__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

M i e s i ę c z n i k

i n f o r m a c y j n o-p u b l i c y s t y c z n y

7

15

16

Jest szansa na rozwój wodociągów

Sezon grzewczy rozpoczęty

Dożynki 2017

Nr 10 (269) październik 2017 ISSN 1233-605X Cena 3 zł

OPOWI LESŁAW ADANIE A TURA

Ostróg przyjacielem Gniewu W sobotę, 23 września, burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska i vice mer Oksana Sitnitskaya podpisały umowę partnerską między gminą Gniew, a samorządem ukraińskiego Ostroga.


Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

]]Hip – hop w Opaleniu

8 4 Umowa podpisana,mamy nowego partnera 7 Jest szansa na rozwój wodociągów 7 Wizyta w Miastach Kasztanów 8 Sukces Famy na katowickich targach 9 Policja apeluje o ostrożność... 10 Decydują o twoich sprawach 11 Inwestycje gminne 12 Pomorze turystycznym liderem w Polsce 12 ASP znowu w Gniewie 13 Kapliczka, która łączy 14 Z miejskiej książnicy 15 EkoCentrum Heliantus 16 Dożynki gminne 17 IV Bieg Gniewski 18 Święto ZSP 20 U Jana III Sobieskiego

20 21 W Gniewie wszystko jest Sobieskie 23 „Drugi brzeg” – o gniewsko-kwidzyńskiej inicjatywie 23 Z Bogiem na wesoło 27 Pamiętamy 27 Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości 30 Jubileusze 32 Sport 33 Szachy – gniewscy licealiści wicemistrzami powiatu 33 Sezon wędkarskich zawodów zakończony 34 Liga w pełni 35 O piłce nożnej z Rafałem Kokotem 36 Z życia szkół 37 Profesjonalizm nagrodzony 37 Urodziny Błękitnej Wstęgi 38 Kociewskie rymy 38 Produkty pszczele w profilaktyce i leczeniu. Mleczko pszczele

Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie Adres redakcji: pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, tel. 58 535 40 21, e-mail: nowiny-redaktor@gniew.pl, nowiny@gniew.pl Redaktor naczelna: Agnieszka Świercz-Hyska • Sekretarz redakcji: Paulina Raińska Współpraca: Patrycja Dziki, Łukasz Ogonowski, Tomasz Ostrowski, Ryszard Kociorski, Kamila Majdzińska, Sebastian Wojtowicz, Emilia Rulińska, Alicja Samulewska, Walentyna Czapska, Druk: Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” Sp. z o.o., ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58 536 17 57 ISSN 1233-605X • Nakład: 925 egz. • Skład komputerowy, opracowanie graficzne: Studio A, e-mail: studioa@onet.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian, skrótów i niepublikowania nadesłanych tekstów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiały można dostarczać do 30. każdego miesiąca.

Barbara Rajkowska

]]Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Gniewie bez zmian W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców, dotyczącymi zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej informujemy, że od 1 października br. usługi medyczne popołudniami w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta realizowane będą nadal w Przychodni Medical w Gniewie. Zmianie ulega jedynie świadczeniodawca usług, którym będą Szpitale Tczewskie S.A. Przypominamy jednocześnie, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie podlega rejonizacji, co oznacza, że mieszkańcy mogą korzystać z tych usług medycznych w dowolnej placówce, realizującej takie świadczenie.

Redakcja

]]155 lat Kółek Rolniczych w służbie polskiej wsi Od 2 października w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa Oddział Piaseczno oglądać można wystawę poświęconą 155 rocznicy założenia pierwszego w Polsce Kółka Rolniczego w Piasecznie na Pomorzu Gdańskim oraz 188 rocznicy urodzin jego twórcy i przewodnika, Juliusza Kraziewicza. Wystawa ma na celu przypomnienie jego życia i zasług wśród najszerszych kręgów naszego społeczeństwa, przede wszystkim wśród rolników. Wystawa będzie czynna od 2 października 2017 r. do 1 marca 2018 r. Redakcja

obsługi podstawowych narzędzi gospodarczych takich jak młotek, czy wkrętarka aby móc wspólnie zbudować drewniane domki dla małych porzuconych zwierzaczków. Ostatnio budy przetransportowane zostały do Tczewa, gdzie delegacja małych konstruktorów przekazała je opiekunom schroniska. Niech zwierzaczkom się w niech dobrze mieszka. BAJECZNA KRAINA

W niedzielę, 1 października w tczewskim Centrum Kultury i Sztuki odbył się uroczysty koncert chóru Cantores Minores, który stanowił podsumowanie włoskiego projektu, a przede wszystkim, był formą podziękowania ze strony chóru osobom, firmom, instytucjom i organizacjom za okazaną pomoc związaną z organizacją wyjazdu na Festiwal Leonarda da Vinci we Florencji. Chór swoim występem i okolicznościowymi dyplomami podziękował wszystkim, którzy wsparli projekt – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Staroście Powiatu Tczewskiego, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin, firmom Alma-Color, Alarmtech, Rolmag, Temida, Inwest-Kom, Mikrostyk, Rolls-Royce Gniew, Bank Spółdzielczy w Gniewie, Zamek Gniew, Studio A, a także Parafii św. Mikołaja w Gniewie, Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew i Fundacji M.A.P.A., a także wielu osobom indywidualnym, które wsparły finansowo wyjazd za pośrednictwem platformy wspieram.to. n

FOT. MHPRL PIASECZNO

17

]]Projekt „Florencja” zakończony

19 września w Opaleniu rozpoczęły się warsztaty taneczne hip-hop pod okiem instruktorki p. Aleksandry Orzechowskiej ze szkoły tańca w Kwidzynie. Na zajęcia uczęszcza 17 osób w wieku od 8 do 13 lat. Zajęcia będą trwały około dwóch miesięcy. Podsumowaniem warsztatów będzie pokaz tańca o tytuł króla parkietu podczas Balu Andrzejkowego oraz Dnia Wolontariusza w Opaleniu. Organizatorzy dziękują rodzicom za zaangażowanie w organizacje warsztatów, jakim jest dowóz dzieci na zajęcia. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia ze środków Gminy Gniew.

| 3

fot. Depositphotos.com | william87

Spis treści

FOT. M. FROST-GUZ

fot. B. Rajkowska

Miesięcznik informacyjno-publicystyczny miasta i gminy Gniew Nr 10 (269) – październik 2017 r.

W skrócie

]]Maluchy zbudowały budy dla zwierząt ze schroniska Przedszkolaki z Bajecznej Krainy podarowały zwierzakom ze schroniska w Tczewie trzy własnoręcznie wykonane budy. Za oknem piękna jesień. Jednak już niebawem zawita do nas zima. W okresie tym nie tylko ludzie potrzebują ciepłego schronienia, ale także i zwierzęta. Przedszkolaki z Bajecznej Krainy miały to na uwadze już podczas wakacji. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem przeszli szkolenie

Redakcja

I Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00–8:00 dnia następnego soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 8:00–8:00 (całodobowo)

]]Darmowe zajęcia sportowo-taneczne

FOT. BAJECZNA KRAINA

Mówią o nas..

Grupa taneczna TeenagDance i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie serdecznie zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia sportowo-taneczne (warsztaty taneczne i cheerleaderskie). Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach mogą przyjść w każdy wtorek o godz. 17.00 do Hali Sportowej w Gniewie. Redakcja


T e m at m i e s i ąc a

Radni z gminy Gniew 30 sierpnia przegłosowali uchwałę o podpisaniu umowy partnerskiej z miastem Ostróg na Ukrainie. W sobotę, 23 września, na zamku w Gniewie burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska i wiceburmistrz Ostroga Oksana Sitnitskaya podpisały ten dokument.

z Polski – mówiła podczas spotkania burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska. Oksana Sitnitskaya opowiedziała natomiast zebranym o swoim mieście i jego urokach. Był czas na wymianę zdań i poznanie się, ale już chwilę później włodarz Ostroga wystrzałem z armaty otworzyła Bieg Gniewski. Był też, czas aby zwiedzić gniewską twierdzę.

fot. P. Raińska

| 5

Fragment umowy partnerskiej pomiędzy Gniewem a Ostrogiem podpisanej 23 września 2017 r.

kulturalnym jak i ekonomicznym. Aby ułatwić te ostatnie działania zostało zorganizowane spotkanie dla przedstawicieli biznesu z gminy Gniew z delegacją z Ostroga. Goście z Ukrainy poznali też kilka miejscowości z gminy Gniew, między innymi Nicponię i Opalenie. Ponadto w niedzielę, 24 września, postanowili zobaczyć Bałtyk i wybrali się na wycieczkę do Sopotu. n Agnieszka Świercz-Hyska

Historia pewnej znajomości...

fot. P. Raińska

wewnętrznej i informacji). Goście spotkali się w sobotnie przedpołudnie z przedstawicielami gniewskiego samorządu i z kasztelanem naszego zamku. Natomiast chwilę po godzinie 10.00 podpisana została umowa partnerska pomiędzy miastami, a włodarze obu miast wymienili się pamiątkowymi obrazami. – Niech ten widok przypomina wam o waszych przyjaciołach

fot. P. Raińska

Do

Gniewu przyjechała czteroosobowa delegacja z Ostroga. W jej skład weszli: Oksana Sitnitskaya (zastępca burmistrza), Oleksandr Olishevsky (zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej), Oleksandr Stratyuk (szef Departamentu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oraz Varishniuk Wołodymyr (specjalista ds. polityki

– Gniew to małe miasto o wielkim sercu i wybitnej historii. Pobyt w waszym mieście dla naszej delegacji był prawdziwym odkryciem: niezwykle szczerzy i mili ludzie, przytulna atmosfera i oczywiście niezrównane krajobrazy! Zdziwiliśmy się, że potrafimy zachować i pomnażać chwalebne tradycje naszych przodków i przekazać je następnym pokoleniom. Nowoczesny Gniew to młode i aktywne miasto, pełne przygód i różnorodnych wydarzeń. Podpisanie umowy o partnerstwie jest logicznym krokiem w rozwoju relacji między naszymi miastami. Mamy tyle wspólnego! W naszych małych miastach świetna historia została zakończona we właściwym czasie. A umowa o współpracy znów jest wydarzeniem historycznym, ale jest już nowoczesna. Jestem pewna, że tekst naszego porozumienia z pewnością dojdzie do poziomu praktycznego, czyli niedługo będziemy mogli zobaczyć jej namacalne efekty. Chciałabym jeszcze w imieniu wszystkich mieszkańców Ostroga, podziękować za aktywną współpracę organizatorom naszej wizyty i za wysoki poziom przygotowania imprezy! – podsumowała swoją wizytę w Gniewie burmistrz Sitnitskaya. Dokument, który został podpisany 23 września określił w jakim kierunku powinna iść dalsza współpraca obu miast. Mowa tam jest o zacieśnieniu stosunków zarówno na polu

fot. P. czech

fot. P. Raińska

Umowa podpisana, mamy nowego partnera

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Pierwszym miastem na Ukrainie, z którym Gniew zaczął współpracę było Dubno. To podczas wizyty w tym miejscu w kwietniu 2011 r gniewscy samorządowcy poznali Ostróg. Można powiedzieć, że od razu zaiskrzyło i podpisano list intencyjny. Miesiąc później delegacja z Ostroga zwiedzała już Gniew, a burmistrz Maria TaraszkiewiczGurzyńska i mer Oleksand Shyker podpisali Akt Woli Współpracy. Jak wówczas oboje włodarze podkreślali, że początek współpracy dotyczyć ma przede wszystkim wymiany młodzieżowej i udało się to to osiągnąć. Na zaproszenie burmistrz Gniewu w czerwcu 2012 r do naszej gminy przyjechała ponad 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Ostroga. Najmłodsi z nich wzięli nawet wówczas udział w Mini Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej organizowanych na Kociewiu, zwiedzili też naszą gminę, Gdańsk i Szymbark. W 2013 r to nasza młodzież i samorządowcy pojechali do Ostroga. Tam wzięli udział w obchodach święta miasta, zwiedzili muzea, Akademię Ostrogską i okoliczne miejscowości. Rok 2014 był trudny dla Ukrainy ze względu na konflikt zbrojny z Rosją i relacje miedzy naszymi miastami chwilowo ustały. Zostały one wznowione w czerwcu tego roku, kiedy to na zaproszenie władz Ostroga delegacja z Gniewu wzięła udział w obchodach święta miasta. Najbardziej wzruszającym momentem podczas tego pobytu było odsłonięcie pomnika Gniewu w centralnym punkcie miasta. Bardzo owocne okazały się również prowadzone tam rozmowy, które doprowadziły do tego, że 30 sierpnia radni gminy Gniew podjęli decyzję o podpisaniu umowy partnerskiej, a ta podpisana została 23 września 2017 przez Oksanę Sitnitskayą i Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską.

„Zgodnie z zasadą wzajemności i dla obopólnych korzyści przedstawiciele władz miejskich, właściwe urzędy oraz właściwe jednostki organizacyjne będą utrzymywały regularne kontakty, prowadząc bieżące konsultacje i wymianę opinii w dziedzinach będących przedmiotem umowy. Strony prowadzić będą wszechstronną wymianę doświadczeń i informacji w zakresie kierowania samorządami, kładąc szczególny nacisk na kwestie rozwoju działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kontaktów pomiędzy przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Dążąc do ciągłego wzmacniania relacji między samorządami oraz budowania zrozumienia między ich mieszkańcami i wzajemnego poszanowania dla lokalnego dziedzictwa kulturowohistorycznego Strony będą wspierać wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwijaniu kontaktów sportowych, kulturalnych i gospodarczych, w szczególności poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Akademią Ostrogską, a Gminą Gniew w szczególności z organizacjami pozarządowymi o charakterze kulturalnym i gospodarczym działającymi na ternie gminy i uczelniami wyższymi, z którymi Gmina Gniew współpracuje w zakresie realizacji projektów na terenie gminy. Strony będą wspierać programy wymiany oraz wydarzenia z udziałem dzieci i młodzieży lokalnych przedsiębiorców, tym samym budując bliższe relacje pomiędzy mieszkańcami obu Stron. Strony postanawiają wspierać rozwój relacji gospodarczych i handlowych oraz kontaktów naukowo-technicznych pomiędzy samorządami, a także wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk na rzecz samorządów w kierunku ich zrównoważonego rozwoju, innowacyjności i wdrażania nowoczesnych technologii.”


6 |

W skrócie

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Wydarzenia

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

| 7

Jest szansa na rozwój wodociągów

Spółka Inwest-Kom w Gniewie zatrudni kierowcę autobusu. Wymagane dokumenty to: prawo jazdy kategorii „D”; uprawnienia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (ustawa o transporcie drogowym), mile widziane jest także doświadczenie zawodowe. Podania o pracę oraz CV należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie firmy. Spółka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. Dokumenty muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o. o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.833)”.

