Page 1

maluch maluch

şłobek

klub malucha

opiekun dzienny


Okres rozwoju dziecka począwszy od pierwszych chwil na świecie, aż do osiągnięcia trzeciego roku życia, odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu się zdrowej i silnej osobowości małego człowieka. Właściwa opieka i dostarczanie wielu pozytywnych doświadczeń w dzieciństwie, w ogromnym stopniu determinuję postawę dziecka wobec otaczającego je świata i ma wpływ na całe jego późniejsze życie. Poza troskliwą opieką, ogromne znaczenie dla optymalnego rozwoju dzieci ma również najbliższe otoczenie. Warto dołożyć wszelkich starań, aby wnętrza, w którym przebywają maluchy nie były przypadkowym miejscem pełnym rozmaitych przedmiotów, ale bezpieczną, funkcjonalną i twórczą przestrzenią zapewniającą optymalny rozwój. Z roku na rok, tworząc produkty dla najmłodszych, stawiamy sobie coraz to większe wyzwania, które mają na celu zapewnienie warunków do swobodnej, radosnej i bezpiecznej aktywności dzieci i okazji do nauki poprzez zabawę. Dużym wyzwaniem dla nas jaki i opiekunów jest ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak wzmacniać, wspierać potrzeby małego człowieka, pobudzać jego aktywność i podążać za jego ciekawością? Mamy nadzieję, że niniejszy Katalog pomoże w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytanie oraz będzie cenną wskazówką do dalszej pracy z dziećmi i dla dzieci.

nowa szkoła


Opieka nad małym dzieckiem Dopóki dziecko przebywa wyłącznie pod opieką rodziców, to na nich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie mu właściwych warunków do rozwoju. W momencie kiedy dziecko osiągnie wiek min. 20 tygodni, a oboje rodziców chcą wznowić aktywność zawodową, opiekę nad swoim dzieckiem częściowo mogą powierzyć instytucji żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Wymienione for-

my opieki uwzględnione zostały przez Resortowy Program Maluch. Różnią się one od siebie pod względem zasad funkcjonowania, wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r., zwanej potocznie „ustawą żłobkową”, ale wszystkie mają za zadanie wspierać rodziców w opiece nad dziećmi. W poniższym zestawieniu znajdują się główne zasady funkcjonowania poszczególnych form opieki nad dziećmi do 3 lat.

ŻŁOBEK

KLUB MALUCHA

Wiek i liczba dzieci W żłobku mogą przebywać dzieci od momentu ukończenia 20 tygodnia, aż do 3 roku życia. W przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest też korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia.

Wiek i liczba dzieci W klubie dziecięcym może przebywać maksymalnie 15 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia.

Wymiar czasowy Ilość czasu na dobę, w którym dziecko może przebywać w żłobku, to maksymalnie 10 godzin dziennie. W uzasadnionych przypadkach (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo mają wyznaczoną wizytę lekarską) czas pobytu dziecka w żłobku może zostać wydłużony za dodatkową opłatą.

Wymiar czasowy

DZIENNY OPIEKUN

Warunki sprawowania opieki

Zasady żywienia Przebywającym w żłobku dzieciom zapewnia się wyżywienie.

W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie i nie może być on wydłużony na wniosek rodziców Zasady żywienia Klub malucha nie ma obowiązku zapewnienia dzieciom wyżywienia

Wiek i liczba dzieci Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi od momentu osiągnięcia przez nie 20 tygodnia, aż do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do czasu ukończenia 4 roku życia. Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci. Wymiar czasowy Czas sprawowania opieki dostosowany jest do warunków pracy rodziców dziecka, jednak w przypadku dziecka w wieku do 18 miesięcy, nie powinien przekraczać 20 godzin tygodniowo. Zasady żywienia Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za wyżywienie dzieci. Istnieje także możliwość codziennego dostarczania posiłków przez rodziców.

Warunki lokalowe i organizacja przestrzeni Liczba pomieszczeń Co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Przeznaczenie pomieszczeń Każda grupa ma do dyspozycji bawialnię, istnieje wydzielone miejsce do odpoczynku, może być wspólne dla dwóch grup, zapewnia się miejsce do spożywania posiłków. Rekomendowana powierzchnia pomieszczeń Co najmniej 4 m² na każde dziecko.

źródło: http://www.mpips.gov.pl

Przestrzeń na dworze Zapewnione jest bezpośrednie wyjście na teren otwarty, wyposażony w urządzenia do zabaw.

Liczba pomieszczeń Co najmniej jedno pomieszczenie, przeznaczone dla nie więcej niż 15 dzieci, znajdujące się na parterze budynku Przeznaczenie pomieszczeń Zapewnione jest miejsce do przewijania oraz oddzielne miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej i do przechowywania sprzętu i środków czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci Rekomendowana powierzchnia pomieszczeń Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m2, jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci

Żłobek, klub malucha oraz opiekun dzienny, w myśl ustawy z 4 kwietnia 2011 roku, spełniać mają trzy najważniejsze funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną. Te trzy zadania wyrażają się zaś w permanentnym wsparciu i odpowiadaniu na bieżące potrzeby każdego dziecka, zapewnieniu bezpiecznych warunków do zabawy, umożliwianiu odpowiedniej ilości ruchu oraz odpoczynku, a także two-

Liczba pomieszczeń Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem we własnym domu lub mieszkaniu spełniającym warunki bezpieczeństwa (gmina może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna). Udostępnione dla dzieci powinno być co najmniej jedno pomieszczenie, w którym zapewnione jest miejsce na odpoczynek dzieci. Przeznaczenie pomieszczeń Istnieje wydzielone miejsce do spożywania posiłków i odpoczynku. Rekomendowana powierzchnia pomieszczeń Co najmniej 3 m² na każde dziecko. Przestrzeń na dworze Możliwość wyjścia na dwór, zaś w przypadku dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia, możliwe jest werandowanie na otwartym balkonie lub tarasie.

rzeniu inspirującego środowiska edukacyjnego. Możliwość realizacji powyższych założeń oraz ich jakość uzależnione są od kompetencji opiekunów, odpowiednio dostosowanych pomocy edukacyjnych oraz właściwie zorganizowanej przestrzeni. Odpowiednio zaaranżowane wnętrza usprawniają pracę dorosłym, a dzieciom ułatwiają adaptację do nowego środowiska i wzbogacają ich rozwój.


Jak urządzić?

wnętrza przyjazne maluchom

Istnieje kilka uniwersalnych zasad, którymi można się sugerować, chcąc stworzyć dla maluchów i ich opiekunów bezpieczne i inspirujące wnętrze. Na początku należy zwrócić uwagę na kolorystykę pomieszczeń, która powinna być ciepła, stonowana i utrzymana w jasnych, pastelowych kolorach. Przy dużej ilości przedmiotów i zabawek zbyt intensywne kolory ścian dostarczają niepotrzebnych bodźców wzrokowych i mogą rozpraszać, a nawet rozdrażniać dzieci. Sale powinny być jak najlepiej zorganizowane pod względem wykorzystania przestrzeni. Należy pamiętać, że maluchy większość czasu spędzają na podłodze, więc dobrym rozwiązaniem są niskie poduchy, materace oraz niewielkie piankowe me-

belki. Dzieci lubią się też chować, by na chwilę pobyć w samotności. Taką bezpieczną kryjówkę może stanowić domek lub namiot na stolik. Stoliki i krzesła powinny być dostosowane do wzrostu dzieci. W wolnych miejscach na ścianie warto umieścić aplikacje sensoryczne, lustra lub tablice manipulacyjne. Szafki muszą spełniać warunki bezpieczeństwa, być praktyczne i umożliwiać dzieciom dostęp do wszystkich zabawek. Wygodnie otwierające się i przesuwające drzwi, skrzynie na obrotowych kółkach, lekkie piankowe mebelki, znacznie ułatwiają dzieciom korzystanie z wszystkich pomocy edukacyjnych, zachęcają do eksplorowania edukacyjnej przestrzeni oraz do nauki poprzez działanie. Poniżej prezentujemy kilka przykładów przygotowanych przez nas aranżacji.


żłobek 6-24mies sala do zabaw

• • • • • • • • • • •

Zestaw mebli lokomotywa NS 0256, 1999zł Szafka z półkami M klasyczna NK 0712 x2, 249zł/szt Aplikacja drzewko NS 8107 x2, 40zł/szt Stoły ergo NS 2724 x4, 149zł/szt Nogi ergo 40cm NS 0040 x4, 99zł/szt Dobre krzesło DB 0001 x16, 99zł/szt Zestaw parawanów małych NS 9500, 899zł Kreatywna ciuchcia NS 1828, 329zł Lustro chmurka NS 1664, 89zł Lustro słońce NS 1663, 75zł Kwiatek z lusterkiem NS 1028, 129zł

• • • • • • • • • •

Ptasia chmurka NS 0332, Elementy do ptasiej chmurki, Skrzynia pirat TP 2013, Poducha sensoryczna królik NS 2109, Poducha sensoryczna piesek NS 2108, Mata kwiatek NS 1907, Wałek do siedzenia Lew NS 2119, Wałek do siedzenia Żaba NS 2120, Materac narożny serce NS 2102, Krzesełko do karmienia FB 0002 x2,

159zł 207zł 46zł 219zł 219zł 565zł 189zł 189zł 209zł 299zł/szt

• • • • • •

Materacyk do przewijaka NS 2123 x4, Szafka na nocniki NS 1843 x2, Kojec drewniany GP 0001 x2, Kieszonki malucha Tofik NS 1913, Kieszonki malucha Benek NS 1912, Kosz na śmieci TP 0007 x2,

115zł/szt 395zł/szt 369zł/szt 269zł 269zł 29zł/szt

sala do spania

• • • • • •

Łóżeczko dziecięce GP 4001 x15, Materac do łóżeczek NS 0651 x15, Komplet pościeli NS 0644 x7, Komplet pościeli NS 0645 x8, Szafa na pościel z nadstawką i drzwiami, Przewijak dwustanowiskowy NS 2128 x2,

225zł/szt 119zł/szt 79zł/szt 79zł/szt 921zł/szt 359zł/szt


żłobek 24-36mies

• • • • • • • • • • • •

Modern Szafka na pojemniki L, NS 2423, Pojemniki kartonowe duże NS 2474 x2, Modern Szafka z półkami M, NS 2402 x4, Modern Drzwi M, NS 2452, Aplikacja płotek NS 8104, Aplikacja tulipan NS 8102, Pojemnik na książki NS 1706, Pufy do pojemników na książki NS 1709, Stół okrągły NS 0725 x4, Krzesełka Emmi CH 0005 x16, Manipulcyjne drzewo NS 3046, Tablica manipulacyjna NS 0995,

sala do zabaw

352zł 58zł/szt 298zł/szt 98zł 59zł 59zł 199zł 115zł 275zł/szt 146zł/szt 249zł 145zł

• • • • • • • • • • •

Tablica manipulacyjna NS 0993, Tablica marchewka NS 1029, Lusterka kwiatki NS 1665, Kuchenka malucha NS 0260, Materace 4 pory roku x4, Mata pszczółka NS 1908, Hamak Laguna 2 HA 0013, Hipopotam z piłeczkami NS 1929, Menu kota pysia NS 1604, Aplikacja na ścianę biedronka PP 6139 Kosz na śmieci TP 0007,

145zł 95zł 135zł 345zł 155zł/szt 262zł 259zł 549zł 57zł 49zł 29zł

sala do spania

• • • • • •

Łóżeczko śpioszek NS 0754 x15, Komplet pościeli NS 1644 x8, Komplet pościeli NS 1645 x7, Szafa na pościel z nadstawką i drzwiami, Szafka NS 1821, Szafka na nocniki NS 1843 x2,

108zł/szt 82zł/szt 82zł/szt 921zł/szt 445zł/szt 395zł/szt

• • • • • •

Biurko prof NS 2506, Krzesło ISO SZ0113, Makatka drzewo 4 pory roku NS 1660, Kieszonki malucha Tofik NS 1913, Kieszonki malucha Benek NS 1912, Kosz na śmieci TP 0007 x2,

199zł 102zł 269 269zł 269zł 29zł/szt


klub malucha/opiekun dzienny

• • • • • • • • • • • • • •

Seria fantazja szafka słońce NS 1873, Seria fantazja szafka krówka NS 1874, Seria fantazja szafka domek NS 1869, Seria fantazja szafka chmurka NS 1871, Seria fantazja szafka trawa NS 1870, Łóżeczko śpioszek NS 0754 x5-15, Komplet pościeli NS 1645 x5-15, Szafa na pościel z nadstawką i drzwiami, Przewijak dwustanowiskowy NS 2128, Materacyk do przewijaka NS 2123 x2, Pokrowiec na łóżeczka NS 1825, Szafa na pościel z nadstawką i drzwiami, Regał wiszacy na pieluszki NS 2124 Kojec składany FB 0005,

399zł 399zł 469zł 319zł 499zł 108zł/szt 82zł/szt 921zł 359zł 115zł/szt 229zł 921zł/szt 220zł 219zł

sala dla malucha

• • • • • • • • • • • • •

Stoły ergo prostokątne NS 2740 x2, 189zł/szt Nogi do stołów ergo NS 0040, 99zł Nogi do stołów ergo NS 0046, 125zł Krzesełko karolek 1 NS 1774 x2-15, 50zł/szt Krzesełko karolek 0 NS 0776 x2-15, 49zł/szt Krzesełko karolek 2 NS 2775 x2-15, 56zł/szt Materac skladany Panda NS 2113, 319zł Materac skladany Krecik NS 2114, 279zł Krzesełko do karmienia FB 0002, 299zł Baza atrakcji malucha NS 2117, 799zł Kwiat poducha NS 1885, 239zł Namiot na stolik Podwodny świat NS 2122, 199zł Jeździk Ci 3302, 165zł

plac zabaw

• Domek ogrodowy MY 1042, • Żółwiowa piaskownica LT 4274, • Mały stół piknikowy LT 4790,

519zł 209zl 289zł

• Sprężynowiec słoń SK 0017, • Taczka z akcesoriami AN 6322,

999zł 45zł


używamy

tylko certyfikowanych materiałów

P C W (b ez ft al an ow

P ŁY T Y

e)

M

D

F

L A MIN

OWA N E

nowa szkoła

PALETA MATERIAŁÓW 6

2014/2015


meble


stelaż

brzoza płyta laminowana

fronty mdf

pojemniki tektura i pcw

Zestaw ze zdjęcia NS 2414, NS 2403 + NS2453, NS 2424+ FG0004 x 5, NS2431 + NS2455, HK 0001(dywan)

8


Nowa seria mebli Modern, to połączenie funkcjonalności z nowoczesnym designem. Cechą charakterystyczną całej serii jest możliwość dostosowania szafek do wielu różnych pomieszczeń oraz oczekiwań dużych i małych użytkowników. Pięć rozmiarów każdej z szafek, możliwość montażu nadstawki oraz drzwi do wybranych modeli, duża powierzchnia ekspozycyjna, miejsce na pojemniki dobierane indywidualnie pod względem wielkości i kolorystyki – wszystkie te cechy składają się na wygodę i praktyczność użytkowania. Nowoczesna kolorystyka zaś wprowadza wesoły nastrój do każdego pomieszczenia. • pięć wysokości szafek podstawowych: 38cm, 57cm, 77cm, 96cm • pięć wysokości szafek z nadstawką: 130cm, 149cm, 168cm, 187cm, 207cm Dodatki: • pojemniki plastikowe (kuwety) duże i małe • pojemniki kartonowe duże i małe • drzwi do szafek oraz do nadstawki • zamek na kluczyk do wybranych modeli Rodzaje szafek: • z półkami (z możliwością montażu drzwi) • na pojemniki i kuwety • z półeczkami • szafa wysoka bez drzwi • szafa wysoka z parą drzwi • szafa wysoka z 2 parami drzwi • szafa wysoka z parą drzwi dużych i małych • nadstawka (z możliwością montażu drzwi) • stelaż: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza • drzwi i nadstawka: płyta MDF w kolorze mandaryna lub zielonym • półeczki ( szafka z półeczkami ): płyta HDF o grubości 3 mm

zestaw narzędziowy ułatwiający montaż mebli znajduje sie na stronie 98

9


Szerokość 105 cm kompatybilne z drzwiami

Wysokość

Głębokość 47 cm S

57 cm

M

76 cm

L

95 cm

X

114 cm

XL 134 cm

XL

NS 2405

396

X

L

NS 2404

369

NS 2403

349

M

S

NS 2402

298

NS 2401

278 zł

Drzwi NS 2455 i NS 2465 zostały wyposażone w zamek

drzwi

Zielony

dostepne w 2 kolorach

S

M

L

X

XL

NS 2464

NS 2465

NS 2461

NS 2462

NS 2463

78 zł

98 zł

118 zł 134 zł 158 zł

Ceny za parę drzwi

Pomarańczowy

Wysokość

Szerokość 49,5 cm

10

S

38 cm

M

57 cm

L

77 cm

X

96 cm

XL

115 cm

S NS 2451

M NS 2452

L NS 2453

X

XL

NS 2454

NS 2455


Wysokość

Szerokość 105 cm Głębokość 47 cm S

57 cm

M

76 cm

L

95 cm

X

114 cm

XL 134 cm

XL

NS 2425

396

X

NS 2424

372

L

NS 2423

352

M

NS 2422

298

S

NS 2421

278 zł

pojemniki sprzedawane osobno pojemnikisprzedawaneosobno

11


szafki z półeczkami

Wysokość

Szerokość 105 cm Głębokość 47 cm S

57 cm

M

76 cm

L

95 cm

X

114 cm

XL 134 cm

XL

NS 2415

630 zł

X

NS 2414

578 zł

nadstawka

Zielona NS 2442 ▪ 105 x 47 x 74 cm

198 zł

L

NS 2413

499 zł

M

NS 2412

444 zł

S

NS 2411

344 zł

drzwi do nadstawki

110 zł

110 zł

Zielone

Pomarańczowe e

NS 2466 ▪ 49,5 x 69 cm

NS 2456 ▪ 49,5 x 69 cm

NS 2442

NS 2432

Pomarańczowa NS 2441 ▪ 105 x 47 x 74 cm

12

198

NS 2405

nadstawka łączy się ze wszystkimi meblami serii modern dając jeszcze więcej możliwosci zagospodarowania przestrzeni


wysokie szafy

NS 2436 NS 2435 ▪ Pomarańczowa z 2 parami drzwi ▪ Pomarańczowa z 2 parami drzwi

NS 2437 ▪ Pomarańczowa z parą drzwi małych i parą drzwi dużych

NS 2438 ▪ Zielona z parą drzwi małych i parą drzwi dużych

760 zł

760 zł

840 zł

840 zł

NS 2431 ▪ Pomarańczowa

NS 2432 ▪ Zielona

NS 2433 ▪ Pomarańczowa z parą drzwi

NS 2434 ▪ Zielona z parą drzwi

590 zł

590 zł

690 zł

690 zł 13


pojemniki plastikowe

Małe ▪ 42x31x7,3 cm

119 zł Pomarańczowe 6 szt. 119 zł FG 0001 Zielone 6 szt. FG 0002

prowadnice wyposażone są w system blokujacy

Duże

79 zł

79 zł

▪ 42x31x14,8 cm

Zielone 3 szt. FG 0004

Pomarańczowe 3 szt.

wszystkie pojemniki sprzedawane są w zestawie z prowadnicami

FG 0003

kartonowe

Małe ▪ 42x31x7,3 cm

70 zł 70 zł 14

Pomarańczowe 12 szt. NS 2471

Zielone 12 szt. NS 2472

Duże ▪ 42x31x14,8 cm

Pomarańczowe 6 szt. NS 2473

Zielone 6 szt. NS 2474

58 zł 58 zł

na pojemnikach miejsce na podpis


Wszystkie meble w żłobku, klubie malucha oraz pokoju małego dziecka, które przeznaczone zostały do przechowywania zabawek i pomocy edukacyjnych, powinny umożliwiać dzieciom swobodny dostęp do swojej zawartości. Szafki z półkami z serii Modern oraz z serii Klasycznej w rozmiarach S, M i L, doskonale sprawdzą się w miejscach, gdzie przebywa małe dziecko. Wysokość mebli odpowiednio dostosowana do wzrostu zapewni małym dzieciom zasięg do wszystkich poziomów, a otwarte półki – wygodny i nieograniczony dostęp do zabawek.

Zestaw ze zdjęcia NS 2414, NS 2403 + NS2453, NS 2424 + FG0004 x 5 + NS 2442 + NS 2456, NS2431 + NS2455, NS 2405 NS 0740 x 2(stoły), NS 0741(stół), NS 3776 x 16(karolki)

15


Meble moduł PLUS to serie szafek, które można umieszczać w stelażu o dwóch wysokościach. Stelaże umożliwiają tworzenie samodzielnych modułów oraz budowanie złożonych aranżacji. Są uniwersalnym elementem łączącym meble i półki. Szafki: – kolor: brzoza – trwałe obrzeże PCW – uchwyty dołączane do szafek Stelaż

16

– lakierowana sklejka – 2 wysokości: 78,5 i 168,5 cm – do samodzielnego montażu – dodatki dostarczane osobno (półki, aplikacje, pojemniki, uchwyty)

stelaż i fronty

brzoza

płyta laminowana

Zestaw ze zdjęcia NS 0211 x 6(stelaże niskie) NS 0210 x 8(stelaże wysokie) NS 0573, NS 0575, NS 0574, NS 0576, NS 0209 x 10(półki proste) NS 0208 x 3(półka księzyc) HK 0005(dywan) zestaw narzędziowy ułatwiający montaż mebli znajduje sie na stronie 98


Szafka z drzwiczkami

215 zł

NS 0576 ▪ Szafka z drzwiczkami. Moduł może być ustawiany z drzwiczkami po lewej lub po prawej stronie. ▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

Szafka z półką

169 zł

NS 0573 ▪ Dwudziałowa szafka z dostępem z obu stron. ▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

Pojemnik wiklinowy NS 0603

42 zł

Szafka z półką i przegrodą

195 zł

NS 0574 ▪ Czterodziałowa szafka z dostępem z obu stron. ▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

Szafka z parą drzwi NS 0575 ▪ Praktyczna szafka z drzwiczkami i półką. ▪ wym. 65 x 35 x 65 cm

215 zł

Warto dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie, w którym przebywają nasze dzieci nie było tylko przypadkowym miejscem pełnym rozmaitych przedmiotów, ale bezpieczną, funkcjonalną i twórczą przestrzenią zapewniającą optymalny rozwój. Agresywne barwy, nadmiar faktur i zbyt duża ilość bodźców wizualnych powodują problemy z koncentracją i nie sprzyjają atmosferze pracy. Dostosowywanie otoczenia do potrzeb i możliwości wiekowych dziecka to inwestycja w jego samodzielność. Odpowiednie rozmiary i konstrukcje sprawiają, że przestrzeń jest bardziej osiągalna, przyjazna i zachęca do jej eksplorowania.

Estetycznie wykonany, dostosowany wymiarami do szafek Moduł PLUS. Dno pojemnika wykonane ze sklejki zapewnia stabilność i trwałość.

▪ wym. 20 x 28 x 28 cm

17


Półka PLUS ćwiartka

Półka PLUS księżyc

NS 0207 ▪ Półka umożliwia ustawienie modułów pod kątem prostym. ▪ dł. boku 36 cm

NS 0208 ▪ Półka umożliwia ustawienie modułów pod kątem prostym. ▪ dł. boku 36 cm zł

49 zł Stelaż wysoki

64

49

NS 0210 ▪ Listwy umożliwiają montaż szafek, półek i aplikacji. Wym. 160 x 7 cm ▪ 1szt.

Stelaż niski

48 zł

NS 0211 ▪ Listwy umożliwiają montaż szafek, półek i aplikacji. Wym. 75 x 7 cm ▪ 1szt.

1 559 zł

18

Półka PLUS prosta NS 0209 ▪ Może stanowić półkę umieszczoną w stelażu lub być elementem łączącym 2 stelaże. ▪ wym. 65 x 35 cm

49 zł

Zestaw Modułowy Duży NS 0213 ▪ W skład zestawu wchodzą: ▪ NS0210 – Stelaż PLUS wysoki 4 szt. ▪ NS0211 – Stelaż PLUS niski 10 szt. ▪ NS0208 – Półka PLUS księżyc 2 szt. ▪ NS0209 – Półka PLUS prosta 2 szt. ▪ NS0576 – Szafka – Moduł PLUS z drzwiczkami 2 szt. ▪ NS0574 – Szafka – Moduł PLUS z półką i przegrodą 2 szt. ▪ NS0573 – Szafka – Moduł PLUS z półką 1 szt. ▪ NS0164 – Uchwyt do szafki – Muszelka 1 szt. ▪ NS0163 – Uchwyt do szafki – Rozgwiazda 1 szt.


parawany Warto dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie, w którym przebywają nasze dzieci nie było tylko przypadkowym miejscem pełnym rozmaitych przedmiotów, ale bezpieczną, funkcjonalną i twórczą przestrzenią zapewniającą optymalny rozwój. Agresywne barwy, nadmiar faktur i zbyt duża ilość bodźców wizualnych powodują problemy z koncentracją i nie sprzyjają atmosferze pracy. Dostosowywanie otoczenia do potrzeb i możliwości wiekowych dziecka to inwestycja w jego samodzielność. Odpowiednie rozmiary i konstrukcje sprawiają, że przestrzeń jest bardziej osiągalna, przyjazna i zachęca do jej eksplorowania. Kolorowe, estetyczne parawany z różnymi motywami lub gładkie. Parawany można zamontować pomiędzy modułami szafek z kolekcji Moduł PLUS lub ustawiać w wolnej przestrzeni po umieszczeniu w stelażu ze sklejki. Parawany dostarczane razem ze stelażem.

134 zł Parawan niski ▪ 83 x 68.5 cm

Parawan niski – Słoneczniki NS 0903 ▪ wym. 87 x 75 cm

146

4 kolory do wyboru

NS 0092

NS 0093

NS 0091

NS 0094

Łączniki parawanów

21 zł Parawan niski – Tulipan NS 0905 ▪ wym. 87 x 75 cm

146

21 zł 21 zł

90°

60°

Proste

NS 0958

NS 0957

NS 0956

Element łączy parawany pod kątem 90°.

Element łączy parawany pod kątem 120°.

Element łączący parawany w jednej linii.

▪ 2 szt.

▪ 2 szt.

▪ 2 szt.

19


Parawan wysoki z chmurkami NS 1953 Kreatywny parawan z kieszeniami-woreczkami. Idealny do zabaw rzutnych z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych lub piankowych piłeczek. Każda kieszeń-woreczek oznaczona jest inną liczbą kolorowych motylków, dzięki czemu sprzyja tworzeniu własnych gier wykorzystujących proste działania matematyczne.

▪ wym. 87 x 168 cm

Parawan wysoki żaglówki NS 1954

239 zł

239 zł

Pomysłowy parawan z kieszeniami w kształcie żaglówek. Każda kieszeń ma inną wielkość, inny kolor i inną ilość guzików. Parawan, dzieląc przestrzeń sali, służy jednocześnie jako miejsce do przechowywania drobiazgów oraz element zabaw doskonalących znajomość kolorów, stosunków przestrzennych i tych związanych z przeliczaniem w zakresie pięciu.

▪ wym. 87 x 168 cm

Para Parawan wysoki z gą gąsienicą

239 zł

NS 1 1951

Gąsien posiada dwa rodzaje zapięć: Gąsienica guziki oraz suwak. Różnej wielkości kieszonki służą jako schowki. szonk

wym. 87 x 168 cm ▪ wym

239

Parawan wysoki z balonikami

NS 1952

Każdy balon posiada otwór, przez który można przerzucać piłeczki lub woreczki. Ilość zdobytych punktów oznaczona jest liczbą guzików przyszytych na dole każdego z balonów.

▪ wym. 87 x 168 cm

20


regały z kieszeniami Regały na kółkach z dużymi kieszeniami do przechowywania zabawek itp. Kieszenie mocowane na rzepy, co umożliwia przenoszenie ich wraz z zawartością oraz zdejmowanie do prania.

305 zł

305 zł

Niski

Wysoki

NS 0941 ▪ 40 x 60,5 x 82 cm ▪ 2 kieszenie

NS 0940 ▪ 40 x 40 x 115 cm ▪ 3 kieszenie

Zestaw parawanów małych NS 9500 W skład zestawu wchodzą:

899 zł

▪ parawan niski (różne kolory) 7 szt., ▪ NS0956 Łączniki do parawanu 90°, 2 komplety, ▪ NS0957 Łączniki do parawanu 120°, 2 komplety

Aby podzielić większą przestrzeń (np. na kąciki tematyczne) można użyć niskich parawanów, które idealnie się do tego nadają a co za tym idzie pozwalają nauczycielowi widzieć wszystkie dzieci. Niskie parawany sprawdzają się również jako kojec.

21


mdf

22


Seria Fantazja składa się z trzech kolekcji: Farma i Fala. Modułowy charakter tych linii meblowych pozwala na swobodę aranżacji. Oprócz użytecznych funkcji, meble te mają rozbudzić poczucie kreatywności poprzez artystyczne aplikacje i frezy. Każdy zestaw składa się z tych samych modułów różniących się tylko aplikacjami i frontami (drzwiami). Seria zawiera: szafkę skrzynię, szafkę z parą drzwi( wewnątrz jedna połka) i półką, szafkę z parą drzwi(wewnątrz dwie półki), dwie szafki „Kominy” różnej wysokości, szafę z dwoma parami drzwi(wewnątrz po jednej polce) z półką szafkę bez drzwi z dwoma półkami. Mebelki sprzedawane razem z drzwiami i aplikacjami, na których są zabawne frezy. Do wyboru pojedyńczy mebel lub w zestawach.

stelaż

brzoza płyta laminowana

fronty

Zestaw ze zdjęcia NS 1872, NS 1870, NS 1873, NS1868, NS1899 (Liście)

zestaw narzędziowy ułatwiający montaż mebli znajduje sie na stronie 98

23


Zestaw Farma 1 NS 1865 ▪ w skład zestawu wchodzi: ▪ Skrzynia owca – NS 1868 ▪ Szafka domek – NS 1869

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Szafka trawa – NS 1870 Szafka chmurka – NS 1871 Szafa chmurka – NS 1872 Szafka słońce – NS 1873 Szafka krówka – NS 1874

2 999 zł

1 999 zł Zestaw Farma 2 NS 1866 • w skład zestawu wchodzi: ▪ Skrzynia owca – NS 1868

▪ ▪ ▪ ▪

Szafka domek – NS 1869 Szafka trawa – NS 1870 Szafka słońce – NS 1873 Szafka krówka – NS 1874

Zestaw Farma 3 NS 1867 ▪ w skład zestawu wchodzi: ▪ Skrzynia owca – NS 1868 ▪ Szafka trawa – NS 1870 ▪ Szafka słońce – NS 1873 ▪ Szafka krówka – NS 1874

1 599 zł 24


Skrzynia owca NS 1868 ▪ Wym. s82 g38 w43 cm

Szafka domek NS 1869 ▪ Wym. s82 g38 w84 cm

419 zł

469 zł

Szafa chmurka NS 1872 ▪ Wym. s82 g38 w166 cm

799 zł

Szafka trawa NS 1870 ▪ Wym. s82 g38 w84 cm

Szafka chmurka NS 1871 ▪ Wym. s41 g38 w125 cm

499 zł

319 zł

Szafka krówka NS 1874 ▪ Wym. s82 g38 w84 cm

399 zł

zł 399 Szafka słońce NS 1873 ▪ Wym s41 g38 w166 cm

Szafka z przesuwanym przesuwanymi drzwiami zł

499

NS 2855 ▪ Wym: szer. 82 cm, gł 35,5 cm, wys. 84,5 cm

25


Zestaw Fala 1 NS 1845 ▪ w skład zestawu wchodzi: ▪ Skrzynia łódź podwodna – NS 1848 ▪ Szafka fala – NS 1849

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Szafka wieloryb – NS 1850 Szafka wieloryb – mały NS 1851 Szafa latania – NS 1852 Szafka fala niebieska – NS 1853 Szafka chmurka niebieska – NS 1854

2 999 zł

Zestaw Fala 2 NS 1846 ▪ w skład zestawu wchodzi: ▪ Skrzynia łódź podwodna – NS 1848 ▪ Szafka fala – NS 1849 ▪ Szafka wieloryb – NS 1850 ▪ Szafka fala niebieska – NS 1853 ▪ Szafka chmurka niebieska – NS 1854

Zestaw Fala 3 NS 1847 ▪ w skład zestawu wchodzi: ▪ Skrzynia łódź podwodna – NS 1848 ▪ Szafka wieloryb – NS 1850 ▪ Szafka fala niebieska – NS 1854 ▪ Szafka chmurka niebieska – NS1853

1 599 zł 26

1 999 zł


Szafka wieloryb NS 1850 ▪ Wym. s82 g38 w84 cm

499

Szafka fala niebieska

zł NS 1854

▪ Wym. s82 g38 w84 cm

399 zł

Szafka fala NS 1849 ▪ Wym. s82 g38 w84 cm

469 zł

399 zł Skrzynia łódź podwodna

Szafka ćwieloryb mały

NS 1848 ▪ Wym. s82 g38 w43 cm

NS 1851 ▪ Wym. s41 g38 w125 cm

419 zł

319 zł

Szafka chmurka niebieska

NS 1853 ▪ Wym. s41 g38 w166 cm

499 zł Szafa latarnia

799 zł

NS 1852 ▪ Wym. s82 g38 w166 cm

Szafka z przesuwanymi drzwiami NS2875 ▪ Wym. s82 cm, g35,5 cm, w84,5 cm.

27


Kolekcja szafek przypominających lokomotywę ciągnącą wagoniki. Zestaw oprócz fantazyjnych kształtów, nadających pomieszczeniu bajkowy charakter, zapewnia funkcjonalność i dużo przestrzeni do eksponowania i przechowywania przedszkolnych akcesoriów. Skrzynia szafek wykonana jest z białej płyty laminowanej, co nadaje zestawowi wrażenie lekkości i przestronności. Elementy i aplikacje w delikatnych, pastelowych kolorowych ożywiają pociąg i podnoszą jego walor estetyczny. Możliwość zakupu poszczególnych elementów zestawu pozwala na dowolne wydłużanie składu pociągu.

stelaż

biały

Lokomotywa NS 0239 ▪ wym. 111 x 41 x 135 cm

635 zł

płyta laminowana

fronty mdf

Wagon 1 NS 0240 ▪ wym. 80 x 41 x 135 cm

575 zł

Lokomotywa z 4 wagonikami zestaw narzędziowy ułatwiający montaż mebli znajduje sie na stronie 98

28

NS 0256 ▪ dł. zestawu 3,90 m

1 999 zł


305 zł 275 zł

Wagon 3

Wagon 4

NS 0242 ▪ wym. 40,5 x 41 x 153 cm

NS 0243 , cm ▪ wym. 80 x 41 x 70,5

Wagon 2

405 zł

NS 0241 y 80 x 41 x 96 cm ▪ wym.

Poje Pojemnik na ks książki

zł 21 Bufory do lokomotywy LO 0049

NS 1 1708 34 x 69 cm 74 x ▪

199 zł

29


Kolekcja mebli składająca się z czterech mebli zwierzątek: hipopotama, słonia, żyrafy i nosorożca oraz półki – chmurki . dodatki : Pojemniki drewniane w 4 kolorach i kartonowe w 3 kolorach. Dwa rodzaje skrzyń na kółkach: mała i duża z siedziskiem i schowkiem oraz mała i duża tylko ze schowkami. półki na ścianę – Chmurki w 2 kolorach. Wszystkie dodatkowe elementy sprzedawane osobno.

projekt p pro jek t jek Justyna Czołnowska

30

Wzór przemysłowy zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem Wp.20478.

stelaż płyta laminowana

fronty mdf

pojemniki tektura i mdf


Zestaw ze zdjęcia NS 1777 + NS1779 + NS1787, NS 1775 + NS1781 + NS1784, NS 1776 + NS1782 + NS1785, NS 1778 + NS1780 + NS1786, NS 1773, NS 1772

zestaw narzędziowy ułatwiający montaż mebli znajduje sie na stronie 98

31


Słoń

399 zł

Żyrafa

NS 1775

NS 1776

Duża kolorowa szafka słoń doskonale sprawdzi się w w każdej sali i rozweseli każdą przestrzeń. Szafka posiada 3 półeczki, 6 półek na pojemniki kartonowe lub drewniane oraz miejsce na dużą skrzynię z siedziskiem lub bez do wyboru.

Żółta szafka z 4 półkami na pojemniki i małą skrzynie, która może stanowić siedzisko lub pojemnik do przechowywania zabawek. Pojemniki do wyboru (drewniane bądź kartonowe) oraz skrzynia z siedziskiem lub bez. Wszystko sprzedawane osobno.

▪ Wym. 130 x 36 x 170 cm

▪ wym. 112 x 36 x 170 cm

499 zł

Nosorożec o ożec NS 1778 78 8 Niebieski regał przeznaczony do p przerzechowywania a ania książek, puzp zli, gier planszoa anszozł wych, układanek łaadanek oraz innych pomocy mo ocy dydaktycznych dydaktycznych. Szafka posiada mini słupek ekspozycyjny, 4 półki na pojemniki kartonowe lub drewniane oraz miejsce na małą skrzynię z siedziskiem lub bez. Pojemniki i skrzynie sprzedawane osobno.

499

▪ wym. 143 x 36 x 130 cm

Hipopotam NS 1777 Sympatyczny mebel mebe el umili zabawę, rozwe-seli każdą salę i pomieści wszystkie mizł sie, lalki czy samochody. Szafka posiada 3 półeczki, 6 półek na pojemniki kartonowe lub drewniane oraz miejsce na dużą skrzynię z siedziskiem lub bez do wyboru. Pojemniki i skrzynie sprzedawane osobno.

599

▪ wym. 204 x 36 x 125 cm

Duża z siedziskiem

Mała z siedziskiem

NS 1779 ▪ wym. 80 x 36 x 40 cm

NS 1782 ▪ wym. 54 x 36 x 40 cm

Duża

145 zł

NS 1781 ▪ wym. 80 x 36 x 40 cm

205 zł

32

Mała

115

NS 1779

NS 1782

NS 1781

NS 1780

NS 1780 ▪ wym. 54 x 36 x 40 cm

179 zł

wszystkie akcesoria sprzedawane osobno

skrzynie na kółkach Pojemne skrzynie pozwalające przechowywać rozmaite przedmioty. Skrzynie posiadają kółka, co ułatwia im przemieszczanie. Doskonale komponuje się z meblami tej serii, spełni funkcję siedziska, a także stanowi miejsce do przechowywania gier czy książek


Półeczka Chmurka ▪ Półeczka wisząca ścienna może służyć do eksponowania prac, bądź przechowywania gier i zabawek ▪ 90 x 22 x 43 cm

pojemniki drewniane ▪ wym. 24 x 35x 24 cm, 3 szt. 2 szt. Żółte

Ciemnoniebieska NS 1773

125

3 szt. Jasno niebieskie

2 szt. Niebieskie 3 szt. Zielone

NS 1789 NS 1790 NS 1791 NS 1788

145 zł 199 zł 145 zł 199 zł

pojemniki kartonowe Jasnoniebieska

129 zł

▪ wym. 24 x 35 x 24 cm 2 szt. Niebieskie 3 szt. Niebieskie 3 szt. Zielone 2 szt. Żółte

NS 1786 NS 1787 NS 1784 NS 1785

37 zł 45 zł 45 zł 37 zł

Wszystkie akcesoria sprzedawane osobno

NS 1772

33


stelaż

brzoza płyta laminowana

fronty mdf

Funkcjonalne, wygodne szafki, które w łatwy sposób można przyporządkować indywidualnie każdemu dziecku z grupy. Kolorowe drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty w pastelowych kolorach tęczy. W środku każdej skrytki półka. Sprzedawane razem z uchwytami. Drzwiczki szafek można montować według uznania na lewą bądź prawą stronę.

zestaw narzędziowy ułatwiający montaż mebli znajduje sie na stronie 98

34


Zestaw ze zdjęcia zdję jęcia NS 0468G, NS 0468C, NS 0469/1 + NS 0498, NS 0469, NS 0469/3 + NS 0498, NS 0468D, NS 0598(delfinek), NS 1885(poducha kwiat)

35


Moduł 4

519 zł

Moduł 2

539 zł

Mały moduł

352 zł

Moduł A

NS 0468E ▪ 3 skrytki = 6 półek; 3 szuflady ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

Duży moduł

NS 0468 ▪ 9 skrytek = 18 półek ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

Moduł B

NS 0469/2 ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

36

435 zł

Moduł 3

385 zł

Moduł 1

252 zł

Moduł C

NS 0468C ▪ 6 skrytek = 12 półek ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

NS 0469 ▪ 6 skrytek = 12 półek ▪ wym. 66,5 x 35 x 112 cm

NS 0469/1 ▪ wym. 66,5 x 35 x 112 cm

519 zł

NS 0468D ▪ 3 skrytki = 6 półek; 2 szuflady ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

NS 0468B ▪ 6 skrytek = 12 półek ▪ wym. 99 x 35 x 81 cm

NS 0469/3 ▪ wym. 99 x 35 x 81 cm

375 zł

259 zł


Moduł M d ł7

359 zł

NS 0468H ▪ 18 półek ▪ wym. 99 x 35 x 112 cm

Moduł 8

305 zł

NS 0468I ▪ 12 półek ▪ wym. 66 x 35 x 112 cm

Moduł 6

305 zł

NS 0468G ▪ 12 półek ▪ wym. 99 x 35 x 81 cm

Więcej aplikacji meblowych na stronie ?? Aplikacja do tęczy – duża NS 0498 ▪ wym. 90 x 19,2 x 90 cm

115 zł

37


Zestaw I. Tęczowy NS 4066 W skład zestawu wchodzą:

▪ NS0469 – Tęczowe skrytki – mały moduł 1 szt. ▪ NS0468 – Tęczowe skrytki – duży moduł 1 szt.

869 zł Zestaw II Tęczowy NS 4067 W skład zestawu wchodzą:

▪ NS0469 – Tęczowe skrytki – mały moduł 2 szt. ▪ NS0468 – Tęczowe skrytki – duży moduł 2 szt.

1 739 zł

38


Zestaw III Tęczowy NS 4068 W skład zestawu wchodzą:

▪ ▪ ▪ ▪

NS0469 – Tęczowe skrytki – mały moduł 1 szt. NS0468B – Tęczowe skrytki – moduł 1 1 szt. NS0468F – Tęczowe skrytki – moduł 5 1 szt. NS0468D – Tęczowe skrytki – moduł 3 1 szt.

Zestaw IV Tęczowy NS 4069 W skład zestawu wchodzą:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

1 789 zł

2 199 zł

NS0468C – Tęczowe skrytki – moduł 2 1 szt. NS0468F – Tęczowe skrytki – moduł 5 1 szt. NS0468E – Tęczowe skrytki – moduł 4 1 szt. NS0468B – Tęczowe skrytki – moduł 1 1 szt. NS0469 – Tęczowe skrytki – mały moduł 1 szt.

39


Sprawdzona, ciesząca się dużym uznaniem kolekcja mebli zapewnia funkcjonalność, wygodę i bezpieczeństwo. Główną zaletą szafek jest możliwość tworzenia kolorowych aranżacji z dużą powierzchnią ekspozycyjną, jak również licznymi pojemnikami, które pozwalają na porządkowanie i segregowanie niezbędnych przedmiotów każdego ucznia i przedszkolaka. Różne rodzaje i typy szafek oraz różnorodność akcesoriów pozwalają zaaranżować wnętrza zapewniające wygodę oraz bezpieczeństwo.

• pięć wysokości: 54, 74, 93, 112, 131 cm

Dodatki: • pojemniki drewniane • pojemniki kar tonowe • skrzynia i pojemnik na kółkach • drzwiczki • aplikacje: igloo, zamek, domek, słonecznik, tulipan, kot, płotek, zamek i zagroda • prowadnice

Rodzaje szafek: • na pojemniki • z półkami • na pojemniki i skrzynię • z pół kami i na skrzynię • na pojemniki; z półkami • na pojemniki i skrzynie; z półkami • z półeczkami • z półeczkami i na skrzynie • narożne • rogowe

Zestaw ze zdjęcia NK 0764, NK 8002, NK 0834 + NK 0633 x 2, NK 0804 + NK 0631 x 2 + NS 0715 + NS 0714 + NS0716 x 2, NK 0753, NK 0713 + NK 0432

zestaw narzędziowy ułatwiający montaż mebli znajduje sie na stronie 98

40


stelaż

buk płyta laminowana

fronty mdf

pojemniki tektura

możliwość zamontowania drzwi

41


szafki 84cm Podany koszt szafek nie uwzględnia wyposażenia (poza prowadnicami w ilości pozwalającej na umieszczenie dużych pojemników)

na pojemniki

wysokość 84 cm S 54 cm 39 cm M 74 cm

szer. gł.

z półkami

NK 0705 XL

– 365 zł

NK 0715 XL

– 342 zł

NK 0704 X

– 335 zł

NK 0714 X

– 325 zł

NK 0703 L

– 299 zł

NK 0713 L

– 275 zł

NK 0702 M

– 259 zł

NK 0712 M

– 249 zł

NK 0701 S

– 229 zł

NK 0711 S

– 215 zł

na pojemniki i skrzynie

z pólkami i na skrzynie nie dotyczy NK 0811

42

NK 0805 XL

– 345 zł

NK 0815

XL – 309 zł

NK 0804 X

– 309 zł

NK 0814

X – 282 zł

NK 0803 L

– 282 zł

NK 0813

L

NK 0802 M

– 252 zł

NK 0812

M – 235 zł

NK 0801 S

– 215 zł

NK 0811

S – 205 zł

– 255 zł

L 93 cm X 112 cm XL 131 cm


kuwety pojemniki kuwety, kuwety poje ojem mniki mni m mn n ki i skrz sskrzynie krzyn yn sprzedawane osobno (str. 64)

43


szafki 112cm Podany koszt szafek nie uwzględnia wyposażenia (poza prowadnicami w ilości pozwalającej na umieszczenie dużych pojemników)

na pojemniki z półkami

szer. gł.

wysokość 112 cm S 54 cm 39 cm M 74 cm

na pojemniki i skrzynie z półkami nie dotyczy NK 0821

NK 0725 XL

– 419 zł

NK 0825 XL

– 395 zł

NK 0724 X

– 389 zł

NK 0824 X

– 362 zł

NK 0723 L

– 359 zł

NK 0823 L

– 319 zł

NK 0722 M

– 319 zł

NK 0822 M

– 262 zł

NK 0721 S

– 259 zł

NK 0821 S

– 219 zł

kuwety pojemniki kuwety, pojem mniki m n i skrzyn skrzynie sprzedawane osobno (str. 64)

44

L 93 cm X 112 cm XL 131 cm


szafki 84cm z półeczkami

szer. gł.

wysokość 84 cm S 54 cm 39 cm M 74 cm

L 93 cm X 112 cm XL 131 cm

z półeczkami i na skrzynie

NK 0735 XL

– 469 zł

NK 0835 XL

– 459 zł

NK 0734 X

– 415 zł

NK 0834 X

– 399 zł

NK 0733 L

– 372 zł

NK 0833 L

– 405 zł

NK 0732 M

– 335 zł

NK 0832 M

– 305 zł

NK 0731 S

– 289 zł

NK 0831

S – 245 zł

Wszystkie Ws Wsz W sz yst sz yysst stkkie kiie ie meble meeble m ble le w żłobku, żżło żł łob ło bkku bku ku, klubie klu llub u ub bie ie malucha mal ma m aalluch uccch u ha oraz orra or raz aazz pokoju poko po koj koj oju małego mał m ma ałłego eg eg go o dziecka, dziec dz iecka ie ecka ec kaa,, kkt ka, które tó órre óre re pr p przeznaczone rzez ze ze zezna ezzna nac n aacc zzon zo on o ne zzostały ost o os sstttały ały aał łłyy do do przeprrze p zee cchowywania ch cho ho h owyw wyyw w y wani aan n a zabawek zaba zaba abawek b wek ba weeekk i pomocy w pom omo om ocy cyy edukacyjnych, eed duka duk uka uk kacyj ccyyyjjny nyc n ych, yc h, powinpow p ow winn-nyy umożliwiać n umo u m mo ożżli żlliliwi wiać d wia dzieciom zziie zie iecio cio i m swobodny swob swob wobodn bod odn dn d ny dostęp dost ossttęp os ęp do do swojej sw swo wo w ojej je je ejj zawartości. zza zaw aaw wart war arrttości. ar ośc o ści.i. Szafki śc Szaafki Sz Sza kkii z półkami pół p ółłkam ó kam a i z serii se eri riiii Modern rii Mod Mo de der ern er rn oraz ora rraz azz z serii ser se erriii erii Klasycznej Kl K Kla llaasy syc syc yczne zzn nej w rozmiarach ne ro rozmi zm miiaara arra rach ch S, S, M i L, L, doskonale do dosk ssko kko ona naalle sprawdzą nal spr prraaw pra wd wdz dzzą się d się ię w miej m miejscach, iej ie iej ejssca scccaaach cch, ch h,, gdzie h gd g dzzie ziiie ep pr przebywa rzze zeb eb e byyw ywa wa m wa ma małe ałe łe dz d dzi dziecko. zi ziec ecckko. eck o. W Wy Wys Wysokość yysso okkko oko ość śćć me m meb eb e blili odp od o dpow dp owi o wiie w ed edn dn d nio io do d dos os ostos ostos ossowa ow o waan w naa do do wzrostu wzzzrrost wzr w ossttu za os zzapewaap pe p ewwmebli odpowiednio dostosowana ni ma ni m mał małym aałł yym md dz dzieciom zieci zi eciom om m zasięg zzas asięg ięg ęg do do wszystkich wsszys w zyyyssttk tki kiich ch poziomów, po p o ozzio iiom o om mó ów ów, w,, w a otwarte otw otwa tw twa waarte r te rt te półki pó p ó łk łłki kkii – wygodny w yyg wy wyg god odn o dny i nieograniczony dn nieog ni eog og grra ran aniic an icczzony on dostęp do osstę sttę tę p do d o zza zab zabawek. aab bawe aw wek. we k.

45


szafki narożne szer. gł.

szafki rogowe

szer. gł.

wysokość 39 cm S 54 cm 39 cm M 74 cm

L 93 cm X 112 cm XL 131 cm

NK 0765 XL

– 205 zł

NK 0764 X

– 195 zł

NK 0763 L

– 165 zł

NK 0762 M

– 145 zł

NK 0761 S

– 135 zł

wysokość 67 cm S 54 cm 67 cm M 74 cm

L 93 cm X 112 cm XL 131 cm

NK 0755 XL

– 365 zł

NK 0754 X

– 325 zł

NK 0753 L

– 279 zł

NK 0752 M

– 269 zł

NK 0751 S

– 225 zł

aplikacje do półki wiszącej Słoń S N 8108 NS ▪ 60 x 40 cm

Kwiatek K NS 8109 N ▪ 60 x 34 cm

35 zł 29 zł

Półka wisząca NS 0556 ▪ 60 x 32 x 50 cm ▪ kolor: buk

46 46

109 zł


aplikacje do mebli

Aplikacje do szafek, które swoją kolorystyką i ciekawym kształtem uatrakcyjnią wygląd każdego wnętrza, pobudzą fantazję małych dzieci. Pasują one także do serii Tęczowej

▪ wym. 84 cm

Płotek NS 8104

Kot

59 zł

NS 8103

59 zł

Drzewko

40 zł

NS 8107

Miś NS 8105

50 zł

Słonecznik NS 8100

Tulipan

59 zł

NS 8102

59 zł

Autko

39 zł

NS 8106

47


pojemniki

czerwony

niebieski

zielony

żółty

dostępne w kolorach

bardzo wytrzymałe 42 kg

EKO Ekologiczne tekturowe pojemniki w naturalnym kolorze. Lekkie i wytrzymałe. Posiadają białe miejsce na podpisanie zawartości lub przynależności dla danego dziecka.

2

80 zł

5 10 zł za szt.

za szt.

Prowadnice 12szt.

21 zł

NS 0716

Prowadnice do pojemników i szuflad.

▪ 12 szt. ▪ dł. 29 cm

Kartonowe małe 12

7 70 zł

4 30 zł

za szt.

NS 0717

35 zł

Kartonowe małe 12

52

62 zł

NS 0714 ▪ 35 x 25 x 8 cm ▪ 12 szt. w 4 kolorach

NS 0715 ▪ 35 x 25 x 17 cm ▪ 8 szt. w 4 kolorach

Kartonowe duże 8

41 zł

NS 0718

46 zł

za szt.

Kartonowe duże 8

48

34

Drewniany mały

Drewniany duży

NS 0444/kolor ▪ 35 x 25 x 8 cm

NS 0790/kolor ▪ 35 x 25 x 17 cm

Duża skrzynia do szafek 84cm

Średnia skrzynia do szafek 112cm

Mała skrzynia do szafek 84cm

▪ 77 x 35 x 30 cm

▪ 53 x 35 x 30 cm

▪ 35 x 35 x 30 cm

162 zł

142 zł

109 zł

żółty

NK 0614

NK 0624

NK 0634

zielony

NK 0613

NK 0623

NK 0633

niebieski

NK 0612

NK 0622

NK 0632

czerwony

NK 0611

NK 0621

NK 0631


szafy wysokie

UWAGA! Zamawiając szafe należy podac kod i kolor wybranych przez siebie drzwi.

dostępne w kolorach czerwony

niebieski

595 zł Szafa NK 0718U/kolor

zielony

szerokość głębokość wysokość

żółty

565 zł NK 8002/kolor

432 zł NK 0718

.

84 cm 40 cm 202 cm

W szafach NK 8004 i NK 0718U duże drzwi wyposażone są w zamek

485 zł

609 zł

NK 8001/kolor

NK 8004/kolor

drzwi

125 zł szer. wys.: S M L X

L

X

XL

zł 115 czerwony niebieski

M

zł 94zielony

zł 84 żółty

S

zł 52 buk

40 cm 36 55 75 94

cm cm cm cm

XL 113 cm

NK 0411 NK 0421 NK 0431 NK 0441 NK 0451

NK 0412 NK 0422 NK 0432 NK 0442 NK 0452

NK 0413 NK 0423 NK 0433 NK 0443 NK 0453

NK 0414 NK 0424 NK 0434 NK 0444 NK 0454

NK 0521 NK 0522 NK 0523 NK 0524 NK 0525

49


kącik biblioteczny Komplet NS 1741 Biblioteczka z pufkami B Biblioteczka z bezpiecznymi, zaokrąglonymi ro rogami. W części górnej posiada 4 pojemniki, pr przedzielone przegrodami o różnych wysokościach, wysokości ułatwiających ekspozycję książek lub gier gier. Po obydwu bokach biblioteczki znajdują się s wnęki na skrzynie na obrotowych kółkach. oraz 2 szt pufek kółk

▪ ▪

wym biblioteczki: 50 x 92 x 64, wym. w wym. pufek 30 x 92 x 30 cm

645 zł polecane do kącika pielęgnacyjnego

50


Ten przyjazny dzieciom mebel świetnie sprawdza się jako centralny punkt kącika bibliotecznego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by służył dzieciom również jako wygodny pojemnik na gry, klocki i inne zabawki. Dzięki swojej formie dzieci z każdej strony mają do niego swobodny dostęp a wygodne pufki czynią z niego wyjątkowo funkcjonalny mebelek. Biblioteczka świetnie sprawdzi się zarówno w przedszkolu jak i na świetlicy.

Biblioteczka blioteczka Biblioteczka bl k z pufkami fk NS 1742

Pojemn Pojemniki nik ikii na kółkach

485 zł 189 zł

NS 1744 ▪ 2 szt.; wym. 44 x 45 x 28 cm.

NS 1743 ▪ wym. 50 x 92 x 64 cm

Pufy półokrągłe

285 zł

219 zł

NS 1745 ▪ 2 szt.; wym. 30 x 92 x 30 cm

pojemnik na książki dostępne w 3 kolorach S74 G34 W69 cm

Pufy do pojemników na książki NS 1709

115 zł

• 2szt.; t.; S35 G35 W30 cm

199 zazł szt.

Biały NS 1708 Brzozowy NS 1707 Bukowy NS 1706

51


biblioteczki bukowe

205 zł Biblioteczka wisząca NS 1721 Bezpieczna dzięki zaokrąglonej linii bocznych ścianek. Może być miejscem ekspozycji książek, pomocy dydaktycznych i prac plastycznych. Nie zajmuje cennej powierzchni na podłodze.

205 zł Biblioteczka skośna mała NS 0877 Z jednej strony trzy poziomy ekspozycyjne, z drugiej trzy półki.

262 zł Biblioteczka skośna duża NS 0878

▪ wym. 90 x 40 x 102 cm

Z jednej strony cztery poziomy ekspozycyjne, z drugiej cztery półki.

▪ wym. 94 x 20 x 130 cm

▪ wym. 90 x 40 x 115 cm

Biblioteczka skośna Literka NS 1705 Biblioteczka skośna stojąca, przeznaczona do przechowywania książek, gier lub zabawek, doskonale nadajaca się do aranżacji kącików tematycznych. Boki biblioteczki wykonane są z płyty wiórowej laminowanej w kolorze zielonym, pomiędzy którymi znajduje się 5 głębokich kieszeni, wykonanych z wytrzymałej tkaniny poliestrowej.

▪ 72 cm, gł. 34 cm, wys. 92 cm.

229 zł 52


299 zł

Sowa NS 0907 ▪ 116 x 40 x 120 cm

349 zł

Żaba N 0906 NS ▪ 108 x 47 x 120 cm

Regał na książki Słoń NS 1769

329

Regał Słoń

NS 1764

195 zł

Funkcjonalna szafka z półeczkami do przechowywania książek, gier i zabawek.

Funkcjonalna szafka z półeczkami do przechowywania książek, gier i zabawek do którego dziecko ma dostęp z każdej strony.

▪ wym. 78 x 56 x 60 cm

▪ wym. 80 x 80 x 80 cm

53


Gruszka Junior NS 1826 ▪ wym. 45 x 90 x 140 cm

289 zł

Jabłko

Truskawka

NS 0433 ▪ wym. 116 x 55 x 118cm

NS 0472 ▪ wym. 129x63x157cm

309 zł

Słoneczko NS 0473 ▪ wym. 180 x 61 x 140 cm

54

435 zł

Szafki, swoim kształtem i kolorem, ożywią każde przedszkolne pomieszczenie. Posiadają duże półki do ekspozycji gier, zabawek, pomocy edukacyjnych i prac wykonanych przez dzieci.

439 zł


Szafki EKO Mając na uwadze duże znaczenie edukacji środowiskowej, prezentujemy serię szafek tematycznych. Ekologiczne drzewka (choinki i drzewka liściaste) pozwalają w estetyczny i funkcjonalny sposób prezentować naturalne zbiory i okazy. Otwory znajdujące się w ściankach szafek nadają drzewkom lekkości i pozwalają na wkomponowanie się w każdą przestrzeń.

Drzewo SK 0003 ▪ wym. 132 x 65 x 150 cm

Choinka

315

510 zł

SK 0002 ▪ wym. 65 x 65 x 133 cm

Drzewo SK 0004 ▪ wym. 65 x 65 x 150 cm

345 zł

Choinka Junior SK 0011 ▪ wym. 115 x 59 x 116 cm

435 zł 55


69 zł

Wieszak do szatni - Las NS 1727

Wieszak z aplikacją do szatni z 5 podwójnymi wieszakami.

▪ 92 x 1,2 x 26,5 cm

Wieszak do szatni Renifer NS 1726

69 zł

Wieszak z aplikacją do szatni z 5 podwójnymi wieszakami.

▪ 92 x 1,2 x 23,5 cm

Ławeczka do szatni

99 zł

NS 1725 ▪ Ławeczka w kolorze buk z białym cokołem. ▪ wym. 92 x 33 x 36 cm

Szatnie Dżungla ▪ 136 x 42 x 142 cm

439 zł

Boa NS 0061

566

Nowe szatnie charakteryzuje lekka konstrukcja na stabilnym metalowym stelażu. Posiadają 6 małych półeczek na czapki, 6 podwójnych wieczaczków oraz kratkę na buty. Kolorowa aplikacja węża i krokodyla wykonana z płyty mdf, konstrukcja ławki oraz górnych półek z płyty w kolorze brzoza z obrzeżem z multipleksu. wym. szer. 136 x 42 x 142 cm.

Krokodyl NS 0060


wygodne wieszaki

funkcjonalna kratka na obuwie

319 zł

Harmonia 3

Harmonia 6

NS 0752 ▪ 78 x 50 x 140.5 cm ▪ wys. ławki 26 cm

NS 0751 ▪ 154 x 50 x 140.5 cm ▪ wys. ławki 26 cm

519 zł

Szatnie Żyrafy Żyrafa 6 NS 1700 700 ▪ 161 x 154 x 50 cm ▪ wys. ławki 24 cm

710 zł Żyrafa 3 NS 1699 ▪ 81 x 154 x 50 cm, ▪ wys. ławki 24 cm

419 zł Szatnie „ Żyrafy” to ciekawe wzornictwo i ciepła kolorystyka. Zapewnią najmłodszym użytkownikom komfort ubierania się i przechowywania odzieży. Doskonale sprawdzą się do zabudowy małych szatni, aby optymalnie wykorzystać pomieszczenie.

▪ ▪ ▪ ▪

Do wyboru 3 i 6 segmentowa wersja. Każda szatnia posiada małą szafkę z drzwiczkami W każdym segmencie znajduje się podwójny wieszak Funkcjonalna kratka na obuwie

57


vita szatnia

58

funkcjonalna szatnia przeznaczona dla 3,5 lub 6 dzieci. Wyposażona w półeczkę, wieszak na ubrania oraz ławkę pod którą znajduje się miejsce na obuwie. Zapewnia najmłodszym użytkownikom komfort ubierania się i przechowywania odzieży. Doskonale nadaje się do zabudowy małych pomieszczeń. Drzwiczki dostępne w oddzielnej sprzedaży!


Drzwiczki dostępne w oddzielnej sprzedaży!

Vita 3 NS 1875

242 zł

▪ 69 x 44 x 131 cm

Vita 5 NS1730 ▪ Wym: 113 x 44 x 131 cm

318 zł

Niebieskie

Vita 6 NS 1879

384 zł

▪ 136 x 44 x 13 cm

Żółte

drzwi do szatni

Zielone

Pomarańczowe

3szt. NS 1876

3szt. NS 1878

3szt. NS 1877

3szt. NS 1735

98 zł

dla NS 1875

5szt. NS 1731

5szt. NS 1733

5szt. NS 1732

5szt. NS 1734

149 zł

dla NS 1730

6szt. NS 1880

6szt. NS 1882

6szt. NS 1881

6szt. NS 1736

178 zł

dla NS 1879

▪ 92 x 22 cm

59


Półka do szatni NS 0583A

179 zł

Praktyczna półka z przegródkami i wieszaczkami dla 5 dzieci. Ciekawy wygląd zapewnia jej kolorowa aplikacja z otworami. Półka do zamocowania bezpośrednio na ścianie.

▪ wym. 120 x 21 x 28 cm.

Ławeczka do szatni NS 0584A

Woreczek na obuwie NS 0118 Wygodne worki na obuwie bądź strój gimnastyczny.

▪ wym. 44 x 29 cm, 1szt.

9 zł

Stabilna i funkcjonalna ławeczka wykonana z płyty laminowanej w kolorze jasnego buku z czerwoną aplikacją. Ażurowa, metalowa konstrukcja na buty pozwala zachować czystość w szatni.

▪ wym. 120 x 50 x 30 cm

Półka i ławeczka do szatni NS1584 ▪ Półka do szatni NS0583A ▪ Ławeczka do szatni NS0584A

Ławka magnat czerwona NS 0797CZ ▪ metalowy stelaż wym. 120 x 36 x 34 cm ▪ gr. blatu(buk) 25 mm

199

Szatnia – Gruszka NS 0470

345 zł

519 zł

Szatnia dla 6 dzieci z półeczką i wieszczkami na ubrania oraz metalowymi prętami w dolnej części do przechowywania obuwia. Meble mogą być również zestawione ze sobą tyłem Tworząc dwustronną, kształtną szatnię.

▪ wym. 154x51x130cm

60

210 zł


wygodne wieszaki

319 zł

Szatnia Arabeska

Szatnia Arabeska dwustronna

NS 0582 P dl 5 dzieci. di i dla ▪ Przeznaczona ▪ wym. 105x36x131cm

NS 0582A

425 zł

Posiada wszystkie zalety szatni Arabeska Arabeska. Dodatkowym atutem propro ponowanej szatni jest możliwość korzystania z niej z obydwu stron. Przeznaczona dla 10 dzieci.

▪ Wym. 105x75x131cm

635 zł

Tęczowa szatnia

Moduł 5

NS 0468A

NS 0468F ▪ 8 szafek, w każdej szafce dwie półki ▪ wym. 130 x 35 x 172 cm

Funkcjonalne, wygodne szafki na ubranka i buciki dzieci. W każdej szafce znajduje się wieszaczek i półeczka. Specjalnie zaprojektowane uchwyty do otwierania oraz sympatyczne, ażurowe otwory w kształcie misiów i motylków zapewniają niezbędną cyrkulację powietrza.

▪ 130 x 35 x 172 cm

635 zł 61


znaczki

9 zazł szt. samoprzylepne

NS 0936

Z muchomorem

▪ 25 szt.; wym. 4,7 x 5,6 cm

▪ 25 szt.; wym. 4,7 x 5,6 cm

NS 0934

NS 0935

NS 3029

Z żółwiem

Z dinozaurem

Alfabet

▪ 25 szt.; wym. 4,7 x 5,6 cm

▪ 25 szt.; wym. 4,7 x 5,6 cm

▪ 35 szt.; wym. 5 x 5,5 cm

NS 3028

NS 3027

Łąka

Matematyczne

▪ 35 szt.; wym. 5 x 5,5 cm

▪ 35 szt.; wym. 5 x 5,5 cm

Identyfikatory samoprzylepne NS 3049 ▪ 30 szt. ▪ wym. 6 x 2 cm ▪ możliwość wsunięcia karteczki z imieniem dziecka

27 zł 62

NS 0935

Z balonem

Samoprzylepne identyfikatory na a zdjęcia NS 0353 ▪ 5 szt ▪ 7 x 8 cm

15 zł


Krzesło obrotowe

Krzesło ISO

SZ 0072 ▪ wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. siedziska 46 cm, gł. siedziska 45 cm, masa 16 kg

SZ 0113 ▪ wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, szer. 54 cm, gł. siedziska 42 cm

102 zł

205 zł

Okrągły stolik przedszkolaka NS 0160

99 zł

Szafa ubraniowa NS 0222

519 zł

Stoliczek do biblioteczek, kącików zabaw itp.. Okrągły blat pozwala na łatwy dostęp z wszystkich stron.

Funkcjonalna, duża szafa do przechowywania ubrań. Wewnątrz drążek na wieszaki.

▪ śr. 60 cm, wys. 31cm

▪ wym. 90x60x202cm

63


biurko Prof

biurko proste

Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk lub brzoza pne są w z kolorowymi frontami. Biurka dostępne wielu kombinacjach w gotowych zestawach stawach kolorystycznych i pasują do większościi serii naszych mebli. Dodatkowo szafka z drzwiczkami wiczkami oraz szuflady mogą być montowane zarówno prawo- jak i lewostronnie a zamontowane owane w nich zamki zapewniają oraniczony dostęp ostęp do nauczycielskich dokumentów.

m. ▪ Wym. szer. 120 cm, gł. 60 cm, wys. 77 cm.

dostępne kolory NS 2500

189 zł

buk-białe

NS 2503

199 zł

NS 2506

199 zł

h brzoza-pomarańcz

brzoza-zielony

64


biurko z szufladą i drzwiami

NS 2501

NS 2507

NS 2504

346

złł

364 zł

364

biurko z dwiema szufladami i drzwiami

NS 2502

419 zzłł

NS 2508

443 zł

NS 2505

443 zł 65


stoły klasyczne o regulowanej wysokości z drewnianymi nogami

SSzeroka gama stołów 4 lub 6 osobowych, w różnych kolorach i kształtach, pozwala stworzyć n naprawdę funkcjonalne miejsce pracy i zabawy. n SStabilne stoły idealnie nadają się do wszelkich zzajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi. IIch łagodnie zaokrąglone brzegi wykończone ssą estetyczną taśmą z tworzywa PCW. Każdy z mebli posiada regulację wysokości (system KOMBISTÓŁ), co pozwala na dostosowanie K iich c do wzrostu dzieci i zapewnia komfortowe użytkowanie u SStoły NS 0842, NS 0723, NS 0740, NS 0741, NS 0724, NS 0725, NS 0742 można dowolnie łą0 cczyć w konfiguracje najbardziej odpowiadającce potrzebom danego wnętrza i stylowi pracy grupy. Stoły posiadają Certyfikat Biura Badań i Certyfikacji COBRABID-BBC. Wysokości stołów zgodne z normą PN-EN 1729–1 oraz PN-EN 1729–2 Dla wszystkich stołów zastosowano system KOMBISTÓŁ, który pozwala na regulację ich wysokości. Dzięki funkcjonalnym, łatwym w montażu dokrętkom, można uzyskać cztery wysokości stołów. Pozwala to na dostosowanie wysokości stołów do wzrostu ich użytkowników, a tym samym stworzenie optymalnych warunków do pracy i zabawy.

stół sprzedawwany w komplecie z nogami

z kolorowym obrzeżem

z kolorowym blatem

blat

blat + obrzeże

obrzeże

nogi

system kombistół

40 cm 46 cm

66

52 cm 58 cm


NS 0725/kolor

NS 0723/kolor

245 zł

275 zł

265 zł

NS 0741/kolor

275 zł

NS 0742/kolor

285 zł

NS 0740/kolor

295 zł

NS 0738/kolor

285 zł

NS 0795/kolor

419 zł

Okrągły ø 90 cm

Prostokątny 75 x 120 cm

z kolorowym blatem

z kolorowym obrzeżem

NS 0724/kolor

Kwadratowy 75 cm

Trapezoidalny 60 x 60 x 70 x 110 cm NS 0739/kolor

NS 0796/kolor

275 zł

415 zł

Sześciokątny ø 143 cm

67


stoły klasyczne o regulowanej wysokości z metalowymi nogami

blaty i nogi sprzedawane osobno oraz 3-5 (59- 64–71 cm). Nogi należy zamontować do blatu za pomocą śrub w miejsce gotowych otworów. Nogi posiadają antypoślizgowe końcówki z worzywa sztucznego. Dostępne w zestawach po 4 i 6 szt.

zgodne z Polską Normą PN-EN 1729-1:2007

Stabilne metalowe nogi do stołów o 3 stopniach regulacji. Po montażu zestawy krótszych i dłuższych nóg łącznie z blatem o gr. 25 mm, pozwalają otrzymać stoły o 2 różnych zakresach wysokości 1-3 (46- 53-59 cm)

komplety nóg metalowych 4 nogi z regulacją 1–3 NS 0067

6 nóg z regulacją 1–3 NS 0069

68

119

179 zł

279

Blat prostokątny bukowy 75 x 123 cm

Komplet 4 nóg metalowych z regulacją 1–3

NS 3723

NS 0067


blaty

prostokątne

okrągłe

sześciokątne

▪ 75 x 75 cm

▪ 75 x 123 cm

▪ ø 90 cm

▪ ø 143 cm

NS 3741/CZ zł

158

NS 3740/CZ zł

179

NS 3742/CZ zł

169

niebieskie

czerwone

kwadratowe

NS 3741/NI zł

179

NS 3742/NI zł

169

zielone

158

NS 3740/NI zł

NS 3741/ZI zł

179

NS 3742/ZI zł

169

258

NS 3795/NI zł

258

NS 3795/ZI zł

258

żółte

158

NS 3740/ZI zł

NS 3795/CZ zł

NS 3741/ZL zł

179 zł

NS 3742/ZL

169 zł

bukowe

158

NS 3740/ZL

NS 3724

149

NS 3723

160 zł

NS 3725 zł

158

NS 3795/ZL

258 zł

NS 3796

248 zł 69


profil ergo

4cm

stabilność i elegancki design

7cm

dostępne w kolorach

zielony

niebieski

Te dwie cechy charakteryzują nasze stoły. Nogi do stołów o przekroju trapezowym. Odejście od tradycyjnej okrągłej nogi spowodowało, że wygląd stołu stał się bardziej atrakcyjny, kompaktowy i elegancki. Zaokrąglone krawędzie nóg zapewniają pełne bezpieczeństwo. Zalety trapezowej nogi to także lepsze technologicznie mocowanie jej do blatu oraz zwiększenie powierzchni przylegania do podłoża, co wydatnie zwiększyło stabilność stołu, poprawiając komfort pracy użytkownika. Nogi z litego drewna bukowego.

czerwony

żółty

Wysokości stołów zgodne z normą PN-EN 1729–1 oraz PN-EN 1729–2

już od

248 zł zestawy nóg Nogi do stołów o przekroju trapezowym. Odejście od tradycyjnej okrągłej nogi spowodowało, że wygląd stołu stał się bardziej atrakcyjny, kompaktowy i elegancki. Zalety trapezowej nogi to także lepsze technologicznie mocowanie jej do blatu oraz zwiększenie powierzchni przylegania do podłoża, co wydatnie zwiększyło stabilność stołu, poprawiając komfort pracy użytkownika.

