Page 1

denna bilaga är annons för Kystkulturveien i Samarbete med kommunerna GRATANGEN, LAVANGEN, SALANGEN OCH SKÅNLAND

Velkommen til Kystkulturveien i Nord-Norge Her finner du hva som skjer hos oss i sommer – les og la deg friste.

Welcome to Coastal Heritage Road in Northern Norway Here is what happens with us this summer – read and be tempted.

Informasjon Information������������������ 2 Arrangement Events������������������������������� 3-5 Fiske Fishing��������������������� 6-7 Historie History�������������������� 8-9 Naturopplevelser Outdoor activities����������������� 10-12 Foreslåtte ruter Suggested routes����������������������������������14 Vær og klær Weather and clothing��������������������������������� 15 Aktivitetskalender Events Calendar�������� 16


2

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Kystkulturveien Vi bor ved havet, i fjordene og i dalene. Forfedrene våre livnærte seg av fiske og fangst og dyrking av jorda. I dag er vi et moderne samfunn med de samme jobb- og kulturtilbud som ellers i våre nordiske land. Fortsatt fiskes det, men en ny stor næring er kommet til – havbruk med oppdrett av laks. Fortsatt drives det fangst, men nå er det mest jakt for opplevelse, matauk og viltstell. Og, til sist, fortsatt dyrkes den frodige jorda vår. Kystkulturveien inviterer deg til dette området – et område som er sammensatt av 5 kommuner – Skånland, Gratangen, Ibestad, Lavangen og Salangen - som omkranser vakre Astafjorden. Kystkulturveien er betegnelsen på et samarbeid mellom opplevelser, severdigheter, museer og reiselivsbedrifter – et samarbeid som omfatter markedsføring, profilering og kvalitetssikring. Den særegne logoen til Kystkulturveien – en silhuett av seilet til en seilbåt – er tegnet på kvalitet. Du vil finne denne logoen igjen i form av sittegrupper på rasteplasser og på skilt på medlemsbedrifter. Vi har nok å tilby av opplevelser og aktiviteter til å være et reisemål i seg selv. Dersom du planlegger din ferie til rett tid, kan du oppleve yrende festivalliv, spennende havfiske og fjellets ro. Samtidig er det lagt til rette for at du kan lære litt om hvordan vårt folk levde i tidligere tider. Du vil møte gjestfrie mennesker som gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Har du andre reisemål, er det likevel sannsynlig at du reiser gjennom vårt område. Er du for eksempel på tur til Lofoten langs E10, vil du passere oss i vest langs Tjeldsundet og over Tjeldsundbrua. Da burde du i alle fall stoppe og oppleve Tjeldsundbrua Kro og Hotell sitt gode kjøkken eller kanskje følge et av ruteforslagene på side 14. Kommer du sørfra eller nordfra langs E6 som er hovedferdselsåren i landsdelen passerer du også vårt område. Da er det mulig å ta avstikkere og oppleve vakker kystnatur. Kanskje har du tid til en stopp for å spise et godt måltid på en av kafeene våre. Du kan lese mer om medlemmene i Kystkulturveien i vår brosjyre og på nettstedet www.kystkulturveien.no. Du kan også lese om området vårt på www.blafjorder.no.

TROMSØ

E8

SENJA

Kystkulturveien

E6

Fergeforbindelse HARSTAD

EVENES E10

LØDINGEN

SVOLVÆR E10

Å

LEKNES

POLAR ZOO

NARVIK

E6

BOGNES

E6

SKARBERGET

SKUTVIK

MOKSNES

E6

VÆRØY RØST

E6

BODØ

FAUSKE

NORWAY

Velkommen til Nord-Norge!

Coastal Heritage Road

Press / Print Tryck i Norrbotten AB, Luleå, Sweden 60 gram, miljøvennlige papir/ 60 gram, Eco-friendly paper Utgave / Edition 60.000 ex. Utgiver / Publisher Denne avisen er en annonse og er utgitt av Kystkulturveien. This paper is an advertisement and is published by Kystkulturveien – The Coastal Heritage Road. Telefon +47 77 08 93 00 Telefaks +47 77 08 93 01 E-post: post@kystkulturveien.no www.kystkulturveien.no

We live by the sea, in the fjords and in the valleys. Our ancestors made their living by fishing and cultivating the soil. Today we are a modern society with the same type of jobs and cultural activities as elsewhere in the Nordic countries.

We still fish at sea, but fishing has been supplemented by a major new industry – salmon farming. We still hunt, but it is now mostly for recreation, extra food and wildlife conservation. And we still cultivate our fertile soil. The Coastal Heritage Road invites you to this area, an area comprising five municipalities – Skånland, Gratangen, Ibestad, Lavangen and Salangen and surrounding the beautiful Astafjord. The Coastal Heritage Road refers to the collaboration between tourism businesses and museums in South Troms, a partnership that includes marketing, branding and quality assurance. The distinctive logo of the Coastal Heritage Road – a silhouette of the sail of a sailboat – is the sign of our quality. You will find this logo in the shape of outdoor sitting areas at roadside rest stops and on signs outside the members’ businesses. If you plan your holiday at the right time, you can enjoy festivals, exciting fishing and mountain silence. In between, it’s possible to visit our museums to learn a little about how people lived in days gone by. You will meet hospitable people who will do their utmost to make you feel at home. Please visit www.kystkulturveien.no and www.blafjorder.no to learn more about us. Welcome to Northern Norway!

I samarbeid med: / In collaboration with: Gratangen kommune / municipality Årstein, N-9470 Gratangen www.gratangen.kommune.no Redaksjon Ansvarlig redaktør / Executive editor Audun Kjell Andreassen Kystkulturveien – The Coastal Heritage Road +47 911 18 572 | kjell@tkh.no Redaktør / Editor Ole Kristian Severinsen +47 957 42 312 ole.kristian@sessan.no Bilder / Photos Mange fotografer har bidratt bilder i dette tidsskriftet:/ Many photographers have contributed images in this magazine: Yngve Paulsen, Alvin Jensvold Deltakerne i konkurransen Blå foto Ole Kristian Severinsen Grafisk Design /Graphic Design Erja Persson, Norrbottens Media AB, Luleå, Sweden erja.persson@norrbottensmedia.se

Lavangen kommune / municipality PO box 83, N-9358 Tennevoll www.lavangen.kommune.no Salangen kommune / municipality PO box 77, 9355 Sjøvegan www.salangen.kommune.no Skånland kommune / municipality PO box 240, N-9439 Evenskjer www.skanland.kommune.no Forbehold Utgiver tar forbehold om skrivefeil eller andre feil som kan oppstå i forbindelse med skriving og produksjon av stoff. Utgiver tar også forbehold om at kontaktinformasjon, arrangementer og oppgitte tider kan endres etter at avisa blir produsert. Kontroller derfor alltid opplysningen før du drar ved å besøke hjemmesiden eller ringe. Disclaimer The publisher accepts no liability for any typographical errors or other errors

that may arise in connection with the writing and production of this newspaper. Further, the publisher is in no way responsible for any changes to contact details, events and stated times that occur after production of the newspaper. We recommend that you check such details before you leave, either by ringing the event organiser or checking their website. Kontaktinformasjon Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på i bladet, anbefaler vi at du prøver å ringe eller sende e-post ut fra kontakt opplysninger oppgitt i annonse eller artikkel. Alternativt kan du undersøke nærmere på www.kystkulturveien.no eller på www.blafjorder.no som har mer detaljert informasjon på flere områder. Du kan også kontakte Turistinformasjonen i Bjerkvik på telefon +47 480 44 555 eller e-post post@blafjorder.no. Det er selvfølgelig mulig å ringe kommunene i området – se oversikt over kontakt opplysninger annet sted på denne siden. Contact details If you have any questions relating to material in this newspaper, we recommend you to make a phone call or send an e-mail based on the contact details in the ad or article. Alternatively, you can check www.kystkulturveien.no or www.bluefjords.no which contains more detailed information on several subjects. You may also contact Bjerkvik Tourist Information Office phone +47 480 44 555 or mail post@blafjorder.no. You may as well contact the municipal councils. See the list of contact details on this page.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

– Fiske, folk og fest er stikkordene for Millionfisken 2012. – I tillegg handler det om en million kroner, sier Kurt Jan Kvernmo, leder av hovedkomiteen. Nordkalottens sprekeste kombinasjon av fiskekonkurranse og musikkfestival arrangeres i Salangen fra torsdag 05. juli til søndag 8. juli. Torsdag ettermiddag er det offisiell åpning med fyrverkeri. Samtidig starter fiskeperioden første dag. Konseptet for fiskekonkurransen er at vinneren får en million kroner dersom man fanger en sjøørret på en forutbestemt vekt. Vekta er hemmelig fram til søndag ettermiddag. Treffer din fisk innenfor +/- 10 gram, stikker du av med hovedpremien. Fisket skjer etter egne regler i et avgrenset område i Salangen. Millionfiskens hjemmeside gir god informasjon om fisket. I fjor deltok ca. 1800 i fiske-konkurransen mens det var ca. 1500 deltagere i 2010 og 1200 i 2009. – Påmeldingen til årets festival startet 15. april og påmeldingen er nå godt i gang, sier Kvernmo. Allerede nå er det solgt om lag 1000 festivalkort. Det ligger altså 1million kroner til den som treffer den forutbestemte vekta på en sjøørret. I tillegg deles det ut egne premier for over 1 million kroner, både for største fisk hver dag og for største fisk hele festivalen. – Premiebordet er kort og godt fantastisk, sier Kvernmo. I 2011 var det ingen som vant millionen, men Bror Wangberg vant en Peuguot 107 på en sjøørett som var 60 gram fra idealvekta. Thor Stokke fikk tyngste fisk i løpet av alle dagene (torsk på 19,62 kg) og vant ei flott hytte med tomt i Salangen. Han vant også en moped som dagpremie. Det blir som vanlig egne aktiviteter for barna med kulturelle innslag, Lindstrøms Tivoli, sjørøvertokt og fiskedeltakelse. Det er nasjonale artister og kulturelle innslag gjennom hele festivalen. Torsdag kveld spiller artisten LidoLido på Lundbrygga mens Plumbo spiller på Garsnes i et eget arrangement. Fredag er det bryggefest der Hellbillies drar i gang og setter an tonen. Seinere overtar Topcoat og spiller til festen er slutt. På lørdag er det igjen bryggefest der Jørn

Lavangsvekka Lavangsvekka 2012 arrangeres fra 22. til 30. juni. Her finner du aktiviteter som skulle passe for de aller fleste. Festivalen tjuvstarter fredag 22. juni med topptur til Spanstind (1457 moh) – med Lavangen Fjellvandrerlag som turleder. Dette er en flott tur som nok krever noe trening i forkant dersom du skal ha glede av den. Den offisielle åpningen av Lavangsvekka skjer imidlertid dagen etter i Lauvhallen. – Her blir det utdeling av Kulturprisen 2011 og Ungdomsprisen 2011 samt gaver til nyfødte lavangsværinger,

– fiske, folk og fest

ARRANGEMENTER EVENTS

Millionfisken

3

Evenskjerdagan med St.Hans-Blues Evenskjerdagan 2012 arrangeres 22.-23. juni og i år arrangeres St. Hans-Blues’en samme helg. De to arrangementene integreres og forsterker hverandre.

Hoel og Steinar Albrigtsen med band drar i gang mens Topcoat igjen avslutter. I fjor var det ellevill stemning på Lundkaia da Stage Dolls entret den store Millionfisken-scenen. Konserten samlet over 5000 mennesker. – Jeg er helt lamslått over hvor bra dette er, sa vokalist Torstein Flakne etter konserten. Det legges opp til overnatting i campingvogn, bobil eller telt samt at det kan leies rom for overnatting på flatseng. I tillegg tilbys flytebrygger med strøm og vann tilknyttet til alle som kommer sjøveien. Mer informasjon på www.millionfisken.com og på Facebook. Millionfisken – fishing, festival and fun. Millionfisken in Salangen is a combined fishing and music festival with activities to suit the whole family. A grand prize of NOK 1 MILLION can be yours if you catch a sea trout with a predetermined (secret until Sunday afternoon) weight with a deviation of only +/- 10 g. This year’s festival takes place from Thursday July 5 to Sunday July 8. The official opening on Thursday afternoon also marks the start of the fishing period on the first day of the competition. In addition to the grand prize of NOK 1 million, prizes totalling more than NOK 1 million will be awarded, including for the largest fish each day and throughout the entire festival. There will be musical and cultural performances throughout the festival. The festival’s headline acts is “Hellbillies” on Friday night and Jørn Hoel and Steinar Albrigtsen with band. Other artists include LidoLido, Plumbo and Topcoat (the hottest party band around). There are also special activities for children, such as cultural performances, an amusement park and of course participation in the fishing competition! A camp site will be set up where you may stay overnight in caravans, motor homes or tents. If you arrive by boat, there will also be a floating jetty with power and water connections. For more information about the competition rules and festival program, please visit www.millionfisken.com or follow Millionfisken på Facebook.

