Page 1

Bregnerødgade Gårdhaveanlæg: belægningsarbejder i betonklinker, etablering af trapper og kanter. Etablering af gummi- og kunstgræs område med legeinventar. Tømrer- og smedearbejder. Ny beplantning. Udførelse: 2010 Byggesum: 1.500.000 Bygherre: Københavns Kommune Projekterende:  1Opland Landskabs­ arkitekter


Havnepromenade Havnegade Etablering/renovering af promenaden mellem Havnegade og kajkanten med belægninger i in-situ støbte betonoverflader, granit og grus. I øvrigt asfaltarbejder, muld- og plantearbejder, etablering af anløbsbro i azobé, samt levering/fremstilling og opsætning af inventar. Udførelse: 2011 Byggesum: 16.000.000 Bygherre: Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Rådgivende: Niras a/s


Østre Anlæg legeplads Renovering af den eksisterende legeplads, som en del af projektet ”Plads til leg” i Københavns Kommune. Rydning og bortkørsel af eksisterende legeredskaber, inventar og faldsand. Istandsættelse af eks. legeborg og legeskib. Opsætning af diverse legeredskaber, udskiftning af hegn, thermoplast på asfaltarealer. Plantearbejder.

Udførelse: 2010 Byggesum: 1.800.000 Bygherre: Københavns Kommune Projekterende og rådgivende: P  eter Holst Arkitektur og Landskab


Lundtoftegade Fælles gårdanlæg. Belægningsarbejder. Muld- og beplantningsarbejder. Levering og opsætning af skure og renovationspergolaer. Udførelse: 2006 Byggesum: 2.700.000 Bygherre: Københavns Kommune Projekterende: Grønne Gårde


Grønningen, Østervold Kvarter København Pladsrenovering: belægningsarbejder i granit: chaussesten i bueforbandt, kantsten, ”hajtænder”, diverse asfaltarbejder. Muld- og beplantningsarbejder inkl. lægning af løg. Opsætning af Titan-statuen inkl. etablering af granit fundamenter. Udførelse: 2010 Byggesum: 800.000 kr. Bygherre: M. Goldschmidt Ejendomme A/S Projekterende: Landskabsarkitekt Sonja Poll Hovedentreprenør: WR Entreprise A/S


Privat have Haverenovering. Belægnignsarbejder i granit og ølandsfliser, samt beplantningsarbejder. Udførelse: 2011 Byggesum: 1.200.000 Bygherre: Privat Rådgivende: LK Gruppen A/S (Lars Knudsen) Projekterende: Susanne Struch


Hedegårdens butikscenter i Ballerup Pladsrenovering på samlet areal ca. 10.000 m2. Stisystem udført i chaussésten, plads og diverse stier udført i teglklinker, etablering af trapper i granit, indramning af plantebede i chaussésten og radiesten, kantbegrænsninger p-pladser med p-øer. Udførelse af 4 stk. rambuksikring ved indgange til butikscentret. I øvrigt: kloak, beplantning og inventar. Udførelse: 2008 Byggesum: 8.200.000 Bygherre: Boligselskabet Baldersbo Projekterende: SBS / Europlan Rådgivende: Dines Jørgensen & Co. A/S


Drechens Plads Udformning af en grøn og rekreativ opholdsplads, placeret i den sydlige del af Havnestaden. Indeholder: træbeplantning, flise-, granit og grusbelægninger, græs bakker, legeøer og bænke. Udførelse: Byggesum: Bygherre: Rådgivende:

2011 800.000 DS Industries ApS Bascon A/S


Den grønne forbindelse Etablering af nyt byrum ud for Sundby Kirkegård, med plads til ophold og legeaktiviteter. Belægningsarbejder i granit, bordurfliser, grus samt asfaltarbejder. Etablering af byrums- og legeinventar, bl.a. pergolaer, betonelementer, jernkanter, borde/bænke og rubinia-skov. Beplantningsarbejder, kloak, belysning. Udførelse: 2010 Byggesum: 4.500.000 Bygherre: Center for Anlæg og Udbud, Københavns ­Kommune Projekterende: Peter Holst Arkitektur & Landskab


Østerfælled Torv Renovering af Østerbro kasserne: belægningsarbejder, kloak, inventar, beplantning, etablering af lysbrønde og legepladser i forbindelse med boligområder Udførelse Byggesum Bygherre Hoved- entreprenør Projekterende Rådgivende

1992-1997 20.000.000 BUPL Byggeselskabet Østerfælled Arkitektgruppen Århus Cowi A/S


Allerød Stationsplads Etablering af stationsplads og cykel­parkeringer: belægningsarbejder, ­beplantning og inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende og rådgivende

1998 5.600.000 Allerød Kommune Rambøll A/S


Skævinge Kierkegaard Etablering af nyt urnegravsted: ­belægningsarbejder i chaussesten, muld-, græs- og beplantningsarbejder Udførelse 2004 Byggesum 500.000 Bygherre Skævinge Menighedsråd Projekterende Torben Michelsen Landskabsarkitekt


