Page 1

BEZPŁATNY MAGAZYN

nas

RYBNICKI

• co miesiąc w gazecie • codziennie w internecie

WWW.NOWINY.PL

8 października 2019 • nr 36

150 000 złotych

Pijany policjant z Rybnika jechał pod prąd

dla szpitala w Rybniku ZATRZYMALI GO... 30 września Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała na rzecz Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku darowiznę w wysokości 150 tys. złotych. Ofiarowane środki zostaną przeznaczone na utworzenie Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii. Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła oraz Robert Osóbka, prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła przekazali na ręce Bożeny Mocha–Dziechciarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku czek w wysokości 150 tys. złotych. – Szpital Wojewódzki nr 3 w Rybniku nieustannie podejmuje inicjatywy związane z rozwojem placówki i zwiększenia jej rentowności. Działalność Oddziału Kardiologii rozpoczęła się w lutym 2005 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Szpitala i Rady Społecznej powołano do życia oddział szpitalny z ośmioma łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej. W roku 2007 wszczepiono pierwszy w Rybniku stymulator pracy serca. Stopniowy wzrost ilości wykonywanych zabiegów spowodował konieczność utworzenia nowej pracowni pod nazwą Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii. Wierzymy, że kwota pozyska-

na na powyższy cel pozwoli na realizację sporej części projektu. Liczymy na dalszą pomoc w tym zakresie, aby wkrótce pacjenci z naszego regionu mogli w pełni korzystać z obecności profesjonalnej kadry lekarskiej jak i nowoczesnego zaplecza diagnostyczno–terapeutycznego – powiedział Wojciech Kreis, zastępca Dyrektora ds. lecznictwa, ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku. Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację kluczowego dla Szpitala w Rybniku zadania, polegającego na utworzeniu Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii, która będzie zajmować się wszczepieniami kardiostymulatorów, defibrylatorów, i w której będą wykonywane zabiegi ablacji i krioablacji. – PGE Energia Ciepła, jako producent ciepła i energii elektrycznej dba przede wszystkim

o bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz czyste powietrze w regionach, gdzie jesteśmy obecni. Nasza działalność oparta jest na łączeniu rozwoju biznesowego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Angażujemy się w działania wspierające zdrowie i jakość życia mieszkańców miast, w których mamy swoje aktywa. W ostatnim czasie m.in. udzieliliśmy pomocy finansowej Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, zakupiliśmy specjalistyczną karetkę neonatologiczną dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a dzisiaj przekazujemy darowiznę dla Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku, dzięki której wesprzemy powstanie specjalistycznej pracowni na oddziale kardiologii – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła. – Działania Fundacji PGE Energia Ciepła ukierunko-

wane na promocję i ochronę zdrowia, zgodnie z podstawowymi celami, przekładają się na uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności Rybnika. Dzisiejsze wsparcie finansowe projektu budowy pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii jest tego wyrazem. Niezwykle ważne i potrzebne mieszkańcom, nowoczesne metody leczenia chorób serca, będą teraz w zasięgu możliwości. Mam nadzieję, że wsparcie Fundacji przyczyni się do powstania nowoczesnego, w pełni funkcjonalnego zaplecza medycznego – powiedział Robert Osóbka prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła. Przypomnijmy, Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała w ubiegłym roku na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim darowiznę w wysokości 250 tys. złotych na realizację przygotowania zaplecza zabiegowego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe, szczególnie chirurgii onkologicznej jamy brzusznej. W lutym br. Fundacja wsparła Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze przekazując 300 tys. złotych na zakup nowej specjalistycznej neonatologicznej karetki ratującej zdrowie i życie noworodków. źródło: PGE Energia Ciepła, oprac. ż

OGŁOSZENIA WYBORCZE

REKLAMA

ŚWIADKOWIE

Dyżurny jastrzębskiej komendy został poinformowany o obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego kierującego na Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu–Zdroju. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 3 promile alkoholu. Okazało się, że to policjant z Rybnika. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem 25 września. Z relacji policjantów wynika, że kierowca opla jechał „pod prąd” ul. Pszczyńską w kierunku Wodzisławia Śl. Tą sytuacją zaniepokoili się inni kierowcy, zatrzymali pojazd i odebrali kluczyki kierującemu. – Przybyli na miejsce policjanci z ruchu drogowego przejęli czynności na miejscu zdarzenia, w trakcie których okazało się, że nietrzeźwy kierujący jest funkcjonariuszem rybnickiej komendy. Mężczyzna nie był w służbie,

jechał swoim prywatnym samochodem. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora, który podjął decyzję o zatrzymaniu 44–letniego mężczyzny – informuje rybnicka policja. Komendant Miejski Policji w Rybniku zawiesił zatrzymanego policjanta oraz wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne, a także postępowanie administracyjne zmierzające do zwolnienia go ze służby. Zatrzymany funkcjonariusz to policjant wydziału prewencji rybnickiej komendy z 22 letnim stażem służby – Jednocześnie dziękujemy, za postawę godną naśladowania kierowcom z Jastrzębia i Żor, którzy zareagowali na dziwne zachowanie na drodze i uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu mężczyźnie – dodają rybniccy policjanci. źródło: KMP Rybnika, oprac. żet


2

Juliusz Roger WWW.NOWINY.PL

8 pa ździer nik a 2019 r.

