__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HYTTEEIEREN Medlemsblad for Norsk Hyttelag // Mai 2016 // Opplag: 8 000 // Hyttefolkets beste venn // norskhyttelag.no

Regjeringen endrer eiendomsskatten!

Hyttesjekken:

DET ER NÅ DU MÅ SJEKKE TAK OG VEGGER PÅ HYTTA Årets hytteentusiast:

KNUT NES VANT ENTUSIASTPRISEN Hyttekryssord:

FINN LØSNINGEN OG VINN PREMIER

Foto: Anne Boe-Tangen

Revidert nasjonalbudsjett:


PUSSE OPP HYTTA?

÷45% PÅ VINDUER OG BALKONGDØRER FRA GILJE

÷32%

PÅ UTVENDIG KLEDNING

Husk å vise medlemskort. Rabatt gjelder ikke nettopriser og kampanjepriser. For ytterligere informasjon om medlemsfordelene, ta kontakt med ditt nærmeste Montér byggevarehus eller gå inn på medlemsfordeler på www.norskhyttelag.no.


GODE RABATTER kun for medlemmer av Norsk Hyttelag hos Montér

÷20% PÅ KJØKKEN


Foto: Eva Svoldal

Hyttekommunene har glemt halve befolkningen! Visste du at nesten halvparten av landets hyttekommuner har større hyttebefolkning enn egne innbyggere? Likevel står det lite om hyttefolket i kommunale planer og strategier. Det finnes nå over 450 000 hytter i Norge, og disse disponeres av hele 1,2 millioner husstander. Det betyr i følge Prognosesenteret at en typisk norsk hytte disponeres av 2,6 familier. Vi har sammenlignet disse tallene med SSBs ferske statistikk over antall husholdninger i kommunene, og ser at hyttefolket er i flertall i stadig flere kommuner. 4 HYTTEEIEREN MAI 2016

Hyttefolket i flertall

Hele 195 av landets 428 kommuner har flere hyttefamilier enn helårsfamilier. Kommuner som Bykle, Åseral, Sirdal og Tydal har mer enn 10 ganger så mange deltidshusstander som heltidshusstander. Valdres har totalt 8 112 husstander som bor i kommunen hele året, men det finnes totalt 17 677 hytter i området. Det tilsvarer hele 45 961 hyttefamilier. I landets største hyttekommune, Ringsaker, finner vi 6 879 hytter. Det betyr at nesten 18 000 familier er deltidsinnbyggere i kommunen.

Deltidsinnbygger

Vi bruker hyttene våre stadig mer. Faktisk 49 døgn i året i gjennomsnitt, i følge en undersøkelse utført av Prognosesenteret. – Jeg føler meg mer som en deltidsinnbygger enn en hytteturist når jeg er på hytta i Hallingdal, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

Stemmerett

Med jevne mellomrom foreslås det at hyttefolket skal få stemmerett i hyttekommunene sine. Vi i Norsk Hyttelag tror ikke det er veien å gå, i alle fall ikke på kort sikt, men ønsker å formalisere hyttefolkets


betydning for kommunene. Dersom hyttefolket bare nevnes i kommunale planer i forbindelse med fortetting, utbygging – eller eiendomsskatt – er det noe som er galt.

Dialog er viktig

Mange kommuner er flinke til å invitere hyttefolket til dialog. Stadig flere kommuner arrangerer årlige hyttemøter hvor alle hytteeiere er invitert. Her informerer kommunen om stort og smått, og hytteeierne får anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. I større hyttekommuner er det kanskje bare lederne i de ulike hytteforeningene og -vellene som blir invitert, og så må de informere videre til sine medlemmer. Norsk Hyttelag mener at alle hyttekommuner bør arrangere 1-2 slike møter hvert år, og at kommunene i tillegg bør sende ut informasjon i posten (eller per e-post) 2-4 ganger i året. Slik informasjon bør gå direkte til den enkelte hytteeier.

Enveiskommunikasjon

Ulempen med slike møter er likevel at informasjonen stort sett kommer for sent. Det meste er allerede besluttet, og de innspill som kommer fra hyttefolket blir lett glemt når det er et helt år til neste gang. Derfor har vi veldig sansen for det hyttefolket har fått til i Valdres. Her har de ulike hytteforeningene gått sammen om å danne Valdres Hytteforum, som består av én representant fra én hytteforening i hver kommune. Denne organiseringjen gjør at hyttefolket har et kompetent, handlekraftig og ubyråkratisk organ som har mulighet til å ha en tett dialog med kommunene. En av initiativtagerne til Valdres

Hytteforum, Knut Nes, fikk tidligere i år Hyttefolkets Entusiastpris for sin innsats, dette kan du lese mer om i en egen artikkel i bladet.

Vi må inn i planene

Det viktigste er å få hyttefolket inn i planverket. Det må bli slutt på at kommuner kun snakker om fastboende og dagsturister, uten et eneste avsnitt om hyttefolket – som kanskje til og med er den største gruppen. Vi ber nå kommunene om å sikre at alle planer og utredninger har et avsnitt om konsekvenser for hyttefolket, uansett om det er prioritering av veivedlikehold, omlegging av renovasjonsordning, ny barnehage eller innføring av eiendomsskatt. – Vår erfaring er at kommunene er flinke til å ta med hyttefolket i typiske ”hytteplaner”, men at de ikke en gang tenker tanken når de arbeider med andre deler av planverket, sier Audun Bringsvor. – Et krav om hyttekonsekvensvurdering av alle planer vil føre til øke bevissthet i alle deler av kommunen.

