Page 1

Utbildningsutbud vid Yrkeshรถgskolan Novia 2014

Sรถk nu!


Innehåll Om Yrkeshögskolan Novia.................................................. 3 Examensinriktad ungdomsutbildning på svenska....... 4–5 Tidtabell för gemensam ansökan.................................. 6–7 Överblick............................................................................... 8 Det humanistiska området.................................................. 9

Överblick sid 8

Kultur........................................................................... 10–14 Företagsekonomi........................................................ 15–17 Teknik.......................................................................... 18–24 Sjöfart................................................................................ 25 Naturbruk.......................................................................... 26 Social- och hälsoområdet......................................... 28–36 Skönhetsbranschen.......................................................... 37

Utbildningar sid 9–38

Turism- och kosthållsbranschen...................................... 38 Intervjuer med studerande........................................ 3 9–47 Urvalsprov................................................................... 50–55 Övrig information....................................................... 56–59 Antagningsgrunder..................................................... 60–61 Engelsk utbildning............................................................. 62 Vuxen- och högre YH-utbildning....................................... 63

Intervjuer sid 39–47

Våra campus.............................................................. 64–65 Kontaktuppgifter........................................................ 66–67

Urvalsprov sid 50–55

Redigering och planering | Hanna Holmström, Jenny Svartsjö och utbildningarnas kontaktpersoner Layout | Simon Gripenberg Tryck | Fram 1/2014

Rätten till ändringar i utbildningsutbudet 2014 förbehålles. Det kan i undantagsfall innebära att en utbildning inte inleds, om den har för få sökande.

2

D

Linus Lindholm | Julia Ajanko | matton.fi | Creative Commons/chiaralily


Om Yrkeshögskolan Novia A

tt välja utbildning efter gymnasium, yrkesinstitut eller folkhögskola är ett stort och viktigt

steg i skapandet av din framtid. Även utbildning och studietid består av många mindre eller större steg mot en examen och en karriär.

Vi på Yrkeshögskolan Novia vill finnas med då du

tar dina steg mot framtiden, och vi hoppas att stegen ska bli så minnesvärda, innehållsrika och berikande som möjligt.

I denna broschyr får du bekanta dig med Novias

utbildningsutbud inom examensinriktad ungdomsutbildning med studiestart hösten 2014. Vi erbjuder 29 utbildningar, varav många är unika och de enda på svenska i Finland. Novia

är

Finlands

största

svenskspråkiga

yrkeshögskola med ca 4000 studerande. Några av dessa studerande blir du bekant med i denna broschyr och på ansokan.novia.fi*. Studerande berättar om de steg de har tagit för att skapa den framtid de vill leva i, låt dig inspireras av deras berättelser. Det är dock du som ska skapa din egen väg, din egen destination och din egen framtid. Ta steget! *) I denna broschyr hittar du QR-koder. Scanna in koden med

en applikation som läser QR-koder. Du får då tillgång till mera information på webben.

I denna broschyr hittar du Novias utbildningar inom examensinriktad ungdomsutbildning 2014. Utöver dessa utbildningar finns examensinriktad vuxen- och högre YH-utbildning på svenska och engelska samt fortbildnings- och öppen yrkeshögskoleverksamhet. Mer information på novia.fi.

w novia.fi | ansokan.novia.fi

D

Julia Lillqvist

3


Examensinriktad ungdomsutbildning på svenska Det humanistiska området Samhällspedagog, Åbo ■ samhällspedagog (YH), 210 sp/3,5 år

Kultur Bildkonst, Jakobstad (ingen antagning 2014) ■ bildkonstnär (YH), 240 sp/4 år Formgivning, Jakobstad ■ grafisk design ■ rumsgestaltning ■ formgivare (YH), 240 sp/4 år Mediekultur/fotografering, Jakobstad (ingen antagning 2014) ■ medianom (YH), 240 sp/4 år Musik, Jakobstad ■ musiker (YH), 240 sp/4 år ■ musikpedagog (YH), 240 sp/4 år Scenkonst, Vasa ■ drama och teater ■ dramainstruktör (YH), 240 sp/4 år

Företagsekonomi Företagsekonomi, Vasa ■ ekonomiförvaltning ■ internationell handel ■ tradenom (YH), 210 sp/3,5 år Företagsekonomi, Åbo ■ marknadsföring ■ redovisning ■ tradenom (YH), 210 sp/3,5 år

4

w novia.fi | ansokan.novia.fi

Informationsbehandling, Raseborg ■ tradenom (YH), 210 sp/3,5 år

Teknik Byggnads- och samhällsteknik, byggmästare, Raseborg ■ byggmästare (YH), 210 sp/3,5 år Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör, Raseborg ■ projektering och byggnadskonstruktion ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör, Vasa ■ byggnadskonstruktion ■ byggnadsproduktion ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (lantmäteri), Vasa ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år El- och automationsteknik, Vasa ■ automationsteknik ■ elkraftsteknik ■ informationsteknik ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Maskin- och produktionsteknik, Vasa ■ bil- och transportteknik ■ drifts- och energiteknik ■ maskinkonstruktion ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Produktionsekonomi, Vasa ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år

D

Julia Lillqvist


Övrigt utbildningså utbud finns p

sid 62–63

Sjöfart

Sjukskötare, Vasa ■ sjukskötare (YH), 210 sp/3,5 år

Sjöfart, sjökapten, Åbo ■ sjökapten (YH), 270 sp/4,5 år

Sjukskötare, Åbo ■ sjukskötare (YH), 210 sp/3,5 år

Naturbruk

Socionom, Vasa ■ socialomsorg för äldre ■ socialpedagogiskt arbete ■ socionom (YH), 210 sp/3,5 år

Naturbruk och miljö, Raseborg ■ landskapsplanering ■ hortonom (YH), 240 sp/4 år ■ lantbruksnäringarna ■ agrolog (YH), 240 sp/4 år ■ miljöplanering ■ miljöplanerare (YH), 240 sp/4 år ■ skogsbruk ■ skogsbruksingenjör (YH), 240 sp/4 år ■ trädgårdsnäring (i studierna ingår ett års utlandsstudier) ■ hortonom (YH), 240 sp/4 år

Social- och hälsoområdet Barnmorska, Vasa ■ barnmorska (YH), 270 sp/4,5 år

Socionom, Åbo ■ socialpedagogiskt arbete ■ socionom (YH), 210 sp/3,5 år

Skönhetsbranschen Skönhetsbranschen, Vasa (ingen antagning 2014) ■ estenom (YH), 210 sp/3,5 år

Turism- och kosthållsbranschen Turism, Åbo ■ restonom (YH), 210 sp/3,5 år

Bioanalytiker, Vasa ■ bioanalytiker (YH), 210 sp/3,5 år Hälsovårdare, Vasa ■ hälsovårdare (YH), 240 sp/4 år Hälsovårdare, Åbo ■ hälsovårdare (YH), 240 sp/4 år

■ Examensbenämning ■ Profilering sp studiepoäng

Röntgenskötare, Vasa ■ röntgenskötare (YH), 210 sp/3,5 år

w novia.fi | ansokan.novia.fi

5


Tidtabell för gemensam ansökan

3.3

inleds gemensam ansökan till ungdomsutbildning

6

w novia.fi | ansokan.novia.fi

1.4

avslutas gemensam ansökan till ungdomsutbildning, förhandsuppgiften bör vara inlämnad kl. 16.15

. 2.5

.m Fr.o

Sen

postas kallelser till urvalsprov inom ungdomsutbildning

postas kallelser till urvalsprov inom socialoch hälsoområdet

ast

27.

5


1.6

-1 2.6

hålls urvalsprov inom examensinriktad ungdomsutbildning

w novia.fi | ansokan.novia.fi

Fr.o .m

. 27

.6

postas antagningsbrev för ungdomsutbildning

6

30.

får resultatet av antagningen publiceras

Sen

ast

29.

7

bör du före kl. 16.15 meddela att du tar emot din studieplats. Detta gäller alla utbildningar!

D

Linus Lindholm

7


Överblick

Samhällspedagog

Examensbenämning

Sida

samhällspedagog (YH)

9

270 sp/4,5 år

240 sp/4 år

210 sp/3,5 år

✔ ✔

Bildkonst *

bildkonstnär (YH)

10

Formgivning

formgivare (YH)

11

Mediekultur/fotografering *

medianom (YH)

12

Musik

musiker/musikpedagog (YH)

13

dramainstruktör (YH)

14

✔ ✔

tradenom (YH)

15–16

Scenkonst

Företagsekonomi

Informationsbehandling

tradenom (YH)

17

Byggnads- och samhällsteknik, byggmästare

byggmästare (YH)

18

Byggnads- och samhällsteknik, ✔ ingenjör

ingenjör (YH)

19–20

Byggnads- och samhällsteknik, ✔ ingenjör (lantmäteri)

ingenjör (YH)

21

El- och automationsteknik

ingenjör (YH)

22

Maskin- och produktionsteknik

ingenjör (YH)

23

Produktionsekonomi

ingenjör (YH)

24

Sjöfart, sjökapten

✔ sjökapten (YH)

Naturbruk

Barnmorska

Bioanalytiker

Hälsovårdare

Röntgenskötare

Sjukskötare

Socionom Skönhetsbranschen * Turism *) Ingen antagning 2014

8

Studietid

Åbo

Raseborg

Jakobstad

Studieort

Vasa

Utbildning

w novia.fi | ansokan.novia.fi

agrolog/hortonom/miljöplanerare/ skogsbruksingenjör (YH)

✔ barnmorska (YH)

25 26 28

bioanalytiker (YH)

29

hälsovårdare (YH)

30–31

röntgenskötare (YH)

32

✔ ✔

sjukskötare (YH)

33–34

✔ ✔

socionom (YH)

35–36

estenom (YH)

37

restonom (YH)

38

✔ ✔

✔ ✔


Det humanistiska området

Ort: Åbo, Nunnegatan Examen: Samhällspedagog (YH) Omfattning: 210 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 15 Urvalsprov: 3-5.6.2014, Åbo (sökande får kallelse till en av dagarna) Kontaktperson: Mona Bischoff, mona.bischoff@novia.fi

Samhällspedagog Vad ingår i studierna? Studerande lär sig genom att utföra projekt, diskutera och läsa böcker. Det är föreningar, kommuner och företag som beställer projekten. Samhällspedagogstuderande har bland annat utfört projekt för Röda Korset, Folkhälsan och Åbo stad. Projekt kan också förverkligas i samarbete med studerande från andra utbildningar. Studerande ingår i ett team under sin studietid. Som medlem i ett team lär man sig att föra dialog, samarbeta och ta ansvar. Alla studerande får också utveckla sitt ledarskap. Litteraturen har en central roll inom studierna. Studerande får själv välja vilka böcker de läser inom ett specifikt tema. Studerande skriver bokessäer och reflektionspapper. Idén är att studerande ska göra kopplingar mellan teori och egna erfarenheter. Studerande avlägger också tre praktikperioder. Det finns flera möjligheter att avlägga praktikperioder utomlands eller att åka på studerandeutbyte. Pedagogiskt ledarskap, kreativitet, gemenskap, delaktighet, inklusion och mångkulturalism är viktiga teman. Skapande verksamhet och upplevelsepedagogik är

w novia.fi/samhallspedagog

två arbetssätt som studerande lär sig att tillämpa. Under studietiden kan studerande arbeta med flera olika målgrupper bl.a. unga, invandrare, äldre, familjer och människor med olika specialbehov.

Efter examen Samhällspedagogen arbetar med utbildnings-, handlednings-, planerings- eller utvecklingsuppgifter. En samhällspedagog kan bl.a. arbeta som ungdomsarbetare eller som förman inom städers och kommuners ungdomsarbete. Samhällspedagogen kan också arbeta som projektledare, teamledare, koordinator av frivilligarbete eller verksamhetsledare inom olika föreningar och förbund. Man kan även hitta en samhällspedagog på ett bibliotek, i en äventyrspark eller vid ett upplevelseföretag. •

rovet på sid 51 p ls a rv u m o r e Läs m

D

Simon Gripenberg

9


Kultur

Utbildningen gning har haft anta vartannat år. ing Ingen antagn 2 0 14 .

Bildkonst

10

Ort: Jakobstad Examen: Bildkonstnär (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Kontaktperson: Robert Back, robert.back@novia.fi Utbildningen har haft antagning vartannat år. Ingen antagning 2014.

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Utbildningens specialkompetenser är bl.a. måleri, teckning, grafik, foto, skulptur och rörlig bild. Tyngdpunktsområden inom utbildningen är det individuella uttrycket, den offentliga konsten och den sociala konsten. Det viktigaste är att varje studerande skall få utveckla sitt eget uttryck. Inga egentliga gränser ska finnas för den individuella tanken eller för längtan till kreativa visuella lösningar. Det finns inga tekniska tvång som styr uttrycket, det är alltid den egna idén, tanken, visionen och den individuella etiken som styr och vägleder. Praktikperioderna förläggs till den senare delen av studietiden. Praktiken kan avläggas hos yrkesverksam konstnär, såsom lärling/mästareförhållande, i egen ateljé med extern mottagare, såsom utställningsplats eller -galleri, offentlig utsmyckning eller illustrationsuppdrag, vid kultur- och konstinstitutioner såsom museer, gallerier och kulturbyråer.

Efter examen finns möjlighet att verka som professionell bildkonstnär eller som bildmakare i en mer tillämpad, kommersiell miljö. Arbetsuppgifterna inom fria konstens olika uttrycksområden kan variera så som egen konstnärlig verksamhet, uppdrag med offentlig konstnärlig utsmyckning samt vissa sektorer med anknytning till visuell kommunikation, tillämpad konst, multimedialt arbete och handledning. Det är också möjligt att studera vidare för en magisterexamen. •

w novia.fi/bildkonst

D

Julia Lillqvist


Kultur

Formgivning ■ ■

grafisk design rumsgestaltning

Ort: Jakobstad Examen: Formgivare (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 34 Datum och adress för inlämning av förhandsuppgift: Senast 1.4.2014 kl. 16.15 till Yrkeshögskolan Novia, Utbildning i formgivning, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad, tfn (06) 328 5821 Urvalsprov: 3-4.6.2014, Jakobstad Kontaktperson: Elina Rebers, elina.rebers@novia.fi

eller på designbyråer. Det finns möjlighet att praktisera både i hemlandet eller utomlands. Praktikperioderna omfattar ungefär 20 arbetsveckor.

Vad ingår i studierna? Inom grafisk design lär man sig den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation. Studierna innehåller bl.a. typografi, kommunikationslära, Design Management, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration, informationsplanering och branding. Att studera rumsgestaltning ger kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning, material, ljussättning, ytans färgsättning och utsmyckning. Studerande utvecklar sin kreativitet inom rums- och inredningsplanering. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel. Studerande lär sig presentera sina idéer visuellt, skriftligt och muntligt. Under praktikperioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare

w novia.fi/formgivning

Efter examen Efter en examen inom grafisk design kan utexaminerade arbeta med bl.a. konceptplanering och formgivning av tryckt material, reklam, webb och förpackningar, antingen som fri företagare eller grafiker på en reklam- eller mediabyrå. Efter en examen inom rumsgestaltning kan man arbeta som egen företagare eller frilans, på arkitekt- och inredningsplaneringsbyråer samt inom designindustrin. Utexaminerade kan planera och inreda både privata och offentliga rum men också temporära rum, t.ex. scenografier, mässmontrar och utställningar. •

provet på sid 51 ls a rv u m o r e m Läs

D

Julia Lillqvist

11


Kultur

Utbildningen gning har haft anta t vartanna år. ing Ingen antagn 2 0 14 .

