Hotel Pier5

Page 1

INSPIRATION

Pier 5 Hotel guider dig til unikke oplevelser

INSPIRATION

HISTORIE

Få en bid af det

HISTORY

Taste historic Aalborg

KULTUR

Aalborgs levende kulturscene

CULTURE

Aalborg’s vibrant cultural scene

historiske Aalborg
Pier 5 Hotel guides you to unique experiences

What is it that drives someone to greatness?

To take on the unknown, venture into the unseen and dare all? This is the spirit that gave birth to TUDOR. This is the spirit embodied by every TUDOR Watch. Some are follow. to dare.

Snowflake hands

A hallmark of TUDOR divers’ watches since 1969

Manufacture Calibre MT5813 with 70-hour “weekend-proof” power-reserve, silicon hair-spring and COSC-certification

Five-year transferable guarantee with no registration or periodic maintenance checks required

BISPENSGADE 13 - 9000 AALBORG
BLACK BAY CHRONO 41 millimetre case

VELKOMMEN TIL

PIER 5 MAGAZINE

En overnatning på Pier 5 Hotel er mere end en luksuriøs hoteloplevelse i lækre kvalitetsomgivelser – det er en livsstilsoplevelse på internationalt niveau.

Vi byder dig velkommen på vores eksklusive designhotel, hvor du blandt andet kan nyde en drink i den rolige atmosfære på vores innovative cocktailbar VAERFT, lade dig friste af søde lækkerier til Aalborgs Hyggeligste Kagebord og slappe af til fredagsbar med live jazz.

Vi står også klar til at guide og inspirere dig til nye oplevelser, kultur og livsstil. Hotellet er altid i udvikling og bevægelse, for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse – og skabe minder for livet.

Hotellets ultimative samlingspunkt er VAERFT Cocktail Bar, hvor du kan slappe af i det hyggelige loungemiljø. Her serverer vi nyskabende og smagfulde cocktails for enhver smag. Hvis du bladrer om på side 22, kan du læse mere om vores visioner for baren fra vores ambitiøse barchef.

Vil du på opdagelse i Aalborg, er mulighederne også mange. På side 26 kan du læse mere om byens rige kultur- og musikliv, hvor leder af Musikkens hus, Lasse Rich Henningsen, fortæller, og på side 14 kan du lade dig inspirere til flere fantastiske seværdigheder og oplevelser i Aalborg og omegn.

Rigtig god fornøjelse!

Hotelchef Mike Sthyr

WELCOME TO PIER 5 MAGAZINE

An overnight stay at Pier 5 Hotel is more than just a luxurious hotel experience in high-quality surroundings—it's a lifestyle encounter on an international level. We warmly welcome you to our exclusive design hotel, where you can enjoy a drink in the serene ambiance of our innovative cocktail bar, VAERFT, indulge in sweet delights at Aalborgs Hyggeligste Kagebord, and unwind at our Friday bar accompanied by live jazz.

We are also here to guide and inspire you towards new experiences, culture, and lifestyle. The hotel is continuously evolving and progressing to provide you with the best possible experience—and to create memories that last a lifetime. The ultimate gathering spot of the hotel is the VAERFT Cocktail Bar, where you can relax in a cozy lounge setting. Here, we serve innovative and flavorful cocktails to suit every taste. Turn to page 22 to read more about our ambitious bar manager's vision for the bar.

If you’re keen to explore Aalborg, the possibilities are abundant. On page 26, you can learn more about the city's rich cultural and musical scene, with insights from Lasse Rich Henningsen, the head of Musikkens Hus. On page 14, find inspiration for more fantastic sights and experiences in and around Aalborg.

Enjoy your read!

Hotel Manager Mike Sthyr

GB 3

INDHOLD

6 | DESIGNHOTEL I VERDENSKLASSE

Eksklusivt designhotel på internationalt niveau, der giver dig inspiration til oplevelser og livsstil.

WORLD-CLASS DESIGN HOTEL

An exclusive design hotel of international caliber that inspires experiences and lifestyle.

14 | 7 OPLEVELSER I AALBORG

Nordjyllands hovedstad byder på et væld af oplevelser, der blot venter på at blive udforsket.

7 EXPERIENCES IN AALBORG

The capital of North Jutland offers a wealth of experiences just waiting to be explored.

22  | COCKTAILS MED UDSIGT

På hotelbaren VAERFT bliver alle sanser forkælet. Mød barchef Mette Marx Christensen.

COCKTAILS WITH A VIEW

At the hotel bar VAERFT, all your senses are pampered. Meet the bar manager, Mette Marx Christensen.

Foto: Kjetil Løjte / Destination NORD Udgiver: nord A/S | Skanderborgvej 232, 2 | 8260 Viby J www.nordnord.dk Salgsansvarlig: Mads Møldrup Sørensen - mms@nordnord.dk - 3697 0081 Redaktør: Birgitte Klahn | Layout: Rikke Axelsen | nord-id: 10329 | Vi tager forbehold for trykfejl 4

28 | 10 ÅR I MUSIKKENS HUS

Aalborgs musikalske samlingspunkt fylder rundt.

MUSIKKENS HUS CELEBRATES 10TH ANNIVERSERY

Aalborg's musical gathering place celebrates a milestone.

32

| HISTORIEN OM

BÜHLMANN

Fokus på bæredygtig udvikling og grønne løsninger.

THE STORY OF BÜHLMANN

Focus on sustainable development and green solutions.

36 | FRA INDUSTRIBY TIL GRØN VIDENSBY

En by i rivende udvikling.

FROM INDUSTRIAL CITY TO GREEN KNOWLEDGE HUB

A city undergoing rapid transformation.

40 | UNIK GOURMET PÅ SCHEELSMINDE

En verden af kvalitet i hyggelige og historiske rammer.

UNIQUE GOURMET EXPERIENCE AT SCHEELSMINDE

A world of quality in cozy and historical surroundings.

42 | DET SKER I AALBORG

Uanset årstiden finder du altid et væld af spændende aktiviteter i Aalborg.

EVENTS IN AALBORG

Regardless of the season, you will always find a plethora of exciting activities in Aalborg.

Hus  /  Foto: Destination NORD/ Lasse Bruhn / @koebenhavnsk 5
Musikkens

DESIGNHOTEL I VERDENSKLASSE

På ganske få år har Pier 5 cementeret sig som et eksklusivt designhotel på internationalt niveau. Men ligesom Limfjordens vand er hotellet i konstant bevægelse, og som gæst kan du ikke blot nyde den afslappede atmosfære i de lækre kvalitetsomgivelser, men også hente fornyende inspiration til oplevelser og livsstil.

Med sin fantastiske placering på kanten af Aalborgs havnefront har Pier 5 Hotel en betagende udsigt til Limfjordens vuggende bølger. Den salte havbrise kildrer i næsen, og den maritime stemning fortsætter inden for hotellets døre. Her afspejles den særlige lokation i rå detaljer som blotlagte bjælker og gamle skibslamper, ligesom hotellets navn sender en kærlig tanke til fortidens industrihavn, hvor der på havnemolen blev

læsset kul på Rendsburggade 5 – Pier 5 Hotels nuværende adresse.

”Ved at kombinere den industrielle stil med danske design- og kvalitetsmøbler har vi skabt et hotel med et internationalt snit. Vi har fået anerkendelse i flere verdenskendte medier som Vogue og Forbes, hvilket vi er utroligt stolte af,” udtaler hotelchef Mike Sthyr.

Et levende hus

På Pier 5 er ambitionerne tårnhøje, og selvom hotellet allerede har opnået international anerkendelse, hviler Mike Sthyr bestemt ikke på laurbærrene. Hotellet er altid i bevægelse, og næste skridt er udviklingen til at blive et reelt livsstilshotel.

”Grundlæggende handler det om, at vi gerne vil berøre og inspirere vores gæster. Skabe gode minder. Men det stiller også store

6

krav til, at vi fortsat udvikler os, så gæsterne kommer ind og ser, at hotellet er i live. Det er både gennem store og små tiltag, fra kunstudstillinger til cocktailbanko. Vi er ikke bange for at blande det utraditionelle med det eksklusive. I restauranten har vi for eksempel som noget nyt fået opsat langbord. Det er på en måde en invitation til vores gæster om at komme i kontakt med nye, spændende mennesker og få en oplevelse på den måde. Jeg bliver altid helt rørt, når nogen sætter sig sammen – så kan jeg se, at vi rykker på vores visioner.”

Værtskabet er i centrum på hotellet. En stor del af hotellets processer, eksempelvis check-in, er blevet digitaliseret, så man som gæst kan checke ind direkte fra sin telefon. På den måde kan personalet i stedet fokusere på at give gæsterne et uforglemmeligt, skræddersyet ophold.

”Det fokus finder man ikke på samme måde andre steder. Vores rolle her på hotellet er i langt højere grad at være nærværende værter og guide gæsterne i retning af gode oplevelser. Det er noget af det, som gør et ophold her til noget helt særligt.”

ET MIKROKOSMOS AF NORDJYLLAND

På trods af det internationale udsyn er hotellet også dybt forankret i det nordjyske, og den forankring er de stolte af på Pier 5 Hotel.

”Man kan sige det sådan, at jeg gerne vil have, at Pier 5 skal være et mikrokosmos af Nordjylland. Kulturen, oplevelserne og kunsthåndværket – niveauet heroppe er

så højt. Det er også derfor, vi arbejder tæt sammen med caféer, restauranter, gallerier og kultursteder i området. Det er en del af vores historiefortælling.”

Blandt samarbejdspartnerne er profilerede steder som Textur, Musikkens Hus og Utzon Centeret, og paletten udvides løbende. Et nyt samarbejde er for eksempel lige indgået med Penny Lane Café, der er samarbejdspartner på attraktive arrangementer som

7

Afternoon Tea og Aalborgs Hyggeligste Kagebord, ligesom der udstilles kunst fra det anerkendte Galerie Wolfsen. Og når nye samarbejder indgås, er det afgørende for Mike Sthyr, at værterne på hotellet har et godt kendskab til deres samarbejdspartnerne.

”Vi vil gerne formidle den nordjyske kultur– og byliv troværdigt. Derfor kommer alle vores værter selv ud og prøver tingene, smager maden, ser udstillingerne. Som gæst her kan man mærke, at værterne selv har en stor viden og førstehåndskendskab til de ting, de henviser til. Der ligger også en stor stolthed i det for personalet – vi er jo alle sammen aalborgensere,” slutter han med et lille smil.

"Vi vil gerne formidle den nordjyske kultur– og byliv troværdigt.
Derfor kommer alle vores værter selv ud og prøver tingene, smager maden, ser udstillingerne."
Mike Sthyr Hotelchef, Pier No. 5
8

WORLD-CLASS DESIGN HOTEL

In just a few years, Pier 5 has established itself as an exclusive, internationally renowned design hotel. Like the ever-moving waters of Limfjorden, the hotel is in a constant state of flux. Guests can not only enjoy the relaxed atmosphere within luxurious, high-quality surroundings but also find fresh inspiration for experiences and lifestyle

Perched on the edge of Aalborg's waterfront, Pier 5 Hotel boasts a breathtaking view of Limfjorden’s gentle waves. The salty sea breeze tingles your nose while the maritime ambiance permeates through the hotel’s interior. The unique location is reflected in raw accents such as exposed beams and antique ship lamps, and the hotel’s name lovingly nods to the historic industrial harbor where coal was once loaded at Rendsburggade 5—now the address of Pier 5 Hotel.

