Page 1

Utbildningsutbud 2014


Steget mot framtiden Att välja utbildning är ett stort steg i skapandet av din framtid. Vi på Yrkeshögskolan Novia vill finnas med då du tar dina steg mot framtiden, och vi hoppas att stegen ska bli så minnesvärda, innehållsrika och berikande som möjligt. I denna broschyr får du bekanta dig med Novias utbildningsutbud inom examensinriktad ungdoms­ utbildning med studiestart hösten 2014. Vi erbjuder 29 utbildningar, varav många är unika och de enda på svenska i Finland. Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola med ca 4000 studerande. Ta steget!

Sök till Yrkeshögskolan Novia Ansökningstiden för ungdomsutbildning på svenska pågår 3.3-1.4.2014. Gör din ansökan elektroniskt på www.yhansokan.fi Vi erbjuder också utbildningar på engelska, mer information om dessa på novia.fi/degree-students

Yrkeshögskolan Novia är certifierad enligt de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitetssäkring och ISO 14001 för miljöledning


Det humanistiska området Samhällspedagog, Åbo ■ samhällspedagog (YH), 210 sp/3,5 år

Kultur Bildkonst, Jakobstad (ingen antagning 2014) ■ bildkonstnär (YH), 240 sp/4 år Formgivning, Jakobstad ■ grafisk design ■ rumsgestaltning ■ formgivare (YH), 240 sp/4 år Mediekultur/fotografering, Jakobstad (ingen antagning 2014) ■ medianom (YH), 240 sp/4 år Musik, Jakobstad ■ musiker (YH), 240 sp/4 år ■ musikpedagog (YH), 240 sp/4 år Scenkonst, Vasa ■ drama och teater ■ dramainstruktör (YH), 240 sp/4 år

Företagsekonomi Företagsekonomi, Vasa ■ ekonomiförvaltning ■ internationell handel ■ tradenom (YH), 210 sp/3,5 år Företagsekonomi, Åbo ■ marknadsföring ■ redovisning ■ tradenom (YH), 210 sp/3,5 år


Informationsbehandling, Raseborg ■ tradenom (YH), 210 sp/3,5 år

Teknik Byggnads- och samhällsteknik, byggmästare, Raseborg ■ byggmästare (YH), 210 sp/3,5 år Byggnads- och samhällsteknik, byggnadsarkitekt och ingenjör, Raseborg ■ byggnadsplanering ■ byggnadsarkitekt (YH), 240 sp/4 år * ■ projektering och byggnadskonstruktion ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör, Vasa ■ byggnadskonstruktion ■ byggnadsproduktion ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (lantmäteri), Vasa ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år El- och automationsteknik, Vasa ■ automationsteknik ■ elkraftsteknik ■ informationsteknik ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Maskin- och produktionsteknik, Vasa ■ bil- och transportteknik ■ drifts- och energiteknik ■ maskinkonstruktion ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år Produktionsekonomi, Vasa ■ ingenjör (YH), 240 sp/4 år


Sjöfart Sjöfart, sjökapten, Åbo ■ sjökapten (YH), 270 sp/4,5 år

Naturbruk Naturbruk och miljö, Raseborg ■ landskapsplanering ■ hortonom (YH), 240 sp/4 år ■ lantbruksnäringarna ■ agrolog (YH), 240 sp/4 år ■ miljöplanering ■ miljöplanerare (YH), 240 sp/4 år ■ skogsbruk ■ skogsbruksingenjör (YH), 240 sp/4 år ■ trädgårdsnäring (i studierna ingår ett års utlandsstudier) ■ hortonom (YH), 240 sp/4 år

Social- och hälsoområdet Barnmorska, Vasa ■ barnmorska (YH), 270 sp/4,5 år Bioanalytiker, Vasa ■ bioanalytiker (YH), 210 sp/3,5 år Hälsovårdare, Vasa ■ hälsovårdare (YH), 240 sp/4 år Hälsovårdare, Åbo ■ hälsovårdare (YH), 240 sp/4 år Röntgenskötare, Vasa ■ röntgenskötare (YH), 210 sp/3,5 år


Sjukskötare, Vasa ■ sjukskötare (YH), 210 sp/3,5 år Sjukskötare, Åbo ■ sjukskötare (YH), 210 sp/3,5 år Socionom, Vasa ■ socialomsorg för äldre ■ socialpedagogiskt arbete ■ socionom (YH), 210 sp/3,5 år Socionom, Åbo ■ socialpedagogiskt arbete ■ socionom (YH), 210 sp/3,5 år

Skönhetsbranschen Skönhetsbranschen, Vasa (ingen antagning 2014) ■ estenom (YH), 210 sp/3,5 år

Turism- och kosthållsbranschen Turism, Åbo ■ restonom (YH), 210 sp/3,5 år

■ Examensbenämning ■ Profilering sp studiepoäng

* om Undervisnings- och kulturministeriet beviljar utbildningen och den inleds nationellt.

Utbildningarna inleds såvida Novia får koncession för dessa.


Samhällspedagog

Examensbenämning

270 sp/4,5 år

240 sp/4 år

210 sp/3,5 år

Studietid

Åbo

Raseborg

Jakobstad

Studieort

Vasa

Utbildning

samhällspedagog (YH)

✔ ✔

Bildkonst *)

bildkonstnär (YH)

Formgivning

formgivare (YH)

Mediekultur/fotografering *)

medianom (YH)

Musik

musiker/musikpedagog (YH)

dramainstruktör (YH)

Scenkonst

Företagsekonomi

✔ ✔

tradenom (YH)

Informationsbehandling

tradenom (YH)

Byggnads- och samhällsteknik, byggmästare

byggmästare (YH)

Byggnads- och samhällsteknik, byggnadsarkitekt och ingenjör

byggnadsarkitekt **)/ingenjör (YH)

Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör

ingenjör (YH)

Byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (lantmäteriteknik)

ingenjör (YH)

El- och automationsteknik

ingenjör (YH)

Maskin- och produktionsteknik

ingenjör (YH)

Produktionsekonomi

Sjöfart, sjökapten Naturbruk

ingenjör (YH)

✔ sjökapten (YH)

✔ ✔

agrolog/hortonom/miljöplanerare/skogsbruksingenjör (YH)

✔ barnmorska (YH)

Barnmorska

Bioanalytiker

Hälsovårdare

Röntgenskötare

Sjukskötare

✔ ✔

sjukskötare (YH)

Socionom

✔ ✔

socionom (YH)

Skönhetsbranschen *)

Turism

bioanalytiker (YH)

✔ ✔

✔ ✔

hälsovårdare (YH) röntgenskötare (YH)

estenom (YH) restonom (YH)

novia.fi

Tryckt på Fram 10/2013

*) Ingen antagning 2014 **) Om Undervisnings- och kulturministeriet beviljar utbildningen och utbildningen inleds nationellt


ansokan.novia.fi novia.fi

Yrkeshögskolan Novia PB 6, 65201 VASA, Finland Ansökningsbyrån tfn (06) 328 5555 Växel tfn (06) 328 5000 ansokningsbyran@novia.fi

Steget mot framtiden  

En kort sammanfattning av vårt utbildningsutbud inom examensinriktad ungdomsutbildning 2014

Steget mot framtiden  

En kort sammanfattning av vårt utbildningsutbud inom examensinriktad ungdomsutbildning 2014

Advertisement