Mediekultur ■

12

Ort: Jakobstad Examen: Medianom (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Kontaktperson: Lars Rebers, lars.rebers@novia.fi Utbildningen har haft antagning vartannat år. Ingen antagning 2014.

fotografering

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Målet med studierna är att ge de studerande både de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att bli en professionell fotograf. Fokus läggs vid visuell kommunikation och fotografi som personligt uttrycksmedel. De studerande ges möjlighet att se sitt medium och sin egen kreativitet som en del av den visuella kultursfären. I ämnesstudierna ingår bland annat fotokonst, bildjournalistik, fototeknik (analogt/digitalt), ljussättning, bildanalys, bildspråk och mediaetik. I studierna ingår även 40 studiepoäng allmänna studier, så som språk, marknadsföring, konsthistoria och kulturkunskap. Praktikplatserna ordnas i vanliga fall av den studerande och är ett ypperligt och viktigt tillfälle att lära känna fotografbranschen. Praktikplatserna behöver inte vara geografiskt bundna till Finland.

Studierna ger beredskap för att arbeta med konstnärlig verksamhet, nyhetsfotografering och olika former av kommersiell fotografering. •

w novia.fi/mediekultur-fotografering

Läs Janicas berättelse

D

Julia Lillqvist


Kultur

Musik ■ ■

musiker (YH) musikpedagog (YH)

Vad ingår i studierna? Tyngdpunkten i studierna ligger, utgående från din musikaliska bakgrund, på undervisning i ditt huvudinstrument och olika former av ensemblespel och musikskrivningsämnen samt branschkännedom. En stor del av undervisningen är projektbaserad och i form av workshops och mästarkurser. För musikpedagogstuderande ingår det 60 sp pedagogikstudier i samarbete med Åbo Akademi som även utför ett lämplighetsprov för lärare. De pedagogiska kurserna innehåller centrala kunskapsområden för läraryrket, d.v.s. kunskaper och färdigheter i undervisandets konst, i kommunikativ förmåga och förmedling samt ledarskap. Studerande får lärarbehörighet för att arbeta inom olika former av musikläroinrättningar. Profileringen musiker stöder utvecklingen av din musikaliska och konstnärliga identitet. Du väljer att profilera dig inom rytm-, orkester-, vokal- eller

w novia.fi/musik

Ort: Jakobstad Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 18 Datum och adress för inlämning av förhandsuppgift: Senast 1.4.2014 kl. 16.15 till Yrkeshögskolan Novia, Utbildning i musik, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad, tfn (06) 328 5821 Urvalsprov: 2-3.6.2014, Jakobstad Kontaktperson: Marcus Söderström, marcus.soderstrom@novia.fi

barockmusik. Du kan även välja att fördjupa dig inom komposition, arrangering eller musikproduktion.

Efter examen Utbildningen förbereder och ger dig spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen idag. Som musikpedagog har du goda möjligheter och behörighet att arbeta inom olika former av musikläroinrättningar som sång- och instrumentlärare eller som kör- och ensembleledare. Som musiker kan du jobba på frilansbasis och du har, utgående från din musikaliska profilering och identitet, möjlighet att arbeta med olika former av konsertprojekt, musikteater, musikproduktion, ensembler och turnéproduktioner eller som arrangör och låtskrivare. •

51 alsprovet på sid Läs mer om urv

D

Lina Enlund | Julia Lillqvist

13


Kultur

Scenkonst ■

drama och teater

Vad ingår i studierna? Studerande får en gedigen konstnärlig och pedagogisk utbildning där kurser i t.ex. röst, rörelse, improvisation, regi och dramapedagogik utmynnar i ett scenframställningsprojekt som ger möjlighet att pröva sitt kunnande i ett meningsfullt sammanhang. Praktisk och teoretisk undervisning löper alltid parallellt och understöder varandra. Kurser som teater- och dramahistoria, dramadidaktik och producentskap ger studierna dess teoretiska underbyggnad. Specialkurser som t.ex. mask, clown, fysisk teater och scenteknik avrundar utbildningen. Vi satsar stort på ensemblearbete och varje studerande blir aktiv medansvarig för sin egen inlärning via intensiv personlig handledning och feedback till det personliga portfoliet. Dessutom får studerande utvecklad organisationsförmåga, företagsamhet och social kompetens under studierna. Praktiken avläggs under tredje studieårets hela hösttermin utomlands eller inom Finland. Vanliga praktikplatser är institutionsteatrar och fria teatergrupper i

14

w novia.fi/scenkonst

Ort: Vasa Examen: Dramainstruktör (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 10 Datum och adress för inlämning av förhandsuppgift: senast 1.4.2014 kl. 16.15 till Yrkeshögskolan Novia, Utbildning i scenkonst, Artellgränden 4, 65100 Vasa. Urvalsprov: 2-4.6.2014, Vasa (sökande skall reservera alla tre dagarna, eventuell gallring sker under den första dagen) Information om urvalsprovet och förhandsuppgifter kontakta: gabriele.alisch@novia.fi, tfn 050 372 7361 Kontaktperson: Jonas Sonntag, jonas.sonntag@novia.fi

Sverige, Norge och Finland samt kulturskolor i olika länder. Också andra delar av studierna kan avläggas vid våra partnerhögskolor i Tyskland, Norge och Litauen.

Efter examen Efter avlagd examen kan man arbeta professionellt med teaterns uttrycksmedel. Man kan planera och genomföra dramaprocesser i olika sammanhang, utveckla publikarbete för professionella teatrar och museer, samt själv agera som skådespelare eller regissör. Arbetsplatser finns bl.a. vid institutionsteatrar, inom fria teatergrupper, i kulturskolor, inom sociala institutioner, inom hälsovården, i radio och TV, vid museer och inom företagsvärlden. •

rovet på sid 52 p ls a rv u m o r e Läs m

D

Juuso Maijanen


Företagsekonomi

Företagsekonomi/Åbo ■ marknadsföring ■ redovisning

Ort: Åbo, Nunnegatan Examen: Tradenom (YH) Omfattning: 210 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 40 Urvalsprov: 6.6.2014, Åbo Urvalsprovet baserar sig på ett förhandsmaterial som publiceras på ansokan.novia.fi 14.4 Kontaktperson: Maria Westerlund, maria.westerlund@novia.fi

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Utbildningen arbetar enligt studerandecentrerade metoder där den studerande själv i team ansvarar för sin inlärning och utveckling. Studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där den studerande har en naturlig kontakt med det blivande arbetsfältet. Arbetssättet utvecklar den studerandes förmåga till självstyrdhet och kommunikation samt förmåga att koppla teori med praktik. Teamarbetet, nätverksbyggandet, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar. Den studerande identifierar sina viktigaste intresseområden och bygger upp sin egen kunskaps- och kompetensprofil utgående från t.ex. redovisning, marknadsföring, ledarskap eller något annat centralt område i branschen. Internationellt utbyte eller praktik uppmuntras. I den internationella verksamheten poängteras bl.a. Norden, Östersjöområdet och Europa.

Tradenomer arbetar ofta som sakkunniga med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Ett framtida yrke kan finnas i de flesta organisationer. Efter examen har man beredskap att grunda eget företag eller arbeta som controller, ekonomichef, marknadsföringschef, informatör och mycket annat enligt eget val. •

w novia.fi/foretagsekonomi/abo

Läs förhandsmaterialet

vin på sid 40 e K d e m n ju rv Läs inte 52 alsprovet på sid rv u m o r e m s ä L

D

Linus Lindholm | Creative Commons/Abhi Sharma

15


Företagsekonomi

Företagsekonomi/Vasa ■ ekonomiförvaltning ■ internationell handel Vad ingår i studierna? Utbildningen i företagsekonomi ger dig omfattande kunskaper och en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger dig en bred företagsekonomisk bas och grundläggande kunskaper i marknadsföring. Därefter har du möjlighet att profilera dig inom antingen ekonomiförvaltning eller internationell handel. Om du väljer att specialisera dig på ekonomiförvaltning studerar du med fokus på affärsredovisning, juridik och intern redovisning. Studierna i internationell handel tar sikte på en arbetsplats inom utrikeshandeln. Du fördjupar dig i internationell business, internationell marknadsföring och logistik. Språk och kommunikation samt matematiska kunskaper och informationsteknik hör till tradenomens

16

w novia.fi/foretagsekonomi/vasa

Ort: Vasa, Wolffskavägen 33 Examen: Tradenom (YH) Omfattning: 210 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 25 Urvalsprov: 6.6.2014, Vasa Urvalsprovet baserar sig på ett förhandsmaterial som publiceras på ansokan.novia.fi 14.4 Kontaktperson: Anna-Lena Berglund, anna-lena.berglund@novia.fi

basfärdigheter. I studierna ingår praktik. Vi uppmuntrar till internationellt utbyte eller praktik under studietiden.

Efter examen Du besitter en bred företagsekonomisk yrkeskompetens som gör dig behörig för expertuppgifter inom många slags organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig - och förmansuppgifter inom intern- och externredovisning, export och spedition samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter. Din titel kan till exempel vara ekonomiansvarig, controller, logistikchef, exportassistent, speditör eller banktjänsteman. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare. •

alsprovet på sid Läs mer om urv

52

D

Julia Ajanko


Företagsekonomi

Informationsbehandling Vad ingår i studierna? Att studera informationsbehandling innebär att man redan från början av studierna deltar i en projektgrupp som utför uppdrag för näringslivet. I projektgruppen kan studerande t.ex. utveckla webbplatser, broschyrer, smarttelefon-applikationer eller webbutiker. Projektstudierna ger moderna kunskaper inom IT och hur man leder och dokumenterar projekt. För att kunna jobba effektivt i projekten har studerande en bärbar dator till sitt förfogande under hela studietiden. Parallellt med projekten läses kurser i bl.a. webbdesign, programmering, företagsekonomi och språk. I samband med praktiken finns möjlighet att bekanta sig med branschen på en arbetsplats som anknyter till utbildningsområdet. Arbetspraktiken pågår i slutet av läsårens vårterminer och delas in i tre perioder: allmän praktik, bransch- och specialpraktik. Som IT-tradenom förstår man informationssystem och är förtrogen med processerna kring produktion,

w novia.fi/informationsbehandling

Ort: Raseborg Examen: Tradenom (YH) Omfattning: 210 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 18 Urvalsprov: 5.6.2014, Raseborg Kontaktperson: Rolf Gammals, rolf.gammals@novia.fi anskaffning och ibruktagande av system samt principerna för informationshantering. IT-tradenomen kan aktivt delta i och slutföra projekt enligt moderna projektmetoder. Man förstår hur företag fungerar och man kan delta i utveckling av affärsverksamhetens processer med hjälp av olika informationstekniska lösningar.

Efter examen Som IT-tradenom kan man t.ex. arbeta som webbutvecklare, internetmarknadsförare, projektledare eller företagare inom branschen. IT-tradenomer arbetar i företag och organisationer som tillämpar informationsteknik i sin verksamhet, eller i företag som utvecklar program och tjänster för andra företag. Utbildningen ger utmärkta möjligheter till en intressant karriär inom arbetslivet. Företagen har ett stort behov av personer som kan utveckla, effektivera och underhålla deras IT-tjänster och informationssystem. •

provet på sid 52 ls a rv u m o r e m Läs

D

matton.fi

17


Teknik

Ort: Raseborg Examen: Byggmästare (YH) Omfattning: 210 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 10 Urvalsprov: 2.6.2014, Raseborg Kontaktperson: Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi

Byggnads- och samhällsteknik, byggmästare Vad ingår i studierna?

Efter examen

Studierna omfattar bl.a. byggnaders funktion, teknik, material och konstruktion speciellt med tanke på arbetsledaruppgifter. Målet med utbildningen är att tillgodose samhällets behov av arbetsledningskompetens inom byggande. För att behärska både byggandet av nytt och renovering av gammalt, får man kunskaper också i bl.a. byggnadsekonomi, byggnadsvård och projekthantering. Även byggandets miljöaspekter, arkitektur och internationella karaktär lyfts fram, så att man är väl förberedd inför arbetslivets utmaningar. Det ingår minst fem månaders praktik i studierna. Praktiken utförs huvudsakligen i byggföretag där studerande medverkar i genomförande av byggprojekt. Projekten kan variera; allt från egnahemshus till stora affärs- och kontorskomplex, eller från idrottsarenor till fritidshus i vacker skärgårdsmiljö.

Efter examen behärskar man det mest centrala inom byggande för att kunna gå ut i arbetslivet som byggmästare. Där ska man som arbetsledare, i samarbete med övriga i branschen, förverkliga byggprojekt av både nya exklusiva utrymmen och också renovering av redan existerande byggnader. Målsättningen är att skapa bra och trivsamma boende-, jobb-, fritids- och livsmiljöer för alla i samhället. •

Ta del av tidigare urvalsprov

rovet på sid 53 p ls a rv u m o r e Läs m 18

w novia.fi/utbildning/teknik/byggnads-och-samhallsteknik-byggmastare-raseborg

D

Julia Ajanko


Teknik

Ort: Raseborg Examen: Ingenjör (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 30 Urvalsprov: 2.6.2014, Raseborg Kontaktperson: Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi

Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör/Raseborg ■ projektering och byggnadskonstruktion Vad ingår i studierna?

Efter examen

Studierna omfattar bland annat byggnaders form, funktion, teknik, material och konstruktion. Målet med utbildningen är att tillgodose samhällets behov av byggnadsteknisk ingenjörskompetens. För att behärska både byggandet av nytt och renovering av gammalt, får man kunskaper i bl.a. konstruktioner, byggnadsekonomi, byggnadsfysik och energieffektivitet samt byggnadsvård och projekthantering. Också miljöaspekter, arkitektur och byggandets internationella karaktär lyfts fram, så att man är väl förberedd inför arbetslivets utmaningar. Praktiken utförs huvudsakligen i byggföretag eller konsultbyråer där studerande medverkar i planerande och genomförande av byggprojekt. Projekten kan variera från bostadshus till idrottsarenor, eller från köpcenter till exklusiva kontorskomplex, antingen i Finland eller utomlands.

Efter examen behärskar man det mest centrala inom byggande för att kunna gå ut i arbetslivet som byggnadsingenjör. Där ska man som ingenjör, i samarbete med övriga inom branschen, förverkliga byggprojekt av både nya exklusiva utrymmen och också renovering av redan existerande byggnader. Målsättningen är att skapa bra och trivsamma boende-, jobb-, fritids- och livsmiljöer för alla i samhället. •

provet på sid 53 ls a rv u m o r e m Läs

w novia.fi/utbildning/teknik/byggnads-och-samhallsteknik-ingenjor-raseborg

D

Julia Ajanko

19


Teknik

Ort: Vasa, Wolffskavägen Examen: Ingenjör (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 40 Urvalsprov: 2.6.2014, Vasa Kontaktperson: Allan Andersson, allan.andersson@novia.fi

Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör/Vasa ■ byggnadskonstruktion ■ byggnadsproduktion

20

Läs alumnen Klaus' berättelse

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Målet med undervisningen är att ge byggnadsteknisk kompetens för planering, produktion och underhåll av byggnader och anläggningar. I undervisningen betonas planering, produktion, ekonomi, energi, avtal, arbetarskydd, samarbetsförmåga i internationell miljö och hållbart byggande. Till stöd för den teoretiska undervisningen i konstruktionsteknik, geoteknik, vägteknik och byggnadsfysik finns moderna och välutrustade byggnadslaboratorier i Technobothnia. Laboratorierna erbjuder även en kreativ miljö för lärdomsprov samt för projekt i samarbete med regionens industriföretag.

