a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

M i e s i ę c z n i k

i n f o r m a c y j n o-p u b l i c y s t y c z n y

3

11

Basen otwarty dla mieszkańców gminy Gniew

Fama i Kongsberg Maritime nagrodzone

18

Nr 1 (296) styczeń 2020 Wielka Orkiestra ISSN 1233-605X Świątecznej Cena 3 zł Pomocy w Gniewie

Barwny Orszak Trzech Króli


Mówią o nas..

Miesięcznik informacyjno-publicystyczny miasta i gminy Gniew Nr 1 (296) – styczeń 2019 r.

Aktualności

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

| 3

Zamkowy basen otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Gniew

12

Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Gniew, mamy dla was wspaniałą wiadomość. Dzięki staraniom burmistrza Macieja Czarneckiego mieszkańcy miasta i gminy Gniew będą mogli korzystać z basenu w Hotel Zamek Gniew.

B 16

17 16 Gratulacje dla pani Walentyny Czapskiej 17 Monografia o Ciepłem już dostępna 18 Gniewianie po raz kolejny okazali hojność 20 Ferie 2020 22 Na tyłach świata, czyli o poezji ks. Franciszka Kameckiego 22 Ku Gociewiu! 23 Pożegnanie – śp. Zdzisław Mielke 24 Kroniki 25 Władysław Łaś z oddziału „Ognia” 26 Ogłoszenia 27 Promocja gniewskich wydarzeń kulturalnych w TVP3 Gdańsk 27 Zabawa Karnawałowa w Szprudowie 27 Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020” 28 Gminna Rada ds. Seniorów po pierwszej kadencji 28 Od stycznia działa Gminny Ośrodek Kultury 29 Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 31 Sport 33 W 100 dni przed maturą 33 Stypendia dla gniewskich uczniów 34 Wspomnienie świąt

Fot. P. Dorotyn

Spis treści 3 Zamkowy basen otwarty dla mieszkańców gminy Gniew 3 Alarmtech wybuduje nowy zakład w Gniewie 4 Barwny Orszak Trzech Króli 6 Chcę, aby w Gminie Gniew żyło się po prostu dobrze 7 Kolejni mieszkańcy gminy Gniew z dostępem do bieżącej wody 8 Inwestycje gminne 9 Sesja Rady Miejskiej 9 Mieszkańcy Brodzkich Młynów wdzięczni za wodę 10 Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni 10 Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 11 Fama i Kongsberg Maritime nagrodzone 11 Rok 2020 Rokiem powrotu Ziemi Gniewskiej do Macierzy 12 Nowy wóz strażacki zasilił już szeregi OSP Kolonia Ostrowicka 12 Inwest-Kom uruchamia przewozy z biletami miesięcznymi 13 Ruszył Gniewski Budżet Obywatelski 2020 14 Czy przyroda potrzebuje zimą naszej pomocy? 14 Świąteczne życie odpadu 15 Koncertowy grudzień „Błękitnej Wstęgi” 15 Dyskusyjny Klub Książki 15 Opłatek z orkiestrą 16 Nasi docenieni na XI Powiatowej Gali Wolontariatu

Fot. P. Dorotyn

asen dla mieszkańców gminy Gniew otwarty jest w godz. od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do czwartku, w piątek korzystać z niego można w godz. od 9.00 do 14.00, w sobotę atrakcja jest nieczynna, za to w niedzielę możemy

skorzystać z niej w godz. od 16.00 do 20.00. Basen pomieści do 40 osób i jest dostępny zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla rodzin z dziećmi. Cena dla mieszkańców Miasta i Gminy Gniew za godzinny pobyt wynosi 20 zł za osobę dorosłą oraz 15 zł za dziecko do lat 16. Dla odwiedzających hotelowe SPA udostępnione są:

ƒƒ basen wewnętrzny z dwoma stanowiskami do masażu wodnego, ƒƒ brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi – zjeżdżalnią, ƒƒ jacuzzi, ƒƒ pomieszczenie wypoczynkowe z tężnią solankową, ƒƒ sauna sucha i parowa. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, zwłaszcza rodziny z pociechami. n

Alarmtech wybuduje nowy zakład w Gniewie We wtorek, 14 stycznia Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki podpisał w Tczewie akt notarialny, na mocy którego Gmina Gniew sprzedała 3 działki inwestycyjne na terenie byłego POM-u, w okolicach ulicy Krasickiego. Nabywcą terenu jest spółka Alarmtech, która zamierza wybudować na nim nowy zakład przemysłowy.

S

półka wygrała ogłoszony przez Gminę Gniew przetarg, który odbył się 18 listopada. Działki sprzedane zostały za około 749 000 złotych. Spółka zapowiada budowę nowoczesnego zakładu przemysłowego, o podobnym profilu jak obecny zakład na ul. Kusocińskiego w Gniewie. Akt notarialny podpisał burmistrz

Maciej Czarnecki oraz przedstawi­ cielka zarządu spółki Helena Maria Dahlström. n Paulina Raińska


Barwny Orszak Trzech Króli Już po raz drugi przez Gniew uroczyście przeszedł Orszak Trzech Króli. W Dzień Objawienia Pańskiego, w poniedziałek, 6 stycznia wspominaliśmy ewangelijne wydarzenia związane z narodzinami Jezusa. Gniewianie tłumnie wzięli udział w barwnym przemarszu uliczkami Starego Miasta. Dla uczestników wydarzenia przewidziane były również ciekawe konkursy noworoczne z atrakcyjnymi nagrodami od Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

O

bchody Święta Trzech Króli rozpoczęła msza święta o godz. 11.00 w kościele św. Mikołaja w Gniewie, podczas której wierni wspominali historię narodzin Jezusa. Nawiązując do tego wydarzenia, mieszkańcy miasta i gminy Gniew, tak jak niegdyś Trzej Królowie do Betlejem, w samo południe wyruszyli w kolorowym Orszaku na rynek w Gniewie, by tam wziąć udział w dalszej części uroczystości. Na czele uroczystego przemarszu szła Gniewska Orkiestra Dęta, która przygrywała wspólnemu kolędowaniu. W Orszaku wzięli udział również trzej królowie. W ich role wcielili się członkowie grupy rekonstrukcyjnej Rycerze Gniewu. Przechodniów prowadzili także artyści gniewskiego

Obchody Święta Trzech Króli rozpoczęła msza święta w kościele św. Mikołaja w Gniewie

teatru ulicznego KO KO Teatr. Na gniewskim rynku uczestników Orszaku powitał Ks. Proboszcz Zbigniew Rutkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki. Ze sceny, dzięki panu Ireneuszowi Kamińskiemu popłynęły dźwięki przepięknych, polskich kolęd. Podczas uroczystości zorganizowane zostały trzy konkursy: na najlepiej przebraną rodzinę, na najlepiej przebraną i najliczniejszą grupę zorganizowaną oraz konkurs parafialny pn. „Jaka to kolęda?”, w którym została sprawdzona znajomość polskich pieśni bożonarodzeniowych. Na zwycięzców czekały ciekawe nagrody. Aby podkreślić wyjątkowość święta, Uczestnicy Gniewskiego Orszaku obdarowani zostali koronami, które

nawiązywały do królewskiej wędrówki mędrców ze Wschodu. Wiernym przed mszą świętą rozdane zostały także śpiewniki, dzięki którym uczestnicy wydarzenia głośno i wesoło oznajmiali dobrą nowinę. Gniewski Orszak Trzech Króli potrwał do godz. 13.00. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w wydarzeniu, a w szczególności tym, którzy przystąpili do wspólnych zabaw konkursowych i przebrali się w kolorowe stroje! n

Na rynku uczestników Orszaku Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki.

Ze sceny, dzięki panu Ireneuszowi Kamińskiemu popłynęły dźwięki przepięknych, polskich kolęd.

Na zwycięzców noworocznych konkursów czekały ciekawe nagrody.

Odbyły się także rodzinne konkursy zorganizowane przez ks. proboszcza Zbigniewa Rutkowskiego

Mieszkańcy miasta i gminy Gniew w samo południe wyruszyli w kolorowym Orszaku na rynek w Gniewie

Na czele uroczystego przemarszu szła Gniewska Orkiestra Dęta

W role Trzech Króli wcielili się członkowie grupy rekonstrukcyjnej Rycerze Gniewu.

Aby podkreślić wyjątkowość święta, uczestnicy gniewskiego orszaku obdarowani zostali koronami

Artyści gniewskiego teatru ulicznego KO KO Teatr.


6 |

wywiad

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Chcę, aby w Gminie Gniew żyło się po prostu dobrze O wyzwaniach minionego roku oraz planach na najbliższe miesiące rozmawiamy z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew Maciejem Czarneckim.

?

Panie Burmistrzu, jak podsumuje Pan miniony rok? – Był to czas wytężonej pracy dla Gminy Gniew. Jednakże, pomimo trudnego początku, zderzenia z ogromnym zadłużeniem, udało nam się nawet pozyskać dofinansowania – czego efektem są inwestycje wykonane dodatkowo.

a także na adaptację Domu Senior Plus. Ponadto złożyliśmy również wnioski na budowę wodociągów. Obecnie czekamy na ich rozpatrzenie. Rok 2020 dopiero się zaczął i liczymy na programy, które pomogą nam również poprawić infrastrukturę drogową, jak i sanitarną. Aplikowanie o środki pozabudżetowe to bardzo istotny aspekt naszej pracy. Mamy nadzieję, że nasza aktywność w tej sferze niedługo zaprocentuje.

?

Zarządzanie Gminą przy 45-procentowym zadłużeniu to prawdziwe wyzwanie. Jakie kroki trzeba było podjąć, by opanować tę sytuację? – Przede wszystkim konieczne były oszczędności. Jak powszechnie wiadomo, to trudny i niepopularny temat. Jednak staram się wprowadzać oszczędności, jak najmniej inwazyjnie. Zostało zredukowane zatrudnienie, została przeprowadzona weryfikacja, a następnie częściowa rezygnacja z niektórych, kosztownych usług. Kilkukrotnie analizujemy każdą wydatkowaną złotówkę. Jednak największym kluczem do sukcesu jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji oraz pozyskiwanie nowych inwestorów. Mam nadzieję, że dzięki działaniu w tej materii, budżet gminy zwiększy się w 2021 r. o około 1,5 mln zł.

?

A jak zapowiada się tegoroczny budżet? – Budżet ze względu na spore zadłużenie, jest bardzo zachowawczy, jednak nie kryję nadziei, że kilkoma inwestycjami zaskoczę mieszkańców – oczywiście pozytywnie.

?

Jakie zadania są priorytetowe? – Wiele jest zadań w naszej Gminie do zrealizowania. Przede wszystkim należy pamiętać o budowie wodociągów – planowana jest realizacja kolejnych odcinków, tym razem Piaseckie Pole, Jeleń oraz Małe i Wielkie Wyręby. To pozwoli na redukcję kosztów związanych z dostarczaniem wody tzw. „beczkowozem”, ale przede wszystkim wprowadzi normalność

Fot. StudioA

?

Zadowolenie mieszkańców z naszych działań daje nam dużą motywację do działania.

dla wielu mieszkańców naszej Gminy. Na pewno intensywniej niż w 2019 roku będziemy realizować zadania dot. dróg. Już w najbliższych dniach na drogach gminnych, pojawią się ekipy drogowców, które oprócz utwardzania dróg gruntowych, będą oczyszczać pobocza i wykonywać odwodnienia. Ponadto na niektórych drogach pojawi się nowa nawierzchnia z płyt jumb. Wykonywane będą również nowe nawierzchnie asfaltowe. Jednym z priorytetowych zadań jest także dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1, które dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, będzie wykonane już w tym roku. Ponadto przed nami kolejny, ważny etap rewitalizacji Starego Miasta.

?