▪ Nogi z litego drewna bukowego, 4 szt.

40 cm NS 0040

46 cm NS 0046

70

99 zł 125 zł


blaty i nogi sprzedawane osobno

kolorowe obrzeże

kolorowy blat

Okrągły ø 90 cm

165 zł

NS 2725/kolor

NS 2742/kolor

175 zł

NS 2741/kolor

149 zł

NS 2740/kolor

189 zł

Kwadratowy 75 cm

149 zł

NS 2724/kolor

Prostokątny 75 x 120 cm

175 zł

NS 2723/kolor

71


Dobre krzesło 1 DB 0001 Dobre Krzesła to linia produktów profilaktycznych, które dzięki posiadanym parametrom oraz najwyższym standardom w zakresie ergonomii sprzyjają wyrabianiu prawidłowej pozycji siedzącej, a w konsekwencji wspomagają prawidłowy rozwój kręgosłupa. Co ważne produkty posiadają rozmiary dedykowane do wzrostu danego dziecka. Sprawia to, że w przypadku najmłodszych krzesła mogą „rosnąć” wraz z nimi.

rozmiar 1 wzrost dziecka

pomarańczowe 93 do 116 cm

wys. siedziska

26 cm

wys. blatu

46 cm

99

▪ Wklęsło-wypukła forma krzesła – rozwiązanie wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa. ▪ Optymalne krzywizny oparcia (kąt zgodny z normą PN-EN 1729 -1:2007) – mobilizują pracę mięśni przykręgosłupowych, wzmacniając kręgosłup. ▪ Odpowiednio wyprofilowane siedzisko – wykonanie zgodnie z zasadami ergonomii zapewnia użytkownikowi maksimum komfortu, stymuluje tułów do prawidłowego ułożenia. ▪ Struktura krzesła – zmniejsza odbicia sztucznego oświetlenia. ▪ Komfort termiczny – innowacyjna technologia wytwarzania umożliwia powstanie płaszcza termicznego pomiędzy dwoma płaszczyznami krzesła, zapewniając komfort dla pleców i pośladków. ▪ Elastyczność (która powoduje „dynamiczny” siad – wymóg współczesnej ergonomii) oraz brak ostrych krawędzi. ▪ Łatwość utrzymania siedziska w czystości – jego powierzchnia nie elektryzuje się. ▪ Duża wytrzymałość – osiągnięta dzięki unikalnej technologii wytwarzania – zapewnia wielokrotnie dłuższy czas użytkowania. ▪ Wysoka stabilność – uzyskana z połączenia doświadczeń specjalistów z zakresu ergonomii i rehabilitacji ruchowej. ▪ Przyjazne środowisku – w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia – tradycyjne krzesła nie nadają się do recyklingu.

zł Nume

r Certy

Posiada cz cert yfikatu: ENTELO ul. Star Sp. z o.o. y 09-400 Rynek 9 lok. Płock 1-2 Wyrób Krzesło typu “DOB Krzesło typu ”DOB RE KRZESŁO” Krzesło typu ”DOB RE KRZESŁO” roz. 1 Krzesło typu ”DOB RE KRZESŁO” roz. 2 Krzesło typu ”DOB RE KRZESŁO” roz. 3 Krzesło typu ”DOB RE KRZESŁO” roz. 4 Krzesło typu ”DOB RE KRZESŁO” roz. 5 roz. RE KRZE SŁO” roz. 6 7

System

fikatu

: 2100200

Prog certyfikacram certy ji: 5 wg fikacji: P2BN PKN-ISO/I EC Guide

/02/P 67:2007

2BN/1

Producen t wyrobu : ENTELO ul. Star Sp. z o.o. y 09-400 Rynek 9 lok. Płock 1-2

Nr kata logowy DK-01 DK-02 DK-03 DK-04 DK-05 DK-06 DK-07

Cechy wyrobu

Krzesła wykonaneo wklęsło Siedziska z profilu wypukłej form tworzywa łącznie z metalowego ie. Nogi okrąg sztuczneg oparciam i wyko łego. o. nano z

Niniejszym

poświadcz spełniają a się, że wyże j wym wymagan PN-EN 1729-1: ia zawa ienione wyro rte w: 2007; by

Warunki

wydan ia certyf egzem ikatu zgodn plarzy wyrob u posiad ości oraz jego PN-F 060 PN-EN 172 ającyc h identy ważności 09:2001 9-2:2012; czne właśc zawarte są w iwości konstr regulaminie ukcyjn certyf e oraz ikacji jedno mater stki iałowe jak wzór INT-CERT. Niniej reprez szy certyf entaty wny, przed ikat dotyc zy stawio ny do wyłącznie Wrocław badań . ,

dnia 18-1

adania

2-2013

Data wyd Data waż ania: 18.1 2.20 ności: 17.12.20 13 16

Instytut Nadzo ru Techn 50-51 iczneg tel.: +48 4 Wrocław, ul. Międz o Sp. z o.o. 71 716-5 yleska 5-00, fax. 2-4 +48 71 716-55 -30

72


Emmi

Krzesła wykonane ze sklejki brzozowej 18 mm, w pełni lakierowanej. Ergonomiczne siedzisko i oparcie osadzone na ramie z masywnego drewna bukowego. Wszystkie kanty i brzegi są zaokrąglone. Nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. Wykonanie zgodne z normą EN1729. Krzesła

2

1

0

2

Lilli

1

z podłokietnikami szczególnie polecane są dla dzieci młodszych. Specjalna boczna konstrukcja podłokietników zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem.

▪ wys. siedziska 21, 26, 31 lub 35 cm

z podłokietnikami

0

rozmiar

kod

wys. siedziska

cena

0

CH 0008

21 cm

147 zł

1

CH 0005

26 cm

146 zł

2

CH 0006

31 cm

154 zł

b bez podłokietników rozmiar

kod

0 1 2 Eleganckie krzesła z litego drewna. Naturalny kolor jasnego buku świetnie komponuje się z proponowanymi sto łami i szaf kami.

wys. siedziska

cena

CH 0004

21 cm

134 zł

CH 0001

26 cm

134 zł

CH 0002

31 cm

142 zł

▪ krzesełka posiadają wymagane certyfikaty Biura Badań i Certyfikacji COBRABID-BBC. ▪ solidna i wytrzymała konstrukcja. ▪ wyprofilowane siedzisko.

NS 9002 NS 9001

Mimi

139 zł

NS 9002 Lilli 2 • wys. siedziska 30 cm

126 zł

NS 9001 Lilli 1 • wys. siedziska 26 cm

Kolorowe krzesełka „Mimi” wykonane z w pełni lakierowanej sklejki bukowej. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dostępne jest w trzech kolorach, zależnie od wysokości. Rama krzeseł ma kolor naturalnego buku. Kanty i brzegi są zaokrąglone, nogi wyposażone

NS 9005

NS 9004

w plastikowe ślizgacze. Krzesełka są łatwe do przenoszenia i przechowywania. Można je nakładać na siebie (do 5 krzeseł), co pozwala ekonomicznie gospodarować wolną przestrzenią.

▪ wys. siedziska 26, 30 lub 34 cm

143 zł

NS 9005 Mimi 2 • wys. siedziska 30 cm

133 zł

NS 9004 Mimi 1 • wys. siedziska 26 cm

73


Lekkie, kolorowe krzesełka z tworzywa sztucznego. Kształt krzesełek (lekko sprężyste oparcie, otwór między oparciem a wyprofilowanym siedziskiem) oraz właściwości tworzywa, z którego są wykonane pomagają korygować postawę dziecka oraz utrzymać kręgosłup we właściwym ułożeniu. Kolorystyka krzesełek, sprawia, że każde wnętrze zamienia się w bajkowy świat. Krzesełka są łatwe do przenoszenia i przechowywania, można nakładać je na siebie, co daje oszczędność miejsca.

S Z T A P L O W A L N E

74

1

2

wysokość siedziska 26 cm

wysokość siedziska 30 cm

40 zł

45 zł

YC 1001

YC 2001

YC 1002

YC 2002

YC 1003

YC 2003

YC 1004

YC 2004


Krzesło Karolek rama dostępna w kolorach ram

0

żółty

zielony

niebieski

NS 0746/ kolor

nr 0 80-95 21 40

▪ Wysokość krzesełka mierzy się od najwyższego punktu przedniej powierzchni siedziska w linii środkowej. ▪ Wysokości stołów i krzeseł zgodne z normą PN-EN 1729-1, 2007 oraz PN-EN 1729-2, 2007.

2

1

49 zł Rozmiar krzesła/stolika Wzrost dziecka w cm Wysokość siedziska krzesła +/- 1 cm Wysokość blatu stołu +/- 1 cm

czerwony

50 zł NS 1774/ kolor

nr 1 93-116 26 46

Ciesząca się wielkim uznaniem propozycja krzesełek w tradycyjnym stylu. Metalowy stelaż gwarantuje wy trzymałość, a 4 kolorów (czer wony, niebieski, zielony i żółty) pozwala na dobór krzesełek do koloru stołu i wystroju wnętrza. Wygodne i łatwe w przechowy waniu – konstrukcja krzesełek umożliwia nakładanie ich na siebie.

56 zł NS 2775/ kolor

nr 2 108-121 31 53

Kolory odpowiadające rozmiarom

75


Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych h i kkolorowych l h elementów l z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. No-

woczesny system eem m naciągu tkaniny w prosty sposób b pozwala l utrzymać tkaninę k napiętą pomimo wieloletniego używania. W celu wygodnego przemieszczania łóżeczek należy umieścić je na specjalnym wózku z kółeczkami (NS 0244).

• wym. 133x57x15cm • dostępne w kolorach: niebieskim, pomarańczowym, zielonym i żółtym

108 zł

Pokrowiec owiec na łóżeczka óżeczka szek śpioszek NS 1825 825

229 złł

To idealne rozwiązanie na przechowywanie łóżeczek dziecięcych. Można go nałożyć na łóżeczka bądź rozłożyć na ziemi i wstawiać w niego łóżeczka (jedno na drugim). Dzięki suwakom w każdym rogu i rzepom można w łatwy sposób dostosować go do ilości przechowywanych łóżeczek. Wykonany w całości z trwałej tkaniny PCW, łatwy w przechowywaniu i czyszczeniu.

▪ Maksymalnie pomieści 20 łóżek.

76

dostępne w kolorach

Łóżeczko Śpioszek NS 0754/kolor ▪ wym. 133x57x15cm


509 zł

Łóżeczko Śpioszek – zestaw 6 szt. NS 0754/kolor/6

Wózek na łóżeczka Śpioszek NS 0758 Wygodny wózek do składania i przemieszczania łóżeczek. Wymiarami dostosowany do łóżeczka Śpioszek bis.

▪ do 15 łóżeczek

85

75 zł

zzałszt*

* w zestawie taniej

77


Łóżeczko drewniane NS 0245

249 zł

Solidne i estetycznie wykonane łóżeczka z lakierowanego drewna litego. Wyposażone w materac z pianki z bawełnianym pokrowcem, który można zdjąć do prania. Wygodne w składowaniu, gdyż konstrukcja pozwala na nakładanie ich jedno na drugie. W celu łatwiejszego przesuwania łóżeczek, do pierwszego z nich należy zamontować kółeczka NS 0255.

▪ wym. 128 x 67 x 21 cm

Kółeczka do drewnianych łóżeczek 4szt.

10 zł

NS 0255 ▪ Kółeczka do drewnianych łóżeczek NS0245 ▪ 4 szt.

Materac do drewnianych łóżeczek zł

119

NS 0651

Materac wymiarami dostosowany do łóżeczek GP 4001 i GP 4024. Pokrymiłą w dotyku tkaniną ty m

Materac Miluś NS0599 Pokryty z tkaniny PCW, którą można czyścić wodą z mydłem. Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej, co zwiększa bezpieczeństwo w czasie jego użytkowania.

▪ wym. 120 x 60 x 10 cm

145 zł

Łóżeczko dziecięce GP 4001

225 zł

Wykonane z drewna sosnowego, z listewkowym dnem.

▪ wym. 60 x 120 cm ▪ możliwość regulacji wysokości o 3 poziomy

78

wym. 60 x 120 cm


szafa na pościel

Drzwi do nadstawki NS 1824 ▪ Wym. 48,5 x 66 cm. ▪ cena za parę

95 zł

Drzwi do szafy na pościel NS 1823 ▪ Wymiar 48,5 x 111 cm. ▪ cena za parę

Nadstawka na szafę na pościel NS 1822

262 zł

119 zł

mieści 24 komplety pościeli

Szafa na pościel NS 1821

445 zł

Nadstawka posiada 9 półeczek (na 9 kompletów pościeli), którą przykręca się do Szafy na pościel (NS1821). Nadstawka nie nadaje się na samodzielny mebel ponieważ nie posiada wieńca dolnego. Stanowi go natomiast górna część Szafy na pościel.

Pozwala na przechowywanie pościeli na półeczce. Każde dziecko w żłobku ma swoją półeczkę na swoją pościel. Dzięki niej unikniemy pomyłki w przyporządkowaniu pościeli do danego dziecka jak również ułatwi nam ona przechowywanie jej. Szafa posiada 15 półeczek (na 15 kompletów pościeli)

▪ wym. Jednej półeczki 31x21x36,5; wym. 67,5x38x98

▪ wym. Pojedynczej półeczki 31 x 21 x 36,5; wym. 123 x 38 x 98

79


Śpiworek dziecięcy Ś NS 0760 N

149 zł

W Wygodny i przyjemny w dotyku śpiworek dla dzieci. Wykonany z wysokogattunkowej bawełny srodek z miękkiego polaru, wyposażony w suwak. Kolor tturkusowy w delikatne wzorki. Śpiwór posiada zintegrowaną poduszkę dzięki czemu dziecku nie jest potrzebna osobna poduszeczka. d

▪ Wym 140 x 145 cm z poduszką, 110 bez

pościel we wzorki ▪ kołderka, poduszka, poszewka na kołderke, poszewka na poduszkę, prześcieradło mocowane na gumki w czterech rogach łóżeczka 67 x 136 cm.

Różowa

Niebieska

NS 0644

NS 0645

79 zł

79 zł powłoczki we wzorki ▪ poszewka na kołderkę 1 x 1,5 m, poszewka na poduszkę 35 x 32 cm

Różowe NS 0646

42 zł

Niebieskie NS 0647

42 zł

Podkład nieprzemakalny pod prześcieradło MH 0001 ▪ 90 x 65 cm

80

49 zł


Poduszka

10 zł

Kołderka

28 zł

Prześcieradło białe

NS 1650 ▪ poduszka o wym. 38 x 27 cm. poduszka: 100% bawełna, niewskazane pranie poduszki

Koc

NS 0648 ▪ 147 x 97 cm; akryl 85 %; bawełna 15 %; kolor wybierany losowo

pościel gładka Bawełniana pościel w pastelowych kolorach, przystosowana wymiarami do łóżeczka „Śpioszek”. Kołdra, poduszka, powłoczki, prześcieradło białe. 30% bawełna, 70% poliester

▪ ▪ ▪ ▪

NS 1649 ▪ gumki w czterech rogach, 67 x 137 cm

Niebieska – komplet NS 1645

21 zł

NS 1648 ▪ kołderka o wym. 110 x 94 cm, kołderka: 100% poliester, temp. prania kołderki 30°

82

14 zł

Różowa – komplet NS 1644

82 zł

temp. Prania 60°, poduszka: 100% bawełna kołderka: 100% poliester niewskazane pranie poduszki temp. prania kołderki 30°

powłoczki gładkie Powłoczki na kołdrę i poduszkę.

▪ 30% bawełna, 70% poliester temp. Prania 60°

Powłoczki niebieskie NS 1647

46

Powłoczki różowe NS 1646

46 zł

81


Kojec składany FB 0005

219 zł

Obszerny, stabilny, kolorowy. Siateczki w ściankach kojca zapewniają dziecku odpowiednią wentylację oraz stały kontakt wzrokowy z rodzicami lub opiekunami. Dodatkową zaletą kojca jest odpinana jedna ze ścianek co umożliwia dziecku swobodne, samodzielne wchodzenie lub wychodzenie z kojca oraz na drugiej ściance kieszeń na zabawki..

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wymiary: szer. 100 x dł. 100 x wys. 80 cm. Waga. 10kg Bardzo prosty przy rozkładaniu i składaniu. Małe wymiary po złożeniu Wygodna torba do przenoszenia złożonego kojca mix kolorów - kolor wybierany losowo

Mata Kurka NS 1883

265 zł

Mata dla maluszka wykonana z pianki obszytej trwałą tkaniną PCW. Na macie znajduje się lusterko wykonane z pleksi, które jest dodatkową atrakcją dla dziecka.

▪ Wym. 130 x 100 x 2 cm

Maty są doskonałym miejscem do dynamicznego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wykonane z najwyższej jakości materiałów o ciekawej kolorystyce i wzornictwie zachęcają do zabaw, a przy tym wspomagają rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Maty zapewniają bezpieczne i przytulne miejsce zabaw, dopasowane do potrzeb małego dziecka.

82 82

Kojec drewniany GP 0001 ▪ 100x100 cm, kolor sosnowy, na dnie materacyk pokryty ceratką ▪ posiada 4 kółeczka z blokadą

369 zł


Mata lustrzana Kwiatek NS 2111

482 zł

Miękka 2- częściowa mata z 5 poduchami w kształcie płatków. Dolna część w kształcie koła posiada wypełnienie z miękkiej pianki i zapinana jest na suwak. Część górna z płatkami, posiada wypełnienie z watoliny, które schowane zostało w woreczku zamykanym na suwak, który można wyjąć z maty na czas prania.

▪ W środku kwiatka znajduje się bezpieczne lusterko z plexi o śr. 35 cm. wym. śr. 145 cm, gr. 10 cm ▪ Wiek: od 6 mies.

poduchy z lusterkiem

mata

83


Mata Kwiatek NS 1907

565 zł

W środku kwiatka znajdują się 3 wyjmowane materacyki. Całość pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW w różnych kolorach. Mata dla maluszka.

▪ śr. 140 cm + 25 cm płatki ▪ wys. 15 cm

84


Mata P Pszczółka NS 190 1908 Mata dla maluszka

262 zł

y ddł. 135 cm; szer. 115 cm (bez ▪ wym: skrzyde y skrzydeł); wys. 10 cm; wykonana z drelic drelichu z wypełnieniem piankow piankowym; spód

maty Maty wykonane z miłej w dotyku tkaniny – drelichu z wypełnieniem piankowym. Dodatkowymi elementami są wałki, które można dowolnie łączyć, tworząc wygodne podparcie, bądź wykorzystywać jako poduszki. Pokrowiec można zdejmować, co ułatwia jego czyszczenie.

Mata żółw M

249 zł

N 1896 NS w 120 x 120 cm (bez łapek) ▪ wym. ▪ 2 wałki

Mata motyl M

262 zł

N 1895 NS ▪ wym. 140 x 120 cm ▪ 4 kolorowe wałki w 2 rozmiarach

85


Mata Pszczoła UR 0001 ▪ śr. 109 cm, wys. 47 cm

138 zł

Kocyk biało-czarny NS 2104

Mata Pajac UR 0003 ▪ śr. 109 cm, wys. 47 cm

195 zł

Mięciutki czarno - biały welurowy kocyk, mogący spełniać funkcję maty podłogowej. Koc jest kwadratowy, z jednej strony czarny, zaś druga strona posiada 8 czarno - białych geometrycznych wzorów i jedno czerwone serduszko. Dzięki wypełnieniu z watoliny koc zapewnia dziecku ciepło i izolację od twardego podłoża. p łoża. wym. pod

▪ 100 x 100 cm,

866 8

138 zł


Miło nam poinformować że, „Hi „H Hipopo p tam z piłeczkami” zzostał sta wyróżniony przez Kapi p tułę Konkursu w katego g rii Zabawka, a co z ty tym się wiąże jest to ar ty t kuł, który w pozyty w wny sposób wpły wa na roz wój poznawczy, społe ł czny i emocjonalny oraz n o na wrażliwość estetyczną czn ną dziec dz ka.

H popottam Hi z piłeczkami NS 1929

549

Zabawny Hipcio umili czas wszystkim dzieciom. Można się zanurzyć w jego brzuszku wypełnionym kolorowymi piłeczkami. 18 otworów manipulacyjnych, kieszeń na grzbiecie oraz dwa zamki ekspresowe, dają nieograniczone możliwości zabawy i nauki.

▪ wym. szer. 125 dł. 165 w zestawie 100 szt. kolorowych piłeczek z tworzywa.

Mata Farma GT 4126

139

Mięk ka kwadratowa mata z wiejskimi zwierzątkami, z których każde posiada element dostarczający dziecku innych wrażeń dotykowych bądź słuchowych.

▪ wym. 100 x 100 cm, wiek 0 m-cy+

87


materace składane Fantazja

299 zł

88

Króliczek NS 2112

279 zł

Krecik NS 2114


Panda NS 2113

319 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany. Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie materaca.

▪ Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

Kostka z lusterkami czarno-biała

219 zł

NS 2115 ▪ Wym. dł. boku 25 cm wiek: od 1 roku

Mata kolorowa Ziemia NS 2110 Kolorowa, okrągła mata z aplikacjami, wykonana z pianki pokrytej bardzo przyjemną w dotyku tkaniną frotte strzyżoną. Ta miękka mata doskonale izoluje od podłoża bawiące się lub leżące na niej dziecko. Posiada zdejmowane pokrycie, zapinane na suwak.

▪ Wym. śr. 150cm, gr. 1,5 cm wiek: od 6 mies. Prać w pralce w temp. do 40 st. C

279 zł

89 8 9


gruszki sensoryczne Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi t.j. dzwoneczki, piszczałki, rzepy, sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane są z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu z granulatu styropianowego dopasowują się do pozycji ciała osoby siedzącej. wym.

▪ śr. podstawy 70 cm, wys. 100 cm, waga: ok 4kg

Klaun

369 zł

NS 2106 ▪ miękka welurowa czapeczka, pętelkowe włosy, ręce z dzwoneczkiem, szurówki na butach, duże guziki oraz czerwony nos, który po naciśnięciu wesoło piszczy.

90

Miś

359 zł

NS 2107 ▪ miękkie welurowe uszy, nosek z piszczałką oraz długie łapki z rzepami, dzieki którym miś może przytulić każdego, kto na nim usiądzie.


poduchy sensoryczne podu Duże i miękkie po poduchy przeznaczone głównie dla małych dzieci. Miękkie pyszczki zwierzątek zwie zachęcają do przytulania a elastyczne nóżki i piszczące elementy eleme zachęcą do wesołej zabawy. Poduchy wykonane z tkaniny PCW z welurowymi w elementami i wypełnieniem z granulatu styropianowego.

wym 75 x 95 cm ▪ wym.

Królik

219 zł

NS 2109 ▪ posiada piszczałke w ogonie, oraz elastyczne łapki

Piesek

219 zł

NS 2108 ▪ posiada piszczący nosek, uszy wypełnione granulatem syropianowym oraz elastyczne łapki

91


siedziska, poduchy, kąciki wypoczynkowe poduchy Miękkie, ciepłe poduchy w formie sympatycznych zwierzątek. Kot i Wieloryb doskonale sprawdzają się jako wygodne siedziska oraz wyjątkowo miłe, duże przytulanki. Wnętrze poduch wypełnione jest miękką pianką. Pokrowiec z kolorowej bawełny można prać.

▪ wym. 55 x 30 cm ▪ kształt poduchy umożliwia swobodny siad po turecku

Kot NS 1973

99 zł

329 zł

Hipopotam NS0220 ▪ wym. 100cm

Wieloryb NS 1971

Żaba NS0219 ▪ wym. 100cm

82 zł

Wygodne poduchy, na których można się zrelaksować. Wnętrze wypełnione pianką. Dzięki kolorowym siedziskom w zabawnych kształtach, pomieszczenia nabierają bajkowego charakteru. Zdejmowane pokrowce z suwakiem. Pokryte miłą w dotyku bawełną.

419 zł

339 zł

Duża poducha NS 0600

Wykonana z trwałej tkaniny PCW. Wypełniona kawałkami pianki.

▪ śr. 120cm

92


Kwiat poducha NS 1885 Miękka poducha wykonana z frotte wypełniona ścinkami pianki.

▪ Wym. śr. 100 cm, wys. 20 cm

239 zł

▪ waga: 3kg y trwała, łatwąą w utrzymaniu y ▪ pokryte czystości y tkaniną PCW, antypoślizgowy spód ▪ na każdej pufce naszyta zabawna buzia ▪ wym. śr. 65 xwys. 63 cm

siedzisko zabawna buźka

169 zł

za szt.

Zielono – żółte

Zielono – zielone

Niebiesko – różowe Granatowo-pomarańczowe

NS 1889

NS 1890

NS 1891

NS 1892

93


Kaczuszka

Foka 1

Czarny Pingwin

NS 1986

NS 1988

NS 1987

Foka 2

Tygrys

Pingwin

NS 1990

NS 1989

NS 1985

siedziska zwierzątka

195

zł zza a sszt. zt.

Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do kształtu ciała dziecka zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy w czyszczeniu materiał PCW gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.

wym. 6600 x 52 x 28 cm ▪ wym. waga ga:: 2, 2,2k 2kgg waga: 2,2kg ▪ wa

169

Gruszka maluszka G NS 0639/kolor G Gruszka do siedzenia, bądź leżenia idealna dla małych użytkowników. Wypełniona granulatem, m pokryta wytrzymałą, kolorową tkaniną PCW łatwą p w utrzymaniu czystości. Doskonale dopasowuje ssię do ciała.

▪ wym. 100 x 49 cm ▪ przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny: tęczowa, niebieska, zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona i różowa

wybierz swój kolor zi

94

zl

po

cz

ro


pufy Kurka K NS 1978 N

Pufki zwierzątka to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw. Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka, kotek, krówka, świnka, żabka) rozweselą każdą salę i nadadzą jej wyjątkowo przyjazny wygląd. Siedziska pokryte są przyjemna, wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW.

▪ śr. 35 cm ▪ wys. 30 cm

119 zł

za szt.

Kotek NS 1976

Żabka NS 1975

Krówka NS 1977

Świnka NS 1974

95


krążki do siedzenia Kolorowe, wygodne siedziska z miękkiej pianki przydadzą się w każdej przedszkolnej Sali i szkolnej klasie. Można na nich wygodnie siedzieć w czasie zajęć w kręgu lub podczas słuchania bajek. Nadruki w formie dużych cyfr i sympatycznych zwierzaków inspirują natomiast do zabaw tematycznych i matematycznych. Siedziska pokryte tkaniną PCW.

▪ średnica 30 cm, wysokość 8 cm

Zwierzęta 3szt. NS 0692

Morze 3szt.

259 zł

NS 0691

99

Krążki do siedzenia 10 szt. NS 1884

239 zł

10 okrągłych piankowych krązków pokrytych trwałą tkaniną PCW w 10 kolorach. Wymiarem dopasowane do pojemnika z kółkami.

▪ śr. 35 cm gr. 3 cm

96 96

99 zł

Zestaw 1–9 (9 szt.) NS 0690


Kostki do siedzenia

182 zł

NS 1898

Wygodne, praktyczne i bezpieczne siedziska, z możliwością wielu elu zastosowań (gimnastyka, nauka, zabawa, abawa, relaks). Wykonane z trwałej tkaniny niny PCW, lekkie i łatwe do przenoszenia zenia już przez najmłodsze dzieci. Pięć różnych óżnych kolorów sprawi, że maluchy będąą z przyjemnością spędzaćć na nich czas.

▪ 5 szt.; wym.: 30 x 30 cm, wys.10 cm (kolory wybierane losowo)

Kreatywne fasolki NS 1970

Zestaw pięciu kreatywnych fasolek można dowolnie zestawiać. Różna wysokość poszczególnych elementów sprawia, że można z nich budować zarówno ciekawe miejsce wspinaczkowe, jak i z powodzeniem wykorzystywać w ramach ćwiczeń rozwijających inteligencję logiczno – matematyczną i wizualno – przestrzenną (analizowanie, porównywanie, segregowanie). Odpowiednia gęstość zastosowanej pianki sprawia, że fasolki sprawdzają się również jako wygodne siedziska.

189 zł

Pufki emocje NS 1897 ▪ 6 szt. w 6 kolorach, każdy przedstawia inny humor; ▪ wym. śr. 30 cm, gr 8 cm

510 zł

▪ wym. 36,5 x 48 cm, wys. 14 – 42 cm; pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW

Pojemnik na kółkach Pojemnik na kółkach, przeznaczony do przechowywania i przewożenia piankowych pufek. Pojemnik jest idealnie dopasowany do średnicy naszych nowych, okragłych, piankowych puf, ale też doskonale sprawdza się do przechowywania zabawek czy klocków. Spód pojemnika o wym. 39 x 39 cm, wykonany jest z wielowarstwowej sklejki i posiada 4 obrotowe kółka. Ściany, wykonane są z płyty HDF, obszytej poliestrową tkaniną i mocowane są do siebie i do drewnianego spodu mocnymi rzepami. Dodatkowo jedna ze ścian, opuszcza się po odczepieniu rzepu, ułatwiając w ten sposób mniejszym dzieciom dostęp do zawartości pojemnika oraz porządki po skończonej zabawie. Do jednej ze ścian, został też doszyty wytrzymały uchwyt, by ułatwić przewożenie pojemnika.

249 zł Mały

NS 1933 ▪ szer. 38 x 38 cm, wys. 46 cm

Duży

285 zł

NS 2933 ▪ szer. 38 x 38 cm, wys. 80 cm

97


Kącik twórczych aktywności NS 1969 Pięcioelementowy zestaw kolorowych brył to idealne rozwiązanie do każdego kącika zabaw dziecięcych. Błękitne i czerwone elementy znakomicie sprawdzają się jako miękkie siedziska, a przy zielonym stoliku można wygodnie układać klocki. Geometryczne kształty, symetryczny układ elementów i ich zróżnicowana kolorystyka zachęcają natomiast do twórczego manipulowania klockami oraz tworzenia własnych układów. Kącik twórczych aktywności to nie tylko doskonałe miejsce radosnej zabawy, ale i okazja do twórczego rozwijania wyobraźni przestrzennej.

▪ wym. 110 x 110 x 47 cm ▪ pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW

Zestaw wypoczynkowy Delfinek NS 0598

382 zł

Radosne, lubiane przez dzieci kolory ożywią kącik zabaw. Fotele i stoliki mogą być ze sobą składane tworząc foremną bryłę.

▪ pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW ▪ 2 fotele o wym. 48x55,2 (wys. siedziska 24cm) ▪ stolik o wym. 67,2x36x24cm

98

729 zł


wałki do siedzenia Wałki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia oraz wesołej zabawy. Każdy ze zwierzaków posiada wszyte łapki i uszka, króre piszczą zabawnie po naciśnięciu. Antypoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo zabawy a wysoka gęstość pianek i pokrycie z tkaniny PCW - wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości.

▪ Wym. dł. 50 cm szer. 29 cm wys. 24 cm. Wiek: od 6 mies.

Żyrafa NS 2121

189 zł

za szt.

Żaba NS 2120

Lew NS 2119

Miś NS 2118

99


Siedzisko piankowe Fala NS 1984 Nowe wygodne siedziska z gęstej pianki pokrytej wytrzymałą tkaniną PCW. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów tworzą fale bądź inne siedzisko o dowolnej długości i kształcie. Całość została tak zaprojektowana, aby duże, kolorowe i wygodne siedzisko można było ustawiać w różnych miejscach w zależności od potrzeb. Tkanina łatwa w czyszczeniu.

▪ wym. jednego elementu 100 x 40 x 35 cm; 6 elementów

1119 zł

Siedzisko piankowe – Tęcza NS 1991

829 zł

Nowe wygodne siedziska z gęstej pianki pokrytej wytrzymałą tkaniną PCW. Poszczególne elementy łączone za pomocą rzepów tworzą koło bądź siedzisko o dowolnej długości i kształcie wyciętym z koła. Pojedyncze elementy koła pełnią funkcję bujaczków. Tkanina łatwa w czyszczeniu.

▪ śr. zewn. 170 cm; śr. wew. 86 cm; wys. 30 cm; 6 elementów

100 100


Tęczowa gąsienica NS 1992

625 zł

7-elementowe siedzisko w formie uśmiechniętej gąsienicy rozweseli każde wnętrze i będzie jego oryginalna ozdobą. Kolorystyka tęczy oraz oznaczenie kolejnych elementów białymi kropeczkami to inspiracja do zabaw matematycznych oraz własnych, twórczych rozwiązań.

▪ wym. jednego elementu: śr. 35 cm, wys. 30 cm

Kolorowy ogród. Zestaw pianek NS 1999 Wyjątkowo dekoracyjny zestaw piankowych kształtek w formie kolorowych kwiatków. Słonecznik, tulipan, krokus i bławatek tworzą zestaw, który będzie ozdobą każdego miejsca zabaw. Elementy zestawu można dowolnie łączyć tworząc nowe, ciekawe układy inspirujące do zabaw tematycznych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

1279 zł

▪ wymiar układu w kwadracie: 140 x 140 cm

101


laguna

jagoda fotelik

Wszyscy wiemy jak w wymagające są dzieci. Dlatego wprowadziliśmy wpro do naszej oferty wygodne wygod mebelki wypoczynkowe dostępne dostęp w dwóch wersjach j h kolorystycznych. k l t Estetycznym wyglądem zachęcają do odpoczynku, ale też zabawy. Miła w dotyku, nie brudząca tkanina oraz możliwość dokupienia pokrowców jest dodatkowym atutem serii

102 zł

▪ 35 x 40 x 45 cm

9640złx 40kostka x 25 cm ▪

NS 1301 L Laguna ▪ NS 1301P Pokrowiec – 55 zł

NS 1323 Jagoda a ▪ NS 1323P Pokrowiec – 49 zł

NS 1321 Jagoda Jagod da ▪ NS 1321P Pokrowiec – 55 zł NS 1300 Laguna ▪ NS 1300P Pokrowiec – 69 zł NS 1320 Jagoda ▪ NS 1320P Pokrowiec – 69 zł

132 materac zł

• 120 x 60 x 10 cm

NS 1303 Laguna ▪ NS 1303P Pokrowiec – 49 zł

72 zł

NS 1304 Laguna ▪ NS 1304P Pokrowiec – 40 złł

puf okrągły ▪ wys. 25cm, śr. 30cm

NS 1324 1 Jagoda ▪ NS 1324P Pokrowiec – 40 zł

102


NS 1326 Jagoda ▪ NS 1326P Pokrowiec – 125 zł

kanapa rozkładana ▪ 84 x 50 x 45 cm ▪ dł. po rozłożeniu 120 cm

269 zł kanapka narożna ▪ 110 x 40 x 45 cm

319 zł

NS 1306 Laguna ▪ NS 1306P Pokrowiec – 125 zł

205 zł kanapka ▪ 110 x 40 x 45 cm NS 1302 Laguna

NS 1305 Laguna ▪ NS 1305P Pokrowiec – 132 zł

NS 1302P Pokrowiec – 85 zł

NS 1325 Jagoda ▪ NS 1325P Pokrowiec – 132 zł NS 1307 Laguna ▪ NS 1307P Pokrowiec – 99 zł

205 zł maxi fotel ▪ 55 x 45 x 55 cm NS 1322 Jagoda ▪ NS 1322P Pokrowiec – 85 zł

NS 1327 Jagoda ▪ NS 1327P Pokrowiec – 99 zł

259

maxi kanapa

▪ 90 x 45 x 55 cm

NS 1328 Jagoda ▪ NS 1328P Pokrowiec – 139 zł

NS 1308 Laguna ▪ NS 1308P Pokrowiec – 139 zł

103


Przewijak 2 stanowiskowy NS 2128 Stabilny, dwustanowiskowy przewijak, wyposażony w izolującą od ściany aplikację oraz boczne listwy, utrzumujące materace na właściwej pozycji. Pomiędzy stanowiskami znajduje się miejsce przeznaczone na pieluszki, wilgotne chusteczki i środki pielęgnacyjne. Ilość miejsca pod przewijakiem umożliwia zaś umieszczenia tam np. pojemnika na brudną bieliznę lub kosza na zużyte pieluszki. Wymiar stanowisk do przewijania dostosowany jest rozmiarem do naszych materacy. wys. boku 92 wys. blatu 87, gł. 70 cm, wys. mebla z aplikacją 110 szer. 138,5 cm, płyta w kolorze brzoza

▪ wys boku 920 wys blatu 870 gł 700 wys mebla z aplikacją 1109 szer 1384, brzoza

359 zł

104

Ergonomiczny materacyk do przewijania zielony NS 2123 ▪ 50 x 70 x 15 cm, pokryty trwała tkaniną PCW

115 zł


Przewijak z motylkami NS 0010

635 zł

Funkcjonalny, estetyczny przewijak ułatwi każdej mamie pielęgnację jej dziecka. Wygodne, miękkie miejsce do przewijania pokryte jest nieprzemakalną, łatwa do czyszczenia tkaniną. Podręczna, wierzchnia półka, cztery szuflady i głęboka, zamykana szafka pomieszczą wszystkie akcesoria niezbędne do opieki nad maluchem. Sympatyczna aplikacja z motylkami oraz ciepła kolorystyka mebla sprawią, że będzie on prawdziwa ozdobą każdego dziecięcego pokoiku.

▪ wym. 110 x 75 x 100 cm

Materacyk do przewijania NS 1906 ▪ 50 x 70 x 15 cm, pokryty trwała tkaniną PCW

Przewijak z materacem NS 1819

119 zł

445 zł

Wygodny i praktyczny przewijak. Wyposażony w miękki materacyk, cztery ekologiczne kartonowe szuflady oraz półeczki na niezbędne akcesoria. Możliwość zakupienia szafki „pomocnika” NS 1820.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

wykonany z płyty MDF 3 szuflady 25,5 x 35 x 17,5 cm 1 szuflada 25,5 x 35 x 8 cm. wym. materaca 50 x 70 x 6 cm. wym całkowity: 68 x 72 x 97 cm; wys. 81 cm mebel należy mocować do ściany.

Szafka do przewijaka NS 1820

309 zł

Szafka – pomocnik idealnie komponuje się z przewi-jakiem NS 1819. Wyposażona jest w szufladę z wyj-mowanym plastikowym pojemnikiem, który możnaa przeznaczyć na pieluszki bądź inne akcesoria.

▪ wym. poj. 31 x 43 x 31 cm. ▪ wym. szafki 37 x 59 x 81 cm.

szafka

105


Krzesełko do karmienia FB 0002 ▪ regulację wysokości siedziska w 6 pozycjach, ▪ regulację pochylenia oparcia w 3 pozycjach, ▪ pasy bezpieczeństwa, ▪ 4 koła pozwalające na szybkie przesuwanie całej konstrukcji (+ hamulce) ▪ regulowana głębokość zamocowania blatu (płynna), ▪ dodatkowa plastikowa taca zakładana na blat (na zatrzaski), ▪ miękkie, kolorowe oraz zdejmowalne obicie ceratowe (każde zabrudzenie można bardzo łatwo zmyć), ▪ krzesełko jest zalecane dla dzieci od 6 do 48 miesiąca życia. ▪ wym. rozłożone 60/75/105 cm; złożone 60/55/88 cm, ▪ waga 8,5 kg ▪ mix kolorów - kolor wybierany losowo

299 zł

106

Krzesełko K łk ze stolikiem liki FB 0003 Krzesełko rozkładane na stolik i krzesełko. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Krzesełko posiada łatwo zmywalną tapicerkę oraz dwuczęściowy blat dzięki czemu łatwo utrzymać je w czystości. Krzesełko dodatkowo dzięki możliwości rozłożenia może towarzyszyć dziecku podczas zabawy. Przeznaczone dla dzieci od 6 miesiąca do 3 lat.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

regulacja wysunięcia blatu regulacja oparcia siedziska, rozkładane na stolik i krzesełko rozkładany blat stolika służący do zabawy pasy bezpieczeństwa łatwo zmywalna tapicerka wym. krzesełka rozłożonego (wys. szer. dł.) 107 x 59 x 56 cm waga (netto) 8,5 kg mix kolorów - kolor wybierany losowo

315 zł


219 zł

Kojec składany FB 0005

Obszerny, stabilny, kolorowy. Siateczki w ściankach kojca zapewniają dziecku odpowiednią wentylację oraz stały kontakt wzrokowy z rodzicami lub opiekunami. Dodatkową zaletą kojca jest odpinana jedna ze ścianek co umożliwia dziecku swobodne, samodzielne wchodzenie lub wychodzenie z kojca oraz na drugiej ściance kieszeń na zabawki..

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wymiary: szer. 100 x dł. 100 x wys. 80 cm. Waga. 10kg Bardzo prosty przy rozkładaniu i składaniu. Małe wymiary po złożeniu Wygodna torba do przenoszenia złożonego kojca mix kolorów - kolor wybierany losowo

kieszonki malucha Dwukolorowe makatki-kieszonki do powieszenia na ścianę przydadzą się jako miejsce na przechowy wanie różnorodnych dziecięcych drobiazgów.

Tofik NS 1913

Bujaczek FB 0001

Bujaczek jest wykonany z delikatnych materiałów w ciekawej kolorystyce. Bujak jest z możliwością zablokowania a regulacja oparcia i siedziska do pozycji leżącej pozwala dziecku spokojnie wypoczywać.

▪ posiada 3- punktowe pasy bezpieczeństwa. ▪ ma prosty mechanizm składania oraz dwa uchwyty do przenoszenia. Leżaczek ma także odpinany pałąk z zabawkami. ▪ wymiary (szer./gł./wys.): Rozłożone 54 – 38/47/70 cm, Siedzisko 33/42/49 cm, ▪ waga: 3,1 kg, ▪ mix kolorów - kolor wybierany losowo

Wesołe wzornictwo z pewnością oży wi każde wnętrze.

▪ 86 x 112 cm, wym. kieszonki 24 x 22cm

Benek NS 1912

135 zł

269 zazł szt.

Kieszonki malucha Makatki z dużymi perforowanymi kieszonkami doskonale sprawdzają się jako wyposażenie dziecięcych kącików. Zawieszone na ścianie dostarczą dodatkowego miejsca do przechowywania i segregowania małych książeczek lub zabawek. Każda z kieszonek może też posłużyć innemu dziecku do przechowywania ulubionych przytulanek, które na czas pobytu w żłobku znajdą swoje mieszkanko w poszczególnych przegródkach. Makatki z kieszeniami to także doskonały pomysł na wyposażenie kącika pielęgnacyjnego. Powieszone obok przewijaka, zagwarantują wygodne miejsce do przechowywania pieluszek, wilgotnych chusteczek i wszelkich niezbędnych środków pielęgnacyjnych.

107


Wieszaki WD 9021 ▪ wym. 12 x 29 cm ▪ różne wzory w wybierany losowo ▪ wzór

35 zł

wieszaczki mogą być wykorzystane także do powieszenia smoczków

Półka łazienkowa

132 zł

NS 1698 ▪ wym. 86 x 37 x 21 cm, bez kubeczków, 6 podwójnych wieszaczków, miejsce na 122 kubeczków. Sprzedawany bez kubków.

Nocnik niebieski TP 2355 ▪ wym. 28,5 x 23 x 15 cm

Nocnik różowy TP 2350 ▪ wym. 28,5 x 23 x 15 cm

12 zł

12 zł Śliniak Śl

Szafka na nocniki NS 1843 ▪ wym. 82 x 38 x 84 cm, miejsce na 9 nocników

5 zł

T TP2089 ▪ wym. 21 x 26,5 x 12,5 cm ▪ kolor wybierany losowo (biały, niebieski, żółty, różowy)

108

Podest Po TP 2091

395 zł 20 zł

Pod niezbędny w łazience, czy przy Podest toalecie, toa

wym. 39 x 26 x 12,5 cm. ▪ w ▪ kkolor wybierany losowo (biały)


lusterka

Słońce

Kolorowe, estetyczne lustra o ciekawych kształtach to idealna dekoracja każdej sali czy kory tarza. Ciepła kolorystyka i przyjazne kształty zachęcają do przeglądania się, poznawania schematu własnej twarzy oraz inspirują do zabaw i ćwiczeń mimicznych. Aplikacje dokręcane są bezpośrednio do ściany, a lustra wykonane są z bezpiecznej, nietłukącej się pleksy. Elementy można dowolnie komponować.

NS 1663 ▪ wym. 40 x 40 cm

75 zł Chmurka NS 1664 ▪ wym. 60 x 45,5 cm

Kubek K b kd do półki ółki łazienkowej ł i k j

89 zł

3

zł TP 1625 wys. 8,7 cm, wybierany losowo ▪ (czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty) ▪ 1 szt.

Kwiatki

135 zł

NS 1665 ▪ wym. jednego kwiatka 40 x 40 cm ▪ wym. doniczki 30 x 20 cm

220 zł Szafka na pieluszki NS 2124 Wąska szafka z 20 półeczkami mi na pieluszki i nie tylko. W każdej z przegródek zmieści się ok.10 0 pampersów. Dla ułatwienia każdą z półeczek można podpisać imieniem dziecka, co ułatwi ich segregowanie i przyporządkowanie danemu maluchowi.

▪ szafka wykonana z płyty 18 mm w kolorze brzoza, półeczki HDF białe, wym. 33 x 25 x 103 cm.

D Domki

115 zł

NS 1666 d ż domku d k 55 x 35 cm ▪ wym. dużego ▪ wym. mniejszych domków 40 x 25 cm ▪ wym. trawy 80 x 20 cm ▪ do wyczerpania

109


naklejki dekoracyjne

85 zł Alfabet ze zwierzątkami ątkami RK 1440 6cm 101,6cm ▪ 107 elementów; wysokość 45,7cm, długość 101

Dżungla gla

85 zł

RK 1136 ▪ 29 elementów; wysokość 45,7cm, długość 101,6cm.

Lusterka stterka moprzylepne samoprzylepne RK 0010 ▪ wym. 14cm x 14cm, 4 szt.

110 110

65 zł

Dekoracje ścienne z elastycznego winylu, wy trzymałego i trwałego. Można je naklejać wiele razy na każdą czystą, suchą i gładką powierzchnię ( ściany, meble, okna. Itp.).

85 zł

Pluszaki Plu uszaki u sza

RK 1023 ▪ 23 elementów; wysokość 45,7cm, długość 101,6cm.


Duże kartonowe aplikacje umożliwiające ułożenie ciekawej ilustracji tematycznej. Mogą służyć do nauki określania położenia, tworzenia zbiorów i przeliczania. Są równocześnie ozdobą sali zabaw, uzupełnieniem kącików ekologicznych oraz elementem scenografii przedszkolnych teatrzyków. Aplikacje najłatwiej będzie przykleić za pomocą zwykłej dwustronnej taśmy biurowej.

aplikacje na ścianę

Taśma dwustronna NS 0807 ▪ dł. 25m, szer. 5 cm

15 zł

63 zł 65 zł

Drzewo i jego mieszkańcy

Drzewo

PP 1178 ▪ 10 zwierzątek; 79 liści; 24 żołędzie; wym. drzewa: 117 x 178 cm

PP 1107 ▪ wykonane z tektury; wym. 117 x 175 cm; 69 liści

Zestaw z motylkiem

45 zł

PP 0046 ▪ duży motyl o wym. 56 x 41 cm, 24 małe motylki, ślimak, kwiatki, domek

na 4 pory roku 65 zł Drzewa PP 3214 ▪ wykonane z tektury 4 sezonowe drzewa (wys. 63,5 cm) wraz z nazwami pór roku w języku angielskim

111


pasy dekoracyjne

Ozdobne pasy z kartonu do dekoracji całych sal oraz kącików tematycznych. Dekorację najłatwiej będzie przykleić za pomocą zwykłej dwustronnej taśmy biurowej.

▪ W zestawie 12 pasów, każdy z nich o wym. 91x7,6 cm.

14 zł

Kolorowe wiatraki PP 4012

Kolorowe dłonie PP 4006

14 zł

pasy dekoracyjne 3d Nowe dekoracyjne pasy przyklejane na dwa sposoby. Tak jak pozostałe pasy można przyklejać je na płasko, a specjalne zagięcie umożliwia uzyskanie efektu 3D. Dekorację najłatwiej będzie przykleić za pomocą zwykłej dwustronnej taśmy biurowej.

▪ wykonane z tektury ▪ w zestawie 8 pasów, każdy z nich o wym. 91 x 7,6 cm

Tęcza PP 8062

24

Aplikacja Zawody PP 0196

Biedronki PP 8040

24 zł

49 zł

Aplikacje z 20 postaciami, reprezentujacymi najpopularniejsze ajpopularniejsze profesje. Postacie cie posiadają najbardziej charakterystyczne terystyczne atrybuty dla danego go zawodu oraz wą w języku antabliczki z nazwą gielskim. Aplikacje acje można przymocować za pomocą omocą taśmy, magnesów lub przyczepić pinezkami.

▪ 4 arkusze kredowanego lakierowanaegoo papieru o wym.. 61 x 43 cm z 41 częściami nia. do odseparowania. weik: 3+

Aplikacje na stołówkę PP 0050

49 zł

Aplikacje na stołówkę. Jadłospis z postacią uśmiechniętego kucharza, czapkami kucharskimi, garnkiem, patelnią oraz innymi atrybutami zwiazanymi z przygotowywaniem posiłów. Aplikacje można przymocować za pomocą taśmy, magnesów lub przyczepić pinezkami.

▪ 4 arkusze kredowanego lakierowanaego papieru o wym. 61 x 43 cm z 30 częściami do odseparowania. wiek: 3+

112


Misie

59 zł

PP 6113 ▪ wykonane z tektury ▪ 2 duże misie, każdy o wym. 38 x 55 cm ▪ 60 dodatkowych elementów

Tęcza

69 zł

PP 3200 ▪ wym. 46,5 x 61 cm

Wesoła żabka

49 zł

PP 6109 ▪ duża żaba 58 x 63 cm; małe żabki 9 szt.; robaczki 4 szt.; ważki, rośliny wodne; wykonane z tektury

Choinka Ch

29 zł

PP 0055 ▪ wykonane z tektury ▪ wym. 51 x 81 cm ▪ 42 dodatkowe elementy (gwiazdy, prezenty, ozdoby)

53 zł

Kwiaty K

PP 1025 ▪ słońce 33 x 33 cm ▪ kwiaty 15 szt. ▪ biedronki 8 szt., pszczółki 6 szt., motylki 4 szt. ▪ wykonane z tektury

4 pory roku z żabką Asią. PP 0208 ▪ 6 arkuszy kredowanego lakierowanaego papieru o wym. 61 x 43 cm z 41 częściami do odseparowania. weik: 3+

49 zł

Farby

25 zł

PP 0043 ▪ wykonane z tektury ▪ w zestawie 12 pasów, każdy z nich o wym. 91 x 7,6 cm ▪ do wyczerpania

113


Biedronka

49 zł

PP 6139 ▪ duża biedronka 58 x 41 cm; duży kwiat 51 x 48 cm; 30 małych biedronek; 28 kwiatków; wykonane z tektury

Dzieci

23 zł

Liście

PP 5552 ▪ wykonane z tektury; wym. 10 -12 cm; 36 szt.

49 zł

PP 6143 ▪ wykonane z tektury; 10 dzieci o wym. 30 x 41 cm; 27 dodatkowych elementów (kredki, nożyczki, klej itp.)

95 zł

Boże Narodzenie

48

PP 6137 ▪ wym. Mikołaja 51 x 63 cm; 8 reniferów; 33 prezenty; wykonane z tektury

114

Miarka arka – Violinka KŁ 3129 Kolorowa wa sympatyczna miarawieszania na ścianie. ka do zawieszania

▪ skala 80 – 150cm


SPIS D £O JA

57 zł

Menu Kota Pysia NS 1604

Menu w formie miękkiej, kolorowej makatki z kotem Pysiem to idealna dekoracja każdej przedszkolnej i szkolnej stołówki. Do zielonej planszy można w łatwy sposób przypiąć arkusz w formacie A4, a dzięki umieszczonemu pod nią rzepowi można w dowolny sposób decydować o jej pionowym lub poziomym kierunku ułożenia. Radosna kolorystyka makatki i obecność uśmiechniętego kota – kucharza z pewnością ożywią każde wnętrze i wprowadzą w nie wiele radości.

▪ wym. 80 x 30 cm

Pojemnik na drobiazgi gi TP2291 1 m m. ▪ wym: 20,5 x 17 x 7,4 cm.

6 zł

Jadłospis Kota Pysia NS 1362

42 zł

Znany wszystkim bohater Kot Pysio zaprasza do wspólnego posiłku… Nowa wygodna forma przedszkolnego jadłospisu. Duża magnetyczna tablica, do której w łatwy sposób, za pomocą magnesów, można przyczepić kartkę z menu na dany dzień.

▪ w zestawie dołączone 2 magnesy ▪ wym. 35 x 25 cm

Żyrafa. Miarka wzrostu

72 zł

CR 8176 Miarka wzrostu z motywem żyrafy oraz dwoma zabawnymi małpkami, ora wykonana z foliowanego i kredowawy nego papieru. Żyrafę można umieścić ne np. na ścianie pokoju lub bocznej ścianp nie mebli tuż przy podłodze. Aplikacja posiada podziałkę uwzględniającą cale po oraz centymetry (od 24 cm do 160 cm). ora W zestawie znajdują się też wskaźniki ze zwierzątami oznaczające osiągnęty poziom wzrostu do umieszczenia przy po żyrafie (gepard 76 cm, pyton 1 m, Antyży lopa 1,2 m, Zebra 1,4 m i flaming 1,5 m) lop oraz tabela wzrostu do uzupełniania. ora

▪ wym. całości: szer. 58,5 cm wys. 199 cm.

Mały kosz Rakieta TP1343 ▪ wys. 22, śr.15,5

Chcesz aby dzieci nabrały odpowiedniego nawyku od najmłodszych lat – ucz je porządkować miejsce pracy, stawiając mały kosz na stoliku.

13 zł 115


pojemniki plastikowe Zabawek, gier i ciekawych książeczek nigdy nie jest za wiele, choć niestety często na półkach brakuje na nie miejsca. Jak temu zaradzić? Wystarczy znaleźć sposób na ich łatwe i praktyczne przechowywanie... Proponujemy różnej wielkości pojemniki!

2l KI 0001

6l KI 0002

zł 15 20 x 17 x 10 cm; 2L

▪ 34 x 19 x 12 cm; 6L

11l KI 0003

18l KI 0004

zł 27 37 x 26 x 15 cm; 11L

59 zł

48l KI 0006

27l KI 0005

▪ 54 x 38 x 16 cm; 27 L

20 zł

zł 31 40 x 34 x 17 cm; 18L

▪ 54 x 38 x 30 cm; 48 L

74 zł

pojemniki z tabliczką

5l. TP 9206 ▪ 37 x 26 x 10 cm

21 zł

20l. TP 9503 ▪ 42 x 34 x 22cm

33 zł

50l. na kółkach

17 zł

31ll

TP 9701 ▪ 55 x 39 x 33cm.

57 zł

pojemniki przeźroczyste z niebieska pokrywką

8l TP 2238 ▪ 34 x 22 x 15,7 cm

116

16 zł

12l TP 2233 ▪ 36 x 28 x 16,7 cm

TP 2232 ▪ 46,5 x 36,5 x 25,5 cm

27 zł


pojemnik na kółkach z przykrywką ▪ wym. 58 x 39 x 32 cm, 46 l

Rózowy KI 0019

65 zł

Skrzynia na kółkach z rączką TP 2229 ▪ wym. 71,5 x 39 x 39 cm; 70 l.

Niebieski KI 0018

65 zł

65 zł

Skrzynia Pirat na kółkach

Granatowy KI 0013

46 zł

Skrzynia Pirat

TP 1611 ▪ Wym. 40 x 39 x 39 mm.

30 zł kosze na śmieci

45 zł

45 zł

Tygrysek

Żabka

CU 0001 ▪ śr. 26 wys. 39 cm wykonany z tworzywa sztucznego

CU 0003 ▪ śr. 26 wys. 39 cm wykonany z tworzywa sztucznego

36 zł

CU 0013 ▪ wym. 46 x 38 5 x 33 9 cm, 29 l

TP 2013 ▪ wym. 59 x 40 x 47 cm; 55l

Kosz na zabawki K

65 zł

Nawyki wyrobione w dzieciństwie często zostają na całe życie, warto więc zadbać o to aby od początku były właściwe. Pokażmy dzieciom w jaki sposób same mogą zatroszczyć się o środowisko. Segregacja śmieci może być do tego pierwszym krokiem a do tego celu wyśmienicie nadają się nasze kosze, na które wystarczy nakleić naklejki lub odpowiednio je podpisać, aby dzieci mogły świadomie zacząć dbać o przyrodę.

29 zł 25 l

TP 0007 7 ▪ mix kolorów wybierany losowo (czerwony, niebieski, żółty, zielony, brązowy)

117


dywany Dywany do zabaw grupowych ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Materiał: Boukle pętelkowe z poliamidu Spód antypoślizgowy z lateksu Wykończenie: overlock Czyszczenie: odkurzyć, czyścić gąbką Bądź czyszczenie profesjonalne Nie używać wybielaczy Nie składać dywanu

Polski P l ki alfabet lf b t HK 0003 ▪ wym. 200 x 100 cm, 1 szt.

Gra w klasy ABC HK 2101 ▪ wym. 200 x 200 cm

282 zł

HK 2105 ▪ wym. 100 x 200 cm

189 zł

159 zł

Kolorowy świat zwierząt HK 2103 ▪ wym. 200 x 300 cm

425 zł

Twister HK 2116 ▪ wym. 200 x 100cm

229 zł 118


4 pory roku HK 0004 ▪ 2x2m

299 zł

849 zł

Labirynt

Węże i drabiny

HK 0005 ▪ 3x4m

HK 0001 ▪ wym. 300 x 200 cm; instrukcja z przykładami gier

459 zł Biedronka HK 0006 ▪ średnica 2m

285 zł

119


Piknik HK 1216 ▪ wym. 100 x 150 cm

142 zł

maty Lotnisko

▪ Materiał : Poliester – spód z lateksu ▪ Czyszczenie : odkurzanie – pranie w pralce w temperaturze 30°C – suszenie na płasko

129 zł

HK 1201 ▪ wym. 100 x 150 cm

119 zaszt. zł

120

Zamek

Miasto

HK 1127

HK 1125

Wyścigi konne

ZOO

HK 1232

HK 1129

Maty • wym. 80 x 120 cm.


wykładziny dywanowe e Wykładziny są bezpieczne, trwałe i łatwe w utrzymaniu. Posiadają wszystkie wymagane według prawa atesty i certyfikaty dopuszczające je do użytku w placówkach edukacyjnych właściwości antystatyczne oraz posiadają atesty trudnopalności i higieniczny.

▪ ▪ ▪ ▪

cena za m2 szerokość 4 m grubość 6 mm obszycie brzegów w cenie

Miasto

Zestaw narzędzi NS

AK 0003

46

NS9000

Idealny niezbędnik do montażu naszych mebli

49 zł

▪ 19 elem.

Bezpieczna głowa AV 2001

Taurus

Produkt z miękkiego plastiku absorbującego uderzenia. Zabezpiecza krawędzie będące zagrożeniem dla dzieci: narożniki ścian parapetów mebli itp. Produkt nietoksyczny łatwy do czyszczenia łatwy w montażu. Posiada europejskie certyfikaty.

AK0019

33 zł

37 zł

▪ dł. 100 cm

Puzzle AK0018

30 zł

Bezpieczne palce AV 1901 Z dwóch stron ma taśmę samoprzylepną którą z łatwością zdejmujemy. Montaż trwa około 6 minut. Jest przezroczysty pasuje do każdego koloru drzwi. Posiada europejskie certyfikaty.

Quartz

▪ dł. 1,2 m

AK0017

55

Grunt do wykładzin elastycznych AK 0005 ▪ 1L

45 zł

Zaprawa samopoziomująca 25kg AK 0006 ▪ 25 kg

64 zł

klej uniwersalny do wykładzin AK 0008 zł ▪ 6 kg zł AK 0007 20 kg ▪

109 279

76 zł 121


polecamy

Marchewka

NS 1029 • s. 128

tablice sensoryczne • s. 134

95 zł

cena od

Manipulacyjne drzewo żółte Jeżyk

NS 0887 • s. 152

36

52 zł

249 zł

NS 3046 • s. 129

40 zł 110 zł Lalka manipulacyjna Tola

Kot Filemon

NS 2054

NS 0402

• s. 141

• s. 142


mała motoryka


Grzybek manipulacyjny z kapeluszem NS 0436 Kącik zabaw w kształcie grzybka. Ściany, wykonane ze sklejki, wyposażone w różnego rodzaju akcesoria: labirynty, kolorowe okienka, lusterko, sznurowane makatki, figury geometryczne, suwaki. Wielkość grzybka umożliwia schowanie się pod kapeluszem, co sprzyja atmosferze intymności zabawy i podziałowi miejsca pracy. Kapelusz grzybka wykonany z trwałej tkaniny PCW, zdejmowany z podstawy, może służyć jako siedzisko, a dla mniejszych dzieci jako kształtka rehabilitacyjna. Liczne elementy manipulacyjne zachęcają do zabaw usprawniających motorykę palców. Kapelusz to zdejmowana kształtka rehabilitacyjna.

wym. 1,2 x 1,2 x 1,3 m

1419

Grzybek manipulacyjny bez kapelusza NS 1436 ▪ wym. 120 x 120 cm

999 124


Domek manipulacyjny y NS 0310 Wykonany z drewna o stabilnej konstrukcji. Duże płaszczyzny umożliwiają swobodne dojście do o ścian kilkorgu dzieciom jednocześnie lub dojazd wózkiem inwalidzkim. Dwustronna mozaika z drewnianymi krążkami w 4 kolorach zachęca do tworzenia różnych wariantów zabaw aw w grupie. Drewniane tory, z możliwością montażu wewnątrz lub na zewnątrz, tworzą drogę dla umieszczonych w nich drewnianych kul. Dwustronny labirynt, liczydło i zegar ar ćwiczą dostrzeganie rytmów, kolorów i kształtów, przeliiczanie oraz określanie czasu. Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie tworzą bajkową atmosferę. Konstrukcja ścian umoż ożliwia montowanie ich dowolną stroną.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

2160

szer. ścian 120 cm zł wys. 120 cm śr. nakładanych krążków 4,7 cm ilość krążków 468 3 drewniane kule o śr. 7 cm śr. zegara i tarcz przewlekanek 30 cm wym. liczydła 40 x 40 cm (zawiera 100 korali w zestawie)

Słoń manipulacyjny NS 1768

299

Mebel manipulacyjny w kształcie słonia, posiadający elementy ruchome usprawniające motorykę rąk: labirynt, sor tery, lusterka, przewlekanki.

▪ 80 x 80 x 80 cm

sorter

lusterka

labirynt

przewlekanki

125


parawany manipulacyjne malucha Aranżacja przestrzeni, w której przeby wają dzieci, to prawdziwe wyzwanie. Dbałość o jej bezpieczeństwo, funkcjonalność, atrakcyjność i estetykę powinna być priory tetem w projektowaniu miejsca, w którym przebywają dzieci najmłodsze. Takie standardy spełnia właśnie seria parawanów manipulacyjnych. Ich konstrukcja pozwala na swobodne i bardzo plastyczne aranżowanie kącików zabaw, a strona wizualna zmienia każde miejsce zabaw w naprawdę radosną krainę, w której świetnie czują się wszystkie maluchy. Parawany, zaprojektowane specjalnie z myślą o najmłodszych odbiorcach, pozwalają doskonalić umiejętności z zakresu małej motoryki, angażują percepcję wzrokową i doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Całość wykonana jest z lakierowanej sklejki.

255 Labirynt

NS 0087 ▪ wym. 81 x 63 x 22 cm

NS 0089 ▪ wym. 81 x 63 x 22 cm

259

NS 0086 ▪ wym. 81 x 63 x 22 cm

126

NS 0090 ▪ wym. 81 x 92 x 22 cm

Zygzak

219

Lustra

zł Okienko

295

Konik

199

NS 0088 ▪ wym. 81 x 63 x 22 cm


127


kreatywne manipulacje W zabawie „manipulacjami” dzieci zdoby wają doświadczenia w zakresie motoryki dłoni nadgarstków, koordynacji oko – ręka oraz percepcji. Maluchy dokonują na przedmiotach zmian i na drodze obser wacji poznają związki przyczynowo-skutkowe. Kolory, wzory oraz jakość wykonania z pewnością zainteresują najmłodszych odbiorców.

Kwiatek z lusterkiem NS 1028

129

Posiada labirynty po przeciwnych stronach, co pozwala na pracę obu rąk jednocześnie, urozmaiceniem jest lusterko z przeznaczeniem do ćwiczeń logopedycznych bądź n zzabaw z zadawaniem py tań: jak wyglądam, co widzę, jakie jest odbicie lustrzane.

▪ śr 67 cm

Marchewka NS 1029 Marchewka posiada dwa labirynty o różnym stopniu trudności (w kształcie pętli oraz pionowy).

▪ wym. 88 x 40 cm (nać: 36 x 40 cm, marchewka: 52 x 22 cm)

95

Jeż NS 1030

Jeż posiada dwa labirynty ( jeden na długim torze, drugi na krótkim).

▪ wym. 62 x 50 cm

128

95


manipulacyjne drzewa Podczas zabawy w przesuwanie po torze labiryntu, dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową oraz percepcję. Choinka posiada jeden zygzakowaty tor, natomiast żół te drzewko posiada dwa faliste tory i dwie gałki, co umożliwia wykony wanie ćwiczenia dwiema rączkami jednocześnie.

▪ aplikacja wykonana z płyty MDF

- żół te

249

NS 3046 ▪ wys. 92, szer. 115 cm, ▪ śr. uchwytów 5 cm

- czer wone

249

NS 3047 ▪ wys. 87, szer. 118 cm, ▪ śr. uchwytów 5 cm

129


tablice manipulacyjne Kolorowe, estetyczne tablice manipulacyjne w kształcie puz zli, mocowane na stałe do ściany. Świetnie funkcjonują pojedynczo, jak i w całych układach, których kształt można dowolnie projek tować. Zabawa z tablicami, to okazja do doskonalenia umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

• wym. tablicy 50 x 50 cm

zł 109 szt.

Ryba NS 0991

Kot NS 0989

Ślimak

Kogut

NS 0988

Ryby NS 0994

Pszczoły NS 0992

NS 0990

tablice manipulacyj cy ne z lusterkiem Kolorowe tablice manipulacyjne doskonale usprawniają dziecięce umiejętności motoryczne i przygotowują do działań graficznych. Obecność lusterek dodatkowo oddziałuje na dziecięcą percepcję i zachęca do korzystania z tablic.

wym. tablicy 70 x 50 cm

Koty NS 0993

130

Kwiaty NS 0995

zł 145 szt.


79

Ślimaki

NS 0359 ▪ wym. 40 x 60 cm; ćwiczy dwie rączki jednocześnie

tablice manipulacyjne

Kolorowa ścienna tablica manipulacyjna do ćwiczeń obydwu rączek jednocześnie. Ćwiczenia na tablicach manipulacyjnych doskonalą umiejętności motoryczne oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

89

Pszczoła

NS 0358 ▪ wym. 40 x 92 cm

152

zł Labirynt na stopy NS 1844

Motyl. Koło manipulacyjne NS 0961

125

Wrysowany w kolistą formę labirynt w kształcie motyla. Wewnątrz labiryntu znajdują się przesuwane elemen nty t z różnymi fakturami (filcu, wełny, piann ndaaki, tworzywa itp.). Każda z faktur na danej stronie motyla występuje dwa razy. zyy. Wielkość koła pozwala na zabawę więkękkszej ilości dzieci. Zabawa labiryntem em m ie e, umożliwia pracę obu rąk jednocześnie, co wspomaga koordynację wzrokowowo oruchową, usprawnia motorykę rąk, uww wrażliwia na odbiór sensoryczny, a także ż uczy współpracy z innymi.

▪ śr. 55 cm

Dzięki Labiryntowi, możemy stymulować roz wój mięśni nóg, kolan i stóp. Proponujemy zabawę i wspólne ćwiczenia, które korzystnie wpłyną na roz wój motoryki oraz wzmocnią mięśnie wspomnianych wy żej par tii ciała.

▪ wym: 30 x 80 cm, mocowanie stóp z regulacją na rzepy

Głowa w do góry! BI 8097 8 Drew wniany labirynt z 9 zwierzętami to zabaw b ka manipulacyjna polegająca na dopasowaniu głowy zwierzątka do właściwego tułowia. Dziecko podcz czas zabawy ćwiczy wyobraźnię oraz kkoordynację ręka-oko.

wym. 30 x 22 x 2 cm ▪ wym

40 4

131


315 zł

Kreaty wny domek ▪ NS 1827

Zestawy trójelementowych manipulacji, wykonanych z płyty laminowanej (MDF). Każdy z elementów jest w innym kolorze i przeznaczony do wykonywania innego zadania. Elementy posiadają m.in. labirynty, wiązania, sortery. Świetnie funkcjonują pojedynczo, jak i w całym trójelementowym układzie, który można łączyć dzięki kolorowym sznurowadłom w dowolny sposób. Po połączeniu i odpowiednim ustawieniu ciuchcia oraz domek stają się stabilniejsze.

▪ dł. ok. 2 m, wys. do 90 cm., 3 elem.

Kreaty wna ciuchcia NS 1828

1 32 132

329 zł


sześciany manipulacyjne Ko lo ro we sze ścia ny ma ni pu la cyj ne z niespo dzian kami. Na każ dej ścianie sze ścianu sp ko lej na atrakcja usprawnia ją ca mo to ry kę rąk i roz wi ja ją ca wy ob raź nię. Brze gi szerą

- duży

189

CI 0740 ▪ wym. 29 5 x 29,5 x 58 cm; od 3 lat

Piramida manipulacyjna EV 0934 ▪ wym. 18 x 16,5 x 20,5 cm, od 18 mies.

- ze zwierzętami

149

EV 2695 ▪ wym. 20 x 20 x 20 cm; od 18 mies.

79

ścia nów ła go dnie wy koń czo ne. Ru cho me tarcze z po krętłem la bi rynty ma ni pu la cyjne z drewniany mi ko ra lami ru cho me bry ły geo me tryczne.

- mały

129

CI 0741 ▪ wym. 20 x 20 x 37,5 cm

185

złł

Stolik akty wności GU 5231

Kolorowy, wykonany z litego drewna stoliczek z sor terem, labiryntem oraz zębatkami. Mnóstwo zabaw manipulacyjnych w jednym miejscu.

▪ wym. 36 x 24 x 24 cm; od 12 mies.

Labirynt Las na stoliku NS 0537

459

Zestaw kolorowych labiryntów na okrągłym stoliku, przypominających formą i kształtem las. Na środku stoi choinka w otoczeniu kwiatka, grzyba, sarenki i tęczy. Każdy z kształtów posiada zestaw koralików, które służą między innymi do manipulacji ćwicząc tym samym koordynację i motorykę dłoni dziecka.

▪ śr. blatu 70 cm; wys. stolika 42 cm; wys. całkowita 92 cm

133


tablice sensoryczne

Tablice z rzepami przeznaczone do zamieszczenia aplikacji sensorycznych. Tablice stanowią tło charak terystyczne dla środowiska życia poszczególnych zwierząt. Staw przeznaczony jest na aplikacje: rybkę, kaczkę, żabkę i ślimaka natomiast ptasia chmurka na aplikacje ptaszków: go łębia, gila i sikorki.

elementy do tablic

159

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fak turze, dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych.

zł Ptasia chmurka NS 0332 ▪ wym. 83 x 52 cm

69 zazł szt.

1344

Gołąbek

Gil

Sikorka

NS 0333 ▪ wym. 21 x 20,5 cm

NS 0334 ▪ wym. 21 x 18 cm

NS 0335 ▪ wym. 17 x 20 cm


Staw NS 0327 ▪ wym. 90 x 45 cm

129

Rybka NS 0328 ▪ wym. 22 x 16,5 cm

Kaczka NS 0329 ▪ wym. 22 x 23 cm

69

52

69

Ślimak NS 0331 ▪ wym. 17 x 14 cm

Żabka NS 0330 ▪ wym. 17 x 23 cm

52

135


labirynty przestrzenne Zadaniem dziecka jest prawidłowe przemieszczanie koralików po fantazyjnie uk ształ towanych przestrzennych ścieżkach. Zabawka roz wija wyobraźnię, logiczne myślenie, koordynacje wzrokowo-ruchowa i ćwiczą sprawność manualną. Bardzo przydatne podczas zajęć rehabilitacyjnych. Labirynty przestrzenne o różnym stopniu trudności. Roz wijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową.

