Page 1

Thunbergia 'Sunny Susy ® Rose Sensation'

Bidens 'Taka Tuka ® '

Solanum 'Copa ® '

Ipomoea 'Erato ® Deep Orange'

UNGPLANTER & FRØ VÅREN 2019 PLANTER FOR BED & BALKONG | SNITTBLOMSTER & BLOMSTERBLANDINGER GRESSKAR | STAUDER | GRESS | GRØNNSAKER I POTTER | GRØNNSAKER URTER | FRUKT


INNLEDNING

Sortiment våren 2019

Volmary ® planteforedlings- og informasjonssenter

GROW FOR GOLD ®

Kjære kunde!

GROW FOR GOLD – med våre verdifulle produkter, nyheter og hagebrukskunnskaper vil vi videreutvikle våre ferdigheter sammen med våre kunder og lykkes i den miljøvennlige sektoren. Vi er lidenskapelige overfor dette gyldne målet.

Vi gleder oss over å kunne presentere vår katalog Ungplanter & frø våren 2019.

®

Sortimentet består av de erfaringsmessig beste sortene og er utvidet med mange attraktive innovasjoner. Alle sorter har hevdet seg meget bra i internasjonal sammenheng. Serien Thunbergia 'Sunny Susy ® ' som er blitt en stor suksess, er blitt enda større. Ved siden av den godt etablerte og populære fargen som 'Rose Sensation' og 'Brownie' vil den nå bli utvidet med flere spektakulære farger, f.eks. med den nye 'Amber Stripes' i to farger. Hardførhet og blomsterrikdom står i fokus ved dyrking av Jamesbrittenia 'SummerDream ® '. Den nye serien finnes foreløpig i fire sorter og er en berikelse av B+B-sortimentet. Vegansk kosthold er blitt svært populært; dermed øker samtidig etterspørselen etter energirike SuperFood-grønnsaker. Her er det mye vi har å by på: deilige søtpoteter 'Erato ® ' i nye farger, saftige yacon 'Inka', hardføre stiklingspoteter 'Sarpo' eller kinaskokken 'Conito ® ' og yams 'Belmona ® '. Alle sortene vokser utmerket selv i mellom-europeisk klima. Våre kompakte fruktspesialiteter har fått sin faste plass i B&B-sortimentet ved siden av deilige grønnsaker og aromatiske urter. Uansett om det gjelder våre foredlete balkongferskener 'Fruit Me ® ' eller våre kompakte pottebringebær 'Ruby Beauty ® ' – når konsumentene har lyst på noe godt, så er de ikke så nøye med hvilken hagebruksgren de kommer fra. Det er selve smaksopplevelsen det kommer an på.

Innhold

Gresskar

Hagebruksforhandlernes merke 'Volmary ® ' med potter i helt forskjellige farger, er blitt meget populært. Hobbygartnernes nettside på www.volmary.com og målrettet aktivitet i sosiale ® 2-3 medier som Facebook, Twitter & Co. skaper emosjonelle 'Volmary merke-opplevelsesverdener'. Mange gartnere og selgere har forstått at målrettet markedsføring under mottoet 4-8 'GROW FOR GOLD ® ' og tett samarbeid med alle de involverte partnerne fører til meget gode resultater innen hagebruk. 9 Bedre produkter og målrettet informasjon er avgjørende for din suksess. Våre internasjo10-163 nale kontakter med vitenskapsmenn, dyrkere, produsenter av ungplanter, produksjonsgart164-191 nere, salgsrepresentanter og media tilbyr deg verdensklasses dyrking og førstehåndskunnskap. 192-194 Våre erfarne salgsrepresentanter og vårt kontorpersonale gir deg veiledning og råd ved 195-223 spørsmål om sorter og kultivering. Dra nytte av denne fordelen.

Stauder

224-295

Gress

296-307 Med vennlig hilsen

Grønnsaker i potter

308-316

Urter

367-387

Innholdsfortegnelse

395-396

Plantemerkekonsepter Trio-sortimenter Bio-planter Planter for bed og balkong Snittblomster Blomsterblandinger

Generelle vilkår og betingelser Forklaring og kalender

397 Utbrettside på baksiden

Ledelsen og ansatte


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

INFORMASJON

1

• Klassisk planteforedling innen blomster og grønnsaker • Utvikling av plantemerkekonseptene Volmary ® Plants og Kiepenkerl ® Profi-Line ® planter og Soul Plants ®

Produkter for høye kvalitetskrav Vår produksjonsbedrift produserer Volmary-ungplanter med den mest moderne dyrkings- og drivhusteknologien. Produksjonstrinnene følges av nøyaktig dyrkingsteknologi og klimastyring. Et dataassistert kvalitetssikringssystem sørger for at det kun er fylte brett med best mulig kvalitet som leveres. Takket være vår effektive logistikk vil du motta våre ungplanter raskt og til avtalt tid. Plantene sikrer høy kvalitetsstandard og sørger for trygg og vellykket viderekultivering.

Eksklusive sorter For å kunne tilby dine kunder et aktuelt sortiment av blomster og grønnsaker av høy kvalitet er det viktig med nye og spesielt effektive sorter. Volmary planteforedlings- og informasjonssenteret i Münster/Tyskland gir optimale muligheter for å bli bedre kjent med de nye sortene. Intensiv testing av sortene fører til nøyaktige og praktikable anbefalinger for kultivering. Det foretas kontroll av alle nye foredlete sorter både i drivhus og på våre forsøksfelter over flere år. Sortene testes også med tanke på egnethet for friland og bed.

Vi driver med klimanøytral plantedyrking! Det som står i fokus hos oss, er et bærekraftig engasjement for klimavern. Det er derfor helt avgjørende at vi unngår utslipp av CO2, f.eks. gjennom energieffektiv og dermed klimavennlig produksjon. I tillegg har vi bestemt oss til å bidra ytterligere til klimavern på frivillig basis. I samarbeid med Forest Carbon Group sørger vi for at de CO2-utslipp som oppstår i Tyskland av vår bedrift, utlignes tilsvarende. Gjennom Forest Carbon Group investerer vi i et kontrollert skogreisingsprosjekt i Brasil. I forbindelse med dette prosjektet støtter vi diverse andre prosjekter for å forbedre sosiale og økonomiske forhold i Brasil. For nærmere informasjon om klimavernprosjektet, se www.forestcarbongroup.com.

Stauder

Vi jobber innen følgende områder i internasjonal sammenheng: • Produksjon og salg av vegetativt og generativt formerte ungplanter til blomster og grønnsaker og frukt • Formering og salg av frø (til blomster og grønnsaker) • Salg av løk til grønnsaker

Gress

Vi driver med klimanøytral plantedyrking gjennom utligning av CO2utslipp til

Bedriften Volmary GmbH er en uavhengig, mellomstor familiebedrift innen hagebruk og en ledende planteforedlingsbedrift i Europa. Vi ser oss selv som en sterk, innovativ partner innen handelsgartneriet og er med på å utvikle plantemerkekonsepter til spesialhandelen for hagebruk samt detaljhandelen for matvarer.

Grønnsaker i potter

Volmary – din uavhengige partner

Gresskar

Volmary-produksjon av ungplanter

Varemesser

Dato

Tema

Flower Trials 2018

Kébol B.V., Rijshornstraat 209, 1435 HH Rijsenhout, NL

12.-15. juni 2018

Planter for bed og balkong, stauder, grønnsaks- og urtesortimenter, frukt, plantemerkekonsepter

Volmary-kundedager 2018

Münster DE, Volmaryplanteforedlingssenter

07.-09. august 2018

Planter for bed og balkong, stauder, grønnsaks- og urtesortimenter, frukt, plantemerkekonsepter, direkte markedsføring

Volmary-potteplantedagen 2018

Münster DE, Volmaryplanteforedlingssenter

29. november 2018

Cyclamen, poinsettia

Medio mars 2019

Viola, primula, vårblomstrende stauder

Volmary-vårblomstdagen Münster DE, Volmary2019 planteforedlingssenter

Urter

Sted

Volmary-kundedager

Frukt

Begivenhet

Grønnsaker

Flere ganger i året inviterer vi deg til Volmary planteforedlings- og informasjonssenteret der du har mulighet til å informere deg om nyhetene blant sortene. Her er en oppsummering av de mest viktige begivenhetene:


PLANTEMERKEKONSEPTER

Sortiment våren 2019

2

Merket Volmary ® – GROW FOR GOLD ® Troverdige markedsføringsstrategier skaper merverdier for produksjonsgartnere så vel som detaljhandlere og sluttkunder.

Plantemerkekonseptet Volmary ® henvender seg til produsenter som markedsfører sine varer gjennom hageforhandlere. Bak merket Volmary ® står vi med familiebedriftens navn. Plantemerket Volmary ® forsyner premiumsegmentet. Plantene kultiveres under lisens ved utvalgte hagebruksbedrifter og markedsføres via hageforhandlere. Det som er mest avgjørende, er produktenes kvalitet: Kun de beste sortene fra profesjonell hagebruk, som garanterer vellykket hagebruk på hobbybasis, inkluderes i sortimentet.

■ Sorter som selger bra – mangfold som gjør glad! ■ Markedsføringsprogram gjennom hele året ■ Moderne, frisk merkedesign i flere farger ■ Attraktiv presentasjon på salgsstedet ■ Effektiv markedsføring gjennom flere kanaler

GROW FOR GOLD ® – Det er mange fordeler i Volmary ® -planteverdenen som du kan dra nytte av.


Sortiment våren 2019

LOVE AT FIRST SIGHT

Volmary ® salgsfremmende materiale

Ved hjelp av Volmarys ® attraktive salgsfremmende materiale presenterer vi dine Volmary ® -merkeplanter på en optimal måte.

Volmary ® -informasjonsskilt Lastes ned på www.marketing-service.volmary.com

Stauder

Gresskar

Ta bruk av alle våre salgsfremmende materialer og presenter dine Volmary ® planter optimalt.

Snittblomster

Det er f.eks. mulig å utforme CC-containerne sammen med fargerike elementer som CC-hjørner, tape, blomsterkasser, hagekort og flyere med mye viktig informasjon. Dette sørger for god stemning hos kunden på salgsstedet og øker omsetningen.

Planter for bed & balkong

PLANTEMERKEKONSEPTER

3

Gress

www.volmary.com

Volmary ® -markedsføring gjennom flere kanaler

Tips og trender i gartnerhåndverket samt tallrike oppskrifter finner du på Volmarys ® web-gardening, f.eks.: ■ På vår nettside www.volmary.com ■ På alle viktige kanaler i sosiale medier som Facebook,

Twitter og YouTube ■ På vår blogg Plant Happy ® på

www.plant-happy.de

Dessuten holder vi en tett dialog med hobbygartnerne i forbindelse med fagforedrag, prøvesmaking av tomater og arrangementer som ekspertfora for hagevenner og møtene av Volmarys ® hagebloggforfattere. Vi deltar aktivt i beplantninger i forbindelse med utstillinger på nasjonalt og regionalt nivå og på andre godt besøkte steder. Redaksjonsbidrag i ledende tidsskrifter for hobbygartnere og i radio og tv samt effektiv Volmary ® printreklame i anerkjente tidsskrifter for hobbygartnere retter seg direkte mot målgruppen. For nærmere informasjon og salgsfremmende materiale, vennligst ta kontakt med oss.

Urter

Sammen med Volmary® -planteverdenen kan du dra nytte av et mangfold av markedsføringsmuligheter gjennom flere kanaler. Følgende aktiviteter retter seg mot hobbygartnere og skal begeistre, inspirere og informere. Vi står gjerne til disposisjon og utvikler individuelle salgskonsepter og kampanjer sammen med deg.

Grønnsaker

LET ME ENTERTAIN YOU

Grønnsaker i potter

www.plant-happy.de

■ På WhatsApp hagetips

Frukt

Prøv selv!


TRIO-SORTIMENT

Sortiment våren 2019

4

NY

411045 Calipetite ® Trio Blue-Red-White

411155 Calita ® Compact Gold-Rose-Sky Blue

NY

411050 Calipetite ® Trio White-Blue-Rose

411157 Calita ® Compact Gold-Rose-White

NY

411167 Calita ® Compact Rose-Sky Blue-White

NY

411170 Calita ® Compact Scarlet Red Eye-Sky Blue-White

NY

411055 Calipetite ® Trio Yellow-Blue-Red

411159 Calita ® Compact Gold-Scarlet Red Eye-Sky Blue

411298 Calita ® Trio Blue Eye-Deep Yellow-White

NY

411060 Calipetite ® Trio Yellow-Blue-Rose

411161 Calita ® Compact Gold-Sky Blue-White

411300 Calita ® Trio Deep Red-Dark Blue-White


TRIO-SORTIMENT

Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

5

411315 Calita ® Trio Velvet-Orange-Deep Yellow

455026 Laura Trio Blue Eye - Lilac - White

411305 Calita ® Trio Deep Yellow-Dark Blue-Deep Red

411425 Calita ® Double Trio Blue-Cherry-Snow

455510 Lucia Trio Lavender-Purple-White

411310 Calita ® Trio Deep Yellow-Pink-Dark Blue

411430 Calita ® Double Trio Blue-Rosy-Sun

457776 Lyric ® Trio Cherry-White-Yellow

411312 Calita ® Trio Pink Morn-Pink-Rose

455025 Laura Trio Blue-White-Sky Blue

457780 Lyric ® Trio Orange-Red-Yellow

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

411302 Calita ® Trio Deep Red-Red-Orange


TRIO-SORTIMENT

6

Sortiment våren 2019

NY

476920 Abanico Trio Blue-Rose-White

NY

480544 Trio New Orange-Rose Sensation-Yellow Dark Eye

482090 Samira ® Trio White-Scarlet-Bright Pink

NY

478625 Baristo ® Giga Trio White-Blue-Lavender

480546 Sunny Susy ® Trio Red Orange-Rose Sensation-White Halo

482095 Samira ® Trio White-Peach-Scarlet

478630 Baristo ® Giga Trio White-Blue-Pink Eye

482085 Samira ® Trio Blue Eye-Burgundy-Pink Red Eye

482275 Vectura ® Trio Dark Red-Deep Blue-White

NY

464550 Pegasus ® Trio Purple-Pink-White

482088 Samira ® Trio Purple Eye - Red with Eye - White

482280 Vectura ® Trio Deep Blue-Rose-White


TRIO-SORTIMENT

Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

7

482282 Vectura ® Trio Deep Blue-Scarlet-White

496505 Checkies ® Carthago Blue-Violet-White

496550 Checkies ® Vaticano Blue-White-Yellow

496510 Checkies ® Hollandia Blue-White-Red

496600 Checkies ® Caledonia Blue-Deep Blue-Purple Vein

Stauder

Gresskar

NY

482284 Vectura ® Trio Pink - Rose - Soft Pink Eye

496500 Checkies ® Andorra Blue-Red-Yellow

496521 Checkies ® North Pole White-White-White

496502 Checkies ® Brasil Blue-White-Yellow

496535 Checkies ® Santa Rosa Pink-White-Rose

Frukt

Urter

NY

496595 Checkies ® Argentina Blue-Deep Blue-White

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


TRIO-SORTIMENT

Sortiment våren 2019

8

558000 Pizza

558100 Pizza Silver

558200 Barbecue

558300 Barbecue Gold

558350 Barbecue Strong

558400 Pasta Deluxe

558500 Ice Tea

558600 Asia Wok

558650 Dip Fix

558700 Punch Fix

558750 Cool Mint Cocktails


BIO-PRYDPLANTESORTIMENT

Sortiment våren 2019

Bio-prydplanter Innovative sorter til bio-produsenter

DE-ÖKO-013

Argyranthemum frutescens

Aramis® Lemon

128

404927

Argyranthemum frutescens

128

406405

Begonia x benariensis

180

406695

Begonia boliviensis

Aramis White Eye Big™ Red with Green Leaf Sacramento Orange

409760

Bidens ferulifolia

Goldita

128

409720

Bidens ferulifolia

Port Royal

128

410005

Brachyscome x multifida

Delight Dark Mauve

128

417110

Chamaesyce hypericifolia

Snow Valley

128

440800

Dichondra argentea

Silver Falls

180

444400

Gazania x rigens

Kiss® Mix

180

447800

Heliotropium arborescens

84

451520

Ipomoea batatas

451525

Ipomoea batatas

455000

Lobelia erinus

Nautilus® Blue Sweet Georgia Light Green Heart Sweet Georgia Purple Heart Laura Blue

128

455013

Lobelia erinus

Laura Snow

128

458920

Osteospermum ecklonis

180

460000

Pelargonium cultivars

180

84 84

Art.-nr. Artikkel Calibrachoa cultivars / 128 Brett 411205

Calita® Dark Blue

411290

Calita® White

Calita® Deep Red

411408

Calita® Double White

411215

Calita Deep Yellow

411335

Calita® Special Blue Star

411240

Calita Orange

411350

Calita® Special Pink Star

411250

Calita® Pink Morn

411400

Calita® Double Blue

411275

Calita® Sunrise

411405

Calita® Double Rose

411285

Calita® Velvet

411410

Calita® Double Yellow

® ®

Dahlia x hortensis / 84 Brett 429735

Lubega® Power Orange

429760

Lubega® Power Scarlet

429775

Lubega® Power Yellow

429764

Lubega® Power Trioclor

429778

Lubega® Power Yellow Orange 429770

429750

Lubega® Power Rose

Impatiens x Neu-Guinea / 84 Brett SunPatiens® 450012 Compact Electric Orange 450030 SunPatiens® Compact Red 450035

SunPatiens Compact White ®

474775

Rudbeckia hirta

475310

Salvia farinacea

Farina® Blue

128

476305

Sanvitalia procumbens

Solaris® Table

128

476940

Scaevola aemula

Surdiva Pink Blue

128

478600

Sutera diffusus

Baristo® Giga Blue

128

478620

Sutera diffusus

Baristo Giga White

128

Pelargonium x zonale / 84 Brett

479600

Tagetes x patula

Texana® Elite Mix

180

461300

Pelargonium cultivars

®

84 180

Artikkel

411210

Akila Mix Summer Lovers® Dark Red Summer Lovers® Rose Splash Tiger Eye

84

Art.-nr.

Lubega® Power White

450027

SunPatiens® Compact Orchid

450028

SunPatiens® Compact Purple

450015

SunPatiens® Compact Lilac

Pelargonium x peltatum / 84 Brett 460311

Grandeur® Ivy Arctic Rose

460375

Grandeur® Ivy Velvet

460312

Grandeur Ivy Arctic Scarlet

460380

Grandeur® Ivy Violet

460315

Grandeur Ivy Arctic Wine

460385

Grandeur® Ivy White

460335

Grandeur® Ivy Deep Red

461020

Ville de Paris Lilac

460350

Grandeur® Ivy Magenta

461025

Ville de Paris Red

460355

Grandeur® Ivy Pink

461030

Ville de Paris Rose

460370

Grandeur® Ivy Scarlet

461035

Ville de Paris White

® ®

Grandeur® Classic Bright Red 461360 Grandeur® 461365 Classic Burgundy Splash ® 461375 Grandeur Classic Cardinal

Grandeur® Classic Pink

Grandeur® Classic Salmon

461350

461380 Grandeur® Classic Fire Grandeur® 461395 Classic Light Pink Splash Grandeur® Classic Light Salmon 461405

461355

Grandeur® Classic Orange

461410

Grandeur® Classic White Splash

461310 461315 461335 461345

Grandeur® Classic Red

Stauder

404906

®

Brett 128

Gress

Sort Ariella® Blue

Grønnsaker i potter

Artikkel Ageratum houstonianum

Grandeur® Classic Rose Splash Grandeur® Classic Violet Grandeur® Classic White

Grønnsaker

Art.-nr. 401400

Gresskar

Snittblomster

EU-landbruk Biologisk produserte ungplanter og frø innenfor områdene grønnsaker og urter har lenge vært en fast bestanddel i bedriftens sortiment. I tillegg er vi alltid opptatt av å utvide tilbudet av bio-prydplanter innenfor områdene vårblomster og planter for bed og balkong. Ungplantene produseres miljøvennlig i henhold til retningslinjene i EUs økologiforordning. Volmary GmbH er BIOLAND-samarbeidspartner.

460020

Planter for bed & balkong

9

464495

Pegasus® Purple Vein

464510

Pegasus® White

464420

Pegasus Deep Blue

464507

Pegasus® Violet Star

464455

Pegasus® Pink

464520

®

464470

Pegasus Purple

464601

464496

Pegasus® Queen of Hearts

464650

Pegasus® Yellow Pegasus® Special Burgundy Bicolor Chameletunia® Mango

464500

Pegasus® Scarlet

®

Urter

Petunia x atkinsiana /128 Brett

461345 Grandeur ® Classic Light Pink Splash

482000

Samira® Blue with Eye

482065

Samira® Rose

482030

Samira Peach

482075

Samira® Scarlet

482046

Samira® Purple Eye

482080

Samira® White

482047

Samira® Purple Wing

®

Frukt

Verbena x peruviana /128 Brett


AGASTACHE

10

Sortiment våren 2019

NY

Agastache aurantiaca Orange Hummingbird Mint 1500

I-V

16-18

10-20

6-7

Sort Apricot Sprite

11-13

8-10

14-16

(x)

(x)

Apricot Sprite ■ Attraktiv sommerblomst med aprikosoransje blomster ■ Godt forgreinet, buskete voksemåte, godt egnet til potter og beholdere ■ Sølvgrønt bladverk ■ Deilig duft 401225 Apricot Sprite

401400 Ariella ® Blue

401450 Ariella ® Power Bicolor

401415 Ariella ® Violet

401455 Ariella ® Power Blue

SEED

Aprikosoransje

Hawaii F1 ■ Serie med kompakt voksemåte, blomstrer tidlig ■ På grunn av sin ensartethet spesielt passende for pakker

401225 Apricot Sprite

For flere sorter, se Internett ➜

401500 Blue

336 | 480 | SEED

Middels blå

401510 White Hvit

Ageratum houstonianum Blåkorg 1500

I-III

18-20

7-10

4-6

Sort

401420 Ariella ® White

Ariella ®

10-11

5-7

14-16

-

-

Ariella ® Power

11-13

6-8

14-16

x

(x)

P/9

7

16-18

-

(x)

Hawaii F1

Ariella ®

■ Kraftig bedvariant med store blomster ■ Meget god værbestandighet og forlenget blomstring ■ Ideell for sterke planter i potter og beholdere, høyde ca. 30 cm

■ Kompakt voksende potteserie ■ God for planter i bed, langvarig blomstring ■ For sterke planter av høy kvalitet, høyde ca. 15 cm 401400 Blue

b | 51 | 128

Blå

401415 Violet

128

Fiolett

401420 White

401510 Hawaii White F1

Ariella ® Power

401450 Bicolor

NY

128

Lyseblå / hvit

401455 Blue

128

Blå

128

Hvit 401500 Hawaii Blue F1

SEED


Summer Paradise

Zinnia Sort

Inticancha ®

19-25*

15-17

17-25

-

(x)

Summer Paradise

21-25*

17-23

17-20

-

x

*) 1 plante/beholder

402013 Inticancha ® Imala

Inticancha ®

402014 Inticancha ® Indigo

402071 Summer Holiday Valley ®

■ Potteserie med kompakt voksemåte og meget god forgreining ■ Blomstrer hele sommeren og har attraktive, årete, koppelignende blomster ■ Et produkt av høy kvalitet for et førsteklasses sortiment av bedplanter, høyde ca. 30 cm 402000 Bryce

■ Alstroemeria med kraftig voksemåte, spesielt hardfør ■ Sterke blomsterfarger med attraktive markeringer ■ Ideell for kultivering i baljer og større beholdere, høyde ca. 50 cm 45

Oransje med gult midtpunkt

402073 Summer Saint ®

NY

45

Rosa

402075 Indian Summer ®

45

Oransje / gul 402020 Inticancha ® Machu

402023 Inticancha ® M. White

402025 Inticancha ® Maya

402045 Inticancha ® Sunday

Snittblomster

Alstroemeria x hybrida

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

ALSTROEMERIA

11

45

Lyseoransje

402002 Cabana

45

402010 Doba

Gresskar

Lysegul

45

Mørkerød

402013 Imala

45

Rosa

402014 Indigo

45

Lilla

402020 Machu

45

402023 Magic White

Stauder

Fiolett

45

Ren hvit

402025 Maya

45

Hvit med rosa midtpunkt

402045 Sunday

45

402071 Summer Paradise Summer Holiday ®

Rosa

402051 Sunshine

NY

45

402060 White Pink Blush

Gress

Rosa med lysegult midtpunkt

45

402002 Inticancha ® Cabana

402051 Inticancha ® Sunshine

402073 Summer Paradise Summer Saint ®

402060 Inticancha ® White Pink Blush

402075 Summer Paradise Indian Summer ®

402010 Inticancha ® Doba

Frukt

Urter

402000 Inticancha ® Bryce

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Hvit med rosa flekker


ALTERNANTHERA

12

Sortiment våren 2019

Althernanthera bettzickiana Parrot leaf Sort Ariba ®

10-11

8-12

16-20

-

(x)

Ariba ® ■ Strukturplanter med intenst farget bladverk ■ Sterkt forgreinet, tett struktur ■ Motstandsdyktig mot varme og tørke, ideell for offentlige grøntanlegg 402093 Deep Red

128

Rødbrun

402096 Red Green

128 402110 Purple Prince

Grønn / rødbrun

402098 Yellow Green

128

402140 Purple Knight

Angelonia x gardneri

Madiba

Grønn / gul

Summer snapdragon

■ Plante med pynteblader og glatte, mørkefiolette blader ■ Puteformet, meget godt forgreinet plantestruktur ■ Ideell i blandete beplantninger i beholdere og bed 402145 Madiba

1300 *) Lysspirende

I-IV*

22-24

5-7

5-6

Sort Adessa ®

11-12

10-12

16-20

x

x

Angelito ® F1

9-12

10-12

16-18

(x)

(x)

128

Adessa ®

Fiolettrød

■ Ideell bedplante som tåler masse sol og varme ■ Kraftige, stående topper fulle av sterke blomster ■ Attraktiv plante med konstant blomstring 402755 Blue Bicolor

NY

402760 Pink

402093 Ariba ® Deep Red

NY

128

Rosa

402762 Purple

NY

128

Fiolett

402765 White

NY

402096 Ariba ® Red Green

NY 402145 Madiba

Parrot leaf 1300

128

Hvit

402098 Ariba ® Yellow Green

Alternanthera brasiliana I-III

22-24

4-10

Alternanthera dentata

5-6

Parrot leaf

Sort Purple Prince

10-13

10-12

16-20

-

(x)

Madiba

10-13

10-12

16-20

-

(x)

*) 1-3 planter/potte

1300

I-III

4-10

5-6

10-12

7-8

16-20

-

-

Purple Knight

■ Strukturplanter med skinnende fiolettrødt bladverk ■ Tett forgreinet, flat og sfærisk voksemåte ■ Hardfør og frisk ■ Attraktiv plante med pynteblader for blandete beholdere og som kontrastgivende bunnvegetasjon i ettårige beplantninger 402110 Purple Prince

22-24

Sort Purple Knight

Purple Prince

180 | SEED

51 | 128

Hvit

■ Strukturplante med mørkt bladverk og flat, sfærisk vekst ■ Varmetolerant ■ For fremhevet beplantning av bed og større beholdere 402140 Purple Knight

402755 Adessa ® Blue Bicolor

NY

SEED

Mørkt bladverk

Mørkt bladverk 402765 Adessa ® White


Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

ANTIRRHINUM

13

402760 Adessa ® Pink

402800 Angelito ® Blue F1

403000 Antirinca™ Peachy

402810 Angelito ® Rose F1

403005 Antirinca™ Yellow

Stauder

Gresskar

NY

402762 Adessa ® Purple

Mephisto ® Mix F1

Antirrhinum majus

Angelito ® F1

Løvemunn

336 | SEED

Middels blå

402805 Purple

336 | SEED

Fiolett

402810 Rose

336 | SEED

Rosa

402815 White

336 | SEED

Hvit

1500/1300

II-V

18-20

7-10

5-7

Sort Antirinca™

11-13/19* 8-10

10-16

(x)

x

Mephisto ® F1

11-13/HB*

7-9

14-16

-

x(potte)

Leo F1

9-10/13*

5-7

14-16

-

x

Nemea F1

10-12/15*

5-7

14-16

-

x

Ribaro F1

11-13/19*

7-9

14-19

(x)

x

403130 Mephisto ® Mix F1 Blanding

*) 3 planter/ampel/beholder

Vegetative sorter Antirinca™

Urter

■ Store blomster med røde markeringer på stabile, stående stilker ■ Tidlig og langvarig blomstring ■ Ideell for sterke planter i sesongen for balkongplanter, høyde ca. 30 cm 403000 Peachy

SEED

Grønnsaker

■ God, forlenget blomstring med topper full av blomster ■ Godt forgreinet vekst; nedskjæring er ikke nødvendig ■ Ideell for et stort antall planter per enhetsområde, høyde ca. 25 cm 402800 Blue

■ Flertallige, meget tette blomstringer i varme, sterke farger ■ God, kontinuerlig blomstring ■ Flat, spredt voksemåte med godt forgreinete skudd ■ Ideell for ampler, blomsterkasser eller plantebed

Grønnsaker i potter

Gress

Generative sorter

128

Ferskenfarget

403005 Yellow

128

402805 Angelito ® Purple F1

402815 Angelito ® White F1

403130 Mephisto ® Mix F1

Frukt

Gul med røde markeringer


ANTIRRHINUM

14

Sortiment våren 2019

Generative sorter

Ribaro F1

Leo F1 ■ Meget tidlig blomstring, for potter og pakker ■ Godt forgreinet, kompakt og meget ensartet voksemåte, høyde ca. 15 cm 403245 Bicolor Cherry

403270 Leo Red F1

■ Meget ensartete planter med kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ God for beholderproduksjon og strukturerte plantebed, høyde ca. 40 cm ■ Tidlig og langvarig blomstring

403275 Leo Rose F1

336 | SEED

403480 Crimson

403250 Bicolor Yellow

336 | SEED

403485 Rose

336 | SEED

403490 White 403495 Yellow

SEED

Lillarosa

403280 Leo Violet F1

403285 Leo White F1

336 | SEED

403270 Red

336 | SEED

Hvit

Bronserød

403260 Cherry

336 | SEED

Intenst rosa

Gul / rød

403255 Bronze

336 | SEED

Høyrød

Hvit / kirsebærrosa

336 | SEED

Gul

403500 Mix

180 | 336 | SEED

Blanding

Rød

336 | SEED

403275 Rose Rosa

403280 Violet

SEED

Fiolett

336 | SEED

403285 White Hvit

336 | SEED

403290 Yellow Gul

180 | 336 | SEED

403295 Elite Mix Blanding

403295 Leo Elite Mix F1

403480 Ribaro Crimson F1

Nemea Mix F1 ■ Potteserie med meget godt forgreinet og fast plantestruktur ■ Stabil i kultiveringen og markedsføringen ■ Intense blomsterfarger på stabile stilker ■ Ideell for potter av høy kvalitet, høyde på salgstidspunktet ca. 20 cm 403350 Nemea Mix F1

NY

403485 Ribaro Rose F1

336 | SEED

Blanding

403245 Leo Bicolor Cherry F1

403495 Ribaro Yellow F1

NY

403250 Leo Bic. Yellow F1

403255 Leo Bronze F1

403260 Leo Cherry F1

403290 Leo Yellow F1

403350 Nemea Mix F1

403500 Ribaro Mix F1

403490 Ribaro White F1


ARGYRANTHEMUM

Sortiment våren 2019

Argyranthemum frutescens Prestekrage Sort Aramis ® Semi Double

10-14

9-12

16-18

x

x-xx

Aramis ® Double

10-14

9-12

16-18

x

x-xx

Aramis ®

10-14

9-12

16-18

x

x-xx

Limero

12-14

10-12

16-18

x

x-xx

Planter for bed & balkong

15

Aramis ® Semi Double

404975 Chocolate

128

Kremhvit med mørkt øye

404980 Dark Pink

Snittblomster

■ Potteserie med godt forgreinet, kompakt voksemåte og halvveis doble blomster ■ Sterke, klare blomsterfarger

404980 Aramis ® Semi Double Dark Pink

405010 Aramis ® Double White

404982 Aramis ® Semi Double Lemon

404995 Aramis ® Double Primrose

128

Mørkerosa

404982 Lemon

128

Gresskar

Lysegul

Stauder

Aramis ® Double ■ Fornemme, doble blomster i sterke farger ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Attraktivt supplement til et sortiment av høy kvalitet 404994 Pink

128

404995 Primrose

Gress

Rosa

128

Lysegul

405010 White

128

Grønnsaker i potter

Hvit

404975 Aramis ® Semi Double Chocolate

404994 Aramis ® Double Pink

Frukt

Urter

Grønnsaker

Se neste side for flere sorter ➜


ARGYRANTHEMUM

16

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

Aramis ® ■ Potteserie med godt forgreinet, kompakt vekst ■ Sterke, klare blomsterfarger ■ Meget godt egnet til hagen og forlenget blomstring ■ Attraktive blomsterformer 404895 Apricot

51 | 128

Aprikosfarget

404898 Bicolor Rose

128

Rosa med lyst midtpunkt

404906 Dark Rose

NY

b | 51 | 128

Mørkerosa

404920 Fire

404898 Aramis ® Bicolor Rose

NY

128

Ildrød

404925 Giga White

404927 Aramis ® Ice

128

FORBEDRET Hvit, med store blomster

404927 Ice

b | 51 | 128

Hvit

404930 Lemon

128

Sitrongul

404940 Mega White

128

FORBEDRET Hvit, med store blomster

404928 Milk

NY

128

Melkhvit

404945 Pink Eye

128

Rosa med mørkt øye

404950 Red

128

Rød

404955 Rose

128

404928 Aramis ® Milk

404930 Aramis ® Lemon

Rosa

404960 Snow

FORBEDRET

128

Hvit

404963 Velvet Red

128

Fløyelsrød

404965 White

128

Hvit

404970 White Eye

128

Hvit med mørkt øye

404974 Wine Red

51 | 128

Intenst rød

404973 Yellow

51 | 128

Lysegul

404920 Aramis ® Fire

404940 Aramis ® Mega White

NY

FORBEDRET

404895 Aramis ® Apricot

404925 Aramis ® Giga White

404906 Aramis ® Dark Rose


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

ARGYRANTHEMUM

17

404945 Aramis ® Pink Eye

404963 Aramis ® Velvet Red

404973 Aramis ® Yellow

■ Tidlig blomstrende sort av typen 'Butterfly' ■ Godt forgreinet vekst med friskt bladverk ■ Store, værbestandige blomster ■ God, forlenget blomstring 405100 Limero Yellow

Gresskar

Limero Yellow

51 | 128

Stauder

Lysegul

404965 Aramis ® White

404955 Aramis ® Rose

404970 Aramis ® White Eye

404960 Aramis ® Snow

404974 Aramis ® Wine Red

Frukt

Urter

405100 Limero Yellow

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

404950 Aramis ® Red


ASARINA

Sortiment våren 2019

18

Asarina barclaiana

Asparagus densiflorus

Twining snapdragon 1500/5000* *) Flernkornsfrø

II-III

18

Asparagus fern 12-18

4-5

1500/5000* XII-VI** 22-25 20-30 6-8 *) Flerkornsfrø **) Mørkespirende, la svelle på forhånd i varmt vann i 24 timer

Sort Joan Loraine

12-19

8-9

15-20

-

-

Horacio

12-19

8-9

15-20

-

-

Joan Loraine ■ Klatreplante med fiolettblå blomster f.o.m. mai ■ Middels sterkvoksende plante med fine skudd ■ Meget dekorativ i ampler og beholdere med klatrestativ 405250 Joan Loraine

SEED

Fiolettblå

10-13

10-14

18-22

-

(x)

10-13

10-14

18-22

-

(x)

Sprengeri

10-13

10-14

18-22

-

(x)

Cwebe ■ Kompakt, stående sort for kultivering i potter ■ Friske, bronserøde blader med fine nåler ■ Ideell for planting i boller og som grønn plante innendørs

405350 Meyeri

180 | SEED

Grønt bladverk

■ Eksotiske blomster i flere farger ■ Middels sterkvoksende klatreplante med fine skudd ■ Meget dekorativ i ampler og beholdere med klatrestativ

Blanding

Cwebe Meyeri

405345 Cwebe

Horacio Mix

405255 Horacio Mix

Sort

Meyeri ■ Tette, valseformete blad ■ For kultivering i potter og snittblomster SEED

405350 Meyeri

SEED

(Grønn)

Sprengeri

405355 Sprengeri

■ Lange, kraftige skudd med skinnende, mørkegrønt bladverk ■ For kultivering i potter og som blomsterdekorasjon 405355 Sprengeri (Grønn)

180 | SEED

Asparagus setaceus Asparagus fern

1500/5000* XII-VI** 22-25 20-30 6-8 *) Flerkornsfrø **) Mørkespirende, la svelle på forhånd i varmt vann i 24 timer

Sort Plumosus nanus

10-13

10-14

18-22

-

(x)

Plumosus nanus ■ Fint fjærdelt bladverk ■ For kultivering i potter og snittblomster 405375 Plumosus nanus (Grønn)

405250 Joan Loraine

405255 Horacio Mix

405345 Cwebe

405375 Plumosus nanus

180 | SEED


BEGONIA

Sortiment våren 2019

Asteriscus maritimus Gullmynt Sort Gnom

11-12/HB

14/20

12-16*

x

x

*) Avkjølingsfase (5 uker ved 8 °C) forbedrer dannelsen av blomster

Planter for bed & balkong

19

Gnom

Snittblomster

■ Spesielt kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for kultivering i potter og ampler ■ Runde, gullgule blomster 51 | 128

405700 Gnom Gullgul

Gresskar

406405 Big™ Red with Green Leaf F1 (left) vs 406420 Big™ DeluXXe Red with Bronze Leaf F1 (right)

406400 Big™ Red Br. Leaf

406410 Big™ Rose Br. Leaf

406415 Big™ Rose Gr. Leaf

Stauder

406395 Big™ Pink w. Gr. Leaf

406425 Big™ DeluXXe Rose with Bronze Leaf F1

Gress

405700 Gnom

Begonia x benariensis Knollet begonia

7-12

7-8

Grønnsaker i potter

22-24

Sort Big™ F1

12-15

7-13*

16-20

-

(x)

Big™ DeluXXe F1

12-19

8-13*

16-20

-

(x)

*) 180-cellers brett

406405 Big™ Red with Green Leaf F1

■ Serie med spesielt store blomster, ideell for bed- og beholderbeplantninger ■ Tidlig blomstring ■ Meget god presentasjon av blomster ■ Imponerende fargeeffekt i bed i både sol og skygge, høyde ca. 60 cm 180 | SEED

406395 Pink with Green Leaf Lyserosa (grønne blader)

84 | 180 | SEED

406400 Red with Bronze Leaf Rød (bronsefargete blader)

406405 Red with Green Leaf 406410 Rose with Bronze Leaf

84 | 180 | SEED

Rosa (bronsefarget bladverk)

406430 Red with Green Leaf 84 | 180 | SEED

84 | 180 | SEED

Rød (bronsefarget bladverk)

406425 Rose with Bronze Leaf 84 | 180 | SEED

Rosa (bronsefargete blader) Rosa (grønne blader)

406430 Big™ DeluXXe Red with Green Leaf F1

■ Enkel begonia med kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Svært store blomster i sterke farger ■ Hardfør og lett å vedlikeholde uansett vær ■ Varmebestandig bladverk som beholder fargen også på solfylte steder ■ Ideell for imponerende beholdere og bedbeplantninger, høyde ca. 80 cm 406420 Red with Bronze Leaf

b | 84 | 180 | SEED

Rød (grønne blader)

406415 Rose with Green Leaf

Big™ DeluXXe F1

Urter

Big™ F1

Grønnsaker

XII-II

84 | 180 | SEED

Rød (grønt bladverk)

406435 Rose with Green Leaf Rosa (grønt bladverk)

84 | 180 | SEED 406435 Big™ DeluXXe Rose with Green Leaf F1

Frukt

1300


BEGONIA

20

Sortiment våren 2019

Begonia x hybrida

Funky Pink F1

Dragevingbegonia 1300

XII-II

23-25

10-14

■ Begonia til balkongen med doble, overhengende blomster ■ Godt forgreinet voksemåte og kompakt plantestruktur ■ Enkel og sikker i kultivering og transport ■ Rik, uavbrutt blomst i ampler og større potter i sol og skygge

7-8

Sort Atlas F1

12-15

7-13*

16-20

-

Braveheart F1

12-17

8-12*

16-20

-

-

Dragon Wing ® F1

12-17/HB

8-12*

16-20

-

-

Funky Pink F1

11-13/HB

7-8*

16-20

-

(x)

(x)

*) 84-cellers brett

Rosa

Atlas F1 ■ Begonia med store blomster for bed og enkle planter med kort kultiveringstid ■ God blomsterpresentasjon over runde planter ■ Robust plante som blomstrer lenge, for sol og skygge, høyde ca. 50 cm 406977 Pink

NY

SEED

Rosa

406980 Red

NY

SEED

Rød

84 | 180 | SEED

406985 White

NY

180 | SEED

407035 Funky Pink

406990 Braveheart F1

Dragon Wing ® F1 ■ Sort med meget kraftig voksemåte og knopper som henger som vinger ■ Blomstrer konstant til frost ■ Meget store, sterke blomster ■ Ideell for sol og skygge, høyde ca. 50 cm

Hvit

407000 Pink

84 | 180 | SEED

Rosa

407005 Red

NY

NY

84 | 180 | SEED

Rød

407035 Funky Pink F1

406980 Atlas Red F1

406977 Atlas Pink F1

Begonia boliviensis

NY

Bolivia begonias 1300

XII-II

22-24

7-12

7-8

Sort

407000 Dragon Wing ® Pink F1

Bellavista ® Compact

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

(x)

Bellavista ® Dark Leaf

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

x

Bellavista ®

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

x

Bellavista ® Double

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

(x)

La Paz F1

11-13/HB

7-10

18-20

-

(x)

Sacramento F1

12-13/HB

7-10

18-20

(x)

x

Vegetative sorter Bellavista ® Compact

406985 Atlas White F1

■ Kompakt voksende Bolivia begonias med attraktive bjelleformete blomster ■ Meget god forgreining og presentasjon av blomster over bladverket ■ Ideell for kultivering i potter og bruken i mindre ampler

Braveheart F1 ■ Enkel begonia for store potter og beholdere ■ Attraktive, tofargete blomster som gir en kontrast til plantenes mørke bladverk ■ Enkel kultivering ■ Sommerblomst som er lett å vedlikeholde for sluttkunden, høyde ca. 40 cm 406990 Braveheart F1

406530 Pink

84

Lyserosa

406540 White

84

Hvit

84 | SEED

406545 Yellow

Hvit med rosa kant

Lysegul 407005 Dragon Wing ® Red F1

84


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

BEGONIA

21

406555 Bellavista ® Dark Leaf Red

406596 Bellavista ® Lemon

406540 Bellavista ® Compact White

406560 Bellavista ® Dark Leaf Salmon

406615 Bellavista ® Red

Stauder

Gresskar

406530 Bellavista ® Compact Pink

Gress

Bellavista ®

84

Dyporansje

84

Lysegul

406615 Red

84

Rød

406620 Rose Rosa

®

406545 Bellavista Compact Yellow

Bellavista ® Dark Leaf

84 406620 Bellavista ® Rose

Bellavista ® Double

■ Bolivia begonias med mørkt bladverk og kraftig voksemåte ■ Kontrastrik fargekombinasjon av bladverks- og blomsterfargen ■ Attraktivt supplement til sortimentet i potter og ampler

■ Fornemme, doble blomster i sterke farger ■ Overhengende, godt forgreinet voksemåte med godt fylt midtpunkt av planten ■ Ideell for kultivering i potter og ampler 406635 Red

84

Rød

84

406638 White

Rød

406560 Salmon

84

Hvit

84

406642 Yellow

Lakserosa

84

Lysegul

406595 Bellavista ® Deep Orange

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

406555 Red

Grønnsaker

406596 Lemon

Urter

406595 Deep Orange

Grønnsaker i potter

■ Overhengende begonia med store, bjelleformete blomster som står fritt over plantene ■ Meget kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Tolererer varme og tørre betingelser ■ Ideell for store ampler eller blomsterkasser


BEGONIA

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

22 La Paz F1

Sacramento F1

■ Mange klokkeformete blomster i attraktive farger ■ Godt forgreinete planter med kompakt, halvveis rett plantestruktur i potter og flat, sfærisk voksemåte med overhengende planter hos sluttkunden ■ Robust, frisk og motstandsdyktig mot tørke og varme ■ Ideell for kultivering i potter og kompakte ampler 406660 Appleblossom

180 | SEED

Hvit med rosa skjær ®

406635 Bellavista Double Red

406665 Orange

180 | SEED

Oransje

406670 Red

180 | SEED

Rød

406675 Rose

■ Hengende begonia, robust og med bjellete blomster i sterke farger, fra generativ formering ■ Godt forgreinet, frisk voksemåte ■ Tåler tørke og masse sol i perioder ■ Ideell for beplantninger med lite vedlikehold b | 180 | SEED

406695 Orange Oransje

406700 Red

SEED

Rød

180 | SEED

406705 Rose Rosa

180 | SEED

406710 White Hvit

180 | SEED

406715 Yellow Lysegul

180 | SEED

Rosa

406680 Yellow

SEED

Lysegul

406638 Bellavista ® Double White

406660 La Paz Appleblossom

406695 Sacramento Orange F1

406642 Bellavista ® Double Yellow

406670 La Paz Red F1

406705 Sacramento Rose F1

406665 La Paz Orange F1

406675 La Paz Rose F1

406710 Sacramento White F1

406715 Sacramento Yellow F1


NY

Begonia x elatior Begonia 1500

I-III

23-25

Sortiment våren 2019

10-14

NY

7-8

Sort Sunpleasure ®

11-13

8-9

18-20

(x)

Planter for bed & balkong

BEGONIA

23

x

*) 84-cellers brett

84

Oransje

NY NY

Lyserosa

NY

84

Mørkerosa

406835 Scarlet

NY

84

Skarlagensrød

406845 Yellow

NY

84

Gul

10-14

18-22

-

(x)

■ Kongebegonia med dekorative blader som liker varme, godt egnet til frilandsdyrking og lang holdbarhet inne i huset ■ Stabile blader med unik markering og farge ■ Korte bladstilker og kompakt plantestruktur, ideell for pottedyrking ■ Ideell i skygge eller halvskygge utendørs, høyde ca. 20 cm

84

Mørkerød

406820 Rose

10-13

Beleaf ®

84

406840 Red

Kongebegonia Beleaf ®

84

406825 Pink

Begonia rex Sort

Aprikosfarget

406830 Orange

NY

NY

406840 Sunpleasure ® Red

NY

NY

406902 Asian Tundra

NY

84

Sølv / grønn

406905 Evening Glow

84

Sølv / karminrosa

406910 Inca Flame

84

Gress

NY

406845 Sunpleasure ® Yellow

Gresskar

406815 Apricot

406825 Sunpleasure ® Pink

Stauder

■ Meget godt egnet til frilandsdyrking da den tåler sol og regn ■ Flat, sfærisk, godt forgreinet og stabil plantestruktur ■ Lett å vedlikeholde, blomstrer kontinuerlig i sterke farger ■ Ideell for kanter og dyp beplantning, høyde ca. 20 cm

Snittblomster

Sunpleasure ®

Rød med mørk nervatur

406915 Inca Night

84

NY

84

Limegrønn

406925 Morning Dew

84

Med grønne / rosa flekker

406935 Yukon Frost Med sølvflekker

406820 Sunpleasure ® Rose

406815 Sunpleasure ® Apricot

NY

Se neste side for flere sorter ➜

406830 Sunpleasure ® Orange

406835 Sunpleasure ® Scarlet

406905 Beleaf ® Evening Glow

Frukt

Urter

NY

84

Grønnsaker

406920 Lima Love

Grønnsaker i potter

Rød med mørk kant


BEGONIA

24

Sortiment våren 2019

Begonia x semperflorens

FORTSETTELSE

Begonia med trevlerot

NY

1300

XII-II

22-24

10-14

6-8

Sort Paso Doble

10-12

7-8

16-20

-

-

Doublet ®

10-12

7-8

16-20

-

-

Brasil ® F1

P/9

5-7

16-20

-

-

9

6-9

16-20

-

Superstar ® F1 Super Olympia ® F1

9

6-9

16-20

-

-

Ganymed F1

9-11/17*

7-11

16-20

-

-

Florenzo F1

9-11

7-10

16-20

-

Marsala ® F1

P/9

5-7

16-20

-

-

Eurovision F1

P/9

7-10

16-20

-

-

Organdy ® F1

P/9

6-9

16-20

-

-

*) 3 planter/beholder

®

406902 Beleaf Asian Tundra

NY

407160 Doublet ® Rose

Vegetative sorter Paso Doble ■ Serie med doble blomster og grønt bladverk ■ Godt forgreinet, ensartet voksemåte ■ En attraktiv supplering til Doublet ® -serien, høyde ca. 25 cm 407100 Candy Pink

128

Lyserosa

407105 Cherry Red

128

Kirsebærrød

406920 Beleaf ® Lima Love

407165 Doublet ® White

Doublet ® ■ Små, doble blomster over mørkt bladverk ■ Passer godt for solfylte og skyggete steder, spesielt for dyp beplantning ■ Sterk og hardfør med godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 25 cm 407155 Red

128

Rød

407160 Rose

128

Rosa

407165 White

128

Hvit

406915 Beleaf ® Inca Night

Sorter med grønt bladverk Brasil ® F1 ■ Den meget tidlige blomstringen og kompakte plantestrukturen er imponerende ■ Meget god for potter og pakker ■ Spesielt ensartet voksemåte og blomstringsperiode ■ Fargeintensiteten av blomstene setter nye standarder, høyde ca. 15 cm 407345 Orange

336 | 480 | SEED

Oransje

407350 Pink

336 | 480 | SEED

Lyserosa

407360 Rose 406925 Beleaf ® Morning Dew

406935 Beleaf ® Yukon Frost

407100 Paso D. Candy Pink

407105 Paso D. Cherry Red

336 | 480 | SEED

Rosa

407370 Rose Blush

336 | 480 | SEED

Hvit med rosa kant

407380 Scarlet

336 | 480 | SEED

Skarlagensrød

407390 White

336 | 480 | SEED

Hvit

407400 Mix Blanding 406910 Beleaf ® Inca Flame

407155 Doublet ® Red

336 | SEED


Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

BEGONIA

25

407380 Brasil ® Scarlet F1

407525 Superstar ® Rose F1

407570 Super Olympia ® Red F1

NY

Gresskar

NY

407345 Brasil ® Orange F1

407350 Brasil ® Pink F1

407520 Superstar ® Bic. Rose F1

407530 Superstar ® Red F1

Stauder

NY

407580 Super Olympia ® Rose F1

Gress

407535 Superstar ® White F1

Super Olympia ® F1 ■ Sfærisk, kraftig voksemåte for kultivering i potter ■ Meget ensartet avling ■ Spesielt store blomster og meget hardfør ■ Meget god for bed, høyde ca. 25 cm

407390 Brasil ® White F1

407550 Bicolor

180 | 336 | 480 | SEED

Hvit med rosa kant ®

Superstar F1

407560 Pink

■ Isbegonia som kombinerer god plantestruktur med tidlig blomst ■ Sfærisk voksemåte med god basal forgreining og korte stilker ■ Ensartet voksemåte og tidlighet ■ Ideell for kultivering i potter, høyde ca. 15 cm

407570 Red 407580 Rose Mørkerosa

407590 White Hvit

336 | SEED

Rosa / hvit

407780 Rose

336 | SEED

Rosa

407785 Scarlet

336 | SEED

Skarlagensrød

407790 White

336 | SEED

Hvit

480 | SEED

Urter

480 | SEED 480 | SEED

Hvit

407540 Mix

NY

Blanding

407775 Bicolor

Mørkerosa

407535 White

NY

480 | SEED

■ Sterke, hardføre planter med store blomster ■ Godt forgreinet, ideell for planting i bed ■ Varmebestandig ■ Høyde over bed: ca. 30 cm

Rød

407525 Rose

NY

180 | 336 | 480 | SEED

Hvit med rosa kant

407530 Red

NY

480 | SEED

180 | 336 | 480 | SEED

Ganymed F1

480 | SEED

Blanding 407550 S. Olympia Bic. F1

407560 S. Olympia ® Pink F1

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

NY

180 | 336 | 480 | SEED

Skarlagensrød

407600 Mix 407520 Bicolor Rose

180 | 336 | 480 | SEED

Rosa

407590 S. Olympia White F1

Grønnsaker i potter

407370 Brasil ® Rose Blush F1

Grønnsaker

407360 Brasil ® Rose F1


BEGONIA

26

Sortiment våren 2019

NY

FORTSETTELSE

407775 Ganymed Bicolor F1

407780 Ganymed Rose F1

■ Isbegonia med doble, små blomster ■ Kompakt og godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ Utvider sortimentet til salg av potteplanter av høy kvalitet

NY

Marsala ® F1 ■ De sterke, store blomstene bygger en kontrast til det mørke, kraftige bladverket ■ Tidlig blomstring med ensartet, kompakt sfærisk struktur, høyde ca. 18 cm 408140 Bicolor

336 | SEED

Rød

407960 White

408170 Marsala ® Rose F1

336 | SEED

Rosa

407955 Red

407960 Florenzo White F1

Sorter med mørkt bladverk

Florenzo F1

NY

408160 Marsala ® Pink F1

407785 Ganymed Scarlet F1

407790 Ganymed White F1

407950 Pink

407955 Florenzo Red F1

408150 Deep Rose SEED

Hvit

180 | 336 | 480 | SEED

Hvit med rød kant

SEED

Dyprosa

408160 Pink

336 | SEED

Sterk rosa

408170 Rose

NY

180 | 336 | 480 | SEED

408180 Marsala ® Scarlet F1

Rosa

408180 Scarlet

180 | 336 | 480 | SEED

Skarlagensrød

408190 White

180 | 336 | 480 | SEED

Hvit

408200 Mix

336 | SEED

Blanding

407950 Florenzo Pink F1

408140 Marsala ® Bicolor F1

408150 Marsala ® D. Rose F1

408190 Marsala ® White F1


■ Serie med mørkt bladverk og sterk, bred plantestruktur ■ Middelstidlig blomstring, store blomster ■ Tåler varme og sol ■ Ideell for bedbeplantning i offentlige grøntanlegg, høyde ca. 20 cm 408255 Bicolor

480 | SEED

Hvit med rød kant

408260 Red

480 | SEED

Blanding av varianter med grønt og brunt bladverk Organdy ® F1 ■ Blanding av planter, rik i kontrast med grønt og brunt bladverk ■ Fargerikt spektrum med hvite, rosa og røde blomster

Blanding

Rød

408265 Rose

336 | 480 | SEED

408250 Organdy ® F1

Snittblomster

Eurovision F1

Sortiment våren 2019

480 | SEED

Rosa

408270 White

480 | SEED

408302 Beluga ® Deep Orange

Hvit

408275 Mix

Planter for bed & balkong

BEGONIA

27

480 | SEED

Stauder

Gresskar

Blanding

408255 Eurovision Bicolor F1

408270 Eurovision White F1

408308 Beluga ® Scarlet

408250 Organdy ® F1

Begonia x tuberhybrida 1500

Gress

Knollet begonia

XI-I

23-25

10-14

8-10

Beluga ®

8-10

16-18

-

-

11-13/HB 8-10

10-12

16-20

-

x(potte)

Rosana ®

12-13/HB 8-10* 16-18

-

x(potte)

Sweet Spice

12-13 /HB 8-10

16-18

-

x(potte)

Nonstop ® Joy F1

12-14 /HB 8-11* 16-18

-

x (potte) (x)

Belina

Tubby ® F1

10-12

6-8*

16-18

-

Nonstop ® F1

11-12

7-9*

16-18

-

x

Nonstop ® Mocca F1

11-12

8-10* 16-18

-

(x)

11-13/HB 8-10* 16-18

-

xx(potte)

Illumination ® F1

Grønnsaker i potter

Sort

408260 Eurovision Red F1

Beluga

408305 Beluga ® Orange

®

408302 Deep Orange

Urter

■ Produserer mange små, ensartete, doble blomster ■ Meget godt forgreinet, kompakt voksemåte med mørkt bladverk ■ Godt egnet for dyp beplantning, høyde ca. 20 cm 84

Dyporansje

408305 Orange

Grønnsaker

*) 84-cellers brett

84

Oransje

408308 Scarlet

84

Skarlagensrød Gul

84 408310 Beluga ® Yellow

Frukt

408310 Yellow 408265 Eurovision Rose F1


BEGONIA

28

Sortiment våren 2019

Rosana ®

Belina ■ Hengende begonia med jevn, rund plantestruktur ■ Rikelig med middels store, tette, doble blomster ■ Strålende, moderne blomsterfarger ■ God soltoleranse ■ Ideell for kultivering i ampler og potter

■ Spesiell plante med meget store blomster ■ Kompakt, overhengende voksemåte, meget ensartet ■ Passer godt for kultivering i potter og ampler ■ Ideell for plasser med vekslende sol og halvskygge

408350 Apricot

408400 Champagner

84

Aprikosfarget

408355 Creme

84

Champagnefarget

84

Kremhvit

408357 Coral

84

Korallrosa

408365 Orange

84

Oransje

408379 Peach

408379 Belina Peach

84

Ferskenoransje

408375 Yellow

84

Gul

408357 Belina Coral

408400 Rosana ® Champagner

Sweet Spice ■ Store, tettfylte blomster med en intens duft selv i regnværet ■ Kraftig, overhengende voksemåte, ideell for ampler og blomsterkasser 408411 Citrus

NY

84

Lysegul

408414 English Rose

NY

408350 Belina Apricot

84

Rosa

408365 Belina Orange

NY

408355 Belina Creme

408375 Belina Yellow

408411 Sweet Spice Citrus


NY

Sortiment våren 2019

Tubby ® F1 ■ Meget kompakt voksemåte ■ Meget tidlig blomstringsserie med store blomster ■ Meget ensartet voksemåte og tidlighet ■ Ideell for produsenter

Planter for bed & balkong

BEGONIA

29

84 | 180 | SEED

408610 Deep Rose Kirsebærrosa

84 | SEED

408624 Orange Bicolor

Snittblomster

Gul med oransje kant

84 | 180 | SEED

408625 Orange Oransje

84 | SEED

408626 Peach Bicolor Lys laksefarge med mørk kant Lyserosa

408625 Tubby ® Orange F1

84 | 180 | SEED

408630 Red

Nonstop ® Joy F1

Rød

84 | 180 | SEED

408645 White Hvit

Gresskar

■ Knollbegonia med halvveis hengende voksemåte ■ Store, sterke blomster med god presentasjon over planten ■ Den kompakte plantestrukturen forenkler transport og markedsføring ■ Ideell for ampler og tunge potteplanter

84 | 180 | SEED

408650 Yellow Gul

84 | 180 | SEED

408660 Mix Blanding

84 | SEED

Stauder

408675 Mocca White

84 | 180 | SEED

408627 Pink

408414 Sweet Spice English Rose

Hvit, mørkt bladverk

408790 Yellow

84 | SEED

Gul

408650 Tubby ® Yellow F1

408626 Tubby ® Peach Bicolor F1

408610 Tubby ® Deep Rose F1

408627 Tubby ® Pink F1

408790 Nonstop ® Joy Yellow F1

408624 Tubby ® Orange Bicolor F1

408630 Tubby ® Red F1

Frukt

Urter

408675 Nonstop ® Joy Mocca White F1

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

408645 Tubby ® White F1


BEGONIA

30

Sortiment våren 2019

NY

Nonstop ® F1 ■ Standardsort med tidlig blomstring og store blomster ■ Kraftig vekst med god basal forgreining ■ Imponerende vitalitet og rikt fargespekter 408800 Appleblossom

84 | 180 | SEED

408875 Nonstop ® Rose Pet. F1

408890 N. Yellow w. Red B. F1

408880 Nonstop ® White F1

408885 Nonstop ® Yellow F1

Hvit blomst med rosa bakside

408825 Deep Rose

84 | 180 | SEED

FORBEDRET Dyprosa

408826 Deep Salmon

NY

84 | 180 | SEED

Dyp laksefarget

408855 Orange

84 | 180 | SEED

Oransje

408860 Pink

84 | 180 | SEED

Lyserosa

408865 Red

408826 Nonstop ® Deep Salmon F1

84 | 180 | SEED

Nonstop ® Mocca F1

Rød

408875 Rose Petticoat

84 | 180 | SEED

■ Serie med mørkt bladverk og strålende blomsterfarger ■ Kompakt vekst og godt forgreinet ■ Attraktivt supplement til standardsortimentet

Hvit med rosa blomsterkanter

408880 White

84 | 180 | SEED

Hvit

408885 Yellow

84 | 180 | SEED

Gul

408890 Yellow with Red Back

408903 Bright Orange

84 | 180 | SEED

Gul med rød bakside

408900 Mix

84 | 180 | SEED

Lysende oransje

408905 Cherry

84 | 180 | SEED

84 | 180 | SEED

Kirsebærrosa

Blanding

408910 Deep Orange

84 | 180 | SEED

Dyporansje

408915 Pink Shades

84 | 180 | SEED

Rosafarger 408855 Nonstop ® Orange F1

408925 Scarlet

84 | 180 | SEED

Skarlagensrød

408930 White

84 | 180 | SEED

Hvit

408940 Yellow

84 | 180 | SEED

Gul

408950 Mix

84 | 180 | SEED

Blanding

408860 Nonstop ® Pink F1

408800 Nonstop ® Appleblossom F1

FORBEDRET

408903 Nonstop ® Mocca Bright Orange F1

408825 Nonstop ® Deep Rose F1

408865 Nonstop ® Red F1

408910 Nonstop ® Mo. D. Orange F1

408915 Nonstop ® Mo. Pink Sh. F1


Planter for bed & balkong

BEGONIA

Sortiment våren 2019

Snittblomster

31

409100 Illumination ® Apricot F1

409120 Illumination ® Rose F1

408925 Nonstop ® Mocca Scarlet F1

409105 Illumination ® Golden Picotee F1

409125 Illumination ® Salmon Pink F1

409107 Illumination ® Lemon F1

409130 Illumination ® Scarlet F1

409110 Illumination ® Orange F1

409135 Illumination ® White F1

Gress

Stauder

Gresskar

408905 Nonstop ® Mocca Cherry F1

Grønnsaker i potter

408940 Nonstop ® Mo. Yellow F1

Illumination ® F1 ■ Meget lang, knollet begonia for ampler og blomsterkasser ■ Dekorative blomster på elegante skudd med god forgreining 409100 Apricot

84 | SEED

Oransje-aprikosfarget

409105 Golden Picotee

84 | SEED

Gull med rød kant

409107 Lemon

84 | SEED

Grønnsaker

408930 Nonstop ® Mo. White F1

Sitrongul

409110 Orange

84 | SEED

Oransje

409120 Rose

84 | SEED

409125 Salmon Pink

Urter

Pink

84 | SEED

Lakserosa

409130 Scarlet

84 | SEED

Skarlagensrød

409135 White

84 | SEED

409140 Mix Blanding

84 | SEED

Frukt

Hvit


BIDENS

32

Sortiment våren 2019

Bidens ferulifolia

Port Royal

Lusfrø Sort

Yellow Pearl

11-12/HB

9-13

10-14

x

(x)

Bill's Medaillon

11-12/HB

9-13

10-14

x

(x)

Sir Francis

11-12/HB

10-14

10-14

x

(x)

Port Royal Double

11-12

10-13

10-14

x

(x)

Port Royal

10-12

10-14

10-14

x

(x)

11-13/HB

10-14

10-14

x

xx

11-13

8-10

10-14

x

(x)

Goldita Efraim's Gold Taka Tuka ®

11-13/HB

10-14

10-14

x

xx

Bellamy White

12-14/HB

10-14

10-14

xx

xx

Pink Princess

12-14

10-14

10-14

x

xx

Kompakte sorter

■ Gullgule blomster, halvveis doble blomster ■ Flat, sfærisk plantestruktur ■ Mørkegrønt bladverk ■ Ideell for kultivering i potter så vel som for planting i boller og beholdere 409720 Port Royal

■ Store, hvite blomster med påfallende rosa markeringer ■ Sfærisk vekst med tett bladverk og stabile stilker ■ Sterkt forlenget blomstring ■ Ideell for produksjon i potter og beholdere

b | 180

409870 Pink Princess

128

FORBEDRET Hvit med rosa striper

Gullgul, halvveis dobbel

Ampelsorter Goldita

Yellow Pearl

■ Store, sterkt gule blomster ■ Godt forgreinet voksemåte, senere overhengende vekst ■ Ideell for sterke potteplanter og blomstrende ampler

■ Kompakt vekst, halvsfærisk voksemåte ■ Potter er godt dekket med blomster ■ Tidlig blomstring ■ Ideell for produksjonsbedrifter 409740 Yellow Pearl

Pink Princess

180

FORBEDRET Gullgul

409760 Goldita

FORBEDRET

b | 51 | 180

Gullgul

Stående sorter Bill's Medaillon

Efraim's Gold

■ Meget tidlig pottesort med store, gullgule blomster ■ Godt forgreinete planter med mørkegrønt, friskt bladverk ■ Ideell for kultivering i potter og kompakte ampler 409690 Bill's Medaillon

180

FORBEDRET Gullgul

Sir Francis

409695 Efraim's Gold

409740 Yellow Pearl

FORBEDRET

180

Gullgul

Spesielle farger

■ Bidens med store blomster og kompakt voksemåte ■ Gullgule blomster med tett blomsterbladring dekker også midtpunktet av planten ■ Flat, sfærisk plantestruktur med god forgreining ■ Ideell for små ampler 409820 Sir Francis

■ En stående bidens med gullgule blomster ■ Ideell for kultivering i potter med et stort antall planter pr. enhetsområde ■ Blomstrer lenge, ideell til bed og beholdere

51 | 180

Gullgul

Taka Tuka ® ■ Store, tofargete blomster med kremgule topper i harmonisk kontrast til det gylne midtpunktet ■ Middels kraftig voksemåte, ideell for større potteplanter og kompakte ampler ■ Robust, godt forgreinet voksemåte 409770 Taka Tuka ®

51 | 180

409690 Bill's Medaillon

FORBEDRET Gul med kremgule topper

Port Royal Double ■ Doble blomster i sterk gullgul farge med like kroneblader ■ Meget kompakt, sfærisk plantestruktur med god forgreining ■ Mørkegrønt bladverk som fremhever blomstenes lysende farge ■ Ideell for kultivering i potter så vel som planting i boller og beholdere

■ Meget kraftig sort med hvite blomster ■ To gangers beskjæring fører til en mer ensartet plantestruktur ■ En god kontinuerlig plante i blomst for større potter

409725 Port Royal Double

409800 Bellamy White

Gullgul

180

Bellamy White

51 | 128

Hvit

409820 Sir Francis


FORBEDRET

Sortiment våren 2019

Bidens triplinervia Lusfrø Sort Hawaiian Flare Compact

11-13/HB

10-12 10-14

x

(x)

Hawaiian Flare Giant

12-14/HB

10-13 10-14

x

x

Hawaiian Flare

12-14/HB

10-13 10-14

x

x

Planter for bed & balkong

BIDENS

33

■ Halvsfærisk, kompakt Bidens med en usedvanlig sterk blomsterfarge ■ God blomsterpresentasjon over bladverket ■ Rik blomstring i løpet av hele sommeren ■ Ideell for kultivering i potter og mindre ampler 409725 Port Royal Double

409945 Bicolor Star

409770 Taka Tuka ®

Snittblomster

Hawaiian Flare Compact

51 | 128

Stauder

Gresskar

Rød / gul

409800 Bellamy White

409945 Hawaiian Flare Compact Bicolor Star

■ Bidens med store blomster og attraktive, sterke blomsterfarger ■ Kraftig, men godt forgreinet voksemåte ■ Berikelse av et førsteklasses sortiment hos sluttselgeren ■ Ideell for potteplanter og ampler av høy kvalitet 409955 Yellow Red Tip Gul med oransjerøde topper

409870 Pink Princess

Se neste side for flere sorter ➜

409695 Efraim's Gold

409955 Hawaiian Flare Giant Yellow Red Tip

Frukt

Urter

409760 Goldita

51 | 128

Gress

Hawaiian Flare Giant

Grønnsaker i potter

FORBEDRET

Grønnsaker

409720 Port Royal


BIDENS

34

Sortiment våren 2019

NY

FORTSETTELSE

■ Oransje og røde blomsterfarger som berikelse av Bidens-sortimentet ■ God reaksjon på hemmere ■ Rik blomstring i løpet av hele sommeren ■ Attraktiv næringskilde for bier ■ Ideell for store ampler og potter

NY NY

x x

-

Balou ®

11-13/HB 10-12/14 12-14

x

(x)

410075 Surdaisy White 51 | 128

(x)

180

Hvit 409922 Hawaiian Flare Red Glow

128

NY

Glodrød

409932 Yellow Orange Tip

10-12/HB 10-12/14 12-14 10-12/HB 10-12/14 12-14

■ Spesielle blomsterfarger som supplement til standardsortimentet ■ Kraftig, bred plantestruktur

128

Oransje med gult midtpunkt

409922 Red Glow

Surdaisy Delight

Surdaisy White

Lysende oransje med gule markeringer

409912 Orange Yellow Centre

Blåstråle Sort

Hawaiian Flare

409895 Neon Orange

Brachyscome x multifida

128

Delight

Gul med oransje topper

409935 Yellow Red Star

■ Tidlig og rik blomstring ■ Meget kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Meget konstant blomstring ■ Meget bestandig mot meldugg

51 | 128

Gul med rød stjerne

410005 Dark Mauve

b | 51 | 180

Fiolettblå

410007 Magenta

NY

409932 Hawaiian Flare Yellow Orange Tip

51 | 180

Magentarosa

Balou ® ■ Sort med store blomster for kultivering av sterke potteplanter og ampler ■ Intenst fargete blomster ■ Kraftig, godt forgreinet plantestruktur og mørkegrønt, bredt bladverk 410038 Pink

180

FORBEDRET Rosa

410050 Violet Fiolettblå

409895 Hawaiian Flare Neon Orange

409935 Hawaiian Flare Yellow Red Star

409912 Hawaiian Flare Orange Yellow Centre

410075 Surdaisy White

410005 Delight Dark Mauve

180


NY

Sortiment våren 2019

Calendula cultivars Ringblomst Sort Chinita

11-13

8-12

10-16

(x)

x

Chinita

410007 Delight Magenta

410640 Amber Arctic

410560 Golden Bunch F1

FORBEDRET

410635 Peach Polar

10-14

Gresskar

15-20

4-5

Sort Calypso

9-14*

8-10

84

Oransje

Marigull

II-VI

84

Kremgul med oransje topper

Calendula officinalis 1500

Snittblomster

■ Varig ringelblomst med sfærisk voksemåte, ideell for bed og kar ■ Attraktive blomster i spesielle farger ■ Melduggresistent og værbestandig, med forlenget blomstring ■ Tidlig blomstring, kulderesistent, ideell for en tidlig start av bedplantesesongen

Planter for bed & balkong

CALENDULA

35

8-12

-

xx

*) 1-3 planter/potte **) tidlig kultur

Stauder

Calypso ■ Potte- og bedplante med kompakt voksemåte og hardføre stilker ■ Blomster i sterke farger som blomstrer fritt over bladverket, høyde ca. 25 cm 410038 Balou ® Pink

410705 Orange with Black Eye

336 | SEED

Oransje med svart øye

410715 Yellow with Black Eye

336 | SEED

410050 Balou ® Violet

410705 Calypso Orange with Black Eye

410640 Chinita Amber Arctic

410715 Calypso Yellow with Black Eye

410635 Chinita Peach Polar

Calceolaria integrifolia Hagetøffel

1500 XI-II 15* 10-14 *) spirehemning mulig f.o.m. 16° C, lysspirende

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Gul med svart øye

5-6

Sort 9-10

8-9

12-15

-

x

Urter

Golden Bunch F1

Golden Bunch F1 ■ Blomstrer meget tidlig, kompakt pottesort ■ Store, gullgule blomster, høyde ca. 25 cm

Gul

336 | SEED

Frukt

410560 Golden Bunch F1


CALIBRACHOA

36

Sortiment våren 2019

Calibrachoa cultivars Småblomstret superpetunia Sort Calipetite ®

14-16

(x)

-

Calita ® Double

11-13/HB* 9-11/13

14-16

x

x

Calita ® Double Trio

12-14/HB* 8-10/13

14-16

x

x

Calita ® Compact Trio

12-15/HB*

14-16

x

(x) (x)

Calita ® Compact

10-12

9-12

9-12

10,5-12/HB* 9-11/13

14-16

x

Calita ®

11-13/HB* 9-11/13

14-16

x

x

Calita ® Special

12-14/HB* 9-12/13

14-16

x

x-xx

Calita ® Trio

12-14/HB* 8-10/13

14-16

x

x

*) 1-3 planter/ampel

Calipetite ® ■ Meget kompakt serie med godt forgreinet voksemåte og rik blomstring ■ Kan kultiveres uten bruk av veksthemmere ■ Ideell for høy områdeintensitet og mindre potter ■ Attraktive planter for boller og kombinasjonsbeplantning med andre kompakte vekstserier, høyde ca. 15 cm

411010 Calipetite ® Red

411050 Calipetite ® Trio White-Blue-Rose

411015 Calipetite ® Rose

411055 Calipetite ® Trio Yellow-Blue-Red

411000 Calipetite ® Blue

411020 Calipetite ® White

411060 Calipetite ® Trio Yellow-Blue-Rose

411008 Calipetite ® Pink Vein

411025 Calipetite ® Yellow

411045 Calipetite ® Trio Blue-Red-White

411000 Blue

128

Mørkeblå

411008 Pink Vein

128

Hvit med rosa nervatur

411010 Red

128

Rød

411015 Rose

128

Rosa

411020 White

128

Hvit

411025 Yellow Gul

128


Sortiment våren 2019

NY

Calita ® Double

411400 Blue

Snittblomster

■ De doble blomstene har en effekt av små, sjarmerende roseblomster ■ God blomstring også i regnvær pga. doble blomster ■ Passer godt sammen med Calita ® -serien når det gjelder voksemåte og blomstringsegenskaper ■ Ideell for potter og ampler, også som 'Trio'-fargekombinasjon b | 128

Blå

411402 Cherry

128

Kirsebærrød

411403 Orange

128

Oransje

411404 Pink

411403 Calita ® Double Orange

411414 Calita ® Double Rosy

NY

128

Lyserosa

411406 Pink Bicolor

b | 128

Hvit

411423 Sun

NY

128

Lyseblå

411418 Snow

NY

128

Rosa

411417 Sky Blue

NY

b | 128

Rød

411414 Rosy

NY

Gresskar

411412 Red

NY

128

Rosa / hvit

Stauder

NY

Planter for bed & balkong

CALIBRACHOA

37

b | 128

Lysegul

411404 Calita ® Double Pink

411417 Calita ® Double Sky Blue

NY

411400 Calita ® Double Blue

411406 Calita ® Double Pink Bicolor

411418 Calita ® Double Snow

NY

411402 Calita ® Double Cherry

411412 Calita ® Double Red

411423 Calita ® Double Sun

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


CALIBRACHOA

38

Sortiment våren 2019

Calita ® Double Trio

Calita ® Compact

■ Harmonisk fargekomposisjon med doble blomster ■ Ensartet når det gjelder blomstring og voksemåte ■ Ideell for ampler og potteplanter av høy kvalitet 411425 Blue-Cherry-Snow

50

Blå / kirsebærrød / hvit

411430 Blue-Rosy-Sun

50

Lysegul / lyseblå / rosa

■ Kompakt calibrachoa som blomstrer tidlig, frodig vekst hos sluttkunden ■ Flatrund plante med god forgreining og lite behov for veksthemmende midler ■ Fargerike blomster med lang åpningstid ■ Den ideelle serien både for gartnere og sluttkunder 411085 Dark Blue

NY

128

Mørkeblå

411090 Gold

128

Gullgul

411093 Lemon

NY

128

Lysegul

411096 Magenta Dark Eye

NY

128

411090 Calita ® Compact Gold

Magenta med mørkt øye

411100 Orange Red Eye

128

Oransje med rødt øye

411105 Peach Morn

128

Aprikosfarget med rødt øye

411107 Pink Red Eye

NY

128

Rosa med rødt øye

411108 Pink Star

NY

128

Rosa med lys stjerne

411110 Rose

128

Rosa 411425 Calita ® Double Trio Blue-Cherry-Snow

411115 Scarlet Red Eye

128

Skarlagen med rødt øye

411120 Sky Blue

128

Lyseblå

411125 Tigereye

128

Gul med rød nervatur

411130 Vanilla Rose Star

411105 Calita ® Compact Peach Morn

128

NY

Krem med rosa stjerne

411135 White

128

Hvit

411430 Calita ® Double Trio Blue-Rosy-Sun

Calita ® Compact Trio ■ Kontrastrike og harmoniske fargekombinasjoner i en og samme potte ■ Sortkombinasjoner som er avstemt med tanke på voksemåte og tidlighet ■ Ideell for salget av impulskjøpvarer av høy kvalitet 411155 Gold-Rose-Sky Blue

NY

50 50 50 50

Rosa / lyseblå / hvit

411170 Scarlet Red Eye- Sky Blue - White

NY

50

Gullgul / lyseblå / hvit

411167 Rose - Sky Blue - White

NY

NY

Gullgul / skarlagensrød / lyseblå

411161 Gold - Sky Blue - White

NY

NY

Gullgul / rosa / hvit

411159 Gold-Scarlet Red Eye-Sky Blue

NY

411096 Calita ® Compact Magenta Dark Eye

Gullgul / rosa / lyseblå

411157 Gold-Rose-White

NY

Se side 4 for alle Calita ® Compact Trio-bilder.

Skarlagensrød / lyseblå / hvit

50 411085 Calita ® Compact Dark Blue

411093 Calita ® Compact Lemon


Planter for bed & balkong

CALIBRACHOA

Sortiment våren 2019

Snittblomster

39

Stauder

Gresskar

411120 Calita ® Compact Sky Blue

411125 Calita ® Compact Tigereye

411100 Calita ® Compact Orange Red Eye

411107 Calita ® Compact Pink Red Eye

411110 Calita ® Compact Rose

411130 Calita ® Compact Vanilla Rose Star

411115 Calita ® Compact Scarlet Red Eye

411135 Calita ® Compact White

411108 Calita ® Compact Pink Star

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


CALIBRACHOA

40

Sortiment våren 2019

Calita ® ■ Halvrund calibrachoa med godt forgreinet voksemåte ■ Elastiske, bruddsikre skudd ■ Hele serien går enhetlig i blomstring ■ Sent lukkende blomster i sterke farger 411202 Blue Eye

128

Lyseblå med mørkeblått øye

411204 Cherry Red Morn

128

Mørkerosa med rødt øye

b | 51 | 128

411205 Dark Blue Mørkeblå

b | 51 | 128

411210 Deep Red Dyprød

b | 51 | 128

411215 Deep Yellow Dypgul

411227 Lemon Ice

NY

411205 Calita ® Dark Blue

411240 Calita ® Orange

411202 Calita ® Blue Eye

411215 Calita ® Deep Yellow

128

Hvit med gult midtpunkt

b | 51 | 128

411240 Orange Oransje

411244 Peach Red Center

NY

128

Aprikosfarget med rødt øye

411245 Pink

128

Rosa

b | 51 | 128

411250 Pink Morn Lyserosa med rødt øye

411262 Red

NY

128

Rød

411265 Rose

128

Mørkerosa med lys hals

b | 51 | 128

411275 Sunrise Lyseoransje med rødt øye

b | 51 | 128

411285 Velvet Purpurfiolett

NY

b | 51 | 128

411290 White Hvit

Calita ® Special ■ Attraktive spesielle farger og sjatteringer ■ Berikelse av standardsortimentet for et utvidet sortiment ■ Intensiteten på blomsterfargen er avhengig av forholdene under kultiveringen ■ Ideell for tunge potteplanter og ampler 411330 Apricot Shades

128

Aprikosfarget / gul

b | 51 | 128

411335 Blue Star Blå stjernet

411340 Cherry Star

128

Kirsebærrosa stjernet

411348 Pink Eye

NY

411204 Calita ® Cherry Red Morn

411227 Calita ® Lemon Ice

NY

128

Rosa med lyst øye, store blomster

411350 Pink Star

b | 51 | 128

Rosa stjernet

411352 Pink Vanilla

128

Rosa / kremgul

411365 Sky Blue

128

Lyseblå farger

NY

411290 Calita ® White

411348 Calita ® Special Pink Eye

411210 Calita ® Deep Red

411244 Calita ® Peach Red Center


Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

CALIBRACHOA

41

411262 Calita ® Red

411275 Calita ® Sunrise

411245 Calita ® Pink

411265 Calita ® Rose

411285 Calita ® Velvet

411335 Calita ® Special Blue Star

411340 Calita ® Special Cherry Star

411350 Calita ® Special Pink Star

411330 Calita ® Special Apricot Shades

411365 Calita ® Special Sky Blue

411352 Calita ® Special Pink Vanilla

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

411250 Calita ® Pink Morn


CALIBRACHOA

42

Sortiment våren 2019

Callistephus chinensis

Calita ® Trio

Sommerasters

■ Attraktive fargekombinasjoner for produksjon av 'Trio'-potter og ampler ■ Sorter som passer godt sammen når det gjelder voksemåte og blomstringsegenskaper 411298 Blue Eye-Deep Yellow-White

1500

50

50

Dyprød / rød / oransje

411305 Deep Yellow-Dark Blue-Deep Red

50

Gul / mørkeblå / mørkerød

411310 Deep Yellow-Pink-Dark Blue

50

Gul / rosa / mørkeblå

411312 Pink Morn-Pink-Rose

411302 Calita ® Trio Deep Red-Red-Orange

50

4-5

Teppich

11-13

9-12

10-15

-

x

Troll

11-13

9-12

10-15

-

x

■ Bed- og potteserie med halvveis doble blomster i strålende farger ■ Enhetlig, flat, sfærisk plantestruktur ■ Resistent mot visnende asters, ideell for beplantning av bed ■ Attraktiv potteplante på sommeren, høyde ca. 20 cm 412065 Blau

Lyserosa med øye / rosa / mørkerosa med lys hals

411315 Velvet-Orange-Deep Yellow

10-14

Teppich

50

Mørkerød / mørkeblå / hvit

411302 Deep Red-Red-Orange

15-18

Sort

Blå med øye / gul / hvit

411300 Deep Red-Dark Blue-White

II-V

SEED

Blå

412070 Karminrosa

50

SEED

Karminrosa

Purpurviolett / oransje / gul

412075 Lasurblau

SEED

Lyseblå

412080 Rosa

SEED

Rosa

412085 Rot

SEED

Rød

412090 Scharlach

SEED

Skarlagensrød

412095 Weiß

SEED

Hvit

412100 Mix ®

411298 Calita Trio Blue Eye-Deep Yellow-White

411305 Calita ® Trio Deep Yellow-Dark Blue-Deep Red

SEED

Blanding

412065 Teppich Blau

412080 Teppich Rosa

412090 Teppich Scharlach

411300 Calita ® Trio Deep Red-Dark Blue-White

411310 Calita ® Trio Deep Yellow-Pink-Dark Blue

412085 Teppich Rot

411315 Calita ® Trio Velvet-Orange-Deep Yellow

411312 Calita ® Trio Pink Morn-Pink-Rose

412100 Teppich Mix


Sortiment våren 2019

NY

Troll Mix ■ Store, stråleformede blomster med god værbestandighet ■ Godt forgreinet, flat og sfærisk plantestruktur, høyde ca. 20 cm ■ Hardfør og meget resistent mot visnende asters ■ Tidlig og riktblomstrende i friske og strålende farger 412200 Troll Mix

Snittblomster

SEED

Planter for bed & balkong

CANNA

43

Blanding

414105 Medea Rose

414527 Orange Shades F1

Canna indica Gresskar

Hirse

1600 XII-II* 20-30 7-21 4-5 *) Forhåndssvelles i 10-14 timer, tildekkes min. 0,5 cm med substrat

Sort Cannova F1

12-15

10-12

18-20

-

(x)

■ Eksotiske blomster i sterke farger ■ Lavtvoksende serie med god stabilitet, ideell for kultivering i potter ■ Frisk og hardfør voksemåte ■ En attraktiv plante for bedplantesortimentet av høy kvalitet, høyde i hagen ca. 70 cm

412200 Troll Mix

Campanula medium Mariaklokke 1500

XII-II

18-20

14-21

414525 Bronze Scarlet

5-6

Stauder

Cannova F1

414530 Cannova Red Shades F1

84 | SEED

Sort 11-15

11-13

12-15

-

x

414527 Orange Shades

NY

Medea

84 | SEED

Oransje farger

414530 Red Shades

84 | SEED

Rød

■ Pottesort med kompakt, stabil plantestruktur ■ Store klokkeformete blomster i sterke farger ■ Blomstrer tidlig og pålitelig også uten spesiell vernaliseringsfase ■ Høyde: ca. 25 cm

414535 Rose

84 | SEED

Grønnsaker i potter

Medea

Gress

Skarlagensrød / bronsefarget bladverk

Rosa

414540 Yellow

84 | SEED

Gul

414545 Mix

84 | SEED

Blanding

414100 Blue

SEED

414105 Rose

SEED

414535 Cannova Rose F1

414100 Medea Blue

414525 Cannova Bronze Scarlet F1

414540 Cannova Yellow F1

Frukt

Urter

Rosa

Grønnsaker

Blå


CATHARANTHUS

44

Sortiment våren 2019

Catharanthus roseus (Vinca rosea) Vinca 1500

I-V

20-22

10-14

5-6

Sort Atlantis

9-13*

8-10

18-22

-

(x)

Cora F1

9-13*

6-8

18-22

-

(x)

Titan F1

9-13*

6-8

18-22

-

(x)

Tattoo

9-13*

8-10

18-22

-

(x)

18-22

-

x(potte)

Volante ®

11-13/HB* 8-10/12

415505 Atlantis Blush

415510 Atlantis Burgundy

415516 Atl. Cherry Red H.

415517 Atl. Deep Orchid

415519 Atlantis Icy Pink

415521 Atlantis Lilac

415522 Atl. Magenta Halo

415523 Atlantis Orange

415524 Atlantis Pink

415527 Atlantis Punch

415530 Atlantis Purple

415535 Atlantis Red

415536 Atlantis Red Halo

415540 Atlantis Rose

415541 Atl. Rose Halo

415555 Atlantis Velvet

*) 1-3 planter/potte eller ampel

Atlantis ■ Runde, solide blomster i meget sterke farger ■ Godt forgreinet, kompakt voksemåte og skinnende, mørkegrønt bladverk ■ En attraktiv pottekultivering for planting i bed og på balkonger og for drivhuskultivering på sommeren 415500 Apricot

415500 Atlantis Apricot

336 | SEED

Aprikosfarget med lite rødt øye

415505 Blush

336 | SEED

Lyserosa med rødt øye

415510 Burgundy

336 | SEED

Vinrød

415514 Burgundy Halo

336 | SEED

Vinrød med lyst øye

415516 Cherry Red Halo

336 | SEED

Kirsebærrød med lyst øye

415517 Deep Orchid

SEED

Fiolettrosa

415519 Icy Pink

415514 Atlantis Burgundy Halo

SEED

Lyserosa

415521 Lilac

SEED

Lysefiolett

415522 Magenta Halo

336 | SEED

Magentarød med lyst øye

415523 Orange

336 | SEED

Oransje

415524 Pink

SEED

Lyserosa

415525 Polka Dot

336 | SEED

Hvit med røde prikker

415527 Punch

SEED

Rosa med rødt øye

415530 Purple

SEED

Fiolettblå

415535 Red

336 | SEED

415525 Atlantis Polka Dot

Rød

415536 Red Halo

336 | SEED

Rød med lysfarget øye

415540 Rose

336 | SEED

Rosa med lysfarget øye

415541 Rose Halo

336 | SEED

Rosa med lysfarget midtpunkt

415550 True Red

336 | SEED

Dyprød

415555 Velvet

336 | SEED

Purpurrød

415558 Violet Halo

SEED

Fiolett med lysfarget midtpunkt

415560 White

336 | SEED

Hvit

415565 Mix Blanding

336 | SEED 415550 Atlantis True Red


415558 Atl. Violet Halo

415560 Atlantis White

Sortiment våren 2019

415620 Cora Pink F1

415625 Cora Punch F1

415800 Titan Apricot F1

415810 Titan Burgundy F1

415630 Cora Red F1

415635 Cora Strawberry F1

415820 Titan Dark Red F1

415825 Titan Lav. Blue H. F1

415640 Cora Violet F1

415645 Cora White F1

415835 Titan Polka Dot F1

415840 Titan Punch F1

415845 Titan Rose F1

415850 Titan White F1

Planter for bed & balkong

CATHARANTHUS

45

Snittblomster

Cora F1 ■ Høy toleranse overfor mange lokale Phytophthora-raser ■ Ensartet voksemåte og blomstringstid ■ Store, strålende blomster som vokser over skinnende bladverk ■ Robust og voksende under sommervarme og fuktighet 336 | SEED

415600 Apricot

Gresskar

Aprikosefarget med lite rødt øye

336 | SEED

415605 Burgundy Burgundrød

336 | SEED 336 | SEED

415620 Pink Rosa

336 | SEED

415625 Punch Mørkerosa med rødt øye

336 | SEED

415630 Red Rød

415635 Strawberry

SEED

Rosa med rødt midtpunkt

336 | SEED

415640 Violet Lysefiolett

336 | SEED

415645 White Hvit

336 | SEED

415650 Mix Blanding

Titan F1 Stauder

Mørkelilla

■ Meget store blomster med intenst sterke farger ■ Stabil, godt forgreinet voksemåte ■ Tidlig, ensartet blomstring ■ Ideell for potteplanter av høy kvalitet 415800 Apricot

336 | SEED

Aprikosfarget med rødt øye

415810 Burgundy

336 | SEED

Vinrød

415820 Dark Red

Gress

415610 Deep Lavender

336 | SEED

Mørkerød

415825 Lavender Blue Halo

336 | SEED

Lysefiolett med lyst øye

Grønnsaker i potter

336 | SEED

Hvit med røde prikker

415840 Punch

336 | SEED

Mørkerosa med rødt øye

415845 Rose

336 | SEED

Rosa

415850 White

SEED

Hvit

415855 Mix 415600 Cora Apricot F1

336 | SEED

Blanding

415605 Cora Burgundy F1

415785 Tattoo Raspberry

Tattoo

Grønnsaker

415835 Polka Dot

■ Blomster i meget sterke farger og med et pregnant, mørkt øye 336 | SEED

Urter

415785 Raspberry Bringebærrosa med øye

415790 Tangerine

336 | SEED

415610 Cora Deep Lavender F1

415790 Tattoo Tangerine

Frukt

Oransje med øye


CATHARANTHUS

46

Sortiment våren 2019

NY

Volante ® ■ Flat, sfærisk eller overhengende serie for ampler og blomsterkasser ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte ■ Store, runde blomster i sterke farger 415895 Burgundy Halo

NY

336 | SEED

415895 Volante ® Burg. Halo

415900 Volante ® Dark Red

415904 Volante ® Lilac

415905 Volante ® Peach

Vinrød med lyst øye

415900 Dark Red

336 | SEED

Mørkerød

415904 Lilac

336 | SEED

Lysefiolett

415905 Peach

336 | SEED

Aprikosfarget med rødt øye

415915 Pink with Eye

SEED

Rosa med hvitt øye

415920 Polka Dot

416150 Calimba Power Mix

336 | SEED

Calimba

Hvit med rødt øye

415925 Red

SEED

Rød

415935 Rose

336 | SEED

Rosa

415940 Strawberry

336 | SEED

Rosa med rødt øye

415945 White

415915 Volante ® Pink w. Eye

415920 Volante ® Polka Dot

336 | SEED

Hvit

■ Kraftige, stående topper fulle av blomster i strålende farger ■ Imponerende på grunn av kompakt og ensartet vekst og kort kultiveringstid ■ Ideell for beplantning på varme, solfylte steder så vel som potteplanter på sommeren, høyde ca. 25 cm 416100 Cherry Red

336 | SEED

Kirsebærrød

416105 Orange

336 | SEED

Oransje

416110 Rose 415935 Volante ® Rose

336 | SEED

Rosa

415945 Volante ® White

416115 Scarlet

Celosia argentea

336 | SEED

Skarlagensrød

416120 Yellow

Celosia

336 | SEED

Gullgul

416125 Mix 1300 *) Lysspirende

II-V*

18-21

10-14

336 | SEED

Blanding

2-3

Sort Calimba Power Calimba

11-13/19*

9-11

16-20

-

(x)

9-11

7-9

16-20

-

(x)

Fresh Look

10-12

9-11

16-20

-

(x)

Smart Look

10-12

9-11

16-20

-

(x) (x)

Fashion Look

10-12

9-11

16-20

-

Nekita ®

9-10

7-9

16-20

-

(x)

Amigo

10-12

8-10

16-20

-

(x)

*) 3 planter/beholder

415925 Volante ® Red

416100 Calimba Cherry Red

416105 Calimba Orange

416110 Calimba Rose

416115 Calimba Scarlet

var. plumosa (fjærkam) Calimba Power Mix ■ Middelshøy bed- og beholdersort med hardfør voksemåte ■ Sterke topper fulle av blomster i strålende farger ■ Ideell for beplantning av bed på varme, solfylte steder, høyde ca. 40 cm 416150 Calimba Power Mix

336 | SEED

Blanding

415940 Volante ® Strawberry

416120 Calimba Yellow


Nekita ® Mix

Smart Look ■ Partnere av Fresh Look-serien med lignende vekstegenskaper og mørkt bladverk ■ Attraktiv spesialitet for å sette aksenter i fargetilpassede beplantninger 416225 Red

■ Miniatyrcelosia som egner seg best til kultivering i pakker og 9 cm-potter ■ Attraktive planter i fat og til bordpynt ■ Meget ensartet vekst og blomstringsegenskaper

336 | SEED

Rød

416230 Romantica

Sortiment våren 2019

416300 Nekita ® Mix

Planter for bed & balkong

CELOSIA

47

SEED

Blanding

SEED

Snittblomster

Rosa med mørke topper

Gresskar

416125 Calimba Mix

Fresh Look

■ Brede, kraftige fjærkammer i strålende farger ■ Kompakt, kraftig plantestruktur, høyde ca. 20 cm ■ Ideell som sommerkultivering og som bedplante i varme regioner

336 | SEED

Rød

416210 Yellow

336 | SEED

Gul

416350 Amigo Mix Blanding

416230 Smart Look Romantica

Fashion Look Mix

416250 Fashion Look Mix

180 | 336 | SEED

Blanding

Urter

416200 Fresh Look Orange

416205 Fresh Look Red

336 | SEED

Grønnsaker

■ Kontrastrik blanding av Look-sortene med grønt og mørkt bladverk

Gress

Amigo Mix

336 | SEED

Oransje

416205 Red

Stauder

var. cristata (vanlig fjærkam)

416210 Fresh Look Yellow

416250 Fashion Look Mix

416350 Amigo Mix

Frukt

416200 Orange

416300 Nekita ® Mix

416225 Smart Look Red

Grønnsaker i potter

■ Pottecelosia med kraftig voksemåte for produksjon av tunge varer ■ Store topper fulle av blomster i sterke farger ■ Godt egnet til frilandsdyrking ■ Slutthøyde: ca. 35 cm, ideell for plantebed


CELOSIA

48

Sortiment våren 2019

Celosia spicata

Colada ®

Celosia

1300 *) Lysspirende

II-V

18-21

10-14

■ Tallrike gule, runde blomster med intens duft av fruktgummi ■ En spesiell plante på terrasser, balkonger og i dufthager, for salg i potter f.o.m. mai

4-5

Sort Conito ®

10-12

10-12

16-20

-

Snow Valley

(-)

■ Kompakt voksetype av den populære fyllplanten for blomsterkasser og ampler ■ Rik og langvarig blomstring, høyde ca. 20 cm 417110 Snow Valley

