Vekkelsesrapport november/desember 2017

Page 1

ABCDEFGF NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

EN

velsignelse Å velsigne ANDRE

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Desember 2017


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM

VEKKELSESRAPPORT Desember 2017 3 4

Gudfryktige mennesker MAREN SKARPSNO

Tilbedelse med blikket festet på Jesus LEIF J. JOHANNESEN

6

På besøk i Ølen og Bjoa

7

Når menn samles for å søke Gud

8

2

LEIF J. JOHANNESEN

LEIF J. JOHANNESEN

HÅKON FAGERVIK

Lovprisningens klimaks

11 12

HÅKON FAGERVIK

Gi en julegave til misjonen HÅKON FAGERVIK

Driv ut arbeidere til høsten! MAHLET MAZENGIA OG ISABELLE HÄGGLUND

14 Haikeeventyr til Brønnøysund 15

SILJE DEAN

Fra Hjertet

16 Gud svarer bønn!


/ LEDER

Gudfryktige mennesker Jeg takker Gud for at jeg tidlig traff mennesker som hadde med Gud å gjøre. De gjorde uutslettelig inntrykk på meg. Mine søndagsskolelærere, tante Ågot og onkel Kaare bar med seg en utstråling som festet seg i en liten gutt. Det samme gjorde ansiktet til «hu snilla damå» som bodde rett over gaten til min bestemor. Da vi var på besøk der åpnet hun ofte vinduet med et stort smil og gav oss Jesusbilder og glansbilder med Jesus-motiv. Ansiktet hennes har festet seg i meg for alltid. Siden har jeg møtt henne mange ganger. Hun tilhørte Frelsesarmeen og stod stadig i byen og delte ut «Krigsropet», Frelsesarmeens kjente magasin. Da vi som ung pastorfamilie i Bodø fikk den ære av å ta imot misjonæren Annie Skau Berntsen i vårt hjem, fikk jeg igjen den samme følelsen som har festa seg i meg for ettertiden. Et ansikt og en personlighet som strålte imot meg og som har festet seg i meg for alltid. Heldigvis er lista mi mye lenger av mennesker jeg har møtt som bar denne hemmelighetsfulle utstrålingen. Hva var det med disse menneskene? Når jeg nå skriver i fortid, i fare for å bli oppfattet nostalgisk, er det fordi alle disse menneskene jeg her skriver om er døde. Slike mennesker finnes heldigvis i dag også, men jeg lurer på om det er lenger mellom dem, og om Gudfryktige mennesker er en utdøende rase? Går man etter i margen på disse menneskene vil man alltid finne: 1) En slitt bibel, ofte med understrekninger og kommentarer i margen. Det er mennesker som elsket Guds ord og som til og med behand-

ler selve boka som et kjært eie. Bibelen lå ikke slengt over alt. 2) Et levende bønneliv, ofte med bønnelister som ble bedt over hver dag. 3) Trofaste menighetsmedlemmer. Det var folk som sjelden gikk glipp av en gudstjeneste eller et bønnemøte. 4) Gavmildhet. Man fant et stort hjerte for misjon og nødhjelp. Noen hevder at gavmildheten var så stor at det skal både to og tre av dagens givere for å dekke samme beløp som en av disse gav. 5) Vennlighet. Det var mennesker som var forsiktige med å bruke vonde ord. Det var sjelden å høre dem snakke om andre mennesker på en nedlatende måte. 6) Renhet. Det lå en lengsel etter å leve et hellig liv. De ønsket å holde seg borte fra urenhet og påvirkning som kunne «skitne til» sinnet. 7) En brann og nød for at mennesker må bli frelst og lære å kjenne Jesus. Ordet Gudsfrykt bærer i seg betydninger som fromhet, ærefrykt, innvielse, ærbødighet, hengivenhet og gudelighet. Mange av disse ordene er sjelden i bruk i dag. Språket forandrer seg, men noen ganger fordi man ikke lenger har den virkeligheten de beskriver. Bibelen oppfordrer oss til å øve oss i Gudsfrykt! Den er nyttig til alt! (1.Tim 4:7-8) Vi trenger å lære av disse som gikk foran i en tid som nå mye preges av Gudløshet. Trendene, dagliglivet, holdningene, kunnskapen formes av mennesker som ikke har med Gud å gjøre. Vi utsettes for denne påvirkningen mer enn noen gang. Den er tilgjengelig hvert sekund gjennom