Fale NS 0501 ▪ wym. 30 x 25 x 35 cm

72

82

Duża łąka

labirynty

Kot

89

NS 0534 ▪ wym. podstawy: 30 x 15 cm ▪ wym. labiryntu: 46 x 16 x 3 cm

Mini

129

Rajski k ptak k

NS 0415 ▪ wym. podstawy: 30 x 15 cm ▪ wym. labiryntu: 40 x 16 x 28 cm

12

CI 0097 ▪ 1 szt.; wym. 9 x 9 x 12 cm ▪ kolor wybierany losowo

136

WD 0309 ▪ od 24 mies. szer. 29 cm, wys. 30 cm

Kwiaty

85

EV 0895 ▪ wym. 28,5 x 18,5 x 19 cm ▪ od 18 mies.


Podwójna łąka CI 0094 ▪ wym. 27 x 27 x 25 cm; od 24 mies.

Żyrafa WD 0028 ▪ od 24 mies. szer. 10 cm, wys. 12 cm

79

Biedronka

21

Kora ale

WD 0029 ▪ od 24 mies. szer. 19 cm, wys. 17 cm

WD 0030 ▪ od 24 mies., szer. 10 cm, wys. 12 cm

39

21

Kw Kwiat manipulacyjny EN 2103 ▪ śr. podstawy: 12 5 cm, wy 33 cm ▪ wys.

35

Zwierzęta egzotyczne EV 2672 ▪ wym. 23,5 x 16,5 x 18 cm, od 18 mies.

79

137


przewlekanki, nawlekanki Przewlekanie sznurka przez przestrzenne bryły lub płaskie figury to doskonałe ćwiczenie roz wijające precyzję ruchów dłoni, nadgarstka oraz palców. Manipulując sznurkiem zakończonym uchwy tem dziecko utrwala prawidłowy chwyt pęsetowy oraz roz wija zdolność koncentracji uwagi, wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Kontakt z naturalnym drewnem pobudza sensorykę palców. Zróżnicowana wielkość dziurek oraz uchwy tów umożliwia zastosowanie zasady stopniowania trudności odpowiednio do wieku roz wojowego oraz możliwości dziecka.

54

Duży but NS 0357

Kolorowy but z ot worami, przez które przewleka się sznurowadło zakończo ne dre wnia ny mi pa łe czka mi. Doskonała pomoc przy nauce sznurowania butów.

▪ wym. 28 x 9 x 9 cm

Żaglówka NS 0524

40

35

Stabilna, wykonana z drewna, z licznymi ot worami w żaglu, przez które przewleka się sznurek, zakończony drewnianą pałeczką. Kierunek przewlekania może być pionowy i poziomy. Manipulacja pałeczką pozwala na ćwiczenie sprawności palców i wpły wa na prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową.

▪ wys. żaglówki 20 cm

Guziki TW 2013 ▪ dł. 16 cm, szer. 4,5 cm

18

Zegar NS 0424

Wieloryb NS 0425 ▪ wym. 28 x 18 cm

138

36

Wykonany z drewna, do przewlekania sznurka. Usprawnia koordynację wzrokowo - ruchową i rehabilitację. Ułat wia naukę odczy ty wania godzin na zegarze.

▪ wym. 18 x 22 x 6 cm


Ser NS 0352

27

Kamizelka NS 0413

40

Kawałek żół tego sera z dziurami, przez które dziecko próbuje przesunąć drewnianą myszkę. Zabawa ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.

Drewniana, z dużymi ot worami do przewlekania. Zabawa wyrabia nawyk prawidłowego sznurowania i wiązania, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, cierpliwość.

▪ wym. 15 x 7 x 10 cm

▪ wym. 21 x 21 cm

Kreaty wne drzewko

87

BU 0730 ▪ 1 drewniane drzewo (wym. 22,5 x 18,5 x 0,6 cm); 33 drewniane elementy (2 ptaszki, 1 lisek, 1 krzaczek, 3 jabłka, 4 motylki, 1 gniazdo, 20 listków); 2 sznurki do przewleczenia na sylwetce drzewa; od 3 lat

Korale drewniane NS 0538

69

55

złł

Zestaw drewnianych elementów w 5 kształtach. Służą do rozpoznawania kształtów przestrzennych, kolorów, tworzenia zbiorów, rytmów. Kształcą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i cierpliwość.

▪ 72 elem. o wym. 3 cm; 2 sznurki o dł. 1 m

Ślimak NS 0529

34

Zręczność i precyzja to cechy, które można osiągnąć przeplatając sznurek, który po łączy liść kapusty z sylwetą ślimaka. Dodatkowym utrudnieniem jest ruchomy element muszli.

▪ wym. 29 x 20 cm

Drewniane przewlekanki EU 0009 ▪ 4 przewlekanki wym. 16 x 14 x 5 4 cm

139


Makatka manipulacyjna Jabłonka zł NS 1603

135

Kolorowa makatka Jabłonka to pomoc edukacyjna o naprawdę szerokim zastosowaniu. Poza oczywistym doskonaleniem umiejętności manipulacyjnych i rozwijaniem motoryki dłoni w czasie korzystania z 6 typów różnych zapięć (guziki, napy, rzepy, klamerki, suwak, sznurowadło) z makatką można również doskonalić umiejętności językowe i matematyczne. Forma drzewa z kolorowymi, ruchomymi elementami i ukrytym w jego wnętrzu wesołym mieszkańcem, to idealna zachęta do formułowania krótkich wypowiedzi ustnych. Ruchome listki, jabłuszka, motylki i kwiatki świetnie sprawdzają się natomiast przy przeliczaniu, porównywaniu i określaniu stosunków przestrzennych. Praca z makatką wsparta jest dodatkowo dobrym systemem motywacyjnym. Kłopotliwe dla małych rączek zmagania ze sznurowaniem, zamykaniem i otwieraniem suwaka i klamerek nagrodzone są spotkaniem z uśmiechniętą wiewiórką. Makatka Jabłonka to idealne połączenie funkcji edukacyjnych z kolorową, radosną, bliską dziecku formą wizualną.

▪ wym. 75 x 70 cm, 6 typów zapięć, 18 elementów ruchomych

199

Kostka manipulacyjna z motylem NS 0945 Przygotowuje do samodzielnego ubierania się. Duża piankowa kostka pokry ta wy trzymałym, niepalnym materiałem. Na bokach kostki umieszczonych jest 6 różnych owadów i zwierząt, których kształ ty urozmaicają zabawę. Różne rodzaje zapięćć (sznurowadła, guziki o różnej średnicy, klamerki) są doskonałe do ćwiczeń manipulacyjnych.

▪ dł. boku 30 cm

140 40


Treningowe buciki KA 0461

89

Treningowe buty to wspaniała zabawka służąca do nauki ubierania. Buciki zawierają: sznurówki, piszczki, zamki błyskawiczne, guziki, zatrzaski, lusterka oraz grzechotki.

▪ 1 para, wym. 11 x 13 x 18 cm od 12 mies.

Lalka manipulacyjna Tola zł NS 2054

klamerki i paski

ssuwaki suwa suw uwa uw wa w aki ki i sprzączki spr sp przzą pr ząc ą ącz ąccczzki ki

napy i pasek

110

Du ża mięk ka lal ka ub ra na w kilka warstw ubranek z których każde posiada wiele różnorodnych zapięć w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, rzepów, suwaków, sznurowaneł i klamerek. Dziecko bawiąc się lalką roz wija zdolności manualne i uczy się samodzielności.

▪ wys. 75 cm; posiada sukienkę, kamizelkę oraz płaszczyk

drewniane guziki d

141


piramidki Drewniane różnokolorowe elementy o tym samym, bądź różnym kształcie i różnej wielkości. Nałożone na trzpień tworzą piramidki, np. kot, rakieta, choinka itp. Pomoce te kształtują spostrzegawczość, logiczne myślenie. Doskonałe nadają się do porównywania wielkości, kształtów oraz kolorów.

Gąsienica

38

Kot Filemon

40

48

NS 0402 ▪ wym. 10 x 18 cm 9 elem.

ET 0001 ▪ wys. 20 cm; 8 elem. na trzpieniu

Kolorowa wieża

41

37

WD 0003 ▪ od 24 mies., śr. 13–17 cm, 8 elem.

Magnetyczna Żaba CI 2439

Nowa forma drewnianej piramidki z magnetycznymi krążkami.

▪ wym. 10 x 10 x 16 cm od 24 mies.

Rakieta NS 0405

Dre wnia ne kloc ki w róż nych kształ tach, ko lo rach i wielkościach po nałożeniu na trzpień tworzą rakietę. 4 klocki posiadają ot wory imitujące okienka.

▪ wym. 10 x 23,5 cm 8 elem.

Kaktus sensoryczny NS 3042 Drewniana nakładanka w formie e kak tusa – jej dodatkową zaletą jestt gradacja koloru zielonego oraz skó-rzane wypustki wykonane z rzemie-nia pełniące funkcje pobudzania re-ceptorów dotykowych.

▪ wys. 19 cm; 11 elem.

142

54 złł


Klaun OI 3020

54 zł

6 elementów do układania wg kształtu i koloru

▪ wykonany z plastiku; wys. klauna 25 cm; elem. w 7 kolorach

Składany zegar NS 0252

36 zł

5 klocków z drewna, które po nałożeniu na trzpienie tworzą zegar. Posiada walory edukacyjne oraz kształci spostrzegawczość i logiczne myślenie.

▪ ruchome wskazówki 5 klocków o wym. od 11,5 x 3 cm do 15 x 3 cm 2 trzpienie o dł. 13 cm wym. podstawy: 15 x 5,5 cm wys. nakładanki: 19 cm

ieta Rakie Klaun 1 EV 3267 ▪ wym. 6 x 6 x 13,5 cm; od 12 mies.

35 zł

CI 2584

29 zł

Drewniane klocki w różnych kształ tach kolorach i wielkościach po nałożeniu na trzpień tworzą rakietę.

▪ wym. 10 x 23,5 cm; 8 elem.

143


Triolo

242 zł

375 092 ▪ dł. podstawy z 3 bolcami (19 x 6,5 x 1,5 cm); 48 kolorowych elem. z tworzywa; 20 dwustronnych kart pracy (23 x 16,5 cm)

Duże Manipulo 375 067

109 zł

Zestaw do manipulacji dla najmłodszych. Złożony z trzpieni kolorowych nakładek o różnych kształ tach i śrub zabezpieczających.

▪ 30 elem. w tym 20 kolorowych elementów do nakładania 6 trzpieni i 6 nakrętek blokujących; od 2 lat

M Mega-Kaktus emocje W WP 0002 Mądry kak tus wprowadzi dzieci w świat emo e cji, kształtów i dobrej zabawy. Zwięk sza koordynację ruchów ciała, uczy wyobrażenia przestrzennego g oraz ćwiczy logiczne myślenie. Kak tus, dzięki swo s jej budowie pozwala dzieciom ćwiczyć orien o tację kierunkową, natomiast dwustronne elementy w dwóch kolorach, pomagają uczyć rozpoznawania emocji oraz kszt kształ tów. Nauka, zabawa i gra w jednej bezpiecznej zabawce. Wykonane z wysokiej jakości tworzy wa sztucznego.

y kaktus: wys. y 41, podsta st wa 31 cm; ▪ wym. 6 dy dysskó ków w w 2 kolorach

409 zł 144


Klocki-sze Kl ki ścia ś i ny Far F ma GU 5203

85 zł

Klocki po odpowiednim nałożeniu na trzpień tworzą 4 obrazki: farma, ciągnik, zwierzątka, krówka.

, x 4,3 , x 4,3 , cm ▪ 9 elem. o wym. 4,3

Paleta geometryczna 4 figury NS 0153

44

Duża układanka z bolcami wykonana z drewna. Każdej z figur przypada różna ilość bolców, która stanowi element samokontroli. Kształci umiejętność rozpoznawania i sor towania figur według kształ tu i koloru.

Klocki Mój dom WD 9035

68 zł

27 kolorowych, drewnianych klocków do nakładania na 3 trzpieniach niach. Dzieci budują domy według własnego pomysłu. Zabawa ćwiczy spostrzegawczość i uczy logicznego myślenia.

▪ wys. 23 cm; szer. podstawy 26 cm

Drewniana nakładanka nka Kaktusy HE 2108 Drewniana nakładanka, której podstawa w kształcie koła, składa się z 5 elementów w formie puzzli. Elementy posiadają też drewniany słupek - jeden z gwintem, a reszta z kołeczkami. Przez słupki należy przełożyć kolorowe kloc ocki, posiadające formę różnych figur, których jest po 3 z każdego rodzaju (nie niebieskie trójkąty, czerwone pięciokąty, pomarańczowe koła, żółte prostokąąty i zielone kwadraty). Każdy słupek różni się od siebie kształtem oraz ilością i rozmieszczeniem bocznych kołeczków i można przełożyć przez niego tylko jeden rodzaj klocków. zł

▪ wym. śr. podstawy 22 cm, wys. 12 cm, od 18 mies.

59

145


nakładanki dla najmłodszych Drewniane nakładanki dla najmłodszych dzieci. Wystające elementy wykonane z grubej sklejki ułatwiają

dzieciom chwytanie. Zadanie polega na dopasowaniu odpowiedniego kształtu do otworu.

Tablice posiadają kontury obrazków ułatwiające dopasowanie elementów.

▪ 7 elem. o wym. ok. 8 cm, ▪ tablica o wym. 30 x 22 x 1 cm; od 1 roku

20 zazł szt. Farma HE 2510

146

Owoce

Las

HE 2512

HE 2511

Kollor i k K kształt ł

W pokoiku

HE 2513

HE 2514


Dinozaury

32

CI 3552 ▪ 7 elem. o wym. 8 cm i gr. 1,2 cm, tablica o wym. 30 x 20,5 x 1,5 cm; od 18 mies.

Dzikie zwierzątka CI 3551 ▪ 7 elem. o wym. 8 cm i gr. 1,2 cm, tablica o wym. 30 x 20,5 x 1,5 cm; od 18 mies.

Morskie zwierzątka HE 2105

32

35

Każdy drewniany klocek składa się z 2 części po łączonych ze sobą rzepem i posiada filcowe elementy.

▪ 47 elem.; wym. tablicy 19 x 19 cm wys. 2,5 cm; od 1 roku

147


Dotykowa układanka Futrzaki GU 3011

72

Puzzle przeznaczone dla najmłodszych. Przedstawiają 4 zwierzatka oraz fak turę ich futerek. Układanka poprzez zabawę kształci zmysł dotyku.

▪ 4 elementy z podkładką; od 12 mies.

Zwierzęta Afryki EK 1405 ▪ wym. 21 x 21 cm; od 24 mies.

35

Biało-czarne zwierzęta 330 136

59

złł

Kontrastowe bar wy tej nakładanki skupią uwagę maluchaa i sprawią, że dziecko szybciej roz wija zdolności widzeniaa szczegó łów.

▪ 4 drewniane elementy; wym. 22 x 22 cm; od 18 mies.

148


nakładanki wielowarstwowe

4 pory roku 332 911

69

Drzewko leśnych zwierzątek Drze

DJ 1481

Nakładanka warstwowa, przedstawiająca drzewko i zmiany jakie w nim zachodzą na przestrzeni całego roku. Posiada zaokrąglone rogi a jej górna powierzchnia zabezpieczona jest cienką warstwą bezpiecznego lakieru.

• wym. 20 x 20 x 1,5 cm; wiek: 2+

79

49

Drewniana nakładanka warstwowa, przedstawiająca drzewko jako mieszkanie leśnych zwierząt. Wiele z części składających się na pojedyńczą warstwę posiada okienka, przez które można podejrzeć, co dzieje się pod spodem i rozpoznać zwierzątka żyjące w głębi drzewa. Okienka ułat wiają również chwy tanie puzzli. Nakładanka posiada zaokrąglone rogi, a jej górna powierzchnia zabezpieczona jest cienką warstwą bezpiecznego lakieru.

• wym. 25 x 25 x 2 cm; wiek: 2+

76

Matrioszka 332 918

Drewniana nakładanka warstwowa zawierająca cztery laleczki, składające się z dwóch elementów różniących się od siebie wielkością, wzorem i kolorem.

▪ wym. 21 x 15 cm

Skojarzenia S GK 7600 G

N Nakładanka 3-warstwowa drewniana - skojarzenia. Polega na dopasowaniu 6 zwierzątek do ich ulubionych przysmaków oraz domków, które zamieszkują. p

▪ wym. 20 x 30 cm; wiek: 1+

149


45

Krowa GU 3028

Nakładanka drewniana 3 - warstwowa krówka. Pierwsza warstwa z wizerunkiem krówki, składa się z 4 elementów, druga, w kształcie butelki mleka z 2 elementów, ostatnia 1-elementowa warstwa, to żół ty ser.

▪ wym. 19 x 19 x 1,5 cm, wiek 2+

55

Zawody Zawody GU 3070

6 postaci, z których każda reprezentuje inną profesję (strażak, lekarz, mechanik samochodowy, kucharz, ekspedientka, muraż) Poszczególne postacie to osobna 2- elementowa układanka, pod którą znajduje się obrazek, okreslający miejsce położenia konkretnej z nich, poprzez przedstawienie miejsca pracy oraz atrybutów charak terystycznych dla danego zawodu.

▪ wym. 28 x 28 x 0,8 cm, wiek: 2+

nakładanki 3D

Czerwony Kapturek

Jak w małym teatrze ustawia się całą scenkę. Bajki opowiedziane różnymi obrazkami na 4 różnych poziomach. Każdy z elementów ma swoje miejsce w podstawie w której znajdują się również specjalne nacięcia umożliwiające ustawienie scenek w pozycji pionowej. Pomoc znakomicie nadaje się do ćwiczeń językowych.

332 914 ▪ 10 elem. z lakierowanego drewym 32 x 26 x 1,5 cm wna, wym.

109

Królewna w Śnież nieżka

150 0

332 915 ▪ wym. podstawy 32 x 25,5 x 1,5 cm

112


Jesień

Wiosna W

GU 3087

GU 3085 G

układanki drewniane pory roku U ładanki drewniane przedstawiające daną Uk porę roku. Ułat wieniem są małe fragmentyy podpowiedzi na podkładce. Kolorowe puzzlee stymulują koordynację wzrokowo-ruchowąą oraz roz wój mowy.

• 16 elem.; wym. 28 x 28 x 0,7 cm; od 2 lat

48 zazł szt. Lato

Zima a

GU 3086

GU 3088 8

Obrazkowe rodzinki. Gra dydaktyczna

85 zł

GU 5124 Kolorowa drewniana tablica (32 x 32 x 0,9 cm) której elementy należy dopasować zgodnie z zadaniem przedstawionym na pierwszym obrazku. Dzieci uczą się różnicowania elementów, porządkowania ich w zbiory, a przy okazji wzbogacają zasób słownictwa.

• 30 elem.; od 2 lat.

Pasujące połówki GU 5123

115 zł

Układanki drewniane z obrazkami podzielonymi w różny sposób. Jest to utrudnienie dla dzieci, które muszą znaleźć właściwy kąt ułożenia danego obrazka.

• tablica z drewna o wym. 32 x 32 x 0,9 cm; 45 elem.; od 2 lat

151


Ptaszek

Jeżyk

NS 0890 ▪ 4 elem., 22 x 22 cm

NS 0887 ▪ 5 elem., 22 x 22 cm

nakładanki z kołeczkami Piękne pastelowe kolory, nowoczesne wzornictwo oraz kształty dostosowane do małych rączek dziecka, to cechy charakterystyczne naszych nowych drewnianych nakładanek. Chwytanie pojedynczych elementów ułatwiają kołeczki, a drewniana tablica sugeruje miejsce położenia każdej z części i ułatwia w ten sposób dokończenie zadania. Wszystkie nakładanki wykonane są ze sklejki lakierowaniej, różną się zaś obrazkami, wielkością oraz ilością oraz kształtem elementów.

▪ wiek: 3+

152

36 zazł szt.


Rybka

Lokomotywa

NS 0883 ▪ 5 elem., 22 x 22 cm

NS 0882 ▪ 5 elem., 22 x 22 cm

36 zazł szt.

Domek k NS 0881 m ▪ 10 elem., 33 x 28 cm

Żółw NS 0885 ▪ 6 elem., 22 x 22 cm

Kwiatek NS 0888 ▪ 7 elem., 28 x 22 cm

Motyl NS 0886 ▪ 6 elem., 22 x 28 cm

Wiewiórka

Biedronka d k

NS 0889 ▪ 5 elem., 22 x 28 cm

NS 0884 ▪ 4 elem., 22 x 28 cm

153


Dotykowe Wodne zwierzątka

53

330 134

3-elementowa układanka wspomagająca percepcję dotykową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz stanowiąca świetną zabawę dla najmłodszych dzieci.

▪ wym. 30 x 12 cm; od 2 lat

Nakładanka Farma Nak DJ 1017 1

55

Zabawki GK 7548

Drewnia w ne nakładanki dla najmłodszych dzieci. Wystające elementy t wykonane z grubej sklejki ułat wiają dzieciom chwy tanie. Z Zadanie polega na dopasowaniu odpowiedniego kształ tu do ot woru.

wym. 25 x 25 x 2,8 cm; wiek: 1+ ▪ wym

Nakładanki z lakierowanego g drewna, składające się z 5 elementów dające elementów. Duże elementy należy dopasować do odpowiednich miejsc na podstawie.

▪ wym. 21 x 21 cm; od 2 lat

154

Wieś GK 7546

28 zazł szt.


Łąka Łąka

19

CI 3549 ▪ 7 elem. o wym. ok. 8 cm wym. tablicy 30 x 21 x 2 cm; od 18 mies.

Pojazdy CI 3542 ▪ 3 duże elem. z uchwytami o szer. ok 13 cm, tablica o wym. 28 x 28 x 2,5 cm; od 1 roku

Dzikie zwierzątka CI 3543 ▪ 3 duże elem. z uchwytami o szer. ok 13 cm, tablica o wym. 28 x 28 x 2,5 cm; od 1 roku

18

złł

18

nakładanki z kołeczkami Drewniane tabliczki posiadają kontury obrazków ułat wiające dopasowanie elementów.

Farma CI 3544 ▪ 3 duże elem. z uchwytami o szer. ok 13 cm, tablica o wym. 28 x 28 x 2,5 cm; od 1 roku

18

155


85

Wesołe kształ ty GU 3120

Każdy z 9 dużych elementów z uchwy tami, posiada charak terystyczny kształt, który należy uw zględnić, łącząc go z innymi elementami. Dodatkowo każdy duży puz zel, posiada w środku kolorowy mniejszy puz zelek z uchwy tem, który należy dopasować pod względem kształ tu, w tylko jedno pasujące miejsce.

▪ 18 elem., woreczek z rzepem, wym. dużego puzzla: 10 x 12 x 0,7 cm, wymiary małego puzzla z uchwytem: ok. 8 x 6 x 0,5 cm; wiek: 2+

28

Lotnisko EK 2106

Zwierzę Zwierz zzę ętta z dżungli GU 3111 11

59

Nakładanka drewniana z uchwy tami, z wizerunkami 4 przyjaznych zwiarzątek z dżunglii. Każde ze zwierzątek (tygrys, słonik, lew i krokodyl) składa się z 3 el. o różnych kształ tach i posiada swój własny kolor, a tło znajdujące się pod spodem, jest kolorystycznie dopasowane do zwierzaka.

▪ wym. 28 x 82 x 0,8 cm; wiek: 2+

Drewniane nakładanki dla najmłodszych dzieci. Wystające elementy wykonane z grubej sklejki ułat wiają dzieciom chwy tanie. Zadanie polega na dopasowaniu odpowiedniego kształ tu do ot woru.

• wym. 17,5 x 17,5 x 2,1 cm; do wyczerpania zapasów

Dżungla DJ 1213 • wym. podstawy: 29,5 x 20,5 x 1 cm

55

Nakładanka geometryczna CI 3950 Kolorowa nakładanka geometryczna z wygodnymi uchwy tami. Figury dają się łat wo obrysować i nakładać na podstawę z wyciętymi ot worami.

• wym. 45 x 8,5 cm

156

22

Lokomoty wa

18

CI 2068 • wym. 28 x 28 x 3 cm; od 18 mies.


puzzle l dla la naj ajmł młodszych y h puzzle-kostki zzle-kostki

Ze zwie wierzętami WD 0040 Drewniane kostki z namalowanymi obrazkami i kar tami z wzorem do układania.

▪ pudełko 13 x 13 cm, bok kostki 4 cm, od 3 lat

24

Zestawy składają się z 6 kostek. Każda ze ścianek oklejona jest bar wną grafiką. Gdy 6 elementów zostanie odpowiednio uło-

Farma

43

ED 4575 ▪ 6 elem., od 24 mies.

Zwierzątka

62

ED 4578 ▪ 12 elem., wym. 20 x 15 x 5 cm

Dżungla

żonych powstanie kolorowy obrazek. Doskonałe do ćwiczeń manualnych roz wija pamięć i spostrzegawczość.

43

Pojazdy

32

Pojazdy

ED 4576 ▪ 6 elem., od 24 mies. do wyczerpania

Safari

EK 2604 ▪ 16 elem., wym. 16 x 16 x 4 cm, od 12 mies.

43

39

ED 4577 ▪ 6 elem., od 24 mies.

EK 2603 ▪ 9 elem., wym. 12 x 12 x 4 cm, od 12 mies.

157


Rozwój motyla. Klocki EV 2674 ▪ wym. 15,5 x 7,5 x 14,5 cm; ▪ od 24 mies.

49

Zabawne stroje DJ 3112

59

Drewniane magnetyczne 3-elementowe puzzle do ułożenia weso łych postaci dziecięcych w strojach karnawałowych.

▪ 24 elem.; od 2 lat

Puzzle Zwierzęta drewniane BU 0132

158

DJ 3118

66

59

Drewniane magnetyczne puzzle dla najmłodszych do ułożenia aż 12 znanych zwierząt bądź wielu innych ciekawych np. żyrafa z nogami żaby.

▪ 24 elementy od 2 lat

Drewniane 3-elementowe puzzle z zabawnymi zwierzątkami.

▪ 18 elem. (6 zwierzątek o wym. 11 cm); od 2 lat

Zabawne zwierzątka


Seria drewnianych 4-elementowych puzzli z podstawką. Barwne łamigłówki zachęcają najmłodsze dzieci do zabawy.

▪ wym. 13 x 13 cm; ▪ od 12 mies.

20 zazł szt. Puzzle Owca EK 5171

Puzzle Krowa EK 5173

Puzzle Pojazdy ED 4866

33

Puzzle dla najmłodszych. Składają się z 3 do 5 części które są więk sze grubsze i łat wiejsze do trzymania. Ich kolory zachęcają do działania. Pobudzają zmysł dotyku, ciekawość i wyobraźnię.

▪ 5 kompletów 3-, 4-, 5-cio elementowych puzzli

Puzzle Zwierzęta dla malucha

33

ED 4864 Zestaw 2-, 3-, 4- i 5-cio elementowych puzzli z motywem zwierząt.

▪ 14 elem.; wymiar np.. kaczki po złożeniu: 17 x 13 cm; od 12 mies.

159


Puzzle 6 pojazdów AG 0338

27

Zestaw zawiera 18 szt. tek turowych puz zli, do ułożenia w 6 miniukładanek z pojazdami, składających się z różnej ilosci elementów: ambulans i wóz strażacki (dwa elementy), trak tor i samolot (3 elementy), lokomoty wa i statek (4 elementy).

Puzzlino. Znajdź parę GR 1402

31

Puzzle dla najmłodszych, 24 elementy wykonane z twardej tek tury - gdzie każdy obrazek ma swoją parę. Zadaniem graczy jest po łączenie tych par. Np.: kura–jajko, piesek–buda. Puzlino roz wija zdolność logicznego myślenia.

▪ od 2 lat.

Puzzle. Ruchome zwierzęta z dżungli DJ 8171

42

Puzzle 2 - częściowe zwierzęta z dżungli, przeznaczone dla mniejszych dzieci. Każde z 6 zwierzątek, podzielone zostało na dwie części. Jedna z tych części, posiada dodatkowo ruchomy element, dzięki któremu można odnieść wrażenie, że zwierzątko ożywa. (lew - unosi i opuszcza głowę, małpka - zjada banana, hipopotam - ziewa, zebra - skubie trawę, krokodyl - porusza ogonem, a słoń - trąbą). Puzzle wykonane są z grubej tektury zalaminowanej folią, dzięki czemu można przetrzeć je wilgotną szmatką.

▪ 12 kolorowych puzzli o wym ok. 13 x 10 cm; wym. zwierzątek po ułożeniu ok. 13 x 16 cm; wiek: 2+

160 0

Zabawne kształ ty PI 9114

21

Wspaniała zabawa logiczna, w której dziecko łączy zabawne kształty na których nadrukowane są minki (emocje). Dwuelementowe puzzle mogą łączyć się ze sobą w dowolny sposób tworząc przy tym zabawne buzie a wszystko to zależy od wyobraźni dziecka, które może skomponować 12 podstawowych kształtów, oraz 132 inne wyjątkowe kombinacje! Dzieci mogą je nazywać, opisywać, porównywać. Zabawa rozwija wyobraźnię, uczy emocji, ćwiczy motorykę rąk oraz koordynację oko - ręka.

▪ 24 kartonowe elem.


Puzzle Zawody MM 3601

32

MM 3606

Zestawy 3-elementowych puzzli, które po złożeniu tworzą plansze o wym. 12 x 15,5 cm. Gra roz wija umiejętność kojarzenia, zapamięty wania oraz nazy wania 12 zawodów lub narodów.

Puzzle Czyje to mieszkanko AG 6656

27

Puzzle edukacyjne 2-elementowe, polegające na dopasowy waniu poszczególnych postaci, do ich miejsca zamieszkania.

▪ zawartość pudełka: 24 tekturowe plakietki o wym. 7,5 x 9, 5

Puzzle Narody

32

31

25

Zestawy 3-elementowych puzzli, które po złożeniu tworzą plansze o wym. 12 x 15,5 cm. Gra roz wija umiejętność kojarzenia, zapamięty wania oraz nazy wania 12 zawodów lub narodów.

Memino o GR 1396

Puzzle dla najmłodszych, 24 elementy wykonane z twardej tektury – gdzie każdy obrazek ma swoją parę. Zadaniem graczy jest po łączenie tych par. Np.: kura–jajko, piesek–buda. Puzlino roz wija zdolność logicznego myślenia.

▪ od 2 lat.

Zwierzaki i ich przysmaki. Puzzle AG 0028 Zestaw zawiera 24 puzzle, z których można ułożyć 12 obrazków przedstawiających zwierzęta i ich przysmaki.

161


zabawy w zręcznościowe

Rybki magnetyczne Rybki magnetyczne CI 9000

162

37

Kolorowe rybki DJ 1653

59

Za pomocą magnetycznej wędki należy złowić jak największą liczbę zwierząt morskich. Bardzo ważna jest precyzja ruchów oraz koncentracja uwagi na wykonywanej czynności. Na koniec zliczamy punktację oznaczoną na odwrocie każdego zwierzątka. Składana konstrukcja imitująca głębinę morską oraz zwierzątka wykonane ze sklejki.

Każde z przedmiotów posiada małe magnesy, co umożliwia dziecku wyławiać rybki za pomocą wędek. Gra wymaga skupienia i koncentracji. Rozwija koordynacje wzrokowo-ruchowa i sprawność manualną.

▪ wym. 28 x 28 x 15 cm; 4 wędki; 12 zwierząt morskich

▪ 12 elem. + 2 wędki; od 24 mies.


Gra Rybki CI 2579

44

Za pomocą magnetycznej wędki należy złowić jak najwięk szą ilość rybek. Bardzo ważna jest precyzja ruchów oraz koncentracja uwagi na wykony wanej czynności. Na koniec zliczamy punktację.

▪ wym. 25 x 25 cm

Drzewko ze śrubami 375 002

135

Ciekawe w swojej konstrukcji „drzewko” z nakręcanymi kuleczkami i śrubami. Zadaniem dziecka jest dobranie kuleczek oraz śrub do odpowiednich średnic trzpieni tak aby możliwe było ich nakręcenie. Pomoc usprawnia u małego dziecka manipulację. Nieoceniona podczas rehabilitacji.

▪ wym. 15 x 2 x 24 cm; śr. trzpienia i kulek: 2 cm

Wesoły klaun ze śrubami

75

375 074 Sympatyczna sylwetka klauna została umieszczona na pionowej ścianie w której są również nawiercone ot wory. Do każdego z nich pasuje jedna z 6 kolorowych śrub. Zaletą zabawki jest jednoczesna praca obu rąk podczas wkręcania każdej ze śrub.

▪ wym. ścianki: 19,5 x 19,5 x 0,6 cm; 6 śrub o wym.: 3,3 x 2,5 cm i 6 nakrętek

163


nowa lepsza cena

26

Sorter z klockami NS 4076

Kwadratowy sor ter wykonany z tworzy wa sztucznego, pozwalający ćwiczyć podstawową orientację geometryczną.

▪ wym. 15 x 15 x 15 cm.; od 18 miesięcy

60

Samochód ZOO NS 0369

Ciężarówka, złożona z 10 zwierzątek, których grubość (10 mm) umożliwia postawienie ich na płaszczyźnie. Zwierzęta umieszczone są w drewnianym samochodzie. Aby je umieścić w aucie należy dopasować zwierzęta do właściwego otworu. Ruchoma kratka z tyłu samochodu umożliwia łatwe wyjęcie zwierząt i ponowną zabawę.

Sześcian z bry yłami EV 2582 mies ▪ wym. 13 x 133 x 13 cm od 18 mies.

65

▪ wym. 26,5 x 12,5 x 11,5 cm

64

Chatka niespodzianek z bryłami NS 0370

Wykonany z drewna, z ruchomymi daszkami. W każdym znajdują się po 3 wycięcia w kształcie różnych figur. Dziecko dopasowuje do każdego ot woru jeden z 6 klocków, które można przechowy wać w domku. Daszki mogą pełnić również funkcję szablonu.

▪ wymiar: 18 x 14 x 16 cm; wymiar daszków: 19,5 x 9 cm

164


mozaiki

Kolorowa mozaika Kolorowa mozaika z k klipsami NS 4074

70

Mozaika składa się z 48 kolorowych elementów (po 8 z koloru); transparentnej tablicy i walizki spełniającej również funkcję stojaka. Dodatkiem jest kar ta pracy z propozycją 12 różnych wzorów. Mozaika roz wija wyobraźnię i koordynację wzrokowo-ruchową.

▪ od 2 lat

Mozaika jest sztuką układania motywów dekoracyjnych z różnobarwnych elementów o różnych kształtach. Układanie mozzaiki rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, oraz cierpliwość. Chwytanie drobnych elementów ćwiu cczy zręczność palców i utrwala chwyt pęsetowy, przygotowujjąc dziecko do prawidłowego trzymania przyboru do pisania. Komponowanie różnorodnych wzorów, zróżnicowanych pod K względem ilości, kształtu oraz koloru klocków, rozwija umiejętw n ności twórcze, wyobraźnię, fantazję oraz kształtuje wrażliwość na harmonię kompozycji. Manipulowanie drobnymi elemenn ttami na płaszczyźnie, odtwarzanie gotowych wzorów rozwija percepcję wzrokową i orientację kierunkową na płaszczyźnie. p Najbardziej złożona jest forma mozaiki geometrycznej. Wymaga N ona nie tylko dobierania barw, ale też dopasowywania wielkości o i kształtu komponowanych elementów. Natomiast warunkiem odwzorowania układów symetrycznych jest wnikliwa obserwao ccja i logiczne myślenie.

Mozaika z klipsami 345 007

Pierwsze Maxiloloredo Pierwsze Maxiloloredo 310 057

97

Gra mozaikowa ze szty wnego plastiku. Pod przezroczyste plansze podkładamy kar ty z wzorami. Kolorowe pionki zaś przyczepiamy jak zatrzaski w odpowiednich ot worach.

▪ 1 plastikowa przezroczysta podkładka o wym. 31,5 x 21,5 cm; 6 dwustronnych kart-szablonów o wym. 31 x 21 cm; 56 klipsów w 4 kolorach o wym. 3,3 cm

Siat ki z prze zro czy ste go two rzy wa sztu czne go umoż liwia ją umie szcza nie ko lo ro wych klip sów na trzpie niach. Plan sze ze wzo ra mi umie szcza ne pod siat ką ułat wia ją tworze nie ob ra zów.

▪ 2 siatki; wym. 31,5 x 21,5 cm; 18 kart ze wzorami 96 klipsów (śr. 3,3 cm) w 4 kolorach

Mozaika kształ tów i kolorów 3D

172

ED 5498

82

Na tabliczkę z wypustkami i podłożonym pod nią kolorowym szablonem, należy ułożyć kolorowe klocki zachowując sugerowany przez szablon kształt i kolor.

▪ przezroczysta tabliczka w uchwytem o wym. 18, 5 cm x 33 cm x 1,5 cm, 44 szt plastikowych pojedyńczych i podwójnych klocków o szer. ok. 3 cm w 4 kształtach i kolorach, 6 dwustronnych tekturowych szablonów; wiek: 2-4 lata

165


polecamy Kostka z lusterkami czarno-biała

NS 2115 • s. 198

219 zł Piłeczki Emocje

45 zł

LG 0613 • s. 175

Skojarzenia Kieszonki skarbów

NS 0908

149 zł kreatywne kostki matematyyczne • ss. 204

NS 0492 • s. 186

• s. 197

99 zł za szt.

Pies

NS 0318 • s. 181

kieszonki przedszkolaka • s. 221

39 zł

Tofik

Benek

NS 1913

NS 1912

269 zł za szt.

79 zł


stymulowanie rozwoju


logopedia

10 zł

Piórka AP 1381

Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń logopedycznych. W zabawowy sposób można przy ich pomocy regulować siłę oddechu np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy organizując wyścigi piórek na blacie ławki.

▪ ok. 150 szt.; 20 g

18 zł 3

Bańki mydlane SI 0608

Bańki mydlane mogą być duże, małe, pojedyncze i liczne. Są atrakcyjną zabawą jak również pomocą do zajęć logopedycznych.

▪ 1 szt.; wzór wybierany losowo

Harmonijka ustna SI 2161

Zestaw wygodnych harmonijek do terapii logopedycznej. Proponowane do ćwiczeń narządu ar tykulacyjnego (zwięk szających napięcie mięśniowe policzków, warg i języka).

▪ 1szt.; kolor wybierany losowo; wym. 13 x 2,5 cm

Gwizdki z wiatraczkami LE 7273

Balony Ba lony neo neono no owe 100 szt. KW 1604 ▪ 100 szt.

21 zł

Gwizdek z małym wiatraczkiem, który obraca się podczas dmuchania. Weso ła biedronka, pszczo ła i ptaszek znajdą zastosowanie podczas zajęć logopedycznych.

35 zł

▪ 3 szt.

Zestawy kolorowych narzędzi logopedycznych wspomagających żmudne ćwiczenia oddechowe. Wielkość ich wpły wa na stopień natężenia strumienia powietrza, który je uruchamia. Dodatkowym walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewniane elementy rączki, kolorowe płatki, funkcjonalny system umożliwiający płynność ruchów. Niezastąpiona pomoc w logopedii podczas ćwiczeń oddechowych. Stanowią one również ciekawą ozdobę sali i ogródka.

Tęczowe wiatraki

52 168

GS 5100 ▪ zestaw: 3 małe (śr. 11 cm), 2 średnie (śr. 21 cm), 1 duży (śr. 32 cm)

Tęczowe kwiaty GS 9500 3 szt.; śr. 25 cm ▪

38 zł


135 zł Gra twarzy twarzy 337 194

Zabawy z buzią SH 1309

132 zł

Zestaw ćwiczeń ust, twarzy i języka koniecznych podczas żmudnych ćwiczeń logopedycznych zaprezentowanych w postaci gry kar tami. Kolorowe obramowanie kart rozszerza wachlarz wariantów zabawy.

ja ▪ 28 kart o wym. 10 x 10 cm; instrukcja

Articula SH 1301

192 zł 19

Zestaw ćwiczeń doskonalących motorykę, mięśnie n ust, policzków i języka. Gra zawiera kolorowe kar toniki, na których w zabawny sposób przedstawione zostały najważniejsze „logopedyczne grymasy”. Forma zabawy zachęca dzieci do wykony wania ćwiczeń mięśni potrzebnych do prawidłowej ar tykulacji.

▪ 36 kart o wym. 18 x 22 cm

Pełne ekspresji zdjęcia dwóch dziecięccych twarzy wyrażających różne uczucia lub ar tykułujących cyc głoski. Do indy widualnej zabawy oraz do gry zespo łowej. Doskonale nadają się do wstępnych ćwiczeń logopedycznych usprawniających motorykę narządów ar tykulacyjnych.

▪ 4 plansze po 8 zdjęć o wym. 15 x 21 cm; 32 zdjęcia o wymiarach 15 x 21 cm; 32 zdjęcia o wymiarach 4 x 5 cm; instrukcja; 1–4 graczy

182

Od ob brazk ka do d sło ł wa. Pomoc logopedyczna WS 0039

Zestaw składa się z poradnika, materiałów obrazkowych, zawierających gry językowe i kombinacje ćwiczeń językowych, oraz etykietek z podpisami do poszczególnych obrazków (całość zapakowana w pudełku). Materiał ten może być wykorzystywany jako pomoc diagnostyczna, a także jako podstawa do tworzenia indywidualnych programów terapii dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się o różnej etiologii. Gry pomagają również rozwijać pojęcia językowe u wszystkich dzieci. Dołączony poradnik szczegółowo wyjaśnia sposoby posługiwania się materiałami.

▪ 398 kart, format A4

Głuchy telefon CM 3956

255 zł

Fantastyczny zestaw do rozwijania umiejętności językowych i komunikacyjnych. Słuchanie wzmocnionego własnego głosu wpły wa na kontrolowanie tempa i płynności mówienia oraz czy tania. Pomoc stymuluje dziecko do podejmowania wysiłku związanego z budową zdań, wypowiedzi oraz umiejętnością słuchania – a jednocześnie jest ciekawą propozycją urozmaicenia ćwiczeń wewnątrz pomieszczenia jak i na świeżym powietrzu.

▪ zestaw 8 słuchawek, 2 metry rurek harmonijkowych, 12 łączników

169


lustra logopedyczne

Lustro logopedyczne 2 NS 3063 ▪ drewniana rama; wym. 25 x 25 cm

99 zł

Lusterka z tabliczką. Lusterka tabliczką. Patrz i rysuj rysuj LR 3373

95 zł

Plastikowe tabliczki z wygodnym uchwy tem. Po jednej stronie tabliczki posiadają bezpieczne plastikowe lusterka, z drugiej zaś znajdują się ścieralną tabliczkę z konturem twarzy. Dziecko najpierw przygląda się sobie w lustrze a następnie obraca tabliczkę w raczkach i stara się narysować swoją twarz jak najdokładniej odwzorowując wszystkie szczegóły, które zapamiętało. Tabliczki suchościeralne są wielokrotnego użytku. W zestawie znajdują się 4 lusterka, każde o innym kolorze ramki.

▪ 4 szt.; śr. 12,5 cm, wys. 22 cm; wiek 3+

Lustro logopedyczne 1 NS 3064 ▪ drewniana rama; wym. 60 x 120 cm

Lustrzane pudełko NS 0551

299 zł

139 zł

2 lusterka przymocowane do dwóch z trzech ścianek pudełka i jedno lusterko luzem pozwalają na różnego typu ćwiczenia logopedyczne. Lusterka wykonane są z pleksi, dzięki czemu podnoszą bezpieczeństwo zabaw. Pudełko może również służyć do układania różnych wzorów i rytmów przy użyciu klocków, korali itp.

▪ dł. boku 28 cm

65

Bezpieczne lusterko do trzymania NS 0568

Bezpieczne nietłukące się lusterko z pleksi w ramie z kolorowej pły ty MDF o zaokrąglonych brzegach, z wygodnymi dla dziecka uchwy tami do trzymania. Stanowi wsparcie w zajęciach logopedycznych (zaburzenia roz woju mowy) a tak że w roz wijaniu czynności intelek tualnych – w poznawaniu samego siebie i otoczenia (zjawiska optyczne).

▪ wym. 35 x 23 cm

170


Stabilizator

299 zł

BH 0846 do ściany; y ę ▪ dł. 140 cm; przykręcany kolor wybrany losowo

Lustro-kwadrat 1 szt. BH 0884 ▪ wym. 50 x 50 cm; aluminiowa rama; kolor wybrany losowo; 1 szt.

435 zł

Lustro w drewnianej ramie

152 zł

BH 7550 ▪ wym. 100 x 65 cm; drewniana rama; kolor wybrany losowo

Lustro-Tryptyk Lustro-Tryptyk BH 0790

Lustro w aluminiowej ramie

442

BH 7551 ▪ wym. 100 x 65 cm; aluminiowa rama; kolor wybrany losowo

562 zł

Duże lustro potocznie zwane tryptykiem – pomoc niezbędna i wymagana w każdym gabinecie logopedycznym oraz w kąciku malucha. Lustro składa się z części głównej o wym. 35 x 100 cm oraz dwóch rozkładanych skrzydeł o tych samych wymiarach.

171


mówienie zdjęcia

Codzienne przedmioty PP 8403

Rodzina Rodzina PP 8416

53 zł 5

Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami przedmiotów codziennego użytku. Doskonała podstawa do ćwiczeń językowych, do klasy fikowania i sor towania oraz rozmów na temat ulubionych zabaw i przedmiotów.

Seria zdjęć ukaazujących różne typy rodzin spędzających czas cz w różnych miejscach. ch Ćwiczeniazkartamimogąstaćsięokazj Ćwiczenia z kartami mogą stać się okazją do rozmów o rodzinie, o emocjach, o zainteresowaniach różnych ludzi.

▪ 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

▪ 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm

Dziecięce ubrania PP 8423

53 zł

Mój dzień PP 8409

53 zł

Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami różnego rodzaju ubrań. Karrty są doskonałą pomoc do ćwiczeń językowych, do klasyfikowania i sortowania oraz rozmów na temat odpowiedniego stroju w różnych porach roku.

Zestaw kart ze zdjęciami dzieci wykonujących codzienne czynności o różnych porach dnia. Doskonała pomoc do ćwiczeń językowych, do układania i opowiadania historyjek, do rozmów na temat dnia i upływu godzin.

▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

ję o wym. y 10 x 15 cm ▪ 48 zdjęć

Zwierzęta PP 8411

172

54 zł

53 zł

Koszyk zakupów 388 343

192 zł

Zestaw kart z naturalnymi zdjęciami zwierząt wspomagają naukę nazywania i klasyfikowania zwierząt ze względu na ich wielkość, kolor sierści, tryb życia i środowisko występowania.

Owoce warzywa mięso ryby... Zbiór sugestywnych zdjęć artykułów spożywczych do zabaw tematycznych. Można z nią ćwiczyć sortowanie kojarzenie np. owoce – konfitury.

▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

▪ 105 zdjęć o wym. 14 8 x 12 cm


Makatka z kieszonkami PP 8000

39 zł

Makatka wykonana z tkaniny poliestrowej oraz przezroczystej plexi. Z przodu znajduje się 1 podłużna kieszeń i 12 dużych przezroczystych kieszeni, natomiast z tyłu znajdują się jeszcze 3 kieszenie zapinane na rzep. Makatka posiada 3 metalowe pierścienie, ułat wiające przymocowanie jej na ścianie klasowej lub bocznej ścianie mebli.

Makatka na zdjęcia NS 0131

65 zł

Makatka z przezroczystymi kieszeniami pozwala na wygodną prezentację zdjęć i różnej wielkości. Metalowe kó łeczka umożliwiają zawieszenie jej na ścianie.

▪ wym. 65 x 93 cm

▪ wym. 48 x 75 cm

zdjęcia emocje zdj z

Emocje

199 zł

LA 6006 ▪ 48 zdjęć o wym. 14 x 19,5 cm

Emocje E j i uczucia i

54 zł

PP 8401 ▪ 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm

Z stawy zdjęć Ze zd przedstawiających różne sposoby wyrażżania emocji. Zadanie może polegać na rozpoznawaniu i nazy wa n w niu uczuć, na udzielaniu odpowiedzi na py tania typu: p p Dlaczego dziewczynka tak się czuje? Po cczym pozn znajesz, że chłopiec jest zaskoczony? W jakich ssy tuacjach tak się czujesz? Dodatkowym ćwiczeniem może być układanie i opowiadanie historii poprzem dzających wystąpienie u dziecka określonego stanu d emocjonal e na nego. Zabawa taka sprzyja swobodnym wypowiedziom. w d Niektóre zdjęcia przedstawiają szczegó ó łowo i wy w raziście poszczególne emocje, a niektóre tak, ta ak, że można je różnorodnie zinterpretować.

Wyraz twarzy PP 8420 ▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

53 zł 1173 7


24

Dopasuj kolorami PI 9112

PI 9114

Ciekawa propozycja 3-elementowych puzzli do nauki kolorów oraz przyporządkowania ich do odpowiednich przedmiotów w tym samym kolorze. Pierwszy element puzzli przedstawia dany kolor z zabawną minką (emocje), drugi element przedmioty w różnych kolorach a trzeci element czarno-biały kontur jeszcze innego przedmiotu. Wszystkie trzy części należy połączyć w odpowiedni sposób, tak aby kolory zgadzały się ze sobą.

Wspaniała zabawa logiczna, w której dziecko łączy zabawne kształ ty na których nadrukowane są minki (emocje). Dwuelementowe puzzle mogą łączyć się ze sobą w dowolny sposób tworząc przy tym zabawne buzie a wszystko to zależy od wyobraźni dziecka, które może skomponować 12 podstawowych kształ tów, oraz 132 inne wyjątkowe kombinacje! Dzieci mogą je nazy wać, opisy wać, porówny wać.

▪ 12 kolorów; 36 kartonowych elem.; od 3 lat

▪ 24 kartonowe elem.; od 3 lat

Emocje

16

Stemple emocje DN 2634 ▪ 6 szt.; wym. 6,5 x 7 cm

NS 0914 ▪ wym. 15 x 15 cm; 6 szt.: radość, złość, strach, smutek, zdziwienie, neutralny

89

Sześcian z kie szon kami zł NS 1887

Lekki sześcian z pianki, obszy ty trwałą tkaniną. Na każdej ściance znajduje się kieszonka z przezroczystego tworzy wa. Kostka może służyć do zabaw językowych, matematycznych lub losowych w zależności od rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach.

▪ dł. boku 20 cm

174 74

21 2

Za abawne bawne Kształ Kształty ty

39

Karty do kostki z kieszeniami NS 1886W

26 zł

4 zestawy kart o tematyce: emocje, kolory, ułamki, kropki dostosowane wielkością do sześcianu z kieszeniami.

▪ 24 szt.; wym. 11 x 11 cm


emocje seria pomocy edukacyjnych NS Uświadomienie sobie odczuwanych emocji oraz umiejętność rozpoznawania każdej z nich, ułat wia dziecku zrozumienie własnych reakcji, pomaga uporać się z nimi i roz wija umiejętności komunikacyjne. Dział emocje, to miejsce, gdzie zgromadzone są wszystkie nasze produk ty, odwo łujące się do uczuć i nastroju. Znaleźć można tutaj: pacynki, piłki, kar ty pracy, puf ki, szablony i stemple, posiadające 6 różnych minek, z których każda przedstawia szczególny nastrój (radość, smutek, strach, złość, zdziwienie, neutralność). Dzięki temu zaś, że we wszystkich zestawach minki wyrażające konkretne emocje są identyczne, a każdej z nich przyporządkowany został jeden kolor, dziecko z łat wością będzie je identy fikować.

189 zł 18 Pufki Emocje NS 1897 ▪ 6 szt. w 6 kolorach, każdy przedstawia inny humor; wym. śr. 30 cm, gr 8 cm; pufki piankowe pokryte są tkaniną PCW

Piłeczki Emocje LG 0613

45 zł

Piłeczki sprawdzą się przy wszystkich zabawach ruchowych, oraz uczą wyrażania i odczy ty wania uczuć. Do samodzielnego pompowania.

▪ 6 szt.; śr. 15 cm

Pacynki emocje Pac Edukacyjne pacynki Emocje NS 2035 ▪ wys. 25 cm, 6 pacynek Emocji wykonanych z filcu

49 zł

84 zł

NS 2034 ▪ wykonane z miękkiej tkaniny; wys. 25 cm; 6 pacynek: uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona

175


Zaskoczenie

Nastrój

Smutek

Radość

WT 0595

WT 0593

WT 0591

WT 0590

emocje drewniane puzzle Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych.

• wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

29 zazł szt. Lęk

Złość

WT 0592

WT 0594

Niepełnosprawność. Przyjaciele WT 0180

Pomagam innym. Karmię psa WT 0207

Niepełnosprawność. Czerwona piłka WT 0181

Pomagam innym. Karmię dziecko WT 0205

1766


Jak się czujesz? HK 1323 Zestaw składający ssię z 15 dy waników przedstawiających stany emocjonalne. Dy waniki z wizerunkiem chłop ca pomo gą w wy rażaniu codziennych emocji, nauczą c nazy wania ich oraz dyskusji na temat okoliczno cz ści w jakich mogą one nam towarzyszyć. Po P zwala również na ććwiiczenia i roz wiijjajjące motorykę narządów ar tykulacyjnych, oraz uczy poprzez naśladownictwo i demonstrację.

▪ w zestawie 15 dywaników antypoślizgowych ▪ wym. 29 x 29 cm

182 zł

bajki w ilustracjach bajki Jaś i Małgosia IW 0004

40 zł

Bajki w ilustracjach znajdą zastosowanie w takich obszarach edukacyjnych jak: poszerzanie słownictwa pisanego i mówionego, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Nauczyciel pokazując na ilustracjach bajkę może zacząć opowiadanie, a dzieci mogą dalej tę bajkę kontynuować wg. własnej interpretacji.

• komplet rysunków na kar tonie B4; wym. 34 x 24 cm + miniaturki o wym.15 x 10,5 cm w teczce kar tonowej

Czerwony Kapturek IW 0003

40 zł 177


Skojarzenia Skojarzenia NS 0492 Układanka składa się 20 0 par powiązanych ze sobą rrysunków, gdzie przedstawiono ze zestawienia stawienia po powszechnie wszechnie uży wane w edukacji najmłodszych. Celem układanki jest roz wijanie myślenia logicznego dziecka, doskonalenie wymowy, kojarzenie fak tów oraz roz wijanie pamięci. Zadaniem graczy jest logiczne dopasowanie rysunków.

• 40 elementów (20 par); od 3 lat

39 zł

Przeciwieństwa NS 0493

39 zł

Gra w której zadaniem jest odszukanie obrazka oraz jego przeciwieństwa, np. słodki – kwaśny, gruby–chudy itd. Wygrywa to dziecko, które odnajdzie najwięcej par obrazków. Zestaw może służyć jako układanka dydaktyczna, na podstawie której nauczyyciel scharakteryzuje i utrwali cechy przeciwne przedmiotów i zjaw wisk. Oprócz walorów poznawczych gra rozwija pamięć, uczy konccentracji i uprzyjemnia wolne chwile.

• 40 elementów (20 par); od 3 lat

Znajdź cień WD 9325

35 złł

Drewniana układanka polegająca na odszukiwaniu i dopasowywaniu tabliczek z rysunkami zwierząt lub pojazdów na podstawie ich cieni. W drewnianym pudełku znajdują się 4 tabliczki po 9 cieni każda oraz 36 odpowiadających im kwadratowych tabliczek z rysunkami o wym. 5 x 5 cm. Cienie na tabliczkach pogrupowane są tematycznie (zwierzęta domowe, dzikie zwierzęta, podwodne zwierzęta, pojazdy) i ujęte są w kolorową ramkę.

▪ wym. 17 x 17 3,5 cm; wiek: 2 +

Czyj to cień. Układanka AG 5635

33 zł

Gra polegająca na dopasowy waniu kształ tów postaci do rzucanych przez nie cieni.

▪ 3 warianty gier, 24 kartoniki z postaciami, 24 kartoniki z cieniami o wym. 7,5 x 7,5 cm, instrukcja wiek: 3+ liczba graczy: 1–4

99 zł Piolino. Ko Piolino Kolory lory, wiel wielkości kości, kształ kształty ty y 379 064

Zwierzaki i ich przysmaki. Układanka AG 0028

25 zł

Zestaw zawiera 24 puzzle, z których można ułożyć 12 obrazków przedstawiających zwierzęta i ich przysmaki.

178 78

Gra edukacyjna dla najmłodszych dzieci, ucząca obserwacji, refleksu i logiki. 32 elementy ze zwierzątkami umożliwiają tworzenie ciągów kolorów, kształtów i wielkości. Zwycięzcą jest ten, kto wypełni plastikowy panel sześcioma pionkami zwierząt.

▪ 32 pionki zwierząt; 8 pionków z poleceniami; 4 przezroczyste panele; 1 worek; instrukcja; od 3 lat.


Mieszkańcy świata HK 1315

192 zł

Dy waniki wykładzinowe prezentujące dzieci z różnych stron świata. Z 15 dy waników powstaje 5 postaci, które pozwalają dzieciom poznać różne kultury, stroje oraz różnice narodowościowe.

• 15 dy waników antypoślizgowych o wym. 29 x 29 cm

Małe, większe, największe. Układanka AG 0029

24 zł

Z staw składa się z 40 elementów (8 kompletów po 5 puzzli). Zadaniem Ze dzieci jest ułożenie zwierzątek we właściwej kolejności – od najmniejszed go do najwięk szego. Tworzenie szeregów pozwoli dziecku nabyć pierg wsze matematyczne umiejętności oraz zapozna je z nowymi pojęciami: w najmniejszy, mniejszy, duży, więk szy, najwięk szy...

Gdzie jest moja mama? Gd GT 1041

48 zł

Zabawna gra dla bardzo małych dzieci, które lubią szukać rodziców dla swoich zwierzątek. swo

▪ zawartość: 4 tablice przedstawiające małe zwierzątka oraz 24 karty z wizerunkie kiem dorosłych zwierząt; od 2 lat

179


zestawy do ćwiczeń graficznych Wykonane z drewna blaty z wyciętymi w nich wzorami przedstawiają szlaczki o różnorodnym stopniu trudności. Mocowany w każdym wcięciu uchwyt ułat wia wodzenie ręki dziecka w odpowiednim kierunku. Doskonała pomoc przy ćwiczeniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, napięcia mięśniowego i ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

Zestaw 1

79 zł

NS 3040 ▪ żółty, zielony, pomarańczowy, wym. 35 x 14,8 x 5 cm

Zestaw 2

79 zł

NS 3041 ▪ fioletowy, granatowy, czerwony, wym. 35 x 14,8 x 5 cm

tablice manipulacyjne Manipulacje do ćwiczeń oburącz ćwiczą koordynację ręka–oko, zdolności manualne oraz precyzję ruchów. W zestawach 2 drewniane ołówki.

▪ wym: 40 x 35 cm

Nutki NS 0368

180 80

69 zł

Gruszki NS 0367

69 zł


Owieczka

89 zł

NS 0319 ▪ wym. 92 x 40,5 cm

szlaczki na ścianę z aplikacją Aplikacje ścienne ze szlaczkiem. Dziecko prowadząc drewniany kołeczek po szlaczku, przygotowuje rękę do nauki pisania oraz doskonali percepcję wzrokowo-ruchową. Aplikacja wykonana jest z płyty MDF, natomiast nogi i ogon uszyte są z tkaniny i wypełnione są kulkami. Do aplikacji dołączony jest drewniany kołeczek.

Pies NS 0318 ▪ wym. 92 x 28,5 cm

79 zł Krokodyl

79 zł

NS 0320 28 5 cm ▪ wym. 92 x 28,5

Kot

79 zł

NS 0317 ▪ wym. 92 x 32 cm

181


tablica magnetyczna Ścienna tablica magnetyczna z ramką; w zestawie czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablica posiada uchwyt do powieszenia na ścianie.

79

49

139

– bardzo duża

EL 3280 ▪ wym. 47 x 67 cm; 1 szt.

– duża

EL 3300 ▪ wym. 37,5 x 50,5 cm; 1 szt.

Magnesy szkolne OP 0019

14

Przenośny zestaw kolorowych mag-nesów dla nauczycielki, w wygodnym m opakowaniu. Duża powierzchnia magnesu zapewnia doskonałą skuteczność.

▪ 18 szt.; 2,5 cm

Magnesy. Duży zestaw 2 OP 0021 Ekonomiczne zestawy nowych kolorowych magnesów do tablic. Ogrom omną zaletą jest duża średnica samego magnesu, co czyni je e wyjątkowo skutecznymi w pracyy z mapami, plakatami itp.

▪ 60 szt.; 3,5 cm

67

Tablice magnetyczne. Komplet EL 3270

Wygodne tablice magnetyczne dla uczniów. Do każdej tablicy dołączony jest czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablice posiadają uchwyty do powieszenia na ścianie.

▪ wym. 27,5 x 37,5 cm; 4 szt.

Tablica magnetyczna MT 5454

209

Tablica biała, suchościeralna, magnetyczna jest obecnie najbardziej popularną tablicą stosowaną w szkolnictwie. Korzystanie z niej jest bardzo praktyczne, a dzięki właściwościom magnetycznym możemy przyczepiać do jej powierzchni informacje prezentowane na różnych arkuszach papieru.

▪ wym. 70 x 100 cm

182


litery przewlekanki literki Po łączenie nauki k z kreaty wną zabawą przynosi wspaniałe efek ty. ty Dzieci szybko zapamiętują alfabet bet,, uczą uczą się się po poprawnej wymowy oraz ćwiczą precyzję ruchów.

• 26 literek w 4 kolo l rach; 8 sznureczków w 4 kolorach

46 zazł komplet

Memo Alfabet NS 3032

małe

wielkie w

AP 0878

AP 0879 A

28

Gra opar ta na znanej zabawie memo. Znakomicie ćwiczy pamięć wzrokową oraz koncentrację uwagi. Uczy rozpoznawania liter.

▪ wym. 7 x 7 cm; 40 elementów

Literki do nawlekania NS 4089 Literki do nawlekania, ok. 100 szt.

29 zł

• wym. ok. 6 x 4 cm, 15 szt. sznureczków w zestawie

183


czytanie globalne

Czy tam sobie. Części mowy I IW 0006

172 zł

Tematy: Ludzie wokół mnie, orientuję się w najbliższym otoczeniu, znam swoje ciało.

▪ zestaw I zawiera: 64 kolorowe, laminowane rysunki o wym. 160 x 240 mm; 85 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm; całość spakowana w pudełku

Naukę czy tania globalnego tzw. metodą Glenna Domana można zacząć już w 12 miesiącu życia dziecka. Metoda ta wspiera dzieci w roz woju ich potencjału intelek tualnego - ma ogromny dodatni wpływ na późniejsze osiągnięcia szkolne. Na podstawie swoich doświadczeń i obser wacji Doman opracował metodę nauczania czy tania (tzw. globalne czy tanie) oraz wspomagania rozwoju intelek tualnego dzieci w formie tzw. bitów inteligencji. Celem metody jest jak najwięk sze wykorzystanie możliwości wchłaniania wiedzy przez dzieci poprzez dostarczanie im odpowiednich bodźców. Przyczyną, dla której dzieci nie wykorzystują swoich możliwości uczenia się, jest nieodpowiedni sposób przekazu informacji, który jest nie dostosowany do wieku, możliwości i stopnia dojrzałości emocjonalnej dziecka. Glenn Doman trak tuje naukę czy tania jako element dziecięcej zabawy. Nauczyciel i dziecko muszą podchodzić do nauki czy tania z radością, jak do wspaniałej rozrywki.

czytam sobie Pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pozwalająca roz wijać wyobraźnię i bazować na wszystkich zmysłach: wzrok, słuch i ruch. Przygotowuje do nauki czy tania, poznawania liter, budowania zdań prostych oraz wprowadza w podstawowe części mowy. książka-przewodnik z oko ło stu propozycjami zabaw z zastosowaniem czy tania globalnego.

Czy tam sobie. Części mowy II IW 0007

172 zł

Tematy: bawię się i tworzę, poznaję świat, wiem co jem i co piję.

▪ zestaw II zawiera: 72 kolorowe, laminowane rysunki o wym. 160 x 240 mm; 80 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm.; całość spakowana w pudełku.

184


język angielski

plansze Jednostronne, suchościeralne z miejscami do uzupełnienia.

• wym. 50 x 74 cm

Alfabet A

Owoce Owoce

WO 0001

WO 0003

10 zazł szt.

Warzy wa W WO 0004 W

Kalendarz uro Kalendarz urodzinowy dzinowy WO 0005

185


gry edukacyjne NS Układanka składa się 20 par powiązanych ze sobą rysunków, gdzie przedstawiono zestawienia powszechnie używane w edukacji najmłodszych. Celem układanki jest rozwijanie myślenia logicznego dziecka, doskonalenie wymowy, kojarzenie faktów oraz rozwijanie pamięci. Zadaniem graczy jest logiczne dopasowanie rysunków.

• 40 elementów ( 20 par ); od 3 lat;

39 zazł szt.

Skojarzenia

Piosenki polsko-angielskie dla dzieci BM 0009 ▪ 9 utworów, 9 aranżacji, CD

49

25

Aplikacja Zawody PP 0196

Aplikacje z 20 postaciami, reprezentującymi najpopularniejsze profesje. Postacie posiadają najbardziej charak terystyczne atrybuty dla danego zawodu oraz tabliczki z nazwą w języku angielskim. Aplikacje można przymocować za pomocą taśmy, magnesów lub przyczepić pinezkami.

▪ 4 arkusze kredowanego lakierowanego papieru o wym. 61 x 43 cm z 41 częściami do odseparowania. wiek 3+

186 86

Przeciwieństwa NS 0493

NS 0492


Alfabet angielski GT 0872

9

Podpisane ilustracje służą do nauki alfabetu, powtórek materiału oraz tworzenia opowiadań.

▪ 7 banerów (po 4 ilustracje); wym. 90 x 20 cm

Ubieramy koty NS 0984

19

Zadaniem graczy jest jak najszybsze ubranie kota na swojej planszy. Słownictwo związane z ubraniem i częściami ciała. Zabawie pomaga kod samokontroli w postaci figur geometrycznych oraz ruchomy ko łowrotek. Instrukcja zawiera liczne warianty gry. Gruby lakierowany kar ton.

▪ 4 plansze A5; kołowrotek A5; ubrania: 16 elementów ubrania na pod16 że żeto tonów z nazwami ubrań o wym. 10 x 5 cm staawie prostokąta, 16

Domino Zwierzęta NS 0987

15

Dwa zestawy puzzli. Obrazki zwierząt lub przedmiotów codziennego użytku należy dobrać do nazw w języku angielskim. Tematy dwóch zestawów oznaczone kolorami.

▪ wym. 7,6 cm x 6 cm; 18 dwustronnych elementów; gruby lakierowany karton

187


gry gra z cukierkami Gry, których celem jest zebranie jak najwięk szej ilości cukierków w wyznaczonym czasie. Każdy kolejny gracz szuka cukierka w kolorach wy znaczonych poprzez rzut trzema kostkami. Gra roz wija spostrzegawczość i ćwiczy refleks.

▪ plansza z tkaniny (śr. 45 cm); 3 kostki z kolorami; 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 7 x 2,5 cm; od 4 lat

Gra z cukierkami

86

BU 2408 ▪ plansza z tkaniny (śr. 45 cm); 3 kostki z kolorami; 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 7 x 2,5 cm

Gra z cukierkami XXL

239

99

BU 5511 ▪ plansza z tkaniny; 3 kostki z kolorami; 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 13 cm

Ruletka Motylki Ruletka Motylki EO 0316

Drewniana okrągła tabliczka z obrotowym ko łem pośrodku oraz 6 nakładanymi motylkami z ot worami w skrzydełkach. Obrotowe ko ło posiada ot wór, przez który po zakręceniu, pojawia się jeden z 6 kolorów. Pod drewnianymi motylkami tak że znajdują się kolorowe ko ła, rozmieszczone są one jednak w różnych konstelacjach. Po zakręceniu ko łem, w ot worku, pojawi się jeden z 6 kolorów. Następnie należy ułożyć motylki w taki sposób, aby przez ot wory w skrzydłach każdego z nich był widoczny ten sam kolor, jaki wskazuje ruletka.

▪ wym. śr. 24 cm, wys. 3 cm; wiek: 2+

188


35

Przyjęcie urodzinowe EK 1109

Zabawna gra w której pojawiają się jednocześnie ry walizacja i współpraca. Zadanie polega na tym by wspólnie zrobić urodzinowy tort z owocami w określonym czasie. Szef kuchni i jego współpracownicy muszą wykonać wyznaczone zadania.

▪ 65 kart; czapka szefa kuchni; ciasto; 8 owoców; świeczka; kostka do gry; od 3 lat; wym. 20 x 20 x 5 cm; do wyczerpania zapasów

86

Gra Kształty BU 2414

Każ ażdy gracz rzuca trzema kostkami po czym szuka żetonu który zawiera wylosowane kształ ty. Zadanie nie jest łat we. Gra roz wija spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi.

• 41 kolorowych drewnianych żetonów (śr. 3,5 cm); 3 kostki z kształtami; plansza z tkaniny (śr. 45 cm); od 4 lat

Czerwony Kap Czerwony Kapturek turek AL 3154

21

złł

65

Układanka Postacie EC 0005

Zabawna układanka 3-elementowa, polegająca na tworzeniu postaci o wyglądzie charak terystycznym dla znanych profesji, bądź dowolnego mik sowania elementów i tworzeniu własnych, zabawnych charak terów.

▪ 27 tekturowych elementów o wym. 15 x 7,4 cm, ▪ instrukcja ze wzorami postaci, wiek 3+

Gra planszowa oraz ksią kssiążeczka żeczka z baj bajką ką.

▪ plansza o wym. 32 x 26 cm, 4 pionki, kostka, instrukcja do gry, ilość graczy: 1–4

20

Małgosia złł Jaś i Małgosia AL 0332

189


domina obrazkowe

Domino Wesołe zwierzątka CI 2437 ▪ wym. drewnianych kostek domina: 7,5 x 3,7 cm; 28 kostek; wym. drewnianej skrzynki 10 x 5 x 17 cm

Domino cieni MC 4732

79

18

złł

Drewniane kostki dominaa ukazują dzieciom 10 kolorowych ch moty wów i 10 cieni. Zabawa opar ta naa znanej zasadzie domina polegająca na dokładaniu cienia do jego bar wnego odpowiednika. Prosta i jasna forma obrazka jest czy telna dla dzieci od 2 lat.

ełku ▪ 20 kostek o wym. 12 x 6 cm w drewnianym pudeł

Domino Kolory GR 0006

33

Zadaniem dziecka jest zestawienie ze sobą kar toników, o tym samym kolorze. Tafelki domina wykonane z twardej tek tury. Pomoc służy do nauki rozpoznawania kolorów. Roz wija uwagę, spostrzegawczość, pamięć wzrokową.

▪ 27 tafelków domina; wym. 4,5 x 9 cm; od 2 lat

190


Domino Łąka NS 3022 ▪ wym. kostki: 3,5 x 7 cm; ▪ 24 kostki z tworzywa

40

Makro M k D Domiino GU 3328

99

Puzzle składające się z 28 elementów układanych na zasadzie domina. Każdy z obrazków składa się z dwóch części, które należy odpowiednio po łączyć.

▪ wym. pojedynczego elementu 12 x 6 cm; od 12 miesiąca

Domiino Nimo D DJ 1638

50 0

złł

Drewniane domino dwustronne. Z jednej strony klasyczne domino a z drugiej motyw zwierzęcy.

▪ 28 elem.; wym. 7 x 4,5 x 0,6 cm; od 2 lat

Domino Farma ED 4777

33

Domino z moty wem zabawnych zwierząt. Doskonałe dla najmłodszych dzieci.

▪ 28 elem.; wym. jednego elem. 7,5 x 4 cm; od 3 lat; do wyczerpania

Układanka drewniana Skóra zwierząt

52

EU 0008 Zasada gry jak w domino.

▪ wym. 17 x 4 x 6 cm

191


lotto i memo Lotto Kolory 332 021

44

38

39

Bingo dla maluchów, które obiek tami i kolorami zachęca do zabawy i nauki.

▪ w zestawie 4 karty i 24 ilustracje; od 2 lat

Memo Zwierzaki GR 0003

36

DJ 8120

Gracze kolejno odkry wają po dwa obrazki. Jeżeli znajdą parę, to zabierają kar toniki. Jeżeli nie, odkładają je na miejsce. Wygry wa ta osoba, która nazbiera najwięcej kar toników. Znakomicie ćwiczy pamięć wzrokową, wyrabia zdolność koncentracji.

Gry edukacyjne dla dzieci. Składają się z planszy i okrągłych żetonów, które należy przyporządkować do odpowiedniego obrazka, widniejącego na planszy. Gra roz wija spostrzegawczość i koncentrację.