416900 Colada ®

b | 128

Hvit

SEED

Gul

Conito ®

Starpleasure ®

■ Pottecelosia med mørkt bladverk og kort, loddrett stående blomstring ■ Lange holdbare blomster i sterke farger ■ Attraktiv sommervare til kombinasjonsbeplantning med lynghei eller cyclamen, høyde ca. 20 cm

■ Middelskraftig sort for potteplanter av høy kvalitet ■ Plante som blomstrer lenge, tåler varme ■ Attraktiv kombinasjonsplante for blandete beplantninger, høyde ca. 25 cm 417115 Starpleasure ®

336 | SEED

416600 Velvet

128

Hvit

Purpurfiolett

336 | SEED

416625 Mix Blanding

Glitz ■ Tusenvis av små, hvite blomster som glitrer over sfæriske planter ■ God, basisnær forgreining ■ Attraktiv partner i kombinasjon med balkongplanter ■ Generativt formert sort med kraftig voksemåte, høyde ca. 30 cm

416900 Colada ®

Chamaesyce hypericifolia (Euphorbia)

417120 Glitz

1500

180 | 336 | SEED

Hvit

Vortemelk I-IV

18-22

7-14

4-5

Sort Snow Mountain

11-13

7-9

16-18

x

(x)

Montblanc

11-13

7-9

16-18

x

(x)

Snow Valley

10-12

7-9

16-18

(x)

(x)

Starpleasure ®

11-13

7-9

16-18

x

x

Glitz

11-13

7-9

18-24

-

x

416600 Conito ® Velvet

Snow Mountain ■ Bedplante med rik blomstring og en endeløs mengde med hvite enkelte blomster ■ Sfærisk, kraftig voksemåte med god forgreining ■ Attraktiv kombinasjonspartner som er lett å vedlikeholde og som tåler masse sol, høyde ca. 25 cm 417107 Snow Mountain

417107 Snow Mountain

NY

51 | 128

Hvit

Montblanc ■ Hvite blomster over mørkt, noe rødlig bladverk, rik i kontrast ■ Godt forgreinet, flat, sfærisk plantestruktur ■ Attraktivt supplement til bed og balkong, høyde ca. 20 cm

416625 Conito ® Mix

Cephalophora aromatica Pineapple plant

1500/5000* II-IV *) Flere frø pr. beholder

20

7-10

417142 Montblanc

4-5

NY

128

Hvit

Sort Colada ®

11-15

12-14

10-16

(x)

(x)

417142 Montblanc


Sortiment våren 2019

Chrysanthemum paludosum Cleome spinosa Edderkoppblomst

(Hymenostemma paludosum) Puslingekrage, småkrage 1500/5000* II-III *) Flere frø pr. beholder

16-18

1500 10-14

10-14

4-5

Sparkler F1

12-14/19*

6-10

16-18

-

(x)

*) 3 planter/potte 8-14

-

x

Sparkler F1

■ Tallrike hvite margerittblomster som blomstrer over den flate, sfæriske planten ■ Godt forgreinet, ensartet og tidlig vekst ■ Bedplante for rask og enkel kultivering

■ Lavtvoksende og meget ensartet cleome med et attraktivt fargeutvalg ■ Høy stabilitet og basal forgreining, høyde ca. 70 cm ■ Ideell for sommerkultivering i beholdere og forming av bed over store flater

417500 Snow Land

418000 Blush

SEED

Strålende hvit

Snittblomster

4-8

SEED

Hvit med rosa

418005 Lavender

SEED

Lysefiolett

418010 Rose

SEED

Rosa

418015 White

Gresskar

9-11/P

Snow Land

417110 Snow Valley

20-25

Sort

4-5

Sort Snow Land

II-IV

Planter for bed & balkong

CLEOME

49

SEED

Stauder

Hvit

417115 Starpleasure ®

417500 Snow Land

418000 Sparkler Blush F1

418005 Sparkler Lavender F1

Clarkia amoena (Godetia) 1300

Gress

Mølleblomst

III-VI

18-20

7-14

4-5

Sort 8-12

10-15

-

x

Grønnsaker i potter

9-12

Satin Mix F1 ■ Attraktiv bed- og balkongplante med blomster i strålende farger og en diameter på ca. 6 cm ■ Mulig med suksessiv kultivering for salg t.o.m. august, høyde ca. 25 cm 417700 Satin Mix F1

SEED 418010 Sparkler Rose F1

Urter

Blanding

417700 Satin Mix F1

418015 Sparkler White F1

Frukt

417120 Glitz

Grønnsaker

Satin F1


CLEOME

50

Sortiment våren 2019

Cleome hassleriana

Glocke

Edderkoppblomst Sort Kelly

12-14/19*

8-10

16-18

(x)

(x)

*) 3 planter/potte

Kelly ■ Store blomstringer med eksotisk utstråling ■ Meget stabil og godt forgreinet, høyde i hagen ca. 50 cm ■ Blomstrer tidlig ■ Ideell for salg av tunge potteplanter i sesongen for bed- og balkongplanter 417965 Pink

NY

■ Sterkt klatrende, ettårig klatreplante med store bjelleformete blomster om sommeren ■ For produksjon i store ampler eller beholdere med klatrestativ ■ Foretrekker varme, næringsrike plasser 418100 Violett

SEED

Fiolett

418105 Weiss

SEED

Hvit

418200 Malibu ® Apricot

84

Lyserosa

417970 Rose

84

Fiolettrosa

NY

418210 Malibu ® Red

418100 Glocke Violett

Copa ® ■ Serie med fargerikt bladverk rik i kontrast ■ Kraftig vekst, godt forgreinet struktur ■ Attraktiv for bed og store beholdere

417965 Kelly Pink

418253 Bloody Mary

418105 Glocke Weiss

NY

418255 Combat

Coleus x blumei (Plectranthus)

84

Rød med grønne markeringer

84

Grønn-rød

Brennesle

418256 Copper

84

Kobberfarget 1300

I-V

20-22

10-14

418257 Cuba Libre

4-5

NY

Sort

Klokkeranke

2000/5000* II-III 18-20 *) Flere korn med 5 korn/potte

10-14

4-5

*) 3 planter/potte

10-12

18-22

x

-

8-10

16-22

x

x

NY

Solento

10-12

6-9

18-22

-

(x)

418265 King Henry

Wizard

9-11

6-9

18-22

-

(x)

Kong

11-13

6-9

18-22

-

(x)

418200 Apricot

12-14/19*

8-10

16-20

-

(x)

418210 Red Rød

84

Rosa-rød med grønn kant

84

Rød med mørkerød kant

418270 Nevada

84

Lemongrønn med rød nervatur

418275 Peter's Wonder

84

Grønn med rosa nervatur

84

Aprikosfarget

Sort Glocke

10-12 11-13

■ Serie med meget kompakt vekst og bølgeformet bladverk, høyde ca. 25 cm ■ Spesielt sterke bladfarger ■ Ideell for kultivering i potter og beplantninger i blomsterkasser om sommeren

Cobaea scandens

418258 Daiquiri

Malibu ® Copa ®

Malibu ®

417970 Kelly Rose

84

Rød med grønne markeringer, eikeløv

84

418290 Saturan Brunrød med grønt midtpunkt

84


NY

Sortiment våren 2019

NY

Planter for bed & balkong

COLEUS

51

418290 Copa ® Saturan

418253 Copa ® Bloody Mary

418258 Copa ® Daiquiri

■ Intens bladfarge i attraktive fargekombinasjoner ■ Godt forgreinet, rund plantestruktur, høyde ca. 35 cm ■ Meget varmebestandig, tåler sol, sen blomstring ■ Ideell som strukturplante for grøntanlegg og i varme regioner 418352 Burgundy Lime

Snittblomster

Solento

SEED

418355 Dark Cherry

180 | SEED

Rosa med mørk kant

418360 Mint

180 | SEED

Stauder

Svart med grønn kant

Gresskar

Vinrød sitrongrønn

418265 Copa ® King Henry

418352 Solento Bur. Lime

418256 Copa ® Copper

418270 Copa ® Nevada

418355 Solento Dark Cherry

418275 Copa ® Peter's Wonder

418360 Solento Mint

418257 Copa ® Cuba Libre

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

418255 Copa ® Combat


COLEUS

52

Sortiment våren 2019

Wizard ■ Meget kompakt og godt forgreinet vekst, intenst farget bladverk ■ Varmebestandig og sen blomstring ■ Ideell for bed og balkong på steder med halvskygge og skygge, høyde ca. 30 cm 418330 Coral Sunrise

SEED

Aprikosefarget med mørk kant

418335 Jade

SEED

Kremhvit med grønn kant

418337 Pastel

SEED

Lysegrønn med rosa midtpunkt

418338 Pineapple

SEED

Lysegul med grønne flekker

418340 Scarlet

336 | SEED

418335 Wizard Jade

418430 Kong Mosaic

Rød med grønn kant

418342 Sunset

SEED

Kobberrød

418345 Velvet Red

336 | SEED

Fløyelsrød

418350 Mix

336 | SEED

Blanding 418337 Wizard Pastel

418338 Wizard Pineapple

418435 Kong Red

418342 Wizard Sunset

Kong

418340 Wizard Scarlet

■ Serie med meget store blader i attraktive farger ■ Bladene blir over 20 cm brede, noe som gir en fargeeffekt over store flater på steder med skygge eller halvskygge ■ Attraktiv plante for salg av store potter og beholdere på sommeren, høyde ca. 40 cm 418430 Mosaic

SEED

Rød, grønn, kremhvit

418435 Red

SEED

Rød med smal grønn kant

418440 Rose

SEED

Mørkerosa med grønn kant

418445 Scarlet

SEED

Mørkerød med grønn kant

418450 Mix

418440 Kong Rose

SEED

Blanding

418345 Wizard Velvet Red

418330 Wizard Coral Sunrise

418445 Kong Scarlet


Sortiment våren 2019

Coleus canina Praktspragle Sort Verpiss-Dich ®

11-13

6-8

14-18

x

(x)

Verpiss-Dich ®

418470 Dog

Snittblomster

■ Skremmer bort katter og hunder ■ Kraftig, hardfør voksemåte og dekorativt bladverk ■ Attraktiv plante som supplement til sortimentet i bedplantesesongen 84

Grønt / hvitt bladverk

418475 Cat

Planter for bed & balkong

COSMOS

53

84

Stauder

Gresskar

Grønt bladverk

418505 Manati ® Deep Blue

Cosmos atrosanguineus

Manati ® Deep Blue

418505 Manati ® Deep Blue

51 | 180

Blå

Gress

Kosmos

■ Balkongplante med blå traktformete blomster og elegant nedoverhengende skudd ■ Tidlig blomstring og godt forgreinet plante ■ Ideell for kultivering i potter og ampler

Sort Chocolate

11-15

8-12

14-16

x

x

Chocolate ■ Fløyelsaktige, sjokoladefargete blomster ■ Deilig sjokoladelukt ■ En eksklusiv spesialitet for et utvidet sortiment av bedplanter 418900 Chocolate

Grønnsaker i potter

418470 Verpiss-Dich ® Dog

128

Fløyelsrød

Convolvulus sabatius

Grønnsaker

418475 Verpiss-Dich ® Cat

FORBEDRET

Blå Mauritius Sort Manati ® Early

11-13/HB*

11/18*

12-14

x

x

Manati ® Deep Blue

11-13/HB*

12/18*

12-14

x

x

*) Kjølekultur

Urter

Manati ® Early ■ Meget tidlig, middelsblå blomst ■ Kompakt, godt forgreinet plantestruktur ■ Ideell for kultivering i potter og mindre ampler 180

FORBEDRET Blå 418495 Manati ® Early Blue

418900 Chocolate

Frukt

418495 Blue


COSMOS

Sortiment våren 2019

54

Cosmos bipinnatus

Rubenza

Kosmos

1500* III-V *) Direktesåing: 50 korn/m²

15-18

10-14

4-5

Sort Cosmini

10,5-19*

6-9

8-14

-

(x)

Rubenza

10,5-21*

6-10

8-14

-

(x)

Xanthos

10,5-21*

6-10

8-14

-

(x)

*) 1-3 planter/potte

Cosmos sulphureus Gulkorg

■ Blomster i dyp vinrød med fløyelsaktig glans ■ Lavtvoksende planter som blomstrer meget tidlig ■ Ideell for tunge potteplanter og beplantning av bed 419110 Rubenza

SEED

Vinrød

Se snittblomster for cosmos 'Sonata'

II-V

18-20

8-10

4-5

Sort Cosmic

10-12/15*

5-8

14-16

-

(x)

*) 3 planter/potte

Cosmic ■ Kontinuerlig og riktblomstrende bedplante ■ Sfærisk, godt forgreinet plante med korte stilker ■ Ideell for salg som bedplante eller som potteplante på sommeren

Cosmini

419200 Gelb

■ Cosmos-serie for kultivering i potter med meget kompakt vekst ■ Meget tidlig blomstring, ideell for salget i bedplantesesongen ■ Attraktive blomster i sterke farger på stive, korte stilker, høyde i hagen ca. 50 cm 418920 Carmine

1500

SEED

Gul

419205 Orange

SEED

Oransje

419210 Rot

SEED

Oransjerød

336 | SEED

Karminrød

418925 Pink

336 | SEED

Rosa

418930 Red

SEED

Vinrød

418935 White

336 | SEED

Hvit

418940 Mix

336 | SEED

Blanding 419200 Cosmic Gelb

419110 Rubenza

419205 Cosmic Orange

Xanthos 419210 Cosmic Rot

■ Cosmos-blomster i sterke, sitrongule farger ■ Rik og tidlig blomstring ■ Godt forgreinet plantestruktur ■ Ideell for kultivering av beholderplanter som blomstrer 419190 Xanthos Sitrongul 418920 Cosmini Carmine

336 | SEED

Cuphea hyssopifolia Røsslyng Sort Myrto

9-11

12-14

14-16

x

(x)

Myrto ■ Fint forgreinete planter med mørkegrønt, skinnende bladverk ■ Danner flere delikate blomster, høyde ca. 20 cm 422495 Pink 418925 Cosmini Pink

128

Lyserosa

418930 Cosmini Red

422500 Purple

128

Fiolett

422505 White Hvit

418935 Cosmini White

419190 Xanthos

128


Georgine

■ Skarlagensrøde, traktformete blomster med hvit kant på yttersiden ■ Robust, kontinuerlig blomstrende, ettårig plant for bed og balkong 422550 Yangin

SEED

Skarlagensrød

1500

II-V

18-20

7-14

4-5

Sort Harlequin

10-12

8-10

11-15

-

xx

Figaro

10-12

8-10

11-15

(x)

xx

Lubega ®

11-13

7-9

16-18

-

x

Lubega ® Special

11-13

8-10

16-18

-

x

Gallery ®

15-23

10-14

16-18

x

xx

Lubega ® Power

12-17

8-10

16-18

x

x

Lubega ® XL

15-23

10-14

16-18

x

xx

Lubega ® Dark

12-17

8-10

16-18

x

x

Happy Day

15-23

10-14

16-18

x

xx

Harlequin Mix

422495 Myrto Pink

■ Georgine for bed med et frisk fargespill av halvdoble blomster med et hvitt midtpunkt som påfallende kontrast ■ De lett variable planter er livskraftige og robuste ■ Ideell for beplantning av bed eller sommerkultivering i beholdere, høyde: ca. 30 cm 430605 Harlequin Mix

Planter for bed & balkong

Dahlia x hortensis

Yangin

Snittblomster

Sortiment våren 2019

Gresskar

DAHLIA

55

SEED

Blanding

Stauder

422545 Cigarette

422500 Myrto Purple 422550 Yangin

Gress

Cuphea llavea Krokbeger Sort 11-13

12-14

14-16

xx

x

■ Fremragende blomster i en unik rødfarge med blå spiss ■ Plante som blomstrer lenge, for boller og ampler, høyde ca. 35 cm 422505 Myrto White

422575 Tiny Mice

Cuphea ignea

Skarlagensrød

Cuphea Ignea

1500/5000* II-III *) Flere frø pr. beholder

18-20

10-14

128

430605 Harlequin Mix

Figaro ■ Kompakt georgineblanding for potter og bed med grønt bladverk, kort kultiveringstid ■ Flere, store, doble og halvdoble blomster 430575 Orange Shades

4-5

Grønnsaker i potter

Tiny Mice

SEED

Oransje farger

430580 Red Shades

Sort

Grønnsaker

Tiny Mice

SEED

Rødfarger 10-12

10-14

14-16

x

xx

Yangin

10-12

8-10

10-15

x

xx

430585 Violet Shades 430590 White

Cigarette

430595 Yellow

SEED

Gul

430600 Mix

336 | SEED

Blanding

128 422575 Tiny Mice

Frukt

Oransjerød

SEED

Hvit

■ Sterke, oransjerøde blomster med svarte og hvite spisser ■ Skinnende, mørkegrønt bladverk 422545 Cigarette

SEED

Fiolette farger

Urter

Cigarette


DAHLIA

56

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

430600 Figaro Mix

430580 Figaro Red Shades

429000 Lubega ® Burgundy

429015 Lubega ® Rose

429003 Lubega ® Lemon Ice

429025 Lubega ® Scarlet

429005 Lubega ® Orange

429035 Lubega ® White

429010 Lubega ® Purple White

429040 Lubega ® Yellow

430595 Figaro Yellow

Lubega ® ■ Serie som blomstrer mye med store, doble blomster ■ Godt forgreinet, buskete voksemåte, høyde ca. 25 cm ■ Ensartet når det gjelder vekst- og blomstringsegenskaper ■ Attraktive, spesielle farger 429000 Burgundy

128

Vinrød

429003 Lemon Ice

128

Hvit med sitrongult midtpunkt

429005 Orange

128

Oransje

429010 Purple White

128

Fiolett / hvit

429015 Rose

128

Rosa

429025 Scarlet

128

Skarlagensrød

429035 White

128

Hvit

429040 Yellow

128

Gul

Lubega ® Special ■ Attraktive spesialfarger som supplement til Lubega ® -serien med noe avvikende vekstegenskaper 429060 Bicolor Burgundy

128

Vinrød med gult midtpunkt

429080 Rose Eye

128

Rosa med rødt øye

429090 White Red

NY

128

Rød med hvite topper


Sortiment våren 2019

Gallery ® ■ Kraftig serie med store, strålende blomster ■ Godt forgreinet voksemåte, tidlig blomstring ■ Ideell for beholdere og bed, høyde ca. 50 cm 429900 Art Deco

Planter for bed & balkong

DAHLIA

57

84

Oransje med rød kant

429905 Art Fair

84

Hvit

84

Snittblomster

429910 Art Nouveau Fiolett med rosa kant

429915 Bellini

84

Rosa

429920 Cezanne

84

Gul

429060 Lubega ® Special Bicolor Burgundy

429925 Matisse

84

429920 Gallery ® Cezanne

Lyseoransje

429930 Pablo

84

Aprikosefarget med gult midtpunkt

84

Gresskar

429940 Rivera

Stauder

Rød, kompakt

429080 Lubega ® Special Rose Eye

429905 Gallery ® Art Fair

429925 Gallery ® Matisse

429090 Lubega ® Special White Red

429910 Gallery ® Art Nouveau

429930 Gallery ® Pablo

429900 Gallery ® Art Deco

429915 Gallery ® Bellini

429940 Gallery ® Rivera

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


DAHLIA

58

Sortiment våren 2019

Lubega ® Power ■ Kraftig georgine for potter og beholdere med en ensartet, tidlig blomstring, for salg fra midten av april ■ Store, tette blomster i sterke farger på hardføre, korte stilker ■ De godt forgreinete plantene fyller også større potter uten å bli for lange, høyde ca. 35 cm 429710 Bronze Bicolor

84

Bronse med rødt midtpunkt

429715 Burgundy

84

Vinrød

429730 Lavender

84

Lysefiolett

429730 Lubega ® Power Lavender

429770 Lubega ® Power White

429735 Lubega ® Power Orange

429760 Lubega ® Power Scarlet

429710 Lubega ® Power Bronze Bicolor

429745 Lubega ® Power Red White

429761 Lubega ® Power Scarlet White

429715 Lubega ® Power Burgundy

429750 Lubega ® Power Rose

429755 Lubega ® Power Rose Bicolor

429735 Orange

b | 84

Oransje

429745 Red White

84

Rød med hvite topper

429750 Rose

b | 84

Rosa

429755 Rose Bicolor

84

Rosa med lysegult midtpunkt

429760 Scarlet

b | 84

Skarlagensrød

429761 Scarlet White

84

Rød med hvite topper

429764 Tricolor

b | 84

Mønster i gul/rød/hvit

429770 White

b | 84

Hvit

429775 Yellow

b | 84

Gul

429778 Yellow Orange

b | 84

Gul med oransje topper


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

DAHLIA

59

Stauder

Gresskar

430140 Lubega ® XL Orange

430180 Lubega ® XL Pink

429764 Lubega ® Power Tricolor

NY Gress

Lubega ® XL

84

Vinrød

430140 Orange

84

Oransje

430180 Pink

84

Lyserosa

430185 Red ®

429775 Lubega Power Yellow

NY

84

Mørkerød

430190 Yellow

84

430185 Lubega ® XL Red

FORBEDRET Gul

429778 Lubega ® Power Yellow Orange

430110 Lubega ® XL Burgundy

430190 Lubega ® XL Yellow

Frukt

Urter

FORBEDRET

Grønnsaker

430110 Burgundy

Grønnsaker i potter

■ Enkel georgine med spesielt store, doble blomster ■ Kraftig voksemåte, god basal forgreining ■ Ideell for kultivering i større potter og beholdere, høyde ca. 40 cm


DAHLIA

60

Sortiment våren 2019

Lubega ® Dark ■ Georgine med mørkt bladverk og doble blomster ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Attraktivt supplement til bedplantesortimentet 430395 Orange

84

FORBEDRET Oransje

430405 Velvet

84

Purpurrosa med mørkt midtpunkt

FORBEDRET 430420 Happy Day Bicolor Yellow Red

430460 Happy Day Red

Datura metel

430395 Lubega ® Dark Orange

Piggeple 430430 Happy Day Lemon

1500

XII-II

18-20

10-17

4-5

Sort Ballerina Purple

12-19*

12-14

16-18

-

(x)

*) 1-3 planter/beholder

Ballerina Purple ■ Potte- og beholderplante med fornemme blomster ■ De fioletthvite, stående blomstene avgir en sterk lukt ■ Ideell for effektiv produksjon av beholderplanter av høy kvalitet 430405 Lubega ® Dark Velvet

430650 Ballerina Purple Hvit / fiolett

Happy Day

430440 Happy Day Pink

■ Georgine med mørke blader for beholdere og bed, høyde ca. 60 cm ■ Store, enkle blomster i sterke fargekombinasjoner ■ Et attraktivt produkt for impulskjøp på sommeren 430420 Bicolor Yellow Red

FORBEDRET

84

Okergul med rødt midtpunkt

430430 Lemon

84

Lysegul

430440 Pink

84

Rosa

430450 Purple

84

FORBEDRET Fiolett

430460 Red Rød

84 430450 Happy Day Purple

430650 Ballerina Purple

180 | SEED


NY

Delosperma cultivars Trailing ice plant

Sortiment våren 2019

Dianthus x barbatus Busknellik

Sort 8-10

12-16

x

(x)

1300

Diabunda F1

NY NY

7-9

10-14

-

(x)

NY

128

438715 Purple 438720 Purple Picotee

128

SEED

Fiolett

SEED

Fiolett med hvit kant

438725 Red

128

336 | SEED

Mørkerød

438740 Mix

128

336 | SEED

Blanding

Gul

Stauder

NY

430715 Suntropics ® Purple

Rød

430725 Yellow

9-11/15*

■ Meget ensartet serie for pottekultivering under glass uten vernalisering ■ Jevn, kompakt voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ For salg fra vår til høst ■ Tilgjengelig i attraktive, skinnende enkeltfarger

Fiolett

430720 Red

NY

128

Sterkt rosa

430715 Purple

4-5

Diabunda F1

Kobberoransje

430710 Hot Pink

7-14

*) 2-3 planter/beholder

■ Fjellhagestaude med meget sterke blomsterfarger ■ Tolererer sol og tørke, god hardførhet ■ Svært forgrenet, halvsfærisk voksemåte ■ Lang blomstring, ideell for salg av potteplanter av høy kvalitet

NY

16-20

Sort

Suntropics ®

430705 Copper

I-V

Snittblomster

10-12/15*

Gresskar

Suntropics ® *) 3 planter/potte

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

61

430720 Suntropics ® Red

438715 Diabunda Purple F1

NY

430705 Suntropics ® Copper

430725 Suntropics ® Yellow

438720 Diabunda Purple Picotee F1

438740 Diabunda Mix F1

438725 Diabunda Red F1

430710 Suntropics ® Hot Pink

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


DIANTHUS

62

Sortiment våren 2019

Dianthus barbatus Busknellik

1500* I-V/VIII *) F1-sorter: 1300 korn

16-20

7-14

4-5

Sort Dash F1

11-13/19*

9-12

10-14

-

(x)

*) 2-3 planter/beholder

Hagenellik, nellik i potte

■ Bed- og beholdersort som blomstrer tidlig også uten vernalisering ■ Plantene forgreiner seg direkte fra basis og danner mange kraftige, stabile stilker ■ Store blomster i sterke, skinnende farger, høyde ca. 40 cm 336 | SEED

Karminrød

438835 Magician

336 | SEED

Hvit / rosa

438838 Pink

336 | SEED

Rosa

438845 Violet

SEED

Fiolett

438847 White

336 | SEED

Hvit

438850 Mix Blanding

438847 Dash White F1

Dianthus caryophyllus

Dash F1

438830 Crimson

438838 Dash Pink F1

336 | SEED

1500

II-III

16-20

7-14

4-6

Sort Sunnybees ® L

11-13

12-27

5-14

x

x

Sunflor ®

9-10,5

12-27

5-14

x

x

Sunflor Odessa

11-15*

12-27

5-14

x

(x)

Can Can F1

10-13

14-16**

10-14

-

(x)

Lillipot F1

9-13*

12-14**

10-14

(x)

(x)

®

439350 Sunnybees ® L Peppermint

*) 1-3 planter/potte **) 16 timers dagslengde fremmer tidlig blomstring

Sunnybees ® L ■ Kraftig og godt forgreinet nellik i potte i sterke blomsterfarger ■ Attraktive, store, doble blomster ■ Ideell for tunge potter ■ Egnet til kjølig overvintring og ettårig kultivering ■ Høyde ca. 20 cm 439330 Apricot

128 439352 Sunnybees ® L Pink

Aprikosfarget

439340 Dark Red

128

Mørkerød

439350 Peppermint

128

Rosa / hvit

439352 Pink

128

Lyserosa

439356 Purple

128

Fiolett

439358 Purple Picotee

128

Lilla med hvit kant

439360 Red

128

Rød

439362 Red Picotee

128

Rosarød med hvit kant

439375 White

128

Hvit 439340 Sunnybees ® L Dark Red

438830 Dash Crimson F1

438835 Dash Magician F1

439330 Sunnybees ® L Apricot

439356 Sunnybees ® L Purple


Sortiment våren 2019

S - sortiment >>>

Sunflor ® ■ Rik og langvarig blomstring ■ Godt forgreinete, kompakte planter i 3 voksemåter ■ Frisk, hardfør vekst ■ For kultivering med eller uten overvintring 439450 Bianca ®

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

63

128

Vinrød med hvit kant

439465 Charmy ®

Snittblomster

128

Lyserosa med vinrød ring

439510 Dynamite ®

128

Karminrød

439520 Faganza ® ®

439358 Sunnybees L Purple Picotee

128

Lysefiolett

439532 Fygi ®

128

439450 Sunflor ® Bianca ®

Fiolett

439542 Kaylee ®

128

Lyserosa med rødt midtpunkt

439545 Luigi ®

Gresskar

128

Aprikosfarget

439558 Megan ®

128

Lyserosa med lakserødt midtpunkt

439562 Norah ®

128

Lakserosa

439565 Paseo ®

128

Mørkefiolett

439640 Allura ®

Stauder

128

Mørkerosa

439642 Amber ®

128

Aprikosgul

439647 Bling-Bling ® Orange

128

Intens oransje

439650 Bling-Bling

®

128

Aprikosfarget

439670 Cosmos

®

439465 Sunflor ® Charmy ®

M - sortiment >>>

128

Gress

439360 Sunnybees ® L Red

Hvit

439680 Esta ®

128

Rosa med hvit kant

439697 Desire ®

128

439710 Red Allura ®

Grønnsaker i potter

Mørkerød

128

Rød

439720 Red Bull ®

128

Skarlagensrød

439728 Vivre ®

128

Lysende rosa

439730 Vulcano ®

128 439510 Sunflor ® Dynamite ®

439375 Sunnybees ® L White

439520 Sunflor ® Faganza ®

Frukt

Urter

439362 Sunnybees ® L Red Picotee

Grønnsaker

Skarlagensrød


DIANTHUS

Sortiment våren 2019

64

M - sortiment >>>

439532 Sunflor ® Fygi ®

439562 Sunflor ® Norah ®

439647 Sunflor ® Bling-Bling ® Orange

439542 Sunflor ® Kaylee ®

439565 Sunflor ® Paseo ®

439650 Sunflor ® Bling-Bling ®

L - sortiment >>>

439545 Sunflor ® Luigi ®

439640 Sunflor ® Allura ®

439670 Sunflor ® Cosmos ®

439558 Sunflor ® Megan ®

439642 Sunflor ® Amber ®

439680 Sunflor ® Esta ®


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

65

439697 Sunflor ® Desire ®

439730 Sunflor ® Vulcano ®

439759 Sunflor ® Odessa ® Pure ®

Sunflor ® Odessa ®

439742 Amy ®

Gresskar

■ Sorter med sterk vekst for beholdere og hardføre potteplanter ■ En interessant supplering til vårsortimentet og frilandskultivering på sommeren 128

Lyserosa med vinrødt midtpunkt

439755 Easy Pink

128

439759 Pure ®

Stauder

Rosa med lyserosa kant

128

Hvit

439765 Red

128

Mørkerød 439710 Sunflor ® Red Allura ®

439765 Sunflor ® Odessa ® Red

440090 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

440100 Mix

439742 Sunflor ® Odessa ® Amy ®

439728 Sunflor ® Vivre ®

439755 Sunflor ® Odessa ® Easy Pink

440090 Can Can Scarlet F1

Frukt

Urter

439720 Sunflor ® Red Bull ®

SEED

Grønnsaker

Blanding

Grønnsaker i potter

■ Ideell sort for beholdere og bed med tettfylte blomster på stabile stilker ■ Meget riktblomstrende og kontinuerlig blomstring

Gress

Can Can F1


DIANTHUS

Sortiment våren 2019

66

Lillipot F1

Dianthus chinensis Kinanellik

■ Pottesort som blomstrer mye med tette blomster i skinnende farger ■ Kompakt vekst

1500

16-20

7-14

5-6

Sort

440010 Lavender Pink

SEED

Syrinrosa

440015 Orange Bicolor

SEED

Oransje / gul

440025 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

440030 White

SEED

Hvit

440035 Yellow

SEED

Gul

440040 Mix

I-IV

336 | SEED

Blanding

Clarion ® F1

9-10,5

8-10

10-14

-

Super Parfait F1

9-10,5

8-10

10-14

-

xx

Dinero F1

9-10,5

8-10

10-14

-

xx

Telstar F1

9-10,5

8-10

10-14

-

xx

xx

Clarion ® F1 ■ Kompakt nellikserie i potter med god basal forgreining ■ Sterke blomsterfarger over sølvfarget bladverk ■ Ideell for hardføre potteplanter av høy kvalitet 440255 Blue

440280 Clarion ® Scarlet F1

336 | SEED

Fiolettblå

440260 Deep Red

336 | SEED

Dyprød

440265 Lavender Picotee

336 | SEED

Lyselilla med fiolett midtpunkt 440010 Lillipot Lavender P. F1

440015 Lillipot Orange B. F1

440280 Scarlet

336 | SEED

Skarlagensrød

440285 White

SEED

Hvit

440290 White with Red Eye

336 | SEED

Hvit med rødt midtpunkt

440295 Picotee Mix

SEED

Blanding med lys kant

440300 Elite Mix 440025 Lillipot Scarlet F1

440030 Lillipot White F1

Elite-blanding

336 | SEED 440290 Clarion ® White with Red Eye F1

Super Parfait F1 ■ Spesielle farger, passer godt for plantebed ■ Tidlig, meget store blomster ■ Spesielt kompakt voksemåte med god basal forgreining 440360 Crimson Star

336 | SEED

Rosa med kirsebærrødt øye

440370 Peppermint

SEED

Lyserosa med rødt midtpunkt

440375 Raspberry

336 | SEED

Rosarød med karminrødt midtpunkt

440380 Strawberry 440035 Lillipot Yellow F1

440260 Clarion ® Deep Red F1

440255 Clarion ® Blue F1

440265 Clarion ® Lavender Picotee F1

Lyserosa med skarlagensrødt midtpunkt

440360 Super Parfait Crimson Star F1

336 | SEED


440485 Dinero Red F1

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

67

440490 Dinero White F1

Snittblomster

Telstar Mix F1 ■ Pottesort med attraktivt fargespill av blomster i én og to farger ■ Stabile planter med god forgreining ■ Tåler varme og kulde ■ Ideell for beplantning av bed og grøntanlegg

440375 Super Parfait Raspberry F1

440515 Telstar Mix F1

440630 Angel of Desire

SEED

Stauder

Gresskar

Blanding

440380 Super Parfait Strawberry F1

440640 Angel of Peace

Gress

Dinero F1 440515 Telstar Mix F1

■ Meget tidlig blomstringsvariant i potte med store blomster i skinnende farger ■ Godt forgreinet voksemåte, mørkegrønt bladverk

Dianthus plumarius Dianthus superbus

440490 White

SEED

Hvit

440495 Picotee Mix

336 | SEED

Blanding med mørkt øye

440500 Elite Mix Elite-blanding

SEED

11-13

12-27 5-14/OUT

x

x

Angel of Peace

11-13

12-27 5-14/OUT

x

x

Angel of Desire ■ Hagenellik av høy kvalitet med hvite flekker og karminrosa blomster ■ Deilig duft og kontinuerlig blomstring ■ Stabile, stående stilker, høyde ca. 30 cm ■ Attraktivt, sølvfarget bladverk ■ Spesielt hardfør, tåler varme 440630 Angel of Desire

128

Karminrosa med hvite flekker

Angel of Peace

440640 Angel of Peace Lyserosa med karminrødt midtpunkt

Sort Kahori ®

10-15*

12-27

5-14

x

Olivia ®

9-10,5

12-27

5-14

x

x

Moneybees ®

10-15*

12-27

5-14

x

(x)

128

(x)

*) 1-3 planter/potte

Kahori ® ■ Silkenellik med enkle blomster i sterke rosafarger ■ Putelignende plante med mange blomster som fyller større potter og boller ■ Hardfør, også passende for steinbed, høyde ca. 15 cm 440650 Kahori ®

■ Lyserosa blomster med karminrødt midtpunkt ■ Hagenellik med deilig duft og kontinuerlig blomstring ■ Stabile, stående stilker ■ Attraktivt, sølvfarget bladverk, høyde ca. 30 cm ■ Spesielt hardfør, tåler varme

440495 Dinero Picotee Mix F1

Hagenellik, nellik i potte

128

Fiolettrosa

440651 Pink

128

Rosa

440653 Scarlet

Grønnsaker

Rød

Angel of Desire

Urter

SEED

128

Dyprosa

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Sort 440485 Red

Grønnsaker i potter

Fjærnellik


DIANTHUS

68

Sortiment våren 2019

Moneybees ®

FORTSETTELSE

■ Hagenellik med enkle, strålende blomster ■ Lang blomstringstid fra april til september ■ Putelignende, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 20 cm 440661 Alexia Garden

128

Rosa

440655 Olivia ®

440650 Kahori ®

440661 Moneybees ® Alexia Garden

Diascia elegans Pink Queen 440656 Olivia ® Cherry

440651 Kahori ® Pink

Sort Divara ® Giga

11-13/HB*

10-14

12-16

x

x

Divara ®

10-12/HB*

10-14

12-16

x

x

*) 3 planter/ampel

Divara ® Giga ■ Påfallende store blomster presenteres velordnet over plantene ■ Buskete voksemåte med mange skudd ■ Tidlig og rik blomstring i hele sommeren ■ Ideell for tunge potter og ampler 440815 Rose

NY

440818 Salmon

NY

NY

Olivia ® ■ Kontrastrik, enkel blomst med ring ■ Riktblomstrende, kontinuerlig blomstring ■ Kompakt plantestruktur med god forgreining ■ Skadefri, robust voksemåte 128

Hvit med vinrød ring

440656 Cherry

128

Kirsebærrosa

440658 Sweet

128

Vinrød med hvitt midtpunkt

440659 Wild

128

Laksefarget

440658 Olivia ® Sweet

440653 Kahori ® Scarlet

440655 Olivia ®

128

Rosa

128

Fiolettrosa 440659 Olivia ® Wild

440815 Divara ® Giga Rose


NY

Sortiment våren 2019

Dichondra argentea Hagegress

1500/3000* XII-II *) Flerkornsfrø **) Holdes jevnt fuktig

20-24**

5-10

5-6

Planter for bed & balkong

DICHONDRA

69

Sort Emerald Falls

10-12/HB*

8-10

16-18

-

-

Silver Falls

10-12/HB*

8-10

16-18

-

-

440818 Divara ® Giga Salmon

440710 Divara ® Deep Red

■ Strukturplante med tett, smaragdgrønt bladverk for produksjon i potter og ampler ■ Danner et flatt, godt forgreinet fundament, høyde: ca. 10 cm ■ Ved kultivering i ampler stramt nedoverhengende i opptil 70 cm ■ Interessant plante for beplantning av bed eller på gravsteder 440795 Emerald Falls

180 | SEED

Gresskar

Emerald Falls

Snittblomster

*) 1-3 planter/ampel

Grønt bladverk

■ En påfallende strukturplante med tett, overhengende vekst ■ Sølvfarget bladverk med myke dunhår, godt forgreinete, bruddsikre skudd ■ Ideell for blandet beplantning eller ampler

Divara ® 440715 Divara ® Orange

■ Store, stående blomster med intens farge ■ Lav frøsetting, lang blomstring ■ Kompakt, solid plantestruktur, mørkegrønt bladverk, høyde ca. 20 cm 440705 Blush

440800 Silver Falls

Stauder

Silver Falls

b | 51 | 180 | 336 | SEED

Gress

Sølvfarget

51 | 128

Lyserosa

128

440715 Orange

Grønnsaker i potter

Mørkerød

51 | 128

Oransje

440720 Pink

51 | 128

Lyserosa

440735 White

128

Hvit

440795 Emerald Falls

440735 Divara ® White

440800 Silver Falls

440705 Divara ® Blush

Frukt

Urter

440720 Divara ® Pink

Grønnsaker

440710 Deep Red


DOLICHOS

70

Sortiment våren 2019

Dolichos lablab Hyacinth Bean 1500

II-V

20-25

5-14

4-5

Sort Ruby Moon

12-14/19*

8-10

16-20

-

(x)

*) 3 planter/beholder

Ruby Moon ■ Klatreplante med lyselilla blomster og vinrøde belger ■ Attraktiv klatreplante med mørkt bladverk ■ For kultivering i beholdere og som rankeplante på gjerder og gitre i grøntanlegg 441050 Ruby Moon

SEED

Fiolett

441100 Bellinzona Mix

443101 Sunshine Silver Single

Euryops chrysanthemoides Spansk margeritt Sort Sunshine

11-13

9-14

16-18

x

x

Sunshine Silver

11-13

20-28

16-18*

x

x

*) Avkjølingsfase (4 uker ved 8 °C) forbedrer dannelsen av blomster

Sunshine ■ Standard sort for enkeltblomstrende, kompakte potteplanter ■ Store, gullgule blomster ■ Gode blomsteregenskaper 443100 Sunshine

128

Gullgul

443102 Sunshine Silver Double

Exacum affine

Sunshine Silver

Ekte valnøtt

441050 Ruby Moon

Dorotheanthus bellidiformis (Mesembryanthemum criniflorus) Livingstone daisy

■ Bed- og balkongplante med doble, gule blomster og sølvfarget bladverk ■ En avkjølingsfase på 4 uker ved 8 °C forbedrer dannelsen av blomster 443101 Single

5000-7000* *) Flerkornsfrø

II-III

18-20

10-14

443102 Double Gul 9-11/P

7-8

10-15

-

x

Bellinzona Mix

20-22

Princess

128 128

6-12

8-12

6

10-14

20-24

-

x

Princess ■ Variant med kompakt voksemåte og lite behov for veksthemmende midler ■ Flere, store blomster med distinkte farger, mørkegrønt bladverk 443125 Deep Blue

180 | SEED

Mørkeblå

■ Flat, jorddekkende bedplante med mange kurvblomster i et vakkert fargespill ■ Rikt og kontinuerlig blomstrende på varme, solfylte plasser 441100 Bellinzona Mix

XII-V

Sort

Gul

4-5

Sort Bellinzona

1300

443130 White Hvit

SEED

Blanding

443100 Sunshine

443125 Princess Deep Blue

180 | SEED


Sortiment våren 2019

NY

Fuchsia cultivars Fuksia Sort Stående fuksia Hengende fuksia Hardfør fuksia

11-13

10-16

15-16

x

x-xx

11-12/HB

10-16

15-16

x

x-xx

12-19

10-14

15-16

x

x-xx

Planter for bed & balkong

FUCHSIA

71

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og vitalitet

Fuchsita ®

®

Fuchsita XL

Felicia amelloides Blåstråle Sort 10-12

12-14

12-16

x

x

Felicitara Blue ■ Bedplante med solid bladverk og stående, lyseblå blomster ■ Blomstrer selv uten avkjølingsfase ■ Langvarig blomstring 443150 Felicitara Blue

■ Serie med middelskraftig, men kompakt voksemåte og tidlig blomstring ■ Meget god forgreining, ideell for kultivering av sterke planter ■ Mange middelsstore blomster i spesielle farger over bladverket ■ Enkel og robust kultivering

Fuchsita ® Special 128

Stauder

Felicitara Blue

Avkjølingsfase (4 uker ved 8 °C) forbedrer dannelsen av blomster

443306 Fuchsita ® Deep Pink White

Gresskar

443130 Princess White

Snittblomster

■ Ensartet serie som blomstrer tidlig med flere, mindre blomster ■ Meget godt forgreinet, ideell for kultivering i potter ■ Enkle og hardføre blomster under kultivering

■ Attraktivt supplement til Fuchsita ® -serien med noe avvikende vekstegenskaper

Lyseblå 443308 Fuchsita ® Pink-Blue

443303 Fuchsita ® Candy

443309 Fuchsita ® Pink-Violet

443300 Fuchsita ® Blush-Violet

443305 Fuchsita ® Carmine-White

443310 Fuchsita ® Pink-White

Frukt

Urter

443150 Felicitara Blue

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Hurtig og enkel Stående fuksia


FUCHSIA

72

Sortiment våren 2019

Hurtig og enkel Stående fuksia

443320 Fuchsita ® Red-Lavender

443315 Fuchsita ® Red-Blue

443325 Fuchsita ® Red-White

443335 Fuchsita ® Rose-White

443355 Fuchsita ® XL Deep Rose-White

443360 Fuchsita ® XL Flamingo-Blue

443365 Fuchsita ® Special Magenta-Purple

443359 Fuchsita ® Special Red-Lavender

443400 Alison Patricia

443405 Cherry Ⓢ

443425 Ernie Ⓢ

443427 Lambada

443430 Polar

443442 Jollies Nantes


Sortiment våren 2019

Snittblomster

Klassisk Stående fuksia

Planter for bed & balkong

FUCHSIA

73

443500 Beacon Red-Blue

443415 Delta's Sarah

443510 Display

443518 Garden News

443520 General Monk Red-Blue

443525 General Monk Red-White

443527 Gillian Althea

443535 Koralle

443545 Moody Blues

443550 Prof. Henkel

443555 Shrimp Cocktail

443565 Lady Boothby

443568 Lady in Black

443575 Pink Fizz

Frukt

Urter

Klatrende fuksia Stående fuksia

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

443490 Army Nurse


FUCHSIA

74

Sortiment våren 2019

Hurtig og enkel Hengende fuksia

443590 Leonita Pink-Lilac

443600 Leonita Red-Blue

443605 Leonita Red-White

443609 Leonita Rose-Violet

443610 Leonita Rose-White

443615 Leonita White-Blue

443635 Leonita Double Red-White

443625 Leonita Double Pink-White

NY

443639 Leonita Double Rose-Blue

NY

443645 Leonita Golden Leaf Pink

443630 Leonita Semi Double Red-Blue

443480 Summer Island ® Pink-Violet

443650 Alwin

443655 George Bartlett

443660 Multa

NY

443483 Summer Island ® Rose Purple


Sortiment våren 2019

Snittblomster

Klassisk Hengende fuksia

Planter for bed & balkong

FUCHSIA

75

443665 Patio Princess

443670 Ringwood Market

443680 Annabel

443682 Auntie Jinks

Stauder

Gresskar

Klassisk Hengende fuksia

443652 Blue Angel

443700 Dark Eyes

443705 Dollarprinzessin

443707 El Camino

443710 Harry Grey

443822 Julie Horton

443715 La Campanella

443720 Marinka

443730 Paula Jane

443735 Pink Ballet Girl

443750 Put´s Folly

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

443684 Autumnale


FUCHSIA

76

Sortiment våren 2019

Klassisk Hengende fuksia

443760 Sir Matt Busby

443761 Southgate

443875 Tom West

443800 Bella Rosella

XL-blomster Hengende fuksia

443805 Blacky

443810 Blaze Away

443820 Deep Purple

443821 Hollys Beauty

443772 Marbeller™ Flying Scotsman

443775 Marbeller™ Heri Mochara

443780 Marbeller™ Orange King

443785 Marbeller™ Purple Rain

443790 Marbeller™ Royal Mosaic

443823 Peachy

443824 Pink Galore

443825 Pink Marshmallow


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

FUCHSIA

77

443827 Quasar

443829 Seventh Heaven

443830 Swingtime

443835 Vodoo

Stauder

Gresskar

Hardfør Hardfør fuksia

443485 Alice Hoffman

443855 Genii

443858 Hawkshead

443860 magellanica Riccartonii

443865 Mrs. Popple

443867 Snowcap

443870 Tom Thumb

Hardfør fuksia (alle varianter er tilgjengelige i 128-cellers brett)

Hardfør

Sorti- NY ment Forbedret

Art.nr.

Sort

443485

Alice Hoffman

443860

magellanica Ricartonii

Blomsterfarge begerblad / blomsterblad

Dobbel/enkel blomst

Blomsterstørrelse

Blomstring

Voksemåte

Brett

Lyserød / hvit

enkel

middels

middels tidlig

middels

128

Karminrød / fiolettblå

enkel

liten

sen

sterk

128

443855

Genii

Rød / blå (gult bladverk)

enkel

liten

sen

stående

128

443858

Hawkshead

Hvit / hvit

enkel

liten

middels tidlig

sterk

128

443865

Mrs. Popple

Rød / blå

enkel

liten

middels tidlig

middels

128

Rød / hvit

dobbel

liten

middels tidlig

middels

128

Kirsebærrød / fiolettblå

dobbel

liten

middels tidlig

kompakt

128

443867

Snowcap

443870

Tom Thumb

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

443840 White King

Frukt

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og vitalitet


FUCHSIA

78

Sortiment våren 2019

Hengende fuksia (alle varianter i 128-cellers brett; noen varianter også tilgjengelige i 51-cellers brett)

XL-blomster

Klassisk

Hurtig og enkel

Sorti- NY ment Forbedret

NY

Art.nr.

Sort

Blomsterfarge begerblad / blomsterblad

Dobbel/enkel blomst

443590

Blomsterstørrelse

Blomstring

Voksemåte

Brett

Leonita Pink-Lilac

Lyserosa / lilla

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443600

Leonita Red-Blue

Rød / blå

enkel

middels

meget tidlig

kompakt

128

443605

Leonita Red-White

Rød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51 | 128

443609

Leonita Rose-Violet

Rosa / mørkeblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443610

Leonita Rose-White

Rosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443615

Leonita White-Blue

Hvit / lyseblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443625

Leonita Double Pink-White

Rosa / hvit

dobbel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443635

Leonita Double Red-White

Rød / hvit

dobbel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443639

Leonita Double Rose-Blue

Rosa / blå

dobbel

liten

meget tidlig

kompakt

51 | 128

443630

Leonita Semi-Double Red-Blue

Rød / blå

halvdobbel

liten

meget tidlig

kompakt

128 128

443645

Leonita Golden Leaf Pink

Rosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

NY

443480

Summer Island ® Pink-Violet

Lyserosa-fiolett

dobbel

middels

tidlig

middels

128

NY

443483

Summer Island ® Rose-Purple

Rose-fiolett

enkel

middels

tidlig

middels

128

Rød / hvit

dobbel

liten

tidlig

kompakt

51 | 128

Karminrød / purpurfiolett

dobbel

liten

tidlig

kompakt

128 128

443650

Alwin

443655

George Bartlett

443660

Multa

Rød / blå

enkel

liten

tidlig

kompakt

443665

Patio Princess

Karminrosa / hvit

dobbel

middels

tidlig

kompakt

128

443670

Ringwood Market

Karmesinrød / blå

enkel

liten

tidlig

kompakt

51 | 128

Lyserosa / hvit

dobbel

middels

sen

sterk

128

Hvit / fiolett

enkel

middels

middels tidlig

middels

128 128

443680

Annabel

443682

Auntie Jinks

443684

Autumnale

Rød / blå

enkel

middels

middels tidlig

middels

443652

Blue Angel

Hvit / blå

dobbel

stor

middels tidlig

sterk

128

443700

Dark Eyes

Rød / blå

dobbel

middels

middels tidlig

middels

51 | 128

443705

Dollarprinzessin

443707

El Camino

Rød / blå

dobbel

middels

tidlig

middels

128

Rosa / lyserosa

dobbel

middels

tidlig

middels

128 128

443710

Harry Grey

Hvit / hvit

dobbel

middels

middels tidlig

kompakt

443822

Julie Horton

Rosa / lyserosa

dobbel

middels

sen

sterk

128

443715

La Campanella

Hvit / fiolett

enkel

liten

middels tidlig

kompakt

128

443720

Marinka

443730

Paula Jane

443735 443750 443760

Sir Matt Busby

443761 443875 443800

Bella Rosella

Lyserosa / kirsebærrød

dobbel

443805

Blacky

Rød / mørkefiolett

dobbel

443810

Blaze Away

Rosa / oransjerosa

dobbel

stor

443820

Deep Purple

Hvit / dypfiolett

dobbel

443821

Hollys Beauty

Lyserosa / syrin

dobbel

Rød / purpurrød

enkel

middels

middels tidlig

middels

128

Lyserosa / purpurfiolett

enkel

middels

middels tidlig

middels

51 | 128

Pink Ballet Girl

Hvit / rosafiolett

dobbel

middels

middels tidlig

middels

128

Put´s Folly

Lyserosa / rosa

enkel

middels

middels tidlig

middels

128

Rød / hvit

dobbel

middels

middels tidlig

middels

128

Southgate

Lyserosa / rosa

dobbel

middels

sen

middels

128

Tom West

Rød / fiolett (panasjert bladverk)

enkel

liten

middels tidlig

middels

128

stor

sen

sterk

51 | 128

stor

sen

sterk

128

middels tidlig

sterk

128

stor

sen

sterk

51 | 128

stor

sen

sterk

128

443772

Marbeller™ Flying Scotsman

Hvit / rosa

dobbel

stor

sen

sterk

128

443775

Marbeller™ Heri Mochara

Hvit / fiolett

dobbel

stor

sen

sterk

128

443780

Marbeller™ Orange King

Lys laksefarge / oransje

dobbel

stor

sen

sterk

128

443785

Marbeller™ Purple Rain

Rød / fiolett

dobbel

stor

sen

sterk

128

443790

Marbeller™ Royal Mosaic

Lyserosa / lyseblå

dobbel

stor

sen

sterk

128

443823

Peachy

Lyserosa / lakseoransje

dobbel

stor

sen

sterk

128

443824

Pink Galore

Lyserosa / lyserosa

dobbel

stor

sen

sterk

128

443825

Pink Marshmallow

Lyserosa / lyserosa

dobbel

stor

sen

sterk

128

443827

Quasar

443829

Seventh Heaven

443830 443835 443840

White King

Hvit / lilla

dobbel

stor

sen

sterk

128

Lyserosa / kirsebærrosa

dobbel

stor

sen

sterk

128

Swingtime

Karmesinrød / hvit

dobbel

stor

sen

sterk

128

Vodoo

Rød / purpurfiolett

dobbel

stor

sen

sterk

128

Hvit / hvit

dobbel

stor

sen

sterk

128

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og vitalitet


Klatrende fuksia

Klassisk

443300

Fuchsita ® Blush-Violet

Blomsterfarge begerblad / blomsterblad

Dobbel/enkel blomst

Blomsterstørrelse

Blomstring

Voksemåte

Brett

Hvitrosa / fiolett

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

®

443303

Fuchsita Candy

Grønnrosa / hvit

enkel

liten

tidlig

kompakt

51 | 128

443305

Fuchsita ® Carmine-White

Kaminrød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443306

Fuchsita ® Deep Pink White

Dyprosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

®

443308

Fuchsita Pink-Blue

Rosa / blå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

443309

Fuchsita ® Pink-Violet

Rosa / fiolett

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51 | 128

443310

Fuchsita ® Pink-White

443315

Fuchsita ® Red-Blue

443320

Fuchsita ® Red-Lavender

443325

Fuchsita ® Red-White

443335

Fuchsita ® Rose-White

Lyserosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

Karminrød / fiolettblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51 | 128

Rød / lavendelblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

Rød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51 | 128

Rosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

128

®

443355

Fuchsita XL Deep Rose-White

Rosa / hvit

enkel

middels

tidlig

middels

128

443360

Fuchsita ® XL Flamingo-Blue

Lyserosa / lyseblå

enkel

middels

tidlig

middels

128

443365

Fuchsita ® Special Magenta-Purple

Magenta / purpur

enkel

middels

tidlig

middels

128

443359

Fuchsita ® Special Red-Lavender

Rød / lavendelblå

enkel

middels

tidlig

middels

128

443400

Alison Patricia

Rosa / lilla

enkel

liten

tidlig

kompakt

128

Lysende rosa / karmesinrosa

enkel

middels

tidlig

kompakt

128

Rød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51 | 128

Lyserosa / blå

enkel

liten

tidlig

kompakt

128

Hvit

enkel

middels

tidlig

kompakt

51 | 128

443405

Cherry

443425

Ernie Ⓢ

443427

Lambada

443430

Polar

443442

Jollies Nantes

Rød / blå

enkel

liten

tidlig

kompakt

128

443490

Army Nurse

Rød / blå

dobbel

middels

middels tidlig

middels

128

443500

Beacon Red-Blue

Rød / blå

enkel

stor

sen

sterk

128

443415

Delta's Sarah

Hvit / fiolettblå

halvdobbel

middels

middels tidlig

sterk

128

443510

Display

Lyserosa / fiolettrosa

enkel

middels

middels tidlig

middels

128

443518

Garden News

Lyserosa / magenta

dobbel

middels

middels tidlig

middels

128

443520

General Monk Red-Blue

Lyserød / mørkeblå

dobbel

middels

middels tidlig

middels

128

443525

General Monk Red-White

Rød / hvit

dobbel

middels

middels tidlig

middels

128

443527

Gillian Althea

443535

Koralle

443545

Rød / fiolettblå

dobbel

middels

sen

sterk

128

Korallrød / korallrød

enkel

middels

middels tidlig

sterk

128

Moody Blues

Hvit / lyseblå

dobbel

middels

middels tidlig

middels

128

Lakseoransje / lakseoransje

enkel

middels

tidlig

sterk

51 | 128

Rosa / lyserosa

enkel

middels

middels tidlig

sterk

128 128

443550

Prof. Henkel

443555

Shrimp Cocktail

443565

Lady Boothby

Rød / fiolettblå

enkel

middels

sen

meget sterk

443568

Lady in Black

Karminrød / svart

halvdobbel

middels

sen

meget sterk

128

443575

Pink Fizz

Rød / magenta

enkel

stor

sen

meget sterk

128

Planter for bed & balkong

Sort

Snittblomster

Hurtig og enkel

NY

Art.nr.

Gresskar

Sorti- NY ment Forbedret

Stauder

Stående fuksia (alle varianter i 128-cellers brett; noen varianter også tilgjengelige i 51-cellers brett)

Gress

Sortiment våren 2019

Grønnsaker i potter

GAZANIA

79

Gazania x rigens

Grønnsaker

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og vitalitet

Generative sorter

Gazania rigens

New Day F1 XII-III

18-20

7-14

6-7

Sort Kiss ® F1

P-11

9-11

13-15

-

-

New Day F1

P-11

9-11

13-15

-

-

Impressa ® F1

10-13

11-14

13-15

-

(x)

*) Avkjølingsfase (4 uker ved 8 °C) forbedrer dannelsen av blomster

■ Blanding som blomstrer meget tidlig, med ensartet voksemåte ■ Store blomster på hardføre stilker, høyde ca. 20 cm 444450 Mix

Urter

1300

336 | SEED

Blanding

444448 Tiger Mix

336 | SEED

Se neste side for flere sorter ➜

444450 New Day Mix F1

Frukt

Blanding med striper


GAZANIA

80

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

444355 Kiss ® Orange F1

444448 New Day Tiger Mix F1

444380 Kiss ® Yellow F1

NY

Kiss ® F1 ■ Gazania-serie i sterke farger og med korte, stabile stilker, meget tidlig blomstring ■ Rik og kontinuerlig blomstrende på solrike steder ■ Ensartet, kompakt plantestruktur og hardfør voksemåte, høyde ca. 20 cm 444330 Bronze

SEED

Bronse

336 | SEED

444337 Frosty Orange

NY

Oransje

444340 Golden Yellow

SEED

Gullgul

51 | 180 | 336 | SEED

444355 Orange Lysende oransje

444360 Kiss ® Orange Flame F1

444337 Frosty Orange F1

444363 Kiss ® Red F1

444390 Kiss ® Frosty Mix F1

180 | 336 | SEED

444360 Orange Flame Oransje med røde striper

336 | SEED

444363 Red Rød

336 | SEED

444365 Rose Rosa

336 | SEED

444375 White Hvit

51 | 180 | 336 | SEED

444380 Yellow Lysende gul

51 | 180 | 336 | SEED

444385 Yellow Flame Gul med røde striper

336 | SEED

444390 Frosty Mix Sølvfarget bladverk, blanding

444400 Mix

b | 180 | 336 | 480 | SEED

Blanding

444330 Kiss ® Bronze F1

444475 Impressa ® Creme F1

444340 Kiss ® G. Yellow F1

444480 Impressa ® Orange F1

FORBEDRET

444365 Kiss ® Rose F1

444375 Kiss ® White F1

444385 Kiss ® Yellow Flame F1

444483 Impr. Orange Ring F1

444493 Impressa ® Yellow F1


Glechoma hederacea

Gypsophila muralis

Korsknapp

444475 Creme

Sort Variegata

6-8/12

12-16

x

x(potte)

SEED

Oransje

■ Strukturplante med tett, slynget vekst ■ Grågrønt bladverk med hvit kant 444940 Variegata

128

Myntegrønt bladverk / kremhvit

SEED 336 | SEED 336 | SEED

4-5

7-10

14-16

-

-

■ Puteplanter med en endeløs mengde med små, sterke blomster ■ Rik og kontinuerlig blomstring ■ Attraktiv potteplante for sommeren med lett kultivering, høyde ca. 15 cm

445105 White

Gul

Hvit

336 | SEED

Gul med røde striper

336 | SEED

444496 Yellow with Ring

10-14

336 | SEED

Mørkerosa

SEED

444495 Yellow Flame

10-12

445100 Deep Rose

Hvit med røde striper

444493 Yellow

20-22

Gypsy

Rød med brun ring

444490 White Flame

II-III

Sort

FORBEDRET Oransje med brun ring

444485 Red with Ring

1000* *) Multipille

Gypsy

SEED

444483 Orange with Ring

10-12/HB

Variegata

Kremhvit

444480 Orange

Brudeslør

Snittblomster

■ En serie med meget store blomster ■ Relativt tidlig blomstring ■ Sterke, stabile stilker, høyde ca. 25 cm ■ Ideell for sommerproduksjon og kultivering i større potter

Gul med brun ring

336 | SEED

Gresskar

Impressa ® F1

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

GYPSOPHILA

81

336 | SEED

444500 Mix

Stauder

Blanding

444940 Variegata

Gomphrena globosa 444485 Imp. Red Ring F1

444496 Impr. Yellow Ring F1

Skjerm amarant 1500

II-IV

20-22

10-14

5-6

Buddy Purple

10-13*

7-9

18-20

-

Gress

Sort (x)

*) 1-3 planter

Grønnsaker i potter

Buddy Purple ■ Meget kompakt bed- og pottesort med lite behov for veksthemmende midler ■ Purpurfiolette blomsterballer på korte, stabile stilker ■ Ideell for sommerkultivering i små potter, høyde ca. 20 cm 180 | SEED 445100 Gypsy Deep Rose

444495 Impressa ® Yellow Flame F1

445000 Buddy Purple

445105 Gypsy White

Frukt

Urter

Skinnende fiolett

Grønnsaker

445000 Buddy Purple 444490 Impressa ® White Flame F1


HELIANTHUS

82

Sortiment våren 2019

Helianthus annuus

Helichrysum bracteatum

Kermit F1

Solsikke

1300 IV-VI* 15 7-14 *) Mulig med suksessiv kultivering; foreta skifte av areal

2-3

Sort Merida ® F1

11-13

8-10

15-18

-

xx

Merida ® Compact F1

11-13

8-10

15-18

-

x-xx

Sunsation Yellow F1

11-13

8-10

15-18

-

x-xx

Miniboy ® F1

10-12

7-9

15-18

-

x

Kermit F1

11-13

8-11

15-18

-

xx

Høststråblomst

■ Solsikke i potter med doble blomster som blomstrer tidlig ■ Lysende, gulloransje pompongblomster med friskt grønt midtpunkt ■ Godt forgreinet, middels kraftig voksemåte ■ Ideell for tunge potteplanter 446079 Kermit F1

2000* III-V 18-20 10-14 *) Direktesåing f.o.m. medio april: 100 korn/m²

Sort Nevada

SEED

8-12

12-16

(x)

x

Nevada ■ Kompakt serie med stående, meget godt forgreinet vekst ■ En pålitelig plante som blomstrer lenge på solfylte steder

Merida F1 ■ Godt dimensjonerte, pollenfrie blomster med mørk skive ■ Friskt, mørkegrønt bladverk med korte, stabile stilker ■ Kort kultiveringstid ■ Dannelse av mange sideskudd som sikrer senere blomstring hos forbrukeren ■ Ideell for potteplanter av høy kvalitet

447400 Gold

84

Gullengul

447410 Orange

84

Oransje

447415 Red

84

FORBEDRET Rød

447420 Rose

84

FORBEDRET Mørkerosa

180 | SEED

447425 White

Gullgul med rød ring

446005 Gold

11-13

Gulloransje med grønt midtpunkt

®

446000 Bicolor

4-5

84

Hvit

180 | SEED

Gullgul

Merida ® Compact F1 ■ Pollenfri pottesort for kultivering med et stort antall planter per enhetsområde ■ Gullgule blomster med mørk skive ■ Kort, kraftig bladverk ■ God setting av sideskudd 446010 Merida ® Compact F1

446005 Merida ® Gold F1

FORBEDRET

SEED

Gullgul

Sunsation Yellow F1 ■ Pollenfri pottesort for kultivering med et stort antall planter per enhetsområde ■ Gullgule blomster med mørk skive ■ Kort, kraftig bladverk ■ God setting av sideskudd 446025 Sunsation Yellow F1

SEED

446040 Miniboy ® F1

447415 Nevada Red

Gul med svart midtpunkt

Miniboy ® F1 ■ Lavtvoksende pottesort med pollenfrie blomster ■ Meget kort kultiveringstid ■ Tidlig setting av sideskudd ■ Mørkegrønt bladverk som forblir forholdsvis lite ■ Ideell for små potteplanter 446040 Miniboy ® F1

446000 Merida ® Bicolor F1

446010 Merida ® Compact F1

446025 Sunsation Yellow F1

446079 Kermit F1

SEED

Gul

447400 Nevada Gold


Sortiment våren 2019

Gold ■ Strukturplante med gullgult bladverk ■ Vekst er ikke så sterk som Silver 447650 Gold

128

Planter for bed & balkong

HELICHRYSUM

83

Gullfarget bladverk

Snittblomster

Silver ■ Strukturplante med sølvgrått bladverk ■ Spesielt hardfør og sterk voksemåte ■ God partner i kombinasjon med kraftig voksende planter, f.eks. Surfinia ® 447410 Nevada Orange

447655 Silver

FORBEDRET

128

447655 Silver

Sølvfarget bladverk

Gresskar

Nana Silver ■ Strukturplante med lite, sølvfarget bladverk ■ Voksemåte ikke så sterk, men bedre forgreinet enn Silver 447660 Nana Silver

128

Sølvfarget bladverk

Stauder

Moes Silver ■ Strukturplante med sølvfarget bladverk ■ Flat krypende, kompakt voksemåte 447420 Nevada Rose

447665 Moes Silver

128

447660 Nana Silver

Gress

Sølvfarget bladverk

Variegata

128

Gulgrønt bladverk

447665 Moes Silver

447425 Nevada White

Helichrysum petiolare Karriplante

9-12/HB

8-12

12-16

x

(x)

9-12/HB

6-10

10-16

x

x

Nana Silver

9-12/HB

8-12

12-16

x

-

Moes Silver

10,5-12

10-14

14-16

x

-

Variegata

9-12/HB

8-12

12-16

x

(x)

447650 Gold

447670 Variegata

Frukt

Gold Silver

Urter

Sort

Grønnsaker

447670 Variegata

Grønnsaker i potter

■ Strukturplante med grønngult panasjert bladverk ■ Halvveis stående, middelskraftig voksemåte


HELICHRYSUM

Sortiment våren 2019

84

Helichrysum stoechas

Heliotropium arborescens

Karriplante

NY

Heliotrop

Sort Icicles

11-12

8-12

12-16

x

(x)

Silverball

10-12

9-13

12-16

x

(x)

Icicles ■ Strukturplante med intenst sølvfarget bladverk ■ Stående og kraftig voksemåte 447700 Icicles

128

Sølvfarget bladverk

I-III

21-24

8-10

4-5

Sort Nautilus ® Compact Blue

10-12

9-11

16-18

x

(x)

Nautilus ®

10-13

9-11

16-18

x

(x)

Nautilus ® Power

12-13

9-11

14-18

x

x

Marine

12-14

11-13

14-18

x

xx

Nautilus ® Compact Blue ■ Kompakt voksende type med rund plantestruktur ■ Mørkeblå blomster med intens duft av vanilje, høyde ca. 25-30 cm

Silverball ■ Meget kompakt strukturplante med flat, sfærisk voksemåte ■ Sølvhvitt bladverk, ideell for kombinasjoner som er rike i kontrast ■ Langvarig produkt for beplantninger i boller på høsten 447705 Silverball

1500

447795 Nautilus ® Compact Blue

NY

447815 Nautilus ® White

84

Nautilus ® Power

Mørkeblå

■ Kraftig, godt forgreinet plante med store blomsterskjermer ■ Hardfør voksemåte, selv når planten utsettes for ugunstige betingelser ■ Ideell for sterke produkter for endesalg og sommerkultivering, høyde ca. 30 cm

NY

128

Sølvfarget bladverk

447825 Blue

84

Fiolettblå

447795 Nautilus ® Compact Blue

Nautilus ® ■ Middelskraftig - kompakt voksende serie med god forgreining og tidlig blomstring ■ Meget gode, langvarig blomstrende egenskaper på friland ■ Godt egnet for både produksjonsbedrifter og sluttforbrukerhandelen 447800 Blue

b | 51 | 84

Intens fiolettblå

447815 White 447700 Icicles

NY

Hvit

84

447825 Nautilus ® Power Blue

Marine ■ Standard type med kraftig vekst og meget store blomster ■ Intens vaniljearoma, høyde ca. 35 cm 447855 Marine Fiolettblå

447705 Silverball

447800 Nautilus ® Blue

447855 Marine

84


Hydrocotyle sibthorpioides

450014 Hot Lilac

84

Lilla

Skjoldblad

b | 84

450015 Lilac

Sort

Lysefiolett 10-12

8-10/12

14-18

x

-

450020 Magenta

84

Magentarød

Variegata

450025 Orange

■ Flat, jorddekkende til overhengende strukturplante med kremhvitt panasjerte blader ■ Skadefri, robust voksemåte ■ Attraktivt supplement i blandete beplantninger av beholdere, blomsterkasser og ampler, høyde ca. 10 cm 449720 Variegata

128

Myntegrønt / kremhvitt bladverk

84

Oransje

b | 84

450027 Orchid

NY

Lysefiolett

b | 84

450028 Purple Fiolett

Snittblomster

Variegata

NY

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

IMPATIENS

85

b | 84

450030 Red Rød

b | 84

450035 White Hvit

450030 SunPatiens ® Compact Red

Stauder

Gresskar

NY

449720 Variegata

450012 SunPatiens ® Compact Electric Orange

450035 SunPatiens ® Compact White

450013 SunPatiens ® Compact Hot Coral

450025 SunPatiens ® Compact Orange

Impatiens x Neu-Guinea 1400

I-IV

Gress

New Guinea impatiens

20-25

8-12

5-6

12-19

7-11

13-18

-

x

10-13

8-12

18-20

x

(x)

Divaro F1

10-12

8-10

16-20

-

(x)

SunPatiens ® Compact

450000 Blush Pink

84

Lyserosa

450010 Deep Rose

NY

450000 SunP. Blush Pink

450027 SunP. Orchid

450014 SunP. Hot Lilac

450015 SunP. Lilac

450020 SunP. Magenta

450010 SunP. Deep Rose

Urter

■ Utendørs springfrø for beholdere, kasser og bed på solfylte og delvis skyggete steder ■ Store, hardføre planter med god forgreining, høyde ca. 25 cm ■ Varme- og kuldebestandig ■ Uavbrutt blomstring i sterke farger ■ Ikke mottakelig for bladskimmel ■ Passende for kjølig, energibesparende produksjon ■ Ideell for produksjon av førsteklassesprodukter i store potter og beholdere med en ungplante

84

Mørkerosa

450012 Electric Orange

Grønnsaker

SunPatiens ® Compact Magnifico ®

Grønnsaker i potter

Sort

b | 84

Oransje

450013 Hot Coral

84

450028 SunP. Purple

Frukt

Korallrosa


IMPATIENS

86

Sortiment våren 2019

Magnifico ® ■ Helt enestående når det gjelder blomstenes lysende farge, har rikelig med blomster ■ Tidlig blomstring med store, stabile blomster ■ Kompakt voksemåte, meget god forgreining ■ Godt egnet som potteplante og til beplantning i bed på beskyttete steder 450101 Appleblossom

450102 M. Cherryblossom

450116 M. Hot Pink

450119 M. Lavender

450122 M. Neon Rose

84

Hvit med rosa slør

450102 Cherryblossom

84

Hvit med rødt slør

450104 Dark Red

84

Mørkerød

450113 Halo Scarlet

84

Skarlagen med lysfarget midtpunkt

450116 Hot Pink

450104 Magnifico ® Dark Red

NY

84

Lysende rosa

450119 Lavender

84

Syrinfarget

450122 Neon Rose

84

Neonrosa

450125 Orange

84

Oransje

450128 Peach

450128 M. Peach

450129 M. Peach Blossom

450134 M. Purple

450137 M. Red

450143 M. Scarlet

450144 M. Snow

450146 M. Soft Pink

450149 M. Star Orange

450152 M. Star Magenta

450153 M. Star Pink

450155 M. Star Purple

450158 M. Star Red

84

Lyseoransje

450129 Peach Blossom

NY

84

Lys laksefarge med røde markeringer

450134 Purple

84

Fiolett

450137 Red

84

Rød

450143 Scarlet

84

450125 Magnifico ® Orange

Skarlagen

450144 Snow

84

Hvit

450146 Soft Pink

84

Lyserosa

450149 Star Orange

84

Laksefarget med oransje stjerne

450152 Star Magenta

84

Magenta med rød stjerne

450153 Star Pink

84

Rosa med mørk stjerne

450155 Star Purple

84

Rosa med fiolett stjerne

450158 Star Red

84

Rosa med rød stjerne

450180 Variegated Orange

NY

Oransje, flerfarget bladverk

84 450113 Magnifico ® Halo Scarlet

NY

450101 Magnifico ® Appleblossom

450180 Magnifico ® Variegated Orange


Sortiment våren 2019

Divaro F1 ■ Generativt forplantet serie for utendørs bruk ■ Kompakt voksemåte med god forgreining ■ Blomster i middels størrelse i sterke farger ■ Ideell for salg i middelsstore potter i plantetider for bed, høyde ca. 20 cm

Planter for bed & balkong

IMPATIENS

87

336 | SEED

450440 Mix

Snittblomster

Blanding

450565 Diadem Red

450530 Diadem Hot Pink

450570 Diadem Red Picotee

450550 Diadem Peppermint

450580 Diadem Salmon

450555 Diadem Pink

450585 Diadem Stardust

Stauder

Gresskar

450525 Diadem Frost

450440 Divaro Mix F1

Impatiens walleriana Gress

Flittiglise 1200

I-IV

20-25

8-12

5-6

11-13

7-10

16-18

(x)

x

P-10

5-8

16-18

-

-

Campos ® Trio F1

11-13

5-8

16-18

-

-

Vitara F1

P-10

5-8

16-18

-

(x)

Diadem ■ Tettfylt impatiens for balkonger og beholdere med meget kompakt vekst ■ Ensartete blomster som står fritt over bladverket ■ Attraktive, sterke farger, høyde ca. 30 cm 450525 Frost

84

Hvit

450530 Hot Pink

84

Grønnsaker

Diadem Campos ® F1

Grønnsaker i potter

Sort

Lysende rosa

450550 Peppermint

84

Rosa / hvit

450555 Pink

84

450565 Red

Urter

Rosa

84

Rød

450570 Red Picotee

84

Rød / hvit

450580 Salmon

84

Lakserosa Lysefiolett med hvite flekker

84

Frukt

450585 Stardust


IMPATIENS

88

Sortiment våren 2019

Campos ® F1 ■ Serie som vokser meget kompakt, selv ved høyere temperaturer, høyde ca. 18 cm ■ Meget god forgreining, lite mørkegrønt bladverk ■ Tidlig og rik blomstring ■ Gode, lange blomstringsegenskaper i hagen ■ Meget ensartet, ideell for suksessiv kultivering

450935 Campos ® Orange F1

450940 Campos ® Pink F1

450945 Campos ® Red F1

450950 Campos ® Rose F1

450960 Campos ® Salmon F1

450965 Campos ® Scarlet F1

450925 Campos ® Coral F1

450970 Campos ® Violet F1

450975 Campos ® White F1

450930 Campos ® Lavender F1

450980 Campos ® Mystic Mix F1

336 | SEED

450920 Bright Eyes Lyserosa med rødt øye

336 | SEED

450925 Coral Lakseoransje

336 | 480 | SEED

450930 Lavender Lavendelblå

450935 Orange

180 | 336 | 480 | SEED

Oransje

450920 Campos ® Bright Eyes F1

336 | 480 | SEED

450940 Pink Rosa

450945 Red

180 | 336 | 480 | SEED

Rød

450950 Rose

180 | 336 | 480 | SEED

Mørkerosa

336 | 480 | SEED

450955 Rose Splash Rosa med rødt midtpunkt

336 | 480 | SEED

450960 Salmon Laksefarget

336 | 480 | SEED

450965 Scarlet Skarlagensrød

450970 Violet

180 | 336 | 480 | SEED

Fiolett

450975 White

180 | 336 | 480 | SEED

Hvit

336 | 480 | SEED

450980 Mystic Mix Fiolettrosa farger

450984 Star Mix

NY

180 | 336 | 480 | SEED

Stjerneblanding

450985 Starburst Mix

180 | 336 | 480 | SEED

Blanding med hvitt midtpunkt

450990 Sunrise Mix

336 | 480 | SEED

Hvite og røde farger

451000 Elite Mix

180 | 336 | 480 | SEED

Elite-blanding

Campos ® Trio F1 ■ Blanding med ensartet voksemåte i avstemte farger ■ Plantene danner en tett blomsterskjerm, ideell for 'Trio'-potter 451020 Red-White-Pink

NY

128

Rød / hvit / rosa

451025 Red-White-Violet

128

Rød / hvit / fiolett

450955 Campos ® Rose Splash F1

450984 Campos ® Star Mix F1


Sortiment våren 2019

NY

Vitara F1 ■ Store, fornemme blomster og ensartet, godt forgreinet voksemåte ■ Resistent mot bladskimmel ■ Ideell for plantebed og grøntanlegg, høyde ca. 25 cm 336 | SEED

451200 Orange Oransje

NY

Oransje med hvit stjerne

336 | SEED

451220 Red

NY

Rød

336 | SEED

451230 Rose ®

450985 Campos Starburst Mix F1

NY

Mørkerosa

336 | SEED

451265 Violet

NY

NY

336 | SEED

Hvit

336 | SEED

451300 Elite Mix

NY

451230 Vitara ® Rose F1

Fiolett

451275 White

NY

336 | SEED

Snittblomster

451205 Orange Star

Gresskar

NY

Planter for bed & balkong

IMPATIENS

89

Blanding av utvalgte farger

Stauder

NY

450990 Campos ® Sunrise Mix F1

451265 Vitara ® Violet F1

451200 Vitara ® Orange F1

NY

451020 Campos ® Trio Red-White-Pink F1

451275 Vitara ® White F1

451205 Vitara ® Orange Star F1

NY

451025 Campos ® Trio Red-White-Violet F1

451220 Vitara ® Red F1

451300 Vitara Elite Mix F1

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


IPOMOEA

90

Sortiment våren 2019

Ipomoea batatas Søtpotet Sort Papas ®

11-12/HB

8-12

16-18

x

(x)

Marguerite

12-13/HB

8-12

16-18

x

(x)

Papas ® ■ Kompakt vekstserie med rund, ensartet plantestruktur ■ Enklere å kultivere og selge enn tradisjonelle sorter ■ Attraktivt sortiment i forskjellige bladfarger og -former 451500 Bronze

84

451510 Papas ® Deep Purple

Bronse / hjerteformet

451510 Deep Purple

Ipomoea purpurea

84

Mørkebrun / fingerformet

Ormevindel

451515 Light Green

84

Limegrønn / fingerformet

451520 Light Green Heart

1500/6000* II-V 18-20 *) Flerkornsfrø mulig direkte i potten

b | 84

Limegrønn / hjerteformet

451525 Purple Heart 451530 Red Heart

10-15

4-5

Sort

b | 84

Grandpa Ott

Mørkebrun / hjerteformet

15-23/HB*

10-12

16-18

-

x

*) 1-3 planter pr. beholder/ampel

84

Rødbrun / hjerteformet

Grandpa Ott

Marguerite

■ Klatreplante med mørkeblå, traktformete blomster ■ Tidlig blomstring ■ Ideell for blomstrende beholdere

■ Strukturplante med hjerteformet, limegrønt bladverk ■ Kraftig, overhengende voksemåte 451560 Marguerite

451530 Papas ® Red Heart

451515 Papas ® Light Green

51 | 180 | SEED

451675 Grandpa Ott Mørkeblå med stjerne

84

Limegrønt bladverk / hjerteformet

451560 Marguerite

451520 Papas ® Light Green Heart

451675 Grandpa Ott

Iresine lindenii Bloodleaf Sort Bailly

10-13

8-14

14-16

x

x

Bailly ■ Strukturplante med mørkt bladverk og stående voksemåte ■ Gir attraktiv kontrast til beplantninger ■ For sol og delvis skygge 451800 Bailly Vinrødt bladverk 451500 Papas ® Bronze

451525 Papas ® Purple Heart

128


NY

Sortiment våren 2019

Lantana camara Lantana Sort Evita ®

11-13

10-16

16-18

xx

x

Evita ® Compact

10-12

10-16

16-18

xx

(x)

Evita ® Power

11-13

10-16

16-18

xx

x

Planter for bed & balkong

LANTANA

91

■ Serie for tidlig og rik blomstring ■ Meget god forgreining, rund plantestruktur, høyde ca. 30 cm ■ Sterke blomsterfarger ■ Forbedrete blomsteregenskaper pga. redusert frøsetting

Snittblomster

Evita ®

451925 SummerDream ® Violet Eye

451800 Bailly

NY

452805 Lemon

84 | 128

Lysegul

452810 Orange

51 | 84 | 128

452815 Pink

84 | 128

Rosa / gul

452820 Red Ildrød / gul

Jamesbrittenia x breviflora

452825 Rose 452830 White

Sort x

x

452835 Yellow

■ Blomster med meget attraktive fargekombinasjoner ■ Sterkt forgreinet, flat og sfærisk plantestruktur ■ Alternativ til sutera, tåler varme og sol ■ Utvalgt serie med robust, frisk voksemåte, høyde ca. 20 cm 451920 Light Yellow

NY

Evita ® Compact ■ Kompakt og forgreinet voksemåte ■ Tidlig blomstring ■ Godt egnet til pottekultivering

128

452855 Yellow

128

51 | 84 | 128

Gul

Fiolett

451930 Lavender Eye

128

Lysefiolett

128

Fiolettrød

Evita ® Power Red ■ Lantane med kraftig voksemåte og bred, jorddekkende voksemåte ■ Tallrike ildrøde, middelsstore blomster i hele sommeren ■ God forgreining og skadefritt, mørkegrønt bladverk ■ Bunnvegetasjon som tåler varme og sol, høyde ca. 25 cm

NY

452865 Evita ® Power Red

128

Rød / oransje

451920 SummerDream ® Light Yellow

451935 SummerDream ® Burgundy Eye

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

451935 Burgundy Eye

NY

451930 SummerDream ® Lavender Eye

Lysegul

451925 Violet Eye

51 | 84 | 128

Gullgul

Stauder

16-18

Gress

8-10

Grønnsaker i potter

10-12

SummerDream ®

NY

51 | 84 | 128

Kremhvit

SummerDream ®

NY

84 | 128

FORBEDRET Rosa / gul

Jamesbrittenia

NY

51 | 84 | 128

Gresskar

Oransje


LANTANA

Sortiment våren 2019

92

452805 Evita ® Lemon

NY

FORBEDRET

FORTSETTELSE

452825 Evita ® Rose

452865 Evita ® Power Red

Laurentia axillaris Blåstjerne 1300

I-IV

20-22

8-14

4-5

Sort Laurita

11-13

10-13

10-16

-

x

Mintaka

12-13

10-13

12-16

x

x

Laurita ■ Attraktive blomsterstjerner på planter med kompakt voksemåte ■ Ikke noe behov for vernalisering ■ Konstant blomstring 452810 Evita ® Orange

452830 Evita ® White

453300 Blue

336 | SEED

Middels blå

453310 White

336 | SEED

Hvit

452815 Evita ® Pink

452835 Evita ® Yellow

453300 Laurita Blue

Mintaka ■ Svært store, stjerneformede blomster ■ Stabil, halvsfærisk voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ Tidlig og kontinuerlig blomstring uten kjølefase ■ Godt supplement til et utvidet bedplantesortiment 453320 Blue

128

FORBEDRET Himmelblå

453325 Pink 452820 Evita ® Red

452855 Evita ® Compact Yellow

Rosa

128


FORBEDRET

Sortiment våren 2019

Regatta ■ Serie som blomstrer tidlig og mye, med krypende til overhengende vekst ■ For beplantning i ampler og beholdere 455305 Sapphire

Planter for bed & balkong

LOBELIA

93

480 | SEED

Mørkeblå med hvitt øye

455315 White

480 | SEED

455320 Mix

336 | 480 | SEED

Blanding

455325 Tricolor Mix Blanding 455200 Riviera Blue Eyes

Stauder

Gresskar

453320 Mintaka

128 | SEED

Snittblomster

Hvit

453325 Mintaka Pink

Lobelia erinus

455220 Riviera Marine Blue

455305 Regatta Sapphire

455225 Riviera Midnight Blue

455315 Regatta White

5-7000* / I-V*** 1000** *) Flerkornet frø **) Multipille ***) Lysspirende

18-20

10-14

Gress

Slynglobelia

4-5

P-9

7-9

12-14

-

-

P-11/HB

8-10

12-14

-

-

Laura

12-13/HB

7-9

12-16

(x)

x

Laura Trio

12-13/HB

7-9

12-16

(x)

x

Laura Power

12-13/HB

9-11/12

12-16

x

xx

Riviera ■ Tidlig og rik blomstring med interessant fargeutvalg ■ Kompakt, ensartet voksemåte ■ God for kultivering i potter og pakker 455200 Blue Eyes

336 | SEED

Grønnsaker

Riviera Regatta

Grønnsaker i potter

Sort

Blå med hvitt øye

455220 Marine Blue

180 | 336 | 480 | SEED

Marineblå

336 | 480 | SEED

Mørkeblå, mørkt bladverk

455230 Rose

455230 Riviera Rose

455235 Riviera Sky Blue

Urter

455225 Midnight Blue

336 | 480 | SEED

Mørkerosa

455235 Sky Blue

336 | 480 | SEED

Himmelblå

455240 White

336 | 480 | SEED

Hvit Blanding

480 | SEED 455240 Riviera White

455320 Regatta Mix

Frukt

455245 Mix


LOBELIA

94

Sortiment våren 2019

Laura ■ Kompakt, hemisfærisk vekst ■ Ideell for tidlig salg ■ God blomstring med god varmebestandighet ■ Ideell for kultivering i potter og ampler 455000 Blue

b | 51 | 128

Blå

455005 Blue Eye

128

Ensianblå med hvitt øye

455006 Heavenly Blue

128

Blå

455007 Deep Blue

128

Dypblå

51 | 128

455008 Lilac Lilla

455009 Marine Blue

455005 Laura Blue Eye

455007 Laura Deep Blue

128

FORBEDRET

Blå

455010 Purple

128

FORBEDRET Fiolettrosa

455013 Snow

b | 51 | 128

Hvit

455015 Sky Blue

128

Lyseblå

455020 White

128

Hvit

Laura Trio ■ Attraktiv fargeblanding ■ For førsteklasses produkter av høy kvalitet 455025 Blue-White-Sky Blue

455006 Laura Heavenly Blue

455010 Laura Purple

455009 Laura Marine Blue

455015 Laura Sky Blue

455013 Laura Snow

455020 Laura White

50

Blå / hvit / lyseblå

455026 Blue Eye - Lilac - White

NY

50

Blå - lysefiolett - hvit

Laura Power Dark Blue ■ Sort med meget kraftig voksemåte, for kultivering i ampler og store potter ■ Intenst sterke, mørkeblå blomster ■ Attraktiv kombinasjonspartner for frodige beplantninger 455075 Laura Power Dark Blue

128

Mørkeblå

455000 Laura Blue


Sortiment våren 2019

Lobularia maritima Sweet alyssum 5000* *) Flerkornsfrø

II-IV

20-22

4-7

4-5

Lucia

10-12/HB

7-9/11

12-16

x

(x)

Lucia Trio

12-13/HB

7-9/11

12-16

-

(x)

Yukon

-

9-10,5/HB

5-6

12-16

-

Easter Bonnet

P-9

4-6

12-16

-

-

Snow Crystals

9-10,5/HB

5-6

12-16

-

-

Snittblomster

Sort

Lucia

NY

■ Kraftigvoksende sort for ampler og blandet beplantning ■ Store blomster med en intens duft ■ Godt forgreinet, kraftig plantestruktur ■ Konstant blomstring med lite vedlikehold 455500 Lavender

455503 Lucia Purple

Gresskar

455008 Laura Lilac

128

Syrinfarget

455503 Purple

Planter for bed & balkong

LOBULARIA

95

128

Fiolett

455504 Rose

128

Rosa

455505 White

128

455026 Laura Trio Blue Eye - Lilac - White

Stauder

Hvit

Lucia Trio

455504 Lucia Rose

455510 Lavender-Purple-White

Gress

■ Trefarget blomsterkombinasjon med intens duft av honning ■ Ideell for potteplanter av høy kvalitet og ampelblandinger 50

455505 Lucia White

455075 Laura Power Dark Blue

455500 Lucia Lavender

455510 Lucia Trio Lavender-Purple-White

Frukt

Urter

455025 Laura Trio Blue-White-Sky Blue

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Syrin / fiolett / hvit


LOBULARIA

96

Sortiment våren 2019

Yukon ■ Lobularia med meget store, snøhvite blomster og en deilig duft av honning ■ Kraftig, tett forgreinet voksemåte ■ Ideell for kultivering i potter og ampler

Easter Bonnet

Snow Crystals

■ Serie med tidlig blomstring i rike farger ■ Kompakt voksemåte, for kultivering i pakker og potter

■ Meget store, ren hvite blomster ■ Kraftig voksemåte, utholdende til frosten kommer ■ Ideell for kultivering i middels store potter

455600 Deep Pink

480 | SEED

Lysende rosa

455700 Purple

SEED

Fiolett

455705 White

Blanding

455715 Snow Crystals

SEED

Ren hvit

SEED

Kraftig mørkerosa

180 | SEED

Hvit

455710 Mix

455605 Deep Rose 455610 Lavender

SEED

Lys lavendel

180 | SEED

455615 Lemonade

SEED

Sitrongul

455620 Violet

480 | SEED

Intens fiolett

455625 White

480 | SEED

Hvit

455630 Formula Mix

480 | SEED

Blanding av sterke farger

455715 Snow Crystals

Lophospermum x hybridus Krypende gloxinia Sort Lofos Compact

455700 Yukon Purple

455600 Easter Bonnet Deep Pink

11-13/HB

8-12/14

16-18

x

(x)

Lofos Compact ■ Klatreplante med eksotiske blomster ■ Godt forgreinet vekst ■ Tidlig blomstrende utvalg, ideell for salg til bedbeplantningssesongen ■ Også egnet som plante i ampler 455730 Pink

84

Karminrosa

455735 White Hvit

455705 Yukon White

455620 Easter Bonnet Violet

455730 Lofos Compact Pink

455710 Yukon Mix

455625 Easter Bonnet White

455735 Lofos C. White

84


Lysimachia congestiflora

Sort 11-13/HB 8-16/20-22* 14-18

x

(x)

*) Avkjølingsfase (4-6 uker ved 5-8 °C) forbedrer dannelsen av blomster

128

8-10

16-18

x

-

Sundaville Classic

11-14 / 19*

14-20

18-22

x

(x)

Sundaville Giant

11-14 / 19*

14-20

18-22

x

(x)

*) 3 planter/beholder

456195 Outback Sunset

Sundaville Classic

128

Gullgul

Kobberrød

455768 Gold

10-12

■ Strukturplante med bladverk med gulgrønt mønster ■ Gullgule blomster ■ Forholdsvis varmebestandig, tåler sol ■ Kompakt voksemåte, ideell for blandet beplantning i mindre plantekar

■ Strukturplante med sølvfarget, nålformet bladverk ■ Overhengende, kraftig og godt forgreinet voksemåte ■ Eksotiske blomster i varme farger 455765 Red

Sort

Outback Sunset

Outback Sunset

Flash

NY

Skjærsmin

Sort

Flash

NY

Mandevilla x hybrida

Fredløs

128

■ Slyngeplante for solfylte og varme steder ■ Blomster i intense farger i hele sommeren ■ Skadefritt og robust voksemåte, meget god forgreining ■ Mørkegrønt, skinnende bladverk ■ Ideell for potter, beholdere, ampler og på espalier 456290 Red

Gullgul

NY

84

Rød

456294 Pink

NY

84

Rosa

456297 Cream Pink

NY

84

Lyserosa

456305 Apricot

NY

Snittblomster

Papegøyenebb

Gresskar

Lotus berthelotii

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

MANDEVILLA

97

84

Aprikosgul

■ En sort for alle som elsker meget store, dyprøde blomster ■ De andre egenskapene kan sammenlignes med klassiske sorter

Stauder

Sundaville Giant

456195 Outback Sunset

NY

84

Rød

Krypfredløs

Gress

NY

456365 Red

Lysimachia nummularia Sort Goldilocks

10-12/HB

8-10/14

14-16

x

NY

-

Grønnsaker i potter

Goldilocks ■ Gullgult bladverk på løshengende skudd ■ Attraktiv strukturplante for blandete beplantninger ■ Ideell for steder med delvis skygge 456200 Goldilocks

128

Gult bladverk

Grønnsaker

455765 Red Flash

Urter

NY

455768 Gold Flash

456200 Goldilocks

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

456365 Sundaville Giant Red


MANDEVILLA

98

Sortiment våren 2019

Matthiola incana

FORTSETTELSE

Mecardonia x hybrida

Levkøy

NY

Mecardonia Sort

1500/3000* XII-V** 18-20 10-14 5-6 *) = 1000 planter med fylte blomster etter utvalg; lysegrønne planter med fylte blomster, mørkegrønne planter med enkle blomster **) Lysspirende; direktesåing f.o.m. april

Sort Cinderella

9-12*

7-9

10-14

-

x

*) 1-3 planter/potte **) Tidlig kultivering

Cinderella

456290 Sundaville Classic Red

NY

■ Kompakt pottelevkoje med ett skudd og kraftig struktur ■ Blomstrer 100 prosent dobbelt etter frøplanteutvalg ■ Godt egnet for beplantning av fat, kasser og bed på våren og sommeren, høyde ca. 25 cm 456500 Hot Pink

Aurita

10-12/HB

8-10/14

16-18

(x)

-

Aurita ■ Hundrevis av gullgule blomster som sitter på planten med sin teppeaktige voksemåte ■ Tidlig blomstring, derfor mulig med salg f.o.m. april ■ Godt egnet til alle pottestørrelser og ampler ■ Attraktiv bunnvegetasjon til bruk på kirkegården, høyde ca. 10 cm 456895 Aurita

128

Gullgul

SEED

Lyserosa

456510 Lavender

SEED

Lysefiolett

456520 Purple

SEED

Fiolettblå

456525 Red

SEED

Dyprød

456535 Violet

SEED

Fiolett

456540 White

SEED

Hvit

456545 Yellow 456294 Sundaville Classic Pink

SEED

Gul

NY

456550 Mix

SEED

Blanding

456895 Aurita

Melampodium paludosum Tusenfryd 1500

II-V

18-20

10-14

4-5

Sort Golden Globe

10-12

6-8

16-18

-

(x)

Golden Globe ■ Gullgule, stjerneformete blomster, grønt bladverk ■ Potteplante for sommeren for bed og balkonger med kort kultiveringstid, høyde ca. 15 cm 456500 Cinderella Hot Pink

456297 Sundaville Classic Cream Pink

457000 Golden Globe

NY

456305 Sundaville Classic Apricot

456535 Cinderella Violet

Gullgul

456550 Cinderella Mix

457000 Golden Globe

336 | SEED


Sortiment våren 2019

Mimulus x hybridus Mimulus 1500

II-V

15-18

10-14

4-5

Sort Torelus

10-12

7-10*

12-16

x

Magic F1

P-10

4-6*

8-12

-

x

Maximus F1

9-11

5-7*

8-12

-

x

Planter for bed & balkong

MIMULUS

99

x

*) Dagslengder på over 14 timer fører til for tidlig blomstring

457115 Orange

Torelus 457125 Torelus Rose

457175 Magic Mix F1

Gresskar

■ Plante til bed og balkong som sørger for fulle farger i beplantningen allerede tidlig i sesongen ■ Eksotiske blomster i sterke farger til sensommeren ■ Kraftig voksemåte og kort kultiveringstid ■ Også egnet for kjølig kultivering, høyde ca. 25 cm

Snittblomster

Torelus

128

Oransje

457120 Red

128

Rød

457125 Rose

128

Karminrosa

128

Stauder

Gul

Torelus 457130 Torelus Yellow

457205 Maximus Mix F1

Monopsis unidentata

Magic F1 ■ Meget tidlig blomstringsserier med store, strålende blomster ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 15 cm 457170 Blotch Mix

