Page 1

En medlemstidning från Norrskog

Nummer 5 2013 Årgång 13 • Nummer 77

NYTT i NORRSKOG

Maud Bernhagen

– I pappas fotspår Positivt rörelseresultat för Norrskog Wood Products | Ida Nilsson, ny miljö-, och kvalitetsansvarig | Skogsbloggarna – möt Marianne Eriksson och Jonna Jinton | Medlemserbjudande: Ryggsäckar | Anders Jonsson vet var gränsen går Högt i tak hos Medelpad Östra | Hårt tryck på tryckimpregnerat

Skogsägande syskon


Köp inte lantbruksförsäkringen i säcken Prata med oss först så hjälper vi dig med en bra lantbruksförsäkring för allt från gård till gröda. Vi har lång erfarenhet av att försäkra även annat du bryr dig om. Till exempel familjen, hemmet, hunden, katten, geten, bilen, båten, mopeden, snöskotern och resan. För fler visdomsord om våra försäkringar, ring oss på 0620-215 00 eller titta in på dina.se.


3 intro

En medlemstidning från Norrskog

Får vi ett svenskt nationellt skogsprogram Din medlemstidning från Skogsägarna Norrskog Tel: 0612-71 87 00 info@norrskog.se www.norrskog.se Ansvarig utgivare Annika Lidgren, annika.lidgren@norrskog.se Tel: 0612-71 87 45 Redaktion Petra Järnbert Redaktör/ADC Media petra.jarnbert@adc.se Tel: 070-262 91 95 Nicklas Stavbom AD Tel: 070-681 60 90 Medarbetare Håkan Sehlstedt Fredrik Aliris Mia Boman Olle Söderström Clas Tjäder Omslagsfoto Daniel Ohlsson Tryck Selma Solutions, Sollefteå Upplaga 22 500 Annonsbokning Mikael Wännström 090-711 525 mikael.wannstrom@display-umea.se

– och vad kan det betyda för dig? Just nu utreder Skogsstyrelsen om det är

processer som pågått inom miljömålsbelämpligt att införa ett nationellt skogsproredningen och Skogsstyrelsens dialogprogram i Sverige. För dig som skogsägare cess. Ett nationellt skogsprogram bör inte kan det innebära både möjligheter och vara en politisk programförklaring, utan utmaningar. en process där olika intressenter som tror Skogen har stora värden för enskilda, på idén samverkar. Då minskar risken för för landet och för världen. stuprörstänkande. Klimatförändringen pågår Ser med spän- I världen uppger ca 125 och kan få oanade konseländer att de har ett natiokvenser. Den ekonomiska ning fram nellt skogsprogram, och situationen i världen är emot, att med förutsättningarna i varje en stor utmaning, och land är naturligtvis olika, kraft, driva där talar politiker om att vilket gör att resultatet av införa en resurseffektiv dina intressen hur bra det går i de skilda bioekonomi. Skogen och länderna varierar. Skogsinför ett even- styrelsens rapport är klar i skogsbrukets potential ur detta perspektiv är oerhört av oktober. I den tuellt svenskt mitten betydelsefull och kommer kommer en djupare analys med all sannolikhet att ge nationellt av flertalet länders erfarendig som skogsägare ännu heter att ingå (bland annat skogsprogram Finland), med tydliga bestörre efterfrågan på ditt virke. skrivningar av effekter som kommit ur programmen. KostnadseffekFör att nyttja skogen och ta tillvara tivitet, förslag på process samt innehåll för denna förnybara resurs krävs dock en ett eventuellt svenskt nationellt skogsproprocess präglad av helhetssyn! Det är helt gram, kommer också att kunna presenteras. nödvändigt att diskussionen inte begränsas Ser med spänning fram emot att med till enbart produktions- och miljöförhålkraft driva dina landen i skogen och skogsbruket, utan intressen inför ett också omfattar vidareförädlingen av skogs- eventuellt svenskt råvaran. Sammantaget är det ett femtontal nationellt skogspolitikerområden från näring och infraprogram! struktur till äganderätt och konkurrensfråGunnar Heibring gor, som bör ingå i ett nationellt skogStyrelseordförande program. Om det saknas en fungerande i Norrskog process för att identifiera, avväga och ta ställning till eventuella målkonflikter blir resultatet oönskade konsekvenser för dig som skogsbrukare. Ett exempel är de båda

INNEHÅLL Intro: Ett ögonblick Ida Nilsson, ny miljö-, och kvalitetsansvarig på Norrskog • Skogsbloggarna – möt Marianne Eriksson och Jonna Jinton • Medlemserbjudande: Ryggsäckar • NWP • Medlem: Maud Bernhagen skogsägare och tv-profil SBO: • Högt i tak hos Medelpad Östra • Guide: Rågångar – Anders Jonsson vet var gränsen går • Svepet: På gång i systerföreningarna • Marknad: Impregnerat virke • Expertpanelen: Dela utgifter: personliga kostnader • Virkesmarknadskrönika

Norrskog amma – det mest löns et alternativ också! – bli medlem du

PEFC/05-38-142

w.norrskog.se

Läs mer på: ww

Nytt i Norrskog


A83 HiTech

+ fabriksmonterad lastare Valtra V36 Pris från

Standardutförande med lastare V36. Ord pris från 490.000:-. Priser exkl moms. Traktorn på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Mångsysslare med kopplingsfri fram/back Driftsäkra A83 har blivit otroligt populär. Den lättkörda traktorn har kopplingsfri fram/back och liten vändradie. Det gör den perfekt till lastararbeten. Låg ljudnivå och låg bränsleförbrukning ger ytterligare plus i kanten. Just nu köper du A83 tillsammans med fabriksmonterad lastare Valtra V36 för bara 389.000:-. Prata med din säljare redan idag!

ÖRNSKÖLDSVIK – Björn Johansson 010-556 24 57 SUNDSVALL – Conny Hansson 010-556 19 48 ÖSTERSUND – Anders Edblad 010-556 23 66 och Jan Persson 010-556 23 65 HUDIKSVALL – Hans-Erik Olsson 010-556 18 47 och Conny Hansson 010-556 19 48 www.lantmannenmaskin.se, 0771-38 64 00

LH1309

389.000:-


5 intro

En medlemstidning från Norrskog

Ett ögonblick a Miss ! inte Ryggsäck

Pris 190 kr inkl moms och frakt.

Ida Nilsson,

ny Kvalitet-, och Miljöansvarig på Norrskog. Du kommer närmast från Skanska, ett företag med 55 000 medarbetare i hela världen. Ur det perspektivet – hur känns det att komma till Norrskog?

– Det känns väldigt, väldigt bra! På Skanska var jag en liten bricka i ett stort sammanhang, här kan jag vara med och påverka på riktigt. Jag har fått ett större ansvar och det känns jättespännande, särskilt eftersom Norrskog är inne i ett tydligt förändringsarbete med siktet inställt på hög kvalitet rakt genom hela linjen. Vad kommer ditt arbete som kvalitet- och miljöansvarig att innebära konkret?

– Till att börja med ska jag bilda mig en uppfattning om vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra i kärnverksamheten idag. Dels genom att prata med mina medarbetare, dels genom att analysera interna och externa revisioner, inkomna förbättringsförslag och rapporterade avvikelser från verksamheten. Konkret handlar det om att säkerställa att vi lever upp till de lagar och krav som föreningen omfattas av, det gäller inte minst rutiner kring våra certifieringar PEFC och FSC. Jag ska också hålla liv i ledningssystemet, utveckla våra nöjd-kund undersökningar och ansvara för att hela koncernen – även NWP’s sågverk och hyvlerier – dagligen jobbar med de här frågorna på ett strukturerat sätt.

Barnryggsäck

Under det här samtalets gång har du flera gånger återvänt till begreppet ”struktur”, vad betyder det för dig?

inkl moms och frakt.

– Med åren har jag lärt mig hur viktigt det är med ordning och reda. Jag har jobbat i projekt där det inte funnits någon struktur och på nära håll sett hur det fått både ekonomiska verksamhetsmässiga och arbetsmiljömässiga konsekvenser. Genom att jobba strukturerat, smart och likriktat skapar vi förståelse för hur vi kan bli ännu bättre.

Pris 90 kr

Frågor om erbjudandet och beställning till Anders Lundgren 0612-71 87 20, anders.lundgren@norrskog.se Ange om betalningen ska belasta konto hos Norrskog.

Vilka av dina egenskaper/kompetenser tror du att du kommer att ha användning av i din nya roll?

– Jag är bra på att se helheten och stirrar mig sällan blind på detaljer, det tror jag är en fördel. Sen är jag en lagspelare, har alltid spelat fotboll och handboll och vet vad det är att jobba tillsammans för att nå målet. I grunden är jag civilingenjör och efter sex år på Skanska har jag en bra erfarenhetsgrund att stå på.