▪ 76 kartoników (38 par); wym. 6,2 x 6,2 cm; od 3 lat

▪ od 24 mies.; 30 elem.; 5 plansz

Memo Zwie M Z i rzęta t DJ 1637

50

Kolorowy drewniany zestaw klocków w kształcie kwadracików. Gracze odkry wają kolejno po dwa obrazki. Jeśli znajdą parę to zbierają klocki. Jeśli nie to odkładają je na miejsce. Wygry wa ta osoba która nazbiera najwięcej par zwierzątek. Doskonale wpły wa na pamięć wzrokową i koncentrację.

▪ od 24 mies.; 32 elem.

192 92

Lotto Z L Zwie i rzęta

Memo Farma 332 020

Zadaniem dzieci jest znalezienie 2 identycznych obrazków. W zestawie 36 zabawnych i kolorowych zwierzątek oraz ich opiekunowie.

▪ 36 szt.


Lotto Przedmioty L 332 022 3

44

32

33

Bi go dla maluchów, które obiek tami i kolorami zachęca do Bin zabawy i nauki.

▪ w zestawie 4 karty i 24 ilustracje; od 2 lat

Kwadrimemo z pojazdami 375 095

152

Duży zestaw tworzący memo 3D. Oprócz kratek tworzących pole memo i kubeczków posiada również elementy przestrzenne wykonane z kolorowego tworzy wa. Przedstawiają one różne środki transpor tu: wodnego, lądowego i powietrznego. Poszczególne elementy różnią się między sobą nie tylko kształ tem ale i kolorem.

▪ 2 kratki 26 x 26 cm; 24 kubeczki; 16 par pojazdów w 8 kształtach; instrukcja

Maxilotto Zwie Maxilotto Zwierzęta rzęta 387 016

132

Gra opar ta jest na zasadzie loteryjki. Naturalne zdjęcia zwierząt wspomagają naukę nazy wania i klasy fikowania zwierząt ze względu na ich wielkość kolor sierści tryb życia i środowisko występowania.

▪ 4 duże zdjęcia o wym. 22 x 32 cm; 4 plansze na kartoniki (każda dzielona na 6 pól); 24 kartoniki o wym. 10 x 10 cm; instrukcja

Lotto Dom GR 0004

4 kolorowe, duże obrazki kuchni, łazienki, pokoju dziecinnego oraz pokoju rodziców, do których gracz dobiera małe obrazki z przedmiotami odpowiednimi do danego pomieszczenia. Uczy spostrzegawczości, rozpoznawania przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka oraz ich nazw.

▪ wym. dużego obrazka 10,5 x 16 cm; wym. małego obrazka 4,5 x 4,5 cm; od 2 lat

Memo Me em mo Zabawki GR R 0005

Gra za zawierająca wierająca 24 kartoniki kar toniki z kolorowymi kolorowymi obrazkami, obrazkami, z których których należy ułożyć pary. Wygry wa ten, kto zbierze ich najwięk sza ilość. Podczas zabawy dziecko kształci pamięć i roz wija spostrzegawczość.

▪ wym. 7 x 7 cm; od 2 lat

193


gra kontrastów Noworodek postrzega świat w odcieniach bieli, czerni i szarości, a z czasem zaczyna dostrzegać też kontrastowy kolor czer wony. Dzięki temu, że maluch nie widzi zbyt wyraźnie i nie od razu rozróżnia wszystkie kolory, nie odbiera też zbyt wielu bodźców, które mogłłyb by zmęczyć jego układ ner wowy. Chcąc delikatnie pobudzać zmysły malucha i tym samym wspierać jego intelek tualny roz wój, w pier wszej kolejności war to zaproponować mu zabawki w trzech wymienionych kko olorach – czarnym, białym i czer wonym. Przedmioty ow wyraźnych kształ tach, dużym kontraście kolorystycznym i niezbyt dużej ilości szczegó łów zaciekawią cz małe dzieci i przyciągną ich wzrok i uwagę.

195

Kocyk biało-czarny NS 2104

Mięciutki czarno-biały welurowy kocyk, mogący spełniać funkcję maty podłogowej. Koc jest kwadratowy, z jednej strony czarny, zaś druga strona posiada 8 czarno-białych geometrycznych wzorów i jedno czer wone serduszko. Dzięki wypełnieniu z watoliny koc zapewnia dziecku ciep ło i izolację od twardego podłoża.

▪ wym. 100 x 100 cm

59

Nakładanka biało-czarne zwierzęta 330 136 ▪ 4 drewniane elementy; wym. 22 x 22 cm; od 18 mies.

Szop pluszowy

22

NS 2058 2 wys. y 26 cm, ▪ wys wiek: od 6 mies. wie

Kostki owocowe NS 2116

339

Zestaw miękkich, kolorowych kostek z aplikacjami owoców. Kostki wykonane z pianki pokry tej miękką tkaniną frot te strzy żoną. Mogą służyć dzieciom jako duże i lekkie klocki do układania wież i piramid. Przy ich użyciu można też ćwiczyć z dzieckiem precyzjne rzucanianie i chwy tanie oraz uczyć rozróżniania i nazw kolorów i owoców. Dzięki wszy temu suwakowi, pokrycie można zdjąć na czas prania. Można prać w pralce w temperaturze do 40 st. C.

194

▪ 6 szt.; wym. dł. boku 15 cm; wiek: od 6 mies.


materace Fantaz ja Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane z pianki o wysokiej gęstości pokry tej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można po łożyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac opar ty o ścianę, tworzy fotelik izolujący plecy dziecka od chłodnej ściany. Po skończonej zabawia materac można

299

zł Króliczek NS 2112

279

złożyć, zmniejszając jego powierzchnię o po łowę. Po bokach materaca wszy te zostały dodatkowe elementy imitujące łapki zwierzątek, a na obydwu końcach znajdują się wygodne uchwy ty, ułat wiające składanie i przenoszenie materaca.

▪ dł. 121, szer. 80, gr. 5 cm; wym. po złożeniu: dł. 60, szer. 80, gr. 10 cm; wiek: od 6 mies.

zł Krecik NS 2114

319

zł Panda NS 2113

Kostka Ko stka z lu lusterkami sterkami czarno-biała NS 2115

219

Kostka eduka cyjna z 4 luster kami z plexi w kształcie różnych figur geometrycznych, wykonana z gęstej pianki pokry tej trwałą tkaniną PCW.

▪ dł. boku 25 cm; wiek: od 1 roku

Kwiatek NS 2111

482

Miękka 2-częściowa mata z 5 poduchami w kształ cie płatków. Dolna część w kształcie ko ła posiada wypełnienie z miękkiej pianki i zapinana jest na suwak. Część górna z płatkami, posiada wypełnienie z watoliny, które zamknięte zostało w woreczku zamykanym na suwak, który można wyjąć z maty na czas prania. W środku kwiatka znajduje się bezpieczne lusterko z plexi o śr. 35 cm. śr. 145, gr. 10 cm; wiek: od 6 mies.

195


integracja sensoryczna Memo dotykowe NS 0486

48

Zestaw 10 par drewnianych kostek z fak turami różnych materiałów. Zadaniem graczy jest odnalezienie za pomocą dotyku jak najwięk szej ilości par. Zabawa memo stymuluje receptory znajdujące się w palcach. Dodatkowym walorem jest zróżnicowanie poszczególnych par kolorem, co stanowi element samokontroli. Całość umieszczona w drewnianej podstawie.

y 9 x 4,3 x 1 cm; 20 elementów ▪ wym.

Domino dotykowe duże NS 0523

82

złł

NS 0522

44

62

Zadaniem dziecka jest, za pomocą zmysłu dotyku, tak dobrać do siebie krążki z fak turami (filc, sztruks, papier ścierny, sznurek, pianka, wełna, siatka i len), aby tworzyły pary. Gra posiada element samokontroli – kolor. Całość umieszczona w drewnianej podstawie.

8 par faktur (filcu, sztruksu, papieru ściernego, sznurka, pianki, wełny, siatki i lnu). Zadaniem dziecka jest, za pomocą zmysłu dotyku, tak dobrać do siebie krążki do podstawy, aby tworzyły pary. Gra posiada element samokontroli – kolor, który potwierdza poprawność wykonanego zadania.

▪ wym. podstawy: 11 x 32 cm; 28 kostek (wym. 9 x 4,3 cm)

▪ wym. podstawy 23 x 12 cm

Tactiloto 337 133

115

Zabawna i prosta gra pobudzająca zmysł dotyku. Dziecko wybiera 24 różne formy bawiąc się jak w loteryjkę rozpoznaje kształ ty i układa na odpowiadających im fiszkach.

▪ 24 kolorowe drewniane formy o wym. ok. 6,5 cm; 24 kartonowe fiszki o wym. 7 x 8 cm; woreczek

196 966

Memo dotykowe małe M

Wąż manipulacyjny 104 cm BG 0002 ▪ gr. 1,7 cm, dł. 104 cm


75

Ruletka z fakturami DJ 8102

Nowa ciekawa forma gry dotykowej dla najmłodszych. Umożliwia tworzenie różnych wariantów gry dla grupy dzieci.

• 18 elementów (6 x 6 cm); ruletka; od 3 lat

149

Kieszonki skarbów NS 0908

72

Dotykowa układanka Futrzaki GU 3011

Puzzle przeznaczone dla najmłodszych. Przedstawiają 4 zwierzątka oraz fak turę ich futerek. Układanka poprzez zabawę kształci zmysł dotyku.

Półeczka z czterema woreczkami z tkaniny, każdy w innym kolorze. W woreczkach można schować różne przedmioty, które dzieci rozpoznają za pomocą dotyku. Kieszonki można wyjmować.

• wym. 68 x 18 x 21 cm

▪ 4 elementy z podkładką; od 12 miesięcy

Sowa Zgadula NS 1829

142

Skrzynia ma za zadanie skry wać przedmioty, które dzieci poprzez dotyk będą odgady wać. Wspaniała zabawa kształcąca percepcję dotykową, wyobraźnię oraz wzbogacająca słownictwo.

▪ wym. 39 x 21 x 30 cm; średnica otworu na ręce 7,5 cm

197


Maximemo z fakturami Poduszeczki z fakturą LR 3049

95

NS 0487

Małe poduszeczki, uszy te z różnych materiałów o charak terystycznych fak turach. Poduszeczki można identy fikować angażując tylko zmysł dotyku i na tej podstawie określać ich cechy. Dzięki temu, że z każdego materiału wykonano po 2 poduszeczki, możliwa jest też zabawa w odnajdy wanie par.

74

219

79

Zestaw 8 par tabliczek z fak turami różnych materiałów. Wielkość tabliczki umożliwia ułożenie całej dłoni małego dziecka. Zabawa tabliczkami stymuluje receptory znajdujące się w dłoniach. Całość umieszczona w drewnianej podstawie.

y 15 x 11,4 , x 1 cm ▪ 16 tabliczek o wym.

▪ 20 poduszek o wym. 7 x 7 cm i o 10 różnych fakturach, (szorstka, miękka, włochata, puszysta, z wypustkami, prążkowana, drapiąm. ca, śliska, gładka, nieregularna wężowa skóra); woreczek o wym. 26 x 17 cm; wiek 3+

kostki z lusterkami czarno-biała NS 2115

219

kolorowa NS 2103

Kostka edukacyjna wykonana z trwałej tkaniny PCW oraz elastycznej pianki o dużej gęstości. Na 4 z 6 ścian znajdują się duże, bezpieczne lusterka z plexi, każde w kształcie innej figury geometrycznej (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt). Małe lusterka przyciągają uwagę maluchów, które uwielbiają przyglądać się własnemu odbiciu i ży wo reagują na każdy swój ruch. Lustra mogą też stanowić pomoc w nauce mówienia

▪ 1 szt.; dł. boku 25 cm; wiek: od 1 roku

Farby sensoryczne RL 3000

Farby fak turowe do malowania palcami po powierzchni papieru. Farby zawierają w sobie drobne ziarenka które wpły wają na zmysł dotyku u dzieci.

• 6 kolorów x 200 ml; wys. pudełka 6 5 cm; śr. 7 cm

198


Podu d szeczki sensoryczne

110

NS 2129

Niezzwykle miękkie szeleszczące podusz szeczki w kształcie ko ła, trójkąta, prosstokąta i kwadratu. Ży we kolory przy p ciągną uwagę dzieci a szeleszczący dźwięk zachęci do zabawy. szcz

w trójkąta 30 cm, kwadrat o boku 30 ▪ wys. cm cm, śr. koła 30 cm, prostokąt 40 x 28 cm; w wypełnienie z granulatu styropianoweggo go, pokrowiec z frotte strzyżonej, dzięki w wszytemu suwakowi można go zdjąć na cz czas prania w temp 40°C

Akcesoria do piaskownicy BE 1023

205

Do rysowania przeróżnych ornamentów do łączony jest zestaw akcesoriów.

▪ 4 podstawki pod piaskownicę (wys. 10 cm); wycieraczka z rączką (dł. pióra 21 cm); piłeczka jeżyk (śr. 6 cm); rurka z pleksi (dł. 21 cm i śr. 2 8 cm) z otworem na piasek; 2 drewniane biedronki magnetyczne (dł. 3 5 cm) z dwoma magnetycznymi rączkami (dł. 7 cm)

Piaskownica Piaskownica BE 1022

395

Piasek Pia sek do piaskownicy

6

BE 0002 ▪ 1 kg; biały

Piaskownica ma przezroczyste dno z z bezbiecznego szkła ESG, co umożliwia podkładanie różnego kolorowego tła lub własnych rysunków. Do rysowania fantazyjnych ornamentów dołączone są narzędzia: grabie grabki i listwa wyrównująca oraz 1 kg białego piasku.

▪ wym. piaskownicy 65 x 60 x 4 cm

199


135

zł Co słychać?

Lotto dźwiekowe e Plum

HR 1064 Ar ka diusz Mać kowiak. Pub li ka cja przedstawia dźwięki naszego otoczenia.

337 221 Rozpoznajemyy dźwięki związane z czynnościami misia Pluma i łączymy je z odpowiednimi obrazkami. 36 dźwięków nagranych 4 razy w różnej kolejności: raz w kolejności zgodnej z obrazkami, 3 razy w kolejności zmienionej.

wierszykami, CD ▪ ilustrowana książeczka z wierszykami z naturalnymi dźwiękami, format A5, objętość 72 strony, oprawa miękka

17

▪ 1 płyta CD; 12 plansz o wym. 33 x 11 cm; 40 żetonów plastikowych; śr. 3 cm; instrukcja od 3 lat 1–6 dzieci

Dźwięki w domu

Dźwięki z otoczenia

PP 8406

PP 8408

74

74

loteryjki Se ria lote ry jek te matycznych z bar wnymi zdjęciami. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie odgłosów pojawiających się w otoczeniu, w domu, w okolicy i kojarzenie ich z odpowiednią ilustracją na planszy.

▪ ▪ ▪ ▪

płyta w języku angielskim; 12 plansz o wym. 13 x 20 cm 120 kartoników płyta CD

Dźwięki z zagrody

Emocje

PP 8607

63

74 200 00

PP 8432


Sześciany akustyczne BE 1009 Osiem par pude łek wydających różne tony. Daje różne możliwości zabawy np. aby rozpocząć grę należy wszystkie pudełka ułożyć na stole odwrócone szybką do blatu zł i wymieszać. Poszczególny gracz wy bie ra dwa dowolne pu deł ka i potrząsa nimi. Jeśli dźwięk wyda się taki sam para jest jego. Aby sprawdzić wybór uczestnik może zajrzeć przez szybkę. Jeśli jednak dziecko pomyliło się odkłada pudełko na miejsce. Gra toczy się do momentu odszukania wszystkich par. Dodatkowo istnieje możliwość uzupełniania sześcianów dowolnie wybranymi produk tami np.: ryżem klockami koralikami itp. Tego rodzaju działanie umożliwiają łatwe w demontażu szybki pudełek. Ciekawym elementem kostek są nawiercone otwory w pozostałych trzech ścianach. Dziecko może wykorzystać sześciany np. do tworzenia kalejdoskopu.

169

Pa amięć dźwię ź ękowa źwię AL L 0039

46

Gra wprowadza d graczy w świat ś i dźwię dź i ku. k Pod P dczas gry muszą onii zebrać b ć jak największą liczbę par klocków, wydających taki sam odgłos. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwija pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

▪ 16 klocków dźwiękowych, kostka, plansza, instrukcja i notes

Gra G ra Znajome Znajome dźwię dźwięki ki Gra Zwierzęta

52

LL 1075 L

LL 1071 ▪ 1 płyta CD; 40 żetonów; 4 plansze 20 x 20 cm po 9 zdjęć; 1–4 graczy

52

Nagrania prezentują odgłosy otoczenia, zwierząt, maszyn, różnych czynności.

▪ 1 płyta CD; 40 żetonów; 4 plansze o wym. 20 x 20 cm po 9 zdjęć; 1–4 graczy

201


matematyka Geometryczne rytmy EO 1204

129

Zestaw przeznaczony do układania rytmów. Drewniana skrzyneczka posiada wysuwane zamykanie oraz 6 otworów na drewniane kołeczki. W środku skrzyni znajdują się kolorowe drewniane elementy z otworem w formie różnych figur geometrycznych, drewniane kołeczki oraz 5 tekturowych tabliczek dwustronnych z wzorami rytmów do ułożenia.

▪ drewniana skrzynia o wym. 17 x 28 x 6,3 cm, 36 drewnianych elementów w 6 kolorach i 6 różnych formach o wym. szer. ok. 3,5 cm, gr. 1,3 cm, 6 drewnianych kołeczków o śr. 1,3 cm i dł. 9 cm, 5 tekturowych tabliczek z wzorami o wym. 12 x 25,5 cm

Multiklocki VO 3583

28

Do zabaw matematycznych ułat wiających zrozumienie podstawowych działań. Łącząc elementy ze sobą można otrzymać wielokrotność jednego klocka. Zabawa elementami roz wija wyobraźnię, logiczne myślenie, ćwiczy precyzję.

▪ 100 szt.; wym. kostki 2 x 2 cm

Rytmy NS 0539

119

Na podstawie kart–modeli o wielkości naturalnej, dziecko odtwarza na trzpieniu wzór z kar ty, posługując się drewnianymi formami. Ćwiczy koordynację psychoruchową, rozróżnianie kolorów i kształ tów, rozwija zmysł obser wacji oraz logiczne myślenie.

▪ 36 elem. (3 cm) w 4 kolorach; 2 podstawy o wym. 7 x 7 cm, z trzpieniem o wys. 25 cm; 10 dwustronnych kart o wym. 27 x 5,5 cm

202


cyfry

Cy ferkowe dłonie

Cy ferkowe stopy C

GK 7875

GK 7876 G

Drewniana nakładanka w 6 kolorach, umili naukę liczenia w zakresie 10.

N uka liczenia do 10 będzie prawdziNa wą przyjemnością dzięki kolorowym w paluszkom na stopach. p

▪ dł. 38 cm; szer. 21 cm

▪ wym. szer. 38 cm; wys. 26,5 cm

35

Cyfry magnetyczne Cyfry magnetyczne PG 7062

96

35

49

52

złł

Zestawy cyfr umieszczonych w plastikowym słoiku, która ułat wia ich przechowy wanie oraz zapobiega zagubieniu. Nieodzowne ne do tworzenia pier wszych wyrazów i prostych działań aryt rytmetycznych. Wyposażone w magnes doskonale przyylegają do metalowych powierzchni.

Cy ferki do nawlekania NS 4090

Cy ferki oraz znaki matematyczne do nawlekania.

▪ ok. 230 szt.; 3,5 x 3 cm, 15 sznureczków w zestawie

▪ 288 szt.. w 6 kolorach; wys. 3,5 cm

Woreczki czk z cy ferkami NS 1982

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. Niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowy element – wyszy wa w ne cy ferki od 1 do 12 pozwala na tworzenie wielu wariantó tów gier.

▪ wym. 7 x 12 cm; 12 szt.

203


maty

Tęczowa mata Ruszam się i uczę LR 1049

172

Zabawa na tej wyjątkowej macie do gier ruchowych, angażuje wiele zmysłów. Kształtuje współdziałania w grupie, utrwala znajomość kolorów i kształtów oraz uczy liczenia w zakresie 10.

▪ okrągła winylowa mata śr. 122 cm; 5 dmuchanych kostek o wym. 13 cm; 5 woreczków z grochem śr. 7 cm; instrukcja

29

Mata podłogowa z cyferka cy ferkami

▪ 24 elementy; wym. 16,7 x 16,7 x 1 cm; od 10 mies.

kreatywne kostki matematyczne ▪ 1 szt.; bok sześcianu 30 cm; piankowa kostka pokryta trwałą tkaniną PCW

z cyframi NS 1935

99 zazł szt. z oczkami NS 1936 6

204

ST 3101

Miękkie kolorowe puzzle tworzące matę. Każdy element jest kolorowy i przedstawia liczbę oraz rysunek. Mata świetnie się sprawdzi w rękach maluszków, jak również pomoże zrozumieć podstawowe działania matematyczne.


65

Mata matematyczna MW 0930 Piankowa kolorowa mata z cyframi i znakami dodawania i odejmowania. Doskonała do zajęć edukacyjnych oraz do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

▪ 10 szt. o wym. 30 x 30 cm

Kółko i krzyżyk MW 0818

27

Znana gra w wer sji pod ło gowej. Wy ko nana z lek kiej pianki.

▪ 12 szt. o wym. 15 cm

wielofunkcyjne magne tyczne kostki dydaktyczne Zestawy magnetycznych kostek z możliwością pisania na każdej ściance mazakiem sucho ścieralnym. Kostki mogą być wykorzysty wane w grach dydak tycznych. Do nauki literek, cy ferek albo zabawach językowych.

• 4 szt.; w czterech kolorach

– małe EI 0101 ▪ bok 5 cm

59

– duże

EI 0106 ▪ bok 11 cm

189

205


Paleta geometryczna 4 figu g ry NS 0153

44

Duża układanka z bolcami wykonana z drewna. Każdej gur przypada różna ilość bolców, która stanowi elez figu ment samokontroli. Kształci umiejętność rozpoznawania i sor ttowania figur według kształ tu i koloru.

22 56

Bryły w podstawie NS 0375

Bryły w 5 kolorach (czer wony, żół ty, zielony, niebieski, naturalne drewno), o 5 wysokościach i 4 kształ tach podstawy (prostokąt, ko ło, kwadrat, trójkąt) do segregowania według 3 cech (kolor, kształt, wielkość). Całość na drewnianej podstawie. Pozwala na budowanie prostych konstrukcji.

▪ wym. podstawy 21,5 x 21,5 cm

Tablica stojąca dwustronna NS 0496 Tablica na stelażu czarna, dwustronna, wykonana z jasnego, lakierowanego drewna. Tablica posiada zawiasy, dzięki którym można złożyć ją po skończonej zabawie. Pod czarną powierzchnią tablicy, znajduje się półeczka, służąca przechowy waniu kredy i gąbki oraz zapobiegająca zsypy waniu się kredy na ziemię podczas pisania. Tablica charak tery zuje się dużą powierzchnią, wysoką jakością wykorzystanych materiałów oraz starannością wykonania.

▪ wymiary: wys. 117, 5 cm, szer. 64 cm, grubość po złożeniu 3,7 cm, rozstaw nóg po rozłożeniu: 61 cm, powierzchnia do pisania: 57 x 58 cm

129 206 066

Nakładanka geometryczna CI 3950

Ko lorowa nakładanka geometryczna z wygo dny mi uchwy tami. Figury dają się łat wo obrysować i nakładać na podstawę z wyciętymi ot worami.

▪ wym. 45 x 8,5 cm


99

Owocowe ułamki LR 7313

ułamki

Pomoc matematyczna Ułamki przedstawione w formie magnetycznych figurek 5 różnych owoców, umieszczonych w plastikowej miseczce. Każdy z owoców, składa się z różnej ilości kawałków, które dla ułatwienia zostały odpowiednio ponumerowane. Liczba pestek na poszczególnych kawałkach również odpowiada wartości znajdującej się na nim cyfry. Owoce oraz miseczka wykonane z tworzywa sztucznego.

▪ wym. miseczki: śr. 20 cm, wys. 10 cm, 5 owoców; wiek: 3+

Waga Junior z Misiami TY 6016

62

Waga posiada dwa wyjmowane pojemniki (poj. 500 ml) z pokrywkami zabezpieczającymi przed wylaniem się odmierzanych płynów. Przezroczyste po ojemniki posiadają dodatkowo podziałkę 100 ml. Waga jest niezbędnym przyrządem do porówny wania ciężaaru. Rolę ciężarków spełniają kolorowe misie różnej wielko ości.

gg, 3g); g dł. 37 cm, ▪ w zestawie misie różnej wielkości i wadze (12g, 9g, 6g, wys. 14 cm; 12 niebieskich misiów; 12 czerwonych misiów

207


przyroda

95

Model Ziemi dmuchany LR 2438

Duża, lekka dmuchana piłka – model Ziemi, na którym zaznaczone są kolorowe kontynenty. Za pomocą zmy walnych flamastrów można po niej pisać i rysować, a po skończonej zabawie wyczyścić.

▪ śr. 68 cm

59

Wodne obserwatorium EI 0029

Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w którym umieszczona jest lupa. Złapane owady, pły wające rybki czy roślinę, można w nim dokładnie obejrzeć i przenieść. Wieczko posiada ot wory wentylacyjne, przez co wiaderko jest bezpieczne dla owadów. Duży pojemnik z lupą w zakrętce idealnie nadaje się do obser wacji wodnych stworzonek w ich naturalnym środowisku. Za pomocą siatki dzieci mogą łapać różne wodne owady, a pęseta przyda się do przenoszenia ich.

▪ wiaderko z lupką 30 cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja

37

Kolorowe okulary LR 2446

Okulary z wymiennymi szkłami. Można umieszczać dwa szkła w jednym okularze dzięki czemu dziecko może porówny wać i mieszać bar wy. Dodatkowo dołączone jest szkło zniek ształcające, które daje efekt obrazu widzianego okiem owada. Zestaw zawiera: oprawkę, cztery pary szkieł czer wone, żół te, niebieskie, przeźroczyste, zniekształcające i instrukcję.

▪ od 3 lat

Wiatromierz IV 8059

58

Przyrząd umożliwiający pomiar kierunku i prędkości wiatru.

208


Podwójna lupa z pająkiem EI 0010

30

Posiada dwie możliwości obserwacji pająka: od góry przybliżenie 6x albo z boku 4x dzięki temu mamy możliwość porównania tych dwóch obrazów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia jej trzymanie i obserwację. Całość wykonana z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości..

Megalupa NV 8027

44

NV 8020

Przyrząd umożliwia obser wację małych i co waż ne, ży wych owa dów oraz nie wiel kich przedmiotów.

▪ powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; 3 szt.

Przyrząd do obser wacji nie tylko małych, ży wych owadów, ale tak że rybek oraz roślin i drobnych przedmiotów. Pojemnik może być również małym wiwarium do hodowli roślin. W pokry wie umieszczona jest lupa, a wokół niej malutkie ot wory umożliwiające dopływ powietrza.

▪ powiększenie 2x; wym. pudełka: śr. 10 cm, wys. 11,5 cm; 1 szt.

Powietrzne obserwatorium Podwójna lupa

19

EI 0033

55

Dzieci obserwują owady i poznają ich zachowanie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są są ruchome co umożliwia złapanie i wypuszczenie owada z obserwatorium.

▪ w zestawie: Lupa, siatka, instrukcja; wym. obserwatorium 20 x 13 cm, dwie boczne ścianki ruchome

209


Stetoskop EI 0001 ▪ metalowy; dł. 75 cm

Torba małego ogrodnika TG 006 0060

32

99

Zestaw umoż u liwiający dzieciom realizację ogrodniczej pasji. Zale l tą narzędzi jest ich autentyczny wygląd, ponieważ wy w konane są z metalu i osadzone w drewnianych nyc h rą rączkach. cz cz

k o różnym kształcie, 2 różne grabki, konewka ze sprys▪ 4 łopatki kiwacz czem (wykonana z tworzywa), torba poliestrowa z kien mi i wygodnymi uchwytami; wym. 19 x 13 x 24 cm szenia

Kodeks klasowy NS 1361

33

Kar ty przedstawiające różne sy tuacje, które mogą zaistnieć mię dzy dziećmi podczas poby tu w przedszkolu. Ilustracje są umieszczone w symbolice znaków drogowych, która ukierunkowuje sposób ich odczy ty wania. Można je umieścić w różnych miejscach sali lub wykorzysty wać do gier dyskusyjnych, do tworzenia kodek su dobrego zachowania.

▪ 35 kart o wym. 12,5 x 13 cm

210


wokół nas 16

Bezpieczeństwo wokół nas NS 0996 Historyjki obrazkowe „Bezpieczeństwo wokół nas” to twórcza pomoc edukacyjna, której głównym celem jest promowanie postaw sprzyjających zachowaniu dobrego zdrowia i samopoczucia. Kot Pyś, sympatyczny bohater wszystkich historyjek, pojawia się tu w sytuacjach bliskich każdemu dziecku. Jeździ na rolkach, gra w gry komputerowe i z niecierpliwością czeka na gorące babeczki czekoladowe. Niestety jego zachowania nie zawsze są bezpieczne i nie zawsze dobrze się kończą. Jak wszystkie maluchy i Pyś cierpi czasami z powodu bólu zęba, miewa poobijane łapki czy łapie paskudne przeziębienie… Historyjki

obrazkowe z kotem Pysiem to doskonała pomoc edukacyjna, która dzięki swojej formule opartej o problemową metodę pracy, sprzyja myśleniu refleksyjnemu oraz poszukiwaniu twórczych rozwiązań. Pomoc edukacyjna do pracy indywidualnej lub grupowej.

▪ 35 elementów tworzących 7 historyjek obrazkowych; 4 elementy pozwalające dokonywać oceny zachowania (2 światła zielone – ocena pozytywna; 2 światła czerwone – ocena negatywna); 1 element ze znakiem „?” pozwalający na wprowadzenie własnych pomysłów rozwiązań danej sytuacji problemowej

16

Szanujemy przyrodę NS 0997 Historyjki obrazkowe „Szanujemy przyrodę” to twórcza pomoc edukacyjna, któ rej głównym ce lem jest pro mowanie postaw proekologicznych oraz wskazy wanie właściwych zachowań podczas poby tu w lesie ob cowaniu z przyrodą. Kot Pyś, sympatyczny bohater historyjek obrazkowych, zaprasza wszystkich na wyprawę do lasu. Piknik wśród zieleni, zbieranie jagód czy obser wowanie mieszkańców lasu to prawdziwa przyjemność! Problemy mogą się jednak pojawić, gdy do głowy zaczynają przychodzić dziwne pomysły… Jak należy zachowy wać się w lesie? Co jest

Niezbędna pomoc edukacyjna w czasie zajęć dosk skonalących wiedzę o zasadach bezpiecznego zachowania o oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdro z wia lub życia. SSympatyczny bohater kot Pyś spotyka się tu ze zdarzeniami, które mogą być udziałem każdego przedszkoka la i uczn ucznia. Niespodziewana choroba b kolegi, wypadek na drodze, d pożar w kuchni, pękający pod łyżwami lód czy c agresja wobec młod sze go ko le gi…

w nim dozwolone, a co absolutnie zabronione? Pomoc edukacyjna, której wielowariantowa formuła sprzyja stawianiu py tań, przewidy waniu pewnych wydarzeń poszukiwaniu roz wiązań dla pojawiających się problemów.

▪ 25 elementów tworzących 5 historyjek obrazkowych; 10 elementów pozwalających dokonywać oceny zachowania: 5 kartoników z zielonym listkiem – ocena pozytywna, 5 kartoników z czerwonym listkiem – ocena negatywna; elementy ze znakiem „?” pozwalające na wprowadzenie własnych pomysłów rozwiązań danej sytuacji problemowej.

Wiem jak pomóc. Plansze edukacyjne NS 0998

36

w tak stresujących chwilach nie można tracić głowy! Warto więc razem z kotem Pysiem przyjrzeć się niebezpiecznym sytuacjom, racjonalnie je ocenić i przemyśleć sposoby odpowiedniej reakcji. Nie przewidzi się bowiem wszystkich niebezpieczeństw i problemów, które mogą się nam przydarzyć. Zawsze jednak trzeba wiedzieć, jak skutecznie im zaradzić i co robić, gdy już zaistnieją.

▪ 5 plansz magnetycznych z czerwoną ramką (sytuacje niebezpieczne); 3 plansze magnetyczne z niebieską ramką (sposoby wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia); 4 małe plansze magnetyczne (z numerami telefonów alarmowych)

211


figurki zwierząt Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych. Kolory i dbałość o szczegó ły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzy wa.

74

Zwierzęta gospodarskie

MJ 0003 ▪ w zestawie 7 zwierząt: kura (4,5 x 2 x 4,5 cm), świnia (9,8 x 3 x 4,6 cm), owca (10 x 3 x 7 cm), baran (10 x 3,5 x 8 cm), krowa (14 x 4 x 7,5 cm), koń (12,5 x 4 x 11 cm), kozioł (11 x 3 x 9,5 cm)

Zwierzęta egzotyczne

102

MJ 0001 ▪ w zestawie 7 zwierząt: słoń (16 x 10 x 8,7 cm), tygrys (15,5 x 3,8 x 6,5 cm), lew (14 x 4 x 6 cm), zebra (11 x 4 x 9 cm), żyrafa (13,7 x 3,7 x 13,7 cm), leopard (14 x 3 x 5,5 cm), kangur (13 x 4 x 9 cm)

Zwierzęta leśne

74

MJ 0002 ▪ w zestawie 8 zwierząt: łoś (12 x 7,5 x 10,5 cm), wilk (10 x 2,5 x 6 cm) , lis (7 x 2 x 5 cm), wiewiórka (4 x 1,5 x 5 cm), borsuk (7 x 2,5 x 3 cm), sarna (9 x 2,5 x 7,5 cm), jeleń (12 x 6 x 13,5 cm), bóbr (8,5 x 3 x 3 cm)

212


Zwierzęta Z i t polarne l

54

MJ 0004 ▪ w zestawie 5 zwierząt: niedźwiedź polarny (10 x 6 x 3,5 cm); niedźwiadek polarny (6 x 4 x 3,5 cm); wilk polarny (11 x 5 x 3 cm); lew morski (9 x 6,5 x 9 cm); pingwin (4 x 6 x 3 cm)

Owady jumbo LR 0789

złł

139

Zwierzęta Z i t morskie ki MJ 0005 ▪ w zestawie 5 zwierząt: wieloryb (24 x 3 x 12 cm); orka (20 x 6,5 x 8 cm); rekin (16 x 4,5 x 7,5 cm); delfin (12,5 x 4 x 4,5 cm); foka (11 x 4 x 6 cm)

złł

49

Duże owady, wykonane z tworzy wa sztucznego. W każdym z nich uwzględniono cechy charak terystyczne a dzięki temu, że są malowane, przypominają prawdziwego owada. Mucha, ważka i osa posiadają też przezroczyste, lśniące skrzydła. W zestawie znajduje się biedronka, mrówka, motyl, mucha, osa, ważka oraz świerszcz.

▪ 7 szt. wym.: mniejsze owady 8 cm, świerszcz 15 cm, wiek: 3+

92

Mata ze zwierzętami MW 0931

Piankowa mata z kolorowymi puz zlami-zwierzątkami. Elementy pokry te są 6 różnymi fak turami, dzięki którym zabawa na macie stymuluje receptory dotykowe. Doskonała do zajęć rehabilitacyjnych.

▪ 10 szt. o wym. 30 cm

213


plakaty tematyczne ABC Rodzica NS 0372

16 zazł szt.

Rodzicem trzeba być mądrze. Nikt nie jest rodzicem idealnym, nikt też nie może oczekiwać idealnego dziecka. Ten alfabet jest jedynie próbą spojrzenia na nas dorosłych, oczami dziecka.

▪ wym. 50 x 70 cm

Odreagowuję złe emocje NS 0386 Plakat z którego dziecko dowie się jak może zachować się, by poczuć się lepiej, kiedy czuje złość. Dla lepszego zrozumienia oraz dla dzieci które nie umieją jeszcze czy tać, propozycje odreagowania złości, przedstawione są w formie prostych obrazków, w których złość symbolizuje zła mina charak terystyczna dla wszystkich produk tów z serii emocje. Dodatkowo obrazki przy których są cukierki, przedstawiają zachowania spo łecznie aprobowane. Plakat wydrukowany jest na wysokiej jakości papierze powlekanym folią. Plakat posiada na rogach 4 pierścienie umożliwiające przymocowanie go do ściany.

▪ wym. 50 x 70 cm

Prawa dziecka NS 0387 Plakat prezentujący prawa dziecka ujęte w 10 prostych haseł i przyporządkowanych do nich 10 ilustracji. Plakat wydrukowany jest na wysokiej jakości papierze powlekanym folią. Plakat posiada na rogach 4 pierścienie umożliwiające przymocowanie go do ściany.

▪ wym. 50 x 70 cm

2144


HR 0011A

9 W co się bawić z dziećmi? HR 0011

50

Marta Bogdanowicz. Książka dla 2-, 3-letnich dzieci. Zaprezentowane w niej piosenki i wierszyki można wykorzystać tak w zabawie grupowej w przedszkolu, jak i podczas indywidualnej zabawy z dzieckiem w domu. Trzy płyty CD (sprzedawane osobno): pląsy zuchowe, znane zabawy przedszkolne kształtujące między innymi świadomość własnej osoby i ułatwiające integrację z grupą.

• format A4; 128 str.

Opis i planowanie zajęć według metody W. Sherborne HR 0021

23

P tu Przy t llanki, ki czyli wierszyki na dziecięce masażyki zł

HR 0007

Marta Bogdanowicz, Dariusz Orzesik. Publikacja powstała z myślą o nauczycielach, którzy zaczynają prowadzić zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego, a także tych, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy. Znalazły się tu opisy konkretnych ćwiczeń i różnych ich wariantów, propozycje planowania i opracowywania rocznego cyklu zajęć z wykorzystaniem metody Weroniki Sherbone.

31

Marta Bogdanowicz. Publikacja, w której zaprezentowano zabawy bazujące na naturalnej aktywności dzieci. Prof. Marta Bogdanowicz nazywa je zabawami relacyjno-relaksującymi, ponieważ z jednej strony służą pogłębieniu kontaktu pomiędzy dzieckiem i dorosłym, z drugiej zaś – odprężeniu i wspólnemu przeżywaniu radości. Trudno przecenić wartość korzyści płynących z tych zabaw dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i ich więzi z rodziną.

• format B5, 184 str.

• A4; 64 str.

zestawy plansz tematycznych Umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je Świata, wzbogacają słownictwo, roz wijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format: (70 x 50 cm), pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci.

Zestaw plansz 1 Z

Zestaw plansz 2

RB 0025 ▪ miasto, sklep i kuchnia

RB 0026 ▪ farma, ZOO i łazienka

49

49

215


Makatka Kalendarz NS 1661

189

Niezbędny element wyposażenia każdej klasy szkolnej. Na dużym formacie, w bardzo czy telny sposób, rozmieszczone są kieszonki, w których umieszcza się kar toniki z zapisem bieżącego roku, nazwami miesięcy oraz dni tygodnia. Funkcję dydak tyczną kalendarza podnoszą dodatkowo miękkie plansze do oznaczania ak tualnego stanu pogody (6 sztuk) oraz kolorowe oznaczenia kolejnych pór roku z typowymi dla nich atrybutami. Ich wzajemne ułożenie i transparentność kieszonek sprawia, że dzieciom łat wiej jest zaobser wować, w których miesiącach następuje nadejście kolejnych pór roku. Kieszonki te są dodatkowo wyróżnione błękitną lamówką. Strzałki wskazujące ak tualny miesiąc i dzień tygodnia umieszczone są na dużych guzikach, co stwarza doskonałą okazję do dodatkowych ćwiczeń manipulacyjnych. Kar toniki z odpowiednimi nazwami można wydrukować lub wykonać wspólnie z całą grupą (nie są dołączone do zestawu). Jeśli poszczególne napisy zostaną wykonane w języku obcym, kalendarz może się również okazać świetna pomocą w czasie zajęć językowych.

▪ wym. 150 x 90 cm

Makatka Słońce NS 1600

69

Błękitna makatka z uśmiechniętym słoneczkiem doskonale dopełni wystrój każdego wnętrza. Radosna kolorystyka, prosta forma i estetyczne wykonanie znajdą uznanie zarówno wśród przedszkolaków, jak i wśród uczniów. Ruchome elementy makatki pogodowej (chmury, śnieżki, deszcz) pozwalają układać ak tualny stan pogody, roz wijają zainteresowania przyrodnicze i zachęcają do pier wszych, samodzielnych obser wacji.

▪ 1 szt.; wym. 70 x 50 cm

216


Makatka Kot Pyś ubierany w pory roku NS 1605 Weso ły kot Pyś zaprasza do zabawy przez cały rok! Ruchome elementy stroju i akcesoria, które kot trzyma w łapkach można łatwo wymieniać i dostosowy wać do aktualnej pory roku. W skład zestawu tua wchodzą: makatka – postać kota wc oraz adek watne do pory roku naora krycia głowy, stroje, obuwie i akceso s ria (23 szt.).

wym. 70 x 30 cm ▪ w

269

95

Makatka Drzewo na 4 pory roku

NS 1660

Duże, kolorowe drzewko to nie tylko wyjątkowa de ko racja każde go wnętrza, ale i ciekawa pomoc edukacyjna kształ tująca wiedzę przyrodniczą. Drzewko roz wija się i zmienia wraz z nastaniem kolejnych pór roku. W ciągu roku zmienia się kolorystyka jego korony, z czasem opadają liście, a widoczne wiosną kwiatki przeobrażają się w duże, smaczne jab łka. Drzewko, wykonane z miękkiej pianki pokry tej kolorowym filcem.

▪ 1 szt.; wym. 130 x 80 cm, 39 elementów ruchomych

217


Makatka Ekosystem HK 2152 Zestaw 3 dywanów z przystosowanymi do zawieszenia na ścianie otworami i kolorowymi elementami do zawieszenia. Elementy wykonane z filcu przyciągane są do dywanów elektrostatycznie, dzięki czemu nie wymagane są rzepy. Dekoracje te z pewnością uatrakcyjnią wystrój sal przedszkolnych i szkolnych, oraz pozwolą dzieciom zapoznać się ze światem podwodnym i ekosystemem lasu.

▪ w zestawie: 3 makatki o wym. 119 x 79 cm; oraz 24 elementy

435

Makatka W lesie NS 1658

249

Makatka elek trostatyczna z leśną polanką. W zestawie aplikacje drzew, leśnych zwierząt oraz owoców, grzybów, krzaczków i kwiatka do samodzielnego wycięcia.

▪ 20 szt., wym. 91 x 91 cm

218


Makatka W sadzie

149

NS 1602 ▪ wym. 150 x 85 cm, 28 elementów ruchomych

Makatka Safari

nowa lepsza cena

NS 1601 ▪ wym. 150 x 80 cm, 4 elementy ruchome; ▪ do wyczerpania

99

219


Makatka manipulacyjna Jabłonka zł NS 1603

135

Kolorowa makatka Jab łonka to pomoc edukacyjna o naprawdę szerokim zastosowaniu. Poza oczy wistym doskonaleniem umiejętności manipulacyjnych i roz wijaniem motoryki dłoni w czasie korzystania z 6 typów różnych zapięć (guziki, napy, rzepy, klamerki, suwak, sznurowadło) z makat ką moż na ró wnież do sko na lić umiejętności językowe i matematyczne. Forma drzewa z kolorowymi, ruchomymi elementami i ukry tym w jego wnętrzu weso łym mieszkańcem, to idealna zachęta do formułowania krótkich wypowiedzi ustnych. Ruchome listki, jab łuszka, motylki i kwiatki świetnie sprawdzają się natomiast przy prze li cza niu, po równy wa niu i określaniu stosunków przestrzennych. Praca z makatką wspar ta jest dodatkowo dobrym systemem moty wacyjnym. Kłopotliwe dla małych rączek zmagania ze sznurowaniem, zamykaniem i ot wieraniem suwaka i klamerek nagrodzone są spotkaniem z uśmiechniętą wiewiórką. Makatka Jabłonka to idealne połączenie funkcji edukacyjnych z kolorową, radosną, bliską dziecku formą wizualną.

▪ wym. 75 x 70 cm, 6 typów zapięć, 18 elementów ruchomych

Makatka Kurczątka NS 1595

199

Piękne, nasycone bar wy, proste formy graficzne, drobne elementy manipulacyjne i duża ilość bezpiecznych luster… makatka z wesołymi kurczątkami to nie tylko element dekoracyjny, ale przede wszystkim ciekawa pomoc edukacyjna, która wielopłaszczyznowo oddziałowuje na percepcję dziecka, wzbo gaca je go doświadczenia i roz wija ak ty wność poznawczą.

▪ 5 lusterek, 100 x 65 cm

220 20


Makatka lokomoty wa. Wagonik NS 1597 ▪ 1 wagonik, wym. 40 x 23 cm, 15 chmurek humoru (5 radosnych, 5 neutralnych, 5 smutnych)

52

179

Makatka lokomoty wa zestaw NS 1599

Zarówno dla przedszkolaka, jaki i ucznia ważne jest poczucie przynależności do danej społeczności. Wiadomo przecież, że razem z koleżankami i kolegami z grupy czy klasy łat wiej wykonać trudne zadanie oraz przyjemniej zbudować domek z klocków… Wizualnym symbolem takiej przynależności może być właśnie Makatka – Lokomoty wa. W jej kolorowych wagonikach mogą zasiąść wszyscy uczniowie i wspólne udać się w kolejną, fascynującą podróż! Makatka wykonana jest z miękkiej gąbki pokry tą przyjemną w dotyku tkaniną. Każdy wagonik zawiera 5 okienek – kieszonek (6 x 7 cm) do umieszczenia zdjęć dzieci. Dostępność w ofercie dodatkowego, pojedynczego wagonika pozwala na dostosowanie ilości okienek do potrzeb danej grupy.

▪ wym. lokomotywy: 41 x 31 cm, 3 wagoniki o wym. 40 x 23 cm 45 chmurek (15 radosnych, 15 neutralnych, 15 smutnych)

kieszonki malucha Makatki z dużymi perforowanymi kieszonkami doskonale sprawdzają się jako wyposażenie dziecięcych kącików. Zawieszone na ścianie dostarczą dodatkowego miejsca do przechowy wania i segregowania małych książeczek lub zabawek. Każda z kieszonek może też posłużyć innemu dziecku do przechowy wania ulubionych przy tulanek, które na czas poby tu w żłobku znajdą swoje mieszkanko w poszczególnych przegródkach. Makatki z kieszeniami to tak że doskonały pomysł na wyposażenie kącika pielęgnacyjnego. Powieszone obok przewijaka, zagwarantują wygodne miejsce do przechowywania pieluszek, wilgotnych chusteczek i wszelkich niezbędnych środków pielęgnacyjnych.

Dwukolorowe makatki-kieszonki do powieszenia na ścianę przydadzą się jako miejsce na prze chowy wanie różnoro-

Tofik NS 1913

dnych dziecięcych drobiazgów. Weso łe wzornictwo z pewnością oży wi każde wnętrze.

269 zazł szt.

Benek NS 1912

221


bajki-grajki na CD Bajki-Grajki. Kolekcja bajek muzycznych na pły tach CD. Chwila przyjemności dla dzieci w każdym wieku. Niezwykła war tość edukacyjna gdyż słuchacz roz wija swoją wyobraźnię ćwiczy koncentrację i wzbogaca słownictwo.

222

każda bajka w cenie

25 zł

Czerwony Kapturek Czerwony Kapturek

Kopciuszek Kopciuszek K

Przygody Pio Przygody P Piotrusia trusia Pana Pana

BG 0009

BG 0012

BG 0015

Alicja w krainie Alicja krainie czarów czarów

Śpiąca kró Śpiąca Ś królewna lewna

Pinokio P Pinokio

BG 0010

BG 0014

BG 0016

Kot w Butach Butach

Stoliczku na Stoliczku S nakryj kryj się

Chatka Pu Chatka C Puchatka chatka

BG 0011

BG 0013

BG 0017


książki audio Seria wyróżnia się wspaniałą interpretacją ak torską oraz bogatym udźwiękowieniem. Atutem są tak że ciekawe i pełne ciepła tek sty autorstwa Magdaleny Kuczyńskiej. Liczne dialogi różnorodność podkładów muzycznych oraz ciekawe efekty dźwiękowe pozwalają dzieciom przenieść się w bajkowy świat. Bajki czy tają: Adam Hutyra, Bar tosz Kopeć, Agnieszka Łopacka, Agata Ochota-Hutyra, Teresa Dzielska, Michał Kula, Małgorzata Marciniak, Antoni Rot, Robert Rutkowski. Na płycie Kot w butach i inne... znajdują się następujące bajki: 1. Lis i Zając 2. O niesfornym koguciku 3. Dzikie gęsi 4. Zwierzęca chatynka 5. Kot w butach 6. Zaczarowany kufer.

Kop pciuszek i inne bajki AG 5505 Na płycie znajdują się następujące bajki: Brzydkie Kaczątko, Kopciuszek, Tomcio Paluszek, Calineczka, Kruk i Lis, Królowa Śniegu, Mała Syrenka, Królewna Śnieżka, Latający dy wan.

▪ czas nagrania: 78:38.

każda książka w cenie

19 zł

Kot w butach i inne e bajki AG 5057

Śpiąca Królewna i inne bajk kii AG 5064 4

Na płycie Kot w butach i inne... znajdują się następujące bajki: 1. Lis i Zając 2. O niesfornym koguciku 3. Dzikie gęsi 4. Zwiey ka 5. Kot w butach 6. Zaczarowanyy kufer. rzęca chatyn

Na płycie Śpiąca królewna i inne... znajdują się następujące bajki: O leniwym Maciusiu, O wilku, Kot wojewoda, Spryka, Śpią p ąca Królewna, Alibaba i czterdziestu rozbójników.

▪ czas nagrania: 56:47

czas nagrania: 65:34. ▪ cz

Czerwony Kapturek i inne bajkii

Złota rybka i inne bajki

AG 5529

AG 5512 12

Na płycie Czerwony Kapturek i inne... znajdują się następujące bajki: Jaś i drzewo fasolowe, Ołowiany żołnierzyk, Czer wony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kot w butach, Alladyn i czarodziejska lampa, Pinokio w krainie zabawek, Piękna i Bestia.

Na płycie Złota rybka i inne... znajdują się następujące bajki: Rubinowy książe, Siedem kruków, Smok Wawelski, Śpiąca królewna, Trzy małe świnki, Złotowłosa i trzy niedźwiedzie, Złota rybka.

▪ czas nagrania: 60:38

▪ czas nagrania: 59:52

223


polecamy kolorowe dzwonki 39

Dzwonki z przyciskiem

VO 8528 • s. 229

Drewniany ksylofon

WD 9041 • s. 229

143 zł Pacynki Bajki. Zestaw

NS 1956 • s. 236

62 złł

Tempery 0,5-litrowe. 6 kolo orów

NS 0800 • s. 275

65 zł

4 zł

32 zł

239 zł Parawan wysoki Teatrzyk

NS 1955 • s. 248

Plastelina

TM 2015 • s. 297

Kolorowe pompony. Zestaw klasowy

HS 0007 • s. 312

119

300 szt!

Kredki świecowe Jumbo 300 szt.

NS 1065 • s. 272


twórczość artystyczna


szafka na instrumenty PG 9015 muzyczne • sprzedawana bez akcesoriów • wym. 56 x 85 x 38 cm

279 zł

torba z instrumentami VO 8319

Prak tyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałejj tkaniny, y zamyykana na zamek. Po ot warciu może być zawieszana. Zawar tość:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

226

tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów (10–20 cm), 2 drewniane marakasy, duże guiro z tarką, 2 tonbloki 2 tony, tonblok (1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para klawesów, shaker metalowy. wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm

209 zł


szafka z instrumentami PG 9016 muzycznymi

869 zł

Wygodna, kolorowa szaf ka na kółkach z zabawnym moty wem nutek. Idealna do klasowego kącika muzycznego. Pojemna szuflada, sześć kar tonowych pojemników i otwar tta półka pozwolą zachować porządek wśr wśród klasowych instrumentów muzycznyc cznych. Dostępna w dwóch wersjach: szaf ka z instrumentami muzycznymi bądź pusta sszaf ka do uzupełnienia dowolnymi instrum mentami z naszej bogatej ofer ty. Zawar tość szaf ki:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

bębenek ręczny 25 cm (1 szt.), dzwonki z rączką (8 szt.), janczar na drewnianej rączce (2 szt.), kastaniety drewniane (4 szt.), kastaniety z rączką (2 szt.), klawesy (4 szt.), ksylofon kolorowy (2 szt.) marakasy drewniane (2 szt.), marakasy jajka (2 szt.), marakasy kolorowe (2 szt.), pałeczki z dzwonkami (2 szt.), pudełka akustyczne (2 szt.), shaker marakas z tarką (1 szt.), talerze (2 szt.), talerzyki z rączką (1 szt.), tamburyn 21 cm (1 szt.), tamburyn z membraną 21 cm (1 szt.), tarka guiro (1 szt.), tonblok z tarką (1 szt.), trójkąty (3 szt.), wym. 56 x 85 x 38 cm

227


Mały zestaw muzyczny NT 0214

85 zł

Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w solidną torbę z uchwy tem. Zawar tość zestawu widoczna na zdjęciu.

▪ 12 elem., wym. torby 24 x 26 x 8 cm

Zestaw do rytmiki zawiera:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Zestaw do rytmiki

piłki do rytmiki:i: 4 szt. NS 0901 chusty cyrkowee matowe: 3 szt. chusty cyrkowee neonowe: 3 szt. kolorowe liny: 5 szt. muzykalne jajka: 4 szt. tyczne: 6 szt. wstęgi gimnasty m tamburyn 21 cm trójkąty: 2 szt. ej ej dzwonki na dreewniane nej rączce: 3 szt. ▪ klawesy: 2 paryy ▪ bębenek ręcznyy 25 cm ▪ zestaw znajdujee się w pudełku o wym. 54 x 388 x 30 cm

228 28

319 zł

Radzimy Dosko na łym sposo bem przechowy wania instrumentów muzycznych jest użycie pojemników plastikowych z naszej ofer ty.


kolorowe dzwonki

Dzwonki z przyciskiem VO 8528 ▪ 8 dzwonków: diatoniczne oraz fis i b

Dzwonki z rączką k ką VO 8535 ▪ 8 dzwonków: diatoniczne oraz fis i b

143 zł

112 zł

Dzwon onki ki chro chroma matyczne

63 3 złł

Ksylofon

NT 9701 ▪ zawiera pudełko rezonansowe, wym. 42 x 14,5 x 4,5 cm

Dzwonki diatoniczne 12-tonowe

PG 1801 p stawy 42 x 24 cm ▪ z pałeczkami, wym. pod

74

Dre rewniany ksylofon

39 zł

WD 9041 ▪ z pałeczkami; wym. 31 x 22 x 4,5 cm

Gra na instrumentach perkusyjnych nie wymaga od dzieci dużych umiejętności muzycznych. Za ich pomocą można przedstawić w prosty sposób rytmy znanych piosenek dziecięcych. Aby zagrać melodię, trzeba posłużyć się zapisem nutowym. Doskonałym pomysłem jest wykorzystanie w pier wszym etapie nauki kolorowych instrumentów. W naszej ofercie dzwonki z rączką (VO 8535), dzwonki z przyciskiem (VO 8528) oraz Grające Tuby (VO 6936, na stronie wcześniejszej) posiadają wspólną kolorystykę. Każdy kolor oznacza inny dźwięk. Kolorowe dzwonki wykonane są z solidnego metalu, a wyróżniają się dokładnym brzmieniem i trwałością. Dostępne w wersji z rączką lub z przyciskiem. Gra za pomocą tych kolorowych dzwonków jest wspaniałym wstępem do nauki gry na instrumentach. Instrumenty te mogą być z powodzeniem wykorzystane w pracy indy widualnej lub zespołowej. Z jednego kompletu je j dnocześnie może korzystać 8 8–10 10 osób.

38

PG 1800 z pa łe czka mi, wym. pod sta wy 29 x 8 cm ▪

12 zł

Trójkąt

PG 1733 ▪ wykonany z chromowanej stali szlachetnej. dł. boku 10 cm

22 229


Janczar ar na dre drewnianej wnianej rą rączce czce

11

NT 4200 ▪ wym. 10,5 x 8,5 x 2,5 cm, 1 szt.

Janczar na rękę lub nogę

Janczary na pasku

16 zł

NT 3304 ▪ wym. 78 x 2,5 x 3 cm, 10 dzwonków

16 zł

5 jjanczarów ó z rączką k

PG 7550 ▪ dł. po rozłożeniu 26 cm; śr dzwonka 2 cm

PG 2720 ▪ śr. dzwoneczków 2 cm, 1 szt.

10 zł

janczary ...dzwoneczki przyjemne dla ucha!

Pałeczka z janczarami

Jingle stick

PG 0730

PG 1718 mowanych ta lerzyków 3,8 dł 22 cm, cm śr. śr chro chromowanych talerzyków 3 8 cm ▪ dł.

Drewniana pałeczka jest doskonałym instrumentem rytmicznym dzięki przymocowanym do niej metalowym dzwoneczkom.

16 zł

▪ dł 16,5 cm, dzwonki o śr. 2 cm

Talerzyki z rączką NT 8300 ▪ wym. 23,5 x 5,5 x 4 cm, 1 szt.

230

11 zł

12 zł

Tamburyn kwiat VO 5762 ▪ wym. 29 x 30 cm

40 zł


Marakasy jajka

14 zł

NT 2201 ▪ wykonane z drewna; ▪ wym. 7 x 4,5 x 4,5 cm; 2 szt.

Marakasy czerwone

14 zł

PG 1725 ▪ plastikowe, wym. śr. 5,8 x 14 cm

Marakasy drewn wniane

18 zł

NT 0 0100 ▪ 2 szt., wym. 15,2 x 5,3 x 5,3 cm

marakasy ...przy potrząsaniu w we esoło grzechoczą!

Marakasy plastiiko kow we e VO 5396 ▪ 2 szt. o wym. 4,5 x 14 cm

12 zł

Marakasy drewnia w ne kolorowe

24 zł

NT 0404 ▪ wykonane z drewna; wym. 20,5 x 6 x 6 cm; 2 szt.

ne jajka 19 zł MuzykalVO 4955 Bę ębenek ręczny duży VO 4181 ▪ śr. 25 cm

22 zł

Mini ni marakasy w kształcie jajek. Każdy kolor wydaje delikatnie inny dźwięk. Żółte jajko wydaje najwyższy dźwięk, następne niższe dźwięki w kolejności: różowe, zielone, niebieskie.

▪ 4 szt., wys. 6 cm

231


pacynki na rękę

teatr

Zestaw kolorowych i wyjątkowo sympatycznych pacynek zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy! Zabawy teatralne z pacynkami rozbudzają wyobraźnię i aktywność intelektualną, wyzwalają pozytywne emocje, doskonalą umiejętności językowe oraz usprawniają motoryczność dłoni. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny z elementami pluszu, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora.

Pacynki Rodzina. Zestaw NS 2023 ▪ 6 szt.: mama, tata, syn, córka, dziadek, babcia

Mama

Tata

Syn

NS 2017

NS 2018

NS 2019

pacynki rodzina

21 zazł szt.

232 32 32

92 zł

Mama, tata, dziadek, babcia, brat i siostra. Postaci pozwalają zainscenizować ulubione bajki, lepiej zrozumieć otaczający świat i umocnić więź z wychowawcą. Dzieci tworzą własne rodzinne historyjki, które mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz świetną zabawą pomocną

w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji oraz w nauce języków obcych.

• wym. 25 cm, 1 szt., wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny z elementami pluszu, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni ma łego aktora

Dziadek

Babcia

Córka

NS 2021

NS 2022

NS 2020


Pacynki edukacyjne edu Emocje

Pacynki Emocje

84 4 złz

NS 2034 ▪ wym. 25 cm; 6 pacynek: uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona; wykonane z miękkiej tkaniny

49 zł

NS 2035 y 25 cm; 6 ppacynek: uśmiechnięta, smutna, przestra▪ wym. szona, zła, neutra tralna, zdziwiona; wykonane z filcu

Dzie ci poprzez przedstawienia teatralne i zabawę z pacynkami poznają świat emocji, dzięki którym łat wiej im poznać i zrozumieć a później rozpoznać emocje u innych ludzi. Wyrażanie swoich emocji za pomocą pacynek pomaga pokonać nieśmiałość oraz bariery w komunikacji.

2 33 233


pacynki zwierzęta Zabawa w teatrzyk dzięki nim z pewnością nie będzie nudna. Pacynki zwierzaki roz wijają wyobraźnię, ułat wiają ich rozpoznawanie, uczą je nazy wać, dzielić na domowe i dziko żyjące a przede wszystkim zachęcają do świetnej zabawy. Wszystkie pacynki wykonane są z miłego i miękkiego w dotyku weluru z elementami pluszu: słoń, miś, pies, żaba, krowa, kot.

• wym. 18 cm

Pacynki Zwierzęta. Zestaw 1 zł

68

NS 1944 ▪ 6 szt.: żaba, pies, krowa, słoń, miś, kot

Krowa

Żaba

Pies

NS 1947

NS 1945

NS 1946

16 zazł szt.

234

Słoń

Miś

Kot

NS 1948 948

NS 1949 49

NS 1950


Lew w NS 2 203 2031

Pacynki Zwie i rzęta. Zestaw 2 zł

62

Owieczka NS 2028

NS 2033 ▪ 5 szt.: świnka, lew, owieczka, żyrafa, koń

16 zazł szt. Świn Św winka NS S2 2029

Ży yrafa NS 2 N 2030

Koń NS 2032

235


Pacynki na rękę Bajki Trzy zestawy pacynek bajkowych: Pięk na Kró le wna, Rycerz, Smok i Dobra Wróżka, Król, Królowa, Baba Jaga, Królewna i Rycerz pomogą stworzyć własną, niezwykłą baśń… Czer wony Kapturek, Wilk, Babcia, i Gajowy zabiorą wszystkich do zaczarowanego lasu… Zabawy teatralne z pacynkami rozbudzają wyobraźnię i ak ty wność intelek tualną, wy zwalają pozy ty wne emocje, doskonalą umiejętności językowe oraz usprawniają motoryczność dłoni.

▪ wykonane z miękkiej tkaniny, ▪ wym. 25 cm

Pacynki Bajki. Zestaw NS 1956 ▪ 4 szt.: rycerz, smok, królewna i wróżka

62 zł

21 zazł szt.

236

Smok

Królewna

Wróżka Wróżka

Rycerz R Rycerz

NS 1959

NS 1957

NS 1958

NS 1960


21 zazł szt. Czerwony Kapturek

Myśliwy

Babcia

Wilk

NS 1964

NS 1965

NS 1962

NS 1963

Pacynki Ro R dzina Królewska. Zestaw NS 2027 ▪ 5 szt.: król, królowa, królewna, rycerz i czarownica,

76 zł

Pacynki Czerwony Kapturek. Zestaw NS 1961 ▪ 4 szt.: czerwony kapturek, babcia, myśliwy i wilk,

62 zł

21 zazł szt. Czarownica Czarow wnica

Królowa

NS 2026

NS 2025

Król Kró K NS 2024

237


t by tor z pacynkami

Torba na pacy cynki NS 2966

Zestawy 14 kolorowych, bajkowych pacynek zapakowanych w wygodną torbę z uchwy tami do przenoszenia. Istnieje możliwość powieszenia torby w dowolnym miejscu. Pacynki są zawsze uporządkowane i gotowe do użytku. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni małego ak tora.

99 zł

Torba z tkaniny z uchwy tami, zapinana na suwak z miejscem na 14 pacynek na rękę. ne

wym. zamkniętej torrby: 64 x 47 cm; wymiary otwartej torby: 64 x 94 cm. ▪ w

Torba z pacynkami pacynkami 1

286

NS 1966 ▪ w zestawie 14 pacynek – postacie z bajek oraz znane wszystkim dzieciom zwierzątka: Czerwony Kapturek, babcia, myśliwy, wilk, rycerz, smok, królewna, wróżka, słoń, miś, pies, żaba, krowa, kot; wymiary zamkniętej torby: 64 x 47 cm; wymiary otwartej torby: 64 x 94 cm

Półka na pacynki NS 0572

139 zł

Bezpie czna dla ma łych użytkowników półka na pacynki z 3 rzędami drążków do zawieszania pacynek. Wymiarami dostosowana do szafek z naszej ofer ty.

▪ wym. 83,3 x 38 x 38 cm, pacynki sprzedawane osobno.

238 38

Torba z pacynkami 2

286 zł

NS 2036 ▪ w zestawie 14 pacynek: mama. tata, syn, córka, babcia, dziadek, świnka, lew, koń, żyrafa, owieczka, król, królowa, Baba Jaga, wymiary zamkniętej torby: 64 x 47 cm; wymiary otwartej torby: 64 x 94 cm


Lalki Samanta, Jaś i Krasnal Zachęcają do twórczej ekspresji językowej oraz ruchowej. Wyrażanie za pomocą różnych środków ekspresji (ruch gest mimika intonacja głosu) treści scenariusza oraz uczuć bohatera ma ogromny wpływ na roz wój inteligencji emocjonalnej. Uświadamianie a następnie rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi szukanie sposobów ich przekazu to okazja do ćwiczeń w roz wijaniu kompetencji emocjonalnych. Zabawa z lalką roz wija inteligencję językową poprzez kształ towanie umiejętności budowania pięk nych wypowiedzi snucia interesujących opowieści prowadzenia dyskusji czy przeprowadzania wy wiadów. Lalki mogą być wykorzysty wana przez nauczyciela do realizacji różnych celów kształcenia (w edukacji matematycznej przyrodniczej czy polonistycznej). Może stać się ona klasowym przyjacielem maskotką która wspólnie z dziećmi uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Ruchome usta i ręce sprawiają że lalka sama zadaje py tania podpowiada tłumaczy skupiając uwagę dzieci na podanych poleceniach i angażując emocjonalnie w wykony wane zadanie. Lalki posiadają duże kieszenie w których przechowują edukacyjne elementy.

Lalka Jaś

187 zł

AB 0002 ▪ zestaw cyferek od 0 do 10, wym. 70 cm

187 zł

Lalka Samanta

AB 0001 ▪ posiada zestaw liter, wym. 70 cm

Lalka Krasnal AB 0003

242 zł

W plecaku Krasnala znajduje się: 10 kart muchomorów z różną ilością kropeczek, 10 kart z liczbami od 1 do 10 oraz 10 żetonów.

▪ elementy można mocować do dłoni lalki za pomocą rzepów, wym. 85 cm

239


Pacynki na palec ▪ wykonane z filcu, wym. ok. 7 x 10 cm

Król NS 1922

Owieczka NS 1928

Królewna NS 1923

7 zazł szt.

Rycerz NS 1927

Królewicz NS 1924

Szewczyk Dratewka NS 1926

39 złł Pacynki na palec. Zestaw Szewczyk Dratewka a NS 1915 ▪ 7 pacynek: Szewczyk Dratewka, król, królewna, królewicz, smok, rycerz, owieczka

Domek z pacynkami na palec NS 1916

129 zł

Zestaw 12 pacynek w poręcznej torbiedomku z rączką do przenoszenia, pozwalający przygotować m.in. przedstawienia: „Czerwony Kapturek” i „Szewczyk Dratewka”. Istnieje możliwość powieszenia w dowolnym miejscu. Dzięki niemu można łatwo utrzymać porządek wśród pacynek. Domek-torba i pacynki są wykonane z kolorowego filcu.

▪ 12 pacynek z filcu o wym. ok. 7 x 10 cm, wym. domku zamkniętego 35 x 30 x 4 cm, domku rozłożonego 60 x 30 cm

240

Smok NS 1925


Myśliwy

Babcia

NS 1921

NS 1918

Mama NS 1917

7 zazł szt. Czerwony Kapturek NS 1920

32 zł Pacynki na palec. Zestaw Czerwony Kapturek W k Wilk N 1919 NS

NS 1914 nek:: CCzerwony Kapturek, mama, babcia, wilk, myśliwy. pacynek cynek ▪ 5 pa

Historia Czerwonego Kapturka. Makatka HK 2333

nowa lepsza cena

159 zł

Zapraszamy do zabawy w układanie na makatce obrazków do bajki. To świetne ćwiczenie na spostrzegawczość i sprawność manualną, jak również doskonały sposób na opowiedzenie, wymyślanie i tworzenie własnej wersji tej bajki. Wspólna zabawa z makatką, pozwoli kreaty wnie spędzić czas oraz będzie okazją do wielu dyskusji.

▪ wykładzina dywanowa o wym. 100 x 100 cm z antypoślizgiem służy do zabaw na podłodze oraz zawieszenia jako makatka ścienna

Elemen nty do makatki:

• 23 filcowe elementy o wym. 14,5 x 9 cm obrazujące bajkę są przyciągane do makatki elektrostatycznie bez rzepów, elementy do samodzielnego wycięcia

241


akcesoria teatralne Maski karnawałowe. Szablony

27 zł

NS 096 0966 ▪ wykonane z trwałego tworzywa, 6 szt., format zbliżony do A4

9 zł

Papierowe okulary BR 6081

Okulary wykonane z cienkiej białej tek tury, do samodzielnego ozdabiania. Można je dekorować w dowolny sposób, wykorzystując do tego np. tempery, flamastry, kredki, plastelinę lub stemple oraz wyklejać je papierem kolorowym, ozdobnymi cekinami, plastikowymi szkiełkami lub obsypać brokatem.

y wzorów (gwiaz g dy, y serduszka, ▪ 12 szt. okularów po 3 szt na każdyy z 4 różnych w m. 38 x 8 cm; wiek:: 3+ wy 3 owale, pióra), każda o wym.

11 zł

Papie P i rowe ko k rony do ozdabiania ozdabiania BR 0343

Korony wykonane z cienkiej, białej tek tury, do samodzielnego ozdabiana. Korony można pomalować np.: farbami, kredkami, flamastrami lub wykleić plasteliną. Wyjątkowy efekt można zaś uzyskać poprzez naklejenie na korony błyszczących kryształków, piankowych ozdób lub małych pomponików. W opakowaniu znajduje się 12 koron o wym. 60 x 13 cm, w dwóch wzorach (po 6 szt. na każdy wzór). Każda z koron posiada tak że możliwość regulacji, aby dostosować jej obwód do rozmiaru główki dziecka.

▪ wiek 3+

242

Maski międzykulturowe Maski CR 1100

37 zł

Zestaw masek o 5 różnych kolorach i odcieniach skóry (beżowa, biała, czekoladowa, brązowa i czarna). Wykonane są z elastycznego tworzy wa sztucznego. Od strony zewnętrznej maski są matowe, dzięki czemu łat wo jest je ozdabiać malując farbami lub oklejając. Każda z masek posiada cienką gumkę i ot wory na oczy, dziurki w nosie oraz usta.

▪ wym. szer. 16 cm, gł. 8 cm, wys. 17 cm. 8 szt., wiek: 3+


stroje teatralne Przedstawiamy wysokiej jakości kostiumy nie tylko na bale karnawałowe, lecz również na wszelkiego rodzaju przedstawienia w przedszkolach, szkołach, domach kultury, teatrzykach i innych. Aby zabawa była w pełni udana oferujemy akcesoria w postaci opasek, czapek, rękawiczek itd. Wszystko po to by ułat wić pracę nauczycielom i umilić występy dzieciom.

Czerwony Kapturek KK 0003 ▪ rozmiar uniwersalny

Smok. Czapka KK 0004 ▪ rozmiar uniwersalny

38 zł

20 zł 27 zł Owieczk czka. Czapka

90 zł

KK 0006 un wersalny ▪ rozmiar uni

Opaski na gło ł wę Warzy wa KK 0001 ▪ rozmiar uniwersalny; cebula, marchewka, pomidor, pietruszka, ogórek, burak, seler, jabłko

Świnka. Świn ka. Czapka i ogonek zł

19

KK 0005 w salny ▪ rozmiar uniwer

zł 50 Wilk. Czapka i rękawiczki KK 0002 ▪ rozmiar uniwersalny

29 zł

Żaba. Czapka i rękawiczki KK 0007 ▪ rozmiar uniwersalny

243


stroje teatralne – 3 rozmiary ▪ A: rozm. 110/1116; B: rozm. 122/128; C: rozm. 134/140

3 Króli* KK 0718A KK 0718B KK 0718C

215 zł

* granatowy i zielony: peleryna i czapka; czerwony: peleryna, spodnie i bluzka

Książę KK 0296A KK 0296B KK 0296C

244

72 zł

Dama dworu KK 0312A KK 0312B KK 0312C

62 zł

Maryja KK 0764A KK 0764B KK 0764C

52 zł

Józef KK 0655A KK 0655B KK 0655C

52 zł


Góralka KK 0233A KK 0233B KK 0233C

82 zł

Góral KK 0614A KK 0614B KK 0614C

72 zł

Jabłko KK 0227 ▪ rozmiar uniwersalny

60 zł

Groszek KK 0229 ▪ rozmiar uniwersalny

67 zł

Klaun dla dorosłych ▪ bez peruki i butów KK 0541A ▪ rozmiar: M/L KK 0541B ▪ rozmiar: XL/XXL

94 zł

245


Kostiumy Zawody HK 9000

299 zł 246

Dzieci mogą się wcielić w przedstawiciela niemal każdego zawodu. Pomogą w tym 2- częściowe stroje, dzięki którym każda przedszkolna czy szkolna uroczystość nabierze ciekawego charakteru, a dzieci będą mogły spełnić swoje marzenia o byciu strażakiem lub malarzem – przy okazji świetnie się przy tym bawić i uczyć.

