Page 1

Noteservice Skolekatalog 2013


2

Ukulele

USA og Europa har to forskjellige stemmingssystemer på ukulelen. Bøkene på denne siden følger det europeiske d-stemmingssystemet

Kjære kunde! Dette er vår nye skolekatalog. I denne finner aktuelle ting for skoleverket, og også læreverk for ukulele og gitar. Du finner også mange av våre sangbøker som passer veldig bra inn i skolen. Norsk Noteservice er i dag et av Norges største musikkforlag og utgir et bredt utvalg av noter. Firmaet er i dag den mest aktive utgiveren av norsk populærmusikk på noter og utgir noter og lærebøker, samt både kor- og korpsutgivelser. Vi ivaretar trykkerettigheter for en rekke norske artister og opphavsmenn. Vi driver også nettbutikken notebutikken.no. Her finner du alle våre utgivelser, samt et bredt utvalg av bestselgere fra noen av de største forlagene. Mange av utgivelsene på nettbutikken er nå også tilgjengelig for digital nedlast.

Følg oss også på facebook og twitter! Våre adresser er www.facebook.com/noteservice og www.twitter.com/notebutikken

Melodispill for ukulele

Spill ukulele Norges mest solgte ukulelebok. I denne boka lærer du å stemme ukulelen og å spille sanger. Her er det sanger som du kan spille med bare en akkord og sanger som har flere akkorder. Hele 30 låter inkludert. Forfattet av Pelle og Tone Joner. 9788280891204

Det finnes bøker som lærer deg å spille ukuleleakkorder til sang. Men stadig flere har oppdaget at ukulelen byr på store muligheter for dem som vil prøve seg på melodispill etter noter. Denne boka fyller et slikt behov. Av Pelle Joner og Dag Skarvang. 9790261704342

50 lette låter for ukulele og gitar

Flerstemt for ukulele

Inneholder både gitar- og ukulelegrep. Inneholder låter av kjente artister som Knutsen og Ludvigsen, Beatles, Elvis, Ole Ivars, The Kids, Lillebjørn Nilsen og Espen Lind. Samlet av Pelle og Tone Joner 9788280891426

50

Inneholder melodier som er arrangert for samspill med ukulele. Del 1 består av tostemmige melodier med akkordbesifring. Del 2 består av melodier som er arrangert flerstemmig for en ukulele. I disse arrangementene spilles melodien sammen med akkordtoner slik at man får med harmoniene. Av Pelle Joner og Dag Skarvang. 9790261704670

flere

lette låter for

ukulele og gitar

Av Pelle, Tone, Simen og Sverre Joner

Syng og spill med barna I denne boka finner du de mest kjente barnesangene, enkelt tilrettelagt for ukulele og gitar. Boka er lagt opp slik at du som nybegynner kan kunne greie å spille deg gjennom alle sangene ved å lære deg kun tre grep på instrumentet. Av Øivind Madsen. 9788280891914

50 flere lette låter for ukulele og gitar Oppfølgeren til bestselgeren ”50 lette låter for ukulele og gitar”. Enkle grep for både ukulele og gitar på låter av artister som Lillebjørn Nilsen, Johnny Cash, Jan Eggum, Di Derre, Ole Paus, Halvdan Sivertsen og mange fler. 9788280891983

Ukuleleakkorder Inneholder mer enn 1000 varianter av de 28 viktigste akkordtypene. Det vises også 3 ulike grep per akkord. Boka inneholder også en grunnleggende harmonilære samt diagram over alle tonene på ukulelens gripebrett. 9788280891990

For mer info om produktene se www.notebutikken.no


3

Skole SpilleTrille-serien

Fra Musikkpedagogisk Forlag

Den store styrken ved SpilleTrilleBøkene er det store utvalget av sanger, leker, danser, sangleker, lyttestoff, musikkeventyr og spillemateriell. Du vil finne mye som passer for deg og dine elever, og mye av utvalget passer til tema- og prosjektarbeid.

