHT SOCK

DRY SOCK

XWARM SOCK HOLDER DIG VARM OG TØR I STRENG KULDE

WARM SOCK

HOLDER DIG VARM OG TØJ I KOLDE FORHOLD

LIGHT SOCK

ER KOMFORTABEL OG FUNKTIONEL SOM ET ISOLERENDE LAG TIL DAGLIG BRUG.

DRY SOCK

HOLDER DIG TØR OG FRISK HELE DAGEN.

C 2193

C

- 20 - 35

XWARM SOK

2192

-5 - 30

WARM SOK

C

+

2191 LIGHT SOK

C 2190

+15 +0

DRY SOK 2-PAK

1096 60% uld, 20% akryl, 18% polyamid, 2% elastan

1095 54% uld, 24% akryl, 20% polyamid, 2% elastan

1094 60% uld, 38% polyamid, 2% elastan

1093 80% polyeester (Coolmax), 17% polyamid, 3% elastan

Knælange sokker designet til ekstreme kolde vejrforhold. Sokken er varme kontrollerne, absorberer fugt og har et isolerende luftlag mellem foden og skoen. Elastan tråd i de teknisk strikkede områder, som giver optimal pasform.

Designet til at holde dig varm i koldt vejr. Sokken er fugttransporterende, slidstærk og har en tyk sål for ekstra støtte. Elastan tråd i de teknisk strikkede områder, som giver optimal pasform.

Perfekt at bruge som første lag. Sokken er fugttransporterende og holder sig tør og frisk. Elastan tråd i de teknisk strikkede områder, for optimal pasform.

Perfekt at bruge som første lag. Sokken er fugttransporterende og holder sig tør og frisk. Elastan tråd i de teknisk strikkede områder, for optimal pasform.


252

SKO SOKKER

2-PAK

2190

2191

1093 80% polyester (Coolmax), 17% polyamid, 3% elastan 9964 Sort/Neon grøn 36-39, 40-44, 45-48

1094 60% uld, 38% polyamid, 2% elastan 9968 Sort/Neon blå 36-39, 40-44, 45-48

FUNKTIONALITET: Basis lag. Fugttransporterende. Elastan i tekniske strikkede områder for stram pasform. EMBALLAGE: 2-pak.

FUNKTIONALITET: Funktionel åndbarhed. Holder foden tør og varm. Luftlomme mellem fod og sko for ekstra isolering. Designet til alle årstider. Elastan i tekniske strikkede områder for stram pasform.

DRY SOK 2-PAK

LIGHT SOK

149,-

95,-

2192

2193

1095 54% uld, 24% akryl, 20% polyamid, 2% elastan 9966 Sort/Neon orange 36-39, 40-44, 45-48

1096 60% uld, 20% akryl, 18% polyamid, 2% elastan 9965 Sort/Neon rød 36-39, 40-44, 45-48

FUNKTIONALITET: Fugttransporterende. Minimale sømme. Slidstærke. Elastan i tekniske strikkede områder for stram pasform.

FUNKTIONALITET: Absorberer fugt. Isolerende lag mellem fod og sko. Knæ lange sokker. Kontrollerer varme. Elastan i tekniske strikkede områder for stram pasform.

WARM SOK

XWARM SOK

109,-

149,-


253

SKO SOKKER

ANTI-FLAME

2227

2185

2211

1728 49% modakryl, 29% bomuld, 19% polyamid, 2% antistatisk, 1% elastan, terryvævet, anti-flame, antistatisk 450 g/m² 9900 Sort 36-39, 40-42, 43-45, 46-48

1061 95% polyamid, 5% andre fibre, jacquard, fugtregulerende, 120 g/m² 3300 High Vis Gul 36-39, 40-42, 43-45, 46-48

1716 80% Uld, 18% Polyamid, 2% elastan 9400 Grå 37-39, 40-44, 45-48

ANTI-FLAME SOK LIGHT INHERENT

FUNKTIONALITET: Ankelsokker. CERTIFICERING: EN ISO 14116 indeks 2. EN 1149-5.

ULD SOK

FUNKTIONS SOK

STOF: Fuld frotté med uld. DETALJER: Elastikstrikning i skaft.

FUNKTIONALITET: Ankelsokker. Strikkede refleks detaljer omkring ankelen. Strikkede ventilation detaljer. DETALJER: Ribstrikket svang- og ankelstøtte.

175,-

225,-

115,-

5-PAK

5-PAK

2194

2195

1099 80% bomuld, 19% polyester, 1% elastan 9900 Sort 36-39, 40-44, 45-48

1098 84% Bomuld, 14% Polyamid, 2% Elastan 9900 Sort 36-39, 40-44, 45-48

EMBALLAGE: 5-pak.

FUNKTIONALITET: Lowcut sokke. EMBALLAGE: 5-pak.

LOW CUT BOMULDS SOK 5-PAK

ALLROUND BOMULDS SOK 5-PAK

99,-

99,-


HANDSKER 2841 ARBEJDSHANDSKE SKIND


255

HANDSKER ARBEJDSHANDSKER

ARBEJDSHANDSKER MED

FINGERFØLING Blåkläders tynde og luftige arbejdshandsker er perfekte til præcisionsarbejde og lettere arbejdsopgaver. 2900 og 2901 er syntetiske handsker, der er håndfladedyppet i polyuretan. Materialet har en vis resistens mod olie og fedt i håndfladen, samtidig med at håndryggen er ventileret. 2901 sælges kun i 12-pak, EAN-kode kun på pakken. 2932 er håndfladedyppet i nitril og er en tynd og fleksibel arbejdshandske. Benyttes med fordel, når du vil have en god ventileret handske med ekstremt god fingerføling, såsom til montagearbejde og lagerarbejde. Handsken har elastiksyning over knoer og fingre, hvilket giver ekstra god pasform.

NYHED!

2900

ARBEJDSHANDSKE PU-DYPPET 1453 PU glat, 13 gauge 1000 Hvid, 9900 Sort 6-11 FUNKTIONALITET: Vandtæt håndflade. EMBALLAGE: 12. Pris/par. Sælges i pakker af 12 par. DYP: Håndflade dyppet. PU. Glat finish. LINER: 13 gauge polyester. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. DISPLAY: Label med krog. CERTIFICERING: EN 388 (3121) PPE kat 2.

9,-

NYHED!

NYHED!

ARBEJDSHANDSKE PU-DYPPET 12-PAK

ARBEJDSHANDSKE NITRIL DYPPET

2901

2932

1453 PU glat, 13 gauge 9900 Sort 6-11

1455 Nitril micro skum, 18 gauge 8500 Koboltblå 7-11

EMBALLAGE: EAN-kode kun på pakken. Pris/12-pak. Sælges i 12-pak. DYP: Håndflade dyppet. PU. Glat finish. LINER: 13 gauge polyester. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. DISPLAY: Handskerne er ikke sat sammen i par. CERTIFICERING: EN 388 (3121) PPE kat 2.

EMBALLAGE: 12. Pris/par. Sælges i pakker af 12 par. DYP: Håndflade dyppet. Nitril. Micro foam finish. LINER: 18 gauge polyamid/elastan. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. Olierede miljøer. DISPLAY: Label med krog. CERTIFICERING: EN 388 (4121) PPE kat 2.

99,-

25,-


256

HANDSKER ARBEJDSHANDSKER

2270

2271

3948 CO/PES/elasthan, nitril 0012 12 stk. pakke 7-12

1049 100% Polyester 6002 12 stk. pakke 7-11

DETALJER: Ribkant i ærmer. Uden syninger. HÅND: Håndflade belagt med Nitril. EMBALLAGE: Pris/12-pak. Sælges i 12-pak. CERTIFICERING: EN 388 (4121) PPE kat 2.

DETALJER: Ribkant i ærmer. Uden syninger. HÅND: Håndflade belagt med Nitril. EMBALLAGE: Pris/12-pak. Sælges i 12-pak. CERTIFICERING: EN 388 (4131) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE NITRILDYPPET 12-PAK

ARBEJDSHANDSKE NITRILDYPPET 12-PAK

185,-

NYHED!

NYHED!

NYHED!

ARBEJDSHANDSKER SKIND

ARBEJDSHANDSKE SKIND

ARBEJDSHANDSKE SKIND

2802

2803

299,-

2841

1459 Gedeskind, garvet, polyester 8610 Mørk Marineblå/Hvid 6-11

1458 Gedeskind, garvet, bomuld 8610 Mørk Marineblå/Hvid 7-11

1462 Okseskind, garvet, bomuld 8610 Mørk Marineblå/Hvid 8-11

FOR: Ikke foret. HÅND: Håndflade i gedeskind. OVERHÅND: 100% Polyester. EMBALLAGE: 12. Pris/par. Sælges i pakker af 12 par. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. DISPLAY: Label med krog.

FOR: Ikke foret. HÅND: Håndflade i gedeskind. OVERHÅND: 100% Bomuld. FINGRE: forstærkede fingerspidser. Forstærket tommel- og pegefinger. EMBALLAGE: 12. Pris/par. Sælges i pakker af 12 par. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. DISPLAY: Label med krog.

FOR: Halv foret. Foret inderhånd. DETALJER: Åben krave. HÅND: Håndflade i okselæder. OVERHÅND: 100% Bomuld. FINGRE: forstærkede fingerspidser. Forstærket tommel- og pegefinger. EMBALLAGE: 12. Pris/par. Sælges i pakker af 12 par. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. DISPLAY: Farvet krog med størrelsee.

65,-

79,-

85,-


257

HANDSKER ARBEJDSHANDSKER

2276

2277

2278

3910 Gedeskind, garvet 9910 Sort/Hvid 8-11

3910 Gedeskind, garvet 9910 Sort/Hvid 8-11

3900 Skind, garvet 9910 Sort/Hvid 8-11

FOR: Ikke foret. HÅND: Håndflade i gedeskind. OVERHÅND: 100% Bomuld. Overhånd i stretch. EMBALLAGE: Pris/12-pak. Sælges i 12-pak. CERTIFICERING: EN 388 (2111) PPE kat 2.

FOR: Ikke foret. HÅND: Håndflade i gedeskind. OVERHÅND: 100% Polyester. EMBALLAGE: Pris/12-pak. Sælges i 12-pak. CERTIFICERING: EN 388 (2111) PPE kat 2.

FOR: Halv foret. DETALJER: Åben krave. HÅND: Håndflade i okselæder. OVERHÅND: 100% Bomuld. EMBALLAGE: Pris/12-pak. Sælges i 12-pak. CERTIFICERING: EN 388 (2122) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE I SKIND 12-PAK

ARBEJDSHANDSKE I SKIND 12-PAK

559,-

SLIDSTÆRK ARBEJDSHANDSKE I SKIND 12-PAK

459,-

589,-

2243

2245

2244

3940 Syntetisk læder, spandex 9900 Sort 8-12

3942 Stretch PU, spandex 9994 Sort/Grå 8-12

3941 Syntetisk læder, spandex, anti slip materiale 9994 Sort/Grå 8-12

FOR: Ikke foret. HÅND: Forstærket håndflade. FINGRE: forstærkede fingerspidser. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (3121) PPE kat 2.

FOR: Ikke foret. FINGRE: forstærkede fingerspidser. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (2111) PPE kat 2.

FOR: Ikke foret. HÅND: Forstærket håndflade. FINGRE: forstærkede fingerspidser med glidebeskytter. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (2121) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE

ARBEJDSHANDSKE

165,-

ARBEJDSHANDSKE

139,-

155,-


258

HANDSKER ARBEJDSHANDSKER

2232

2235

2233

3912 Syntetisk læder, spandex 9900 Sort 8-11

3915 Syntetisk læder 9994 Sort/Grå 8-11

3913 Syntetisk læder, spandex 9994 Sort/Grå 8-11

FOR: Ikke foret. FINGRE: Sømløse fingerspidser. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (3121) PPE kat 2.

FOR: Ikke foret. HÅND: Forstærket håndflade. FINGRE: forstærkede fingerspidser. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (4232) PPE kat 2.

HÅND: Gummiforstærket håndflade. FINGRE: Sømløse fingerspidser. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (4141) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE

ARBEJDSHANDSKE

ARBEJDSHANDSKE

155,-

165,-

165,-

2242

2265

3932 Syntetisk læder, 3M Scotchlite 3394 High Vis Gul/Grå 8-11

3942 Stretch PU, spandex 9900 Sort 7-12

FOR: Ikke foret. DETALJER: Åben krave. FINGRE: Sømløse fingerspidser. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (2121) PPE kat 2.

FOR: Ikke foret. DETALJER: Åben krave. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (1121) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE

ARBEJDSHANDSKE

155,-

99,-


SKÆREBESKYTTENDE HANDSKER Skærebeskyttelse er en forstærkning i handskens materiale, der mindsker risikoen for skæreskader. Det er vigtigt, at man tilpasser sin skærebeskyttelse efter arbejdsopgaven. Blåkläders 2280 og 2282 er slidstærke handsker, der har forskellige niveauer af skærebeskyttelse, 2280 har skærebeskyttelsesniveau 3 og 2282 har skærebeskyttelsesniveau 5. Begge handsker er belagt med nitril i håndfladen for høj komfort, smidighed og godt greb.

2280

2282

3946 PE/PA, Nitril 9990 Sortmeleret/grå 7-11

3946 PE/PA, Nitril 9990 Sortmeleret/grå 7-11

FOR: Ikke foret. DETALJER: Ribkant i ærmer. Uden syninger. HÅND: Håndflade belagt med Nitril. EMBALLAGE: Levereres i par. BESKYTTELSEKLASSE: Snitbeskyttelsesniveau 3. CERTIFICERING: EN 388 (4342) PPE kat 2.

FOR: Ikke foret. DETALJER: Ribkant i ærmer. Uden syninger. HÅND: Håndflade belagt med Nitril. EMBALLAGE: Levereres i par. BESKYTTELSEKLASSE: Snitbeskyttelsesniveau 5. CERTIFICERING: EN 388 (4542) PPE kat 2.

SKÆREBESKYTTELSES HANDSKE

SKÆREBESKYTTELSES HANDSKE

125,-

135,-


260

HANDSKER FOREDE ARBEJDSHANDSKER

FOREDE ARBEJDSHANDSKER Blåkläders forede arbejdshandsker findes i flere forskellige udgaver, således at man opnår den bedst mulige tilpasning efter behov, arbejde og miljø. Det handler om, hvilke krav du stiller til din arbejdshandske – Blåkläder tilbyder alle slags. Ekstrem slidstyrke med lang holdbarhed til groft arbejde, fleksibilitet og strik for præcisionsarbejde eller vandtæthed og et sikkert greb til arbejde i våde miljøer. Og det er kun et par af de alternativer, du har at vælge mellem i Blåkläders sortiment for forede arbejdshandsker.

NYHED!

2960

HÅNDVÆRKER HANDSKE, FORET - LATEX DYPPET 1450 Latex, 10 gauge 5300 High Vis Orange 7-11 FUNKTIONALITET: Vandtæt håndflade. FOR: Foret. Frotté på indersiden. EMBALLAGE: 6. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. DYP: Håndflade dyppet. Latex. Sandy finish. LINER: 10 gauge akryl. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. Fugtige miljøer. Kolde miljøer. DISPLAY: Farvet krog med størrelsee. CERTIFICERING: EN 388 (0121) PPE kat 2. EN 511 (01X) PPE kat 2.

NYHED!

NYHED!

HÅNDVÆRKER HANDSKE, FORET - LATEX DYPPET

HÅNDVÆRKER HANDSKE, FORET WR - LATEX DYPPET

2961

52,-

2962

1451 Latex, 10/13 gauge 3300 High Vis Gul 7-11

1451 Latex, 10/13 gauge 5300 High Vis Orange 7-11

FUNKTIONALITET: Vandtæt håndflade. FOR: 10 gauge akryl med trotté på indersiden. EMBALLAGE: 6. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. DYP: Håndflade dyppet. Latex. Sandy finish. LINER: 13 gauge polyester. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. Fugtige miljøer. Kolde miljøer. DISPLAY: Farvet krog med størrelsee. CERTIFICERING: EN 388 (0132) PPE kat 2. EN 511 (01X) PPE kat 2.

FUNKTIONALITET: Vandtæt. FOR: 10 gauge akryl med trotté på indersiden. EMBALLAGE: 6. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. DYP: Dobbelt dyppet. Latex. Sandy finish. LINER: 13 gauge polyester. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. Fugtige miljøer. Kolde miljøer. DISPLAY: Farvet krog med størrelsee. CERTIFICERING: EN 388 (1132) PPE kat 2. EN 511 (01X) PPE kat 2.

59,-

65,-


261

HANDSKER FOREDE ARBEJDSHANDSKER

NYHED!

2963

2275

1452 Latex, 13 gauge 8500 Koboltblå 7-11

3947 akryl/elasthane, latex 0006 6-pack 8-11

FUNKTIONALITET: Vandtæt håndflade. EMBALLAGE: Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. DYP: Håndflade dyppet. Latex. Sandy finish. LINER: 13 gauge akryl/polyester. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. Fugtige miljøer. Kolde miljøer. DISPLAY: Farvet krog med størrelsee. CERTIFICERING: EN 388 (0121) PPE kat 2.