Efter examen kommer man sannolikt att hitta sin första arbetsplats i ett företag inom byggnads-, fastighets- eller infrabranschen. I företaget sköter ingenjören planerings-, koordinerings- eller ledningsuppgifter. Branschen är bred, som utexaminerad har man flera alternativ att välja emellan.•

alsprovet på sid Läs mer om urv

w novia.fi/utbildning/teknik/byggnads-och-samhallsteknik-ingenjor-vasa

D

53

matton.fi


Teknik

Ort: Vasa, Wolffskavägen Examen: Ingenjör (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 10 Urvalsprov: 2.6.2014, Vasa Kontaktperson: Sem Timmerbacka, sem.timmerbacka@novia.fi

Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (lantmäteri) Vad ingår i studierna? En lantmäteriingenjör bör idag kunna en mängd olika saker inom sin bransch. Lantmäteriutbildningen strävar till att ge en bred bas att stå på inför väldigt olika uppgifter i arbetslivet. Fastighetstekniken är det område som traditionellt förknippas med en lantmätares arbete. Inom detta ämne behandlas bl.a. hur man utför olika slags fastighetsförrättningar, såsom t.ex. styckning, rågång, ägobyte och enskild vägförrättning. Fastighetstekniken har också anknytningspunkter till andra viktiga ämnesområden. Av dessa kan nämnas fastighetsjuridik. Här behandlas t.ex. hur köp och ansättning av fastigheter går till. Vidare behandlas områden som byggnads- och miljörätt, av vilka den sistnämnda fått allt större betydelse i samhället. Att kombinera kunnande från flera delområden är en viktig egenskap hos

lantmäteriingenjören. Speciellt inom området för geografisk informationsteknik (GIT/GIS) har utvecklingen inom datatekniken erbjudit många nya möjligheter. I och med att allt kartmaterial numera lagras i numerisk form i en dator, erbjuds mycket intressanta visualiserings- och analysmetoder.

Efter examen Efter utbildningen arbetar man som t.ex. GIS-planerare eller -programmerare eller som mätningsingenjör vid olika typer av terrängmätningar. Som förrättningsingenjör kan man även utföra grundförrättningar. Planläggningsingenjörer behövs inom det kommunala samt inom regionplaneringen. •

provet på sid 53 ls a rv u m o r e m Läs

w novia.fi/utbildning/teknik/byggnads-och-samhallsteknik-ingenjor-lantmateri

D

matton.fi

21


Teknik

Ort: Vasa, Wolffskavägen Examen: Ingenjör (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 60 Urvalsprov: 2.6.2014, Vasa Kontaktperson: Matts Nickull, matts.nickull@novia.fi

El- och automationsteknik ■ automationsteknik ■ elkraftsteknik ■ informationsteknik Vad ingår i studierna? Målet med studierna är att ge ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande. Detta inbegriper förmågan att kreativt lösa tekniska problem, utveckla nya produkter, arbeta i projekt samt kommunicera och samarbeta. Den studerande får också en grundläggande inblick i företagsoch industriell ekonomi, ledarskap och ledningssystem samt blir medveten om hållbar utveckling. Utbildningen erbjuder tre profileringsalternativ: Automations-, elkrafts- och informationsteknik. Inom automationstekniken utvecklar studeranden sitt kunnande i bl.a. industriell automation och reglering, elektronik samt data- och kommunikationsteknik. Elkraftstekniken utvecklar studerandens kunnande inom bl.a. elanläggningar, elmaskiner och kraftelektronik. Inom informationstekniken ingår helheter som systemering och programmering samt databas- och nätverksteknik. Studerande ges beredskap att tillgodogöra sig de

22

w novia.fi/utbildning/teknik/el-och-automationsteknik

snabba förändringar som el- och automationsbranschen genomgår, samt att delta i och bidra till denna förändring. Utbildningen är problemorienterad och betonar ett självständigt och kreativt tänkande. Praktiken omfattar 30 sp och utförs vanligtvis inom näringslivet i form av sommarjobb. Här får man en insikt i sin kommande yrkesroll, samt skapar kontakter till arbetslivet. Dessa leder ofta till anställning efter examen.

Efter examen Arbetet inom elkrafts-, automations- och informationsteknik omfattar exempelvis planering, konstruktion, produktion, marknadsföring, systemering, programmering, underhåll och utbildning. Efter några år i arbetslivet kan uppdrag som projektledare, systemerare eller teknisk specialist bli aktuella. Typiska arbetsgivare är regionens energiinriktade industri, energibolag, dataföretag och planeringsbyråer. Att arbeta som sakkunnig företagare är också en möjlighet. El- och automationsingenjören arbetar ofta i utvecklingens framkant i en internationell och expansiv miljö. •

alsprovet på sid Läs mer om urv

D

53

Hanna Holmström


Teknik

Ort: Vasa, Wolffskavägen Examen: Ingenjör (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 45 Urvalsprov: 2.6.2014, Vasa Kontaktperson: Holger Sved, holger.sved@novia.fi

Maskin- och produktionsteknik ■ bil- och transportteknik ■ drifts- och energiteknik ■ maskinkonstruktion Vad ingår i studierna? Utbildningens mål är att ge goda teoretiska och praktiska kunskaper som är anpassade efter studerandes intressen och arbetslivets behov. Du får en mångsidig och bred utbildning som ger dig stora valmöjligheter att utforma din framtida karriär. Utbildningen är indelad i grundstudier som teknik och fysik, ekonomi, arbetsledning och kommunikationsfärdigheter och yrkesstudier i maskinteknik, produktionsteknik, energiteknik och reglerteknik. Genom profileringsstudier kan studerande fördjupa sig inom maskinkonstruktion, drifts- och energiteknik eller den mera praktiskt inriktade profileringen bil- och transportteknik.

Efter examen Utbildningen ger mångsidiga karriärmöjligheter både inom små, medelstora och stora företag. En stor del av de utbildade ingenjörerna är verksamma i internationella miljöer.

w novia.fi/maskin-och-produktionsteknik

Efter profileringen maskinkonstruktion kan man arbeta som konstruktör, produktutvecklare, teknisk försäljare/inköpare, beräkningsingenjör eller projektledare. Efter profileringen drifts- och energiteknik kan ingenjören arbeta som projektingenjör inom kraftverksindustrin, driftsingenjör på kraftverk och inom processindustrin, underhålls- eller serviceingenjör inom processindustrin eller som produktionsingenjör. Profileringen bil- och transporteknik leder till arbetsplatser inom både bilföretag och inom den tunga trafiken. Man kan välja mellan att bli eftermarknadschef på bilföretag, besiktningsman eller trafikplanerare på logistikföretag. •

rovet på sid 53 p ls a rv u m o r e Läs m

D

Linus Lindholm

23


Teknik

Produktionsekonomi Vad ingår i studierna? Utbildningen består av studier i teknik, företagsekonomi och ledarskap som ger förutsättningar att arbeta både i team och självständigt i företag och organisationer. En ingenjör i produktionsekonomi har gedigna grundkunskaper i både teknik och ekonomi. De allmänna studierna i bland annat språk och matematik är gemensamma för alla teknikstuderande. Teknologiämnena innefattar kurser i naturvetenskap, maskinteknik, automation, konstruktion, produktion och regler- och energiteknik. Den företagsekonomiska delen av studierna innefattar kurser i bland annat företagsekonomi, bokföring, marknadsföring, kostnads- och investeringskalkyl, exportmarknadsföring och ledarskap. Dessutom läses kurser i produktionsplanering, teknisk försäljning, inköp och logistik. Produktionsekonomi är för den som är intresserad av ett arbete inom industrin eller näringslivet. Vi betonar entreprenörsandan, det vill säga vi strävar till att den studerande ska ges en inblick i vad det innebär att vara intraprenör och entreprenör i arbetssamfundet.

24

w novia.fi/produktionsekonomi

Ort: Vasa, Wolffskavägen Examen: Ingenjör (YH) Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 25 Urvalsprov: 2.6.2014, Vasa Kontaktperson: Stefan Granqvist, stefan.granqvist@novia.fi Efter examen Styrkan med en examen i produktionsekonomi är att man kombinerar tekniskt kunnande med ekonomiskt kunnande och en förståelse för ledarskap. Utbildningen ger mångsidiga karriärmöjligheter inom såväl små och medelstora som stora företag. Typiska arbeten är inom försäljning, säljledning och projektledning där man behöver förstå både vikten av kundservice, produkternas tekniska egenskaper och hur mänskor fungerar tillsammans. Efter examen kan man arbeta i företag med intressanta uppgifter som bland annat försäljningsingenjör, i varierande projektuppgifter, planerare, controller, i ledarskapsuppgifter, projektingenjör, konstruktör, logistikansvarig, kvalitetsingenjör eller utbildare. En del väljer att starta och driva eget företag. •

als Läs mer om urv

provet på sid 53

D

Julia Ajanko


Sjöfart

Sjöfart, sjökapten

Ort: Åbo, Hertig Johans parkgata 21 Examen: Sjökapten (YH) Omfattning: 270 sp varav 360 dagar praktik Nybörjarplatser: 20 Urvalsproven: 2.6.2014 det riksomfattande urvalsprovet i teknik och 3.6.2014 det separata urvalsprovet i sjöfart Kontaktperson: Petteri Niittymäki, petteri.niittymaki@novia.fi

Vad ingår i studierna?

Efter examen

När man studerar till sjökapten lär man sig att på ett säkert och miljövänligt sätt navigera och manövrera ett fartyg, hantera last, sköta kommunikationer, leda besättningen och samarbeta med landorganisationer och myndigheter. Studierna är indelade i tre nivåer, support-, operational- och management level. I studierna ingår även handledd praktik ombord som en väsentlig del. Förutom avlagd YH-examen krävs även arbetserfarenhet som styrman på handelsfartyg i internationell trafik för sjökaptens behörighetsbrev. Behörighetsbreven beviljas av Trafikverket. Utbildningen baserar sig på en internationell konvention (Standards of Training, Certification and Watchkeeping, STCW) och leder till YH-examen i sjöfart sjökapten (YH).

Som sjökapten (YH) är man behörig för sjöbefälsuppgifter på inhemska och utländska fartyg och för ledaruppgifter inom sjöfartsbranschens landorganisationer. Sjökaptenens arbetsuppgifter är utmanande och internationella och arbetsutsikterna är goda. En sjökapten kan arbeta i befälsställning på olika typer av fartyg, inom offshore och i sjöfartsbranschens landorganisationer. Sjökaptenens yrke är internationellt och man kan arbeta var som helst i världen. •

Se filmen om sjöfart

alsprovet Läs mer om urv w novia.fi/sjofart

D

på sid 53

Julia Ajanko | Kim Johansson

25


Naturbruk Naturbruk och miljö ■ ■ ■ ■ ■

landskapsplanering, hortonom (YH) lantbruksnäringarna, agrolog (YH) miljöplanering, miljöplanerare (YH) trädgårdsnäring, hortonom (YH) skogsbruk, skogsbruksingenjör (YH)

Ort: Raseborg Omfattning: 240 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 50 Urvalsprov: 5.6.2014, Raseborg Övrigt: I samband med urvalsprovet görs en intresseanmälan gällande vilken profilering du helst vill studera. Kontaktperson: Eva Sandberg-Kilpi, eva.sandberg-kilpi@novia.fi

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Centralt för studierna är kunskaper i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir du genom gemensamma kurser bekant med hela naturbruksområdet. Under praktiken lär du dig såväl centrala arbetsuppgifter inom branschen som att tillämpa de kompetenser du fått i kurserna. Landskapsplaneringsstudierna kombinerar natur och kultur. Studierna ger dig breda kunskaper från privata trädgårdar till offentliga grönområden. Planering, skötsel och förvaltning är viktiga tyngdpunktsområden. Inom lantbruksnäringarna får du ta del av mångsidiga och breda studier som betonar biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för gårdsbruk. Du lär dig förstå samspelet mellan odling, miljö och samhälle. Miljöplanerarstudierna fokuserar på kustområdets specialfrågor, såsom vattenvård och kustområdesförvaltning. Miljövård och hållbar utveckling i samhället konkretiseras genom avfallshanterings- och avloppsreningskurser. GIS utgör ett viktigt planeringsredskap. Nästan hälften av kurserna går på engelska. Inom trädgårdsnäringen läggs vikten vid odlingskunskap, växtkännedom, rådgivning och försäljning. Ett års utlandsstudier ingår i slutet av studierna. Skogsbruksutbildningen ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av mångsidig användning av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår. Teoristudier i klass följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden utnyttjas för viltvård och jakt under studierna.

Som hortonom inom landskapsplanering arbetar du oftast med planering, förvaltning, skötsel eller anläggning av offentliga grönområden eller i den växande privata sektorn. Som agrolog har du goda möjligheter att välja arbetsområde inom hela naturbrukssektorn. Du kan arbeta med försäljning, rådgivning, förvaltning, undervisning eller tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete. En del agrologer arbetar inom industrin, försäkrings- och bankväsendet. Andra skapar sin egen arbetsplats som gårdsbrukare och företagare. Miljösektorn erbjuder många olika arbeten för miljöplaneraren. Du kan arbeta som miljö- eller hälsoinspektör i en kommun, avlopps- eller avfallsrådgivare, GIS-planerare eller naturinventerare. Som hortonom inom trädgårdsnäring kan du ta itu med mångsidiga arbetsuppgifter som rådgivning, försäljning, läraruppgifter och förmansuppgifter inom odling. Att starta en egen odling är inte heller främmande för en hortonom. Som skogsbruksingenjör kan du bl.a. arbeta med rådgivning till skogsägare, virkeshandel och drivningsplanering. Viktiga arbetsgivare är skogsvårdsföreningar, virkesanskaffningsbolag och skogscentraler. •

Läs alumnen Evas berättelse

alsprovet på sid Läs mer om urv 26

w novia.fi/naturbruk-och-miljo

54


D

plugi.fi | Joakim Hansson | Julia Ajanko

27


Social- och hälsoområdet

Barnmorska Vad ingår i studierna? Vårdarbetet är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovården. Det centrala inom utbildningen är kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa som baserar sig på barnmorskevetenskap och klinisk vårdvetenskap, tvärvetenskapliga och medicinska ämnen. Klinisk vårdvetenskap är den vetenskap som vårdarbetet utgår ifrån. Förutom barnmorskevetenskap och vårdvetenskap läses folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteendevetenskap och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Studierna förverkligas genom föreläsningar, självstudier, virtuella studier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda praktiska studier som även kan förverkligas som projekt. Undervisningen sker företrädesvis på svenska

28

w novia.fi/barnmorska

Ort: Vasa, Seriegatan Examen: Barnmorska (YH) Omfattning: 270 sp varav 135 sp praktik inklusive lärdomsprov Nybörjarplatser: 12 Urvalsprov: 9-11.6.2014, Seriegatan 2, Vasa Kontaktperson: Eva Matintupa, eva.matintupa@novia.fi

men undervisning på engelska kan också förekomma. Det finns möjlighet att studera utomlands samt att delta i internationella projekt.

