Page 1

Hela denna bilaga är annons FRÅN FRAMTIDSVECKAN I norrbotten

Framtidsveckan framtidsveckan.nu I NORRBOTTEN 17-25 MAJ 2014

n!

SPpara tidninge

Hela veckans program finns på följande sidor: Arjeplog 8 Arvidsjaur 10 Boden 13–16 Gällivare 19–20 Haparanda 22–23 Jokkmokk 24 Kalix 27 Kiruna 28 Luleå 30–31 Pajala 33–34 Piteå 37–38 Älvsbyn 40 Överkalix 41 Övertorneå 43

FÖR ETT EKOLOGISKT HÅLLBART NORRBOTTEN


2

ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

n e m m o k l ä V till framtidsveckan i Norrbotten – för en hållbar omställning!

N

u när det går mot sommar och grönt i vårt härliga Norrbotten känns det bra att få hälsa hela Norrbottens befolkning välkomna till detta stora samarbetsprojekt som Naturskyddsföreningen i Norrbotten tagit initiativ till. Jag vill betona att det är ett samarbetsprojekt där alla myndigheter, företag, organisationer, församlingar, föreningar och enskilda är inbjudna att delta. Ja, alla som strävar mot ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle är inbjudna att delta. Bakgrunden till projektet är alla kriser vi har i samhället t.ex. den biologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska krisen. Vi ser att dessa olika kriser hänger ihop och att lösningen ligger i ett ökat lokalt fokus som minskar sårbarheten och stärker den lokala ekonomin. Hela projektet syftar till att visa på de stora möjligheter som finns i Norrbottens alla kommuner och hur mycket vi kan bidra med när det gäller en omställning till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Vi är i Norrbotten särskilt gynnade i förhållande till många andra

delar av Europa. Vi har rent vatten, mycket förnyelsebar energi och många andra naturtillgångar. Projektet Framtidsveckan startade 2009 i Söderhamn och har sedan spridits över landet. I år är det första gången det genomförs i Norrbotten, men avsikten är att det skall bli ett årligt återkommande arrangemang. Genom att erbjuda alla personer i Norrbotten ett ”smörgåsbord” av aktiviteter vill vi visa på allt som ryms i det samhälle som vi måste ställa om till. En omställning innebär förändringar, men det kanske inte är till det sämre men som sagt annorlunda. Samtidigt som vi gör detta så måste vi också klargöra att allternativet ”fortsätta som vanligt” inte är möjligt om vi vill att de kommande generationerna, våra barn och barnbarn, skall få vettiga förutsättningar att leva ett bra liv och kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda. Som ni kommer att se när ni tittar igenom denna temabilaga för ”Framtidsveckan i Norrbotten” så kommer ni se att det finns ett mycket

stort antal organisationer och myndigheter som bidrar genom att bjuda in till alla arrangemang i Norrbottens alla 14 kommuner. Jag vill passa på tillfället att tacka alla dessa för att Ni ställer upp och gör detta för Norrbottens befolkning. Ett så här stort arrangemang går givetvis inte att genomföra utan ett stort stöd från många olika håll. Jag vill här bara nämna att vi fått stöd från Norrbottens läns landsting och många av Norrbottens kommuner. Vi har även fått stöd från många fler och ni finner dem som arrangörer av olika aktiviteter och som annonsörer. Ett STORT TACK till alla som stödjer projektet: Ta nu del av allt som erbjuds Er i form av föreläsningar, utflykter, konstutställningar och allt annat. Passa också på att sätta Er in i problematiken som leder fram till behovet av omställning. Omställningen i Norrbotten har börjat! Gösta Eriksson

Projektledare

Samarbetspartners

En tidning uttagen för Framtidsveckan i Norrbotten 2014 Projektledare Gösta Eriksson 0921-175 07, 070-230 00 39 092117507@telia.com Naturskyddsföreningens koordinator Urpo Taskinen 0927-210 02, 070-629 58 02 urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se Grafisk formgivning Erja Persson, Norrbottensmedia AB erja.persson@norrbottensmedia.se Tryck Tryck i Norrbotten, Luleå Upplaga ca 75 000 ex. Maj 2014

Gösta Eriksson projektledare


PoliTikEN måStE bLI vARmaRE, iNtE kLIMATET! W W W

Rösta för förnyelsebar energi, utbyggd ê³ċöħ³Õ üÀÚ ÕÞĿÔċÞ õ²ė Rösta för öppenhet, mänskliga rättigheter och minskad korruption Rösta för en norrbottning i Europaparlamentet, kryssa Peter Eriksson

röStAt gRÖN j 25 mA

f Peter Eriksson och f Isabella Lövin Miljöpartiets toppkandidater till Europaparlamentet.

Läs mer på: mp.se/eu


4

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Unikt samarbete mellan bank och lokal handelsplats fakta om...

Ett unikt samarbete har inletts mellan JAK Medlemsbank och handelsplats NordanSmak. Från och med torsdag 22 maj kommer banken att finnas representerad i butiken, med informationsmaterial, dator och personal som kan svara på frågor om bankens verksamhet. – JAK tror på lokal utveckling och sunda lokala ekonomier och därför stödjer vi hållbara projekt som Nordansmak, förklarar Cicci Andersson, som är utvecklingsansvarig för Boden – Luleå lokalavdelning för JAK Medlemsbank. – När de stora etablerade bankerna inte tar ett större ansvar och vågar satsa, är vi glada över samarbetet med JAK Medlemsbank, säger Per Holmqvist på handelsplats NordanSmak.

JAK Medlemsbank JAK är en medlemsägd bank, med drygt 38 000 medlemmar över hela Sverige. JAK Medlemsbank bedriver räntefri verksamhet. JAK Medlemsbank lånar ut omkring 200 miljoner kronor per år på räntefri grund. Banken står under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas av samma statliga insättningsgaranti som andra banker.

JAK Medlemsbank har utvecklat olika låneformer, som vänder sig till företag, föreningar och organisationer, som bedriver verksamhet i linje med bankens värdegrund.

Räntefria lån

– Banken erbjuder bland annat Sparfritt och Stödspar som är två räntefria lån riktade till mindre företag och organisationer, berättar Cicci Andersson.

Det är svårt för många mindre företag, organisationer och föreningar att få banklån för att utveckla sin verksamhet. Särskilt landsbygdsföretag. Bankerna vill ofta inte låna ut pengar till projekt på landsbygden, och om de ändå skulle göra det, blir det till priset av höga räntor.

Stödspara kan man göra både som privatperson, organisation eller som kommun. Bodens Kommun, som enda kommun i Norrbotten, använder stödsparfunktionen för att hjälpa företag och organisationer som vill utvecklas på landsbygden. I Boden finns det två stödsparprojekt igång.

Dax att börja studera! Allmän linje

(gymnasiekompetens)

Konstskola

Konstlinje Konstpedagog Färg, form, inredning

Distans

Marcus Granqvist

www.sunderby.fhsk.se

Premiär Framtidsveckan

Eftersom NordanSmak och JAK Medlemsbank delar grundvärderingarna om demokrati, rättvisa, ekologi och mångfald, ligger detta samarbete helt rätt i tiden. Samarbetet kan heller inte få bättre inramning än invigningen under Framtidsveckan.

– Att tjäna pengar på pengar har spelat ut sin roll och vi behöver ett ny ekonomiskt ordning. Tillväxten måste vara hållbar och ske på andra områden än utsugning och plundring av jordens begränsade resurser, avslutar Per Holmqvist och Cicci Andersson.

Banken är partipolitiskt och religiöst obunden, med en verksamhet som grundas på värderingarna demokrati, rättvisa, ekologi och mångfald. JAK har ett antal lokalavdelningar över hela Sverige, där hundratals ideellt aktiva medlemmar sprider idén om räntefri ekonomi.

fakta om... Nordan Smak Handelsplats för närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel. Ett socialt företag med butik, restaurang, webbutik och Ekologisk Frukt på Jobbet. Omsätter drygt 1,5 miljoner. Runt 100 lokala leverantörer.

Louise Clausen

Invigning av Framtidsveckan i Norrbotten Lördagen den 17 maj Medborgarplatsen i Boden Medverkande: Landstingsrådet Kent Ögren Kommunalrådet Torbjörn Lidberg Projektledaren för Framtidsveckan Gösta Eriksson Kulturskolan i Boden Chorismakören Den sopsorterande hunden Kompis.

Hundskötare Hundsjukvård Naturkunskap 2 Matematik C/3

Kl 1330-1350 börjar vi med att den sopsorterande hunden Kompis och hans ägare har show. Kl 1400 börjar invigningsceremonin med lanstingslådet Kent Ögren som invigare. Efter invigningen visas elbilar, bl a en Tesla model S och bilar från Rondellens bil och Nordiska bil.

Seniorkurser

Scenen sponsras av Bodens kommuns Tillväxtförvaltning.


6

ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

n e t f a r k d n i V

– en av de förnybara energikällorna En av de förnybara energikällor som behöver byggas ut för energibehovet i lågenergisamhället är vindkraften. Därför har Naturskyddsföreningen i Norrbottens län gjort kartor där man avgränsat både stoppområden att hållas fria från vindkraft, och förslagsområden lämpliga att utreda för lokalisering av vindkraft.

F

elplacerade vindkraftverk kan göra skada: Stora långvingade långsamnavigerande fåglar som örnar kan få vingarna avklippta om de kolliderar med bladen. För vindkraftparker görs omfattande anläggningsarbeten, man bryter stora mängder grus och drar täta vägnät. Om det finns värdefulla biotoper och hotade arter drabbas dessa av fragmentering, barriärer och utplåning. Vindkraftverk kan vara ett störande inslag i fridsamma landskap av betydelse för naturupplevelser och naturturism. .

dighetens vindkartering har urskiljts 99 områden i länet med minst 5 m/s årsmedelvind och av dem 24 områden med årsmedelvind över 7 m/s. Områden av riksintresse för rennäringen har undvikits i förslaget. Däremot behöver vi bygga vindkraftverk på industriområden utan att flygvapnet får hindra det. Vindutredningsområdena är ett snabbt

Underlaget för stoppområdena är skyddade

framtaget förslag baserat helt på ideellt arbete. Med detta varsamma tillvägagångssätt skulle vindkraftbranschen fort kunna identifiera fler områden där vindkraften kan utvecklas utan att spoliera naturvärden.

Underlaget för förslagsområdena för vindkraft är industriområden, anläggningsområden, vägnära områden, hyggen, ungskogar och liknande utan kända naturvärden. Genom analys med Energimyn-

I södra Sverige hörs ibland argumentet att vindkraften hör hemma i Norrland som är så glesbefolkat, och här uppe i norr hörs istället att vindkraften hör hemma i söder, där de som förbrukar strömmen bor. Eller att vattenkraften ger all den elkraft som behövs i Norrbotten. Med sådana synsätt blir det ingen omställning. Man lamslår utvecklingen genom att stå och peka nån annanstans,”inte på min bakgård” (Not In My Back-yard).

områden och skyddsvärda områden dokumenterade genom inventeringar eller utvalda utifrån lokalkännedom, samt i särskilda fall skyddszoner, Vindstoppkartan är relativt fullständig, men en del stoppområden kan tillkomma när okända värdebiotoper upptäcks.

Istället behövs en aktiv hållning för energiomställning; Bygg vindkraftverk, solpaneler och jordvärme! I Norrbotten sker stora förändringar. Elintensiva industrier etableras, stora serverhallar byggs för dataföretag med ständigt högt strömbehov, Norrbotniabanan kommer att kräva mycket elenergi liksom landsbygdens framtida elbilar. Så ett antal vindkraftparker är motiverade i Norrbotten. Det passar de energiföretag som kan investera för verksamhet i stor skala. Men bara storskalig utbyggnad är inte framtidens energilösning. När kommer varje byggnad i såväl stad som på landet att ha solpaneler på taken? När blir en vindsnurra på gården vanligare än en flaggstång? Hur har man lyckats vända i Tyskland? Jo, där finns en politik som uppmuntrar och låter husägarna få betalt. Vi behöver både stimulera småskalig energiframställning nära förbrukarna och bygga större anläggningar rätt placerade, samtidigt som vi sparar. När alla ges möjlighet att bidra på sitt sätt, så uppstår inte bara energi, utan även människors engagemang! Lars Andersson


ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

Hela Sverige ska leva! Vi arbetar lokalt i länet med att stötta våra 460 medlemmar i deras arbete för en Hållbar utveckling, vår uppgift är att fungera som bollplank, föra ut goda exempel, lotsa våra medlemmar i kontakten med myndigheter, vara med och utveckla nya hållbara arbetssätt i Norrbotten.

ANNONS

SÄG FARVÄL TILL DIN ELRÄKNING GRATIS EL MED SOLPANELER!

KAMPANJERBJUDANDE NDEE Solcellspaket Arctus Sunna 3 kw + LG Nordic Prestige 9 luftvärmepump umpp

79.990:-

DEN BÄSTA LUFTVÄRMEPUMP SOM NÅGONSIN TESTATS! LG Nordic Prestige fick nyligen det bästa samlade betyget som en luftvärmepump eten någonsin fått. På uppdrag av energimyndigheten fastslog SP att LG Nordic Prestige är som bäst när det är som kallast ute.

EXKL. INSTALLATION. GLÖM EJ ATT SÖKA BIDRAG HOS LÄNSSTYRELSEN!

VARFÖR SKA MAN VÄLJA ETT SOLCELLSYSTEM? Så här ser vi ut, styrelse och alla våra anställda på kansliet och i de olika projekt vi bedriver.

Norrbotten är geografiskt ett stort län där mycket händer ute hos dom lokala grupperna, vi ser det som en av våra största uppgifter att förmedla goda exempel från norr till söder och öster till väster. Vi har även en stor möjlighet att visa på och förmedla vad som händer i hela vårt land genom regelbundna träffar där olika frågor diskuteras. Den lokala styrelsen för Hela Sverige ska leva Norrbotten består av människor utspridda över länet, kännetecknande för dessa är deras stora engagemang för utveckling av landsbygden. Vi står nu inför ett nytt verksamhetsår med allt vad det innebär och min uppmaning till er alla som vill vara med att utveckla den plats du lever och bor på är, Kontakta oss, så ser vi hur vi kan samarbeta. Omställning Sverige

Hela Sverige ska leva har sedan 2003 arbetat med ett projekt som heter Hållbara bygder. Nu senast engagerade projektet 26 bygder som arbetat med att hitta förutsättningar till att skapa en hållbar framtid på lokal nivå. Under hösten 2007 kom vi i kontakt med Transitionrörelsen i England vilket blev en stor inspirationskälla i arbetet. Transitionrörelsen startade i Totnes, England på hösten 2006. Det är en folkrörelse som nu sprider sig snabbt över världen. Det är ingen slump att Hela Sverige ska leva och Transitionrörelsen har inlett ett nära samarbete eftersom båda organisationerna har som mål att stödja lokala initiativ som vill skapa en hållbar framtid. Sedan hösten 2009 är samarbetet formaliserat så att det finns en avsiktsförklaring undertecknad mellan organisationerna. Hela Sverige ska leva vill stödja alla de lokala omställningsinitiativ som ligger i startgro-

r .JOESF CFSPFOEF BW FMQSJTFS r .JOTLBU $P2 utsläpp r *OHFO WÅYUIVTFGGFLU r 6OEFSIÇMMTGSJUU r %SJGUTÅLFSU r (SBUJT FM

parna och vara en nationell kraft och ett nav i detta viktiga arbete. Hela Sverige ska leva har också resurser och nätverk som underlättar arbetet med att sprida erfarenheter och att inspirera andra till att komma igång med omställningsarbetet. Arbetet med att skapa starka och hållbara lokalsamhällen är vår ledstjärna och genom att samla erfarenheterna från Hållbara bygder och Transitionrörelsen har vi skapat Omställning Sverige.

mer info... På vår hemsida www.helasverige.se kan du läsa mer under fliken Omställning Sverige till höger på hemsidan. Du kan även gå in och titta på Vad vi gör i Norrbotten på samma sida.

SÅ FUNKAR DET Solpanelerna tillverkar likström som i sin tur omvandlas till 230-volts växelström i en växelriktare. Samtidigt som elen går vidare till elskåpet och fördelas till dina elförbrukare mäter en elmätare hur mycket el du producerar via dina solpaneler. När du producerar mer än vad du konsumerar säljs din överproduktion automatiskt till ditt elhandelsbolag. De förser dig med en exportmätare så att du kan se hur mycket du säljer vidare. Om du behöver mer el än du kan producera köper du el, precis som vanligt genom ditt elhandelsbolag.

Vill du få kontakt? Vi är aldrig längre bort än din närmaste telefon. Kontaktuppgifter Kansliet: Verksamhetsledare Anki Påhlsson Hela Sverige ska leva Norrbotten Kyrkgatan 53, 961 64 Boden 0976-106 02, 070-574 80 98 nbrkansli@telia.com Kontaktuppgifter Styrelsen: Ordförande Lars Bergström Furumostigen 27, 95042 Morjärv tel 073-0382311 lars_bergstrom@tele2.se

ELON i Boden | Pontonjärvägen 6a | Tel. 0921-172 20 NYA ÖPPETTIDER: Mån-Fre 09.30-18.00, Lör 10.00-16.00

7


8

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i arjeplog Alla dagar

Utställning: återvinning

Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården, DoktorWallqvist väg 3 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john. sandstrom@nll.se

Lämna gärna bilen hemma!

Invigningstal av kommunalråd Britta Flinkfeldt Jansson

Tid 12-12:15 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Vivianne Karlsson,

181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

073-

Utställning: alster gjorda med lapptäcksteknik

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

Klimatvandring med miljöfrågor

Tid 12-15 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

Vivianne Karlsson, 0961-107 63, 073-181 11 16, jenny.karlsen@sv.se

Måndag 19 maj Konstutställning av återbruksmaterial

av Gunborg Ångman. Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Christina Sundqvist, Arjeplog, 070-242 27 64, christina.sundqvist@arjeplog.se Utställning: återbruk av gamla tyger och kläder Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Ulrika Westerlund,

073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Utställning: alster gjorda med lapptäcksteknik

Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se

Utställning: återvinning

Flätning av mjölk- och kaffepaket Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén, Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se Vävutställning

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Vivianne Karlsson,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Information om föreningen och gamla Arjeplogsmönster Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Rigmor Lestander,

Arjeplog, 070-373 42 78, vivianne.karlsson@abf.se

Workshop om återvinningsmaterial

Arjeplog,

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Grati Kontakt Vivianne Karlsson,

Arjeplog,073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Konstutställning av återbruksmaterial

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Ulrika Westerlund,

Musikunderhållning

Tid 12-13 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Vivianne Karlsson,

Tisdag 20 maj

Utställning: återbruk av gamla tyger och kläder

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Vävutställning

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Rigmor Lestander,

av Gunborg Ångman Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Christina Sundqvist, Arjeplog, 070-242 27 64, christina.sundqvist@arjeplog.se

Söndag 18 maj

0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se

Information om föreningen och gamla Arjeplogsmönster

Arjeplog, 070-373 42 78, vivianne.karlsson@abf.se

Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

Flätning av mjölk- och kaffepaket Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén, Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se

med Eva Öhrling. Tid 18:30-20 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Christina Sundqvist, Arjeplog, 070-242 27 64, christina.sundqvist@arjeplog.se

Onsdag 21 maj Konstutställning av återbruksmaterial

av Gunborg Ångman. Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Christina Sundqvist, Arjeplog, 070-242 27 64, christina.sundqvist@arjeplog.se Utställning: återbruk av gamla tyger och kläder Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Ulrika Westerlund,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Utställning: alster gjorda med lapptäcksteknik

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

0961107 63, jenny.karlsen@sv.se

Utställning: återvinning

Flätning av mjölk- och kaffepaket Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén, Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se Vävutställning

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Vivianne Karlsson,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Information om föreningen och gamla Arjeplogsmönster Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kontakt Gratis Kontakt Rigmor Lestander,

Arjeplog, 070-373 42 78, vivianne.karlsson@abf.se

Föredrag: Hushållningssällskapet då och nu

av Christina Hammarström Tid 18:30-20 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Eva Forsmark, Arjeplog, 070-263 94 28, jenny.karlsen@sv.se

Torsdag 22 maj Visning av velomobil Tid 10-11 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Konstutställning av återbruksmaterial

av Gunborg Ångman Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Christina Sundqvist, Arjeplog, 070-242 27 64, christina.sundqvist@arjeplog.se Utställning: återbruk av gamla tyger och kläder Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Ulrika Westerlund,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Utställning: alster gjorda med lapptäcksteknik

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

Arjeplog 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se

Utställning: återvinning

Flätning av mjölk- och kaffepaket Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén, Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se Vävutställning

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Vivianne Karlsson,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Information om föreningen och gamla Arjeplogsmönster Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Rigmor Lestander,

Arjeplog, 070-373 42 78, vivianne.karlsson@abf.se

Fredag 23 maj Konstutställning av återbruksmaterial, av Gunborg Ångman Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Christina

Sundqvist, Arjeplog, 070-242 27 64, christina.sundqvist@arjeplog.se

Lördag 24 maj Konstutställning av återbruksmaterial

av Gunborg Ångman Tid 10-14 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Christina Sundqvist, Arjeplog, 070-242 27 64, christina.sundqvist@arjeplog.se Utställning: återbruk av gamla tyger och kläder Tid 10-14 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Ulrika Westerlund,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Utställning: alster gjorda med lapptäcksteknik

Tid 10-14 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

Arjeplog, 0961-107 63, jenny. karlsen@sv.se

Utställning: återvinning

Flätning av mjölk- och kaffepaket Tid 10-14 Plats Silvermuseet kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén, Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se Vävutställning

Tid 10-14 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Vivianne Karlsson,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne. karlsson@abf.se

Utställning: återbruk av gamla tyger och kläder

Information om föreningen och gamla Arjeplogsmönster

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne. karlsson@abf.se

Arjeplog, 070-373 42 78, vivianne.karlsson@abf.se

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Ulrika Westerlund,

Tid 10-14 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Rigmor Lestander,

Utställning: alster gjorda med lapptäcksteknik

Information angående ensamkommande flyktingbarn

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se

Utställning: återvinning

Flätning av mjölk- och kaffepaket Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén, Arjeplog, 0961-107 63, jenny.karlsen@sv.se Vävutställning

Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Vivianne Karlsson,

Arjeplog, 073-181 11 16, vivianne.karlsson@abf.se

Information om föreningen och gamla Arjeplogsmönster Tid 10-17 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Rigmor Lestander,

Arjeplog,070-373 42 78, vivianne.karlsson@abf.se

Tid 11-11:45 Plats Silvermuseet Kostnad Gratis Kontakt Jenny Karlsén,

Arjeplog, 0961-107 63 jenny.karlsen@sv.se

Föreläsning om Rappen-Labbas fiskeoch ekologiprojekt TId 12-12:45 Plats Silvermuseet kostnad Gratis Kontakt Kerstin Flinkfeldt.

Arjeplog, 070-369 15 77, vivianne.karlsson@abf.se

Söndag 25 maj Gudstjänst om den hållbara naturen

Tid 11-12 Plats Arjeplogs kyrka Kostnad Gratis Kontakt Anders Mattson,

Arjeplog, 0961-612 51, anders.k.mattson @ svenskakyrkan.se

n: e bb .nu e w an på eck fo v in ids r t e M ram f


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

9

Svenska kyrkan i luleå stift

verkar för långsiktig hållbar utveckling Kyrkan står ofta mitt i samhället. I Luleå stift står kyrkan ofta nära naturen mitt i samhället.

Framtidsveckan är ett fantastiskt initiativ där vi erbjuds kunskap, mötesplatser och tillfällen att dela perspektiv och åsikter. För Svenska kyrkan och Luleå stift är frågan om hur vi ska möta utmaningar som rör klimat miljö och hållbar utveckling en stor uppgift. Den har koppling till hela vår kristna grundhållning.

Det handlar om hur vi förvaltar Guds skapelse i sin helhet, både lokalt och globalt. Allt vi gör här och nu har bäring på framtiden – de framtida livsvillkoren för allt liv, inte bara oss människor. På ett sätt kan vi säga att framtiden redan är här. Det vi gör i dag ser vi konsekvenserna av i framtiden. Därför blir långsiktighetsperspektivet extra viktigt att beakta i det vi gör i nuet.

Som kyrka har vi en grundsats vi utgår från och som ska skapa basen för och prägla våra handlingsplaner för arbetet med långsiktig hållbarhet: Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och värdefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild, och som en del av skapelsen är det

människans uppgift att varsamt bruka och förvalta den. Kristus har kommit för att hela det som har brustit, också människans relation till Guds skapelse. Kyrkan förkunnar det glada budskapet om Kristi seger över allt ont och deltar i Andens verk att göra skapelsen hel. Med inspiration, kunskap och teknik kan vi bidra till utveckling och effektivisering av alternativa energikällor, en bättre miljö och en hållbar utveckling, i vår del av världen såväl som globalt. Det handlar om rättvisa och solidaritet – hörnstenar i kristen lära, tro och liv. Vårt arbete utgår med andra ord från

en tydlig teologisk plattform. I Luleå stifts arbete med hållbar utveckling försöker vi hålla

Vad är Fairtrade? Två tillfällen att lyssna på Catja Kaloudis från Fairtrade Sverige den 20 maj Föredrag DAG Var: Sessionssalen, Stadshuset Luleå, Rådstugatan 11 När: 20 maj, kl 13.30 - 15.00 Föredrag KVÄLL Var: Kulturens Hus, Olga Bardh-rummet När: 20 maj, kl 18.30 - 20.30 På programmet vid bägge tillfällena:

r

r r r r

Catja Kaloudis,

Kort bakgrund till Fairtrade och hur det ser Fairtrade Sverige ut i världen (varför behövs Fairtrade?) Produktmärkningen Fairtrade – vad är det och vad står den för? Exempel på hur man som kommun, konsument och företag kan ta ett större etiskt ansvar genom att konsumera Fairtrade-märkta produkter Praktiska exempel och material Fika

Catja berättar, visar film och svarar på frågor och på slutet blir det en kort information om Fairtrade City Luleå av Lena Hedberg, Fairtradesamordnare på Luleå kommun.

Anmäl dig senast den 14 maj

i formuläret på www.lulea.se/fairtrade eller till e-postadressen lena.hedberg@sbk.lulea.se (skriv då Catja - DAG eller Catja - KVÄLL i ämnesraden) eller ring till Lena Hedberg på telefon 0920-45 40 47.

samman frågor och problem som rör miljö och klimat med frågan om våra livsvillkor. Hållbar utveckling har också en tydlig social dimension och den är särskilt viktig att hålla fram. Det är i vår livsföring de avgörande förändringarna måste göras, för det vi gör som enskilda och tillsammans har avgörande betydelse för om vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och en hållbar värld. Det handlar inte bara om villkor och förutsättningar för oss människor det handlar också om möjligheten att bevara vad vi kan av den biologiska mångfalden – allt är Guds skapelse. Vi måste bryta med kortsiktighetens

förbannelse och verka för att de långsik-

tiga perspektiven blir de dominerande. Vi måste delta i samtalen med alla goda krafter i samhället. Detta eftersom samtal generellt handlar om att utbyta erfarenheter och pröva perspektiv. Det kretsar kring att tillsammans kunna hitta nya, mer hållbara sätt att leva och att tillsammans kunna påverka det samhälle vi lever i så att tillvaron mer kommer att präglas av långsiktighet än av kortsiktighet. Det är i de långa perspektiven hållbarheten blir synlig. Frågan är: hur ser våra perspektiv ut i dag? Här kan Framtidsveckan ge oss många nya synvinklar att ta med i kyrkans eget arbete. Dag Hedin Projektledare miljö, klimat och hållbar utveckling, Luleå stift

Vi bygger framtidens Luleå Som Luleås största bostadsbolag har vi ett ansvar. Vi driver samhällsutvecklingen och förvaltar lägenheter som ska passa för alla människor och faser i livet. Din första lägenhet. Om du blir sambo. Eller när du blir äldre och föredrar lugn och ro framför dunka dunka. De senaste åren har vi varit ett av de bostadsbolag i Sverige som satsat mest på renoveringar och vi fortsätter ligga i topp, och alla nybyggen miljöcertifieras. Det gör skillnad för miljön. På riktigt. Vi tror att det skapar en mysigare stämning i ditt hem. Känslan av att bo i ett hus som är byggt och sköts av någon som har tänkt till.


10

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i arvidsjaur Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker Tid 8-17 Plats Folktandvården Arvidsjaur Sjustugegatan 3 kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john. sandstrom@nll.se Bildspel och information om samarbetet med Tanzania för en hållbar framtid

Insamling av pengar till spisar i skolköken i Tanzania. Tid 9-17 Plats Coop Konsum samt Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Stina Johansson, 0960-155 00, stina.johansson@ arvidsjaur.se Träff med politiker och diskutera frågan om hållbar utveckling Tid 10-15 Plats Vid valstugan Kostnad Gratis Kontakt Lotta Åman,

Utställning ”Hej påse”

Vernissage.Utställningen finns kvar till torsdag 22 maj Tid 11-13 Plats Biblioteket Arvidsjaur. kostnad Gratis Kontakt Naeimi Forsgren, 0960-122 08, info.arvidsjaur@abf.se Utställningen Glommersträsk – den hållbara byn

"Från miljöenergi till damhattar” Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, 070-313 52 06, gabriel_ljung53@hotmail.com

Söndag 18 maj Utställningen Glommersträsk – den hållbara byn

"Från miljöenergi till damhattar” Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, 070-313 52 06, gabriel_ljung53@hotmail.com

070-670 59 78, lotta.aman@arvidsjaur.se

Måndag 19 maj

Information och insamling till skolorna i Mwanga

Utställning som ger exempel på vad du kan göra av gamla böcker, vaser mm. Låt dig inspireras av kreativa pysslare. Tid 10-17 Plats Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Maria Isaksson, 070-272 83 37, maria_isaksson@arvidsjaurnet.se

för användande av gräsbriketter istället för att hugga ner skog eller använda kol som drivmedel. Tid 10-15 Plats COOP Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontat Ulf Isaksson, 072-544 51 77, ulf.isaksson@coopnorrbotten.se Gör nytt av begagnat!

För ett inspirerande återbruk skyltar vi med nytillverkade alster av begagnat material. Tid 12-16 Plats Mötesplats Kupan, Stationsgatan 30a, Arvidsjaurs Rödakorskrets Kostnad Gratis Kontakt Erika Andersson, 0960-120 94, arvidsjaur@ redcross.se

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Lördag 17 maj Slow food

Vi lagar långkok och soppor, bakar surdegsbröd, gör egen glass och nyttig müsli. Ronny Lindström lär oss att göra egen kaffeost och långfil. Tid 9-16 Plats Fridhemsskolan Kostnad Gratis Boka via mail, telefon eller Facebook. Övrigt Alla är välkomna att provsmaka av maten kl 15! Kontakt Maria Isaksson, 070-27 28 337, maria_isaksson@arvidsjaurnet.se

Återbruka mera!

Utställning: ”Hej påse” Tid 12-16 Plats Biblioteket Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Naeimi Forsgren,

0960-122 08, info.arvidsjaur@abf.se

Utställning: Glommersträsk – den hållbara byn

"Från miljöenergi till damhattar” Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, 070-313 52 06, gabriel_ljung53@hotmail.com

Vision 2050: Ekologiskt hållbart Norrbotten

Här finns levande rik natur, ekolokal livsmedelssäkerhet, njutbart naturnyttjande, hållbar industri, närenergiför fordon och bostäder, ett fjärde språk och inspirerande återkommande besökare. Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, målar upp en bild Tid 19-20 Plats Glommérummet, Medborgarhuset (ingång Galaxen) Kostnad Gratis Övrigt Kom gärna med frågor och egna funderingar Kontakt Ruschadaporn Lindmark, 070-334 12 60 34, lindmark@telia.com

Tisdag 20 maj Vi pratar källsortering

och spelar källsorteringsspelet Information om glödlampor och elektronik Tid 10-15 Plats Medan Kostnad Gratis Kontakt Jonas Lundgren, 0960-156 07, jonas.lundgren@ arvidsjaur.se Information om kommunens vatten- och avlopp Tid 10-15 Plats Medborgarhuset,

sjaur

Arvid-

Kostnad Gratis Kontakt Mårten

Enoksson, 0960-155 00, marten.enoksson@arvidsjaur.se

Återbruka mera!

Utställning som ger exempel på vad du kan göra av gamla böcker, vaser mm. Låt dig inspireras av kreativa pysslare. Tid 10-17 Plats Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Maria Isaksson, 070-272 83 37, maria_isaksson@arvidsjaurnet.se Utställning: ”Hej påse” Tid 12-16 Plats Biblioteket Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Naeimi Forsgren,

0960-122 08, info.arvidsjaur@abf.se

Utställning: Glommersträsk – den hållbara byn

"Från miljöenergi till damhattar” Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, 070-313 52 06, gabriel_ljung53@hotmail.com

Utställning: ”Hej påse”

Visning av velomobil

0960-122 08, info.arvidsjaur@abf.se

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Tid 12-16 Plats Biblioteket Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Naeimi Forsgren,

Utställningen Glommersträsk – den hållbara byn

"Från miljöenergi till damhattar” Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré Arvidsjaur Kostnad Gratis kontakt Mats Klockljung, 070-313 52 06, gabriel_ljung53@hotmail.com Visning av velomobil

Tid 15-16 Plats Vildmarkshallen, Moskosel Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Motionsbingo

Tid 17:30-18:30 Plats Start utanför

Konsum

COOP

Kostnad Brickpris Kontakt Per-Olof Lundgren,

Torsdag 22 maj

Utställning som ger exempel på vad du kan göra av gamla böcker, vaser mm. Låt dig inspireras av kreativa pysslare. Tid 10-17 Plats Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Maria Isaksson, 070272 83 37, maria_isaksson@ arvidsjaurnet.se

Återbruka mera!

Utställning som ger exempel på vad du kan göra av gamla böcker, vaser mm. Låt dig inspireras av kreativa pysslare. Tid 10-17 Plats Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Maria Isaksson, 070-272 83 37, maria_isaksson@arvidsjaurnet.se IOGT-NTO i Arvidsjaur

Onsdag 21 maj

Utställning: ”Hej påse”

Återbruka mera!

Utställning som ger exempel på vad du kan göra av gamla böcker, vaser mm. Låt dig inspireras av kreativa pysslare. Tid 10-17 Plats Medborgarhuset Kostnad Gratis Kontakt Maria Isaksson, 070-272 83 37, maria_isaksson@arvidsjaurnet.se Glommers Hattmuseum – 150 damhattar som modisten aldrig sålde

Hattvisning och provning. Tid 12-16 Plats Medborgarhuset, Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, 070-313 52 06, gabriel_ljung53@hotmail.com

från Västerbotten. Sedan början av 1990-talet har Harald arbetat för ett skonsammare skogsbruk, alltså inte kalhyggesbruk. Han kommer nu hit och ska berätta om detta. Harald har även en intressant historia kring hur han blev åtalad av skogsstyrelsen för sitt hyggesfria skogsbruk men blev sedan friad i rätten. Kom och lyssna och låt dig inspireras och lära av Haralds erfarenheter! Tid 18-21 Plats Glommérummet, Medborgarhuset (samma ingång som Galaxen) Kostnad Gratis Kontakt Maria Isaksson, 070272 83 37, maria_isaksson@ arvidsjaurnet.se

Fredag 23 maj

eventuella intäkter går till Kvinnojouren Hera Kontakt Kerstin Lidström, 0960-122 08, info.arvidsjaur@abf.se

Tid 18:30-20 Plats Kyrkan Arvidsjaur Kostnad Frivillig entré där

Föreläsning: författaren, skogsägaren och fotografen Harald Holmberg

0960-219 02, info.arvidsjaur@abf.se

kommer under 3 timmar att finnas på Coop Konsum och berätta om sin verksamhet i Arvidsjaur. Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Tid 11-14 Plats Coop Konsum Kostnad Gratis Kontakt Ingegerd Forsberg, 0960-214 04, ingegerd.forsberg@iogt.se

Vårkonsert i kyrkan

Tid 15-16 Plats COOP Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

Tid 12-14 Plats Biblioteket Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Naeimi Forsgren,

0960-122 08, info.arvidsjaur@abf.se

Utställning: Glommersträsk – den hållbara byn

"Från miljöenergi till damhattar” Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré, Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, 070-313 52 06, gabriel_ljung53@hotmail.com Öppet hus i Vävstugan Tid 12-18 Plats Vävstugan,

källare

Kostnad Gratis Kontakt Solbritt

Vårdcentralens

Dahlberg Karlsson, 070-316 80 31, info.arvidsjaur@abf.se

Återbruka mera!