▪ 8 stro jów wy ko na nych z tka ni ny w postaci kamizelek i nakryć głowy, nawiązujących do różnych zawodów: policjant, strażak, mechanik, ogrodnik, fryzjer, lekarz, kucharz, malarz; wym. kamizelki 60 x 27 cm, chustka 50 x 38 x 38 cm; od 3 lat


tkaniny do strojów teatralnych Tkaniny do strojów teatralnych to świetna propozycja dla ak ty wnych przedszkolaków i uczniów klas młodszych oraz wyjątkowo przydatne roz wiązanie dla wszystkich pedagogów dostrzegających znaczenie edukacji teatralnej dla pełnego rozwoju dzieci. Kolorowa i wy trzymała tkanina idealnie roz wiąże problem kostiumów teatralnych i pomoże w realizacji najbardziej wymagających przedstawień. Gładką, przyjemną w dotyku tkaninę można dowolnie ciąć, spinać i zszy wać, dostosowując ja do potrzeb każdego z ak torów (bardzo dobrze sprawdza się tu zwykły zszy wacz biurowy). Dowolnie przygotowany strój można następnie dekorować przy pomocy pasteli olejnych, kredek świecowych, papierów, folii samoprzylepnych, bibuł, bar wnych filców, guzików i wstążeczek. Samodzielne projek towanie i przygotowy wanie strojów do przedstawień, balów karnawałowych i występów okolicznościowych przyniesie wszystkim dzieciom naprawpraw dę dużo radości oraz fantastycznie roz winie n ich wyyobraźnię i twórczy potencjał.

27zazł szt.

Czerwony

Fioletowy

PO O 0004 szeer. 1,2 m, dł. 5 m ▪ szer.

PO 0012 2 m dł dł. 5 m ▪ szer. 1,2 m,

Zielony

Brąz

Biały

Pomarańczowy

PO 0003 ▪ szer. 1,2 m, dł. 5 m

PO 0005 ▪ szer. 1,2 m, dł. 5 m

PO 0006 ▪ szer. 1,2 m, dł. 5 m

PO 0011 ▪ szer. 1,2 m, dł. 5 m

zestawy kreatywne

69 zł

45 zł

47 zł

1. Stroje wiosenne

2. Stroje indiańskie

3. Stroje zimowe

PO 0008 ▪ tkanina na stroje (kolor zielony), szablony liście, papiery kolorowe (3 zestawy), 4 ark. filcu różowego, taśma dwustronna

PO 0009 ▪ tkanina na stroje – kolor jasny brąz, kredki świecowe (3 opak.), piórka długie, koraliki mix

PO 0010 ▪ tkanina na stroje – kolor biały, folia holograficzna, nożyczki z wzorkiem (3 szt.)

Komplet koszulek

,70 zł 3za szt.

PO 0007 ▪ 15 koszulek: 5 szt. zielonych, 5 szt. brązowych, 5 szt. białych; wym. koszulki 60 x 70 cm

55 zł 247


Parawan wysoki Teatrzyk NS 1955

239 zł

Kolorowy, funkcjonalny teatrzyk, idealny do roz wijania dziecięcych umiejętności ak torskich. Posiada ruchomą kur tynę oraz duże kieszenie do przechowy wania pacynek lub mniejszych rekwizy tów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyek sponować ty tuł przedstawienia i imiona ak torów. W dole okienka teatrzyk posiada wy trzymałe, dokręcane do stelaża, wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią szty wność. Wysokość teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za nim małego ak tora.

▪ wym. 87 x 168,5 cm

Parawan wysoki. Teatrzyk ze stelażem em NS 0223 23 Kolorowy teatrzyk na stelażu. Wykonany z trwałej tkaniny z haftowanymi aplikaacjami. Wysokość teatrzyku zapewnia peł ełne zasłonięcie stojącego za nim małego o aktora. Dodatkowym walorem jest ruchoma kurtyna.

▪ wym. 87 x 168,5 cm

232 zł

Radzimy Praktyczny dwustronny stojak, to nieoceniony mebel który pełni funkcję 3 w 1. Sprawdza się jako teatrzyk, pomoc plastyczna bądź jako miejsce zabaw (stragan, poczta, sklepik, bank itd.)

55

Kurtyna do stojaka wielofunkcyjnego

NS 0580 Kur tyny: górna i dolna stanowią uzupełnienie stojaka NS 0578. Wykonane z trwałej tkaniny z haf towanymi aplikacjami. Całość pełni rolę teatrzyku do dziecięcych przedstawień.

248 48

Stojak wielofunkcyjny NS 0578

215

Samodzielny stojak służy jako kącik zabaw, a z dodatkowymi akcesoriami tworzy: teatrzyk (NS 0580), kącik do malowania na szkle (NS 0581) lub stragan (NS 0579).

▪ wym. 82 x 51 x 113,5 cm

NS 0581 dział plastyka

NS 0579 dział zabawki

NS 0580


bajki i wydawnictwa muzyczne Bajki muzyczne i piosenki oraz pły ty CD pełne zupełnie nowych atrakcyjnych piosenek dla dzieci to idealne roz wiązanie dla tych którzy ze szczególną troską podchodzą do tematu edukacji muzycznej najmłodszych. Dynamiczne rytmiczne i wyjątkowo melodyjne aranżacje zachęcają do wspólnego śpiewania i tańczenia. Duża różnorodność tematyczna i atrakcyjna warstwa muzyczna pozwalają natomiast wykorzystać poszczególne ut wory np. w czasie zajęć lekcyjnych szkolnych uroczysto tości przedstawień czy pokazów tanecznych.

Piosenki smaczne i zdrowe BM 0007 Zestaw piosenek o tematyce: zdrowe odży wianie i zdrowy tryb życia. Na płycie znajduje się 18 ut worów (9 piosenek i 9 ut worów muzycznych.

22 zazł szt. Prz gody kierowców z Muchomorkowa. Przy Bajka muzyczna Ba BM 0002

Uśmiech Esmeraldy. Bajka muzyczna BM 0001

Bajka podejmuje tematykę związaną z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym. Na płycie znajduje się: 12 piosenek ctw i4w wersje instrumentalne. W nagraniu pły ty uczestniczyli ak torzy Teatru Muzycznego w Łodzi.

Bajka podejmuje tematykę związaną z codzienną higiena jamy ustnej. Na płycie znajduje się: 9 piosenek i 4 ut wory w wersji karaoke.

Dziecięce gwiaz i dy d fe f stiiwalo l we śpiewają piosenki dla dzieci BM 0004

Bajka muzyczna o psotnym Skrzaciku BM 0003 Bajka podejmuje tematykę dobrego zachowania i właściwych relacji z najbliższym otoczeniem. Na płycie znajduje się: 11 piosenek i 3 aranżacje instrumentalne.

Zestaw sta piosenek na różne okazje (w tym piosenki o babci rodzeństwie rodzinie szkole itp.). Na płycie znajduje się: 12 piosenek 12 aranżżacji instrumentalnych i zestaw plików tek stowych do odtworzenia na komputerze i drukowania. tworz

Pory roku z piosenką dziecięcą. Aranżacje BM 0006

Pory roku z piosenką dziecięcą BM 0005 Płyta zawiera wersję instrumentalną piosenek, które mogą posłużyć do zabaw wokalnych oraz występów scenicznych.

Zestaw piosenek na wszystkie pory roku i różne okazje świąteczne (m.in. Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mami i Taty).

▪ na płycie znajduje się: 16 piosenek 4 zabawy muzyczne oraz 3 aranżacje karaoke.

249


wyprawki plastyczne wyprawka malucha

dla 25-osobowej grupy dzieci

24

TM 2040

599 zł

TYLKO

W doborze elementów kierowała nami idea organizacji zabaw i ćwiczeń manualnych dla najmłodszych dzieci. Wspaniałe kolorowe materiały papiernicze, krepiny, brystole i bibuły stanowią doskonały materiał z których dzieci przy wsparciu nauczycieli lub rodziców mogą tworzyć kolorowe dzieła. Krepiny dzięki dużemu formatowi można wykorzystać do dekoracji sal lub do tworzenia strojów. Wysokiej jakości kredki ołówkowe w szerokiej gamie kolorystycznej o trójkątnym przekroju i grube kredki woskowe w 12 kolorach gwarantują kształtowanie prawidłowego chwytu przez małych rysowników. Pędzle zostały specjalnie dobrane dla ćwiczenia różnych technik malarskich (okrągłe, płaskie, nadające się do tapowa-

nia) i doskonalenia ruchów dłoni. Wybrane wałki są bardzo pomocne przy tworzeniu ilustracji lub dekoracji. Do ich użycia są odpowiednie podstawki na farbę, zawarte w zestawie. Buteleczki z dozownikiem ułatwiają dozowanie odpowiedniej ilości farby bądź kleju. Bezpieczne i wygodne nożyczki do cięcia papieru zostały specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci. Druciki kreatywne pozwolą w łatwy sposób „ożywić” twory dziecięcej wyobraźni, a 2,5-kilogramowy zestaw plasteliny w 12 kolorach zadowoli bodaj najbardziej wymagających modelarzy. Teczki w zestawie umożliwiają w wygodny sposób na przechowywanie prac naszych podopiecznych.

NA JEDNO DZI ECKO

SKŁAD WYPRAWKI:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

250

TM 0001 TM 2011 DZ 0002 DZ 0078 DZ 0079 NS 0802 NS 0808 RL 3698 TM 0012 WY 2522 NS 1060

Papier rysunkowy biały A4 – 750 ark. Plastelina zestaw klasowy – 2,4 kg. Krepina karbowana – 10 rolek. Krepina Leopard – 1 rolka. Krepina Krowa – 1 rolka. Tempery 1-litrowe – 6 kolorów Klej uniwersalny 1l. Kredki świecowe – grube (12 kolorów) – 25 op. Papier wycinankowy A4 – 130 ark. Bibuła gładka – 30 ark. Kredki zestaw klasowy 60 szt. – 2 zestawy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

RL 0754 CR 8797 TM 2036 AP 0406 AP 0407 AP 1101 SN 0005 NS1039 NS 1047 NS1056

Buteleczki z dozownikiem – 20 szt. Druciki kreatywne kolorowe – 100 szt. Teczka – 25 szt. Wałki dekoracyjne z fakturą 2 – 2 op. Wałki dekoracyjne z fakturą 3 – 2 op. Podstawka na farbę – 2 szt. Nożyczki przedszkolne plastikowe – 5 x 5 szt. Pędzle standard okrągłe 13 mm 2 x 8 szt. Pędzle do tapowania 18 mm – 2 x 5 szt. Płaskie pędzle z gąbki – 2 x 4 szt.


Zestaw papierów CR 8540 Du ży zestaw papie rów de ko racyjnych o zróżnicowanej gramaturze. W zestawie między innymi zdobiony papier czerpany tek tura falista folia holograficzna zdobione kar tony. Doskonałe uzupełnienie każdej tradycyjnej wyprawki plastycznej. Różno-

Zestaw Jumbo FO 5091 26 szt. akcesoriów:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

rodność wzorów umożliwia tworzenie prac na każdą okazję i wykorzystanie arkuszy według własnych potrzeb. Całość zapakowana w tek turową skrzynkę.

168 zł

▪ 218 arkuszy papieru w formacie A4 i A3

34 zł

2 sztuki filcu, 2 szt. folii holograficznej samoprzylepnej, 2 szt. folii aluminiowej, 3 szt. folii aluminiowej z gwiazdami, 7 szt. kartonu karbowanego w różnych wymiarach, 10 szt. papieru rysunkowego, 2 szt. papieru rysunkowego: złoty i srebrny, 15 szt. kartonu, 18 szt. papieru w różnych wzorach kolorach i wymiarach, ▪ 10 szt. papieru transparentnego

Zestaw kreaty wny. Wstążki CR 1000 ▪ 100 g różne wzory i rozmiary

13 zł

251


Filce. Zestaw dekoracyjny FO 1019 ▪ 5 szt. filcu 1,5 mm o wym. 20 x 30 cm; 4 szt. filcu 3 5 mm o wym. 20 x 30 cm; 9 kolorowych nitek do wyszywania 3 m 5 kolorowych motków wełny 5 g; 1 igła do filcu 30 koralików transparentnych i opalowych; 320 koralików zielonych, żółtych, czerwonych i niebieskich; 80 koralików złotych i srebrnych; 10 kwiatków transparentnych i opalowych; 25 kwiatków opalowych różowych; 20 kwiatków czarnych; 25 kwiatków złotych; 40 cekinów; 100 zielonych koralików-rurek; wzory

43 zł

Zestaw świąteczny FO 9320 Pudełko do przechowy wania zestawu zawiera instrukcję i pomysły prac.

▪ zestaw składa się ze 110 elementów: 1 aluminiowa folia złota 1 aluminiowa folia czerwono-złota elementy do wykonania lampionu arkusz tektury falistej z 13 naciętymi elementami (choinka gwiazdka itp.) arkusz folii aluminiowej z 13 naciętymi elementami (choinka, gwiazdka itp.); 1 szt. tęczowej tektury strecz; 1 szt. tęczowego papieru transparentnego; tektura: 3 szt. w kolorze czarnym, 3 szt. w białym, 6 szt. w gwiazdki, 8 szt. w różnych kolorach; 10 szt. papieru transparentnego

25 zł

Zestaw wiosenny FO 9330 Pudełko do przechowy wania zestawu zawiera instukcję i pomysły prac.

▪ zestaw składa się ze 110 elementow: tektura: 8 szt. – różne kolory, 3 szt. w paski, 3 szt. w kropki 1 szt. tęczowej tektury falistej 1 szt. niebieskiej tektury strech 2 szt. tęczowego brystolu 8 szt. kolor. papieru rysunkowego 46 pasków papieru o dł. 50 cm 10 szt. papieru transparentnego 26 szt. bibułki

25 zł

252


duże papiery Białe lub kolorowe, o wy ższej lub niższej gramaturze, po łyskliwe lub matowe, z tek sturą lub bez – wszystkie bibuły, papiery rysunkowe, brystole i kar tony, niezależnie od swoich właściwości, stanowią doskonały materiał do działań roz wijających dziecięcą twórczość plastyczną oraz funkcje percepcyjno–motoryczne. Cięcie papieru wzdłuż linii prostych, falistych i łamanych, z zastosowaniem ruchów przy wodzących i odwodzących nadgarstka, a tak że wydzieranie, składanie, darcie, gniecenie i modelowanie w dłoniach – wszystkie te czynności stanowią dla dziecięcych dłoni doskonałe ćwiczenia usprawniające oraz kształ tujące ich ogólne zdolności manualne. wszystkie bloki są o gramaturze 200g/m2

Liście

Zima

CR 6258

CR 6388

kolorowe tapety

5,96za mzł 2

Duże kolorowe papiery w rolce. Kolorowe papiery o dużych rozmiarach zainspirują każdego nauczyciela do przygotowania wychowankom ciekawych tematów do wykonania prac plastycznych w przedszkolu czy szkole. Zachęcają swym wyglądem i wymiarami do tworzenia dekoracji okolicznościowych zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Jednocześnie stanowią doskonałe tła do gazetek ściennych czy mat okolicznościowych. Polecany również do pracowni plastycznych i nie tylko.

▪ 1 rolka; szer. 1,21 m; dł. 3,6 m

26 zazł szt.

Gwiazdy

Chmury

CR 6228

CR 6468

kolorowe papiery z dozownikiem ▪ 1 rolka szer. 0,61 m dł. 18 m

35 zazł szt. 3,18za mzł 2

Brązowy

Żół ty

Zielony jasny

Niebieski

CR 7027

CR 7087

CR7127

CR 7177

Czerwony

Pomarańczowy

Zielony ciemny

CR 7037

CR 7107

CR 7137

253


kolorowy papier w rolce 3,6 m

19 zazł szt. 4,36za mzł

▪ 1 rolka; szer. 1,21 m; dł. 3,6 m

2

Czerwony

Pomarańczowy

Morski

CR 7038

CR 7108

CR 7168

Żół ty

Zielony jasny

Niebieki ciemny

Zielony ciemny

CR 7088

CR 7128

CR 7188

CR 7138

2,76za mzł

3,04za mzł

2

2

Kolorowe kartony. Zestaw

77 zł

CR 6523 ▪ wym. 61 x 91,4 cm 50 arkuszy (10 kolorów)

Kolorowe arkusze. Zestaw CR 7001 ▪ wym. 51 x 76 cm 50 arkuszy (10 kolorów)

kolorowe papiery w rolce 15 m ▪ 1 rolka ▪ szer. 1,21 m ▪ dł. 15 m

65 zazł szt.

3,58za mzł 2

Czerwony

Żół ty

Zielony

Niebieski

CR 7035

CR 7085

CR 7125

CR 7175

254

59 zł


Tablice prezentacyjne CR 3765

76 zł

Tek turowe tablice w czterech podstawowych kolorach: niebieski, żół ty, czer wony, zielony. Idealne do prezentacji prac i bardzo przydatne jako pomoc w przygotowaniu zajęć.

▪ 4 tablice, wym. 121 x 91 cm

zł 39 Samoprzylepny czarny papier w rolce do pisania kredą FO 3900 Samoprzylepny czarny papier w rolce do pisania kredą. Papier można przycinać do dowolnych wielkości i kształ tów, dostosowując jej rozmiar i kształt do własnych potrzeb, a następnie przyklejac na płaskie, gładkie, oczyszczone powierzchnie.

▪ folia jest zmywalna i nadaje się do wielokrotnego użytku. wym. 45 x 200 cm; do zestawu dołączonych zostało 10 szt. kredy ( białych i 5 kolorowych); wiek 3+

papiery rysunkowe, kolorowe, bloki, białe

25 zł 21 zł 24 zł

Papier rysunkowy biały A4 TM 0001 ▪ A4, 250 szt., 90-100 g/m2

Papier biały A4 do ksero BP 0002 ▪ ryza papieru do ksero A4 500 arkuszy , 90-100 g/m2

Brystol biały A4 TM 0015 ▪ A4 100 szt., 190-200 g/m2

44 zł

Papier rysunkowy biały A3

44 zł

Brystol biały A3

TM 0002 ▪ A3, 250 szt, 90-100 g/m2

TM 0008 ▪ A3 100 szt, 190-200 g/m2

255


blok rysunkowy

A4

2 zł

A3

4 zł

A3

4 zł

TM 2018 TM 2042 ▪ 20 arkuszy, 90-100 g/m2 ▪ 10 arkuszy, 90-100 g/m2

A4

6 zł

TM 2028 TM 2043 ▪ 50 arkuszy, 90-100 g/m2 ▪ 20 arkuszy, 90-100 g/m2

blok techniczny

A4

2 zł

A3

6 zł

A3

TM 2020 ▪ 10 arkuszy, 190-200 g/m2

A4

TM 2029 ▪ 30 arkuszy, 190-200 g/m2

TM 2021 ▪ 10 ark.

A4 TM 2031 ▪ 20 ark.

256

3 zł

A3

6 zł

A3

TM 2048 ▪ 10 ark. TM 2049 ▪ 20 ark.

6 zł 8 zł

8 zł

TM 2047 ▪ 20 arkuszy, 190-200 g/m2

zeszyt papierów kolorowych

A4

5 zł

TM 2046 ▪ 10 arkuszy, 190-200 g/m2


blok kartonów kolorowych

4 zł

A3

10 zł

A3

A4

TM 2025 ▪ 10 arkuszy, 190-200 g/m2

A4

TM 2032 ▪ 30 arkuszy , 190-200 g/m2

12 zł

TM 2062 ▪ 20 arkuszy, 190-200 g/m2

6 zł

TM 2061 ▪ 10 arkuszy, 190-200 g/m2

blok rysunkowy kolorowy

A4

3 zł

A3

9 zł

A3

5 zł

TM 2019 TM 2044 ▪ 10 dwustronnie, 90-100 g/m2 ▪ 10 arkuszy, 90-100 g/m2

A4

8 zł

TM 2030 TM 2045 ▪ 30 dwustronnie, 90-100 g/m2 ▪ 20 arkuszy, 90-100 g/m2

A4

blok kartonów czarnych

4 zł

TM 2027 ▪ 10 arkuszy, 190-200 g/m2

A3

6 zł

TM 2060 ▪ 10 arkuszy, 190-200 g/m2

257


Papierowy MIX FO 0677

26 zł

Zestaw składający się z 50 szt. kolorowego papieru rysunkowego, oraz brystolu o wym: 23 x 33 cm.

▪ 25 szt. 130g/m2 25 szt. 300g/m2

Papier kolorowy A4

27 zł

FO 0605 ▪ 10 kolorów, 100 arkuszy, 130 g/m2

Papier wycinankowy A4

36 zł

TM 0012 ▪ format A4 10 kolorów 130 ark.

258

132 zł

Papier rysunkowy 12 kolorów zestaw klasowy

TM 0003 ▪ A3 150 szt. 10 kolorów

Papier kolorowy A4 do ksero

43

145 zł

CR 2515 ▪ 100 szt, 50 x 70 cm

CR 6540 ▪ 648 szt, 22,8 x 30,4 cm

Papier rysunkowy kolorowy A3

Papier kolorowy rysunkowy

44 zł

zł BP 0001 kolorowa ▪ ryza papieru do ksero 250 arkuszy 80 g/m2

Papier rysunkowy kolorowy A3 TM 2041 ▪ 50 ark. 10 kolorów

Karton kolorowy A4 GI 0027 ▪ A4 15 szt.

Karton kolorowy A3 GI 0028 ▪ A3 15 szt.

20 zł

8 zł 13 zł


Brystol kolorowy A4 FO 6109 ▪ 250 szt., 25 kolorów, 300g/m2

116

Karton marmurkowy Ka FO 5623

22 zł

Giętki łat wy do składania zwijania wycinania i klejenia. Do tworzenia prac przestrzennych i płaskich oraz do dekoracji.

▪ 10 szt. w 10 kolorach format 23 x 33 cm

Brystol kolorowy A3 TM 0004 ▪ 150 szt. 5 kolorów

Brystol kolorowy A4

94 zł

TM 0013 ▪ 150 szt. 5 kolorów

73 zł

Brystol Safari

16 zł

FO 5789

Karton kolorowy dwustronnie GI 0029 ▪ 10 szt. wym. 32 x 24 cm

3

Kar ton imitujący skóry zwierząt. Do wykorzystania min. podczas tworzenia masek sylwetek zwierząt itp.

▪ 9 ark. wym. 25 x 35 cm

259


Papier tęczowy dwustronny FO 7750 Bar wiony do wycinania i składania.

12 zł

▪ 10 szt. o wym. 22 x 32 cm

Papier tęczowy jednostronny FO 7650 Kolorowy papier do wycinania.

▪ 10 szt. wym. 22 x 32 cm

Papiery samoprzylepne fluorescencyjne duże TM 2024 ▪ 10 arkuszy, wym. 33,5 x 24,5 cm

260 6

12 zł

9 zł

Papier samoprzylepny 25 cm x 35 cm TM 0006 ▪ format A4, 5 kolorów, 40 szt.

Papiery samoprzylepne fluorescencyjne TM 2023 ▪ 10 arkuszy, wym. 24,5 x 17 cm

Zestaw papierów kolorowych tęczowych A4 TM 2022 ▪ papier „wycinankowy”, 10 arkuszy

45 zł

7 zł

5 zł


Strecz Tektura FO 7804

24 zł

Niezwykle giętka i łat wa w formowaniu różnych konstrukcji. Jest rozciągliwa dzięki czemu zwięk sza swą długość nawet dwukrotnie.

▪ 5 szt., wym. 24 x 35 cm

Strecz tęczowy FO 7807

27 zł

Giętka i rozciągliwa tek tura do tworzenia prac przestrzennych.

▪ 5 szt., wym. 25 x 40 cm

Tęczowe wydrapy wanki BR 5712

13 zł

Wielokolorowe, tek turowe arku k sze, pokry te czarną powłoką, służące do tworzenia tęczowych obrazków. Obrazki powstają, poprzez zdrapy wanie z powierzchni arkusza czarnej powłoki, pr przy użyciu plastikowego patyczka.

wym 20,8 x 15 cm, 8 plastiko▪ zestaw zawiera 8 arkuszyy o wy wych patyczków o zaostrzonej ne oraz płaskiej końcówce

261


papiery dekoracyjne Natura N

Papier pakowy A3 TM 2059 ▪ 30 szt

10

FO 4649

Wzorki FO 4749

Papier w 5 wzorach. Daje się łat wo modelować i zwijać.

▪ ▪ ▪ ▪

Papier w 5 wzorach.

▪ ▪ ▪ ▪

10 arkuszy ze wzorem 270 g 10 arkuszy transparentnych 115 g 10 arkuszy jednobarwnych 130 g wym. 24 x 34 cm

papier harmonijka jednobarwny

28 zł

25 zł

FO 5410 ▪ 3 szt. (czerwonyy żółty niebieski lub zielony) ▪ wym. 20 x 33 cm ▪ rysunki z przykładami prac

10 arkuszy ze wzorem 270 g 10 arkuszy transparentnych 115 g 10 arkuszy jednobarwnych 130 g wym. 24 x 34 cm

Dzięki strukturze plastra miodu idealny do tworzenia prac przestrzennych.

wielobarwny FO 4537

Karton Kar ton ho holograficzny lograficzny kolorowy CR 7647

▪ 5 szt. ▪ wym. 23 x 33 cm

44 zł

FO 5989 ▪ 10 szt. , wym. 25 x 35 cm

262 62

17

Karton w paski

17

FO 6089 ▪ 10 szt., wym. 25 x 35 cm

11 zł

Kolorowe skrzące wzorzyste kar ty do wykony wania zdobień oraz własnych prac plastycznych.

▪ 10 szt. ▪ wym. 21 x 29 7 cm (A4)

Papier bibułkowy Skóry zwierząt Papier w groszki

28 zł

21 zł

MC 4840 Papier odwzorowujący skórę 8 zwierząt. Do prac przestrzennych i wyklejania.

▪ 10 szt.; wym. 35 x 50 cm


Celofan CR 3300

34

Celofan A4 CR 3391

13 zł

Folia transparentna 3D FO 8104

15 zł

Przezroczysty wykorzysty wany do witraży kwiatów dekoracji pakowania prezentów.

Przezroczysty wykorzysty wany do witraży kwiatów dekoracji.

Transparentna folia doskonała do robienia lampionów oklejania pude łek oraz dekoracji.

▪ wym. 0,51 x 4,5 m ; 6 rolek (6 kolorów)

▪ format A4; 48 arkuszy (6 kolorów)

▪ 5 szt, 5 kolorów, wym. 23 x 33 cm

Folia samoprzylepna

36 zł

FO 4554 ▪ 10 ark.; wym. 23 x 33 cm

Papier welurowy FO 5404

CR 8618

27 zł

Miękki papier do oklejania prac płaskich oraz przestrzennych. Dzięki gładkiej stronie papieru można łatwo przykleić wycięte elementy do kartonu.

▪ 10 szt.; wym. 23 x 33 cm

Folia metalizowana

19 zł

Folia holograficzna

17 zł

FO 3050

Folia metalizowana w 4 kolorach ( 3x złota 3x srebrna 3x zielona 3x czerwona).

Samoprzylepna folia z której można wycinać różne wzory.

▪ wym. jednego arkusza 51 x 76 cm

▪ 4 szt.; wym. 23 x 33 cm

Karton-stiuk FO 5723

23 zł

Kar ton o ciekawej niejednolitej kolorystyce.

▪ 5 szt.; wym. 23 x 33 cm

Błyszczący papier z fakturą FO 3116

21 zł

Miękki i giętki papier do prac origami.

▪ 50 szt., wym. 14 x 14 cm

263


Flizelina ze złotą nitką FO 0409 ▪ 10 kolorów ▪ wym. 233 x 33 cm

15 zł

Sizal z brokatem FO 8704

15 zł

Ozdobny sizal z brokatem posiada szerokie zastosowanie. Idealny do ozdób i dekoracji, usztywniony, z bardzo wytrzymałego włókna z agawy sizalowej.

/m2. ▪ wym. 33 x 23 cm; gramatura 135 gg/m

Papier z dro obin binkami brokatu FO 8304

Brystol wytłaczany Margaretki FO 5082

18 zł

Miękki papier z mieniącymii się drobinkami dającymi ciekawe efek ty kolorystyczne w zależżności od padania strumieni światła. Arkusze w 10 intensy wnych ych kolorach. r

Ozdobny karton metaliczny z motywem kwiatków. Idealny do wszelkiego rodzaju prac artystycznych tj: tworzenia kartek, zaproszeń, oklejania i wyklejania pudełek.

▪ 10 szt. ; wym. 23 x 33 cm

▪ 10 szt.; 10 kol.; 230g/m2; wym: 23 x 33 cm.

Ramki 4 pory roku

Papier transparentny Halloween

CR 2500

264 6

24 zł

48 zł

FO 5622

39 zł

Zestaw zdobionych kartonów to doskonała pomoc plastyczna, ale również materiał do omawiania zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych ze zmianami pór roku.

Znakomity do wykonywania efektownych prac np. zaproszeń i kartek okolicznościowych, wykonywania lampionów, kloszy oraz wszelkich ozdób związanym z dniem „strachów”.

▪ 100 kartonów A4, po 25 z danej pory roku ( wiosna, lato, jesień, zima ).

▪ Papier w formacie 22 x 51 cm. Opakowanie zawiera 25 arkuszy w 5 wzorach.


tektura falista ta

21 zł

Złota i srebrna

KD 3608 ▪ 10 ark. ( ark. srebro i 5 ark. złoto) ; ▪ wym. 25 x 35 cm

33

Srebrna i złota CR 7152

28

▪ 10 arkuszy; format A4

KD 0005

Tek tura szara falista w rolce. Doskonała jako tło do gazetek ściennych, do prac plastycznych. Pozwala na dobranie ilości tek tury do bieżących potrzeb.

14

W różnych kolorach. Z jednej strony ma gładką fakturę z drugiej karbowaną. Możliwość tworzenia ciekawych prac przestrzennych.

Kolorowa FO 7404 ▪ wym. 21 x 29 7 cm ; 10 szt.

Tektura falista beżowa TM 2016

34 zł

Ciekawa fak tura do tworzenia prac przestrzennych oraz tło do tematycznych prac plastycznych.

▪ A4 ; 50 szt.

▪ szer. 30 cm

20 zł

CR 1595

▪ format A3

Tek T ktura sza z ra fa f lista

FO 9404

17 zł

Tektura idealna do modelowania i tworzenia prac w matalicznych kolorach.

5m

3D

Metalizowana kolorowa A4

12 tek tur falistych (po 6 szt. z koloru) w kolorze srebra i złota.

10 m KD 0010

18 zł

Tęczowa FO 7704 ▪ 10 szt.; wym. 25 x 35 cm

21 zł

▪ 10 szt.; wym. 25 x 35 cm

265


16

bibuła

Dzięki dużemu formatowi można ją wykorzystać do dekoracji sal oraz do tworzenia strojów karnawałowych.

Papier Safari

▪ 1 szt.; wym. 50 x 250 cm

CR 8608 ▪ wym. 51 x 76 cm; ▪ 24 arkusze

Mix DZ 0002 ▪ 10 szt. ; wym: 200 x 50 cm

Tęcza DZ 0009 ▪ 5 szt. ; wym: 200 x 50 cm

266 66

3 zazł szt.

Leopard

Krowa

Tygrys

Zebra

DZ 0078

DZ 0079

DZ 0077

DZ 0076

23 zł

Paski mix

23 zł

14 zł

W kratę. Mix

14 zł

Kropki mix

14 zł

Gwiazdy. Mix

DZ 0003 ▪ 5 szt. ; wym: 200 x 50 cm

DZ 0006 ▪ 5 szt. ; wym: 200 x 50 cm

DZ 0004 ▪ 5 szt. ; wym: 200 x 50 cm

DZ 0015 ▪ 5 szt. ; wym: 200 x 50 cm

14 zł


Krepina metalizowana GI 0007

18 zł

Giętka i podatna na formowanie. Może służyć do wykonania prac przestrzennych, do wyklejania lub oklejania przedmiotów. Tworzy magiczne dekoracje dzięki bogatej gamie kolorów z metalicznym blaskiem.

▪ 7 szt. ; format C3 (34 x 28 cm)

Krepina metalizowana. Zeszyt

5 zł

DZ 0090 ▪ 6 kolorów ; zeszyt o wym. 16 2 x 24 cm

Krepina metalizowana. Zestaw

WY 2600 ▪ 5 kolorów; rolki o wym. 200 x 50 cm

Taśmy z kre Ta krepiny piny pastelowe pastelowe HS 0005 H

Bibu Bibuła uła u ła Flaga Polski

21

złł

SD 9822 ▪ szer. 10 cm, dł. 10 m; 3 rolki

Papier tęczowy transparentny FO 7950

Ta my z mar szczo nej kre piny 6 szt., Taś w jasnych, pastelowych kolorach (malinowy, jasno różowy, zie lo ny, żół ty, błekitny i biały o szer. 4,5 cm i śr. 10,5 cm. Te gotowe taśmy można z powo-

14 zł

Do witraży lampionów i innych prac przestrzennych.

▪ 10 arkuszy ; wym. 22 x 32 cm 100 g

40 zł

25 zł 2

dzeniem wy ko rzystać do tworzenia np. wiosennych kwiatów, wielkanocnych de koracji, uro dzinowych przyjęć, kar nawa łowych strojów czy ozdabiania sali.

Papier witrażowy FO 8100 Szty wny papier do witraży w różnych kolorach.

10 zł

▪ 10 szt.; wym. 18,5 x 29,7 cm

267


papier naturalny Oryginalny papier bibułkowy 3-kolorowy: jasnoróżowy-różowy-fioletowy. Posiada widoczne włókna. Można wykorzystać go do robienia witraży, kartek, dekoracji.

8 zazł szt.

▪ 1 ark.; wym. 50 x 70 cm

Różowa tę ęcza

Niebieska tę ęcza

SD 0802

SD 0803

Bibuła gładka 30 ark. WY 2522 ▪ 10 kolorów ▪ wym. 50 x 70 cm ▪ 30 arkuszy

12 zł

Bibuła gładka 12 ark. WY 2521 ▪ 12 kolorów ▪ wym. 50 x 35 cm ▪ 12 arkuszy

5 zł

Fiolet

Żółty

Zieleń

SD 6464

SD 6465

SD 6466

Róż

Czerń

SD 6467

SD 6468

Papiery w 5 kolorach. Ciekawa faktura z widocznymi włóknami tworzącymi wzór.

▪ wym. 64 x 94 cm; 1 szt.

papier Saphira 268

11 zazł szt.


mazaki 159 zł

Mazaki zmy walne zestaw klasowy HS 0008

Wielki zestaw mazaków zmy wa walnych. Posiadają one lekko zaokragloną końcówkę o grubości 0,4 0 cm, a także wygodną skuwkę, którą na czas rysowania możn na umieścić na końcu mazaika. Wszystkie umieszczone zost stały w wygodnym, tek turowym, zamykanym pudełku z przegródkami.

rach, dł. 14,5 cm, gr. 13 mm, wym. ▪ 256 szt. w 16 kolora opakowania: 44 x 30 x 5 cm, wiek 3+

Mazaki stempelki M FC 2005 F Os Osiem wzorków (serduszka kwiatki bu zia czki mrów ki kw ła łapki gwiazdki usta słoneczka) w ośmiu różnych kocz lorach. Nadają się do tworz rzenia dekoracji oceniania pozy ty wnej moty wacji oraz ko komponowania impresjonistycznych wzorów. st

▪ 8 szt.

20 zł

Bro rokaty w słoiczkach AP 2117

Żele Że le e bro broka k to towe we. Zestaw klasowy CR 3380 Kolorowy zestaw brokatów w tubkach

▪ 72 szt. w 6 kolorach, poj. 10 ml

85 złł

19 zł

Brokaty w plastikowych słoiczkach z per forowanymi zakrętkami, ułat wiającymi dozowanie. Na zestaw składa się 6 słoiczków brokatów w kolorach: złotym, srebrnym, czer wonym, zielonym, niebieskim, wielokolorowym, po 15 g każdy. Brokat ma wykrój sześciokątny o śr. 1mm.

▪ wiek 3+

2269 69 69


kredki

270

Wysokiej jakości trójkątne kredki ołówkowe, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Trójkątny przekrój kredek gwarantuje od najmłodszych lat kształ towanie prawidłowego chwy tu przez małych rysowników.

Kredki długie cienkie trójkątne 12 szt.

Kredki długie cienkie trójkątne 24 szt.

NS 1057 ▪ dł. 17,5 cm, gr. 6,6 mm

NS 1058 ▪ dł. 17,5 cm, gr. 6,6 mm

6

10 zł


ze Kredk kii k krót rótkie grub be e

sta

29 zł

w 6 0 s zt .

NS 1060 t wach, wach dł. dł 8,8 8 8 cm, cm gr. 10 mm ▪ 60 szt., 12 kolorów w 5 zesta

Wielki praktyczny zestaw kredek doskonale sprawdza się podczas grupowych zajęć plastycznych z dziećmi. Zestaw ten można wykorzystać zarówno w przedszkolu, na świetlicy jaki i w szkole, zaoszczędzając dzieciom dźwigania ciężkich plecaków z akcesoriami plastycznymi. Pudełko na kredki posiada przegrody, dzięki którym poszczególne kolory są od siebie odseparowane. Dla usprawnienia pracy na lekcji nauczyciel może też utworzyć 12-kolorowe zestawy kredek, które następnie na czas pracy może umieścić np. w plastikowych kubeczkach i w ten sposób rozdać je uczniom.

Kredki długie grube

49 zł

NS 1062 ▪ 60 szt., 12 kolorów w 5 zestawach, dł. 17,5 cm, gr. 10 mm

Kredki długie grube trójkątne 12 szt. NS 0803 ▪ 1 opak., dł. 17,5 cm, gr. 10 mm

11 zł

Kredki posiadają miękki rysik więc rysunki tworzone z ich użyciem mają ży we i intensy wne kolory.

Kredki krótkie grube trójkątne 12 szt

▪ 300 szt. kredek w 12 pastelowych kolorach w praktycznym tekturowym pudełku z zamknięciem; dł. 17,5 cm, gr. 6,6 mm

NS 1059 ▪ dł. 8,8 cm, gr. 10 mm

9 zł

300 szt! Kredki Kred ki trójkątne trójkątne drewniane drewniane cienkie cienkie – zestaw klasowy NS 1064

135 3 złł

271


300 szt!

Kredki świecowe Jumbo 300 szt.

119 zł

NS 1065 ▪ 300 szt. kredek świecowych w 12 kolorach w tekturowym zamykanym pudełku z przegrodami; dł. 9 cm, gr. 11 mm

Kredki woskowo-pa woskowo pastelowe stelowe

59 zł

KD 2900

▪ 10 opakowań po 10 kredek

NS 0810

272 72

5 zł

RL 3698 Grube kredki woskowe w 12 kolorach, doskonałe dla małej ręki dziecka.

▪ 1 opak. (12 szt.), dł. 10 cm, gr. 10 mm

Kredki woskowe KD 3600A

Łat we w prowadzeniu po powierzchni kar tonu. Odporne na mocny nacisk ręki starszego dziecka. Czarny kolor otrzymany ze sprasowanej pod ciśnieniem sadzy.

Kredki świecowe trójkąty

Kredki świecowe grube

4 zł

Nietok syczne, trwale przylegają do szorstkich powierzchni. Świetnie nadają się do ak ty wności plastycznych w plenerze. Odpowiednie dla dzieci chorych na astmę i alergię.

▪ 1 opakowanie 6 kredek

44 zł

Kredki świe ecowe cowe RL 4239

22 zł

Bardzo trwałe, niełamliwe, kryjące i niebrudzące rąk. Idealne dla małych dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych.

Duży zestaw kredek woskowych dla całej klasy. Aż 20 intensy wnych kolorów!

▪ 12 kolorów

▪ 1 opak. (100 szt.)


pastele Chętnie uży wane zarówno przez nauczycieli jak i przez dzieci. Nakładając jeden kolor na drugi można uzyskać kilka odcieni innego. Łat wo rozprowadzają się po kar tonie. Występują w dwóch zestawach kolorów.

Pastele olejne XL 12 kolorów

Pastele olejne XL 24 kolorów

IG 2930 ▪ dł 7 cm, gr. 11 mm

IG 2931 ▪ dł 7 cm, gr. 11 mm

12

nowa lepsza cena

Pastele olejne 12 kolorów FC 1200 ▪ dł. 9 cm, gr. 8 mm,

9

22 zł

Pastele olejne 25 kolorów FC 1250 ▪ dł. 9 cm, gr. 8 mm,

16 zł

kredki wosskowe Zakreślacze w sztyfcie zestaw Zakreślacz o suchym graficie. Zawiera transparentny grafit żelowy o grubości ok. 10 mm w postaci wykręcanego sztyf tu. Nie rozmazuje zakreślanego tek stu, nie przesiąka przez papier, nie powoduje marszczenia papieru. Pozostawiony bez zatyczki nie wysycha przez wiele dni. Zapewnia jednolity, fluorescencyjny kolor. Nie wymaga ostrzenia.

▪ zestaw 12 zakreślaczy

42 zazł zestaw

- różowe

- pomarańczowe

- żół te

- zielone

KW 0017

KW 0018

KW 0015

KW 0016

273


Kreda biała zestaw klasowy HS 0003 ▪ 100 szt. w pudełku, dł. 7,5 cm, gr. 10 mm,

Kreda 6 kolorów KD 3601

16

4 zł

Wyrób wyróżniony Cer ty fikatem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię. Nie wy wo łuje alergii, nie podrażnia skóry oraz górnych dróg oddechowych. Produkt jest nie brudzący. Polecana szczególnie do tablic szkolnych i innych powierzchni szorstkich. Posiada intensy wne kolory.

Kreda kolorowa zestaw klasowy

KD 3605 ▪ 42 szt., 8 pastelowych kolorów, dł. 8,3 cm, gr. 14 mm

KW 1312

3 zł

Podwójna temperówka metalowa z nierdzewnym podwójnym ostrzem.

zł 44 zł KW 1314 44 4 4 ▪ do pracy wymagane są 4 baterie AA (niedołączone do zestawu)

274

25 zł

Kreda w kubeczku

Temperówka metalowa

Temperówka elektryczna

16 zł

HS 0004 ▪ 100 szt. w pudełku, 5 różnych kolorach (iebieskim, zielonym, pomarańczowym, czerwonym oraz żółty), dł. 7,5 cm, gr. 10 mm

1 zł

Gumka Myszka KW 1927

Mięk ka gumka do zastosowa nia na róż nych po wierzchniach.

▪ wym. 30 x 15 x 6 mm

Temperówki

11 zł

PC 8532 ▪ 4 szt., wym. 7 x 6 cm , 2 ostrza odpowiednie dla cienkich i grubych kredek


tempery Farby wodne na bazie emulsji, kryjące, fak turowe. Wszystkie emulsje posiadają spoiwa tłuszczowe i wodne. To znaczy, że do rozcieńczania uży wa się wody, ale po wyschnięciu stają się nierozpuszczalne. Jednak zachowują pewną wrażliwość na zamoczenie i mogą ulegać poplamieniu przez wodę lub nawet częściowemu rozpuszczeniu. Zależy to od proporcji zastosowanych spoiw. Odmianą temper są farbki plakatowe. Tempery są farbami w pełni kryjącymi. Uży wając do pracy odpowiednio gęstych farb, możemy uzyskać fak turę obrazu wyraźnie wyczuwalną dotykiem. Za podobrazie może posłużyć wiele gatunków papieru, płótno malarskie, deska, sklejka, pły ty drewnopodobne i inne m materiały.

RL 0752

błękitna RL 0744

biała RL 0745

czerwona

RL 0748

NS 0802 Farby w podstawowych kolorach na bazie wody łatwo rozprowadzają się (również palcami) i szybko schną. Doskonale łączą się tworząc szeroką paletę barw. Nietok syczne, dostosowane do potrzeb i możliwości małych dzieci. Łatwo zmy wają się z rąk i ubrań (pranie w temp. 30°C). Przeznaczone do malowania na papierze i płótnie, gipsie i drewnie. Zapakowane w wygodne pudełko kar tonowe z rączką. Możliwość zakupu pojedynczych kolorów.

▪ 6 butelek x 1 litr ▪ razem aż 6 litrów!!!

85 zł

RL 0746

żółta

niebieska

RL 0749

pomarańczowa

RL 0747

RL 0751

zielona

jasnozielona

biała

pomarańczowa

jasny róż

RL 1744

RL 1750

RL 1756

czerwona

jasnozielona

turkus

RL 1745

RL 1751

RL 1757

niebieska

błękitna

RL 1746

RL 1752

zielona

fioletowa

poj. 1 litr

RL 0750

brązowa

farby

Tempery 1-litrowe. 6 kolorów

poj. 0,5 litra

RL 1747

RL 1753

żólta

jasnopomarańczowa

RL 1748

RL 1754

brązowa

fuksja

RL 1749

RL 1755

19 zazł szt.

RL 1000

czarna

nowe kolory

RL 0753

fioletowa

Tempery 0,5-litrowe. 6 kolorów NS 0800 ▪ 6 butelek x 0,5 l

65 zł

12 zazł szt. 275


tempery metaliczne

23 zazł szt.

Tempery o metalicznych bar wach, uatrakcyjniają dziecięce prace i dekoracje. Łat wo zmy walne z rąk i ubrań, nietok syczne.

▪ poj. 500 ml

TTempery. K Kollory pocho h d dne. 8 kolorów

102 zł

RL 1900 • 8 butelek po 0,5 l

97

Farby Kolor efekt

Złoto

Brąz

Sreb S Sr eb bro

RL 1431

RL 1433

RL 1432

RL 0778

Nowe gęste farby szybkoschnące o intensy wnych kolorach. Sprawiają radość dzieciom, w każdym wieku. Dosko konałe do malowania wieloma technikami: techniką „zaginania kar tki” (monotypia), „techniką wydrapy wania” (graawerowanie). Innowacyjne pigmenty sprawiają, że nietok syczne farby łat wo jest usunąć z rąk i ubrań dziecka. a. Tekturowe pudło z uchwy tami sprawia, że zestaw jestt łat wy do przenoszenia.

• 8 pojemników po 500 ml od 3 lat

Żele brokatowe. Zestaw klasowy CR 3380 Kolorowy zestaw brokatów w tubkach

▪ 72 szt. w 6 kolorach, poj. 10 ml

2766

Żele brokatowe MC 5062

85 zł

12 zł

Tubki wyposażone są w aplikatory, które ułat wiają nakładanie żelu.

▪ 6 kolorów; poj. tubki 5,5 ml


akwarele To farby wodne, laserunkowe, bez fak turowe. Zawierają spoiwa rozpuszczalne w wodzie. Wsiąkają w papier, ale są podatne na ponowne rozmiękczenie wodą. Dlatego woda może spowodować poplamienie gotowego obrazu. Farby laserunkowe nie kryją, więc przez każdą bar wę widać poprzednio po łożone plamy. W akwareli nie uży wa się farby białej, jasność barw uzyskuje się przez odpowie dnio więk szą ilość wody wziętą do mieszania. Farb bez fak turowych nie można wyczuć na obrazie dotykiem, są zupełnie płaskie. Jako podobrazie stosuje się papiery fakturowe i o dużej porowatości.

akwarele perłowe Komplet farb wodnych o pięknych pastelowych kolorach dające efekt perłowy. Akwarele tworzą specyficzne efekty wizualne. Mogą być stosowane na niemalże każdym podłożu, pięknie pokryją nawet gips czy masę solną.

4 szt. RL 0767 ▪ 4 x 12 kolorów

1 szt.

RL 0768 ▪ 12 kolorów

32 zł 10 zł

17 zł

akwarele Komplet farb wodnych o pięknych pastelowych kolorach. W wyposażeniu pędzelek na podstawce ułat wiającej wyjmowanie.

4 szt. RL 0430 ▪ 4 x 12 kolorów

1 szt. RL 0431 ▪ 12 kolorów

26 zł 8 zł

Akwarele dwukolorowe RL 0810

Doskonałe do eksperymentów w uzyskiwaniu bar wy nasyconej lub bar wy o słabszym walorze, w zależności od ilości uży tej białej farby. Dziecko również zrozu mie zasa dę mie sza nia barw podstawowych dla uzyskania bar wy pochodnej.

▪ 6 x 2 kolory ▪ duże pojemniki o śr. 5,5 cm

16 zł

Akwarele duże RL 0811

Nowe więk sze pojemniczki z farbą wygodne dla najmłodszych dzieci oraz dla osób o niepełnej sprawności dłoni. W zestawie znajdują się bar wy podstawowe oraz kolory, z których uzyskaniem dzieci zazwyczaj mają trudności.

▪ 6 kolorów ▪ duże pojemniki o śr. 5,5 cm

farby plakato owe we Tradycyjne farbyy plaka katowe w w mamaałych, wygodnych ch po pojemniczkach jemniczkach.

12 kolorów TM 2038 ▪ 12 x 20 ml

13 zł

6 kolorów TM 2017 ▪ 6 x 20 ml

6 zł 277


Malowanie palcami Malowanie palcami pobudza ekspresję, uwalnia od zahamowań, wzmacnia wiarę w siebie, a co najważniejsze – jest bardzo przyjemne! Załóż dziecku fartuszek, połóż na stole dużą białą kartkę i nalej farby do malowania palcami na plastikową tackę. Możesz też przygotować w pobliżu miskę z wodą oraz ręczniczek. Udziel dziecku krótkiej instrukcji i wreszcie pozwól mu stworzyć dzieło według jego zamysłu. Sam obserwuj chęci z jakimi zabierze się do pracy, ponieważ metoda malowania palcami posiada również duże walory diagnostyczne.

Zestaw do malowania palcami RL 0738

122 zł

Farby do malowania palcami w dużych pojemnikach z podstawkami do ustawiania butelek w pozycji – dozownikiem w dół. Mogą być również rozprowadzane za pomocą pędzla. Umieszczone w tekturowym prak tycznym pudełku z uchwy tami. Malowanie palcami pozwala na swobodną ekspresję mowy niewerbalnej dzieci. To wspaniała zabawa, która roz wija zdolności manualne.

▪ 6 pojemników po 1000 ml

FC 9514

278

NS 0805

29 zł

Bezpieczne, nietok syczne farby na bazie wody. Gęste, dobrze pokry wają malowane powierzchnie papieru, płótna, drewna itp. Kolory można mieszać ze sobą otrzymując szeroką paletę barw.

▪ 6 pudełek po 100 ml

farbki do twarzy

Farbki do twarzy

Farby do ma Farby malo lowa ania i pallcami

35

Malowanie twarzy, zyskuje coraz większą popularność. Farbki usuwają się bardzo łatwo wodą, natomiast makijaż wykonany kredkami można usunąć wodą z mydłem lub przy pomocy mleczka kosmetycznego Ważna uwaga: u dzieci skłonnych do uczuleń zalecamy wykonania próby, np.: na nadgarstku.

21 zł

Kredki zł do malowania twarzy KW 1974

6 nietok sycznych farb do malowania skóry. Do wy korzystania w zabawie w teatr w karnawale. Zmy walne za pomocą mydła i letniej wody.

Oryginalne kredki do twarzy testowane dermatologicznie, nie brudzące rąk, bez zapachowe, łatwo zmy walne ze skóry, spieralne z tkanin.

▪ 1 opakowanie (6 kolorów)

▪ w 6 kolorach


farby tablicowe

Czarna Czarna BJ 0001

113 złł

Farbą tablicową można malować nie tylko ściany, ale też meble, blaty stolików, użyć jej do konserwacji wysłużonych tablic szkolnych lub przy produkcji mebli lub elementów dekoracyjnych. Rozwija wyobraźnię i intelekt dziecka, daje rewelacyjny efekt. Jest to też doskonała zabawa. Wspomaga rozwój motoryki małej u dzieci. Wyjątkowa odporność na częste mycie wodą i ścieranie. Główne zalety to: wysoka przyczepność do podłoża, łatwość zastosowania, krótki czas schnięcia, proste i efek towne rozwiązanie.

Różowa Różowa BJ 2001

138 zł

▪ pojemność: 0.95 l , wydajność: 10 m2/l

Zielona Zielona BJ 2039

138 zł

Niebieska Niebieska BJ 2066

138 zł 279


akcesoria plastyczne Prak tyczny dwustronny stojak, to nieoceniony mebel który pełni funkcję 3 w 1. Sprawdza się jako teatrzyk, pomoc plastyczna bądź jako miejsce zabaw (stragan, poczta, sklepik, bank itd.)

NS 0581

NS 0579

nowe pojemniki

NS 0580

Sztalugi podwójne

299 zł

NS 1728 ▪ wys. 121 cm; wym. plansz 65 x 65 cm 2 pojemniki

Stojak wielofunkcyjny NS 0578 ▪ wym. 82 x 51 x 113,5 cm

215 zł

Rama z szybą do stojaka NS 0581 Uzupełnienie stojaka NS 0578. Rama w łat wy sposób mocowana jest do stojaka. Szyba pozwala na tworzenie dowolnych rysunków i odwzorowy wanie na niej np. twarzy osoby stojącej na przeciwko.

109 zł

280

nowe pojemniki

459 zł

Szta S ztalu lugi poczwórne NS 1729 ▪ wys. 121 cm ▪ wym. plansz 130 x 65 cm. ▪ 4 pojemniki


435 zł

Sztaluga przyścienna Raz-Dwa-Trzy

Tablica wielofunkcyjna

NS 0308 Sztaluga z metalowym stelażem. Przytwierdzana do ściany, umożliwia pracę trojga dzieci jednocześnie.

65 zł

WD 0101 Do pisania kredą, z drugiej markerami suchościeralnymi z możliwością przyczepiania magnetycznych elementów.

▪ wym. 198 x 108 x 17 cm

▪ wym. tablicy 30 x 35 cm wysokość 65 cm

r oz

r m ia

P jjemniiki Po ki d do szta t llugii -Dwa-Trzy przyściennej Raz-Dwa-Trzy NS 0314 m ▪ 3 szt., wym. 60 x 12 x 8 cm

p

m oje

a n ik

49 zł 4

i d e a l ny n a b u t e l k

ęP ET

Pojem j niiki ki do d szta t lu l gii dwu d stron t nejj błę bł kitnejj NS 0315 ▪ 6 szt., wym. 60 x 12 x 8 cm

98 zł Sztaluga dwustronna błękitna NS 0309 Dwu stron na szta lu ga umoż li wia ją ca pra cę 6 dzie ci je dno cześnie. Duża tablica pozwala na tworzenie prac ogromnych rozmiarów.

▪ wym. 200 x 70 x 95 cm

559 zł 281


Słupek ekspozycyjny

285 zł

NS 0480 Funkcjonalny, trójstronny mebel. Ściana pokry ta pły tą pozwala na ekspozycję ilustracji lub ogłoszeń, półeczki umożliwiają ustawienie dziecięcych prac, a kieszonki zapewniają miejsce na ulotki, informacje dla rodziców itp.

▪ wym. 80,5 x 53 x 172 cm

Tablice ekspozycyjne korkowe NS 1738

Praktyczny trójstronny mebel, którego główną zaletą jest doskonałe wykorzystanie przestrzeni przy jednoczesnej oszczędności powierzchni pomieszczenia. Słupek może posłużyć jako samodzielny mebel ale najczęściej wykorzystywany jest jako połączenie i zarazem rozgraniczenie kącików tematycznych w salach przedszkolnych i na świetlicach.

142 zł

Z lekkiej pły ty pilśniowej, estetycznie wykończone listewką. Przydatne do eksponowania prac dzieci, ak tualnej tematyki zająć, jako tablice ogłoszeniowe dla rodziców. Naturalny kolor

282

Słupek ekspozycyjny

sprzyja wyek sponowaniu bar wnych prac dziecięcych. Łat wo wpina się w nie pineski.

▪ wym. 123x82cm 2szt.


suszarki na kółkach owa p ak

Metalowy stelaż służący do suszenia dużych arkuszy, takich jak: kolaże, ak warele czy zdjęcia. Całość pokry ta jest lakierem epok sydowym. Do samodzielnego montażu wg załączonej insrtrukcji.

Mała

139 zł

MT 5455 ▪ 17 poziomów do ułożenia prac, ▪ wym. 43 x 33 x 65 cm

Stolik plastyczny ruchomy

Duża

do

ne

ła wp

sam

o dz

sk i e

pud

eg ie l n

ełka

om

o nt a

żu

182 zł

MT 5457 ▪ 25 poziomów do ułożenia prac, ▪ wym. 43 x 33 x 90 cm

Szaffka plastyczna na kółkach

249 zł

NS 0594 ▪ wym. 62,5 x 42 x 67 cm, sprzedawany bez akcesoriów

NS 0781

339 zł

Wygodna, funkcjonalna szaf ka do przechowy wania materiałów plastycznych.

▪ wym. 80 x 75 x 40 cm z kartonowymi szufladami sprzedawany bez akcesoriów

283


13 zł

Pojemniki na pędzle i wodę RL 0953

Palety plastikowe IV 0808

Plastikowe, prak tyczne pojemniki na pędzle i wodę.

▪ wym. 44 x 33 x 21; 3 szt.

CR 1207

48 zł

Zestaw ceratek ochronnych na stoliczki w czterech wzorach: literki cy ferki kształ ty geometryczne kolorowe klek sy.

▪ 4 szt., wym.100 x 150 cm

8 zł

RL 0754 Pozwala dozować odpowiednią ilość farby bądź kleju.

▪ poj. 25 ml., 5 szt.

284

Podstawka na farbę

22 zł

AP 1101

6 małych pojemników na farbę. Specjalne ot wory stanowią uchwyt i ułatwiają korzystanie z farb.

▪ 10 szt.; wym. 23 x 15 cm

Kolorowe ceratki

Buteleczki z dozownikiem

40 zł

14 zł

Wygodny pojemnik do pobierania farb wałkami (np. AP 1481 i AP 2111).

▪ wym. 38,5 x 23 x 4 cm; bez wałków

Grzebienie malarskie IV 1850

4 grzebienie z uchwy tem z różnymi zakończeniami, które zostawiają ślady na papierze lub piasku.

▪ wym. 15 x 7 cm


Duża podkładka do prac plastycznych

12 zł

NS 0389 • wykonana z miękkiego tworzywa, wym. 40 x 60 cm

Tacki z lejkiem T AP 2095

29 zł

T ki plastikowe z lejkiem, do wykorzyTac sstania podczas prac plastycznych.

▪ 4 szt, wym. 16 x 12, gł. 4 cm

Tace do prac plastycznych duże TY 7272 ▪ 4 szt., wym. 37,2 x 27 cm, gł. 2,3 cm

59 zł

Fartuszki NS 0801 ▪ 3 szt. śr. 24 cm

49 zł

Tacki do prac plastycznych małe zł

22

AP 0726 ▪ 4 szt. w 4 kolorach, wym. 18 x 24,5 cm, gł. 1,6 cm

Fartuszki z rękawkami NS 0133

65 zł

Zaletą far tuszka jest długi rękaw, chroniący mankiet przed zabrudzeniem.

▪ 3 szt. wym. 42 x 45 cm

285


pędzle Twórczość plastyczna, w tym zwłaszcza aktywność malarska, jest dziedziną, która bardzo globalnie oddziałowuje na rozwój naszych dzieci. Mali twórcy malując intensywnie aktywizują psychomotorykę i sferę kinestetyczną organizmu, korzystają z doświadczeń społecznych, angażują swoja wiedzę i wyobrażenia wyobrażenia o przedmiotach przedmiotach i zjawiskach, a całość obdarzają dużą dawką emocjonalności. Specyfika techniki malarskiej, która wyzwala swobodniejsze, szersze i bardziej płynne ruchy niż np. rysowanie, sprawia, że malowanie idealnie niweluje napięcia mięśniowe, a tym samym bardzo pozytywnie wpływa na techniczny aspekt pisania w jego początko-

wym okresie nauki. Mali artyści malując na dużych arkuszach jednocześnie wykonują bowiem fantastyczne ćwiczenia rozmachowi, które rozluźniają napięcie mięśni ramienia i przedramienia. Aby malowanie było prawdziwa przyjemnością ważne przyjemnością ważne jest korzykorzystanie z odpowiednich narzędzi. Z myślą o komforcie twórczej pracy wszystkich dzieci Nowa Szkoła stworzyła specjalną linię pę dzli. Ich podstawowe walory to ergonomiczny kształt, odpowiednia długość, zaokrąglona koń cówka trzonka i trzy typy włosia ( sztywniejsze i uniwersalne włosie naturalne oraz bar-

Standard okrągłe: ▪ wys: 16,7; 17,2; 17,9; 18,4 cm ▪ ø 4, 8, 11, 13 mm ▪ włosie – szczecina

płaskie: ▪ wys. 16,7; 17,2; 17,9; 18,4 cm ▪ szer. 5, 9, 15, 20 mm ▪ włosie – szczecina

44 zł

Mix x 24 szt. NS S 1035

286

dziej mi ę k ki e, p ro f e s j o n a l n e włosie syntet wło sie syn te t yczne) y czne). Duża gama rodzajów i szerokości pę dzli do malowania farbami akwarelowymi, akrylowymi i temperowymi z pewnością również zo sta nie do ce nio na przez ich najmłodszych użytkowników i sprawi, ze dzie cięca akty wność malarska bę dzie wyjątkowo twórczą i przyjemną formą zajęć.


20 zł

17 zł

Okrągłe 13 mm m 8 szt.

Okrągłe 11 1 mm 8 szt. sztt.

NS 1039

NS 1038

13 zł

16 zł

Płaskie 15 mm 8 szt.

Płaskie 20 mm 8 szt.

NS 1042

NS 1043

Taktipalec 351 647 Miękkie gumowe kapturki do malowania (zamiast pędzla) nakładane na palec. 5 różnych odcisków umożliwia tworzenie wielu ciekawych kompozycji plastycznych.

40 zł

▪ 24 szt.

287


pędzle do tapowania Pędzle do tapowania, czyli malowania farbami do szablonów lub techniką pionowego uderzania pędzla o dekorowaną powierzchnię. Są niezastąpione w technice złoceń – do silnego, a zarazem delikatnego dociskania folii do dekorowanego przedmiotu.

13 zł 12 mm 8 szt. NS 1046

▪ wys: 17,4; 17,2; 16,7 cm; ø 12, 18, 26 mm; włosie: szczecina

16 zł 18 mm 5 szt. NS 1047

26 mm 3 szt. NS 1048

17 zł

Mix 3 szt. NS 1049 ▪ wys: 17,4; 17,2; 16,7 mm ▪ śr. 12; 18 i 26 mm

9 zł 288

4 zł Płaskie pędzle z gąbki NS 1056 Zestaw 4 sztuk pędzelków z drewnianą rączką i zakończeniem z gąbki.

▪ wym. 25, 50, 75, 100 mm, 4 sztuki, drewniana rączka


Pędzle szerokie ▪ wys: 17,2; 17,7; 18,2 cm ▪ ø 24, 40, 60 mm ▪ włosie – nylon

24 mm 6 szt.

36 zł

9 zł

Mix 12 szt.

NS 1052 ▪ wys: 17,2; 17,7; 18,2 cm; śr. 24 mm

NS 1055 ▪ wys: 17,2; 17,7; 18,2 cm ▪ śr. 24; 40 i 60 mm

9 zł 60 mm 3 szt. 6 NS 1054 wys: 17,2; 17,7; 18,2 cm ▪ ▪ śr. 60 mm

40 mm 4 szt.

12 zł

NS 1053 ▪ wys: 17,2; 17,7; 18,2 cm; śr. 40 mm

Mopy pędzle małe AP 0432

13 zł

Mopy pędzle z piankową końcówką i trzonkiem z tworzywa sztucznego. Mopy należy zamoczyć w farbie a następnie można robić nimi stemple lub malować, uzyskując w ten sposób różnorodne faktury.

▪ 4 szt., wys. 9 cm i 4 różnych kształtach.; wiek 3+

39 zł Mopy pę Mopy pędzle dzle duże duże HS 0009 Pędzle mopy do tworzenia artystycznych prac oraz plastycznych eksperymentów z wykorzystaniem farb. Każdy z pędzli, posiada wytrzymały trzonek z tworzywa sztucznego, oraz różne końcówki, umozliwiają-

uzyskanie odmiennych efektów ce uzys kanie od miennych efek tów, podczas malowania. W zestawie m. in. końcówka z gąbką, plastikowym włosiem, skręconym sznurkiem czy nylonową siatką.

▪ 8 szt., dł. 14 cm, wiek 3+

289


wałki dekoracyjne

Miasto

Wygodne wałki z piankową rolką i plastikową rączką. Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy tworzeniu ilustracji dekoracji itp.

AP 0704

▪ wym. 15 cm ▪ 5 szt.

32 zazł kpl.

Wieś AP 0729

Morze

Wielkanoc

Boże Narodzenie

AP 0730

AP 0731

AP 0732

Faktury zwierząt gumowe stem pelki gumowe stempelki AP 2090

29 zł

Gumowe stempelki z fakturą zwierzęcych skór, posiadające uchwyt do rączki.

▪ 4 szt. 6 x 5 x 5 cm

Wałki z fakturą 2 AP 0406 ▪ 3 szt.; szer. 7 cm

290

11 zł

Wałki z fakturą 3 AP 0407 ▪ 3 szt.; szer. 2 5 cm

11 zł

Wałki z gąbki

13 zł

AP 2111 ▪ 4 szt. w 4 kolorach; szer. 7 cm


Stemple Tropy AP 0663 ▪ 6 szt. wym. 90 mm

17 zł

Stemple Boże Narodzenie AP 0665 ▪ 6 szt. wym. 90 mm

Stemple z gąbki. Zwierzęta PW 5003 ▪ 6 szt.

Stemple z fakturą AP 0434

Stemple Buźki AP 0664 ▪ 6 szt. wym. 90 mm

16 zł

15 zł

Stemple Dżungla AP 0833 ▪ 6 szt. wym. 90 mm

Stemple z gąbki. Łąka PW 5004 ▪ 6 szt.

16 zł

13 zł

15 zł

33 zł

Stemple służą do wypełniania większych płaszczyzn kompozycji. Dzięki zastosowanym materiałom odciski imitują różne faktury zarówno uporządkowane geometrycznie jak i swobodne – dające przypadkowe efekty.

▪ 6 szt. wym. 6 x 6 cm

291


stemple SStem Ste St emp mp mplo plo plo owa w nie e to to te techni chn ka plastyczna zaliczana do technik grafichn ch cznych wypukłych. Możliwość uzyskania szybkiego efektu swojej pracy oraz dobrego rezultatu sprawia iż jest to technika szczególnie lubiana przez dzieci również przez te którym plastyczna wypowiedź sprawia trudność. Odpowiednie manipulowanie nim poprzez prawidłowe ułożenie go w stosunku do podłoża i pozostałych elementów kompozycji rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację przestrzenną na płaszczyźnie. Rozmieszczanie planowanie tworzenie wzajemnych układów stwarza sytuacje do przeprowadzenia ciekawych ćwiczeń językowych. Uzyskane odbitki zachęcają do kolorowania. Są szczególnie przydatne do tworzenia prac plastycznych dekoracji oraz ozdobnych ornamentów na zaproszeniach kartach okolicznościowych laurkach. Stanowią punkt wyjścia do tworzenia oryginalnych kart pracy. Za pomocą stempli

292

można ilustrować wyrazy, zdania, opowiadania, bajki, a także wykonywać szlaczki zbiory rebusy rytmy oraz historyjki obrazkowe. To również doskonałe narzędzie do tworzenia gier typu: memo, domino, lotto, dzięki możliwości powielania odbijanego wzoru. Stemple z serii Nowa Szkoła są na uchwycie dodatkowo oznaczone motywem odbitki. Oznaczenie wykonano techniką laserową co zapewnia jego trwałość i czytelność. Nowa wersja stempli z pewnością ułatwi pracę dzieciom i nauczycielom.

34 zazł kpl.

Zwie Z i rzęta t wokół do d mu

ZOO

Ogród O ód

DN 2630 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

DN 2631 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

DN 2644 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

Las L

Liście Liś i

Boże B ż Na N rodze d nie i

DN 2645 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

DN 2621 ▪ 6 szt.; wym. 6 5 x 7 cm

DN 2622 ▪ Mikołaj, gwiazda betlejemska, renifer, szopka, aniołek, gałązka; wym. 6 5 x 7 cm

Pojazdy Pojazdy

Warzy wa

Zabawki

DN 2625 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

DN 2627 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

DN 2629 ▪ 12 szt.; wwym. 5 x 4 cm


Czerwony Kapturek k

36 zł

NS 3026 ▪ Czerwony Kapturek, myśliwy, wilk, babcia i wilk w przebraniu babci oraz domek y 6 x 7 cm w lesie; wym.

Stemple l emocje j DN 2634 ▪ 6 szt.; wym. 6,5 x 7 cm

Kwia K i tty DN 2626 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

Stemple szlaczki. Owoce

34 zł

DN 2655 ▪ 7 szt. wym. 12,5 x 2,8 cm

Bajki

39 zł

Zagrod da DN 2647 ▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

34 zł

ce 34 zł OOwo DN 2628

34 zł

36 zł

34 zł

▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

NS 3025 ▪ królewna, rycerz, wróżka, smok i czarownica oraz zamek; wym. 6 x 7 cm

Wielkanoc

DN 2648 ▪ wym. 5 x 4 cm i 5 x 8,5 cm; 8 szt.

poduszki do tuszu Poduszki nasączone kolorowym tuszem. Umieszczone w obudowie z przezroczystą pokry wą ułat wiającą bezpieczne przechowy wanie.

▪ śr. 15 cm

Zielona AP 0493

Czerwona AP 0494

Żół ta AP 0495

Niebieska AP 0488

15 zazł szt.

Stemple sszla Stemple lacczki. ki Przy Pr ro rod da DN 2657 ▪ 7 szt. wym. 12,5 x 2,8 cm

34 zł 293


szablony Proponujemy zestawy szablonów o różnorodnej tematyce. są szczególnie przydatne przy wykonywaniu prac plastycznych, laurek, zaproszeń, kart okolicznościowych. Mogą być tak że wykorzystywane do tworzenia obrazków na kartce papieru lub ozdób i dekoracji na pudełkach, teczkach prac dzieci, czy nawet bezpośrednio na ścianie w sali tworząc oryginalne dekoracje ścienne. Wycięty w szablonie wzór można odrysowywać kredkami lub zamalowy wać farbami, uży wając wałków, pędzli, szczotek, gąbek. Odrysowane kształty mogą posłużyć jako karty pracy do dalszych działań plastycznych, np. tworzenia witraży z bibuły, wyklejanek z papieru, czy wylepianek z plasteliny. Wykonane z trwałego, elastycznego tworzywa o bezpiecznych krawędziach idealnie przylegają do kartki. Gładka, łatwo zmywalna powierzchnia umożliwia wielokrotne ich stosowanie.

▪ 6 wzorów o wym. 15 x 15 cm

294

16 zazł kpl.

Ogród

Warzy wa

NS 0916 ▪ motylek, tulipan,, konewka, ślimak, dynia, słonecznik

NS 0922 or, sałata, papryka, burak, groszek ▪ marchew, pomidor,

Bombki

Ptaki

NS 0910

NS 0921 ra, ko gut czka gęś, gęś ku kura kogut ▪ gołąb, indyk, kaczka,

Sawanna

Zagroda

NS 0924 ▪ zebra, słoń, lew, hipopotam, nosorożec, żyraf

NS 0925 ▪ koń, krowa, świnia, baran, kot, pies


szablony

16 zazł kpl.

