Page 1

Novo Nordisk Arbejdsopgaver: Græspleje. Pleje af krukker, blomsterbede, buske, krat og hegn. Hækklipning. Træpleje. Pleje og renhold af inventar. Renhold bassin med fisk. Vedligehold af belægninger. Truckkørsel med affald. Vintertjeneste. Udbyder: Novo Nordisk


Biogen Idec Arbejdsopgaver: Græspleje. Pleje af krukker, blomsterbede, buske, krat og hegn. Hækklipning. Træpleje. Pleje og renhold af inventar. Renhold bassin med fisk. ­Vedligehold af belægninger. Truckkørsel med affald. Vintertjeneste. Udbyder: Biogen Idec


Frederiksborg slot Arbejdsopgaver: Hækklipning i parterre (2000-2004). Græspleje. Pleje af blomster- og staudebede, busket, hegn og krat. Hækklipning. Træpleje og renhold. Renhold af bassiner. Vedligehold af belægninger, samt afrensning af terrænudstyr. Vintertjeneste. Udbyder: Slots- og Ejendomsstyrelsen


Københavns Kommune, Bispebjerg Belægnings- og kloakvedligeholdelse på offentlige veje Arbejdsopgaver: Brolægningsopgaver og reparationer efter pludseligt opståede skader på kørebaner, fortove, cykelstier og gågader/pladser. Bortfræsning og skæring af asfalt, revneforsegling, lapning af huller, kantstensætning. Kloakvedligeholdelse, brøndarbejde, TV-inspektion, renovering af stikledninger, m.m. Byggesum: 6.000.000 Udbyder: Københavns Kommune


Sorgenfri slot Arbejdsopgaver: Græspleje. Pleje af træer, buske, krat/skov, hække og blomsterbede. Ukrudtsbekæmpelse og vedligehold af belægninger og inventar. Renholdelse og vintertjeneste. Udbyder: Slots- og Ejendomsstyrelsen Bernstorff- og Charlottenlund slotshave Arbejdsopgaver: Pleje af blomster- og staudebede, busket, hegn og krat, samt skov. Hækklipning og træpleje. Udbyder: Slots- og Ejendomsstyrelsen


Træfældning og topkapning Vi udfører professionel træfældning og topkapning. Vi har uddannede skovarbejdere og teknisk udstyr til de fleste opgaver. Udbyder: Bl.a. Skov- og Naturstyrelsen


Coloplast Arbejdsopgaver: Græspleje. Pleje af ­blomster- og staudebede, busket og krat. Hækklipning. Træpleje og renhold. Renhold af bassiner. Vedligehold af belægninger, samt afrensning af terrænudstyr. Vintertjeneste. Udbyder: Coloplast


Kirke Værløse Kirkegård Arbejdsopgaver: Græspleje. Blomsterpleje. Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse. Vedligehold af belægninger. Hækklipning. Beskæring af buske. Træpleje og renhold. Udbyder: Kirke Værløse Kirke


Københavns Kommune, Nørrebro Belægnings- og kloakvedligeholdelse, offentlige veje Arbejdsopgaver: Brolægningsopgaver og reparationer efter pludseligt opståede skader på kørebaner, fortove, cykelstier og gågader/pladser. Bortfræsning og skæring af asfalt, revneforsegling, lapning af huller, kantstensætning. Kloakvedligeholdelse, brøndarbejde, TV-inspektion, renovering af stikledninger, m.m. Byggesum: 6.000.000 Udbyder: Københavns Kommune

Pleje og Vedlige  

Pleje og veligeihe lsg