Utställning: Glommersträsk – den hållbara byn

"Från miljöenergi till damhattar” Tid 12-16 Plats Medborgarhusets entré, Arvidsjaur Kostnad Gratis Kontakt Mats Klockljung, 070313 52 06, gabriel_ljung53@ hotmail.com

Lördag 24 maj Extrainsatt lördagsöppet på Återvinningscentralen!

Kom med ditt avfall. Personal finns på plats och besvarar dina frågor. Tid 10-13 Plats Arvidsjaurs ÅVC Kostnad Gratis för privatpersoner Kontakt Jonas Lundgren, 0960-156 07, jonas.lundgren@ arvidsjaur.se

Söndag 25 maj Skapelsegudstjänst med rättvisefika Tid 11-13:30 Plats Arvidsjaurs kyrka Kostnad Valfri gåva Kontakt Margareta Dela,

0960-478 12, margareta.dela@ svenskakyrkan.se

n: e bb .nu e w an på eck fo v in ids r t e M ram f


ALLA ALLA VINNER VINNER

LÄGG ENERGI PÅ

P PÅ ÅM MINSKAT INSKAT S SVINN VINN

RÄTT SAKER. DET GÖR VI

I dag sl slängs ängs m mycket ycket ma matt he helt lt i o onödan. nödan. Gen Genom om a att tt handla miljön att dett mö mönstret kan bryha ndla fför ör miljö n ttror ror vi a tt de nstret k an b rytas årt o rdersystem se tt vi ha ätt män gd tas.. V Vårt ordersystem serr till a att harr rrätt mängd v varor aror i butik butiken, en, o och ch nä närr en v varas aras bäs bästt fföre-datum öre-datum nä rmar si g ssänker änker vi p riset på den ar du, vi närmar sig priset den.. De Dett tjän tjänar o och ch v vår år o omvärld mvärld på.

I vår butik använder vi förnybar el från sol, vind eller vatten. Dörrar och lock på kylar och frysar håller energiförbrukningen nere och kylan på plats. Det är ett sätt för oss att handla för miljön.

EN EN HANDLING HANDLING FÖR FÖR MILJÖN MILJÖN IICA.SE/ICASGODAAFFARER CA.SE/ICASGODAAFFARER

EN HANDLING FÖR MILJÖN ICA.SE/ICASGODAAFFARER

E EKOLOGISKT KOLOGISKT O OCH CH M MILJÖMÄRKT ILJÖMÄRKT

ICA ICA-HANDLARE -HANDLARE

Vi vil villl g göra öra v varje arje dag lit lite e en enklare klare fför ör di dig. g. D Därärfför ör k ommer nu v åra ek ologiska o ch mil kommer våra ekologiska och mil-jömärkta varor skyltning, jö märkta v aror ffå å en ttydligare ydligare sk yltning , sså å a tt du sn abbt o ch lä tt k an hit ta dem i h yllan. att snabbt och lätt kan hitta hyllan. En miljö medveten ha ndling b ehöver in te v ara miljömedveten handling behöver inte vara svårare än sv årare ä n sså. å.

Iv vår år butik jo jobbar bbar vi fför ör a att tt mil miljön jön sska ka må b bra! ra! At änka el förbrukningen, min ska ma tsvinAttt ssänka elförbrukningen, minska matsvinne ch a lltid er bjuda e tt b ra utbud a v mil jönett o och alltid erbjuda ett bra av miljömärk ta v aror är nå gra ssätt ätt fför ör o ss a tt h jälpa märkta varor några oss att hjälpa ttill. ill. T illsammans k an v idra ttill ill e nb ättre m iljö. Tillsammans kan vii b bidra en bättre miljö.

E EN NH HANDLING ANDLING FFÖR ÖR M MILJÖN ILJÖN IICA.SE/ICASGODAAFFARER CA.SE/ICASGODAAFFARER

EN EN HANDLING HANDLING FÖR FÖR MILJÖN MILJÖN IICA.SE/ICASGODAAFFARER CA.SE/ICASGODAAFFARER

P PÅ ÅA ARMLÄNGDS RMLÄNGDS A AVSTÅND VSTÅND

FÖR FÖR M MILJÖN ILJÖN

För öppettider och mer info se ICA.se/kvantum


12

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

N65°

Infrastructure

North Waste Infrastructure, NWI, är ett unikt och modernt miljöprojekt som finansieras av EU och Bodens kommun. Vårt uppdrag är att skapa en plattform för miljöteknisk affärsutveckling med fokus på nyttiggörande av restprodukter.

ANNONS

Vad händer efter 2020 - hur skapar vi mer tillväxt med mindre energi? Vi vill bjuda in dig till framtida samarbeten inom miljö och energi. På konferensen får du ta del av resultaten från North Waste Infrastructure, trendspaning, workshops och mingel. Huvudtalare är Catharina Sikow-Magny, enhetschef på EU-kommissionens avdelning för energifrågor. Vi kommer även att få lyssna på Henning Robach, vd på 4CYCLE och vinnare av ”Årets entreprenör” på Återvinningsgalan, samt lära oss mer om hur Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Luleå Tekniska Universitet spelar en viktig roll i framtiden. PROGRAM 21 MAJ 11.45 Lunch och registrering. Vi avslutar med gemensam after work. Vad händer efter 2020, strategier och mål inom EU? Catharina Sicow-Magny, enhetschef EU-kommissionen Luleå tekniska universitets prioriteringar Johan Sterte, rektor LTU Regionens prioriteringar Ylva Sardén, Länsstyrelsen Norrbotten Hur arbetar företagen? David Schelin, vd Ragn-Sells. Carina Roos, utvecklingschef på Polarbröd. Magnus Jansson, SWEBO Bioenergy Workshop som avslutas med after work PROGRAM 22 MAJ 8.15-12.00 vi avslutar med gemensam lunch

FAKTA OM KONFERENSEN - Arrangör av konferensen är NWI-projektet. - Deltagandet är kostnadsfritt, även logi. - Antalet platser är begränsade till 100 delt. - Anmälan www.nwiboden.axaco.se Frågor? Kontakta projektledare Rikard Mattsson på rikardmttssn@gmail.com eller 070-374 46 04

Vilka erbjudanden har Tillväxtverket inom miljödriven tillväxt? John Wallon, Tillväxtverket Stadsomvandlingen i Kiruna Jan Fjordell, vd Tekniska Verken i Kiruna, Trendspaning– framtidens återvinning Henning Robach, vd 4cycle Hur går vi vidare? Jeanette Nilsson & Torbjörn Almqvist, förvaltningschefer Bodens kommun Workshop – hur går vi vidare? Avslutning och lunch


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

13

Det händer i BODEN Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning

invigning av Framtidsveckan!

Ekologiskt och hembakat fika

Landstingsrådet Kent Ögren inviger. Medverkande: kommunalrådet Torbjörn Lidberg, projektledaren för Framtidsveckan Gösta Eriksson, Kulturskolan, Chorismakören, sopsorterande hunden Kompis. Tid 13:30-15 Plats Medborgarplatsen, Boden Kostnad Gratis Kontakt Gösta Eriksson, 070-230 00 39, 092117507@telia.com

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården i Boden: Idrottsgatan 3, Sävast: Smultronstigen 4 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se

Ekologiskt och lokalproducerade produkter i butiken. Info på Facebook och hemsida. Tid 10-18 Plats Vittjärvs Lanthandel Kostnad Inköp Kontakt Nina Olofsson Medin, 070-924 09 97, nina_olofsson9@hotmail.com

Lördag 17 maj Bodens Trädgårdssällskaps verksamhet

Info om spännande nyheter inom trädgårdsvärlden – kompostmetoden Bokashi och hur du jordförbättrar med Biokol. Möjlighet att bli medlem. Tid 10-14 Plats LugnochRo, Lulev. 24a Kostnad Gratis Kontakt Monica Kolm-Sandström, 070-691 54 26, monicaiboden@gmail.com Visning av hur man gör produkter för kroppen

av naturliga ingredienser. Recept och tips! Lotteri där du kan vinna ekologisk ansiktsbehandling. Tid 10-14 Plats LugnochRo, Lulevägen 24a, Boden Kostnad Gratis Kontakt Monica Kolm-Sandström, 070-691 54 26, lugnochroiboden@gmail.com se vår utställning ”Från blus till hus” på kupan

Om vad som händer med textilier som inte blir sålda. Tid 10-16 Plats Kupan Röda Korset, Drottninggatan 15, Boden Kostnad Gratis Kontakt Jessica AlmqvistNilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Grönt Café

Fair Tarde butik. Gruppledaren Catarina Ask pratar politik 12-14. Tid 12-15 butiken. Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-625 52 80, catarina@prreklam.com den Sopsorterande hunden Kompis

hämtar och lägger skräp i rätt låda. Husse Anders berättar om de olika materialen och varför vi ska sortera. TId 13:30-13:50 Plats Medborgarplatsen, Boden Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson, 073-841 20 30, maria.j. johansson@studieframjandet.se

Jenny Nilsson, Naturskyddsföreningen i ÖRNSKÖLDSvik

föreläser om fördelar med ekologisk mat, nackdelar med kemikalieintensiva jordbruket mm. Besökslotteri. Tid 14:30-16 Plats Stadsbiblioteket Boden Kostnad Gratis Kontakt Jessica AlmqvistNilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com ”Funkar elbilar i Norrbotten?”

Föredrag av Robert Granström samt visning av elbilar och hybridbilar bl a Tesla model S. Tid 15-16 Plats Medborgarplatsen, Boden Kostnad Gratis Kontakt Gösta Eriksson, 070230 00 39, 092117507@telia.com den Sopsorterande hunden Kompis

hämtar och lägger skräp i rätt låda. Husse Anders berättar om de olika materialen och varför vi ska sortera. Tid 16-16:20 Plats Medborgarplatsen, Boden Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson, 073-841 20 30, maria.j. johansson@studieframjandet.se

Söndag 18 maj Workshop Tid

10-14

Klädbytardag

Tid 10-14 inlämning kläder. 17-20 Hämtning av nygamla. Övrigt Ev. överskott lämnas in till Röda Korset.

Cykling UnbynRåbäcken-Unbyn

Film och info samt hälsofika till försäljning. Frågor om hållbarhet. Tid 10-14 Plats Byagården ”Gymnastiken” Unbyn, Boden Kostnad Hälsofika 50:Övrigt Cykel, fritidskläder Kontakt Seija Fallemark, 070319 80 99, seija@svedjebruket.se Högmässa med temat: Hållbart liv, hållbar framtid, hållbar tro Tid 11-12:30 Plats Överluleå kyrka Kostnad Gratis Kontakt Hans Johansson,

0921-775 43, hans.johansson@ svenskakyrkan.se

Råd och tips om ekologisk odling

– på balkong, i pallkrage eller på friland samt textil- och pappersåteranvändning – av Inga Nordberg. Besökslotteri. Tid 12-14 Plats Hemma hos Inga Nordberg i Kusån Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Grönt Café

Fair Trade butik. Lokala fritidspolitiker finns här för dig. Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-625 52 80, catarina@prreklam.com Välgörenhetskonsert med Chorismakören och Kulturskolan

Tid 16-18 Plats Björknässkolans aula Kostnad 100 kr övrigt Servering finns Kontakt Jan Weinmar, Boden,

070-236 56 67, jan_weinmar@ hotmail.com

Måndag 19 maj Musikframträdande av Förberedelseklasserna ”Vi gör en resa”

se vår utställning ”Från blus till hus” på kupan

Attityder om klimat

Om vad som händer med textilier som inte blir sålda. Tid 10-16 Plats Kupan Röda Korset Drottninggatan 15, Boden Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com

Forskningsresultat och framtida utmaningar. Johan Jansson, PhD/ Ekonomie doktor, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Tid 13:15-14:30 Plats Fabriksgatan 6, Boden Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson, 073-841 20 30, maria.j. johansson@studieframjandet.se

Musikcafé

Återbruk av gamla saker

Musikcafé (trubadur) med

lättare mat och fika + foto- och konstutställning. Tid 10-16 Musikcafé med gott fika + fotooch konstutställning. Tid 20-22 Plats Snabelhuset, Svartbyv. 1, Boden Kostnad Gratis Kontakt Marie-Anne Björn, 070-311 44 88, mabjorn@ hotmail.com Norrbottens Miljömål

Jörgen Naalisvaara från Länsstyrelsen berättar. Vi serverar en ekologisk/vegetarisk soppa, 40 kr. Soppa från 11.30. Jörgen kl 12. Tid 11:30-13:00 Plats ABF Norr Boden, Fabriksgatan 6, Boden kostnad 40 kr för sopplunch med smörgås och kaffe. Endast föresläsning gratis! Kontakt Kicki Nedlund, 077196 50 22, kristina.nedlund@abf.se FLASHMOB

Boden, 070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se

Musik av åk 3 från kommunen. Tid 12-12:10 Plats Enter gallerian, Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se

Changing Desert – Lost Land

KONSERT av Stråkorkestern samt rock- och pop

Tid 10-11 Plats Lärcentrum Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund,

Fotoutställning om klimatförändringarna. Gunnarsbyn är för tillfället enda planerade visningsort i Sverige! Jag vill berätta mitt folks historia, sa den gamle mannen, så att du kan förstå hur miljön och världen har förändrats. Johanna Henrikssons fotoprojekt från Mali om klimatförädringarna. Johanna Henriksson är fotograf från Stockholm, men hon befinner sig ofta på resande fot. Examen i biologi med tonvikt på ekologi och miljö. Hennes foton har publicerats i Sverige och utomlands. TId 10-15 Plats Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad Gratis Kontakt Iréne Blomkvist, 070-211 00 45, fhgbyn@gmail.com Café och Rättvishandel

Fika med gott samvete och handla i Gunnarsbyns Världsbutik. Tid 10-15 Plats Gunnarsbyns Världsbutik Församlingshemmet Kostnad Gratis Kontakt Åsa Nyman, 0924527 70, gunnarsbyns.forsamling@ svenskakyrkan.se Besök ”Café Rutan”

Vi säljer ekologiskt, rättvisemärkt fika och Fairtrade produkter. Tid 10-15:30 Plats Röda Korset, Kupans café Drottninggatan 15, Boden Kostnad Gratis Kontakt Jessica AlmqvistNilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com

Tid 12:10-13 Plats Enter gallerian, Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund,

070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se

Råd och tips om ekologisk odling

– på balkong, i pallkrage eller på friland samt textil- och pappersåteranvändning – av Inga Nordberg. Besökslotteri. Tid 12-14 Plats Hemma hos Inga Nordberg i Kusån Kostnad Gratis Kontakt Jessica AlmqvistNilsson, Boden, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Möt Peter Eriksson på Gågatan

Norrbottens enda EU-kandidat oavsett partifärg. Tid 12-14 Plats Gågatan Boden Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-625 52 80, catarina@prreklam.com Möt Peter Eriksson

Norrbottens enda EU-kandidat oavsett partifärg. I lokalen Grönt Café, Fair Trade butik, Gruppledaren Catarina Ask pratar politik. Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-625 52 80, catarina@prreklam.com

och tillverka sopsorteringsstation. Tid 15-20 Plats Hedens ungdomsgård Kostnad Gratis Kontakt Linn Wahlberg, 073-027 45 25, linn.wahlberg@boden.se Föreläsning om Mindefullness

av och med Yasmine Berg, certifierad mindefullness-instruktör. Tid 18:00-19:30 Plats ABF Norr Boden, Fabriksgatan 6 Kostnad 50 kr. Du betalar på plats, ta gärna med jämna pengar. Kontakt Kicki Nedlund, 077196 50 22, kristina.nedlund@abf.se Naturpromenad på temat ”mänsklig miljö” mm

Vi bjuder på kaffe, te och saft och grilleld. Ta med mat att grilla. Tid 18-20 Plats Råbäcksgården (4:18) i Råbäcken. Följ väg från Boden mot Unbyn, sväng vänster vid skjutbanan, följ skylt Råbäcksgården IOGT-NTO. Kostnad Gratis Övrigt Kläder efter väder. Ta med penna, mugg, ev tallrik. Kontakt Sigrid Söderholm, 070-215 92 14, sigrid.soderholm@iogt.se Föreläsnings- och inspirationsträff

kring lokal utveckling och hållbar omställning med Anders Persson. Tid 17:30-20 Plats Almska skolan Kostnad Gratis Kontakt Britt-Mari Olsson, 0921-520 30, britt-mari.olsson@ studieframjandet.se Visning av hur man gör produkter för kroppen

av naturliga ingredienser. Recept och tips! Lotteri där du kan vinna ekologisk ansiktsbehandling. Tid 18-20 Plats LugnochRo, Lulevägen 24a, Boden Kostnad Gratis Kontakt Monica Kolm-Sandström, 070-691 54 26, lugnochroiboden@gmail.com Bodens Trädgårdssällskaps verksamhet

Visning av spännande nyheter kompostmetoden Bokashi och jordförbättringen Biokol. Utlottning av startsett av dessa. Tid 18-20 Plats LugnochRo, Lulevägen 24a, Boden Kostnad Gratis Kontakt Monica KolmSandström, 070-691 54 ta 26, monicaiboden@ s gmail.com nä

r Fo

å r p ... e tt ida ä ts s


14

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i BODEN Fortsättning från sidan 13.

Måndag 19 maj Teater ”Frozen”

En känsloladdad föreställning som vänder sig till de lite äldre ungdomarna samt vuxna. Tid för diskussion och frågor efteråt. Tid 19-21 Plats Folkets Hus, Sagateatern. Kostnad 40 kr Kontakt Kicki Nedlund, Charissa Martinkauppi, 0771-96 50 22, kristina.nedlund@abf.se

Tisdag 20 maj Besök ”Café Rutan”

råd och tips om ekologisk odling

– på balkong, i pallkrage eller på friland samt textil- och pappersåteranvändning – av Inga Nordberg. Besökslotteri. Tid 12-14 Plats Hemma hos Inga Nordberg i Kusån Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Klädbyteri Tid 16-19 Plats ABF

gatan 6

Norr Boden, Fabriks-

Kostnad Gratis Övrigt Ta med max

Vi säljer gott ekologiskt, rättvisemärkt fika & Fairtrade produkter. Tid 10-15:30 Plats Röda Korset, Kupans café Drottninggatan 15, Boden Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com

tio plagg, galgar och egen klädstång. Det går bra med skor, accessoarer och väskor. För varje objekt får du en biljett som du kan byta till dig "nya" kläder, eller annat. Kontakt Lena Åberg, 0921-516 42, 070-695 57 97, ivan.aberg@ bredband.net

Café och Rättvishandel

PIANOAFTON

Fika med gott samvete och handla i Gunnarsbyns Världsbutik. Tid 10-15 Plats Gunnarsbyns Världsbutik Församlingshemmet Gunnarsbyn Kostnad Gratis Kontakt Åsa Nyman, 0924-527 70, gunnarsbyns.forsamling @ svenskakyrkan.se Changing Desert – Lost Land

Fotoutställning om klimatförändringarna. Johanna Henrikssons fotoprojekt från Mali. TId 10-15 Plats Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad Gratis Kontakt Iréne Blomkvist, 070211 00 45, fhgbyn@gmail.com se vår utställning ”Från blus till hus” på kupan

Om vad som händer med textilier som inte blir sålda. Tid 10-16 Plats Kupan Röda Korset, Drottning. 15 Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79 jessicalmqvist@hotmail.com Musikcafé (trubadur)

med lättare mat och fika + fotooch konstutställning. Tid 10-21 och 10-16 Plats Snabelhuset, Svartbyv. 1 Kostnad Gratis Kontakt Marie-Anne Björn, 070-311 44 88, mabjorn@hotmail.com BLÅS PÅ STAN

Musik av Blåsorkestrarna. Tid 12-13 Plats Gågatan, Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se Grönt Café

Fair Trade butik. Mats Nordström måleri/recykling. Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-625 52 80, catarina@prreklam.com

av pianoelever i kommunen. Tid 18:30-20 Plats Björknäsgymnasiet, Björksalen Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070250 33 11, birgitta.nylund@edu. boden.se temamöte: ”Grön miljö där man trivs”

Föreläsare Birgitta Groth, aukt. trädgårdsdesigner. Trädgården och balkongen inreds så som vi vill ha den. TId 18:30-21:00 Plats Kupan, Röda Korsets Hus Boden. Kostnad 80:- Endast förköp på: Kupan, Röda Korsets Hus, Drottning. 15, Åsa & Marie, Kungsg. 29, Berlins Dam, Kungsg. 32. övrigt Lätt förtäring ingår Kontakt Ann-Charlotte Jansson, 070-285 15 93, anncharlotte_jansson @bredband.net

Onsdag 21 maj CIRKUS

Särskolan Prästholmen Tid 9-10 Plats Saga Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070250 33 11, birgitta.nylund@edu. boden.se Changing Desert – Lost Land

Fotoutställning om klimatförändringarna. Johanna Henrikssons fotoprojekt från Mali om klimatförädringarna. TId 10-15 Plats Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad Gratis Kontakt Iréne Blomkvist, 070211 00 45, fhgbyn@gmail.com Besök ”Café Rutan”

Vi säljer ekologiskt, rättvisemärkt fika samt Fairtrade produkter. Tid 10-15:30 Plats Röda Korset, Kupans café, Drottninggatan 15 Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com

Café och Rättvishandel

Fika med gott samvete och handla i Gunnarsbyns Världsbutik. Tid 10-15 Plats Gunnarsbyns Världsbutik Församlingshemmet Gunnarsbyn Kostnad Gratis Kontakt Åsa Nyman, 0924-527 70, gunnarsbyns.forsamling @ svenskakyrkan.se se vår utställning ”Från blus till hus” på kupan

Om vad som händer med textilier som inte blir sålda. Tid 10-16 Plats Kupan Röda Korset Drottninggatan 15 Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Musikcafé (trubadur)

med lättare mat och fika + fotooch konstutställning. Tid 10-16 Plats Snabelhuset, Svartbyv. 1 Kostnad Gratis Kontakt Marie-Anne Björn, 070-311 44 88, mabjorn@hotmail.com råd och tips om ekologisk odling

– på balkong, i pallkrage eller på friland samt textil- och pappersåteranvändning – av Inga Nordberg. Besökslotteri. Tid 12-14 Plats Hemma hos Inga Nordberg i Kusån Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com TIDSRESAN

Unbyskolans Åk 4-6 Tid 12:30-14 Plats Saga Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se Grönt Café

Fair Trade butik. Ann Carlberg städar miljövänligt, Aleoveravisning av Linda Edin och Ida Bergström. Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-6255280, catarina@prreklam.com Öppet hus hos Tempelriddarorden

Information om verksamheten, visning av lokalen. Tid 13-15 Plats Tempelriddarlokalen, Kungsgatan 29, Boden Kostnad Gratis Kontakt Bengt Davidsson, 070511 75 11, bengt.davidsson@ bredband.net Återbruk av gamla saker

och tillverka sopsorteringsstation. Tid 15-20 Plats Hedens ungdomsgård Kostnad Gratis Kontakt Linn Wahlberg, 073-027 45 25, linn.wahlberg@boden.se Barnbalettuppvisning Tid 18-19 Plats Ungdomens

hus, Hellgrensgatan10 Kostnad Gratis Kontakt Ann Loijas, 0921625 56, ann.loijas@hotmail.se

Diskussionscafé. TEMA: ”Vi kan göra skillnad” Tid 18-20 Plats IOGT-NTO,

Boden.

Luleväg 3,

Kostnad Fikaavgiften Kontakt Sigrid Söderholm,

0921-109 14, 070-215 92 14, sigrid.soderholm@iogt.se

ASTRID LINDGREN

Knattarna och Prästholmsskolan Tid 10-11 Plats Saga Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se Café och Rättvishandel

Visning av hur man gör produkter för kroppen

av naturliga ingredienser. Recept och tips! Lotteri där du kan vinna ekologisk ansiktsbehandling. Tid 18-20 Plats LugnochRo, Lulevägen 24a, Boden Kostnad Gratis Kontakt Monica Kolm-Sandström, 070-691 54 26, lugnochroiboden@gmail.com

Fika med gott samvete och handla i Gunnarsbyns Världsbutik. Tid 10-15 Plats Gunnarsbyns Världsbutik Församlingshemmet Kostnad Gratis Övrigt Kombinera med ett besök på Klimatutställningen i Gunnarsbyns Folkets Hus. Kontakt Åsa Nyman, 0924527 70, gunnarsbyns.forsamling @svenskakyrkan.se

Bodens Trädgårdssällskaps verksamhet

Changing Desert – Lost Land

Visning av spännande nyheter kompostmetoden Bokashi och jordförbättringen Biokol. Utlottning av startsett av dessa. Tid 18-20 Plats LugnochRo, Lulevägen 24a, Boden Kostnad Gratis Kontakt Monica Kolm-Sandström, 070-691 54 26, monicaiboden@gmail.com prova på Kundaliniyoga

Skapa den viktigaste förändringen inifrån och ut. Prova kundaliniyoga för ökad medvetenhet och balans. Passar alla! Tid 19-20:30 Plats Fabriksgatan 6, källaren Övrigt Ta med yogamatta/liggunderlag, filt. Kläder du kan sitta och röra dig i. Kostnad 50:Kontakt Karin Sandström, 070370 96 09, info@yogabalans.com Teater ”Frozen”

En känsloladdad föreställning som vänder sig till de lite äldre ungdomarna samt vuxna. Tid för diskussion och frågor efteråt. Tid 19-21 Plats Snabelhuset, Svartbyv. 1, Boden. Kostnad 40 kr Kontakt Kicki Nedlund, Charissa Martinkauppi, 0771-96 50 22, kristina.nedlund@abf.se

Torsdag 22 maj Städning i närområdet

Fortsätter enligt grönflaggcertifikatet att sortera och städa närområdet. Häxan Kraxa kommer på besök. Tid 09-10:30 Plats Mumindalens närområde Kostnad Gratis Kontakt Katrine Johansson, 0921-48 01 46, katrine.johansson@edu.boden.se Städdag och sopsortering

Besök från Renhållningen som lär ut sopsortering och återvinning. Tid 09-11 Plats Unbyns Skola Kostnad Gratis Kontakt Malin Nilsson, 070-380 20 46, malin.nilsson@edu.boden.se

Fotoutställning om klimatförändringarna. Johanna Henrikssons fotoprojekt från Mali om klimatförädringarna. TId 10-15 Plats Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad Gratis Kontakt Iréne Blomkvist, 070211 00 45, fhgbyn@gmail.com Besök ”Café Rutan”

Vi säljer ekologiskt, rättvisemärkt fika samt Fairtrade produkter. Tid 10-15:30 Plats Röda Korset, Kupans café Drottninggatan 15, Boden Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com se vår utställning ”Från blus till hus” på kupan

Om vad som händer med textilier som inte blir sålda. Tid 10-16 Plats Kupan Röda Korset Drottninggatan 15 Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Musikcafé och mattrender musikkcafé (trubadur)

med lättare mat och fika + fotooch konstutställning. Tid 10-16 Mattrender i tiden

Föreläsning av och med MarieAnne Björn och Kikki Sandström. Fiket öppet för fikasugna. Tid 18-20 Plats Snabelhuset, Svartbyv. 1 Kostnad Gratis Kontakt Marie-Anne Björn, 070-311 44 88, mabjorn@hotmail.com ROCKADOODLE

Svartlå skola Tid 12:30-13:30 Plats Saga Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se

a st ä n

r Fo

t

på . r . te da. t sä si


ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

15

Det händer i BODEN råd och tips om ekologisk odling

– på balkong, i pallkrage eller på friland samt textil- och pappersåteranvändning – av Inga Nordberg. Besökslotteri. Tid 12-14 Plats Hemma hos Inga Nordberg i Kusån Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Grönt Café

Fair Trade butik. Gruppledare Catarina Ask pratar politik. Mats Nordström måleri/recykling. Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 0706255280, catarina@prreklam. com Återbruk

Försäljning av begagnade saker Tid 13-16 Plats Medborgarskolan, Pontonjärvägen 7 A (gamla Ing 3) Kostnad Gratis Kontakt Urban Wikberg, 073075 46 20, urban.wikberg @medborgarskolan.se Bergstaten föreläser om mineraler i NOrrbotten

Hur går en prospektering till, var letar man och vilka regler gäller. Spännande föreläsning om Norrbottens rikedomar, och vem som är intresserad av att exploatera dem och till vilket pris? Tid 13:15-14:15 Plats Folkan Folkets Hus Boden, ingång från Kungsgatan vid gamla bowlinghallen. Kostnad Gratis övrigt Föreläsningarna avlöser varandra under hela eftermiddagen! Välkomna att lyssna på alla! Kontakt Kicki Nedlund, 0771-96 50 22, kristina.nedlund@abf.se Tandhälsofrämjande

Tid 13-17 Plats Folkets hus Boden Övrigt Bord för utställningsma-

terial

Kostnad Gratis Kontakt Minna

Englund, 070-344 13 92, minna.englund@nll.se

Pyssel genom att återvinna

Prova på lite enkelt återbruk. Pysselbord uppdukat. Tid 13-18 Plats Ungdomens hus, Hellgrensgatan10 Kostnad Gratis Kontakt Ann Loijas, 0921625 56, ann.loijas@hotmail.se Säker mat – finns den?

Hans Pettersson ordf. för Hushållningssällskapet i Boden. Vi måste skapa debatt i samhället för en hållbar framtid. Nästan allt vi äter överskrider gränsvärdet för bekämpningsmedel. Denna giftbomb matar vi våra barn med. Odla din mat själv då vet du vad du äter. Tid 14:30-15:30 Plats Folkan Folkets Hus Boden. Ingång från Kungsgatan. Kostnad Gratis Kontakt Kicki Nedlund, 0771-96 50 22, kristina.nedlund@abf.se

Trollpack, studiefrämjandet informerar

I vår förening finns ett utbud av olika stimulerande och miljösmarta aktiviteter som passar en mycket bred målgrupp. Vi berättar bl a om lajv, visar upp kläder och hantverk och bjuder på gott medeltidsinspirerat fika. Tid 15-19 Plats Folkets hus, Boden Kostnad Gratis Kontakt Linda Edin, 070-671 35 36, tavidie@hotmail.com Föreläsning om den nya belysningen

som ersätter glödlampor och hur man kan tänka på både plånbok och miljö när man väljer ljuskällor. Tid 15:30-16:30 Plats Folkets Hus Boden Kostnad Gratis Kontakt Fredrik Gustavsson, 070-941 17 33, fredrik.gustavsson@lysetpa.se Återbruk av gamla saker

och tillverka sopsorteringsstation. Tid 15-20 Plats Hedens ungdomsgård Kostnad Gratis Kontakt Linn Wahlberg, 073-027 45 25, linn.wahlberg@boden.se Från Vanmakt till Hopp

Psykoterapeuten Lotta Lindgren från Luleå föreläser om Klimatångest Tid 17:30-18:15 Plats Folkan Folkets Hus Boden. Ingång från Kungsgatan. Kostnad Gratis Kontakt Kicki Nedlund, 0771-96 50 22, kristina.nedlund@abf.se Nina Olofsson från Vittjärvs Lanthandel

Teater ”Frozen”

Mattrender i tiden

En känsloladdad föreställning som vänder sig till de lite äldre ungdomarna samt vuxna. Tid för diskussion och frågor efteråt. Tid 19-22 Plats Ungdomens hus, Hellgrensgatan10, Boden Kostnad 40 kr Kontakt Ann Loijas, 0921625 56, ann.loijas@hotmail.se

Föreläsning av och med MarieAnne Björn och Kikki Sandström. Fiket öppet för fikasugna. Tid 18-20 Plats Snabelhuset, Svartbyvägen 1, Boden Kostnad Gratis Kontakt Marie-Anne Björn, 070-311 44 88, mabjorn@hotmail.com

visionen för ett hållbart Norrbotten 2050

Föredrag om Fairtrade och Fairtradehandel

Fredag 23 maj

– som bl a handlar om att få en bättre ekonomisk situation för producenter. Restaurang Kallkällan/Sörbyn Turism berättar om företagets miljöarbete. Tid 12:30-13:30 Plats Restaurang Kallkällan, Sörbyn Turism Kostnad Gratis Kontakt Cecilia Andersson, 070-510 10 36, cicci.andersson@telia.com

FREDAGSFRUKOST

MAJAS ALFABET

Föredrag av Lars Andersson, länsordförande i Naturskyddsföreningen Norrbotten. Tid 20-21 Plats Folkan Folkets Hus Boden. Ingång från Kungsgatan. Kostnad Gratis Kontakt Britt-Mari Olsson, 0921-520 30, britt-mari.olsson@ studieframjandet.se

Brage Norin är professor i fysik och efter sin tjänst på LTU började han skriva om klimat och tillståndet i världen. Han berättar om sin bok och om egna erfarenheter och slutsatser. TID 07:30-09 PLATS ABF, Fabriksg 6 KOSTNAD Gratis ÖVRIGT 07:30 frukost, kl 08 Brage Nordin KONTAKT Kicki, 0771-96 50 22, kristina.nedlund@abf.se Changing Desert – Lost Land

Fotoutställning om klimatförändringarna. Johanna Henrikssons fotoprojekt från Mali. TId 10-15 Plats Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad Gratis Kontakt Iréne Blomkvist, 070211 00 45, fhgbyn@gmail.com

med Fagernäs skola Tid 12-13 Plats Saga Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund, 070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se råd och tips om ekologisk odling

– på balkong, i pallkrage eller på friland samt textil- och pappersåteranvändning – av Inga Nordberg. Besökslotteri. Tid 12-14 Plats Hemma hos Inga Nordberg i Kusån Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Grönt Café

Film, ”Storöringen”

– en fiskefilm av Fredrik Broman, Thomas Jönsson och Petri Storlöpare. Film som även berör några etiska aspekter kring fisket, gruv- och turistnäringen. Tid 19-20 Kostnad 50 kr Plats Saga Bio, Gunnarsbyns Folkets Hus Kontakt Iréne Blomkvist, 070211 00 45, fhgbyn@gmail.com

Lördag 24 maj Återvinningscentralen i Gunnarsbyn firar 10 år

Kom och fira med oss! Vi bjuder på rättvisemärkt fika. Försäljning av återbruk. Tid 8-12 Plats ÅVC Gunnarsbyn Kostnad Gratis Övrigt Utvidgade öppettider hela veckan Kontakt Tatiana Rynbäck, 0924-213 59, info@raek.nu Café och Rättvishandel

Fika med gott samvete och handla i Gunnarsbyns Världsbutik. Tid 10-13 Plats Gunnarsbyns Världsbutik Församlingshemmet Kostnad Gratis Kontakt Åsa Nyman, 0924-527 70, gunnarsbyns.forsamling @ svenskakyrkan.se Kyrkogårdsdag, vårstädning av gravar

Vi tillhandahåller egentillverkad kompostjord. Servering av rättvisemärkt fika. Tid 10-13 Plats Gunnarsbyns kyrkogård Kostnad Gratis Kontakt Svante Öberg, 0924527 74, gunnarsbyns.forsamling @svenskakyrkan.se Visning av hur man gör produkter för kroppen

Fika med gott samvete och handla i Gunnarsbyns Världsbutik. Tid 10-15 Plats Gunnarsbyns Världsbutik Församlingshemmet Kostnad Gratis Kontakt Åsa Nyman, 0924-527 70, gunnarsbyns.forsamling @ svenskakyrkan.se

Fair Trade butik. Gruppledare Catarina Ask pratar politik, JanIver Ask berättar om miljösmarta prylar, Ann Carlberg och Ylva Isaksson måleri/recycling Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-6255280, catarina@prreklam.com

Björn Eklöv, vd för Global Sun Engeneering i Luleå, berättar om solenergi. Tid 19-20 Plats Folkan Folkets Hus Boden. Ingång från Kungsgatan. Kostnad Gratis Kontakt Kicki Nedlund, 0771-96 50 22, kristina.nedlund@abf.se

Besök ”Café Rutan”

Återbruk

Bodens Trädgårdssällskaps verksamhet

Paneldiskussion: ”Omställning inför Framtid”

utställning: ”Från blus till hus” på kupan

berättar om sitt företagande och hennes beslut att satsa på eko och lokalproducerat. Tid 18:20-18:50 Plats Folkan Folkets Hus Boden. Ingång från Kungsgatan. Kostnad Gratis Kontakt Kicki Nedlund, 077196 50 22, kristina.nedlund@ abf.se Är solenergi framtidens energi?