Aby pozyskać środki na nowe inwestycje gmina Gniew złożyła wnioski w ramach Programu Współpracy

fot. Inwest-Kom

Redakcja

]]Mieszkania na wynajem – duże zainteresowanie Spółka Inwest-Kom, realizując jeden z filarów programu Mieszkanie Plus, będzie od 2019 roku posiadała w swojej ofercie mieszkania na wynajem. W związku z dużym zainteresowaniem ofertą, przypominamy, że wnioski weryfikacji wstępnej o ujęcie na liście osób zainteresowanych najmem będą przyjmowane do 31 października 2017 r. Redakcja

]]O Gniewie w Chinach

7 października w Domu Kultury w Subkowach odbyła się VIII edycja Sympozjum Kulinarnego „O jeściu na Kociewiu”, którego tegoroczną „bohaterką” była dynia, czyli kociewska bania. Głównymi organizatorami imprezy było Kociewskie Forum Kobiet oraz Gmina Subkowy, Dom Kultury w Subkowach i Powiat Tczewski. W bogatym programie imprezy znalazły się m.in.: inscenizacja bajki „Kopciuszek”, prezentacja publikacji pn. „Kociewska bania – potrawy wyczarowane z dyni”, referat popularno-naukowy pt.: „Wszystko do bani…”, a także występ około Zespołu Artystycznego KGW z gminy Łyse w województwie mazowieckim z repertuarem ludowym. Ważną częścią imprezy było rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych i rzeźby z dyni. Swój finał w Subkowach miał konkurs pn. „Najlepsze danie z wykorzystaniem lokalnych owoców”, którego organizatorem było Centrum Aktywnych - Gniew. Konkurs był częścią projektu „Dawne odmiany drzew owocowych w północnej części Kociewia. Rezerwuar przyrodniczy, genetyczny i kulturowy Doliny Dolnej Wisły”. Warto zaznaczyć, że drugie miejsce w tych zmaganiach zajęła mieszkanka Gminy Gniew, Przewodnicząca KGW Gogolewo Maria Kamrowska. W głównym zaś konkursie kulinarnym, jury, jako Hit Sympozjum Kulinarnego uznało zupę z dyni przygotowaną przez Annę Pustkowską z Gminy Subkowy. Zakończeniem imprezy był wykład pn. „Od lasu do stołu”, połączony z pokazem kulinarnym i degustacją poprowadzony przez dra Józefa Sadkiewicza z Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy.

fot. Inwest-Kom

Redakcja

Otrzymaliśmy wiadomość od Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dotyczącą wizyty chińskich blogerów KIkiWiwi, która odbyła się w dniach 21–27 sierpnia tego roku. Jej efektem jest film, relacjonujący wizytę blogerów w Gniewie, podczas wydarzenia Vivat Vasa, który został zamieszczony 3 października w aplikacji Tencent QQ. Aplikacja ta jest największym chińskim serwisem społecznościowym. Przez trzy dni film został już udostępniony 1000 razy, a szacowany zasięg filmu wynosi 730 000 odbiorców. Redakcja

]]Mycie i przegląd śmietników Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że zgodnie z umową Nr RIN.272.1.2015 z 23 marca 2015 r., Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. z Nowego planuje w dniach 11–31 października 2017 r. dokonać mycia i przeglądu pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych. W odniesieniu do pojemników do selektywnego zbierania odpadów, czynności te wykonuje właściciel nieruchomości. Redakcja

już znaleźć potencjalnego partnera po stronie Obwodu Kaliningradzkiego. Delegacja miasta Znamiensk przyjechała do Gniewu 24 września, aby omówić możliwe projekty.

P

rzedmiotem spotkania było ustalenie zakresu partnerstwa pomiędzy gminą Gniew a miastem Znamiensk, w zakresie realizacji wspólnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w obszarze obydwu gmin. Strona rosyjska planuje opracowanie koncepcji zagospodarowania ścieków (rozwiązania problemów gospodarki ściekowej) oraz stworzenie systemu dystrybucji i budowy sieci wodociągowej. Strona polska jest zainteresowana rozbudową sieci wodociągowej na podstawie posiadanej dokumentacji w obrębie terenów leżących poza granicami miasta, a stanowiącymi część gminy Gniew (Piaseczno-Piaseckie Pole, Rakowiec-Bielica, RakowiecWyręby, Brodzkie Młyny, Jeleń oraz ul. Krasickiego w Gniewie). W poniedziałek, 25 września, na zamku w Gniewie odbyła się telekonferencja.

fot. A. Świercz-Hyska

]]Sympozjum Kulinarne w Subkowach

Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020 (Cross-Border Cooperation Programme 2014–2020). Udało się

Oprócz delegatów rosyjskich obecnych w Gniewie, przedstawicieli samorządu i spółki Inwest-Kom wzięli w niej udział przedstawiciele władz z terenu Znamienska. Podczas spotkania włodarze Gniewu oświadczyli, że posiadają odpowiednią dokumentację projektową i opiewa ona na kwotę około 10 mln zł, co stanowi

równowartość około 2,3 mln euro. Możliwe jest podzielenie inwestycji tej na etapy w zależności od tego, w jakiej części w projekcie będzie uczestniczyła strona rosyjska i jakiej kwoty w tym projekcie strona rosyjska będzie oczekiwała. Delegaci Znamienska na czele z Siergiejem Kondratenko oświadczyli, że ich samorząd jest zainteresowany kwotą dotacji 100 tys. euro. Przedmiotem rozmów była też druga propozycja ze strony gminy Gniew dotycząca projektu kulturalnego, organizacji w roku 2018 Jarmarku/ Festiwalu Polska-Rosja z prezentacją wyrobów spożywczych, rękodzieła i kultury. O wynikach rozmów będziemy się starali informować Państwa w kolejnych wydaniach Nowin Gniewskich. n Agnieszka Świercz-Hyska

Wizyta w Miastach Kasztanów Dwa lata temu grupa ukraińskiej młodzieży przez tydzień gościła w Zespole Szkół w Opaleniu. Byli to uczniowie Browarskiej Specjalistycznej Szkoły I—III 5 stopnia, uczący się języka polskiego. Podczas wycieczki do Polski poznawali historię, kulturę, tradycje naszego kraju, a w opaleńskiej szkole uczęszczali na lekcje, sprawdzając swoje językowe umiejętności. W zamian – mer miasta Browary, Igor Sapożko oraz dyrektor browarskiej szkoły, Paweł Fedorenko zaprosili na Ukrainę 4-osobową delegację Gniewu.

P

odczas wizyty w Browarach spotkaliśmy się z władzami miasta. Rozmowa dotyczyła kontynuacji wymiany młodzieży, nauczycieli, dzielenia się wiedzą nt. funkcjonowania oświaty w naszych krajach i doskonalenia pracy pedagogicznej. Odwiedziliśmy też szkołę, zaprzyjaźnioną z Opaleniem. W spotkaniu uczestniczyła także pani konsul z Ambasady Polskiej w Kijowie. Browarska szkoła Specjalistyczna to wyjątkowa placówka, w której prowadzi się nauczanie 9 języków obcych. Wiodącym jest język angielski, którego

fot. Walentyna Czapska

fot. www.prot.gda.pl

]]Oferta pracy – kierowca autobusu w Inwest-Kom

dzieci do 5 klasy uczą się w w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a od klasy szóstej – codziennie. Jednym z języków dodatkowych jest polski, którego w bieżącym roku szkolnym uczy się

ponad 240 dzieci. Młodzież przygotowała program artystyczny, prezentujący kulturę i historię krajów, języków których uczy się w szkole. Naszym przewodnikiem po Browarach, który znajduje się 20 km od Kijowa, i stolicy Ukrainy była Elżbieta Feiner, od 15 lat ucząca języka polskiego w obu tych miastach. Podczas pożegnania podarowała nam kijowskie kasztany i one właśnie będą nam przypominać o gościnności i serdeczności Ukraińców, z którymi zetknęliśmy się podczas kilku­dniowego pobytu w Browarach. n Walentyna Czapska


z życia Gminy

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

z życia Gminy

Sukces Famy na katowickich targach

także prowadzimy rozmowy na temat zamówień – mówi pan Ruda.

Gniewska firma okazała się najlepszym na rynku producentem silników satelitowych. Ich nowoczesna

Nie tylko przemysł górniczy

technologia przekonała organizatorów konkursu „Innowacyjny Produkt”, który odbył się podczas

Zakład został rozbudowany, a technologia zaplanowana głównie pod przemysł górniczy, nie oznacza to jednak, że Fama ogranicza się tylko do jednej branży. Obecnie spółka coraz więcej swoich działań kieruje również w sektor morski, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla jednostek wojskowych. Zakład odświeżył również usługi produkcyjne dla zewnętrznych podmiotów.

największych w Europie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach. Jury w kategorii napędy i sterowanie przyznało Famie pierwsze miejsce.

Stoisko gniewskiego zakładu odwiedziła też Premier RP Beata Szydło. zgłoszony został również do patentu międzynarodowego. Nagrodę z rąk organizatorów konkursu, podczas uroczystej gali odbierał Kazimierz Poznański, Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Badań i Rozwoju.

Spółkę Fama na targach reprezentowali: Kazimierz Poznański Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Piotr Ruda szef Biura Badawczo-Rozwojowego, Waldemar Hałas Dyrektor Marketingu, Piotr Hinz, Bartłomiej Krotowski, Dominik Dworakowski, Michał Kocknecht, Zbigniew Juhacz, Wojciech Wietek.

Spotkania, nowe kontakty

Fot. L. Nenow

Choć przedstawiciele spółki Fama już wcześniej uczestniczyli w tych targach, zdobywając różne wyróżnienia, dopiero tegoroczne przyniosły zakładowi ogromny sukces, a to dzięki udziale w konkursie pn. Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych, do którego firma zgłosiła swój nowatorski silnik satelitowy z wirującym korpusem. – Zgłoszenie do konkursu miało miejsce jeszcze przed targami i polegało na przygotowaniu dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem nowości zastosowanych w tym silniku. Na samych targach odbyło się spotkanie z komisją i tam padały już konkretne pytania rzeczowe dotyczące produktu. Trzecim etapem była bezpośrednia prezentacja silnika na stoisku – opowiada Piotr Ruda, szef Biura Badawczo-Rozwojowego w Famie. Silnik jest pokłosiem realizacji jednego z projektów badawczo -rozwojowych z dofinansowaniem ze środków unijnych, który spółka realizowała kilka lat temu przy współpracy z Politechniką Gdańską, niemniej różni się technologicznie. Produkt ten

Oprócz targów górniczych, firma bierze udział również w innych wydarzeniach. Najczęściej są to targi kooperacyjne, w celu zdobywania nowych kontraktów, jak np. w Kielcach czy Poznaniu, ale spółka pojawia się także na targach ochrony środowiska, prezentując swoje produkty np. dla sortowni śmieci czy w Bałtyckich Targach Militarnych, największych targach morskich w Polsce. n Paulina Raińska

Fot. L. Nenow

Innowacyjny produkt

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Fama Sp.z o.o. zdobyła Medal I stopnia za Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych: Innowacyjny produkt – Katowice 2017

Stoisko, na którym spółka przez cztery dni reprezentowała swoje produkty, odwiedziło wiele osób, w tym wysoko postawieni przedstawiciele największych spółek górniczych. Gościem katowickich targów była także Premier RP Beata Szydło, która również nie przeszła obok gniewskiej firmy obojętnie. Krótkie i kurtuazyjne spotkanie z szefem rządu odbył pan Poznański. Choć na targach firma spotykała swoich stałych klientów, jak przyznaje Piotr Ruda, zainteresowanie stoiskiem gniewskiej spółki było duże, a po ogłoszeniu wyników konkursu, jeszcze większe. Obecność na targach zaowocowała więc zdobyciem nowych kontaktów i potencjalnych klientów. – Obecnie trwa etap ofertowania i dopinania szczegółów z kontrahentami. Co nas zdziwiło, duże zainteresowanie silnikami wykazuje Daleki Wschód – Chiny i Irak, z którymi

Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

J Silnik satelitowy z wirującym korpusem Innowacyjny silnik satelitowy ze względu na swoją budowę stanowi innowację w skali świata. Przeznaczony jest do szerokiego zastosowania między innymi w napędach przenośników taśmowych (przemysł wydobywczy i transportowy), napędach maszyn wyciągowych, napędach pojazdów, jako głowice czyszczące wnętrza rur (np. rury w odwiertach ropy i gazu), wciągnikach i wciągarkach. Zastosowanie do ww. napędów silnika hydraulicznego z wirującym korpusem pozwala projektować te napędy z pominięciem sprzęgieł, dodatkowych przekładni i zespołów ułożyskowania bębnów wciągarek i przenośników (silnik posiada cechy bębna wciągarki, piasty koła czy rolki przenośnika taśmowego).

| 9

FOT. P. RAIŃSKA

8 |

esień to okres, w którym szczególnie często dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. Wcześniej zapadający zmrok i niesprzyjająca aura znacznie wpływają na ograniczenie widoczności na drogach oraz na opóźnienie czasu reakcji kierujących, na nagłe zdarzenia na drodze. W związku z tym policjanci zwracają uwagę na wzmożenie ostrożności podczas kierowania pojazdami, dostosowanie prędkości uwzględniającej warunki drogowe i przestrzeganie oznakowania dróg, w szczególności w rejonie przejść dla pieszych. Apel ten dotyczy również pieszych, których obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych. Newralgicznym miejscem w Gniewie, w którym nieustannie piesi łamią te przepisy jest przejście przez jezdnię przy sklepie Rossmann. Choć w niedalekiej odległości znajdują się dwa przejścia na pieszych – przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską i Kościuszki oraz przy alejce, piesi skracają sobie drogę, często w pośpiechu wbiegając na dość ruchliwą ulicę 27 Stycznia. A jako że w tym miejscu nie ma przejścia dla pieszych, piesi przechodzą wbrew obowiązującym przepisom, narażając siebie i kierowców na niebezpieczeństwo. Gwoli przypomnienia, regulacje prawne w tym zakresie określa rozdział II art. 13 i 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Za niestosowanie się do tych przepisów grozi grzywna w wysokości od 50 do 100 zł. n Redakcja


10 |

samorząd

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

i nw e s t y c j e

Decydują o twoich sprawach

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

| 11

Inwestycje gminne

Podczas wrześniowej sesji, która odbyła się 27 września,

w budżecie i udzielenia pomocy finansowej gminie Lipusz, poszkodowanej podczas sierpniowej nawałnicy.

Już na początku sesji burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej ustalenia punków sprzedaży napojów alkoholowych. Jak powiedziała włodarz jest to związane z sugestią komisji społecznej Rady Miejskiej w Gniewie, która uważa, że nad uchwałą należy jeszcze popracować. Radni zgodzili się w tej sprawie i uchwała ta będzie omawiana na kolejnych obradach. Następnie o sytuacji budżetowej i zmianach w budżecie opowiadała skarbnik gminy, Maria Olszewska. Część z omawianych kwot prezentujemy na tej stronie, a szczegółowe informacje o wydatkach gminy i ich uzasadnieniu zobaczyć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.gniew. pl/).Oprócz projektów uchwał, znaleźć też nam można protokoły głosowania. Ponad to na stronie gniewskiego BIPu jak i na www.gniew.pl znaleźć można nagrania video z obrad sesji. Przy dyskusji o budżecie radny Andrzej Solecki podjął temat kwoty 20 tys. zł przeznaczonych na dokumentację związaną z remontem boiska wielofunkcyjnego w Opaleniu. Mówił on o konieczności powołania komisji, która określiłaby, kto jest odpowiedzialny za obecny stan obiektu – osoby użytkujące go obecnie czy ten, kto go budował. – Została wykonana wstępna wycena remontu boiska i opiewa ona na kwotę około 200 tys. zł. Remont nastąpić może jednak dopiero na wiosnę ze względu na warunki atmosferyczne. Wystąpiliśmy też w tej sprawie o odszkodowanie, obiekt był bowiem ubezpieczony – tłumaczyła burmistrz Maria TaraszkiewiczGurzyńska.

Tymczasowe zmiany Podczas obrad padł też temat rozbudowy szkoły podstawowej nr 1 w Gniewie, parkingu przy placówce i drogi

dojazdowej od ul. Gdańskiej. – Firma Resteks zaczyna inwestycję od parkingu. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu będzie ułatwiona praca już przy samej rozbudowie szkoły. Da to bowiem możliwość innej organizacji ruchu, transportu i zaopatrzenia szkoły w materiały budowlane podczas budowy.Musimy pamiętać, że każda budowa wymaga zaciśnięcia zębów. Staramy się jednak, aby było to jak najmniej uciążliwe. Została w związku z tym zatrudniona osoba, jako tzw. anioł, czyli ktoś, kto ma pomóc przeprowadzać dzieci. Maluchy dowożone będą do szkoły do ul. Kopernika. Od listopada będzie natomiast nowy system i będziemy mogli wrócić do starego sposobu dowożenia dzieci. Wówczas ruszy też rozbudowa szkoły – opowiadał Tomasz Sikora, zastępca burmistrza.