Norrskogs industrier första halvåret 2013 Trots det tuffa marknadsläget visar Norrskog Wood Products ett positivt rörelseresultat efter det första halvåret. Det visar tydligt att NWP är mycket konkurrenskraftigt i jämförelse med övriga sågverk och hyvlerier i branschen. Sågverksbranschen är fortsatt kärv och

byggnationerna ligger på rekordlåga nivåer både i Sverige och Europa. – Ändå kan vi visa ett positivt rörelseresultat efter det första halvåret. Till grund för det ligger vår marknadsstrategi. Våra kunder finns över hela världen och under det första halvåret har vi gjort mycket affärer med Nordafrika och Asien, säger Henrik Jönsson, VD för Norrskog Wood Products. Förhoppningarna är stora att volymerna till

Kina ska öka ytterligare under hösten. – Försäljning till Kina har ökat väldigt mycket under 2013, många pusselbitar har fallit på plats och vi ser en intressant öppning för hög kvalitet på den kinesiska marknaden, säger Henrik Jönsson. Det största bekymret just nu, både för branschen och för NWP, är råvarubristen. Avverka kontinuerligt för bäst lönsamhet anser Henrik Jönsson. – Att ”ruva” på skogen tills priserna ligger

på topp är varken ett hållbart eller ett lönsamt sätt att bruka skogen. Med en långsiktig plan där man röjer, gallrar och avverkar kontinuerligt har man nyplanterad skog som växer i skogen och pengar som växer på banken, säger han. Har du avverkningsmogen skog? Kontakta gärna din skogsrådgivare! Kontaktuppgifter hittar du på: www.norrskog.se Nytt i Norrskog


6 intro Webben har en hel del att erbjuda den skogsintresserade. Nytt i Norrskog har pratat med två bloggare och listat de bästa facebookgrupperna. blogg.lrf.se/marianne-eriksson Marianne Eriksson startade sin blogg för sex år sedan. Yrkesblogg som tar ställning för de gröna näringarna. Startade: Hösten 2007 blogg.lrf.se/marianne-eriksson har 70 – 100 besökare per dag som i snitt läser 3 inlägg per gång. Som mest har bloggen haft ett par hundra besökare under en dag. De inlägg som fått mest kommentarer handlar om hyggesfritt skogsbruk.

”Jag är rädd om ordens valörer” Hon är kommunikationsansvarig på LRF och medlem i Norrskog. Marianne Eriksson har hunnit fylla 60 år – och hela sitt yrkesverksamma liv har hon fyllt med skog, människor och kunskapsöverföring.

5

– Viktiga frågor på bloggen

Mariannes 5 i topp

Marianne Eriksson bygger broar.

Med skogen som förtecken har hon jobbat både för intresseorganisationer och myndigheter. Hon inledde sin karriär på LRF som regionchef på LRF Jämtland, blev därefter nationell projektledare för Kraftsamling skog och idag är hon kommunikationsansvarig för LRF Skogsägarna. När hon startade bloggen för sex år sedan var det ett ganska nytt fenomen att blogga, inte minst för svenska skogsbönder och lantbrukare. – Med åren har jag lärt mig att man ibland måste ta till okonventionella och personliga metoder för att nå ända fram till människor – och stanna kvar, säger hon. Hon betonar att hon aldrig avhandlar sitt privatliv på bloggen, däremot sina privata åsikter om privatskogsbruket. På så sätt har hon kommit att bli en tydlig röst i debatten. – I bloggen bjuder jag på mina personliga funderingar kring skogsbruk och landsbygd och jag tar ställning för de gröna näringarna, säger Marianne. Nytt i Norrskog

För att hålla läsarnas intresse vid liv publicerar hon inlägg minst två gånger i veckan och arbetet med att hitta infallsvinklar är sällan eller aldrig ett problem. – På något vis händer det ju något varje dag. Jag brukar göra minnesanteckningar med kameran i telefonen när jag ser eller hör något jag tror att jag kan spinna vidare på. Det är i korsningen mellan mitt uppdrag på LRF och världen runtomkring mig som tankarna föds, manar hon. Uppslag och idéer finner hon lättillgångliga, men texten i sig är inget hon river av i en handvändning. – Jag skriver långsamt. Jag är rädd om ordens valörer och på bloggen kan jag ha djupare resonemang än till exempel på Facebook och twitter. Jag skriver om texten många gånger innan den publiceras och eftersom jag vill väcka tankar hos mina läsare är jag själv mest nöjd när jag hittar ett sätt att uttrycka mig som är dubbeltydigt, gärna lite kryptiskt, säger hon.

• Hållbart skogsbruk. Nyttjandet av naturresurser med balans mellan produktion och miljö. • Balansera skogsdebatten. Debatten om skogen kan bli så ensidig i vanliga medier. Oftast tar jag ställning för ett aktivt skogsbruk – jag uppfattas kanske som en produktionsmänniska – men jag har under många år arbetat för bättre miljöhänsyn i skogsbruket. • Landsbygdsfrågor. Förutsättningarna för en levande landsbygd. • Skogsbranschens förändringsbenägenhet. Det kanske är önsketänkande men jag önskar att jag på något vis kan bidra till att läsaren ifrågasätter sin fasta tro på hur saker och ting ska vara. Skogsbranschen är så konservativ, vi behöver nya perspektiv. • Cross cooking. Begreppet används inom matlagning och i restaurangbranschen och beskriver mötet mellan matkulturer i en och samma maträtt. Jag tänker på det som korsbefruktning, väl värd att tillämpa även i skogsbruket.


7 intro

En medlemstidning från Norrskog

jonnajinton.se Jonna Jinton startade sin blogg för tre år sedan, i samband med flytten från Göteborgs innerstad till Grundtjärn utanför Junsele. Inspirerar till ett liv närmare naturen. Startade: Juli 2010 jonnajinton.se har haft 2 miljoner unika besökare. Som mest har bloggen haft ca 8 000 besökare under en dag. Det mest sedda inlägget är en film som Jonna lade ut på Lucia 2012.

5

”I skogen får jag tillgång till min kreativitet”

spännande Facebooksidor

Resan tillbaka till Göteborg var bokad.

• visomgillarskog

En enkel biljett till allt det där unga människor förväntas göra idag, resa, plugga och ta smarta steg i karriären. – Då stannade jag upp och tänkte ”Varför då egentligen, för vems skull?”, berättar Jonna Jinton. Den sommar Jonna fyllde 21 hade hon tillbringat fyra veckor i familjens sommarstuga i Grundtjärn. – Jag var helt tillfreds med mig själv. Naturen dömer inte, skogen bryr sig inte om vad jag har för skor eller hur jag ser ut i håret. Här fick jag tillgång till min kreativitet och plötsligt stod det klart för mig att jag inte var beredd att följa strömmen, berättar hon. Det är tre år sedan nu. Tre år som är väl dokumenterade på jonnajinton.se.

• Skogen i Skolan

5

Naturupplevelser

Jonnas 5 i topp • Brandtornet på Nävernäsan, stigen dit är jättemysig och väl uppe i tornet får man en hisnande utsikt över skogen, tänk att få bo så här vackert! • Nämforsen i Näsåker, spegeldammen är så otroligt vacker, jättefint att bada där. • Storsjön, Omsjö, Grundtjärn, Tallnäset… listan på fantastiska sjöar i området är lång, liksom alla fina badstränder. • Morgondimmor och solnedgångar, jag hämtar mycket energi i naturen, ibland blir jag så överväldigad av det vackra i nuet att jag måste springa ut på ängarna. • Juvanklocken, ett berg som är format lite som en vulkan eller som en pyramid. Jag har bara vågat mig dit med skoter på vintern för det lär vara mycket björn där.

(som Marianne Eriksson är upphovskvinna till). Här finns fakta och funderingar om skogen som resurs för en hållbar framtid på och för landet och människans brukande av skogens många värden. (Twittrar också på #gillaskog)

Ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

• Skogforsk Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Arbetar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen, så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås.

• SkogsSverige En gemensam informationsplattform för allt som rör skogssektorn.

• M.I.O Entreprenad AB Skogsbruk och skogsavverkning i Norrskogs område.

Nytt i Norrskog


www.logmax.se HEADS ABOVE THE COMPETITION

ACTIVE FRICTION CONTROL FÖR OPTIMAL VIRKESKVALITET Tänk dig ett aggregat som automatiskt anpassar sig beroende på trädslag, diameter och typ av sortiment. Med Log Max Active Friction Control justeras ständigt knivtrycket för att försäkra att absolut bästa timmerkvalitet och friktion mellan träd och aggregat uppnås. Ring oss redan idag så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max. Log Max - Stationsvägen 12 - 770 13 Grangärde - 0240 59 11 00 - www.logmax.se

Lars Strömsund Norra Sverige, 070-347 65 74 Mikael Solèn Södra Sverige, 070-591 18 89 Gunnar Bäck Södra Sverige, 070-391 97 50


9 intro

En medlemstidning från Norrskog

Välbesökt träseminarium i Östersund Hur ser det framtida behovet av trä ut globalt? Vilka forskningsprojekt driver utvecklingen framåt? Det var frågor som besvarades när Norrskogs Forskningsstiftelse bjöd in till träseminarium i början av oktober. Mikael Eliasson, direktör för Svenskt

Trä, pratade om globala trender för träindustrin. – Det är en intressant bild han målar upp, det finns ett stort underskott av trä i världen, dels i Kina, Sydostasien och norra Afrika men även i delar av Europa. Här har vi som sitter på råvaran ett gyllene tillfälle. Den stora frågan är hur vi kan förädla vår produkt ytterligare, och på så sätt stärka vår konkurrenskraft, menar Björn Skogh, Norrskogs utvecklingschef och seminariets moderator. Sedan stiftelsen startade i mitten av 1990-talet är det främst fyra institutioner som med jämna mellanrum beviljats medel från Norrskogs forskningsstiftelse, Skogforsk, SP Trä, SLU och Luleå tekniska Universitet. På seminariet fanns de alla på plats och berättade om sina pågående och avslutade projekt. – Det är spännande att höra forskare tala om trä som en ingenjörsprodukt med stora framtida möjligheter. De forskningsprojekt vi fick ta del av handlade bland annat om industrianpassad produkttillredning i skogen och ny mätteknik för bättre råvaruutnyttjande och betalning, säger Björn Skogh.

