Page 1

Ă…rsrapport 2016


Innhold 2016 kort fortalt: .................................................................................................................... 3 NNR AS................................................................................................................................. 4 Reiselivet er en meget viktig næring i Nord-Norge................................................................. 4 Rekordmange overnattinger i nord i 2016 .............................................................................. 5 Overnattingsstatistikk 2015 – 2016 ............................................................................ 6 Overnattingsstatistikk 2012 – 2016 ............................................................................ 6 Strategisk markedsarbeid ...................................................................................................... 9 Merkevarebyggende opplevelseskonsepter ..............................................................10 Charterfond Nord-Norge ...........................................................................................12 Markedstiltak.............................................................................................................14 Informasjons- og inspirasjonskanaler ........................................................................31 Deltakelse i prosjekter, råd & utvalg .....................................................................................33

2


2016 kort fortalt:

3


NNR AS NNR AS (NNR) ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. God politisk vilje i de nordnorske fylkene bidro til etableringen av NNR som en nordnorsk overbygning for markedsføring og utvikling av reiselivet i Nord-Norge. 51 prosent av aksjene eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Forretningsidé NNR skal fremme Nord-Norge som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til det beste for næringens lønnsomhet, sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen.

Økonomi Driftsinntekter i 2016 var på kr. 36 310 413 herav vertskapstilskudd fra fylkeskommunene på kr. 12 900 000 og profileringstilskudd av landsdelen på kr. 18 708 472. I tillegg næringsbidrag fra bransjen på kr. 4 701 941.

Reiselivet er en meget viktig næring i Nord-Norge I 2016 hadde reiselivsnæringen i Nord-Norge en total omsetning på 16,1 milliarder kroner og i 2015 en verdiskapning på 7,3 milliarder kroner. Næringen sysselsatte i 2015 15.008 mennesker, noe som er 6,3 prosent av samlet sysselsetting i landsdelen. Til sammenligning representerer primærnæring inkl. fiskeforedling 6 prosent, og industri, olje og bergverk har en sysselsettingsprosent på 5,5. Omsetning 2015

Sysselsetting 2015 (Kilde: SSB/NORUT)

Finnmark

2,4 milliard NOK

2.134 sysselsatte

Troms

5,5 milliard NOK

5.469 sysselsatte

Nordland

8,2 milliard NOK

7.405 sysselsatte

16,1 milliard NOK

15.008 sysselsatte

Nord-Norge

4


Rekordmange overnattinger i nord i 2016 Med 3 713 787 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2016 gir det en økning på 293 000 overnattinger fra året før. Av fylkene er det Troms som har størst økning av totaltrafikken med 15 prosent, mens Nordland har en økning på 7 prosent og Finnmark en nedgang på 2 prosent i forhold til 2015. På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det i 2016 hele 139 554 overnattinger, en økning på 9 prosent fra 2015. Overnatting er fra norske gjester økte med 1 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 26 prosent fra 2015 til 2016.

Dette er det beste året noen sinne for overnattingsbedriftene i nord Hotellene i landsdelen har i 2016 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 10 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 21 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10 prosent. På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning i totaltrafikken på 11 prosent fra 2015 til 2016, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har økt med 15 prosent, mens den norske trafikken har økt med 7 prosent. All statistikk er fra SSB og er bearbeidet av Reiseliv i Nord, NHO Reiseliv Nord-Norge.

5


Overnattingsstatistikk 2015 – 2016 Nord-Norge

Norge

Gjestedøgnstatistikk 2015 - 2016

Gjestedøgnstatistikk 2015 - 2016

• • •

Totalt: + 9 % Trafikk fra utlandet: + 18 % Trafikk fra Norge: + 4 %

• • •

Totalt: + 5 % Trafikk fra utlandet: + 10 % Trafikk fra Norge: + 2 %

Overnattingsstatistikk 2012 – 2016 Nord-Norge

Finnmark

Gjestedøgnstatistikk 2012 - 2016

Gjestedøgnstatistikk 2012 - 2016

• • •

Totalt: + 10,7 % Trafikk fra utlandet: + 22,5 % Trafikk fra Norge: + 6,4 %

Troms

Totalt + 9,4 % Trafikk fra Norge: + 14 % Trafikk fra utlandet: +3 %

Nordland

Gjestedøgnstatistikk 2012 - 2016 • • •

• • •

Totalt + 33,6 % Trafikk fra Norge: + 25,2 % Trafikk fra utlandet: + 54,9 %

Gjestedøgnstatistikk 2012 - 2016 • • •

Totalt + 12,5 % Trafikk fra Norge: + 9,5 % Trafikk fra utlandet: + 19,7 %

Utvikling i de ulike regionen i Nord-Norge 2012 til 2016 Antall utenlandske overnattinger på hotell, camping, hytter og vandrerhjem 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000

2012 2013 2014

50 000 -

6

2015 2016


Overnattingsstatistikk per marked 2012 - 2016 Utvikling i antall overnattinger (hotell, camping, hytter/vandrerhjem) i Nord-Norge i perioden fra 2012 til 2016. Endr. Nord-Norge Endr. Nord-Norge Endr. øvrig Norge Nord-Norge Totalt