"By combining industrial style with Danish design and quality furniture, we’ve created a hotel with an international flair. We’ve been recognized in globally renowned publications like Vogue and Forbes, which we are incredibly proud of," says hotel manager Mike Sthyr.

A VIBRANT HOUSE

At Pier 5, ambitions reach for the sky, and despite already earning international acclaim, Mike Sthyr certainly isn’t resting on his laurels. The hotel is always evolving, with the next step being its transformation into a true lifestyle hotel. "Fundamentally, it's about touching and inspiring our guests. Creating fond memories. But this requires us to continually innovate so that guests see the hotel is alive. This includes both grand and small initiatives, from art exhibitions to cocktail bingo.

We're not afraid to mix the unconventional with the exclusive.

For example, we have recently introduced long tables in our restaurant. It’s an invitation for our guests to connect with new, intriguing people and have an experience in that way. I always get emotional when I see people sitting together—it shows we are moving forward with our vision."

Hospitality is at the heart of the hotel. Many of the hotel's processes, like check-in, have been digitized, allowing guests to check in directly from their phones. This enables the staff to focus on delivering an unforgettable, tailor-made stay.

"You won't find this kind of focus elsewhere. Our role here at the hotel is much more about being attentive hosts and guiding guests toward great experiences. It’s one of the things that makes a stay here truly special."

A MICROCOSM OF NORTH JUTLAND

Despite its international outlook, the hotel is deeply rooted in North Jutland, and this connection is something Pier 5 Hotel takes great pride in.

"You could say that I want Pier 5 to be a microcosm of North Jutland. The culture, experiences, and craftsmanship—the level here is so high. That is why we work closely with cafes, restaurants, galleries, and cultural sites in the area. It’s part of our storytelling."

Among its partners are well-known venues like Textur, Musikkens Hus, and the Utzon Center, and the list is continually growing. Recently, they entered a partnership with Penny Lane Café, collaborating on attractive events like Afternoon Tea and Aalborgs Hyggeligste Kagebord, as well as exhibiting art from the renowned Galerie Wolfsen. When new partnerships are formed, Mike Sthyr ensures that the hotel's hosts are well-acquainted with their collaborators.

"We want to authentically convey North Jutland’s culture and city life. That’s why all our hosts personally experience, taste, and see everything. As a guest here, you can sense that the hosts have extensive knowledge and firsthand experience of what they recommend. There's also a great deal of pride among the staff— after all, we are all Aalborg natives," he concludes with a smile.

GB 9

Aalborg Golf Klub

Golf, mad og overnatning af høj standard

Kontakt os, og hør meget mere om vores fantastiske gol�klub.

Aalborg Golf Klub er en af Danmarks bedste og en af Skandinaviens ældste gol�klubber. Etableret i 1908 som Danmarks klub nummer 2 råder vi over 27 fantastiske huller i et smukt park anlæg.

Kun 15 minutter fra Aalborg Centrum �inder du et anlæg i højeste standard – nomineret til Danmarks bedste gol�bane �lere år i træk af World Golf Awards og tidligere vært for både DM, EM og Challenge Tour.

Aalborg er Nordjyllands hovedstad og betragtes af mange som Nordens Paris. Her �inder du fantastiske oplevelser og minder for livet. Overnat hos vor partner Hotel Scheelsminde, og nyd de smukke omgivelser, den gode mad og golf i verdensklasse.

10
Jægersprisvej 35 | 9000 Aalborg | Tlf. +45 98 34 14 76 | mail@aalborggolfklub.dk | www.aalborggolfklub.dk
SKAGEN Sankt Laurentii Vej 80 9990 Skagen · gw.dk
GALERIE WOLFSEN

INDBYDENDE FROKOSTRETTER OG UDSØGTE KAGER

▪ ANNONCE ▪

På Boulevarden, lige i hjertet af Aalborg, ligger en af Danmarks allerhyggeligste caféer: Penny Lane Café. Her har Jonas og Christina Hütscher-Hejlesen inviteret glade gæster ind siden 2018, hvor de overtog som ejere. Caféen, som har sit navn efter Henrik Rosdahls legendariske fiskerestaurant, lægger vægt på den rolige og imødekommende atmosfære.

„Vi vil gerne have, at gæsterne skal føle, det er et åndehul, når de træder herind. At de bare kan trække vejret og slappe af. Her er alle velkomne, høj som lav. Uanset om du bare trænger til en enkelt kop kaffe eller et helt frokostmåltid. Vi plejer at sige, at man jo sjældent går på café for at snakke med tjeneren, så vi giver gæsterne god plads –men står selvfølgelig altid klar til at yde god service,“ fortæller Jonas Hütscher-Hejlesen.

Lækre frokostretter

Selvom caféen, der med årene har åbnet hele tre lokationer rundt om i byen, især er kendt for sine udsøgte kager, er Penny Lane Café bestemt ikke kun bageri og konditori. Her kan også købes et stort udvalg af lækre frokostretter. Lune kyllingewraps, delikate smørrebrød og varmrøget laks er bare nogle af de indbydende sager, der står på frokostmenuen, og som kan nydes i det hyggelige cafémiljø eller tages med på farten.

„Vi kan lave frokost til enhver smag, uanset hvad man lige er på udkig efter. Tapas, salater, sandwiches. Det er bare at komme ind og se udvalget, så skal du nok blive fristet.“

Glade gæster

De seneste år har Penny Lane Café oplevet en stigende popularitet og efterspørgsel, og

spørger man Jonas Hütscher-Hejlesen, er han ikke i tvivl om hvorfor:

„Gæsterne kommer igen og igen, fordi de ved, hvad de får her. Vi er ikke bange for at holde fast i en lidt mere traditionel menu. Vi serverer stadig brød og kager med sukker og gluten. Vi ved, hvad vi er gode til her i huset, og det er det, vi holder fast i.“

Penny Lanes delikate udvalg kan også opleves på Pier 5 Hotel, hvor man kan deltage i Afternoon Tea eller Aalborgs Hyggeligste Kagebord.

„Det er et samarbejde, vi er enormt glade for – men det er om at slå til hurtigt – billetterne bliver revet væk,“ slutter Jonas Hütscher-Hejlesen med et stort smil.

12

og snup et

info@pennylanecafe.dk www.pennylanecafe.dk

13 Nyd en
i hjertet af Aalborg
lækker frokost
-
stykke konditorkage til dessert Penny Lane Café & Konditori Boulevarden 1A og Kjellerupsgade 1A 9000 Aalborg Tlf: 9812 5800

OPLEVELSER I AALBORG

Nordjyllands hovedstad indeholder et væld af oplevelser og -seværdigheder, der blot venter på at blive udforsket. Fra moderne kunstoplevelser over enestående arkitektur og kultur til rekreative områder, der indbyder til afslapning og samvær.

14

1

KUNSTEN

Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg er et moderne kunstmuseum, hvor du kan opleve dansk og international kunst fra 1900-tallet og frem til i dag. Museets faste samling består af over 4000 værker, og i udstillingssalene kan du gå på opdagelse i værker fra samlingen og finde interessante særudstillinger. Den hvide marmorbygning fra 1972 er tegnet af den verdensberømte finske arkitekt, Alvar Aalto, der blandt andet er kendt for at bruge lyset aktivt i sine rum.

2

NORDKRAFT

I det tidligere kraftværk, der engang forsynede aalborgenserne med elektricitet, finder du i dag et af Aalborgs samlingspunkter for kultur, sport og fritidsaktiviteter. Nordkraft er byens kultur- og aktivitetshus, og som besøgende kan du opleve alt fra teaterforestillinger og biograffilm til klatring, comedy, koncerter og kunstudstillinger.

Foto: Charlotte Jakobsen
15
Foto: Diana Aud

3

EGHOLM

Det tager kun fem minutter med Egholmfærgen fra Aalborg, og pludselig er byens travlhed forvandlet til ø-stemning på Egholm. Den lille ø midt i Limfjorden optager seks kvadratkilometer, og du kan opleve det rige natur- og dyreliv, hvis du følger en af øens fire vandreruter. Undervejs finder du desuden mange hyggelige spots, hvor du kan nyde naturen og en medbragt madpakke.

4

STREETART

Går du en tur i Aalborgs gader, vil du hurtigt lægge mærke til byens streetart, der pryder alt fra bymure til husgavle. De seneste ti år er kunstværkerne blevet en integreret del af byens DNA, der løbende er blevet flere og i skrivende stund tæller mere end 80 værker rundtom i byen. Du kan både nyde malerier af danske kunstnere samt internationale navne, der har lagt vejen forbi Nordjylland for at udsmykke en lille del af byen.

Foto: Frederik Sørensen
12 16
Foto: Fotograf: Kjetil Løite. Copyright: Oliver Vernon, 2019, Løkkegade

5

MUSIKKENS HUS

Med fire koncertsale, fem scener, en særklasse restaurant og hjemsted for både Aalborg Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium er Musikkens Hus et kulturelt samlingspunkt i Aalborg. Uanset om du er til pop, rock, jazz eller opera, præsenterer Musikkens Hus den højeste kunstneriske kvalitet inden for alle musikalske genrer. Det internationale koncerthus er opført af det anerkendte østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au og åbent for besøgende, der vil opleve husets spændende arkitektur indefra.

6

VESTRE FJORDPARK

Med kort afstand til Aalborg midtby ligger Vestre Fjordpark, der er et stort og rekreativt område, hvor man kan finde åbne aktivitets- og legearealer samt badefaciliteter. Parken er inddelt i seks områder kaldet Stranden, Tangen, Kilen, Fladen, Krattet og Skoven, som hver har deres kendetegn. Særligt i sommerhalvåret er det 165.000 m2 store område samlingssted for aalborgensere og turister i alle aldre, som elsker natur og vandsport.

Foto: Visit Nordjylland
17
Foto: Kjetil Løite

7

UTZON CENTER

Placeret midt på Aalborgs havnefront finder du den arkitektoniske perle, Utzon Center, der er skabt af den verdenskendte og prisvindende arkitekt Jørn Utzon og hans søn Kim Utzon. Værket stod færdigt i 2008 og blev dermed det sidste værk af den danske stjernearkitekt, der døde samme år. På Utzon Centret kan du opleve spændende udstillinger i storslåede rammer, hvor arkitekturen vækker din nysgerrighed og leger med dine sanser. Du kan bl.a. finde det permanente ’Utzon Gallery’, der guider dig igennem Jørn Utzons liv og karriere, samt skiftende udstillinger.