Björn Skogh, Norrskogs utvecklingschef och moderator när Norrskogs Forskningsstiftelse bjöd in till träseminarium. Charlotte Bengtsson, ledamot i Norrskogs forskningsstiftelses styrelse.

Läs mer på: www.norrskog.se

Skogsägarna Norrskogs Forskningsstiftelse 1995 avsatte Skogsägarna Norrskog 15 miljoner kronor till en ”stiftelse för skogsvetenskaplig och skogsindustriell forskning och utveckling”. Motivet var att vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete inom det skogsvetenskapliga och skogsindustriella området behöver stärkas och stimuleras. I slutet av år 2007 fick stiftelsen ytterligare en donation på 5 miljoner kronor från Norrskog.

Varför är DU medlem i Norrskog? Kjell-Erik Edblom, Dorotea

Roger Hällestrand, Hällaström

Maud Eriksson, Umeå

Jag är föreningsmänniska av födsel och ohejdad vana skulle man väl kunna säga. Jag har varit medlem i Norrskog i 30 år, främst eftersom föreningen bevakar mina intressen som markägare. Norrskog har en långsiktig syn både på ekonomi och skogsskötsel. Under åren har jag köpt tjänster som slutavverkning, markberedning och plantering och varit nöjd med resultatet även om jag principiellt tycker att man hela tiden ska eftersträva att bli ännu bättre.

Norrskog har dels en viktig roll att upprätthålla konkurrenskraftiga priser på virkesmarknaden, dels kan föreningen erbjuda mig som markägare bra service och rådgivning. Dessutom har Norrskog en viktig roll i bevakandet av näringspolitiska frågor, det är viktigt för mig, därför är jag glad varje gång jag ser att föreningen hörs och syns i debatten.

Min far var medlem i Norrskog fram till sin död då jag övertog skogen. Själv tycker jag att jag fått god hjälp med alla de åtgärder jag gjort hittills och betraktar mig därför som en nöjd medlem.

Nytt i Norrskog


10 medlem

”Vi är supernöjda med den hjälp vi fått av Norrskog” Förmodligen känner du igen henne från sportnyheterna på TV4 – hon är en av kanalens mest rutinerade programledare. Men Maud Bernhagen är inte bara en svensk tv-profil, hon är också nybliven skogsägare och norrskogsmedlem. Foto: Daniel Ohlsson • Text: Petra Järnbert

Bara för att man är uppvuxen på en

skogsfastighet behöver det inte betyda att man kan så värst mycket om skog. Det blev Maud Bernhagen och hennes systrar Åsa Bergström-Schahine och Eva Aliris varse, när de för ett år sedan övertog sin pappas fastighet i Nyhem i östra Jämtland. – Vi har såklart satt plant där på sommarloven och när vi var riktigt små hängde vi ofta med och lekte i hasorna på pappa när han röjde sly. Men det är han som haft full koll på allting, jag och mina systrar har aldrig lärt oss hur det funkar att äga skog, säger Maud Bernhagen. Ett eventuellt generationsskifte hade varit på tal ganska länge när deras pappa, Göran Bergström, kallade ihop till familjemöte för att prata om skogen. – Kontentan av det mötet blev att vi alla kände oss redo för en överlåtelse och redan då beslutade vi att fastigheten skulle bli min och mina systrars enskilda egendom. Sen har LRF och Norrskog på ett fantastiskt sätt hjälpt till att tråckla oss igenom processen, säger Maud. Juridiskt upplever Maud att allting fallit på plats. Idag äger syskonen 33 procent var av fastigheten, den har med andra ord inte styckats upp i tre delar. – Rent praktiskt känns det bäst att äga skogen tillsammans. Det är så mycket som fortfarande känns svårt vad det gäller själva brukandet av skogen, även om det verkligen underlättar att vi hela tiden kan fråga pappa om råd, säger Maud. Nytt i Norrskog

Ni kan lita på Norrskog, förklarade pappa, ”Det är som en fackförening, Norrskog har inga andra intressen än medlemmarnas intressen”. Hon har svårt att föreställa sig en bättre start på ett skogsägande än den start hon och hennes systrar fått. – Jag är så glad över att vi får ta del av pappas råd, erfarenheter och synpunkter när vi nu testar att stå på egna ben. En dag tog han med oss ut i skogen för att visa oss gränserna, vi gick i samlad trupp runt hela fastigheten, det var helt ovärderligt att få göra det med honom. Idag är det Maud och hennes systrar

som tar beslut om åtgärder på fastigheten, men på en punkt har Göran Bergman vägrat kompromissa. – Ja, det är det här med Norrskog, det var viktigt för honom att vi tog hjälp av Norrskog. ”Varför då? Hur kommer det sig? Vilka andra aktörer finns det på marknaden”, undrade vi – plötsligt misstänksamma efter alla år med Norrskog som en lika naturlig som diffus fond i tillvaron. Egentligen var det först i det läget jag började reflektera över vad Norrskog egentligen är. ”Ni kan lita på Norrskog”, förkla-

rade pappa, ”Det är som en fackförening, Norrskog har inga andra intressen än sina medlemmars intressen.” Nu återstår för nästa generation att bygga samma tillit till Norrskog. – I det här skedet av vårt skogsägande kommer vi att behöva förlita oss på Norrskog. Vi kan fortfarande så lite och vi är beroende av att få saker och ting förklarade för oss på en väldigt grundläggande nivå. Vi måste stötta oss mycket på vår rådgivare Mattias Olofsson och hittills är vi supernöjda med den hjälp vi fått av Norrskog, säger Maud.


En medlemstidning fr책n Norrskog

11 medlem

Nytt i Norrskog


12 medlem

Från vänster: Åsa Bergström-Schahine, Maud Bernhagen och Eva Aliris. Foto: Fredrik Aliris

Med nya erfarenheter växer ett nytt samtal fram mellan systrarna. – Egentligen är det kanske en förlängning av det samtal många syskon har om sina föräldrar när de blir äldre. Man vill att de ska ha det så bra som möjligt. Det handlar om omsorger, i vårt fall är det omsorger om både pappa och skogen. Nu har vi övertagit skogsfastigheten men pappa äger fortfarande sitt hus och vi tagit över driften av det, menar hon. Syskonen har lite olika förutsättningar i sitt skogsägande, hennes systrar bor i Östersund, sju mil från fastigheten, själv bor hon sedan 17 år i Stockholm. – Men präglad som jag är av att ha vuxit upp i en liten by flyttade vi för fem år sedan ut på vischan utanför Stockholm. Nu bor vi i ett ombyggt sommarhus nära både skog och hav. Jag är och förblir en glesbygsbo, konstaterar hon. I samma veva som Maud, Åsa och Eva övertog skogen – förra hösten – rasade en skogsdebatt vi sällan skådat i Sverige. – Skogsnäringen är ingen fredad zon, den kommer inte undan de vinstintressen som drabbar övriga samhället. För mig Nytt i Norrskog

I det här skedet av vårt skogsägande kommer vi att behöva förlita oss på Norrskog personligen har miljöintresset vuxit med åren, inte minst sedan jag fick barn. Det ska bli spännande att följa utvecklingen på nära håll och vara en del av det hela.

3

Det är både vår och pappas starka önskan att förvalta skogen långsiktigt, menar Maud.

lyckade åtgärder på fastigheten i Nyhem

– enligt skogsrådgivare Mattias Olofsson, Gällö • Generationsskiftet har genomförts på ett exemplariskt sätt. Göran Bergström lämnar efter sig en skog i toppskick. Han har i god tid ordnat all skogsvård och varit noga med att se till att all ungskog som skulle röjas har röjts. Dessutom finns han där och stöttar sina döttrar in i skogsägarrollen. • I samband med generationsskiftet tecknade Åsa, Maud och Eva ett skogsbruksavtal med Norrskog vilket underlättar vårt långsiktiga samarbete. Dessutom reviderar vi den gamla skogbruksplanen för att syskonen ska få en mer exakt bild av sin fastighet som idag också är PEFC-certifierad. • I dagarna inleder vi ett vägbygge på fastigheten som i förlängningen kommer att underlätta vid kommande kommande gallring, slutavverkning och efterföljande skogsvård på fastigheten.


Rådgivning som gör skillnad

Behåll ditt fokus – vi gör resten

söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående förmedlare av Vår rådgiVning spänner överVi hela marknadens utbud försäkringar och finansiella produkter. erbjuder skräddarsydd ochav finansiella lösningar. Du är välkommen att höra avbehov. dig så får du veta mer om kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika

våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att välja rätt – både i rollen som privatperson och företagsledare. Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående Söderberg & Partners har Nordens största fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov. • Investeringsrådgivning

analysavdelning inom bank- och försäkringsbranschen. Hos oss kan du behålla ditt fokus medan vi levererar en lösning för hela din finansiella situation.

Placeringsportföljer Förmögenhetsrådgivning • Tjänstepensioner och gruppförsäkringar • Kassaförvaltning för företag Ring 08-451 50 00 • Skräddarsytt försäkringsskydd • •

Eller besök www.soderbergpartners.se för ytterligare information

Per Forslund per.forslund@soderbergpartners.se Tel: 0620-125 90

skillnad

re av och

största fristående säkringsbranschen. edan vi levererar en tion.