– Som tidligere år stenges sentrum av Evenskjer for å gi plass for diverse utstillere og salgsboder, sier Viggo Nilsen i Skånland kystlag – her blir det også satt opp stortelt. I sentrum blir det matservering, grilling, konkurranser og underholdning. Det legges også opp til at lokale kunstnere får vise seg fram. – På isbadestranda vil det også bli ulike aktiviteter og konkurranser for barn i alle aldrer, forteller Viggo, – Skånland og Astafjord Jeger og Fiskeforening setter opp lavvu og står for grilling og salg av forfriskninger. Skånland OIF inviterer til St.Hans-Blues med konserter både fredag og lørdag – et interessant samarbeid som det stilles forventninger til. På programmet finner vi navn som Spellemannsprisvinner 2012 Amund Maarud med band, livebandet The Troubled Three, slide-kongen Daniel Eriksen & Stig Sjøstrøm og ”nye” B.B.Queen & Stringmasters Inc. Konsertene går i storteltet. I tillegg til muligheter til overnatting på Tjeldsundbrua Kro og Hotell legges det også til rette for overnatting bobiler og campingvogner på anviste plasser i området. Følg med på www.skanlandkystlag.no og sthansblues.weebly.com for å holde deg orientert om programmet.

forteller Anne Strømmesen som er sekretær i hovedkomiteen, - om kvelden er det turmarsj med innlagt quiz og felles St. Hansfeiring. Lavangsvekka har et variert program med innslag som gudstjeneste med 50-årskonfirmanter, natursti for barnefamilier, sykkeldag, fiske på Lapphaugvannet, museumsdag i Krambuvika, kakekonkurranse mm. Det er lokale lag og foreninger som tar ansvar for de ulike arrangementene. Det som er spesielt i Lavangsvekka i år er at arrangementet ”Heimkommarhelga” 29.-30. juni avslutter festivalen. Dette er en del av LIV-prosjektet (Lavangen i Vekst). Utflytta lavangsværinger er invitert heim til informasjon, mat og konsert. Programmet topper seg opp mot denne helga. Fredag 29. juni er det på dagen ”Riverrace” aktiviteter på Spansdalselva. Om kvelden er det et fyldig arrangement på Lauvhallen. Det hele starter med partybandet Rolffa. Deretter kommer konsert med Bjørn Eidsvag før det blir dans med rytmer fra partybandet Beat Coats. På lørdag er det også fyldig program, og her vil vi spesielt nevne Rockeverksted for ungdom med Rolffa som kyndig veileder. Om kvelden er det konsert med K.M. Myrland med hans backing band Vante Folk på Fjellkysten. K.M. Myrland er nordnorsk country-/rootsinspirert vokalist, gitarist, komponist og tekstforfatter. Det endelige programmet for festvalen var ikke fastlagt

Evenskjer festival 2012 with St. Hans Blues. The Evenskjer Festival is set for June 22-23 in conjunction with the St. Hans Blues. – As in previous years the centre of Evenskjerwill be closed for cars to make room for various exhibitors and market stalls and a large tent, says Viggo Nilsen of the Skånland Kystlag (coastal association). The festival includes food, barbecue, competitions and entertainment, as well as the opportunity for local artists to exhibit their work. Skånland OIF invites to St. Hans Blues (Midsummer Blues) concerts on both Friday and Saturday. The programme features names such as the celebrated Amund Maarud with band, the live band The Troubled Three, slide king Daniel Eriksen & Stig Sjøstrøm and “new” BBQueen & String Masters Inc. The concerts will be held in the large tent. In addition to accommodation in apartments or rooms at Tjeldsundbrua Kro and Hotel (see www.tkh.no), there are designated areas with plenty of space for mobile homes, caravans and tents. For more information, please visit www. skanlandkystlag.no and sthansblues. weebly.com.

når dette ble skrevet. Vi anbefaler at du følger med på www.lavangen.kommmune.no for mer informasjon om festivalen. Etter hvert vil det også bli lagt ut informasjon om konserten med K.M. Myrland på www.fjellkysten.no. Lavangen festival. The Lavangsvekka festival 2012 from June 22 to 30 features activities designed to suit most people. On Friday 22 June Lavangen Fjellvandrerlag (local hiking association) invites us to a mountain hike to Spanstind (1457 m). This is a great hike that probably requires some training in advance to be a pleasant experience. The official opening of Lavangsvekka is on Saturday in Lauvhallen. Lavangsvekka features activities including a church service, nature trail, bike day, cake baking, fishing, rock workshop and conserts. The concert at Lauvhallen on the evening of Friday, June 29 features among other the famous and celebrated Norwegian artist Bjørn Eidsvåg. On Saturday you may enjoy a concert with the artist H.M. Myrvang and his backing band at Fjellkysten, a local guesthouse. Please visit www.lavangen.kommune.no and www.fjellkysten.no for more information.


4

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

ARRANGEMENTER EVENTS

Morgans fest

Festivalen Sommarhelg i Grovgjord På tur langs E10 er veien kort til Grovfjord, ei bygd med rike kysttradisjoner. Der arrangeres Festivalen Sommarhelg i Grovfjord i dagene 29.juni – 1.juli – en festival godt forankret i den lokale kystkulturen.

resultatet av (sam)arbeidet i musikk-verkstedet når det eventuelt fremføres søndag formiddag. Følg derfor med på nettsider www.grovfjord.net for å holde deg oppdatert om utviklingen. Det skal også utgis en egen festivalavis.

– Festivalen Sommarhelg i Grovfjord arrangeres i år for sjuende gang, forteller Helene Berg Nilsen, en av lederne for festivalen, – dette er en stor dugnad der flere lag og foreninger i bygda deltar. I år er det Grov Sanitetsforening som har hovedansvaret for arrangementet. Festivalen har salgsboder med tradisjonelle produkter som trearbeider, glassarbeider, strikking, ullarbeider mm. Det vil være festivalkafé om dagen og i forbindelse bryggedansen begge kvelder. Fredag og lørdag er det – tradisjonen tro – bryggedans med lokale musikere. Fredagen er det bluespreget musikk som står på programmet. Det hele krydres med friske innslag fra bygdas revygruppe og fra sangkoret. På programmet under sommarhelga står ellers både kirkekonsert i Grov kirke, underholdning for barn, fotballturnering og lokale fjellturer i regi av Nova turlag. Tradisjonen tro skal det være festivallotteri med mange flotte gevinster. Hovedpremien er en reise til en verdi av inntil kr 8000. – Nytt av året musikkverksted for musikkinteressert ungdom, sier Helene, – det blir spennende å oppleve

Summer weekend festival in Grovfjord Visit the annual Festivalen Sommarhelg i Grovfjord (Summer weekend festival) here from June 29 to July 1, which is deeply rooted in the local coastal culture. The festival has market stalls with traditional products such as woodwork, glass work, knitting, felting etc. There will be a festival café during the day and also wharf dance both nights. True to tradition, the wharf dance on Friday and Saturday nights will feature local musicians. Friday’s programme features blues-influenced music, spiced up with fresh contributions from the local cabaret group and choir. The festival programme also includes a church concert, children’s entertainment, football tournament and local hikes organized by the Nova Turlag (local hiking association). There will also be a festival lottery with many great prizes. The grand prize is a travel worth NOK 8000. To keep up to date with festival developments, please visit www.grovfjord.net or get a copy of the festival newspaper.

Márkomeannu – samisk kultur- og musikkfestival sammen. Verkstedet arrangeres i Evenes og Skånland i perioden 20.– 29. juli og avsluttes med en åpen visning for publikum lørdag 28. juli som en del av festivalens program. På musikksiden presenterer festivalen i år åtte artister fordelt på fredag og lørdag. – Først ut fredag kveld er Án– Oversatt til norsk betyr Márkomeannu “spetakkel i námáret Ensemble, sier Ellen, – i spissen for bandet står marka” og spetakkel skal det bli, sier Ellen Berit Dalbakk Anna Nakkalajarvi-Länsman, opprinnelig fra Inari på finsk som er produsent for festivalen, – artister, kunstnere og side av Sápmi. Bandets musikk kan plasseres i sjangeren kulturutøvere fra hele Sápmi kommer til å sette farge på samisk populærmusikk. markebygdene i disse dagene. Ellers er Sofia Jannok fra Gällivare og Kautokeino-rap– I år presenterer vi prosjektet KOLT Márkomeannu perne i Duolva Duottar sterke navn på årets Markomeanpå festivalen for første gang, forteller Ellen, - et verksted nu-plakat. Både Jannok og Duolva Duottar er kjent for å der samiske kunstnere, kulturutøvere og personer begeistre sitt publikum. som jobber kreativt i sine yrker kan Festivalprogrammet for øvrig består av utstilling, møtes for å jobbe kunst, seminarer, litteraturprogram, marked, bestillingsverk, kulturskog, kirkeforestilling, idrett, vandringer og tradisjonell mat. I tillegg presenterer Márkomeannu et eget program for barn, Mánáidmeannu, og et eget program for unge, Nuoraidmeannu. Disse programmene består av verksteder, overnattingstur, konserter og forestillinger. Márkomeannu skal gi et positivt bidrag til de markasamiske bygdene – og til hele Sápmi. Festivalen skal bidra til at oppvoksende generasjoner får et positivt forhold til det samiske og legge til rette for at den samiske kulturen skal kunne utvikle seg i en moderne tid. Festivalområdet ligger på Gállogieddi i bygda Myrnes i Evenes kommune, 26 mil fra Tromsø, 22 mil fra Kiruna, 8 mil fra Narvik og 4,5 mil fra Harstad. De siste årene har Márkomeannu etablert seg på et stabilt nivå, og i 2011 hadde festivalen et besøkstall på 2200. Det fullstendige programmet vil finnes på Márkomeannus hjemmeside www. Den spesielle atmosfæren på Márkomeannu kultur og musikk festival markomeannu.no. er noe som må oppleves.

Márkomeannu er en samisk festival som arrangeres i markebygdene i Nordre Nordland og Sør-Troms på norsk side av Sápmi i slutten av juli måned hvert år. I år arrangeres festivalen torsdag 26. til lørdag 28. juli.

Ytterst i Gratangen har verdens største mobile treskulptur – Morgans Skip – ankret opp på Lille Jamaica ved Grøsnes. Kunstverket er et syn for verden på mange mils avstand, men den største opplevelsen er kanskje å sitte under riggen og tolke historiene i mannskapets blikk. – Rent ut skjær poesi, understreker Paul Håvard Zylla from Morgans skip, - skulpturen kan oppleves hele året til alle døgnets tider, og er signert den kjente svenske kunstneren Calle Örnemark. Morgans Fest 2012 inneholder levende musikk for store og små. Og, ikke minst, det etterlengtede Barokke Kakebordet og kunst i alle fasonger. Velkommen til Morgans fest 2012 lørdag 28. juli! Sett av dagen og kvelden til en uforglemmelig sommeropplevelse fylt med karibisk krydder. Følg med på www.morgansskip.no og Facebook for oppdatert info. Morgan’s party. Outermost in the Gratangen fjord you will find the world’s largest mobile wooden sculpture – Morgan’s ship – anchored at Little Jamaica by Grøsnes. The work is a spectacular vision to the surroundings miles away, but an even bigger impression may be to sit beneath the rig and interpret the stories in the crew’s eyes. – It’s clean cut poetry. The sculpture can be seen year-round at all hours and is signed the famous Swedish artist Calle Örnemark, says Paul Havard Zylla from Morgan’s ship. Morgan’s Fest 2012 includes live music for all ages and, not least, the much anticipated Baroque cake table and art in all shapes. Welcome to Morgan’s party on Saturday, July 28! Set aside the day and evening for an unforgettable summer experience filled with Caribbean spices. Please visit www.morgansskip.no and Facebook for updated info.

Márkomeannu – Sami Culture and Music Festival. Márkomeannu is an annual culture and music festival in the Sami villages of Ofoten and Southern Troms in Northern Norway in late July. This year’s festival runs from July 26 to 28. Márkomeannu (meaning “hustle and bustle in the wilderness”) has a distinct Sami profile. It aims to promote Sami culture in this region, as well as throughout Lapland. A new feature this year is the joint project KOLT Márkomeannu, a workshop for Sami artists and cultural performers. The workshop ends with an exhibition open to the public on Saturday, July 28. This year’s festival presents music by eight artists spread over Friday and Saturday. The first band on the stage on Friday night is Ánnámáret Ensemble, headed by Anna Nakkalajarvi-Länsman, who is originally from Inari in Finnish side of Sápmi. Other well-known names on this year’s Márkomeannu poster are Sofia Jannok from Gällivare and the Kautokeino rappers Duolva Duottar, both of whom have a reputation for exciting their audiences. The festival programme also comprises exhibitions, art seminars, a literature programme, marketing, commissions, cultural forest, church performances, sports, walks and traditional food. The main festival area is located at Gállogieddi in the village of Myrnes, close to the Harstad-Narvik Airport at Evenes. The full programme will be published on the festival’s website www.markomeannu.no.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