WPF i wsparcie dla Lipusza Uchwała o Wieloletnim Programie Finansowym nie wywołała dyskusji i radni szybko przegłosowali ją jednogłośnie. Podobnie było w przypadku przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny. W tej sprawie samorządowcy również byli jednogłośni. Natomiast w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91 jeden radny wstrzymał się od głosu, a 14 było za przyjęciem uchwały. Ponownie jednogłośni radni byli przy zatwierdzeniu wsparcia finansowego dla gminy Lipusz. Radni zdecydowali, że dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy przekazanych zostanie 10 tys. zł. Porozumienia nie udało się jednak osiągnąć w sprawie zmian w statucie gminy. Radni głosowali nad kwestią nagrywania komisji stałych Rady Miejskiej w Gniewie. Samorządowcy

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gniew.pl/) znaleźć można projekty uchwał, protokoły głosowania oraz nagrania video z obrad sesji.

stwierdzili jednak, że nagrywanie obrad sesji w zupełności wystarczy i nie chcą w tej chwili, aby nagrywane były także komisje. Stąd wynik głosowania – 10 radnych było przeciwnych przyjęciu uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a za były 4 osoby. Ważnym tematem podczas wrześniowych obrad były informacje o zaawansowaniu prac inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Gniew, o czym przeczytają Państwo na sąsiedniej stronie. Kolejna sesja rady Miejskiej w Gniewie odbędzie się 25 października, tym razem w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie. n Agnieszka Świercz-Hyska

Wykaz zmian w zadaniach inwestycyjnych uchwała z dnia 27 września 2017 r. 5 200 zł Budowa drogi na Osiedlu Leśnym w Tymawie – 170 000 zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tymawa i Nicponia + 170 000 zł Zakup klimatyzatora +5 200 zł Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej naprawy uszkodzeń Boisk Wielofunkcyjnych w Opaleniu + 20 000 zł

Inwestycje drogowe Spółka Inwest-Kom ogłosiła przetarg na asfaltowanie odcinka drogi gminnej – skrzyżowanie z ul. Kremskiego z ul. 27 Stycznia, do istniejącej drogi asfaltowej przy budynku wielorodzinnym Witosa 7 (110 mb jezdni) oraz drogi gminnej w Ciepłem, prowadzącej do Szprudowa (315 mb jezdni).Składanie ofert mija 20 października. Prace wykonane mają zostać do końca listopada. Gotowe są dokumentacje projektowe na przebudowę ulic Partyzantów i Kapinosa w Gniewie oraz osiedla Leśnego w Tymawie. Na ul. Partyzantów został złożony wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. W opracowaniu jest też dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Gniewskie Młyny o długości około 1000 mb. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę drogi prowadzącej do zakładu Mikrostyk. Przetarg na to zadanie gmina planuje ogłosić do końca tego roku, aby wyłonić firmę, która wiosną rozpocznie prace budowlane. Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył inwestycję asfaltowania odcinka drogi w Kursztynie.

Wymiana kostki na placu przyszkolnym w Opaleniu – 20 000 zł Zarządzeniem Nr 117/17 z 31 sierpnia wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków na łączna kwotę 1 004 445 zł. Zwiększono: + 4000 zł pomoc społeczna + 445 zł stypendia dla uczniów + 1 000 000 zł świadczenia rodzinne 500+. Zarządzeniem Nr 123/17 z dnia 8 września wprowadzono następujące zmiany na łączna kwotę 300 000 zł: + wprowadzono 300 000 zł na świadczenie społeczne (dotacja). Zarządzeniem Nr 125/17 z dnia 15 września wprowadzono do planu wydatków następujące zmiany (38 708 zł): – wprowadzono dotację w kwocie 38 588 zł na oświatę i wychowanie – wprowadzono dotację w kwocie 120 zł na Kartę Dużej Rodziny.

Rewitalizacja i rozbudowa szkoły To dwie największe zadania inwestycyjne, realizowane obecnie w naszej gminie. Projekt rewitalizacji Starego Miasta jest już gotowy i uzgodniony z konserwatorem zabytków. Od 5 października firma Budimex, wykonawca inwestycji, na terenie po byłym targowisku miejskim przy ul. Promowej, organizuje sobie zaplecze budowy. Prace, polegające na układaniu nowej nawierzchni rozpoczną się od ul. Brzozowskiego, po zakończeniu inwestycji w tej części miasta przez spółkę Inwest-Kom. Rewitalizacja zakończyć się ma w czerwcu przyszłego roku. Rozbudowa szkoły podstawowej rozpoczęła się od budowy parkingu przy ul. Stromej. Gotowe są już także koncepcja i wizualizacja zagospodarowania terenu wokół podstawówki i samego obiektu. Szkoła gotowa powinna być w czerwcu przyszłego roku.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

FOT. A. ŚWIERCZ-HYSKA

Nagrania i protokoły

FOT. A. ŚWIERCZ-HYSKA

inwestycyjnych na terenie gminy Gniew, nad zmianami

FOT. A. ŚWIERCZ-HYSKA

FOT. A. ŚWIERCZ-HYSKA

radni dyskutowali m.in. o zaawansowaniu prac

W tym zakresie Gmina podejmuje wiele działań. W przygotowaniu są projekty budowlane budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeleń – Piaseczno – Tymawa oraz dla Niziny Walichnowskiej (Polskie Gronowo –Kuchnia – Wielkie Walichnowy). Kończy się realizacja inwestycji budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Półwieś – Dąbrówka – Stary Młyn, do której mieszkańcy już mogą się podłączać. Rozstrzygnięty został też przetarg na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Piaseczno i Piaseckie Pole. Zrealizowane są projekty budowlane na budowę szeregu odcinków sieci wodociągowej dla miejscowości: Rakowiec – Bielica, Rakowiec Wyręby, Brodzkie Młyny. Na te inwestycje gmina ma już pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, gmina stara się pozyskać zewnętrze fundusze. Szansą za realizację tych zadań jest np. Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020, o którym szerzej piszemy na str. 7 NG. O Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) oraz innych możliwościach finansowania sieci kanalizacyjnych w południowej części gminy Gniew, na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji Gospodarki, które odbędzie się 19 października opowie radnym doradca i ekonomista warszawski Andrzej Kruk. Przypomnijmy, że inwestycja ta znalazła się już w bazie zamierzeń inwestycyjnych platformy PPP. Opracowała Paulina Raińska


12 |

z życia Gminy

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

z życia Gminy

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

| 13

Pomorze turystycznym liderem w Polsce

Kapliczka, która łączy

Tegoroczne hasło Światowego Dnia

Nie samą pracą człowiek żyje. Z tego założenia wychodzi też zarząd spółki Inwest-Kom, który postanowił

Turystyki brzmi „Zrównoważona

zaangażować się społecznie w renowacje kapliczek na terenie gminy Gniew. Jako pierwsza odnowiona

turystyka – narzędzie na rzecz rozwoju”.

została trzypoziomowa boża męka w Gogolewie. A przy pracach renowacyjnych pomagał między innymi

Przyświecało ono też uczestnikom

niezwykły podróżnik z Francji.

regionalnych obchodów Dnia Turystyki,

Sąsiedzi podpowiedzieli

Szekspirowskim w Gdańsku. fot. M. Frost-Guz

Jedną z osób, które wyróżniono podczas tego święta jako zasłużonych dla rozwoju turystki w regionie był Tomasz Sikora – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Do

udziału w wydarzeniu zaproszono samorządowców, działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego, przewodników i pilotów wycieczek, hotelarzy i restauratorów, przedstawicieli organizacji i instytucji związanych z turystyką. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, pod którego patronatem odbyły się obchody, witając uczestników imprezy, podkreślił, że dzięki ich pracy Pomorze to dziś najchętniej odwiedzany region w Polsce.

– Wszystkim nam zależy na tym, aby ogromny potencjał Pomorza był jak najlepiej wykorzystany. Ten potencjał to różnorodność kulturowa, bogactwo historii, znakomite walory przyrodnicze i krajobrazowe – mówił marszałek. Jednym z najważniejszych punktów obchodów było wręczenie nagród i wyróżnień dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się w minionym roku do rozwoju pomorskiej turystyki. Wśród nagrodzonych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Gdańsku znalazł się Zastępca

Tomasz Sikora, wiceburmistrz Gniewu wśród nagrodzonych przez PTTK

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Tomasz Sikora. Otrzymał on dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współpracę. Z okazji Dnia Turystki również Samorząd Gminy Gniew serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w rozwój turystyczny gminy Gniew, budowanie jej kulturowej i przyrodniczej tożsamości, wszelkie inwestycje polegające na rozszerzaniu oferty skierowanej do turysty. Wierzymy, że potencjał turystyczny naszego miasta i gminy jest ogromny i że działając wspólnie, możemy tę gałąź gospodarki uczynić kluczową. n Magdalena Frost-Guz

ASP znowu w Gniewie

blasku kapliczce. Pomógł też niezwykły gość z Francji. – Mathieu poznałem podczas przejażdżki rowerowej. Zrobiliśmy sobie akurat z córką piknik i zaczęliśmy rozmawiać. Podzieliliśmy się posiłkiem i tak to się zaczęło – wspomina pan Andrzej Tworkowski. – Okazało się, że jest to podróżnik bez żadnych planów, który zafascynował się Polską. Płynął akurat z Brodzkich Młynów do Białej Góry i dalej na Nogat. Ostatecznie zatrzymał się jednak u nas na kilka tygodni. Był jak członek rodziny, pomagał nam w pracach przy domu, przy kapliczce, spał u nas, jadł z nami, to był naprawdę wyjątkowy gość. Ostatecznie jednak ruszył dalej w swoją drogę. Kto wie, może ktoś z państwa też spotka któregoś razu na swojej drodze niezwykłego francuza podróżującego przez Polskę i świat kajakiem – dodaje pan Tworkowski.

Prace nad renowacją gogolewskiej kapliczki trwały od czerwca do końca sierpnia. Pomysłodawcom przedsięwzięcia zależało aby zdążyć przed wrześniowymi uroczystościami odpustowymi w Piasecznie, kiedy to pielgrzymi wędrują do sanktuarium z całego regionu. – Do tego pomysłu przekonał nas wójt gminy Morzeszczyn Piotr Laniecki podczas jednego ze spotkań. Opowiedział on wówczas, że zna osobę, która u niego w gminie zajmuje się już od jakiegoś czasu bożymi mękami i robi to bardzo profesjonalnie. Tak poznałem pana Andrzeja Tworkowskiego i na poważnie zaczęliśmy się zastanawiać jak podejść do tematu – opowiada Jakub Jaskólski, prezes spółki Inwest-Kom.

Pomocne ręce Przy pracach w Gogolewie panu Andrzejowi pomagała córka Marta, która zajęła się renowacją figurki Matki Bożej i krzyża. Musiała ona zdjąć dotychczasową farbę, zeszlifować, zdrapać, uzupełnić ubytki, szpachlować, gruntować i malować obiekty. Nie tylko ona włączyła się w prace nad przywróceniem

Kapitalny remont fot. A. Świercz-Hyska

które odbyły się 29 września w Teatrze

Od wtorku, 3 października na ulicach Gniewu spotkać można było studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, na kierunku Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

fot. A. Świercz-Hyska

P

onad czterdziestoosobowa grupa studentów brała udział w zajęciach warsztatowych, wykładach, dyskusjach i spotkaniach integracyjnych. Uczący się artyści, pod okiem wykładowców, poznawali zakamarki naszego miasta, a uwieczniając gniewską architekturę i jej wnętrza, uczyli się tworzenia rysunków technicznych, a nawet sztuki tworzenia latawców. Zajęcia studentów, choć organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, powiązać można z podjętą wcześniej współpracą z samorządem.

Przypomnijmy bowiem, że w kwietniu br. Gmina Gniew podpisała porozumienie o współpracy z uczelnią. Wykładowcy nie ukrywają, że chcieliby, aby warsztaty w Gniewie dla nowych studentów stały się tradycją i młodzież właśnie u nas, rozpoczynałaby nowy rok akademicki, poznając program studiów i siebie nawzajem. Studenci w Gniewie byli do 6 października. Nocowali na zamku, w ciągu dnia natomiast, sale na wykłady i warsztaty nieodpłatnie udostępniła grupie gniewska biblioteka. n Paulina Raińska

fot. A. Świercz-Hyska

Młodzież właśnie u nas odbywała trzydniowe zajęcia z projektowania architektury i kompozycji.

Na zdjęciu Andrzej Tworkowski, który odpowiedzialny był za remont gogolewskij kapliczki, w towarzystwie Jakuba Jaskólskiego, prezesa spółki Inwest-Kom.

Taki międzynarodowy skład zajął się renowacją gogolewskiej kapliczki. Całkowicie wymieniony został dach, położono nowe dachówki. Ręcznie oczyszczono też wszystkie cegły, uzupełniono brakujące elementy, ułożono i uzupełniono kamień. Trzeba też było usunąć stare kable i przewody. W niedzielę,1 października, nastąpiło odnowienie święceń kapliczki, w którym wzięli udział mieszkańcy Gogolewa i okolic. – Ta trzypiętrowa kapliczka to pierwszy taki obiekt, który ufundowaliśmy, na pewno jednak nie ostatni. Docelowo chcemy odnawiać jedną bożą mękę rocznie. Najprawdopodobniej następna w kolejności wyremontowana będzie druga z trzech gogolewskich kapliczek, tym razem ta, znajdująca się przed wjazdem do miejscowości od strony Gniewu – opowiada o planach spółki Jakub Jaskólski. Co warto podkreślić w prace włączyła się też miejscowa społeczność, udostępniając prąd i przekazując kamienie do udekorowania terenu przy kapliczce. n Agnieszka Świercz-Hyska


z Gniewskiej Książnicy

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie bierze udział w akcji „Wspólne czytanie”, organizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka, która ma na celu promocję wspólnego czytania rodziców z dziećmi.

w tym roku rozpoczął się szybciej niż zwykle, a wraz z nim już po kilku dniach wrócił problem

T

wój głos pozwoli na zasilenie naszych zbiorów przeznaczonych dla dzieci książkami wybranymi przez ekspertów akcji tj. Joannę Heidman, Michała Rusinka i Martę Żysko-Pałubę. Sprawdźmy się jako jedna, wielka drużyna i wygrajmy wspólną nagrodę z której korzystać będą nasze dzieci. Wejdź na www.wspolneczytanie.pl zarejestruj się i oddaj 1 głos dziennie na gniewską bibliotekę. Głosowanie trwa do 31 października 2017. n

gryzącego dymu pochodzącego ze spalania w piecach śmieci i marnej jakości opału.

To,

Biblioteka Gniew

I Głos można oddać raz dziennie logując się na stronę akcji www.wspolneczytanie.pl/biblioteki

Julia Mucha i Agnieszka Puchalska to tegoroczne absolwentki Ogniska Muzycznego, działającego przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie.