Copyright:
Center. 18
Foto: Rasmus Hjortshoj. Utzon

7 EXPERIENCES IN AALBORG

As the capital of North Jutland, Aalborg boasts a wealth of attractions and sights, all waiting to be discovered. From modern art experiences and remarkable architecture and culture to recreational areas perfect for relaxation and companionship.

KUNSTEN

Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg is a contemporary art museum where you can immerse in Danish and international art from the 20th century to the present day. The museum's permanent collection includes over 4,000 works, and in the exhibition halls, you can explore pieces from the collection alongside interesting special exhibitions. The white marble building constructed in 1972 was designed by world-famous Finnish architect Alvar Aalto, who is also known for his active use of light within spaces.

NORDKRAFT

The former power plant once providing Aalborg residents with electricity, today houses one of Aalborg's cultural hubs for sports and leisure activities. Nordkraft is the city's culture and activity center, where visitors can enjoy everything from theater performances and cinema to climbing, comedy, concerts, and art exhibitions.

EGHOLM

Just a five-minute ferry ride from Aalborg takes you away from the city hustle to the island vibes of Egholm. This small island in the Limfjord covers six square kilometers and offers rich wildlife which can be experienced along any of its four hiking trails. Throughout your journey, you'll also find numerous cozy spots to enjoy the natural surroundings and your packed lunch.

STREET ART

A walk through the streets of Aalborg will quickly reveal the city's street art, adorning everything from walls to building facades. Over the past decade, these artworks have become an integral part of the city's DNA, now numbering over 80 pieces scattered around the city. Enjoy paintings by both Danish and international artists who have stopped by North Jutland to leave their mark.

MUSIKKENS HUS

Featuring four concert halls, five stages, a top-class restaurant, and serving as a home to both the Aalborg Symphony Orchestra and the Royal Academy of Music, Musikkens Hus is a cultural focal point in Aalborg. Whether you favor pop, rock, jazz, or opera, Musikkens Hus offers the highest artistic quality in all musical genres. The international concert hall was designed by the renowned Austrian architectural firm Coop Himmelb(l) au and welcomes visitors interested in experiencing its fascinating interior architecture.

VESTRE FJORDPARK

Just a short distance from downtown Aalborg, Vestre Fjordpark is a vast recreational area featuring open activity and play areas, as well as bathing facilities. The park is divided into six zones: The Beach, The Spit, The Basin, The Flat, The Thicket, and The Forest, each with their own unique features. Especially during the summer months, the 165,000 m2 area becomes a gathering place for Aalborg residents and tourists of all ages who enjoy nature and water sports.

UTZON CENTER

Situated in the heart of Aalborg's waterfront, you'll find the architectural gem, the Utzon Center, created by the world-renowned and award-winning architect Jørn Utzon and his son Kim Utzon. Completed in 2008, it stands as the last work of the Danish star architect who passed away that same year. At the Utzon Center, visitors can encounter exciting exhibitions within majestic settings where the architecture piques your curiosity and plays with your senses. You'll find, among others, the permanent 'Utzon Gallery' which takes you through Jørn Utzon's life and career, as well as changing exhibitions.

GB 19

Velkommen tilLeben . Skønt lille spisested

Vi har skabt en lille oase i den travle hverdag for kvarterets beboere og alle I andre skønne aalborgensere. Man kan altid kigge ind hos Leben, hvor man finder et afslappet farverigt og lækkert Lebensrum.

Vi har den gode stemning, og vi har alt fra smørrebrød til aftensmad og snacks samt et godt glas vin, en god øl, et koldt glas lemonade og skøn kaffe.

Leben Take away & Nydelse

Østre havnegade 26 • 9000 Aalborg

Maria Hartmann • Tlf. 7370 2595 • info@lebenaalborg.dk www.lebenaalborg.dk

take
ved
og
away
Stjernepladsen

FUSION MELLEM DET JAPANSKE OG FRANSKE KØKKEN

Restaurant Fusion er en fusion mellem det japanske og franske/ europæiske køkken. Her sætter vi mad og vin højt, men vores gæster endnu højere. Hele Fusion-teamet arbejder for at give vores gæster en oplevelse i særklasse. VI går op i samspillet mellem mad og vin; måden det serveres på – og ikke mindst en engageret og nærværende betjening.

KVALITET, STIL OG EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER

Vi er mere end en restaurant. Vi hjælper gerne med afvikling af forskellige privatfester, firmaarrangementer, konferencemiddage, events og møder. Vores flotte lokaler samt den unikke beliggenhed på Aalborg Havnefront danner de perfekte rammer til jeres næste fest.

Vi har lokaler, som kan rumme fra 20-300 gæster, og vi kan skræddersy et setup e er jeres behov og ønsker.

Strandvejen 4, st.tv. 9000 Aalborg Tlf. 35123331 restaurantfusion.dk

COCKTAILS MED UDSIGT TIL FJORDEN

På VAERFT Cocktail Bar udtænkes der hele tiden nye, innovative og sanselige oplevelser. Med den engagerede barchef, Mette Marx Christensen, i spidsen, er baren ved at cementere sin plads som et samlingspunkt i Aalborg.

22

Fra Italien til Aalborg

VAERFT, der har sit navn efter det gamle kulværft, Aalborg Vaerft A/S, der tidligere lå på netop hotellets nuværende adresse, er på en mission: at udvikle spektakulære cocktails med nyskabende metoder, der ikke tidligere er set på Aalborgs barscene. I sommeren 2023 trådte Mette Marx Christensen til som barchef.

”Jeg trådte til som barchef sidste sommer, men har arbejdet på hotellet i to år. I begyndelsen var det som teamleder i køkkenet. Jeg har nok altid haft det gen, der gør, at jeg gerne vil give folk en god oplevelse. Mit første arbejde var som tjener på en lille, lokal italiensk restaurant. Det har bare altid været min branche, og det var nok også det, der førte til, at jeg besluttede at tage en uddannelse i Hospitality Management. For at blive endnu dygtigere til at arbejde med relationer og værtskab.”

På VAERFT er der da også særligt fokus på det gode værtskab og den gode storytelling. Derfor er det også vigtigt for Mette Marx Christensen ikke kun at varetage de

administrative opgaver, men også selv stå bag baren, udvikle nye events og selv have en føling med cocktailhåndværket.

”Barfaget er virkelig vokset på mig. Det håndværk og de teknikker, som barfolk har, synes jeg er vildt spændende. Nørderiet er fantastisk. Bare det, at der er forskel på udfaldet, alt efter om du ryster shakeren den ene vej eller den anden,” smiler hun. Samtidig er VAERFT også en bar med plads til store drømme og utraditionelle arrangementer.

”Et typisk hotel holder ikke bingoaften og kagebord, men på VAERFT er vi ikke bundne af faste forestillinger om, hvad en hotelbar skal være. Vi er meget mere end en hotelbar, og her på stedet er der ikke noget, der hedder nej. Uanset hvilken idé man får, så bliver den taget godt imod. Måske bliver den ikke altid ført ud i livet på præcis den måde, man lige forestillede sig først, men den bliver modtaget, overvejet og justeret, indtil den kan bruges. En god idé kan altid bruges. Det elsker jeg virkelig ved mit arbejde her.”

En ny forelskelse hver gang

Netop den kreative del af arbejdet spiller en stor rolle for Mette Marx Christensen. For hende er det alfa og omega, at gæsterne bliver overraskede og nysgerrige, når de får deres drinks serveret.

”Vi vil gerne præsentere gæsterne for noget, de ikke er vant til at smage. Når vi laver cocktails, tager vi typisk udgangspunkt i en klassiker og arbejder videre på den, tilføjer flere smags- og sanseindtryk. Bartenderne har også en stor frihed til at skabe deres egne fortællinger, så alle oplevelser bliver unikke. Man kan som gæst forelske sig i noget nyt hver gang. Vi laver også mange af ingredienserne fra bunden, netop så der kommer mere kvalitet og personlighed i de ting, vi serverer.”

På VAERFT fremstiller de for eksempel både sirupper og puréer selv, ligesom de også selvstændigt udvikler nye måleforhold. Spiritussen udvælges omhyggeligt på baggrund af både den gode smag, men også historien, som spiritusproducenterne præsenterer.

23

”Den fortælling adskiller VAERFT fra mange andre barer i Aalborg. At vi kan fortælle de små historier, der ligger bag produkterne, at vi har en personlig kontakt til leverandørerne. Vi kan fortælle alle de historier, man ikke kan læse sig til.” Og så er bæredygtigheden også i fokus.

”Det er enormt vigtigt for mig også at tænke bæredygtighed ind i den gastronomiske oplevelse. Jeg går op i at handle lokalt og økologisk. Det er helt grundlæggende for vores arbejde,” fortæller Mette Marx Christensen.

Alle er velkomne

Hos VAERFT er der en klar ambition om at blive et samlingssted i byen. At komme på kortet som en af Aalborgs cocktailbarer. For alle er velkomne i cocktailbaren – ikke kun hotellets gæster.

”Det er måske lidt en dansk ting, at man ikke går på hotelbar, hvis man ikke er gæst. Men man er meget velkommen her på VAERFT – også selvom man ikke er overnattende gæst. Jeg elsker, at folk søger herhen for at mødes med en ven, veninde eller kollega. At de kommer hertil, fordi vi netop tilbyder den her helt særlige atmosfære. At de har fået øjnene op for, at det her er et sted, man kan mødes og snakke om stort og småt, nyde en cocktail og slappe af.”

Gæsterne, der kommer på VAERFT, bliver altid meget begejstrede, når de kommer ind. Både over råvarernes høje kvalitet, men også over omtanken, der gemmer sig bag hver cocktail. Ikke alene kan man på cocktailkortet læse om ingredienserne i hver enkelt cocktail, man får også en lille historie. Overvejer man f.eks. at bestille Fjordbyens Tryllestøv kan man både læse, at den indeholder gin, citron og hjemmelavet hindbær– og tranebærsirup, men samtidig får man også en lille, fin fortælling om Fjordbyen. Fjordbyens atmosfære rammer dig som tryllestøv, står der. Og præcis de små, finurlige fortællinger begejstrer gæsterne i baren. Når man ser kortet, får man en bid af Aalborg med. ”Næste cocktailkort bliver udarbejdet i samarbejde med det maritime museum, Springeren, som hjælper os med at finde navne og historier om gamle skibe, som har ligget i den havn, der lå, hvor Pier 5 ligger i dag. Jeg tror, mange bliver overraskede over, hvor stort et arbejde vi har lagt i vores storytelling. Jeg har endda hørt nogle beskrive det som magisk. Det gør mig selvfølgelig enormt glad,” smiler Mette. Og ikke kun de udsøgte drinks og den stærke fortælling er med til at trække gæsterne ind. Også de mange attraktive og anderledes events, VAERFT tilbyder, får de glade gæster til at komme igen og igen.

”Jeg møder ind hver dag med åbne arme og nye idéer, og det er fantastisk at byde gæsterne indenfor – både nye og velkendte ansigter,” slutter hun.