Den mystiske boks

SpilleTrilleBoka 1 bokmål 1.- 4. klasse Spilletrilleboka 1 er en fyldig sang- og aktivitetsbok for elever i 1.-4. klasse. I Spilletrilleboka 1 finner du en mengde lærestoff og ideer som innbyr til et variert, helhetlig og spennende arbeide med musikk og musiske aktiviteter i barneskolens første klasser. Spilletrilleboka 1 bokmål 9788276380965 Spilletrilleboka 1 nynorsk 9788276381214 Sølvin Refvik

SpilleTrilleBoka 2 Sang- og aktivitetsbok for 5. – 7. klasse

B-boka

SpilleTrilleBoka 2 A og B 5. - 7. klasse For å sikre bredde i stoffet og imøtekomme læreplanens føringer har vi valgt å lage to bøker for mellomtrinnet. SpilleTrilleboka 2A har kapitler som - Kom nå og spill med meg - Barn for fred - Fra land til land - Gamle kulturer. Spilletrilleboka 2 a bokmål 9788280890252 Spilletrilleboka 2 a nynorsk 9788280890283 SpilleTrilleBoka 2B har disse kapitlene: - Syng og spill - Venner og vennskap - Latinmusikken - Fra film og scene - Klassisk musikk - Tradisjonssanger Spilletrilleboka 2 b bokmål 9788280890269 Spilletrilleboka 2 b nynorsk 9788280890290 LÆRERVEILEDNINGER Lærerveiledningene til bøkene er fyldige, og her finner du også CD-komp til alle sangene. Spilletrilleboka 1 Lærerveiledning 1 1-4.klasse 9788280890078 Spilletrilleboka 2 Lærerveiledning 2 5-7.klasse 9788280890276

SYNG OG LÆR - lærebøker m/CD

Syng og Lær Norsk – kan fungere som et viktig og inspirerende tilbud til norskundervisningen. Denne nye utgaven har blitt supplert med nye spennende sanger, i tillegg til de kjente og kjære som var med i den ”gamle” boka. Norskboka er delt opp i disse kapitlene: Alfabet, lyd og bokstavsanger. Her lærer man bokstavene og alfabetet. Her er sanger om vokaler, konsonanter og diftonger og mye mer. Syng og Lær Matematikk – er en videreføring av matematikkdelen i den tidligere Syng og Lærboken. Flere nye sanger er kommet til, blant annet er alle gangesangene laget både som rekkesanger og ”gangestykkesanger”. Sangene i Syng og Lær Matematikk er delt opp i følgende kapitler; Telling, Regnemåtene, Gangesanger og Praktisk Regning. Totalt inneholder boka hele 53 matematikksanger! Syng og lær RLE – er en videreføring av det gamle Kristendomsfaget og representerer en helt ny bok der blandt annet Filosofi og Etikk har fått behørlig plass og der alle religoner er representert. Å synge har lang tradisjon innenfor religioner i mange kulturer. Vi håper at SYNG OG LÆR RLE vil gi inspirasjon og glede til mer sang i skolen, og at boka også vil gi kunnskap som kan bidra til å øke respekten for andres tro og verdigrunnlag. Syng og lær Samfunnsfag - er delt opp i følgende kapitler: Historie, geografi og samfunnskunnskap. Temaene passer godt for 1-5. trinn, men sangene kan også hjelpe barn på høyere klassetrinn til å huske og forstå fagstoff. Skolen er et sted hvor barna skal finne sammen, og i samfunnskunnskaps-delen er det flere Du og Jeg - sanger som handler om respekt og samværs regler. Alle bøkene er ved Tom Næss Syng og Lær Norsk m 2CD - 9788280890788 Syng og Lær Matematikk m 2CD - 9788280890771 Syng og lær RLE m 3CD - 9788280891167 Syng og lær Samfunnsfag m 2CD - 9788280891174

For mer info om produktene se www.notebutikken.no

HVORDAN STIMULERE: • Oppmerksomhetsevnen • Lokaliseringsevnen • Skille-/differensieringsevnen • Hukommelsen • Gjenkjennelses-/identifiseringsevnen • Herme-/imitasjonsevnen • Konsentrasjonen. Dette kan kanskje høres teoretisk ut. Men boka er i høyeste grad en praktisk metodebok, spekket med engasjerende og nyttige lydleker og sanger. Med kombinasjon av lyd- og bevegelsesaktiviteter er denne boken også meget verdifull for sensomotorisk stimulering og utvikling. Med alle former for samhandling vil også disse aktivitetene bidra til å skape gode sosiale relasjoner. Den mystiske boks - 8291044090