– budowniczy szpitali Tempo życia codziennego wydaje się nie sprzyjać dzisiaj podróży w czas miniony, czas który niejednokrotnie wywarł piętno na naszą codzienność współczesną. Byli, są i będą ludzie o których należy pamiętać, których nie należy zapominać, którym należy się pamięć i wdzięczność za ich bezinteresowność działania dla naszej społeczności. To na nas spoczywa wręcz obowiązek przypominania o ludziach kiedyś bliskich a dzisiaj trochę zakurzonych w naszej pamięci. 200 lat temu urodził się Juliusz Roger, wielki dobroczyńca, zdeterminowany lekarz, człowiek o duszy i naturze wskroś renesansowej. To postać bardzo ważna dla naszej części Śląska, to dobrodziej naszej kultury, rodzin naszych przodków, to przyczynek do rozumienia w sposób prosty dziejącej się ustawicznie naszej rzeczywistości. Wróćmy do historii. Sytuacja zdrowotna i socjalna na Śląsku w poł. XIX w. była katastrofalna szczególnie w jego trzech południowo–wschodnich powiatach – pszczyńskim, rybnickim i raciborskim. Tragiczne żniwo głodu i zarazy ściągnęło na ten obszar lekarzy, którzy mieli mu bezpośrednio zaradzić, ale także rozeznać przyczyny tak tragicznej sytuacji. W I połowie XIX w. praktycznie co roku zdarzał się wybuch chorób, co wiązało się niewątpliwie z niedostatecznym

wyżywieniem ale i niskim stanem publicznej i osobistej higieny. Generalnie władze administracyjne nie czyniły specjalnych przygotowań, by pomóc ludności przetrwać trudny okres. Pozostawiono to władzom najniższego szczebla, pomocy charytatywnej kościołów, wreszcie ofiarności ludzi. Zasięg tragedii zarówno terytorialny, jak i pod względem zgonów, znacznie przekroczył ramy dotąd spotykane. Głód na Górnym Śląsku był jedną z największych tragedii. Według danych niemieckich, zachorowało w tym regionie 80 000 ludzi, z czego 16 000 zmarło. Tyfus głodowy straszliwie dziesiątkował śląską ludność. W tymże też czasie nasilenia się zarazy (ok. 1847 r.) książę raciborski Wiktor I, dla ratowania ludności sprowadził z Wirtenbergii młodego lekarza dr. Juliusza Rogera. Juliusz Roger urodził się

w Wirtenbergii w miejscowości Niederstotzingen koło Ulm 28 lutego 1819 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Augsburgu w 1839 r. rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie w Monachium. Jednakże w niedługim czasie przeniósł się na wydział medyczny Uniwersytetu w Tibindze uzyskując tam tytuł doktora medycyny. W Wiedniu pod kierunkiem dr Jägera Roger ukończył dodatkowe studia z zakresu okulistyki. Myślał o habilitacji i pracy naukowej. Los pokierował jednak inaczej jego życiem i rzucił go w inne strony ówczesnych Niemiec – na Górny Śląsk. W 1847 r. J. Roger objął stanowisko lekarza (królewskiego radcy sanitarnego) w posiadłości księcia raciborskiego Wiktora I w Rudach. Aby pogłębić swoją wiedzę na przełomie lat 1847 – 1848 Roger przebywał w Paryżu a w 1852 w Anglii.

W początkowym okresie swego pobytu w Rudach Roger przyjmował chorych w zamku książęcym, o czym informuje w Rybniker Kreisblat z 22.VI.1850 r., gdzie pisze, iż lekarstwa i leczenie jest za darmo – tak długo jak starczy mu pieniędzy. Rogera znały nie tylko Rudy, lecz również bliższe i dalsze okolice. Był człowiekiem bardzo cenionym za swoją wiedzę i ofiarność w tym co robił. Jego dewiza brzmiała „przede wszystkim leczyć ludzi i pomagać im jako lekarz i człowiek”. Znając dobrze stan zdrowotny ludności raciborsko– rybnickiej Roger rozpoczął budowanie szpitali. Pierwszym z nich był szpital w Rudach. Szpital ten powstał na miejscu drewnianego klasztoru w latach 1858 – 1861. Fundatorem szpitala była para książęca Amalia i Wiktor Maurycy. Na pamiątkę po zmarłym ojcu księżnej – Karolu Egonie

REKLAMA

xxxxx_WA xxxxx Neovize stv 23.08.indd 1

2019-08-12 11:38:39

von Fürstenberg, otrzymał on nazwę „Zakład św. Karola”. Opieka w szpitalu była darmowa dla pracowników i służby książęcej, inni chorzy wnosili za leczenie niewielkie, symboliczne opłaty. Koszty utrzymania ponosiła para książęca po połowie, zaś w przypadku śmierci jednego z nich, obowiązek ten przechodził w całości na osobę żyjącą. Taka sama zasada obowiązywała następców na włościach rudzkich. Opiekę lekarską sprawował każdy lekarz nadworny; dr Juliusz Roger, dr Hufschmidt, chirurg Bauck (zm. w 1943 r.) oraz dr. Wyrwoll (do zamknięcia szpitala w 1972 r.). Zarząd gospodarczy i posługę pielęgniarską w szpitalu i poza nim pełniły siostry szpitalne św. Franciszka od roku 1861 do 1972. Ostatnia Theodora Ołtaszyna zmarła w 1980 roku. Roger zajął się również małym szpitalem klasztornym w Pilchowicach, który rozbudował, zreorganizował i objął jego kierownictwo. Na ten cel zebrał wśród znajomych i przyjaciół sumę 21 000 ówczesnych marek. Do I wojny światowej w tym szpitalu było łóżko z nazwiskiem Juliusza Rogera na porcelanowej tabliczce. Roger zaopiekował się także sierocińcem w Lyskach koło Rybnika. Największym dziełem Rogera była budowa szpitala dla kobiet w Rybniku. Wzniósł go ze składek społecznych oraz darowizn znajomych i przyjaciół z całej Europy. Zakończenia budowy szpitala nie doczekał. Budowę szpitala zakończono 4 lata po jego śmierci. Otwarcie nastąpiło 8 kwietnia 1869