Efter examen Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen kan barnmorskan fungera som sakkunnig i vården av kvinnan och hennes familj och kan arbeta inom familjeplanering, vård under graviditet, förlossning och barnsängstid samt inom gynekologisk vård. Barnmorskan har även sjukskötarbehörighet. Sjukskötaren är sakkunnig i frågor som berör hälsa och sjukdom och kan arbeta inom specialsjukvård, primärhälsovård samt i hem eller hemliknande miljöer. •

als Läs mer om urv

provet på sid 54

D

matton.fi


Social- och hälsoområdet

Bioanalytiker Vad ingår i studierna? Studerande lär sig att ansvara för laboratorieundersökningar från början till slut. Det behövs kunskap inom flera vetenskapsområden så som cellbiologi, biokemi och människans fysiologi. Kurserna genomförs i form av föreläsningar, övningar, egna arbeten, projekt, virtuella studier och praktiska laborationer i skolans laboratorier. Till utbildningen hör praktik som görs på laboratorier inom vårdområdet där studerande får lära sig arbetet inom den kliniska laboratorieverksamheten. Till arbetet hör att utföra provtagning, att förbereda prov och att göra analyser/patientnära undersökningar med hjälp av apparatur. Att odla bakterier och andra mikroorganismer är en del av laboratoriearbetet. I en annan del av laboratoriearbetet som kallas klinisk fysiologi undersöks olika

w novia.fi/bioanalytiker

Ort: Vasa, Seriegatan Examen: Bioanalytiker (YH) Omfattning: 210 sp varav 75 sp praktik Nybörjarplatser: 12 Urvalsprov: 9–11.6.2014, Seriegatan 2, Vasa Kontaktperson: Margareta Antus, margareta.antus@novia.fi

fysiologiska skeenden i kroppen. Exempel på en undersökning inom klinisk fysiologi är EKG-registrering som kollar upp hjärtats elektriska aktivitet, med vilken man bland annat kan se om en patient har hjärtinfarkt. Med spirometri testas patientens lungfunktion. Med hjälp av spirometri kan astma diagnostiseras.

Efter examen En bioanalytiker kan arbeta på olika laboratorier inom hälso- och sjukvård, inom företag som säljer laboratorieutrustning och produkter samt inom forskning. •

provet på sid 54 ls a rv u m o r e m Läs

D

Linus Lindholm

29


Social- och hälsoområdet

Hälsovårdare/Vasa

30

Ort: Vasa, Seriegatan Examen: Hälsovårdare (YH) Omfattning: 240 sp varav 117 sp praktik inklusive lärdomsprov Nybörjarplatser: 16 Urvalsprov: 9-11.6.2014, Seriegatan 2, Vasa Kontaktperson: Eva Matintupa, eva.matintupa@novia.fi

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Vårdarbetet är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovården. Det centrala inom utbildningen är hälsofrämjande och folkhälsoarbete under människans livscykel. Studierna baserar sig på folkhälsovetenskap, klinisk vårdvetenskap, tvärvetenskapliga och medicinska ämnen. Klinisk vårdvetenskap är den vetenskap som vårdarbetet utgår ifrån. Förutom folkhälsovetenskap och vårdvetenskap läses medicinska ämnen, beteendevetenskap och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Studierna förverkligas genom föreläsningar, självstudier, virtuella studier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda praktiska studier som även kan förverkligas som projekt. Undervisningen sker företrädesvis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. Det finns möjlighet att studera utomlands samt att delta i internationella projekt.

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är hälsovårdaren sakkunnig inom hälsofrämjande vård med fokus på promotiv och preventiv vård. Arbetsplatsen efter examen kan vara barn- och mödrarådgivning, skol- eller studenthälsovård, arbetshälsovård eller hemsjukvård. Hälsovårdaren har även sjukskötarbehörighet. Sjukskötaren är sakkunnig i frågor som berör hälsa och sjukdom och kan arbeta inom specialsjukvård, primärhälsovård samt i hem eller hemliknande miljöer. •

w novia.fi/halsovardare-vasa

Läs förhandsmaterialet

provet på sid 54 ls a rv u m o r e m Läs

D

matton.fi | Creative Commons/Abhi Sharma


Social- och hälsoområdet

Hälsovårdare/Åbo Vad ingår i studierna? Huvudämnen i studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. I studierna ingår bl.a. vårdvetenskap, vårdlära, medicinska ämnen, professionell kommunikation och etik, mångkulturellt vårdarbete, vård i snabbt föränderliga förhållanden samt administration och ledarskap. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt i mångprofessionella team för att främja patientens hälsa. Smågruppsarbete, föreläsningar, självstudier, virtuella studier, simulationer, arbetslivsförankrade projekt och praktik är centrala studieformer i utbildningen. Handledd praktik inom social- och hälsovården ingår i studierna från och med andra terminen. Praktiken förverkligas t.ex. på hälsocentraler, sjukhus och rådgivningar samt inom hemsjukvård och företagshälsovård.

Ort: Åbo, Nunnegatan Examen: Hälsovårdare (YH) Omfattning: 240 sp varav 110 sp praktik inklusive lärdomsprov Nybörjarplatser: 14 Urvalsprov: 9–10.6.2014, Åbo (sökanden får kallelse till en av dagarna) Kontaktperson: Heli Vaartio-Rajalin, heli.vaartio-rajalin@novia.fi

En del av praktiken kan förverkligas i form av projekt. Det finns goda möjligheter att studera utomlands och delta i internationella projekt. Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU.

Efter examen Hälsovårdaren har även sjukskötarbehörighet. Sjukskötaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer vid sjukhus, inom hemsjukvård samt som sakkunnig i vård och speciellt inom förebyggande hälsovård. Hälsovårdaren är sakkunnig i vård och speciellt inom det hälsofrämjande arbetet. Hälsovårdaren arbetar både självständigt och som sakkunnig i mångprofessionella team med olika åldersgrupper t.ex. inom mödra-, barn-, skol- och vuxenhälsovård. •

alsprovet på sid Läs mer om urv

w novia.fi/halsovardare-abo

D

54

Julia Ajanko

31


Social- och hälsoområdet

Ort: Vasa, Seriegatan Examen: Röntgenskötare (YH) Omfattning: 210 sp varav 75 sp praktik Nybörjarplatser: 12 Urvalsprov: 9–11.6.2014, Seriegatan 2, Vasa Kontaktperson: Katarina Vironen, katarina.vironen@novia.fi

Röntgenskötare

32

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Den krävande teknologi som används i röntgenskötarens arbete förutsätter intresse för vård, medicin, fysik, medicinsk teknik och tillämpad datateknik. I undersökningsoch vårdsituationer behöver röntgenskötaren insikter och färdigheter i samverkan och kommunikation mellan människor. Röntgenskötaren arbetar dagligen med patienter i olika åldrar. Eftersom kontakterna med patienterna vanligen är kortvariga, speciellt inom diagnostiken, måste skötaren snabbt kunna skapa ett förtroendefullt förhållande till patienterna. Teknologin inom området utvecklas snabbt. Nya och förändrade undersökningsoch vårdmetoder kräver att röntgenskötaren kontinuerligt fortbildar sig och utvecklar sitt kunnande.

Röntgenskötaren är sakkunnig på användningen av medicinsk strålning, strålskyddsmetoder och säkerhetsfrågor gällande strålning. Röntgenskötaren undersöker och behandlar patienter med diagnostiska och terapeutiska radiografiska metoder. Till röntgenskötarens uppgifter hör att svara för det tekniska genomförandet av undersökningen och helhetsvården av patienten under behandlingen. Röntgenskötaren arbetar ofta i team. Inom terapeutisk radiografi hör det till röntgenskötarens uppgifter att planera och genomföra strålbehandlingen.

w novia.fi/rontgenskotare

als Läs mer om urv

provet på sid 54

D

Anna-Lotta Forsström


Social- och hälsoområdet

Sjukskötare/Vasa

Ort: Vasa, Seriegatan Examen: Sjukskötare (YH) Omfattning: 210 sp varav 90 sp praktik inklusive lärdomsprov Nybörjarplatser: 44 Urvalsprov: 9-11.6.2014, Seriegatan 2, Vasa Kontaktperson: Eva Matintupa, eva.matintupa@novia.fi

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Vårdarbetet är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovården. Det centrala inom utbildningen är klinisk vård som baserar sig på vårdvetenskap, tvärvetenskapliga och medicinska ämnen. Klinisk vårdvetenskap är den vetenskap som vårdarbetet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läses folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteendevetenskap och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Studierna inom utbildningen till sjukskötare förverkligas genom föreläsningar, självstudier, virtuella studier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda praktiska studier som även kan förverkligas som projekt. Undervisningen sker företrädesvis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. Det finns möjlighet att studera utomlands samt att delta i internationella projekt.

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är sjukskötaren sakkunnig inom vårdarbetet. Sjukskötaren har förmåga att utföra ett hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter patienten i fokus. Sjukskötaren är sakkunnig i frågor som berör hälsa och sjukdom och kan arbeta inom specialsjukvård, primärhälsovård samt i hem eller hemliknande miljöer. •

w novia.fi/sjukskotare-vasa

alsprovet på sid Läs mer om urv

D

54

Du&Vi

33


Social- och hälsoområdet

Sjukskötare/Åbo

34

Ort: Åbo, Nunnegatan Examen: Sjukskötare (YH) Omfattning: 210 sp varav 90 sp praktik inklusive lärdomsprov Nybörjarplatser: 21 Urvalsprov: 9–10.6.2014, Åbo (sökanden får kallelse till en av dagarna) Kontaktperson: Heli Vaartio-Rajalin, heli.vaartio-rajalin@novia.fi

Vad ingår i studierna?

Efter examen

Huvudämnen i studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. I studierna ingår bl.a. vårdvetenskap, vårdlära, medicinska ämnen, professionell kommunikation och etik, mångkulturellt vårdarbete, vård i snabbt föränderliga förhållanden samt administration och ledarskap. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt i mångprofessionella team för att främja patientens hälsa. Smågruppsarbete, föreläsningar, självstudier, virtuella studier, simulationer, arbetslivsförankrade projekt och praktik är centrala studieformer i utbildningen. Handledd praktik inom social- och hälsovården ingår i studierna från och med andra terminen. Praktiken förverkligas t.ex. på hälsocentraler, sjukhus och rådgivningar samt inom hemsjukvård och företagshälsovård. En del av praktiken kan förverkligas i form av projekt. Det finns goda möjligheter att studera utomlands och delta i internationella projekt. Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU.

Sjukskötaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer vid sjukhus, inom hemsjukvård samt tredje eller privata sektorn. Man förverkligar och utvecklar vårdarbetet både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Efter utbildningen kan man planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården ur resursförstärkande synvinkel. •

w novia.fi/sjukskotare-abo

vet på sid 54 ro p ls a rv u m o r Läs me

D

Julia Ajanko


Social- och hälsoområdet

Socionom/Vasa ■ socialomsorg för äldre ■ socialpedagogiskt arbete Vad ingår i studierna? I studierna ingår samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och sociala ämnen som t.ex. socialvård, pedagogik, förvaltning, socialpolitik, språk och ledarskap. Utbildningen innehåller också praktikperioder då man får pröva på att använda sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Inom studierna finns det två profileringar: socialomsorg för äldre och socialpedagogiskt arbete. Studierna avslutas med att man gör ett lärdomsprov inom sitt intresseområde. Socionomer behöver ett brett kunnande för att möta det sociala arbetets många utmaningar. Socionomen kan arbeta i direkt klientarbete eller i ledar- eller förmansuppgifter inom socialomsorgens olika enheter. Viktiga kompetenser för en socionom är ett etiskt förhållnings-

Ort: Vasa, Seriegatan Examen: Socionom (YH) Omfattning: 210 sp varav 45 sp praktik Nybörjarplatser: 40 Urvalsprov: 9–11.6.2014, Vasa Kontaktperson: Viveka Ågren-Rintala, viveka.agren-rintala@novia.fi

sätt, förmåga att med hjälp av olika metoder och gott bemötande arbeta med olika slags människor, förmåga att kunna analysera samhället, känna till det sociala servicesystemet och ha ett utvecklingsinriktat arbetssätt.

Efter examen Kommande arbetsgivare kan vara stat, kommun, organisation, förening eller privatföretag. Socionomer kan också själva bli privatföretagare. Exempel på yrkesområden där en socionom kan jobba är dagvård, hemservice, äldreomsorg, handikappservice, barnskydd, barn- och ungdomsarbete, missbrukar- och mentalvårdsarbete, invandrararbete, familjearbete och socialhandledning. Människor behöver människor – som socionom behövs du också i framtiden! •

als Läs mer om urv w novia.fi/socionom-vasa

provet på sid 54

D

plugi.fi

35


Social- och hälsoområdet

Ort: Åbo, Nunnegatan Examen: Socionom (YH) Omfattning: 210 sp varav 45 sp praktik Nybörjarplatser: 40 Urvalsprov: 9–10.6.2014, Åbo (sökanden får kallelse till en av dagarna) Kontaktperson: Eva Juslin, eva.juslin@novia.fi

Socionom/Åbo ■ socialpedagogiskt arbete Vad ingår i studierna? Utbildningen till socionom (YH) har som mål att utbilda sakkunniga yrkesutövare inom det sociala området. En socionom har teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter att möta klienter i behov av stöd i vardag och kris. En socionom som studerat i Åbo kan arbeta i mångprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet. Studierna har en tyngdpunkt på sociala vetenskaper. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt i regionen. Inom studierna betonas färdigheter i professionell interaktion och arbete i grupp.

36

w novia.fi/socionom-abo

Efter examen Profileringen socialpedagogiskt arbete ger en generell beredskap att utföra omsorgsarbete, handlednings- och ledaruppgifter samt projekt- och utvecklingsinriktad verksamhet. Vanliga yrkesområden är barnomsorgen, handikappvården, barnskyddet och äldreomsorgen. I examen kan ingå behörighetsgivande studier för barnträdgårdslärartjänster (60 sp social-/förskolepedagogik). •

Läs Malins berättelse

54 alsprovet på sid Läs mer om urv

D

Jenny Svartsjö


Skönhetsbranschen

Utbildningen gning har haft anta vartannat år. ing Ingen antagn 2 0 14 .

Skönhetsbranschen Vad ingår i studierna? Skönhetsbranschen är en växande och kreativ bransch som omfattar flera kunskapsområden. I utbildningen får den blivande estenomen kompetenser inom stil och stilhelheter, hudvård, makeup, hårdesign, entreprenörskap, marknadsföring och försäljning, imagefotografering, inre välbefinnande, produktkunskap samt framställning av kosmetika. Den blivande estenomen har möjlighet att delta i olika projekt under studietiden, vilka utvecklar den egna kreativiteten och kompetensen inom branschens olika kunskapsområden. Förmåga att analysera och utveckla nuvarande och kommande trender inom skönhetsbranschen är en del av utbildningen och studiebesök till företag och mässor är viktiga informationskanaler för

w novia.fi/skonhetsbranschen

Ort: Vasa, Seriegatan Examen: Estenom (YH) Omfattning: 210 sp varav 30 sp praktik Kontaktperson: Jaana Ylimartimo-Nybäck, jaana.ylimartimo-nyback@novia.fi

den blivande estenomen. Det breda kunskapsområdet i utbildningen ger estenomen förutsättningar att möta arbetslivets varierande behov och de snabba förändringar som sker.

Efter examen Estenomen har flexibla arbetsmöjligheter utgående från de olika kunskapsområdena. Estenomen kan arbeta som stilplanerare, stylist, konsult för olika företag, med produkt- och tjänsteförsäljning, utveckling inom branschen eller utbildning. Branschförman för olika företag eller egen företagare är andra vanliga arbetsformer. •

D

Maria Frände

37


Turism- och kosthållsbranschen

Turism Vad ingår i studierna? Utbildningen arbetar enligt studerandecentrerade metoder där den studerande själv i team ansvarar för sin inlärning och utveckling. Studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där den studerande har en naturlig kontakt med det blivande arbetsfältet. Arbetssättet utvecklar den studerandes förmåga till självstyrdhet samt till förmågan att koppla teori med praktik. Teamarbetet, nätverksbyggandet, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar. Utbildningen har en stark förankring i närregionen och ett omfattande kontaktnät med närbelägna turismföretagare och turismorganisationer.

