Page 1

bezpłatny magazyn

• co miesiąc w gazecie • codziennie w internecie

www.nowiny.pl

5 marca 2019 • nr 31

Kierowca ciężarówki próbował zawracać na Wiślance 27.02.2019 na naszym portalu informowaliśmy o dramatycznym wypadku drogowym, w który zginął młody kierowca z Jastrzębia. Publikujemy pierwsze ustalenia inspekcji transportu drogowego. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 26 lutego po godzinie 7 rano w Pawłowicach na drodze krajowej DK-81. Jadący popularną „Wiślanką” w stronę Skoczowa mężczyzna, kierujący autem osobowym, uderzył w tył próbującego zawrócić pojazdu ciężarowego, po czym zatrzymał się kilkadziesiąt metrów dalej w rowie. Kierowca samochodu ciężarowego zmierzał do miejsca załadunku w Żorach, toteż jadąc akurat w stronę Skoczowa musiał gdzieś zawrócić. Zna-

lazł w końcu dogodne miejsce – na wysokości baru „Wodnik” – i tam chciał z lewego pasa wykonać manewr zawracania. Wówczas w tył jego ciężarówki uderzył osobowy Volkswagen. Uderzenie było na tyle niefortunne, że tylna belka zderzaka ciężarówki praktycznie ucięła lewy przedni słupek pojazdu osobowego, a ten stał się przyczyną obrażeń głowy jakich doznał kierowca VW. Wezwano na miejsce helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lecz mimo wszystkich podjętych działań ratunkowych – 39-letni mężczyzna niestety nie przeżył. Inspektorzy zostali wezwani przez przybyłych na miejsce wypadku policjantów, aby pomóc ustalić okoliczności wypadku związane z prędkością pojazdu ciężarowego w chwili

kolizji oraz z normami czasu pracy kierowcy. Inspektorzy ustalili, że 59-letni kierowca, obywatel Czech, kierował tym pojazdem w zasadzie od dwóch dni, a w bieżącym dniu zdążył przejechać dopiero około 30 km. Wszystkie normy czasu jazdy, przerw i odpoczynków były zachowane, a wykres zarejestrowanej prędkości pojazdu potwierdza fakt, iż kierowca najwyraźniej szukał odpowiedniego miejsca do zawrócenia w kierunku Żor. Podczas prowadzonych działań ratunkowych na drodze w kierunku Skoczowa utworzył się zator. Mnogość pracujących na miejscu służb wzbudziła niestety najwyraźniej zbytnie „zainteresowanie” kierowców przejeżdżających w kierunku przeciwnym na wysokości miejsca wypadku, gdyż po przeciwległej stronie drogi doszło do – na szczęście – nie groźnej kolizji dwóch pojazdów. - Takie właśnie typowe najechanie na tył poprzedzającego pojazdu jest często skutkiem niezachowania ostrożności przez kierujących, którzy na pierwszym miejscu – zamiast bezpiecznej jazdy – stawiają konieczność zaspokojenia swojej ciekawości - przyznają katowiccy in(acz) spektorzy.

Zmarł ks. Rudolf Myszor

– emerytowany proboszcz parafii św. Barbary w Rybniku – Boguszowicach 19 lutego zmarł ks. Rudolf Myszor. Był emerytowanym proboszczem parafii św. Barbary na osiedlu w Rybniku Boguszowicach. Ks. Rudolf Myszor zmarł w 76. roku życia i 52. roku kapłaństwa. Proboszczem parafii św. Barbary w „nowych” Boguszowicach w Rybniku był przez 24 lata, od 1985 do 2009 roku. Zanim trafił do Boguszowic, był już proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Osinach k. Żor. Pracował tam przez dwa lata. Ks. Rudolf Myszor urodził się 27 lutego 1943 w Kobiórze. Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 r. z rąk bp. Herberta Bednorza. Jako wikariusz pracował w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

w Łaziskach Średnich, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich, św. Jadwigi w Chorzowie oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. W 1983 roku został mianowany wikariuszem, ekonomem, a następnie proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Osinach k. Żor. Dwa lata później, w sierpniu

1985 roku, został proboszczem parafii św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu, gdzie pełnił posługę do 2009 roku. Tam też przystąpił do realizacji projektu wystroju wnętrza nowo wybudowanego kościoła. Po przejściu na emeryturę w 2009 roku zamieszkał w rodzinnej parafii w Kobiórze.

Jesteś pracodawcą lub zarządzasz placówką edukacyjną?

I. SPOŁEC ZN

PR ACA

NA RY NK U PR AC Y i ED UK ACJI wydan ie bezpła tne

Luty-K wiecień

2019

RAPORT PRZYGOT OWANY

Zgłoś się już dziś do pierwszego społecznego projektu medialnego na rynku pracy i edukacji! Pracowniku! Dziś prezentujemy wybranych pracodawców i uczelnię wyższą w regionie, a już 26 marca kolejne firmy i placówki edukacyjne. strony 4 – 12

Y PROJEK T MEDI A LN Y

DOBR A

Szczegóły wypadku śmiertelnego w Pawłowicach

i EDUKACJA

PRZEZ WYDAWN ICTWO

W REGIONIE

NOWINY, ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz • tel. 32 415 47 27 • sekretar iat@now

FOT. EKO OKNA

nas

Rybnicki

WYDA NIE SPEC

JALNE • KWIE

CIEŃ 2019 gro

NOWINY

reklama

SKLEP RYBNY OFERUJEMY RYBY: świeże wędzone w naszej wędzarni mrożone przetwory rybne wg własnych receptur sushi

Rybnik, ul. Skłodowskiej-Curie 1B (przy Figloraju), tel. 730 696 963

Wodzisław Śląski, ul. Średnia 1, tel. 32 453 98 17

Aktualne promocje

alerybka

iny.pl


2

www.nowiny.pl

5 marca 2019 r.

Łatwiej o nieodpłatną pomoc prawną 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zadeklaruje, że nie jest w  stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. To nie jedyna nowość. Ustawa wprowadza także między innymi możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych zasad?

Katalog otwarty na zaufanie Nowelizacja ustawy, o której mowa, nie tylko zmienia zasady organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ale właściwie buduje ten system zupełnie od nowa. Przede wszystkim otwiera się, ograniczony dotąd, katalog osób uprawnionych do korzystania z jej benefitów. Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są dostępne dla każdego, kto złoży oświadczenie, że nie może pozwolić sobie na skorzystanie z pomocy odpłatnej. Warto podkreślić, że do takiej deklaracji nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzę-

dowych, ani innych dokumentów. System opiera się na zaufaniu państwa do obywatela. Dobry plan, czyli poradnictwo obywatelskie Nowością w ustawie jest również instytucja „poradnictwa obywatelskiego”. Polega ono na udzieleniu wsparcia poprzez przygotowanie planu rozwiązania problemu, z jakim zgłasza się osoba potrzebująca – np. wyjścia z  zadłużenia kredytowego. Doradca poinformuje interesanta o  przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywają-

cych na nim obowiązkach i udzieli pomocy w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Sprawy, z którymi zgłaszają się obywatele, często wymagają współpracy trwającej dłużej niż tylko jedno spotkanie. Niekiedy sama pomoc w  postaci wyjaśnienia przepisów i  napisania pisma jest niewystarczająca. Konieczne wówczas jest opracowanie całego planu wyjścia z  trudnej sytuacji - skomplikowanej nie tylko z powodu problemów prawnych. Nowa ustawa wprowadza taką możliwość.

reklama

9 marca godz. 16.00, DK STRZECHA ul. Londzina 38, Racibórz Wystąpią: • MARTA GAMROT – WRZOŁ – sopran • TOMASZ JEDZ – tenor • Chór Brzezie – pod dyr. Aleksandry Gamrot

PIOTR LIBERA – nauczyciel, muzyk, dyrygent, długoletni prezes Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Założyciel Chóru Mieszanego STRZECHA, z którym wziął udział w ogromnej liczbie koncertów i występów, zarówno w kraju, jak i za granicą, na festiwalach, przeglądach, nagraniach radiowych i telewizyjnych m.in. w Opolu i Katowicach. Jeden z najbardziej znanych i cenionych raciborzan, wielki autorytet, znany jako „Maestro”. Za swoją działalność krzewienia kultury muzycznej Piotr Libera został odznaczony tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza oraz nagrodą Prezydenta Miasta w dziedzinie animacji kulturalnej.

• Chór DFK CANTATE Pawłów pod dyr. Gabrieli Grytner • Chór Parafii św. Anny z Krzyżanowic pod dyr. Leonarda Fulneczka • Chór „Cecylia” z Krzanowic pod dyr. Kornelii Pawliczek-Błońskiej • Chór im. Juliusza Rogera z Rud pod dyr. Marii Wiechoczek • Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy pod kier. Aleksandry Wengierskiej • Prowadzenie: Jolanta Zubko-Buk

Wstęp wolny

Pomoc na wyciągnięcie ręki Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Bardzo ważnym aspektem nowej ustawy jest nałożenie na starostę obowiązku sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z  zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w  sprawie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Aby usługi świadczone w  ramach poradnictwa były możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, ustawa daje możliwość zawierania porozumień

pomiędzy powiatami i gminami, w  których określone mogą być szczegółowe zasady oraz zakres pomocy świadczonej na danym terenie. Nieodpłatna, ale nie bezpłatna, czyli kto za to zapłaci? Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z  ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Pomoc zostaje udzielona potrzebującemu nieodpłatnie, co nie oznacza, że osoba ją świadcząca nie jest wynagradzana. Usługa świadczona jest przez profesjonalistów na podstawie umowy zawartej z powiatem. Jest ona finansowana z  budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Wysokość takiej dotacji jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


www.nowiny.pl

5 marca 2019 r.

