Page 1

Liderzy dodatek funeraln y • usługi pogrzebowe • porady

wydanie bezpłatne

rynku pogrzebowego

poradnik przygotowany przez Wydawnictwo Nowiny, ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz • tel. 32 415 47 27 • sekretariat@nowiny.pl


Poszukaj grobu z komórką

Znalezienie konkretnego grobu bywa kłopotliwe, zwłaszcza, kiedy np. dawno się go nie nawiedzało lub ścięto drzewo, które było punktem orientacyjnym. Pomocą służą nowoczesne technologie. Coraz więcej cmentarzy zostaje skatalogowanych i umieszczonych w sieci. Jeden z serwisów internetowych polskie-cmentarze.com umożliwia dostęp do około 300 cmentarzy. To stosunkowo niewiele, choć administratorzy serwisu wciąż poszerzają bazę. Nie ma na przykład żadnej nekropolii raciborskiej. Z Rybnika znajdziemy tylko cmentarz w Niedobczycach. Znajdziemy za to stary i nowy cmentarz parafialny w Gorzycach, dwa cmentarze w Rogowie i komunalny w Wodzisławiu Śl. Poruszanie

się po serwisie jest bardzo proste. W zakładce Realizacje znajdziemy mapę z cmentarzami. Wybieramy województwo, następnie klikamy na interesującą nas nekropolię. Możemy wpisać nazwisko zmarłego. Jeśli system go zlokalizuje, wyświetli numer grobu, nr rzędu i sektor, zdjęcie nagrobka, mapkę sektora. Dodatkowo możemy sprawdzić, kto jeszcze jest pochowany w tym miejscu. Możemy też opłacić rezerwację, zapalić wirtualny znicz, czy zgłosić błąd, jeśli zauważymy, że coś w opisie się nie zgadza. Możemy też kliknąć na mapę całego cmentarza. Wyświetli nam się interaktywna mapa ze schematycznymi obrazkami miejsc pochówków w kolorach szarnym i czarnym. Szare to groby zajęte, czarne – miejsca wolne. Klik-

nięcie na wybrany obrazek skutkuje wyświetleniem informacji o lokalizacji, ewentualnie o pochowanych tam osobach. Te same funkcje oferuje serwis grobonet.oskar.rybnik.eu. obsługujący cmentarze komunalne przy ul. Rudzkiej, w Boguszowicach, Chwałowicach i Chwałęcicach. Serwis ma ten feler, że nie zawiera bazy pogrzebanych na cmentarzach parafialnych. Mapy cmentarzy nie są interaktywne, dlatego po kliknięciu na wybrany grób nie dowiemy się niczego o zmarłych. Legenda mapy wyszczególnia za to groby pojedyncze, głębinowe, dziecięce, zlikwidowane, grobowce, urny, rezerwacje, miejsca wykupione czy Ossarium. Serwisy komputerowe i tak dają użytkownikom większe pole manewru niż aplikacje mobilne. Typo-

Klikając na dowolny prostokąt dowiemy się czy grób jest wolny, bądź kto w nim został pochowany

wej ogólnopolskiej wyszukiwarki grobów do zainstalowania w telefonie czy tablecie nie ma. Istnieją jedynie wyszukiwarki dedykowane konkretnym miastom, ale żadnemu z naszego rejonu. Najlepsza wydaje

się mobilna wersja serwisu polskie cmentarze pod adresem m.grobonet.com. Nie znajdziemy tam jednak map ani zdjęć. Sprawnie w wersji mobilnej działa też serwis rybnicki grobonet.oskar.rybnik.eu. (tora)

liderzy rynku pogrzebowego w regionie str .

3

str .

7

str .

10

str .

12

str .

13

Usługi Pogrzebowe Balcer

DANAR

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe JERUZALEM

DANAR s.c. Nagrobki z granitu ul. Bojanowska 43 47-451 Bieńkowice tel. 32 419 65 70 606 884 319 str .

5

ul. 8 maja 17 44-361 Syrynia ul. Ściegiennego 35 44-310 Radlin-Biertułtowy tel. 697 909 901 credo.krzysztof.sosna@gmail.com www.pogrzebycredo.pl

str .

Credo Nagrobki Granitowe Krzysztof Sosna

ul. Powstańców Śl. 48 47-480 Żerdziny k/Raciborza tel. 32 419 83 49, 602 115 104

STYX

str .

Nowy dom pogrzebowy ul. Głubczycka 50 47-400 Racibórz tel. 32 419 83 49

8

Zakład Pogrzebowy Hades ul. 1 Maja 20 44-341 Gołkowice tel. 32 472 72 72, 602 587 936 hades.zp@interia.pl www.hadesgolkowice.pl

Punkt sprzedaży Baborów, ul. Krakowska 1 (budynek ZUK) www.pogrzeby-pientka.pl str .

5

11

ul. Rudzka 73, 44-200 Rybnik ul. Małachowskiego 70 44-253 Rybnik-Boguszowice tel. 888 860 800 styxpogrzeby@gmail.com www.styxpogrzeby.pl

ul. Powstańców Śląskich 86 44-361 Syrynia tel. 697 909 901 credo.krzysztof.sosna@gmail.com www.pogrzebycredo.pl

Usługi Pogrzebowe Gerard Pientka

Zakład Pogrzebowy Dudek ul. Borki 8, 44-200 Rybnik-Orzepowice ul. Żorska 277, 44-251 Rybnik ul. Działkowców 2, 44-206 Rybnik -Chwałowice tel. 32 421 85 68, 32 424 70 20 667 214 409 www.pogrzeby-dudek.pl

ul. Ocicka 100 47-400 Racibórz tel. 32 415 57 03, 602 692 349 biuro@acjeruzalem.pl www.acjeruzalem.pl

Credo Zakład Pogrzebowy Krzysztof Sosna

str .

Pientka Kamieniarstwo

NOWAQ

ul. Powstańców Śląskich 75 47-480 Żerdziny k/Raciborza tel. 32 419 83 50, 602 701 270 pientkafra@poczta.onet.pl www.kamieniarstwo-pientka.pl

ul. 3-go Maja 30 44-200 Rybnik, K1 Business Center tel. 792 669 777 hello@nowaq.com.pl www.najwyzszeodszkodowanie.pl

str .

ul. Wałowa 37, 44-300 Wodzisław Śl. tel. 501 366 567, 32 455 27 44 hubscher@wp.pl, biuro@hubscher.pl www.hubscher.pl

str .

ul. Wiejska 48 44-352 Czyżowice tel. 32 451 33 25, 501 169 465 www.dzierzega.wb.pl

ul. Głubczycka 31 47-400 Racibórz tel. 32 414 72 00, 664 744 661 chryzantema@onet.pl

Marek Suchecki Hutki 280s, 42-274 Konopiska tel. 609 851 636, 32 419 83 50 marek.mcp@interia.eu www.mistrzceremonii.eu

15

Zakład Pogrzebowy „Hubscher”

12

12

Mistrz Ceremonii Pogrzebowych

str .

ul. Spacerowa 8 47-480 Kornice tel. 784 475 162, 604 223 044 masny@op.pl

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe CHRYZANTEMA

str .

13

Kamieniarstwo M. Masny

Zakład Pogrzebowy Dzierżęga

str .

ul. Jastrzębska 133 44-304 Wodzisław Śląski tel. 502 424 577 ul. 26 Marca (obok szpitala) 44-300 Wodzisław Śląski tel. 501 169 465 ul. Wiejska 48, 44-352 Czyżowice tel. 32 451 33 25, 513 103 663 izabalcer@gmail.com www.uslugipogrzebowe-balcer.pl

str .

13

str .

15

Kwiaciarnia „Orchidea” ul. Wałowa 37 44-300 Wodzisław Śl. tel. 32 45 47 138, 502 244 567 13

str .

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Kalia

SACRUM

ul. Główna 14 44-290 Jejkowice tel. 32 430 24 62, 604 606 769 ms@go3.pl www.stempka.go3.pl

ul. Komunalna 7 44-240 Żory tel. 602 633 493, 32 722 92 29 biuro@sacrumzory.pl www.sacrumzory.pl

16

Z a m i e s z c zo n e w pu bl ik acji rek l a my i pr ezen tacje f ir m są mate riałam i p łatnym i

2 l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy 

październik 2016


Komercjalizacja usług funeralnych, przepisy skłaniające ludzi, by ciało zmarłego zamiast w domu, pozostawało w kaplicy cmentarnej, a także sprowadzenie pochówku w yłącznie do roli pogrzebu sprawiają , że dziś obrzędowość pogrzebowa jest dużo uboższa niż kiedyś.

Dlaczego dodatek funeralny?

Arkadiusz Gruchot

Dziś nie jesteśmy oswojeni ze śmiercią

– Dawniej ludzie rodzili się i umierali w domach, dlatego obrządek pogrzebowy poprzedzał nawet sam moment odejścia. Wizja śmierci w szpitalu, w otoczeniu obcych odbiegała od ówczesnego stereotypu. Chciano, podobnie jak obecnie, umierać wśród bliskich – mówi raciborska etnograf Julita Ćwikła. Współcześnie jeszcze tylko na wsiach podtrzymywana jest tradycja spotkań w oczekiwaniu na pochówek. Ludzie gromadzą się często w domach i kaplicach (czasami nawet bez ciała zmarłego), aby modlić się za niego. Kiedyś na porządku dziennym były przygotowania do pogrzebu. – Osoby wyspecjalizowane również w modlitwie tzw. „rzykaczki” przychodziły, aby umyć i ubrać nieboszczyka, a przy tym przemawiały do niego, bo podobno wówczas ciało stawało się bardziej podatne na zabiegi. Czasami przestrzegano zasady, że mężczyznę do pochówku przygotowywał mężczyzna, a kobietę – kobieta, żeby zmarłemu oszczędzić wstydu – opowiada o panujących zwyczajach Julita Ćwikła. Tłumaczy, że inaczej niż dziś traktowano też sam moment śmierci. Panowało przekonanie, że do chwili pogrzebu dusza jest blisko

Zdj. narodowe archiwum cyfrowe

Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią – takie zdanie pada w powieści pt. „Norwegian Wood”, której autorem jest japoński pisarz Haruki Murakami (akurat jest dziesiąta rocznica jej pierwszego wydania w Polsce). Czasem trudno się pogodzić z tym spostrzeżeniem pisarza, ale też równie trudno je kwestionować. Dlatego w naszym cyklu, w którym zajmujemy się różnymi dziedzinami naszego życia, przyszedł czas na dodatek funeralny. Jak wskazuje tytuł publikacji, nie zajmujemy się w niej zagadnieniami metafizycznymi, a wyłącznie praktycznymi, łącząc użyteczne informacje i porady z komercyjnymi prezentacjami firm działających, bądź związanych z branżą usług pogrzebowych w naszym regionie. Zachęcam do zapoznania się z tekstami przygotowanymi przez dziennikarzy naszego Wydawnictwa i prezentacjami naszych partnerów. Jednocześnie życzę wszystkim Państwu – czytelnikom, aby informacje, porady i oferty zawarte w tej publikacji, jak najdłużej nie były wam przydatne.