38

w novia.fi/turism

Ort: Åbo, Nunnegatan Examen: Restonom (YH) Omfattning: 210 sp varav 30 sp praktik Nybörjarplatser: 18 Urvalsprov: 3.6.2014, Åbo Kontaktperson: Anna Karin Abrahamsson, anna-karin.abrahamsson@novia.fi I den internationella verksamheten poängteras bl.a. Norden, Östersjöområdet och Europa. Den studerande uppmuntras till internationellt utbyte eller internationell praktik.

Efter examen Som restonom kan man få anställning som ledare och/ eller medarbetare vid turistbyråer, inkvarterings- och bespisningsföretag, trafikbolag, fritidsanläggningar etc. Man har också de kunskaper som behövs för ett självständigt företagande. •

provet på sid 55 ls a rv u m o r e m Läs

D

Du&Vi


Intervjuer

Vi ställde frågor till några av våra studeranden inom olika områden. Läs svaren på följande sidor! Fler intervjuer hittar du på ansokan. novia.fi

w ansokan.novia.fi/studerandeprofiler/studerandeprofiler.html

D

matton.fi | Creative Commons/David Swart

D

xxx39


Vilken utbildning studerar du på? Företagsekonomi, Åbo

i Kevin Kluszewsk

Vilken är din bakgrund? Jag kommer från Esbo och blev student från Gymnasiet Grankulla samskola. Efter det var jag i armén och arbetade som barnskötare.

n? Jag är en praktisk person, så Varför valde du just den utbildninge eshögskola. Jag hade två utbildjag visste att jag ville söka till en yrk fram till slutsatsen att genom att ningar som jag valde mellan. Jag kom utbildning. Ekonomi och idrott har e igar gsid mån en jag får m eno trad bli möjlighet att kombinera mina två alltid fascinerat mig och nu får jag får hitta på. passioner i olika projekt som vi själva Jag bor med min kompis i en Hur är studielivet på din studieort? att gå till skolan, vilket känns skönt. trea och det tar bara fem minuter jobbar jag som ordningsvakt på Förutom att chilla med kompisarna så varje söndag. fritiden. Jag spelar också innebandy nära framtid vill jag studera eller Vilka är dina framtidsplaner? Inom na utbildning så hoppas jag att göra praktik utomlands och efter den om det blir framgångsrikt eller kunna fortsätta med vårt andelslag idrott och ungdomar och göra. med har som g eta för t ege ett ta star ildning? Om man inte trivs med Varför ska andra söka till samma utb så är Novias tradenomutbildning i att bara sitta och läsa om ett ämne sig genom att tillsammans med sitt man lär r Hä be". to e plac e "th Åbo i den riktiga världen samtidigt som team skapa projekt och utföra dem projektet eller ämnet. man kombinerar relevant litteratur till

40

D

Julia Ajanko | matton.fi | Creative Commons/David Swart


Vilken utbildning studerar du på? For mgivning, profilering rumsgestaltning, Jakobstad Vilken är din bakgrund? Jag är hem ma från Vasa, där jag tog studenten. Efter studenten valde jag att ha ett mellanår för att fundera lite på vad jag vill utbilda mej till, samtidigt som jag jobbade och satsade på att lära mej tala bättre finska. Varför valde du just den utbildninge n? Jag har ett stort intresse för rum och möbler och allt som hör inredninge n till. Det är viktigt att utrymmen är trivsamma och trevliga att vistas i. Jag är kreativ och lägger gärna ner tid på olika projekt. Hur är studielivet på din studieort? Studielivet i Jakobstad är fint, jag har många goda vänner att spendera mina kvällar med. I Jakobstad lever kulturen och jag är väldigt glad att få studera i en kulturell miljö. Om kvällarna här i Jakobstad brukar vi gå på olika konserter, utställningar och loppisar eller bara sitta hemma hos vara nn och umgås. Jag har många fritidsintressen, jag sjunger och tar sån glektioner hos en blivande musikpedag og, jag har nyligen börjat sjunga i kör och dansa Lindy Hop också. Varför ska andra söka till samma utb ildning? Är du intresserad av inredning, färg och form samt har kre ativa idéer så kanske detta skulle vara en utbildning för dej.

Frida Holm D

Julia Lillqvist | matton.fi | Creative Commons/David Swart

41


Vilken utbildning studerar du på? Sjöf art, sjökapten, Åbo Vilken är din bakgrund? Jag är hem ma från Jakobstad, där jag efter högstadiet gick gymnasiet och efter det sökte till sjöfart i Åbo. Före flytten till Åbo har jag arbetat på Teboil och som metallarbetare. Varför valde du just den utbildninge n? Sjöfart har alltid intresserat även om valet av utbildning var svårt. Jag har en del sjömän i släkten men jag tror att idén om att jobba på sjön föd des i och med att min bror började studera sjöfart för tio år sedan. Hur är studielivet på din studieort? Åbo är en underbar studieort, här finns alltid något evenemang för stud eranden. Vi har en bra klassammanhållning och bastukvällar hålls var och varannan kväll. Förutom det så tränar jag så mycket jag hinner. Var har du gjort praktik? Min praktik gjorde jag i somras, jag var två månader ombord på MS Angelina, Den nis Maritime. Vilka är dina framtidsplaner? Jag har ärligt talat inte så klara framtidsplaner förutom att studera färdigt och eventuellt kombinera utbildningen på ett eller annat sätt. Praktiken gav mer smak och jag är helt klart på rätt utbildning. Varför ska andra söka till samma utbildning? Visst är det så att den här utbildningen inte passar för alla, men har man intresset är sjöfartsutbildningen sjukt rolig. Det är en lagom kombination av praktiska och teoretiska studier och en sammanhållning inom utbildningen som inget slår.

Karin Björk 42

D

Julia Ajanko | matton.fi | Creative Commons/David Swart


du på? Vilken utbildning studerar eknik, Byggnads- och samhällst byggmästare, Raseborg Jag är Vilken är din bakgrund? är hemma från Ingå och jag asium. student från Virkby gymn

Patrick Köhler

resse ? Jag byggde upp ett int en ing dn bil ut n de t jus du lämnade Varför valde sista år i gymnasiet då jag tt mi r de un n he nsc bra r ds för byggna firma från hemorten, dä gg by en d me ba job att inservicebranschen för nde för mig än byggnads ssa pa r me r va g nin ed tsl r inom insåg jag att arbe ka möjligheterna man ha oli de på sig e ad ser ba l t är variegenjör. Mitt va cklas till, samt att arbete ve ut n ka n ma d va h oc branschen ka sorters människor. Det oli a ng må d me ra gö att rande och man har skall söka till byggmästare. n ma ör rf va till tiv mo är även ett bra jag mycket t? På fritiden idrottar or die stu din på t live die Hur är stu y. Jag spelar även många ke oc ish h oc dy an eb inn fritid. med lagsporter som mycket stor del av min en p up r ta tta de h oc . Studemusikinstrument trivs mycket bra i skolan jag h oc bra är org seb Ra av fritidsStudielivet i en ett relativt bra utbud äv r ha lan sko i na ar ing randefören aktiviteter och program. jag efter stor sannolikhet kommer ed M r? ne pla ids mt fra a Vilka är din företag under en viss gg by re nd mi t go nå r fö utexamineringen att jobba are i en mindre byggnads tag re fö en eg som lv sjä g tid, men jag ser mi ggnader. reparationsarbeten till nyby ån fr t all r gö som ma fir

D

matton.fi | Creative Commons/David Swart

43


du på? Vilken utbildning studerar , Vasa El- och automationsteknik

Jimmy Finnholm

Jag är 22 år Vilken är din bakgrund? en i Pedersöre. gammal, född och uppvux påbörjade Student 2010 varefter jag högskola. P.g.a . elektronikstudier vid en a att kombinera språket och möjlighetern riär valde jag studier med en idrottskar vid Novia. att istället börja studera

t om Jag har inte alltid tyck ik? kn te ro kt ele ra de stu som har Varför valde du att ganska långt undvikit allt et et dv me jag r ha m to är elektroteknik, tv d det har nyfikenheten me h oc i t jus e nsk ka n me ar både med elektronik att göra, mera om hur det funger g mi t lär jag r fte rte va tillfället och fascinationen ökat n driver mig framåt för te he en fik Ny . kt tis ak pr . teoretiskt och rent fram med all ny kunskap r xe vä sse re int int nu ge t samtidigt som et dier? långdistanslöpare med stu som är rri ka din ra ine ott och Hur går det att komb verkligen att kombinera idr r gå t de , ad sk ra er öv ivt RIA) och Hittills är jag posit egionens idrottsakademi (V sar Va re va ck ta et r ck my studier i Vasa, d tid från egen sida gå go i g rin ne pla bra ed M . en lärarnas vänliga inställning diskutera med läraren äv att m no ge a lös att lem ob t. de flesta eventuella pr pga. utlandsläger och dylik ro va ån fr is ov ck ve om om det blir frågan första 3-4 veckorna av de jag de ssa mi r är Tyv där Hur är studielivet i Vasa? Urheilukoulu i Lahtis, så vid kt pli rn vä n mi e rd zer, studierna när jag slutfö ulle ha deltagit i. Men sit sk a rn gä jag g an em en ev rje vecka i missade jag många cket annat erbjuds nog va my h oc ng ma ne ve ivt tse ot temakvällar, idr där avstånden hålls relat d sta r sto om lag en någon form. Vasa känns som höva finns. Jag tycker om be as nk tä n ka n ma sta korta och där det me Vasa som studiestad. att utmana den internatio på llt stä är t åle M r? ne kan Vilka är dina framtidspla en och se hur långt jag rld vä i om nt ru na or en ar tillsnella eliten på friidrotts erövras. Studierna kommer na or en ar lla ne tio na de r lda mig till nå. Innan dess bö ner finns på att vidareutbi pla n me g, mi r fö nd ha vidare i andra ingenjörsexamen. diplomingenjör efter min

44

D

matton.fi | Creative Commons/David Swart


Vilken utbildning studerar du på? Pro duktionsekonomi, Vasa Vilken är din bakgrund? Är hemma från Maxmo Skärgård, men har bott i Vasa ca 10 år. Gick i Vörå samgymnas ium och efter det sökte jag till rest onom. Min första YH-examen fick jag 2007. Efter det arbetade jag på hot ell och i ett småskaligt livsmedelsföretag. Jag blev mer och mer medveten om att jag ville studera något annat och det som lockade mest var Novia och Pro duktionsekonomi. Såhär i efterhand kan jag säga att det var ett lyckat val!

Varför valde du just den utbildninge n? Jag var ganska säker på att jag ville studera något med ekonomi, men jag hade ingen lust att gå på universitet, eftersom jag är mer praktiskt lagd. Dessutom intresserar teknik. När jag hade mina intressen på klart var det inte svårt att välja produktionsekonomi. Des sutom har Novia som skola alltid intr esserat mig. Hur är studielivet på din studieort? Studielivet är skoj. Om man vill ha mycket fritidsaktiviteter så finns det nog att välja på. På fritiden umgås jag mycket med mina klasskompisar. Vi bru kar kolla film, prata träning och till och med träna. I Vasa är det tätt med evenemang för studerande, eftersom det finns många studerande i olika förenin gar. Vasa är överlag en trevlig stad att bo och studera i. Bra gemenskap! Var har du gjort praktik? Jag har jobbat alla somrar på Wärtsilä, en som mar som Accountant trainee och en sommar som Documentation engineer trainee. Vilka är dina framtidsplaner? I första hand är målet att få ett jobb. Sedan vet jag inte riktigt, har för lite erfarenhet ännu, men inom branschen iallafall. Varför ska andra söka till samma utbildning? Om man är intresserad av en mer praktisk utbildning än den man får på universitetsnivå. Jobb finns!

Camilla Granholm D

matton.fi | Creative Commons/David Swart

45


du Vilken utbildning studerar på? Sjukskötare, Åbo Jag Vilken är din bakgrund? Jag kommer från Nykarleby. are blev utexaminerad närvård till 2011 och började studera r te ef sjukskötare i Vasa 2011, dieort ett år där bytte jag stu till till Åbo, så nu studerar jag sjukskötare i Åbo.

Beatrice Fridlund

are började studera till närvård g Ja ? en ing dn bil ut n de jag hade Varför valde du just till inte startade. Efter att te sök jag som na jer lin för att de andra och tyckte om studierna es vd tri jag att jag te rk mera inlett mina studier där mä till sjukskötare för att få e ar vid ra de stu att e ld gifter. och vårdarbetet. Jag va arbetsplatser och arbetsupp de en gå an er et igh öjl lm kunskap och mera va ningen ordnar möjlighet re fö de an er ud St t? or die stu zar. Hur är studielivet på din de ordnar även många sit , en nd ra de stu a dr an d n lediga att träffa och umgås me ormer. En stor del av mi nsf tio mo ka oli a ng må till och ta Det finns möjlighet jag om att vara hemma er ck ty rs na an h oc ra de tid går till att stu det lugnt. min e varit på praktik under int nu än r ha g Ja ? tik ak het att Var har du gjort pr som närvårdare har möjlig n ma m rso te ef re ta kö ks studietid som sju tikerna. tenta bort grundvårdsprak g vad jag e ännu riktigt bestämt mi int r ha g Ja r? ne pla ids arbeta med Vilka är dina framt känns nu skulle jag vilja t de som n, ide mt en fra i vill arbeta med got annat under studietid nå av d ra sse re int blir på. äldre människor. Kanske jag den som man får pröva rå om ka oli a ng må ns fin med tanke på att det resserad av dning? Om någon är int bil ut ma sam till a olika sök a Varför ska andr kunskap, det finns många isk et or te h oc k tis ak pr v av vårdarbete får man både . Det är även stort beho en tid die stu r te ef ser lat valmöjligheter av arbetsp en. vårdare på arbetsmarknad

46

D

matton.fi | Creative Commons/David Swart


Vilken utbildning studerar du på? Socionom, Vasa Vilken är din bakgrund? Jag är hemma från Nä rpes. Jag gick där i gymn och tog studenten 2012 asiet . Varför valde du just den utbildningen? Jag valde att börja studera till soc nom eftersom jag visste ioatt jag ville jobba med mä nniskor. Jag hade länge intresserad av att jobba va rit med barn men kände äv en att t.ex. jobb med fam som har problem lockade iljer . Jag valde därför socion omutbildningen för att de en så bred utbildning, så t är när jag är klar så har jag möjlighet att jobba med barn om jag vill men jag kan även jobba med fam iljer som har problem. Hur är studielivet på din studieort? Vasa är en vä ldigt bra ort att studera Här finns många möjlighe på. ter till att utöva sina int ressen, jag själv har t.ex. sat på Vasa Dansskola Ki danpinä och tillbringat många timmar på de olika gym Vasa erbjuder. Man behöve som r inte var rädd för att man inte skall ha något göra om kvällarna för de att t ordnas nog alltid något evenemang för oss stude rande! Var har du gjort praktik ? Min första praktik gjo rde jag på ett daghem hemma i Närpes. För mi n andra praktikperiod så kommer jag att försöka så att jag kommer utom se till lands, eftersom Novia ha r väldigt bra samarbete skolor i andra länder så me d är det inte svårt att åk a på utlandspraktik. Vilka är dina framtidspla ner? Mina framtidsplane r är lite oklara ännu me ser mig själv jobba tillsam n jag mans med barn på ett ell er annat vis. Ett drömjob skulle nog vara ett sådan b t så att jag skulle kunna kombinera mitt intresse fö barn och familjearbete. r Varför ska andra söka till samma utbildning? Sök till socion om för att få en väldigt bred bas ino m att jobba med olika människor. Sen så finns det också väldigt go tt om arbete när du är klar.