HYTTEEIEREN Utgiver: Redaktør: Adresse:

Norsk Hyttelag Audun Bringsvor Postboks 4 4349 Bryne

Telefon: 22 32 31 10 E-post: medlem@norskhyttelag.no Produksjon: nxt oslo reklamebyrå ISSN 2464-1375

Hold deg oppdatert! Gå ikke glipp av viktig informasjon om lover, regler og endringer. 1. Klikk deg inn på www.norskhyttelag.no 2. Velg MIN SIDE i menyen øverst til høyre. 3. Logg deg inn med ditt medlemsnummer og passord. Har du ikke logget inn før, er det viktig at du logger inn og lager nytt passord. 4. Sjekk at opplysningene vi har registrert på deg er riktige. Sjekk spesielt e-postadresse og hyttekommune. 5. Kryss av for at du vil motta nyheter på e-post og SMS, ellers har ikke vi lov til å holde deg oppdatert. Så snart du har sendt inn eventuelle endringer, kan vi sende deg • informasjon om nye skatter og avgifter i din hyttekommune • ting som skjer i din hyttekommune • invitasjon til nye medlemsmøter • nye medlemsfordeler og rabatter • annen aktuell info

Annonser: Hytteforlaget Telefon: 22 54 31 00 Les mer på www.norskhyttelag.no.

5


INNHOLD HYTTEEIEREN MAI 2016

4

Halve befolkningen

8

Si nei til hytteskatt

10

Nesten halvparten av kommunene våre har flere hytteinnbyggere enn egne innbyggere. Audun Bringsvor spør seg om hyttekommunene har glemt disse ”deltidsinnbyggerne”.

Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett, så vi at Norsk Hyttelag hadde fått gjennomslag for en av sine kampsaker: Nå kan kommunene frita hyttefolket for eiendomsskatt.

Frokostmøte

Sammen med Bergene Holm AS og IKEA inviterer vi til frokostmøte den 15. juni med stor frokostbuffet og inspirerende foredrag.

12

Hyttekryssord

14

Hytteentusiasten

18

Ta hyttesjekken nå

Løs vårt store hyttekryssord, send inn løsningssetningen (innen St. Hans) og vær med i trekningen av flotte bokpremier!

Tidenes første vinner av Hyttefolkets Entusiastpris ble Knut Nes fra Valdres Hytteforum. Les hvorfor nettopp han fortjente denne prisen.

Nå er det lett å sjekke hele hytta, og du har tid til å planlegge og gjennomføre eventuelle reparasjoner. Les hva du bør sjekke før sommeren, uansett om du har sommer- eller vinterhytte.


NORGES BESTE HYTTEFORSIKRING Medlemmer i Norsk Hyttelag får 20% rabatt på det som trolig er Norges beste hytteforsikring. Vi gir også vilkårsgaranti til alle nye kunder. Samler du dine forsikringer hos oss, får du ytterligere 15% rabatt. Vi tilbyr konkurransedyktige priser og personlig service til alle medlemmer i Norsk Hyttelag.

Ring 67 20 60 50

Personlig service og gode hytteråd watercircles.no/norskhyttelag


Foto: Bjørn Erik Pedersen. CC BY-SA 3.0 Wikimedia.

NORSK HYTTELAG ENDRET EIENDOMSSKATTEN Den 11. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonabudsjett for 2016. En av overraskelsene var forslaget om å la kommunene frita hytteeiere fra eiendomsskatt. Det vil si; det var ikke alle som var like overrasket. Rett før jul 2014 tok nemlig Norsk Hyttelag initiativ til et møte med Finansdepartementet. Tema for møtet var eiendomsskatt og noen av svakhetene ved dagens lovgivning. – Vi opplevde departementet som veldig lydhøre for våre argumenter, sier daglig leder Audun Bringsvor, som representerte Norsk Hyttelag

8 HYTTEEIEREN MAI 2016

i møtet. – Selv om vi ikke hadde noen garantier, hadde jeg faktisk en reell forhåpning om at vi skulle få gjennomslag for vårt syn.

Rette opp gamle feil

Da eiendomsskatten ble innført i Norge i 1911, var det kun tillatt å skattlegge eiendom i ”bymessig strøk”. Det var nemlig bare ekstra kostnader ved tettbebyggelse, slik som fast veidekke og gatelys, som skulle finansieres på denne måten. Fra 2007 ble det tillatt å skatt­ legge eiendom i hele kommunen. Dermed ble fritidsboliger plutselig omfattet av eiendomsskatteloven, og da krevde loven at bolig og

fritidsbolig skulle likebehandles. Fra 2014 fikk kommunene lov til å bruke skatteetatens boligverdi som grunnlag for skatten. Dette er en stor forenkling for kommunene, siden de slipper en tidkrevende og svært dyr taksering. Problemet er bare at boligverdien kun kan brukes for primærbolig, slik at kommunene uansett må taksere alle fritidsboliger. Dermed forsvant mye av forenklingen og besparelsen – og hele poenget med likebehandlingsprinsippet. Norsk Hyttelag krevde at disse svakhetene ble rettet opp i ny lov.


Demokratisk underskudd

Den andre fordelen er at den nye loven anerkjenner at bolig og fritidsbolig er to ulike skatteobjekt, og at skatteyterne har to helt ulike forhold til kommunen.

Er det riktig at kommunene skal kunne skattlegge hytteeiere som ikke har stemmerett, og som dermed ikke kan påvirke verken nivået på velferdstjenester eller skatter og avgifter?

Hittil har vi hatt et prinsipp om likebehandling, samtidig som kommunene har brukt ulike takstsystem, ulike sjablongregler og ulike soner for bolig og fritidsbolig.