Wielkanoc Boże Naro odzenie dzenie NS 0918 ▪ świeczka, choinka, szopka, bombka, bałwanek, skarpetka

NS 0919 ▪ baranek, zajączek, bazie z żonkilem, koszyk, pisanka, skorupka z kurczaczkiem

Owoce

Kwiaty

NS 0920 ▪ banan, śliwka, truskawka, wiśnia, gruszka, jabłko

NS 3020 ▪ 6 sztuk: krokus, lilia wodna, róża, stokrotka, konwalia, żonkil

Liście drzew

Las

NS 0913 ▪ klon, kasztanowiec, buk, dąb, lipa, miłorząb

NS 0915 ▪ lis, jeż, dzik, sarna, żuk, sowa

Zabawki

Figury geometryczne

NS 0923 ▪ zajączek, pies, miś, samolot, autko, kaczuszka

NS 0912 ▪ 6 szt; wym. 15 x 15 cm

295


szablony

Emo ocje NS 0914 ▪ radość, złość, strach, smutek, zdziwienie, neutralny

Szablony Dinozaury NS 0963

16 zł

16 zł

Zagro g da NS 0925 ▪ koń, krowa, świnia, baran, kot, pies

Szablony maxi Twarze rodziny NS 0911

29 zł

Wykonane z trwałego tworzy wa, przedstawiają 6 roślin albo zwierząt żyjących w czasach prehistorii tj.: Tyranozaura, amonit, Diplodoka, paproć olbrzymią, Stegozaura oraz Pterozaura. Nadają się zarówno do obrysowania jak i tapowania.

Przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej np. malowanie farbami po szablonie, odrysowywanie uzyskujemy 6 twarzy członków rodziny. Doskonałe do tworzenia masek lub portretów rodzinnych.

▪ wym. 13,5 x 14,5 cm

▪ format A4 6 szt.

Dwustronne szablony do frotażu. Boże narodzenie

Dwustronne szablony do frotażu. Faktury zwierząt

AP 0340 ▪ 2 szt., 4 wzory. ▪ wym. 15 x 15 cm

296

16 zł

9 zł

AP 0765 ▪ 4 szt., 8 wzorów ▪ wym. 15 x 15 cm

22 zł


plastelina Spośród wszystkich dziedzin sztuk plastycznych (podstawowe to: rysunek, malarstwo, grafika i rzeźba) najłatwiej jest określić techniki wykonania dzieł rzeźbiarskich. Zasada jest prosta: inny materiał rzeźbiarski –inna technika. Tak więc rzeźby z kamienia są wykuwane, rzeźby z drewna – ciosane, rzeźby z metalu –odlewane lub spawane z elementów, natomiast rzeźby z gliny – lepione. Tę ostatnią technikę nazywa się też modelowaniem. Wszystkie materiały o podobnych do gliny właściwościach też mogą być surowcem rzeźbiarskim, służącym do wykonania dzieła. Najczęściej używane są plastelina i modelina, które są doskonałym tworzywem dla modelowania, a więc tworzenia rzeźb –przeważnie niewielkich rozmiarów. Rzeźby z nich wykonuje się w ten sam lub bardzo podobny sposób. Dokleja się kolejne warstwy i elementy, nadając ostateczną formę przyszłemu dziełu. Jest to jedna z nielicznych technik, polegająca na dodawaniu surowca do rzeźby. W takich technikach jak kucie w kamieniu czy ciosanie w drewnie postępuje się odwrotnie, odejmuje się to, co w bloku kamiennym lub w klocku drewna niepotrzebne. Dlatego istnieje ryzyko popsucia surowca. W modelowaniu nie ma tego problemu.

2,4 kg

4 zł

43 zł Pla P lasste te eli e liin na a ze zesstaw taw kla klaso kl sowy wy TM 2011 Bar B ar a dz dzo zo p pla laasty sttyczna, czzna, na nie na ni twar n tw warrdnie dn nie iejąąącca, ca, w nienie ezwykle ży wych kolorach.

▪ 12 kolorów po 15 laseczek 2,4kg

8 zł

Plaste elina

Plast ste telina

TM 2015 015 ▪ 6 kolorów po 1 pałeczce z koloru

TM M 2050 ▪ 12 kolorów po 1 pałeczce z koloru

zestawy jednokolorowe ▪ 30 pałeczek, 330g

12 zazł zestaw

brązowa a

zielona a

żólta

TM 2053 53

TM 2052

TM 2056 6

czerwona

niebieska a

biała

TM 2054

TM 2055

TM 2051

297


Modelina AR 0004

57 zł

Modelina w kostkach

51 zł

Zestaw 2

Materiał o szerokim zastosowaniu. Posiada właściwości umożliwiające łat we modelowanie w dłoniach i tworzenie dowolnych kształ tów o ży wych i trwałych kolorach. Wykonane z niej dzie ła można zachować na długo poprzez termiczne ut wardzanie.

AR 0014 ▪ 12 kolorów

22 zł

▪ 5 opakowań po 6 kolorów łącznie 1kg

ciasto plasto Miękka i elastyczna masa do modelowaniaa produkowana na bazie wody. Nie brudzi rąkk i jest nietok syczna. Po wykonaniu prac cia-sto-plasto twardnieje w temperaturze poko-jowej i staje się bardzo trwałe. Właściwościi spręży ż yste sprawiają, że ulepiona piłeczka z cia ciastop stopl sto pla las asto to odbija się od pod podł po dło łoż oża. żaa. Kolory łat wo można ze sobą łączyć uzyskując ich pocho chodn dne. dne e.

Zestaw 1

KW 0008 ▪ kolory w zestawie: fioletowy, niebieski, czerwony, biały, żółty 5 kubeczków po 30g

298 98

62 zł

KW 1503 ▪ 8 żywych kolorów: koralowy, zielony, niebieski, fioletowy, żółty, biały, pomarańczowy, czarny; 8 pojemników po 18g


73 zazł opak.

piasek modelowy księżycowy Księżycowy piasek łączy w sobie zalety piasku oraz plasteliny. Jest ziarnisty jak prawdziwy piasek prosto z plaży, ale dostępny dla dzieci przez cały rok. Jest łat wy do modelowania i nie klei się do rąk. Babki z księżycowego piasku nie rozsypują się. Piasek nigdy nie wysycha, nadaje się do wielokrotnego użytku. Jest łatwy do sprzątnię cia (odkurzaczem), do o ponieważ nie przy wiera d powierzchni. Zabawa kolororo owym piaskiem pobudza zmysł ys ł dotyku oraz wyobraźnię, rozozzozość ść wija kreaty wność i sprawność manualną dziecka.

Pomarańczowy OD 1302

Czerwony OD 1303

Niebieski

Żółty

OD 1306

OD 13 1301 301

▪ pakowany po 2 kg

akcesoria do modelowania

kółka do ciecia plasteliny

Gładkie AP 0356 ▪ 3 szt.

Przybory do masy solnej FR 2510

foremki do wykrawania

AP 0750 ▪ 6 szt. wym. 8,6 x 6,7 cm

12

AP 0357 ▪ 3 szt.

11 zł

▪ instrukcja z propozycjami form z masy solnej 16 foremek 4 radełka 4 łopatki trójkątne 4 łopatki grzebyczki 4 łopatki prostokątne 4 plastikowe nożyki Plastikowe foremki do wykrawania kształ tów z plasteliny. Przydatne również jako do odrysowy wania.

Tematyka świąteczna

Wzorki

42 zł

Zestaw przyborów do wykony wania form rzeźbiarskich z masy solnej. Przydatne szczególnie do formowania, ozdabiania, fak turowania prac.

Egzotyczne zwierzęta

11 zł

AP 0031 ▪ 6 szt. wym. 8,6 x 5,6 cm

10

Zwierzęta AP 0251

12 zł

zł ▪ 6 szt. wym. 8,6 x 6,7 cm

299


dziurkacze Dziurkacze o różnorodnej tematyce i wielkości ści ci wy w wyc ycię cięętego go wzowzo oru. Wygodne, proste i bezpieczne w użyciu. Wy Wycięte cięte ele elementy menty to doskonały materiał do tworzenia zbiorów, liczmanów i rytmów oraz dekoracji na zaproszeniach, dyplomach, kartach okolicznościowych. To również możliwość stworzenia własnego systemu oceniania dla najmłodszych dzieci. Po nadaniu znaczenia poszczególnym wzorom, wycięte elementy możemy wklejać bezpośrednio do zeszy tu, na arkusz oceny lub do dzienniczka

uczn ucznia. ucz czznia. SStw Stwo tworz two tw tworz rzon rzo onyy sy on system ystem stem oce ocenia niania n mo może oże do dotyczyć zachowania i osiąg osiągnięć nięć edu edukacyjnych kacyjnych dzie dzieci ci w po poszcze szczególnych sferach rozwoju w przedszkolu, szkole czy w świetlicy. W terapii pedagogicznej oraz logopedii dziurkacze to atrakcyjne narzędzie do przygotowania kart pracy dla ucznia. Tworzenie wieloelementowych obrazków urozmaici proces edukacyjny oraz zwiększy koncentrację uwagi na wykony wanym zadaniu.

▪ 1 szt.

dziurkacz 2,5 cm

10 zazł szt.

15 zazł szt. dziurkacz 3,2 cm Aniołek KE 2529

300

Choinka

Gwiazda

Cukierek

Klon

Choinka

KE 3216

KE 3201

KE 2533

KE 2512

KE 2501

Koniczynka

Kwiatek

Motyl

Kwiatek

Kwiatuszek

KE 3214

KE 3221

KE 2521

KE 2511

KE 2528

Słońce

Tulipan

Słońce

Śnieżynka Śnieżynk

Serce

KE 3213

KE 3217

KE 2503

KE 2502

KE 2516


Dziurkacz narożnikowy 2,5 cm

Fala

Gwiazdka

KE 1225

KE 0525

Służy do robienia ozdobnych nacięć narożników kar tek. Wyposażony w ogranicznik, który ułat wia równe wkła danie papieru.

Serca

Kwiatuszek

KE 1725

KE 1125

8 zł

11 zł

nowa lepsza cena

11 zł 11 zł

dziurkacze 3D 1,5 cm Ciekawa wersja dziurkaczy, których nacięty element np. skrzydła motyla można odginać, co daje więcej możliwości dekoracyjnych. Tak przygotowane moty wy naklejone na kontrastowym tle dają efekt wzoru 3D.

11 zazł szt.

Anioł

Motyl

OP 5202

OP 1053

dziurkacze brzegowe wytłaczarka

5 zazł szt.

Doskonała do wszelkiego rodzaju prac ar tystycznych, do dekorowania kar tek okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, zakładek do książek.

Służą do wycinania wzorów na krawędziach kar tki. Możemy w ten sposób ozdobić małe jak i duże płaszczyzny. Solidny uchwyt pozwala na łat wą i bezpieczną pracę. Kratownica na dziurkaczu pozwala na umieszczenie kar tki we właściwym miejscu.

Domki

▪ śr. ok. 1,5 cm

KE 0012

Kokardka KE 0015

Serce

Kwiatek

KE 8202

KE 8211

Gwiazdy KE 8012

Fale KE 8013

Serca KE 8011

Kwiatki KE 8015

Misie KE 8014

Fala KE 0018

7 zł 10 zł 10 zł

10 zazł szt. karbownice do papieru Służą do zdobienia pasów papieru oraz mniejszych elementów papierowych wyciętych za pomocą dziurkaczy ozdobnych. Z papieru rysunkowego bądź brystolu wyczarują papier o nowej ciekawej fak turze. Bezpieczne w użyciu dla dzieci.

▪ szer. 11,3 cm

301


zł za szt. 2,40 Nożyczki przedszkolne plastikowe

nożyczki

Nożyczki terapeutyczne łączone SN 5500

9 zł

SN 0005 Nowe, bezpieczne i wygodne nożyczki do cięcia papieru dla najmłodszych dzieci.

▪ dł. 12 cm; 5 szt.

Nożyczki terapeutyczne z podwójnym uchwy tem SN 1040

8 zł

Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą całkowicie władać palcami dłoni. Po łączenie z tworzy wa utrzymuje nożyczki w pozycji roz war tej.

Konstrukcja rączki pozwala na uczestniczenie podczas pracy osobie wspomagającej.

▪ dł. 21 cm; 1 szt.

▪ dł. 17 cm; 1 szt.

80 zł za szt. 3,80 Nożyczki Ergo o SN 0007

302 2

12 zł

19 zł

Nożyczki dla dzieci leworęcznych

7 zł

SN 2030

Ergonomiczne, solidne plastikowe nożyczki dla dzieci z wyłączalnym odpychaczem, ułat wiającym pracę dzieciom małym i dzieciom z problemami spastycznymi.

Solidne bezpieczne nożyczki z zaokrąglonymi końcami. Skonstruowane z myślą o dzieciach leworęcznych.

▪ 5 szt.; dł. 13 cm; kolory dobierane losowo

▪ 1 szt.; dł. 12,5 cm


Nożyczki. 4 wzorki SN 7200 ▪ 4 szt. ▪ dł. 14 cm

12

Nożyczki. 3 wzorki

14

SN 7500

zł ▪ 3 szt. dł. 16 cm ▪ szer. otworu 3 cm

zł za szt. 4,66

zł za szt. 4,00

.

.

1 za szt.

,33 zł.

4 zł

Nożyczki długie SN 4000 ▪ 1 szt.; dł. 21 cm

5

Nożyczki zki plastikowe ze wzorrkami SN 0006 Lek kie, plastikowe i bardzo pre cy zyj nie tną ce nozyczki z trzema różnymi wzorami.

▪ 3 szt.; dł. 13 cm

Nożyczki dla nauczyciela SN 0002 ▪ dł. 21 cm 1 szt.

3 zł 303


Piankowe zwierzątka samoprzylepne CR 8755

38 zł

Sympatyczne samoprzylepne zwierzątka piankowe.

▪ 28 szt. wym. od 3 do 5 cm

Folia piankowa CR 0146 ▪ wym. 22,8 x 30,5 cm 10 ark.

16 zł

folia piankowa

Folia piankowa zestaw klasowy HS 0006

Zestaw 100 arkuszy folii piankowej w 15 kolorach.

▪ wymiary arkuszy: 15 x 22,3 x 0,2 cm

Folia piankowa. Kolory skóry CR 5420

17

21 zł

10 podstawowych kolorów folii piankowych samoprzylepnych.

Każde dziecko z przyjemnością chciałoby rysować postacie ludzkie. Proponujemy ciekawe zestawy które pomogą odnieść sukces podczas wykony wania różnych prac w których postać ludzka jest nieodzowna. Dopełnieniem są pompony (CR9560) i druciki kreaty wne (CR1221) w naturalnym kolorze.

▪ wym. 22,8 x 30,5 cm.

▪ wym. 16,6 x 16,6 cm 30 ark.

Samoprzylepne arkusze folii piankowej CR 0150

304 04

45 zł


Kwiatki k MC 4322

9 zł

Zestawy kolorowych kształ tów z folii piankowej.

▪ 40 szt.

13 zł

Liście samoprzylepne CR 8761

Kolorowe samoprzylepne kształ ty listków.

▪ 60 szt. w dwóch rozmiarach

Owoce O MC 4327

9 zł

Doskonale nadają się do wykony wania biżuterii, laurek i itp..

▪ 40 szt.

Wzorki mix IA 6041

37 zł

Zestaw piankowych, samoprzylepnych wzorków dla chłopców i dla dziewczynek.

▪ statek, auto, samolot, helikopter, rakieta, żaglówka, lokomotywa, zwierzątka, motylki, kwiatuszki, rybki.; różne kolory 400 szt.

Serduszka

11

FO 2356 ▪ 200 szt. różne kolory wym: od 2 do 3 cm

Twarze

20 zł

CR 8762 ▪ 60 elem.; śr. największego elem. 4,7 cm

Dłonie i stopy CR 8757

34 zł

Piankowe kształ ty dłoni i stóp.

▪ 180 szt. wym. 2,5; 5 i 8 cm

10 zł

Piankowe kształty IA 5052

Piankowe elementy w kilku kolorach i kształ tach: prostokąty, kwadraty, paseczki, kó łeczka, łezki, owale. Doskonałe do zajęć plastycznych.

▪ 200 szt.

305


filce

Filcowe kwiatuszki samoprzylepne

14 zł

BR 1563 ▪ 60 szt. kwiatuszków w 6 kolorach o śr. 3,3 cm; wiek 3+

Filcowe literki i cy ferki FO 5251 ▪ różne kolory; 200 szt. o wym. 2,5 cm

Ozdoby filcowe Mix PW 1004 ▪ wym. 3 cm i 4 cm; 28 szt.

Kwiatki filcowe

CR 0600 ▪ wym. 22 x 25 cm; 10 szt.

18 zł FO 5252

34 zł

42 zł

PW 1006 ▪ wym. 2 cm, 3,5 cm oraz 4,5 cm; 39 szt.

306

Filce. Zestaw

Filcowe wzorki

16 zł

Filc zestaw klasowy CR 2585 ▪ 40 arkuszy. A-4, 10 kolorów

Narodzenie 21 zł BoFOże5253

▪ różne wzory i kolory; 170 szt.

50 zł

21 zł

▪ aniołki, serca, śnieżynki, renifery, sanie, choinki; 170 szt.


filcowe kłębki Zestawy kolorowych kłębków do filcowania bądź do wykorzystania na zajęciach plastycznych jako dekoracja. Doskonałe do formowania kwiatów, liści, kulek itp.

24 zazł kpl.

▪ 4 szt.

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

PW 4206

PW 4204

PW 4201

Zestaw 6

Zestaw 5

Zestaw 4

PW 4202

PW 4205

PW 4207

filc ▪ 1 szt. ▪ format A4 ▪ grubość 3 mm

6 zazł szt.

Pomarańczowy

Zielony

Czerwony

Niebieski

PW 4210

PW 4211

PW 4212

PW 4213

Fioletowy

Różowy

Czarny

Błękitny

PW 4214

PW 4215

PW 4216

PW 4217

307


akcesoria dekoracyjne druciki kreatywne Wykonane z łatwo wyginającego się drutu obciągniętego miękkim tworzy wem. Przydatne w pracach manualnych i plastycznych. Doskonałe do ozdabiania kostiumów tworzenia biżuterii itp.

– zestaw klasowy CR 9078

36 zł

Plastyczne i puszyste druciki kreaty wne. Wśród nich znajdują się druciki: jednolite w 9 kolorach, prążkowane w 5 kolorach, błyszczace w 4 kolorach oraz o nieregularnej grubości w 5 kolorach.

▪ 250 szt. o gr. od. 0,5 cm do 1 cm i dł. 31 cm. wiek 3+

– brokatowe CR 8799 ▪ 100 szt.; śr. 6 mm, dł. 30 cm

–kolorowe XL

16 zł

34

CR 7180 ▪ 50 szt.; śr. 15 mm., dł. 50 cm. 9 kolorów

308

– kolorowe

10 zł

– naturalne

13

Dru Dr uci cik iki ki girlandowe

CR 8797 ▪ 100 szt.; śr. 6 mm, dł. 30 cm

– w paski

CR 6001 ▪ 100 szt.; śr. 6 mm, dł. 30 cm

CR 1221 ▪ 100 szt.; śr. 6 mm, dł. 30 cm

13 zł

36 zł

PT 4731 ▪ 50 szt w 6 kolorach; szer. od 0,4 do 1,5 cm, dł. 50 cm; wiek 3+


Oczka CR 2890 ▪ 560 elem.; średnica 0,5–2 cm

Kolorowe ruchome oczka CR 4601 ▪ 100 szt.

10 zł

Oczka czar czarno-białe no-białe CR 0201

18 zł z rzęsami

Oczka ko kolorowe lorowe

Oczka samoprzylepne, płaskie, 10 wzorów.

▪ 1000 szt, wym. oczka 12 mm

33 zł

18 zł

CR 0301

Oczka samoprzylepne, płaskie, 10 wzorów.

▪ 1000 szt, wym. oczka 12 mm

16 zł Cekiny duże FO 2509 ▪ różne kształty i kolory; ▪ 50 g

Kwiatki pergaminowe wy tłaczane

42 zł

HS 0002 Kwiatuszki wielokolorowe z wy tłaczanego i farbowanego pergaminu. Płatki można dowolnie nakładać na siebie i tworzyć wielowarstwowe florystyczne kompozycje. Kwiaty posiadają wiele soczystych kolorów, a ich płatki posiadają różne kształ ty. Kwiatuszki można przyklejać na płasko, lub formować je na wzór ży wych kwiatów, uży wając do tego np. drucików kreaty wnych.

▪ 144 szt. różnych kwiatuszków o śr. od 4,5 do 9 cm.

309


Kształ ty z tektury falistej

35 zł

CR 7150 ▪ 276 elem.; ▪ wym. największego elementu 10 x 5 cm

Płatki kwiatów AP 0001

19 zł

Łąka z tektury falistej

23 zł

Piórka

27 zł

Płatki kwiatów z tkaniny w pięknych bar- CR 1590 wach. Doskonała pomoc do ćwiczeń lo250 elem.; wym. największego elementu 7 gopedycznych oraz zajęć plastycznych. ▪ x 8 cm; wym. najmniejszego elementu 3,5 do wyczerpania zapasów. x 3 cm

Liście preparowane

AP 1381

10 zł

Naturalne piórka w kilku kolorach. DoCR 8934 Piękne liście ze szkieletem w 7 tęczowych skonała pomoc do ćwiczeń logopedybar wach, mogą być inspiracją podczas cznych. W zabawowy sposób można przy ich pomocy regulować siłę oddezajęć plastycznych. chu np. dmuchając trzymane piórko na ▪ ok. 120 szt. dłoni czy organizując wyścigi piórek na blacie ławki.

▪ ok. 150 szt.; 20 g

Pawie pió óra CR 7300 ▪ 10 szt.

3110 310

19 zł

Piórka długie FO 5310 ▪ 10 g; dł. 10–20 cm

12 zł


trawka Ścinki papieru łat wo poddające się układaniu. Świetne do wyście łania wypełniania itp.

3 zazł szt.

▪ 30 g

Biała

Żół ta

Zielona

FO 6030

FO 6034

FO 6035

rafia

8 za szt. zł

▪ dł. 30 m

rafia matowa

Zielona

• dł. 30 m; 50 g

Czerwona

7 za szt.

Żół ta

Żół ta

Czerwona

Niebieska

Zielona

FO 9214

FO 9220

FO 9235

FO 9251

FO 9054 FO 9020

Papierowe korony do ozdabiania Koszyczki wielkanocne FO 0975

25 zł

Papierowe, drukowane dwustronnie koszyczki, do samodzielnego złożenia i ozdobienia, bez użycia kleju.

▪ opakowanie zawiera 9 szt. koszyczków o 6 różnych wzorach (składanych na dowolną stronę), w tym 3 szt. o śr. 14,5 cm i 6 szt. o śr. 11,5 cm, oraz 9 uchwytów o dł. 23 cm, 9 karnecików o wym. 4 x 8 cm, dwie tasiemki – zieloną i żółtą o szer. 0,5 cm i dł. 80 cm każda, oraz 12 metalowych, bezpiecznych nitów w 3 kolorach (zielony, bezowy, niebieski), po 4 na każdy kolor o śr. 0,7 cm. wiek 3+

BR 0343

FO 9012

11 zł

Korony wykonane z cienkiej, białej tek tury, do samodzielnego ozdabiana. Korony można pomalować np.: farbami, kredkami, flamastrami lub wykleić plasteliną. Wyjątkowy efekt można zaś uzyskać poprzez naklejenie na korony błyszczących kryształków, piankowych ozdób lub małych pomponików. W opakowaniu znajduje się 12 koron o wym. 60 x 13 cm, w dwóch wzorach (po 6 szt. na każdy wzór). Każda z koron posiada tak że możliwość regulacji, aby dostosować jej obwód do rozmiaru główki dziecka.

▪ wiek 3+

311


torebki papierowe

Białe

31 zł

FO 2180 ▪ wym. 20 x 23 x 10 cm; 20 szt.

Papierowe torebki do ręcznego zdobienia. Uniwersalny biały kolor daje możliwości wykonania pięknych toreb na każdą okazję.

Naturalne

34 zł

FO 2181 ▪ wym. 20 x 23 x 10 cm; 20 szt.

Kolorowe FO 2189 ▪ wym. 20 x 23 x 10 cm; 20 szt.

38 zł

Pompony zwierzęce

16 zł

CR 9560 ▪ 100 sztuk

19 zł

Pompony z wąsikami CR 0100 ▪ 100 sztuk

32 zł Kolorowe pompony. Zestaw klasowy HS 0007 ▪ 300 kolorowych pomponików, w 6 różnych wielkościach śr. od 1 do 5 cm

312

19 zł

Pompony kolorowe CR 2568 ▪ 100 szt., śr. 2,5–5,1 cm


ozdoby drewniane

Bratki

Biedroneczki

PW 3228 ▪ 12 szt.; śr. 3 cm

Rumianki z biedronką

PW 3231 ▪ 12 szt.; wym. 1,4 x 2 cm

PW 3233 ▪ 12 szt.; śr. 3 cm

Owieczki Owieczki

Kolorowe kwiatki Kolo

Ślimaczki

PW 3246 ▪ 12 szt.; wym. 3,2 x 2,5 cm

PW 3239 ▪ 12 szt.

PW 3284 ▪ 8 szt.; wym. 3,2 x 2,8 cm

9 za kpl. zł

Zają Z j czki ki PW 3280 ▪ 8 szt.; wym. 2,5 x 3,1 cm

313


Pudełka Serca FO 3300 ▪ 12 szt. ▪ śr. od 4,5 do 15 cm ▪ głęb. od 1,8 do 7,3 cm ▪ wykonane z tektury

34 zł

34 zł

Pudełka kwadratowe FO 3100 ▪ 12 szt. ▪ śr. od 3,5 x 3,5 cm do 13 x 13 cm ▪ głęb. od 1,8 cm do 7,3 cm ▪ wykonane z tektury

Pudełko okrągłe BC 0009 ▪ wys. 8 cm, śr. 13,5 cm; 1 szt.

6 zł

7 zł Drewniane dziewczynki AP 0662

Pudełko serce PW 6507 ▪ wym. 7,5 x 7,5 x 4 cm ▪ 1 szt.

5 zł

15 zł

314

Drewniane patyczki które można malować i ozdabiać w dowolny sposów.

▪ 10 szt.; do wyczerpania zapasów

20 zł

Jajka z masy papierowej

Jajka z masy papierowej mix

PF 0010 ▪ wym. 7 cm; 10 szt.

PF 0050 ▪ wym.: 2,5 cm; 3 cm; 3,6 cm; 4,5 cm; 5 cm ▪ 50 szt. (po 10 szt. z każdego wymiaru)

Kreaty wne kule i jajka z masy papierowej. Są bardzo wy trzymałe, trwałe, a jednocześnie lekkie i przyjemne w dotyku. Doskonałe do dekoracji dowolną techniką, np. malowanie farbami, oklejanie. Posiadają dziurkę do nawlekania. Połączone ze sobą, np. klejem, stworzą weso łe figurki ludzi, zwierząt itd.


styropian

K la Ku l 8cm BC 0016

Lekkie figurki o orygi ginalnych kształ tach, łat we do malowania i oklejania. Stanowią podstawę do tworzenia dekoracji, pamiątek, stroików świątecznych bądź upominków.

1 zł

Kula 6 cm

Kula 10 cm

BC 0015

BC 0017

1 zł

Gruszka BC 0082 ▪ wym. 10 x 8 cm ▪ 1 szt.

Jajko 1

4 zł

6 zł

BC 0035 ▪ śr. 10 cm ▪ 1 szt.

BC 0086 ▪ wym.13 cm ▪ 1 szt.

Owieczka

BC 0059 ▪ wys. 8 cm, śr. 5,5 cm ▪ 1 szt.

Krążek pełny 1

Grzyb

6 zł

BC 0070 ▪ wym. 12,5 x 15 cm

1 zł

4 zł

Marchew

4 zł

BC 0083 ▪ wym. 29,5 x 5,5 cm ▪ 1 szt.

Pisklę BC 0071 ▪ wym. 6 x 6 cm ▪ 1 szt.

Krążek pełny 2 BC 0036 ▪ śr. 15 cm ▪ 1 szt.

2 zł

4 zł

2 zł

Jabłko

4 zł

BC 0081 ▪ wym. 8 x 8 cm ▪ 1 szt.

Aniołek 2

2 zł

BC 0042 ▪ wym. 6 x 9 cm

315


naklejki

Misie i serca IA 6027

10 zł

Samoprzylepne biedronki w trzech rozmiarach

▪ 53 szt.; wym. od 0,9 x 0,8 cm do 4,5 x 3,5 cm

▪ 1 arkusz (78 naklejek)

Samoprzylepne błyszczące naklejki z pianki w czer wonym, srebrnym i złotym kolorze.

▪ 40 szt.

Serca

11 zł

Gwiazdki

10 zł

Pojjazdy

FO 3791 ▪ wym. od 1,6 x 1,6 do 4,3 x 4,3 cm

IA 6049

316 16

10 zł

22 zł

FO 1411 ▪ w 5 zestawach tematycznych (bajkowe zwierzątka, przyjęcięcie urodzinowe, piraci, koniki, gwiazdki); na każdym z 5 arkuszy o wym. 10 x 23 cm. znajduje się ok. 40 naklejek w różnych rozmiarach (0,5 cm do 5 cm). wiek 3+

Serca Serca

IA 6028

Wykorzysty wane do dekoracji oraz jako jedna z form oceniania uczniów.

naklejki brokatowe

Fantazja Fantazja

Biedronki

10 zł

Zwierzęta a IA 6050

10 zł

FO 3792 ▪ wym. od 1,5 x 1,5 do 4,5 x 4,5 cm

IA 6091

10 zł

Samoprzylepne serduszka mieniące się jak tęcza. Różne rozmiary i wzory.

Wykorzysty wane do dekoracji oraz jako jedna z form oceniania uczniów.

Pojazdy i znaki drogowe samoprzylepne z mieniącymi się drobinkami.

▪ 64 szt.

▪ 76 szt.; wym. 1,5 x 1,6 cm

▪ 1 arkusz (27 naklejek)


Naklej k ki na rolce

19 zł

HS 0 0001 kwiatuszki, motylki, gwiazdki serduszka szcząące, 5 wzorów: wzo ▪ błyysz i ryb ybki; k dwie wie wielkości naklejek: 3,5 x 3,5 cm oraz 1,5 x 1,5 cm; na ka ażdejj rolce inne in wzory o szer. 4,5 cm i długości 5 m, mieści każ się ok k. 300 szt. nnaklejek; wiek: 3+, wzory wybierane są losowo ok.

Srebrne gwiazdki

Złote gwiazdy

Taśma dekoracyjna błyszcząca

IA 6048 ▪ 1 arkusz (104 naklejki)

IA 6047 ▪ 1 arkusz (104 naklejki)

FO 3060 ▪ 6 rolek; 12 mm x 2 m

10 zł

10 zł

Tasiemka samoprzylepna Choin Ch i k ka FO 2605

9

Tasiemka, samoprzylepna, maskująca, wykonana z papieru ryżowego. Tasiemka posiada nadruk z czer wonymi choinkami oraz mocny klej, pozwalający stosować ją na różne powierzchnie, np. papier, metal, plastik, drewno. Tę ozdobną tasiemkę można wykorzystać do ozdabiania kar tek okolicznościowych, karnecików, ale również okleić nią piórnik lub okładkę notesu.

Zestaw tasiemek samoprzylepnych Urodziny

15 zł

24 zł

FO 2640 Zestaw tasiemek samoprzylepnych, maskujących z papieru ryżowego z 4 różnymi wzorami. Tasiemki posiadają mocny klej, pozwalający stosować je na różne powierzchnie, np. papier, metal, plastik, drewno. Te ozdobne tasiemki, można wykorzystać do ozdabiania kartek okolicznościowych, karnecików, ale również okleić nią np.: piórnik lub okładkę notesu.

▪ dł. 10 m każda, w tym 3 z nich mają szer. 1,5 cm., a jedna 0,5 cm. wiek 3+

▪ wym. szer. 1,5 cm. dł. 10 m

317


materiały biurowe Klej uniwersalny Znako mity klej do papieru, tek tury, bibu ły, drewna itp. Świeży zmy wa się z pę dzelków wo dą. Bez pie czny dla dzieci!!!

3 zł Klej w sztyfcie 35g

Klej w sztyfcie FO 2410 ▪ 8g

8 zł

KW 1070 Wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbar wny i bez wonny oraz zmywalny i niebrudzący. Przeznaczony do papieru, fotografii, tek tury i tkanin. Nie zawiera substancji szkodliwych.

1 litr NS 0808

Teczka A4 z rączką TM 2057

318

21 zł

15 zł

Szty wna, estetyczna teczka z rączką do przechowy wania prac oraz papierów, zamykana na rzepy.

Teczka prac malucha luc uch h ha

• wym. s. 32 x g. 4 x w. 25 cm., wysokość rączki 3,5 cm

TM 203 2036 36 etu 2 cm ▪ A4; gr. grzbietu

2 zł

0,5 llitra 0 NS 0809

14 zł


kolorowanki 11 zazł szt.

Leśne zwierzaki Leśne zwierzaki TM 2033 ▪ format A4; 16 kart

Zwie Z i rzęta t świa ś i tta TM 2034 ▪ format A4; 16 kart

Miks TM 2035 ▪ format A4; 16 kart

319


polecamy Anatomiczny bobas

339

Kostki owocowe

NS 2116 • s. 324

▪ s. 354

Dziewczynka

NS 2042

58 zł

Chłopiec

NS 2043

Miś siedzący

NS 2037 • s. 346

Samochód ZOO

NS 0369 • s. 331

15 zł

cena od

60

245 zł

Namiot na stolik Podwodny świat

NS 2122 • s. 372

Toaletka

NS 1724 • s. 372

199 zł


zabawki


40 zł Żaba

Gwiazda mała

UR 0019 ▪ wym. 15 x 20 x 6 cm

UR 0020 ▪ wym. 15 x 15 x 7 cm

40 zł Kwiat

pozytywki

40 złKsiężyc

UR 0018 ▪ wym. 17 x 14 x 6 cm

Wyjątkowo uro cze, wy ko nane z najwyżż szej jakości materiałów, odpowiednio dobranych n kolorystycznie dla dzieci najmłodszych. Po P zytywka z muzyką klasyczną korzystnie wpły płły waa na wszechstronny roz wój dziecka, co jestt n nieni nie ie ie zwyk le ważne w okresie niemowlęcym.

46 zł 37

Poduszka Pajac P UR 0033 ▪ wym. 34 x 34 x 7 cm

37 zł Poduszka – Kot UR 0044 ▪ wym. 38 x 34 x 7 cm

322

40 zł

Gwiazda

UR 0010 ▪ wym. 16 x 19 x 7 cm

46 zł

UR 0006 ▪ wym. 20 x 20 x 8 cm

Ryba UR 0015 ▪ wym. 23 x 13 x 9 cm


karuzele z pozytywką Wy jąt ko wo uro cze ka ru zele z pozy tyw ką, wy ko na ne z najwyż szej jakości materiałów, odpowiednio dobranych kolorystycznie dla dzieci najmłodszych. Pozy tywka z muzyką klasyczną korzystnie wpływa na wszechstronny roz wój dziecka, co jest niezwykle ważne w okresie niemowlęcym.

Motylki UR 0042 ▪ wym. 33 x 33 cm; wys. 67 cm; ramię dł. 54 cm

110 zł

110 zł

Gwiazdki UR 0043 ▪ wym. 33 x 33 cm, wys. 67 cm, ramię dł. 54 cm

grzechotki g zechotki Grzechotki stanowią podstawowe i niezastąpione zabawki dla dziecka. Cechują je żywe kolory i wzory, są łatwe do trzymania w małych rączkach oraz pobudzają słuch dziecka działając jednocześnie uspakajająco. Grzechotki dostarczają radosnej zabawy oraz pełnią funkcje edukacyjne. Wykonana z drewna o śr. 7 cm.

4 kolory BI 6512

24 zł

Koraliki BI 6507

18 zł

Pajacyk BI 6504

26 zł 323


49

Kto gdzie mie mieszk i szka? ka?? Miękka książeczka

GT 1033 Pierwsza książeczka malucha ma wiele niespodzianek. Oprócz 8 kolorowych obrazków, zawiera tak że elementy szeleszczące oraz piszczek, przez co stymuluje rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowej i motorycznej małego dziecka. Dzięki różnym struk turom materiałów, książeczka zapewnia nowe wrażenia dotykowe. Wykonana z tkaniny oraz zamykana na rzep.

Zabawne miękkie klocki GT 1103

59 zł

Mięciutkie, połączone ze sobą kostki manipulacyjne, umożliwiające ułożenie 12 różnych scenek ze zwierzątkami.

▪ wym. po rozłożeniu: 28 x 14 x 7 cm, po złożeniu: 14 x 14 x 14 cm, wiek 9 m-cy+

▪ wym. 14 x 14 cm; od 6 mies.

Kostki owo o cowe NS 2116

339

Zestaw mię miękkich, kolorowych kostek z aplikacjami owoców. Kostki wykonane z pianki pokry tej mięk m ką tkaniną frotte strzyżoną. Mogą służyć dzieciom jako duże i lekkie klocki do układania n wież i piramid. Przy ich użyciu można też ćwiczyć z dzieckiem precy zyjne rzu r canianie i chwy tanie oraz uczyć rozróżniania i nazw kolorów i owoców. Dzię Dz ki wszy temu suwakowi, pokrycie możżna zdjąć na czas prania. Moż Mo na prać wp pralce w temperaturze do 40 st. C.

s dł. boku 15 cm; wiek: od 6 mies. ▪ 6 szt.;

zabawki plastikowe

Zestaw grzechotek Z k FT 5057 Ze estaw 4 kolorowych grzechotek, z różnymi fak turamii i efek tami dźwiękowymi, zapewnią maleństwu niesamowitą zabawę i radość. Grzechotki pobudzają słuch dziecka, działając jednocześnie uspokajająco.

324

▪ od 6 mies.

14 zł


69 zł Stojak z zabawkami Ogródek za Ogródek zabaw baw 5 w 1 LT 1621

209

FT 5216 ▪ wym. 57 x 62 cm; wbudowana pozytywka z grzechotkami; wyk. z tworzywa sztucznego; od 3 mies.

Pozwala na ustawienie blatu w 5 układach: 1 – tradyycyjny ogródek z zawieszanymi zabawkami, 2 – siedzące miejsce do zabawy, 3 – samodzielne wsparcie podczas as zabaw, 4 – blat, na którym można rysować, 5 – sztaaluga. Blat może być ustawiony pod kątem. 2 tonacje je muzyki do wyboru.

G chotka Grze z kulkami

▪ baterie załączono; wym. 54 x 54 x 39 cm

FT 5327 F

13

G chotka z kolorowymi kuGrze leczkami ukry tymi we wnętr trzu prze źro czystej „szyjki” na długo przyciągnie uwagę n dziecka. Dwa wzory wybierad ne losowo. n

▪ ok. 17 cm; od 6 mies.

Centrum zabaw i rozwoju akty wności LT 6234

379

To wyjątkowe centrum zabaw wspiera dzieci w niemalże każdej sferze rozwoju psycho-motorycznego. Stymulujące kolory, kształty i tekstury, z jakich wykonano zestaw, zachęcą maluchy do poznawania świata i zamienią każdą chwilę w odkrywanie zjawisk i zależności! Zestaw może być składany w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb, zapewniając jednocześnie ciągłą atrakcyjność zabawki.

▪ od 6 mies.

325


39

Młoteczek LT 1520

Smartfon

69

LT 6266 ▪ wym. 18 x 15 x 4,8 cm; od 12 mies.

34

Magiczny pędzel

45

LT 6205 ▪ wydaje dźwięki i świeci; wym. 17 x 7 x 5,5 cm ; od 6 mies.

Zegar edukacyjny Z

FT 1110 ▪ śr. 27 cm ruchome cyferki i wskazówki, w zestawie 8 kart aktywności misia

Obrotowy bączek FT 5004

326 26

50 zł

Bezpieczny, z trzonkiem dostosowanym wielkością do ręki małego dziecka. Uderzając jedną lub drugą strona młotka lub podczas potrząsania wydoby wa się z niego 8 różnych dźwięków i zapala się lampka.

▪ wym. 4 x 10 x 15 cm; od 6 mies.; dostarczany z 2 bateriami „AA”

Stolik z narzędziami FT 5098 ▪ w zestawie 18 elem. (narzędzi) od 2 lat

25 zł

Magiczna kostka SI 1126

99 zł

Bączek z kolorowymi kuleczkami. Zabawkę bardzo łat wo wprawić w ruch, gdy dziecko naciśnie z niewielką siłą górny przycisk. Pod przeźroczystą kopułą zaczną wirować kolorowe kuleczki, które będą wydawały grzechoczący dźwięk.

Bajecznie kolorowa kostka ze ściankami pełnymi niespodzianek (m.in. zegar z ruchomymi wskazówkami, telefon, małe pianino). Zabawka dostarcza wielu doznań wzrokowych, dotykowych, słuchowych oraz ćwiczy sprawność małych rączek.

▪ od 6 mies.

▪ dł. boku 18 cm, od 12 mies., baterie: 2 x 1,5 V


Misio i i z bryłami

22

FT 5094 ▪ wys. 21 cm; śr. kuli 13 cm; w zestawie 6 brył; od 12 mies.

Ślimak z bryłami

39

FT 5025 ▪ śr. kuli 15,5 cm; wym. ślimaka: 25 x 21 cm; w zestawie 6 brył; od 12 mies.

26 zł

Kolorowy telefon

FT 5048 ▪ wym. 18 x 15 x 9 cm posiada ruchome, elementy wydające dźwięki oraz lusterko, od 6 mies.

Wstukiwanka kształ tów i kolorów ów LP 4021 21 Dwustronny sor ter z młoteczkiem przeznaczonym m do wstukiwania 6 grzechoczących figur, wykonany z twoworzy wa sztucznego.

▪ wym. 23 x 14 x 8,5 cm; od 1 roku

52

43

Zestaw piramidek

FT 5204 ▪ piramidka żyrafa: wys. 30 cm; posiada elementy o zróżnicowanej fakturze; piramidka miś: 27 cm; posiada elementy matematyczne; od 12 mies.

Żółw z labiryntem

27 zł

FT 1064 ▪ wym. 25 x 19 x 16 cm; od 12 mies.

Edukacyjna wieża

19 zł

FT 5003 ▪ śr. od 4,5 cm do 7,8 cm wys. wieży: 33 cm wym. 26 x 8,5 x 8,26 cm od 12 mies.

327 32 27


42

Policja, straż, pogotowie. Zestaw pojazdów FT 5212

Zestaw 3 pojazdów wykonanych z tworzy wa sztucznego. Figurka kierowcy w każdym z pojazdów porusza się podczas jazdy. W zestawie znajdują się też 3 znaki drogowe.

▪ wym. pojazdu: dł. 14 cm szer. 8 cm, wys. 9 cm; od 18 mies.

35

Samochód Mały mechanik FT 5053 Pojazd, wyposażony w uchwyt do przenoszenia, postać kierowcy oraz 4 narzędzia małego mechanika. Koła pojazdu wydają charakterystyczny dźwięk podczas obracania nimi z użyciem plastikowych narzędzi. Lekki, wykonany z tworzywa sztucznego.

▪ dł. 22,5 cm, szer. 11 cm, wys. 19 cm; od 18 mies.

35

Samochód strażacki FT 5054 4

Wóz strażacki z ruchomą drabiną i dwiema ruchomymi postaciami,i, wykonany z tworzy wa sztucznego. Ko ła pojazdu wydają charak teryystyczny dźwięk podczas obracania.

▪ dł. 22,5 cm, szer. 11 cm, wys. 19 cm; od 18 mies.

Wy wrotka z sorterem FT 5055

35

Pojazd wykonany z tworzy wa sztucznego z funkcją 5-elementowego sor tera i manipulacyjnego labiryntu. Koła pojazdu podczas przekręcania i wydają charak terystyczny dźwięk.

▪ dł. 22,5 cm, szer. 11 cm, wys. 19 cm; od 18 mies.

328


Samochód Wy wrotka

29

FT 5330 ▪ wym. 26 x 12 x 20 cm; w zestawie 8 klocków z alfabetem; od 18 mies.

Pojazd Po jazd z wirującymi elementami LT 6532

65

Pojazd z namalowaną buzią pobudza do twórczej zabawy, rozmowy i opowiadania historyjek. Posiada trans ansparentną naczepę, dzięki czemu podczas zabawy maluch może obserwować podskakujące i wirujące elementy. Dodatkową atrakcją jest wkomponowany w obudowę auta uchwyt, któ tóry pozwoli dziecku na wygodne przenoszenie zabawki.

▪ wym. 23 x 19 x 12 cm; od 12 mies.

Miś na kiju FT 5207 ▪ dł. 51 cm; od 12 mies.

38 zł

Wózek z klockami

59 zł

FT 5061 ▪ wykonany z tworzywa sztucznego, wys. 50 cm, w zestawie 9 klocków z alfabetem, od 12 mies.

329


zabawki drewniane

Autko garbus TW 2104

21 zł

Małe, drewniane autko z ruchomymi ko łami. Idealne dla najmłodszych dzieci.

▪ wym. pojazdu: dł. 10 cm, szer. 7 cm, wys. 6 cm

Kolorowy pociąg DJ 6314

99 zł

Pociąg składa się z klocków o różnych kształ tach które można układać w różnej konfiguracji a ko łeczki na plat formach umożliwiają jego przewóz.

▪ wym. 410,5 x 10,5 x 12,5 cm, od 18 mies.

Telefon CI 2097

37 zł

Kolorowy drewniany telefon z ruchomymi przyciskami.

▪ wym. 14 x 10 x 13 cm

Pociąg z klockami WD 0840

82 zł

Drewniany pociąg z obracającymi się ko łami to ciekawa i zarazem roz wijająca wiele umiejętności u dzieci zabawka. Pociąg składa się z klocków o różnych kształ tach, które można układać w różnej konfiguracji a kołeczki na plat formach umożliwiają jego przewóz. W lokomoty wie jest przycisk, który po naciśnięciu wydaje dźwięk a jej światła zaczynają świecić. Zabawa rozwija spostrzegawczość, logiczne myślenie jak również koordynację wzrokowo-ruchową.

dł 43 cm, wys. 13,5 cm ▪ dł.

Układanka Misiowa rodzinka WD 0810

330

45

Dre rewniane wniane ko kostki stki sen sensoryczne soryczne CI 3522

32 zł

Drewniana, kolorowa układanka dla najmłodszych.

Drewniane kostki z obrazkami zwierzątek na ściankach kostek, z których każda grzechocze w charak terystyczny dla siebie sposób (drewniany krążek, bębenek, dzwoneczek, rotacyjna piłeczka).

▪ 54 elementy o wym. 28 x 14 cm;

▪ pudełko zawiera 4 drewniane kostki o wym. 5 x 5 cm; wiek 1+


Drewniana farma EV 2684

149 zł

Ekologiczne gospodarstwo jest miejscem do nauki. Stodoła zwierzęta warzy wa kaczka w stawie oraz rolnik pomogą zrozumieć warunki życia na farmie.

▪ od 24 mies.; wym. 38,5 x 8,5 x 32 cm;

64

zł Chatka niespodzianek z bryłami NS 0370

Wykonany z drewna, z ruchomymi daszkami. W każdym znajdują się po 3 wycięcia w kształcie różnych figur. Dziecko dopasowuje do każdego otworu jeden z 6 klocków, które można przechowywać w domku. Daszki mogą pełnić również funkcję szablonu.

Sorter figury CI 2440

29 zł

▪ wymiar: 18 x 14 x 16 cm; wymiar daszków: 19,5 x 9 cm; od 12 mies.

Drewniany sor ter w kształcie trójkąta pozwalający roz wijać postrzeganie podstawowych form geometrycznych kształ tów i kolorów. Zabawka ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.

▪ od 12 mies.

60

Sześcian z bryłami EV 2582 ▪ wym. boku 13 cm; od 18 mies.

65 zł

Samochód ZOO NS 0369

Ciężarówka, złożona z 10 zwierzątek, których grubość (10 mm) umożliwia postawienie ich na płaszczyźnie. Zwierzęta umieszczone są w drewnianym samochodzie. Aby je umieścić w aucie należy dopasować zwierzęta do właściwego ot woru. Ruchoma kratka z tyłu samochodu umożliwia łat we wyjęcie zwierząt i ponowną zabawę.

▪ wym. 26,5 x 12,5 x 11,5 cm; od 12 mies.

331


Pocią P ciąg i z kl klock kamii

79 zł

EV 25 2578 wym. 41 x 7,5 x 8,5 cm, od 18 mies. ▪ wym

zł 179 Jeździk manipulacyjny Jeźd EV 0949 0 Jeździ ten jest 100 % gwarantem raJeździk dości i dobrej zabawy dla najmłodszych. Swymi kolorami zachęca dzieci do ak a ty wności poprzez stawianie pier wszych ws kroków – kończąc na zabawie weso łymi elementami usprawniającymi motorykę małych rączek. Po P omaga g w nauce chodzenia; roz wijając ja jąc ko k ordynację ruchową trenuje zmysł zm mysł równowagi.

wym 32,5 x 32,5 x 51,5 cm; ▪ wym. ▪ od 118 mies.

89 zł

Trasa z małymi pojazdami EV 0942 ▪ wym. 25 x 10 x 28 cm ▪ od 18 mies.

drewniane zabawki do ciągnięcia za sznurek Dosk skonały towarzysz pierwszych kroków maluchów. Podczas spacerów lekko kołyszą się na boki – regulując tym samym tempo chodzen nia i równowagę dziecka. Niepowtarzalny wygląd i bezpieczeństwo to pozostałe atuty zabawek na sznurku.

332

29 zł

39 zł

Kaczka na sznurku

Pies na sznurku sznurku u

EV 2587 ▪ wym. 11 x 12 x 9,5 cm; od 18 mies.

EV 2588 m; od 18 mies. ▪ wym. 18 x 8,5 x 8,5 cm;


Kaczka na kiju ET 0009

34 4 zł

Wy ko na na z li te go dre wna. Łat we prowadzenie zabaw awki umożliwiają duże kółka oraz solidny kijek zakończony kulką. Dodatkowym elementem sprawiającym je go użyttkowni ko wi wie le ra do ścii są długie łapy wykonane z kolo rowe go two rzy wa. Podczas obrotu łapy uderza zają o podłoże powodując tym samym efekt kaczego stąpania.

▪ wym. 16 x 10 x 21 cm ▪ wys. całkowita ok. 71 cm

Jeździk pchacz manipulacyjny CI 3302

165 zł

Drewniany pchacz na gumowanych kółkach, wyposażony w wiele ruchomych elementów manipulacyjnych t.j. obrotowe lusterko, sor ter, labirynt, ruchome zębatki i dzwonki z pałeczką.

▪ wym. 34 x 34 x 47 cm; od 1 roku

Samochodzik z labiryntem EO 0104

32 zł

Drewniany samochodzik z labiryntem manipulacyjnym. Kolor czer wony i niebieski, wybierany losowo.

Samochodzik z obręczami EO 0213

32 zł

Drewniany samo cho dzik z wygo dnym uchwy tem i obręczami do przekladania.

▪ wym. 10,5 x 5 x 8,5 cm wiek: od 10 miesięcy

▪ wym. 16 x 10 x 10 cm wiek: od 6 miesięcy

Duży pojazd z bryłami CI 2242

174 zł

Wielofunkcyjny pojazd do zabaw manipulacyjnych. Można na nim usiąść lub pchać jak wózek. Pomaga w nauce chodzenia roz wijając koordynację ruchową trenuje zmysł równowagi.

▪ wym. 56 x 23 x 42 cm; od 12 mies.

333


kolorowe wieże

radość budowania bez końca!

Zabawne i kolorowe sześciany, wykonane z lakierowanego kartonu, różniące się wielkością. Można je układać w poziomie lub pionie, tworząc wysoką wieżę. Każda ze ścian przedstawia inną scenkę, np. liczby 1–10, przedmioty, zwierzęta i inne obrazki. Sześciany sprzyjają ćwiczeniom językowym, kreatywnemu myśleniu oraz cierpliwości.

• od 1 roku

Kolorowa wieża

86

Wieża. Zwierzęta na drabinie

92

Wieża. Zwierzęta cyrkowe

CI 0725 ▪ dł. boku największego sześcianu 15,5 cm; dł. boku najmniejszego sześcianu 5 cm; 10 sześcianów

Kreaty wne sześciany

WD 0875 ▪ od 24 mies.; wys. 80 cm, bok najwiekszego sześcianu 15 cm

3344

67

70

DJ 0853 ▪ 10 sześcianów; wym. od 13,5 x 13,5 cm do 3,5 x 3,5 cm; wys. po ułożeniu 86 cm

DJ 8500 ▪ 10 sześcianów; dł. boku największego sześcianu: 13,5 cm


klocki drewniane

65

Klocki drewniane z wzorami CI 8060

Drewniane klocki z kolorowym nadrukiem do budowy bajkowych zamków oraz do układania bar wnej mozaiki.

▪ 40 klocków, od 12 miesiąca życia

79

Klocki drewniane Miasteczko CI 2769

Drewniane miasteczko z drewnianych, malowanych klocków. Zestaw zawiera 40 szt. kolorowych klocków, w tym figurki dzieci, roślin i zwierzątek.

▪ wym. ok. 40 mm, wiek: 1+

335


Wózek z klockami CI 6460

72

Wygodny kolorowy wózek edukacyjny z drewnianymi klockami w kształcie kostek z alfabetem cyferkami oraz or znakami matematycznymi.

y wó wózka 29 x 27 cm; dł. rączki 30 cm; 26 klocków ▪ wym. (bok sześścianu 4 cm); od 1+

Klocki drewniane ze znakami graficznymi CI 2762 Różnokolorowe, drewniane klocki o wielu kształ tach, z których każdy posiada inną literkę, cy ferkę lub znaczek.

▪ zawartość pudełka: 56 szt. klocków; wiek: 1+

48

Klocki drewniane kolorowe 50 SI 2864 ▪ wym. 2,5 do 3 cm; od 1+

Klocki drewniane kolorowe 100 SI 2868 ▪ wym. 2,5 do 3 cm; od 1+

336

40

62


115

Zamek Aladyna HE 3111

złł

Kolorowe drewniane klocki, które dzięki swym nietypowym formom kopuł, łuków, piramid oraz ząbkowanych baszt, umożliwiają budowę wyjątkowego egzotycznego zamku.

y bezbarwnych y oraz kolorowych y klocków; wiek 2+; kartyy pracy; p y ▪ 88 szt. drewnianych, całość w kartonowym opakowaniu

Leśne zwierzątka. Figurki HE 3119 ▪ 24 elem.; wys. ok. 10 cm; od 18 mies

55

Miejskie bu Miejskie budynki dynki HE 3117

165 16 65

złł

Podłużne i sześcienne malowane klocki, z których można zbudować aż 13 różnych budynków, znajdujących się w mieście. Poszczególne klocki mają formę dachów, inne natomiast posiadają napisy w jęz. angielskim takie jak „policja”, „bank” czy „szko ła”. W zestawie znajdują się też drewniane figurki drzew oraz pojazdów prawdziwymi, mi kręcącymi się ko łami.

▪ 120 szt. drewnianych klocków; wiek 2+ lat

Klocki Tworzymy zwierzęta DJ 6311

153

52 kolorowe drewniane kształ ty do budowania zabawnych zwierzątek. Powstaje 10 różnych wzorów.

▪ wym. od 4 x 2 x 4 cm do 12 x 3,5 x 2 cm; wym. zwierzątka od 10 x 11 x 4 cm do 25 x 8 x 4 cm; powyżej 18 mies.

Klocki ze zwierzętami EV 2675 ▪ od 18 mies. do wyczerpania zapasów

39

złł

337


85 8 5

Zamek HE 3104

Klocki drewniane, z których można zbudować zamek z malowanymi okiennicami. W zestawie znajduje się 100 szt. głównie bezbar wnych klocków.

kowaniu; wiek 2+ ▪ 100 szt.; karty pracy; całość w kartonowym opakowaniu;

Leśne miasteczko HE 3120 Drewniane klocki o różnych kształtach, pozwalające stworzyć miasteczko z dżunglii. Klocki posiadają formę sześcianów, kół, ostrosłupów, walców i łuków a tak tak że kształ ty pozwalające stworzyć figurki różnych zwierząt, np. misia pandę, żyrafę, czy goryla.

129

▪ 126 szt. bezbarwnych i kolorowych klocków; wym. ok. gr. 2, dł. 10 cm; wiek 2+

Zestaw mały

94

172

NS 0373 ▪ 60 szt. (50 w kolorze naturalnym i 10 kolorowych)

Zestaw w duży

NS 0374 4 ▪ 120 szt. (100 w kolorze naturalnym i 20 kolorowych)

338

beleczki Solidne, duże klocki drewniane, umożliwiające budowanie ciekawych i masy wnych konstrukcji. Do łączone klocki w 4 podstawowych kolorach oży wiają i urozmaicają budowle z belek w naturalnym odcieniu. Trwały i estetyczny worek pozwala na wygodne przechowy wanie klocków.

▪ wym. 22,5 x 3,4 x 1,6 cm


klocki plastikowe Kolorowe klocki do zabaw przestrzennych od 3 lat

Klocki Jeżyki NS 4086

45

Plastikowe, elastyczne klocki „jeżyki”. Klocki zazębiają się ze sobą, tworząc przestrzenne figury.

Klocki Bobo 50

13

RE 1011 ▪ 50 elem. z plastiku; wym. 1 elementu: od 3 cm do 8,5 cm; dodatkowe elementy: okienka, drzwi, koła itp.

▪ 72 szt. klocków o 8 różnych kształtach (prostokąty, koła, kwadraty i trójkąty); wym. od 15 cm do 4 cm

Kar arty ty do śrub z na nakrętkami krętkami VO 5586

46

Plastikowe, dwustronne kar ty z wzorami do ćwiczeń przy użyciu śrub i nakrętek.

• 32 szt., wym. 11 x 8,5 cm

Śruby z nakrętkami VO 5054

42

Aby dobrze dobrać nakrętkę do śruby należy znaleźć podstawę śruby o tym samym kształcie. Stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, uczy rozpoznawania kształ tów i kolorów.

• 32 śruby i 32 nakrętki w 4 kolorach; dł. śrub 6,5 cm w 4 różnych formach

339


gumowe klocki

Gumowe klocki LP 4210

99

Elastyczne, gumowe klocki w wielu kształ tach i kolorach.

▪ 32 szt. dł. ok. 11,5 cm, szer. 5,8 cm, wys.. 3,5 cm; od 10 mies.

72

Gumowe klocki pojazdy LP 4011

Elastyczne, gumowe klocki. Z zestawu można złożyć 2 pojazdy i2p przyyczepy z ruchomyymi ko łami oraz 2 po p stacie.

▪ 30 szt., dł. ok. 16 cm, szer. 10 cm, wys. 10 cm; od 10 mies.

Klocki cegły junior MA 1724 Lek kie klocki o zaokraglonych brze gach, wy pełnione powietrzem i wykonane z bezpiecznego tworzy wa sztucznego.

▪ 140 szt. wym. 11 x 5,5 x 3,5 cm; od 2 lat

142

340 0


Klocki Słonie WP 2007

219

Czas na taniec słonia! Słodkie kolorowe słonie w 3 rozmiarach pozwalają bawić się a tym samym ćwiczyć koncentrację i zrę czność. Wykonane z bardzo dobrej jakości tworzy wa sztucznego.

▪ zawartość: 4 x deski; 28 x słoń; wym. 28 x 4 x 0,8 cm deska, największy słoń: 10 x 5,6 x 2,5 cm, najmniejszy słoń: 5 x 2,8 x 2,5 cm; od 1.5 roku.

64

Klocki Kwiatki NS 4008 Plastikowe klocki w kształcie kwiatków.

▪ 6,5 cm; 58 elem.

26

złł

Katty pracy K do Kwiatków

NS 4008W • wym. 11,5 x 11,5 cm, 24 szt; pudełko

341


klocki waflowe Duże i lek kie klocki do zabaw konstrukcyjnych. Elementy w łat wy sposób łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Różne kształty i wielkości. Ko ła pozwalają na budowę pojazdów, a elementy w kształcie zwierząt uatrakcyjniają zabawę.

Klocki Safari MA 9002 ▪ wym. elem. od 10 do 21,5 cm, 100 szt.

Klocki Safari w pudełku

• od 3 lat

95

195

MA 9003 ▪ wym. elementów od 10 do 21,5 cm, kartonowe pudełko z wieczkiem 200 szt.

Klocki Świat Świa robotów MA 0002 ▪ 52 kolorowe elementy z instrukją do składania robota; cją y 1 klocka: 10,5 1 x 10,5 cm; wym. pudło ekologgiczn czne, kartonowe z uchwytami; pro pr dukt polski;

220

zł Klocki Gospodarstwo domowe

105

MA 0970 • 120 szt.; dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm

342


Klocki waflowe 2 MA 0284 ▪ dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm 170 elem.

154 42

Klocki waflowe 1 MA 0260 ▪ dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm 48 elem.

pojemniki na kółkach idealne do przechowywania klocków Pojemniki są idealnie dopasowane do średni nicyy naszych y nowych, wyych,, okrag głych, łyych,, piankowych puf, ale też doskonale sprawdzaają się do przechowy wania zabawek czy klocków. Spód pojemników wyko onany jest z wielowarstwowej sklejki i posiada 4 obrotowe kółka. Ściany, wykonane są z pły ty HDF, obszy tej poliestrową tkaniną i mocowane są do siebie i do drewnianego spodu mocnymi rzepami. Do odatkowo jedna ze ścian opuszcza się po odczepieniu rzepu, ułat wiając w ten sposób mniejszym dzieciom dostęp do zawar art r toś to ości ci pojem jemnika oraz porządki po skończonej zabawie. e. Pojemniki posiadają wygodne uchwy ty, które ułat wiają ich przemieszczanie.

albo naszych nowych krążków do siedzenia NS 1884: – mały

249

285

NS 1933 ▪ szer. 38 x 38 cm, wys. 46 cm

– duży

NS 2933 ▪ szer. 38 x 38 cm, wys. 80 cm

343


megabudowle

Duże sześciany

250

BY 5000 Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kształcie kwadratowych ścianek umożliwiające budowanie kolorowych sze ścia nów oraz bar dziej złożo nych dużych konstrukcji. Zestawy różnią się ilością i wielkością elementów a tak że kolorystyką.

▪ 12 elem.; dł. boku 37 cm

344 44

BY 7010

Zestaw dużych klocków w kształcie cegieł. Klocki umożliwiają budowanie wyjątkowo dużych konstrukcji. Klocki łączą się ze sobą w tradycyjny sposób.

▪ 32 dużych (dł. 23 cm) i 16 małych (12 cm) elem.

Piankowe klocki kolorowe MW 1940 ▪ 40 szt.

239

Duże klocki Duże klocki

74

Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kształcie kwadratowych ścianek umożliwiające budowanie kolorowych sześcianów oraz bardziej złożonych dużych konstrukcji. Zestawy różnią się ilością i wielkością elementów a tak że kolorystyką.

Piankowe klocki drewnopodobne

89

MW 2940 ▪ 40 szt.


Klocki piankowe z fakturą ST 8499 Piankowe kolorowe klocki z 6 różnymi fak turami, dzięki którym zabawa klockami stymuluje receptory dotykowe.

52

▪ 64 klocki, wym. klocka kwadratowego 8 x 8 x 2,2 cm

Kolorowe sześciany BY 5010 ▪ 24 elem.; dł. boku 22 cm

179

Cegły z kartonu

NS 1007 32 cegły w 4 kolorach do licznych zabaw konstrukcyjnych jak i do demonstrowania matematycznych pojęć. Specjalna konstrukcja ich sprawia, że są trwałe i utrzymują ciężar dorosłej osoby.

129

klocki konstrukcyjne Najwięk sze klocki konstrukcyjne na świe cie. Klocki wykonane są z polipropylenu spienialnego, często określanego jako pianka EPP, materiału niezwykle lekkiego, sprężystego i bardzo trwałego.

1139

zł Zestaw Dom

179

179

Zestaw 64 elementów

Zestaw 37 elementów

SX 0004 ▪ 16 klocków 24 x 12 x 5 cm, 16 klocków 12 x 12 x 5 cm, 16 klocków 24 x 6 x 5 cm, 16 klocków 12 x 6 x 5 cm

SX 0003 ▪ 10 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm, 15 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm, 12 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm

SX 0002 ▪ 305 elem.: 20 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm, 110 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm, 55 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm, 12 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm, 14 klocków o wym. 36 x 6 x 5 cm, 14 klocków – dach o wym. 12 x 12 x 5 cm, 52 klocków – dach o wym. 24 x 12 x 5 cm, 28 klocków – dach narożny o wym. 12 x 12 x 5 cm

345


misiowa rodzinka Miś siedzący 32 cm NS 2040

25

Miś siedzący 27 cm

NS 2041

NS 2039

Zestaw 4 siedzących pluszowych misiów.

▪ wym: 16, 24, 27 i 32 cm

69

Miś siedzący 16 cm

Miś siedzący 24 cm

NS 2037

NS 2038

pluszaki

15

346

Misie siedzące zestaw

19

22


Po P oduszeczki sensoryczne

110

NS 2129

Niezzwykle miękkie szeleszczące podusszeczki w kształcie ko ła, trójkąta, prostokąta i kwadratu. Ży we kolory przy p ciągną uwagę dzieci a szeleszczący dźwięk zachęci do zabawy. szcz

w trójkąta 30 cm, kwadrat o boku 30 ▪ wys. cm cm, śr. koła 30 cm, prostokąt 40 x 28 cm; w wypełnienie z granulatu styropianoweggo go, pokrowiec z frotte strzyżonej, dzięki w wszytemu suwakowi można go zdjąć na cz czas prania w temp 40°C

20

zł Maskotka Piesek SA 2371 ▪ wym. 33 cm, 1 szt.

Biedronka Nella BU 0230

190

złł

Sympatyczna biedronka biedronka Nella Nell jjest miła w dotyku i może pełnić rolę grupowej przytulanki. Dzięki niej dzieci uczą się kolorów i rozwijają umiejętność współpracy. Kolorowe elementy do nakładania rozwijają sprawność motoryczną. Nella zachęca dzieci do zabaw ruchowych, wykazania się refleksem i spostrzegaw-

czością. Rzut kostką decyduje, jaki kolor ringa ma być nałożony na nóżkę biedronki. Po zakończonej zabawie, biedronka może stać się wygodną poduszką na czas odpoczynku.

▪ zawartość: 1 Biedronka 60 cm; 24 kolorowe ringa w 6 kolorach; 2 kolorowe kostki; całość zapakowana w granatowy bawełniany worek.

Stonoga grzechotka SA 0810 ▪ wym. 60 cm

49

zł Grzechotka Kostka Grzechotka SA 0743

Kolorowa, miękka kostka z cy ferkami. Posiada wbudowaną w środek piłeczkę wydającą dźwięki. de

13

▪ 1 szt., wzór wybierany losowo

347


Piess pieluszka przy y tulanka NS 2056

18 zł

Przy tulanka dla najmniejszych dzieci w postaci miękkiego materiału z głową pieska, przeznaczona do zabawy, przy tulania i ssania.

▪ wym. 34 x 30, wiek: 0+

Szop p NS 2058

Żaba sen nsoryczna czzna NS 2055

16 zł 1

Zabawna, wna przy przyjemna jemna w do dotyku tyku przy przytulanka tulanka. Kont Kontrastowe kolory czerni i bieli przyciągają uwagę maluchów, a cienkie łapki i miękki ogon ułat wiają chwy tanie zabawki.

Siedząca miękka żabka, która na końcach łapek oraz w tułowiu posiada ziarenka grochu. Groszek sprawia, że żabka ma nieco więk szą wagę oraz dostarcza wrażeń sensorycznych stymulujących zmysł dotyku.

▪ wys. 26 cm, wiek: od 6 mies.

▪ wys. 15 cm, wiek: od 6 mies.

Pluszaki plsiadaja certyfikat EN 71-3. Zgodny z normami dla małych dzieci

348

22

Kotek NS 2057 57

18 zł

Miękka, miła w dotyku i łat wa do chwycenia w rączki przy tulanka. Doskonale nadaje się na przyjaciela zabaw, a dzięki niewielkim rozmiarom, zawsze można zabrać go ze sobą.

▪ wys. 25 cm; od 6 mies.


49 zł

Kot duży NS 2060

Duża i bardzo miękka maskotka. Tego miłego kotka można posadzić na łóżku, wozić w wózku a wieczorem zabrać go ze sobą do spania.

▪ wys. 70 cm, wiek: od 6 mies.

Króliczek czzek duży NS 205 2059 59 Duży i lekki i miękki pluszowy króliczek. Jego Długie uszy zachęcają dziecko do chwytania, a miękki brzuszek śmiało może pełnić rolę poduszki.

35 zł

▪ wys. 50 cm, wiek: od 6 mies.

349


bobasy

llalki al

Najwyż szej jakości lalki wykonane z przyjemnego w dotyku, bardzo wytrzymałego tworzy wa. Korpus lalek jest miękki, pokry ty bawełną. Bobas duży może być ubierany w prawdziwe dziecięce ubranka. Ciężar i wielkość dużej lalki odpowiadają naturalnym rozmiarom niemowlaka.

Bobas mały 28 cm m FV 2810

35

Bobas średni 40 cm FV 4010

na

t

lny ura

68

r o z miar niem ow la ka

• dostarczane bez ubranek

Bobas duży 60 cm FV 6010 Oczka lalki są ruchome, kiedy lalka śpi oczka zamykają się.

120

350


ubranka dla lalek

Uniwersalne ubranko dla bobasa

Ubranko Pajacyk ▪ jednoczęściowe ubranko plus para skarpetek

▪ dwuczęściowa piżamka plus para skarpetek DO 0003 30 cm DO 0004 42 cm

32 36

• wzory i kolory mogą ulec zmianie

zł zł

26 zł 36 zł 44 zł

DO 0005 28 cm DO 0001 40 cm DO 0002 60 cm

lalki chłopiec i dziewczynka Najwyższej jakości lalki wykonane z miłego w dotyku, niezwykle wy trzymałego tworzy wa. Kończyny lalek są ruchome, a forma lalki bardzo sugesty wnie oddaje charak terystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki rączek i stópek naturalnie zgięte). Lalki reprezentują dwie płcie.

• dostarczane bez ubranek

85 Chłopiec 42 cm Chłopiec FV 4230

85

Dziew D i czynk ka 42 cm FV 4250

Chłopiec 30 cm

Dziewczynka 30 cm D

FV 3050 ▪ o delikatnym zapachu wanilii

FV 3030 ▪ o delikatnym zapachu wanilii

70

70

351


52

Bobas TU 0005

Miękka mówiąca lalka ze smoczkiem.

▪ 42 cm, wzór ubranka może ulec zmianie

Lallk L ka nie i mowlak l k z ak kcesoria i mii TU 0004

59

Lalka niemowlak doskonała dla wszystkich dziewczynek. Lalka zamyka oczka po włożeniu smoczka. Siusiająca.

▪ 40 cm, cała twarda, 8 akcesoriów: 2 smoczki, nocnik, butelka, 3 kaszki, pieluszka, łyżeczka, miseczka, wzór ubranka może ulec zmianie

Jagódka TU 0003 T

Miss Plaży TU 0001

49

Lalka plażowiczka w kostiumie kąpielowy wym, letnich okularach i klapeczkach z falbanką. Laleczka posiada przycisk w miejscu pępka, po naciśnięciu którego mówi: „pa pa”, płacze, c śmieje się, gaworzy lub śpiewa. Po nakark mieniu butelką z wodą lalka robi siusiu. Lalka posiada ruchome nogi i ręce i mo można ją posadzić. Akcesoria w zestawie: buteleczka do karmienia, muszelka, rozgwiaz gwia da oraz okulary dla dziecka identyczne z tymi które posiada laleczka.

▪ wymaga 3 baterii LR44; wym. dł. 38 cm

Anetka TU 0006

55

45

▪ dołączona butelka z mlekiem. od 41 do 46 cm

▪ wymaga 3 baterii LR44 Dł. 40 cm; dodatkowy strój w zestawie

Lalka chodząca Klara IK 3376 ▪ 70 cm

Rosnąca lalka, która po naciśnięciu przycisku zaczyna płakać i uspokaja się dopiero, gdy dostanie butelkę z mlekiem. Po skończonym jedzeniu odbija jej się, śmieje się i zaczyna rosnąć. Kie dy zasy pia za czy na chrapać i kurczyć się

352

M ka laleczka przy tuMięk lanka. Lalka przy zmianie pozycji zamyka i otwiera oczy a po naciśnięciu jej oc na miękki brzuszek płacze i mó m wi „mama” i „tata”.

150


Strojnisia a TU 0002 Du ża uś mie chnię ta lal ka w kolorowym m ubranku. Lalka po naciśnięęciu przycisku w brzuchu śpie piewa weso łe piosenki.

52

▪ 1 szt., 50 cm;; strójj ubrankaa wybierany loosowo

115

Mała dama MI 2350

Sympatyczna lala w sukience z ładnymi długimi włosami do czesania. Ruchome rączki i nóżki pozwalają jej stać i siadać.

▪ 1 szt., wys. 44 cm; wzór wybierany losowo Lalki towarzyszą nam już od najmłodszych lat. Niezależnie od naszej płci, przez niemal ca ły okres dorastania, zajmują one swoje miejsce na dziecięcych półkach, regałach i szaf kach. Bawią się nimi zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Podczas okresu dzieciństwa, trak tujemy je jako służące do zabawy przedmioty, roz wijające naszą wyobraźnię.