roku. Szpital nazwano jego imieniem „JULIUSZ”. Po jego śmierci pracownicy zakładu napisali o Rogerze; „Już nigdy miłujące i stroskane serce Twe nie zbliży się do łoża boleści, nigdy litość Twoja nie znajdzie więcej drogi do chat opuszczonej biedoty”. Zasługi Rogera nie ograniczają się tylko do jego działalności lekarskiej. Był on zapalonym entomologiem. Odkrył na Ziemi Śląskiej ponad 400 gatunków chrząszczy, wówczas nieznanych i nie zbadanych. Opublikował wiele prac z zakresu nauk przyrodniczych, m.in. „Spis dotychczas odnalezionych na Górnym Śląsku chrząszczy” 1856, „Co nieco o mrówkach” 1857, „O użytkowaniu skrzydeł chrząszczy” 1863 i inne. Roger współpracował m.in. z prof. Gustawem Kaatzem, założycielem Berlińskiego Związku Entomologów, twórcą Niemieckiego Muzeum Entomologicznego. Kolekcja owadów zebrana przez Rogera zachowała się w Berlinie do ostatnich dni II wojny światowej. Roger stworzył również bogaty zbiór ptaków gnieżdżących się w lasach raciborsko–rybnickich. Los tego zbioru nie jest znany. TEN CO UKOCHAŁ LUD ŚLĄSKI I PIĘKNO JEGO PIEŚNI W pamięci Górnoślązaków pozostał Roger przede wszystkim jako zbieracz ginącej już wówczas śląskiej pieśni ludowej. Nie znając języka /gwary/ początkowo zbierał teksty pieśni przy pomocy kucharek książęcych. W niedługim, jed-


WWW.NOWINY.PL

8 pa ździer nik a 2019 r. nak czasie opanował język na tyle, iż z tym problemem radził sobie samodzielnie. Doceniając piękno śpiewanych pieśni ludowych wydał je w 1863 r. Roger spisywał utwory prawie zapomniane, śpiewane przez niewiasty, dziewczęta w czasie obrzędów, uroczystości rodzinnych, przy kołysce i przy pracy. „Jak wszędzie, tak i tutaj – pisał Roger – niewiasty są krzewicielkami pieśni ludowej, albowiem większość z nich pochodzi z ust niewieścich”. Tworząc zbiór pieśni Roger współpracował z Józefem Lompą, nawiązał kontakty z redaktorem „Gwiazdki Cieszyńskiej” Pawłem Stalmachem, dzięki któremu 26 pieśni cieszyńskich opublikował w swoim zbiorze. Dużej pomocy w notowaniu melodii ludowych udzielił Rogerowi kapelmistrz książęcy Karol Schmidt. Schmidt był oboistą w orkiestrze gliwickiego pułku ułanów, a ok. 1855 r. został kapelmistrzem książęcym w Rudach. Konsekwencją kontaktów z Rogerem jest skomponowany przez Schmidta kadryl na motywach rudzkich pieśni ludowych. Znaczenie Rogerowego zbierania pieśni ocenił jego przyjaciel Hoffmann von Fallersleben, który nie tylko zachęcał Juliusza do pracy, lecz radził mu

objąć badaniami całość folkloru Górnego Śląska. Hoffmann von Fallersleben to poeta niemiecki, folklorysta, profesor literatury i języka niemieckiego we Wrocławiu. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań była m.in. problematyka niemieckiej pieśni ludowej na Dolnym Śląsku. Wiosną 1861 r. Fallersleben przybył do Rud, gdzie poznał Juliusza Rogera. Swoje spotkania poświęcali w większości tematyce pieśni ludowych. Dla uczczenia twórczości Fallerslebena Roger urządził w dniu 7 maja 1861 r. spotkanie poety z mieszkańcami Rud. Spotkanie to miało miejsce w nieistniejącej już restauracji „Langenburger Hof”, gdzie przybyła m.in. para książęca. Obaj wygłosili okolicznościowe przemówienia skierowane do pary książęcej. Fallersleben wzniósł toast na cześć pary książęcej, a Rogera uczcił wierszem, w którym podkreślił jego potrójne zasługi: lekarza, badacza przyrody oraz miłośnika poezji i pieśni ludowej. Przyjaźń i kontakty Rogera z Fallerslebenem trwały do ostatnich jego dni. Spotykali się w Corvey i w Rudach, wymieniali bogatą korespondencję poświęconą wielu problemom ludoznawczym. Gdyby Rogerowi nie prze-

AUTOPOROMOCJA

OGŁOSZENIA WYBOPRCZE

I i jego żonie Amalii. Jako ciekawostkę podam, iż w Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych w Rudach znajduje się oryginalne pierwsze wydanie „Zbioru Pieśni” oraz w języku niemieckim ciekawy i w zasadzie nigdzie nie spotykany zbiór śląskich pieśni ludowych tłumaczonych z polskiego a pochodzących ze zbioru Rogera pt. Polnischer Volkslieder der Oberschlesier, zebrał Emil Erbrich, wydrukowano we Wrocławiu (Breslau) w 1869 r. w drukarni Gebhardi. Juliusz Roger zmarł nagle 7 stycznia 1865 wskutek nieszczęśliwego postrzału podczas polowania w lesie rachowickim mając 46 lat. W miejscu śmierci Rogera stoi krzyż, a pod nim kamień w kształcie serca, na którym wypisane są słowa wiersza w j. niemieckim, które zadedykował swemu przyjacielowi Hoffmann von Fallersleben: Henryk Siedlaczek  „Głęboko w serca nasze się wpisałeś, Kim dla nas byłeś tym pozostałeś,

