Ny naturlos 2016

Page 1

NATURLOS Turkalender 2016

LĂŚrerike turer med geologi-, kultur- og naturveileder

Frisk i natur!


Velkommen ut på tur I årets Naturlos er det mulighet til å bli med på tur og aktiviteter i 12 kommuner. Turledere inviterer til turer med ulik vanskelighetsgrad i flotte turområder i regionen. Det arrangeres turer i nærområdet, skogen, fjellet og båtturer. I 2015 var det Friluftslivets år hvor friluftslivet fikk en opptur for store og små. I 2016 har Friluftsliv fått en Stortingsmelding. 18 «Naturen som kilde til helse og livskvalitet» kan leses https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1820152016/id2479100/ Å holde seg i aktivitet er viktig for god helse, fysisk og psykisk. En kropp som er frisk og klar for de daglige utfordringer er med på å gi gode opplevelser som en kan bygge videre på. Friluftsmeldingen understreker hvor viktig friluftsliv og tilrettelegging for friluftslivet er for folkehelsen. Helse, rikdom og glede rommes i det ene ordet: Friluftsliv Mikkjel Fønhus (1894–1973) Fjellvettregler har vi hatt i flere generasjoner. Noen punkter husker vi bedre enn andre. «Vend i tide, det er ingen skam å snu». Men tiden forandrer seg og det gjør også bruken av fjellet. Det er derfor laget nye fjellvettregler i ny form, som er tilpasset ny tid. Les om de nye Fjellvettreglene på side 10, og forklaringen for hvert punkt på UT.no. http://www.ut.no/artikkel/1.12287642/ Daglig leder for friluftsrådet for Ofoten og Sør-Troms ønsker å se mange ute på tur.

Mandagsturer i regi av Narvik og omegn turistforening Noen av turene er beskrevet i bøkene På tur i Narvik og omegn I og II av Bjørn Forselv. Turledere vil primært være Bjørn Forselv, Sissel Nilsen og Sidsel Naustvoll. På alle turene oppfordrer vi til å møte opp på Jernbanestasjonen litt før kl 17.00 slik at kjøring i størst mulig grad kan samordnes. Tur 1 mandag 9. mai - Olbogfjellet Tur 2 mandag 23. mai Stortoppen Fagernes Tur 3 mandag 30. mai Mølnelva i Beisfjord

Tur 5 mandag 13. juni Klubbvannet på Virakfjellet Tur 6 mandag 20. juni Peppartuvvannet i Håkvik Tur 7 mandag 22. august Tøttarota Tur 8 mandag 29. august Rundvannet i Beisfjord Tur 9 mandag 5. september Vassheim i Mørkholla Tur 10 mandag 12. september FUNN-hytta

Tur 4 mandag 6. juni Rombak stasjon fra Sildvik

2


Kjøpsvik Minitrim Til alle turene vil det være oppmøte på torget i Kjøpsvik. Turene er lett gått også for de minste og godt egnet for barnevogner og triller. Kontakt Henrik Østergaard, 971 36 516 • Til småbåthavnen i Korea onsdag 4. mai • kl: 17.00 Klippetanga henger lengst ute på moloen.

Kurs i bygging av sjå "stolpehuskonstruksjon"

• Til Dammen onsdag 11. mai • kl: 17.00 Klippetanga henger på gapahuken.

Invitasjon til aktiv ungdomsuke, alder 13 -16 år. Hovedaktivitet: Bygging av sjå - samisk byggetradisjon. Fritidsaktiviteter: Lære om urter til mat og medisinsk bruk, grottetur, fisketur med stang, fri aktivitet. Deltakeravgift kr. 1.500,-, mat og overnatting i hytter. Arr. Pippira Siida AS i samarbeid med Ofoten friluftsråd. Les mer nettside: http://pippirasiida.no/ for informasjon og påmelding

• Til Hestnessjøen onsdag 18. mai • kl: 17.00 Klippetanga henger ved tunellen. • Til gapahuken i Sørliholla onsdag 25. mai • kl. 17.00. Turen opp til skytterhuset går langs vei. Herfra og opp til gapahuken går turen i terreng. Klippetanga henger på gapahuken. • Til Bjørneskogen onsdag 1. juni • kl: 17.00. Klippetanga henger på et tre nær bålplassen.