FOR: Foret. DETALJER: Ribkant i ærmer. Uden syninger. HÅND: Håndflade belagt med latex. EMBALLAGE: Pris/6-pak. Sælges i 6-pak. CERTIFICERING: EN 388 (1241) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE FORET 6-PAK

LIGHT HÅNDVÆRKER HANDSKE, FORET - LATEX DYPPET

45,-

265,-

2286

2287

2288

3910 Gedeskind, garvet 9910 Sort/Hvid 6-12

3910 Gedeskind, garvet 9910 Sort/Hvid 6-12

3900 Skind, garvet 9910 Sort/Hvid 6-12

FOR: Letvægts foring. HÅND: Håndflade i gedeskind. OVERHÅND: 100% Bomuld. Overhånd i stretch. FINGRE: forstærkede fingerspidser. EMBALLAGE: 6. Pris/par, sælges i 6-pak. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. CERTIFICERING: EN 388 (2123X) PPE kat 2.

FOR: Letvægts foring. HÅND: Håndflade i gedeskind. OVERHÅND: 100% Polyester. EMBALLAGE: 6. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. CERTIFICERING: EN 388 (2123X) PPE kat 2.

FOR: Letvægts foring. DETALJER: Åben krave. HÅND: Håndflade i okselæder. OVERHÅND: 100% Bomuld. FINGRE: forstærkede fingerspidser. HÅNDLED: Mellemhøjt skaft. EMBALLAGE: 6. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. CERTIFICERING: EN 388 (3234X) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE FORET

ARBEJDSHANDSKE FORET

75,-

ARBEJDSHANDSKE FORET

75,-

95,-


262

HANDSKER FOREDE ARBEJDSHANDSKER

2247

2249

2266

3944 Syntetisk læder, spandex, polar fleece 9994 Sort/Grå 8-12

3945 Syntetisk læder, spandex, 100g thinsulate 9900 Sort 8-12

3944 Syntetisk læder, spandex, polar fleece 9900 Sort 7-12

FOR: Fleecefor. DETALJER: snefang. HÅND: Forstærket håndflade. FINGRE: forstærkede fingerspidser. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (1122) PPE kat 2. EN 511 (110) PPE kat 2.

FOR: 100G Thinsulate-for. DETALJER: snefang. HÅND: Gummiforstærket håndflade. FINGRE: forstærkede fingerspidser med glidebeskytter. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (2122) PPE kat 2. EN 511 (120) PPE kat 2.

FUNKTIONALITET: Vandtæt membran. FOR: Fleecefor. Membran. DETALJER: Åben krave. HÅND: Håndflade i vandafvisende syntetisk læder. OVERHÅND: Overhånd i Spandex. FINGRE: forstærkede fingerspidser. EMBALLAGE: Levereres i par. ANVENDELSESOMRÅDE: Fugtige miljøer. CERTIFICERING: EN 388 (1121) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE FORET

ARBEJDSHANDSKE FORET

ARBEJDSHANDSKE FORET WR

195,-

235,-

125,-

2237

2239

2238

3921 polyester/bomuldscanvas, rubber-tec, fleecefor 9900 Sort 8-11

3923 Hjorteskind, spandex, neopren, 60 g thinsulate 9933 Sort/High Vis Gul 8-11

3922 Hjorteskind, polyester/bomuldscanvas, vandafvisende 9933 Sort/High Vis Gul 8-11

FOR: Fleecefor. HÅND: Gummiforstærket håndflade. FINGRE: forstærkede fingerspidser. HÅNDLED: Nylonstrop for justering af håndledsbredde. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (4122) PPE kat 2. EN 511 (120) PPE kat 2.

FOR: Vandafvisende/fugtgennemtrængelig for. BESKYTTELSE: Neoprenforstærkning over knogene. HÅND: Skålformet håndflade. HÅNDLED: velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (2132) PPE kat 2. EN 511 (120) PPE kat 2.

FOR: 100G Thinsulate-for. BESKYTTELSE: EVA-skum over knogene. Polstret PU-forstærkning på tommelfingerens bagside. HÅND: Forstærket håndflade. Skålformet håndflade. FINGRE: Sømløse fingerspidser. HÅNDLED: Nylonstrop for justering af håndledsbredde. velcrolukning. EMBALLAGE: Levereres i par. CERTIFICERING: EN 388 (3143) PPE kat 2. EN 511 (120) PPE kat 2.

ARBEJDSHANDSKE FORET

ARBEJDSHANDSKE I SKIND FORET

ARBEJDSHANDSKE I SKIND FORET

155,-

265,-

399,-


263

SVEJSE- OG VARME­ BESKYTTELSESHANDSKER

Blåkläders sortiment af handsker, som beskytter dine hænder mod svejsestænk, slibestænk og varme, opfylder kravene uanset hvor eller i hvilken type miljø du arbejder. 2839 er en svejsehandske i gedeskind med sømme i aramidtråd som holder til høj varme. Det forlængede skaft beskytter for eksempel modsvejse- og slibestænk. Stram pasform for bedre præcision. 2840 er den perfekte handske, når der skal udføres rigtigt groft arbejde i varme miljøer. Handsken er fremstillet i spaltet læder og er foret med tynd bomuldsfleece for at isolere og beskytte mod høj varme. Sømme i aramidtråd for ekstra holdbarhed mod høje temperaturer. Det forlængede skaft beskytter for eksempel mod svejse- og slibestænk.

NYHED!

NYHED!

SVEJSEHANDSKER

ARBEJDSHANDSKER VARMEBESKYTTENDE

2839

2840

1460 Gedeskind, garvet 1098 Hvid/Mørk Grå 8-12

1461 Oksespalt 7598 Brun/Mørk grå 8-11

FOR: Ikke foret. DETALJER: Forklænget krage i spalt læder. Søm i aramidtråd. HÅND: Håndflade i gedeskind. OVERHÅND: Fuldnarvet gedeskind. EMBALLAGE: 6. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. ANVENDELSESOMRÅDE: Varme miljøer. DISPLAY: Handsker sat sammen med en tråd.

FOR: Foret. DETALJER: Forklænget krage i spalt læder. Søm i aramidtråd. HÅND: Oksespalt. OVERHÅND: Oksespalt. EMBALLAGE: 6. Pris/par. Sælges i pakker af 6 par. ANVENDELSESOMRÅDE: Varme miljøer. DISPLAY: Handsker sat sammen med en tråd.

89,-

75,-


264

HANDSKER CERTIFICERINGER

HANDSKER KRAV, TEST OG STANDARDER EN420 BESKYTTELSESHANDSKER – GENERELLE KRAV OG TESTMETODER Indeholder blandt andet følgende krav: •

Standardiserede mål for størrelser vedrørende forholdet mellem hænder og handsker

Handskerne skal ikke udgøre nogen risiko, forårsage fare eller allergier.

pH-værdien af handskematerialet skal være over 3,5 og under 9,5 (neutralt).

Mængden af 6-valent krom i handskematerialet må ikke overstige 3 mg/kg.

Mærkningen af handsker og emballeringen er også standardiseret.

EN 511

EN 388

Handskerne er specielt udformet til at beskytte hænderne mod kulde.

I denne standard testes handskerne mod følgende risici: • Slidstyrke

Ydelsesniveau Test

Niveauer

• Skæremodstand

Konvektionskulde

0-4, hvor 4 er bedst

• Rivestyrke

Kontaktkulde

0-4, hvor 4 er bedst

• Punkteringsmodstand

Vandfasthed (5 minutter)

0 eller 1 *

Resultatet af hver test kan ses i nedenstående tabel.

* 0 = vandgennemtrængning efter 5 minutter iht. EN 511:2006, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter. 1 = Ingen vandgennemtrængning efter 5 minutter iht. EN 511:2006, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter. X = Handsken har ikke gennemgået den enkelte test, eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.

Ydelsesniveau Test Slidstyrke (antal cykler)

Forklaring på ydelsesniveauer Ydelsesniveau

Laveste brugsforhold [°C] Lav aktivitet

Laveste brugsforhold [°C] Middel aktivitet

Laveste brugsforhold [°C] Høj aktivitet

1

-

10

-15

2

-

0

-30

3

8

-15

-

4

-10

-30

-

Tabellen er relevant for den omgivende lufttemperatur ved en vindhastighed på 0,5 m/sek.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

100

500

2000

8000

-

Skæremodstand Coupe (indeks)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Rivestyrke (N)

10

25

50

75

-

Punkteringsmodstand (N)

20

60

100

150

-

0 = Handsken ligger under det laveste ydelsesniveau for den enkelte test. X = Handsken har ikke gennemgået den enkelte test, eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.


265

HANDSKER CERTIFICERINGER/STØRRELSESSKEMA

+ EN 407

EN 12477 BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVEJSERE

BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISICI (VARME OG/ELLER ILD)

Supplerer EN 407 med foring specifikt til svejsehandsker, blandt andet øget længde.

BESKYTTELSESKLASSE Flammebeskyttelsesegenskaber 1-4, hvor 4 er den højeste klasse Kontaktvarme

Handskerne kategoriseres som type A og/eller B;

1-4, hvor 4 er den højeste klasse*

KRAV PÅ LÄGSTA SKYDDSKLASS

*Klasse 3 og 4 angives kun, hvis Flammebeskyttelsesegenskaberne er klasse 3 eller højere. Ellers angives Kontaktvarme i klasse 2

Krav

EN standard

Type A

Type B

Slidstyrke

EN 388

2

1

Resultatet for følgende egenskaber angives kun, hvis Flammebeskyttelsesegenskaberne er klasse 3 eller højere.

Skærebeskyttelse

EN 388

1

1

Rivemodstand

EN 388

2

1

BESKYTTELSESKLASSE

Punkteringsmodstand

EN 388

2

1

Konvektiv varme

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Flammebeskyttelsesegenskaber

EN 407

3

2

Kontaktvarme

EN 407

1

1

Strålingsvarme

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Konvektiv varme

EN 407

1

-

Mindre stænk af smeltet metal

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Mindre stænk af smeltet metal

EN 407

3

2

Større mængder af smeltet metal

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Fleksibilitet

EN 420

1 (min Ø 11 mm)

4 (min Ø 6,5 mm)

Alle EN 407-certificerede handskemodeller skal mindst opfylde EN 388 klasse 1 i Slidstyrke og Rivestyrke.

Test af Vertikal modstand kan tilføjes for handskemodeller beregnet til buesvejsning.

HANDSKESTØRRELSER

Tænk på, at det er vigtigt at benytte den rette handskestørrelse, så den passer til netop din hånd. En for stor handske kan indebære en sikkerhedsrisiko og forringet præcision, en for lille handske kan forringe ergonomien og komforten. Benyt derfor tabellen for at se, hvilken handske der passer dig. Man bør tage to ting i betragtning, hvad angår hændernes størrelse og mål: • Håndens omkreds • Håndens længde Håndens omkreds måles med et målebånd rundt om knoerne, når hånden er strakt ud. Håndens længde måles fra, hvor den bøjer mellem hånd og håndled til spidsen af langefingeren.

HANDSKE LÆNGDE

HANDSKE OMKREDS

HANDSKE STØRRELSE

OMKREDS

LÆNGDE (MM)

HANDSKE MINIMUM LÆNGDE (MM)

6

152

160

220

7

178

171

230

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

279

215

270


ACCESSORIES

2020 STRIK HUE, 3225 FORET SKOVMANDS SKJORTE, 3500 T-SHIRT LANG ÆRME, 1459 SERVICE BUKSER DENIM MED STRETCH


267

ACCESSORIES HUE/BEANIE INDSTRIKKEDE REFLEKSTRÅDE

2027

2199

2020

2802 97% Akryl, 3% Polyester, 2x2 ribstrik Reflective, 380 g/m2 9291 Grå melange onesize

2800 100% akryl, 2x2 ribstrik 9991 Sort melange onesize

8800 Marineblå, 9900 Sort onesize

REFLEKS STRIK HUE

STRIK HUE

HUE

DETALJER: Ribstrikket. REFLEKS: Ikke certificerede reflekser. Indstrikkede reflekstråde.

MATERIALE: 100% Akryl. DETALJER: Ribstrikket.

DETALJER: Ribstrikket.

79,-

145,-

NYHED!

NYHED!

STRIKKET HUE

STRIKKET HUE

NYHED!

2065

2064

2800 100% akryl, 2x2 ribstrik 9835 Mørk Grå/Gul onesize DETALJER: Ribstrikket.

125,-

99,-

2056

1057 95% akryl, 5% elastan jacquard strik, 420 g/m² 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8656 Mørk Marineblå/rød, 9896 Mørk Grå/Mellemgrå onesize

8636 Mørk Marineblå/Gul, 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9894 Mørk Grå/Grå, 9933 Sort/High Vis Gul onesize

MATERIALE: Dobbelt materiale.

MATERIALE: 96% Akryl, 4% Elastan. DETALJER: Vendbar. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

99,-

119,-

2035

2022

2023

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9699 Mellemgrå/sort onesize

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9800 Mørk grå onesize

MATERIALE: 100% Merino uld. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Kan bruges under en hjelm.

MATERIALE: 100% Merino uld. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Kan bruges under en hjelm.

2532 92% polyester, 8% elastan, børstet inderside, Quick dry, 240g/m² 9935 Sort/Gul onesize

MERINO BEANIE

MERINO BEANIE

205,-

FLEECE BEANIE

199,-

FUNKTIONALITET: Fugttransporterende. MATERIALE: Glat strik med blød inderside. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst.

79,-


268

ACCESSORIES HUE/BEANIE

NYHED!

9225

9223

2532 92% polyester, 8% elastan, børstet inderside, Quick dry, 240g/m² 9956 Sort/Rød, 9994 Sort/Grå onesize

2532 92% polyester, 8% elastan, børstet inderside, Quick dry, 240g/m² 9935 Sort/Gul onesize

1037 95% bomuld, 5% elastan, piké, 210 g/m 3300 High Vis Gul, 4500 Olivengrøn, 5300 High Vis Orange, 5600 Rød, 8600 Mørk Marineblå, 9000 Gråmeleret, 9900 Sort onesize

FUNKTIONALITET: Fugttransporterende. MATERIALE: Glat strik med blød inderside. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Grafisk print.

FUNKTIONALITET: Fugttransporterende. MATERIALE: Glat strik med blød inderside. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Print - Blåkläder Multiprint.

MATERIALE: 95% bomuld, 5% Elastan. Dobbelt materiale. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Gode overflader til montage af logo. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

FLEECE BEANIE LIMITED ”GRAFISK”

2063

FLEECE BEANIE LIMITED ”MULTI PRINT”

129,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

BEANIE

129,-

2011

2024

2003

1024 100% Bomuld, Interlock, 285g/m2 4409 Grøn limited, 8509 Koboltblå limited, 9000 Gråmeleret, 9900 Sort onesize

2570 Fleece, stretch, 92% micro nylon / 8% spandex 8900 Marineblå, 9900 Sort onesize

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort onesize

STRIK BEANIE

STRIK BEANIE

BEANIE

DETALJER: Vævet etikette nederst.

FOR: Fleecefor. MATERIALE: 95% bomuld, 5% Elastan.

FUNKTIONALITET: Fugttransporterende. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst.

89,-

89,-

119,-

99,-

2007

2026

2004

4001 100% Akryl 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange onesize

2817 100% Polyester, fleece, 380 g/m2 9900 Sort onesize

4003 70% Akryl 30% Uld 9900 Sort onesize

REFLEKS: Indstrikkede reflekstråde. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. FOR: Microfleece foer. MATERIALE: 100% Polyester. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Dækker pande og øre. Kan bruges under en hjelm.

FUNKTIONALITET: Hjelmhue. Kan bruges under hjelmen. DETALJER: Dækker pande og øre.

WINDSTOPPER BEANIE

HIGH VIS STRIK BEANIE

175,-

HJELM HUE

99,-

145,-


269

ACCESSORIES HUER

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

2015

2016

1988 100% Polyester, oxford, lamineret, vind-og vandtæt, åndbar, 200g/m² 9900 Sort 54cm-56cm

1003 100% Polyester, Quiltfoer 9900 Sort 58cm-62cm

PELSHUE

POLAR HUE BÆVERNYLON

HIGH VIS POLAR HUE BÆVERNYLON 1900 70% Polyester, 30% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 230g/m² 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 9900 Sort 52cm-62cm FOR: Pilefor. DETALJER: Ørelapper, der kan foldes op. Dækker pande og øre. Ekstra beskytter i nakke med løbegang og justerbar snor under hagen. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

2015

FOR: Pilefor. DETALJER: Ørelapper, der kan foldes op. Dækker pande og øre. Ekstra beskytter i nakke med løbegang og justerbar snor under hagen.