2012

2016

2012-2016

2012-2016

2012-2016

I alt

3 121 883

3 713 787

591 904

19,0 %

10,7 %

Nordmenn

2 152 281

2 488 486

336 205

15,6 %

6,4 %

Utlendinger

969 602

1 225 301

255 699

26,4 %

22,5 %

Sverige

16,4 %

107 620

126 866

19 246

17,9 %

Danmark

48 691

50 517

1 826

3,8 %

-4,2 %

Finland

53 105

87 003

33 898

63,8 %

42,2 %

Island Storbritannia Nederland

5 181

3 483

-1 698

-32,8 %

0,5 %

62 155

90 726

28 571

46,0 %

28,9 %

65 511

63 503

-2 008

-3,1 %

-2,9 %

Tyskland

269 201

279 702

10 501

3,9 %

11,6 %

Frankrike

48 699

74 953

26 254

53,9 %

23,5 %

Spania

19 024

31 564

12 540

65,9 %

56,8 %

Sveits

36 823

52 667

15 844

43,0 %

38,5 %

Liechtenstein

266

369

103

38,7 %

-24,9 %

Italia

33 757

53 266

19 509

57,8 %

41,5 %

Østerrike

19 553

25 768

6 215

31,8 %

29,4 %

Belgia

11 320

17 508

6 188

54,7 %

36,4 %

1 386

2 453

1 067

77,0 %

34,3 %

Hellas

375

1 995

1 620

432,0 %

65,3 %

Irland

2 002

2 046

44

2,2 %

-13,3 %

Portugal

Luxembourg

644

764

120

18,6 %

-12,4 %

Tyrkia

603

1 330

727

120,6 %

139,4 %

Polen

23 107

31 162

8 055

34,9 %

-5,5 %

Tsjekkia

10 988

11 805

817

7,4 %

0,7 %

Slovakia

1 735

2 290

555

32,0 %

3,9 %

Ungarn

4 121

2 285

-1 836

-44,6 %

24,7 %

Estland

4 667

7 203

2 536

54,3 %

42,8 %

Latvia

6 354

5 029

-1 325

-20,9 %

3,8 %

22 106

12 398

-9 708

-43,9 %

-20,7 % 26,6 %

Litauen Kypros Malta Slovenia Ukraina

13

173

160

1230,8 %

104

147

43

41,3 %

53,4 %

1 038

1 409

371

35,7 %

107,8 %

1 874

2 584

710

37,9 %

12,8 %

Russland

27 799

22 974

-4 825

-17,4 %

-46,9 %

Europa ellers

15 494

35 403

19 909

128,5 %

83,7 %

USA

19 402

33 156

13 754

70,9 %

63,8 %

Canada

3 406

3 485

79

2,3 %

49,1 %

Mexico

321

799

478

148,9 %

56,8 %

Brasil

1 619

1 940

321

19,8 %

-9,9 %

Latin-Amerika ellers

1 168

2 099

931

79,7 %

32,2 %

Australia

6 498

12 134

5 636

86,7 %

62,4 %

New Zealand/Oceania ellers

1 129

6 956

5 827

516,1 %

48,6 %

Japan

9 648

9 610

-38

-0,4 %

-6,7 %

Kina

4 016

18 308

14 292

355,9 %

319,7 %

Sør-Korea Asia ellers Sør-Afrika Andre land/Afrika ellers

7

1 813

1 451

-362

-20,0 %

41,8 %

13 245

31 612

18 367

138,7 %

82,1 %

555

972

417

75,1 %

61,1 %

1 466

1 434

-32

-2,2 %

-39,0 %


Nasjonalitetsfordeling etter sesong (hotell, camping, hytter og vandrerhjem) Nasjonalitetsfordeling sommertrafikk (perioden mai til september 2016) Japan 0% Polen Kina 2% 1%

Andre land 13 %

Russland 2% USA 2 % Spania 2% Østerrike 2% Storbritannia 2%

Tyskland 28 %

Asia og Oseania for Italia 4% øvrig 3% Danmark 4% Sveits 5%

Sverige 11 % Finland 8% Frankrike 5%

%-vis endring sommer 2015 - 2016 Tyskland 4% Sverige 6% Nederland 7% Finland 39 % Danmark 18 % Frankrike -8 % Italia 8% Storbritannia 31 % Spania 34 % Sveits 23 % Polen -14 % Østerrike 20 % USA 38 % Russland -13 % Japan 88 % Kina 44 % Asia/Oseania -4 % Andre land 45 %

Nederland 6%

Nasjonalitetsfordeling vintertrafikk (perioden oktober 2016 til april 2016)

Japan 2% Østerrike 2% Russland 2% Polen Kina 3% 3% Danmark 3 % Spania 4%

Storbritannia 16 % Tyskland 10 % Sverige 9%

Sveits 4%

Nederland 4%

8

Andre land 14 %

USA 4 % Italia 5%

Frankrike 5%

%-vis endring vinter 14/15 - 15/16 Tyskland 35 % Sverige 28 % Nederland 54 % Finland 149 % Danmark 51 % Frankrike 50 % Italia 77 % Storbritannia 23 % Spania 60 % Sveits 45 % Polen 32 % Østerrike 47 % USA 37 % Russland 1% Japan 38 % Kina 82 % Asia/Oseania 16 % Asia og OseaniaAndre land 11 %

Finland for øvrig 6% 6%


Strategisk markedsarbeid Vi trenger en økt kundeorientert foredling av reiselivsproduktene i Nord-Norge fordi: o opplevelsene blir mer verdibasert o kundene er de nye markedsførerne o nisjene strukturerer markedet Konkurrentanalysen (se figur under) fra 2013 identifiserte noen strategiske utfordringer, blant annet at vi er dårligere enn våre konkurrenter på foredling av råvarene, produktporteføljen, signaturprodukter og strategiske allianser. NNR ønsker å ta en aktiv rolle i overgangen til en mer lønnsom og opplevelsesbasert verdiskaping i landsdelen.

UTFORDRINGER

Ressurser i verdensklasse 3 Strategiske allianser Anvendbare ressurser 2

Fremtredende nisjeprodukter (tema, ++)

1

Levende byer og lokalsamfunn

0 Distribusjons- og salgsledd

Produktportefølje

Merkevareposisjon

BRA NOK?

Signaturprodukter Volumbyggere (kommersielle)

UTFORDRINGER

Reiselivet som næring er i ferd med å gå fra tradisjonell serviceøkonomi over i opplevelsesøkonomi. I den tilspissende konkurransesituasjonen etterspør kundene forståelige, helhetlige, sømløse og kundetilpassede tjeneste- og opplevelsesleveranser som fungerer gjennom hele reisen og som er tilpasset deres personlige ønsker og behov. Vi har derfor utviklet en endringsanalyse for å se hvordan best imøtekomme trendbølgene og endringene. Hovedkonklusjonen er delt i tre overordnet områder (se figur under):

9


Merkevarebyggende opplevelseskonsepter Som et strategisk grep for å imøtekomme de mange endringene beskrevet tidligere ønsker vi å utvikle et sett med merkevarebyggende opplevelseskonsepter. Vi ønsker å skape «hel ved» fra markedsføring til leveranse. Dette innebærer forpliktende nettverksorganisering fra kommunikasjon til leveransen. (Se figur til høyre av Pedersen, A.J: Opplevelsesbasert Verdiskaping, Cappelen Damm).

Kjerneaktivitet

Enhetlig kommunikasjon

Ressurser

Opplevelseskonsept

Et opplevelseskonsept hjelper gjestene til å navigere i de Verdier og Kjernemange tilbudene, senker transaksjonskostnadene og øker ritualer fortelling kundeinvolveringen. Resultatet er at det blir enklere og oppleves som tryggere for kunden å ta gode valg for dem. Opplevelseskonseptene skal kunne løftes opp på et nordnorsk nivå og bidra til å skape ny trafikk til landsdelen og bidra til å øke lønnsomheten i næringen. Testpiloter på opplevelseskonsept For å teste ut opplevelseskonsept som metode bestemte vi oss for å gjennomføre pilotprosjekter. Valget falt på tre piloter med ulike kontekster som alle leverte på ulike internasjonale megasegmenter (se figur til venstre), i tre ulike deler av landsdelen. Dette for å få bred og omfattende kunnskap til videre strategiarbeid. Pilot: Northern Time Out - Velværeturisten/wellness. Samarbeid med Visit Bodø og bedrifter i Salten. Pilot: Northern Culture - Kulturturisten. Samarbeid med Visit Harstad og bedrifter i Harstad fra både reiseliv- og kulturnæring. Pilot: Northern Birding - Fugleinteresserte turister. Samarbeid med Tormod Amundsen og bedrifter i Varanger.

10


Oversikt over de ulike fasene i pilotarbeidet

Utvikling

•Konseptutvikling og opplevelsesdesign. 3 samlinger. Innhenting av brukerinnsikt, forarbeid, utvikling av opplevelseskonseptet sammen med leverandørene, leveranseløsninger og kommunikasjonsløsninger inkl. coaching

Testing

•Testing av pilotleveranser. Tilbakemeldinger fra kunder (co-innovation), testing gjennom personer med brukerinnsikt inkl. enkel opplevelsessdesign og testmarkedsføring (web, sosiale medier, presse og eget kontaktnett)

Evaluering og videreutvikling

•Evaluering, justering og videreutvikling av opplevelseskonseptet og leveranser basert på testresultatene. 1 samling. Diskusjon av forretningsmodeller og veien videre. Sluttrapport av pilotprosjektet til nyttår.

•Markedslansering og drift. Planlagte lanserings- og markedsaktiviteter. Lansering

Drift og videreutvikling

•Evaluering og videreutvikling av lanserte leveranser, utvikling av nye leveranser (bruk av årshjul). 1-2 samlinger med leverandørene i året.

Merk rød strek markerer hvor langt i prosessen vi arbeidet i pilotene.