Tilbud og invitasjon til barn i alderen 10 - 13 år

Friluftsskole i sommerferien Friluftsskole er et organisert fritidstilbud for barn og ungdom. Tilbudet kan ha varighet fra to til fem dager der deltakerne introduseres til og gis opplæring i grunnleggende friluftsaktiviteter og miljøvennlige holdninger til bruk av naturen, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet.

Strandryddedagen 7. mai se www.holdnorgerent.no. Friluftsrådet oppfordrer skoler til å engasjere seg i dette arbeidet. Men også turgåere, bli med å rydd din strand for plast og søppel ikke bare denne dagen, men også andre dager i året.

Alle dager oppmøte kl. 09.00 til frokost, info, presentasjon og aktiviteter. Dagene avsluttes kl. 15.00. Det er noen obligatoriske temaer: Allemannsretten, kartforståelse, raste og leirplass og tur ekspedisjon. I tillegg legges det opp til mange andre aktiviteter. Følg med på din kommunes nettside for nærmere informasjon om når og sted. For mer info ring Anne-Margrethe Roll, 905 49 676.

3


Ut på tur området Drag/Helland Perioden 18.5 til 10.9

Kulturminnedagene Dato: Lørdag 10. - søndag 18. september. Årets tema er "Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet". Følg med på din kommunes nettside på hva som skjer.

10 poster er hengt opp i området. Postene er merket med markør, og har egen merketang. På postene finner du også informasjon om det området du befinner deg i. Kjøp av startkort på Tysfjord ASVO. Arrangør: Tysfjord ASVO

Tur-O Harstad O-lag har tilbud om turorientering. Turorienteringspakkene inneholder i alt fem-seks kart med til sammen 75 poster og kan kjøpes ved Aion og Parabolflua til kr 200.

Gågruppe med diabetesforeningens lokallag Vanskelighetsgrad: Lett Varighet: Ca. 1 time Dato: Hver onsdag kl. 18.00 Oppmøte: Folkeparken Harstad Turleder: Astrid Høydahl, 952 83 519 Ukentlig tur som tilpasser tempo og avstand etter gruppa. Alle er velkomne.

Årets poster finnes på følgende steder: Tømmeråsen (kart Tømmeråsen) Breivika/Holtet/Medkila (kart Breivika) Kanebogen/Dalsletta (kart Kanebogen) Sørvik/Gausvik (kart Vollstadheia) Folkeparken (kart Folkeparken/Myran) Svartdalsåsen De postene som henger i Folkeparken er enkle å finne (grønne turer), spesielt godt egnet for barn og kan anbefales på det sterkeste!

Frisk tur Vanskelighetsgrad: Lett Varighet: 1-2 timer Dato: Hver onsdag kl. 16.00 Oppmøte: Harstad (vil variere) Turleder: Frisklivssentralen, 770 27 103/901 88 634 https://nb-no.facebook.com/FrisklivssentralenHarstad-1481614358717348/ Turmål, oppmøte og turleder vil bli annonsert på facebooksiden til Frisklivssentralen Harstad.

Vi vil også prøve få noen grønne rurer på de andre karta. Disse grønne turene kan for øvrig lastes ned fra www.turorientering.no, Meir info vil komme på harstadol.no

30-trimmen 30-trimmen er en turkonkurranse med turmål i Salangen og Lavangen. Turene er godt merket og beskrevet. Turbeskrivelser kan skrives ut fra www.fjellvandrerlaget.no www.salangen.kommune.no Konkurranseperiode: Juni 2016 - 31. oktober 2017

Folkehelseuka 5. til 11. september Folkehelseuka er en markering av alt det gode og positive folkehelsearbeidet som skjer i kommunene, og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunene og lokalmiljøet. Er du interessert? Finn ut hvilke aktiviteter som gjennomføres i din eller andre kommuner og bli med. se kommunenes nettsider.

Ut og plokk Friluftsrådet inviterer til ny "gammel" aktivitet. Nå kan du melde inn hva du du plukker og hvor mye og hvor du finner bærene. Lik gjerne facebooksiden "ut og plukk".

I disse linkene kan du også finne opplysninger om aktiviteter: http://www.ut.no/ http://www.godtur.no http://telltur.no/ http://www.