NAJWIĘCEJ ofert PRACY

NAJWIĘCEJ ofert nrPRACY

Jarosław

SZUKAJ TYLKO U NAS

SZCZĘSNY

EKONOMISTA, SAMORZĄDOWIEC, SPOŁECZNIK SPECJALISTA D/S FUNDUSZY UNIJNYCH

Kandydujê do Sejmu

przedsiębiorca,

TYLKO U NASwspółwłaściciel rodzinnej firmy

NAJWIĘCEJ NAJWIĘCEJ ofert ZAĆMA POWIEKI ofert PLASTYKA PRACY

Najwięcej w latach 2010 – 2011 r.

ofert pracy

Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie

PRACY

SZUKAJ TYLKO U 886 NAS 602 150

SZUKAJ TYLKO U NAS

Umawianie terminów zabiegów i transportu

SZ TY UN

w latach 2010 – 2014 r. radny Gminy Mszana

Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt okulistyczny

Zaćma już od 35 zł – PROMOCJA Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór Nie musisz zgadzać się na najtańszą soczewkę w Polsce Wszystkie badania w dniu zabiegu – bez dodatkowych opłat Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu Każdy otrzymuje gratis pakiet o wartości ponad 100 zł: okulary UV, krople itp. Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt okulistyczny Refundacja z NFZ wynosi 1764,21 zł

NA ofe

z ponad 80 letnią tradycją „ Piekarnia Kozielski Sp. z o.o.”

REKLAMA

KLINIKA OKULISTYCZNA

Mirosław

KOZIELSKI

2

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LISTA

W wiedzę i dobroć wielce bogaty, Śpieszyłeś z pomocą do każdej chaty; Dla Twoich (dla nas) byłeś przyjacielem doradcą Dla chorych pociechą, dla biednych ojcem Juliusz Roger został pochowany na cmentarzu w Rudach, gdzie do dziś stoi ufundowany przez Księcia Raciborskiego jego nagrobek z okazałym krzyżem. Na płycie nagrobkowej wyryty jest napis: „Hier ruht der Königlische Sanitätsrat Dr Julius Roger Geb.d. 28 Februar 1819 GEST.D. 7 Januar 1865 RIP” (Tu spoczywa Królewski Radca Sanitarny Dr Juliusz Roger) W 1959 roku (wg. Piotra Libery dyrygenta chóru „Strzecha”, który brał udział w odsłonięciu tablicy) z funduszy powiatowych odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Rogera, osadzoną na głazie przed szpitalem Rogera w Rudach. Napis na tablicy brzmi: „Cześć Pamięci Dra. Juliusza Rogera 1819 – 1865 Lekarza, przyrodnika, działacza, który ukochał lud śląski i piękno jego pieśni. Społeczeństwo Ziemi Raciborskiej” Ulubionym miejscem wypoczynku Rogera w wolnych chwilach po pracy był park leśny „Buk”. Tu najchętniej wypoczywał i skupiał swoje myśli, nabierał sił do pracy. Na jednym z drzew do końca I wojny światowej umocowana była tabliczka ze słowami Juliusza Rogera: „Tu spoczywaj w cieniu ciszy i ciesz się mądrze z ziemskich dróg natura wtedy Ciebie cieszy gdy w sercu Twoim mieszka Bóg”.

Do napisania artykułu wykorzystano: Świerc Piotr, Juliusz Roger 1819 – 1865,Katowice 1990, Wawoczny Grzegorz, Rudy wczoraj i dziś, Racibórz 2001, Tenże , Rudy magiczne miejsce, Racibórz 1999, Siedlaczek Henryk, Ein Mann der Reinaisance (Julius Roger zum 180 Geburstag), Schlesisches Wochenblatt 1999, n. 10/362. Tenże, Ocalić od zapomnienia, maszynopis CDK Katowice, Rudy 1994, Tenże, Juliusz Roger, Tyta. Czyli róg obfitości 1998, n. 5,s. 6, Tenże, Rola i miejsce pomników w kształtowaniu lokalnej świadomości historycznej. Sugestie i postulaty badawcze, Ziemia Raciborska 1999, n.4/5, Tenże, Dr. Juliusz Roger, Z ziemi Eichendorffa, 1998, n.9.

10

NAJWIĘCEJ ofert PRACY

SZUKAJ TYLKO U NAS

rwała pracy jego przedwczesna śmierć, stworzyłby on prawdopodobnie podwaliny pod przyszłe górnośląskie badania etnograficzne. Zbiór pieśni został wydany nakładem Hugona Skutscha we Wrocławiu w roku 1863, pod tytułem „Pieśni Ludu Polskiego na Górnym Szląsku”. Zbiór liczy 546 pieśni, z których 294 posiada melodie. Duża to zasługa kapelmistrza Schmidta. Roger podzielił zbiór na 18 działów; pieśni wojackie, myśliwskie, pasterskie i rolnicze, rzemieślnicze i młynarskie, cygańskie, ballady, miłosne, poważne, żartobliwe, pijackie, kolędowe, itp. Pieśni opatrzone są nazwą powiatu, z którego pochodzą. Dzięki kontaktom ze wspomnianym. J. Lompą, P. Stalmachem oraz Robertem Fiedlerem z Międzyborza na Dolnym Śląsku, znalazły się w zbiorze utwory również z Dolnego Śląska i z Cieszyńskiego. Efektem przyjaźni Rogera z Fallerslebenem jest wydanie przez tego ostatniego zbioru Rogerowego w języku niemieckim, nakładem Augusta Freshchmidta w Koźlu (Cossel) w 1865 r. pt. „Ruda. Polnische Volkslieder der Oberschlesier”. Oba wydania zarówno Rogera jak i Fallerslebena dedykowane są Księciu Raciborskiemu Wiktorowi