5

Foldvikmarkedet – symbolet på en levende kystkultur – Vi ønsker velkommen til vårt årlige marked, Foldvikmarkedet, helga 17.– 19. august 2012, sier Agnar Kalseth, hos arrangøren Gratangen kystlag. Foldvikmarkedet er Nord-Norges største kystkulturarrangement med ca 10.000 besøkende. – Årets Foldvikmarked åpnes av fiskeriminister Lisbeth BergHansen og handler om de gode møteplassene for gammel og ung, fortsetter Agnar. Markedet er et stort løft for det lille samfunnet vårt og hadde ikke vært mulig uten et nært samarbeid mellom mange lokale aktører. Her vil du finne ca 80 salgsboder med allehånde varer, samt et tjuetalls håndverkere fra Norge og Sverige som vil vise sine kunster innenfor mange felt – smide, sløyd, glassarbeide, skinnarbeide, reipslaging, ullarbeider og mer til. Nordnorsk Fartøyvernsenter holder sitt naust åpent for å vise sine spesielle fag. Her produseres lokal mat for enhver smak enten du vil besøke Sildebua, Kystlagets Røykeri, Farmors Lefsebakeri, Svelebua, Breiflabben fiskemat eller Kystgrillen hvis du liker kjøtt. Alt kan nytes med tilhørende drikke ved og rundt Håndverkertorget. Her er også musikere rundt på markedsområdet. Bryggas restaurant Notloftet er også åpen med Kystpub i første etage. Årets Havkunstprosjekt skjer på Havneamfiet. Installasjonen blir montert på en flåte ca 30 m fra land. Prosjektet blir påbegynt torsdagskveld og åpnes på Lørdagskveld. Verket skal handle om vanntåke og lys med et maritimt uttrykk. Det er utekonserter og underholdning fra utescenen der det er plass til ca 1000 mennesker i naturlig amfi. Det er dans på kvelden i Stornaustet og på Nessebrygga. Ønsker du å besøke kunstutstillinger, så er Foldvik Mølle et alternativ. Et annet populært besøkssted er Mekal Nilsa Brygga der Margaret Guve holder hus med sin kafé, kunstutstillinger og kåserier. Gammelbutikken er selvfølgelig også åpen der handelsmann Per Christian holder orden på allehånde varer. Det årlige verdensmesterskap i kausekasting går også av stabelen denne helga. Det store spørsmål er som hvem greier å ta tronen/kausen fra Pål Wågen som er regjerende verdensmester. Her er godt med båtplasser, parkeringsplasser og campingmuligheter. Besøkende busses inn fra parkeringsplasser i Hellarbogen. Det utgis en egen markedsavis i god tid før arrangementet, sier Agnar, her vil du finne program og fyldig omtale av markedet. Du kan også besøke www.gratangen-kystlag.no. Foldvik market – the very symbol of a vibrant coastal culture. – We welcome you to our annual market, the Foldvik Market, on the weekend of August 17 – 19,” says Agnar Kalseth, from the organizer Gratangen Kystkulturlag (coastal culture society). Foldvik market is Northern Norway’s biggest culture event with about 10,000 visitors. This year’s Foldvik Market will be opened by Minister of Fisheries and Coastal Affairs Lisbeth Berg-Hansen and will be all about

the good meeting places for young and old. The market features around 80 stands selling all kinds of goods, as well as many craftsmen from Norway and Sweden, who will display their works. Nordnorsk Fartøyvernsenter (ship preservation centre) will open its boathouse to show some examples of the centre’s specialized knowledge. The market also features local food to suit everyone’s taste. The pier restaurant Notloftet is also open with the pub Kystpub on the ground floor. There are also musicians in the market area. This year’s project of sea art will be installed on a fleet about 30 m off shore. The project will be started on Thursday night and will open on Saturday night. The work will be about water mist and light with a maritime expression. Concerts and entertainment will take place on the outdoor stage where there is space for about 1,000 visitors in a natural amphitheatre, followed by an evening dance in the large boathouse and at Nessebrygga. For more information, please visit www. gratangen-kystlag.no.

Hålogaland Dansegalla 2012 – Nå blir det endelig dansegalla hos oss, sier Dag-Jøran Olsen fra arrangøren Skånland OIF, vi tar i bruk den nye flerbrukshallen på Evenskjer og arrangerer en fullverdig danseaften lørdag 25. august. Vi har fått med oss to av Norges mest populære danseband, Ingemars og Contrazt, denne kvelden. – Den nye hallen vår er meget godt tilrettelagt for slike arrangementer og vi kan ta i mot ca 750 mennesker, sier Dag-Jøran. Det er Tjeldsundbrua Kro og hotell står for bevertning og servering av all mat under arrangementet. – Vi skal gjøre alt vi kan for at denne helga skal bli en trivelig opplevelse for alle besøkende, sier Dag-Jøran.- vi ønsker at dette skal bli et årlig arrangement nettopp denne siste lørdagen i august måned. I tillegg til overnattingsmuligheter i rorbuer eller i rom på Tjeldsundbrua Kro og Hotell (se www.tkh.no) er det god plass for bobiler, campingvogner og telt på anviste plasser i området. Svømmehallen ved siden av campingen er åpen lørdag og søndag formiddag. Fotballbanen ved siden av campingen er åpen både fredag lørdag og søndag. Billettsalget vil foregå på Billettservice. For ytterligere informasjon se www.soif.no.

Hålogaland Dance Gala 2012 – finally a Dance Gala in the ETS. – We are finally able to invite to a dance gala in our ‘own’ premises,” says Dag-Jøran Olsen from Skånland OIF (the local sports association), - we are using the new sports hall at Evenskjer and arranging a dance gala on the evening of Saturday 25 August with two of the most popular dance bands in Norway, Ingemars and Contrazt. – We will do our utmost to make this weekend a pleasant experience for all visitors, says DagJøran, - the new hall is ideal for such events and we are providing good food and refreshments from Tjeldsundbrua Kro og Hotell. In addition to accommodation in apartments or rooms at Tjeldsundbrua Kro and Hotel (see www.tkh.no), there are designated areas for mobile homes, caravans and tents with plenty of space. The swimming pool next to the camp is open Saturday and Sunday morning, while the football field next to the camp is open from Friday to Sunday. For further information, please visit www.soif.no.

Åpen dag i Vilgesvarre Vilgesvarre tilbyr villmarksturer/samiske opplevelser hele året på den markesamiske boplassen i Skånland. Boplassen ligger vakkert til ved en populær vandringsled og er det naturlige stoppestedet sommer som vinter, på vei til naturskjønne Skittendalen.

Fotturen til Vilgesvarre er på ca 3 kilometer, og tar omtrent en time. Vilgesvarre er organisert som en liten reiselivsbedrift med et eget lite museum. I Vilgesvarre kan man avtale overnatting i tradisjonell lavvu, trelavvu eller gamme. I tillegg kan det serveres reinkjøtt og annen mat som knyttes til den lokale samiske mattradisjonen. – Søndag 22. juli og 2. september arrangerer vi åpen dag hos oss, forteller daglig leder Tore Johnsen, da vil vi ha omvisning og matservering. Det vil også være muligheter for å prøve ut aktivitetene våre med kanopadling, fiske etter ørret, lassokasting, bueskyting og annet. Det er muligheter å kjøpe samisk husflid, og kioskvarer. Følg med på www.vilgesvarre.no og på Facebook for nærmere informasjon.

Open Days at Vilgesvarre. Vilgesvarre offers wilderness hikes and Sami adventures year-round with the Sami settlement in Skånland as a base. The settlement is beautifully situated by a popular trail and is the natural place to stop in winter and summer. The walk to Vilgesvarre is about 3 km and takes about an hour. Vilgesvarre is run as a small tourist business with its own small museum. Advance books are possible for overnight accommodation in a traditional lavvu (Sami herdsmen’s tent), wooden lavvu or gamme (turf hut). In addition, you may be served reindeer meat and other foods associated with the local Sami food tradition. The open days takes place on Sunday, July 22 and September 2. There will be guided tours and food food. It will also be possible to try activities including canoeing, trout fishing, lasso-throwing, archery and more. For more information, please visit www.vilgesvarre.no or follow Vilgesvarre on Facebook.


6

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

FISKE FISHING

De skjermede Blåfjorder er stedet for spennende havfiske under trygge forhold. Våre fjorder ligger skjermet til og værforholdene er slik at sjelden blir uønsket landligge. Samtidig er det kort vei til åpnere farvann dersom du ønsker mer spenning.

Foto: Liss Hennie Hansen

Fantastisk fiske på havet Fjordene våre er gir spennende havfiske under trygge forhold. Våre fjorder ligger skjermet til og værforholdene er slik at det sjelden blir uønsket landligge. Samtidig er det kort vei til åpnere farvann dersom du ønsker mer spenning. Vi har fiskerike fjorder med god bestand av torsk og sei. Du kan også få andre fiskeslag som: steinbit, kveite, hyse, uer, brosme, makrell og håkjerring. De fleste av disse fiskeartene kan gi deg gode fiskeopplevelser enten du fisker med stang eller håndsnøre. I området vårt er det flere turistbedrifter som tilbyr havfiske med overnatting i rorbuer/hytter. Prinsippet er at du leier hytte og båt, men holder fiskeutstyret sjøl. Anleggene ligger i områder med kort avstand til fiskeplassene slik at du lett finner fram etter anvisning. Båtene er i størrelsen 16-20 fot med passende utenbordsmotorer – noe som skulle være tilstrekkelig for forholdene her. Anleggene har flytebrygger til båtene slik ombordstigning og landing av de store fangstene blir enkelt.

Dersom du ønsker å fiske i åpnere farvann, anbefaler vi sterkt at du tar med en guide de første gangene – både for fiskets skyld og av sikkerhetsmessige grunner. De fleste anleggene kan skaffe guider. Det er stor interesse for havfiske og pågangen på de få anleggene vi har er stor. Vi anbefaler at du tar kontakt i god tid for bestilling av plass. Mer informasjon finner du på www.blafjorder.no. Fantastic deep-sea fishing. Our fjords are the right place for exciting deep-sea fishing in safe conditions. Our fjords are sheltered and the weather conditions are such that you will rarely be prevented from going out. If you are in search of greater excitement, the open sea is also close by. We have fjords with good stocks of cod and saithe (coalfish). You can also catch other fish species, including catfish, halibut, haddock, redfish, cusk, mackerel and Greenland shark. Most of these fish species will provide great fishing experiences whether you’re fishing with a rod or hand line.

There are several tourist destinations that offer fishing and accommodation in fishermen’s cottages/ cabins. The basic idea is that you rent a cabin or fishermen’s cottage and boat, but bring your own fishing gear. The fishing resorts are usually located in areas just a short distance to fishing spots so that with instructions you can easily find your way. The boats are 16-20 ft and equipped with suitable outboard motor, which is perfectly adequate for the conditions here. You will find floating jetties making boarding and landing the big catches even easier. If you want to fish in more open waters, we strongly recommend that you to take a guide the first few times – both for the sake of fishing and for safety reasons. Most resorts can arrange fishing guides. Deep-sea fishing is extremely popular and as there is only a small number of fishing resorts in this area they are in high demand. We recommend that you book your cabin/fishermen’s cottage and boat well in advance. For more information, please visit: www.bluefjords.no.

Ferskvannsfiske Ferskvannsfiske har en litt annen karakter enn havfiske. Først av alt er dette fisket nærere knyttet til friluftsliv og turer i naturen. De fleste gode fiskeplassene ligger ikke tilgjengelig med bil. Hos oss er heller ikke motorisert ferdsel i utmark særlig utbredt. Du må som oftest vandre et stykke før du er på fiskeplassen og være utstyrt deretter. For det andre er dette fisket mer mangfoldig. Som nevnt annet sted på denne siden, skilles det mellom fiske etter anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk/stamfisk. Fisket etter anadrome fiskearter er mest regulert og foregår i definerte deler av vassdrag. De viktigste lakseførende vassdragene hos oss er Tennevikelva, Rensåelva, Spanselva, Salangselva og Løkseelva. Tabellen nedenfor viser du får kjøpt fiskekort for dette fisket. Fisket etter innlandsfisk er mest utbredt og utøves der det er et vann, bekk eller elv. Noen vann og vassdrag er mer populær enn andre, men det går an å finne sitt eget lille vann med fin fisk. I våre vassdrag finner du som regel ørret og røye. Størrelsen på innlandsfisken varierer veldig – fra noen hekto og opp til flere kg. Studer kart og let på nettet. Når du kommer over noe du mener er interessant, ta kontakt med lokal bensinstasjon eller campingplass. Her vil du som regel få vite mer fiskeregler, salg av fiskekort, adkomst mm. Det er også mulig å ta kontakt med lokal jeger og fiskerforening. Statskog er en stor grunneier i Troms og eier områ-

der med gode fiskevann og elver. Besøk nettstedene www.statskog.no eller www.inatur.no. Her finner du kart over de aktuelle områdene og muligheter for å kjøpe fiskekort online. Guidede fisketurer etter innlandsfisk er fortsatt lite utbredt hos oss. Det vil imidlertid være mulig å organisere slike turer på forespørsel. Vassdrag Tennevikelva Rensåelva Spanselva – nedre del Spanselva – øvre del Salangselva Løkseelva

Fiskekort Statoil Tovik Statoil Tovik Bernhardt Halvorsen Svein Ola Nygård Peder Johnsen

Telefon +47 77087810 +47 77087810 +47 91660741 +47 90108582 +47 41245097

Elvelund Camping +47 77171888 www.elvelund-camping.no

Freshwater fishing. Freshwater fishing has a slightly different character than deep-sea fishing. Firstly, this type of fishing is more closely related to outdoor recreation and walks in the countryside. As most good fishing spots are not accessible by car,

you generally need to walk a bit before you reach the fishing spot and must be equipped accordingly. Secondly, this fishery is more diverse. As mentioned elsewhere on this page, there is a distinction between fishing for anadromous fish species (salmon, trout and char) and inland/broodstock species. Fishing for anadromous fish species is the most regulated and takes place in defined zones of rivers. The main salmon rivers in this area are Tennevikelva, Rensåelva, Spansdalselva, Salangselva and Løkseelva. Inland fishery is the most widespread and is practiced where there is a lake, stream or river. Some lakes and rivers are more popular than others, but it is possible to find your own dream lake with nice, fat fish. Trout and char are the most common catches in our rivers. The size of these fish varies widely – from several hectograms up to several kilos. Statskog is a major landowner in Troms and own areas with fishing lakes and rivers. Please visit the sites www.statskog.no or www.inatur.no to learn more. Guided fishing for freshwater fish is still scarce with us. However, it will be possible to organize such tours on request.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Verdt å vite om fisket i havet

Landet vårt er nært knyttet til bruken av ressursene vi finner langs kysten. Fisken i havet er felles eiendom og vi er ivrige etter å bevare fiskebestandene for fremtiden.

