Page 1

Bregnerødgade Gårdhaveanlæg: belægningsarbejder i betonklinker, etablering af trapper og kanter. Etablering af gummi- og kunstgræs område med legeinventar. Tømrer- og smedearbejder. Ny beplantning. Udførelse: 2010 Byggesum: 1.500.000 Bygherre: Københavns Kommune Projekterende:  1Opland Landskabs­ arkitekter


Havnepromenade Havnegade Etablering/renovering af promenaden mellem Havnegade og kajkanten med belægninger i in-situ støbte betonoverflader, granit og grus. I øvrigt asfaltarbejder, muld- og plantearbejder, etablering af anløbsbro i azobé, samt levering/fremstilling og opsætning af inventar. Udførelse: 2011 Byggesum: 16.000.000 Bygherre: Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Rådgivende: Niras a/s


Østre Anlæg legeplads Renovering af den eksisterende legeplads, som en del af projektet ”Plads til leg” i Københavns Kommune. Rydning og bortkørsel af eksisterende legeredskaber, inventar og faldsand. Istandsættelse af eks. legeborg og legeskib. Opsætning af diverse legeredskaber, udskiftning af hegn, thermoplast på asfaltarealer. Plantearbejder.

Udførelse: 2010 Byggesum: 1.800.000 Bygherre: Københavns Kommune Projekterende og rådgivende: P  eter Holst Arkitektur og Landskab


Lundtoftegade Fælles gårdanlæg. Belægningsarbejder. Muld- og beplantningsarbejder. Levering og opsætning af skure og renovationspergolaer. Udførelse: 2006 Byggesum: 2.700.000 Bygherre: Københavns Kommune Projekterende: Grønne Gårde


Grønningen, Østervold Kvarter København Pladsrenovering: belægningsarbejder i granit: chaussesten i bueforbandt, kantsten, ”hajtænder”, diverse asfaltarbejder. Muld- og beplantningsarbejder inkl. lægning af løg. Opsætning af Titan-statuen inkl. etablering af granit fundamenter. Udførelse: 2010 Byggesum: 800.000 kr. Bygherre: M. Goldschmidt Ejendomme A/S Projekterende: Landskabsarkitekt Sonja Poll Hovedentreprenør: WR Entreprise A/S


Privat have Haverenovering. Belægnignsarbejder i granit og ølandsfliser, samt beplantningsarbejder. Udførelse: 2011 Byggesum: 1.200.000 Bygherre: Privat Rådgivende: LK Gruppen A/S (Lars Knudsen) Projekterende: Susanne Struch


Hedegårdens butikscenter i Ballerup Pladsrenovering på samlet areal ca. 10.000 m2. Stisystem udført i chaussésten, plads og diverse stier udført i teglklinker, etablering af trapper i granit, indramning af plantebede i chaussésten og radiesten, kantbegrænsninger p-pladser med p-øer. Udførelse af 4 stk. rambuksikring ved indgange til butikscentret. I øvrigt: kloak, beplantning og inventar. Udførelse: 2008 Byggesum: 8.200.000 Bygherre: Boligselskabet Baldersbo Projekterende: SBS / Europlan Rådgivende: Dines Jørgensen & Co. A/S


Drechens Plads Udformning af en grøn og rekreativ opholdsplads, placeret i den sydlige del af Havnestaden. Indeholder: træbeplantning, flise-, granit og grusbelægninger, græs bakker, legeøer og bænke. Udførelse: Byggesum: Bygherre: Rådgivende:

2011 800.000 DS Industries ApS Bascon A/S


Den grønne forbindelse Etablering af nyt byrum ud for Sundby Kirkegård, med plads til ophold og legeaktiviteter. Belægningsarbejder i granit, bordurfliser, grus samt asfaltarbejder. Etablering af byrums- og legeinventar, bl.a. pergolaer, betonelementer, jernkanter, borde/bænke og rubinia-skov. Beplantningsarbejder, kloak, belysning. Udførelse: 2010 Byggesum: 4.500.000 Bygherre: Center for Anlæg og Udbud, Københavns ­Kommune Projekterende: Peter Holst Arkitektur & Landskab


Østerfælled Torv Renovering af Østerbro kasserne: belægningsarbejder, kloak, inventar, beplantning, etablering af lysbrønde og legepladser i forbindelse med boligområder Udførelse Byggesum Bygherre Hoved- entreprenør Projekterende Rådgivende

1992-1997 20.000.000 BUPL Byggeselskabet Østerfælled Arkitektgruppen Århus Cowi A/S


Allerød Stationsplads Etablering af stationsplads og cykel­parkeringer: belægningsarbejder, ­beplantning og inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende og rådgivende

1998 5.600.000 Allerød Kommune Rambøll A/S


Skævinge Kierkegaard Etablering af nyt urnegravsted: ­belægningsarbejder i chaussesten, muld-, græs- og beplantningsarbejder Udførelse 2004 Byggesum 500.000 Bygherre Skævinge Menighedsråd Projekterende Torben Michelsen Landskabsarkitekt