3

oraz 2017 – 2018 – prezydent światowej Federacji Kolarskiej Piekarzy i Cukierników

Lista nr

MIEJSCE

5

8

Sfinansowano przez KWW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

współorganizator Kolarskich Mistrzostw Świata Piekarzy i Cukierników: Mszana 2010 r., Mszana 2017 r.

SZUKAJ TYLKO U NAS

w latach 2014 – 2019 r. współorganizator i komandor Śląskiego Maratonu Rowerowego

Na

OF PR

SZ TY U


4

WWW.NOWINY.PL

8 pa ździer nik a 2019 r.

Różnorodność, która przeszkadza i pomaga Nasz region – obejmujący Jastrzębie–Zdrój, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski i Żory – ma sporo atrakcji turystycznych, które mogą przyciągać nie tylko mieszkańców aglomeracji katowickiej, ale również sąsiednich województw oraz bardziej odległych części kraju. Problemem jest brak komunikacji oraz marki turystycznej, która spinałaby naszą różnorodność w czytelną klamrę. Subregion Zachodni? A co to takiego? Dla mieszkańców innych rejonów Polski mało zrozumiała jest już sama nazwa, pod którą nasz region funkcjonuje obecnie w krajowej turystyce – Subregion Zachodni. – Ludzie myślą, że chodzi o województwo lubuskie lub zachodniopomorskie – przekonuje Hubert Gonera z firmy Landbrand, która na zlecenie władz województwa zajmuje się opracowaniem koncepcji rozwoju produktów turystycznych oraz strategii komunikacji marketingowej naszego regionu. Jedno ze spotkań warsztatowych poświęconych tej tematyce zorganizowano 16 września na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Spotkanie dotyczyło m.in. kwestii obecności powiatów raciborskiego i wodzisławskiego w marce i ofercie turystycz-

nej Subregionu Zachodniego. Warsztat skierowany był do przedsiębiorców z branży turystycznej, pracowników urzędów miast i gmin oraz powiązanych z nimi instytucji. – Cieszę się, że marszałek województwa śląskiego postanowił wesprzeć nasze działania. Rozmawiamy w Raciborzu o budowie marki turystycznej, poszerzeniu formuły Zamku Piastowskiego. Państwo wypracujecie coś, co będzie z korzyścią dla nas wszystkich – powiedział wiceprezydent Raciborza Michał Fita podczas otwarcia warsztatów. Zatrzymać turystę jak najdłużej W spotkaniu wzięła udział również Ewa Gawęda – wiceprzewodnicząca komisji turystyki i sportu sejmiku śląskiego. – Nie mamy Giewontu jak Zakopane czy pięknych plaż jak Międzyzdroje, dlatego musimy skupić się na turystyce kwalifikowanej, adresowanej do pasjonatów podążających szlakami historycznymi, przyrodniczymi czy pielgrzymkowymi. W tej kwestii mamy wiele do zaoferowania. Ponadto powinniśmy się skupić na cyklicznych imprezach organizowanych w powiatach raciborskim i wodzisławskim, takich jak Reggae Festiwal w Wodzisławiu czy Intro Festival w Raciborzu. Dla gości

odwiedzających nas przy okazji tych imprez powinniśmy mieć przygotowane pakiety turystyczne, tak żeby chcieli pozostać u nas na dłużej, ale też wracali do nas w przyszłości – powiedziała Ewa Gawęda. Słowa klucze W toku warsztatów okazało się, że nie łatwo jest spiąć w jedno hasło różnorodność naszego regionu: Żory ze swoim miasteczkiem westernowym oraz Muzeum Ognia, Jastrzębie–Zdrój z uzdrowiskową przeszłością i kopalnianą teraźniejszością, industrialny Rybnik czy też leśne i rolnicze krajobrazy Raciborszczyzny, poprzetykane zabytkowymi kościołami oraz pałacami. Różnorodność przeszkadza w stworzeniu nazwy czy chwytnego hasła, które oddawałyby bogactwo naszego regionu. Jednak równocześnie ta sama różnorodność stanowi

fundament naszego potencjału turystycznego. Eksperci firmy Landbrand przeanalizowali nasze zasoby turystyki aktywnej oraz kulturowej, dzieląc je na poszczególne kategorie oraz oceniając ich atrakcyjność. Wielki potencjał drzemie w szlakach rowerowych oraz pieszych, szczególnie Szlaku Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich oraz Szlaku Husarii Polskiej. Sporo do zaoferowania mają również Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim, kolejka wąskotorowa w Rudach czy miasteczko westernowe w Żorach. Zalew Rybnicki i meandry Odry w Chałupkach to z kolei atrakcje, które przyciągną osoby zainteresowane sportami wodnymi. Wśród atrakcji industrialnych wskazać trzeba przede wszystkim Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku. Miłośników śląskiej kuchni przyciągnie z kolei Wodzisław,