I tillegg til disse svakhetene ved dagens regelverk, mente vi at selve eiendomsskatten utgjør et demokratisk problem.

Også Sivilombudsmannen har tidligere tatt opp dette og spurt om slik beskatning kan være i strid med Grunnloven §105 eller EMK (Menneskerettskonvensjonen).

Lovendringen har heller ingen ulemper, så lenge det fortsatt er helt opp til kommunene om de vil bruke den nye fritaksmuligheten eller ei.

Enkel lovendring

Det finnes nok også lokalpolitikere som har satt pris på det gamle lovverket. Før kunne de sende regningen for ny skole eller nytt eldresenter til hyttefolket, og si at de dessverre ikke hadde annet valg. – Men nå har det fått det valget, smiler Bringsvor.

– Vi regner ikke med at kommunene vil stå i kø for å frita hytteeierne for skatt, sier Bringsvor, men vi gleder oss over at de nå vil bli nødt til å ta diskusjonen.

Nå plasserer vi ansvaret der det hører hjemme

– Det geniale med dette forslaget er at det i praksis bare har fordeler, ingen ulemper, forklarer Bringsvor.

– Det som gleder meg aller mest med denne lovendringen, sier Bringsvor, er likevel at vi endelig plasserer ansvaret for eiendomsskatt der det hører hjemme.

Den mest åpenbare fordelen er at kommunene nå kan slippe å bruke store ressurser på taksering av fritidsbolig. – Noen kommuner har brukt mer på takseringen enn de venter å få inn i skatt, sier Bringsvor, og det er det ingen andre enn konsulentselskapene som har glede av. Nå får kommunene endelig glede av 2014-forenklingen.

I 2015 hadde 6 av 10 norske kommuner innført eiendomsskatt på fritidsbolig. Likevel har ingen vedtatt at de ønsker å skattlegge hytteeierne. – Det finnes ikke et eneste kommunestyre som har diskutert hva pengene skal brukes til, og så blitt enige om det er riktig å sende regningen til hyttefolket.

Bare fordeler

Det finnes ordførere og rådmenn som har ønsket å skjerme hyttefolket, men som ikke har hatt mulighet på grunn av svakheter i det gamle lovverket.

Liten forskjell i praksis

Etter møtet med Finansdepartementet leverte Norsk Hyttelag et forslag til lovendring. Vårt forslag gikk ganske enkelt ut på at kommunene måtte få rett til å unnta fritidsbolig ved utskriving av eiendomsskatt i kommunen. – Vi er svært glade for at regjeringen nesten ordrett har fulgt vårt forslag, sier en fornøyd Audun Bringsvor.

Hittil har lokalpolitikerne bare diskutert for eller mot eiendomsskatt, og så har hyttefolket automatisk blitt omfattet.

– Før måtte de skattlegge hyttene, nå må de diskutere OM de skal skattlegge hyttene, og HVIS de gjør det, må de diskutere om hyttefolket i så fall skal få noe tilbake, for eksempel i form av øremerkede midler. – Vi gleder oss til mange konstruktive og gode diskusjoner i kommunene fremover, avslutter Bringsvor.

Gradvis innføring

Regjeringen har også tettet et smutthull som gjorde det mulig for kommuner som allerede hadde eiendomsskatt på verk og bruk å gå direkte til 7 promille når de innfører eiendomsskatt. Nå blir det presisert i loven at skattesatsen maksimalt kan økes med 2 promille per år, også i disse kommunene.

9


ONSDAG 15. JUNI: MEDLEMSMØTE HOS IKEA I samarbeid med IKEA Slependen inviterer vi til gratis frokost og masse inspirasjon til deg som lurer på å fornye hytta! IKEA Slependen åpner restauranten klokka 08.00, to timer før ordinær åpningstid. Vi møtes i restauranten, hvor vi starter dagen med gratis frokostbuffet. Først blir vi med Amalie Ree fra Bergene Holm AS på en inspirerende reise i treverk. Enten det er utvendig kledning, innvendig panel eller listverk, har Amalie en løsning som kan gjøre din hytte enda mer sjarmerende.

10 HYTTEEIEREN MAI 2016

Etterpå vil Nancy Sporsheim fra Unilon Interiørdesign snakke litt om fornyelse på kjøkken, soverom og stue før Charlotta Forsström fra IKEA presenterer noen av IKEAs smarte løsninger. Charlotta lover også at IKEA skal fikse noen spesielt gode tilbud til oss på overmadrasser, dyner og sengetøy (gjelder kun 15. juni) så sett gjerne av litt tid til å handle etter medlemsmøtet. Tilbudet gjelder hele dagen, så du kan eventuelt også stikke innom etter jobb. Registrer deg via internett på frokost.norskhyttelag.no.

IKEA Business

Har du behov for å snakke med en av IKEAs kjøkkenrådgivere eller møbelkonsulenter, vil du få tilgang til ekspertene i IKEA Business. Dette er en tjeneste som egentlig er forbeholdt IKEAs bedriftskunder, men som nå også kan benyttes av alle medlemmer i Norsk Hyttelag. Tilbudet gjelder foreløpig kun hos IKEA på Slependen. Bor du et annet sted i landet, kan du likevel få hjelp av våre eksperter på Slependen. De hjelper deg via telefon eller e-post, og alt du bestiller kan du få levert hjem eller få hjelp til å hente hos et annet av IKEAs varehus.


INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE FROKOSTMØTE HOS IKEA ONSDAG 15. JUNI 08.00 - 10.00 Gode råd til deg som vil fornye hytta! Vi har gleden av å invitere til nytt medlemsmøte den 15. juni. Vi kan love spennende og inspirerende foredrag om fornyelse på hytta. I tillegg spanderer IKEA frokost på alle som kommer, og lover oss ekstra gode tilbud på overmadrasser, dyner og sengetøy denne dagen! 07.45 Dørene åpner (kun for oss). Bruk hovedinngangen på bakkeplan. 08.00 Gratis frokostbuffet i restauranten 08.15 Alle gode ting er tre Amalie Ree fra Bergene Holm AS tar oss med på en spennende reise gjennom mulighetene som ligger i treverk, panel, lister og mye mer! 09.00 Fornyelse på kjøkken, soverom og stue Nancy Sporsheim fra Unilon Interiørdesign forteller om smarte grep som gjør rommene mer moderne og mer innbydende 09.30 Smarte løsninger til hytta Charlotta Forsström fra IKEA presenterer noen av IKEAs smarte løsninger med fokus på hyttefolket

Gratis frokost

Gode tilbud

Nyt IKEAs populære frokostbuffet helt gratis mens du hører på presentasjonene.

Få inntil 30% rabatt på IKEAs overmadrasser, dyner og sengetøy. Gjelder kun Slependen den 15. juni.

IKEA Business Få gratis hjelp fra ekspertene i IKEA Business. Bor du lang unna varehuset,t kan du i stedet ringe 66 98 52 01 eller sende e-post til business.slependen@ikea.com.

Påmelding/registrering på internett: frokost.norskhyttelag.no


Foto: Leif Magne Flemmen


Vinn bokpremie! Vi trekker ut tre vinnere som får hver sin utgave av vår favorittbok, ’The Norwegian Hytte’. For å vinne, må du sende oss den skraverte løsningssetningen fra kryssordet innen den 23. juni (St. Hansaften).

Vi trekker

3

vinnere!

Send ditt svar på e-post til kryssord@norskhyttelag.no eller på et postkort til Norsk Hyttelag, Postboks 4, 4349 Bryne. Husk løsningssetning samt navn, adresse, telefon og medlemsnummer.

The Norwegian Hytte


Foto: Leif Magne Flemmen

KNUT NES VANT ENTUSIASTPRISEN 2016 Knut Nes er bosatt i Bærum, men har hatt hytte i Nord-Aurdal i Valdres siden 2001. I følge de som kjenner ham, kunne han like gjerne sagt at han bor i Valdres, men har leilighet i Bærum som han bruker innimellom. I år ble Knut Nes tidenes første vinner av Hyttefolkets Entusiastpris. Det er Norsk Hyttelag, Hyttemessen og Hytteavisen som har tatt initiativet til denne prisen. Entusiastprisen deles ut til enkeltpersoner, foreninger eller lag som gjennom glød og frivillig innsats har gjort hyttelivet bedre for oss andre.

14 HYTTEEIEREN MAI 2016

– På vegne av hytteeierne har Knut Nes vist et utrettelig engasjement for å gi hytteeierne en stemme overfor ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere i kommunene, sier juryens leder Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag. – Ikke for å klage eller kreve, men for å skape en best mulig hyttekommune for både hyttefolket og innbyggerne!

Aurdalsåsen

Det var på hytta i Nord-Aurdal det hele begynte. Her var hyttefolket organisert i små veglag, der hver veistump hadde sin forening. – Det var vel rundt 20 veglag for de 500 hyttene i området, erindrer Knut.

Rundt 2000 ble Aurdalsåsen Hytteforening etablert som et overbygg for disse veglagene. Men det var kona Elisabeth som først ble valgt inn i styret.

Dialog med kommunen

Hytteforeningen ble tidlig invitert til årlige møter med kommunen, men møtene opplevdes veldig pro forma. – Det var mer fokus på å sjekke av at møtet var avholdt, sier Knut, enn hva som faktisk kom ut av møtet. Knut begynte å lese kommuneplaner, og oppdatet fort at det ikke sto noe om hyttefolket der. Selv om det faktisk er flere hyttefolk


enn fastboende i regionen, var det kun helårsinnbyggerne som var målgruppe for kommunens planer. Etter hvert begynte Knut å skrive leserinnlegg i Avisa Valdres. Han inviterte ordfører og rådmann på årsmøte i Aurdalsåsen Hytteforening, og ble positivt overrasket da de dukket opp. – Ikke bare møtte de opp, sier Knut, men de var genuint interesserte i hva vi holdt på med. Ikke lenge etter ble Knut invitert til møter i Formannsskapet, og skjønte raskt at kommunen hadde behov for tett dialog med en så viktig gruppe som hytteeierne.

Valdres Hytteforum

I 2014 utfordret Knut hytteeierne i de andre Valdres-kommunene til å organisere seg på samme måte som de hadde gjort i Aurdalsåsen. Etter hvert fikk han samlet en representativ hytteforening fra hver kommune til et felles organ. – Knut har greid å få frem betydningen av dialog, ikke bare mellom hyttefolket og vertskommunen, men med hele Valdres som region, sier ordfører Inger Torun Klosbøle i Nord-Aurdal. Nå arbeider Valdres Hytteforum med å få regelmessige møter med alle ordførerne samt å få skriftlige samarbeidsavtaler med hver enkelt kommune. – Vi ordførere vil jo at vår kommune skal oppfattes som den beste hyttekomunen, sier Eivind Brenna fra Vestre Slidre, men det er jo ikke noe vi kan vedta. – Skal vi lykkes må vi få satt samarbeidet med hytteeierne i system.