4


Prøv fiskelykken i Salangen under Millionfisken Millionfisken arrangeres første uken i juli, 30. juni – 3. juli 2016. Millionfisken er en fiskekonkurranse med en total premiepott på over 1 million kroner. Men dette er ikke bare en konkurranse, det legges også til rette for et rikt kulturelt tilbud der fastboende, besøkende og barn og ungdom kan oppleve lokale, nasjonale og internasjonale artister, utstillere, salgsboder, folkeliv, underholdning og bevertning i et maritimt miljø www.millionfisken.com/

Lavangen fjellvandrerlag Laget har vinterturer og sommerturer. Det er kun sommerturene som er tatt inn i Naturlos. Hjemmesiden; www.fjellvandrerlaget.no Arnljot Teigland, 915 90 416

Info fra Ofoten Friluftsråd Friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms er et interkommunalt friluftsråd. Kommunene som er medlem av friluftsrådet er Ballangen, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord.

Turer i Ballangen 2016

Friluftsrådet arbeider med: Tilrettelegging for friluftsliv, turstier, skiløyper, bruer, toaletter, flytebrygger, rasteplasser etc.

Vi oppfordrer turinteresserte til å delta på sommerens turer i fjell og mark. Initiativtagere for turene er Ballangen turlag, Pippira Siida AS, Ballangen Museum og enkeltpersoner. Turene til Ballangen turlag er gratis, mens Pippira Siida tar en liten deltageravgift. Deltagerne må selv ordne med transport, mat og drikke. Formålet med turene er fysisk aktivitet, sosialt samvær og ikke minst opplevelsen av Ballangens flotte natur. Turene er tilpasset turgåere, med både korte og lange turer. www.pippirasiida.no

Aktivitetsarbeid • Barn i friluft og Ungdom i friluft • Fritidstilbud for eldre • Læring i friluft - tilbud rettet mot barnehage og skole • Aktivitetstilbud; målgruppe minoritetsgrupper • Utarbeidelse av Naturlos • Utlån av utstyr til skoler, barnehager, organisasjoner og enkeltpersoner • Friluftsskole

Kontaktpersoner: Ingolf Kvandahl (Pippira Siida)............. 951 44 866 Tove Kvanmo (Ballangen turlag).......... 986 41 888 Terje Holtet (Ballangen Museum)........ 769 29 120 Anita Ødegaard ....................................... 417 49 674 Arne Bakke............................................... 911 55 473 Inger-Lill Kvandal .................................... 482 60 096

Prosjekter • Sti- og løypeplan • Merking og skilting av turruter • Turkartpakke Alle kommunene har fått bålpanne av Ofoten friluftsråd som kan lånes og brukes av alle. Tilbudet er gratis. Inviter til den gode samtalen rundt bålet.

5


Turer i Gratangen 2016

Det er godt tilrettelagt for spennende og opplevelsesrike turer på egen hånd i en variert og flott natur, enten du ønsker å gå kort eller langt, høyt til fjells eller nede i lavlandet, i gammelt kulturlandskap eller i villmarkspreget kyst-alpint landskap.

Natur, kultur og fritid Sentralt i kommunen, både i historisk og geografisk forstand, ligger den vel 20 kilometer lange fjorden. Navnet Gratangen har en opprinnelse i gammelnorsk Grjotangr. Grjot betyr stein etter en stor klebersteinforekomst ved fjorden. Angr betyr fjord. Med sine godt 312 km² gir kombinasjonen av fjord og fjell utallige muligheter til å ferdes i naturen og oppleve mange forskjellige former for friluftsaktiviteter. Her er det kun fantasien som setter grensen. Besøkende fra fjern og nær er også velkommen til å delta i lokale arrangement. Gratangen kommune, 770 21 800. www.gratangen.kommune.no

Du vil finne fyldig informasjon på hjemmesida til Nova Turlag, www.novaturlag.no for planlegging og gjennomføring av turer på egen hånd. Nova Turlag vil også invitere til natur- og kulturbaserte fellesturer i området. Følg med på Facebook og hjemmesida. Nova Turlag tilbyr også et Ti-på-topp-opplegg med varierte turer for alle aldersgrupper og alle grader av fysisk form. Kontaktperson: Jan Arne Haugland, 915 94 90

Turer i Tjeldsund 2016

Turer i Evenes 2016

TJUKKASGJENGEN Chapter Kongsvik ble etablert 13. januar 2015 i forbindelse med at bygda feiret åpningen av Friluftslivets år. Budskapet er: OPP AV SOFAEN - UT Å GÅ!

