Page 1

BIULETYN INFORMACYJNY 2012/2013 Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

Drodzy Czytelnicy!

Za nami kolejny rok szkolny i chciałoby się rzec: nic się nie zmieniło. Szkoła ma się nieźle, stoi niewzruszona na swoim miejscu i pięknie się prezentuje. Nauczyciele wciąż uczą, sprawdzają identyfikatory, zmagają się z dziennikiem elektronicznym i papierologią... Uczniowie odnoszą sukcesy, grają, śpiewają, gotują, piszą wiersze, książki, latają samolotami do dalekich krajów; jest ich wszędzie pełno. Biuletyn aż pęka w szwach. A jednak czas płynie i chociaż zmian nie widać na pierwszy rzut oka, to takie rocznice jak 75-lecie Szkoły pokazują, jak bardzo ten nasz poczciwy Nowodworek się zmienił, jak bardzo zmieniły się realia, jak bardzo zmieniliśmy się my, uczniowie, nauczyciele, absolwenci… Ta refleksja każe mi patrzeć na Szkołę inaczej. Kiedy ma się 18 lat, szkoła wydaje się straszna... Sprawdziany, kartkówki, ale to nic w porównaniu z dylematami: „co ja mam ubrać?”, „czy On/Ona dzisiaj będzie w Klubie?” (Klub był wówczas centrum życia towarzyskiego). Uczeń odkrywa, że ta nudna szkoła ma swoje oficjalne, ale i nieoficjalne oblicze. Szatnie i korytarze zyskują dodatkowe przeznaczenie, nie wspominając o wybrykach na wycieczkach i biwakach. Nowodworskie ściany są świadkami wielkich radości, miłości, pocałunków, ale i łez, i gorzkich słów. Szkoła staje się nauczycielką życia, niekiedy bolesna to nauka, a jej konsekwencje bolą bardziej niż jedynka w dzienniku. Kiedy status zmienia się z „ucznia” na „studenta”, zaczyna dostrzegać się, że ta oficjalna nudna szkoła wcale taka zła jednak nie była… Przynajmniej było wiadomo, na którą godzinę przyjść do szkoły, kiedy (i z czego!) będzie praca klasowa, z kim mamy zajęcia, no i że lekcje się odbędą… Bo na studiach – w porównaniu ze szkolną organizacją –to wolna amerykanka… Okazało się też, że nauczyciel to nie wróg, skoro na studiach radzę sobie lepiej niż inni… Dzisiaj sama jestem nauczycielem, czyli częścią oficjalnej Szkoły. Daje mi to możliwość zobaczenia jej od środka, a uczniów – z boku. Co widzę? Szkoła, niby ta sama, a jednak wciąż zmienna. Systematyczna i programowo zgodna, ale jednocześnie spontaniczna i szalona. Stabilna i tradycyjna, a jednak z zacięciem innowacyjnym i sportowym bakcylem. Niby lokalna instytucja, a słyszano o niej i w Portugalii, i w Niemczech. I jak tu się – proszę Państwa – nudzić? I jak tu twierdzić, że „nic się nie zmieniło” ? Szkoła idzie z duchem czasu, to widać i słychać. Dowodem jest na to choćby i ten Biuletyn, który niegdyś byłby skserowaną w sekretariacie broszurą lub odręcznie pisaną kroniką szkolną, a dzisiaj jest profesjonalnie przygotowanym wydawnictwem. Zapraszam zatem do lektury drugiego numeru Biuletynu – oto, jak łączymy tradycję z nowoczesnością. Martyna Olejnik redaktor naczelny

Z żałobnej karty Bogusław Hoppe (1955-2012)

Urodził się w Tucholi 17 grudnia 1955 roku. Był absolwentem tucholskiego Liceum Ogólnokształcącego. Studiował w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki. Swoją pierwszą pracę zawodową podjął w Zakładach Teleelektronicznych „Telkom-Telfa” w Bydgoszczy, pracował na stanowisku konstruktora. Kolejny etap w Jego życiu wiązał się ze zmianą zawodu i adresu: wrócił do Tucholi i został nauczycielem fizyki w Szkole Pod-

2

stawowej nr 1. 1 września 1987 roku rozpoczął pracę w swojej dawnej szkole - w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi – jako nauczyciel fizyki. Z „Nowodworkiem” związał się na 20 lat. W swojej karierze zawodowej był przede wszystkim nauczycielem fizyki, ale w różnych latach prowadził też zajęcia z informatyki, pracy-techniki i przysposobienia obronnego, a także tak zwane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Opiekował się kołem fizycznym i kołem fotograficznym. Był opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego oraz koła Ligi Obrony Kraju. Kilkakrotnie pełnił obowiązki wychowawcy klasy, w tym – klasy o profilu wojskowym. Miał dobry kontakt z młodzieżą. Starał się uczyć swoich wychowanków samodzielności myślenia, odpowiedzialności i konsekwencji w działaniu. Na co dzień angażował się w życie szkoły, a także w organizację Wojewódzkich

w w w. n owodworek . pl

Hymn Nowodworczyków Słowa: Wojciech Ziółkowski Muzyka: Jan Duks, Tomasz Kotowski Z głębi borowiackiej ziemi Lasów i jeziornych fal Rycerz stanął między swemi I z nadzieją patrzy w dal Od lat nasza dumna szkoła Nowodworskie imię ma W blasku krzyża maltańskiego Młodość i nauka trwa Nowodworski herbu Nałęcz Śpiewem Ci składamy część Pomni Twoich wielkich czynów Sztandar nasz będziemy nieść

Konkursów Fizycznych. Na emeryturę przeszedł z dniem 1 września 2007 roku. Był dobrym, pogodnym, uczynnym człowiekiem. Żył skromnie, cicho, pracowicie. Zawsze życzliwie, ciepło i serdecznie odnosił się do ludzi. Był lubiany przez uczniów i nauczycieli. 7 września 2012 roku przegrał walkę z chorobą. Zapewne wielu z nas przypomina sobie teraz różne chwile spędzone z Panem Hoppe – jakieś wydarzenia, spotkania, wycieczki, lekcje, sytuacje i rozmowy, może Jego powiedzonka, przyzwyczajenia, gesty. Już się niestety nie powtórzą, nie wrócą... Zostaną fotografie, jakieś przedmioty i rodzinne pamiątki oraz… pamięć – najbliższych, przyjaciół, kolegów i znajomych, nauczycieli „Nowodworka”, uczniów i wychowanków… Tylko tyle i aż tyle… Krystyna Osowicka


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

Szanowni Państwo!

Urszula Piotrowska

Wojciech Ziółkowski

Za nami rok szkolny 2012/2013. Był to już 75. rok funkcjonowania naszej Szkoły. Rocznicę jej powstania – wraz z 35. jubileuszem nadania Szkole imienia Bartłomieja Nowodworskiego – uroczyście obchodziliśmy w listopadzie. Zaszczycili nas swoją obecnością licznie zgromadzeni goście, zwłaszcza przedstawiciele lokalnych władz, absolwenci, emerytowani nauczyciele oraz mieszkańcy Tucholi. Miniony rok szkolny przyniósł też i inne ważne dla społeczności szkolnej wydarzenia. Uczniowie w ramach projektu Socrates-Comenius ponownie odwiedzili Portugalię, inni – kontynuowali długoletnią tradycję i wyjechali na wymianę do Hagenow. Nauczyciele organizowali liczne konkursy, szkolne i powiatowe. Przygotowywali wychowanków do udziału w zmaganiach na różnych szczeblach. Dzięki pracy uczniów i wsparciu pedagogów rok ten przyniósł wiele nagród i wyróżnień, miedzy innymi stypendia Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i liczne nagrody Starosty Tucholskiego, a także tytuł laureata i finalisty konkursu przedmiotowego. Nasi artyści również nie zawiedli. Zdobyliśmy nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach: piosenki i filmowym. Do planu pracy szkoły na stałe weszły już działania naszych społeczników, takie jak „Mam haka na raka” czy „Transplantologia. Dar życia”, podobnie imprezy artystyczne, jak „Promocje młodych talentów” czy licealia, a w tym – wybory najpiękniejszych nowodworczyków. Sportowcy wzięli udział w XIV Powiatowych Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych dla gimnazjalistów i IV Powiatowych Igrzyskach Szkół Ponadgimnazjalnych, zdobywając czołowe miejsca. Szkolni ratownicy godnie reprezentowali Szkołę podczas I Powiatowego Mityngu Sportów Obronnych, Finału Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych oraz XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Wszystkimi sukcesami pochwalić się mogliśmy podczas „Drzwi otwartych” i II Nowodworskiego Festiwalu Nauki. O wynikach swojej pracy opowiadali gimnazjaliści podczas III Festiwalu Projektów Gimnazjalnych. Tegoroczna konferencja dotyczyła doktora Józefa Gierszewskiego. Obok stałych już propozycji, pojawiają się nowe. Odbyły się chemiczne warsztaty dla przedszkolaków, po latach młodzież tańczyła nie tylko na oficjalnych balach – studniówce i połowinkach – lecz także na dyskotece, próbowaliśmy nawet reaktywować kino. Oferta edukacyjna Szkoły również została nieco zmodyfikowana. W kolejnym roku szkolnym proponujemy tegorocznym uczniom klas trzecich gimnazjów naukę w klasie pożarniczo-wojskowej. Drodzy Państwo, jak będziecie mogli się przekonać, i nasi uczniowie, i nauczyciele działają niezmiennie od 75 lat według maksymy „Semper in altum”. Staramy się być coraz lepsi w tym, co robimy. Zapraszamy do lektury drugiej edycji Biuletynu, jednocześnie życząc wielu osiągnięć i sukcesów w nowym roku szkolnym 2013/2014. Urszula Piotrowska i Wojciech Ziółkowski dyrekcja tucholskiego Nowodworka

W sieci słów. Nowodworek w świecie wirtualnym i na papierze Biuletyn szkolny powstał na bazie wieloletniej tradycji szkolnych gazetek. Jego przodkami były takie wydawnictwa jak „Tabula rasa” (1995-1996), „Poziom” i „Bez tytułu” (1997-1998), „Bartłomiejek” (2006-2007), „Alternatywa” (2007-2009), „Nowodworek z klasą” (2009-2010). Istniały też wydawnictwa podziemne, jak „Wieszak” (w latach 90.). Publikowano wywiady z nauczycielami, dyrektorami szkoły, uczniami osiągającymi sukcesy; humor (nie tylko szkolny), artykuły na tematy bieżące, recenzje, opowiadania i terminarze. Dzisiaj funkcję regularnie wydawanych szkolnych gazetek przejęła strona internetowa www.nowodworek.pl, której redaktorami są nauczyciele. Można tu znaleźć zmiany w planie, komunikaty dyrekcji i nauczycieli, artykuły dotyczące działalności szkolnych organizacji, a także teksty o tym, co dzieje się „po lekcjach” (m.in. „Biologia inaczej”, „Wokan-

da”, „What’s up”). Od dwóch lat można też skorzystać z e-learningu. Stroną od samego początku (od roku 1998) administruje pan Sławomir Baturo, szkolny informatyk. Istnieje również profil facebookowy „Uczniowie Nowodworka”, na którym wpisów dokonują głównie uczniowie. Nowodworek idzie z duchem czasu, dzisiaj żadna instytucja bez obecności w sieci nie istnieje. Jednak, jak napisał Igor Janke („Rzeczpospolita”, 10–12 listopada 2006), nic nie zastąpi „tekstu w normalnej, po bożemu wydrukowanej, pachnącej farbą gazecie”. Bo jest w drukowanym słowie coś szlachetnego i wyjątkowego , jest magia i moc. Nie pozostaje nic innego, jak dopisać do listy cyklicznie wydawanych szkolnych czasopism nasz Biuletyn, wydawany od 2013 roku, i powiedzieć – słowami (obrazkiem) Bartka Ostrowskiego („Bez tytułu”, listopad 1997):

w w w. n owodworek . pl

3


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

R

Ty jesteś dziś piękniejsza…

adość, podekscytowanie, duma, zaskoczenie, wzruszenie… Te i wiele innych emocji towarzyszyły nam w trakcie jubileuszu 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego oraz 35. rocznicy nadania szkole imienia Bartłomieja Nowodworskiego. Oficjalna uroczystość kończąca obchody odbyła się w piątek 23 listopada 2012 roku w sali widowiskowej Tucholskiego Ośrodka Kultury. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, absolwenci, uczniowie naszej szkoły oraz mieszkańcy Tucholi. Uroczystość rozpoczęto scenką historyczną, w trakcie której Bartłomiej Nowodworski – rycerz maltański – nadał akt Fundacji na rzecz czterech studentów z ziemi tucholskiej. W rolach głównych wystąpili Paweł Partyka, Ireneusz Kierzkowski oraz Tadeusz Przytarski. Nie zabrakło również tańca renesansowego, pavany, w wykonaniu uczennic klasy Id: Magdaleny Drążkowskiej, Darii Kwaśniewskiej, Magdaleny Mikulskiej, Marty Petruszyńskiej, Katarzyny Bethke, Magdy Maślankowskiej, Moniki Olszowej i Adrianny Żak. Przygotowaniem tej części zajął się pan Wojciech Ziółkowski. Występ poprzedziło odczytanie życiorysu rycerza przez Kamila Szymczaka. Galę poprowadził pan Mateusz Ott – nauczyciel matematyki oraz absolwent liceum z 2001r. Głos zabrała pani dyrektor Urszula Piotrowska. W swoim wystąpieniu zaprezentowała najważniejsze momenty z historii szkoły oraz ukazała działania podejmowane w sferze edukacji. Powitała zaproszonych na uroczystość gości, a także poprosiła o uczczenie minutą ciszy tych, których już nigdy nie spotkamy. Pani Lucyna Karnowska przygotowała prezentację zdjęć, podczas której Angelika Gołembiewska zaśpiewała piosenkę „Małe tęsknoty”. Nie obyło się bez wzruszeń… Ważną częścią obchodów jubileuszu było przypomnienie historii szkoły. W roli prelegentów wystąpili Jagoda Mówińska i Tadeusz Przytarski.