Suksessfaktorene

Vi spør Knut Nes hva han mener er de viktigste suksessfaktorene for å få til et godt samarbeid. Han svarer umiddelbart at det er viktig å bygge personlige relasjoner og tillit, dermed blir langsiktighet og

kontinuitet også helt sentralt. – For oss har det også vært viktig med en flat struktur, sier han etter å ha tenkt litt. – Det kan ikke være for mange ledd mellom oss som snakker med kommunen og den enkelte hytteeier, samtidig må vi ikke bli så store at vi blir byråkratiske og tungrodde. En annen viktig suksessfaktor er å involvere rådmenn og kommunesjefer. Det er lett å bli for opptatt av ordføreren og politikerne, men det er stort sett de fast ansatte som utreder planverket og som skal iverksette vedtakene.

Styret i regionrådet

Like før Entusiastprisen ble delt ut, fikk vi også vite at Knut Nes var valgt inn i styret i Valdres Naturog Kulturpark. VNK fungerer også som regionråd for Valdres, og er et sted hvor politikk blir utformet og beslutninger blir fattet. – Det oppleves nesten litt historisk å få en hytteeier inn i et regionråd på denne måten, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. – Knut sitter der ikke bare i kraft av seg selv, men er valgt inn for å representere hytteeierne!

ENT US I AST Hyttefolkets Entusiastpris

Entusiastprisen ble delt ut for første gang i 2016 til Knut Nes fra Valdres Hytteforum. Entusiastprisen deles ut hvert år til en enkeltperson, forening eller lag som gjennom uegennyttig innsats har gjort hyttelivet bedre for andre hytteeiere. Juryen består av Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag, Leif Magne Flemmen fra Hytteavisen og Per Levik fra Hyttemessen. Juryen ønsker seg allerede nå forslag til kandidater som bør vinne prisen i 2017. Send gjerne ditt forslag sammen med en kort begrunnelse til jury@entusiastprisen.no.

Med hjertet i Valdres

Knut Nes og kona Elisabeth må være de perfekte hytteeiere for Valdres. Ikke bare prioriterer de det lokale næringslivet når de handler til hytta, men også leiligheten i Bærum er møblert med møbler fra Valdres. I tillegg er de frivillige både på Vinjerock på Eidsbugarden, under ValdresMarsjen og på Hemsing­ festivalen. De bruker mer og mer tid i Valdres. – Nå er det faktisk hytta som har blitt familiens samlingssted til jul, påske og andre høytideligheter, avslutter entusisten Knut Nes.

15


FORBRENNINGSTOALETTER Norskproduserte forbrenningstoaletter

OVER 50.000 SOLGTE!

Nå også med infodisplay!

Trenger ikke vann eller avløpstilkoblinger Kun aske som sluttprodukt For hus, hytte, campingvogn og bobil Barnesikkert Modeller for strøm eller gass BESTILL PÅ NETT, HENT I BUTIKK!

MADE IN

NORWAY by

Høy kapasitet 10 - 12 personer pr. døgn

Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste forhandler på

www.cinderellaeco.no


TING & TANG TIL HYTTA Gryteklut i skinn

Lekker men solid gryteklut laget av vegetabilsk garvet lær. Skinn er følsomt for lys, varme og væske, og utvikler dermed en vakker og personlig patina over tid. Laget ved Tärnsjö Garveri i Sverige og finnes i en rekke nettbutikker til rundt 250 kroner.

Evigvarende tennbrikett

Cape Cod er en smart peistenner som benytter lampeolje eller luktfri parafin. Fyll olje i krukken og la pimpsteinen trekke væske i 5-6 minutter. Fåes hos Hyttetorget til 250 kroner.

Lucie Kaas eggeglass

Med serien Bordfolk har Lucie Kaas gitt nytt liv til de danske eggeglassene som prydet frokostbordet fra 60-tallet. Håndmalte eggeglass i bøk for rundt 100 kroner stykket.

Nostalgi med fondue Drikkevannsdunk

Pallekarm til kjøkkenhage

Svaberg rundt hytta er ingen unnskyldning for å droppe kjøkkenhage. Kjøp enkle pallekarmer eller bygg dem selv. Denne har vi funnet hos Biltema til 99 kroner!

Ta med garantert rent drikkevann hjemmefra. Disse dunkene fra Biltema har stor åpning for påfylling og smart tappekran. Fra 12-20 liter.

Husker du hvor stas det var med fondue? Nå kan du gjenoppleve gleden med dette settet for sjokoladefondue. Gryten varmes med telys, og 4 gafler følger med. Fåes hos Tilbords for 149 kroner.

Trillebår med hjelpemotor Nøkkelboks

Et trygt sted å oppbevare reservenøkler. Monteres skjult på hytta, beskyttet av firesifret kode. Fås hos Jernia til rundt 500 kroner.

Trenger du ekstra kraft opp bakken kan en trillebår med elektrisk motor være løsningen. Denne utgaven fra Moxy drar lett 120 kilo opp bakken. Har solid traktorhjul for godt veigrep. Fåes fra Vanning for rundt 10 000 kroner.

17


Foto: Lars Roede

Det er NÅ du skal sjekke hytta! Mange hytter utsettes for store påkjenninger i form av snø, frost, vind og vann i løpet av en sesong. Men det er ikke om vinteren du skal sjekke hytta for skader, det er nå! Det er enklere å sjekke tilstanden til hytta når snøen er borte og det er litt varmere i været. Og tar du sjekken nå, har du fortsatt god tid til å reparere eventuelle skader før neste vinter.