Per Holmqvist, handelsman för ekologiskt närproducerat, Lena Lagerstam, sammankallande för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Dag Hedin, projektledare för Hållbar utveckling i Svenska Kyrkan, Luleå Stift. Tid 19-21 Plats Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad Gratis Kontakt Svante Öberg, 0924527 74, gunnarsbyns.forsamling @svenskakyrkan.se

Café och Rättvishandel

Vi säljer ekologiskt, rättvisemärkt fika samt Fairtrade produkter. Tid 10-15:30 Plats Röda Korset, Kupans café Drottninggatan 15 Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com

Om vad som händer med textilier som inte blir sålda. Tid 10-16 Plats Kupan Röda Korset, Drottninggatan 15 Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Musikcafé och mattrender musikkcafé (trubadur)

med lättare mat och fika + fotooch konstutställning. Tid 10-16

Försäljning av begagnade saker Tid 13-16 Plats Medborgarskolan, Pontonjärvägen 7 A (gamla Ing 3) Kostnad Gratis Kontakt Urban Wikberg, 073075 46 20, urban.wikberg @medborgarskolan.se Pyssel genom att återvinna

Prova på lite enkelt återbruk. Vi har ett pysselbord uppdukat. Tid 13-18 Plats Ungdomens hus, Hellgrensgatan10 Kostnad Gratis Kontakt Ann Loijas, 0921625 56, ann.loijas@hotmail.se Barnbalettuppvisning Tid 18-19 Plats Ungdomens

hus, Hellgrensgatan10 Kostnad Gratis Kontakt Ann Loijas, Boden, 0921-625 56, ann.loijas@hotmail.se

av naturliga ingredienser. Recept och tips! Lotteri där du kan vinna ekologisk ansiktsbehandling. Tid 10-14 Plats LugnochRo, Lulevägen 24a, Boden Kostnad Gratis Kontakt Monica Kolm-Sandström, 070-691 54 26, lugnochroiboden@gmail.com

Info om spännande nyheter inom trädgårdsvärlden – kompostmetoden Bokashi och hur du jordförbättrar med Biokol. Tid 10-14 Kostnad Gratis Plats LugnochRo, Lulevägen 24a, Boden Kontakt Monica Kolm-Sandström, 070-691 54 26, monicaiboden@gmail.com Vi säljer ekologiska och närproducerade livsmedel

Soppa så långt den räcker! Tid 10-15 Kostnad Inköp Plats Centrumtorget Boden Kontakt Nina Olofsson Medin, 070-924 09 97, a nina_olofsson9@ st ä hotmail.com n

r Fo

t

på . r . te da. t sä si


16

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i BODEN Fortsättning från sidan 15.

Lördag 24 maj Changing Desert – Lost Land

Fotoutställning om klimatförändringarna. Johanna Henrikssons fotoprojekt från Mali. TId 10-15 Plats Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad Gratis Kontakt Iréne Blomkvist, 070211 00 45, fhgbyn@gmail.com se vår utställning ”Från blus till hus” på kupan

Vad händer med textilier som inte blir sålda. Tid 10-16 Plats Kupan Röda Korset Drottninggatan 15 Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Gruppen Fästningen spelar

Tid 20:30-22 Caféet öppet för fikasugna. Plats Snabelhuset, Svartbyvägen 1, Boden Kostnad Gratis Kontakt Marie-Anne Björn, 070-311 44 88, mabjorn@ hotmail.com

Trollpack, studiefrämjandet informerar

I vår förening finns ett utbud av olika stimulerande och miljös-

marta aktiviteter som passar en mycket bred målgrupp. Vi berättar bl a om lajv, visar upp kläder och hantverk och bjuder på gott medeltidsinspirerat fika. Tid 11-15 Plats Torget, Boden Kostnad Gratis Kontakt Linda Edin, 070-671 35 36, tavidie@hotmail.com Visning av velomobil

Tid 12-13 Plats Centrumtorget Boden Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-

629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Fair Trade butik. Jan-Iver Ask berättar om miljösmarta prylar. Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070625 52 80, catarina@prreklam. com Grillfest i Mockträsk Byagård Tid 12-15 Plats Mockträsk Byagård Kostnad Frivillig avg. Övrigt Oöm klädsel.

senast 23 maj till Bengt Davidsson 070-511 75 11 Kontakt Bengt Davidsson, 070-511 75 11, bengt.davidsson@bredband.net Anmälan

Modevisning av secondhand kläder

& återbruk av Naturskyddsföreningen och Röda Korset. Konferencier Astrid Sjöberg och Geyton Gröhn. Tid 12-13:30 Plats Centrumtorget Boden Kostnad Gratis Kontakt Jessica Almqvist-Nilsson, 070-693 94 79, jessicalmqvist@hotmail.com Information & kunskapsspridning om JAK Medlemsbank Tid 12-13 Plats Centralt

Grönt Café

i Boden i anslutning till Enter Galleria Kostnad Gratis Kontakt Cecilia Andersson, 070-510 10 36, cicci.andersson@telia.com

Pyssel genom att återvinna

Prova på lite enkelt återbruk. Vi har ett pysselbord uppdukat. Tid 13-18 Plats Ungdomens hus, Hellgrensgatan10 Kostnad Gratis Kontakt Ann Loijas, 0921-625 56, ann.loijas@hotmail.se Kom och ställ frågor till de politiska partier som finns representerade i Bodens kommun!

Vad är deras tankar om Boden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vad är deras visioner? Vilka miljömål vill

dom prioritera? Hur ska miljöarbetet utvecklas? Tid 13:30-15 Plats Torget framför Systembolaget Kostnad Gratis Övrigt Förbered gärna frågor. Vill du ha de skriftliga svaren som partierna lämnat in om deras miljöpolitiska visioner för Boden, kontakta Kicki, 077-196 50 22 Kontakt Kicki Nedlund, 070264 49 10, kristina.nedlund@ abf.local KULTURSKOLANS JUBILEUMSKONSERT

Tid 15-17 Plats Saga Boden Kostnad Gratis Kontakt Birgitta Nylund,

070-250 33 11, birgitta.nylund@edu.boden.se

Filmvisning: ”Den sista generationen”

av Petri Storlöpare: Hur är livet som renskötande skogssame i dagens Sverige? Vilka är de dagliga problemen och framtida hoten? Henrik Andersson från Gällivare Skogssameby delar med sig av sina tanker och erfarenheter under ett år. Tid 19-21:30 Plats Saga Bio, Gunnarsbyns Folkets Hus Kostnad 100 kr Kontakt Iréne Blomkvist, 070211 00 45, fhgbyn@gmail.com

Söndag 25 maj ”Öppen gård”

Besök Maj Karlsson och Mikael Bergdahl som för några år sedan övertog släktgården i Brobyn utanför Boden. Se vårens kalvar och lamm skutta omkring i det gröna. Familjen satsar på ekologisk köttproduktion, för djurens och naturens skull. De tilldelades pris som ”Årets gröna företagare”. Tid 11-14 Kostnad Gratis Plats Utomhus; Brobyn 3, 15 km från Bodens centrum Kontakt Maria J Johansson, 073-841 20 30, maria.j.johansson@studieframjandet.se Grönt Café

Fair Trade butik. Gruppledare Catarina Ask pratar politik. Tid 12-15 Plats Miljöpartiets lokal Hellgrensgatan 4 Kostnad Gratis Kontakt Catarina Ask, 070-625 52 80, catarina@prreklam.com

: en b b nu we an. på eck o f v in ids r t e M ram f

t e t a m i l k

Skog som värnar De boreala – nordliga – barrskogarnas kolförråd är större än något annat landekosystems. Nästan dubbelt så stort som de tropiska skogarnas. Det gör våra skogar till en nyckelfaktor för framtidens klimat.

D

et mesta av kolet lagras här i skogsmarken, i motsats till de tropiska skogarna som lagrar mest kol i levande växtlighet. Virkesförrådet kan vara tre till fyra gånger större än medelvolymen i brukade skogar. I gammal, obrukad skog finns också mer kol i marken, eftersom förrådet fortsätter att byggas upp så länge skogen får växa ostört. Att avverka boreal naturskog har negativ klimateffekt på kort och medellång sikt, då delar av det stora kolförrådet avgår till atmosfären vid avverkning. Det tar lång tid, 100 år eller mer, för en ny skogsgeneration att binda motsvarande mängd kol.

I brukade boreala skogar finns möjligheter att på-

verka flödena av växthusgaser genom val av skogsskötselsätt och användningen av den skördade biomassan. Förlängning av omloppstiderna har visats ha positiva klimateffekter. Sågtimrets andel av uttaget ökar. Konstruktionsvirke med lång livslängd är positivt för klimatet när det ersätter energikrävande (och koldioxidgenererande) stål och betong.

Kalhyggesfritt skogsbruk skulle ha omedelbara

positiva effekter på klimatet, eftersom kalhygget är en kolkälla. En nackdel med längre omloppstider och kalhyggesfritt skogsbruk är att tillgången till avverkningsrester minskar, och

Hyggesfritt skogsbruk nära Kåbdalis. Vuxna träd finns ständigt kvar och lagrar in kol. Ungträd växer upp i luckor. Ingen markberedning orsakar utsläpp av koldioxid.

därmed möjligheterna att ersätta fossila bränslen. Över lång tid kan effekterna av substitution (att byta energikrävande byggmaterial och fordonsbränsle mot skogsråvara) ha positiv effekt för klimatet, men under den korta tid vi har på oss att ställa om för att bromsa uppvärmningen är det tveksamt om satsningar på ökad volymproduktion och ökade avverkningar är motiverade. Och om ökad tillgång till skogsråvara leder till ökad kon-

sumtion istället för att byta ut klimatnegativa material och bränslen så har ingen klimatnytta uppnåtts. Men bevarad naturskog behåller sitt kolförråd. Lars Andersson

Källa: Hugga eller skydda? Boreala skogar i klimat-

perspektiv av Roger Olsson, 2011. En genomgång av 101 forskningsrapporter och artiklar i ämnet. Utgiven av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.


ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

Stor politikerdebatt

n ö j l i om m

Med anledning av alla kriser vi har i samhället, och som vi ser hänger ihop, biologisk kris, klimatkris, energikris och ekonomisk kris så är det mycket viktigt att inför årets alla val lyfta fram de olika partierna ställningstaganden i dessa frågor.

Du som röstberättigande kan med din röst påverka vilka levnadsförhållanden som dina barn och barnbarn kommer att få. Skall vi som lever nu fortsätta att förbruka mer än vad jorden kan producera per år och därmed förstöra möjligheterna för kommande generationer? Eller skall vi nu ställa om samhället till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa möjlighet till kommande generationer att kunna tillgodose sina grundläggande behov? Hur skall vi kunna heja ökningen av koldioxid i atmosfären så att inte den globala temperaturökningen överskrider två grader? Naturskyddsföreningen bjuder in till en stor politikerdebatt om miljöfrågorna, långsiktig hållbarhet och omställningen till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Tidpunkten är söndagen den 18 maj kl 14:00-16:30 och platsen är Stadsparken i Luleå. Om det skulle vara dåligt väder så har vi sessionssalen

i Luleå stadshuset som reservplats.

Arrangemanget kommer att inledas med att författaren och professorn i industriell utveckling på KTH Staffan Laestadius håller en inledning på 30 minuter där han bland annat kommer att belysa frågor som politikerna kommer att vara tvungna till att ta ställning till i sitt fortsatta politiska arbete.

GÖSTA ERIKSSON

Staffan Laestadius från KTH inleder arrangemanget.

JUBILEUMSVECKA &

STOR JUBILEUMSKONSERT Musik av Kulturskolan ute på stan hela veckan lördag 17/5–lördag 24/5 JUBILEUMSKONSERT på Sagateatern lördag 24/5 kl 15.00 Kulturskolans orkestrar och ensembler tillsammans med före detta elever Entré 20:Biljetter säljs via Folkets hus biljettkassa För program och tider se programmet för Framtidsveckan i denna tidning eller besök oss på www.boden.se/kulturskolan

M A R G O R P i BODEN T N Ö GR Lör 17/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik 12 - 14 - 3ÑIJÑħüs" !īg Gruppledare pratar politik

Sön 18/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - iĘĉÑj" óWšW;īˆzjWšWg@ ¿QQV KlU I|U GLJ

Mån 19/5

12 - 14 - Möt ‡éIJ@ ?ħWgī’zs Sn JnJDWDQ

rʍħ2zšIJ@sī enda ?ŸŴĉ"s;üå"š RDYVHWW SDUWLIlUJ

Tis 20/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - pњī rʍå’IJ|q PnOHULUHF\FOLQJ

Ons 21/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - !Ēs 3эċ2@ô VWlGD PLOM|YlQOLJW

Tor 22/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - 3ÑIJÑħüs" !īg Gruppledare pratar politik - pњī rʍå’IJ|q PnOHULUHF\FOLQJ

Fre 23/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - 3ÑIJÑħüs" !īg Gruppledare pratar politik - !Ēs 3эċ2@ô & µċ¬" Vī"gī’zs PnOHULUHF\FOLQJ - bÑsŴVł@ !īg PLOM|VPDUWD SU\ODU

Lör 24/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - bÑsŴVł@ !īg PLOM|VPDUWD SU\ODU

Sön 25/5

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - 3ÑIJÑħüs" !īg Gruppledare pratar politik

?ŸŴ«Ñj

Debattledare Tomas Bresky.

17

med

12 - 15 - Grönt Café, Fair Trade butik - 3ÑIJÑħüs" !īg Gruppledare pratar politik

Partierna har anmält följande deltagare:

Välkomna att följa denna viktiga debatt inför EU-valet och höstens alla val!

50 år

Ĥ"IJüċĘgÑċ@sś ù@jċMħ@sīMř Ơ

Alla partier som har mandat i Sveriges riksdag idag har bjudits in att delta med en person som står på respektive partis EU-lista eller deras riksdagslista.

Före debatten med start kl 13:00 kommer Robert Granström TSS att hålla en föreläsning ”Funkar elbilar i Norrbotten?”. Därefter kommer det att vara en förevisning av elbilar, bland annat en Tesla model S och bilar från Rondellens bil och från Nordiska bil.

Vi firar

ó"qIJW;ī¬@4ĉ"s Ɲƣ Ŵ ƞơ đ"ć

Debatten kommer sedan att ledas av Luleåprofilen och journalisten Tomas Bresky som har en mångårig vana att leda sådana debatter.

Centerpartiet: Carola Lidén Folkpartiet: Jens Sundström Kristdemokraterna: Anders Pettersson Miljöpartiet de gröna: Peter Eriksson Moderata samlingspartiet: Roger Tuomas Socialdemokraterna: Karin Åström Sverigedemokraterna: Jeff Ahl Vänsterpartiet: Anna Hövenmark

ANNONS

J ę ċ ć Ę ī ī Ĥ Ùé Þ Ę å é Ē ř đ Ĥř ī Ƃ óÑßéÞĘĘĉ

ħę’IJ" ô|sIJŞ Miljöpartiet de Gröna Boden Hellgrensgatan 4, 96134 BODEN


FAVÖR I Foto: Daniel Olausson/MediaTales

Gällivares pilgrimsfärd mot ett nytt, hållbart samhälle Projekt Pilgrimsfalk i Norrbotten hade ett lyckat år 2013. Inte mindre än 73 ungar av pilgrimsfalk föddes vid länets 40 häckningar. Tre av ungarna föddes inom LKAB:s gruvområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Även jaktfalken studeras i projektet, som drivs i samarbete mellan Norrbottens Ornitologiska förening och LKAB. – Vi är mycket glada för samarbetet. Det har givit oss större resurser för inventering med helikopter och närstudier av pilgrimsfalkar, utplacering av bolådor med mera. Kunskapen om pilgrimsfalkar och jaktfalkar i Norrbottens län ökar nu efter att tidigare ha varit mindre känt, säger Bert-Ove Lindström, Norrbottens Ornitologiska Förening. – Samarbetet med projekt pilgrimsfalk är viktigt för LKAB. Fantastiskt att en hotad och sällsynt art som pilgrimsfalk trivs i LKAB:s hägn. Det är en bra indikator för vårt miljöarbete säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling i LKAB. Samarbetet med LKAB har pågått i två år och avtalet gäller i tre år till. LKAB deltar i Projekt Pilgrimsfalk som ett led i strävan efter en hållKälla: LKAB bar gruvdrift.

Kärleken till naturen finns i vår grund. – Det är roligt och intressant med miljö- och hållbarhetsfrågor. Man måste inte vara duktigast eller känna att det är en uppoffring utan veta att även det lilla gör skillnad, som en naturlig del i vardagen, säger Cora Karlsson, Naturskyddsföreningen Gällivare och ägare av företaget Miljömakarna. Gällivare kommun är 16 000 kvadratkilometer stort och består till mesta del av natursköna platser som är vida kända ute i världen. Här finns världsarvet Laponia med Stora Sjöfallets nationalpark och Muddus samt Ritsem och Dundret. – Här uppe finns kärleken till naturen i vår grund, det tror jag gör det lättare för oss som bor på den här vackra platsen på jorden att vara rädd om den, säger Cora.

Ulf Hedman är chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gällivare kommun och på sitt bord har han tillsammans med sina kollegor ansvaret för arbetet med samhällsomvandlingen som råder i Gällivare och Malmberget på grund utav LKABs utvidgning av gruvan och malmbrytningen. – I kommunens vision om en arktisk småstad i världsklass är det sagt att ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet ska prioriteras. Vi tittar bland annat på framtidens transportsystem och att få invånarna att känna sig trygga med att gå, cykla och välja kommunala färdmedel i större utsträckning, säger Ulf Hedman. Cora Karlsson, Naturskyddsföreningen Gällivare och ägare av företaget Miljömakarna


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

19

ANNONS

Det händer i gällivare Alla dagar

Lördag 17 maj

Gällivare kommun erbjuder gratis lokaltrafik

Fågelexkursion till Ahvenjärvi

inom Malmberget-GällivareKoskullskulle inklusive Tjautjas under hela Framtidsveckan. Upptäck möjligheten att åka kollektivt! Kontakt Anders Segerlund, 0970-180 00 vx, anders.segerlund@gallivare.se

Städkampanjen!

Tid 8-15 Plats Hela Gällivare kommun Kostnad Gratis OBS! Endast vardagar. Info på Håll Sverige rent och

Skräpplockardagarnas hemsidor. Ulla Vikman, 0970181 98, ulla.vikman@gallivare.se

Kontakt

ICA Kvantum bjuder SKOLbarnen på ekologisk frukt

ICA Kvantum i Gällivare bjuder alla skolbarn i Gällivare kommuns grundskolor på ekologisk frukt under Framtidsveckan. LMS Entreprenad AB transporterar ut frukten. Tid 8-16 Plats Grundskolorna Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Stefan Ovrell, 0970-515 00, stefan.ovrell@kvantum.ica.se Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården i Gällivare: Lasarettsgatan 68 Malmberget: Stallvägen 3 Kostnad Gratis övrigt Obs! Endast vardagar. Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se Extra fina erbjudanden från Sveriges största ekologiska sortiment! Tid 8-20 Plats Coop Forum Kontakt Eric Granberg,

070-345 03 81, eric.granberg@coopmalmfalten.se

minst 50% rabatt på alla ”I love ECO”produkter hos ICA Kvantum

Tid 8-22 Plats ICA Kvantum Gällivare Kontakt Stefan Ovrell,

0970-515 00, stefan.ovrell@kvantum.ica.se

Tema Framtidsvecka i Norrskensgallerian Tid 10-18 Obs Stängt söndagar! Plats Norrskensgallerian,

Gällivare

Kostnad Gratis Kontakt Elin Adermalm,

076-109 18 04, elin@soleevent.se

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Vi samlas på bussplanen vid Hakkas skola, lördag 17 maj kl 07. Därifrån samåker vi till Ahvenjärvi fågeltorn. Tid 07-10 Plats Ahvenjärvi, Hakkas Kostnad Gratis Övrigt Medtag varma kläder, gummistövlar, fika, kikare och gärna en fågelbok Kontakt Bo Carlsson, 0975-100 95, gellivare@studieframjandet.se återvinningsutställning som skapad av 3A från Hedskolan

Kom och se! Tid 10-18 Plats Norrskensgallerian Kostnad Gratis Övrigt Utställningen visas i Norrskensgallerian under ordinarie öppettider. Start kl 11 på invigningsdagen Kontakt Frida Dahlgren, 070-262 17 86, frida.dahlgren@gallivare.se

Invigning av Framtidsveckan! i Gällivare med bland annat jätteloppis där alla och envar välkomnas med sina saker och bord. Tid 11-14 Plats Torget Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Cora Karlsson, 070-359 01 69, cora@miljomakarna.se

Söndag 18 maj återvinningsutställning som skapad av 3A från Hedskolan

Kom och se! Tid 10-18 Plats Norrskensgallerian Kostnad Gratis Övrigt Utställningen visas i Norrskensgallerian under ordinarie öppettider. Start kl: 11.00 på invigningsdagen. Kontakt Frida Dahlgren, 070-262 17 86, frida.dahlgren@ gallivare.se Extra öppet på kavahedens återvinningsceNtral Tid 12-16 Plats Kavahedens

central

återvinnings-

Kostnad Gratis Kontakt Gun-Marie

0970-189 19, guha01@gallivare.se

Sköna söndag!

Hannu,

Gottgottigottgott reko fika och salutorg med underbara ekologiska produkter från Macadamia, Skogsbärsfröjd AB, Ebermark Design – Kläppi, Hudvårdskliniken, Miljömakarna och Vivira Hälsa & Livsstil. På plats finns Naturskyddsföreningens gröna guider som ger dig enkla och smarta tips. Intressanta föreläsningar och sorterande hundar! Tid 14-19 Plats Folkets Hus, foajén Kostnad Gratis Kontakt Cora Karlsson, 070359 01 69, cora@miljomakarna.se

Moa Runnman Bäckström berättar om sitt initiativ: Köttfri Måndag i Gällivare kommun Tid 14:30-15 Plats Folkets

M-salen

hus Gällivare,

Kostnad Gratis Kontakt Cora Karlsson,

070-359 01 69, cora@miljomakarna.se

Kom och testa hjulet som på 5 minuter förvandlar din cykel till en elcykel

Måndag 19 maj Allt går inte att spola ner i toaletten!

Kom och gissa med chans att vinna fina priser Tid 8-22 Plats COOP Forum Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oscarsson @studieframjandet.se återvinningsutställning som skapad av 3A från Hedskolan

Titta på vår hybridbil och skriv samtidigt upp dig om du är intresserad av att vara med på en elbilsföreläsning och visning av en Tesla model S i Gällivare. Se miljomakarna.se Tid 14-17 Folkets hus Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Fredrik Lövdahl, 076-768 85 00, fredrik@miljomakarna.se

Kom och se! Tid 10-18 Plats Norrskensgallerian Kostnad Gratis Övrigt Utställningen visas i Norrskensgallerian under ordinarie öppettider. Start kl 11 på invigningsdagen Kontakt Frida Dahlgren, 070-262 17 86, frida.dahlgren@gallivare.se

Återbruk, utställning och försäljning av alster tillverkade av återvunnet material

Visning av velomobil

Tid 14-19 Plats Gällivare Folkets Hus Kostnad Gratis, gäller ej inköp

av alster

Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oscarsson @studieframjandet.se

Kontakt

Den sopsorterande hunden Kompis

hämtar och lägger skräp i rätt låda. Husse Anders berättar om de olika materialen och varför vi ska sortera. Tid 15:30-16 Plats Folkets Hus Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oskarsson, 0970-551 80, christina.oskarsson @studieframjandet.se EKOlogisk naturlig hårvård

med Sara från Macadamia. Tid 16-17 Plats Folkets Hus, M-salen Kostnad Gratis Kontakt Malin Lindqvist, 070-233 40 90, m_paulusson@ hotmail.com Föreläsnings- och inspirationsträff kring lokal utveckling...

hållbar omställning och det fantastiska med att odla tillsammans! Föreläsare Anders Persson, Söderhamn. Tid 17-19:30 Plats Folkets Hus Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oscarsson @studieframjandet.se Den sopsorterande hunden Kompis

hämtar och lägger skräp i rätt låda. Husse Anders berättar om de olika materialen och varför vi ska sortera. Tid 18:15-18:45 Plats Folkets Hus Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oskarsson, 0970-551 80, christina.oskarsson@studieframjandet.se

Tid 14-15 Plats ICA Dyrlinds, Skaulo Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Kort inspirationsföreläsning om förändrade tankestrategier för ett hållbarare liv

Tid 17-18 Plats Studiefrämjandet Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Marianne Aittamaa,

070-369 37 86, info@uinorr.se

Den onda badankan

– ditt barn och de osynliga gif-terna. Föreläsning via videolänk med författaren Katarina Johansson i samarbte med Weir Minerals. Tid 18-19:30 Plats Lapplands Lärcentra (Kunskapsgruvan), Malmberget Kostnad Gratis Övrigt Begränsat antal platser. Anmäl dig till Studiefrämjandet senast 16 maj före kl 15 på gellivare@studieframjandet.se eller tel 0970-551 80 eller 551 81 Kontakt Malin Lindqvist -Weir Minerals, 070-260 97 63, malin.l@weirminerals.com

Tisdag 20 maj Allt går inte att spola ner i toaletten!

Kom och gissa med chans att vinna fina priser. Tid 8-22 Plats COOP Forum Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oscarsson @studieframjandet.se Öppet hus: KOM och träffa oss och lär dig mer om våra verksamheter

Alltinget (återvinningsmarknad), Textilverkstan, SAVO mm. Vi hjälper de som är längst från arbetsmarknaden samtidigt som vi gör miljönytta. Tid 9-11 Plats Hjortronet, Oljevägen 11 Kostnad Gratis Kontakt Mats Ryen, 0970-182 01, mats.ryen@gallivare.se

Seminarium: Hur kan en ökad återvinning och återanvändning uppnås?

Fokus ligger på textilier, matavfall, samt bygg- och rivningsavfall, tre prioriterade områden i Sveriges avfallsplan för 20122017. EUs och regeringens mål kräver att avfall återanvänds och återvinns.  Lisa Dahlén, Luleå tekniska universitet, ”Varför återbruk?”,  David Palm, IVL ”Textilinsamling, återanvändning och återvinning ”samt ”Bygg- och rivningsmaterial, vad är värt att återanvända?”,  Björn Marcusson, Ragnsells, ”Textilhantering i praktiken”,  Theresa Savonen, Gällivare Energi, ”Energiåtervinning ur bygg- och rivningsavfall”,  Jenny Cerruto, Ramböll Sverige, ”Möjligheter för småskaliga biogasanläggningar”. Målgrupp Kommuner, entreprenörer, konsulter samt övriga intressenter Tid 9-16 Plats Dundret Konferens Kostnad Gratis för privatpersoner Anmälan senast 12 maj till kontaktperson för aktiviteten mer info Se annonser i Kometen Kontakt Nadia Sandström, 076-761 68 99, nadia.sandstrom@ramboll.se Visning av velomobil Tid 10-11 Plats Malmens

friskola, Malmberget Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se återvinningsutställning som skapad av 3A från Hedskolan

Kom och se! Tid 10-18 Plats Norrskensgallerian Kostnad Gratis Övrigt Utställningen visas i Norrskensgallerian under ordinarie öppettider. Start kl: 11.00 på invigningsdagen Kontakt Frida Dahlgren, 070-262 17 86, frida.dahlgren@gallivare.se Visning av velomobil Tid 12-13 Plats Norrskensgallerian,

Gällivare

Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Extra öppet på kavahedens återvinningsceNtral Tid 12-18:30 Plats Kavahedens

central

återvinnings-

Kostnad Gratis Kontakt Gun-Marie

0970-189 19, guha01@gallivare.se

Hannu,

ta s ä

r Fo

n å p r .. te da. t ä i ts s


20

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i gällivare Fortsättning från sidan 19.

Tisdag 20 maj hållbarhet ur olika perspektiv

Gällivare Kommun berättar hur de ser på och arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv. Tid 16:30-18:30 Plats Kommunhuset, följ skyltning till rätt konferenslokal. Kostnad Gratis Kontakt Liza Yngström, 0970-181 29, liza.yngstrom@gallivare.se

LJUS FRAMTID – genom inre och yttre omställning!

Ett inspirerande event med föreläsningar kring hur vi gemensamt skapar en ljus framtid – för oss själva och vår miljö. Föreläsningar

 Monika Palo, Livskraft, talar

om ”Själens visdom”  Ann Murugan, Earth talar om ”Tankens kraft”,  Katarina Jordmark, Four Feather, talar om ”Att skapa från hjärtat”  Anita Granström, Energikällan, talar om ”Från förlust till livslust”. Info se www.vivira.se Tid 17:30-20:30 Plats Folkets Hus, Gällivare Kostnad 200 kr Anmälan senast måndag 12/5 Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, 551 81, gellivare @studieframjandet.se Föreläsning om Framtidens Förening

En forskare på Handelshögskolan har tydliggjort fyra trender som påverkar de ideella föreningarna. Vi berättar om dem och vilka hur de påverkar oss idag. Tid 18-19:30 Plats Företagsbolaget, Gällivare Kostnad Gratis för deltagare på Föreningsmässan. Övriga i mån av plats. Anmäl till cora@soleevent.se eller 076-109 55 55 senast 19 maj. Kontakt Petra Mörtsjö, 070-686 80 92, petra.mortsjo@datapost.se

Onsdag 21 maj Allt går inte att spola ner i toaletten!

Skyttedag

Prova på skytte och få info om hur det fungerar på en skjutbana. Träffa erfarna skyttar och jägare och få svar på vad som händer med ammunitionen när den hamnar i vår miljö. Skjuttävlingar med priser att vinna. Tid 10-20 Plats Kavahedens Skjutbana, mellan Koskullskulle och Kavahedens återvinningscentral Kostnad Prislista finns på plats Kontakt Yngve Jatko, 070-663 72 23, yngve.jatko@telia.com Extra öppet på kavahedens återvinningsceNtral Tid 12-18:30 Plats Kavahedens

central

återvinnings-

Kostnad Gratis Kontakt 0970-189

85

workshop: Lika som bär

Om hur man kan göra för att arbeta mer jämställt och jämlikt i sin förening, klubb eller på sin arbetsplats. Vi funderar och diskuterar kring hur vi skapar ett bra klimat där alla känner sig välkomna. Viss klokskap, en del fakta och några praktiska metoder är vad vi hoppas att du får med dig hem efter workshopens slut. Tid 18-21 Plats Gällivare Folkets Hus, M-salen Kostnad 150 kr anmälan till Studiefrämjandet gellivare@studieframjandet.se eller 0970-551 80, 0970-551 81 Kontakt Matilda Holmström, 0970-551 80, gellivare@studieframjandet.se

Torsdag 22 maj Allt går inte att spola ner i toaletten!

Kom och gissa med chans att vinna fina priser. Tid 8-22 Plats COOP Forum Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oscarsson @studieframjandet.se Miljömakarna bjuder in företag

Kom och gissa med chans att vinna fina priser. Tid 8-22 Plats COOP Forum Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oscarsson@studieframjandet.se

för att berätta om vad egenkontroll är och innebär Tid 9-10 Plats Företagsbolaget, Gällivare Kostnad Gratis Anmälan till fredrik@miljomakarna.se – begränsat antal platser! Kontakt Fredrik Lövdahl, 076-768 85 00, fredrik@miljomakarna.se

återvinningsutställning skapad av 3A från Hedskolan

återvinningsutställning skapad av 3A från Hedskolan

Kom och se! Tid 10-18 Plats Norrskensgallerian Kostnad Gratis Övrigt Utställningen visas i Norrskensgallerian under ordinarie öppettider. Start kl 11 på invigningsdagen Kontakt Frida Dahlgren, 070-262 17 86, frida.dahlgren@ gallivare.se

Kom och se! Tid 10-18 Plats Norrskensgallerian Kostnad Gratis Övrigt Utställningen visas i Norrskensgallerian under ordinarie öppettider. Start kl 11 på invigningsdagen Kontakt Frida Dahlgren, 070-262 17 86, frida.dahlgren@gallivare.se

Extra öppet på kavahedens återvinningsceNtral Tid 12-18:30 Plats Kavahedens

central

återvinnings-

Kostnad Gratis Kontakt 0970-189

85

“ICA handlarna för miljön”

Föreläsning i butiken. Stefan Ovrell berättar om ICAs arbete för miljön och bjuder på ekologiskt/rättvisemärkt fika! Tid 14-17 Plats ICA Kvantum Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Stefan Ovrell, 0970-515 00, stefan.ovrell@kvantum.ica.se Totalt giftfritt dagis!

Johan Sandberg, Ronneby kommun berättar om deras erfarenheter av att ha byggt ett giftfritt dagis Tid 16-17 Plats Lapplands lärcentra, Malmberget Kostnad Gratis Anmälan till cora@miljomakarna.se eller 070-359 01 69 senast 21 maj Kontakt Cora Karlsson, 070-359 01 69, cora@miljomakarna.se Kort inblick; Är CSR (Corporate Social Responsibility) något för ditt företag? Tid 16-17 Plats Studiefrämjandet

livare

Gäl-

Kostnad Gratis Anmälan till info@uinorr.se

senast 20 maj Kontakt Marianne Aittamaa, 070-369 37 86, info@uinorr.se Éminence organic skincare öppet hus

Kom och känn på underbara ekologiska dofter och prova krämer från naturen. Vi bjuder på ekologiska tilltugg som innehåller samma ingredienser som hudvården. Tid 16-20 Plats Casa Di Beauty Kostnad Gratis Kontakt Sabine, 073-045 41 54 casadibeauty@live.se Elisabeth Dahlin pratar om klädåtervinning

tid 17:30-18:30 Plats Kupan Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Marika Hennix,

070-542 41 42, marika.hennix@gallivare.se

Maria Åkerberg i samarbete med Hudvårdskliniken berättar om naturlig hudvård

Maria vill göra oss mer kritiska kring innehållet i hudvårdsprodukter. Din syn på hudvård kan komma att förändras. Tid 19-20:30 Plats Studiefrämjandet, Föreningsgatan 9, Gällivare kostnad Gratis Kontakt Hudvårdskliniken, 0970-152 52, britta@hudvardskliniken.nu

Fredag 23 maj

Välgörenhetslopp

Allt går inte att spola ner i toaletten!

Kom och gissa med chans att vinna fina priser. Tid 8-22 Plats COOP Forum Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oscarsson @studieframjandet.se

Lördag 24 maj Naturens Dag i Gällivare

Studiefrämjandet kommer tillsammans med sina medlems- och samarbetsorganisationer att bjuda på aktiviteter av olika slag samt dansuppvisningar, musikuppträdanden och fikaförsäljning. Tid 11-14 Plats Hembygdsområdet i Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Christina Oscarsson, 0970-551 80, christina.oskarsson @studieframjandet.se Modevisning på Kupan Tid 12-13:15 Plats Kupan, Gällivare Kostnad Gratis Kontakt Marika Hennix,

070-542 41 42, marika.hennix@gallivare.se

Söndag 25 maj Besök Vildmarksbyn Solberget som i år vann Grand Travel Awards Ekoturismpris. Företaget lockar utländska gäster med bitande kyla, vida skogar och enkelt vildmarksliv, har räddat byns affär och sett till att tågen stannar igen. Buss, guidning och fikastund. Tid 9:30-13:30 Plats Bussen startar vid järnvägsstation. Besök i Solberget och den nya butiken i Nattavaara. Turen sker i samarbete med Gällivare Taxi Kostnad Bussresa 100:-/pers, betalas kontant vid påstigning Anmälan till Studiefrämjandet i Gällivare på gellivare@studieframjandet.se eller 0970-551 80 eller 551 81 senast 23 maj kl 15. Övrigt Kläder efter väder. Medtag kontanter för att betala buss och fika. Se även lokal annons. Kontakt Cora Karlsson, 070-359 01 69, cora@miljomakarna.se

Spring, gå, lunka till förmån för alla utsatta barn i världen. Alla pengar går oavkortat till Herbalife Family Foundation. Start/mål på hembygdsområdet i Gällivare. Sträcka ca 4,5 km. Familjedag med aktiviteter på området. Även andra företag kommer att finnas på området Tid 12-17 Plats Gällivare Hembygdsområde Kostnad 150 kr föranmälan, 180 kr anmälan på plats. Alla under 18 år gratis Övrigt Ta med egen picknick korg. Vi avslutar med gemensam picknick på området. Vätskekontroller finns efter vägen. Anmälan till Linda Henriksson Oberoende Herbalifedistributör se kontakt. Kontakt Linda Henriksson, 070-678 04 22, lindahk79@gmail.com

Vision 2050: Ekologiskt hållbart Norrbotten

Levande rik natur, ekolokal livsmedelssäkerhet, njutbart naturnyttjande, hållbar industri, närenergi för fordon och bostäder, ett fjärde språk och inspirerade återkommande besökare. Föreläsning med Lars Andersson, ordförande Naturskyddsföreningen Norrbottens län Tid 16-17 Plats Studiefrämjandet, Föreningsgatan 9, Gällivare kostnad Gratis Kontakt Cora Karlsson, 070-359 01 69, cora@miljomakarna.se

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

För mer info se annonser i Kometen!