Pan Ziółkowski zaintonował piosenkę „Zawsze niech będzie słońce”, kiedy mowa była o nauce języków obcych w szkole. Prowadzący nie zapomnieli o wyjazdach i wycieczkach, szkolnych miłościach, wieczorynkach i teatrze. Widzowie zobaczyli namiastkę sztuki teatralnej „Załoga” autorstwa Wojciecha Ziółkowskiego w wykonaniu Agaty Pacek oraz Olgi Gostomskiej. Pani dyrektor przywołała jednak porządek na scenie i zaznaczyła, że jednak najważniejszym celem szkoły było i jest zdobywanie wiedzy. Cel jest ciągle ten sam: SEMPER IN ALTUM! Część artystyczną zakończyło wspólne zaśpiewanie piosenki „Ale to już było”. Widownia gorąco podzię-

w sprawie ustanowienia „Pieśni Nowodworczyków” hymnem szkoły. Po słowach „do hymnu szkolnego” ze sceny dobiegł wspaniały głos chóru, którego członkami byli uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły. Była to bardzo wzruszająca chwila. Uroczystość pomału dobiegała końca. Pan Mateusz Ott przypomniał jeszcze o odbywającej się w Muzeum Borów Tucholskich wystawie o szkole przygotowanej przez panie Katarzynę Bugaj, Ewę Grugel, Alinę Okonek, Ewę Sudoł i Aleksandrę Wegner. Podziękował również sponsorom – firmie Hydrotor S.A., Radzie Rodziców, Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi oraz panu Jaro-

kowała artystom. Nadszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. W imieniu absolwentów głos zabrali pani Maria Ollick oraz ks. dr Wojciech Węckowski. Następnie na ręce pani Dyrektor życzenia złożyli zaproszeni goście. Sala pękała w szwach. Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę. W konkursie na gazetkę jubileuszową zwyciężyła klasa I b liceum. Nagrodę z rąk pani Lucyny Pawelskiej – organizatora konkursu – odebrała Konstancja

sławowi Katulskiemu – Posłowi na sejm RP. Wszyscy uczestnicy obchodów obdarowani zostali wydanym z okazji jubileuszu pierwszym numerem Biuletynu Informacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi. Całość imprezy uświetnił przygotowany przez panią Lucynę Karnowską pokaz multimedialny poświęcony historii szkoły zarówno tej najstarszej, jak i tej z ostatniego dziesięciolecia. Po zakończeniu uroczystości Tucholski Ośrodek Kultury wypełnił gwar rozmów i wspomnień... Była to

Wspomnienia minionych lat przywoływał program artystyczny. Rozpoczęliśmy od piosenki „Najpiękniejsza”, którą zaśpiewał Krystian Piesik. W role konferansjerów wcielili się pani dyrektor Urszula Piotrowska oraz pan wicedyrektor Wojciech Ziółkowski. Dużo radości na naszych twarzach wywołały fakty z życia szkoły ozdobione piosenkami w wykonaniu panów Wojciecha Ziółkowskiego, Tomka Kotowskiego oraz uczennic Agaty Ostrowickiej i Jagody Mówińskiej. Wspomnienia z prywatek i balów szkolnych umilił taniec konferansjerów w rytm piosenki „Gdzie się podziały tamte prywatki”.

Krzywdzińska. Kolejnym konkursem – tym razem organizowanym przez panie Alinę Okonek oraz Aleksandrę Wegner – był konkurs wiedzy o patronie. Zwyciężyły ex aequo Daria Kwaśniewska z klasy Id oraz Joanna Bukowska z klasy Iag. Z okazji naszego jubileuszu pomyśleliśmy również o hymnie szkoły, którego treść wiązałaby się z dziedzictwem naszej małej ojczyzny i patronem szkoły. Pan Wojciech Ziółkowski napisał słowa „Pieśni Nowodworczyków”, do której panowie Jan Duks – absolwent liceum – i Tomasz Kotowski, nauczyciel muzyki i plastyki, skomponowali muzykę, a rada pedagogiczna ZSO podjęła uchwałę

również doskonała okazja do integracji absolwentów i obecnych uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Po zakończeniu uroczystej gali był czas na wpis do „Księgi pamiątkowej”. Autorem scenariusza imprezy były panie Lucyna Karnowska i Martyna Olejnik, natomiast stroną artystyczno-organizacyjną zajęły się panie Dorota Kijora i Urszula Gruntkowska oraz panowie Tomasz Kotowski i Wojciech Pawelski. Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w obchodach jubileuszu i mówimy: do zobaczenia na 80-leciu Nowodworka! Lucyna Karnowska Martyna Olejnik

4

w w w. n owodworek . pl


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

P

ierwszego dnia lutego 2013r. już po raz drugi, z inicjatywy pani Lucyny Karnowskiej, nauczycielki podstaw przedsiębiorczości i szkolnego doradcy zawodowego, na terenie naszej szkoły odbył się Nowodworski Festiwal Nauki. W związku z tym, że adresatami Festiwalu byli uczniowie klas II i III gimnazjów z terenu powiatu tucholskiego (odwiedziła szkołę młodzież z Gimnazjum nr 1 w Tucholi, Gimnazjum w Stobnie, Gostycynie, Żalnie, Lubiewie, Bysławiu, Śliwicach, Kęsowie oraz Cekcynie), pani Dyrektor Urszula Piotrowska powitała w szkole 198 nowych „uczniów”. Młodzież została podzielona na osiem grup. Każda z nich wzięła udział w dwóch godzinach zajęć lekcyjnych według ustalonego grafiku. W tym roku lekcje dla gości przeprowadzili: panie Agnieszka Jankowska - fizyka, Dorota Jaworska - język polski, Lucyna Pawelska - biologia i Mirosława Poturalska - chemia oraz panowie Stefan Chrzanowski - historia, Tomasz Lipiński - język angielski, Wojciech Pawelski - język niemiecki i Mateusz Ott matematyka. Podczas przerw uczniowie mogli swobodnie poruszać się po szkole i zajrzeć do każdego kąta. Na ostatniej spędzonej w liceum godzinie lekcyjnej miało miejsce spotkanie podsumowujące. Dla gości wystąpiła młodzież ze szkolnej grupy teatralnej Masque pod kierownictwem pana Wojciecha Ziółkowskiego z przedstawieniem „Bartłomiej Nowodworski - mecenas tucholskiej młodzieży”, a młodzi aktywiści zdrowego trybu życia przeprowadzili ekspresową akcję w ramach projektu „Mam haka na raka”. Nie zabrakło również występów muzycznych. Dla zebranych zaśpiewały Jagoda Mówińska oraz Angelika Gołembiewska. Goście otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz szkolny biuletyn informacyjny. Uczniowie wychodzili z budynku szkoły zadowoleni. Zapytani przez redaktorów szkolnego biuletynu o wrażenia odpowiadali, że zajęcia były bardzo ciekawe i mogliby zostać w Nowodworku już na zawsze… Lucyna Karnowska

II Nowodworski Festiwal Nauki

w w w. n owodworek . pl

5


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

W

e wtorek 29 kwietnia 2013 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi odbył się III Festiwal Projektów Gimnazjalnych, podczas którego prezentowano efekty kilkumiesięcznej pracy uczniów II klasy Gimnazjum Powiatowego. Na uroczystość zorganizowaną przez panią wychowawczynię, Lucynę Pawelską, oraz szkolnego koordynatora projektów, panią Martynę Olejnik, zaproszono między innymi rodziców drugoklasistów oraz klasę I Gimnazjum Powiatowego. Jako pierwszy zaprezentował się zespół miłośników zdrowej żywności i propagatorów zdrowego stylu życia. W trakcie Festiwalu można było częstować się przysmakami z piramidy żywności przygotowanymi przez grupę; chrupano marchewki i świeże jabłka. Druga grupa, tym razem młodych matematyków, przedstawiła wyniki… poszukiwania harmonii. Można było usłyszeć fragment muzyczny, w którym znalazła zastosowanie skomplikowana prawidłowość – ciąg Fibonacciego. Następnie zaprezentowali się dwaj pasjonaci lotnictwa. Wystąpienie zakończył pokaz filmowy akrobacji szybowcowych, który na zebranych zrobił ogromne wrażenie. Kolejna grupa zajmowała się filmem - od października do stycznia uczestniczyła w programie „Filmoteka Szkolna. Akcja!”. Podczas pokazu m.in. wręczono nagrody autorce najlepszej recenzji oraz laureatom II Szkolnego Konkursu Filmowego. Jako przedostatnie zaprezentowały się gimnazjalistki odkrywające uroki Japonii. Widzowie mogli samodzielnie wykonać serduszko techniką

6

Jak dobrze zjeść,

czyli III Festiwal Projektów Gimnazjalnych

orgiami oraz zapisać swoje imię, używając alfabetu japońskiego. Ostatnim zespołem, który mogliśmy podziwiać, była grupa uczniów zajmująca się „ptasim zakątkiem”. Po prezentacji dotyczącej poszczególnych gatunków ptaków, grupa przeprowadziła konkurs wśród publiczności. Prezentacje te były oceniane przez panią dyrektor Urszulę Piotrowską, panią pedagog Agnieszkę Jutrowską oraz opiekunów projektów: panie Ewę Grugel, Martynę Olejnik, Lucynę Pawelską i Aleksandrę Wegner oraz pana Mateusza

w w w. n owodworek . pl

Otta. W trakcie obrad jury czas umiliła gościom swoim śpiewem Magdalena Żygowska, uczennica klasy II, po występie której obejrzeliśmy zdjęcia z ostatniej wycieczki klasowej do Poznania. Wreszcie ogłoszono wyniki - najwyższe noty uzyskał zespół biologiczny, zajmujący się tematyką zdrowego stylu życia. Pani dyrektor wręczyła zarówno tym najlepszym, jak i pozostałym uczniom pamiątkowe certyfikaty i drobne upominki. Martyna Olejnik


N

owodworek, 16 marca 2013 r., ponownie otworzył drzwi dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Od godziny 10.00 można było zwiedzać naszą szkołę, dowiedzieć się, kto zostanie wychowawcą klas pierwszych w przyszłym roku szkolnym oraz poznać kryteria rekrutacji do gimnazjum i liceum, a także – ofertę edukacyjną, przystosowaną do nowej podstawy programowej i jednocześnie wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 mamy zamiar utworzyć cztery klasy w liceum: humanistyczną (wych. Martyna Olejnik), matematyczną (wych.

Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

Gościnne progi Nowodworka

Mateusz Ott), biologiczną (wych. Joanna Drożdż) i pożarniczo-wojskową (wych. Rafał Klunder). W Gimnazjum Powiatowym powstanie jedna klasa (wych. Agnieszka Jankowska).