Overflatebehandling

Er det på tide å male eller beise hytta? Er hytta malt, sjekker du kledningen for blæring, flassing avskalling og oppsprekking. Er hytta beiset, kan også falming eller blasse farger være et tegn på at beisen er tørket ut. Da er det fare for at vann trenger inn i treverket. 18 HYTTEEIEREN MAI 2016

Det er viktig å sjekke alle veggene. De er utsatt for ulik belastning av sol, vær og vind. Ofte må den sørvendte solveggen males oftere enn de andre veggene. Har du en vegg som er eksponert for saltvann eller hvor det ligger mye snø, må denne sjekkes ekstra godt. Sjekk kledningens nedre del, som er spesielt utsatt for fukt. Er kledningen mørk og flekkvis grønn, kan det være lurt å ringe etter fagfolk som kan måle fukt i treverket. Pass også på at trær og busker ikke kommer for nært grunnmur og kledning. Det øker sjansen for fuktskader – og gjør det vanskeligere å oppdage dem. Vanntesten er gjerne en god indikator på veggens tilstand. Skvett litt vann på veggen og se om det

preller av som det skal. Hvis vannet trekker inn, er det bare å gå i gang med malerkosten.

Takrenner

Det er viktig å sjekke at alle takrenner og nedløp er åpne, gjerne flere ganger i året. Fjern alt du finner som ikke hører hjemme der, som for eksempel klumper av løv og granbar. Det skal ikke mye til før vannet renner over. Det er ikke bare irriterende, men kan føre til skade på vindskier og kledning. Hvis vannet blir stående i rennen, er det også fare for issprenging til vinteren.

Grunnmur

Så snart snøen smelter rundt grunnmuren, er det lurt å sjekke muren for skader. Her er det særlig sprekker vi er på jakt etter.


Finner du sprekker, kan det være lurt å ta bilder for å se endringen fra år til år. Vær også oppmerksom på mugg eller brune skjolder. Be om hjelp fra fagfolk om du oppdager større endringer. Klimaendringene fører til stadig våtere vær, så det blir bare viktigere å sikre at vannet renner bort fra muren og at det er godt drenert rundt hytta.

Vinduer

Sjekk om overflatebehandlingen er i god stand. Vannbrettene er gjerne de som slites først, og her ser du etter flassing eller dårlig kantdekk. Da er det på tide med et nytt strøk vindusmaling.

Mose på taket er ikke farlig i seg selv, men mosen holder på fuktighet og kan øke faren for både fuktskader og frostsprenging. Har du torvtak kan det gjerne klippes om høsten, men gå gjerne over taket nå om våren. Trenger taket gjødsel, er det også en fordel å gjøre tidlig i sesongen.

Uteareal

Har du stor terrasse, trenger den kanskje et strøk med beis etter vinteren, særlig om den er utsatt for mye snø eller saltvann. Vaskemiddel, skurekost og mye vann er bedre enn høytrykkspyler.

Taket er også klimaskille mellom inne og ute. Har du takstein kan du inpisere undertaket ved å løfte litt på en takstein eller to. Ellers ser du etter kondens eller fuktighet.

Til slutt sjekker du om det er på tide å fylle på med lyspærer, batteri, stearinlys, hermetikk, dopapir eller lignende. Sjekk også om du har nok ved til neste vinter. Uansett om du kjøper ved eller hogger selv, er det enklere å få den i hus nå enn om du venter til vinteren er tilbake.

Ta en siste titt på hytta med friske øyne. Er det noe som mangler, eller noe som burde vært fornyet? Har du gulnet panel i stua, finnes det mye spennende i fargehandelen som vil gi deg et lysere og friskere rom.

Taksjekken

Først sjekker du takstein og beslag for sprekker og skader. Det er ekstra viktig å passe på at alt er tett rundt pipa. Har takstein knust i løpet av vinteren, må det utbedres før høsten kommer.

Det er også nå du sjekker solcelleanlegg, spesielt batteriene. Ta en test på ring hytta varm-løsningen. Og ikke minst; sjekk alle røykvarslere og sett i nye batterier.

Oppussing

Benytt også anledningen til å sjekke om vinduene lar seg åpne og lukke enkelt. Blir vinduene trege, kan det skyldes setninger i grunnen eller mye tung snø på taket gjennom vinteren.

Noe av det viktigste du gjør, er å sjekke taket ditt. Helst bør du sjekke taket to ganger om året, men i alle fall en gang nå om våren.

etter muselort eller tegn på andre skadedyr.

Sjekk også at gjerdet rundt hytta er helt og uten skader. Husk at du er ansvarlig for at beitedyr eller andre dyr ikke setter seg fast eller skader seg i gjerdet ditt.

Innendørs

Utedo, snurredass og lignende må også sjekkes. Kanskje er det snart fullt? Ta tak i eventuelle lukt- eller flueproblemer med en gang. Ta også en titt på kryploft, på toppen av skap og langs vegger

Noe av det som gir størst opplevd forbedring, er nye madrasser på soverommene. Mange norske hytteeiere sover på 20 år gamle skumgummimadrasser. Det trenger ikke være dyrt å spandere på seg en litt bedre madrass.

Prikken over i-en!

Til slutt gjenstår det aller viktigste. Sett deg ned på ditt favorittsted på hytta. Vær fornøyd med innsatsen du har gjort, og gled deg til mange hyggelige hyttebesøk i årene fremover. Ha en riktig god sommer!

19


NORGE RUNDT MED NORSK HYTTELAG

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge, også hytter, få nye automatiske strømmålere. Målerne skal registrere forbruket time for time. Det skal gi bedre data til nettselskapet, men kan også åpne for såkalt effektledd på strømregningen. Det kan gi store utslag for oss hytteeiere som gjerne bruker mye strøm i kortere perioder i løpet av året.