353


miękkie lalki • nadają się do prania w temp. 30°C

anatomiczny bobas

1 kg

Miękkie lalki posiadające cechy anatomiczne ne małej dziewczynki i chłopca. Posiadają wygodne do ubierania śpioszki i rozpinaną koszulkę. Wypełnione są watoliną oraz groszkiem zwięk szającym ich wagę do tego stopnia, że trzymane na rękach jeszcze bardziej przypomina prawdziwego dzidziusia.

Dziewczynka NS 2042 ▪ wym. 48 cm

58

Chłopiec NS 2043 ▪ wym. 48 cm

58

miękkie lalki Nati i Mati Miękkie i bardzo miłe w dotyku laleczki. Ich uśmiechnięte buzie i kolorowe ubranka sprawią, że od razu przypadną do gustu zarówno dziewczyn nkom jak i chłopcom.

Mati

20 cm c NS 2051

14

35 cm NS 2052

35

zł 50 cm

NS 2053

25

Nati

354

20 cm

35 cm

50 cm

75 cm

NS 2047

NS 2048

NS 2049

NS 2050

14

25

35

59


Lalka k manipulacyjna Tola NS 2054

110

Duża miękka lalka ubrana w kilka warstw ubranek z których każde posiada wiele różnorodnych zapięć w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, rzepów, suwaków, sznurowaneł i klamerek. Dziecko bawiąc się lalką roz wija zdolności manualne i uczy się samodzielności.

miękki bobas

▪ wym. dł. 75 cm

Mięciutkie lalki idealnie nadające się do zabawkowego wózeczka oraz a jaaz ko przy tulanki.

22 cm NS 2044

15

32 cm NS 2045

19

42 cm NS 2046 6

29

355


miękkie lal lalki Maja

Gucio

CB 0005 ▪ 20 cm

CB 0006 ▪ 20 cm

10

10

16 Lalka 50 cm

20

Lalka siedząca CB 0008 ▪ 1 szt.; wys. ok. 30 cm

Lalka 35 cm

CB 0001 ▪ 1 szt. ▪ kolor wybrany losowo

Chłopiec 40 cm

Chłop piec 50 cm

CB 0003 ▪ kolor wybrany losowo

CB0004 CB00 ▪ kolor wybrany losowo

17

356

25

CB 0002 ▪ 1 szt. ▪ kolor wybrany losowo

20


Wózek spacerowy „prawdziwy” AN 2750

62

akcesoria dla lalek

Wykonany tak że przypomina prawdziwy wózek dziecięcy. Posiada siedzisko z tkaniny, podpórki pod rączki i nóżki, a tak że dolną półeczkę z pojemnikiem na zakupy lub drobiazgi potrzebne małej mamie na spacerze.

▪ wym. 55 x 41 x 28 cm

Wózek spacerów wka

46

AN 2742 742 Wózek ze szty wnym siedziskiem wyposażony w zabezpieczenie dla lalki i koszyczek ek na niezbędne w czasie spaceru drobiazgi.i.

▪ wym. 50 x 27 x 25 5 cm

135

34

Wózek spacerowy IK 2332 ▪ wym. 52 x 27 x 55 cm

Wózek głęboki MI 7570 Posiada wszystkie cechy prawdziwego wózka.

▪ wyjmowalna gondola wym. 56 x 36,5 x 64 cm

Wózek spacerowy 3-kołowy składany

76

MI 0306 ▪ wym. 61 x 33 x 54 cm

357


Kołyska dla lalki CI 2808 Drewniana ko łyska dla lal alki.

79

62

25

DO 0006 Komplet dwustronnej pościeli:

▪ wym. prześcieradła 43 x 23 cm, kołderki 33 x 26 cm, podusi 22 x 16 cm

358 58

119

444,5 ,5 ccm, wiek 18 mies. ▪ wym. 32,5 x 6,5 x 44

Łóżeczko dla lalki drewniane

Pościel do łóżeczka dla lalek

CI 2812 Drewniany wózekk dla la lalki

▪ wymi. 27 x 7 x 46 cm

NS 0495 ▪ wym. 50 x 23 x 30 cm

Wózek dla lalki


Wanna z akcesoriami W IK 2346 ▪ wym. 37 cm; 10 elementów

Zestaw pielegnacyjny Mała ł niania i i MY 0324

75

45

132

42

Przewijak i toaletka w jednym. Posiada łóżeczko z baldachimem z tkaniny, dwie podwieszane miseczki, obrotową karuzelę, kran z obracanym pokrętłem, zagłówek z miejscem na akcesoria oraz 4 stabilne nózki.

▪ wykonany jest z tworzywa sztucznego; wym. 42,5 x 15,5 x 54 cm

Kącik pielęgnacji lalek FR 6900

Atrakcyjny, trzy poziomowy zestaw na kółkach, wyposażony w niezbędne akcesoria do pielęgnacji lalek. Lalka nie wchodzi w skład zestawu.

▪ wys. 48 cm, 7 elem.

Krzesełko dla lalki MI 7580 Składane krzesełko do karmienia ulubionej lalki.

▪ wym. 33 x 26 x 60 cm

359


Domek dla lalek z werandą i balkonem GK 1893

369

Duży drewniany domek dla lalek z werandą i balkonem, zasuwany daszek.

▪ dostarczany bez akcesoriów, do samodzielnego montażu; wym. 81 x 45 x 62 cm

Wesoła rodzina

zł 199 Domek dla lalek z akcesoriami

46

WD 9077

LE 7253

Zestaw lalek, które wielkością doskonale pasują do drewnianego domku.

Duży, dwupoziomowy domek dla lalek wykonany z drewna, wyposażony w meble, zasuwany daszek i otwierane okna.

• 6 szt., wym. 10–12 cm

▪ do samodzielnego montażu; wym. 40 x 26 x 38 cm

małe drewniane mebelki

Kuchnia K NS 0407 ▪ 10 elementów: stół, 4 krzesła, kwiatek w doniczce, lodówka, zlewozmywak, szafka, kuchenka

• wym. do 13 cm

60 zazł kpl.

Sypialnia Sypialnia

Łazienka

Salon S

NS 0408 ▪ 6 elementów: szafa, łóżko, toaletka, stolik nocny, pufa i lampa

NS 0410 ▪ 5 elementów: wanna, pralka, zlew, bidet, sedes ze spłuczką

NS 0409 ▪ 11 elementów: fortepian, pufa, sofa, 2 fotele, stolik, szafka, telewizor, lampa, 2 kwiatki w doniczce

360


209

Domek dla lalek Domek lalek NS 0155

Duży, stabilny, dwupoziomowy domek dla lalek. Ażurowa konstrukcja i układ plat form umożliwia zabawę kilkorga dzieci jednocześnie. Dodatkową atrakcją jest ruchomy dach, którego skrzydła mogą być ustawiane po obu stronach domku. Dostarczany bez akcesoriów.

▪ wym. 55 x 54 cm, wys. 53 cm, do samodzielnego montażu

72

Piankowy domek dla lalek k ST 3833

D mek składany z piankowych eleDo mentów z pełnym umeblowaniem. m

▪ 121 elementów; wym. 43 x 17 x 33 cm

Makieta Zagroda NS 0156

239

Wykonana ze sklejki imitacja zabudowań gospodarczych. Duża płaszczyzna, liczne przejścia i okna oraz ruchomy daszek obory pozwalają na swobodną zabawę i manipulację zwierzątkami.

▪ wym. 62 x 55 x 21 cm

361


pojazdy i akcesoria Pojazdy posiadają ruchome elementy podwozia, co zwięk sza ich atrakcyjność. Mają też bardzo realistyczny wygląd. Kolorystyka tylko zachęca do zabaw, tym bardziej, że można nim się bawić i w domu i w piaskownicy. Zbudowane są z bezpiecznych i trwałych elementów. w.

Auta mix 4

56

WW 7082 ▪ mix 4 aut osobowych: Peugeot, Garbus, Citroen, Jeep Wrangler; wym 22 x 12 x 12 cm

Samochód hód strażżacki FT 5054

35

Wóz strażacki z ruchomą drabiną i dwiema ruchomymi postaciami, wykonany z tworzy wa sztucznego. Ko ła pojazdu wydają charak terystyczny dźwięk podczas obracania.

▪ dł. 22,5 cm, szer. 11 cm, wys. 19 cm; od 18 mies.

Policja, straż, pogotowie. Zestaw pojazdów FT 5212

42

Zestaw 3 pojazdów wykonanych z tworzy wa sztucznego. Klocek kierowcy w każdym z pojazdów porusza się podczas jjazdy. W zestawie znajdują się też 3 znaki drogowe.

▪ wym. pojazdu: dł. 14 cm, szer. 8 cm, wys. 9 cm; od 18 mies.

Samochód mały mechanik FT 5053

35 3

złł

Pojazd, wyposażony w uchwyt do przenoszenia, postać kierowcy oraz 4 narzędzia małego mechanika. Koła pojazdu wydają charak terystyczny dźwięk podczas obracania nimi z użyciem plastikowych narzędzi. Lekki, wykonany z tworzy wa sztucznego.

▪ dł. 22,5 cm, szer. 11 cm, wys. 19 cm; od 18 mies.

362 62

Wy wrotka z sorterem FT 5055

35

Pojazd wykonany z tworzy wa sztucznego z funkcją 5-elementowe go sor tera i manipulacyjne go labiryntu. Ko ła pojazdu podczas przekręcania wydają charak terystyczny dźwięk.

▪ dł. 22,5 cm, szer. 11 cm, wys. 19 cm; od 18 mies.


Samochód z przyczepą ą MY 1000 Samochód wy wrotka wraz z przyczepą, wykonany z wy trzymałego tworzy wa sztucznego. Osie kół obydwu pojazdów są metalowe. Skrzynia ładunkowa pojazdu opuszcza się po zwolnieniu bocznej blokady, skrzynia ładunkowa przyczepy również jest ruchoma, dodatkowo przyczepa posiada opuszczaną stopkę, którą można wysunąć, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu.

35

▪ wym. 62 x 18 x 25 cm

Samo ochód terenowy Policja ja a MY 1039

35

Samochód policyjny terenowy o konstrukcji wykonanej z tworzy wa sztuczne go. Ko ła samo cho du wykonane są z gumy.

▪ wym. 41 x 20,5 x 20,5 cm

59

Duża wy wrotka MY 5613

Duży samochód wy wrotka, wykonany z wy trzymałego tworzy wa sztucznego. Osie wykonane z metalu. Skrzynia ładunkowa posiada wygodny uchwyt, można ją też opuścić po zwolnieniu bocznej blokady.

▪ wym. 55 x 31 x 32 cm

Wy wrotka a MY 0107

45

Samochód wyywrotka wrotka wy wykonany ykonanyy w ca całości łości z wytrzy wyy trzyy małego tworzy wa sztucznego. Skrzynia ładunkowa posiada ruchomą blokadę oraz wygodny uchwyt do podnoszenia.

▪ wym. 50,5 x 25 x 25 cm

Betoniarka MY 0885

22

Samochód ciężarowy betoniarka, wykonany z wy trzymałego tworzy wa sztucznego. Osie pojazdu wykonane są z metalu, ko ła natomiast posiadają gumowe opony. Mieszalnik betoniarki obracany jest za pomocą pokrętła z uchwy tem, mieszalnik można również opuścić po zwolnieniu blokady. W kabinie pojazdu znajdują się dwa siedzenia w formie klocków aby umożliwić stabilny montaż ludzików. Z przodu znajduje się ot wór na sznurek.

▪ wym.29 x 18 x 19 cm

Straż Pożarna a MY 5344

28

Samochód strażacki wykonany z wy trzymałego tworzy wa sztucznego. Osie kół wykonane z metalu. Samochód posiada obrotową wysuwaną drabinę o całkowitej dł. 50 cm.

▪ wym. szer. 16,5 cm, dł. 36 cm, wys. 19 cm

363


Straż raż po pożarna żarna

53

Betoniarka Betonia

Śmieciarka

53

WW 3237 ▪ podnoszona i wysuwana drabina; ▪ wym. 47 x 27 x 16 cm

WW 3238 ▪ podnoszona naczepa ze schowkami ▪ wym. 42 x 22 x 16 cm

Autto te A t renowe Mitshu h bi bishi WW 7091 ▪ wym. 38 x 24 x 23 cm

364

53

WW 3239 ▪ 0brotowa gruszka na korbę, zwijjanyy wąż, drabinka, lej oraz szufla; wym. 38 x 26 x 16 cm

35

złł

Mały dźwig

53

35

złł

WW 3236 ▪ 0brotowa naczepa z podnoszonym ramieniem dźwigu; wym. 37 x 27 x 16 cm

Autto te A t renowe Toyo T ta t WW 7090 ▪ wym. 38 x 24 x 23 cm


Gigant Truck. Wy wrotka z przyczepą WW 6510 Okazały samochód o długości 55 cm i ogromnej nośności do 150 kg. Wywrotka posiada otwierany kiper oraz wygodny uchwyt. Przyczepka po doczepieniu dyszla z zestawu zmienia się w wózek do ciągnięcia. Całość wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne.

▪ wym. wywrotki: 54 cm x 31.5 cm x 34 cm; ▪ wym. przyczepki: 49 cm x 25 cm x 31 cm; ▪ od 12 mies.

162

giganty

Auta o dużych gabary tach i ogromnej wytrzymałości. Posiadają wiele ruchomych elementów uatrakcyjniających zabawę. Doskonałe do zabaw w plenerze.

125

Gigant Traktor-Spychacz

WW 6600 ▪ od 12 mies.; 55 x 36,5 x 32 cm

Wózek-przyczepka z kompletem do piasku WW 0952

72

104

Gigant Truck-Wy wrotka

WW 6001 ▪ od 12 mies.; 55 x 36,5 x 32 cm

Bezpieczny i wytrzymały wózek o nośności do 60 kg. Wózek-przyczepa sprawdza się jako świetny dodatek do Gigant Traktor-Spychacz oraz Gigant Truck. Wywrotka. Dzięki dołączonej do zestawu rączce do zamontowania, przyczepa służy również jako samodzielny wózek. Dodatkowym wyposażeniem zestawu jest komplet letni, w skład którego wchodzi wiaderko, sitko, łopatka, grabki oraz foremka.

▪ poj. 1,5l. wym. 49 x 25 x 31 cm, od 12 mies.

365


Naczepa z kompletem do piasku

62

WW 0380 Pojazd posiada ruchomy kiper dzięki czemu samochód jest realistycznym odzwierciedleniem prawdziwego samochodu budowlanego. W skład zestawu wchodzą dodatki do zabawy w piasku, tj. łopatka i grabki, 3 foremki, stateczek oraz młynek.

• wym. 68 x 22,5 x 18,5 cm. od 12 mies.

Zestaw Z t mały łych pojazdów WW 6000

97

Różne Róż ne mo modele dele środ śr ków transpor tu min.: ciuchcia, bagażówka, wyścigówka, przyczepa, beczkowóz, dźwig i inne. Auta można ze sobą łączyć za pomocą zaczepów.

• 18 szt., różne modele; od 18 mies.

Samochód mały y Mix MY 1044

5

MY 1033

Kolorowe niewielkie samochodziki, dopasowane wielkością do rączek dzieci. Pojazdy wykonane z wy trzymałego tworzy wa sztucznego, osie od kół wykonane z metalu.

Samochód wyścigowy wykonany z wy trzymałego tworzywa sztucznego, osie od kół wykonane z metalu, natomiast ko ła posiadają gumowe opony.

• wym. 8,6 x 5,7 x 6 cm; kolor dobierany losowo

• wym.9,6 x 7 x 7,5 cm

Samochód ód Tulipan MY 5050

17

• wym. 27,5 x 18 x 20 cm ; od 12 mies.

10

22

Samochód wy wrotka o łagodnych brzegach i op ły wowych kształ tach, wykonany z wy trzymałego tworzy wa sztucznego, osie kół wykonane z metalu. Pojazd posiada ruchomą skrzynię ładunkową.

366 66

Formuła 1

Autko Traktorek

WW 4061 • wym. 24 cm; od 12 mies. model wybierany losowo


Poz wó lm y

d

NS 1838 • 178 x 107 x 72 cm

iom c e zi

p

1199

la t !

Samochód terenowy

h

yc z s d ajmło n d o ż u j ę d o g y z cyjną pr otor yza m ć a Samochody o eleganckim wyglądzie, wyposażone w ruchome żyw e z elementy, dzięki którym dzieci poczują się jak mali kierowcy! Por jazdy te roz wijają zdolności kreaty wne i motoryczne najmłodszych. Wykonane ze sklejki z elementami z pianki pokry tymi trwałą tkaniną. Roz wijają wyobraźnię dziecięcą i zapraszają swoją formą do zabawy tematycznej. Ruchome elementy w postaci: otwieranej maski i bagażnika, kierownicy, dźwigni skrzyni biegów, odpinanych kół są jego dodatkowym walorem. Wyjmowane siedzisko samochodu.

• łat wy montaż • kolorowe miękkie ko ła (włącznie z zapasowym) mocowane za pomocą rzepów • świat ła przednie mocowane na rzepy • ruchoma kierownica i dźwignie skrzyni biegów • ot wierana duża maska i bagażnik

Samochód przedszkolaka NS 0973 • wym. 150 x 74 x 74 cm

999

367


akcesoria do pojazdów

Garaż NS 0157

209

4-poziomowy garaż (parking) z licznymi zjazdami oraz obszernymi plat formami umożliwiającymi swobodny ruch pojazdów.

▪ dostarczany bez pojazdów; wym. 60 x 40 x 50 cm

Kaskada 5 poziomów WW 3120 ▪ 5 poziomów; 3,7 m trasy; 2 autka

Auto garaż DM 7530

119

▪ wym garażu: 28 x 35 x 12 cm; wiek 1+

WW 0400 ▪ 3 m trasy; wym. po złożeniu: 80 x 90 cm

368

79

64

87

Auto garaż 2-poziomowy, wykonany z wysokiej jakości wy trzymałego plastiku. Pier wszy poziom znajduje się wewnątrz garażu i prowadzą do niego 4 bramy wjazdowe. Drugi poziom znajduje się na dachu, posiada 5 miejsc parkingowych oraz zjazd z ruchomym szlabanem. W skład zestawu wchodzą 3 samochodziki o wym. ok 10 x 9 x 7 cm w tym: wy wrotka, dźwig i samochód osobowy oraz naklejki do samodzielnego ozdobienia garażu.

Garażż z dro G d gą

93

Posterunek policji

FR 0706 ▪ w zestawie jedno auto, wym. 47 x 35 x 24 cm

Parking 3 poziomy WW 3040 ▪ 3 poziomy, 4,6 m trasy, 2 autka


69

Mata piankowa M Miasto

zł MW 0011

Zestaw piankowych puz zli, które po połączeniu tworzą matę z wzorem kolorowego miasta. Doskonałe uzupełnienie zabaw tematycznych oraz edukacyjnych np. nauka zasad ruchu drogowego. Uniwersalne, nieograniczone wzorem brzegi umożliwiają łączenie kilku mat w jeden na zasadzie puz zli. Mata piankowa posłużyć może jako ozdoba pokoju dziecięcego, sali zabaw.

▪ 9 sztuk o wym. 30 x 30 cm, grubość pianki 13 mm

trasy dla najmłodszych h Trasy przeznaczone są dla dzieci już od 1-go roku życia. Wykonane z bezpiecznych i trwałych elementów. System łączeń, pozwala na przenoszenie złożonej trasy bez konieczności demontażu. Posiadają bardzo ciekawe kolory, które zachęcą dziecko do zabawy na trasach.

2,7 m

51

62

210

WW 4000 ▪ wym. złożonej zabawki 80 x 85 cm; od 12 mies.

4,3 m

WW 4010 ▪ wym. złożonej zabawki: 80 x 100 cm; od 12 mies.

Tory kolejowe CI 2141

Zestaw drewnianych elementów które łączą się na zasadzie puz zli tworząc ogromną pętlę torów kolejowych. Wszystkie widoczne na zdjęciu elementy są do łączone do zestawu (pojazdy, ludziki, drzewa, znaki drogowe).

▪ 100 elementów; wym. 120 x 90 x 8 cm

Drewniany ze Drewniany zestaw staw Pociąg Pociąg z to torami rami HE 3701

115

Drewniany pociąg wraz z drewnianymi torami do układania. W zestawie znajduje się lokomoty wa wraz z 2 wagonikami łączącymi się ze sobą dzięki magnesom, 18 szt. torów prostych, z zakrętami oraz mostkiem, posiadających wypustki i rowki i łączących się ze sobą na zasadzie puz zli.

▪ 20 elem.; wym. toru: szer. 3,8, dł. 16,8 cm; gr. 1,2 cm

369


209

Zestaw dró dróg i szyn LT 0425

Zestaw pomaga g zapoznać się z zasadami ruchu różnych środków transpor p tu. Wykonany z kolorowego tworzy wa, łat wy w montażu. ż

yw wielka góra, szyny, semafory, mostek, droga, ▪ 44 elementy: pojazdy, wesołe postacie wym. 71 x 21 x 42 cm

Samochód S hód Grand G dC Coupe LT 4458

Mini rowerek LT 0072

155

359

Poruszany za pomocą siły mięśni nóg. Odpowiednią zwrotność zapewniają przednie ko ła oraz kierownica. Z tyłu auta znajduje się mały bagażnik.

▪ wym. 83 x 49 x 86 cm

Szerokie rączki kierownicy oraz dwa tylne koła utrzymują malucha w równowadze, a nisko osadzone siedzisko umożliwia wygodną jazdę.

▪ wym. 51 x 43 x 44 cm przeznaczony dla dzieci wieku 1,5–3 lat

Łazik LT 4861

Pojazd Żaba TI 6013 ▪ wym. 54 x 23 x 32,5 cm

119

370

Wy trzymały pojazd o reali sty cznych kształ tach w spor towym stylu. Duże koła i szerokie siedzisko zapewniają stabilność.

▪ wym. 60 x 29 x 36 cm

135


Koń na biegunach biegunach czerwony

129

LT 1670 ▪ wym. 86 x 29 x 43 cm

Koń na biegunach niebieski

129

LT 1672 ▪ wym. 86 x 29 x 43 cm

Wieloryb na biegunach niebieski zł

175

LT 4879 ▪ wym. 105 x 43 x 36 cm

Trójkołowiec LT 4783 Stabilny pojazd na wytrzymałych ko łach nadaje się do jazdy po róż nej na wie rzchni. Za sie dzeniem łat wo dostępny schowek.

▪ wym. 102 x 76 x 48 cm

399

Ciężarówka Cozy Truck LT 6207

289

119

Poruszany dzięki skrętom kierownicy; klak son, wydający zabawny dźwięk. ot wierane drzwi, imitacja wlewu paliwa; wygodny bagażnik z opuszczaną tylną ścianą; naklejki w kształcie oczu i roześmianej buzi palących się przednich i tylnych świateł, zegarów kontrolnych, tablic rejestracyjnych oraz lusterek.

▪ wym. 102 x 58 x 86 cm, wiek 1,5 - 5 lat; bardzo lekki

Minipojazd LP 0002

109

Plastikowy pojazd wysokiej jakości wy trzymuje intensy wną zabawę w grupie. Wielkością przystosowany do wzrostu małego dziecka. Budowa zapewnia wygodę i stabilność, dzięki czemu dziecko czuje się bezpiecznie. Obrotowe kółeczka oraz uchwyty do łączenia ze sobą pojazdów umożliwiają tworzenie kolorowego pociągu.

▪ wym. 48 x 28 x 18 cm

Bujak Jamnik DM 6722

Jamnik bujak, przeznaczony dla 3 osób o max. wadze łącznej 50 kg. Bujak wykonany jest w wysokiej jakości wy trzymałego i łat wego do utrzymania w czystości plastiku. 3 siedzenia oraz uchwy ty zapewniają kontrolowaną i bezpieczną zabawę.

▪ wym. bujaka: dł. 102 x 43 x 36 cm

371


Toaletka IK 3492

kąciki zabaw

105

Niedużych rozmiarów, este stetycznie wykonana, zawiera wygo odne pojemniki z akcesoriami do o włosów. Posiada regulowane lustro, o, umocowane w ozdobnej ramce w kształcie kwiatka. Toaletka skła-da się z kilku osobnych elementów, do zmontowania w całość przez osobę dorosłą. W zestawie: plastikowe akcesoria do ozdoby i pielęgnacji włosów, po ojemniczki i pude łeczka, naklejki do o ozdobienia. Żół ty przycisk generu uje melodyjny dźwięk.

▪ wym. 50 x 47 x 60 cm

Toa To ale lettka NS 1724

245

Drewniana toaletka z lusterkiem, szufladą i szaf ką z półeczkami.

▪ wym. 69 x 32, x 80 cm

Zestaw do kącika fryzjerskiego FR 6211

32

Każda mała „dama” chce ładnie wyglądać. Eleganckie muszą być też lalki. Zestaw najpotrzebniejszych przedmiotów powinien stanowić wyposażenie każdego kącika

Namiot na stolik Podwodny świat NS 2122 Namiot na stół. Posiada liczne aplikacje, ściągające tasiemki oraz 2 okrągłe okna i 2 wejścia z podpinaną na rzep zasłonką. Namiot idealnie pasuje na nasze stoliki.

199 372 722

▪ wykonany z tkaniny bawełnianej - drelichu, szer. 75 cm, dł. 120 cm, gł. 60 cm. Można prać w pralce w temp. 40 st. C, wiek: od 1 roku.


Wózek Mały sprzątacz MY 0317 Wózek na kó łeczkach, wyyposażony o robienia w akcesoria niezbędne do porządków. W zestawie znaj najdują wózek z blatem, pojemnikiem,, dolną półką oraz stabilnym uchwy tem, em, 3 miotły różnej wielkości, szufellka na kiju, zmiotka z małą szufelką orazz wiaderko. Całość wykonana z wysokiej jakości tworzy wa sztucznego.

▪ wym. 49 x 14 x 43 cm

75

Deska do prasowania

Żelazko z podstawką

MI 0207 ▪ wym. 46 x 21 x 45,5 cm

23

FR 5502 Żelazko z podstawką.

42

▪ wym. 21,5 x 14,5 x 15 cm

Kasa AN 9141

14

Szufladka na pieniądze i okienko wskazujące różne kwoty.

▪ wym. 10 x 11 cm

Odkurzacz Wagi AN 9140

22

Nakładane szalki. Przydatne do wprowadzenia pojęcia ciężaru i nauki ważenia. 2 szt.

IK 2549

52

Światło, realistyczny dźwięk pracy odkurzacza, torebka kulek ze styropianu.

▪ baterie 4 x 1,5 V R14 (niedołączone) wym. 22 x 17 cm

▪ wym. 8,5 x 26 x 9 cm

373


122 Straganik Justynki NS 0465

445

Kącik lekarski FR 6500

Estetycznie wykonany straganik z lakierowanego drewna. Zapewnia miejsce do dzięciecych zabaw. Zaokrąglone brzegi blatu i półeczek zapewniają bezpieczeństwo małym użytkownikom. Półeczki pozwalają na ekspozycję produktów, a lada na obsługiwanie klientów.

Wózek na kółkach wyposażony w 16 przedmiotów, niezbędnych w pracy lekarza.

▪ dostarczany bez akcesoriów; wym. 80 x 80 x 120 cm

▪ wys. 48 cm

Wózek supermarket AN 2748

Sklep FR 1460

119

Zestaw Ze staw do zabawy zabawy w sklep kompleksowo kompleksowo wy wyposażony posażony w pro produkty dukty żżywnościowe oraz akcesoria sklepowe (waga monety etykiety z cenami).

▪ wys. 72 cm

374

64

Wyposażony w dwie półeczki: jedna na drobne zakupy lub do posadzenia lalki oraz druga na warzy wa lub pozostałe zakupy. Po zdjęciu z podwozia i zamontowaniu uchwy tu zamienia się w koszyk.

• wys. 53 cm


Drewniany warsztat CI 0980

125

Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych wyposażony w śrubki, młotek, piłę oraz inne niezbędne narzędzia potrzebne małemu majsterkowiczowi.

▪ 37 elem., wym. 40 x 29 x 56 cm, od 3 lat

Warsztat na kółkach FR 6450

129

W formie wózka z 25 elementami (pi ła z ruchomym ostrzem, wier tarka z obracającym się wier tłem, młotek, śrubokręt, zestaw śrub i inne akcesoria).

Warsztat Wojtka FR 4260

Zestaw narzędzi FR 4000 Zestaw narzędzi z wiertarką, śrubokrętem, obcęgami i młotkiem.

▪ wym. 36 x 7 x 36 cm; od 3 lat

49

235

Warsztat wyposażony w narzędzia, śruby i elementy konstrukcyjne, które można łączyć. Kolory warsztatu mogą ulec zmianie.

▪ wys. 87 cm

▪ wym. 44 x 30 x 48 cm

375


kuchenki

kuchenka Wszystkie dzieci uwielbiają bawić się w gotowanie i przyrządzanie posiłków dla najbliższych. Ten kolorowy zestaw na to pozwala. Pralka mająca ot wierane drzwiczki i pokrętła, kuchnia wyposażona w palniki, piekarnik oraz zlewozmy wak z kranem, szafka „pomocnik” na przechowywanie akcesoriów kuchennych, a także straganik-sklepik, okażą się wspaniałym miejscem do zabaw grupowych. Wzornictwo i tematyka pozy ty wnie wpły wa na rozwój dzieci.

376


Kuchenki to miejsca wielogodzinnych zabaw. W naszej ofercie posiadamy gotowe produk ty kuchenne: jajka sadzone z plastiku, frytki, chleb pokrojony w kromki, warzy wa, ryby, ciasta, sery itp. To wszystko pozwoli na wyczarowanie wspaniałego kącika kuchennego dla naszych małych pomocników. Dzieci nauczą się jak przygotowy wać podstawowe pokarmy, jak je kulturalnie podać, gdzie po łożyć kubeczek, gdzie widelec, a gdzie łyżkę. Kuchenka mogłaby znajdować się niedaleko kącika dla lalek, aby można było szybko i sprawnie przygotować dla nich przyjęcie.

Straganik-sklepik NS 1837 ▪ wym. 123 x 82 x 81 cm

Pomocnik

249

189

NS 0262 ▪ wym. 38 x 38 x 48 cm (z aplikacją 58 cm)

Pralka

235

345

NS 0261 ▪ wym. 48 x 38 x 48 cm (z aplikacją 68 cm)

Kuchenka

NS 0260 ▪ wym. 68 x 38 x 48 cm (z aplikacją 90 cm)

377


Kącik gospodyni LT 4431

415

Kącik wyposażony w mikrofalówkę, ekspres do kawy, lodówkę, podwójny piekarnik, kuchnię do gotowania, zlewozmy wak, telefon, pralnię z miejscem do prasowania i żelazkiem.

▪ wym. 114 x 43 x 114 cm; od 2 lat

Duża kuchnia FR 2475

199

152

Kolorowa kuchenka, która zaspokoi potrzeby każdego małego kucharza. Posiada ot wierany piekarnik oraz dwie boczne szaf ki. Zawiera akcesoria niezbędne małej gosposi, są to między innymi metalowy wielofunkcyjny garnek z przykrywką, patelnię oraz rondelek, 2 talerzyki, kubeczki, 2 komplety sztućców, solniczkę i pieprzniczkę. Pokrętła od zlewozmy waka i piekarnika są ruchome i wydają charak terystyczny dźwięk. Zabawka doskonale roz wija wyobraźnię dziecka.

▪ wym. 56 x 46 x 105 cm

Kuchenka Magdy AN 2000

Mała przenośna kuchnia. Pod otwieraną pokry wą palniki kuchni zlewozmy wak piekarnik z przezroczystymi drzwiczkami. Pod palnikami szuflada ze sztućcami. W komplecie garnuszki oraz małe filiżanki i talerzyki.

▪ wym. 45 x 42 cm 34 akcesoria

378


wyposażenie kącików zabaw Kuchenka z zestawem akcesoriów DM 6941 Zestaw małego kucharza wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Kuchenka o wym. 25 x 3 x 30 cm posiada 2 pokrętła, które przy przekręcaniu wydają charakterystyczny dźwięk. Wyposażona jest też w szarą zdejmowaną płytę indukcyjną z miejscem na dwa naczynia pod którą z kolei znajdują się dwa palniki gazowe.

17

Sztućce zestaw Sztućce zestaw DM 4230

Zestaw 16 szt. plastikowych sztućców w estetycznym pude łeczku z przegródkami.

▪ 4 widelce, 4 noże, 4 łyżki, wszystkie o dł. 13 cm oraz 4 łyżeczki o dł. 9 cm; wiek 3+

Czajnik FR 5508

19

▪ 21 elem.: garnek z pokrywką, patelnia, rondel, sitko, 2 miseczki oraz deska do krojenia, nóż szefa kuchni, nóż do smarowania, 4 pojemniki na przyprawy, sztućce do sałatek, łyżka do serwowania, łopatka oraz mieszadło

119

15

Suszarka do naczyń FR 3000

Trzeba pamiętać, by po posiłku pozmy wać naczynia i wysuszyć je przed ułożeniem na półeczkach. Suszarka stanowi niezbędne uzupełnienie wyposażenia każdej kuchni.

▪ dostarczana bez naczyń; wym. 30 x 24 x 5 cm

Ekspress do kawy FR 2734

9

Wygodny czajnik z ot wieraną pokrywką do nalewania wody.

Ekspres do kawy z otwieraną pokrywką.

▪ śr. 15 cm, wys. 13 cm

▪ wys. 12 cm

379


Serwis do kawy FR 7300 Ser wis kawowy dla 4 osób.

30

Komplet obiadowy FR 6263

▪ 4 filiżanki o śr. 6 cm, wys. 4 cm 4 talerzyki o śr. 9,5 cm 4 łyżeczki o dł. 10 cm 1 dzbanek o śr. 8 cm, wys. 13 cm 1 dzbanuszek do śmietanki o śr. 5,5 cm 1 cukiernica o śr. 7 cm, wys. 5,5 cm 1 taca 32 x 32 cm

Dla 12 osób w 4 kolorach.

59

▪ 12 talerzy głębokich o śr. 11,5 cm 12 talerzy płytkich o śr. 12 cm 12 kubeczków o śr. 5 cm 12 kpl. sztućców o dł. 13 cm

Garnki FR 6262 4 garnki z uchwy tami + 4 pokrywki.

▪ śr. 11 cm

29

Rondle AN 2101 3 rondelki + 1 pokrywka.

▪ śr. 13 cm

16

Serwis do herbaty

Owoce LP 0049

AN 2062 Ser wis do herbaty dla 4 osób.

380

▪ 4 filiżanki 4 talerzyki 4 łyżeczki 1 czajniczek 1 dzbanek do śmietanki 1 cukiernica 1 taca 34 x 22 cm

79

Po 6: pomarańczy, cy tryn, zielonych i czer wonych jabłek, bananów, gruszek, moreli, mandarynek-klementynek.

▪ 40 % wielkości naturalnej; 48 szt.

29

Jajka

46

LP 0076 ▪ wielkość naturalna; 12 jajek w całości, 6 połówek, 4 jajka sadzone


Wędliny i mięso LP 0079

74

Koszyk pełen warzyw LP 3832

Pieczeń, parówka, kurze udka, 3 rodzaje kiełbas, kotlet schabu z kością.

LP 0078

70

Warzy wa LP 0084

▪ wielkość naturalna; wym. koszyka 29 x 23 x 11 cm; 15 szt. warzyw

64

Różne gatunki pie czy wa w ca łości oraz kromki: bagietka, chleb tostowy, chleb żytni, bułki.

Po 6: pomidorów, cebul, czer wonych i zielonych papryk, porów, ziemniaków, marchewek, kabaczków.

▪ wielkość naturalna, 7 szt. (bez koszyka)

▪ 40 % wielkości naturalnej; 48 szt.

Ciasteczka LP 0190

37

▪ wielkość pomniejszona; 21 szt.

Sery LP 0600

LP 6099

32

LP 1584 ▪ wielkość naturalna; 100 szt.

Imitacja najpopularniejszych serów. W zestawie porcje: goudy, ementalera, moz zarelli, camember ta, sera holenderskiego.

Ryby Frytki

47

▪ wielkość naturalna; 7 szt.

Bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, bezy, eklerki czekoladowe, ciastka tortowe z truskawkami i inne specjały cukiernicze.

Pomidor, papryki, cukinie, kabaczek, ogórek, ziemniaki, por, cebula, czosnek, kalarepa umieszczone w koszyku z rączką.

▪ wielkość naturalna; 9 szt.

Pieczy wo

75

59

Pstrąg, sola, różanka, zębatka, 3 sardynki.

▪ wielkość naturalna; 7 szt.

381


piasek i woda Zabawy z piaskiem to ulubione zajęcie maluchów. Instynktownie wybierają zabawy które wspomagają ich roz wój. Przesiewanie piasku przez palce wsypy wanie go do pojemników roz wija zmysł dotyku i koordynację wzrokowo-ruchową co będzie miało znaczenie przy pisaniu liter. Napełnianie piaskiem różnych pojemników pomoże dziecku w przyszłości zrozumieć takie pojęcia jak licz czba objętość czy przestrzeń. Proste zabawki takie jak: jak wiaderko łopatka ecko badawczego podejścia do czy grabki uczą dziec rzeczy wistości a tworząc budowle z piasku roz wija fantazję zdol olność planowania i przew widy wania.

Konewka mała BA 2001 ▪ wym. 15,5 x 13,5 cm

16

Maxi-łopatka i grabki

Łopatki i grabki

AN 4402 402 5 cm ▪ komplet: grabki i łopatka; dł. 55

MA 9004 ▪ 5 łopatek o dł. 26 cm., 5 grabek o dł. 19 cm

Wiaderko AN 0401 ▪ 1 szt.; śr. 17 cm

382

16

6

7

Wiaderko Zamek AN 0405 ▪ 1 szt., śr. 17 cm

8


Łopata duża MY 0282 ▪ dł. 55 cm

Zaba Z b wne wagoniiki ki AN 6610

32

Zestaw Piasek i woda

▪ dł. 50 cm; lokomotywka i dwa wagoniki

AN 1405 Akcesoria do piasku.

27

27

Zabawka dla najmłodszych nadaje się do zabawy zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz w piaskownicy.

Wesoła piramidka z wiaderkami

7

▪ wiaderko jest foremką; zamek; konewka; grabki; łopatka; 2 foremki

AN 3100 ach; sit▪ 5 wiaderek o różnej wielkości i w różnych kolorach; ko; naklejki z cyferkami; wys. 41 cm

Duży młynek AN 1244 ▪ wys. 43 cm 1 szt.

21

383


Taczka mała

29

BA 2000 Kolorowa taczka z wy trzymałego tworzy wa.

▪ wym. 52 x 32 x 23 cm

Foremki do piasku dłonie i stopy DM 1247

11

Foremki do piasku MA 9005

11

Różne rodzaje (rybka, kaczka, babka).

Zestaw 4 plastikowych foremek do piasku w kształcie dłoni i stóp. Foremki rozszerzają się ku do łowi, znacznie ułat wiając zrobienie babek z piasku.

▪ wym. 7–8 cm, 15 szt.

▪ 2 foremki stopy o wym. 15 x 8 x 3 cm; 2 foremki - dłonie o wym. 10,5 x 10 x 3 cm

Kosiarka AN 6510 ▪ wys. 56 cm

34

Zestaw foremek Zamki AN 3409

15

Zestaw 3 plastikowych foremek. Każda foremka różni się od siebie kształ tem, wielkością i kolorem.

▪ 3 szt., narożnik z wieżyczką o wym. 16 x 15 x 17 cm, czworokątna baszta o wym. 11 x 9 cm, okrągłą baszta wraz z fragmentem muru obronnego o wym. 16 x 6 x 9 cm; wiek 1+

384


45

Taczka z akcesoriami do ogrodu AN 6322

Taczka jednoko łowa z akcesoriami do sadzenia roślin i pielęgnacji ogrodu, wykonane z lekkiego i wy trzymałego tworzy wa sztucznego..

▪ narzędzia o dł. ok. 21,5 cm: nożyce, sekator, grabki, motyka,, narzędzie do robienia dziur w ziemi, konewka, 2 kubeczki; wym. taczki: 28 x 50 x 32 cm.

Naczepa z kompletem do piasku zł WW 0380

62

Pojazd posiada ruchomy kiper dzięki czemu samochód jest realistycznym odzwierciedleniem prawdziwego samochodu budowlanego. W skład zestawu wchodzą dodatki do zabawy w piasku, tj. łopatka i grabki, 3 foremki, stateczek oraz młynek.

▪ wym. 68 x 22,5 x 18,5 cm. od 12 mies.

60 kg

Wózek-przyczepka z kompletem do piasku WW 0952 ▪ wyposażeniem zestawu jest komplet letni, w skład którego wchodzi wiaderko, sitko, łopatka, grabki oraz foremka.; poj. 1,5 l.; wym. 49 x 25 x 31 cm, od 12 mies.

72

385


Pojemnik na wodę na stelażu z pokrywką

629

NS 2005

Bezpośredni kontakt dziecka z wodą i piaskiem jest naturalnym bodźcem stymulującym zmysł dotyku. Zabawa z takim materiałem wpływa na motorykę rąk dziecka, a dodatkowo ma kojące i uspokajające działanie. Dzieci uczą się współdziałać w grupie, a taka wspólna kreatywna zabawa daje wiele radości. Uniwersalny pojemnik na wodę i piasek, który można wykorzystać wewnątrz budynku oraz na zewnątrz, na boisku, w ogródku czy na plaży. Jest lekki i ma zamontowane kółeczka, dzięki którym dzieci same mogą go swobodnie przesuwać. Wielofunkcyjna przykrywka może być używana jako piaskownica lub dodatkowa półka pod zbiornikiem. Istnieje możliwość regulacji wysokości nóżek stelaża w zależności od wzrostu dzieci.

▪ wym. 89 x 63 x 58 cm; regulowana wysokość: 44, 51, 58 cm

Stół wodny-Piaskownica S LT 0060

429

Z staw 2 w 1 przeznaczony do zabawy na świeżym powietrzu oraz Ze w pomieszczeniu. Część zestawu przeznaczona do zabawy z wodą wyposażona w drogę, most oraz bramę. Dwie ręczne korby umożliwiają p dziecku wy twarzanie prądów wodnych, dzięki którym po wodzie mogą d pły wać łódki. Parasol chroni piasek przed deszczem. p

▪ piaskownica mieści 23 kg piasku; waga 12,2 kg; wym. 79 x 31 x 76 cm; od 2 lat

299

Stół wodny. Statek Piracki LT 6285 To prawdziwa gratka dla małych Wilków Morskich. Bijąca z masztu fontanna i strzelanie z armatek wodnych zapewni moc wrażeń wszystkim miłośnikom radosnego taplania się w wodzie. Płynąca z wierzchołka masztu poprzez pompę wodną (lub wlewana przez dziecko) woda porusza kolorowymi młynkami. Maluchy mogą podnosić i opuszczać kotwicę za pomocą korbki oraz obracać kołem sterowym. Zestaw zawiera dwóch sympatycznych piratów, strzykającego wodą rekina oraz zabawki przydatne do zabawy w morskich odmętach.

▪ wym. 102 x 74 x 48 cm; waga 13 kg; w zestawie brak baterii; od 2 lat

386


upominki

Plecak Auta

16

SA 1680 ▪ kolor wybrany losowo; wym. 27 x 26 cm; zamykany na suwak

Samochodzik z obręczami EO 0213 ▪ wym. 10,5 x 5 x 8,5 cm; od 10 miesięcy

Plecak Motylek

23

Kaczka k na sznurk ku

14

Miękka lalka Mati

11 zł

Samochód Tulipan

SA 0751 ▪ kolor wybrany losowo; wym. 20 x 23 cm; zamykany na suwak

EV 2587 ▪ wym. 11 x 12 x 9,5 cm; od 18 mies.

29 zł

32 zł Miękka lalka Nati NS 2047 ▪ 20 cm

NS 2051 ▪ 20 cm

14

Edukacyjna wieża

19 zł

FT 5003 ▪ śr. od 4,5 cm do 7,8 cm wys. wieży: 33 cm wym. 26 x 8,5 x 8,26 cm od 12 mies.

Żaba sensoryczna

NS 2055 ▪ wys. 15 cm, wiek: od 6 mies.

17

MY 5050 • wym. 27,5 x 18 x 20 cm ; od 12 mies.

38 387


polecamy

39 zł 28 zzł

319 zł

Piłka Hop

Ster sensoryczny

LG 0545

US 0293

• s. 432

• s. 429

Panda. Materac składany Fantazja

NS 2113 • s. 419

229

799

189 zł

za szt.

Tor przeszkód

TY 0008 • s. 440

Baza atrakcji Malucha

NS 2117 • s. 405

wałki do siedzenia ▪ s. 420

Tunel stonoga

ES 8601 • s. 455

49 zł


duĹźa motoryka


kąciki zabaw i relaksu są doskonałym miejscem do dynamicznego i wszechstronnego roz woju dziecka. Wykonane z najwyższej jakości materiałów o ciekawej kolorystyce i wzornictwie zachęcają do zabaw, a przy tym wspomagają roz wój ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Maty zapewniają bezpieczne i przy tulne miejsce zabaw, dopasowane do potrzeb małego dziecka.

Piankowy kącik zabaw NS 1931

Miękki i bezpieczny kącik to prawdziwa zachęta do spontanicznej zabawy i ak ty wności pełnej ruchu. Duża przestrzeń, wykonana z miękkiej pianki pokry tej łatwa do czyszczenia i wodoodporną tkaniną, zapewnia mak symalny komfort użytkowania i pozwala na wspólna zabawę nawet kilkorga dzieci. Radosna kolorystyka i ciekawe zestawienie barw wprowadzają wyjątkowo przyjazny klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym miejscem zabaw wszystkich maluchów. Pokry ty trwałą i łat wą do czyszczenia tkanina PCW.

▪ wym. 156 x 156 x 32 cm

nowe kolory

390

999 zł


kącik poduchowy Lula Lula to propozycja funkcjonalnych siedzisk do każdego pomieszczenia, dająca nieograniczone możliwości aranżacji. Komfor towe poduchy łączą w sobie 2 najważniejsze cechy: prak tyczność i wygodę. Wspaniałe miejsce do odpoczynku oraz zabaw. Wykonane z trwałej tkaniny PCW, łat wej w utrzymy waniu czystości.

Kwadratowa poducha PS 2126 ▪ miękka poducha; wym. 120 x 120 cm, wys. 30 cm

275 zł

Ma łe dzie ci bez pie czniej czu ją się w mniejszych przestrzeniach. Dlatego tworząc kąciki zabaw i relak su należy pamiętać, aby miejsce było przy tulne i zaciszne, pełne elementów związanych z domem, np. poduszek, przy tulanek, maskotek.

Wałek

149 zł

NS 1910 ▪ wym. 120 x 20 cm

255 zł

Okrąg³a poducha NS 1911 • wym: œr. 150 cm, wys. 30 cm

Mała poduszka NS 1909 ▪ wym: 50 x 50 cm

92 zł 391


kojec piankowy „9” NS 1905

1565 zł

Kojec piankowy składa się z 9 elementów, które tworzą bezpieczne miejsce do zabawy i doświadczania świadomości swojego ciała. Zestaw jest niezwykle innowacyjny, gdyż po rozłożeniu mamy 4 kanapy, 4 fotele oraz wygodny materacyk, a złożone elementy stanowią integralną całość. Kojec można wypełniać piłeczkami, które uatrakcyjnią zabawę, jest też bardzo pojemny co sprawia iż pomieści kilkoro dzieci jednocześnie. Pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW.

▪ wym: 1 kwadrat: 100 x 100 cm; ▪ 4 narożniki: 50 x 50 cm; ▪ 4 kanapy 100 x 50 cm

PCW bez ftalanów

▪ 4 narożniki: 50 x 50 cm

▪ 1 kwadrat: 100 x 100 cm

▪ 4 kanapy 100 x 50 cm

392


domek z pianek NS 1983

1889 zł

Elementy domku pokry te są trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW i wypełnione pianką o podwyższonej gęstości, co zapewnia im lek kość i gwarantuje łat wość montowania. Szty wność i stabilność konstrukcji zapewniają rzepowe taśmy, stanowiące element spoinowy poszczególnych części. Łat wość przenoszenia i duża, antypoślizgowa mata sprawiają, że domek świetnie sprawdza się zarówno w sali, jak i na szkolnym dziedzińcu czy w ogrodzie.

▪ wym. domku 120 x 120 x 130 cm

393


bujaczki

Kabriolet NS 0237 ▪ wym. 120 x 60 x 30 cm

469 zł

Auto

PCW bez ftalanów

Piesek NS 0235 ▪ wym. 62 x 51 x 30 cm

NS 0234 ▪ wym. 150 x 110 x 30 cm

179 zł

Smok NS 0236 ▪ wym. 152 x 111 x 30 cm

394

510 zł

499 zł


czapeczka 48 x 29 x 30 cm nó¿ka 40 x 19 x 30 cm

stoliki z siedziskami

389 zł Meble piankowe dające wiele możliwości ich wykorzystania, gdyż każdy element może stać się siedziskiem bądź stolikiem – wedle potrzeb małych użytkowników. W zestawie znajduje się 8 elementów, które można dowolnie obracać lub układać w celu uzyskania najbardziej zadowalającego układu. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości. zestaw umożliwia wiele różnych konfiguracji i sposobów wykorzystania.

▪ 8 elem. (4 elem. w 4 kolorach, 4 elem. Białe), czapeczka 48 x 29 x 30 cm, nóżka 40 x 19 x 30 cm, czapeczka + nóżka 48 x 42 x 30 cm

czapeczka + nó¿ka 48 x 42 x 30 cm

duże siedziska

NS 1901

PCW bez ftalanów

Aranżując wnętrze dla dziecka powinno się pamiętać, że prawdopodobnie będzie to najbardziej dynamicznie zmieniające się pomieszczenie. Dzieci rosną bardzo szybko, a wraz z rozwojem zmieniają się ich potrzeby i zainteresowania. Dlatego, dobrze jest przewidzieć nadchodzące zmiany na samym początku i zaprojektować miejsce zabaw dzieci „przyszłościowo”. Idealną bazą są piankowe mebelki.

395


NS 1899

80 x 30 x 60 cm 105 x 30 x 51 cm

60 x 20 x 37 cm

35 x 20 x 65 cm

57 x 20 x 23 cm

46 x 20 x 23 cm

829 zł

Pianki Liście to propozycja na kreaty wną zabawę i wygodne siedziska w jednym. Dzięki 6 elementom można stwo rzyć przyjazną przestrzeń, w której dzieci ćwiczą spostrzegawczość, roz wój ruchowy, ale również odpoczy wają. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

▪ 6 elem.; elementy laczone z soba rzepami

396


80 x 74 x 10 cm 45 x 74 x 10 cm

x1

x1

40 x 74 x 10 cm

x2

50 x 74 x 10 cm

NS 1904

52,5 x 62 x 10 cm 57,5 x 52 x 10 cm

x2

x2

x4

Zestaw pianek, dzięki którym maluchy mogą zbudować zamek swoich marzeń. Możliwość łat wego łączenia elementów oraz tworzenia z nich rozmaitych budowli roz wija wyobraźnię oraz twórcze myślenie. Zabawa z tym zestawem to prawdziwa przygoda! Pokry ty trw trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełniony pianką o podwyższonej gęstości.

▪ 12 elem

1199 zł Dzięki rzepom po bokach można łączyć ze sobą poszczególne elementy w taki sposób, aby służyły do oddzielania przestrzeni między jednym a drugim kącikiem tematycznym.

PCW bez ftalanów

140 cm

Mata do zamku NS 1888 ▪ wym. 140 x 140 cm, gr. 2 cm

152 zł 397


Błękitny Statek NS 1940 Ciekawa i inspirująca dla dzieci forma. Świetna jakość i per fekcyjne wykonanie. Błękitny statek to wyjątkowo atrakcyjna ozdoba każdego kącika zabaw, która bez wątpienia spodoba się wszystkim maluchom. Zabawa w takim towarzystwie z pewnością będzie wyjątkowo kreaty wna, roz winie dziecięcą wyobraźnię, a nawet zainspiruje do tworzenia własnych małych form teatralnych. Pokry te trwa łą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 130 x 70 x 70 cm

669 zł

Odpowiednio zaprojek towana przestrzeń to idealny sposób pracy. Zorganizowanie miejsc poszczególnych ak ty wności sprzyja skupieniu uwagi nad danym zadaniem i ułat wia dziecku planowanie własnych działań. Wyodrębniony kącik ak ty wności nie tylko zachęca do działania, ale i sprzyja lepszej organizacji dziecięcych działań.

Piankowa tratwa NS 1968 Piankowa trat wa to prawdziwa inspiracja dla wszystkich ak ty wnych malu chów. Stwa rza moż li wość wie lu radosnych i twórczych zabaw tematycznych, sprzyja integracji rówieśników oraz zachęca do współpracy. Zabawa w towarzystwie tak nietypowego produk tu z pewnością roz winie dziecięcą wyobraźnię oraz umiejętności językowe. Piankowa trat wa, która może być również fantastyczną scenografia do przedszkolnych przedstawień, to produkt idealnie roz wijający dziecięcy potencjał. Pokry ta trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełniona pianką o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 100 x 60 x 70 cm

PCW bez ftalanów

398

479 zł


679 zł nowe kolory

Piankowe klocki. Morskie fale NS 1967 Cztery duże, piankowe klocki, które po zestawieniu tworzą powierzchnię przypominającą delikatne, morskie fale, to idealne miejsce zabaw i relak su. Bryły można dowolnie zestawiać i piętrować, tworząc coraz to nowsze przestrzenie zabawowe. Proste, prawie geometryczne kształ ty, pobudzają wyobraźnię i zachęcają do swobodnych zabaw konstrukcyjnych. Wszystkie elementy zestawu posiadają antypoślizgowy spód, a odpowiednia gęstość wykorzystanej tu pianki czyni z nich

również wygodne siedziska. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 50 x 60 x 50/40 cm

Kolorowy pociąg NS 1937 Kolorowa, bardzo estetyczna i per fekcyjnie wykonana. Jej obecność w kąciku zabaw to gwarancja atrakcyjnej i wielokierunkowej stymulacji roz woju każdego malucha. Wspólna zabawa z wykorzystaniem lokomoty wy stwarza znakomitą okazję do integrowania się z grupą i roz wijania umiejętności współpracy. To również możliwość ciekawych zabaw tematy-

cznych i zabaw w role, które znakomicie wzbogacają dziecięce doświadczenia. Natomiast zabawa wspar ta umiejętnym komentarzem opiekuna może się przydać przy wprowadzaniu i utrwalaniu stosowania liczby w jej aspekcie porządkowym. Dodatkowa możliwość swobodnego łączenia poszczególnych elementów przy pomocy rzepów pozwala dzieciom na roz wijanie umiejętności konstruk torskich. Zabawa w towarzystwie kolorowej lokomoty wy to prawdziwa przyjemność! Pokry ty trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełniony pianką o podwyższonej gęstości.

▪ 8 elementów, łączna długość: 3,42 m

1069 zł

399


103 x 20 x 42 cm

NS 1902 50 x 20 x 41 cm

699 zł PCW bez ftalanów

62 x 20 x 42 cm 50 x 20 x 41 cm

96 x 20 x 96 cm

projektant Jakub Pechta

Nietuzinkowy wygląd i wiele zastosowań to zalety tego wyjątkowego zestawu. Przeznaczony do zabaw i ćwiczeń, gdzie każdy element można łączyć według własnych potrzeb. Całkowicie bezpieczny, zaprojektowany tak by roz wijać sprawność motoryczną dzieci. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

▪ 9 elem. Wym. (2 x) 103 x 20 x 42 cm, (2 x) 62 x 20 x 42 cm, (1 x) 96 x 20 x 96 cm, (2 x) 50 x 20 x 41 cm, (2 x) 27 x 20 x 27 cm

27 x 20 x 27 cm

103 x 20 x 42 cm

62 x 20 x 42 cm

projektantka Edyta Grabowska

służy zarówno jako tor przeszkód jak i siedziska

NS 1900

399 zł

Atrakcyjny system różnorodnych pianek służących zarówno do zabaw ruchowych, jak i do odpoczynku. Przemyślany projekt po złożeniu tworzy ko ło barw, ale również pozwala na budowanie dowolnych zestawów, odpowiadających potrzebom najmłodszych użytkowników.Bar wy i kolory, które nas otaczają na co dzień mają ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia i nastroju. W życiu dziecka będącego na etapie poznawania świata kolory odgry wają jeszcze więk szą rolę. Regulują kondycję organizmu oraz decydują o samopoczuciu i niekiedy nawet zdrowiu. Po kry te trwa łą i łat wą w utrzy maniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

▪ 7 elem. (3 x) 31 x 28 x 33 cm, (3 x) 73 x 28 x 43,5 cm, (1 x) 31 x 28 x 31 cm

400


Zestaw figur geometrycznych NS 0567 4 figury w 4 kolorach wykonane z pianki pokry tej trwałą tkaniną. Mogą służyć do zabaw ruchowych, jak również jako pufy do siedzenia. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyż szonej gęstości. Antyposlizgowy spód.

▪ 4 szt.; śr. koła 30 cm; trójkąt 36 x 36 x 31 cm; kwadrat o boku 30 cm; prostokąt 42 x 30 cm; grubość pianek 4 cm

125 zł

nowe kolory

PCW bez ftalanów

Kształ Kszt Ks ztał ał ttki ki g geo eom me etry tryczne

429 zł

PS 2106 kwadra ratyy po pokry kryte ttrw rwaałąą i łłat a wą w utrzymaniu czystości tkatrwa ▪ 4 kwad PCW, W, w wyype pełłni nioone ppia iannką kąą o podwyższonej gęstości, każdy ninnąą PC pian wyym. 50 50 x 50 cm: cm: je jeden den w ca c łości, a trzy składające się z eleo wym. menntów. me tów. 1111 el elem em., gr. 10 cm elem.,

401


Ten mo du ło wy sze ścian łat wo roz wi ja swo je 6 kra wę dzi i prze kształ ca się w pian ko wy ze staw spor to wy. Różno ro dność ele men tów po zwa la na łą cze nie ich w dowol ny spo sób two rząc prze strzen ne kon struk cje, to ry prze szkód oraz miej sce do ćwi czeń. Ze staw skła da się z ma te ra ca, któ ry łą czy róż ne ele men ty, ta kie jak ba sen i pił ki, cy lin dry o róż nych roz mia rach, bujaki, scho dy, zjeż dżal nie i tu nel.

Zestaw Pianek Gymbox 80 GYMBOX80 ▪ 80 x 80 cm; 17 części, od 3 mies. do 3 lat

402

2199 zł


403


zestaw piankowy

Baza z atrakcjami

Baza z belkami

Pagórek

NS 0227 ▪ 2 belki o wym. 20 x 20 x 60 cm, baza o wym. 60 x 70 x 40 cm

NS 0233 ▪ wym. 60 x 70 x 43 cm

310 zł

259 zł

259 zł

NS 0225 Wyposażona w figury z tkanin o różnych fak turach. Dwie z figur kryją w sobie piszczałki.

Kajtek

zł 259 Zjeżdżalnia NS 0232 ▪ wym. 60 x 70 x 40 cm

Baza z wałkami

310 zł

NS 0226 ▪ 3 wałki o śr. 10, 15, 20 cm, ▪ baza o wym. 60 x 70 x 40 cm

▪ 60 x 60 x 40 cm

zestaw pianek Kajtek PCW bez ftalanów

404

NS 0224 W skład zestawu wchodzą:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

zjeżdżalnia o wym. 60 x 70 x 40 cm, baza z belkami – 2 belki o wym. 20 x 20 x 60 cm, baza o wym. 60 x 70 x 40 cm, baza z wałkami, 3 wałki o śr. 10, 15, 20 cm, baza o wym. 60 x 70 x 40 cm

1249 zł


Baza atrakcji Malucha NS 2117

799 zł

Akty wna zabawa i radość z pokony wania przeszkód, te możliwości które daje maluchom piankowa baza atrakcji. Rozmiar poszczególnych elementów i całość zestawu dostosowana rozmiarem dla najmłodszych dzieci, a pianki o wysokiej gęstości, pokry te trwałą i bezpieczną tkaniną PCW, łat wo można zestawiać ze sobą w dowolne konfiguracje. Zestaw składa się z kwadratowej bazy, 4 płaskich materacy oraz 4 różnych kształ tek w formie fal, schodków, pochylni i wzniesienia.

m o

▪ 9 elem.; różne profile ▪ baza o wym. 60 x 60 x 20 cm ▪ wym. całości złożonej w kwadrat dł. boku 140, wys. 20 cm; ▪ wiek: od 1 roku

konfiguracje u e sta żn wi ró eń e pia il w ż nk ow ych

▪ 4 elem. o wym. 40 x 40 cm

atrakcji

▪ 4 elem. o wym. 60 x 40 x 20 cm

405


Wspinanie się, czołganie i pokony wanie zróżnicowanych wysokości… Proste ak ty wności przynoszą naprawdę dużo radości, gdy ma się dopiero kilka lat! A gdy ruchowi towarzyszą jeszcze radosne kolory, wesołe aplikacje ze zwierzątkami, to wspaniała zabawa jest po prostu gwarantowana. Ścieżki – zwierzątka, wykonane z miękkiej pianki o odpowiedniej szty wności, doskonalą sprawność motoryczną, orientację przestrzenną oraz wyczucie własnego ciała. Prawidłowa integracja tych obszarów jest niezbędna dla właściwego rozwoju odruchów planowania i prowadzenia ruchu, a tak że znajduje przełożenia na właściwą regulację napięcia mięśniowego i koordynację pracy mięśni. Wszystkie kształ tki posiadają antypoślizgowy spód i rzepy, które zapewniają ich stabilne łączenie.

scieżki z pianek

dł. 190 cm, szer. 48 cm, wys. 36 cm

PCW bez ftalanów

399

Ścieżka Żaba NS 0687

Ścieżka Pie Ścieżka Pies NS 0688

399 zł 159 zł Kostka do ścieżek NS 0699

Ścieżka Kot NS 0689

406

399 zł

Kostka do ścieżek. Dzięki niej można po łączyć ścieżki za pomo cą rzepów i stwo rzyć róż ne kombinacje.

▪ wym. 48 x 48 x 36 cm


Nowamus komplet

nowe kolory

NS 0125 Pełna konstrukcja zawierająca 11 różnorodnych elementów. Można je ze sobą łączyć w różnych kombinacjach tworząc np. ciekawe i bezpieczne tory przeszkód. Elementy wykonane z pianki pokry tej antypoślizgową, nieprzemakalną, całkowicie zmy walną tkaniną. Jedenaście podstawowych elementów można łączyć w tory przeszkód o różnym stopniu trudności jak również ustawić w jedną całość (centrycznie), co pozwala na wykorzystanie zestawu nawet w niewielkim pomieszczeniu. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości. wymagana powierzchnia: min. 6,3 m2

1699 zł

PCW

bez ftalanów

Nowamus zestaw 1 NS 0122

875 zł

Po chylnie umożliwiające two rze nie roz maitych to rów przeszkód.

▪ klin o wym. 100 x 50 x 50 cm, fala o wym. 100 x 50 x 50 cm, schody o wym. 100 x 50 x 50 cm, zjeżdżalnia o wym. 100 x 50 x 50 cm

Nowamus zestaw 3 Nowamus zestaw 2 NS 0123

669 zł

Do podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Może być uzupełnieniem zestawu nr 1 (NS 0122).

▪ 4 materace o promieniu 100 cm, wym: 100 x 100 x 10 cm, 1 sześcian o boku 50 cm

NS 0124

239 zł

Do łączony do proponowanych zestawów zwięk sza gamę możliwości wykony wanych ćwiczeń. Jako samodzielny zestaw umożliwia czołganie się, przeskakiwanie przez przeszkody itp.

▪ 1 tunel o wym. 50 x 50 x 50 cm, śr. 40 cm, 1 mini walec o wym. 50 cm, śr. 40 cm

407


piankowe klocki Kolorowe 8, 10-, 11-elementowe zestawy piankowych klocków to idealna pomoc do kreaty wnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Zabawa piankowymi klockami roz wija wyobraźnię przestrzenn1 i sprzyja współpracy w grupie. Pokry te trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości

wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm, wym. największego klocka 90 x 30 x 30 cm,

408

672 zł Zestaw 1 NS 1994 ▪ 10 elem., ▪ wym. 120 x 75 x 30 cm


Zestaw 2 NS 1995 ▪ 11 elem., ▪ wym. 150 x 90 x 30 cm

769 zł

nowe kolory

729 zł

PCW bez ftalanów

Zestaw 3 NS 1996 ▪ 10 elem., ▪ wym. 120 x 90 x 30 cm

Zestaw 4 NS 1997 ▪ 8 elem., ▪ wym. 120 x 90 x 30 cm

710 zł 409


belki

145 zł Belka 120 NS 0102 ▪ wym. 120 x 30 x 30 cm

Belka 90

62

122

NS 0457 ▪ wym. 90 x 30 x 30 cm

Belka mała NS 0231 ▪ wym. 20 x 20 x 60 cm

PCW bez ftalanów

Sześcian ze zwierzętami

75 zł 410

NS 0458 ▪ wym. 30 x 30 x 30 cm

95 zł

Belka 60 NS 0971 ▪ wym. 60 x 30 x 30 cm


wałki ki PCW bez ftalanów

79

52 2

Walec mały NS 0456 ▪ dł. 30 cm; śr. 30 cm

Wałek 10 Wałek

222 zł

NS 0228 ▪ dł. 60 cm; śr. 10 cm

Walec duży NS 0105 ▪ dł. 60 cm, śr. 60 cm

Wałek 15 Wałek

62

NS 0229 ▪ dł. 60 cm; śr. 15 cm

Ma M ały wałek

62

NS 0145 Z pianki o podwyż szonej gęstości, przystosowany do rehabilitacji dzieci młodszych.

▪ dł. 60 cm, śr. 15 cm

72

Wałek 20 NS 0230 ▪ dł. 60 cm; śr. 20 cm

132

152

Wałek średni NS 0455 ▪ dł. 90 cm; śr. 30 cm

Wałek ł duży NS 0101 0 • dł. 12 120 cm, śr. 30 cm

411


tory przeszkód Aktywność dziecka w wieku k przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju fizycznego i emocjonalnego, dlatego ważną rolę odgrywają zabawy ruchowe. Wszelkie ćwiczenia powin wi ny oscylować w kierunku usprawnianizm, przyspieszającym rozwój, a przede jącym organiz wszystkim kształtować nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Proponujemy zestaw kształtek te rehabilitacyjnych z trwałej tkaniny PCW, o różnych wielkościach i kształtach, wypełn nione pianką o podwyższonej gęstości. Różn norodność elementów pozwala na łączenie ich w dowolne, przestrzenne konstrukcje oraz tory przeszkód. Wszystkie stru elementy pozwalają rozwijać sprawność ruchową dzieci taką jak: szybkość, zwinność, skoczność czy równowagę. no

Baza mała NS 0970 ▪ wym. 60 x 30 x 30 cm

102 zł

Łuk NS 0104 ▪ wym. 120 x 60 x 30 cm

265 zł

149 zł

Baza duża Baza duża NS 0100

Podstawowy ele ment do tworzenia torów przeszkód z wy ko rzy sta niem bel ki o długości boku 30 cm.

▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

Opona

155 zł

NS 0106 ▪ wym. 60 x 30 x 30 cm

439 zł 412

Opona duża NS 0968 ▪ śr. 120 cm, śr. otworu 60 cm


162 zł

162 zł

Baza z trójkątem

Baza z prostokątem

NS 0143 ▪ do konstrukcji z walcem i belką, ▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

NS 0142 ▪ do konstrukcji z walcem i belką, ▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

PCW bez ftalanów

265 zł

Schody

289 zł

NS 0110 ▪ wym. 90 x 60 x 60 cm

Rampa Rampa

275 zł

NS 0103 ▪ wym. 120 x 60 x 30 cm

Półkoło

NS 0108 ▪ wym. 90 x 60 x 60 cm

205 zł

Most

135 zł

Bieżnia 10 cm

Bieżnia 7 cm

NS 0107 ▪ wym. 180 x 60 x 10 cm

NS 0170 ▪ wym. 120 x 60 x 7 cm

252 zł

NS 0109 ▪ wym. 120 x 60 x 30 cm

109 zł Klin

NS 0969 ▪ wym. 60 x 60 x 30 cm

413


suche baseny rehabilitacyjne Wszystkim znane są ich walory rehabilitacyjne. Napełnione kolorowymi piłeczkami z tworzy wa, są gotowe do „pły wania na sucho”. Piankowe, prostokątne elementy pokryte są mocną zmy walna tkaniną PCW, łat wa do utrzymania w czystości. Niezawodna konstrukcja, pokrowiec zdejmowany. Aby uatrakcyjnić zabawę do basenu mogą być do łączone inne elementy np. schody, zjeżdżalnia itp.

2x2m

3059 zł

NS 0794 ▪ wym. 2 x 2 m; ▪ powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2; 4000 piłeczek (8 worków) o śr. 6,5 cm; ▪ ▪ basen wyposażony jest dodatkowo w miękką podłogę o grubości 3 cm.

schody ze zjeżdżalnią ▪ rozmiarem dostosowane do suchych basenów; dł. zjazdu 125 cm, wys. elementu 87,5 cm

z wycięciem okrągłym NS 0146

z wycięciem prostym

929

2499

Trójkątny 2 x 2 NS 0443 ▪ wym. dł. boku przy kącie prostym 2 m;3000 piłeczek (6 worków) o śr. 6,5 cm

NS 0146A

1,5 x 1,5

2149 zł

NS 2001 ▪ wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m, pow. wewn. 1,21 m2, w komplecie 4000 plastikowych piłeczek (8 worków) o śr. 6,5 cm

2x2m

2599 zł

NS 2000 ▪ wym. 2 x 2 x 0,6 m; pow. wewn. 2,6 m2 ; 4000 plastikowych pileczek (8 worków) o sr. 6,5 cm

3x3m

3649 zł

NS 2003 ▪ wym. 3 x 3 x 0,6 m, pow. wewn. 6,76 m2, w komplecie 5000 plastikowych piłeczek (10 worków) o śr. 6,5 cm

3x2m

2799 zł

NS 2002 ▪ wym. 3 x 2 x 0,6 m, pow. wewn. 4,16 m2, komplecie 4000 plastikowych piłeczek (8 worków) o śr. 6,5 cm

414

wykonane z trwa³ej, wytrzyma³ej tkaniny kodury, wysoce odpornej na przetarcia


baseny dla malucha Basen na piłki, wykonany z grubej pianki, pokrytej wytrzymałą i estetyczną tkaniną PCW. Składa się z 3 części. Dzięki temu jest wygodny w transporcie i przechowywaniu. . Elementy mocowane są do siebie dużymi, bardzo mocnymi rzepami.

▪ spód basenu z tkaniny PCW

Kropla NS 2101 y dl. 160 cm, szer. 120 cm, wyysokosc, 40 cm, grubosc scianki: ▪ wym. 15 cm. 1000 piłeczek (1 worek) o śr. 6,5 cm

1129 zł

Okrągły

1149 zł

NS 2100 ▪ wym. śr. 150 cm, wys. 40 cm, grubość ścianki 15 cm; 1000 piłeczek (1 worek) o śr. 6,5 cm

PCW bez ftalanów

Pileczki do basenów NS 2012 ▪ sr. 6,5 cm; 500 szt.

185 zł

415


materace PCW bez ftalanów

nowe kolory

Wiosna

Lato

NS 0111

NS 0112

155 zazł szt. materace pory roku Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości. Dla zapewnienia bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest tkaniną antypoślizgową.

▪ wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

Jesień

Zima

NS 0113

NS 0114

269 zł Materac z nadrukiem NS 0601 Materac do ćwiczeń z kolorowym, trwałym nadrukiem.

• wym. 200 x 80 x 10 cm

416


PS 2160

192 za szt. zł

Materace składane

PCW bez ftalanów

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości w trzech zestawach kolorystycznych.

wym. po roz łożeniu 180 x 60 x 5 cm, przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

owy omarańcz różowo-p niebiesko

ń c zo w y -pomara

czerwono-pomarańczowy

417


430 zł Materace łączone NS 0554 Dwa materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone w szluf ki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace ze sobą. Rurki i haki dostarczane w komplecie umożliwiają przy twierdzanie materaca do ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji pionowej i chroni ćwiczącego przed uderzeniami o ścianę. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wy pełnione pianką o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 150 x 105 x 5 cm

Materac gruby PS 2127 ▪ wym. 200 x 80 x 20 cm

349 zł 319 zł Materac rehabilitacyjny NS 0144 Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 180 x 80 x 10 cm

Materac cienki PS 2128 ▪ wym. 200 x 80 x 10 cm

Bieżżnia Bi i 7 cm NS 0170 ▪ wym. 120 x 60 x 7 cm

418

225 zł

135 zł

PCW bez ftalanów

Bieżnia 10 cm

205

NS 0107 ▪ wym. 180 x 60 x 10 cm


materace składane Fantaz ja Składane materace z wizerunkami weso łych zwierząt. Wykonane z pianki o wysokiej ożna po łogęstości pokry tej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac moż żyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub b ćwiczeń. Materac opar ty o ścianę, tworzy fotelik izolujący plecy dziecka od chłodnej nej ściany. Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego powierzchnię o po łowę. Po bokach materaca wszy te zostały dodatkowe elementy imitujące łapki zwierzątek, a na obydwu końcach znajdują się wygodne uchwy ty, ułat wiające składanie i przenoszenie materaca.