3

23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

ZUS wysyła listy do przedsiębiorców

OFPA ‘2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat w ramach e-składki. W województwie śląskim informacja z rozliczeniem trafi do około 290 tys. firm, natomiast z terenu oddziału ZUS w Rybniku do ponad 58 tys. płatników składek. W ciągu najbliższych dwóch kontaktu z ZUS, by to wyjatygodni każdy z płatników śnić - podkreśla Beata Kopskładek otrzyma z ZUS list z czyńska, regionalny rzecznik podsumowaniem wpłat na prasowy ZUS województwa swój indywidualny rachunek śląskiego. składkowy w 2018 r. Z korespondencji przedsiębiorca Na kłopoty układ ratalny będzie mógł się dowiedzieć, W liście z ZUS może pojaw jakiej wysokości wpłacił w wić się np. informacja o nawet ubiegłym roku składki na swój groszowej czy kilkugroszowej indywidualny rachunek oraz niedopłacie lub nadpłacie. jakie należności zostały z nich Gdy przedsiębiorca stwierpokryte. Dowie się również, dzi, że na koncie jest zadłuczy jego konto jest rozliczone żenie albo nadpłata, może na tzw. "zero", czy też występu- podjąć od razu odpowiednie je nadpłata bądź niedopłata. działania. Gdy kwoty zale List nie jest żadnym we- głości są niewielkie, można zwanie do zapłaty, lecz infor- je uregulować przy bieżących macją, która może służyć do wpłatach. Przy wyższych samodzielnego podejmowa- kwotach, należy wziąć pod nia działań w kwestii rozli- uwagę konieczność doliczeczeń z ZUS. Chcemy, żeby nasi nia także odsetek za zwłokę, klienci mieli wiedzę, jak pro- pomocny w tym może być kalwadzone są rozliczenia na ich kulator odsetkowy dostępny kontach. Zależy nam na tym, na stronie internetowej ZUS. by każdy płatnik, który otrzy- - Jeżeli przedsiębiorca nie jest ma korespondencję, uważnie w stanie jedną wpłatą spłacić ją przeczytał i zweryfikował zaległości, zachęcamy do zaze swoimi księgami finanso- warcia układu ratalnego i wymi. Jeśli pojawią się jakieś tym samym wstrzymanie nawątpliwości, zachęcamy do liczania odsetek za zwłokę. W

Podczas Finału Konkursu Krajowego 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2019, który odbył się w sobotę, 23 lutego w  Fundacji PGE Energia Ciepła jury w składzie: Ewa Kornecka, Jacek Glenc, Konrad Imiela, Grzegorz Tomczak po wysłuchaniu dziesięciu finalistów przyznało nagrody. Nagrody otrzymali: I nagrodę – Natalia Skorupka II nagrodę – Piotr Zubek III nagrodę – Dawid Gębala

Wyróżnienia: Karolina Wojtko, Marta Skowiera. Nagrodę honorową dla najlepszego akompaniatora – Adam Potera. Nagrodę specjalną Muzeum Polskiej Piosenki w postaci sesji nagraniowej w profesjonalnym studio – Natalia Skorupka. Nominacja do II etapu Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu – Natalia Skorupka. Nominacje do Studenckiego Festiwalu Piosenki w  Krakowie w  2019 roku: Natalia Skorupka, Marta

reklama

Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym! Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA

korekcja wzroku gratis

transport od domu do kliniki i z kliniki do domu każdy pacjent otrzymuje pakiet gratis wartości ponad 100 zł: okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny możliwość rozliczenia się z NFZ do wysokości refundacji najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt okulistyczny – to sobie bardzo cenią nasi Pacjenci Umawianie terminów zabiegów i transportu

602 150 886

Milej, Piotr Zubek. Z minirecitalem wystąpiła laureatka Grand Prix 22. OFPA 2018 – Barbara Piotrowska, a  zwieńczeniem wieczoru był wyjątkowy koncert Anity Lipnickiej w  ramach trasy „Z  bliskA” akustycznie. Organizatorem 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2019 jest Fundacja PGE Energia Ciepła, współorganizatorami Teatr Ziemi Rybnickiej oraz Miasto Rybnik. Fot. Jarosław Lasota

SACHSE

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ (CERTYFIKAT NR 5950)

POSZUKUJE DO PRACY w Austrii i Niemczech:

hydraulików, elektryków, ślusarzy, spawaczy, mechaników, techników CNC, stolarzy, malarzy, dekarzy– blacharzy, tapicerów z językiem niemieckim

Kontakt: tel. 32 415 9113, 602 392 876 www.sachse.pl | praca@sachse.pl

Największy portal informacyjny w regionie

takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy wskażą możliwe rozwiązania - dodaje rzeczniczka. E-składka - jeden przelew Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt wprowadzonego w ubiegłym roku projektu e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje jednej tylko płatności, a Zakład sam rozksięgowuje ją na poszczególne fundusze. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS będzie przesyłana przedsiębiorcom każdego roku. Pomocne PUE ZUS Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika składek jest także dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Można je także uzyskać u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS, a osoba, która ma konto na PUE ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00). źródło: ZUS, opr. (d).

Nowości w PGE EC Tour de Rybnik 2019 Podczas 12. Tour de Rybnik na uczestników będzie czekało wiele nowości. Organizatorzy już dziś zapraszają wszystkich zainteresowanych. W tym roku zmagania odbędą się w dniach 31.08. – 01.09. Głównym sponsorem zawodów została Fundacja PGE Energia Ciepła. Zawodników czeka dwudniowa rywalizacja. Podczas pierwszego dnia, w Lyskach. Podczas drugiego dnia rywalizacja przeniesie się do Rybnika. Na uczestników będzie czekało kilka nowości. Pierwreklama

szą z nich jest wprowadzenie klasyfikacji drużynowej. Wprowadzony zostanie podział na sektory startowe.

Ambasadorami wyścigu będą tradycyjnie Józef Gawliczek oraz Przemysław Niedud miec.


4

dobra Praca i edukacja

5 marca 2019 r.

Jesteś pracodawcą lub zarządzasz placówką edukacyjną? Zgłoś się już dziś do I. społecznego projektu medialnego na rynku pracy i edukacji! Szanowni pracodawcy oraz właściciele i zarządzający placówkami edukacyjnymi,

– ekrany LED! NOWOŚĆ!

Wydawnictwo Nowiny, jako wydawca tygodników Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, bezpłatnego czasopisma Magazyn Rybnicki oraz regionalnego portalu informacyjnego Nowiny.pl, realizuje I. edycję społecznego projektu medialnego pt.: DOBRA PRACA I EDUKACJA W REGIONIE. Przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność muszą dysponować wykwalifikowaną kadrą pracowników, których w obecnych czasach brakuje w regionie i którą coraz trudniej pozyskać. Z kolei celem szkół i uczelni wyższych jest kształcenie absolwentów, którzy wchodząc na rynek pracy będą spełniać oczekiwania pracodawców i znajdą świetną pracę. Głównym celem naszego projektu jest wsparcie przedsiębiorców w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim (wraz z miastem Rybnik na prawach powiatu) i w regionie w poszukiwaniu pracowników. Jednocześnie chcemy pomóc pracownikom poszukującym pracy w wyborze najlepszych i najbardziej zaufanych pracodawców oraz kierunków dalszej edukacji. Uczestnictwo w tym unikatowym w skali regionu projekcie medialnym, poprzez publikację prezentacji pracodawców i agencji pracy w aż 6 produktach reklamowych jednocześnie, to szansa na pozyskanie nowych pracowników na poszukiwane stanowiska pracy w kraju i za granicą, budowanie bazy danych osób pracujących i poszukujących pracy w regionie oraz kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako solidnego i godnego zaufania pracodawcy. Z kolei prezentacja uczelni i szkół to szansa na przeprowadzanie skutecznego naboru wśród grupy docelowej jaką są uczniowie, zyskanie uznania w oczach abiturientów i przyszłych absolwentów, poszukujących kierunków dalszego kształcenia, wyeksponowanie zalet Państwa ofert edukacyj-

nych oraz pozytywne kształtowanie wizerunku uczelni i szkoły wśród regionalnej społeczności. Proponujemy Państwu możliwość komercyjnego uczestnictwa w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Kompleksowy projekt medialny będzie realizowany od lutego do końca kwietnia 2019 roku i prezentowany jednocześnie aż w 6 atrakcyjnych produktach medialnych w jednym promocyjnym pakiecie! Tym samym Państwa prezentacja dotrze do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców w trzech wymienionych powiatach (pół miliona mieszkańców) różnymi kanałami informacyjnymi. Zapewniamy pomoc w przygotowaniu prezentacji pracodawców, agencji pracy, szkół, uczelni. O czasie i miejscu publikacji prezentacji decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o kontakt z biurem reklam już dziś!