FOR: Pelskant og quiltforet. DETALJER: Ørelapper, der kan foldes op. Hagebånd med trykknap.

199,-

209,-

219,-

2030

2033

2034

9900 Sort onesize

1733 100% Merino uld, ribstrikket, 200 g/m² 9900 Sort onesize

1733 100% Merino uld, ribstrikket, 200 g/m² 9900 Sort onesize

FUNKTIONALITET: Fugttransporterende. Kan bruges under hjelmen. TILBEHØR: Høj krave.

FUNKTIONALITET: Fugttransporterende. Kan bruges som hue, halstørklæde eller pandebånd. TILBEHØR: Høj krave.

BALACLAVA

HJELM HUE

FOR: Fleecefor. MATERIALE: Overflade i 100% Bomuld. DETALJER: Hagebånd med trykknap.

119,-

2037

BUFF/HALSRØR

205,-

NY FARVE!

NYHED!

BUFF/HALSRØR

BUFF/HALSRØR CAMO

9083

BUFF / HALSRØR MERINO ULD 1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul onesize FUNKTIONALITET: Kan bruges som hue, halstørklæde eller pandebånd. MATERIALE: 100% Merino uld.

155,-

205,-

9230

1049 100% Polyester 3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 8983 Marineblå/ stål blå, 9933 Sort/High Vis Gul, 9997 Sort/antrasit grå onesize FUNKTIONALITET: Kan bruges som hue, halstørklæde eller pandebånd. MATERIALE: Fugttransporterende materiale. DETALJER: Print - Blåkläder Multiprint.

109,-

1049 100% Polyester 3394 High Vis Gul/Grå onesize FUNKTIONALITET: Kan bruges som hue, halstørklæde eller pandebånd. MATERIALE: Fugttransporterende materiale. DETALJER: Vævet etikette nederst. Grafisk print.

109,-


270

ACCESSORIES KNÆPUDER BESKYTTELSE MOD SKARPE GENSTANDE

BRED PASFORM

4058

4032

1203 Polyeten 9956 Sort/Rød onesize

1207 100% Syntetisk gummi 9900 Sort onesize

BESKYTTELSE: Standard knæpuder - 250x170x20 mm. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bukser mærket med M1G och H1G. Se buksens certificeringer og anbefalinger. CERTIFICERING: EN 14404 2004+A1 2010 type 2, Level 1.

MATERIALE: Gel-materiale, der holder formen selv efter langvarig belastning. BESKYTTELSE: Standard knæpuder - 245x170x25 mm. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bukser mærket med M1G och H1G. Se buksens certificeringer og anbefalinger. CERTIFICERING: EN 14404 2004+A1 2010 type 2, Level 1.

KNÆPUDER

KNÆPUDER GEL

135,-

299,-

NYHED!

4057

4027

1202 Polyeten 9900 Sort onesize

1203 Polyeten 9956 Sort/Rød onesize

1933 100% polyester, CORDURA® Stretch, 320g/m² 9900 Sort XS/S, M/L, XL/XXL

BESKYTTELSE: Standard knæpuder - 155x250x20 mm. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bukser mærket med S1G, F1G och M1G. Se buksens certificeringer og anbefalinger. CERTIFICERING: EN 14404 2004+A1 2010 type 2, Level 0.

BESKYTTELSE: Standard knæpuder - 155x250x20 mm. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bukser mærket med F1G og M1G. Se buksens certificeringer og anbefalinger. CERTIFICERING: EN 14404 2004+A1 2010 type 2, Level 1.

FUNKTIONALITET: Justerbar på øverste del med velcro. MATERIALE: Luftig stretch mesh på bagsiden. Slidstærk CORDURA® over knæ. LOMMER: Knælommer. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Blåkläder shorts. Tilhørende knæpuder 4027 og 4057 sælges seperat. CERTIFICERING: EN 14404 2004+A1 2010 type 1, niveau 0 sammen med knæpuder 4057. EN 14404 2004+A1 2010 type 1, niveau 1 sammen med knæpuder 4027.

KNÆPUDER SERVICE

4067

KNÆPUDER

99,-

KNÆBESKYTTELSE TYPE 1

129,-

189,-


HVILKEN KNÆPUDE PASSER TIL MIG? Det er ikke altid let at vælge knæpuder. Blåkläders knæpuder er udviklet til at give dig optimal beskyttelse mod slidskader i dine knæ ved arbejde på knæene. Men afhængigt af hvilket arbejde du udfører, og hvilke arbejdsbukser du benytter, er der forskel på de forskellige knæpuders kompetencer. Parametre der påvirker, hvilken beskyt • • • • •

Hvor længe, du arbejder på knæene Hvor ujævnt underlaget er Hvor meget du flytter dig, mens du ligger på knæ Hvilke bukser du benytter Din vægt

Og naturligvis smag og behag. Her er nogle retningslinjer for, hvordan du vælger knæpude: Hvis du arbejder hyppigt og i længere tid på knæene, anbefaler vi en kraftigere knæpude, såsom 4027, 4032 og 4058. Denne knæpude giver et højere beskyttelsesniveau mod ujævne underlag. En tykkere pude isolerer også bedre end en tyndere, hvis arbejdet udføres på koldt underlag, f.eks. udendørs om vinteren. Husk på, at hvis du benytter en lille størrelse, eller har bukser med smal pasform, er det nødvendigt at tilpasse knæpuden til dette. Så anbefaler vi Blåkläders

smallere knæpude 4027 og 4057. Hvis du benytter større størrelser, eller bruger en normal/bredere pasform i bukser, skal du bruge en bredere knæpude for at sikre, at knæene ikke kommer uden for puden, når du går ned på knæ. Benyt da knæpude 4058 eller 4032. Tungere personer skal som regel bruge en kraftigere knæpude for ikke at risikere slidskader på knæene. Vælg da mellem knæpude 4058 og 4032. Knæpude 4057 anbefaler vi først og fremmest til personer, der har behov for en meget fleksibel og komfortabel knæpude, og som kun af og til har brug for at gå ned på knæ for at udføre deres arbejde. Også lettere/mindre personer kan finde denne knæpude tilstrækkelig ved længere tids arbejde på knæene.

HVOR TIT SKAL JEG SKIFTE KNÆPUDE?

Der er ingen specifikke retningslinjer for, hvor tit du bør skifte knæpuder. Ved at tage knæpuderne ud, hver gang du vasker dine arbejdsbukser, kan du holde øje med, hvornår tiden er inde til at skifte knæpuder. Når materialet begynder at blive komprimeret og se meget slidt ud, er tiden inde til at skifte dem. Jo tiere og jo længere tid du arbejder på knæene, desto vigtigere er det, at du kontrollerer knæpuderne med jævne mellemrum.

4032

4058

LANGVARIGT ARBEJDE PÅ KNÆENE

LANGVARIGT ARBEJDE PÅ KNÆENE

KOMFORT PÅ UJÆVNT UNDERLAG

KOMFORT PÅ UJÆVNT UNDERLAG

FLEKSIBILITET

FLEKSIBILITET

4027

4057

LANGVARIGT ARBEJDE PÅ KNÆENE

LANGVARIGT ARBEJDE PÅ KNÆENE

KOMFORT PÅ UJÆVNT UNDERLAG

KOMFORT PÅ UJÆVNT UNDERLAG

FLEKSIBILITET

FLEKSIBILITET


272

ACCESSORIES CAPS GOD OVERFLADE TIL LOGO

GOD OVERFLADE TIL LOGO

NYHED!

2053

2070

2870 95% Polyester, 5% Uld, twill 2/1, 240 g/m2 9000 Gråmeleret onesize

1000 Hvid onesize

5600 Rød, 8600 Mørk Marineblå, 9600 Mellemgrå, 9900 Sort onesize

MATERIALE: 100% Bomuld. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. BLK 1959 broderi på fronten. Gode overflader til montage af logo. Flad skygge. Justerbar med snapback funktion bagerst. MÅL: 56-60 cm.

MATERIALE: 100% Bomuld. DETALJER: Vævet etikette på bagside. Gode overflader til montage af logo. Justerbart spænde i velcro. MÅL: 56-60 cm.

ULD CAP

2074

CAP

DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Justerbart spænde i velcro.

CAP UNITE

129,-

99,-

59,GOD OVERFLADE TIL LOGO

2071

2072

2073

2870 95% Polyester, 5% Uld, twill 2/1, 240 g/m2 9086 Gråmeleret/Mørk Marineblå onesize

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 8900 Marineblå onesize

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange onesize

CAP

DENIM CAP

DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. ”59” broderi på fronten. Flad skygge. Justerbar med snapback funktion bagerst. MÅL: 56-60 cm.

125,-

HIGH VIS CAP

MATERIALE: CORDURA®Denim stretch. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Blåkläder emblem i kunstlæder på fronten. Flad skygge. Justerbar med snapback funktion bagerst. MÅL: 56-60 cm.

MATERIALE: 100% Polyester. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Blåkläder broderi på fronten. Gode overflader til montage af logo. Justerbar med snapback funktion bagerst. MÅL: 56-60 cm. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

105,-

105,-

GOD OVERFLADE TIL LOGO

9064

2046

2049

5600 Rød, 9900 Sort onesize

8900 Marineblå onesize

MATERIALE: 98% Bomuld, 2% Elastan. DETALJER: Blåkläder broderi bagerst. Blåkläder broderi foran. Linning med elastik.

MATERIALE: 100% Bomuld. DETALJER: Blåkläder broderi bagerst. Justerbart spænde i velcro.

1350 100% bomuld 9900 Sort onesize

CAP 59

CAP UDEN LOGO

109,-

NYHED!

9229

TRUCKER CAP

BASIC CAP

115,-

8600 Mørk Marineblå, 9000 Gråmeleret onesize

DETALJER: Blåkläder broderi bagerst. Justerbart spænde i velcro.

165,-

MATERIALE: Bomuld, polyester. DETALJER: Vævet Blåkläder logo bagerst. Justerbar med snapback funktion bagerst. MÅL: 56-60 cm.

99,-


273

ACCESSORIES BOXERSHORTS SE MATCHENDE T-SHIRT 3425, SIDE 61

NYHED!

1886

7205

BOXERSHORTS 2-PAK

HIPSTERS 2-PAK

1079 85% Polyester, 15% Elastan, Single jersey, 180g/m² 3394 High Vis Gul/Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 9998 Sort/Mørk Grå S-XXXL

1079 85% Polyester, 15% Elastan, Single jersey, 180g/m² 3394 High Vis Gul/Grå XS-XXL

FUNKTIONALITET: Meshpaneler på de største svedzoner. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. EMBALLAGE: 2-pak, en med mønster og en ensfarvet.

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Elastik i linning med Blåkläder-logo. EMBALLAGE: 2-pak, en med mønster og en ensfarvet.

189,-

1847

1897

1734 100% Merinould, single-jersey, 160 g/m² 9835 Mørk Grå/Gul S-XXL

1166 92% bomuld/8% elastan, single jersey, 160g/m² 9900 Sort S-XXL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C.. DETALJER: Printet størrelsesetikette. Elastik i linning med Blåkläder-logo.

DETALJER: Printet størrelsesetikette. Elastik i linning med Blåkläder-logo. EMBALLAGE: 2-pak.

UNDERTØJ BOXERSHORTS 100% MERINO XLIGHT

189,-

BOKSERSHORTS 2-PAK

269,-

189,-


274

ACCESSORIES RYGSÆKKE

NYHED!

2091

30 L RYGSÆK 1204 100% PVC- belagt polyester, vandtæt, 680 g/m² 9900 Sort onesize FUNKTIONALITET: Bærehåndtag. Justerbar brystrem. Justerbar skulderstropper. Nøgleholder i frontlomme. Udvendig lynlås computerlomme i ryggen. Udvendig lynlås foran lomme. Vandafvisende rullelukning. MATERIALE: 1000D Tarpaulin. DETALJER: Vævet Blåkläder label på siden. Plads til logo på skulderrem, 4x13 cm. TILBEHØR: Rummer 30 liter. MÅL: 20x30x45 cm.

479,-

NYHED!

2092

50 L RYGSÆK 1204 100% PVC- belagt polyester, vandtæt, 680 g/m² 9900 Sort onesize FUNKTIONALITET: Bærehåndtag. Justerbar brystrem. Justerbar skulderstropper. Nøgleholder i frontlomme. Udvendig lynlås computerlomme i ryggen. Udvendig lynlås foran lomme. Vandafvisende rullelukning. MATERIALE: 1000D Tarpaulin. DETALJER: Vævet Blåkläder label på siden. Rummer 50 liter. Plads til logo på skulderrem, 4x13 cm. MÅL: 25x32x53 cm.

549,-

NYHED!

2093

70 L RYGSÆK 1204 100% PVC- belagt polyester, vandtæt, 680 g/m² 9900 Sort onesize FUNKTIONALITET: Bærehåndtag. Justerbar brystrem. Justerbar skulderstropper. Nøgleholder i frontlomme. Udvendig lynlås computerlomme i ryggen. Udvendig lynlås foran lomme. Vandafvisende rullelukning. MATERIALE: 1000D Tarpaulin. DETALJER: Vævet Blåkläder label på siden. Plads til logo på skulderrem, 4x13 cm. TILBEHØR: Rummer 70 liter. MÅL: 30x38x60 cm.

599,-


275

ACCESSORIES TASKER / DIVERSE

NYHED!

2095

3099

1204 100% PVC- belagt polyester, vandtæt, 680 g/m² 9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

DUFFEL BAG 90 L

TRAVEL BAG 110 L

FUNKTIONALITET: Bærehåndtag. Indvendig dokumentlomme i klap. Indvendig mesh lomme. Låsbar lynlås. Nøgle holder. Polstret, justerbare skulderstropper. MATERIALE: 1000D Tarpaulin. DETALJER: Vævet Blåkläder label på siden. Adresselomme. Kan bæres som rygsæk. Rummer 90 liter. To bærestropper. ID-kortlomme. MÅL: 40x40x70 cm.

MATERIALE: Polyestervæv med TPU-belægning. Slidstærkt, vandafvisende materiale. DETALJER: Adresselomme. Hård bund. Hjul. Integreret teleskophåndtag. Lomme i klap ved lynlåslukning. Sikkerhedsspænde. Skulderrem. To bærestropper. ID-kortlomme. Trykt Blåkläder-logo. MÅL: 68x37x37 cm.

699,-

9130

2134

1204 100% PVC- belagt polyester, vandtæt, 680 g/m² 9900 Sort onesize

9018 Heat transfer forstærkning 0010 10-pak onesize

MATERIALE: Polyestervæv med TPU-belægning. Slidstærkt, vandafvisende materiale. DETALJER: Vævet Blåkläder label på siden. Adresselomme. Front lukning med kraftig, låsbar lynlås. Hård bund. Hjul. Integreret teleskophåndtag. Rummer 36 liter. To bærestropper. ID-kortlomme. Print - Multiprint tone i tone på fronten. LOMMER: Indvendig dokumentlomme. Udvendig lomme på klap. Inderlomme med lynlås. MÅL: 68x37x37 cm.

DETALJER: Print - Blåkläder. EMBALLAGE: 20-pak ( til 10 par bukser ). MÅL: 150x250 mm.

TROLLEY 36 L

1169,-

HEAT TRANSFER FORSTÆRKNING

899,-

1099,-


277

ACCESSORIES BÆLTER/DIVERSE

METAL FRI STRETCH

4047

4034

3300 High Vis Gul, 3500 Gul, 4500 Olivengrøn, 5300 High Vis Orange, 5600 Rød, 8600 Mørk Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort S/M, L/XL

3300 High Vis Gul, 4200 Grøn, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød, 5600 Rød, 8000 Koboltblå, 8500 Koboltblå, 9400 Grå, 9700 Antrasit grå, 9900 Sort onesize

FUNKTIONALITET: Ingen ridser. Metal fri. MATERIALE: 90% Polyester, 10% Elastan. DETALJER: Metalfri spænde. Justerbar længde. Elastisk bælte. Gummibelagt plastik spænde med Blåkläder logo. PASSER MED: Blåkläder Unite. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL).

MATERIALE: 100% Polyester. DETALJER: Justerbar længde. Metalspænde med Blåkläder logo. Tekstilbælte. Nikkelfri. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 130 cm.

BÆLTE STRETCH METALFRI

BÆLTE

135,-

139,-

5-PAK

4009

2155

1006 70 % Polyester, 30 % Elastik 3300 High Vis Gul, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 9900 Sort onesize

3300 High Vis Gul, 4200 Grøn, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød, 5600 Rød, 8000 Koboltblå, 8500 Koboltblå, 9400 Grå, 9700 Antrasit grå, 9900 Sort onesize

DETALJER: Nikkelfri. Brede seler med kraftige elastikker og clips.

EMBALLAGE: 5-pak.