Se altid aktuelle events på: pier5.dk/vaerft/events/

Nogle af de arrangementer, man kan opleve på VAERFT er:

Fredagsbar

- med særligt udvalgt cocktail og livemusik

Tastings

- smagning af f.eks. vermouth, gin eller rom

Afternoon Tea

– lækre smagsoplevelser og forfriskende drikke i samarbejde med Penny Lane Café

Aalborgs

Hyggeligste Kagebord

- en verden af søde fristelser i samarbejde med Penny Lane Café

24

Velkommen til HAIR FASHION

I intime omgivelser i Aalborg Centrum ligger vores hyggelige og eksklusive salon. Her sættes kunden i centrum, og den gode dialog vægtes højt. Vores mål er kvalitet og tilfredshed.

Hvis du er ny kunde, tager vi altid en dybere snak om, hvad dit personlige udtryk er, hvad der passer til din ansigtsform, og dit hårs struktur og tilstand. Uanset om du er ude efter en vild forandring eller det trygge og enkle, står vi klar til at møde dine behov og kreere et look, du bliver glad for.

Faktisk kan du også få lavet en hårscanning, der viser, hvorvidt du mangler fugt, protein eller noget helt tredje. Alt efter hvad dit hår har brug for, kan vi blande en unik shampoo, der passer til dig og dine behov.

I vores erfarne team holder vi os altid opdateret på de nyeste trends, men det er også helt essentielt for vores filosofi at fokusere på klædelighed, udstråling og helhed.

Forkæl dig selv og dit hår – du fortjener lidt luksus!

25 Forkæl dig selv og dit hår – du fortjener lidt luksus! Rantzausgade 3 // 9000 Aalborg // Tlf. 98 11 21 77 // www.hair-fashion.dk
at
Vi glæder os til
se dig

COCKTAILS WITH A VIEW

At VAERFT Cocktail Bar, new, innovative, and sensory experiences are constantly being devised.

Led by the dedicated bar manager, Mette Marx Christensen, the bar is cementing its place as a focal point in Aalborg.

The ambition at Pier 5 Hotel is high, and VAERFT Cocktail Bar is the guiding star for the high gastronomic standards at Bühlmann. At VAERFT, innovative and surprising sensory experiences are paramount. The balanced taste of Danish-produced spirits, the fresh scent of organic citrus fruits, and the soft sound of jazz in the background are just a few of the ingredients that together create a truly unique experience for the bar's guests.

FROM ITALY TO AALBORG

VAERFT, named after the old coal wharf, Aalborg Vaerft A/S, which previously occupied the hotel’s current location, is on a mission: to develop spectacular cocktails using innovative methods that have not been seen before on Aalborg’s bar scene. In the summer of 2023, Mette Marx Christensen stepped in as the bar manager.

“I took up the role of bar manager last summer, but I have worked at the hotel for two years, initially as a team leader in the kitchen. I've always had the drive to give people a good experience. My first job was as a server at a small local Italian restaurant. That's always been my industry, and it likely led to my decision to pursue a degree in Hospitality Management to become even better at working with relationships and hospitality.”

At VAERFT, there is a special focus on great hospitality and storytelling. For Mette Marx Christensen, it is vital not just to handle administrative tasks but also to be behind the bar herself, developing new events and staying in touch with the craft of cocktail-making.

“The bar profession has really grown on me. I find the craft and techniques that bartenders have incredibly exciting. The nerdiness is fantastic. Just the fact that the outcome differs depending on which way you shake the shaker,” she smiles.

VAERFT is also a bar with room for big dreams and unconventional events.

“A typical hotel doesn't host bingo nights and cake tables, but at VAERFT, we are not bound by fixed notions of what a hotel bar should be. We are much more than just a hotel bar, and here, there is no such thing as ‘no'. Any idea is welcomed. It might not always be executed exactly as initially imagined, but it’s received, considered, and adjusted until it works. A good idea can always be used. I truly love that about my job here.”

A NEW INFATUATION EACH TIME

The creative part of the work plays a significant role for Mette Marx Christensen. For her, it is crucial that guests are surprised and intrigued when they receive their drinks.

“We want to present guests with something they are not used to tasting. When we make cocktails, we typically start with a classic and build on it, adding more flavor and sensory impressions. The bartenders also have great freedom to create their own stories, making each experience unique. As a guest, you can fall in love with something new each time. We also make many of the ingredients from scratch to add more quality and personality to what we serve.”

At VAERFT, they produce their own syrups and purées, and independently develop new measurement ratios. Spirits are carefully selected based on both taste and the stories that the producers present.

“That storytelling sets VAERFT apart from many other bars in Aalborg. We can tell the small stories behind the products, having personal contact with the suppliers. We can share all the stories you can't just read about.”

Sustainability is also a key focus.

“It’s enormously important to me to incorporate sustainability into the gastronomic experience. I care about sourcing locally and organically. It's fundamental to our work,” shares Mette Marx Christensen.

EVERYONE IS WELCOME

VAERFT has a clear ambition to become a gathering spot in the city and to be recognized as one of Aalborg’s cocktail bars. Everyone is welcome in the cocktail bar—not just the hotel’s guests.

“It might be a bit of a Danish thing to not visit a hotel bar unless you are a guest, but everyone is very welcome here at VAERFT—even if they are not staying overnight. I love that people come here to meet friends, colleagues, or loved ones. They come because we offer this unique atmosphere. They realize it’s a place to meet and talk about big and small things, enjoy a cocktail, and relax.”

Guests who visit VAERFT are always very impressed, both with the high quality of the ingredients and the thoughtfulness behind every cocktail. Not only does the cocktail menu list the ingredients for each drink, but it also provides a little story. For instance, if you consider ordering Fjordbyen's Magic Dust, you will learn it contains gin, lemon, homemade raspberry, and cranberry syrup, along with a charming story about Fjordbyen. “Fjordbyen’s atmosphere hits you like magic dust," it reads. These whimsical stories delight the guests in the bar, offering them a taste of Aalborg with every visit.

“The next cocktail menu will be developed in collaboration with the maritime museum, Springeren, who will help us find names and stories about old ships that once docked where Pier 5 is located today. I think many

will be surprised at how much work we put into our storytelling. Some even describe it as magical, which makes me incredibly happy,” smiles Mette.

And it’s not just the exquisite drinks and captivating stories that draw in guests—it’s also the many attractive and unusual events VAERFT offers that keep happy visitors coming back.

“Every day, I arrive with open arms and new ideas, and it’s fantastic to welcome guests— both new and familiar faces,” she concludes.

Always check current events at: pier5.dk/vaerft/events/

Some events you can experience at VAERFT include:

Friday Bar

featuring a special cocktail and live music

Tastings sampling sessions for vermouth, gin, or rum

Afternoon Tea

delightful taste experiences and refreshing drinks in collaboration with Penny Lane Café

Aalborg’s Hyggeligste Kagebord a world of sweet temptations in collaboration with Penny Lane Café.

GB
26

A LOVE STORY

BETTER WORLD FASHION is the story of passionate and sustainable craftsmanship. Our product is not just another item; it’s a love story.

It reflects our love for the planet we live on, its animals, and you. Made from 98% recycled materials, this item is what we give back, and by giving back, we hope this will become our legacy.

Each and every item is 100% unique and comes with its own unique history. The scuffs, scars, and look are from original wear and tear. The places it’s been and the use it’s endured all create a unique story, giving a feel and look only found in this particular item.

Handmade. Every single part of this item is carefully selected to create a specific style and look while at the same time minimizing the environmental impact.

When you want to renew your look, we encourage you to choose another »one-of-a-kind« item from BETTER WORLD FASHION and return the used one to us for recycling.

In that way, you can change your look while helping to protect the world we all share. Today we continue our journey of creating surprising combinations of upcycled and sustainable lifestyle products as our core.

Our ambition is to inspire people around the world and spread our love for this unique manifesto.

Let’s together create a BETTER WORLD.

+45 31 48 08 58 \\ info@betterworldfashion www.betterworldfashion.com

10 ÅR I MUSIKKENS HUS

På havnefronten i Aalborg, med udsyn over Limfjordens bølger, troner den spektakulære bygning: Musikkens Hus. Ikke alene er bygningen et arkitektonisk mesterværk, huset er også blevet nordjydernes musikalske samlingspunkt.

Et hus, der favner bredt – og har store visioner for fremtiden.

I år fejrer Musikkens Hus sit 10-års jubilæum.

Et hus med mange forældre De første spadestik til Musikkens Hus blev taget i 2010. Et koncerthus af international kaliber var omsider på vej i Aalborg.

Allerede i 1982 begyndte drømmen om et samlende musikalsk punkt at opstå, og foreningen Musikhusets Venner blev stiftet af en gruppe lokale ildsjæle, der brændende ønskede at skabe et sådant samlingspunkt i Aalborg. Et hus med plads til visioner, uforudsigelighed og nyskabelse.

I 2012 kom Lasse til som administrerende direktør og oplevede et fantastisk engagement fra alle sider.

”Drømmen om Musikkens Hus blev realiseret både på grund af de visionære initiativtagere, men også på grund af enorm opbakning fra lokalpolitikere og erhvervslivet, der tidligt så værdien i et koncerthus af det her format i Aalborg. Huset her har mange mødre og fædre.”

I 2014 kunne Musikkens Hus, tegnet af det anerkendte østrigske arkitektfirma COOP HIMMELB(L)AU, åbne dørene for offentligheden for første gang og invitere ind i det imponerende ni-etagers bygningsværk, der med sine flydende former tydeligt er inspireret af Limfjorden. Og huset har med al tydelighed vist sin re-

levans og værdi for byen. Faktisk har aktivitetsniveauet været 15 gange højere end planlagt. I de 10 år huset har eksisteret, er der blevet afholdt mere end 10.000 arrangementer og ikke mindre end 120 filmkoncerter rundt om i Norden. Blandt andet fordi Musikkens Hus har eksklusive rettigheder til film som Harry Potter og Titanic. Og filmkoncerterne har bred appel. ”Faktisk bliver vi besøgt af en tredjedel af alle nordjyder årligt. Det er vi enormt stolte af. Hvis man skal ære nogen, her i anledning af vores jubilæum, så er det gæsterne. Og ikke mindst den fantastiske bygning, selve huset, som gør det hele muligt.”

28

Et hus for alle

”Vi har hele tiden ønsket at gøre op med idéen om, at hvis noget er eksklusivt, så er det ikke folkeligt. Selvom vi er et eksklusivt hus, hvor kvaliteten er i højsædet, så ønsker vi ikke at være ekskluderende. Vi præsenterer den højeste kunstneriske kvalitet, men vi er et hus for folket og foyeren er altid åben,” forklarer Lasse Rich Henningsen.

Man ser også tydeligt i programrækken, at Musikkens Hus favner bredt. Arrangementerne spænder lige fra trubaduren Anders Munchs fortolkninger af Kim Larsen til Aalborg Symfoniorkesters opførsel af Tjajkovskij og Sjostakovitj. På programmet er også filmkoncerter, foredrag, folkemøder og fællessang. Med andre ord kan huset tilbyde arrangementer for næsten enhver smag, og det mærkes i huset.