Eksempler på nye produkter utviklet i pilotene

11


Charterfond Nord-Norge Fondet ble operativt 31. oktober 2014 og finansieres av de tre nordnorske fylkeskommunene som et viktig redskap for å øke turisttrafikken til landsdelen. NNR administrerer og markedsfører fondet, og sitter i tildelingsutvalget sammen med Avinor og NHO Reiseliv Nord-Norge. I 2016 ble fire søknader innvilget. Fondet bidro til mer enn 10 000 ekstra gjestedøgn og en estimert ekstra verdiskapning til landsdelen på mer enn 11,7 MNOK. Se figur under for mer detaljert informasjon. Totalt siden oppstart har fondet bidratt til mer enn 20 000 ekstra gjestedøgn og 24,1 MNOK i ekstra verdiskapning til landsdelen.

Oversikt over aktører presentert fondet Nederland

Turoperatør

Flyselskap

Voigt Travel Norske Turistsenter Bürau Scanbrit

Storbritannia

Turoperatør

Paros Reisen Transavia Flyselskap

Inghams Inn Travel Discover the World Off the Map Mighty Fine JET2 British Airways

Belgia

Turoperatør

Nordic Info Asteria

Frankrike

Turoperatør

Vacances Transat Cartier Libre

Sveits

Hotelplan Kontiki Glur Reisen

Spania

Turoperatør

Travelplan Catati Tours Panavision Special Tours

Tyskland

Tui / Volter Trolltours Protravel Dertour Lufthansa Condor Air Berlin

Flyselskap Italia

Russland

Turoperatør

Turoperatør

Il Diamante Giver Boscolo Tours Alpitours Jazz Tours

Østerrike Flyselskap Israel

Prima Reisen Austrian Sibi Group

Utover disse personlige møtene har det vært informert om fondet både nasjonalt og internasjonalt gjennom kanalene til Innovasjon Norge, Avinor og NNR.

Evaluering av Charterfond Nord-Norge Bedriftskompetanse startet på en evaluering av fondet i desember 2016. Den konkluderte med at charterfondet har bidratt til at det har vært planlagt mer enn 40 flyvninger til Nord-Norge siden oppstart av fondet, hvorav over 30 er gjennomført. Dette har gitt en ekstra verdiskapning i landsdelen på hele 24 118 000 kr. Fondet har utbetalt 2,5 MNOK siden oppstart. For hver krone fylkeskommunene har investert i fondet gir det 10 kr tilbake til landsdelen!

12


Oversikt over innvilgede søknader i 2016 Nordnorsk Charterfond 2016 Norway Protravel Vinter 2015/2016 til Alta Inghams v/Hotelplan Vinter 2016 til Evenes Hotelplan Sommer 2016 til Tromsø Troll Tours Reisen Sommer 2016 til Bodø Sum

Antall flyvninger omsøkt

Antall flyvninger gjennomført

Innvilget beløp NOK

12

0

1 397 000

0

0

0

5

4

413 910

510

3570

4,335

8

8

1 444 000

607

3643

3,551

12

8

1 111 288

906

3170

3,850

37

20

3 254 910

2023

10383

11,736

Antall gjester

Eksempler på program utviklet av charteroperatører

13

Antall gjestedøgn

Anslag verdiskapning MNOK


Markedstiltak - aktiviteter og kampanjer Felles vintersatsing ble gjennomført som en digital nordlyskampanje, og rettet mot 8 land (Tyskland, Nederland, Frankrike, UK, Sverige, Danmark USA og Japan/Kina). Formål var å bekrefte Nord-Norge som det ultimate stedet å oppleve nordlyset og vinteraktiviteter. Sammen med NNR deltok 32 nordnorske aktører inn med en total investering på 4,5 millioner. IN matchet beløpet, slik at summen totalt for hele kampanjen utgjorde 9 millioner. Aktiviteter gjennomført ble tilpasses hvert enkelt marked spesielt mer informasjon under hvert enkelt land. I tillegg ble det i regi av NNR gjennomført en egen kampanje på det norske markedet.

14


NORGE Investering totalt 1 270 000 kr NNR Totalt Sommer Vinter Annet

775 000 400 000 160 000 215 000

Ekstra Nordland 200 000 Aktører Totalt Sommer Reiselivsmessen

295 000 110 000 185 000

Kampanjer Videreføring av Sommerkampanje i samarbeid med Widerøe, en rent digital kampanje med digitalt bilag (www.vakrenordnorge.no), googleannonseringer, søk og aktiviteter på Facebook (FB). Kampanje i 3 faser: Fase 1 (uke 16-18) bestod av en konkurranse blant nordlendinger med fokus på engasjement, deling og vise frem sitt favorittsted. Fase 2 (mai-juni) med aktiviteter som drev trafikk inn til kampanjesiden. Fase 3 (juni) bestod av egen søkeannonseringskampanje som drev trafikk inn til www.nordnorge.co/no/alleferietilbud / nordland. Egen kampanjeside på nordnorge.com hvor deltakende destinasjoner og bedrifter fikk ekstra synlighet med produktpresentasjon. Ekstra tiltak Nordland Ved hjelp av ekstra midler fra Nordland fylkeskommune ble det ekstra fokus på nordlandsopplevelser og deltagere i kampanjen. Fylkeskommunen investerte i kampanjen sammen med Widerøe og gikk inn med en tredjedel av totalbeløpet. Resultatet ble blant annet artikler, landingsside, medieplan og aktiviteter sosiale media. Bransjebearbeidelse NNR koordinerte og deltok på Reiselivsmessen på Telenor Arena i januar.

SVERIGE Investering totalt 885 000 NNR Totalt Sommer Vinter Annet

765 000 250 000 150 000 115 000

Ekstra Nordland

250 000

Aktører Sommer

120 000

15


Kampanjer Forbrukerrettet sommerkampanje primært med digitale aktiviteter. Generelle norgesaktiviteter med sterkt fokus på Nord-Norge. Redaksjonelt nettbilag, digital googleannonsering og sosiale medier, samt nyhetsbrev. Nordnorsk kampanje med fokus på prioriterte opplevelsesområder og profilering av Nord-Norge generelt og kampanjedeltagere spesielt; Digital annonseringskampanje, kampanjesider på visitnorway.se, pr/presse, bearbeiding av bransjen gjennom nyhetsbrev og aktiviteter på sosiale medier. Ekstra midler - Nordland Det ble gjennomført ekstra satsing i det svenske markedet for å understøtte direkteruten sommer mellom Bodø og Stockholm. Det ble produsert et eget nordlandsinnstikk via Svenska Dagbladet og distribuert i Stockholmsregionen, FB-annonsering, digital annonsekampanje og egen PR-plan med pressemeldinger, nyhetstips og individuelle pressereiser spredt over Nordland. Bransjebearbeidelse NNR deltok på en bransjeworkshop i Gøteborg i september. Målgruppen var reisebransjen i Gøteborg som møtte representanter fra norsk reiseliv gjennom presentasjoner, personlig workshop/møter, norsk mat og sosialisering. Presse Det ble arrangert totalt 15 presseturer fra Sverige, 9 av disse hadde vinterfokus resterende var en del sommerkampanjen.