SELER STRETCH

ZIP PULLER 5-PAK

309,-

69,-


278

ACCESSORIES BÆLTER

4052

4007

3800 Brun, 9900 Sort 85cm-115cm

3900 Skind, garvet 3800 Brun, 9900 Sort 85cm-115cm

LÆDERBÆLTE

LÆDERBÆLTE

MATERIALE: Buffalo læder. DETALJER: Vævet etikette nederst. Læderbælte. Metalspænde. Nikkelfri. MÅL: Bredde 38 mm. Length 75-90 cm (85), 85-100 cm (95), 95-110 cm (105), 105-120 cm (115).

209,-

DETALJER: Læderbælte. Metalspænde. Nikkelfri. MÅL: Bredde 45 mm. Length 75-90 cm (85), 85-100 cm (95), 95-110 cm (105), 105-120 cm (115).

STRETCH

299,-

STRETCH

4033

4003

4004

9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

DETALJER: Metal spænde i antik sølv med Blåkläder logo. Trykt Blåkläder-logo. Justerbar længde. Tekstilbælte. Nikkelfri. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 125 cm.

DETALJER: Metal spænde i antik messing med Blåkläder logo. Vævet Blåkläder-logo. Justerbar længde. Stærkt stretchmateriale. Tekstilbælte. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 125 cm.

DETALJER: Justerbar længde. Metalspænde med Blåkläder logo. Stærkt stretchmateriale. Tekstilbælte. Nikkelfri. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 130 cm.

BÆLTE

BÆLTE STRETCH

129,-

BÆLTE STRETCH

119,-

129,-


279

ACCESSORIES BÆLTER/SELER

STRETCH

STRETCH

ANTI-FLAME

4038

4039

4006

9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

DETALJER: Gummibeklædt metalspænde med Blåkläder logo. Justerbar længde. Stærkt stretchmateriale. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 125 cm.

DETALJER: Anti-flame spænde med Blåkläder logo. Stærkt stretchmateriale. MÅL: Bredde 40 mm. Længde 130 cm.

DETALJER: Metalfri spænde. Fixlås spænde. Justerbar længde. Tekstilbælte. PASSER MED: Håndværkervest model 3100. MÅL: Bredde 50 mm. Længde 130 cm.

ANTI-FLAME BÆLTE STRETCH

BÆLTE MED GUMMISPÆNDE STRETCH

BÆLTE

199,-

229,-

105,-

VELCRO LUKNING

GOD OVERFLADE TIL LOGO

4044

2162

9900 Sort S-XL

1811 65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m² 9900 Sort onesize

BÆLTE VELCRO METALFRI

SELER TIL BUKS MODEL 1862 STRETCH

FUNKTIONALITET: Ingen ridser. Metal fri. MATERIALE: 100% Bomuld. DETALJER: Tekstilbælte. Justeres med velcro. MÅL: Længde 75-86 cm (S), 87-98 cm (M), 99-113 cm (L), 111-122 cm (XL).

125,-

DETALJER: Brede seler med kraftige elastikker og hurtig lås. Justerbare og aftagelige seler. Sættes på bukser med velcro stropper. PASSER MED: Model 1862.

249,-


280

ACCESSORIES LOMMER/KILER

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

2159

2159

1845 65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m² 9800 Mørk grå, 9900 Sort S/M, L/XL

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort S/M, L/XL

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Blåkläders bukser uden sømlommer.

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Blåkläders bukser uden sømlommer.

LØSE SØMLOMMER

2183

LØSE SØMLOMMER

145,-

LØSE SØMLOMMER

145,-

1948 100 % polyamid, CORDURA® 8500 Koboltblå, 8800 Marineblå S-XL 9900 Sort XS-XL DETALJER: Fastgøres på bukser med en lynlås. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Model 1810, 1883, 1885, 2660. STØRRELSE FORKLARING: Model 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. Model 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1516

1516

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m² 9900 Sort onesize

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m² 3300 High Vis Gul, 8900 Marineblå onesize

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1561, 2861, 6061.

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Levereres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869, 1724, 7188, 7189.

ANTI-FLAME LØSE SØMLOMMER

2129

ANTI-FLAME LØSE SØMLOMMER

205,-

169,-

KILE TIL VEST 3105

205,-

1860 65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m² 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 9900 Sort onesize LUKKES fortil: Envejslynlås i metal. PASSER MED: Model 3105.

149,-


281

ACCESSORIES DIVERSE

2112

4020

2130

9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

FUNKTIONALITET: Fastgøres i stropperne for hammerholdere. Kan fastgøres til bælte. Metal fri. MATERIALE: Polyamid. PASSER MED: Bælter. Bukser med strop til hammerholder.

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. PASSER MED: Bukser med strop til hammerholder.

DETALJER: Aftagelig ID-kortlomme.

HAMMERHOLDER

HAMMERHOLDER METALFRI

ID-LOMME

75,-

99,-

65,-

ANTI-FLAME

2109

2111

2110

1511 65% bomuld, 34% polyester, 1% antistatisk, twill, antiflame, antistatisk, 350g/m2 9900 Sort onesize

9900 Sort onesize

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m² 9900 Sort onesize

ANTI-FLAME ID-KORT LOMME

ID-LOMME

DETALJER: Aftagelig ID-kortlomme til anti-flame beklædning.

79,-

ID-LOMME

FUNKTIONALITET: Fastgøres med karbinhage. For horizontal og/eller vertical placering af ID kort. MATERIALE: TPU. DETALJER: Aftagelig ID-kortlomme. Påsættes D-ring.

DETALJER: ID-kortlomme. Påsættes D-ring. Metaltrykknapper.

75,-

59,-


SÅDAN FINDER DU DEN RETTE STØRRELSE! Tag dine kropsmål iht. tegningen, og se, hvilken størrelse du har brug for. Bær tætsluttende undertøj ved måling. Alle breddedimensioner skal måles omkring kroppen. Kontrollér, hvilken størrelser der kan bestilles. Visse produkter fås kun i begrænset str.

SÅDAN MÅLER DU A Bryst Mål vandret over brystets/bustens bredeste sted. Sørg for, at målebåndet holdes lige over ryggen. B Talje Mand og barn: Mål vandret i navlehøjde Dame: Mål vandret over taljens smalleste sted. C Hofte Mål vandret over hoftens bredeste sted. D Indv. benlængde Mål fra skridtet til lige under anklen. Sørg for, at målebåndet holdes strakt.

A A

B

B

C C

D

D


283

STØRRELSESTABEL

HERRESTØRRELSER XS

C: Normal talje

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

6XL

Længde 176-180 cm

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

C68

Brystvidde Taljevidde Hoftevidde Indv. benlængde

84 72 88 77

88 76 92 78

92 80 96 79

96 84 100 80

100 88 104 81

104 92 107 82

108 97 110 83

112 102 113 84

116 107 116 84

120 112 119 85

124 117 122 85

128 122 125 85

134 129 130 85

140 137 135 85

D: Større talje Længde 170-174 cm

D84

D88

D92

D96

D100

D104

D108

D112

D116

D120

D124

D128

D132

D136

Brystvidde Taljevidde Hoftevidde Indv. benlængde

84 78 90 74

88 82 94 74

92 86 98 75

96 90 102 76

100 94 106 77

104 98 109 78

108 103 112 79

112 108 115 80

116 113 118 80

120 118 121 81

124 123 124 81

128 128 127 81

132 133 130 81

136 138 133 81

A B C D

A B C D

C: Normal talje Længde 182-186 cm A Brystvidde B Taljevidde C Hoftevidde D Indv. benlængde

C146

C148

C150

C152

C154

C156

C158

92 80 96 83

96 84 100 84

100 88 104 85

104 92 107 86

108 97 110 87

112 102 113 88

116 107 116 88

DAMESTØRRELSER XS

C: Normal hofte E: Længde 168 cm (± 4 cm) A B C D

Brystvidde Taljevidde Hoftevidde Indv. benlængde

S

M

L

XL

XXL

3XL

C30

C32

C34

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

C52

72 62 84 77

76 65 87 77

80 68 90 77

84 71 93 78

88 74 96 79

92 78 99 80

96 82 102 81

100 86 106 82

104 90 110 83

110 95 115 83

116 101 120 83

122 107

D: Større hofte Længde 162 cm (± 4 cm) A Brystvidde B Taljevidde C Hoftevidde D Indv. benlængde

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

88 77 102 75

92 81 105 76

96 85 108 77

100 89 112 78

104 93 116 79

110 98 121 79

116 104 126 79

A A B E

BØRNESTØRRELSER Normalvidde Højde (i cm) Alder A B C D

Brystvidde Taljevidde Hoftevidde Indv. benlængde

C

A

98104 4 år

110116 6 år

122128 8 år

134140 10 år

146152 12 år

158164 14 år

55 52 58 40

58 54 62 48

62 55 66 56

67 56 72 63

73 63 79 70

79 66 85 77

B

E

C

B

E

C

D

D

*Normal talje

**Lav talje

D


284

VASK OG PLEJERÅD - FOR AT BEVARE FUNKTION OG HOLDBARHED Korrekt vask, pleje og opbevaring af dit arbejdstøj er afgørende for tøjets holdbarhed, funktion og fortsatte komfort. Det er også en forudsætning for, at tøjets forskellige sikkerhedsfunktioner kan garanteres. Eksempelvis kan reflekstøj, som er beskidt, ikke reflektere nær så godt. Her følger et par vaske- og plejeråd.

VASK

INDUSTRIVASK

Hvert produkt har en specifik vaskeanvisning, som er vigtig at følge. Den er tilpasset det aktuelle tøjs materiale og konstruktion. Når vaskeanvisningen indeholder teksten "vaskes separat", bør dette følges. Alternativt kan tøjet vaskes sammen med lignende farver.

Industrivask kræver vaskerivirksomhed i stor skala i modsætning til husholdningsvask. Det tøj, som er mærket med "industrivask" kan vaskes efter disse vaskeanvisninger på et vaskeri. Retningslinjerne for industrivask, DS/EN ISO 15797, foreskriver temperatur, vask og tørring samt de vaskemidler og reaktive emner, der må anvendes. Prøvevask af tøjet på vaskeri anbefales.

Blåkläder regner med krympningsgrad på op til 3 % for vævede stoffer og op til 5 % for strik/jersey. Undgå at tøjet krymper ved at stryge det efter vask. Det kan være nødvendigt at trække visse former for tøj i form efter vask, for at det skal beholde sin pasform. Det er også vigtigt, at

lynlåse, knapper og velcrobånd er lukkede, når tøjet vaskes. Det mindsker slitage og forlænger tøjets levetid.

FORVASK Tøjet skal normalt ikke forvaskes. Hvis tøjet er meget beskidt, kan det forvaskes, i så fald med samme mængde vaskemiddel som til hovedvasken. Undgå at iblødsætte tøjet på forhånd, da uopløst vaskemiddel kan skade stoffet.

VASKEMIDDEL Anvend kulørtvaskemiddel til kulørt tøj. Anvend ikke vaskemidler, som indeholder blegemidler. Kontrollér, at vaskemidlet er beregnet til den temperatur, som tøjet skal vaskes ved. Følg doseringsanvisningen på vaskemidlets emballage.

REFLEKSTØJ Urenheder forringer reflekstøjets synlighed. Det er derfor vigtigt at vaske tøjet ofte og at følge vaskeanvisningerne. Vask aldrig reflekstøj med vaskemiddel, som indeholder blegemiddel, da det forringer tøjets refleksegenskaber. Reflekstøjet skal opbevares på et tørt sted med god udluftning. Hvis tøjet kræver reparation, skal den foretages med stof og tråd, som opfylder samme standard som tøjet.

SKO

TØRRING

For at kunne opfylde de sikkerhedsegenskaber, som er angivet, er det vigtigt, at skoene altid bruges og er lukket korrekt. Vær også opmærksom på, om skoene slides kraftigt – kontrollér, at sålen, sømmene og overlæderet er intakte. Rengør skoene regelmæssigt med en børste, fjern eventuelle pletter med en fugtig klud, og brug skocreme på overlæderet. Rengør aldrig skoene med f.eks. benzin, syre eller opløsningsmiddel. Skoene skal opbevares på et tørt sted med god udluftning. Tør aldrig fugtige sko ved varmekilder som brændeovn, radiator eller tørreskab. Lad dem tørre langsomt ved stuetemperatur et sted med god udluftning.

Det bedste alternativ er i de fleste tilfælde ikke at tørretumble tøjet. Begynd med at ryste og glatte tøjet ud, træk derefter i sømmene, og hæng tøjet op eller læg det alternativt til at liggetørre. Vælger du alligevel at tørretumble tøjet, så må det ikke blive helt tørt i tumbleren. Følg nøje temperaturangivelsen, som angives som 1 eller 2 prikker inde i tørretumblingssymbolet. Når tøjet er næsten tørt, slides det mest, og der er størst risiko for, at det krymper. Se altid vaskerådene på tøjet, da der kan være undtagelser.

Alle handskerne er mærket med korrekt certificering og sikkerhedsniveau. En beskadiget handske eller en handske, der passer dårligt, giver forringet beskyttelse. Handskerne skal derfor altid efterses før brug. Handskerne må ikke komme i kontakt med ild. Der skal udvises forsigtighed ved arbejde med bevægelige maskindele, da handskerne kan sætte sig fast og forårsage håndskader. Opbevares tørt og køligt. Se handskernes mærkning for korrekt vaskeinstruktion, eller rengør med en tør børste.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skylle-/blødgøringsmidler kan forringe materialet og dets funktion, f.eks. kan den vandafvisende membrans åndbarhed blive forringet. Vi anbefaler derfor ikke at anvende skylle-/blødgøringsmiddel.

HANDSKER


285

VASKESYMBOLER

Her er forklaringerne til nogle af de mest almindelige vaskesymboler, du finder i produkter fra Blåkläder.

Normal vask ved angivet temperatur

Tåler ikke tørretumbling

Strygning ved maks. 110 °C, lav temperatur uden damp

Skånevask ved angivet temperatur

Tørretumbles ved maks. 60 °C, lav varme

Strygning ved maks. 150 °C, normal temperatur

Meget skånsom vask ved angivet temperatur

Tørretumbles ved maks. 80 °C, normal varme

Tåler ikke vask

Hængetørre

Tåler ikke kemisk rens

Kun håndvask

Liggetørres

Tøjet kan kemisk renses

Tåler ikke blegning

Dryptørre

Tøjet kan kemisk renses (mild rens)

Tåler blegning

Tåler ikke strygning

DS/EN ISO 15797 Industrivask

Strygning ved maks. 200 °C, høj temperatur


286

BLÅKLÄDER KVALITETSFAKTA DIN MENING

EGET DESIGN

ISO 9001:2015

MANGE STØRRELSER OG FARVER

-----------------------------------------------------------Vi lytter meget til vores kunder, dem, som slider hårdt i Blåkläders arbejdstøj. Fortæl gerne om dine erfaringer med tøjet, og hvad vi kan gøre for at forbedre det. Skriv et indlæg på Facebook eller send en mail til info@blaklader.com

-----------------------------------------------------------Blåkläder har et ISO 9001-certifikat. Vi arbejder hele tiden på at skabe kvalitet vedrørende vores produkter. Det samme gælder vores produktion og virke.

------------------------------------------------------Tøj, som er funktionelt, bekvemt og har flot design. Det er resultatet af en lang tradition, viden og samarbejde med brugerne. Vi udvikler specialdesignede kollektioner til virksomheder, som vil vise deres egen profil.

------------------------------------------------------Blåkläder har et af branchens største udvalg af størrelser og farver.

SLIDSTÆRK SIDEN 1959 ISO 14001:2015

-----------------------------------------------------------Vi er certificeret iht. ISO 14001. Det betyder, at vi konstant arbejder med at være så skånsomme mod miljøet som muligt.

TRYGGE PRODUKTER

-----------------------------------------------------------Ud over at opfylde europæisk kemikalielovgivning stiller Blåkläder yderligere krav til at vores leverandører og produkter skal være et skridt forud for loven. Vi arbejder med kontinuerlig dialog og udveksling af viden, og vi stikprøvetester produkterne for at sikre trygge produkter til vores kunder.

UDVIKLING

-----------------------------------------------------------Vi lytter meget til markedets krav, både hvad angår funktion og kvalitet. Vores testpersoner på forskellige arbejdspladser hjælper os med at ændre og forbedre produkterne. Målet er at mere end ti procent af vores salg skal komme fra produkter, som er blevet udviklet inden for de seneste 18 måneder.

SKRAPPE TEST

-----------------------------------------------------------At ødelægge tøj er med til at udvikle det. I laboratoriet tester vi blandt andet slidstyrke, rive- og trækstyrke, farveægthed og krympning. Vi kontrollerer regelmæssigt vores materialer på uafhængige testinstitutter.

MATERIALER

-----------------------------------------------------------Kravene til stof varierer fra branche til branche. Vi samarbejder med stofproducenter over hele verden for at udvikle materiale, som opfylder de forskellige krav.