C

| 15

Zamiast złotej polskiej jesieni za oknem deszcz i temperatury poniżej 10 stopni. Sezon grzewczy

Recital dyplomowy absolwentek Ogniska Muzycznego

hoć uczyły się w różnych trybach (dział dziecięcy oraz młodzieżowy), obie zdały egzamin końcowy z oceną celującą. Nie ma w tym żadnej przesady, ponieważ gdyby skala ocen była szersza,

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

W oparach dymu

Oddaj głos na gniewską bibliotekę Powiatowa i Miejska

E k o c e nt r u m H e l i a nt u s

z pewnością otrzymałyby najwyższą, możliwą ocenę. Jest to z pewnością powód do dumy dla nauczycieli pracujących w Ognisku Muzycznym, jak i okazja do złożenia najszczerszych gratulacji dla dziewcząt, które

przez lata nauki nie szczędziły trudu i wysiłku, aby osiągnąć jak najwyższy poziom wykonawstwa muzycznego. Zapraszamy gorąco na koncert, który odbędzie się 3 listopada o godz. 18.00 w Sali Kameralnej. n Zbyszko Kamiński

Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską 6 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w Sali Kameralnej gniewskiej biblioteki, odbędzie się spotkanie

czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i odpowiedzialności zależy jakość powietrza i czystość okolicy, bo o ile kotłownia jest prywatną własnością, to powietrze już nie. Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko głupotą, ale również – wykroczeniem. Domowy piec to nie spalarnia śmieci – nie powinno trafiać do niego nic poza paliwem zalecanym w instrukcji przez producenta. Niestety, często zdarza się, że śmieci z całego domostwa gromadzone są przez wiosnę i lato, by jesienią i zimą – zamiast do pojemników na odpady trafić do pieca. Do spalenia wędrują więc nie tylko stare meble, plastikowe odpadki, a nawet opony i odzież. Spalanie tworzyw sztucznych, malowanego, konserwowanego drewna na przykład ze starych mebli, prowadzi do znacznego zanieczyszczenia powietrza, które wdychamy. W spalinach pochodzących ze spalania odpadów możemy znaleźć: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Co ciekawe wielu właścicielom spalanie odpadków w piecach nie przeszkadza w prowadzeniu domowych ogródków, z których zbierają potem „zdrową” żywność.

fot. M. Lipiński | StudioA

14 |

Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko głupotą, ale również wykroczeniem.

Odrębną kwestią jest bezpieczeństwo, wiele z odpadów w niskich temperaturach nie spala się ale paruje, tworząc w piecu mieszankę potencjalnie wybuchową, lub wilgotne odpady zatkają przez mokrą sadzę przewody kominowe. A to już prosta droga do tego, by cofający się w przewodach kominowych tlenek węgla „wrócił”

do mieszkania czy domu, zatruwając domowników. Apelujemy do wszystkich aby zaniechać takich praktyk, a lokalnych „trucicieli” uświadomić o zagrożeniach jaki niesie za sobą spalanie odpadów oraz, że wszyscy mamy prawo do życia w czystym środowisku. n Łukasz Ogonowski

autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską – wrocławską pisarką, piszącą książki łączące sensacje, kryminał z romansem, zwana przez swych czytelników „Dilerką Emocji”.

Z

adebiutowała w styczniu 2010 roku powieścią „Bez przebaczenia”. Obecnie jest autorką ponad dwudziestu bestsellerowych powieści i współautorką kilku antologii. Laureatka konkursu na kryminalne opowiadanie z Dolnym Śląskiem w tle. Tworzy w Internecie stronę Czytajmy Polskich Autorów, promuje także literaturę zagraniczną, również debiuty w projekcie „Pisarka czyta”. Podczas

spotkania będzie można zakupić publikacje autorki. Jeśli chcesz już teraz zapoznać się z twórczością pisarki, zapraszamy do wypożyczalni biblioteki w Gniewie i sięgnięcia po pozycje: „Przebudzenie”, „Łatwopalni”, „Zakład o miłość”, „Wybaczenie”, „Bez przebaczenia”, „Siostry”, „Brudny świat”, „W szpilkach na Manolo”, „Boys from hell” czy „Wszystko wina kota”. n Biblioteka Gniew

Przyroda na wyciągnięcie ręki Eko-Centrum Heliantus oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie zapraszają mieszkańców gminy do odwiedzenia wystawy fotografii przyrodniczej pt. „W NATURZE” autorstwa znakomitych artystów z oddziału Warmińsko-Mazurskiego Związku Polskich Fotografików Przyrody. Ekspozycję można oglądać w Sali Wystawowej biblioteki od 9 października do 30 listopada.


16 |

wydarzenia

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

wydarzenia

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Dożynki gminne

IV Bieg Gniewski

Chwilę po godzinie 10.00 pod kościołem Narodzenia NMP w Piasecznie zrobiło się tłoczno.

W sobotę, 23 września, punktualnie o godz. 12:00 wystartował IV Bieg

Pod świątynią zebrały się przede wszystkim osoby związane z rolnictwem. W niedzielę, 17 września,

Gniewski z Zakładem Produkcji Kruszyw. Rekordowa liczba uczestników,

dożynkami zakończyła się oktawa odpustowa. Były wieńce, kosze z darami i piękne bukiety kwiatów.

bo aż 374 zawodników, pokonała dystans 10 kilometrów.

Tym razem starostami dożynkowymi byli państwo Ewa i Dariusz Poznańscy z Gogolewa.

Przedsmak sportowej rywalizacji

Niedziela poświęcenia

fot. A. Świercz-Hyska fot. A. Świercz-Hyska

– Dzisiejsze uroczystości są najlepszą okazją do zastanowienia się czym jest ziemia, po której chodzimy, mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, którą uprawiamy, i z której zbieramy plony. Najtrafniej na to pytanie odpowiedział nam św. Jan Paweł II: „Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta ziemia zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość”. W chwilach największych zagrożeń, momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu, ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie – mówił samorządowiec.

Dary dla Matki i Boga

Tegoroczni starostwie – Ewa i Dariusz Poznańscy.

Następnie starostowie dożynkowi, państwo Ewa i Dariusz Poznańscy w asyście sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych złożyli na ręce ks. prałata Antoniego Bączkowskiego chleb. Był to dar dziękczynienia ofiarowany Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. – Przychodzimy dziś jako pielgrzymi tej ziemi, z darami naszej pracy, trudu pracy na roli. Szczególnie wy rolnicy przynosicie naręcza kłosów, bukiety kwiatów, ziarno i dorodne dożynkowe wieńce. Popatrzcie na swoje spracowane, utrudzone

fot. A. Świercz-Hyska

Wieńce to jedna z piękniejszych tradycji dożynkowych.

ręce, jest w nich widoczna praca codzienna, całuję je wszystkie z podziękowaniem tak jak na początku tej mszy całowałem krzyż, znak Boga – opowiadał podczas kazania ks. Bączkowski. Celebrans mówił również o tym, że każdy z nas był kiedyś w sytuacji, z którą nie mógł sobie poradzić. Podkreślał jednak, że Bóg jest panem ludzkiego losu i nie ma sytuacji bez wyjścia kiedy się wierzy. A jak żyć najpełniej pokazuje nam Maryja, która uczy codziennego życia, bliskości z Jezusem, i której jego zdaniem potrzebujemy, by wzrastać i rozwijać się duchowo. – Bracia, wszyscy tu obecni mężczyźni, uczmy się od świętego Józefa obecności Boga w naszym życiu, tego spojrzenia Józefa na Maryję, tej wyjątkowej troski, rozpoznajmy ją w sobie, w relacji z naszymi matkami, żonami, siostrami. Poznajcie i uszanujcie ich godność. Ucałujcie ich dłonie z szacunkiem i wdzięcznością. I często to czyńcie – mówił też do zebranych ks. Bączkowski. Jako jedna z ostatnich podczas dożynkowych uroczystości głos zabrała burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska, która podziękowała Piaseckiej Pani że zaprosiła obecnych na swoje urodziny, a rolnikom za pracę przy wyjątkowo trudnych żniwach. Uroczystości w Piasecznie zakończyły oktawę odpustową. n Agnieszka Świercz-Hyska

Wystartowali z hukiem IV Bieg Gniewski z Zakładem Produkcji Kruszyw oficjalnie otworzyli Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Joanna Wachowska koordynator ds. komunikacji Zakładu Produkcji Kruszyw, będącego sponsorem tytularnym wydarzenia, Krzysztof Bejgrowicz przedstawiciel organizatora Run Sport Promotions i jednocześnie Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie, Stanisław Smoliński członek Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Oksana Sitnitskaya zastępca mera Ostroga, miasta partnerskiego gminy Gniew. Życzyli oni wspaniałej zabawy oraz pobicia osobistych rekordów. A punktualnie o godz. 12.00 wraz z kasztelanem gniewskiego zamku, Jarosławem Struczyńskim odpalili armatę, tym samym dając początek wielkiej, biegowej rywalizacji.

Na trasie Trasa Biegu Gniewskiego już od pierwszej edycji cieszy się niesłabnącą opinią niezwykle wymagającej. Biegacze szczególnie wspominają podbieg na 5 kilometrze, tzw. „tymawską górkę”. Jednakże podkreślają jednocześnie malowniczość trasy oraz jej zróżnicowanie, które sprawia, że pozostaje ona w ich

Kobiety Open: Alicja Misiak Susz Małgorzata Tuwalska Gdańsk Natalia Dzienniak Lubichowo Mężczyźni Open: Marek Kowalski Żukowo Bartosz Mazerski Sztum Marcin Spustek Elbląg Kobiety 0–29 lat: Natalia Ruchlewicz Sztum Natalia Piórkowska Gdańsk Monika Chodukiewicz Kwidzyn

Tuż przed biegiem głównym, na trzystumetrowej trasie wytyczonej przed gniewską twierdzą, pobiegli najmłodsi biegacze. Tradycyjnie w Dziecięcym Biegu Gniewskim wszyscy są zwycięzcami, liczy się bowiem dobra zabawa, gorąca atmosfera i przedsmak sportowej rywalizacji. Na 200 śmiałków, którzy dotarli do mety czekał pamiątkowy medal oraz drobne upominki.

Korowód prowadzony przez Piasecką Panią i orkiestrę wyruszył spod kościoła do studzienki. Za nimi podążały tłumy wiernych, którzy przybyli tego dnia do Piaseczna, aby dziękować za tegoroczne plony. Tam przywitał wszystkich ks. proboszcz Andrzej Ossowski, który mówił, o tym, że dzień ten jest nie tylko świętem rolników, dożynkami, ale też jest niedzielą poświęcenia. – Data poświęcenia naszego kościoła nie jest dokładnie znana. Przed wiekami ustalono więc, że w niedzielę po 8 września, będzie obchodzona niedziela poświęcenia. Z czasem data ta zmieniona została na drugą niedzielę po tej dacie. I dziś właśnie uczestniczymy w takim nabożeństwie – mówił duchowny. Po nim głos zabrał świeżo upieczony wicestarosta tczewski, Zbigniew Zgoda.

| 17

Mężczyźni 0–29 lat: Paweł Wardziński Braniewo Karol Kaczmarczyk Susz Krzysztof Białkowski Rozajny Kobiety 30–39 lat: Elżbieta Tuwalska Gdańsk Anna Piekut Tczew Paulina Sadowy-Selke Milanówek

pamięci, jako jedna z najciekawszych, na jakich biegali. Nie bez przyczyny więc, już prawie trzy tygodnie przed startem IV Biegu Gniewskiego z Zakładem Produkcji Kruszyw osiągnięto założony limit startujących, który wynosi 400 osób. – Cieszyliśmy się za każdym razem, kiedy z roku na rok zapisywało się coraz więcej osób, a było to 172 w pierwszej edycji, 200 w drugiej i 338 w trzeciej. W tym roku już 20 dni przed startem osiągnęliśmy limit 400 osób, to wspaniałe – mówił Krzysztof Bejgrowicz.

Tegoroczni zwycięzcy Jako pierwszy na metę, z imponującym czasem 33 minut i 16 sekund, przybiegł Marek Kowalski z Żukowa. Najlepszą zawodniczką okazała się Alicja Misiak z Susza, która pokonała trasę biegu w 40 minut i 21 sekund. Najlepszym biegaczem naszej gminy został Kamil Górski z Gniewu, który na metę przybiegł, jako dziewiąty. Szczegółowe wyniki znaleźć można w załączonej tabeli. Laureaci otrzymali okazałe puchary, nagrody pieniężne bądź rzeczowe upominki. Natomiast wszyscy startujący wzięli udział w wielkim losowaniu okazałych nagród oraz powrócili do domu z pamiątkowym medalem. n Patrycja Dziki

Organizatorzy serdecznie dziękują osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc w organizacji imprezy, wśród których znaleźli się: Starostwo Powiatowe Tczew, Urząd Miasta i Gminy, Zakład Produkcji Kruszyw, Spółka Zamek Gniew, Grupa Polmlek, Nadleśnictwo Starogard, Bank Spółdzielczy w Gniewie, Spółka Inwest-Kom, Rolls-Royce, Netto, BGŻ BNP Paribas, Temida, Alarmtech, Dak-Bud, Centrum Aktywnych Gniew, GOSiR Gniew, Hotel na Wzgórzu, ŻAK Kwidzyn, Piekarnia Ciastkarnia „U Karola”, Mikrostyk, Pestar, Kino Helios z Tczewa, Dziennik Bałtycki, Ślizex, Pelmed, Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew, Werba Myjnia i Wulkanizacja Nicponia 80, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rafał Kamiński, Baju Baj, Komisariat Policji w Gniewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka w Gniewie, Katarzyna Puczyńska i Szkolny Klub Wolontariusza oraz Patrycja Trowska.

Mężczyźni 30–39 lat: Marcin Mikuś Pelplin Bartosz Kotowicz Kwidzyn Krzysztof Pawłowski Tczew Kobiety 40–49 lat: Renata Kowalska Warlubie Dorota Czechowska Subkowy Anna Zentara Gdańsk Mężczyźni 40–49 lat: Marek Jakubowski Pszczółki Tomasz Hapke Wilkowo Leszek Czaja Starogard Gdański Kobiety 50–59 lat: Aleksandra Kiślak-Malinowska Olsztyn Izabela Konecko Sopot Barbara Kruszyńska Tczew Mężczyźni 50–59 lat: Wiesław Karpiński Rotmanka-Gdańsk Kazimierz Kowalski Starogard Gdański Czesław Żeźnik Przywidz Mężczyźni 60–69 lat: Zbigniew Gapski Starogard Gdański Tomasz Klepacki Warszawa Wiesław Rychter Elbląg Mężczyźni 70 i więcej lat: Czesław Nowakowski Warszawa Edward Szpyra Gdynia Henryk Homa Pelplin

Klasyfikacja najlepszych biegaczy z terenu gminy Gniew: Kobiety: 1. Julia Rulińska 2. Anna Cieślewicz 3. Beata Dahm 4. Sylwia Boettcher 5. Natalia Splitt Mężczyźni: 1. Kamil Górski 2. Michał Mazur 3. Tomasz Osiak 4. Dawid Górski 5. Adam Kamiński


18 |

Wydarzenia

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Święto ZSP Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie obchodziła swoje święto. Impreza połączona została z 25 rocznicą reaktywowania liceum fot. A. Świercz-Hyska

ogólnokształcącego w placówce. Na zamkowym placu turniejowym spotkali się sympatycy szkoły, odbyły się otrzęsiny klas pierwszych, recital uczniów i wspólne grillowanie. Urodzinowy piknik

– Aleksander Kirszenstein, Marcin Rąbała i Leszek Meler.