Julbord på järnbruk från 1703 Vi serverar julbord under perioden 30 november-15 december. 445:- per person för julbord. 845:- per person inklusive del i dubbelrum med frukost. Lö. 30 nov. 19.00 Sö. 1 dec. 14.00 Fr. 6 dec. 19.00 Lö. 7 dec. 19.00 Sö. 8 dec. 14.00 Fr. 13 dec. 19.00 Lö. 14 dec. 19.00 Sö. 15 dec. 14.00 För större grupper även på andra datum

0612-71 75 00 info@galsjobruk.com www.galsjobruk.com

Glögg provning Lördagar 30 november, 7 och 14 december kl. 17.30 arrangeras Glöggprovning Pris 195:- per person för provningen. Övernattande gäster betalar 145:- per person och totalpriset 990:- inkl Glöggprovning, julbord och del i dubbelrum med frukost.

ADC Media

Klassiskt järnbruk från 1703. Vackert och inspirerande. Modernt och flexibelt.


14 SBO

Skillnaderna är många mellan att vara medlem i en skogsägarförening – och att nappa på det bete som första bästa virkesköpare kastar ut. Föreningen bevakar dina intressen, såväl i din skog som på den politiska dagordningen. Det mest unika med en medlemsägd förening är skogsägarna själva. Alla röster, viljor, initiativ och tankar – som med åren mejslat fram ett Sverige, där den privata skogsägaren har en hel del att säga till om – genom sin förening. I Nytt i Norrskogs miniserie ”Från Kust till fjäll” hälsar vi på hos några av Norrskogs skogsbruksområden. Först ut är Medelpad östra.

Skogsbruksområdet

– en viktig mötesplats för skogsägare Nyckeln till en bra verksamhet är okunskap – eller omvänt – att våga visa intresse i egen brist på kunskap. Det tror Per Dahlin som varit ordförande i Medelpad östra i tio år. – Vår tidigare ordförande här i Medelpad östra sa ungefär så, och jag tror faktiskt att det ligger något i det, säger Per Dahlin. Utmaningen är att arrangera skogliga ak-

tiviteter och samtidigt intressera skogsägare med olika kunskapsnivå. – Vår medvetna attityd är högt i tak och mycket utrymme för skogsägaren att växa med nya kunskaper och erfarenheter, säger Per Dahlin. Han säger det på det där prestigelösa sättet som tar fram det bästa ur människor. Den tillåtande attityden genomsyrade rådet redan innan han klev in i ordföranderollen. Han minns när Norrskog gjorde en uttalad satsning för att få in fler kvinnor i råden. – Katarina Rönngren som sitter i vårt råd nu försökte skaka av sig valberedningens fråga med ett ”Nej men jag kan inget om skog!” och fick svaret från vår förre ordföranden Lars-Erik Larsson att ”Vilken tur, för det är vi redan så många här som kan!” Vårt uppdrag är att få med oss många medlemmar på skogliga aktiviteter och det är många andra kompetenser än skog som behövs i det arbetet, inte minst föreningskunskap, konstaterar han. Kunskap är makt. Okunskapen är maktlös. De skogliga aktiviteter som varje skogsNytt i Norrskog

bruksområde i Norrskog arrangerar stärker på olika sätt markägaren i skogsägarrollen. Det kan handla om allt ifrån ren skogsskötsel till ekonomi, teknik eller näringspolitiska frågor. Aktiviteterna föds i det förtroendevalda rådet, runt ett bord på Norrskogs kontor i Sundsvall. – Vi har alltid en föredragningslista. Om jag skulle ge ett enda råd så är det att man följer sin lista, ja och så förstås att undvika ämnet älgjakt! En trogen skara medlemmar kommer till nästan alla aktiviteter. – Om vi ordnade en skogsdag på temat ”långa och korta barr” skulle det dyka upp minst 20 personer. Det är vi tacksamma för. Men den stora utmaningen är att nå ut till nya och gärna yngre medlemmar. Vi måste få dem att förstå att skogsägarföreningen kan erbjuda dem en bred kompetensutveckling, menar han. Det är en utmaning som Medelpad östra tar på stort allvar. Under åren har det resulterat i en rad okonventionella sammankomster. Eller vad sägs om grötmöte,

modevisning med skyddsutrustning och profilkläder och sms-aktviteter. – Det där med sms-aktiviteter var ett förslag från en av våra rådgivare, Sverker Henckel. Vi tyckte att det lät intressant. Ofta har man som skogsägare bra koll på vad som händer i den egna skogen men vad som händer en kilometer bort har man sämre koll på. Med ett sms till alla medlemmar kan vi bjuda in till en aktivitet när det händer något spännande hos en skogsägare. Vi har testat det en gång hittills. Det var en medlem som istället för att grusa en skogsbilväg hade hyrt in en traktordragen vägstenkross. Smset gick ut två dagar innan och de 40 personer som dök upp fick se ett bra alternativ till att grusa en väg. – Nu planerar vi att åka till Finland för att titta på björk i november, men i vanliga fall brukar vi försöka hitta något i närheten. Det ska vara enkelt, billigt och helst ska man komma hem samma dag. Det finns så mycket intressant att se och lära bara i länet. Riktigt bra besök i närområdet har vi gjort på Mondi i Väja, på Domsjöfabriken som gör viskos och på Träakademien i Kramfors.


15 SBO

En medlemstidning från Norrskog

Vår medvetna attityd är högt i tak och mycket utrymme för skogsägaren att växa med nya kunskaper och Erfarenheter

Där hade nog många medlemmar varit kvar än om vi inte haft en tid att passa, säger Per Dahlin. Ändå är Medelpad östras mest välbesökta aktivitet höstmötet, eller som de kallar det, grötmötet, i början av december. – Skogsbruksområdet har en viktig uppgift att fylla som mötesplats för skogsägare. Vi bjuder alltid på ett intressant program, men här finns också plats för mer informella möten. Det är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och bygga nätverk, menar Per Dahlin.

Rådens uppgift är att stötta den operativa verksamheten, bevaka den lokala näringspolitiken, svara för olika skogliga och sociala aktiviteter samt föra medlemmarnas talan. De förtroendevalda väljs vid det lokala årsmötet. Kontakta gärna någon i ditt råd om du har förslag på aktiviteter. Kontaktuppgifter hittar du på www.norrskog.se

3

x Höjdaraktiviteter

• För tre år sedan bjöd Medelpad östra in till en skogsdag i anslutning till Birsta köpcentrum. På plats fanns naturligtvis Norrskog liksom entreprenörer, en gallringsskördare, LRF, Swedbank och bland de mer udda aktiviteterna fanns bland annat växtfärgning och fågelholksbygge. – Inbjudan var ställd till den skogsintresserade allmänheten och vi räknade med att det skulle komma ungefär 400 personer, så döm om vår förvåning när det kom 1 500 personer, säger Per Dahlin. • En fin dag för ett par år sedan ordnades en Gränslös skogsdag i Ljustorp, lantmäteriet fanns på plats och ett 50-tal personer anslöt till aktiviteten. – Det ovanliga den gången var att många okända norrskogare dök upp, som man inte träffar särskilt ofta. Den gången lyckades vi verkligen nå ut till nya medlemmar. • Generationsskiften är alltid en högaktuell fråga för alla skogsbruksområden. Men hur gör man för att nå nästa generation? – Tillsammans med Indalens och Sundsvalls skogsbruksområden skrev vi helt enkelt till våra medlemmar och efterlyste nästa generation. Vi hyrde Nöjeshallen i Sundsvall och körde femkamp, mat och information och kunde på så sätt ge goda råd inför ett eventuellt generationsskifte. Medelåldern den gången landade på ungefär 30 år bland de cirka 40 personer som anslöt till aktiviteten. Nytt i Norrskog


ÄLGAR OCH ANDRA HJORTDJUR är på många sätt imponerande. Tyvärr orsakar de skogsskador för enorma belopp, främst genom bete på ungtall. LRF samarbetar med skogsägarföreningarna och andra organisationer och myndigheter för att få hjortstammarna i balans med foder tillgången, bland annat i det nya älgförvaltningssystemet.

INTRESSET FÖR AFFÄRER inom förnybar energi ökar snabbt och tusentals landsbygdsföretagare driver energiverksamhet. Därför har vi lanserat Energiföretagaren, ett material som inspirerar och vägleder tilll lönsamma affärer inom förnybar energi.

FÖRR ELLER SENARE blir det aktuellt att lämna över skogen till en ny generation. Det finns en hel del att sätta sig in i för att det ska bli så bra som möjligt. LRF-koncernen har spetskompetens och erfarenheter som är till god hjälp vid ägarskiftet.

FÖRYNGRINGSFRÅGOR, röjning, slutavverkning, naturhänsyn eller säkerheten i skogen? LRF och skogsägarföreningarna arrangerar kurser, studieresor, studiecirklar och seminarier. Genom LRF får du även riktigt bra rabatter när du exempelvis ska köpa ny motorsåg, bil och drivmedel.

DET SKA VARA MÖJLIGT för alla som vill att arbeta, bo och leva på landsbygden. Därför är det viktigt att vi driver frågor som förbättrar servicen och infrastrukturen på landsbygden. Alla har rätt till bra vägar, el, post, telefoni och bredband.


TIDNINGARNA LAND SKOGSLAND, Land Lantbruk och Land ingår i medlemsavgiften. Det gör också en basolycksfalls- och en livförsäkring. Dessutom får du tillgång till LRFs egna företagarcoacher.

VEM VET VILKA PLANER stat och kommun har för din plats på jorden. LRFs experter arbetar ständigt med frågor kring äganderätt och markintrång.

DET FINNS GODA MÖJLIGHETER att öka tillväxten i Sveriges skogar. Det skulle underlätta en omställning till ett grönare och mer hållbart samhälle. LRF samarbetar med skogsägarföreningarna genom bland annat satsningen Krafthandling Skog för att öka både lönsamheten och tillväxten i familjeskogsbruket.