Kiedyś zmarłego na cmentarz wożono wozem konnym

ciała. – Starano się nie utrudniać odejścia, dlatego nie wolno było lamentować i płakać. Co więcej, żeby dusza zmarłego mogła bez problemu odejść, otwierano okna, modlono się, wyciągano poduszkę spod głowy zmarłego, wkładano w ręce konającego poświęconą gromnicę, aby rozświetlała mu drogę do innego świata. Po śmierci skrzętnie zasłaniano lustra i okna, żeby dusza zmarłego nie odbiła się w szkle i nie pozostała wśród żywych – mówi raciborska etnograf. W tym celu, by dusza zmarłego nie pozostała wśród żywych układało się na marach nieboszczyka w trumnie nogami do

Kiedy zgon budzi wątpliwości

O ile śmierć w szpitalu nie budzi wątpliwości, o tyle zgony poza nim są już bardziej skomplikowane. Często towarzyszy im policja. – Chodzi o to, aby sprawdzić czy zgon nie był wynikiem jakiegoś przestępstwa – mówi podinspektor Aleksandra Nowara z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci pojawiają się gdy lekarz pogotowia ma wątpliwości co do okoliczności

śmierci, np. ciało posiada widoczne obrażenia. – Jesteśmy też na miejscach ujawnienia zwłok, czyli np. w sytuacjach gdy ktoś znalazł ciało i trzeba ustalić jak umarł – mówi policjantka. W większości są to zgony naturalne, czyli wyniki np. jakiejś choroby. Zdarzają się też nieszczęśliwe wypadki czy np. śmierć z wychłodzenia. Policjanci na miejscu dokonują wstępnych oględzin cia-

ła oraz otoczenia. – W przypadku gdy mogło dojść do przestępstwa, policjanci zabezpieczają teren do czasu przyjazdu ekipy dochodzeniowo-śledczej. Powiadamiany jest również prokurator – mówi Aleksandra Nowara. Prokurator podejmuje decyzję o ewentualnej sekcji zwłok zmarłej osoby. Kiedy zgon nie budzi wątpliwości, ciało jest wydawane rodzinie.  (acz)

wyjścia. Do dziś czyni się tak mniej lub bardziej świadomie w kaplicach cmentarnych i kościołach, co stanowi kontynuację dawnych wierzeń. – Przez trzy puste noce i trzy puste dnie bacznie obserwowano zmarłego. Ponieważ bywały przypadki, że osoby zapadały w tzw. letarg, czyli śmierć kliniczną. Współcześnie pomimo rozwiniętej medycyny zdarzyło się, że ktoś obudził się w kostnicy. W literaturze ludowej znane są podania o głosach na cmentarzach, bo najprawdopodobniej pochowano kogoś żywcem – twierdzi Julita Ćwikła. Po ceremoniach pogrzebowych okadzano obejścia ziołami święconymi w uroczystość Matki Bożej Zielnej, czy z wianków święconych na Boże Ciało. Miały one niwelować nieprzyjemny zapach po świecach oraz ciała zmarłego, przede wszystkim jednak pomóc duszom zmarłym odejść we właściwym kierunku. Podczas samej ceremonii pogrzebowej, wyprowadzając zmarłego z domu, uderzano trumną o próg, czym obwieszczano jego ostateczne rozstanie z domem rodzinnym. Jeśli cmentarz był poza wsią, kondukt zatrzymywał się na granicy, pod krzyżem lub kaplicz-

ką, gdzie ściągano trumnę z wozu i kładziono ją na ziemi, aby zmarły mógł po raz ostatni pożegnać się ze swoją miejscowością. Ze śmiercią ludzie byli kiedyś bardziej oswojeni, w bezwarunkowym przekonaniu, że: Bóg dał, Bóg wziął. Śmiertelność zaś była dużo wyższa, w szczególności wśród dzieci, które rodziły się w domach, a te słabe i chore bez opieki medycznej szybko umierały. Dzieci podobnie jak i młode dziewczęta grzebano w białych strojach. Kobiety natomiast na tę okoliczność przechowywały swój strój ślubny lub też odświętny strój chłopski. Lokalną społeczność o śmierci we wsi informowano zwykle specjalnymi dzwonkami pogrzebowymi. Bliscy zmarłego zaprzestawali wtenczas wszelkich prac związanych z kopaniem lub orką ziemi, aby przypadkiem nie spowodować śmierci kogoś drugiego w rodzinie. Gdy ktoś umierał, budzono członków rodziny, żeby zmarły nie zabrał kogoś ze sobą. Jeśli zmarły „przeleżał” niedzielę, wierzono, że ktoś pójdzie za nim na drugi świat. – Takich przepowiedni i wróżb związanych ze śmiercią jest bardzo dużo. W obrzędowości wigilijnej jeśli przed dopaleniem się gasła świeczka na drzewku, uważano że ktoś nie doczeka następnych świąt. Podobnie w obrzędowości ślubnej, gasnąca świeca zapowiadała szybką śmierć jednego z nowożeńców. Za niewskazane uważano też śluby w maju, co potwierdzało nawet przysłowie: „W maju ślub, szykuj grób” – przypomina Julita Ćwikła. Powszechna niegdyś wiara w sny wróżebne, jeszcze obecnie mocno umocowana jest w świadomości starszego pokolenia. Ewa Osiecka

Nagrobki z granitu DANAR s.c.

 bogaty wybór wzorów  realizacja indywidualnych zamówień  konkurencyjne ceny

W of cie równieeżrin wyroby ne z granitu (schody, parapety )

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Bieńkowice, ul. Bojanowska 43. tel. +48 32 419 65 70, kom. + 48 606 884 319 październik 2016

l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy

3


Organizacja pogrzebu dla bliskich zmarłego oznacza wiele wydatków. Na szczęście przysługuje nam zasiłek pogrzebowy. Możemy się o niego postarać w ZUS i KRUS.

10 kroków, które musisz wykonać po stracie bliskiej osoby

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Śmierć osoby bliskiej to tragedia dla całej rodziny. Musimy jednak zadbać o to, aby spełnić wymogi m.in. związane z organizacją pochówku. Najpierw należy zgłosić fakt zgonu bliskiej osoby lekarzowi i urzędnikowi stanu cywilnego. Dopiero wtedy uprawniona osoba może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy to pomoc państwa dla osób, które muszą sprawić pogrzeb swoim bliskim zmarłym. Nie oznacza to jednak, że takie wsparcie otrzymają wszyscy i w każdej sytuacji. Wszystko określają przepisy. Dla kogo zasiłek pogrzebowy? Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby, która: była ubezpieczona, pobierała emeryturę lub rentę, nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej otrzymywania, pobierała zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, pobierała zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, miała ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych pobierającą świadczenie pieniężne, pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, otrzymywała rentę socjalną, rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę. Kto należy do rodziny? Zgodnie z prawem za członków rodziny są uznawani: wdowa lub wdowiec, dzieci własne, a także przysposobione i dzieci drugiego małżonka, dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzice, osoby przysposabiające, macocha, ojczym, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Jaka wysokość zasiłku? Maksymalna wysokość zasiłku pogrzebowego to dzisiaj 4 tys. zł, choć warto wiedzieć, że jeszcze kilka lat temu była to znacznie większa kwota, wynosząca 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. Nie oznacza to jednak, że dzisiaj każdy może liczyć na pełną kwotę. Wygląda to następująco: – 4 tys. zł otrzyma członek rodziny zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu (patrz lista osób wymienionych jako członkowie rodziny), – maksymalnie 4 tys. zł dostanie osoba spoza rodziny zmarłego lub instytucja, która sfinansowała pogrzeb zmarłego (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina). W takiej sytuacji trzeba potwierdzić

wszystkie wydatki związane z pogrzebem. Zasiłek wyniesie tyle, ile faktycznie przeznaczono na pogrzeb, ale nie więcej niż 4 tys. zł. – Jeżeli pogrzeb był organizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny również poniósł część jego kosztów, przysługuje mu pełna kwota zasiłku pogrzebowego, czyli 4 tys. zł., – jeśli za pogrzeb zapłaciła więcej niż jedna osoba, zasiłek zostanie podzielony proporcjonalnie do poniesionych przez poszczególne osoby wydatków. W takiej sytuacji każda osoba lub instytucja może złożyć oddzielny wniosek lub w jednym wniosku należy wymienić wszystkie osoby, które sfinansowały pochówek. Potrzebne dokumenty Osoby zarówno z rodziny zmarłego jak i spoza niej, które płaciły za pogrzeb i starają się o zasiłek, muszą przygotować: – wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12), który można pobrać ze stronu internetowej ZUS, – skrócony odpis aktu zgonu, – jeśli dziecko urodziło się martwe - odpis skrócony albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że urodziło się ono martwe, – oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła lub zakładu pogrzebowego, które potwierdzą koszty związane z ceremonią, rachunki za trumnę, itp.), –kopie rachunków dotyczących pogrzebu - potwierdzone przez bank, jeśli oryginały zostały w nim złożone, – zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o tym, że osoba ubiegająca się o zasiłek lub zmarły podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu - w przypadku osoby ubezpieczonej. Nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących. – Dokumenty, które potwierdzają, że starający się o zasiłek jest spokrewniony ze zmarłym (np. akt stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane), – dowód osobisty lub paszport - jeśli składamy dokumenty osobiście. Możemy to również zrobić przez pełnomocnika albo wysłać wszystko pocztą. Wniosek o zasiłek możemy złożyć w dowolnej jednostce ZUS. Ile mamy czasu? Prawo do zasiłku pogrzebowego wygaśnie, jeśli nie złożymy wniosku o jego przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Co jednak w sytuacji, gdy zgłoszenie wniosku o zasiłek w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo

z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby, która stara się o pieniądze? Wtedy prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Trzeba jednak przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające takie okoliczności, np. zaświadczenie z policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu albo inny dokument urzędowy potwierdzający szczególne okoliczności uniemożliwiające zgłoszenie wniosku w terminie. Koszty pogrzebu Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów pogrzebu? To przede wszystkim wydatki związane z zakupem trumny czy urny, ubraniem, transportem i pochowaniem zwłok, także kremacją, grobem ziemnym z tabliczką, odprawieniem nabożeństwa żałobnego czy opłatą za użytkowanie miejsca na cmentarzu. Kiedy dostaniemy pieniądze? Zasiłek pogrzebowy powinniśmy otrzymać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. Pieniądze wpłyną na nasze konto albo na adres, który zostanie wpisany we wniosku. Możemy także upoważnić zakład pogrzebowy do odbioru zasiłku, ale tylko w przypadku pogrzebu członka rodziny. W takim przypadku ZUS przekaże zasiłek bezpośrednio na rachunek zakładu pogrzebowego. Jeżeli ZUS nam odmówi, możemy się odwoływać. Stosowne odwołanie musimy złożyć w sądzie rejonowym (pracy i ubezpieczeń społecznych) za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał odmowną decyzję, w ciągu miesiąca od daty jej dostarczenia. Pogrzeb na koszt pomocy społecznej Jeżeli zmarły nie był ubezpieczony, a jego bliscy są w takiej samej sytuacji, to na zasiłek z ZUS nie mają szans. Wtedy zostają starania o wsparcie z ośrodka pomocy społecznej, który może przyznać na ten cel zasiłek specjalny. Jego kwota jest ustalana indywidualnie, ale zwykle wynosi około 2 tys. zł. W ośrodku trzeba złożyć wniosek o pochowanie zmarłego na koszt gminy, skrócony odpis aktu zgonu oraz udowodnić, że nie należy nam się zasiłek pogrzebowy z ZUS. Zwykle ośrodki nie dają takich pieniędzy do ręki, tylko bezpośrednio opłacają koszty pochówku. Ośrodek pomocy społecznej dokonuje pochówku osoby samotnej, która nie ma nikogo, kto mógłby zorganizować pogrzeb. W tej sytuacji, gdy zmarły był ubezpieczony lub pobierał świadczenia emerytalno-rentowe, MOPS występuje do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego. n

1. Karta zgonu O zgonie należy powiadomić lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia (jeśli zgon nastąpił w domu, pierwszym krokiem jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego: 999 lub 112. Po przybyciu pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu, po tej czynności można powiadomić zakład pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania osoby zmarłej do kostnicy), chyba że zmarły przebywał w szpitalu, zakładzie opiekuńczym albo zginął podczas wypadku – wtedy to prowadzący oddział lub inne odpowiednie służby wystawiają kartę zgonu. 2. Zakład pogrzebowy Ważną czynnością jest wybranie zakładu pogrzebowego, który przewiezie ciało zmarłego do kostnicy miejskiej lub do swojej siedziby (jeżeli posiadają własną chłodnię). 3. Akt zgonu Zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce śmierci danej osoby, w wyjątkowych przypadkach – w urzędzie w mieście, w którym zmarły mieszkał (z kartą zgonu, dowodem osobistym, paszportem oraz książeczką wojskową udajemy się do USC, na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon – nie udajemy się tam gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam gdzie nastąpił zgon). Mogą to zrobić: – małżonek lub dzieci zmarłego, – najbliżsi krewni lub powinowaci, – osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, – osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, – administrator domu, w którym nastąpił zgon. Do zgłoszenia śmierci zobowiązany jest również szpital lub inny zakład, jeżeli zgon nastąpił na jego terenie. Urząd należy poinformować w ciągu 3 dni od dnia zgonu. 4. Zasiłek pogrzebowy Osoby, które pokryły koszty pogrzebu, mogą ubiegać się w ZUS o zasiłek pogrzebowy (o szczegółach piszemy obok). 5. Odprawa pośmiertna Członkowie rodziny zmarłego pracownika mogą też otrzymać odprawę pośmiertną, jeżeli zgon nastąpił w czasie trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu, ale w czasie pobierania przez pracownika zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. 6. Renta rodzinna W przypadku, gdy dana osoba w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jej bliscy mogą otrzymać rentę rodzinną. 7. Urlop okolicznościowy Osobie bliskiej zmarłego przysługuje urlop okolicznościowy, o udzielenie którego należy zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy. 8. Spadek Po zmarłym można dziedziczyć spadek, który można przyjąć lub odrzucić. Niezależnie od decyzji dana osoba musi ją podjąć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania, czyli dowiedział się o śmierci spadkodawcy. 9. Ubezpieczenia i umowy Ponadto, jeżeli pracownik był dodatkowo ubezpieczony, uprawniona osoba może ubiegać się u ubezpieczyciela między innymi o tzw. rentę wyrównawczą. 10. Należy pamiętać o zamknięciu wszystkich zobowiązań zmarłej osoby. Do zablokowania konta u operatora sieci komórkowej czy bankowego i rozwiązania umowy wystarczy akt zgonu, ale do odblokowania środków potrzebne jest już poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

4 l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy 

październik 2016


Życie to prolog. Śmierć jest początkiem, nie końcem... Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Pogrzebowej - prestiżowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców branży pogrzebowej.

USŁUGI POGRZEBOWE

GERARD PIENTKA

W tych trudnych chwilach możesz liczyć na naszą pomoc ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: sprzedaży trumien, krzyży oraz urn (klientom indywidualnym oraz odbiorcom zewnętrznym),

USŁUGI POGRZEBOWE ul. Powstańców Śl. 48, Żerdziny tel. 32 419 83 49, 602 115 104

całodobowego przewozu zwłok, organizacji pogrzebu zgodnie z życzeniem klienta, wyrobu własnego wieńców, palm i wiązanek pogrzebowych, usług cmentarnych, transportu zwłok w kraju i za granicą, przygotowania klepsydr, kremacji, kredytowania kosztów pochówku w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS.

październik 2016

NOWY DOM POGRZEBOWY ul. Głubczycka 50, Racibórz tel. 32 419 83 49 PUNKT SPRZEDAŻY: Baborów, ul. Krakowska 1 (budynek ZUK )

www.pogrzeby-pientka.pl

24H

32 419 83 49 TELEFON CAŁODOBOWY

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIE DOŚWIADCZENIA

W BRANŻY

PROFESJONALIZM KOMPLEKSOWOŚĆ

l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy

5


Tym, którzy wierzą jest zawsze łatwiej O dystansie Kościoła do kremacji zwłok, rozwodnikach, którzy mogą liczyć na katolicki pogrzeb i innowiercach, chowanych na przykościelnych cmentarzach z księdzem prałatem Janem Szywalskim rozmawia Katarzyna Gruchot. – Jakie trzeba spełniać warunki, żeby być pochowanym – Każdy cmentarz ma zazwyczaj takie miejsce, w którym w katolickim obrządku? spoczywają dzieci, także te nieochrzczone . Jeżeli jest taka – Trzeba być katolikiem, a więc człowiekiem ochrzczonym, wola rodziców, to mają one prawo do katolickiego pogrzebu praktykującym i niewykluczonym z Kościoła. Apostaci, i mszy świętej z odpowiednio dobranymi tekstami liturgiczczyli osoby, które wyrzekły się wiary, a także ateiści i inno- nymi i modlitwami. wiercy na taki pochówek nie mogą liczyć. Wyznawałem też zasadę, że jeśli ktoś od lat nie uczestniczył w życiu Ko- – Jak Kościół podchodzi do coraz bardziej popularnej kreścioła, to nie wprowadzałem zwłok do kościoła. Owszem, macji zwłok? odprowadzałem zmarłego na cmentarz, odprawiałem też – Z dystansem. Kiedyś zwiedzałem rzymskie katakumpóźniej mszę św za niego, ale uważałem, że nie należy po by i przewodnik tłumaczył nam na czym polega różnica śmierci zmuszać kogoś do wejścia do kościoła, gdy za życia między pochówkami chrześcijańskimi a pogańskimi. Ciała go unikał. Byłoby to wbrew jego woli, a tylko pragnieniem spopielone zawsze należały do tych drugich, bo chrześcirodziny. Uważam, że należy uszanować poglądy innych, janie przestrzegali zasady „niech spoczywa w pokoju”, na nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, i nie wykorzystywać co wskazywała pozycja leżąca. Ktoś zasypia w Panu i tylprzeciwko zmarłemu faktu, że nie może już o sobie decy- ko na pewien czas, aż zostanie pobudzony do życia, czyli dować. W swojej 40-letniej posłudze kapłańskiej miałem z martwych wstanie. Przez długi czas spopielanie ciał było może cztery pogrzeby, podczas których ominęliśmy kościół główną oznaką walki z Kościołem masonerii, która w ten i wprowadziliśmy trumnę od razu na cmentarz. Jeżeli krew- sposób manifestowała swoją niewiarę w zmartwychwstani zmarłego mieli takie życzenie, poszliśmy potem do ko- nie, dlatego bardzo długo nieufnie Kościół patrzył na te ścioła i odprawiałem mszę świętą. praktyki u katolików. Dziś zezwala na kremację zwłok, ale z zachowaniem pewnych zasad. Episkopat Polski pod– Czy rozwodnicy, którzy wciąż czują się katolikami, mogą kreśla, że obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem mieć kościelny pogrzeb? powinny być odprawione w kościele przed spopieleniem – Oni wciąż należą do Kościoła, choć bez możliwości ciała zmarłego. Tylko w uzasadnionych przypadkach, przyjmowania komunii świętej, która wymaga stanu łaski np. gdy urna z prochami jest sprowadzana z zagranicy, uświęcającej. Musieliby przecież przystąpić do spowiedzi obrzędy mogą się odbywać po kremacji. Zdecydowanie i powziąć postanowienie poprawy, czyli powrót do sakra- sprzeciwia się natomiast praktyce rozrzucania prochów mentalnego męża, co w praktyce jest najczęściej niemożli- ludzkich, które zawsze powinny spoczywać w grobie. we. Nasz biskup Andrzej Czaja rozumie ich trudną sytuację, Myślę, że jeszcze długo tradycyjne pochówki nie zostadlatego często organizuje im spotkania rekolekcyjne i ma ną u nas wyparte przez chowanie urn w kolumbarium, dla nich zawsze jakieś wskazania na przyszłość. Kościół nie bo chowanie w ziemi jest głęboko zakorzenione w naszej odmawia im jednak katolickiego pogrzebu. wierze. Kościół w każdym razie zaleca biblijny zwyczaj grzebania ciał zmarłych. – Samobójcy będą mogli liczyć na taką samą przychylność Kościoła? – Jak postrzegane są przez Kościół osoby, które przystąpiły – Kiedyś była taka zasada, która nakazywała chowanie ich do programu donacji zwłok, czyli ofiarowali swoje ciało po w miejscach odosobnionych. W tym geście chodziło wię- śmierci do realizowanych badań naukowych? cej o przestrogę dla żywych, niż karanie zmarłego. Trzeba – Kościół zdecydowanie popiera wszystkich, którzy prabowiem pamiętać o tym, że samobójstwo jest grzechem gną nieść pomoc chorym i potrzebującym. Jeśli mogą swoją ciężkim i to nie do naprawienia. Muszę przyznać, że ja sam postawą, np. poprzez przekazanie narządów do przeszczeprzez wiele lat miałem do samobójców negatywny stosunek, pów sprawić, że zostanie uratowane inne życie, to jest to ale kiedy zobaczyłem, że życie odbierają sobie ludzie bar- w pełni uzasadnione. To przecież najpiękniejszy dar zwiądzo pobożni, a nawet księża, zrozumiałem, że sprawa nie zany z przykazaniem miłości bliźniego. Podobnie należy jest taka prosta. Dziś Kościół uznaje, że za samobójstwem myśleć o przekazaniu całego ciała dla ratowania innych. zawsze kryje się depresja lub inna choroba psychiczna, bo Miałbym obiekcje, gdyby to było odpłatnie. ludzie w pełni zdrowi mają wrodzony silny instynkt samozachowawczy. Nie robimy więc na ogół żadnych problemów – Czy pamięta Ksiądz jakiś pogrzeb, który szczególnie z katolickim pochówkiem, któremu towarzyszy msza świę- zapisał się w pamięci? ta, jeśli tylko jest taka wola rodziny zmarłego. – Najdłużej pamięta się te, które najbardziej się przeżywa, na przykład pogrzeb matki. Pamiętam też mszę pożegnalną, – A co z innowiercami, którzy chcą spocząć na przykościel- którą odprawiałem jako wikary w parafii na Starej Wsi dla nych cmentarzach? tragicznie zmarłej rodziny. W wypadku samochodowym – Miałem kilka takich pogrzebów, m. in. świadków Jehowy, zginęli wtedy rodzice, ich jedno dziecko i bratanek. Drugie, którzy byli kiedyś naszymi parafianami i chcieli spocząć głuchonieme, zdołało się uratować. Wracali z pielgrzymki w miejscu, gdzie leżą członkowie ich rodziny. Nigdy nie na Górze św. Anny, gdy wjechał w nich rozpędzony autorobiłem z tego powodu żadnych problemów. Nie byli też bus. Innym razem był to pogrzeb moich parafian ze Stuze względu na swą wiarę spychani w kąt cmentarza albo dziennej, który odbywał się w Bolesławiu. Zginęły wtedy na wyznaczone w innym miejscu kwatery. Mieli te same dwa małżeństwa, które zostawiły czwórkę dzieci. Mam prawa co inni, a w pogrzebie mógł im towarzyszyć ich du- też często taką smutną refleksję, że uczestnicząc w czychowny lub szafarz. Poszanowanie ludzi mających inną imś ostatnim pożegnaniu, nie zdołałem być przy tej osobie wiarę to ogólna zasada, której zawsze przestrzegamy. w jego ostatnich chwilach życia. Trzeba się zawsze wsłuchiwać w natchnienia i, jeśli przychodzi nam do głowy myśl, – Gdzie są chowane dzieci, które zmarły w łonie matki lub by kogoś odwiedzić, winniśmy to zrobić, a nie odkładać na podczas porodu? później, bo pozostają potem wyrzuty sumienia.

– Ma ksiądz za sobą 40 lat doświadczenia kapłańskiego. Co się zmieniło w tradycji chowania zmarłych na przestrzeni tych lat? – Kiedyś tradycyjny katolicki pogrzeb zaczynał się od trzydniowego czuwania przy zmarłym w jego domu, gdzie przy modlitwie towarzyszyła mu rodzina, znajomi i sąsiedzi. Potem wyruszał kondukt żałobny, który odprowadzał zmarłego do kościoła, a następnie na cmentarz. Był to dobry czas na refleksję i wspominanie tego, który odszedł. Dziś śmierć stała się bardziej anonimowa. Rzadko umiera się już w domu, tylko w szpitalu i nie wśród najbliższych, tylko wśród rurek, wenflonów i aparatów tlenowych. Zmarłymi już mało zajmują się rodziny, tylko wyspecjalizowane firmy, które wszystko za nie załatwiają. Ciało osoby, która odeszła staje się bezosobowym numerkiem, który trafia na swoje miejsce w kostnicy, a stamtąd jest transportowane do kaplicy i na cmentarz. Kondukt pogrzebowy był pewnym „memento mori” dla wszystkich przechodniów. Ale czasy się zmieniły. Jednak nasza wiara w to, że śmierć nie jest końcem, tylko przejściem z jednego życia do drugiego, pozwala nam przetrwać czas, w którym odchodzą nasi najbliżsi oraz patrzeć spokojnie na nasz nieuchronny koniec tu na ziemi. Rodzimy się z płaczem i płacz towarzyszy naszemu odejściu, ale tym, którzy wierzą jest zawsze łatwiej.

6 l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy 

październik 2016


Zakład pogrzebowy Credo KRZYSZTOF SOSNA „Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”

W

szyscy wiemy, że śmierć bliskiej osoby niesie ze sobą trudne momenty, w trakcie których ciężko skupić się na załatwianiu formalności związanych z pogrzebem. Dlatego w tym ciężkim czasie, nasz zakład pogrzebowy zapewnia Państwu profesjonalizm i wysoki poziom świadczonych usług pogrzebowych.

Z

akład pogrzebowy Credo zajmuje się pełną organizacją i fachową obsługą pogrzebów tradycyjnych, świeckich oraz połączonych z procesem kremacji. Posiadamy nowy dom pogrzebowy z własną chłodnią i miejscem do przygotowania pośmiertnego ubioru.

G

warantujemy przy tym rzetelną i profesjonalną obsługę, która sprawi, że nie będą mieli Państwo dodatkowych zmartwień.

W

szystkie formalności na życzenie rodziny zmarłego załatwimy w domu klienta, bez konieczności dojazdu do na-

szej firmy. W szczególności jest to duże ułatwienie dla osób starszych i schorowanych, które nie muszą zadawać sobie wiele trudu z dojazdem do firmy pogrzebowej. Pomagamy we wszystkich elementach procedury formalno-prawnej, łącznie z organizacją aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zasiłku pogrzebowego w ZUS-ie i KRUS-ie. Niewygórowane ceny oraz pokrywanie wszelkich kosztów pogrzebu przez zakład, do czasu zwrotu zasiłku powodują, iż w tych trudnych chwilach sfera finansowa nie dostarcza Państwu kolejnych zmartwień. Kwoty do zwrotu z zasiłku wypłacane są już przed pogrzebem, w tym samym dniu, w którym załatwiane są formalności.

Z

ajmujemy się również przewozem zmarłych z zagranicy, jak również wszelkimi sprawami formalno-prawnymi takimi jak: organizacja karty i aktu zgonu, zezwolenia

w zagranicznych urzędach na przewóz zmarłych, gwarantując przy tym najniższe ceny w okolicy.

Ś

ląsk to miejsce, gdzie wiele ludzi związanych jest i było z pracą na kopalni. My jako jedna z nielicznych firm pogrzebowych posiadamy mundury górnicze, czaka i pióropusze, w których uroczyście ubrani podczas ceremonii pogrzebowej odprowadzamy wszystkich zmarłych górników na miejsce wiecznego spoczynku.

J N J

esteśmy w stanie spełnić wszelkie, również te nietypowe prośby związane z naszą branżą. asze wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm pozwoliło nam wypracować wizerunek firmy godnej zaufania. esteśmy do Państwa dyspozycji całodobowo, 7 dni w tygodniu.

"A koniec jest początkiem i nową nadzieją..."

NASZE USŁUGI POGRZEBOWE:  formalności załatwiane u Klienta,  całodobowa eksportacja,  balsamowanie zmarłych,  sprzedaż trumien – ceny producenta,  obudowy, krzyże nagrobkowe,  muzyczna oprawa pogrzebów,  kwiaty, wieńce, wiązanki,  karawany pogrzebowe – różne wzory,  klepsydry – różne wzory,  tabliczki metalowe lub drewniane,  organizowanie styp pogrzebowych,  organizowanie zasiłków pogrzebowych.

Syrynia, ul. 8 maja 17, Radlin-Biertułtowy, ul. Ściegiennego 35, tel. 697 909 901

credo.krzysztof.sosna@gmail.com

www.pogrzebycredo.pl

Nagrobki granitowe Credo

KRZYSZTOF SOSNA

SOLIDNOŚĆ | TERMINOWOŚĆ | KONKURENCYJNE CENY

Nagrobki według wzorów z wystawy lub według indywidualnego zamówienia PONADTO:  wybór granitu z całego świata  pomagamy dobrać litery i galanterię nagrobną  oferujemy zdjęcia tradycyjne wykonane na porcelanie i krysztale  proponujemy zdjęcia wykonane w fototechnologii – wykute w kamieniu  posiadamy kilkanaście wzorów liter nierdzewnych i mosiężnych  zapewniamy możliwość piaskowania i wykucia napisów  montujemy ławki przygrobne i kostkę brukową

Na wystawie posiadamy ponad 40 nagrobków pojedynczych i podwójnych!

Ekspozycja: Syrynia, ul. Powstańców Śląskich 86, tel. 697 909 901 październik 2016

Dla wszystkich, którym pomagaliśmy w ceremonii pogrzebowej na każdy nagrobek proponujemy

10% rabatu! credo.krzysztof.sosna@gmail.com

www.pogrzebycredo.pl

l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy

7


Zamiast księdza – mistrz ceremonii pogrzebowej Świecki ceremoniał pogrzebowy nazywany jest także pogrzebem „nastawionym na życie” lub pogrzebem „szytym na miarę” – mówi mistrz ceremonii pogrzebowej, Marek Suchecki. Jest pan mistrzem ceremonii pogrzebowej. Prowadzi pan pogrzeby świeckie. Tak nazywa się moja profesja, choć są też inne określenia – laudator, celebrant. Świecki ceremoniał pogrzebowy, zwany w krajach zachodnich humanistycznym, bywa określany jako pogrzeb „nastawiony na życie” lub pogrzeb „szyty na miarę”. Taki pogrzeb staje się ostatnią możliwością wyrażenia tego, co było w życiu zmarłego ważne – jak żył, co kochał i kim był dla tych, którzy go żegnają. Kto decyduje się na świecką ceremonię pogrzebową? Pogrzeb świecki to najbardziej otwarta ceremonia pogrzebowa. Może mieć charakter ateistyczny lub agnostyczny, ale może też zawierać elementy wyznawanej przez zmarłego religii. Proszę sobie wyobrazić, że około 80 proc. wszystkich pogrzebów świeckich, to pogrzeby osób wierzących na różnym poziomie wiary, z czego około 90 proc. to katolicy – praktykujący, ale nie chcą księdza, lub niepraktykujący, ale wtedy

tym bardziej nie chcą księdza. Około 5 proc. to agnostycy, około 3 proc. to niewierzący–wierzący, pogubieni w wierze, poszukujący swojego miejsca w swoim kościele, czujący się oszukani przez hierarchię kościelną, itp. Ateiści to rzadkość. Jak wygląda świecka ceremonia pogrzebowa? To trzeba zobaczyć, posłuchać, przeżyć... Najpierw witam uczestników. Najczęściej przy bramie cmentarza. Później przechodzimy do miejsca pochówku. Tam wygłaszam laudację o zmarłym, a po jej zakończeniu, gdy nie ma innych przemawiających, następuje złożenie trumny lub urny do grobu. Wtedy wygłaszam ostatnie pożegnanie, składam podziękowania uczestnikom za udział i odchodzę, pozostawiając wszystkich do osobistych pożegnań. Jeżeli jest to ceremonia w kaplicy lub domu pogrzebowym, to po zakończeniu udajemy się do miejsca pochówku. Przed pogrzebem spotyka się pan z bliskimi zmarłego?

Nie, choć wiem, że tak robią inni mistrzowie. Ja uważam to za błąd i niepotrzebne zwiększanie negatywnych emocji ludzi, którzy za parę chwil będą prawdopodobnie przeżywać jeden z trudniejszych dni w swoim życiu. Mam zasadę, że dzwonię przed pogrzebem i prowadzę wywiad przez telefon. Później telefonicznie lub mailowo autoryzuję przygotowaną, indywidualną mowę pożegnalną. Mistrz ceremonii jest na pogrzebie „ustami rodziny zmarłego”. Przemówienie musi mieć niepowtarzalny charakter i powinno być wspomnieniem zmarłego. Informacje zawarte we wspomnieniu muszą też wyciszyć emocje bliskich. O co jeszcze proszą bliscy zmarłego, by uświetnić ceremonię? Zdarza się, że bliscy proszą o muzykę. Z reguły zadowalają się oferowanym przez zakład pogrzebowy trębaczem, czasami jest to orkiestra zakładowa lub skrzypaczka. Dosłownie kilkanaście razy w roku zdarzają się chętni na inną formę muzyczną, np. kwartet smyczkowy czy odtwo-

Spotkał się pan z jakimiś nietypowymi oczekiwaniami ze strony rodziny czy bliskich zmarłego? Tak, wielokrotnie, choć dla mnie to naturalne, że ktoś przed śmiercią ma jakąś prośbą, a po śmierci tej osoby rodzina ją spełnia. Podam kilka przykładów. Prowadziłem ceremonię, gdzie towarzyszył nam kwartet grający jazz tradycyjny. Innym razem zmarłej towarzyszył do bram cmentarza ukochany koń, na którym jeździła. Zdarzyło się również, że prowadziłem przy grobie jedną 10-tkę różańca. – Mistrz ceremonii jest na pogrzebie „ustami rodziny zmarłego”. Powinna to zatem być osoba o właściwej aparycji, dobrej dykcji, odpowiedniej barwie głosu i elegancji – mówi Marek Suchecki, mistrz ceremonii pogrzebowej.

rzenie z płyty CD ulubionej muzyki zmarłego. Poezji unikam, chyba że rodzina sobie życzy, bo według mnie odczuwanie poezji jest bardzo indywidualne, a więc to co mnie by się podobało, niekoniecznie musi się podobać innym.

Jak reagują na pana duchowni? Jak podchodzą do pańskiej roli? Dopóki nie wiedzą, kim jestem, to jest dobrze. Ale gdy widzą mnie w roli mistrza ceremonii pogrzebowej, to dosłownie uciekają... Choć jeden, w Zawierciu, pozostał w ławach kaplicy i po ceremonii podziękował mi za wezwanie uczestników do modlitwy. Z informacji, jakie mam od innych ludzi, to zwykle księża stawiają warunek: „albo sam ksiądz, albo bez księdza”. Rozmawiała: Magdalena Kulok

Z

akład pogrzebowy HADES oferuje całodobowe usługi pogrzebowe. Zapewniamy transport zwłok na terenie całej Polski i Europy. Organizujemy pogrzeby we wszystkich obrządkach religijnych oraz pogrzeby świeckie, które prowadzi Mistrz Ceremonii. Dysponujemy własnymi chłodniami dla zmarłych, zarówno w Gołkowicach, jak i w Rogowie. Godnie i profesjonalnie przygotowujemy ciało do pochówku,w pełnym poszanowaniu dla zmarłego. Prowadzimy sprzedaż trumien, urn, krzyży i innych akcesoriów pogrzebowych. Zapewniamy oprawę muzyczną(trąbki lub orkiestra) i kwiatową (wiązanki i wieńce pogrzebowe,wianki pod urnę).

O

d momentu wezwania jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, służąc pomocą we wszystkich kwestiach związanych z organizacją pogrzebu. Posiadamy trzy nowoczesne, przystosowane karawany pogrzebowe. Zorganizujemy transport dla uczestników pogrzebu oraz spotkanie pożegnalne dla rodziny i bliskich. Zapewniamy pełen profesjonalizm świadczonych usług i dyskrecję.

D

oskonale zdajemy sobie sprawę, jak ciężkim przeżyciem jest odejście bliskiej osoby, dlatego dokładamy wszelkich starań, by maksymalnie odciążyć naszych klientów. Służymy wsparciem i praktycznym doradztwem. Pomożemy załatwić wszystkie formalności pogrzebowe. Profesjonalnie zorganizujemy pogrzeb bliskiej osoby. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby uroczystość pogrzebowa przebiegała bez zakłóceń, w atmosferze stosownej zadumy i wyciszenia.

Ś

wiadczymy kompleksowe usługi pogrzebowe od wielu lat. Doświadczenie jakie zdobyliśmy na przestrzeni lat jest dla Państwa najlepszą gwarancją najwyższej jakości usług. Organizacja pogrzebu z firmą HADES przebiega sprawnie. Zapewniamy profesjonalną oprawę i szereg usług dodatkowych. Nasze biura mieszczą się w Gołkowicach przy ul. 1 maja 20 i w Rogowie przy ul. Parkowej 11, gdzie otrzymają Państwo fachową pomoc w załatwieniu wszystkich formalności. www.hadesgolkowice.pl

8 l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy 

październik 2016


Straciłeś kogoś bliskiego? Należy ci się zadośćuczynienie n Z Michałem Nowakiem, specjalistą ds. odszkodowań rozmawiamy m.in. o tym, jak uzyskać zadośćuczynienie za poniesione szkody w wyniku tragicznych zdarzeń. Mam wrażenie, że usługi którymi się zajmujecie nie są jeszcze zbyt popularne w naszym kraju. Ludzie znają je bardziej z amerykańskich filmów. Michał Nowak: Trochę tak jest. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że 80 proc. Polaków nie wie nic o odszkodowaniach. Nie mają wiedzy np. jakie dokumenty są potrzebne, aby starać się o odszkodowania, kiedy można to robić. Mimo, że ten temat funkcjonuje w naszym kraju już kilkanaście lat, nadal ludzie posiadają niewystarczającą wiedzę na ten temat. Z czego to wynika? Zazwyczaj uważamy, że nam nigdy nie przydarzy się żaden wypadek. Wiedza w tym zakresie nie jest powszechnie dostępna. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że należą im się pieniądze po zaistniałym wypadku. Na co mogą liczyć klienci, którzy trafią do pana? Przede wszystkim na bezpłatną analizę ich zdarzenia, w trakcie której mogę określić, jak bardzo mogę im pomóc. Następnie rozpoczynam działania prawne mające na celu egzekwowanie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia. Pomagam też w kompletowaniu dokumentów. Podpowiadam, co może stanowić dowód w sprawie. Na prośbę klienta mogę również reprezentować go w sądzie. Często bywa tak, że właśnie poprzez sprawy sądowe można uzyskać dużo wyższe odszkodowania niż poprzez ugodę. Kto może zostać pana klientem? Po pierwsze osoby, które straciły zdrowie w wyniku wypadków komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie czy przez błąd w sztuce medycznej. Druga grupa to osoby, które straciły najbliższą

osoba poszkodowana wróciła do stanu zdrowia z przed wypadku. Jeżeli straciliśmy bliską osobę, to zadaniem polisy jest wynagrodzić nam krzywdę psychiczną w formie rekompensaty materialnej łącznie z rentą.

osobę w wyniku wypadku. Co to znaczy najbliższa osoba? Ktoś z kim byliśmy w bliskich relacjach. Nie dotyczy to tylko układu mąż – żona. Ponieważ o zadośćuczynienie mogą się starać rodzice, którzy stracili dziecko; rodzeństwo takiej osoby, czy nawet dziadkowie, którzy stracili wnuka. Nie oszukujmy się, firma ubezpieczeniowa nie przyjdzie do rodziców i nie zaproponuje należnego zadośćuczynienia za stratę dziecka. Być może zmarła osoba miała rodzeństwo. Im też należy się zadośćuczynienie po utracie bliskiej osoby. Załóżmy, że nie mieliśmy takiej świadomości, a tragiczny wypadek zdarzył się w naszej rodzinie kilka lat temu. Czy można jeszcze wrócić do takiej sprawy? Tak. Możemy zajmować się sprawami, które zdarzyły się przez ostatnie 20 lat, dokładnie od 1997 roku – tak stanowią przepisy. Jeżeli ktoś, na przykład, stracił mamę 15 lat temu w wyniku potrącenia jej przez samochód, ma ciągle możliwość uzyskania zadośćuczynienia, nawet jeśli już uzyskał pieniądze od ubezpieczyciela. Hipotetycznie, ulegam wypadkowi nie z własnej winy. Co powinienem zrobić, chcąc starać się o odszkodowanie? To zależy jaki wypadek miał miejsce i jakie są jego skutki. Ale należy zawsze myśleć racjonalnie. Jeżeli w skutek wypadku został uszkodzony nasz samochód, a firma ubezpieczeniowa wyliczyła kwotę odszkodowania, dobrze jest dokonać niezależnej weryfikacji tej wyceny. Weryfikacja każdej sprawy, nic nie kosztuje. Zachęcam więc wszystkich, którym przydarzyło się jakieś nieszczęśliwe zdarzenie do spotkania ze mną. Pamiętajmy, żeby przechowywać dokumentację ze zdarzenia.

O jakich dokumentach pan mówi? Dobrze by było, gdybyśmy posiadali pełną dokumentację zdarzenia np. notatka policyjna, protokół BHP, wyrok sądu. Jeżeli miał miejsce wypadek ze skutkiem śmiertelnym, jestem w stanie uzyskać zwrot wszystkich kosztów tj. koszt pogrzebu, stypy, wieńców, pomnika itp. Musimy posiadać rachunki bądź faktury potwierdzające powyższe wydatki. W przypadku wypadków samochodowych, warto wezwać policję, która ustali winowajcę. Często bywa tak, że osobiste spisanie oświadczenia nie stanowi dowodu, ponieważ druga strona wycofuje swoje zeznania. Wg pana oświadczenie z wypadku nie wystarczy? Jeżeli ktoś nie zmieni zdania, wystarczy. Ale co w momencie, gdy sprawca wypadku, po przemyśleniu sprawy, stwierdzi że było jednak inaczej niż w spisanym oświadczeniu? Czeka nas sąd, orzekanie o winie i związane z tym koszty. Wiem, że wypadkom towarzyszą emocje. Musimy cały czas myśleć o sobie. Podobnie jak np. podczas wypadku w pracy. Bywa tak, że pracodawca sugeruje, żeby nie zgłaszać wypadku, bo nic poważnego się nie wydarzyło. Na pierwszy rzut oka. Dokładnie. Często trudno przewidzieć konsekwencje wypad-

Jeżeli nieoczekiwanie znalazłeś się w potrzebie,

Pomogę Ci uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie po wypadku październik 2016

ku. A przecież zakład pracy często posiada ubezpieczenie OC i należy z niego korzystać. Dlatego powinniśmy zgłosić wypadek i dostać protokół BHP. Pamiętajmy, że jeżeli ktoś nie zgłosi wypadku, to de facto go nie było. Wspomniał pan o wypisach ze szpitala, jako ważnym dokumencie. Tak, bo jeżeli na wypisie ze szpitala nie jest zaznaczony uraz, to oznacza, że go nie było. Czytajmy więc to, co dostajemy do ręki. Polacy zazwyczaj uważają, iż o odszkodowanie można się ubiegać po zakończeniu leczenia. Nic bardziej błędnego. Procedurę odszkodowawczą można rozpocząć już od dnia wypadku, nie trzeba czekać na zakończenie leczenia. Patrząc z drugiej strony, warto mieć dobre OC. Każdy z nas, kto porusza się samochodem, motocyklem czy innym środkiem transportu jest zobowiązany do zakupu polisy OC. Mało kto z nas wie na jaką kwotę ona chroni. Przez to, że jest ona obowiązkowa nie zastanawiamy się przed czym chroni. Paradoksem jest, że zdecydowana większość Polaków nie wie nawet jaka jest suma gwarancyjna. Wydaje nam się, że ochrona jest niewielka, a faktycznie wynosi 5 mln euro, czyli ponad 20 milionów złotych. Zadaniem polisy jest spowodować, żeby

Z tego co pan mówił wcześniej wynika, że prawników nie należy się bać? Zgadza się. Wiele osób myśli, że usługi prawne wiążą się z ogromnymi kosztami. Nie musi tak być. Po zapoznaniu się z konkretną sprawą, zawsze sugeruję klientowi najlepsze rozwiązanie, które pozwoli mu uzyskać najwyższe odszkodowanie. Nawet jeżeli sprawa będzie wymagała zaangażowania prawnika. Ponieważ zakłady ubezpieczeniowe są ogromne i mają sztaby prawników? To jedna strona medalu. Ale bywa również tak, że rodzina osoby, która spowodowała wypadek wynajmuje adwokata. I co się dzieje? W sądzie sam poszkodowany staje się sprawcą. Ów adwokat mając wiedzę i praktykę sądową, potrafi przechylić szalę na korzyść swojego klienta. Na zakończenie, proszę powiedzieć, czy firmy ubezpieczeniowe traktują pana jako partnera, czy raczej jako osobę po drugiej stronie? Nie będę ukrywał, że firmy ubezpieczeniowe niechętnie patrzą na moje poczynania proklienckie. Chociażby z tego powodu, że z roku na rok uzyskuję coraz więcej odszkodowań dla moich klientów. Moja filozofia biznesowa polega na pomocy każdemu człowiekowi, który się do mnie zgłosi. Jak do tej pory miałem około 1500 przypadków, w których pomogłem moim klientom uzyskać odszkodowania wyższe niż zakładali. I to motywuje mnie najbardziej do pracy w branży odszkodowawczej.

Michał Nowak K1 Business Center - Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 792 669 777 email: hello@nowaq.com.pl www.najwyzszeodszkodowanie.pl

l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy

9


Autorka rubryki „Zapy taj prawnika” w Nowinach Raciborskich radca prawny Natalia Lewandowska-Fac odpowiada na py tania związane z temat yką pogrzebu i pochówku.

Prawnik radzi przy ostatnim pożegnaniu

Ile czasu ma rodzina na załatwienie spraw związanych z testamentem i dziedziczeniem? Postępowanie spadkowe można przeprowadzić nawet wiele lat po śmierci zmarłej osoby. Ale istnieją też w prawie spadkowym czynności, dla których ustawodawca przewidział terminy zawite, np. terminy do odrzucenia bądź przyjęcia spadku (6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania). Również dochodzenie zachowku czy zapisu wymaga zachowania pewnych ram czasowych. I choć śmierć bliskiej osoby, to chwila wielkiego smutku, to warto w tym trudnym okresie zadbać o prawne uregulowanie kwestii spadkowych. Uchroni to nas przed wieloma problemami w przyszłości. Można to zrobić zarówno w sądzie ostatniego zamieszkania spadkodawcy, jak i u notariusza. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł. Co dzieje się z pieniędzmi i majątkiem pozostawionymi przez zmarłego po jego śmierci? Wchodzą do tzw. masy spadkowej, a to oznacza że stają się przedmio-

tem dziedziczenia. Nawet wiele lat po śmierci zmarłego mogą stać się przedmiotem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.

Czy prawo reguluje terminy pochówku? Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu z wyjątkiem zwłok osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne, które powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Zasadą jest, że najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania – złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania. Czy grób może być użyty do ponownego chowania zmarłych? Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat, jak również po upływie tego czasu, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi

zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok lub zawarta zostanie stosowna umowa. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione. Ograniczenia te nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. Wzbronione jest ponadto użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych albo wartość artystyczną.

Gdzie można pochować zmarłego? Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach. Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich mogą znajdować się tylko na cmenta-

rzach. Wyjątki od tej zasady mogą zostać określone w drodze rozporządzenia.

Czy szczątki powstałe ze spopielenia zwłok można wysypać z urny w dowolnym miejscu? Zasady postępowania ze szczątkami pochodzącymi ze spopielenia zwłok zostały określone w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ustawa precyzuje, że zwłoki mogą być pochowane w grobach ziemnych, w grobach murowanych, katakumbach i przez zatopienie w morzu, a pochodzące ze spopielenia też w kolumbariach. Nie można więc szczątków tych rozsypać w dowolnym miejscu, jak można to czasem zobaczyć na filmach. Warto pamiętać, że za naruszenie przepisów ustawy, grozi kara aresztu lub grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Kto ma prawo pochowania zwłok? Zasadniczo prawo to przysługuje rodzinie. Ale prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przy-

sługuje też właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. Zwłoki niepochowane przez podmioty uprawnione mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. n

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Jeruzalem Racibórz, ul. Ocicka 100 Telefony czynne całodobowo: tel. 32 415 57 03; 602 692 349

e-mail: biuro@acjeruzalem.pl

Świadczymy usługi w zakresie:

Zajmujemy się organizacją i obsługą pogrzebów wszystkich wyznań w formie tradycyjnej lub połączonej z procesem kremacji.

Administracja Cmentarza Jeruzalem prowadzi również rejestr grobów dlatego przypominamy o opłacaniu lub likwidacji miejsc pochówku.

• całodobowa usługa eksportacji z mieszkań • pełna organizacja i obsługa pogrzebów • załatwianie formalności pogrzebowych nawet w domu zmarłego • rozliczenie bezgotówkowe z ZUS’em • szeroki wybór trumien i urn • transport osoby zmarłej na terenie kraju i za granicą • tabliczki, klepsydry (drukowane), krzyże • wieńce, wiązanki, stroiki • przygotowanie osoby zmarłej do pochówku – toaleta, ubranie • umieszczenie nekrologów w prasie • komplety ubraniowe dla zmarłych • ekshumacje • własna chłodnia • kremacje w 24 godziny • eleganckie karawany • załatwianie oprawy muzycznej (orkiestra, śpiew, trąbka, skrzypce)

www.acjeruzalem.pl

1 0 l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy 

październik 2016


To nie jest praca, jak każda inna. Czasem płaczemy razem z klientem Dominika i Robert Wałach prowadzą zakład pogrzebowy Styx, kontynuując rodzinne tradycje. – Już moi pradziadkowie działali w tej branży. Korzenie naszej firmy sięgają 1901 roku. Potem moi rodzice otworzyli zakład w Rybniku -Boguszowicach, w którym ja również pracowałem i nabierałem doświadczenia. Osiem lat temu stworzyłem filię w centrum Rybnika – opowiada Robert Wałach, który prowadzi zakład wraz z żoną. Dużo emocji Pytani, czy pracując w branży pogrzebowej, trzeba mieć do tego odpowiednie predyspozycje, bez zastanowienia odpowiadają, że tak. – Zdaje sobie sprawę, że komuś kto wchodzi do tej branży, może towarzyszyć jakiś rodzaj strachu. Kwestią czasu jest jednak przyzwyczajenie się do pewnych sytuacji – tłumaczy pan Robert, dodając, że najtrudniejsza nie jest wcale praca z ciałem zmarłego, jego przewiezienie itp., ale poradzenie sobie z emocjami, z którymi przychodzą do zakładu rodziny zmarłego. – Mi na pewno było łatwiej, ponieważ znam tę bran-

że od dziecka. Ale to nie jest tak, że nic mnie nie rusza. Każda rodzina przychodząca do nas, przeżywa tragedię. Emocji jest bardzo dużo, to oczywiście oddziałuje na nas – mówi właściciel zakładu Styx. Jego żona potwierdza to i dodaje, że każda rodzina inaczej reaguje na stratę osoby najbliższej. Ale w jednym przypadku jest podobnie. Gdy umiera osoba młoda. – Dużo zależy od wieku zmarłego. Gdy mówimy o osobach osiemdziesięcio- czy dziewięćdziesięcioletnich, to rodziny są w jakimś sensie pogodzone z ich odejściem. Zdecydowanie trudniej jest, gdy umierają osoby młode. Wtedy naprawdę jest ciężko. Czasem płaczemy razem z rodzinami, bo nie da się inaczej. W takich wypadkach trzeba wysłuchać rodzinę, poświęcić jej sporo czasu. Wspierać i starać się wziąć wszystkie obowiązki na siebie – opowiada pani Dominika. Jak twierdzi, dobrze rozumie takie rodziny, ponieważ sama straciła brata, który miał zaledwie 26 lat. Zachować umiar Państwo Wałach przyznają, że ich zadaniem jest okazać wszel-

pogrzebu na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się również w przewozach międzynarodowych – tłumaczy pan Robert.

ką pomoc rodzinie, która musi załatwić formalności związane z pogrzebem. – W ramach możliwości, staramy się załatwiać wszystkie sprawy. Podpowiadać, jak krok po kroku przejść przez wszystkie formalności, również te związane z ZUS i KRUS. Często zdarza się, że rodziny mają problem ze sfinansowaniem pogrzebu, wtedy wychodzimy im naprzeciw i organizujemy pochówek bezgotówkowo, rozliczając się dopiero, gdy rodzina otrzyma pieniądze z ubezpieczenia – mówi Robert Wałach i przyznaje, że w pracy którą wykonuje, bardzo ważny jest spokój. – Trzeba wszystko tłumaczyć powoli, czasami powtarzając te same rzeczy kilka razy. Często rodziny chcą się też wyga-

Nietypowe prośby Jedną z rzeczy, która jeszcze kilkanaście lat temu było bardzo mało popularna to kremacja zwłok. Dziś jest to już standard. – Mam jednak wrażenie, że w naszym mieście ludzie częściej decydują się na tradycyjne pochówki. Są jednak miasta, gdzie kremacji jest bardzo dużo – twierdzi Robert Wałach, który tłumaczy jednocześnie, że ludzie decydują się na kremację z różnych powodów np. spełnienie ostatniej woli zmarłego, lub nie mają innej możliwości pochowania zmarłego, bo ogranicza ich miejsce w grobie. Na inny aspekt zwraca uwagę pani Dominika. – Moim zdaniem pogrzeb z urną jest łatwiejszy dla rodziny zmarłego. Sam widok trumny, czasem potęguje emocje – twierdzi. Gdy pytamy o to, czy rodziny zmarłych mają czasem nietypowe prośby, po chwili zastanowienia słyszymy odpowiedź: – Nietypowe prośby się zdarzają. Nie chcę jednak mó-

dać, opowiedzieć o tragedii, która im się przydarzyła. Trzeba znaleźć czas, aby ich wysłuchać – dodaje szef zakładu Styx, zaznaczając, że to właśnie jest najtrudniejsze w tej pracy, ponieważ w jakiejś tam części bierze się tragedię innych na siebie. Robert Wałach przyznaje, że jak każda branża – również pogrzebowa, cały czas się zmienia. Są nowe mody, trendy. – Staramy się co jakiś czas wprowadzać coś nowego, zachowując przy tym umiar, bo łatwo można przesadzić. Konserwatyzm jest dobry. Dysponujemy bardzo dobrymi samochodami marki Mercedes, które na dziś na pewno nas wyróżniają. Posiadamy duży wybór urn i trumien oraz profesjonalny sprzęt do obsługi

Jesteśmy firmą z bogatą historią i tradycjami sięgającymi 1901 roku

wić o szczegółach. W tej branży z zasady trzeba być dyskretnym i znać umiar – mówi pan Robert. Po chwili opowiada, że czasami ktoś zamiast trąbki na cmentarzu chce inny instrument, albo prosi o puszczenie ulubionej piosenki osoby zmarłej. 24 godziny na dobę Dominika i Robert Wałach mówią, że praktycznie ich całe życie, kręci się wokół prowadzenia firmy. – Ta praca na pewno nie jest jak każda inna. Abstrahując już od emocji, to musimy być dostępni 24 godziny na dobę. To nie jest tak, jak u kogoś pracującego w biurze, kto wychodzi po 8 godzinach, zamyka drzwi i nie myśli już o pracy. U nas tak się nie da – przyznaje pan Rober. Czy więc jest szansa, że kiedyś zakład przejmie kolejne pokolenie rodziny Wałach? – Mamy dwójkę dzieci. Nikt nie będzie ich zmuszał, aby prowadziły po nas firmę. Jeżeli będą chcieli to robić, to będzie to tylko i wyłącznie ich decyzja. Wiem jednak, że mąż na pewno by się z tego cieszył – dodaje na zakończenie Dominika Wałach. n

Świadczymy usługi najwyższej jakości z godnością i szacunkiem

Potrafimy w tragicznych chwilach przyjść z pomocą, okazując troskę i życzliwość RYBNIK - CENTRUM Robert Wałach ul. Rudzka 73, tel. 888 860 800 październik 2016

RYBNIK - BOGUSZOWICE Krystian Wałach ul. Małachowskiego 70

www.styxpogrzeby.pl

email. styxpogrzeby@gmail.com

l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy

11


Pełny zakres usług pogrzebowych

ZAKŁAD POGRZEBOWY CAŁODOBOWY Dzierżęga

www.dzierzega.wb.pl

tel. 501 169 465

• szeroki wybór trumien i urn • kompleksowa obsługa ceremoni pogrzebowych • palmy, wieńce, wiązanki • specjalistyczny transport samochodami pogrzebowymi • międzynarodowy transport zwłok • kosmetyka pośmiertna, kremacje, ekshumacje • autobus, oprawa muzyczna ceremoni • organizacja pogrzebów dla najuboższych,organizacja styp

ROZliCZAmY ZAsiŁEK POGRZEBOWY

Czyżowice Wodzisław Śl. ul. Wiejska 48 ul. 26 Marca (obok szpitala) tel. 501 169 465 tel. 32 451 33 25, 513 103 663

Wodzisław Śl. Wodzisław Śl. ul. Jastrzębska 133 ul. 26 Marca 154 tel. 502 424 577

Pogrzeb każdego człowieka to przeżycie, silne emocje, szczególnie dla najbliższych, rodziny zmarłej osoby. To wydarzenie, które wielu z nas pamięta do końca swoich dni, a im bliższa dla nas była osoba zmarła, tym bardziej chcemy ją uszanować, w sposób szczególny pożegnać, bez względu czy była osobą wierzącą czy nie. Pogrzeb świecki nie jest pogrzebem ateistycznym, jest to tylko lub aż, pogrzeb niereligijny. Jako Mistrz Ceremonii uczestniczę w pogrzebach świeckich, realizując tę usługę kompleksowo od A do Z, ale również uczestniczę w pogrzebach religijnych, jako ten, który potrafi opowiedzieć w imieniu rodziny i najbliższych o osobie zmarłej, o jej życiu, dokonaniach, przeżyciach, o tym co pozostawia po sobie, jak będzie wspominana. W pogrzebach świeckich, mogą być użyte elementy lub symbole religijne, a występują w takiej liczbie i w takim stopniu jak życzy sobie tego rodzina. W ceremonię pogrzebu świeckiego, można również włączyć obecność duchownego, jest to zgodne z kanonami Oferta religijnymi różnych wyznań.

Marek SUCHECKI tel. +48 609 851 636 e-mail: marek.mcp@interia.eu www.mistrzceremonii.eu

na terenie całej Polski:  Mistrz Ceremonii  Muzyka pogrzebowa  Podziękowania  Świecka Ceremonia Pogrzebowa  Mowa pogrzebowa  Wsparcie psychologiczne

Z

akład Pogrzebowy Dudek jest firmą prowadzącą swoją działalność na terenie Rybnika od 1984 roku. Od zawsze pielęgnujemy nasze tradycje starając się zarazem, aby w trudnych chwilach towarzyszących odejściu bliskich, zadbać o godny i profesjonalny pochówek. Przygotowania ceremonii pogrzebowej przebiegają w dokładnie przygotowanych etapach, starając się zadbać, aby pożegnanie z bliską Państwu osobą odbyło się w zasłużony sposób. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i staramy się spełnić niemal każde życzenie.

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW

BOGATY WYBÓR TRUMIEN TRADYCYJNYCH ORAZ URN KREMACYJNYCH

RYBNIK - ORZEPOWICE UL. BORKI 8 TEL. 32 421 85 68 TEL. 32 42 47 020 KOM. 667 214 409

RYBNIK UL. ŻORSKA 277 TEL. 32 421 85 68 TEL. 32 42 47 020 KOM. 667 214 409

WWW.POGRZEBY-DUDEK.PL

TRANSPORT ZMARŁYCH

RYBNIK - CHWAŁOWICE UL. DZIAŁKOWCÓW 2 (OBOK KOŚCIOŁA) TEL. 32 421 85 68 TEL. 32 42 47 020 KOM. 667 214 409

E-MAIL: SEBDUD6@WP.PL

1 2 l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy 

październik 2016


Nagrobki

Schody

Parapety

kamieniarstwo

m. masny

Blaty kuchenne i łazienkowe

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

CHRYZANTEMA Racibórz, ul. Głubczycka 31

Inne wyroby

Czynne całodobowo  organizacja pogrzebu  transport zwłok  kremacje  trumny  wiązanki, palmy  opieka nad grobami  wypłacamy zasiłki ZUS, KRUS

47-480 Kornice ul.Spacerowa 8 tel. 784 475 162 tel. 604 22 30 44 e-mail: masny@op.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY Salon nagrobków Usługi pogrzebowe:  duży wybór trumien,  oprawa muzyczna,  kompozycje kwiatowe – palmy, wieńce,  organizacja styp, autobus,  załatwianie formalności w ZUS,  wypłata zasiłku w ciągu 24h,  profesjonalna obsługa. Salon nagrobków:  nagrobki granitowe,  galanteria nagrobkowa – litery, krzyże, wazony,  montaż gratis,  sprzedaż ratalna. www.stempka.go3.pl

CZYNNE CAŁODOBOWO

tel. 32 430 24 62, kom. 604 606 769 ul. Główna 14, 44-290 Jejkowice październik 2016

tel. 664 744 661

Usługi pogrzebowe BALCER tel. 502 424 577 www.uslugipogrzebowe-balcer.pl

• szeroki wybór trumien i urn • transport samochodami pogrzebowymi • oprawa muzyczna ceremonii • organizacja styp • możliwość wynajęcia autobusu • eksportacja z domu • kremacje – ekshumacje • akcesoria pogrzebowe • międzynarodowy transport zwłok • możliwość zamówienia mistrza ceremonii • wypłata zasiłku pogrzebowego ZUS

FIRMA ŚWIADCZY PEŁNY ZAKRES USŁUG POGRZEBOWYCH Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 133 tel. 502 424 577

Wodzisław Śląski ul. 26 Marca (obok szpitala) tel. 501 169 465

Czyżowice ul. Wiejska 48 tel. 32 451 33 25, 513 103 663

l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy

13


W ybór trumien oraz urn jest ogromny i zmienia się w zależności od panującej mody. Podobnie jest z nagrobkami.

Trumna z Polski czy Ameryki? A może urna?

Kiedyś większość nagrobków była wykonywana z lastryka. Mielone resztki marmuru z cementem były wylewane w kształcie płyty i potem szlifowano do gładkości. – Dziś się już tego nie spotyka. Niemal wszystkie nagrobki wykonywane są z granitu – tłumaczy Roland Pientka z firmy kamieniarskiej Pientka kamieniarstwo w Żerdzinach.

Nagrobki – sfera konserwatywna Czy poza głównym materiałem rynek kamieniarski oferuje jakieś nowości? Okazuje się, że jest to dziedzina konserwatywna. – Dziś najważniejsza jest jakość wykonania. Nasza firma funkcjonuje od 1927 r. Przez ten czas podejmowaliśmy się realizacji bardzo wymyślnych projektów nagrobków. Obecnie to procentuje i możemy podpowiedzieć klientom najlepsze dla nich rozwiązanie – tłumaczy kamieniarz

Dariusz Dzierżęga przyznaje, że obecnie znacznie częściej niż kiedyś wybierane są kremacje. Wtedy najczęściej bliscy zmarłego wybierają urny kamienne.

spod Raciborza. W ofercie firmy są zarówno pomniki w przystępnej cenie, jak te dla osób bardziej zamożnych. – Mamy również klientów z zagranicy, ale wszystkich traktujemy tak samo. Każdy nasz nagrobek jest w efekcie wyjątkowy i niepowtarzalny. Odpowiednio przygotowany granit i jego nieregularne wzory tworzą same w sobie piękny widok – tłumaczy ekspert. W ofercie Pientków są płyty granitowe sprowadzane z Indii, Afryki czy Brazylii. Każdy się czymś różni. – Klient może wybrać grubość płyty oraz jej kształt i zdobienia. Czasem realizujemy indywidualne projekty, kiedy zainteresowany nie znajdzie niczego w naszej ofercie kilkuset propozycji – podaje R. Pientka. Jednak większość klientów woli pozostać przy tradycyjnych rozwiązaniach. – Wraca moda na prostotę i elegancję. Tak samo niewiele pomników wykonujemy z otwartą płytą, gdzie można sadzić kwiaty – mówi kamieniarz. Wyróżnić miejsce spoczynku można poprzez wygrawerowanie w kamieniu portretu zmarłego lub innej grafiki wprost ze zdjęcia. To mozolna robota, wymagająca talentu i cierpliwości. Zastępuje to tak popularne kiedyś zdjęcia na nagrobkach. Podobnie do napisów wyrytych w kamieniu, dziś można je zastąpić metalową czcionką. – Wszystko zależy od wizji zamawiającego. My oczywiście podpowiadamy, co jest w danym przypadku najkorzystniejsze. Pomagamy również w ubezpieczeniu nagrobków – mówi rzemieślnik z Żerdzin.

Trumny i urny – Kiedyś, nawet jeszcze 20 lat temu, rodzina zmarłego przychodziła nie tyle trumnę wybrać i kupić, ile po prostu zamówić. Wyboru dużego nie było, może jedynie ktoś życzył sobie trumnę dębową zamiast sosnowej – mówi Dariusz Dzierżęga, właściciel firmy pogrzebowej, która na rynku działa od 1959 r. i najpierw zajmowała się produkcją trumien. Jego zdaniem zmiany zaczęły się po roku 2000, kiedy na rynek zaczęły wchodzić trumny amerykańskie i włoskie. Miały bogatszą formę niż polskie odpowiedniki. Obecnie najchętniej kupowane są trumny sosnowe, rzadziej dębowe, raczej stonowane w formie.

Nieograniczony wybór Wybór trumien jest ogromny. Dariusz Dzierżęga przyznaje, że zdarzają się klienci, którzy mają specjalne wymagania, np. na trumnę z wikliny. – Klient chciał trumnę z materiału biodegradowalnego. Zamówiliśmy, bo rzeczywiście taki trumny też są, choć oczywiście wybiera się je rzadko – wyjaśnia. Kilka lat temu popularne były trumny polakierowane metalizowanym kolorem. Sprzedawało się ich całkiem sporo, ale obecnie popyt na nie jest znikomy. Są wreszcie w sprzedaży trumny tekturowe, które sprawdzają się, kiedy ciało zmarłego ma zostać poddane kremacji, choć i tak częściej na tego typu pochówek wybierane są trumny drewniane.

Roland Pientka prezentuje kilka elementów galanterii nagrobkowej. Firma oferuje również wykonanie unikatowych rzeźb z kamienia

A może urna? Pochówek urnowy dotyczy głównie młodszych, w przedziale wieku 30–50 lat. Czasem jednak taki rodzaj pochówku podyktowany jest ekonomią. Choć należy zaznaczyć, że same koszty przy kremacji nie są wcale niższe niż przy tradycyjnym pogrzebie, to urna z prochami może zostać dołożona do już istniejącego grobu. Nie ma więc konieczności wykupu dodatkowego miejsca grzebalnego. Do wyboru są urny w wielu wzorach i w różnych kolorach. – Kiedyś były tylko urny metalowe lub drewniane. Rzadko ktoś decydował się na urnę z naturalnego kamienia. Teraz dominują urny kamienne: z marmuru czy onyksu, w stonowanych kolorach. Są wieczne – wyjaśnia. Ponadto dostępne są urny z materiałów kompozytowych, ceramiczne, a także z materiałów biodegradowalnych. (art), (woj)

Myślimy o śmierci, rezerwujemy miejsca na cmentarzu Nawet młodzi ludzie rezerwują miejsca na cmentarzu. W przyszłości chcą być pochowani blisko swych rodziców i dziadków. Są też osoby, które już za życia stawiają pomniki ze swoim imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia. Miejsce na datę śmierci pozostawiają puste.

O swojej śmierci myślimy nie tylko u schyłku życia. Coraz więcej osób planuje przyszłe miejsce pochówku. Powierzchnię pod grób można zarezerwować na dowolnym etapie życia. Decydują o tym względy praktyczne, ekonomiczne oraz uczucia. – Nawet młodzi ludzie rezerwują miejsca na cmentarzu. Nie tylko dla siebie, ale także dla bliskich. Chcą, by rodzina była razem. Zgłaszają się też seniorzy, którzy wybierając miejsca dla siebie, myślą też o swoich dzieciach i wnukach – mówią Joanna Kamińska i Agnieszka Wygnał z Administracji Cmentarza „Jeruzalem” w Raciborzu. Wybór grobu Sposobów i możliwości pochówku zmarłych jest wiele. Poza wyborem trumny lub urny pojawia się kwestia wyboru rodzaju grobu, w jakim ma zostać pochowany zmarły. – Grób ziemny zwykły – nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę i zasypuje ziemią. Następny pochówek z trumną w takim grobie może nastąpić dopiero po

20 latach. Przed upływem tego czasu możliwy jest jedynie dodatkowy pochówek z urną. – Grób ziemny głębinowy – nie murowany, dół wykopany jest głębiej niż w przypadku grobu zwykłego, co pozwala na pionowe ułożenie trumien. Uznawany za rodzinne miejsce pochówku. Nie trzeba czekać 20 lat, by pochować w tym miejscu kolejną osobę, można to zrobić w każdej chwili. Często na taki rodzaj pochówku decydują się małżeństwa, bo jest to bardziej praktyczne rozwiązanie. Co prawda pierwszy pochówek jest droższy, ale w ostatecznym rozrachunku całość okazuje się tańsza, bo już drugi pochówek nie wymaga opłacenia kolejnego miejsca i postawienia kolejnego pomnika. – Grób murowany (grobowiec) pojedynczy – grobem murowanym określany jest dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, a nad trumną założone zostało sklepienie. W tym wypadku ponowny pochówek z trumną możliwy jest dopiero za 20 lat (wyłączając pochówek urnowy). – Grób murowany (grobowiec) głębinowy – obowiązują takie same zasady jak w przypadku grobu ziemnego głębinowego, tyle że ten jest murowany. Również uznawany za rodzinne miejsce pochówku, może być podwójny, potrójny... – Grób urnowy – grób do którego chowa się urnę z prochami i zasypuje ziemią.

Nadal dominują tradycyjne pochówki, z trumną, ale rośnie zainteresowanie pochówkami urnowymi. Na cmentarzu „Jeruzalem” w Raciborzu w ubiegłym roku było ich 70 na około 400 pochówków łącznie.

Za udostępnienie miejsca pod grób zarządzający cmentarzami pobierają opłatę. – Zgodnie z ustawą opłatę uiszcza się na okres 20 lat. U nas taka opłata wynosi 500 zł. Natomiast jeśli ktoś ma już grób, to może przedłużyć udostępnienie miejsca pod grób na okres 10 lat. Wtedy opłata to 250 zł – mówią Joanna Kamińska i Agnieszka Wygnał. Wybór miejsca Inną kwestią jest wybór konkretnego miejsca na cmentarzu. Jeśli chodzi o puste sektory, to tu sprawa jest prosta. Można wybierać z puli wolnych miejsc. Sęk w tym, że najczęściej są to miejsca oddalone od wejścia głównego, gdzieś na tyłach cmentarza. Część osób regularnie więc sprawdza, które miejsca w zapełnionych

sektorach są przeznaczone do likwidacji (bo bliscy nie uiścili opłaty) i w przyszłości zostaną udostępnione innym. – Niektórzy, gdy widzą kartkę, że grób może zostać zlikwidowany, telefonują do nas regularnie i pytają, co z danym miejscem, bo są nim zainteresowani – podkreślają Joanna Kamińska i Agnieszka Wygnał. Są też osoby, które rezerwują miejsce pod grób i już za życia stawiają pomnik ze swoim imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia. Miejsce na datę śmierci pozostawiają puste. – To oczywiście indywidualna decyzja każdej osoby, ale my odradzamy wcześniejsze stawianie pomników, ponieważ one niszczeją. Lepiej po prostu zarezerwować miejsce, ewentualnie wybrukować je, jeśli ktoś ma taką potrzebę – dodają. Coraz więcej kremacji Nadal dominują pochówki tradycyjne, z trumną. Ale stale rośnie zainteresowanie pochówkami urnowymi. W przypadku cmentarza „Jeruzalem” w ubiegłym roku było 70 takich pochówków (na około 400 pochówków łącznie). – Z kolei tylko w pierwszej połowie tego roku mieliśmy już około 70 pochówków urnowych. Wynika to ze zmiany podejścia do kremacji, a także z tego, że pogrzeb z urną jest tańszy. W jednym grobie może zostać złożonych kilka urn – puentują Joanna Kamińska i Agnieszka Wygnał.  (mak)

1 4 l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy 

październik 2016


październik 2016

l i d e r z y r y n k u p o g r z e b o w e g o – d o dat e k f u n e r a l n y • u s ł u g i p o g r z e b o w e • p o r a dy

15


Liderzy rynku pogrzebowego  
Liderzy rynku pogrzebowego  
Advertisement