Extra öppet på kavahedens återvinningsceNtral Tid 12-16 Plats Kavahedens

central

återvinnings-

Kostnad Gratis Kontakt Gun-Marie

0970-189 19, guha01@gallivare.se

Hannu,

n: e bb .nu e w an på eck o nf dsv i er ti M ram f


STUDIEFRÄMJANDET NORRBOTTEN 1 januari gick Studiefrämjandets avdelningar och distrikt i Norrbotten samman till en avdelning med distriktsfunktion - Studiefrämjandet Norrbotten. Syftet med sammanslagningen är att skapa en långsiktigt hållbar organisation, genom att effektivisera och kvalitetsutveckla verksamheten. Som nytillträdd distriktschef ser jag fram emot ett spännande år, med många utmaningar och möjligheter, tillsammans med engagerade medarbetare, medlems- och samarbetsorganisationer.

Medlemsorganisationerna Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet, vilket präglar vår inriktning och vårt verksamhetsutbud, som är främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. Vi är en ideell förening grundad på medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi alla människors lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism. Vår styrka är att Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund.

Nina Wennber g, di Studiefrämjand striktsschef et Norrbotten

Hållbar utveckling Studiefrämjandet engagerar sig i arbetet att utveckla folkbildningsverksamhet på nya områden och därför samverkar vi med andra bildningsaktörer. Vi arbetar för ökad internationell förståelse, hållbar utveckling och globala perspektiv. Ett av våra övergripande mål är att Studiefrämjandet ska vara det ledande studieförbundet inom området hållbar utveckling. Under 2014 kommer vi därför, i samarbete med Naturskyddsföreningen, att öka utbudet av cirklar och arrangemang om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Framtidsveckan är startskottet för detta viktiga omställningsarbete. Nina Wennberg Distriktschef Studiefrämjandet Norrbotten

Boden Fabriksgatan 6 961 31 Boden 0921-520 30 eller 073-841 20 30 boden@studieframjandet.se

Gällivare/Malmberget Föreningsgatan 9 982 31 Gällivare 0970-551 80 gellivare@studieframjandet.se

Haparanda Järnvägsgatan 21 953 37 Haparanda 0922-61620 haparanda@studieframjandet.se

Kalix Centralgatan 13 952 34 Kalix 0923-129 36 kalix@studieframjandet.se

Kiruna Steinholtsgatan 35 981 32 Kiruna 0980-165 21 kiruna@studieframjandet.se

Luleå Kronan A6 974 42 Luleå 0920-434323 eller 070-682 36 86 lulea@studieframjandet.se

Pajala Malmen A 072-218 63 60 pajala@studieframjandet.se

Piteå 070-36 88 767 pitea@studieframjandet.se

VÅRA LOKALKONTOR

Besök gärna vår hemsida www.studieframjandet.se/norrbotten för mer information och glöm inte att gilla oss på facebook: https://www.facebook.com/ StudieframjandetNorrbotten


22

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i haparanda Alla dagar Akustisk trubadur- / gatumusikantmusik

Tid 0-24 Plats Haparandas gator Kostnad Gratis Kontakt Janne Posti, 0922-

688 00, janne.posti@svefi.net

Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården Haparanda, Lasarettsgatan 34 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar. Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se Utställning med Svefis deltagare

Vernissage 17 maj kl 12. Utställningen pågår hela veckan. Tid 8-17 Plats Karamellkafét i Minervahuset Kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist, 0922-688 17, annika.kronqvist@svefi.net

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Lördag 17 maj Promenera Mera!

Vi möts upp på bestämd plats en bestämd tid och promenerar tillsammans. Under promenadens gång samtalar man två personer åt gången i ca 8 min. för att sedan byta person. Vi pratar om och kring ett tema för just det tillfället. Tema för dagen är Framtid. Tid 10-11 Plats Utanför Nodo på resecentret vi går 4 tullar. Kostnad Gratis Övrigt Bra skor, oömma kläder, ev vatten. Kontakt Maria Salmela Gonzalez, 070-515 38 07, samimaya@gmail.com Workshop i akrylmåleri Tid 11-15:30 Plats Konstateljén

Minervahuset Kostnad Material: 150 kr/dag Kontakt Annika Kronqvist, 0922-688 17, annika.kronqvist@svefi.net Utställning i Biblioteket: Framtidsveckan Tid 11-15 Plats Biblioteket Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzalez,

070-515 38 07, samimaya@gmail.com

Soppa samt akustisk-/gatumusikantmusik

Tid 12-14 Plats Restaurang Minerva Kostnad 70 kr Kontakt Janne Posti,

0922-688 00, janne.posti@svefi.net

Bokbytardag

Har du böcker som ligger hemma och samlar damm? Ta med dig en bok eller flera och kom hem med något nytt. Tid 12-14 Plats Entrén till Restaurang Minerva Kostnad Gratis Kontakt Anna Lindkvist, 0922688 28, anna.lindkvist@svefi.net

Söndag 18 maj Naturdagen

Fågelskådning med Per Lundbäck Tid 7-9 Plats Riekkola Kostnad Gratis Övrigt Tag med egen utrustning & kaffe i termos Kontakt Maria S Gonzales, 070-515 38 07, samimaya@gmail.com Workshop i akrylmåleri

Tid 9-13:30 Plats Konstateljén Minervahuset Kostnad Materialavgift: 150:-/dag Kontakt Annika Kronqvist,

0922-688 17, annika.kronqvist@svefi.net

Naturdagen för hela familjen: Naturstigen Tid 11-12 Plats Riekkola Kostnad Gratis Kontakt Maria S

Utställning: olika handarbete gjort av naturmaterial Tid 10-15 Plats ABF

Norr Haparanda Storgatan 82 Kostnad Gratis Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se Utställning i Biblioteket: Framtidsveckan

Tid 11-18 Plats Biblioteket Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzalez,

070-515 38 07, samimaya@gmail.com

Tipspromenad: ”Bättre framtid”

Tid 12:30-0 Plats Sverigefinska folkhögskolan Kostnad Gratis Kontakt Marjatta Morin,

0922-688 00, marjatta.morin@svefi.net

Filmkväll

Tid 19-21 Plats Ungdomens

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Petra Hietamäki Lektorp, 0922-616 20, petra.lektorp@ studieframjandet.se

Gonzales, 070-515 38 07, samimaya@gmail.com

Tisdag 20 maj

Avslutning av Naturdagen

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo, 0922-616 20 jari.salo@studieframjandet.se

med korvgrillning, kaffe och musik, till barnen bjuder vi fika. Tid 12-14 Plats Riekkola Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzales, 070-515 38 07, samimaya@gmail.com Prova på Zumba med Anna

Tid 16-17 Plats Ungdomen hus, Danssal Kostnad Gratis Övrigt Bra skor, liten handduk

& vattenflaska. Kontakt Petra Hietamäki Lektorp, 0922-616 20, petra.lektorp@ studieframjandet.se

Måndag 19 maj Fotoutställningar Tid 8-16 Plats Ungdomens Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo,

hus, Haparanda

0922-616 20, jari.salo@studieframjandet.se

kreativ och lustfylld ”bygg- och konstruktionsmiljö” för barn

Vi kommer att i en offentlig lokal erbjuda en kreativ och lustfylld ”bygg och konstruktionsmiljö” för barn där materialet till största del består av återvinningsmaterial. Alla barn kan under måndag och tisdag jobba och leka i en kreativ lekmiljö med spännande material. Tid 9-14 Plats Gallerian Haparanda gamla Modehusets lokal Kostnad Gratis Kontakt Christa Sjöberg, 0922-142 36, christasjoberg@hotmail.com

Fotoutställningar Tid 8-16 Plats Ungdomens

kreativ och lustfylld ”bygg- och konstruktionsmiljö” för barn

Vi kommer att i en offentlig lokal erbjuda en kreativ och lustfylld ”bygg och konstruktionsmiljö” för barn där materialet till största del består av återvinningsmaterial. Alla barn kan under måndag och tisdag jobba och leka i en kreativ lekmiljö med spännande material. Tid 9-14 Plats Gallerian Haparanda gamla Modehusets lokal Kostnad Gratis Kontakt Christa Sjöberg, 0922-142 36, christasjoberg@hotmail.com Utställning i Biblioteket: Framtidsveckan

Tid 9-18 Plats Biblioteket Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzalez,

070-515 38 07, samimaya@gmail.com

Utställning: olika handarbete gjort av naturmaterial Tid 10-15 Plats ABF

Norr Haparanda, Storgatan 82 Kostnad Gratis Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se

Klädbytardag

Lämna in 5 plagg, ta 5 andra. Tid 10-15 Plats Medborgarskolan Storgatan 83, Haparanda Kostnad Gratis Övrigt Kläder för lämnas in redan kl 10 Kontakt Katarina Kitti, 073-542 81 00, katarina.kitti@medborgarskolan.se Yoga, Mediyoga, Migränyoga Tid 14:30-18:15 Plats ABF Norr

Haparanda Storgatan 82, Haparanda Kostnad 700 kr Övrigt Lediga kläder, vattenflaska, filt/kofta, underlägg Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se Handarbetscafé: ”Från gammalt till nytt” Tid 17:30-19:30 Plats Sverigefinska

folkhögskolan, lokal: AINO Kostnad Gratis Kontakt Marjatta Morin, 0922-688 00, marjatta.morin@svefi.net Filmkväll

Tid 19-21 Plats Ungdomens

Haparanda

hus,

Kostnad Gratis Kontakt Petra Hietamäki

Lektorp, 0922-616 20, petra.lektorp@ studieframjandet.se

Onsdag 21 maj Fotoutställningar Tid 8-16 Plats Ungdomens

Vernissage: Konstlinjen vid Svefi Tid 18-0 Plats Haparanda

Utställningshall (Biblioteket) Övrigt Utställningen pågår 22 maj-11 juni. kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist, 0922-688 17, annika.kronqvist@svefi.net Filmkväll

Tid 19-21 Plats Ungdomens

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Petra Hietamäki Lektorp, 0922-616 20, petra.lektorp@ studieframjandet.se

Torsdag 22 maj Fotoutställningar Tid 8-16 Plats Ungdomens

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo, 0922-616 20 jari.salo@studieframjandet.se handarbetsgrupper tillverkar nytt och återvinner

Olika medlemsorganisationer. Tid 09:00-15:30 Plats ABF Norr Haparanda Storgatan 82, nedre plan. Kostnad 100 kr Övrigt Olika kurser med olika organisationer. Kolla tider med ABF Norr Haparanda innan du kommer Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo, 0922-616 20, jari.salo@studieframjandet.se

Utställning i Biblioteket: Framtidsveckan

handarbetsgrupper tillverkar nytt och återvinner

070-515 38 07, samimaya@gmail.com

Olika medlemsorganisationer. Tid 9-15:30 Plats ABF Norr Haparanda Storgatan 82, nedre plan. Kostnad 100 kr Övrigt Olika kurser med olika organisationer. Kolla tider med ABF Norr Haparanda innan du kommer. Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se Utställning i Biblioteket: Framtidsveckan

Tid 9-18 Plats Biblioteket Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzalez,

070-515 38 07, samimaya@gmail.com

Presentationer av framtidens rum

(inredare årskurs 1) Tid 14:15-15:30 Plats Ljuslabbet Svefi kostnad Gratis Kontakt Annika Kronqvist, 0922-688 17, annika.kronqvist@svefi.net

Tid 9-18 Plats Biblioteket Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzalez,

Välkomna att titta in i vår Fair Trade butik

i församlingshemmet. Där säljer vi varor från rättvis handel och en Fair Trade ambassadör kommer ge information om rättvise märkta varor. Kom och provsmaka! Vid samma tillfälle finns ärtsoppa kl 10:30-13:30 Tid 10-13 Plats Församlingshemmet Haparanda Övrigt Butiken: gratis provsmakning Kontakt Maria Salmela Gonzalez, 0922-292 86, maria.salmelagonzalez@svenskakyrkan.se Torso & Stretching

Torso är intensiv styrketräning med kroppsegen belastning för rygg, mage och axlar. Vi tränar torso i 30 minuter och stretchar 30 minuter. Tid 16-17 Plats Svefis aula Kostnad Gratis prova-på Övrigt Bekväma kläder en bonus, men inget krav för att få delta Kontakt Sari Angeria Haara, 0922-688 15, sari.angeria@svefi.net


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

Promenera Mera!

Vi mĂśts upp pĂĽ bestämd plats en bestämd tid och promenerar tillsammans. Under promenadens gĂĽng samtalar man 2 personer ĂĽt gĂĽngen i ca 8 min. fĂśr att sedan byta person. Man pratar om och kring ett tema fĂśr det tillfället. Tema: Livskvalitet. Varmt välkomna! Tid 17-18 Plats UtanfĂśr Nodo pĂĽ resecentret vi gĂĽr 4 tullar. Kostnad Gratis Ă–vrigt Bra skor oĂśmma kläder ev vatten Kontakt Maria Salmela Gonzalez, 070-515 38 07, samimaya@gmail.com Tjejkväll med Ungdomsmottagningen ď ľ KroppsvĂĽrd frĂĽn topp till tĂĽ. ď ľ Testa din lungkapacitet. ď ľ FrĂĽga Monica. ď ľ Var rädd om ditt leende. ď ľ Vi bjuder pĂĽ fika och lottar ut fina

Tid 15-17:30 Plats Solklippan

vid Haparanda Hälsovürdcentral Kostnad Gratis Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se

Jo, precis sü bra är det!

Filmkväll

Tid 19-21 Plats Ungdomens

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Petra Hietamäki Lektorp 0922-616 20, petra.lektorp@studieframjandet.se

Utställning i Biblioteket: Framtidsveckan Tid 11-15 Plats Biblioteket Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzalez,

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo, 0922-616 20, jari.salo@studieframjandet.se

Soppa och akustisk trubadur- / gatumusikantmusik

Tid 20-21:30 Plats Ungdomens

Haparanda

hus,

Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo,

0922-616 20 jari.salo@studieframjandet.se

Fredag 23 maj Foto utställningar Tid 8-16 Plats Ungdomens

hus, Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Jari Salo, 0922-616 20 jari.salo@studieframjandet.se Teater

Tid 9-12 Plats ABF

Norr Haparanda Storgatan 82 Kostnad 100 kr Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se

Utställning i Biblioteket, �Framtidsveckan� Tid 9-15 Plats Biblioteket Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Maria S Gonzalez,

070-515 38 07, samimaya@gmail.com

Utställning: olika handarbete gjort av naturmaterial Tid 10-15 Plats ABF

Norr Haparanda Storgatan 82 Kostnad Gratis Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se

pü fredagar. ABF Norr Haparanda pü mündag kvällar Kostnad Gratis Kontakt Seija Hellevaara, 076-833 71 53, seija.hellevaara@abf.se

s +OMMANDE GENERATIONER s +OMFORTEN s +LIMATET OCH MILJÚN s %KONOMIN ...fÜr att energieffektivisering ska vara nügot fÜr dig. Men vill du veta nügot häftigt? Energieffektivisering är bra i samtliga fall. I projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering har ett stort antal fastighetsägare, fÜretag, verksamheter och boende i Norrbotten och Västerbotten arbetat praktiskt med att se Üver och ütgärda sin energianvändning. Det har gjorts insatser i stort och smütt, hürt och mjukt. Läs mer om projektet och alla resultat pü www.nenet.se

Tid 12-14 Plats Restaurang Minerva Kostnad 70 kr Kontakt Janne Posti,

0922-688 00, janne.posti@svefi.net

Bokbytardag

Har du bĂścker som ligger hemma och samlar damm? Ta med dig en bok eller flera och kom hem med nĂĽgot nytt. Tid 12-14 Plats EntrĂŠn till Restaurang Minerva Kostnad Gratis Kontakt Anna Lindkvist, 0922-688 28, anna.lindkvist@svefi.net

Norrbottens energikontor AB, Kungsgatan 46, 972 41 LuleĂĽ 4EL     s WWWNENETSE

Promenera Mera!

Vi mÜts upp pü bestämd plats en bestämd tid och promenerar tillsammans. Under promenadens güng samtalar man 2 personer üt güngen i ca 8 min. fÜr att sedan byta person. Man pratar om och kring ett tema fÜr det tillfället. Tema fÜr dagen; Utveckling. Varmt välkomna! Tid 13-14 Plats Strandparken vid lekplatsen Kostnad Gratis Övrigt Bra skor. OÜmma kläder ev vatten Kontakt Maria Salmela Gonzalez, 070-515 38 07, samimaya@gmail.com

SĂśndag 25 maj Visning av velomobil Tid 11-12 Plats Torget Haparanda Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen @naturskyddsforeningen.se

Danskurs

Tid 12-15 Plats FH Haparanda

Det räcker egentligen med att du vill värna om en av dessa punkter...

LĂśrdag 24 maj

070-515 38 07, samimaya@gmail.com

FilmKVĂ„LL

23

KĂśrsĂĽng pĂĽ finska

priser!

Tid 17:30-20 Plats Ungdomens

ANNONS

n: e bb .nu e w an ĂĽ k p o vec f in ds er mti M ra f

���7$ ��� (1 1< 0,/-���/,7,. &6 TLB HĂ&#x152; J TQFUTFO GĂ&#x161;S FO IĂ&#x152;MMCBS NJMKĂ&#x161; .PEFSOB USBOTQPSUFS PDI GĂ&#x161;SOZCBS FOFSHJ TLBQBS OZB KPCC PDLTĂ&#x152; J 4WFSJHF

' 3 " . 5 * % 4 1" 35 * & 5 * / 0 3 3 # 0 5 5 & /


24

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Jokkmokks kunskap O M om hållbar energi blir K K JO exportsuccé till Lettland K K

Jokkmokks kommun var – tillsammans med Piteå kommun – först i Norrbotten med att utveckla en energiplan enligt EU-standard inom det så kallade Borgmästaravtalet.

D

en övertygade EU så pass mycket att experter från Jokkmokk fick uppdrag att stödja fem lettiska kommuner i att utveckla liknande energiplaner. Framgången – att fem lettiska kommuner har utvecklat ambitiösa energisatsningar genom samverkan med Sverige – ska firas vid ett möte i Lettland i slutet av maj. Sverige och Lettland ska dessutom vidareutveckla partnerskapet inom Borgmästaravtalet.

Energiexperter från Lettland och Jokkmokk vid studiebesök i Markbygden och vindkraftssatsningen, utanför Piteå.

just nu bistår Jokkmokks kommun i

samarbete med Nenet Norrbottens energikontor AB dessutom fem kommuner från Norrbotten och Västerbotten att utveckla energiplaner enligt Borgmästaravtalets regler: Övertorneå, Skellefteå, Arjeplog, Älvsbyn och Kiruna. Wolfgang Mehl, miljöexpert i Jokkmokks kommun, förklarar varför: ”Energi är en stor kostnad för kommuner, företag och hushåll. Att sänka energiförbrukningen ger en rejäl skjuts för utvecklingsmöjligheter på lokal nivå.”

Borgmästaravtalet är EU:s största sats-

ning för kommuner som engagerar sig i energieffektivisering och förnybar energi. Kommuner som undertecknar avtalet förpliktigas att minska dess koldioxidutsläpp med minst 20 procent innan år 2020.

Uppdraget SEAP-PLUS syftar till att förbättra deltagandet i Borgmästaravtalet genom att hjälpa kommuner i utarbetandet av fler och bättre så kallade åtgärdsplaner för hållbar energi (kallas SEAP Sustainable Energy Action Plan på engelska). Dessutom ska samarbete mellan lokala och regionala myndigheter, energileverantörer samt mellan tidigare och nya potentiella undertecknare främjas. Kontakt: Wolfgang Mehl, tel: 070-201 37 48, wolfgang.mehl@jokkmokk.se

fakta om... SEAP-Plus Inom SEAP-Plus samlas kompetens från 13 partners från 11 olika länder: Grekland, Tyskland, Italien, Rumänien, Spanien, Sverige, Bulgarien, Lettland, Cypern, Slovenien och Österrike. Bland partners finns stora kommunförbund med flera hundra kommuner som medlemmar, däribland 15 europeiska huvudstäder. Jokkmokks kommun är med som ambassadör för små kommuner från hela Europa.

Mer information på www.seap-plus.eu och

www.borgmastaravtalet.eu

Det händer i jokkmokk Alla dagar

Måndag 19 maj

Folktandvårdens sockerutställning

Öppet hus: och guidad rundvandring

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården i Jokkmokk: Lappstavägen 9 Vuollerim: Murjeksvägen 42e Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar. Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se

Lördag 17 maj Familjedag

Ta skidliften upp till toppen av Kåbdalisberget. Vi bjuder på lättare förtäring och underhållning Tid 11-14 Plats Kåbdalisberget Kostnad Gratis Kontakt Tord Eklund, 070-637 70 59, christina.oscarsson@ studieframjandet.se

Tid 13-14 Plats Parkeringsplats Värmeverk Kostnad Gratis Kontakt Claes Markusson,

070-681 71 94, claes.markusson@ jokkmokk.se

Tisdag 20 maj Öppet hus: Samtal om energi, miljö och klimat

Möjlighet att ställa frågor om vilket arbete som sker i Jokkmokk och att lämna in förslag och idéer. Tid 14-15 Plats Strukturum, våning 2 Kostnad Gratis Övrigt Vi bjuder på fika Kontakt Wolfgang Mehl, Silva Herrmann, 070-202 74 74 silva.herrmann@jokkmokk.se Visning av velomobil Tid 15-16 Plats Laponia

Livs, Porjus

KostnAd Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Samtal och information om rättvis handel

och hur den bidrar till hållbar utveckling! Tid 16-18 Plats Församlingshem i Jokkmokk, Borgargatan 9 Kostnad Gratis Övrigt Världsbutiken Laponia har öppet tisdagar och torsdagar 16-18 Kontakt Silva Herrmann, silva.herrmann@jokkmokk.se

Onsdag 21 maj Visning av velomobil Tid 9-10 pLATS COOP Jokkmokk Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

kommunens energieffektiviseringsprojekt (EPC) och solcellsinstallationen

Presentation. Tid 15-16 Plats Kommunhuset i Jokkmokk Kostnad Gratis Kontakt Per-Olof Lindroth, 070-571 73 73, per-olof.lindroth@jokkmokk.se

vet. Hitta ett bra klimat där alla känner sig välkomna och sedda. Tid 18-21 Plats Jokkmokks Brandstation Kostnad 100:Kontakt Matilda Holmström, 0970-551 80, christina.oscarsson @studieframjandet.se

Fredag 23 maj Fågelskådning

Torsdag 22 maj

Tid 18:30-21 Plats Samling

Öppet hus och guidad rundvandring

Kostnad Gratis Övrigt Förutom

Tid 10-11 Plats Jokkmokks

Återvinningscentralen vid ingång/rampen Kostnad Gratis Kontakt Ove Snell, 0971-173 12, ove.snell@jokkmokk.se Workshop: Lika som bär

Workshop om hur man kan göra för att arbeta mer jämställt och jämlikt i förenings- och arbetsli-

parkering

på Västra skolans

kikare medtages med fördel fika. Ledare: Mats Svensson Pavval Kontakt Lars Thomsen, 073-816 86 71, lars.thomsen@jokkn: e mokk.se b

b nu we an. på k o vec f in ids r t e M ram f


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

tänk om vi kunde...

V+

-S +J

...leva som vi lär ...se varandra som medskapare i vårt förändringsarbete ...se kraften i att vara en gemenskap med styrka som kan påverka ...se kraften i Guds nåd och inte vara rädda för att inte räcka till ...se kraften i alternativen istället för att se dem som hot ...se oss som en del av skapelsen och inte som ägare av den ...bevara mångfald och resurser för kommande generationer ...skapa livsrum för allt och alla

Luleå stift arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling.

25

ANNONS

+

-0 +A

2x

+S

-E

S+

Flera församlingar medverkar med egna program under Framtidsveckan. Luleå stiftkansli medverkar vid följande program:

20 maj Café Glimten 14.00 Linda Olofsson, projektledare för Kyrka – Arbetsliv, berättar om ”Svenska kyrkans öppna rum - Om delaktighet, samverkan och socialt aktörskap i Luleå stift”.

COOL

+MM+

-O

21 maj Domkyrkan 18.30 TD Dag Hedin, projektledare för hållbar utveckling i Luleå stift, talar om vägar till ett hållbart liv vilande i kristen tro. Den som vill är hjärtligt välkommen att stanna på veckomässan kl 19.30.

22 maj Gunnarsbyns församlingshus 19.00 Paneldiskussion om hur man med omställning till hållbar utveckling tacklar framtidens klimatförändringar. Medverkande: TD Dag Hedin, Luleå Stift, Per Holmqvist, handelsman för ekologiskt närproducerat, Lena Lagerstam, sammankallande för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Guldkant kring Gammelstadsviken bjuder in till... Invigning runt Mjölkuddstjärn den 18 maj kl 13-15

Samling bakom Scandic Hotell. Yvonne Stålnacke inviger stigen och anläggningarna runt Mjölkuddstjärn och det blir tipsrunda och prisutdelning. Stigen runt tjärnen är 1,3 km och alla kan vara med. Stigen är anpassad för rullstol, rullator och barnvagn. Vi bjuder på ¿ND R JULOODG NRUY ,QJHQ DQPlODQ

Skådardag vid Gammelstadsviken den 25 maj kl 8.00

Samling 8.00 vid entréen med infart från Haparandavägen. Kom och titta och lyssna på fåglar vid Gammelstadsviken. Guidning av Naturskyddsföreningen och Ornitologerna. Ta på dig stövlar eller kängor som tål blöta stigar. Ta också med något att dricka, att sitta på och om du har, kikare och InJHOERN 9L EMXGHU Sn ¿ND ANMÄLAN senast 23 maj till mats.williamson@naturskyddsforeningen.se eller på telefon 070-272 84 69.

D+

-V

-N


26

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

IL X

KA

klimatsmarta

KALIX

M

Kalix kommun har en aktiv energi- och klimatrådgivning som verkar för att sprida kunskap till företag, organisationer och privatpersoner. Det klimatsmarta tänket går också som en röd tråd genom organisationen.

ellan 2009 och 2013 effektiviserades energianvändningen i kommunala byggnader med över 10 procent.

Kalix kommun tillhör Norrbottens mest energieffektiva kommuner, och jobbar aktivt med att få bort el som uppvärmning i sina fastigheter. Djuptjärnsskolan i Kalix värms exempelvis med gas från den lokala soptippen, energimängden motsvarar 500 000 kilowattimmar per år. Skolor utanför fjärrvärmenätet har konverterat till bioenergi eller värmepumpar.

Mellan 2009 och 2013 ökade Kalix kommun andelen förny-

elsebar energi med 31 procentenheter (från 61 till 92 procent).

Satsningen på solenergi till Strandängsbadet resulterade i utmärkelsen ”Årets solenergianläggning i Sverige 2010”. Oljeförbrukningen för uppvärmning fastigheter i Kalix sjönk mellan 1996 och 2013 från 450 till 15 kubikmeter.

Men kommunens klimatsmarta tänk märks även på andra områden. Kalix kommun har exempelvis uppgraderat all vägbelysning med energieffektiva och kvicksilverfria armaturer. Kalix kommun har också släckt lampor som en del av den globala klimatmanifestationen ”Earth Hour” åren 2009, 2011, 2012, 2013 och 2014. Mellan 2006 och 2013 steg antalet resande med Kalix kom-

muns lokaltrafik från 50 886 till 78 994 personer, vilket innebär en ökning på över 55 procent.

Kalix kommun arbetar aktivt för att minska avgasutsläppen. Bland annat genom att erbjuda pendlingsbussar för Kalixbor som studerar och arbetar i Luleå. Bussen är en direktbuss som går Kalix busstation – Töre busstation och sedan direkt till Luleå tekniska universitet och Luleå centrum. För några år sedan var Kalix kommun dessutom delaktig i ett projekt för att introducera serietillverkade miljöbilar i Sverige. I dag har kommunen tio miljöbilar i sin bil-pool.

Framtidsveckan!

Kommunen antagit en rad delmål för att nå visionen och bidra till att Sverige uppnår de klimatmål som är uppsatta till år 2020.  Mål 2014:

Fastigheter och anläggningar • 10 procent effektivare energianvändning • 75 procent av energianvändningen ska vara förnybar • 90 procent av energin för uppvärmning ska vara förnybar • 100 procent ökning av egenproducerad förnybar energi.  Transporter

• 10 procent effektivare användning • 75 procent av kommunens fordon ska klassas som miljöfordon • 5 procent andel av bränslet ska vara förnybart

 Transporter

• 20 procent effektivare användning • 90 procent av kommunens fordon ska klassas som miljöfordon • 10 procent av bränslet ska vara förnybart

Kalix kommun har antagit missionen att bryta mönstret, och visa att vi med förändrade beteenden och alternativa lösningar kan skapa hållbara löningar för i dag och för framtiden.

Kalix kommuns båda kommunalråd Ellinor Söderlund (S) och Kenneth Sandberg (MP).

Genom att erbjuda fler alternativa lösningar i människors vardag vill vi visa att ett hållbart beteende inte innebär försämringar, utan tvärtom leder till en förbättrad livssituation.

Vi måste tillsammans och genom politiska beslut visa att det går

Kalix kommun har antagit en vision som innebär att ”kommunen som organisation bidrar till en hållbar utveckling i samhället genom att satsa på energieffektivisering och främja en övergång till förnyelsebar energi och därigenom verka som en förebild för andra.”

Fastigheter och övriga anläggningar • 20 procent effektivare energianvändning • 90 procent av energianvändningen ska vara förnybar • 100 procent av energin för uppvärmning ska vara förnybar

Omtanke för dagens och kommande generationer borde inte kräva politiska beslut, det borde finnas i var och en av oss att dagligen ta det ansvaret. Men tyvärr har vi människor hamnat i en situation där vardagen är ett hot mot oss själva och våra barn.

En framtidskommun måste också kunna erbjuda möjligheten att - för egen kraft eller med miljövänliga kollektiva lösningar transportera sig till och från förskolor, skolor, arbetsplatser och fritidssysselsättningar.

Kommunens vision rörande energieffektiviseringar

 Mål 2020:

Kalix kommun har visionen Omtanke och Framtidstro.

Framtidens kommuner måste kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer planerade utifrån barn, ungdomar och föräldrars krav på trygghet samt närhet till lek och fritidsaktiviteter.

ANNONS

att skapa ett hållbart samhälle genom att förändra samhällsstrukturer, konsumtionsmönster och sociala normer. Genom att visa att vi i vår kommun alla tar ansvar för framtiden, skapar vi också hos den uppväxande generationen en framtidstro! Kenneth Sandberg Kommunalråd

Avfallshantering – Återvinning Sedan Kalix kommun 2002 införde insamlingssystemet med separata kärl för brännbart och komposterbart avfall, har Kalixborna blivit allt duktigare på att sortera sina sopor.

Så här mycket återvann Kalix kommun under 2013:

Det brännbara avfall vi samlar in blir fjärrvärme och el, komposterbart avfall blir matjord och farligt avfall destrueras av ett Luleåföretag. Restavfall deponeras i Boden och avloppsslam från reningsverken komposteras på Kalix Avfallsanläggning för att så småningom bli matjord.

Elektroniskt och elektriskt avfall

18,2

15,3

Glas Metall

15,6 1,9

19,5 1,6

Under 2013 återvann Kalix kommun betydligt mer avfall per invånare än riksgenomsnittet. Vi återvinner elektroniskt och elektriskt avfall,

Papper Plast

21,2 10,5

12,4 5,3

glas, metall, papper, plast samt tidningar.

Tidningar

34,9

31,5

Avfallstyp

Kalix (kg/inv.) Riket (kg/inv.)

År 2009 använde Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB 91,8 procent biomassa till värmeverket i Kalix. Under 2013 inleddes diskussioner om att byta ut hela eller delar av den fossila oljan mot tallolja och svartlut, som är restprodukter från svensk skogs- och massaindustri. I kommunens avfallsplan anges att källsorteringen av avfall ska tredubblas, och att avfall till förbränning ska minska i motsvarande grad. År 2050 ska kommunens utsläpp av fossil koldioxid vara halverad mot 1990 års nivå.


ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

27

Det händer i kali Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker Tid 8-17 Plats Folktandvården Kalix, Skolgatan 1 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar Kontakt John Sandström, NLL Luleå, 070-275 47 26, john. sandstrom@nll.se

Lördag 17 maj Närodlat

Företagsbesök. Köper plantor från Tornedalen. Specialerbjudanden Tid 9-16 Plats Töre handelsträdgård Kostnad För inköp Kontakt Maria Enström, 070253 69 50, enstromstradgard@ glocalnet.net Ekologiska grönsaker

Företagsbesök. Specialerbjudande. Tid 9-17 Plats ICA Nära Kostnad Inköp Kontakt 0923-64 00 07 Klimatsmarta lösningar för uppvärmning

Företagsbesök. Tid 11-15 Plats HEATACC AB, Kyrkvägen 1, Töre Kostnad Gratis Kontakt Ingvar Johansson, 0923-64 00 93, info@heatacc.com Klåddabak i bagarstugan och försäljning

Loppis: byt och sälj Tid 11-15 Plats Hyttgården Kostnad Inköp Kontakt Kristina Enholm, 070-573 04 21, kristina.enholm@ gmail.com Visning av fastighet

11-15 Kl 13 Föredrag: Energieffektivisering och miljövänlig städning av Simon Johansson. Lunch/fika Plats Månstrimmans fastigheter Kostnad Lunch/fika Kontakt Simon Johansson, 070649 33 44, simon@notvikensfastighet.se Tid

Övrigt Lämplig klädsel, gps Kontakt Åsa Ulvede Andersson,

0771-74 74 74, asa@heartoflapland.com

Fältföreläsning med Samuel Waller

Grunden i ekologisk grönsaksodling, jordbearbetning och gödsling Tid 14-16 Plats Klubbvägen 4, Nyborg Kostnad Gratis övrigt Anpassad klädsel Kontakt Samuel Waller, 0923214 00, samuel.waller@telia.com Vision 2050 – ekologiskt hållbart Norrbotten

Föredrag: Lars Andersson ordf. i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Tid 19-20 Plats Kommunhusets sessionssal Kostnad Gratis Kontakt Lars Andersson, 076-789 59 64, lars.andersson@ naturskyddsforeningen.se

till vialpa.pf@gmail.com Kontakt Petra Forslund, 070370 73 06, vialpa.pf@gmail.com Hållbar utveckling

Föredrag av Peter Eriksson Tid 19-21 Plats Kommunhusets sessionssal Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Haraldsson, 070-264 46 46, kerstin.hson@ gmail.com

Tisdag 20 maj Naturbruksgymnasium åk 2 elever har program för åk 5-6 i Sangis  Bygge av gärdesgård enligt

Föredrag om jakt och skytte med simulator

Söndag 18 maj Naturrunda med aktiviteter

Karta/blankett på Turistbyrån veckan innan. Bondersbyn: Sara Enström äventyrsbana bakom bygdegården; Jaana Alamäki Getfarm och osttillverkning. 10-12 Petra Forslund Geocaching. Lilla Lappträsk: Mona Isaksson lantbruk. Fika till försäljning. Tid 10-15 Plats Naturrunda 46 km Kostnad För klättring

Tid 14-19 Plats Pålänge Nya Centrum Kostnad Gratis Kontakt Ingemar Karlsson

072-520 13 85, ingemar.karlsson @studieframjandet.se

fiber i Pålänge

Redovisning av intresseanmälan. Kl 14-17 serveras våfflor. Kl 15 & 16 Äventyrspedagogik med Pålänge förskola, info 072732 35 55. Kl 17-18.30 Middag i matsalen, Meny Pulingtaco. Föranm. info@ landochstrand.se, 0923-240 03. Kl 17-19 Öppet hus med pyssel och aktiviteter i förskolan. Kl 18.30-19 Sittande Yoga och avslappning. Tid 14-19 Plats Pålänge Nya Centrum Kostnad Våfflor och middag Kontakt Hans Sundell, 073033 79 11, hans.sundell@kalix.se

FÖREDRAG: Solel

Av Lars Andrén Tid 19-21 Plats Kommunhusets sessionssal Kostnad Gratis Kontakt Michael Andersson, 0923-650 00, michael.andersson@kalix.se

Ekologisk odling i Norrbotten

Fredag 23 maj

Teater: Framtidens mat

Tid 18-20 Plats Likskär, Folkets hus Kalix kostnad Gratis Övrigt Minimum 10 personer. Föranmälan krävs senast 16 maj

Innanbäckens skola. Mån-tor: Tipspromenad i "skolskogen", prisutdelning i Bygdegården 22 maj. Tid 18-20 Plats Innanbäckens bygdegård Kostnad Gratis Kontakt Johanna Johansson, 070-214 40 44, johansson_00@ hotmail.com

Thomas Hasselborg länsstyrelsen Tid 19-20 Plats Naturbruksgymnasiet Kostnad Gratis Kontakt Ann-Mari Andersson 0923-650 94, ann-mari.andersson@kalix.se

Geocaching introduktion

Grönt café med politikprat

Loppis och försäljning av fika, honung och bi-produkter mm. Tid 12-16 Plats MP partilokalen Morjärvsvägen 1 och Grodparken Kalix. Kostnad Inköp Kontakt Kristina Enholm, 070-573 04 21, kristina.enbom@ gmail.com

Sik – en vagabond i Bottniska viken

Måndag 19 maj

79 11, hans.sundell@kalix.se

Tid 11-15 Plats Pålänge Nya Centrum Kostnad Inköp Kontakt Hans Sundell, 073-033

visas av Mikael Eliasson Tid 18:30-20:00 Plats Samling vid lanthandeln i Vitvattnet Kostnad Gratis Kontakt Mikael Eliasson, 070269 52 93, obygden@algonet.se

Föredrag av Elisabeth Öberg Tid 19-20 Plats Röda Kvarn, Kalix Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Haraldsson, 070-264 46 46, kerstin.hson@ gmail.com

gammal tradition.  Alternativa skogsbruksmetoder  Bevarande av Naturstig för ökad tillgänglighet till rekreation.  Torpets historia. Hur levde man förr? Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.  Mattraditioner från förr. Tid 10-14 Plats ”Niko-torpet” i Björkfors Kostnad Gratis Kontakt Lena Stenman, 070667 00 18, lena.stenman@edu.nll.se

Loppis i pålänge

Närvärmeverk och lanthandel/servicecentrum

Tid 20-21 Plats Röda Kvarn, Kalix Kostnad Gratis Kontakt Marianne Lindgren,

070-594 80 85, brot@telia.com

Onsdag 21 maj Vandring efter Skridfinnarleden till Hällforsen

(med ev korvgrillning) Tid 11-14 Plats Hällforsen med samling vid Kvarngården kl 11 Övrigt Bilresan. Gratis om du tar cykel! Anpassad klädsel, egen fika Kontakt Kristina Enholm, 070-573 04 21, kristina.enbom@ gmail.com Fordonsdebatt

Norrtåg, Kalix hamn, Maria Öberg LTU hållbara transporter, Peter Rosander gåendes säkerhet, lokalpolitiker. Enkel lunch till alla. Tid 12-13 Plats Kommunhusets sessionssal Kostnad Gratis Kontakt Niklas Nordström, 0923650 00, niklas.nordstrom@kalix.se Handelsträdgård med specialerbjudanden

Tid 13:00-14:30 Plats Granåns handelsträdgård Kostnad Inköp Kontakt 0923-67 20 26, info@

granan.se

Delta i utfordring av kalvar och mjölkning

15-17 Plats Björkfors gård, söderifrån vänster i 4-vägskorsningen, jordbruket på vänster sida Kostnad Gratis Anmälan till ABF Norr Kalix, 0771-96 50 22. Kom i oömma skor och kläder Kontakt Karin Karlsson, 070682 33 59, info.kalix@abf.se Tid

FÖREDRAG: Solvärme

Av Lars Andrén Tid 19-21 Plats Kommunhusets sessionssal Kostnad Gratis Kontakt Michael Andersson, 0923-650 00, michael.andersson@kalix.se

Torsdag 22 maj MILJÖCAFÉ MED FÖREDRAG

18-19 Tommy Johansson talar om kompostering. Fikaförsäljning och utställning av elevarbeten från

Miljötänk i ABF

Utställning och försäljning av hantverk, biodling, Röda Korset, antikvariat. Tid 10-16 Plats Gallerian och torget utanför Gallerian Kostnad Inköp Kontakt Karin Lundström, 0923-147 51, karin.lundstrom@ abf.se Bagageloppis

Tid 10-16 Plats Torget utanför Gallerian Kostad Bilplats för loppis 100 kr Anmälan 0771-96 50 22 Kontakt Karin Lundström,

0923-147 51, karin.lundstrom@ abf.se

MILJÖCAFÉ MED FILMVISNING

– Svensk kärnkraft och föredrag av Lena Lagerstam om kärnkraftverket i Finland och info om rättvis handel – fair trade Tid 18-21 Plats Morjärvs Folkets Hus Kostnad Fika Kontakt Bernt Selberg, 070-563 63 75, bernt.selberg@telia.com

Lördag 24 maj FRAMTIDSMÄSSAN i Kalix Folkets hus  Kommunalrådet Ellinor Söder-

lund invigningstalar på Bergöns scen.  Mässutställning och försäljning av företag, politiska partier och studieförbund, för en hållbar framtid.  Speakers corner med korta föredrag om partiernas-, kyrkans-, Röda korsets- miljöprogram, elbilen Tesla model S, hållbar turism, kommunens återanvändning av kasserat material, demonstration av första hjälpen.  11.00 Modevisning, återbruk, Bergöns scen.  14.40 Framtidens mat, Bergöns scen.  10-16 Miljöfordon utanför Folkets hus, visning av elbilar bl a Tesla. Tid 10-16 Plats Folkets Hus Kalix Kostnad Gratis Kontakt Niklas Nordström, 0923-650 00, niklas.nordstrom@ kalix.se Familjedag I SIKNÄS

Tävlingar, tipsrunda, djur att se, plantbyte, loppis, byns företagare inom de gröna näringarna, sopplunch, hästtaxi. Färsk fisk – handla direkt från fiskebåten. Träffa nordsvenska hästen Dimma anställd av Luleå kommun!  14.30-15 Debatt med politiker

– Ett hållbart samhälle kräver ett hållbart brukande – en levande landsbygd behöver levande företag. Moderator Anders Sundström. Tid 11-15 Plats Siknäs Hamn och Dansbanan. Buss från Kalix busstation 10.30, åter 15.15 Kostnad Inköp Kostnad Gratis Kontakt Maria Lundbäck, 070-633 19 85, maria.lundback@telia.com Konstrunda med Norrbottenskonstnärer Utställning:

Evas Ateljé: Eva Hagström. Siknäs Bygdegård; Lennart Holmbom, Anna Almqvist måleri och en Återbruksutställning av Eva Hagström och Helene H Hedlund. Fikaservering i Bygdegården. Hästtaxi. Tid 11-17 Plats Siknäs bygdegård, Evas ateljé Kostnad Inköp Kontakt Eva Hagström, 070564 21 58, evahagstrom@telia.com

Söndag 25 maj Visning av velomobil

Tid 8-9 Plats Gallerian Kalix kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Vandring i naturreservatet Bergnäsudden

10-12 Plats Samling Kamlunge camping Kostnad Gratis Övrigt Lämplig klädsel, matsäck Kontakt Anna Häggström, 0730-423 106, annak.haggstrom@ telia.com Tid

GUDSTJÄNST – BÖN FÖR FRAMTIDEN TID 11-22 PLATS KOSTNAD Gratis

Kyrkan Kalix

Konstrunda med Norrbottenskonstnärer

Utställning: Evas Ateljé: Eva Hagström. Siknäs Bygdegård; Lennart Holmbom, Anna Almqvist måleri och en Återbruksutställning av Eva Hagström och Helene H Hedlund. Fikaservering i Bygdegården. Tid 11-17 Plats Evas Ateljé och Siknäs Bygdegård Kostnad Inköp Kontakt Eva Hagström, 070564 21 58, evahagstrom@telia.com

Öppen gård

Öppen gårdsbutik, gårdsvandring Tid 12-14 Plats Svartvikens Lantgård Östra Granträsk 89 Kostnad Inköp Övrigt Grova skor. Buss från Kalix busstation 11, åter 14. Gratis Kontakt Lotta Lindbäck, 070291 37 51, svartviken@telia.com Vegetarisk Morsdagsmiddag

Tid 14-16 Plats Land&Strand Pålänge anmälan info@landochstrand.se;

0923-240 03 Kostnad Ja Kontakt Hans Sundell, 073-033 79 11, hans. sundell@kalix.se

n: e bb .nu e w an på eck fo v in ids r t e M ram f


28

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i KIRUNA Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården i Kiruna: Kiruna sjukhus, Thulegatan 29, Vittangi: Vårdcentralen, Centralvägen 10, Karesuando: Laestadiusväg 87 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se Tävling om att minska matsvinnet i grundskolan i Kiruna kommun Tid 10:30-12:30 Plats Alla grundskolors matsalar Kostnad Gratis Övrigt Tävling endast vardagar Kontakt Marianne Schröder, 070-312 20 96, marianne.schroder-maagaard@skola.kiruna.se

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Söndag 18 maj Visning av velomobil Tid 9-10 Plats OKQ8 Vittangi Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Visning av velomobil Tid 11:30-12:30 Plats COOP Nära, Svappavaara Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se Visning av velomobil Tid 14:30-15:30 Plats COOP Nära, Jukkasjärvi Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se Visning av velomobil Tid 18-19 Plats Folkets Hus parkering, Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Måndag 19 maj Visning av velomobil Tid 9-10 Plats COOP Forum, Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Onsdag 21 maj FRAMTIDSVECKAN: Öppet hus på Rymdcampus Institutet för rymdfysik (IRF), Luleå tekniska universitet och EISCAT Scientific Association. Presentation av verksamheten, visning av lokaler. Vi berättar om våra framtidsplaner. Fika serveras. Övrigt Buss kl 13.20, åter 15.30 eller 16.40 Tid 13:30-15:30 Plats Rymdcampus Kostnad Gratis

Peter Palo, 070-519 05 56, energi@kommun.kiruna.se

Hans Nilsson, 0980791 27, hans.nilsson@irf.se

Kontakt

Kontakt

Hållbar Destinationsutveckling inom besöksnäringen. Vad innebär det? Kiruna är en av 5 platser utvalda av regeringen att arbeta med detta, Dharma från Kiruna Lappland berättar. Johan från SPiS mat & dryck berättar om hållbart företagande med mat som upplevelse. Tid 15-16:30 Plats SPiSCiTY Bergmästarg 7 Kostnad Gratis Övrigt Vi bjuder på ekologiskt, närproducerat fika. Anmälan till dharma@kirunalapland.se eller 070-388 03 58 Kontakt Dharma Johansson, 070-388 03 58, dharma@kirunalapland.se

Torsdag 22 maj Pamojafestivalen Workshops, aktiva föreläsningar, seminarium, filmvisning mm. Festivalen genomsyras av en antirasistisk anda som ska så frön om antirasism med hjälp av humor, kärlek och utbildning. Tid 9-19 Plats Malmfältens folkhögskola Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Ove Johansson, 070-274 01 01, ove.johansson@kiruna.fhsk.se

Fredag 23 maj Pamojafestivalen Workshops, aktiva föreläsningar, seminarium, filmvisning mm. Festivalen genomsyras av en antirasistisk anda. Tid 9-19 Plats Malmfältens folkhögskola Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Ove Johansson, 070-274 01 01, ove.johansson@kiruna.fhsk.se

FRAMTIDSVECKAN: Workshop TEMA ÅTERBRUK På plats finns Pfiffikus, Rallarrutorna, bloggerskan Kicki och inspiratören Gunvor. Ta med material och visa vad DU gör för återbruk. Workshop & försäljning. Tid 18:30-21 Plats Föreningsgatan 5, mitt emot Tandlaget Kostnad Gratis Kontakt Marina Åström, 070-566 85 48, marina.astrom@sv.se

Lördag 24 maj Pamojafestivalen Workshops, aktiva föreläsningar, seminarium, filmvisning mm. Hela festivalen genomsyras av en anti-rasistisk anda Tid 9-19 Plats Malmfältens folkhögskola Kiruna Kostad Gratis Kontakt Ove Johansson, 070-274 01 01, ove.johansson@kiruna.fhsk.se

Samverkan med Studieförbundet vuxenskolan: ”Tema Solenergi” Tid 18:30-21:00 Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningsgatan 5, Kiruna Kostnad Gratis

Utflykt till Sakkaravaaras gammelskog Vi åker ut, pratar gammelskog och umgås. Tid 10-16 Plats Samling Finngatan 4, Kiruna, utfärd till Sakkaravaara, ca 5 km från Kiruna Kostnad Gratis Övrigt Utomhuskläder Kontakt Per-Erik Mukka, 070-331 61 23, per-erik.mukka@ naturskyddsforeningen.se Pamojafestivalen Musikkonsert med den internationella artisten Samsaya från Norge samt lokala band. Tid 18-24 Plats Järnvägsparken Kiruna Kostnad Gratis Kontakt Ove Johansson, 070-274 01 01, ove.johansson@ kiruna.fhsk.se

Söndag 25 maj Vision 2050: Ekologiskt hållbart Norrbotten Lunchföredrag. Här finns levande rik natur, ekolokal livsmedelssäkerhet, njutbart naturnyttjande, hållbar industri, närenergi för fordon och bostäder, ett fjärde språk och inspirerade återkommande besökare. Lars Andersson, ordf. i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län Tid 12-13 Plats Studiefrämjandet Kiruna, Steinholtzgatan 35 Kostnad Gratis. Fika och lunchmackor till självkostnadspris. Anmälan och Kontakt Helena Norberg, 072-501 : 65 21, 0980-165 21, en b helena.norberg@ u eb n.n studieframjanw det.se å ka

p o vec f in ds er mti M ra f

Ett allt blötare Norrbotten 2000-talet innebär med säkerhet klimatförändringar. Det ändrade klimatet märks redan nu i Norrbotten, inte minst vintertid. Den globala uppvärmningen leder till

allt tätare väderkatastrofer. Bara under det senaste halvåret har England haft historiska översvämningar, USA har drabbats av både extrema polarvindar och svår torka medan Australien har haft rekordvärme. I Sverige är det inte lika dramatiskt. På årsbasis handlar det om cirka 1°C högre medeltemperatur och 10 procent mer nederbörd, enligt SMHI. Den största temperaturökningen har skett vintertid längs Norrlandskusten och i Lapplandsfjällen, upp till 3 grader över det normala. Särskilt somrarna har blivit regnigare i nästan hela landet.

Tabellen här till höger visar hur med-

eltemperatur och årsnederbörd utvecklats i länets kommuner under perioden 1998-2012 jämfört med standardperioden 1961-1990. Den tydligaste förändringen är nederbörden

där det skett en ökning med mellan 12 och 18 procent, minst vid kusten. 2012 var ett mycket blött år. För första gången sedan 1961 fick då både Haparanda och Piteå över 900 mm. Man kan notera att sex kommuner i länet tidigare hade en årsmedeltemperatur under noll grader, numera är det bara Kiruna. Många tydliga effekter

Även ganska små förändringar av medeltemperatur och nederbörd ger i längden stora effekter.  Vintrar med dåliga isar och osäker snötillgång.  Tidigare vårar. 2014 kom våren (den meteoro-

logiska!) redan i början av mars till Haparanda och Jokkmokk.  Vegetationsperioden har de senaste 40 åren ökat med två veckor i norra Sverige.  Trädgränsen i fjällen har höjts med ca 200 meter.  Permafrostmyrarna längst i norr tinar.  Östersjöns vattenstånd stiger med i snitt 3 mm årligen, vilket reducerar landhöjningen vid kusten med en tredjedel. Kjell-Arne Johansson

Temperaturer och nederbörd i Norrbotten

1961–1990

1998–2012

Årsmedeltemp. Nederbörd Årsmedeltemp. Nederbörd °C mm °C mm

Kiruna -1,9 Gällivare -0,8 Jokkmokk -0,6 Pajala -0,7 Övertorneå 0,6 Haparanda 1,2 Överkalix 0,6 Kalix 1,0 Luleå 1,3 Boden 1,2 Piteå 2,0 Älvsbyn 0,9 Arvidsjaur -0,2 Arjeplog -0,9

540 -0,7 570 0,2 550 0,1 550 0,3 580 1,6 610 2,4 580 1,6 610 2,3 550 2,6 540 2,3 570 3,1 550 1,9 620 0,9 590 0,2

630 670 650 640 670 690 670 680 630 640 640 650 730 680

Statistik från SMHI:s öppna databas med värden 1961-2012. Nederbördsmängderna är avrundade. Uppgifterna avser kommunernas centralorter


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Norrbotten

Vår verksamhet Utmaningarna är stora, Norrbotten är ett krympande län. Vi har många naturtillgångar men den viktigaste resursen är alla människor som har valt att bo här! Att involvera lokalsamhället och se människor som en resurs i samhällsprocesser kommer att vara en förutsättning för att vårt län ska kunna skapa hållbar, långsiktig tillväxt!

Med vindkooperativ.se blir det enkelt att investera i vindkraft! Vindkooperativ.se ger en bra överblick om hur du kan investera i andelsägd vindkraft och vilka andelsföreningar som finns.

Vårt uppdrag Att vara en regional organisation med syfte att stärka de lokala utvecklingsgrupperna och kommunbygdeområden i deras arbete. Att arbeta regionalt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion samt påverka politiken. Att arbeta utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet och för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Hela Sverige ska leva Norrbotten Kyrkgatan 53, 961 64 BODEN | Telefon: 0976-106 02 | Mobil: 070-574 80 98 Hemsida: www.helasverige.se/norrbotten | E-post: nbrkansli@telia.com

Andelsägd vindkraft. Tillsammans gör vi skillnad! Vindkooperativ finns på: Facebook/vindkooperativ Twitter/vindkooperativ

29


30

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i LULEÅ Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården i Luleå: Skeppsbrog 22, Bergnäset Producentv 10, Porsudden Professorsv 7, Örnäset Storstigen 22 Gammelstad: Stadsötorget Råneå: Klinikvägen 18 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar. Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se Konstutställning ”Djurens rätt” – etik, ekologi och mat Tid 9-16 Plats Studieförbundet

Vuxenskolan, Bangårdsgatan 12A (ingång baksidan AF Södra hamn) Kostnad Gratis. Försäljning av tavlor och vykort Kontakt Matti Hedström, 072585 31 31, mattihedstrom@yahoo.se ”Toris tusen tavlor” textil remakekonst Tid 10-15 Plats Föreningarnas

Hus, Storgatan 13, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Tori Rubenzon, 070360 77 80, torirub@hotmail.com Lammadoption, fruktträdsadoption...

- försäljning av ekologiskt ätbart ekologisk nässelsoppa - ekologisk borstij - återbruk - ogrässhots Tid 10-15 Plats EKO-ringen Södra Gäddvik, skyltat Kostnad Adoption/matinköp Övrigt Oömma kläder Kontakt Lena Cederlund, 076799 91 79, lena@filmservicebolaget.se

Lördag 17 maj Återbruk, försäljning av begagnade saker Tid 9-15 Plats Medborgarskolan,

Kungsgatan 15b, Luleå. Kostnad Gratis Kontakt Josef Öz, 070-948 86 60, josef.oz@medborgarskolan.se FESTIVAL FÖR KROPP & SJÄL PÅ ANDHOLMEN I RÅNEÅ

Möt lokala utställare och utövare inom alternativ hälsa och andlighet. Ceremonier, föredrag, prova-påbehandlingar och konsultationer mm. Försäljning av ekologisk och närproducerad mat och fika. Tid 10-18:30 Plats Löjtnantsbostället på Andholmen i Råneå Kostnad Fri entré. Kostnad för bokade aktiviteter tillkommer Obs! Endast kontant betalning. Kontakt Katarina Nordmark, Anneli Bergman, Jeanne Øse Henriksen, 070-571 83 59, 070-341 13 09, 070-390 00 95, ljusetinorr@hotmail.com Utställning: Hållbart mode

Design och tillverkning. Johanna Avergren och Anna Heikki visar upp sina arbeten. Tid 11-15. En kort presentation av utställningen kl 12 Plats Kläder & Form, Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, 092022 66 33, info@kladerochform.nu

Föreläsning: Brännhet om skogen

med Robert Lundmark.

TId 12-13 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist,

0920-49 34 39, katarina.grankvist@ltu.se

Konstutställning ”Dubbelt upp för framtiden”

En jurybedömd utställning. Tid 12-16 Plats Studio 31, Köpmang. 31 Kostnad Gratis Kontakt Marie Karlsson, 070-677 07 67, studiotrettioett@gmail.com Hållbar människa – psykologi som håller

Tori Rubenzon, KBT-mottagningen med Joel Lansgren: Konstfoto med eftertanke. Tid 13-14 Plats Föreningarnas Hus, Storgatan 13, Luleå Kostnad Gratis. Övrigt Fika finns Kontakt Tori Rubenzon, 070-360 77 80, info@kbt-mottagningen.se

Söndag 18 maj Vilken roll har EU för den långsiktiga hållbarheten

och hur kan vi i Norrbotten påverka EU? Prata med vår EU-kandidat Peter Eriksson. Tid 12-14 Plats Miljöpartiets EU-valstuga Storgatan Kostnad Gratis Kontakt Malene Jensen, 073764 04 78, malene.jensen@mp.se Invigning av Urban – Luleås EKOstadsodling och Framtidsveckan Luleå

Lyssna på musik, njut av grillade grönsaksspett, måla pallkragar och lyssna bl a till landskapsarkitekten Malin Jansson om Luleå kommuns medsatsning på Stadsodlingsprojektet. Tid 12-14 Plats Oscarsvarv, bredvid förskolan Hägern (Residensgatan 2) Kostnad Gratis Övrigt Vi bjuder på grillspett så långt lagret räcker. Kom i tid! Kontakt Sofia Larsson, 070-549 36 11, sofialarsson_85@hotmail.com Gårdsgruppen K-huset anordnar loppis

Fynda på hyresgästernas loppis! Tid 12-15 Plats Kallkällan Fotbollsplan, Lingonstigen 111-127 Kostnad Gratis loppisplatser för Lulebos hyresgäster Kontakt Nickolina Burvall, 0920-20 15 21, nickolina.burvall @hyresgastforeningen.se Föreläsning: ”Funkar elbilar i Norrbotten?”

av Robert Granström. Visning av elbilar och hybridbilar bl a Tesla model S samt bilar från Rondellens bil och Nordiska bil. Tid 13-14 Plats Stadsparken i Luleå Kostnad Gratis Kontakt Gösta Eriksson, 070230 00 39, 092117507@telia.com Invigning runt Mjölkuddstjärn

Rundvisning, tipsrunda, prisutdel-

ning, fika... Stigen är anpassad för rullstol, barnvagn mm. Tid 13-15 Plats Mjölkuddstjärn, samling bakom Scandic Hotel Kostnad Gratis Kontakt Lena Bengtén, 092045 32 30, lena.bengten@sbk.lulea.se Gemensamt studiebesök till familj i Ale, luleå

som installerat en solenergianläggning som halverar deras elräkning och radikalt minskar deras värmekostnader och miljöpåverkan. Tid 13-15:30 Plats Gemensam avfärd med minibuss från Storgatan utanför Elite Stadshotell kl 13, kör du egen bil anslut 13.30 i Ale Byaväg 144 Kostnad Gratis Anmälan senast 12 maj på 0920454047 eller mail nedan. Ange om du åker gemensamt eller med egen bil till Ale. Begränsat antal platser! Kontakt Lena Hedberg, 0920454047, lena.hedberg@sbk.lulea.se Politisk debatt om miljöfrågorna

Långsiktig hållbarhet och omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. Föredrag av författaren och professorn i industriell utveckling, KTH Staffan Laestadius. Debattledare Tomas Bresky Tid 14-16:30 Plats Stadsparken. Vid dåligt väder sessionssalen i Stadshuset Kostnad Gratis Kontakt Gösta Eriksson, 070230 00 39, 092117507@telia.com

Måndag 19 maj Återbruk, försäljning av begagnade saker Tid 9-15 Plats Medborgarskolan,

Kungsgatan 15b, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Josef Öz, 070-948 86 60, josef.oz@medborgarskolan.se Föreläsning: Design för hållbar utveckling

med Caisa Samuelsson Tid 12-13 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 092049 34 39, katarina.grankvist@ltu.se Utställning: Hållbart mode

Design och tillverkning av Johanna Avergren och Anna Heikki. Tid 12-17:30 Plats Kläder & Form, Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, 092022 66 33, info@kladerochform.nu Föredrag av ”solenergigurun” Lars Andrén

Solel och solvärme – moderna lösningar för småhus även i norra Sverige! Lars Andrén föreläser. Tid 18:30-20:30 Plats Kulturens Hus i Luleå, Olga Bardh-rummet Kostnad Gratis Anmälan senast 12 maj via 0920-45 40 47 eller e-post nedan Kontakt Lena Hedberg, 092045 40 47, lena.hedberg@sbk.lulea.se Framtidsverkstad för alla som vill skapa en gemensam plattform

för hållbarhets- och omställningsarbete i Norrbotten. Tema: socialt företagande, lokal matproduktion,

hållbar logistik. Inspiratör Björn Forsberg, omställningsforskare och författare. Fika. Tid 18-21 Plats Nordansmak, Stationsgatan 25b, Luleå Kostnad Gratis Mer info Per Holmqvist, Lena Kandelin, 070-225 80 93, lenaakandelin@gmail.com Kontakt Per Holmqvist, 070362 30 18, per@nordansmak.se Föreläsning: Skogsindustrins väg mot klorfritt papper

med Kristina Söderholm Tid 19-20 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 0920-49 34 39, katarina.grankvist@ltu.se

Tisdag 20 maj Återbruk, försäljning av begagnade saker Tid 9-15 Plats Medborgarskolan,

Kungsgatan 15b, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Josef Öz, 070-948 86 60, josef.oz@medborgarskolan.se Coompanion Nord på Mötesplats Luleå Café Glimten Tid 10-18 Kl 12 & 17 Coompanion

Nord informerar om vad de har att erbjuda, vad kooperativt företag, arbetsintegrerande företag och socialt företag står för. Kl 10.30 & 15 Projekt Framtidsveckan: Lena Kandelin om hur samarbete, nätverkande och socialt företagande kan ta form. kl 11.15 & 16.30 Kooperativet Bevara Digitalt – ett socialt företag i Luleå som hjälper med att digitalt bevara foton, diabilder och fotonegativ. kl 14 Svenska Kyrkan – Öppna Rum. Linda berättar om Luleå Stifts projekt. Om delaktighet, samverkan och Socialt Aktörskap. kl 13 & 16 Mötesplats Luleå Café Glimten, ett socialt kooperativ som ger utrymme/arbete till personer som står långt från arbetsmarknaden. Lättare lunch, smörgås, fikabröd till försäljning. Plats Mötesplats Luleå Café Glimten, Trädgårdsgatan 23 (Örnens äldreboende-huset) Kostnad Gratis Kontakt Lena Jakobsson, 070-224 11 18, lena.jakobsson@coompanion.se Elever lagar och serverar något enkelt på Nytorget Tid 11-13 Plats Marknadstält

på Storgatan utanför gamla Åhléns Kostnad Provsmak utan kostnad för matgästerna Kontakt Hans Larsson, 070-287 40 99, hans.larsson2@skol.lulea.se Prata hållbart boende med anställda och förtroendevalda

Gå tipsrunda. Ställ fråga till politiker. Politikerdabatt 11-ca 12:30 Tid 11-15 Plats Nytorget i Luleå centrum Kostnad Gratis Kontakt Nickolina Burvall, 0920-20 15 21, nickolina.burvall@ hyresgastforeningen.se

Föreläsning: Vindkraft i kallt klimat

med Jan-Olov Aidanpää Tid 12-13 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 0920-49 34 39, katarina.grankvist@ltu.se

Utställning: Hållbart mode

Design och tillverkning av Johanna Avergren och Anna Heikki. Tid 12-17:30 Plats Kläder & Form, Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, 092022 66 33, info@kladerochform.nu FÖREDRAG: Vad är Fairtrade?

av Catja Kaloudis från Fairtrade Sverige. Varför behövs Fairtrade. Produktmärkningen Fairtrade – vad är det och vad står den för? Catja berättar, visar film och svarar på frågor. Fika! Tid 13:30-15 Plats Sessionssalen, Stadshuset, Rådstugatan 11 Kostnad Gratis Anmälan senast 14 maj i formuläret på lulea.se/fairtrade, maila lena. hedberg@sbk.lulea.se, märk med "anmälan Catja - dag". Eller ring till Lena Hedberg Kontakt Lena Hedberg, 092045 40 47, lena.hedberg@sbk.lulea.se Hur mycket plast finns det i våra hav?

Elisabeth Häggquist, doktorand på LTU, berättar om de mikropartiklar av plast som håller på att ta över våra världshav. Fika. Tid 18-19:30 Plats Miljöpartiets kansli, Stationsgatan 38, 1tr Kostnad Gratis Kontakt Malene Jensen, 073764 04 78, malene.jensen@mp.se Föreläsning av Marie Karlsson, konstnär och konsthantverkare

Om att bedriva sitt yrke på ett hållbart och miljövänligt sätt. Tid 18-19 Plats Studio 31, Köpmang. 31 Kostnad Gratis Kontakt Marie Karlsson, 070677 07 67, studiorettioettt@gmail.com Föredrag: Vad är Fairtrade?

Föredrag av Catja Kaloudis från Fairtrade Sverige. Catja berättar, visar film och svarar på frågor. Fika! Tid 18:30-20:30 Plats Kulturens hus, Olga Bardhrummet Kostnad Gratis Anmälan senast 14 maj i formuläret på lulea.se/fairtrade, maila lena. hedberg@sbk.lulea.se, märk med "Catja - kväll". Eller ring Lena Hedberg. Kontakt Lena Hedberg, 092045 40 47, lena.hedberg@sbk.lulea.se Luleå biodlarförening berättar

Om pollinerande insekter och honungsbiet samt filmvisning om bisamhället (engelskt tal). Tid 18-20 Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Bangårdsgatan 12a, ingång södra hamn sidan Kostnad Gratis Kontakt Erik Heedman, 070-528 47 16, erikheedman@hotmail.com


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

31

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Föreläsning: Gruvindustrins samhällsansvar

med Thomas Zobel Tid 19-20 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 092049 34 39, katarina.grankvist@ltu.se Hur vi motverkar rasism och främlingsfientlighet

Föredrag av Michael Lundh Tid 19-20:30 Plats IOGT-NTO, Köpmantorget 7, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Anna-Lena Gröhn, 073-091 17 67, anna-lena@iogt.se

Onsdag 21 maj Västergård: KLÄDLOPPIS

Tid 8-16:30. 8-9:30 Inlämning av kläder. 10-15 Försäljning. 15:3016:30 Hämtning av ej sålda kläder och ersättning. Plats Sunderby folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Pia Ångström, 070633 36 31, pia@sunderby.fhsk.se

Storgård: aktiviteter

9-15. 09 Ekologisk fika till försäljning. 09:30 Politikerdebatt. 11:15 Ekologisk/närproducerad lunch till försäljning. 13 Modevisning i samarbete med Rädda Barnen (vintage). Hela dagen: Konstutställning av återvunnet material. Plats Sunderby folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Pia Ångström, 070633 36 31, pia@sunderby.fhsk.se Tid

Återbruk, försäljning av begagnade saker Tid 9-15 Plats Medborgarskolan,

Kungsgatan 15b, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Josef Öz, 070-948 86 60, josef.oz@medborgarskolan.se 100% (nästan) KRAV-certifierad lunchservering Tid 11-13 Plats Restaurang

Novisen, Gymnasiebyn Luleå Kostnad Normal lunchkostnad Kontakt Hans Larsson, 070-287 40 99, hans.larsson2@skol.lulea.se prata hållbart boende

med Hyresgästföreningens anställda och förtroendevalda, tipsrunda mm. Runda bordssamtal kl 11-13 TId 11-15 Plats Nytorget i centrala Luleå Kostnad Gratis Kontakt Nickolina Burvall, 0920-20 15 21, nickolina.burvall@ hyresgastforeningen.se Lunchföreläsning av landstingsråd Agneta Granström

Så jobbar vi på landstinget för att öka andelen närproducerat och ekologiskt vid vår upphandling Tid 12-13 Plats NordanSmak Restaurang och butik på Stationsg. 25, Luleå Kostnad Gratis föreläsning, lunchkostnad 65 kr / 80 kr Kontakt Per Holmqvist, 070362 30 18, per@nordansmak.se Föreläsning: ”Skogens betydelse för framtida transporter”

med Rikard Gebart Tid 12-13 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis

Katarina Grankvist, 0920-49 34 39, katarina.grankvist@ltu.se

Torsdag 22 maj

Utställning: Hållbart mode

Tid 9-15 Plats Medborgarskolan,

Kontakt

Design och tillverkning av Johanna Avergren och Anna Heikki. Tid 12-17:30 Plats Kläder & Form, Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, 092022 66 33, info@kladerochform.nu Prova på-behandling

Tid 17:30-20:15 17.30-18 Laser och SuYok, Anita Granström Energikällan. Föredrag 18.00 Hjärnvila och meditation, Anita Granström, Monica Palo. Föredrag 19.15 ”Från förlust till livslust” och QiGong, Anita Granström, Seija Fallemark Plats Vuxenskolan, Bangårdsgatan 12a, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Anita Granström, 070-494 83 55, anita@energikallan-lulea.se

Raw Food Smakverkstad i NordanSmak butik

– tema Choklad och desserter. Ett samarbete med RawFoodkocken Åsa Björklund Brändön Tid 18-20 Plats NordanSmak Butik Stationsgatan 25b, Luleå Kostnad 350 kr anmälan & info info@spaandbeyond.se Kontakt Per Holmqvist, 070362 30 18, per@nordansmak.se Räknestuga – hur fungerar JAK Medlemsbank?

Boden-Luleå lokalavdelning för JAK Medlemsbank i samarbete med Niemisels Intresseförening. Vi bjuder på fika. Tid 18:30-20:30 Plats Älvenshus i Niemisel Kostnad Gratis Kontakt Cecilia Andersson, 070-510 10 36, cicci.andersson@telia.com Öppen ateljé

Inspiration till hur du kan återanvända och ta hand om dina kläder. Ta med dina egna projekt, vi har visst material och symaskiner. Tid 18-21 Plats Kläder & Form, Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Anmälan krävs, begränsat antal platser. Anmälan via mail. Kontakt Anna Heikki, 092022 66 33, info@kladerochform.nu Föreläsning: Fauna Passage

med Staffan Lundström / Gunnar Hellström Tid 19-20 Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 0920-49 34 39, katarina.grankvist@ltu.se Hur mår egentligen gammelskogen?