Jak co roku, we wrześniu społeczność ZSP Gniew obchodziła „urodziny szkoły”. Tym razem uroczystość zbiegła się z jubileuszem 25-lecia reaktywacji Liceum Ogólnokształcącego w Gniewie. Świętowanie poprzedziła msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Zbigniewa Rutkowskiego w kaplicy zamkowej. Następnie na przedzamczu odbył się piknik, w którym wzięli udział zaproszeni goście oraz cała społeczność szkoły.

fot. A. Świercz-Hyska

Topór na pierwszaków

1430 uczniów

fot. A. Świercz-Hyska

fot. A. Świercz-Hyska

fot. A. Świercz-Hyska

Dyrektor Wioletta Połomska krótko przypomniała historię szkoły, szczególnie rok 1992, kiedy to po 37 latach reaktywowano LO w Gniewie. Od tego momentu minęło już 25 lat. Wspomniała również księgę uczniów, liczącą dziś 1430 osób. Życzyła, by szkoła, dalej wspierana przez władze, firmy i parafię, kształciła i wychowywała wiele następnych pokoleń wspaniałych ludzi. Dyrektor, w imieniu całej społeczności, podziękowała osobom, które w szczególny sposób wspierają działalność placówki. W tym roku statuetki dla przyjaciół ZSP Gniew otrzymali panowie

Ważnym elementem uroczystości były tradycyjne otrzęsiny uczniów klas pierwszych. Jak zwykle miały one charakter wesołej zabawy. Ponieważ w szkole tej historia w sposób szczególny przeplata się ze współczesnością, również i otrzęsiny podzielone zostały na dwie części – historyczną, prowadzoną przez animatorów kultury średniowiecza oraz współczesną, którą poprowadziła Weronika Frymarska. Wspólne grillowanie umilały występy utalentowanych muzycznie uczniów oraz pokaz kunsztu rycerskiego. Zacięte pojedynki stoczyli Filip Witkowski i Marcin Andrzejczak, a także Sebastian Ciesiński i Bartek Konieczny. Swoje umiejętności w zakresie tańców dawnych zaprezentowały również dwórki. Dużo emocji i śmiechu przysporzyły gry i zabawy sprawnościowe, np. przeciąganie liny, czy narty. Na zakończenie na wszystkich zebranych na jubileuszowym pikniku czekał pyszny tort, upieczony specjalnie z okazji „urodzin szkoły”. Jubileuszową uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, członek Zarządu Powiatu Tczewskiego Adam Klimczak, naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzata Flisik, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maria TaraszkiewiczGurzyńska, przewodnicząca Rady Miejskiej Walentyna Czapska, przedstawiciel Rady Rodziców szkoły Janusz Wohlert, dyrektor ZS w Opaleniu i jednocześnie absolwent LO w Gniewie Mirosław Narloch, byli dyrektorzy ZSP Gniew oraz przedstawiciele okolicznych podmiotów gospodarczych i mediów. n Redakcja

TYLKO /SZT

M E Ż A T N Z MO


Wydarzenia

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Wydarzenia

U Jana III Sobieskiego

| 21

W Gniewie wszystko jest Sobieskie

W piątek, 29 września, uczniowie, pracownicy, rodzice i zaproszeni goście spotkali się na festynie kulturalnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego, aby uczcić 133. urodziny szkoły. Tym razem

W poniedziałek, 2 października, słuchacze

impreza przebiegała pod hasłem „ U Jana III Sobieskiego.” Na gości czekała moc atrakcji.

Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku

Król w szkole

fot. A. Świercz-Hyska

rozpoczęli nowy 2017/2018 rok akademicki.

Święto szkoły nie mogłoby się odbyć bez wizyty patrona. Placówkę odwiedził sam Jan III Sobieski, który wjechał bryczką w towarzystwie dyrekcji szkoły. Po salwie na wiwat i powitaniu gości przez samego króla rozpoczęła się zabawa. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w rozgrywkach sportowych, plastycznych, origami oraz potyczkach słownych. Dużą popularnością cieszyły się również stanowiska rycerskie przygotowane przez Rycerzy Gniewu. Nie zabrakło malowania twarzy, stworków balonowych czy baniek mydlanych. Na uczestników czekała też atrakcja w postaci stanowiska fotograficznego, gdzie na tle pięknych, kolorowych skrzydeł można było zrobić sobie fotografię i zostać członkiem Drużyny Sobieskiego.

Uroczystość odbyła się na zamku w Gniewie, a wykład inauguracyjny wygłosił niesamowity pan Dariusz Sikorski, mówca motywacyjny, człowiek z pasją i misją w myśleniu i działaniu.

w losowaniu nagrody głównej. Tym razem tablet trafił do uczennicy klasy IV a – Julii Bujanowskiej. Dodatkowo rozdano wylosowanym osobom nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Publicat. Festyn umilił też występ Teatru Gargulec. fot. A. Świercz-Hyska

I miejsce w kategorii klas III–IV zdobyła Dominika Wolszlegier z klasy IVa. Z klas V–VI I miejsce przypadło Kacprowi Narlochowi z kl. Va, II miejsce – Marcie Schramce z Vc i III miejsce – Zofii Kopp Ostrowskiej z klasy VI c. Każdy uczestnik mógł wziąć udział

Drużyna Sobieskiego Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia. Placówka dziękuję zwłaszcza firmie Temida, Bankowi Spółdzielczemu w Gniewie oraz firmie Rolls-Royce za wsparcie finansowe Fundacji im. Jana III Sobieskiego oraz firmie Inwest-Kom za bezpłatne użyczenie sceny. Szczególne podziękowania należą się wszystkim młodym wolontariuszom, nauczycielom i pracownikom szkoły, bez których nie byłaby to tak wspaniała uroczystość. n

Jego wystąpienia studenci wysłuchali z zapartym tchem. Premierowy występ na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego miał też chór uniwersytecki, prowadzony przez Krystiana Zimnego. Wykonano dwie pieśni: Gaudeamus igitur oraz Gaude Mater Polonia. Oprócz braci studenckiej w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Lisiecki, dyrektor generalny Hotelu Zamek Gniew, Jadwiga Mielke, dyrektor PiMBP w Gniewie, Mieczysław Matysiak, dyrektor DPS w Gniewie, Mirosława Zwolicka, dyrektor BGŻ PNB Paribas w Gniewie, Kazimierz Marut, trener karate tradycyjnego oraz Teresa Brzozowska, przedstawicielka zaprzyjaźnionego Kołobrzeskiego Uniwersytetu III Wieku.

uniwersytetów III wieku z Gniewu, Pelplina i Tczewa oraz seniorzy z Morzeszczyna. Przywitała ich starościńska para Jan Sobieski i jego ukochana żona Marysieńka, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że w Gniewie wszystko jest Sobieskie. Zaś jej małżonek – Jan Sobieski zachęcił studentów UTW do udziału w grze miejskiej, dzięki której poznają tajemniczego przyjaciela króla. Uczestnicy gry zostali podzieleni na grupy i wędrowali po starym mieście, poznając jego historię oraz

ludzi, którzy tu mieszkali i rozsławiali nasze miasteczko. Okazało się, że tajemniczym przyjacielem Jana Sobieskiego jest kurdybanek – zioło, które król zabrał pod Wiedeń, by chroniło jego wojsko przed przeróżnymi chorobami. Każdy z uczestników gry otrzymał upominek: paczuszkę kurdybanku oraz przepisy kulinarne wykorzystujące prozdrowotne i smakowe zalety tego zioła.

Pokaz mody

fot. A. Świercz-Hyska

fot. A. Świercz-Hyska

Inauguracyjna Gaude Mater Polonia

Zwycięska kaczka

Powiatowe Senioralia A po południu na gniewskim rynku rozpoczęły się Powiatowe Senioralia, w których wzięli udział słuchacze

Wędrówka po mieście zakończyła się na dziedzińcu zamkowym, gdzie na uczestników Senioraliów czekał smaczny poczęstunek. To było dla ciała, a o coś dla ducha zadbali mieszkańcy Morzeszczyna, prezentując kolekcję mody autorstwa pani Renaty Lanieckiej „Moda nie zna granic wieku ani rozmiaru”. Pięknie też zaśpiewał chór Labris, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Morzeszczynie. A na koniec zabawa z pięknie śpiewającym wodzirejem Grzegorzem Gdańcem ze Starogardzkiego Centrum Kultury. n Walentyna Czapska

Festyn został zorganizowany przez Fundację im. Jana III Sobieskiego oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gniew w ramach realizacji zadania publicznego „ Organizacja i upowszechnianie kultury poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowano ze środków Gminy Gniew, Powiatu Tczewskiego oraz banku BGŻ BNP Paribas w Gniewie. – Gorące podziękowania dla pana Krzysztofa Lisieckiego za udostępnienie pomieszczeń zamkowych na Powiatowe Senioralia, w których wzięło udział blisko 180 osób. Szczególnie ciepło dziękujemy uczennicom oraz nauczycielom gniewskiego Technikom Hotelarskiego za pomoc w organizacji uroczystości. Zaś wszystkim studentom uniwersytetów III wieku powiatu tczewskiego życzymy, by czas spędzony na zajęciach był wypełniony nie tylko inspirującą pracą i pogłębianiem wiedzy, ale dostarczał także wiele radości oraz stał się okazją do zawierania ciekawych znajomości i nowych przyjaźni – podsumowują Powiatowe Senioralia studenci Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku.

fot. M. Frost-Guz

fot. A. Świercz-Hyska

B.Gacek-Pek, J. Kaczmarek

fot. A. Świercz-Hyska

Uczniowie z klas IV–VI , którzy brali udział w konkursie teatralnym „Przed królem Janem” przygotowali adaptację wierszy. Bezkonkurencyjna okazała się klasa VIa w wierszu Jana Brzechwy „Kaczka dziwaczka”. Uczniowie otrzymali nagrodę – bon w wysokości 300 zł. Drugie miejsce zajęła klasa VIb , trzecie – klasa IVa. Nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego ufundowała Rada Rodziców. We współzawodnictwie na najpiękniejszy strój historyczny zwyciężyli: Julia Majdzińska z kl. I b i Kamil Dominikowski z kl. III f. W konkursie „List do Marysieńki”

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

fot. M. Frost-Guz

20 |


wydarzenia

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

| 23

„Drugi brzeg”: o gniewsko-kwidzyńskiej inicjatywie W sobotę, 30 września miłośnicy zdrowego stylu życia z gmin Gniew i Kwidzyn spotkali się w Opaleniu, aby maszerując z kijkami, sforsować Wisłę i dotrzeć do kwidzyńskiego Nowego Dworu, w którym już po raz czwarty odbył się festyn pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo”.

TYLKO

fot. GOK Kwidzyn

U

czestnicy marszu nordic walking wyruszyli z Opalenia krótko przed godziną 10.00. Na trasę ruszyło około 110 osób, w tym spora liczba mieszkańców naszej gminy, a wśród nich dwie mocne grupy – Gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zespołu Szkół w Opaleniu. W słońcu, ale i przy dość silnym wietrze przebyli blisko 13 km. Uczestnikom bezpieczeństwo zapewniali strażacy OSP z Opalenia, policjanci Komisariatu Policji w Gniewie oraz kwidzyńscy ratownicy medyczni. Przewodnikami marszu byli instruktorzy ze Stowarzyszenia „Zakątek Dankowo”. Na mecie, poza medalami, na uczestników marszu czekały liczne atrakcje – stoiska ze zdrową żywnością przygotowane przez szkoły i KGW z gminy Kwidzyn i opaleńskie Koło, warsztaty haftu artystycznego i rzeźby

prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, zajęcia z robotyki przygotowane przez ZS Opalenie oraz liczne występy artystyczne młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, gospodarza imprezy. Gości powitała wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka, która sama

była uczestniczką marszu. Wraz w obecnymi na scenie Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gniewie Walentyną Czapską, która również wzięła udział w marszu oraz Mirosławem Narlochem, dyrektorem Zespołu Szkół w Opaleniu zaprosiła do przyszłorocznej edycji imprezy, której finał, zgodnie z deklaracjami, odbędzie się w Opaleniu. Sobotnia impreza to dowód na to, że most połączył nas nie tylko komunikacyjnie, ale również dał możliwość łączenia mieszkańców we wspólnych ideach i inicjatywach. n Magdalena Frost-Guz

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Kwidzyn, GOK Kwidzyn, Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze i Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo”. Organizację wspomogli: Gmina Gniew, Zespół Szkół w Opaleniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Opaleniu. Finansowego wsparcia udzielił Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Z Bogiem na wesoło W sobotnie popołudnie, 30 września rynek w Gniewie zapełnił się kolorowymi stoiskami i ludźmi. W taki sposób

w Chrystusie. Oprócz licznie przybyłych mieszkańców

Fot. M. Szczuraszek

M E Ż A T N O M Z

Imprezę zorganizowała malborska parafia Kościoła Bożego i ich dzieci, festyn swoją obecnością zaszczyciła burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska oraz zastępca burmistrza Tomasz Sikora.

C

elem imprezy było jednoczenie ludzi – mężów i żon, dzieci i rodziców, sąsiadów, mieszkańców, chrześcijan z różnych kościołów. Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji: dmuchaną zjeżdżalnię, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy. Najmłodsi zabawiani byli przez wielką mysz i lwa oraz przez łąkowe dziewczyny przebrane za trawę. Na festynie nie zabrakło również darmowych stoisk z ciastami, kawą, herbatą,

Fot. M. Szczuraszek

/SZT

rozpoczął się festyn pn. „Bliżej Boga. Bliżej rodziny”.

popcornem i kiełbaskami z grilla. Na scenie usłyszeć można było różne zespoły oraz lokalnych muzyków. Dla publiczności wystąpił m.in. gdański zespół Przed Nami, natomiast gwiazdą wieczoru był Piotr Płecha, były muzyk zespołu Budka Suflera wraz z Bartkiem Bobłem, multiinstrumentalistą jazzowo -folkowym z Wrocławia. Wszyscy muzycy śpiewali i opowiadali o Bogu. n Redakcja


z życia Gminy

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

| 27

Pamiętamy Jesienią 1939 r. okupant niemiecki konsekwentnie mordował na Kociewiu tych Polaków, którzy mogliby się przeciwstawić jemu w jakikolwiek sposób... ale także bezbronnych pacjentów

Z

biorowe mogiły ofiar w Lesie Szpęgawskim kryją wiele tajemnic, bo do dziś nie znamy dokładnej liczby ofiar zbrodni. Szacunkowa ilość wszystkich tam uśmierconych to 4–7 tysięcy. „Hitlerowcy traktowali zbrodnie w Lesie Szpęgawskim nie jako publiczne, ale ukryte, stąd od samego początku zwracali uwagę na zacieranie śladów (R. Szwoch, „Szpęgawskie memento”, Starogard Gd.2001). Nie zachowały się więc kompletne spisy aresztowanych i rozstrzelanych. Udało się natomiast ustalić, że tylko podczas Krwawej Kociewskiej Jesieni 1939 r. Niemcy zamordowali 166 osób mieszkających wówczas w Gniewie i okolicy (J. Ejankowski, A. Samulewska „Krwawa Kociewska Jesień 1939 na ziemi gniewskiej i okolicy”, Gniew 2011 r.). Na tablicach gniewskiego pomnika pomordowanych umieszczono 178 nazwisk osób z miasta i gminy Gniew, które zostały zamordowane

Na zdjęciu z około 1937 r. ksiądz proboszcz Kazimierz Wojtaszewski (aresztowany 24 października 1939 r. i zamordowany w Lesie Szpęgawskim) z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej w Tymawie.

fot. Archiwum B. Rejmus

kocborowskiego szpitala.

podczas całej okupacji (wrzesień 1939 – marzec 1945). Tablica pamięci w gniewskim kościele (109 nazwisk) upamiętnia pomordowanych, jak też osoby poległe lub zaginione podczas okupacji i działań frontowych II wojny światowej, lecz tylko z parafii św. Mikołaja w Gniewie. Przytaczam te liczby, abyśmy umieli przekazywać prawdę o tamtych czasach i pielęgnowali pamięć o tych, których życie zakończyło się bezprawnie i tak gwałtownie. Na zdjęciu z około 1937 r. ksiądz proboszcz Kazimierz Wojtaszewski (aresztowany 24 października 1939 r. i zamordowany w Lesie Szpęgawskim)

z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej w Tymawie. Stoją od lewej: Jadwiga Murawska, Helena Freda (Wolff), Pelagia Górska (Lewandowska), NN, NN, Marta Gogołkiewicz (Bahr), Edyta Zgubieńska, Irena Gogołkiewicz, Stefania Gogołkiewicz (Sedlewska), Czesława Wróblewska, Maria Chmielecka, Łucja Górska (Dunajska). 24 października 1939 r. zostali również aresztowani i uwięzieni księża: ks. prob. Augustyn Bukolt z Piaseczna, ks. prob. Leon Kurowski z Gniewu, ks. wik. Bolesław Delewski, ks. Ignacy Budzisz i ks. prob. Benedykt Kalinowski z Opalenia. n Alicja Samulewska

Dziękujemy p. Bogumile Rejmus z Nicponi za udostępnienie zdjęcia

Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Miło nam poinformować, że w sobotę, 9 września, na uroczystym spotkaniu w Gdyni z okazji Dnia Ławnika Polskiego, gniewianin Jerzy Czech został odznaczony medalem: „Zasłużony dla Wymiaru

O

dznaczenie przyznał Minister Sprawiedliwości na wniosek Sądu Okręgowego w Gdańsku. W tymże sądzie pan Jerzy Czech jest długoletnim ławnikiem, a od 2015 r. jest członkiem Pomorskiego

Oddziału Stowarzyszenia Krajowej rady Sędziów Społecznych. Ten medal dla pana Jerzego jest tym cenniejszy, że otrzymało go tylko osiem osób z całego województwa pomorskiego. Gratulujemy! n Redakcja

fot. A. Świercz-Hyska

Sprawiedliwości”.


