Page 1

Examensinriktad vuxen- och hรถgre YH-utbildning 2014


Steget mot framtiden Att byta yrkesbana eller att fortbilda dig inom ditt yrkesområde är ett stort steg i skapandet av din framtid. Ett steg som kanske inte är helt okomplicerat att ta. Vi på Yrkeshögskolan Novia hoppas att du har möjlighet att ta steget, och vi hoppas att stegen ska bli så minnesvärda, innehållsrika och berikande som möjligt. I denna broschyr får du bekanta dig med Novias utbildningsutbud inom examensinriktad vuxen- och högre YH-utbildning på svenska med studiestart hösten 2014. Vi erbjuder också vuxen- och högre YH-utbildning på engelska. Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola med ca 4000 studerande. Några av dessa studerande blir du bekant med på ansokan.novia.fi. Studerande berättar om de steg de har tagit för att skapa den framtid de vill leva i, låt dig inspireras av deras berättelser. Det är dock du som ska skapa din egen väg, din egen destination och din egen framtid. Ta steget!

Sök till Yrkeshögskolan Novia Ansökningstiden för examensinriktad vuxenoch högre YH-utbildning pågår 3.3-1.4.2014. Gör din ansökan elektroniskt på www.yhansokan.fi Rätten till ändringar i utbildningsutbudet 2014 förbehålles. Det kan i undantagsfall innebära att en utbildning inte inleds, om den har för få sökande.

Yrkeshögskolan Novia är certifierad enligt de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitetssäkring och ISO 14001 för miljöledning


Examensinriktad vuxenutbildning Naturbruk Naturbruk och miljö, Raseborg ■ lantbruksnäringarna * ■ agrolog (YH), 240 sp ■ trädgårdsnäring * ■ hortonom (YH), 240 sp

Social- och hälsoområdet Sjukskötare, Vasa ■ sjukskötare (YH), 210 sp Socionom, Åbo ■ kyrkans arbete ■ socialpedagogiskt arbete ■ socionom (YH), 210 sp

Sjöfart Sjöfart, sjökapten, Åbo ■ sjökapten (YH), 270 sp

Examensinriktad vuxenutbildning på engelska Sustainable Coastal Management, Raseborg ■ Bachelor of Natural Resources, 120+120 sp

Examensinriktad högre YH-utbildning på engelska Leadership and Service Design, Åbo ■ Master of Culture and Arts, 60 sp ■ Master of Business Administration, 90 sp ■ Master of Hospitality Management, 90 sp Natural Resource Management, Raseborg ■ Master of Natural Resources, 60 sp


Examensinriktad högre YH-utbildning Social- och hälsoområdet Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa ■ avancerad klinisk vård ■ geroproffs ■ radiografi och strålbehandling ■ utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård ■ barnmorska (högre YH), 90 sp ■ bioanalytiker (högre YH), 90 sp ■ hälsovårdare (högre YH), 90 sp ■ röntgenskötare (högre YH), 90 sp ■ sjukskötare (högre YH), 90 sp ■ socionom (högre YH), 90 sp Utbildning inom social- och hälsovård, Åbo ■ utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård

■ barnmorska (högre YH), 90 sp ■ bioanalytiker (högre YH), 90 sp ■ hälsovårdare (högre YH), 90 sp ■ röntgenskötare (högre YH), 90 sp ■ sjukskötare (högre YH), 90 sp ■ socionom (högre YH), 90 sp

Teknik Teknologibaserat ledarskap, Vasa ■ ingenjör (högre YH), 60 sp

■ examensbenämning ■ profilering *) I samband med urvalsprovet görs en intresseanmälan för vilken profilering du helst vill studera sp studiepoäng