Kreatywne biuro reklam Wydawnictwa Nowiny zaprasza do współpracy!

GWARANTUJEMY 6 PRODUKTÓW W UNIKATOWYM PAKIECIE! 1. NOWOŚĆ! Wystawa prezentacji partnerów na nowoczesnych dotykowych ekranach LED – ekrany LED 1x2m w ośmiu ruchliwych i często odwiedzanych przez mieszkańców miejscach w Raciborzu i Wodzisławiu 2. Publikacja prezentacji w specjalnej sekcji na portalu Nowiny.pl (5 mln odsłon, 300 tys. stałych użytkowników!) 3. Publikacja całostronicowych lub półstronicowych prezentacji w specjalnym bezpłatnym, magazynowym wydaniu gazety (20 tys. nakładu) 4. Publikacja całostronicowych lub półstronicowych prezentacji w naszych trzech gazetach (15 tys. nakładu) 5. Kampania promocyjna projektu w mediach - projekt będzie promowany w największym w regionie radiu Vanessa FM, w raciborskiej telewizji kablowej RTK, w naszych trzech tygodnikach oraz na portalu Nowiny.pl - najlepszym lokalnym portalu w Polsce w konkursie SGL Local Press 2016 6. Publikacja logotypów partnerów na wszystkich graficznych materiałach

Skontaktuj się z nami już dziś i zamów prezentację! tel. 32 455 68 66 w. 38, 48 e-mail: reklama@nowiny.pl

PATRONI MEDIALNI PROJEKTU:

autopromocja

reklamowych projektu


dobra Praca i edukacja

5 marca 2019 r.

Medhouse – tam wspierają i cenią pracowników

5

Dariusz Graczyk

prezes zarządu Centrum Medycznego Medhouse

Aktualne trendy na rynku pracy i braki kadrowe, z jakimi borykają się pracodawcy, kreują nowe spojrzenie na politykę personalną w firmach. Jeszcze kilka lat temu mianem dobrego pracodawcy określano firmę, która oferowała dobre wynagrodzenie i gwarancję zatrudnienia. Dziś to już za mało, a oczekiwania wobec firm są zdecydowanie większe. Centrum Medyczne Medhouse od lat stwarza odpowiednie warunki do pracy. Z kolei pracownicy odwdzięczają się większą efektywnością i lojalnością. - Praca nie musi być przykrym obowiązkiem, może dawać także satysfakcję i dumę - podkreśla Dariusz Graczyk, prezes zarządu Centrum Medycznego Medhouse.

Pracownicy sercem firmy Medhouse na medycznej mapie powiatu wodzisławskiego prężnie działa od prawie 10 lat. Placówka świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, a oferta medyczna jest bardzo szeroka. Pacjenci mogą skorzystać z szeregu poradni m.in. takich jak: alergologia, chirurgia, dermatologia, endokrynologia, gastrologia, ginekologia, kardiologia, laryngologia, pediatria, neurologia, okulistyka, ortopedia, urologia oraz stomatologia. W tym samym budynku znajduje się również apteka Medhouse, w której pacjenci oprócz realizacji recept mogą także uzyskać konsultacje farmaceutyczne u magistrów farmacji. Placówkę każdego dnia odwiedza ponad 400 osób. To około

100 tys. pacjentów rocznie. – Jesteśmy dumni, że tyle osób nam zaufało - mówi Dariusz Graczyk. - Przede wszystkim jest to zasługa naszej kadry pracowników - dodaje. Dlatego stawiając na pierwszym miejscu dobro pacjentów, nie zapomina o zapewnieniu odpowiednich warunków współpracownikom. - Sercem naszej firmy są pracownicy - podkreśla prezes Medhouse. Ważna jest atmosfera Benefity i satysfakcja z pracy to jeszcze za mało, aby zbudować dobrą i długotrwałą relację z pracownikiem. - Karnet na siłownię, opieka zdrowotna czy talony do sklepów odzieżowych, to tylko niektóre ze sposobów, jakimi obecnie firmy dbają o kondycję i morale swoich pracowników. To, co kiedyś było postrze-

Lucjan Hajto

lekarz medycyny specjalista chorób wewnętrznych Pracę w Medhouse cenię przede wszystkim za profesjonalizm tutejszych ludzi. Począwszy do rejestracji, po zespół pielęgniarski, laboratoryjny a skończywszy na kierownictwie. Pracowałem w różnych miejscach, ale tutaj praca jest zorganizowana na wysokim poziomie. A jest to ważny element w zawodzie lekarza.

Aleksandra Oślizło kierownik przychodni

gane jako atrakcyjny bonus i ewenement, dziś przerodziło się w element zarządzania, który wprowadza wiele firm. W Medhouse nie funkcjonuje on jednak od wczoraj, ale od wielu lat - mówi Dariusz Graczyk. Jego zdaniem kluczową rolę odgrywają także humor, wzajemny szacunek i zgrany zespół. - Dbamy, by w firmie była dobra atmosfera, by pracownicy mieli poczucie satysfakcji, wspieramy ich rozwój oraz by wzmacniały się więzi między nimi - dodaje. Dlatego organizowane są spotkania okolicznościowe np. z okazji Dnia Kobiet oraz szkolenia wyjazdowe z elementami integracyjnymi. A sam szef nie stroni od żartów z pracownikami. – To skraca dystans - wyjaśnia. Wzajemne zaufani i odpowiedzialność Jestem bardzo zadowolona z pracy w Medhouse, ponieważ daje mi ona szerokie możliwości rozwoju. Atmosfery, która tutaj panuje, nie zamieniłabym na żadną inną. Pracuję w młodym, dynamicznym zespole, który cenię, na który w każdej sytuacji mogę liczyć. Nasze relacje cementują wspólne wyjazdy i szkolenia organizowane przez firmę. Zatrudnienie tutaj mogę polecić każdemu, kto szuka stabilnej pracy w miłym gronie.

Dariusz Graczyk doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli pracownik jest szczęśliwy, to lepiej sprawdza się w pracy. Nie jest to wcale tak mocno związane z wysokością wynagrodzenia, jak się powszechnie uważa. Bardzo istotne jest także równe traktowanie i otoczenie taką samą opieką wszystkich współpracowników. - Pracują u nas osoby z dużą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem, które chętnie pomagają innym. Właśnie w taki sposób dbamy także o poczucie bezpieczeństwa naszych współpracowników. Wspieramy ich w różnych życiowych sytuacjach, pomagamy w rozwiązywaniu problemów, czasami bardzo osobistych. U nas naprawdę można liczyć na innych - zapewnia prezes Medhouse. Dodaje, że czasem myśli pracowników krążą wokół naglących spraw

domowych, trudno się jest im skoncentrować i odnaleźć w pracy. Dlatego każdy pracodawca powinien mieć na uwadze, że poza życiem zawodowym jest również to prywatne. - Przeważającą część naszej kadry stanowią kobiety. Na przestrzeni lat nauczyłem się rozumieć i akceptować, że dla matek najwyższym priorytetem są ich dzieci. Zdarza się, że taka mama musi wcześniej wyjść z pracy, bo np. dziecko ząbkuje albo trzeba je wcześniej odebrać z przedszkola - mówi. - Udaje się nam wspólnie znaleźć kompromis dzięki dużej elastyczności w pracy oraz w oparciu o wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialność - dodaje. (juk)

CENTRUM MEDYCZNE „MEDHOUSE“ ul. Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śląski Rejestracja telefoniczna: tel. 32 459 10 10 Czynne od pon. do pt. w godz. 7.00 – 20.00, w sob. 8.00 – 14.00 www.medhouse.pl

prezentacja sponsorowana

Siedziba Centrum Medycznego „MEDHOUSE” przy ul. Radlińskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim

Dobry pracodawca to taki, który potrafi znaleźć złoty środek w relacjach między pracownikiem a pracodawcą, który stara się wyważyć między potrzebami firmy a potrzebami osobistymi pracownika, który oferuje możliwość rozwoju. Jako prezes Centrum Medyczne Medhouse kieruje się właśnie tymi zasadami. Staram się również by ludzie, z którymi współpracuję, po prostu dobrze się czuli.


dobra Praca i edukacja

„CONCRETNA” kariera dołącz do zespołu Bruk! Betonowa kostka brukowa i płyty tarasowe szturmem zdobywają przestrzeń wokół nas. Jak przekonuje oferta czyżowickiego producenta – firmy Bruk Sp z o.o. – beton to tworzywo niezwykle plastyczne, w którym drzemie ogromny potencjał, zarówno projektowy, jak i biznesowy. Zaczynało się skromnie. Pierwsze produkty czyżowickiej marki powstawały przeszło 26 lat temu siłą kilku ludzkich rąk w małym garażu. Dzisiaj Bruk Sp. z o.o. to 4.500 m2 powierzchni hal produkcyjnych, automatyzacja produkcji, miliony metrów kwadratowych wyprodukowanej kostki i około sześćdziesięciu zatrudnionych pracowników. Firma to również ogólnopolski lider w

zakresie tworzenia elementów z betonu architektonicznego. Manufaktura sygnowana marką Modern Line znana jest bardzo dobrze miłośnikom betonowego designu już nie tylko w Polsce. Kolekcja sukcesyw-

nie zdobywa powodzenie na rynkach zagranicznych, m.in. niemieckim. Potwierdzeniem świetnej i wciąż rosnącej kondycji firmy Bruk mogą być zdobywane przez nią corocznie certyfika-

Obecnie rekrutujemy na stanowiska:  stolarz,  operator wózka widłowego. Jeśli chcesz dołączyć do zespołu firmy Bruk, prześlij swoje CV na adres: bruk@bruk.info.pl lub zadzwoń od numer 32 456 09 70.

ty i nagrody. Solidna Firma, Powiatowy Lider Przedsiębiorczości, Innowator Śląska, Gazele Biznesu, Firma Wiarygodna Finansowo, Certyfikat Złoty Płatnik, Diamenty Forbesa, certyfikaty i statuetki Przedsiębiorstwo Fair Play. To tylko kilka z wyróżnień, które firma zdobyła w ostatnich latach. Wskazują one jednoznacznie, że Bruk to nie tylko świetny partner biznesowy, ale również pracodawca.