LIVSTIDSGARANTI

-----------------------------------------------------------Blåkläder er ene om at give livstidsgaranti på sømmene. Professionelt personale og moderne maskiner gør det muligt at give en sådan garanti. Hvis en søm revner, reparerer vi den eller ombytter tøjet, forudsat at tøjet ikke har lidt overlast eller været udsat for slitage fra skarpe kanter eller værktøj. Tøjets levetid varer, indtil der er slidt hul i stoffet, eller at det i øvrigt er udtjent.

BETTER COTTON INITIATIVE

-----------------------------------------------------------Siden 2017 har vi sourcet vores bomuld i henhold til Better Cotton Initiative; et program som både bidrager til en mindre miljøbelastende bomuldsdyrkning og en mere tålelig tilværelse for bomuldsdyrkerne. Kort og godt en mere bæredygtig bomuld.

------------------------------------------------------Slidstærkt tøj kræver hårdt slid. I 50 år har vi udviklet sortimentet af funktionelt arbejdstøj og funktionelle sko. I dag er vi en af Sveriges førende producenter inden for kraftigt arbejdstøj.

DISTRIBUTION

------------------------------------------------------Blåkläder har kontor i mange europæiske lande samt i Nordamerika. Vi sælger vores tøj via forhandlere rundt om i verden. Vi uddanner kontinuerligt alle, som sælger vores produkter for at sikre et højt serviceniveau gennem hele distributionskæden.

VORES FABRIKKER

------------------------------------------------------Via vores fabrikker har vi fuldt indblik i produktionen og kan koordinere og begrænse antallet af underleverandører. At begrænse antallet af samarbejdspartnere giver os høj transparens i produktionskæden. Det er en måde, hvorpå vi kan sikre kvaliteten gennem alle led, og sikre, at produktionen sker under bæredygtige forhold.

SA 8000

------------------------------------------------------Vores fabrikker driver deres virksomhed i overensstemmelse med SA8000/BSCI, som er internationale standarder, der regulerer de sociale vilkår for de ansatte. Begge normer bygger på ILO’s kernekonventioner, FN’s deklaration om menneskerettigheder samt FN’s børnekonvention. Dette betyder, at vores fabrikker granskes på otte centrale områder; børnearbejde, tvangsarbejde, helbred og sikkerhed, forenings- og forhandlingsfrihed, diskriminering, disciplinering samt arbejdstider og løn.

LAGER

------------------------------------------------------Vi gør alt for at vores kunder skal have sine bestillinger så hurtig som muligt. Derfor har vi en lagerkapacitet på 40 000 m2 med ca. 3 millioner enheder. Fra dette lager leverer vi til hele verden.

OEKO-TEX 100

-------------------------------------------------------Størstedelen af materialer og komponenter i Blåkläders produkter opfylder Oeko-Tex 100 standard klasse 2, hvilket gør at materialet er sikkert at bære, når det kommer i kontakt med huden.


288

STANDARDER

PPE-FORORDNINGEN/EN-STANDARDER Personlige værnemidler beskytter brugeren mod sundheds- og/eller sikkerhedsrisici. For at personlige værnemidler kan bringes på markedet inden for EU- og EØS-landene, skal EU’s lovgivning opfyldes: EU 2016/425*, forordningen om personlige værnemidler (Personal Protective Equipment, PPE). I henhold til PPE-forordningen er det producentens ansvar at sørge for, at produkter, der bringes på markedet, opfylder lovkravene. Lovgivningen tolkes i standarder, som specificerer de faktiske krav, der gælder for hver enkelt type personligt værnemiddel. Kravene gælder blandt andet beskyttelsesfunktion, sikker brug, mærkning og teknisk dokumentation. Alle personlige værnemidler, som bringes på markedet inden for EU- og EØS, skal bære CE-mærket. Ifølge lovgivningen opdeles personlige værnemidler i tre kategorier:

Kategori I – Simple personlige værnemidler, hvor brugeren selv skal bedømme beskyttelsesniveauet. Produkter fra Blåkläder: Regntøj. Kategori II – Personlige værnemidler, som hverken er simple eller komplekse, og som beskytter mod mellemstore risici. Produkter fra Blåkläder: High-visbeklædning, sikkerhedssko, beskyttelseshandsker og knæbeskyttere. Kategori III – Komplekse personlige værnemidler, som beskytter brugeren mod meget alvorlige risici eller alvorlige, permanente skader, og hvor brugeren ikke selv kan opdage risikoen i tide. Eksempel på produkter fra Blåkläder: Tøj, som beskytter mod termiske risici ved lysbuer. *Den 21. april 2018 trådte en ny lovgivning i kraft; PPE-forordningen EU 2016/425. Den erstattede det tidligere PPE-direktiv, og frem til og med den 21. april 2019 gjaldt begge lovgivninger parallelt. Produkter, som blev certificeret under PPE-direktivet, må sælges og benyttes selv efter 21. april 2019.

EN ISO 20471 Sikkerhedsbeklædning certificeret i henhold til EN471 / EN ISO 20471 forbedrer brugerens synlighed under alle lysforhold om dagen og fra belysning af bilers forlygter i mørket. Beklædningen er klassificeret efter det fluorescerende materiales overflade i kombination med refleks materialets overflade. EN ISO 20471 erstatter EN 471.

Fluorescerende materiale (m²) Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

0,14 0,50 0,80

Refleks materiale (m²) 0,10 0,13 0,20

EN 342

EN 343

Beskyttelsestøj, der er certificeret i henhold til EN 342, beskytter brugeren mod kolde omgivelser. Der stilles krav til isolationsevne og luftgennemstrømning. Gælder kun i kombinationen jakke og buks.

Regntøj, der er certificeret i henhold til EN 343, beskytter mod nedbør, såsom regn eller sne, tåge og jordfugtighed. Tøjet og sømmene testes både for vandtæthed og vandafvisning. Tøjet klassificeres efter vandtæthed, og dets evne for vandafvisning bestemmer den anbefalede brugstid.


289

STANDARDER

EN ISO 11611

IEC 61482-2

Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11611 beskytter brugeren mod stænk af metal og kort kontakt med fl ammer. Beklædningsgenstande certificeret til denne standard er velegnet til brugere, der arbejder med svejsninger eller lignende arbejde. Beklædningen er klassificeret i henhold til dens beskyttelseskapacitet for de forskellige svejsemetoder, som genererer mere eller mindre høje niveauer af stænk og strålevarme.

Tøj, som er certificeret i henhold til IEC 61482-2 har en beskyttelsesværdi mod termiske risici ved en lysbueulykke. Beskyttelsesegenskaberne er beregnet til at forhindre forekomsten af andengradsforbrændinger. Øvrige risici ved lysbue, som standarden ikke tager hensyn til, er metalsplitter, trykbølger, elektrisk stød og sundhedsskadelige gasser som opstår, når materialer fordamper.

Klasse 1 – Beskyttelse mod svejsemetoder med lav risiko og situationer, som forårsager mindre stænk og strålingsvarme. Klasse 2 – Beskyttelse mod mere risikofyldte svejsemetoder og situationer, som forårsager mere stænk og strålevarme.

IEC 61482-1-1

(A) Opfylder kravene for begrænset fl ammespredning (A1) Overfl ade antændelsesmetoden. (A2) Kant antændelsesmetoden.

Open Arc test: Ved denne test udsættes materialer og tøj for en åben lysbue. Hvert enkelt materiale eller materialekombination får et resultat som angives i kal/cm² (kalorieværdi). Værdien er grænsen for den varmeenergi et materiale kan udsættes for og stadig beskytte brugeren mod andengradsforbrændinger, ATPV -værdien, eller for, hvornår der opstår huller i materialet, EBT-værdien. Både ATPV og EBT er beregnet ud fra en beskyttelsesgrad på 50%.

EN ISO 11612 Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612 beskytter brugeren mod kortvarig kontakt med varme og fl ammer. Varmen kan være konvektiv varme, strålevarme, metalsprøjt eller en kombination deraf. Beklædningen er klassificeret i henhold til følgende parametrene:

(A) Tøjet påfylder kravene for begrænset fl ammespredning. (A1) Overflade antændelsesmetoden. (A2) Kant antændelsesmetoden. (B) Tøjet beskytter mod overførselsvarme. 1 til 3. (C) Tøjet beskytter mod varmestråling, 20 kW/m2. 1 til 4.0 (D) Tøjet beskytter mod stænk af smeltet aluminium. 1 til 3. (E) Tøjet beskytter mod stænk af smeltet metal. 1 til 3. (F) Tøjet beskytter mod kontaktvarme, 1 til 3.

EN ISO 14116 Beskyttelsesbeklædning i overensstemmelse med denne internationale standard er beregnet til at beskytte brugeren i tilfælde af lejlighedsvis og kortvarig kontakt med små fl ammer under forhold, hvor der ikke er nogen væsentlig varmerisiko og hvor der ikke er andre varme typer. Beskyttelsesbeklædning, der opfylder EN ISO 14116, kan bestå af flere separate beklædningsstykker eller et enkelt beklædningsstykke med ét eller flere lag. Alle kombinationer, der hævder at opfylde denne standard, skal have opnået et indeks for begrænset fl ammespredning på 1, 2 eller 3, når de testes for overensstemmelse med ISO 15025. Flammespredningsindeks • Indeks 1 (flammespredning, flammerester og egenskaber for efterglødning) • Indeks 2 (indeks 1 + egenskaber for dannelse af huller) • Indeks 3 (indeks 2 + egenskaber for restfl ammer) Et beklædningsgenstand med indeks 1 (laveste niveau) må ikke komme i kontakt med huden og må kun bæres uden på en beklædningsgenstand af indeks 2 eller 3.

I 2019 blev der tilføjet et nyt piktogram for sikkerhedsbeklædning, der opfylder kravene i IEC 61482-2.

I 2019 blev ATPV og EBT suppleret med en ELIM-værdi, som i stedet angiver den øverste grænse for helt at undgå risiko for andengradsforbrændinger eller huller i materiale/tøj. Jo højere kalorieværdi materialet eller tøjet har, jo bedre er brugeren beskyttet. Det er også muligt at udføre disse test på materialekombinationer/beklædningskombinationer og dermed opnå en højere beskyttelsesværdi.

IEC 61482-1-2 Boks test: Ved denne testmetode testes materiale og beklædning med en direkte lysbue ved en bestemt værdi. Spændingen er 400 V og tidsrummet er 500 ms. Testen udføres i 2 forskellige klasser. Når testen er gennemført, bliver resultatet godkendt eller ikke godkendt. Der kræves ofte kombinationer af forskelligt tøj eller foret tøj for at bestå Boks test klasse 2.

Klasse 1/APC1 Klasse 2/APC2

Lysbue Tid 4kA – 168 kJ (400v) 7kA – 320 kJ (400v)

500 ms 500 ms

EN ISO 13034 Beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 13034 beskytter mod flydende kemikalier og er beregnet til brug ved tilstrækkelig lav risikovurdering, og hvis en komplet beskyttelsesbarriere mod væske ikke er nødvendig. En lav risiko kunne være potentiel eksponering for små mængder spray eller tilfældige sprøjt i små mængder.

EN 1149-5 Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 1149-5 til- lader bortledning af elektrostatiske ladninger og reducerer risikoen for gnister. Beklædningen skal bruges som en del af et fuldt jordet system for at forhindre udledning.

2 typer af test: TYPE 6 - Beskyttelse af krop og lemmer. Test på et komplet stykke tøj. TYPE PB6 - Beskyttelse af visse kropsdele. Ikke fuld testet. Alt beklædning PB(6) bør anvendes i kombination med andet tøj for at beskytte hele kroppen.


290

STANDARDER

EN 407 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild) Beskyttelsesklasse Flammebeskyttelsesegenskaber

1-4, hvor 4 er den højeste klasse

Kontaktvarme

1-4, hvor 4 er den højeste klasse*

*Klasse 3 og 4 angives kun, hvis Flammebeskyttelsesegenskaberne er klasse 3 eller højere. Ellers angives Kontaktvarme i klasse 2 Resultatet for følgende egenskaber angives kun, hvis Flammebeskyttelsesegenskaberne er klasse 3 eller højere. Beskyttelsesklasse Konvektiv varme

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Strålingsvarme

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Mindre stænk af smeltet metal

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Større mængder af smeltet metal

1-4, hvor 4 er den højeste klasse)

Alle EN 407-certificerede handskemodeller skal mindst opfylde EN 388 klasse 1 i Slidstyrke og Rivestyrke.

EN 12477 +

Beskyttelseshandsker til svejsere Supplerer EN 407 med foring specifikt til svejsehandsker, blandt andet øget længde. Handskerne kategoriseres som type A og/eller B; Krav til lavere beskyttelsesklasse Krav

EN standard

Type A

Type B

Slidstyrke

EN 388

2

1

Skærebeskyttelse

EN 388

1

1

Rivemodstand

EN 388

2

1

Punkteringsmodstand

EN 388

2

1

Flammebeskyttelsesegenskaber

EN 407

3

2

Kontaktvarme

EN 407

1

1

Konvektiv varme

EN 407

1

-

Mindre stænk af smeltet metal

EN 407

3

2

Fleksibilitet

EN 420

1 (min Ø 11 mm)

4 (min Ø 6,5 mm)

Test af Vertikal modstand kan tilføjes for handskemodeller beregnet til buesvejsning.

EN 511 Handskerne er specielt udformet til at beskytte hænderne mod kulde. Ydelsesniveau Test

Niveauer

Konvektionskulde

0-4, hvor 4 er bedst

Kontaktkulde

0-4, hvor 4 er bedst

Vandfasthed (5 minutter)

0 eller 1 *

* 0 = vandgennemtrængning efter 5 minutter iht. EN 511:2006, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter. 1 = Ingen vandgennemtrængning efter 5 minutter iht. EN 511:2006, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter. X = Handsken har ikke gennemgået den enkelte test, eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.

Forklaring på ydelsesniveauer Ydelsesniveau

Laveste brugsforhold [°C] Lav aktivitet

Laveste brugsforhold [°C] Middel aktivitet

Laveste brugsforhold [°C] Høj aktivitet

1

-

10

-15

2

-

0

-30

3

8

-15

-

4

-10

-30

-

Tabellen er relevant for den omgivende lufttemperatur ved en vindhastighed på 0,5 m/sek.


291

STANDARDER / SYMBOLFORKLARING

EN 388

EN 420

I denne standard testes handskerne mod følgende risici:

EN420 Beskyttelseshandsker – Generelle krav og testmetoder Indeholder blandt andet følgende krav: Standardiserede mål for størrelser vedrørende forholdet mellem hænder og handsker Handskerne skal ikke udgøre nogen risiko, forårsage fare eller allergier. pH-værdien af handskematerialet skal være over 3,5 og under 9,5 (neutralt). Mængden af 6-valent krom i handskematerialet må ikke overstige 3 mg/kg. Mærkningen af handsker og emballeringen er også standardiseret.

• Slidstyrke • Skæremodstand • Rivestyrke • Punkteringsmodstand Resultatet af hver test kan ses i nedenstående tabel. Ydelsesniveau Niveau 1

Test Slidstyrke (antal cykler)

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

100

500

2000

8000

-

Skæremodstand Coupe (indeks)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Rivestyrke (N)

10

25

50

75

-

Punkteringsmodstand (N)

20

60

100

150

-

0 = Handsken ligger under det laveste ydelsesniveau for den enkelte test. X = Handsken har ikke gennemgået den enkelte test, eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.

SYMBOLFORKLARING 4-VEJS STRETCH

TAPEDE/SVEJSEDE SØMME

RIDSEFRIT DESIGN

2-VEJS STRETCH

FORET

INDUSTRIVASK

STRETCHPANEL

LIGHTWEIGHT

RECYCLED

VANDTÆT

RIPSTOP

DAMEMODEL

VANDTÆT MATERIALE

100% ULD

VANDAFVISENDE

ULD

Et meget slidstærkt og modstandsdygtigt materiale fra DuPont®.

ID kortlomme

VINDTÆT

100% BOMULD Sømlomme

ÅNDBAR

ANTI-LUGT BEHANDLET

Knælommer


292

KVALITETER

MATERIALER UDVALGT MED OMHU 1000

100 % bomuld, twill, 240 g/m²

Letvægts bomuldsmateriale med høj komfort. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1010

100 % polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²

Polyester microfleece, antipilling, børstet på begge sider. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1011

100% polyester, birdseye strik, anti-lugt behandlng, UV strålebeskyttende, 130g/m²

Let strikket materiale, der er anti-lugt behandlet og har UV-beskyttelse 40+. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1013

100% polyester, birdeye strik, fugttransporterende, anti-lugt behandling, UV-beskyttelse, 130g/m²

Fugttransporterende og let strikket materiale, der er anti lugt behandlet og har UV-beskyttelse (UP40 +). Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1029

95% bomuld, 5% elastan, single jersey, 160 g/m²

Komfortabel kæmmet bomuld, stretch og produktet er lavet af Oeko-Tex® 100-certificeret materiale.