Jak dostać się do wymarzonej klasy? Czy będę mógł rozszerzać wybrane przez siebie przedmioty? Czy poradzę sobie? Na te pytania i wiele innych odpowiadała pani dyrektor Urszula Piotrowska, przyszli wychowawcy, a także uczniowie, którzy oprowadzali gości po szkole. Kiedy drzwi szkoły zostały zamknięte, pozostało nam tylko czekać na wyniki rekrutacji, która już za trzy miesiące! Jej efekty czytelnicy Biuletynu poznają w kolejnym numerze. Martyna Olejnik w w w. n owodworek . pl

7


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

S

Wielka mobilizacja

ztandarową imprezą szkolną, która nieoficjalnie zamyka dany rok szkolny, są licealia, będące odnowioną formułą dawnego turnieju klas. W organizację imprez angażuje się wielu nauczycieli, całość przedsięwzięcia koordynuje pani Urszula Gruntkowska. W nocy z piątku na sobotę (z 21 na 22 czerwca) nowodworczycy nocowali… w szkole. Pod opieką pań Aleksandry Wegner, Aliny Okonek i Martyny Olejnik oraz panów Tomasza Kotowskie-

bowska (nauczyciel j. angielskiego) i Martyna Olejnik (nauczyciel j. polskiego i WOK), panowie Rafał Klunder (nauczyciel w-f) i Tomasz Lipiński (nauczyciel j. angielskiego), a także pani Olga Gostomska - tegoroczna absolwentka, Kacper Pril - przewodni-

prezentacja odbyła się na wyreżyserowanym sympozjum. Trzeba było również pomyśleć nad koncepcją parodii programu telewizyjnego, który przypadł klasie w wyniku losowania. Wychowawca klasy był projektantem najdziwniejszego pokazu mody,

go, Mateusza Otta i Rafała Klundra uczniowie spędzali noc w nietypowy sposób. Odbyła się dyskoteka, a także mecz piłki nożnej o północy na orliku. Do rana w auli szkolnej emitowane były wybrane przez uczniów filmy. Pomysłodawcami nocy kulturalnej byli pani Martyna Olejnik i pan Mateusz Ott. W poniedziałek miały miejsce wybory Miss i Mistera, organizowane przez Radę Samorządu Uczniowskiego i jej opiekunkę, panią Agnieszkę Jutrowską. Uczestnicy musieli poradzić sobie z walcem angielskim, parodią reklam, kalamburami, wykazać się talentem wokalnym podczas występu karaoke oraz inteligencją podczas serii pytań. Jury w składzie: panie Katarzyna Stachowicz-Gra-

czący RSU oraz Radek Welter - Mister Nowodworka 2012 - dokonało wyboru. II Wicemiss Nowodworka została uczennica kl. I d - Magdalena Mikulska. Tytuł I Wicemiss Nowodworka otrzymała uczennica kl. I a - Agata Ostrowicka. Koronę Miss Nowodworka 2013 zdobyła uczennica kl. III ag - Martyna Michałek. W kategorii męskiej II Wicemisterem Nowodworka został uczeń kl. II b - Patryk Frąckowski, I Wicemisterem Nowodworka - uczeń kl. III ag - Kacper Budaj, a tytuł Mistera Nowodworka 2013 powędrował do ucznia kl. I b - Pawła Oelricha. We wtorek i środę rozgrywano turnieje artystyczne i sportowe z podziałem na uczniów gimnazjum i liceum. Każda klasa przygotowała wykład na wesoło na wylosowany temat, którego

w którym wystąpili uczniowie, natomiast – w kolejnej już konkurencji – klasa miała przygotować mini koncert wybranego wykonawcy, zaś swój występ należało zareklamować dodatkowo punktowanym plakatem. W części sportowej uczniowie poszczególnych klas brali udział w turnieju piłki nożnej i siatkówki. We czwartek natomiast w całej szkole unosił się zapach dymu, ale nie z powodu pożaru, a grillowania, które odbywało się na boisku. Organizatorem szkolnego „garden party” był pan Wojciech Pawelski. Agnieszka Jutrowska Urszula Gruntkowska

8

– nieoficjalne zakończenie roku szkolnego

w w w. n owodworek . pl


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

W

Nowodworku działa Klub Szkolny, opiekunem którego od lat jest pani Urszula Gruntkowska. Jak co roku, Klub zorganizował otrzęsiny klas I liceum i pasowanie „myszek” – pierwszoklasistów z gimnazjum. Mogliśmy uczestniczyć też w kilku koncertach: z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, andrzejkowym koncercie jesiennym w sali widowiskowej TOK (połączonym z wystawą fotografii jesiennej) czy podczas mikołajek w Nowodworku. Ponadto – świętowano walentynki oraz Dzień Kobiet - III Babskim Turniejem Piłki Siatkowej. Podczas walentynek działała w szkole poczta walentynkowa. Każdy uczeń miał szansę wyznać ukochanemu bądź ukochanej miłość, a liścik wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki. W dzień św. Walentego przesyłka została dostarczona. Swoje wyznania można też było umieścić na „Sercu zakochanych” widocznym na holu szkoły. Pamiątkowe zdjęcie uczniowie wykonywali na tle serduszkowej ściany.

I nuda nam nie grozi

Działalność Klubu Szkolnego

Klub Szkolny – jak co roku – zadbał również o uświetnienie oficjalnych szkolnych uroczystości. Podczas pożegnania absolwentów Nowodworka w kwietniu 2013 roku miała miejsce wspaniała gala. Drugoklasiści wręczali nagrody dla najbardziej charakterystycznych abiturientów. W roku szkolnym 2012/2013 „Bartasy” przyznawano w kilku kategoriach, m.in. „Gołąbeczki Nowodworka”, „Przyjaciel kobiet” czy „Więcej żelu niż włosów”. Życzmy uczniom działającym w Klubie Szkolnym wielu pomysłów i jeszcze więcej udanych inicjatyw! Urszula Gruntkowska Martyna Olejnik

w w w. n owodworek . pl

9


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

B

iblioteka to centrum życia kulturalnego Nowodworka. Chociaż trafić do niej czasami ciężko, ponieważ trzeba zanurzyć się w czeluści szkolnych piwnic i korytarzy, by dotrzeć do skarbnicy książek, to odważni, którzy podejmą ryzyko, zawsze zostaną nagrodzeni uśmiechem pani Ani Szreiber, gotowej pomóc w poszukiwaniu lektur czy informacji. Poza tymi zwyczajowymi obowiązkami, pani bibliotekarka również organizuje mnóstwo szkolnych konkursów, by zachęcić uczniów do czytania książek i odwiedzania biblioteki. Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Biblioteka postanowiła włączyć się w obchody tego święta. Z tej okazji zorganizowane zostały dwa konkursy: konkurs czytelniczy „Parada postaci literackich” oraz plastyczny „Biblioteka moich marzeń”. W pierwszym z nich wzięli udział gimnazjaliści, ponieważ głównym celem konkursu było sprawdzenie znajomości treści lektur z gimnazjum. I miejsce zajęła Kinga Werner z kl. Iag, II miejsce zajęła Patrycja Szulc z IIIag, a III miejsce przypadło Darii Klunder z kl. IIIag. W drugim konkursie, plastycznym, brali udział i gimnazjaliści, i licealiści. Jury w składzie panie Agnieszka Jutrowska i Lucyna Karnowska oceniło prace, które wpłynęły na konkurs. I miejsce zajęła uczennica kl. IId, Agnieszka Wesołowska, II miejsce przypadło Donacie Żygowskiej z kl. IIIb, a III miejsce zajęła Weronika Czapiewska z kl. IIIb. Specjalne wyróżnienie organizatorzy przyznali Magdalenie Kutnik – uczennicy kl. IIag. Wszystkie prace można było podziwiać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w bibliotece szkolnej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, książki, upominki, natomiast dla pozostałych uczestników przygotowano nagrody pocieszenia. W bibliotece ZSO w Tucholi odbył się, już tradycyjnie, konkurs na „Najciekawszą ozdobę bożonarodzeniową”. Panie Agnieszka Jutrowska i Lucyna Karnowska oraz pan Tomasz Kotowski oceniło wnikliwie wszystkie prace. I miejsce zajął uczeń kl. Iag, Piotr Wruck, II miejsce przypadło Tomkowi Szmeltrowi z kl. IIag, a III miejsce zdobył Mateusz Dolny z IIIag. Wyróżnione zostały prace Agnieszki Myk (Iag), Magdaleny Żygowskiej (IIag) oraz Małgorzaty Pruskiej (IIIag). Wszystkie ozdoby bożonarodzeniowe można było podziwiać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w bibliotece szkolnej. Boże Narodzenie wiąże się z przeprowadzaniem corocznej akcji charytatywnej dla dzieci z Domu Dziecka, która w tym roku - pod

10

Kurs na bibliotekę

czyli konkursowe szaleństwo z książką w tle hasłem „Niespodzianka pod choinkę” - trwała od 6 listopada do 13 grudnia 2013r. Organizatorami tej akcji były pani Anna Szreiber – nauczyciel bibliotekarz – oraz pani Agnieszka Jutrowska – pedagog szkolny. Głównymi celami tego przedsięwzięcia były kształtowanie postawy okazywania pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi oraz pogłębienie współpracy między uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących a wychowankami Domu Dziecka w Tucholi. Zebrane upominki (książki, zabawki, przybory szkolne itp.) zostały przekazane 13 grudnia wychowankom Domu Dziecka w Tucholi. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom: rodzicom, nauczycielom oraz uczniom, a w przyszłym roku prosimy o jeszcze!

w w w. n owodworek . pl

Ponadto w marcu w bibliotece odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki „Szanuję i podziwiam, czyli o autorytetach młodego człowieka”, a także konkurs czytelniczy „Tradycje wielkanocne” dla wszystkich uczniów Nowodworka. W trakcie całego roku szkolnego, oprócz wystaw pokonkursowych, można oglądać liczne ekspozycje tematyczne; w tym roku były to m.in. wystawy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu czy rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Wciąż pod opieką pani Ani Szreiber działa Koło Miłośników Sztuki i Tradycji Regionu Tuchola, które systematycznie organizuje kiermasze ozdób świątecznych oraz spotkania z twórcami ludowymi, m.in. panią Bogusławą Kuźmińską. Anna Szreiber, Martyna Olejnik


P

o raz piąty 19 kwietnia 2013 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu tucholskiego spotkali się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących, aby zmagać się z językiem niemieckim. Przez godzinę uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny zawierający zadania z gramatyki języka niemieckiego oraz sprawdzający zasób słownictwa. Po oddaniu prac konkursowych uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia filmu w języku niemieckim, zaś jury poprawiało prace.

T

egoroczny, IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Pióro Starosty”, zorganizowany z okazji Dnia Języka Ojczystego przez nauczycielki języka polskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, odbył się 15 lutego 2013 roku. Komisja w składzie: przewodnicząca - mgr Bogusława Dudek, członkinie - mgr Halina Piesik oraz mgr Maria Symuś oceniła prace w kategorii gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyła Sonia Kantak z Gimnazjum w Cekcynie, II miejsce – Monika Chmara z Gimnazjum z Żalna, natomiast III miejsce zajęła Weronika Antosz z klasy I ag, natomiast Krzysztof Duks – uczeń klasy III ag zdobył I wyróżnienie.

Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

Die besten in Deutsch

V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego Najlepsze wyniki osiągnęli następujący uczniowie: I miejsce - Paulina Rybacka z ZSO, II miejsce – Anna Okrzyńska z ZSO oraz III miejsce Katarzyna Bajczyk z TSR. Wyróżnienie otrzymali również uczniowie z poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli najlepszy wynik w swojej szkole: Daria Sobiechowska z ZSLiA oraz Patrycja Chylewska z ZSL.