LRF HAR ÖVER 1 000 lokalavdelningar runt om i Sverige där medlemmar träffas för att dela med sig av sina erfarenheter och påverka utvecklingen i bygden. För medlemmar under 36 år finns dessutom ett särskilt nätverk, LRF Ungdomen.

Är det här din värld? DÅ ÄR DU varmt välkommen till LRF-familjen och

172 000 människor som också hör hemma i det gröna näringslivet. GÅ IN PÅ lrf.se/skog. Här kan du: 1. Gå en tipspromenad och få mer information om vad ett medlemskap kan betyda för dig. Du kan dessutom vinna en tidningsprenumeration. 2. Ställa frågor till några av våra experter. SOM MEDLEM I LRF är det tryggt att veta att den skogsförsäkring du kan teckna genom oss innehåller en allriskdel som täcker skador från exempelvis skadeangrepp, brand och storm.

FÖRST GUDRUN, sedan Per och Dagmar. Stormarna kan vi inte resonera med, men väl politiker och myndigheter när våra medlemmar drabbas.

VILL DU HELLRE PRATA med någon är du välkommen

att ringa Medlemsservice, 020–44 44 33. DU BEHÖVER INTE vara heltidsbonde för att vara

medlem i LRF. Det viktiga är att du har ditt hjärta på landsbygden.


18 guide: rågångar

Var går grän

Till vardags är Anders Jonsson VD för Sundsvall Energi. Sedan 2008 sitter han i Norrskogs styrelse och på sin fritid har han de senaste två åren ägnat en hel del tid åt att leta reda på – och märka upp – sina rågångar. Vi bad honom dela med sig av sin historia, och sina bästa råd och tips.

Nytt i Norrskog

Anders Jonsson talar av erfarenhet när han säger:

– Om man vet med sig att man ska ta över sina föräldrars fastighet är det klokt att ta del av den kunskap de har om fastigheten innan de plötsligt inte finns mer. När hans egen pappa gick bort för ett par år sedan, fanns det en hel del skogliga frågor de aldrig diskuterat. Var började och slutade den till exempel den fastighet som Anders Jonsson och hans två systrar nu ärvde?


19 guide: rågångar

En medlemstidning från Norrskog

nsen?

– Jag hade koll på ett par stenar som pappa visade mig för många år sedan. I ett tydligt minne pekar han på en sten i skogen och säger ”Det här är en gränssten pojk, det ska du komma ihåg!” Farsan hade koll på många av stenarna men han lade inte så mycket tid på att vårda och ta hand om rågångarna, säger Anders Jonsson. Någon metod för att hitta stenarna hade han inte när han gav sig iväg för att leta rätt på de stenar han kände till. – Till att börja med handlade det om

”learning by doing”. Ganska slumpartat och utan någon särskild struktur hittade jag ett antal stenar. Dessa upptäckter väckte ett genuint intresse, nu ville jag ta reda på exakt var gränsen gick för min fastighet gick, berättar han. Den fastighet Anders och hans två systrar ärvde efter sin far, har funnits i släkten i många generationer. I slutet av 1800-talet klövs fastigheten och farfars farfar och hans bror lade ut egna rösen där de tyckte att det var lämpligt att dela fastigheten.

Denna delning legaliserades någon gång på 60-talet. – Jag tänkte att jag rimligtvis skulle komma till nästa sten om jag bara gick rakt fram i den bestämda riktningen. Vid laga skifte til�lämpade man – med generella anpassningar efter terrängen – en standard på 200, 300 eller 400 alnar mellan varje röse. Ganska snart gjorde jag bedömningen att man i Harvs by i Attmars församling, där min fastighet ligger, hade tillämpat 300 alnar, det vill säga 177 meter, mellan varje röse. Nytt i Norrskog


20 guide: rågångar

I ett tydligt minne pekar han på en sten i skogen och säger ”Det här är en gränssten pojk, det ska du komma ihåg!”

Nytt i Norrskog


21 GUIDE: Rågångar

En medlemstidning från Norrskog

Delningen som min farfars farfar och hans bror gjorde komplicerade det hela lite eftersom de lagt ut sina stenar med 400 alnars mellanrum, berättar Anders Jonsson. Det var inte de enda komplikationer han stötte på. – Helt uppenbart har en hel del ursprungliga stenar körts ner av skogsmaskiner eller blivit förstörda på annat sätt. På min systers fastighet misstänker jag att stormen Dagmar ställt till det. Där vi borde ha funnit stenar fann vi rotvältor som med största sannolikhet skickat iväg stenarna all världens väg. Erfarenheter som dessa gör att jag i dag tar arbetet med att sköta mina rågångar på ännu större allvar. Jag tänker plocka bort alla stora, grova träd i närheten av mina rösen. Det är bara upp till mig att se till att de fem stenarna ligger orörda i sitt röse och har en juridisk betydelse. När Torp Stöde skogsbruksområde ordnade en rågångskurs anmälde sig Anders Jonsson direkt. Här intill kan du läsa mer om hans bästa råd till dig som går och funderar på att ta tag i dina rågångar. – Den fråga man får ställa sig är hur man vill överlåta skogen till sina

3

barn. Man kan själv vara jättesäker på vart den helt oröjda gränsen går, eller så kan man välja att sköta rågångarna under sin egen förvaltning och underlätta för den kommande generationen.

Anders Jonssons bästa tips

Gå en Rågångskurs hos Norrskog Här får du ofantligt mycket kunskap! Rågångskursen som leds av Lantmäteriet avhandlar de juridiska aspekterna, dessutom får man lära sig en metodik för att systematiskt och effektivt hitta sina rågångar, liksom praktisk kunskap att utöva denna metodik. Själv började jag tvärtom med att försöka hitta mina rågångar på egen hand. Jag märkte ut rösena på jaktgps-kartan och kunde snabbt konstatera hur opålitlig den var i det här sammanhanget. Från den ena dagen till den andra kunde det skilja 30 – 40 meter mellan röset och markeringen på kartan. Moderna kartmaterial innehåller ohyggligt mycket fel. De enda verktyg man behöver är en karta från laga skifte (beställ gärna en riktig utskrift från Lantmäteriet eller lantmäterienheten på kommunen, det här är den enda karta som verkligen stämmer), en syftkompass och en trådmätare. Jag gick kursen när Torp Stöde skogsbruksområde anordnade

den och kan varmt rekommendera alla skogsbruksområden som inte redan anordnat kursen att göra det, det är verklig medlemsnytta. Försök att få med dig grannen I den bästa av världar gör man det här arbetet tillsammans med sin rågranne. Min far berättade om en gång när min farfar och hans rågranne blev osams för att grannen vid en avverkning genat in på farfars fastighet. Det hade blivit ett hack i min farfars skog och det var en hel del trassel innan de rett upp det hela. Delar man på jobbet får man en gemensam uppfattning om var fastighetsgränsen går vilket underlättar för brukandet. Om det av olika anledningar inte är möjligt att göra jobbet tillsammans – din rågranne kanske bor på annan ort/inte är så engagerad i sin skog – tycker jag ändå att man ska informera om att man tänker röja upp sina rågångar och försäkra sig om att rågrannen är bekväm med det.

Ha roligt när du gör jobbet Jag röjer upp mina rågångar när vädret är lämpligt och lusten faller på. Det är en trevlig sysselsättning som ger mig både frisk luft och motion, samtidigt som jag märker ut den enda trygga, lagliga markeringen av var min skog är. Att döma av tjockleken på de lager mossa jag rensat mina rösen från, är det väldigt länge sen någon skött om dessa rågångar, och jag anar att min fastighet inte är den enda där rågångarna är i behov av lite omsorg. Prova! Jag tror att du kommer att tycka att det är väl värt besväret.

rabatt Som Norrskogsmedlem har du rabatt på Skogma, där hittar du allt du behöver för att hitta och markera ut dina rågångar. Snitselband kan du hämta på närmaste Norrskogskontor.

Nytt i Norrskog


STEN

i vägen eller bara på fel ställe?

Vi spräcker sönder den, även med känsliga ledningar i närheten.

BROTT PÅ HYDRALSLANGEN? Ring oss dygnet runt så hjälper vi dig med en ny.

NYHET! NU FINNS VI I SOLLEFTEÅ Vår nya dieselanläggning hittar du i Rödsta, Sollefteå. Saknar du vårt förmånliga kort ansöker du enklast på alltank.se

072 – 74 60 710 info@sebl.se, www.sebl.se

Sollefteå

Kallsedet Hammerdal Krokom Alsen Krokom Sta

Järpen

Östersund

Härnösand Brunflo Sörbygden Söråker Timrå Ånge

Kovland

Sundsvall Sundsvall smörjmedel 060-15 77 39 Östersund smörjmedel/order 063-10 91 08 Sundsvall växel 060-180 180

Sportringen Krokom 0640-68 17 14 www.sportringen.se

20% rabatt vid ett köptillfälle!

(gäller t o m 1/12 och kan ej kombineras med andra erbjudanden, ta med annonsen och visa i kassan)

Gävleborgsfälla för mård (S16) Typgodkänd slagfälla för mård tillverkad i formplywood för hög vattentålighet. Pris för medlemmar i Svenska Jägareförbundet: 300 kronor + frakt. Du som ännu ej är medlem betalar 390 kronor + frakt Beställ direkt på vår hemsida http://jagareforbundet.se/vasterbotten under rubriken ”Viltvårdsprodukter” eller via telefon 090-70 05 40. www.jagareforbundet.se – allt för jägare på ett ställe. Stöd vårt arbete för jakten och viltet, bli medlem du också! Endast 50 kronor/månad för tidning, försäkring och medlemsförmåner.