DANMARK Investering totalt 339 000kr NNR Totalt Sommer Vinter Annet

339 000 125 000 100 000 114 000

Kampanjer Forbrukerrettede tiltak i sommerkampanjen med kampanjeside på Visit Norway, nyhetsbrev, FBinnlegg, annonseringer, pressearbeid, PR og googlevisning med søkeord. Bransjebearbeidelse NNR deltok på Workshop i København i september hvor totalt 44 representanter deltok. De fleste var incoming turoperatører i tillegg til rene danske turoperatører. Det ble arrangert en visningstur for 5 danske turoperatører/incoming til Lofoten og Narvik. I tillegg tilrettela vi for en individuell visningstur for dansk incomingoperatør med kunde (Narvik, Lofoten og Bodø)

16


Presse Vi hadde et individuelt pressebesøk, i tillegg til var en danske med på internasjonale gruppeturer (Svalbard + Ski&Sail Lofoten). I mars arrangerte vi en gruppetur med 5 personer fra dansk media, fokus på vinter til Tromsø og Alta.

TYSKLAND Investering totalt 1 545 000 kr NNR Totalt Sommer Vinter Annet

1 545 000 400 000 200 000 945 000

Kampanjer Sommerkampanjen var ren digital i 2016 og ble gjennomført ved et samarbeid med NNR, Widerøe, Scandic Hotels og IN. Totalt budsjett: NOK 1 mio. Kampanjeperioden var mellom 22. april og 22. mai med målgruppe: alder 35+, München, Stuttgart, Nord-Rhein Westfalen og People Interested in Travel. Aktivitetene var digitale (Native Ads, Google text Ads, Emailing og FB.) i tillegg til pressebesøk. Headlinere: «in taghellen Nächten Nordnorwegen entdecken, Food in Nordnorwegen, Golfen in der Mitternachtsonne, Kayak in Nordnorwegen, Helgelandküste, Nordkap, Lofoten, Ruhe und Entspannung, Widerøe og Food & Kultur. Bransjebearbeidelse NNR var vertskap for German Advisory Boards årlige samling i 2016, og turen gikk til Narvik og Lofoten i september. I tillegg hadde vi en visningsgruppe med 25 pax til Tromsø fra en sveitsisk operatør ifm. en charterserie i juni. Messer: NNR deltok på ITB – verdens største reiselivsmesse - i Berlin 9. – 13. mars, både på fag- og publikumsdagene og på Grüne Woche i Berlin i januar. Ekstra tiltak: I 2016 deltok NNR i en kulturpilot i regi av IN i Hamburg. Formål med piloten var å skape interesse for Norge som kulturreiseland og informere om partnere. Til sammen var det 19 partnere, og ulike aktiviteter var spredt gjennom hele året. Eksempler: Produktmanual Norwegen Kultur Highlights, deltakelse på kulturlounge under ITB Reiselivsmesse i Berlin, workshop i Hamburg, produksjon av Art Cities Reisen sin brosjyre «Kulturland Norwegen» og diverse pressearbeid. I tillegg fikk NNR produsert en egen brosjyre om kulturinstitusjoner i hele Nord-Norge, totalt 15 produkter. Opplag: 500 eksemplarer.

17


Presse Det var stor aktivitet med tyske presse gjennom hele 2016. Grupper: Vi hadde 3 ulike gruppepresseturer til Svalbard, Nordkapp/Honningsvåg og indre Helgeland (samarbeid med Visit Trøndelag med fokus på Nordlandsbanen). Til sammen utgjorde dette 26 journalister. I tillegg hadde vi en egen gruppepressetur (8 journalister) ifm. Lufthansa sitt direktefly Frankfurt – Tromsø med oppstart 26. november. Individuelle: Vi hadde stor aktivitet også her, med til sammen 29 journalister/ bloggere/ instagrammere som reiste på egen hånd gjennom hele året. Alle regioner i Nord-Norge ble besøkt.

FRANKRIKE Investering totalt 340.000 kr NNR Totalt Vinter Sommer Bransje Annet

340 000 100 000 100 000 40 000 100 000

Kampanjer Del av vinterkampanjen og i tillegg VinterBuzz hvor tre team sosial media influencere/påvirkere fulgte tre ulike reiseruter i Nord-Norge. De besøkte destinasjoner og bedrifter som var aktive deltakere i vinterkampanje 2015/2016. Sommerkampanje i samarbeid med Google/YouTube, VisitNorway, FjordNorge og Hurtigruten med trueviews på YouTube (korte reklamefilmer som vises i forkant av video) og Google søk-annonsering. 70 % mot nye målgrupper og 30 % bygger opp under allerede etablert interesse, samt kampanje side. SommerBuzz med kampanjeside som presenterte konkrete reiseforslag for rundreiser i Nord-Norge. Reisene ble gjennomført og dokumentert med video, tekst og bilder av 2 team med «Sosial Media Influencere» - påvirkere. Se mer: www.visitnorway.fr/norway-lights.

18


Bransjebearbeidelse Ingen gruppevisningstur fra Frankrike, men et par individuelle visningsturer hvor turoperatøren reiste på egenhånd. I tillegg støttet vi en viktig fransk turoperatør Nordiska/Saulun Holidays da de arrangerte egen visningstur for sine agenter og samarbeidspartnere med fokus på Alta – Nordkapp og vinterprogrammer i Nord-Norge. Vi deltok på Nordisk workshop i Paris i november. Presse Vi satset stort på digitale og sosiale media-influencere/påvirkere/påvirkere. Det ble arrangert flere turer for bloggere og instagrammere, og i tillegg hjalp vi med informasjon og innspill til flere som kom på egen hånd. Vi hadde også noen gode tradisjonelle medier på besøk, blant annet GEO France som laget spesial reportasje fra Svalbard. En gruppepressetur ble også kjørt i et tett samarbeid med INog en stor fransk turoperatør «Vacances Tarnsat» med fokus på flere sommerdestinasjoner i Nord: Alta, Nordkapp, Tromsø og Lofoten.

ASIA Investering totalt 705 000 kr NNR Totalt Helårlig Bransje Annet

605 000 300 000 95 000 210 000

Aktører

100 000

Kampanjer NNR var en del av prosjektet Norway Awareness i Asia i 2016, som i flere år tidligere. Deltakelse i prosjektet gir ekstra synlighet i de utvalgte asiatiske markeder, og inkluderer aktiviteter rettet mot både bransje og sluttbruker: - Seminarer og opplæring for bransjen/bedriftsbesøk - Deltakelse på publikumsmesser - Aktivt arbeid på digitale flater og sosiale media Alle disse aktiviteter gjøres av våre samarbeidspartnere i Asia (Sør-Korea, Japan og Kina). I Japan ble det blant annet kjørt en kampanje på Yahoo! i samarbeid med turoperatører HIS og Tabikobo med fokus på nordlys og vinter. Kampanjens landingsside fikk 144.000 visninger noe som resulterte i 3.000 henvendelser videre til turoperatørene.

I Kina ble det kjørt flere digitale kampanjer med blant annet søkermotoroptimaliserings-kampanje med Baidu (Kinas største søkemotor) og på kinesiske sosiale media: Weibo og WeChat.

19


Bransjebearbeidelse Vårt arbeid med bransje på de store asiatiske markeder i 2016 inkluderte følgende aktiviteter: - Deltakelse på workshop i Sør-Korea - Deltakelse på workshop etterfølgt av en serie med sales-call i Tokyo, Japan - Deltakelse på bransjemesse ITB Asia i Singapore - Deltakelse på workshop i Shanghai, Guangzhou og Beijing I tillegg ble det kjørt flere visningsturer for agenter og turoperatører fra disse markedene.