Emma Vesterlund D

matton.fi | Creative Commons/David Swart

47


48


D

Julia Lillqvist

49


Urvalsprov DET HUMANISTISKA OMRÅDET ■ Samhällspedagog | Åbo 3–5.6.2014 KULTUR ■ Formgivning | Jakobstad 3–4.6.2014 ■ Musik | Jakobstad 2–3.6.2014 ■ Scenkonst | Vasa 2–4.6.2014 FÖRETAGSEKONOMI ■ Företagsekonomi | Vasa och Åbo 6.6.2014 ■ Informationsbehandling | Raseborg 5.6.2014 TEKNIK ■ Byggnads- och samhällsteknik, byggmästare | Raseborg 2.6.2014 ■ Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör | Raseborg och Vasa 2.6.2014 ■ Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (lantmäteri) | Vasa 2.6.2014 ■ El- och automationsteknik | Vasa 2.6.2014 ■ Maskin- och produktionsteknik | Vasa 2.6.2014 ■ Produktionsekonomi | Vasa 2.6.2014 SJÖFART ■ Sjöfart, sjökapten | Åbo 2.6.2014 (provet i teknik och engelska) Åbo 3.6.2014 (det separata provet i sjöfart) NATURBRUK ■ Naturbruk och miljö | Raseborg 5.6.2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET ■ Barnmorska | Vasa 9–11.6.2014 ■ Bioanalytiker | Vasa 9–11.6.2014 ■ Hälsovårdare | Vasa 9–11.6.2014 ■ Hälsovårdare | Åbo 9–10.6.2014 ■ Röntgenskötare | Vasa 9–11.6.2014 ■ Sjukskötare | Vasa 9–11.6.2014 ■ Sjukskötare | Åbo 9–10.6.2014 ■ Socionom | Vasa 9–11.6.2014 ■ Socionom | Åbo 9–10.6.2014 TURISM- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN ■ Turism | Åbo 3.6.2014

nde ppgifter på följa su d n a rh fö h c o alsprov Läs mer om urv

50

w novia.fi | ansokan.novia.fi

D

sidor

Julia Lillqvist


Urvalsprov Det humanistiska området | Samhällspedagog Urvalsprov

Kopior av arbetsintyg och/eller bevis på avlagd värnplikt el-

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Vid provtillfäl-

ler civiltjänstgöring inlämnas i samband med urvalsprovets

let uppvisas kallelsen och ett identitetskort försett med foto-

intervju. Vid bedömningen av urvalsprovet beaktas och

grafi. I urvalsprovet testas den sökandes lämplighet för bran-

poängsätts sökandens arbetserfarenhet samt avlagd värn-

schen, motivation, sociala färdigheter, inlärningsfärdigheter

plikt/civiltjänstgöring. Resultatet i urvalsprovet är giltigt

och kreativitet. Provet består av en intervju och olika ledar-

under pågående ansökningsperiod. I samband med urvals-

skaps- och kreativitetsuppgifter. Inget förhandsmaterial för

provet ordnas språkprov i svenska för den som inte har

urvalsprovet ges. Sökanden bör få minst 25 poäng (av högst

svenska, norska eller danska som modersmål eller skol-

65) i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd.

bildningsspråk.

Kultur | Formgivning Förhandsuppgifter

Den visuella uppgiften skiljer sig åt beroende på vilken pro-

Förhandsuppgifterna består av en skriftlig och en visuell

filering du söker till. Anvisningar för den visuella uppgiften

uppgift. Den skriftliga uppgiften är den samma, oberoende

hittas på ansokan.novia.fi

om du vill studera grafisk design eller rumsgestaltning. På den skriftliga uppgiften skriver du ditt släkt- och förnamn,

Urvalsprov

din e-postadress och ditt telefonnummer. Formatet är A4. I

Sökande med godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprov.

den skriftliga uppgiften bör följande frågor besvaras: 1. Till vilken profilering söker du: rumsgestaltning eller

grafisk design? Motivera så utförligt och ingående som

du kan. Obs! Du kan bara söka till en av profileringarna.

Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett med fotografi försett identitetskort. Provet omfattar två dagar och består av uppgifter i formgivning och visuell gestaltning samt intervju och gruppuppgift.

2. Vilka förväntningar har du på utbildningen?

Sökanden bör få minst 47,5 poäng (av maximala 95 poäng)

Beskriv exempelvis vad du vill lära dig under studie-

i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Re-

tiden. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?

sultatet i urvalsprovet är giltigt under pågående ansöknings-

Obs! Bekanta dig med profileringens egen sida på

period.

www.kreativastudier.fi

3. Arbetserfarenhet, intressen och annat som du tycker

är viktigt och som stöder din ansökan till utbildningen.

Kultur | Musik Förhandsuppgift

försett med fotografi. Beroende på till vilken profilering du

Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/icke god-

söker, görs följande test:

känd. Förhandsuppgiften skall inlämnas senast 1.4.2014 kl. 16.15. För godkänd förhandsuppgift skall en blankett ifyllas där det bl.a. framgår vilket/vilka instrument sökanden vill använda vid urvalsprovet. Blanketten hittas på webbsidorna ansokan.novia.fi och musikhuset.fi

1. huvudinstrument (alla) 2. eventuellt biinstrument 3. teori och gehör 4. intervju 5. lämplighetstest (musikpedagog)

Urvalsprov

Sökanden bör få minst 47,5 poäng (av maximala 95 poäng)

Sökande med godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprov.

i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Re-

Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett identitetskort

sultatet i urvalsprovet är giltigt under pågående ansökningsperiod.

w novia.fi | ansokan.novia.fi

51


Urvalsprov Kultur | Scenkonst Förhandsuppgift

i förväg till den sökande. Under den första dagen gallras en

Förhandsuppgiften skall inlämnas senast 1.4.2014 kl. 16.15

del sökanden bort. Vid provtillfället uppvisas kallelsen och

och bedöms enligt skalan godkänd/icke godkänd (minst två

ett identitetskort försett med fotografi. Ta med tränings-

A4-sidor).

kläder till urvalsprovet. Urvalsprovet består av:

1. Beskriv varför du vill börja studera vid utbildningen i

1. Rörelse (max 15 p)

scenkonst, profileringen drama och teater. Vad har du

2. Improvisation (max 15 p)

gjort hittills i ditt liv som du på något vis kan sätta i ett

3. Scenframställning (max 60 p)

sammanhang med teater och drama?

4. En intervju (max 5 p)

2. Berätta om ett konst- eller kulturevenemang som betytt mycket för dig. Motivera.

Urvalsprov Sökande med godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprov.

Sökanden bör få minst 47,5 poäng (av maximala 95 poäng) i urvalsprovet och varje del av provet bör vara godkänd. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under pågående ansökningsperiod.

Information om urvalsprovet som pågår i tre dagar, skickas

Företagsekonomi | Företagsekonomi Urvalsprov

(av högst 35) i provet för att kunna bli antagen. Varje yrkes-

Novia deltar i urvalsprovssamarbetet och provet som an-

högskola som deltar i urvalsprovssamarbetet, publicerar för-

vänds är det nationella urvalsprovet till yrkeshögskolornas

handsmaterialet på sin hemsida 14.4.2014. Urvalsprovet kan

utbildningar i företagsekonomi. Alla behöriga sökande kallas

avläggas på svenska eller finska och förhandsmaterialet finns

till urvalsprov och får en skriftlig kallelse ca en månad före

på båda språken. Materialet får inte tas med till urvalsprovet.

provet. Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett identitets-

Resultatet i urvalsprovet är giltigt under pågående ansök-

kort försett med fotografi. Sökanden bör delta i provet vid

ningsperiod. I samband med urvalsprovet ordnas språkprov

den utbildningsenhet dit sökande kallas. I urvalsprovet ingår

i svenska för den som inte har svenska, norska eller danska

tre delar: en skriftlig del eller en intervju (max 10 poäng),

som modersmål eller skolbildningsspråk. För provtillfället

flervalsuppgifter som baserar sig på förhandsmaterialet

bör reserveras totalt tre timmar, varav två timmar används

(max 15 poäng) och en del som testar det matematisk-logiska

för själva provet.

tänkandet (max 10 poäng). Sökanden måste få minst 5 poäng

Företagsekonomi | Informationsbehandling

52

Urvalsprov

15 poäng) och tillägnande av ny kunskap (max 10 poäng).

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Vid provtill-

Inget förhandsmaterial för urvalsprovet anges. Den sökande

fället uppvisas kallelsen och ett identitetskort försett med

måste få minst 15 poäng (av högst 40) i urvalsprovet och

fotografi. I urvalsprovet som är nationellt testas den sökan-

klara den del av provet som mäter lämpligheten och motiva-

des lämplighet och motivation för branschen (max 15

tionen med godkänt vitsord (minst 6 av 15 poäng). Resultatet

poäng), logiskt tänkande och problemlösningsförmåga (max

i urvalsprovet är giltigt under pågående ansökningsperiod.

w novia.fi | ansokan.novia.fi


Urvalsprov Teknik Urvalsprov

passare, gradskiva och radergummi. Fickkalkylator får an-

Det riksomfattande urvalsprovet till byggmästar- och in-

vändas i provet. Från provet får man avlägsna sig tidigast kl.

genjörssutbildningarna är ett 3-4 timmar långt skrift-

11.00. Tabellverk får inte användas. Urvalsprovet kan endast

ligt prov där sökandens studiefärdigheter och lämplig-

avläggas vid yrkeshögskolor som erbjuder utbildning inom

het för den tekniska branschen testas. Alla behöriga

teknik. Ur menyn på webbansökan bör sökanden välja vid

sökande får en skriftlig kallelse till urvalsprovet ca en

vilken yrkeshögskola/enhet han/hon vill avlägga provet.

månad före provet. Inget förhandsmaterial anges men

Anmälan är bindande. Urvalsprovet kan avläggas på svenska

uppgifter från tidigare års urvalsprov finns tillgängliga på

eller finska. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under

ansokan.novia.fi. Provet består av följande delar: textför-

pågående ansökningsperiod.

ståelse, logisk slutledningsförmåga, matematik och fysik/ kemi. Provet är detsamma för alla sökande oberoende av

Energy and Environmental Engineering

grundutbildning.

Till Yrkeshögskolan Novias engelska utbildning Degree

Programme in Energy and Environmental Engineering

I provet måste sökande uppnå minst 10 poäng (av högst

35). Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett identitetskort

i Vasa, kan man söka under tiden 7.1–11.2.2014 via

försett med fotografi. Till provet bör medtas penna, linjal,

www.admissions.fi.

Sjöfart | Sjöfart, sjökapten

Urvalsprov

minst 30 poäng (10 poäng i det riksomfattande provet i tek-

Alla behöriga sökande kallas både till det riksomfattande

nik och 20 poäng för det separata urvalsprovet till sjöfarts-

urvalsprovet i teknik vid den yrkeshögskola som han/hon

utbildning). Resultatet i urvalsprovet är giltigt under pågå-

har angett i sin ansökan och det separata urvalsprovet till

ende ansökningsperiod. I samband med urvalsprovet ordnas

sjöfartsutbildning vid den yrkeshögskola som han/hon har

språkprov i svenska för den som inte har svenska, norska

angett som sitt första önskemål för sjöfartsutbildning. Det

eller danska som modersmål eller skolbildningsspråk.

riksomfattande urvalsprovet i teknik beskrivs tidigare i denna guide. Det separata urvalsprovet till sjöfartsutbildning

Läkarintyg för sjöfartsutbildning

3.6.2014 är detsamma i Yrkeshögskolan Novia, Kymenlaak-

Den som antagits som studerande bör senast 11.8.2014 till

son ammattikorkeakoulu och Satakunnan ammattikorkea-

Yrkeshögskolan Novia, Hertig Johans parkgata 21, 20100

koulu. Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett identitets-

Åbo inlämna ett högst tre månader gammalt läkarintyg

kort försett med fotografi. I det separata urvalsprovet ingår

som utfärdats av sjömanshälsovårdscentralen. En förteck-

ett prov i engelska och ett lämplighetstest. Provet i engelska,

ning över sjömanshälsovårdscentralerna kan fås per tfn

som utgör den ena delen av det separata provet till sjöfarts-

(02) 432 3121. Yrkeshögskolan kan häva antagningen om

utbildning, sker 2.6.2014 i samband med urvalsprovet i

intyget inte lämnas in inom den angivna tidsfristen eller om

teknik. Det separata urvalsprovets andra del 3.6.2014 är ett

sökanden på grund av läkarintyget inte kan anses lämplig

lämplighetstest. Provet avläggs på svenska eller finska. Det

för sjöfartsutbildning. Läs mer om hinder för antagning på

maximala antalet poäng för det separata provet är 65 poäng.

ansokan.novia.fi.

Båda delarna i provet bör vara godkända och de maxi-

mala poängtalen och gränserna för godkänt är: provet i eng-

Maritime Management

elska högst 30 poäng (lägsta godkända poängtal är 10) och

Till Yrkeshögskolan Novias engelska utbildning Degree

lämplighetstestet högst 35 poäng (lägsta godkända poängtal

Programme in Maritime Management i Åbo kan man

är 10). I de båda urvalsproven bör sökanden få sammanlagt

söka under tiden 7.1–11.2.2014 via www.admissions.fi.

w novia.fi | ansokan.novia.fi

53


Urvalsprov Naturbruk | Naturbruk och miljö Urvalsprov

flera texter, analysera dem och själv skriva en egen text.