Lettrock Er laget for alle som vil lære seg å spille pop og rock på en enkel måte. Fargekoding og skifte av akkorder etter fargeanvisninger er en sentral framgangsmåte. Boken er bygget opp etter progresjon med 1-greps, 2-greps og 3-greps låter. Alle låtene har melodistemme med sangtekst og besifring. Til hver låt følger det forslag til akkompagnementsfigurer for bass, slagverk, gitar og piano. Disse akkompagnementene er også inndelt i ulike vanskelighetsgrader fra veldig lett til vanskeligere. 104 sider med 43 fengende låter fra nye lette til gamle gjennomprøvde slagere. Kan brukes både med akustiske instrumenter som stavspill, rytmeinstrumenter m.m. og elektriske instrumenter. Lettrock - 8291044066

Lyd og vekst Boken er en innføring i metoden terapeutisk improvisasjon, som har sine røtter i det som også kalles klinisk improvisasjon, som igjen stammer fra amerikaneren Paul Nordoff og engelskmannen Clive Robbins. Tom Næss studerte med dette legendariske musikkterapi-teamet på begynnelsen av syttitallet. Kjernen i dette arbeidet er at man tar utgangspunkt i det eleven/klienten er og kan, for så å improvisere musikk som kan bruke disse potensialene hos eleven/klienten til å etablere nye kommunikasjonsmønster og stimulere til vekst og utvikling av for eksempel motorisk aktivitet, språklige og sosiale ferdigheter og en rekke andre områder. ”Lyd & Vekst” tar for seg ulike responskategorier som for eksempel bevegelsesresponser, stemmeresponser etc. og relaterer disse til aktuelle teknikker som kan taes i bruk i lys av målene ved dette arbeidet. Lyd og vekst - 8291044007


4

Barnehage

Mer musikk! – med de minste En bok til småbarnsforeldre, besteforeldre, tanter og onkler, venner og naboer, barnehageansatte, musikkpedagoger og andre pedagoger. En musikkbok til alle som har samvær med førskolebarn. Den perfekte bok for voksne og barn som vil synge og leke, spille og danse sammen! 9788280891792

Mer musikk! - med de minste – CD Laget til boken Mer Musikk! - med de minste. Her finner du sanger og musikk som er hentet fra boka. Du lærer sanger du ikke kan fra før, og her kan du høre musikk som ikke er spilt inn noe annet sted. TOPP musikere: Rob Waring, Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen, Sigyn Fossnes, Liv Frengstad og på vokal: Trio Mediæval og ELG! CD-en finnes også tilgjengelig for nedlast på nett. 9788280891815

Sirkus Millijossi m/CD Dette er historien om Sirkus Millijossi, her er det mange rare og morsomme typer. Vi blir kjent med den franske forvirrede sirkusdirektøren Francois, som er hemmelig forelsket i den syngende gullfisken Gudrun. Elefanten Jarle, som er veldig sjenert, men jammen er han god til å spille banjo. For å ikke nevne de rampete sirkusrottene, de finner på mye sprell de! Boka inneholder CD med både fortelling og sang. CD-en finnes også for nedlast på nett. Forfattet av Caroline H. Herding, Malin Lybeck og Cathrine Sagstuen. 9788280890665

Jonas i jungelen m/CD Jonas ønsker seg så veldig en hund. Men det kan han ikke få, for Jonas har astma og tåler ikke å være sammen med dyr. Han ligger i sengen sin og er lei seg, og plutselig er han i en fantastisk jungel. Sammen med apekatten Alfred, som ikke tør å klatre, opplever de to mye spennende og morsomt. Historien og musikken til Hogne Moe kan du møte i hans bok om Jonas, en bok med rike illustrasjoner og CD som gir deg og eventuelle deltakere et innblikk i historien. I boka er det sanger om dyrene og Jonas, og bakerst er det noter til sangene. Cden finnes også tilgjengelig for nedlast på nett. 9788280890092

Åslaug Berre

ALLABASALLA MUSIKK OG LEK FOR 6-ÅRINGER OG ALLE ANDRE

Lærerens bok

Da Leo møtte Åkken Bom på månen Denne boka av Astrid Tveter inneholder en koselig fortelling med godnattsanger fra mange land – Fortellingen er lest og sangene sunget inn på den medfølgende CD-plata. 9788280890931