I Evenes er det godt tilrettelagt for flotte og varierte turopplevelser i naturen og nærmiljøet, sommer som vinter, enten du går turer på egen hand eller sammen med andre. Se vår kommuneinfo på side 31. Følg med på www.evenes-turlag.no og www.lilandif.no og på kommunens aktivitetskalender og i EvenesNytt. Ta gjerne kontakt med kulturkontoret hvis du lurer på noe: unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no, tlf. 769 81 518.

Kongstanken med Tjukkasgjengene rundt omkring i verden er: Det skal være SOSIALT OG GØY DET SKAL VÆRE GRATIS DET SKAL VÆRE FOR ALLE Tjukkasgjengen er blitt til i et samarbeid mellom Kongsvik Folkesportlag og “Lyst på Livet”- gjengen i Kongsvik Kapellkomite. Vi treffes ved Kløverheimen tirsdager. kl 18.00. Der bestemmer vi hvor ferden skal gå. Bli med da vel! www.tjukkasgjengen.no www.myklebostad.net www.tjeldsund kommune.no

Kontaktpersoner Kjøpsviktrimmen Emma Kristensen, 992 36 762 Henrik Beck Østergaard, 971 36 516

Kontaktinformasjon Harstad Turlag

Turer i Skånland 2016

Telefon: 77 01 89 89 (Visit Harstad) Telefon: 974 31 806 (Daglig leder) E-post: post@harstad-turlag.no Facebook: Harstad Turlag

Nova Turlag har ryddet og merket en rekke gamle stier og ferdselsveier i Grovfjordområdet. Det er anlagt bål-/rasteplasser og bygget flere lavvoer hvor det er utstyr for å tilberede mat og mulighet for god hvile og overnatting.

6


Ballangen Turlag

Hyttetur?

Stiftet i 2013. Arbeider med løypemerking og skilting, og arrangerer fjell- og friluftsturer. Turene er gratis, deltaker4ne ordner selv med mat og drikke. Transport kan samordnes.

Hvis man har lyst på en tur også utenom fellesturene, har NOT 13 hyttesteder man kan besøke. Noen kan man komme til etter 2-3 timers gange i lettgått terreng, mens andre må man streve litt mer for å nå fram til. Underveis og vel framme venter det deg flott natur og fine opplevelser! Les mer om hyttene og rutene på hjemmesida til NOT www.narvikfjell.no.

Kontaktpersoner: Arild Olsen 995 16 213 Haavard Finn 909 13 520 Anita Ødegaard 417 49 674 Trine Olsen 482 51 066

Husk sovepose (eller lakenpose), hyttenøkkel og mat! Skriv deg inn i protokollen når du kommer fram og forlat hytta i minst like god stand som da du kom. Betal for oppholdet med engangsfullmakt på hytta eller til NOTs konto 4520.07.19348 etter turen.

Kontaktpersoner i NOT Øydis Jakobsen, styreleder 920 41 429 - oeydis@yahoo.no Jon Sommerseth, daglig leder 402 40 987 - jonsom@online.no

Foto: Bjørn Forselv.

7


Prøv geocaching Geocaching som aktivitet for å bedre fysiske form og velvære. Alt du trenger er din telefon. Hålogaland Track (HT) løypene i Ofoten- som henger sammen med Ballangen, Narvik, Evenes, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund.Turen velger du selv fra et stort utvalg mål i Ofoten og omegn – som du ser på kartet kan hver eneste grønne firkant være et turmål. Det dreier seg om skattejakt ved hjelp av mobilapp/gps. De røde strekene er kommende turmål. Vanskelighetsgraden varierer fra helt enkle turer til lengre turer. Dette er noe som passer like godt til alle aldersgrupper.

Når du har funnet deg et turmål vil du finne vanskelighetsgrad på nettsidene markert som en attributt. Denne forteller at turen er egnet for barn, hunder, kan besøkes på vinteren, passer til en telt tur, sykkel og det er tilgjengelig parkering.