Sort Bluetiful

SEED 336 | SEED

Blanding

Maximus F1

14-16

x

128

Mørkeblå med svart midtpunkt

336 | SEED

457200 Yellow Blotch

(x)

■ Stjerneformete, mørkeblå blomster med svart midtpunkt ■ Planter til balkong og ampler med rik blomstring, for solrike steder ■ Attraktivt supplement til bedplantesortimentet 457400 Bluetiful

■ Serie med tidlig blomstring med store, runde blomster ■ Kompakt, attraktiv vekst ■ Passende for kjølig kultivering, høyde ca. 20 cm

457115 Torelus Orange

10-12

Grønnsaker

Torelus

10-12/HB

Bluetiful

Blanding med røde prikker

457175 Mix

Gress

Wild violet

Grønnsaker i potter

457130 Yellow

Gul med røde prikker

457205 Mix

336 | SEED

Urter

Blanding

457120 Torelus Red

457170 Magic Blotch Mix F1

457200 Maxim. Yellow Bl.

457400 Bluetiful

Frukt

Torelus


NEMESIA

100

Sortiment våren 2019

Nemesia x fruticans Nemesia Sort Mareto ®

10-12

9-11

14-16

x

xx

Mareto ® ■ Sterkt blomstrende serie for ampler, kasser og beholdere ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 25 cm ■ Intense blomsterfarger, deilig duft ■ Topper fulle av blomster, lav frøsetting 457600 Blue

128

Blå

457610 White

457617 Mareto ® Bicolor Magenta

457740 Lyric ® Cherry

457620 Mareto ® Bicolor Rose

457745 Lyric ® Copper

128

Hvit

457617 Bicolor Magenta

128

Magenta / hvit

457620 Bicolor Rose

128

Rosa / sitrongul

Nemesia x hybrida Nemesia Sort Lyric ®

11-13

6-12

8-14

x

(x)

Lyric ® Trio

11-13

6-12

8-14

x

(x)

Lyric ® ■ Serie som blomstrer meget tidlig ■ Sterkt forgreinet, flat, sfærisk vekst, høyde ca. 25 cm ■ Langvarig, rik blomstring over hele sommeren ■ Mulig med energibesparende, kjølig kultivering 457740 Cherry 457600 Mareto ® Blue

128

Kirsebærrosa

457745 Copper

457747 Lyric ® Deep Red

128

Kobberoransje

457747 Deep Red

128

Dyprød

457750 Lemon

128

Sitrongul

457755 Orange

128

Oransje

457760 Red

128

Skarlagensrød

457765 White

128

Kremhvit

457770 Yellow

128

Gullgul

457610 Mareto ® White

457755 Lyric ® Orange


Sortiment våren 2019

Lyric ® Trio ■ Attraktiv trio av den populære serien ■ Ideelt produkt for impulskjøp ■ Enkel kultivering 457776 Cherry-White-Yellow

Planter for bed & balkong

NICOTIANA

101

50

Kirsebærrosa / hvit / gul

457780 Orange-Red-Yellow

50

Snittblomster

Oransje / rød / gul

457750 Lyric ® Lemon

Stauder

Gresskar

457800 Sundrops Mix

Nicotiana sylvestris Ornamental tobacco 457760 Lyric ® Red

457776 Lyric ® Trio Cherry-White-Yellow

1500

I-IV

18-22

7-14

4-5

Summer Snow

10-12*/19 5*/10-12 12-16

-

x

*) Plantevare

Gress

Sort

■ Kraftig voksende tobakkplante med store, hvite blomster ■ Er godt synlige fra lange distanser og skaper høyde i ettårige beplantninger på store flater ■ Også som enkel plante i beholdere, høyde ca. 100 cm 458100 Summer Snow

SEED

Grønnsaker i potter

Summer Snow

Hvit 457780 Lyric ® Trio Orange-Red-Yellow

Grønnsaker

457765 Lyric ® White

Nemesia x strumosa Nemesia

1500/5000* *) Flerkornsfrø

III-IV

19-21

7-10

4

Sort 9-13*

6-8

16-20

-

x

Urter

Sundrops *) 1-3 planter/potte

Sundrops Mix

457800 Sundrops Mix 457770 Lyric ® Yellow

Blanding

336 | SEED 458100 Summer Snow

Frukt

■ Store blomster i varme, sterke farger ■ Variant med kompakt voksemåte og tidlig blomstring


NICOTIANA

102

Sortiment våren 2019

Nicotiana alata Sjasmin tobakkplante 1500

I-IV

20-22

7-14

4-5

Sort Saratoga F1

10-12

7-9

12-16

-

x

Saratoga F1 ■ Nikotiana-serie med spesielt kompakt voksemåte ■ Meget tidlig blomstring av alle farger ■ Ensartet blomster og plantestruktur med god forgreining, høyde ca. 30 cm 458005 Lime

480 | SEED

Limegrønn

458010 Red

480 | SEED

Rød

458015 Rose

480 | SEED

458660 Erato ® Basket Purple

458025 Saratoga Mix F1

Osteospermum ecklonis Afrikansk tusenfryd

Intenst rosa

458020 White

480 | SEED

Hvit

458025 Mix Blanding

458005 Saratoga Lime F1

180 | 480 | SEED

1300

XII-III

18-20

10-14

4-5

Sort Erato ® Basket

8-16

x

Erato ® Double

11-13/HB 10-11/13 10-12

9-10

8-16

x

x x

Erato ® Special

11-13

9-12

8-16

x

xx xx

Erato ®

11-13

9-11

8-16

x

Erato ® Compact

10-12

9-10

8-16

x

x

Akila

10-11

10-13

10-18

-

(x)

Ampelsorter Osteospermum

458665 Erato ® Basket Rose Bicolor

Doble sorter Osteospermum

Erato ® Basket ■ Serie med flat, spredt til overhengende voksemåte til blomsterkasser og ampler ■ Rik, lang blomstring i sterke farger ■ God forgreining og flat, sfærisk plantestruktur 458660 Purple

Erato ® Double 84

Fiolett

458665 Rose Bicolor

84

Mørkerosa med hvit ring

458670 White Hvit

84

■ Store, doble blomster med langvarig åpning og god værbestandighet ■ Godt forgreinete, kompakte planter med mørkegrønt bladverk ■ En berikelse av et sortiment av bedplanter av høy kvalitet 458673 Copper

84

Cappuccino med mørkt midtpunkt

458674 Bright Violet

NY

458010 Saratoga Red F1

84

Skinnende fiolett

458680 Lemon

84

Lysegul

458685 Purple

84

Fiolett

458686 Red

NY

84

Dyprød

458687 Rose

84

Rosa

458690 White Blush

NY

458692 Yellow Gul

458015 Saratoga Rose F1

458670 Erato ® Basket White

84

Hvit med lilla slør

84


Spesielle kjennetegn Osteospermum Erato ® Special ■ Spesialfarger som supplement til standardsortimentet ■ Noe avvikende fra Erato ® -serien når det gjelder voksemåte og tidlighet ■ Ideell for et salgssterkt sortiment med store krav 458865 Deep Red

84

Dyprød

458870 Fire

84

Ildrød 458673 Erato ® Double Copper

458686 Erato ® Double Red

458875 Gold

Planter for bed & balkong

NY

Sortiment våren 2019

Snittblomster

OSTEOSPERMUM

103

84

Gullgul

NY

458880 Orange

84

Stauder

Gresskar

Kobberoransje

458674 Erato ® Double Bright Violet

458687 Erato ® Double Rose

458865 Erato ® Sp. Deep Red

458880 Erato ® Sp. Orange

458690 Erato ® Double White Blush

458870 Erato ® Special Fire

458685 Erato ® Double Purple

458692 Erato ® Double Yellow

458875 Erato ® Special Gold

Frukt

Urter

458680 Erato ® Double Lemon

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


OSTEOSPERMUM

104

Sortiment våren 2019

Klassisk Osteospermum Erato ® ■ Kraftig voksende serie med store, edle blomster ■ God forgreining, ideell for tunge potteplanter ■ Ensartet i voksemåte og blomstringstid ■ Lysende blomsterfarger 458782 Bright Pink

NY

84

Lysende rosa

458788 Cream

84

Kremhvit

458805 Lemon Pink

84

458805 Erato ® Lemon Pink

458825 Erato ® Rose

458810 Erato ® Pink Eye

458833 Erato ® Soft Pink

458782 Erato ® Bright Pink

458815 Erato ® Purple

458835 Erato ® Spring Lemon

458788 Erato ® Cream

458820 Erato ® Purple Stripe

458845 Erato ® White

Sitrongul med lyserosa midtpunkt

458810 Pink Eye

84

Rosa med lyst midtpunkt

458815 Purple

84

Fiolett

458820 Purple Stripe

84

Lysefiolett med mørke striper

458825 Rose

84

Mørkerosa

458833 Soft Pink

84

Lyserosa

458835 Spring Lemon

84

Lysegul / pastellrosa

458845 White

84

Hvit

458850 Yellow

84

Gul

NY


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

OSTEOSPERMUM

105

458850 Erato ® Yellow

458700 Erato ® Compact Burgundy

458730 Erato ® Compact Rose Bicolor

Gresskar

Hurtig og enkel Osteospermum Erato ® Compact ■ Bed- og balkongplante med meget kompakt plantestruktur og meget tidlig blomstring ■ Meget ensartet voksemåte og blomstringsperiode ■ Lite behov for veksthemmende midler ■ Bredt utvalg av sterke blomsterfarger ■ Ideell for produksjon av kompakte potteplanter 458695 Blue

458740 Erato ® C. White

Stauder

458735 Erato ® C. Violet

84

Blå

458700 Burgundy

84

458710 Erato ® Compact Creme

458745 Erato ® C. Yellow

Akila

84

84

■ Generativt forplantete serier med meget kompakt, rund vekst ■ Ensartet i voksemåte og tidlighet ■ Rik blomstring uten avkjølingsfase ■ God, konsekvent blomstring på sommeren ■ Ideell for produksjon med høy områdeproduktivitet

84

458900 Lavender Shades

84

458905 Purple

458720 Pink

84

Lyserosa

458730 Rose Bicolor

84

Rosa med hvitt midtpunkt

458735 Violet Fiolett

458740 White 458745 Yellow

336 | SEED

Lysefiolette farger

Hvit

336 | SEED

Mørkefiolett

Gul

458910 White ®

458715 Erato Compact Lemon

336 | SEED

Hvit

458920 Mix

b | 336 | SEED

FORBEDRET Blanding

458900 Akila Lav. Shades

458695 Erato ® Compact Blue

458720 Erato ® Compact Pink

458910 Akila White

458905 Akila Purple

Grønnsaker

Sitrongul

Urter

458715 Lemon

Grønnsaker i potter

84

Kremhvit

Frukt

458710 Creme

Gress

Vinrød


PELARGONIUM

106

Sortiment våren 2019

NY

Pelargonium x crispum Lemon-scented geranium Sort PAC ® Angeleyes ®

10-12

10-14

12-16

x

x

PAC ® Angeleyes ® ■ Påfallende blomster i sterke farger ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for beplantninger i mindre beholdere 459500 Bicolor

84

Hvit med vinrøde øvre blomsterblader

459505 Burgundy

84

Burgunder med lys kant

459510 Orange

84

Lakseoransje

459512 Purple Lavender

NY

Vinrød med lys kant

459512 PAC ® Angeleyes ® Purple Lavender

84

Pelargonium x grandiflorum

84

Sort

Lysefiolett / fiolette øvre blomsterblader

459515 Randy

459515 PAC ® Angeleyes ® Randy

Large-flowered pelargonium Aristo ®

11-15

12-18

6-8*

(x)

x

Melva ®

11-15

12-18

6-8*

(x)

x

Clarion ®

11-13

10-16

6-8*

(x)

x

*) En avkjølingsfase på omtrent 6 uker ved 8–10 °C etter rotsetting støtter en sterk plantestruktur

Aristo ® ■ Tidlig blomstring og kompakt serie ■ En avkjølingsfase forfremmer induksjon og en ensartet plantestruktur ■ Rik blomstring, hardfør under salget 459803 Black Beauty

84

459803 Aristo ® Black Beauty

Svartrød med lys kant

459805 Burgundy 459500 PAC ® Angeleyes ® Bicolor

84

Burgunder

459813 Orange

NY

84

Lakseoransje

459814 Orchid

84

Lysefiolett

459816 Pink

84

Lyserosa med mørkt flekk

459817 Red Beauty

84

Mørkerød med hvit kant

459818 Purple Stripes

84

Hvit med fiolette markeringer

459819 Salmon

84

Lakseoransje med mørkerød prikk

459820 Velvet Red

84

Fløyelsrød 459505 PAC ® Angeleyes ® Burgundy

459510 PAC ® Angeleyes ® Orange

459830 Snow

459805 Aristo ® Burgundy

NY

84

Hvit

459813 Aristo ® Orange


Melva ® ■ Attraktiv Regal pelargonium med påfallende begerblomster ■ Edle blomsterfarger med lyst midtpunkt i blomsten ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte ■ For salg av potteplanter av høy kvalitet i bedplantesesongen 459900 Cherry Rose

84

Kirsebærrosa

459905 Dark Red

84

Mørkerød

459920 Pink ®

®

Rosa

459819 Aristo Salmon

459816 Aristo ® Pink

459820 Aristo ® Velvet Red

459900 Melva ® Cherry Rose

459817 Aristo ® Red Beauty

459830 Aristo ® Snow

459905 Melva ® Dark Red

459818 Aristo ® Purple Stripes

459920 Melva ® Pink

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

459814 Aristo Orchid

84

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2019

Snittblomster

PELARGONIUM

107


PELARGONIUM

108

Sortiment våren 2019

Clarion ® ■ Tidlig og rikt blomstrende Multiflora stuepelargonium ■ En avkjølingsfase er ikke nødvendig for hurtig blomstinduksjon, imidlertid forfremmer den plantestrukturen ■ For bruk som innendørsplante til påske og som et supplement til bed- og balkongsortimentet ■ Plantene blomstrer uavbrutt til første frost 459700 Bicolor

84

Hvit med burgunder øye

459705 Bright Red

84

Høyrød

459710 Dark Red

84

Mørkerød

459711 Deep Coral with Eye

NY

459710 Clarion ® Dark Red

NY

84

Korallrød med mørkt øye

459713 Peach

459720 Clarion ® Salmon with Eye

84

Aprikosfarget med markeringer

459715 Pink with Eye

84

Rosa med øye

459720 Salmon with Eye

84

Laksefarget med mørkt øye

459725 Violet

84

Fiolett

459730 White

84

Hvit

459700 Clarion ® Bicolor

459711 Clarion ® Deep Coral with Eye

459725 Clarion ® Violet

459713 Clarion ® Peach

459730 Clarion ® White

Pelargonium cultivars Hybrid pelargonium Sort Summer Lovers ®

12-14/HB

8-12

14-18

x

Andromeda

11-13/HB

8-12

14-18

x

x

Grandeur ® Pure

12-13/HB

7-10

14-18

x

x

Summer Lovers ® ■ Pelargonium med unike, sterke, halvdoble blomster ■ Dypgrønt, robust bladverk ■ Meget kraftig voksemåte ■ Ideell for større potter og ampler 459705 Clarion ® Bright Red

459715 Clarion ® Pink with Eye

xx


NY

Mørkerød

460010 Lavender Rose

NY

460020 Rose Splash

NY

84

Fiolettrosa

b | 84

Rosa med rødt øye

NY

Grandeur ® Pure

Andromeda ■ Interspesifikk pelargonium med kompakt voksemåte ■ Meget intenst strålende blomster over mørkt bladverk ■ Tåler varme, sol og tørke ■ Godt egnet til beplantning av krukker og mindre potter, høyde ca. 25 cm

■ Pelargonium med meget god selvrensende effekt ■ Tallrike enkle blomster i sterke farger ■ Godt forgreinet, flat og sfærisk voksemåte ■ Ideell for beplantninger som er lette å vedlikeholde, kirkegård og grøntanlegg 460125 Deep Red

460040 Red

84

Dyprød

84

Dyprød

460140 Neon Rose

84

Mørkerosa

460150 Pink Lyserosa

84

Snittblomster

b | 84

460000 Dark Red

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

109

460020 S. Lovers ® Rose Splash

Stauder

Gresskar

NY

460010 Summer Lovers ® Lavender Rose

460125 Grandeur ® Pure Deep Red

460040 Andromeda Red

460000 Summer Lovers ® Dark Red

460150 Grandeur ® Pure Pink

Frukt

Urter

460140 Grandeur ® Pure Neon Rose

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


PELARGONIUM

Sortiment våren 2019

110

Pelargonium x zonale

461400 Violet Splash

84

Lysefiolett med øye

Geranium (stående)

461405 White

b | 84

Hvit 1300

XII-I

21-23

7-10

4-5

461410 White Splash

b | 84

Hvit med røde prikker

Sort Grandeur ® Classic

10-13

6-12

14-18

(x)

Grandeur ® Dark

10-12

8-12

16-18

(x)

x

Grandeur ® Power

11-13

6-12

12-16

(x)

xx xx

xx

Antik

12-19

7-13

14-18

x

Grandeur ® Deco

10-12

8-12

16-18

x

x

Horizon F1

10-12

9-11

16-18

-

xx

Marginata F1

10-12

9-11

16-18

-

xx

Nekita ® F1

10-12

9-11

16-18

-

xx

Grandeur ® Classic

461320 Grandeur ® Classic Cherry Rose

■ Mangfoldig sort for alle former for produksjon; fra meget konkurransedyktig masseprodukter med høy produktivitet per enhetsområde til produkter av høy kvalitet ■ God forgreining og optimal plantestruktur ■ Ensartet, kort kultiveringstid, hardfør og ufølsom kultivering ■ Store blomsterskjermer i sterke farger står over midten av planten ■ Rik blomstring med egenskaper for langvarig blomstring 461300 Bright Red

b | 84

Fløyelsrød

461310 Burgundy Splash

b | 84

Vinrød med mørkt øye

461315 Cardinal

b | 84

Purpurrød

461320 Cherry Rose

461300 Grandeur ® Classic Bright Red

461325 Grandeur ® Classic Coral

461310 Grandeur ® Classic Burgundy Splash

461335 Grandeur ® Classic Fire

461315 Grandeur ® Classic Cardinal

461345 Grandeur ® Classic Light Pink Splash

84

Purpurrosa

461325 Coral

84

Oransje

461335 Fire

b | 84

Skarlagensrød

461345 Light Pink Splash

b | 84

Lavendelrosa med rødt øye

461350 Light Salmon

b | 84

Lys laksefarge

461355 Orange

b | 84

Oransje

461358 Peppermint

84

Med rosa flekker

461360 Pink

b | 84

Lyserosa

461362 Pink Splash

NY

84

Rosa med rødt øye

461365 Red

b | 84

Skarlagensrød

461367 Red Pepper

84

Paprikarød

461370 Rose

84

Korallrosa

461375 Rose Splash

b | 84

Rosa med purpurrødt øye

461380 Salmon

b | 84

Laksefarget

461385 Salmon Picotee

84

Laksefarget med lys kant

461393 True Red

84

Ren rød

461395 Violet Fiolett

b | 84


Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

Sortiment våren 2019

Snittblomster

111

461350 Grandeur ® Classic Light Salmon

461355 Grandeur ® Classic Orange

461358 Grandeur ® Classic Peppermint

461360 Grandeur ® Classic Pink

461362 Grandeur ® Classic Pink Splash

461365 Grandeur ® Classic Red

461367 Grandeur ® Classic Red Pepper

461370 Grandeur ® Classic Rose

461375 Grandeur ® Classic Rose Splash

461380 Grandeur ® Classic Salmon

461385 Grandeur ® Classic Salmon Picotee

461393 Grandeur ® Classic True Red

461395 Grandeur ® Classic Violet

461400 Grandeur ® Classic Violet Splash

461405 Grandeur ® Classic White

461410 Grandeur ® Classic White Splash

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

NY


PELARGONIUM

112

Sortiment våren 2019

461624 Lavender

Grandeur ® Dark

Kirsebærrød med lyst øye

84

461670 Velvet Red

84

Fløyelsrød

461633 Neon Purple

84

FORBEDRET Neonfiolett

461675 White

84

FORBEDRET Hvit

461640 Pink

84

Lyserosa

461645 Pink with Eye 84 84

Oransje

461620 Cranberry

84

Lys laksefarge

Høyrød

461615 Coral

461665 Strawberry Jordbærrød med lyst øye

461630 Light Salmon

■ Det uttrykksfulle, mørke bladverket gir en god kontrast til de sterke blomsterfargene ■ Hele planten er dekket med blomster ■ God basal forgreining, kompakt voksemåte ■ Godt egnet for transport, varmetolerant ■ Passer for høy arealproduktivitet 461600 Bright Red

84

Lysefiolett

84

84

Rosa med øye

FORBEDRET

461650 Pinkberry

84

Lyserosa med øye

461655 Raspberry

84

Bringebærrosa med lyst øye

461660 Red

84

Rød 461675 Grandeur ® D. White

461600 Grandeur ® Dark Bright Red

461615 Grandeur ® Dark Coral

461620 Grandeur ® Dark Cranberry

461624 Grandeur ® Dark Lavender

FORBEDRET

461630 Grandeur ® Dark Light Salmon

461633 Grandeur ® Dark Neon Purple

461640 Grandeur ® Dark Pink

461645 Grandeur ® Dark Pink with Eye

461650 Grandeur ® Dark Pinkberry

461660 Grandeur ® Dark Red

461665 Grandeur ® Dark Strawberry

461670 Grandeur ® Dark Velvet Red


Sortiment våren 2019

461950 G. Power Salmon

461955 G. Power Violet

461960 G. Power White

Snittblomster

461935 G. Power Pink

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

113

461655 Grandeur ® Dark Raspberry

461905 Grandeur ® Power Bright Red

FORBEDRET

Grandeur ® Power

461900 Blush

Gresskar

■ Serier med kraftig voksemåte og god forgreining ■ Store blomster på hardføre stilker ■ Ideell for sterke planter av høy kvalitet 84

Lyserosa

461905 Bright Red

84

Høyrød

84

Stauder

461910 Burgundy Vinrød

461930 Orange

84

Oransje

461935 Pink

84

Rosa

461940 Red

84

461910 Grandeur ® Power Burgundy

461945 Grandeur ® Power Rose Splash

NY

Rød

84

Gress

461945 Rose Splash FORBEDRET Intenst rosa med rødt øye

461950 Salmon

84

Lakserød

461952 Strawberry Splash

84

Lyserosa med rødt øye

84

Grønnsaker i potter

461955 Violet Fiolett

461960 White

84

Hvit

461963 White Splash

NY

84

Hvit med rødt øye

461930 Grandeur ® Power Orange

461952 Grandeur ® Power Strawberry Splash

461900 Grandeur ® Power Blush

461940 Grandeur ® Power Red

461963 Grandeur ® Power White Splash

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

NY


PELARGONIUM

114

Sortiment våren 2019

Grandeur ® Deco

Antik ■ Serie for enkle planter, søyler og bunnvegetasjon, meget kraftig voksemåte ■ Attraktive skjermer med enkle blomster i sterke farger ■ Robust og varmetolerant, godt egnet til offentlige grøntanlegg, høyde i bed ca. 40 cm, på espalier opptil ca. 120 cm

■ Attraktiv pelargonium med godt forgreinet plantestruktur ■ Et mangfold av stabile markeringer på bladene med uvanlig kontrast ■ Enkle og doble blomster i sterke farger som sørger for ekstra smykkende effekt 462435 Appleblossom

461150 Orange Oransje

461155 Pink

462440 Caramel Pink

Fiolett

84

Rosa

84

Rosa

461165 Violet

84

Rosa med lyst midtpunkt

84

462445 Caramel Red

84

Rød

84

462455 Caramel Violet

84

Fiolett

462462 Choco Cherry

NY

84

Rosa

462470 Choco Salmon

NY

84

Kirsebærrosa

462466 Choco Pink

NY

462445 Grandeur ® Deco Caramel Red

84

Lakserosa

462480 Mrs Pollock

84

Skarlagensrød

462490 Occold Shield

84

Oransjerød

462495 Vancouver

84

Skarlagensrød

462500 Wilhelm Langguth

84

Rød

461150 Antik Orange

462455 Grandeur ® Deco Caramel Violet

NY

461155 Antik Pink

462435 Grandeur ® Deco Appleblossom

462462 Grandeur ® Deco Choco Cherry

NY

461165 Antik Violet

462440 Grandeur ® Deco Caramel Pink

462466 Grandeur ® Deco Choco Pink


Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

115

462470 Grandeur ® Deco Choco Salmon

462500 Grandeur ® Deco Wilhelm Langguth

462965 Horizon Red F1

Horizon F1

462935 Appleblossom

Gresskar

■ Serie med store, strålende blomster i sterke farger, generativ forplantning ■ Blomstene vokser sentralt over de sfæriske plantene ■ Meget hardfør og værbestandig for sluttkunden ■ Selvrensende, enkle blomster, ideell for planting i bed, høyde ca. 30 cm

Stauder

SEED

Lyserosa

462940 Deep Salmon

SEED

Mørk laksefarget

180 | SEED

462950 Orange 462480 Grandeur ® Deco Mrs Pollock

Oransje

462955 Orange Ice

SEED

462973 Horizon Rose F1

Hvit med oransje kant

180 | SEED

462960 Pure White

Gress

Hvit

180 | SEED

462965 Red Rød

180 | SEED

462973 Rose Dyprosa

Grønnsaker i potter

180 | SEED

462978 Scarlet Skarlagensrød

180 | SEED

462980 Star Lyserosa med karminrosa øye

462985 Violet

180 | SEED

Fiolett

463000 Mix

180 | 336 | SEED

Blanding 462490 Grandeur ® Deco Occold Shield

462940 Horizon D. Salmon

462980 Horizon Star F1

462955 Horizon Orange Ice

462950 Horizon Orange F1

462960 H. Pure White F1

462985 Horizon Violet F1

462495 Grandeur ® Deco Vancouver

Frukt

Urter

462935 Horizon Appleblossom

Grønnsaker

462978 Horizon Scarlet F1


PELARGONIUM

116

Sortiment våren 2019

Pelargonium x peltatum

Nekita ® F1

Marginata F1 ■ Plante med både dekorative blader og fine blomster ■ Mørkegrønt bladverk med svart kant ■ Sterile blomster som sørger for meget langvarig, rik blomstring uten frøsetting ■ Ideell for beplantninger på store arealer og som spesiell plante i beholdere og blomsterkasser

Eføy geranium

■ Det sjokoladebrune bladverket gir kontrast til de sterke blomsterfargene ■ Meget godt forgreinet voksemåte ■ Enkle blomster, ideell for planting i bed, høyde ca. 35 cm 463180 Deep Rose

180 | SEED

Mørkerosa

463160 Deep Red

NY

463185 Pink

SEED

463190 Salmon

Dyprød

463170 Mix

NY

SEED

180 | SEED

Lyserosa

Blanding

180 | SEED

Laksefarget

463195 Scarlet

180 | SEED

Skarlagensrød

463197 Violet

SEED

Mørkefiolett

463200 Mix Blanding

Sort Grandeur ® Ivy

11-12/HB

10-14

16-18

x

x

Gerainbow™

12-13/HB

10-14

16-18

x

xx

Grandeur ® Butterfly

11-13/HB

10-16

14-18

x

x

Decora

11-12/HB

10-16

14-18

x

xx

Ville de Paris

12-13/HB

10-16

14-18

x

xx

Grandeur ® Ivy ■ Rikt forgreinete planter med bruddsikre skudd ■ Full av fornemme, halvdoble blomster ■ Tidlig og rik blomstring med skadefritt bladverk ■ Værbestandig og lite vedlikehold ■ For produksjon av potteplanter og ampler 460311 Arctic Rose

SEED

b | 84

FORBEDRET Hvit med rosa kant

460312 Arctic Scarlet

b | 84

Hvit med skarlagensrød kant

NY

460315 Arctic Wine

b | 84

Hvit med vinrød kant

460335 Deep Red

b | 84

Mørkerød

460350 Magenta

b | 84

Fiolettrosa

460355 Pink

b | 84

Lakserosa

460360 Red

84

Rød

460365 Salmon 463190 Nekita ® Salmon F1

84

Laksefarget

460370 Scarlet

b | 84

Skarlagensrød

460373 True Red

84

Rød

460375 Velvet

b | 84

FORBEDRET Fløyelsrød

460380 Violet

b | 84

Fiolett

460385 White Hvit

463160 Marginata Deep Red F1

463185 Nekita ® Pink F1

463180 Nekita ® Deep Rose F1

463195 Nekita ® Scarlet F1

460385 Grandeur ® Ivy White

b | 84


Sortiment våren 2019

Snittblomster

FORBEDRET

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

117

460350 Grandeur ® Ivy Magenta

460370 Grandeur ® Ivy Scarlet

460312 Grandeur ® Ivy Arctic Scarlet

460355 Grandeur ® Ivy Pink

460373 Grandeur ® Ivy True Red

Stauder

Gresskar

460311 Grandeur ® Ivy Arctic Rose

460360 Grandeur ® Ivy Red

460375 Grandeur ® Ivy Velvet

460335 Grandeur ® Ivy Deep Red

460365 Grandeur ® Ivy Salmon

460380 Grandeur ® Ivy Violet

Frukt

Urter

460315 Grandeur ® Ivy Arctic Wine

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

FORBEDRET


PELARGONIUM

118

Sortiment våren 2019

Gerainbow™ ■ Store, enkle blomster i strålende farger ■ Værbestandig plante som blomstrer lenge i sol og regn ■ Planter med kraftig voksemåte og overhengende vekst, lengde ca. 90 cm 460601 Amethyst

84

FORBEDRET Lilla

460606 Dark Red

84

Magentarød

460611 Neon

84

Fiolettrosa

460621 Magenta

84

Magentapink

460626 Purple Bicolour

84

460611 Gerainbow™ Neon

460631 Gerainbow™ Red

Lyserosa med purpur kant

460631 Red

84

Rød

460636 White

84

Hvit

Grandeur ® Butterfly 460621 Gerainbow™ Magenta

FORBEDRET

■ Kompakt vekstserie med mørkegrønt bladverk av Ville-typen ■ De store, enkle blomstene likner på fargerike sommerfugler ■ Ensartet og tidlig blomstring ■ Ideell for kultivering i potter og ampler 460800 Bicolor Red

84

Rød / hvit

460805 Neon

84

Neonrosa

460815 Pink

84

Rosa

460820 Purple

84

Purpur

460825 Red Rød

460601 Gerainbow™ Amethyst

460626 Gerainbow™ Purple Bicolour

460606 Gerainbow™ Dark Red

460636 Gerainbow™ White

460800 Grandeur ® Butterfly Bicolor Red

84


Sortiment våren 2019

Decora

Ville de Paris

■ Enkle blomster med gule stilker ■ Kompakt og godt forgreinet voksemåte

■ Enkel blomstring, kraftige serier med grønne stilker ■ For frodig dekorering på balkongen 84

Rosa / hvit

461020 Lilac

460905 Dark Pink

84

Dyprosa

461025 Red

460910 Lilac

84

Lilla

84

Rød

84

b | 84

Rosa

461035 White

460920 Rose

b | 84

Rød

461030 Rose

460915 Red

b | 84

Lilla

b | 84

Hvit

Rosa

Snittblomster

460900 Bicolor

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

119

®

Stauder

Gresskar

460805 Grandeur Butterfly Neon

460900 Decora Bicolor

461025 Ville de Paris Red

460820 Grandeur ® Butterfly Purple

460905 Decora Dark Pink

461035 Ville de Paris White

460915 Decora Red

461030 Ville de Paris Rose

461020 Ville de Paris Lilac

460825 Grandeur ® Butterfly Red

460920 Decora Rose

Frukt

Urter

460910 Decora Lilac

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

460815 Grandeur ® Butterfly Pink


PELARGONIUM

120

Sortiment våren 2019

Pelargonium x species Geranium (stående) Sort Moskitoschocker

10-13

8-12

16-18

x

x

Grandeur ® Odorata

10-13

8-12

16-18

x

x

Moskitoschocker ■ Plante med duft som er deilig for oss, men som jager bort moskitoer ■ Lett å vedlikeholde og robust, ideell selv for hobbygartnere uten erfaring ■ Sørger for ekstra omsetning i sluttsalget fra plantetiden for bed og frem til sommeren 461090 Moskitoschocker

NY

84

461100 Grandeur ® Odorata Apple

461120 Grandeur ® Odorata Orange

461105 Grandeur ® Odorata Cola

461125 Grandeur ® Odorata Perfume

461110 Grandeur ® Odorata Hazelnut

461130 Grandeur ® Odorata Pino

461115 Grandeur ® Odorata Lemon

461135 Grandeur ® Odorata Rose

Rosa

NY

461090 Moskitoschocker

Grandeur ® Odorata ■ Godt forgreinet, duftende geraniumserie med forskjellige dufter ■ Ensartet, kompakt vekst ■ For sterke planter av høy kvalitet 461100 Apple

84

Eplelukt

461105 Cola

84

Colalukt

461110 Hazelnut

84

Hasselnøttlukt

461115 Lemon

84

Limelukt

461120 Orange

84

Appelsinlukt

461125 Perfume

84

Sitronduft / rosa-vinrød

461130 Pino

84

Pinjelukt

461135 Rose

84

Roselukt


Sortiment våren 2019

Pentas lanceolata Stjerneblomst 1500

I-IV

23-26

10-14

8-10

Sort Graffiti ® F1

11-13

8-10

18-20

x

x

Kaleidoscope F1

12-17*

9-11

18-20

x

x

Glitterati Purple Star

12-17*

9-12

18-20

x

x

Planter for bed & balkong

PENTAS

121

*) 1-3 planter/potte

463611 Red Velvet

463620 Graffiti ® Violet F1

463655 Kaleidoscope Deep Red F1

463625 Graffiti ® White F1

463660 Kaleidoscope Deep Rose F1

Gresskar

■ Sort med sterk og hardfør voksemåte og tidlig blomstring, også passende for tunge potteplanter ■ Stor blomsterskjerm i lysende farger på solide stilker som står fritt over bladverket ■ Godt forgreinet voksemåte, mørkegrønt bladverk, høyde ca. 30 cm

Snittblomster

Graffiti ® F1

336 | SEED

Fløyelsrød

336 | SEED

463615 Rose Mørkerosa

463620 Violet

336 | SEED

Fiolett

463625 White

336 | SEED

Stauder

Hvit

336 | SEED

463630 Mix Blanding

SEED

Karminrosa

463655 Deep Red

SEED

■ Pottesort med rosa-hvit stjernete blomster ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 30 cm ■ Ideell for tunge potteplanter av høy kvalitet eller for utendørs bruk i varmt klima

SEED

463585 Glitterati Purple Star

SEED

Mørkerosa

463665 Lilac ®

463611 Graffiti Red Velvet F1

Lysefiolett

463670 Pink

Rosa med hvitt midtpunkt

336 | SEED

463615 Graffiti ® Rose F1

463650 Kaleidoscope Carmine F1

463585 Glitterati Purple Star

Frukt

Urter

Rosa

Glitterati Purple Star

SEED

Mørkerød

463660 Deep Rose

463670 Kaleido. Pink F1

Grønnsaker i potter

463650 Carmine

463665 Kaleido. Lilac F1

Grønnsaker

■ Store blomsterskjermer med intense farger ■ Meget kraftig, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 40 cm ■ Ideell for potteplanter og planter i beholdere, godt egnet for bruken på friland på varme steder

Gress

Kaleidoscope F1


PETUNIA

122

Sortiment våren 2019

Petunia x atkinsiana

Petunia, sorter med hengende voksemåte 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

4-5

Sort Surfinia ® Chameletunia ®

10,5-12/HB

7-9/11

12-16

x

x

11-13/HB

7-9/11

12-16

x

x

Pegasus ® Special

11-13/HB

7-9/11

12-16

x

x

Pegasus ®

11-12/HB

7-9/11

12-16*

x

x

Pegasus ® Trio

12-13/HB

7-9/11

12-16

(x)

x

Tumbelina ®

11-13/HB

8-10/12

12-16

x

xx

Pegasus ® Patio

11-13/HB

7-9/11

12-16

x

(x)

464105 Surfinia ® Blue

464110 Surfinia ® Blue Vein

464115 Surfinia ® Burgundy

464120 Surf. C. Purple Vein

464190 Surfinia ® White

464215 Surfinia ® T. White

*) Ikke kultiver gule sorter under 15 °C

Surfinia ® ■ Petunia for ampler med store blomster og sterke farger ■ Tidlig og rik blomstring, godt forgreinet ■ Stor mengde med aktuelle farger ■ Meget værbestandig og egnet for store fat i hagen 464105 Blue (Sunblu)

51 | 128

Mørk fløyelsblå

464110 Blue Vein (Sunsolos)

NY

464122 Surfinia ® D. Purple

464135 Surf. Giant Purple

464144 Surf. Heavenly Blue

464145 Surfinia ® Hot Pink

464150 Surfinia ® Hot Red

464163 Surfinia ® Pink Vein

464165 Surfinia ® Purple

464172 Surfinia ® Sc. Red

464200 Surfinia ® Table Dark Red

128

Lyseblå med mørkeblå nervatur

464115 Burgundy (Keiburtel)

128

Vinrød

464120 Compact Purple Vein (Sunsurfbv)

128

Fiolettrosa med nervatur

464122 Deep Purple (Sunsurf Depausa)

NY

128

Dypfiolett

464135 Giant Purple (Sunlapur)

128

Purpur, store blomster

464144 Heavenly Blue (Skytatsu)

51 | 128

Himmelblå

464145 Hot Pink (Sunrovein)

51 | 128

Rosa med nervatur

464150 Hot Red (Sunhore)

51 | 128

Rød med nervatur

464163 Pink Vein (Sunbapive)

128

Rosa med nervatur

464165 Purple (Sunpurple)

464193 Surfinia ® Yellow

51 | 128

Purpur

464172 Scarlet Red (Keirekul)

128

Skarlagensrød

464175 Sky Blue (Keilaubu)

128

Himmelblå

464180 Snow (Sunsurfkuri)

128

Ren hvit

464183 Sumo Rose (Sunbui Mirekui) Rosa

464188 Velvet Blue (Aotatsu)

■ På samme måte som en kameleon skifter blomstene i denne spesielle petuniaserien sine farger avhengig av lys og temperatur ■ Attraktivt supplement til et sortiment av høy kvalitet

128

Mørkeblå

464190 White (Kesupite)

51 | 128

Ren hvit med mørk hals

464193 Yellow (Sunsurf Kitatsu)

128

Lysegul

464200 Table Dark Red (Sunsurfred)

128

464175 Surfinia ® Sky Blue

464180 Surfinia ® Snow

Mørkerød

464215 Table White (Keiwhiyos)

Chameletunia ®

128

464634 Caramel Gold

NY

128

Gullgul / karamell

464637 Cherry Vanilla

128

Kirsebærrød med kremgule striper

128

Ren hvit

464641 Cinnamon

NY

464650 Mango Pastelloransje og -gul 464183 Surfinia ® Su. Rose

464188 Surfinia ® V. Blue

128

Rosa / kanelbrun

b | 128


NY

PETUNIA

Sortiment våren 2019

Pegasus ® Special ■ Unike sorter som er et supplement og en berikelse av sortimentet ■ Attraktive blomsterfarger og -mønster ■ Voksemåten er forskjellig fra Pegasus ® -serien ■ Interessant supplement til sortimentet i sluttforbrukerhandelen og ved kampanjer 464595 Blue Bicolor

128

NY

Snittblomster

Blå med lys kant

464597 Blue Splash

128

Mørkeblå med hvite flekker

464600 Banoffee Pie

128

Svart / gul stjernet

464601 Burgundy Bicolor

464634 Chameletunia ® Caramel Gold

b | 51 | 128

Vinrød / hvit

464611 Pink Splash

NY

Planter for bed & balkong

123

464595 Pegasus ® Special Blue Bicolor

128

Rosa med hvite flekker

464615 Violet Bicolor

128

Stauder

Gresskar

Fiolett med lys kant

464637 Chameletunia ® Cherry Vanilla

464600 Pegasus ® Special Banoffee Pie

NY

464641 Chameletunia ® Cinnamon

464601 Pegasus ® Special Burgundy Bicolor

464611 Pegasus ® Special Pink Splash

464650 Chameletunia ® Mango

464597 Pegasus ® Special Blue Splash

464615 Pegasus ® Special Violet Bicolor

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


PETUNIA

124

Sortiment våren 2019

Pegasus ® ■ Serie med store blomster og kompakt plantestruktur ■ Tidlig blomstring, ensartet oppstart av blomstring ■ Planter er fullstendig dekket med blomster ■ For ampler, potter og kasser 51 | 128

464417 Burgundy Vanilla

NY

Gul med vinrød stjerne

464418 Dark Red

128

FORBEDRET Mørkerød

464420 Deep Blue

b | 51 | 128

Mørkeblå

464432 Hot Pink

128

Lysende rosa

464436 Lime Purple Stripes

464470 Pegasus ® Purple

NY

128

Kremgul med vinrøde striper

464438 Magenta Star

464432 Pegasus ® Hot Pink

128

Magentarosa stjernet

464455 Pink

b | 51 | 128

Lysende rosa

464470 Purple

b | 51 | 128

Purpurfiolett

464495 Purple Vein

b | 51 | 128

Lysefiolett med dypfiolett nervatur

464496 Queen of Hearts

b | 51 | 128

Smørgul med magentarøde hjerter

464500 Scarlet

b | 51 | 128

Skarlagensrød

464504 Velvet Heart

128

Lilla med dypfiolett midtpunkt

464505 Velvet Picotee

128

464417 Pegasus ® Burgundy Vanilla

Fløyelsrød med lys kant

464507 Violet Star

464436 Pegasus ® Lime Purple Stripes

FORBEDRET

b | 51 | 128

Blåfiolett / hvit stjernet

464510 White

b | 51 | 128

Hvit

464520 Yellow

b | 51 | 128

Gul

Pegasus ® Trio ■ En attraktiv trefarget kombinasjon for kultivering i potter og ampler ■ Sfærisk, ensartet plantestruktur ■ Jevn oppblomstring 464550 Purple-Pink-White

50

464418 Pegasus ® Dark Red

464438 Pegasus ® Magenta Star

464420 Pegasus ® Deep Blue

464455 Pegasus ® Pink

Fiolett / rosa / hvit

464550 Pegasus ® Trio Purple-Pink-White


Sortiment våren 2019

Tumbelina ® ■ Serier med doble blomster, tiltrekkende farger og en deilig duft ■ Korte, stabile skudd med blomster som står fritt over bladverket ■ Attraktiv berikelse til Pegasus ® -serien 464945 Anna

Planter for bed & balkong

PETUNIA

125

128

464950 Belinda

128

Mørkeblå

464951 Bella

NY

464953 Candyfloss 464495 Pegasus ® Purple Vein

464505 Pegasus ® Velvet Picotee

128

Purpur med hvit kant

128

Rosa

464955 Cherry Ripple

Snittblomster

Rosa med hvit kant

51 | 128

Mørkerosa / hvit stjernet

464956 Damson Ripple

51 | 128

464957 Diana

128

Ren hvit

464958 Inga

128

Rød

464960 Katharina

Gresskar

Vinrød / hvit stjernet

128

Purpurfiolett

464961 Francesca 464964 Maria

NY

128

Rosa med kirsebærrosa nervatur

128

Lyseblå

464970 Priscilla

128

Stauder

NY

Lysefiolett med fiolette årer 464507 Pegasus ® Violet Star

464500 Pegasus ® Scarlet

464510 Pegasus ® White

464975 Rosy Ripple

128

Rosa / hvit stjernet

Urter

464945 Tumbelina ® Anna

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

464496 Pegasus ® Queen of Hearts

464504 Pegasus ® Velvet Heart

464520 Pegasus ® Yellow

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

464950 Tumbelina ® Belinda


PETUNIA

126

Sortiment våren 2019

Pegasus ® Patio

FORTSETTELSE

NY

■ Riktblomstrende petuniaserie med middelsstore blomster ■ Halvveis hengende, kompakt voksemåte med god forgreining ■ Lavt behov for hemmere og sikker kultivering - også ved et stort antall planter per enhetsområde ■ Ideell for produksjonen av potter av høy kvalitet 464795 Back to Black

128

Svart

464796 Blackberry Star

128

Svart stjernet 464951 Tumbelina ® Bella

464800 Blue

464960 Tumbelina ® Katharina

128

Middels blå

NY

464802 Blue Star

128

Blå / hvit stjernet

464810 Coral

NY

128

Korallrosa

464812 Lemon

128

Sitrongul

464813 Magenta Star

128

FORBEDRET Hvit med magenta stjerne

464807 Purple

128

Purpurfiolett

464818 Red Vein

128

Lakserød med rød nervatur

464820 Rose

128

Rosa

464822 Rose Vein

128

Rosa nervatur 464953 Tumbelina ® Candyfloss

464961 Tumbelina ® Francesca

464830 White

NY

464956 Tumbelina ® Damson Ripple

464835 Yellow Gul

464964 Tumbelina ® Maria

464795 Pegasus ® Patio Back to Black

464958 Tumbelina ® Inga

464955 Tumb. Cherry Ripp.

464957 Tumb. Diana

464970 Tumb. Priscilla

464975 Tumb. Rosy Ripple

128

FORBEDRET Hvit

128


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

PETUNIA

127

464796 Pegasus ® Patio Blackberry Star

464812 Pegasus ® Patio Lemon

464820 Pegasus ® Patio Rose

Stauder

Gresskar

FORBEDRET

464800 Pegasus ® Patio Blue

464813 Pegasus ® Patio Magenta Star

464822 Pegasus ® Patio Rose Vein

464802 Pegasus ® Patio Blue Star

464807 Pegasus ® Patio Purple

464830 Pegasus ® Patio White

464818 Pegasus ® Patio Red Vein

464835 Pegasus ® Patio Yellow

464810 Pegasus ® Patio Coral

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

FORBEDRET


PETUNIA

128

Sortiment våren 2019

Petunia x grandiflora Petunia, stående sorter 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

4-5

Sort Finity ® F1 Sophistica F1

P-10

6-7

14-16

-

-

9-10,5

7-8

14-16

-

x

Musica ® F1

P-10

6-7

14-16

-

x

Duplika F1

9-10,5

8-10

14-16

-

x

Finity ® F1 ■ Serie med genetisk kompakt voksemåte ■ Meget ensartet start på blomstring i alle farger ■ Store, stabile blomster ■ Ideell for kultivering med høy tetthet per enhetsområde ■ Bruk av veksthemmere er ikke nødvendig, høyde ca. 15 cm

465725 Finity ® Blue F1

465750 Finity ® Red F1

465730 Finity ® Burgundy F1

465755 Finity ® Red Vein F1

465735 Finity ® Pink F1

465760 Finity ® Rose F1

465745 Finity ® Purple F1

465765 Finity ® Rose Morn F1

336 | 480 | SEED

465725 Blue Blå

480 | SEED

465669 Blue Vein Lyseblå med mørkeblå nervatur

336 | 480 | SEED

465730 Burgundy Vinrød

480 | SEED

465735 Pink Lyserosa

480 | SEED

465743 Plum Purpurrosa med mørk nervatur

336 | 480 | SEED

465745 Purple Purpurfiolett

336 | 480 | SEED

465750 Red Rød

336 | 480 | SEED

465755 Red Vein Laksefarget med rød nervatur

336 | 480 | SEED

465760 Rose Rosa

480 | SEED

465765 Rose Morn Rosa med lys hals

336 | 480 | SEED

465768 Rose Star

NY

Rosa med hvit stjerne

480 | SEED

465770 Rose Vein Rosa med mørkerosa nervatur

480 | SEED

465775 Salmon Laksefarget

465785 Violet

SEED

Fiolett

336 | 480 | SEED

465790 White Hvit

336 | 480 | SEED

465794 Frost Mix Blanding med hvit kant

465795 Morn Mix

SEED

Blanding med lys hals

465800 Mix

180 | 336 | 480 | SEED

Blanding

465669 Finity ® Blue Vein F1

465743 Finity ® Plum F1


Sortiment våren 2019

NY

465775 Finity ® Salmon F1

Planter for bed & balkong

PETUNIA

129

465785 Finity ® Violet F1

465768 Finity ® Rose Star F1

Snittblomster

Sophistica F1 ■ Påfallende, spesielle farger som vekker sluttforbrukerens interesse ■ Uvanlig petunia med store blomster ■ Attraktivt supplement til et sortiment av høy kvalitet hos sluttselgeren, høyde ca. 30 cm 466210 Black

466380 Duplika Blue F1

SEED

Svart

466225 Lime Bicolor

SEED

Stauder

Gresskar

Med limegrønne-rosa stjerner

466210 Sophistica Black F1

465770 Finity ® Rose Vein F1

466225 Sophistica Lime Bicolor F1

Duplika F1 465790 Finity ® White F1

■ Store, doble blomsterballer ■ Fargerik blanding med attraktive, tofargete typer ■ En spesialitet for plantesortimentet for balkong, høyde ca. 30 cm 466380 Blue

466397 D. Rose Picotee F1

466390 D. Red Picotee F1

Grønnsaker

466395 D. Purple Picotee F1

Grønnsaker i potter

Gress

466383 Duplika Burgundy F1

SEED

Mørkeblå

466383 Burgundy

SEED

Vinrød

SEED

Urter

466395 Purple Picotee Purpurfiolett med hvit kant

466390 Red Picotee

SEED

Rød med hvit kant

466397 Rose Picotee

SEED

Rosa med hvit kant

480 | SEED

Blanding 465794 Finity ® Frost Mix F1

466400 Duplika Mix F1

Frukt

466400 Mix


PETUNIA

130

Sortiment våren 2019

466065 Yellow

Musica ® F1 ■ Pålitelig standardserie med tidlige, meget store blomster ■ Kompakte, hardføre planter for potter og pakker ■ Meget ensartet voksemåte og tidlighet ■ Fargeutvalget tilbyr alt man kan ønske seg, høyde ca. 25 cm 465925 Blue

480 | SEED

Marineblå

465930 Blue Frost

SEED

Blå med hvit kant

465935 Blue Star

480 | SEED

Gul

SEED

466070 Cherries & Berries

SEED

Blanding i purpurrøde farger

466080 Frost Mix

480 | SEED

Blanding med hvite kanter

466085 Star Mix

336 | 480 | SEED

Stjerneblanding

466090 Vein Mix

480 | SEED

Blanding med nervatur

466095 Elite Mix

480 | SEED

Blanding

466100 Mix

SEED

Blanding

Blå med hvit stjerne

465940 Blue Vein

480 | SEED

465940 Musica ® Blue Vein F1

Lyseblå med mørkeblå nervatur

465945 Burgundy

480 | SEED

Burgunderrød med mørk nervatur

465950 Burgundy Vein

SEED

Rosa med burgunderrød nervatur

465955 Crimson Star

SEED

Karmesinrød med hvit stjerne

465960 Light Pink Vein

SEED

Lyserosa med lillarosa nervatur

465965 Pink

SEED

Rosa

465970 Pink Morn

SEED

Rosa med lys hals

465975 Plum

SEED

Purpurrosa med mørk nervatur

465979 Purple Star

SEED

Fiolett med hvit stjerne

465980 Purple Vein

SEED

465925 Musica ® Blue F1

465945 Musica ® Burgundy F1

465930 Musica ® Blue Frost F1

465950 Musica ® Burgundy Vein F1

465935 Musica ® Blue Star F1

465955 Musica ® Crimson Star F1

Lilla med fiolett nervatur

465985 Red

480 | SEED

Rød

465990 Red Frost

SEED

Rød med hvit kant

465995 Red Morn

SEED

Rød med lys hals

466000 Red Star

SEED

Rød med hvit stjerne

466005 Red Vein

SEED

Rosa med rød nervatur

466010 Rose

480 | SEED

Intenst rosa

466015 Rose Frost

SEED

Rosa med hvit kant

466020 Rose Star

SEED

Rosa med hvit stjerne

466025 Salmon

SEED

Lakserosa

466030 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

466035 Sky Blue

SEED

Himmelblå

466040 Snow

SEED

Ren hvit

466050 Velvet Frost

SEED

Fløyelsrosa med hvit kant

466055 Violet

SEED

Fiolett

466060 White

480 | SEED

Hvit


466025 Musica ® Salmon F1

465960 Musica ® Light Pink Vein F1

466030 Musica ® Scarlet F1

466035 Musica ® Sky Blue F1

465965 Musica ® Pink F1

465970 Musica ® Pink Morn F1

466040 Musica ® Snow F1

466050 Musica ® Velvet Frost F1

465975 Musica ® Plum F1

465979 Musica ® Purple Star F1

466055 Musica ® Violet F1

466060 Musica ® White F1

465980 Musica ® Purple Vein F1

465985 Musica ® Red F1

465990 Musica ® Red Frost F1

465995 Musica ® Red Morn F1

466000 Musica ® Red Star F1

466005 Musica ® Red Vein F1

466010 Musica ® Rose F1

466015 Musica ® Rose Frost F1

Snittblomster

466020 Musica ® Rose Star F1

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

PETUNIA

131

Stauder

Gresskar

466070 Musica ® Cherries & Berries F1

466085 Musica ® Star Mix F1

466090 Musica ® Vein Mix F1

466095 Musica ® Elite Mix F1

Frukt

Urter

466065 Musica ® Yellow F1

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

466080 Musica ® Frost Mix F1


PETUNIA

132

Sortiment våren 2019

Petunia x milliflora Petunia, stående sorter 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

4-5

Sort Poncho ® F1

P-10,5

5-7

14-18

-

-

Poncho ® F1 ■ Kompakt vekstserie med små blomster og kort kultiveringstid ■ En mengde med blomster imponerer allerede på salgstidspunktet ■ Meget godt passende for pakker og potter, høyde ca. 15 cm 466550 Blue

466575 Poncho ® Rose F1

466900 Duo Mix F1

Phlox drummondii

480 | SEED

Årlig floks

Mørkeblå

466570 Red

480 | SEED

Rød

466575 Rose

1500/3000* II-IV 18-22 *) Direktesåing mulig med 3 korn pr. potte

480 | SEED

Rosa

466585 Rose Star

Dolly F1

480 | SEED

9-10

6-8

14-16

-

(x)

Dolly F1

Hvit

466600 Mix

3-4

Sort

480 | SEED

Rosa / hvit stjernet

466595 White

10-14

480 | SEED

■ Serie med kompakt voksemåte som blomstrer meget tidlig ■ Tett blomsterskjerm i lysende farger ■ Ensartet vekst og blomstringstid ■ Ideell for små potter og pakker, høyde ca. 15 cm

Blanding

466585 Poncho ® Rose Star F1

467085 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

467100 Mix Blanding

466600 Poncho ® Mix F1 466550 Poncho ® Blue F1

Petunia x multiflora

467085 Dolly Scarlet F1

Petunia, stående sorter 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

4-5

Sort Duo F1

9-10,5

8-10

14-16

-

x

Duo F1 ■ Tettfylte blomsterknopper av middels størrelse med relativt høy regnbestandighet ■ En spesialitet for sortimentet av bed- og balkongplanter, høyde ca. 25 cm 466900 Mix 466570 Poncho ® Red F1

Blanding

480 | SEED 467100 Dolly Mix F1

SEED


Phlox x hybrida

Sortiment våren 2019

Plectranthus fruticosus

Floks

Møllplante

Sort

Sort 14-18

x

x

Nikki

10-12/HB

6-9

12-16

x

x

Variegatus

10-12/HB

6-9

12-16

x

x

Caroline

Nikki

■ Ettårig bedfloks med putelignende voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ Attraktive blomsterfarger, langvarig blomstringstid ■ Gog forgreining, lite mottakelig for sykdommer ■ Ideell for blomsterkasser, ampler og i bed på solfylter steder

■ Strukturplante med kraftig, overhengende vekst ■ Mørkegrønt bladverk med noe rødlig underside ■ Plante som er lett å vedlikeholde, tåler skygge, tørke og kjølige perioder ■ Ideell kombinasjonspartner for sterkvoksende bedplanter

467205 Pink

467995 Nikki

128

Rosa med rødt midtpunkt

467215 Rose

NY

128

Grønt bladverk

Hvit

128

Slirekne

Variegatus ■ Overhengende strukturplante med meget sterk voksemåte ■ Hårete bladverk med kremhvit kant ■ Karakteristisk røkelsesaroma 468000 Variegatus

468000 Variegatus

Polygonum capitatum

128

Mørkerosa med lyst midtpunkt

467220 White

Snittblomster

6-8

128

Lysegrønt bladverk / kremhvit

1500/5000* *) Flerkornsfrø

I-IV

18-22

5-10

Gresskar

11-13

4-5

Sort Caramel Candy

10-12/HB

6-10/12

14-16

-

-

Caramel Candy ■ Strukturplante med attraktive markeringer på karamellfarget bladverk ■ Mange rosa knopper, høyde ca. 15 cm 468100 Caramel Candy

Stauder

Caroline

Planter for bed & balkong

POLYGONUM

133

180 | SEED

Karamellfarger

467995 Nikki

467215 Caroline Rose

467220 Caroline White

468100 Caramel Candy

Frukt

Urter

467205 Caroline Pink

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


PORTULACA

Sortiment våren 2019

134

Portulaca grandiflora

Portulaca x umbraticola

Portulaca grandiflora

Wingpod purslane Sort

1500/6000* II-IV *) Flere frø pr. beholder

23-25

4-7

4-5

Imagine ®

10-12/HB

12-14

16-18

x

x

Muffin ®

10-12/HB

12-14

16-18

x

x

Sort Macarena F1

9-10,5

5-7

16-18

-

-

Macarena Trio F1

11-13

5-7

16-18

-

-

■ Enkle, sterke blomster ■ Lavtkrypende til overhengende voksemåte ■ Ideell for varme og tørre steder

Macarena F1 ■ Den runde, buskete og kompakte voksemåten og den gode forgreiningen forenkler produksjonen og salget ■ Tidlig blomstring, til og med når kultivert på våren ■ Store, halvveis doble blomster i sterke farger, høyde ca. 15 cm 468250 Mix

Imagine ®

336 | 480 | SEED

Blanding

468355 Orange

128

Oransje

468351 Pink & Creme

128

Krem med rosa striper

468360 Red

468360 Imagine ® Red

128

NY

Rød

468363 Red & Creme

NY

128

Krem med røde striper

468365 Rose

128

Rosa

468362 Rose & White

NY

128

Hvit med rosa striper

468370 Yellow

128

Gul

468363 Imagine ® Red & Creme

468250 Macarena Mix F1

Macarena Trio F1 ■ De flate, jorddekkende skuddene for denne trioen vokser godt sammen og danner et fargerikt teppe med blomster ■ Ideell for ampler og potter på solfylte, varme steder 468255 Scarlet-Banana-Fuchsia

128

Rød / gul / rosa 468355 Imagine ® Orange

468365 Imagine ® Rose

NY

468255 Macarena Trio Scarlet-Banana-Fuchsia F1

468351 Imagine ® Pink & Creme

468362 Imagine ® Rose & White


Sortiment våren 2019

Feuerzunge ■ Interessant klatreplante ■ Blomstring med 8 til 12 enkle blomster som modnes fra rød til oransje og deretter til gul ■ Sterk vekst, godt egnet for sommerproduksjon av beholdere

Planter for bed & balkong

RHODOCHITON

135

180 | SEED

473500 Feuerzunge

Snittblomster

Rød-oransje

468370 Imagine ® Yellow

468430 Muffin ® Silver Rose

Ptilotus exaltatus

Muffin ® ■ Enkle, sterke blomster ■ Lavtkrypende til overhengende voksemåte ■ Ideell for varme og tørre steder

Oransje

128

Kirsebærrød

468425 Rose

128

Rosa

468430 Silver Rose

128

Rosa

468435 White

128

Hvit

468440 Yellow

24-26

5-7

6-8

Sort 128

468420 Red

I-IV

128

Joey

11-12/15-19*

6-10

18-24

x

xx

*) 3 planter/potte

Joey

473500 Feuerzunge

■ Rosa, aksformete blomster med en sølvaktig glans ■ Motstandsdyktig mot varme og tørke ■ Ideell for sommerkultivering, høyde ca. 40 cm

Rhodochiton atrosanguineum Lilla klokkeranke

180 | SEED

473250 Joey Sølvrosa

Gul

Stauder

468415 Orange

1500

Gresskar

Pilotus

1500

XI-IV

18-20

10-14

5-6

Purple Bells

12-19/HB*

12-14

16-18

-

(x)

*) 1-3 planter

Gress

Sort

■ Meget interessant plante for beholdere og ampler for salg fra medio mai ■ Fiolette, bjelleformete blomster med purpurrosa begerblad ■ Spennende berikelse for sommersortimentet 474300 Purple Bells Purpur-fiolett

Grønnsaker

468415 Muffin ® Orange

51 | 180 | SEED

Grønnsaker i potter

Purple Bells

473250 Joey

Quamoclit lobata 468425 Muffin ® Rose

(Ipomoea lobata) Ormevindel

Urter

468420 Muffin ® Red

1500/6000* II-V 18-20 *) Flerkornsfrø med 6 korn pr. potte

14-18

5-6

Sort Feuerzunge

12-19*

10-12

16-18

-

(x)

468435 Muffin ® White

468440 Muffin ® Yellow

474300 Purple Bells

Frukt

*) 1-3 planter


RICINUS

136

Sortiment våren 2019

NY

Ricinus communis Castor oil plant

NY

2000* III-IV 18-20** 14-21 *) Direktesåing: 2 korn pr. potte **) La svelle på forhånd i 24 timer

Sort Carmencita

12-19

8-12

12-16

-

(x)

Carmencita ■ Attraktive, store planter med fargerike fruktstander med torner ■ Attraktivt, lønneformet bladverk ■ En berikelse for beplantning av større bed og kar ■ Alle plantedeler er giftige! Må ikke plantes nær lekeplasser. ■ Høyde: ca. 2 m 474350 Red

474660 Summerdaisy's ® Bronze Bicolor

474675 Summerdaisy's ® Yellow

NY

Rudbeckia hirta Solhatt

SEED

Rød

1500

II-IV

20-22

14-21

5-8

Sort Becky

11-15*

8-10

14-18

-

Maya

12-17*

10-14

14-18

-

x

Toto

11-15*

9-11

14-18

-

(x)

Autumn Colours

13-19*

10-14

14-18

-

x

Cherokee Sunset

13-19*

10-14

14-18

-

x

Denver Daisy

13-19*

9-12

14-18

-

x

(x)

*) 1-3 planter

Becky 474663 Summerdaisy's ® Choco Sun

NY

■ Meget tidlig blomstringsvariant i potte med store blomster ■ Store, lysende blomster, høyde: ca. 20 cm 474700 Orange

336 | SEED

Oransje

474710 Formula Mix

474350 Carmencita Red

Rudbeckia x hybrida

Maya

Solhatt Sort

Summerdaisy's ®

17-23

10-14

14-18

(x)

■ Tettfylte, store blomster på stabile stilker ■ Fikk tildelt Fleuroselect-gullmedalje for fremragende, rik blomstring og ensartethet ■ Bed- og beholderplante av høy kvalitet, høyde: ca. 40 cm

(x)

Summerdaisy's ® ■ Edle blomster i varme, sterke farger ■ Kraftig, ensartet voksemåte med god forgreining ■ Stabilt, mørkegrønt bladverk og stabile stilker 474660 Bronze Bicolor

NY

NY NY

84

■ Potteserie med kompakt struktur og rik forgreining ■ 5 cm store, sterke gule blomster med lang holdbarhet ■ Attraktiv potteplante på sommeren, høyde: ca. 20 cm

84 84

Gul med rødt midtpunkt

474675 Yellow

SEED

Gul

Toto

84

Gul med grønt midtpunkt

474672 Red Bicolor

474750 Maya

NY

Gul med brunt midtpunkt

474667 Green Sun

NY

474667 Summerdaisy's ® Green Sun

Bronse med rødt midtpunkt

474663 Choco Sun

NY

336 | SEED

Formelblanding

84

474800 Gold

Gullgul

336 | SEED

Gullgul

474810 Rustic Bronserød med gule tupper 474672 Summerdaisy's ® Red Bicolor

SEED


Sortiment våren 2019

Autumn Colours ■ Livlig fargespill av bronsefargete blomsterblader med rød ring rundt et mørkt midtpunkt i blomsten ■ Interessant supplement til gule sorter ■ Godt forgreinet voksemåte, store blomster ■ Ideell for produksjon av store beholderplanter og utforming av store bed ■ Også egnet for snittblomster, høyde: ca. 50 cm SEED

Snittblomster

474850 Autumn Colours Bronserøde farger

Cherokee Sunset

474860 Cherokee Sunset

474750 Maya

474860 Cherokee Sunset

474800 Toto Gold

474875 Denver Daisy

Gresskar

■ Tettfylte blomster stråler i et varmt fargespill i høstens bronsefarger ■ Stabile, kraftige stilker med blomster med lang holdbarhet ■ Kontinuerlig blomstring, for beplantning av bed og blomsterhåndverk tidlig på høsten, høyde: ca. 50 cm

Planter for bed & balkong

SALVIA

137

SEED

Bronsefarger

■ Store, gullgule blomster med mørk krans rundt midtpunktet ■ Stabil og godt forgreinet ■ Bed- og beholdersort som blomstrer tidlig ■ Lang blomstringstid, høyde: ca. 60 cm 474875 Denver Daisy

Stauder

Denver Daisy

336 | SEED

Salvia coccinea

Gul med mørk krans

1500

Gress

Salvia spathacea

II-III

18-20

14-21

4-5

Sort 8-10

12-16

-

x

Summer Jewel ■ Bed- og balkongplante med spesielt lysende blomster ■ Tidlig blomstring, lavtvoksende sort for kultivering i potter 474700 Becky Orange

474810 Toto Rustic

475205 Red

336 | SEED

Skarlagensrød

475210 White

336 | SEED

474710 Becky Formula Mix

474850 Autumn Colours

475205 Summer Jewel Red

475210 Summer Jewel White

Frukt

Urter

Hvit

Grønnsaker i potter

10-12

Grønnsaker

Summer Jewel *) 1-3 planter/potte


SALVIA

138

Sortiment våren 2019

Salvia farinacea

Generative sorter

Salvia farinacea

Evolution 1500 *) Lysspirende

I-IV*

18-22*

8-14

4-5

■ Tettsittende blomsteraks ■ Stabil, stående voksemåte ■ Ideell for planting i bed, høyde ca. 50 cm

Sort Farina ®

11-13/17*

8-12

15-18

x

Evolution

11-17*

8-12

12-16

-

x x

Rhea

10-17*

8-12

12-16

-

x

Strata

10-17*

8-12

12-16

-

x

475400 Violet

336 | SEED

Fiolett

475405 White

*) 1-3 planter

SEED

Hvit

Vegetative sorter Farina ®

475310 Farina ® Blue

■ Serie med vegetativ formering med tidlig blomstring og et stort fargeutvalg ■ Ideell for salg fra slutten av april ■ For kultivering i potter og beholdere ■ Kontinuerlig blomstring, høyde ca. 40 cm 475300 Arctic Blue

128

FORBEDRET Med blå / hvite flekker

475305 Bicolor Blue

128

Blå / sølvfargete topper

475310 Blue

b | 51 | 128

Blå

475315 Silver Blue

128

Sølvfarget blå

475320 Violet

475400 Evolution Violet

128

Fiolett

475325 White

128

475315 Farina ® Silver Blue

Hvit

Rhea ■ Kompakt salvie med fiolettblå blomsteraks ■ En berikelse til sortimentet for bed- og balkongplanter med langvarig blomstring, høyde ca. 45 cm

FORBEDRET

475415 Rhea

336 | 480 | SEED

Fiolettblå

475300 Farina ® Arctic Blue

475320 Farina ® Violet

475415 Rhea

Strata ■ Meget kompakt og ensartet voksemåte ■ Fascinerer med sine lysende blå, enkle blomster på sølvhvite skudd, høyde ca. 45 cm 475425 Strata Lysende blå 475305 Farina ® Bicolor Blue

475325 Farina ® White

336 | SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

SALVIA

139

475425 Strata

475460 Hot Lips

Salvia greggii

475500 Amistad

Salvia x hybrida

Høstsalvie

Salvie 14-16

14-16

x

x

12-16

14-18

x

xx

Dayglow ■ Mørkerosa blomster med lysere lepper som gir en deilig duft og trekker til seg mange insekter ■ Hardfør i milde regioner ■ Kraftig voksemåte, høyde opptil ca. 100 cm 128

Rosa

Hot Lips

4-8

4-5

Sort Amistad

15-19

10-12

16-18

x

xx

Big Blue F1

13-17

13-15

18-22

x

xx

Love & Wishes

15-19

10-12

16-18

x

xx

Amistad ■ Lysende fiolette blomster på dypsvarte begerblader imponerer gjennom hele sommeren ■ Kraftig stående voksemåte, høyde ca. 80 cm ■ Attraktiv enkel plante og plante til bøtter for bed og balkong ■ Ikke hardfør i Mellom-Europa

475515 Love & Wishes

NY

84

Dypfiolett

Big Blue F1 128

Grønnsaker i potter

Hvit / rød

20-22

475500 Amistad

■ Påfallende ren hvite blomster med skarlagensrød leppe gjennom hele sommeren ■ Kraftig, buskete vekst med løs struktur, høyde ca. 60 cm ■ Deilig duft av solbær ■ Begrenset hardfør 475460 Hot Lips

I-IV

■ Ettårig salvie med dypblå, store blomster ■ Hardfør og kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Plante som blomstrer lenge, lett å stelle, tåler varme og tørke ■ Trekker til seg bier ■ Også for produksjon av førsteklasses potteplanter på sommeren, høyde i bed ca. 60 cm 475505 Big Blue F1

NY

84 | SEED

Grønnsaker

475445 Dayglow

1300

Stauder

12-14 13-17

Gress

Dayglow Hot Lips

Gresskar

Sort

Mørkeblå

Love & Wishes

475515 Love & Wishes

Urter

■ Purpurfargete blomster på fiolettsvarte begerblader og stilker som skinner fra juni til oktober ■ Godt forgreinet voksemåte med mørkegrønt bladverk, høyde ca. 80 cm ■ Motstandsdyktig mot varme og tørke, forholdsvis hardfør ■ Attraktiv staude for store beholdere og bed 84

475445 Dayglow

475505 Big Blue F1

Frukt

Purpurfiolett


SALVIA

140

Sortiment våren 2019

Salvia patens

Salvia splendens

Gentian sage 1500 *) Lysspirende

I-IV*

Salvia coccinea 18-22

6-10

4-5

1500 *) Lysspirende

Sort

I-IV*

20-22

10-14

4-5

Sort

Panama Blue

11-17*

8-12

12-16

-

x

*) 1-3 planter/potte

Panama Blue

Unica ®

P-10

6-8

14-16

-

-

Salsa

P-10

6-8

14-16

-

(x)

Vista

9-10,5

7-9

14-16

-

x

Unica ®

■ Lavtvoksende sort med kompakt voksemåte ■ Tidlig blomstring, for salg f.o.m. tidspunktet for bedplanter ■ Ideell for potte- og beholderplanter som blomstrer, høyde: ca. 30 cm

475750 Gigantimo Blue Stripe

180 | SEED

475650 Panama Blue Blå

■ Serier med tidlig blomstring og meget kompakt voksemåte ■ Lite behov for veksthemmere ■ Tett besatte blomstertopper i kraftige farger ■ Intenst grønt bladverk, godt passende for hager ■ Høyde på salgstidspunkt: ca. 12 cm, i bed: ca. 20 cm 475780 Purple

480 | SEED

Dypfiolett

475785 Red

180 | 480 | SEED

Rød

475790 Red & White

480 | SEED

Rød med hvite topper

475795 White

SEED

Hvit

475800 Elite Mix Blanding

475753 Gigantimo Lavender

475650 Panama Blue

Salvia x splendens Praktsalvie, salvie Sort Gigantimo

12-15

8-10

14-16

x

xx

Gigantimo ■ Enkel salvie med stor, påfallende blomstring ■ Strålende blomsterfarger ■ Lang blomstring fra starten av mai ■ Kraftige, stabile planter med mørkegrønt bladverk ■ Godt egnet til bøtter og bed, høyde i hagen ca. 80 cm 475750 Blue Stripe

475756 Gigantimo Purple

475780 Unica ® Purple

475759 Gigantimo Red

475785 Unica ® Red

84

Med fiolettblå / hvite striper

475753 Lavender

84

Fiolettrosa

475756 Purple

84

Mørkefiolett

475759 Red

84

Skarlagensrød

180 | 480 | SEED


Sortiment våren 2019

Solaris ® Sweet Penny

Vista ■ Kraftige planter med mørkegrønt bladverk ■ Tett fylte blomstertopper i intense, stabile farger ■ Ideell potte- og bedsort, meget varmebestandig ■ Høyde i bed: opptil ca. 30 cm

■ Flat og sfærisk, middels sterk plante, tett besatt med gule stjerneblomster ■ Sikker og pålitelig i kultiveringen ■ Bedplante for potter og ampler som er lett å vedlikeholde

Planter for bed & balkong

SANVITALIA

141

480 | SEED

475895 Red Rød

476307 Solaris ® Sweet Penny

128

Gul

480 | SEED

475900 Mix

Snittblomster

Blanding

Solaris ® Yellow Sun ■ Sort med kompakt voksemåte for potter og mindre ampler ■ Godt forgreinet voksemåte, fyller hele potten ■ Sterke gule blomster

475790 Unica ® Red & White

476309 Solaris ® Yellow Sun

128

Gullgul

Gresskar

NY

■ Godt forgreinet sort med store, gullgule blomster ■ Ideell for produksjonen av hardføre potteplanter og ampler ■ Mørkt bladverk og hardfør voksemåte ■ Meget god blomstring 476310 Solaris ®

475895 Vista Red

51 | 128

Gul

Sanvitalia procumbens 1500/3-5000

Salsa

I-IV

15-18

10-14

Million Suns

4-5

Sort

■ Ensartet serie for potte- og pakkekultivering med tidlig blomstring ■ Intenst lysende farger ■ Ideell for tidlig sesongstart, høyde: ca. 20 cm

Solaris ® Compact

9-11

8-11

14-16

x

-

Solaris ® Table

10-12

6-9

14-16

x

(x)

10-12

6-9

14-16

x

(x)

Solaris ® Yellow Sun

10-12

6-9

14-16

x

(x)

10-12/HB

6-9/12

14-16

x

x/-

476350 Million Suns

P/9-10

8-12

14-16

-

xx

Gul

Million Suns

SEED

Skarlagensrød

475850 Mix Blanding

SEED

Solaris ® Compact ■ Meget kompakt voksemåte, selv uten bruk av veksthemmere ■ Strålende, gullgule blomster ■ Ideell for kultivering i potte med høy tetthet per enhetsområde

SEED

Grønnsaker

475835 Scarlet

■ Variant fra generativ forplantning med god forgreining ■ Relativt tidlig og ensartet blomstring ■ Ideell for pakker og mindre potter

Solaris ® Sweet Penny Solaris ®

Gress

Krypende zinnia

Grønnsaker i potter

475800 Unica ® Elite Mix

Stauder

Solaris ®

128 | 336

476300 Solaris ® Compact Gul

Urter

Solaris ® Table ■ Meget godt forgreinet type for hardføre potteplanter ■ Store, gullgule blomster over bladverket ■ Ideell for produksjonen av sterke planter

475835 Salsa Scarlet

Gul

b | 51 | 128 | 336 476350 Million Suns

Frukt

476305 Solaris ® Table


SANVITALIA

142

Sortiment våren 2019

476300 Solaris ® Compact

476310 Solaris ®

476900 Abanico Blue

Scaevola aemula Femtunge Sort Abanico

11-12/HB 12-14/16 14-16

x

xx

Abanico Power

11-12/HB 12-14/16 14-16

x

xx

Abanico Trio

11-12/HB 12-14/16 14-16

x

xx

Abanico ■ Godt forgreinet, kompakt til middelskraftig voksemåte ■ Tidlig og kontinuerlig blomstring ■ For kultivering i potter og ampler 476900 Blue

51 | 128

Blå

476305 Solaris ® Table

476910 Purple

476910 Abanico Purple

128

NY

Fiolettblå

476914 Rose

NY

51 | 128

Rosa

476917 White

51 | 128

Hvit

Abanico Power ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte ■ Ideell for kultivering i ampler ■ Tidlig og rik blomstring 476902 Laguna Blue

128

Blå

476307 Solaris ® Sweet Penny

NY

476905 Pink

476914 Abanico Rose

128

Rosa

476908 Pure White

128

Hvit

Abanico Trio ■ Attraktiv fargekombinasjon for flerfarget balkongbeplantning ■ Ideell for potteplanter og ampler av høy kvalitet 476920 Blue-Rose-White

NY

476309 Solaris ® Yellow Sun

50

Blå - rosa - hvit 476917 Abanico White


Senecio bicolor

Silvito

Silver dust 1500/3-5000

II-VII

Sortiment våren 2019

18-20

10-14

4-5

Sort Cirrus

10-11

6-8

OUT/12-14

-

x

Silverdust

9-11

6-8

OUT/12-14

-

x

Silvito

9-10

6-8

OUT/12-14

-

x

■ Strukturplante med meget kompakt voksemåte og god forgreining ■ Intens sølvfarge ■ Godt egnet for små pottestørrelser og blandete beholdere 180 | 336 | 480 | SEED

477610 Silvito Sølvfarget bladverk

Snittblomster

Cirrus ■ Strukturplante med sølvfarget bladverk for sommer og høst ■ Runde, buktete blader med hvite hår, høyde: ca. 30 cm

476902 Abanico Power Laguna Blue

Planter for bed & balkong

SOLANUM

143

477600 Cirrus

SEED

Stauder

Gresskar

Sølvfarget bladverk

477610 Silvito

Solanum pseudocapsicum

476905 Abanico Power Pink

Jerusalem cherry

22-25

7-10

6-7

Gress

I-III

Sort Jupiter

12-15

16-18

16-18/OUT

-

(x)

Silverdust

Jupiter

■ Strukturplante med dekorativt hakkete, sølvfarget bladverk ■ Meget godt forgreinet, kompakt voksemåte ■ Ensartet bladverksfarge

■ Kompakt og godt forgreinet sort med lite behov for veksthemmere ■ Tidlig fruktsetting og hurtig farging av frukter ■ Klar for salg hurtigere enn standardsortene

477605 Silverdust Sølvfarget bladverk

336 | 480 | SEED

478225 Jupiter

336 | SEED

Grønnsaker i potter

1300

477600 Cirrus

Oransje

Grønnsaker

476908 Abanico Power Pure White

476920 Abanico Trio Blue-Rose-White

477605 Silverdust

478225 Jupiter

Frukt

Urter

NY


SPILANTHES

Sortiment våren 2019

144

Spilanthes oleracea

Sutera diffusus (Bacopa)

Parakarse

Bacopa Sort

1300 *) Lysspirende

I-III*

22-24

4-7

4-5

Sort Peek-A-Boo

10-12

8-10

16-20

-

x

Peek-A-Boo

9-12/HB

6-10/14

14-16

x

9-12/HB

6-10/14

14-16

x

-

Baristo ® Midi

10-12/HB 6-10/14

14-16

x

(x)

Baristo ® Giga

11-13/HB 8-10/14

14-16

x

(x)

Baristo ® Giga Trio

12-13/HB 8-10/14

14-16

(x)

(x)

Baristo ® Double

11-13/HB 8-10/14

14-16

x

(x)

-

Baristo ®

■ Øyeepleliknende, gule blomsterhoder med mørk flekk som rager frem fra bronsefarget bladverk på denne bed- og balkongplanten ■ Flat, jorddekkende vekst ■ Meget frisk og robust, høyde: ca. 20 cm 478300 Peek a Boo

Baristo ® Baristo ® Golden Leaves

■ Meget god blomstring og god forgreining ■ Hardfør voksemåte i sol og delvis skygge ■ Kort kultiveringstid i potter og ampler ■ Attraktivt fargeutvalg SEED

Gul med mørk flekk

478500 Blue

478517 Baristo ® Golden Leaves White

180

Blå

478505 Pink

180

Rosa

478510 Snowflake

180

Hvit

Baristo ® Midi ■ Middels sterk type for kultivering av hardføre potteplanter eller kompakte ampler ■ Meget god forgreining, halvsfærisk struktur ■ Store blomster med god, kontinuerlig blomstring på sommeren 478560 White

Baristo ® Golden Leaves

180

Hvit

■ Bacopa med gult bladverk og lang blomstring ■ Godt forgreinet vekst, kraftig voksemåte ■ Ideell for kontrastrike beplantninger i skygge eller halvskygge 478300 Peek a Boo

478517 White

Streptocarpus saxorum

180

Hvit / gult bladverk

Vrifrukt Sort

Santiago

10-12/HB

8-10/12 *16-18

x

-

*) Må ikke vannes med kaldt vann; fare for skade på bladverket

Santiago ■ De lyseblå blomstene henger på de overhengende stilkene ■ Mørkegrønt, fløyelsaktig hårete bladverk ■ Attraktiv bedplante for ampler og kasser på varme, beskyttete steder 478475 Santiago Lyseblå

478560 Baristo ® Midi White

51 | 128 478500 Baristo ® Blue

478505 Baristo ® Pink

Baristo ® Giga ■ Serier med store blomster ■ Sterkt, tykt bladverk med god soltoleranse ■ Gode, lange blomstringsegenskaper 478600 Blue

b | 51 | 180

Blå

478605 Lavender

180

Lysefiolett

478610 Pink Eye

51 | 180

Lyserosa med øye

478615 Rose

180

FORBEDRET Rosa

478620 White Hvit

478475 Santiago

478510 Baristo ® Snowflake

b | 51 | 180


FORBEDRET

Baristo ® Giga Trio ■ Plantekombinasjon i tre farger som passer godt sammen når det gjelder voksemåte og blomstringsegenskaper ■ Ideell for arbeidsbesparende kultivering av blandete blomstringspotter og ampler

■ Hele planten er dekket med tettfylte, hvite blomster som ligner på hundrevis av små snøballer ■ Hemisfærisk voksemåte med pålitelig forgreining ■ Rik blomstring til frosten ■ Ideell for kultivering i potter

70

Hvit / blå / lysefiolett

478630 White-Blue-Pink Eye

Baristo ® Double

478645 Blue

180

Blå (dobbel)

70

Hvit / blå / lyserosa med øye

478647 Lavender

180

Lyseblå (dobbel)

478650 White Hvit (dobbel)

180

Snittblomster

478625 White-Blue-Lavender

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

SUTERA

145

Stauder

Gresskar

478615 Baristo ® Giga Rose

478620 Baristo ® Giga White

478645 Baristo ® Double Blue

478605 Baristo ® Giga Lavender

478625 Baristo ® Giga Trio White-Blue-Lavender

478647 Baristo ® Double Lavender

478610 Baristo ® Giga Pink Eye

478630 Baristo ® Giga Trio White-Blue-Pink Eye

478650 Baristo ® Double White

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

478600 Baristo ® Giga Blue


TAGETES

146

Sortiment våren 2019

Tagetes

Tagetes x erecta

Tagetes til bekjempelse av nematoder 6-10*/ V-VII 15-20** *) Tidlig såing: 6-10 kg/ha **) Sen såing: 15-20 kg/ha

15-18

Afrikansk marigull

10-17

-

1300

I-IV

18-22

10-14

4-5

Sort Antigua F1

Nematoder er blitt et avlingsreduserende problem i noen hagebruksområder eller har til og med resultert i totalsvikt. En mulighet for å bekjempe denne skadegjøreren i jorden er å så tagetes før kultiveringsstart.

