Page 1

Examensinriktade vuxenutbildningar och hรถgre YH-utbildningar 2013


Om Yrkeshögskolan Novia Yrkeshögskolan Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola. Över 4000 studerande utgör grunden för en stor gemenskap. En attraktiv och modern studiemiljö i kombination med ett innehållsrikt studieliv ger dig upplevelser för livet. Utbildningsprogrammen och själva studierna ger mångsidig och värdefull kunskap inför framtiden. Utöver examensinriktad ungdomsutbildning erbjuder Novia examensinriktad vuxen- och högre YH-utbildning inom många olika områden. Denna broschyr presenterar utbildningsutbudet hösten 2013 inom examensinriktad vuxen- och högre YHutbildning. Läs mer på novia.fi och ansokan.novia.fi.

Sök till Yrkeshögskolan Novia Ansökningstiden för examensinriktad vuxenutbildning och examensinriktad högre YH-utbildning pågår 4.3-3.4.2013. Gör din ansökan elektroniskt på www.yhansokan.fi

Yrkeshögskolan Novia är certifierad enligt de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitetssäkring och ISO 14001 för miljöledning


Tidtabell 4.3 inleds gemensam ansökan till vuxenoch högre YH-utbildning 3.4 kl. 16.15 avslutas gemensam ansökan Fr.o.m. 13.5 postas kallelser till urvalsprov inom vuxen- och högre YH-utbildning 20.5-3.6 hålls urvalsprov/antagningsintervju Senast 30.7 kl. 16.15 bör du meddela att du tar mot din studieplats


Examensinriktad vuxenutbildning Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Företagsekonomi, Åbo  tradenom, 210 sp

Naturbruk och miljöområdet Naturbruk och miljö, Raseborg Profileringar*:  agrolog (YH), 240 sp  lantbruksnäringarna  hortonom (YH), 240 sp  trädgårdsnäring

Social-, hälso- och idrottsområdet Vård, Vasa Inriktningsalternativ**:  vårdarbete, sjukskötare (YH), 210 sp Vård, Åbo Inriktningsalternativ**:  vårdarbete, sjukskötare (YH), 210 sp

Teknik och kommunikation Byggnadsteknik, Vasa  ingenjör (YH), 240 sp  VVS-planering Sjöfart, Åbo  sjökapten (YH), 270 sp * I samband med urvalsprovet görs en intresseanmälan för vilken profilering du helst vill studera ** Ansökan görs direkt till inriktningsalternativen sp studiepoäng


Examensinriktad högre YH-utbildning Naturbruk och miljöområdet Landsbygdsutveckling, Raseborg  agrolog (högre YH), 60 sp  hortonom (högre YH), 60 sp  miljöplanerare (högre YH), 60 sp  skogsbruksingenjör (högre YH), 60 sp

Social-, hälso- och idrottsområdet Avancerad klinisk vård, Vasa  sjukskötare (högre YH), 90 sp Utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, Åbo  barnmorska (högre YH), 90 sp  bioanalytiker (högre YH), 90 sp  hälsovårdare (högre YH), 90 sp  sjukskötare (högre YH), 90 sp  socionom (högre YH), 90 sp  röntgenskötare (högre YH), 90 sp

Teknik och kommunikation Teknologibaserat ledarskap, Vasa  ingenjör (högre YH), 60 sp

Vuxenutbildning på engelska Vi erbjuder också en vuxenutbildning på engelska, Degree Programme in Sustainable Coastal Management (120+120 sp), Raseborg. Observera att detta utbildningsprogram inte ingår i gemensam ansökan. Mer info hittar du på novia.fi/adult-education


Intervju | Högre YH - utbildning

Kimmo Lempinen Utbildningsprogram: Teknologibaserat ledarskap Berätta om din karriär! Jag har börjat min utbildning vid Västra Nylands yrkesskola inom maskin- och metallbranschen med grundexamen inom verkstadsmekanik. Det var ett bra val, då jag anser att man har stor nytta av att själv kunna utföra det arbete som man sedan leder. Sedan började jag studera maskin- och materialteknik vid Yrkeshögskolan Sydväst. Under, och strax efter studierna, arbetade jag på företaget Hägert & Fältmarsch Oy Ab som konstruktör. Därefter började jag arbeta på min nuvarande arbetsplats Constructor Finland Oy som mekanisk konstruktör för lagerautomater, det gjorde jag i fem år tills jag fick tjänsten som utvecklingschef för företaget. Vilka var dina motiv för att inleda studierna med målet att få en högre YH-examen? Då jag hade jobbat som utvecklingschef för Constructor Finland Oy i ungefär två år blev jag intresserad av någon fortsatt utbildning och kollade genom utbudet för högre YH- programmen. Teknologibaserat ledarskap hade det lämpligaste innehållet för mig och ämnen som utbildningen behandlar är sådana som kan hjälpa mej i mitt vardagliga arbete. Vad har studierna gett dig hittills? Studierna har vidgat mina vyer vilket var ett av mina grundmål för utbildningen, den har också givit en djupare insikt i nya och olika teorier inom ledarskap samt forskningen runt dem. Hur upplever du kopplingen mellan utbildningen och ditt dagliga arbete? Den kanske största nyttan av utbildningen är en bredare insikt inom ledarskap som gör en till en mångsidigare person, den har också gett en del nya verktyg och metoder. Hur ser dina framtidsplaner ut? Med hjälp av utbildningen hoppas jag att kunna fortsätta med djupare utvecklingsarbete på Constructor Finland Oy och bidra med nya saker och metoder för fortsatt utveckling samt produktivitet.


I n t e r v j u | Vu xe n u t b i l d n i n g

Ann Eriksson Utbildningsprogram: Vård Berätta om din karriär! Jag utbildade mig till undersköterska i Norrtälje, Sverige 1985, arbetade inom vården i några år, därefter utbildade jag mig till tandsköterska i Stockholm, Sverige 1991 och har sedan dess arbetat som tandsköterska, med andra ord i 21 år nu. Vilka var dina motiv för att inleda studier som vuxen? Jag kände för omväxling i mitt liv och beslutade mig för att fortsätta på min första utbildning (att utbilda mig till tandhygienist kändes inte som ett alternativ) för att få lite mera “vyer” i mitt arbete. Vad har studierna gett dig hittills? De har gett mig mycket ny kunskap, men också fräschat upp de kunskaper som fanns sedan tidigare samt många nya underbara vänner i de andra studerande i min klass. Hur upplever du kopplingen mellan utbildningen och ditt dagliga arbete? Kopplingen finns väl i att jag i mitt yrke som tandskötare även vårdar patienter, men med fokus på munhålan och tänderna, som sjukskötare lägger man fokus på hela människan. Hur ser dina framtidsplaner ut? Mina framtidsplaner är ännu ett frågetecken, men jag skulle gärna se mig arbeta med utsatta barn och kvinnor, gärna i ett u-land.

novia.fi


Öppna yrkeshögskolan Inom Öppna yrkeshögskolan är det möjligt att avlägga kurser eller större studiehelheter utan att vara inskriven som examensstuderande. Mera information på www.cll.fi/oppna

Yrkeshögskolan Novia PB 6, 65201 VASA, Finland Ansökningsbyrån tfn (06) 328 5555 Växel tfn (06) 328 5000 ansokningsbyran@novia.fi

novia.fi

Tryckt på FRAM 11/2012

Kontaktperson Anita Kronqvist, tfn (06) 328 5240

Vuxen- och högre YH-utbildningar 2013  

Denna broschyr presenterar Yrkeshögskolan Novias examensinriktade vuxen- och högre YH-utbildningar 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you