våre mobiltelefoner og nettbrett. For å bruke tall fra mye omtalte SSB (Statistisk sentralbyrå) bruker en gjennomsnittlig nordmann 127 minutter hver dag på internett. Av de 88 % av befolkningen som bruker internett er 70% innom Facebook hver dag. 127 minutter . Det er over to timer hver dag. Så må hver av oss jo spørre oss selv om vår egen tidsbruk. Kanskje kan det være sunt å spørre seg selv om hvor mye tid som brukes i bønn og bibellesning hver dag? Lenge har jeg bedt for og tenkt på den forandring av holdninger som skjer under overflaten i et samfunn som vårt. Dersom mitt kristne liv er Åndsfattig, er hjertet mitt utsatt for en sterk åndspåvirkning fra «verden». Da kan jeg vite med hodet hva som er rett, men sakte men sikkert vil holdningene forandres. De forandringer av kjerneverdier vi ser forandre seg på kort tid i samfunnet, har også nådd kristenheten. Vi er i desperat behov for Den Hellige Ånd. Et regelmessig andaktsliv med bibel og bønn skaper et miljø der Den Hellige Ånd trives. Jeg utsetter hjertet mitt for stadig innflytelse fra Guds hjerte. Det skaper en lengsel etter å leve et liv som er etter hans vilje. En lengsel etter å være et Gudfryktig menneske som setter spor av himmel over alt der jeg går. Gud velsigne dere rikelig i denne jula! Din bror og venn

Leif J

3


LOVSANGSSKOLEN OG IWORSHIP

Tilbedelse med blikket festet på Jesus I år var det sjette året Nordic Mission inviterte til Lovsangsskole i Levanger. Det var 35 elever fra hele landet som hadde meldt seg på skolen. Jan Honningdal underviste blant annet om hvor lovsangen startet og hva det er som skjer når vi lovsynger Gud. Han snakket også om at selve essensen av lovsangen skapes i lønnkammeret når vi bruker tid i fellesskap med vår frelser og venn. Vi snakket også om at lovsang er ikke en følelse, men et valg om å tilbe

4

gjennom alle livets sesonger og omstendigheter. Tilbedelse er vårt offer til Gud, og det å tilbe i smerte er noe av det største offeret vi kan gi. SAMLET FRA HELE LANDET Lovsang går så mye dypere enn å bare synge og spille en sang. Først og fremst så lovsynger vi Gud fordi Han er verdig våre liv og vår tilbedelse. Der vi kan løfte blikket bort fra oss selv å beundre og proklamere ut hvem Gud er. Og ut ifra den plassen vil vi bli for-

vandlet og legt. Når Guds herlighet blir åpenbart og Han kommer nær, da er ingenting umulig! Visjonen er å samle lovsangere fra hele landet til en arena hvor de kan møte andre som driver med det samme, utruste til tjeneste, styrke det Gud har lagt ned i den enkelte og formidle noen av grunnverdiene Guds ord sier om tilbedelse og lovsang. Hjertet bak visjonen er å kalle mennesker inn til fellesskapet med


/ LEVANGER

NÅR GUDS HERLIGHET BLIR ÅPENBART OG HAN KOMMER NÆR, DA ER INGENTING UMULIG! Jesus, og at tilbedelsen starter ut ifra vår personlige og levende hjerterelasjon med Ham. Hver dag startet dagen med bønnemøte og ble avsluttet med ulike workshops der elevene kunne være med å praktisere noe av det de hadde lært. Det var blant annet øvelser på å lytte til Den Hellige Ånd, og deretter synge spontant, synge bibeltekster, praktiske råd til lovsangsledelse og mer. Vi inviterte også alle menighetene