Bruk Sp. z o.o. ul. Nowa 28 G 44-352 Czyżowice www.bruk.info.pl

5 marca 2019 r.

Agnieszka Krasowska

Specjalista ds. marketingu Beton to nasza pasja, a jeśli coś robi się z pasją to musi wyjść. Przede wszystkim nie boimy się: rozwijać, stawiać na nowości i podejmować wyzwania. Już kilka lat temu zauważyliśmy potencjał betonu architektonicznego. Uwierzyliśmy w coś, co niektórym wydawało się mrzonką. Bo kto wtedy słyszał o meblach z betonu? Firma prężnie się rozwija, a to pociąga za sobą konieczność poszerzania zespołu. Jesteśmy otwarci na osoby ambitne, które chcą się z nami związać na dłużej. To dlatego przyszłym pracownikom proponujemy jasną ścieżkę rozwoju, motywacyjny system premiowania, wiele benefitów, a także – w razie konieczności – skierowanie na odpowiednie kursy dokształcające.

prezentacja sponsorowana

6

Euro Labora – praca w Austrii i Niemczech

Jesteśmy agencją pracy skupiającą się na dwóch rynkach niemieckojęzycznych – austriackim oraz niemieckim. Skupiamy się na zawodach technicznych – cieślach, elektrykach, monterach instalacji c.o., monterach instalacji p– poż., murarzach, operatorach maszyn cnc, operatorach żurawia wieżowego, pomocnikach budowlanych, spawaczach,

AUSTRIA: hydraulik, elektryk, cieśla szalunkowy, cieśla dachowy, operator żurawia, murarz, monter wentylacji, spawacz wszelkich metod, ślusarz, stolarz, malarz i wiele innych NIEMCY: mechanik samochodowy, mechanik maszyn, operator maszyn konwencjonalnych, operator maszyn CNC, spawacz, ślusarz, pakowacz, magazynier, komisjoner, operator wózka widłowego, monter fasad

Łukasz Pactwa właściciel firmy

Pracownicy biura Euro Labora w Raciborzu

jeszcze bardziej liberalni – ich sytuacja demograficzno–gospodarcza jest na tyle trudna, że znajomość języka odgrywa coraz mniejszą rolę. Tym bardziej, że w każdej niemieckiej firmie pracują Polacy. Najważniejsze są umiejętności i kwalifikacje. Nigdy nie pozostawiamy naszych pracowników samych sobie. Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie, rozwiązujemy problemy, które napotykają, pomagamy w tłumaczeniu pism czy po prostu z nimi rozmawiamy, gdy mają

taką potrzebę. Dzięki temu nie mamy wielkiej rotacji – zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy zaczęli z nami współpracę, zostali z nami na lata. To właśnie dzięki temu w ciągu kilku lat udało nam się zbudować ogromny zespół tysiąca pracowników, którzy wyjeżdżają razem z nami do pracy w Austrii oraz Niemczech.

Euro Labora Sp.J. Racibórz, Plac Wolności 1 32 417 20 56, 533 550 034 535 655 034, 502 693 712 www.euro–labora.com praca@euro–labora.com fb/praca.EuroLabora instagram.com/eurolabora

Mamy to, czego nie mają inne agencje, czyli opiekę nad pracownikiem. To jest bardzo ważne. Właśnie dzięki temu zbudowaliśmy w ciągu ośmiu lat grupę tysiąca pracowników, którzy co roku z nami pracują. Ci ludzie nie rezygnują z nas dlatego, że dbamy o nich 24 godziny na dobę przez cały rok. Moi pracownicy tu w Polsce, są dostępni dla tych, którzy są zagranicą. Doceniam ich pracę, mam do nich zaufanie, dobrze ich wynagradzam, dzięki czemu nasz team się nie zmienia.

prezentacja sponsorowana

Agencje pracy powstają i upadają. Euro Labora działa od lat i ma się świetnie. Wszystko dzięki kontaktom z wiarygodnymi partnerami w Austrii oraz Niemczech, a także opieką nad pracownikami, którzy nigdy nie zostają pozostawieni sami sobie.

ślusarzach, szalunkowych, zbrojarzach. Jeśli chodzi o Austrię, to specjalizujemy się w pośrednictwie pracy w branży budowlanej, naszymi partnerami na rynku niemieckim są firmy zatrudniające w zawodach technicznych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że niedobór fachowców na tych rynkach jest tak duży, że znajomość języka niemieckiego nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania pracy na atrakcyjnych warunkach. Tak naprawdę wystarczą chęci. Jeśli zgłasza się do nas osoba chętna do pracy, my jej tę pracę znajdziemy. Tym bardziej jeśli jest mechanikiem czy operatorem maszyn cnc. Jeśli wysyłamy do pracy w budownictwie 3–4 cieśli w jednym samochodzie, to wystarczy, że jeden z nich będzie mówił po niemiecku. Niemcy są pod tym względem


dobra Praca i edukacja

5 marca 2019 r.

Katolik Group – globalny dystrybutor dodatków cukierniczych i piekarniczych z Kietrza Paweł Katolik, prezes zarządu Katolik Group

Początki firmy Katolik sięgają połowy lat 80. XX w. Jest firmą rodzinną założoną przez Henryka Katolika, którą przejęli i rozbudowali synowie, dzieląc ją na 2 działy. Starszy- Paweł Katolik, został w branży piekarniczej. Dziś firma Katolik Group, to prężnie prosperujący globalny dystrybutor dodatków piekarniczych i cukierniczych z siedzibą w Kietrzu. Posiada oddziały w Obornikach Śląskich oraz nowoczesną linię produkcyjną do oczyszczania ziaren w Olkuszu. Wizją firmy jest stały rozwój, pozyskiwanie kolejnych rynków zbytu, a co za tym idzie rozwój człowieka, inwestowanie w każdego, kto chce wspólnie budować strukturę firmy.

prezentacja sponsorowana

Największym kapitałem firmy Katolik Group są ludzie. Obecnie strukturę Spółki tworzy ponad 50 osób. Główna siedziba mieści się w Kietrzu, ale już w tym roku zostanie przeniesiona do Raciborza. – W grudniu 2017, w drodze przetargu zakupiliśmy w raciborskiej strefie ekonomicznej dwie działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 2 ha. Udało nam się ukończyć projekt budowy hali produkcyjno-magazynowej liczącej 4500 mkw, biurowca o powierzchni 700 mkw oraz zbiorników na siemię lniane o pojemności 4 tys. ton, które w tym roku staną w Raciborzu, przy ul. Komunalnej – mówi

Roman Lototsky dyrektor ds. zakupów

W firmie Katolik Group pracuję od 2 lat. Gdy zaczynałem, słabo znałem język polski. Początkowo zapro-

Paweł Katolik, prezes Zarządu Katolik Group. - W związku z dużym zapotrzebowaniem i rosnącą sprzedażą planujemy również uruchomić kolejną linię produkcyjną do czyszczenia ziaren. Na ten cel pozyskaliśmy aż 45 proc. środków zewnętrznych – kontynuuje. Wielki potencjał w małym ziarenku W ofercie, firma posiada m.in. siemię lniane, pestki dyni, kaszę jaglaną, nasiona chia, sezam, mak, komosę ryżową i wiele innych. Przedsiębiorstwo oferuje również orzechy, wiórki kokosowe, ponowano mi pracę jako pomocnik logistyka. Ale jak przyjechałem na rozmowę, dyrektor handlowy sprawdził mój poziom angielskiego i zaproponował pracę jako przedstawiciel handlowy na rynki wschodnie. Odnalazłem się w tej profesji, a przy okazji próbowałem importować. Transakcje powiodły się, więc docelowo zająłem się zakupami. Dziś jestem dyrektorem ds. zakupów. Praca jest naprawdę przyjemna, mam możliwość rozwoju i swobody, co bardzo motywuje, wspomaga efektywność i ostatecznie daje wiele satysfakcji.