Turene varierer i lengde og varighet. For guidet tur for å lære geocaching kontakt mebolstad@gmail.com. Merete Bolstad 92062492 www.geocaching.com Mer info http://www.ofotenfriluftsrad.no/1285.Geocashing-skattejakt-i-naturen.html

8


Gratangen Kystlag Aktivitetsplan Inviterer til Seilturer med «GRYTIR» for unge og gamle, nye landsmenn hver uke fra 20. mai. 8 deltakere pr tur. Det legges opp til Turer på fjorden også i juli og august. Kontakt kystlaget og hør om plass. • Vestfjordregattaen: Juni, Nordskott til Svolvær • Forbundet KYSTENS landsstevne Bodø, 14. – 20. juli «Straumnes» klargjøres for sommer og høst på sjøen. Fra mai inviteres det til turer på fjorden, fast dag hver uke og tilbud i helgene • Kråkeslottfestivalen: 3. – 5. juni, Berg på Senja. 10 billetter • Forbundet KYSTENS landsstevne Bodø, 14 – 20 juli. Inntil 15 ombord • Turer på fjorden, juni - september SMÅBÅTER: Klargjøring av båter, mai / juni i Foldvik Rokurs, setting av garn, line, fiske hver uke fra medio juni. Kontakt kystlaget for mer informasjon, Sverre Nordmo tlf 415 27 840.

9


Fjellvettreglene 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går. 2. Tilpass turen etter evne og forhold. 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

10


MAI NARVIK

Sørfjord – Røysvatnhytta – Paurohytta Dato: Fredag 29. april – søndag 1. mai Den årlige populære skituren til NOTs to sørligste hytter. Båt fra Kjøpsvik til Sørfjord torsdag ettermiddag eller fredag morgen. Turledere: Bjørn Forselv og Inger Krane. Påmelding: 905 73 732 i god tid. Utsikt fra Holmfjellet mot

SKÅNLAND

Haukøy.

Oppmøte: Harstad Turleder: Kjell Gustavsen, 911 54 216, Nils Bakke https://harstad.dnt.no/aktiviteter/830914/

Skitur til Revtind 1.219 m.o.h Dato: Søndag 1. mai kl. 09.00. Type tur: Topptur på ski Oppmøte: P-plass fv 829 på Sollia ved Saltvannet. Varighet: 8 – 10 timer Vanskelighetsgrad: Middels – krevende Bratt stigning i begynnelsen og på slutten. Merknader: Anbefaler bruk av skifeller. Turleder: Sverre Arne Dalhaug, 482 26 553 OBS: Hvis dårlig vær, vil turen bli utsatt til torsdag 5. mai eller seinere. Følg med på Facebook (Nova Turlag - Topptur) og www.novaturlag.no

NARVIK

Storfjellet Dato: Lørdag 7. mai Topptur med randoski eller telemark. Dette er en tur som krever en del trening og er relativt tung. Turen er lang og toppen er over 1.600 m. Belønningen er formidabel og dette er virkelig noe man kan dele på sosiale medier. ASSS (skredsøker, søkestang og spade) er en forutsetning for å delta, samt god form og en del erfaring i alpint terreng. Tidsmessig må man regne med 10 timer. Oppmøte: kl. 09.00 ved bommen opp til Skamdalen i Beisfjord. Påmelding: SMS til turleder Markus Pleym, 450 15 656.

KJØPSVIK

Rundt Dammen Dato: Tirsdag 3. mai kl. 17.00. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Turleder: Gunhild S. Nilsen, 468 11 513. Da det er mulig å kjøre helt opp til dammen er turen godt egnet for rullestoler, barnevogner og rullatorer. Det er mulig å gå grusveien tilbake hvis terrenget på andre siden skulle by på utfordringer. Turen tar omkring 1 – 1.5 time iberegnet kaffepause.

KJØPSVIK

Haukøya Dato: Tirsdag 10. mai kl. 17.30. Oppmøte: Haukøykrysset Turleder: Torild Nilsen, 415 79 802. Turen er på rimelig flat grusvei og godt egnet for rullestoler, barnevogner og rullatorer. Turen tar ca 2 timer iberegnet kaffepause.

HARSTAD

Langtur Skjomen/Tysfjord Dato: Torsdag 5. – søndag 8. mai Vanskelighetsgrad: Krevende Varighet: 4 dager

11


Efjord, bruene med malstrøm og utover mot Skarstad/Vestfjord. Tilbake i Kjøpsvik ca kl. 21.00. Ta med niste og drikke. Varighet: ca 4 timer Vanskelighetsgrad: Middels Turleder: Helge Kvamme/Svein Berg Kontaktperson: Svein Berg/ Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

LAVANGEN

Megamberget – gapahuken

Utsikt mot fergeleiet på Skarberget.