Du er velkommen til å fiske på havet gratis i Norge, men vær oppmerksom på at det finnes noen regler. Disse er litt strengere for utenlandske fritidsfiskere. • Utenlandske turister kan bare bruke håndholdte fiskeredskaper for å fiske på havet. • Du kan ta opptil 15 kilo fisk som du har fisket selv og en (hel) troféfisk ut av landet. • Når du fisker, må du være minst 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg. • Utenlandske turister har ikke lov til å selge sin fangst. Observer også bestemmelsene om minstemål i tabellen (fisken skal måles fra spissen av snuten til slutten av halefinnen). Minstemålsbestemmelsen gjelder ikke for sei fisket til egen husholdning eller til eget agnforbruk. Fullstendig oversikt over reglene for fritidsfiske finner du på www.fiskeridir.no hvor du finner brosjyren ”Kysten er din – regler for fritidsfiske i sjøen”. Ønsker du mer informasjon, kontakt Fiskeridirektoratet – telefon 03495 (fra utlandet +47 800 30 179) eller postmottak@ fiskeridir.no. Havet hos oss kan være barskt og været kan skifte fort. Ha derfor alltid på redningsvest og sjekk værmeldingen før du legger i vei – på PC www.yr.no eller på mobilen m.yr.no. Det er lurt å gjøre seg kjent med lokale forhold ved å spørre kjentfolk på stedet der du skal fiske. Fiskeslag / Fish species

Fishing in the sea. Our country has a close link with the use of the resources found along the coast. The fish in the sea is common property and we are eager to preserve fish stocks for the future. You are welcome to fish in the sea for free in Norway, but please observe the following rules: • Foreign tourists may only use handheld tackle when fishing in the sea. Tourists are not permitted to make use of nets, pots, traps, lines etc. • You are permitted to export up to 15 kg of fish that you have caught yourself and one (whole) trophy fish out of the country. Freshwater fish such as salmon, trout and char are exempt from the 15 kg limit. • When fishing, you must be at least 100 m from the nearest fish farm. • Foreign tourists are not permitted to sell their catch. You should also observe the provisions in the table relating to minimum sizes (the fish should be measured from the tip of the snout to the end of the tail fin): A brochure containing guidelines for recreational fishing for foreigners is available at www.fiskeridir.no and is available in the most common languages, including English. Changes have been made to the rules ahead of the 2011 season. For more information, please contact the Directorate of Fisheries on phone 03495 (from abroad: +47 800 30 179) or postmottak@ fiskeridir.no. Our waters may be rough and the weather may change rapidly. Consequently, you should always wear a life jacket and check the weather forecast before setting off. Weather forecasts are easily available on your PC www.yr.no or mobile m.yr.no. It is wise to familiarise yourself with the local conditions by asking people who know the place where you are planning to fish.

Minimum lengde/ Minimum length

Kveite / Halibut

80 cm 31.5 in

Torsk (nord for 64° nord) Cod (north of 64° N)

44 cm 18.5 in

Hyse (nord for 64° nord) Haddock (north of 64° N)

40 cm 17.3 in

Rødspette (utenom Skagerak) Plaice (outside Skagerak)

29 cm 11.4 in

Uer Redfish

32 cm 12.6 in

7

Fiske fra land Du kan selvfølgelig også oppleve spennende fiske i havet fra land. Det er enkelt og ikke så ressurskrevende som fiske fra båt. Du klarer deg lenge med en enkel fiskestang med haspelsnelle dimensjonert for fiske i havet og noen sluker. Utfordringen er også her å finne de gode fiskeplassene. Hos oss er det relativt betydelige tidevannsstrømmer som kan ha stor betydning for fisket. Noen steder er forholdene slik at disse strømmene forsterkes. Det kan være sund og trange innløp til fjorder som forsterker strømmene. I Astafjorden er flere steder hvor tidevannsstrømmene kan være relativt kraftige – de mest kjente er Tjeldsundet, Grovfjord og Mjøsundet. Selve fiskeplassen bør være slik at du ikke setter sluken din fast i bunnen under innsveiving. Du må kunne stå slik at har god balanse og godt feste. Du må også være forberedt på å lande stor fisk ved hjelp av hov eller stor krok. For sikkerhets skyld bruk flytevest også når du fisker fra land. Og, husk at sluken fisker helt til du har tatt den opp av vannet. Mer informasjon finner du på www.blafjorder. no. Onshore fishing. Of course you can also enjoy exciting fishing in the sea from shore. It’s simple and not as costly as fishing from a boat. You’ll manage quite well with a simple rod with spinning reel suitable for fishing in the sea and some lures. The challenge is where to find the best fishing spots. In our waters it is relatively significant tidal currents that may have impact on the fishery. Some places are the conditions so that this flow intensifies. It may be narrow straits and inlets to the fjords that reinforces the flows. In Astafjord there are several places where tidal flows can be quite powerful – the most well known are Tjeldsundet, Grovfjord and Mjøsundet. The fishing stand should be such that your lure do not get stuck in the bottom during wind up. You should also be able to stand with good balance and avoid slippery spots. At last you must be prepared to land the big fish by landing net or hook. For safety, use a life jacket even when you’re fishing from shore. And, remember that fishing lure until you have taken it out of the water. For more information, please visit: www.bluefjords. no.

Verdt å vite om ferskvannsfiske Reglene for fisket i elver og innsjøer (ferskvann) er mer komplisert enn for fisket i havet. Det er noen viktige forskjeller. • Det er grunneierne som har retten til å fiske i elver og innsjøer. Denne retten kan grunneierne leie ut ved å selge fiskekort. • Det skilles mellom vassdrag som er lakseførende (laks, sjøørret og sjørøye) og vassdrag med såkalt stamfisk. Det kan se komplisert ut, men det viktigste er å orientere seg lokalt der du skal fiske. Dersom du er i tvil om hvilke regler som gjelder, ta kontakt med lokalkjente – den lokale bensinstasjonen eller campingplassen er gode steder å starte. Ved fiske etter innlandsfisk, må du huske: • Det finnes ikke generelle bestemmelser om redskapsbruk og fisketid, men vanligvis gjelder bruk av stang eller håndsnøre. Det er gitt lokale fiskeregler mange plasser (for eksempel i vassdrag med storørret). • Fisket etter innlandsfisk i vassdrag, hvor det også går opp laks, sjøørret eller sjørøye, i utgangspunktet følger de samme reglene som gjelder for fangst av disse artene. • Kjøp fiskekort. Du trenger ikke å betale fiskeavgift til staten for dette fisket. Ungdom under 16 år (20 år på Statens grunn) fisker gratis. Ved fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i ferskvann må du huske: • Det er bare tillatt å fiske med stang eller håndsnøre. • Gjør deg kjent med fisketiden og andre fiskeregler som gjelder for hvert enkelte vassdrag.

• Kjøp fiskekort eller innhent fisketillatelse hos fiskerettshaveren. • Det skal løses fiskeravgift til staten for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. • Det ikke er tillatt å rykke eller kroke fisk. Denne oppsummeringen må ikke oppfattes som fullstendig. Utfyllende informasjon kan du hente hos Direktoratet for naturforvaltning, www.dirnat.no. Lokale forhold får du raskest kjennskap til gjennom kontakt med lokale kjentfolk. Fiskekort til vann som ligger på Statens grunn kan løses på www.inatur.no. Her kan du også betale avgiften til staten dersom du skal fiske laks, sjøørret eller sjørøye. Fishing in rivers and lakes (freshwater). The rules for fishing in rivers and lakes are more complicated than for fishing in the sea due to varying local conditions. There are some important differences: • It is the landowners who have the right to fish in rivers and lakes. The landowner may lease this right by selling fishing licences. • A distinction is made between watercourses with anadromous fish species (salmon, trout and char) and those with so-called broodstock. It may seem complicated, but the important thing is to be aware the local rules where you are planning to fish. If you are in doubt about which rules apply, contact someone with local knowledge – the local petrol station or camping ground are excellent places to start. When fishing for freshwater fish, remember:

• There are no general provisions on the use of gear and fishing hours, but normally you should use a rod or handheld line. Local fishing regulations apply in many watercourses (such as in rivers with big trout). • Fishing for freshwater fish in rivers, which also contain migratory salmon, sea trout or sea char, basically follows the same rules that apply to catches of these species. • Buy a fishing licence. You do not have to pay the national fishing fee for this fishery. Young people under the age of 16 (or 20 in watercourses on State-owned property) fish for free. When fishing for salmon, trout or char, you must remember: • You are only allowed to fish with rod or handheld line. • Acquaint yourself with the fishing hours and fishing regulations that apply to each individual watercourse. • Buy fishing licence or obtain permission from the landowner or his/her representative. • You should also pay the national fishing fee to fish for salmon, sea trout and sea char. • It is not allowed to hook fish. This summary should not be regarded as complete. You may obtain further information from the Directorate for Nature Management, www.dirnat.no. The easiest way to obtain knowledge about local conditions is by making contact with people familiar with the local conditions. You may purchase fishing licences for watercourses owned by the State by visiting www.inatur.no, where you may also pay the national fishing to fish for salmon, sea trout or sea char.


8

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

HISTORIE HISTORY

.

m s museu

Salangen

om l av Sør-Tr er en de emuseum

Bygd

La deg begeistre av Regionmuseet i sommer Sør-Troms Museum har ansvaret for 13 flotte attraksjoner i Sør-Troms. Flere av disse ligger langs Kystkulturveien. – De er alle vel verdt et besøk, sier Frode Hansen som er avdelingsleder ved Regionmuseet med kontorsted på Sjøvegan i Salangen.

Helleren krafverksmuseum er en viktig

del av vår industrihistorie. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1958. Maskineriet, turbin og generator fra 1907 og 1905 er unikt i landssammenheng. Vel verdt et besøk!

Krambuvika bygdemuseum. Hoved-

bygningen Sverrebrygga er et bryggehus med kafé, en gammel butikk og skomakerverksted i første etasje. På området er det også flere andre bygninger: Nothuset Arthurbrygga, Jennystua, et naust med flere eldre båttyper, ei bårstue og ei komplett innredet smie, Halmarsmia

Lundbrygga,

ligger midt i sentrum av Sjøvegan. Den er oppført i mellomkrigstida på tuftene av en eldre brygge. Nyt en kopp nytrukket kaffe i maritime omgivelser! I første etasje møter du en utstilling som viser ulike båter, fiskeredskaper og annet utstyr som er knyttet til havbruk og fiskerbondens hverdag. I andre etasje finner du kafé og vandreutstillinger. I sommer vises utstillingen ”folk i arbeid” av Salangen Fotoklubb, samt den samiske utstillingen ”Havlandet”.

Salangen Bygdemuseum

ligger på Prestbakken i Øvre Salangen i et vakkert og fruktbart jordbruksområde. Hit kom nybyggere sørfra og ryddet jorda på slutten av 1700 tallet. Samlingen består av sju bygninger, samtlige flyttet fra sitt opprinnelige miljø og satt opp på tunet. Her finnes våningshus, fjøs, stabbur, løe, bu, smie og mølle.

Salangsverket

er et vitne om jernmalm-eventyr, ville ”Klondyke-tilstander”, og en påminnelse om at alt er forgjengelig. På en odde innerst i Salangen står de enorme kroppene av det gamle Salangsverket. Åpent for publikum hele året. Fri entré. – Dersom jeg skal trekke fram noen av anleggene, måtte det være Lundbrygga, Helleren kraftverksmuseum og Krambuvika bygdemuseum som på ulike måter kan være interessante, sier Hansen. Mer informasjon og bilder på: www.stmu.no – Regionmuseet. Her finner du kart der alle anleggene er avmerket. Multi-site Museum in South Troms. South Troms Museum runs museums in all seven municipalities that comprise South Troms. This regional museum, which is spread across many sites, has its main office in Sjøvegan in Salangen. Along the Coastal Heritage Road, we find the following local museums: • Helleren Power Station – old power plant 5 km from Grov on RV829 • Krambuvika Rural Museum – local museum located in Soløy • Lundbrygga – well organised local museum located in Sjøvegan • Salangen Rural Museum – local museum located not far from Sjøvegan • Salangsverket – historical factory building for iron ore production not far from Sjøvegan The regional museum manages our common heritage. Buildings, artefacts, photographs and records are safeguarded in all municipalities in South Troms. Our goal is that everything we look after in the municipalities of Skånland, Lavangen and Salangen, amongst others, shall be available to all. For more information, please visit: www.stmu.no

Mer informasjon og bilder på www.stmu.no – Regionmuseet. Her finner du kart der alle anleggene er avmerket.