Novias utbildning i naturbruk och miljö deltar i det natio-

nella urvalsprovssamarbetet inom utbildningsområdet. Ur

tidigare års urvalsprov i matematik finns tillgängliga på

Materialet delas ut under provet. Uppgifter från

menyn på webbansökan bör sökanden välja vid vilken yrkes-

ansokan.novia.fi. Urvalsprovet kan skrivas på svenska

högskola/enhet han eller hon vill avlägga provet. Alla behö-

eller finska. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under på-

riga sökande kallas till urvalsprovet. Vid provtillfället upp-

gående ansökningsperiod. Urvalsprovet kan dessutom som

visas kallelsen och ett identitetskort försett med fotografi. I

extra arrangemang skrivas i Vasa. I webbansökan bör den

urvalsprovet ingår två prov. Det ena provet testar sökandens

som vill avlägga provet i Vasa dock välja Raseborg som ort,

logiska slutledningsförmåga och tillämpning av matematik

eftersom ansökningsregistret kräver ett av de nationella

(högst 15 poäng), det andra testar färdigheterna i informa-

alternativen för att fungera. Sökande som vill avlägga provet

tionssökning och kommunikation (högst 15 poäng). I vart-

i Vasa bör senast 28.5.2014 skriftligen meddela ansöknings-

dera provet måste den sökande få minst 5 poäng. I provet

byrån om detta.

i informationssökning och kommunikation skall man läsa

Social- och hälsoområdet Urvalsprov

de olika momenten och alla moment skall avklaras och vara

Till urvalsprovet kallas fyra gånger så många sökande som

godkända. Den sökande bör få minst 20 poäng i urvalsprovet

det finns nybörjarplatser. De sökande kallas till urvalsprov

för att kunna antas till utbildningen. Resultatet i urvals-

utgående från poängtalet för skolframgång och första önske-

provet är giltigt under pågående ansökningsperiod. Ett

mål. Vid provtillfället uppvisas kallelsen och ett identitets-

resultat i urvalsprov från en utbildning vid en annan yrkes-

kort försett med fotografi. Sökanden bör delta i provet vid

högskola inom samma urvalsgrupp godkänns.

den utbildningsenhet dit han/hon kallas. I urvalsproven

I samband med urvalsprovet ordnas språkprov i svenska

inom social- och hälsoområdet betonas lämplighet för bran-

för den som inte har svenska, norska eller danska som

schen, genom att sökandes motivation (max 30 poäng),

modersmål eller skolbildningsspråk.

sociala färdigheter (max 15 poäng) och inlärnings- och arbetsfärdigheter (max 20 poäng) bedöms. Urvalsprovet vid

Hälsokrav inom social- och hälsoområdet

Yrkeshögskolan Novia innehåller en förberedande uppgift

Av studerande som antas till social- och hälsoområdet krävs

(uppgiften hittas på ansokan.novia.fi), en personlig inter-

en sådan hälsa som inte utgör ett hinder för studier eller

vju, en litteraturtentamen (gäller ej utbildningarna i Åbo),

arbetsuppgifter inom branschen.

ett psykologiskt test (gäller ej utbildningarna i Vasa) och en

Sökanden till yrken inom social- och hälsoområdet

gruppsituation (gäller ej utbildningarna i Vasa). Uppgifterna hittas på ansokan.novia.fi. Den förberedande uppgiften tas med till provtillfället. Anvisningarna

för

uppgiften

publiceras

adressen

ansokan.novia.fi. Om sökanden inte har den förberedande uppgiften med vid provtillfället, reduceras poängtalet i urvalsprovet med tre poäng. Det totala poängantalet baserar sig på

54

w novia.fi | ansokan.novia.fi

bör observera att:

▪ studier och arbete inom branschen kräver god

mental balans

▪ sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska

hudsjukdomar och allergier kan bli hälsoproblem under studietiden eller senare i arbetslivet


Urvalsprov ▪ en sjukdom som smittar via blodet kan begränsa

inom angiven tidsfrist eller om den som antagits som

arbetsmöjligheterna

▪ branschen lämpar sig inte för personer som använder

studerande på grund av utlåtandet inte kan anses som

lämplig för utbildningen i bioanalytik.

droger eller missbrukar alkohol eller läkemedel

▪ en bioanalytiker behöver tillräckligt god syn och normal

färgsyn för att arbeta med mikroskop. De som antas till utbildningen bör enligt yrkeshögskolans anvisningar lämna in ett utlåtande av ögonläkare, optiker eller

Nursing Till Novias engelska utbildning, Degree Programme in Nursing i Vasa, kan man söka under tiden 7.1–11.2.2014 via www.admissions.fi.

optometrist i början av studierna. Yrkeshögskolan kan häva antagningen om utlåtandet inte lämnats in

Turism- och kosthållsbranschen | Turism Urvalsprov

går en textanalys och frågor som besvaras på basen av en

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet. Vid provtill-

text. Inget förhandsmaterial för urvalsprovet anges. Efter

fället uppvisas kallelsen och ett identitetskort försett med

den skriftliga delen inleds intervjuerna (max 20 poäng).

fotografi. I urvalsprovet betonas sökandens lämplighet för

Vid behov kan sökanden intervjuas antingen dagen före el-

branschen, motivation, sociala färdigheter och inlärnings-

ler dagen efter urvalsprovet. Sökande bör få minst 20 poäng

förmåga.

(av max 55) i urvalsprovet och alla delar av provet bör vara

Provet som används är det nationella urvalsprovet till

godkända (minst 1 poäng/del) för att provet i sin helhet skall

yrkeshögskolornas utbildningar i turism. Det inleds med en

godkännas. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under pågå-

gemensam skriftlig del, som innehåller följande uppgifter:

ende ansökningsperiod. I samband med urvalsprovet ordnas

en materialbaserad skrivuppgift på svenska (max 15 poäng),

språkprov i svenska för den som inte har svenska, norska el-

ett prov i engelska (max 10 poäng) och ett matematikprov

ler danska som modersmål eller skolbildningsspråk.

(max 10 poäng). I den materialbaserade delen av provet in-

w novia.fi | ansokan.novia.fi

55


56

w novia.fi | ansokan.novia.fi

D

Julia Lillqvist


Övrig information Språkprov i svenska

ansöka via gemensam ansökan och utgående från kopior av

Sökande vars modersmål eller skolbildningsspråk inte är

betyg och intyg som sökanden inom ansökningstiden skall

detsamma som yrkeshögskolans undervisningsspråk kan kallas till språkprov. Sökande med norska eller danska som modersmål blir heller inte kallade till språkprov. Följande utbildningar ordnar språkprov i svenska i samband med urvalsprovet:

sända till ansökningsbyrån, besluter yrkeshögskolan om sökanden kallas till urvalsprov. Om en sökande som under våren avlägger en behörighetsgivande utländsk examen, är medborgare i ett EU- eller EES-land, anses sökanden behörig att söka. Antagningen är villkorlig tills yrkeshögsko-

▪ barnmorska, Vasa ▪ bioanalytiker, Vasa ▪ företagsekonomi, Vasa ▪ företagsekonomi, Åbo ▪ hälsovårdare, Vasa ▪ hälsovårdare, Åbo ▪ röntgenskötare, Vasa ▪ samhällspedagog, Åbo ▪ sjukskötare, Vasa ▪ sjukskötare, Åbo ▪ sjöfart, sjökapten, Åbo ▪ socionom, Vasa ▪ socionom, Åbo ▪ turism, Åbo

lan har kontrollerat examensbetyget. Sökanden skall lämna

Att söka till yrkeshögskola

kombinationsstudier som omfattar mindre än tre år

Vem har behörighet att söka?

stadiet och yrkeshögskolor (391/91)

Allmän behörighet för utbildningarna ger:

grundexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxen-

in en kopia av sitt slutgiltiga examensbetyg. Antagningen sker på basen av resultatet i urvalsprovet, som bör vara över medelnivå. Den som söker via antagning enligt prövning, kan inte samtidigt söka via sedvanlig antagning. Den examen som ansökan grundar sig på skall vara avlagd senast 31.7.2014. Om man söker med yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en examen som är avlagd utomlands, och sökande inte är medborgare i ett land inom EU eller EES, skall examen vara avlagd senast 1.4.2014. Behörighet att söka till motsvarande bransch ger:

yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen enligt lagen om yrkesutbildning (630/98), som omfattar mindre än tre år

enligt lagen om försök med utbildning på ungdoms-

gymnasiets lärokurs eller en examen som avses i lagen

utbildning (631/98), som omfattar mindre än tre år

om anordnande av studentexamen (672/2005)

studier vid öppna yrkeshögskolan, minst 60 studie-

International Baccalaureate-, Reifeprüfung- eller

poäng, inom utbildningen, utdrag ur studieprestations

European Baccalaureate-examen

register bör skickas till ansökningsbyrån senast den

examen på institut- eller högre nivå (t.ex. ingenjör)

1.4.2014.

▪ ▪ minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller mot- svarande tidigare examen enligt lagen om yrkes- utbildning (630/98)

minst tre års kombinationsstudier enligt lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och yrkeshögskolor (391/91)

minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller yrkes eller specialyrkesexamen enligt lagen om yrkes inriktad vuxenutbildning (631/98)

En person som har behörighet för yrkeshögskolestudier inom motsvarande bransch kan utöka behörigheten till allmän behörighet för yrkeshögskolestudier 1. genom att fullgöra till omfattningen sådana allmän bildande eller yrkesinriktade studier som förlänger studierna efter grundskolan till tre år eller 2. genom att efter examen införskaffa tre års arbets erfarenhet inom motsvarande bransch.

en utländsk utbildning som i landet i fråga ger

Inom yrkeshögskoleutbildningen avses med motsvarande

behörighet för högskolestudier, intygas under

bransch huvudsakligen indelningen i utbildningsområden:

ansökningstiden

det humanistiska området, kultur, företagsekonomi, teknik,

Antagning enligt prövning

sjöfart, naturbruk, social- och hälsoområdet, skönhets-

Novia tillämpar antagning enligt prövning vilket innebär att en person som inte har genomfört någon av de ovan nämnda utbildningarna, men som yrkeshögskolan annars anser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, kan antas till yrkeshögskoleutbildning. Sökanden skall

w novia.fi | ansokan.novia.fi

branschen samt turism- och kosthållsbranschen. Yrkeshögskolorna kan vid behov i särskilda fall godkänna en grundexamen eller examen på skolnivå som inte följer ovan nämnda indelning i utbildningsområden om utbildningen annars motsvarar utbildningens/profileringens innehåll.

57


Övrig information Sökande med funktionshinder (inkl. läs- och skrivsvårigheter)

senast 15.7.2014 antagits som studerande, bör sända det un-

Om sökanden på grund av ett funktionshinder är i behov

att det är framme vid högskolan senast 29.7.2014 kl.16.15.

av specialarrangemang i samband med ett urvalsprov vid

Ditt meddelande är bindande och du kan inte ändra eller

Novia, bör han eller hon skriva en fritt formulerad anhål-

annullera det. Meddelanden som anländer efter utsatt tid

lan, ur vilken de nödvändiga arrangemangen framgår. När

beaktas inte. Om du inte sänder meddelandet går du miste

sökanden har fått kallelse till urvalsprovet, bör han eller

om studieplatsen.

dertecknade meddelandet om mottagande av studieplats så

hon omedelbart sända anhållan till Novias ansökningsbyrå, senast en vecka före urvalsprov. Ett läkarutlåtande eller

Rätten att köa

utlåtande av annan sakkunnig över sjukdomens, handikap-

Antagningsbrevets datum anger om du kan ställa dig i kö för

pets eller skadans art bifogas. Yrkeshögskolan meddelar

en reservplats. Du har rätt att köa till ett högre ansöknings-

sökanden vilka specialarrangemang som kan ordnas.

önskemål ifall du senast 15.7.2014 antagits som studerande. Rätten att köa är i kraft till 12.8.2014 kl. 16.15. Om du blir

Övrig information om ansökan och antagning Prioritera ansökningsönskemålen Inom gemensam ansökan bör du uppge dina ansökningsönskemål i prioritetsordning. Din prioritering av önskemålen är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens slut. Det är inte heller möjligt att lägga till eller stryka ansökningsönskemål efter ansökningstidens utgång. Om du blir antagen till den utbildning som du i första hand söker till, kan du inte längre bli antagen till en utbildning som du har angett som ett lägre önskemål. Om du blir antagen till ditt andra önskemål kan du ännu ha chans att bli antagen från reservplats till ditt första önskemål. Rätten att komplettera ansökan

antagen till den plats som du köar till före detta datum, blir den din slutliga studieplats. I annat fall blir din slutliga studieplats den utbildning som du meddelat att du tar emot om du inte antas till utbildningen du köar till. Du kan köa till endast en plats som leder till högskoleexamen antingen vid yrkeshögskola eller vid universitet. Observera att alla universitet inte beviljar rätt att köa. Inom gemensam ansökan till yrkeshögskolorna kan du endast köa till ett högre ansökningsönskemål. Det innebär att om du blivit antagen till ditt andra utbildningsönskemål, kan du inte ställa dig i kö eller bli antagen till ditt tredje eller fjärde önskemål. Sökande som antagits 16.7.2014 eller senare får i antagningsbrevet information om när de senast bör tacka ja till studieplatsen. Dessa sökande har inte rätt att köa.

ansökningsönskemålen kan inte ändras efter

Bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen

1.4.2014 då ansökningstiden utgår

En studerande, som blivit antagen, kan ta emot endast en

sökande bör meddela ändringar av vitsord, medeltal

studieplats som leder till högskoleexamen för studier som

och antalet arbetserfarenhetsmånader senast

inleds under samma termin. Med termin avses hösttermin

13.6.2014. Observera att arbetserfarenheten bör vara

eller vårtermin. Höstterminen börjar den 1 augusti och slu-

införtjänad efter fyllda 16 år och före utgången av

tar den 31 december, vårterminen börjar den 1 januari och

ansökningstiden

slutar den 31 juli. Bestämmelsen gäller endast utbildningar

meddela alltid adressförändringar till ansöknings-

som ingår i den riksomfattande gemensamma ansökan

byrån för att försäkra dig om att våra brev når dig

(inklusive Försvarshögskolan). Universitetens separata

▪ ▪

antagningar och yrkeshögskolornas vuxenutbildning på Mottagandet av studieplats

58

främmande språk och högre yrkeshögskoleexamina på

Resultatet av antagningen till högskolestudier som inleds

främmande språk står utanför bestämmelsen. Bestämmel-

hösten 2014 offentliggörs senast 15.7.2014. I antagnings-

sen utgör inget hinder för att ta emot en annan studieplats

brevet ingår svarsformuläret "Meddelande om mottagande

som leder till högskoleexamen för studier som inleds under

av studieplats". Om du har sökt till flera utbildningar som

någon annan termin. Även om en studerande flyttar på

leder till högskoleexamen antingen vid universitet eller vid

inledningen av studierna eller avbryter studierna, kan han/

yrkeshögskola, lönar det sig att kontrollera antagningsresul-

hon ändå inte ta emot en annan studieplats för högskolestu-

taten för samtliga platser innan du tackar ja. Sökande som

dier som inleds under samma termin.

w novia.fi | ansokan.novia.fi


Övrig information När och vart bör kopior av betyg och intyg sändas?

Kontroll av betyg och arbetsintyg

I ansökningsskedet behöver de flesta sökande inte sända in

Antagning av studerande är villkorlig tills yrkeshögskolan

kopior av betyg och intyg. De som antas och som tar emot

har kontrollerat de examensbetyg och eventuella arbetsintyg

en studieplats, bör tillsammans med meddelandet om mot-

som sökanden baserat sin ansökan på. Yrkeshögskolan kan

tagandet av studieplatsen sända kopior av betyg och intyg

häva antagningen om den sökande inte uppvisar original-

till ansökningsbyrån. Antagningen är villkorlig tills doku-

betyg och -intyg i samband med studiestarten, eller om den

menten kontrollerats. Den som redan i ansökningsskedet

sökande inte lämnat in kopior av betyg och intyg i samband

eller i samband med urvalsprovet lämnat in kopior, behöver

med mottagande av studieplats, eller om sökande uppgett

inte göra det på nytt. Meddela i så fall i samband med att du

felaktiga uppgifter i ansökan.

mottar studieplatsen, att du redan har lämnat in kopiorna. Information till dem som bör sända in kopior av betyg/intyg inom ansökningstiden:

den som söker med en yrkesexamen som är avlagd som fristående examen via yrkesprov, en specialyrkes examen eller en examen som inte är avlagd i Finland, bör inom ansökningstiden sända en kopia av avgångs betyget till ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola, som utgör det första ansökningsönskemålet. Om en sökande som under våren avlägger en utländsk examen, är med- borgare i ett EU- eller EES-land, anses sökanden behörig att söka och antagningen är villkorlig tills yrkeshög skolan har kontrollerat examensbetyget. Om betyget inte är utskrivet på svenska, finska eller engelska, bör en officiell översättning till något av dessa språk bifogas. Ansökningsbyrån avgör på basen av dokumentet om sökanden är behörig att söka i fråga om samtliga an sökningsönskemål.