rodzynki, owoce w żelu i puszce, mleko w proszku czy kakao. Rocznie importuje aż 15 tysięcy ton siemienia lnianego, co pozwala mu wieść prym wśród tego typu przedsiębiorstw w kraju. Wraz z nowym rokiem poszerzyło swoją ofertę o sprzedaż konfekcjonowanych ziaren pod nazwą Frutavita. - Produkty tej marki będą dostępne na platformach sprzedażowych, a także w sklepie internetowym pod domeną www.frutavita.pl. Pierwsze partie ukazały się o pojemności 1kg. Docelowo pojawią się również opakowania o innych pojemnościach, a asortyment będzie się powiększać. Wszystkie nasze produkty pakowane są w torebki strunowe, co umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie opakowania, a najważniejsze pozwala na zachowanie dłuższej świeżości i jakości – podkreśla Dariusz Kamiński, dyrektor ds. sprzedaży FMCG. – Mimo że poprzedni rok, ze względu na globalną suszę i wzrost walut, do najłatwiejszych nie należał, powiększyliśmy portfel zamówień. Pozyskaliśmy 7 nowych, zagranicznych rynków zbytu. Wiemy, że dużo firm boryka się z brakami kadrowymi, nas ten problem szczęśliwie

omija. Do naszego zespołu dołączyło kilku cenionych specjalistów, m.in. do działu zakupów, marketingu oraz spedycji i nadal powiększamy naszą strukturę- wylicza P. Katolik. Oddział firmy mieści się również w Obornikach Śląskich. Tworzą go przede wszystkim handlowcy oraz specjaliści ds. importu. Dodatki dla przemysłu spożywczego importują z całego świata. Kontenery z zamówieniami docierają z Peru, Argentyny, Kazachstanu, Chin czy Indii. Handlowcy z Oborników Śl., w minionym roku bardzo mocno rozwinęli sprzedaż, co skutkowało zakupem działki inwestycyjnej na tamtym terenie. Docelowo powstanie tam magazyn konfekcyjny oraz biurowiec. - Chcemy

Hala produkcyjna w Olkuszu

Projekt nowej hali produkcyjnomagazynowej w Raciborzu

jeszcze mocniej rozbudować dział importu – uchyla rąbka tajemnicy prezes Zarządu Katolik Group. Doskonale prosperuje również filia w Olkuszu, gdzie znajduje się nowoczesna linia produkcyjna do czyszczenia ziaren. Firma Katolik Group, to stabilny i wiarygodny partner w biznesie. Zatrudniając pracowników, niezależnie od proponowanego stanowiska oferuje atrakcyjne wynagrodzenie; umowę o pracę z pełnymi świadczeniami i premie uznaniowe; system szkoleń wdrażających; wsparcie podczas samodzielnej pracy; niezbędne narzędzia pracy; wiedzę i doświadczenie oraz miłą atmosferę. Justyna Korzeniak/ Katolik Group

7

Piotr Jędras dyrektor ds. handlu

W USA funkcjonuje potoczny ideał amerykańskiego snu, gdzie przysłowiowy pucybut w ciągu całej swojej kariery zostaje prezesem cenionej spółki. W Polsce wydaje się, że jest to niemożliwe do zrobienia, bo często w ujęciu opinii publicznej trzeba mieć znajomości, a najlepiej jeszcze z urodzenia być synem prezesa. W przypadku firmy Katolik Group naprawdę ceni się predyspozycje. Pracę w firmie rozpoczynałem 4 lata temu jako przedstawiciel handlowy, czyli ten najniższy szczebel w spółce, rok później zostałem kierownikiem transportu, a dziś jestem dyrektorem ds. handu. Dlaczego warto pracować z firmą Katolik Group? Nasza firma nie jest dużą korporacją, gdzie szefa znasz tylko z imienia i nazwiska, albo pieczątki przy podpisywaniu umowy o pracę. Nasz prezes jest z nami w biurze, podpowiada, pomaga, jest osobą, do której zawsze można podejść, nawet z najtrudniejszymi tematami. System wynagrodzeń jest jasny i klarowny. Nie ma górnych granic, jeśli chodzi o wypracowywane prowizje czy premie uznaniowe. Nie ma norm do wyrobienia. Każda wypracowana złotówka jest rozliczana tak jak powinna.

KATOLIK GROUP Sp. z o. o. ul. Raciborska 130, Kietrz Oddział Kietrz ul. Okrzei 21, Kietrz Oddział Oborniki Śląskie ul. Herberta 1/3, Oborniki Śląskie www.katolikgroup.pl


dobra Praca i edukacja

Krzysztof Skorupski

specjalista ds. marketingu – Obecnie zatrudniamy 240 osób, z czego 200 to wykwalifikowani pracownicy produkcji. To nie tylko mieszkańcy Lubomi, ale również osoby dojeżdżające z okolicznych wiosek i gmin, nawet z województwa opolskiego. Załoga zna się na rzeczy, co ma wpływ na jakość oferowanych produktów. Umiejętność dobrania odpowiednich ludzi ma kolosalne znaczenie. Można mieć najlepsze maszyny, świetny sprzęt, ale jeśli nie będzie miał kto tego produktu wytwarzać, to nic z tego nie wyjdzie.

5 marca 2019 r.

JANETA – Dobra załoga to gwarancja sukcesu Zakład Rzeźniczo–Wędliniarski Ernestyna Janety powstał w 1989 r. w Lubomi niedaleko Raciborza, lecz tradycje, według których powstają tu wędliny sięgają znacznie starszych czasów. Proces powstawania słynnej w całym regionie szynkowej, kminkowej czy frankfurterek młody Ernestyn podglądał w czasie praktyk w raciborskich zakładach mięsnych oraz u swojego ojca (również masarza). Bogata historia wędliniarstwa oraz rodzinna tradycja łączą się z postępem technologii i trendami na rynku, dając w rezultacie produkty najwyższej jakości, co potwierdza rosnąca rzesza zadowolonych klientów. Już na samym początku działalność firmy opierała się na mięsie z własnej produkcji. Posiadanie własnych upraw zboża i kukurydzy, z których produkuje się paszę dla bydła i trzody chlewnej, daje pewność co do składu i

Zakład Ernestyna Janety w Lubomi

jakości paszy dla zwierząt. Dzienny ubój wynosi około trzystu sztuk trzody chlewnej oraz piętnastu sztuk bydła. To ogromna ilość mięsa. Pomimo wielkiej skali, w zakładzie Ernestyna Janety udaje się zachować jakość produktów spotykaną niegdyś w indywidualnych gospodarstwach,na co wpływ ma kontrola wszystkich ogniw łańcucha produkcyjnego. Produkcja u Janety jest objęta stałym nadzorem weterynaryjnym i spełnia wszystkie normy unijne. Park maszyn na bieżąco jest ulep-

Obecnie poszukujemy na stanowiska: • pracownik rozbioru (wykrawacz mięsa) • pomoc na zakładzie

szany, dzięki czemu możemy zapewnić najlepszą jakość w tradycyjnym wydaniu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów do oferty firmowej zostały wprowadzone także produkty gotowe, półgotowe i garmażeryjne, a w ostatnim czasie powstały też 3 bistra (w Raciborzu, Rybniku), gdzie serwowane są smaczne i ciepłe posiłki, m.in. dania obiadowe. Zakład podczas swojej 30-letniej historii zdobył dziesiątki nagród i wyróżnień w branżowych konkursach. Do najcenniejszych należą: złote i srebrne laury nadawane przez Prezydenta RP, Szabla Kilińskiego – najwyższe odznaczenie rzemieślnicze

przyznawane przez Związek Rzemiosła Polskiego, Puchar Ministra Rolnictwa za największą liczbę wyróżnionych produktów w konkursie organizowanym przez Instytut Przemysłu Mięsnego w Warszawie, a także ubiegłoroczna prestiżowa nagroda w konkursie „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym Jesień 2018”. Zakład Rzeźniczo–Wędliniarski Ernestyna Janety kipi energią i pomysłami, a ludzie którzy w nim pracują, nie znaleźli się tam przypadkiem. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał zakład zostanie wkrótce rozbudowany i pojawią się kolejne miejsce pracy.

SZUKASZ PRACOWNIKA?

Jednym z najdłużej pracujących jest główny technolog i kierownik produkcji Marian Smyczek. Zaczynał jako uczeń, dziś jest magistrem inżynierem. Na zdjęciu prezentuje jedną z wielu nagród otrzymanych przez Zakład E. Janety

ul. Pogrzebieńska 21a 44–360 Lubomia tel.: 32 451 61 16 l, 32 451 61 50 www.janeta.pl biuro@janeta.pl

prezentacja sponsorowana

8

Firma Pajmon ci pomoże

Wodzisławska agencja zajmuje się obsługą rekrutacji stałej, pracy tymczasowej, użyczaniem pracowników z Ukrainy i Indii, a także delegowaniem pracowników do pracy w Czechach i Niemczech. Obsługuje korporacje, a także świadczy usługi dla średnich i małych przedsiębiorstw. Choć przedsiębiorstwo na mapie miasta funkcjonuje od zeszłego roku, to już zasługuje na miano najszybciej rozwijającej się firmy rekrutacyjnej. Agencji zaufały już setki osób poszukujących pracy, które znalazły zatrudnienie w interesujących je branżach. Aktualnie w ich bazie danych jest ponad pół tysiąca pracowników.