”Sommetider er vi næsten selv blevet overraskede over, hvor bredt vi favner, og det er fantastisk, at vores arrangementer også bliver så godt modtaget af vores gæster. Nogle af de ting, vi laver, er næsten lidt forsamlingshusagtige, men det giver så meget mening og værdi, og derfor skal vi selvfølgelig blive ved at gøre det. Det er fedt at have skabt et musikalsk samlingspunkt, hvor alle kan føle sig hjemme og har lyst at komme. Både til de mere eksperimenterende formater og til de mere efterprøvede. Vi plejer at sige, at når Tina Dickow kommer, så kan vi sælge 5000 billetter bare ved at hviske hendes navn ud ad vinduet. Hende er de vilde med i Nordjylland,” smiler Lasse.

Socialt ansvar

I Musikkens Hus er der imidlertid ikke kun en ambition om at give gæsterne gode musikalske oplevelser, der er også en klar ambiti

on om at tage socialt ansvar.

”Der giver ikke mening at tale om huset her uden også at tale om det ansvar, der følger med. Det er vigtigt for os, at vi gennem musikken og kulturen bidrager aktivt til den gode sociale udvikling i byen. I samarbejde med konservatoriet og universitetet har vi eksempelvis udbudt forskellige former for musikterapi – blandt andet er vi meget stolte af demenskoret.”

Demenskoret, som startede i 2017, er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen, Musikkens Hus og Aalborg Universitet, og har givet demensramte og deres pårørende mulighed for at deltage i et musikalsk fællesskab. Også arrangementer som Flygtningestemmer, Små Synger Sammen, Demokratiets Genklang og Kulturvitaminer er en del af husets ambition om at gå forrest, når det kommer til at bygge bro mellem kultur og social ansvarlighed.

29
"Jeg plejer at sige, at vi hopper over, hvor gærdet er højest"

Lasse Rich Henningsen administrerende direktør, Musikkens Hus

Samtidig, understreger Lasse Rich Henningsen, fokuserer de også på at nå ud til nye målgrupper og at samarbejde bredt.

”Vi er for eksempel meget glade for vores samarbejde med Fjordbyen. Vi elsker at være med til at sætte koncerter op derude. Og de initiativer, vi sætter i gang, rykker noget. Før Musikkens Hus blev bygget, var vi den region i Danmark, hvor færrest gik til klassiske koncerter – nu er vi den, udenfor Region Hovedstaden, hvor flest går til klassiske koncerter. Men det er vi også kun lykkedes med på grund af opbakningen i den her fantastiske by.”

Det dynamiske og nyskabende hus er også blevet bemærket internationalt. Musikkens

Hus er blandt andet blevet nævnt på New York Times 52 Places to Go.

”Der hoppede vi jo nærmest op og ned ad glæde. Det er en kæmpe cadeau.”

Hopper over, hvor gærdet er højest Spørger man Lasse Rich Henningsen, hvordan han ser på fremtiden, svarer han med optimisme:

”Vi tror på, at vi også kommer til at være flyvende de næste 10 år. Et grundlæggende vilkår, for ambitiøse kulturhuse uden for hovedstæderne, er, at vi er nødt til at gøre os det ekstra umage. Det er nok også et særligt mindset her i Aalborg. Vi tager os sammen og gør os umage.”

Særligt bliver han optimistisk, når han ser på tilstrømningen til konservatoriet, til universitetets musikuddannelser og KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg).

”Musikkens Hus er jo også afhængig af de kommende generationer af musikere, og at vi som samfund favner og prioriterer de kreative fag. Her i huset gør vi i hvert fald vores del, vi søsætter nye initiativer og udvider hele tiden vores repertoire. Jeg plejer at sige, at vi hopper over, hvor gærdet er højest, og når et højt niveau med det samme,” afslutter Lasse Rich Henningsen med et smil.

30

MUSIKKENS HUS CELBRATES 10TH ANNIVERSERY

Nestled along Aalborg's waterfront, with a breathtaking view of the waves of Limfjorden, stands the spectacular building: Musikkens Hus. Not only is this structure an architectural gem, but it has also become the musical heart of Northern Jutland. It's a place that embraces diversity and harbors grand visions for the future.

This year, Musikkens Hus celebrates its 10th anniversary.

A HOUSE WITH MANY PARENTS

The first steps in the construction of Musikkens Hus were taken in 2010. At long last, an international-caliber concert hall was coming to Aalborg. The dream of creating a unifying musical centerpiece began as early as 1982, when the association Musikhusets Venner was founded by a group of passionate locals who ardently wished to establish such a gathering place in Aalborg. A house with room for vision, unpredictability, and innovation.

In 2012, Lasse joined as the CEO and witnessed incredible engagement from all sides.

"The dream of Musikkens Hus was realized not only due to the visionary pioneers but also thanks to the tremendous support from local politicians and the business community, who early on recognized the value of a concert hall of this scale in Aalborg. This house has many mothers and fathers."

In 2014, Musikkens Hus, designed by the renowned Austrian architectural firm COOP HIMMELB(L)AU, opened its doors to the public for the first time, inviting people into the impressive nine-story building, whose flowing forms are clearly inspired by Limfjorden. The house has undeniably demonstrated its importance and value to the city. In fact, the level of activity has been 15 times higher than initially planned. In the ten years the house has existed, it has hosted more than 10,000 events and no fewer than 120 film concerts throughout the Nordic region. This success is partly because Musikkens Hus holds exclusive rights to films such as Harry Potter and Titanic, which have broad appeal.

"Actually, we are visited by one-third of all people from Northern Jutland each year. We are immensely proud of that. If anyone de-

serves to be honored on this occasion of our anniversary, it is the guests. And not least the magnificent building itself, the house, which makes it all possible.

A HOUSE FOR EVERYONE

"We have always aimed to challenge the notion that if something is exclusive, it is not accessible to the public. Although we are an exclusive venue, where quality is paramount, we do not wish to be exclusionary. We present the highest artistic quality, but we are a house for the people, and our foyer is always open," explains Lasse Rich Henningsen.

You can also clearly see in the program lineup that Musikkens Hus has a wide appeal. The events range from troubadour Anders Munch's interpretations of Kim Larsen to the Aalborg Symphony Orchestra's performances of Tchaikovsky and Shostakovich. The program also includes film concerts, lectures, public meetings, and communal singing. In other words, the house offers events to suit almost every taste, and this is evident within its walls.

“Sometimes we are almost surprised ourselves at how wide our scope is, and it’s fantastic that our events are so well received by our guests. Some of the things we do are a bit like community center activities, but they provide such meaning and value, so of course, we should continue doing them. It’s awesome to have created a musical hub where everyone can feel at home and want to come. Both for the more experimental formats and the more tried-and-true ones. We often say that when Tina Dickow performs, we can sell 5000 tickets just by whispering her name out the window. People in Northern Jutland are crazy about her,” Lasse smiles.

SOCIAL RESPONSIBILITY

At Musikkens Hus, the aim extends beyond merely providing guests with exceptional musical experiences; there's a clear commitment to social responsibility as well.

“It doesn’t make sense to talk about this house without also addressing the responsibility that comes with it. It is important to us that through music and culture, we actively contribute to the positive social development of the city. In collaboration with the conservatory and the university, we have, for instance, offered various forms of music therapy. We are particularly proud of our dementia choir.”

The dementia choir, which began in 2017, is a joint effort between the Alzheimer’s Association, Musikkens Hus, and Aalborg University, providing those affected by dementia and their loved ones a chance to participate in a communal musical experience. Additionally, events like Refugee Voices, Little Ones Sing Together, The Echo of Democracy, and Cultural Vitamins are integral to the house's mission to lead the way in bridging culture and social responsibility.

Simultaneously, Lasse Rich Henningsen emphasizes that they are also focusing on reaching new audiences and collaborating widely.

“For instance, we are very pleased with our partnership with Fjordbyen. We love being involved in organizing concerts out there. And the initiatives we've launched are making a real impact. Before Musikkens Hus was built, this region of Denmark had the lowest attendance for classical concerts –now, outside the Capital Region, we have the highest attendance. But we've only achieved this because of the incredible support from this wonderful city.”

The dynamic and innovative house has also gained international recognition. Musikkens Hus was mentioned in the New York Times' 52 Places to Go.

“We were practically jumping up and down with joy. It's a huge compliment.”

TAKING THE ROAD LESS TRAVELED

When asked about his outlook on the future, Lasse Rich Henningsen responds with optimism: "We believe that we'll continue to soar in the next 10 years. For ambitious cultural venues outside the capital cities, a fundamental condition is that we need to put in that extra effort. This might also be a unique mindset here in Aalborg. We pull ourselves together and strive for excellence."

He becomes particularly optimistic when he sees the influx to the conservatory, the university's music programs, and KORMA (Competence Center for Rhythmic Music Aalborg).

"Musikkens Hus also relies on the upcoming generations of musicians and on our society's willingness to embrace and prioritize the creative fields. Here in our house, we're certainly doing our part; we launch new initiatives and continuously expand our repertoire. I often say that we take the road less traveled, aiming for the highest standards from the very start," Lasse Rich Henningsen concludes with a smile.

GB
31

HISTORIEN OM BÜHLMANN

Hos Bühlmann sætter de nye standarder for fremtidens værtskab. Hotel-koncernen driver hoteller med fokus på unikke oplevelser, gastronomi og ansvarlighed overfor mennesker og miljø. Navnet stammer fra Schweiz, hvor Bühlmann har sine rødder. I dag omfatter

Bühlmann-koncernen ni hoteller – herunder det nyrenoverede Hotel Royal.

Historien om Bühlmann startede i 1960, da karismatiske Hugo Jensen kom til Nordjylland sammen med sin schweiziskfødte hustru Aloisia Bühlmann. De kom til Aalborg for at bestyre det dengang ultramoderne og landskendte spisested Motel Aalborg på den gamle herregård Scheelsminde. Siden da har herregårdshotellet Scheelsminde været i familiens hænder, og da Aloisia og Hugos barnebarn Anemette Bühlmann, og hendes mand Danni Bühlmann, overtog i 2007, blev Scheelsminde det første af mange hoteller i hotelkoncernen Bühlmann.

Siden har det taget fart, og Anemette og Danni har vækstet virksomheden fra ét herregårdshotel i Aalborg til nu at være en moderne hotel- og gastronomikoncern med ni hoteller – og med ambitioner om at blive

landsdækkende inden for få år: „Vi har altid haft ambitioner om at vækste det, der engang var et enkelt familiehotel, og de seneste år har vi løbet stærkt. Vi har nu ni hoteller, og vi er langt fra færdige med at udvide,“ siger Anemette Bühlmann.