Bygg & Färg i Krokom AB 0640-616 50 • www.byggochfarg.se 20% rabatt vid ett köptillfälle!

(gäller t o m 1/12 och kan ej kombineras med andra erbjudanden, ta med annonsen och visa i kassan)


Låt inte skatten överraska dig! Redovisningshuset hjälper dig att skatteplanera rätt. Pia, Sara, Marita, Marie, Anna

Deklarationer • Skatterådgivning Vi upprättar deklarationer för enskilda firmor, skogsägare, handelsbolag och aktiebolag. Kontakta oss för ett prisförslag!

• Löner • Redovisning • Bokslut • Årsredovisningar

• Deklarationer • Skatterådgivning • Bolagsbildning

SÄNK SKATTEN MED T.EX: Skogskonto, räntefördelning eller expansionsfond. Jämtgatan 8 | 881 30 Sollefteå | Telefon: 0620-49 00 60 | Fax: 0620-49 00 69

En ny termin betyder nya kunskaper! Kursstarter på Nya Torsta ht 2013 Motorsågskörkort A+B Heta Arbeten Storlek på logga i fakturor Anmälan sker på Torsta ABs hemsida senast 2 veckor innan kursstart. Om ni är intresserade av en kurs men kursdatumen inte passar Er så skicka gärna en intresseanmälan till info@ torsta.se Till våren kommer vi även att starta kursen Röjsågskörkort RA & RB

torsta.se

Torsta AB . Ösavägen 20 . ÅS

Torsta AB fungerar som ett nav för utvecklingen av de gröna näringarna i Norrlands inland med fokus på Jämtland. På programmet står utbildningar, utveckling och rådgivning. Idag handlar det om skog, lantbruk, djur, vatten och landsbygd.


24 marknad

Ökat tryck

på tryckimpregnerat virke Många byggprojekt har vi tänkt på – och talat om – i många år innan de äntligen blir av. Förväntningarna är ofta stora på den där trappan, uteplatsen, bryggan eller grinden. – Vårt tryckimpregnerade virke är godkänt av Nordiska Träskyddsrådet – NTR – det betyder att du investerar arbetstid och pengar i något som består år efter år, säger Alexander Åhréus, försäljningsansvarig för byggprodukter i Sverige. Tryckimpregnerat virke har alltid funNordiska Träskyddsrådets nits i Norrskogs Wood Products sortilogga – NTR ­– borgar för ment, men först efter sommarsemestrarna den höga kvalitén. kunde Norrskog börja leverera impreg– Impregnering är en extra nerat virke från den egna anläggningen i försäkring mot röta efterHissmofors. som det skyddar träet mot – Tidigare har den tillverkats på lego. angrepp av rötsvamp, insekter Att vi nu sågar, hyvlar och impregnerar och skeppsmask. En trall ska virket på samma gårdsplan innebär bara fungera som trall i 20 år. Om fördelar. Vi blir mer kostnadseffektiva, vår virket mot förmodan utsätts leveranssäkerhet ökar och vi kan erbjuda för rötangrepp innan det, omvåra kunder en större flexibilitet när det fattas våra kunder av NTR’s 20 gäller specialbeställningar, menar Alexanårs garanti, berättar Alexander der Åhréus. Åhréus. Tryckimpregnerat virke är en produkt Norrskog Wood Products som både den svenska och norska byggsaluför främst två av NTR’s marknaden kräver. träskyddsDet finns ingen annan klasser. – Många kunder beställer tryckim– Virke trävaruprodukt på pregnerat virke som ska ansom komplement vändas i mark marknaden som ger för konstruktiooch i kontakt virket samma ner utomhus. Det med sötvatten finns ingen annan heltäckande skydd kallas NTR A trävaruprodukt på och virke som marknaden som ger i utsatta lägen används ovan virket samma helmark kallas NTR täckande skydd i utsatta lägen, menar Ola AB, säger Alexander Åhréus. Wilhelmsson som är försäljningsansvarig Ytterligare en fördel med tryckimpregför byggprodukter i Norge. nerat virke är att det är underhållsfritt. Nytt i Norrskog

Foto: Håkan Sehlstedt


25 marknad

”Norrskogs ledningen har väldigt stor förståelse för de industriella behoven”

Nytt i Norrskog


26 marknad

En allt tydligare trend de senaste åren är kravet på jämna längder för tryckimpregnerat virke

Impregneringstub (Autoklav) tiltat under process.

Vill man behålla ett fräscht utseende kan man naturligtvis stryka på lite träolja. Dessutom kan man ytbehandla tryckimpregnerat virke precis som vanligt trä när det fått torka ordentligt. Det går bra att använda både täckande och laserande färg. – Historiskt har tryckimpregnering gjorts med komponenter som krom och arsenik, men Sverige var först i Europa med att förbjuda dessa två grundämnen vid impregnering. Ur miljöhänsyn är det tryckimpregnerade virket en rumsren produkt idag, menar Alexander Åhréus. Det är bara furu som impregneras i den nya anläggningen i Hissmofors. Träet behandlas i en industriell process som ger en djup inträngning och hög upptagning av träskyddsmedlet i virket. – Olika träslag har olika förutsättningar att ta till sig impregneringsvätska. Gran är

Intaget med 1 batch påställd.

Nytt i Norrskog

Vaccumpumpar.

svår att impregnera medan splintved hos lärk och furu är enkla, men furans kärnved tar inte åt sig impregneringsvätska, berättar Stefan Ekstedt som är platschef på Hissmofors hyvleri. Han har följt den nya impregneringsanläggningen från budgetförhandlingarna till de första leveranserna av den färdiga produkten. – Högsäsongen för tryckimpregnerat virke ligger drygt ett halvår fram i tiden men när sommaren kommer har vi svårt att mätta marknadens behov. Nu bygger vi lager inför sommaren, menar Stefan Ekstedt. Alexander Åhréus har lagt märke till nya mönster i efterfrågan när det gäller längder på virket. – En allt tydligare trend de senaste åren är kravet på långa, jämna längder för

tryckimpregnerat virke. Längder i 4,8 och 5,4 meter efterfrågas ofta, även 3,6 och 4,2 meter, ibland även 3,0 meter, men längder som 3,3 och 3,9 meter blir alltid kvar i lagret, det kan vara bra att tänka på för markägare som själva apterar och hugger, säger han.

PÅ 60-talet började man använda krom-koppar-arsenik-preparat (CCA). Idag har miljöfarliga ämnen ersatts med mer miljövänliga alternativ som i huvudsak är baserade på koppar, men även linolja. Kreosot har länge använts för impregnering av slipers och stolpar.


RH-Pusher Trädfällriktare RH-Pusher Trädfällriktare RH-Pusher Trädfällriktare -

- -6olika modeller 6 st modeller 6ststolika olika modeller - -lyftkraft 1,5 ton till 3,6 lyftkraft från från 1,5 lyftkraft frånton 1,5till ton3,6 tillton 3,6 ton ton - -utväxling 20 ggr 50 utväxling från från 20 ggr ggr utväxling från 20till ggr50till till 50 ggr ggr - -marknadsledande marknadsledande marknadsledande - -robust konstruktion robust konstruktion robust konstruktion - -minimalt underhåll minimalt underhåll minimalt underhåll

FörFör mer info kontakta Din Din Förmer merinfo infokontakta kontakta Din motorsågsåterförsäljare motorsågsåterförsäljare ellereller motorsågsåterförsäljare eller

Reipal AB Reipal AB Reipal AB

TelTel 0413-249 48,48, faxfax 0413-249 84 84 Tel 0413-249 48, fax 0413-249 84 0413-249 0413-249

Inspirationsdag för kvinnor med Gröna Affärer Bispgården 8 November 9 - 15 FokusFramgång med Margareta Winberg msimonsson@aol.com 070-640 5960 ann@annholst.se 070-641 5355

F okusF ramgång

Styr och ochövervaka övervakavia viaGSM GSM Styr SIKOMGSM GSMAC ACIIIIII SIKOM

Utanatt attvara varapåpåplats platskan kan enkelt; Utan dudu enkelt; Styra,t.ex. t.ex.höja&sänka höja&sänka värmen. –– Styra, värmen. –– läsa läsaav avtemperatur. temperatur. –– få inbrott, fålarm larmom omhög/låg hög/lågtemp., temp., inbrott, driftstopp, m.m.. driftstopp,strömavbrott strömavbrott m.m.. Du Dustyr styroch ochövervakar övervakar direkt direktfrån fråndin dintelefon. telefon. Flera olika modeller.

Flera olika modeller.

Begär mer information!

0941-10225 • www.intectra.se

Begär mer information!

0941-10225 • www.intectra.se

Vi håller inlandet rullande! Alltid nära till hands! • Från fjäll till kust. • 75 fordon, skogs- och anläggningstransporter, vinterväghållning. • Försäljning av grusmaterial i Åsele, Dorotea och Vilhelmina.