Inca II F1

Nema

-

18-22

OUT

-

-

Single Gold

-

18-22

OUT

-

-

Tagetes x erecta

-

18-22

OUT

-

-

Tagetes x patula

-

18-22

OUT

-

-

-

-

14-18

-

(x)

Vanilla F1

10-11

8-10

14-18

-

x

10-11

7-10

14-18

-

x

11-13/19*

8-10

14-18

-

xx

Antigua F1

■ Sort med kraftig vekst, godt markdekke og forgreining ■ Dannelse av en stor grønn- og rotmasse ■ God praktisk bekjempelsessuksess ■ Halvveis doble blomster først og fremst i rødfarger, høyde: ca. 60 cm 478805 Nema Mix

14-18

*) 1-3 planter/potte

478805 Nema Mix

Nema Mix

6-8 6-8

Marvel F1 Gold Coins F1

Sort

9-10 9-10,5

■ Ensartet, tidlig blomstring, uavhengig av dagslengden ■ Hardfør, kompakt plantestruktur ■ Store, strålende blomster 478900 Gold 478905 Orange 478910 Primrose 478915 Yellow

180 | 480 | SEED

Gul Blanding

Single Gold ■ Meget effektiv Patula-hybrid med høy virkningsgrad i bekjempelse av nematoder, testet flere ganger ■ Rask planteutvikling og godt forgreinet, høy vekst med raskt voksende jorddekke ■ Ca. 100 prosent høyere produksjon av tørrstoff sammenlignet med standardsortene, noe som fører til en god grønngjødslingseffekt, høyde: ca. 70 cm

478810 Single Gold

SEED

Gul

Tagetes x erecta ■ Sterkt voksende, robuste planter med god undertrykkelse av ugras og høy grønngjødslingseffekt, høyde: ca. 100 cm

478815 Tagetes x erecta

478905 Antigua Orange F1

478820 Tagetes x patula

478915 Antigua Yellow F1

SEED

Blanding

Tagetes x patula ■ Bedre nematodeeffekt enn Erecta-hybrider ■ Svakere vekst, egnet for arealer med mindre ugrastrykk ■ God smykkende effekt, høyde: ca. 30 cm 478820 Tagetes x patula

SEED

Sitrongul

SEED

478920 Mix

478815 Tagetes x erecta

180 | 480 | SEED

Oransje

Blanding

478810 Single Gold

SEED

Gullgul

SEED

Blanding

SEED


Sortiment våren 2019

Vanilla F1

478900 Antigua Gold F1

479075 Vanilla F1

Inca II F1

180 | 480 | SEED

Snittblomster

Kremhvit

■ Meget store blomster i sterke farger med en diameter på ca. 10 cm ■ Buskete, kraftige planter med meget robuste stilker ■ Tidlig og ensartet blomstring ■ Ideell for produksjon av potteplanter av høy kvalitet og beplantning av parkanlegg, høyde: ca. 30 cm 479000 Gold

479055 Marvel Yellow F1

Gold Coins F1 SEED

SEED

■ Sfæriske, godt fylte, store blomster på lange, kraftige stilker ■ Godt egnet til utforming av store plantebed og til enkle planter i beholdere for salg om sommeren, høyde: ca. 75 cm

SEED

479200 Gold

Gullgul

479005 Orange

SEED

Dyporansje

479010 Yellow

Gresskar

478910 Antigua Primrose F1

■ Kremhvite, store, doble blomster ■ Blomstrer noe senere enn sortene med gule/ oransje blomster ■ Værbestandig og utholdende i bed, høyde: ca. 35 cm

Planter for bed & balkong

TAGETES

147

Gul

SEED

Gullgul

Blanding

479205 Orange

SEED

Oransjegul

479210 Yellow

SEED

Sitrongul

479215 Mix

Stauder

479015 Mix

SEED

Blanding

479075 Vanilla F1

Gress

Marvel F1

SEED

Oransje

479055 Yellow

SEED

Gul

479200 Gold Coins Gold F1

479015 Inca II Mix F1

479050 Marvel Orange F1

479205 Gold Coins Orange F1

Frukt

Urter

479005 Inca II Orange F1

Grønnsaker

479050 Orange F1

Grønnsaker i potter

■ Sterktvoksende bedsort med store, tettfylte blomster på stabile stilker ■ Ideell for tunge potteplanter eller beplantning av bed ■ Kan godt kombineres med 'Vanilla' F1 pga. liknende vekstegenskaper, høyde: ca. 35 cm


TAGETES

Sortiment våren 2019

148

Tagetes lucida

479400 Bright Yellow

SEED

Lysende gul

Fløyelsblomst

479405 Deep Orange

SEED

Dyporansje 1300

II-V

18-22

10-14

4-5

479410 Flame

SEED

Rød med gule topper

Sort Anisata

9-12*

6-8

14-18

(x)

-

*) 1-3 planter/potte

479420 Primrose

SEED

Lysegul

479425 Spry

SEED

Rødbrun på utsiden, gul på innsiden

Anisata

Texana ® Special ■ Spesielle farger som supplement til standardsortimentet ■ Vekstegenskapene avviker noe fra Texana ® -serien ■ Ideell for et salgssterkt sortiment av høy kvalitet 479610 Fireball 479620 Strawberry Blonde Karminrød / oker

■ Små, gule blomster og mørkegrønt bladverk gir en deilig duft av anis ■ Bladene brukes også som erstatning for estragon ■ Interessant plante til duft- og urtesortimenter, høyde: ca. 25 cm 479300 Anisata

SEED

Gul

479400 Janie Bright Yellow

479405 Janie Deep Orange

479410 Janie Flame

479425 Janie Spry

479550 Texana ® Bee

Texana ® ■ Serie som blomstrer tidlig og jevnt og med et stort utvalg av klare, sterke farger ■ Den første blomsten er allerede godt fylt ■ Ensartet kvalitet i pakker og potter ■ Godt egnet i hager, med gjenblomstrende, rik blomstring, høyde i bed ca. 20 cm

479300 Anisata

Tagetes x patula Fransk marigull 1300

II-V

18-22

10-14

4-5

480 | SEED

479550 Bee

Sort

Mahognirød, gullgul kant

Janie

P-10

6-7

12-16

-

-

Texana ®

P-10

6-7

12-16

-

-

Texana ® Special

P-10

6-8

12-16

-

-

Zenith

9-15*

7-9

12-16

-

(x)

Solena ®

9-15*

7-8

12-16

-

(x)

Disco

9-15*

7-8

12-16

-

x

Sunburst F1

10-19*

7-9

12-16

-

(x)

*) 1-3 planter/potte

Sorter med doble blomster Janie ■ Serie med doble, middelsstore blomster som blomstrer meget tidlig ■ Ensartet og kompakt plantestruktur ■ Spesielt for produksjonen med et stort antall planter per enhetsområde og rask rydding av sett ■ Høyde i potter: ca. 10 cm, i bed: ca. 18 cm

480 | SEED

479555 Bolero Gullgul, røde topper

480 | SEED

479560 Deep Orange Dyporansje

479565 Flame

180 | 480 | SEED

Mahognirød, oransje kant

479555 Texana ® Bolero

480 | SEED

479570 Gold Gullgul

480 | SEED

479575 Harmony Oransje midtpunkt, mahognirød kant

479580 Orange

180 | 480 | SEED

Oransje

479585 Sun

SEED

FORBEDRET Gul

479590 Yellow

180 | 480 | SEED

Ren gul

479595 Yellow Fire

480 | SEED

Gul med røde markeringer

479600 Elite Mix

480 | SEED

Dyprød / oransje

b | 480 | SEED

Elite-blanding 479560 Texana ® Deep Orange

480 | SEED


Sortiment våren 2019

Snittblomster

FORBEDRET

Planter for bed & balkong

TAGETES

149

479565 Texana ® Flame

479585 Texana ® Sun

479620 Texana ® Special Strawberry Blonde

479950 Golden Yellow

SEED

Gullgul

479955 Lemon Yellow

SEED

Stauder

■ Triploid serie med blomster som tåler regn og som er i størrelsen mellom Erecta- og Patula-hybrider ■ Hardfør, godt forgreinet voksemåte ■ Kontinuerlig blomstring til frosten kommer ■ Ideell for beplantning av bed og større beholdere ■ Høyde: ca. 20 cm, i bed: opptil 35 cm

Gresskar

Zenith

Sitrongul 479570 Texana ® Gold

479590 Texana ® Yellow

479960 Orange

SEED

Oransje

479970 Red and Gold

SEED

479975 Yellow

SEED

479595 Texana ® Yellow Fire

479950 Zenith Golden Yellow

479955 Zenith Lemon Yellow

479960 Zenith Orange

479970 Zenith Red and Gold

479580 Texana ® Orange

479610 Texana ® Special Fireball

479975 Zenith Yellow

Frukt

Urter

479575 Texana ® Harmony

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gul

Gress

Rød med gullgule markeringer


TAGETES

150

Sortiment våren 2019

Solena ® ■ Meget store, halvveis doble blomster i sterke farger ■ Store, hardføre planter med god forgreining og værbestandighet ■ Ideell for sterke potteplanter, høyde i bed ca. 25 cm 479865 Bee

480 | SEED

Rødbrun med gul kant

479870 Bolero

480 | SEED

Gullgul med røde topper

479875 Flame

480 | SEED

Brun med oransje kant

479880 Gold

480 | SEED

Gullgul

479885 Orange

479875 Solena ® Flame

479893 Solena ® Vanilla

479880 Solena ® Gold

479895 Solena ® Yellow

480 | SEED

Oransje

479890 Red

480 | SEED

Rød

479893 Vanilla

SEED

Kremgul

479895 Yellow

480 | SEED

Gul

479900 Mix

480 | SEED

Blanding

Sorter med enkle blomster Disco ■ Enkelt blomstrende sort for potte- og bedplanter ■ Tidlig, rik og lang blomstring ■ Flat, sfærisk og kompakt plante, høyde: ca. 20 cm ■ God værbestandighet, ideell for beplantninger på store arealer 480090 Citrus

SEED

Gul med oransje striper 479865 Solena ® Bee

479885 Solena ® Orange

480 | SEED

480105 Golden Yellow Gullgul

480 | SEED

480110 Granada Gulloransje med rød basis

480115 Orange

480 | SEED

Oransje

480120 Red

480 | SEED

Rødbrun

479870 Solena ® Bolero

479890 Solena ® Red

480105 Disco Golden Yellow

480110 Disco Granada


Sortiment våren 2019

Tagetes tenuifolia Dufttagetes 1500

II-V

18-22

10-14

4-5

Sort Luna

480120 Disco Red

480115 Disco Orange

9-10

8-10/6*

12-16

-

Planter for bed & balkong

TALINUM

151

x

*) Under kortdagsbetingelser

■ Riktblomstrende, buskete planter med tusenvis av enkle blomster ■ Ensartet, kompakt voksemåte ■ Stor fargeeffekt i bedbeplantning på større flater, høyde: ca. 25 cm 480300 Golden Yellow

SEED

Gullgul

480305 Lemon Yellow

SEED

Snittblomster

Luna

480315 Luna Red

Talinum paniculatum Jewels of Opar

480310 Orange

SEED

Oransje

480315 Red Rødbrun

480090 Disco Citrus

SEED

1500

I-IV

20-24

7-10

Gresskar

Sitrongul 5-6

Sort Rosy Pearls

10-12

7-9

12-16

-

-

SEED

■ En sky med rosa blomster og røde fruktperler som svever på tynne, trådlignende skudd over buskete planter ■ Gullfarget bladverk som danner en attraktiv kontrast som virker spesielt godt i blandete beplantninger ■ Også egnet som snittblomster, høyde: ca. 50 cm

SEED

480350 Rosy Pearls

480200 Orange Oransje

480205 Orange & Red Oransje / rød

Rosa

480210 Yellow

SEED

SEED

Gress

■ Store, enkle blomster med god værbestandighet ■ Kraftig, sfærisk plantestruktur ■ Ideell for beplantning av bed på store arealer og kultivering i beholdere om sommeren

Stauder

Rosy Pearls

Sunburst F1

Gul

480215 Yellow & Red

SEED

Gul / rød

480305 Luna Lemon Yellow

480200 Sunburst Orange F1

480310 Luna Orange

480210 Sunburst Yellow F1

480350 Rosy Pearls

Frukt

480215 Sunburst Yellow & Red F1

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

480300 Luna Golden Yellow


THUNBERGIA

152

Sortiment våren 2019

Thunbergia alata Solhatt

1500/3-7000* II-IV *) Flerkorn, 3-7 korn/potte

18-20

10-14

4-5

Sort Sunny Susy ®

12-19/HB*

8-14

14-16

x

(x)

Sunny Susy ® Trio

12-19/HB*

10-14

14-16

x

(x)

Lemon Star

12-19/HB*

8-14

14-16

x

(x)

Orange Beauty

12-19/HB*

10-14

14-16

x

(x)

Susie

12-19/HB*

8-10

14-18

-

(x)

African Sunset

12-19/HB*

8-10

14-18

-

(x)

*) 1-3 planter/potte

Sunny Susy ® ■ Rik blomstring i strålende farger ■ Kraftig voksemåte og skadefritt, mørkegrønt bladverk ■ Tidlig blomstring ■ En berikelse av sortimentet med slyngplanter 480490 Amber Stripes

NY

128

Ravfarget

480495 Brownie

128

Brunrød

480505 Glow

128

Glorød med svart øye

480510 Lemon Sunrise

128

Lysegul med hvit kant

480511 New Orange

128

Oransje med svart øye

480513 Pink Beauty

128

Lyserosa med svart øye

480535 Red-Orange

480514 Sunny Susy ® Rose Sensation

128

Oransje med rød ring

480514 Rose Sensation

128

Rosa med svart øye

480515 Terracotta

128

Terrakottafarger

480520 White Halo

128

Hvit med svart øye

480523 Yellow Dark Eye

128

Gul med svart øye

480495 Sunny Susy ® Brownie

480510 Sunny Susy ® Lemon Sunrise

480505 Sunny Susy ® Glow

480511 Sunny Susy ® New Orange

480515 Sunny Susy ® Terracotta

NY

480490 Sunny Susy ® Amber Stripes


Sortiment våren 2019

Orange Beauty ■ Strålende oransje blomster med mørkt midtpunkt ■ Attraktiv slyngplante for større potter og enkle planter 480530 Orange Beauty

Planter for bed & balkong

THUNBERGIA

153

128

Snittblomster

Dyporansje med svart øye

480523 Sunny Susy ® Yellow Dark Eye

Sunny Susy ® Trio ■ Attraktiv fargekombinasjon for flerfargete beplantninger på balkongen ■ Ideell for enkle planter av høy kvalitet

Susie

480544 New Orange-Rose SensationYellow Dark Eye

50

480546 Red Orange-Rose SensationWhite Halo

50

NY NY

480530 Orange Beauty

Gresskar

480525 Lemon Star

Oransje - rosa - gul

■ Rasktvoksende klatreplante med rik blomstring som varer til frosten setter inn ■ For produksjon av beholdere, plantepyramider og ampler ■ Høyde i potter: ca. 80 cm, slutthøyde: ca. 200 cm

Oransje - rosa - hvit

480555 Orange Black Eye

NY 480514 Sunny Susy ® Rose Sensation

SEED

Oransje med svart øye

480560 White Black Eye

Stauder

480513 Sunny Susy ® Pink Beauty

SEED

Hvit med svart øye

480565 Yellow Black Eye

SEED

Gul med svart øye

480570 Formula Mix

SEED

Gress

Formelblanding

480544 Trio New Orange-Rose Sensation-Yellow Dark Eye

NY

Grønnsaker i potter

African Sunset ■ Terrakottafargete blomster med vinrød fargemønster ■ Klatreplante for beholdere og ampler ■ En attraktiv, påfallende spesialfarge ■ I potter: ca. 80 cm, slutthøyde: ca. 200 cm 480595 African Sunset

SEED

Vinrød fargemønster

Grønnsaker

480535 Sunny Susy ® Red-Orange

480546 Sunny Susy ® Trio

Lemon Star

480525 Lemon Star

480555 Susie Orange Bl. Eye

480565 Susie Yellow Bl. Eye

480560 Susie White Bl. Eye

480595 African Sunset

Urter

■ Sitrongule blomster med mørkt midtpunkt ■ Attraktiv slyngplante for større potter og enkle planter ■ Meget tidlig blomstring 128

480520 Sunny Susy ® White Halo

Frukt

Sitrongul med svart øye


TITHONIA

154

Sortiment våren 2019

Tithonia rotundifolia Meksikansk solblomst

1500/4500* III-V** 18-22 5-10 *) 1-3 korn/potte **) Direktesåing f.o.m. ultimo april

4-5

Sort Fiesta del Sol

11-13

9-12

12-15

-

481200 Tip Top Apricot

(x)

481205 Tip Top Gold

*) Plantevare

Fiesta del Sol ■ Kompakt voksende solblomst for kultivering i potter og beholdere, høyde i hagen ca. 70 cm ■ Strålende oransje blomster ■ Langvarig blomstring, selv ved høye temperaturer ■ Ideell for planting i bed på varme, solfylte steder

481100 Kaiserin Victoria

481210 Tip Top Scarlet

481105 Lobbianum

481215 Tip Top Alaska Mix

180 | SEED

480750 Fiesta del Sol Oransje

Tropaeolum minus

Ebony & Ivory

Blomkarse 480750 Fiesta del Sol

1500/5000* IV-V** 15-18 10-15 *) 5 korn/potte **) Direktesåing mulig f.o.m. mai: 15 korn/m²

Tropaeolum majus (T. peltophorum)

4-5

Sort

Blomkarse 1500/5000* IV-V** 15-18 10-15 4-5 *) 5 korn/potte **) Direktesåing mulig f.o.m. mai: 15 korn/m²

Sort

Tip Top

10-12*/HB

4*/6-8

10-15

-

(x)

Ebony & Ivory

10-12*/HB

4*/7-9

10-15

-

x

Jewel Cherry Rose

10-12*/HB

4*/6-8

10-15

-

x

Ladybird

10-12*/HB

4*/6-8

10-15

-

(x)

Sangria

10-12*/HB

4*/7-9

10-15

-

(x)

■ Mahognirøde og kremhvite blomster som danner en blanding av en usedvanlig fargekontrast ■ Planter med kraftig voksemåte og god forgreining ■ Ideell for bedbeplantning over store flater, høyde: ca. 25 cm 481225 Ebony & Ivory Mahognirøde og kremhvite blomster

*) Plantesalg

Kaiserin Victoria

P/9-11*

3-5

10-15

-

xx

Lobbianum

P/9-11*

3-5

10-15

-

xx

*) Direktesåing f.o.m. mai, 15 korn/m²

Kaiserin Victoria ■ Skinnende røde blomster ■ Kraftig voksende planter med blålig bladverk 481100 Kaiserin Victoria

SEED

Skinnende rød

Tip Top ■ Klatreplante som vokser mindre sterkt og som blomstrer fritt over bladverket ■ Blomstrer tidlig ■ Egnet til kultivering i potter og ampler og på store arealer som fargerik beplantning, høyde: ca. 20 cm 481200 Apricot

Lobbianum

481205 Gold

■ Blanding med rikt fargespill fra rød via oransje til gul ■ Meget kraftig voksemåte, høyde: inntil 3 m

481210 Scarlet

481105 Lobbianum

481220 Mix

Blanding

SEED

Lys aprikosfarge

SEED

Gullgul

SEED

SEED

Skarlagensrød

481215 Alaska Mix

SEED

Blanding, panasjert bladverk Blanding, inneholder flere farger

SEED 481225 Ebony & Ivory

SEED


Verbena rigida

Jewel Cherry Rose

Året verbena

■ Kirsebærrøde blomster som lyser fritt over planter som ranker lite, kompakt voksemåte, høyde: ca. 25 cm

2000

SEED

4-5

Venosa

10-12

11-13

12-16

-

(x)

Polaris

10-12

11-13

12-16

-

(x)

SEED

■ Enkelte fiolette blomster danner på sommeren et tykt teppe med farger ■ Hardfør og frisk voksemåte ■ Attraktiv, kontinuerlig blomstrende plante for beplantning av bed og store plantekar, høyde i bed: ca. 25 cm

481240 Sangria

Verbena bonariensis

482400 Venosa

Brasiliansk verbena

18-20

10-14

Gresskar

Sangria

I-III

84 | 336 | SEED

Fiolett

Gullgul 2000

6-7

Sort Violetta

■ Skarlagensrødt lysende blomster som står tett over blågrønt bladverk ■ Sfæriske, kompakte planter ■ En spesialitet for beplantningen av bed og bruken i beholdere, høyde: ca. 20 cm SEED

Snittblomster

■ Planter som klatrer lite og med frittstående blomster over bladverket ■ Gule blomster med en påfallende rød flekk i halsen ■ Passer godt til dyrking i potter eller for kanter, høyde: ca. 20 cm

Skarlagensrød

10-14

Venosa

Ladybird

481240 Sangria

20-22

Sort

Karminrosa

481235 Ladybird

I-III

11-13/19*

12-14

12-16

-

x

*) 3 planter/beholder

Violetta Stauder

481230 Jewel Cherry Rose

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

VERBENA

155

■ Sterke fiolette blomsterknopper som sitter i toppen av løst forgreinete stilker ■ Attraktiv berikelse til utvalget av planter i bed ■ Også passende for snitting 481400 Violetta

28 | 84 | 128 | SEED

Gress

Fiolett

482400 Venosa

■ Danner et tykt teppe med lyseblå blomster ■ Meget rik og langvarig blomstring ■ Attraktiv plante for beplantning av bed, høyde i bed: ca. 25 cm 482405 Polaris Lyseblå

481235 Ladybird

481400 Violetta

482405 Polaris

Frukt

Urter

Grønnsaker

481230 Jewel Cherry Rose

84 | SEED

Grønnsaker i potter

Polaris


VERBENA

156

Sortiment våren 2019

Verbena x peruviana Verbena Sort Samira ®

10-12/HB

8-11/13

14-16

x

x

Samira ® Trio

12-13/HB

8-11/13

14-16

(x)

x

Samira ® Up

10-12

8-10

14-16

x

x

Vectura ®

10-12/HB

8-10/12

14-16

x

x

Vectura ® Trio

11-13/HB

8-10/12

14-16

(x)

(x)

Samira ® ■ Universal sort for kultivering i potter og ampler ■ Store blomster i attraktive, sterke farger ■ Meget godt forgreinet, overhengende voksemåte, flattoppet sfærisk plantestruktur ■ Melduggbestandig og rikt blomstrende til frosten kommer 482000 Blue with Eye

482010 Samira ® Burgundy

482020 Samira ® Deep Blue

482000 Samira ® Blue with Eye

482027 Samira ® Deep Red Star

b | 51 | 128

Blå med øye

482005 Bright Pink

128

Sterk rosa

482010 Burgundy

128

Vinrød

482012 Burgundy Wing

NY

128

Lysefiolett med vinrød vinge

482020 Deep Blue

128

Mørkeblå

482027 Deep Red Star

128

Dyprød / hvit stjerneformet

482029 Lavender Eye

128

FORBEDRET Lilla

482028 Lavender Star

128

Lilla / hvit stjernet

482030 Peach

b | 51 | 128

FORBEDRET

Aprikosfarget

482031 Odorata Cream

128

Kremhvit / med duft

482042 Pink Wing

128

Hvit med rosa vinger

482046 Purple Eye

b | 51 | 128

Mørkefiolett med hvitt øye

482047 Purple Wing

b | 51 | 128

Hvit med fiolette vinger

482055 Red Star

51 | 128

Rød / lakserød stjernet

482060 Red with Eye

128

Mørkerød med øye

482065 Rose

b | 51 | 128

Rosa

482070 Rose Star

128

482005 Samira ® Bright Pink

Rosa stjernet

482075 Scarlet

NY

b | 51 | 128

Skarlagensrød

482080 White

482029 Samira ® Lavender Eye

b | 51 | 128

Hvit

482012 Samira ® Burgundy Wing

482030 Samira ® Peach


VERBENA

Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

157

482065 Samira ® Rose

482088 Samira ® Trio Purple Eye - Red with Eye - White

482042 Samira ® Pink Wing

482070 Samira ® Rose Star

482085 Samira ® Trio Blue Eye-Burgundy-Pink Red Eye

482046 Samira ® Purple Eye

482075 Samira ® Scarlet

482090 Samira ® Trio White-Scarlet-Bright Pink

482055 Samira ® Red Star

482047 Samira ® Purple Wing

482080 Samira ® White

482060 Samira ® Red with Eye

482095 Samira ® Trio White-Peach-Scarlet

Frukt

Urter

482028 Samira ® Lavend. Star

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

482031 Samira ® Odorata Cream


VERBENA

158

Sortiment våren 2019

NY

Samira ® Up

NY

NY 128 128 128 128

482115 Samira ® Up Cherry Eye

482195 Vectura ® Blue

NY

Skarlagensrød med lyst øye

482135 Violet Eye

NY

51 | 128

Hvit

Hvit med magenta flekker

482130 Scarlet Eye

NY

482260 White

Kirsebærrosa med lyst øye

482120 Magenta Splash

NY

51 | 128

Lyserosa med rødt øye

Vinrød med lyst øye

482115 Cherry Eye

NY

128

Skarlagensrød med øye

482255 Soft Pink Eye

■ Stående verbena for kultivering i potter ■ Store, sterke blomster i attraktive farger ■ Kompakt voksemåte og god basal forgreining ■ Resistent mot meldugg ■ Tidlig blomstring og et stort antall planter per enhetsområde gjør serien spesielt interessant for produksjonsbedrifter 482110 Burgundy Eye

482250 Scarlet Eye

128

NY

Fiolett med lyst øye

NY

482120 Samira ® Up Magenta Splash

482135 Samira ® Up Violet Eye

NY

482205 Vectura ® Burgundy

Vectura ® ■ En toppserie som blomstrer tidlig hvert år ■ Alle farger har en ensartet, flattoppet sfærisk voksemåte ■ De strålende blomstrene dekker hele planten ■ Meget friskt, mørkegrønt, dunet bladverk 482195 Blue

128

Blå

482205 Burgundy

NY

128

Vinrød

482215 Dark Red

51 | 128

Mørkerød

482220 Deep Blue

51 | 128

Mørkeblå

®

482130 Samira Up Scarlet Eye

NY

482230 Lavender

51 | 128

482215 Vectura ® Dark Red

Lysefiolett

482233 Peach

NY

51 | 128

Ferskenfarget

482235 Pink

51 | 128

Lyserosa

482240 Purple

128

Fiolett

482243 Red Eye

128

Rød med øye

482244 Red Wing

NY

128

Rosa med rød vinge

482245 Rose

128

Rosa

482249 Scarlet

NY

482110 Samira ® Up Burgundy Eye

482233 Vectura ® Peach

51 | 128

Skarlagensrød 482220 Vectura ® Deep Blue


Sortiment våren 2019

NY

482260 Vectura ® White

Snittblomster

482250 Vectura ® Scarlet Eye

Planter for bed & balkong

VERBENA

159

482244 Vectura ® Red Wing

482275 Verb. Vectura ® Trio

482235 Vectura ® Pink

482245 Vectura ® Rose

482280 Vectura ® Trio Deep Blue-Rose-White

Stauder

Gresskar

482230 Vectura ® Lavender

482249 Vectura ® Scarlet

482282 Vectura ® Trio Deep Blue-Scarlet-White

Urter

NY

BU kürzen

482243 Vectura ® Red Eye

482255 Vectura ® Soft Pink Eye

482284 Vectura ® Trio Pink - Rose - Soft Pink Eye

Frukt

482240 Vectura ® Purple

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


VERBENA

160

Sortiment våren 2019

Verbena x hybrida

481780 Pink

SEED

Rosa

Verbena

481785 Scarlet

SEED

Skarlagensrød 1500

I-IV

20-22

10-14

4-5

481790 Scarlet with Eye

SEED

Skarlagensrød med hvitt øye

Sort Verino ®

9-10

7-9

14-16

-

481795 White

x

Verino Compact

P-10

8-10

14-16

-

(x)

Verino ® Early

P-10

7-8

14-16

-

(x)

®

481555 Verino ® Blue

481565 Verino ® Burg. Eye

SEED

Hvit

480 | SEED

481800 Early Mix Blanding for tidlig blomstring

Verino ® ■ Store, strålende blomsterskjermer ■ Kort kultiveringstid på grunn av tidlig blomstring ■ Godt forgreinet, flattoppet, sfærisk voksemåte, høyde ca. 18 cm ■ Ideell for produksjon av store potteplanter 481550 Bicolor Purple

481575 Verino ® Purple

481585 Verino ® Rose

481590 Verino ® Scarlet

481595 Verino ® White

480 | SEED

Mørkefiolett med hvitt øye

481555 Blue

480 | SEED

Blå

481565 Burgundy with Eye

480 | SEED

Burgunderrød med hvitt øye

481575 Purple

SEED

Purpur

481580 Red with Eye

480 | SEED

Rød med hvitt øye

481585 Rose

480 | SEED

Mørkerosa

481590 Scarlet

480 | SEED

Skarlagensrød

481595 White

480 | SEED

Hvit

481600 Mix Blanding

481550 Verino ® Bicolor Purple

180 | 480 | SEED

481760 Verino ® E. Blue Eye

481765 Ver. E. Burg. Eye

481770 Ver. E. D. Red Eye

481780 Verino ® E. Pink

481785 Verino ® E. Scarlet

481790 Ver. E. Scarl. Eye

Verino ® Compact ■ Meget kompakt vekst, sfærisk voksemåte ■ Serie med store, strålende blomster ■ Ideell for kultivering i varmt klima og for en høy tetthet per enhetsområde, høyde i bed ca. 15 cm 481700 Compact Mix

480 | SEED

Kompakt blanding

481700 Verino ® Compact Mix

481795 Verino ® E. White

Verino ® Early ■ Tidlig blomstringsserie for kultivering i potte ■ Sterke blomsterfarger ■ Kompakt vekst, ideell for pakker og mindre potter, høyde ca. 15 cm 481760 Blue with Eye

SEED

Blå med hvitt øye

481765 Burgundy with Eye

SEED

Vinrød med hvitt øye

481770 Deep Red with Eye

SEED

Mørkerød med hvitt øye 481580 Verino ® Red with Eye

481800 Verino ® Early Mix


Sortiment våren 2019

Zinnia elegans Sinnia

1300*/2000 III-VI** 20-22 5-10 *) F1-hybrider **) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

2-4

Sort Columbus F1

9-11/17*

5-9

16-18

-

x

Swizzle F1

9-11/17*

5-9

16-18

-

x

Short Stuff F1

9-10/13*

5-7

16-18

-

(x)

Zinnita

9-10/13*

5-7

16-18

-

(x)

Snittblomster

*) 3 planter/beholder

Columbus F1 ■ Pottesort med store blomster i sterke farger ■ Sterke, godt forgreinete stilker ■ Gode, lange blomstringsegenskaper, høyde ca. 25 cm 489660 Cherry

Planter for bed & balkong

ZINNIA

161

489675 Columbus Orange F1

489705 Swizzle Cherry & Ivory F1

336 | SEED

Kirsebærrosa

SEED

Gresskar

489665 Coral Korallrosa

489670 Ivory

SEED

Kremhvit

489675 Orange

336 | SEED

489680 Columbus Pink F1

489685 Columb. Salmon F1

489660 Columb. Cherry F1

489670 Columbus Ivory F1

Oransje

489680 Pink

SEED

489685 Salmon

Stauder

Lyserosa

SEED

Lakserosa

489690 Scarlet

336 | SEED

Skarlagensrød

489700 Mix Blanding

180 | 336 | SEED

489710 Swizzle Scarlet & Yellow F1

Swizzle F1 Gress

336 | SEED

Gul

■ Attraktive tofargete blomster ■ Ideell sommerplante for impulskjøp ■ Godt supplement til Columbus-serien, høyde ca. 25 cm 336 | SEED

Grønnsaker i potter

489705 Cherry & Ivory Rød med kremhvite topper

489710 Scarlet & Yellow

336 | SEED

Skarlagensrød med gule topper

Short Stuff F1 489690 Columbus Scarlet F1

■ Meget tidlig blomstring og ensartet og kompakt voksemåte ■ Godt egnet for salg i sett fra sent på våren til høysommeren ■ Høyde ca. 15 cm 489900 Mix

490000 Zinnita Formula Mix

Grønnsaker

489695 Yellow

SEED

Blanding

■ Meget kompakt sinnia i potter med et mangfold av salgsmuligheter ■ Plantene danner meget tidlig mange pompongformete blomsterballer i forskjellige farger, høyde ca. 20 cm 490000 Zinnita Formula Mix 489695 Columbus Yellow F1

Blanding

SEED 489900 Short Stuff Mix F1

Frukt

Urter

Zinnita Formula Mix


ZINNIA

162

Sortiment våren 2019

Zinnia x hybrida Zinnia

1300

II-VI

20-22

5-10

3-5

Sort Profusion

9-11

5-7

16-18

-

x

Profusion Double

9-11

5-7

16-18

-

x

Zahara

10-12

5-7

16-18

-

x

Zahara Double

10-12

5-7

16-18

-

x

Profusion ■ Fremragende, sterke blomsterfarger ■ Motstandsdyktig, skadefritt bladverk ■ For markedsføring på våren og sommeren, høyde ca. 25 cm 490675 Cherry

490685 Profusion Orange

490780 Profusion Double Fire

SEED

Kirsebærrosa

490680 Fire

SEED

Ildrød

490685 Orange

SEED

Oransje

490687 Red

SEED

Rød

490690 White

SEED

Hvit

490695 Yellow

SEED

Gul

490700 Mix

180 | 336 | SEED

Blanding

Profusion Double ■ Fremragende, sterke blomsterfarger, halvveis doble ■ Motstandsdyktig, skadefritt bladverk ■ For salg på våren og sommeren, høyde ca. 20 cm 490770 Cherry

490785 Profusion Double Gold

SEED

Kirsebærrosa

490780 Fire

336 | SEED

Ildrød

490785 Gold

336 | SEED

Oransje 490675 Profusion Cherry

490680 Profusion Fire

490787 Hot Cherry

336 | SEED

Kirsebærrosa

490790 White

336 | SEED

Hvit

490795 Yellow

336 | SEED

Gul

490800 Mix

336 | SEED

Blanding 490690 Profusion White

490687 Profusion Red

490787 Profusion Double Hot Cherry

490695 Profusion Yellow

490770 Profusion Double Cherry

490790 Profusion Double White


Sortiment våren 2019

Zahara Double ■ Tettfylte blomster i sterke farger ■ Friske planter med godt forgreinet voksemåte ■ Tåler varme og tørke ■ Ideell for bedbeplantning i offentlige grøntanlegg, høyde ca. 30 cm 490878 Bright Orange

Planter for bed & balkong

ZINNIA

163

SEED

NY 490885 Raspberry Swizzle

NY

490795 Profusion Double Yellow

336 | SEED

Bringebærrosa med hvite striper

Snittblomster

Lysende oransje

490865 Zahara Sunburst

Stauder

Gresskar

NY

490800 Profusion Double Mix

490875 Zahara Mix

NY Gress

Zahara

Grønnsaker i potter

■ Halvveis doble, store blomster som lyser i spesielle farger utendørs ■ Svært varmetolerant, tåler tørke ■ Skadefri og robust voksemåte, også under mindre gunstige forhold ■ Ideell for beplantning i bed i offentlige anlegg, høyde ca. 30 cm 490860 Starlight Rose

SEED

Hvit med rosa midtpunkt

490865 Sunburst

336 | SEED

Gullgul med rødt midtpunkt

490875 Mix

490878 Zahara Double Bright Orange

SEED

490860 Zahara Starlight Rose

490885 Zahara Double Raspberry Swizzle

Frukt

Urter

Grønnsaker

Blanding


AGASTACHE

164

Sortiment våren 2019

Agastache mexicana

White Mountain

Kjempeisop 1500

III-IV

18-20

Sort

7-14

6-7

/m2

Bavaria

16-20

80

8-10

-

x

■ Snittblomst med hvite blomster for frilandsdyrking ■ Lang blomstringstid med mange blomster ■ Også egnet for strukturert beplantning av bed 401565 White Mountain

Bavaria

SEED

Hvit

■ Attraktiv blanding for nedskjæring med blå og hvite blomster ■ Lange, rette stilker med god holdbarhet ■ Deilig lukt 128 | SEED

401335 Bavaria Blå / hvit blanding

Marina Mix ■ Sterktvoksende blanding for kultivering av snittblomster ■ Avbalansert sammenstilling av planter med blå, fiolette og hvite blomster ■ Holdbart supplement til blandete buketter for direktesalg 401570 Marina Mix Blanding

128 | SEED

401570 Marina Mix

Amaranthus caudatus Emilia javanica

1500* III-V *) Direktesåing 100 korn/m²

Sort

15-18

7-14

4-5

/m2

Grünschwanz

16-20

80

8-10

x

x

Rotschwanz

16-20

80

8-10

x

x

A. caudatus hengende blomsteraks Grünschwanz 401335 Bavaria

■ Gullgrønne, lange, hengende blomsteraks ■ Sommerlig snittblomst til frilandsdyrking, også egent for blomsterhåndverket med tørkete blomster

Ageratum houstonianum Blåkorg 1500

I-III

18-20

Sort

7-10

402200 Grünschwanz

4-6

/m2

Blue Horizon F1

16-25

60

7-9

-

(x)

Red Sea

16-25

60

7-9

-

(x)

White Mountain

16-25

60

7-9

-

(x)

Marina

16-25

60

7-9

-

(x)

401550 Blue Horizon F1

Rotschwanz ■ Karminrøde, langt nedoverhengende blomsteraks ■ Grønt bladverk, kraftigvoksende planter ■ Ideell for blomsterhåndverk og til tørking

Blue Horizon F1 ■ Hardfør variant med kraftig voksemåte for kultivering i store potter og beholdere eller for snitting ■ Flere middels blå blomster i løpet av hele sommeren ■ Meget god for utendørs kultivering, ideell for beplantning i store områder 401550 Blue Horizon F1

402210 Rotschwanz Rød, hengende

128 | SEED

Lyseblå

Red Sea

401555 Red Sea

■ Purpurrøde knopper, senere fiolettrøde blomster med lang holdbarhet ■ God for kultivering på friland og under glass av snittblomster ■ Også egnet for strukturert beplantning av bed 401555 Red Sea Purpurrød, fiolettrød

SEED

Grønn, hengende

SEED 401565 White Mountain

402200 Grünschwanz

128 | SEED


Sortiment våren 2019

Ammi majus Daucus carota

1500* III-VI** 15-18 *) Direktesåing 100 korn/m² **) Mulig med suksessiv kultivering

Sort

10-14

4-6

/m2 120

7-9

x

x

Queen of Africa

402250 Green Thumb

Amaranthus cruentus Rød amarant

1500* III-V *) Direktesåing 100 korn/m²

Sort

15-18

7-14

■ Snittblomst med hvite blomsterskjermer for bruk i forbindelse med blomsterhåndverk ■ Stående, trådliknende stilker ■ Direktesåing og suksessiv kultivering anbefales ■ Obs! Plantene inneholder stoffer som kan utløse hudreaksjoner ved høsting under høye temperaturer; bør derfor høstes tidlig om morgenen eller med egnete klær. 128 | SEED

402300 Queen of Africa

4-5

Hvit

Snittblomster

16-25

Gresskar

Queen of Africa

402210 Rotschwanz

Planter for bed & balkong

AMMI

165

/m2

Green Thumb

16-20

40

8-10

x

Oeschberg

16-20

50

8-10

x

x

Upright Mix

16-20

120

8-10

x

x

x

Ammi visnaga

402270 Oeschberg

■ Lysegrønne, hengende blomsteraks ■ For snitting og strukturert beplantning av bed

1500* III-VI** 15-18 *) Direktesåing 100 korn/m² **) Mulig med suksessiv kultivering

Sort

120

10-12

x

(x)

■ Kraftig, slank, stående snittblomst ■ De grønn-hvite blomsterskjermer er et attraktivt supplement i blomsterhåndverket ■ For frilandsdyrking og tidlighet under glass

Oeschberg ■ Mørkerød, stående blomsteraks med god forgreining ■ Rødbrunt bladverk ■ Kraftig voksende sort for snitting og dekorativ beplantning av bed

402310 Green Mist Grønn / hvit

402275 Upright Mix

128 | SEED

Grønnsaker

128 | SEED

Rød, stående

Upright Mix

Urter

■ Blanding av stående blomstertyper i fargene grønn, rød og bronse ■ Attraktivt supplement til naturnære eller sensommerlige buketter 402275 Upright Mix

16-25

Green Mist

Grønn, stående

402270 Oeschberg

4-6

/m2

Green Mist

128 | SEED

10-14

Gress

Green Thumb

402250 Green Thumb

Stauder

Ammi visnaga

Grønnsaker i potter

Varianter med stående blomsteraks

128 | SEED

402300 Queen of Africa

402310 Green Mist

Frukt

Blanding


ANETHUM

166

Sortiment våren 2019

Anethum graveolens Dill

1500*

III-VI**

15-18

Sort

10-14

5-6

/m2

Vierling

16-25

80

8-10

x

x

402700 Vierling

Vierling

403665 Rocket Bronze F1

403675 Rocket Orchid F1

403680 Rocket Red F1

403685 Rocket Rose F1

Madame Butterfly F1

■ Grønngule skjermer med aromatisk duft ■ Fint fjærdelt, blågrønt bladverk ■ Brukes mye i blomsterhåndverket 128 | SEED

402700 Vierling Gul

■ Blanding med doble, asalealignende blomster ■ Stort utvalg av varme farger ■ God forgreining, ideell for rik stilkeavling ved frilandssnittdyrking ■ Også egnet for bedbeplantning på store flater 403560 Madame Butterfly F1

128 | SEED

Blanding, doble blomster

Antirrhinum majus Løvemunn 1500/1300

II-V

18-20

Sort

7-10

5-7

403695 Rocket Yellow F1

/m2

La Bella F1

16-25

50

6-8

(x)

-

Madame Butterfly F1

16-25

60

7-9

(x)

-

Rocket F1

16-25

70

6-8

(x)

-

Hohes Lied

16-25

50

6-8

(x)

-

Tip Top

16-25

100

6-8

(x)

-

Leonidas F1

48-64

100

6-8

x

-

*) 3 planter/ampel/beholder

Snittsorter for friland La Bella Mix F1 ■ Klokkeformete blomster i en lysende fargeblanding ■ Godt forgreinete planter med kraftige, middelslange stilker ■ For frilandssnitt og bedbeplantning på store flater 403550 La Bella Mix F1 Blanding

403700 Rocket Mix F1

403560 Madame Butterfly F1

SEED

Rocket F1

Hohes Lied

■ Serie for frilandskultivering av snittblomster av høy kvalitet ■ Lange, kraftige stilker med tett besatte blomsteraks og god holdbarhet ■ Meget ensartet i voksemåte og blomstringstid ■ Intenst lysende blomsterfarger

■ Fargerik blanding til frilandssnitt ■ Tett besatte, tunge blomsterstilker ■ Sort av høy kvalitet for plantesalg

403665 Bronze

403720 Hohes Lied Blanding

128 | SEED

Bronse

403670 Flame

SEED

Skarlagensrød

403675 Orchid

SEED

Lillarosa

403680 Red

128 | SEED

Fløyelsrød

403685 Rose

128 | SEED

Rosa

403690 White

128 | SEED

Hvit

403695 Yellow

128 | SEED

Gul

403700 Mix

128 | SEED

Formelblanding 403550 La Bella Mix F1

403720 Hohes Lied

SEED


Sortiment våren 2019 410800 Golden

Tip Top Mix

SEED

Gullgul

403730 Tip Top Mix

128 | SEED

410810 Orange

■ Robust bed- og snittsort i et stort fargespill ■ Ideell for plantesalg

Intens oransje

410815 Orange Black Center

SEED

Oransje med svart midtpunkt

SEED

410820 Mix

Blanding

Planter for bed & balkong

CALENDULA

167

128 | SEED

Snittblomster

Formelblanding

403965 Leonidas Carmine F1

Bupleurum rotundifolium (B. griffithii)

1500* II-VI *) Direktesåing: 100 korn/m²

Sort

403730 Tip Top Mix

14-21

5-6

/m2

Garibaldi

Snittsorter for beskyttet kultivering under glass og folie

16-25

60

7-9

x

x

128 | SEED

Gul

410815 Prinzess Orange Bl. C.

Greenheart

410830 Gold

SEED

410835 Orange

SEED

Oransje

SEED SEED

Lyserosa

SEED

Rød

Marigull 1500

SEED

Gul

404000 Mix

Calendula officinalis

SEED

Hvit

403995 Yellow

410455 Garibaldi

SEED

Blanding

Sort

II-VI

15-20

10-14

4-5

/m2

Princess

16-25

50

6-8/12-16**

x

-

Greenheart

16-25

60

6-8/12-16**

x

-

*) 1-3 planter/potte **) tidlig kultur

Urter

403990 White

SEED

Grønnsaker

Oransje

403985 Red

SEED

Gullgul

Grønnsaker i potter

■ Store, halvdoble blomster med grønt midtpunkt ■ Tunge stilker, god sekundær blomstring ■ Ideell for snittkultur på våren og sommeren

Gul / rød

403980 Pink

410830 Greenheart Gold

Gress

410455 Garibaldi

Karminrød

403975 Orange

Stauder

■ Snittblomst med blomsterskjermaktig forgreinete stilker og gule blomsterstander ■ Brukes som attraktiv blomst i blomsterhåndverket

■ Pålitelig serie for dyrking under glass om vinteren og våren og under lave lys- og temperaturbetingelser ■ Lange, kraftige stilker med lite danning av sideskudd ■ Blomster i lysende farger og med god holdbarhet ■ Ideell for energibesparende kultivering

403970 Flame

410820 Prinzess Mix

Garibaldi

Leonidas F1

403965 Carmine

15

Gresskar

Hareøre

Princess

403975 Leonidas Orange F1

403995 Leonidas Yellow F1

410835 Greenheart Orange

Frukt

■ Serie for snittkultivering på våren og sommeren ■ Tett fylte blomster i lysende farger ■ Stabile, lange stilker ■ Relativ motstandsdyktighet overfor meldugg


CALLISTEPHUS

168

Sortiment våren 2019

Callistephus chinensis Sommerasters 1500

II-V

15-18

Sort

10-14

4-5

/m2

Nevita

20-32

60

7-9

x

-

Matsumoto

16-25

60

8-10

x

-

Standy

16-20

75

9-11

x

-

Stella

16-25

70

7-9

x

-

Serenade

20-32

70

7-9

x

-

Superbaby

20-32

60

7-9

x

-

Gala Formula

16-20

80

9-11

(x)

-

Matador

16-20

70

10-12

(x)

-

Riesen-Prinzess

16-20

75

9-11

(x)

-

Strahlen-Busch

16-20

70

8-10

(x)

-

412685 Matsumoto Scarlet

412690 Matsumoto White

412400 Nevita Formula Mix

Nevita ■ Meget tidlig blomstrende pompongasters med store blomster for kultivering av snittblomster ■ Meget stabil og tolerant overfor Fusarium ■ Forgreiner seg til basen, noe som sikrer høy avling på stilken ■ Stort fargeutvalg, blomstringen begynner samtidig 412370 Dark Blue

SEED

Mørkeblå

412375 Light Blue

SEED

Lyseblå

412380 Pink

SEED

Rosa

412385 Red

SEED

Rød

412390 Rose

SEED

Mørkerosa

412395 White

SEED

Hvit

128 | SEED

412400 Formula Mix Formelblanding

Matsumoto ■ Middels tidlig snittasters med halvveis doble blomster med en diameter på ca. 6 cm ■ Stabilt stående voksemåte med god, basisnær forgreining ■ For kultivering på friland og under glass 412645 Apricot

SEED

Aprikosfarget

412650 Blue

128 | SEED

Lyseblå

412665 Pink

128 | SEED

Lyserosa

412675 Red

SEED

Rød

412680 Rose

128 | SEED

Karmesinrosa

412685 Scarlet

128 | SEED

Skarlagensrød

412690 White

128 | SEED

Hvit

412695 Yellow

128 | SEED

Gul

412700 Formula Mix

Standy

128 | SEED

Mørkeblå

412660 Light Blue

412700 Matsumoto Formula Mix

128 | SEED

Formelblanding

■ 'Riesen-Prinzess'-type som er spesielt tolerant overfor Fusarium ■ Pålitelig høsting av stilker av høy kvalitet ■ Store, tett fylte blomster ■ Attraktivt fargeutvalg 412850 Carmine & White 412860 Creamy White

412380 Nevita Pink

412385 Nevita Red

412390 Nevita Rose

412650 Matsumoto Blue

412660 Matsumoto Lt. Blue

412395 Nevita White

412375 Nevita Light Blue

412665 Matsumoto Pink

412675 Matsumoto Red

SEED

Kremhvit

412870 Deep Blue

SEED

Mørkeblå

412880 Red

SEED

Rød

412890 Salmon Pink

SEED

Rosa

412900 Mix Blanding

412370 Nevita Dark Blue

SEED

Karminrosa med hvitt midtpunkt

412900 Standy Mix

128 | SEED


412850 St. Carmine & White

Stella ■ Enkelt blomstrende, meget tidlig snittasters til frilandsdyrking ■ Kraftige, stabile stilker som holder seg godt i en vase ■ Høy avling på stilken pga. god forgreining ■ Meget sikker i kultiveringen pga. høy toleranse overfor Fusarium

412950 Serenade Mix

413050 Gala Formula Mix

Superbaby Mix

Matador

■ Snittsort med tallrike, tett fylte blomster med en diameter på ca. 3 cm ■ Planter med god forgreining, kan også snittes som buskplanter ■ Ideell for tidlig dyrking under glass og på friland

■ Spesielt store blomster som vokser horisontalt på kraftige stilker ■ Topp blomsterkvalitet med høyt fyllforhold ■ Middels sen blomstring med god holdbarhet i vasen

413000 Superbaby Mix

413160 Crimson

SEED

Blanding

412495 Formula Mix

Snittblomster

412890 Standy Salmon Pink

SEED

Karminrosa

128 | SEED

413165 Deep Blue

Formelblanding

SEED

Gresskar

412880 Standy Red

Stauder

412870 Standy Deep Blue

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CALLISTEPHUS

169

Dypblå

413170 Fiery Red

SEED

Ildrød

413190 White

SEED

413195 Yellow

SEED

Gul

413200 Mix

Gress

Hvit

128 | SEED

Grønnsaker i potter

Blanding

412495 Stella Formula Mix

Grønnsaker

413000 Superbaby Mix

Gala Formula Mix

■ Snittsort med små blomster med halvveis doble, stående blomster i en lysende fargeblanding ■ Sterkt forgreinet voksemåte som også muliggjør engangshøsting ■ Robust og stabil sort for frilandsdyrking

■ Snittasters med middels sen blomstring og flate, sfæriske blomster som er besatt med stråleformete blomsterblader ■ Stramt stående, stabil voksemåte, ideell for frilandsdyrking ■ Stående blomster med god holdbarhet som snittblomster

412950 Serenade Mix

128 | SEED

413160 Matador Crimson

Urter

Serenade Mix

Blanding

413050 Gala Formula Mix

128 | SEED 413195 Matador Yellow

413165 Matador Deep Blue

Frukt

Formelblanding


CALLISTEPHUS

170

Sortiment våren 2019

Riesen-Prinzess

Carthamus tinctorius

Bella

■ Populær og tradisjonsrik snittsort med ballformete blomster med en diameter på ca. 12 cm ■ Ideell for kultivering av frilandssnittblomster og plantesalg

Fargetistel

■ Snittsort som blomstrer i andre kultiveringsår ■ Store klokkeformete blomster med intense farger ■ Kraftige stilker for utendørs innhøsting fra juni ■ Også passende for driving under glass ■ Høyde: ca. 60 cm

128 | SEED

413295 Formula Mix Formelblanding

414150 Blue

128 | SEED

Blå

1500* III-VI *) Direktesåing: 40 korn/m²

15-18

Sort

10-14

3-4

/m2

Feuerschopf

16-25

110

5-9

x

x

Orange Ball

16-25

80

5-9

x

x

Zanzibar

16-25

80

5-9

x

x

Feuerschopf ■ Oransje blomster med røde topper ■ Lange, stabile stilker ■ Ideell for suksessiv frilandsdyrking 415400 Feuerschopf

SEED

Oransje

Orange Ball ■ Gulloransje blomster ■ Rundt bladverk uten torner ■ Pålitelig sort med tidlig innhøsting og god snittkvalitet ved frilandsdyrking og dyrking under glass 413295 Riesen-Prinzess Formula Mix

415410 Orange Ball

414150 Bella Blue

Strahlen-Busch-Elitemix

Champion F1

■ Buskaktig voksende, riktblomstrende blanding med stråleformete blomster ■ Godt egnet for kultivering av frilandssnittblomster og til plantesalg

■ Ensartete avlinger for kultivering av planter for snitting og i beholdere ■ Blomstrer tidlig og pålitelig det første året ved tidlig såing ■ God basal forgreining med kraftige stilker ■ Høyde: ca. 60 cm

413350 Strahlen-Busch-Elitemix

SEED

Zanzibar

Blanding

414200 Blue

SEED

Oransje

■ Spesielt ensartet, middels tidlig sort med lysende oransje blomster ■ Tunge stilker med god forgreining ■ Mørkegrønt bladverk 415415 Zanzibar

SEED

Lysende oransje

SEED

Blå

414205 Pink

SEED

Rosa

414200 Champion Blue F1

415410 Orange Ball

Celosia

Campanula medium

1300 *) Lysspirende

Mariaklokke

XII-II

415400 Feuerschopf

Celosia argentea

413350 Strahlen-Busch-Elitemix

1500

414205 Champion Pink F1

18-20

14-21

II-V*

Sort

5-6

Sort

/m2

Bella

16-36

60

42-46

-

-

Champion F1

16-20

60

11-13

(x)

-

415415 Zanzibar

18-21

10-14

2-3

/m2

Purpurita

16-25

50

11-13

-

-

Bombay

32-64

130

11-13

x

-

Fireglow

36-64

60

11-13

(x)

-

*) 3 planter/beholder


var. cristata (vanlig fjærkam)

Fireglow ■ Fløyelsaktige, nærmest runde blomsterkammer i lysende ildrød ■ Lange, stabile stilker i lik lengde ■ Ideell for kultivering under glass

Purpurita ■ Snittsort med fjærkam i strålende purpur ■ Robust, frisk og stabil ■ Ideell for sommerkultivering og direktesalg ■ Høyde ca. 50 cm

NY

128 | SEED

416550 Fireglow Rød

Snittblomster

416412 Purpurita

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CENTAUREA

171

128 | SEED

Purpur

416502 Bombay Figo

Gresskar

NY

416550 Fireglow

Centaurea cyanus 1500* III-IV/IX *) Direktesåing: 100 korn/m²

Sort

-

-

80

6-8

-

-

Goliath Blue

16-25

80

6-8

-

-

SEED

Kornblomstblå

SEED

Cabrilla ® Mix

SEED

SEED

■ Blanding av snittblomster med et stort fargeutvalg fra blå og rød til rosa og hvit ■ Attraktiv plante for plantesalg og kultivering av snittblomster på friland

SEED

416755 Cabrilla ® Mix

SEED

Oransje

416520 Bombay Purple

Lyserosa

416525 Spring Green

SEED

Grønn

416530 Wine Red

Goliath Blue

SEED

Vinrød

416535 Yellow Gold

SEED

Blanding

Purpurfiolett

416510 Bombay Orange

416515 Bombay Pink

SEED

Gullgul

■ Utvalg med spesielt store, intens blå blomster ■ Kraftige, stabile stilker ■ Attraktiv plante for plantesalg og kultivering av snittblomster på friland for innhøsting tidlig på våren 416775 Goliath Blue

Urter

416520 Purple

128 | SEED

Blå 416525 Bombay Spring Gr.

416535 Bombay Yellow Gold

Frukt

416515 Pink

6-8

16-25

416750 Blauer Junge

Purpurrød

416510 Orange

80

Cabrilla ®

■ Kornblomst til kultivering med halvveis doble blomster i sterke blåfarger ■ Ideell for buketter med naturlig sjarm

Gullgul

416505 Fire

16-25

Blauer Junge

■ Effektiv snittsort for dyrking under glass ■ Eksotiske, trekantete hanekammer i lysende farger ■ Ensartet bestandsutvikling og jevn og tidlig blomstring ■ God holdbarhet ■ Plante av høy kvalitet til bruk i modernt blomsterhåndverk 416502 Figo

/m2

Blauer Junge

Gress

Bombay

4-5

Grønnsaker i potter

416505 Bombay Fire

10-14

Grønnsaker

416412 Purpurita

18-20

Stauder

Kornblomst


CENTAUREA

172

Sortiment våren 2019

Madonna ■ Snøhvite, tett fylte pompongblomster ■ Stabile, slank forgreinete stilker ■ Ideell for snittkultivering på friland på sommeren og strukturert beplantning av bed 417610 Madonna

SEED

Ren hvit

Snow Star

416750 Blauer Junge

■ Snittsort med enkle blomster for frilandsdyrking på sommeren og under glass ■ Stabile, jevnt voksende blomsterstilker

416860 Red & White

417620 Snow Star

Cerinthe major Honeywort

1500* I-III *) Direktesåing: 60 korn/m²

18-20

Sort

/m2

Kiwi Blue

16-20

10-14

70

Summer Spirit

4-6

8-10

-

-

Kiwi Blue ■ Brukes i blomsterhåndverket, sølvfargete blader som er dekket av stålblå rim ■ Skudd som henger ned i buer og med fiolettblå høyblader ■ Kan også selges som eksotisk, ettårig bøtteplante i større beholdere

416755 Cabrilla ® Mix

128 | SEED

Hvit, enkel

417000 Kiwi Blue

SEED

Stålblå

■ Hvite pompongtyper for sommerproduksjon, som utvikler lange, sterke stilker også på sommeren ■ Passende for produksjon under glass og på friland 417625 Summer Spirit

128 | SEED

Hvite pompongblomster

Tetra White ■ Meget store og godt fylte blomster, hvite med gult midtpunkt ■ Robust, kraftig type for plantesalg og kultivering av snittblomster på friland på sommeren 417630 Tetra White

128 | SEED

Hvit, dobbel 416775 Goliath Blue

Vegmo Sunny Ball Gold ■ Pompongtype med lysegule blomster for produksjon på friland og under glass ■ Forholdsvis lange, slanke stilker med god stabilitet og antall knopper ■ God holdbarhet ved salg og hos forbrukeren

Centranthus ruber Rød sporeblom

417639 Vegmo Sunny Ball Gold 1500 I-IV/VI *) Direktesåing: 100 korn/m²

18-20

Sort

10-14

4-5

Lysegul

/m2

Red & White

25-32

60

11-13

-

-

Red & White ■ Kontrastrik blanding av karminrøde og hvite blomster ■ Attraktiv snittblomst til ettårig og toårig kultivering ■ Hardfør, også egnet for naturnære staudebed 416860 Red & White Karminrød / hvit

128 | SEED

417000 Kiwi Blue

Chrysanthemum parthenium (Tanacetum) Matrem 1300* I-VI 18-20 *) Direktesåing f.o.m. april: 100 korn/m² **) Lysspirende

Sort

7-10**

4-5

/m2

Madonna

20-48

40

8-10

x

Snow Star

20-48

50

6-8

x

-

Summer Spirit

20-48

50

7-9

x

-

-

Tetra White

20-36

60

8-10

(x)

-

Vegmo Sunny Ball Gold

25-48

40

7-9

x

-

417610 Madonna

128 | SEED


Clarkia amoena (Godetia)

Sensation Mix

Mølleblomst 1300

III-VI

18-20

Sort

7-14

■ Kraftig voksende, høy sort for plantesalg og høsting av sommerlige snittblomster

4-5

/m2

Grace F1

25-64

40

8-10

Sortiment våren 2019

x

-

419150 Sensation Mix

SEED

Planter for bed & balkong

COSMOS

173

Blanding

Grace F1

128 | SEED

417750 Grace Mix F1 Formelblanding

417620 Snow Star

Snittblomster

Sonata

■ Meget holdbar snittblomst for frilandsdyrking og dyrking under glass ■ Tidlig og jevn oppblomstring ■ Lysende blomsterfarger

■ Serie for dyrking av snittblomster med middelssterk vekst og produksjon av blomsterbeholdere ■ Tidlig blomstring i sterke farger 418975 Carmine

128 | SEED

Karminrød

SEED

Rosa

418985 Pink Blush

128 | SEED

Rosa med rød ring

418987 Purple Shades

NY

128 | SEED

Gresskar

418980 Pink

Mørkefiolett

418995 White

128 | SEED

Hvit Blanding

417625 Summer Spirit

128 | SEED

Stauder

419000 Mix

Se neste side for flere sorter ➜

417750 Grace Mix F1

Cosmos bipinnatus Gress

Kosmos

1500* III-V *) Direktesåing: 50 korn/m²

Sort

15-18

10-14

4-5

70

6-10

-

-

Double Click

16-20

120

9-12

-

-

Sensation

16-20

120

10-14

-

-

Sonata

16-20

70

6-10

-

-

*) 1-3 planter/potte

Cosmira Bicolor ■ Hvite blomsterblader med rosa kant - en svak, men påfallende fargekombinasjon ■ Middelskraftig voksemåte og tidlig blomstring ■ Egnet til større beholdere, bed og snitting, høyde ca. 70 cm 418945 Cosmira Bicolor

NY

419100 Double Click Mix

SEED

Hvit med rosa kant

Urter

Double Click ■ En spesialitet for bed og snitt med halvdoble blomster ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Høyde: ca. 100 cm 419100 Mix

128 | SEED

Blanding 417639 Vegmo Sunny Ball Gold

419150 Sensation Mix

Frukt

417630 Tetra White

Grønnsaker

16-20

Grønnsaker i potter

/m2

Cosmira


COSMOS

174

Sortiment våren 2019

Craspedia globosa

FORTSETTELSE

Delphinium consolida

Solball

NY

1500

XII-III

Sort

18-22

Ridderspore 7-14

5-6

1500* II-V/X-XI 10** 14-21 6-7 *) Direktesåing: 75 korn/m² / høst: 150 korn/m² **) Over 15 °C mulighet for spirehemning / mørkespirende

/m2

Goldstick

20-36

70

12-18

-

x

Goldstick ■ Sfæriske, gule blomster med en diameter på ca. 2 cm ■ Lange blomsterstilker uten forgreining og bladverk ■ Snitt- og tørket blomst med meget god holdbarhet 418945 Cosmira Bicolor

419250 Goldstick

SEED

Gul

Sort

/m2

Blue Cloud

16-25

100

7-9

x

x

QIS

16-20

120

9-11

(x)

x

Blue Cloud ■ Blå, godt forgreinete og løst strukturerte risler med enkle blomster f.o.m. juni ■ Frisk og tørket til bruk i blomsterhåndverket for fyll av buketter 430800 Blue Cloud

SEED

Blå

QIS Mix 418985 Sonata Pink Blush

418980 Sonata Pink

■ Sommerridderspore for kultivering på friland ■ Kraftige blomsterstander, tett besatt med blomster i sterke farger 430850 QIS Mix Blanding

419250 Goldstick

418995 Sonata White

Daucus carota Vill gulrot

1500* III-V 18-22/OUT *) Direktesåing: 100 korn/m²

Sort

/m2

Dara

20-25

9-12/14-21

4-5

60

x

9-11

(x)

Dara ■ Vill gulrot til ettårig kultivering av snittblomster ■ Stabile blomsterskjermer i rosa, fiolette og røde farger ■ Attraktiv fyllplante i blandete buketter ■ Direktesåing og suksessiv kultivering anbefales 418975 Sonata Carmine

NY

418987 Sonata Purple Shades

430670 Dara

128 | SEED

430800 Blue Cloud

Rosafiolette farger

430670 Dara

430850 QIS Mix

128 | SEED


Beppie

/m2

Bella

20-48

80

16-20

-

-

Beppie

20-48

80

18-22

-

-

Blenda

20-48

80

16-20

-

-

Bright Eye

20-48

80

16-20

-

-

Gompie

20-48

80

16-20

-

-

■ Frilandssort for snitting for salg hovedsakelig i oktober ■ Flate, sfæriske blomster i intense farger og med god holdbarhet ■ Kraftige, stabile stilker 437700 Bronze

Ellen

20-48

80

14-18

-

-

Julia

20-48

80

18-22

-

-

Bronse

Littleton

20-48

80

16-20

-

-

437705 Purple

Majola

20-48

80

14-18

-

-

Purpur

Pamela Bronze

20-48

80

14-18

-

-

Payton Dale Purple

20-48

80

14-18

-

-

Pompon

20-48

80

16-20

-

-

Silvia

20-48

80

16-20

-

-

Simon

20-48

80

16-20

-

-

Smokey Purpur

30-48

80

14-18

-

-

Allouise

20-48

100

16-20

-

-

Astro

30-48

100

18-22

-

-

Bornholm Bronze

30-48

100

18-22

-

-

Golden Alex Bedser

30-48

100

18-22

-

-

Hanenburg

30-48

100

18-22

-

-

Holiday

30-48

100

18-22

-

-

Ja Dank

30-48

100

18-22

-

-

Marielle

30-48

100

18-22

-

-

Migoli

30-48

100

18-22

-

-

Regal Mist

20-48

100

16-20

-

-

437710 Red

128

128 128

Rosa

437720 White

Bright Eye

128

■ Gullgul pompongblomst med oransje midtpunkt ■ Middels tidlig blomstring 437750 Bright Eye

128

Gullbronse

Hvit

437725 Yellow

128

Gul

Gompie ■ Serie med middels tidlig blomstring og et stort fargeutvalg for frilandssnitt i september ■ Gog forgreining og stabilitet 437850 Bronze

128

Bronse

437855 Purple

***) 1-7 planter/potte

128

Purpurfiolett

Små blomster

437860 Red

128

Mørkerød

437865 Rose

Bella Gold

128

Rosa

437870 White

■ Intenst lysende, gulloransje blomster ■ Stramt stående, stabile stilker ■ For kultivering på friland og salg fra slutten av september 437690 Bella Gold

128

Hvit

437875 Yellow

128

128

Gress

Gul 437705 Beppie Purple

Guloransje

NY

Grønnsaker i potter

Blenda ■ Krysantemum for snitting med middels tidlig blomstring for kultivering på friland, selges fra midten av september 437735 Pink

128

Rosa

437737 Purple 437700 Beppie Bronze

437710 Beppie Red

437715 Beppie Rose

437720 Beppie White

437725 Beppie Yellow

128 437850 Gompie Bronze

437855 Gompie Purple

437860 Gompie Red

437865 Gompie Rose

437870 Gompie White

437875 Gompie Yellow

437735 Blenda Pink

Frukt

Urter

437690 Bella Gold

Rosafiolett

Grønnsaker

NY

437750 Bright Eye

128

Mørkerød

437715 Rose

437737 Blenda Purple

Snittblomster

Sort

Gresskar

Snittkrysantemum

Stauder

Dendranthema x indicum

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

DENDRANTHEMA

175


DENDRANTHEMA

176

Sortiment våren 2019

NY

Små blomster

NY

Ellen ■ Frilandsserie for snitting med tidlig blomstring, hovedsalg i august og september ■ Tett fylte, holdbare blomster ■ Ensartet vekst 437785 White

■ Kobberrødt lysende blomsterfarge ■ For dyrking på friland og beskyttet kultivering ■ Innhøsting fra slutten av september 437910 Littleton Bronze

438040 Silvia

437915 Littleton Red

NY

128

Kobberrød

NY

128

Simon

Hvit

437787 Yellow

Silvia

128

Gul

■ Hvite blomster med sterkt, gult midtpunkt ■ Frilandssort for snitting for tidlig salg f.o.m. august 438045 Simon

128

Hvit

Smokey Purpur 437787 Ellen Yellow

■ Intens purpurfiolett blomsterfarge ■ Tidlig frilandssort for snitting

437785 Ellen White

437918 Littleton Yellow

Julia ■ Gullgule, godt fylte blomster med oransje midtpunkt ■ For sen frilandssnitt og beskyttet kultivering med salg f.o.m. oktober 437880 Julia

NY

438050 Smokey Purpur

Majola

128

Gul med oransje midtpunkt

128

Purpurfiolett

■ Dyprøde blomster med intense farger og god fylling ■ Sort til frilandsdyrking med tidlig blomstring 437925 Majola

128

Mørkerød

NY

Pamela Bronze ■ Sort med lysebronsefargete blomster og tidlig blomstring 437950 Pamela Bronze

128

Bronse

437925 Majola

437950 Pamela Bronze

437960 Payton Dale Purple

438000 Pompon Bronze

Payton Dale Purple ■ Sterke fiolette blomster med rødt midtpunkt ■ Frilandssort for snitting for hovedsalgsperiode september

437880 Julia

Littleton

437960 Payton Dale Purple

■ Spraytype med store blomster og tett fylte blomster ■ Korte, noe rørformede blomsterblader ■ Sterke farger og meget god holdbarhet ■ Egnet til frilandsdyrking og beskyttet kultivering ■ Blomstrer f.o.m. september

Pompon

437910 Bronze

NY NY

128

Kobberrød

437918 Yellow

NY

128

Lyseoransje

437915 Red

NY

128

Fiolett

128

■ Tett fylte pompongblomster ■ Middels tidlig frilandsserie for snitting 438000 Bronze

438010 Pompon Rose

438040 Silvia

438045 Simon

438050 Smokey Purpur

128

Bronse

438010 Rose

128

Rosa

Gul


Marielle

Allouise ■ Snittblomst med store blomster for kultivering med ett eller flere skudd ■ Attraktivt fargeutvalg, blomstrer fra midten av september ■ Robust og forholdsvis værhard, også egnet til kultivering på friland 438088 Orange

■ Middelsstore, dekorative blomster, diameter: ca. 8 cm ■ For kultivering på friland og beskyttet kultivering ■ Hovedsalgsperiode september til oktober 438261 Bronze

438200 Golden Alex Bedser

438210 Hanenburg

438220 Holiday Purple

438225 Holiday Rose

128

Bronserød

438265 Pink

128

Lyserosa

128

Lyseoransje

438090 Pink

128

Lyserosa

438095 White

128

Migoli

Snittblomster

Store blomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

DENDRANTHEMA

177

Astro

■ Dekorative snittsorter med gullgule blomsterballer ■ For kultivering på friland og beskyttet kultivering ■ Hovedsalgsperiode september til oktober

■ Dekorative, bronsefargete blomster

438270 Migoli

438097 Yellow

128

Gul

438100 Astro

Gresskar

Hvit

128

Gul

128

Bronse

438125 Bornholm Bronze

128

Bronse

438275 Purple

Golden Alex Bedser

438250 Ja Dank

128

Mørkefiolett

438276 Red

■ Dekorative, gullgule blomster 438200 Golden Alex Bedser

■ Snittblomstserie med store blomster for kultivering med ett eller flere skudd ■ Tidlig blomstring i intense farger fra september ■ Robust og forholdsvis værhard, også egnet til kultivering på friland

Gress

■ Dekorative, bronsefargete blomster

Stauder

Regal Mist

Bornholm Bronze

128

Mørkerød

128

Grønnsaker i potter

Gullgul

Hanenburg ■ Dekorative, bronserøde blomster 438210 Hanenburg

128

Bronserød 438088 Allouise Orange

438090 Allouise Pink

438261 Marielle Bronze

438095 Allouise White

438097 Allouise Yellow

438265 Marielle Pink

438270 Migoli

438100 Astro

438125 Bornholm Bronze

438275 Regal Mist Purple

438276 Regal Mist Red

Grønnsaker

Holiday ■ Dekorative, godt fylte blomster 438220 Purple

128

Fiolett

438225 Rose

128

Urter

Rosa

Ja Dank ■ Dekorative, ren hvite blomster 438250 Ja Dank

128

Frukt

Hvit


DIANTHUS

178

Sortiment våren 2019

Dianthus barbatus Busknellik

1500* I-V/VIII *) F1-sorter: 1300 korn

16-20

Sort

7-14

4-5

/m2

Sweet F1

20-64

60

8-10

x

-

Bouquet Purple F1

16-25

50

8-10

(x)

-

Bodestolz F1

16-25

50

8-10

(x)

-

Messenger

20-64

50

42-44

-

-

Unicus

20-64

50

43-45

-

-

Super Duplex

20-64

50

44-46

-

-

*) 2-3 planter/beholder

Sweet F1

438985 Sweet Purple White Bicolor F1

■ Busknellik for profesjonell kultivering av snittblomster under glass og på friland ■ Spesielt lange, stabile stilker og jevn oppblomstring av bestanden ■ Høy avling av stilker for salg pga. basal forgreining ■ Ideell for både sommerkultivering og vinterbeplantning 438975 Black Cherry

Bouquet Purple F1

SEED

■ En snittet nellik med lysende fiolettrosa blomsterstander ■ For kultivering på friland og under glass ■ Ved sommerkultivering vil planten blomstre på nytt og høsting er mulig for andre gang ■ Også egnet for beplantning av bed pga. lang blomstringstid

SEED

439025 Bouquet Purple F1

Svartrød

438978 Magenta Bicolor

439050 Bodestolz Mix F1

Lilla med fiolett øye

128 | SEED

Neon-purpur

438980 Pink

Snittsorter for toårig kultivering Messenger Mix ■ Tidlig blomstringssort for snitting for overvintringskultivering ■ Store blomster i en attraktiv fargeblanding ■ Også egnet for tidlig kultivering under glass 439150 Messenger Mix

128 | SEED

Blanding

SEED

Rosa

438982 Pink Magic

Unicus

SEED

Rosa / hvit

438985 Purple White Bicolor

128 | SEED 128 | SEED

■ Robust, fargerik blanding med et stort fargeutvalg, for snitting av masse blomster ■ For overvintringskultivering på friland

128 | SEED

439200 Unicus

Hvit med fiolett midtpunkt

438990 Scarlet Skarlagensrød

438995 White Hvit

439000 Mix

SEED

Blanding

128 | SEED

Blanding

Super Duplex ■ Blanding med doble blomster og et tydelig fargespill ■ Også egnet for overvintringskultivering under glass ■ Stabile, sterke stilker, høyde: ca. 50 cm 439250 Super Duplex

438975 Sw. Black Cherry F1

438978 Sw. Magenta Bic. F1

Blanding

439025 Bouquet Purple F1

Bodestolz F1

438980 Sweet Pink F1

438982 Sw. Pink Magic F1

■ Busknellik for snitting på friland som begynner å blomstre allerede i året for såing ■ Fargerik blanding ■ Lysende, godt besatte blomsterstander som står på vertikale, lange stilker, høyde: ca. 50 cm 439050 Bodestolz Mix F1

128 | SEED

Blanding

438990 Sweet Scarlet F1

438995 Sweet White F1

439150 Messenger Mix

SEED


Sortiment våren 2019

Floristan Mix ■ Nellikblanding for snitting med aromatisk, tettfylte blomster ■ God hardførhet, ideell for utendørs kultivering ■ Langvarig blomstringstid

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

179

128 | SEED

440200 Floristan Mix

439200 Unicus

Snittblomster

Blanding

440150 Ikat Mix

Dianthus x hybridus 1300

II-V

Sort

16-20

7-14

Gresskar

Carnation

4-6

/m2

Robinio

16-25

50

8-10

(x)

-

Scented Curls

25-32

50

10-12

-

-

Dianthus caryophyllus

Dianthus chinensis

Hagenellik, nellik i potte 1500

II-III

Sort

16-20

7-14

440603 Robinio

Kinanellik 4-6

1500

/m2

Riesen Chabaud

20-25

50

10-12**

-

-

Floristan

20-25

50

40-44**

-

-

NY

I-IV

16-20

Sort

/m2

Ikat

20-25

7-14

50

NY

5-6

10-12

128 | SEED

Dyprød

-

-

Ikat

*) 1-3 planter/potte **) 16 timers dagslengde fremmer tidlig blomstring

Riesen Chabaud Mix

■ Ettårig kultiverbar nellik for snitting med fylte blomster med attraktive markeringer ■ For kultivering på friland og plantesalg

■ Ettårig kultiverbar busknellik-blanding ■ Stort utvalg av klare farger ■ For frilandskultivering og plantesalg

440140 Red-White

Gress

440200 Floristan Mix

Grønnsaker i potter

439250 Super Duplex

■ Dyprøde, enkle blomster, noe frynset ■ Planter med flere skudd og stående vekst ■ Ideell for snitting, beholdere og bedbeplantning på store flater ■ Hardfør, men blomster også uten kjølefase, høyde ca. 50 cm

Stauder

Robinio

SEED

Hvit med rød kant Blanding

SEED

440150 Mix

128 | SEED

Grønnsaker

440160 Riesen Chabaud Mix

Blanding 440603 Robinio

■ Dypt spaltede blomster som henger ned som et slør ■ Intens duft og attraktive farger ■ Hardfør og vinterherdig ■ Nellik for potter og snitting utover det vanlige sortimentet 440605 Scented Curls

Urter

Scented Curls

SEED

440160 Riesen Chabaud Mix

440140 Ikat Red-White

Frukt

Blanding


EUCALYPTUS

Sortiment våren 2019

180

Eucalyptus gunnii

Euphorbia marginata

Eukalyptus

1500 I-III* *) Frøsetting mulig hele året

20-22

Sort

/m2

Gomphrena globosa

Snow on the mountain 14-21

6-7

1500* II-VI 15-18 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

Sort

Skjerm amarant

10-14

4-5

1500

4-12

50/120*

16-22

-

-

Eiszapfen

Silbertropfen

4-12

50/150*

16-22

-

x

*) Friland f.o.m. mai

16-20*

80

9-12

x

-

441900 Lemon Bush

SEED

Grønnblått bladverk

5-6

16-25

50

7-9

-

-

*) 1-3 planter

QIS

Eiszapfen

■ Kraftig voksende eucalyptus ■ Grønnblått bladverk med intens duft av sitron ■ Interessant duftplante for å holde insekter borte

10-14

/m2

QIS

*) Høyde ved flerårig kultivering

Lemon Bush

20-22

Sort

/m2

Lemon Bush

II-IV

■ Sommerlig snittblomst med hvite høyblader over blågrønne planter ■ Kraftige stilker, ideell for kultivering på friland ■ Obs! Stilkene inneholder en melkesaft som kan gi allergi ved hudkontakt. Innhøsting bør derfor skje med hansker; dyppes kort i varmt vann før salg. 442055 Eiszapfen

■ Snittsort med kraftige stilker for sommerlig frilandskultivering ■ Blomster egner seg både friskt og tørket for et eksklusivt blomsterhåndverk 445050 Purple

SEED

Fiolett

445055 Red

SEED

Rød

SEED

Strålende hvit, grågrønn

445050 QIS Purple

445055 QIS Red

Helianthus annuus Solsikke

1300 IV-VI* 15 7-14 *) Mulig med suksessiv kultivering; foreta skifte av areal

442055 Eiszapfen

Gomphocarpus physocarpus

441900 Lemon Bush

Balloon cotton bush

Silbertropfen ■ Strukturplante med sølvfarget bladverk og en deilig lukt ■ God forgreining og stabilitet ■ For kultivering i potter og til bruk i blomsterhåndverket 441915 Silbertropfen Sølvblått bladverk

128 | SEED

3000* II-IV 20-24 *) 3 korn pr. potte / lysspirende

Sort

7-14

4-6

9-16

120

16-20

-

Sorter med ett skudd Premier F1

/m2

Pandora

x

Pandora ■ Friskgrønne, bobleformete frukter for høstdekorasjon med eksotisk sjarm ■ Bearbeides enkeltvis eller på stilken ■ Tidlig frøsetting og en varm og beskyttet plass sikrer gode, modne frukter

■ Serie med ett skudd og meget kort kultiveringstid på ca. 7-8 uker ■ For kultivering under langdagsbetingelser ■ Meget ensartet i voksemåte og tidlighet ■ Kortere stilker og mindre blomster enn standardsorten, ideell til bruk i blomsterhåndverket 446200 Orange

Grønn (frukt)

SEED

SEED

Oransje

446201 Orange Alpha 444960 Pandora

2-3

NY

SEED

Guloransje

446205 Lemon

SEED

Sitrongul

441915 Silbertropfen

444960 Pandora

446200 Premier Orange F1

446205 Premier Lemon F1


NY

NY

446268 P.C. White & Black

Sortiment våren 2019

NY

Planter for bed & balkong

HELIANTHUS

181

446269 P.C. White & Creme

Snittblomster

Pro Cut DMR F1 ■ Tidlig blomstring i dyporansje farger ■ Pollenfritt, svartbrunt midtpunkt i blomsten ■ Mørkegrønt, friskt blad ■ Meget tolerant overfor bladskimmel 446280 Orange Guloransje

Sunrich Summer F1

■ Pollenfri solsikke for snitting som blomstrer ca. 10 dager tidligere enn 'Sunrich' F1 ■ Brede, sterkt fargete blomsterblader som står rundt den mørkebrune blomstermidten ■ Stort fargeutvalg med attraktive spesielle farger ■ Ideell for starten på sesongen 446250 Bicolor

446305 Inara ® Orange F1

SEED

■ Pollenfri sort for kultivering på sommeren ■ På langdager blomstrer denne sorten tidligere og forblir kortere enn 'Sunrich' F1 ■ Spesielt egnet for kultivering på sommeren på godt voksende plasser ■ Konsentrert, ensartet blomst ■ Blomsterkvaliteten kan sammenlignes med 'Sunrich' F1

SEED

446345 Gold

SEED

446350 Orange

NY

Gul med rød ring

446260 Orange 446265 Red

SEED

Hvit med svart midtpunkt

446269 White & Creme

NY

SEED

Hvit med lyst midtpunkt

Gress

NY

SEED

Oransje

Rød

446268 White & Black

SEED

Gullgul

FORBEDRET Oransje

Gresskar

NY

Pro Cut F1

SEED

Stauder

446201 Premier Orange Alpha F1

446280 Pro Cut DMR Orange F1

Grønnsaker i potter

Inara ® F1 ■ Pollenfri snittsort, meget tidlig blomstring ■ Attraktiv kontrast av stabile, lysende blomsterblader og mørkt midtpunkt i blomsten ■ Friskt, motstandsdyktig bladverk og god stabilitet ■ Ensartet bestand 446300 Bicolor 446302 Cream Bicolor

FORBEDRET NY

SEED

446345 Sunrich Summer Gold F1

Kremgul med karminrød ring

446305 Orange

SEED

Urter

Gulloransje

NY

446260 Pro Cut Orange F1

446300 Inara ® Bic. F1

446302 Inara ® Cream Bic. F1

Grønnsaker

446265 Pro Cut Red F1

446350 Sunrich Summer Orange F1

Frukt

446250 Pro Cut Bicolor F1

SEED

Gul med rød ring


HELIANTHUS

182

Sortiment våren 2019

Sorter med ett skudd Sunrich F1 ■ Pollenfri variant med høy ytelse, uavhengig av dagslengden ■ Enhetlig begynnelse av blomstringen etter kort kultiveringstid på ca. 10 uker ■ Stabil, tett krans av blomsterblader ■ Blomstdiameter: ca. 15 cm ■ Godt egnet for transport og god holdbarhet i en vase ■ Også egnet for kultivering under glass tidlig på våren og sent på høsten 446500 Gold

SEED

Gullgul med gult midtpunkt

446505 Lemon

SEED

Sitrongul

446510 Orange

NY

■ Solsikke for snitting, tåler bladskimmel ■ Pollenfri, gulloransje blomst med kontrastrikt, mørkt midtpunkt ■ Stabil, tett krans av blomsterblader ■ Blomstdiameter: ca. 15 cm ■ Godt egnet for transport og god holdbarhet i en vase ■ Ideell for frilandsdyrking 446525 Sunrich DMR Orange F1

SEED

Oransje

Sunrich Sunup F1

446530 Sunrich Sunup Gold F1

■ Sort med ett skudd og stående blomsterstilling ■ Blomster i intenst gullgule farger ■ Middels tidlig blomstring ■ Ideell for bruken i blomsterhåndverket

128 | SEED

Oransje

446512 Provence

NY

Sunrich DMR Orange F1

446530 Gold SEED

NY

SEED

Gullgul

Guloransje

Dafna F1 ■ Solsikke for snitting med gulloransje blomst og mørkebrun skive ■ Blomstrer noen dager tidligere enn 'Sunrich' F1 og med noe kortere lengde av stilken ■ Høykvalitets supplement til det pollenfrie snittsortimentet 446500 Sunrich Gold F1

446560 Dafna F1

446505 Sunrich Lemon F1

446560 Dafna F1

SEED

Oransje

Vincent's DMR ■ Snittblomst med høy resistens mot bladskimmel og kort kultiveringstid ■ Dyporansje blomster med pollenfritt, mørkt midtpunkt ■ Med en dobbel krans av blomsterblader som gjør at blomstene er av en spesiell høy kvalitet ■ Lite følsom for dagslengden, egner seg for hele sommersesongen 446595 Deep Orange

SEED

Oransjegul 446595 Vincent's DMR Deep Orange

446510 Sunrich Orange F1

NY

Vincent's F1 ■ Pollenfri serie som blomstrer meget tidlig, blomster i intense farger og i fordelaktig, stående posisjon ■ Spesielt brede, overlappende blomsterblader som danner en tett krans rundt blomstens midtpunkt ■ Vekst uavhengig av dagslengden, sikrer stilker med god lengde også ved kort dagslengde ■ Ensartet bestand, hurtig innhøsting, lett å fjerne blad

446512 Sunrich Provence F1

446525 Sunrich DMR Orange F1


446600 Choice

Sortiment våren 2019

SEED

Gulloransje med mørkt midtpunkt

446601 Deep Orange

SEED

Dyporansje

446605 Fresh

SEED

Gulloransje med gult midtpunkt

446610 Pomelo

Planter for bed & balkong

HELIANTHUS

183

SEED

446650 Tiffany F1

Snittblomster

Sitrongul

446700 King Kong

■ Store, gullgule blomsterblader og pollenfri, svartbrun skive ■ Meget robust, kraftig voksemåte ■ Spesielt egnet for frilandsdyrking på fattigere jord ■ Kultiveringstid: ca. 12 uker 446660 Full Sun F1

SEED

Gullgul

Sunbright Supreme F1

Schnittwunder

■ Gullgule blomster med stor, mørk skive ■ Pollenfri, blomstdiameter: ca. 20 cm ■ God snittkvalitet og holdbarhet i vasen 446625 Sunbright Supreme F1

■ Pålitelig enstilket sort med brun skive ■ Krans med gullgule stråleblomster ■ Frøfast sort for semiprofesjonell frilandsdyrking SEED 446800 Schnittwunder

Gullgul

Gul

446660 Full Sun F1

Tiffany F1

King Kong

■ Hardfør snittsort for frilandskultivering ■ Gullgule blomsterblader og dypsvart, pollenfritt midtpunkt ■ Mørkegrønt skinnende bladverk ■ Kultiveringstid ca. 1 uke lenger enn ved 'Sunrich Orange' F1 ■ Meget godt egnet for frilandsdyrking på selvplukkfelt

■ En sort med imponerende voksemåte ■ Ideell for konkurranser om den største solsikken eller for påfallende beplantninger i utstillinger ■ Meget store blader og blomster på opptil armtykkke stilker ■ Stabile planter med en høyde på opptil 4,5 m ved tilsvarende forsyning med vann og gjødsel

446650 Tiffany F1

SEED

446700 King Kong

SEED

Grønnsaker

446625 Sunbright Supr. F1

446601 Vincent´s Choice Deep Orange F1

Gress

446610 Vincent's Pomelo F1

SEED

Gul

Grønnsaker i potter

446605 Vincent's Fresh F1

446750 Mezzulah F1

446750 Mezzulah F1

Urter

446600 Vincent's Choice F1

■ Lavtvoksende solsikke med ett skudd og meget stor blomst ■ Dypsvart, pollenfri skive med en ramme av ren gule blomsterblader ■ Mørkegrønt skinnende, meget friskt bladverk og stabile, tykke stilker ■ Ideell for imponerende beplantninger av bed eller salget av kraftige beholderplanter ■ Ved stor tetthet under frøsetting også egnet til dyrking av snittblomster på spesielt vindutsatte plasser

Stauder

Full Sun F1

Gresskar

Mezzulah F1

SEED

Gul

446800 Schnittwunder

Frukt

Gullgul


HELIANTHUS

184

Sortiment våren 2019

Fylt blomstrende sorter Double Quick F1 ■ Snittsort med gullgule, fylte blomster ■ Kort kultiveringstid ■ Lav stilkehøyde, ideell for kultivering av snittblomster på sommeren 446760 Double Quick F1

446760 Double Quick F1

446840 Early Bear F1

446855 Hohe Sonnengold

446920 Starburst Lemon A. F1

SEED

Gullgul

Early Bear F1 ■ Meget tidlig, fylt blomstrende snittblomstsort ■ Gullgule blomsterballer ■ Stabile, korte stilker med lite dannelse av sideskudd ■ Ideell for sommerlig frilandskultivering 446840 Early Bear F1

SEED

Gullgul

Santa Fe ■ Jevnt fylte blomster i oransjegul farge ■ Stabil, middels høy voksemåte ■ For innhøsting på friland f.o.m. august

Forgreinet voksende sorter

Rumi F1

Tanja F1 ■ Pollenfri sort med forgreinet voksemåte av typen 'Sonja' ■ Små, stående blomster med ca. 10 cm i diameter ■ Lysende, gulloransje blomsterblader og kontrastrikt, meget mørkt midtpunkt ■ Ideell for bruken i blomsterhåndverket i buketter og blomsterarrangementer 446900 Tanja F1

446925 Starburst Panache F1

128 | SEED

Gulloransje, små blomster

■ Kraftig voksende planter med tallrike, lange blomsterstilker ■ Middelsstore, pollenfrie blomster i lysende farger ■ God avstand og avkniping av de første knoppene fremmer dannelsen av 5-7 stilker pr. plante av høy kvalitet ■ Godt egnet for frilandsdyrking med langvarig innhøsting ■ Pga. lang blomstringstid også interessant for bakgrunnsbeplantningen på grøntanlegg 446945 Gold 446950 Lemon

446850 Santa Fe

SEED

Gullgul

SEED

Sitrongul

SEED

Oransjegul

446955 Bicolor Scarlet

SEED

Gullgul med rød ring

446960 Bicolor Cherry Lysegul med kirsebærrød ring

Hohe Sonnengold ■ Kraftig voksende sort med sen blomstring ■ Gullgule, tett fylte blomster på forgreinete stilker ■ Ideell for frilandskultivering for direktesalg 446855 Hohe Sonnengold

SEED

Gullgul

446900 Tanja F1

Starburst F1 ■ Halvveis fylt blomstrende serie med forgreinet voksemåte ■ Danner tidlig tallrike, lange sideskudd ■ Attraktive blomster uten poller i friske farger 446920 Lemon Aura

SEED

446945 Rumi Gold F1

Sitrongul

446925 Panache

SEED

Gullgul med mørkt midtpunkt

446850 Santa Fe

446950 Rumi Lemon F1

SEED


Goldrush F1

Ring of Fire

■ Sort med meget tidlig blomstring, forgreinet voksemåte ■ Gule, pollenfrie blomster med mørkt midtpunkt, ca. 15 cm i diameter ■ Tallrike enkelte stilker, ca. 80 cm i lengde ved tidlig trimming ■ Ideell sort for starten på sesongen med småblomstrete planter

■ Tofarget snittsort med en ildrød ring rundt midtpunktet i de gullgule blomstene ■ For innhøsting som enkelte blomster med ca. 50 cm lange stilker eller som hel plante med 4-6 blomster 447145 Ring of Fire

SEED

SEED

Gullgul med mørkt midtpunkt

Soraya

Sonja ■ Lysende oransje blomster på ca. 10 cm i diameter ■ Meget god snittkvalitet, middelslang ■ Godt forgreinet plante 447100 Sonja

SEED

Gullgul, små blomster

■ Gulloransje blomster som står nærmest vannrett på meget stabile stilker ■ Danner bare litt blomsterstøv ■ Forgreinet voksemåte ■ Attraktivt supplement til middels sen til sen innhøsting på friland 447165 Soraya

SEED

Gulloransje

Snittblomster

Ildrød, gullgul

Gresskar

446995 Goldrush F1

446955 Rumi Bicolor Scarlet F1

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

HELIANTHUS

185

Holiday

447135 Holiday

Stauder

■ Snittsort med kraftig basal forgreining ■ Lange enkelte stilker ■ Gullgule blomster med mørk skive ■ For frilandskultivering på sommeren SEED

Gullgul 446960 Rumi Bicolor Cherry F1

447125 Prado Gold

Grønnsaker i potter

447125 Gold

SEED

Gullgul

Claret F1

447100 Sonja

■ Snittsort i intenst vinrød farge og med litt pollen i blomstene ■ Kraftig voksende, tidlig trimming fremmer dannelsen av sideskudd av høy kvalitet ■ Attraktiv sort for påfallende blomsterhåndverk på høsten

Vinrød

SEED

446980 Firecracker F1

446990 Claret F1

446995 Goldrush F1

447135 Holiday

Urter

446990 Claret F1

Grønnsaker

SEED

Gul med rød ring

■ Forgreinet sort med meget tidlig blomstring ■ Stor innhøsting av stilker, ca. 80 cm i lengde ■ Ca. 15 cm store, pollenbærende blomster med brunt midtpunkt ■ Kort kultiveringstid på 9-11 uker ■ Attraktiv sort for frilandsdyrking med innhøsting tidlig på sommeren

447165 Soraya

Frukt

■ Sort med forgreinet voksemåte og meget kort kultiveringstid ■ 12-15 cm store, gule blomster med ildrød ring ■ Pollenfri og riktblomstrende ■ For innhøsting av enkelte stilker og snitting av hele buketter

Gress

Prado

Firecracker F1

446980 Firecracker F1

447145 Ring of Fire


HELICHRYSUM

186

Sortiment våren 2019

Helichrysum bracteatum Høststråblomst

2000* III-V 18-20 10-14 *) Direktesåing f.o.m. medio april: 100 korn/m²

Sort

4-5

/m2

Monstrosum

16-20

100

8-10

(x)

x

Monstrosum ■ Snittserie med store, doble blomster på sterke stilker ■ Fremragende kvalitet for tørking 128 | SEED

447580 Formula Mix Formelblanding

453160 Royal Mix

453930 Regis Ruby

Limonium sinuatum Strandrisp 1500

II-III

18-20

Sort

7-14

4-5

/m2

Fortress

16-20

60

9-13

-

x

Fortress ■ Snittblomst på frilandet med store, tett besatte blomsteraks på lange, kraftige stilker ■ Bredt spekter av lysende farger ■ Langvarig blomstring og høsteperiode ■ For snitting til omgående bruk og for tørking 453175 Mammoth Mix

447580 Monstrosum Formula Mix

Lathyrus odoratus

454625 Dark Blue

Lavatera trimestris

Blomsterert

454630 Heavenly Blue

Hagepoppelrose

15

Sort

14-21

4-5

/m2

Royal

10-12/m

150

9-11

(x)

-

Mammoth

10-12/m

150

9-11

(x)

-

15-18

Sort

/m2

7-14

454640 White 20-25

■ Frilandssort for snitting som blomstrer meget tidlig og rikt ■ Fargerike, store blomster på sterke, lange stilker SEED

Blanding

60

8-10

x

-

454645 Yellow 454650 Formula Mix Formelblanding

■ Hardfør snittblomst med stabile stilker og tidlig blomstring ■ Store, traktformete blomster med god holdbarhet i vasen ■ Ideell for frilandskultivering fra direktesåing

453935 White

128 | SEED SEED

Ren hvit

■ Fargerik blanding for kultivering av snittblomster med meget store, enkelte blomster på kraftige stilker 453175 Mammoth Mix

SEED

Blanding

453935 Regis White

SEED

Gul

Intens rosa

Mammoth Mix

SEED

Hvit

*) 1-3 planter/potte

453930 Ruby

SEED

Rosa farger

3-5

Regis

Royal Mix

453160 Royal Mix

1500* III-V *) Direktesåing mulig

Regis

SEED

Himmelblå

454635 Rose 1500/5000* XII-II**/III-IV *) 5 korn pr. potte **) Kjølekultur

128 | SEED

Dypblå

454625 Fortress Dark Blue

128 | SEED


Sortiment våren 2019

Matthiola incana Levkøy

1500/3000* XII-V** 18-20 10-14 5-6 *) = 1000 planter med fylte blomster etter utvalg; lysegrønne planter med fylte blomster, mørkegrønne planter med enkle blomster **) Lysspirende; direktesåing f.o.m. april

456860 Mirado Mix

Schnittgold

25-64

70

9-15**

x

-

Miracle

25-64

80

7-9

x

-

Mirado

25-64

70

7-9

x

-

457300 Irlandglocke

Moluccella laevis Bells of Ireland

*) 1-3 planter/potte **) Tidlig kultivering 2000* II-IV 12 14-30 5-7 *) Direktesåing f.o.m. april: 100 korn/m²; avkjølingsfase forbedrer oppspiringen

■ Drivsort for dyrking under glass med innhøsting fra mai til juni, lett å velge ■ Kraftige stilker uten forgreining, tett besatt med store enkeltblomster

454645 Fortress Yellow

Malope trifida Annual mallow

456805 Schnittgold Mix 1500* III-V 15-20 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

Sort

10-14

/m2

Kamelua

12-16

160

9-13

-

-

Kamelua Mix ■ Hardfør, landlig snittblomst i rosa farger med kattostliknende blomster ■ Ideell for frilandskultivering med direktesåing 456250 Kamelua Mix Blanding

SEED

Blanding

4-5

SEED

Miracle Mix ■ En snittblomstblanding for frilandskultivering om sommeren som produserer en tilstrekkelig høy prosentsats med doble blomster selv uten utvelging ■ Stabile stilker fulle av blomster 456850 Miracle Mix

SEED

Blanding

Mirado Mix

Blanding

/m2

Irlandglocke

25-48

8-10

(x)

x

■ Snittblomst med høyblader som skjellaktig omfavner stilken ■ Høy pynteverdi for ferske og tørkete buketter i blomsterhåndverket ■ Ideell for frilandskultivering fra direktesåing med blomstring fra juli til august 457300 Irlandglocke

SEED

Grønn

Monarda x hybrida Bee balm

II-IV

Sort

128 | SEED

70

Irlandglocke

1500

■ En snittblomstblanding av høy kvalitet med et attraktivt utvalg av farger for frilandskultivering om sommeren ■ Produserer en høy prosentsats med doble blomster selv uten utvelging ■ Stabile, kraftige stilker fulle av blomster ■ Deilig duft 456860 Mirado Mix

Sort

Stauder

Schnittgold Mix

Snittblomster

/m2

Gresskar

Sort

16-18

10-14

6-7

/m2

Bergamo

16-25

60

8-10

(x)

-

*) 1-3 planter/potte

Gress

454640 Fortress White

Bergamo ■ Snittblomst for friland med ferske, fiolettrosa blomsterkranser ■ Rik innhøsting fra stilkene ■ Ideell for blomsterhåndverket i bedrifter med direktesalg 457380 Bergamo

128 | SEED

Grønnsaker i potter

454635 Fortress Rose

Planter for bed & balkong

MONARDA

187

Fiolettrosa

456805 Schnittgold Mix

456850 Miracle Mix

457380 Bergamo

Frukt

Urter

Grønnsaker

456250 Kamelua Mix


NICOTIANA

Sortiment våren 2019

188

Nicotiana tabacum

Orlaya grandiflora

Tobacco

3000* *) Flerkornsfrø

II-IV

18-22

Sort

White lace flower 7-14

4-5

1500* IV-VI *) Direktesåing: 75 korn/m²

Sort

/m2

Smokey

4-9

150

11-13

-

x (blader)

15-18

10-14

4-5

/m2

White Lace

20-48

70

8-10

x

-

Smokey

White Lace

■ Røyketobakk for plantesalg ■ Aromatisk blanding for dyrking i moderat klima ■ Også imponerende som prydplante med lyserosa blomster

■ Snittblomst på friland med hvite blomsterskjermer som er sammensatt av mange stjerneformete enkeltblomster ■ Godt forgreinete stilker som egner seg i buketter og arrangementer i blomsterhåndverket ■ Også egnet for blandet beplantning av bed på tørke, solrike steder

458125 Smokey

SEED

Lyserosa

128 | SEED

458450 White Lace

467150 Tapestry

Rudbeckia hirta Solhatt

Hvit 1500

II-IV

Sort

20-22

14-21

5-8

/m2

Cappuccino

12-16

60

8-10

-

-

Cherry Brandy

12-16

70

9-11

-

-

Goldilocks

12-16

50

8-10

-

-

Indian Summer

12-16

70

9-11

-

-

Prairie Sun

12-16

70

9-11

-

-

*) 1-3 planter

Cappuccino ■ Godt forgreinet vekst med meget store blomster ■ Livlige farger i gult, rødt og bronse ■ Ideell for kultivering i beholdere, høyde: ca. 40 cm

3000* III-V 15-18 *) Flerkornsfrø / direktesåing: 150 korn/m²

10-14

4-5

7-9/10* (x)

x (Kapsler)

20-48

1500/3000* II-IV 18-22 *) Direktesåing mulig med 3 korn pr. potte

Sort

/m2

Miss Jeckyll

50

Cherry Brandy

Årlig floks

Jomfruen i det grønne

10-14

3-4

/m2

Tapestry

16-32

40

7-9

-

x

*) Kapsler

Tapestry

Miss Jeckyll

■ Snitt- og bedsort med kirsebærrøde, middelsstore blomster ■ Kraftig voksende, høyde: ca. 70 cm ■ Godt egnet for snitting eller strukturgivende beplantning av bed eller grøntanlegg 474865 Cherry Brandy

128 | SEED

■ Rikelig blomstrende blanding i fargerike pastellfarger ■ Hardføre planter med stabile stilker og store blomsterskjermer ■ For beplantninger som blomstrer lenge i bed og for snitting

Blå

467150 Tapestry Blanding

128 | SEED

Goldilocks ■ Snitt- og bedsort med gullgule, halvveis fylte blomster ■ Stabil og hardfør ■ Blomstrer tidlig og langvarig ■ Blomsterstørrelse: ca. 8 cm, høyde: ca. 50 cm 474885 Goldilocks Gullgul

458200 Miss Jeckyll Blue

SEED

Kirsebærrød

■ Snittblomst på friland til bruk i sommerbuketter eller godt egnet til tørking av frøkapsler ■ Enkel, hurtig kultivering 458200 Blue

128 | SEED

Bronserøde farger

Phlox drummondii

Nigella damascena

Sort

474855 Capuccino

458450 White Lace

458125 Smokey

128 | SEED


Sortiment våren 2019

Indian Summer ■ Store, gullgule blomster med mørkt midtpunkt med en diameter på ca. 12 cm ■ Holder seg meget godt i en vase hvis de er snittet mens de fremdeles blomstrer ■ Hardføre planter med mørkt bladverk ■ Også passende for produksjonen av imponerende blomsterbeholdere, høyde: ca. 70 cm 128 | SEED

Snittblomster

474900 Indian Summer Gullgul, store blomster

Prairie Sun

474915 Prairie Sun

474900 Indian Summer

476165 Sagitta Formula Mix

Scabiosa atropurpurea Skabiose

1500* III-V 15-18 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

128 | SEED

Sort

Lysegul med ring

10-14

Gresskar

■ Store, gule blomster med kremgule spisser ■ Ideell for utendørs produksjon av sterke beholderplanter ■ Ved høsting som moden plant også meget holdbar som snittblomst ■ Meget lang blomstringstid, høyde: ca. 70 cm

Planter for bed & balkong

SCABIOSA

189

4-6

/m2

Black Knight

16-25

80

8-10

(x)

x

Chirocco

16-25

80

8-10

(x)

x

■ En edelstein for de som elsker svarte blomster ■ Sommerblomst med mange blomster, for et noe spesielt blomsterhåndverk og løs, naturlig beplantning av større bed, høyde: ca. 80 cm

474915 Prairie Sun

476700 Black Knight

Salvia viridis

Gress

1500/5000* III-V** 18-20 *) Flerkornsfrø med 5 korn/potte **) Direktesåing f.o.m. mai

4-5

Chirocco Mix

/m2 16-25

60

7-9

(x)

x

■ Salvie for snitting og bedbeplantning med lysende høyblader i en blanding av fiolettblå, rosa og hvite farger ■ Også egnet for tørking 476150 Blue

■ Ettårig kultiverbar Scabiose for kultivering i potter ■ Lysende blå blomster på kraftige, stabile stilker ■ Langvarig blomstring 476705 Chirocco Mix Formelblanding

SEED

Blå

476165 Formula Mix

128 | SEED

Grønnsaker

Sagitta

Grønnsaker i potter

Sort

10-14

Sagitta

128 | SEED

Formelblanding

476150 Sagitta Blue

476700 Black Knight

476705 Chirocco Mix

Frukt

Urter

474885 Goldilocks

474865 Cherry Brandy

SEED

Svartrød

Salvia spathacea

474855 Cappuccino

Stauder

Black Knight


SCABIOSA

Sortiment våren 2019

190

Scabiosa stellata

Zea mays

Drumstick star scabious

Sukkermais

1500* III-V 15-18 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

Sort

10-14

4-6

1500* III-V OUT *) Direktesåing f.o.m. mai: 15 korn/m²

Sort

/m2

Pingpong

16-25

60

8-10

-

x

Pingpong ■ Ettårig scabiosa med ballformete fruktstander med ca. 4 cm i diameter f.o.m. august ■ Egner seg meget godt til å binde tørkete blomster, høyde: ca. 60 cm 476875 Pingpong

10-14

3-4

/m2

Baby Fingers

9-12

170

14-16

-

x (kolber)

Erdbeermais

9-12

160

14-16

-

x (kolber)

Japonica

9-12

150

16-18

-

x (kolber)

Pastell

9-12

200

16-18

-

x (kolber)

Baby Fingers Mix

SEED

(Grønn)

■ Blanding av ensfargete, smale kolber med ca. 12 cm i lengde ■ Tett besatte kolber med små korn ■ Modner tidlig ■ Ideell for blomsterhåndverket, høstdekorasjoner og tørking, plantehøyde: ca. 170 cm 489305 Baby Fingers Mix

489305 Baby Fingers Mix

SEED

Blanding

Erdbeermais ■ Små, jordbærformete kolber med mørkerød farge ■ God kolbeavling ■ Attraktiv dekorasjon for blomsterhåndverket på høsten, høyde: ca. 170 cm 489315 Erdbeermais

476875 Pingpong

Trachelium caeruleum Trachelium 1500 *) Lysspirende

SEED 489315 Erdbeermais

Rød

Japonica XI-III*

Sort

20-22

7-10

7-9

/m2

Pandora

16-20

50

9-12

(x)

-

*) 3 planter/beholder

489330 Japonica

Pandora ■ Mørkeblå sort med intense farger for snittkultivering under glass eller plast eller for produksjon av sterke planter i beholdere ■ Tette, store blomsterskjermer, omgitt av tettsittende sideknopper ■ Stående, stabile stilker, høyde ved underglasskultivering: ca. 80 cm 480955 Pandora Mørkeblå

■ Bladverk med hvite og rosa striper på dekorative blader ■ Attraktiv i større blomsterdekorasjoner, f.eks. i kombinasjon med solsikker ■ Plantehøyde: ca. 150 cm

128 | SEED

SEED

Bladverk med striper i rosa-hvitt-grønt

Pastell ■ Store, tett besatte kolber glinser i varme jordfarger, fra mørkeoransje via pastellrosa, olivengrønn og dueblå til varm gull ■ Middelssen sort med ca. 100 dagers kultiveringstid ■ Kolbelengde: ca. 20-25 cm ■ Kraftig voksende planter med en høyde på opptil 250 cm 489345 Pastell

489330 Japonica

SEED

Pastellfarger

480955 Pandora

489345 Pastell


Zinnia elegans

Sortiment våren 2019 490305 Lime

SEED

Limegrønn

Sinnia

490307 Lime Orange

SEED

Oransje/limegrønn 1300*/2000 III-VI** 20-22 *) F1-hybrider **) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

NY

2-4

490310 Orange

/m2 16-20

490315 Red Lime 90

8-10

-

-

Oklahoma

16-20

70

7-9

-

-

Queeny

16-20

70

7-9

-

-

Zowie Yellow Flame F1

16-20

60

7-9

-

-

Lilliput

16-25

50

7-9

-

-

SEED

Antikkrød-limegrønn

Snittblomster

Gulliver

SEED

Oransje

*) 3 planter/beholder

Gulliver 490195 Gulliver Formula Mix

SEED

Vinrød

490155 Deep Red

SEED

Mørkerød

128 | SEED

490160 Lime Lysegrønn

490165 Orange

SEED

Oransje

490170 Purple

SEED

Purpurrød

490175 Rose

SEED

Lysende rosa

490180 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

490185 White

SEED

Hvit

490190 Yellow

490310 Queeny Orange

■ Resistent serie, lite mottakelig for sykdom, for kultivering på friland ■ Tallrike, godt fylte blomster, ca. 6 cm store ■ God forgreining og blomstrer godt på nytt ■ Høy produksjon av stilkene, høyde: ca. 70 cm 490260 Carmine