Frédéric Forsmark, reservatshandläggare på Länsstyrelsen, om naturskydd och hur läget ser ut för den svenska gammelskogen. Fika. Tid 18-19:30 Plats Miljöpartiets kansli, Stationsgatan 38, 1tr Kostnad Gratis Kontakt Malene Jensen, 073764 04 78, malene.jensen@mp.se

Återbruk, försäljning av begagnade saker

Kungsgatan 15b, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Josef Öz, 070-948 86 60, josef.oz@medborgarskolan.se Lunchservering på Nytorget Storgatan ”Provsmak” Tid 11-13 Plats Mattält

på Nytorget Storga-

tan i Luleå Hans Larsson, 070-287 40 99, hans.larsson2@skol.lulea.se Kontakt

Invigning av landets första JAK-bank i butik

Hålltider: Se annons! Medverkande: Ronny Eriksson Piteå, Johan Sandström LTU, Tatiana Rynbäck Rånek. JAK och NordanSmak. Tid 11-15 Plats NordanSmaks Restaurang och butik på Stationsg. 25b Luleå Kostnad Gratis inträde, soppan kostar 80 kr / 65 kr. Övrigt Ta på passande kläder om vi flyttar delar av invigningen ut på trottoaren utanför butiken. Kontakt Per Holmqvist, Cecilia Andersson, 070-362 30 18, per@nordansmak.se prata hållbart boende

med Hyresgästföreningens anställda och förtroendevalda, tipsrunda mm. Ställ frågor till Hyresgästföreningens förhandlare kl 11-13, jurist kl 13-15 Tid 11-15 Plats Nytorget i centrala Luleå Kostnad Gratis Kontakt Nickolina Burvall, 0920-20 15 21, nickolina.burvall@ hyresgastforeningen.se Föreläsning: Produktion av biobaserade kemikalier

med Ulrika Rova Tid 12-13 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 0920-49 34 39, katarina.grankvist@ltu.se

Konstutställning: ”Dubbelt upp för framtiden”

En jurybedömd utställning. Tid 12-16 Plats Studio 31, Köpmang. 31 Kostnad Gratis Kontakt Marie Karlsson, 070-677 07 67, studiotrettioett@gmail.com Utställning: Hållbart mode

Design och tillverkning av Johanna Avergren och Anna Heikki. Tid 12-17:30 Plats Kläder & Form, Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, 092022 66 33, info@kladerochform.nu Vi berättar om biodling

och den vikt biodlingen har för matförsörjningen. Filmvisning, (engelskt tal). Tid 18-20 Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Bangårdsgatan 12a, ingång från södra hamn sidan Kostnad Gratis Kontakt Erik Heedman, 070-528 47 16, erikheedman@hotmail.com

Moder Jord-ceremoni runt elden på Bälinge-berget

Meditation, medicinjul och de fyra elementen. Tid 18-20 Plats Bälingebergets naturreservat. Kl 18 vid parkering. Föranmälan krävs ann@earth.eu.com Kostnad 150 kr Övrigt Oömma kläder. Ca 20 min skogsvandring upp till elden Kontakt Ann Murugan, 073870 78 16, ann@earth.eu.com Föreläsning: Gruvor och hållbar utveckling

med Patrik Söderholm Tid 19-20 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 0920-49 34 39, katarina.grankvist@ltu.se

Fredag 23 maj Närproducerade och ekologiska livsmedel i Norrbotten

Det behövs en regional kraftsamling för lönsam och hållbar, lokal livsmedelsproduktion i Norrbotten. Hur kan vi öka konsumtionen av närproducerade och ekologiska livsmedel och skapa förutsättningar för en ökad lokal produktion av dessa varor? Workshop där du kan utbyta tankar och idéer. Fokus på frågor som konsumentmakt, kvalitetskrav, köpmönster, utbildnings- och informationsbehov mm. Tid 9:30-15:30 Plats Björsbygården (f d Handelsträdgården) Björsbyn Kostnad Gratis Anmälan till Kristina Bergström. Ange om särskild kost önskas. Kontakt Bo Wiberg / Kristina Bergström, 0911-23 31 50, 070-267 82 40, kristina.bergstrom@nll.se Föreläsning: Underhåll för ett hållbart samhälle

med Ramin Karim Tid 12-13 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 092049 34 39, katarina.grankvist@ltu.se Konstutställning ”Dubbelt upp för framtiden”

En jurybedömd utställning. Tid 12-16 Plats Studio 31, Köpmang. 31 Kostnad Gratis Kontakt Marie Karlsson, 070-677 07 67, studiotrettioett@gmail.com Utställning: Hållbart mode

Design och tillverkning av Johanna Avergren och, Anna Heikki Tid 12-17 Plats Kläder & Form, Köpmangatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Anna Heikki, 092022 66 33, info@kladerochform.nu Från avlopp till fordonsgas i Luleå 2014

Stefan Marklund om Luleås biogasprojekt. Tid 14-15 Plats Vetenskapens Hus Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson, 073-841 20 30, maria.j.johansson@ studieframjandet.se

Lördag 24 maj Visning av velomobil

9-10 Plats Nordansmak, Stationsgatan 25 B, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen @naturskyddsforeningen.se Tid

Koutsläpp av våra eko-kor

10-13 Plats Blomfeltsgården i Ale, Alebyaväg 143 Kostnad Gratis Övrigt Oömma kläder Kontakt Nils-Olof Rehnman, 070608 10 37, rehnman143@live.se Tid

Föreläsning: Bio materials

med Nazanin Emamin Tid 12-13 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Katarina Grankvist, 092049 34 39, katarina.grankvist@ltu.se ”Hållbar människa – psykologi som håller”

Tori Rubenzon, KBT-mottagningen med Peter Eriksson och hans berättelse: Kandelabern. Fika finns. Tid 13-14 Plats Föreningarnas Hus, Storgatan 13, Luleå Kostnad Gratis Kontakt Tori Rubenzon, 070360 77 80, info@kbt-mottagningen.se Avslutande paneldiskussion om Framtidsveckan

Medv. bl a: Rikard Gebert, Ulrika Rova och Hans Gelter från LTU. Agneta Granström, NLL. Jörgen Naalisvaara, Länsstyrelsen. Fred Nordström, NENET. Lars Andersson och Gösta Eriksson från Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Tid 13:15-14:15 Plats Vetenskapens hus Kostnad Gratis Kontakt Gösta Eriksson, 070230 00 39, 092117507@telia.com Hur mår miljön i Norrbotten?

Föredrag utifrån den regionala miljömålsuppföljningen. Tid 15-16 Plats Lillan, Skeppsbrog. 16 Kostnad Gratis Kontakt Jörgen Naalisvaara, 070-609 62 85, jorgen.naalisvaara@lansstyrelsen.se

Söndag 25 maj Fågelskådning

Tid 8-12 Plats Gammelstadsviken Kostnad Gratis anmälan senast 23 maj till kontakt Kontakt Mats Williamson,

070-272 84 69, mats.williamson @naturskyddsforeningen.se

Besök hagar, träffa får!

Hör om Agrocenters arbete med att förhindra att markerna längs Råne älv växer igen. Tid 10-14 Plats Överstbyn Kostnad Gratis Övrigt Gummistövlar, oömma kläder Kontakt Mette Gilså, 076832 86 99, mette@agrocenter.se Prova-på-behandling

Tid 17:30-20:15. 17.30-18 Laser och SuYok, Anita Granström Energikällan. Föredrag 18 Hjärnvila och meditation, Anita Granström, Monica Palo. Föredrag 19.15 ”Från förlust till livslust” och QiGong, Anita Granström, Seija Fallemark Plats Vuxenskolan, Bangårdsgatan 12A, Luleå n: Kostnad Gratis e Kontakt Anita Granbb .nu e ström, 070-494 83 55, w n anita@energikallanå cka p lulea.se o e

f v in ids r t e M ram f


32

ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

A l A

P

J A

» Nu skriver vi morgondagens historia « Kurt Wennberg, kommunalråd i Pajala

H

är i Pajala finns det numera flera anledningar att le sitt bredaste leende – ett riktigt Pajalasmajl. Leendet är det tydligaste tecknet på den utveckling som sker i kommunen. Det signalerar framtidstro och stolthet. Vi har på kort tid gått från att vara en avfolkningskommun till att bli en inflyttningskommun. Och det är extra roligt att våra ungdomar nu har möjlighet att stanna kvar i kommunen och att många unga människor väljer att flytta hit. Ungdomar med nya idéer och ett stort driv. Här finns jobb, en fantastisk skola, nya bostäder, ett rikt kulturliv och orörd natur. Genom kommunen flyter fem naturälvar med bra fiskevatten som ger möjlighet till upplevelser och attraktiva boendemiljöer. Som gäst i Pajala hoppas jag att du besöker någon av några av våra sevärdheter, exempelvis Kengis bruk med den imponerande forsen, Europas största slåttermyr i Vasikkavuoma eller Pajala marknad. Oavsett om du har bott här hela ditt liv, är nyinflyttad eller bara spenderar helgen här, hoppas jag att du bjuder på ditt bästa Pajalasmajl. Jag vågar nästan lova att du får ett tillbaka.


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

33

ANNONS

Det händer i PAJALA Alla dagar

Måndag 19 maj

Folktandvårdens sockerutställning

Ord och Ton

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården Pajala, Kirunavägen 116 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se Konstutställning  Skaparglädje  Återbruk

Elever från Gårdbyskolan samt Konstföreningen låter fantasin flöda vad gäller skapande av återvunnet material. Tid 11-18 Plats Korpilombolo Kulturhus Kostnad Gratis Kontakt Lena Wennberg, 070-383 44 50, service@korpilombolo.se

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Lördag 17 maj Visning av velomobil Tid 10-11 Plats Soluret, Pajala Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

Pajala, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Visning av velomobil tid 15-16 Plats ICA, Tärendö Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

Pajala, 070-629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Söndag 18 maj Visning av Norrbottens största privata solcellsanläggning och ECOBOX BIO-3 system

som renar allt avloppsvatten från huset. Medverkande Juha Rajala Luleå Energiborrning, Karl-Gustav Niska Skandinavisk Ecotech AB Bio avloppsreningsverk, Anders Erlandsson Solceller NAPS – Granec Luleå. Tid 12-17 Plats Jonastorpet, Pajala Kostnad Gratis Kontakt Hans Oja, 070-566 03 23, anneli.svarvare@sv.se Filmvisning: Wall-E

Genom ohejdad konsumtion är jorden täckt av skräp. Människorna flyr och miljontals robotar får städa upp. Slutligen finns bara roboten Wall-E kvar, allt han vet om människor har han lärt sig av saker som lämnats kvar. Han känner sig ensam men träffar roboten Eve och ett äventyr börjar. Tid 15-17 Plats Folkets Hus Pajala Kostnad Gratis Kontakt Jenny Eriksson, 070-260 64 27, jenny.a.eriksson@abf.se

Vi samlas till gemenskap, sjunger, fikar och umgås. Tema: Frälsarkransen av Martin Lönnebo. Om livsmod, livslust och självbesinning. Tid 13-14:30 Plats Tärendö församlingshem, Tärendö Kostnad Gratis Kontakt Britt-Inger Souty, 0978-758 93, britt-inger.souty@ svenskakyrkan.se Hjärt- & Lungräddning (HLR)

Vi visar en film i ämnet. Lennart Kyrö instruerar praktiskt hjärt- & lungräddning på testdockan. Sen får den som vill, möjlighet att prova på hjärt & lungräddning på testdockan Tid 13-15 Plats ABFs lokaler på Tingsgatan 1, Pajala Kostnad En liten avgift om man vill använda sig av en egen ”lunga” på testdockan Kontakt Lennart Kyrö, 070-374 35 80, jenny.a.eriksson@abf.se

Plats Dagcentrat, Pajala Kostnad Gratis föreläsningar Kontakt Lotta Nyberg, 072-

205 08 02, lotta@alottalove.se

Naturprodukter, skogens skafferi

Naturliga och lokala produkter Tid 18:30-20:30 Plats Gamla sporthallen Kostnad Gratis Kontakt Malmen A, 072218 63 60, karin.svarvare@ studieframjandet.se

Tisdag 20 maj Rengöring utan skadliga medel

– med ENJO och endast vatten. Tid 13-15 Plats Malmen A, Studiefrämjandets lokal Kostnad Gratis visning Övrigt Beställning av produkter under visningen Kontakt Karin Svarvare, 072218 63 60, karin.svarvare@ studieframjandet.se Öppet hus på planoch miljöenheten

Visning av luftsolfångare gjord av ölburkar. Tid 14-17 Plats Andra sidan älven – 5 km från Digitorum Kostnad Gratis Kontakt Per-Enok Kero, 073818 95 98, anneli.svarvare@sv.se

med möjlighet till energi- och arkitektrådgivning. Handläggare för bygglov, miljö och planer på plats. Tid 13:00-19:30 Plats Pajala kommunhus plan- och miljöavdelningen Kostnad Gratis Kontakt Johanna Alm, 0978120 95, johanna.alm@kommun. pajala.se

Hjärt- & Lungräddning (HLR)

ReDesign/ Textilförädling

Förnybar energikälla

Vi visar en film i ämnet. Lennart Kyrö instruerar praktiskt hjärt- & lungräddning på testdockan. Sen får den som vill, möjlighet att prova på hjärt & lungräddning på testdockan. Tid 17-19 Plats ABFs lokaler på Tingsgatan 1, Pajala Kostnad En liten avgift om man vill använda sig av en egen ”lunga” på testdockan Kontakt Lennart Kyrö, 070-374 35 80, jenny.a.eriksson@abf.se

Fixa till och förnya dina kläder på ett enkelt sätt. Kupan/Röda Korset kommer att ha kläder till försäljning under kvällen eller ta med dig egna plagg som du vill modernisera och sy om. Inspiratör: Lotta Hieta Nyberg Tid 15-20 Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Laestadiusvägen 38 B Kostnad Gratis Kontakt Anneli Svarvare, 070578 86 80, anneli.svarvare@sv.se

Vattengympa

– med ENJO och endast vatten. Tid 17-19 Plats Malmen A, Studiefrämjandets lokal Kostnad Gratis visning övrigt Beställning av produkter under visningen Kontakt Karin Svarvare, 072218 63 60, karin.svarvare@ studieframjandet.se

Tid 18:30-19:30 Plats Korpilombolo Badhus Kostnad Gratis Kontakt Lena Wennberg,

070-383 44 50, service@korpilombolo.se

Föreläsningar Lotta Nyberg  Hälsa inifrån och ut

Kl 18.30 och 20.00. Vad sker inuti vår kropp och hur kan du påverka hur du ska åldras? Du kommer att få veta vad fria radikaler är och vad antioxidanter har för funktion och varför de är så viktiga. Möjlighet att mäta sitt cellskydd/antioxidantskydd med en nobelprisbelönad, validerad och patenterad mätmetod, 200: Hälsa utifrån och in Kl 20.00 Huden är kroppens största organ. Hur tar du hand om den på rätt sätt? Vad bör du tänka på när du väljer produkter? Prova på banbrytande anti-aging produkter som ger skillnad på bara minuters behandling. Tid 18:30-21:30

Rengöring utan skadliga medel

Plantbytardag!

Byt plantor med varandra. Har du planterat frön (blommor, örter, grönsaker mm) och fick lite för många plantor som du inte vill slänga? Ta med och byt/sälj/ge till någon! Tid 18-20 plats Röda skolan i Korpilombolo Kostnad Odlarna prissätter plantorna Övrigt Fika 20 kr (till förmån för Röda skolan) Kontakt Jenny Eriksson, 070-283 12 22, jenny.a.eriksson@abf.se

Onsdag 21 maj Föreläsning: ”skogens skafferi”

med Marie-Anne Björn Tid 17:30-18:30 Plats Biblioteket i Pajala Kostnad Gratis Kontakt Karin Svarvare, 072-218 63 60, karin.svarvare@ studieframjandet.se Föreläsning: TILLVÄXTENS SLUTOMSTÄLLNINGENS TID

Björn Forsberg, forskare och författare tar med oss till platser världen över som redan inlett omställningen till en hållbar framtid. Vad betyder omställningen för Korpilombolo? Diskussion efter föreläsningen. Tid 18-20 Plats Korpilombolo Kulturhus Kostnad Gratis. Fikaförsäljning Kontakt Lena Wennberg, 070-383 44 50, service@korpilombolo.se Musik från Eritrea

TId 19-20 Plats Dagcentrat, Pajala Kostnad Gratis Kontakt Karin Svarvare,

072-218 63 60,karin.svarvare@ studieframjandet.se

Torsdag 22 maj Fair Trade-produkter från kyrkans bokbord till försäljning

Vinsten går till Svenska kyrkans internationella arbete. Tid 08:00-15:30 Plats Kyrkans hus. Laestadiusvägen 38 Pajala Kostnad Inköp du gör Kontakt Britt-Inger Souty, 0978-758 93, britt-inger.souty@ svenskakyrkan.se Klimatsmart soppa tillagad av kyrkans frivilliga.

Tillagade med ekologiska, närodlade och närproducerade råvaror. Välkommen till måltidsgemenskap! Tid 11-14 Plats Kyrkans hus, Laestadiusvägen 38, Pajala Kostnad 50 kr Kontakt Britt-Inger Souty, 0978-758 93, britt-inger.souty@ svenskakyrkan.se Hjärt- & Lungräddning (HLR)

Vi visar en film i ämnet. Lennart Kyrö instruerar praktiskt hjärt & lungräddning på testdockan. Sen får den som vill, möjlighet att prova på hjärt & lungräddning på testdockan. Tid 11-14 Plats Församlingsgården Korpilombolo Kostnad En liten avgift om man vill använda sig av en egen ”lunga” på testdockan Kontakt Lennart Kyrö, 070-374 35 80, jenny.a.eriksson@abf.se

Sopplunch: Ärtsoppa med plättar, sylt och grädde Tid 11-14 Plats Församlingsgården

lombolo

Korpi-

Kostnad 50 kr Kontakt Lena Wennberg,

070-383 44 50, lena.wennberg@ hotmail.se

Filmvisning: HOME

Filmen handlar om hur vi människor rubbat balansen, men den ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att användas. Filmare: Yann ArthusBertrand. 90 min. Svensk text. Tid 19-21 Plats Folkets Hus Pajala Kostnad Gratis Kontakt Jenny Eriksson, 070-260 64 27, jenny.a.eriksson@abf.se

Fredag 23 maj "Vattnets betydelse för jordens liv”  Föreläsning Jan-Erik Micko,

Rödakorsdelegat.

 Elisabeth Dahlin, Röda

Korsets samordnare återvinning och sömnad.  Mannekänguppvisning. Fika Tid 18-20 Plats Dagcenter Pajala Kostnad Fika 20 kr Kontakt Elisabet Perttu, 0978202 78, 0978-109 20, elisabet. perttu@telia.com

Lördag 24 maj Rädda Barnen har öppet hus

Berättar om verksamheter i kommunen. Tid 10-14 Plats Malmen A, vid resebyrån Kostnad Gratis Kontakt Karin Svarvare, 070310 73 73, karin.svarvare@ studieframjandet.se Art-Adventures. Workshop för barn och unga

*Konst-Äventyr *Taideseikkailut. Barn: 15-16 maj, unga upp till 15 år: 24-25 maj. Vi målar och ritar, tillverkar papper och gör konstinstallationer, inom- och utomhus. Vi använder ekologiska material och material funna i naturen. Tid 10-17 Plats Arbetsstugan i Muodoslompolo. Övernattning i gemensamt rum med egen medhavd madrass och sovsäck är gratis. Kostnad 2 dagars workshop: 50€ /barn med vuxen. 15€ för ytterligare syskon och/eller vuxen medverkare. Ingår verktyg och konstmaterial samt all mat lörsön. Övrigt Ta med passande kläder för en konstverkstad och för att vara utomhus Kontakt Sofia Waara & Maria Huhmarniemi, +358465265374, lindamariasofia@gmail. a com st

r Fo

nä å r p ... e t a ät sid s t


34

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i PAJALA Jaktmässa föreläsningar  ”Älg- och björnlock” av Jan F

Karlsson.  ”Rovdjursjakt och hundar” av Remi Olsen. Information och frågestund med Jägareförbundet, älgförvaltningen och tre stora skogsbolag. Kom och var delaktig! Se kommande annonsering! Tid 10-18 Plats Gårdbyskolan Inträde 50 kr Kontakt Katarina Wanhatalo, 070-555 78 94, jaktmassan@ gmail.com Naturens Apotek

– växter från naturen som har en läkande och lindrande förmåga Tid 13-16 Plats Röda skolan, Korpilombolo Kostnad Frivilligt bidrag Övrigt Föreningen har fikaförsäljning Kontakt Agneta Öhman, 070-584 88 58, rodaskolan@ korpilombolo.eu Konstutställning

Naturbilder av lokala utställare Tid 13-16 Plats Röda Skolan ”Amanda rummet” i Korpilombolo Kostnad Gratis. Fikaförsäljning

Agneta Öhman, 070-584 88 58, agneta.o@kulmungi.pp.se

Kontakt

Körsång med Gränsklang

från Haparanda /Torneå även klarinett-pianist medverkan samt Tallbokören från Korpilombolo. På svenska, finska och meänkieli. Tid 17-18 Plats Korpilombolo Medborgarhus Inträde 50 kr Kontakt Alf Klippmark, 070-592 71 18, service@korpilombolo.se ”Sjung för livet”

Konsert, Medverkande:, Carina Stenberg, Sångerska , Karin Andersson, Kantor, Kyrkokörerna i Junosuando, Korpilombolo, Pajala och Tärendö Tid 18-19 Plats Pajala kyrka Kostnad Kollekt till förmån för Röda Korsets insamling ”På flykt” Kontakt Karin Andersson, 0978-758 80, pajala.forsamling@svenskakyrkan.se

PRO Dans till Melkers orkester

Tid 19-23 Plats Kivijärvi Bygdegård Kostnad 130 kr (inkl. fika) Anmälan sker till: 0977-330

10 eller 070-696 39 98 Kontakt Elly Nilsson, 070-696 39 98, raja.elly@hotmail.com

Söndag 25 maj Art-Adventures. Workshop för barn och unga

*Konst-Äventyr *Taideseikkailut. Workshop för barn och unga. Barn: 15-16 maj, unga upp till 15 år: 24-25 maj. Vi målar och ritar, tillverkar eget papper och gör konstinstallationer, jobbar inomhus och utomhus. Vi använder ekologiska material och material funna i naturen. Vi har kul tillsammans! Tid 10-17 Plats Arbetsstugan i Muodoslompolo. Övernattning i gemensamt rum med egen medhavd madrass och sovsäck är gratis. Kostnad 2 dagars workshop: 50€ /barn med vuxen. 15€ för ytterligare syskon och/eller vuxen medverkare. I priset ingår verktyg och konst-material samt all mat lördag-söndag

Framtiden är redan här!

Övrigt Ta med passande kläder för en konstverkstad och för att vara utomhus Kontakt Sofia Waara & Maria, +358465265374, lindamariasofia@gmail.com

Inofficiell hundutställning

Domare: Gunnar Norlin, alla grupper. Tid 10-18 Plats Gårdbyskolan – utomhus Kostnad Alla klasser (utom veteran) 200 kr. Veteran gratis! Barn med hund 50 kr. Anmälan till ullabritta_i@ yahoo.com Valp I: 4-6 mån. Valp II: 6-12 mån. Vuxen: 12 mån – 8år. Veteran: fr.o.m 8 år. Sista anmälningsdag 11 maj. Mer info Yvonne på 070652 99 88. Se kommande annonseringar! övrigt Korpilombolo GIF har försäljning av mat och fika under hela dagen. Kontakt Yvonne Ramsta, 070-652 99 88, ullabritta_i@yahoo.com

Morsdags middag med vilttema kaffe och tårta

Boka gärna bord Tid 15-18 Plats Pajala Hotell Smedjan Övrigt Ring för info om priser och öppettider Kontakt Kent Nilsson, 0978-108 15, info@hotellsmedjan.se Bjud Mamma på middag

Vi erbjuder två rätters middag Varmrätt med vilttema samt hembakad gräddtårta till kaffet. Bokning av bord senast 21 maj. Frågor 0977-10000, 0707787087 Tid 16-18 Plats Korpilombolo Kulturhus Kostnad 150 kr Kontakt Anders Drugge, 0977-100 00, 070-778 70 87, service@korpilombolo.se

n: e bb .nu e w an å k p o vec f in ds er mti M ra f

Råne Älvdal - e� område i utveckling

DETTA HÄNDER I RÅNE ÄLVDAL Ak�vitet

Plats / Tid

Arrangör

Vi inom Sjukvårdspartiet ser samhällets hållbarhet som en överlevnadsfråga.

Återvinningscentralen i Gunnarsbyn - utvidgade öppettider hela veckan

RÅEK

I en värld som vi sakta håller på att förstöra är hållbara livsval den enda vägen att gå.

ÅVC i Gunnarsbyn Måndag 19/5 10.00-19.00 Tisdag 20/5 10.00-14.00 Onsdag 21/5 10.00-14.00 Torsdag 22/5 07.00-16.00 Fredag 23/5 stängt Lördag 24/5 08.00-12.00

”Changing Desert - Lost Land”- en utställning om klimatförändringarna

Gunnarsbyns Folkets Hus Måndag 19/5 – söndag 1/6 kl. 10.00-15.00 (för andra tider kontakta Folkets Hus 070-2110045) Stängd söndag 25/5 (Europaval).

Gunnarsbyns Folkets Hus

Världsbutiken i Gunnarsbyn - utvidgade öppettider

Gunnarsbyns Församlingshem 19/5 –23/5 kl. 10.00-15.00, lördag 24/5 kl. 10.00-13.00

Gunnarsbyns Världsbutik, Fair Trade Återförsäljarna, Svenska Kyrkan - Gunnarsbyns Församling

Räknestuga med JAK Medlemsbank

Älvens Hus i Niemisel onsdag 21/5 kl. 18.30-20.30 Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.

Niemisels Intresseförening och Boden - Luleå lokalavdelning för JAK Medlemsbank i samarbete.

Föredrag om LEA - Lokal Ekonomisk Analys Tatiana Rynbäck

Nordansmak –Luleå Torsdag 22/5 kl. 13.15-14.00

RÅEK

”Omställning inför Framtid” - paneldiskussion

Gunnarsbyns Folkets Hus Torsdag 22/5 kl. 19.00

Svenska Kyrkan, Gunnarsbyns Församling

Föredrag om Fairtrade - Mogens Amstrup

Restaurang Kallkällan/ Sörbyn Turism & Konferens Fredag 23/5 kl. 12.30 -13.30

Sörbyn Turism& Konferens

”Storöringen” - en fiskefilm av Fredrik Broman, Thomas Jönsson och Petri Storlöpare

Saga Bio, Gunnarsbyns Folkets Hus Fredag 23/5 kl. 19.00 (45 min) Inträde 50 kr

Gunnarsbyns Folkets Hus i samarbete med Fredrik Broman, Thomas Jönsson och Petri Storlöpare

Kyrkogårdsdag - vårstädning av gravar

Gunnarsbyns Kyrkogård Lördag 24/5 mellan kl. 10.00-13.00

Svenska Kyrkan, Gunnarsbyns Församling

”Den sista generationen” - en dokumentärfilm av Petri Storlöpare(90 min)

Saga Bio, Gunnarsbyns Folkets Hus Lördag 24/5 kl. 19.00 Inträde 100 kr

Gunnarsbyns Folkets Hus i samarbete med Petri Storlöpare

Ett av dessa val, är möjligheten till att påverka den egna hälsan. Det kan vi göra på många sätt. Men om det inte räcker till och vi drabbas av sjukdom, så ska alla ha rätt till en rättvist fördelad och jämlik sjukvård av hög kvalité. Det är våra absoluta hjärtefråga. GÖR ETT HÅLLBART VAL I HÖSTENS VAL!

Tel 0921-51540 • www.sjukvardspartiet.nu


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

35

Hur en blev två

r e l i b o Velom

NORRBOTTENS TVÅ första Den 1 maj 2014 gled de två första velomobilerna i Norrbotten tyst och stilla på bron över Torneälven.

D

enna historiska händelse börjar redan 2006. Jag berättar om en klimatbok som jag just då läser. – Det verkar allvarligt det här med klimatförändringar, säger jag till Anders. Han berättar då sånt som inte gör mig lugnare, plötsligt är det inte bara allvarligt, det är fruktansvärt allvarligt.

Tyst och stilla gled de två första velomobilerna i Norrbotten över bron mellan Aavasaksa och Övertorneå.

JAG Läser på och får klimatångest.

Svårt att sova, tankarna snurrar. Börjar gråta när jag tänker på barnen. Hur kan mänskligheten bara fortsätta som om inget hänt, förstår inte människorna att vi måste agera? Personliga beslut har man ofta rådighet över, det vill säga, man kan bestämma själv. I min egen situation kunde jag sälja mina två bilar – i oktober 2009 såldes den sista. Första känslan av billöshet övergick snart till en känsla av att vara bilbefriad! En lättnad när man tänkte på byte av däck, tankning – ja ni vet!

Det blev mycket cykel därefter. Med

Tarja till Ryssland, 2500 km. Ner till Skåne, 3668 km. Arbetsgivaren började betala ut reseersättning för cykel – tala inte om det för Skatteverket, för så får man inte göra...

I augusti 2013 lyssnar jag på radion och hör för första gången om velomobil, en snabb cykel. En vanlig cyklist kan hålla ett snitt på 30-40 km/timme! Fyra velomobiler runt den 116 km långa Vikingarundan; medelhastigheter på 40, 43, 46 och otroliga 58 km/ timme Ja, medelhastighet med muskelkraft!

fyller ju jämna år! Dagen efter är det 1 april och jag säger till Tarja: – Jag har köpt en velomobil till dig också! Hon tror givetvis inte, bara skakar på huvudet, det har varit för mycket velomobiler sista tiden.

Jag ska ha en! Beställer en via Pieter på Velocraft i finska Tammisaari. Leverans i april.

min velomobil. Tåg till Stockholm, färja över till Finland och sen bil till Tammisaari.

En ovanlig annons dyker upp, en velomobil till salu i Stockholm! Ringer och köper, Tarja

JAG Lurar med henne för att hämta

Velomobilen från Stockholm ska på reparation i Finland. Tarja tycker att jag är alldeles för snäll, varför kan inte ägaren fixa det själv?

Tarja planerar att gå på stan medan vi fixar velomobilen så jag blir tvungen att avslöja: Grattis på födelsedagen – du får också en! En velomobil kostar 5 euro med tåg från Helsinki till Ylitornio. När vi passerar gränsen Aavasaksa - Övertorneå skapar vi historia. Norrbottens första velomobil har blivit två och Tarja får äran att vara först! Urpo Taskinen

NordanSmak och JAK Medlemsbank Invigning av unikt samarbete! Bli en medlem nu!

Torsdag 22 maj kl. 11.00 – 15.00. 11.30

Kort invigningsceremoni av NordanSmak och JAK ´s samarbete. Ronny Eriksson kåserar om den lokala ekonomin.

12.00

Omställning - ett roligare tåg att hoppa på. Föreläsning med Johan Sandström, professor i ekonomi på Luleå Tekniska Universitet.

13.15

ByNP - om Lokal Ekonomi i Råne Älvdal. Tatiana Rynbäck – berättar om lokalekonomisk analys, om hur pengar kan stanna kvar och göra nytta i bygden.

14.00

Hur kommer JAK-hörnan att fungera? Cicci Andersson Boden – Luleå Lokalavdelning för JAK Medlemsbank.

Plats:

NordanSmaks Restaurang och Butik. Stationsgatan 25 b Luleå – Info: 0920-106 72.

Kostnad: Gratis inträde, sopplunch serveras som vanligt. – 80 kr för de som känner sig rika och 65 kr för de som inte har så gott om pengar. Övrigt:

Det kan bli trångt. Ta på passande kläder om vi flyttar ut delar av invigningen på trottoaren utanför butiken. Välkomna!

HÅLL UTKIK EFTER VÅR MARKNADSVAGN UNDER FRAMTIDSVECKAN! Här får du all information om Naturskyddsföreningen Bli medlem nu! Vi behöver din hjälp för en framtida hållbar utveckling i Överkalix, 0708-421713

ÖVERKALIXKRETSEN


36

ANNONS

Å E IT

P

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

Diesel och vind är Piteås gröna guld

1 101 vindkraftverk. Utveckling av biobränsle och produktion av miljövänlig diesel. Solenergi och ett nav för satsningar på förnybar energi i norra Europa. – Våra projekt har en god utveckling och attraherar fler aktörer som ser att det vi gör i Piteå fungerar. Samtidigt som vi arbetar för att spara energi och minska utsläpp skapas regional tillväxt, konstaterar Peter Roslund, kommunalråd i Piteå kommun.

P

iteå, med en stabil basindustri inom trä- och skogsindustrin, skriver nu sin nya historia. En historia som kompletterar basnäringen i Piteå med forskning, utveckling och produktion av förnybar energi. Aktörer i Piteå har kommit långt. Längre än många andra. Genom delvis världsledande satsningar inom forskning, vindkraft, biobränsle, solenergi, miljövänligt bostadsbyggande och energibesparingsprojekt satsar Piteå stort på cleantechområdet med förnybar energi och biobaserade produkter. Satsningar som kräver bred förankring. – Att enas om att Piteå ska vara och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle är en styrka. Vi kan inte längre vänta på att någon annan tar ansvar för vår miljö. Vi måste själva agera. Därför fortsätter vi den målmedvetna satsningen på förnybar energi inom flera områden. Ett val som har stöd i vårt till-

Peter Roslund, kommunalråd i Piteå kommun.

växtprogram, i vår klimat- och energiplan och i regionens utvecklingsprogram, menar Peter Roslund. En av de stora satsningarna inom förnybar energi är etableringen av den stora vindkraftparken i Markbygden utanför Piteå. I december 2011 kom tillståndet för den första etappens 314 verk. Fas 2 är på projekteringsstadiet. År 2020 ska alla 1 101 verk vara på plats, en investering på cirka 70 miljarder kronor. Ett projekt som kräver samordning med andra samhällsaktörer, lokala entreprenörer och internationella storföretag och där projektsamordningen utförs av Vindkraftcentrum i Barentsregionen, Piteå.

Vindkraft, solkraft, pellets, vattenkraft, miljövänligt bostadsbyggande och restprodukter från skogen i all ära, frågan är om inte dieseln från norr är det mest uppseendeväckande i Piteås breda energisatsning. Redan i dag kör de som tankar miljödiesel på Preem med bränsle från Piteå i tankarna. – Det är en råtalldiesel som utvinns ur tallolja, enligt en process som forskats fram i Piteå. Råtalldieseln produceras av Sunpine.

Den raffineras sedan i Göteborg innan den levereras till Preem, berättar Åsa Wikman, chef för Näringsliv och samhälle, Piteå kommun. Men även biobränslet bioDME, som utvinns genom förgasning av svartlut, har sitt ursprung i Piteå. Det är en verksamhet på pilotstadiet. Världens första anläggning för bioDMEproduktion finns vid LTU Green Fuels i Piteå. Luleå Tekniska Universitet har beviljats 158 miljoner för att driva ett omfattande forskningsprogram runt förnybara bränslen och driva anläggningen LTU Green Fuels i Piteå.

Denna teknik, med förgasning av biobränsle i en småskalig kraftvärmeanläggning, kan också generera el lokalt, men också värme ut på lokala närvärmenät. Energimyndigheten står bakom projektet och har förklarat att potentialen för småskaliga kraftvärmeanläggningar är mycket stor. Intresset för tekniken finns på många marknader i Europa, Nordamerika och Asien, bl a arbetar Piteå kommun i ett projekt med en aktör i Vietnam där man undersöker möjligheten att omvandla risskal till bränsle. Spjutsspetsforskningen inom för-

gasning av biomassa och de framgångar man rönt är en del av grunden till Svenskt förgasningscentrum som leds av Luleå tekniska universitet och ETC i Piteå. Ett av Piteå kommuns uppdrag är att skapa förutsättningar genom satsningar som infrastruktur men också genom att stödja och möjliggöra nätverksbyggande och affärsutveckling för ökad tillväxt. En del av förklaringen till framgången inom cleantechområdet är att det i regionen finns många kompetenta underleverantörer och det goda samarbetet med regionens företag och Luleå Tekniska Universitet men också erfarenheten och kunskapen inom bioenergi.

Piteå science park är den nya stora satsningen som ska förena cleantech och kreativa och kulturella näringar på campusområdet i Piteå, där Acusticum och Luleå Tekniska Universitet finns idag. Januari 2014 bildades bolaget och nu pågår arbetet för att utveckla den fysiska miljön och innehållet.

– Det kommer att bli en spännande utvecklingsmiljö med utrymme för både kreatörer, ingenjörer och forskare. Här skapas goda samarbeten där framtidsfrågor som hållbar samhällsutveckling och attraktiva livsmiljöer naturligt samspelar med expertområden som cleantech, upplevelseindustri och ny teknik, berättar Anna Mård, utvecklingschef cleantechområdet, Piteå Science Park. Tanken är att skapa en miljö där nya, spännande möten kan skapa nya innovationer.