ÅSELE Tel 0941-149 00, fax 149 29 VILHELMINA Tel 0940-149 03, fax 123 36 www.inlandsfrakt.se

PREMIÄR! ! PREMIÄR

Under 1800 -talets sena Via mus re del bröt kelkraft, industria flottleder Skogen lismen på och sågv – guldet allvar igen Sverige, från Nor erk fann timret om i skog genom att sin väg ut den skild väva sam nationella i Europa. sbygderna. rar hur man de det gick politiska vardagsn till och vad och ekon Anna Stje ära jämt omiska det bety rnström ländska samman tt för Östersun exemplen är filoso hangen. dsposten med de åren 2006 fie magister i histo böckerna yttre -2011 och ”Camfor ria, arbe e - en jämt tade som har ”En bilha ledarskri ndlares ländsk plån tidigare författat bent för resa” (200 de näringsli bok för 9), berä industrie vsdokum ttelsen om ll utvecklin Ivar Eric g” (2005) entära ”Få råvar sson från och or har form Hoting. svens at Sver

Av Anna Stjernström

”Skogen är en fascin erande resa ett mån gtusenårig t resursutny genom ”Guldet från Nord ttjande av en”. Anna välskrivna Stjer bok är en unik samm nströms och prese ntation anställnin av en histo g av oss helt ria som saknar kuns de flesta göran Burenh kap om.” ult, profes

vd för Modo,

, tidigar

e verksa

m inom sCA eordförande

och styrels

för lkAB ”I Holm sund där jag född pappersm es var timre assan den t och viktigaste för mina mor- och födkroken farfäder, betade i antingen timmerflo de arttningen, i hamnen. på sågen ”Skogen eller – guldet ger inte från Nord bara histo en” rien om skogsindu skogens strins eko och nomiska vårt land. betydelse Den hand för lar också antal män om hur niskors ett arbete, ofta förhålland under svåra en, föräd lade natu nytta för rresurser många.” till

Kjell-Olof

Feldt, tidigar

ogi och

antika

ernström

ståthållare

sor i arkeol

kulturer ”Vad kund e vara mera historiskt, vällovligt mänskligt än att få , kulturellt ett ellt persp ektiv som och indu strii denna något som dokument är en omis är av tlig del av tidigare våra liv.” chef för Bonnier-konc ernen ”När jag kollar avve rkningen skogshem på vårt man ser lilla jag reste malt gruv rna av ett hål. När gamkom detta slitit här, till, vilka ägde har patron nere de marken eller tillhö på herrg ården? Anna rde den ströms bok ger mig Stjernmånga och svar om dessa intressant a och är bero skogar, som så många varit ende av.” Christi Bengt Braun,

Anna stj

Under 1800-talets senare del bröt industrialismen på allvar igenom i skogsbygderna. Via muskelkraft, flottleder och sågverk fann timret sin väg ut i Europa. Skogen – guldet från Norden skildrar hur det gick till och vad det betytt för Sverige.

norden

karna lika ige och mycket Stjernströ som skoge ms lika n. Anna lättlästa monogra som kunn fi skildrar iga på ett förtjä de stora dragen nstfullt sätt i skogens en berättelse historia. som förtjä Det är nar mån on , profes ga läsar sor i histori e.” a vid lunds universitet ”Det här är en expo sé över de skeendena stora i skogens historia med perso illustrerad nporträtt, e men också vardagssl it. En lysan av dåtid ens de samm en viktig anfattning del i Sver iges utvec av en utmä kling som rkt kuns kapskälla är skogens för först betydelse åelsen av och roll Björn spräng i vår tid.” are, skogli och g doktor dick Harris

mliga Oförglö ilder! gamla b

ldet från

NNYYAASSUUBBAARRUUFFORESTER

Skogen – guldet från Norden skogen gu

EGEN VÄG: VÄ DINN EGEN VÄG: ORESTER LJDI VÄLJ

Anna st

na Jutters tröm, tidigar (kanal 1 e chef för och kanal sveriges 2) och dagen television s nyhete r

jernströ

m

e finans

minister

guldet

från no

rden

Köp boken i bokhandeln eller på www.jengel.se Subaru Forester från

Subaru Forester från 254.900:254.900:-

• • • • • • •

”(...) en berättelse som förtjänar många läsare.” Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet

Standardutrustning Forester Standardutrustning Forester • 7 airbags och whiplashskydd Alltid 4-hjulsdrift 7 airbags ochantisladd whiplashskydd •Klimatanläggning Alltid 4-hjulsdrift • •VDC (antispinn, och •traction VDC (antispinn, •Farthållare Klimatanläggning control) antisladd och traction control) •17’’ Farthållare • Eluppvärmda ytterbackspeglar aluminiumfälgar Eluppvärmda ytterbackspeglar •CD-stereo 17’’ aluminiumfälgar • •Eluppvärmd framruta i nederkant Eluppvärmd framruta i nederkant •Bluetooth CD-stereo • •Max. dragvikt 1.800–2.000 kg • Max. dragvikt 1.800–2.000 kg •USB/AUX-ingångar Bluetooth • USB/AUX-ingångar

Hoting 0671-71 30 00 Sollefteå 0620-599 50 Storuman 0951-777 75 www.ivarsbil.se

Boxermotorer Boxermotorer • 2.0i, 150 hk (198 Nm) 2.0i,147 150hkhk(350 (198Nm) Nm) • •2.0D, 147 hk hk (350 Nm) • •2.02.0D, Turbo, 240 (350 Nm) • 2.0 Turbo, 240 hk (350 Nm)

”(...) om hur ett antal människors arbete, ofta under svåra förhållanden, förädlade naturresurser till nytta för många.” Kjell-Olof Feldt, tidigare finansminister ”En lysande sammanfattning (...) av skogens betydelse och roll i vår tid.” Björn Sprängare, skoglig doktor ”(...) ett historiskt, mänskligt, kulturellt och industriellt perspektiv (...) av något som är en omistlig del av våra liv.” Bengt Braun, tidigare chef för Bonnier-koncernen ”(...) en unik sammanställning och presentation av en historia som de flesta av oss helt saknar kunskap om.” Göran Burenhult, professor emeritus i arkeologi ”(...) många och intressanta svar om dessa skogar, som så många varit och är beroende av.” Christina Jutterström, tidigare chef för SVT och DN

Västra Hoting 450 Östersund 063-16 20 45 830 80 HOTING Sollefteå 0620-599 50 Tel 0671-71 30 00 Storuman 0951-777 75 Öppet Måndag 9-17, Tisdag - Fredag 8-17 • www.ivarsbil.se

Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO2-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.

Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO2-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.


28 expertpanelen

Höstregn ger grantimmerbrist I mitten av september hade vi mycket

kraftiga regn i vårt område, i Västmarkum, nordväst om Docksta, kom det till exempel 138 mm mellan den 17 och 19 september. Regnandet ledde till problem med att vägar strömmade sönder, översvämningar i tätorter, vatten i källare med mera. Regnandet drabbar även skogsbruket. Blötan gör att bärigheten för lastbilar på skogsvägarna försämras och det blir svårare för skördare och skotare att ta sig fram i skogsmarken. Speciellt besvärligt blir detta i vårt område där vi har rikligt med finmaterial (mjäla) i markerna. Den finkorniga jorden gör att granen växer bra, men nackdelen är att markens bärighet försämras kraftigt när vattenhalten blir hög.  För att säkra tillgången på sågtimmer under hösten har vi ett tillfälligt medlemserbjudande. Erbjudandet gäller för nya kontrakt och tills vidare, dock längst till den 15:e november. Har du områden med behov av slutavverknings eller gallringar är det därför ett gyllene tillfälle att ta kontakt med din skogsrådgivare för rådgivning och kontrakt. Då gör du både dig själv och din förening Norrskog en tjänst!  Marknaden för trävaror Nytt i Norrskog

Har du områden med behov av slutavverkning eller gallringar är det därför ett gyllene tillfälle att ta kontakt med din skogsrådgivare för rådgivning och kontrakt. ser just nu väldigt pigg ut, förhoppningsvis håller det i sig även under resten av hösten. Konsumtionen av trävaror är i och för sig låg i Västeuropa till följd av svag ekonomisk utveckling i stora delar av EU-området. Å andra sidan har trävaruexporten till Kina, Japan, USA och Nordafrika ökat men framför allt är produktionen av trävaror i Sverige och Europa lägre än på många år. Vi har därför alla möjligheter att producera för fullt i våra sågverk under hösten, men det förutsätter att vi har tillräckligt med råvara. Genom att skriva kontrakt nu så gynnas du två gånger, dels som skogsägare och dels som sågverksägare genom ditt medlemskap i Norrskog. En trygg timmerförsörjning till dina sågverk ger bättre resultat i industrirörelsen. Har du dessutom behov av kompletterande avverkningar efter stormen Dagmar så gynnas du faktiskt en tredje gång! Marknaden för barrmassaved har försämrats under året. Tidningar läses mer och mer på digitala medier vilket drabbar producenterna av tryck- och skrivpapper. Flera pappersmaskiner har lagts ner i Norden under de senaste åren och trenden fortsätter. Hittills har den svenska vedförbrukningen minskat med ca 1 miljon m3f, men dessutom har nedläggningar i Norge gjort att ca 2 miljoner m3f ved funnit ny avsättning i vårt land. Allt tyder därför på att vi kommer att få en svag utveckling av priset på massaved till dess att industrin ställt om sig till andra produkter. Och den processen kan dessvärre ta tid.  Marknaden för lövmassaved har länge varit bättre än för barrmassaved. Under de senaste månaderna har dock prisskillnaden mellan pappersmassa från barrträd och lövträd ökat vilket gör att de massabruk som använder både barroch lövfiber svänger över till att produ-

cera mer massa av barrfiber. Lagren av lövmassaved är dessutom höga efter en stabil vinter där mycket lövvirke avverkats såväl i Norden som i Baltikum. Sammantaget har denna utveckling lett till prispress, vilket dessvärre tvingat Norrskog att sänka priset på lövmassaved fr.o.m. den 18 september.   Sämre framtidsutsikter för massaved ställer ökade krav på skogskötseln. Det är i och för sig alltid lönsamt att röja ungskogar, men nu är det nödvändigt för att kunna genomföra första gallringen med ett positivt ekonomiskt resultat. Och utan röjning och gallring, ja då blir timmerandelen låg, vilket innebär att det ekonomiska resultatet i slutavverkningen också blir svagt. Då och då har jag sett förhoppningar om att ökad förbrukning av biobränsle skulle leda till att röjningen skulle kunna ske som bränsleavverkning, och att man därför skulle kunna vänta med röjningen i godan ro. Det är ett väldigt farligt resonemang. Oavsett vad råvaran skall användas till så är det dyrt att skörda klena träd. Dessutom blir bestånd med alltför många stammar instabila, risken för snöbrott, vindfällningar, insektsangrepp etc. är väldigt stor när sådana bestånd väl åtgärdas. Och om priset på skogsbränsle skulle bli så högt att det försvarar en bränsleavverkning i klena bestånd, då blir ju nettot från en bränslegallring i röjd skog ännu bättre! Glöm därför denna ”räddningsplanka”! Röj Dina ungskogar! Efter en kort forskarkarriär har Olle Söderström – som också är skogsägare – arbetat 10 år inom Virkesmätningen och därefter som virkeschef på Norrskog sedan 1996. Sammanlagt rör det sig om 30 års erfarenhet av virkes- och virkesmarknadsfrågor vilket gör Olle till en av Sveriges mest kunniga och erfarna inom området.