Presse Nord-Norge har fått 4 viktige pressegrupper fra Kina og Sør-Korea. I januar kom reisemagasinet Tour de Monde fra Korea til Alta og Nordkapp for å lage en 50-års jubileumsutgave. I mai kom det en gruppe med bransje og reisepresse fra Korea for å skrive om opplevelser i Bodø og Lofoten. I månedsskifte april-mai fikk vi en av verdens mest prestisjetunge reisemagasiner, Conde Nast Traveler Kina, på besøk til Lofoten, Polar Park og Tromsø. Målet med besøket var å lage reisereportasjer for den virtuelle versjonen av magasinet. I samarbeid med fotokameraprodusent Canon Kina og Visit Norway/STB arrangerte NNR en gruppepressetur for fotojournalister og bloggere. Turen ble kjørt i oktober og gikk til Bodø og Tromsø med høst-Aurora som hovedtema.

STORBRITANNIA Investering totalt 583 000 kr NNR Totalt Vinter Sommer Annet

585 000 200 000 100 000 285 000

Kampanjer NNR deltok på sommerkampanje for å utnytte potensiell overrislingseffekt fra vinteren. Visningsturen i denne forbindelse gjennomføres i juni i 2017. Bransjebearbeidelse gjennom direkte påvirkning av turoperatører og kampanjesidene til Visit Norway. World Travel Market (i regi av charterfondet) og workshop med turoperatører. Samarbeid med strategiske partnere NNR har sendt ut nyheter til turoperatører. Vi gjennomførte 2 visningstur for 20 turoperatører og for 5 individuelle visningsturer. Presse En gruppevisningstur og magasinet Wanderlust på tur, samt at vi hjalp BBC med en produksjon.

20


BENELUX Investering totalt 545 000 kr NNR Totalt Sommer Vinter Annet

545 000 125 000 100 000 325 000

Kampanjer Digital sommerkampanje (med unntak av en printannonse april) ble gjennomført i samarbeid med Fjord Norge, Trøndelag Reiseliv, Color Line og norske Noorwegen Reizen. Kampanjen var todelt; første del i januar og andre del gikk i april-juli. Målgruppe: 35+, nysgjerrige og aktive par 50+, par 35-49 uten barn, høy inntekt, individuelle, naturelskere som ønsker soft aktiviteter, lokalt kjøkken og kultur. Bransjebearbeidelse Det ble gjennomført en gruppevisningstur til Lyngen og Senja med 7 turoperatører i mars. Videre hadde vi en individuell operatør på visning i Bodø m omegn i november. Deltakelse på Workshop i Den Haag i september. Det var 6 deltakere fra Nord-Norge inkl. NNR. Totalt var det 21 operatører fra Nederland og 1 fra Belgia på workshopen. Presse Det ble gjennomført en gruppepressetur i Ofoten og Vesterålen for 8 journalister i februar. Videre var det 8 individuelle journalister rundt i landsdelen på egenhånd gjennom hele året.

ITALIA Investering totalt 335 000 kr NNR Totalt Helårlig Annet

335 000 100 000 235 000

Bransjebearbeidelse Deltagelse mars 2016 på Be Nordic, en felles nordisk workshop for turoperatører, som går over én dag. Her møtte vår representant ikke mindre enn 14 ulike turoperatører med spørsmål fra hele landsdelen. Presse Fra Italia har til sammen 6 journalister reist rundt i Nord-Norge. Det gjelder så vel guidebøker, den toneangivende dagsavisen La Repubblica som ledende magasiner som italienske Vanity Fair. I oktobernovember reiste Rete 4, en av de store fjernsynsselskapene i Italia, rundt i Nordland og Sør-Troms og filmet hval, ulv og isbreer.

21


SPANIA Investering totalt 265 000 kr NNR Totalt Sommer Vinter Annet

265 000 50 000 50 000 165 000

Kampanjer Sommerkampanje foregikk mest online i tillegg til et stort arrangement i Madrid med fokus på samiske opplevelser og Nord-Norge generelt. Bransjebearbeidelse Vi deltok passivt på FITUR messen i Madrid. En visningstur ble gjennomført på vinteren med tilbakemelding om at pakker er allerede klart for salg. I tillegg deltok vi på workshop i Madrid hvor interessen for Nord-Norge er stor. Presse Lonely Planet Spania var på tur i Finnmark, presseresultat tilsvarer en verdi på 89.600 Euro

USA Investering totalt 245.000 kr NNR Totalt Helårlig Annet

245 000 125 000 120 000

Kampanjer USA var også en del av vinterkampanjen. I tillegg var Nord-Norge inne med midler til generell markedsføring. Bransjebearbeidelse Gjennom INs salgsbesøk. Presse Vi gjennomførte for første gang en gruppepressetur for amerikanske journalister og bloggere. Her har vi blitt trukket fram som en destinasjon verd å besøke på TV.

RUSSLAND Investering totalt 210.000 kr NNR Annet

50 000 160 000

Midlene avsatt til kampanjer dekker den generelle markedsføring på visitnorway.ru. Bransjebearbeidelse IN har gode kontakter mot turoperatørene og vi er med. I tillegg deltok vi på workshop i St. Petersburg og Moskva Presse Det ble kjørt to bloggturer for kjente russiske bloggere. I tillegg ble det gjennomført en TV-tur i forbindelse med VM i Skreifiske.

22


Tematiske markedssatsinger IN kjører egne temakampanjer for vandring, sykkel og fiske. Disse kampanjene blir koordinert av NNR med egne kampanjesider for nett, en brosjyre for hvert tema, kampanjer i sosiale media og presse- og visningsturer.

Tema vandring Investering totalt 110 000 kr NNR Aktører

40 000 kr 70 000 kr

Kampanjer I 2016 utarbeidet IN en felles vandrekampanje for alle deltakerne i hele Norge i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland/Flandern, Frankrike og Storbritannia. Her inngikk en fellesnorsk kampanjeside i hvert av markedene på sitt språk. En underside her ble viet vandremulighetene i Nord-Norge. Her var hver enkelt deltaker presentert, i tillegg til en generell profilering av Nord-Norge utformet etter innspill fra NNR. I tilknytning til dette laget IN bannerannonser på Google og FB-annonser. Redaksjonelle artikler i spesialmagasiner inngikk også.

Presse Det ble i 2016 kjørt en pressetur til Nordkapp og Nordkynhalvøya med deltakelse fra Tyskland, Danmark, Nederland og Frankrike. Blant høydepunktene var vandringen til Europas nordligste punkt Knivskjelodden, samt til det forlatte fiskeværet Skjøtningberg. Er eksempel på resultatene er det franske guidebokforlaget Guide Routard.

Tema sykkel Investering totalt 140 000 kr NNR Aktører

40 000 kr 100 000 kr

Kampanjer Sykkel er en voksende nisje, og kan deles i ulike sjangere. Spesielt interessant for Nord-Norge er tursykling i kystområdene i Nordland og Troms, samt offroadsykling, som spesielt egner seg i villmark i innlandet. Her danner Alta et tyngdepunkt. Det ble i 2016 kjørt en kampanje i regi av Innovasjon Norge, med en felles presentasjon av de norske mulighetene. Her fikk NNR en egen underside hvor alle kampanjedeltakerne var presentert. Denne siden ble promovert av bannerannonser på google og via FBannonser. Bransjebearbeidelse Det ble i 2016 satt opp en bransjetur til Alta, hvor både GLØD Explorer og Offroad Finnmark deltok. Imidlertid ble turen avlyst grunnet for liten deltakelse.

23


Presse Det ble ikke kjørt noen presseturer grunnet lave budsjetter. Imidlertid støttet NNR en amerikansk blogger i regi av Norske Bygdeopplevelser: Det gav godt resultat på en innflytelsesrik side i USA.