Begge er de født og opvokset i hotelbranchen. Anemette har en uddannelse inden for business og hoteldrift fra Schweiz, og Danni er uddannet både kok og tjener og har flere års erfaring som restaurantchef og selvstændig: „Danni og jeg har et godt miks af kompetencer fra både drift, køkken og service, og så har vi store ambitioner om at skabe noget sammen,“ fortæller hun og tilføjer:

„Vi forsøger altid at tilgå branchen med en lidt krøllet tankegang, og på trods af at vi ønsker at vækste, vil vi altid have hjertet med

i alle beslutninger. Derfor er det utrolig vigtigt for os, at vi vækster i et tempo, som giver mening for os, at vi har fokus på grønne beslutninger, og at vores ambitioner aldrig overskriver vores og virksomhedens værdier. Vi har i dag 400 medarbejdere, og det medfører også et stort ansvar, som vi tager meget alvorligt.“

Med overtagelsen af Hotel Royal har Bühlmann fået et unikt og historisk hotel i porteføljen, og ambitionerne for hotellet er store:

„Det skal være Danmarks førende boutiquehotel, og alle de løsninger, vi laver, skal være af højeste klasse, samtidigt med at vi bevarer historien, der gør Hotel Royal til byens hotel,” fortæller Anemette Bühlmann.

32

BÜHLMANN HOTELLERNE

Bühlmann hotels:

Scheelsminde i Aalborg

På Aalborgs eneste herregårdshotel kan du se frem til et ophold i prisbelønnede og historiske rammer. Her finder du gastronomi i særklasse, festlokaler og afslapningsområde med pool.

At Aalborg’s only manor hotel, you can look forward to a stay in award-winning and historic surroundings. Here, you’ll find first-class gastronomy, banquet halls, and a relaxation area with a pool.

Nørre Vosborg ved Holstebro

På Herregårdshotellet forenes kultur og gastronomi i særklasse med hele to restauranter. Midt i den unikke vestjyske natur er der desuden mulighed for afholdelse af møder og konferencer med op til 300 deltagere.

At the manor hotel, culture and top-class gastronomy come together with two restaurants. Located in the unique Western Jutland nature, it also offers meeting and conference facilities for up to 300 participants.

Pier 5 Hotel på Aalborgs havnefront

Pier 5 Hotel er et nyrenoveret designhotel med en premium cocktailbar. Hotellet ligger i hjertet af Aalborg med en smuk udsigt til Limfjorden og havnefronten.

the waterfront.

Hotel Royal i Aarhus

Hotel Royal er det ældste hotel i Aarhus, der har sørget for service og kvalitet til hotelgæster siden 1838. Du kan se et forvandlet hotel med eksklusiv kunst, spændende historie og ekstravagant luksus.

As the city’s oldest hotel, Hotel Royal has provided service and quality since 1838. Witness a transformed hotel embellished with exclusive art, fascinating history, and extravagant luxury.

Aalborg Airport

Hotel i Aalborg

Det moderne lufthavnshotel har både restaurant, bar, rooftop og lounge. Med en beliggenhed lige ved siden af Aalborg Lufthavn er du sikret en nem og succesfuld afrejse.

Villa Provence i Aarhus

Det franske boutiquehotel er placeret midt i Smilets By. Glæd dig til at opleve et unikt og eksklusivt hotelmiljø med sydfransk luksus og forkælelse.

Nestled in the heart of the City of Smiles, this French boutique hotel immerses you in unique and deluxe surroundings inspired by the luxury of Southern France.

Boutiquehotel Herman K i København

Træd indenfor i en verden af stil, ro og komfort på det prisbelønnede boutiquehotel med 31 værelser tæt på nogle af de vigtigste områder i København centrum. Herman K er Bühlmanns grønne oase med karakter og sjæl.

Step into a world of style, tranquility, and comfort at the award-winning boutique hotel with 31 rooms, conveniently located close to some of Copenhagen’s key central areas. Herman K is Bühlmann’s green oasis, brimming with character and soul.

Peak 12o Hotel i Viborg

Det nybyggede designhotel har byens bedste udsigt beliggende midt i Viborgs kerne. Glæd dig til en kvalitetsoplevelse med en innovativ cocktailbar og fokus på bæredygtighed. Hotellet deler bygning med Tinghallen.

A newly built design hotel offering the best views of the

and a commitment to sustainability. The hotel shares location with Tinghallen, the

and

Billund Airport Hotel

Billund Airport Hotel er med sin placering i Billund Lufthavn, porten til en verden af oplevelser – både ude i den store verden, men også i Billund med bl.a. Legoland og Lalandia inden for kort afstand.

Situated at Billund Airport, your gateway to a world of adventures is right at your doorstop – not just globally but also locally, with attractions like Legoland and Lalandia just a short distance away.

Pier 5 Hotel is a newly renovated design hotel with a premium cocktail bar. The hotel is situated in the heart of Aalborg with a beautiful view of Limfjorden and This modern airport hotel features a restaurant, bar, rooftop, and lounge. Located right by Aalborg Airport, it ensures a hassle-free departure. city. Experience quality with an innovative cocktail bar city’s music convention center.
33

THE STORY OF BÜHLMANN

At Bühlmann, they’re setting new standards for the future of hospitality. The hotel group operates hotels with a focus on creating unique experiences, culinary excellence, and a commitment to social and environmental responsibility. The name originates from Switzerland, where Bühlmann has its roots. Today, the Bühlmann group includes nine hotels, including the newly renovated Hotel Royal.

The story of Bühlmann began in 1960, when charismatic Hugo Jensen and his Swiss-born wife Aloisia Bühlmann came to Northern Jutland. They came to Aalborg to manage the then ultra-modern and nationally renowned establishment, Motel Aalborg, located in the historic manor Scheelsminde. Since then, the manor hotel has remained in the family’s hands, and in 2007 when Aloisia and Hugo’s granddaughter Anemette Bühlmann, and her husband Danni Bühlmann, took over, Scheelsminde became the first of many hotels in the Bühlmann hotel group.

Their enterprise quickly gained momentum, and Anemette and Danni expanded the bu-

siness from a single manor hotel in Aalborg to a modern hotel and culinary conglomerate with nine hotels – with aspirations of becoming a nationwide name within a few years:

“We’ve always dreamt of expanding what was once just a family hotel, and in recent years we’ve been moving rapidly. We now have nine hotels, and we’re far from finished expanding the family,” says Anemette Bühlmann.

Both are them were born and raised in the hotel industry. Anemette has an education in business and hotel management in Switzerland, while Danni is a trained waiter

and chef, along with years of experience as > a restaurant manager and entrepreneur:

“Danni and I blend a perfect mix of skills in operations, culinary arts, and service, and we share big dreams of creating something unique together,” she explains, before adding:

“We always approach the industry with a bit of an unconventional mindset, and though we aim to grow, we make sure to follow our hearts in every decision we make. Thus, it’s crucial for us to expand at a pace that makes sense for ourselves, to focus on eco-friendly decisions, and to ensure our ambitions never override our personal and corporate values. Today, we have 400 employees, and that also

comes with great responsibility, which we take very seriously.”

With the acquisition of Hotel Royal, Bühlmann has added a distinctive and historic property to their collection, and their vision for the hotel is expansive:

“Our goal is to make it Denmark’s leading boutique hotel, delivering top-tier solutions while preserving the legacy that crowns Hotel Royal as the leading hotel of the city,” Anemette Bühlmann declares.

GB
34

Guidede ture i Aalborg

Guidede ture eller digitale ture på egen hånd

Aalborg Tours tilbyder dagligt guidede ture i Aalborg, både til større og mindre grupper. Vi tilbyder oplevelserne til både private og virksomheder.

Guidede ture:

Oplev Aalborg med en veloplagt guide. Vi tilbyder en række spændende daglige tours, herunder: Street Art, Under Besættelsen, Food, Bike og History tours.

Ønsker du en privat guidet tour i Aalborg med kollegaer, venner eller familie? Vi tilbyder skræddersyede og private guidede tours til både store og små grupper.

Digitale tours:

Som noget helt nyt tilbyder vi også digitale tours, til dig der ønsker at opleve Aalborg på egen hånd og i eget tempo.

Vi har en række interessante temaer til vores digitale tours, herunder: I sporet på Churchill klubben, Street Art i Aalborg, Det Gamle Aalborg og Hekse, horror og bødler og Aalborg City Highlights.

info@aalborg-tours.dk

www.aalborg-tours.dk

AALBORG TOURS
Du kan booke alle vores tours på Aalborg-tours.dk
Følg os på:

FRA INDUSTRIBY TIL GRØN VIDENSBY

Erhvervslivet i Aalborg har ændret sig drastisk gennem det seneste århundrede, og hos BusinessAalborg arbejder de benhårdt på at understøtte byens virksomheder og iværksættere, så byen kan blive ved med at vækste.

I 2023 trådte Mette Bugge til som ny erhvervsdirektør.

Aalborg har gennem de seneste 100 år været i rivende udvikling fra industriby til vidensby – og særligt de seneste 50 år er det gået stærkt. Med grundlæggelsen af Aalborg Universitet i 1974 tog bevægelsen fra arbejderby til vidensby for alvor fart, og det har påvirket den retning, som byen har taget. I hvert fald hvis man spørger Mette Bugge.

”Jeg er selv født og opvokset i Aalborg og har set den udvikling, der er sket. Byen er jo gået fra at være en ren industriby til at være en handelsby – til nu at være en vidensby. På Aalborg Universitet sidder der nogle af de mest anerkendte forskere i verden. Særligt inden for ingeniørfaget. Det, der definerer erhvervslivet i dag, er, at vi har hele paletten. Der er en god bredde i den viden og ekspertise, vi har her i byen. Snakker man for eksempel om grøn omstilling, er vi helt i front i forhold til udviklingen af de nyeste teknologier.” Ser man på virksomhederne i

Aalborg, vil man da også mange steder opdage, at produktionsapparater og udstyr er produceret og leveret af lokale leverandører. ”Det er meget kendetegnende, at man bruger lokale og ældre danske leverandører til at producere den grønne omstilling. Særligt i forhold til vindenergi og vindmøller er det sket meget. Vind fylder meget i landskabet – vi har en hel havn omgivet af vinger, som er klar til at blive transporteret ud i verden og blive monteret,” siger Mette Bugge. Samtidig har byen også udviklet sig socialt og kulturelt. De seneste 10 år er Aalborg vokset med i gennemsnit 2000 nye indbyggere om året. Og i takt med at byen er vokset, er der også sket en forandring i kulturlivet.

Der er simpelthen kommet flere indbyggere at henvende sig til. Det giver et bredere tilbud, som rummer alt fra cykelløb i byens gader til udspring fra Limfjordsbroen. Det gør, at folk vælger at bruge byen kulturelt og slå sig ned her. Det kan vi jo kun være glade for.”

Hurtigt med på galejen

BusinessAalborg er en del af Aalborg Kommune og er netop sat i verden for at understøtte erhvervslivet i byen – både ved at sikre ny tiltrækning til byen, men også ved at fastholde eksisterende virksomheder i byen.

”Vi arbejder for at gøre det nemt at starte, drive og udvikle virksomheder i Aalborg Kommune. Du kan sige, at vi er dem i kommunen, der sikrer, at hjulene drejer rundt,” siger Mette Bugge med et smil.

BusinessAalborg udbyder nemlig en hel række af tilbud, netværk og vejledning, der understøtter virksomheder én til én.

”Det kan handle om digitalisering, eksport, finansiering, kompetenceudvikling, grøn omstilling – og alt muligt andet. Derudover har vi også tiltag som International House, der tilbyder støtte og vejledning til internationale tilflyttere i Aalborg og Nordjylland. Der kan være mange ting at få styr på, når man kommer hertil, så vi hjælper med alt fra

36

"Særligt mange amerikanere er optagede af Aalborg. Dens særlige tinyness. Det er jo en lillebitte storby. Vi har alle kendetegnene ved en storby, men det hele er tæt samlet – og tingene foregår i et roligt tempo"

Mette Bugge
37
Direktør for Aalborg Erhverv

opholdstilladelse og bosætning til at bruge foreningslivet og byen aktivt. Vores arbejdsopgaver og tiltag spænder bredt,” forklarer hun.

Et andet tiltag Mette Bugge fremhæver er Green Hub Denmark. Green Hub er et partnerskab mellem flere institutioner, der laver projekter i hele Nordjylland inden for grøn omstilling. Her går både virksomheder, forbrugere, forskere og myndigheder sammen om at skabe det bedst mulige udgangspunkt for grøn vækst i verdensklasse. Og ambitionsniveauet er højt. Ved Green Hub tilstræber man, at Nordjylland skal blive den grønne omstillings svar på Silicon Valley.

”Og så sørger vi i øvrigt for at have brede samarbejder med andre aktører på den aalborgensiske erhvervsscene. Eksempelvis har vi et tæt samarbejde med Skagerrak Business Summit, der arbejder aktivt med erhvervssamspillet i Norden, og også med Erhvervshus Nordjylland, hvor de har en masse kompetencer inden for alt fra tech-innovation til organisationsudvikling.”

Og netop samarbejdet er noget af det helt særlige ved at arbejde med udvikling af erhvervslivet i Aalborg.

”Vi er jo alle sammen nordjyder med fødderne solidt plantet på jorden. Det gør, at vi gensidigt anerkender, at vi er afhængige af hinanden. Vi arbejder tæt sammen, vi rækker ud og beder om hjælp. Vi er på fornavn med hinanden. Får jeg en god idé og ringer til nogle af de mange samarbejdspartnere og virksomheder vi er i partnerskab med, og så er de hurtigt med på galejen. Det er meget sjældent, vi får et nej, når vi rækker

ud. Fællesskabet er et vigtigt fundament. Vi tænker hinanden ind i udviklingen.”

En anden væsentlig faktor for arbejdet i BusinessAalborg er det høje vidensniveau i byen. Med kompetencerne på institutioner som Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN er man godt stillet i forhold til at trække dygtige medarbejdere ind – også i de brancher, der ellers har udfordringer med at finde den rette arbejdskraft.

Verdens mindste storby

Aalborg som by har meget at byde på – ikke kun i form af det hurtigt voksende erhvervsliv. Mette Bugge har selv boet en årrække i udlandet og er nu vendt hjem til sin fødeby. Og det er hun glad for.

”Aalborg er en fantastisk by. Den smukke midtby, de grønne oaser og ikke mindst havnefronten, som jo er blevet et skønt rekreativt område. Jeg elsker selv at gå på opdagelse i butikkerne og på caféerne og restauranterne. Og den særlige stemning i byen bliver også bemærket af turisterne, der kommer hertil. Erhvervsturisterne er altid særligt begejstrede over logistikken i byen. At det tager så kort tid at komme fra lufthavn, til hotel, til lokation. Det er nemt at komme til byen, og det er nemt at komme rundt i byen,” siger hun.

Særligt i forbindelse med konferencerne, der afholdes i byen, lægger Mette Bugge mærke til den gode respons fra besøgende fra nær og fjern, der beskriver Aalborg som en inspirerende, tilgængelig og imødekommende by.

”Særligt mange amerikanere er optagede af Aalborg. Dens særlige tinyness. Det er jo en lillebitte storby. Vi har alle kendetegnene ved en storby, men det hele er tæt samlet –og tingene foregår i et roligt tempo.”

Men selvom tempoet er roligt på byens gader, skal man ikke lade sig narre. For spørger man Mette Bugge, hvordan hun ser på fremtiden, er kun én ting helt sikker: ”Tingene kommer til at gå sindssygt hurtigt. Vi ved ikke, hvordan fremtiden ser ud. Men jeg tror, vi vil se øget fokus på den grønne omstilling. For eksempel i forhold til at blive firstmovers på grønne brændstoffer til flyindustrien eller til et øget fokus på virksomheder indenfor Space, og det glæder vi os til at understøtte,” afslutter Mette Bugge med et smil.

38

FROM INDUSTRIAL CITY TO GREEN KNOWLEDGE HUB

The business landscape in Aalborg has undergone a drastic transformation over the past century, and at BusinessAalborg, they work tirelessly to support the city's businesses and entrepreneurs to ensure continuous growth.

In 2023, Mette Bugge stepped in as the new Executive Director of Business Affairs.

Aalborg has seen a remarkable evolution from an industrial city to a knowledge hub over the last 100 years, with the most significant changes occurring in the past 50 years. The establishment of Aalborg University in 1974 accelerated the transition from a worker-based city to a center of knowledge, fundamentally influencing the city's trajectory. At least, that's how Mette Bugge sees it:

"I was born and raised in Aalborg and have witnessed its transformation. The city has moved from being purely industrial to a trading hub and now a knowledge center. Aalborg University hosts some of the world's most renowned researchers, especially in engineering. What defines today's business sector is the broad spectrum of knowledge and expertise we have here. For instance, when discussing green transition, we are at the forefront of developing the latest technologies.”

When examining Aalborg's businesses, one will often find that production equipment and machinery are sourced from local suppliers.

"It's very characteristic here that local and long-standing Danish suppliers are used for producing green technologies. Especially in wind energy, there's been substantial progress. Wind plays a significant role in our landscape – we have an entire port surrounded by wind turbine blades ready to be shipped and installed around the world," says Mette Bugge.

Simultaneously, the city has also developed socially and culturally. Over the past decade, Aalborg has grown by an average of 2,000 new residents per year. As the city has expanded, so has the cultural scene.

"There are simply more people to cater to, leading to a wider array of offerings, from city street cycling races to diving off the bridge of Limfjorden. It encourages people to culturally engage with the city and settle down here. And that can only make us happy."

QUICK TO JUMP ON BOARD

BusinessAalborg is part of the Aalborg Municipality and is tasked with supporting the local business environment – both by attracting new companies and retaining existing ones.

"We work to make it easy to start, run, and grow businesses in Aalborg Municipality. You could say we are the ones keeping the wheels turning," Mette Bugge says with a smile.

BusinessAalborg offers a wide range of services, networks, and guidance to support businesses individually.

"This could involve digitalization, export, financing, skills development, green transition – and much more. Additionally, we have initiatives like the International House, which provides support and advice to international newcomers in Aalborg and Northern Jutland. There are many things to sort out when you move here, and we help with everything from residence permits and housing to engaging with local activities and using the city's amenities. Our tasks and initiatives cover a wide range," she explains.

Another initiative highlighted by Mette Bugge is Green Hub Denmark, a partnership among various institutions working on green transition projects throughout Northern Jutland. Here, businesses, consumers, researchers, and authorities collaborate to create

optimal conditions for world-class green growth. The ambition level is high. At Green Hub, the goal is for Northern Jutland to become the Silicon Valley of green transition.

"And we make sure to maintain broad collaborations with other players in Aalborg's business scene. For instance, we have a close partnership with Skagerrak Business Summit, which actively works on business cooperation in the Nordic region, and with Business House Northern Jutland, which has extensive expertise in everything from tech innovation to organizational development." Collaboration is a distinctive feature of working to develop Aalborg's business environment.

"We are all North Jutlanders with our feet firmly on the ground. This means we mutually recognize our dependence on each other. We work closely together, reach out for help, and are on a first-name basis. If I get a good idea and call some of our many partners and businesses we're associated with, they are quick to jump on board. It's rare we get a 'no' when we reach out. The sense of community is a crucial foundation. We integrate each other into our development."

Another significant factor in BusinessAalborg's work is the high level of expertise in the city. With skills from institutions like Aalborg University and UCN University College, they are well-positioned to attract talented employees – even in sectors that typically struggle to find the right workforce.

THE WORLD'S SMALLEST METROPOLIS

Aalborg offers much more than just a rapidly growing business environment. Mette Bugge

herself lived abroad for many years and has now returned to her hometown, and she couldn't be happier.

"Aalborg is a fantastic city. The beautiful city center, green oases, and especially the waterfront, which has become a wonderful recreational area. I love exploring the shops, cafés, and restaurants. The city's unique atmosphere is also noticed by tourists. Business tourists are always particularly impressed by the city's logistics. Getting from the airport to a hotel to a meeting location takes no time at all. It’s easy to get to the city and easy to get around within the city," she says.

Especially during conferences hosted in the city, Mette Bugge notes the positive feedback from visitors, who describe Aalborg as an inspiring, accessible, and welcoming city.

"Many Americans, in particular, are fascinated by Aalborg. Its unique 'tinyness.' It’s like a miniature metropolis. We have all the characteristics of a big city, but everything is close together – and life moves at a relaxed pace."

But even though the city streets have a relaxed pace, one shouldn't be fooled. When asking Mette Bugge about her view on the future, one thing is certain:

"Things are going to move incredibly fast. We don't know what the future holds, but I believe we'll see an increased focus on green transition. For example, in pioneering green fuels for the aviation industry or companies within the Space sector, and we look forward to supporting that," Mette Bugge concludes with a smile.

GB
39

UNIK GOURMET PÅ SCHEELSMINDE

Som gæst på Scheelsminde kan du nyde en verden af kvalitet og herregårdsstemning samt exceptionelle madoplevelser på Restaurant Bühlmann.

Få kilometer fra Aalborgs centrum, omgivet af den smukkeste natur, danner den historiske herregård en charmerende ramme om Scheelsminde. Med sine 94 betagende herregårdsværelser, fest- og selskabslokaler samt konferencefaciliteter henvender hotellet sig til både par, familier og forretningsfolk, der søger kvalitet og stil i særklasse samt innovativ gourmet.

Kulinariske kreationer på internationalt niveau

Et besøg på Scheelsminde er en sanseoplevelse ud over det sædvanlige. Det mærker du ikke mindst, når du sætter dig til bords på Restaurant Bühlmann, der serverer gourmet af international standard og er anmelderrost af både White Guide Nordic og Den Danske Spiseguide.

Ved roret står køkkenchef Alexander Johnsen, der er stærkt forankret i det franske køkken og kendt for sine kreative evner og bæredygtige tilgang til håndværket. Som gæst kan du således nyde en exceptionel

smagsoplevelse, hvor den nordjyske natur og sæsonens friske, lokale råvarer spiller en afgørende rolle.

Læs mere på scheelsminde.dk

40

UNIQUE GOURMET EXPERIENCE AT SCHEELSMINDE

As a guest at Scheelsminde, you can immerse yourself in a world of quality and manor house ambiance, along with exceptional dining experiences at Restaurant Bühlmann.

Just a few kilometers from the center of Aalborg and surrounded by stunning natural scenery, the historic manor sets a charming backdrop for Scheelsminde. With its 94 exquisite manor rooms, conference, party and event facilities, the hotel caters to couples, families, and business professionals who seek unparalleled quality and style, as well as innovative gourmet cuisine.

CULINARY CREATIONS OF INTERNATIONAL CALIBER

A visit to Scheelsminde is an extraordinary sensory experience. This is particularly evident when you dine at Restaurant Bühlmann, which offers internationally acclaimed gourmet cuisine and has received rave reviews from both the White Guide Nordic and the Danish Dining Guide.

At the helm is Chef Alexander Johnsen, who is deeply rooted in French culinary traditions and renowned for his creative prowess and sustainable approach to his craft. Guests can thus revel in an exceptional taste experience where the North Jutland nature and the season's fresh, local ingredients play a crucial role.

Learn more at scheelsminde.dk

GB
Vestre Havnepromenade 2 • 9000 Aalborg Tlf.: 98 11 55 66 • mail@prinsesjuliana.dk www.prinsesjuliana.dk Middag i unikke omgivelser – så kommer du ikke tættere på fjorden

DET SKER I AALBORG

29.-30. jun. 2024

Vikingemarked ved Lindholm Høje I mere end 20 år har vikingegruppen Lindholm Høje arrangeret vikingemarked, som man ville have gjort det for mere end 1100 år siden. Her kan du opleve rovfugle, arbejdende værksteder og salgsboder med alt fra mjød og autentiske vikingesmykker til nålebinding, vævning og skind.

9. jun., 7. jul. og 4. aug. 2024

Lopper på havnen Lopper på havnen er Aalborg centrums største loppemarked og bestemt et besøg værd. Det etablerede loppemarked afholdes i 2024 for tolvte gang, og med 120 boder er der rig mulighed for at finde gode loppefund.

14.-18. aug. 2024

Den Blå Festival

Under Den Blå Festival kan du blive beriget med tonerne af jazz og blues på to udendørsscener centralt i Aalborg, ligesom der vil være forskellige koncerter på pubs og caféer i byen. Festivalen er gratis for alle, der har lyst til at lytte.

21.-25. aug. 2024

Aalborg Regatta

I løbet af fire dage danner Aalborgs smukke havnefront ramme for Aalborg Regatta. Her kan du nyde synet af de flotte, gamle sejlskibe, der ligger til kaj, og dagene byder blandt andet på vandaktiviteter, mulighed for besøg på skibene og legeland for børn. Når mørket falder på, vil der være livekoncert ved Honnørkajen.

5.-7. sep. 2024

Dansekraft

Til Nordjyllands dansefestival kan du opleve professionel dans på højt internationalt niveau, ligesom du selv har mulighed for at få gang i fødderne. Festivalen byder både på forestillinger, workshops, film, talks, performances og happenings i og omkring kulturhuset Nordkraft.

21. nov. 2024-25. maj 2025

Stine Goya x Kunsten

Den internationalt anerkendte, danske modedesigner Stine Goya skal som noget helt særligt medkuratere og iscenesætte kunstmuseet Kunstens faste samling i en ny, stor udstilling, der åbner i november 2024.

Foto: Destination NORD
Julemarkedet
Gammeltorv /
Regatta /  Foto: Baghuset Pressefoto 42
Aalborg

December 2024

Skøjtebanen på C.W. Obels Plads

Hver vinter forvandler C.W. Obels Plads sig til et skøjtemekka for store og små. Har du ikke egne skøjter, kan du leje dem på stedet, og der er flere muligheder for at afslutte turen med mad og en kop varm kakao.

December 2023

Julemarkedet på Gammeltorv

Er du i Aalborg i julemåneden, skal du tage forbi julemarkedet på Gammeltorv. Oplev den magiske julestemning, der spreder sig fra det traditionsrige marked, hvor du kan ose blandt boderne med dekorationer og kunsthåndværk.

31. maj 2025

Aalborg Karneval

Der er dømt folkefest, når omkring 60.000 festglade mennesker deltager i den ikoniske karnevalparade, der bringer farve og liv i Aalborgs gader. Paraden slutter i Kildeparken, hvor mere end 20.000 glade karnevalister holder fest.

Udvalgte lørdage og søndage Rundvisning i Musikkens Hus

Kom med bag kulisserne i Aalborgs koncerthus, hvor du blandt andet kan glæde dig til at opleve husets koncertsale, den smukke foyer samt backstage-områderne, der normalvis kun er åbent for sceneteknikere og artister. Tjek Musikkens Hus’ hjemmeside for datoer.

Julemarkedet på Gammeltorv /  Foto: Destination NORD Aalborg karneval Musikkens Hus  /  Foto: Destination NORD/ Lasse Bruhn / @koebenhavnsk Kunsten /  Foto: Destination NORD 43

EVENTS IN AALBORG

June 29-30, 2024

VIKING MARKET AT LINDHOLM HØJE

For over 20 years, the Lindholm Høje Viking group has hosted a market as it would have been over 1100 years ago. Experience birds of prey, working workshops, and stalls selling everything from mead and authentic Viking jewelry to needle binding, weaving, and leather crafts.

June 9, July 7, and August 4, 2024

FLEA MARKET AT THE HARBOR

The Flea Market at the Harbor is the largest flea market in the center of Aalborg and definitely worth a visit. In 2024, the established flea market will take place for the twelfth time, offering a chance to rummage through 120 stalls for some great finds.

August 14-18, 2024

THE BLUE FESTIVAL

During The Blue Festival, enrich your soul with the sounds of jazz and blues on two outdoor stages in central Aalborg. You'll also find various concerts in pubs and cafés around the city. The festival is free and open to all those eager to listen.

August 21-25, 2024

AALBORG REGATTA

Over four days, Aalborg's beautiful waterfront sets the scene for the Aalborg Regatta. Admire the impressive traditional sailing ships docked at the quay, and enjoy water activities, open ship visits, and a children's play area. As night falls, live concerts will light up Honnørkajen.

September 5-7, 2024

DANSEKRAFT

At North Jutland's first dance festival, experience professional dance of an internationally high standard, and even get your own feet moving. The festival offers performances, workshops, films, talks, performances, and happenings in and around the cultural center Nordkraft.

November 21, 2024-May 25, 2025

STINE GOYA X KUNSTEN

In a special collaboration, internationally renowned Danish fashion designer Stine Goya will co-curate and stage a major new exhibition featuring the permanent collection of the Kunsten Art Museum in the fall of 2024.

December 2024

CHRISTMAS MARKET ON GAMMELTORV

If you're in Aalborg during the festive season, be sure to visit the Christmas market on Gammeltorv Square. Revel in the magical Christmas atmosphere that emanates from this traditional market, where you can browse stalls filled with decorations and artisanal crafts.

May 31, 2025

AALBORG CARNIVAL

Get ready for a massive street party as around 60,000 jubilant people take part in the iconic carnival parade, bringing a burst of color and life to the streets of Aalborg. The parade concludes in Kildeparken, where more than 20,000 carnival-goers continue the celebration.

Selected Saturdays and Sundays GUIDED TOURS OF MUSIKKENS HUS

Take a behind-the-scenes look at Aalborg’s concert hall, where you can explore the concert halls, the stunning foyer, and backstage areas usually exclusive to stage technicians and performers. Check the Musikkens Hus website for specific dates.

Hjelmerstald / Photo: Kjetil Løjte / Destination NORD GB Aalborg Carnival 44

Ministeriet på Mølle Plads

– mere end 20 år i hjertet af Aalborg

Caféministeriet er et hyggeligt samlingspunkt for alle. Vi bestræber os på at skabe rammerne for den bedste caféoplevelse i hjertet af Aalborg, både morgen, middag og aften. Derfor prioriterer vi service, nærvær og god stemning på begge sider af baren højt. Vores køkken byder på kvalitetsråvarer og et bredt menukort, som følger årstiderne - primært bestående af retter lavet fra bunden. Vores menu spænder fra brunch til burger, fra pastaretter til tapas – og fra kaffe og kage til cocktails. Vi er et sted, der følger med tiden og åbner løbende dørene for nye spændende koncepter, såsom vores populære social dining arrangementer og vegetaraftener.

Du finder Caféministeriet på Mølle Plads centralt i Aalborg. Hele pladsen er en del af vores udeområde, som vi åbner hver sommer. Med hele 35 borde er her plads til alle. Her har du nemt til shopping, en gåtur på havnen, samt offentlig transport, men er samtidig afskærmet fra Boulevardens trafik.

Vi kan med vores mere end 20 år på pladsen kalde os en af Aalborgs ældste -og mest besøgte caféer, og er stolte over 3 gange at være blevet kåret til byens bedste café.

Møllegade 19 | 9000 Aalborg | Tlf. 98 19 40 50 Reservation@cafeministeriet.dk
45

Smag på Italien midt i Aalborg

Brug koden “pier5” og få 10% rabat i webshoppen

Kig ind i vinbaren Quist Wine ved Budolfi Plads, hvis du elsker kvalitetsvine, cocktails, øl og andre delikatesser fra Italien.

Vælg mellem mere end 90 vine på glas, som alle er fra passionerede producenter i Italien. Nyd også en let anretning med italienske oste, salamier samt specialiteter.

Hvis du kan lide det du smager, kan du købe lækkerier med hjem eller bestille i vores webshop på quistwine.dk med den eksklusive rabatkode “pier5” som hotelgæst hos Pier5.

QUIST WINE

Budolfi Plads 3

DK-9000 Aalborg Tlf. +45 77 77 00 77 quistwine.dk

Find din næste oplevelse i Nordjylland på www.enjoynordjylland.dk eller scan QR-koden, hvor der venter et væld af spændende oplevelser og aktiviteter på dig.

AKKC

Vi glæder os til at se dig igen på et af vores hoteller.

NØRRE VOSBORG, VEMB · SCHEELSMINDE, AALBORG · VILLA PROVENCE, AARHUS · PEAK°12 HOTEL, VIBORG · PIER 5 HOTEL, AALBORG AIRPORT HOTEL, AALBORG · BILLUND AIRPORT HOTEL, BILLUND · HOTEL ROYAL, AARHUS NØRRE VOSBORG, VEMB · SCHEELSMINDE, AALBORG · BOUTIQUE HOTEL VILLA PROVENCE, AARHUS · PEAK 12 HOTEL, VIBORG · PIER 5 HOTEL, AALBORG · AIRPORT HOTEL, AALBORG · AIRPORT HOTEL, BILLUND · BOUTIQUE HOTEL ROYAL, AARHUS · BOUTIQUE HOTEL HERMAN K, KØBENHAVN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.