Duży nacisk kładzie Pan na pozyskiwanie środków zewnętrznych. – Tak, w ostatnich tygodniach złożyliśmy jako Gmina kilkanaście wniosków o dofinansowanie w różnych sektorach, w tym aż 6 wniosków na rozwój kultury

Jak po roku pracy ocenia Pan współpracę z różnymi środowiskami na terenie Gminy Gniew? – Współpraca to jedno z najważniejszych słów w mojej kampanii wyborczej. Rozmowy i działania wspólnie z mieszkańcami są dla mnie bardzo ważne. Jestem otwarty na wszelką współpracę dla dobra naszej Małej Ojczyzny – pozostając, oczywiście, ponad podziałami.

?

Jednym z głównych kierunków Pana pracy jest działanie na rzecz rozwoju terenów wiejskich. – Oczywiście, dostrzegam potrzebę poprawy sytuacji na wsi. Brak bieżącej wody, problemy komunikacyjne to kwestie, które powinny w obecnych czasach zostać rozwiązane. Z końcem minionego roku udało nam się wybudować aż 3 odcinki wodociągu Brodzkie Młyny – Gogolewo, zamiast planowanego tylko jednego, jak i wprowadzić przewozy otwarte. Jestem z tego szczególnie dumny i razem z mieszkańcami tych terenów niezmiernie cieszę się, że udało nam się zrobić krok do przodu, w XXI wiek. Przed nami jednak jeszcze wiele pracy.

?

Jednak mieszkańcy miasta mogą również być spokojni o jego rozwój? – Jak najbardziej. Jestem burmistrzem całej Gminy Gniew! Nie zamierzam pomijać inwestycji w Gniewie. W mieście planowane do realizacji są również ważne zadania, chociażby

wywiad

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

wiele lat przekładana budowa PSZOK, jak i stacji podnoszenia ciśnienia na wzgórzu przemysłowym. Zarówno na terenach wiejskich, jak i w mieście, infrastruktura drogowa wymaga poprawy. Jednak stan dróg wiejskich wymaga zdecydowanie zwiększenia nakładów finansowych, co z pewnością też będę czynić.

?

Jaki będzie ten rok? – Przed nami kolejny rok ciężkiej pracy. Jednak zadowolenie mieszkańców z naszych działań daje nam dużą motywację do działania. Ten rok będzie dla nas jeszcze lepszy. Chcę, aby w Gminie Gniew ludziom żyło się po prostu dobrze.

?

Początek roku przyniósł już kilka dobrych wiadomości. Basen na Zamku jest już dostępny dla mieszkańców…

– Tak, to wspaniała wiadomość. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Panem Dyrektorem Krzysztofem Lisieckim, udało się udostępnić basen dla mieszkańców miasta i gminy Gniew oraz nieco obniżyć ceny za wejście. Dostępny jest basen wewnętrzny z dwoma stanowiskami do masażu wodnego, brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi i zjeżdżalnią, jacuzzi, a także pomieszczenie wypoczynkowe z tężnią solankową oraz sauna sucha i parowa. To naprawdę duży krok do przodu, jeśli chodzi o możliwości spędzania czasu wolnego w naszej gminie. Bardzo się z tego cieszę.

?

Kolejna dobra wiadomość to planowana budowa drugiego zakładu produkcyjnego Alarm Tech w Gniewie. – Tak, zdecydowanie to bardzo dobra wiadomość, ale to nie wszystko… W sierpniu firma Inwest-Kom zakupiła

tereny pod inwestycje. W planie jest budowa kolejnych bloków przy ul. Sidorowicz. Ściąganie inwestorów to jeden z najważniejszych elementów mojej pracy, który prowadzić ma do zwiększania stałego dochodu – podkreślałem to w kampanii wyborczej.

Życzę wszystkim, abyśmy w tym roku zgodnie działali, mając na uwadze wyłącznie dobro naszej Gminy.

?

Czego życzy Pan sobie i mieszkańcom w tym 2020 roku? – Przede wszystkim życzę sobie i mieszkańcom spokoju, ale też entuzjazmu i chęci do działania. Niezwykle ważne jest, aby w pracy dla dobra naszej Gminy nie opuścił nas zapał, lecz do skutecznego działania potrzebny jest też spokój. Dlatego życzę wszystkim, abyśmy w tym roku zgodnie działali, mając na uwadze wyłącznie dobro naszej Gminy. Życzę też, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi w naszych rodzinnych domach. Dziękujemy za rozmowę. n

Kolejni mieszkańcy gminy Gniew z dostępem do bieżącej wody Dobiegła końca inwestycja budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Brodzkie Młyny – Gogolewo. Mieszkańcy tej części naszej gminy już mogą przyłączać się do gminnej sieci wodociągowej. O warunki przyłączenia należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki Inwest-Kom w Gniewie.

P

rzedmiotem inwestycji była rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Gniew, przy ul. Gniewskie Młyny i w Brodzkich Młynach w gminie Gniew. Zakresem zadanie objęto sieć wodociągową rozdzielczą o średnicy w zakresie od 90 mm do 125 mm PE o łącznej długości 2.219,5 m oraz przyłącza wodociągowe do nieruchomości o średnicy w zakresie 32 mm do 50 mm PE, w ilości 38 szt. o łącznej długości 443,0 m. W obrębie miejscowości objętych inwestycją występuje luźna zabudowa mieszkalna typu jednorodzinnego lub siedliskowego. Aktualna liczba mieszkańców Brodzkich Młynów przekracza 60 osób. Do tej pory wieś nie posiadała podłączenia do gminnej sieci wodociągowej a źródłem wody pitnej dla mieszkańców były ujęcia lokalne. Stąd tak ważnym było rozpoczęcie tej inwestycji. Cieszymy się, że pozwoliła ona kolejnym Mieszkańcom w naszej gminie cieszyć się dostępem do bieżącej wody. n Paulina Raińska

| 7


8 |

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Inwestycje

Inwestycje gminne

Sa m o r z ą d

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

| 9

Sesja Rady Miejskiej ]]Wywóz odpadów – zgłoś nieprawidłowości Od tego roku usługi z zakresu wywozu nieczystości z terenu gminy Gniew realizuje dla nas nowa spółka, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM z Grudziądza. Poznanie terenu naszej gminy wymaga czasu, prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość, jeśli pojawiają się błędy w wykonaniu usługi. Wszelkie uwagi i niejasności prosimy również rozwiązywać bezpośrednio u odbiorcy odpadów pod numerami telefonów: 695 259 000, 697 838 000. Za utrudnienia przepraszamy!

]]Nowy przystanek w Kursztynie Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. W ramach środków w Kursztynie postawiono nowy przystanek autobusowy. Umili on mieszkańcom wsi codzienne podróże.

]]Ulica 27 Stycznia po remoncie W grudniu spółka Inwest-Kom zakończyła inwestycję budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonania nowej nawierzchni drogowej w ulicy 27 Stycznia w Gniewie. Objęte inwestycją były ulice: 27 Stycznia, część Gdańskiej, część Kopernika, część Kościuszki. Na centralnym skrzyżowaniu miasta pojawiło zbudowano także nowe skrzyżowanie. Dzięki inwestycji zmodernizowano zużyte sieci wodociągowe i kanalizacyjne w głównej części miasta. Inwestycja finansowana była ze środków własnych spółki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a współfinansują ją Gmina Gniew i Powiat Tczewski.

Grudniowa sesja Rady Miejskiej miała miejsce 27 grudnia. Ostatnie w ciągu roku budżetowego obrady są ważne z punktu widzenia uchwalania budżetu gminy Gniew na kolejnych 12 miesięcy. Na minionym spotkaniu samorządowcy przyjęli zatem stosowne dokumenty – uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową, wyznaczając tym samym kierunki działań gniewskiego samorządu.

Podziękowania i zmiany w radzie Przed rozpoczęciem obrad podziękowanie samorządowcom złożyli mieszkańcy Brodzkich Młynów. Każdemu radnemu wręczyli podziękowanie za wybudowanie wodociągu dla tej miejscowości. Podczas obrad radny Jacek Ruda złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad i rozpatrzenie wniosku o odwołanie radnego z tej funkcji. Wniosek jednak nie został przegłosowany, bo nie uzyskał bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. Po przerwie w obradach radny Damian Szmyt po raz kolejny złożył wniosek o zmianę porządku obrad, jednak w międzyczasie przewodniczący Kowalewski sam złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego. Rada przyjęła tę decyzję, wybierając w tajnym głosowaniu nowego przewodniczącego. Został nim radny Damian Szmyt. – Gratuluję nowemu przewodniczącemu wyboru. Życzę, aby był bezstronny w swoim postępowaniu w kolejnych czterech latach, aby nie zapomniał o terenach wiejskich, na

których mi też bardzo zależało. Niech jedynymi funduszami dla sołectw nie będą fundusze sołeckie. Dziękuję również panu Burmistrzowi, który dla terenów wiejskich zrobił przez ten rok więcej niż poprzednie kadencje rady – powiedział ustępujący ze stanowiska radny Dariusz Kowalewski.

Budżet na 2020 rok Najważniejszą uchwałą podjętą przez rajców była uchwała budżetowa. Dochody budżetu gminy na 2020 rok ustalono w wysokości 73 708 623,41 złotych, a wydatki zaplanowano na kwotę 72 908 623,41 złotych. Inwestycje gminne wyniosą 6 889 395,19 złotych. Znalazły się wśród nich m.in.: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec – Małe Wyręby – Wielkie Wyręby (500 000 zł), przebudowa ul. Kapinosa w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (500 000 zł), budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie (1 428 456,15 zł), rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie

Ważne uchwały podjęte na sesji: ƒƒ Uchwała nr XVIII/141/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok ƒƒ Uchwała nr XVIII/139/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniew na rok szkolny 2019/2020 ƒƒ Uchwała nr XVIII/138/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty ƒƒ Uchwała nr XVIII/135/19 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gniew w latach 2018–2021 z perspektywą do roku 2025” ƒƒ Uchwała nr XVIII/137/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2020 Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznym gminy Gniew.

(3 755 340,19 zł). Wśród zadań są także inwestycje wiejskie, które zrealizowane zostaną m.in. z funduszu sołeckiego. n Paulina Raińska

Mieszkańcy Brodzkich Młynów wdzięczni za wodę Na sesji Rady Miejskiej w Gniewie w grudniu 2019 roku obecni byli mieszkańcy gminy Gniew, którzy osobiście chcieli podziękować włodarzom oraz radnym Rady Miejskiej w Gniewie za podjęcie decyzji i działań związanych z rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączem do miejscowości Brodzkich Młynów.

Na Opracowała: Paulina Raińska

ręce burmistrza Macieja Czarneckiego zostały złożone kwiaty oraz osobiste podziękowanie. Imienne listy otrzymał też każdy z rajców. „Dostęp do czystej, bieżącej wody ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia publicznego i jakości życia.

Wielu z nas całe życie czekało na przyłączenie naszej miejscowości do sieci wodociągowej, a już niedługo będziemy mogli cieszyć się nowym udogodnieniem. Dziękujemy, że Państwo nam to umożliwili.” – czytamy w liście zadowolonych mieszkańców. n PR


10 |

Og ł o s z e n i a

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

z życia Gminy

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Ze

Jedną z sił napędowych gminy Gniew jest jej przemysł i ludzie, którzy go tworzą. Dlatego zawsze miło słuchać o kolejnych sukcesach naszych firm i przedsiębiorców. Miło nam poinformować, że doświadczenie gniewskich spółek docenione zostały przez Państwową Inspekcję Pracy w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 58 530 79 70 bądź bezpośrednio w referacie, w pokoju 208. Zachęcamy do aplikowania o środki! n

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych i średnich firm.

wyróżnienie „Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy.” Przedstawiciele zakładów 13 grudnia zaproszeni zostali do gniewskiego urzędu, gdzie spotkali się z burmistrzami Maciejem Czarneckim i Joanną Kamińską. Włodarze naszej gminy osobiście pogratulowali prezesom i pracownikom firm tak wspaniałego wyróżnienia, wręczając listy gratulacyjne i drobne upominki. Serdecznie gratulujemy! n Przedstawiciele firm w urzędzie.