ANNONSSIDA

9

ANNONSSIDA

e Sæther

Foto: Arne-Terj

Fartøyvernsenter og Båtmuseum Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen i Sør-Troms er et av tre nasjonale fartøyvernsentre. Båtmuseet ble åpnet i 1990 og presenterer nordnorsk kystkultur.

Ship Preservation Centre and Boat Museum Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum in Gratangen in South Troms is one of Norway’s three national ship preservation centres. The Boat Museum was opened in 1990 and presents the North Norwegian coastal culture. The Ship Preservation Centre is located not far from Foldvik where Foldvik Market held in August. The Boat Museum is located in Gratangsbotn, a few kilometres from the ship preservation centre. The Boat Museum is open to the public in the summer season. The North Norwegian Ship Preservation Centre offers guided tours for groups by appointment, but all are welcome. -During working hours, you will always meet people here who are working on various projects, says Administrative Officer Tone Bruvoll. Please visit our website www.nnfa.no for more information.

• Overnatting i idylliske omgivelser • Merkede turløyper • Rikt fugle og dyreliv • Grottevandring • Havfiske • Havørnsafari • Mange spennende vinteraktiviteter ...og mye, mye mer.

www.polarzoo.no

Foto: Arne-Terje Sæther

WOLF CAMP

Velkommen til Turistinformasjonen i Bjerkvik

Welcome to Bjerkvik Tourist information office

Åpent hele året! Turistinformasjon for samarbeidende kommuner i Sør-Troms og Ofoten. Kontoret ligger i Trollvikveien i Bjerkvik (ved busstoppen) og vil være bemannet kl 12.00 – 18.00 7 dager i uken. Kontoret åpner 14. juni.

Tourist Information Office for the collaborating municipalities in South Troms and Ofoten. The office is located in Trollvikveien in Bjerkvik (at the bus stop) and opens for the summer on June 14 and will be open 7 days a week from 12 noon to 6pm.

Kontoret vil ta imot besøkende og svare på spørsmål:

The office will receive visitors and answer questions including:

• formidle kontakt mellom besøkende og reiselivsbedrifter i regionen • informere om hvilke muligheter og reiseruter som finnes • svare på henvendelser pr telefon, e-post og SMS • organisere guidede turer i samarbeid med reiselivsaktører

• arrange contact between visitors and tourism businesses in the region • informing about the opportunities and travel routes available • responding to inquiries by telephone, e-mail and SMS • organising guided tours in cooperation with the activity providers

Turistinformasjon i Bjerkvik / Bjerkvik Tourist Information Office Trollvikveien, N-8530 Bjerkvik •  +47 480 445 55 • post@bluefjords.no Tlf +47 47924792 | post@fjellkysten.com | www.fjellkysten.com

Besøk verdens nordligste dyrepark i sommer!

FOX CAMP Åpningstider: Hver dag fra 09.00 - 18.00 Polar Zoo Salangsdalen 9360 Bardu Tlf: +47 77 18 66 30 E-mail: polarzoo@online.no

SR Media Nord© - 48 00 00 20

Fartøyvernsenteret ligger ikke langt fra Foldvik, der Foldvikmarkedet arrangeres i august. Båtmuseet finner du i Gratangsbotn, noen få kilometer fra fartøyvernsenteret. – Båtmuseet har fast åpningstider for publikum i sommersesongen. Fartøyvernsenteret tilbyr omvisning for grupper etter avtale, men alle er velkomne. I arbeidstida treffer man alltid folk her som jobber med ulike prosjekter, sier administrasjonskonsulent Tone Bruvoll. For de fleste bygder langs norskekysten kom forsyningene med båt. Frakteskutene kunne ikke være for store for havnene, men måtte ha såpass kapasitet at turene svarte seg økonomisk. Disse skutene holdt liv i mangt et øysamfunn hvor veiforbindelse var en utopi. Men, veien kom – og frakteskutene hadde ikke lengre grunnlaget for virksomheten. De fleste øyvær langs kysten er nå fraflyttet, og frakteskutene forsvunnet – men ikke helt… Nordnorsk Fartøyvernsenter bevarer og viderefører håndverkskunnskap om istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/ opplæring. Fagområder er semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Senteret ligger i Hellarbogen, Gratangen i Sør-Troms. Senteret har en god og informativ hjemmeside med mye tekst og bilder: www.nnfa.no


10

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

KRIGSHISTORISK LANDSKAP:

Slaget om Narvik 1940 Slaget om Narvik under den andre verdenskrig varte fra 9. april 1940 frem til gjenerobringen av Narvik 28. mai og den påfølgende tilbaketrekningen av allierte styrker 8. juni 1940. Det tyske tilbakeslaget på Lapphaugen fikk stor oppmerksomhet i medier verden over. Kampen sto om å sikre forsyningen av jernmalm fra gruvene i Kiruna som ble skipet ut over Narvik havn. Jernmalmen var antatt å ha avgjørende betydning for Tysklands rustning-sindustri. Samtidig var det viktig for tyskerne å erobre den norske flyplassen på Bardufoss og sikre full kontroll over norskekysten. I forbindelse med 70-års jubileet i 2010 gjennomførte Hæren, Statens vegvesen og kommunene i området samarbeidsprosjektet Krigshistorisk landskap - Felttoget Narvik 1940. Hensikten var å vise fram denne delen av krigshistorien i et moderne formspråk. Resultatet av samarbeidsprosjektet består blant annet av seks minnesmerker med informasjonstavler, satt opp på eller ved steder der det foregikk viktige krigshandlinger våren 1940. Disse minnesmerkene finner vi på Lapphaugen (E6), Øse (E6), Skjomen, Bjørnfjell, Bjerkvik og Bardufoss I tillegg til minnesmerkene er strekningen mellom Narvik og Bardufoss på europavei 6 gitt navnet General Fleischers vei etter general Carl Gustav Fleischer som ledet de norske styrkene. På www.blafjorder.no kan du finne ut mer om disse minnesmerkene, om andre minnesmerker som er satt opp og om historien bak dem.

The battle of Narvik 1940. The Battle of Narvik during the World War II lasted from April 9, 1940 until the reconquest of Narvik May on 28 and the subsequent the retreat of Allied forces on June 8, 1940. The German set back in Narvik received great attention in the media worldwide. The purpose of the battle was to secure the supply of iron ore from mines in Kiruna, which was shipped via the port of Narvik. Iron ore was thought to be of decisive importance for Germany’s armaments industry. At the same time, it was important for the Germans to conquer the Norwegian airport of Bardufoss and ensure full control over the Norwegian coast. In connection with the 70th anniversary in 2010, the Army, the Norwegian Public Roads Administration and the municipalities implemented a collaboration project “War Historical Landscape - Narvik War Campaign 1940”. The purpose was to display this part of the history of war in a modern style. The result of the project includes six memorials with information boards, set up on or near the sites where major events of war took place in the spring of 1940. These memorials are located at Lapphaugen (E6), Øse (E6), Skjomen, Bjørnefjell, Bjerkvik and Bardufoss. In addition to the memorials, the section of the E6 highway between Narvik and Bardufoss has been named in honour of General Carl Gustav Fleischer, who led the Norwegian forces. Visit www.blafjorder.no to find out more about these and other war memorials and the story behind them.

Millionfisken 2012 Salangen 5.-8. juli Fiskekonkurranse med 1 million kroner i premie! Familieaktiviteter og campingmuligheter i sentrum Artister: Hellbillies, Jørn Hoel & Steinar Albrigtsen, LidoLido, Plumbo, TopCoat mm Fyrverkeri, show og underholdning Billettinformasjon, fiskebestemmelser og program

www.millionfisken.com Fiske - Folk - Festival


ANNONSSIDA

11

ANNONSSIDA

Polar Zoo er et eksotisk reisemål i vår region og er vel kjent som verdens nordligste dyrepark. Du må bare ha dette med deg og barn elsker dette stedet som har så mange spennende opplevelser. Parken benytter et område på 1140 mål med vill og vakker natur i Salangsdalen i Bardu kommune i Troms fylke. Disse naturomgivelsene setter en perfekt ramme rundt ditt besøk i Polar Zoo. Polar Zoo sitt hovedmål er å skape en Skandinavisk villmarksopplevelse med de vakre omgivelsene av Nord-Norges natur som en ramme rundt ditt besøk i parken. – Vår største attraksjon er Wolf Camp, forteller daglig leder Cato Haakseth, - der har du muligheten til å bli med inn i innhegningen for å møte de mytiske og legendariske ulvene på nært hold. Vi har ikke lagt opp til å danse med ulver, men det kan hende at du får en kald ulvesnute med våt tunge i ansiktet, hilsing på ulvens vis … Salt & Pepper er en annen av hovedattraksjonene i Polar Zoo. Begge er brunbjørner, men Salt er litt spesiell da hun er albino. Bjørnene er også sosialiserte, noe som betyr at de er tryggere på mennesker, arbeidet med helseundersøkelser er enklere og gir økt dyrevelferd. Polar Zoo er mer enn en tradisjonell dyrepark. - Vi legger stor vekt på dyrevelferd og gir dyrene store områder for å skape en så naturlig som mulig situasjon for dyrene, sier Cato, store naturtro innhegninger gir dyrene muligheter til å stimulere sine behov for aktivitet. – Besøket i selve dyreparken er en vandring på gode stier der du i ro og mak kan oppleve dyrene i sine naturlige omgivelser, forteller Cato Haakseth, – hvis du har det travelt, anbefaler jeg den guidede turen som er inkludert i inngangsbilletten. Den starter kl 1300 og varer i om lag en time. I tillegg til ulv og bjørn har Polar Zoo de dyreartene som tradisjonelt har vært å finne i våre skoger og på fjellet. Det vil si at du også vil finne jerv, gaupe, polarrev, elg og rein. For barna er det ofte mer interessant med parkens trivelige husdyr og spennende leketilbud. Det finnes også en egen Barnas Guiderunde hvor du finner sauer, geiter, høns, kalver og kaniner. I perioder vil det også være hesteridning for barna. Barn synes kanskje ikke de sosialiserte ulvene er særlig spennende, siden man må være minst 15 år gammel for å få lov til å være med inn. Men hos de sosialiserte revene har vi ikke noen aldersgrense, så her har alle muligheter til å få nærkontakt med et rovdyr! Les mer på hjemmesiden www.polarzoo.no.

rid Fjeld

r Zoo/Inge

Foto: Pola

I Polar Zoo har vi dyr som vanligtvis lever i naturen nord for polarsirkelen: Ulv, brunbjørn, gaupe, jerv, polarrev, elg, moskus, hjort og rein.

Foto: Polar Zoo/Tommy Simonsen

NATUROPPLEVELSER OUTDOOR ACTIVITIES

Eksotiske Polar Zoo

Exotic Polar Zoo. Polar Zoo is an exotic destination in our region and well known as the world’s northernmost zoo. It is a “must” for all visitors with so many exciting adventures on offer. It is particularly popular with children. The park covers an area of 114 acres of wild and beautiful nature in the Salangen Valley in Bardu, in Troms County. – Our main attraction is Wolf Camp, where you have the possibility to join us inside the wolf enclosure to meet the mythical and legendary wolves close up, says Cato Haakseth, manager of Polar Zoo. Salt and Pepper is another of the main attractions at Polar Zoo. Both are brown bears, but the Salt is a bit special as she is albino. The bears are socialized, which means they are more confident with humans, work with health examinations is easier and this gives increased welfare. Polar Zoo is more than a traditional zoo. The zoo emphasizes animal welfare, and gives the animals lots of space to make their situation in captivity as natural

as possible. The big enclosures make it possible for the animals to stimulate their needs of activity. A visit to the zoo involves a walk on good paths where you can leisurely enjoy the animals in their natural surroundings. If you’re in a hurry, it is highly recommended that you take the guided tour which is included in the admission charge. The tour starts at 1pm and lasts for about an hour. In addition to wolf and bear, the animal species that are traditionally found in our forests and mountains are present, including the wolverine, lynx, arctic fox, moose and reindeer. There is also a guiding round for children featuring sheep, goats, chickens, calves and rabbits. At times there will also be horse riding for children. You must be at least 15 years of age to be allowed to enter the enclosure of the wolves. But with the socialized foxes, there is no age limit, offering children the opportunity to get close to a predator! For more information, please visit www.polarzoo.no.

Markedsmarsjen fra Grovfjord til Foldvikmarkedet Markedsmarsjen er et samarbeidstiltak mellom Nova Turlag og Gratangen Kystlag, arrangør av Foldvikmarkedet, arrangeres i år lørdag 18.august. Marsjen ble første gang gjennomført i fjor med 114 deltakere. – Vi starter fra Saltvann Grendehus og tar opp langs Bakkejordelva til inngangen av Segeldalen, forteller Jan Arne Haugland i Nova Turlag, – her svinger vi opp lia under Oldertinden til Sætran og Øvernesen. Her var det i tidligere tider seter og utmarksbeite for husdyrene på Bakkejord. Turen går så videre slakt oppover til vi er over skoggrensen og går så innover dalen – gjerne med en stopp ved Segeldalsvannet (Lillevannet) og videre til Eidevann. Vi er nå kommet inn i Gratangen kommune. Ved utløpet fra Eidevann er det høvelig med en lengre stopp for hvile og mat – gjerne med bål og kaffekok. Fra Eidevann tar vi oss ned Dudalen og stopper opp ved det spesielle Talgrøtberget – et berg av myk kleberstein hvor det er risset inn initialer, navn og årstall av noen som har vandret her gjennom tidene. Vel nede i Dudalen kommer vi til en flott gapahuk ved elva hvor det passer med en siste rast før en ankommer Foldvik og Markedet. Nytt i årets marsj er at deltakerne ikke går i samlet

tropp over fjellet. Det blir individuell og gruppevis start etter registreringen ved Saltvannet Grendehus mellom kl 09.00 og 11.00. Deltakeravgiften er kr 100 og inneholder inngangsbillett til Markedet og en liten deltakerpremie. Det vil bli satt opp busser tilbake fra Foldvik til Saltvann. Deltakerne bestiller plass og betaler bussbilletten, kr 60, ved start. Første bussavgang fra Foldvik er kl 16.30. Les mer om Markedsmarsjen på www.novaturlag.no.