Taksigelseskirken Renovering af forplads: belægnings­arbejder i granit. Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2004 400.000 Taksigelseskirken Rytter a/s


Østerfælled Tagterrasse Etablering af taghave: belægningsog plante- og tømrerarbejder samt ­drænsystem Udførelse Byggesum Bygherre Hovedentreprenør Projekterende

2008 850.000 BUPL WR Entreprise A/S Arkitema


Søllerød Rådhus Renovering af forpladsen: belægningsog plantearbejder, etablering af en rampe ved hovedindgangen samt opstilling af granitpullerter Udførelse 2003 Byggesum 2.000.000 Bygherre og projekterende Rudersdal Kommune ­(Søllerød)


Hedegårdens Butikscenter i Ballerup Pladsrenovering: belægningsarbejder i granit, klinker og beton, etablering af trapper og rambuk­ sikring, kloak, beplantning og inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende Rådgivende

2008 8.200.000 Boligselskabet Baldersbo SBS / Europlan Dines Jørgensen & Co. A/S


Revymuseet Haveanlæg: beton, el, kloak, belægnin­ ger, plantearbejde samt anlæg af stort springvand Udførelse 2006 Byggesum 2.500.000 Bygherre Frederiksberg Kommune Projekterende Susan Friis Landskabs­ arkitekt


Skovshoved Fritidscenter Haveanlæg efter tilbygning: jord-, kloak-, belægnings- og spuns­arbejder samt etablering af omfangsdræn Udførelse Byggesum Bygherre Hovedentreprenør Projekterende

2007/2008 700.000 Gentofte Kommune WR Entreprise A/S Thøger arkitekter


Tøjhus Have, Myggenæsgade Friareal omkring 120 boliger samt ­tilhørende vejareal: belægningsarbejder og beplantning Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende Rådgivende

2006 4.500.000 BUPL Arkitema Cowi A/S


VM Husene, Islands Brygge Etablering af fortove, veje og friarealer: belægninger, beplantning og græs Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2005 4.200.000 Høpfner A/S Plot A/S


Den Vertikale Have – vand- og bygningskunst, gavlhave Etablering af regnvandssystem/risleanlæg i forbindelse med anlæg af have på gavlen, belægnings- og kloakarbejder, etablering af espalier op ad den frie gavl Udførelse: 2008 Byggesum: 600.000 kr. Bygherre: Foreningen Byhave­ Netværket Rådgivende: Wissenberg Rådgivende Ingeniører Projekterende: Arkitekt Flemming ­Abrahamsson


Preben Kaas Vænge/Dirch Passers Allé Arbejdsopgaver: Hovedkloak Udførelse Byggesum Bygherre

2008 2.200.000 Frederiksberg Kommune


Helsingør rundkørsel Arbejdsopgaver: Pleje og vedligeholdelse af græs og beplantning. Græsslåning. Lugning og vanding. Hovedentreprenør Barslund A/S Udbyder Vejdirektoratet/Helsingør Kommune


Holtegade – BK 587 Gårdrenovering: belægnings-, muld- og jordarbejder, afløb, planter og græs, ­møblering Udførelse: 2006 Byggesum: 4.200.000 kr. Bygherre: Københavns Kommune Projekterende: Grønne Gårde


Boligkarreen Viborggade/Nøjsomhedsvej m.m., BK 531 Gårdrenovering: belægningsarbejder, kloak, plante­arbejder, inventar. Præmieret til årets grønne gård i 2008

Udførelse 2006/2007 Byggesum 5.500.000 kr. Bygherre Københavns Kommune Projekterende Grønne Gårde


Stefansgade Karré Gårdrenovering: belægnings- og plantearbejder, kloak, inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2007 1.700.000 kr. Kuben Byfornyelse Lone van Deurs Tegnestue


Polensgade/Østrigsgade, m.m. Gårdrenovering: jord- og belægnings­ arbejder, kloak, beplantning og inventar Udførelse 2004 Byggesum 2.300.000 kr. Bygherre Selvejerboligselskabet Havnen Projekterende LK Anlæg A/S


Tagensvej / Brynhildegade, BK 1391 Fælles gårdanlæg: hovedkloak, belægnings-, gartner-, ­tømrer-, murer-, smede- og elarbejder. Udførelse 2008/2009 Byggesum: 5.500.000 Bygherre Grønne Gårde / Københavns Kommune Projekterende Opland Landskabs­ arkitekter


Karréen Aggersborggade, BK 981 Gårdrenovering: belægninger, kloak, beplantning, murer-, smede-, tømrer- og elarbejder, samt inventar Udførelse Byggesum Bygherre Projekterende

2008 1.600.000 Københavns Kommune Grønne Gårde

Ny-anlæg og kloak  

De spænder fra eksempelvis Københavns nye havnepromenade over vertikale regnvandshaver til omfattende kloakrenoveringer, og fra de første sa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you