Dato: Uke 20/21. Lengde: Dagstur, ca 3,4 km. Oppmøte: Snuplassen på Lia. Turledere: Johnny Johansen, 913 57 071. For hvem: Familievennlig tur. Info. om turen: Fra p-plassen i Gamvik følger ruta en bilvei til de siste gårdene på Lia. Herfra følger ruta en kjærrevei i ca 1 km fram til Bjørnsletta. Området har en variert og frodig vegetasjon. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen.

KJØPSVIK

Vårtur i Tysfjord Dato: Torsdag 12. mai kl. 17.00. Sted: Skarbergflåget Oppmøtested: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Beskrivelse av turen: Kjøring ca. 45 min. Lett terreng. Sosialt samvær/bålkos. Ta med litt grillmat og drikke. Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turleder: Helge Kvamme Kontaktperson: Svein Berg/ Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

KJØPSVIK

Kobbvikhøgda Dato: Tirsdag 31. mai kl. 17.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Turleder: Nelly Beate Molvik, 900 93 750.

KJØPSVIK

Hundholmfjellet Dato: Tirsdag 24. mai kl. 17.30. Oppmøte: Ungd. huset i Hundholmen Turleder: Odd N. Jensen, 971 66 365.

JUNI NARVIK

KJØPSVIK

Vårtur til Svabergene i Efjord

Tur-orientering på Ankenesfjellet

Dato: Torsdag 26. mai kl. 17.00. Oppmøtested: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Beskrivelse av turen: Kjøring ca. 45 min i privatbiler. Parkering ved E6 ca 1 km sør for Sætrankrysset. Gangtid ca 1 time til flott utsikt mot indre

Dato: Fra 1. juni Tur-orienteringspostene på Ankenesfjellet settes ut til 1. juni. Noen av postene ligger på skolekartet på Ankens og kan lett nås med barn i følget. Ellers ligger postene på det gamle orienteringskartet over Ankenesfjellet. Kartet dekker området fram

12


til Håkvik. Postene står ute hele sommeren og høsten. Kartposer kan kjøpes på Esso på Millerjordbukta og på G-sport på Narvik Storsenter. Kontaktpersoner: Hilde Berg, tlf. 482 52 602 Siss-Ann Aa, tlf. 918 41 207 Sportsklubben Hardhaus, orienteringsgruppa BALLANGEN

Fugletur til Grunnvannet naturreservat

Veldig interessete og forn

øyde fugleobservatører ved

Grunnvannet.

Dato: Torsdag 2. juni kl. 18.00 Oppmøte: Djupåsskolen Turbeskrivelse: Variert turterreng - grusvei, sti i bjørkeskog og noe bløtt myrterreng. Turen tar ca. 3 timer. Ta med kikkert og gjerne fuglebok. Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 676 og Vegard Mathisen, 917 31 793 Arr.: Ballangen Turlag HARSTAD

Helgetur til Guvåghytta Dato: Fredag 3. - søndag 5. juni kl. 18.00 Vanskelighetsgrad: Lett Varighet: 3 dager Oppmøte: Guvåghytta Turleder: Geir Magne Johnsen, 954 81 554 Rannveig Kildal Ramtvedt, 936 44 986 https://harstad.dnt.no/aktiviteter/829335/ BALLANGEN

Ordførers tur i Ballangen Kjerna i Skrovkjosen.

Dato: Fredag 3. juni kl. 18.00 Kunne tenke meg å ta med folk på tur i alle aldrer fra Bruksåsmoen (ved Børsvannet) å gå langs Børselvea ned til Djupås skole. Her kan vi se på fuglelivet samt den oppryddingen som er gjort i og langs elva. Dette har ført til at fisken er tilbake i elva, fuglelivet har blomstret. Turleder: Per-Kristian Arntzen 995 60 448.

Turen tar ca. 7 timer. Vi skal inn til tuft på ca. 560 m.o.h og antatt gruve på ca. 250 m.o.h. Turleder: Ingolf Kvandahl

KJØPSVIK

Vårtur til Kjerna - Skrovkjosen

BALLANGEN

På jakt etter Bals Gruber

Dato: Torsdag 4. juni kl. 17.00 Oppmøtested: Torget i Kjøpsvik. Kjøring ca. 35 min Varighet: ca. 3 – 4 timer inkl. matpause

Dato: Lørdag 4. juni. Oppmøte: Ballangen sentrum kl. 09.00

13


edalen Gruber.