Tema fiske Investering totalt 30 000 kr NNR Aktører

0 kr 30 000 kr

Kampanjer IN kjører en felles norsk kampanjeside på sitt nettsted. Her har Nord-Norge en egen underside med presentasjon av Nord-Norge som særpreget fiskereisemål. Her blir kampanjedeltakerne presentert. I tillegg kommer en egen underside om lavsesong, som har som mål å øke trafikken i de årstidene da man ser potensial for å øke Presse Tidlig i 2016 bidro NNR til en britisk TV-film om fiskemulighetene i Nord-Norge, hvor Nusfjord, Sørøya og Indre Finnmark ble presentert. Denne vil gå over flere år på kabel-tv i flere markeder, og retter seg spesielt mot havfiskemarkedet.

Annet markedsarbeid Bransjebearbeidelse knyttet til Incoming-turoperatører NNR er aktivt medlem i Incomingprosjektet i regi av Virke og IN. Øvrige medlemmer er Hanen, Avinor, NCE Tourism Fjord Norway, og Trøndelag Reiseliv. Nettverket møtes 2 ganger i året. Prosjektet har utviklet en sjekkliste og en veileder for bedrifter. Øvrige oppgaver er erfaringsutveksling og kartlegging av «best practice» for kompetansehevingstiltak, utarbeidelse av bransje- og begrepsapparat, en enkel salgs- og provisjonsmodell og læren om pakkereiseloven. I samarbeid med IN har NNR hatt fokus på å øke kunnskapen om Nord-Norge og skape nettverk mellom leverandør og operatør. Siden 2013 har vi invitert skandinaviske operatører på visningstur og i august inviterte vi til Alta-Nordkapp-Hammerfest-Tromsø. Incoming er en spesialist på pakking og salg av et geografisk område/tema. Avstand i geografi, kultur eller språklig gjør incomingoperatøren sentral.

Profilering og spesielle satsinger Nordland Nordland fylkeskommune bevilget øremerkede midler til profilering og spesielle satsinger for Nordland med bakgrunn i Reiselivsstrategi for Nordland 2011 – 2015. - Ekstra synliggjøring av Nordland i Norge (se under markedstiltak Norge) - Ekstra synliggjøring av Nordland i Sverige (se under markedstiltak Sverige)

24


-

Deltagelse ulike nettverk og fylkeskommunale prosjekter, blant annet prosjektgruppe Arctic Race of Norway med planlegging av fylkeskommunens aktiviteter i tilknytning til rittet.

Reiselivsarena Nordland Reiselivsarena Nordland er en felles møtepIass mellom destinasjonsaktører i Nordland og Ressursgruppe for reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune. I forbindelse med iverksetting av Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi ble arbeidet med Reiselivsarena Nordland forsterket. Reiselivsarena Nordland har vært fylkeskommunens referansegruppe i prosessen med utvikling av «Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021». I 2016 ble det gjennomført en samling med tema; «Fellesgoder – hvem betaler?». I tillegg gjennomførte fylkeskommunen regionale innspillsmøter i prosess med ny strategi der NNR deltok.

Reiselivsutvikling langs Nordlandsbanen Felles prosjekt mellom Nordland og Nord-Trøndelag med hovedhensikt å skape større trafikkstrøm og reiselivsvekst langs aksen Værnes – Bodø. Det er gjennomført produktkartlegging i Nordland, jobbet med kundeinnsikt, workshop med destinasjoner og aktører/nettverk. Det er gjennomført pressereiser og pretur i forbindelse med Norwegian Travel Workshop. Norwegian Travel Workshop Norwegian Travel Workshop (NTW) er den viktigste salgsarenaen mellom norske og utenlandske reiselivsaktører. Det gis her muligheter for direkte forhandlinger, kontrakts-inngåelse og relasjonsbygging. Leverandørene fra Nord- Norge deltok med hele 44 stander (88 bedrifter) og det betyr at over 100 nordnorske selgere var til stede i Nordlandshallen i Bodø. Alle de nordnorske standene hadde toppbannere med NNR’s logo. I tillegg dekorerte NNR ledige veggflater med vegg-bannere fra NordNorge. Alle de nordnorske standene var plassert samlet, noe som skapte en god atmosfære. Tilbakemeldingene viser at deltagerne var meget fornøyd med både gjennomføring og kvaliteten på møtene. NNR arrangerte også denne gangen et nordnorsk kick-off kvelden før workshopen der 80 selgere fra Nord-Norge deltok. Dette er et sosialt arrangement for at våre nordnorske selgere skal lære hverandre og hverandres produkter å kjenne. NNR bød på nordnorgequiz og lett bespisning og drikke I forkant av NTW koordinerte og gjennomførte NNR to visningsturer før og en etter arrangementet.

25


Presse og media på besøk Pressearbeid er et av våre viktigste markedstiltak og gjøres i tett samarbeid med IN, destinasjonsselskapene og lokale aktører. Dette er en integrert del av vårt totale markedsarbeid, og understøttes av flere markedsaktiviteter. Verdien av redaksjonell omtale beregnes ved at man anslår hvor mye man måtte ha betalt for tilsvarende annonseplass i gjeldene medium. Redaksjonelle artikler oppfattes av leser som mer troverdige og interessante enn annonser og har derfor en høyere totalverdi. I 2016 koordinerte vi 129 presse- og visningsturer for totalt 492 personer. Den totale verdien av redaksjonell omtale av Nord-Norge er beregnet til mer enn 382 MNOK. Dette er en betydelig nedgang fra i 2015, men årsaken er den massive overgangen til digitale medier som normalt ikke måles av våre samarbeidspartnere og IN.

Utvikling PR-verdi (NOK) 800000000 600000000 400000000 200000000 0 2011

2012

2013

2014

Utvikling PR-verdi (NOK)

26

2015

2016


Oversikt over presseturer 2016 Land TYSKLAND

Antall turer

Presse på besøk 19

48

Gruppe med fokus på mat, det arktiske, høsten og togreiser (siste - i samarbeide med Trøndelag Reiseliv). Individuelle journalister og sosiale media influensere. Fokus: opplevelser året rundt. DANMARK 3 8 Gruppe med fokus på vinteropplevelser i regi av nordlyskampanjen. Individuell presse fra trykte- og digitale medier med helårsfokus. NORGE 5 6 Individuelle norske reiselivsjournalister og freelancejournalister. Helårs fokus på "det gode liv" og kulinariske opplevelser. SVERIGE 15 29 Flere individuelle turer og turer for smågrupper med fokus på ski og topptur. Sommerturer med fokus på aktiv ferie med vandring og familieopplevelser. Flere reisebloggere og instagrammere på besøk. FRANKRIKE 12 34 Mest individuell presse med fokus på hele Nord-Norge og alle sesonger. Eget prosjekt med 4 bloggere for å booste sommer og Fly&Drive. Gruppepressetur i et samarbeid med Vacances Transat (turoperatør) med fokus på sommer. BENELUX 2 11 Gruppe med fokus på vinter, samt en individuell tur. Storbritannia 15 47 Kombinasjon av store klassiske tradisjonelle tidsskrifter, on-line presse, samt to TV-team. To grupper med fokus på vinter og Nordlandsbanen. USA 9 24 Gruppe med fokus på sommeropplevelser, samt vintertur i samarbeid med Hurtigruten. Flere gode kjente reiselivsbloggere og tradisjonell media på individuelle turer med helårsfokus. ITALIA 11 27 Individuell presse- og bloggerturer samt et TV-team. Helårsfokus. SPANIA 4 11 Gruppetur og flere individuelle journalister, bl.a. Lonely Planet Spania. Stort fokus på vinteropplevelser. RUSSLAND 4 9 Flere individuelle turer for reisebloggere og fotografer. En av Russlands mest kjente reisebloggere; Sergey Dolya. Også et film-team ifm. VM i skreifikse. KINA 4 35 Turer med helårsfokus. Gruppetur for fotojournalister og bloggere i samarbeid med Canon Kina med fokus på nordlys og høst. Prosjekt med CondéNast Travel Kina med Virtual Reality og opplevelser. JAPAN 1 Style Norway magazine med fokus på vinter, nordlys og samisk kultur. INDONESIA 1 En av Indonesias største mediepersonligheter og tv-stjerne Raline Sha med fokus på high-end og naturbaserte opplevelser. I samarbeid med Norges Ambassade i Jakarta. SINGAPORE 1 Singapores største engelskspråklige avis, med høstfokus og nordlys. TAIWAN 1 Reiseguidebok MOOK med fokus på sensommer-/høstopplevelser SØR-KOREA 2 Gruppe med vinterfokus og en gruppe for bransje- og high end-reiselivspresse. TEMA-TURER 1 Ski & Sail-fokus med presse fra Russland, Tyskland, Italia, Spania, Sverige, USA og Danmark. VANDRING 1 Gruppe med deltagere fra Frankrike, Danmark, Nederland og Tyskland. SYKKEL 0 Ingen turer i regi av sykkelprosjektet i 2016 grunnen dårlig påmelding. ANDRE MARKEDER 2 Gruppe fra Brasil i samarbeid med Norges Sjømatråd. Fokus vinter & sjømat. Individuell presse fra Dubai med fokus på vinter og nordlys. TOTALT PRESSE 113