Gresskar

490150 Burgundy

490305 Queeny Lime

Oklahoma

SEED

490315 Queeny Red Lime

Karminrosa

490265 Gold

NY

SEED

Gullgul

490270 Pink

SEED

Rosa

490280 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

490285 White

SEED

Hvit

490295 Formula Mix

128 | SEED

Gress

■ Sinnia for snitting med stor blomsterdiameter på 10-14 cm ■ Lange, kraftige stilker og resistent bladverk ■ Snittblomst på friland, godt egnet for massesnitting på sommeren, høyde: ca. 90 cm

Stauder

Sort

5-10

Planter for bed & balkong

ZINNIA

191

Formelblanding

SEED

Svovelgul

128 | SEED

490200 Mix

SEED

Zowie Yellow Flame F1

Blanding

■ Sort for bed og snitting med blomster i to farger ■ Lang blomstringstid ■ Også passende for kultivering i større beholdere 490325 Zowie Yellow Flame F1 Gul med rødt midtpunkt

Grønnsaker i potter

490307 Queeny Lime Orange

Formelblanding, store blomster

128 | SEED

Grønnsaker

490195 Formula Mix

490295 Oklahoma Formula Mix

Queeny

490165 Gulliver Orange

■ Sinnia for snitting med ca. 6 cm store, tettfylte blomster og rikelig avling av stilker ■ Spesielle farger som gir helt forskjellige muligheter i blomsterhåndverket av høy kvalitet. Kan godt kombineres med 'Oklahoma'-serien. Høyde: ca 70 cm

Se neste side for flere sorter ➜

Urter

490160 Gulliver Lime

490325 Zowie Yellow Flame F1

Frukt

490155 Gulliver Deep Red


ZINNIA

192

Sortiment våren 2019

Ländlicher Charme ®

FORTSETTELSE

(lite korn)

Lilliput Mix ■ Små, tett fylte pomponger i en fargerik blanding ■ Snitt- og bedsort, høyde: ca. 50 cm 128 | SEED

490425 Lilliput Mix Blanding

■ Blanding av snittblomster for friland av profesjonelle enkeltsorter ■ Inneholder typiske landblomster, f.eks. matthiola, løvemunn eller kornblomster og spesielt holdbare snittblomster som f.eks. blåkorg, asters eller solhatt, høyde: ca. 100 cm 494510 Ländlicher Charme ® (lite korn)

SEED

Blanding

494500 Ländlicher Charme ® (stort korn)

Ländlicher Charme ® (bukettfyll)

■ Denne blandingen byr lenge på et stort utvalg til bruk i blomsterhåndverket ■ Inneholder planter med diskrete blad- og blomsterfarger, duftplanter, pyntegress ■ Planter med fruktstander som kan foredles på sensommeren og høsten, kompletterer sortimentet, høyde: ca. 100 cm 494520 Ländlicher Charme ® (bukettfyll)

490425 Lilliput Mix

SEED

Blanding

Flower Mix

Blomsterblandinger 494510 Ländlicher Charme ® (lite korn) 30-50 g* IV-V 18-20 *) Direktesåing fra medio april: 1 g/m²

Sort

8-14

3-4

Sommerblumenzauber

/m2

Ländlicher Charme (stort korn)

®

12-16*

100

7-9

(x)

-

Ländlicher Charme (lite korn)

®

12-16*

100

7-9

(x)

-

Ländlicher Charme ® (bukettfyll)

12-16*

100

7-9

(x)

-

Sommerblumenzauber

12-16*

120

7-9

(x)

-

Amerikanische Landblumen 16-25*

80

7-9

(x)

-

Beetromantik

16-25*

40

7-9

(x)

-

Bienen-Garten

12-16*

80

7-9

(x)

-

Duftblumen

12-16*

70

7-9

(x)

-

Essbare Blüten

12-16*

100

7-9

(x)

-

Schmetterlings-Garten

12-16*

70

7-9

(x)

-

Sommerblumen & Stauden

12-16*

60

7-9

(x)

-

*) på ett sted

494600 Blauer Strauß

SEED

Blå farger

494605 Gelber Strauß

SEED

Gule farger

Ländlicher Charme ®

494610 Oranger Strauß

494520 Ländlicher Charme ® (bukettfyll)

SEED

Oransje farger

(stort korn)

■ Blanding av snittblomster med profesjonelle sorter for frilandsdyrking på sommeren ■ Inneholder f.eks. ringblomster i forskjellige farger, fargetistler, pyntekosmos, småblomstrete solsikker og sinniaer ■ Alle med store frø, finnes derfor i storkornet blanding for lettere såing, høyde: ca. 100 cm 494500 Ländlicher Charme ® (stort korn)

■ Fargeavstemte blomsterblandinger til forholdsvis enkel, men virkningsfull binding av større buketter i harmoniske fargekomposisjoner ■ Disse fortryllende sommerblomster blomstrer allerede etter ca. 2 måneder ■ Blomstrer frem til høsten pga. den spesielle sammenstillingen av sortene, høyde: opptil 120 cm

494620 Rosa Strauß

SEED

Rosa farger

494630 Roter Strauß

SEED

Røde farger

494640 Weißer Strauß

SEED

Hvite farger

494650 Mix

SEED

Bredt fargespill

SEED

Blanding

494600 Sommerblumenzauber Blauer Strauß


Beetromantik ■ Lavtvoksende blomsterblanding med tidlig blomstring ■ Harmonisk fargespill som skifter farge i løpet av året ■ Blomstrer om igjen i nye fargekombinasjoner på bed og i store beholdere ■ Lavtvoksende, også egnet for hurtig forkultur i potter og senere plantesalg, høyde: ca. 40 cm 494730 Beetromantik

SEED

Blanding

494605 Sommerblumenzauber Gelber Strauß

494700 Amerikanische Landblumen

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2019

Snittblomster

FLOWER MIX

193

Gresskar

Bienen-Garten ■ Frøplanteblanding som gir nektar og pollen ■ Hjelper bier og humler når de leter etter mat ■ Artsrik blanding med dekorativt bieffekt av lysende blomster i forskjellige former og farger ■ Blomstrer tidlig og lenge ■ For solrike plasser, høyde: ca. 80 cm 494735 Bienen-Garten

SEED

Stauder

Blanding

494640 Sommerblumenzauber Weißer Strauß

494730 Beetromantik

Gress

Duftblumen

494774 Duftblumen

Grønnsaker i potter

■ Ettårig blomsterblanding med deilig duft og rikt fargespill ■ En ideell løsning for grønne arealer ■ Også for plantesalg av forhåndskultiverte planter ■ Lang blomstringstid, høyde: ca. 70 cm SEED

Blanding

494735 Bienen-Garten

■ Blanding med sommerblomster som hovedsakelig kommer fra Amerika og som utstråler en vill sjarm av den blomstrende prærien ■ En blanding med landblomster i et fargerikt mangfold, blomstrer allerede etter ca. 8-10 uker ■ Byr på en rik fargeprakt frem til frosten kommer, høyde: ca. 100 cm 494700 Amerikanische Landblumen

494777 Essbare Blüten

SEED

Urter

Amerikanische Landblumen

■ Ettårig blanding med spiselige blomster ■ Blomster med attraktiv duft og deilig smak ■ Ideell for blandede salater og som pynt av desserter og drinker ■ Inneholder et bredt utvalg av forskjellige blomsterfarger og -former, høyde: opptil ca. 100 cm

Grønnsaker

Essbare Blüten 494650 Sommerblumenzauber Mix

Blanding

SEED

Se neste side for flere sorter ➜

494774 Duftblumen

Frukt

Blanding


FLOWER MIX

194

Sortiment våren 2019

Katzengras

FORTSETTELSE

■ Skjermkypergress byr på ferskt, vitamin- og mineralstoffrikt fôr for husdyr også på vinteren og støtter fordøyelsen spesielt når dyrene holdes hjemme ■ Rask utvikling og stabil voksemåte ■ Også ideell for kultivering i potter inne i huset ■ Høyde på salgstidspunkt: ca. 10 cm 494920 Katzengras

SEED

Blanding

494790 Sommerblumen & Stauden

494777 Essbare Blüten

Schmetterlings-Garten ■ Inneholder arter som foretrekkes av sommerfugler eller som brukes som næringsplante for deres larver ■ Mangfoldig blanding med et vidt fargespekter og deilig duft ■ For solrike plasser, høyde ca. 70 cm 494780 Schmetterlings-Garten

SEED

Blanding

Sommerblumen & Stauden

Smådyrs- og pyntegress 500-1000 g* I-XII *) Direktesåing i potter

16-20

Sort

/m2

-

494920 Katzengras

Ostergras

-

10

2-3

x

-

Katzengras

-

10

4-7

x

-

Katzengras 'Pagira'

-

10

2-3

x

-

Katzengras 'Pagira'

Ostergras ■ Pyntegress for produksjon av fat og potter til påske ■ Supplement med veldig kort kultiveringstid 494950 Ostergras Grønt bladverk

SEED

■ Grønne og kremhvite strå danner et avvekslende mønster i pottene ■ Denne blandingen forener skjermkypergressets funksjonelle nytte og et uvanlig og vakkert utseende ■ Høyde i potte: ca. 10 cm 494930 Katzengras 'Pagira'

SEED

Blanding

494780 Schmetterlings-Garten

7-14

Dekorativ blanding

■ Blanding av ett- og flerårige blomster for langsiktig anlegg av blomstereng og rik blomstring allerede første året ■ Stabil vekst med en slutthøyde på ca. 60 cm, også ideell for grøntanlegg ■ Inneholder et mangfoldig utvalg av sorter med et bredt fargespekter 494790 Sommerblumen & Stauden

Kleintier- und Dekogras

Grønt / hvitt bladverk

494950 Ostergras

494930 Katzengras 'Pagira'

SEED


Cucumis species

Queen Anne's Pocket Melon

Ornamental cucumber

10-14

3-4

/m2

Deco Gherkin (Cucumis anguria)

2

14-16

-

Canox (Cucumis canoxii)

2

14-16

-

Torrero (Cucumis carolinus)

2

14-16

-

Hedgehog (Cucumis dipsaceus)

2

14-16

-

Queen Anne's Pocket Melon (Cucumis melo)

2

14-16

-

Minero (Cucumis myriocarpus)

2

14-16

-

Dekofrüchte Mix (Cucumis species)

2

14-16

-

419320 Queen Anne's Pocket Melon (Cucumis melo)

SEED

Minero (Cucumis myriocarpus)

Deco Gherkin (Cucumis anguria) ■ Ferskgrønne frukter som ligner på edelkastanjer i et fruktskall ■ Fruktstørrelse ca. 5 cm med ca. 1 cm lange, noe bøyde torner ■ God holdbarhet og avling ■ Ideell for moderne blomsterdekorasjoner 419300 Deco Gherkin (Cucumis anguria)

■ Frukter med intens duft av melon, ble båret i håndvesken til rike damer i gamle dager ■ Avgir aroma frem til de er helt modne hvis de plukkes mens de er grønne ■ Avlange frukter med glatt skall og en størrelse på ca. 5 cm

Snittblomster

Sort

(Cucumis melo)

419310 Torrero

■ Små frukter med striper i lengderetning, tett besatt med tynne torner ■ Enkel kultivering og mange frukter på varme steder ■ Frukter med god holdbarhet, størrelse: ca. 3 cm 419330 Minero (Cucumis myriocarpus)

Gresskar

1500/3000* III-V** 18-20 *) Forkultivering: 3 korn/potte **) Direktesåing f.o.m. mai

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CUCUMIS

195

SEED

SEED

Dekofrüchte Mix

SEED

419350 Dekofrüchte Mix (Cucumis species)

SEED

Grønnsaker i potter

Torrero (Cucumis carolinus) ■ Myntegrønn pynteagurk med gule torner, likner på en liten kiwano ■ Ikke spiselig ■ Flat, jorddekkende plante med middels kraftig voksemåte 419310 Torrero (Cucumis carolinus)

SEED

419305 Canox

419315 Hedgehog

419330 Minero

Hedgehog (Cucumis dipsaceus)

419315 Hedgehog (Cucumis dipsaceus)

Urter

■ Lysegrønne, avlange frukter, tett besatt med myke torner ■ En berikelse for høstdekorasjoner og i blomsterhåndverket ■ God holdbarhet ■ Kraftig voksemåte SEED

419300 Deco Gherkin

419350 Dekofrüchte Mix

Frukt

419305 Canox (Cucumis canoxii)

419320 Queen Anne's Pocket Melon

Gress

■ Mørkegrønne frukter med lyse striper og korte torner ■ Ikke spiselige frukter med en størrelse på maks. 5 cm ■ Middels kraftig, slyngende voksemåte

■ En attraktiv blanding av pyntefrukter i forskjellige farger og former til bruk i blomsterhåndverket på høsten ■ Ideell for dyrking på varme, beskyttete steder eller under glass ■ Fruktstørrelse: ca. 3-8 cm

Grønnsaker

Canox (Cucumis canoxii)

Stauder

(Cucumis species)


CYCLANTHERA

Sortiment våren 2019

196

Cyclanthera pedata

Maranka

Cyclanthera pedata

1500/3000* III-V** 18-20 *) Forkultivering: 3 korn/potte **) Direktesåing f.o.m. mai

Sort

10-14

3-4

/m2

Cornuti

1

16-18

x

Cornuti

■ Mørkegrønn kalebassetype med påfallende fruktskall med fordypninger ■ Fruktlengde: ca. 40 cm ■ Kultivering på gitre eller stativer fører til rettvoksende frukthalser ■ Kraftig voksemåte ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales 422340 Maranka

■ Eplegrønne frukter i form av små horn og i størrelsen med olivener ■ Regelmessig og tidlig innhøsting av møre og knasende frukter hvis de skal spises ferskt ■ Frisk, noe søt og aromatisk smak ■ En attraktig spesialitet for plantesalg eller salg direkte hos forbrukeren 428500 Cornuti

SEED

422350 Snake

SEED

Snake ■ Meget lange, tynne frukter med lysegrønt skall ■ Bukter seg som slanger når de kultiveres på jorden ■ Kraftig voksemåte ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Fruktlengde: opptil 1,5 m 422350 Snake

SEED 422360 Speckled Swan

Speckled Swan ■ Påfallende formete, grønne kalebasser med et skall med lyse flekker ■ Ved kultivering i bed dannes det de typisk bøyde svanehalser ■ Når de henger på espalier ved kultivering, forblir de slanke og rette ■ Kraftig voksemåte ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales 422360 Speckled Swan

SEED

Kalebassen Mix 428500 Cornuti

■ Blanding av forskjellige kalebassesorter i forskjellige former, grønnfarger og størrelser ■ Trenger varme plasser, forkultivering anbefales ■ Meget kraftig voksemåte

Lagenaria siceraria Flaskegresskar 1500* *) Direktesåing

IV-V

Sort

18-20

10-14

3-4

422330 Kalebassen Mischung

/m2

Kalebassen

1

16-18

-

Maranka

1

16-18

-

Snake

1

16-18

-

Speckled Swan

1

16-18

-

Kalebassen Mix

1

16-18

-

Tiny Bottle

1

16-18

-

Kalebasser

Zehneria scabra Ornamental cucumber

1500/3000* III-V** 18-20 *) Forkultivering: 3 korn/potte **) Direktesåing f.o.m. mai

Sort Green Marble

SEED

SEED

SEED 422370 Tiny Bottle

/m2 1-2

489400 Green Marble

■ Meget små, lysegrønne flaskehalsgresskar, størrelse: ca. 10 cm ■ Godt egnet for maling og hobbyarbeid ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Kraftig voksemåte

422340 Maranka

3-4

15-17

x

■ Meget små, glatte frukter med en attraktiv mønster, størrelse: ca. 3 cm ■ Ungfruktene er spiselige ■ Høytytende og selvklatrende, høyde: ca. 120 cm

■ Lysegrønne, flaskeformete frukter, lengde: opptil 50 cm ■ Også egnet for uthuling og utskjæring ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Kraftig voksemåte ■ Innhøsting som godt modne frukter 422320 Kalebassen

10-14

Green Marble

Tiny Bottle

422370 Tiny Bottle

Kalebassen

422320 Kalebassen

489400 Green Marble

SEED


Cucurbita species

Batwing

Sort

10-14

3-4

/m2

Sorter med små frukter

1-2

12-16

(x)

Sortblandinger med små frukter

1-2

12-16

(x)

Butternut

1-2

12-16

x

Moskus

1-2

12-16

x

Hokkaido

1-2

12-16

x

Patisson

1-2

12-16

x

Spaghetti

1-2

12-16

x

Sorter med store frukter

1-2

12-16

x

Sortblandinger med store frukter

1

12-16

-

Gresskar til utskjæring

1

12-16

x

Sorter med små frukter Aladin

419540 Batwing

SEED

Baby Bear (C. pepo)

■ Pæreformete frukter, lengde: ca. 10-15 cm ■ Øverste halvparten i gullgult, nederste halvparten i mørkegrønt, delvis med lyse striper ■ Bærer tidlig og rikt ■ Kraftig vekst

419530 Ball Orange

SEED

Bicolor Spoon ■ Små, kølleformete frukter, lengde: ca. 12-15 cm ■ Øvre halvdel i gullgult, nedre halvdel i mørkegrønt, delvis med kremhvite striper ■ Kraftig, klatrende vekst 419560 Bicolor Spoon

■ Høytytende, oransje gresskar i en uvanlig mellomstørrelse på ca. 0,8-1,2 kg ■ Flate, sfæriske frukter med kraftige stilker ■ Middelssen modning og god holdbarhet ■ Fruktkjøtt av god kvalitet ■ Frø med tynt skall, også egnet for steking

SEED

419540 Batwing

Gress

419510 Baby Bear

SEED

Bicolor Pear

419550 Bicolor Pear

■ Liten turbantype med mørkeoransje overside og kremfarget midtpunkt ■ Fruktdiameter: ca. 12-15 cm 419500 Aladin

■ Fruktene hovedsakelig med horisontal inndeling i en mørkegrønn og en gullgul halvpart, delvis med hvite striper ■ Fruktvekt: opptil ca. 500 g ■ Planter med buskaktig vekst og tidlig fruktsetting

Snittblomster

18-20

Gresskar

IV-V

Stauder

Ornamental pumpkin 1500* *) Direktesåing

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

197

SEED

■ Det hvite motstykket til 'Jack be Little' ■ Hvite, flate, sfæriske, riflete frukter med gullgult fruktkjøtt ■ Spiselige frukter, diameter: ca. 10 cm 419520 Baby Boo

SEED

Ball Orange

419510 Baby Bear

419550 Bicolor Pear

419520 Baby Boo

419560 Bicolor Spoon

■ Glatte, lysende oransjegule baller med en diameter på 10-15 cm ■ Høytytende og pålitelig i kultiveringen SEED

419500 Aladin

Frukt

Urter

419530 Ball Orange

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Baby Boo (C. pepo)


CUCURBITA

198

Sortiment våren 2019

Sorter med små frukter Casperita F1 ■ Hvite, flate, sfæriske, godt riflete frukter, vekt: ca. 300 g ■ Vesentlig forbedret med hensyn til farge, avling og ensartethet i forhold til sorten 'Baby Boo' med små frukter ■ Tåler meldugg ■ Modner middels tidlig, modningstid: ca. 90 dager 419566 Casperita F1

SEED

Celebration F1 (C. pepo) ■ Hjerteformete, spiselige frukter med kremgul grunnfarge og grønn-gule markeringer ■ Fruktstørrelsen er noe mindre enn 'Harlequin', diameter: ca. 10-12 cm, fruktvekt: ca. 600 g ■ Middels tidlig, god avling 419570 Celebration F1

SEED

Cream of the Crop (C. pepo) ■ Acorn squash med kremgult fruktskall med riller ■ Gullgult fruktkjøtt med mør konsistens ■ Busket voksemåte ■ Fruktstørrelse: ca. 20 cm 419580 Cream of the Crop

SEED

Delicata (C. pepo) ■ Avlange, kremfargete frukter med grønne striper og lett modning, lengde: ca. 20 cm ■ Mørt fruktkjøtt 419590 Delicata

SEED

Gold Nugget (C. maxima)

Lil' Orange Mon

■ Lite, løkformet, lyseoransje gresskar med lett modning ■ Tidlig, meget rik fruktsetting rett på den buskete planten ■ Frukter med mye smak, diameter: ca. 10-15 cm ■ Lang holdbarhet, også egnet som pyntegresskar

■ Mandarinformete frukter med intens lysende oransje farge ■ Frukter med en diameter på ca. 12-15 cm ■ Meget dekorativ, lang, mørkegrønn stilk

419620 Gold Nugget

■ Flate, sfæriske, mørkegrønne pyntefrukter med kontrastrike, lyse striper ■ Fruktstørrelse: ca. 8 cm ■ Tidlig og høytytende 419600 Flat Striped

SEED

Gold Dust F1

419690 Mini Red Turban

■ Flate, sfæriske frukter med skulder og riller ■ Farge fra kremhvit til gul med mørkegrønne flekker ■ Spiselige frukter med meget god holdbarhet ■ Diameter: ca. 12 cm SEED

Honey Bear F1 (C. pepo) ■ Acorn squash med små frukter og søtt, stivelsesrikt fruktkjøtt ■ Fruktvekt: ca. 500 g ■ Busket voksende planter med tidlig fruktsetting tett på planten ■ Resistent mot meldugg ■ Ideell single gresskar for direktesalg SEED

Jack be Little (C. pepo) ■ Lysende oransje frukter i form av mandariner ■ Diameter: fra 10-12 cm ■ Attraktiv, spiselig pyntegresskar 419660 Jack be Little

419566 Casperita F1

SEED

Little Pump-Ke-Mon

■ Høytytende mandarin-gresskar med middelssterk voksemåte ■ Meget resistent mot meldugg ■ Diameter: ca. 8-10 cm 419610 Gold Dust F1

SEED

■ Oransjerøde, små turbanfrukter med grønne og hvite striper ■ Ideell for å få farge i blandinger med pyntegresskar ■ Diameter: ca. 10-12 cm

Harlequin

419650 Honey Bear F1

Flat Striped

Mini Red Turban

■ Vortete pyntefrukter i forskjellig form og farge ■ Inneholder stjerneformete, pæreaktige, soppformete frukter og frukter med vinger ■ Middels tidlig modning, fruktstørrelse: ca. 12-15 cm

419640 Harlequin

■ Hvite, flate frukter med gule striper ■ Attraktiv kontrastfarge mot oransje og grønne frukter ■ Fruktstørrelse: ca. 12 cm

SEED 419680 Little Pump-Ke-Mon

SEED

SEED

Gremlins

419630 Gremlins

419670 Lil' Orange Mon

SEED

419570 Celebration F1

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

199

419620 Gold Nugget

419660 Jack be Little

419590 Delicata

419630 Gremlins

419670 Lil' Orange Mon

419600 Flat Striped

419640 Harlequin

419680 Little Pump-Ke-Mon

419610 Gold Dust F1

419650 Honey Bear F1

419690 Mini Red Turban

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

419580 Cream of the Crop


CUCURBITA

200

Sortiment våren 2019

Sorter med små frukter Rolet ■ Mørkegrønne, glinsende, noe høyrunde kuler med glatt, hardt skall ■ Stor avling, gir gode kontraster i pyntegressortimentet ■ Spiselig i ung tilstand, diameter: ca. 7 cm

White Pearl

Goblin Eggs Mix

■ Liten, nærmest rund Acorn-squash med hvitt skall som pynt og mat ■ Ranker lite, busket voksemåte ■ Frukt med gult fruktkjøtt med en vekt på ca. 500 g

■ Eggformete pyntegresskar i en blanding av grønne, gule og tofargete frukter ■ Fruktstørrelse: ca. 10 cm

419793 White Pearl

NY

419710 Rolet

SEED

■ Velsmakende frukter, diameter: 10-12 cm ■ Mørkegrønne striper og prikker som danner en påfallende kontrast mot det kremhvite skallet ■ Oransjegult, søtaktig fruktkjøtt ■ Holdbarhet: ca. 3-4 måneder SEED

■ Små, hovedsakelig runde til eggformete frukter i forskjellige former og farger 419860 Kleinfrüchtige Mix

Autumn Wings Medium ■ Blanding av sterkt vingete frukter i attraktive fargekombinasjoner ■ Middels store frukter, ideell som pynt ■ Rik fruktsetting, fruktstørrelse: ca. 20 cm 419800 Autumn Wings Medium

Sweet Dumpling (C. pepo)

419740 Sweet Dumpling

Kleinfrüchtige Mix

Sortblandinger med små frukter

■ Små, pæreformete frukter med mørkegrønt skall og lyse striper ■ Fruktstørrelse: ca. 5-7 cm ■ Også godt egnet som pyntefrukt i blomsterhåndverket

SEED

■ Formelblanding med små frukter og et stort formmangfold ■ Attraktiv blanding av en- og flerfargete frukter ■ Fruktstørrelse: opptil ca. 15 cm 419870 Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

■ Blanding av små, sterkt vingete frukter i attraktive fargekombinasjoner ■ Tidlig og stor avling, fruktstørrelse: ca. 15 cm SEED

Sweet Lightning (C. pepo)

419750 Sweet Lightning

SEED

Daisy ■ Blanding av lett stjerneformete frukter i gulfarger ■ Attraktive, tofargete markeringer ■ Fruktdiameter: opptil ca. 8 cm 419820 Daisy

Warzen Orange ■ Flate, sfæriske, lyseoransje frukter, besatt med tallrike vorter ■ Rik og sikker avling, god holdbarhet ■ Diameter: ca. 10 cm 419780 Warzen Orange

SEED

SEED

Essbare Zierkürbisse Mix ■ Interessant blanding av mindre spiselige frukter, diameter: opptil 20 cm ■ Mangesidig sammenstilling av farger og former ■ God holdbarhet, også egnet som pynt 419830 Essbare Zierkürbisse Mix

419710 Rolet

SEED

Wee-B-Little ■ Meget tidlig minigresskar med stor avling ■ Lysende gulloransje skall og stilker med en kraftig grønnfarge ■ Spiselige frukter mens de er unge, kan brukes som såkalt 'suppekoppgresskar' ■ Diameter: ca. 10 cm 419790 Wee-B-Little

Galaxy of Stars

SEED

■ For det meste stjerneformete frukter med 5 stabile, avrundete stråler hver ■ Enkel mekanisk rengjøring etter innhøsting ■ Blandingen inkluderer mange attraktive farger ■ Fruktstørrelse: ca. 300 g 419840 Galaxy of Stars

SEED

Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

Autumn Wings Small

419810 Autumn Wings Small

■ Flate, sfæriske, mandarinformete gresskar med dyporansje striper på lyst skall ■ Meget velsmakende frukter, kan mørkokes i mikrobølgeovn, vekt: ca. 500 g

SEED

SEED

SEED

Spinning Gourd

419730 Spinning Gourd

419850 Goblin Eggs Mix

SEED 419730 Spinning Gourd

SEED


Sortiment våren 2019

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

201

419793 White Pearl

419830 Essbare Zierkürbisse Mix

419750 Sweet Lightning

419800 Autumn Wings Medium

419840 Galaxy of Stars

419780 Warzen Orange

419810 Autumn Wings Small

419850 Goblin Eggs Mix

419790 Wee-B-Little

419820 Daisy

419860 Kleinfrüchtige Mix

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

419740 Sweet Dumpling


CUCURBITA

202

Sortiment våren 2019

Sortblandinger med små frukter Kronen Mix ■ Påfallende takkete frukter i hvitt, grønt eller gult med striper eller tofarget mønster ■ Et ekte blikkfang i sortimentet med pyntegresskar ■ Fruktstørrelse: ca. 10-15 cm 419880 Kronen Mix

SEED

Little Indian Mix

419870 Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

419910 Warzen Mix

419880 Kronen Mix

419920 Warzen Sonderformen Mix

■ Blanding med små frukter og mange vorter ■ Mangfoldige frukter i gul- og grønnfarger ■ Viktig bestanddel i sortimentet med pyntegresskar ■ Fruktstørrelse: ca. 10-12 cm 419890 Little Indian Mix

SEED

Table Mix ■ Attraktiv blanding av tre Acorn sqash-sorter med riller og i forskjellige farger ■ Ranker lite, tidlig avling ■ Gullgult, spiselig fruktkjøtt ■ Fruktstørrelse: ca. 20 cm 419900 Table Mix

Butternut

SEED

Ariel F1 ■ Butternutgresskar med svært ensartete frukter og høyt avlingspotensiale, vekt: 1-1,5 kg ■ Frukter med en liten tendens til å sprekke og stor fruktkjøttandel ■ Planter med kraftig voksemåte og høy resistens mot meldugg som sørger for en lang vekstperiode

Warzen Mix ■ Flate, sfæriske frukter med jevn fordeling av vorter ■ Forskjellige fruktformer og -farger, størrelse: 8-15 cm ■ Robust og sikker avling 419910 Warzen Mix

420090 Ariel F1

SEED

SEED 419890 Little Indian Mix

Atlas F1

Warzen Sonderformen Mix ■ Frukter med mange vorter og i forskjellige farger og former ■ Inneholder et bredt utvalg for et høykvalitetssortiment av pyntegresskar ■ Fruktstørrelse: ca. 10-15 cm

■ Svært pålitelig butternutgresskar med store, avlange frukter på ca. 2-3 kg ■ God fruktsetting over en lang periode som gir høy avling ■ Høyt sukkerinnhold og god smak, ideell for videreforedling

419920 Warzen Sonderformen Mix

420095 Atlas F1

SEED

419900 Table Mix

SEED


Sortiment våren 2019

Barbara ■ Grønt butternutgresskar med lyse striper ■ Fruktkjøtt av toppkvalitet, med intens farge og god smak ■ Trenger varme plasser i kultiveringen, på kjølige voksesteder anbefales derfor forkultivering på våren ■ Fruktvekt: ca. 2-3 kg SEED

Snittblomster

420100 Barbara

Early Butternut F1 ■ Klokkeformet moskusgresskar i blassgul farge ■ Oransje fruktkjøtt med søt-aromatisk smak ■ Middels tidlig fruktsetting, fruktvekt: ca. 1,3 kg

420090 Ariel F1

420125 Honeynut

420095 Atlas F1

420130 Hunter F1

420100 Barbara

420135 Longue de Nice

420120 Hawk F1

420110 Early Butternut F1

SEED

Gresskar

420110 Early Butternut F1

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

203

Hawk F1

420120 Hawk F1

Stauder

■ Liten butternuttype, fruktvekt: ca. 500-700 g ■ Tidlig og meget tallrik fruktsetting ■ Kompakt voksemåte ■ Ideell frukt for mindre husholdninger SEED

Honeynut

Grønnsaker i potter

SEED

Hunter F1 ■ Butternutgresskar med tidlig modning, fruktvekt: ca. 1,2 kg ■ Stor avling av avlange frukter ■ 'Hunter' F1 med tidlig og sikker fruktsetting også under kjølige betingelser 420130 Hunter F1

SEED

Longue de Nice

Grønnsaker

420125 Honeynut

Gress

■ Mini-butternutgresskar med mørkeoransje fruktkjøtt og melonaroma ■ Valseformete frukter som endrer sin farge fra grønt til brunt, vekt. ca. 600 g ■ Resistent mot meldugg

SEED

Frukt

420135 Longue de Nice

Urter

■ Opptil 1 m lange frukter som blir tykkere i enden ■ Mørkegrønt, glatt skall, senere lysebrunt ■ Meget holdbar og god lagringsevne ■ Søtt fruktkjøtt, fruktvekt: ca. 6-10 kg


CUCURBITA

204

Sortiment våren 2019

Butternut Metro F1 ■ Meget ensartet butternuttype med middels store frukter, vekt: ca. 1,4 kg ■ Meget resistent mot meldugg ■ Høyt tørrstoffinnhold og god holdbarhet ■ Korte skudd og frukter med middelssen modning og glatt, lysebrunt skall 420140 Metro F1

SEED

420140 Metro F1

Piena di Napoli

Moskus

■ Tunge, kjegleformete frukter som endrer sin farge fra grønt til oransje under modning ■ Tykkere og tyngre enn 'Longue de Nice' ■ Velsmakende frukter med et fast, oransje fruktkjøtt, fruktvekt: 10-20 kg 420144 Piena di Napoli

Autumn Crown F1 ■ Mindre muskatgresskar, fruktvekt: ca. 2 kg ■ Flate, sfæriske, lysebrune frukter med noen riller ■ Lyseoransje fruktkjøtt ■ Aromatisk, noe melonaktig smak ■ God holdbarhet og høy pynteverdi

SEED

420200 Autumn Crown F1

Pluto F1 ■ Lang fruktsetting og en liten tendens til å sprekke gir høy avling av middelsstore frukter, vekt: 1-2 kg ■ Godt fruktkjøtt, ideell for videreforedling ■ Sterkt voksende planter, resistente mot meldugg 420146 Pluto F1

420155 Veenas F1

420144 Piena di Napoli

SEED

Futsu Black Rinded ■ Lysebrune frukter med grått rim og sterke riller ■ Sen modning, forkultivering anbefales ■ Meget holdbar og velsmakende ■ Fruktstørrelse: ca. 20-25 cm

SEED

420210 Futsu Black Rinded

SEED

Ultra F1 ■ Butternutgresskar med store, avlange og noe bøyde frukter ■ Kraftig voksemåte og middelssen modning ■ Fruktvekt: fra 4-5 kg, ideell for videreforedling 420150 Ultra F1

Mini Musk

SEED 420146 Pluto F1

Veenas F1

■ Muskatgresskar med mindre frukter og kortere ranker, vekt: ca. 5 kg ■ Fast, okerfarget fruktkjøtt med den populære, aromatiske smaken av muskatgresskar ■ Sen modning, liker varme plasser, beskyttet forkultivering anbefales 420220 Mini Musk

■ Lite butternutgresskar med høy skallkvalitet og holdbarhet ■ Frukter på 0,6-1,2 kg med høy fruktkjøttandel ■ Resistent mot meldugg ■ Ideell for salg av enkelte frukter 420155 Veenas F1

SEED

420150 Ultra F1

SEED


Sortiment våren 2019

Muscat de Provence ■ Populært, velsmakende matgresskar ■ Flate, sfæriske, lysebrune frukter med oransje, velsmakende fruktkjøtt ■ Forholdsvis sen modning, modner på lager fra grønt til oransje ■ Diameter: 30-40 cm, høyde: 20 cm, god lagerevne b | SEED

Snittblomster

420225 Muscat de Provence

Panther

420235 Panther

420210 Futsu Black Rinded

420240 Shishigatani

420220 Mini Musk

420235 Panther

Gresskar

■ Liten muskatgresskar med en fruktvekt på ca. 4-5 kg ■ Flate, sfæriske lysebrune frukter med noen riller, endrer sin farge fra grønt til brunt ■ Gullgult, velsmakende fruktkjøtt ■ God holdbarhet og høy pynteverdi

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

205

SEED

Shishigatani

Gress

SEED

Sweet Berry (Sucrine du Berry)

420245 Sweet Berry

Grønnsaker i potter

■ Tradisjonell sort fra Frankrike med søtt, oransjegult fruktkjøtt ■ Middelsstore, ovale og pæreformete frukter, endrer sin farge fra grønt til okerbrunt ■ Fruktvekt 1,5-2 kg, perfekt størrelse for en hel familie SEED

420200 Autumn Crown F1

420245 Sweet Berry

Frukt

Urter

420225 Muscat de Provence

Grønnsaker

420240 Shishigatani

Stauder

■ Pæreformete frukter med lysebrunt skall ■ Strukturert overflate med sølvgrå rim ■ Velsmakende fruktkjøtt ■ Meget sen modning, beskyttet forkultivering anbefales ■ Fruktstørrelse: opptil 30 cm


CUCURBITA

206

Sortiment våren 2019

420350 Orange Summer F1

Hokkaido Amoro F1 (C. maxima)

■ Flatt, sfærisk, spiselig gresskar med lysegrått skall ■ Oransje, aromatisk fruktkjøtt ■ Diameter: ca. 20-25 cm 420370 Snow Delite

420400 Uchiki Kuri SEED

Solor (C. maxima) ■ Ideell hokkaido-gresskar for profesjonell dyrking med lagring ■ Mørkeoransje frukter i ensartet størrelse på ca. 1 kg, ideell til salg i butikker ■ God smak ■ Meget god holdbarhet til primo februar

Blue Ballet (C. maxima) ■ Løkformete, middelsstore frukter i uvanlig gråblått ■ Oransjegult, spiselig fruktkjøtt ■ Fruktvekt: ca. 1,5 kg

420375 Solor

b | SEED

SEED

Sunshine F1 (C. maxima) Blue Kuri (C. maxima) ■ Gråblå, flate, sfæriske frukter med oransje, meget velsmakende fruktkjøtt ■ God lagringsevne ■ Fruktvekt: ca. 1,5 kg 420320 Blue Kuri

SEED

■ Flate, sfæriske frukter med lysende, rødoransje skall ■ Usedvanlig søtt, stivelsesrikt fruktkjøtt ■ Sort som har fått tildelt All-America-Selection-medaljen ■ Middelstidlig modning og forholdsvis korte skudd ■ Fruktvekt: ca. 1,5-2 kg 420380 Sunshine F1

■ Hokkaido-gresskar som modner tidlig, små frukter i jevn størrelse, vekt: ca. 0,8 kg ■ Dyporansje skall ■ Ideell for single husholdninger 420420 Vesuv F1

■ Mørkegrønne, flate, sfæriske til blokkaktige frukter med lyse striper og grønngrått midtpunkt ■ Gullgult, søtt og mørt fruktkjøtt ■ Har fått tildelt All-American-Selections-medaljen ■ Fruktvekt: ca. 2 kg

■ Blanding av oransje, mørkegrønne og hvitgrønne frukter med aromatisk fruktkjøtt ■ Fruktstørrelse: ca. 15-20 cm ■ Løkformete og flate, sfæriske frukter, også egnet som høstdekorasjon 420450 Hokkaido Mix

SEED

Sweet Delite ■ Mørkegrønn Hokkaido-type med gullgult, meget velsmakende fruktkjøtt ■ Meget god holdbarhet, også egnet som pyntegresskar ■ Diameter: 20-25 cm

SEED 420390 Sweet Delite

Fictor (C. maxima) ■ Mørkeoransje hokkaido-gresskar med mindre fruktstørrelse, ideell til salg i butikker ■ God smak ■ Ensartet fruktstørrelse og farge ■ Meget god holdbarhet til ultimo januar 420335 Fictor

SEED

420295 Amoro F1

Tractor F1

b | SEED

Orange Summer F1 (C. maxima) ■ Sterkt voksende hybrid hokkaido-gresskar ■ Attraktivt, rødt skall ■ Lite mottakelig for meldugg ■ God setting av ensartete frukter, vekt: ca. 1,3 kg ■ Tidlig og sikker innhøsting

■ Robust busktype med stor avling og kraftig voksemåte ■ Flate, sfæriske frukter på 2-4 kg avhengig av valgt plantetetthet ■ Høy kjøttandel med stabil struktur og god smak ■ Enkelt å fjerne kjerner pga. frøsetting og fruktkjøttet som er atskilt fra hverandre ■ Meget god holdbarhet til ultimo februar 420395 Tractor F1

SEED

Hokkaido Mix

Bonbon F1 (C. maxima)

420330 Bonbon F1

b | SEED

Vesuv F1

b | SEED

420310 Blue Ballet

Uchiki Kuri (C. maxima) ■ Oransjerødt Hokkaido-gresskar med avlang flaskehals ■ Oransjerødt fruktkjøtt, velsmakende og helsefremmende pga. høyt karotininnhold ■ Meget populær matsort for direktesalg

Snow Delite

■ Hjerteformet hokkaido-gresskar med høyt avlingspotensiale på opptil 40 t/ha ■ Oransje skall med lyse striper ■ Meget kompakt busktype uten slyngtråd ■ Høy andel av gulloransje fruktkjøtt med god smak ■ Enkelt å fjerne kjerner pga. frøsetting og fruktkjøttet som er atskilt fra hverandre 420295 Amoro F1

b | SEED

b | SEED

420310 Blue Ballet

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

207

420370 Snow Delite

420395 Tractor F1

420330 Bonbon F1

420375 Solor

420400 Uchiki Kuri

420335 Fictor

420380 Sunshine F1

420420 Vesuv F1

420350 Orange Summer F1

420390 Sweet Delite

420450 Hokkaido Mix

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

420320 Blue Kuri


CUCURBITA

208

Sortiment våren 2019

Patisson

Sunburst F1 (C. pepo)

Custard White (C. pepo) ■ Hvitt patisson-gresskar ■ Spiselige frukter mens de er unge, brukes som pyntegresskar i moden tilstand ■ Ranker lite, ideell for tett besetning 420600 Custard White

SEED

Flying Saucers F1

420660 Sunburst F1

SEED

■ Fargerik blanding av ufo-formete frukter som er tett besatt med vorter ■ Busket voksemåte ■ Holdbar pyntegresskar ved innhøsting av godt modne frukter 420680 Patisson Warted Mix

420615 Orange Patisson

SEED

Patisson Mix

Orange Patisson

■ Blanding av ufo-gresskar i forskjellige farger ■ Ranker lite ■ Diameter: ca. 20 cm

■ Oransjegul patisson-gresskar ■ Spiselig mens de er unge, fruktstørrelse ca. 15-20 cm

420690 Patisson Mix

420615 Orange Patisson

SEED

Patisson Warted Mix

■ Flate, sfæriske, gullgule frukter med kontrastrikt, mørkegrønt midtpunkt og utpreget tagget krans ■ Tidlig modning, unge frukter spiselige ■ Ranker lite, god fruktsetting direkte på planten ■ Også egnet som pyntegresskar i godt modnet tilstand ■ Diameter: ca. 20 cm 420610 Flying Saucers F1

■ Lysende gult, snurrebassformet Scallopini med grønn flekk der stilken sitter ■ Ideell størrelse for innhøsting til konsum: 6-7 cm ■ Stor avling og utmerket smak ■ Buskete voksemåte ■ Også egnet som høstdekorasjon i godt moden tilstand

SEED 420620 Patisson Panaché

SEED

Patisson Panaché ■ Hvitgrønne ufo-frukter med grønne markeringer ■ Meget god avling ved gjentatt høsting ■ Unge frukter er spiselige ■ Diameter: ca. 15-20 cm 420620 Patisson Panaché

SEED

Patty Green Tint ■ Lysegrønne ufo-frukter ■ Tidlig modning, unge frukter er spiselige ■ Ranker lite, god avling ■ Diameter: ca. 20 cm 420630 Patty Green Tint

420600 Custard White

420630 Patty Green Tint

420610 Flying Saucers F1

420660 Sunburst F1

SEED

Patisson Strie Melange ■ Blanding av ufo-frukter med dekorative striper ■ Spiselige frukter i ungt stadium ■ Diameter for modne frukter: ca. 20-25 cm 420670 Patisson Strie Melange

SEED


SEED

Blue Doll ■ Flate, sfæriske, store frukter med et skall med sølvblått skjær ■ Mørkeoransje, spiselig fruktkjøtt ■ Sen modning, forkultivering fremmer god avling ■ Resistent mot meldugg ■ Attraktiv pyntegresskar, fruktvekt: ca. 10 kg 421035 Blue Doll

SEED

Stripetti F1 ■ Spagettigresskar med avlange frukter og god smak ■ Kremhvitt skall med grønne striper ■ Vekt: ca. 1-1,5 kg

420670 Patisson Strie Melange

420860 Stripetti F1

Blue Hubbard (C. maxima)

SEED

■ Pære- til snurrebassformete, gråblå frukter med et skall med riller ■ Oransjerødt, spiselig fruktkjøtt ■ Kraftig voksemåte, fruktstørrelse: ca. 40 cm 421040 Blue Hubbard

SEED

Planter for bed & balkong

■ Kremfargete, i moden tilstand lysegule frukter ■ Standardsort med en fruktvekt på 1,5-2 kg ■ Fiberrikt fruktkjøtt, spises som spagetti etter koking ■ Kraftig voksemåte

Snittblomster

Sorter med store frukter

Spaghetti

420840 Spaghetti

Sortiment våren 2019

Gresskar

CUCURBITA

209

■ Lysende røde, flate frukter med sterke riller og stor avlingssikkerhet ■ God holdbarhet, spiselig, gullgult fruktkjøtt ■ Attraktivt pyntegresskar, fruktdiameter: ca. 40-50 cm

420820 Small Wonder

SEED

Gress

421060 Cinderella

Crookneck ■ Gullgule, kjegleformete frukter med bøyd hals ■ Tett besatt med påfallende vorter ■ Tidlig modning, ranker lite ■ Fruktlengde: ca. 25 cm 421070 Crookneck

SEED

Grønnsaker i potter

420680 Patisson Warted Mix

Stauder

Cinderella (C. pepo)

420690 Patisson Mix

Spaghetti Small Wonder

420860 Stripetti F1

■ Gult spagettigresskar med små frukter, fruktvekt: ca. 700 g ■ Ideell for single husholdninger ■ Tidlig og meget rik setting

SEED

Urter

421090 Cushaw Green Stripe

SEED

420840 Spaghetti

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

420820 Small Wonder

■ Pæreformet gresskar med hvitt skall og grønne striper og spragler ■ Spiselig, god holdbarhet ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Fruktstørrelse: ca. 40 cm

Grønnsaker

Cushaw Green Stripe


CUCURBITA

210

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

Sorter med store frukter Cushaw Orange Stripe ■ Pæreformet gresskar med hvitt skall og kontrastrike, oransje striper og spragler ■ Spiselig, god holdbarhet ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Fruktstørrelse: ca. 40 cm 421100 Cushaw Orange Stripe

SEED

SEED

■ Kjempegresskar for konkurranser, enkelte eksemplarer kan oppnå en vekt på over 400 kg ■ Lyseoransje skall med lett modning ■ Spiselig fruktkjøtt ■ Sterkt rankende frukter SEED

Flat White Boer ■ Kremhvite, flate, sfæriske frukter, diameter: ca. 40 cm ■ Kraftig voksemåte ■ Spiselig, fruktvekt: ca. 8-10 kg

421210 Knuckle Head F1

SEED

SEED

421090 Cushaw Green Stripe

SEED

Golden Hubbard (C. maxima) ■ Spindelformete frukter med oransje, noe rynkete skall ■ Middels tidlig, ranker kraftig ■ Oransjerødt fruktkjøtt med mye smak ■ Fruktvekt: ca. 3 kg 421180 Golden Hubbard

SEED 421035 Blue Doll

Invincible F1 ■ Hvitgrått, flatt, sfærisk gresskar med god kjøttkvalitet og vesentlig forbedrete videreforedlingsegenskaper (''Easy to peel - Easy to cut'') ■ Dyporansje, tykt fruktkjøtt ■ Kompakt voksemåte, jevn og tidlig modning ■ God holdbarhet, fruktvekt: ca. 4,5 kg SEED

Jarradahle ■ Gråblå, flate, sfæriske frukter med påfallende, sterk modning ■ Spiselig, god holdbarhet som pyntegresskar ■ Diameter: ca. 25 cm

■ Flate, sfæriske frukter med påfallende lyse vorter og lyseoransje grunnfarge ■ Vortene ligner på peanøtter, har derfor også fått betegnelsen peanøttgresskar ■ Spiselig, fruktstørrelse: ca. 30 cm SEED

SEED

Gele Reuzen (Gelber Zentner)

421187 Invincible F1

Galeuse d'Eysines

421150 Galeuse d'Eysines

■ Sterkt ovale frukter med påfallende vorter ■ Dyporansje skall med lett modning ■ Fruktvekt: ca. 5-7 kg

421170 Gele Reuzen (Gelber Zentner)

Atlantic Giant (C. maxima)

421130 Flat White Boer

■ Rosa til terrakottafargete frukter med flat, sfærisk form og sterke riller ■ Meget dekorativ i blomsterhåndverket på høsten ■ God holdbarhet, godt egnet til supper ■ Fruktvekt: ca. 1-3 kg

■ Kjent kjempegresskar med gult fruktkjøtt og aprikosegult, ru skall og flat, sfærisk form ■ God smak og godt egnet for sursøt sylting ■ God holdbarhet, fruktvekt: ca. 12 kg ■ Meget kraftig voksemåte

■ Noe flate, gråhvite frukter med glatt skall ■ Spesielt velsmakende og søtt fruktkjøtt ■ Kraftig voksemåte ■ God holdbarhet, fruktvekt: ca. 3-5 kg

421110 Atlantic Giant

Knuckle Head F1

421160 Garbo

Crown Prince F1 (C. maxima)

421080 Crown Prince F1

Garbo

421190 Jarradahle

421040 Blue Hubbard

SEED

Kamo Kamo ■ Mindre Tonda-Padana-type med sterke riller ■ Modner fra mørkegrønt til okergult ■ Spiselig, fruktdiameter: ca. 15 cm 421200 Kamo Kamo

SEED

421060 Cinderella

421180 Golden Hubbard


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

211

421130 Flat White Boer

421187 Invincible F1

421100 Cushaw Orange Stripe

421150 Galeuse d'Eysines

421190 Jarradahle

421080 Crown Prince F1

421160 Garbo

421200 Kamo Kamo

421110 Atlantic Giant

421170 Gele Reuzen (Gelber Zentner)

421210 Knuckle Head F1

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

421070 Crookneck


CUCURBITA

212

Sortiment våren 2019

Rouge vif d'Etampes

FORTSETTELSE

Sorter med store frukter

■ Lysegrønne, ovale frukter med lyse spragler ■ Hardskallete frukter med kremhvitt fruktkjøtt ■ Egnet for fremstilling av syltetøy ■ Fruktstørrelse: ca. 30 cm

■ Store, oransjerøde, flate, sfæriske, bredriflete frukter ■ Gullgult, spiselig fruktkjøtt ■ Vakkert pyntegresskar for høsttakkefesten og høstpynten utenfor inngangsdøren

Lakota ■ Pæreformet pynte- og matgresskar med mørkegrønt og oransjefarget, ujevnt skall ■ God lagringsevne ■ Fruktvekt: ca. 3 kg 421230 Lakota

Siam

(Roter Zentner)

421360 Rouge vif d'Etampes (Roter Zentner) SEED

421380 Siam SEED

Snowball F1

Pink Jumbo Banana

■ Hvitt gresskar i ballform med glatt skall, beholder sin klare hvite farge også under mindre gunstige vekstforhold ■ Ideell for utskjæring og maling ■ Fruktvekt: ca. 1 kg

(C. maxima)

■ Avlange frukter, først grønne, senere lyserosa ■ Middels sen modning, spiselige ■ Lengde: ca. 40-70 cm

Lumina ■ Flatsfærisk gresskar med noen riller og et glinsende, kremhvitt skall ■ Oransje fruktkjøtt, diameter: ca. 30 cm 421260 Lumina

421330 Pink Jumbo Banana

SEED

■ Grågrønne turbanfrukter med vorter, diameter: ca. 25 cm ■ Spiselig, oransjerødt fruktkjøtt

SEED

Olga (C. pepo)

SEED

Queensland Blue

■ Meget robust oljegresskar med stor avling ■ Unge frukter med et grønt, glinsende skall med hvite flekker ■ I modningsstadiet mørkegrønne, runde frukter med oransje flekker ■ Skallfrie frø som er mørkegrønne til svarte, er spiselige eller brukes til fremstilling av olje

■ Gråblå til mørkegrønne, glinsende frukter i turbanform med riller ■ Velsmakende fruktkjøtt ■ God holdbarhet ■ Fruktvekt: ca. 2-4 kg 421340 Queensland Blue

421230 Lakota

SEED

SEED

Rainbow

Pepita

■ Store, digre, lyseoransje frukter med grønne og hvite striper og flekker ■ Meget kraftig voksemåte ■ Spiselig, fruktvekt: opptil 25 kg

■ Flate, sfæriske frukter med oransje og grønn mønster på et hvitt, glatt skall ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Spiselig, god holdbarhet, fruktstørrelse: ca. 40 cm 421310 Pepita

SEED

■ Flate, sfæriske, store frukter med et meget attraktivt skall med lyserosa skjær ■ Mørkeoransje, spiselig fruktkjøtt ■ Sen modning, forkultivering fremmer god avling ■ Resistent mot meldugg ■ Attraktivt pyntegresskar, fruktvekt: ca. 10 kg 421335 Porcelaine Doll

421300 Olga

421420 Tonda Padana

Porcelaine Doll

■ Jevnt fordelt hvitfarge, middelsstore frukter, vekt: ca. 3-5 kg ■ Fint og glatt skall, lange, mørkegrønne fruktstilker

421350 Rainbow

SEED

■ Frukter med grønn-gule striper og sterke riller i skallet ■ Meget holdbare, med fast, oransje fruktkjøtt ■ Fruktvekt: ca. 2-4 kg

SEED

Moonshine F1

421280 Moonshine F1

421400 Snowball F1

Tonda Padana (C. maxima)

Penelopa

421305 Penelopa 421270 Marina di Chioggia

SEED

■ Oljegresskar med skallfrie frø, brukes til spising eller baking og fremstilling av gresskarolje ■ Pålitelig sort med god avling til dyrking i felt ■ Oransje, grønnspraglete frukter, diameter: ca. 25 cm

Marina di Chioggia (C. maxima)

SEED

SEED

SEED 421260 Lumina

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

213

421310 Pepita

421350 Rainbow

421280 Moonshine F1

421330 Pink Jumbo Banana

421360 Rouge vif d'Etampes (Roter Zentner)

421300 Olga

421335 Porcelaine Doll

421380 Siam

421305 Penelopa

421340 Queensland Blue

421400 Snowball F1

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

421270 Marina di Chioggia


CUCURBITA

214

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

Sorter med store frukter Triamble (C. maxima) ■ Grågrønne, nesten trekantete frukter med spiselig fruktkjøtt ■ Middelssen modning ■ Fruktstørrelse: ca. 25 cm 421430 Triamble

SEED

Warty Goblin

421430 Triamble

421450 Winter Luxury

Sortblandinger med store frukter

■ Stort gresskar til utskjæring og pynt med mørkegrønne vorter på oransje skall ■ Moderat rankende voksemåte, middelstidlig modning ■ Resistent mot meldugg ■ Fruktvegg ca. 4-8 kg 421438 Warty Goblin

NY

Turban Mix ■ Turbanformete frukter i oransje og grønne farger, diameter: opptil 25 cm ■ Lyst eller tofarget midtpunkt, delvis med påfallende striper ■ Attraktivt pyntegresskar

SEED

Warzen Rot

421460 Turban Mix

■ Rødoransje, spindelformete frukter med tallrike vorter ■ Kraftig voksemåte ■ Pyntefrukter for et utvidet sortiment, ca. 4-7 kg 421440 Warzen Rot

Großfrüchtige Mix 421440 Warzen Rot

NY

SEED

■ Store frukter i forskjellige former og lysende farger ■ Inneholder også frukter i flere eller påfallende farger ■ Attraktiv pyntegresskarblandig, fruktstørrelse: ca. 20-40 cm

SEED

Winter Luxury

421420 Tonda Padana

421480 Großfrüchtige Sonderformen Mix

421438 Warty Goblin

■ Velsmakende, lyseoransje gresskar med nettskall ■ Høy pynteverdi, fruktvekt: ca. 3-4 kg ■ Kraftig voksemåte, middelssen modning 421450 Winter Luxury

SEED

Großfrüchtige Sonderformen Mix

■ Hvitgrått turbangresskar med spesiell pynteverdi ■ Moderat rankende voksemåte ■ Innhøsting av modne frukter som lagres mørkt slik at de forblir lyse

NY

■ Store frukter i kjegle-, flaske- og gresskarform ■ Inneholder grønne, gule og flerfargete frukter 421470 Großfrüchtige Mix

White Turban

421447 White Turban

SEED

NY

SEED

421447 White Turban

421460 Turban Mix

SEED


Sortiment våren 2019

Big Moose ■ Meget stort gresskar til utskjæring til utstillingsformål ■ Oransje med lyse striper ■ Fruktvekt ca. 25-50 kg SEED

Snittblomster

421715 Big Moose

Big Rock F1

421720 Big Rock F1

421710 Big Max

Gresskar

■ Tungt utskjæringsgresskar i rund til blokkaktig form, noe bredere enn 'Rockstar' F1 ■ Fast skall som tidlig farges dyporansje, kraftig stilk ■ Middelstidlig modning, fruktvekt: ca. 7 kg til over 10 kg

421470 Großfrüchtige Mix

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

215

SEED

Cargo F1

421735 Cargo F1

Stauder

■ Høye, runde frukter i en intens oransje farge ■ Mørkegrønn, tykk stilk ■ Kort slyngtråd og resistent mot meldugg ■ Fruktvekt 9-12 kg SEED

421480 Großfrüchtige Sonderformen Mix

421715 Big Moose

Grønnsaker i potter

421700 Baby Pam

421740 Champion F1

SEED

SEED

Se neste side for flere sorter ➜

421720 Big Rock F1

Big Max (C. maxima) ■ Utskjærings- og pyntegresskar med store, dyporansje frukter ■ Spiselig fruktkjøtt ■ Kraftig voksemåte, middels sen modning ■ Mulig fruktvekt: opptil 50 kg SEED

Urter

421710 Big Max

Grønnsaker

■ Sfæriske, lysende oransje frukter, diameter: ca. 15 cm ■ Fast, glatt skall med noen riller ■ Stor avling, robust voksemåte ■ Ideelle som små gresskar til utskjæring og som mat i mindre husholdninger, vekt: ca. 1-2 kg

■ Meget stor utskjæringsgresskar med forholdsvis tidlig modning ■ Fruktvekt: ca. 15-20 kg ■ Dyporansje, godt riflete skall, tykk og middels lang stilk

421700 Baby Pam

421735 Cargo F1

Frukt

Baby Pam

Gress

Champion F1

Gresskar til utskjæring


CUCURBITA

216

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

Gresskar til utskjæring Charmant F1 (C. pepo)

SEED

Chucky F1

■ Pålitelig, høyt ovalt gresskar til halloween ■ Middelssen modning, god holdbarhet ■ Fruktvekt: ca. 8-12 kg

■ Gresskar til hobbybruk i størrelse med en håndball, spesielt glatt, lyseoransje skall ■ Bærer tidlig og rikt på korte skudd, ca. 2-3 kg ■ Ideell for maling og utskjæring SEED 421840 Orange Smoothie F1

Jack O Latern

421800 Jack O Latern

SEED

SEED

SEED

Cronus F1 ■ Mørkeoransje utskjærings- og matgresskar med meget kraftig, mørkegrønn stilk ■ Tunge, sfæriske til blokkaktige frukter, ca. 15-20 kg ■ Meget resistent mot meldugg ■ Kraftig, robust voksemåte med stor avling ■ Middelssen innhøsting 421770 Cronus F1

■ Hvite, runde frukter, vekt: 15-25 kg ■ Meget kraftig voksemåte ■ Attraktiv spesialitet for utskjæring eller maling til halloween 421860 Polar Bear F1

■ Mindre utskjærings- og matgresskar, fruktvekt: ca. 1-1,5 kg ■ Stor avling, tidlig sort, resistent mot meldugg ■ Noe riflete, dyporansje fruktskall, middels fast ■ Ideell som mindre utskjæringsgresskar for barn 421805 Mischief F1

■ Kjempegresskar for konkurranser og for utskjæring ■ Oransje skall med riller, mulig fruktvekt: over 40 kg ■ Kraftig voksemåte

■ Utskjærings- og matgresskar i intens oransje med gult fruktkjøtt med god smak ■ Ensartete frukter, vekt: ca. 2,5 kg ■ Pålitelig avling, ranker lite SEED

SEED

Neon F1 Flynn ■ Lite utskjæringskresskar i klassen 3-4 kg med intenst oransje, riflet skall ■ Ca. 20-25 cm store frukter med tykke, mørkegrønne stilker ■ Resistent mot meldugg, ranker lite ■ Frukter med god holdbarhet ved innhøsting av godt modne frukter 421775 Flynn

SEED

Howden Biggie ■ Mektig, voluminøst mat- og utskjæringsgresskar i høyt oval til blokkaktig form ■ Med 15 kg og en god del over 20 kg over 'Rockstar' F1 i fruktstørrelse ■ Middelssen til sen modning, fast, oransje skall med tydelige riller 421790 Howden Biggie

■ Utskjæringsgresskar med meget tidlig modning ■ Glatt, oransje skall, fruktvekt: ca. 3 kg 421820 Neon F1

SEED

New Rocket F1 421740 Champion F1

■ Forbedret 'Rocket'-type med blokkaktig fruktform, tykkere stilk og sterk rifling ■ Høyverdig, holdbart utskjærings- og matgresskar ■ Dyporansje fruktskall, fruktvekt: ca. 8-10 kg 421830 New Rocket F1

SEED

Prizewinner F1

421870 Prizewinner F1

Mystic Plus F1

421810 Mystic Plus F1

SEED

Polar Bear F1 (C. maxima)

■ Utskjæringsgresskar med overveiende sfæriske frukter, vekt: 4-5 kg

Mischief F1

■ Gresskar med meget tidlig modning og rik avling ■ Lite dannelse av ranker ■ Ensartete frukter, vekt: ca. 1-1,5 kg ■ Ideell for utskjæring og maling for barn 421760 Chucky F1

Orange Smoothie F1

421780 Howden

■ Meget ensartete, flate, sfæriske til blokkaktige frukter med oransje skall med noen riller ■ Stor, sikker avling ■ Noe senere og større enn 'Racer' F1, fruktvekt: ca. 7-9 kg ■ Korte skudd, meget resistent mot meldugg 421750 Charmant F1

Howden (C. pepo)

SEED

SEED

421750 Charmant F1

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

217

421790 Howden Biggie

421820 Neon F1

421770 Cronus F1

421800 Jack O Latern

421830 New Rocket F1

421775 Flynn

421805 Mischief F1

421840 Orange Smoothie F1

421780 Howden

421810 Mystic Plus F1

421860 Polar Bear F1

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

421760 Chucky F1


CUCURBITA

218

Sortiment våren 2019

Sunlight F1

FORTSETTELSE

■ Gullgult, middelsstort utskjærings- og pyntegresskar ■ Sortiment i uvanlig farge ■ Kraftig, mørkegrønn stilk ■ Resistent mot meldugg ■ Kraftig voksemåte, fruktvekt: ca. 2,5 kg

Gresskar til utskjæring Racer F1 (C. pepo) ■ Flatsfærisk til sfærisk gresskar med tidlig modning ■ Dyporansje frukter med bøyd, kraftig stilk ■ Diameter: ca. 30 cm, fruktvekt: ca. 6-8 kg ■ Pålitelig standardsort 421900 Racer F1

421975 Sunlight F1

SEED

■ Flatsfærisk gresskar til utskjæring av typen 'Racer', meget resistent mot meldugg ■ Kraftig stilk og dyporansje, noe riflete skall ■ Ytedyktig sort for profesjonell dyrking, fruktvekt: ca. 6-8 kg

421980 Wolf

SEED

Rocket F1 (C. pepo) ■ Gresskar med dyporansje skall med noen riller og middels tidlig modning ■ Fruktstørrelse: ca. 25-30 cm ■ Utmerket til utskjæring av lykter og ansikter til halloween ■ Også egnet som matgresskar med store frukter 421940 Rocket F1

SEED

421870 Prizewinner F1

SEED

Malkürbis Mix ■ Blanding av frukter i mange farger og former med glatt skall, for maling og hobbyarbeid ■ Barn kan lage morsomme ansikter på høstlige gresskar selv uten å bruke skarpe kniver ■ Tidlig modning, fruktstørrelse: ca. 10-40 cm ■ Inneholder også ikke-spiselige sorter med hardt skall 421990 Malkürbis Mix

421900 Racer F1

SEED

Schnitzkürbis Mix ■ Blanding av tidlige og middels tidlige sorter ■ Ideell for utskjæring, hobbyarbeid og pynt ■ Fruktstørrelser med 10-50 cm i diameter ■ Alle sorter er spiselige

Rockstar F1 ■ Meget ovale, dyporansje, ensartete frukter, høyde: ca. 50 cm, fruktvekt: 15 kg ■ Middels tidlig modning og resistent mot ugunstige værforhold ■ Danner kraftige skudd 421950 Rockstar F1

Wolf ■ Utskjæringsgresskar med en meget massiv, mørkegrønn stilk ■ Noe flate, nesten sfæriske frukter, dyporansje, fast skall med noen rifler ■ Middelssen modning, fruktvekt: ca. 8-12 kg

Racer Plus F1

421910 Racer Plus F1

SEED

422000 Schnitzkürbis Mix

SEED

SEED

421910 Racer Plus F1

Spirit F1 (C. pepo) ■ Utskjærings- og matgresskar med tidlig og ensartet modning, for tidlig salg ■ Noe riflete, lysende oransje frukter ■ Diameter: ca. 25 cm, fruktvekt: ca. 4-5 kg 421960 Spirit F1

SEED

421940 Rocket F1


Planter for bed & balkong

CUCURBITA

Sortiment våren 2019

Snittblomster

219

Stauder

Gresskar

421950 Rockstar F1

421990 Malkürbis Mix

Grønnsaker i potter

Gress

421960 Spirit F1

421980 Wolf

422000 Schnitzkürbis Mix

Frukt

Urter

Grønnsaker

421975 Sunlight F1


CUCURBITA

Spiselighet

Vekt (kg)

Frukter / pl.

419730 Spinning Gourd

-

0,02-0,04

10-20

++

x

90

419510 Baby Bear

x

0,8-1,2

6-10

+

x

105

419740 Sweet Dumpling

x

0,5-0,8

6-8

+

x

100

419520 Baby Boo

x

0,1-0,2

10-20

+

x

90

419750 Sweet Lightning

x

0,4-0,6

4-8

+

x

90

419530 Ball Orange

-

0,2-0,4

10-15

++

xx

90

419780 Warzen Orange

-

0,2-0,4

8-12

++

x

90

419540 Batwing

-

0,2-0,4

ca. 10

+

x

90

419790 Wee-B-Little

x

0,2-0,4

6-10

+

O

85

419550 Bicolor Pear

-

0,1-0,2

6-8

++

xx

85

419793 White Pearl

x

0,4-0,6

4-7

+

O

90

419560 Bicolor Spoon

-

0,1-0,2

ca. 10

++

xx

85

419566 Casperita F1

x

0,3-0,4

7-8

+

O

80

419800 Autumn Wings Medium

-

0,3-0,6

8-12

+

xx

100

419570 Celebration F1

x

0,6-0,8

5-6

+

x

95

419810 Autumn Wings Small

-

0,2-0,4

10-15

+

xx

100

419580 Cream of the Crop

x

0,6-1

4-6

+

O

90

419820 Daisy

-

0,1-0,3

8-12

++

x

95

419590 Delicata

x

0,6-0,8

5-7

+

x

95

419830

x

0,2-2

6-8

+

x

90

419600 Flat Striped

-

0,1-0,3

10-20

++

xx

90

419840 Galaxy of Stars

-

0,2-0,4

8-12

++

x

90

419610 Gold Dust F1

x

0,2-0,4

8-10

+

O

90

419850 Goblin Eggs Mix

-

0,2-0,4

10-20

++

x

90

419620 Gold Nugget

x

0,4-0,6

8-12

+

O

90

419860 Kleinfrüchtige Mix

-

0,2-0,4

10-15

++

xx

80-90

419630 Gremlins

-

0,2-0,4

8-12

++

x

95

419870

Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

-

0,2-0,8

ca. 10

++

xx

80-100

419640 Harlequin

x

0,5-0,8

6-8

+

xx

100

419880 Kronen Mix

-

0,4-0,6

5-7

+

xx

95

419650 Honey Bear F1

x

0,4-0,6

3-4

+

O

85

419890 Little Indian Mix

-

0,1-0,4

8-12

++

x

90

419660 Jack be Little

x

0,2-0,4

8-10

++

x

95

419900 Table Mix

x

0,6-0,8

5-8

+

O

90

419670 Lil' Orange Mon

x

0,4-0,6

6-8

+

x

90

419910 Warzen Mix

-

0,2-0,4

8-12

++

xx

90

419680 Little Pump-Ke-Mon

-

0,6-0,8

6-8

+

x

100

419920

-

0,2-0,4

8-12

++

xx

90

419690 Mini Red Turban

-

0,6-1

6-8

+

x

100

420090 Ariel F1

x

1-1,5

2-3

+

x

110

419710 Rolet

(x)

0,1-0,3

til 20

O / ++

x

60/80 420095 Atlas F1

x

2-3

2-3

+

x

120

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Art.nr.

100

Form

Modningstid (dager)

x

Sort

Frukter / pl.

+

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Vekt (kg)

4-6

Spiselighet

0,8-1,2

Form

-

Sort

419500 Aladin

Art.nr.

Modningstid (dager)

220

Sortiment våren 2019

Sorter med små frukter

Sortblandinger med små frukter

Essbare Zierkürbisse Mix

Warzen Sonderformen Mix

Butternut


420110 Early Butternut F1

x

1-1,5

4-6

+

x

110

420330 Bonbon F1

x

1,5-2,5

3-5

+

x

95

420120 Hawk F1

x

0,5-0,7

4-6

+

O

90

420335 Fictor

x

0,8-1,3

2-3

++

x

90

420125 Honeynut

x

0,5-0,8

5-8

++

x

110

420350 Orange Summer F1

x

1,2-1,5

3-4

+

x

85

420130 Hunter F1

x

1-1,5

2-3

+

O

90

420370 Snow Delite

x

1-2

5-10

+

x

95

420135 Longue de Nice

x

6-10

1-2

++

x

130

420375 Solor

x

0,8-1,3

1-3

++

x

90

420140 Metro F1

x

1,2-1,6

4-5

+

x

105

420380 Sunshine F1

x

1-2

3-4

+

x

90

420144 Piena di Napoli

x

10-20

1-3

+

x

130

420390 Sweet Delite

x

1-2

3-5

+

x

95

420146 Pluto F1

x

1-2

2-4

+

x

110

420395 Tractor F1

x

2-4

1-3

++

O

95

420150 Ultra F1

x

4-5

2-4

+

x

110

420400 Uchiki Kuri

x

1-1,5

3-4

+

xx

90

420155 Veenas F1

x

0,6-1,2

3-5

+

x

110

420420 Vesuv F1

x

0,8-1

3-4

+

x

105

420450 Hokkaido Mix

x

1-2

2-4

+

x

95

Moskus 420200 Autumn Crown F1

x

1,5-2,5

3-5

++

x

100

Patisson

420210 Futsu Black Rinded

x

1-3

2-4

++

x

120

420600 Custard White

x

0,4-0,8

4-6 / 15

O/+

O

60/80

420220 Mini Musk

x

4-6

1-3

++

xx

120

420610 Flying Saucers F1

x

0,8-1,5

4-6 / 15

O/+

O

60/80

420225 Muscat de Provence

x

5-10

2-4

++

xx

130

420615 Orange Patisson

x

0,4-0,8

4-6 / 15

O/+

O

60/80

420235 Panther

x

4-5

1-2

++

xx

110

420620 Patisson Panaché

x

0,6-0,8

4-6 / 15

O/+

x

60/80

420240 Shishigatani

x

1-2

2-3

++

x

120

420630 Patty Green Tint

x

0,4-0,8

6-8 / 15

O/+

O

60/80

420245 Sweet Berry

x

1,5-2,0

1-3

+

x

110

420660 Sunburst F1

x

0,6-0,8

6-8 / 15

O/+

O

60/80

420670 Patisson Strie Melange

x

0,8-1,2

4-6 / 15

O/+

O

60/80

Hokkaido 420295 Amoro F1

x

0,8-1,3

2-4

+

O

95

420680 Patisson Warted Mix

-

0,8-1,2

3-6

O/+

O

60/80

420310 Blue Ballet

x

1-2

2-3

+

x

85

420690 Patisson Mix

x

1-1,5

4-6 / 15

O/+

O

60/80

Planter for bed & balkong

95

Snittblomster

x

Gresskar

+

Stauder

4-5

Gress

1-2

Grønnsaker i potter

x

Grønnsaker

Frukter / pl.

420320 Blue Kuri

Butternut

Urter

Vekt (kg)

Modningstid (dager)

Spiselighet

110

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Art.nr.

xx

Form

Modningstid (dager)

+

Sort

Frukter / pl. 2-3

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Vekt (kg) 2-3

Form

x

Sort

420100 Barbara

Art.nr.

Spiselighet

Sortiment våren 2019

Frukt

CUCURBITA

221


CUCURBITA

Modningstid (dager)

Frukter / pl.

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Vekt (kg)

x

2-4

2-5

O

x

105

Form

421260 Lumina

Sort

Spiselighet

Spaghetti

Art.nr.

Modningstid (dager)

Frukter / pl.

Vekt (kg)

Spiselighet

Form

Sort

Art.nr.

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

222

Sortiment våren 2019

420820 Small Wonder

x

0,6-0,8

12-15

O

x

80

421270 Marina di Chioggia

x

1,5-3

3-5

++

x

115

420840 Spaghetti

x

1,5-2

5-7

O/+

x

90

421280 Moonshine F1

x

3-5

1-3

+

xx

110

420860 Stripetti F1

x

1-1,5

3-5

+

x

90

421300 Olga

(x)

3

2-3

+

xx

110

421305 Penelopa

(x)

3-5

2-3

+

xx

110

Sorter med store frukter 421035 Blue Doll

x

8-12

1-2

+

xx

105

421310 Pepita

x

1,5-2,5

2-4

+

x

120

421040 Blue Hubbard

x

3-5

1-3

+

xx

100

421330 Pink Jumbo Banana

x

6-8

3-5

+

xx

100

421060 Cinderella

x

5-15

2-4

+

xx

110

421335 Porcelaine Doll

x

8-12

1-2

+

xx

110

421070 Crookneck

x

0,8-1,2

5-6

O

O

70/90

421340 Queensland Blue

x

1,5-2,5

5-7

+

x

110

421080 Crown Prince F1

x

3-4

5-7

++

xx

110

421350 Rainbow

-

10-25

1-2

+

xx

120

421090 Cushaw Green Stripe

x

1,5-2,5

2-3

+

x

120

421360

x

5-15

2-4

+

xx

100

421100 Cushaw Orange Stripe

x

1,5-2,5

2-3

+

x

120

421380 Siam

(x)

2-3

2-4

+

xx

100

421110 Atlantic Giant

x

15-400

1-2

O

xx

120

421400 Snowball F1

x

1-1,5

2-3

+

xx

100

421130 Flat White Boer

x

6-10

1-2

+

xx

100

421420 Tonda Padana

x

2-4

2-5

++

xx

100

421150 Galeuse d'Eysines

x

2-3

4-5

+

x

110

421430 Triamble

x

1,5-3

2-4

+

xx

100

421160 Garbo

x

1-3

1-3

++

xx

120

421438 Warty Goblin

-

4-6

1-2

+

x

100

Gele Reuzen (Gelber Zentner)

x

10-20

2-4

+

xx

100

421440 Warzen Rot

-

4-7

2-3

+

xx

110

421180 Golden Hubbard

x

2-4

4-6

+

xx

95

421447 White Turban

-

1,5-2,5

4-6

+

x

100

421187 Invincible F1

x

4-5

2-4

+

xx

90

421450 Winter Luxury

x

3-4

1-3

+

xx

105

421190 Jarradahle

x

3-4

2-4

++

x

100

421200 Kamo Kamo

x

0,6-0,8

2-5

+

xx

100

421460 Turban Mix

-

1,5-2,5

6-8

+

xx

100

421210 Knuckle Head F1

-

5-7

1-3

+

xx

105

421470 Großfrüchtige Mix

-

1-5

2-4

+

xx

90-100

421230 Lakota

x

2-3

2-4

+

x

95

421480

Großfrüchtige Sonderformen Mix

-

1,5-5

2-4

+

xx

90-100

421170

Rouge vif d'Etampes (Roter Zentner)

Sortblandinger med store frukter


x

15-30

1-2

+

xx

110

421950 Rockstar F1

x

8-12

1-2

+

xx

100

421715 Big Moose

x

25-50

1-2

+

xx

110

421960 Spirit F1

x

4-5

2-3

+

xx

100

421720 Big Rock F1

x

7-12

1-2

+

xx

100

421975 Sunlight F1

x

2-3

3-4

+

x

100

421735 Cargo F1

x

9-12

2-3

+

x

100

421980 Wolf

x

8-12

1-2

+

xx

120

421740 Champion F1

x

15-20

1

+

x

95

421990 Malkürbis Mix

-

1-8

4-6

+

xx

95-120

421750 Charmant F1

x

7-9

3-4

+

O

100

422000 Schnitzkürbis Mix

x

2-15

2-4

+

xx

95-120

421760 Chucky F1

x

1-1,5

5-7

O

O

85

421770 Cronus F1

x

15-20

1-2

+

xx

100

422320 Kalebassen

-

0,8-2

2-4

O / ++

xx

120

421775 Flynn

x

3-4

2-4

+

x

85

422330 Kalebassen Mischung

-

1-2

2-4

O / ++

xx

120

421780 Howden

x

8-12

1-2

+

xx

115

422340 Maranka

-

1-2

2-4

O / ++

xx

130

421790 Howden Biggie

x

15-20

1-2

+

xx

110

422350 Snake

-

1-2

2-4

O / ++

xx

130

421800 Jack O Latern

x

4-7

3-5

+

xx

100

422360 Speckled Swan

-

1-2

2-4

O / ++

xx

120

421805 Mischief F1

x

1-1,5

5-7

+

x

95

422370 Tiny Bottle

-

0,1-0,2

ca. 10

O / ++

xx

120

421810 Mystic Plus F1

x

2-3

2-4

+

O

95

421820 Neon F1

x

2-3

2-4

+

xx

80

421830 New Rocket F1

x

8-10

1-2

+

xx

95

421840 Orange Smoothie F1

x

1-2

3-5

O

x

85

421860 Polar Bear F1

x

15-25

1

+

xx

120

421870 Prizewinner F1

x

30-70

1

+

xx

120

421900 Racer F1

x

6-8

2-3

+

xx

90

421910 Racer Plus F1

x

6-8

2-3

+

xx

90

Kalebasser

Planter for bed & balkong

421710 Big Max

Snittblomster

95

Gresskar

xx

Stauder

+

Gress

3-4

Grønnsaker i potter

5-8

Grønnsaker

x

Gresskar til utskjæring

Urter

Frukter / pl.

Modningstid (dager)

Vekt (kg)

421940 Rocket F1

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Spiselighet

105

Form

Art.nr.

x

Sort

Modningstid (dager)

+

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Frukter / pl. 4-5

Spiselighet

1,5-2

Form

x

Sort

421700 Baby Pam

Art.nr.

Vekt (kg)

Sortiment våren 2019

Frukt

LAGENARIA

223


ABELIA

Sortiment våren 2019

224

Abelia x grandiflora

Achillea x millefolium

Storblomstret abelia

Paprika

Ryllik

Sort

Blomstrer 1. året

Radiance

13-19

40

VII-X

x

1500

I-VII

16-18

10-20

5-6

Sort

Radiance

Blomstrer 1. året

Desert Eve

■ Attraktiv liten busk med panasjerte blader på kontrastrike røde stilker ■ Tallrike hvite blomster med lett antydning til lyserosa som vises på sensommeren ■ Flat, sfærisk, tett forgreinet voksemåte ■ Ideelt supplement til beplantning av store beholdere gjennom hele sesongen 28 | 84

497005 Radiance Hvit

13-19

40

VI-VII

x

Summer Fruits

13-15/23*

50

VI-VII

(x)/x28

Paprika

13-15/23*

70

VI-VII

(x)/x28

Colorado

13-15/23*

60

VI-VII

x

*) 3 planter/potte

■ Attraktiv beholderplante med flere, høyrøde blomster ■ Kompakt, meget ensartet plantestruktur ■ Sterke stilker, noe sølvfarget bladverk 401080 Paprika

Colorado

Desert Eve

■ Fargerik blanding for nedskjæring ■ Blomstrer det året den er plantet ■ Hardfør

■ Serie med kompakt voksemåte for pottekultivering ■ Tidlig og ensartet blomstring ■ Blomster med sterke farger ■ Ideell for ettårig sommerkultivering

401090 Colorado Blanding

401025 Deep Rose

84

Dyprosa

401030 Red

84

Rød

401035 Yellow

84

Gul

401055 Summer Fruits Carmine

497005 Radiance

Achillea x filipendulina Gullryllik Sort

Blomstrer 1. året

Summer Gold

13-15/23

60

VI-VII

(x)/x28

Summer Gold 401025 Desert Eve Deep Rose

■ Lavtvoksende utvalg med korte, kraftige, tettfylte blomster ■ Ideell for beholdere og mindre bed 401000 Summer Gold

28 | 84

Gul

401030 Desert Eve Red

401035 Desert Eve Yellow

401060 Summer Fruits Lemon

Summer Fruits ■ Serier med kompakt vekst og strålende blomsterfarger ■ Ideell for kultivering i beholder 401055 Carmine

28 | 84

Kirsebærrød

401060 Lemon

28 | 84

Lysegul

401000 Summer Gold

28 | 84

Rød

401080 Paprika

84 | 128 | SEED


Sortiment våren 2019

Polar Star ■ Mørkeblå blomster med fiolette striper ■ Intenst fargete blomsterknopper, omringet av en krans av noe nedhengende blomster ■ Lavtvoksende, ideell til kultivering i potter 401200 Polar Star

Planter for bed & balkong

AGAPANTHUS

225

28

Snittblomster

Blå

Starburst White ■ Store, ren hvite blomsterballer ■ Kraftig voksemåte, ideell for bakgrunnsbeplantning eller som enkel plante ■ Også egnet for snittblomster

Agapanthus africanus Afrikansk lilje Sort

Blomstrer 1. året

Brillant Blue

14-17

50

VI-IX

x28

Delft Blue

14-19

70

VII-IX

x28

Ethels Joy

14-19

50

VI-IX

x28

Silver Baby

14-19

50

VII-IX

x28

Polar Star

14-19

50

VII-IX

x28

Starburst White

14-19

120

VII-IX

x28

401215 Starburst White

401195 Ethels Joy

28

Gresskar

401090 Colorado

Hvit

Stauder

Brillant Blue ■ Skjermlilje i potter med mørkeblå blomster på korte, stabile stilker ■ Meget god og lang blomstring ■ Ideell for potter på balkong og terrasse 401185 Brillant Blue

401211 Silver Baby

28

Gress

Mørkeblå

Delft Blue

28

Hvitt / blått stripet

Ethels Joy

401185 Brillant Blue

401200 Polar Star

401190 Delft Blue

401215 Starburst White

■ Sort med blåstripete blomster, tidlig blomstring ■ Lavtvoksende, ideell for kultivering i potter 401195 Ethels Joy

Grønnsaker

401190 Delft Blue

Grønnsaker i potter

■ Lyseblå blomster med lysende blå striper i midten ■ Store enkle blomster med lange blomsterblader ■ Ideell for kultivering i beholdere

28

Hvitt / blått stripet

Urter

Silver Baby ■ Kremfargete knopper som blir til lyseblå blomster med mørkeblå basis ■ Lavtvoksende, ideell for kultivering i potter 28

Lyseblå

Frukt

401211 Silver Baby


AGASTACHE

Sortiment våren 2019

226

Agastache x hybrida

Ajuga reptans

Anisisop

Krypjonsokkoll Sort

1500

I-V

16-18

10-20

6-7

Sort

Blomstrer 1. året

Kudos

15-23

50

VI-IX

x

*) 3 planter/potte

Blomstrer 1. året

Atropurpurea

11-13

15

IV-V

-

Black Scallop

11-13

15

IV-V

-

Burgundy Glow

11-13

15

IV-V

-

Mini Mahogany

10-12

15

IV-V

-

Sugar Plum

11-13

15

IV-V

-

Kudos

Atropurpurea

■ Imponerende blomster i sterke farger på stabile stilker ■ Ensartet, genetisk kompakt voksemåte med god forgreining ■ Meget god hardførhet og tørkeoleranse

■ Bunnvegetasjon med mahognibrunt, tett bladverk ■ Blå blomster på korte, stabile stilker ■ Også god for beplantning på høsten

401280 Coral

84

Lakserød

401285 Gold

Sølvblå

401600 Atropurpurea

84

Mahognibrunt bladverk

84

Gullgul

401290 Silver Blue

401600 Atropurpurea

84

Black Scallop ■ Skinnende, tett bladverk med en intens svartbrun farge ■ Middels blå blomster ■ Meget god hardførhet og varmetoleranse ■ Melduggbestandig, en ideell, hardfør bunnvegetasjon 401610 Black Scallop

84

Svartbrunt bladverk

401610 Black Scallop

Burgundy Glow

401280 Kudos Coral

■ Karminrosa, hvitt og grått/grønnmønstret bladverk ■ Interessant som dekorativ perennial eller fargerik bunnvegetasjon 401620 Burgundy Glow

84

Trefarget bladverk

Mini Mahogany ■ Bunnvegetasjon med smal, mørkebrunt bladverk og meget god hardførhet ■ Meget flat, tettvoksende voksemåte, lett kultivering ■ Tidlig, middels blå blomster 401285 Kudos Gold

401630 Mini Mahogany

401620 Burgundy Glow

84

Mørkebrunt bladverk

Sugar Plum ■ Meget friskt, rosa, grønt og kremhvitfarget bladverk ■ Meget god hardførhet og tolererer varme og sol ■ Melduggbestandig, en ideell, hardfør bunnvegetasjon 401640 Sugar Plum

84

Rosafarget bladverk 401290 Kudos Silver Blue

401630 Mini Mahogany


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

ALCHEMILLA

227

401750 Ariella ® Mix

401640 Sugar Plum

Alcea rosea

Chaters 10-14

4-6

Sort

Blomstrer 1. året

Ariella ®

13-15/19*

100

VII-IX

x

Chaters

13-15/23*

150

VII-IX

-/x28

*) 3 planter/beholder

401770 Apricot

28 | 84 | SEED

Aprikosfarget

401780 Scarlet

28 | 84 | SEED

401785 Violet

84 | SEED

28 | 84 | SEED

Fiolett

401790 White

28 | 84 | SEED

Hvit

401795 Yellow

28 | 84 | SEED

Lysegul

401800 Mix

84 | SEED

Blanding

401795 Chaters Yellow

Alchemilla mollis Marikåpe

Gress

■ En blanding av sterkt fargete blomster i det første året med kultivering ■ Stabile, korte stilker ■ Ideell for kultivering i beholdere ■ Begrenset hardførhet

Stauder

Rød

Ariella ®

401725 Red

■ Meget påfallende, populær staude i bondehager ■ For produksjon av eksklusive, store stauder eller snittblomster ■ Store, doble blomster i sterke farger

Gresskar

18-20

Rød

401735 Rose

84 | SEED

1500/4500* IV-VII *) Flere frø pr. beholder

Rosa

401740 White

84 | SEED

7-9 Blomstrer 1. året

Thriller

84 | SEED

13-15/23

40

V-VII

-/x28

Thriller

Lysegul

401750 Mix

7-12

Sort

Hvit

401745 Yellow

10-15

84 | SEED

Blanding

■ Ferske gule, holdbare blomster ■ For potter og snittblomster ■ Hardfør bunnvegetasjon med sølvgrønt bladverk 401900 Thriller

401735 Ariella ® Rose

401740 Ariella ® White

401745 Ariella ® Yellow

28 | 84 | 336 | SEED

Gul

401785 Chaters Violet

401900 Thriller

Frukt

Urter

401725 Ariella ® Red

401780 Chaters Scarlet

Grønnsaker

401770 Chaters Apricot

Grønnsaker i potter

Stokkrose

1500 V-VII/I-IV* *) Ettårig blomstrende

401790 Chaters White


ANEMONE

228

Sortiment våren 2019

Anemone hupehensis

Serenade

Høstanemone 4000

I-III

18-23

14-28

■ Halvveis doble, mørkerosa blomster ■ Kraftig variant med sterk vekst og god hardførhet på vinteren ■ Blomstene står synlig over bladverket ■ Meget god blomstring

5-7

Sort

Blomstrer 1. året

Fantasy

13-15/19

40

VIII-X

(x)*/28

Andrea Atkinson

13-15/23

90

VIII-X

(x)*/28

Bressingham Glow

13-15/23

80

VIII-X

(x)*/28

Honorine Jobert

13-15/23

100

VIII-X

(x)*/28

Praecox

13-15/23

80

VIII-X

(x)*/28

Prinz Heinrich

13-15/23

80

IX-X

(x)*/28

Serenade

13-15/23

110

VIII-X

(x)*/28

Tiki Sensation

13-15/23

70

VIII-X

x

Whirlwind

13-15/23

90

IX-X

(x)*/28

Pink Saucer

13-15

40

VII-IX

x

*) Om pottet tidlig

28 | 84

Rosa

28 | 84

Lyserosa, halvveis doble

402575 Red Riding Hood Mørkerosa

■ Halvveis doble, hvite blomster med lyserosa bakside ■ Tidlig og lang blomstring ■ Mørkegrønt bladverk og kraftig, stabil plantestruktur ■ Ideell for kultivering i beholdere

■ Fornemme, hvite blomster ■ Meget kraftig, skadefri voksemåte

■ Lavtvoksende høstanemoneserie ■ Korte, stabile stilker med stående blomster ■ Ideell for ettårig kultivering i potter og mindre beholdere

402570 Pocahontas

Tiki Sensation

Andrea Atkinson

Fantasy

402565 Cinderella

Rosa

402575 Fantasy Red Riding Hood

Vegetative sorter

28 | 84

402600 Andrea Atkinson

402648 Tiki Sensation 28 | 84

NY

84

Hvit

Hvit

Whirlwind

Bressingham Glow

■ Rene hvite, doble blomster med noe skjeve blomsterblader ■ Kompakt vekst, ideell for kultivering i beholder

■ Store, halvveis doble, ferske, rosafargete blomster ■ Kompakte, buskete planter 402605 Bressingham Glow

28 | 84

Rosa

Honorine Jobert

402610 Honorine Jobert

402650 Whirlwind

28

Hvit

Generative sorter

■ Rik blomstrende, hvit variant med en god, dekorativ effekt ■ God hardførhet på vinteren og stabilitet ■ Lang blomstringstid

Pink Saucer 28 | 84

Hvit

Praecox

402565 Fantasy Cinderella

28 | 84

402640 Serenade

■ Staudeanemone som blomstrer det første året ■ Lyserosa skållignende blomster fra juli ■ Kompakt, lav plantestruktur, ideell til kultivering i potter 336 | SEED

402620 Pink Saucer Lyserosa

■ Karminrosa, bolleformete blomster ■ Sterke, stående stilker ■ Middels tidlig blomstring 402625 Praecox

28 | 84

Rosa

Prinz Heinrich ■ Doble, rosafargete blomster med fiolett-rosa underoverflate ■ Middels til sen blomstring, ideell for høstsalg ■ Meget stabil ■ Blomster er meget dekorative 402630 Prinz Heinrich

402630 Prinz Heinrich

402640 Serenade

402650 Whirlwind

402610 Honorine Jobert

28 | 84

Rosa

402570 Fantasy Pocahontas


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

AQUILEGIA

229

402620 Pink Saucer

402740 Angelique

Anemone sylvestris

Aquilegia x caerulea

VI-V

15-18

7-12

8-10

Sort

Blomstrer 1. året

Madonna

10-13

40

IV-V

-

Madonna ■ Tidlig blomstring med delikate, hvite blomster ■ For delvis skyggete steder i nærheten av treaktige planter 336 | SEED

402680 Madonna Hvit

402605 Bressingham Glow

1500 IX-I *) som vinterkultivering

20-22

14-21

7-8

Sort

Blomstrer 1. året

Origami F1

13-15

35

V-VI

x

Kirigami F1

13-15

30

V-VI

x

Origami F1 ■ Lite behov for kulde; om kultivert tidlig, kan den blomstre ved oppstart av sesongen for bed og balkong ■ Meget ensartet voksemåte og blomstringsegenskaper ■ Store blomster i distinkte farger 404050 Blue-White

336 | SEED

Blå / hvit

404055 Red-White

336 | SEED

Gresskar

1500

Akeleie

Stauder

Skogsymre

Gress

402600 Andrea Atkinson

Rød / hvit

404060 White

336 | SEED 336 | SEED

Lysegul

Kirigami F1

Kvann

NY

2000 XI-IV* 10-18 14-18 *) Avkjølingsfase fører til bedre spiringsresultat

5-8

Sort

Blomstrer 1. året

Angelique

19-23

120

VII-IX

x28

■ Akeleie i potte med lite kuldebehov for suksessiv produksjon ■ Kompakt, rund plantestruktur med korte stilker ■ Kontrastrike blomsterfarger ■ Ideell for potteplanter av høy kvalitet, høyde ca. 30 cm 404035 Deep Blue & White

NY

Angelique

404040 Red & White

NY

Rød / hvit

■ Imponerende stor staude med rød farge ■ Påfallende knopper som blir til karminrøde blomsterskjermer ■ Ideell som enkel staude eller i bed med naturnær utforming 402740 Angelique 402648 Tiki Sensation

Karminrød

28 | SEED

336 | SEED

Blå / hvit

Se neste side for flere sorter ➜

336 | SEED

Urter

Angelica gigas

402625 Praecox

Frukt

402680 Madonna

Grønnsaker

404065 Yellow

Grønnsaker i potter

Hvit


AQUILEGIA

230

Sortiment våren 2019

336 | SEED

404100 Blue and White

FORTSETTELSE

Blå / hvit

336 | SEED

404105 Rose and White Lyserød / hvit

404050 Origami Blue-Wh. F1

404055 Origami Red-Wh. F1

404340 Barlow Black

404060 Origami White F1

404065 Origami Yellow F1

404100 Cameo Blue and White

NY

404345 Barlow Christa

404105 Cameo Rose and White

404035 Kirigami Deep Blue & White F1

NY

Aquilegia vulgaris Akeleie 1500

V-VI

20-22

14-21

7-8

Sort

Blomstrer 1. året

Barlow

15-19

70

V-VI

x28

Winky

13-15

40

V-VI

-

Winky Double

13-15

40

V-VI

-

Barlow ■ Hageakeleie med tettfylte, ballformete blomster i fremragende farger ■ Robust og sterktvoksende, ideell for delvis skyggete staudebed ■ Spises ikke av kaniner og rådyr

404040 Kirigami Red & White F1

Aquilegia flabellata

404340 Black 404345 Christa

V-VI

20-22

14-21

404350 Nora

Blomstrer 1. året

10-11

15

V-VI

28 | SEED

Fiolett

7-8

Sort Cameo

28 | SEED

Svart

Akeleie 1500

404350 Barlow Nora

-

28 | SEED

Rosa med hvite topper

404355 Pink

28 | SEED

Rosa

Cameo ■ Meget kompakt, ensartet voksemåte ■ Noe strålende blomsterfarger over blågrønt bladverk ■ God for produksjon med avansert blomstring under glass

404355 Barlow Pink


Sortiment våren 2019

Arabis caucasica Skrinneblom

404400 Blue-White

1300/4000* VII-IX 18-20** *) 4000 korn / 1000 frø pr. beholder **) Lysspirende

5-6

Sort

336 | SEED

Blå / hvit

404405 Purple-White

10-14

336 | SEED

Blomstrer 1. året

Little Treasure

10-12

15

III-V

Pixie Creme

10-12

15

IV-V

-

Snowfix

10-12

15

IV-V

x

-

Fiolett / hvit

404410 Red-White

336 | SEED

Little Treasure

Karminrød / hvit

404415 Rose-Rose

336 | SEED

Rosa

404465 Mix Blanding

84 | SEED

■ Meget ensartet serie med god fargestabilitet og vårsalg som starter i mars ■ Den eviggrønne puten er jevnt tett og dekket med sterke blomster ■ Hurtig utendørs kultivering eller i avkjølte drivhus

404415 Winky Rose-Rose

404520 Deep Rose

Winky Double

336 | SEED

Mørkerosa

404525 Pink ■ Variant av den populære Winky-serien med doble blomster og lignende egenskaper

336 | SEED

Snittblomster

■ Dypt fargete, stående blomster ■ Meget solid plantestruktur og god stabilitet ■ Attraktiv perennial for potte og beholder for tidlig salg