Organizatorki konkursu Ewa Sudoł i Joanna Wojciechowska wyraziły uznanie dla wszystkich uczestników konkursu oraz nagrodziły najlepszych uczniów nagrodami rzeczowymi. Konkurs dał możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów z języka niemieckiego, a przy okazji stał się okazją do poznania kolegów z innych szkół. Joanna Wojciechowska

Językowe hocki-klocki IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Pióro Starosty” W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyła Aleksandra Grzyb z ZSL, II miejsce – Dominika Willigalla i Magdalena Kowalik z ZSO oraz Łukasz Hoffmann z ZSLiT. III miejsce zajęły Karolina Gackowska z Ia, Anna Okrzyńska z IIIc oraz Angelika Treider z IIId. I wyróżnienie wywalczyła Kamila Sobczyk z IIId oraz Justyna Kiełpińska z Ib. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce 21 lutego w szkolnej auli i jak zwykle towarzyszył mu słodki poczęstunek i przemiła atmosfera. Dorota Kijora

w w w. n owodworek . pl

11


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

N

owodworek co roku może poszczycić się sukcesami na polu sztuki, kultury, nauki (wystarczy przejrzeć Biuletyn), ale tym razem nasze wysiłki dostrzeżono na najwyższym szczeblu. W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi otrzymał tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznawany przez

S

entencja R. Feynmana „Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody” przyświecała uczestnikom drugiej edycji konkursu 3xM = Matematyczny Maraton Maturzysty. Z inicjatywy szkolnych matematyków: pań Marii Stuckiej i Marzeny Zielińskiej oraz pana Mateusza Otta, odbyła się druga edycja Matematycznego Maratonu Maturzysty pod honorowym patronatem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi. Konkurs przeznaczony był dla tegorocznych maturzystów i przebiegał w trzech etapach. W tym roku obok tucholskich szkół po-

W

poniedziałek 29 kwietnia 2013 w Nowodworku odbył się I Powiatowy Miting Sportów Obronnych. O miano indywidualnego mistrza powiatu w sportach obronnych szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych, Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechniczych oraz Nowodworka. Celem organizacji zawodów jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i obronności kraju, jak również podnoszenie sprawności fizycznej. Wszyscy zawodnicy zostali podzieleni na pięć grup i przystąpili do działań. Każdy z uczestników zawodów musiał wykazać się dużą sprawnością fizyczną, pokonując w najkrótszym czasie tor przeszkód składający się z ćwiczeń siłowych, wytrzymałościowych, zwinnościowych i szybkościowych. Najlepszymi zawodnikami w tej konkurencji okazali się uczniowie klasy IIb ZSO: Aleksandra Kleman i Radosław Welter. W strzelaniu z karabinka pneumatycznego super snajperami zostali: Justyna Łukasiewicz 12

Szkoła Odkrywców Talentów Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkoła, która ubiega się o to miano, musi udokumentować systematyczną pracę z uczniami utalentowanymi i zdolnymi w różnych dziedzinach. Wówczas otrzyma wsparcie w odkry-

waniu i wspieraniu zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Martyna Olejnik

MMM, czyli Matematyka Ma Moc nadgimnazjalnych udział wzięły licea ogólnokształcące z Czerska i Koronowa, co przyczyniło się do podniesienia rangi konkursu. W przerwach między kolejnymi etapami uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentacje naszych osiągnięć, podejmowanych działań i talentów artystycznych oraz osłodzić trudy rywalizacji wyrobami zakładu cukierniczego „Łuczniczka”. Po zaciętym boju zwycięzcą konkursu MMM okazał się przedstawiciel Zespołu Szkół

Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi Dawid Zander, kolejne miejsca zajęli: Krystian Ziółkowski (LO Koronowo) oraz Krzysztof Malinowski (ZSL Tuchola). Najlepsi z rąk wicedyrektora Wojciecha Ziółkowskiego otrzymali nagrody ufundowane przez PODN w Tucholi, a wszyscy - pamiątkowe foldery promujące nasz powiat. Uczestnikom należą się gratulacje, a opiekunom podziękowania za wysiłek włożony w przygotowanie uczniów. Mateusz Ott

Na nas nie ma mocnych z ZSL oraz Kamil Woliński z ZSLiA. Granatem do celu z odległości 20m (dz.) i 25m (chł.) najlepiej rzucali: Justyna Łukasiewicz z ZSL i Przemysław Rozczyniała z ZSLiA. Największą wiedzą z zakresu terenoznawstwa popisały się: Agata Leboda z ZSL i Beata Grzesik z ZSO oraz, w kategorii chłopców, Przemysław Rozczyniała z ZSLiA. Najlepiej na stanowisku pierwszej pomocy poradzili sobie nasi zawodnicy: Beata Grzesik i Kacper Pril. Po trzech godzinach zmagań uczestnicy mitingu mieli chwilę czasu na odpoczynek i podzielenie się wrażeniami z zawodów, natomiast komisja sędziowska przystąpiła do przeliczania wyników na punkty. Zawody zakończyły się uroczystym wręczeniem medali, dyplomów i upominków. Dekoracji najlepszych zawodników dokonali: pani dyrektor Urszula Piotrowska oraz sędzia główny zawodów w w w. n owodworek . pl

Jarosław Słoma. Pierwszymi mistrzami powiatu w sportach obronnych zostali: Beata Grzesik z ZSO i Przemysław Rozczyniała z ZSLiA. Drugie miejsce wywalczyła uczennica ZSO Aneta Lorek, trzecia była Iwona Talaśka z ZSLiA. W konkurencji chłopców drugie i trzecie miejsce przypadło zawodnikom Nowodworka Kacprowi Prilowi i Tomaszowi Piotrowskiemu. Pani dyrektor ZSO podziękowała wszystkim uczestnikom zawodów, opiekunom zawodników oraz sędziom, zapraszając wszystkich za rok. Rolę sędziów pełnili nauczyciele: Ewelina Fojut, Feliks Kozera, Rafał Klunder, Piotr Pozorski i Wojciech Ziółkowski. Uczniów do zawodów przygotowali Gabriela Kiersznicka z ZSL i ZSLiA i Wojciech Ziółkowski z ZSO. Komplet medali ufundował Wojciech Kociński - Członek Zarządu Powiatu. Wojciech Ziółkowski


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

O

Nowotworom STOP!

d sześciu lat, pod opieką niestrudzonej pani od biologii, Lucyny Pawelskiej, działają … „hakowicze”. Któż to? To grupa młodych zapaleńców, którzy zajmują się profilaktyką antynowotworową. Co roku angażują się w działalność prozdrowotną, która polega na uświadamianiu uczniom, nauczycielom, mieszkańcom Tucholi, jak ogromnym zagrożeniem dla ludzkiego życia jest rak, jak mu przeciwdziałać i jakie działania podjąć, gdy niestety wróg zaatakuje. Tematem tegorocznej akcji był czerniak. „Przygotowaliśmy i przedstawiliśmy prezentację dotyczącą tematu tegorocznej akcji – czerniaka – na zebraniu rodziców, w klasach gimnazjalnych i licealnych, na festiwalu nauki, na

ciwko nowotworom”. Rozdawano je podczas różnego typu imprez, np. w Tucholskim Ośrodku Kultury, akcji pod tucholskim zakładem „Hydrotor”, podczas koncertu wigilijnego czy turnieju sportowego w Kęsowie. Całość akcji kończył przygotowany przez „hakowiczów” spot reklamowy i film dotyczący profilaktyki nowotworu skóry oraz bardzo szczegółowe sprawozdanie z działania zespołu. W trakcie trwania roku szkolnego tegoroczne „hakowiczki”: Aleksandra Kleman, Aneta Lorek, Agnieszka Bystroń, Julia

zebraniu Koła Gospodyń w Legbądzie, zorganizowaliśmy „Dzień Hakowicza”, podczas którego omawiano zagadnienia dotyczące raka czerniaka. Gośćmi spotkania była pani Lidia Kram (opowiedziała o swojej walce z czerniakiem) oraz przedstawiciele tucholskiego Hospicjum. W spotkaniu uczestniczyła również zaproszona młodzież z okolicznych szkół ponadgimnazjalnych” – mówi jedna z uczennic. Ponadto „hakowicze” wykonali gazetki tematyczne dotyczące czerniaka oraz transparent informujący o akcji, a także opracowali ulotki „Wygraj z czerniakiem” oraz informację „Młodzież prze-

Kaczanowska i Zuzanna Krzymińska przeprowadziły cykl godzin wychowawczych dotyczących tematyki projektu. Opiekunka dziewcząt, pani Lucyna Pawelska, szacuje, że informacja o czerniaku i przeciwdziałaniu jemu trafiła do… 7.000 osób! Nic zatem dziwnego, że tucholska akcja „Mam haka na raka” zakończyła się ogólnopolskim sukcesem! Nowodworczycy mogą pochwalić się nie lada wyróżnieniem. Zespół otrzymał zaproszenie na finał akcji do Warszawy. „Byliśmy wśród 100 najbardziej aktywnych szkół wybranych spośród około 2000 zespołów z całego kraju. Spotkanie

Mam haka na raka, mam chcicę na życie!

w w w. n owodworek . pl

w stolicy okazało się bardzo interesujące. Członkowie zespołów wraz z opiekunami otrzymali certyfikaty i rzeczowe upominki. Podczas gali przemawiali przedstawiciele Prezydenta RP, posłowie, przedstawiciele firm farmaceutycznych i organizatorzy akcji. Podczas uroczystego obiadu i podwieczorku wystąpił z koncertem Rafał Brzozowski i jego zespół. Było super!” – relacjonują uczestnicy spotkania. I już przygotowują się na kolejne łowy – w roku szkolnym 2013/2014 łapać na „haka” będą chłoniaka! Lucyna Pawelska, Martyna Olejnik

13


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

W

Jak wyglądają widma?

J

Na warsztacie historii

czerwcu 2013 odbyły się zajęcia z chemii dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Tucholi. Ćwiczenia nosiły tajemniczy tytuł… „Zobaczyć Niewidzialne”. Warsztaty prowadziła pani Mirosława Poturalska wraz z uczniami klasy IIa o profilu biologiczno-chemicznym. Przedszkolaki mogły zobaczyć między innymi widma („duchy”) pierwiastków, rozpad cząsteczek oraz usłyszeć, jak atomy łączą się w cząsteczki. Wzięły także udział w konkursie „Budujemy Niewidzialne”. Każdy z przedszkolaków budował modele z … paluszków i chrupek. Efekty były zadziwiająco… pyszne. Po warsztatach dzieciom wręczono pamiątkowe certyfikaty, a zadowolone przedszkolaki wręczyły pani Mirosławie Poturalskiej piękny bukiet kwiatów i kolorowe podziękowanie. Licealiści świetnie odnaleźli się w roli nauczycieli, sprawiało im to widoczną frajdę. Przedszkolaki natomiast zobaczyły na własne oczy, że nauka w szkole nie musi być szara i nudna, a może mieć przeróżne odcienie, kształty, zapachy i dzięki niej naprawdę odkrywa się nieznane, niewidoczne światy… Martyna Olejnik

uż po raz kolejny odbyły się w naszej szkole warsztaty historyczne poświęcone „Żołnierzom Wyklętym”. W marcu, edukator z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej z Bydgoszczy, pan Grzegorz Kacprzak, już po raz kolejny przeprowadził zajęcia, w których wzięli udział uczniowie z klas Ic i Id oraz grupa uczniów z klasy IId. Tematyka zajęć związana była z przypadającym pierwszego marca Dniem Żołnierzy Wyklętych, w którego obchody włączamy się co roku. Zajęcia okazały się strzałem w dziesiątkę! Uczniowie chętnie zabierali głos, zadawali pytania, wywiązała się ciekawa dyskusja. To sprawiło, że lekcja upłynęła szybko, za szybko! Niektórzy już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania.

Warsztaty chemiczne dla przedszkolaków

Aleksandra Wegner 14

w w w. n owodworek . pl


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

P

ewnego zimowego wieczoru usiadłam znowu przed ekranem komputera i znowu zaczęłam przeglądać strony internetowe, a to informacyjne, a to o tematyce filmowej… Ale tym razem znalazłam coś, co mnie samą zaskoczyło – kilku młodych zapaleńców jeździ po Polsce i w zwykłych salach robi kino! Za darmo! Tak właśnie nawiązałam kontakt z Aleksandrą Grażyńską, koordynatorką projektu „Polska Światłoczuła”, którego pomysłodawcami są Dorota Kędzierzawska („Pora umierać”, „Jutro będzie lepiej”) i Artur Reinhard (autor zdjęć do m.in. „Tristana i Izoldy” Kevina Reynoldsa). Projekt ten polega na tym, by z dobrym polskim filmem odwiedzać małe miejscowości, w których nie ma multipleksów czy sal kinowych. W tę podróż członkowie ekipy zabierają też ... twórców. Projekt wydawał się wręcz stworzony dla nas. Historia tucholskiego kina „Sokół”, choć sama mogłaby stanowić kanwę jakiegoś filmu, znalazła się w pierwszym mailu do pani koordynator. Choć odzew był niemal natychmiastowy, niestety, Tuchola nie była „Polsce Światłoczułej” po drodze. Aż do maja! 10 maja 2013 roku o godz. 18.30 w Książnicy Tucholskiej odbył się seans filmowy „Imagine” Andrzeja Jakimowskiego, reżysera takich znakomitych filmów jak „Sztuczki” czy „Zmruż oczy”. Film, który mogliśmy zobaczyć, opowiada o charyzmatycznym instruktorze niewidomych, który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych pacjentów sztuki orientacji w przestrzeni - echolokacji. Zakochuje się w jednej z pacjentek… Film urzeka pięknymi zdjęciami oraz zmysłową, nostalgiczną muzyką Tomasza Gąssowskiego, z którym

O

statni czwartek kwietnia 2013 roku był dniem wyjątkowym... Po kilku latach z powrotem na naszym holu zabrzmiała po lekcjach muzyka - uczniowie wpadli na pomysł, by zorganizować dyskotekę! Pan Tomasz Kotowski tak przejął się rolą, że od wczesnego popołudnia przygotowywał hol na imprezę; scenografię, światła, a nawet ... kostium! Muzyka była przednia, rozbrzmiewały rytmy prawdziwego disco, piosenki

Jak się robi kino,

czyli o pewnym mailu w nocy wysłanym

mieliśmy okazję spotkać się w Tucholi. Chociaż sala w szwach nie pękała, serce pękało z dumy, że się udało! Wraz z Wojciechem Kocińskim, członkiem Zarządu Powiatu, który pomagał mi wszystko zapiąć na ostatni guzik, mamy nadzieję, że następnym razem będzie trzeba dostawiać dla widzów krzesełka. Martyna Olejnik

Let’s dance.