29 expertpanelen

En medlemstidning från Norrskog

Clas Tjäder clas.tjader@norrskog.se 0612-71 87 62

Att överlåta sin andel av skogen Exemplet Leopold, Anna och Erik

Tre delägare i samma skogsfastighet. En har fått andra intressen och behöver snabbt frigöra kapital. Han vill sälja eller belåna sin del för att lägga sitt engagemang av tid och pengar någon annanstans. Vad gör man då? • Fastigheten bedöms vara värd 6 miljoner kronor. • Taxeringsvärdet är 5 miljoner kronor. • Den är intecknad till 45 000 kronor.

Leopold, den fiktive delägare som har behov av snabbt kapital, behöver få fram en miljon kronor. Leopold har tillgångar med värden och säkerheter för den summan i sin del av fastigheten. Men det är inte så enkelt att realisera dessa just nu. Att sälja fastigheten kan inte ens komma på fråga för de övriga ägarna, de fiktiva syskonen Anna och Erik. Om Leopold vill belåna fastigheten genom att öka på inteckningarna med 955 000 kronor behöver även Anna och Erik godkänna den så kallade pantförskrivningen, men det vill de helst inte. Leopold frågar om Anna eller Erik vill köpa hans andel för 2 miljoner kronor. ”Är den värd så mycket?”, tänker Erik. Priset 6 miljoner kan vara troligt om fastigheten skulle bjudas ut på den öppna marknaden, och det enkla räknesättet vore en tredjedel av bedömt marknadsvärde. Men en enskild tredjedel har sällan samma marknadsvärde, de potentiella köparna är bara två, nämligen de andra delägarna. Erik tänker att 1,6 miljoner kronor vore mer rimligt. Anna och Leopold räknar  

Om Leopold skulle få en köpeskilling om 2 miljoner kronor för sin tredjedel av fastigheten kan han räkna med ungefär 500 000 kronor i skattekostnad, alltså får han 1,5 miljoner kronor kvar. Om Anna ensam skulle köpa andelen. Vad händer då?

Hon får rätt till ett nytt skogsavdragsutrymme på hälften av köpeskillingen för just skogen, efter att impediment och övrigt avräknats, alltså knappt 1 miljon kronor. Om hon vill belåna fastigheten som säkerhet för köpeskillingen skulle även Erik behöva godkänna pantförskrivningen. Det är möjligt att göra en större skogsavverkning och Anna kalkylerar med det för att på så sätt finansiera en del av köpet direkt med halva virkesintäkten som ett ”skattefritt” skogsavdrag. Erik tycker inte att det är lämpligt att avverka mycket skog just nu bara för att det passar Anna. Han kan ju inte nyttja något skogsavdrag.  De inser att Anna antingen skulle behöva finansiera köpet på annat sätt – eller om det nu ska intecknas, belånas och avverkas skog – att Erik och Anna i så fall bör komma överens om att köpa andelen tillsammans så att de får samma förutsättningar i sitt fortsatta ägande.   Lämpligt pris

Det finns en viktig gräns att hålla reda på om syskon överlåter till varandra. Ett köp under årets taxeringsvärde blir inget köp utan räknas som en gåva mellan syskon. Betalningen skulle inte bli en köpeskilling utan en motprestation. Det skulle bland annat innebära att ”köparna” varken får något nytt skogsavdragsutrymme eller något nytt värde som grund för räntefördelning i deklarationen.    I det här fallet ska priset överstiga 1 666 667 kronor för att en tredjedel ska räknas som ett köp.

Anna och Erik kommer överens med Leopold om att betala 1,8 miljoner kronor för hans andel. De kan lösa betalningen inom en månad genom att teckna ett avverkningsuppdrag om 2 miljoner kronor, varav hälften som ett förskott och tar dessutom ett gemensamt lån på 1 miljon kronor. Efter betalning till Leopold har Anna och Erik en kassa med 450 000 kronor även om det till största delen är moms.  Leopold sätter undan 480 000 kronor för nästa års skatt men har 1 320 000 kronor som han kan använda fritt. Anna kan normalt välja att fördela skogsintäkten på flera år, men i det här fallet behövs pengar till fastighetsköpet och det är också en fördel att kunna nyttja skogsavdraget så snabbt som möjligt. Det är därför hon har lånat sig till en viss överlikviditet för att kunna öppna skogskonton med 250 000 kronor år 2014 och 300 000 kronor år 2015. Skogsavdrag redovisas år 2014: 250 000 kronor och år 2015: 200 000 kronor. Erik gör samma sak. Räntan på lånet kan tas från skogskontot, amorteringen i den takt de kan göra uttag från skogskonton mot räntefördelning. Den direkta skattekostnaden på skogsintäkter blir inte över 15 procent.  Låneskulden och tillgångar på skogskonto tar i stort sett ut varandra så att den verkliga skulden blir ungefär 0 kronor. Vitsen med det är en bra likviditet och en planerad skogsbeskattning. Erik och Annas virkesförråd är ungefär detsamma som innan affären ägde rum.

Ny serie i Nytt i Norrskog: Skogsägande syskon • Gemensamt skogsbrukande – eget arbete • Samägande – affärsbeslut och ställföreträdare • Dela utgifter – personliga kostnader • Dela inkomst – personliga intäkter • Skattemässiga avsättningar – ekonomi och kassa • Överlåta sin egen andel – köpa ut delägare. Nytt i Norrskog


Flyttbar vinsch ingår!

Föllinge: Mats Skoter, 0645-410 37 • Kramfors: BN:s Motor AB, 0612-109 10 • Stugun: Erik Holmgrens, 0695-10260 • Sundsvall: Yamaha Center, 060-64 15 80 • Vilhelmina: Däck & Maskin AB, 0940-102 40 • Östersund: Yamaha Center, 063-51 01 47


Din bäste vän i skogen. Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har - det finns ju bara ett original. Tillsammans med Mowis välbyggda skogsvagn får du ett lättkört och smidigt skogsekipage som gör ditt arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt - många år framöver. Se årets nyheter hos din återförsäljare eller på www.mowi.se

FTG Cranes AB. Blästergatan 2, 462 73 Vänersborg. Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com

SVENSKTILLVERKADE

MINISÅGVERK KEDJESÅG • TIMMERFRÄS • KLINGSÅG

VISNINGSDAGAR I SKELLEFTEÅ Varmt välkommen att titta närmare på våra såg - och fräsutrustningar samt alla våra tillbehör vid vår fabrik i Flocktjärn, Skellefteå. Våra utrustningar demokörs hela dagen 8 - 16 så det är bara att dyka upp när det passar dig. Visningen hålls inomhus och självklart bjuder vi på Kaffe!

Fredag 25 Oktober Fredag 29 November Fredag 13 Decemer

Boka u trustnin innan 31/12-2 g Spara 013 upp til l 5000

kr!

www.bamseprodukter.se info@bamseprodukter.se 0910-880 19


GÖR SOM ANDRA SKOGSÄGARE

TA VARA PÅ DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER PÅ BÄSTA SÄTT 50 000 skogsägare anlitar varje år LRF Konsult för fastighetsförmedling, värdering, skogsbruksplaner, ekonomi, juridik, generationsskifte och rådgivning. Affärsmöjligheterna för skogsägare är många. Vilka är dina? Kontakta oss

Patrik Ulander Reg. Fastighetsmäklare 0611-289 35

Daniel Höglund Reg. Fastighetsmäklare 0620-259 30

Peter Zetterström Roland Skarin Aukt. lantbruksvärderare Reg. Fastighetsmäklare 0620-259 31 0620-259 32

Mathias Hagman Reg. Fastighetsmäklare 060-67 88 09

Ingemar Olofsson Reg. Fastighetsmäklare 060-67 88 18

Daniel Olovsson Skogsekonom 060-67 88 06

Anders Eriksson Aukt. generationsskifteshandläggare 063-15 71 62

Folke Lindblom Skogstekniker 063-15 71 63

Lars-Anders Jonsson Reg. Fastighetsmäklare 063-15 71 66

Sofia Palmkvist Reg. Fastighetsmäklare 0670-61 47 75

E-post: förnamn.efternamn@lrfkonsult.se

www.lrfkonsult.se/skog

Malin Mårtén Mäklarassistent 063-15 71 60

Nyttinorrskog nr5 2013 webb