Pracownicy Centrum Pracy Tymczasowej Pajmon

Podstawową zaletą współpracy z Pajmon jest to, że klient, nie musi zatrudniać u siebie pracownika na stałe. Firma oferuje leasing pracowniczy, który jest idealnym rozwiązaniem na pozyskanie pracowników sezonowych, tymczasowych oraz na okres próbny. Ten system zatrudnienia wyeliminuje również potrzebę obsługi kadrowo-płacowej, gdyż wszystkie kwestie formalne spoczywają na agencji. Pajmon realizuje

również usługę rekrutacji, która polega na znalezieniu odpowiednio kompetentnego kandydata na stanowisko średniego i wyższego szczebla. Nie tylko pod kątem doświadczenia czy umiejętności, ale również pod względem jego funkcjonowania jako członka zespołu, zgodnie ze specyfikacją zapotrzebowania klienta. Działania wodzisławskiej agencji cechują etyczność, uczciwość i profesjonalizm. Jej pracownicy wychodzą z

Centrum Pracy Tymczasowej PAJMO N ul. Pszowska 1A, 44-300 Wodzisław Śl. www.pajmon.com.pl

Artur Czart

dyrektor zarządzający W dzisiejszych czasach rynek pracy charakteryzuje się zmiennością i dynamiką. Dostosować się do tego muszą zarówno firmy, jak i pracownicy. My zapewniamy tym obu grupom wsparcie, oferując najkorzystniejsze rozwiązania. Jesteśmy partnerem, który zapewnia skuteczne i sprawdzone metody, natychmiastową pomoc oraz specjalistyczne narzędzia. Tym, co wyróżnia naszą agencję, jest indywidualne, spersonalizowane podejście do każdego naszego klienta. Stawiamy na połączenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych z elementem ludzkiej wiedzy, doświadczenia i intuicji. Nasi pracownicy dokładnie analizują każdą aplikację, tworząc ofertę dedykowaną danej firmie. W ten sposób zapewniamy najwyższy standard i efektywność naszych działań. Wysoką jakość usług utrzymujemy również, przestrzegając określonych procedur branżowych i prawnych, nie zapominając przy tym o wysokich standardach etycznych.

prezentacja sponsorowana

założenia, że każda kariera, niezależnie od stanowiska i środowiska pracy, jest wartościowa i zasługuje na pełen szacunek. Są przekonani, że źródłem sukcesu i siłą napędową każdej firmy są odpowiednio dobrani, wyszkoleni i zmotywowani pracownicy. A Pajmon wie jak ich pozyskać. W efekcie skutecznie wyszukują na rynku najlepszych i najbardziej wartościowych pracowników. Firma oferuje ich dla każdej branży, m.in. produkcyjnej, logistycznej, spożywczej, metalowej, przeładunkowej, budowlanej, obsługi (juk) klienta oraz wielu innych.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie pracowników z Ukrainy, Mołdawii czy Czarnogóry. Dotyczy to nie tylko branży budowlanej i przemysłowej, ale i innych dziedzin, w których sprawdzają się osoby zza wschodniej granicy. Centrum Pracy Tymczasowej Pajmon z Wodzisławia Śl. specjalizuje się właśnie w dostarczaniu pracowników na różnorodne stanowiska.


dobra Praca i edukacja

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (wcześniej Akademia Ekonomiczna im. K.Adamieckiego) – najstarsza uczelnia publiczna na Górnym Śląsku - jest obecny w Rybniku już od 1958 roku, kształcąc mieszkańców regionu początkowo w punkcie konsultacyjnym, a od 2002 r. w Rybnickim Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym. W 2014 roku władze Uniwersytetu podjęły decyzję o przekształceniu RONDu w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Od października 2015 najmłodszy, piąty wydział Uniwersytetu kształci studentów (obecnie blisko 400) na studiach pierwszego stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym. W roku minionym mury wydziału opuściło pierwszych 100 absolwentów z dyplomem licencjata. Dlaczego finanse? Sukces i porażka, nie tylko ekonomicznej natury, mierzone są współcześnie głównie w kategoriach finansowych. Magia inwestycji finansowych i realnych zaprząta umysły niemal każdego młodego człowieka. Znajomość zasad opodatkowania czy biegłość rachunkowa stają się fundamentem każdej działalności gospodarczej. Kierunek Finanse i Rachunkowość jest zatem odpowiedzią na newralgiczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy. Studia na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku przybliżają studentom coraz bardziej złożone mechanizmy finansowo - rachunkowe w podBĄDŹMY W STAŁYM KONTAKCIE!

Wydział uczelni uniwersyteckiej to także współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Spotkania z młodzieżą, warsztaty i wykłady otwarte z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami nauki, biznesu, sztuki i sportu są naszą stałą praktyką. Już w marcu zapraszamy na spotkanie z p. Robertem Gwiazdowskim, ekspertem Centrum Adama Smitha. Wraz z rybnickim inkubatorem przedsiębiorczości planujemy spotkanie z przedstawicielem firmy Google. Marzec to również rybnickie targi edukacyjne, w trakcie których corocznie oferujemy maturzystom wysłuchanie ciekawego wykładu akademickiego. Tym razem będzie to opowieść o krainie ekonomii zwiedzanej z matematyką w plecaku.

FOT. A. WIŚNIEWSKI

Biznes i finanse kręcą światem. Naucz się nimi zarządzać!

Budynek Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji zlokalizowany w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu edukacyjnego zyskał w ostatnim czasie szczególną rozpoznawalność za sprawą serialu Diagnoza, w którym „wciela się w rolę” rybnickiego szpitala specjalistycznego nr 4

miotach gospodarczych sfery realnej i finansowej, a także w gospodarstwach domowych. Uczą zasad funkcjonowania rynków finansowych i strategii inwestycyjnych. Kształtują umiejętność rzetelnej identyfikacji i analizy danych finansowych. Nasi studenci kształcą się na jednej z dwóch specjalności: Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Analityk Danych Finansowych. Studenci specjalności Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw zdobywają wiedzę o organizacji systemu rachunkowości, zasadach ewidencji zjawisk gospodarczych, przygotowaniu danych oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych. Poznają zasady opodatkowania działalności gospodarczej, zagadnienia kosztów pracy, rozliczeń publicznoprawnych czy inwentaryzacji majątku. Celem specjalności Analityk Finansowy i Rynkowy jest wyposażenie absolwenta nie tylko w podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, ale również w informatyczno-ilościowy warsztat analityczny. Kształtując go student nabywa zaawansowane umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, poznaje

zasady organizacji i tworzenia baz danych, uczy się programowania w języku Visual Basic for Applications i doskonali umiejętność multimedialnej prezentacji danych. Obie specjalności, o bardzo praktycznym charakterze, przygotowują absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstwa sfery realnej i finansowej. Mogą być także początkiem drogi do własnego biznesu. Od dwóch lat wydział kształci również na studiach podyplomowych. Aby je rozpocząć kandydat

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.ue.katowice.pl/uczelnia/ wydzialy/wbfia oraz do polubienia naszego profilu FB www.facebook.com/WBFiA/

Pozwoli to Państwu na śledzenie naszych aktywności i uzyskiwanie bieżącej informacji o zbliżających się wydarzeniach.

musi legitymować się co najmniej dyplomem licencjata lub inżyniera. W bieżącym roku akademickim realizujemy już drugą edycję studiów na kierunkach Administracja i Finanse oraz Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i VBA. Pierwsze adresowane głównie do pracowników administracji publicznej jak i prywatnej, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat procesów i procedur administracyjnych oraz oceny ich skutków finansowych. Studenci drugiego z wymienionych kierunków, zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno-biznesowej zdobywają zaawansowaną umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel oraz programowania w języku Visual Basic for Applications wspomagającym efektywną analizę danych ekonomicznych. Po raz pierwszy w tym roku kształcimy również na kierunku Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego. Jest to unikatowa propozycja edukacyjna zarówno w kraju jak i zagranicą. Choć kierujemy ją głównie do doświadczonej kadry menedżerskiej, do skorzystania z niej zachęcamy również przyszłych członków organów spółek, a także osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności w obszarze nadzoru korporacyjnego, kontroli i audytu. Oferta na kolejny rok zostaje uzupełniona o studia w języku angielskim na kierunku English for Business, Law and Administration. Wcześniej, jeszcze w tym roku uruchomimy na wydziale centrum egzaminacyjne Educational Testing Service (ETS) Global. Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9 000 uczelni i ponad 14 000 firm i organizacji. Budynek Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji zlokalizowany w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu edukacyjnego zyskał w ostatnim czasie szczególną rozpoznawalność za sprawą serialu Diagnoza, w którym „wciela się w rolę” rybnickiego szpitala specjalistycznego nr 4.