Dyskoteka w Nowodworku Abby, Micheala Jacksona czy Bananaramy; nogi same rwały się do tańca. Imprezy bardziej profesjonalnie zorganizować się nie dało, tu ukłony dla pana Tomasza Kotowskiego, który - oprócz muzyki - przygotował

w w w. n owodworek . pl

też wizualizacje układów tanecznych. Opiekunowie stawili się licznie, aby uczniowie mogli się bezpiecznie bawić. Uwaga! Narodziła się nowa świecka tradycja! Martyna Olejnik

15


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

S

Sportowe zmagania,

portowe osiągnięcia to wizytówka Nowodworka, który – oprócz ducha – konsekwentnie rzeźbi i ciało. Nasi uczniowie, dzięki wytrwałym trenerom, paniom Bogusławie Kuffel i Annie Lorbieckiej oraz Rafałowi Klundrowi i Piotrowi Pozorskiemu, plasują się na wysokich pozycjach w różnych konkurencjach. We wrześniu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi rozegrany został jubileuszowy XXX Bieg Borowiaków. Głównym celem zawodów była popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży przy jednoczesnym kształtowaniu i promowaniu aktywnych form wypoczynku. Jak co roku, i tym razem na starcie stawiła się ogromna rzesza młodych adeptów biegania, którzy walczyli o najwyższe laury nie tylko z przeciwnikiem, ale również z samym sobą, pokonując własne słabości i zmęczenie na wyczerpującej trasie biegu. W rywalizacji uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących uzyskali czołowe lokaty w swoich kategoriach wiekowych, w tym – Barbara Myszkowska i Aleksandra Kleman - I miejsca, Alicja Rybak i Łukasz Kensik – II miejsca oraz Patryk Frąckowski – miejsce III. Z kolei w październiku, na ,,Boisku Leśnym” w Raciążu, odbył się V Bieg Kasztelański.

z powiatu tucholskiego (gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola). W kategorii szkół gimnazjalnych rywalizacja sportowa toczyła się w następujących dyscyplinach: kręgle (drużynowo – IV m-ce), piłka nożna dziewcząt (,,piłkarskie 5” – III m-ce), piłka nożna chłopców (,,piłkarskie 6”- VII m-ce), rowerowy tor przeszkód (drużynowo – VI m-ce), lekkoatletyka: bieg na 100m (III m-ce Alicja Rybak, II m-ce Krzysztof Jeschke), 300m (I m-ce

I tym razem bardzo dobrze zaprezentowała się uczennica Gimnazjum Powiatowego w Tucholi, Alicja Rybak, która w swojej kategorii wiekowej zdobyła srebrny medal. Ze sportów drużynowych największym powodzeniem nadal cieszy się siatkówka. W turniejach rozgrywanych tak w naszej szkole, jak i poza nią, nowodworskie siatkarki są dla pozostałych drużyn silna konkurencją, tak jak podczas Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej rozegranym w styczniu 2013 roku. Najważniejszą lokalna imprezą sportową dla naszych gimnazjalistów są bez wątpienia Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne, które 7 czerwca 2013 roku odbyły się już po raz 14. na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi. W zmaganiach sportowych uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Barbara Myszkowska, II m-ce Jędrzej Jeliński), 600m dziewcząt (II m-ce Zuzanna Chrobot) i 1000m chłopców (VII m-ce, Kacper Jeliński), skok w dal (II m-ce Małgorzata Pruska, III m-ce Jędrzej Jeliński), skok wzwyż (I m-ce Joanna Bukowska, IV m-ce Michał Bukowski), rzut piłeczką palantową (IV m-ce Sandra Andrearczyk, IV m-ce Łukasz Adamczewski), sztafeta 10x200m (II m-ce). W końcowej klasyfikacji szkół gimnazjalnych, po rozegraniu wszystkich dyscyplin sportowych, uczniowie Gimnazjum Powiatowego w Tucholi zajęli ostatecznie IV miejsce w klasyfikacji szkół gimnazjalnych, zdobywając 104 punkty. Podobne znaczenie dla licealistów mają Powiatowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Tucholskiego. Po rocznych zmaganiach na różnych arenach sportowych, przyszedł wreszcie czas na rywalizację w ,,królowej sportu” – dyscy-

16

czyli Nowodworek na podium

w w w. n owodworek . pl

plinie, która wieńczyła cykl imprez sportowych w ramach 4. edycji Igrzysk. Sportowcy Nowodworka ponownie nie dali żadnych szans swoim rówieśnikom i zwyciężyli w Międzyszkolnych Drużynowych Zawodach w Lekkiej Atletyce, zdobywszy łącznie 12 indywidualnych medali, wyprzedzając drugą ekipę z ZSL aż o 27 punktów. Zwycięstwem w lekkoatletycznym mitingu sportowcy ZSO przypieczętowali wygraną w generalnej klasyfikacji Powiatowych Igrzysk Sportowych i po raz czwarty z rzędu zdobyli mistrzostwo powiatu! Tym samym główne trofeum igrzysk – przechodni Puchar Starosty Tucholskiego – przez kolejny już rok (od sezonu 2009/2010) pozostanie w Nowodworku. Gratulacje dla wszystkich Sportowców Nowodworka, którzy ogromnym wysiłkiem, wytrwałością i własnymi osiągnięciami, przyczynili się do sportowego sukcesu szkoły. Anna Lorbiecka, Martyna Olejnik


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

J

uż po raz drugi grupa młodzieży naszego Nowodworka miała okazję odbyć podróż życia dzięki projektowi Comenius SO FAR AND YET SO CLOSE finansowanemu ze środków Unii Europejskiej. W styczniu 2013 roku 10 uczniów pod opieką nauczycieli: Katarzyny Stachowicz-Grabowskiej i Sławomira Baturo wybrało się w tygodniową podróż do Portugalii i na egzotyczną wyspę Maderę. „Już po raz trzeci mieliśmy okazję spotkać się z naszymi portugalskimi przyjaciółmi, zwiedzić przepiękne miejsca i poznać odmienną kulturę. Wszystko to za sprawą dwójki wspaniałych, zapalonych nauczycieli, którzy napisali projekt, otrzymali grant z organizacji Comenius na finansowanie naszych działań i prowadzą jego realizację”- mówi Anna Heyser, jedna z uczestniczek wyprawy. Pierwszy wyjazd naszej młodzieży miał

miejsce w marcu zeszłego roku. Następnie w maju Portugalczycy przyjechali w Bory Tucholskie, a tym razem wspólnie wyruszyli nad Ocean Atlantycki, na wiecznie zieloną Maderę. Tegoroczny wyjazd obejmował pobyt w Sever do Vouga, gdzie mieści się szkoła partnerska projektu. Uczniowie wspólnie ze swoimi portugalskimi przyjaciółmi podsumowali dotychczasowe działania. Miały miejsce prezentacje przygotowanych filmów o krajach partnerskich, szkołach i zwyczajach narodowych. „Po pracy miała nas spotkać przepiękna nagroda - wspólna podroż na bajeczną wyspę, która leży na wysokości Maroka. Pierwsze wrażenia? Słońce, malownicze krajobrazy, a w głowie myśl – w Tucholi jest jakieś 30 stopni mniej niż tutaj, jesteśmy w raju” - komentują uczniowie. Grupa polska wraz z portugalską udała się samolotem do Funchal, stolicy Madery, położonej w południowej części wyspy. „Najpierw zwiedziliśmy miasto, pospacerowaliśmy nad oceanem i odpoczywaliśmy w obsypanym kwiatami parku. Zmęczeni trudami podróży, ale szczęśliwi poszliśmy spać, nie mogąc doczekać się kolejnego dnia. Z samego rana ruszy-

Chciałaby dusza do raju… Projekt „So Far And Yet So Close” liśmy autokarem na podziwianie wschodniej części Madery, to, co zobaczyliśmy, przerosło nasze wszelkie wyobrażenia. Żadne zdjęcia nie odzwierciedlą piękna tego miejsca. Z punktów widokowych patrzyliśmy na wszystko z góry, to było jak piękny sen. Kolejny dzień to nowa dawka wrażeń ze zwiedzania z przewodnikiem. Wjechaliśmy na najwyższy punkt widokowy, na który można dotrzeć autokarem. Po drodze chmury zostały na dole i mogliśmy zobaczyć je z gór, które stanowią naturalną blokadę. Różno-

„Przez te dni przeżyliśmy wiele, była to niesamowita przygoda, której żadne z nas nie zapomni do końca życia. Trudno opisać, jak wiele nauczyliśmy się i zyskaliśmy dzięki temu projektowi. Możliwość komunikacji w języku angielskim, którego uczymy się w szkole, uświadomiła nam, iż nie jest to tylko kolejny przedmiot w planie lekcji. Czynności takie jak odprawa na lotnisku, które były dla większości z nas nowością, nie stanowią już problemu, podobnie jak wykorzystanie kompute-

rodność, jaką oferuje Madera, jest niesamowita. Omszone lub zalesione góry, błękitny ocean, preriowy płaskowyż, palmy, lasy, wiecznie kwitnące kwiaty, a wszystko to skąpane w promieniach słońca w jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki” - relacjonują uczestnicy wyprawy. Uczniowie mieli możliwość zwiedzić praktycznie całą wyspę o długości 52 km i szerokości 22 km. Poza urokliwymi miejscami zobaczyli również stolicę wraz z egzotycznym targiem lokalnych owoców i ryb. Oczywiście przyjemności przeplatały się z pracą nad projektem. Korzystając z okazji przebywania razem, uczestnicy projektu dopracowywali szczegóły postawionych przed nimi zadań. Opracowali książkę kucharską w trzech językach z przepisami na potrawy, które podczas wcześniejszych wizyt mieli okazję wspólnie przygotowywać i degustować. Pracowali również nad słownikiem przydatnych zwrotów w języku polskim i portugalskim oraz angielskim, będącym językiem komunikacji. Dodatkowo sami opracowali zadania do umieszczenia na platformie e-learningowej dla swoich portugalskich kolegów ze znajomości języka polskiego, a Portugalczycy - z języka portugalskiego (nauka obu języków jest integralną częścią projektu). Uzgodnili także ostateczne wersje filmów ze swoich wspólnych podróży, prezentacji o krajach oraz życiu rodzinnym. Praca połączona więc była z przyjemnością w egzotycznym otoczeniu.

rów nie tylko do gier, ale do prawdziwej komunikacji z odległymi zakątkami ziemi i do utrzymania zawiązanych przyjaźni. A do tego wszystko to, co mogliśmy zobaczyć, a o czym nawet nie śmieliśmy marzyć. To był wspaniały i niezapomniany tydzień w jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi” - mówi Ania, uczennica klasy IIIa. Katarzyna Stachowicz-Grabowska

w w w. n owodworek . pl

17


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

N

a początku czerwca, wierni wieloletniej tradycji, gościliśmy uczniów z Gimnazjum im. Roberta Stocka w Hagenow. Dla zachowania równowagi, nasi uczniowie wraz z opiekunem, panią Joanną Drożdż, wyjechali do Niemiec, odwiedzając koleżanki i kolegów, którzy rok wcześniej przebywali w ich domach. Główną atrakcją wizyty gimnazjalistów z Hagenow był ich dwudniowy pobyt w Warszawie. Wspólnie z nowodworczykami zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i Stare Miasto. Spacer Nowym Światem, następnie Traktem Królewskim do Kolumny Zygmunta był okazją do krótkiej lekcji historii. Zdrowia nie zabrakło, humory dopisywały, a na wszystko niemały wpływ miała piękna czerwcowa pogoda, bardzo dobre warunki w schronisku młodzieżowym i talent organizacyjny pana Stefana Chrzanowskiego, jednego z opiekunów podczas wycieczki. Po powrocie z „wielkiego świata” nie było czasu na nudę, przeciwnie, przepiękna pogoda wręcz zapraszała do poznawania uroków Borów Tucholskich. W piątkowe przedpołudnie, wspólnie z opiekunem, panią Ewą Sudoł, wszyscy uczestnicy wymiany przebywali w Fojutowie, gdzie mieli okazję m.in. popływać kajakami po Wielkim Kanale Brdy, a na koniec, przy ognisku, smażyć kiełbaski. Piątek zakończył się wspólnym spotkaniem u państwa Majków, którzy zaprosili do siebie całą grupę

