Page 1


Národné kultúrne pamiatky - NAŠE SPOLOČNÉ DEDIČSTVO  

Kultúrne pamiatky sú najhodnotnejšou súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva. V území OZ RADOŠINKA evidujeme 29 nehnuteľných národných kultúr...

Národné kultúrne pamiatky - NAŠE SPOLOČNÉ DEDIČSTVO  

Kultúrne pamiatky sú najhodnotnejšou súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva. V území OZ RADOŠINKA evidujeme 29 nehnuteľných národných kultúr...

Advertisement