i byen til en Lovsangsfest i Levanger kirke. Det var om lag 120 som kom sammen denne kvelden, fra de forskjellige menighetene i byen, og lovpriste Gud sammen! 42 TIMER NON-STOP Fredag kveld startet iWorship der vi inviterte alle som ville komme til en 42 timers kontinuerlig bønne- og lovsangshelg. Det er 10. gangen vi arrangerer - og igjen ble det en sterk helg med et påtagelig nærvær av Gud! Vi-

sjonen bak iWorship har siden vi startet i 2008 vært å lage til en plass og sette av god tid for å søke inn til Guds hjerte, lovprise Han som vi elsker og engasjere folk i bønn for Norge! Denne gangen også kom det folk både fra Norge og Sverige, og flere vitnet om at de opplevde Gud berørte dem og talte til dem disse dagene!

Ma ren S k a r psn o 5


/ HAUGALANDET

På besøk i Ølen og Bjoa I fjor var vi en tropp fra bønnesenteret på besøk på Bedehuset i Ølen. John Birger og Liv Herborg Wold inviterte oss etter å ha vært flere ganger på besøk på våre konferanser. I september gikk turen på nytt til Haugalandet. Teamet bestod denne gangen av Anita Thrana, Gunn Kristensen og meg. Denne gangen kom det mye folk fra første dag. Det er interessant når man besøker et sted for å ha bønnedager

6

6

sammen. Det er som om man kommer inn i en profetisk åre. Det som er blitt bedt om av mennesker som lengter etter at Guds rike skal komme, ligger aldri langt borte når man søker Gud for et sted. Slik var det også i Ølen og Bjoa denne gangen. Det virker for oss som om Gud har noe veldig sterkt på gang inne i disse bygdene. Det kom så sterke signaler på at som havet fyller disse fjordarmene, skal Guds herlighet komme. Hans nærvær var

så mektig. Det ligger veldig sterkt på våre venners hjerte å se Guds rike komme i disse områdene. Det merkes. For oss er det også interessant at man kan ha samme typer møter på et annet sted som de man har på bønnesenteret. I ettertid ligger det så sterkt på meg at Gud er i ferd med å bringe vekkelse dit. Takk til dere i Ølen og Bjoa for å ta imot oss på en så varm og god måte.

L ei f J. Joh a n n e s en


/ BODØ

MANNSKONFERANSE I BODØ

Når menn samles for å søke Gud Det er aldri vanskelig for meg å svare ja når jeg får spørsmål om å komme til Bodø. Byen som jeg var pastor i i åtte år har for alltid en plass i mitt hjerte. Mye bønner er bedt for den byen, og mange profetiske signaler for byen har beveget hjertet mitt gjennom årene. Å samles til manskonferanse er i tillegg noe som har vokst frem som et bønnerop fra mitt indre: «Gud! Reis opp menn i landet som tar tilbake en sunn og god mannsrolle!» Jeg vet ingen bedre forbilde på å være mann

enn Jesus Kristus! Når vi menn søker hans ansikt og lar Gud få forme oss i hans bilde kan det ikke annet enn å bli bra! Mannskonferansen i Bodø handlet om akkurat det. 35 mannfolk var samlet for å tilbe og å søke Gud og ha godt sosialt fellesskap. Det var menn som kom fra både Oslo og Kristiansand også for å være med på denne helga. Guds Ånd virket med kraft. I flere situasjoner var nærværet så sterkt at det var vanskelig å stå på beina. Det ble gitt god tid til forbønn

og Gud møtte mennesker med sterke profetiske ord. Jeg takker Gud når han møter oss på hjertet så dypt. Det er inspirerende også at det langt ifra bare var den inviterte forkynner som var aktivt med i samlingene. Det var en herlig og god blanding av gaver som var i aksjon. Det er fantastisk at Gud har reist opp menn i Nordland som har et slikt ønske om å se Jesusmenn reises opp i landsdelen. Takk for en sterk helg sammen med dere i Mannsfellesskap Nord.