Taksigelseskirken Renovering af forplads: belægnings­arbejder i granit. Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2004 400.000 Taksigelseskirken Rytter a/s


Østerfælled Tagterrasse Etablering af taghave: belægningsog plante- og tømrerarbejder samt ­drænsystem Udførelse Byggesum Bygherre Hovedentreprenør Projekterende

2008 850.000 BUPL WR Entreprise A/S Arkitema


Søllerød Rådhus Renovering af forpladsen: belægningsog plantearbejder, etablering af en rampe ved hovedindgangen samt opstilling af granitpullerter Udførelse 2003 Byggesum 2.000.000 Bygherre og projekterende Rudersdal Kommune ­(Søllerød)


Hedegårdens Butikscenter i Ballerup Pladsrenovering: belægningsarbejder i granit, klinker og beton, etablering af trapper og rambuk­ sikring, kloak, beplantning og inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende Rådgivende

2008 8.200.000 Boligselskabet Baldersbo SBS / Europlan Dines Jørgensen & Co. A/S


Revymuseet Haveanlæg: beton, el, kloak, belægnin­ ger, plantearbejde samt anlæg af stort springvand Udførelse 2006 Byggesum 2.500.000 Bygherre Frederiksberg Kommune Projekterende Susan Friis Landskabs­ arkitekt


Skovshoved Fritidscenter Haveanlæg efter tilbygning: jord-, kloak-, belægnings- og spuns­arbejder samt etablering af omfangsdræn Udførelse Byggesum Bygherre Hovedentreprenør Projekterende

2007/2008 700.000 Gentofte Kommune WR Entreprise A/S Thøger arkitekter


Tøjhus Have, Myggenæsgade Friareal omkring 120 boliger samt ­tilhørende vejareal: belægningsarbejder og beplantning Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende Rådgivende

2006 4.500.000 BUPL Arkitema Cowi A/S


VM Husene, Islands Brygge Etablering af fortove, veje og friarealer: belægninger, beplantning og græs Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2005 4.200.000 Høpfner A/S Plot A/S


Den Vertikale Have – vand- og bygningskunst, gavlhave Etablering af regnvandssystem/risleanlæg i forbindelse med anlæg af have på gavlen, belægnings- og kloakarbejder, etablering af espalier op ad den frie gavl Udførelse: 2008 Byggesum: 600.000 kr. Bygherre: Foreningen Byhave­ Netværket Rådgivende: Wissenberg Rådgivende Ingeniører Projekterende: Arkitekt Flemming ­Abrahamsson


Preben Kaas Vænge/Dirch Passers Allé Arbejdsopgaver: Hovedkloak Udførelse Byggesum Bygherre

2008 2.200.000 Frederiksberg Kommune


Helsingør rundkørsel Arbejdsopgaver: Pleje og vedligeholdelse af græs og beplantning. Græsslåning. Lugning og vanding. Hovedentreprenør Barslund A/S Udbyder Vejdirektoratet/Helsingør Kommune


Holtegade – BK 587 Gårdrenovering: belægnings-, muld- og jordarbejder, afløb, planter og græs, ­møblering Udførelse: 2006 Byggesum: 4.200.000 kr. Bygherre: Københavns Kommune Projekterende: Grønne Gårde


Boligkarreen Viborggade/Nøjsomhedsvej m.m., BK 531 Gårdrenovering: belægningsarbejder, kloak, plante­arbejder, inventar. Præmieret til årets grønne gård i 2008

Udførelse 2006/2007 Byggesum 5.500.000 kr. Bygherre Københavns Kommune Projekterende Grønne Gårde


Stefansgade Karré Gårdrenovering: belægnings- og plantearbejder, kloak, inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2007 1.700.000 kr. Kuben Byfornyelse Lone van Deurs Tegnestue


Polensgade/Østrigsgade, m.m. Gårdrenovering: jord- og belægnings­ arbejder, kloak, beplantning og inventar Udførelse 2004 Byggesum 2.300.000 kr. Bygherre Selvejerboligselskabet Havnen Projekterende LK Anlæg A/S


Tagensvej / Brynhildegade, BK 1391 Fælles gårdanlæg: hovedkloak, belægnings-, gartner-, ­tømrer-, murer-, smede- og elarbejder. Udførelse 2008/2009 Byggesum: 5.500.000 Bygherre Grønne Gårde / Københavns Kommune Projekterende Opland Landskabs­ arkitekter


Karréen Aggersborggade, BK 981 Gårdrenovering: belægninger, kloak, beplantning, murer-, smede-, tømrer- og elarbejder, samt inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2008 1.600.000 Københavns Kommune Grønne Gårde

Ny-anlæg og kloak  
Ny-anlæg og kloak  

De spænder fra eksempelvis Københavns nye havnepromenade over vertikale regnvandshaver til omfattende kloakrenoveringer, og fra de første sa...