Paulina Raińska

Rok 2020 Rokiem powrotu Ziemi Gniewskiej do Macierzy Zapraszamy do kontaktu Na sesji 27 grudnia, Rada Miejska w Gniewie podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2020 Rokiem Powrotu Ziemi Gniewskiej do Macierzy. To nawiązanie do tegorocznych obchodów 100-lecia przyłączenia Ziem Powiatu Tczewskiego do Niepodległej Polski.

Siedziba Spółki: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 740 43 00 e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl

W Fot. StudioA

D

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 12 lub 15 lat. Jest to czas, w którym inwestor może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w należnej mu wysokości. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na nową inwestycję w większości lokalizacji, zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych (np. własność miasta, gminy, KOWR). Warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych projektu inwestycyjnego. n

Zwyciezcy konkursu podczas odbioru nagród.

F

ama i Kongsberg Maritime zajęły ex aequo pierwsze miejsce, w kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 osób. W konkursie brane pod uwagę były kwestie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania zasad prawa pracy, systematycznej poprawy stanu BHP i ogólny wizerunek firm. Dodatkowo, pan Maciej Wiśniewski, pracownik spółki Fam, otrzymał

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej. Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na: ƒƒ utworzenie nowego przedsiębiorstwa; ƒƒ zwiększenie zdolności produkcyjnej; ƒƒ wprowadzenie nowych produktów / zmianę procesu produkcyjnego; ƒƒ dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

| 11

Fama i Kongsberg Maritime nagrodzone

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę indywidualnych ujęć wody (studni). Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych z budżetu gminy na ten cel. względu na ograniczone środki finansowe o przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność wpływu wniosków. Dokumenty dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gniew oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

październiku 1919 r. generałowi Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. Zgodnie z planem przejmowanie Ziem Pomorskich rozpoczęło się 18 stycznia 1920 r. od przejęcia Torunia przez oddziały 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Poszczególne miejscowości przejmowano od

wycofujących się wojsk niemieckich aż do 11 lutego 1920 r., kiedy to ostatni żołnierze opuścili Gdańsk.

Przyłączenie Ziemi Gniewskiej do Niepodległej Polski oficjalnie nastąpiło 27 stycznia 1920 roku. Pomimo kilku incydentów, wśród których były próby stawiania zbrojnego oporu, a także liczne przypadki sabotażu, obejmowanie Pomorza dla Polski przebiegało bez większych zakłóceń. 10 lutego 1920 r. generał Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. n


12 |

z życia Gminy

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Nowy wóz strażacki zasilił już szeregi OSP Kolonia Ostrowicka

z życia Gminy

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

| 13

Ruszył Gniewski Budżet Obywatelski 2020

W grudniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Ostrowickiej odebrała nowy wóz strażacki, który zasilił jej szeregi, dzięki otrzymanemu przez Gminę Gniew dofinansowaniu w wysokości 310 000 złotych.

N

owy, średni wóz ratowniczogaśniczy marki Volvo zastąpi dotychczasowy, lekki samochód ratownictwa-technicznego marki Ford, który trafi natomiast do jednostki OSP w Jeleniu. Średni samochód ratowniczogaśniczy GBA-Rt 3/16 , który znalazł

Bardzo się cieszę, że kolejna remiza strażacka w naszej gminie wzbogaciła się o nowy wóz strażacki. To ogromna inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Choć strażakom należy życzyć jak najmniej akcji, mamy nadzieję, że samochód dobrze sprawdzi się w codziennej pracy. Obyście mieli tyle samo wyjazdów, co powrotów – mówi włodarz Maciej Czarnecki.

się na wyposażeniu lokalnej jednostki z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy jak i powiatu. Samochód jest nowoczesny i dobrze wyposażony, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę ochotników ratujących nasze życie. Naczelnik OSP Kolonia Ostrowicka Jarosław Sławiński przyznaje, że wóz uczestniczył już w pierwszych akcjach ratowniczych, i spisuje się wzorowo. Oficjalne przekazanie wozu strażackiego dla jednostki odbędzie się w najbliższym czasie. Przypomnijmy, że w dofinansowaniu kupna wozu udział brali: ƒƒ Gmina Gniew (479 906 zł), ƒƒ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (140 000 zł), ƒƒ Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (170 000 zł). n Paulina Raińska

W

Firma Inwest-Kom uruchamia przewozy z biletami miesięcznymi W ostatnim numerze pisaliśmy o planach na reorganizację dowozów  szkolnych, jakimi miało być wprowadzenie biletów miesięcznych w autobusach szkolnych.

M

ieszkańcy naszej gminy bardzo często zgłaszają brak połączeń komunikacyjnych w miejscowościach leżących z dala od sieci komunikacji pasażerskiej. Wychodząc zatem naprzeciw ich oczekiwaniom spółka Inwest-Kom uruchomiła przewozy z biletami miesięcznymi. Rozkład jazdy autobusów zorganizowany będzie jednak tak, aby zrealizować przede wszystkim potrzeby uczniów. Warto zdać sobie sprawę z tego, że otwarte linie szkolne nie

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 7 stycznia wydał zarządzenie w sprawie wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, harmonogramu wdrażania Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Projekty składać można do 14 lutego. Na realizację zadań w ramach konkursu, jak w poprzednich latach samorząd przeznacza kwotę 100 000 zł. Zachęcamy do zgłaszania swoich inicjatyw!

zastąpią oferty połączeń realizowanych przez cały rok, w godzinach dopasowanych do potrzeb pracujących. Jednakże przynajmniej w części umożliwią załatwienie spraw w urzędzie czy wizytę u lekarza, bez konieczności korzystania z własnego samochodu. W spółce Inwest-Kom nowe zasady w przewozach już działają. Bilety miesięczne na regularne przewozy autobusowe na terenie gmin Gniew i Morzeszczyn można nabywać w siedzibie firmy przy ul. Wiślanej 6. Więcej informacji uzyskać można także pod numerem telefonu: 513 016 410. n PR

ramach konkursu można zrealizować projekty małe, który wartość nie przekracza 17 500 zł oraz projekty duże, powyżej tej kwoty. Propozycję projektu do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec gminy Gniew, który w momencie jego składania ukończył 16 lat. Każda osoba może zaproponować dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić swój pomysł trzeba zebrać grupę ludzi, którzy go poprą. Mogą to być sąsiedzi, członkowie rodziny, każdy mieszkaniec gminy gniew, który ukończył 16 lat. Kiedy wnioskodawcy zdobędą poparcie, muszą opisać swój pomysł na odpowiednim formularzu. Dokument znajduje się na stronie www.gniew. pl w dziale Samorząd, w sekcji Budżet obywatelski. Wypełniony formularz wraz z poparciem trzeba złożyć w urzędzie miasta

do 14 lutego 2020 r. Do 13 marca urzędnicy sprawdzą projekty pod względem formalno-prawnym. Zweryfikują czy wnioskodawcy uwzględnili wszystkie koszty, czy projekty są zgodne z przepisami, czy mogą być realizowane na danym terenie. Wnioski, które pomyślnie przejdą weryfikację zostaną przyjęte i poddane losowaniu kolejności projektów na liście do głosowania. W momencie, gdy projekt przejdzie weryfikację formalną i merytoryczną wnioskodawcy mogą zacząć promować swój pomysł, aby jak najwięcej mieszkańców zechciało na niego oddać swój głos. Od ilości zebranych głosów będzie zależało bowiem czy dany projekt zostanie zrealizowany, czy też nie. Głosowanie potrwa od 3 do 5 kwietnia. Liczymy na Państwa kreatywność i aktywność w realizacji społecznych i obywatelskich inicjatyw! n Paulina Raińska

Harmonogram Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego ƒƒ od 7.01.2020 r. do 14.02.2020 r. do godz. 14:00 składanie projektów

ƒƒ do 13.03.2020 r. weryfikacja formalno-prawna projektów przez zespół

ƒƒ do 20.03.2020 r. losowanie kolejności projektów na liście do głosowania

ƒƒ do 27.03.2020 r. ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania i odrzuconych oraz listę lokali wyznaczonych do głosowania w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego

ƒƒ od 3.04.2020 r. do 5.04.2020 r. głosowanie dotyczące wyboru projektów

ƒƒ do 10.04.2020 r. ogłoszenie wyników wyboru projektów


14 |

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Eko-centrum Heliantus

Z gniewskiej Książnicy

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Czy przyroda potrzebuje zimą naszej pomocy?

Koncertowy grudzień „Błękitnej Wstęgi”

Na prawdziwą zimę przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać, niemniej pierwsze przymrozki i opady śniegu są dla wielu osób sygnałem, że czas rozpocząć dokarmianie ptaków. Jest to inicjatywa, która wśród przyrodników budzi coraz większe wątpliwości, ponieważ poza niezaprzeczalnymi zaletami obcowania z przyrodą, niesie za sobą również zagrożenia dla skrzydlatych gości przygotowanej przez nas stołówki.

Bardzo bogaty był udział gniewskiego zespołu kociewskiego „Błękitna Wstęga” podczas różnych spotkań opłatkowych, przeglądów kolęd i imprez bożonarodzeniowych w grudniu.

W

przyrodzie ptaki żerują w rozproszeniu, co redukuje możliwość zarażenia się od siebie różnymi chorobami, a dodatkowo zwiększa szansę na ukrycie się przed drapieżnikiem. Poza okresami z dużymi opadami śniegu i niską temperaturą utrzymującą się wiele dni, zdecydowana większość ptaków świetnie radzi sobie bez pomocy człowieka. Dopiero skrajne warunki atmosferyczne powodują zwiększoną zimową śmiertelność. Ptaki w karmnikach mają łatwiej, pokarm jest na miejscu zwykle w dużej ilości, więc straty energii na jego poszukiwanie są ograniczone do minimum. Niestety karmnik to często również łatwa stołówka dla drapieżników takich jak koty i krogulce. Stawiając karmnik należy więc umieścić go w takim miejscu, by korzystające z niego ptaki miały swobodę obserwacji terenu i możliwość szybkiej ucieczki. Jeżeli planujemy dokarmiać ptaki należy się do tego odpowiednio przygotować. Już po kilku dniach od rozpoczęcia dokarmiania w karmniku regularnie pojawiać się będą

sikory, mazurki i wróble, a w miastach również gołębie. Wraz ze spadkiem temperatury i opadami śniegu ptaków będzie z pewnością przybywać, a ilość pożywienia zacznie maleć w szybkim tempie. Dlatego chcąc odpowiedzialnie dokarmiać ptaki musimy być przygotowani na taką ewentualność i mieć w zanadrzu spory zapas nasion

i innych ptasich przysmaków – stado dzwońców i mazurków potrafi jednego dnia pochłonąć nawet 2 kg słonecznika. Przy tej okazji apelujemy do wszystkich osób dokarmiających zimą naszych pierzastych przyjaciół, by robić to z głową. Nie wrzucajmy do karmników i na parapety resztek jedzenia, chleba czy produktów przeterminowanych i nieświeżych. Idealnym pokarmem dla większości ptaków jest niełuskany słonecznik oraz dostępne w sklepach zoologicznych mieszanki ziaren. Zastępczo można do karmnika wsypać kaszę, płatki owsiane lub zawiesić kawałek niesolonej słoniny. Przy dodatnich temperaturach należy kontrolować, czy pokarm który wsypujemy nie jest zawilgocony oraz czy nie zaczyna się psuć. Mieszkańcy wsi, terenów podmiejskich oraz ogrodów mogą również pomyśleć o dokarmianiu innych zwierząt. Na siano, nasiona zbóż i warzywa z pewnością skuszą się sarny i zające, a gotowanym ziarnem i drobno krojonymi warzywami nie pogardzą kaczki i łabędzie coraz liczniej zimujące na małych stawach, jeziorach i nad rzekami. n

20 grudnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace przygotowanie przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe w ramach konkursu „Świąteczne Życie Odpadu”, polegającego na wykonaniu ozdób świątecznych wykonanych z surowców naturalnych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu.