gdzie działa restauracja Remigiusza Rączki. Potencjał drzemie również w raciborskim browarze, który może poszczycić się wielowiekową tradycją oraz popularnym w wielu regionach Polski piwem. W kwestii cyklicznych imprez magnesami przyciągającymi do naszego regionu turystów są lub mogą się stać Intro Festival oraz Pływadła w Raciborzu, festiwal muzyki reggae w Wodzisławiu, oraz festiwal kabaretowy Ryjek w Rybniku. Pakiety dla turystów Ze wstępnych analiz ekspertów wynika, że nasz region wzorem Gdańska, Poznania, Warszawy czy Wrocławia, powinien połączyć atrakcje turystyczne o określonym profilu w pakiety. Pierwszy powinien zawierać atrakcje najlepsze z najlepszych, które każdy turysta powinien zobaczyć (m.in. Muzeum Ognia w Żorach, Szlak Wież Widokowych Euroregionu Silesia, wodzisławskie „Trzy Wzgórza”, meandry Odry i Zalew Rybnicki). Na pakiet dla aktywnych składają się m.in. szlaki rowerowe i piesze, Pływadło, meandry, zalew w Rybniku. Miłośnicy historii powinni odbyć podróż do przeszłości odwiedzając Zamek Piastowski w Raciborzu, Pałac Dietriechsteinów w Wodzisławiu, Pocysterski

Zespół Klasztorno–Pałacowych w Rudach czy Raciborski Festiwal Średniowieczny. „Górnikiem być” to pomysł na wykorzystanie przemysłowego charakteru regionu (m.in. kolejka wąskotorowa w Rudach, familoki w Czerwionce– Leszczynach, kopalnia Ignacy w Rybniku). Kolejne pakiety powinny umożliwić poznanie śląskiej kultury i kuchni, czy też umożliwić poznanie atrakcji z pogranicza Polski i Czech. W czym tkwi problem? Niewątpliwe największych wyzwaniem dla władz miast i gmin w naszym regionie pozostaje problem komunikacji. Zarówno wewnętrznej, a więc porozumienie się ze sobą w kwestii przygotowania wspólnej oferty turystycznej dla różnych grup klientów, jak i zewnętrznej, a więc skierowanie na zewnątrz spójnego komunikatu, który zachęcałby mieszkańców aglomeracji górnośląskiego, sąsiednich województw, ale również pozostałych części Polski, do odwiedzenia naszego regionu. Póki co nie mamy ani jednego, ani drugiego. Mamy za to dziesiątki atrakcji, o których wiemy tylko my – miejscowi. Czas najwyższy, aby dowiedzieli się o nich również mieszkańcy bliższych i dalszych zakątków naszego kraju. Wojtek Żołneczko

Prywatka z Gąssowskim w Niedobczycach

Wojciech Gąssowski wystąpił w niedzielę w Domu Kultury w Rybniku–Niedobczycach. Przypomniał wszystkie swoje największe przeboje z nieśmiertelnymi „Prywatkami” na czele. Sala Domu Kultury zapełniła się niemal do ostatniego miej-

sca. 76–letni artysta tryskał humorem, między kolejnymi piosenkami opowiadał anegdoty, a na koniec, już po koncercie, z każdym, kto chciał, zrobił sobie wspólne zdjęcie i rozdał autografy. Zdjęcia: Alina Krautwurst

AUTOPROMOCJA

Szukasz świetnej pracy? Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. poszukuje pracownika do Biura Reklam na stanowisko:  

specjalista ds. reklamy internetowej

REKLAMA

Wymagania: • wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe) • łatwość w nawiązywaniu kontaktów • samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu • doświadczenie w pracy w dziale handlowym • mile widziane doświadczenie w branży reklamowej i marketingu internetowym • umiejętność pracy w zespole • silna motywacja do pracy • umiejętność obsługi komputera • wymagane posiadanie samochodu i prawo jazdy kat. B

PRACUJ JAKO OPIEKUN SENIORÓW W NIEMCZECH

Oferujemy: • umowę o pracę, motywacyjny system wynagrodzeń • nowoczesne narzędzia pracy, miłą atmosferę w pracy

WYSOKIE ZAROBKI ZAPEWNIAMY KURSY I SZKOLENIA LEGALNIE-ZUS OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ PEŁNA ORGANIZACJA WYJAZDU I POBYTU PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA CAŁODOBOWE WSPARCIE

Zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV i zdjęciem lub złożenie dokumentów w sekretariacie Wydawnictwa Nowiny Sp. z o.o., ul. Zborowa 4, 47–400 Racibórz, lub przesłanie e–mailem na adres: m.kuder@nowiny.pl z DOPISKIEM „INTERNET”. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ZADZWOŃ: TEL. 517 174 070

Zakres obowiązków: • sprzedaż powierzchni reklamowej na portalu Nowiny.pl – najlepszym lokalnym portalu w Polsce w konkursie SGL Local Press 2016 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami firmy w regionie (Wodzisław, Rybnik, Jastrzębie–Zdrój, Żory) • współpraca z agencjami internetowymi • współorganizacja niestandardowych projektów medialnych i CSR


WWW.NOWINY.PL

8 pa ździer nik a 2019 r.