28 |

Og ł o s z e n i a

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Sprzedajesz działkę?

Kamieniarstwo Łukasz Liana

Oferujesz pracę?

Og ł o s z e n i a

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

| 29

Poszukujesz mieszkania?

• Nagrobki

• projekt własny oraz indywidualny klienta • renowacje oraz przeróbki istniejących

Nagrobki, blaty, kominki, schody

• blaty, parapety, schody, kominki

Robert Różański

nicponia 26 (w miejscu byłej myjni)

tel. 697 873 181

mario-stol

tarasy, podbitki, boazerie, podłogi, drewniane elewacje domów – półbal, dachy, drewniane domki wypoczynkowe nad jeziorami pod klucz, place zabaw, ogrodzenia itp.

Kontakt: 507 744 133

Państwo Maria i Rajmund Góreccy

serdecznie dziękują Urzędowi Miasta, Rodzinie, Znajomym i Kolegom za pamięć i uczestnictwo w uroczystościach związanych z Jubileuszem 60-lecia Zwarcia Związku Małżeńskiego oraz za życzenia z okazji swoich 80 urodzin.

tel.

Ta OferTa ie jest właśn

665 389 058 • e-mail: rozanskirobert79@wp.pl

najmniejsze ogłoszenie

dla Ciebie!

już od 20 zł!

biorąc reklamę na minimum 6 miesięcy otrzymujesz rabat w wysokości 15 proc.

58 535 40 21

szczegóły pod nr tel. lub pod adresem e-mail nowiny@gniew.pl

CAŁOROCZNA SPRZEDAŻ ZIEMNIAKÓW Odmiany: bella rosa, denar, vineta, jery Kontakt: 781 458 760

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 października 2017 roku odszedł od nas na zawsze kochany Mąż, Ojciec, Brat i Dziadek,

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 października 2017 roku

wieloletni pracownik Zakładów Petrochemiczych „Orlen” w Płocku,

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny

absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Chemii,

mgr inż. Ferdynand Niśkiewicz urodzony 18 lutego 1937 roku Przez całe życie był emocjonalnie związany z Gniewem, gdzie przyszedł na świat, ukończył Szkołę Podstawową i rozpoczął naukę w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. Pogrzeb Zmarłego odbył się 7 października 2017 roku w Płocku. Pogrążona w smutku żona Wanda, synowie: Paweł i Marcin z Beatą i Jasiem oraz siostra Anna i brat Romuald

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie uchwały nr XXXIX/281/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, w terminie do dnia 14 listopada 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska


30 |

Kroniki

Jubileusze

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

FOT. USC

Diamentowe Gody Państwa Franciszki i Franciszka Ziorkiewicz

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Zameldowano 19 noworodków

Kronika policyjna

Państwo Franciszka i Franciszek Ziorkiewicz z Piaseczna 28 września odchodzili sześćdziesiątą rocznicę ślubu, czyli Diamentowe Gody. Jubilaci wychowali córkę i dwóch synów. Doczekali sześciu wnuków i trzech prawnuków. Na uroczystym spotkaniu z burmistrz Marią Taraszkiewicz -Gurzyńską, kierownikiem ROB Barbarą Rus oraz przyjaciółmi Jubilatów, wspominano minione lata. Mimo płynącego czasu Jubilaci są pełni energii, radości i fantazji. Są naprawdę wyjątkową parą. Receptą na doczekanie tak pięknej rocznicy jest otwartość, szczera, nawet burzliwa rozmowa. Państwo Ziorkiewicz przyznali, że gdy się posprzeczają, wieczorem zawsze pogodzeni idą spać. Są pięknym przykładem dla młodych małżeństw. Jak twierdzą, wspólne życie trzeba celebrować dzień po dniu i być dla siebie wsparciem. n

]] 2 września, Gniew Na ul. Kościuszki zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwego motorowerzystę. Kierujący posiadał 1,25mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed sądem.

]] 8 września, Gniew Przy ul. Krasickiego, na terenie stacji paliw LOTOS nieustalony sprawca zatankował 111 litrów benzyny do auta marki Ford Mondeo z kradzionymi tablicami rejestracyjnymi i bez uiszczenia opłaty w wysokości 512,38 zł odjechał. W toku prowadzonych czynności ustalono sprawcę kradzieży, który za swój czyn poniesie odpowiedzialność karną.

USC

]] W nocy z 9 na 10 września, Nicponia Na os. Kraziewicza z niezabezpieczonego samochodu marki VW Sharan, zaparkowanego na parkingu nieustalony sprawca ukradł młot udarowy firmy Bosch koloru ciemnoniebieskiego o mocy 850W, wycinarkę do drewna Bosch w tym samym kolorze wraz z plastikową walizką, przedłużacz z czarnym kablem o długości 30 m na czerwonym bębnie, szlifierkę kątową Bosch kol. ciemnoniebieskiego, skrzynkę narzędziową koloru czarnego z aluminiową rączką i zawartością wierteł, dłuta, klucze, szczotki do pogłębiania słoi drewna i polerowania oraz pneumatyczny pistolet niebiesko-czarny do wbijania gwoździ o łącznej wartości 4.950 zł. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gniewie prowadzą czynności, mające na celu ustalenie sprawcy kradzieży i odzyskanie utraconego mienia.

Diamentowe Gody Państwa Marię i Rajmunda Góreckich Jubileusz 60 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego 29 twrześnia obchodzili również Państwo Maria i Rajmund Góreccy z Gniewu. Jubilaci doczekali trojga dzieci, sześcioro wnuków i czterech prawnuków. Pan Rajmund całe swoje życie był związany ze sportem oraz kartami, przy których poznał małżonkę. Do dzisiaj bierze udział w gniewskiej lidze baśki. Zainteresowania Jubilata pochłaniały wiele wolnego czasu, ale dzięki wyrozumiałości małżonki, udało się w szczęściu, zdrowiu i zgodzie doczekać wspólnie takiego święta. n FOT. P. RAIŃSKA

]] 20 września, Gniew

P. Raińska

Złote Gody Urząd Stanu Cywilnego gościł dwie pary, które wspólnie przeżyły 50 lat i doczekały pięknego Jubileuszu Złotych Godów. Jubilaci to Państwo Janina i Bogdan Fortuna z Tymawy i Państwo Maria i Paweł Wentowscy z Ciepłego. Obie pary zostały odznaczone medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonała burmistrz Maria

Około godz. 16.10 nieznani sprawcy weszli do mieszkania przy ul. Kusocińskiego pod pretekstem przeprowadzenia badań instalacji wodnej budynku i w trakcie tej czynności ukradli pieniądze w kwocie 5.000 zł oraz złotą biżuterię wartości 3.000 zł, czym działali na szkodę 82-letniej właścicielki mieszkania. W Komisariacie Policji w Gniewie prowadzone jest postępowanie, mające na celu ustalenie sprawców przestępstwa.

]] 23–25 września, Gniew Taraszkiewicz-Gurzyńska i zastępca burmistrza Tomasz Sikora. Były serdeczne życzenia i kwiaty. W przemiłej atmosferze wspominano minione lata, które nieoczekiwanie szybko minęły. Jubilaci otoczeni kochającymi dziećmi i wnukami zachowali pogodę ducha i radość życia. Złotym Parom życzymy w zdrowiu doczekania Diamentowych Godów. n

Na ul. Wiślanej nieznany sprawca wszedł na teren jednej z posesji a następnie z magazynku na narzędzia ukradł wiertarkę udarową akumulatorową marki Hilti model TE6-AVR koloru czerwonego wraz z akumulatorami oraz plastikową walizką o wartości 3.000 zł na szkodę właściciela posesji. W Komisariacie Policji w Gniewie aktualnie prowadzone są czynności, mające na celu ustalenie sprawcy powyższej kradzieży i odzyskanie utraconego mienia.

USC

13 dziewczynek: ƒƒ Amelia Boratyn ƒƒ Hanna Dunajska ƒƒ Lena Głowińska ƒƒ Maria Gurgielewicz ƒƒ Klementyna Klohs ƒƒ Janina Kaślewicz ƒƒ Kinga Luberda ƒƒ Liliana Potulska ƒƒ Antonina Rychłowska ƒƒ Lilianna Rogaczewska ƒƒ Amelia Rejmus ƒƒ Marcelina Toczek ƒƒ Bianka Szutta 6 chłopców: ƒƒ Kacper Bielecki ƒƒ Jakub Brzycki ƒƒ Fabian Dering ƒƒ Marcel Konieczkowski ƒƒ Ignacy Ostrowski ƒƒ Olaf Rużała

6 par zawarło związek małżeński ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Angelika Rąbała i Piotr Machlik Agnieszka Kurowska i Ireneusz Jasiński Kinga Freda i Adrian Galikowski Karolina Lubińska i Martyn Lukowski Karolina Zander i Rafał Koc Paulina Zander i Kamil Ostrowski

Zmarło 10 osób: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Patryk Antos 1995 Jadwiga Ceyer 1940 Halina Dobrzyńska 1936 Jadwiga Dworakowska 1931 Teresa Fandrzejewska 1954 Helena Imianowska 1944 Barbara Rulewska 1945 Barbara Radzimowska 1960 Bogumiła Słomska 1946 Zbigniew Wilczarski 1975

Kronika strażacka ]] 12 września

]] 15 września

]] 18 września

]] 30 września

Próba samobójcza na ul. 27 Stycznia w Gniewie.

Usuwanie zagrażających konarów drzew na ul. 7 Marca w Gniewie.

Usuwanie skutków ulewnych deszczy w powiecie sztumskim.

Pożar ogniska bez nadzoru

]] 16 września

]] 19 września

Pożar konteneru na ubrania w Kursztynie.

Usuwanie kokonu szerszeni w Kursztynie.

]] 17 września

]] 23 września

]] 3 października

Usuwanie kokonu szerszeni na pl. Grunwaldzkim w Gniewie.

Pożar pustostanu w Nicponi.

Kolizja drogowa w Nicponi.

Państwo Janina i Bogdan Fortuna.

FOT. USC

FOT. USC

]] 13 września

Państwo Maria i Paweł Wentowscy.

Piaseczno – zabezpieczenie dnia chorych. Pomoc w wyciąganiu łodzi, która ugrzęzła na mieliźnie na Wiśle.

w Brodach Pomorskich.

]] 2 października Usuwanie plamy oleju na ul. Witosa w Gniewie.

| 31


sport

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Drużyna SP Nr 1 Gniew wystąpiła w składzie: Alaburda Mateusz, Ciarkowski Igor, Dzwonkowski Błażej, Gottschalk Nikodem, Korynt Michał, Kośmiński Mateusz, Malinowski Mateusz, Spiegiel Wiktor Tomasz Ostrowski Opiekun: Maciej Mosiński

Jarosław Ogonowski

fot. T. Ostrowski

]]Turniej mini piłki siatkowej

]]Mistrzostwa gminy w unihokeju dziewcząt szkół podstawowych 29 września w Gniewie odbyły się Zawody Gminne w Unihokeju Dziewcząt Szkół Podstawowych. W zawodach udział wzięły 4 szkoły z naszej gminy: SP Nr 1 Gniew, SP Polskie Gronowo, SP SPSK Tymawa oraz ZS Opalenie. Rywalizacja prowadzona była

30 września na hali sportowej w Gniewie odbył się Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt klas III i IV szkół podstawowych. Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie. W imprezie udział wzięło 14 dziewcząt, które zostały podzielone na dwie 7 osobowe grupy. Młode adeptki mini piłki siatkowej rywalizowały w grach singlowych w jednym secie do 12 punktów. Po zakończeniu rozgrywek w grupach przystąpiono do meczów o poszczególne miejsca. Sędzią głównym zawodów był Tomasz Ostrowski. Wszystkim uczestniczkom zawodów serdecznie gratulujemy. Klasyfikacja generalna turnieju 1. Ostrowska Amelia 2. Langowska Dorota 3. Dąbrowska Julia 4. Wolszlegier Dominika

Ponadgimnazjalnych w Szachach. Miło nam poinformować, że podczas imprezy zespół

W

zawodach wystąpiły trzy reprezentacje szkół. Każda drużyna składała się z 4 zawodników (3 chł. i 1 dz.). Grano systemem „każdy z każdym”, tempem gry 15 minut dla zawodnika. Podsumowując wyniki okazało się, że dwie najlepsze drużyny zdobyły tyle samo punktów meczowych, pomocniczych również, a wynik bezpośredniego spotkania także był remisowy, więc o ostatecznej kolejności decydował wynik partii na pierwszej szachownicy. Reprezentacja ZSP w Gniewie w składzie: Paweł Tucholski, Paweł Czechowski, Marcin Andrzejczak i Magda Saniuk musiała uznać wyższość

]]Mistrzostwa SP nr 2 w indywidualnych biegach przełajowych 27 września na boiskach trawiastych przy hali sportowej w Gniewie odbyły się Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach wystartowało łącznie 208 uczniów szkoły z podziałem na kategorie dziewcząt (dystans 800 m) i chłopców (dystans 1000 m). Wyniki zawodów SP Klasy VII – dziewczęta 1. Klepinowska Dagmara VII C 3:28 2. Lewandowska Julia VII C 3:42 3. Derlatka Julia VII C 3:50 4. Obarska Julita VII C 3:50 SP Klasy VII – chłopcy 1. Czaja Jakub VII B 3:25 2. Jakusz-Gostomski Dawid VII B 3:26 3. Grzebiński Piotr VII B 3:30 Gimnazjum Klasa II – dziewczęta 1. Gonsiorowska Paula II D 3:07 2. Schultz Patrycja II D 3:14 3. Mamel Laura II C 3:17 Gimnazjum Klasa II – chłopcy 1. Brzycki Sebastian II D 2:59 2. Hinz Adam II A 3:02 3. Gibler Damian II A 3:06 Gimnazjum Klasa III – dziewczęta 1. Wiatrowska Iga III A 3:10 2. Klusek Aleksandra III C 3:15 3. Kosecka Weronika III D 3:16 4. Lubińska Marysia III A 3:23 Gimnazjum Klasa III – chłopcy 1. Sójka Adam III C 3:00 2. Zmudczyński Daniel III E 3:03 3. Kosiór Patryk III B 3:05

Szachy nazywane są królewską grą, która wspaniale rozwija umysł. drużyny z I LO z Tczewa i ostatecznie zajęła drugie miejsce. Ostateczna klasyfikacja drużynowa: ƒƒ I I LO Tczew 3 pkt (5–3) ƒƒ II ZSP Gniew 3 pkt (5–3) ƒƒ III ZST Tczew 0 pkt (2–6) Każdy zespół otrzymał pamiątkowy

dyplom, a zwycięski team odebrał okazały puchar. Organizatorami zawodów byli: Powiatowe Centrum Sportu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, UKS „Alfil” w Gniewie i GOSiR w Gniewie. n Wiesław Pepliński

Sezon wędkarskich zawodów zakończony 17 września na wodach Jeziora Rakowieckiego odbyły się zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej. Na miejscu zbiórki stawiło się 29 uczestników, wśród których nie zabrakło biorącej udział we wszystkich

N

zawodach spławikowych pani Gertrudy Sienkowiec.