W

RP, Joannę Cabaj – radną Rady Miasta Gdańska oraz Krzysztofa Luchowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Piaseczno Folklor Festiwal. Zespół „Błękitna Wstęga”, przy akompaniamencie Kociewskiej Kapeli Biblioteki Gniewskiej w składzie: Mirosława Górna – klarnet, Zbyszko Kamiński – trąbka i Jadwiga Mielke – akordeon, popisał się pięknym występem. W programie nie zabrakło tradycyjnych kolęd jak również kolęd regionalnych w gwarze kociewskiej. Po powrocie zespół rozpoczął przygotowania do kolejnego występu na Festiwalu Kolęd w Nowem, który odbył się 29

Dyskusyjny Klub Książki 18 grudnia odbyło się spotkanie świąteczno-opłatkowe Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego omówiono bieżące sprawy klubu.

Świąteczne życie odpadu

konkursie udział wzięło ponad 60 osób, które nadesłały ponad 80 prac, więc wybór zwycięskich prac nie należał do najłatwiejszych. W związku z tym w kategorii do 15 lat przyznano dwa miejsca ex-aequo i dodatkowe wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła Anna Rutkowska, drugie Emilia Dziedzińska i Nadia Łania, trzecie Apolonia Bączkowska i Oliwier

P

ierwszy koncert odbył się 8 grudnia w Gniewie podczas Korowodu Mikołajkowego i Jarmarku Bożonarodzeniowego w rynku w Gniewie. Występ został nagrodzony gromkimi brawami przez zgromadzoną publiczność. Następnie, na zaproszenie Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego w Gniewie zespół 11 grudnia wystąpił dla pacjentów ośrodka z okazji spotkania opłatkowego. Niezwykle prestiżowym był jednak wyjazd zespołu do Gdańska 20 grudnia. Błękitna Wstęga zaproszona została przez Proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w gdańskiej dzielnicy Strzyża, ks. Józefa Domaradzkiego. Muzycy uświetnili mszę św. w intencji wspólnoty Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Po eucharystii w Domu Pielgrzyma obok świątyni miała miejsce dalsza część uroczystości. Prezes Zarządu Krajowego PZKS w Gdańsku powitał Piotra Karczewskiego – doradcę Prezydenta

Grossa, a wyróżnienia przypadły Kindze i Partycji Juście. W kategorii powyżej 15 roku życia zwyciężył Tomasz Steba, drugie miejsce zajęła Aleksandra Graban, a trzecie Adam Ślizewski. W konkurencji na najładniej ozdobione pomieszczenie zwyciężył Dom Pomocy Społecznej w Gniewie tuż przez Szkołą Podstawową w Gogolewie. Zwycięzcom gratulujemy! n

Opracował: Łukasz Ogonowski

U

czestnicy spotkanie mieli także możliwość wymiany i wypożyczenia nowych książek. – Do naszego grona dołączyła kolejna nowa osoba, co nas ogromnie cieszy – mówi dyrektor biblioteki Jadwiga Mielke. O kolejnych spotkaniach będziemy informować na naszej stronie internetowej i przez profil na portalu Facebook. Przypominamy, że program Dyskusyjnego Klubu Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych. Nasza biblioteka współpracuje z biblioteką wojewódzką, która wspiera i umożliwia wypożyczanie ciekawych i wartościowych książek, organizuje szkolenia dla

moderatorów DKK oraz w miarę możliwości spotkania autorskie. Strategicznymi celami programu są m.in.: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek i zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z czytelni. Jest to też przede wszystkim możliwość radosnego spędzania czasu w gronie pasjonatów czytania i literatury oraz możliwość dotarcia do bardzo ciekawych lektur. Dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszego grona! n

| 15

grudnia. Podczas festiwalu zaprezentowały się chóry i zespoły z Kociewia. Zespół „Błękitna Wstęga” zaskoczył słuchaczy kolędami kociewskimi. Za kolędę „Zagrzmiało, rujnyło” otrzymał największe brawa i owacje na stojąco. Następnego dnia, 30 grudnia zespół udał się ponownie do Gdańska na 81 urodziny Eugeniusza Lorka – Patrycjusza Gdańska i zasłużonego obywatela Miasta. Oprócz tradycyjnego 100-lat nie zabrakło frantówek kociewskich oraz kolęd. Mamy nadzieję, że rok 2020 będzie równie bogaty w koncerty zespołu „Błękitna Wstęga” i innych lokalnych zespołów, czego sobie i wszystkim życzymy. n

Opłatek z orkiestrą

W

nowej siedzibie biblioteki przy ulicy Wiślanej odbyło się spotkanie opłatkowe Gniewskiej Orkiestry Dętej. Było ono wspaniałą okazją nie tylko do wspólnego kolędowania i podzielenia się opłatkiem, ale i podsumowania roku i dyskusji na temat przyszłych planów. n

Opracował Zbyszko Kamiński


16 |

wokół nas

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

wokół nas

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Nasi docenieni na XI Powiatowej Gali Wolontariatu

Monografia o Ciepłem już dostępna

W piątek, 13 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Czarlinie odbyła się I Gminna i XI Powiatowa Gala Wolontariatu, która była podsumowaniem i uhonorowaniem działań prospołecznych w roku 2019 na terenie Gminy Tczew oraz Powiatu Tczewskiego. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejszych społeczników.

W czwartek, 16 stycznia miała miejsce promocja długo wyczekiwanej w środowisku archeologicznym książki pt. „Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim". Konferencja naukowa połączona z promocją publikacji odbyła się w Gdańsku. Była to zarazem pierwsza okazja, by dokonać zakupu książki. Te dostępne będą w sklepie internetowym.

Restaurację i Pizzerię CK. Animatorami Roku 2019 w Powiecie Tczewskim zostali państwo Barbara i Zygmunt Rajkowscy. Stacja Mikrostyk otrzymała wyróżnienie jako Inicjatywa Społeczna Roku 2019. Serdecznie gratulujemy! Cieszymy się, że praca i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności zostały docenione w powiecie. Mamy nadzieję, że będzie to zachęta do podejmowania dalszych ciekawych inicjatyw! n Paulina Raińska

Gratulacje dla pani Walentyny Czapskiej

W

yrazy uznania na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Gniewie złożyli oficjalnie włodarze gminy Gniew. Osobiście naszej przedstawicielce pogratulował też Starosta Powiatu Tczewskiego Mirosław Augustyn. Dziękujemy za godne reprezentowanie gminnego i powiatowego samorządu. n PR

poziomu badań prowadzonych przez doświadczonych naukowców. Książka wydana została pod redakcją naukową Sławomira Wadyla. Monografia ukazała się w ramach projektu „Ochrona zabytków archeologicznych”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. n Paulina Raińska

Fot. Marcin Fedoruk (MAG)

G

romocja książki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Konferencję otworzyła Ewa Trawicka, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, organizatora spotkania. Konferencja prowadzona była przez specjalistów, w dziedzinie archeologii, którzy omówili historię badań w Ciepłem, obrzędowość pogrzebową, historię osadnictwa i warunki życia wczesnośredniowiecznego oraz znaleziska, jakie udało się znaleźć w trakcie prowadzonych badań. Na konferencji otwarto wystawę, podczas której można było zobaczyć m.in. rekonstrukcję grobu XI-wiecznego wojownika pochowanego w Ciepłem. Publikację otwiera cytat nieżyjącej już Zdzisławy Ratajczak, która w 2004 roku, przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Gniew, kierowała zespołem archeologów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, rozpoczęła prace nad cmentarzyskiem w Ciepłem. To jej pamięci dedykowana jest publikacja. „Cmentarzysko w Ciepłem to obszerny temat, którego całkowite rozpoznanie wymaga jeszcze wielu lat gruntownych badań archeologicznych. Tymczasem nastąpiła potrzeba, wręcz konieczność podsumowania dotychczasowych prac badawczych i podzielenia się jak najszerzej ich efektami. Będzie to pierwsze opracowanie, które zawiera obraz naszej aktualnej wiedzy na temat tej wyjątkowej nekropolii”. Zdzisława Ratajczak Monografia zwieńczyła dwuletni projekt badawczy, realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Zawiera naukowe opracowanie badań archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku w Ciepłem, które już od momentu jego odkrycia na początku XX wieku żywo interesowało naukowców. Cmentarzysko w Ciepłem to jedno z najważniejszych stanowisk sepulkralnych z okresu wczesnego średniowiecza n ziemiach polskich. Książka pokazuje Ciepłe, małą wieś

Fot. Marcin Fedoruk (MAG)

P

ala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego. Podczas Powiatowej Gali Wolontariatu wręczono wyróżnienia i statuetki w sześciu kategoriach. Doceniono również podmioty z terenu naszej gminy. I tak w kategorii Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej wyróżniono

Zwycięstwo Walentyny Czapskiej w II ogólnopolskiej olimpiadzie im. Pawła Adamowicza „Senior Obywatel” to prawdziwy sukces. Nasza przedstawicielka odebrała gratulacje od samorządowców.

| 17

w naszej gminie, jako ważny punkt wschodniego Pomorza w czasie trwania pierwszej monarchii piastowskiej. Opisane w sześciuset stronnicowej publikacji badania i analizy dowodzą dużego znaczenia Ciepłego i bardzo wysokiego


18 |

Wydarzenie

Nowiny Gniewskie

Wydarzenie

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

| 19

Miasto i Gmina Gniew po raz kolejny zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, organizując 28 finał tego charytatywnego wydarzenia. Dzięki ogromnym sercom naszych mieszkańców i ludzi dobrej woli Gminie Gniew udało się zebrać ponad 35 tysięcy złotych!

W

ramach wydarzenia na łąkach nadwiślańskich w Gniewie odbył się Wrak Race WOŚP Gniew. Mieszkańcy stanęli przed niepowtarzalną szansą poczucia adrenaliny i usłyszenia głośnych ryków silników. Atrakcję zapewnili organizatorzy akcji Sef-Team Wrak Race oraz Hotel Zamek Gniew.

Na orkiestrowej scenie wystąpił m. in. zespół Neuroina z Malborka.

Imprezę prowadziła niezastąpiona Jadwiga Mielke, dyrektor PiMBP w Gniewie.

Zagraliśmy z Orkiestrą Gniewianie po raz kolejny okazali hojność Gniewskie granie dla Orkiestry, której finał odbywał się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji uświetniły występy zespołów: Small Worries, Vermouth oraz Neuroina. Dla gości wystąpiły także dzieci z gminnych placówek oświatowych, uczestnicy warsztatów tanecznych Teatru 8 Negro oraz lokalna młodzież ze swoimi programami artystycznymi. Pomiędzy występami prowadzone były także licytacje produktów i usług przekazanych na WOŚP przez miejscowych przedsiębiorców i ludzi dobrej woli. O godz. 20.00 wszyscy wznieśli tradycyjne światełko do nieba. W ramach wydarzenia finałowego odbyły się również Mistrzostwa Wielkiego Gniewu w Układaniu Puzzli, prowadzone przez Wicemistrza Świata w Układaniu Puzzli Mariusza Ślizewskiego.

O aromatyczną kawę i przepyszne słodkości zadbały niezawodne panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Łącznie udało się zebrać

35 943,85 zł!