Gresskar

Winky

Planter for bed & balkong

ARABIS

231

Rosa

404535 White

336 | SEED

Hvit

404450 Dark Blue-White

336 | SEED

404455 Red-White

Stauder

Blå / hvit, doble blomster

336 | SEED

Rød / hvit, doble blomster

404460 White

336 | SEED

Hvit, doble blomster

Gress

404400 Winky Blue-White

404450 Winky D. Blue-White

404520 Little Treasure D. Rose

404410 Winky Red-White

404460 Winky Double White

404525 Little Treasure Pink

404535 Little Treasure White

Frukt

Urter

404405 Winky Purple-White

Grønnsaker i potter

Se neste side for flere sorter ➜

Grønnsaker

404455 Winky D. Red-White


ARABIS

232

Sortiment våren 2019

Arenaria montana

FORTSETTELSE

Pixie Creme

5000* VI-VII/XII-II* *) Flere korn

■ Kremgul, flatvoksende blomsterputer ■ Kompakt voksemåte ■ Populær perennial for potter og steinbed 404550 Pixie Creme

336 | SEED

10-14

8-10 Blomstrer 1. året

Blizzard Compact

11-13

15

V-VI

x

Vanilla

12-14

20

V-VI

x

■ Årlig kultiverbar uten avkjølingsfase ■ Meget ensartet og kompakt voksemåte ■ Jevnt dekket med hvite blomster ■ Ideell for kultivering i potter med fioler og primula 336 | SEED

404600 Blizzard Compact

1300/4000* *) Flernkornsfrø

II-VI

18-21

7-10

5-6

Sort

Blomstrer 1. året

Morning Star

10-13

15

V-VI

x

Morning Star

Blizzard Compact ■ Spesielt kompakt perennial for bunnvegetasjon med kremhvite blomster ■ Ensartet i voksemåte og blomstringsperiode ■ Ideell for mindre potter og høy områdeproduktivitet

Snowfix

Hvit

18-20

Strandnellik

Sort

Kremgul

404560 Snowfix

Armeria maritima

Arve

336 | SEED

Hvit

■ Meget kompakt voksende potteserie med små, doble blomsterknopper ■ Hardføre, korte stilker ■ Vil blomstre ensartet det første året hvis kultivert tidlig 336 | SEED

405200 Rose Rosa

336 | SEED

405205 White Hvit

Vanilla ■ Hvite, koppformete blomster dekker de kompakte strukturerte plantene ■ For salg av blomstrende potteplanter på våren og sommeren 404610 Vanilla

336 | SEED

Hvit

405200 Morning Star Rose

405205 Morning Star White

Aster alpinus Alpeaster 404550 Pixie Creme

404600 Blizzard Compact 1500

XII-III/V-VI

15-18

14-20

5-6

Sort

Blomstrer 1. året

Beauty

10-13

30

IV-V

-

Beauty ■ Lavtvoksende asters som blomstrer på våren, for fjellhager og plantebunner ■ God for avansert blomstring under glass 405450 Blue

336 | SEED

Purpurblå

405455 Rose

336 | SEED

Rosa

405460 White 404560 Snowfix

404610 Vanilla

Hvit

336 | SEED


Sortiment våren 2019

Astilbe x arendsii Kinaspir 1300

III-V

18-22

14-21

6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Astary

405455 Beauty Rose

405460 Beauty White

®

Younique

10-13

30

VI-VIII

x

19-23

60

VI-VIII

x28

Planter for bed & balkong

ATHYRIUM

233

Snittblomster

Astary ® ■ Ettårig kultiverbar pottesort ■ Kompakt, buskete voksemåte ■ Programmerbar produksjon for salg i løpet av sesongen for bed- og balkongplanter 405800 Rose

336 | SEED

405900 Younique Carmine

Mørkerosa

405805 White

336 | SEED

Gresskar

Hvit

405450 Beauty Blue

Aster frikartii Sort

Stauder

Sommerasters

Blomstrer 1. året

Monch

17-23

70

VIII-X

x28

Monch 405915 Younique Pink

405590 Monch

28

Middels blå

Japansk fjærbregne Sort

405800 Astary ® Rose

Blomstrer 1. året

Metallicum

Younique

10-13

30

-

Gress

Athyrium niponicum -

Metallicum

■ Tidlig og enhetlig blomstrende serie for kultivering i beholdere ■ Tettfylte blomsterstilker med et attraktivt utvalg med intense farger ■ Ideell for kultivering i beholdere 405900 Carmine

28

Karminrosa

405910 Lilac

28

■ Hardfør bregne med sølvfargete-grønne bregneblader ■ Kontrastrik, rosafiolett skaft ■ Ideell for sure, fuktige steder i skyggen og til blomsterhåndverket 405985 Metallicum

Grønnsaker

28

Rosa

405920 Silver-Pink

28

Lyserosa

405925 White

104

Sølvfarget / grønt / rosa bladverk

Purpur

405915 Pink

Grønnsaker i potter

■ Middels blå, store blomster på lange, oppreiste stilker ■ Meget god hardførhet på gjennomtrengelig bunn ■ Godt egnet for bedbeplantninger og for snitting

28

Hvit

405920 Younique Silver-Pink

405925 Younique White

405910 Younique Lilac

405985 Metallicum

Frukt

405805 Astary ® White

Urter

405590 Monch


AUBRIETA

234

Sortiment våren 2019

Aubrieta x hybrida Hagepute

1500/4500* VI-VIII *) Flere frø pr. beholder

18-21

14-21

5-6

Sort

Blomstrer 1. året

Axcent

10-13

15

IV-V

-

Blaumeise

10-13

15

IV-V

-

Chianti

10-13

15

IV-V

-

Lukas

10-13

15

IV-V

-

Audrey

10-13

15

IV-V

-

Vegetative sorter

Generative sorter

■ Meget store, lilla blomster ■ Ensartet, kompakt voksemåte 180 180 180

Dyprød Lyseblå

180

Chianti

Fiolett

406113 Light Blue

■ Meget kompakte planter med god struktur ■ Blå blomster

406160 Lukas

Vinrød

406110 Dark Red

Blaumeise

Blå

■ Meget store blomster med intense farger ■ Rund, stabil voksemåte ■ Tidlig, ensartete blomster ■ Ideell for kultivering i potte på vinteren

406105 Deep Purple

406113 Axcent Light Blue

406150 Blaumeise

Axcent

406103 Burgundy

406110 Axcent Dark Red

180

406155 Chianti

Audrey 180

Fiolett

Lukas

■ Hurtigvoksende, frøforplantet variant av den populære perennial ■ Sterke blomsterfarger ■ Mer ensartet i voksemåte og tidlighet enn standardvarianter 406210 Blue Shades

■ Store, vinrøde blomster ■ Hemisfæriske planter med god forgreining ■ Robust og pålitelig kultivering

336 | SEED

Blå farger

406213 Deep Purple Compact

336 | SEED

Dypfiolett

406160 Lukas Karminrød

180

406218 Red

336 | SEED

Vinrød

406220 Red Purple Mix Rød / fiolett

406103 Axcent Burgundy

406150 Blaumeise

406210 Audrey Blue Shades

406105 Axcent Deep Purple

406155 Chianti

406213 Audrey Deep Purple Compact

SEED


Bergenia cordifolia

Winterglut

Hjertebergblomst 2000/6000* VIII-X *) Flere frø pr. beholder

18-20

Sortiment våren 2019

10-21

8-10

Sort

Blomstrer 1. året

Angel Kiss

12-14

30

III-IV

-

Shoeshine Rose

10-13

25

III-V

-

Winterglut

10-13

40

III-V

-

■ Variant med røde blomster og intenst rødfarget vinterbladverk ■ Også passende for blomster ■ Eviggrønn bunnvegetasjon, også for skyggete steder 336 | SEED

409605 Winterglut Rød

Snittblomster

Angel Kiss

409590 Angel Kiss

Gresskar

■ De hvite, senere lyserosa blomster danner en attraktiv kontrast til det mørke, om vinteren vinrøde bladverket ■ Kompakt og godt forgreinet plantestruktur ■ Godt egnet for tidlig kultivering under glass ■ Hagestaude som er lett å vedlikeholde, tåler forbigående tørke

406218 Audrey Red

Planter for bed & balkong

BRUNNERA

235

84

Stauder

Hvit med rosa skjær

409605 Winterglut

Brunnera macrophylla Forglemmegeisøster Sort

Alyssum

Sea Heart

12-14/19

25

V-VI

-/x28

Silver Heart

12-14/19

25

V-VI

-/x28

1500/4500* VI-VIII *) Flere frø pr. beholder

18-22

10-14

6-8

■ Attraktive sølvfargete blader med grønne årer ■ Blomsterskjermer i sterke, middels blå farger fra mars ■ Skadefri, kraftig voksemåte også på solfylte steder

409590 Angel Kiss

Sort

Blomstrer 1. året

Goldkugel

10-13

15

IV-V

-

Goldkugel

336 | SEED

409602 Shoeshine Rose Intenst rosa

336 | SEED

410410 Sea Heart Middels blå

Se neste side for flere sorter ➜

28 | 84

406245 Goldkugel

409602 Shoeshine Rose

410410 Sea Heart

Frukt

Urter

Gul

Shoeshine Rose ■ Lavtvoksende bergblomst for kultivering i potter ■ Sterkt lysende, rosa blomster ■ Robust, friskt bladverk i overvintringen ■ Ensartet, tidlig og sikker blomstring

■ Steinhage- og putestaude ■ For salg av blomstrende potteplanter i plantetiden for bed 406245 Goldkugel

Gress

Sea Heart

Grønnsaker i potter

Aurinia saxatilis (Alyssum)

Blomstrer 1. året

Grønnsaker

406220 Audrey Red Purple Mix


BRUNNERA

236

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

Silver Heart ■ Store sølvfargete blader i hjerteform ■ Sterkt blå blomster på stabile, stående stilker tidlig på våren ■ Attraktiv, dekorativ staude også utenom blomstringstiden ■ Allsidig bruk i sol og skygge, høyde ca. 25 cm 410415 Silver Heart

NY

84

Ensianblå

497155 Summer Bird ® Compact Purple

497180 Summer Bird ® Blue

497160 Summer Bird ® Compact Snow

497190 Summer Bird ® Violet

NY

410415 Silver Heart

Buddleja cultivars Sommerfuglbusk, Buddleja Sort

Blomstrer 1. året

Summer Bird ® Compact

13-19

50

V-IX

x

Summer Bird ®

13-23

80

V-IX

x

Summer Bird ® Compact ■ Miniatur-sommerfuglbusk for kultivering i potter ■ Meget rik forgreining og genetisk kompakt voksemåte ■ Attraktive blomster som trekker til seg sommerfugler 497155 Purple

84

Fiolettblå

497160 Snow

84

Hvit

Summer Bird ® ■ Dverg-sommerfuglbusk for balkong og terrasse ■ Sfærisk, godt forgreinet plantestruktur ■ Lang blomstringstid med store blomster i lysende farger ■ Ideell for kultivering i potter og beholdere 497180 Blue

84

Fiolettblå

497190 Violet

84

Lilla

497195 White Hvit

84 497195 Summer Bird ® White


Sortiment våren 2019

Calocephalus brownii Cushion bush

Blomstrer 1. året

VI-VII

-

Silver Bush

Snittblomster

■ Attraktiv strukturplante med knopper lignende på piggtråd ■ Sølvaktig bladverk, ideell for høstbeplantning ■ Utvalg med godt forgreinet voksemåte ■ Ikke fullstendig hardfør 84 | 128

413500 Silver Bush Sølvfarget bladverk

413650 Pearl Deep Blue

413800 Filligree Purple

Campanula cochleariifolia

Campanula glomerata

Nyreklokke

Klaset klokkeblomst Sort

18-20

10-14

Freya

6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Advance Blue

11-13

15

VI-VIII

Karpatklokke

Sort

Freya

413910 Freya

28

Blå

84 | 336 | SEED

413750 Advance Blue

6-8

x28

Blå

Gress

1500/5000* IX-III**/VI-VII 18-20 14-30 *) Flere frø pr. beholder **) Sommerblomst / overvintringskultivering

VI-VII

■ Mørkeblå blomstergrupper står tett over den kraftige planten ■ Buskete voksemåte med lite dannelse av stengelutløpere ■ Attraktiv perennial i beholder for tidlig sommersalg

■ Sfæriske planter, tykt dekket med små, blå, bjelleformete blomster ■ Ideell for kultivering i potter og mindre beholdere hele året ■ Kultiveringsperiode for ungplanter på sommeren er omtrent 8 uker

Campanula carpatica

50

x

Advance Blue 413500 Silver Bush

15-19

Stauder

1500/5000* I-III *) Flere frø pr. beholder

Blomstrer 1. året

Blomstrer 1. året

Pearl

11-13

20

VI-VIII

x

■ Meget kompakt potteserie med ensartet voksemåte ■ Stabile koppformete blomster i sterke farger ■ Sikker, ensartet blomstring i det første året ■ Ideell for kultivering av sommerpotter 84 | 336 | SEED

Blå

413660 White Hvit

84 | 336 | SEED

413910 Freya

Campanula x hybrida

413750 Advance Blue

Karpatklokke

Campanula garganica

Sort

Campanula cochleariifolia 1500/5000* *) Flere korn

I-III

18-20

10-14

11-13

15

VII-VIII

x

Filligree Purple ■ Sterkt blå, stjerneformete blomster står over plantene på sommeren ■ Flat, rund, noe overhengende voksemåte ■ Pålitelig blomstring i det første året 413800 Filligree Purple Blå

17-23

40

VI-VIII

x

Campanello

6-8 Blomstrer 1. året

Filligree Purple

Blomstrer 1. året

Campanello

Sort

413660 Pearl White

Grønnsaker i potter

Pearl

413650 Deep Blue

Gresskar

20

84 | SEED

■ Store, bjelleformete blomster dekorerer de hardføre stilkene av denne perennial ■ Langvarig blomstringsperiode ■ Attraktivt utvalg av forskjellige farger 414005 Blue

84

Grønnsaker

10-13

Urter

Silver Bush

Blå

414015 Red

84

Karminrød

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Sort

Planter for bed & balkong

CAMPANULA

237


CAMPANULA

238

Sortiment våren 2019

Campanula persicifolia

FORTSETTELSE

Campanula poscharskyana

Klokke

1500

IX-III

18-20

10-14

Krypklokke 6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Takion F1

13-15/19*

40

V-VII

x

■ Kompakt vekstvariant for kultivering i potter og beholdere ■ Ideell for vinterkultivering og avansert blomstring 28 | 84 | 336 | SEED

Blå

414005 Campanello Blue

414305 White Hvit

8-10

Sort

Takion F1

414300 Blue

1500/5000* I-II**/V-VII 18-21*** 14-30 *) Flere frø pr. beholder **) Sommerblomst / overvintringskultivering ***) Avkjølingsfase fører til bedre spiringsresultat

28 | 84 | 336 | SEED

Blomstrer 1. året

Blue Waterfall

12-15

20

VI-VIII

x28

Clockwise Compact F1

11-13

15

VI-IX

x

Blue Waterfall ■ Lavtvoksende, putedannende sort med svært lang blomstringstid ■ Tallrike fiolettblå stjerneblomster over mørkegrønt bladverk ■ Danner tette, godt forgreinete puter med god vinterherdighet, ideell for stein- og pottehager 414405 Blue Waterfall

28

Fiolettblå

Clockwise Compact F1

414300 Takion Blue F1

414015 Campanello Red

■ Meget ensartet og hurtig voksende pottesort ■ Intenst blå, bjelleformete blomster over flate, sfæriske planter ■ Blomstrer i det første året allerede 10-14 uker etter potting ■ Ideell for kultivering i potter med salg på sommeren 414455 Deep Blue

Campanula lactiflora

NY

Melkeklokke Sort

28 | 84 | 336 | SEED

Blå

NY

Blomstrer 1. året

Loddon Anna

17-23

80

VI-IX

x28

Loddon Anna ■ Populær staudeklokke med lyserosa-lilla blomster ■ Attraktiv kantbed- og snittstaude med blomstring fra ultimo juni ■ Sender ut en deilig duft av honning ■ Gjenblomstrer etter styving rett etter blomstring 414080 Loddon Anna Lyselilla

414080 Loddon Anna

28 414305 Takion White F1

414455 Clockwise Compact Deep Blue F1

414405 Blue Waterfall

497205 Blue Empire


Caryopteris x clandonensis

Presto

Blåskjegg

■ Store, halvdoble blomster i sterk gul farge ■ Flat, sfærisk og meget kompakt plantestruktur ■ Ideell for kultivering i potte og salg i løpet av sesongen for bed- og balkongplanter

Blomstrer 1. året

x

Blue Empire

418635 Presto

■ Meget store og intenst blå blomster ■ Godt forgreinete planter med sølvfarget bladverk ■ Besøkes ofte av mange bier og sommerfugler ■ Bedre vekstkraft og vinterherdighet enn standardsortene ■ Attraktiv liten busk for beholdere på terrasse og balkong

■ Meget store, gullgule blomster med en påfallende rød ring ■ Kompakt voksemåte og stabile stilker ■ Ideell for kultivering i potter og beholdere

84

Blå

Coreopsis grandiflora

418642 Sunkiss

Lusfrø

Ceratostigma plumbaginoides

I-IV

18-20

5-10

Blomstrer 1. året

Autumn Blue

11-13

20

VIII-X

x

Blomstrer 1. året

Solena ® Double Gold

11-19*

30

V-IX

x

Solena ® Compact

10-12

25

V-IX

x

Early Sunrise

Autumn Blue ■ Skinnende, mørkegrønt bladverk med rødbrun høstfarge ■ Middels blå blomster, interessant for høstplanter 416950 Autumn Blue

128

Blå

Double the Sun

5-7

Sort

Sort

12-14/19-23*

40

VI-IX

x

Presto

10-17*

20

VI-IX

x

Sunkiss

12-14/19-23*

30

VI-IX

x

Double the Sun

12-15/19-23*

30

VI-IX

x

■ Sommerstaude med meget tidlig blomstring, ideell til start av sesongen ■ Ekstra store, gullgule blomster på korte, stabile stilker ■ Ideell for sterke potteplanter fra begynnelsen av juni, høyde ca. 30 cm

*) 1-3 planter/potte

418650 Double the Sun

Vegetative sorter

NY

Gullgul

418600 Solena ® Double Gold

Se neste side for flere sorter ➜

28 | 128

Gullgul

Solena ® Compact ■ Ballformete, store, lysende gullgule blomster ■ Meget kompakt voksemåte ■ Tidlig og langvarig blomstringsperiode, ideell for salg som bed- og balkongplante 418610 Solena ® Compact

Cheilanthes lanosa

418600 Solena ® Double Gold

51 | 128

Gullgul

Hairy lipfern Sort

336 | SEED

Solena ® Double Gold ■ Meget store, gullgule, tette blomster ■ Rundt, godt forgreinet voksemåte ■ Tidlig, ensartet blomstring ■ Ideell for sterke potteplanter og kompakte beholderplanter

416950 Autumn Blue

336 | SEED

Gul med rød ring

1500

Blyrot

Snittblomster

Sunkiss

417150 Cimbra

497205 Blue Empire

84 | 336 | SEED

Gul

Gresskar

VII-IX

Stauder

70

Gress

14-19

Grønnsaker i potter

Blue Empire

Grønnsaker

Sort

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

COREOPSIS

239

Blomstrer 1. året

30

-

-

Cimbra

Early Sunrise

■ Hardfør bregne, med finnete bregneblader som er noe dekket med hår ■ Tåler solfylte og delvis skyggete steder med nok jordfuktighet ■ Ideell for beplantninger med lett vedlikehold 417150 Cimbra Grønn

Generative sorter

104

Urter

10-13

■ Halvveis doble, gullgule blomster som allerede kommer opp det samme året om kultivert tidlig ■ Sterke planter, ideell for kultivering i beholder ■ Rik og langvarig blomstring 418630 Early Sunrise

28 | 84 | 336 | SEED

Gul 418610 Solena ® Compact

Frukt

Cimbra


COREOPSIS

240

Sortiment våren 2019

Coreopsis lanceolata

FORTSETTELSE

Buttermilk

Lanceleaf coreopsis 1500

I-IV

18-20

5-10

5-7

Sort

Blomstrer 1. året

Sunfire

12-19*

40

VI-IX

x

*) 1-3 planter/potte

■ Kremgule blomster med et kontrastrikt, mørkt midtpunkt ■ Flat, sfærisk, stabil plantestruktur ■ God hardførhet, ideell for bed og rabatter 418720 Buttermilk

Generative sorter Sunfire

Chorasan

■ Enkle, gullgule blomster med rødt i midten ■ Kompakt, sfærisk plantestruktur ■ Blomstrer lenge, ideell for bed og balkonger

418630 Early Sunrise

128

Kremgul

28 | 84 | 336 | SEED

418645 Sunfire Gul med rød ring

■ Riktblomstrende, sommerlig potteplante med attraktive blomster i to farger ■ Planter med god forgreining og korte, stabile stilker ■ Ideell for kultivering i beholdere på friland ■ Bare delvis hardfør 418735 Creme Bicolor

128

Kremhvit med vinrødt midtpunkt

418740 Yellow Bicolor

128

Gul med mørkerødt midtpunkt

Firefly ■ Tett skjerm av blomster som stråler i sterke farger ■ Kompakt, sfærisk plantestruktur ■ Meget god hardførhet ■ Attraktiv staude for potte- og beholderhager

418635 Presto

418748 Firefly

128

Rød med gule topper

418645 Sunfire

Imperial Sun

Coreopsis verticillata Threadleaf coreopsis Sort

418642 Sunkiss

NY

Blomstrer 1. året

Bengal Tiger

13-23*

40

V-VIII

x

Buttermilk

13-23*

40

V-VIII

x

Chorasan

12-19*

40

V-VIII

x

Firefly

12-19*

30

V-VIII

x

Imperial Sun

13-23*

40

V-VIII

x

Moonbeam

13-23*

40

VI-VIII

x28

Limerock

12-19*

40

VI-IX

x

Sunstar Rose

12-19*

35

VII-IX

x

418760 Imperial Sun

28 | 128

Gullgul

*) 1-3 planter/potte

Moonbeam

Bengal Tiger ■ Gullgule blomster med et kontrastrikt, dyprødt midtpunkt ■ Flat, sfærisk og ensartet plantestruktur ■ Meget hardfør sort som er motstandsdyktig mot meldugg ■ Ideell for kultivering i beholdere 418715 Bengal Tiger Gul med rødt øye

418650 Double the Sun

■ Gullgule blomster med påfallende røde pollenbærere ■ Rik og lang blomstringstid ■ Mørkegrønt bladverk som er motstandsdyktig mot meldugg ■ Meget god hardførhet

28 | 128

■ Svovelgule, stjerneformete, løst plasserte blomster ■ Kontrastrikt, mørkegrønt bladverk ■ Kjente, hardføre sorter for kantbed og bed med naturnær utforming 418817 Moonbeam Svovelgul

28


Sortiment våren 2019

Limerock ■ Attraktiv perennial som blomstrer i det første året med kultivering; supplerer utvalget av planter i bed ■ Tykke blomster i sterke farger over fjæraktig bladverk ■ Begrenset hardførhet 418810 Passion Ⓢ

128

Snittblomster

Sterkt rosa

418815 Ruby Ⓢ

128

Fløyelsrød

418735 Chorasan Creme Bicolor

Sunstar Rose

418817 Moonbeam

NY

128

Karminrosa med lys kant

Stauder

NY

Gresskar

■ Karminrøde blomster med kremhvit kant, en fremragende fargekombinasjon ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte og god hardførhet ■ Attraktiv staude i beholder for sommersalg 418830 Sunstar Rose

Planter for bed & balkong

COREOPSIS

241

418830 Sunstar Rose

418715 Bengal Tiger

418748 Firefly

418810 Limerock Passion Ⓢ

418720 Buttermilk

418760 Imperial Sun

418815 Limerock Ruby Ⓢ

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

418740 Chorasan Yellow Bicolor


CYRTOMIUM

242

Sortiment våren 2019

NY

Cyrtomium fortunei Holly fern Sort

NY

Blomstrer 1. året

Clivicola

10-13

25

-

-

Clivicola ■ Overhengende, grovt finnete bregneblader med brede, skinnende bladplater ■ Påfallende frisk grønn, selv på vinteren; ideell for høstbeplantning ■ God hardførhet, få krav til jorden 428600 Clivicola

104

Grønn 430705 Suntropics ® Copper

430725 Suntropics ® Yellow

NY

Delphinium x cultorum Ridderspore

1500 I-III*/VI-VII *) Ettårig blomstrende

21-27

14-21

6-7

Sort

Blomstrer 1. året

Jupiter ® F1

14-17/23*

80

VI-VIII

x

Magic Fountains

12-14/23*

75

VI-VIII

x

Pacific

12-14/23*

100

VI-VIII

x

*) 3 planter/beholder

Jupiter ® F1 ■ Fremragende, sterke blomster med hvit bie ■ Sterke, stabile stilker, topper fulle av blomster ■ Ideell for ettårig beholderkultivering

430710 Suntropics ® Hot Pink

428600 Clivicola

NY

Delosperma cultivars Trailing ice plant Sort 10-12/15*

20

V-IX

431010 Purple 431015 Sky Blue

NY

431020 White

NY

Blanding

430715 Suntropics ® Purple

NY

128 128

Fiolett

128

Rød

430725 Yellow

NY

431025 Mix

Sterkt rosa

430720 Red

NY

128

336 | SEED

Hvit

Kobberoransje

430715 Purple

336 | SEED

Lyseblå

■ Fjellhagestaude med meget sterke blomsterfarger ■ Tolererer sol og tørke, god hardførhet ■ Svært forgrenet, halvsfærisk voksemåte ■ Lang blomstring, ideell for salg av potteplanter av høy kvalitet

430710 Hot Pink

336 | SEED

Mørkepurpur

Suntropics ®

NY

336 | SEED

Rosa

x

*) 3 planter/potte

430705 Copper

336 | SEED

Bittersøt blå

431005 Pink

Blomstrer 1. året

Suntropics ®

431000 Blue

128

Gul

430720 Suntropics ® Red

431000 Jupiter ® Blue F1

SEED


DELPHINIUM

Sortiment våren 2019

Magic Fountains ■ Pålitelig serie med store topper fulle av blomster ■ Om tidlig kultivert, pålitelig blomstring allerede i det første året ■ Ideell for kultivering i beholdere og beplantning av bed

Planter for bed & balkong

243

84 | SEED

431195 Cherry Blossom Lyserosa

28 | 84 | 336 | SEED

Snittblomster

431200 Dark Blue / Dark Bee Mørkeblå med mørk bie

431205 Dark Blue / White Bee

28 | 84 | 336 | SEED

Mørkeblå med hvit bie

84 | SEED

431208 Lavender ®

431005 Jupiter Pink F1

Lavendelblå

431210 Lilac Pink / White Bee

28 | 84 | 336 | SEED

431205 Magic Fountains Dark Blue / White Bee

Lillarosa med hvit bie

28 | 84 | 336 | SEED

431215 Pure White Ren hvit

28 | 84 | 336 | SEED

Gresskar

431220 Sky Blue / White Bee Himmelblå med hvit bie

28 | 84 | 336 | SEED

431225 White / Dark Bee Hvit med mørkt øye

431230 Mix

SEED

Stauder

Blanding

431010 Jupiter ® Purple F1

Gress

431208 Magic Fountains Lavender

Grønnsaker i potter

431215 MF Pure White

431225 MF White/Dark Bee

431210 Magic Fountains Lilac Pink / White Bee

431020 Jupiter ® White F1

431200 Magic Fountains Dark Blue / Dark Bee

431220 Magic Fountains Sky Blue / White Bee

Frukt

Urter

431015 Jupiter ® Sky Blue F1

Grønnsaker

431195 MF Cherry Blossom


DELPHINIUM

244

Sortiment våren 2019

Delphinium elatum

Pacific

Stauderidderspore

■ Pålitelig serie med hardføre riddersporer i attraktive farger ■ Stabile stilker med blomster med god holdbarhet ■ Blomstrer første året ved tidlig frøsetting 431232 Astolat

Sort

84 | SEED

19-23

150

VI-VIII

x28

Sungleam

19-23

150

VI-VIII

x28

431255 Blue Nile

84 | SEED

Mørkeblå med hvit bie

431248 Mix

x28

Strawbery Fair

84 | SEED

Ren hvit

431250 King Arthur

VI-VIII

84 | SEED

Lavendelblå med lys bie

431241 Galahad

150

■ Tett besatte risler med asurblå blomster ■ Stabil, robust og langvarig blomstring ■ Også for snitting

Fiolettblå med mørk bie

431238 Cameliard

19-23

Blue Nile

84 | SEED

Rosa med lys bie

431235 Black Knight

Blomstrer 1. året

Blue Nile

28

Asurblå 431241 Pacific Galahad

Strawbery Fair

84 | SEED

Blanding

■ Fremragende, mørkerosa blomster med lys bie ■ Lange stilker, frisk og robust ■ Også for snitting 431270 Strawbery Fair

28

Rosa

Sungleam ■ Kremgule blomster med gul bie ■ Kraftig, stabil vekst ■ Også for snitting 431275 Sungleam

431232 Pacific Astolat

431250 Pacific King Arthur

431235 Pacific Black Knight

431248 Pacific Mix

431270 Strawbery Fair

431238 Pacific Cameliard

431255 Blue Nile

431275 Sungleam

Lysegul

28


Delphinium grandiflorum

Dianthus barbatus

1500/5000* *) Flerkornsfrø

6-7

1500* I-V/VIII *) F1-sorter: 1300 korn

Blomstrer 1. året

Sort

Ridderspore med store blomster

10-14

Sort 12-19*

50

VI-VIII

x

Barbarini F1

Summer Nights

10-19*

25

V-VI

x

*) 2-3 planter/beholder

4-5

®

10-12/19*

20

V-IX

x

Pottevarianter

Blauer Spiegel ■ Blomster er uten sporer i en påfallende, sterk ultramarineblå ■ Ensartet voksemåte og tidlig blomstring, for beholdere, bed og for snitting 431300 Blauer Spiegel

7-14

Blomstrer 1. året

Blauer Spiegel *) 1-3 planter/beholder

16-20

336 | SEED

Marineblå

Snittblomster

18-22

Busknellik

Barbarini ® F1 ■ Potte- og beholderserie med blomster i det første året uten vernalisering ■ Ensartet, kompakt vekst i alle farger ■ Korte, sterke stilker ■ Ideell for suksessivt salg med start i mai 438760 Purple

438775 Barbarini ® Red F1

336 | SEED

Gresskar

I-IV

Sortiment våren 2019

Lilla

438770 Purple Picotee

Summer Nights

336 | SEED

438775 Red

336 | SEED

Rød

438780 Red Picotee

336 | SEED

Rød med hvit kant

438800 Formula Mix

336 | SEED

Stauder

Mørkeblå

336 | SEED

Purpur med hvit kant

■ Pottesort med meget kompakt voksemåte og god forgreining, blomstrer det første året ■ Tidlig, sterkt blå blomster 431350 Summer Nights

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

245

Blanding

438780 Barbarini ® Red Picotee F1

Dianthus deltoides Gress

Engnellik

7-14

4-5

Sort

Blomstrer 1. året

Confetti

10-13

15

VI-VII

-

Confetti

431300 Blauer Spiegel

438760 Barbarini ® Purple F1

■ Intenst sterke blomsterputer ■ Meget ensartete, kompakte planter med mørkt bladverk ■ Ideell for salg av forhåndskultiverte blomstringsplanter 440555 Deep Red

336 | SEED

431350 Summer Nights

438770 Barbarini ® Purple Picotee F1

440555 Confetti Deep Red

Frukt

Urter

Dyprød

Grønnsaker i potter

16-20

Grønnsaker

1500/5000* III-VII** *) Flerkornsfrø **) Blomstrer påfølgende år


DICENTRA

246

Sortiment våren 2019

Dicentra eximia

Digitalis x mertonensis

Løytnantshjerte

Revebjelle

Sort

Blomstrer 1. året

Amore Rose

12-14

30

V-IX

(x)

1300 XI-II*/VI-VII *) Ettårig blomstrende

Amore Rose

18-21

10-14

4-6

Sort

Blomstrer 1. året

Summer King

■ Staude med mange blomster, kompakt voksemåte og rund plantestruktur ■ Tallrike rosa blomster ■ Trekker ikke tilbake sitt sølvgrønne bladverk på sommeren ■ Ideell til kultivering i potter og beholdere 440740 Amore Rose

19-23

80

VI-VII

x28

Summer King ■ Store, rosa, bjelleformete blomster ■ Sterke planter med solide stilker og hvitspettet, hårete bladverk ■ God for produksjon av planter i beholdere

84

Rosa

440900 Illumination Apricot

28 | SEED

440930 Summer King Rosa

440905 Illumination Cherry Brandy

440740 Amore Rose

440930 Summer King

Digitalis purpurea

Digitalis x hybrida

Revebjelle

Revebjelle Sort

Blomstrer 1. året

Illumination

15-19

100

VI-VIII

x

1300 XI-II*/VI-VII *) Ettårig blomstrende

Illumination

28 | 84 440907 Illumination Flame

28 | 84

440950 Cream

VI-VII

x

28 | 84 | SEED

Kremhvit

440955 Lavender

Aprikosfarget / karminrosa

440910 Rose

80

■ Blikkfangende beholderplante som blomstrer det første året ■ Hardføre stilker fulle av sterke, enkle blomster

28 | 84

Purpurrød

19-23

Castor F1

Aprikosfarget oransje

440907 Flame

4-6 Blomstrer 1. året

Castor F1

440905 Cherry Brandy

10-14

Sort

■ Tettfylte blomsterknopper i spesielle farger ■ En førsteklasses berikelse til vekst av perennialutvalget i beholder ■ Blomstrer det samme året om pottet tidlig 440900 Apricot

18-21

SEED

Lysefiolett

28 | 84

440958 Peach

Aprikosfarget / rosa

84 | SEED

Aprikosfarget

440965 Rose

28 | 84 | SEED

Rosa

440970 White

SEED

Hvit

440975 Mix Blanding

440910 Illumination Rose

84 | SEED


Doronicum orientale

Sortiment våren 2019

Dryopteris affinis

Gullkurv

Golden-scaled male fern Sort

18-20

14-20

Sort

Blomstrer 1. året

Leonardo Compact

10-13

25

IV-V

■ Kompakt voksende vårblomster med strålende, gyllengule blomster ■ Korte, hardføre stilker ■ Meget tidlig og ensartet blomstring ■ Godt passelig for kultivering i potter med avansert blomstring

20

-

-

Crispa ■ Stort sett vintergrønn bregne med kompakt voksemåte ■ Finnete, mørkegrønne bregneblader ■ Danner stengelutløpere, derfor god markdekke, men uten å gro vilt ■ Tåler solfylte steder ved tilstrekkelig jordfuktighet 441130 Crispa

Gyllengul

104

Grønn

336 | SEED

441070 Leonardo Compact

10-13

-

Leonardo Compact

440950 Castor Cream F1

Blomstrer 1. året

Crispa

7-8

Snittblomster

VI-VIII

Dryopteris erythrosora Japanese shield fern Sort

Blomstrer 1. året

Autumn

10-13

30

-

-

Gresskar

1500/5000* *) Flerkornsfrø

Planter for bed & balkong

DRYOPTERIS

247

Autumn

441120 Autumn

440958 Castor Peach F1

Stauder

■ Attraktiv bronsefarge av ferske skudd ■ Bladverket holder seg grønt til vinteren, ideell for blandete høstbeplantninger ■ Hardfør variant for delvis skygge, også for solfylte steder med nok fuktighet 104

Grønn / bronse

Gress

441070 Leonardo Compact

Dryopteris filix-mas Common male fern Sort

Blomstrer 1. året

40

-

-

Grønnsaker i potter

10-13

Mexica ■ Traktformete grønne bregneblader ■ For skyggete og delvis skyggete steder med nok fuktighet ■ God hardførhet, sommergrønn 441125 Mexica

440965 Castor Rose F1

104

Grønn 441120 Autumn

Urter

440970 Castor White F1

441125 Mexica

441130 Crispa

Frukt

440955 Castor Lavender F1

Grønnsaker

Mexica


ECHINACEA

248

Sortiment våren 2019

Echinacea x hybrida

Vegetative sorter

Solhatt

Papallo ® Classic

Papallo ® Compact 1500 I*/VI-VII 20-24 *) Ettårig blomstrende sorter

10-14

5-6

Sort

Blomstrer 1. året

Cheyenne Spirit

13-19*

50

VII- IX

x

*) 1-3 planter/potte

Cheyenne Spirit ■ Blanding med et bredt utvalg av lysende, varme blomsterfarger ■ Blomstrer samme sommeren ved tidlig start av kultivering ■ God og sikker forgreining ■ Lavtvoksende, ideell for transport av blomstrende planter i beholdere ■ Begrenset hardførhet

■ Serie med kompakt voksemåte, for kultivering av blomstrende beholdere ■ Meget god basal forgreining ■ Faste, korte stilker ■ Godt dekket med blomster, lang blomstringstid ■ Blomstrer i det første året ved tidlig start av kultivering 441208 Deep Orange

Dyprosa

28 | 84

Rosa

441223 Dragon Fruit

Mørkerosa

441216 White Kremhvit

441221 Deep Rose

NY 28 | 84

Dyporansje

441214 Rose

■ Attraktiv serie for kultivering av beholderplanter med blomster i sterkt lysende farger ■ Ensartet voksemåte med meget god basal forgreining ■ Stabile stilker og tett, horisontal blomsterbladkrans ■ Rikt besatt med blomster, lang blomstringstid

84

441226 Orange

441228 Rose

NY

441208 Papallo ® Compact Deep Orange

441221 Papallo ® Classic Deep Rose

441214 Papallo ® Compact Rose

441223 Papallo ® Classic Dragon Fruit

441216 Papallo ® Compact White

441226 Papallo ® Classic Orange

Purpursolhatt

5-6 Blomstrer 1. året

Papallo ® Compact

13-19

35

VI-VIII

x

Papallo ® Classic

13-19

50

VI-VIII

x

Papallo ® Power

13-19

60

VI-VIII

x

Papallo ® Semi Double

13-19

60

VI-VIII

x

Avalanche

19-23

60

VI-IX

x28

Cleopatra ®

19-23

50

VI-VIII

x28

Julia ®

19-23

50

VI-VIII

x28

Purple Emperor

19-23

60

VI-VIII

x28

Rainbow Marcella

19-23

70

VI-VIII

x28

Skipper

17-19

50

VI-VIII

x28

Butterfly Kisses

19-23

40

VI-III

x28

Double Delight ®

19-23

50

VII-VIII

x28

Guava Ice ®

19-23

75

VII-VIII

x28

Hot Papaya ®

19-23

80

VI-VIII

x28

Milkshake ®

19-23

90

VII-VIII

x28

Southern Belle ®

19-23

100

VII-VIII

x28

Feeling

13-19*

40

VII-VIII

x

Prairie Splendor Rose Compact 13-19*

60

VII-VIII

x/x28

Primadonna ®

90

VII-VIII

-/x28

15-23*

28 | 84

FORBEDRET Rosa

Echinacea purpurea

Sort

84

Oransje med rosa midtpunkt

441200 Cheyenne Spirit

10-14

28 | 84

441227 Orange-Rose

Blanding

1500 I*/VI-VII 20-24 *) Ettårig blomstrende sorter

28 | 84

Oransje

84 | 336 | SEED

441200 Cheyenne Spirit

28 | 84

*) 1-3 planter/beholder


Papallo ® Semi Double

Sortiment våren 2019

Avalanche

■ Kompakt voksende serie med halvveis fylte blomster ■ Tidlig og kontinuerlig blomstring ■ Ensartet, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for salg av blomstrende beholderplanter

■ Rene hvite blomster med horisontale blomsterblader ■ Meget stabile stilker ■ Meget lang blomstringsperiode 441250 Avalanche

441243 Peach

Planter for bed & balkong

ECHINACEA

249

28

Ren hvit

28 | 84

Lysegul

28 | 84

Rosa, fylt

441248 White

28 | 84

Snittblomster

441244 Pink

Cleopatra ®

Hvit, fylt

■ De friskt gule blomstene er tett dekket med horisontale blomsterblader ■ Godt forgreinet plantestruktur, også ideell for mindre beholdere

®

441227 Papallo Classic Orange-Rose

FORBEDRET

441260 Cleopatra ®

28

Gresskar

Lysegul

■ Store, enkle blomster som skinner i dyp oransje ■ Godt forgreinet voksemåte ■ Tidlig og langvarig blomstring 441270 Julia ®

28

Oransje 441228 Papallo ® Classic Rose

441243 Papallo ® Semi Double Peach

84

Korallrød

441325 Purple Emperor

28

Fiolettrosa

Grønnsaker i potter

■ Meget store blomster i påfallende magenta ■ Enkle blomster med en tett krans av brede blomsterblader ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte og stabile stilker ■ Mørkegrønt bladverk ■ Ideell for salg av beholderplanter av høy kvalitet

■ Kraftig voksende plante for kultivering av tunge beholderplanter ■ Store, lysende blomster med horisontal stilling av blomsterblader ■ God stabilitet og forgreining

Gress

Purple Emperor

Papallo ® Power

441234 Coral Orange

Stauder

Julia ®

■ Påfallende, rosa blomsterblader med okergule topper ■ Store, enkle blomster ■ Godt forgreinet og stabil ■ Tofarget spesialitet for et sortiment med kraftige beholderplanter av høy kvalitet

441234 Papallo ® Power Coral Orange

441248 Papallo ® Semi Double White

Se neste side for flere sorter ➜

28

Urter

Okergul med rosa midtpunkt

Frukt

441331 Rainbow Marcella

Grønnsaker

Rainbow Marcella 441244 Papallo ® Semi Double Pink


ECHINACEA

250

Sortiment våren 2019

Milkshake ®

FORTSETTELSE

Skipper ■ Enkle blomster med tett blomsterbladkrans ■ Kompakt plantestruktur med god forgreining og høy stabilitet ■ Ideell for salg av beholdere med blomstrende planter 441342 Orange

■ Det store, gullgule midtpunktet i de doble, hvite blomstene er et blikkfang ■ Kraftig vekst, langstilket og stabil ■ Lang blomstringsperiode ■ Ideell for enkle beholdere og for snitting 441425 Milkshake ®

28

Hvit

28

Oransje

441348 Yellow

28

Gul

■ Mørkerosa, doble blomster med en horisontal ring med blomsterblader ■ Smalt bladverk og flere skudd ■ Meget tidlig, rik blomstring fra slutten av juni til frost

Butterfly Kisses ■ Sort med meget kompakt voksemåte ■ Pompongaktige, tett fylte, rosa blomster ■ Riktblomstrende allerede det første året ■ Ideell for kultivering av blomstrende potteplanter 441355 Butterfly Kisses

Southern Belle ®

441455 Southern Belle ®

441270 Julia ®

28

Rosa

28

Rosa

Double Delight ® 441325 Purple Emperor

■ En spesialitet med doble blomster for et førsteklasses sortiment av stauder ■ Meget ensartet voksemåte og blomstring ■ Stabile, korte stilker ■ Ideell for beholdere av høy kvalitet 441360 Pink Double Delight ®

28

Rosa

441365 White Double Delight ®

28

Hvit

Guava Ice ® ■ Variant med korallrøde, doble blomster på spesielt sterke stilker ■ Hardfør og meget skadefri voksemåte 441385 Guava Ice

®

441250 Avalanche

441331 Rainbow Marcella

441260 Cleopatra ®

441342 Skipper Orange

28

Korallrød

Hot Papaya ® ■ Store og tette blomster ■ Hele blomsten stråler i en sterk oransjerød farge ■ Fremragende blomsterfarge for et staudesortiment av høy kvalitet 441395 Hot Papaya ®

28

Oransjerød


Sortiment våren 2019

Generative sorter Feeling ■ Lavtvoksende solhatt for kultivering i potter og beholdere ■ God basal forgreining ■ Tidlig og langvarig blomstring i det første året 84 | 336 | SEED

Rosa

441495 White Hvit

Se neste side for flere sorter ➜

441385 Guava Ice ®

441355 Butterfly Kisses

441395 Hot Papaya ®

441490 Feeling Pink

441360 Pink Double Delight ®

441425 Milkshake ®

441495 Feeling White

441365 White Double Delight ®

441455 Southern Belle ®

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

441348 Skipper Yellow

84 | 336 | SEED

Snittblomster

441490 Pink

Planter for bed & balkong

ECHINACEA

251


ECHINACEA

252

Sortiment våren 2019

Erodium variabile

FORTSETTELSE

Klatrebeinved

Sort

Prairie Splendor Rose Compact

Blomstrer 1. året

Bishop

■ Lavtvoksende variant for effektiv kultivering av kompakte planter ■ Enkle, rosa blomster med mørkt midtpunkt på sterke stilker ■ Tidlig, ensartet blomstring i det første året 441500 Prairie Splendor Rose Compact

Euonymus fortunei

Tranehals

84 | 336 | SEED

10-12

10

VI-VII

Sort

Blomstrer 1. året

Euonymus fortunei

10-13

Bishop

Euonymus fortunei

■ Lavtvoksende staude for fjellhager og potter med mange små blomster ■ Godt egnet til driving

■ Liten, eviggrønn busk ■ Hardfør og enkel kultivering ■ Ideell for høstplanter i boller

441700 Rose

128

Rosa

25

441950 Alba

-

-

51

Grønn med hvit kant

441705 White

Mørkerosa

x

128

Hvit

441955 Aureum

51

Grønn med gul kant

441960 Bicolor Magic

51

Grønn / gul mangefarget

441965 Emerald Gaiety

51 | 84

Hvit / grønn mangefarget

441970 Emerald Gold

51 | 84

Gul / grønn mangefarget

441985 Mini Magic Grønn

441500 Prairie Splendor Rose Compact 441700 Bishop Rose

Primadonna ® ■ Store blomster med hardføre blomsterblader, blomster kan tørkes ■ Holdbare snittblomster med stabile stilker 441510 Deep Rose

84 | SEED

Mørkerosa

441515 White

84 | SEED

Hvit

441705 Bishop White

441950 Alba

441510 Primadonna ® Deep Rose

441960 Bicolor Magic

441985 Mini Magic

441515 Primad. White

441965 Emerald Gaiety

441970 Emerald Gold

441955 Aureum

51


Eupatorium rugosum

Euphorbia x martinii

Hjortetrøst

80

VII-IX

x28

Chocolate

Sort Ascot Rainbow

11-13

25

VI-VII

-

Tiny Tim

11-13

20

VI-VII

-

1500

442000 Chocolate

20-22

7-14

6-7

Sort

Ascot Rainbow

■ Stor staude med rene hvite blomster som står i kontrast til det sjokoladebrune bladverket ■ Interessant til markedsføring og hagebruk pga. høstblomstring fra juli til september

I-IV

Blomstrer 1. året

Fanfare

13-15/19*

30

V-IX

x

Arizona

12-15/19*

35

VI-IX

x

*) 3 planter/beholder

■ Det tofargete bladverket endres til rødt når temperaturene er kjølige ■ Flat, rund voksemåte med god forgreining ■ Attraktiv staude for høstutvalget

Fanfare

28

Hvit, med mørkt bladverk

442110 Ascot Rainbow

84

Gulgrønn / tofarget bladverk

■ En tett ring med traktlignende blomster omgir blomstenes mørkerøde midtpunkt ■ Hurtig og ensartet kultivering ■ Attraktiv beholderstaude for salg med oppstart i mai 443905 Blaze

84

Kobberoransje

Tiny Tim

443900 Fanfare Gul med rød ring

■ Rund, meget kompakt voksemåte ■ Små, grønne blader ■ Sitrongule dekkblader ■ God toleranse mot varme og god hardførhet 442115 Tiny Tim

Snittblomster

19-23

Dekkblomst Blomstrer 1. året

28 | 84

Gresskar

Sort Chocolate

Gaillardia x grandiflora

Vortemelk Blomstrer 1. året

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

GAILLARDIA

253

84

Stauder

Grønn med rødt midpunkt / grønne blader

Se neste side for flere sorter ➜

442000 Chocolate

Euphorbia amygdaloides Sort

Gress

Vortemelk

Blomstrer 1. året

Purpurea

11-13

30

VI-VII

-

Grønnsaker i potter

Purpurea ■ Staude med fargerikt bladverk for høstbeplantninger i fjellhager og blomsterbunner ■ Lysegule blomster bygger en kontrast til det mørke bladverket 442050 Purpurea

84

443905 Fanfare Blaze

442115 Tiny Tim

443900 Fanfare

442050 Purpurea

Frukt

Urter

442110 Ascot Rainbow

Grønnsaker

Grønn-rød


GAILLARDIA

254

Sortiment våren 2019

Gaura lindheimeri

FORTSETTELSE

Arizona

1300

■ Store, lysende blomster, ensartet blomstring det første året ■ Langvarig blomstringstid ■ Meget kompakte, stabile planter med god forgreining ■ Attraktiv sommerkultivering for potter og beholdere 443950 Apricot

84 | 336 | SEED

Aprikosfarget

443955 Red Shades

28 | 84 | 336 | SEED

Røde farger

443960 Sun Gul med rødt midtpunkt

Gambit ®

Gaura

28 | 84 | 336 | SEED

I-IV

18-20

7-10

5-6

Sort

Blomstrer 1. året ®

Gambit Compact

10-13

25

V-IX

x

Gambit ®

11-14

40

V-IX

x

12-14/19*

50

V-IX

x

Sparkle White *) 3 planter/beholder

■ Serie med middels sterk voksemåte, ideell for større potter og beholderproduksjon på sommeren ■ Sterke blomster med røde knopper rike i kontrast ■ Plante som er lett å vedlikeholde, med iherdig, lang blomstring, ideell for bed og balkong 444125 Pink

128

Lyserosa

Gambit ® Compact

444130 Rose

51 | 128

Mørkerosa

■ Serie med kompakt voksemåte, ideell for kultivering i mindre potter ■ Store blomster på korte, stabile stilker ■ Plante som er lett å vedlikeholde, med iherdig blomstring ■ Ideell for beplantninger i boller og balkongkasser 444100 Pink

444132 Rose Bicolor 444134 Variegata Rose 444135 White Hvit

128 128

Hvit

444125 Gambit ® Pink

443950 Arizona Apricot

128

Rosa, panasjert bladverk

Lyserosa

444105 White

128

Hvit med rosa kant

443955 Arizona Red Shades

444100 Gambit ® Compact Pink

444130 Gambit ® Rose

443960 Arizona Sun

444105 Gambit ® Compact White

444132 Gambit ® Rose Bicolor

128


Sortiment våren 2019

Orkney Cherry ■ Sort med mørkt bladverk og sterkt rosa blomster ■ Lang blomstringstid fra tidlig sommer til utpå høsten ■ God hardførhet, eviggrønn på milde steder ■ Flat, sfærisk og ensartet plantestruktur 444580 Orkney Cherry

Planter for bed & balkong

GERANIUM

255

28 | 84

Snittblomster

Rosa

Pink Penny ■ Koppformete, fiolettrosa blomster med kontrastrik nervatur ■ Middelssterk vekst med mørkegrønt bladverk ■ Lang blomstringstid over hele sommeren ■ Ideell for beholdere og som bunnvegetasjon 444585 Pink Penny

444580 Orkney Cherry

28 | 84

Gresskar

444134 Gambit ® Variegata Rose

Fiolettrosa

Purple Ghost

84 | SEED

444150 Sparkle White Hvit

Geranium x hybridum

444590 Purple Ghost

Sort

Blomstrer 1. året

Azure Rush

13-15

25

VI-IX

x

Orkney Cherry

13-15

25

VI-IX

x

Pink Penny

13-19

25

VI-IX

x

Purple Ghost

13-19

20

V-IX

x28

Rozanne

13-19

30

V-IX

x

28

Hvit

444585 Pink Penny

Rozanne ■ Langvarig blomstring med himmelblå blomster som starter i mai ■ Flat, spredende, hardfør voksemåte ■ Også passende for planting i beholdere og kasser 444600 Rozanne

Storkenebb

Stauder

■ Tallrike hvite blomster svever som lysende stjerner over mørkegrønt bladverk ■ Har fått tildelt Fleuroselect-gullmedaljen for spesielt rike og tidlige blomster ■ Blomstrer uavbrutt til frosten kommer ved tidlig start av kultivering ■ Ideell for kultivering i beholdere og beplantning av bed

■ Storkenebb med mørkt bladverk og hvite blomster - en uvanlig kontrast! ■ Lavtvoksende, flate og sfæriske planter ■ Hardfør og robust mot tørke og sol

Gress

Sparkle White

Grønnsaker i potter

444150 Sparkle White

28 | 84

Himmelblå

444590 Purple Ghost

Azure Rush

444550 Azure Rush

Urter

■ Middelsblå blomster med lyst midtpunkt gjennom hele sommeren ■ Vokser mer kompakt og klatrer mindre enn Rozanne ■ Attraktiv staude for beholdere og bed på solfylte og halvskyggete plasser

Grønnsaker

444135 Gambit ® White

28 | 84

444550 Azure Rush

444600 Rozanne

Frukt

Middelsblå


GERANIUM

256

Sortiment våren 2019

Geranium sanguineum Bloody cranesbill 2000/5000* *) Flerkornsfrø

VI-VIII

18-20

10-14

4-6

Sort

Blomstrer 1. året

Vision

12-14

20

VI-IX

-

Vision ■ Robust, jorddekkende bunnvegetasjon for sol og halvskygge for allsidig bruk ■ Blomster i lysende farger glitrer over tett bladverk ■ Lysende, rødfarget bladverk på høsten ■ Ideell i fjellhager eller foran busker og trær 444650 Rosa

444870 Feuerball (Mrs. Bradshaw)

444895 Koi

444875 Goldball (Lady Stratheden)

444900 Orange Queen

SEED

Lyserosa

444655 Violett

SEED

Fiolett

Gypsophila paniculata

Geum coccineum

Brudeslør

Nellikrød

Sort 1500 VI-VIII* *) Blomstrer påfølgende år

444655 Vision Violett

Geum x chiloense VI-VIII

18-22

21-28

5-6

Sort

Blomstrer 1. året

Feuerball (Mrs. Bradshaw) 12-15/19*

50

V-VII

-/x28

Goldball (Lady Stratheden) 12-15/19*

50

V-VII

-/x28

*) 3 planter/beholder

Feuerball (Mrs. Bradshaw) ■ Ildrød, halvveis doble blomster på forgreinete stilker ■ Hardfør voksemåte, tolererer tørke midlertidig 444870 Feuerball

14-21

Blomstrer 1. året

Koi

9-12

20

V-VII

x

Orange Queen

10-15

35

V-VII

x

Koi ■ Sort med oransje blomster på korte stilker, spesielt passende for mindre potter ■ Meget tidlig blomstring ■ Ideell for et stort antall planter per enhetsområde 444895 Koi

Blomstrer 1. året

Festival

4-5

Sort

Geum quellyon 1500/5000* *) Flerkornsfrø

18-20

13-19

445160 Festival White Hvit

336 | SEED

Orange Queen

Goldball (Lady Stratheden) ■ Strålende, gyldengul motpart til Feuerball

444900 Orange Queen

28 | 84 | 336 | SEED

Oransje

444875 Goldball

x

■ Brudeslør til kultivering i potter og beholdere ■ Doble, hvite blomster over flate, sfæriske planter ■ Lang blomstring, lett å vedlikeholde, ideell for blandete beplantninger

Oransje

■ Perennial for potte og beholder med oransje, bolleformete blomster ■ Passende for en overvintrende kultivering eller en årlig kultivering med en tidlig start

V-IX

Festival White

28 | 84 | 336 | SEED

Ildrød

40

28 | 84 | 336 | SEED

Gyldengul 445160 Festival White

84


Hedera helix

Loraine Sunshine

Hedera helix

■ Gullgul, oppreist stående kurvblomster ■ Attraktiv kontrast av mørkegrønn nervatur på kremgult bladverk ■ Ideell for større beholdere og bed på solfylte plasser

Blomstrer 1. året

40

-

-

Hedera helix 445440 Pittsburgh

■ Attraktiv strukturplante og god partner for kombinasjonsbeplantninger på våren, sommeren og høsten ■ De mange forskjellige bladformene og -fargene gjør Hedera til en mangfoldig plante 445400 Eva

51

Grønn / hvit kant

445403 Glacier

51

Mintgrønn med lyse flekker

445410 Golden Child

51

Grønn / gul kant

445415 Green Wonder

51

Grønn

445420 Kolibri

51

Grønn / kremgule flekker

445425 Mini Ester

445445 Tamara

447900 Loraine Sunshine

28

Gul

Helianthus decapetalus

Snittblomster

9-13

Staudesolsikke Sort

Blomstrer 1. året

Limero ®

19-23

70

VI-VII

-

Limero ®

NY

■ Friske, gule, halvveis doble blomster ■ Godt forgreinet voksemåte, stabile stilker ■ Ideell for kultivering i beholdere 447300 Limero ®

Gresskar

Sort Hedera helix

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

HELIOPSIS

257

28

Gul

51

Mørkegrønn med hvit kant

445435 Natasha

51

Mørkegrønn

445440 Pittsburgh

Stauder

51

Grønn

445445 Tamara

51

Grønn / hvit kant 447895 Helios ® Fireball

Gress

NY

Grønnsaker i potter

445400 Eva

447300 Limero ®

Heliopsis helianthoides Sort

Blomstrer 1. året

Helios ®

19-23

80

VII-X

(x)

Loraine Sunshine

15-19

70

VI-VIII

x28

447897 Helios ® Sunset

Helios ®

445420 Kolibri

447895 Fireball

NY

445425 Mini Ester

445435 Natasha

84

Gul med rødt midtpunkt

447897 Sunset

NY

Urter

445415 Green Wonder

■ Gullgule blomster med lysende rødt midtpunkt ■ Kontrastrikt, mørkebrunt bladverk ■ Stabile planter med buskete voksemåte ■ Rik og lang blomstring ■ Attraktiv enkel staude for beholdere

84

Gul med rødt midtpunkt 447900 Loraine Sunshine

Frukt

445410 Golden Child

Grønnsaker

Rusoløye 445403 Glacier


HEMEROCALLIS

258

Sortiment våren 2019

NY

Hemerocallis x hybrida Daglilje Sort

■ Sølvaktig/rødt/grønt året bladverk ■ Interessant dekorativ perennial for salg på høsten

Blomstrer 1. året

Stella Red

19-23

Mini Stella

19-23

40

VI-VIII

x28

Clarion ® Gold

14-17

30

VI-VIII

x28

40

VI-VIII

Dale's Strain

x 28

448900 Dale's Strain

Stella Red ■ Dyprøde blomster med gulloransje midtpunkt ■ Plantestruktur med mange skudd og stabile stilker ■ Lang blomstringstid 448790 Stella Red

NY

Melting Fire ■ Intenst, rødbrunt bladverk med bølgeformet kant ■ Flat, sfærisk og kompakt plantestruktur

28

Kobberrød

448805 Clarion ® Gold

Hesperozygis x satureja

Mini Stella

448910 Melting Fire

Sort

448800 Mini Stella

28

Clarion ® Gold ■ Gullgule blomster med nærmest sirkelrund struktur ■ Meget kompakt voksemåte og stabile, korte stilker ■ Rik og lang blomstring ■ Ideell for plantebunner og små hager 448805 Clarion ® Gold

Blomstrer 1. året

Fragrant Beauty

Gul

13-15

25

VI-X

x

Fragrant Beauty ■ Kalamint med fiolettrosa blomster frem til frost ■ Deilig duft av mynte ■ Godt forgreinet plantestruktur med mange skudd ■ Sørger for duft og farge i blandete beplantninger ■ Hardfør på beskyttete steder, høyde ca. 25 cm 448840 Fragrant Beauty

NY

Palace Purple ■ Kremhvite, løse blomstringer på tettbygde stilker ■ Dyp bronsefarget bladverk, bra for snitting ■ Kraftige, kompakte planter 448915 Palace Purple Bronserød

128

Fiolettrosa

28

Gullgul

NY

NY

448900 Dale's Strain 448790 Stella Red 448840 Fragrant Beauty

Heuchera americana Alumroot

1500/5000* I-III/VI-VII *) Flerkornsfrø

18-20

14-21

7-10

Sort

448800 Mini Stella

84 | 336 | SEED

Rødbrun

Vintersar

■ Permanent lavtvoksende variant med gule blomster ■ Stabil blomstring i løpet av hele sommeren

NY

336 | SEED

Sølvaktig / rød / grønn

Blomstrer 1. året

Dale's Strain

11-15

60

VI-VIII

Melting Fire

11-15

40

VI-VIII

-

Palace Purple

12-15

60

VI-IX

-/x28

-

448910 Melting Fire

28 | 84 | 336 | SEED


Sortiment våren 2019

Black Beauty Ⓢ ■ Meget intenst, svart/rødt bladverk ■ Bølgeformete blader 449015 Black Beauty Ⓢ

84

Planter for bed & balkong

HEUCHERA

259

Cinnabar Silver Ⓢ

Heuchera x hybrida Alumroot

Blomstrer 1. året

30

V-VI

-

Berry Smoothie

13-15

50

V-VI

-

Black Beauty

11-15

60

V-VI

-

Cinnabar Silver Ⓢ

11-15

45

V-VII

-

Electra

11-15

35

VI-VI

-

Forever Purple

13-15

50

V-VI

-

Forever Red

13-15

50

V-VI

-

Green Spice Ⓢ

11-15

70

V-VI

-

Lime Marmalade

11-15

40

V-VI

-

Marmalade Ⓢ

13-15

40

V-VI

-

Midnight Rose Ⓢ

13-15

60

V-VI

-

Obsidian Ⓢ

13-15

60

V-VI

-

Peach Flambé Ⓢ

13-15

60

VI-VII

-

Velvet Night Ⓢ

13-15

70

V-VI

-

Bella Notte

11-15

40

V-VI

x

Blondie

11-13

25

V-X

x

Blondie in Lime

11-13

25

V-X

x

Cherry Cola

11-15

30

V-VIII

x

Fire Chief

11-15

40

V-VI

x

Milan

13-15

40

V-IX

x

Paris Ⓢ

13-15

50

V-IX

x

Shanghai

13-15

40

V-IX

x

Tokyo

13-15

35

V-IX

x

449030 Cinnabar Silver Ⓢ

84

Sølvfarget

Electra ■ Intenst rød nervatur på gyldent gult bladverk som senere blir okergul ■ Kremhvite blomster på korte stilker ■ Kompakte planter, ideell for kultivering i potte 449035 Electra

Stauder

11-15

449015 Black Beauty Ⓢ

28 | 84

Gullgul, rødåret

Gress

Apple Crisp

449030 Cinnabar Silver Ⓢ

Grønnsaker i potter

Sorter for salg som pynteplante Apple Crisp ■ Hvite blomster over sølvgrønt bladverk, en frisk fargekombinasjon ■ Plante med meget kompakt voksemåte og attraktivt kruset bladverk ■ Korte, stabile stilker, ideell for blomstrende potter 448998 Apple Crisp

Se neste side for flere sorter ➜

449010 Berry Smoothie

84

Grønnsaker

Sort

■ Sølvfarget bladverk ■ Rund voksemåte ■ Fremragende, intenst fargete, dyprøde blomster på hardføre stilker

Gresskar

448915 Palace Purple

Snittblomster

Svart-rød

Hvit

Urter

Berry Smoothie ■ Type med kraftig voksemåte ■ Bladverket er fiolett-rosa i løpet av sommeren og endres til en påfallende sterk rosa farge på våren ■ Varmebestandig sort 449010 Berry Smoothie

28 | 84

449035 Electra

448998 Apple Crisp

Frukt

Rosa


HEUCHERA

260

Sortiment våren 2019

NY

Midnight Rose Ⓢ

FORTSETTELSE

■ Svartbrunt bladverk med rosa flekker ■ Kremfargete blomster ■ Halvsfærisk, kompakt voksemåte ■ Passende for solfylte og skyggete steder

Sorter for salg som pynteplante Forever Purple

449075 Midnight Rose Ⓢ

■ Sølvfarget glinsende, fiolett bladverk gjennom hele året ■ Flat, sfærisk plantestruktur med lite dannelse av blomster ■ Robust og sikker vekst ■ En spesiell farge for blomsterhåndverket i rosa og fiolett 449042 Forever Purple

84

28 | 84

Svartbrun, rosa flekket

Obsidian Ⓢ ■ Glatt svart / brunt bladverk som ikke falmer i solen ■ Meget hardfør og pålitelig kultivering ■ Passende for solfylte og skyggete steder

449043 Forever Red

Fiolett / sølvfarget

449080 Obsidian Ⓢ

28 | 84

Svartbrun

Forever Red ■ Intense, sterke, kobberrøde blader med litt bølgedannelse ■ Robust, skadefri og kraftig voksemåte ■ Lite dannelse av blomster det første året, ideell som strukturplante på høsten ■ Lyserosa blomster i det påfølgende året, danner en fin kontrast 449043 Forever Red

NY

Peach Flambé Ⓢ ■ Det store, glodrødt årete bladverket endres til purpurrødt på vinteren ■ Et attraktivt utvalg med farger i løpet av året ■ Middels sterk voksemåte, ideell for hardføre potteplanter ■ Passende for solfylte og delvis skyggete steder

84 449095 Peach Flambé Ⓢ

Kobberrød

28 | 84

Glorød, årete

Green Spice Ⓢ

449050 Green Spice Ⓢ

Velvet Night Ⓢ

■ Sølvgrønt bladverk med dinstinkt, rød nervatur ■ Kompakt voksemåte uten høstblomster, ideell for blandete beplantninger ■ Passende for skygge og delvis skygge 449050 Green Spice Ⓢ

■ Glatt, sølvfarget bladverk med rosa nervatur ■ Kraftig, halvrund voksemåte ■ Mindre blomstring i løpet av sommerkultivering, ideell for bruk som pynteplante

84 449105 Velvet Night Ⓢ

Sølv / grønn

84

Sølvfarget

Lime Marmalade ■ Sitrongult, noe bølgeformet bladverk ■ Kraftig, skadefri voksemåte med relativt god toleranse overfor sollys 449055 Lime Marmalade

449055 Lime Marmalade

84

Sitrongul

Marmalade Ⓢ ■ Bølgeformet, bronsefarget bladverk med en purpurrosa underside ■ Meget hardfør, ideell for sol og skygge så vel som for blandete beplantninger på høsten og våren 449065 Marmalade Ⓢ

28 | 84

Karamellfarger

449042 Forever Purple

449065 Marmalade Ⓢ


Milan ■ Kontinuerlig blomstring av korallrosa blomster på stabile stilker ■ Sølvfarget sommerbladverk med nervatur og med brun vinterfarging ■ Attraktiv plante for kultivering i beholdere og salg av blomstrende vare

Bella Notte ■ Heuchera med lyserosa blomster over mørkebrunt bladverk, blomstrer i løpet av sommeren ■ Varmebestandig ■ Attraktivt produkt for salg av blomstrende beholdere 84

Mørkebrun

■ Grønt bladverk med sølvfargete markeringer ■ De langvarige, karminrosa blomstene vises konstant fra mai til første frost ■ De hardføre stilkene er passende for snitting

Blondie ■ Dvergsort med karamellfarget bladverk og rund plantestruktur ■ Stabile stilker, tett besatt med gule blomster ■ Lang og rik blomstring fra mai til oktober ■ Ideell for potter og mindre bed

Shanghai

■ Søstersort til 'Blondie' med sitrongrønt bladverk og kremgule blomster ■ Kan sammenlignes mht. vekstegenskapene

449103 Shanghai

449017 Blondie in Lime

Tokyo

Cherry Cola ■ Varmt lysende, sinoberrøde blomster på korte, stabile stilker ■ Bronsefarget bladverk med god vinterpresentasjon ■ Blomstrer uavbrutt til sensommeren

■ Mørkerøde blomster som danner en sterk kontrast til mintgrønt bladverk med sølvaktig nervatur ■ Attraktiv staude for delvis skyggete steder ■ Kontinuerlig blomstring fra juli til frost ■ Kompakt voksemåte, ideell for produksjon av blomstrende potteplanter 449104 Tokyo

NY

Mintgrønn / rød blomst

28 | 84

Brun / sinoberrød blomst

Se neste side for flere sorter ➜

449105 Velvet Night Ⓢ

28 | 84

Fiolettsølvfarget / hvit blomst

Gress

84

Sitrongrønn / kremgul blomst

Stauder

■ I løvsprett fiolett, senere sølvfarget med fiolett nervatur ■ Kontinuerlig blomstring av kontrastrike, hvite blomster ■ Meget robust og hardfør ■ Attraktiv sort til potter og beholdere for salg tidlig på sommeren

Blondie in Lime

449023 Cherry Cola

28 | 84

Grønn / karminrød blomst

28 | 84

Karamell / gul blomst

449080 Obsidian Ⓢ

449090 Paris Ⓢ

Fire Chief

28

Grønnsaker i potter

449016 Blondie

ParisⓈ

Grønnsaker

449075 Midnight Rose Ⓢ

28 | 84

Sølvbrun / rosa blomst

Snittblomster

449005 Bella Notte

449077 Milan

Gresskar

Sorter for salg med blomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

HEUCHERA

261

■ Middels kraftig Heuchera med mange rosahvite blomster på sommeren ■ Vinrødt til bronsefarget bladverk ■ For solfylte til skyggete steder

Urter

28 | 84

Vinrød / bronse

449095 Peach Flambé Ⓢ

449005 Bella Notte

Frukt

449040 Fire Chief


HEUCHERA

Sortiment våren 2019

262 Heuchera sanguinea

FORTSETTELSE

Heuchera micrantha

Sorter for salg med blomster

1500/5000* I-III/VI-VII *) Flerkornsfrø

18-20

14-21

7-10

Sort

Blomstrer 1. året

Ruby Bells

11-15

40

V-IX

-/x28

Ruby Bells ■ Attraktiv dekorativ staude med marmorerte blader ■ Delikate, høyrøde blomstringer 449040 Fire Chief

84 | SEED

449150 Ruby Bells

449077 Milan

NY

Grønn / rød blomst

NY

449016 Blondie

449090 Paris Ⓢ

449150 Ruby Bells

Heucherella x hybrida Heucherella Sort

Blomstrer 1. året

Alabama Sunrise Ⓢ

11-15

50

VI-VII

x

Gold Zebra

11-15

40

VI-VII

-

Solar Eclipse

11-15

40

IV-VI

-

Stoplight Ⓢ

11-15

40

V-VI

x

Sweet Tea

11-15

60

VI-VII

-

Alabama Sunrise Ⓢ

449017 Blondie in Lime

449103 Shanghai

NY

■ Rødt markert bladverk med gyldengul farge på våren og sommeren, endrer farge til oransje på vinteren ■ Hvite blomster ■ Meget hardfør, kraftig voksemåte, ideell for beholdere og store beplantninger i skyggen og delvis skygge 449200 Alabama Sunrise Ⓢ

84

Grønn, rødåret

Gold Zebra ■ De gulgrønne kantene av bladene med sine buktende fliker danner en blikkfangende kontrast til det brune midtpunktet av bladet ■ Kraftig, vid vekst 449210 Gold Zebra Gulgrønn / brun 449023 Cherry Cola

449104 Tokyo

84


Hibiscus x moscheutos

Solar Eclipse

Stokkrose

■ En påfallende, sitrongul kant omgir de mørkebrune bladene ■ Flat, rund voksemåte ■ Attraktiv bunnvegetasjon for sol og skygge

1500

20-25

5-10

3-4

Sort

Blomstrer 1. året

Nippon F1

13-19/23*

60

VII-IX

x

*) 3 planter/beholder

84

Brun med gulgrønn kant

■ Kompakt voksende variant med rødt markert, gyldengult bladverk ■ Flere, hvite blomstringer svermer over plantene om våren

Snittblomster

Nippon F1

Stoplight Ⓢ

449220 Stoplight Ⓢ

XII-III

■ Store, stabile blomster ■ Godt forgreinete, rundstrukturerte planter ■ Attraktiv serie for salg fra juni ■ Begrenset hardførhet 449215 Solar Eclipse

84 | 180 | SEED

449305 Blush Lyserosa med rødt øye

84 | 180 | SEED

449310 Red

84

Rød

Grønn, rødåret

449315 Rose

SEED

Rosa

449320 White

Sweet Tea

SEED

Hvit med rødt øye

449230 Sweet Tea

Stauder

■ De store bladene endrer farge på våren til sterk kopperoransje, som ligner på te ■ Meget kraftig og hardfør voksemåte, ideell for bruk i områdebeplantninger

Gresskar

449215 Solar Eclipse

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

HOSTA

263

84

Kobberoransje 449220 Stoplight Ⓢ

449305 Nippon Blush F1

449315 Nippon Rose F1

13-19

60

VII-VIII

x28

Patriot

13-19

50

VII-VIII

x28

Twilight

13-19

50

VII-VIII

-

Gold Standard ■ Gyldengult bladverk med grønn kant, holder fargen på sommeren ■ Får sin farge best i delvis skygge, imidlertid utvikles den godt i skygge ■ Lys lavendelblå farger 449200 Alabama Sunrise Ⓢ

449230 Sweet Tea

449400 Gold Standard

28 | 84

Gyldengul / grønn kant

Patriot ■ Bredt, grønt, rundt bladverk med distinktiv hvit kant ■ Flat, sfærisk voksemåte, kompakt struktur 449405 Patriot

28 | 84

Grønnsaker i potter

Blomstrer 1. året

Gold Standard

Grønnsaker

Sort

Urter

Hosta

Gress

Hosta x fortunei

449210 Gold Zebra

449310 Nippon Red F1

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Grønn / hvit kant


HOSTA

264

Sortiment våren 2019

So Sweet

FORTSETTELSE

■ Ovalt, grønt blad med smal, kremgul kant ■ Middels sterk vekst ■ Soltoleranse over gjennomsnittet ■ Duftende, hvite blomster

Twilight ■ Grønt midtpunkt av bladet med bred, kremgul kant ■ Kraftig voksemåte og bredt, godt dekkende bladverk ■ Lilla blomster ■ Ideell for kultivering i beholdere 449410 Twilight

449515 So Sweet

84

Mintgrønt bladverk med kremhvit kant

Sum and Substance ■ Stort, gulgrønt bladverk med bølgeformet kant, gult bladverk i solen ■ Meget kraftig voksemåte ■ Ideell for enkle beholdere

Hosta x hybrida Hosta Sort

84

Grønn / kremgul kant

Blomstrer 1. året

Fire and Ice

12-14

35

VII-VIII

-

Fragrant Blue

11-13

45

VII-VIII

-

Great Expectations

13-19

55

VII-VIII

x28

Guacamole

13-15

50

VII-VIII

-

So Sweet

12-14

35

VII-VIII

-

Sum and Substance

13-23

75

VIII-IX

x28

Wide Brim

13-19

45

VII-VIII

x28

28 | 84

Grønn-gul

Wide Brim ■ Hjerteformet, middels grønne blader med uregelmessig kremgul kant ■ Kraftig og vidtspredende voksemåte, hvite blomster

Fire and Ice ■ Meget påfallende markeringer på bladverket, bladene med tydelig hvitt midtpunkt og mørkegrønn kant ■ Lyselilla blomster på korte, stabile stilker ■ Kompakt voksemåte, også egnet til potter og beholdere 449440 Fire and Ice

449525 Sum and Substance

449410 Twilight

449535 Wide Brim

28 | 84

Grønn / kremgul kant 449440 Fire and Ice

84

Hvitt bladverk med grønn kant

Fragrant Blue ■ Blågrønt bladverk ■ Kompakt, permanent lav vekst ■ Duftende blomster 449445 Fragrant Blue

84

Blågrønn

Great Expectations 449400 Gold Standard

449465 Great Expectations

449405 Patriot

449525 Sum and Substance

■ Blågrønne, vide blader med uregelmessig formet midtpunkt som er kremgult til lysegrønt ■ Bred, flat vekst 449465 Great Expectations

28 | 84

Kremgul / grønn kant

Guacamole ■ Grønngult, skinnende bladverk med blågrønn kant ■ Store, duftende blomster i lyselilla ■ Attraktiv enkel staude 449475 Guacamole

84

Kremgul / blågrønn kant


Iberis x hybrida

Iberis x sempervirens

Snøsløyfe

Snøsløyfe

Sort

Blomstrer 1. året

Pink Ice

10-13

15

IV-V

-

Sort

Blomstrer 1. året

Masterpiece

12-19

25

IV-VII

x

*) frostfri overvintringskultivering **) kultivering under glass

Pink Ice

Masterpiece

449475 Guacamole

■ Sommerperennial i potter med lyserosa blomster ■ Flatsfærisk, meget ensartet plantestruktur ■ Rik blomstring i løpet av hele sommeren 449860 Pink Ice

180

Lyserosa

■ Spesielt store, snøhvite blomster som står over de sterke plantene ■ Anbefalt for sterke potteplanter for salg tidlig på våren ■ Toårskultivering med frostfri overvintring gir varer av høy kvalitet ■ Ikke hardfør

Snittblomster

449445 Fragrant Blue

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

KNIPHOFIA

265

449535 Wide Brim

449950 Masterpiece

180

Stauder

Gresskar

Hvit

449860 Pink Ice

449950 Masterpiece

Iberis sempervirens

Kniphofia uvaria

Snøsløyfe

Sort

Kniphofia

Gress

Heart-leaved houttuynia

Blomstrer 1. året

11-13

20

VI-VII

-

1500/5000* *) Flerkornsfrø

Chamaeleon

VI-VII

10-14

7-8

Sort

Blomstrer 1. året

Tahoe

■ Attraktiv dekorativ perennial med trefarget bladverk ■ Meget dekorativ i plantebunner og som bunnvegetasjon 449600 Chamaeleon

15-18

10-13

15

IV-V

-

Tahoe

84

■ Voksemåte og ensartethet sammenlignet med standardvarianter har blitt godt forbedret ■ En ren hvit blomsterpute

Grønn / rød / gul

449930 Tahoe Hvit

336 | SEED

1500/5000* XI-II**/VI-VIII *) Flerkornsfrø **) Ettårig kultur

18-22

10-14

4-5

Sort

Blomstrer 1. året

Poco

13-15/23*

50

VI-VIII

Popsicle

13-15/23*

70

VI-VIII

x

Flamenco

13-15/23*

80

VI-VII

(x)/x28

x

*) 3 planter/potte

Vegetative sorter Popsicle

Grønnsaker

Chamaeleon

Grønnsaker i potter

Houttuynia cordata

■ Blomstertopper i påfallende sterke farger med eksotisk preg ■ Korte, stabile blomsterstilker og kort, gressliknende bladverk ■ Kontinuerlig blomstring, god hardførhet ■ Ideell for salg av blomstrende beholdere på sommeren 452575 Lemon

28

Lysegul

452580 Orange Vanilla

28

Urter

449515 So Sweet

Oransje med kremgul basis

452585 Red Hot

28

449600 Chamaeleon

449930 Tahoe

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Skarlagensrød


KNIPHOFIA

266

Sortiment våren 2019

■ Blomstertopper i påfallende sterke farger med eksotisk preg ■ Korte, stabile blomsterstilker og kort, gressliknende bladverk ■ Kontinuerlig blomstring, god hardførhet ■ Ideell for salg av blomstrende beholdere på sommeren

■ Kaleidoskop med farger i oransje og gult ■ Om tidlig kultivert, blomstring allerede i det første året ■ Eksklusiv beholderplante

Blomstrer 1. året

28 | 84 | 336 | SEED

452600 Flamenco

12-15

50

(VIII-IX)

(x)

Meerlo

Oransje / gul

■ Dekorative, taggete blader med utpreget kremhvit kant ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Svært resistens mot varme, tørke og suboptimale jordforhold ■ Fiolettblå blomster på sensommeren ■ Attraktiv pynteplante med mediterran utstråling 453370 Meerlo

28 | 84

452560 Orange

128

Lavendelfiolett

Lyseoransje

28 | 84

452565 Red Rød

28 | 84

452570 Yellow

NY

Sort Meerlo

Poco

NY

Lavendel

Flamenco

Vegetative sorter

NY

Lavandula x allardii

Generative sorter

FORTSETTELSE

Gul

NY 452600 Flamenco

Lamium maculatum Flekktvetann Sort

Blomstrer 1. året

Golden Anniversary

11-13

15

IV-IX

x

453370 Meerlo

Golden Anniversary

452565 Poco Red

NY

■ Påfallende farging av bladverket med gul kant og sølvfargete striper i midten ■ Lillarosa blomster i løs rekkefølge fra april til utpå høsten ■ Attraktiv, hardfør strukturplante til mindre beholdere og ideell som bunnvegetasjon på halvskyggete plasser 452653 Golden Anniversary Fiolettrosa

Lavandula angustifolia Lavendel 84

1500/5000* I-III**/V-VI *) Flerkornsfrø **) Ettårig kultur

18-20

10-14

7-8

Sort

452570 Poco Yellow

NY

452560 Poco Orange

452653 Golden Anniversary

Blomstrer 1. året

Sentivia

12-19*

35

VI-IX

Sentivia Early Blue

12-19*

35

VI-VIII

x

Folgate

13-15/19*

60

VI-VII

(x)

Hidcote Blue

11-15/19*

30

Imperial Gem

13-15/19*

50

VII-VIII

(x)

Lavenite Magic Blue Chip

13-15/19*

30

VI-VIII

(x)

Lavenite Magic Molten Silver 13-15/19*

60

VII-VIII

-

Melissa Lilac

13-15/19*

50

VI-VIII

(x)

Munstead

12-19*

40

VI-IX

(x)

Peter Pan

12-14/19*

30

VI-VIII

(x)

Platinum Blonde

13-15/19*

50

VIII-IX

-

Rosea

13-15/19*

50

VII-VIII

(x)

Ellagance

12-19*

40

VI-VIII

x

Blue Scent Early

12-19*

30

VI-VIII

x

White Scent Early

12-19*

30

VI-VIII

x

Hidcote Blue Strain

12-19*

30

VI-IX

(x)

Munstead Strain

12-19*

40

VI-IX

(x)

Avignon Early

12-19*

40

VI-VIII

x

*) 1-3 planter/potte

x

VI-IX (x)/x28


Vegetative sorter

Sortiment våren 2019

Lavenite Magic Molten Silver

Sentivia

■ Massive, fiolettblå blomster med intens duft ■ Middelskaftig voksemåte og meget sølvfarget bladverk ■ Ideell for tørre, varme steder ■ Meget attraktiv strukturplante også uten blomst

■ Lavendel med meget store blomster med en tidlig blomstring ■ Stabile, stående stilker ■ Ensartet i voksemåte og blomstring ■ Ideell for kultivering i beholdere

453475 Lavenite Magic Molten Silver

Planter for bed & balkong

LAVANDULA

267

128

Fiolettblå

128

Snittblomster

453400 Blue Lavendelblå

453405 Silver

28 | 128

Sølvhvit

Sentivia Early Blue

453450 Hidcote Blue

453410 Sentivia Early Blue

Gresskar

■ Lavendel med meget tidlig blomstring og store blomster ■ Stabile, stående stilker ■ Ensartet voksemåte og blomst ■ Ideell for kultivering i beholdere 128

Lavendelblå

Stauder

453400 Sentivia Blue

Folgate ■ Historisk lavendelsort med meget tidlig blomstring ■ Himmelblå blomster som står på stabile stilker høyt over de kompakte plantene ■ Attraktiv sort for lavendelhekker, innfatninger og blandete staudebed 128

NY Gress

Himmelblå

Hidcote Blue

453450 Hidcote Blue

28 | 128

Grønnsaker i potter

■ Vegetativ forplantning, meget ensartet, kompakt voksemåte ■ Dypblå blomster, sølvfarget bladverk 453405 Sentivia Silver

Mørkeblå

Imperial Gem ■ Pålitelig lavendelsort med intens blå blomster, har fått tildelt flere priser ■ Lite mottakelig for sykdommer ■ Noe mer sølvfarget bladverk og noe kraftigere vekst enn Hidcote 453460 Imperial Gem

453470 Lavenite Magic Blue Chip

Grønnsaker

453430 Folgate

453460 Imperial Gem

128

Fiolettblå

Urter

453410 Sentivia Early Blue

■ Sort med kompakt voksemåte for kultivering i potter ■ Mørkeblå, tett besatte blomsteraks ■ Tidlig blomstring ■ Sfærisk plantestruktur med korte blomsterstilker 453470 Lavenite Magic Blue Chip

NY

Mørkeblå

128 453430 Folgate

453475 Lavenite Magic Molten Silver

Frukt

Lavenite Magic Blue Chip


LAVANDULA

268

Sortiment våren 2019

Vegetative sorter

Generative sorter

Melissa Lilac

Ellagance

■ Store, lysefiolette blomster ■ Sølvgrønt bladverk ■ Kraftig, robust voksemåte og rik blomst

■ Meget tidlig blomstrende lavendel med kort kultiveringstid ■ Vokser godt, selv når lysintensiteten er lav på våren ■ Sterke planter av høy kvalitet med god forgreining ■ Ideell for årlig kultivering i potter og beholdere

453490 Melissa Lilac

128

Lysefiolett

Munstead

453600 Purple

84 | 336 | SEED

Purpurblå

■ Vegetativ forplantning, meget ensartet ■ Tidlig og lang blomstring ■ Hardfør variant med kraftig voksemåte for beholdere og store bed

453605 Snow 453500 Munstead

453500 Munstead

128

Blue Scent Early

Blå

Peter Pan

■ Tidlig blomstrende lavendel med en meget ensartet voksemåte og mørkeblå blomster ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for sterke potteplanter

■ Dvergsort med mørkefiolette blomster på meget korte stilker ■ Vokser sakte, ideell for pottehager og innfatninger ■ Sølvgrått bladverk 453502 Peter Pan

84 | 336 | SEED

Hvit

336 | SEED

453710 Blue Scent Early Lavendelblå

128

Mørkefiolett

Platinum Blonde

453502 Peter Pan

■ Tidlig blomstrende lavendel med meget ensartet struktur og sølvhvit blomst ■ Kompakt, godt forgreinet plantestruktur ■ Passer godt til Blue Scent Early

■ Sølvgrått bladverk med kremgul kant ■ Fiolettblå blomster som danner en påfallende kontrast til det spesielle bladverket på sensommeren ■ En attraktiv strukturplante også uten blomst 453503 Platinum Blonde

White Scent Early

453715 White Scent Early

336 | SEED

Sølvhvit

128

Fiolettblå

Hidcote Blue Strain

Rosea ■ Lavendel med lyserosa blomst ■ Flate, buskete planter med grønnlig bladverk ■ Attraktiv partner i blandet beplantning med lavendel 453505 Rosea

■ Spesielt dypblå blomster ■ Kompakt, sfærisk plante med godt forgreinet vekst ■ Hardfør, sølvaktig blått bladverk 453503 Platinum Blonde

28 | 128

453750 Hidcote Blue Strain

84 | 336 | SEED

Mørkeblå

Lyserosa

Munstead Strain ■ Godt forgreinete planter med kraftig voksemåte ■ Lavendelblå blomster ■ Godt egnet for store beholdere 453760 Munstead Strain Mørkeblå

453490 Melissa Lilac

453505 Rosea

336 | SEED


Lavandula x chaytorae

Avignon Early Blue

Chaytor-lavendel

■ Lavendel med meget tidlig blomstring og godt forgreinet, kompakt voksemåte ■ Vokser godt, selv når lysintensiteten er lav på våren ■ Ideell for ettårig kultivering i potter og beholdere

NY

1500/5000*

I-III**/V-VII

20-24

14-21

7-8

Sort

Blomstrer 1. året

Sawyers

14-17/23*

70

VII-VIII

(x)

*) 1-3 planter/potte

Sawyers

84 | 336 | SEED

Fiolettblå

■ Sort som skiller seg ut, med koniske, Veronicaliknende blomster på lange, stabile stilker ■ Kraftig vekst ■ Sterkt sølvfarget bladverk ■ Danner brede, jorddekkende puter

453715 White Scent Early

453790 Sawyers

Snittblomster

453580 Avignon Early Blue

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

LAVANDULA

269

128

Stauder

Gresskar

Blåfiolett

453600 Ellagance Purple

453790 Sawyers

453750 Hidcote Blue Strain

Lavandula stoechas Gress

Fransk lavendel

20-24

14-21

7-8

Sort

Blomstrer 1. året

Lavita

12-14

25

VI-VIII

x

Blue Star

14-19*

50

VI-VIII

x

Fathead

12-14/19*

40

VI-VIII

x

Papillon

13-19*

50

VI-VIII

x

Bandera

11-14

25

VI-VIII

x

*) 1-3 planter/potte

NY

Lavita ■ Fransk lavendel som vokser spesielt ensartet, for større potter ■ De strålende blomstene står fritt over bladverket ■ Meget godt forgreinet, rund voksemåte ■ Begrenset hardførhet 453800 Pink

128

Rosa

453805 Purple

Grønnsaker

Vegetative sorter

453760 Munstead Strain

Urter

453605 Ellagance Snow

Grønnsaker i potter

1500/5000* I-III**/V-VII *) Flerkornsfrø **) Ettårig kultur

128

453710 Blue Scent Early

453580 Avignon Early Blue

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Fiolett


LAVANDULA

270

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

Vegetative sorter Blue Star ■ Kraftig voksende sort med tykke, stabile stilker ■ Middelstidlig, fiolett blomst med lysefiolette høyblader ■ Ideell for kultivering i beholdere 453865 Blue Star

128

Fiolett

Fathead

453865 Blue Star

453813 Bandera Pink

453870 Fathead

453815 Bandera Purple

■ Korte, tykke blomsterstander med mørkefiolett aks og rosafiolett bladkrone ■ Kompakt voksende planter med forholdsvis god frostherdighet 453870 Fathead

128

Rosafiolett

Papillon ■ Klassisk fransk lavendel med rosafiolette blomster over kraftig voksende planter ■ Forholdsvis kalktolerant sort ■ Bladverk med aromatisk duft 453875 Papillon

128

Fiolettrosa

Leontopodium alpinum Alpeedelweiss

1500/5000* XII-I**/V-VI 18-20 *) Flerkornsfrø **) Ettårig / overvintringskultur

14-18

5-7

Sort

Blomstrer 1. året

Karwendel

11-13

20

V-VI

-

Matterhorn Ⓢ

11-13/17

20

V-VI

-/x28

Watzmann

11-13/17

20

V-VI

(x)/x28

Zugspitze Ⓢ

11-13/17

25

V-VI

(x)/x28

11-12

25

VI-VII

(x)

Navajo

Vegetative sorter 453800 Lavita Pink

Karwendel

453875 Papillon

Generative sorter

■ Middels sen variant for sommersalg ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Sterke, sølvhvite blomster

Bandera ■ Meget kompakt voksende fransk lavendel ■ Sfærisk, tett forgreinet voksemåte ■ Attraktiv sommerstaude for kultivering i potter 453813 Pink

336 | SEED

454005 Karwendel

128

Hvit

Matterhorn Ⓢ

Fiolettrosa

453815 Purple Lavendelfiolett

336 | SEED

■ Hardfør edelweiss med mange blomster ■ Godt forgreinete planter ■ Ideell for kultivering i store potter 454010 Matterhorn Ⓢ

453805 Lavita Purple

Hvit

28 | 128


Watzmann

Real

■ Middels tidlig blomstringsvariant med store, sølvhvite blomster ■ Kompakt, rund plantestruktur ■ Lite behov for kulde, godt passet for kultivering under glass

■ Staudeprestekrage med spesiell egnethet for beholderkultivering ■ Spesielle blomsterfarger og -former ■ Meget godt forgreinet voksemåte ■ Rik, langvarig blomst ■ Frisk og robust, god hardførhet

28 | 128 28 | 84

454102 Charmer Hvit, halvveis dobbel

454105 Dream

Zugspitze Ⓢ

Hvit Hvit

128

Navajo ■ Alpin staude med sølvhvite blomsterstjerner om sommeren ■ Ved tidlig frøsetting blomstrer en del av planten allerede første året ■ Rimelig alternativ til de vegetativt formerte sortene for plantesalg med etikett

Kremgul

Western Star Taurus

Gress

■ Store, stabile, ren hvite blomster ■ Lavtvoksende, sfærisk voksemåte ■ Enhetlig og sikker blomstring også uten kuldefase ■ Ideell for beholderplanter av høy kvalitet 454138 Western Star Taurus

84

Hvit

Victorian Secret

454020 Navajo

■ Halvveis doble, ren hvite blomster med gullgult midtpunkt ■ Stående, stabile stilker ■ Langvarige, meget fornemme blomster ■ Ideell for kultivering i beholder

454035 Zugspitze Ⓢ

Leucanthemum x maximum

454140 Victorian Secret

28 | 84

Hvit

(Chrysanthemum x max.) Kjempekrage 1500

Snow Lady I-III

20-22

10-14

6-7

Sort Real

454005 Karwendel

Blomstrer 1. året

14-19

40

V-VII

x

Goldfinch

13-19/23

50

V-VII

(x)

Western Star Taurus

13-19/23

30

V-VII

x

Victorian Secret

13-15/23

50

V-VII

x

13-15

30

V-VII

x

Snow Lady

Grønnsaker i potter

NY

Grønnsaker

454025 Watzmann

■ Meget kompakt og ensartet dvergprestekrage ■ Store blomster på korte, stabile stilker 454200 Snow Lady

28 | 84 | 336 | SEED

Urter

Sølvhvit

28 | 84

454135 Goldfinch

Stauder

■ Usedvanlig intense, gule, halvdoble blomster som beholder fargen lenge ■ Kraftig, stående voksemåte med god forgreining ■ Ideell for produksjon av sterke beholderplanter på sommeren

Gresskar

Goldfinch

Generative sorter

336 | SEED

28 | 84

454115 Neat

454010 Matterhorn Ⓢ

Hvit

454020 Navajo

28 | 84

454110 Glory

■ Variant med meget tidlig blomstring for utendørs kultivering ■ Meget kraftig voksemåte ■ Store blomster 454035 Zugspitze Ⓢ

84

Kremgul

Snittblomster

Hvit

Hvit

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

454025 Watzmann

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

LEUCANTHEMUM

271


LEUCANTHEMUM

Sortiment våren 2019

272 Lewisia x cotyledon

FORTSETTELSE

Kalifornialewisia 1500

VI-VII

20-22

10-21

7-8

Sort

Blomstrer 1. året

Rainbow Mix

10-12

25

IV-VI

-

Rainbow Mix ■ Klassisk Lewisia for toårig kultivering ■ Et bredt utvalg av sterke blomsterfarger ■ Kraftige rosetter med god hardførhet 336 | SEED

454305 Rainbow Mix 454102 Real Charmer

Blanding

454135 Goldfinch

NY

454105 Real Dream

454138 Western Star Taurus

454305 Rainbow Mix

Lewisia x hybrida Lewisia 1500

I-III

20-22

10-21

7-8

Sort

Blomstrer 1. året

Elise

10-13*

20

V-IX

x

*) 1-3 planter/potte

Elise

454110 Real Glory

454140 Victorian Secret

■ Dvergstaude som blomstrer på samme sommer ved tidlig pottetidspunkt ■ Attraktiv blanding av meget sterke blomsterfarger ■ Ensartet voksemåte og blomstringstid ■ Ideell for pottekultivering på sommeren ■ Begrenset hardførhet 454300 Elise Blanding

454115 Real Neat

454200 Snow Lady

336 | SEED


Liatris spicata

Heavenly Blue

Søyleblomst

V-VIII

18-20

20-30

8-10

Sort

Blomstrer 1. året

Kobold

13-15/19

50

VII-VIII

-/x28

■ Attraktive, blå blomster over mørkegrønt bladverk ■ Godt passet for avansert blomstring 454905 Heavenly Blue

Kobold ■ Kompakt variant for kultivering i potter og beholdere ■ Stabile, hardføre stilker fulle av purpurblå skudd 28 | 336 | SEED

454400 Kobold Purpurblå

454300 Elise

128

Ensianblå

Blue Bird ■ Fjellhagestaude med ensianblå blomster ■ Flat, sfærisk, godt forgreinet plantestruktur ■ Attraktiv staude i potter for avansert blomstring under glass 454907 Blue Bird