Tomasz Ostrowski

fot. T. Ostrowski

fot. J. Ogonowski

Klasyfikacja generalna szkół podstawowych 1. SP Nr 1 Gniew 8 pkt 5:0 2. SP Gronowo 5 pkt 5:2 3. ZS Opalenie 4 pkt 3:2 4. PSP SPSK Tymawa 3 pkt 3:5 5. PSP SPSK Gogolewo 0 pkt 0:7

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół

ZSP Gniew wywalczył drugie miejsce.

5. Rompa Aleksandra 6. Kruczńska Paulina 7. Waśniewska Amelia 8. Śledź Patrycja 9. Zakrzewska Jagoda 10. Wójcik Patrycja 11. Głowińska Klaudia 12. Kłodda Aleksandra 13. Bielska Nikola 14. Chudyka Kinga Redakcja

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie mają duży wybór dodatkowych zajęć sportowych. Po wakacyjnej przerwie ruszyły spotkania koła cheerleadersko-gimnastycznego, piłki nożnej i tenisa stołowego. W piaseckiej szkole prężnie działa także szkolno-parafialne kółko misyjne. Uczniowie biorą udział w prowadzeniu parafialnego radia „Sieć”. W placówce działa również kółko teatralne, fotograficzne i zespół folklorystyczny Piaseckie Gzuby – jak donoszą nauczyciele każdy uczeń może znaleźć coś ciekawego dla siebie.

22 września w Gniewie odbyły się

fot. W. Pepliński

Klasyfikacja generalna szkół podstawowych 1 ZS Opalenie 4 pkt 2:1 2 SP N1 1 Gniew 3 pkt 3:2 3 SP Gronowo 3 pkt 1:3 4 PSP SPSK Tymawa 2 pkt 2:3

]]Dodatkowe zajęcia sportowe w Piasecznie

| 33

Szachy – gniewscy licealiści wicemistrzami powiatu

systemem każdy z każdym. Zwycięzca zawodów, ZS Opalenie, reprezentować będzie naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się 19 października w Tczewie. Organizatorem zawodów był GOSiR i SZS w Gniewie.

Tomasz Ostrowski

3 października na hali sportowej w Gniewie odbyły sie Zawody Gminne w Unihokeju Chłopców Szkół Podstawowych. W zawodach udział wzięło 5 szkół z terenu naszej gminy: SP Nr 1 Gniew, SP Polskie Gronowo, SP SPSK Tymawa, SP SPSK Gogolewo oraz ZS Opalenie. Organizatorem zawodów był GOSiR i SZS w Gniewie. Sędzią głównym był Paweł Łysko. Rywalizacja prowadzona była systemem każdy z każdym, czas gry 8 minut. Drużyna składała się z czterech zawodników w polu, bramkarza i rezewowych. Zwycięzca zawodów reprezentować będzie naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się 19 października w Tczewie.

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

fot. PZW Gniew

]]Mistrzostwa gminy w unihokeju chłopców szkół podstawowych 2017

sport

fot. T. Ostrowski

fot. T. Ostrowski

32 |

ajlepsi tego dnia okazali się jednak sami mężczyźni. Pierwsze miejsce zdobywając 2275 punktów zajął Bartosz Łysko, drugi z wynikiem 2240 był Piotr Lamkiewicz, trzeci natomiast Lech Czarra, uzyskując 2230 punktów. Po zakończeniu zmagań wędkarskich na wszystkich uczestników zawodów, sędziów oraz kibiców czekała pyszna, gorąca grochówka. 24 września na wodach rzeki Wisły odbyły się natomiast zawody, kończące tegoroczny sezon zmagań wędkarskich w dyscyplinie spinningowej. Tego dnia najlepszym uczestnikiem zawodów okazał się najmłodszy z grona startujących Jakub Dorn (4190 pkt). Podium uzupełnili Robert Cybulski (855 pkt) oraz Marek Bober (465 pkt). Prezes gniewskiego koła, Michał Chrzanowski, dziękuje wszystkim startującym zawodnikom oraz sędziom wędkarskim za udział w tegorocznych zawodach wędkarskich i już zaprasza na przyszłoroczne spotkania. n Redakcja


34 |

Sport

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Sport

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

| 35

Liga w pełni

O piłce nożnej z Rafałem Kokotem

Wrzesień jest zawsze trudnym miesiącem dla piłkarzy. Po starcie ligi, trzeba albo potwierdzić

KS Mewa Gniew – klub, którego w naszej gminie nie trzeba nikomu przedstawiać. W drugim cyklu rozmów

dobrą dyspozycję w pierwszych meczach, albo szybko się pozbierać i wskoczyć na właściwe tory.

o gniewskiej piłce nożnej spotykamy się z prezesem, tego zasłużonego klubu – panem Rafałem Kokotem.

Jak w pierwszej części rundy jesiennej prezentowały się kluby z naszej gminy?

Grający w rozgrywkach klasy A, Keramzyt Szprudowo, pomimo trudnego terminarza, bardzo dobrze „wszedł” w sezon. W klubie nikt nie ukrywał, że podopieczni Krzysztofa Rutkowskiego mają włączyć się do walki o awans, a piłkarze potwierdzają to swoją grą. W ośmiu, rozegranych dotychczas spotkaniach zawodnicy ze Szprudowa zdobyli 16 punktów i tracą zaledwie 3 „oczka” do miejsca, premiowanego awansem. Szacunek budzi fakt, iż Keramzyt zagrał już z prawie wszystkimi drużynami, które są w górnej połowie tabeli (pozostał mecz z GDKiS Ostaszewo). Podopieczni trenera Rutkowskiego będą się teraz mierzyć z teoretycznie słabszymi zespołami, jednak jeśli Keramzyt rzeczywiście chce awansować to zwycięstwa w tych meczach są tak samo ważne, jak te za zwycięstwa z Rodłem Kwidzyn czy Deltą Miłoradz. Wyniki Keramzytu ƒƒ 1. kolejka, 13.08.17r.: Start Kulice – Keramzyt Szprudowo 0:4 (0:1) ƒƒ 2. kolejka, 20.08.2017 r.: Keramzyt Szprudowo – Wisła Tczew 1:1 (0:1) ƒƒ 3. kolejka, 26.08.2017 r.: Wisła Korzeniewo – Keramzyt Szprudowo 1:0 (1:0) ƒƒ 4. kolejka, 02.09.2017 r.: Keramzyt Szprudowo – Rodło Kwidzyn 1:0 (0:0) ƒƒ 5. kolejka, 09.09.2017 r.: Relax Ryjewo – Keramzyt Szprudowo 2:1 (1:0) ƒƒ 6. kolejka, 16.09.2017 r.: Keramzyt Szprudowo – Delta Miłoradz 1:0 (0:0) ƒƒ 7. kolejka, 24.09.2017 r.: Świt Radostowo – Keramzyt Szprudowo 0:3 (0:1) ƒƒ 8. kolejka, 30.09.2017 r.: Błękitni Kmiecin – Keramzyt Szprudowo 1:5 (0:1)

Gniewska Mewa W rozgrywkach klasy B, gdzie udział biorą Mewa i Sobieski, również rozegrano 8 serii spotkań. Gniewskie zespoły mają jednak o jeden mecz na swoim koncie mniej, gdyż derbowy

mecz z inauguracji rozgrywek został przeniesiony ze względu na Festiwal Gospel, a drużyny spotkają się w październiku. Nie zmienia to jednak faktu, iż po przerwie z dużym animuszem do rozgrywek seniorskich powróciła Mewa, która z siedmiu spotkań, wygrała sześć i jedno zremisowała. Wysokie zwycięstwa w meczach z OTS Osiek (12:0), Termo 2 Power Bytonia (10:0) czy Budmar Bytonia (7:1) sprawiły, że podopieczni Marka Kleistera, wraz z Koroną Rywałd, wyrośli na faworyta rozgrywek. Oba, liderujące zespoły zmierzyły się ze sobą 30 września w pojedynku, który zakończył się bezbramkowym remisem. Piłkarze Mewy, choć pokazali, że będą liczyć się w walce o awans do A klasy, mają przed sobą jeszcze długą drogę. Mecze z WKS Lignowy Szlacheckie czy Szpakiem Skórcz pokażą, czy młody zespół trenera Kleistera jest już gotów do gry o zwycięstwo w lidze. Wyniki Mewy: ƒƒ 1. kolejka, 12.08.2017 r.: Sobieski Gniew – Mewa Gniew – mecz przełożony ƒƒ 2. kolejka, 19.08.2017 r.: Mewa Gniew – Pogoń Smętowo Graniczne 2:1 (1:0) ƒƒ 3. kolejka, 26.08.2017 r.: OTS Osiek – Mewa Gniew 0:12 (0:3) ƒƒ 4. kolejka, 03.08.17 r.: Mewa Gniew – Orzeł Radziejewo 7:2 (3:1) ƒƒ 5. kolejka, 10.09.17 r.: Orzeł Borkowo – Mewa Gniew 0:3 (0:1) ƒƒ 6. kolejka, 17.09.17 r.: Budmar Bytonia – Mewa Gniew 2:7 (0:3)

?

ƒƒ 7. kolejka, 23.09.17 r.: Mewa Gniew – Termo 2 Power Bytonia 10:0 (6:0) ƒƒ 8. kolejka, 30.09.17 r.: Korona Rywałd – Mewa Gniew 0:0

Sobieski Gniew Zupełnie inne cele ma w tym sezonie Sobieski Gniew. Zespół po spadku z klasy A stracił wielu zawodników i trenera, co odbija się na wynikach zespołu. Trener Andrzej Pyrkowski, który objął posadę w lipcu, potrzebuje jeszcze czasu, aby odbudować drużynę i poukładać ją według własnego pomysłu. Sobieski w dotychczasowych meczach nie zdobył jeszcze punktów, a uzyskiwane wyniki wskazują, że nie będzie o nie łatwo.  Wyniki Sobieskiego: ƒƒ 1. kolejka, 12.08.2017 r.: Sobieski Gniew – Mewa Gniew – mecz przełożony ƒƒ 2. kolejka, 19.08.2017 r.: LZS Bytonia – Sobieski Gniew 6:1 (3:1) ƒƒ 3. kolejka, 26.08.2017 r.: Sobieski Gniew – Korona Rywałd 0:10 (0:3) ƒƒ 4. kolejka, 03.09.2017 r.: Czarni Straszewo – Sobieski Gniew 8:0 (3:0) ƒƒ 5. kolejka, 09.09.2017 r.: Sobieski Gniew – WKS Lignowy Szlachecki 0:5 (0:2) ƒƒ 6. kolejka, 17.09.2017 r.: KP Wandowo – Sobieski Gniew 8:0 (6:0) ƒƒ 7. kolejka, 24.09.207 r.: Sobieski Gniew – Szpak Skórcz 0:6 (0:4) ƒƒ 8. kolejka, 30.09.2017 r.: Sokół Lubichowo – Sobieski Gniew 14:0 (6:0). n

?

Sebastian Wojtowicz

Nazwa

Mecze

Punkty

Bramki

Nazwa

Mecze

Punkty

Bramki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wisła Tczew Relax Ryjewo GDKiS Ostaszewo Keramzyt Szprudowo Delta Miłoradz Wisła Korzeniewo Rodło Kwidzyn Start Kulice Ruch Gościszewo Błękitni Kmiecin Rodło Trzciano Świt Radostowo Powiśle Stary Targ LKS Waplewo Wlk.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

20 19 18 16 16 13 12 11 8 8 6 4 4 4

30–5 31–14 18–8 16–5 29–9 15–13 20–10 12–21 15–20 15–14 18–33 10–38 9–33 6–21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Korona Rywałd Mewa Gniew WKS Lignowy Szl. Szpak Skórcz Czarni Straszewo Pogoń Smętowo Gr. Sokół Lubichowo Termo 2 Power Bytonia Wandowo KP Orzeł Radziejewo Budmar Bytonia Orzeł Borkowo OTS Osiek Sobieski Gniew

8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7

22 19 19 18 15 14 12 11 9 7 4 4 3 0

43–14 41–4 29–11 34–10 32–13 22–12 31–18 15–24 15–21 19–37 10–31 21–27 13–47 1–57

Rzeczywiście, seniorzy w rozgrywki klasy B weszli z przytupem. Szybko zadomowili się w czubie tabeli i wygląda na to, że będą liczyć się w walce o awans do wyższej ligi. Czy to jest cel sportowy na najbliższy sezon? – Jeśli chodzi o tę drużynę, to marzy nam się awans do A klasy. Będzie to uzależnione od finansów, organizacji i infrastruktury. Na treningach skupiamy się na poprawie umiejętności indywidualnych każdego zawodnika. Dochodzi do tego doskonalenie aspektu gry zespołowej. Staramy się zapewnić chłopakom jak najlepsze warunki i sprzęt. Miejsce, jakie zajmują w tabeli świadczy o tym, że mają ogromny potencjał, a wykonywana praca nie idzie na marne. Oby tak dalej.

?

Mewa Gniew to także piłka młodzieżowa, dokładnie zespół rocznika 2004, który bierze udział w lidze Trampkarza. Jak wyglądają plany klubu, dotyczące piłki młodzieżowej? – Drużyna Trampkarzy jest chlubą i przyszłością klubu. Rok temu chłopcy

fot. KS Mewa

Keramzyt Szprudowo

Sebastian Wojtowicz: Prezesie, po krótkiej przerwie drużyna Mewy wróciła do piłki seniorskiej. Czy wycofanie zespołu był ruchem planowanym, który przewidywał powrót drużyny do rozgrywek klasy B? Rafał Kokot: Kiedy rok temu obejmowałem funkcję prezesa, skupiliśmy się na stabilizacji drużyny młodzieżowej. Cel został osiągnięty, więc odświeżyliśmy temat drużyny seniorów. Czujemy się silniejsi i zmotywowani do sukcesów. Krótka przerwa sprawiła, że zarówno zawodnicy, jak i włodarze wracają do gry z dużą dawką optymizmu i świeżości. Nie mogę w tym miejscu pominąć roli trenera – Marka Kleistera, który od początku wierzył w tę drużynę i jej potencjał. To przede wszystkim dzięki niemu widzimy dziś na meczach to, co widzimy.

grali w rozgrywkach ligi wojewódzkiej i chcemy, aby do niej powrócili. W kwestii piłki młodzieżowej mamy kilka pomysłów, aby wpłynąć na jej rozwój oraz podniesienie poziomu. Dotychczas, podstawą naszego działania było wprowadzenie stabilizacji w zespołach, które już posiadamy. Zarówno zarząd, jak i trenerzy jesteśmy świadomi, iż Mewa jest klubem, który powstał w 1958 roku i swoją historią tworzy wizytówkę tego miasta. Po realizacji założeń dotyczących zespołu Trampkarza oraz pierwszej drużyny, chcemy dać dzieciom i młodzieży w Gniewie możliwość rozwoju piłkarskiego. Nie chcemy jednak robić tego pod wpływem impulsu. Będziemy dążyli do przemyślanego rozwoju piłki młodzieżowej w naszym klubie.