▪ den som ansöker via antagning enligt prövning bör till

Hinder för antagning och indragning av studierätt Enligt yrkeshögskolelagens § 20a och 20b (L 351/2003), som träder i kraft 1.1.2014, skall sökande till berörda utbildningsområden på begäran av yrkeshögskolan lämna in sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd eller om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten, som behövs för antagningsbeslutet. Ovan nämnda förfaringssätt i ansökningsskedet leder till att yrkeshögskolan senare under utbildningstiden har rätt att av studerande inom berörda utbildningsområden kräva undersökning av hälsotillståndet eller inlämnandet av intyg över narkotikatest ifall studerande allvarligt eller upprepade gånger äventyrat sin egen eller andras hälsa eller säkerhet i samband med studier eller praktik. Ifall studierna i väsentlig omfattning förutsätter arbete bland minderåriga kan yrkeshögskolan begära ett utdrag om brottslig bakgrund. Resultatet av utredningarna kan i sista hand leda till indragning av studierätten. Se § 5a och 25b i ovannämnda yrkeshögskolelag.

ansökningsbyrån vid varje yrkeshögskola som ansökan gäller, inom ansökningstiden sända kopior av de exa mensbetyg, arbetsintyg och övriga dokument som sökanden vill hänvisa till i sin ansökan. På basen av dokumenten besluter yrkeshögskolan om sökanden kallas till urvalsprov. Ansökan om ändring Inom Novia fattas beslut om antagning av studerande senast 15.7.2014. Om sökanden anser att antagningen inte har skett enligt de fastställda antagningsgrunderna, skall sökanden i första hand kontakta yrkeshögskolans ansökningsbyrå. Om problemet inte kan lösas där, har sökanden rätt att skriftligen be om rättelse av yrkeshögskolans styrelse inom 14 dagar efter det att sökanden fått ta del av antagningsbeslutet.

w novia.fi | ansokan.novia.fi

59


Antagningsgrunder SAMMANDRAG AV ANTAGNINGSGRUNDER 2014, EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ SVENSKA

UTBILDNING FÖR UNGA

Samhällspedagog

Kultur

Företagsekonomi

Informationsbehandling

Skolframgång

30 poäng

-

55 poäng

55 poäng

Första önskemål

5 poäng

5 poäng

5 poäng

5 poäng

-

Godkänd/icke godkänd 1)

-

-

65 poäng 3)

95 poäng

35 poäng 2) 3)

40 poäng

9)

-

5 poäng

-

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

25 poäng, varje del av provet bör vara godkänd

47,5 poäng, varje del av provet bör vara godkänd

5 poäng

15 poäng, minst 6 poäng i den del av provet som mäter lämplighet och motivation

Alla behöriga

Alla behöriga som inlämnat godkänd förhandsuppgift

Alla behöriga

Alla behöriga

Ja, inom samma urvalsprovsgrupp

Nej

Ja, inom samma urvalsprovsgrupp

Ja

Arbetserfarenhet inom sjöfart 1 mån = 1 poäng 5)

-

-

-

-

Allmän arbetserfarenhet, 2 mån = 1 poäng

-

-

Ja

-

Värnplikt och civiltjänstgöring räknas

9)

-

Ja

-

Antagning enligt prövning; sökande antas på basis av urvalsprov

Ja

Ja

Ja

Ja

Följer nationella rekommendationer

Ja

Ja

Ja

Ja

Riksomfattande prov 3-5.6.2014

* Formgivning 3-4.6.2014 * Musik 2-3.6.2014 * Scenkonst 2-4.6.2014

Riksomfattande prov 6.6.2014

Riksomfattande prov 5.6.2014

Förhandsuppgifter 1) Urvalsprov Arbetserfarenhet Sammanlagt Lägsta poäng för godkänt urvalsprov

Antal sökande som kallas till urvalsprov Andra yrkeshögskolors motsvarande urvalsprov godkänns

Urvalsprov

10)

1) Mera information om förhandsuppgifter finns på ansokan.novia.fi. Förhandsuppgifterna bör inlämnas inom ansökningstiden. Förhands uppgiften bedöms på skalan godkänd/icke godkänd. Sökanden som fått godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprov. 2) Förhandsmaterialet finns på ansokan.novia.fi från 14.4.2014. Materialet får inte medtas till urvalsprovet. För provet reserveras totalt tre timmar.

60

w novia.fi | ansokan.novia.fi

3) Språkprov för sökande med annat modersmål eller skolbildningsspråk än svenska, norska eller danska. 4) Sökande med studentexamensbetyg och/eller avgångsbetyg från gymna- siet får högsta möjliga antal poäng för arbetserfarenhet (20 månader) för en yrkesexamen (yrkesinriktad grundexamen, examen på skol- eller institutnivå).


Ansökningstid 3.3-1.4.2014 / www.yhansokan.fi Mera information finns på ansokan.novia.fi

Teknik

Byggmästarutbildning

Sjöfartsutbildning

Naturbruk

Social- och hälsoområdet

Turism- och kosthållsbranschen

55 poäng

55 poäng

55 poäng

55 poäng

30 poäng

30 poäng

5 poäng

5 poäng

5 poäng

5 poäng

5 poäng

5 poäng

-

-

-

-

-

-

35 poäng

35 poäng

35+65 poäng 3)

30 poäng

65 poäng 3) 7)

55 poäng 3)

5 poäng

25 poäng 8)

40 poäng

10 poäng

-

10 poäng

100 poäng

120 poäng

200 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

20 poäng, varje del av urvalsprovet bör vara godkänd

20 poäng, varje del av provet måste vara godkänd med minst 1 poäng

10 poäng

10 poäng

Teknikprov 10 p Sjöfartsprov 10 p + 10 p

Urvalsprovet består av två delar och för godkänt bör man få minst 5 poäng i varje del

Alla behöriga

Alla behöriga

Alla behöriga

Alla behöriga

4 x antalet nybörjarplatser

Alla behöriga

Ja

Ja

Ja

Ja, inom samarbetet kring det riksomfattande provet

Ja, inom samma urvalsprovsgrupp

Ja, inom urvalsprovssamarbetet

-

-

Ja

-

-

-

Ja

Ja 8)

Nej

Ja 4)

-

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Riksomfattande prov 2.6.2014

Riksomfattande prov 2.6.2014

Riksomfattande prov och prov i engelska 2.6.2014 + sjöfartens urvalsprov 3.6.2014

Riksomfattande prov 5.6.2014

Utbildningarna i Åbo 9-10.6.2014 Vasa 9-11.6.2014

Riksomfattande prov 3.6.2014 6)

5) Som arbetserfarenhet för sjökaptensutbildning godkänns en före ansök ningstidens utgång skaffad och av Trafiksäkerhetsverket (TraFi) godkänd fartygstjänst enligt sjötjänstutdraget samt fartygstjänst vid försvarsmakten. Uppge arbetserfarenhet i hela månader i ansökan, dock så att månaderna som upptas av sjömansregistret multipliceras med två.

9) I samband med urvalsprovet beaktas arbetserfarenhet samt avlagd värnplikt och civiltjänstgöring. 10) Provet omfattar en dag för de sökande.

6) Sökande intervjuas antingen före eller efter det skriftliga provet eller vid behov dagen därpå eller dagen före. 7) Urvalsprovet innehåller en förberedande uppgift som tas med till prov tillfället. Anvisningarna för uppgiften finns publicerad på ansokan.novia.fi. Om sökanden inte har den förberedande uppgiften med vid provtillfället, reduceras poängtalet för urvalsprovet med tre (3) poäng. 8) Poäng ges för arbetserfarenhet inom byggnadsbranschen.

w novia.fi | ansokan.novia.fi

61


Engelsk utbildning Examensinriktad ungdomsutbildning på främmande språk (engelska) Ansökningstid 7.1-11.2.2014 Energy and Environmental Engineering, Vasa ■ Bachelor of Engineering,

ingenjör (YH), 240 sp/4 år

Maritime Management, Åbo ■ Bachelor of Marine Technology,

sjökapten (YH), 270 sp/4,5 år

Nursing, Vasa ■ Bachelor of Health Care, sjukskötare (YH), 210 sp/3,5 år Ansökan görs på www.admissions.fi Läs mera på admissions.novia.fi eller novia.fi

Examensinriktad vuxenutbildning på engelska Ansökningstid 3.3-1.4.2014 Sustainable Coastal Management, Raseborg ■ Bachelor of Natural Resources,

Ansökningstid 7.1-11.2 Bachelor Degree Studie s 2014

at Novia University of

Applied Sciences

miljöplanerare (YH), 120+120 sp Utbildningen ingår inte i gemensam ansökan, mera information om ansökan på novia.fi/adult-education

Högre YH-utbildning på engelska Ansökningstid 3.3-1.4.2014

Printed at Fram 10/2013

Leadership and Service Design, Åbo ■ Master of Design, 60 sp ■ Master of Business Administration, 90 sp ■ Master of Hospitality Management, 90 sp

gelska broschyr Läs mer i vår en

62

w novia.fi | ansokan.novia.fi

Natural Resource Management, Raseborg ■ Master of Natural Resources, 60 sp Observera att dessa utbildningar inte ingår i gemensam ansökan. Mer info hittar du på novia.fi/degree-students

D

Du&Vi


Vuxen- och högre YH-utbildning Examensinriktad vuxenutbildning Ansökningstid 3.3-1.4.2014

Examensinriktad högre YH-utbildning Ansökningstid 3.3-1.4.2014

Naturbruk

Social- och hälsoområdet

Naturbruk och miljö, Raseborg ■ lantbruksnäringarna

Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa ■ avancerad klinisk vård ■ geroproffs ■ radiografi och strålbehandling ■ utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård

*

■ agrolog (YH), 240 sp ■ trädgårdsnäring * ■ hortonom (YH), 240 sp

Social- och hälsoområdet Sjukskötare, Vasa ■ sjukskötare (YH), 210 sp Socionom, Åbo ■ kyrkans arbete ■ socialpedagogiskt arbete ■ socionom (YH), 210 sp

■ barnmorska (högre YH), 90 sp ■ bioanalytiker (högre YH), 90 sp ■ hälsovårdare (högre YH), 90 sp ■ röntgenskötare (högre YH), 90 sp ■ sjukskötare (högre YH), 90 sp ■ socionom (högre YH), 90 sp Utbildning inom social- och hälsovård, Åbo och ledarskap inom social- och hälsovård

■ utveckling

■ barnmorska (högre YH), 90 sp ■ bioanalytiker (högre YH), 90 sp ■ hälsovårdare (högre YH), 90 sp ■ röntgenskötare (högre YH), 90 sp ■ sjukskötare (högre YH), 90 sp ■ socionom (högre YH), 90 sp

Sjöfart Sjöfart, sjökapten, Åbo ■ sjökapten (YH), 270 sp ■ examensbenämning ■ profilering *) I samband med urvalsprovet görs en intresse anmälan för vilken profilering du helst vill studera

Teknik

sp studiepoäng

Teknologibaserat ledarskap, Vasa ■ ingenjör (högre YH), 60 sp

Ansökan görs på www.yhansokan.fi Läs mera på ansokan.novia.fi eller novia.fi

Ansökan görs på www.yhansokan.fi Läs mera på ansokan.novia.fi eller novia.fi

Examensinriktad vuxe n- och högre YH-utbildning 201 4

novia.f i

Inom Öppna yrkeshögskolan är det möjligt att avlägga kurser eller större studiehelheter utan att vara inskriven som examensstuderande. Mera information på cll.fi/oppna Kontaktperson Anita Kronqvist, tfn (06) 328 5240

Tryckt på Fram 11/2013

Läs mer i vår en- och broschyr för vux ning högre YH-utbild

Öppna yrkeshögskolan

w novia.fi | ansokan.novia.fi

63


Våra campus Campus Vasa, Seriegatan

Campus Vasa, Wolffskavägen

Campus Vasa, Seriegatan ■ Barnmorska (YH) ■ Bioanalytiker (YH) ■ Estenom (YH) ■ Hälsovårdare (YH) ■ Röntgenskötare (YH) ■ Sjukskötare (YH) ■ Socionom (YH)

Campus Vasa, Wolffskavägen ■ Ingenjör (YH) ■ Tradenom (YH)

Campus Jakobstad ■ Bildkonstnär (YH) ■ Formgivare (YH) ■ Medianom (YH) ■ Musiker (YH) ■ Musikpedagog (YH)

Campus Jakobstad

■ Dramainstruktör (YH) utbildningen finns i Vasa

Campus Raseborg ■ Agrolog (YH) ■ Byggmästare (YH) ■ Hortonom (YH) ■ Ingenjör (YH) ■ Miljöplanerare (YH) ■ Skogsbruksingenjör (YH) ■ Tradenom (YH)

Campus Raseborg 64

w novia.fi/om-novia/enhet-campus

D

Linus Lindholm | Simon Gripenberg


Campus Åbo, Nunnegatan ■ Hälsovårdare (YH) ■ Restonom (YH) ■ Samhällspedagog (YH) ■ Sjukskötare (YH) ■ Socionom (YH) ■ Tradenom (YH)

Campus Åbo, Hertig Johans parkgata

Campus Åbo, Nunnegatan Campus Åbo, arkgata Hertig Johans p

■ Sjökapten (YH)

Tre steg för att hålla dig informerad

Tre steg för en lyckad ansökan

1

Var noggrann när du fyller i medeltal, q betygsvitsord och arbetserfarenhet i ansökan.

ansokan.novia.fi Förutom information om alla våra utbildningar hittar du statistik över antalet sökande från tidigare år, tidigare urvalsprov, studerande intervjuer, läroplaner och mycket annat!

2

facebook.com/NoviaUAS Genom att följa oss på facebook blir du bl.a. påmind om viktiga datum gällande ansökan.

Redan en liten avvikelse kan göra att du förlorar din studieplats.

Kontrollera din e-post med jämna mellanrum. w Du kontaktas i första hand via den ifall vi behö-

ver mera uppgifter gällande din ansökan.

Kom ihåg att skriva ut en kopia av din ansökan ③ när du har lagrat den i webbansökan. Av den

ser du t.ex. ditt sökandenummer.

3 novia.fi/ansokan-och-studier

Allt du behöver veta om hur det är att vara ny studerande vid Novia!

w novia.fi/om-novia/enhet-campus

D

Simon Gripenberg

65


66

w novia.fi | ansokan.novia.fi

D

Julia Lillqvist


Kontaktuppgifter Utbildning på svenska

Våra campus

Yrkeshögskolan Novia Ansökningsbyrån PB 6, 65201 Vasa tfn (06) 328 5555 fax (06) 328 5117 ansokningsbyran@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia Seriegatan 2 65320 Vasa tfn (06) 328 5305 roparnas@novia.fi

Utbildning på engelska Yrkeshögskolan Novia Admissions Office PB 6, 65201 Vasa tfn (06) 328 5055 fax (06) 328 5117 admissions@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia Wolffskavägen 33 65200 Vasa tfn (06) 328 5505 brando@novia.fi Yrkeshögskolan Novia Raseborgsvägen 9 10600 Ekenäs tfn (019) 224 8000 raseborg@novia.fi Yrkeshögskolan Novia Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad tfn (06) 328 5821 jakobstad@novia.fi Yrkeshögskolan Novia Utbildning i scenkonst Artellgränden 4 65100 Vasa mobil 044 780 5867 kasernen@novia.fi Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo tfn (02) 432 3000 abo@novia.fi Yrkeshögskolan Novia Utbildningarna i sjöfart Hertig Johans parkgata 21 20100 Åbo tfn (02) 432 3121 studiebyra.sjofart@novia.fi

w novia.fi | ansokan.novia.fi

67


Kontakta oss! Yrkeshögskolan Novia PB 6, 65201 VASA, Finland Växel tfn (06) 328 5000 Ansökningsbyrån tfn (06) 328 5555 ansokningsbyran@novia.fi

ND

facebook.com/NoviaUAS youtube.com/user/NoviaUAS twitter.com/NoviaUAS

Jakobstad

F

IN

LA

Vasa

Åbo

Yrkeshögskolan Novia är certifierad enligt de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitetssäkring och ISO 14001 för miljöledning

Tryckt på Fram 1/2014

Raseborg

Utbildningsutbud 2014  

Denna broschyr presenterar Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud 2014 och innehåller även information om hur man ansöker.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you