Atrakcje przygotowane z okazji finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowane są w szczytnym celu – zbiórki pieniędzy przeznaczonej na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Dzięki ogromnemu wsparciu wolontariuszy, którzy prowadzili kwestę do puszek oraz mieszkańców, którzy włączyli się w tę zbiórkę, Gmina Gniew zebrała 27 713,85 złotych. Do tej kwoty dodaliśmy jeszcze 8 230 zł – internetowe licytacje WOŚP, które w grupie Gniewskie Aukcje WOŚP na portalu Facebook prowadzone były do niedzieli, 19 stycznia. Łącznie udało się zebrać 35 943,85! Dziękujemy! Gniew jak zwykle okazał swoją hojność! n

Swoje talenty zaprezentowały także dzieci i młodzież

Odbyły się również Mistrzostwa Wielkiego Gniewu w Układaniu Puzzli, prowadzone przez Wicemistrza Świata w Układaniu Puzzli Mariusza Ślizewskiego.

Drugie miejsce, po zwycięzcy Mariuszu Ślizewskim, w układaniu puzzli zajął Burmistrz Maciej Czarnecki.

Ciekawą atrakcją był I Wrak Race w Gniewie.

Trzecie miejsce przypadło dzielnym i zdolnym mieszkankom Gniewu.

Na terenie Gminy Gniew kwestowało aż 70 wolontariuszy. Dziękujemy!

DZIĘKUJEMY Wszystkim darczyńcom oraz osobom, które zaangażowały się w organizację tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gniewie składamy najserdeczniejsze podziękowania. Niech dobro wraca do Was ze zdwojoną siłą! Organizatorzy

Licytacje były bardzo interesujące. Można było upolować prawdziwe perełki.


20 |

f oto r e p o r ta ż

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Ferie 2020 Ferie zimowe w roku 2020 przyniosły wiele wrażeń. Między 13 a 26 stycznia odbyło się mnóstwo ciekawych atrakcji w gminie Gniew. Zajęcia odbywały się w świetlicach, szkołach, na hali sportowej oraz w terenie i obejmowały m.in. zajęcia artystyczne, sportowe i kulinarne. Oprócz tego zorganizowano wyjazdy do strefy zabaw Fun Day, na lodowisko oraz do aquaparku.

GOSiR zajęcia sportowe

Polskie Gronowo zajęcia sportowe.

GOSiR Wyjazd na łyżwy

PiMBP zajęcia bębniarskie i wokalne

Ferie w Piasecznie

GOSiR Kolonia Ostrowicka, zajęcia artystyczne

GOSIR funday

Zajęcia krawieckie w Szprudowie

GOSiR, zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne Dom Kultury w Opaleniu

Zajęcia z robotyki w Tymawie

GOSiR funday

GOSiR, zajęcia artystyczne

GOSiR Bushcraftowa Nocka


22 |

to ciek awe

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Na tyłach świata, czyli o poezji ks. Franciszka Kameckiego

Pożegnanie

A

utorką publikacji jest Anna Wzorek, dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która jest także literaturoznawcą. Książka jest pierwszą pozycją, która opisuje działalność i twórczość księdza – poety. Składa

6 grudnia 2019 r. w wieku 83 lat zmarł Zdzisław Mielke. Był wieloletnim pedagogiem w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Gniewie, dyrektorem szkoły podstawowej nr 1 i kierownikiem filii Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Gniewie. Pracował w samorządzie miejsko-gminnym i powiatowym. Bardzo aktywnie udzielał się w sporcie. Szczególnie bliska była mu historia, zarówno powszechna, jak i ta związana ściśle z Ziemią Gniewską. Przez wiele lat był przewodnikiem turystycznym w naszym mieście i organizatorem kursów przewodnickich, dokładając swoją cegiełkę do promocji gminy Gniew.

się z siedmiu rozdziałów, pokazujących przede wszystkim różnorodność i rozległość tematów podejmowanych przez duchownego. W książce przeczytać możemy o inspiracjach biblijnych, dialogach księdza z wybitnymi osobowościami ludźmi sztuki, kultury i innych znaczących środowisk. Autorka jeden z rozdziałów poświęciła kociewskiej ziemi, z którą był szczególnie związany. Obrazy nadwiślańskich krajobrazów są znakiem rozpoznawalnym poezji Kameckiego. W swoich wierszach zatrzymuje się w miejscach dla niego ważnych, w tym właśnie w Gniewie. Książka dostępna jest w księgarniach internetowych. Zachęcamy do lektury! n

Śp. Zdzisława Mielke wspominają na łamach „Nowin Gniewskich” Jego współpracownicy i przyjaciele.

Paulina Raińśka

Ksiądz Franciszek Kamecki (ur. 3 października 1940 roku w Cekcynie) studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Pełnił obowiązki wikariusza w parafiach w Nowej Cerkwi, Nieżywięciu i Gniewie (1966 – 1974). Ukończył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po czym wrócił do pracy w parafii Bydgoszcz – Fordon jako wikariusz. 1 lipca 1982 roku objął obowiązki proboszcza Parafii Gruczno. W swojej pracy duszpasterskiej pełnił wiele dodatkowych funkcji m. in. kapelana Sanatorium Przeciwgruźliczego w Gniewie (1966 – 74), duszpasterza akademickiego Bydgoszcz – Fordon – DA Emaus, wykładowcy w uczelniach i instytutach w Bydgoszczy, Gdyni, Pelplinie i Grucznie, dziekana Dekanatu Gruczno, diecezjalnego wizytatora religii, organizatora kolonii i obozów dla dzieci, rekolekcji, dni kultury chrześcijańskiej i pielgrzymek. Ksiądz Franciszek Kamecki tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gniew otrzymał na mocy uchwały nr XXXV/309/09 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 19 sierpnia 2009 roku.

Ku Gociewiu! Tym przekazem, 10 lutego 1807 roku ppłk Józef Hurtig zameldował generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu o wysłaniu patrolu właśnie „ku Gociewu”. Dla uczczenia tej pierwszej pisemnej wzmianki o naszym regionie w 2007 roku ustanowiono Światowy Dzień Kociewia.

D

zień ten jest świetną okazją do przypominania naszej historii, kultury, spotkań i rozmów o Kociewiu. Tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku, Gmina

| 23

Wspomnienie śp. Zdzisława Mielke

Ksiądz Franciszek Kamecki jest Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Gniew od 2009 roku. W latach 1966–1974 pełnił obowiązki wikariusza w parafii w Gniewie. Podczas pobytu w naszym mieście realizował swoją pasję i powołanie kapłańskie. Ksiądz Kamecki zajmuje się także pisarstwem. Wydał kilkanaście książek w tym 10 tomików poetyckich, w których wspomina o Gniewie. W zeszłym roku pojawiła się nowa książka, wszakże nie autorstwa księdza, ale traktująca o jego poezji.

Książka „Na tyłach świata?” opisuje działalność i twórczość księdza poety, byłego wikariusza gniewskiego.

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Gniew nie zapomni o upamiętnieniu tego dnia. Kociewie to kraina posiadająca wielowiekową tradycję, której świadectwem jest twórczość ludowa, gwara

i regionalna kuchnia. Posiada swój herb oraz hymn, autorstwa ks. Bernarda Sychty. n PR

Pana Zdzisława Mielke będziemy także pamiętać jako człowieka, który kochał swoje miasto i służył mu na wiele sposobów. Sam o tym mówił w słowach, które zanotowaliśmy w ramach projektu „Śladami ludzi i wydarzeń”. To krótkie wspomnienie nie doczekało się publikacji, dlatego przytoczę je teraz. „Gniew jest mi bliski od zawsze. Tu się urodziłem, a przede mną trzy pokolenia moich przodków. Gniew jest miejscem, w którym spędziłem dzieciństwo, młodość, dorosłość, a teraz dołączyłem do seniorów. Z sentymentem wspominam czas przeszły. Od najwcześniejszych lat pamiętam spacery z Rodzicami, nie tylko ulicami miasta. Poznałem wiele uroczych zakątków okalających Gniew, które są celem moich wędrówek. W wolnym od pracy czasie zainteresowałem się historią Gniewu. Im więcej się dowiadywałem, tym moje miasteczko stawało się mi bliższe i bardziej znajome. Zostałem przewodnikiem. To było nie tylko piękne spędzanie czasu, ale radość opowiadana turystom, coraz liczniej przyjeżdżającym do Gniewu, o starych dziejach i nowych wydarzeniach. Życzę mojemu miastu żeby piękniało, ale nie straciło swego osobliwego czaru i żeby każdy mieszkaniec mógł powiedzieć: tak, to jest mój dom i tu chcę mieszkać.” Dziękujemy! Spoczywaj w pokoju. Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku

Z wielkim bólem żegnamy dziś zmarłego Zdzisława, naszego kolegę, wychowawcę, pedagoga, kierownika Szkoły Podstawowej nr 1, a przede wszystkim człowieka i przyjaciela. Idąc za Horacym powiemy „non omnis moriar„ – nie wszystek umrę. Być może nasz drogi Zdzisław odszedł z nadzieją, że coś dobrego po sobie zostawi. I tak też się stało. W czasie swojej wieloletniej pracy pedagogicznej wykształcił wiele młodych pokoleń. W większości zaszczepił poczucie odpowiedzialności, obowiązkowości, zdrowej, sportowej rywalizacji oraz przekazał cenną wiedzę z różnych dziedzin nauki między innymi z geografii czy historii. Dzięki swojemu zaangażowaniu i wymaganiom jego wychowankowie odnosili sportowe sukcesy, często stając na podiach. Jego pasją był zarówno sport jak i historia, o czym świadczą ostatnie lata jego życia. Tym bardziej z ciężkim sercem żegnamy Cię dziś, drogi Zdzisławie. Spoczywaj w pokoju! Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego

Z bólem pożegnaliśmy Zdzisława Mielke, wieloletniego przyjaciela Muzeum, nauczyciela i dyrektora szkoły podstawowej w Gniewie. Na emeryturze zajął się ruchem turystycznym, zawiązał koło PTTK przy Zamku w Gniewie, wyszkolił wszystkich przewodników działających na terenie gminy. Był naszym mistrzem. Niech spoczywa w pokoju. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Z wielkim żalem informuję, że 6 grudnia 2019 r. w wieku 83 lat zmarł nasz Kolega, Zdzisław Mielke. Do Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego wstąpił w 1980 r. Był wieloletnim przewodnikiem (1993), organizatorem dwóch kursów przewodnickich i członkiem, w tym wiceprezesem, Koła Przewodników Terenowych PTTK i po zamku w Gniewie przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku. Cześć Jego pamięci! Adam Laska, Prezes Koła PTTK w Gniewie

Kondolencje od burmistrza Samorząd Gminy Gniew składa najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim zmarłego Zdzisława Mielke. Był zasłużonym mieszkańcem naszej gminy, dla którego dobro Małej Ojczyzny było wielką wartością. Doceniamy lokalny patriotyzm i umiłowanie Ziemi Gniewskiej, które towarzyszyło mu w każdej dziedzinie życia. Spoczywaj w pokoju!

Paulina Raińska


24 |

kroniki

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Kronika policyjna ]] W nocy 6/7 grudnia, Gniew Na ul. Wiślanej funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gniewie zatrzymali kierującego samochodem Tomasz U., u którego podczas kontroli ujawnili niewielką ilość amfetaminy. W przedmiotowej sprawie w komisariacie prowadzone jest postępowanie, mające na celu skierowanie do sądu aktu oskarżenia.

]] 8 grudnia, Gniew Na ul. Czarnowskiego funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gniewie zatrzymali do kontroli drogowej samochód, wewnątrz którego ujawnili znaczną ilość środków odurzających. Ponadto dokonano przeszukania użytkowników pojazdu, u których również ujawniono substancje, których posiadanie jest prawnie zabronione. W Prokuraturze Rejonowej w Tczewie zostało wszczęte śledztwo w powyższej sprawie, które następnie powierzone zostało do prowadzenia funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Gniewie.