Allabasalla I ALLABASALLA finner du sanger, sangleker, lytteleker og eventyr. Du får tips og ideer til stemmebruk, rytme, dans og bevegelse, og du kan spille og lage dine egne instrumenter. ALLABASALLA inneholder opplegg både til deg som ikke synes du kan noe om musikk, og til deg som kan mye om musikk. ALLABASALLA er som en brønn du kan øse av. Du velger selv hva og hvor mye du vil bruke. 9788280891488

Bøker av Hogne Moe

Jonas nesten skolegutt m/CD I Jonas skolegutt er vi sammen med Jonas fra slutten av sommerferien fram til jul. Vi møter han, apen Alfred og alle klassekameratene i situasjoner hvor mange barn kan kjenne seg igjen. Boka er gjennomillustrert av Werner Grossmann. Sangtekster og noter går inn som en del av historien. Sangene finnes også på medfølgende CD som er fin å bruke sammen med boka. Cden finnes også tilgjengelig for nedlast på nett. 9788280890405

Rett i kroppen! Mia det er meg m/CD Mia har mye hun lurer på om kroppen. Men det er ikke alt de voksne kan svare på heller. Mia synes det er morsomt å spørre likevel, og så lager hun sin egen bok om kroppen. Der kan du lese om det Mia vet og det hun lurer på - kanskje vet du mer enn Mia? Boka er gjennomillustrert av Dang Van Ty. Noter og CD med alle sangene følger med. 9788280890658

Dette heftet er laget for å inspirere til bevegelsesglede! Rytme, musikk, regler og ord gir impulser til de små som de bruker i bevegelsesleken. Heftet kan leses stykkevis og delt. Første del handler om betraktninger rundt kropp, sjel og behandling, andre del er inspirasjonsmateriale basert på forfatterens bok og CD Jonas i jungelen, mens tredje del er aktiviteter, dramaleker og aktivitetssanger fra barneteaterpraksis. 9788280890856

For mer info om produktene se www.notebutikken.no


5

Gitar

Spill Gitar NÅ!-serien Spill Gitar NÅ!-serien av Tor Solberg og Sven Lundestad er laget til deg som ønsker å lære gitarspill hurtig og effektivt. Etter en dag kan du spille minst 10 låter. Det er viktig at du bruker CD-platen aktivt til å stemme gitaren, lære deg sangene, og å spille sammen med den. Spill gitar nå! 9788280890610 Spill mer gitar! 9788280891150 Spill enda mer gitar! 9788280891808

Gitarakkorder deluxe Inneholder akkorder for alle spillestiler og nivåer. For hver av de tolv toneartene blir det her vist fem lettspilte omvendinger av 28 akkordtyper. Dette betyr at du har til sammen 1680 akkorder å ta av! 9788280890733

Musikkteori for gitaristen Et teorihefte spesielt tilrettelagt for gitarister og gitarlærere. Heftet presenterer musikkteori for gitarister på alle nivå og er tilpasset et moderne musikkuttrykk, med referanser til sjangre som rock, blues og jazz. Skrevet av Paul G. Kadim 9788280891440

Akkordguiden Dette er en akkordtabell for både nybegynnere og for de mer rutinerte gitarister. De letteste akkordene kommer først. Andre del av boka inneholder elementær musikklære som er godt å kunne, og enkle beskrivelser på hvordan man gjør når man f.eks. skifter toneart (transponering). 8280890157

Gitarboka mi! 1-2-3

Spill klassisk gitar Denne boka er laget i tilknytning til TV-serien ”Spill klassisk gitar” som gikk på NRK 1, men boka er utformet på en slik måte at den utmerket kan fungere separat som et selvstendig lærerverk. Rikt illustrert og inneholder mange nye låter. Alle sangene er notert både med tradisjonelle noter og tabulatur. Forfattet av Sven Lundestad. 9788280890313

Bøkene passer både for akustisk og elektrisk gitar. Repertoaret i denne gitarskolen spenner fra enkle viser og popsanger med få akkorder til krevende stoff der du bruker avanserte teknikker som Clawhammer, Chicken Picking, altererte akkorder og improvisasjon. Mange låter og arrangementer er skrevet spesielt for disse bøkene. Av Sølvin Refvik. Gitarboka mi! 1 9788280891341 Gitarboka mi! 2 9788280891181 Gitarboka mi! 3 9788280891198