Market hike from Grovfjord to Foldvik market. The market hike is a joint effort between Nova Turlag (local hiking association) and Gratangen Kystlag (local coastal association), organiser of the annual Foldvik Market. The hike takes place this year on Saturday, August 18. – We are starting from the Saltvann Grendehus and hiking up along the Bakkejordelva river to the start of the valley of Segeldalen, says Jan Arne Haugland from Nova Turlag - we will continue up hill and pass the tree line on our way to Foldvik. At the other end of the route we descend through the valley of Dudalen. – Down in Dudalen, we will reach a gapahuk (rustic shelter) by the river which is ideal for our last rest break before arriving at Foldvik and the market, Jan Arne continues. This hike normally takes about three hours to complete. There will be individual and group start after registration at Saltvann Grendehus from 9 am to 11 am. The registration fee is NOK 100 and includes entry to the market and a small participation prize. Buses will be arranged from Foldvik back to Saltvann Grendehus. Participants can book and pay for the bus ticket (NOK 60) at the start. The first bus departs from Foldvik at 4.30pm. To read more about market hike, please visit: www.novaturlag.no.


12

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

NATUROPPLEVELSER OUTDOOR ACTIVITIES

En fjelltopp kanskje... Da er det et godt alternativ å komme til oss. De ligger der – fjelltoppene Spanstind (1457 moh.) rager høyest i regionen, men Novafjellet (1280), Trosen (1247), Revtind (1219), Skavneskollen (1196), Årsteinhornet (1193) og Reitetind (1077) kan være andre alternativer for å skue utover nordnorsk natur Turlagene våre med Lavangen Fjellvandrerlag og Nova turlag i spissen kan gi deg rettledning og guiding. Lagene ønsker at så mange som mulig drar ut på tur for å nyte og nytte naturen. Turgjengene er rutinerte og trente når det gjelder guiding i fjellet. På turlagenes hjemmesider du finner organiserte turer spredt over hele året. Et betydelig arbeid og aktivitet er lagt ned for at mulighetene for en tur i naturen skal bli en fin opplevelse. Turløyper er merket, bruer og klopper er bygget, infoskilt satt opp, gapahuker finnes og et egne turkart er utarbeidet. Lokale løyper er vist i kart slik at det også er mulig å gå dem på egen hånd. En kan også gå fra hytte til hytte innenfor det organiserte løypenettet til Den norske Turistforening. Dette kan du lese mer om på deres hjemmeside www.turistforeningen.no. Du vil finne flere opplysninger på turlagenes hjemmesider www.fjellvandrerlaget.no og www.

novaturlag.no. Reiselivsportalen Din Tur har gjort en betydelig innsats i Lavangen i samarbeid med lokale aktører. om flotte turløyper på www.dintur.no. A mountain summit, perhaps... If so, it’s a good alternative to visit us. Our hiking associations with Lavangen Fjellvandrerlag and Nova Turlag at the head can offer advice and guiding. Spanstind (1457 m above sea level) ranks as region’s highest peak, but Novafjellet (1280 m), Trosen (1247 m), Revtind (1219 m), Skavneskollen (1196 m), Årsteinhornet (1193 m) and Reitetind (1077 m) may be other options for a great view of the North Norwegian landscape. Considerable effort and activity are laid down to ensure your nature hike is an enjoyable experience. Hiking trails are marked, bridges and footbridges are built, info signs put up, shelters built and route maps have been prepared. Local trails are shown on maps in order make it possible to visit them on your own. You may also hike from cabin to cabin along the organised trail of the Norwegian Trekking Association. For more information, please visit: www.turistforeningen.no. You will find more information on the respective websites, www.fjellvandrerlaget.no and www.novaturlag.no. To learn more about hiking trails, please visit: www.dintur.no.

Spennende grottevandring Sagelvas grotter er et spektakulært grottesystem beliggende på Salangseidet – mellom Lavangen og Salangen. Gjennom flere titusener av år har Sagelva dannet flere grotter på sin vei mot havet.

Foto: Alvin Jensvold

Allerede i 1957 ble det gjort forskning i grottene av franskmenn og ungarere, og det er beskrevet hele 26 ulike grotter med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Det dreier seg om grottesystemer med lengder fra 5 og opp til 400 meter. – Ved våre guidede grotteturer besøker vi to til tre av de mest kjente av Sagelvas grotter, sier Tor-Arne Cruickshank fra

Elvelund Camping, hvor langt man kommer inn i grottene vil til enhver tid være avhengig av vannstanden i elva og hvor store utfordringer deltakerne selv ønsker. En fottur på barmark mellom de tre grottene er en opplevelse i seg selv; elva renner på flere steder ned i bakken og kommer opp igjen på en annen plass. Både naturen og grottene er fantastisk flotte, og turen er absolutt anbefalt å få med seg! Mer informasjon om denne spennende attraksjonen finner du på www.elvelund-camping.no. Exciting cave hiking. Sagelvas grotter are a spectacular cave system located on Lavangseidet between Lavangen and Salangen fjords. It is described as 26 different caves of varying sizes and degrees of complexity. The length of the caves varies from 5 to 400 meters. – On our guided cave trips, we visit two or three of the most famous of Sagelva caves, tells Tor-Arne Cruickshank from Elvelund Camping, how far you get into the caves will always dependent on water levels in the river and the level of challenges the participants wish. For more information please visit www.elvelundcamping.no.

Foto: Lavangen Fjellvandrerlag

Fjellkysten – natur- og kulturbasen I Lavangen, med utsikt over en av Norges vakreste og stilleste fjorder, ligger særpregede Fjellkysten gjestehus. Fjellkysten ble bygget i 1988 som en gamme, går i ett med naturen og er nesten usynelig ved første øyekast. Ser man nærmere etter oppdager man et sted med uante og spennende muligheter. – Med sin beliggenhet er gjestehuset en gunstig base for friluftsaktiviteter, sier daglig leder Tor Lyngmo, - innom kort avstand finnes mange muligheter for friluftsliv med grottevandringer, fjellturer, roing, ridning, fiske i sjø og innlandsvatn samt isklatring. Det er spesielt godt tilrettelagt for fjellturer etter godt merkede løyper og med muligheter for guiding. – Det er et rikt fugleliv i området med mange arter representert, forteller Tor, som har utviklet fugletitting til et spennende tilbud. I mai arrangerer vi uglesafari – en spennende tur i skogen med meget gode muligheter til å treffe på ugle. – Vi kan også tilby turer med 44 fots seilbåt til ulike reisemål i regionen, sier Tor videre. På vårt nettsted finner du ulike turforslag med priser. Du finner mer info på www.fjellkysten.no. Fjellkysten - base for natured and culture-based activities. In Lavangen fjord, overlooking one of our most beautiful and calmest fjords, the distinguished Fjellkysten Guest House is located. Fjellkysten was built in 1988 looking like a large gamme (turf hut), with nature’s own building materials. It is almost invisible at first glance, but take a closer look and you will discover a place with lots of exciting possibilities. – Given its location, the guest house is a convenient base for outdoor activities such as caving, mountain hiking, rowing, riding, sea fishing, fishing in inland lakes and ice climbing in winter. You can also do bird watching in the nearby woods, says owner Tor Lyngmo. – We also offer tours on a 44 foot sailboat to various destinations in the region, says Tor. Check the website for suggested tours and prices. For more info, please visit: www.fjellkysten.no


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

13

Topptur til Novafjellet TjeldsundsTurforslag:

Summit climb to Novafjellet. Nova Turlag (local hiking association) organises two joint mountain hikes to the summit of Novafjellet

g

Den ”snillere” turen har oppmøte kl 0900 ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i Vassbotn i sørenden av Skoddebergvann. Etter et stykke på asfaltveien følger vi merket sti, Petter-Hansa-veien, til Dalelva hvor vi går opp Novadalen og raster ved Niibejavre. Etter rasten går turen videre opp Trangdalen og opp den steinete lia mot toppen. Vi går tilbake samme vei. Turen vil ta 8 – 10 timer. For de som ønsker en mer «spektakulær» opptur til Novafjellet, starter denne turen fra snuplassen ved bommen på RV829 i nordenden av Skoddebergvannet, ved Ørnberget. – Vi følger merket sti til Nova-lavvoen, forteller Roar Tande i Nova Turlag, - herfra tar vi oss opp «forsiden» av Novafjellet! Nedturen går ned via Novadalen til Vassbotn. Du kan lese mer detaljert beskrivelse av turen til Novafjellet og andre flotte turmål i Grovfjordområdet på turlagets hjemmeside www.novaturlag.no, her finner du også turprogrammet for 2012. En tur til Novafjellet krever godt vær! - Skulle det være dårlige værutsikter søndag, anbefaler vi at du tar kontakt på tlf 47850895 eller 99703959, sier Roar Tande som er turleder.

a Turla Foto: Nov

Nova Turlag arrangerer toppturhelg 1. og 2. september. Den første dagen går turen til Revtind (1219 m). Den andre dagen, søndag 2.september, går det to guidede turer langs alternative ruter til Novafjellet (1280 moh) som omtales her.

(1280 m) on Sunday September 2. If you want to take the normal route up to the summit, you can meet the guide at the road barrier on the side road at the southern end of the lake Skoddebergvannet at 9 AM. This hike takes 8 to 10 hours. For those who want a more “spectacular” ascent, you may attend the hike starting from the turning place at the barrier on RV 829 at the northern end of the lake Skoddebergvannet by Örnberg. The trail is marked to the Nova lavvu and from here the trail ascends up the face of Novafjellet. You can read more detailed descriptions of the hikes up Novafjellet and other interesting destinations in this area on the association’s website www.novaturlag.no where you will also find the programme of joint hikes for 2012. A hike up Novafjellet calls for good weather! If the forecast for Sunday is not promising, we recommend that you ring us on +47 47 85 08 95 or +47 99 70 39 59 for information.

brua-Øse

Harstad turlags turløype fra Tjeldsund bru, Skånland til Øse, Gratangen gir muligheter for en 3-4 dagers vandring med to av lagets hytter som overnattingsmulighet. Løypa går i variert terreng med tildels krevende partier – spesielt mellom Skoddebergvann og Øse. For mer informasjon om turen kan besøke Harstad turlags hjemmeside www.harstad-turlag.no hvor du finner nærmere beskrivelse av løypa og hyttene. ’ Tour proposal Tjeldsundsbrua - Øse. Harstad turlag (hiking association) trail from Tjeldsundbrua in Skånland to Øse in Gratangen provides opportunities for a 3-4 day walk with two of the team’s cottages as accommodation. The trail passes through varied terrain with partly challenging parties – especially between Skoddebergvannet and Øse. For more information about the tour, visit Harstad turlags website www.harstad-turlag.no where you can find detailed description of the trail and the huts. Harstad turlags turløype er merket.


14

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

FORSLÅTTE RUTER SUGGESTED ROUTES

TURFORSLAG 1 / ITINERARY 1 Er du på vei til Harstad eller Lofoten sydfra langs E6/E10, anbefaler vi en liten omvei som tar deg ned til Grovfjord og langs kysten til Tjeldsundbrua hvor du kan gjenoppta E10. Direkte fra startpunkt til Tjeldsundbrua langs E10 er det ca 42 km. Dette turforslaget betyr 12 km ekstra, men gir til gjengjeld mange fine opplevelser. Det er relativt gode veier med fast dekke. Are you on your way to Harstad or Lofoten from the south along E6/E10, we recommend a little detour that takes you down to Grovfjord and along the coast to Tjeldsundbrua where you can resume the E10. Direct from the starting point till Tjeldsundbrua along the E10 it is about 42 km. This itinerary means extra 12 km, but provides in return a lot of great experiences. It is relatively good paved roads.