P

o wielu godzinach podróży w komfortowych warunkach, podczas której cieszyliśmy się krajobrazem Niemiec Wschodnich i podziwialiśmy strukturę asfaltu na idealnie prostych autostradach, dotarliśmy do Hagenow. Tam zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani. Potem nastąpiło szybkie sparowanie przyjmujących i przyjezdnych, a następnie przyjęcie w domach. Cóż to za niezwykle gościnni ludzie! Przez kolejne dni poznawaliśmy historię oraz mieszkańców Hagenow i okolic. Bardzo ciekawą wycieczką okazał się wyjazd do Schwerina, gdzie złożyliśmy wizytę duchom tego zamku. Ciekawa, aczkolwiek męcząca, okazała się wyprawa do Hamburga. Mieliśmy tam okazję wysilić nasze biedne nóżki, wspinając się po 453 stopniach schodów w wieży Kościoła Głównego Św. Michała! Niezwykłą atrakcją był dla nas przejazd metrem, którego tak bardzo brak w naszym kraju! Zwiedzanie Hamburga zakończyliśmy właściwie pod nim, badając wnętrze wielkiego tunelu pod rzeką Elbą. Mijali nas przechodnie, rowerzyści i ... samochody! Wow! Ostatnie dni wymiany to już spędzanie czasu w Hagenow, odwiedziny w ratuszu. Część uczestników została zabrana na festiwal muzyki goa, w którym udział wspomina do teraz z uśmiechem! Najgorsze są jednak powroty, smutno żegnać się z ludźmi, z którymi przeżyło się tak wspaniałe chwile. Ale kto mówi, że to koniec? Może zobaczymy się już niedługo? Jan Czerwiński, klasa IIa 18

Między nami sąsiadami

Wymiana polsko-niemiecka. Tuchola polsko-niemiecką, przygotowali przysmaki z grilla. Przerywnikiem w biesiadowaniu był mecz „Polska-Niemcy”, który zakończył się zwycięstwem… każdego uczestnika! Było to wyjątkowo sympatyczne „nieformalne” zakończenie tegorocznej wymiany.

Wszystkim, którzy organizowali to przedsięwzięcie i brali aktywny udział w wymianie młodzieży, serdecznie dziękuję! Do zobaczenia za rok! Wojciech Pawelski

A tymczasem w Niemczech…

w w w. n owodworek . pl


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

4

Nowodworska scena

X

Zabawa z prądem

kwietnia 2013 roku odbyły się XVI Promocje Młodych Talentów, sztandarowa impreza tucholskiego Nowodworka. W tym roku wzięło w nich udział aż 25 artystów! Pieczę nad imprezą, jak co roku, trzymała pani Urszula Gruntkowska, opiekunka Klubu Szkolnego. Specjalnym gościem imprezy był Wojciech Metlicki, absolwent naszej szkoły, wieloletni uczestnik Promocji. Zaśpiewali dla nas: Dominika Drzazga, Bianka Jutrowska, Angelika Gołembiewska, Dagmara Górnowicz, Karola Karpińska, Agata Krupińska, Natalia Mathia, Jagoda Mówińska, Anna Okrzyńska, Agata Ostrowicka, Krystian Piesik, Alicja Węgrzyn, Dominika Willigalla, Adrianna Żak, Magdalena Żygowska. Na fortepianie zagrali Szymon Glazik, Krzysztof Jeschke, Patrycja Reszka, Dominik Sikorski, Filip Wegner, na flecie poprzecznym - Paweł Oelrich, na gitarze – Krystian Piesik. Jedynym pokazem tanecznym był ten w wykonaniu Agaty Ostrowickiej. Wiersze Dominiki Willigały recytowała Jagoda Mówińska. Na wystawach mogliśmy podziwiać fotografie Justyny Chylewskiej, Anny Kortas i Alicji Węgrzyn oraz prace plastyczne Dominiki Willigały. Pokazy zakończyła piosenka finałowa i rozdanie pamiątkowych statuetek. Co roku w Promocjach bierze udział coraz więcej młodych artystów. Mamy nadzieję, że ta prawidłowość znajdzie zastosowanie i w kolejnej edycji. Liczymy, że nasi nowi uczniowie będą równie utalentowani jak tegoroczni absolwenci, których dzisiaj na pewno nie usłyszeliśmy po raz ostatni! Do zobaczenia! Do usłyszenia! Urszula Gruntkowska Martyna Olejnik I Dzień Ziemi odbył się 18 maja 2013 roku na Placu Zamkowym za Urzędem Miejskim. Piękna, słoneczna pogoda oraz niezliczona liczba atrakcji spowodowała, że festyn organizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy przy współpracy z gminą Tuchola, Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz Tucholskim Ośrodkiem Kultury, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkowym plusem imprezy było niespodziewane pojawienie się na scenie Agaty Młynarskiej (tak, tej pani z telewizji!), która zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy. Hasło tegorocznej edycji to: „Elektroodpady - proste zasady”. Wszelkie działania podejmowane w ramach akcji miały na celu uczulić gości

XVI Promocje Młodych Talentów

Nowodworczycy na Dniu Ziemi w Tucholi na problem recyklingu urządzeń elektrycznych. Reprezentacja naszej szkoły była liczna, uczniowie wzięli udział prawie we wszystkich konkursach, jakie zaproponowali organizatorzy, w niektórych nawet stanęliśmy na podium. W konkursie na „Historię elektrograta” III miejsce wywalczyła Patrycja Wojkiewicz. W kolejnym – „Zanim nastał prąd…” – ekipa nowodworska zdobyła II miejsce. Natomiast na sam szczyt wprowadzili Nowodworek panowie

w w w. n owodworek . pl

Paweł Oelrich, Filip Wegner, Michał Pekała, Marcin Sudoł, grając na instrumentach wykonanych z surowców wtórnych. Gimnazjalistki wzięły też udział w konkursie na porażającą (prądem) piękność – „Elektrowoman”, niestety, ich wysiłki nie zostały docenione. Uczniów przygotowywali: panie Ewelina Fojut, Ewa Grugel, Agnieszka Jankowska i Lucyna Pawelska oraz panowie Sławomir Baturo i Tomasz Kotowski. Martyna Olejnik

19


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

T

egoroczna sesja historyczna współorganizowana przez naszą szkołę poświęcona została postaci doktora Józefa Gierszewskiego. Odbyła się 29 stycznia 2013 w 93. rocznicę powrotu ziemi tucholskiej do Macierzy. Swoją obecnością zaszczycili zebranych członkowie rodziny Józefa Gierszewskiego, natomiast wnuk Doktora, Jerzy Gierszewski, przysłał z Zurychu pełen pochwał i wzruszeń list, który został odczytany podczas konferencji. Na sali, oprócz zainteresowanych historią mieszkańców regionu, znaleźli się przedstawiciele tucholskich władz. Podczas tej lekcji historii zaprezentowano wpierw sytuację społeczno-polityczną mieszkańców ziemi tucholskiej w latach 1860-1932. Następnie przedstawiono w zarysie życie i działalność doktora Józefa Gierszewskiego, zasłużonego dla historii miasta lekarza i społecznika. Głos zabrał również prof. Włodzimierz Jastrzębski. Referaty, prezentacje i oprawę słowno-muzyczną pod okiem nauczycielek historii, pań Aliny Okonek i Aleksandry Wegner, przygotowały i zaprezentowały uczennice: Jagoda Mówińska, Adrianna Żak, Angelika Gołembiewska, Patrycja Kociubowska i Dominika Marcinek. Sesja została zorganizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Borowiackim Towarzystwem Kultury. Aleksandra Wegner

J

uż po raz drugi uczniowie z ostatniej klasy Gimnazjum Powiatowego w Tucholi przygotowali dla swoich kolegów zadania związane z miejscami pamięci w Rudzkim Moście. Gra terenowa, bo o niej mowa, sprawiła uczniom wiele frajdy zarówno w procesie przygotowywania zajęć, jak i podczas etapu realizacji. Działania uczniów dokumentowała nauczycielka historii. Lekcja na świeżym powietrzu, tropienie tajemnic przeszłości w uroczych zakamarkach tucholskich lasów, oczywiście w doborowym towarzystwie – to jest to! Aleksandra Wegner 20

Wielki człowiek z małego miasta. Konferencja poświęcona Józefowi Gierszewskiemu

Historia terenowa.

Co gimnazjaliści robią w lesie?

w w w. n owodworek . pl


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

W

jednej z bajek Ignacego Krasickiego Człowiek biegnie drogą tak szybko, że biedne Zdrowie niestety za nim nie nadąża… Mimo próśb Zdrowia i ostrzeżeń, Człowiek nie zwalnia tempa. Gdy już jest tak wyczerpany, że prosi Zdrowie o pomoc, ono ucieka i pozostawia niewdzięcznika samego… Nowodworczycy nie biorą z bohatera bajki przykładu i szanują zdrowie swoje i innych, uczą najpierw siebie, by potem wiedzę przekazywać dalej. Zawsze z sercem na dłoni. Październik 2012 roku był wyjątkowo obfity w akcje prozdrowotne. 20 i 25 października młodzież uczestniczyła w akcji „Pola nadziei” zorganizowanej przez Hospicjum św. Małgorzaty w Tucholi. Akcja ta ma na celu propagowanie działalności charytatywnej na rzecz chorych na raka. Sadząc cebule żonkili jesienną porą, a zrywając je w kwietniu, na wiosnę, przeprowadzając jednocześnie zbiórkę pieniężną do puszek, uczniowie przyczyniają się do pomocy chorym na nowotwory. W akcji uczestniczyli uczniowie klasy IIb i 38 uczniów z pozostałych klas. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać około 13.700 zł! 26 października z kolei w auli ZSO w Tucholi odbyło się spotkanie w ramach akcji „Transplantologia. Dar życia”, którego celem było propagowanie zagadnień dotyczących przeszczepów narządów i przeprowadzenie akcji związanej ze składaniem „deklaracji woli”. Gościem spotkania była pani Elżbieta Kotras z córką Martyną oraz przedstawiciele tucholskiego hospicjum. W zajęciach uczestniczyli także uczniowie ZSLiT, ZSLiA, Technikum Leśnego oraz TSR. W listopadzie klasa IIb (o profilu prozdrowotnym) uczestniczyła w zajęciach w Centrum Onkologii (w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia) im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Tematem zajęć była profilaktyka antynowotworowa. W poglądowy i interesujący sposób przed-

stawiono uczniom działalność Centrum Onkologii oraz zagadnienia dotyczące profilaktyki i leczenia nowotworów. Po zajęciach w Centrum młodzież wysłuchała wykładu w ramach „Środy medycznej” organizowanej przez Collegium Medicum. W zajęciach uczestniczyli także uczniowie z ZSLiT w Tucholi. Opiekunami grup były panie Ewelina Fojut i Lucyna Pawelska. W szkole niezmiennie od wielu lat działa Klub Wolontariatu. 18 licealistów systematycznie

Szlachetne zdrowie...

Akcje prozdrowotne w Nowodworku

uczestniczy w zajęciach świetlicy terapeutycznej, które odbywają się dwa razy w tygodniu, oraz pomaga przy organizacji wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym. W roku szkolnym 2012/2013 wolontariusze pomagali w organizacji takich imprez jak m.in. Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez chojnicki Bank Żywności, festyn „Marzenia jak ptaki” czy majówka z okazji Dnia Matki. Wolontariuszy, „hakowiczów” i działaczy społecznych przybywa z każdym rokiem,

z czego jesteśmy dumni. Bo szkoła, oprócz chemii, biologii, polskiego uczy też współpracy na różnych poziomach, czy to z nauczycielami, czy z innymi uczniami, dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi, także osobami starszymi; uczy pokory wobec życia i cierpienia, dzielenia się i zabawkami, i książkami, ale też czasem i miłością. Co prawda efekty tej nauki nie znajdą się na świadectwie w postaci oceny, ale życie wystawi Wam, młodzi, najlepszą i najcenniejszą ocenę! Lucyna Pawelska, Weronika Czapiewska, Martyna Olejnik

w w w. n owodworek . pl

21


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

T

„A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak”:

ak się złożyło, że w roku szkolnym 2012/2013 ekipa Filmomatów – koła filmowego z Nowodworka – pod opieką pani Martyny Olejnik dwukrotnie wzięła udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie. Jest to coroczne spotkanie młodych filmowców z całej Polski, a dokładnie 40 najlepszych ekip biorących udział w programie „Filmoteka Szkolna. Akcja!” koordynowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

ły się rozmowy z ekspertami, ponieważ każda ekipa miała możliwość bezpośredniej rozmowy z jedną z zaproszonych gwiazd. Nasi gimnazjaliści mieli przyjemność pochwalić się swoimi osiągnięciami przed Adamem Woronowiczem, aktorem grającym

filmowe, gdzie Alicja podkładała dźwięk do filmu. Największe emocje miały miejsce jednak kolejnego dnia. O godzinie 11-tej Maciej Ślesicki i Alicja Pacewicz (CEO) rozpoczęli targi projektów uczniowskich. Dziewczyny zaprezentowały na swojej tablicy dzia-

W dniach 27-28 września czworo uczniów Gimnazjum Powiatowego: Marta Kot, Patrycja Reszka, Anna Sikorska oraz Adam Kijora reprezentowało swoją szkołę na III Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie. Uczniowie zwiedzili Archiwum Filmoteki Narodowej, w której trwały właśnie prace nad rekonstrukcją „Pana Tadeusza” z roku 1928. W piątkowy wieczór, po spotkaniu z przedstawicielką fundacji Legalna Kultura, można było obejrzeć i ocenić sześć uczniowskich filmów, w tym tucholską „Metamorfozę”. W sobotę odbyła się właściwa prezentacja projektów filmowych z całej Polski. Na stole rozłożyli gazetki, które zawierały sprawozdanie z projektu, oraz losy do quizu z nagrodami przygotowanego przez Martę. W niebieskich koszulkach z nadrukiem loga koła filmowego i nazwą szkoły (przygotowanych przez panią Aleksandrę Przybyszewską) wyróżniali się w tłumie 120 uczniów. Festiwal oficjalnie otworzyła pani Katarzyna Grubek, koordynatorka programów kulturalnych CEO, a zaraz po niej na scenę wkroczył reżyser Maciej Ślesicki, współzałożyciel Warszawskiej Szkoły Filmowej i gospodarz imprezy, a po chwili rozpoczę-

między innymi tytułową postać z filmu Popiełuszko czy Miłość. Młodzi artyści poprosili aktora o autograf, po czym zbierali je też od pozostałych ekspertów, m.in. Xawerego Żuławskiego czy Joanny Kulig. Cała impreza zakończyła się wspólnym graniem Skrzypka na dachu. Relację na żywo można było oglądać w Internecie, a reportaże z imprezy – także w kilku programach telewizyjnych. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie również zgłosili się do udziału w programie, a ich dorobek ponownie został doceniony i tak filmowcy pojechali na IV Festiwal Filmoteki Szkolnej, który odbywał się w dniach 10-11 czerwca. Tym razem naszą szkołę i nasze koło reprezentowały Magdalena Kutnik i Alicja Rybak, dwie najbardziej aktywne uczestniczki kursu internetowego „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, dla których wyjazd był nagrodą za ciężką, półroczną pracę nad projektem. Pierwszego dnia dziewczęta udały się do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, gdzie przez trzy godziny zwiedziały kolebkę polskiej kinematografii pod przewodnictwem pani Ewy Chudzik, znanej kolorystki filmowej. Mogły zobaczyć między innymi telekino czy laboratorium

łania koła takie jak: udział w akcji „Legalna Kultura” i zeszłoroczny sukces trzech gimnazjalistek, sprowadzenie do Tucholi „Polski Światłoczułej”, przeprowadzenie konkursu filmowego oraz lekcji o tematyce filmowej. Prezentacja robiła wrażenie, zwłaszcza na doktorze Jacku Wasilewskim, tegorocznym ekspercie – ambasadorze akcji „Legalna Kultura”. Gimnazjalistki otrzymały również autografy od m.in. Magdaleny Boczarskiej („Różyczka”), Bartłomieja Topy („Drogówka”) czy Wojciecha Solarza („U pana Boga za miedzą”). Po targach, w kinie studyjnym „Muranów” miał miejsce seans filmu „Kochankowie z Księżyca”. Obładowane niczym wielbłądzice, po przejażdżce metrem i wykonaniu ostatniej fotografii na tle Pałacu Kultury, dziewczyny wsiadły do pociągu i o północy były w Tucholi. Gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z filmowcami już uznanymi, a także z tymi, którzy kilka lat temu zaczynali w Filmotece, a dzisiaj studiują na „filmowych” kierunkach. Wrócili zatem pełni pomysłów, zapału do pracy oraz wiary w to, że po prostu warto bawić się w film.

22

n…owodworek rządzi!

w w w. n owodworek . pl

Martyna Olejnik


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

U

dział w Festiwalach rozochocił młodych filmowców. Zaraz po przyjeździe z Warszawy dziewczęta zabrały się do pracy i nakręciły jednominutową animację na ogólnopolski konkurs „Kultura z legalnych źródeł” organizowany przez Fundację Legalna Kultura (www. legalnakultura.pl) i Polski Instytut Sztuki Filmowej. W grudniu nadeszła wspaniała wieść, że … Patrycja Reszka, Marta Kot i Ania Sikorska z klasy III ag zdobyły wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Kultura z legalnych źródeł”. Radości nie było końca! Po paśmie sukcesów na szczeblu ogólnopolskim, upomniał się o nas szczebel wojewódzki, a konkretnie – Ośrodek Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Trafiłyśmy tam, jak zwykle, przeze mnie, chociaż współwinna okazuje się też pani Agnieszka Jutrowska, która zachęcała mnie do udziału w tym procederze. Po kilkukrotnej wymianie zdań z policjantami za pośrednic t wem telefonu oraz wysłaniu wyjaśnień mailem oraz pocztą, konieczna okazała się osobista - trzydniowa - wizyta w bydgoskim oddziale prewencji. Piątkowy wieczór gimnazjalistki spędziły pod opieką pani Weroniki Czapiewskiej w sali kinowej Pałacu Młodzieży, oglądając estoński film dotyczący przemocy w szkole. Po filmie toczyła się zażarta dyskusja, ponieważ film był dość drastyczny i przejmujący; nie kończył się happy endem. Sobota była dniem wyjątkowo intensywnym. Dziewczyny rozpoczęły maraton warszta-

W

czerwcu 2013 roku ogłoszono wyniki XI Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego pod hasłem „Dziecko i jego prawa” organizowanego przez Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku. I miejsce w kategorii „film” zajęli uczniowie Nowodworka! Nagrodzony obraz przygotowali: Martyna Gumińska, Jagoda Mówińska oraz Mateusz Mikołajczyk z klasy Ia. Opiekunką grupy, dumną ze swoich podopiecznych, była pani Aleksandra Wegner. Film można obejrzeć na profilu Nowodworka na Facebooku. Martyna Olejnik

Filmomatki na legalu i na… komendzie!

Sukcesy koła filmowego towy od zajęć z Leszkiem Ciechońskim, operatorem znanym m.in. z „Expresu reporterów”. Następnie uczestniczyły w zajęciach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy. Kolejne – prowadził Piotr Wojtowicz – operator filmowy, który starał się przekazać w ciągu półtorej godziny podstawy „operatorki”. Ostatnie popołudniowe spotkanie z metodykiem było ciekawsze dla mnie – dotyczyły pisania scenariusza zajęć; program „Sztuka wyboru” to bowiem nie tylko film, ale także scenariusz lekcji napisany z myślą o jego wykorzystaniu. Wieczorem z kolei w sali multimedialnej bazy noclegowej Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, gdzie nocowałyśmy, do późnych godzin nocnych trwały warsztaty montażowe z dwoma pasjonatami tej sztuki – Feliksem Novikovem i Tomaszem Mączką. Teoria w niedzielę została przełożona na praktykę – zostaliśmy podzieleni na cztery zespoły i ruszyłyśmy „w miasto”. Opiekunem naszej ekipy był Krzysztof Nowicki, dokumentalista. Najpierw obszedł razem z nami bydgoskie… bramy, a potem pomógł nakręcić krótki film, który na podsumowującym spotkaniu przed wyjazdem publiczność i pozostali operatorzy ocenili dość wysoko. Teraz nie pozostaje nic innego, jak nakręcić kolejny świetny film, napisać scenariusz lekcji i … zdobyć nagrodę! Martyna Olejnik

Prawa dziecka w kadrze

w w w. n owodworek . pl

23


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

T

radycyjne szkolne bale odbyły się w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z planem. Najpierw połowinki, potem studniówka, a na sam koniec - bal gimnazjalny, by uczcić trzy lata nauki w Gimnazjum Powiatowym. Połowinki to bal organizowany w połowie drogi do matury. W tym roku na imprezie bawiły się cztery klasy drugie wraz z wychowawczyniami: paniami Mirosławą Poturalską, Dorotą Kijorą, Ewą Sudoł i Dorotą Jaworską. Zabawa trwała – tradycyjnie – do północy, chociaż zapewne niejeden uczeń zostałby dłużej. Kolejnym, tradycyjnym elementem roku szkolnego, jest studniówka. Dla wielu z trzecioklasistów był to pierwszy w życiu prawdziwy bal. Dziewczęce kreacje kolorami i fasonami przyprawiały o zawrót głowy, zaś panowie, na co dzień ubrani w jeansy i bluzy, w garniturach prezentowali się niczym modele na wybiegu. Po odtańczeniu dwóch polonezów, uczniowie poprosili do tańca swoich nauczycieli, którzy - mimo braku prób - poradzili sobie w tańcu. Zabawa trwała (prawie) do białego rana. Wychowawcami świętujących klas byli: panie Katarzyna Bugaj, Urszula Gruntkowska, Maria Stucka, Aleksandra Wegner oraz pan Mateusz Ott. Ostatnią oficjalną szkolną imprezą taneczną był bal gimnazjalny, który odbył 27 czerwca 2013 roku. Klasa IIIa bawiła się pod okiem wychowawczyni, pani Joanna Drożdż, w kawiarni „Bory” przy muzyce DJ’a – pana od muzyki, Tomasza Kotowskiego. Gimnazjaliści bawili się świetnie i ciężko było im się rozstać. Na szczęście większość z nich spotka się 1 września na szkolnym korytarzu, chociaż już nie w tej samej klasie… Martyna Olejnik

24

Będzie, będzie się działo, będzie zabawa…

Szkolne bale

w w w. n owodworek . pl


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

W

łocławek od lat jest gospodarzem finałów wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. W tegorocznej edycji zawodów uczestniczyło czternaście najlepszych drużyn. Rewelacyjnie spisały się nasze dziewczęta, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej, tuż za faworytkami, najlepszymi w kraju „żołnierkami” z Zespołu Szkół Samochodowych z Włocławka. Również chłopcy stanęli na podium, zajmując trzecie miejsce za drużynami z Włocławka. Reprezentowali naszą szkołę uczniowie z klasy IIb: Aneta Lorek, Adrianna Kurzelewska, Aleksandra Kleman, Kacper Prill, Tomasz Piotrowski, Patryk Frąckowski. Rezerwowymi zawodnikami byli: Beata Grzesik i Kacper Skalski. Dziewczęta i chłopcy rywalizację rozpoczęli od strzelania z karabinka sportowego na 50m. Zważywszy na fakt, że nie mamy możliwości strzelania z broni palnej, a tylko z pneumatycznej, to osiągnięcie czwartych miejsc było dobrą pozycją wyjściową do dalszej rywalizacji. Po zakończonym

Z

espół ratowników pierwszej pomocy z Nowodworka, po zdobyciu 20 kwietnia 2013 roku po raz trzeci z rzędu pierwszego miejsca w rejonowych mistrzostwach Polskiego Czerwonego Krzyża, awansował do etapu okręgowego XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Zawody odbyły się w sobotę 11 maja w niezwykłej scenerii bydgoskiego FOCUS MALL. Przed najlepszymi zespołami województwa organizatorzy postawili wyjątkowo trudne zadania do zrealizowania w krótkim czasie. Na kilku stacjach wypadkowych profesjonalnie ucharakteryzowani wolontariusze, ze złamaniami otwartymi kończyn, urazami czaszki i obfitymi krwotokami, wzbudzali u większości zaskoczonych dramatycznymi sytuacjami przechodniów przerażenie i irytację. Na szczęście były to tylko ćwiczenia oraz zawody sprawnego i zorganizowanego działania ratowniczego. Młodzież spod znaku czerwonego krzyża