9

dr inż. Tomasz Zieliński

Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku Kształcimy praktycznie i uniwersytecko Rybnicki wydział Uniwersytetu Ekonomicznego wyróżnia praktyczny profil kształcenia, który w dyskusji o nowoczesnym modelu edukacji przeciwstawiany jest kształceniu ogólnoakademickiemu. Powszechnie przedsiębiorcy postulują większą praktyczność dydaktyki i skupienie jej na konkretnych problemach i rozwiązaniach. Akademicy z kolei odwołują się do kwestii zasadniczej – kształcenie służy najpierw poznaniu, a dopiero potem wykorzystaniu wiedzy dla celów praktycznych. Formalne rozróżnienie kierunków ogólnoakademickich i praktycznych jest konsekwencją zmian prawnych w systemie szkolnictwa wyższego, które dokonały się w ostatnich latach. W ich świetle powinna być zachowana równowaga pomiędzy kształceniem pojęciowym, teoretycznym, ogólnoakademickim a wiedzą praktyczną, bardziej wyspecjalizowaną, odwołującą się bezpośrednio do konkretnych doświadczeń. Relacja pomiędzy tymi dwoma podejściami jest mocno uzależniona od dyscypliny. W kontekście kierunków ekonomicznych, problem praktyczności kształcenia stał się szczególnie aktualny wobec powszechnej komercjalizacji różnych sfer życia. Kryteria oceny różnych działań człowieka mają dziś wymiar ekonomiczny czy wręcz finansowy. Naszym zadaniem jest zatem dążenie do zdrowej równowagi, której efektem winno być z jednej strony przekazanie niezbędnego i dobrze wyselekcjonowanego zasobu wiedzy teoretycznej ale z drugiej strony pokazanie jak ją interpretować i stosować. Tak wykształcony absolwent uczelni będzie nie tylko sprawny w działaniu standardowym, ale pozostanie również twórczy i otwarty na nowe zjawiska, koncepcje i rozwiązania. Realizując taki cel, program studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym w Rybniku zakłada, że ponad połowę zajęć obejmują ćwiczenia i warsztaty. Obowiązkowym etapem studiów są również praktyki zawodowe, od najbliższego roku akademickiego trwające aż 6 miesięcy. Ostatni semestr studiów to przede wszystkim zajęcia warsztatowe, dostosowane do profilu specjalności, realizowane również przez praktyków związanych ze środowiskiem biznesowym. Praktyczny charakter kształcenia ma sprawić, że nasi absolwenci staną się bardziej wartościowi dla biznesu. Należy sobie jednak powiedzieć wyraźnie – uczelnia uniwersytecka, nie może stać się firmą szkoleniową. Szczegółowe kompetencje zawodowe uzyskuje się na stanowisku pracy, na kursach specjalizacyjnych czy studiach podyplomowych. Nasi niezawodni partnerzy biznesowi, przyjmując studentów na staże i praktyki, stają się tym samym partnerami w procesie kształcenia. Jestem głęboko przekonany, że taki układ jest opłacalny dla wszystkich stron.

prezentacja sponsorowana

5 marca 2019 r.


dobra Praca i edukacja

5 marca 2019 r.

Dobry zawód to podstawa. „Medyk” zaprasza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, w skład którego wchodzi Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 oraz Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej. Raciborski „Medyk” to nowoczesna szkoła dla młodzieży i dorosłych, w której zdobędziesz atrakcyjny zawód dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Na bogatą ofertę składa się aż dziesięć kierunków kształcenia. Są to: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny, terapia zajęciowa, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny oraz opiekunka dziecięca. Szczegółowe opisy wszystkich kierunków znajdują się na www.medykraciborz.com.pl. Placówka wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Uczniowie i słuchacze mają

Zajęcia na kierunku technik usług kosmetycznych. Nauczycielka Barbara Pękała instruuje pierwszoklasistki, jak wykonywać zabieg radiofrekwencji, czyli zabieg mający na celu odmłodzenie skóry.

Placówka znajduje się przy ulicy Warszawskiej 7 w Raciborzu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu „MEDYK” 47–400 Racibórz, ul. Warszawska 7 tel. 32 415 32 44 www.medykraciborz.com.pl e–mail – medyk.raciborz@interia.pl

możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji jednocześnie. W ofercie „Medyka” znajdują się także kursy kwalifikacyjne, takie jak: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej oraz wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Ponadto szkoła dla wszystkich swoich uczniów oferuje cztery całkowicie bezpłatne kursy, takie jak: doradca żywieniowy (120 godzin), opieka nad dzieckiem zdrowym i chorym (160 godzin), wizaż i stylizacja (40 godzin) oraz aktywizacja seniora (80 godzin). Uwaga! Od 1 września 2019 r. raciborska placówka rozszerza się o oddział w Rybniku. Nieważne ile masz lat, jeśli poszukujesz pomysłu na siebie, zapisz się. W szkole spotkasz przyjaźnie nastawionych, wykwalifikowanych nauczycieli, którzy indywidualnie pokierują twoją edukacją. Jeśli nie chcesz tracić czasu na przyswajanie zbędnej teorii, to właśnie to miejsce jest dla ciebie. W nowoczesnych pracowniach zdobędziesz potrzebne umiejętności praktyczne. I, co warto podkreślić, całkowicie bezpłatnie. Pracujesz, studiujesz, jesteś żoną, mamą? Nic nie szkodzi. Pogodzisz wszystkie aktywności.

Zofia Krakowczyk– Strączek

nauczycielka kierunków: technik masażysta i technik usług kosmetycznych Edukujemy już prawie 60 lat. Początkowo kształciliśmy pielęgniarki, obecnie edukujemy w systemie szkoły policealnej dla młodzieży i dla dorosłych. Wszystkie kierunki, które oferujemy to realna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Kształcimy bezpłatnie. Co ciekawe w ciągu dwóch lat można zdobyć nawet trzy zawody, łącząc naukę w szkole dla młodzieży z kursem kwalifikacyjnym. To bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ maksymalnie wykorzystujemy czas nauki.

prezentacja sponsorowana

10

J E ST E Ś PR ACODAWC Ą LU B Z A R Z Ą DZ A S Z PL ACÓW K Ą E DU K AC Y J NĄ?

1. NOWOŚĆ! Wystawa prezentacji partnerów na nowoczesnych dotykowych ekranach LED – ekrany LED 1x2m w ośmiu ruchliwych i często odwiedzanych przez mieszkańców miejscach w Raciborzu i Wodzisławiu 2. Publikacja prezentacji w specjalnej sekcji na portalu Nowiny.pl (5 mln odsłon, 300 tys. stałych użytkowników!) 3. Publikacja całostronicowych lub półstronicowych prezentacji w specjalnym bezpłatnym, magazynowym wydaniu gazety (20 tys. nakładu)

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 5 lutego do 30 kwietnia 2019

4. Publikacja całostronicowych lub półstronicowych prezentacji w naszych trzech gazetach (15 tys. nakładu) 5. Kampania promocyjna projektu w mediach – projekt będzie promowany w największym w regionie radiu Vanessa FM, w raciborskiej telewizji kablowej RTK, w naszych trzech tygodnikach oraz na portalu Nowiny.pl – najlepszym lokalnym portalu w Polsce w konkursie SGL Local Press 2016 6. Publikacja logotypów partnerów na wszystkich graficznych materiałach reklamowych projektu

SZUKASZ PRACOWNIKÓW LUB UCZNIÓW?

Skontaktuj się już dziś i zamów prezentację! tel. 32 455 68 66 w. 38, 48 | e-mail: reklama@nowiny.pl

PATRONI MEDIALNI PROJEKTU:

I . SPOŁECZN Y PROJEK T MEDI A LN Y NA R Y N K U PR AC Y i EDUK ACJI

PRACA wydanie bezpłatne

Luty-K wiecień

2019

i EDUKACJA W REGIONIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDAWNICTWO NOWINY, ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz • tel. 32 415 47 27 • sekretariat@nowiny.pl

WYDANIE SPECJALNE • KWIECIEŃ 2019

gro

NOWINY

autopromocja

GWARANTUJEMY 6 PRODUKTÓW W UNIKATOWYM PAKIECIE!

DOBRA

– ekrany LED! NOWOŚĆ!

Zgłoś się już dziś do pierwszego społecznego projektu medialnego na rynku pracy i edukacji!

FOT. EKO OKNA

„Dobra praca i edukacja w regionie”


dobra Praca i edukacja

5 marca 2019 r.

Dbamy o kaşdy szczegół

11

Agencja Pracy Fach Work powstała w 2014 roku. Prowadzimy usługi pośrednictwa, ściśle współpracując z firmą Art-Bau GmbH, która jest liderem na niemieckim rynku w branşy budowlanej.

%2----,.980. 2 ./++9+,+0 >?8/:./9/-0.

ul. Sienkiewicza 47b 42-600 Tarnowskie GĂłry tel. 32 450 83 32

kom. 735 968 196, 507 700 147 www.fachwork.pl info@fachwork.pl

Bardzo duşą uwagę zwracamy na zapewnienie dobrych warunków dla naszych pracowników, tak aby mogli czuć się maksymalnie bezpiecznie pracując za granicą. Dlatego zapewniamy zakwaterowanie zorganizowane przez pracodawcę – blisko miejsca pracy, które jest opłacone przez cały okres zatrudnienia, równieş w weekendy oraz moşliwość regularnych zjazdów do Polski. W zaleşności od potrzeb oferujemy równieş samochód słuşbowy, ubranie i narzędzia robocze. I co najwaşniejsze – gwarantujemy cotygodniowe zaliczki i punktualne wypłacanie wynagrodzenia. Rekrutujemy fachowców branşy budowlanej: ociepleniowiec, malarz, murarz, cieśla szalunkowy, betoniarz, pracownik ziemny i drogowy, operator maszyn budowlanych. Na bieşąco, przez cały rok prowadzona jest rekrutacja w wyşej wymienionych zawodach.

PRACA w NIEMCZECH dla kobiet i męşczyzn

-.-+/ +/'--//01 + .

 ! 0! ! :-! <0 (! (

Agencja Pracy Fach Work Sp. z o.o. Sp. kom. Certyfikat nr 15006

prezes zarzÄ&#x2026;du FACH WORK

prezentacja sponsorowana

   

  

Magdalena Grzeszek-Dworak

wotnych â&#x20AC;&#x201C; niemieckie ubezpieczenie, w tym takĹźe moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ubezpieczenia rodziny, Kindergeld. Dla pracownikĂłw przewidziane sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź bonusy â&#x20AC;&#x201C; podwyĹźszenie wynagrodzenia wraz z rozwojem kwaliďŹ kacji, prawo do pĹ&#x201A;atnego urlopu lub wypĹ&#x201A;aty ekwiwalentu za jego niewykorzystanie (SOKA BAU). KaĹźdy pracownik zatrudniony w Firmie Art-Bau za polecenie znajomego (i przepracowanie przez niego 1 miesiÄ&#x2026;ca) otrzyma bonus w wysokoĹ&#x203A;ci 250 EURO!

    

?>@ 7(A B$  

% >  

  ! !" " #$ % &'% ( )( 

?>@ 7(A  3CD2B ?@>::+-:-+,98+-----0-8<9-.+-0 ?EB*C?>@

Wyjazdy w kaĹźdy piÄ&#x2026;tek! ETS jest AgencjÄ&#x2026; Pracy z duĹźym doĹ&#x203A;wiadczeniem. Od 2004 roku, wspĂłĹ&#x201A;pracujemy z pracodawcami na terenie caĹ&#x201A;ych Niemiec. Oferujemy zatrudnienie zarĂłwno dla pracownikĂłw niewykwalifikowanych, bez znajomoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zyka niemieckiego, oraz dla osĂłb z duĹźym doĹ&#x203A;wiadczeniem zawodowym z szerokimi kompetencjami i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami. W sezonach wakacyjnych, zatrudnienie znajdÄ&#x2026; za naszym poĹ&#x203A;rednictwem takĹźe studenci, chcÄ&#x2026;cy dorobiÄ&#x2021; na dalszÄ&#x2026; edukacjÄ&#x2122;. W naszym oddziale zaĹ&#x201A;atwiÄ&#x2026; PaĹ&#x201E;stwo wszelkie formalnoĹ&#x203A;ci zwiÄ&#x2026;zane z zatrudnieniem oraz otrzymajÄ&#x2026;

PaĹ&#x201E;stwo bardzo szczegĂłĹ&#x201A;owe informacje odnoĹ&#x203A;nie samej formy i warunkĂłw zatrudnienia. Wszystkim naszym pracownikom zapewniamy przejazd komfortowym autokarem na trasie Polska â&#x20AC;&#x201C; Niemcy, zakwaterowanie w hotelach pracowniczych, elastyczny czas trwania umowy o pracÄ&#x2122;, w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od potrzeb i oczekiwaĹ&#x201E; pracownika a takĹźe peĹ&#x201A;en pakiet ubezpieczeĹ&#x201E;. Po kaĹźdym przepracowanym tygodniu, moĹźliwe sÄ&#x2026; do otrzymania zaliczki. W 2018 roku pracÄ&#x2122; w Niemczech, za poĹ&#x203A;rednictwem naszej Agencji rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o ok 4000 osĂłb, co powoduje Ĺźe jesteĹ&#x203A;my jednÄ&#x2026; z najprÄ&#x2122;Ĺźniej dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych Agencji w regionie. ZgĹ&#x201A;aszajÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; do nas kandydatom zapewniamy dobrze pĹ&#x201A;atnÄ&#x2026; i w peĹ&#x201A;ni legalnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, w oparciu o niemieckÄ&#x2026; umowÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122;.

â&#x20AC;&#x17E;Obecnie prowadzimy rekrutacjÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;Ä&#x2026; na stanowiska pracy gĹ&#x201A;Ăłwnie w branĹźe recyklingu. Jest to zarĂłwno praca przy taĹ&#x203A;mie, jak i praca ďŹ zyczna wymagajÄ&#x2026;ca trochÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;cej sprawnoĹ&#x203A;ci ďŹ zycznej. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122; Ĺźe to co nas wyróşnia to fakt Ĺźe nie jest wymagana znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego, dziÄ&#x2122;ki czemu

praktycznie dla kaĹźdego zainteresowanego jesteĹ&#x203A;my w stanie znaleĹşÄ&#x2021; odpowiednie stanowisko pracy. Dla osĂłb dbajÄ&#x2026;cych na staĹ&#x201A;e o kondycjÄ&#x2122; ďŹ zycznÄ&#x2026;, mamy rĂłwnieĹź coĹ&#x203A; ciekawego â&#x20AC;&#x201C;praca na magazynie ďŹ rmy kurierskiej. Darmowa siĹ&#x201A;ownia gwarantowanaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi pracownik ďŹ rmy ETS

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ets-praca.pl oraz biura: ul. Mickiewicza 20 pok. 3 47â&#x20AC;&#x201C;400 RacibĂłrz tel.: 32 414 94 47, 691 515 230

PREZETACJA SPONSOROWANA

 

Warto podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; zatrudnienie za naszym poĹ&#x203A;rednictwem, poniewaĹź oferujemy zatrudnienie bezpoĹ&#x203A;rednio u niemieckiego pracodawcy w oparciu o umowÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122;, w peĹ&#x201A;nym wymiarze godzin z atrakcyjnÄ&#x2026; stawkÄ&#x2026; budowlanÄ&#x2026;. Przez caĹ&#x201A;y okres zatrudnienia, sĹ&#x201A;uĹźymy pracownikom pomocÄ&#x2026; w relacjach z pracodawcÄ&#x2026; i zapewniamy wsparcie naszych polskich konsultantĂłw w razie potrzeby. Nasi pracownicy otrzymujÄ&#x2026; peĹ&#x201A;en pakiet Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; socjalnych i zdro-


12

dobra Praca i edukacja

5 marca 2019 r.

Tenneco – warto być z nami

Tenneco działa na całym świecie i jest jednym z największych producentów komponentów i systemów w branży automotive. Główna siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Lake Forest w Stanie Illinois. W Polsce mamy 3 zakłady: w Rybniku, Stanowicach i Poznaniu. Tenneco w Rybniku istnieje od 1997 r. Zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją układów wydechowych (system kontroli emisji spalin). Produkuje części do takich marek jak BMW, VW, Opel czy Audi. Aktualnie w zakładzie w Rybniku pracuje około 2500 osób. Ze względu na stały rozwój cały czas poszukujemy nowych współpracowników, zarówno osób doświadczonych, jak i tych którzy chcą dopiero zdobyć doświadczenie w naszej firmie. Do naszej firmy przyjmujemy uczniów z lokalnych szkół, którzy odbywają praktyki zawodowe. Współpracujemy między innymi z Politechniką Śląską w ramach studiów dualnych. Dzięki nim, studenci mają możliwość przez 6 miesięcy uczestniczyć w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 6 miesięcy odbywają praktyczne staże w naszej firmie. Naszym nowym współpracownikom zapewnia-

my szkolenie wdrażające (teoretyczne i praktyczne), które ułatwia rozpoczęcie nowej pracy. Bardzo ważna jest dla nas również stabilność zatrudnienia, dlatego od początku proponujemy umowę o pracę. Nasi pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet socjalny, skierowany również do najbliższych. Stawiamy na ciągły rozwój naszych współpracowników poprzez dodatkowe szkolenia i kursy. Każdy Pracownik Tenneco ma możliwość rozwoju swoich kompetencji.

Rybnik www.praca-tenneco.pl Adres mailowy: rekrutacja.rybnik@tenneco.com Numer kontaktowy:

664 001 351

dofinansowanie do wypoczynku, do wyprawki szkolnej, do biletów na żużel, do karnetów na baseny  możliwość korzystania z Prywatnej Opieki medycznej LUXMED  zapomogi losowe/finansowe – wypłacane w przypadku trudnej sytuacji pracownika  paczki świąteczne dla dzieci pracowników wraz z możliwością spotkania ze Świętym Mikołajem  premia 1000 zł brutto dla pracowników po przepracowaniu 3 miesięcy  organizujemy imprezy integracyjne letni i zimowy dzień firmowy  mamy zakładową drużynę piłki nożnej, która bierze udział w różnego rodzaju turniejach  organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci naszych pracowników

AKTUALNE OFERTY PRACY:

OPERATOR MASZYN – nie wymagamy doświadczenia, liczą się dla nas chęci do pracy oraz dyspozycyjność

SPAWACZ – mile widziane doświadczenie w spawaniu i/lub ukończone kursy potwierdzające kwalifikacje

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH – mile widziane doświadczenie oraz uprawnienia do kierowania wózkami, w szczególności uprawnienia UDT

AUTOMATYK – wykształcenie średnie bądź wyższe (automatyka, elektronika, robotyka), uprawnienia SEP do 1Kv, mile widziane min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku

prezentacja sponsorowana

BENEFITY DLA PRACOWNIKÓW:

Profile for NowinyPL

Nowinypl nr 31  

BEZPŁATNY MAGAZYN RYBNICKI Nowiny.pl

Nowinypl nr 31  

BEZPŁATNY MAGAZYN RYBNICKI Nowiny.pl

Profile for nowinypl
Advertisement