ZNP zapowiada strajk włoski nauczycieli 1 5 października rozpocznie się w szkołach strajk włoski; nauczyciele będą wykonywali tylko te czynności, które są opisane przepisami Prawa oświatowego – poinformował Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Taka decyzja to wynik ankiety przeprowadzonej przez ZNP wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych oraz przedszkoli będących i niebędących członkami Związku. Jak podaje ZNP, anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227,5 tys. osób. Uczestnicy ankiety byli pytani m.in. o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej – o udział w akcji protestacyjnej. Zda-

niem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3 proc. respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”. ZNP pytało także o udział w preferowanej formie protestu. Ponad połowa (55,3 proc.) ankietowanych wskazała na protest włoski czyli niewy-

konywanie pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce. Co piąty nauczyciel był za udziałem w manifestacjach lub za wznowieniem strajku ogólnopolskiego (odpowiednio 22 proc. i 18 proc. respondentów). Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Taką odpowiedź w pięciostopniowej skali wskazało 47,4 proc. W oparciu o wyniku ankiety,

Grupa SPEED na rybnickich drogach W Rybniku, podobnie jak w innych miastach, działa specjalna grupa „SPEED”, zwalczająca niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Policjanci cały czas są aktywni na terenie miasta i powiatu rybnickiego. Tylko od lipca br. mundurowi namierzyli 265 kierujących, którzy przekroczyli dozwoREKLAMA

loną prędkość, a 10 piratów drogowych straciło już prawo jazdy. Policjanci z rybnickiej grupy „SPEED” cały czas są aktywni na terenie miasta i powiatu rybnickiego. Do tej pory asp. Artur Wyciszkiewicz wraz z sierż. Grzegorzem Laskowskim skontrolowali ponad 360 pojazdów. Niestety, aż 265

kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość na naszych drogach. Okazało się, że na odcinkach drogi, na których obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, aż 10 kierowców poruszało się z prędkością powyżej 100 km/h. Za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie, oprócz utraty uprawnień do kierowania, uka-

rani zostali także mandatami i punktami karnymi. Ponadto mundurowi zatrzymali 2 kierujących pod wpływem alkoholu oraz 2 ryzykantów, którzy wsiedli „za kółko” pomimo czynnego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd. Stróże prawa zatrzymali także 12 dowodów rejestracyjnych. (acz)

5

Prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października. – Po wyborach ZNP przedstawi wniosek w sprawie utworzenia komitetu inicjatywy obywatelskiej; chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju – poinformował w środę prezes związku Sławomir Broniarz. źródło: PAP/aba


6

AUTOPROMOCJA

WWW.NOWINY.PL

8 pa ździer nik a 2019 r.

CZYTAJ nas CODZIENNIE

Wiadomości z Rybnika przez całą dobę Zapowiedzi, relacje, komentarze internautów Raport z dróg Ogłoszenia drobne za darmo

Do zobaczenia na nowiny.pl Czytaj nas – będziesz wiedział więcej


WWW.NOWINY.PL

8 pa ździer nik a 2019 r. REKLAMA

SZKODY GÓRNICZE I FUSZERKI DEWELOPERSKIE

Kancelaria Prawna 24h to zespół prawników specjalizujących się w prawie górniczym i budowlanym. Pomagamy uzyskać wysokie odszkodowanie za szkody górnicze oraz wyegzekwować roszczenie od dewelopera lub nieuczciwej firmy budowlanej.”

Skorzystaj z POMOCY PROFESJONALNYCH PRAWNIKÓW! tel.

728 838 858

kancelariaprawna24h.pl

7

NARODOWA PERŁA GRUZJI

Przed nami wspaniałe muzyczne wydarzenie! 17 października o godzinie 19.00 na sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 w Raciborzu, odbędzie się koncert Zespołu „Adjarian Song and Dance’’. Ośnieżone wierzchołki gór, w dolinach piękne dziewczyny i dzielni młodzieńcy, a do tego wino, taniec i śpiew – czyli, po prostu, GRUZJA. To kraj o wspaniałej, bogatej kulturze, muzyce zapierającej dech w piersiach i żywiołowych tańcach. W takim

kraju każdy rodzi się artystą – artystą życia, bo śpiew i taniec są właśnie sensem życia. Zapraszamy na spotkanie z tancerzami z zespołu „Adjarian Song and Dance’’, przybywającymi ze szczytów Kaukazu niczym orły, pragnącymi z gracją innego królewskiego ptaka – łabędzia – przekazać Państwu dawkę wrażeń mocnych jak gruzińskie wino i oszałamiających jak tamtejsze powietrze… Zespół uzyskał status akademicki dzięki współpracy ze światowej sławy artystą

tańca tradycyjnego z Gruzji Temuri Koridze. Zespół otrzymał wiele nagród i wciąż cieszy się uznaniem wśród największych krytyków. „Adjarian Song and Dance’’ występował z największymi gwiazdami tradycyjnej sztuki w Gruzji, a swoją historią, tradycją zawartą w sztuce, dzielą się z innymi kulturami i narodami na całym świecie. Tym razem również polska publiczność ma okazję poznać PERŁĘ GRUZJI i to w naszym pięknym mieście!