?

W gminie Gniew funkcjonują aż trzy podmioty piłkarskie – Keramzyt Szprudowo oraz gniewskie zespoły Sobieski i Mewa. Jak układa się współpraca pomiędzy klubami? – Szczególnie serdecznie cenimy sobie relacje z Keramzytem Szprudowo, którego prezesem jest pan Michał Bąkowski.

?

Jakie, według Pana, są największe ograniczenia i zagrożenia dla gniewskiej piłki nożnej? Z drugiej strony, co może sprawić, że będzie ona coraz lepsza i na coraz wyższym poziomie? – Bardzo ważnym aspektem są finanse, które staramy się pozyskiwać z różnych obszarów. Piecze nad nimi

Nasi piłkarze są spragnieni gry, chcą trenować, wygrywać i wykonują na boisku kawał dobrej roboty.

trzyma nasza doświadczona pani skarbnik – Katarzyna Puczyńska, dzięki czemu, wyglądają one zdecydowanie lepiej niż rok temu. Co ważne, wszystko płacone jest na czas. Nie zmienia to faktu, że ciągle staramy się o dodatkowe wsparcie i nowych sponsorów – mamy nadzieję, że świetnie wyniki przyciągną inwestorów. Wspólnie z trenerami chcemy budować drużynę na solidnych fundamentach. Zarząd pracuje nad tym, aby tworzyć pozytywny wizerunek klubu i mam nadzieję, że osiągamy ten cel. Coraz większa liczba kibiców na meczach świadczy o tym, że wierzą w nas, a my postaramy się ich nie zawieźć. Wracając do sedna sprawy – siła Mewy to kadra trenerska i młodzież. Trenerzy Marek Kleister oraz Patryk Orzechowski to fachowcy, związani sercem z klubem. Nasi piłkarze są spragnieni gry, chcą trenować, wygrywać i wykonują na boisku kawał dobrej roboty. Docenić trzeba również pracę kierowników obu ekip – Adama Gostomskiego i Jarosława Danowskiego. Profesjonalizm i odpowiedzialność to słowa, które charakteryzują ich działania. Bardzo ważnym elementem w klubie jest współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gniewie. Dotychczas układała się ona wzorowo i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Możliwość korzystania z obiektów należących do GOSiR-u jest dla nas dużym plusem. Liczymy na to, że uda nam się zwiększyć częstotliwość korzystania z ich infrastruktury, co na pewno przełoży się na grę. Dziękuję za rozmowę. n Sebastian Wojtowicz


z życia szkół

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

wydarzenia

Uczniowie ZSP w finale wojewódzkim

| 37

Profesjonalizm nagrodzony

W poniedziałek, 2 października, w hali widowiskowo-sportowej w Gniewie odbyła się XVIII Powiatowa

Doroczne Wojewódzkie Święto Pszczelarzy z Województwa Pomorskiego odbyło

Licealiada Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Badmintonie (dziewcząt i chłopców). Do turnieju zgłosiło

się 23 września w Wejherowie. XXXI Wojewódzki Dzień Pszczelarza połączony był

się 7 drużyn: z Tczewa, Pelplina i Gniewu. Po zaciętych bojach bezkonkurencyjne okazały się grupy

z Jubileuszem 60-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy Ziemi Wejherowskiej.

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. H. Mrossa w Gniewie.

O

FOT. W. PEPLIŃSKI

bie drużyny odebrały okazałe puchary z rąk przedstawiciela Powiatowego Centrum Sportu Krzysztofa Bielskiego i awansowały do półfinału wojewódzkiego, który odbył się 5 października w Gniewie. W meczu decydującym o awansie do XVIII Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Badmintonie (dz.), drużyna ZSP w Gniewie pokonała XIX LO z Gdańska w stosunku 3:0, a chłopcy wygrali z V LO Gdańsk również 3:0

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

J

oraz z I Akademickim LO w Gdyni 3:0 i dzięki tym zwycięstwom będą reprezentować powiat tczewski w finale wojewódzkim, który odbędzie się 23 października w Szemudzie. Skład drużyny dziewcząt: Weronika Binerowska kl. 3a, Paulina Lisewska kl. 3a i Joanna Guzdaj kl. 2a. Skład drużyny chłopców: Kamil Antosiewicz kl. 3a, Filip Śledź kl. 2c, Patryk Barabaś kl. 2c i Damian Górski kl. 2b. n

ak co roku Zarząd Główny Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie wyróżnił najbardziej zasłużonych pasieczników odznaczeniami. Wręczono wiele brązowych, srebrnych i złotych Honorowych Odznak Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz kilka medali ks. dra Jana Dzierżona, z których jednak została nadana prezesowi Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gniewie, kol. Zbigniewowi Rybakowi. Należy przypomnieć, że pan Rybar jest profesjonalistą w branży pszczelarskiej. Prowadzi nie tylko dużą

WIESŁAW PEPLIŃSKI

Nagrody w Urzędzie Wojewódzkim

FOT. KOŁO PSZCZELARZY W GNIEWIE

36 |

pasiekę pszczelą, ale posiada certyfikat znawcy chorób pszczół, zajmuje się też m.in. produkcją matek pszczelich na własny użytek. W trakcie uroczystości Złotą Honorową Odznaką PZP za całokształt działalności na niwie propagowania polskiego pszczelarstwa i edukacji w zakresie apiterapii i zdrowego odżywiania udekorowano również kol. Zofię Laskowską-Kociorską z Opalenia Pólka a Brązową Honorową Odznaką PZP kol Jerzego Ciarkowskiego. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. n Ryszard Kociorski

W ubiegłym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana

Urodziny Błękitnej Wstęgi

organizowanym przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej

W sobotę, 30 września zespół Błękitna Wstęga z Klubu Seniora w Gniewie świętował czternastą

im. Św. Cyryla i Metodego prowadząca inicjatywę Tat.Net

rocznicę działalności. Celem zespołu od początku jego działalności jest propagowanie kultury

pod tytułem „List do taty”. Trzeba było napisać list do taty,

kociewskiej poprzez przypominanie obrzędów, tradycji i obyczajów przodków naszej małej

który ukazywał rolę ojca w życiu rodziny.

ojczyzny Kociewia oraz ocalenie od zapomnienia gwary, którą posługiwały się „lulki ty ziamni”.

6

października 2017 roku, uczniowie zaproszeni zostali do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, aby odebrać nagrody z rąk Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha i Senatora RP Antoniego Szymańskiego. Galę rozdania nagród uświetnił występ aktora Kuby Kornackiego.

– Cieszę się, że tak wielu uczniów wzięło udział w konkursie i aż czworo zostało nagrodzonych – podsumowuje konkurs Kazimiera Cieszyńska, nauczycielka języka polskiego z gniewskiej placówki. Spośród 160 przesłanych prac aż 4 zostały wyróżnienia trafiły do

FOT. SP. GNIEW

i Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją

gniewskiej szkoły. Byli to: Anna Wasielewska (laureatka konkursu), Alina Stacker (wyróżnienie), Dominika Romanowska (wyróżnienie) oraz Julia Guss (wyróżnienie). n SP GNIEW

Dziecko najlepsza inwestycja – kolejny sprzęt już w szkołach!

D

zięki oszczędnościom, które udało się wygenerować w poprzednim roku szkolnym, za kwotę około 90 tys. zł zakupione zostały kolejne laptopy, tablety, mikroskopy, aparaty fotograficzne, a także

sprzęt nagłaśniający. Od 2 października ruszyły także pierwsze zajęcia w tym roku szkolnym. Obecnie trwa dystrybucja podręczników zakupionych dla uczestników projektu. Projekt „Dziecko najlepsza inwestycja”

jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Wartość projektu wynosi 1 674 119,92 zł w tym dofinansowanie z UE 1 423 001,93 zł. Realizacja projektu w Gminie Gniew trwa od listopada 2016 r. n Redakcja

Z

espół nie traci ducha, nadal pragnie prężnie działać, reprezentować godnie miasto i gminę Gniew w różnych zakątkach województwa pomorskiego oraz poza jego granicami. Rocznica stała się też okazją do podsumowań. I tak członkowie zespołu dziękują Jadwidze Mielke, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. F. Wierzchowskiego, która od początku wspierała oprawą muzyczną, swoją grą na akordeonie, wszystkie występy zespołu. W uroczystości rocznicowej udział wzięli także przedstawiciele władz miasta na czele z burmistrz Marią Tarszkiwewicz-Gurzyńską, która w serdecznych słowach gratulowała zespołowi osiągnięć i sukcesów, które członkowie zespołu pozyskali przez 14 lat działalności. n Redakcja

FOT. BŁĘKITNA WSTĘGA

III Sobieskiego z klas IV i V wzięli udział w konkursie


38 |

Nowiny Gniewskie, Nr 10 (269) październik 2017 r.

Produkty pszczele w profilaktyce i leczeniu

Mleczko pszczele Konsekwencją nadmiernego przepisywania leków syntetycznych przez lekarzy jest nasilające się zjawisko interakcji negatywnej,

Kociewskie rymy

w wyniku której według danych amerykańskich około 25% chorych trafiających do leczenia szpitalnego, przychodzi tam nie w wyniku powikłań dotychczasowego leczenia.

Przed Państwem kolejny wiersz regionalistki Emilii Rulińskiej pt. „Jesień”. Jesień Skonała zieleń, piękna, bogata, Gdzież jej urocza, cudowna szata? Gdzież szum listowia, pięknej zieleni? Kto nam ten ziemski raj tak odmienił? Co to sprawiło, że wiatr tak smutnie Pieśni jesieni gra na swej lutni? W takt tej melodii tańczą drzewa, W których uroda życia omdlewa. Ostatni liść z drzewa opada, Smętny, jesienny czas zapowiada. Szaro, ponuro już za oknami, Niebo wciąż płacze rzewnymi łzami. Świat nam się kręci jak w karuzeli, Jesienią smuci, wiosną weseli. Raz obumiera, to znów ożywa. Tajniki życia wciąż nam odkrywa. Przeto i życie nasze jak przędza Wiosnę i lato jesień popędza. Nastanie zima i w jej zadumie Trzeba obumrzeć, każdy rozumie.

M

leczko pszczele to wydzielina gruczołów gardzielowych młodych pszczół robotnic, która służy jako podstawowy i jedyny pokarm przez pierwsze trzy dni życia larwom pszczół i trutni. Matki pszczele karmione są mleczkiem przez cały okres larwalny oraz w czasie składania jajeczek. Jednakże mleczko służące jako pokarm dla matki jest bogatsze w hormony mające wpływ na ich płodność, jak również długość życia. Matka pszczela żyje bowiem średnio 4–6 lat, a pszczół robotnica 30–35 dni. Mleczko posiada charakterystyczny zapach i smak. Barwa jasnokremowa, konsystencja gęsta półpłynna i mazista. Nie może zawierać więcej jak 67 proc. wody, posiada wyraźnie kwaśny odczyn (pH 3,4–4,3). Mleczko nie może wykazywać oznak fermentacji czy pleśnienia. Należy przechowywać je w hermetycznie zamykanych opakowaniach szklanych w temperaturze 0–5° C i bez dostępu światła. Norma przewiduje okres przechowywania do 14 dni. Najnowsze badania wykazują jednak, że mleczko znacznie dłużej zachowuje swoje właściwości. W niektórych krajach świeżo pozyskane mleczko od razu zamraża się, co pozwala je przechowywać przez wiele miesięcy. Mleczko pszczele poleca się szczególnie osobom, które mają słabą odporność organizmu i często chorują, szczególnie na drogi oddechowe. Pobudza ono wytwarzanie krwinek białych. Wywiera wszechstronny dobroczynny wpływ na organizm m.in. w terapii nowotworowej, w leczeniu stanów zapalnych, grypy, artretyzmu, złamań, nerwic, schorzeń serca i naczyń, cukrzycy, otyłości, anemii a także w stanach wyczerpania po chorobach zakaźnych i operacjach. Przeprowadzono próby leczniczego stosowania mleczka pszczelego. Uznano, że reguluje ono ciśnienie krwi. U chorych z chorobą niedokrwienia serca już po tygodniu ataki bólu stawały się rzadsze, po miesiącu u 2/3 pacjentów z grupy kontrolnej bóle serca w ogóle ustępowały. Podobne wyniki uzyskiwano u chorych z miażdżycą

tętnic. Doskonale zdawało ono egzamin w okresie rehabilitacji po zawałach serca. Mleczko pszczele jest szczególnie wskazane dla osób starszych, głównie dlatego, że ludzie wiekowi nie mogą zażywać zbyt wielu leków chemicznych. Kuracja mleczkiem przynosi dobre rezultaty przy zaburzeniach zespołu mózgowego (zaburzenia krążenia, miażdżyca naczyń mózgowych), zaburzenia układu nerwowego, chorób kości (osteoporoza), chorób przewodu pokarmowego itp. Mleczko stosujemy podjęzykowo np. świeże i liofilizowane w dawce jednorazowej, rano na czczo, doustnie w postaci tabletek, drażetek, kapsułek i kropli – dwa razy dziennie na pół godziny przed jedzeniem, w inhalacji ultradźwiękowej, w inhalacji oraz u dzieci w postaci czopków. Zewnętrznie stosujemy kremy i maści również dwa razy dziennie. Kuracja mleczkiem trwa 40 dni i można ją powtórzyć po 3–4 miesiącach. Dawkowanie – prewencyjnie 25–200 mg dziennie, a leczniczo 50–250 mg dziennie w dawkach podzielonych.

Przeciwskazania Głównie to reakcja uczuleniowa na podania mleczka pszczelego objawiająca się zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego w postaci bólów brzucha, nudności, wymiotów, biegunki, zawrotów głowy i senności, a także miejscowa skóry po zastosowaniu kremu lub maści z mleczkiem pszczelim. Przeciwskazaniem do podania mleczka są również ostre choroby zakaźne, alergiczne i choroba Addisona. Mleczko pszczele można kupić w każdej aptece oraz sklepach zielarsko-pszczelarskich. n C.D.N.

Dyplomowany Mistrz Pszczelarski Ryszard Kociorski APITERAPEUTA-Fitoterapeuta Zofia Laskowska-Kociorska

Źródło: Jerzy Marcinkowski „Jak prawidłowo prowadzić pasiekę”


myjNia ręcZNa

• • • •

opoNy

• • • • •

NaNotechNologia (mycie ręczne – aktywna piana) praNie tapicerek kosmetyka wNętrZ możliwość dojaZdu po auto do klieNta

tel. 506 755 300, 509 995 191

sprZedaż (opony tańsze niż w internecie) wymiaNa Naprawa - wulkaNiZacja prZechowalNia sprZedaż felg stalowych i alu

NicpoNia 80 Za abażurem w prawo ZaprasZamy poN-pt 9.00–17.00, sob 9.00–14.00

KONKURS! Do wygrania cztery karnety po 25 zł każdy na usługi myjni i wulkanizacji Odgadnij nazwę budynku przedstawionego na zdjęciu. Na odpowiedzi czekamy w redakcji „Nowin Gniewskich”, pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew do 30 października 2017 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................................................................... Adres: ....................................................................................................................................................................................................................... Odpowiedź: ...................................................................................................................................... Nr tel. .........................................................

Co to za miejsce?

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w miesięczniku informacyjno-publicystycznym „Nowiny Gniewskie” dla celów konkursu „Co to za ulica”. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Podpis: .......................................................................................................................

Konkurs „Magazyn prezentów” Od poniedziałku do czwartku z tym kuponem 5% zniżki na usługi myjni i wulkanizacji w firmie Werba w Nicponi. Kupon ważny do 30 listopada 2017 r.

Profile for NOWINY

Nowiny Gniewskie, październik 2017  

Nowiny Gniewskie, październik 2017  

Profile for nowiny
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded