Page 1

Tilpas dig regnen og glem regningen Nye tilskud gør det næsten gratis at håndtere regnvandet professionelt og miljøvenligt


Det kommer til at regne mere og voldsommere herhjemme. Det er alle forskere enige om, og derfor tilbyder kommunerne nu boligforeninger omkring 22.000 kroner per lejlighed, hvis alt ejendommens regnvand ledes væk fra kommunens kloakker.

Med dette tilskud er det praktisk talt blevet gratis at få etableret et professionelt nedsivningsanlæg. I kan altså både klimasikre jeres ejendom, skåne kommunens kloaknet og hjælpe til et renere grundvand og samtidig forebygge overløb fra kloakkerne og oversvømmelse i kælder, gård og vej – uden at belaste foreningens økonomi. I de fleste tilfælde vil tilskuddet endda kunne betale det meste af regningen, hvis I vil have renoveret kloakkerne og skabt et helt nyt, levende landskab omkring ejendommen.

Brug tilskud til et unikt gårdmiljø Der er mange måder at håndtere regnvand på. Det betyder, at I selv kan vælge den løsning, der passer bedst til netop jeres ejendom. Hele nedsivningen af regnvandet kan ordnes diskret, så ingen bemærker løsningen, men vandet kan også bruges rekreativt. En del af regnvandsanlægget kan nemlig indbygges som render eller regnbassiner i gårdmiljøet og skabe et levende vandmiljø til glæde for beboere og dyreliv. Desuden forøger et flot udført haveanlæg med piblende vand også selve byggeriets værdi. Men hvis I ønsker en diskret løsning, så generer et nedsivningsanlæg/en faskine heldigvis ikke brugen af arealerne over jorden og optager ikke plads i f.eks. et gårdrum, da det er nedgravet. Der kan være f.eks. græs, boldbane eller flisebelægning over anlægget.


Regn med LK Gruppen Der er mange lovkrav og udfordringer, når man vil håndtere sit regnvand lokalt. Alt dette sørger LK Gruppen dog for. Vi står for ingeniørarbejde og forundersøgelser, vi stiller med autoriserede kloakmestre, når I skal kobles fra det offentlige kloaknet. Vores landskabsarkitekter designer udeområder, hvor livsglæden kan folde sig ud, og vores anlægsgartnere får det hele til at gå op i en højere enhed, når byggeriet går i gang. Faktisk var det netop et enestående gårdanlæg, som gjorde, at LK Gruppen vandt Københavns Kommunes pris for årets bedste nybyggeri i 2008.

Takket været den nye tilskudsordning kan I få klaret det hele næsten gratis. Så ring til LK Gruppen alle­ rede i dag og hør om mulighederne for en pakkeløs­ ning.


Sådan får I tilskud på op til 22.000 kr. per lejlighed Regnvandshåndtering handler kort sagt om at opsamle eller forsinke regnvand og lade det sive ned til grundvandet i stedet for at belaste kommunens kloakker. Dette arbejde støtter næsten alle kommuner med 40% af tilslutningsbidraget per lejlighed. Tilslutningsbidraget ligger 50.000 og 55.000 kroner i de fleste kommuner. Altså har hovedparten af landets boligforeninger mulighed for at få op til 22.000 kroner i tilskud per lejlighed. LK Gruppen løfter uden problemer hele opgaven, hvis I gerne vil have håndteret ejendommens regnvand professionelt. Vi kan klare både ingeniør-, kloak- og landskabsarbejde. I skal blot gøre følgende: • Der skal søges om nedsivningstilladelse og ­afløbstilladelse hos jeres kommune. • Der skal søges om refusion af tilslutningsbidraget fra kommunens kloakforsyning, eksempelvis Københavns Energi, Forsyning Helsingør eller lignende. Kloakforsyningen skal også syne afpropningen mod det offentlige system, inden de kan udbetale bidraget.

Husk at I kun kan opnå tilskuddet, hvis ejendommen ligger i et område, der er fælleskloakeret – altså hvor regnvand og spildevand ledes væk i samme ledning.

Gode råd Hvis I ikke er klar til at klimasikre jeres ejendom professionelt endnu, er her alligevel et par gode råd til at håndtere de øgede mængder regnvand: • Skift asfalt og fliser ud med græs – det giver regnvandet et større areal, hvor det kan sive ned i jorden uden at havne i kloakken. • Tjek at jeres kloakledning (fra huset og ud til ledningen i vejen) ikke er tilstoppet. Hvis jeres kloak er tilstoppet, kan det give oversvømmelser. • Saml regnvand fra nedløbsrørene i regnvandstønder, så løber vandet ikke ned i kloakken – og I har samtidig gratis vand til vanding af ejendommens planter.

Samarbejdspartnere a4 arkitekter og ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Landskasarkitekter gaardrum.dk Øster Søgade 22 1367 København K Leverandør af Enrigis ­regnvandskasseter LK Gruppen A/S


Grønne hovedentrepriser LK Gruppen tilbyder løsninger inden for grønne byggeog anlægsopgaver, herunder alt i gartner-, jord-, kloakog betonarbejder i grønne hovedentrepriser. Sports- og legepladser Der stilles store krav til etablering af sports- og legepladser. LK Gruppen har indgående kendskab til etablering af fx gummiasfalt, kunstgræs, støddæmpende underlag og legeredskaber. Jord, beton og kloak LK Gruppen udfører fagentrepriser inden for kloakering, fundering, belægning, etablering af vej- og parkeringsanlæg og gartnerarbejde. Pleje og vedligehold Vi udfører pleje og vedligehold af sports- og legepladser, grønne områder og udemiljøer for offentlige institutioner, virksomheder og privatpersoner. Service og renhold Opgaver inden for service og renhold såsom indsamling og sortering af affald og rengøring og vedligeholdelse af udendørsinventar mm. er ofte en integreret del af plejen, som vi udfører inden for miljølovgivningens rammer og med respekt for naturen. Vinterberedskab Det er en god idé at planlægge sit vinterberedskab allerede i sommerhalvåret, så man er forberedt på vinteren. LK Gruppen udfører snerydning og saltning af veje, fortove og stier i stort omfang over hele Nordsjælland og i København.

Nordsjælland Bomose Allé 1-3 3200 Helsinge

København Rentemestervej 80, 1. sal 2400 København NV

Tlf. 70 13 17 17

www.lk-gruppen.dk

LK Gruppens folder om nedsivning  

LK Gruppens folder om nedsivning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you