1030

100 % bomuld, single jersey, 180 g/m²

Komfortabel kæmmet bomuld. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1032

100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m²

Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1035

100 % bomuld, pique knit, 220 g/m²

Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1042

100 % bomuld, single jersey, 150 g/m²

Komfortabel kæmmet bomuld. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1048

80% bomuld, 20% polyester, Terry strik med børstet inderside, 360 g/m²

Terry-strikket, børstet på indersiden. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1050

60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

Komfortabel bomulds- og polyestermateriale, god farvefasthed. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1051

100 % polyester, pique strik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²

Hurtigtørrende, fugttransporttransporterende og kølende effekt, UPF40+. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1070

55% bomuld, 45% polyester, pique knit, 185 g/m²

Dobbelt pique knit, blød bomuld på indersiden, polyester på ydersiden, EN ISO 20471, UPF50+. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1140

88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 375g/m²

Ekstremt slidstærkt denim stof. Kombinationen af CORDURA® og bomuld betyder stor modstandsevne mod slitage og giver komfort. Stoffets holdbarhed er fire gange så stor som i normal bomulds denim med samme vægt. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1141

55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denimcoated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

Ekstremt slidstærkt denim stof med stretch. Blandingen af CORDURA® og bomuld giver høj slidstyrke og stretch giver stor komfort. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1142

85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 320g / m²

Ekstremt slidstærkt denim stof. Mixet af CORDURA® og bomuld giver høj slidstyrke og komfort. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1145

75% bomuld 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco, 340 g/m²

Ekstremt slidstærkt stof, der kombinerer Corduras robusthed og bomulds komfort. Stoffets holdbarhed er fire gange så stor som i normal bomulds canvas med samme vægt. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1146

75% bomuld 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco, 250g/m²

Ekstremt slidstærkt stof, der kombinerer Corduras robusthed og bomulds komfort. Stoffets holdbarhed er fire gange så stor som i normal bomulds canvas med samme vægt. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1158

100% bomuld, french terry, 320 g/m²

Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1310

100% bomuld, canvas, 270 g/m²

Det lettere stof giver ekstra komfort. Ideel til servicebranchen men er også velegnet til lettere håndværksarbejde inde eller i varmt klima. Forvasket. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1330

60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250g/m²

Letter kvalitet i ripstop. Høj andel af bomuld som giver god komfort samtidig med at det er fleksibelt og slidstærkt. Passar med fordel til service branchen eller til lettere arbejde inde eller i et varmt klima. Materialet er Øko-Tex® 100 certifieret.

1343

60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

Kraftig canvas kvalitet. Materialet er komfortabelt og luftigt men stadig slidstærkt. Materialet er Øko-Tex®100 certificeret.

1370

100% Bomuld, twill, 370g/m²

Forkrumpet, hårdtspundet bomuld. Blødt, elastisk og samtidig slidstærkt stof. Kan tåle svejse- og skærestænk, men er ikke flammehæmmende. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1501

79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk, satin 4/1, anti-flame, antistatisk, 450g/m², ATPV 13,3 cal/cm²

Kraftig, men komfortabelt materiale til hårde miljøer. Certificeret til svejsning klasse 2. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2 klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV 13,3 cal/cm ², EN ISO 11611, EN ISO 11612. Øko-Tex® 100 certificeret materiale.

1504

98% bomuld, 2% antistatisk, anti-flame, antistatisk, 230 g/m²

Kvalitet 1504 er et anti-flame materiale. Høj procentdel af bomuld giver komfortabelt tøj. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-1 ATPV = 7.6 cal/cm ², EN ISO 11612. Øko-Tex® 100 certificeret materiale.

1512

44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, anti-flame, antistatisk, 260g/m²

Kvalitet 1512 er et inherent materiale, hvilket betyder at anti-flame egenskaberne er indbygget i fibrene. Det er slidstærkt, let og komfortabelt. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1 ATPV 11,9 cal/cm², EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 20471. HAF 79.3%. LOI 29,6%. Øko-Tex® 100 certificeret materiale.

1513

40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, anti-flame, antistatisk, 310g/m²

Kvalitet 1513 er et inherent materiale, hvilket betyder anti-flame egenskaberne er indbygget i fibrene. Det er slidstærkt, let og komfortabelt. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1, ATPV 16 cal/cm², EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 20471. Øko-Tex® 100 certifierat materiale.

1514

75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m²

Kvalitet 1514 er et anti-flame materiale som omhyggeligt er udvalgt for at skabe den bedste kombination af styrke og komfort. Høj procentdel af bomuld giver tøj, der er behagelig at bruge. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1, ATPV 11,0 cal/cm ², EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 20471. HAF 82%. Øko-Tex® 100 certificeret materiale.

1515

54% modacryl, 44% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 180g/m²

Kvalitet 1515 er et inherent materiale, hvilket betyder at anti-flame egenskaberne er indbygget i fibrene. Let og komfortabelt. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1, EBT 6.4 cal/cm ², EN ISO 11612, EN ISO 20471. Øko-Tex® 100 certificeret materiale.

1516

85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, 350g/m²

Kvalitet 1516 er et anti-flame materiale som omhyggeligt er udvalgt for at skabe den bedste kombination af styrke og komfort. Høj procentdel af bomuld giver tøj, der er behagelig at bære. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1, ATPV 16 cal/cm ², EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 20471, HAF 82%. Øko-Tex® 100 certificeret materiale.

1530

55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill, anti-flame, antistatisk, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar, 300g/m²

Kvalitet 1530 er et Inherent anti-flame materiale, hvilket betyder at anti-flame beskyttelsen er indbygget i fibrene. Vindog vandtæt materiale med åndbar funktion. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1, ATPV 22,2 cal/cm², EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 343, EN ISO 20471. Øko-Tex® 100 certifieret materiale.

1642

94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 330g/m²

Blød 4-vejs stretch materiale, der både er stærk og elastisk i alle retninger. Stoffet er Øko-Tex® 100-certificeret.


293

KVALITETER

1644

93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m²

Blød 4-vejs stretch materiale, der både er stærk og elastisk i alle retninger. Stoffet er Øko-Tex® 100-certificeret.

1645

92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/ m²

Lettere 4-vejs stretch som både er komfortabel og slidstærk. Materialet er Øko-Tex® 100 certificeret.

1705

50% Merino uld, 50% polypropylen, ribstrikket, fugttransporterende, temperaturregulerende, 235 g/m²

VARMT ribstrikket 2-lags materiale med polypropylen på indersiden og merino-uld på ydersiden, fugttransporterende, temperaturregulerende med merino-uld. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1706

70% Merino uld, 30% polypropylen, terry-strikket, fugttransporterende, temperaturregulerende, 275 g/m²

X-VARMT terry-strikket materiale med polypropylen og merino-uld, fugttransporterende, temperaturregulerende med merino uld. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1707

100 % polyester, ribstrikket, fugttransporterende, 170 g/m²

Let, fugttransporterende effekt, strikket, så man kan holde varmen. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

1717

59% modakryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, single jersey antistatisk anti-flame 180 g/m²

Behageligt og komfortabelt single-jersey i modacryl-bomuldsblanding. Tøjet er certificeret i henhold til EN 11493 og EN ISO 11612. De fluorescerende farver er certificeret ifølge EN ISO 20471. Materialet er Øko-Tex® 100-certificeret.

1725

59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, anti-flame, antistatisk, 220 g/m²

Komfortabelt ribstrikket stof, der holder dig varm, opfylder EN-standarderne EN 11612, EN1149-3, EN 61482-1-2. Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

1726

59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique, anti-flame, antistatisk, 220 g/m²

Komfortabelt pique strikket materiale, opfylder EN-standarderne EN ISO 20471, EN ISO 11612, EN 1149-3, EN61482-1-2, EN61482-1-1 ATPV = 6,3 cal/cm². Materialet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

1732

100% merino uld, ribstrikket, fugtregulerende, 200 g/m²

Ekstra varmt og behageligt materiale i 100% merinould Interlock. Materialet er Øeko-Tex® 100 certifieret.

1734

100% Merinould, single-jersey, 160 g/m²

Ekstra let og behagelig single jersey i 100% superfint Merino Uld. Uldens naturlige fugttransporterende og temperaturregulerende egenskaber i denne fine kvalitet, er det perfekte basis lag for de fleste klimaer og aktiviteter.

1736

100% Merino uld, Interlock, 260 g/m²

Vores varmeste uldmateriale i 100% merino interlock. Materiale er Øko-Tex®100-certificeret.

1750

60% modakryl, 39% bomuld, 1% antistatisk, jerseystrik, anti-flame, antistatisk, 300g/m²

Certificeret i henhold til EN11612, EN1149, EN61482, EN471. Materialet er Øko-Tex®100-certificeret.

1760

59% Modakryl, 39% Bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib antistatisk Anti-flame 310 g/ m²

Komfortabelt og varmende sweatshirtmateriale i Modakryl og bomuldsblandning for den bedste beskyttelse. Certificeret i hendhold til EN ISO 20471, EN ISO11612, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1 EBT = 14,8 cal/cm², EN 1149-3.

1761

48% modacryl, 42% bomuld, 5% Aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk fibre, interlock, anti-flame, antistatisk, 250 g/m²

Et strikket materiale med inherent anti-flame beskyttende egenskaber. Det er en interlock som er blød og komfortabel. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2, EN 61482-1-1 ATPV 13,1 cal/cm², ELIM 12,2 cal/cm²

1800

65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lettere kvalitet, der beskytter mod smuds og stænk, men hvor bevægelsesfriheden samtidig er bevaret. Er meget velegnet inden for industri og service. Farve- og formfast. Øko-Tex 100-certificeret.

1804

85% Polyester, 15% Bomuld, satin, 300g/m²

High Vis beklædning, der både er fleksibelt og yderst slidstærkt. Certificeret i henhold til EN20471 (tøj med høj synlighed). Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

1811

65% Polyester,35% Bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Lettere kvalitet, der beskytter mod snavs og stænk, men som samtidig bevarer fleksibiliteten i tøjet. Meget velegnet til industri og service. Farve- og dimensionsstabil. Vandafvisende finish. Materialet er Øko-Tex®100-certificeret.

1812

65% polyester, 35% bomuldssatin, vandafvisende, 245g/m²

Lettere kvalitet, der beskytter mod snavs og stænk, men som samtidig bevarer fleksibiliteten i tøjet. Meget velegnet til industri og service. Farve- og dimensionsstabil. Vandafvisende finish. Materialet er Øko-Tex®100-certificeret.

1830

63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m²

Let kvalitet med stretch materiale, der er snavs- og smuds afvisende, og samtidig har en god bevægelsesfrihed. Velegnet til industri og service branchen. Farve og formstabil. Materialet er Øko-Tex® 100-certificeret.

1832

63% polyester, 33% bomuld, 4% stretch, twill, stretch, 245 g/m²

Let kvalitet med stretch materiale, der er snavs- og smuds afvisende, og samtidig har en god bevægelsesfrihed. Velegnet til industri og service branchen. Farve og formstabil. Materialet er Øko-Tex® 100-certificeret.

1845

65 % polyester, 35 % bomuld, glat, 166 g/m²

Let materiale som giver god komfort i varmt klima. Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

1860

65% Polyester, 35% Bomuld, twill, 300g/m²

Meget slidstærkt. Allroundstof i polyester/bomuld. Blødt, slidstærkt og elastisk. Holder faconen og har høj komfort. Alt Blåkläders funktionelle tøj til håndværkere findes i denne kvalitet. Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

1919

100% Polyester, 3-lags lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt og åndbarhed 16 000 g/m²/24H, 225 g/m²

Vind- og vandtæt materiale i høj kvalitet med god åndbarhed. Materialet er fleksibelt, men stadig slidstærkt. Materialet er Øko-Tex® 100-certificeret.

1921

100% Polyester, dobby lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt, åndbarhed 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Vind- og vandtæt materiale i høj kvalitet med god åndbarhed. Materialet er fleksibelt, men stadig slidstærkt. Materialet er Øko-Tex® 100-certificeret.

1924

100% polyester, 3-lags stretch, lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt, åndbarhed 16 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Vind- og vandtæt materiale i høj kvalitet med stretch og meget god åndbarhed. Materialet er fleksibelt, men stadig slidstærkt. Materialet Stoffet er Øko-Tex® 100-certificeret. Vandtæthed: 20.000 mm, Åndbarhed: 16.000 g/m²/24H.

1977

100% Polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 200 g/m²

Vind- og vandtæt stof med åndbar funktion. vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H. Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

1987

100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 150g/m²

Vind- og vandtæt stof med åndbar funktion og stretch-effekt. vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H. Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

2510

100 % polyester, microfleece, 260 g/m²

Antipilling-behandlet fleece i høj kvalitet. Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

2513

92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4000 g/m²/24H, 255 g/m²

Let 3-lags softshell materiale med 4-vejs stretch. Vind- og vandtæt samt åndbar. Materialet er Øko-Tex® 100 certifieret.

2517

100% Polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10 000 mm, vindtæt, åndbarhed 4 000 g/m²/24H, 305 g/m²

3-lags softshell. Vind- og vandtæt stof med åndbar funktion. Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

2518

94% polyester, 6% elastan, 3-lags softshell, vind- og vandtæt, åndbar, 245g/m²

3-lags softshell, 4-vejs stræk. Ydermateriale af polyester + elastan/TPU membran. Indvendige materiale i 100% polyester. Vind- og vandafvisende. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

2524

100% polyester, fleece, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 280 g/m²

3-lags fleece som er vind- og vandtæt med åndbar funktion. Fluorescerende farver er certificeret i henhold til EN ISO 20471 (Beskyttelsestøj med høj synlighed). Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.

2532

92% polyester, 8% elastan, børstet inderside, Quick dry, 240g/m²

Ekstremt fleksibelt og glat materiale i strikket 4-vejs stretch med børstet inderside. Produktet er lavet af Øko-Tex® 100-certificeret materiale.

2560

100% polyester, fleece, børstet inderside, antipeeling, 250g/m²

Anti-pilling fleece af høj kvalitet. Certificeret i henhold til EN471 (beskyttelsesbeklædning med god synlighed). Produktet er lavet af Øko-Tex®100-certificeret materiale.