▪ dł. 121, szer. 80, gr. 5 cm; wym. po złożeniu: dł. 60, szer. 80, gr. 10 cm; wiek: od 6 mies.

Krecik NS 2114

279 złł

Panda NS 2113

319 zł

Króliczek NS 2112

Fotel rehabilitacyjny NS 0595

299 zł 329 zł

Fotel przeznaczony zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki różnicy wysokości fotela dziecko znajduje się w pozycji pozwalającej mu na manipulację przedmiotami trzymanymi przed sobą. Wałek z rzepem przy trzymuje dziecko na odpowiedniej wysokości. Pokry te trwałą i łat wą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 110 x 70 x 36 cm

209 zł Materac narożny Serce NS 2102 Materac narożny wykona ny z pian ki po kry ty trwała tkaniną PCV.

▪ wym. 1 x 1 m, gr. 10 cm

419


piankowe zwierzątka Słoń, motyl i biedronka to wielofunkcyjne pianki, które świetnie sprawdzają się zarówno jako wygodne siedziska, jak i oryginalne stoliki. Dodatkowo ich funkcjonalność podnoszą ruchome, mobilne elementy, które zachęcają do działań manipulacyjnych oraz pozwalają na samodzielne projektowanie kolorystyki zwierzątek.

299 zł

Słoń

Biedronka NS 1981 ▪ wym. 78 x 50 cm

255 zł

Motyl

NS 1979 ▪ wym. 77 x 58 cm

NS 1980 ▪ wym. 85 x 63 cm

wałeczki do siedzenia Wałki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia oraz weso łej zabawy. Każdy ze zwierzaków posiada wszy te łapki i uszka, które piszczą zabawnie po naciśnię ciu. Antypoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo zabawy a wysoka gęstość pianek i pokrycie z tkaniny PCW - wy trzymałość i łat wość utrzymania w czystości.

189 zazł szt.

▪ dł. 50, szer. 29, wys. 24 cm; wiek: od 6 mies.

420

Żyrafa Ż f

Lew L

Żabka Ż bk

Miś

NS 2121

NS 2119

NS 2120

NS 2118

465 zł


t

gr

ni

zi

zl

po

cz

ro

wybierz swój kolor

gruszki NS 0585/kolor rehabilitacyjne 255

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres eksploatacji.

▪ śr. ok. 90 cm; 4 kg; przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny: tęczowa, granatowa, niebieska, zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona i różowa

Gruszka rehabilitacyjna

145

NS 0639 Wypełniona granulatem, pokryta wytrzymałą, kolorową tkaniną (cordura). Doskonale dopasowuje się do ciała, stanowiąc idealny przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej. Może spełniać rolę siedziska.

▪ wym. 100 x 49 cm

421


Mata rehabilitacyjna

Chodniczek faktur Jumbo zł NS 0488

165

NS 0553

Zestaw 6 pły tek wykończonych estetycznie litym drewnem, wypeł nionych materia łami o różnych fak turach (szorstkie, gładkie, miękkie itp.) Zabawa chodnikiem stymuluje receptory znajdujące się w stopach.

Składana, cienka mata do różnych ćwiczeń wymagających twardego podłoża.

▪ wym. 150 x 60 x 2 cm

115 zł

▪ wym. 35,5 x 30,5 x 2 cm; 6 płytek

129 zł Mata rehabilitacyjna z kieszeniami NS 0949 Doskonała do ćwiczeń korekcyjnych stóp, działa na sensorykę jej użytkowników. Zawiera 6 kieszeni i 6 pól z miękką gąbką. Kieszenie pozwalają na umieszczanie wewnątrz różnych materiałów (szyszek, kamieni, grochu, kasztanów, patyków, małych piłeczek) – nie do łączonych do zestawu.

Mata Noppex

▪ wym. 60 x 120 cm

TB 0041

399 zł

Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoruchowych. Wypustki pokry wające powierzchnię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają receptory dotyku.

▪ wym. 60 x 120 cm, waga 4 kg

85 zł

Mata podłogowa MW 5003 Nowa mata podłogowa o ciekawej fak turze. Idealna do pokry wania dużych powierzchni podłogi nie tylko w pokoju zabaw, ale wszędzie tam gdzie dbamy o porządek i este est tyczny wygląd. Zawsze, gdy chce ch my zapewnić dzieciom ciepłe i p przyjemne podłoże do ćwiczeń i zajęć ję rehabilitacyjnych.

▪ 4 szt. o wym. 660 cm

422


Dysk sensoryczny LG 0684 Dysk, którego objętość może być re gu lowa na ilością cią powietrza. Do zabaw ruchohowych jak i podkła dania do siedzenia i leżenia. Specjal jalne wypustki pobudzają zmysł ysł dotyku, wspomagają ćwicze enia rehabilitacyjne.

▪ śr. 32 cm

452

44 zł

Miękki spodek VO 3188 ▪ sr. 21 cm, 95 g

19 zł

Półkule Kamienie JG 2128

Sensoryczne kwadraty WP 1310 Ze staw 6 kwad ra tów z wy pu stka mi w trzech różnych wzorach: kropki, kratka i okręgi. Antypoślizgowa powierzchnia kwadratów zapewnia doskonałą stymulację i masaż dla stóp i dłoni.

▪ od 2 lat, zawartość: 6 kwadratów z tworzywa (40 x 40 x 5 cm), maks. obciążenie 30 kg

Plastikowe półku ule wewnątrz wypełnione piaskiem. Pół ółkule-kamienie można układać na obie e strony. Doskonałe do ćwiczeń korekcyj yjnych stóp, wyrabiają zmysł równowagi i poczucia ciężaru.

▪ śr. 15 cm; 6 szt.

146 zł

Ścieżka zdrowia WP 0013 Kolorowe elementy można układać według własnych potrzeb tworząc ścieżkę, która wspomaga roz wój mięśni nóg. Kształ tuje prawid łową postawę cia ła, dzięki możliwości przeprowadzania na niej ćwiczeń równoważnych.

▪ zestaw zawiera: 6 niebieskich stepów, 6 czerwonych stepów i 20 zielonych puzzli podłogowych. dł. 24, szer. 24 cm (jeden element); od 2 lat, maks. ob cią że nie 60 kg; wy ko na ne z wysokiej jakości pianki EVA

819 zł

423


nowa lepsza cena

129 zł

Półkule sensoryczne LC 8089

W ko Wy k nane z two t rzy wa sztu t cznego pół ółkkule l mogą być b ć napełłnia i ne powiei trzem do odpowiedniej twardości. Doskonałe do ćwiczeń równowagi, koordynacji. Dodatkowym atutem są wypustki sensoryczne pobudzające dotyk i wspomagające ćwiczenia korekcji stóp. Pólkule posiadaja ot wór na drazek i moga sluzyc jako paacholki.

▪ śr. 16 cm, wys. 8 cm, 6 szt. w róznych kolorach

Piankowe kostki o różnej twardości NS 1934 ▪ wym. 25 x 25 cm, 5 par kostek o różnej twardości, od spodu antypoślizgowa tkanina, pokrowce zdejmowane, łatwo utrzymać je w czystości

229 zł

Dotykowe krążki JG 2117

279 zł

h fak5 par krążków (dużych i małych) wykonanych z kauczuku, o różnych turach i kolorach. Są miłe w dotyku i pobudzają dzieci do rozpoznawania fak tur ręką i nogą oraz do opisy wania odczuwanych wrażeń. Warianty gry są różne od rozpoznawania fak tur poprzez ich porówny wanie do ich zapamięty wania z zamkniętymi oczami.

▪ 5 małych krążków, śr. 11 cm; 5 dużych

424


Tor z fakturą FI 1001 Kolorowe elementy z tworzy wa sztu ucznego z których można tworzyć tory koliste faliste i proste. Dzię zięki chropowatej powierzchni pobudzają zmysł dotyku.

▪ 24 szt. (12 prostych i 12 zaokrąglonych),, wym. jednego elem. 31 x 12 x 6 cm

319 zł

275 zł

Kolorowe góry JG 2121 ▪ 5 szt.; bok 36 cm, wys. 8,5 cm; bok 40,5 cm, wys. 17 cm; bok 42 cm, wys. 25,5 cm

Podążamy szlakiem WP 1102 Piankowa dróżka do ćwiczeń składa się z elementów, które można dowolnie ze sobą łączyć, ustalając bieg i kierunek trasy. Każdy element składa się z dwóch warstw: jedna strona jest niebieska z żół tymi figurami, druga odwrotnie. Dwuwarstwowa pianka po łączona jest bez użycia kleju. Zabawa w podążanie szlakiem roz wija koordynację wzrokowo-ruchową, uczy równowagi, określania odległości oraz kierunków.

▪ wym. 50 x 50 x 1,5 cm; od 2 lat; wykonane z wysokiej jakości pianki EVA

252 zł 425


Kolorowe kamyki. Miękkie tęczowe wyspy WP 0008

405 zł

Do złudzenia przypominają kamyki w rzece. Trzy różne rozmiary pozwalają na swobodne dostosowy wanie wielkości „kamyków” do potrzeb i poziomu rozz woju dziecka. Pozwala na wyczuwanie dolną czę zęścią stopy fak tury podłoża, co stymuluje roz ozwój zmysłu dotyku. Zestaw zawiera 6 szt.. „kamyków”, po 2 szt. małego (żół tego), śreedniego (zielonego) i dużego (czerzerwonego). „Kamyki” możnaa obracać górną część nie-zależnie od dolnej i łączyćć z zestawem WP 0009.

▪ elegancka i wygodna torbęę do przechowywania i transsportu; yy: 27,8 dł. wymiary „kamyków”: żółty: y x 27,3 szer. x 8,7 wys (cm);; zielony: yys. (cm); m); 35,5 dł. x 35 szer. x 14,4 wys. czerwony: 40 dł. x 39 szer. x 13 wys. (cm); od 3 lat

Minirzeczka Fala WP 0009 Osiem kolorowych elementów w w żywych bar wach, o różnych fakk turach powierzchni, do roz wijaniaa czułości dotyku. Poszczególne części mogą być łączone ze sobą w tory proste i zazł krzy wione, co umożliwia roz-szerzanie zastosowań zestawu. u. Oprócz tego zestaw jest pomoc ocny w ćwi w czeniu zmysłu równowagi, zarówno przód–tył, jak też na boki, z uwagi na specjalne uk ształ towanie powierzchni przy przyrządu rządu. Mi Minirzeczkę nirzeczkę moż można na łączyć z zestawem WP 0008. Elementy można złożyć jeden na drugi i wygodnie przechowy wać lub transpor tować w załączonej prak tycznej torbie.

705

▪ od 3 lat

Zestaw łączników WP 0010

52 zł

Umożliwia po łączenie ze sobą elementów WP 0008 i WP 0009, by nie rozsuwały się.

▪ wym. 18 x 7 x 4 cm; 6 szt.

192 zł K lorowa ścieżka Ko wałków w WP 0006 P stikowe szczebelki masuPla jją dotykające je części ciała, a oprócz tego pomocne są w roz woju zmysły dotyku. Po zabawie szczebelkową P śścieżkę można łatwo zwinąć w rolkę, co ułat wia przechowy wanie. w

▪ 1 szt.; kolor wybierany losowo; wym. 148 x 36 x 3 cm; od 2 lat

4426 26


192 zł

185 zł

Rzeka

Dwie wyspy

JG 2123

JG 2124

Łat we w łączeniu elementy do tworzenia ścieżek do ćwiczeń na równowa gę. W po łą cze niu z wyspami (JG 2124), tworzą cie kawe tory. Wy miar ma łych ele men tów rze ki pozwala uk ładać je nawet najmłodszym dzieciom. Elementy w czasie przechowywania można nakładać na siebie.

Wyspy, które można ze sobą łączyć, a przez do danie elementów rzeki (JG 2123), dają nieskończone możliwości tworzenia torów i ścieżek. Wykonane z tworzy wa, po sia da ją an ty poś lizgowe nóżki. Wyspy stanowią w ścieżkach miejsce odpoczynku lub kryjówki.

śr. 43 cm; wys. 7 cm, 2 kolory: czerwony i zielony

▪ 6 elementów w 6 kolorach, wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm

195 zł

Kolorowe wyspy JG 2120

Różne wielkości i kolory zachęcają dziecko do odbycia podróży po archipelagu wysepek. Wyprawa nie jest łat wa, bo zmusza do wysiłku fizycznego i koncentracji uwagi. Dzieci przeskakując „z kamienia na kamień” nie mogą dotknąć ziemi. Ćwiczą w ten sposób ko ordy nację ruchowo-mięśniową, równowagę, umiejętność określania odległości itp. „Wyspy” wykonane z tworzy wa wyposażone są w antypoślizgowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem elementów podczas zabawy i chroniące podłoże.

▪ 6 wysepek (żółta, niebieska, czerwona, zielona, pomarańczowa, fioletowa); 3 małe (25 x 25 x 25 cm), wys. 4,5 cm; 3 duże (36 x 36 x 36 cm), wys. 8 cm

427


dziecięca sensoryka

Ściskacz sensoryczny WP 0017

62 zł

Zabawa ściskaczem pobudza krążenie krwi w dłoniach i palcach, wzmacnia mięśnie, masuje dłoń.

W ak ty wizow waniu dziecięcej sensoryki szczególne miejsce zajmują piłeczki do masażu, ż o powierzchni charak terystycznej, pełnej dłuższych bądź krótszych wypustek. To właśnie im piłeczki zawdzięczają swoje terapeutyczne właści śc wości, które związane są pobudzaniem i stymulowaniem receptorów czu c ciowych znajdujących się na skórze całego ciała. Terapia sensomotoryczna przy udziale kolorowych piłeczek do masażu, daje naprawdę szerokie możliwości w obszarze stymulacji dotykowej. Delikatne krążenie piłeczką po plecach dziecka rozluźni spięte pa par tie mięśniowe i będzie chwilą przyjemnego relak su. Ściskkanie i chowanie piłeczki w dłoniach czy przetaczanie jej po ccałej linii ramion będzie miało walory masażu rehabilitacyjnego. Rolowanie piłeczki stopami będzie natomiast wpły wało g na n ich prawidłowe ukrwienie i rozluźnienie mięśni podbicia, co jest szczególnie istotne w rehabilitacji dzieci spastycznych. Niewątpliwe walory dotyczące stymulowania i roz wijania dziecięNiewą cej sensoryki przy użyciu kolczastych piłeczek, w po łączeniu z bardzo relak sującymi i przyjemnymi dla całego ciała wrażeniami dotykowymi, sprawiają, że małe, kolorowe piłeczki można z powodzeniem uznać za doskonałą pomoc dla wszystkich, którzy pełny i wielokierunkowy roz wój dziecka trak tują jako swój priory tet.

▪ śr. 6,5 cm, 6 szt., 3 stopnie twardości

miękkie piłeczki do masażu miękk

LG 1208 ▪ śr. 8 cm

LG 1210 ▪ śr. 10 cm

6 zzł

7 zł

LG 1212 ▪ śr. 12 cm

10 zł

LG 1218 ▪ śr. 18 cm

19 zł

Jeżyk. Maty do korekcji wad postawy i akupresury stóp Jeżyk koryguje płaskostopie, zapobiega deformacjom stóp, masuje stopy. Jeżyk uży wany jest do masażu punktów reflek torycznych (motorycznych) na stopie wzmacniając mięśnie stóp oraz uak ty wniając siły witalne organizmu i poprawiając krążenie krwi we wszystkich narządach. Zaleca się, aby ćwiczenia trwały jednorazowo 5–7 minut.

Mata Jeżyk

76 zł

MD 0003 ▪ dł. 100 cm, szer. od 20 do 34 cm

428

35 zł

Mata Mini Jeżyk MD 0004 ▪ szer. od 20 do 34 cm


Piłeczki do masażu. Zestaw

20 zł

Ster sensoryczny US 0293

39 zł

Wykonany z gumy. Wewnątrz znajdują się kuleczki, które można przesuwać lub sor tować według kolorów.

LG 1201 ▪ 4 szt.: 2 twarde o śr. 8 cm i 10 cm, 2 miękkie o śr. 8 cm i 10 cm

▪ śr. 27 cm

nowa lepsza cena

14 zł

Ring kolczasty Hub berta LC 9 9749 sz śr. 17 cm; różne kolory ▪ 1 szt.;

Piłka rehabilitacyjna 28 cm LC 9752 ▪ 28 cm; 1 szt.

42

Wałek do masażu LG 1202 ▪ śr. 6 cm, dł. 15 cm

11 zł 429


piłki

duże miękkie piłki Zajęcia ruchowe z kolorowymi, elastycznymi i bardzo wytrzymałymi piłkami o różnych rozmiarach i powierzchniach, to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność ruchową z efektywnością oraz świetną zabawą. Ćwiczenia z piłkami, to ogromne spektrum możliwości. Na miękkich, wyjątkowo sprężystych kulach można siedzieć, leżeć przodem lub tyłem czy też opierać się bokiem. Świetnie się również na nich skacze oraz wykonuje inne ruchy z podparciem przy pomocy rąk lub nóg. Istotą zabaw z piłkami, jest to, że wszystkie te formy aktywności wymagają poszukiwania właściwej równowagi, co jednocześnie wiąże się z nieświadomym, ale wyjątkowo skutecznym angażowaniem mięśni stabilizujących ciała. Szukanie odpowiedniego balansu aktywizuje bowiem i wzmacnia mięśnie posturalne, odpowiadające za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Konieczność nieustannego dbania o utrzymanie równowagi w czasie zabaw z piłkami, bardzo pozytywnie wpływa również na propriorecepcję, czyli umiejętność odczuwania

własnego ciała w przestrzeni. Prawidłowa integracja w obrębie tego obszaru jest niezbędna do właściwego rozwoju odruchów planowania i prowadzenia ruchu, regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji pracy mięśni, a także znajduje przełożenie na orientację w schemacie własnego ciała. Dzieci z właściwą propriorecepcją nie wykazują więc zbytniego napięcia mięśniowego np. w czasie pisania, a ich ruchy cechuje lepsza celowość, precyzja i płynność. Ćwiczenia z piłkami nie pozwalają się nudzić. Kulisty kształt i duża elastyczność piłek aktywizuje ciało do wielopłaszczyznowego ruchu, którego forma – pozbawiona nużących powtórzeń – przynosi dużo radości i sprawia, że zwykłe ćwiczenia ogólnorozwojowe stają się świetną zabawą dla każdego dzieccka.

Piłka gimnastyczna 90 cm

75 zł

Piłka gimnastyczna 65 cm LG 0165 ▪ śr. 65 cm

46

Piłka gimnastyczna 50 cm LG 0150 ▪ śr. 50 cm

37 zł

Piłka gimnastyczna 30 cm

430

LG 0188 ▪ śr. 90 cm

Piłka z kolcami 85 cm LG 0285 ▪ śr. 85 cm

80 zł Piłka z kolcami 65 cm LG 0265 ▪ śr. 65 cm

49 zł Piłka gimnastyczna z kolcami 65 cm

LG 0130 ▪ śr. 30 cm

LG 0266 ▪ śr. 65 cm

22 zł

50 zł


Piłka 45 x 90 0 cm

89 zł

Wałek sensorycczny zny

70

LG 0345 ▪ wym. 45 x 90 cm

LG 0450

Walory wałka rehabilitacyjnego zostały podniesione przez dodanie małych wypustów na powierzchni piłki. Dzięki temu w czasie ćwiczeń pobudzany jest zmysł dotyku.

▪ dł. 90 cm; śr. 55 cm

85

złł

199 zł

Piłka 50 x 100 cm LG 0350 ▪ wym. 50 x 100 cm

Akty wna piłka – wałek LC 8805

Owalna piłka z wklęśnięciem Odpowiednia do ćwiczeń rehabilitacyjnych i zabaw ruchowych. W środku piłki są kolorowe kuleczki, które w trakcie zabawy wydają dźwięk.

▪ wym. 55 x 90 cm

D ża pił Du Duża p ka żelowa – rehabilitacyjna MG 5871

Żelowa piłka lekarska, która może być stosowana do technik rehabilitacyjnych lub masowania ciała.

▪ 1 kg. śr. ok. 18 cm, od 3 lat

62 złł

115 5 zzłł

A ty wna piłka Ak LC 9602

Przezroczysta piłka z małymi piłeczkami wewnątrz. Piłeczki poruszają się w trakcie zabawy przyciągając uwagę i zachęcają do ćwiczeń.

▪ śr. 50 cm

431


piłki Hop Piłki skaczące z wygodnym uchwy tem. Wyzwalają spontaniczną ak ty wność ruchową, wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi.

50 cm

55 cm

LG 0550

LG 0555

37 zł

35 zł 45 cm LG 0545

28 zł

Piłka skaczaca. Renifer LG 0001 ▪ wym. szer. 30 cm, dł. 60 cm, wys. 55 cm; wys. siedziska 30 cm

74 zł Piłki do rytmiki 17 cm LG 1117 ▪ 4 szt., śr. 17 cm, 280 g

432

65 zł


33 zł

piłeczki piankowe

18 cm AN 5961 ▪ 1 szt.; śr. 18 cm

Seria lekkich i bardzo bezpiecznych (dla dzieci i dla otoczenia) piłek z pianki poliestrowej. Nadają się również do ćwiczeń dłoni (zaciskanie i ot wieranie).

12 cm m

38 3 8 złł

7 ccm m

13 3

złł

AN N 5953 595 t 7 cm ▪ 6 szt.;

gumowe

AN 5976 ▪ 4 szt.; 12 cm

Piłeczka sześcian VO 3548

11 zł

Solidna gumowa piłeczka z sześcioma wypukłościami, które powodują, że odbija się od podłoża w różnych kierunkach. Przydatna do zabaw na orientację i koordynację wzrokowo-ruchową.

▪ 7 cm; 70 g

Piłeczki z kauczuku AN 5853

24 zł

Piłeczki z pianki kauczukowej które doskonale nadają się np. do rzucania do celu.

Pi³ka 23 cm Pi³k LG 0614 • œr. 23 cm

8 zł

▪ 3 szt.; śr. 7 cm

piłki lekarskie

Piłka 15 cm LG 0612 ▪ śr. 15 cm

6 zł

500 g LG 0605

13

złł

1 kg LG 0610

18

433


Piłłka ka do do ko koszyk szyków kówk ki gumowa LG 0615 ▪ śr. 15 cm; 1 szt.

Piłeczki do basenów

185

NS 2012 ▪ plastikowe; śr. 6,5 cm; 500 szt.

13

Magiczna piłka VO 3321

20

Piłka nożna gumowa

Dzię ki weł nia ne mu po krow cowi balon włożony do środka i napompowany staje się wy trzymałą piłką utrzymującą ciężar dorosłej osoby.

LG 0611 ▪ śr. 15 cm; 1 szt.

Piłka do rugby z pianki

16

FI 2340 ▪ wym. 21,5 x 12,7 cm

72

BO 2102 ▪ wym. 180 x 60 x 120 cm

434

Poręczna piłka z pianki.

▪ dostarczany z 3 balonami, śr. 25 cm

Bramka

13


Bramka pomarańczowa BY 4000 Wykonana z wysokiej jakości trwałego kolorowego plastiku. Łat wa w montażu. Odpowiednia do ustawienia w ogrodzie na boisku oraz w pomieszczeniach zamkniętych. Bezpieczne zaokrąglone brzegi.

▪ wym. opakowania 83 x 11 x 20 cm; waga 7 kg; od 3 lat

240

Pojemnik na piłki MT 5453 Lekki, metalowy o solidnej konstrukcji pojemnik na kółkach, przeznaczony do przechowy wania piłek.

▪ wym. 100 x 50 x 50 cm

329

Pompka LG 1002 Do każdego rodzaju piłek.

12

▪ w zestawie dwie igły: metalowa i plastikowa

Worek na piłki TY 0011 ▪ 1 szt., wym. 93 x 67 cm

37

435


piłeczka pajączek

Taka forma piłeczki daje dziecku nowe rodzaje doznań. Doskonała forma gimnastyki palców i stymulacja percepcji dotykowej.

11 cm VO 3274

5 cm VO 3256

27 zł 12 zł 299 zł

Platforma Surfer Platforma Surfer JG 2168

Pojazd na czterech kó łeczkach zachęca do ćwiczeń stymulujących sprawność motoryyczną. ą To wspa p niała zabawa ale również idealnyy przy p yrząd ą do doskonale enia równowagi. Posiada wyprofilowaną, podniesioną tylną część oraz delikatnie zwężony przód, który daje więk ięk szą swobodę ruchu podczas jazdy w pozycji leżącej.

▪ dł. 58 cm,, szer. 38 cm, wys. 10 cm

Duże Bibo AC 3012 2

Kula zręcznościowa. Piłka Tai-chi WP 0001 Pił ka Tai-Chi zainspirowana jest chińską tradycyjną gimnasty ką, związaną przede wszystkim ze skręcaniem i obracaniem ciała, a tak że zwięk szaniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Celem zabawy jest utrzymanie na torze, znajdującej się wewnątrz kulki. Korzystanie z piłki zwięk sza giętkość nadgarstka, rąk oraz sprzyja prawidłowej postawie przy pisaniu.

▪ śr. 20 cm, od 2 lat

436

220 zł

112 zł

Przyrząd do zabaw roz wijających motorykę i koordynaacje wszystkich par tii mięśni, oraz do ćwiczeń równowagi oraz kontroli nad własnym ciałem. m. Doskonale stymuluje percepcję. Roz ozmiar Bibo jest dostosowany do potrzeb najmłodszych dzieci któ óre siadając w środku czują się bezpiecznie i pewnie.. Kształt Bibo zachę ca do bujania się ę w róż ne e strony bez ez prze wra cania a zaa ba wa wy zwala spontaniczność i radość dziecka. Duże Bibo to ma ły kolorowy fotelik dlaa dziecka lub ko łyska dla lalki.

▪ wym. 39 x 22 cm 1 szt.


305

Drabinka półokrągła NS 0947

Może stanowić jeden z elementów toru przeszkód. Ma zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej u dzieci z zaburzeniami równowagi, zmianami napięciowymi w obrębie kończyn dolnych, problemami z przenoszeniem środka ciężkości ciała, poczuciem ciała w przestrzeni, koordynacją ruchową.

▪ dł. 98 cm, szer. 44 cm, wys. 50 cm

drabinki Zestawy gimnastyczne w formie prostych i zaokrąglonych drabinek wykonanych z tworzy wa. Doskonałe do zabaw w sali oraz na podwórku. Umożliwiają budowanie torów przeszkód oraz konstrukcji wspinaczkowych służących pokony waniu wysokości. Idealnie sprawdzają się jako kojce dla maluchów.

Drabinki proste

Drabinki półokrągłe BY 2209 ▪ 4 drabinki po złożeniu w koło śr. 132 cm; wys. 40 cm

630

BY 6020 ▪ wym. po złożeniu w kwadrat: 136 x 136 cm, wys. 45 cm

539

Drabinka podłogowa

64

TY 4080

Drabinka podłogowa o dług. 400 cm, do różnego rodzaju ćwiczeń spor towych. Składana w poręczną torbę.

ławki gimnastyczne Oprócz swojej tradycyjnej funkcji ławki gimnastyczne po odwróceniu spełniają rolę równoważni. Zaopatrzone są również w zaczep z jednej strony, co umożliwia po łączenie ich z drabinką przyścienną. Wówczas spełniają rolę zjeżdżalni lub deski do podciągania. Wykonane są z drewna sosnowego na stabilnym metalowym stelażu.

• do samodzielnego montażu

3m

2m

CS 3009 ▪ wym. 300 x 22 cm

CS 3010 ▪ wym. 200 x 22 m

399

nowa lepsza cena

299

437


zestaw gimnastyczny Zbudowane tory mają na celu kształtowanie sprawności motorycznej równowagi oraz orientacji przestrzennej. Przewidziano możliwość tworzenia własnych układów wykorzystujących m.in. czołganie przeskakiwanie ślizganie się. Zapewnia właściwą dynamikę i różnorodność zajęć z dziećmi.

438

FI 2222

292

6 obrêczy o œr. 50 cm; zaciski 24 szt.; 6 podstaw-stojaków; 10 drą¿ków gimnastycznych o d³. 70 cm


zestaw sportowy Zestaw spor towy, który daje wiele możliwości tworzenia własnych torów przeszkód. Podczas ćwiczeń dzieci kolejno pokonują ustawione przed nimi przeszkody, z uwzględnieniem napotkanych wskazówek (np. idź na czworaka, wykonaj trzy skoki). Zestaw daje możliwości czołgania, przeskakiwania, rzutu do celu, omijania, równoważenia. Takie konstrukcje są zawsze dla dzieci atrakcyjną formą ak ty wności fizycznej. W zależności od układu elementów zabawa może być ukierunkowana na rozwinięcie konkretnej zdolności motorycznej bądź na ogólny roz wój dziecka. Pokony wanie takiej ścieżki ak ty wności roz wija spostrzegawczość, myślenie sek wencyjne oraz pobudza zmysły. W zależności od przyjętych zasad gra uczy współpracy i uczciwej ry walizacji. Zestaw składa się ze 152 elementów.

TY 0200

1399

4 pacho³ ki (wys. 50 cm) 4 pacho³ ki (wys. 30 cm) 8 pojemników (œr. podstawy 21,5 cm, wys. 20 cm) 4 obrêcze (œr. 38,5 cm) 4 obrêcze (œr. 59 cm) 4 obrêcze (œr. 77,5 cm) 4 mostki (15 x 81,5 cm) 8 cegie³ (15 x 15 cm, wys. 9,5 cm) 8 cegie³ (15 x 36 cm, wys. 9,5 cm) 8 drą¿ków 40,5 cm 8 drą¿ków 70,5 cm 8 drą¿ków 98,5 cm 12 gumowych œladów d³oni 12 gumowych œladów stóp 20 pod³u¿nych kolorowych ³ączników 24 czarne ³ączniki 8 niebieskich zaczepów

Scenariusz do zajęć sportowych Sc h NS 0499 Poradnik dla nauczycieli zawierający propoozycje zabaw i gier ruchowych z wykorzysta-niem sprzętu spor towego oraz elementów ni w toru przeszkód. Propozycje ćwiczeń zawartych w poradniku są atrakcyjne dla dzieci ty i wspie w rają ich zdrowy roz wój. Autorem poradnika jest Teresa Dobija, magister p ffizjote rapii na Uni wer sy te cie Me dyccznym w Łodzi, wielokrotna mistrzyni Polski oraz finalistka Mistrzostw Świata P w skoku w dal.

▪ format A5, 32 str.

39 9

439


Tor przeszkód

Podstaw wki ki do toru przeszkód

TY 0008 ▪ 6 kształtów, 6 podstawek, wszystko wykonane z plastiku

229

TY 0018 ▪ dodatkowe 6 szt. podstawek do zestawu TY 0008

25

Piankowy tor przeszkód NS 0743

292

Figury wy tworzone są z lekkich, grubych piankowych rur. W skład kompletu wchodzi 5 podstawowych kształ tów i 5 par podstawek. Zestaw służy do zabaw ruchowych w sali lub na boisku. Umożliwia tworzenia nowych torów z przeszkodami.

440


Kamizelki z cyframi TY 0217

116

Prak tyczne kamizelki z cyframi do oznaczania zawodników. Wkładane przez głowę. Po bokach posiadają gumkę.

▪ 12 szt.

Kreski

Strzałki proste

ślady kreski strzałki Seria kolorowych gumowych eleementów do wykorzystania w sali zabaw, ale również wszędzie tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku, na boisku. Uni wer salne, łat we do utrzymania w czystości i wykonane z elastyczne go, ale trwa łego two rzy wa. Ułożo ne na pod ło dze strzałki wy znaczają kierunki, a linie proste zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzu peł nie niem są kolorowe ślady stó stóp i dłoni, które po oszes rza ją moż li wo o śści tworzenia nowych ycc wariantów gier..

TY 0082 • 6 szt. • dł. 34,5 cm • szer. 7,2 cm

TY 0080 • 6 szt. 6 kolorów • dł. 38 cm • szer. 9 cm

29

25

Strzałki kierunkowe

29

TY 0086

zł • 6 szt.; 6 kolorów; szer. 9 cm

Ślady stóp Ślady dłoni

39

TY 0072 TY 0073 • 6 par • 6 par • wym. 22,5 cm • wym. 22,5 cm

39

441


80

Woreczki alfabet NS 1930

Woreczki z cy ferkami NS 1982

52

16

13

Woreczki do wykorzystania na zajęciach gimnastycznych i nie tylko. W 8 kolorach, z wyszy wanymi literami małymi i dużymi.

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. Niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowy element – wyszy wane cy ferki od 1 do 12 pozwala na tworzenie wielu wariantów gier.

▪ wym. 8 cm;; 26 szt.

▪ wym. 7 x 12 cm; 12 szt.

Woreczki kolo lory ry NS 0135

39

Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowe oznaczenie kolorami pozwala na tworzenie własnych wariantów ćwiczeń.

▪ 8 szt.; wym. 10 x 13 cm

Chusty NS 0119

442

Woreczki sportowe

13

Woreczki figury Woreczki NS 0132

NS 0126 Woreczki wykonane z mocnej tkaniny, przydatne do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych.

▪ 4 sztuki w 4 kolorach, wym. 10 x 13 cm

4 kształ ty (ko ło, trójkąt, kwadrat i prostokąt) i 4 kolory (żół tym, czer wonym, zielonym i niebieskim). Bardzo dobrze spełniają swoją funkcję w ćwiczeniach ruchowo-zręcznościowych w sali i na ot war tej przestrzeni.

▪ 4 woreczki o wym. 10 cm

29

Opaski NS 0120

13

Trójkątne, do oznaczania drużyn, pomocne w czasie mocne czasie gier zespołowych zespo łowych.

Kolorowe z tkaniny bawełnianej u ułatwiają or wiają organizację ganizację gier zespołowyc zespo łowych.

▪ 4 szt. w 4 kolorach; wym. 43 x 63 cm

▪ 4 szt. w 4 kolorach; wym. 11 x 5 cm

Szarfy y NS 01 0127

Z kolorowego, bawełnianego płótna ułat wiające oznaczenie drużyn podczas gier zespo łowych.

▪ 4 szt. w 4 kolorach; wym. 100 x 6 cm


obręcze gimnastyczne 40 cm FI 2140 ▪ 4 szt.

32

akcesoria sportowe

50 cm

FI 2150 ▪ 4 szt.

40

Wstęgi gimnastyczne 2 m TY 0105 Ze sta wy wstęg do ćwi czeń gim na stycznych wzmac nia jących wszystkie mięśnie ciała, a w szczególności mięśnie rąk i barków.

▪ 6 szt.

59

165

Płotki zestaw TY 0631 Zestaw kolorowych płotków do zabaw ruchowych, tworzenia torów z przeszkodami. Płotki nie przewracają się, gdy zostaną poruszone w trakcie skoku.

▪ wym. najniższego: szer. 66 cm, wys. 19 cm; najwyższego: szer. 66 cm, wys. 35 cm, 4 szt.

26

Płotek

TY 0633 ▪ regulowane 3 wysokości, wym. 30 x 45 cm; losowy wybór koloru; 1 szt.

443


Ringo akty wne JG 2190

46

Zestaw kolorowych, elastycznych krążków do wykorzystania we wszelkiego rodzaju zabawach i grach ruchowych. Do wykorzystania w sali, ale również na świeżym powietrzu. Propozycje zastosowania: budowanie kolorowych ścieżek z „wyspami”, zabawa w „twistera”, zabawy na utrzymanie równowagi, małe hula-hoop na rękę lub nogę, rzut do celu i inne. Wykonane z gumy, łat we do utrzymania w czystości.

▪ 10 szt.; śr. 16 cm

nowa lepsza cena

Ringo LC 8093

11

Krążki z miękkiego tworzy wa sztuczne znego do ćwiczeń rehabilitacyjnych, nauki chwyy tania.

▪ 1 szt.; śr. 18 cm; pompowane

Miękkie ko koła ła VO 3330 0 ▪ 3 szt., śr. 244 cm

Tęczowe e liny RM 7969 9

48

Kollorowe liny K

VO 3582 ▪ 5 szt.; dł. 3 m

509

10

Liny o wielofunkcyjnym zastosowaniu w zabawach ruchowych, grach zręcznościowych, tworzeniu kształ tów oraz form oraz „nawlekania”. Dzieci ćwiczą: precyzję ruchu, mięśnie stóp, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową. 7 trzy warstwowych lin o średnicy 12 mm o różnej długości od 90 do 540 cm oraz różnej kolorystyce; 24 linowe krążki po 12 w kolorze białym i 12 w kolorze czarnym; drewniana kostka z kolorami; liny zakończone są magnesem, który ułat wia tworzenie różnych form zabawy i ćwiczeń ruchowych: rzuty do celu, rozpoznawanie kolorów, ćwiczenia stóp i równowagi

444

52

Obręcz cyrkowa DT 5001

Ko lo rowa ob ręcz z prze zna cze niem do żonglowania. Szerokie wycięcie wygodne w chwy taniu.

szt.;; śr śr. 32 cm ▪ 1 szt


karty do ćwiczeń ruchowych Niezwykle ciekawe zestawy kart będące gotowymi propozycjami przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć ruchowych, również gimnastyki śródlekcyjnej. Każda kar ta zawiera fotografię dziecka wykonującego ćwiczenie, a na odwrocie obrazkową czy telną instrukcję wykonania ćwiczenia. Format kart odpowiednio duży, aby ułatwić demonstrację całej grupie. Stopień trudności oznaczony kolorem. Każdy zestaw zawiera rozbudowaną instrukcję metodyczną dla nauczyciela. Kar ty laminowane.

• 16 kart; wym. kar ty: 22 x 28 cm; od 4 lat

Gimnastyka ciała 1 RY 2013

96

Joga RY 2011

79

79

Einstein RY 2014

79

Gimnastyka ciała 2

zł RY 2012

zł Śmiech to zdrowie RY 2015

79

Twister z literkami i ćwiczeniami – karty

79

RY 2017 ▪ 48 kart, wym: 23,5 x 21 cm, ▪ od 4 lat

Akty wnoœæ zwierząt RY 2010

79

445


chusty cyrkowe, spadochrony chusty Do zabaw przy muzyce i do żonglowania. Specjal-ny materiał poddaje się oporowi powietrza i maa właściwości samoistnego rozprężania się po jego o złożeniu. Dzięki temu można pokazać np. efekt rozzkwitania kwiatów.

– matowe

33

DT 8003 ▪ wym. 65 x 65 cm, 3 szt. (w 3 kolorach)

33

– neonowe

– duże

DT 8000 ▪ wym. 65 x 65 cm, 3 szt. (w 3 kolorach)

18

Zabawy z chustą KL 0014

Anna Wasilak (red.) Zbiór różnorodnych pomysłów zabaw z kolorową chustą i tunelem. Chustę można tak że wykorzystać w różnych sy tuacjach wychowawczych. Przykłady tego widać w scenariuszach fabulary zowanych zabaw na różne tematy. Uczy dobrej i mądrej zabawy.

▪ format B5; 30 str.

Gąsienica spacerowa NS 1598

89

Sympatyczna gąsienica w tęczowej kolorystyce to niezastąpiona towarzyszka każdego wspólnego spaceru czy wyjścia do teatru. Dzięki parom symetrycznych uchwy tów pomaga maluchom zachować porządek marszu i ułat wia opiekunom szybkie sprawdzenie liczebności grupy. Dzięki wypełnieniu z miękkiej gąbki, gąsienica świetnie sprawdza się przy chodzeniu „po śladzie”, a po zwinięciu nie zajmuje dużo miejsca. To idealny produkt dla ak ty wnych klas, które często zdoby wają wiedzę i umiejętności poza klasą szkolną oraz dla grup młodszych, które na wspólnym spacerze potrzebują dodatkowej „opiekunki”.

▪ dł. 3,5 m, szer. 12 cm, 16 uchwytów

446

92

JG 2307 ▪ wym. 138 x 138 cm; ▪ 4 szt.


spadochrony Swoją wielkością, kształ tem i konstrukcją spełniają wszelkie zadania chusty animacyjnej. Wykonane z dobrej jakości kolorowych tkanin. Na obwodzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki ułat wiające zaczepienie i przenoszenie spadochronów. Dodatkowe elementy spadochronów zwięk szają możliwości kombinacji zabaw z nimi.

1.75 m JG 2301 ▪ śr. około 1,75 m

36

3,5 m

67

Spadochron tęczowy TY 0121 ▪ œr. 3,5 m

JG 2302 ▪ śr. około 3,5 m, z wmontowanymi 8 uchwytami

6m

305

199

JG 2304 ▪ śr. około 6 m, z wmontowanymi 12 uchwytami

447


gry i zabawy ruchowe

Rzutki rzepowe CM 4501

75

Trzy duze rzepowe tablice do powieszenia na scianie, kazda o innym rozmieszczeniu punktów i odmiennej numeracji (od 0 do 10, od 0 do 20 i od 10 do 100).

▪ 3 szt.; w zestawie 9 plastikowych rzepowych pileczek; wym. tablicy: sr. 45 cm

Kręgle WW 0020 ▪ 9 kręgli i 2 piłeczki z tworzywa sztucznego. wys. kręgli 24 cm

1 AN 7511 ▪ wym. 56 cm

24 448

gra zręcznościowa Gry zręcznościowe dla grupy dzieci – ćwiczą zwinność i precyzję. Podobne w budowie ale opar te na dwóch zasadach: rzut

piłeczką do celu oraz rzut obręczą tak by trafić na trzpień.

▪ wykonane z plastiku.

19

2 AN 7510 ▪ wym. 47 cm

20


16

Makaron do pły wania VO 3838

Makaron wypornościowy, wykonany z wysokiej jakości pianki nie-pochłaniającej wody, przeznaczony do nauki, zabaw i ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych w wodzie. Zajęcia z makaronami są bardziej urozmaicone, umożumoż liwiają również wprowadzenie elementów rehabilitacji lub ćwiczeń siłowych.

▪ dł. 150 cm

149

zł zł 5 Wirujjący ttallerz

Miękkie walce VO 6220 Zestaw 10 po p numerowanych y walców wyykonanych y z mięk kie go materia łu do zabaw ruchowych w sali bądź na boisku.

AL 1037 ▪ śr. 27 cm, od 5 lat, wykonany z plastiku

▪ 10 walców wys. 10 cm, śr. 8 cm; 6 piłeczek o śr. 6 cm

Wyrzutnia

49 209

US 0414 dł. 74 cm; jed na pileczka ▪

Kolor i kształt K LR 1047

Zadanie polega na wrzucaniu kolorowych woreczków z grochem do odpowiedniego ot woru w planszy. Planszę ustawia się na 4 sposoby do wyboru: rozpoznawanie kolorów, odróżnianie kształ tów, liczenie do 10, plansza dowolnej gry z własnymi regułami. Grę można uży wać w pomieszczeniu, a przy ładnej pogodzie na podwórku.

▪ wys. 56,5 cm; 12 woreczków; wym. planszy 48 x 60 cm

449


Klasowy zestaw do zabaw ruchowych

145

LR 1883 Dzieci stoją na kolorowych matach. Następnie należy rzucić trzema kostkami. O tym kto wykonuje ćwiczenie decyduje kostka z kolorami. Rodzaj ćwiczeń i ilość powtórzeń wy znaczają pozostałe kostki.

▪ 25 krążków o śr. 25 cm w 5 kolorach; 3 dmuchane kostki o boku 12 cm

Wygibajtus owocowy AL 0010

60

Zabawa w której każdy uczestnik gra całym ł swoim ciałem. W zależności od wskazań na specjalnej tarczy gracze zobowiązani są zająć określone pola (rękami i nogami) na planszy leżącej na podłodze. Wygry wa z reguły ten, kto jest bardziej wygimnastykowany i ma więcej szczę częścia. Gra jest doskonałym pretek stem do o paru chwil dobrej gimnastyki – a przy okazji nauki kolorów i owoców.

▪ plansza z folii;; 2 zbąączki; instrukcja; od 6 lat, 28 cm wym. 177 x 128

Twister IK 1065

79

nowa lepsza cena

Aby wygrać, trzeba utrzymać równowagę stając na rękach i stopach na kolorowych polach maty wy znaczonych losowo. Nie jest to proste w bliskim towarzystwie innych graczy. Nie wolno dotknąć maty łokciem ani ko la nem. Moż na grać w 2 osoby, ale również całą grupą. W zestawie znajduje się mata oraz tarcza ze strzałką. W zestawie kolowrotek.

▪ wym. 165 x 138 cm

450


139

zł Kryjówka niespodzianek ES 2185

Doskonałym pomysłem na ruchowe zajęcia nie tylko w przedszkolu ale również w domu jest zabawa z kryjówką pełną niespodzianek. Jeden zestaw zawiera kilka gier i jak żaden inny nie jest w stanie sprawić dzieciom tak wiele radości. Podstawowa część zestawu – siatkowy namiot zawiera m.in. planszę do gry opar tej na zasadzie gry w kółko i krzy żyk. Na ko lej nej ściance namiotu znajdują się specjalne otwory oznaczone punktacją co sprzyja tworzeniu własnych gier wykorzystujących proste działania ma-

tematyczne. Kolejna atrakcją jest gra – rzut to kosza. Konstrukcja zestawu jest tak dopracowana że po celnym rzucie do kosza piłeczka wraca specjalnym tunelem do gracza. Dołączona do zestawu duża mata winylowa służy jako gra w klasy. Lekka a po złożeniu łat wa do przechowy wania konstrukcja może być wykorzystana w sali zabaw w ogrodzie na plaży i wszędzie tam gdzie bawią się dzieci. Z zestawu może korzystać jednocześnie kilkoro dzieci.

▪ wys. 110 cm; wym. maty 84 x 210 cm

Gra w klasy z pianki G MW 0827

299

Gry na stojaku TY 3151

4 wymienne plansze na metalowym składanym stelażu.

▪ 1 szt., wym. jednej planszy: 62 x 71 cm, w zestawie 6 woreczków

65

Po złożeniu wszystkich elementów otrzymamy chodniczek w formie znanej i lubianej gry w klasy. Nieograniczone brzegi elementów pozwalają na dowolne łączenie ich ze sobą, po to by stworzyć własne gry. Zestaw pozwala na ułożenie maty do zabaw i ćwiczeń. Wielkość i forma gry umożliwiają wykorzystanie jej w pokoju, sali zabaw i w ogrodzie.

▪ 12 szt. o wym. 30 cm; 4 krążki

451


wewnątrz

Zestaw różnorodnych, kolorowych elementów z wyraźną fak turą służący do układania własnych torów przeszkód o różnym stopniu trudności. Wszystkie elementy wykonane są z wysokiej jakości tworzy wa, co ułat wia utrzymanie ich w czystości, a tak że pozwala na użytkowanie zestawu nie tylko w pomieszczeniu zamkniętym, ale również na świeżym powietrzu. Radosna zabawa podczas pokonywania przeszkód doskonale roz wija sprawność motoryczną małych użytkowników. Kolorowe mostki, zjeżdżalnia, schody, opony dają możliwości tworzenia wielu układów, w zależności od wieku dzieci oraz dostępnej powierzchni w sali. Niektóre elementy można użytkować również samodzielnie.

Nomino Starter NO 1000 ▪ 6 elementów

2069 zł 452


na zewnątrz rz Baza centralna NO 0176 ▪ wym. 65 x 65 x 50 cm

399 zł

Schodki

399 zł

NO 0172 ▪ wym. 60 x 50 x 50 cm

Belka z falą ą NO 0187 ▪ wym. 120 x 288 x 14 cm

Mostek M

Belka S NO 0180 ▪ wym. 120 x 28 x 50 cm

Belka z oponą NO 0192 ▪ wym. 120 x 72 x 28 cm

299 zł

399 zł

N 0196 NO ▪ wym. 72 x 36 x 28 cm

Baza H

299 zł

239 zł

399 zł

NO 0168 ▪ wym. 56 x 30 x 50 cm

399 zł

453


Kryjówki z tunelem

namioty

DW 8206 ▪ tunel o wym. śr. 46 cm, dł. 140 cm; domek o wym. 90 x 75 x 65 cm; namiot o wym. 75 x 75 x 80 cm

Kolorowe namioty kryjówki i tunele wykonane z miękkiego ortalionowego materiału. Lekkie a po złożeniu łatwe do przechowy wania. Łatwe w montażu. Zachęcają do spontanicznego ruchu. Doskonałe do sali zabaw ale tak że do ogrodu czy na plażę. Doskonałe do wykorzystania w torach z przeszkodami.

109 zł

Cyrk DW 8725 ▪ śr. 105 cm, wys. 125 cm

Domek

59 zł

Namiot z pi³kami DW 8130 • wym. 112 x 112 x 94 cm; 100 pi ³ek

454

DW 8003 ▪ wym. 95 x 72 x 102 cm

86 zł

48 zł


Tunel ES 2172 ▪ dł. 150 cm, śr. 45 cm

52 zł

49 zł Tunel stonoga ES 8601 ▪ dł. 185 cm, śr. 50 cm

nowa lepsza cena

Tunel zygzak ES 2198 ▪ dł. 280 cm, śr. 45 cm

Tunel z kryjówką

76 zł

82 zł

DW 8903 ▪ tunel o wym. śr. 48 cm, dł. 180 cm; namiot o wym. 112 x 112 x 94 cm

Komplet z kryjówkami

169 zł

DW 8201 ▪ 4 tunele o wym. śr. 46 cm, dł. 88 cm; koło środkowe o wym. 90 x 47 cm; namiot o wym. 105 x 105 x 85 cm; domek o wym. 93 5 x 67 5 x 100 cm

455


trampoliny

Skoki na trampolinie to prawdziwa eksplozja radości i świetnej zabawy. Użytkowanie trampoliny, przeznaczonej zarówno do pomieszczeń jak i np. ogrodów, sprzyja ogólnemu roz wojowi motoryczności i jest bardzo atrakcyjną, lubianą przez dzieci formą ruchu, zachęcającą do ak ty wności fizycznej. Skaczące na trampolinie maluchy poprawiają swoja sprawność kondycyjną (więk sza wytrzymałość) i koordynację (więk sza gibkość, zwinność, lepsza równowaga i koordynacja ruchów) oraz kształ tują struk tury somatyczne (układy kostny i stawowy, a tak że układy oddechowy i sercowo-naczyniowy).

Trampolina z poręczą BO 1056 Tram po li na z wy go dną po rę czą ase kura cyj ną oraz matą fab rycznie mo cowa ną za po mo cą sy ste mu lin kowe go. Tram polina wspar ta jest na czte rech sta bilnych nóż kach.

▪ wym. 120 x 118 cm; mata na wysokości 38 cm; wys. poręczy 88 cm; wytrzymałość do 50 kg

175 zł

Trampolina z ochraniaczem BO 1028 ▪ śr. 139 cm; wys. 180 cm; od 3 lat; wytrzymałość do 55 kg

456

369 zł


hamaki

Laguna 2 HA 0013

259

Hamaki wykonane z wytrzymałych włókien, zawieszane za pomocą mocnych lin, umożliwiają swobodne wypoczywanie. Można je umieszczać w dowolnym miejscu dobierając odpowiedni rodzaj uchwytu. Dostępny w dwóch wersjach: hamak do leżenia i hamak-siedzisko. Akcesoria do zamocowania hamaków sprzedawane są osobno.

Hawajski czar

245

209

HA 0005 ▪ hamak do leżenia; wymiary tkaniny 220 x 140 cm; całkowita rozpiętość 360 cm; max. obciążenie 120 kg

Hamak do leżenia.

▪ hamak-siedzisko; wym. siedziska 140 cm; max. obciążenie 120 kg

Laguna 1 HA 0012 Hamak-siedzisko.

▪ hamak do leżenia; wymiary tkaniny 220 x 140 cm; całkowita rozpiętość 360 cm; max. obciążenie 120 kg

Stelaż S l ż do d h hamaków kó HA 0009

875

Stabilny stelaż do mocowania hamaków. Istnieje możliwość regulowania wysokości hamaka.

▪ max. obciążenie 160 kg; waga stelaża 31 kg; wys. max. 225 cm; podstawa 160 cm

Mocowanie w jednym punkcie HA 0002 Zestawy akcesoriów niezbędnych do zamontowania hamaka. Pozwalają zamocować hamak w jednym punkcie, np. do sufitu.

64

457


place zabaw Wielka zjeżdżalnia LT 4241 ▪ wym. 213 x 122 x 134 cm

515 zł

zjeżdżalnie Zbudowane z kolorowego tworzy wa. Posiadają szerokie uchwy ty i brzegi podnoszące komfort i bezpieczeństwo małego użytkownika. Zjeżdżalnie są łat we w przechowywaniu i przenoszeniu z miejsca na miejsce dzięki prostemu systemowi składania.

Duża zjeżdżalnia LT 4263 ▪ wym. 168 x 97 x 97 cm

Małpi gaj z podwójną zjeżdżalnią

1139 zł

LT 4261 Z kolorowego i solidnego tworzy wa odpornego na warunki atmosferyczne. Tworzy wielopoziomowy zestaw do zabawy, zaopatrzony w szerokie stopnie, podwójną zjeżdżalnię z wysokimi brzegami oraz tunelem wraz z bocznymi powierzchniami do zabaw w chowanego. Wszystkie elementy zapewniają komfort i bezpieczeństwo małemu użytkownikowi.

▪ wym. 152 x 160 x 142 cm

458

Plac zabaw LT 4370

379 zł

2999 zł

Wykonany z kolorowego tworzy wa odpornego na czynniki atmosferyczne. Zawiera dużą przeplotnię ze zjeżdżalnią o dł. 180 cm, zapewniającą niekończącą się wspinaczkę, zabawę w chowanego i zjeżdżanie po ślizgawce. Górne okno zabezpieczone zostało przezroczystym tworzy wem, umożliwiającym obser wację okolicznego terenu. Zabawa może odby wać się na 4 poziomach, w zależności od wieku dziecka.

▪ wym. 178 x 330 x 211 cm


Zestaw Huśtawek Clubhouse LT 1710

1579 9 złł

Kolorowy zestaw huśtawek ze zjeżdżalnią dla dzieci. Wyjątkowy pod każdym względem zestaw, posiada dwie huśtawki, domek do wspinania, koło sterowe do zabawy i zjeżdżalnię. Do wspinaczki służy również drabinka z lin.

Przeplotnia Przeplotnia LT 0402

1049 złł

Małpi gaj dla podróżników żądnych przygód. Może być for ty fikacją, warownym zamkiem, wszystkim, na co pozwoli dziecięca wyobraźnia. Zabawka ma kilka poziomów.

▪ 2 platformy, trap, ganek, zjeżdżalnia, tunel; wiek 24 miesięcy do 6 lat, wym. dł. 343, sz. 180, wys. 123 cm

▪ wym. 365 x 193 x 173 cm; wiek 2-6 la

Dżungla LT 4404

1199 zł

Wykonana ze stabilnych, stylizowanych (na skały, drzewa, rzekę, jaskinię i szałas) elementów z kolorowego tworzy wa, odpornych na warunki atmosferyczne, tworzących pe łen fantazji świat dżungli. Zestaw został wyposażony w siatkę z lin, falistą zjeżdżalnię, tajemne przejście oraz tubę do przekazy wania sekretów.

Małpi gaj dla maluchów LT 4139

515 zł

Dostosowany wielkością do wzrostu małego dziecka. Mała zjeżdżalnia, schowki i nacięcia ułat wiające wspinaczkę. Wszystko zamknięte w łat wej do montażu, kolorowej kostce. Niewielki rozmiar pozwala na zabawę w domu i na podwórzu.

▪ wym. 76 x 128 x 76 cm

▪ wym. 160 x 160 x 137 cm

459


Domek z płotkiem Domek płotkiem MY 0498 ▪ wym. 127 x 190 x 118 cm

449 zł

domki ogrodowe Domki ogrodowe w całości wykonane z wysokiej jakości tworzy wa sztucznego, dzięki czemu ich konstrukcje są trwałe, lekkie i łatwe do utrzymania w czystości. Posiadają ruchome okiennice oraz drzwi.

Domek Ogrodowy MY 1042 ▪ wym. 127 x 150 x 118, z dodatkowym otworem przeznaczonym specjalnie do wrzucania listów

Domek z patio LT 1722

519 zł

1099 zł

Domek wyposażony jest w część kuchenną z palnikami, piecykiem, półką na naczynia oraz kominek. Ponadto drzwi na zawiasach ze szczeliną na listy i obszerne okna. Przez jedno z okien dzieci ser wują gościom posiłki z kuchni prosto na stół piknikowy. 19 częściowy zestaw akcesoriów zawiera zabawkowe jedzonko, naczynia i telefon. Elek troniczny dzwonek wydaje 6 zabawnych dźwięków.

▪ wymaga 3 baterii typ AA (nie załączono); wiek 18 miesięcy do 5 lat; wym. dł. 168, szer. 93, wys. 120 cm

Domek wiejski różowy LT 4797

460

1399 zł

Domek miejski pomarańczowy LT 4440

1539 zł

Wykonany z kolorowego tworzy wa. Konstrukcja prosta w montażu. Przeznaczony dla więk szych dzieci. Posiada 4 pary ruchomych i fantazyjnie zdobionych okiennic oraz wysokie drzwi z wyciętymi w nich okienkami. Wewnątrz domku znajduje się kuchenka z zegarem elek tronicznym i telefon.

Posiada 4 różnorodne motywy umieszczone na ściankach domku. Ściana sportowa: obręcz, tarcza do rzucania, piłka. Ściana ze stacją benzynową: dystrybutor paliwa, telefon oraz specjalnie wyprofilowane detale. Ściana ze sklepem spożywczym – barem szybkiej obsługi: podjazd pod okienko z okiennicami, kasa, półki wewnątrz domku oraz wyprofilowane akcesoria.

▪ wym. 127 x 114 x 131 cm

▪ wym. 140 x 124 x 147 cm


stoły piknikowe Stabilne, wykonane z kolorowego tworzy wa, łat we w montażu. Idealne do zabaw w domu i w ogrodzie. Przy nich może usiąść swobodnie czwórka dzieci.

Mały stół piknikowy. Zieleń 2

289

329 zł

LT 4790 ▪ wym. 72 x 84 x 47 cm; wys. siedziska 19,5 cm; wys. stołu 41 cm

Duży stół piknikowy. Zieleń 1 LT 4660 ▪ wym. 93 x 100 x 55 cm;wys. siedziska od podłoża 20,5 cm; wys. stołu 47 cm

389 zł

Kolorowy płotek BY 9010

Wykonane z wysokiej jakości plastiku kolorowe elementy któ re po po łączeniu two rzą płotek. Przenośny można go postawić np. w ogrodzie czy w pokoju. Zestaw zapewnia bezpieczeństwo najmłodszym dzieciom. Również dla starszych dzieci do zabaw tematycznych oraz dekoracji podczas przedstawienia.

▪ 6 elementów o wym. 80 x 6 x 55 cm, od 1 roku życia

Piaskownica SB 0001

Żół wiowa piaskownica LT 4274

209 zł

Piaskownica z pokry wą, która zabezpiecza piasek przed zwierzętami i deszczem. Tworzy wo odporne na promieniowanie słoneczne.

▪ na 70 kg piasku; wym. 109 x 119 x 38 cm

810 0 zł

Piaskownica z drewna sosnowego pokry ta impregnatem zapewniającym trwałość w każdych warunkach pogodowych.

▪ wym 2,4 x 2,4 m

Pokry wa do piaskownicy SB 0002

410 0 zł 461


sprężynowce ▪ od 3 lat; ceny nie zawierają cokołów

Cokół do sprężynowców SK 0024 ▪ wym. 141 x 43 x 78 cm

Auto SK 0015 ▪ wym. 86 x 41 x 49 cm

Krokodyl

999 zł

1549 zł

SK 0023 ▪ wym. 141 x 43 x 78 cm

462

240 zł

Konik

999 zł

SK 0018 ▪ wym. 82,4 x 47,6 x 76 cm

Słoń SK 0017 ▪ wym. 67 x 47 x 64 cm

999 zł


regulamin i warunki współpracy Ceny Ceny artykułów podane w niniejszym katalogu są proponowanymi cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT. Firma Nowa Szkoła zastrzega sobie możliwość modyfikacji cen produktów w przypadku zmiany stawki VAT, cła lub skokowej zmiany kursu walut.

Transport i terminy dostaw Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Dostawy zamówionych artykułów realizowane są w terminie około 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, w przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia przez Kupującego). W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, zamówienie realizowane jest partiami i wtedy dodatkowa dostawa realizowana jest na koszt Usługodawcy.

2. Do chwili pełnego uregulowania należności za przesłany towar, pozostaje on własnością firmy Nowa Szkoła. 3.

Formy p³atnoœci 1.

Przy zamówieniu o niższej wartości niż 450 złotych, koszt transportu ponoszony przez Zamawiającego wynosi 25 złotych. Na terenie miasta Łodzi koszty transportu są wliczone w cenę zamówienia. Informacje o dostępności i aktualnych cenach oferowanych towarów mogą Państwo otrzymać pod

numerami telefonów: (42) 630 04 88,

a.

przelewem po dostawie 14 dni;

b.

lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane).

3.

Placówki niepubliczne, które są naszym klientem:

a.

przelewem po dostawie 7 dni (forma dla klientów współpracujących z Nową Szkołą, tzn. klientów, którzy dokonali co najmniej dwukrotnie zakupów na kwotę nie mniejszą niż wartość kolejnego zamówienia);

b.

lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane).

4. Nowe placówki niepubliczne, składające zamówienie pierwszy raz, płacą: a.

przelewem przed dostawą;

b.

lub przedpłatę 50 % + przelew po dostawie towaru 50 %; aby skorzystać z tej formy płatności, zamawiający musi przesłać dokumenty świadczące o prowadzonej działalności, czyli: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wysyłka towaru, następuje po przesłaniu dowodu wpłaty 50% wartości zamówienia brutto.

(42) 633 88 25, Biura Obsługi Klienta lub Przedstawicieli Handlowych. Dla ułatwienia kontaktu niezbędne jest podanie przez Państwa adresu e-mail i numeru telefonu lub faxu. W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, Państwa zamówienie dostarczane będzie partiami, a dodatkowa dostawa realizowana na nasz koszt. Każdą przesyłkę cząstkową dostarczamy wraz z odrębnymi dokumentami handlowymi (faktura VAT). 4.

5.

Przy wszystkich zamówieniach mają Państwo możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy.

Formy i warunki p³atnoœci 1.

Reklamacje i zwroty 1.

Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres zamawiającego, prosimy o jego dokładne podanie na zamówieniu.

Jedną z form płatności dla placówek publicznych jest przelew bankowy na konto lub przekaz pocztowy na adres firmy. Termin płatności umieszczony jest zawsze na dokumencie dostawy (faktura VAT). Przekroczenie terminu płatności spowoduje automatyczne naliczenie ustawowych odsetek i rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Za każde upomnienie lub wezwanie do zapłaty firma Nowa Szkoła naliczać będzie i obciążać klienta dodatkowo kwotą (100 zł) kosztów manipulacyjnych.

Klienci indywidualni płacą na podstawie faktury proforma przelewem przed dostawą. Po dokonaniu przelewu na konto Nowej Szkoły i przesłaniu dowodu wpłaty, następuje wysyłka towaru. Dopuszczalny jest również odbiór towaru za pobraniem, jednak po uprzednim ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta.

daty otrzymania przesyłki.

1.

Zwrot zamówionego towaru, który nie spełnia Państwa oczekiwań lub został zamówiony pomyłkowo, przyjmiemy w ciągu 10 dni od daty dostawy, pod warunkiem jednakże, że towar jest nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Zwrotom nie podlegają programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez odbiorcę, oraz towary wyprodukowane na specjalne zamówienie klienta. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa strona rezygnująca z zakupu. Każdy zwrot prosimy awizować w Biurze Obsługi Klienta. Zwroty bez awizacji nie będą przyjmowane. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty transportu pokrywa Nowa Szkoła, po wszcześniejszym uzgodnieniu z Działem Reklamacji. W przypadku odesłania towaru, prosimy o pisemne uzasadnienie na przygotowanym formularzu.

www.sklep.nowaszkola.com

Reklamacje zakupionego produktu przyjmowane są listownie, faksem bądź e-mailem oraz w przypadku mebli na podstawie odesłanej do nas, poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej lub jej kopii (nr dokumentu dostawy lub faktury, tel. kontaktowy, osoba zgłaszająca, nr katalogowy, nazwa, seria) zawierającej krótki opis wady, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wykrycia wady, nie później jednak niż 2 lata od daty sprzedaży. Reklamacje ilościowe oraz jakościowe wynikające z uszkodzeń w transporcie przyjmowane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. Inną opcją zgłoszenia reklamacji jest wypełnienie krótkiego formularza na naszej stronie internetowej:

www.nowaszkola.com/serwis 2. Pozostałe reklamacje (poza meblowe) ilościowe i jakościowe otrzymanych artykułów przyjmujemy wyłącznie pisemnie, listownie, faksem, e-mailem, w terminie do 7 dni od

Prawo odst¹pienia od umowy Informujemy, iż, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z 2. 03. 2000 r. (Dz. U. nr 22/2000 poz. 271) konsumentom, którzy zawierają z nami umowy sprzedaży artykułów proponowanych w katalogu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. W takim przypadku wzajemne świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na piśmie na adres sprzedawcy

2. listownie: Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 3.

(0 42) 632 73 28.

4.

e-mail: poczta@nowaszkola.com Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego Art. 66 par. 1. Szczegóły dotyczące oferty handlowej zostaną przekazane po kontakcie z naszą firmą. Za błędy powstałe w druku firma Nowa Szkoła nie ponosi odpowiedzialności

telefonicznie (numery telefonów do Biura Obsługi Klienta): tel. (42) 630 04 88, (42) 633 88 25, infolinia: 0 801 5555 08. Dla zachowania bezpieczeństwa i poprawności transakcji, wszystkie zamówienia składane telefonicznie będą potwierdzane przez pracowników Biura Obsługi Klienta lub Przedstawicieli Handlowych, poprzez zwrotne wysłanie do Państwa, wpisanego zamówienia, faxem lub pocztą e-mail, na wskazany adres lub nr telefonu.

Ze względu na ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań artykułów umieszczonych w katalogu, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian modyfikacyjnych.

Ceny mogą nieznacznie ulec zmianie. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyboru artykułów oraz rejestracji i realizacji zamówień udzieli nasze Biuro Obsługi Klienta oraz Przedstawiciele Handlowi. tel. (42) 630 04 88, (42) 633 88 25, fax (42) 632 73 28,

lub faksem:

Zamówienie musi być zredagowane zgodnie z formularzem zamówienia w katalogu lub na stronie internetowej. Musi zawierać pieczątkę placówki, numer NIP (lub REGON), numer telefonu i nazwisko osoby zamawiającej i/lub kontaktowej oraz adres e-mail. Ze względu na możliwość zdublowania realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, prosimy nie potwierdzać go osobnym listem.

Uwaga

Dokładamy wszelkich starań, by zdjęcia artykułów prezentowane w niniejszym katalogu, były najbliższe ich wyglądowi rzeczywistemu. Niemniej jednak ze względu na jakość druku mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Również ze względu na długi czas przygotowania materiałów do katalogu, a jednocześnie na nieustannie trwający proces udoskonalenia produktów mogą wystąpić zmiany w ich rozwiązaniach technicznych, nie zmieniające jednak ich użyteczności. Z tego powodu zmiany te nie mogą być powodem do reklamacji. Dlatego w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, który udzieli szczegółowych informacji odnośnie danego produktu.

za pośrednictwem sklepu internetowego:

e-mail: poczta@nowaszkola.com

2. Placówki Publiczne:

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Sklep oferuje bezpłatny transport artykułów do Zamawiającego na terenie całej Polski przy każdym zamówieniu powyżej 450 złotych.

Faktura znajduje się zawsze na zewnątrz przesyłki, w specjalnie oznakowanej kopercie doklejonej do paczki (Uwaga! Faktura jest doklejona do opakowania zewnętrznego).

3.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: od poniedziałku do piątku 8.00–16.00 Forma telefoniczna nie dotyczy klienta indywidualnego. Klienci indywidualni mogą składać zamówienia wyłącznie w formie pisemnej (fax, e-mail, Internet, list) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. 5.

za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego numery telefonów i adresy e-mail Przedstawicieli Handlowych obsługujących dany region, dostępne są na ostatniej stronie niniejszego katalogu lub na stronie internetowej: www.nowaszkola.com

6.

Korekty faktur VAT i noty korygujące

W przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub danych kontrahenta na otrzymanych przez Państwa fakturach VAT, prosimy o bezzwłoczne wystawienie noty korygującej i przesłanie jej na adres: Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obs³ugi Klienta. Prosimy również o niezwłoczne odsyłanie podpisanych, z wpisana datą odbioru i opatrzonych pieczęcią, faktur korygujących na adres: Nowa Szko³a Sp. z o.o. 90-248 £ódŸ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obs³ugi Klienta.

Jak zamawiaæ? W celu zawarcia umowy sprzedaży artykułów oferowanych w niniejszym katalogu należy złożyć zamówienie w jeden z podanych sposobów:

463


podpis JE›ELIJESTR�›NYODADRESUODBIORCY

pieczęć

podpis

POLAOBOWI•ZKOWE

pieczęć

data

UL0OLSKIEJ/RGANIZACJI7OJSKOWEJ  Ă?D{

nowa szkoÂła

podpis

pieczęć

TEL    FAX  E MAILPOCZTA NOWASZKOLACOM WWWNOWASZKOLACOM

 

Zobowišzuje siê po otrzymaniu dostawy i faktury VAT do potwierdzenia na kopii faktury faktu odbioru towaru, oraz odes³ania potwierdzonej kopii faktury na adres dostawcy.

+UPUJ•CYPRZYJMUJEDOWIADOMOxCIIAKCEPTUJETERMINREALIZACJIZAM�WIENIA

data

 

.)0 

4EL E MAIL

+OD -IEJSCOWOx 

5LICA 

.AZWAPLACĂ?WKI 

.AZWISKOIIMIÆ 

Adres zamawiajšcego – p³atnika

data

 

.)0 

4EL E MAIL 

Kod

Nazwa artykuÂłu

Cena

/FERUJEMYBEZP�ATNYTRANSPORTNATERENIE0OLSKIPRZYKA›DYMZAM�WIENIUPOWY›EJ 450 zł.

+OD -IEJSCOWOx 

5LICA  

.AZWAPLACĂ?WKI  

.AZWISKOIIMIÆ  

Adres odbiorcy

ZamĂłwienie

Razem

IloœÌ

WartoœÌ


Gdańsk warmińsko-mazurskie

pomorskie

zachodniopomorskie

Olsztyn Bydgoszcz

Szczecin

Białystok

kujawsko-pomorskie mazowieckie

Poznań

Gorzów Wielkopolski

podlaskie

Warszawa

wielkopolskie

lubuskie

dolnoœl¹skie Wrocław

³ódzkie

lubelskie Lublin

Kielce

opolskie œl¹skie

Opole

Łódź

œwiêtokrzyskie podkarpackie

Katowice

Kraków

Rzeszów

ma³opolskie

Kontakt K t kt do d przedstawicieli d t wi i li dolnoœl¹skie

ma³opolskie

podkarpackie

wielkopolskie

695 040 074 605 672 461

607 347 652 601 701 300 661 221 545

607 770 482 607 950 039

mazowieckie

601 212 103 601 509 200

605 896 443 603 474 100 609 350 038 609 361 009

kujawsko-pomorskie 661 280 017 609 361 009

lubuskie

603 226 323 607 432 769 661 484 801 601 630 028 601 630 028 601 509 200

691 533 233

opolskie

³ódzkie

605 672 461 781 990 246 607 068 675 607 702 124

lubelskie 607 770 869 603 690 441

601 321 797 601 232 562 607 347 672

podlaskie

œl¹skie 607 068 675 781 990 246 607 702 124

pomorskie 605 989 831

œwiêtokrzyskie 693 600 677

warmiñsko-mazurskie 607 533 211 601 212 103

zachodniopomorskie 695 989 100 601 644 800


maluch Adres 90-248 Łódź ul. POW 25 Telefon (042) 630 17 28 (042) 630 04 88 Fax (042) 632 73 28

Infolinia 801 5555 08 @ poczta@nowaszkola.com www www.emaluch.com.pl www.nowaszkola.com www.sklep.nowaszkola.com

znajdź nas na

facebooku

Katalog Maluch 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you