]] 10 grudnia, Nicponia Na Osiedlu Kraziewicza nieznany sprawca poprzez oblanie farbą dokonał uszko-

5 par zawarło związek małżeński

W latach 2014–2018 byłem radnym Rady Miejskiej w Pelplinie, już na początku kadencji rada zajmowała się uchwałą o nadaniu jednemu z pelplińskich rond nazwy Żołnierzy Wyklętych. Uchwała przeszła bez jakiejkolwiek dyskusji, jednogłośnie została uchwalona. W jakiś czas później zobaczyłem reportaż telewizyjny o żołnierzach wyklętych z Podlasia, przytoczone tam fakty i wypowiedzi mieszkańców nie były już tak jednoznaczne, przeciwnie do dzisiaj istnieją tam gorące spory mieszkańców.

Zarejestrowano 7 noworodków: 5 dziewczynek i 2 chłopców Zmarło 18 osób

Złote Gody Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Urząd Stanu Cywilnego w Gniewie gościł w grudniu Państwa Marię i Teodora Kamrowskich oraz Państwa Danutę i Ryszarda Bettker, którzy przeżyli razem 50 lat. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Przyznał Jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a aktu dekoracji dokonał burmistrz Maciej Czarnecki. Dostojnym Jubilatom należą się słowa uznania, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia. n Gratulujemy!

na szkodę jednego z mieszkańców. Ponadto sprawca oblał farbą zaparkowany na szkodę właściciela pojazdu. Gniewscy policjanci szukają świadków powyższego zdarzenia.

]] 14 grudnia, Gniew Maria i Teodor Kamrowscy

weszli do jednego z mieszkań, po czym jeden ze sprawców zajął starszą osobę przebywającą w mieszkaniu, zaś druga osoba, wykorzystując nieuwagę właścicielki, dokonała kradzieży mienia w postaci biżuterii o łącznej wartości ok. 5000 złotych na szkodę zgłaszającej.

]] 15 grudnia, Gniew Mundurowi powiadomieni zostali o przestępstwie rozboju na 95-letniej Państwo Danuta i Ryszard Bettker

Pelagii W., który miał miejsce na ul. Gostomskiego. Dwóch młodych mężczyzn popchnęło pokrzywdzoną, która upadła na chodnik po czym dokonali zaboru jej torebki wraz z zawartością. Podczas podjętych czynności, gniewscy policjanci S. oraz Krzysztofa B. Wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy w Tczewie orzekł areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy, natomiast wobec drugiego orzeczono środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji do czasu zakończenia postępowania.

]] 25 grudnia, Gniew Na ul. Promowej policjanci podczas kontroli samochodu marki BMW przy Macieju B. oraz Mateuszu K. ujawnili niewielkie ilości środków psychotropowych. Obecnie prowadzone jest dochodzenie, mające na celu skierowanie do sądu

| 25

Władysław Łaś z oddziału „Ognia”

na parkingu samochód marki Audi, powodując straty w wysokości 3000 złotych

dokonali ustalenia oraz zatrzymania dwóch sprawców przestępstwa tj. Pawła

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Kronika USC

dzenia drzwi i ścian klatki schodowej, wyrządzając straty na kwotę 1769 złotych

Na ul. Kopernika nieustaleni sprawcy, działając metodą tzw. „na hydraulika”

Historia

Kronika strażacka ]] 4 grudnia Miejscowe zdarzenie – plama oleju na ul. Sambora w Gniewie.

]] 8 grudnia Usuwanie plamy oleju na trasie Nicponia – Szprudowo.

aktu oskarżenia.

]] 17 grudnia

]] W nocy 2 stycznia, Gniew

Miejscowe zagrożenie – kot na drzewie w Nicponi.

Na ul. Wyszyńskiego nieznani sprawcy, wykorzystując sen domowników z domu

]] 22 grudnia

jednorodzinnego dokonali kradzieży kluczyków samochodowych, karty banko-

Wypadek drogowy na ul. 27 Stycznia w Gniewie.

matowej oraz pieniędzy, a następnie ukradli samochód marki Audi A7, zaparko-

]] 26 grudnia

wanego na terenie ogrodzonej posesji, czym działali na szkodę mieszkańców.

Miejscowe zdarzenie – sprawdzenie poziomu tlenku węgla na placu Grunwaldzkim w Gniewie.

D

la jednych żołnierze ci to bohaterowie walczący najpierw z Niemcami, a później z państwem socjalistycznym i jego rosyjskimi poplecznikami, a dla drugich to zwykli złodzieje i mordercy. Zastanawiałem się po tym reportażu jak zachowałbym się, gdyby przyszło mi znowu zajmować się żołnierzami wyklętymi? Pomyślałem wówczas, że należałoby oddzielić bohaterów od zwykłych przestępców, ale co z tymi, którzy niekiedy zachowywali się jak bohaterowie, a niekiedy jak przestępcy? Ponieważ nie pełnię już funkcji radnego założyłem, że te rozterki nie będą już moim udziałem, życie jednak pełne jest niespodzianek i zaskakujących zwrotów. Odwiedził mnie mój kolega, niegdyś mieszkaniec Polskiego Gronowa, a obecnie mieszkający w Nicponi Wojciech Łaś. Powodem wizyty Wojtka był wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r., na mocy którego uznano nieważność wyroku wydanego 28 lutego 1950 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazującego jego ojca Władysława Łasia na karę 10 lat więzienia i utratę praw publicznych na 5 lat za pomoc byłym członkom działającej na Podhalu tzw. bandy Józefa Kurasia „Ognia”. Osobami, którym Władysław Łaś udzielił pomocy byli Stanisław Ludzia „Harnaś” – adiutant „Ognia” i Mieczysław Łysek „Grandziarz” – szef sztabu „Ognia”. Zrobiłem krótką kwerendę tematu i dość szybko zorientowałem się, że ocena żołnierzy wyklętych na Podhalu jest tak samo kontrowersyjna jak ocena tych na Podlasiu. Górale są w tej sprawie mocno podzielni, a emocje mimo upływu lat są nadal silne. Pamiętam Władysława Łasia, przed wieloma laty przychodził bowiem do walichnowskiego kościoła ubrany w ludowy strój góralski, zwracał tym moją uwagę. Później już jako młody człowiek dowiedziałem się, że Władysław Łaś ma w swoim życiorysie związki z Józefem Kurasiem „Ogniem”, i to nie tylko podczas II wojny światowej, ale także po 1945 r. „Ognień” bowiem nie złożył broni i walczył dalej. Zastanawiałem się mocno, czy zająć się tym trudnym tematem? Czy odmówić Wojtkowi? Po namyśle i konsultacjach postanowiłem podjąć temat, ale z następującymi zastrzeżeniami: mój artykuł nie może być oceną żołnierzy wyklętych, nie może być też oceną postaw

Władysław Łaś, 1944 rok.

Władysława Łasia. Wszystkie daleko idące wnioski można bowiem wyciągać tylko wówczas, gdy jest to poprzedzone długotrwałymi i dokładnymi badaniami historycznymi, zgodnymi z metodyką tych badań. Argumentem, który jednak zdecydował o podjęciu tematu było to, że życie Władysława Łasia mogłoby być scenariuszem na doskonały film sensacyjny, czy też dramat społeczny. Władysław Łaś ponadto związał się z Niziną Walichnowską, był jednym z nas, żył z nami i spoczywa na naszym cmentarzu.

Jest jeszcze jeden argument, zastanawiałem się, jak ja zachowałbym się, gdyby przyszło mi stawać przed trudnymi wyborami, które podejmował Władysław Łaś? Każdy z nas bowiem zna samego siebie tylko w takim stopniu w jakim zostało to już sprawdzone. Dziękuję Panu Bogu, że przyszło mi żyć w znacznie spokojniejszych czasach i myślę, że Czytelnicy dojdą do podobnego wniosku. Władysław Łaś urodził się 6 marca 1905 r. w Gronkowie k. Nowego Targu, w rodzinie Wojciecha i Reginy Łasiów. Mocny charakter Władysława Łasia objawił się dość wcześnie, już jako nastolatek, do spółki ze swoim kolegą, ukradli dwóm śpiącym żołnierzom austriackim ich karabiny, działo się to u schyłku I wojny światowej. Z tymi karabinami w 1920 roku młodzian Władysław zgłosił się do polskiego wojska, aby wziąć udział w wojnie polsko – bolszewickiej, nie został jednak przyjęty, gdyż miał zaledwie 15 lat. Prawdopodobnie zainspirowała go postać starszego brata Stanisława, który był żołnierzem i walczył z bolszewikami. W okresie międzywojennym Władysław Łaś sympatyzował z obozem Józefa Piłsudskiego. Po śmierci marszałka w 1935 r. był w delegacji górali, która uczestniczyła w pogrzebie, podobno zachowały się i film, i zdjęcia z uroczystości pogrzebowych, na których uwieczniono Władysława Łasia niosącego wieniec. Po kampanii wrześniowej, którą zakończył na Lubelszczyźnie, przedostał się na Węgry i do Rumunii, następnie podjął się funkcji kuriera, przyjął pseudonim „Młot” i nosił meldunki, z czasem przeprowadzał także ludzi. Znajomość gór i szlaków wynikała także z tego, że przed wojną część górali zajmowała się kontrabandą, Władysław Łaś przenosił przez granice towary, którymi handlował. W Nowym Targu okupanci niemieccy utworzyli obóz dla Żydów i górali, dokonywano tam selekcji, część więźniów trafiała do obozów koncentracyjnych, część mordowano. Władysław Łaś był świadkiem masowych rozstrzeliwań Żydów. n Mariusz Śledź, Małe Walichnowy

Unieważnienie wyroku sądu wojskowego.

Od autora: przy powstawaniu artykułu opierałem się na wspomnieniach Wojciecha Łasia, na wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. Na ustaleniach z wniosku o stwierdzenie nieważności wyroku oraz na publikacjach w Internecie.


26 |

Og ł o s z e n i a

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

nasze spraw y

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

| 27

Gminna Rada ds. Seniorów po pierwszej kadencji 16 stycznia odbyło się spotkanie Gminnej Rady ds. Seniorów w Gniewie, którego celem było podsumowanie dotychczasowej pracy rady i określenie planów organizacji na nowy rok. Miejscem rozmów była świetlica Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, instytucji przyjaznej seniorom. Spotkanie poprowadził Andrzej Gocek, przewodniczący rady.

Sprzedam bar i sklep wraz z działką przy drodze w Wielkich Walichnowach, obok przystanku autobusowego. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 609

Informacje o żołnierzach

1.Polskiej Dywizji Pancernej gminy Gniew

poszukiwane!

Napisał do nas pan Maciej Kowalski – historyk i regionalista, który tworzy stronę o żołnierzach 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka poległych podczas II wojny światowej. Szukamy informacji o poległych żołnierzach. ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Na

653 538

Bronisław Buchholz (*18.09.1924, 16.09.1944), urodzony w Półwsi; Jan Ciesielski (21.10.1917, 14.05.1945), urodzony w Jaźwiskach; Jan Mechliński (8.04.1922, 11.08.1944), urodzony w Jaźwiskach; Stanisław Jaworski (26.05.1926, 01.05.1945), urodzony w Piasecznie; Alfons Żeglarski (13.02.1921, 1.05.1945), urodzony w Piasecznie; Roman Kowalski (29.02.1924, 18.09.1944), urodzony w Małych Wyrębach.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek informacje na temat poległych żołnierzy prosimy o kontakt pod numerem tel. 58 535 40 21 oraz mailowo na adres info@gniew.pl.

Dane o czynszach najmu lokali gminnych Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr 250, poz. 1873)

zarządcy nieruchomości powinni przekazywać dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego do Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie. Informacje te należy przekazywać w następujących terminach:

• za pierwsze półrocze roku kalendarzowego – do końca lipca danego roku, • za drugie półrocze roku kalendarzowego – do końca stycznia roku następnego. W związku z powyższym prosi się zarządców nieruchomości, których obowiązek wynikający z rozporządzenia dotyczy, o jego stosowanie.