Klassisk gitar

Spill Gitar! Basert på TV-serien ”Spill gitar!” som har gått på NRK. Dette er derfor ikke en lærebok i tradisjonell forstand, og den inneholder relativt få spilleinstruksjoner. Basert på det å lytte, se og ”ta etter”. Av Sven Lundestad, Tor Solberg og Espen Wik. Spill gitar hefte 1 9788280890177 Spill gitar hefte 2 9788280890375 Spill gitar DVD 9788280890726

Sven Lundestad og Tor Solberg gir deg her en gradvis og systematisk innvielse i den klassiske gitarens spennende klangverden og finesser. Boken tar deg med gjennom renessansen, barokken, wienerklassisismen, romantikken og spanske og sør-amerikanske toner frem til vår egen tids musikk. 2 CD. 9788280890184

Classical Guitar Repertoire Vol 1 Et hefte med enkle solostykker for elever på klassisk gitar. 1301183

For mer info om produktene se www.notebutikken.no

Hannas gitarbok Dette heftet er satt sammen og tilrettelagt av gitarpedagog Tore-Jarl Bråten som har 15 års erfaring med undervisning av barn. Innhold og vanskelighetsgrad er rettet mot barn som er nybegynnere. Alle melodiene er spilt inn på CD som følger med. 9788280891280


6

Sangbøker

Alle produktene på denne siden har besifret melodilinje med tekster.

GÅ INN I DIN TID Arbeidsfolks sanger før og nå

GÅ INN I DIN TID

Se, her er vårt sted

Smørekoppens visebok

Sangene i denne boka har vært sunget i fagbevegelsen og i politiske partier og ungdomsorganisasjoner, og stammer fra ulike perioder og situasjoner. Historieprofessor Knut Kjeldstadli har skrevet korte men poengterte historiske kommentarer til sangene og setter de inn i et historisk perspektiv. Sammen blir disse sangene en historiefortelling om arbeiderbevegelsen. Dette er ei sangbok både til glede, glød og forstand. 9788280892027

7 x 7 salmer og sanger av Sindre Skeie. I dette heftet presenterer Sindre Skeie 49 nye salmer og sanger. Spennvidden er stor, her finnes jublende påskesamba, sanger om sorg, nye julesalmer, barnesalmer, vinter- og høstsalmer, en ny bryllupssalme og mye mer. Til berikelse av menighetens gudstjeneste, til barnekor, voksne kor og solosangere, og til deg som spiller og synger til egen glede og oppbyggelse. 9788280891785

15. utgave. Studentenes egen sangbok! Inndelt i følgende kapitler: Furet værbitt, Til Hans Gullblinkenhet, Nu klinger, Bordets glæder, Flaske, Folkeviser, Hvad Sjøgutterne synger, Over kjölen, Husker du, Slægere, De unges forbund, Eros, Melankoli, Humor og ironi, Sol og sommer. 9788280890306

ALLE TIDERS SANGBOK 1-4

ER

UND

K RYK T P OP

Med sitt rikholdige og varierte innhold har Alle tiders sangbok-serien blitt selve serien alle som driver med sang og musikk bare må ha! Her finner du viser og de gamle tradisjonssangene sammen med rytmiske stilarter som rock, pop, jazz, latin, reggae og heavy. Besifret melodilinje og tekster. Redaktør på alle bøkene er Sølvin Refvik.

Alle tiders sangbok 1 9788280890887

SANG I NORGE Sang i Norge inneholder sanger som alle kan ha glede av uansett alder, erfaring og bakgrunn. De ca 540 sangene varierer fra gamle norske tradisjonssanger til pop, rock, jazz og sanger fra hele verden. Melodilinje, tekst og enkle lettspilte akkorder. 9788291007182 Spiralinnbinding 9788291007175 Flexibind

SVENSKA VISOR Her er alle de beste svenske visene samlet i en praktfull innbundet utgave. Samtlige sanger presenteres med melodistemme, tekst og akkorder. NOT9789185575800

Alle tiders sangbok 2 9788280890474 Alle tiders sangbok 3 9788280890641 Alle tiders sangbok 4 9788280891860

Alle tiders sangbok - Boks med 4 CD’er (Hører med produktene over.) I denne CD-boksen finner du akkompagnement til noen av sangene i Alle tiders sangbok 1 og 2.