– Den som har en idé eller ett projekt inom förnybar energi eller kreativa näringar ska kunna kontakta oss på Piteå science park och då kunna förvänta sig en direkt koppling till en redan existerande satsning i vårt nätverk. På så sätt tror vi att tillväxt kommer att skapas, berättar Anna Mård. Satsningar på förnybar energi ger resultat. – Massabruken har gått från olja till biobränsle och förser Piteå med fjärrvärme. Det har minskat de fossila koldioxidutsläppen med 42 procent på tio år. Till 2020 ska Piteå bli nettoexportör av förnybar energi. Redan idag är vi självförsörjande på hushållsel, detta genom de vindkraftverk som är i drift idag och som till sommaren beräknas vara 72 stycken. Kommunen tar också krafttag för att minska sin egen energikonsumtion. I ett investeringsprogram går man igenom fastigheter för energi-effektivisering. Energikonsumtionen ska ner med minst 30 procent, säger Åsa Wikman som också är projektledare för det nationella programmet Uthållig kommun i Piteå.


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

37

Det händer i PITEÅ Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården i Piteå Piteå Älvdals sjukhus, Lasarettsvägen 14, Hortlax Dammbrovägen 1, Norrfjärden Vårdgränd 1, Roknäs Hemvägen 12, Öjebyn Hällanvägen 11. Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar. Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se Människor på flykt

Utställning med svartvita bilder. Tid 10-17 Plats Kupan Piteå Kostnad Gratis ÖPPET mån-fre 10-17, lör 10-14, sön stängt. Kontakt Ulla-Britt Boström, 070-364 42 33, ubgkonsult@hotmail.com Exponering och fokusering av våra ekologiska produkter Tid 10-19 Plats Kronans

Gallerian

Apotek i

Kostnad Gratis Öppet lör 10-16, sön 12-16 Kontakt Maria Holmqvist,

0771-61 26 12, maria.holmqvist@kdapotek.se

Lördag 17 maj Sticka och virka i ekologiska garner

15% rabatt på ekologiska garner. Tid 10-14 Plats Kickis garn och handarbete, Porsnäsvägen 40, Norrfjärden Kostnad Gratis Kontakt Christina Berglund, 070-632 58 05, kicki@kickisgarn.se Klädbytardag!

Vision för ett hållbart Norrbotten 2050

Föredrag med Naturskyddsföreningens länsordf. Lars Andersson. Tid 16-17 Plats Lyan, Strömgården, Prästgårdsgatan 23 Kostnad Gratis Kontakt Julia Gullbrandsson, 070-368 87 67, snfpitea@hotmail.com

Måndag 19 maj Provsmaka ekologisk frukt och grönt

Tävling om Willys miljösatsning och ekologiskt. Priser varje dag, vinnare presenteras dagen efter tävlingsdagen. Tid 8-21 Plats Willys butiken Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren, 091122 63 61, daniel.lovgren@willys.se Promenera Hälsans Stig i Piteå Tid 11-12 Plats Utgår

från Byxtorget kl 11, promenad längs Hälsans Stig (3 km) tillsammans. Kostnad Gratis Övrigt Alla kan vara med! Kontakt Terese Edmark, 091169 68 26, terese.edmark@pitea.se Hur vi motverkar rasism och främlingsfientlighet

Föredrag av Michael Lundh. Tid 19-20:30 Plats IOGT-NTO Öjebyn, ”Gotis”, V:a Järnvägsgatan 2 Kostnad Gratis Kontakt Anna-Lena Gröhn, 073-091 17 67, anna-lena@iogt.se Iyengar yoga

Tid 19:30-20:45 Plats Sikfors Folkets hus Kostnad Gratis Övrigt Yogamatta (om du

har), övrig utrustning finns att låna. Kontakt Ylva Nyberg, 070646 33 92, yogainorr@gmail.com

Ta med dig plagg du själv inte använder och byt mot plagg du kommer att använda. Inlämning och visning kl 11. Bytandet startar kl 12. Tid 11-15 Plats Piteå museum Kostnad Gratis Kontakt Julia Gullbrandsson, 070-368 87 67, snfpitea@hotmail.com

Föreläsning: Miljövänligt

Invigning av Framtidsveckan I PITEÅ

Tävling om Willys miljösatsning och ekologiskt. Priser varje dag, vinnare presenteras dagen efter tävlingsdagen. Tid 8-21 Plats Willys butiken Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren, 091122 63 61, daniel.lovgren@willys.se

Teater BARK kommer att framföra en barnpjäs speciellt framtagen för detta tillfälle. Vårt kommunalråd Helena Stenberg ska inviga, vi kommer även ha tal av vår egen länsordförande Lars Andersson. Varmt välkomna! Alla barn är extra välkomna denna dag att underhållas av teater BARK. Tid 14-15:30 Plats Byxtorget, Piteå Kostnad Gratis Kontakt Julia Gullbrandsson,

070-368 87 67, snfpitea@hotmail.com

med Aino Sundstedt Tid 19-20:30 Plats Krokodil kostnad Gratis Kontakt Stefan B Andersson, 070-394 81 79, stefan.andersson@abf.se

Tisdag 20 maj Provsmaka ekologisk frukt och grönt

Sticka och virka i ekologiska garner

15% rabatt på ekologiska garner. Tid 13-18 Plats Kickis garn och handarbete, Porsnäsvägen 40, Norrfjärden Kostnad Gratis Kontakt Christina Berglund, 070-632 58 05, kicki@kickisgarn.se Prova på styrkan av Lifewave akupunkturplåster!

Minska smärtan, öka energin, sov bättre, stressa ner och förbättra

hälsan! Föredrag om dessa plåster som är helt fria från kemiska tillsatser, godkända att användas som sjukvårdsmaterial inom EU! Tid 18:30-20 Plats Yogahusets lilla föreläsningssal i behandlingscentret. Kostnad Gratis Anmälan (bindande) till Maria Jalar, www.halsoqliniken.se Kontakt Maria Jalar, 070222 11 86, maria@halsoqliniken.se Föreläsning om hållbar utveckling

med författaren Björn Forsberg. Världens krisar men vad kan vi göra lokalt? Tid 18:30-20:30 Plats Café Krokodil Kostnad Gratis Kontakt Julia Gullbrandsson, 070-368 87 67, julia.gullbrandsson @studieframjandet.se

Onsdag 21 maj Fairtradeföreläsning med Catja Kaloudis

Fairtrade Sverige för dig som företagare med butik, café, restaurang eller hotell mm. Tid 08:30-09:30 Plats Vardagsrummet i Piteå, Bryggargatan 14, Piteå Kostnad Gratis Kontakt Siv Öhlund, 091169 62 08, 070-557 62 00, siv.ohlund@pitea.se Provsmaka ekologisk frukt och grönt

Gratis yogalektion i Yogahuset

Ingen föranmälan. Alla välkomna! Tid 18-19 Plats Yogahuset, Prästgårdsgatan 11, Piteå Kostnad Gratis Övrigt Yoga tränar man i mjuka träningskläder och barfota. All utrustning som du behöver finns att låna. Om du har en egen yogamatta får du gärna ta med den. Kontakt Kristina Berglund, 073-070 87 97, kristina@iyengaryoga.se Föreläsning: Agneta Granström, NLL

Miljöpartiet vill ha mer lokal mat, upphandlingsreglerna hindrar inte. Så vad är då hindret? Tid 18-21 Plats Lyan, Prästgårdsgatan 3 Kostnad Gratis Kontakt Ann-Louise Hagström, 070-671 81 50, al_hagstrom@outlook.com Föredrag: hållbart skogsbruk

med Harald Holmberg, skogsägare från Västerbotten. Tid 18-20:30 Plats Grans Naturbruksgymnasium, huvudbyggnaden Kostnad Gratis Anmälan på Studiefrämjandet Norrbottens hemsida eller kontakperson nedan. Kontakt Julia Gullbrandsson, 070-368 87 67, julia.gullbrandsson@studieframjandet.se

Tävling om Willys miljösatsning och ekologiskt. Priser varje dag, vinnare presenteras dagen efter tävlingsdagen. Tid 8-21 Plats Willys butiken Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren, 091122 63 61, daniel.lovgren@willys.se

du har), övrig utrustning finns att låna. Kontakt Ylva Nyberg, 070646 33 92, yogainorr@gmail.com

Gratis prova-på yinyoga Drop-in

Föreläsningskväll med ekologiskt tema:

Tid 12-12.45

Lilla Eco-butiken öppen

Presentation av ekologiskt och rättvisemärkt kvalitetschoklad från Chokladfrossa. Smakupplevelser av raw-food fika. Tid 12-14 Plats AnamCara Yoga & Wellness, Gästgivargatan 5 1tr, Öjebyn (granne med Öjeby kyrka) Kostnad Gratis Kontakt Vivi-Ann Sundberg, 072-511 30 05, vivianamcara@ gmail.com Sticka och virka i ekologiska garner

15% rabatt på ekologiska garner. Tid 13-18 Plats Kickis garn och handarbete, Porsnäsvägen 40, Norrfjärden Kostnad Gratis Kontakt Christina Berglund, 070-632 58 05, kicki@kickisgarn.se Föreläsning om den etiska märkningen Fairtrade

Catja Kaloudis, Fairtrade Sverige föreläser. Tid 14:30-15:30 Plats Sessionssalen, Stadshuset Piteå Kostnad Gratis Kontakt Siv Öhlund, 070557 62 00, siv.ohlund@pitea.se

Iyengar yoga

Tid 19:30-20:45 Plats Svensbyskolan Kostnad Gratis Övrigt Yogamatta (om

”Mat ur naturens skafferi” med Angelina Hjelm.”Renovera ekologiskt” med Erica Duvensjö. Tid 19-22 Plats Gotis Lillpite Kostnad Gratis Övrigt Försäljning av ekologiska produkter 18-19. Fikaförsäljning under kvällen. Kontakt Majvor Olofsson, 070-595 90 25, majvor.olofsson@datapost.se

Torsdag 22 maj Provsmaka ekologisk frukt och grönt

Tävling om Willys miljösatsning och ekologiskt. Priser varje dag, vinnare presenteras dagen efter tävlingsdagen. Tid 8-21 Plats Willys butiken Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren, 091122 63 61, daniel.lovgren@willys.se Öppet hus med aktiviteter  Loppis av återbruk – pengarna

går oavkortat till Cancerfonden.

 Prova på; Samisk slöjd i skinn

med Anneli Spjellok kl 12-14 (ekologiska material)  Försäljning av hembakat lätt hälsobröd, kaffe/te och fika. Tid 10-15 Plats Medborgarskolan, Prästgårdsgatan 30 ”mitt i stan”, Piteå Övrigt På kursen ”Prova på

samisk slöjd” kostar materialet Eva Lundström, 0911-40 01 01, eva.lundstrom@ medborgarskolan.se

Kontakt

Prova på-massage med ekologisk olja från c/o gerd

Begränsat antal platser! Tid 10-18 Plats Yogahuset, Prästgårdsgatan 11, Piteå Kostnad 150:- 30 min behandl. Kontakt Karin Isaksson, 070-255 90 35, karin.isaksson@live.se Mät din energinivå och prata hälsa!

Vilken behandling passar dig? Provsmaka Gluccoboss, blodsocker reglerande, viktminskande med 3 kg/v – helt naturlig produkt. Prova styrkan i Lifewave akupunkturplåster! Tid 12-18 Plats Yogahusets behandlingcenter, Prästgårdsgatan 11, Piteå Kostnad Gratis Kontakt Maria Jalar, 070222 11 86, maria@halsoqliniken.se FÖREDRAG: Gudinnan, Prästinnan, Systern

Om olika roller kvinnor har idag och i framtiden. Du bjuds på små, enkla hälsotips, ekologiskt frukt och örtte. Trummeditation. Tid 18-20:30 Plats Centrumlokalen i källarplan, Hamnplan 10B, Piteå Kostnad 100 kr. Föranmälan till arrangören senast 20 maj. Kontakt Heli Junttila, 070824 48 34, helij58@hotmail.com

Fredag 23 maj Provsmaka ekologisk frukt och grönt

Tävling om Willys miljösatsning och ekologiskt. Priser varje dag, vinnare presenteras dagen efter tävlingsdagen. Tid 8-21 Plats Willys butiken Kostnad Gratis Kontakt Daniel Lövgren, 091122 63 61, daniel.lovgren@willys.se Prova-på-massage med ekologisk olja från c/o Gerd

Begränsat antal platser! Tid 10-18 Plats Sjulnäskullens gård, Sjulnäs Kostnad 150 kr, 30 min behandl. Kontakt Karin Isaksson, 070255 90 35, karin.isaksson@live.se Visning av velomobil Tid 11-12 Plats Byxtorget, Piteå Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se

För ett hållbarare samhälle

Marianne Björn bjuder på lokalt producerad mat och pratar om värdet av lokalproducerat. Tid 11-13:30 Plats Byxtorget, Piteå Kostnad Gratis a Kontakt Lars-Ivar st Pettersson, ä n 070-627 04 43, på lip@bd.lrf.se

r Fo

er a... t ät id ts s


38

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Det händer i PITEÅ Fortsättning från sida 37.

Fredag 23 maj hållbar utveckling – Elever säljer egenproducerade produkter

20 elever från Handelsprogrammets åk 1 marknadsför och säljer produkter baserade på ekologiska ingredienser, återvunnet eller rättvisemärkt material. Tid 14:30-16:30 Plats Byxtorget (Uddmansgatan-Storgatan), Piteå Kontakt Lena Lundberg, 091169 65 37, lena.l.lundberg@pitea.se Ann-Louise Hagström finns på ICA-Lundmans

Hon bjuder på kaffe och pratar om omställning. Tid 15-19 Plats ICA-Lundmans, Hortlax. Kostnad Gratis Kontakt Ann-Louise Hagström, 070-267 31 42, al_hagstrom@ outlook.com

Lördag 24 maj Gratis prova på yinyoga Drop-In Tid

10-10.45 och 13-13.45

Lilla Eco-butiken öppen

Presentation av ekologiskt och rättvisemärkt kvalitetschoklad från Chokladfrossa. Smakupplevelser av raaw-food fika. Tid 10-14 Plats AnamCara Yoga & Wellness, Gästgivargatan 5 1tr, Öjebyn (granne med Öjeby kyrka) Kostnad Gratis Kontakt Vivi-Ann Sundberg,

072-511 30 05, vivianamcara @gmail.com Vårinspiration i det gröna hos Sinnenas Ateljé Handelsträdgård  Helgöppen trädgård med erbju-

danden på allt ätbart; fruktträd, bärbuskar, medicinalväxter, örter och grönsaker.  Föreläsningar om kreativ och ekologisk odling samt vild mat och gröna smoothies.  Rosencafét är öppen där vi bl a serverar raw-food desserter.  Flertalet hantverkare ställer ut traditonellt hantverk.  Fler företag medverkar, bl a Bothnia Granit som tipsar om marksten. Konstnären Malin Karlsson visar konst i sin ateljé.  Gröna gåvor till morsdag från blomsterbutiken och trädgården. Tid 10-16, hela helgen Kl 11 Kreativ eko-odling Kl 14 Vild mat & gröna smoothies Plats Sinnenas Ateljé Handelsträdgård, Sjöbodegränd 12, Västra Kajen i Piteå (vid rest. Sjöbodan) Kostnad Gratis Kontakt Anna Ekström, 070556 00 56, sinnenasatelje@gmail.com Filmvisning för barn och vuxna

En film för barn i en salong och en dokumentär för vuxna i en annan salong. För hela familjen! Tid 11-13:30 Plats Bio3an i Småstaden. Kostnad Gratis Anmälan på Studiefrämjandet Norrbottens hemsida

Julia Gullbradsson, 070-368 87 67, julia.gullbrandsson@studieframjandet.se

Kontakt

Familjearrangemang

Vi bjuder på korv som ni grillar själv. Rundvandring i det kulturhistoriska området. Tid 11-14 Plats Karlsbergsområdet, Öjebyn Kostnad Gratis. Fika till självkostnadspris. Kontakt Assar Pettersson, 070-639 25 05, assar.pettersson@telia.com Byaloppis i svensbyn

Boende i Svensbyn kommer sätta upp loppisbord på sina gårdar. Tid 11-15 Plats Svensbyn Kostnad Gratis Kontakt Julia Gullbrandsson, 070-368 87 67, julia.gull88@ hotmail.com Öppen gård – eufåria

Besök gården som bedriver lammproduktion med ca 100 tackor av rasen gotlandsfår. Hälsa på lammen. Prova att karda, tova, spinna! Gårdsbutiken är öppen. Möjlighet att anmäla intresse för att köpa lammkött inför hösten. Tid 11-15 Plats Eufåria, Hamptjärnsvägen 105, Svensbyn Kostnad Gratis Kontakt Josefin Lundberg, 070204 12 26, josefin@eufaria.se Bakluckeloppis och bordsloppis

Försäljning av hembakat fika och varmkorv i hembygdsgården. Tid 11-15

Plats Blåsmarks Hembygdsgård Kostnad Hyra av bord 50:- för

den som inte har eget. Övrigt Kläder efter väder. Anmälan för loppis till kontaktpersonen. Kontakt Marie Lundin, 073-053 03 14, marie.v.lundin@gmail.com Modevisning

Tid 12-14 Plats Mötesplats Kupan Piteå Kostnad Gratis Kontakt Ulla-

Britt Boström, 070-364 42 33, ubgkonsult@hotmail.com

Hållbar konst i gränden

RABARBER Konsthantverk / runtomkring huset / i gränden. Tid 12-16 Plats Storgatan 37 Piteå Kostnad Gratis Kontakt Maria Öqvist Öhman, 0911-637 10, info@rabarberkonsthantverk.se

Söndag 25 maj Vårinspiration i det gröna hos Sinnenas Ateljé Handelsträdgård  Helgöppen trädgård med erbju-

danden på allt ätbart; fruktträd, bärbuskar, medicinalväxter mm.  Föreläsningar om kreativ och ekologisk odling samt vild mat och gröna smoothies.  Rosencafét är öppen där vi bl a serverar raw-food desserter.  Flertalet hantverkare ställer ut traditonellt hantverk.  Fler företag medverkar, bl a Bothnia Granit som tipsar om

marksten. Konstnären Malin Karlsson visar konst i sin ateljé.  Gröna gåvor till morsdag. Tid 10-16, hela helgen Kl 11 Vild mat & gröna smoothies Kl 14.Kreativ eko-odling Plats Sinnenas Ateljé Handelsträdgård, Sjöbodegränd 12,V:a Kajen i Piteå (vid rest. Sjöbodan) Kostnad Gratis Kontakt Anna Ekström, 070-556 00 56, sinnenasatelje@gmail.com Hållbar konst i gränden

RABARBER Konsthantverk / runtomkring huset/i gränden Tid 12-16 Plats Storgatan 37 Piteå Kostnad Gratis Kontakt Maria Öqvist Öhman, Storg. 37, Piteå, 0911-637 10, info@rabarberkonsthantverk.se Kom och var med, slå dig ner, sitt i ro

En enkel mässa med sång, musik, bön och ljuständning, leds av Viktor Fredriksson. Fika med pizzabullar. IOGT-NTO Norrbotten bjuder på kaffe. Tid 18-19 Plats Piteå Kyrka Kostnad Gratis Kontakt Karin Lundberg, diakon, 070-169 67 71, n: karin.m.lundberg @ e svenskakyrkan.se bb nu

we an. å k p o vec f in ds er mti M ra f

Piteå diplomerad Fairtrade City

Lär dig mer om Fairtrade Kom på föreläsning med Catja Kaloudis, Fairtrade Sverige onsdagen den 21 maj. Du får en kort bakgrund till Fairtrade och hur det ser ut i världen. Catja berättar om produktmärkningen Fairtrade – vad det är och vad den står för. Hon ger exempel på hur man som kommun, konsument och företag kan ta ett större etiskt ansvar genom att konsumera Fairtrade-märkta produkter. Detta varvas med berättelse, film och tid för frågor. Du som företagare med butik, café restaurang eller hotell med mera är välkommen till Vardagsrummet kl 8.30-9.30 Du som privatperson och kommunanställd är välkommen till Stadshuset sessionsal kl 14.30-15.30 Vi bjuder på Fairtrade-märkt fika, varmt välkommen!

Konsument Piteå 0911-69 62 08, Siv Öhlund, www.pitea.se, www.facebook.se/pitea.se

Foto: DIAKRIT

I den jämtländska byn Bleka satsar bönderna på solel. Det stundtals kyliga jämtlandsvädret har visat sig vara optimalt för solceller. Besök ett Framtidsföretag som Bleka Gård och låt dig inspireras!

Ansök nu och kom igång med förnybar energi Funderar du också på en framtid med förnybar energi? Under 2014 har du chansen att få professionell rådgivning och inspirerande studiebesök till förmånligt pris. Ansökan är enkel att göra och du får besked inom en vecka. Gör din ansökan på hemsidan för Goda affärer

på förnybar energi och läs mer om alla möjligheter som sol, vind, vatten och bioenergi erbjuder dig som landsbygdsföretagare. För information kontakta Håkan Stenmark, LRF, på tel 0920-23 77 39. Välkommen att ta första steget till en framtid som företagare i förnybar energi.

Det ska vara enkelt och prisvärt att tänka långsiktigt och värna om hållbarhet. Här spelar energifrågan en viktig roll. Inom satsningen Goda affärer på förnybar energi finns det under 2014 medel till inspiration, ny kunskap och stöttning i dina kommande satsningar på förnybar energi. Gå in på www.gafe.se eller ring 0920-23 77 39.


ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

r ä g n i n s ö l s n a g å r f t a m i l K

DU! NU!

S

Det lär inte finnas någon som har missat att höra talas om klimatfrågan. I Norrbotten kan vi se att gensvaret inför den första Framtidsveckan är stort, det är många som funderar på dessa frågor.

om alltid när det handlar om frågor som är relativt nya så finns det myter och missuppfattningar. Många av oss fördjupar oss inte speciellt mycket i frågan i tron att det är antingen svårt eller för att man tror att beslutsfattarna har koll på läget och kommer att lösa frågan.

Låt oss direkt ta död på två myter:

Nej, det är inte speciellt svårt att förstå grunderna i klimatfrågan! Nej, politiker och beslutsfattare har inte mer koll på lösningen än vad du och jag har och är definitivt inte på väg att lösa frågan! Om grunderna i klimatfrågan är enkla så är det som däremot svårt med lösningen, som måste komma mycket snabbt och omfatta stora delar av den verksamhet som sker i alla samhällen på Jorden. Lösning är i skrift mycket enkel; vi måste sluta

släppa ut koldioxid nu!

I praktiken ställs stora, kortsiktiga ekonomiska intressen mot livet på planeten, inklusive hela mänsklighetens överlevnad. Den kortsiktiga ekonomins väv är vi alla mer eller mindre invävda i och även om många av oss är medvetna om att det inte går att fortsätta på det här viset så har vi som enskilda individer inte möjlighet att förändra hela världen, vi kan på den nivån endast verka inom det som vi kan påverka, det som är vår rådighet.

Rådighet, det vill säga, möjligheten att ändra på saker och ting växer med kunskap så låt oss därför börja med målet och så enkelt som möjligt förklara varför detta är en fråga som ingen ska gå förbi. Målet är enkelt och kan skrivas noll (0). Noll inne-

bär att vi inte ska göra några utsläpp alls av fossila gaser. Det är här som frågan ofta ställs, när ska det vara noll? Det korrekta svaret är egentligen, igår! Omställningen måste därför börja nu och vi måste globalt bli klara inom några få år! Tiden håller på att rinna ut, troligen inte för att vi är ovilliga, utan för att ingen någonsin talat om hur oerhört bråttom det är!

Just nu tyder ingenting på att någon global minskning av utsläppen håller på att ske, utsläppen ökar istället kraftigt. En av myterna i sammanhanget kan vara bra att knäcka. Det är tanken att bara man minskar sina utsläpp lite grann så kommer det att räcka och att man därefter inte behöver göra något när man har gjort sitt ”klimatsmarta val”. Många företag rider kortsiktigt på den myten. Ett av områdena som vi i Norrbotten har aktuellt är vårt transportbehov. Där tänker vi att genom att köpa en mindre, bränslesnål bil så gör vi en klimatinsats. Den myten fortsätter bilindustrin att leverera åt oss, trots att det handlar om att helt lämna bilar drivna med fossila bränslen.

Orsakerna ligger inte i bilen i sig själv utan i det sätt som koldioxiden beter sig i atmosfären. Ungefär en fjärdedel av den koldioxid som vi släpper ut stannar kvar i atmosfären i 100 000 år! Det innebär att om vi tar upp

oljan ur marken nu eller om tio år har det ingen som helst betydelse på effekten av den på klimatet. En av de mest skrämmande sakerna inom

klimatvetenskapen är det som kallas återkopplingsmekanismer. Detta innebär att klimatsystemet passerar en tröskel där det inte längre är våra utsläpp som driver på förändringen utan istället kommer vi in i en ond spiral där t.ex. metan i permafrosten frigörs utan att vi kan trycka på stoppknappen! Sådan självgående klimatförändring kan leda till temperaturer som gör stora delar av planeten obeboeliga och givetvis att stora delar av livsförutsättningar för alla arter, inklusive människan utplånas!

Frågan som ställs därefter brukar vara vad ska vi då göra? Svaret blir enkelt även i det fallet, allt du och vi tillsammans kan! Alla måste göra allt som står i deras makt, det som finns inom respektive människas rådighet.

Tro aldrig att du är maktlös – du kan troligen påverka mycket mer än du någonsin anar! Urpo Taskinen

Prioriteringsordning: 1. Vänta inte, börja nu! 2. Må inte dåligt över det som du inte kan göra, må bra av allt det som du kan göra – det är mycket mer än du tror! 3. Sätt dig in i klimatfrågan och sök lösningar aktiv – det handlar om allas liv, inklusive ditt och dina barns framtid. Kanske det viktigaste i livet? 4. Kommunicera med din omgivning; påverka din arbetsplats, påverka dina politiker och välj sådana som vill genomföra en kraftfull klimatpolitik. Två val kommer i år! 5. Direkt du ser ett företag som inte har fattat vad det handlar om – undvik det, köp inte deras produkter, tala om det för dem. Tack vare punkt 3 vet du varför, låt dem också veta! 6. Minska din totala konsumtion – därmed minskar du dina utsläpp och ofta får du också mer tid åt det som är väsentligt i livet – livet självt. Om alla i världen skulle leva som en genomsnittsnorrbottning så skulle vi behöva drygt tre planeter! 7. Sluta flyga helt – åk buss och tåg på tjänsteresor, ta cykelsemester istället för bilsemester. 8. Minska kraftigt på köttätandet – bli gärna vegetarian eller åtminstone en som äter endast lokalproducerat kött. 9. Skaffa kunskap om hur du odlar din egen mat och sätt igång, i Norrbotten finns plats.

Det är deras framtid det gäller!

10. Engagera dig i folkrörelser och driv frågorna där och genom dem. Alla behövs, alla är viktiga, tillsammans skapas den stora förändringen! Urpo Taskinen

39


40

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

Det händer i Älvsb

n

Alla dagar

Söndag 18 maj

Folktandvårdens sockerutställning

Hållbar Musik

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården Älvsbyn, Skolgatan 21 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar Kontakt John Sandström, NLL, 971 89 Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se

 Kommunalrådet Helena Öhlund inviger Framtids-

Underhållning med bl a Älvsbygruppen Inte som du tror och Janne Martinsson. Alla ungdomar upp till 25 år som vill vinna en biobiljett, var med i en ”Hållbarhetstävling”, svara på några frågor. Välkomna! Tid 18-21 Plats SMÄKKs lokal Forum, Älvbyn Kostnad Gratis Kontakt Jan Martinsson, Storgatan 25, Älvsbyn, 0771-96 50 22, info.alvsbyn@abf.se

 Uppvisning med den sopsorterande hunden Kompis,

Måndag 19 maj

Lördag 17 maj Invigning av framtidsveckan veckan i Älvsbyn.

som hämtar och lägger skräp i rätt låda.  Funkar elbilar i Norrbotten? – Robert Granström från TSS, Test Site Sweden, sammanfattar sina erfarenheter av elfordon.  Information om kommunens arbete med Borgmästaravtalet – Helena Öhlund.  En del av Sveriges oljereserv – Sunpine i Piteå berättar om sin tillverkning av biobränsle.  Sportringen i Älvsbyn visar sina elcyklar.  Bilutställning av elbilar, bl a en Tesla model S och bilar från Rondellens bil Luleå och Bil-Laget Piteå.  Visning av solpaneler, Janne Norberg.  Naturskyddsföreningen.  Utställning på ”Återbruk”, Kristina Pantzare. Tid 11-14 Plats Forum Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman, 0771-96 50 22 info.alvsbyn@abf.se

ANNONS

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Föreläsning: Solenergi Föreläsare Janne Norberg Tid 19-21 Plats ABF Älvsbyn, Storgatan 25 Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman, Storgatan 25, Älvsbyn, 0771-96 50 22, info.alvsbyn@abf.se

Attityder om klimat: Forskningsresultat och framtida utmaningar Johan Jansson, PhD/Ekonomie doktor, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Om hur attityder och värden påverkar vårt förhållningssätt till hållbarhetsutmaningarna generellt och klimatfrågan specifikt. Presentation av det arbete som bedrivs just nu. Vilka utmaningar står vi inför för att få ett genomslag på många nivåer samtidigt i samhället. Tid 15:45-17 Plats Pärlan Forum, Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Maria J Johansson, Boden, 073-841 20 30, maria.j.johansson@ studieframjandet.se

Tisdag 20 maj Bra vatten i Älvsbyn? Roger Viklund från Älvsby Energi informerar om vatten och avlopp. Tid 19-21 Plats Pärlan Forum, Älvsyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman, Storgatan 25, Älvsbyn, 0771-96 50 22, info.alvsbyn@abf.se

Torsdag 22 maj Paneldebatt: Framtidspolitik EU – ett hållbart samhälle? Kom och ställ frågor till Älvsbyns politiker. Tid 19-21 Plats Forsen Kommunhuset, Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Kerstin Backman, Storgatan 25, Älvsbyn, 0771-96 50 22, info.alvsbyn@abf.se

Fredag 23 maj Visning av velomobil Tid 15-16 Plats ICA Supermarket, Älvsbyn Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

070-629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se

: en b b nu we an. på eck o f v in ids r t e M ram f

FRAMTIDSVECKAN

Tisdag 20 Maj mellan 10.00-18.00 Vi finns på Mötesplats Luleå ”Café Glimten”, Trädgårdsgatan 23 (samma hus som Örnens äldreboende). Vi hoppas på intressanta möten människor emellan och vi kommer också att ge mer ingående information vid nedanstående tider. 12.00 och 17.00 Coompanion Nord ger information om vad vi har att erbjuda, vad kooperativt företag, arbetsintegrerande företag och socialt företag står för och vad som är på gång. ”Fika med olika” är också på plats så det finns möjlighet för dig att bolla Dina idéer med oss.

10.30 och 15.00 Projekt Framtidsveckan: Lena Kandelin bjuder in till samtal om hur samarbete, nätverkande och socialt företagande kan ta form för att bidra till en hållbar värld. Vad kan vi gemensamt skapa i Luleå för att redan nu påbörja nästa steg? Kom gärna och samtala och bolla dina idéer!

11.15 och 16.30 Kooperativet Bevara Digitalt - Vi är ett socialt företag i Luleå och vi visar hur vi hjälper privatpersoner och företag att digitalt bevara och restaura sina foton, diabilder och fotonegativ.

14.00 Svenska Kyrkan - Öppna Rum. Linda berättar om Luleå Stifts projekt Svenska Kyrkan - Öppna rum. Om delaktighet, samverkan och Socialt Aktörskap i Luleå stift.

13.00 och 16.00

Mötesplats Luleå ”Café Glimten”, ett socialt kooperativ som ger utrymme/arbete till personer som står långt från arbetsmarknaden för att skapa egna förutsättningar för sin framtid.Vi kommer att presentera oss och även erbjuda lättare lunch, smörgås och fikabröd till försäljning.


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

41

Det händer i överkali Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården Överkalix Tallviksvägen 31 Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar. Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se Hållbar matkonsumtion för klimat och hälsa

Vikten av närproducerat. Tid 9-20 Plats Coop Konsum Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Hans Lönnelid, 070-653 53 93, hans.lonnelid@skola.overkalix.se

Tid 13-15 Plats Folkets hus i Lansjärv Kostnad Gratis Kontakt Tord Henriksson,

Torsdag 22 maj

Visning av elbilen Tesla model S. Tid 12-18 Plats Folkets hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Kennerth Moberg, 070-842 17 13, kennerth.moberg@telia.com

Föredrag på tema hållbar utveckling

Vikten av att värna om bi-odling

tord_henriksson@telia.com

Av Björn Forsberg. Fika i paus. Tid 18:30-21 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Kennerth Moberg, 070-842 17 13, kennerth.moberg@telia.com

Utställning: Hur fungerar bin. Vad händer i en bi-kupa. Tid 13-18 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Sune Isaksson, 070-268 49 42, kennerth.moberg@telia.com

Lördag 24 maj

Vi hälsar våren och den hållbara ramtiden välkommen

Utställning: skolungdomars syn på ett framtida hållbart samhälle

Söndag 18 maj Katolsk mässa på spanska Tid 17-18 Plats Överkalix Kyrka Kostnad Gratis Kontakt Maria Pettersson,

072570 27 01, signe.johan@hotmail.com

Tisdag 20 maj Kommunal information ”Vår kommun och vår miljö”

med kommunalrådet Birgitta Persson och tekniska chefen Kennet Sköld.

Elever från förskolan till gymnasiet diskuterar, skriver uppsatser och tecknar om ett hållbart framtida Överkalix under hela Framtidsveckan. Dessa redovisas för allmänheten i slutet av veckan i form av en utställning. Tid 10-21 Plats Folkets Hus Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Hans Lönnelid, 070-653 53 93, hans.lonnelid@skola.overkalix.se

Tesla model S.

Funkar elbilar i Norrbotten? ”Funkar elbilar i Norrbotten?” Det är rubriken på ett föredrag som Robert Granström kommer att hålla i Älvsbyn och Boden den 17 maj samt i Luleå den 18 maj. Den 24 maj berättar Robert också i Överkalix och Kalix. Underrubriken är ”Test Site Sweden, TSS, sammanfattning av erfarenheter om elfordon.”

Vårmusiken, Överkalix Kyrkokör Tid 18-19 Plats Överkalix Kyrka Kostnad Gratis Kontakt Maria Pettersson, 072570 27 01, signe.johan@hotmail.com Visning av velomobil

Tid 19-20 Plats Coop Konsum Överkalix Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen,

El-bilars möjligheter i Norrbotten?

Föredrag av Robert Granström.

I Älvsbyn hålls föredraget i Forum och visning utanför

Forum, start kl 11.00

I Boden hålls föredraget och visningen på Medborgarplat-

sen, direkt efter invigningsceremonin alltså kl 15.00.

I Luleå hålls fördraget på scenen i Stadsparken kl 13.00

n: e bb .nu e w an på eck o nf dsv i er ti M ram f

070-629 58 02, urpo. taskinen@naturskyddsforeningen.se

Förutom föredraget av Robert Granström kommer det att vara förevisning av elbilar och hybridbilar i samband med föredraget. Det kommer bl.a. att visas en Tesla model S samt bilar från andra bilfirmor.

och därefter visningen i anslutning till Stadsparken. Efter visningen hålls en politikerdebatt om miljöfrågor i Stadsparken med start kl 14.00. I Överkalix hålls föredraget kl 12.00 vid Folkets Hus. I Kalix hålls fördraget kl 15.00 i Folkets Hus.

Välkommen att ta del av ett miljövänligare alternativ. Gösta Eriksson

TEMPEL RIDDARE ORDEN Söker Du

• ett fördjupat livsinnehåll? • en fungerade varm och nykter gemenskap? • en stärkt vilja att i egen livsföring bidra till en bättre värld?

Tror Du

• att vackra ceremonier med djupt innehåll skulle tilltala Dig? • att varje enskild människa är en viktig del av tillvaron? • att varje enskild människa har ett eget ansvar för helheten?