L ei f J. Joh a n n e s en

7


Han er grunnen til vår julef

Lovprisningens klimaks Lukas evangeliet kapittel én og to er noen fantastiske kapitler. Jesus fødsel beskrives så detaljert som ingen andre steder i evangeliene av legen Lukas. En ting som løftes fram som en hovedsak i disse beretningene er lovsangen over at Jesus skal fødes og når han er født. Det er vel den eneste gang vi leser om at himmelen sender et lovsangskor ned på jorden både for å lovsynge Gud, og for å fortelle og proklamere Jesus fødsel. Det er flere sterke sider ved lovsangen i Lukas. LØFTER OPP DE SMÅ

Vi vet ikke eksakt hvor gammel Maria var da engelen kommer til henne, men mange mener at hun var en ung jente på ca. 15-16 år da dette skjedde. Vi hører lite om henne unntatt at hun var av Davids ett, forlovet med

8

en husbygger og at fødselen skjedde i enkle kår i en stall. Marias lovsang er også rundt dette temaet at Herren har sett til hennes ringhet, og han har løftet opp de små. Marias lovsang er så vakker en hyllest av vår Gud som tar seg av de ydmyke og ubetydelige og styrter ned de høye og stolte.

te avsnittet som en del av det viktige lovsangskoret. Ikke bare Anna som hadde levd i templet storparten av sitt liv, men også Simon som ventet og ventet på Messias blir med som en av de som får sine drømmer oppfylt og lovpriser Gud for det under som har skjedd i Betlehem.

EN HIMMELSK HÆRSKARE

HIMMELEN, DE SMÅ OG ENKLE OG BØNNEFOLKET

Noe av det vakreste som finnes i evangeliene er dette avsnittet. Igjen er det de som er nederst på rangstigen, de ubetydelige i samfunnet som får besøk. De var jo bare gjetere. Men der åpenbarer Gud seg i herlighet og velger disse ut som de første som får se Jesus i krybben. ANNA OG SIMONS LOVSANG

Bønnefolkets lovsang tas med i det-

Paulus sier i 1. Kor. 1 hvordan Gud har gjort et valg da han valgte det som ingenting var. Dette ser vi så klart ved Jesus komme til jorden, de vise menn søkte som naturlig var i kongens slott etter kongesønnen som var født. Men vår far i Himmelen hadde gjort et annet valg, han valgte den enkle jomfruen Maria, snekkeren Josef og gjeterne på marken for å vise sin herlighet. De


/ INSPIRASJON

feiring – han er verd å feires

ble de mest fornemme som fikk høre himmelens ypperste lovsangsgruppe på Betlehemsmarkene. Det er helt fantastisk hvordan Gud velger å komme inn i vår verden – han strekker seg til det lave og lar sin sønn fødes i en stall. Ingen jordisk far som har et valg vil gjøre noe slikt. Men dette valgte Gud for å gjøre det store og vise til skamme. Og så løfter han fram Anna den enkle bønnekvinnen som en av

HAN STREKKER SEG TIL DET LAVE OG LAR SIN SØNN FØDES I EN STALL

dem som gjennom bønn, faste og lovprisning har beredt veien for Jesus komme. Denne siden av julen er så fantastisk og gjør vår jul så tilgjengelig for de enkleste og fattigste som også i dag søker Jesus i miliontall rundt i verden. Jeg leste nettopp om enorm vekkelse blant de kasteløse i India. Slike er det Gud søker etter, det er det valget Gud har gjort. Og ingen kan lovprise Gud som disse! ALL LOVSANG ER FOR JESUS

Grunnen til det sterkeste lovsangsavsnittet i vår bibel, med så mange forskjellige lovsangere på samme sted, er jo Jesu komme. Her møter du Elisabets lovsang Luk. 1,41, Marias lovsang i 1,46, Presten Sakarjas lovsang i 1,68, englenes lovsang i 2,13, Gjeternes lovsang i 2,20, Simeons lovsang i

,2,29 og til slutt Annas lovsang i 2,38. Syv lovprisninger, fullkommhetens tall, og alle disse priser Gud fordi de har sett Herrens herlighet åpenbart i Jesus. Kjære venner, er Jesus ditt lovprisningsemne? Øser du av den kilden som ligger i dette å bare beundre Jesus og lovprise Ham? La dette bli din lyst og glede denne julen, Han er verd all vår lovsang. Han er grunnen til vår julefeiring og han er virkelig verd å feires og lovprises av så mange munner og hjerter som vil prise ham denne julen. Vær du en av de som gir deg hen i lovsang alt på grunn av Jesus! Han er det verd.

a v Hå kon Fa g er v i k

9


Gi en julegave til misjonen Julen er en fantastisk høytid der vi kan feire sammen med familie og lovprise vår frelser for at han kom til vår jord. For meg som reiser hele tiden rundt i landet, er det noen velsignede dager der jeg kan være i ro sammen med min Liv og våre barn og barnebarn. Gleden over Jesus er så viktig i denne høytiden. Samtidig går mine tanker til alle de som ikke har det slik som oss, spesielt i Ukraina der nøden er så stor. Også denne julen gjør vi en aksjon nettopp for de familiene som lider ved å gi mat og andre ting de trenger til de fattige der. Bildene fra fjorårets aksjon er fantastiske og ut av denne aksjonen i fjor ble mange frelst ved at deres første møte med evangeliet og de kristne kom gjennom en kjærlighetsgave fra Norge. Mange av de tingene vi gir til hverandre her i Norge denne julen havner i et skap eller en skuffe blant alt annet vi samler på, men en gave til misjonen og de som lider skaper evighetsverdier der verken «rust eller møll tærer».

I Nordic Mission kjenner vi ekstra på denne nøden nå før jul. Vi har sendt og sendt, inn i nøden på Filippinene, Ukraina, Zambia og Latvia. Slik kjemper vi en kamp for at ting skal gå rundt på bønnesenteret og i vårt virke i Norge. Om du vil stå med oss med en generøs gave nå i desember er det et av de største bønnesvar vi kan få akkurat i denne tiden. Bladet Vekkelsesrapport er ikke et blad der vi maser mye om penger, det vet dere alle, men noen sier til meg dere må skrive om det når det er store behov. Slik er det nå. Vi trenger hver krone som kommer inn og ber og håper på en rik Julegave til Misjonen, Bønnesenteret og nøden vi møter i Ukraina. Kjære gode venner stå med oss i denne tiden og bruk giroen i bladet eller Vippsnummeret vårt (11308) eller send inn på den kontoen du bruker til vanlig. Vi er så takknemlig til deg for at du vil stå skulder til skulder med oss i denne tiden – sammen kan vi gjøre storverk for Herren akkurat nå.

Beste hilsen din bror og venn

Eva n g eli st Hå kon Fa g er v i k

10


Juleaksjonen i Nordic Mission Moldova, Kirgisistan og Ukraina er hovedlandene vi ønsker å hjelpe med matpakker julen 2017. Håper så mange som mulig vil stå sammen med oss i denne aksjonen. Tusenvis av mennesker trenger vår hjelpende hånd. Bli med å bety en forskjell også denne julen. Tusen takk! Gi en gave på Vipps (#11308) merk med ‹Julegave› eller på nordicmission.org eller overfør til konto 4534 28 12736

MOLDOVA HAR VERDENS HØYESTE ALKOHOLFORBRUK, CA. 18 LITER REN ALKOHOL PR. INNBYGGER

3,7% ER EVANGELISKE KRISTNE

FORVENTET LEVEALDER FOR MENN

64

½

ÅR

•• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Moldova

Moldova er Europas nest fattigste land

•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ukraina

Ukraina er Europas fattigste land

Stål, kull, maskiner og jordbruk er Ukrainas viktigste eksport

3,8% ER EVANGELISKE KRISTNE

I 1932-1933 led Ukraina under en menneskeskapt hungersnød som førte til at mellom tre og syv millioner mennesker døde

Kirgisistan Hovedstaden i Kirgisistan heter Bisjkek

Bisjkek har mellom 220 og 240 soldager i året

0,7% ER EVANGELISKE KRISTNE

11


Kalmar Slott der Kalmarunionen ble vedtatt i 1397.

Samlet rundt korset for å be for Åfjord

HÅKONS REISER

– Driv ut arbeidere til høsten! Siden siste vekkelsesrapport her jeg reist på mange steder i vårt langstrakte land, også en tur til Sverige. Det er en slik velsignelse å få tjene Gud i denne tiden. Folket er søkende og lengtende etter Gud. Vår Himmelske far har ingen problemer med høsten – han sier høsten er stor, og høsten er moden. Det som da trengs er arbeidere til å ta inn Guds høst. Den tilhører Ham selv om djevelen har stjålet den fra vår Far så har han skapt hvert menneske og i tillegg kjøpt de tilbake til seg gjennom Golgata. Dette er det faktum vi lever i hver dag. Be derfor Høstens Herre om å drive ut arbeidere til sin høst (Luk. 10). Gjør dette til din faste bønn – det er et slikt desperat behov for arbeidere rundt omkring i vårt land. Vi må be de ut til høsten!

12

ÅPNING AV NYE KARIHAUG LEIRSTED OG KONFERANSESENTER

Jeg fikk være med som taler på en herlig helg på Karihaug Leirsted på Helgeland. En gruppe på Helgeland har kjøpt dette stedet fra Normisjon for at det fortsatt skal brukes i kristen sammenheng til møter og konferanser. Vi var samlet en god gjeng fra steder i Nordland og Gud var der og møtte oss denne helgen. Be for dette stedet at mange må møte Jesus der i tiden framover. Når jeg var barn og ungdom betydde leirene på Karihaug så mye for meg i min oppvekst. STERK BØNNEHELG I KALMAR, NORDENS HOVEDSTAD

Mange av oss kjenner til Kalmarunionen som samlet Norge, Sverige og Damnark til ett rike. Denne unionen

besto i 126 år mellom våre tre land. Organisasjonen Sverigebönen har spurt meg noen ganger om å være med dem på konferanser i Sverige, og denne gangen lykkes det meg å være med. Det var så flott og få være en del av denne samlingen i Vasakyrkan i Kalmar. Lars Gunnar Palm og Patrik Sandberg fra Sverigebönen var med som ledere og forkynnere sammen med meg. Det ble noen herlige dager der mange søkte forbønn og opplevde fornyelse i sine liv og ble styrket i troen på bønn. Vi alle drømmer om at vi som land kan stå mer sammen i en ny Kalmarunion der vi styrker hverandre i troen på bønn og vekkelse i våre land. Lars og Patrik blir med oss på vår bønnekonferanse i januar 2018. Lovsangen var så herlig, en gruppe


/ HÅKONS REISER

d.

Flott åpningshelg på nye Karihaug

a v Hå kon Fa g er v i k fra Uffe Christiansons menighet i Gøteborg var sammen med oss og ledet i lovsang. FLOTT BØNNEHELG I SKIEN MISJONSKIRKE

I Norges eldste frikirke, Misjonskirken i Skien, fikk jeg være med på en flott bønnehelg i oktober. Det var så fint og få være sammen med gode venner der. To av lederne i menigheten Fredheim Arena i Sandnes kjørte over 40 mil for å bli med oss denne helgen. Min gode venn Asbjørn Johansen som jeg har hatt mange bønneskoler sammen med sto sammen med meg i bønneundervisningen også her. Herlig! SÅ FINE BØNNEDAGER PÅ FOSEN

Sammen med et fint team på 6 stykker fra Levanger dro vi med spenning til

Åfjord og Stokkøya på Fosen for å ha en felles bønnehelg der. Det var så fint, masse folk samlet. Og Gud var med oss på møtene i Misjonshuset, bønneaksjonen både på fjellet og sangmøte i stedets shoppingsenter. Familien Gilde som vi bodde hos hadde fått satt opp et stort kors på fjellet over bygda si. Vi som team samlet oss sammen med familien der for å be og lovsynge over Åfjord. Det var sterkt! Det er så fint når kristne fra alle menigheter kan stå sammen i bønn for sitt sted. STERK HELG I TVERRELVDALEN ALTA

Pinsemenigheten Betesda er en flott menighet i Alta. I november fikk vi være med på innsettelse av Steinar Sivertsen som pastor i menigheten. Vi kombinerte dette med en bønnehelg,

møte i Komagfjord Kirke og innsettelsen av Steinar. Det ble en herlig helg der folk både ble frelst og helbredet. Det er ekstra fint når menigheten finner noen av deres egne som tar pastoransvar og fører arbeidet videre. Gud velsigne Betesda rikt! GODE MØTER I LOFOTEN

Pinsemenigheten Klippen i Lofoten hadde kallet meg til en uke i bønn og møter rundt i Lofoten. Det ble så fint, jeg fikk besøke Reine misjonshus der jeg og min bror Kai sto i en sterk vekkelse på 70-tallet. Det er så herlig å være blant folket i nord, og Lofoten er spesiell med et folk som er så åpen for Gud og der bønnearbeidet vokser i mange sammenhenger.

13


/ NORDIC SCHOOL

Haikeeventyr til Brønnøysund Det var halvannen måned ut i skoleåret. Vi var to bibelskolestudenter, veldig giret for å praktisere livet i friheten Jesus har gitt oss, utenfor Bønnesenteret. Vi følte for å slippe alt vi hadde i hendene, legge ned behovet for kontroll, og begi oss ut på et helgeeventyr i det ukjente. Fredags kveld var vi klare med vårt telt, stormkjøkken og ekstra skift. Vi stilte oss ved busstoppet og stakk ut tommelen for å begynne reisen mot målet vårt – Brønnøysund. Ikke visste vi på forhånd hvordan dette kom til å se helt ut, men vi var spent på det som lå foran. Hvilke nye plasser vi kom til å se, hvem vi kom til å møte på veien, sovested, ulike transportmidler, og om vi i det hele tatt ville nå frem til målet. Plutselig var eventyret i gang! Før vi visste ordet av det, satt vi på med en koselig bestefar i en gammel Volvo. Vi merket at spørsmålet «hva holder dere på med da?» var en stor døråpning for å kunne dele om Jesus og hverdagen vår på bibelskole. Ved flere anledninger i løpet av helgen, både i de forskjellige bilene og utenfor, fikk vi dele våre vitnesbyrd og erfaringer om hvordan Guds

14 14

kjærlighet radikalt forandrer liv. En av reisens absolutte høydepunkt var møtet med en herlig jente som jobbet på en bensinstasjon i Grong. Vi hadde en god samtale sammen, der hun både åpnet seg og lyttet aktivt. Overrasket over å høre at Jesus kan helbrede i 2017, ønsket hun bønn for den ene skulderen som hadde plaget henne lenge. Søkende sa hun, mens hun gliste og med et glimt i øye: «Om jeg blir helbredet så skal jeg bli kristen og komme og besøke dere i Levanger.» Mens vi ba kjente hun en varme og at noe skjedde, men ble ikke fullstendig bra der og da. Før vi dro fikk vi velsigne henne med Guds kjærlighet, og ga henne navnene våre og kontaktinfo til bønnesenteret. Vi skal ikke bli overrasket om hun plutselig kommer inn døren i nærmeste fremtid. Sent lørdagskveld kom vi til slutt frem til Brønnøysund. Morgenen etter våknet vi til en nydelig utsikt over havet, og fikk ellers se byen og oppleve den flotte fjellturen gjennom Torghatten. Plutselig var klokken blitt nærmere 16, og vi skjønte at vi måtte skifte til høygir for å begynne

reisen tilbake til Levanger på omtrent 350 km. Håpet var å være hjemme igjen innen dagen var omme, og rekke skolestart morgenen etter. Som gjentatte bønnesvar følte vi oss så velsignet av å bli plukket opp raskt og av veldig hyggelige folk hele veien. For siste etappe, møtte vi til vår store overraskelse en familie som viste seg å være venner av bønnesenteret gjennom år tilbake. Etter ca. 3 timer med skyss, var vi så heldige og at vi til og med ble sluppet av bokstavelig talt rett ved døren til våre hjem. We made it! Og klokken var bare 21.30. Trøtte men lykkelige kunne vi se tilbake på en innholdsrik og humørfylt helg. Det ble et vellykket eventyr på ca. 700 km kjøredistanse, med 13 ulike sjåfører; alt fra en tidligere sirkus-arbeider som nå kjørte trailer, til en gjestfri eritreer som lærte oss arabisk. Oppmuntret i troen på menneskeheten, og fylt med håp for hva Jesus gjør i folk i landet vårt, ser vi allerede frem til vårt neste eventyr.