9788280890696 For mer info om produktene se www.notebutikken.no


7

Sang/piano

Kjærlighetens sanger Her finner du mange fine sanger og melodier arrangert for sang og piano. En vakker gave til en kjær venn, til de nyforlovede eller til brudeparet. En fin gavebok spekket med kjærlighetssanger og sitater. Innbundet. 9788280891495

Schlagerparaden Adresse Hollywood - Wenche Myhre, Den ros du gav mej - Zara Leander, Ei snerten snelle - Wenche Myhre, En god gammel firkantet vals - Elisabeth Grannemann, Hjem - Kirste Sparboe, Isabelle - Bjørg og Per Gunnar, To hjerter som slår - Torild Lindal, Tulipaner fra Amsterdam - The Monn Keys, Voi Voi - Nora Brockstedt, Zanzibar - Bjørg og Per Gunnar. 9790661028581

Alle produktene på denne siden (bortsett fra Sangeren) inneholder pianoarrangement, besifret og tekster.

HARUNOSÅGIREBORT

Da Capo Sangbok Her finner du over 60 kjente og kjære melodier utskrevet for piano, med besifringer og tekster! Her er boka for alle som liker de gode, gamle slagerne! Repertoaret er hentet fra TV-programmet Da Capo, og er utgitt i samarbeide med NRK. Her er melodier som: Minnenes melodi, De nære ting, Barndomshjemmet, Rosen og sommerfuglen, Adios Amigo, Lys og varme, Det er godt å kåmmå hematt, Når jeg blir 66, Teddyen min, En liten blåveis, Nordsjøen, Det er lov å være bli’, Du ska få en dag i måra og Nidelven. 9788276380521

10 sanger av og med Trond-Viggo Torgersen og Kåre Grøttum. Arrangert for piano av Vidar Garlie. Innhold: Det var en gang en ? og en ?, Familien, God morgen, Harunosågirebort, Kua med fletter, Luft, jord og vann, Medvind og motvind, Skaljeg-legge-meg-valsen, Sov nå søtt, Tre små mus. 9790661028659

Klassisk repertoar for sangere

Grieg - Sanger og romanser for sang og piano

Klassiske sanger

Sangeren

Sang-klaver-besifring. Utvalgt av Vidar Hellkås. En repertoarbok for deg som vil bli kjent med klassisk sangrepertoar. Her finner du noen av de mest kjente sangene innenfor klassisk lied- og romansetradisjon, samt noen oratorie- og operaarier. Tanken bak denne boka har vært å samle et utvalg klassiske sanger fra forskjellige komponister som kan egne seg for ferske sangere, for eksempel elever i videregående skole, eldre kulturskoleelever og andre interesserte f.eks. i kormiljøet. 9790261702164

Her finner du nyttige tips for å overleve som artist, som hvordan du skal forberede deg til en audition eller en opptreden, hvordan du kan takle stress, stemmeproblemer og sceneskrekk, og mye annet. Du finner også musikalsk veiledining i hvordan tolke en tekst, grunnleggende musikkteori og historikk og hvordan du enkelt kan transponere en sang. Forfattet av Kari Iveland. 9788280891020

For mer info om produktene se www.notebutikken.no

Griegs samlede sanger og romanser i fire bind med innledning av Gerherd Skjelderup. Spiralinnbundet med sort plastomslag. 1 A Originaltoneart (High voice) 9790661071624 1 B Originaltoneart (High voice) 9790661071631 2 A Originaltoneart (High voice) 9790661071648 2 B Originaltoneart (High voice) 9790661071655

Enkeltutgaver Griegs sanger: Jeg elsker dig! 9790661071884 Solveigs sang 9790661071891 Våren 9790661071907


8

Keyboard – sang/gitar

Alle sang/gitarbøkene på denne siden inneholder gitarakkorder og tekster. Gitarkongen og Nachspielkongen inneholder også gitar-TAB på riff og forspill/mellomspill.

Kjent og ukjent Denne spilleboken er laget først og fremst med tanke på barn/unge elever. Det er derfor lagt vekt på at de fleste melodiene skal være kjente og kjære barnesanger. Dette gjør at elevene øver mer, det er rett og slett morsomt! Forfattet av Hildegunn Johansen. 9790661027195

Alle de beste låtene!

KK

TRY

PP RO E D UN

Keyboard akkorder Deluxe Med fargebilder, akkordskjema og noter av over 900 akkorder! Lettleste akkordskjemaer - oversiktlige fargebilder - enkel akkordlære - noter i F- og G-nøkkel - oversikt over akkordsymboler. 9788280890672

Rock & BalladeR

3

Den komplette keyboard spiller

Over 150 nye topplåter!