DÅ ÄR TEMPEL RIDDARE ORDEN NÅGOT FÖR DIG! Läs mer om Tempelriddareorden på www.tempelriddareorden.se

Hyresgästföreningen talar om hållbart boende 20 – 22 maj Nytorget, Luleå Centrum Tisdag Onsdag Torsdag

Kontakta oss

Riddartemplet Bröderna i Boden: Karl-Anders Isaksson tfn 0921-343013 Bengt Davidsson tfn 070-5117511 Riddartemplet Bothnia i Piteå: Ola Lindberg tfn 073-8430216 eller Ola Landin tfn 070-5792777 Riddartemplet Malmen i Kiruna: Arne Bergman tfn 070-2681175

Politikerdebatt 11:00-12:30 Rundabord samtal mellan olika aktörer i kommunen. 11:00-13:00. Kom och prata förhandlingar och bostadsjuridik med vår förhandlare och jurist.

Kom och prata hållbart boende med oss från kl. 11-15! För mer information besök oss på Facebook www.facebook.com/hyresgastforeningenlulea


42

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

ANNONS

Å E N

R O T

R E V

Ö

T

Övertorneå ska bli Sveriges Ekokommun nr 1

Framtidsveckan i Övertorneå har ett digert program som förhoppningsvis kommer att locka många besökare. Det är en naturlig fortsättning på fjolårets 30-års jubileum för Ekokommunen Övertorneå som blev Sveriges första Ekokommun redan 1983.

ill en början lades störst fokus på ekologisk odling av grönsaker. Odlingen på suveränitetsholmarna intill riksgränsen mellan Sverige och Finland i Torne älv blev känt över hela världen. Senare ingick även ekonomiska och sociala hänsyn i Ekokommunbegreppet. Roland Kemppainen, kommunalråd i Övertorneå kommun: – Ekonomisk utveckling och ekologisk balans ska förenas i samma utvecklingsstrategi. Detta tror vi är det bästa sättet att dra nytta av kommunens fördelar och åstadkomma en utveckling av bygden.

Vindkraft

Idag finns många exempel på hur hållbarhet och Ekokommunbegreppet finns med i Övertorneå kommun. Just nu byggs tolv nya vindkraftverk till de sju tidigare som finns i kommunen. De tio första årens elproduktion är redan köpt av företagen Google och O2. – Dessutom planeras ytterligare tolv vindsnurror i kommunen, säger Roland Kemppainen. Tekniska enheten i Övertorneå kommun jobbar aktivt med att verksamheten ska ha en låg miljöbelastning. Exempelvis arbetar de kontinuerligt med att hålla nere energiförbrukningen i de kommunala fastigheterna.

Grön flagg & framtidsprojekt

I förskolor och skolor finns hållbarhet med både i det dagliga arbetet och i olika projekt, exempelvis projektet Futurize som Svanstein skola deltar i. Futurize handlar om att unga människor vill bidra till en bättre framtid, gärna där de bor. Det gör skolelever delaktiga i den egna kommunens energi- och miljöarbete. – Genom projektet får dessutom den lokala politiska ledningen upp ögonen för ungdomarnas engagemang. Parterna ska i projektet bland annat underteckna ett Framtidsavtal som visar vägen till ett hållbart samhälle, säger Anna Andersson, projektledare, Övertorneå kommun. Ett annat exempel är Grundsärskolan i Övertorneå blev först i kommunen att efter två års arbete klarat certifieringen Grön flagg. Det innebär både en certifiering och ett verktyg för miljöarbete i skolor och förskolor som Håll Sverige Rent har tagit fram.

Ett aktivare skogsbruk motverkar klimatförändringarna Ett uthålligt skogsbruk är viktigt för ett hållbart samhälle. Övertorneå kommun vill skapa ett ekonomiskt incitament för ett aktivare skogsbruk. Genom fotosyntesen tar träden upp och binder koldioxid. Träden lagrar kolet från koldioxiden i stam, rötter och grenar. När tillväxten blir för långsam kan träden avverkas och lagras på annan plats för att ge plats för nya träd som kan fortsätta att ta upp koldioxid på ett effektivt sätt. Trä används till långlivade produkter som hus och möbler, och kan ersätta andra material med sämre klimategenskaper, till exempel plast och aluminium. Dessutom ersätter trädtoppar och grenar fossila bränslen. Skogens betydelse för motverkan av klimatförändringarna kan öka med ett aktivare skogsbruk. Övertorneå kommun driver

projektet ”Koldioxidkrediter från skogen”. Syftet med projektet är att skapa ett ekonomiskt incitament för markägare att sköta skogen med ökad tillväxt och därmed ökad inbindning av koldioxid. Alla skogsskötselåtgärder sker i produktionsskogar och ryms inom skogsvårdslagen.

Tar nästa steg

Nyligen har Övertorneå kommun beslutat att införa Ekokommun 5.0 med det övergripande målet att hållbarhet ska genomsyra all kommunal verksamhet, vilket skapar utveckling och gör kommunen attraktiv att bo och leva i. – Det här innebär att vi tar nästa steg som Ekokommun och sätter målet att bli Sveriges Ekokommun nummer 1. Vi var först och nu ska vi tillsammans jobba för att bli bäst, säger kommunalrådet Roland Kemppainen. Pilotkommun

Genom Ekokommun 5.0 förutsätts kommunen ta på sig rollen av en pilotkommun för hållbar utveckling, vilket innebär att

verka för att sprida konceptet till kommuner i den egna regionen och ha en öppenhet för ständigt lärande. Processen att uppgradera kommunen till Ekokommun 5.0 består av att ta fram, förankra och implementera en hållbar utvecklingsplan som inkluderar ett strukturerat miljöarbete, åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP) och en grön tillväxtplan, samt kompetensutveckling, demokrati, delaktighet och folkhälsa. Fotnot: Övertorneå kommun under-

tecknade Borgmästartalet 2013 och antog därmed målsättningen att minska koldioxidutsläppen med minst 20procent till år 2020 jämfört med 2008.

Handlarnas Gatufest mitt i byn 24 maj, kl 12 .20

BIOENERGI – en framtidsbransch i Övertorneå

Det är i skogen som framtidens råvara finns. Vid en omställning från fossila till förnybara bränslen och produkter minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar. Det finns idag stora potentialer att öka uttaget från skogen utan att påverka balansen i naturen.

Tanken är att klimatnyttan som skapas genom tillväxthöjande åtgärder ska kunna säljas till företag och organisationer som vill klimatkompensera sina utsläpp med en verifierad ökad inbindning av koldioxid. Dessa organisationer klimatkompenserar som en del av sin klimatstrategi och sitt hållbarhetsarbete för att gå mot klimatneutralitet.

I Övertorneå kommun finns det cirka 160 000 hektar skog, varav 83 procent är produktiv skogsmark. En stor del av skogsråvaran transporteras ned till kusten för vidareförädling. I den omställning som sker och kommer att ske i framtiden där fossila energislag ska ersättas med bioenergi för drift av fordon, uppvärmning och framställning av el har skogen en viktig roll. Ett politiskt mål för Sverige är en fossilfri fordonsflotta år 2030. Detta är ett av de viktiga målen för ett klimatneutralt samhälle 2050.

– Genom att köpa klimatnytta skapad i den svenska skogen kan klimatkompenserande organisationer minska klimatpåverkan, gynna samhällsutvecklingen och främja energiomställningen, säger Anna Andersson, projektledare, Övertorneå kommun.

– Övertorneå kommun med den stora potentialen i de kringliggande skogarna kan tillsammans med grannkommunerna utveckla användningen av bioenergi som kan förädlas ett antal steg längre. Detta för att klara av transporter till marknader som finns längre bort än bara den lokala marknaden. Ett av målen är att vi ersätter oljan i våra pannor med energiråvara från skogen.

Stig Kerttu Näringslivschef i Övertorneå kommun:


ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

43

Det händer i övertorneå Alla dagar Folktandvårdens sockerutställning

Utställningen visar på det dolda sockret i det vi äter och hur man undviker socker. Tid 8-17 Plats Folktandvården, Matarengivägen 8c, Övertorneå Kostnad Gratis Övrigt Obs! Endast vardagar. Kontakt John Sandström, NLL, Luleå, 070-275 47 26, john.sandstrom@nll.se

Lämna gärna bilen hemma! Om möjligt lämna bilen hemma och ta istället cykeln eller gå under denna vecka.

Lördag 17 maj Kom och upplev naturen på Naturguideelevernas examensguidningar

Beskrivning av guidningarna och tider: se www.tornedalen.se eller facebook.com/naturguiderna Tid 0-24 Plats Guidningarna utgår från Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis, endast egen transport. Övrigt Kläder och skor efter väder Kontakt Rolf Lahti, 070-640 98 47, rolf.lahti@tornedalen.se Fågelskådning Tid 9-11 Plats Särkijärvi.

Samling vid ”långa bryggan”, gångvägen Salmibron Kostnad Gratis Övrigt Medtag gärna kikare och matsäck Kontakt Kurt A Larsson, 070-533 58 04, kurt.allan.larsson@telia.com Folkhögskolans dag

Tid 10-14 Plats Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis Övrigt Inomhusaktiviteter Kontakt Tomas Mörtberg,

070-328 85 24, tomas.mortberg@tornedalen.se

Klädbytardag

Klädbytardagen syftar till att bryta den rådande slit-och-slängtrenden och minska belastningen på miljön. Inlämning av kläder möjligt redan kvällen innan på Tornedalens Folkhögskola (fredag 16 maj kl 18-20). Byt så många klädesplagg –hela och fräscha – du vill. Även väskor och skor i nyskick. För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. Kläder som blir över doneras till Röda Korsets second handbutik i Övertorneå. Tid 10-14 Plats Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Sofia Green, 0733-86 64 08, sofia.green.1978@gmail.com Bastu Yoga – med Aila Jaako-Hallqvist Tid 16-18 Plats Restaurang

bastu

Kostnad

150 kr

Kattilakoski

Övrigt Badkläder samt handuk och liggunderlag. Kontakt Rickard Zachari, 0927-510 13, tornedalspannan@gmail.com

Gudstjänst: en hållbar framtid

med svensk-finsk kyrkokör, Marja Mustakallio och Maria Andersson Tid 18-19 Plats Hietaniemi kyrka Kostnad Gratis Kontakt Maria Andersson, 0927-798 95, a.maria.andersson @svenskakyrkan.se Musik kväll med uppträdande

av lokal musiker Tomas Martin. Tid 19-22 Plats Restaurang Kattilakoski Kostnad Musiken Gratis Kontakt Rickard Zachari, 0927-510 13, tornedalspannan@gmail.com

Söndag 18 maj Kom och upplev naturen på Naturguideelevernas examensguidningar

Beskrivning av guidningarna och tider: se www.tornedalen.se eller facebook.com/naturguiderna Tid 0-24 Plats Guidningarna utgår från Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis, endast egen transport. Övrigt Kläder och skor efter väder Kontakt Rolf Lahti, 070-640 98 47, rolf.lahti@tornedalen.se Söndagsgudstjänst med framtidstro

Maria Andersson, Marja Mustakallio Tid 11-12 Plats Övertorneå kyrka Kostnad Gratis Kontakt Maria Andersson, 0927-798 95 a.maria.andersson @svenskakyrkan.se

Måndag 19 maj Kom och upplev naturen på Naturguideelevernas examensguidningar

Beskrivning av guidningarna och tider: se www.tornedalen.se eller facebook.com/naturguiderna Tid 0-24 Plats Guidningarna utgår från Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis, endast egen transport. Övrigt Kläder - skor efter väder Kontakt Rolf Lahti, 070-640 98 47, rolf.lahti@tornedalen.se Framtida affärsmöjligheter av bioenergi från skogen

– hur kan vi hitta utveckling på lokalnivå? Ulf Westerberg PSP, Martin Jonsson Sveaskog m fl Tid 18-20 Plats Kommunalkontoret Övertorneå kommun Kostnad Gratis Kontakt Stig Kerttu, 070-588 48 17, stig.kerttu@overtornea.se

Tisdag 20 maj Kom och upplev naturen på Naturguideelevernas examensguidningar

Beskrivning av guidningarna och tider: se www.tornedalen.se eller facebook.com/naturguiderna Tid 0-24 Plats Guidningarna utgår från Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis, endast egen transport Övrigt Kläder efter väder Kontakt Rolf Lahti, 070-640 98 47, rolf.lahti@tornedalen.se Skräpplockning på byn Juoksengis vägkanter Tid 9-10 Plats Start förskolan Kostnad Gratis Kontakt Ann-Britt Aasa,

070-331 95 92, annbritt.aasa@gmail.com

Lokal nytta av vindkraft

Kostnad Gratis Övrigt Tillväxtenheten

Fredag 23 maj

Onsdag 21 maj

För beskrivning av de olika guidningarna och tider: se www. tornedalen.se eller facebook.com/ naturguiderna Tid 0-24 Plats Guidningarna utgår från Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis, endast egen transport Övrigt Kläder efter väder Kontakt Rolf Lahti, 070640 98 47, rolf.lahti@tornedalen.se

bjuder på sallad och dryck. Vänligen meddela om allergier. Anmälan senast 15 maj till siv.harkonen@overtornea.se Kontakt Eva Sturk, Heart of Lapland, 076-807 70 90, eva@heartoflapland.com

Kom och upplev naturen på Naturguideelevernas examensguidningar

Beskrivning av guidningarna och tider: www.tornedalen.se eller facebook.com/naturguiderna Tid 0-24 Plats Guidningarna utgår från Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis, endast egen transport Övrigt Kläder efter väder Kontakt Rolf Lahti, 070-640 98 47, rolf.lahti@tornedalen.se

Studiebesök till bygget av Maevaara vindkraftpark samt seminarium om lokal nytta med vindkraft och vindkraftens roll i energisystemet. Tid 10-16 Plats Samlingsplats meddelas vid anmälan till kontaktperson. Studiebesök på förmiddagen och seminarium på eftermiddagen. Kostnad Gratis Övrigt Oömma kläder vid inledande studiebesök. Kontakt Jonas Lundmark, 0911-69 70 48, 072-210 02 02, jonas.lundmark@pitea.se

Möte om att Designa Övertorneå

Det mesta går att återvinna

Beskrivning av guidningarna och tider: se www.tornedalen.se eller facebook.com/naturguiderna Tid 0-24 Plats Guidningarna utgår från Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis, endast egen transport Övrigt Kläder efter väder Kontakt Rolf Lahti, 070-640 98 47, rolf.lahti@tornedalen.se

– Utställning & Prova på. MarjaLiisa Risto visar och berättar om återvinning. Tid 11-14 Plats ABF Norr Övertorneå, Matarengivägen 21 Kostnad Gratis Kontakt Hannele Flygare, 077196 50 22, hannele.flygare@abf.se ”Diskutera mera”

är ett diskussions forum där aktuella ämnen tas upp. Detta är en mötesplats för alla åldrar. Detta är den rätta! Tid 18-19:30 Plats Fritidsgården Frippes Kostnad Gratis Kontakt Elina Johansson, 070628 04 03, elinaj@overtornea.se Vision 2050: Ekologiskt hållbart Norrbotten

Här finns levande rik natur, ekolokal livsmedelssäkerhet, njutbart naturnyttjande, hållbar industri, närenergi för fordon och bostäder, ett fjärde språk och inspirerade återkommande besökare. Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län målar upp en bild. Tid 17-18 Plats Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Mattias Johansson, 070-209 03 90, bjumis@gmail.com Dialog och samvaro kring turism

Tips om hur du kan arbeta med hållbarhet inom turism. Hur ska vi arbeta tillsammans för att skapa attraktiva produkter? Tid 18-20 Plats Övertorneå Tillväxtenheten, Matarengivägen 21

Medverkande från projektet Designa Norrbotten och kommunala företrädare. Tid 18-20 Plats Övertorneå kommunhus Kostnad Gratis Kontakt Stig Kerttu, 070-588 48 17, stig.kerttu@overtornea.se

Torsdag 22 maj Kom och upplev naturen på Naturguideelevernas examensguidningar

Bytardag av leksaker och fritidsutrustning Tid 13:30-15:30 Plats Lyckebo förskola Kostnad Gratis Kontakt Ann-Britt Aasa,

070-331 95 92, annbritt.aasa@gmail.com

Resele bys, Sollefteå kommun, positiva marknadsföring av svensk landsbygd

Kom och upplev naturen på Naturguideelevernas examensguidningar

Lördag 24 maj Fågelexkursion

05-09 Plats Samling på parkeringen utanför Nordkalottens Kultur- & Forskningscentrum Kostnad Gratis Övrigt Fritidskläder anpassade efter rådande väderlek. Ta med kikare Kontakt Leif Nybom, 076-813 15 08, leif.nybom@ naturskyddsforeningen.se Tid

Handlarnas Gatufest mitt i byn

Försäljning / Aktiviteter / Mat / Cafe / Musik / Modevisning Tid 12-20 Plats Mitt i byn. Matarengivägen delvis avstängd mellan 12-20 kostnad Gratis Kontakt Annika Keränen, 0927105 14, annika@kaarlesfarg.se Gardenparty!

Grillfest i jägmästarparken, kvällen består av konsert och försäljning av hamburgare mm. Tid 18-21 Plats Jägmästarparken Kostnad Gratis Kontakt Mia Fagervall, 073-835 49 69, gemenskaparmalet@live.se Föreläsning om minoritetsspråk

av STR Övertorneå. Uppträdande av Bosse Lindberg kl 19. Ölprovning från närproducerat bryggeri. Tid 18-24 Plats Restaurang Kattilakoski Kostnad Inköp. Övrigt Handdukar om man vill bada bastu Kontakt Rickard Zachari, 0927-510 13, tornedalspannan@gmail.com

Söndag 25 maj

som förebild för hela Sverige. Emelie Kårén, Resele samt näringslivschef Stig Kerttu. Tid 18-20 Plats Kommunhuset Övertorneå Kostnad Gratis Kontakt Stig Kerttu, 070-588 48 17, stig.kerttu@overtornea.se

Konsert och middag

Vårkonsert med musikskolans elever

15-16 Plats Tornedalens Folkhögskola Kostnad Gratis Kontakt Urpo Taskinen, 070629 58 02, urpo.taskinen@ naturskyddsforeningen.se

Tid 18-20 Plats Folkets hus Kostnad Gratis Kontakt Kristina

Övertorneå

KruukkaWesterberg, 076-800 31 68, kristina.kruukka.westerberg@utb. overtornea.se

Konsert med Kören Gränsklang från Haparanda, Klossit och Sista minuten kören. TId 14-17 Plats Tornedalens Folkhögskola info Kommande Ötå-nytt Kontakt Christina Snell-Lumio, 0730-65 05 90, christina@lumio.se Visning av velomobil Tid

: en b b nu we an. på eck o f v in ids r t e M ram f


44

ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

Konsumentmakt i den lokala matproduktionens tjänst

– Vi måste hjälpa till! Konsumenter som vill äta mer lokalproducerade och ekologiska livsmedel har ett ansvar. Det duger inte att bara stå där i livsmedelsaffären och skaka på huvudet över att utbudet är så litet. Nej, konsumenterna måste förstå att de som producerar dessa livsmedel behöver bra och långsiktiga villkor för att våga satsa. – I Jämtland händer det redan mycket inom det här området. Nu är det dags att vi i Norrbotten börjar agera, säger Sophie Forsberg, Nenet, och AnnMarie Smeds, Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

D

et finns gott om skäl för att öka såväl konsumtionen som produktionen av närproducerade och ekologiska livsmedel. Det skulle bland annat vara positivt i arbetet för att nå de regionala miljökvalitetsmålen, varav flertalet mål berörs av vårt sätt att odla, hantera, distribuera och konsumera livsmedel. Det skulle bidra till viktiga jobb och inkomster på landsbygden. Det skulle trygga vår matförsörjning, speciellt i krissituationer. Och det skulle sannolikt också bidra till en bättre folkhälsa. – Det här har vi tagit fasta på i en förstudie som nu genomförs i Norrbotten, säger Bo Wiberg på Norrbottens läns landsting.

Han leder studien, var fokus ligger på just konsumtionen av lokala livsmedel. Detta eftersom ökad konsumtion i det här fallet är en förutsättning för ökad produktion. För

– Vi konsumenter kan inte lägga allt ansvar på producenterna. Vill vi ha mer närproducerade och ekologiska livsmedel i matbutikerna måste vi vara beredda att hjälpa producenterna så att de vågar satsa, säger Sophie Forsberg, Nenet, och Ann-Marie Smeds, Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Foto Kjell Öberg

det är först när befintliga och potentiella lokala livsmedelsproducenter ser att det finns en någorlunda stabil eller växande efterfrågan på deras produkter som de vågar satsa. – Under våren samlar vi intressenter till samtal kring hur konsumenterna kan bidra till en ökad lokal livsmedelsproduktion. Det handlar om såväl stora inköpare, som till exempel landstinget, som privatpersoner. Men Bo Wiberg och övriga som deltar i förstudien vet att det här inte är något som kommer att ske av sig själv. Det är snarare så att om inget särskilt görs så kan vi nog förvänta oss att den nuvarande utvecklingen med färre och färre lantbrukare, igenväxning av åkermarker, utarmad biologisk mångfald, ökade livsmedelstransporter, omfattande matskandaler om felaktiga innehållsdeklararationer, vanvård av djur med mera fortsätter i många, många år till. Bo Wiberg, Norrbottens läns landsting, leder en förstudie för ökad konsumtion av närproducerade och ekologiska livsmedel i Norrbotten. – Vi vill göra detta i bred samverkan, säger han. Foto Kjell Öberg

Oljekultur

Dagens konsumtionsmönster och strukturer har byggts upp under en lång tid. De är bland annat en effekt av konsumenternas krav på snabb och billig tillgång till livsmedel från hela världen. Liksom av att vi lever i en oljekultur, där vi vant oss vid att transporter av livsmedel knappt kostar något eftersom vi fortfarande har gott om energität och förhållandevis billig olja. En negativ effekt av den nuvarande matkulturen är det berg av mat som slängs bort i många hem, skolor, restauranger och butiker. Dessutom skapar dagens livsmedelshantering, som ofta byggts upp på grund av dess rationalitet och stordriftsfördelar, problem för mindre matproducenter. Dels genom att mindre matproducenter har svårt att klara stora leveranser, men även genom att de oftast saknar resurser för strategisk kommunikation och marknadsföring. Därmed får de svårt att arbeta in sig i kundernas medvetande. – De mindre, lokala livsmedelproducenterna, vilka vi egentligen vill se mycket mer utav, har en väldigt utsatt position på marknaden i dag, säger Bo Wiberg. I ett glest befolkat län som Norrbotten med speciella förutsättningar för odling och matproduktion finns det även andra faktorer att ta hänsyn till. Ett viktigt första steg kan dock vara att få såväl offentliga aktörer som företag och organisationer att anta strategier för en miljösmart livsmedelshantering. Det övergripande målet kan vara att minska livsmedelshanteringens negativa miljöpåverkan utifrån såväl ett lokalt som globalt perspektiv. Exemplet Jämtland

Det tas en del lokala initiativ för att öka konsumtionen av närproducerade och eko-

logiska livsmedel. I exempelvis Jämtland har bönder gått ihop i något som kallas ”Min farm”. Via en internettjänst kan kunder beställa grödor och djur på våren för att sedan följa arbetet på gårdarna under sommaren och slutligen delta i en skördefest i september då varorna överlämnas. Där bedrivs även kampanjen ”Mjölk är tjockare än vatten” som går ut på att kunderna ges möjlighet att betala en extra krona per mjölkliter i butiken. Åtta ICA-butiker har varit med och pengarna har oavkortat gått tio lokala mjölkbönder. I Åre prövas en investeringsmodell där alla som vill kan investera 500 kronor eller mer i kapitalandelslån till ett lokalt kapitalbolag i syfte att skaffa kapital till små och långsiktigt bärkraftiga företag. – Vi kan låta oss inspireras av Jämtland och andra regioner som går före i arbetet för en ny matkultur. Men det räcker inte med att kopiera det som andra gjort. Vi måste samverka med alla inblandade aktörer här uppe för att få fram lösningar som passar just i Norrbotten, säger Sophie Forsberg, Nenet. mycket inspiration

En ny matkultur kan hämta mycket inspiration från såväl gamla och numera nästan bortglömda metoder för livsmedelsproduktion som från andra matkulturer. Många män och kvinnor med utländsk bakgrund sitter säkert på erfarenheter och tankar som kan förnya och utveckla livsmedelsproduktionen i Norrbotten. – Kanske det viktigaste av allt är att samlas kring en bred folkbildningskampanj som hjälper konsumenterna att se sin betydelse för utvecklingen av en hållbar livsmedelsproduktion, säger Ann-Marie Smeds, Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Tord Pettersson


ANNONS

Vad vill vi äta

framtidsveckan 17-25 maj 2014

?

Hur kan vi öka konsumtionen av närproducerade och ekologiska livsmedel? Ta chansen att utbyta tankar och idéer kring detta i en workshop. Fokus ligger på frågorna; konsumentmakt, kvalitetskrav, köpmönster, utbildnings-och informationsbehov. Vi kommer även att prata om djur- och livsmedelshantering samt miljö och hälsa.

Plats: Björsbyns konferenscenter Tid: 23 maj 2014 kl. 9.30 – 15.30 Workshoppen är gratis, fika och lunch ingår.

Anmälan och information Kristina Bergström, kristina.bergstrom@nll.se, 070-267 82 40 Sista anmälningsdag 15 maj För dig som åker buss Busslinje 8 går från Smedjegatan i Luleå kl 8.55, kliv av vid hållplats Ekobyn, promenera 3 min till Björsbygården, fd handelsträdgården. Buss åter till Luleå går kl 15.43 16.43

ANNONS

Norrbottens miljöpris Det långsiktigt hållbara samhället är en stor utmaning som skapar möjligheter till nya lösningar, nya företag och samhällsutveckling. Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten ges möjlighet till god hälsa, livskvalitet, bibehållen välfärd och konkurrenskraft. Landstinget i Norrbotten och AMNJ Företagspartner Nord har ett särskilt regionalt ansvar att verka för en sådan hållbar utveckling.

För att stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten har landstinget och AMNJ ett gemensamt miljöpris. Priset, som totalt är på 50 000 kr, kan ges till företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande i samverkan med andra arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågan i fokus. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Ansökan Skicka ansökan eller förslag till pristagare med motivering till: Norrbottens läns landsting, 971 89 Luleå, senast den  KVOJ . Märk kuvertet med ”Norrbottens miljöpris”. Du kan även skicka in ansökan via e-post till bertil.frankkila@nll.se

Vill du veta mer om miljöpriset? Gå in på www.nll.se/miljopris eller kontakta landstingets miljöledare Bertil Frankkila, tel 0920-28 42 34

nll.se/folkhalsa

45


46

ANNONS

framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

Bra för miljö och hälsa Ja, att åka buss är bra för miljön. Och det är säkert. Tycker du att vi tjatar nu? Att vi slår in öppna dörrar? Men det finns ett skäl. Faktum är att bara fjorton procent av Sveriges befolkning vet om att bussen är ett bra val för en resa med låg miljöpåverkan.

E

U:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen och att spara energi. Det låter stort och opersonligt men det faktiskt något som vi alla kan hjälpas åt med. Genom att människor varje dag väljer bussen framför bilen, kan vi varje dag ta små steg mot en renare värld.

Det är främst utsläppen av koldioxid som kan minskas rejält. En buss med 50 passagerare släpper ut mindre än en tiondel så mycket koldioxid per person som om passagerarna i stället hade kört varsin bil.

– Den totala miljöpåverkan som en bussresa innebär är ca 65 procent av bilresenärens på landsbygd och ca 40 procent i stadstrafik, säger Kenneth Johansson, vd Länstrafiken i Norrbotten. Om vi räknar bort det faktum att lägre utsläpp påverkar hälsan positivt så finns det andra hälsoaspekter också. Aktuell forskning visar att den som åker kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger längre sträcka per dag än den som åker bil.

Att åka buss är både säkert och bra för miljön.

Framtidens sätt att resa är här – ta bussen!

– Att gå till och från busshållplatsen ett par gånger i veckan ger vardagsmotion som förebygger folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck och andra ”välfärdssjukdomar”, säger Sari Ekblom, vd Luleå lokaltrafik. En bonus är också att det är säkert att åka buss. Skaderisken är åtta gånger större för bilister och 144 gånger större för mc-förare och mopedister jämfört med de som tar bussen.

Både Sari Ekblom och Kenneth Johansson är överens om att bussen är ett jättebra alternativ men att det kanske inte alltid fungerar rent praktiskt att ta bussen. – Självklart förstår vi att det inte alltid funkar att åka och veckohandla med barnvagn, två barn och en massa kassar... Men om alla skulle ta bussen en eller ett par gånger i veckan skulle miljön påverkas oerhört positivt, avslutar Sari Ekblom och Kenneth Johansson. Källa:

Svenska lokaltrafikföreningen

Minska dina kostnader och din miljöpåverkan – lär dig mer om solenergi! Studiebesök och föredrag om solenergi under Framtidsveckan i Luleå STUDIEBESÖK - Söndag 18 maj kl 13.00 – 15.30, Ale Byaväg 144 Följ med på ett gemensamt studiebesök till Ale utanför Luleå där en familj har installerat en solenergianläggning som halverar deras elräkning och radikalt minskar deras uppvärmningskostnad och miljöpåverkan! För gemensam avfärd med minibuss kom till Storgatan framför Luleå Stadshotell kl 13.00 eller om du kör egen bil, anslut i Ale ca kl 13.30 (Ale byaväg 144). OBS! Begränsat antal platser.

FÖREDRAG - Måndag 19 maj kl 18.30 – 20.30, Kulturens Hus, Olga Bardh-rummet

Imorgon är framtiden. Och då går våra bussar precis som vanligt. Och dagen efter det också. Inte nog med att bussen är ett pålitligt transportmedel, varje gång du väljer att ta bussen är du snäll mot miljön och du åker säkert. Dessutom är det enkelt och prisvärt.

Solel och solvärme – moderna lösningar för småhus, ”solenergi-gurun” Lars Andrén (bla expert i ”Vi i villa-tidningen) föreläser och inspirerar till hur du kan bli din egen el- och värmeleverantör. ANMÄLAN senast den 12 maj till båda evenemangen Anmäl dig i formuläret på www.lulea.se/energiradgivning eller på telefon 0920-45 40 47 till energi- och klimatrådgivare Lena Hedberg.

Välkommen!

Busstider och kundservice 0771-100 110 www.ltnbd.se


framtidsveckan 17-25 maj 2014

ANNONS

Miljöengagerad?

Tänk på Återvinningsmarknaden! Vill du värna om miljön gör du en

enorm insats när du

återbrukar istället för att köpa nytillverkat.

Det du tröttnat på men som kan glädja någon annan kan du

lämna in till oss. Du kan även boka kostnadsfri hämtning på tel. 45 58 01, eller atervinningmarknad@lulea.se

Kläder har vi börjat sälja på Idérum, Domherregränd 5, Hertsön, mån-fre kl. 10-15. Fynda i våra butiker på Kronan, mån-fre kl. 10-16, lör (maj) kl. 9-13 Fynda godbitar på Återvinningsmarknadens

Vårmarknad 31 maj kl. 9-15

ANNONS

47

Statistiskt sett är du

centerpartist

Så här tycker svenska folket. Det gör vi också.

Långsiktigt hållbar politik skapas lokalt och globalt Stärk EU:s miljö- och klimatarbete Minska detaljstyrningen från EU Behåll den svenska kronan – nej till euron

på Kronan.

Välkomna!

WWW.CENTERPARTIET.SE/ARVIDSJAUR

Lokal nytta av vindkraft - vad är det?

”Med 4-hjulsdrift vet jag att jag alltid tar mig fram” RENATA CHLUMSKA, ÄVENTYRARE

Inbjudan till seminarium i Övertorneå! Dagen ger en inblick i vindkraftens roll i energisystemet och vad samhällen kan tjäna på vindkraft. Hur kan vindkraft bli en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle och vilken lokal nytta kan man förvänta sig? Vi inleder dagen med ett studiebesök till bygget av Maevaara vindkraftpark och på eftermiddagen samlas vi i Övertorneå för seminariet.

Förmiddag kl. 10-13:

Guidad busstur till Maevaara vindkraftpark. Buss utgår från Tornedalens folkhögskola i Övertorneå kl 10.

Eftermiddag kl. 13-16:

• Vindkraftens roll i energisystemet och möjligheter i vår region • Hur kan man bygga ut vindkraft med hänsyn till viktiga naturvärden?

ag Tisd j a 20 m

Tid /plats: Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, Tisd 20/5 kl 10-16. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Föranmälan till: Jonas.Lundmark@pitea.se eller på 0911-697048 behövs dock, senast 16/5.

PROVKÖR HOS RONDELLENS BIL

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID SUPERMILJÖBIL 4-HJULSDRIFT 800 KM RÄCKVIDD TOTALT 50 KM RÄCKVIDD PÅ EL

5 SITTPLATSER 5 STJÄRNOR I EURO NCAP 1 500 KG DRAGVIKT 1 600 LITER LASTVOLYM

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1004KR/MÅN NETTO OUTLANDER FINNS ÄVEN I DIESEL- OCH BENSINVERSION

I samarbete med

MITSUBISHIMOTORS.SE

TRYGGHETSPAKET: 8 års bilgaranti / 3 års vagnskadegaranti / 12 års rostskyddsgaranti 3 års Mitsubishi Assistanspaket / Prisgaranti på service och reparationer Viktad förbrukning 1,9 l/100 km och 134 Wh/km, CO2 44 g/km. Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilförsäljning: Elin 0920-24 70 54, Pär 0920-24 70 52 Exklusiv Mitsubishi Fullserviceanläggning Öppet: Mån-fre 9-17 • Lördag alltid 11-14 • Hertsövägen 11, Luleå

www.rondellens-bil.se. Vi finns på Facebook.


Placeras oåtkomligt för barn. Det står inte på innehållsförteckningen. Men en klase vindruvor kan innehålla en hel del ämnen som inte passar till mellis. I ett EU-stickprov hittade man till exempel 26 olika kemiska bekämpningsmedel i en ask vindruvor. Vissa av ämnena går inte att skölja bort, eftersom de finns i druvans fruktkött. Vindruvorna är bara en av många besprutade frukter vi ger till våra barn. Banan är en annan värsting. Faktum är att nästan all mat vi äter har besprutats med kemiska bekämpningsmedel. De ska ta död på skadedjur och ogräs, men allt fler forskare oroar sig för vad medlen gör med oss i det långa loppet. Särskilt vad gäller barnen. Men det är inte våra egna barn som utsätts för de största hälsoriskerna. Det gör alla de barn som lever nära de hårt besprutade odlingarna i andra länder, där mycket av vår mat produceras.

Det här ger oss i Naturskyddsföreningen kamplust. Vi vill sätta strålkastarljuset på den mat som de flesta av oss äter – den o-ekologiska maten. Det är mat från ett jordbruk som sprider allt mer gifter på världens åkrar fastän problemen är välkända. Därför har vi dragit igång kampanjen #byttilleko. Vi vill visa att ekologisk mat inte handlar om kossor i solnedgång och gullig småskalighet. Vi vill visa att det ekologiska jordbruket är livsviktigt. Och nej, det är inte perfekt ännu. Men medan det o-ekologiska mest harvar på i gamla spår, så har det

ETT GRATIS LÄROMEDEL FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Spaning efter osynliga energitjuvar pågår i massor av svenska grundskolor. Energifallet är Naturskyddsföreningens lekfulla och praktiska läromedel om energi och hållbar utveckling. Övningar som inte bara ger eleverna teoretiska kunskaper utan även låter dem utföra uppdrag, agera reportrar, göra experiment och fundera på hur de själva använder energi. Och det kanske viktigaste av allt, du som lärare behöver inte ägna tid åt att planera lektionerna. Det har vi redan gjort!

LADDA NER ÖVNINGARNA PÅ ENERGIFALLET.SE ALLDELES GRATIS!

SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.

TILL SKOLÅR F-3, 4-6, OC

H 7-9

SOM UTGÅR FRÅN MÅLEN I LGR 11

STOPPA ENERGITJU

ekologiska jordbruket redan hittat lösningar på många av de allvarliga utmaningar vi står inför. Eko ger oss friskare natur, gladare djur och renare mat. Och det är värt varenda krona. Du kan hjälpa oss genom att byta en vara till ekologiskt nästa gång du handlar. Och medan du byter till eko, så kämpar vi i Naturskyddsföreningen för schysstare mat i butikerna. När du blir medlem för 24 kr/mån gör du oss ännu starkare. För ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra.

!

Framtidsveckan i Norrbotten 2014  

17-25 maj 2014 Hela veckas program för alla kommuner i Norrbotten.