27

3 2

1 1 16 8 6 0 14

340


Et knippe presseresultater med wow-faktor Å oppleve nordlyset vil forandre ditt liv Det anerkjente reisemagasinet National Geographic tok for seg 100 steder som vil forandre livet ditt. Å se nordlyset i Nord-Norge var en av opplevelsene.

Lonely Planet tett på Finnmark Det anerkjente spanske reisemagasinet Lonely Planet var på en 6 dagers oppdagelsesreise i Finnmark for å komme tett på naturen og lokalbefolkningen. Resultatet ble en 14 siders flott artikkel distribuert til nærmere 60 000 lesere og er beregnet å ha en verdi på 900.000 NOK.

Storfangst på TV TV-produksjonsselskapet Attbay (Storbritannia, Australia og USA) besøkte Nusfjord, Hasvik og Karasjok i jakten på de store fiskeopplevelsene. Vi koordinerte besøket formidlet via IN, men helt avgjørende var de lokale kreftene ledet an av Geir «Dr. Hook» Sivertzen, Big Fish Adventure og Turgleder.

Slik har ingen filmet Nord-Norge før! Condé Nast Traveler China kom med et tema av fotografer, drone-fotografer og journalister for sin Virtual Reality (VR) satsning. De filmet i Lofoten, på Polar Park og i Tromsø. Reiseartikler og bildereportasjer med et opplag på over 750.000 eksemplarer kom i tillegg til VR materialet, og PR-verdien oversteg 8 MNOK.

Kanon nordlysjakt med Canon Kina Da Canon Kina skulle lansere et nytt kamera, var de på jakt etter den perfekte destinasjonen som både var et spennende reisemål med unike opplevelser, men som også hadde gode fotomotiver og gjerne nordlys. Valget falt på Nord-Norge! Gruppen, som besto av 15 fotografer, fotojournalister og kjente reisebloggere, besøkte Bodø og Tromsø i oktober. Resultatene ble spredt i sosiale medier, on-line fotomagasiner og i tradisjonelle trykte medier. Det ble også arrangert en egen fotoutstilling i Beijing, på 789-området som er et kjent sted for kunst og fotointeresserte. PR-verdien for turen er beregnet til 3,4 MNOK.

28


SommerBuzz til 2 millioner Med ønske om å presentere konkrete reiseforslag for franske individuelle reisende med fokus på naturbaserte aktiviteter inviterte vi to team til å ta seg rundt i landsdelen i mai-juni. Resultatet ble 1182 postinger i ulike sosiale medier som genererte 264.023 likes, kommentarer og delinger videre. Totalt antall mennesker nådd er 1 833 962 (pr. okt.16).

Vinteropplevelser i 5-stjernes flyselskap Etihad Airways flyr til over 100 destinasjoner verden rundt og er kjent for sitt fokus på high-end og skreddersøm. Vinteropplevelser i Nord-Norge fikk omtale i desemberutgaven av deres inflight magasin på både engelsk og arabisk. Reisereportasjen på 6 sider kom som et resultat av en individuell pressetur som vi arrangerte i november i et samarbeid med Visit Norway. PR-verdi på 1,3 MNOK og 1,4 millioner lesere.

Høst og nordlys i Singapores største engelskspråklige avis Vi jobber aktivt med flere turoperatører fra Singapore, og et av resultatene ble en pressetur for en reisejournalist fra Singapores største engelskspråklige avis «The Strait Times». Journalisten besøkte Lofoten og Tromsø i september, og leverte en flott reportasje om høsten og nordlysopplevelser til en verdi på nesten 300.000 NOK. Reportasjen ble publisert på det beste mulige tidspunkt, nemlig helgen før ITB Asia.

Europe`s Coziest Winter Retreats Lyngen Lodge trekkes frem som det koseligste overnattingstedet i Europa på et amerikansk nettsted som har 7,1 unike lesere hver måned.

SPIEGEL Online Når selveste Speigel besøkte Senja laget de en flott reportasje beregnet til en presseverdi på 1.5 MNOK. Artikkelen er webbasert og har derfor lang levetid. Estimert pressev erdi på saken vil derfor øke i takt med antall personer som leser artikkelen. 11

29


Oversikt over visningsturer 2016 Antall turer Antall turoperatører TYSKLAND 2 32 25 toppselgere fra Hotel Plan på sommeren og toppledere fra Tysklands reiselivsnæring på høsten. FRANKRIKE 3 17 Gruppetur med fokus på vinterprodukter (14 agenter og bransjepresse i samarbeid med turoperatør Nordiska/Saulan Holidays) og 2 individuell for FIT turoperatør Nordic Fascination med fokus på sein sommer/høst. STORBRITANNIA 1 3 Visningstur for toppledelsen fra Inghams (en av UKs største turoperatører) kjørt ifm. charteroperasjonen for vintersesong 2016/2017. KINA 1 11 Gruppetur ifm. NTW med fokus på vinter. JAPAN 1 6 Gruppetur ifm. NTW med fokus på vinter. SINGAPORE 1 1 Light Foot Travel (high-end operatør) med fokus på helårlige rundturer. SPANIA 1 14 Gruppetur med fokus på vinter i regi av Nordlyskampanjen. DANMARK 1 6 Gruppetur med fokus på vinter. BENELUX 1 8 Gruppevisningstur med fokus på vinter. NTW 3 51 Gruppeturer ifm. NTW. Egen tur i samarbeid med Trøndelag Reiseliv med fokus på Nordlandsbanen. INCOMING 1 3 Individuelle turer for 2 incoming operatører med base i Finland. TOTALT BRANSJE 16 152 Merk! Det ble ikke gjennomført egne visningsturer fra USA, Sør-Korea, Italia, Russland, men noen turoperatører fra disse markedene deltok på visningsturer i forbindelse med NTW.

