__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Luren 2020 — 2021

FORENINGEN

NORDEN KARUP AFD.

Hjemmeside: norden-karup.dk BBL

1


Bestyrelse, m.v. i Foreningen Norden, Karup Afdeling:

Formand Jann Rasmussen Risvænget 33, Frederiks Tlf.: 86 66 12 08

Næstformand Erik Madsen Viborgvej 26, Karup Tlf.(mobil): 30 23 03 26

Sekretær Ingrid Junker Østergade 38, Karup Tlf.(mobil): 23926520

Jørn Rasmussen

Bent Hansen

Anna M. Jensen

Solvænget 146, Frederiks

Tulipanvej 14, Skelhøje

Lyngparken 21, Karup

Tlf.(mobil): 21 48 88 17

Tlf.(mobil): 28 26 44 53

Tlf.(mobil): 53 29 98 16

Niels Christian Hansen, Grønhøj Skivevej 27

Suppleant Jens Andersen Solvænget 64, Frederiks Tlf.(mobil): 20129342

Kasserer Betty Rasmussen Aarestrupvej 83, Karup Tlf.(mobil): 6131 9635

tlf. 2096 9990

Email (formand): jannrasmussen@godmail.dk Email (næstformand) erikmadsen@newmail.dk

2


August 2020

Formanden har ordet. Et år er gået, siden vi sidst udsendte vores medlemsblad, og det er en stor fornøjelse at kunne skrive, at foreningen fortsætter den fine medlemsfremgang, og vi har over 200 medlemmer i dag. Det ser ud til, at de fleste ny indmeldte er blevet, selv om Coronaåret har haft indflydelse på vore arrangementer. Vi fortsætter vor rejseaktiviteter, og som det fremgår af programmet, er der to nye rejsemål i år: Stavanger og Øland/Gotland. Ser vi tilbage på sidste sæson, må vi sige, at bestyrelsen er meget tilfreds med det fremmøde og interesse for vore arrangementer i årets løb. Grønhøj-aftenen løb rundt, og allerede nu ved vi, at vor kok vil servere en rigtig nordisk lækkerbisken både til forret, hovedret og dessert. Takket være gavmilde sponsorer og så naturligvis jer gæster, der køber lodder, løber aftenen rundt, og vi får så mange sponsorgaver, at vi kan udlodde nogle ved senere arrangementer. Vi har i høj grad haft brug for dagspressen i form af pressemeddelelser og annoncer, og jeg vil gerne bringe en tak til Ugeavisen og Viborg folkeblad for fin pressedækning, der ofte er ledsaget af fotos. Som formand vil jeg rette en tak til jer medlemmer for trofasthed og ligeledes en stor tak til bestyrelsen, der udfører et kæmpearbejde, hvor opgaverne fordeles på alle hænder, ligesom vores suppleant, Jens Andersen, arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Andre lokalafdelinger har svært ved at få besat posterne i bestyrelsen. Det mærker vi ikke i Karup-afdelingen. Vel mødt til en ny sæson 202021 . Jann Rasmussen, formand

3


Forening Norden Karup rejser i 2021 til

Øland og Gotland & 17. maj i Stavanger Hør om rejserne på Rejseaften på Hotel Karup mandag den 5. oktober kl. 19.00-21.00 Som sædvanlig kaffe med brød 40 kr. Tag jeres venner og bekendte med til rejseaftenen, hvis de er interesserede.

Sørens rejser præsenterer: Øland og Gotland. 24/8-29/8 2021 6550 kr. for medlemmer og 6850 kr. for ikke –medlemmer. Næste år går turen til de to svenske øer, som vi kan nå på en dag. Der køres over land, og først på aftenen når vi Kalmar, hvor der er to overnatninger på hotel. Dagen efter kører vi over broen til Øland, der jo er kendt for sine solskinstimer og de kongelige haveanlæg. 3. dag bliver vi i Kalmar og besøger slottet og ser den gamle by, hvor det danske rige i 1380 blev stort, idet Margrethe den 1. blev kronet der. 4. dag går turen gennem glasriget med besøg på glasværker, inden vi sejles over til Gotland og indkvarteres de 3 næste nætter. På Gotland kører vi rundt og ser adskillige ting bl.a. et besøg på Asgar Jorns grav med hans selvskabte gravsten. Den sidste dag vender vi hjem og er hjemme midt på aftenen. På rejsemødet vil en rejseleder gennemgå turen, og allerede den aften kan man tilmelde sig.

Oplev også 17. maj i Stavanger i 2021,

se næste side. 4


Oplev 17. maj i Stavanger i 2021 Pris ca. 1500 kr. Det er i år 4 år siden, foreningen tog 17. maj –oplevelsen i Oslo, og turen blev en stor succes med fuldt hus, så der er ingen tvivl om, at der også bliver rift om pladserne på denne tur. I turens pris er bus fra Karup, kahyt, en aftenbuffet og morgenmad.