Lewisia x longipetala

128

Blå

Lewisia

VI-VII

20-22

10-21

7-8

Sort

■ Hvite blomster ■ Sterk, hardfør vekst ■ Passende for avansert blomstring

Blomstrer 1. året

Little Plum

10-12

15

Gresskar

White 1500

Snittblomster

1500

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

LITHODORA

273

V-VI

-

Little Plum

454910 White

128

Hvit

454400 Kobold

Lithodora diffusa

454900 Blue Star

454905 Heavenly Blue

Gress

Rosa

336 | SEED

Lithodora Sort Blue Star

10-13

20

V-VI

-

Grace Ward

10-13

15

V-VI

-

Heavenly Blue

10-13

15

V-VI

-

Blue Bird

10-13

15

V-VI

-

White

10-13

20

V-VI

-

Grønnsaker i potter

Blomstrer 1. året

Blue Star ■ Interessante blomster med blå/hvite stjerner ■ God forgreining 454900 Blue Star

128

Blå / hvit 454325 Little Plum

454903 Grace Ward

Grace Ward

454903 Grace Ward

Urter

■ Eviggrønn plante med safirblå blomster som blomstrer om våren ■ Flat, sfærisk vekst med mørkegrønt bladverk som er dekket av sølvhår ■ Attraktiv bunnvegetasjon for solfylte, gjennomtrengelige steder og blandete vårbeplantninger

Grønnsaker

454325 Little Plum

Stauder

■ Meget ensartet variant, dens rosa blomster har en antydning av oransje ■ Avlangt, mørkt bladverk ■ Godt passet for bed og sekundær blomstring på høsten ■ Hardfør voksemåte, ideell for produksjon av sterke planter

128

454910 White

454907 Blue Bird

Frukt

Safirblå


LOBELIA

274

Sortiment våren 2019

Lobelia speciosa

Queen Victoria

Perennial lobelia

1500 I/VI-VII* 18-20 *) Blomstrer i det påfølgende året

10-14

■ Staudelobelia med lange, skarlagensrøde blomsteraks ■ Ekstra sterke farger gjennom intens brunrødt bladverk ■ Attraktiv staude til bed og beholdere

4-6

Sort

Blomstrer 1. året

Fan

10-13/19*

50

VI-VIII

Starship F1

12-14/23*

50

VI-VIII

x

Chocolate Truffle

19-23

100

VI-VIII

x28

Queen Victoria

15-23

70

VI-VIII

x28

x

455425 Queen Victoria

28

Skarlagensrød

*) 3 planter/beholder

Fan ■ Spesielt strålende, værbestandig blomstringstid ■ Kultivering som enkel plante eller med 3 planter i en beholder (19 cm) ■ Etter at plantene har satt rot, kan de kultiveres utendørs 455400 Blue

455420 Fan Scarlet

NY

NY

180 | SEED

Mørkeblå

455415 Salmon

28 | 180 | 336 | SEED

Lakserød

455420 Scarlet

28 | 84 | 180 | 336 | SEED

Skarlagensrød

Starship F1 ■ Lobelia med mørkt bladverk og sterke blomsterfarger ■ Meget ensartet voksemåte og blomstringstid ■ Ideell for ettårig kultivering i beholdere med salg i sommermånedene 455426 Deep Rose

NY

455426 Starship Deep Rose F1

455440 Chocolate Truffle

455430 Starship Scarlet F1

455425 Queen Victoria

SEED

Dyprosa

455430 Scarlet

84 | SEED

Skarlagensrød

Lonicera nitida

Chocolate Truffle

Vivendel i kasse

■ Sjokoladebrunt bladverk og ildrøde blomster danner en eksotisk kontrast ■ Ensartet, sikker forgrening og god stabilitet ■ Enkel staude for beholdere og beplantninger av høy kvalitet ■ Interessant blomstring på sensommeren på solfylte steder 455440 Chocolate Truffle

NY

Skarlagensrød

28

Sort

Blomstrer 1. året

Lemon Beauty

11-15

50

(V-VI)

-

Maigrün

11-15

50

(V-VI)

-

Lemon Beauty ■ Halvveis busk, flatvoksende bunnvegetasjon ■ Bladverk med gullgul kant ■ Robust og lett å vedlikeholde, ideell for innfatninger og som bunnvegetasjon 498190 Lemon Beauty Grønn med gul kant

455400 Fan Blue

51


Sortiment våren 2019

Lythrum salicaria

Maigrün

Purple loosestrife

■ Halvveis busk, flatvoksende bunnvegetasjon ■ Fint, mørkegrønt bladverk ■ Meget snittvennlig, ideell for formsnitt ■ Robust og tørketolerant, godt egnet til offentlige grøntanlegg

Blomstrer 1. året

Little Robert

11-15/23*

40

VI-VII

x

*) 1-3 planter/potte

Little Robert

51

■ Stående, karminrosa blomstringer ■ Godt forgreinet voksemåte, ideell for beholdere ■ For jevnt fuktete steder

Mørkegrønn

456225 Little Robert

128

Karminrosa

Snittblomster

498195 Maigrün

Sort

Planter for bed & balkong

MALVA

275

Gresskar

455900 Gallery Blue

Stauder

498190 Lemon Beauty

456225 Little Robert 455905 Gallery Pink

Malva sylvestris

455915 Gallery White

Sort

Lupinus polyphyllus 7-14

6-7

(x)/x28

■ Beholderstaude med lyseblå, traktete blomster med spesiell nervatur ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte med mørkegrønt bladverk ■ Blomstrer første året ved tidlig start av kultivering ■ Ideell for salg av blomstrende enkeltbeholdere om sommeren

50

VI-VI

x

Gallery ■ Kompakte serier for kultivering i potter og beholdere ■ Stabile, hardføre stilker med skudd fulle av blomster ■ Om tidlig kultivert, blomstring allerede 3 måneder etter potting 455900 Blue

VI-VIII

455910 Gallery Red

456275 Blue Vein Lyseblå med mørk nervatur

Grønnsaker i potter

18-20

Blomstrer 1. året

15-19

60

Blue Vein

Sort Gallery

15-23*

*) 1-3 planter/potte

Lupin med store blader 1500/4000* I-V/VII-VIII** *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

Blomstrer 1. året

Blue Vein

28

Grønnsaker

498195 Maigrün

Gress

Tall mallow

28 | 84 | SEED

Blå

455905 Pink

28 | 84 | SEED

455910 Red

Urter

Rosa

28 | 84 | SEED

Rød

455915 White

28 | 84 | SEED

Hvit

455920 Yellow

28 | 84 | SEED

Gul

336 | SEED

Blanding 455920 Gallery Yellow

456275 Blue Vein

Frukt

455925 Mix


MONARDA

276

Sortiment våren 2019

NY

Monarda x didyma Etasjeblomst 1500

II-IV

16-18

10-14

6-7

Sort

Blomstrer 1. året

Pink Lace

®

15-23*

60

VI-VII

Melua

15-23*

50

VI-VII

x28 x

Knight

15-23*

70

VI-VII

-/x28

*) 1-3 planter/potte

Pink Lace ® ■ Lavtvoksende etasjeblomst med lysende rosa blomster ■ Rund, kompakt plantestruktur ■ Ideell for kultivering av blomstrende beholderplanter 457340 Pink Lace ®

457350 Melua Pink

457365 Knight Rose

NY

28

Rosa

457355 Melua Violet

457370 Knight Violet

Muehlenbeckia complexa

Knight 457340 Pink Lace ®

■ Etasjeblomst som er meget resistent mot meldugg ■ Lysende blomster med eksotisk utseende og deilig duft ■ Mange skudd med mørkegrønt, kraftig bladverk ■ Ideell for kultivering i beholdere

Melua ■ Lavtvoksende Monarda-serie for kultivering av kompakte, blomstrende beholderplanter ■ Godt dekket med store blomster i sterke farger ■ Skadefritt bladverk, meget resistent mot meldugg 457345 Burgundy

NY NY

28 | 84

Mørkefiolett

Vinrød

84

457365 Rose

28 | 84

Rosa

457370 Violet Lilla

Rosa

457355 Violet

NY

457360 Purple

84

457350 Pink

Markburkne

28 | 84

Sort

Blomstrer 1. året

Minero ®

10-12

20

-

-

Minero ® Giga

11-13

30

-

-

Minero ® ■ Hardfør, eviggrønn strukturplante med lignifiserte knopper ■ Lett kultivering ■ Dekorativ supplering for planter i boller og bed ■ Begrenset hardførhet 457450 Minero ®

128

Grønt bladverk

84

Fiolett

NY

Minero ® Giga ■ Variant med kraftig voksemåte og stort, mørkegrønt bladverk ■ Ideell for sterke potteplanter og som bunnvegetasjon ■ Begrenset hardførhet 457460 Minero ® Giga Grønt bladverk

457345 Melua Burgundy

457360 Knight Purple

128


Sortiment våren 2019

Papaver nudicaule Papaver radicatum

■ Robust, sterktvoksende kattemynte med himmelblå, store blomster ■ Attraktivt, sølvgrått bladverk ■ Gjenblomstrer etter styving ■ Ideell som bunnvegetasjon og sammen med roser 457925 Six Hills Giant

1500 I-III/VI-VII** *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

18-20

10-14

6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Panama

128

Blå

10-13

30

III-V

(x)

Panama ■ Silkeaktige, koppformete blomster i sterke farger ■ Stabile, hardføre stilker ■ Tidlig blomstring er avhengig av dagslengden ■ For overvintring og sommerkultivering

Snittblomster

Six Hills Giant

Planter for bed & balkong

PAPAVER

277

457450 Minero ®

459200 Orange

336 | SEED

Oransje

459203 Red

336 | SEED

459205 Rose

SEED

Rosa

459210 White

336 | SEED

Gresskar

Skarlagensrød

Hvit

459215 Yellow

336 | SEED

Gul

459220 Mix

84 | 336 | SEED

457925 Six Hills Giant

Stauder

Blanding

Nepeta nervosa Kattemynte 1500/3-5000* *) Flerkornsfrø

10-14

5-6

Sort

Kattemynte

Blomstrer 1. året

Kit Kat

12-19*

40

V-IX

x

Six Hills Giant

12-23*

80

V-IX

x

*) 1-3 planter/potte

Blomstrer 1. året

Felina Blue

12-17*

25

VI-VIII

x

*) 1-3 planter/potte

Felina Blue ■ Flat, sfærisk staude med tett besatte blomsteraks ■ God forgreining og stabil plantestruktur ■ Plantene blomstrer samme året ved tidlig start av kultivering ■ Ideell for kultivering av sommerpotter

Kit Kat ■ Kompakt kattemynte med sfærisk, langsom vekst ■ Mange lavendelblå blomster gjennom hele sesongen ■ Gråblått bladverk med deilig duft, høyde ca. 40 cm

457945 Felina Blue

459200 Panama Orange

459205 Panama Rose

459210 Panama White

459215 Panama Yellow

336 | SEED

Blå

128

457920 Kit Kat

457945 Felina Blue

459220 Panama Mix

Frukt

Urter

Lavendelblå

Grønnsaker

Sort

457920 Kit Kat

16-20

Gress

Nepeta x faassenii

I-V

Grønnsaker i potter

457460 Minero ® Giga


PAPAVER

278

Sortiment våren 2019

Papaver orientale

Penstemon barbatus

Papaver orientale

1500 VI-VII* *) Blomstrer påfølgende år

Soleie

18-20

10-14

6-8

Sort

1500/5000* I-V/VII-VIII** *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

Blomstrer 1. året

Allegro

15-19/23

50

V-VI

Beauty of Livermere

15-19/23

80

V-VI

-/x28

15-19/23

60

VI-VII

-/x28

Pizzicato

15-19

50

V-VI

-

Princess Victoria Louise

15-19

70

VI-VII

(x)

459300 Allegro

6-7

Blomstrer 1. året

Navigator Mix

12-15*

30

VI-VII

x

*) 1-3 planter

Navigator Mix

Allegro ■ Meget store, høyrøde blomster ■ Permanent lavtvoksende, stabile planter ■ Ideell for kultivering i beholdere

14-21

Sort

-/x28

Checkers

18-20

459300 Allegro

■ Fargerik blanding av strålende blomsterfarger i hvitt så vel som fiolett, rosa og røde farger ■ Kompakte planter, godt passende for produksjonen av mindre beholderplanter 336 | SEED

463350 Navigator Mix

28 | 84 | 336 | SEED

Blanding

Rød

Beauty of Livermere ■ En berikelse av sortimentet av mørkerøde blomster ■ Ideell for luksuriøse perennialbed og for snitting 459305 Beauty of Livermere

28 | 336 | SEED

Mørkerød

Checkers

459305 Beauty of Livermere

■ Skinnende, kremhvite blomster med blikkfangende svarte prikker i blomsten ■ Mørkegrønt, sterkt bladverk ■ For beholdere og snitting 459310 Checkers

463350 Navigator Mix

28 | 84 | 336 | SEED

Kremhvit med øye

Pizzicato ■ Blanding med store blomster i fargene rød, skarlagensrød, oransje, laksefargen, malva, rosa og hvit ■ Kraftige stilker med opptil 12 cm store blomster, også egnet som snittblomst, høyde: ca. 50 cm 459320 Pizzicato

459310 Checkers

SEED

Rørblomst Sort

Blanding

Blomstrer 1. året

Dark Towers

19-23

80

VI-X

x28

Dark Towers

Princess Victoria Louise

■ Lysefiolette blomster som danner en påfallende kontrast til rødbrunt bladverk ■ Robust og kraftig voksemåte ■ Lang blomstring fra juni til frost ■ Rik næringskilde for bier og sommerfugler ■ Setter attraktive aksenter i store staudebeplantninger

■ Store bringebærrosa blomster - en usedvanlig farge ved papaver ■ Ideell for frodig staudebeplantning og naturnære hager 459325 Princess Victoria Louise

Penstemon digitalis

84 | SEED

Bringebærrosa

463360 Dark Towers

NY

459320 Pizzicato

Fiolett

28


NY

Sortiment våren 2019

Ice Cream™ ■ Hardfør penstemon med attraktive, tofargete blomster ■ Lang blomstringstid til utpå høsten ■ Attraktiv honningplante ■ Robust og resistent 463520 Blackberry

Planter for bed & balkong

PENSTEMON

279

84

463530 Strawberries & Cream

84

Hvit med røde markeringer

463535 Sweet Cherry Rød med hvitt midtpunkt 463360 Dark Towers

84

Snittblomster

Purpurfiolett

463475 Pensham™ Czar

Penstemon hartwegii 1500

I-IV

18-20

10-14

Gresskar

Soleie

6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Pensham™

14-17/23*

60

VII-IX

x

Ice Cream™

14-17/23*

60

VII-IX

x

Arabesque F1

12-15/19*

40

V-VIII

x

*) 1-3 planter

Stauder

Pensham™ ■ Penstemonkolleksjon med et attraktivt fargespekter ■ Kraftig, stabil voksemåte ■ God honningplante ■ Lang blomstringstid frem til september

463520 Ice Cream™ Blackberry

463485 Pensham™ Laura

463530 Ice Cream™ Strawberries & Cream

84

Gress

463470 Amelia Jayne

463480 Pensham™ Just Jayne

Karminrød med hvitt midtpunkt

463475 Czar

84

Fiolett med hvitt midtpunkt

84

463485 Laura

Grønnsaker i potter

Karminrosa

84

Rosa med hvitt midtpunkt

463495 Plum Jerkum

84

Mørkefiolett med lyst midtpunkt

463510 Wedding Day

84

Hvit

463495 Pensh. Plum Jerkum

463470 Pensham™ Amelia Jayne

Se neste side for flere sorter ➜

463535 Ice Cream™ Sweet Cherry

Frukt

Urter

463510 Pensh. Wedding Day

Grønnsaker

463480 Just Jayne


PENSTEMON

280

Sortiment våren 2019

King George V

FORTSETTELSE

Arabesque F1 ■ Penstemon med meget god og forgreinet voksemåte, for kultivering i potter og beholdere ■ Kort kultiveringstid uten avkjølingsfase med sikker, tidlig blomstring ■ Ideell serie for kultivering under glass og salg på bed- og balkongtidspunktet 336 | SEED

463437 Red Rød med hvit hals

■ Karminrød blomst med attraktive markeringer i halsen ■ Smalt bladverk på mørkerøde stilker ■ Ideell for naturnære beplantninger ■ Sterktvoksende og frisk 463555 King George V

84

Karminrød

Raven

336 | SEED

463443 Mix Blanding

■ Purpurfiolette blomster i intense farger ■ Store blomster, lang blomstring ■ Kraftig voksemåte, men begrenset hardfør 463560 Raven

463555 King George V

84

Purpurfiolett

Sour Grapes ■ Danner mange små lilla blomster ■ Blomstrer fra tidlig på sommeren til utpå høsten ■ Begrenset hardfør 463565 Sour Grapes

84

Lilla

463560 Raven

463437 Arabesque Red F1

Penstemon x hybridus Rørblomst Sort

Blomstrer 1. året

Garnet

14-17/23

60

VII-IX

x

Heavenly Blue

14-17/23

40

VII-IX

x

King George V

14-17/23

70

VII-IX

x

Raven

14-17/23

60

VII-IX

x

Sour Grapes

14-17/23

70

VII-IX

x

Garnet ■ Intenst purpurrøde bjelleformete blomster ■ Fine stilker med smalt bladverk ■ For naturnære hager eller bakgrunnsbeplantning 463545 Garnet

84

463545 Garnet

Purpurrød

Heavenly Blue ■ Tallrike himmelblå blomster ■ Gjenblomstrer raskt etter styving ■ Lavtvoksende, begrenset vinterherdighet 463550 Heavenly Blue

84

Himmelblå

463550 Heavenly Blue

463565 Sour Grapes


Perovskia atriplicifolia

Høstfloks 2000

6-10

13-19

120

VII-IX

(x)

Blue Steel

12-19*

60

VII-IX

x

Blue Spire ■ Attraktiv staude for tørre, solfylte steder ■ Lavendelblå blomster over sølvfarget bladverk ■ Blomstrer på høsten, verdifull honningplante som tiltrekker seg insekter

*) 2 uker **) 4-6 uker ***) 2-4 uker Blomstrer 1. året

Adessa ® Compact

13-19/23*

40

VII-IX

Adessa ®

13-19/23*

50

VII-IX

x

Adessa ® Special

13-19/23*

60

VII-IX

x

Bright Eyes

13-19/23*

70

VII-IX

x

Laura

13-19/23*

60

VII-IX

x

Neue Hybriden

13-19/23*

70

VII-IX

-

x

*) 3 planter/beholder

Adessa ® Compact 28

Lavendelblå

467275 Adessa ® Compact Pastel Blue

NY

■ Stålblå blomster over sølvfarget bladverk ■ Godt forgreinete, buskete planter ■ Ikke nødvendig med vernalisering 84 | 336 | SEED

NY

■ Lavtvoksende serie for kultivering i potter og beholdere ■ Sterke blomsterfarger i et bredt fargespekter ■ God og sikker forgreining ■ Skadefritt, mørkegrønt bladverk 467270 Cherry

Blue Steel

Stålblå

8-12

Sort

*) 1-3 planter/potte

464050 Blue Spire

4-6

84

Kirsebærrosa

467275 Pastel Blue

NY

84

Lyseblå

467285 Red

NY

84

Karminrød

467290 Soft Pink

NY

84

Lyserosa

467295 White Eye

NY

Gresskar

Blue Spire

18-20*/0-5** /10-15***

Snittblomster

Blomstrer 1. året

XII-IV

Stauder

4-7

Sort

464055 Blue Steel

NY

Phlox x paniculata

Russisk salvie

1500/2-4000* XII-III 18-22 *) Flerkornsfrø med 5 korn per potte

PHLOX

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

281

84

Hvit med dyprosa øye

467285 Adessa ® Compact Red

467290 Adessa ® Compact Soft Pink

464050 Blue Spire

NY

464055 Blue Steel

467270 Adessa ® Compact Cherry

467295 Adessa ® Compact White Eye

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


PHLOX

282

Sortiment våren 2019

Adessa ® ■ Serier med ensartet vekst og store blomster ■ Meget hardføre stilker ■ Skadefritt bladverk ■ Ideell for produksjon av beholderplanter av høy kvalitet 467305 Orange

28 | 84

Oransje

467315 Pink Star

28 | 84

Lyserosa med rødt øye

467320 Red

28 | 84

Høyrød

467325 Rose Eye

28 | 84

Mørkerosa med øye

467330 White

28 | 84

467325 Adessa ® Rose Eye

467363 Adessa ® Special Deep Purple

467330 Adessa ® White

467365 Adessa ® Special Fire

Hvit

467305 Adessa ® Orange

NY

Adessa ® Special ■ Attraktive, spesielle farger som supplement til Adessa ® -serien ■ Avviker noe fra Adessa ® -serien i både voksemåte og blomstring 467350 Lilac Twist

84

Hvit med lilla stjerne

467363 Deep Purple

28 | 84

Dypfiolett

467365 Fire

28 | 84

Mørkerød

467375 Pink

NY

467315 Adessa ® Pink Star

467320 Adessa ® Red

84

Rosa

467380 Purple Star Fiolett med lyst øye

467350 Adessa ® Special Lilac Twist

28 | 84

467375 Adessa ® Special Pink

467380 Adessa ® Special Purple Star


Phlox subulata

■ Lyserosa blomster med rødt øye ■ Sterke, stabile stilker og sakdefritt bladverk ■ Passende for snitting og kultivering i beholder 467400 Bright Eyes

White Delight

Floks

28 | 84

Lyserosa med rødt øye

Sort

Blomstrer 1. året

11-13

10

IV-VI

-

Drummond Pink

11-13

10

IV-VI

-

467635 White Delight

Emerald Cushion Blue

11-13

10

IV-VI

-

Hvit

Mc Daniels Cushion

11-13

10

IV-VI

-

Pharao

10-13

10

IV-VI

-

Red Wing

11-13

10

IV-VI

-

White Delight

11-13

10

IV-VI

-

Laura

Candy Stripes

■ Purpurblå blomster med lysfarget midtpunkt ■ Sterke, hardføre planter med bladverk som er meget motstandsdyktig mot meldugg

■ Floks med rosa striper i de hvite blomstene ■ Attraktiv hageperennial for steinrøys

467405 Laura

28 | 84

■ Floks med hvite blomster

Candy Stripes

467600 Candy Stripes

180

180

Snittblomster

Bright Eyes

Sortiment våren 2019

Se neste side for flere sorter ➜

Rosa / hvit

Purpurblå med lyst midtpunkt

467500 Neue Hybriden

SEED

■ Meget store, dyprosa blomster ■ Sterktvoksende og frisk jorddekkende staude ■ Ideell for produksjon av tunge førsteklasses planter 467605 Drummond Pink

NY

180

Sterkt rosa

Stauder

■ Briljant fargeblanding med blomster fra juli til september ■ Populær snitt- og hagestaude

Gresskar

Drummond Pink Neue Hybriden

Planter for bed & balkong

PHLOX

283

Blanding

Emerald Cushion Blue 467600 Candy Stripes

■ Perennial for steinrøys med lyseblå blomster 467610 Emerald Cushion Blue

NY

180

Gress

Lyseblå

Mc Daniels Cushion

180

Rosa

Pharao 467400 Bright Eyes

■ Lyse blomsterfarger med mørkfargete, kontrastfargete øyne ■ Kompakt voksende ■ Attraktiv berikelse til standardutvalget 467620 Blue Eye

467605 Drummond Pink

180

Grønnsaker

467615 Mc Daniels Cushion

Grønnsaker i potter

■ Perennial for steinrøys med rosa blomster

Lyseblå med blått øye

467625 Red Eye

180

Urter

Lyserosa med rødt øye

Red Wing ■ Perennial for steinrøys med intens rødfargete blomster og kompakt voksemåte 180

Dyprød 467405 Laura

467610 Emerald Cushion Blue

Frukt

467630 Red Wing


PHLOX

Sortiment våren 2019

284 Physostegia virginiana

FORTSETTELSE

Virginia leddblomst 1500/3000*

XII-III/ VII-VIII**

16-22

12-16

5-6

*) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

467635 White Delight

467700 Phyllis

Sort

Phyllitis scolopendrium Sort

467615 Mc Daniels Cushion

Blomstrer 1. året

25

-

-

Phyllis ■ Populær hjortetungebregne med skinnende, glatte, tungeformete bregneblader ■ Stående, traktformet voksemåte ■ Foretrekker delvis skyggete og skyggete steder 467700 Phyllis (Grønn)

467620 Pharao Blue Eye

467625 Pharao Red Eye

467630 Red Wing

467850 Crystal Peak White

40

VI-IX

x

Crystal Peak White

Hjortetungebregne 10-13

13-15/19*

*) 3 planter/beholder

(Asplenium)

Phyllis

Blomstrer 1. året

Crystal Peak White

104

■ Rene hvite blomster på korte, hardføre stilker ■ Om sådd tidlig, kan plantene blomstre det samme året ■ Meget ensartet ■ Ideell for kultivering i beholdere 467850 Crystal Peak White Hvit

84 | 128 | SEED


Sortiment våren 2019

Platycodon grandiflorus Flatklokke

1300/3000* *) Flerkornsfrø

I-V

20-22

8-12

6-7

Sort

Planter for bed & balkong

POLEMONIUM

285

Blomstrer 1. året

Codo Compact

10-12*

15

VI-VII

x

Codo

10-13*

20

VI-VII

x

Codo Double

10-13*

20

VI-VII

x

Snittblomster

*) 1-3 planter/potte

Codo Compact

467885 Blue

467900 Codo Blue

467915 Codo Double Blue

467905 Codo Rose

467925 Codo Double White

Gresskar

■ Pottesort med meget kompakt voksemåte for drivhuskultivering ■ Store blomster på korte, stabile stilker ■ Ideell for mindre pottestørrelser og et stort antall planter per enhetsområde, høyde ca. 15 cm 336 | SEED

Stauder

Blå

Fjellflokk Sort

Blomstrer 1. året

Brise d'Anjou

336 | SEED

Codo Double ■ Serie med doble og meget fine blomster ■ Ideell for kultivering i kombinasjon med varianter med enkle blomster 467915 Blue

Grønnsaker i potter

336 | SEED

Blå

467925 White

28

Himmelblå

Grønnsaker

336 | SEED

Lyserosa

468040 Brise d'Anjou 467910 Codo White

Urter

336 | SEED

Blå

Hvit

x

336 | SEED

Hvit

468040 Brise d'Anjou

Frukt

■ Mange blomster ■ For bruk som stueplante og bedstaude ■ Ekstremt kompakt variant for kultivering i potter og mindre beholdere ■ Også egnet for produksjon av blomstrende planter på sommeren

467910 White

V-VII

■ Planter med bregneaktig bladverk med kremhvit kant rundt bladene ■ Himmelblå blomster tidlig på sommeren ■ Kompakt, lav voksemåte ■ Ideell for beholdere og mindre bed på halvskyggete plasser

Codo

467905 Rose

35

Brise d'Anjou

467885 Codo Compact Blue

467900 Blue

13-17

Gress

Polemonium caeruleum


POLEMONIUM

Sortiment våren 2019

286

Polemonium viscosum

Pulsatilla vulgaris

Jakobsstige 1500

I-IV

18-20

10-14

8-10

Sort

Blomstrer 1. året

Blue Whirl

11-15/19*

40

Rudbeckia fulgida

Kubjelle

V-VI

x

1800/3000* *) Flerkornsfrø

V-VIII

14-21

8-9

Sort

2000

Blomstrer 1. året

Bells

*) 3 planter/beholder

16-20

Asteraceae

10-13

20

IV-VI

-

I-VI

20-22

10-20

6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Little Goldstar Goldsturm

13-19

35

VII-IX

-/x28

13-19/23

70

VII-IX

-/x28

Blue Whirl

Bells

Little Goldstar

■ Tidlig blomstring med middels blå blomster ■ Kompakt voksende planter med mørkegrønt bladverk ■ Godt passet for produksjonen av årlige, blomstrende beholderplanter

■ Strålende bjelleformete blomster på sølvfargete stilker som er dekket med hår ■ For driving under glass med blomster fra mars ■ Pottes tidlig for en rik dannelse av blomster

■ Populær, lavtvoksende hagestaude ■ Langvarig, gullgul blomst med mørkt øye ■ God basal forgreining, ideell for kultivering i potter og beholdere ■ Også egnet for mindre hager

473400 Red

84 | SEED

468050 Blue Whirl Blå

336 | SEED

Vinrød

473405 Violet

336 | SEED

474645 Little Goldstar

28 | 84

Gullgul

Fiolett

473410 White Hvit

336 | SEED

Goldsturm ■ Gyldengule blomster med mørkebrunt midtpunkt som skinner fra sommer til høst ■ En påfallende kontrast til det mørkegrønne, skinnende bladverket ■ Den godt forgreinete, kraftige voksemåten muliggjør produksjonen av førsteklasses planter 474650 Goldsturm Gyldengul

473410 Bells White

468050 Blue Whirl

Polystichum tsus-simense Taggbregne Sort

Blomstrer 1. året

Roca

10-13

25

-

-

Roca ■ Lavtvoksende bregne for skyggete plasser ■ Mørk midtnerve på bregnebladene ■ Eviggrønn og hardfør på beskyttete steder 468150 Roca (Grønn)

468150 Roca

104 473400 Bells Red

474645 Little Goldstar

473405 Bells Violet

474650 Goldsturm

28 | 84 | 336 | SEED


Sagina subulata

Salvia sylvestris 7-10

Sort Moss

10-13

5

V-IX

5-6

1500 I-IV/VI-VII* *) Flerårig kultur

Blomstrer 1. året

Sort

x

Moss

Grønn-gul

5-6 Blomstrer 1. året

April Night

11-14/19*

30

IV-VIII

Caradonna

12-15/23*

60

VI-VIII

x

Ostfriesland

11-14/19*

30

VI-VIII

x

Edula

12-14/19*

30

VI-VIII

x

x

Vegetative sorter April Night 128

Mørkegrønn

475005 Lime

10-14

*) 3 planter/beholder

■ Tykt, grønt fundament ■ Attraktiv fjellhagestaude ■ Kan også brukes i blomsterdekorasjoner i vårbeplantninger 475000 Green

20-22

Snittblomster

18-20

128

■ Sort med meget tidlig blomstring for salg f.o.m. ultimo april ■ Mørkeblå blomsteraks på stabile, stående stilker ■ Plante med god forgreining og mørkt bladverk ■ Meget godt egnet for hagen, rik etterblomstring 476040 April Night

476042 Caradonna

Gresskar

IV-VI

NY

Salvia x superba

Irish moss

10000* *) Flerkornsfrø

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

SALVIA

287

84

Mørkeblå

Caradonna Stauder 476050 Ostfriesland

476042 Caradonna

NY

84

Gress

475000 Moss Green

■ Intenst fargeinntrykk gjennom dypfiolette blomster på lange, mørke stilker ■ Slank, stramt stående voksemåte ■ Lang blomstringstid og gode etterblomstringsegenskaper ■ Værbestandig og robust ■ Meget god fjernvirkning, ideell for store staudebeplantninger

Mørkefiolett

■ Sterke stilker med stående voksemåte og mørkpurpur-blå, lang blomstring ■ Plantene sikrer form- og fargekontrast i staudebeplantninger 476050 Ostfriesland

28 | 128

Mørkeblå

476100 Edula Blue

475005 Moss Lime

Generative sorter Edula

476100 Blue

Urter

■ Variant fra generativ forplantning med tette blomsterskudd ■ Blomstrer det samme året om sådd tidlig ■ Godt forgreinet struktur, jevnt dekket med blomster ■ Ensartet voksemåte og oppstart av blomstring, ideell for effektiv kultivering i potte

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Ostfriesland

336 | SEED

476105 Rose 476040 April Night

Rosa

336 | SEED 476105 Edula Rose

Frukt

Mørkeblå


SAPONARIA

Sortiment våren 2019

288

Saponaria ocymoides

Alba

Såpeurt 1500

VII-VIII

10-14

18-22

3-4

Sort

Blomstrer 1. året

Jabora

11-13

20

V-VI

x

■ Rene hvite blomster over ensartete planter ■ Ideell supplering til utvalget med røde blomstervarianter 476550 Alba

180

Hvit

Jabora ■ Fjellhagestaude med mange rosa blomster over mørkegrønt bladverk ■ Sterk, krypende voksemåte ■ Nedskjæring forbedrer plantestrukturen 336 | SEED

476450 Jabora Rosa

Buttercream ■ Interessant variant med kremhvite blomster ■ Meget ensartet og kompakt voksemåte 476555 Buttercream

180

476510 Alpino Rose

Kremhvit

Harder Zwerg ■ Variant med spesielt kompakt voksemåte for kultivering i potter og avansert blomstring ■ Blomster i rik karminrød ■ Meget ensartet på grunn av vegetativ forplantning 476560 Harder Zwerg

180

Karminrød

Peter Pan 476515 Alpino White

■ Planter med meget ensartet, kraftig voksemåte og karminrøde blomster ■ Ideell for sterke potteplanter

476450 Jabora

Saxifraga x arendsii

476565 Peter Pan

Sildre

180

Høyrød

1500/3000* *) Flerkornsfrø

VII-VIII

18-22

14-21

8-10

Sort

Blomstrer 1. året

Alpino

10-13

15

III-V

-

Alba

10-13

15

IV-V

-

Buttercream

10-13

15

IV-V

-

Harder Zwerg

10-13

10

IV-V

-

Peter Pan

10-13

15

IV-V

-

Red Cap

10-13

15

IV-V

-

Red Cap ■ Ildrøde blomster ■ Kompakte plantestrukturer, ideell for avansert blomstring 476570 Red Cap

180

Ildrød

Vegetative sorter

476550 Alba

Alpino ■ Tidlig blomstrende serie for kultivering i potter ■ Meget store blomster ■ God fargestabilitet, også ved høye temperaturer 476505 Pink

180

Rosa

476510 Rose

180

Mørkerosa

476515 White

180

Hvit

476505 Alpino Pink

476555 Buttercream


Sortiment våren 2019

Scabiosa japonica Japanskabiosa 1500/3000* *) Flerkornsfrø

I-III

18-20

10-14

6-8

Sort

Planter for bed & balkong

SEDUM

289

Blomstrer 1. året

Ritz Blue

10-13

20

VI-IX

x

■ Ideell staude for potter med himmelblå blomster ■ Kompakt og vital voksemåte, riktblomstrende ■ Hurtig og enkel kultivering uten vernalisering ■ Også for kultivering på sommeren 476560 Harder Zwerg

476750 Fama Deep Blue

Snittblomster

Ritz Blue

336 | SEED

476850 Ritz Blue

Stauder

Gresskar

Lyseblå

476755 Fama White

Scabiosa columbaria Blomstrer 1. året

Barroca

476570 Red Cap

Scabiosa caucasica I-III

18-22

V-IX

Sedum x cauticolum Stonecrop

x

Sort

■ Attraktiv ettårig bedplante med vinrøde skabiose-blomster ■ Stående stilker over kompaktvoksende planter ■ En spesialitet som beriker sortimentet av bedplanter ■ Ikke fullstendig hardfør, høyde: ca. 30 cm

Robustum

Vinrød

10-18

30

Barroca

476800 Barroca

Pincushion flower 1500

11-13

Blomstrer 1. året

Robustum

11-13

84

477050 Robustum Rubinrød

Blomstrer 1. året

Fama

13-15

50

VI-VIII

VIII-X

x

■ Fjellhagestaude med blågrønt bladverk ■ Blomstrer på høsten med sterke, rubinrøde blomster ■ Godt forgreinet, skadefri sort

4-6

Sort

20

Grønnsaker i potter

Sort

Gress

476850 Ritz Blue

Pincushion flower

28 | 128

Grønnsaker

476565 Peter Pan

(x)

Fama

476750 Deep Blue

Urter

■ Verdifull bed- og snittstaude med blomster i intense farger og med meget god holdbarhet ■ Blomstrer med 15-25 blomster det første året ved tidlig frøsetting, høyde: ca. 50 cm 28 | 84 | SEED

476755 White Hvit

28 | 84 | SEED 476800 Barroca

477050 Robustum

Frukt

Dypblå


SEDUM

290

Sortiment våren 2019

Sedum floriferum

Winter Green

Gullbergknapp Sort

■ Mørkegrønn bunnvegetasjon Sedum ■ Kompakt voksemåte ■ God hardførhet, ideell for høstbeplantninger

Blomstrer 1. året

Weihenstephaner Gold 11-13

15

VI-VIII

-

Weihenstephaner Gold

477150 Winter Green

■ Tykt, gyldengult blomsterfundament ■ Det langvarige bladverket endrer sin farge på høsten til rødlig ■ Bunnvegetasjon som er lett å vedlikeholde, også godt for midlertidige tørre steder 477075 Weihenstephaner Gold

128

Grønt bladverk

Winter Lemon ■ Gyldengult fundament med bronsefarget vinterfarge ■ Kompakt voksemåte ■ God hardførhet, ideell for høstbeplantninger

128

Gyldengul 477095 Elegans

477155 Winter Lemon

128

Gyldengult bladverk

Merida ® ■ Blågrønt bladverk som endres til dyprød ved høy lysintensitet ■ Rosa knopper som endres til sterkt dyprød på høsten ■ Sfærisk, fast voksemåte, ideell for kultivering i potter ■ Høyde: ca. 20 cm 477175 Merida ® 477100 Oracle

477075 Weihenstephaner Gold

Sedum x hybridum

Sedum forsterianum

Sunsparkler

Hybrid stonecrop

Konglebergknapp

Sort 1500/3-6000* *) Flerkornsfrø

II-VIII

14-21

18-22

6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Elegans

11-13

15

VI-VII

-

Oracle

11-13

10

VI-VII

-

Elegans

Blomstrer 1. året

Chocolate Ball

11-13

10

-

-

Lemon Ball

11-13

10

-

-

Winter Green

11-13

10

-

-

Winter Lemon

11-13

10

-

-

Merida ®

11-15

20

VIII-X

x

Sunsparkler

11-15

20

VIII-X

x

477095 Elegans

NY

■ Sjokoladebrunt fundament med kompakt, tett forgreinet vekst ■ En attraktiv strukturplante for høstbeplantninger 128

Gul

477125 Chocolate Ball

■ Bergknapp med mange blomster og påfallende bladfarger ■ God forgreining og halvsfærisk plantestruktur ■ Lett å vedlikeholde, varme- og tørketolerant, frostherdig ■ Attraktiv høstblomst for blandete beplantninger 477180 Blue Elf

Chocolate Ball

■ Flatvoksende, jorddekkende staude med sølvfarget bladverk og edelgranaktige skudd ■ Stabil, tett vekst ■ Tåler mye tørke ■ Gule blomster f.o.m. juni

■ Sølvblått fundament laget av sylinderformete bregneblader ■ Attraktiv bunnvegetasjon, også passende for tørre steder ■ Hurtig og uproblematisk kultivering 477100 Oracle Blågrønt bladverk

336 | SEED

477177 Blue Pearl

84

Rosa

477183 Lime Zinger Rosa

128

Sjokoladebrunt bladverk

■ Fundamentplante med gyldent bladverk og sylinderformete bregneblader ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte ■ Strukturplante rik i kontrast for høst og vår ■ Begrenset hardførhet 477130 Lemon Ball

128

Karminrosa

Lemon Ball

Oracle

84

Rosa

128

Gyldengult bladverk

477125 Chocolate Ball

84


Sedum kamtschaticum Gullbergknapp Sort

Blomstrer 1. året

Variegatum

11-13

15

VI-VII

(X)

Variegatum ■ Mørkegrønt bladverk med attraktiv, gyldengul kant ■ Kompakt voksemåte ■ Fjellhagestaude av høy kvalitet 477185 Variegatum

128

Gul / rød 477155 Winter Lemon

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2019

Snittblomster

SEDUM

291

477177 Sunsparkler Blue Pearl

Stauder

Gresskar

NY

477185 Variegatum 477150 Winter Green

477180 Sunsparkler Blue Elf

Sedum pellucida Sort

Blomstrer 1. året

Little Missy

10-12

10

VI-VII

(X)

Gress

Lilly Missy sedum

■ Attraktive, myntegrønne blader med kremhvit kant ■ Mykt fargespill mellom rosa knopper og små, hvite blomster ■ Rikt forgreinet, flat, sfærisk voksemåte ■ Varmebestandig, tåler tørke ■ Ikke hardfør i Mellom-Europa 477193 Little Missy

Grønnsaker

477183 Sunsparkler Lime Zinger

128

Myntegrønt blad med lys kant

477175 Merida ®

477193 Little Missy

Frukt

Urter

477130 Lemon Ball

Grønnsaker i potter

Little Missy


SEDUM

Sortiment våren 2019

292

Sedum spurium

Voodoo

Caucasian stonecrop 1500/5000* *) Flerkornsfrø

I-III

18-20

14-21

6-8

Sort

Blomstrer 1. året

Mahogany Red

11-15*

15

VIII-IX

(x)

Tricolor

11-15*

15

VI-VIII

(x)

Voodoo

11-15*

15

VI-VIII

-

*) 1-3 planter/potte

Silene x robotii Hengesmelle

■ Bunnvegetasjon med flatkrypende voksemåte og røde blomster ■ Det bronsefargete bladverket er dekorativt hele året ■ Enkel kultivering ■ Ideell for fjellhager, potter og beplantninger på taket 336 | SEED

477250 Voodoo Rød

Mahogany Red

NY

Blomstrer 1. året

Rollies Favorite

12-15

35

IV-VIII

x28

Rollies Favorite ■ Staude med lysende rosa blomster og hvitt midtpunkt, blomstrer på våren ■ Robust og frisk voksemåte, hardfør ■ Ideell for kultivering av blomstrende potteplanter for salg f.o.m. april 28 | 84

478060 Rollies Favorite

■ Tette puter med brunrødt bladverk ■ Karminrøde blomster på sensommeren ■ For fjellhager og plantebunner på solfylte og delvis skyggete steder 477237 Mahogany Red

Sort

Rosa

128

Karminrosa

NY

477250 Voodoo

Silene pendula Nodding catchfly

478060 Rollies Favorite

1500/5000* I-III/VII-VIII** *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

18-21

10-14

Kanadisk gullris

Sort

Blomstrer 1. året

Celina

477237 Mahogany Red

Solidago canadensis

4-5

11-13

15

VI-VIII

x

Sort

Blomstrer 1. året

Little Lemon

15-19

40

VI - VIII

x28

Tricolor

Celina

Little Lemon

■ Plante med flattoppet, sfærisk til spredende voksemåte og rosa blomster ■ Det eviggrønne, trefargete bladverket er rosa, hvitt og grønt, meget attraktivt hele året

■ Attraktiv plante som blomstrer tidlig på sommeren med intenst rosa blomster og mørkt bladverk ■ Variant med meget ensartet vekst ■ Passende for avansert blomstring under glass ■ Begrenset hardførhet

■ Dvergsolidago med svovelgule blomster over mørkegrønt bladverk ■ Stående og stabil voksemåte uten dannelse av stengelutløpere ■ Tiltrekker seg sommerfugler og andre insekter ■ Attraktiv staude for beholdere på balkong og terrasse

477240 Tricolor Rosa

128

478050 Celina Rosa

336 | SEED 478250 Little Lemon Svovelgul

477240 Tricolor

478050 Celina

478250 Little Lemon

28


Tanacetum coccineum

Lammeøre 2000 *) Høstsalg

I-II/V-VI*

20-24

7-10

Sort Simba

11-15

50

Veronica spicata

Rosekrage

VI-VII

6-7

1500/3000* *) Flerkornsfrø

Blomstrer 1. året

Sort

VII-VIII

7-10

3-5

1500

Blomstrer 1. året

Robinson's Red

-

18-20

Veronica spicata

14-23*

60

V-VI

(x)

*) 1-3 planter/potte

Simba

5-6

Sort

Blomstrer 1. året

Christa

13-19/23

40

VI-VII

Rotfuchs

11-14/19

30

VI-VII

-/x28

Candles

13-14/19

35

VI-VII

(x)/x28

13-19*

35

VI-VII

x

-/x28

Christa

■ Store, lysende røde blomster ■ Ideell for tidlig salg av beholderstauder ■ Også egnet for snitting, god holdbarhet i en vase

Sølvfarget bladverk

10-17

*) 1-3 planter/potte

336 | SEED

478325 Simba

18-22

Blue Bouquet

Robinson's Red

■ Sølvaktige blader med dunaktige hår ■ Unik strukturplante for blandete bed- og balkongplanter ■ Attraktiv også for bunnvegetasjon

I-IV

336 | SEED

480375 Robinson's Red Rød

■ En frisk grønn kamm danner en påfallende kontrast til de lysende blå blomsterskuddene ■ En eksotisk spesialitet for beholderkultivering og for snitting 482555 Christa

Snittblomster

Stachys byzantina

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

VERONICA

293

28 | 128

Gresskar

Blå

■ Påfallende, kirsebærrøde skudd står vertikalt over plantene ■ En berikelse av utvalget av tidlige sommerplanter med hensyn til form og farge 482565 Rotfuchs

28

Stauder

Rotfuchs

Candles

Stachys monieri

480375 Robinson's Red

Sort

Blomstrer 1. året

Hummelo

15-19

50

VI - VIII

x28

Hummelo

478335 Hummelo Fiolettrosa

Ballblomst

1500/3000* *) Flerkornsfrø

■ Dekorative blomsterstander med fiolettrosa blomster ■ Robust og frisk voksemåte ■ Lang blomstringstid, attraktiv honningplante ■ Ideell for naturnære staudebed som er lett å stelle 28

■ Stabile blomsterskudd i intense farger ■ Mørkegrønt, skadefritt bladverk ■ Staude for potter og beholdere av høy kvalitet

Trollius chinensis V-VII

18-20

14-21

482567 Bubblegum

6-7

Sort

NY

Blomstrer 1. året

Golden Queen

14-17

60

VI-VII

-

■ Intenst lysende, gullgule blomster ■ Attraktiv beholderstaude ■ Stabile stilker, også egnet som tidlig blomstrende snittblomst

Gullgul

482570 Royal

28 | 128

Mørkeblå

482572 Snow

28 | 128

Hvit

Golden Queen

481045 Golden Queen

28 | 128

Lyserosa

336 | SEED

Blue Bouquet

Grønnsaker

Prydsvinerot

■ Blå skudd ■ Meget ensartet og kompakt voksemåte og blomstring ■ Skinnende, mørkegrønt bladverk 482600 Blue Bouquet

Grønnsaker i potter

478325 Simba

Gress

Kirsebærrød

SEED

478335 Hummelo

481045 Golden Queen

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Urter

Blå


VERONICA

294

Sortiment våren 2019

FORTSETTELSE

482555 Christa

482572 Snow Candles

482670 Green

482565 Rotfuchs

482600 Blue Bouquet

482680 Variegata

NY

Vinca major

Vinca minor

Stor gravmyrt

Lesser periwinkle

Sort

Blomstrer 1. året

Sort

Blomstrer 1. året

Green

12-14/HB

20

IV-V

-

Panta ®

10-13

15

IV-V

-

Variegata

12-14/HB

20

IV-V

-

Verino ®

11-13

15

IV-V

-

Colada

11-13

15

IV-V

-

Bowles

11-13

15

IV-V

-

Hawaii

11-13

15

IV-V

-

Imagine ®

11-13

15

IV-V

-

Moonlit

11-13

15

IV-V

-

Green ■ Bunnvegetasjon med kraftig vekst, lange skudd og store blader ■ Himmelblå, store blomster 482670 Green

128

Blå 482567 Bubblegum Candles

180

Blå

Verino ®

■ Blader med kremhvite markeringer ■ Kraftig, robust vekst ■ Himmelblå blomster ■ For blandete ampler, kasser og som bunnvegetasjon

Blå

■ Store, halvveis doble blomster i blått ■ Godt forgreinet voksemåte 482700 Panta ®

Variegata

482680 Variegata

Panta ®

■ Vinrøde blomster ■ Mørkegrønt bladverk 128

482705 Verino ®

180

Vinrød

Colada ■ Rene hvite blomster over mørkegrønt bladverk 482710 Colada 482570 Royal Candles

Hvit

180


Sortiment våren 2019

Bowles ■ Blåfargete blomster med større diameter enn standardvariantene ■ Skyggetolererende bunnvegetasjon med mørkegrønt, skinnende bladverk 482715 Bowles

Planter for bed & balkong

WALDSTEINIA

295

180

Snittblomster

Mørkeblå

Hawaii ■ Meget kompakt voksemåte, god forgreining og flattoppet, sfærisk struktur ■ Flere middels blå blomster ■ Ideell sort for salg av blomstrende potter 482720 Hawaii

482705 Verino ®

482725 Imagine ®

482710 Colada

482730 Moonlit

180

Gresskar

Blå

Imagine ®

180

Gyldengult bladverk med grønn kant

Siberian waldsteinia ■ Skinnende, grønne blader med kremhvite kanter ■ Store, halvveis doble blomster i himmelblå farge ■ Attraktiv strukturplante for kasser og beholdere 482730 Moonlit

Sort

Blomstrer 1. året

Forrest Sun

11-13

10

IV-V

Gress

Waldsteinia ternata

Moonlit

-

Forrest Sun

180

Blå, myntegrønt bladverk med lys kant

■ Bunnvegetasjon med kraftig voksemåte, utvikler stengelutløpere ■ Sterkt gule blomster over eviggrønt bladverk ■ Godt egnet for skyggete steder 489100 Forrest Sun

128

Grønnsaker i potter

482725 Imagine ®

Stauder

■ Gyldengult bladverk med mørkegrønn kant ■ Ideell for kombinasjonsbeplantninger i kasser og beholdere

Gyldengul

482700 Panta ®

482720 Hawaii

489100 Forrest Sun

Frukt

Urter

Grønnsaker

482715 Bowles


ACORUS

296

Sortiment våren 2019

Flerårig gress

Acorus gramineus Kalmusrot Sort Ogon

Blomstrer 1. året

10-12

25

VI-VII

-

Overdam

Pagira

■ Stående bladverk med en hvit kant ■ Ideell for kjøligere steder

■ Gulgrøntstripet blad ■ Stående, noe overhengende vekst ■ Eviggrønn, ideell for kultivering i potte og salg på høsten og våren

28 | 77

492560 Overdam

492660 Pagira

Ogon ■ Delikate, stående blader med gulgrønn farge ■ Ideell for sommer- og høstbeplantninger

77

Variegata

492520 Ogon

77

■ Stående runde klynger ■ Smalt bladverk med kremhvit kant 492675 Variegata

77

Verde ■ Mørkegrønt, stående bladverk ■ Attraktiv kombinasjonsplante for høst- og vårbeplantninger

492560 Overdam

Carex brunnea Sedge

492680 Verde

Sort

492520 Ogon

Calamagrostis x acutiflora Feather reed grass Sort

Blomstrer 1. året

Karl Foerster

3-10 L

70/140

VI-X

x

Overdam

3-7 L

60/120

VII-X

x

Karl Foerster

Camara ®

10-13

35

V-VI

-

Crema

10-13

30

V-VI

-

Jenneke

10-13

35

V-VI

-

Pagira

10-13

30

V-VI

-

Variegata

10-14

35

V-VI

-

Verde

11-14

35

V-VI

-

Camara ® ■ Påfallende, vide, kremgule striper i bladene ■ Hardfør, stående voksemåte ■ Ideell for vår- og høstbeplantninger 492600 Camara ®

■ Meget stabil med en tidlig blomstring ■ Kraftig, stående voksemåte ■ Langvarig blomstringstid 492550 Karl Foerster

Blomstrer 1. året

28 | 77

77

Crema ■ Kremgule blader med smal, grønn langsgående stripe ■ Stående, noe overhengende vekst ■ Ideell for kultivering i potte og salg på høsten og våren 492615 Crema

492600 Camara ®

77

Jenneke ■ Intenst kremgult, stripet, lite bladverk ■ Stående, noe overhengende vekst ■ Ideell for kombinasjonsbeplantninger på høsten 492630 Jenneke

492550 Karl Foerster

77

492615 Crema

77


Carex buchananii

Rosaly

Leatherleaf sedge

18-20

10-20

7-9

Sort Red Rooster

Blomstrer 1. året

11-14

40

V-VI

■ Kompakt voksende starr med lysebrunt bladverk som endrer sin farge under kjølige forhold til lyserosa ■ Attraktivt produkt for kultivering i potte og blandete høstbeplantninger

-

492785 Rosaly

Red Rooster ■ Stående voksemåte med rødbrunt bladverk ■ Attraktiv medfølgende plante for strukturerte høstbeplantninger 84 | 180 | SEED

492695 Red Rooster

Stauder

Gresskar

492630 Jenneke

77

Snittblomster

1500/5000* I-IV/V-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CAREX

297

492660 Pagira

Gress

492735 Bronco

492695 Red Rooster

Carex comans 18-20

10-20

7-9

Sort

492675 Variegata

Blomstrer 1. året

Bronco

10-14

30

V-VI

-

Mint Curls

10-13

25

V-VI

-

Rosaly

10-13

20

V-VI

-

Bronco

492775 Mint Curls

■ Vid, overhengende voksemåte ■ Elegant, brunt bladverk ■ Ideell for beplantninger rike i kontrast 492735 Bronco

Grønnsaker

1500/5000* I-IV/V-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Grønnsaker i potter

Carex comans

84 | 180 | SEED

Urter

Mint Curls ■ Myntegrønt, elegant overhengende gress ■ Attraktiv kombinasjonspartner i blandete beplantninger

492680 Verde

84 | 180 | SEED 492785 Rosaly

Frukt

492775 Mint Curls


CAREX

298

Sortiment våren 2019

Carex grayi

Flerårig gress

Carex elata

Japanese sedge

Sort

Tufted sedge

Saladin

Sort Bowles Golden

Carex morrowii

Gray's sedge

Blomstrer 1. året

12-17

45

V-VI

-

Bowles Golden ■ Middels sterk voksemåte ■ Gyldengult bladverk ■ Innledningsvis stående, senere overhengende voksemåte ■ For attraktive kontraster i blandete beplantninger 492810 Bowles Golden

Blomstrer 1. året

14-19

70

V-VII

Sort

Blomstrer 1. året

Ice Dance

x

10-14

30

IV-V

Saladin

Ice Dance

■ Karakteristiske, stjernelignende blomster dekorerer plantene ■ Attraktiv plante for jevnt fuktete steder, f.eks. kanter på dammer

■ Strukturplante med kort kultiveringstid og stående voksemåte ■ Attraktivt, grønt blad med hvit kant

-

492900 Ice Dance 492830 Saladin

77

77

77

492810 Bowles Golden

Carex flagellifera Glen Murray tussock

492830 Saladin 1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

18-20

10-20

Carex hachijoensis

7-9

Carex muskingumensis Palm sedge

Evergold

Sort Auruga

492900 Ice Dance

Blomstrer 1. året

11-14

35

V-VI

-

Sort Evergold

Blomstrer 1. året

10-14

25

V

Evergold

■ Intenst bronsefargete blader med videre blader enn de fleste andre Carex med bronsefargete blader ■ Buskete, hardfør voksemåte ■ Ideell for blandete høstbeplantninger

■ Smale, overhengende blader med gyldengule striper ■ Interessant for balkongbeplantninger på høsten

492820 Auruga

492820 Auruga

Blomstrer 1. året

Bicolor Fountain

-

Auruga

492850 Evergold

Sort 12-15

492850 Evergold

(VI-VIII)

-

Bicolor Fountain ■ Stående palmeblad med kremhvit-grønne striper ■ Attraktivt, middelskraftig voksende gress for små beholdere og tunge potter

84 492925 Bicolor Fountain

84 | 180 | SEED

30

492925 Bicolor Fountain

77


Sortiment våren 2019

Cortaderia selloana Pampasgress Sort

Blomstrer 1. året

Citaro ®

5-10 L

150/180

IX-X

x

Esperanta ®

5-10 L

60/120

IX-X

x

Evita Ⓢ

5-10 L

60/120

IX-X

x

Pumila

5-10 L

60/120

IX-X

x

Silver Comet

5-10 L

150/180

IX-X

x

Silver Star

5-10 L

80/140

VIII-X

x

Snittblomster

Citaro ® ■ Elegante, hvite blomsterblader ■ Tidlig blomstring ■ Godt passende som enkel plante i beholder 493030 Citaro ®

28

493030 Citaro ®

493090 Silver Comet

493040 Esperanta ®

493100 Silver Star

Gresskar

Esperanta ® ■ Lavtvoksende, hardfør variant med gyldengule bladkanter ■ Tykke, kremgule blomsterblader ■ Attraktiv variant for utvalg av gress av høy kvalitet 28

Stauder

493040 Esperanta ®

Evita Ⓢ ■ Kompakt utvalg som blomstrer samtidig med flere andre blomster 28

Gress

493050 Evita Ⓢ

Planter for bed & balkong

CORTADERIA

299

Pumila

28

Silver Comet ■ Bladene har hvite striper på kantene ■ Kraftig, hardfør voksemåte ■ Kremhvite blomsterblader like over bladverket 493090 Silver Comet

493050 Evita Ⓢ

28

Grønnsaker

493080 Pumila

Grønnsaker i potter

■ Kompakt voksemåte og stabile stilker ■ Godt passende som enkel plante i beholder

Silver Star

28

493080 Pumila

Frukt

493100 Silver Star

Urter

■ Lavtvoksende variant med hvitt, stripet bladverk ■ Tidlig blomstring fra august ■ Stabile stilker med sølvhvite blomsterblader ■ Ideell for kultivering i beholder


FESTUCA

300

Sortiment våren 2019

Festuca gautieri

Flerårig gress

Festuca cinerea

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg 18-20

10-20

6-7

18-20

10-20

Blomstrer 1. året

Eisvogel

11-13

15/30

V-VI

-

Festina

11-13

20/40

V-VI

-

Buddy Blue

6-7

Sort Teddybär

Sort

Blomstrer 1. året

11-13

15/30

V-VI

-

Teddybär

20/40

V-VI

-

Buddy Blue

84 | 180 | SEED

493265 Buddy Blue

NY

84 | 180 | SEED

493230 Teddybär

■ Kraftig, sølvblått bladverk ■ Stabile stilker ■ Opprettholder godt sin farge på høsten ■ Også ideell for tørre, solfylte steder

Blomstrer 1. året

11-13

■ Meget sølvfarget-blått blad ■ Hardfør, frisk og rask voksemåte ■ Attraktivt gress for høstsalget

■ Grønt fundament av delikate blader ■ Attraktiv for bunnvegetasjon og for kanter

Eisvogel

493190 Eisvogel

Wallisisk sauesvingel Sort

Blue fescue

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Festuca valesiaca

Bearskin fescue

NY 77

Festina ■ Tykke, sfæriske klynger med matte løv og blader i sterk blåfarge ■ Stående, delikat blomstring 493200 Festina

84 | 180 | SEED

493230 Teddybär

493265 Buddy Blue

Festuca ovina

Holcus mollis

Sheep fescue

Krypende lodnegress

Sort Elijah Blue

Blomstrer 1. året

11-13

15/30

V-VI

Sort Variegatus

-

20/30

V-VI

-

Elijah Blue

Variegatus

■ Jevnt sølvblå planter ■ Lite blomstring ■ Meget hardfør, gode egenskaper for overvintring

■ Stripet bladverk rik i kontrast ■ Spirer tidlig, ideell for salg i sesongen for bed- og balkongplanter ■ Tidlig nedskjæring rett etter blomstring sikrer nye skudd

493260 Elijah Blue

77 493280 Variegatus

493190 Eisvogel

493200 Festina

Blomstrer 1. året

12-15

493260 Elijah Blue

493280 Variegatus

77


Koeleria glauca

Blady grass

Blue hair grass

Sort Red Baron

Blomstrer 1. året

12-17

50

VI-VI

-

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Red Baron 493320 Hedgehog Grass

■ Dekorativt gress med grovt bladverk som blir rødt på høsten ■ For varme steder ■ Toppselger i høstsesongen 28 | 77

493300 Red Baron

18-20

10-18

6-7

Sort

493330 Spiralis

Coolio

Blomstrer 1. året

11-13

20/40

VI-VIII

Blue Dart

Coolio

■ Stålblå, runde blader ■ Kraftig, stående voksemåte ■ Kan tilpasse seg tørke og fuktighet ■ Attraktiv, lettstelt strukturplante til sommer og høst

■ Attraktivt gress med blågrønt bladverk ■ Sfærisk struktur ■ Ideell for kultivering i potter

x

180 | SEED

493410 Coolio

Snittblomster

Imperata cylindrica

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

LIRIOPE

301

84 | SEED

493365 Blue Dart

NY

Stauder

Gresskar

NY

493410 Coolio

493365 Blue Dart

Lilyturf

Sverdsiv Sort

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

18-20

14-21

Starhead

8-9

Sort

Blomstrer 1. året

Hedgehog Grass

12-15

40

VI-VIII

-

Spiralis

12-15

30

VI-VIII

-

Blue Dart

12-15

40

VI-VIII

-

Hedgehog Grass

493320 Hedgehog Grass

20/25

VI-VIII

x

Sort Ingwersen

Blomstrer 1. året

13-19

45

VIII-X

x

Starhead

Ingwersen

■ Siv med stående voksemåte og flate blader ■ Mørkebrune blomster ■ Ideell for potter og bruken på fuktige steder i hagen, høyde ca. 25 cm

■ Attraktiv, eviggrønn, sen blomstring med lillafargete blomster ■ Variant med spesielt rik og langvarig blomstring ■ Hardfør, pålitelig variant, ideell for varme, skyggete steder

493350 Starhead ■ Mørkegrønne, stramt stående blader ■ Vintergrønn, ideell for beplantning på våren og høsten ■ En berikelse for sortimentet med potteplanter ■ Høyde i potte: ca. 40 cm, i hagen: opptil 60 cm

Blomstrer 1. året

11-13

NY

84 | SEED 454850 Ingwersen

Gress

Liriope muscari

Juncus ensifolius

Soft rush

Grønnsaker i potter

Juncus effusus

28

Grønnsaker

493300 Red Baron

NY

SEED

Spiralis

SEED

493350 Starhead

454850 Ingwersen

Frukt

493330 Spiralis

Urter

■ Korketrekkeraktig dreide blader i kraftig grønn farge ■ Et blikkfang som potteplante eller ved utformingen av hagen, f.eks. på vannkanter og i beholdere, høyde: ca 30 cm


LUZULA

302

Sortiment våren 2019

Milium effusum

Flerårig gress

Luzula nivea Snowy woodrush

1500/5000* III-IV/VI-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg 18-20

10-18

5-6

Blomstrer 1. året

11-15

40/60

VI-VIII

18-20

10-18

-

Yeti ■ Noe overhengende, smale blader med hvite hår som stikker ut ■ Hvite blomsterklynger på tettbygde stilker, også passende for snitting og tørking ■ God for skyggete steder

■ Brede kremhvite blader med grønn kant ■ Stabile, stående stilker ■ Meget attraktiv i beholdere og bed ■ Sen blomstring, ikke selvsående

5-6

Sort Aureum

Sort Yeti

Cabaret

Milium effusum

Blomstrer 1. året

11-15

40

V-VII

-

Aureum

28

Cosmopolitan

■ Det gyldengule bladverket bringer påfallende kontraster til beplantninger tidlig i året ■ Ideell for skyggete steder ■ Enkel og hurtig kultivering 84 | 180 | SEED

493490 Aureum

■ Brede, mørkegrønne blader med hvit kant ■ Sterk voksemåte ■ Middels tidlige, kopperrøde blomster 493520 Cosmopolitan

28

Ferner Osten

84 | 180 | SEED

493450 Yeti

493510 Cabaret

■ Intenst, rødfargete blomster med hvite spisser fra sensommeren ■ Lavtvoksende ■ Oransje-rød høstfarge 493530 Ferner Osten

28 | 77

Gold Bar ■ Lavtvoksende Miscanthus med bladverk i intenst gule striper ■ Rik dannelse av sideskudd ■ Ideell for kultivering i potter og små beholdere

493490 Aureum

Miscanthus sinensis Chinese silver grass Sort

493450 Yeti

Luzula sylvatica Great woodrush

1500/5000* III-IV/VI-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

18-20

10-18

6-7

Sort Sherwood

Blomstrer 1. året

11-13

20/40

V-VI

-

Sherwood ■ Korte, vide blader, noe dekket med hår ■ Ideell, hardfør bunnvegetasjon for skyggete steder 493460 Sherwood

Blomstrer 1. året

Adagio

3-5 L

100/150

VIII-X

-/x28

Brazil

3-5 L

80/130

VIII-X

-/x28

Cabaret

5-10 L

160/(240)

IX-X

-/(x)28

Cosmopolitan

5-10 L

180/(260)

IX-X

-/(x)28

Ferner Osten

3-7 L

120/160

VIII-X

-/x28

Gold Bar

12-17

50

VIII-X

-

Gracillimus

3-7 L

150/-

IX-X

-

Kleine Fontäne

3-7 L

130/170

V-X

-/x28 -/x28

Kleine Silberspinne

3-7 L

120/160

V-X

Malepartus

5-10 L

160/220

IX-X

-/x28

Morning Light

3-7 L

80/(120)

(IX-X)

-/(x)28

Strictus

5-10 L

150/(180)

(IX-X)

-/(x)28

Variegatus

5-10 L

140/180

(IX-X)

-/x28

Yaka Dance

3-5 L

60/100

IX-X

-

Zebrinus

5-10 L

160/(200)

(IX-X)

-/(x)28

84 | 180 | SEED ■ Lav, rund voksemåte ■ Overhengende, smale blader

■ Standard variant med rund voksemåte og glatt bladverk ■ Blomstrer sjelden i Sentral-Europa 493540 Gracillimus

77

Kleine Fontäne

28 | 77

28 | 77

Kleine Silberspinne ■ Sølvaktig, rik blomstring ■ Glatt, smalt bladverk

■ Spretteklar, middelshøy Miscanthus ■ Purpurrød høstfarge ■ Ideell for salg på høsten 493505 Brazil

Gracillimus

493560 Kleine Fontäne

Brazil

493460 Sherwood

77

■ Stående, mindre kraftig voksemåte ■ Harmonisk vekst ■ Blomstrer tidlig med sølvaktige blomster

Adagio

493500 Adagio

493535 Gold Bar

493570 Kleine Silberspinne 28 | 77

28 | 77


Sortiment våren 2019

Malepartus ■ Stående, sterk voksemåte ■ Kompakt, rødlig blomstring ■ Bredt bladverk med gyldenoransje høstfarge

Planter for bed & balkong

MISCANTHUS

303

28 | 77

493580 Malepartus

Snittblomster

Morning Light ■ Stabile rundstrukturerte planter ■ Smal, stående bladverk med lyse striper ■ Lyserosa blomstringer på varme år 28 | 77

493590 Morning Light

493500 Adagio

493540 Gracillimus

493505 Brazil

493560 Kleine Fontäne

493510 Cabaret

493570 Kleine Silberspinne

Strictus Gresskar

■ Grønn med gule, horisontale striper på bladverket ■ Stående voksemåte, sen blomstring 28 | 77

493610 Strictus

Stauder

Variegatus ■ Meget påfallende sort med hvite/grønne striper ■ Sterk voksemåte ■ Lyserosa blomster i varme år 28 | 77

493620 Variegatus

Gress

Yaka Dance

493625 Yaka Dance

Grønnsaker i potter

■ Lavtvoksende, flate, sfæriske klynger også på eldre planter ■ Smalt bladverk med lys midtnerve, forblir lenge grønt ■ Flere sølvfargete blomster fra september ■ Ideell for mindre hager og beholdere samt grøntanlegg der sorter med for stor høyde ville skjule utsikten 77

■ Gulstripet bladverk ■ Stående blader, overhengende i spissen ■ Vanligvis kun blomster i geografiske områder med gunstige klimabetingelser

Grønnsaker

Zebrinus

28 | 77

Urter

493630 Zebrinus

493520 Cosmopolitan

493535 Gold Bar

493530 Ferner Osten

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

493580 Malepartus


MISCANTHUS

Sortiment våren 2019

304 Ophiopogon planiscapus

Flerårig gress

Mondo gress Sort

Blomstrer 1. året

Albovariegata

10-12

30

V-VI

x

Albovariegata ■ Grønt bladverk med hvit kant ■ Buskete, relativt sterk voksemåte 458400 Albovariegata

28

Panicum virgatum Switchgrass 493590 Morning Light

493630 Zebrinus 1500/5000* *) Flerkornsfrø

Molinia caerulea Purple moor grass

20-25

5-7

13-15

70/130

IX-X

Blomstrer 1. året

Blomstrer 1. året

Hänse Herms

3-5 L

60/80

VIII-X

x

x

Heavy Metal

3-5 L

80/130

VIII-X

x

Variegata

Hänse Herms

■ Kompakte klynger med noe overhengende bladverk og stabile stilker ■ Høy kontrast, kremhvitt/grønt, stripet bladverk ■ Hardfør og mangfoldig

■ Tidlig, rødbrun høstfarge ■ Smal, stående plantestruktur

493680 Variegata

3-4

Sort

Sort Variegata

I-V

493710 Hänse Herms 77

77

Heavy Metal ■ Kraftig, stående, lysegrønne blader ■ Meget stabil

493610 Strictus

493720 Heavy Metal

493620 Variegatus

493680 Variegata

493710 Hänse Herms

493625 Yaka Dance

458400 Albovariegata

493720 Heavy Metal

77


Sortiment våren 2019

Pennisetum alopecuroides Fountain grass Sort

Blomstrer 1. året

Hameln

3-5 L

30/50

VII-IX

x

Herbstfreude

3-5 L

40/60

VII-IX

x

Little Bunny

12-19

20/40

VII-IX

x

Moudry

3-5 L

50/70

VIII-X

x

Planter for bed & balkong

PENNISETUM

305

Hameln

28 | 77

493780 Herbstfreude

493820 White Lancer

Pennisetum x advena

Herbstfreude ■ Tidlig blomstrende elvegress med lysebrune skudd ■ Buskete planter, ideell for kultivering i beholdere 77

Blomstrer 1. året

Rubrum

13-23

40/70

VII-X

x

Fireworks

12-15

40/60

VII-X

x

Sky Rocket

12-15

40/60

VII-X

x

Stauder

Kultivering ikke under 16 °C

Rubrum

■ Pottevariant med meget kompakt voksemåte ■ Tidlig, stående blomster

■ Mahogni-brune, smale blader ■ Gir intense kontraster i planter ■ Ikke hardfør

77 493790 Little Bunny

Moudry

492210 Rubrum

■ Mørkegrønt, glatt, grovt bladverk ■ Sen blomstring, fiolett-brune blomster ■ Harmonisk, rund plantestruktur, ideell for produksjon i beholdere

Fireworks

493800 Moudry

3-4

Sort

Little Bunny

493790 Little Bunny

5-7

77

Gress

493780 Herbstfreude

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø med 5 korn pr. potte

Gresskar

Elvegress

■ Bladverk med striper og sterk rosa farge ■ Attraktiv strukturplante for sommerbeplantninger ■ Mer kompakt voksemåte enn søstervarianten 'Rubrum' ■ Flere kremfargete blomster fra juli ■ Ikke hardfør

77

493880 Fireworks

77

Grønnsaker i potter

493770 Hameln

Snittblomster

■ Tidlig blomstrende elvegress med grønnbrune skudd ■ Buskete planter med rikt grønt bladverk, ideell for kultivering i beholdere

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø med 5 korn pr. potte

5-7

6-7

Sort White Lancer

Blomstrer 1. året

5-10 L

70/140

VIII-X

x

White Lancer

■ Overhengende blader med kremhvit kant ■ Hardfør, kraftig voksemåte i løpet av hele sommeren ■ Kremfargete blomster fra juli ■ Ideell for blandete beplantninger og som enkel plante i beholdere ■ Ikke hardfør 493900 Sky Rocket

■ Stramt stående, slanke aks i friske hvite farger som stråler over kraftig voksende klynger f.o.m. juli ■ Meget attraktiv for beplantning av bed, i beholdere og for snitting 493770 Hameln

493820 White Lancer

SEED

Se neste side for flere sorter ➜

77

Urter

African feather grass

Frukt

Sky Rocket

Pennisetum macrourum

Grønnsaker

493800 Moudry


PENNISETUM

Sortiment våren 2019

Flerårig gress

306 Stipa tenuissima

Ettårig gress

Mexican feather grass

Isolepis cernua

FORTSETTELSE 1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

18-20

10-20

Sort

Blomstrer 1. året

Ponytails

11-15

40

VII-IX

x

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Ponytails

Sort

■ Blomstring med delikate, grønne, bøyde hår ■ Smal, stående voksemåte passende for kultivering i potter

Rigatoni

84 | 180 | SEED

Uncinia rubra Red hook sedge 1500/5000* *) Flerkornsfrø

V-VI

18-20

10-20

6-7

Sort Firedance

Blomstrer 1. året

9-11

20

-

18-20

10-20

4-5

Blomstrer 1. året

Rigatoni

494010 Ponytails

492210 Rubrum

Fiber optic grass

6-7

10-12

20

VI-IX

x

■ Pyntegress for kultivering i potter ■ Først stående og etter hvert som planten vokser, overhengende, tynne blader ■ Små, hvite blomster som danner seg i toppene ■ Mangfoldig bruk for blandet beplantning i boller og potter, innen- og utendørs ■ Holdes jevnt fuktig under kultivering, må ikke tørkes ut, høyde: ca. 20 cm 492060 Rigatoni

SEED

-

Firedance ■ Ildrødt, hardført gress ■ Lavtvoksende, ideell for kultivering i potter ■ Attraktivt produkt for høstutvalget 493880 Fireworks

494050 Firedance

84 | 180 | SEED

Oryza sativa Pynteris

1500/5000* II-V 20-22 *) Flerkornsfrø: 5 korn pr. potte

7-10

4-5

Sort

Blomstrer 1. året

Marsala ®

10-13

25/40

(VIII-IX)

(x)

Marsala ® ■ Pynteris med karamellbrunt bladverk ■ Interessant berikelse for sommer- og høstutvalget ■ Ideell for kultivering i drivhus på sommeren ■ Hurtig og enkel å produsere ■ Tåler ikke tørr rotklump 492090 Marsala ® 493900 Sky Rocket

494050 Firedance

494010 Ponytails

492060 Rigatoni

492090 Marsala ®

180 | SEED


Fontäne

Blomstrer 1. året

19-23

60

VIII-X

x

Fontäne ■ Ettårig pyntegress med kort kultiveringstid ■ Attraktive, fine risler til bruk i blomsterhåndverket ■ Meget stor avling på stilkene, høyde: ca. 60 cm 128 | SEED

492110 Fontäne

180 | SEED

492140 Purple Baron

5-7

3-4

Sort

Blomstrer 1. året

Nemira

3-5 L

50/70

VIII-X

x

Nemira

Purple Majesty ■ Frodig, ettårig pyntegress med rødt bladverk og store, svarte blomsterstander ■ Ideell for blandet beplantning i beholdere og på bed ■ Ikke hardfør, høyde: ca. 100 cm 180 | SEED

492150 Purple Majesty

NY

■ Blomstrer det første året med kultivering med dunete, sølvaktige hvite skudd ■ Kompakte klynger med noe overhengende bladverk ■ Ideell for beholdere av middels størrelse og for snitting ■ Ikke helt hardfør 84 | 180 | SEED

492250 Nemira

Setaria italica Kolbehirse

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø: 5 korn pr. potte

5-7

3-4

Sort

Blomstrer 1. året

Hylander

(3-5 L)

70

VII-X

x

Lowlander

(3-5 L)

70

VII-X

x

Hylander ■ Ettårig pyntegress for snitting og strukturert beplantning av bed ■ Massive blomsterstander som er tett besatt med kobberfargete korn, høyde: ca. 90 cm

492110 Fontäne

Pennisetum glaucum 492115 Copper Prince

1500/3-5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø: 3-5 korn pr. potte

5-7

492270 Hylander

2-4

Sort

Lowlander

Blomstrer 1. året

Copper Prince

12-19

Jade Princess Purple Baron Purple Majesty

40/70

V-X

x

12-19

40/70

V-X

x

12-19

60/100

V-X

x

12-23

80/120

V-X

x

■ Friskgrønne, senere lysebrune aks med en lengde på ca. 10 cm ■ Trådliknende, noe overhengende stilker for frisk eller tørket bruk i forbindelse med blomsterhåndverket, høyde: ca. 70 cm

Kultivering ikke under 16 °C

Copper Prince ■ I begynnelsen karamelfarget, senere bronsefarget blad med bred bladplate ■ Skinnende, rødbrune hoder ■ Stabil, godt forgrenet og dekkende ■ Ideell for salget av blomstrende beholdere og beplantning av bed ■ Ikke hardfør, høyde ca. 70 cm 492115 Copper Prince

NY

492280 Lowlander

Vrang busthirse

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø: 5 korn pr. potte

5-7

3-4

Sort Vertigo

492140 Purple Baron

492120 Jade Princess

Blomstrer 1. året

(3-5 L)

70

VII-X

x

Vertigo ■ Pyntegress med stor avling og svartbrune, vertikalt forgrenete aks ■ Kraftig og stabil voksemåte, godt egnet til noe spesielt innen blomsterhåndverket, høyde ca. 70 cm

■ De mørkerøde hodene gir en kontrast til det grønne bladverket ■ Høyde på starten av blomstring: ca. 40 cm ■ Ideell for kultivering i potter ■ Ikke hardfør, høyde i hagen: ca. 70 cm 492120 Jade Princess

SEED

Setaria verticillata

492150 Purple Majesty

SEED

Jade Princess

SEED

Grønnsaker

Perlehirse

SEED

Snittblomster

Sort

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø: 5 korn pr. potte

Gresskar

3-4

Stauder

5-7

Gress

20-25

492300 Vertigo 492250 Nemira

492270 Hylander

Grønnsaker i potter

I-V

Elvegress

■ Pyntegress med rødt bladverk, kompakt voksemåte og store, svarte blomsterstander ■ Ideell for kultivering i potter og beholdere ■ Ikke hardfør, høyde: ca. 80 cm

SEED

Urter

1500/5000* *) Flerkornsfrø

Pennisetum villosum

Purple Baron

Switchgrass

Frukt

Panicum virgatum

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

SETARIA

307


CAPSICUM

308

Sortiment våren 2019

Capsicum annuum

Samba

Paprika

1300 X-II*/II-IV** 22-24 10-12 *) Salg uten frukter i bed- og balkongsesongen **) Salg med frukter på sommeren

■ Potteserie med middels sterk vekst og store, runde frukter ■ For sterke potteplanter av høy kvalitet

4-6

414735 Orange

Sort 9-12

12

13-15

16-18

Samba

11-13

20

14-18

16-18

414740 Red

Santos

11-13

20

13-15

16-18

Rød

Salina

11-12

15

13-15

16-18

10,5-13

15

14-18

16-18

Merida ® XL

12-13

15

12-14

16-18

Acapulco

10-13

15

13-15

16-18

Cayennetta

12-15

25

13-17

16-18

Dallas

11-13

15

13-17

16-18

Harlequin

11-13

20

15-17

16-18

Onyx

12-15

20

13-17

16-18

Bella Verde

5-10 L

100

17-20

16-18

Mohawk F1

14-19

60

15-17

16-18

Redskin F1

14-19

60

15-17

16-18

Apache F1

14-19

50

15-17

16-18

Cheyenne F1

19-23

50

15-17

16-18

Nightfire

13-19

30

14-16

16-18

Red Temptation

14-19

50

14-16

16-18

Hot Banana

14-17

35

15-17

16-18

Hot Burrito

14-17

30

15-17

16-18

Hot Chenzo

14-17

35

15-17

16-18

Hot Chocolate

14-19

60

14-16

16-18

Hot Fajita

14-19

30

15-17

16-18

Hot Tomato

14-17

35

17-20

16-18

Snack

14-19

35

16-18

16-18

Red Missile F1

12-15

25

14-18

16-18

Cuby

15-23

60

15-18

16-18

Volante ® Mild F1

11-13/HB

20

13-15

16-18

Volante ® Hot F1

11-13/HB

20

13-15

16-18

Merida ®

414745 Yellow 414750 Mix Blanding 414680 Salsa Orange

414682 Salsa Purple

414735 Samba Orange

414685 Salsa Red

414740 Samba Red

414695 Salsa Red-Yellow

414745 Samba Yellow

Salsa ■ Meget kompakt pyntepepperserie for kultivering i potter ■ Spisse, koneformete frukter med sterk farge over det mørkegrønne bladverket ■ Meget ensartet og hurtig kultivering 336 | SEED

Oransje

414682 Purple

336 | SEED

Lilla

414685 Red

336 | SEED

Rød

414690 Yellow

336 | SEED

Gul

414695 Red-Yellow

336 | SEED

Rød / gul

414700 Mix

180 | 336 | SEED

Blanding

414690 Salsa Yellow

336 | SEED 336 | SEED

Gul

Pottesorter

414680 Orange

336 | SEED

Oransje

Salsa

336 | SEED


Merida ®

Santos

Salina

■ Avlang, smal frukt på godt forgreinete planter ■ Uvanlig, eksotisk fruktform ■ Tidlig og rikelig frukt

■ Lange, smale frukter i påfallende fargekombinasjoner ■ Tidlig og rik fruktsetting ■ God forgreining og flat, sfærisk plantestruktur ■ Ideell for middelstunge potteplanter

336 | SEED

Gullgul

414770 Orange

336 | SEED

336 | SEED

414780 Purple

336 | SEED

414785 Tricolor

336 | SEED

Lilla

336 | SEED

Lilla / oransje / rød

Gresskar

Rød

414900 Merida ® Gul / rød

Oransje

414775 Red

■ Smale, stående frukter som modnes fra gul til rød ■ Mild, spiselig pottepaprika, høyde: ca. 20 cm

Snittblomster

414765 Flare

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CAPSICUM

309

414900 Merida ®

414780 Salina Purple

414905 Merida ® XL

336 | SEED

Gul / rød

Gress

414765 Santos Flare

■ Pottevariant med søte, milde frukter som modnes fra kremgul via lyseoransje til rød ■ Stående voksemåte og dermed godt synlig over plantene ■ Kompakt, fast plantestruktur med glatt, mørkegrønt bladverk ■ Ideell for markedsføring av paprikasnacks

Stauder

Merida ® XL

■ Store, koniske frukter med et attraktivt fargespill i modningsprosessen ■ Meget hardfør, godt forgreinet plantestruktur ■ Ideell for 11-13 cm potter 414950 Orange

336 | SEED

Grønnsaker i potter

Acapulco

414785 Salina Tricolor

414775 Santos Red

414905 Merida ® XL

414950 Acapulco Orange

Frukt

Urter

414770 Santos Orange

Grønnsaker

Oransje


CAPSICUM

310

Sortiment våren 2019

Pottesorter

Onyx Red

Cayennetta

■ Sort med mørkt bladverk for potter og beholdere ■ Tallrike fiolette, senere skinnende røde frukter ■ Svært varmetolerant, ideell for bruken av pynteplante på varme, solfylte steder, høyde ca. 25 cm

■ Cayenne-type med tidlig fruktsetting og røde, lange og sterke frukter ■ Forbedret forgreining ■ Ideell for salg i potter med etikett eller beholdere med fruktsetting 415005 Cayennetta

415031 Onyx Red

NY

SEED

SEED

Mørkefiolett / rød

Snittsorter

Rød

Bella Verde 415014 Dallas Mix

Harlequin ■ Pyntepepper med attraktive fruktfarger ■ Fruktfarger endres fra kremgul via purpur til rød ■ De lange, runde fruktene sitter fritt over de kompakte, godt forgreinete plantene 415025 Harlequin

336 | SEED

Kremfarget / oransje

■ Klokkeformete frukter som modner fra lysegrønt til oransje, kan brukes til dekorasjon i blomsterhåndverket ■ Dyrking under glass sikrer tidlig og rik innhøsting av holdbare frukter ■ Kraftig vekst, potteproduksjon mulig i 10 L-beholdere 415300 Bella Verde

SEED

Grønn / rød

415005 Cayennetta

Dallas ■ Potteserie med oppreist stående, sterke frukter ■ Kompakt og rund plantestruktur ■ God fruktpresentasjon over bladverket ■ Attraktive fruktfarger og -sjatteringer 415011 Purple Red

415300 Bella Verde

SEED

Fiolett / rød

415012 Red

Sorter for beholdere

SEED

Rød

415013 Yellow Red

Mohawk F1

SEED

Gul / rød

415014 Mix

336 | SEED

Blanding 415025 Harlequin

NY

■ Blokkformete, lyseoransje frukter med søt smak ■ Kraftig voksemåte, ideell for beholderplanter med fruktsetting ■ God partner i kombinasjon med 'Redskin' 415170 Mohawk F1

180 | 336 | SEED

Oransje

Redskin F1 ■ Paprika med røde, søte frukter for produksjon i beholdere på sommeren ■ Blokkformete frukter som modnes tidlig ■ Ideell for bruken på balkong og terrasse ■ Plantehøyde på salgstidspunkt: ca. 35 cm 415175 Redskin F1 Rød 415011 Dallas Purple Red

415031 Onyx Red

180 | 336 | SEED


Sortiment våren 2019

NY

Apache F1 ■ Godt forgreinet, bredvoksende plante med tallrike frukter i lysende rødt ■ Spiselige frukter med sterk smak, ca. 7 cm i lengde ■ Høy pynteverdi pga. rik fruktsetting 415220 Apache F1

Planter for bed & balkong

CAPSICUM

311

180 | 336 | SEED

Snittblomster

Rød

Cheyenne F1 ■ Stabil beholderpaprika med hengende frukter i attraktive farger og med sterk smak ■ Fruktstørrelse: ca. 7 x 4 cm ■ Ideell for bruken på balkong og terrasse 415235 Cheyenne F1

415170 Mohawk F1

415243 Nightfire

415175 Redskin F1

415245 Red Temptation

415220 Apache F1

415250 Hot Banana

180 | 336 | SEED

Gresskar

Oransje

Nightfire

415243 Nightfire

NY

Stauder

■ Fiolettsvarte, senere lysende røde frukter som står over mørkt bladverk som flammende ild ■ Godt forgreinet, noe bred plantestruktur ■ Barnesikre frukter med mild smak ■ Ideell for beholdere og tunge potter på sensommeren, høyde ca. 30 cm 180 | SEED

Mørkefiolett / rød

Gress

Red Temptation

180 | SEED

Rød

Hot Banana ■ De lange vertikale fruktene blomstrer fritt over bladverket, ca. 12 cm i lengde ■ Fruktfarge endres fra kremgul til dyprød ■ Behagelig sterk smak ■ Genetisk kompakt voksemåte 415250 Hot Banana

NY

SEED

Se neste side for flere sorter ➜

415235 Cheyenne F1

415255 Hot Burrito

Frukt

Urter

Rød / gul

Grønnsaker

415245 Red Temptation

Grønnsaker i potter

■ Opptil 20 skinnende, dyprøde frukter til snask ■ Søte frukter som er svært milde i styrke, lengde: ca. 12-14 cm ■ Planter med en sommerhøyde på ca. 50 cm, ideell for fruktbærende salg i små beholdere


CAPSICUM

312

Sortiment våren 2019

Snack

FORTSETTELSE

■ Søte, sprø frukter i lysende farger, godt synlige på stabile planter ■ Tidlig fruktsetting og frukter med intense farger, størrelse: ca. 4 x 6 cm ■ Ideell for profesjonell produksjon av snackpaprika på våren og sommeren

Sorter for beholdere Hot Burrito ■ Stående, røde frukter med middelssterk smak ■ God fruktpresentasjon over mørkegrønt bladverk ■ Faste, stabile stilker ■ Lavtvoksende, ideell for salg av fruktbærende potteplanter 415255 Hot Burrito

NY

415282 Lilac 415283 Orange 415285 Red 415270 Hot Chenzo

415287 Yellow Gul

■ Dypsvarte, senere røde frukter med meget sterk smak og ca. 5 cm i lengde, henger dekorativt på bueformete skudd ■ Attraktiv spesialitet i beholdersortimentet for høstsalget og halloween-sesongen 180 | SEED

Svart

Hot Chocolate ■ Chilifrukter som ser ut som deilig sjokolade, men som har en krydret styrke ■ Med mange nedhengende frukter på ca. 8-10 cm lengde, fine å se på ■ Stabil, lavtvoksende planter for potter og beholdere ■ Høyde hos sluttforbrukeren ca. 60 cm 415271 Hot Chocolate

415271 Hot Chocolate

415282 Snack Lilac

415273 Hot Fajita

415283 Snack Orange

415280 Hot Tomato

415285 Snack Red

180 | SEED

Sjokoladebrun

Hot Fajita ■ Pottepaprika med tidlig salgsmodning og sterk smak ■ Røde, ca. 10 cm lange frukter som henger godt synlige på plantene ■ Ideell for tunge potteplanter med fruktsetting eller mindre beholdere med modne frukter 415273 Hot Fajita

180 | SEED

Rød

Hot Tomato ■ Sort til fruktdekorasjon med kirsebærrøde, sfæriske frukter med sterk smak, ca. 4 cm i diameter ■ Stående, kraftig vekst ■ For større plantebeholdere både innendørs og ute i hagen 415280 Hot Tomato

180 | SEED

Rød

Hot Chenzo

415270 Hot Chenzo

180 | SEED

Oransje

180 | 336 | SEED

Rød

180 | SEED

Fiolett

SEED

Rød

180 | SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

CAPSICUM

313

415287 Snack Yellow

415354 Volante ® Mild Yellow F1

415296 Cuby Red F1

■ Hurtigvoksende, robust pottesort med ca. 4 cm lange frukter med sterk smak ■ Farge fra grønn via oransje til rød ■ Ideell for tunge potteplanter på sensommeren

■ Ampelpaprika med intens røde frukter og meget sterk smak ■ Bred, godt forgreinet voksemåte, ideell for beplantning av ampler

415290 Red Missile F1

415358 Purple

SEED

180 | SEED

Fiolett / oransje

415360 Red Intens rød

180 | SEED

Stauder

Rød

Gresskar

Volante ® Hot F1

Red Missile F1

415298 Cuby Yellow F1

Gress

Ampelpaprika Volante ® Mild F1

180 | SEED

Oransje

415354 Yellow

180 | SEED

Gul 415358 Volante ® Hot Purple

415290 Red Missile F1

Cuby

415296 Red

Urter

■ En ekte pottepaprika med blokkformete frukter av typen Midi ■ Rik og tidlig fruktsetting ■ Tykke fruktvegger med mye kjøtt og søt smak ■ Stabil, kompakt plantestruktur, ideell for kultivering i potter og bruken på balkong og terrasse ■ Høyde på salgstidspunktet ca. 40 cm, i hagen opptil ca. 60 cm

Grønnsaker

415350 Orange

Grønnsaker i potter

■ Smale, lysende oransje frukter vokser tett i tett over vidt forgreinete planter ■ Søt og mild smak ■ Ideell for kultivering i ampler, boller og beholdere

180 | SEED

Rød

180 | SEED

Gul 415350 Volante ® Mild Orange F1

415360 Volante ® Hot Red F1

Frukt

415298 Yellow


LYCOPERSICON

314

Sortiment våren 2019

Lycopersicon lycopersicum

Verino ® Midi F1

Tomat

1300

I-V

22-24

7-14

4-5

Sort Verino ® Mini F1

11-12

20

5-7/9-11*

16-18

Verino ® Midi F1

12-15

25

5-7/9-11*

16-18

Verino ® F1

12/13-19*

30

6-8/10-12* 16-18

Evita ® Classic F1

12/15-19*

50

6-8/10-14* 16-18

Evita ® Compact F1

12/13-19*

35

6-8/10-12* 16-18

Primabell

12/13-19*

25

6-8/10-12* 16-18

12/13-19*

25

6-8/10-12* 16-18

Red Robin

12/13-19*

30

6-8/10-12* 16-18

Purpleboy F1

12/17-23*

30

6-8/10-14* 16-18

Strongboy F1

12/17-23*

60

6-8/10-14* 16-18

Sunnyboy F1

12/15-19*

40

6-8/10-14* 16-18

12/HB*

30

6-8/10-14* 16-18

®

Primagold ®

Evita ® Basket F1 Brasil ® F1

12/HB*

30

6-8/10-14* 16-18

Tumbling Tom Red

12/HB*

30

6-8/12-14* 16-18

Tumbling Tom Yellow

12/HB*

30

6-8/12-14* 16-18

Peardrops Yellow

12/HB*

30

6-8/12-14* 16-18

Evita ® Classic F1

■ Kompakt tomat i potter med meget god fruktpresentasjon ■ Skarlagensrøde cherrytomater med aromatisk-søt smak ■ Frisk, mørkegrønt bladverk ■ Ideell for kultivering av fruktbærende planter i 12-15 cm-potter

■ Cherrytomat med hjerteformete, lysende røde frukter ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ God fruktpresentasjon, fruktvekt: ca. 20 g ■ Deilig aromatisk smak ■ Godt sukker/syre-forhold 456030 Evita ® Classic F1

456024 Verino ® Midi F1

NY

336 | SEED

Rød

Evita ® Compact F1

NY

*) Med modne frukter

■ Cherrytomat med hjerteformete, lysende røde frukter ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ God fruktpresentasjon, fruktvekt: ca. 20 g ■ Deilig aromatisk smak ■ Godt sukker/syre-forhold ■ Ideell for produksjon av potte- og mindre beholderplanter med frukter 456032 Evita ® Compact F1 Rød

456024 Verino ® Midi F1

Sorter i potter Verino ® F1

Verino ® Mini F1 ■ Dvergtomat med meget kompakt voksemåte for salg av fruktbærende potteplanter ■ Godt synlige, kirsebærstore frukter ■ Skarlagensrøde frukter med forholdsvis mykt skall og søt smak ■ Kort kultiveringstid, ideell for salg i bedplantesesongen

■ Cherrytomat for kultivering i potter og beholdere ■ Søte, lysende røde frukter med intens aroma ■ Godt synlig og tidlig fruktsetting ■ Kompakt, stabil plantestruktur 456020 Verino ® F1

180 | 336 | SEED

Rød

456025 Verino ® Mini F1

336 | SEED

Rød 456030 Evita ® Classic F1

456025 Verino ® Mini F1

180 | 336 | SEED

Rød

456020 Verino ® F1

456032 Evita ® Compact F1

180 | 336 | SEED


Primabell ®

Purpleboy F1

■ Cherrytomat i potter med meget kompakt voksemåte og mange små, røde frukter på ca. 15-20 g ■ Ideell for salg i bed- og balkongplantesesongen og på sommeren 180 | 336 | SEED

Strongboy F1

180 | 336 | SEED

Gul

Red Robin

■ Cocktailtomat med spesielt søt smak ■ Lysende røde frukter med mykt fruktskall ■ Bestandig mot meldugg ■ Overbevisende i hagen med lang innhøstingsperiode ■ Stående, stabil voksemåte, ideell for kultivering i beholdere 456067 Strongboy F1

456070 Sunnyboy F1

Gresskar

■ Gullgul partnersort til 'Primabell ® ' med de samme vekstegenskaper ■ Søte frukter med mild aroma

180 | SEED

Rød

SEED

Sunnyboy F1 ■ Cocktailtomat i potter med kraftig voksemåte ■ Tidlig start av fruktsetting og innhøsting ■ Middelsstore frukter på ca. 40 g ■ Planter med god ernæring fyller også 3-5 L-beholdere og kan selges som enkelte planter på sommeren 456070 Sunnyboy F1

Stauder

■ Cherrytomat i potter med lavtvoksende, kompakt voksemåte ■ Rik og tidlig setting av små, røde cherrytomater ■ Ideell for salg f.o.m. mai

Rød

180 | SEED

Snittblomster

Primagold ®

456050 Red Robin

456066 Purpleboy F1 Fiolett / rød

Rød

456045 Primagold ®

■ Skinnende, mørkefiolette frukter - en spesialitet i tomatsortimentet ■ God fruktpresentasjon, vekt ca. 30 g ■ Kraftige, stabile planter, ideelle for kultivering i potter og små beholdere, høyde ca. 30 cm