Ma h l et Ma z en gi a og Is a b el l e Hä g glu n d


Fra hjertet BØNNEKONFERANSE 25.-28. JANUAR I årenes løp har vi hatt stadige besøk fra Evangeliesenteret på Bønnesenteret i Levanger. Det har vært til stor velsignelse for oss og vi elsker å høre de sterke vitnesbyrdene om forvandlede liv. Derfor har vi invitert flere av de som står i fronten av Evangeliesenteret sitt arbeide denne gangen. Bønnekvinnen Randi Filtvedt og hennes mann Hjalmar kommer. Trond Andersson med ES-team kommer, i tillegg til deres fantastiske lovsangsleder Olle Petter Olsen. Dette blir sterke saker! Alle våre konferanser er bønnekonferanser – derfor er vi så glad for at Patrik Sandberg med flere fra bønnebevegelsen «Svergebönen» blir med oss. Jeg var sammen med Patrik i Kalmar på en bønnekonferanse og det var helt fantastisk å lytte til hans forkynnelse. Dette er en konferanse som handler om hvordan bønn kan forvandle liv, byer og nasjoner. Bli med oss og drikk inn den herlige atmosfæren av Guds nærhet på Bønnesenteret.

Hå kon Fa g er v i k ANNONSE

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, ut fra f egne forutsetninger, gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

«I samarbeid med himmelen…» Jesus viste oss i praksis hvordan det er å elske sin neste som seg selv. Han tok seg tid til mennesker, lyttet, og både lo og gråt med de. Jeg tror ikke vi er skapt for å være alene i denne verden, men heller for å være i et vakkert samarbeid med himmelen. Og når vi som mennesker bare ser det som er rett fremfor oss, så har Gud det store og hele perspektivet, og han har også alltid løsningen. Når jeg var yngre følte jeg meg ofte fortvilet og trist når jeg så på nyhetene ellere hørte om mennesker i nød. Men så innså jeg at Jesus i meg er den samme som reise Lasarus opp fra de døde, og at jeg sitter på en stor skatt. Jeg lærte meg selv til å be for hver sak jeg hørte eller leste om. Bare en helt enkel bønn, en setning eller et enkelt hjertesukk til Jesus, og da kjente jeg at jeg ble fylt av håp. For Jesus er den mest håpfulle personen jeg vet om! Jesus viste oss kjærlighet i praksis, slik at vi kan vise andre kjærlighet på samme måte. At vi kan le og gråte med mennesker, at vi kan holde rundt de når ting blir tunge, at vi ikke er maktesløse i møte med nød, men at vi er i samarbeid med hele himmelen og våre klemmer, vår omsorg og våre bønner utgjør en forskjell.

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen

Si l j e D e a n

Du finner mer informasjon i om oss på vår hjemmeside, www.vko.no eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

15


16


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En kvinne skadet en blodåre alvorlig i forbindelse med en undersøkelse. Legen forventet langvarie plager, men etter forbønn forsvant smertene og plagene etter én uke!

En kvinne forteller at hun har blitt helbredet for migrene.

En kvinne skulle opereres for nyrestein, men da operasjonen skulle begynne fant de ingenting! All ære til Jesus!

En mann ønsket forbønn for smerter i en skadet fot. Dagen etter var han smertefri!

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

17


REISERUTE 14.-15. DES

Filadelfia Bibelskole OSLO

3.-7. JAN

Salem Lørenskog

9.-14. JAN

Arendal

14.-16. JAN

Trondheim

19.-21. JAN

Mosjøen

FELLES BØNNEUKE

FELLES BØNNEUKE

BØNNEUKA I TRONDHEIM

FELLESMØTER

Anders Skarpsno Håkon Fagervik Håkon Fagervik

19.-21. JAN

Anders Skarpsno

2.-4. FEB

Håkon Fagervik

22.-25. FEB

Vennelsla NASJONAL MANNSKONFERANSE

Tønsberg ÅPEN HIMMEL ØST

Bergen SION BLOMSTERDALEN

Anders Skarpsno Anders Skarpsno Håkon Fagervik

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

18

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


19