Turen starter søndag den 16.maj, hvor vi sidst på eftermiddagen kører til Hirtshals med bus og går om bord i Fjordlines dejlige færge, der sejler os til Stavanger, hvor vi ankommer ved 7.30 –tiden næste morgen. Her hentes vi i bus og køres til Sola badehotel, der serverer en god og solid frokost for os. Senere på formiddagen kører vi ind til Stavanger by, hvor festlighederne i anledning af 17.maj finder sted. I har dagen til egen disposition, så I kan benytte jer af tilbuddet til at undersøge denne nye olieby med ældgamle kvarter og helt nye bygninger. Foreningen vil i god tid lave et mere udførligt program med bykort osv. På et nærmere bestemt sted og tidspunkt mødes vi igen og køres ud til Fjordlines skib, hvor vi har de samme kahytter og får aftenens lækre buffet med drikkevarer inkluderet. Vi er hjemme igen tirsdag den 18.maj sidst på formiddagen

Skumringstimen i Norden: Mandag den 9. november kl.19:00 på Frederiks Bibliotek tænder vi som andre 1500 steder i Norden stearinlysene, skænker et glas rødvin og sender et fad med snacks rundt. Årets tema er ”Norden i verden” Hanne Jørgensen ,Frederiks har sagt ja til at læse afsnit op af Audur Ava Ólafsdóttirs bog ”Ar”. Audur Ava Ólafsdóttirs fik Nordisk råds kulturpris i 2018 Vi har med glæde konstateret et stigende antal deltagere til disse aftener og håber på, at endnu flere benytter sig af tilbuddet om en hyggeaften på biblioteket. Ingen entre. Tag venner og bekendte med. 5


Nordisk delikatesseaften 2021: Onsdag den 20. januar kl. 18:00 i Grønhøj Kulturhus. For 22. år i træk mødes vi med venner og bekendte i Grønhøjs hyggelige kulturhus for at spise nordiske delikatesser. Den rullende kok har lovet at servere storvildt fra Norden. Som sædvanlig populære Grønhøjpriser på drikkevarerne. Vi har fortsat uændret pris. Pris: 250 kr. Lotterisponsorer: Lokale sponsorer fra Grønhøj, Frederiks og Karup. Billetsalget starter mandag den 4. januar i Dagli` Brugsen i Frederiks, Skelhøje Købmandsgaard, Skoen i Karup og Niels Christian Hansen, Grønhøj Skivevej 27, tlf. 20969990. Sidste frist for køb og afhentning af betalte og bestilte billetter er lørdag den 16. januar. Der er kun 100 pladser, ændringer kan blive nødvendig, vi følger gældende corona regler. Pladsreservation: N.C. Hansen, Skoen eller Nanny Würtz på tlf.42177677. Benyt jer af det, så I kommer til at sidde sammen med venner og bekendte.

Arrangører: Grønhøj Kulturhus og Norden.

6


Generalforsamlingen: Mandag den 1. marts 2021 kl. 19:00 på Dagcenteret, Frederiks. Efter generalforsamlingen vil der blive vist foto det kommende turistmål Svalbard, som Carsten og Bodil Mortensen besøgte i januar 2019, ligesom der vil være ostebord og rødvin. Som sædvanlig slutter vi med lotteri med fine præmier, skænket af vore lokale sponsorer. Vi håber på det sædvanlige store fremmøde, hvor vi mødes til en hyggelig aften. Forårsudflugt til Birger Larsens museum i Viborg. (for medlemmer) Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19:00: Vi mødes på Ærøvej 7, Viborg . Niels Christian og Jørn har som sædvanlig grillen klar, og Erik rødvinen trukket op, og Birger Larsen giver en kop Larsen-kaffe. Der vil være lotteri med gevinster fra nogle af vore sponsorer. Vi håber på et godt fremmøde på en forhåbentlig dejlig forårsaften. I tilfælde af regnvejr er der læ muligheder . Nuværende æresmedlemmer i lokalafdelingen: Birthe Poulsen startede venskabssamarbejdet i Karup Byråd, har siddet i bestyrelsen i mange år og siden kasserer uden for bestyrelsen. Nanny Würtz blev i 2012 udnævnt til æresmedlem, da hun i over 25 år har lagt et kolossalt stort arbejde i bestyrelsen. Jann Rasmussen blev i 2014 udnævnt til æresmedlem efter en formandsperiode på mere end 30 år og en uvurderlig indsats for lokalforeningen. Jann er tilbage som formand.

Redaktør: Jann Rasmussen, Layout: Erik Madsen Forside: Britta B. Lykkeskjold, Tryk: Havredal Praktiske Uddannelser 7


Kontingent 2020/2021

Kontingentformer: A: Personligt medlemskab

295 kr.

B: Husstandsmedlemskab

390kr.

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18. år. Der fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen. C: Pensionistmedlemskab

195 kr.

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen samt førtidspensionister. D: Pensionist-parmedlemskab Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når folkepensionsalderen, samt førtidspensionist par. Der fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen.

240 kr.

E: Støttemedlemskab Vi har ca. 20 støttemedlemmer; det er forretninger, firmaer og foreninger, der vil støtte lokalafdelingen, dog er der en begrænsning i rettigheder i forhold til alm. medlemmer. Beløbet tilfalder udelukkende lokalafdelingen.

235 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Foreningen Norden i Karup Sendes til: Jann Rasmussen, Risvænget 33, 7470 Karup J eller (jannrasmussen@godmail.dk) Navn (+evt. e-mail / tlf.nr.) Adresse Postnummer/By

Medlems art

A

B

C

D

E

(sæt X) 8

Profile for Norden-Karup

Luren 2020-21  

Medlemsblad for Foreningen Norden-Karup

Luren 2020-21  

Medlemsblad for Foreningen Norden-Karup

Advertisement