Foto: Graham Grinner Lewis

Foto: Prognosesenteret

Automatisk strømavlesing

Slipper avgifter uten ferdigattest

Vi holder oss i Bykle, hvor enkelte hytteeiere har funnet ut at de kan slippe unna tilkoblingsavgift og andre kommunale avgifter ved å la være å sende inn ferdigattest. I et av tilfellene skal en hytte ha vært i bruk i ni år uten ferdigattest, i følge rådmann Tallak Hoslemo. Nå har kommunen endret rutinene.

Nå har kommunen lagt ut en liste over alle som har betalt. – Dette er en hyllest til de som bidrar, sier ordfører Jon Rolf Næss (bildet). Men folk flest bruker sannsynligvis listen for å finne ut hvem som snylter... Norsk Hyttelag er opptatt av at også gratispassasjerene skal bidra, men er ikke overbevist om at gapestokk er veien å gå... 20 HYTTEEIEREN NOVEMBER 2015

Røverkjøp: 6,9 millioner

– Bolighuset kan ramle ned når som helst, låven kan komme til å stå litt lenger, sier Per Olav Borgås hos Privatmegleren Fredrikstad. Likevel mener han at den falleferdige hytta bør gå for 6,9 millioner.

Våren 2015 var det 60 000 nordmenn som gikk med planer om å kjøpe fritidsbolig, i følge Fritidsbygganalysen. På ett år er antallet nesten doblet, og i årets undersøkelse svarer hele 113 000 nordmenn at de ønsker å bli hytteeier. Det er Prognosesenteret som gjennomfører analyse.

Riktigere råtomtverdi

Den nye Tomtefesteloven har gjort reglene både klarere og enklere for hytteeiere med festetomt. Men en ting har loven ikke svart på, og det er hvordan en finner råtomtverdi. Norsk Hyttelag har flere saker hvor takstene spriker alt for mye, og i en del tilfeller er grunneiers takst mer enn dobbelt så høy som hytteeiers takst. Norsk Hyttelag og Norges Takseringsforbund skal nå i fellesskap utarbeide tydeligere regler for taksering av festetomter. Målet er å redusere antall konflikter og å få riktigere takster. Foto: Audun Bringsvor

Bykle kommune sender hvert år ut en giro med løypeavgift til alle hytteeierne, og i fjor fikk de inn nesten en million kroner. Problemet er at løypeavgiften er frivillig, og både kommunen og betalende hytteeiere ergrer seg over de mange gratispassasjerene.

Foto: Privatmegleren

Foto: Arbeiderpartiet (Flickr)

Avslører gratispassasjerer

Enda flere vil ha hytte

Norsk Hyttelag antar at tomten på 300 mål med egen strandlinje på Herføl på Hvaler kan ha noe å si.

Rådmannen gir ikke opp

Rådmannen i Nes kommune i Hallingdal foreslo før jul å utvide eiendomsskatten i kommunen til også å gjelde hyttene. Den gang valgte kommunestyret å utsette


Foto: Eiendom Norge

Riktigere ligningsverdi på fritidsbolig

Den 4. mai kunne politikere fra Høyre, Frp, Venstre, Krf, AP og SP fortelle at et bredt stortingsflertall nå hadde samlet seg om et såkalt skatteforlik. Forliket omfatter 17 punkter, og det mest interessante for oss er et punkt om ligningsverdi på fritidsbolig.

Foto: BAZ Spezialantennen

Nå har rådmannen på nytt foreslått å innføre eiendomsskatt. Denne gangen var det formannsskapet som med 3 mot 2 stemmer sa nei. Fortsatt er det sannsynlig at det blir eiendomsskatt i hele Nes i 2017 eller 2018, men nå har rådmannen fått klar beskjed om at vedtaket ikke blir fattet før alle steiner er snudd. Neste gang saken skal behandles, blir i kommunestyret 19. mai. Der spår vi en ny utsettelse.

I følge Christian Dreyer (bildet) i Eiendom Norge er det fullt mulig å etablere et sjablongsystem for verdsetting av fritidsboliger, selv om antallet kjøp og salg kan være lavt i enkelte områder.

Saksøkte Telenor - og vant

Amy Ingrid Secher fikk nok av dårlig mobildekning på hytta og gikk til sak mot Telenor. Hun valgte til og med å prosedere sin egen sak, i følge en artikkel i Budstikka.no. Og det hele endte med at Telenor ble dømt til å betale hytteeieren 5 000 kroner i erstatning. Det hører med til historien at hun ikke fikk erstatning for selve mobilabonnementet, men for et Ring Hytta Varm-abonnement med en ovn som hun ikke kunne bruke på grunn av endrede dekningsforhold.

– Det vil spare kommunene for dyr og tidkrevende taksering og påfølgende klagebehandling, sier Bringsvor, men kan også før til at det blir mer fristende for enkelte kommuner å innføre hytteskatt.

Foto: Frode Inge Helland

– For hytteeieren kan dette bety økt formuesskatt, sier Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag. – Vi vet at ligningsverdien varierer kraftig, og at den oftere er for lav enn for høy. Den viktigste konsekvensen er likevel at en riktigere ligningsverdi vil gjøre det mulig å bruke skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt også for hytter.

Foto: Christoph Braun

saken for å utrede alternativer til hytteskatt.

Nå skal også hyttene feies

Fra 1. januar 2016 har vi fått nye regler for brannforebygging som likestiller fritidsbolig med bolig. Det betyr at pipen på hytta skal feies på lik linje med hus. Samtidig er minstekravene til feiing fjernet, slik at det nå er opp til kommunene å gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet. Det betyr at hytter med mye vedfyring kan regne med hyppigere feiing. Når du får varsel om feiing, er det to ting du må passe på. Det ene er at det er nye krav om røykvarslere (minst en i hver etasje, flere hvis du har stor hytte og mange soverom). Det andre er at feieren må ha tilgang til pipa, noe som normalt betyr krav om takstige.