456066 Purpleboy F1

Gress

456040 Primabell ®

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

LYCOPERSICON

315

180 | 336 | SEED

Rød

Evita ® Basket F1 ■ Cherrytomat i ampler med hjerteformete, lysende røde frukter ■ Kraftig, godt forgreinet, hengende voksemåte ■ God fruktpresentasjon, fruktvekt: ca. 20 g ■ Deilig aromatisk smak ■ Godt sukker/syre-forhold 456067 Strongboy F1

456040 Primabell ®

456035 Evita ® Basket F1

180 | 336 | SEED

Rød

Brasil ® F1

456125 Brasil ® Red F1

Urter

■ Cherrytomat med busket til overhengende voksemåte ■ Lysende røde, søte frukter ■ Rik og tidlig fruktsetting ■ Elastiske skudd som ikke kan knekke ■ Ideell for ampler og balkongkasser

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Sorter i ampler

180 | SEED

456045 Primagold ®

Se neste side for flere sorter ➜

456035 Evita ® Basket F1

Frukt

Rød


LYCOPERSICON

316

Sortiment våren 2019

Solanum melongena

FORTSETTELSE

Eggplante

Tumbling Tom Red

1500 *) Frøplanter

■ Cocktailtomat med rik innhøsting av søte frukter ■ Flat og busket til overhengende og kraftig voksemåte ■ Ideell for salg av store ampler med fruktsetting 456135 Tumbling Tom Red

Diamond

14-21

5-7*

12-15/19

50

10-12**/15*** 16-20

**) Salg med fruktsetting ***) Modne frukter

180 | SEED

Diamond ■ Eggplante i potter med lav, stabil voksemåte ■ Tidlig og rik fruktsetting ■ Attraktivt fargespektrum ■ Ideell for salg av fruktbærende planter i beholdere

456135 Tumbling Tom Red

■ Cocktailtomat med rik innhøsting av søte frukter ■ Flat og busket til overhengende og kraftig voksemåte ■ Ideell for salg av store ampler med fruktsetting 456140 Tumbling Tom Yellow

20-25

Sort

Rød

Tumbling Tom Yellow

I-III

478170 Creme

SEED

Kremhvit

478173 Lilac

SEED

Lilla

180 | SEED

478175 Mint

Gul

SEED

Myntegrønn 456140 Tumbling Tom Yellow

180 | SEED

Barbadoslykt

■ Tomat i ampler med gullgule, pæreformete frukter, vekt: ca. 25 g ■ Bredvoksende, godt forgreinete planter ■ Attraktiv berikelse for sortimentet til de som elsker spesielle tomater på balkong og terrasse

Gul

478178 Purple Fiolett

Physalis peruviana

Peardrops Yellow

456150 Peardrops Yellow

456150 Peardrops Yellow

SEED

1500

XII-III

20-22

7-10

3-4

Sort Little Lanterns

11-13/19-23*

40

5-7/10-12

16-18

*) Frukter

Little Lanterns ■ Kompakt voksende barbadoslykt med flat, sfærisk plantestruktur for balkong og terrasse ■ Attraktiv pynteverdi gjennom tallrike gule blomster og lyktaktige fruktskall ■ Frukter med søt-surlig smak til snask rett fra egen balkong 467815 Little Lanterns

NY

SEED

Gul / brun

478178 Diamond Purple

NY

478170 Diamond Creme

456125 Brasil ® Red F1

467815 Little Lanterns

478175 Diamond Mint

478173 Diamond Lilac


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

ARTEMISIA

367

548990 Lime

550050 Staro

Agastache mexicana Kjempeisop

550200 Neko

Anthriscus cerefolium

Neko

Lamiaceae

Kjørvel

Apiaceae

-

-

Sort Lime

30 x 30

10,5-12

9-12

84 | 180 | SEED

550200 Neko

15.00025.000

I-XII

>16

2-3

Sort

x

Massa

Meksikansk anisisop Lime

Dill

■ Populær plante til å lage limonade og te med en forfriskende aromablanding av sitron og anis av ■ Staudeformet, begrenset hardfør, danner oppreist stående busker på 60-90 cm med pupurrrosa blomster 128

1-2

20.00030.000

I-XII

30 x 20

9-12

5-8

-

Massa

Anethum graveolens

548990 Lime

2-3

Apiaceae

>16

2-3

30 x 20

9-12

5-8

-

Goldkrone

30 x 20

9-12

5-8

-

Fernleaf

20 x 20

9-12

5-8

-

84 | SEED

550650 Massa

Sort Ella

■ Glatt kjørvel, deilig duft ■ Persillelignende krydderurt

Stauder

-

Artemisia alba Abrodd

Ella

-

-

Asteraceae

-

-

Gress

-

Gresskar

■ Fin hvitløkssmak, lukter ikke, god avling -

-

Sort

80.000100.000

I-XII

12-15

4-5

550250 Ella

Sort Staro

30 x 20-25

9-12

9-12

-

Staro

Goldkrone

b | 84 | 180 | SEED

550050 Staro

Allium tuberosum Kinagressløk

20.00030.000

I-XII

Liliaceae 12-15

4-5

Sort Neko

30 x 20-25

9-12

9-12

-

■ Abrodd med søt duft av frukter som minner sterkt om cola ■ De fine bladspissene kan brukes som aroma i te og annet drikke ■ Grønn-grå, fjærformete blader, meget dekorative 550890 Cola

128

b | SEED

Fernleaf ■ Spesialforedlet til kultivering i potter ■ Kompakt, fine blad, høyde ca. 25 til 30 cm 550600 Fernleaf

x

Cola

■ Stødig standardvariant med tettvokste blad ■ Egnet til dyrking i store mengder pga. høyt avlingspotensiale 550450 Goldkrone

8-10

Grønnsaker

■ Grove, hule blad, god avling, meget stødig ■ Dyrkingskultur, dyrking på friland og i potter

5

b | 84 | 180 | SEED

10,5-12

Urter

1-1,5

Liliaceae

40 x 40

Grønnsaker i potter

Gressløk

Cola

SEED

550250 Ella

Frukt

Allium schoenoprasum

■ Aromatisk, kraftigvoksende, for kort buntvare og dyrking i potter ■ Opprett, stødig vekst ■ Attraktiv mørkegrønn bladfarge, høy avling fra bladspisser


ARTEMISIA

368

Sortiment våren 2019

550890 Cola

Artemisia dracunculus Estragon 0,2-0,35

551050 Samira ®

551000 Pfefferkorn

15.00020.000

I-XII

Asteraceae

>16

2-3

Borago officinalis Agurkurt 15-30

5.000-10.000

I-XII

Boraginaceae >16

2-3

Pfefferkorn

40 x 40

10,5-12

8-10

x

Samira ®

40 x 40

9-12

5-8

-

Fransk estragon

40 x 40

15.00030.000

I-XII

>16

Caribe

25 x 15

9-12

b | 84 | SEED

Bulbine frutescens Bulbine

-

-

Asphodelaceae -

Medicus ®

■ Frøformerbar 'Russisk estragon' ■ Pikant, bitter smak b | 84 | SEED

40 x 40

12-13

12-16

551200 Medicus ®

Sitrongress

-

-

Poaceae

-

-

Sort

-

Tasty Lemon

40 x 40

10,5-12

8-10

-

Tasty Lemon

■ Afrikansk medisinplante som brukes ved forbrenning, sår, insektstikk og utslett ■ I blader dannes det en geléaktig saft som inneholder antibakterielle stoffer

551300 Caribe

-

b | 84 | 180 | SEED

Cymbopogon citratus -

Medicus ®

Samira ®

8-10

■ Hurtigvoksende utvalg med skudd som vokser sent og brede grønne blader ■ Bladkoriander kalles også 'Cilantro'

-

Sort

Russisk ekstragon

6-7

Caribe

551300 Caribe

b | 51 | 128 | 128

Apiaceae

Sort

-

Boris

-

551200 Medicus ®

5-8

551150 Boris

■ Fransk estragon ■ Aromatisk anissmak ■ Populær stiklingssort

551050 Samira ®

9-12

■ Blå blomster; de ferske blader er en delikatesse i råkostsalater

Pfefferkorn

551000 Pfefferkorn

Boris

Koriander 4-10

Sort

Sort

Coriandrum sativum

■ Original sitrongress fra vegetativ formering ■ Kraftige bulber, uunnværlig i det asiatiske kjøkken 84

551400 Tasty Lemon

551400 Tasty Lemon

84


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

HELICHRYSUM

369

551790 Greeny

■ Salatsennep med stor avling og den takkete bladformen til 'steinsennep' ■ Mild, krydret smak mellom 'steinsennep' og 'salatsennep' ■ Hurtig vekst, stort såkorn, resistent mot meldugg

2-3

Sort Grazia

40 x 30

9-12

5-8

-

Tiger

40 x 30

9-12

5-8

-

-

■ Mørkegrønne blader, høy grad av ensartethet og kompakt plantestruktur ■ Ensartet lange, stabile blader med fine tenner ■ Til sammenbunting, skåler og potter ■ Blomstrer på et senere tidspunkt enn ordinære planter b | 84 | 180 | SEED

551500 Grazia

Jiaogulan

Foeniculum vulgare Bladfennikel

551550 Tiger

SEED

Apiaceae

5.000-10.000

I-XII

>16

Greeny

40 x 30

9-12

7-9

-

40 x 30

9-12

8-10

-

20.00025.000

b | 128 | 128

Helichrysum angustifolium -

Asteraceae

-

-

-

-

Sort

84 | 180 | SEED

Kari

30 x 20

10,5-12

8-11

x

Kari

Smokey

■ Karriplante med kraftig vekst ■ Med sølvfargete, avlange blader

■ Bronsefarget bladfennikel med attraktivt, aromatisk bladverk

551980 Kari

84 | 180 | SEED

Myske

128

Rubiaceae

Brassicaceae I-XII

>16

1-2

-

40 x 30

9-12

3-4

-

-

-

-

Sort Sterntaler

Sort Runway

x

■ Medisinplante i Øst-Asia, 5-bladers ginseng ■ Teen skal virke foryngende ■ Frostherdig klatreplante

Karriplante

551790 Greeny

2

7-9

6-7

Smokey

Galium odoratum

Salatsennep

12-13

Sort

551800 Smokey

Eruca sativa

40 x 30

551950 Jiaogulan 5-6

-

Jiaogulan

■ Grønn bladfennikel med aromatisk, filigrant bladverk

■ Steinsennep med god avling, ensartet vekst og kryddersmak ■ Mørkegrønne blader med mange slisser, rett vekst og godt til å sette sammen i bunter ved behov ■ Frisk og kraftig vekst, ideell til dyrking på friland

-

SEED

Greeny Tiger

-

Sort

551650 Runway

Grazia

-

Gresskar

>16

Cucurbitaceae

Stauder

I-XII

Søt vinranke

30 x 20

9-12

10-12

-

Urter

20.00025.000

Gynostemma pentaphyllum

Runway

Sterntaler ■ Populær aromaplante til dessert og drikkevarer ■ Vokser i skogene i Mellom-Europa 551900 Sterntaler

51 | 128 551900 Sterntaler

Frukt

0,25

Brassicaceae

Gress

Steinsennep

Grønnsaker i potter

Diplotaxis tenuifolia

551950 Jiaogulan

Grønnsaker

551500 Grazia


HELICHRYSUM

370

Sortiment våren 2019

551980 Kari

552000 Aladin

Helichrysum italicum Karriplante

Asteraceae

552050 Blues

Lavandula x intermedia Lavendel

Lamiaceae

Levisticum officinale Løpstikke

Apiaceae

Sort -

-

-

-

Grosso

-

Sort Aladin

30 x 20

10,5-12

9-12

Hyssopus officinalis Isop

-

30 x 20

Lamiaceae -

-

10,5-12

10-12

Verino ®

128

Lepidium sativum Karse

40.00050.000

I-XII

Brassicaceae 15-20

Feinblättrige

128

>16

4-6

30 x 30

9-12

552400 Verino ®

-

b | 84 | 180 | SEED

Lippia citriodora Sitronverbena

-

Verbenaceae

-

-

-

Sort -

10,5-12

1-2

-

Freshman

40 x 40

10,5-12

8-10

x

Freshman

■ Økologisk karse med fine blader for suksessiv kultivering ■ Spirer raskt og enhetlig 552280 Feinblättrige

8-10

■ Populær kjøkkenurt ■ Også kjent under navnet 'Maggiurt'

-

Feinblättrige

■ Kompakt voksemåte, kraftige, blå, attraktive blomsterstander

I-XII

Verino ®

-

Sort

x

8.000-12.000

552400 Verino ®

1,5-2,5

Blues

552100 Grosso

3-5

Sort

552100 Grosso

Sort

552050 Blues

x

b | 51 | 128 | 128

552000 Aladin

Blues

10-12

■ Robust og kraftigvoksende lavendelsort ■ Lange, blåfiolette blomsteraks med deilig duft ■ Fra profesjonell dyrking i Provence

■ Orientalsk aroma ■ Sfærisk voksemåte, sølvaktig bladverk

-

10,5-12

Grosso

x

Aladin

-

30 x 40

■ Forfriskende sitronaroma ■ Fransk teurt 'Verveine' 552450 Freshman

b | SEED

552450 Freshman

51 | 128


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

MENTHA

371

-

-

-

-

40 x 30

10,5-12

8-10

x

Colada ® ■ Kaloriefri, tropisk søt plante med myntearoma ■ Også for helårlig kultivering i vindusbenken 51 | 128

552500 Colada ®

Sitronmelisse 0,5-0,7

Sort Colada ®

Melissa officinalis 10.00015.000

I-XII

Lemon

Lamiaceae >16

■ Mynte med meget fine blader og ekte sitronaroma ■ Brukes på kjøkkenet til både søt og salt mat

3-4

Sort Fit

40 x 30

10,5-12

8-10

x

Relax

40 x 30

9-12

5-8

-

552680 Lemon

Fit

Ingefærmynte

■ Kraftig, ensartet stiklingsform ■ Forholdsvis store blader

-

128

-

Italiensk merian -

-

-

Lamiaceae -

-

40 x 30

10,5-12

8-10

Venezia

Sitronmynte -

552530 Venezia

b | 84 | 180 | SEED

552650 Relax

Mentha gentilis

■ Robust stiklingssort med sterk smak ■ Typisk aroma, pølsemerian ■ Flerårig, begrenset hardfør 51 | 128

-

Lamiaceae

-

-

-

30 x 30

10,5-12

8-10

x

b | 128

552700 Ginger

Mentha longifolia Gråmynte

-

-

Sort

-

-

Lamiaceae -

-

Sort 30 x 30

10,5-12

8-10

x

Gine

30 x 30

10,5-12

8-10

x

552680 Lemon

552700 Ginger

552710 Gine

Frukt

Urter

Lemon

-

■ Gulgrønt panasjert til ren grønt bladverk ■ Temperaturavhengig bladfarge, fruktig aromatisk

■ Såfrøsort, beroligende virkning x

-

Ginger

Relax

Sort Venezia

Lamiaceae

Sort Ginger

Majorana hortensis

128

Mentha gracilis

552600 Fit

Gresskar

-

Verbenaceae

Stauder

Aztec søt urte

Gress

Lippia dulcis

552600 Fit

Grønnsaker i potter

552530 Venezia

Grønnsaker

552500 Colada ®


MENTHA

372

Sortiment våren 2019

NY

552730 Aura

Gine

552750 Chocolate

Mintmynte

Engelsk peppermynte

■ Overbeviser med en meget intens, aromatisk myntesmak, en ekte klassiker 128

552740 Black Mitcham

NY

Mentha x piperita Peppermynte 0,08

25.00030.000

I-XII

Citaro ®

Black Mitcham

■ Attraktiv mynte med smale sølvfargete blader og lilla blomsteraks ■ Overbeviser med spesielt mild og noe harpiksholdig aroma 552710 Gine

552740 Black Mitcham

■ Spesielt aromatisk av typen 'Mitcham' ■ Mørkegrønne, glatte blader 128

552850 Citaro ®

Lamiaceae >16

Svart peppermynte

3-4

Fin engelsk mynte

Chocolate

Sort Aura

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Black Mitcham

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Chocolate

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Cinderella

30 x 30

9-12

5-8

-

Citaro ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Garden Mint

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Granada

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Multimentha

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Swiss

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Tachi

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Garden Mint

■ Lukter mørk peppermyntesjokolade 552750 Chocolate

■ Sterktvoksende mynte med fin og typisk engelsk myntearoma b | 128 | 128 552880 Garden Mint

Ekte peppermynte

Granada

■ Populær, forfriskende medisinplante

Aura

552800 Cinderella

■ Forfriskende, fruktig appelsinaroma SEED

552900 Granada

■ Sterk mynte med grapefruktduft

552800 Cinderella

128

552850 Citaro ®

128

Appelsinmynte

Cinderella

Grapefruktmynte

552730 Aura

b | 128 | 128

552880 Garden Mint

b | 128 | 128


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

MENTHA

373

552950 Multimentha

553000 Swiss

Mentha species

Multimentha peppermynte

Jordbærmynte

Lamiaceae

Multimentha

Abura -

552950 Multimentha

128

-

-

-

-

Almira ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

553130 Abura

Almira ®

128

Swiss

Krusmynte Crispa

■ Med lett forfriskende sitrusduft

553150 Crispa

Tachi

-

-

Lamiaceae

-

-

Casablanca

-

Sort ■ Frisk og fruktig duft av mandarin, uten intens mentolsmak

Abura

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Crispa

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Casablanca

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Marokko

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Flamenco

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Yakima ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

■ Grønnmynte av den populære typen 'Marokko' ■ Overbeviser gjennom mindre dannelse av stengelutløpere i den mørke årstiden med lite lys 553180 Casablanca

128

553010 Tachi

553100 Almira ®

553130 Abura

Frukt

Urter

128

Marokkansk mynte

Grønnsaker

Grønnmynte

Mandarinmynte

128

Grønnsaker i potter

b | 128 | 128

Gress

■ Mynte med sterkt krusete blader

Mentha spicata

553010 Tachi

128

■ Intens jordbærduft, kompakt voksemåte 553100 Almira ®

Hvit peppermynte

■ Mynte med høy andel eteriske oljer, kjent pga. den japanske legeurtoljen

Sort

Stauder

■ Robust, kraftigvoksende og meget hardfør foredlet mynte ■ Med høyt mentolinnhold og kraftig, aromatisk tearoma

553000 Swiss

Japansk mynte Gresskar

552900 Granada


MENTHA

374

Sortiment våren 2019

553150 Crispa

553180 Casablanca

Mentha suaveolens

Marokko

Rundmynte

■ Meget forfriskende, mild peppermynte ■ Ideell for sommerteer og cocktailer 553200 Marokko

553200 Marokko

-

b | 51 | 128 | 128

-

-

Lamiaceae -

Monarda fistulosa Rørhestemynte

-

-

Sort

-

-

Lamiaceae -

-

Sort

Pinedo ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Pomo

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Rose

30 x 30

10,5-12

10-12

x

Rose

Ananasmynte

Spansk mynte

Pinedo ®

Flamenco ■ Mynte med kraftig vekst og sterk aroma som er typisk for middelhavsland 553190 Flamenco

553330 Rose

■ Dekorativ, grønt-hvitt panasjert mynte ■ Avgir en søt duft av ananas ■ Ideell til dessert og te

128 553301 Pinedo ®

Peppermynte

Eplemynte

Yakima ®

Pomo

■ Med ekte tyggegummiaroma 553250 Yakima ®

■ Monarda med deilig, intens roseduft ■ Ideell for te, eddik og dessert

128

128

■ Mynte med runde blader og en meget attraktiv duft av eple ■ Uunnværlig i fruktmyntesortimentet 553320 Pomo

128

553320 Pomo

553190 Flamenco

553250 Yakima ®

553301 Pinedo ®

128


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

OCIMUM

375

553500 Edwina

40.00050.000

I-XII

>16

Sort 25 x 25

9-12

5-8

-

Emily

25 x 25

9-12

5-8

-

Edwina

25 x 25

9-12

5-8

-

Marian

25 x 25

9-12

5-8

-

Massilia

25 x 25

9-12

5-8

-

Piccolino

25 x 25

9-12

6-9

-

Chianti

25 x 25

9-12

6-9

-

Purple Ball

25 x 25

9-12

6-9

-

Sweet Lemon

25 x 25

9-12

5-8

-

Siam Queen

25 x 25

9-12

5-8

-

Floral Spires White

25 x 25

9-12

5-8

-

Floral Spires Lavender

25 x 25

9-12

5-8

-

Chianti

■ Basilikum i potter av typen 'Genoveser' med middelsstore, mørkegrønne blader ■ Resistent mot forbrenning samt skader under emballering og transport

3-5

Eleonora

Rød basilikum

Marian

553530 Marian

■ Stabil, ensartet sort SEED

554050 Chianti

b | 84 | 180 | SEED

Rød basilikum med fine blader

Fransk basilikum Massilia

Purple Ball

■ Type 'Marseillais' ■ Middelsstor, med mange middelsstore, spisse blader

Genoveser basilikum

Gresskar

1,2-1,6

Lamiaceae

Stauder

Basilikum

553750 Massilia

■ Purpurfiolette, meget aromatiske blader ■ Kompakt, sfærisk voksemåte SEED

554110 Purple Ball

SEED

Eleonora

553440 Eleonora

Sitronbasilikum

Finbladet basilikum

■ Basilikum med store, noe takkete blader ■ Intermediært resistent mot bladskimmel ■ Til produksjon på friland og i potter SEED

Piccolino

Sweet Lemon

■ Grønne blader, meget kompakt voksemåte ■ Kraftig aroma, ideell for produksjon i potter

■ Intens sitronsmak og -duft ■ Kompakte, dekorative busker

553950 Piccolino

Emily

84 | SEED

554150 Sweet Lemon

553450 Emily

Grønnsaker

■ Meget kompakt voksemåte, store, middelsgrønne blader ■ Sommerdyrking eller helårs pottedyrking med mye lys

84 | SEED

Gress

Ocimum basilicum

554050 Chianti

Grønnsaker i potter

553330 Rose

b | SEED

Urter

Edwina ■ Hurtigvoksende, kompakt basilikum i potter ■ Mørkegrønne, glinsende blader, meget ensartet ■ Godt egnet for vinterdyrking b | 84 | 180 | SEED 553750 Massilia

553950 Piccolino

Frukt

553500 Edwina


OCIMUM

376

Sortiment våren 2019

554150 Sweet Lemon

554330 Tauris ®

554250 Siam Queen

Ocimum x basilicum

Thaibasilikum

Basilikum

Lamiaceae

Magic Blue ®

Siam Queen -

■ Aromatisk, asiatisk-søt duft og smak ■ Rødgrønt bladverk med kraftig voksemåte og forholdsvis sen blomstring ■ Vinner av All American Selections

Blomstrende basilikum Floral Spires White ■ Pen, kompakt basilikum med lange, hvite blomsterstander ■ Tett, mørkegrønt bladverk med fin anissmak 84 | 180 | SEED

-

-

-

Tauris ®

40 x 50

10,5-13

8-11

554320 Floral Spires White

b | 84 | 84

Lysefiolett

■ Stående basilikum fra Krim med røde stilker ■ Middelsstore blader med sterk og typisk basilikumaroma ■ Ideell for kultivering i vinduskarmen, flerårig plante ved frostfri overvintring

Magic White

b | 84 | 84

554330 Tauris ®

■ Buskbasilikum med grønne blader, aromatisk ■ Robust voksemåte og rik, langvarig blomst ■ Behagelig duft og full aroma 554450 Magic White

b | 84 | 84

Hvit

Ocimum x hybrida -

84 | 180 | SEED

■ Buskbasilikum med røde blader ■ Robust voksemåte og rik blomstring ■ Deilig duft og full aroma 554400 Magic Blue ®

Tauris ®

Floral Spires Lavender

554321 Floral Spires Lavender

x

Russisk buskbasilikum

Basilikum

■ Attraktiv blomstrende basilikum med fiolette blomster av typen 'Floral Spires' ■ Ideell bl.a. som aromatisk krydderplante i vinduskarmen

-

Sort

84 | SEED

554250 Siam Queen

554320 Floral Spires White

Buskbasilikum

-

-

Lamiaceae -

-

Baristo ® Grande

Sort Magic Blue ®

40 x 50

10,5-13

8-11

x

Magic White

40 x 50

10,5-13

8-11

x

Baristo ® Grande

40 x 50

12-14

8-10

x

Baristo ® Rosso

40 x 50

12-14

8-10

x

Baristo ® Compatto

40 x 50

12-14

9-11

x

Baristo ® Compatto Rosso

40 x 50

12-14

9-11

x

554321 Floral Spires Lavender

Foredlet basilikum

■ Foredlet 'Genoveser basilikum' ■ Robust villstamme for voksekraft ■ Danner buskete ministammer 554500 Baristo ® Grande

554500 Baristo ® Grande

v | 90


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

ORIGANUM

377

Origanum hirtum Gresk oregano 0,1-0,25

I-XII

>16

3-5

Sort 25 x 25

9-12

5-8

-

554650 Baristo ® Compatto

84 | 180 | SEED

554750 Kreta v | 90

Origanum majorana Merian, årlig 0,2-0,3

Baristo ® Compatto Rosso

16.00020.000

I-XII

>16

3-5

25 x 25

9-12

5-8

3-5

Zaatar

25 x 25

9-12

6-9

-

■ Sterkt aromatisk vill oregano ■ Ideell for middelhavskjøkkenet ■ Brukes som merian og oregano 84 | SEED

554810 Zaatar

Origanum vulgare

Lamiaceae

0,1-0,25

Esperanta ® v | 90

>16

Oregano

Esperanta ®

554660 Baristo ® Compatto Rosso

I-XII

Lamiaceae

Sort

■ Foredlet 'Rød, finbladet basilikum' ■ Robust villstamme for voksekraft

16.00020.000

Zaatar

■ Meget aromatisk, kompakt oregano ■ Har også navnet 'Hvit oregano' pga. sine hvite blomster

■ Foredlet 'Finbladet basilikum' ■ Robust villstamme for voksekraft ■ Danner buskete ministammer

0,2-0,25

Lamiaceae

Sort

Kreta

Kreta Baristo ® Compatto

Origanum syriacum

Stauder

v | 90

16.00020.000

Origanum syriaca

Gress

■ Foredlet 'Rødbladet basilikum' ■ Robust villstamme for voksekraft ■ Danner buskete ministammer

Lamiaceae

16.00020.000

I-XII

>16

3-5

Sort ■ Viktig kjøkkenurt ■ Timianlignende smak, men mer delikat, søtere og med sterkere duft 84 | SEED

25 x 25

9-12

5-8

-

Margeritha

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Gold Nugget

30 x 30

10,5-12

9-12

x

Panta ®

30 x 30

10,5-12

9-12

x

Diabolo

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Poncho ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

554550 Baristo ® Rosso

554650 Baristo ® Compatto

554660 Baristo ® Compatto Rosso

Frukt

Urter

554800 Esperanta ®

Aromata

Grønnsaker i potter

Baristo ® Rosso

554550 Baristo ® Rosso

554750 Kreta

Gresskar

554450 Magic White

Grønnsaker

554400 Magic Blue ®


ORIGANUM

378

Sortiment våren 2019

554810 Zaatar

554900 Margeritha

Vanlig oregano/ årlig merian

Hvitspettet oregano

Petroselinum crispum ssp. crispum

Panta ®

Aromata

Persille

■ Attraktiv, hvitgrønt panasjert sort

■ Frøformert, kraftig sort 554850 Aromata

555000 Panta ®

1,5-1,8

51 | 128

555000 Panta ® b | 84 | SEED

Hengende oregano Margeritha

Gylden oregano

Sterk oregano

Gold Nugget

Poncho ®

■ Attraktiv gylden oregano med avlang-runde, gullgule blader 554945 Gold Nugget

554850 Aromata

b | 51 | 128 | 128

554945 Gold Nugget

12-15

4-5

Sort Wega

30 x 10

9-12 6-10

-

Afrodite

30 x 10

9-12 6-10

-

Grandeur ® (Mooskrause 2)

30 x 10

9-12 6-10

-

Comun 3 / Rialto (Gigante de Italia) 30 x 10

9-12 6-10

-

Gigante di Napoli

9-12 6-10

-

b | 51 | 128 | 128

30 x 10

■ Kruspersille av typen 'Mooskrause' ■ Toppsort for kultivering gjennom hele året ■ Middelsfine, mørkegrønne blader ■ Svært ensartet, hurtig, stående voksemåte og stort avlingspotensiale 555100 Wega

■ Svært aromatisk, med overhengende og noe hårete blader 555060 Poncho ®

I-XII

Wega

■ Aromatisk, overhengende voksemåte b | 51 | 128 | 128 555050 Diabolo

20.000

Kruspersille

Diabolo

■ Stiklingsformert, meget aromatisk, ensartet sort 554900 Margeritha

Apiaceae

128

555050 Diabolo

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

ROSMARINUS

379

555500 Grandeur ® (Mooskrause 2)

555800 Gigante di Napoli

Polygonum odoratum

Gigante di Napoli

■ Kruspersille med sterk aroma ■ Mørkegrønt bladverk, kraftige, korte stilker og korte internodier ■ Tettkrusete, tunge blader

■ Persille med glatte blader, god avling, sterk smak ■ Ideell for produksjon i potter

■ Sterktvoksende kruspersille ■ Ideell for kultivering i potter og for snitting

1,5-1,8

b | 84 | 180 | SEED

III-IV

-

-

Halong

30 x 30

10,5-12

8-10

x

25-30 x 2-4

30-32

Stauder

■ Overbeviser med en mild, sitronaktig korianderaroma ■ Uunnværlig i det asiatiske kjøkkenet 556120 Halong

128

Rotpersille

■ Lang, glatt, godt fylt rotpersille med kraftig bladverk ■ Anbefales for salg som ferskvare og i industrien

Comun 3 / Rialto (Gigante de Italia)

555850 Arat

■ Persille med glatte, mørkegrønne blader, kraftige stilker og stående voksemåte ■ God avling, hurtigvoksende utvalg av typen 'Gigante de Italia'

SEED

Rosmarinus officinalis Rosmarin 0,7-1,3

10.000

III-VIII

Gress

Arat

Bladpersille

555700 Comun 3 / Rialto (Gigante de Italia)

Apiaceae 1-2

-

Halong

Petroselinum crispum ssp. tuberosum Persille

-

Sort

SEED

Grandeur ® (Mooskrause 2)

555500 Grandeur ® (Mooskrause 2)

b | 84 | 180 | SEED

-

Polygonaceae

Lamiaceae

20-25

7-9

Sort

Halblange / Eagle SEED

■ Halvveis lang, svært produktiv rotpersille ■ Meget glatt og forholdsvis lang b | SEED

40 x 30

10,5-12

10-12

Britania

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Saunoa ®

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Miss Jessop

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Blue Winter

40 x 30

10,5-12

12-14

x

Corsican Blue

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Riviera

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Riviera Compact

40 x 30

10,5-12

10-12

x

x

555850 Arat

556120 Halong

556220 Britania

Frukt

Urter

555900 Halblange / Eagle

Abraxas

Grønnsaker i potter

555200 Afrodite

555800 Gigante di Napoli

Vietnamesisk koriander

Gresskar

Afrodite

Grønnsaker

555060 Poncho ®


ROSMARINUS

380

Sortiment våren 2019

NY

NY

556200 Abraxas

556225 Saunoa ®

556320 Corsican Blue

Gourmet rosmarin

Fin rosmarin

Hengende rosmarin

Abraxas

Miss Jessop

■ Hurtigvoksende, middelsgrønn stiklingssort ■ Med store blader, meget aromatisk 556200 Abraxas

Riviera

■ Harpiksholdig rosmarinsort med meget sterk duft ■ Populær engelsk standardsort med smale blader

b | 51 | 128 | 128

556350 Riviera 556230 Miss Jessop

Engelsk rosmarin

Blue Winter

■ Aromatisk, stående utvalg

■ Blågrønn, hardfør rosmarin ■ Langsomt voksende, aromatisk

Duftrosmarin

b | 51 | 128 | 128

Krypende rosmarin

Saunoa ®

Corsican Blue

■ Meget harpiksholdig rosmarin med sterk duft

NY

NY

128 556300 Blue Winter

556225 Saunoa ®

■ Krypende, halvhøy rosmarin med deilig friskgrønn bladfarge 128 556320 Corsican Blue

NY

128 556360 Riviera Compact

556230 Miss Jessop

b | 51 | 128 | 128

128

Hardfør rosmarin

Britania

556220 Britania

■ Hengende, aromatisk rosmarin ■ Meget dekorativ sort

556300 Blue Winter

556350 Riviera


Sortiment våren 2019

Honningmelonsalvie Mello ■ Dufter av modne honningmeloner, blomster brukes til dessert, blader til te

Salvia greggii Høstsalvie

128

NY

Rumex sanguineus Skoghøymole

I-XII

>16

40 x 50

9-12

5-8

-

■ Sprø, glinsende blader med en mild, aromatisk sopparoma ■ Sopparoma forsterkes når de kort kokes møre sammen med maten, ferskt i salater eller på brød ■ Er grunnkost i hjemlandet Papua Ny-Guinea sammen med søtpoteten 556480 Champi

128

Salvia elegans

556620 Peach

128

Salvia officinalis

Lamiaceae

10.00015.000

Lamiaceae

I-XII

>16

3-5

Sort

■ Grønne, rødårete blader, ideell for potter ■ Mildere smak enn grønn engsyre

-

-

-

-

Sort

84 | 180 | SEED

556450 Red Stripe

Acanthaceae -

-

-

10,5-12

8-10

x

8-10

x x

Evita ®

30 x 40

10,5-12

8-10

8-10

x

Salina

30 x 40

9-12

5-8

-

Mello

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Goldblatt

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Purpurmantel

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Hexenmantel

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Sølvsalvie Culinaria

■ Forfriskende sitronaroma, plante ligner på honningmelonsalvie

■ Meget aromatisk salvie med store blader 128

556650 Culinaria

x

b | 51 | 128 | 128

556590 Citron

556600 Mello

556620 Peach

Frukt

Urter

40 x 40

8-10

10,5-12

10,5-12

556590 Citron

Sort

10,5-12

30 x 40

Grønnsaker

Mushroom Plant

30 x 40

Fortado ®

30 x 30

Citron

Rungia klossii

Culinaria

Citron

Sitronsalvie

Champi

■ Attraktiv blomstersalvie med duft av fersken, blader med noe bitter smak

6-8

Honningmelonsalvie -

-

x

Peach

Salvie

Red Stripe

-

8-10

Gress

Red Stripe

10,5-12

Ferskensalvie

2-3

Sort

30 x 30

Grønnsaker i potter

16.00020.000

Polygonaceae

-

Gresskar

556360 Riviera Compact

0,7-1,2

Peach

Champi

■ Kompakt sort med svært kort internodieavstand, populær i land i Syden

-

Sort

556480 Champi

Riviera Compact

-

Stauder

556450 Red Stripe

-

Lamiaceae

Snittblomster

b | 128 | 128

556600 Mello

-

Planter for bed & balkong

SALVIA

381


SALVIA

382

Sortiment våren 2019

NY

556650 Culinaria

556660 Fortado ®

Spraglesalvie

Gylden salvie

Fortado

®

556680 Evita ®

Salvia rutilans Ananassalvie

Goldblatt -

■ Kraftigvoksende, godt forgreinet salvie ■ Aromatiske, forholdsvis små grønne blader

■ Gulgrønt panasjert bladverk 556750 Goldblatt

556660 Fortado ®

b | 51 | 128 | 128

128

Vitalsalvie

NY

Pino

30 x 40

556800 Purpurmantel

128

556900 Pino

b | 51 | 128 | 128

Fargerik salvie Hexenmantel

Kryddersalvie

■ Trefarget bladverk i rødt, grønt og hvitt 556850 Hexenmantel

Salina

51 | 128

■ Salvie, frøformert sort 556700 Salina

b | 84 | SEED 556850 Hexenmantel

556700 Salina

-

-

10,5-12

8-10

x

■ Bladene dufter av ferske ananas ■ Dekorative blomster fra tidlig på vinteren

■ Purpurrøde, fløyelsaktige blader

■ Vital stiklingssalvie med lange blader ■ I forsøk forholdsvis god toleranse overfor meldugg

-

Pino

Purpurmantel

Evita ®

-

Sort

Salvie purpurascens

556680 Evita ®

Lamiaceae

556750 Goldblatt

556800 Purpurmantel

b | 128 | 128


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

SATUREJA

383

557000 Yellow Buttons

Santolina chamaecyparissus Satureja douglasii -

-

-

Hengende mynte

-

-

Sort

-

-

Lamiaceae -

-

30 x 30

10,5-12

9-12

Indian Mint

x

30 x 40

10,5-12/HB 8-10/12

Yellow Buttons

Indian Mint

■ Aromatisk dufturt fra Middelhavet ■ Attraktive, gule blomsterknopper

■ Kraftig voksende, hengende plante ■ Aromatisk mynteduft

557000 Yellow Buttons

128

Santolina viridis Olivenurt -

-

Asteraceae

-

-

-

Sort Olivia

30 x 30

10,5-12

9-12

x

Olivia

>16

4-5

Sort Bolero

30 x 30

10,5-12

8-10

x

I-XII

Lamiaceae >16

b | 51 | 128 | 128

557200 Bolero

Satureja spicigera Hengende sar -

4-5

-

-

Lamiaceae -

-

Sort

Sort Cyrano ®

25 x 25

9-12

5-8

-

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Karpaten ■ Hengende voksemåte, meget aromatisk ■ Srålende hvite, pene blomstringer

■ Typisk, meget aromatisk krydderurt ■ Populær til bønneretter 557150 Cyrano ®

Karpaten

b | 84 | SEED

557250 Karpaten

128

51 | 128

557100 Indian Mint

557150 Cyrano ®

557200 Bolero

Frukt

Urter

Grønnsaker

557050 Olivia

Sommersar

Cyrano ®

■ Strålende grønne, fine blader med intens olivenaroma ■ Brukes på kjøkkenet på samme måte som de populære fruktene

I-XII

■ Ensartet, meget aromatisk stiklingssort 51 | 128

Satureja hortensis 15.00025.000

x

15.00020.000

Lamiaceae

Bolero

557100 Indian Mint

0,4-0,8

Vintersar 0,5-1

Sort

Yellow Buttons

Satureja montana

Stauder

-

Asteraceae

Gress

Helgenurt

Gresskar

557050 Olivia

Grønnsaker i potter

556900 Pino


SPILANTHES

384

Sortiment våren 2019

557250 Karpaten

557290 Homer

Spilanthes oleracea Parakarse 0,3-0,5

4.000-5.000

I-XII

4-5

Sort Homer

30 x 40

9-12

8-10

-

Thymus x citriodorus

Sweety

Asteraceae

20-22

557350 Sweety

Timian

■ Prydplante, brukes også i kosmetikk ■ Populær i Sør-Amerika og Asia pga. den søte smaken

-

128

Tagetes filifolia Lakris marigold

Asteraceae

-

-

-

-

Stevia

Asteraceae -

-

30 x 40

10,5-12

30 x 30

10,5-12

8-10

x

10,5-12

10-12

x

25 x 40

10,5-12

10-12

x

Goldy

25 x 40

10,5-12

10-12

x

Mystic Lemon

25 x 40

10,5-12

10-12

x

Sambesi

25 x 40

10,5-12

11-13

x

Sitrontimian

557500 Limone

8-10

■ Krydderurt med fine blader og intens lakrisaroma 557380 Salmi

Sort Sweety

25 x 40

Silver Queen

x

Sølvtimian 128

Silver Queen ■ Sølvfargete små blader, sitronaroma 557550 Silver Queen

557380 Salmi

b | 51 | 128 | 128

Salmi

Stevia rebaudiana -

Limone

■ Med grønne blader, med duft av sitron

Salmi

-

-

-

Sort

-

-

Limone

84 | SEED

557290 Homer

-

Sort

557350 Sweety

Homer ■ Grønn parakarse med markante, ovale blomsterhoder i gult ■ Kalles også 'tannpineplante' pga. sin bedøvende virkning i munnen, kribler i munnen

-

Lamiaceae

557500 Limone

557550 Silver Queen

51 | 128


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

THYMUS

385

557600 Mystic Lemon

557750 Tim

Thymus praecox

Gylden timian

Kryptimian

Lamiaceae

Thymus vulgaris Timian

Lamiaceae

-

-

-

0,2-0,4

Sort

557590 Goldy

128

Creeping Red

25 x 25

10,5-12

11-13

■ Små blader med gullfarget kant, duft av sitron 557600 Mystic Lemon

b | 51 | 128 | 128

■ Krypende timian med en spesiell og sterkt rød blomsterfarge ■ Meget dekorativ og populær beitemark for bier i hager nær naturområder 557680 Creeping Red

128

Thymus pulegioides Bakketimian

III-VIII

>16

5-7

Sort

x

Creeping Red Mystic Lemon

15.00030.000

Lamiaceae

Tim

25 x 40

9-12

8-10

-

Faustini

25 x 40

9-12

8-10

x

Fredo

25 x 30

9-12

8-10

x

Fredo Strong

25 x 30

9-12

8-10

x

Stauder

-

Vanlig timian Tim ■ Et must i det middelhavske kjøkken 557750 Tim

b | 84 | 180 | SEED

Gress

-

■ Gullgul timian med kraftig aroma

Gresskar

Goldy

Hengende timian -

Sambesi

-

-

-

Italiensk timian

Sort Archers Gold

■ Hengende, med gule flekker på bladene, sitronaroma 557650 Sambesi

-

b | 51 | 128 | 128

25 x 25

10,5-12

11-13

x

Faustini

Archers Gold ■ Krypende timian med bladverk i sterke gullgule farger ■ Meget dekorativ og populær plante i fjellhager

557770 Faustini

128

128

557590 Goldy

557650 Sambesi

557680 Creeping Red

Frukt

Urter

Grønnsaker

557690 Archers Gold

■ Timian med meget krydret aroma og tett, sfærisk voksemåte

Grønnsaker i potter

557690 Archers Gold


THYMUS

386

Sortiment våren 2019

NY

557770 Faustini

557800 Fredo

Dvergtimian

557810 Fredo Strong

Pizza

Fredo ■ Kompakt, sfærisk voksemåte, meget aromatisk b | 51 | 128 | 128

557800 Fredo

Pasta Deluxe

■ Abraxas-Mystic Lemon-Diabolo ■ Fersk krydderblanding for tilberedning av pizza ■ Med rosmarin-, timian- og oreganosorter i en optimal kombinasjon 558000 Pizza

■ Gold Nugget-Fredo-Tauris ■ Krydderblanding for pasta som oppfyller høyeste krav ■ Med oregano-, timian- og basilikumsorter i en optimal kombinasjon

50 558400 Pasta Deluxe

Pizza Silver Fredo Strong

Ice Tea

■ Aladin-Hexenmantel-Silver Queen ■ Sølvfarget krydderblanding for tilberedning av pizza ■ Med karri-, salvie- og timiansorter i en optimal kombinasjon

■ Dvergtimian av typen Fredo med kraftigere voksemåte ■ Danner få blomster på et forholdsvis sent tidspunkt 557810 Fredo Strong

128

NY

558100 Pizza Silver

50

■ Multimentha-Freshman-Fit ■ Blanding av friske urter for tilberedning av forfriskende iste ■ Med mynte-, sitronverbena- og melissesorter i en optimal kombinasjon 50

558500 Ice Tea

50

Barbecue Asia Wok

■ Abraxas-Aladin-Olivia ■ Krydderblanding med aroma for grilling ■ Med rosmarin-, karri- og olivenurtsorter i en optimal kombinasjon 558200 Barbecue

Mix a Herb Urtetrio -

-

Mix -

-

-

Sort Pizza

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Pizza Silver

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Barbecue

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Barbecue Gold

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Barbecue Strong

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Pasta Deluxe

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Ice Tea

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Asia Wok

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Dip Fix

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Punch Fix

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Cool Mint Cocktails

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter

50

■ Champi-Ginger-Aladin ■ Aromatisk urteblanding til det asiatiske kjøkken ■ Med mushroom plant-, ingefærmynte- og karriplantesorter i en optimal kombinasjon 558600 Asia Wok

Barbecue Gold ■ Goldblatt-Mystic Lemon-Gold Nugget ■ Krydderblanding med gullgule urter for grilling ■ Med salvie-, timian- og oreganosorter i en optimal kombinasjon 558300 Barbecue Gold

50

Barbecue Strong ■ Poncho-Culinaria-Abraxas ■ Meget sterk krydderblanding for grilling ■ Med oregano-, salvie- og rosmarinsorter i en optimal kombinasjon 558350 Barbecue Strong

50 558000 Pizza

50


Snittblomster

Sortiment våren 2019

Planter for bed & balkong

MIX A HERB

387

558100 Pizza Silver

558200 Barbecue

558300 Barbecue Gold

558350 Barbecue Strong

558400 Pasta Deluxe

558500 Ice Tea

558600 Asia Wok

558700 Punch Fix

558750 Cool Mint Cocktails

Dip Fix

Stauder

50

■ Pfefferkorn-Colada-Sterntaler ■ Aromatisk blanding av friske urter for aromatisering og søtning av bowle ■ Med estragon-, søt urte- og myskesorter i en optimal kombinasjon 558700 Punch Fix

Gress

Punch Fix

50

Grønnsaker i potter

Cool Mint Cocktails ■ Granada-Marokko-Swiss ■ Optimal til coole, forfriskende cocktailer ■ Med forfriskende myntesorter i en optimal kombinasjon 50

558650 Dip Fix

Frukt

Urter

558750 Cool Mint Cocktails

Grønnsaker

558650 Dip Fix

Gresskar

■ Abraxas-Fredo-Culinaria ■ Ideell for tilberedning av deilig, frisk urtedipp ■ Med rosmarin-, timian- og salviesorter i en optimal kombinasjon


Begonia boliviensis

Begonia rex Begonia x benariensis Begonia x elatior Begonia x hybrida Begonia x semperflorens Begonia x tuberhybrida Bergenia cordifolia Beta vulgaris var. conditiva Beta vulgaris var. vulgaris Bidens ferulifolia Bidens triplinervia Borago officinalis Brachyscome x multifida

20 23 19 23 20 24 27 235 320 320 32 33 368 34

alamagrostis x acutiflora 296 Calceolaria integrifolia 35 35 Calendula cultivars 35, 167 Calendula officinalis Calibrachoa cultivars 36 Callistephus chinensis 42, 168 Calocephalus brownii 237 237 Campanula carpatica Campanula cochleariifolia 237 237 Campanula garganica Campanula glomerata 237 238 Campanula lactiflora Campanula medium 43, 170 238 Campanula persicifolia Campanula poscharskyana 238 Campanula x hybrida 237 43 Canna indica Capsicum annuum 308, 325 332 Capsicum baccatum Capsicum chinense 332 Capsicum frutescens 334 296 Carex brunnea Carex buchananii 297 297 Carex comans Carex elata 298 Carex flagellifera 298 298 Carex grayi Carex hachijoensis 298 298 Carex morrowii Carex muskingumensis 298 170 Carthamus tinctorius Caryopteris x clandonensis 239 Catharanthus roseus 44 (Vinca rosea) 46, 170 Celosia argentea Celosia spicata 48 Centaurea cyanus 171 Centranthus ruber 172 Cephalophora aromatica 48 Ceratostigma plumbaginoides 239 Cerinthe major 172 Chamaesyce hypericifolia (Euphorbia)48 239 Cheilanthes lanosa Chrysanthemum paludosum 49 (Hymenostemma paludosum) Chrysanthemum parthenium (Tanacetum)172 Cichorium endivia 334 Cichorium intybus 334 Citrullus lanatus 334 Clarkia amoena (Godetia) 49, 173 Cleome hassleriana 50 Cleome spinosa 49 Cobaea scandens 50 Coleus canina 53

D

ahlia x hortensis 55 60 Datura metel Daucus carota 174 Daucus carota ssp. sativus 340 Delosperma cultivars 61, 242 174 Delphinium consolida Delphinium elatum 244 245 Delphinium grandiflorum Delphinium x cultorum 242 Dendranthema x indicum 175 62, 178, 245 Dianthus barbatus 62, 179 Dianthus caryophyllus Dianthus chinensis 66, 179 Dianthus deltoides 245 Dianthus plumarius 67 67 Dianthus superbus Dianthus x barbatus 61 179 Dianthus x hybridus Diascia elegans 68 246 Dicentra eximia Dichondra argentea 69 Digitalis purpurea 246 246 Digitalis x hybrida Digitalis x mertonensis 246 Dioscorea batata 342 Diplotaxis tenuifolia 369 Dolichos lablab 70 Doronicum orientale 247 Dorotheanthus bellidiformis (Mesembryanthemum criniflorus) 70 Dryopteris affinis 247 Dryopteris erythrosora 247 Dryopteris filix-mas 247

E

chinacea purpurea Echinacea x hybrida Erodium variabile Eruca sativa Eucalyptus gunnii Euonymus fortunei Eupatorium rugosum Euphorbia amygdaloides Euphorbia marginata Euphorbia x martinii Euryops chrysanthemoides Exacum affine

248 248 252 369 180 252 253 253 180 253 70 70

Gaillardia x grandiflora

Galium odoratum Gaura lindheimeri Gazania x rigens Geranium sanguineum Geranium x hybridum Geum coccineum Geum x chiloense Glechoma hederacea Gomphocarpus physocarpus Gomphrena globosa Gynostemma pentaphyllum Gypsophila muralis Gypsophila paniculata

Hedera helix

Helianthus annuus Helianthus decapetalus Helianthus tuberosus Helichrysum angustifolium Helichrysum bracteatum Helichrysum italicum Helichrysum petiolare Helichrysum stoechas Heliopsis helianthoides Heliotropium arborescens Hemerocallis x hybrida Hesperozygis x satureja Heuchera americana Heuchera sanguinea Heuchera x hybrida Heucherella x hybrida Hibiscus x moscheutos Holcus mollis Hosta x fortunei Hosta x hybrida Houttuynia cordata Hydrocotyle sibthorpioides Hyssopus officinalis

Iberis sempervirens

Iberis x hybrida Iberis x sempervirens Impatiens walleriana Impatiens x Neu-Guinea Imperata cylindrica Ipomoea batatas Ipomoea purpurea Iresine lindenii Isolepis cernua

Jamesbrittenia x breviflora

Juncus effusus Juncus ensifolius

K(Gress leintier- und Dekogras til smådyr og pynt) Kniphofia uvaria Koeleria glauca

253 369 254 79 256 255 256 256 81 180 81, 180 369 81 256 257 82, 180 257 342 369 82, 186 370 83 84 257 84 258 258 258 262 259 262 263 300 263 264 265 85 370 265 265 265 87 85 301 90, 342 90 90 306

Planter for bed & balkong Snittblomster

167

71 Festuca cinerea 300 300 Festuca gautieri Festuca ovina 300 Festuca valesiaca 300 Flower Mix 192 369 Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare var. azoricum342 390 Fragaria vesca Fragaria x ananassa 388 Fuchsia cultivars 71

Gresskar

322 323 323 324 324 324 325 235 236 368

Felicia amelloides

Stauder

322

Coleus x blumei (Plectranthus) 50 53 Convolvulus sabatius Coreopsis grandiflora 239 240 Coreopsis lanceolata Coreopsis verticillata 240 Coriandrum sativum 368 299 Cortaderia selloana Cosmos atrosanguineus 53 Cosmos bipinnatus 54, 173 Cosmos sulphureus 54 Craspedia globosa 174 Cucumis melo 335 336 Cucumis sativus Cucumis species 195 Cucurbita pepo 338 Cucurbita species 197 54 Cuphea hyssopifolia Cuphea ignea 55 Cuphea llavea 55 Cyclanthera pedata 196 368 Cymbopogon citratus Cynara scolymus 340 Cyrtomium fortunei 242

Gress

C

320 320

Grønnsaker i potter

Brassica napus ssp. rapifera Brassica oleracea var. botrytis Brassica oleracea var. capitata f. alba Brassica oleracea var. capitata f. rubra Brassica oleracea var. gemmifera Brassica oleracea var. gongylodes Brassica oleracea var. italica Brassica oleracea var. sabauda Brassica oleracea var. sabellica Brassica rapa ssp. pekinensis Brunnera macrophylla Buddleja cultivars Bulbine frutescens Bupleurum rotundifolium (B. griffithii)

Grønnsaker

224 Achillea x filipendulina 224 224 Achillea x millefolium Acorus gramineus 296 Agapanthus africanus 225 Agastache aurantiaca 10 164, 367 Agastache mexicana Agastache x hybrida 226 10, 164 Ageratum houstonianum Ajuga reptans 226 Alcea rosea 227 227 Alchemilla mollis Allium cepa 317 Allium fistolosum 318 Allium porrum 318 Allium sativum 318 367 Allium schoenoprasum Allium tuberosum 367 Allium ursinum 319 11 Alstroemeria x hybrida Alternanthera brasiliana 12 12 Alternanthera dentata Althernanthera bettzickiana 12 Amaranthus caudatus 164 Amaranthus cruentus 165 165 Ammi majus Ammi visnaga 165 228 Anemone hupehensis Anemone sylvestris 229 166, 367 Anethum graveolens 229 Angelica gigas Angelonia x gardneri 12 367 Anthriscus cerefolium Antirrhinum majus 13, 166 Apium graveolens var. dulce 319 Apium graveolens var. rapaceum 319 Aquilegia flabellata 230 Aquilegia vulgaris 230 Aquilegia x caerulea 229 Arabis caucasica 231 232 Arenaria montana Argyranthemum frutescens 15 232 Armeria maritima Aronia melanocarpa 388 Artemisia alba 367 Artemisia dracunculus 368 Asarina barclaiana 18 Asparagus densiflorus 18 Asparagus officinalis 319 Asparagus setaceus 18 Aster alpinus 232 Aster frikartii 233 Asteriscus maritimus 19 Astilbe x arendsii 233 Athyrium niponicum 233 Aubrieta x hybrida 234 Aurinia saxatilis (Alyssum) 235

91 301 301

194 265 301

Frukt

Abelia x grandiflora

Sortiment våren 2019

Urter

INNHOLDSFORTEGNELSE

395


INNHOLDSFORTEGNELSE

396

Sortiment vĂĽren 2019

Lactuca sativa var. capitata

Lactuca sativa var. crispa Lactuca sativa var. longifolia Lagenaria siceraria Lamium maculatum Lantana camara Lathyrus odoratus Laurentia axillaris Lavandula angustifolia Lavandula stoechas Lavandula x allardii Lavandula x chaytorae Lavandula x intermedia Lavatera trimestris Leontopodium alpinum Lepidium sativum Leucanthemum x maximum (Chrysanthemum x max.) Levisticum officinale Lewisia x cotyledon Lewisia x hybrida Lewisia x longipetala Liatris spicata Limonium sinuatum Lippia citriodora Lippia dulcis Liriope muscari Lithodora diffusa Lobelia erinus Lobelia speciosa Lobularia maritima Lonicera nitida Lophospermum x hybridus Lotus berthelotii Lupinus polyphyllus Luzula nivea Luzula sylvatica Lycopersicon esculentum Lycopersicon lycopersicum Lycopersicon pimpinellifolium Lysimachia congestiflora Lysimachia nummularia Lythrum salicaria

M

ajorana hortensis Malope trifida Malva sylvestris Mandevilla x hybrida Matthiola incana Mecardonia x hybrida Melampodium paludosum Melissa officinalis Mentha gentilis Mentha gracilis Mentha longifolia Mentha species Mentha spicata Mentha suaveolens Mentha x piperita Milium effusum Mimulus x hybridus Miscanthus sinensis Mix a Herb Molinia caerulea Moluccella laevis Monarda fistulosa Monarda x didyma Monarda x hybrida Monopsis unidentata Muehlenbeckia complexa

343 346 346 196 266 91 186 92 266 269 266 269 370 186 270 370 271 370 272 272 273 273 186 370 371 301 273 93 274 95 274 96 97 275 302 302 347 314 358 97 97 275 371 187 275 97 98, 187 98 98 371 371 371 371 373 373 374 372 302 99 302 386 304 187 374 276 187 99 276

Nemesia x fruticans

Nemesia x hybrida Nemesia x strumosa Nepeta nervosa Nepeta x faassenii Nicotiana alata Nicotiana sylvestris Nicotiana tabacum Nigella damascena

O

cimum basilicum Ocimum x basilicum Ocimum x hybrida Ophiopogon planiscapus Origanum hirtum Origanum majorana Origanum syriaca Origanum vulgare Orlaya grandiflora Oryza sativa Osteospermum ecklonis

Panicum virgatum

100 100 101 277 277 102 101 188 188 375 376 376 304 377 377 377 377 188 306 102

304, 307 Papaver nudicaule 277 Papaver orientale 278 390 Passiflora edulis 358 Pastinaca sativa Pelargonium cultivars 108 Pelargonium x crispum 106 106 Pelargonium x grandiflorum Pelargonium x peltatum 116 120 Pelargonium x species Pelargonium x zonale 110 Pennisetum alopecuroides 305 307 Pennisetum glaucum Pennisetum macrourum 305 307 Pennisetum villosum Pennisetum x advena 305 278 Penstemon barbatus Penstemon digitalis 278 Penstemon hartwegii 279 280 Penstemon x hybridus Pentas lanceolata 121 Perovskia atriplicifolia 281 Petroselinum crispum ssp. crispum 378 Petroselinum crispum ssp. tuberosum 379 122 Petunia x atkinsiana Petunia x grandiflora 128 132 Petunia x milliflora Petunia x multiflora 132 358 Phaseolus vulgaris var. nanus Phlox drummondii 132, 188 Phlox subulata 283 Phlox x hybrida 133 Phlox x paniculata 281 Phyllitis scolopendrium (Asplenium)284 Physalis peruviana 316, 390 Physostegia virginiana 284 Pisum sativum 359 Platycodon grandiflorus 285 Plectranthus fruticosus 133 Polemonium caeruleum 285 Polemonium viscosum 286 Polygonum capitatum 133 Polygonum odoratum 379 Polystichum tsus-simense 286 Portulaca grandiflora 134 Portulaca x umbraticola 134 Prunus armeniaca 390 Prunus dulcis 391

Prunus persica Prunus persica var. nucipersica Ptilotus exaltatus Pulsatilla vulgaris

391 391 135 286

Q(Ipomoea uamoclit lobata lobata)

135

Raphanus sativus

360 361 Raphanus sativus var. sativus Rheum rhabarbarum 361 Rhodochiton atrosanguineum 135 392 Ribes nigrum Ribes rubrum 392 Ribes uva-crispa 392 Ricinus communis 136 Rosmarinus officinalis 379 392 Rubus fruticosus Rubus fruticosus x idaeus 393 Rubus idaeus 393 394 Rubus loganobaccus Rudbeckia fulgida 286 136, 188 Rudbeckia hirta Rudbeckia x hybrida 136 Rumex sanguineus 381 Rungia klossii 381

S

agina subulata Salvia coccinea Salvia elegans Salvia farinacea Salvia greggii Salvia officinalis Salvia patens Salvia rutilans Salvia splendens Salvia viridis Salvia x hybrida Salvia x splendens Salvia x superba Santolina chamaecyparissus Santolina viridis Sanvitalia procumbens Saponaria ocymoides Satureja douglasii Satureja hortensis Satureja montana Satureja spicigera Saxifraga x arendsii Scabiosa atropurpurea Scabiosa caucasica Scabiosa columbaria Scabiosa japonica Scabiosa stellata Scaevola aemula Sedum floriferum Sedum forsterianum Sedum kamtschaticum Sedum pellucida Sedum spurium Sedum x cauticolum Sedum x hybridum Senecio bicolor Setaria italica Setaria verticillata Silene pendula Silene x robotii Smallanthus sonchifolius Solanum melongena Solanum muricatum Solanum pseudocapsicum Solanum sisymbriifolium Solanum tuberosum

287 137 381 138 139, 381 381 140 382 140 189 139 140 287 383 383 141 288 383 383 383 383 288 189 289 289 289 190 142 290 290 291 291 292 289 290 143 307 307 292 292 362 316, 362 362 143 362 363

Solidago canadensis Spilanthes oleracea Spinacia oleracea Stachys byzantina Stachys monieri Stachys sieboldii Stevia rebaudiana Stipa tenuissima Streptocarpus saxorum Sutera diffusus (Bacopa)

292 144, 384 364 293 293 364 384 306 144 144

T

agetes146 384 Tagetes filifolia Tagetes lucida 148 Tagetes tenuifolia 151 146 Tagetes x erecta Tagetes x patula 148 151 Talinum paniculatum 293 Tanacetum coccineum Thunbergia alata 152 385 Thymus praecox Thymus pulegioides 385 385 Thymus vulgaris Thymus x citriodorus 384 Tithonia rotundifolia 154 Trachelium caeruleum 190 293 Trollius chinensis Tropaeolum majus (T. peltophorum) 154 154 Tropaeolum minus

Uncinia rubra Vaccinium myrtillus Valerianella locusta Verbena bonariensis Verbena rigida Verbena x hybrida Verbena x peruviana Veronica spicata Vicia faba Vinca major Vinca minor

Waldsteinia ternata Wasabia japonica

Zea mays

Zehneria scabra Zinnia elegans Zinnia x hybrida

306 394 364 155 155 160 156 293 365 294 294 295 365 190 196 161, 191 162


397 Generelle vilkår og betingelser for Volmary GmbH 1. Generelt 1.1 De følgende generelle vilkårene og betingelsene gjelder alt salg og lisensiering utført i vår forretningsvirksomhet, om ikke annet er indikert i vårt forpliktende tilbud eller bestillingsbekreftelse. 1.2 Våre generelle vilkår og betingelser gjelder eksklusivt. Kjøpervilkår og betingelser som er i konflikt med eller avviker fra våre generelle vilkår og betingelser, eller noen supplerende avtaler er kun forpliktende om skriftlig avtalt. Våre generelle vilkår og betingelser gjelder selv om varer er levert til kjøperen uten forbehold til tross for vår bevissthet om stridende kjøpervilkår og betingelser. 1.3 De følgende generelle vilkårene og betingelsene gjelder kun for virksomheter innenfor betydningen av avsnitt 14 i den tyske sivilkoden (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). 1.4 Om ikke annet er avtalt er tolkningen av personifiserte kontrakter underlagt Incoterms 2010 (EXW per Incoterms 2010), inkludert alt tillegg i effekt ved kontraktsignering. 2. Tilbud - kontraktsignering 2.1 Representasjoner av våre produkter (frø, svibler, frøplanter etc.) i salgsfremmende materialer etc., inkludert våre nettsider, er ikke juridisk forpliktende tilbud innenfor betydningen av BGB avsnitt 145. De er ikke-forpliktende og underlagt endring. Deres formål er å oppfordre kunder til å sende inn bestillinger. 2.2 Bestillinger innsendt av kjøperen skal ansees for forpliktende for kjøperen i to uker ifølge datoen på hvilket vi mottar bestillingen om ikke annet er oppført ved bestillingsinnlevering. 2.3 Ingen kontrakt skal oppstå før bestillingen er bekreftet av oss skriftlig. Om vi leverer varene eller tjenestene uten først å bekrefte bestillingen skal dette utgjøre en godkjennelse av bestillingen. 2.4 Om vi aksepterer bestillingen, hvorvidt skriftlig eller ved innfrielse etter den to ukers forpliktelsesperioden (se 2.2), skal kontrakten være ansett for å være i effekt om ikke avslått av kjøperen omgående. 2.5 Vi har rettigheten til å justere variantene, mengdene og leveringsdatoene på bestillingsbekreftelser til å reflektere faktisk tilgjengelighet. Slike endringer skal være godkjent om ikke avslått av kjøperen innen åtte kalenderdager fra mottak av bestillingsbekreftelsen. Dette gjelder kun om endringen er ansett som rimelig av kjøperen i bektratning av våre interesser. 3. Levering 3.1 Om ikke ellers oppført i kontrakten vil leveringstidene avtalt representere de dagene på hvilket varene vil være gjort tilgjengelig ved våre produksjonsfasiliteter i Senden, Tyskland, for levering eller transport (f.eks. bedrift per Incoterms 2010). 3.2 Skulle noen leverandører ikke levere de riktige varene til oss i tide, skal vår forpliktelse for levering vedstå. Dette gjelder kun i tilfeller hvor vi eller våre leverandører ikke er ansvarlige for transportforsinkelser. 3.3 Råmateriale eller energimangel, streik, arbeidsstans, trafikksammenbrudd, statlige bestemmelser eller andre offentlige lovbegrensninger, driftsstans, force majeure eller andre omstendigheter ikke forårsaket av oss eller våre agenter og som ikke er forutsigbare av oss fraskriver oss fra vår forpliktelse til å levere og fra lisensieringsforpliktelser for varigheten av begivenheten til den utstrekning omstendighetene påvirker vår evne til å levere. 3.4 I situasjonen beskrevet i avsnitt 3.2 og 3.3 har vi rettigheten uten forpliktelse til å betale skader, til å trekke oss fra kontrakten om innfrielse blir umulig eller urimelig eller en slutt på hindringen ikke er forutsigbar. Dette gjelder kun om vi eller våre agenter ikke er ansvarlige for hindringen og vi informerer kjøperen om den tidligere nevnte hindringen omgående. I tilfelle av tilbakekalling er vi enige i å umiddelbart tilbakebetale innbetalinger allerede utført av kjøperen. 4. Forpliktelse for inspeksjon og informere om mangler 4.1 Vi er autorisert til å innfri bestillinger i delvise forsendelser om ikke annet er avtalt. Kjøperen kan kun nekte å akseptere delvise leveringer om de ikke kan tjene sine interesser objektivt. Avvisning av delvise leveringer skal forklares skriftlig, inkludert skriftlig underbyggelse på hvordan delvise leveringer ikke vil tjene kjøperens interesser objektivt. 4.2 Kjøperen skal verifisere og inspisere varene omgående ved levering til den utstrekning anbefalt i alminnelig fremgangsmåte. Avhengig av størrelsen av leveringen, skal verifisering/inspeksjon finne sted gjennom tilfeldig prøvetaking av en tilstrekkelig mengde med varer. Om kjøperen krever levering av varene til en tredjepart må kjøperen sikre omgående verifisering og inspeksjon. 4.3 Kjøperens forpliktelse til å inspisere varene og rapportere om eventuelle mangler omgående ved mottak gjelder også fytosanitære egenskaper, inkludert men ikke begrenset til viruser, angrep og sykdommer. Om kjøperen mistenker tilstedeværelse av slike fytosanitære egenskaper skal han/hun fortsette som beskrevet i 10.7. Med hensyn til forpliktelsen om å begrense skade, må kjøperen også separere infiserte eller manglende varer fra andre varer (varer levert av oss eller de i tidligere besittelse av kjøperen) for å unngå krysskontaminering. 4.4 I tilfelle av tydelige mangler, feilaktige leveringer eller antall som er mindre enn forventet, skal kjøperen informere oss omgående, men ikke senere enn innen tre kalenderdager. Meddelelse må foretas skriftlig. Transportpersonale er ikke autorisert til å motta meddelelse om mangler. Om kjøperen ikke informerer oss som påkrevd skal varene være ansett som godkjent og kjøperen skal ikke ha noe krav for slike mangler, unntatt i tilfeller hvor en mangel var upåviselig på inspeksjonstidspunktet. Avsnitt 377 og påfølgende i den tyske kommersielle koden (Handelsgesetzbuch – HGB) skal ellers gjelde. 4.5 Kjøperen skal sende skriftlig informasjon om mangler som ikke er tydelige (skjulte mangler) så snart dette er oppdaget. 4.6 Kjøperen sier seg enig i å inspisere varene ved mottak for transportskade, gjennom behørig prøvetaking om gjeldende. Om transportskade er funnet skal kjøperen klargjøre en rapport øyeblikkelig som rapporterer tilstanden av varene og transportskaden. Rapporten skal sendes inn til transportpersonalet for underskrift. Kjøperen sier seg enig i å rapportere transportskaden omgående ved å sende inn rapporten til transportøren og til å informere oss og sende oss en kopi av rapporten. Vi er ikke ansvarlige for transportskade (avsnitt

11 til tross for) om ikke skaden var forårsaket av oss eller en av våre agenter med hensikt eller som et resultat av grov uaktsomhet. 4.7 Vår erkjennelse på meddelsen om mangler skal ikke utgjøre innrømmelse av påstått mangel. 5. Prissetting og leveringsmetoder 5.1 Om ikke på andre måter kontraktmessig avtalt er alle prisene oppgitt fritt fra selger lager/fabrikk (vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland). Alle kostnadene for varene, slik som fortolling, forsikring, skatter, lagringsavgifter etc., vil bli pålagt kjøperen på det tidspunktet varene er levert fra lageret/fabrikken (vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland). Forsendelse skal kun finne sted ved kjøpers forespørsel i hvilket tilfelle ytterligere frakt/transportkostnader er pålagt kjøperen og vil bli underbefraktet av oss. 5.2 Risikoen for tilfeldig tap av varer er overført til kjøperen ved levering av varer til transportøren. 5.3 Vil vil akseptere retur av salgsinnpakning som krevd av loven. Om ikke annet er kontraktsmessig avtalt må innpakning sorteres og leveres av kjøperen til vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland, ved egen bekostning. 5.4 All annen transportinnpakning skal pålegges kjøperen om ikke annet er avtalt. Innpakning returnert uskadet av kjøperen skal resultere i kreditt. 5.5 Om ikke annet er kontraktsmessig avtalt skal innpakning lastes for transport av kjøperen ved vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland. Dette gjelder også situasjoner hvor varene er hentet av en tredjepart kontraktert av kjøperen. Om vi hjelper kjøperen eller kontraktøren i lastingen av varene skal dette utgjøre en tjeneste for vårt vedkommende. Kjøperen og/eller dens agent er alene ansvarlig for riktig lasting, inkludert samsvar med retningslinjer for sikring av lasten. 5.6 Våre priser er basert på prislisten gyldig på tidspunktet bestillingen er mottatt, om ikke annet er avtalt. Om ikke på andre måter kontraktmessig avtalt er alle prisene oppgitt fritt fra selger lager/ fabrikk (vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland) og ekskluderer innpakning og MVA. 6. Betalingsvilkår 6.1 Faktura forfaller 30 dager etter fakturert dato. Andre rabatter krever uttrykkelig skriftlig avtale. Rabatter skal forhandles separat for hver kontrakt. 6.2 Om noen endringer til MVA avgiften oppstår etter kontraktsignering, vil MVA bli kalkulert med ny gjeldende sats. 6.3 Om delvise leveringer er foretatt per 4.1 eller i koordinasjon med kjøperen har vi rettigheten til å fakturere separat for hver delvise levering. Leveringer vil bli fakturert ved avtalte enhetspriser. 6.4 Betaling skal overføres eksklusivt til en av kontoene oppført på fakturaen. 6.5 Kjøpers betaling er alltid kreditert til det eldste utestående beløpet om ikke annet er avtalt. Betalinger er påført i henhold til BGB avsnitt 367, m.a.o., først til kostnader, deretter til rente og til slutt hovedstol. Alle andre betalingsfastsettelser av debitoren etter signeringen av kontrakten skal oversees. 6.6 Sjekker er kun ansett som midlertidig innfrielse av betaling. Betaling skal ikke ansees som utført før beløpet på sjekken er kreditert på vår konto. Alle gjeldende bankavgifter, inkludert eventuelle returnerte sjekker, skal pålegges kjøperen. 7. Misligholdelse 7.1 Betingelser som utgjør misligholdelse og konsekvenser derav er definert i BGB avsnitt 286, 287 og 288. 7.2 Ved forsinket betaling kan vi si opp samtlige avtaler med kjøperen som inngår i vår felles forretningsrelasjon, eller basere ytterligere leveranser og tjenester – også de som inngår i andre avtaler i vår felles forretningsrelasjon – på vårt eget utvalg av forskuddsbetalinger eller sikkerhetsstillelser; vi er dessuten berettiget til å offentliggjøre alle overdragelser (pkt. 9.1) overfor samtlige av kjøpers kjøpere og kreve umiddelbar betaling til oss. Dette gjelder ikke om kjøperen har en uvesentlig uteblitt betaling og hans/hennes evne til å betale ikke er et spørsmål; utestående beløp er ansett som mindre om de ikke utgjør mer enn 5% av det totale volumet av kontrakten fra hvilket de oppstod. 7.3 Kjøperen kan utligne alle kontrafordringer mot oss kun om de omtakte kontrafordringene er anerkjent av oss eller juridisk håndhevet. 8. Bibeholdelse av rett 8.1 Vi bibeholder eierskap av varene levert til fullstendig betaling av alle beløp skyldt til oss under den underliggende kontrakten er mottatt, inkludert alle kostnader, rente og bøter for misligholdelse. 8.2 Vårt eierforhold strekker seg også til varer, planter og produkter produsert av kjøperen gjennom kultivering, håndtering eller behandling, blanding av leverte varer som forblir under vårt eierforhold. Om varene under vårt eierskap er behandlet eller uatskillelig blandet med varer eid av andre parter skal vi anskaffe sameie av de nye eller blandete varene. Mengden av sameiet er basert på forholdet av fakturaverdien av de leverte varene under vårt eierforhold til fakturaverdi av andre varer. 9. Tildeling av krav 9.1 Kjøperen er autorisert i forløpet av dets alminnelige virksomhet til å videreselge varer levert av oss. I dette tilfellet skal kjøperen tildele de resulterende krav mot dets kunde til oss. Beløpet tildelt er begrenset til beløpet for vårt krav for levering av videresolgte varer inkludert alle kostnader, rente eller bøter for misligholdelse, forutsatt at disse allerede var pålagt og rapportert til kjøperen. Ved forespørsel skal kjøperen legge frem alt videresalg av ubetalte varer inkludert alle navn for mottakere og all informasjon nødvendig for direkte oppkrav av kravene tildelt til oss. 9.2 Kjøperen sier seg enig i å sikre, gjennom passende avtale med dets kunder til den utstrekning tillatt av loven, at kravene tildelt til oss ikke er utlignet men innfridd kun gjennom betaling; om krevd må kjøperen rådføre kunden om tildelingen av kravet. 9.3 Kjøperen er berettiget til å innkreve krav tildelt til oss fra dets kunder. Kjøperen sier seg enig i å omgående videresende alle betalinger mottatt fra dets kunde til oss, opp til beløpet for våre utestående krav. Om kjøperen innkrever krav tildelt til oss fra dets kunder uten å videresende betaling til oss som avtalt er vi autorisert til å offentliggjøre tildelingen av alle krav, inkludert de mot andre kunder, og krav om omgående betaling. I tillegg kan vi oppheve autorisasjon til å

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

innkreve om kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser på en betimelig måte eller andre omstendigheter oppstår som sår tvil om kjøperens kredittverdighet. Om autorisasjon til å innkreve ikke lenger er i effekt eller er tilbakekallet av oss, må kjøperen omgående informere oss ved forespørsel om navnene på debitorene for de tildelte kravene og gi oss all nødvendig informasjon og dokumentasjon for innkreving. 9.4 Om tredjeparter ønsker tilgang til varer under vårt sameie, inkludert som en del av prosedyre for å overdra eiendom eller insolvenstiltak skal kjøperen informere tredjepartene om vårt sameie og gi dem all støttende dokumentasjon. Kjøperen skal informere oss øyeblikkelig ved utførelse av dette. Alle kostnader pådratt ved forsvar mot påståtte tredjepartskrav til varer under vårt sameie vil være tilbakebetalt av kjøperen, forutsatt at disse ikke er tilbakebetalt av tredjeparter; alle krav mot tredjeparter skal gjensidig og samtidig tildeles til kjøperen. 9.5 Om verdien av garantiene gitt til oss av kjøperen overskrider den totale verdien av våre garanterte krav med mer enn 20% sier vi oss enig i å frigi alle garantier som overskrider 20% ved forespørsel av kjøperen. Vi kan velge hvilke garantier vi vil frigi. 10. Garanti 10.1 Om varene levert av oss er vansiret av en defekt og årsaken av hvilket var tilstede på overføring av risiko, vil vi generelt garantere varene forutsatt at vi er informert om defekten innen foreldelsesloven (se 10.4). 10.2 Om kjøperen viderselger varer levert av oss og dets kunder eller den siste kunden i distribusjonsnettverket er en forbruker innenfor betydningen av BGB avsnitt 13, kan kjøperen søke regresskrav fra oss i henhold til BGB avsnitt 478 og 479 under leverandørs rettshjelp. I et rettsmessig tilfelle av leverandørs rettshjelp skal ansvarsbegrensningene beskrevet i disse generelle vilkårene og betingelsene ikke gjelde. 10.3 Leverandørs rettshjelp krever at varene levert av oss er solgt til forbrukeren via distribusjonsnettverket i umodifisert tilstand. Om varene er kultivert eller på andre måter endret eller feilaktig håndtert før den når forbrukeren skal ikke leverandørens rettshjelp gjelde. Leverandørens rettshjelp krever at mangelen som var tilstede ved overføring av varene til forbrukeren også utgjør en mangel under vårt forhold med kjøperen. 10.4 Vedtektene for preskripsjoner for garantikrav er et år fra starten av perioden for vedtektene for preskripsjoner. Om kjøperen søker berettiget regresskrav mot oss under leverandørens rettshjelp (se 10.2 og 10.3) skal vedtektene for preskripsjoner gjelde i stedet. 10.5 Om kjøperen ikke oppfyller sin forpliktelse til å inspisere og informere om defektene under avsnitt 4, kan kjøperen tape rettigheten til garantere per avsnitt 4. 10.6 Om kjøperen rapporterer mangler, enten under avsnitt 4 eller avsnitt 4.5, skal kjøperen gi oss muligheten til å inspisere de omtalte manglene og/eller få manglene inspisert av tredjeparter. Om kjøperen ansetter tredjeparter, inkludert eksperter, for å inspisere varene eller for å fastsette tilstedeværelse av mangler, skal vi kun være forpliktet til å dekke kostnadene for inspeksjonen om en omgående ekspertundersøkelse er krevd og vi ikke utfører den omtalte undersøkelsen med en gang. 10.7 Om kjøperen reiser et garantikrav mot oss, er vår innledende forpliktelse begrenset til en ny forsendelse av bestillingen (korrigering av mangelen eller levering av et mangelfritt produkt). Skulle vi avvise en ny forsendelse eller om en ny forsendelse svikter eller er ansett som urimelig av kjøperen, kan kjøperen redusere kjøpsprisen eller trekke seg fra kontrakten. Kjøperen er ikke berettiget til skader (avsnitt 11.2). 10.8 Om kjøperen er berettiget til en ny forsendelse gjennom levering av mangelfrie varer, har vi rettigheten til å justere mangfoldigheten basert på tilgjengelighet, forutsatt at justeringen er ansett som rimelig av kjøperen. 11. Krav for skader 11.1 Om kjøperen er berettiget krav for skader eller tilbakebetaling av utgifter på grunn av mangler og de omtalte kravene ikke er ekskludert under de ovenstående klausulene eller avsnitt 11.2, skal disse utløpe om et år. 11.2 Kjøperkrav for skader eller tilbakebetaling av utgifter, uansett juridisk grunnlag og spesielt på grunn av unnlatelse av å oppfylle gjeldsforpliktelser eller forbudte handlinger, er ekskludert med forbehold om følgende unntak: a) I tilfelle av krenkelse på avgjørende forpliktelser på grunn av mindre betydelig uaktsomhet skal vårt ansvar være begrenset til skade typisk sett oppstått i forbindelse med transaksjoner av denne typen. b) Skade som oppstår fra skade på liv, lem eller helse, forårsaket av uaktsom pliktforsømmelse hva som angår oss, eller uaktsom eller forsettlig pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller våre agenter. c) Annen skade forårsaket av en forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse hva som angår oss, eller forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller våre agenter. 11.3 Videre, er krav for skader av kjøperen som resulterer fra det følgende ikke ekskludert: skade som oppstår fra skade på liv, lem, eller helse forårsaket av pliktforsømmelse hva som angår oss eller tilsiktet pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller agenter, og annen skade forårsaket av en tilsiktet eller grovt uaktsom pliktforsømmelse hva som angår oss eller tilsiktet eller grovt uaktsom pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller agenter. 12. Råd, plantebeskyttelse, kultivering 12.1 Lagringstips, planteinstruksjoner, informasjon om bestandighet, råd om plantebeskyttelse og andre råd er ikke underlagt kjøps- eller leveringsavtaler. De representerer kun ikke-bindende informasjon, om ikke annet er uttrykkelig dekket under avtalen. De avløser ikke kjøperen fra sin forpliktelse til å riktig og profesjonelt lagre og behandle de leverte varene og utføre nødvendig påpasselighet, spesielt ved bruk av pesticider og gjødsling, så vel som vekstfremmende midler og hemmere. Muligheten for at patogener kan ødelegge den indikerte bestandigheten kan ikke utelukkes. 12.2 Om vi forsyner råd for plantebeskytelse og informasjon angående bestandighet, sier kjøperen seg enig i å først teste de anbefalte tiltakene på en del av varene før han/hun fortsetter med de anbefalte metodene for plantebeskyttelse. Kun om testen er vellykket skal metodene brukes på en generell basis. Planter som er

Sortiment våren 2019

testet må holdes under akkurat samme betingelser som de andre plantene som vil være underlagt metodene for plantebeskyttelse ved vellykket utførelse av testen. Til tross for begrensningene under disse vilkårene og betingelsene skal vi kun være ansvarlige for rådene for plantebeskyttelse som vi gir om de anbefalte metodene er riktig testet før bruk og kjøperen kan forsyne bevis på disse testene. Avsnitt 11.3 skal gjelde. 12.3 I beskyttelse av plantene skal kjøperen følge alle gjeldende lover, inkludert plantevernloven (Pfianzenschutzgesetz). Om vi gir råd om plantebeskyttelse avløser ikke dette kjøperen fra sitt ansvar om å følge gjeldende lover. 12.4 Kjøperen skal være ansvarlig for kultivering, spesielt med hensyn til valg og bruk av vekstfremmende midler og hemmere, gjødsel og pesticider. Kjøperen skal sikre kompatabiliteten av metodene som er brukt. Vennligst merk at skade kan oppstå om ikke-kompatible vekstfremmende midler og hemmere og pesticider er brukt. Vi er ikke ansvarlige for noen skader som oppstår fra kultiveringsfeil. Avsnitt 11.3 skal gjelde. 12.5 Beskrivelser, illustrasjoner, dyrkingsanbefalinger og annen informasjon uansett type og gitt enten av oss eller våre agenter, som f.eks. holdbarhetsinformasjon, så-, plantings- og innhøstingstid eller informasjon og anmerkninger gitt i forbindelse med dyrkings- og kultiveringsbetingelsene, er så nøyaktig som mulig basert på praktiske metoder og forsøksmetoder. Vi frasier oss ethvert ansvar for skader som resulterer av at slike beskrivelser, dyrkingsanbefalinger eller annen informasjon realiseres eller brukes. Kjøperen bærer selv risikoen og er ansvarlig for at produktene og dyrkingsanbefalingene for den planlagte dyrkingen egner seg under de lokale forholdene. Produktillustrasjoner i kataloger, på Internett eller annen publisering viser sorttypen til den enkelte sorten og ikke selve sorten. Disse illustrasjonene gir hverken uttrykkelig eller konkludent en garanti for innhøstingsresultatene. 13. Intellektuelle eiendomsrettigheter, lisenser, reproduksjon 13.1 Bruken av våre intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert kommersielle eiendomsrettigheter (plantebeskyttelse og varemerkebeskyttelse), opphavsrettigheter og bilderettigheter, er kun tillatt på basis av en lisensieringsavtale. Varer underlagt plantebeskyttelsen kan kun kultiveres og reproduseres etter kjøp under en lisensavtale. En separat lisensavtale skal signeres uten at kjøperen er berettiget til en slik avtale; lisensavtalen skal dekke lisensavgifter. 13.2 Plantebeskyttelsen er basert på gjeldende lover, spesielt plantebeskyttelsesloven (Sortenschutzgesetz). Vi vil kun levere beskyttete varianter av planter for kultivering og etterfølgende salg; kjøperen har ikke lov til å reprodusere reproduktivt materiale eller eksportere frodige materialer til et land som ikke forsyner plantebeskyttelse, om ikke annet er skriftlig avtalt. 13.3 Om mutasjoner/sport oppstår skal kjøperen informere oss øyeblikkelig, gi oss tilgang for undersøkelse og evaluering og frivillig gi oss prøver og avleggere av mutasjonene. 13.4 Om kjøperen angivelig får rettigheter fra oppdagelse av en mutasjon som kjøperen ønsker å selge eller beskytte sier kjøperen seg enig i å informere oss om dette på forhånd. Vi forbeholder oss rettigheten til å kreve våre egne rettigheter til mutasjoner. 13.5 Om kjøperen selger anskaffete rettigheter til mutasjoner skal kjøperen gi oss ugjenkallelige forkjøpsrettigheter; i tilfellet av en planlagt beskyttelse av slike rettigheter sier kjøperen seg enig i å tilby oss anvisning av sine rettigheter og, i tilfelle av deres ikke-overførbarighet, ha eksklusiv lisensiering til en passende pris. 13.6 Om partene ikke blir enige om en passende pris som omtalt ovenfor, skal en ekspert utpekt av vårt lokale landsbrukskontor ta den endelige avgjørelsen. 13.7 Kjøperen gir oss eller tredjeparter kontraktert av oss ugjenkallelig rettighet til å besøke planteområder etter varsel og ved avtale for å kunne verifisere samsvar med variantbeskyttelse. 13.8 Kjøperen kan ikke bruke varemerker og symboler brukt av oss for å differensiere sine produkter fra de av andre juridiske enheter eller selskaper, eller bruke varemerker og symboler som ikke betydelig skiller seg fra våre egne uten vår skriftlige og uttrykkelige tillatelse. 13.9 Vi gjør oppmerksom på at det kun er lov til å bruke GGN (GLOBAL G.A.P.- nummeret) til firmaet Volmary GmbH til produkter produsert av Volmary GmbH. Sørg for at GGN brukes i samsvar med GLOBAL G.A.P.- direktivet uten fare for misbruk. Velg best mulig praksis ved sporing og merking av produktene, f.eks. merking av GAP-sertifiserte produkter i bedriften for å kunne unngå at disse blandes. 14. Innfrielsessted 14.1 Innfrielsesstedet for alle tjenester under kontrakter mellom oss og kjøperen er Münster i Westphalia (Tyskland). 15. Jurisdiksjon 15.1 Tysk lov gjelder eksklusivt. CISG og andre konfliktlovreguleringer som muligens kan lede til anvendelighet av andre jurisdiksjoner, inkludert den såkalte Rome I reguleringen (EC 593/2008 datert 17. juni, 2008), er uttrykkelig utelukket. 15.2 Jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår fra kontraktsmessige forhold mellom oss og kjøperen er Münster i Westphalia (Tyskland) om ikke en annen eksklusiv jurisdiksjon er foreskrevet av loven. 16. Ansvarsklausul 16.1 Om en av klausulene i disse generelle vilkårene og betingelsene eller en annen klausul i en kontrakt mellom oss og kjøperen er eller blir fullstendig eller delvis ugyldig, skal resterende del av kontrakten forbli gyldig. Partene sier seg enige i å etablere en ny klausul som er så nære som mulig til den økonomiske hensikten for den ugyldige klausulen. Volmary GmbH, Hovedkvarter i Münster, Distriktsrett Münster HRB 12502, Administrerende direktører: Hubertus Volmary, Frank Hüdepohl Ansvarsfraskrivelse Vi har vært grundige og samvittighetsfulle under utarbeidelse av den nye katalogen. Vi tar imidlertid forbehold om trykkfeil. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil.


PowerLiner-ungplanter 28-enheters premiumstauder for kostnadseffektiv kultivering Volmary PowerLiner-staudeungplanter oppfyller ønsket om rask, ukomplisert kultivering. Staudene er tilgjengelige i praktiske enheter med 28 stk. kraftige ungplanter som er optimale til produksjon av 2- til 5-liters potter. I et løst kvalitetssubstrat utvikler ungplantene en frisk og frodig rotvekst helt fra starten. ■ Store, kraftige premiumungplanter ■ Kort kultiveringstid; energieeffektiv, kostnadsbespa-

rende produksjon ■ Bredt sortiment ■ Blomsterprakt allerede første året

I forbindelse med vårt store PowerLiner-sortiment kan du etter ønske også få bildeetiketter for et vellykket salg av ikkeblomstrende varer.

Mai 2018 Ma

Juni 2018 Ti

On

18 1 2 19 7 8 9 20 14 15 16 21 21 22 23 22 28 29 30

To

Fr

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

September 2018 Ma

Ti

On

To

Januar 2019 Ti

To

Fr

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

Mai 2019

To

Fr

22 1 2 3 23 4 5 6 7 8 9 10 24 11 12 13 14 15 16 17 25 18 19 20 21 22 23 24 26 25 26 27 28 29 30

Ma

Ti

On

Fr

40 1 2 3 4 5 6 7 41 8 9 10 11 12 13 14 42 15 16 17 18 19 20 21 43 22 23 24 25 26 27 28 44 29 30 31

Ma

Ti

On

On

To

Fr

September 2019 Ti

On

To

Fr

On

To

Fr

22 1 2 23 3 4 5 6 7 8 9 24 10 11 12 13 14 15 16 25 17 18 19 20 21 22 23 26 24 25 26 27 28 29 30

35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40 30

Ma

On

To

Fr

26 1 27 2 3 4 5 6 7 8 28 9 10 11 12 13 14 15 29 16 17 18 19 20 21 22 30 23 24 25 26 27 28 29 31 30 31 Ma

Ti

On

Fr

44 1 2 3 4 45 5 6 7 8 9 10 11 46 12 13 14 15 16 17 18 47 19 20 21 22 23 24 25 48 26 27 28 29 30

Ma

Ti

Ti

On

To

Fr

3 10 17 24 31

40 1 2 41 7 8 9 42 14 15 16 43 21 22 23 44 28 29 30

Fr

On

To

Fr

27 1 2 3 4 5 6 7 28 8 9 10 11 12 13 14 29 15 16 17 18 19 20 21 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 31

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

Ma

On

To

Fr

Ma

48 49 50 51 52 1

Ti

On

To

Fr

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Ma

Ti

On

To

Fr

14 1 2 3 4 5 6 7 15 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 17 22 23 24 25 26 27 28 18 29 30

August 2019 Ti

November 2019 To

Ti

April 2019 On

09 1 2 10 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 12 18 19 20 21 22 23 13 25 26 27 28 29 30

Ma

Ma

31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26 35 27 28 29 30 31

Desember 2018 To

Juli 2019 Ti

Oktober 2019 Fr

August 2018 Ti

Mars 2019 To

05 1 2 3 06 4 5 6 7 8 9 10 07 11 12 13 14 15 16 17 08 18 19 20 21 22 23 24 09 25 26 27 28

Ma

Ma

November 2018 To

Juni 2019 Ti

18 1 2 3 4 5 19 6 7 8 9 10 11 12 20 13 14 15 16 17 18 19 21 20 21 22 23 24 25 26 22 27 28 29 30 31

Ma

On

Februar 2019 On

01 1 2 02 7 8 9 03 14 15 16 04 21 22 23 05 28 29 30

Ma

Juli 2018 Ti

Oktober 2018 Fr

35 1 2 36 3 4 5 6 7 8 9 37 10 11 12 13 14 15 16 38 17 18 19 20 21 22 23 39 24 25 26 27 28 29 30

Ma

Ma

Ti

On

Ma

Ti

On

To

Fr

31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31

Desember 2019 To

Fr

44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30

Ma

Ti

On

To

Fr

48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 01 30 31

Arbeidernes dag: 01.05.18 | Kristi himmelfartsdag: 10.05.18 | Grunnlovsdag : 17.05.18 | 1. pinsedag: 20.05.18 | 2. pinsedag: 21.05.18 | Kristi legemsfest: 31.05.18 Jomfru Marias himmelfart: 15.08.18 | Reformasjonsdag: 31.10.18 | Allehelgensdag: 01.11.18 | 1. juledag: 25.12.18 | 2. juledag: 26.12.18 Første nyttårsdag: 01.01.19 | De hellige tre kongers dag: 06.01.19 | Langfredag: 19.04.19 | 1. påskedag: 21.04.19 | 2. påskedag: 22.04.19 | Arbeidernes dag: 01.05.19 Grunnlovsdag : 17.05.19 | Kristi himmelfartsdag: 30.05.19 | 1. pinsedag: 09.06.19 | 2. pinsedag: 10.06.19 | Kristi legemsfest: 20.06.19 | Jomfru Marias himmelfart: 15.08.19 Reformasjonsdag: 31.10.19 | Allehelgensdag: 01.11.19 | 1. juledag: 25.12.19 | 2. juledag: 26.12.19


FORKLARING & SYMBOLER

Sortiment våren 2019

Forklaring Symbol

Betydning

Symbol

Betydning

Symbol

Betydning

Generativ formering

Planteavstand løk (cm)

®

Registrert merke

Vegetativ formering

Vekstperiode løk (uker)

Beskyttet sort

Løkformering

Duftende

(x)

Ved behov

Oppreist vekst

Bie- og sommerfuglvennlig

Halvt hengende / krypende vekst

Pottestørrelse (cm)

Hengende vekst

Vekstperiode f.o.m. ungplante (uker)

Klatrende vekst

Naturlig blomstringstid (måned)

Frøbehov / 1000 planter

Veksttemperatur (°C)

OUT

Såperiode (måned)

Beskjæring / topping

HB

Spiringstemperatur (°C)

Bruk av veksthemmere

Fleuroselect gullmedalje

Spiringsperiode (dager)

Høyde (cm)

Fleuroselect kvalitetssegl

Vekstperiode såing til ungplante (uker)

/m2

x

1 til 2 ganger

xx

Flere ganger Levering under ordning med forsøksfrø

P

Pakke

Egnet til friland

Mulig i ampel

Plantetetthet Kan produseres i sluttkundens merkekonsepter. For nærmere informasjon, se side 4 ff. og på www.volmary.com.

Frøbehov korn / ha (mill.)

Settdyrking mulig

Såavstand (cm)

Tørking mulig

Vekstperiode grønnsaker (uker)

Planteavstand i cm

Sort / serie Volmary

TKV (tusenkornvekt)

Spiselig gresskar

Kun tilgjengelig som frø

Frøbehov / 1000 potter

Antall løk / potte

Ungplanter tilgjengelige

Frøbehov / 1000 planter

Blomstrer Blomstrer første året 1. året

Resistenser

Antall løk (pr. kg)

Plantebehov løk (m²)

Denne sorten finnes som foredlet variant

Planteperiode løk (måned)

Hobbysort

Sortene som er merket med offisielle økologiske symboler, kommer fra godkjent økologisk produksjon og er kontrollert av QC & I GmbH (DE-ÖKO-013) iht. Rådsforordning (EF) om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter.

Ungplante- og frøsystemer Frøplanter

Stiklinger

128 | 144 | 180 | 264 | 336 | 480

Antall celler / frøplantebrett

54 | 84 | 90

Antall celler / brett med priklete ungplanter

28 | 50 | 51 | 60 | 70 | 77 | 84 Antall celler / stiklingsbrett 96 | 104 | 128 | 144 | 180 | URC

Frø

Løk

SEED Frø

z Løk


www.volmary.com Follow us!

Stachys 'Conito ® '

Osteospermum 'Erato ® Double Yellow'

Rosmarinus 'Saunoa ® '

Mandevilla 'Sundaville ® Red'

Fuchsia 'Fuchsita ® Deep Pink-White'

Lycopersicon 'Tomberry ® Yellow'

Smallanthus 'Inka'

Rudbeckia 'Summerdaisy's ® Red Bicolor'

NORGRO AS Staffan Bengtsson Produktsjef Blomster & Planteskoler Mobil: 916 93 103 E-post:  staffan.bengtsson@norgro.no Merete Hokstad Ordrebehandler Mobil: 918 26 183 E-post: merete.hokstad@norgro.no Kristin Bjørgli Evensen Fagkonsulent Blomster Mobil: 952 79 237 E-post: kristin.bjorgli.evensen@norgro.no www.norgro.no

Lycopersicon 'Bolstar Sensatica'

Buddleja 'Summer Bird ® White'

Art.nr. 999883

Petunia 'Pegasus ® Special Pink Splash'

Cucurbita 'Amoro'

Volmary våren 2019  

Ungplanter og frø våen 2019

Volmary våren 2019  

Ungplanter og frø våen 2019