294 Artikelnr Produkt

Side

Artikelnr Produkt

Side

Artikelnr Produkt

Side

10791645

Buks 4-vejs stretch

14,46,48

15261845

Håndværker shorts light weight

37

18971166

Boksershorts 2-pak

210,273

10881645

Shorts 4-vejs stretch

14,48

15291370

High vis buks

133,137

18981725

Anti-flame underbuks inherent

120

10891645

Buks 4-vejs stretch

14,48

15291860

High vis buks

137

19101000

Bukser med stretch

49

10911210

Buks

52

15301310

Håndværker buks

37

19571845

Service shorts x1900 lightweigt

82

10941330

Shorts med stretch

50

15301370

Håndværker buks

23,34

19581845

Service knickers x1900 lightweigt

82

10951330

Bukser med stretch

50

15301860

Håndværker buks

38

19591140

Jeans x1900

83

10961330

Bukser med stretch

50

15311210

Håndværker buks

52

19591845

Service buks x1900 lightweigt

82

10991330

Shorts med stretch

50

15321860

Gulvlægger/håndværker buks

39

19601140

Håndværker buks x1900

26,16

13012000

Regnbukser level 1

174

15331860

High vis buks

137,16

19601141

Håndværker buks stretch x1900

21,26

13022003

Regnbuks level 2

179

15341310

Håndværker shorts

37

19601145

Håndværker buks x1900

27

13022003

Regnbuks level 2

170

15341370

Håndværker shorts

34

19611146

Håndværker buks x1900

27

13032009

Anti-flame high vis regnbukser

111,181

15351811

High vis shorts

140

19621140

Håndværker knickers x1900

26

13052003

Regnbukser level 2

176

15361210

Håndværker shorts

53

19621310

Håndværker knickers x1900

27

13062005

High vis regnbukser level 3

180

15381860

Håndværker buks zip-off

37

13222003

Regnbukser level 2

177

15391811

High vis knickers

140

19871644

Håndværker shorts uden sømlommer 4-vejs 24 stretch x1900

13842000

High vis regnbuks level 1

173

15401210

Håndværker knickers

53

19881644

Håndværker shorts 4-vejs stretch x1900

24

13852000

High vis overtræksben level 1

173

15401370

Håndværker knickers

34

19891644

24

13862005

High vis regnbukser level 3

180

15411811

High vis shorts stretch

140,161

Håndværker buks uden sømlommer 4-vejs stretch x1900

14001370

Service buks

84

15451370

Dame håndværker buks

215

19901141

Håndværker buks stretch x1900

21,25

14001800

Service buks

84

15461310

Børne håndværker buks

238-239

19911141

Håndværker knickers stretch x1900

25

14031800

Service buks

84

15481370

Børne knickers

239

19921141

Håndværker shorts stretch x1900

15,25

14041210

Industri bukser bomuld

90

15492526

High vis joggingbuks

94,148

19931642

High vis buks 4-vejs stretch

132,134

14041800

Industri bukser

88

15511811

High vis buks uden sømlommer med stretch

92,94

19941330

High vis buks x1900 med stretch

132,135,161

14061860

Servicebuks med knælommer

83

15511811

High vis buks uden sømlommer med stretch

161

19951831

High vis buks med stretch

130,135

High vis buks 4-vejs stretch

92,128,130, 134,161

14071800

Service buks

84

15511811

High vis buks uden sømlommer med stretch

136

19971642

14091845

Service bukser lightweight

83

15521811

High vis buks med stretch

161

19981644

Håndværker buks 4-vejs stretch x1900

18,20,24

14221645

Service bukser 4-vejs stretch

14,73,80

15521811

High vis buks med stretch

131,136

19991141

Håndværker buks stretch x1900

20,25

14371147

Service shorts stretch

15,8

15541860

Gulvlægger buks med stretch

40

20030000 Strik beanie

268

14391141

Service bukser denim stretch

82

15551860

Håndværker buks

23,4

20044003 Hjelm hue

268

14441832

Industri bukser stretch

86

15561860

Håndværkerbuks uden sømlommer

40

20074001

High vis strik beanie

268

14461832

Industri shorts stretch

87

15581811

High vis bukser med stretch

133,136

20092003

Sydvest

173

14471800

Service shorts

84

15611516

Anti-flame buks

113

20111024

Strik beanie

268

14481832

Industri bukser med knælommer stretch

86

15622517

High vis softshell buks

95,153

20151900

High vis polar hue bævernylon

269

14491845

Service shorts stretch

81

15641811

High vis buks

138

20151988

Polar hue bævernylon

269

14511811

Service/chauffør buks

93

15651811

High vis ventilerende buks

138

20161003

Pelshue

269

14541835

Garden bukser

43

15661811

High vis buks uden sømlommer

138

20200000

Strik hue

266-267

14551835

Garden knickers

43

15672517

High vis softshell buks

153,16

20221734

Merino beanie

267

14561845

Service bukser med stretch

95

15681811

High vis buks

138

20232532

Fleece beanie

267

14561845

Service bukser med stretch

76

15681811

High vis buks

131

20242570

Beanie

268

14571147

Service buks denim stretch

15,8

15701860

Håndværker buks uden hængelommer

38

20262817

Windstopper beanie

268

14571830

Service bukser stretch

80

15781514

Multinorm håndværker buks

106

20272802

Refleks strik hue

267

14591142

Service bukser denim med stretch

42,81,266

15791514

Multinorm håndværker buks

108

20300000 Hjelm hue

269

14591146

Service bukser med stretch

81

15831860

High vis buks

137

20331733

Balaclava

269

14591845

Service bukser med stretch

81

15841860

High vis buks

137

20341733

Buff/halsrør

269

14591845

Service bukser med stretch

44

15851811

High vis buks med stretch

94,136

20351734

Merino beanie

267

14611516

Anti-flame håndværker buks

112

15861811

High vis shorts stretch

140,161

20361725

Anti-flame buff/halsrør inherent

121,237

14641835

Garden shorts

43

15871512

Multinorm bukser inherent stretch

96,102

20371734

Buff / halsrør merino uld

269

14651830

Chinos stretch

82

15881512

Multinorm buks inherent

100

20381725

Anti-flame elefanthue inherent

121

14691845

Service bukser med sømlommer med stretch 82

15881513

Multinorm high vis buks inherent

105

20391760

Multinorm hue inherent

122,237

14701860

Service/chauffør buks

93

15891512

Multinorm buks inherent

100

20431760

Buff/halsrør inherent

121

14781514

Multinorm buks

106

15891513

Multinorm high vis buks inherent

105

20460000 Cap uden logo

272

14791514

Multinorm håndværker buks

108

15901343

Håndværker buks med stretch

22,31,60

20491350

Basic cap

272

14861512

Anti-flame bukser inherent stretch

102

15921818

High vis buks stretch

131,135

20532870

Uld cap

272

14871512

Multinorm bukser inherent stretch

102

15941833

High vis buks stretch

135

20551760

E balaclava inherent

121

14881512

Multinorm buks inherent

101

15981343

Håndværker shorts stretch

31

20560000

14881513

Multinorm high vis buks inherent

104

15991343

Håndværker buks med stretch

22,31

20570000

Beanie børn

240

14891512

Multinorm buks inherent

101

17011501

Anti-flame svejse bukser

110

20601031

Strikhue, børn

238,24

14891513

Multinorm high vis buks inherent

104

17241516

Anti-flame buks

114

20631037

Beanie

268

14901835

Service buks

83

17251210

Industri bukser

91

20642800

Strikket hue

267

14941330

Service shorts med sømlommer

77

17251800

Industri bukser

91

20651057

Strikket hue

267

14951330

Service bukser med stretch

72,76

17261210

Industri bukser

91

20700000

Cap

272

14961330

Service bukser med sømlommer med stretch 76

18001900

Vinter buks

191

20712870

Cap

272

14971141

Service bukser denim stretch

76

18091977

Skalbuks

193

20721141

Denim cap

272

14991330

Service shorts

77

18101977

Vinter buks med seler

190

20730000

High vis cap

272

15001140

Håndværker buks x1500

32

18251722

Dame bh anti-flame

121,237

20740000

Cap unite

272

15001320

Håndværker buks x1500

32

18261722

Dame boxer shorts anti-flame

121,237

20911204

Æk

274

15001370

Håndværker buks x1500

22,32

18281725

Anti-flame boxer shorts inherent

121

20921204

Æk

274

15001380

Håndværker buks x1500

32

18441734

Undertøj buks 100% merino xlight

206

20931204

Æk

274

15002517

Softshell håndværker buks x1500

195

18451736

Undertøj buks xwarm

209

20951204

Duffel bag 90 l

275

15011310

Håndværker knickers x1500

33

18471734

Undertøj boxer shorts 100% merino xlight

206,273

21091511

Anti-flame id-kort lomme

122,281

15011370

Håndværker knickers x1500

33

18491732

Undertøj buks warm

208

21101800

Id-lomme

281

15021310

Håndværker shorts x1500

33

18621811

High vis vinter buks

95,165

21110000

Id-lomme

281

15021370

Håndværker shorts x1500

33

18651977

High vis skalbuks

159

21120000

Hammerholder metalfri

281

15041860

Håndværker buks

41

18661946

Regnbukser

181

21291860

Kile til vest 3105

38,28

15051860

Håndværker buks/gulvlægger buks med sømlommer

41

18671977

High vis skalbuks

159

21300000

Id-lomme

281

15081860

High vis buks x1500

133,137,160

18681530

Multinorm vinter buks

109

21349018

Heat transfer forstærkning

275

15101210

Håndværker buks x1500

52

18691513

Multinorm high vis vinter buks

105

21550000

Zip puller 5-pak

277

15111210

Håndværker knickers x1500

52

18691514

Multinorm vinter buks

108

21591845

Løse sømlommer

81,28

15121210

Håndværker shorts x1500

52

18831997

High vis vinter buks

165

21591860

Løse sømlommer

87,28

15151370

Håndværker vinter buks

36,19

18851900

High vis vinter buks

165

21621811

Seler til buks model 1862 stretch

165,279

High vis vinter buks

165

21651977

High vis hætte

163

15161514

Anti-flame løse sømlommer

103,107,122, 236,280

18851977 18861079

Boxer shorts 2-pak

210,273

21661977

High vis hætte foret

163

15161516

Anti-flame løse sømlommer

113,122,280

18891075

120

21681530

Multinorm hætte

109

15221645

Håndværker buks 4-vejs stretch

21,3

Anti-flame underbukser inherent, 78% merino uld

165,190,280

41

193

Løse sømlommer

Håndværker buks uden sømlommer

Skalbuks

21831948

15231860

18901977

253

37

209

Funktions sok

Håndværker buks light weight

Undertøj buks warm

21851061

15251845

18911705 18941706

Undertøj buks xwarm

210

21901093

Dry sok 2-pak

252

267


295 Artikelnr Produkt

Side

Artikelnr Produkt

Side

Artikelnr Produkt

Side

21911094

Light sok

252

28241516

Anti-flame overall

115

33622526

Sweatshirt full zip

71,78

21921095

Warm sok

252

28391460

Svejsehandsker

263

33622526

Sweatshirt full zip

51,55

21931096

Xwarm sok

252

28401461

Arbejdshandsker varmebeskyttende

263

33632526

Hættetrøje full zip

71,78

21941099

Allround bomulds sok 5-pak

253

28411462

Arbejdshandske skind

18,96,254,256

33632526

Hættetrøje full zip

18,46,51,55

21951098

Low cut bomulds sok 5-pak

253

28611516

Anti-flame overall

113

33641048

Sweatshirt

70

21992800

Hue

267

28891512

Multinorm overall inherent

101

33651048

Sweatshirt half zip

70

22030000

Filt indlægssål

250

28891513

Multinorm high vis overall inherent

105

33661048

Hættetrøje full zip

70

22111716

Uld sok

253

29001453

Arbejdshandske pu-dyppet

255

33691158

Sweatshirt half zip

55,69

22120000

Sko creme

249

29011453

Arbejdshandske pu-dyppet 12-pak

255

33701158

Polosweatshirt

69

22130000

Skobørste

249

29321455

Arbejdshandske nitril dyppet

255

33711158

Sweatshirt full zip

55,69

22140000

Snørebånd 3-pak

249

29601450

Håndværker handske, foret - latex dyppet

260

33721158

Dame sweatshirt full zip

59

22150000

Snørebånd 3-pak

249

29611451

Håndværker handske, foret - latex dyppet

260

33721158

Dame sweatshirt full zip

222

22271728

Anti-flame sok light inherent

122,253

29621451

Håndværker handske, foret wr - latex dyppet 260

33731157

Dame hættetrøje full zip

222

22323912

Arbejdshandske

258

119

258

261

Anti-flame polo inherent lang ærme

Arbejdshandske

Light håndværker handske, foret - latex dyppet

33741726

22333913

29631452

54,63,77

258

150

T-shirt

Arbejdshandske

High vis vest

33791042

22353915

30231022

143

262

111

High vis uv t-shirt

Arbejdshandske foret

Anti-flame high vis vest kl. 3

33801070

22373921

30241062

144

262

150

High vis uv t-shirt lang ærme

Arbejdshandske i skind foret

High vis håndværks vest

33811070

22383922

30271804

262

150

142

Arbejdshandske i skind foret

High vis vest

High vis uv t-shirt

22393923

30291022

33821011

92,258

150,161

144

Arbejdshandske

High vis håndværker vest

High vis uv t-shirt lang ærme

22423932

30321804

33831011

257

111

144

Arbejdshandske

Multinorm high vis vest inherent

High vis uv t-shirt lang ærme

22433940

30341729

33851013

257

155

142

Arbejdshandske

High vis softshell vest

High vis uv t-shirt

22443941

30492517

33861013

212,257

110

144

Arbejdshandske

Anti-flame svejse forklæde

High vis t-shirt

22453942

30611501

33871030

262

119

55,68

Arbejdshandske foret

Multinorm sweatshirt inherent

Poloshirt lang ærme

22473944

30741760

33881050

262

107

65,72,77

Arbejdshandske foret

Multinorm håndværker vest

Poloshirt

22493945

30781514

33891050

258

116

51

Arbejdshandske

Multinorm high vis sweatshirt

Poloshirt

22653942

30871750

33891050

58

262

101

Dame poloshirt

Arbejdshandske foret wr

Multinorm vest inherent

33901050

22663944

30891512

33901050

Dame poloshirt

227

22703948

Arbejdshandske nitrildyppet 12-pak

256

33901050

Dame poloshirt

221

22711049

Arbejdshandske nitrildyppet 12-pak

256

33911011

High vis uv poloshirt

143

22753947

Arbejdshandske foret 6-pak

261

33942526

Dame sweatshirt full zip

222,227

22763910

Arbejdshandske i skind 12-pak

257

33951048

Dame hættetrøje full zip

222

22773910

Arbejdshandske i skind 12-pak

257

33961048

Hættetrøje

70

22783900

Slidstærk arbejdshandske i skind 12-pak

257

33971013

High vis uv t-shirt

142

22803946

Skærebeskyttelses handske

60,72,259

33981157

Hættetrøje full zip

71

22823946

Skærebeskyttelses handske

259

33991157

Hættetrøje

71

22863910

Arbejdshandske foret

261

34011074

Sweatshirt

71

22873910

Arbejdshandske foret

261

34021030

Dame t-shirt

220

22883900

Arbejdshandske foret

261

34131009

High vis t-shirt

143

23030000

Sikkerheds vinterstøvle, s3

247

34201013

High vis uv t-shirt

142

23030001

Sikkerheds vinterstøvle, s3

247

34211030

High vis t-shirt

95,144,161

34251011

Funktions t-shirt camo

61

34281013

High vis polo

143

34321158

Sweatshirt half zip

70,167

34331158

Hættetrøje full zip

70,167

34381726

Multinorm high vis polo inherent lang ærme

117

34391726

Multinorm high vis polo lang ærme

116

34571761

Anti-flame t-shirt lang ærme inherent

118

34581760

Anti-flame sweatshirt inherent

118

34591760

Multinorm high vis sweatshirt inherent

96,117

34632526

Hybrid sweatshirt

78,196

34642526

Dame hybrid sweatshirt

224

34791042

Dame t-shirt

220

34801717

Multinorm high vis t-shirt

116

34811717

Multinorm high vis t-shirt lang ærme

116

34821717

Anti-flame t-shirt inherent

118

34831717

Anti-flame t-shirt lang ærme inherent

118

34841761

Anti-flame high vis t-shirt lang ærme inherent117

34851013

Dame high vis t-shirt lang ærme

231

34981725

Anti-flame undertrøje inherent

120

35001042

T-shirt lang ærme

42,54,68,266

35101030

High vis t-shirt lang ærme

145

35151030

T-shirt

64

35201030

T-shirt lang ærme

68

35251042

T-shirt

44,54

35251042

T-shirt

18,62

35331029

T-shirt slim fit

62

35351063

Industri t-shirt

63

35412528

High vis sweatshirt

148

35462528

High vis hættetrøje

94,148

35562528

High vis sweatshirt half zip

149

35582528

High vis sweatshirt full zip

149

38011900

Vinter vest

189

38122117

Dame strikket vest

59,223

38422117

Strikket vest

56

38422117

Strikket vest

197

38502516

Softshell vest

78,195

38512516

Dame softshell vest

225,227

38552524

Fleece vest vindtæt

199

38701900

High vis vest

163

38991845

Vinter vest

187

30990000 Travel bag 110 l

275

31001370

Håndværker vest

33

31001380

Håndværker vest

33

31051370

Vest med sømlommer

35,38

31191310

Håndværker vest x1900

27

31641800

Industri vest

89

32081135

Dame twill skjorte

221

32091136

Dame flannel skjorte

221

32091137

Dame flannel skjorte

221

32201978

Foret skovmands skjorte

201

32251131

Foret skovmands skjorte

42,201,266

32261504

Anti-flame skjorte

119