Ivrige takstmenn i Ål

Fra Ål kommune rapporteres det om at arbeidet med å taksere eiendommer for eiendomsskatt er godt i gang. Dette til tross for at kommunestyret enda ikke har vedtatt å innføre slik skatt. Rådmann Tone Tveito Eidnes sier at reglene for utskriving av skatt ikke blir vedtatt før i desember. Det er satt av 2,5 millioner til takseringen.

Ny medlemsrabatt

På grunn av den nye forskriften om feiing har vi fremforhandlet 30% rabatt for medlemmer på takstiger fra Felefrans. Felefrans dekker i dag Hallingdal, Valdres og Numedal. Les mer på takstiger.com.

21


Nordens mest erfarne formidler av feriehus

Lei ut med DanCenter Tjen ekstra penger på å leie ut feriehuset ditt når du ikke benytter det selv. DanCenter gir deg: • Lokal representasjon • Rådgivning • Bred markedsføring • Trygghet og mye mer Kontakt oss på tlf.nr. 22 41 52 40 eller e-post til norge@dancenter.com Besøk hjemmesiden vår www.feriehusutleie.dancenter.no

TI HELDIGE VINNERE 2126_Norsk_ann_Hytteeieren185x127_april2016.indd 1

05/04/16 13:42

Da vi sendte ut faktura for kontingenten til Norsk Hyttelag for 2016, lovte vi å trekke ut en bokpremie blant medlemmer som betalte kontingenten innen forfall. Nå har vi trukket ut 10 heldige vinnere som har fått hvert sitt eksemplar av ’The Norwegian Hytte’.

Her er de heldige vinnerne: 1. Kristian Gudmund Nordbø, Blommenholm 2. Trine Elisabeth Suul, Trondheim 3. Tore Bjørgum, Rælingen 4. Vigdis Pedersen, Skollenborg 5. Vidar Reiersgård, Sokna 6. Grethe Granum Nydahl, Asker 7. Anne-May Hilden, Sofiemyr 8. Arild Haugslien, Andebu 9. Berit Holm Olsen, Oslo 10. Vigdis Rue Hagen, Seljord Vi gratulerer så mye og håper boka falt i smak. Nå har du muligheten til å vinne ditt eget eksemplar av denne boka – ved å løse hyttekryssordet på side 12! Men husk at svaret må være oss i hende senest St. Hans!

22 HYTTEEIEREN MAI 2016


EKSTRA SOMMERFORDELER

DINE MEDLEMSFORDELER

Gratis juridisk rådgivning fra våre dyktige advokater i Bull & Co. 20 prosent rabatt på advokatens timepriser ved ytterligere bistand.

Få 20 prosent rabatt på all rafting, overnatting og måltider hos Go Rafting i Sjoa (Nedre Heidal).

Gratis teknisk bistand fra våre erfarne hytteeksperter i DBC.

Få 15 prosent rabatt på normal og ekstrem rafting hos Serious Fun på Dagali (ved Geilo).

Tre ulike strømavtaler for din hytte, uansett om du har hytte ved sjøen eller på fjellet.

Norges beste hytteforsikring. Som medlem får du 20 prosent rabatt på hytteforsikringen og ytterligere 15 prosent om du blir totalkunde.

Inntil 40 prosent rabatt på byggevarer fra ditt nærmeste Montér byggvarehus.

20 prosent rabatt på alt materiell fra Elfag-elektrikeren. Landets største elektrikerkjede finner du hele 180 ulike steder over hele landet. 20 prosent på analysetjenester fra LabForums 27 laboratorier over hele landet sikrer deg trygt drikke vann på hytta.

2o prosent rabatt på inngangsbillett til svømmehall samt 20 prosent rabatt på bowlingspill hos Dr. Holms Hotel på Geilo.

Få 20 prosent rabatt på greenfee hos Hafjell Golf. Rabatten gis ved bestilling på telefon eller fremmøte i ProShop.

30 prosent rabatt på takstiger. Vi monterer i Hallingdal, Valdres og Numedal.

Få hele 45 prosent rabatt på alle nye dekk fra Continental hos Bil & Trucksenter på Leira i Valdres. Med forbehold om trykkfeil.


Returadresse: Norsk Hyttelag, Bogstadveien 46A, 0366 Oslo

VELG RIKTIG STRØM PÅ HYTTA Hyttestrøm for sommerhytter Stenger du hytta for vinteren? Strømavtale uten regning de tre vintermånedene, ideelt for hytter med forbruk under 5 000 kWh/år.

Hyttestrøm med vintersikring Trygg fastprisavtale når risikoen er høy, lav spotpris resten av året. Passer for hytter med høyest forbruk om vinteren.

Hyttestrøm til innkjøpspris Vår beste avtale for deg som ikke ønsker binding om vinteren. Avtalen passer også om du vil ha en gunstig strømavtale hjemme.

Ring 815 68 044

eller send HYTTESTRØM på SMS til 26112 Les mer på hallingkraft.no

Profile for Norsk Hyttelag

Hytteeieren mai 2016  

Hytteeieren er medlemsbladet til Norsk Hyttelag og sendes til alle medlemmer samt utvalgte samarbeidspartnere. Hovedsaken i vårens utgave er...

Hytteeieren mai 2016  

Hytteeieren er medlemsbladet til Norsk Hyttelag og sendes til alle medlemmer samt utvalgte samarbeidspartnere. Hovedsaken i vårens utgave er...

Advertisement