__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for OZ RADOŠINKA

Ideový návrh Cyklotrasa "142" Zbehy - Radošina  

Návrh cyklotrasy spracovaný v rámci architektonickej štúdie náučných a turistických chodníkov v území OZ RADOŠINKA.

Ideový návrh Cyklotrasa "142" Zbehy - Radošina  

Návrh cyklotrasy spracovaný v rámci architektonickej štúdie náučných a turistických chodníkov v území OZ RADOŠINKA.

Profile for novinky
Advertisement