Intervju | Högre YH - utbildning

Kimmo Lempinen Utbildning: Teknologibaserat ledarskap Berätta om din karriär! Jag har inlett min utbildning vid Västra Nylands yrkesskola inom maskin- och metallbranschen med grundexamen inom verkstadsmekanik. Det var ett bra val, då jag anser att man har stor nytta av att själv kunna utföra det arbete som man sedan leder. Sedan började jag studera maskin- och materialteknik vid Yrkeshögskolan Sydväst. Under, och direkt efter, studierna arbetade jag på företaget Hägert & Fältmarsch Oy Ab som konstruktör. Därefter började jag arbeta på min nuvarande arbetsplats Constructor Finland Oy som mekanisk konstruktör för lagerautomater, det gjorde jag i fem år tills jag fick tjänsten som utvecklingschef för företaget. Vilka var dina motiv för att inleda studierna med målet att få en högre YH-examen? Då jag hade jobbat som utvecklingschef för Constructor Finland Oy i ungefär två år blev jag intresserad av någon fortsatt utbildning och såg genom utbudet för högre YHutbildningarna. Teknologibaserat ledarskap hade det lämpligaste innehållet för mig och ämnen som utbildningen behandlar är sådana som kan hjälpa mej i mitt vardagliga arbete. Vad har studierna gett dig hittills? Studierna har vidgat mina vyer vilket var ett av mina grundmål för utbildningen, den har också givit en djupare insikt i nya och olika teorier inom ledarskap samt forskningen runt dem. Hur upplever du kopplingen mellan utbildningen och ditt dagliga arbete? Den kanske största nyttan av utbildningen är en bredare insikt inom ledarskap som gör en till en mångsidigare person, den har också gett en del nya verktyg och metoder. Hur ser dina framtidsplaner ut? Med hjälp av utbildningen hoppas jag kunna fortsätta med djupare utvecklingsarbete på Constructor Finland Oy och bidra med nya saker och metoder för fortsatt utveckling samt produktivitet.


I n t e r v j u | Vu xe n u t b i l d n i n g

Ann Eriksson Utbildning: Vårdarbete (nu heter utbildningen sjukskötare)

Berätta om din karriär! Jag utbildade mig till undersköterska i Norrtälje, Sverige 1985, arbetade inom vården i några år, därefter utbildade jag mig till tandsköterska i Stockholm, Sverige 1991 och har sedan dess arbetat som tandsköterska, med andra ord i 21 år nu. Vilka var dina motiv för att inleda studier som vuxen? Jag kände för omväxling i mitt liv och beslutade mig för att fortsätta på min första utbildning (att utbilda mig till tandhygienist kändes inte som ett alternativ) för att få lite mera “vyer” i mitt arbete. Vad har studierna gett dig hittills? De har gett mig mycket ny kunskap, men också fräschat upp de kunskaper som fanns sedan tidigare. Jag har också fått många nya underbara vänner i de andra studerande i min klass. Hur upplever du kopplingen mellan utbildningen och ditt dagliga arbete? Kopplingen finns väl i att jag i mitt yrke som tandskötare även vårdar patienter, men med fokus på munhålan och tänderna, som sjukskötare lägger man fokus på hela människan. Hur ser dina framtidsplaner ut? Mina framtidsplaner är ännu ett frågetecken, men jag skulle gärna se mig arbeta med utsatta barn och kvinnor, gärna i ett u-land.

Läs fler intervjuer på ansokan.novia.fi

novia.fi


Tidtabell svenskspråkig vuxen- och högre YH-utbildning 3.3 inleds gemensam ansökan till vuxenoch högre YH-utbildning 1.4 kl. 16.15 avslutas gemensam ansökan Fr.o.m. 12.5 postas kallelser till urvalsprov inom vuxen- och högre YH-utbildning 19.5-3.6 hålls urvalsprov/antagningsintervju 13.6 publiceras resultatet av antagningen Senast 29.7 kl. 16.15 bör du meddela om du tar mot din studieplats Ansökan till engelskspråkiga vuxen- och högre YH-utbildning sker direkt till högskolan. Se novia.fi för mera information.


Öppna yrkeshögskolan Inom Öppna yrkeshögskolan är det möjligt att avlägga kurser eller större studiehelheter utan att vara inskriven som examensstuderande. Mera information på cll.fi/oppna Kontaktperson Anita Kronqvist, tfn (06) 328 5240

Yrkeshögskolan Novia PB 6, 65201 VASA, Finland Ansökningsbyrån tfn (06) 328 5555 Växel tfn (06) 328 5000 ansokningsbyran@novia.fi

novia.fi

Vuxen- och högre YH-utbildningar 2014  

Denna broschyr presenterar Yrkeshögskolan Novias examensinriktade vuxen- och högre YH-utbildningar 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you