Bilety w cenie: 120,- 110,- i 95,- zł do nabycia w kasach RCK oraz na stronie www: https://biletyna.pl/event/view/id/116749

NOWY SALON

n Solidne drzwi w dobrej cenie

DRZWI STALOWO-DREWNIANE: współczynnik przenikalności cieplnej 1,2W/m2, drzwi dostępne do 48 godzin DUŻA DOSTĘPNOŚĆ WZORÓW

dostępne od ręki

n Pomiar i montaż! n Panele podłogowe z dożywotnią

DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ: dostępne do 48 godzin DUŻY WYBÓR KOLORÓW I WZORÓW

gwarancją, deska tarasowa, podłogi bambusowe

Rybnik - Popielów, ul. Wodzisławska 259 DRZWI I OŚCIEŻNICE REGULOWANE: dostępne od ręki SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

(przy głównej trasie Wodzisław – Rybnik, na przeciwko salonu samochodowego)

tel. 609 344 344 www. drzwipodlogi.pl

e-mail: sklep@drzwipodlogi.pl


8

WWW.NOWINY.PL

8 pa ździer nik a 2019 r.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Rybnickiej W

związku z trudnymi i absorbującymi zadaniami, jakie realizuję od prawie trzech miesięcy jako wiceminister energii, mam ograniczone możliwości prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej. Wierzę jednak, że choć ostatnio nieco rzadziej spotykałem się z Wami, to moja czteroletnia praca została przez Państwa dostrzeżona, a proponowane cele na najbliższe lata uznacie Państwo także za własne i warte realizacji. Pragnę podkreślić, że choć rodzinnie jestem związany z Ziemią Wodzisławską, to znam dobrze problemy Ziemi Rybnickiej, często tu przyjeżdżam, wspieram władze samorządowe i mieszkańców w zgłaszanych przez nich potrzebach. Wierzę, że nie uszło Waszej uwadze m.in. moje zaangażowanie w sprawę długo oczekiwanej, budowanej drogi Racibórz – Pszczyna. Nie patrząc na różnice poglądów politycznych natychmiast reaguję na wnioski do mnie kierowane. Efektem są uzyskane nadspodziewanie duże środki na remonty dróg lokalnych Rybnika i powiatu rybnickiego, łącznie na kwotę ponad 10 mln zł.

ADAM GAWĘDA

senator, wiceminister energii. W rządzie Mateusza Morawieckiego odpowiada za górnictwo, energetykę ciepłowniczą, innowacje i elektromobilność.

Przypomnę też, że kiedy w 2015 roku Szpital Wojewódzki w Rybniku znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, wspólnie z prof. M. Zębalą, ówczesnym ministrem zdrowia, szukaliśmy rozwiązania. Osobiście zabiegałem, by szpital uzyskał wyższe finansowanie z NFZ. Powiat wzbogacił się również o kolejne nowe wozy bojowe do jednostek straży pożarnej i karetki pogotowia. W okresie ostatnich lat, przy moim wsparciu i interwencjach u ministra sportu, zrealizowano kolejne inwestycje sportowe przy placówkach szkolnych. Przygotowałem dobry program modernizacji sieci ciepłowniczej w Rybniku, który będzie realizowany w najbliższych trzech latach z udziałem PGNiG i PGG na elektrociepłowni Chwałowice. To czyste powietrze dla mieszkańców Rybnika i bezpieczeństwo dostaw ciepła. Nie sposób o wszystkich działaniach powiedzieć. Obiecuję, że zarówno w sprawach wymienionych wyżej, jak i w kolejnych wyzwaniach, które się pojawią, możecie Państwo zawsze liczyć na moje zaangażowanie.

wspierał erałem i będę raży Zawsze wspi hotniczych St Oc k te jednos ratujący życie ęt wyposażanie rz sp ny es nowocz Pożarnych w szkańców i mienie mie

Wierzę, że w partnerskim di stroną społ eczną można alogu ze rozwiązać w problemów iele naszego gó rnictwa (po podpisan iu porozum ienia ze zwią zawodowym zkami i Polskiej Gr upy Górnicze j)

Od wielu lat, zgodnie z moim wykształceniem, doświadczeniem i stale wzbogacaną wiedzą, konsekwentnie zajmuję się sprawami energetyki, gdyż jest to jedno z głównych wyzwań dla Polski, dla Śląska, w tym także dla Ziemi Rybnickiej. lność rowała działa lnie zainaugu a” cja in ofi ęb u -D oj zie dr -Z o „B W Jastrzębiu a kamienneg kopalnia węgl na es cz wo no

Jeśli uważacie Państwo, że to co proponuję powyżej jest ważne, jeśli chcecie by Nasz Region był w czołówce innowacji, by był dobrym miejscem do rozwoju przedsiębiorczości i do dostatniego życia, proszę o Wasze zaufanie i oddanie na mnie głosu w wyborach do Sejmu RP. Z wyrazami szacunku, Koksownia Radlin. Branża energetyczna jest mi szczegó lnie bliska. Jako członek rządu premiera Mateusza Morawieckiego wspiera m przedsięwzięcia mające na celu jej rozwój, m.in. w celu zapewnienia ogrzewa nia mieszkań ciepłem wytworzonym w sposób przyjazny środowisku

Materiał wyborczy Kw Prawo i Sprawiedliwość

Dlatego moje cele na najbliższą kadencję, moja śląska energetyczna „piątka” to: n unowocześnienie górnictwa, tak aby było efektywne, bezpieczne dla górników i przyjazne dla środowiska, n zbudowanie „drugiej nogi” rozwoju dla Śląska (m.in. poprzez rozwój rynku motoryzacyjnego i elektromobilności) oraz produkcja energii z wodoru – paliwa przyszłości, n wspieranie i wdrażanie innowacji w oparciu o współpracę z samorządami, przedsiębiorcami i polskimi naukowcami, w tym rozwój parków technologicznych, n modernizacja zakładów wytwarzających energię i poszukiwanie nowych, przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie jej produkcji, n rozbudowa i unowocześnienie regionalnych sieci ciepłowniczych w celu poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Profile for NowinyPL

Nowinypl nr 36  

BEZPŁATNY MAGAZYN RYBNICKI Nowiny.pl

Nowinypl nr 36  

BEZPŁATNY MAGAZYN RYBNICKI Nowiny.pl

Profile for nowinypl
Advertisement