1. Start Krysset E10-RV829 – ca 16 km fra Bjerkvik og 43 km fra Tjeldsundbrua. Kjør RV829 mot Grovfjord. 2. Vassbotn Etter 6 km, totalt 6 km Vassbotn ligger i den sørlige enden av Skoddebergvatnet. Her krysser tyrløypa fra Tjeldsund, Skånland til Øse, Gratangen. krevende turløype i et flott fjellterreng. 3. Skoddebergvatnet Veien slynger seg i lia på østsida av Skoddebergvannet i storslått natur. I vest troner Novatinden (1281 moh) og i nordøstlig retning ser du Revtinden (1219 moh). 4. Start turløype Revvatnet Etter 6 km, totalt 12 km Fra Krokelva i nordlige enden av Skoddebergvannet går merket turløype inn til Revvatnet. Løypa er lett og går i vakkert terreng. 5. Sletta idrettsanlegg Sletta er Grovjord idrettslag sin gressbane. 6. Saltvannet Veien slynger seg langs den østlige bredden av Saltvannet. 7. Hellaren kraftstasjon (museum) / Hellaren power

station (museum) Etter 8 km, totalt 20 km Innerst i Grovfjorden ligger Helleren kraftstasjon, Regionmuseet i Sør-Troms. Kraftstasjonen er åpen hele året etter forespørsel til +47 77018380 eller booking@stmu.no. 8. Grov Tettsted ved innsnevringen av Grovfjorden. Grov er et aktivt sted med to mekaniske verksteder med maritim innretning. 9. Veiskille / Crossroads Etter 5 km, totalt 25 km I krysset RV829-RV825 tar du til venstre over brua mot Tjeldsundet. Det finnes en egen beskrivelse av turen mot Gratangen. 10. Balteskard Vi klatrer oppover og gjennom en kort tunell. Rett etter ser du Elvegård camping ned til høyre. De har spesialisert seg på campinghytter og båtutleie for de som ønsker å fiske. Det finnes også en bra kafeteria her. 11. Rensådalen Etter 6 km, totalt 31 km Vel over Balteskard og ned Krokmyrdalen kommer vakre Rensådalen med Rensåelva og Rensåvatnet som er lakseførende. Her er det fiskemulighe-

De 7 magiske tegn.

ter – kontakt Statoil Tovik, +47 77087810. 12. Ebbestua Ebbestua ligger idyllisk til i Tovik. Restaurert nordlandshus fra 1854 i Tovik, med levende husflids- og brukskunstutsalg. Du kan også kjøpe kaffe og tiltugg. 13. Statoil (Elvevold Handel og Service) / Gas station Etter 6 km, totalt 37 km Bensinstasjon med godt utvalg av matvarer. Salg av fiskekort til alle elver og vann i området. 14. Leca Maxxit Tovik Produksjon av blokk for byggevaremarkedet og regional distribusjon av cement, mørtel og andre byggevarer.

15. Sandstrand Strekningen fra Sandstrand til Tjeldsund er velegnet for observasjon av midnattssola. 16. Nord-Norsk Aluminium AS På tur ut av Sandstrand passerer du Nord-Norsk Aluminium AS som produserer aluminiumsprodukter for byggevarebransjen. 17. Tennevikelva Etter 8 km, totalt 45 km Innerst i Tennevika renner Tennevikelva ut. Det er en relativt liten elv med fosser og stryk og den er lakseførende. Fiskekort fås kjøpt på Statoil Tovik, +47 77087810. 18. De 7 magiske tegn / The 7 magic signs Sju magiske punkter er en av 33 skulpturer i Skulpturlandskap Nordland. Den ligger ved RV 825 ca 8 km fra Sandstrand. Det er den finske kunstneren Martti Aiha, Helsingfors, Finland som har laget skulpturen. Stedet er skiltet og det finnes parkering. 19. Kvitnes Vi nærmer oss Tjeldsundbrua og ute til høyre ser vi ei fin og hvit sandstrand. Campingplassen ut mot Kvitnes drives i dag som asylmottak.

TURFORSLAG 2 / ITINERARY 2 Når du har passert Gratangsfjellet på vei sydover langs E6, kan du velge vakre RV825 langs kysten til Tjeldsund – også kalt Kystkulturveien. Denne turen går fra krysset mellom E6 og RV825 på Langmyra, Gratangsbotn. Turen kobles sammen med siste del av biltur nr 1 i Grov der du fortsetter langs RV825 mot Tjeldsundbrua og E10. Ruta er 80 km lang med avstkkerne og med siste del av tur nr 1 fra Grov blir turen 110 km mot 68 km uten avstikkere. Sammenlignbar kjørelengde langs E6 og E10 er 72 km.

When you have passed Gratangsfjellet on your way south along the E6, you may choose the beautiful RV825 along the coast to Tjeldsund – also called the Coastal Cultural Road. This trip runs from the junction of the E6 and RV825 above Gratangsbotn and connects with the last part of itinerary #1 in the village Grov on the RV825 to Tjeldsund and E10. The route is 80 km long with excursions and including the last part of itinerary #1 from Grov the tour is 110 km compared to 68 km without side trips. Comparable mileage along E6 and E10 is 72 km.

1. Start (Langmyra) Krysset mellom E6 og RV825 på Langmyra – 43 km fra Setermoen og ca 14 km fra Bjerkvik. 2. Eliborg Totalt 3 km. Kirkebygget kombinert med skole og internat. De siste som bodde her var finske flyktninger – i 1939. I dag bibliotek og kontorer. 3. Veiskille/Crossroad Etter 1 km, totalt 4 km Veiskille mellom RV825 og fylkesvei (FV) 142. Sving inn på FV142. 4. Nordnorsk båtmuseum / North Norwegian boatmuseum Etter 1 km, totalt 5 km Nordnorsk båtmuseum formidler maritime tradisjoner, fiske- og båthistorie med utgangspunkt i vår unike samling av nordlandsbåter, de tradisjonelle nordnorske ro- og seilbåtene. Samlingen er en av landets største.

5. Minnesmerker / Memorials Ved siden av museet står flere minnesmerker som markerer ulike hendelser fra starten av annen verdenskrig. 6. Gratangen lyd Etter 3 km, totalt 8 km Fortsett videre på FV142 og du kommer til Gratangen lyd som er arrangementssted for Gratangen musikkfestival den 6. - 8. august. 7. Atelier Jensvold Etter 5 km, totalt 13 km Du kjører til tilbake til RV825 og fortsetter 700 meter. Du ser Atelier Jensvold opp til venstre. 8. Årstein Etter 6 km, totalt 19 km Du fortsetter videre på RV 825 og kjører inn på FV141 over Årsteinbrua. Årstein er kommunesenteret i Gratangen. 9. Gratangen kirke / church Kirken har en dominerende

plassering på høyden ved Årsten bru. Kirken er bygd i betong og glass og har en moderne form. Arkitekten heter Oskar Norderval og byggeåret er 1971. 10. Morgans skip / ship Etter 16 km, totalt 35 km Denne imponerende ”skuta” finner du på Grøsnes ytterst i Gratangen. Astrid Høgmo fikk denne særegne skulpturen – Morgans skip –  fra den kjente svenske kunstneren Calle Örnemark. Folk fra hele bygda har løftet i fellesskap for å få på plass landemerket, som står ytterst på Klemneset og skal lyse opp på mørke høst- og vinterkvelder. Her er det Morgans fest 14. august. 11. Tilbake til RV825 Vi følger FV141 tilbake til og svinger til høyre inn på RV 825. 12. Nordnorsk fartøyvernsenter / North Norwegian Ship Preservation Centre

TURFORSLAG 3 / ITINERARY 3 Denne bilturen går fra krysset mellom E6 og RV84 på Fossbakken i Lavangen kommune. Fra Fossbakken til Tjeldsund brua er det 87 km langs E10. Dette spennede turforslaget er på om lag 124 km og fører deg til steder som er vel verd et besøk. This road trip runs from the junction of the E6 and RV84 at Fossbakken in Laval Municipality. From Fossbakken to Tjeldsund bridge is 87 km along the E10. This exciting suggested route is about 124 km and takes you to places that are well worth a visit.

1. Start (Fossbakken) Krysset mellom E6 og RV84 på Fossbakken – 29 km fra Setermoen og 29 km fra Bjerkvik. Vi skal starte med å kjøre langs RV84 ned Spansdalen. 2. Spansdalen - Runggu Samisk bygd i Lavangsdalen. 3. Henrikkafossen Totalt 7 km. Synlig oppe til venstre styrter fossen ned fjellsida. Spansdalen og spesielt Fredrikkafossen er kjent som et eldorado for isklatring vinterstid. 4. Veiskille / Crossroads Etter 5 km, totalt 12 km Ruten går langs RV84 til høyre, men vi svinger likevel en tur innom Tennevoll. 5. Tennevoll Administrasjonsstedet i Lavangen kommune. 6. Veiskille / Crossroads Etter 3 km, totalt 15 km Ved veiskillet på Soløy ta til venstre mot Lia.

7. Krambuvika bygdemu / Krambuvika bygdemuseum Etter 0,5 km, totalt 16 km Bygdemuseet er åpent om søndagene 17–20 i sesongen. Det er også flere arrangementer her i forbindelse med Lavangsvekka 17.24.6. 8. Retur til veiskille Soløy Etter 1 km, totalt 17 km Ta til venstre inn på RV 84. 9. Fjellkysten Etter 1 km, totalt 18 km Eksotisk gjestehus med mange spennende aktiviteter knyttet til natur og opplevelser. 10. Sagelvas grotter / caves Etter 7 km, totalt 25 km Spektakulært grottesystem med Elvelund Camping, +47 77171888, Sjøvegan for å avtale guidet visning. 11. Elvelund camping Etter 5 km, totalt 30 km Elvelund Camping ligger ved utløpet av Salangselva som er en

meget populær fiskeelv. Campingplassen selger fiskekort til både Salangselva og Laksebotn, +47 77171888. 12. Sjøvegan Etter 1 km, totalt 31 km Administrasjonsstedet i Salangen kommune. 13. Lundbrygga / museum I sentrum av Sjøvegan dette vel tilrettelagte museet under Distriksmuseet i Sør-Troms. Museet er åpent i sesongen og fungerer som turistinformasjon for området. 14. Salangsverket Etter 3 km Fortsett videre fra Sjøvegan på RV84 langs fjorden 14. Veiskille Etter 10 km, totalt 41 km og ta til venstre inn på RV848 mot Andørja. 15. Grøtlandsura Etter 10 km, totalt 51 km En ur av stor blokkstein som er

Lundbrygga.

rast ut av fjellet bakenfor. I ura mellom veien og fjorden finnes ei lita grotte med med en besøksprotokoll fra 1920-tallet. 16. Mjøsundet Etter 3 km, totalt 54 km Sundet mellom fastlandet og Andørja er en populær fiskeplass både fra land og fra båt. Her finner du en rasteplass med toilett like før brua. Det finnes også en rasteplass etter brua.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

15

s att dn Mi la so

o.

rder.n

d g me rforsla

art erte k

detalj

u Alle t

20. Tjeldsundet Tjeldsundet med Steinslandstraumen ligger ute til høyre når vi passerer under Tjeldsundbrua. Det er sterke tidevannsstrømmer i sundet – noe som gjør dette til en svært attraktiv fiskeplass. 21. Steinsland klyngetun Etter 8 km, totalt 53 km Etter brua kjører vi rett fram og passerer under E10. Steinsland

Morgans skip.

Etter 21 km, totalt 56 km I Hellarbogen finner vi Nordnorsk fartøyvernsenter som har til formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. 13. Foldvik Etter 2 km, totalt 58 km Foldvik er arrangementssted for Foldvikmarkedet som går av stabelen 19.-21. august.

17. Sørvik Andørja er arrangementssted for Tour de Andørja 9.–11. juli. Skulle du ønske å utforske øya på egenhånd, er det veiskille der du kan ta FV132 nordover til Engenes og Årbostad. 18. Ibestadtunellen Etter 18 km, totalt 72 km Ibestadtunellen som binder sammen øyene Andørja og Rolla, er 3396 meter lang, og dypeste punkt er 112 meter under havet. Tunnelen ble åpnet den 2. desember 2000. Den er en del av fylkesvei 848. 19. Hamnvik Etter 5 km, totalt 77 km Administrasjonssted for Ibestad kommune. 20. Gammelbanken Bygget i 1919 som et av de første bankbygg i Nord-Norge. Bygget i lokal marmor under ledelse av svenske fagfolk. Arkitekten heter Helge Thiis og byggestilen er jugend.

lafjo ww.b s på w finne

klyngetun finner du 800 meter etter passasjen på venstre side av veien. Klyngetunet er en del Regionmuseet i Sør-Troms. 22. Tjeldsundbrua Kro og Hotell Etter 1 km, totalt 54 km Etter klyngetunet snur du, kjører tilbake og svinger til venstre inn på E10 mot Tjeldsundbrua Kro og hotell hvor du anbefales å stoppe for å spise før du kjører videre mot Harstad eller Lofoten.

14. Foldvik mølle / mill I Foldvik svinger du av fra RV 825 og finner Foldvik Mølle rett fram. Mer info på www.blafjorder.no. 15. Foldvik brygger På andre siden av RV 825 mot havet finner du Foldvik brygger med kafe/restaurant og fiskecamp. 16. Rasteplasser På veien videre langs RV825 finner vi to gode rasteplasser hvorav 1 med toiletter. 17. Stræte Kro og lefsebakeri Etter 17 km, totalt 75 km Her finner du en koselig kafeteria med god mat. Denne er verd en stopp. 18. Grov – gå til reiserute nr 1 / continue with itinerary #1 Etter 5 km, totalt 80 km Her kommer du inn på tur nr 1 og kan velge å kjøre mot E10 langs havet til Tjeldsund eller inn i landet mot E10.

21. Hamnvik handelssted Handelsstedet har sin opprinnelse fra 1794 med en samling av 14 bygninger. Den såkalte ”Donsbrygga” er restaurert. Dersom du er interessert i et besøk, ta kontakt på tlf +47 41806970. 22. Sørrollnes Etter 17 km, totalt 94 km Veien videre herfra er med ferge til Stangnes, Harstad. 23. Stangnes Turen med ferga tar ca 40 min. 24. Harstad Etter5 km, totalt 99 km Fortsett RV848 og ta til høyre inn på RV83. Opplev Harstad med Hurtigrute anløp, hurtigbåtforbindelse til Tromsø og ikke minst Festspillene i Nord-Norge den 19. – 26. juni 2011. 25. Tjeldsund E10 Etter 25 km, totalt 124 km Fra Harstad kjører tilbake på RV83 og følger denne til Tjeldsundbrua og E10.