Na Włocławek – marsz! Finał Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze” strzelaniu zespoły zostały przetransportowane do lasu, nad malowniczo położone jeziorko Czarne. Miejsce to było areną rywalizacji biegu na orientację. Nasze sprawne, szybkie i zorientowane w sytuacji zespoły, po około godzinnym biegu, uplasowały się na drugim miejscu – dziewczęta – i na trzecim – chłopcy. Oczywiście humory zaczęły nam jeszcze bardziej dopisywać. Następnie dowieziono nas na teren Zespołu Szkół Samochodowych, gdzie zdeterminowane zespoły stanęły do rywalizacji w trzech ostatnich konkurencjach. Dziewczęta rozpoczęły koncert dynamiki, zwinności i gracji na sprawnościowym torze przeszkód, pozostawiając za sobą o „lata świetlne” pozostałe drużyny. Chłopcy oddali pole tylko „samochodówce”. Konkurencja praktyczna z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

nie stanowiła problemu dla obu naszych drużyn. Natomiast rzut granatem do celu, pomimo wielu treningów, to wciąż nasza pięta achillesowa. Tak czy inaczej, to jest nasz największy sukces w sportach obronnych. W klasyfikacji indywidualnej Aneta Lorek zajęła drugie miejsce, Ada Kurzelewska była trzecia, a Ola Kleman piętnasta. Klasyfikacja chłopców: Kacper Pril - trzeci, Tomek Piotrowski – ósmy, a Patryk Frąckowki piętnasty. Czy za rok może być lepiej? Może! Warunkiem jednak jest pokonanie reprezentacji „samochodówki”, która od wielu lat regularnie wygrywa na swoim terenie i zajmuje czołowe miejsca w kraju. Ale jak powiedział pewien wiceprezes geesu - „wszystko jest możliwe”. Wojciech Ziółkowski

Sytuacja opanowana

XXI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

dała licznym obserwatorom możliwość zapoznania się ze sposobami udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Nasz zespół w składzie: kapitan - Irek Kierzkowski, Ania Zając, Kasia Pacek oraz uczniowie Kacper Pril i Tomek Piotrowski z IIb, potwierdzili przynależność do czołówki wojewódzkiej, zajmując piąte miejsce. W ubiegłym roku zajęliśmy czwarte

w w w. n owodworek . pl

miejsce, najwyższe w historii startów tucholskich szkół. W roku następnym, kiedy uda się przebrnąć trudne eliminacje rejonowe na pierwszym miejscu, Kacper, Tomek i opiekun zespołu wyznaczyli sobie cel - miejsce na podium w zawodach okręgowych. Będzie trudno, ale wszystko jest możliwe. Wojciech Ziółkowski

25


Biulet yn In for m ac yjny 2012/ 2013

D

ziałająca przy naszej szkole 3 Tucholska Drużyna Harcerska „NiC” im. Powstańców Warszawskich, funkcjonuje już od ponad dziesięciu lat. Młodzież w niej skupiona organizuje rajdy, wyprawy tematyczne i spotkania rekreacyjne, zapewniając sobie i innym (również młodszym) świetna zabawę. Drużyna składa się z 15 osób, a naszą drużynową jest Alicja Pełczyńska z klasy IIIb. Co roku organizujemy między innymi Święto Pieczonego Ziemniaka, w tym roku motywem przewodnim były „Smerfy”. W zabawie wzięły udział drużyny z terenu Tucholi i okolic. Rajdy tego typu trwają trzy dni (i dwie noce!), nic zatem dziwnego, że cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród zuchów i harcerzy. Uczestniczyliśmy też (w listopadzie) w XV Ogólnopolskim Rajdzie Niepodległości w Grudziądzu, podczas którego poznaliśmy pasjonatów harcerstwa z całej Polski i zdobywaliśmy nowe sprawności. Aktywnie włączamy się w życie Nowodworka, między innymi aktywnie działamy podczas Drzwi otwartych, kiedy to wpuszczamy do naszej harcówki ukrytej w czeluściach szkolnych korytarzy przybyłych gości i pokazujemy, że idea harcerstwa jest ciągle żywa. Przygotowujemy też pokazy pierwszej pomocy albo koncerty – w zależności od potrzeb. Uczestniczymy również w akcjach patriotycznych i zbiórkach pieniędzy. Wspólnie uczymy się ciekawostek o m. in. przyrodzie, pierwszej pomocy, terenoznawstwie oraz rozwijamy nasze zainteresowania. Pomagają nam w tym organizowane cotygodniowe (piątkowe) spotkania, wspaniała atmosfera im towarzysząca oraz niestandardowe metody wspólnej pracy i spędzania czasu. Wszystko dopełnione jest śmiechem i kreatywnością, z czego zresztą nasza drużyna słynie. Ponadto uwielbiamy muzykę, występujemy co roku na „Fałszerce”, konkursie piosenki harcerskiej organizowanym od kilku lat w Tucholskim Ośrodku Kultury przez hufiec Tuchola. W tym roku w listopadzie zdobyliśmy grand prix! Zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki wielu przydatnych umiejętności – od wiedzy teoretycznej po tę z zakresu ratowania ludzkiego życia! Pamiętajcie, harcerstwo to nie tylko misja, to także styl życia i dobra zabawa! Adrianna Szreiber klasa Ic

26

Tyle, co NiC.

3 Tucholska Drużyna Harcerska

w w w. n owodworek . pl


Ze s p ół S zkół O g óln ok s zta ł c ą c yc h i m . B a r tł om i e ja Nowod wor s ki e g o w Tu cho li

Nasze osiągnięcia Stypendia Starosty Tucholskiego w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące Klaudia Knitter Marta Fojut Roksana Piechocka Kinga Wenta Taida Landowska Aleksandra Kleman Paulina Rybacka Natalia Warmbier Michał Żygowski Jakub Mazur Jan Czerwiński Anna Puwałowska Justyna Chylewska Anna Zając Anna Węsierska

Gimnazjum Powiatowe Aleksandra Ziółkowska Alicja Pastwa Patrycja Reszka Marta Kot Krzysztof Duks Jednorazowe stypendia Starosty Tucholskiego Liceum Ogólnokształcące Karolina Gackowska Joanna Pawelska Marta Piotrowska Małgorzata Wenda Gimnazjum Powiatowe Konrad Mówiński Aleksandra Ziółkowska Kajetan Witkowski

Gimnazjum Powiatowe Alicja Rybak Patrycja Rybacka Inga Giersz Alicja Pastwa Wanessa Łukaszewicz Krzysztof Jeschke Patrycja Reszka Olga Winowiecka Szymon Gwizdała Marta Kot Daria Klunder Anita Szwoch

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2012/2013 Małgorzata Wenda

Stypendia Starosty Tucholskiego w II półroczu roku szkolnego 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące Marta Piotrowska Karolina Gackowska Aleksandra Kleman Paulina Rybacka Anna Węsierska Jagoda Gabrych

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych Język polski Marta Kot – laureatka Język niemiecki Patrycja Rybacka – finalistka

Stypendium Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Taida Landowska Stypendium „Zdolni na start” Anna Węsierska

Wyróżnieni Absolwenci: Liceum Ogólnokształcące Małgorzata Wenda Katarzyna Pacek

Wydawcą Biuletynu Informacyjnego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi ul. Pocztowa 8a 89-500 Tuchola www.nowodworek.pl sekretariat@nowodworek.pl dyrektor@nowodworek.pl Telefon: +48523363850 Faks: +48523363851

Autorzy zdjęć: Sławomir Baturo Zuzanna Baturo Jan Czerwiński Julia Kaczanowska Lucyna Karnowska Paulina Łapka Marcelina Majka Anna Lorbiecka Martyna Olejnik Lucyna i Wojciech Pawelscy Ewelina Pieczka Paulina Serowiecka

Marta Pawelska Jakub Mazur Anna Kressin Anna Twardokus Anna Zając Kinga Marcinek Milena Kusal Justyna Chylewska Roksana Piechocka Michał Żygowski Anna Puwałowska Kinga Wenta Jędrzej Kijora Przemysław Kiersznicki Milena Selke Bartosz Minder Taida Landowska Angelika Treider Marta Fojut Kamila Domachowska Magdalena Kasperek Natalia Warmbier Gimnazjum Powiatowe Krzysztof Duks Wanessa Łukaszewicz Natalia Gabrych Marta Kot Patrycja Rybacka Mateusz Zaborowski Alicja Pastwa Patrycja Reszka Olga Winowiecka Daria Klunder Dominika Buczkowska Emilia Kłosowska Małgorzata Pruska Paulina Serowiecka Anna Sikorska Martyna Michałek Patrycja Szulc Lidia Zakrzewska Roksana Berent Jędrzej Jagielski Weronika Lorbiecka

Wyniki matury (zdawalność): język polski – 100% matematyka – 94% język niemiecki – 100% jezyk angielski – 99% Wyniki egzaminu gimnazjalnego (średni wynik): język polski – 85,31% historia i wos – 73,93% matematyka – 72,52% przedmioty przyrod. – 77,62% język angielski PP – 83,00% język angielski PR – 79,63% jezyk niemiecki PP – 90,81% język niemiecki PR -79,63% Pozostałe konkursy X Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier 2013” Natalia Mathia – II miejsce XIV Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej „FIPA 2913” Natalia Mathia – III miejsce Ogólnopolski konkurs filmowy „Kultura z legalnych źródeł”

Patrycja Reszka, Marta Kot, Ania Sikorska – wyróżnienie

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Ewa Sudoł Wojciech Ziółkowski Nagroda Starosty: Dorota Jaworska Lucyna Karnowska Danuta Lenartowicz Alina Okonek Martyna Olejnik Ewa Sudoł Nagroda Dyrektora: Sławomir Baturo Stefan Chrzanowski Ewa Grugel Agnieszka Jutrowska Dorota Kijora Rafał Klunder Mateusz Ott Lucyna Pawelska Katarzyna Stachowicz Grabowska Anna Szreiber Mariola Wądołowska Bogumiła Dąbrowska Małgorzata Zapłata

58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Agata Grabowicz - I miejsce w etapie rejonowym w „Turnieju recytatorskim” Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” Jakub Smieszek – I miejsce w etapie rejonowym

Anna Szreiber Katarzyna Stachowicz-Grabowska Aleksandra Wegner Kajetan Ziółkowski strona www Gimnazjum w Sławęcinku Specjalne podziękowania dla pani Lucyny Zdanowskiej z „Tygodnika Tucholskiego” i 3TDH „NiC”, zwłaszcza Alicji Pełczyńskiej. Publikację sfinansowali: • Rada Rodziców ZSO w Tucholi • Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi

w w w. n owodworek . pl

Nagrodzeni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

Redaktor naczelny: Martyna Olejnik Redakcja Biuletynu: Aleksandra Wegner, Anna Szreiber, Lucyna Karnowska, Mateusz Ott, Lucyna Pawelska, Wojciech Pawelski, Katarzyna Stachowicz-Grabowska, Joanna Wojciechowska. DTP i druk: Drukarnia STANDRUK, Chojnice Skład, projekt okładki: Karol Malczewski

27


ch y c ą łc a t z s k go o e i n l k s ó or Og w ł d ó o k Sz ow ł N ó p a j s ie Ze m o ł t ar B . m i oli h c u wT EK

OR ODW

NOW kole w sz y c a r p osfera m t a na ania zy jaz naucz » Pr m io poz wa ysoki sporto W ra a » z a b a kad n a o n z s c e iad wocz i dośw y » No a n a mat ur ow k i c fi li ś a o ykw waln » W t zda n e c o pr szkoły ysoki ie W n e » aż zne wypos e t a agogic g d o e B p » no e gro n z ja et u zy Intern » Pr o d stęp jdy ały do t S i i ra k » z c ie wyc ęste z C sy » onkur k e klas kaw ofile r » Cie p e wan óżnico r Z » NIE

SZ

DLA A Ł O K

M

o p e z s w a Z e i n o r t s j e j o m

ema z r t z klasy oma w d lub tami o i m d prze mi y n o z er rozsz ertę f o ć i dz spraw ek.pl r o w d owo n . w w w

Biuletyn 2012/2013  

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi

Biuletyn 2012/2013  

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi

Advertisement