32271515

Anti-flame skjorte inherent

119

32281515

Multinorm high vis skjorte inherent

117

32291517

Multinorm high vis skjorte inherent

117

32391517

Multinorm high vis skjorte inherent

118

32501125

Skovmands skjorte

38

32551817

High vis skjorte

146

32951129

Denim skjorte

67

32961190

Twill skjorte, kort ærme

67

32971135

Twill skjorte, bomuld

67

32981190

Twill skjorte

67

32991136

Flannel skjorte

60,66

32991137

Flannel skjorte

66

32991138

Skjorte

66

33001025

T-shirt

63

33011032

Dame t-shirt lang ærme

59,22

33021030

T-shirt 10-pak

63

33041029

Dame t-shirt

220

33041059

Dame t-shirt

220

33051035

Poloshirt

65

33071035

Dame poloshirt

58

33071035

Dame poloshirt

221

33081974

Dame high vis sweatshirt

231

33131009

High vis t-shirt

143

33141032

T-shirt lang ærme

54,68

33201040

Rullekrave trøje

69

33231051

T-shirt uv-protection

61

33241050

Poloshirt

65,89

33241050

Poloshirt

65

33241050

Poloshirt

54

33251042

T-shirt 5-pak

62

33261051

Polo uv-protection

44,61

33271050

Branded poloshirt

65

33311011

Funktions t-shirt uv-protection

61

33321030

T-shirt

64,167

33341042

Dame t-shirt

59,22

33351157

Sweatshirt

68

33361013

Dame high vis t-shirt

231

33371051

High vis uv t-shirt

145,161

33381051

High vis uv poloshirt

145

33401158

Sweatshirt

55,69

33411974

High vis sweatshirt

146

33461974

High vis hættetrøje

146

33491048

Sweatshirt full zip

69

33531158

Sweatshirt half zip

68,89

33531158

Sweatshirt half zip

54

High vis sweatshirt

146

23050000 Sikkerheds støvlet, s3

246

23100000

Sikkerheds sko, s3

245

23110000

Sikkerheds sandal, s1p

244

23150000

Sikkerheds støvlet, s3

246

23150001

Sikkerheds støvlet, s3

246

23161090

Sikkerheds sandal, s1p

244

23171090

Sikkerheds sko, s3

245

23181090

Sikkerheds støvlet, s3

128,242,246

23191090

Sikkerheds vinter støvle, s3

247

23221090

Sikkerheds vinter støvle, s3

42,247

24180000

Asfalt sikkerheds sko varmebestandige, s2

245

24190000

Asfalt sikkerheds støvle varmebestandige, s2 245

24200000

Sikkerheds gummistøvle, s5

42,170,248

24213909

Sikkerheds gummistøvle, s5

248

24223909

Sikkerheds støvle s5

248

24283907

Sikkerheds sandal, s1p

244

24293907

Sikkerheds sko, s3

92,245

24303905

Sikkerheds sko

46,244

24313905

Sikkerheds støvlet

244

24601019

Indlægssål comfort

250

24611092

Indlægssål comfort gel

250

24631091

Indlægssål høj svang

250

24641091

Indlægssål neutral svang

250

24651091

Indlægssål lav svang

250

24803904

Sikkerheds sko, s3

245

24813904

Sikkerheds støvlet, s3

46,212,246

25321210

Helbukser

53

26001370

Håndværker overall

35

26001860

Håndværker overall

39

26031860

High vis overall

141

26081514

Multinorm overall

107

26101800

Overall

85

26111210

Overall

53

26441832

Industri overall stretch

87

26501370

Håndværker helbuks

35

26501860

Håndværker helbuks

39

26521860

Helbuks gulvlægger med sømlommer

39

26531804

High vis helbuks

141

26541835

Garden overall

44

26601804

High vis overall

141

26621800

High vis overall

141

26641800

Industri overall

89

26651210

Industri overall bomuld

90

26781514

Multinorm helbuks

107

26951330

Service overall med stretch

76

33581974

28021459

Arbejdshandsker skind

256

33591158

High vis sweatshirt

28031458

Arbejdshandske skind

256

94,145,160161

33601029

T-shirt v-udskæring

62

40030000 Bælte stretch

278

40040000 Bælte stretch

278

40060000 Bælte

279

40073900

Læderbælte

278

40091006

Seler

277

40200000 Hammerholder

281

40231804

139

High vis arbejds jakke


296 Artikelnr Produkt

Side

Artikelnr Produkt

Side

Artikelnr Produkt

Side

40271203

Knæpuder

270

48352520

Fleece jakke vindtæt

57

60891513

Multinorm high vis kedeldragt inherent

105

40321207

Knæpuder gel

270

48371977

High vis skaljakke

158

61441832

Industri kedeldragt stretch

87

40330000 Bælte

278

48382517

High vis softshell jakke

155

61511000

Kedeldragt med knælommer

85

40340000 Bælte

277

48511811

High vis vinter jakke

164

61511100

Kedeldragt med knælommer

85

40380000 Bælte med gummispænde stretch

279

48532560

High vis fleece jakke

152

61511370

Kedeldragt med knælommer

35

40390000 Anti-flame bælte stretch

122,237,279

48541977

Garden jakke

45

62701800

Kedeldragt

85

40440000 Bælte velcro metalfri

279

48581977

Børne vinter jakke

240

63681530

Mulitinorm vinter kedeldragt

109

40470000

Bælte stretch metalfri

72,277

48602003

Børne regnsæt

240

63731804

High vis kedeldragt

141

40511811

High vis jakke

93,139

48611811

Vinter jakke

189

63781514

Multinorm kedeldragt

107

40520000

Læderbælte

278

48621811

High vis vinter jakke

95,164

67041516

Anti-flame kedeldragt

115

40541210

Industri jakke bomuld

90

48632502

Fiberpels jakke

200

67631977

High vis vinter kedeldragt

164

40541800

Industri jakke

88

48651900

Vinter jakke

57

67851977

Vinter kedeldragt

191

40571202

Knæpuder service

270

48661946

Regnjakke

181

67861977

Skal kedeldragt

169,191

40581203

Knæpuder

270

48681938

Skaljakke

160,192

67871977

Vinter kedeldragt

169,191

40591140

Cowboyjakke

26

48701987

High vis vinter jakke

162

68101707

Undertøjssæt light

207

40611516

Anti-flame jakke

112

48721987

Dame high vis vinter jakke

234

71001642

Graviditets high vis buks 4-vejs stretch

228

40631860

Håndværker jakke

41

48772516

High vis light softshell jakke

92,95,153

71011830

Graviditets service buks stretch

228

40641811

High vis arbejds jakke

139

48792505

Børne fiberpels jakke

238-239

71041800

Dame industri bukser

219

40671933

Knæbeskyttelse type 1

270

48811987

Vinter jakke

186

71201800

Dame service bukser

219

40681530

Multinorm vinter jakke

109

48861977

Vinter jakke

186

71221645

Dame service buks 4-vejs stretch

14,216

40691513

Multinorm high vis vinter jakke

105

48882524

High vis vindtæt fleece jakke

152,161

71311210

Dame buks

58,215

40691514

Multinorm vinter jakke

108

48901977

Letforet vinter jakke

169,186

71371147

Dame service shorts stretch

15,216

40871514

Multinorm arbejds jakke

106

48911705

Undertøj trøje warm med lynlås

209

71391811

Dame high vis knickers

230

40891512

Multinorm jakke inherent

96,1

48941706

Undertøj trøje xwarm

210

71401141

Dame service bukser med stretch

218

40891513

Multinorm high vis jakke inherent

104

48951010

Microfleece

56,198

71441832

Ladies industry trouser stretch

219

40901835

Service jakke

83

48971732

Undertøj trøje warm

208

71471147

Dame service buks denim stretch

15,216

40951370

Håndværker jakke

36,168

48981725

Anti-flame undertrøje inherent

120

71471830

Dame service buks stretch

216

43012000

Regnjakke level 1

174

48991732

Undertøj trøje warm med lynlås

208

71481845

Service nederdel stretch

218

43022003

Regnjakke level 2

170,179

49002517

High vis softshell jakke

155,160-161

71491845

Dame service shorts stretch

217

43032009

Anti-flame high vis regnjakke

111,181

49022517

Dame high vis softshell jakke

235

71541835

Dame garden bukser

43,215

43052003

Regnjakke level 2

176

49031811

Dame high vis jakke

230

71551811

Dame high vis bukser uden sømlommer

230

43062003

High vis regnjakke level 2

179

49041987

Dame high vis skal jakke

212,235

71561811

Dame high vis bukser med sømlommer

230

43072003

High vis regnjakke foret level 2

179

49051900

High vis savjakke

139

71591142

Dame service bukser stretch

42,217

43082000

High vis regnponcho level 1

173

49062512

High vis softshell jakke

155

71591146

Dame service bukser stretch

217

43092000

Regnponcho level 1

174

49081987

Dame skal jakke

225

71591845

Dame service bukser stretch

44, 217

43112000

Regnjakke level 1

174

49122117

Dame strikket jakke

46, 59, 223

71611811

Dame high vis buks med stretch

229

43212003

Regnjakke level 2

177

49151370

Vinter jakke

36,168,189

71631811

Dame high vis bukser med stretch

212,229

43222003

Regnjakke level 2

177

49161370

Pilotjakke bomuld

188

71672517

Dame high vis softshell buks

235

43232000

High vis regnjakke level 1

172

49161900

Pilotjakke

188

71682517

Dame softshell buks

225

43242000

High vis regnjakke level 1

172

49181977

Vinter jakke

187

71861811

Dame high vis shorts stretch

230

43252000

High vis regnjakke level 1

173

49192517

Dame softshell jakke

225,227

71881512

Dame multinorm bukser inherent

103,236

43262005

High vis regnjakke level 3

180

49222120

High vis strikket jakke

151

71891512

Dame multinorm bukser inherent

103,236

43272005

High vis regnjakke level 3

180

49232120

High vis strikket softshell jakke

94,151

71901835

Dame service bukser

219

43992016

Regnfrakke level 2

177

49241010

Dame microfleece jakke

223

71921645

Dame håndværker buks 4-vejs stretch

214

44261997

High vis parka jakke med aftagelig for

163

49262512

Dame high vis softshell jakke

232

71951330

Dame service bukser med stretch

218,227

44341945

Vinter parka

182,187

49291911

Hybrid jakke

196

71971642

Dame high vis buks 4-vejs stretch

229

44441832

Industri jakke stretch

86

49302117

Strikket softshell jakke

56

71981644

Dame håndværker buks 4-vejs stretch

213-214

44601921

Vinter parka evolution

185

49302117

Strikket softshell jakke

45

72001732

Dame undertøj trøje warm

208,235

44621977

High vis parka jakke

163

49302117

Strikket softshell jakke

197

72011732

Dame undertøj buks warm

208,235

44681530

Multinorm vinter parka jakke

109

49312117

Dame strikket softshell jakke

42,59,223

72021707

Dame undertøjssæt light

207,235

44691921

High vis parka jakke evolution

157

49332514

Hættetrøje med pile for

200

44721987

Dame high vis vinter parka

234

49411010

High vis microfleece jakke

152

72031075

Dame anti-flame underbukser, 78% merino uld

237

44901924

High vis skaljakke evolution

128,157

49422117

Strikket jakke

56

72051079

Hipsters 2-pak

210,231,273

44912513

High vis softshell jakke

153

49422117

Strikket jakke

197

78851977

Dame high vis vinter buks

234

44951987

High vis parka jakke

163

49432117

Strikket sweatshirt half zip

56

79101000

Dame buks med stretch

46,58,215

44961918

High vis skaljakke

158

49432117

Strikket sweatshirt half zip

197

79901141

Dame håndværker buks stretch x1900

15,214

44981915

High vis insulate jakke

157

49492517

Softshell jakke

195

79921141

Dame håndværker shorts stretch x1900

15,214

44991845

Vinter jakke

187

49502516

Softshell jakke

78

81702515

Softshell vest

45,195

46301071

Uld trøje

197

49502516

Softshell jakke

46,51,57,194

85041977

High vis vinter helbuks

164

46991736

Undertøj trøje xwarm med lynlås

209

49512517

Softshell jakke

195

85051804

High vis vest

150

47201210

Jakke

91

49522518

Light softshell jakke

57

85661370

Håndværker kilt

35

47302510

Fleece jakke

199

49522518

Light softshell jakke

195

88021030

Børne t-shirt

240

47302510

Fleece jakke

168

49552524

Fleece jakke vindtæt

56,199

89471070

High vis uv t-shirt

143

47492513

Softshell jakke

194

49611516

Anti-flame vinter jakke

112

89481070

High vis uv t-shirt lang ærme

144

47522516

Softshell jakke

194

49661010

Dame high vis microfleece jakke

232

47532516

Softshell jakke med hætte

78,194

49672120

Dame high vis strikket jakke

232

47591846

All-round jakke med stretch

193

49691512

Dame multinorm jakke inherent

103,236

47702954

Fiberpels jakke

200

49711987

Dame vinter jakke

225

47741516

Anti-flame jakke

114

49721977

Dame letforet vinter jakke

225,227

47801977

High vis vinter jakke

162

49731010

Dame microfleece jakke

223

47841516

Anti-flame vinter jakke inherent

114

49742514

Dame hættetrøje

224

47901977

Skaljakke

169,192

49871987

High vis skaljakke

92,158,160

47941075

Anti-flame undertrøje inherent, 78% merino 120 uld

49881987

Skaljakke

192

Anti-flame undertrøje inherent half zip, 78% 120 merino uld

49891987

Vinter parka

186

47961075

49901919

Skaljakke evolution

185

47981734

Undertøj t-shirt 100% merino xlight

64,206

49921914

Insulate jakke evolution

185

47991734

Undertøj trøje 100% merino xlight

64,206

49931010

Microfleece jakke

168,198

48011501

Anti-flame svejse jakke

110

49951010

Microfleece

198

48051900

Pilotjakke

189

49971010

Microfleece

198

48151210

Vinter jakke bomuld

57

49982532

Fleece jakke evolution

185

48151370

Vinter jakke bomuld

36,188

59302117

Hybrid jakke

196

48151900

Vinter jakke

188

59312117

Dame hydbrid jakke

224

48271977

High vis vinter jakke

162

60541210

Industri kedeldragt bomuld

90

48281900

High vis vinter jakke bævernylon

164

60541800

Industri kedeldragt

88

48302510

Fleece jakke

199

60611516

Anti-flame kedeldragt

113

48332560

High vis fleece jakke

152

60891512

Multinorm kedeldragt inherent

101

90640000 Cap 59

272

90831049

Buff/halsrør

269

91301204

Trolley 36 l

275

91902119

Børne strikket jakke limited

239

92232532

Fleece beanie limited ”multi print”

268

92252532

Fleece beanie limited ”grafisk”

268

92290000

Trucker cap

272

92301049

Buff/halsrør camo

269


AB Blåkläder • Box 124 • Prästagärdet 3 • 512 23 Svenljunga • Sweden T: +46 (0)325 66 19 00 • F: +46 (0)325 66 19 19 saljsupport@blaklader.com Blåkläder Deutschland GmbH • An der Pönt 62 • 40885 Ratingen • Germany T: +49(0)2102 48 279 40 • F: +49(0)2102 48 279 55 kundendienst@blaklader.com Blåkläder Workwear Ltd • 1 Chapel Street, Warwick • CV34 4HL • United Kingdom T: +44 (0)800 028 8234 • F: +44 (0)800 028 8235 uksales@blaklader.com Blåkläder AS • PB 188 - 1501 Moss • Solgaard Skog 110 • 1599 Moss • Norway T: +47 69 27 60 60 • F: +47 69 27 60 90 salg@blaklader.com Blåkläder Oy • Porttisuontie 1 • 01200 Vantaa • Finland T: +358 (0)10 836 5500 info@blaklader.fi Blåkläder Italia SRL • Via Pozzo, 5 • 24020 Castione della Presolana (BG) • Italy T: +39 0346 31968 italia@blaklader.com Blakläder Workwear GmbH • Hostauerstr. 21 • A-4100 Ottensheim • Austria T: +43 (0) 7234 83367 • F: +43 (0) 7234 83367-20 kundendienst.at@blaklader.com Blåkläder Workwear SAS • Immeuble Le Triangle • 59 Rue Jacqueline Auriol • 27930 LE VIEIL EVREUX • France T: +33 (0)2 32 54 24 01 • F: +33 (0)2 32 54 27 35 commandes@blaklader.com

Blåkläder Belgium AB • Wayenborgstraat 27 bus 2 (Zone C) • 2800 Mechelen • Belgium T: +32 (0)15 64 10 60 • F: +32 (0)15 64 10 69 info@blaklader.be Blåkläder España S.L. • Balmes nº 201 2º 2ª • E-08006 Barcelona • Spain T: (+34) 93 253 02 18 • F: (+34) 93 417 91 48

Blaklader North America • 6311 Porter Road, Suite 1 • Sarasota • FL 34240 • United States T: +1 (800) 948 6452 • F: +1 (941) 227 4345 info.usa@blaklader.com Blåkläder Nederland BV. • Loberingemaat 7h • 7942 JD Meppel • The Netherlands T: +31 (0)522 24 67 42 • F: +31 (0)522 24 67 91 info@blaklader.nl Blåkläder Workwear Ltd • 1 Chapel Street, Warwick • CV34 4HL • United Kingdom T: + 353 180 093 9378 • F: +44 800 028 8235 irishsales@blaklader.com Blåkläder Workwear ApS • Juelstrupparken 10A • 9530 Støvring • Denmark T: +45 9833 7711 kundeservice@blaklader.com Blaklader Workwear Canada • 201 Millway Ave, Unit 22 • Vaughan, ON • L4K 5K8 • Canada T: +1-647-946-4243 info.canada@blaklader.com 4Hend Kft. • H-1025 Csévi u. 17 • Budapest • Hungary T: +36-70-332-3009 info@4hend.hu • www.4hend.hu Sindri Vinnuföt • Smiðjuvegur 1 • 200 Kópavogur • Iceland T: +354 567 6000 • F: +354 575 0069 sindri@sindri.is • www.sindri.is/vinnufot Blåkläder Oü • Peterburi tee 44 • 11415 Tallinn • Estonia T: +372 51 96 1113 info.estonia@blaklader.com Blåkläder Workwear Sp. z .o.o • Ul. KOLNEŃSKA 4 • 02-232 Warsaw • Poland T: +48 790 315 255 info.poland@blaklader.com BLAKLADER JAPAN Co., Ltd • 735-1 Tode Shinichi-cho Fukuyama-city • Hiroshima • Japan T: +81-(0)849-73-1166 • F: +81-(0)849-73-2200 www.blaklader-j.com www.blaklader.com

www.blaklader.com

Profile for Sortberg Hansen

Blåkläder 2020  

Blåkläder 2020  

Profile for nptryk