Hos oss befinner du deg godt nord for Polarsirkelen. Det særegne her er jo midnattssola som vi kan se fra rundt 22. mai til 18. juli. Likevel er det lyst hele døgnet allerede fra begynnelsen av mai til begynnelsen av august. I tillegg til skydekket vil terrengforhold være avgjørende for å kunne se midnattssola. De mest egnede områdene for å observere midnattssola er nordvendte og eventuelt høyereliggende områder. Noen steder vil du kunne se midnattssola ”touche” havet. Det ustoppelige lyset gjør oss energiske og livsglade. Turer i fjellet, fiske om natta og festivaler frister oss til å strekke dagen. Vi tror du vil merke det samme og slå følge med oss.

Midnight Sun. When you visit this region, you are well north of the Arctic Circle. The peculiarity here is the Midnight Sun, which is visible from around May 22 to July 18. However, it is light around the clock from early May until early August. Cloud and topographical conditions may of course prevent us from seeing Midnight Sun. The most suitable areas to observe the Midnight Sun are north-facing and elevated areas. In some places you can see the Midnight Sun ”touch” the sea. The unstoppable light makes us energetic and fills us with the joys of life. Mountain hikes, fishing trips and summer festivals tempt us to stretch out the day. We think you’ll notice the same and join us!

Vær og klima Vi har et fantastisk klima selv om vi befinner oss langt mot nord. Det ses tydelig på vegetasjonen som er spesielt frodig. Sommeren hos oss er kort og hektisk. Middeltemperaturen i juli ligger rundt 16 grader, men det er ikke uvanlig med temperaturer over 25 grader. Midnattssola gjør også sitt til at temperaturen varierer lite gjennom døgnet midt på sommeren. Middeltemperaturen er selvfølgelig litt lavere i juni (10 grader) og august (12 grader). Vårt sommervær er som regel komfortabelt for uteaktiviteter og bruk av naturen. De virkelig fine dagene med sol hele døgnet varierer, men det er ikke uvanlig med 5-7 slike dager i juli. Vi har relativt lite nedbør om sommeren sammenlignet med andre kyststrøk. Værstatistikken viser normalen varierer fra 37 mm i juni til 58 med mer i august. Virkeligheten kan selvfølgelig være både verre og bedre. Vindforholdene er relativt rolige her om sommeren. Tjeldsundet, Vågsfjorden og Astafjorden er for det meste tilgjengelig for trivelige familieaktiviteter i båt.

Weather and Climate. We have an excellent climate despite our location in the far north. This is clearly evident by the relatively lush vegetation. Our summer is short and busy. The average temperature in July is around 16° C, but temperatures over 25° C are not uncommon. The presence of the Midnight Sun during mid-summer means there are just small variations in temperature between day and night. Naturally the average temperature is a little lower in June (10 degrees) and August (12 degrees). Our summer weather is usually comfortable for outdoor activities and making use of the natural landscape. The really nice days with sunshine around the clock vary, but it is not uncommon with 5-7 such days in July. We have relatively little rain during the summer compared to other coastal areas. Weather statistics show the normal range from 37 mm in June to 58 mm in August. The reality, of course, can be both worse and better. Wind conditions are relatively calm in summer. Tjeldsundet, Vågsfjord and Astafjord are mostly accessible for family activities by boat.

Klær og utstyr Hos oss kan temperatur og værforhold variere veldig over kort tid. Det gjelder å være litt forberedt. En ferie i våre trakter vil nok innby til noen uteaktiviteter. For å kunne nyte dette under alle forhold, vil vi anbefale at du tar med noen varme og vindtette klær. Du bør også ha gode sko – joggesko eller hikingsko. Men, det kan også bli behov for lettere klær som shorts og badebukse/badedrakt. Dersom du planlegger lengre turer i fjellet, er det enda viktigere at du har med deg passende klær og sko. Her er det så mange ulike varianter og meninger om hva som er best, at vi ikke skal komme med noen råd. På www.blafjorder.no kan du imidlertid få tips fra andre som pakker for fjellturer. Dersom du skal ut på havet for å fiske, er en passende redningsvest den viktigste delen av bekledningen. Det er fortsatt viktig med varme og vindtette klær, men vær oppmerksom på at dersom du får fisk, kan klærne bli tilgriset i forbindelse med rensing av fisken. Clothing and equipment. Temperatures and weather conditions in this region can change in a matter of moments so you need to prepare in advance. You will probably visit this area to enjoy some outdoor activities. In order to fully enjoy this

rje Sæther

Foto: Arne-Te

under all conditions, we recommend that you bring some warm and windproof clothing. You should also have good footwear – jogging shoes or hiking boots. However, there may also be a need for lighter clothing such shorts and swimwear, just in case. If you are planning longer hikes in the mountains, it is even more important that you bring appropriate clothing and footwear. There are so many different variations and opinions about what is best that we will not offer even more advice. However, if you visit www.bluefjords.no you can get tips and checklists from more experienced users of our beautiful natural landscape. If you are going out to fish from a boat, an appropriate lifejacket is the most important part of your clothing. Even if you are fishing from land, you should consider using a lifejacket as rocks can be very slippery. It is still important to wear warm and windproof clothing, but be aware that if you catch fish, your clothes may get dirty when you are cleaning the fish.


16

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Arrangemangs-

Event

Kalender Calendar Juni – Sept. 2012 June – Sept. 2012

Kalender for guidede turer Denne kalenderen inneholder en oversikt over guidede toppturer eller høyereliggende punkter i området. Det er turlagene sine turer som er vist her. Det er tidlig i sesongen når dette skrives så det kan komme til flere turer. Følge med på turlagene sine hjemmesider. De mest aktuelle i vårt område er www.novaturlag.no, www.fjellvandrerlaget.no og www.harstad-turlag.no. Her finner dere også andre interessante rutebeskrivelser. Du må være oppmerksom på at toppturer er svært væravhengige. Vi anbefaler derfor at du alltid tar kontakt med arrangøren for å kontrollere.

Denne kalenderen inneholder en oversikt over de største og viktigste arrangementene i regionen i sommer. Du finner flere detaljer under temaet Arrangementer i denne avisen.

This calendar provides an overview of the most important events in our region this summer. For more details on the theme of events, you should look inside of this paper.

Vi anbefaler at du alltid kontrollerer mot opplysningene på det oppgitte nettstedet eller ringer arrangøren. På www.blafjorder. no vil du dessuten finne ferskere nyheter om arrangementer.

We recommend that you always check against the information on the given website or call the organizer. On www.bluefjords.no you will also find more fresh news about events.

22.-23. Juni/June

Sjøvegan i Salangen www.millionfisken.com

Varemesse med underholdning Fair with entertainment Evenskjer i Skånland www.skanlandkystlag.no

29. Juni/June-1. Juli/July

Evenskjerdagene

Sommarhelg i Grovfjord

22.-23. Juni/June St. Hansblues

Skånland OIF inviterer til blues konserter med topp artister Skånland OIF is inviting to blues concerts with top performers Evenskjer i Skånland sthansblues.weebly.com

22.-30. Juni/June Lavangsvekka

Lokale lag og foreninger inviterer til kulturuke med mangfold Local clubs and associations invite to a cultural week with diversity Tennevoll i Lavangen www.lavangen.kommune.no

5.-8. Juli/July Millionfisken

Meld deg på spennende fiskekonkurranse og musikkfestival Join an exciting fishing contest and music festival

Lokale lag og foreninger inviterer til utstilling, aktiviteter og bryggedans Local clubs and associations invite to the exhibition, activities and pier dance Grovfjord i Skånland www.grovfjord.net

22. Juli/July

Åpen dag i Vilgesvarre

Vilgesvarre inviterer til åpen dag på samisk boplass med ulike aktiviteter Vilgesvarrè invites to an open day in Sami settlement with activities Vilgesvarre/Blåfjell i Skånland www.vilgesvarre.no

26.-28. Juli/July Márkomeannu

Samisk fyrverkeri og spetakkel Sami fireworks and spectacle Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes www.markomeannu.no

28. Juli/July Morgans fest

Fest med fokus på positive møter

Reisen til oss Det er selvfølgelig mange måter å komme hit på. Mange vil nok velge bilen som transport middel for å komme hit. Da har du eget transportmiddel mens du er her og kan være mer fleksibel. Fra Luleå til Riksgrensen er det om lag 47 mil med gode svenske veger. Avstanden fra Riksgrensen til de mest aktuelle stedene i området vårt finner du i tabellen nedenfor. Du kan selvfølgelig også bruke fly. Fra Luleå til HarstadNarvik Lufthavn Evenes er det flere flyavganger daglig og reisetiden ligger rundt 6,5 timer med 2 flybytter. Til/to Fra/from Riksgränsen Flygplass/airport Narvik Evenskjer Hamnvik Sjøvegan Tjeldsundbrua Tennevoll Årstein

98 km 144 km 100 km 101 km 82 km 66 km

16 km 74 km 100 km 19 km 82 km 66 km

90 km 135 km 91 km 92 km 74 km 58 km

mellom folk. Party with focus on positive meetings between people. Lille Jamaica ved Grøsnes i Gratangen www.morgansskip.no

17.-19. August

Foldvikmarkedet Velkommen til en helg med ramsalt kystkultur og festivalaktiviteter Welcome to a weekend of salty coastal culture and festival activities Foldvik i Gratangen www.gratangen-kystlag.no

25. August

Hålogaland Dansegalla Skånland OIF inviterer til dansegalla Skånland OIF invites you to dance gala Den nye flerbrukshallen på Evenskjer www.soif.no

2. September

Åpen dag i Vilgesvarre Vilgesvarre inviterer til åpen dag på samisk boplass med ulike aktiviteter Vilgesvarrè invites to an open day in Sami settlement with activities Vilgesvarre/Blåfjell i Skånland www.vilgesvarre.no

Calendar of guided tours This calendar shows a listing of guided hikes to local summits or other points in the area. These hikes are arranged by the local hiking associations that are shown here.

It’s early in the season when this is written so it may still be more hikes. Keep track of this by reading the hiking association’s websites. The most relevant in our area is www.novaturlag.no, www. fjellvandrerlaget.no and www.harstadturlag.no. Here you will also find other interesting routes go on your own. You must be aware that the summit hikes is very weather dependent. We recommend that you always contact the organizer for confirmation.

Lørdag 23. juni

St.Hans-tur til Vakkerstadlia

Frammøte ved Grovfjord handel kl 19.00. Lett tur. www.novaturlag.no

Fredag 22. juni

Spanstind, Lavangen 1457 moh.

Oppmøte på Bukkemyra kl. 18.00. Middels krevende dagstur, 5,8 km til toppen.www.fjellvandrerlaget.no evt. kontakt 90123265/91590416

Mandag 2. juli

Tematur til flyvrak på Kjølene

Frammøte ved P-plass på Rv829 ved avkjøring til de tidligere militærlagrene i Vagenius kl 18.00. Lett tur. www.novaturlag.no, evt. tlf 951 61 262

Søndag 22. juli

Dagstur Moen - Henrikka-fossen

Oppmøte ved Kommunehuset på Tennevoll kl 10.00. Middels tung dagstur, lengde ca. 13 km totalt. www.fjellvandrerlaget.no evt. kontakt 971 69 324

Lørdag 18. august Den tredje muligheten er å ta toget fra Luleå til Narvik. Det er 2 togavganger daglig og reisetiden er under 7 timer. Når du er kommet til oss, kan du komme deg fra sted til sted med buss, men det er kanskje mer fleksibelt med egen bil eller leiebil. How to get here. There are of course many ways to get here. Many would probably go by car to get here. Then you can be more flexible here. From Lulea to the national border is about 47 mil with good Swedish roads. The distance from the national border to the most appropriate places in our region, see the table below. Of course you can also use aircraft. Our local airport is called Harstad Narvik lufthavn Evenes. The flying time from Oslo is about 1 hour 30 min and served by planes from SAS and Norwegian. The third option is to take the train via Luleå to Narvik. There are 2 trains daily and the travel time is under 7 hours from Luleå.

Markedsmarsj til Foldvik (med returskyss)

Frammøte på P-plass ved Saltvann Grendehus på Bakkejord kl 10.00. Lang tur, ca 3 timer. www.novaturlag.no

Lørdag 25. august

Håkavik - Elveskardtindan

Oppmøte på Kommunehuset på Tennevoll kl 09.30. Dagstur som passer de fleste, 7 km til toppen. www.fjellvandrerlaget.no evt. kontakt 91590416/97169324

Lørdag 1. september

Revtind, Skånland 1219 moh

Frammøte på P-plasss på Sollia ved Saltvannet kl 09.00. Lang tur med mye stigning, totalt 10 timer. www.novaturlag.no evt. kontakt 91384885

Søndag 2. september

Novafjellet, Skånland 1280 moh.

Oppmøte kl 09.00 ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i Vassbotn i sørenden av Skoddebergvann. Middels krevende tur på 8-10 timer www.novaturlag.no evt. kontakt 47850895 eller 99703959

Kystkulturveien 2012  
Kystkulturveien 2012  

Velkommen til Kystkulturveien i Nord-Norge. Her finner du hva som skjer hos oss i sommer - les og la deg friste.

Advertisement