I serien Den komplette keyboardspiller lærer du alt du trenger å vite for å få mest mulig ut av keyboardet ditt, på bare en brøkdel av den tiden det tar å lære seg å spille et vanlig instrument. Inneholder velkjente sanger av kjente artister. Bok m/CD. Den komplette keyboard spiller 1 9790661022176 Den komplette keyboard spiller 2 9790661024859

Tor Solberg Sven Lundestad og

Gitarkongen ter” og spilletips for Inneholder “kongelå

alle nivåer

Gitarkongen Den som kan traktere en gitar får ofte en ”kongestatus” i vennekretsen og sosiale lag. Repertoaret i denne boka vil kunne tilfredstille de fleste, fra låter med høy partyfaktor til de mer tilbakelente og stemningsfulle. På alle låtene blir det vist hvordan de skal fremføres, ved hjelp av detaljerte grepsdiagrammer (besifring) og tabulatur (tabs). Av Sven Lundestad og Tor Solberg. 9788280891211

Rock & Ballader 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Sanger til enhver anledning: Klasserommet, firmafesten, jubileet, 18-årsfesten, puben, vennelaget, leirbålet, bandøvelsen, 40års-laget, bryllupet, turen og ellers alle steder du liker å synge! Inneholder tekster og gitargrep. Spiralinnbundet. Sven Lundestad og Tor Solberg

Nachspiel kongen

Rock & Ballader 1 9788280890627 Rock & Ballader 2 9788280890450

Nachspielkongen Repertoarbok for alle anledninger. Boka til den som liker å spille og synge. Laget av gitarkongene Tor Solberg og Sven Lundestad, som for tiden er Norges mestselgende gitarbokforfattere. Ingen noter, bare tekst og akkorder. I forspill/mellomspill er det gitar tabulatur (TAB) og kompfigurer. 9788280891365

Rock & Ballader 3 9788280890399 Rock & Ballader 4 - Sommerlåter, matoppskrifter, gitarkurs 9788280890900 Rock & Ballader 5 Bare norske låter 9788280891570

For mer info om produktene se www.notebutikken.no


9

Nyttige teori- og leksebøker Audun Molde

Akkordboka Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere

LITEN NOTELÆRE

Akkordboka Denne boka handler om akkorder og akkordprogresjoner. Den viser hvilke musikalske strukturer og mønstre som ligger under overflaten i populærmusikken. I tillegg viser den grunnleggende stemmeføring, med eksempler fra pop, jazz og klassisk. Dette er harmonilære på en ny måte: Med utgangspunkt i 12 skalaer viser boka hvordan du selv kan generere stadig nye muligheter. 9788280891457

Denne lille notelæren av Leiv Flisnes er skrevet for deg som er ung og ønsker å spille i korps eller orkester - eller bare å spille et instrument etter noter. 1300220

Notetegneboka Notetegnebok for de yngre musikantene med god avstand mellom notelinjene, og blanke ark til å tegne på. Tegnestifter følger ikke med. 9790661020493

Notemysteriet Her finner du det aller viktigste man trenger å vite om noter i praktisk 4-siders plastlaminert utgave. 9790661023593

Vitser for full musikk …og når timen er ferdig, avslutter man med en musikkvits… 9788276380989

K

MUSIKKLEKSEBOKA

K

Musikklekseboka er et veldig nyttig verktøy i musikkundervisningen. Heftene inneholder oppgaver, musikkuttrykk, musikksudoku og liknende. Her kan man også holde styr på konserter, lekser, repertoar og spilletimer. Sammen utgjør disse fire heftene leksebøker for fire år med musikktimer: Grønn 1 for første år, Grønn 2 for år nummer to, Blå 1 for det tredje året og Blå 2 for år fire. Grønn 1 - 9788280890986 Grønn 2 - 9788280891266 Blå 1 - 9788280890874 Blå 2 - 9788280891273

Noteblokk Noteark med 12 linjesystemer og tykt kvalitetspapir. 9185041033

Norsk Noteservice AS, Postboks 5 – 0614 OSLO, Telefon 23 03 95 55, faks 23 03 95 59 www.notebutikken.no - post@noteservice.no

Kortstokk …eller et slag kort! Kortstokk med en unik musikkarikatur til hvert kort. 9790261703031

Skolekatalog 2013  
Advertisement