30


Informasjons- og inspirasjonskanaler

nordnorge.com Til sammen hadde alle våre websider 1 595 326 sidevisninger. Hovedportalen nordnorge.com hadde 1 203 069 sidevisninger i 2016, en økning på 10,6 % fra 2015. Topp tre land som besøker portalen er Norge (51,1 %), Tyskland (10,4 %) og USA (5,5 %). UK, Sverige, Sveits, Frankrike og Finland har også høy besøksfrekvens. Det er organisk søk (68,8 %), linker fra andre (11,8 %), direkte trafikk (11,7 %) og sosiale media (4,7 %) som står for mest klikk til siden. I tillegg hadde vår kampanjeside vakrenordnorge.com 200 824, samt pilotsidene northerntimeout.no 24 868, northernculture.no 22 759 og northernbirding.no 13 932 sidevisninger.

Bransjeweb Målet med vår bransjeweb er å ha en effektiv kanal for informasjon- og kompetanseoverføring internt og eksternt. Her skal nyheter, brosjyrer, profilbilder, filmer, markedsaktiviteter, resultater fra workshops og publiseres fortløpende. Bransjewebben hadde 1 366 sidevisninger i 2016. I tillegg har vi en egne bransjeside på FB med vel 1 500 følgere i 2016.

31


Fotobank Bilder fra fotobanken kan brukes gratis for å profilere Nord-Norge som reisemål. Destinasjonsselskapene kan laste inn egne bilder og ha egne forsider til banken. Ved utgangen av 2016 inneholdt fotobanken vel 7.700 bilder og hadde 15 181 unike brukere, hvorav halvparten kommer fra Norge. Fotobanken hadde 128 508 sidevisninger i 2016.

Reiseguide Nord-Norge 2016 Reiseguiden trykkes i et årlig opplag på 270.000 fordelt på 9 språk (no, en, ty, es, it, fr, ru, fi, nl) og distribueres i hele Norge og i relevante markeder. Guiden kan lastes ned, leses i e-katalog og bestilles online på www.nordnorge.com. For første gang inviterte vi ambassadører til å bidra inn i Reiseguiden Nord-Norge. Resultatet lanseres først i 2017, men vi deler prosessen gjort i 2016 under:

Norgeskatalogene fra IN Har et årlig opplag på 400.000. Katalogen er på engelsk og er tilgjengelig elektronisk og kan lastes ned fra alle Visit Norway’s websider.

32


Deltakelse i prosjekter, råd & utvalg • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

33

Administrator for Charterfond Nord-Norge Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland Fagteam i delpilotprosjektet Tjenester- og opplevelsesdesign, i det nasjonale forskerprosjektet Nasjonal sertifisering av naturbaserte opplevelser Gastronomisk Reisemål Lofoten Innovasjon Norges markedsgruppe for Danmark, England, Frankrike, Nederland, Norge, Russland, Sør-Europa, Tyskland og USA Innovasjon Norges nasjonale strategiske råd for reiselivet Leder for Joint Working Group Tourism Barents Cooperation Leder for valgkomiteen til styret i NHO Reiseliv Nord-Norge Medarrangør og programkomitedeltaker for SNOW16 Medlem i ATTA (Adventure Travel Trade Association) Partner i Norway Awareness in Asia (NAA) Programkomité SNOW Programkomité Norsk Opplevelse Konferanse Prosjektgruppe Arctic Race of Norway 2016 Prosjektgruppe for utvikling av kommunikasjonsstrategi, Vega verdensarv Referansegruppe prosjekt Destinasjon Finnmark Referansegruppe Winter Project v/UiT campus Alta Ressursgruppe Reiseliv, Finnmark / Troms / Nordland Fylkeskommune Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis Rådgivende utvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Seminar om bærekraftig turisme i regi av Kontiki gjennomført i samarbeid med Visit Tromsø Regionen, Innovasjon Norge, Visit Arctic Europe og NNR. Styrings- og arbeidsgruppe NTW Bodø 2016 Styrings- og arbeidsgruppe Visit Arctic Europe Styringsgruppe forprosjekt Air + Style Narvik Styringsgruppe Krigsminnelandskap Troms, Troms Fylkeskommune Styringsgruppe Nasjonalt prosjekt Asia Styringsgruppe og deltager i bedriftsnettverket Innovative Opplevelser Styringsgruppe og klyngemedlem i ALVO Styringsgruppe Prosjekt Samisk Reiseliv Tildelingsgruppe for skilting og gradering, Finnmark Fylkeskommune Tildelingsgruppe for skilting og gradering, Troms Fylkeskommune Trafikkutviklingsforum for Avinor Bodø Trafikkutviklingsforum og flyplassutvalg for Tromsø Lufthavn


Prosjektet Visit Arctic Europe Visit Arctic Europe (VAE) er et prosjekt som skal bidra til å etablere samarbeid mellom små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og finsk Lappland. Nettverksbygging, utviklings- og markedsarbeid skal øke det forretningsmessige samarbeidet på tvers og bedre konkurranseevnen i et globalt marked. Rundt 100 aktører i regionen deltar. Prosjektet avsluttes mars 2018. For vintersesongen 2016/2017 har de 12 turoperatørene som er partnere i prosjektet, levert mer enn 21 000 nye gjester tilsvarende 130 000 gjestedøgn. Dette er en direkte effekt av prosjekt.

Hovedaktiviteter 2016: Marked: • •

Markedsstøtteavtaler med 12 turoperatører med klausuler om operatørenes eget markeds- og salgsarbeid og forpliktelser knyttet til grenseoverskridende programmer. Avtaler med Visit Norway, Visit Sweden og Visit Finland om markedssamarbeid i Kina og USA.

Nettverksaktiviteter: • • •

Nettverkssamlinger for alle bedrifter. Nettverkssamling for norske bedrifter. Klyngesamlinger knyttet til geografisk nærhet mellom bedriftene.

Tilgjengelighet: •

Engasjert konsulentselskapet WSP for å: o analysere infrastrukturelle forhold i regionen, identifisere muligheter og flaskehalser for spredning av trafikk på tvers av og internt i regionen. o analysere trafikkmønster til regionen. o utarbeide salgsprospekter for de viktigste flyplassene. Analysene skal være klare i løpet av våren 2017

FoU: •

Prosjektet inngikk avtale med et konsortium av UiT, Luleå Tekniska Universitet og University of Lapland som skal levere fire analyser rundt følgende tema: o Fremtidige reisende (Future travel trend studies) o Digitale trender (digital trends in tourism and customer digital mobile behaviour) o Prosjektets suksesskriterier (Indicators of success) o Muligheter og flaskehalser for grenseoverskridende samarbeid (challenges and obstacles for cross-border cooperation in the Visit Arctic Europe area

Joint Working Group on Tourism (JWGT) NNR representerer de tre nordligste fylkeskommunene i arbeidsgruppen JWGT i Barents Euro Arctic Council. Siden november 2015 har NNR ledet denne gruppen som har som oppgave å bidra til å utvikle turismen multilateralt og tverrfaglig Barents regionen. Målsettingen og oppgavene er å: • øke den internasjonale oppmerksomheten og interessen for området • øke grenseoverskridende samarbeid og antall prosjekter innenfor områdene tilgjengelighet (fly og tog), helårsturisme, bærekraft, grenseoverskridende formaliteter, klimaendringenes virkning, kultur og tradisjoner • promotere og markedsføre innkommende turisme og næringslivet generelt for å skape arbeidsplasser og øke inntjeningen til bedrifter i besøksnæringen I 2016 ble det holdt to møter og gjennomført et prosjekt som kartla og kategoriserte kvalitetsmerkeordningene i Barents regionen. Dette ble finansiert av det Finske Utenriksdepartementet.

34

Årsrapport 2016  
Årsrapport 2016