Szczegóły pod nr tel. 58 530

79 57

spotkaniu obecni byli członkowie rady – przedstawiciele środowisk senioralnych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych: sekretarz Karolina Liebrecht, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Walentyna Czapska, radny Zygmunt Gardzielewski, Barbara Ogonowska – pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Mariola Plath – pracownik Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, Hanna Laska – członkini Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku oraz Weronika Adamska z gniewskiego Klub Seniora. W rozmowach uczestniczyli także goście: Damian Szmyt, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie oraz Stanisław Lamkiewicz. Spotkanie było okazją do podsumowania pierwszej kadencji rady. Przypomniano podjęte w 2019 roku działania, uczestnictwo w projektach i spotkaniach, na których poruszano problemy osób starszych. Jednym z założeń Gminnej Rady ds. Seniorów była aktywizacja środowisk starszych, co z powodzeniem udało się osiągnąć, bowiem w swoje działania rada włączyła seniorów z całej gminy Gniew. Podczas rozmów poruszono także plany rady na 2020 rok. Przewodniczący rady Andrzej Gocek dąży do powołania zespołów w strukturach rady, które miałyby pracować w określonych obszarach, takich jak: profilaktyka i promocja zdrowia, współpraca z Radą Miejską, edukacja, kultura, sport i rekreacja oraz współpraca z podmiotami działającymi na rzecz seniorów. – Bardzo mocno kładę nacisk na objęcie szczególną opieką tej grupy społecznej, jaką są seniorzy, zwłaszcza

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk senioralnych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

ci, którzy walczą z chorobami przewlekłymi, a także zmagają się z problemami życia codziennego – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki. – Wspieram seniorów działających aktywnie, realizujących różne przedsięwzięcia ukierunkowane na integrację, promocję zdrowia, ochronę środowiska, kultywowanie kultury i tradycji regionu. Mam tu na myśli prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku, Błękitną Wstęgę czy Klub Seniora „Wesoła Jesień”. Jednak wiem, że przede wszystkim pomocy potrzebują osoby starsze, borykające się z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też Gmina Gniew upatrując szansy w środkach zewnętrznych, złożyła projekt w ramach programu Senior + na adaptację pomieszczeń, znajdujących się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie,

Rada została powołana w ubiegłym roku.

Gmina Gniew złożyła projekt w ramach programu Senior+ na adaptację pomieszczeń, w GOSiR w Gniewie, z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych.

z przeznaczeniem na stworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych. Kolejny projekt, do którego się przygotowujemy, polegać ma na pozyskaniu środków na obsługę Dziennego Domu Pobytu, który ma zapewnić warunki do całodziennego spędzania czasu przez osoby starsze. Projekt obejmować ma również usługi opiekuńcze oraz usługi specjalistyczne – rehabilitacyjne prowadzone w miejscu zamieszkania, utworzenie mobilnych klubów seniora na wsiach, a także na otwarcie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto chcę uruchomić pilotażowy program pod nazwą „przycisk życia” skierowany przede wszystkim do osób samotnych, które nie mają zapewnionej opieki przez 24h. Posiadając taką usługę, osoby potrzebujące jednym przyciskiem mogą poinformować zakład opieki zdrowotnej o swoim stanie zdrowia. Dodatkowo do PFRON-u został złożony wniosek o dofinansowanie samochodu przystosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych. – Są to działania, które mogą zarówno osobom starszym, jak i ich opiekunom znacznie pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Dążę do zdecydowanej poprawy bytu osób starszych – zapewnia burmistrz Maciej Czarnecki. – Zależy mi, aby poprzez te działania udało się wprowadzić do tych rodzin odrobinę szczęścia, radości i uśmiechu. n Paulina Raińska


28 |

nasze spraw y

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Promocja gniewskich wydarzeń kulturalnych w TVP3 Gdańsk Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki oraz Kasztelan Zamku w Gniewie Jarosław Struczyński dwukrotnie byli gośćmi TVP3 Gdańsk w programie „Dzień dobry tu Gdańsk”.

N

asi przedstawiciele opowiadali o organizacji Obchodów 100-lecia Powrotu Ziemi Gniewskiej do Macierzy 27 stycznia 2020 r. oraz Festiwalu Historycznym Vivat

Vasa!, który zaplanowany jest na 7–9 sierpnia. Link do wywiadu z Burmistrzem i Kasztelanem można znaleźć na www.gniew.pl oraz na gminnych profilach fb.

Zabawa Karnawałowa w Szprudowie W imieniu Sołtys i i Rady Sołeckiej Szprudowa zapraszamy na Zabawę Karnawałową, która odbędzie się 22.02.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Szprudowie.

G

ospodarze imprezy przygotują dla gości kolację, ciepłe napoje oraz lampkę szampana. Zagra DS Music. Cena za parę wynosi 100 zł. Zapisy u pani Sołtys do 8.02.2020 r. pod nr telefonu 661 837 018. n

Od stycznia działa Gminny Ośrodek Kultury 1 stycznia oficjalnie swoją działalność rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie. To przełomowy moment w dziejach gniewskiej kultury. Placówka ma służyć integracji wszystkich mieszkańców miasta i gminy Gniew oraz wspierać rozwój kreatywności, pobudzać do aktywności lokalną społeczność. Tu każdy, kto ma w sercu kulturę, powinien poczuć się, jak u siebie.

W

październiku ub. roku z inicjatywy Burmistrza, Radni Rady Miejskiej w Gniewie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie i nadania jej statutu. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w drodze otwartego konkursu została pani Anna Czyżewska. Anna Czyżewska jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pracowała m.in. w Referacie Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew, była członkiem Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew oraz Fundacji Pokolenia w Tczewie. W ostatnich latach związana z mediami – Gazetą Kociewską i TVN24. Jak zapewnia dyrektor, misją Gminnego Ośrodka Kultury ma być przede wszystkim scalenie gniewskiej kultury, pozytywne jednoczenie społeczności lokalnej.

Istytucja będzie otwarta na wszelkiego rodzaju inicjatywy a jednocześnie ma być kreatorem marzeń, miejscem, do którego chce się wracać, by je realizować – mówi Anna Czyżewska, dyrektor GOK – u w Gniewie.

– Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie powinien być instytucją, dzięki której społeczność lokalna i nie tylko, będzie miała

dostęp do różnego rodzaju warsztatów, wystaw czy koncertów. Instytucja będzie otwarta na wszelkie inicjatywy a jednocześnie ma być kreatorem marzeń, miejscem, do którego chce się wracać, by je realizować – mówi Anna Czyżewska, dyrektor GOK-u w Gniewie. Jednym z priorytetów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie jest zapewnienie dostępu do kultury jak najszerszemu gronu odbiorców. – Zaproponujemy mieszkańcom ofertę „szytą na miarę”, którą będziemy starali się jak najbardziej dopasowywać do ich potrzeb i oczekiwań – dodaje dyrektor. – Naszym zamiarem jest również realizacja działań kulturalnych, dzięki którym jeszcze bardziej zwiększy się atrakcyjność Gminy Gniew dla odwiedzających. Obecnie w kamienicy, w której będzie mieścił się GOK trwa remont. Biuro dyrektora GOK-u znajduje się tymczasowo w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, pok. 203. n

Og ł o s z e n i a

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

z dnia 30 stycznia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego.

z dnia 30 stycznia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Starego Miasta, Wzgórza Zamkowego, Podzamcza w miejscowości Gniew jako planowanego obszaru przestrzeni publicznej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie Uchwały Nr XVI/110/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew. Uwagi i wnioski do w/w dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, w  terminie do dnia 28 lutego 2020 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.

| 29

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie Uchwały Nr XVI/111/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Starego Miasta, Wzgórza Zamkowego, Podzamcza w miejscowości Gniew, jako planowanego obszaru przestrzeni publicznej Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Burmistrz Maciej Czarnecki

Burmistrz Maciej Czarnecki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), dalej zwane rozporządzeniem, informuję, że: a) administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedziba w Gniewie przy Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 58 530 79 73 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, pok. nr 105, c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e w/w rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowań na podstawie przepisów prawa, realizacji zadań w interesie publicznym, wykonywania umowy, d) odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, e) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy; g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; h) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), dalej zwane rozporządzeniem, informuję, że: a) administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedziba w Gniewie przy Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 58 530 79 73 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, pok. nr 105, c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e w/w rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowań na podstawie przepisów prawa, realizacji zadań w interesie publicznym, wykonywania umowy, d) odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, e) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy; g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; h) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania.


30 |

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 30 stycznia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie Uchwały nr XVI/109/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem ww. prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu zmiany Studium dla środowiska. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie. Burmistrz Maciej Czarnecki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), dalej zwane rozporządzeniem, informuję, że: a) administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedziba w Gniewie przy Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 58 530 79 73 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, pok. nr 105, c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e w/w rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowań na podstawie przepisów prawa, realizacji zadań w interesie publicznym, wykonywania umowy, d) odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, e) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy; g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; h) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania.

Og ł o s z e n i a

Nieodpłatny punkt pomocy prawnej Na terenie powiatu tczewskiego w 2020 roku funkcjonuje 5 punktów pomocy, w tym 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W Gniewie działa Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji. Punkt w Gniewie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie (pomieszczenie nr 39 na parterze budynku). Terminy wizyt w punkcie należy umawiać przez Internet, telefonicznie pod nr tel. 58 77 34 912 lub elektronicznie pod adresem e-mailem: punkt@powiat.tczew.pl. Uprawnionymi do korzystania z pomocy prawnej są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Godziny działalności punktu: ƒƒ poniedziałek – 8.00–12.00 ƒƒ wtorek – 8.00–12.00 ƒƒ środa – 13.00–17.00 ƒƒ czwartek – 8.00–12.00 ƒƒ piątek – 8.00–12.00 Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, Stowarzyszenie OVUM z Gdyni. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca obywatelski.

sport

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Gniewska Liga Baśki zakończona W poniedziałek, 23 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie miało miejsce zakończenie i podsumowanie Gniewskiej Ligi Baśki.

W

spotkaniu wziął udział burmistrz Maciej Czarnecki, który wraz z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Baśki Koło nr 3 w Gniewie Grzegorzem Dąbrowskim wręczył graczom upominki. Data spotkania była także okazją do wspólnej wigilii, śpiewania kolęd i złożenia sobie życzeń, łamiąc się opłatkiem. Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek.

Prezenty dla baśkarzy ufundowali: Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Gniewie, który przekazał książki, Wiesław Megger, który był fundatorem zimnych napojów, dla strudzonych graczy oraz Gmina Gniew, która wsparła organizatorów finansowo w ramach konkursu Miigrantów. Poniżej publikujemy wyniki tegorocznej Gniewskiej Ligi Baśki. n Paulina Raińska

Komunikat dotyczący ptasiej grypy Służby weterynaryjne walczą z wysoce zjadliwą grypą ptaków w wielu województwach. Wirus grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: ƒƒ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; ƒƒ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; ƒƒ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; ƒƒ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; ƒƒ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; ƒƒ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Posiadaczy drobiu lub innych ptaków zobowiązuje się także do niezwłocznego informowania właściwego powiatowego lekarza weterynarii o ewentualnej zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Więcej na www.gniew.pl

Orkiestrowy turniej piki siatkowej W ramach 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowem rozegrano turniej piłki siatkowej kobiet. W rozgrywkach udział wzięły drużyny: Black Lejdis, Pelplin, GOSiR Gniew, Delta Team i Moltenki Nowe.

D

rużyna GOSiR Gniew wystąpiła w składzie: Paula Gonsiorowska, Oliwia Obarska, Julia Mokwa, Patrycja Schultz, Kornelia Graban, Sara Kosiecka, Aleksandra Obarska, Weronika Kolassa, Oliwia Dahm, Amelia Seroka, Patrycja Kaffka Klasyfikacja turnieju: 1. Pelplin 2. Moltenki Nowe 3. GOSiR Gniew 4. Delta Team 5. Black Lejdis n

| 31


32 |

sport

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Z życia szkół

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Gniewskie mistrzostwa pingpongistów

W 100 dni przed maturą

19 stycznia w hali sportowej w Gniewie wystartowały Otwarte Mistrzostwa Gniewu w Tenisie Stołowym. W pierwszym turnieju zagrało 56 tenisistów. W kategorii open najlepszy był gniewianin Bartosz Zabrocki (25 pkt). Drugie miejsce zajął Paweł Manterys (23 pkt), trzecie Piotr Szurgot (21 pkt).

10 stycznia na zamku w Gniewie odbyła się studniówka klas 3a liceum ogólnokształcącego i 4b technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. H. Mrossa w Gniewie.

Kategoria skrzat – żak 1. Diego Czapla (8 pkt) 2. Martyna Stosik (8 pkt) 3. Borys Wasielewski (6 pkt)

U

roczystość otworzyli uczniowie – Aleksandra Frymarska i Damian Górski, którzy podziękowali dyrekcji szkoły i swoim nauczycielom za spędzone w szkole lata. Nie zabrakło wzruszających słów uznania i kwiatów dla rodziców za trud włożony w wychowanie i  pomoc

Kategoria młodzik 1. Filip Runge (10 pkt) 2. Julia Ochenkowska (9 pkt) 3. Mateusz Rybarski (8 pkt) Kategoria kadet 1. Fabian Peikowski (13 pkt) 2. Maciej Błański (8 pkt) 3. Anna Szurgot (9 pkt) Kategoria junior 1. Maksymilian Pek (11 pkt) 2. Hubert Trzaska (5 pkt) 3. Piotr Pepliński (5 pkt)

Kategoria senior 1. Radosław Stankiewicz (14 pkt) 2. Krzysztof Wałdoch (13 pkt) 3. Jakub Mateja (12 pkt)

Kategoria weteran 1. Krzysztof Tarakan (18 pkt) 2. Artur Kurzeja (17 pkt) 3. Andrzej Malarczyk (16 pkt)

w zorganizowanie balu. Młodzież serdeczne wyrazy wdzięczności przekazała także tegorocznym sponsorom oraz uczniom szczególnie zaangażowanym w organizację balu. Nim zabawa rozpoczęła się na dobre,

| 33

młodzież zatańczyła poloneza, wdzięcznie i dostojnie poddając się tradycji, wywołując zachwyt publiczności. Maturzystom życzymy, aby udana zabawa była dobrą prognozą egzaminu maturalnego. n

Kategoria kobiety 1. Aleksandra Rybarska (10 pkt) 2. Anna Szurgot (9 pkt) 3. Marta Dzwonkowska (9 pkt) n

Turniej świąteczny dla dzieci i młodzieży 21 grudnia 2019 r. w hali GOSiR Gniew rozegrano coroczny Turniej Świąteczny tenisa stołowego.

Ostrowska, Aleksandra Połomska, Klaudia Cieślewicz, Marta Dzwonkowska, Damian Lewandowski, Jan Bahr, Kamil Słapka oraz Partyk Kwiatkowski. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe medale oraz podarunki świąteczne, a zwycięzcy okazałe puchary. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Gniew. n

Z

awody były podsumowaniem zmagań pingpongowych w 2019 roku. Emocji i pięknych tenisowych pojedynków nie brakowało. W tym roku zwycięzcami zostali: Kinga

XXV Turniej Sylwestrowy Tenisa Stołowego za nami! Niesamowitą historię tego wspaniałego turnieju zapoczątkował dokładnie 25 lat temu śp. Pan Longin Nagórski. Turniej od 3 lat nosi miano Memoriału Longina Nagorskiego ku czci jego pamięci. Na początku zmagań Roman Dereszkiewicz, uczestnik wszystkich 25 turniejów wspomniał o historii rozgrywek.

T

urniej w dzisiejszej odsłonie integruje zawodników ligowych oraz pasjonatów tej emocjonującej gry. Na starcie XXV turnieju stanęło 20 zaproszonych uczestników. Każdy z nich stworzył parę do zmagań, która została wybrana podczas losowania. Całe tegoroczne zawody trwały ponad 4 godziny i o losach poszczególnych

miejsc decydowały głównie najbardziej emocjonujące gry deblowe. Zwycięzcami XXV turnieju zostali Michał Małachowski (KST Energa Manekin Toruń – I liga) oraz Jan Świrbutowicz (Piaseczno), II miejsce wywalczyli Paweł Manterys (UKS Pelplin – II liga) oraz Marek Strehlau (Pieniążkowo), III miejsce zajęli Patryk Kwiatkowski

(UKS Olimpia Gniew – II liga) oraz Mateusz Połomski (Gniew). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! n UKS Olimpia Gniew

Stypendia dla gniewskich uczniów W ubiegłym roku ponad 200 uczniów z pomorskich szkół średnich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W

yróżnienia otrzymali najlepsi uczniowie z pomorskich szkół, wśród których znalazły się dwie reprezentantki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie, Zuzanna Prei oraz Klaudia Ellert. W grudniu w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który realizował projekt unijny pt. „Programy motywacyjne dla pomorskich szkół zawodowych", w ramach którego szkoły mogły aplikować o stypendia w wysokości 2 500 złotych. Spośród 700 złożonych wniosków przydzielono 412 stypendiów. Wśród nominowanych znalazły się też trzy uczennice Technikum w Gniewie:

Wiktoria Gierszewska z klasy IV, Agata Kaliska i Zuzanna Prei z klasy II. Aby uzyskać stypendium trzeba było wykazać się wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych – średnia minimum 5,20, udziałem w konkursach przedmiotowych czy praktykach zawodowych. Gratulujemy uczennicom z gniewskiej placówki i życzymy dalszych sukcesów! n Opracowała Paulina Raińska


34 |

Nowiny Gniewskie, Nr 1 (29 6) styczeń 2020 r.

Z życia gminy

Wspomnienie świąt W okresie Świąt Bożego Narodzenia w naszej gminie odbywało się wiele ciekawych spotkań i przedstawień, z udziałem włodarzy i lokalnej społeczności, które wprowadziły nas w magiczny bożonarodzeniowy nastrój.

K

GW Gogolewo w grudniu ubiegłego już roku było organizatorem spotkania opłatkowego dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gniew. Z gospodyniami i zaproszonymi gośćmi świętowali burmistrz Maciej Czarnecki z sekretarz Karoliną Liebrecht, z ramienia Rady Miejskiej radni: Dariusz Kowalewski, Walentyna Czapska i Andrzej Lorbiecki, a także członek Zarządu Powiatu Tczewskiego Bogdan Badziong. 15 grudnia, w gościnnych progach kościoła św. Mikołaja II, odbył się Koncert Świąteczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. Najpierw piosenki świąteczne zaśpiewał chór żeński Harmonia Sphaerarum pod dyrekcją Izabelli Chyły, a następnie swoje talenty pokazali uczniowie, którzy wykonywali kolędy, pastorałki polskie i standardy muzyki światowej. Na zakończenie ze świątecznym repertuarem wystąpili nauczyciele. Muzyczne spotkanie uwieńczył wspólny śpiew wychowawców z młodymi artystami. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. Popiełuszki wystawiła wspaniałe jasełka połączone z koncertem kolęd, w wykonaniu nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Bożonarodzeniowe przedstawienie zaprezentowano 22 grudnia w gniewskim kościele. Wydarzenie uświetnił

J. Hallera w Gniewie. W bożonarodzeniowe przedstawienie włączyli się rodzice uczniów kl. III a, którzy najpierw wystąpili przed swoimi pociechami w murach szkoły, a 19 stycznia pokazali jasełkę wiernym w kościele św. Mikołaja w Gniewie. Dzieci z tej placówki uczęszczające do Kreatywnej Świetlicy dały występ także mieszkańcom gniewskiego Domu Pomocy Społecznej. n Paulina Raińska

występ piaseckich zespołów Cold Band i Biedronek. Jasełkę wystawiły też dzieci z jeleńskiego przedszkola, które wystąpiły w piaseckim kościele 6 stycznia. 11 stycznia dały przedstawienie dla społeczności sołectwa Rakowiec, występując w miejscowej Świetlicy Wiejskiej. Wspaniałe jasełka wystawiła również Szkoły Podstawowa nr 2 im. gen.

Zamek Gniew 8.02.2020 godz. 19.00

Oprawa muzyczna:

Zespół Rarytas Live Band Duo KA Prowadzenie:

Wodzirej Mr Host

Powiat Tczewski

Gmina Pelplin

Powiat Starogard Gdański

Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie Adres redakcji: pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, tel. 58 535 40 21, e-mail: nowiny-redaktor@gniew.pl, nowiny@gniew.pl Redaguje: Zespół redakcyjny; Druk: Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” Sp. z o.o., ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58 536 17 57 ISSN 1233-605X • Nakład: 825 egz. • Skład komputerowy, opracowanie graficzne: Studio A, e-mail: studioa@onet.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian, skrótów i niepublikowania nadesłanych tekstów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiały można dostarczać do 30. każdego miesiąca.

Miasto Starogard Gdański

Miasto Tczew

Gmina Skarszewy

Gmina Gniew

Gmina Starogard Gdański

Gmina Morzeszczyn

Gmina Tczew

Gmina Subkowy


Samorząd Gminy Gniew ustanowił rok 2020 w naszej gminie Rokiem Powrotu Ziemi Gniewskiej do Macierzy Rozbudźmy umiłowanie Ziemi Gniewskiej i lokalny patriotyzm! Zachęcamy Państwa do podejmowania działań, mających na celu upamiętnienie wydarzeń i postaci związanych z tymi wydarzeniami, poprzez realizację programów, kampanii i organizowanie wydarzeń społecznych i kulturalnych na terenie naszej gminy. Na potrzebę wydania kalendarza wydarzeń gminnych na 2020 rok, zachęcamy wszystkie podmioty, organizacje, grupy, które planują podjęcie inicjatyw na terenie gminy Gniew do przekazywania nam takiego harmonogramu wydarzeń do 10 lutego, przesyłając go na adres info@gniew.pl. Dołóżmy starań, aby wspólnie stworzyć ciekawą ofertę kulturalną dla mieszkańców i turystów, odwiedzających naszą gminę!

myjNia ręcZNa

• • • •

opoNy

• • • • •

NaNotechNologia (mycie ręczne – aktywna piana) praNie tapicerek kosmetyka wNętrZ możliwość dojaZdu po auto do klieNta

tel. 506 755 300, 509 955 191

sprZedaż (opony tańsze niż w internecie) wymiaNa Naprawa - wulkaNiZacja prZechowalNia sprZedaż felg stalowych i alu

NicpoNia 80 Za abażurem w prawo ZaprasZamy poN-pt 9.00–17.00, sob 9.00–14.00

KONKURS! Do wygrania cztery karnety po 25 zł każdy na usługi myjni i wulkanizacji Odgadnij zagadkę przedstawioną na zdjęciu. Na odpowiedzi czekamy w redakcji „Nowin Gniewskich”, pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew do 14 lutego 2020 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................................................................... Adres: .......................................................................................................................................................................................................................

Ile kosztuje godzinne wejście do strefy basenowej Hotelu Zamek Gniew?

Odpowiedź: ...................................................................................................................................... Nr tel. ......................................................... Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w miesięczniku informacyjno-publicystycznym „Nowiny Gniewskie” dla celów konkursu „Ile kosztuje godzinne wejście do strefy basenowej Hotelu Zamek Gniew?”. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Podpis: .......................................................................................................................

Konkurs „Magazyn prezentów” Od poniedziałku do czwartku z tym kuponem 5% zniżki na usługi myjni i wulkanizacji w firmie Werba w Nicponi. Kupon ważny do 29 lutego 2020 r.

Profile for NOWINY

Nowiny Gniewskie, styczeń 2020  

Nowiny Gniewskie, styczeń 2020  

Profile for nowiny
Advertisement