Det gamle vaskeriet til Melk

Turmarsj til Eventyrbrua og Solskinnabrua.

moderat stigning etter hvert. Oppmøte: Balkroa, Ballangen. Turen tar ca. 3 timer. Turleder: Arne Bakke, 911 55 473 Arr.: Ballangen Turlag

Beskrivelse: Start på Skjellesvikskaret. Først lett terreng, mer krevende etter hvert. Turleder: Ottar Flaten Kontaktperson: Svein Berg/ Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

KJØPSVIK

Historisk vandring i Kjøpsvik

KJØPSVIK

Skihytta Dato: Tirsdag 7. juni kl. 17.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Turleder: Edvard O. Stenbakk, 959 13 735.

Dato: Torsdag 9. juni kl. 17.00 Oppmøtested: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Beskrivelse av turen: Vandring hvor alle kan være med. Lett terreng. Sosialt samvær med bålkos. Ta med litt grillmat, samt drikke. Varighet: 3-4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turleder: Svein Berg Kontaktperson: Svein Berg/ Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

GRATANGEN

Grøsnesmarsjen Dato: Søndag 7. juni kl. 11.00. Påmelding ved parkeringsplassen kl 11.00 til 13.00 ved Fredly Kirkegård, Myrlandshaugen. Turen går i fint og lett terreng, 2 - 3 timer. Oppe på Vetten, 350 m.o.h., serveres bålkaffe. Ta med grillmat. Det er mulig å gå videre for å bestige Blåfjellet som ligger 761 m.o.h. Kontaktperson: Karl Fredrik Normann, 917 33 288. Arr: U.L Idyl.

BALLANGEN

Melkedalen Gruber Dato: Lørdag 11. juni kl. 10.00 Turen går til gruvefeltet i Melkedalen. Oppmøte på utkjøringa ved brua ved Sjurvatnet der det gamle vaskeriet har ligget i Melkedalen. Turen tar totalt ca 4 timer. Opp til gruvefeltet tar det kun ¾ time. Lett terreng. Slak stigning. Ta med mat og drikke. Turleder: Terje Holtet, Mob: 916 22 322 Arr.: Ballangen Museum GPS, start traktorvei: 33 W 571598 - 7571470

BALLANGEN

Erindring langs gammel buvei Dato: Tirsdag 9. juni kl. 18.00. Turen starter hos Gunnar Bakke, Tortenåsen, og går til Grønnlikollen. Starter i flatt terreng,

14


Evenes

KJØPSVIK

Veten Marsjen 2016

Kobbvika

Dato: Lørdag 11 juni • Start: kl. 10.00 - 12.00 Start/mål: Liland IF’s klubbhus, Høgda Distanse: 5,7,10 km. grus/traktorveg/stier Info: S. Johansen tlf. 908 97 526

Dato: Tirsdag 14. juni kl. 17.30. Oppmøte: Kobbvikhøgda Turleder: Alfhild Larsen, 909 54 974. TYSFJORD

Ordførers tur til Dragsfjellet

HARSTAD

Natursti til Storbakkan og grøtfest på Bjørnhaugen

Dato: Torsdag 16. juni kl. 16.30. Oppmøte: På parkeringsplassen i starten av stien opp til Dragsfjellet. Turen er lett, med jevn stigning. Lett forpleining på toppen. Turen passer for alle. Turleder: Ordfører Tor Asgeir Johansen Kontakt: Henrik Østergaard, 971 36 516

Dato: Søndag 12. juni Vanskelighetsgrad: Lett Varighet: 1 dag Oppmøte: Parkeringsplass Bjørnhaugen/ Storjorda Turleder: Gunn Elin Fedreheim, 928 56 500 https://harstad.dnt.no/aktiviteter/830914/

KJØPSVIK

Lifjellet Dato: Tirsdag 21. juni kl. 16.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Turleder: Anne Kari Solheim og Johnny Westgård, 913 55 290/916 65 123.

TJELDSUND

Turmarsj til Eventyrbrua og Solskinnabrua Dato: Søndag 12. juni Varighet av turen: 2 timer Oppmøtested: Myklebostad Kulturhus Turen starter ved Myklebostad Kulturhus, og går langs den gamle veien til mølla. Du går opp til Fossen og Trollbrua. På turen vil du også gå over Solskinnabrua. Salg av mat på kulturhuset. Turleder: Bjørnar Pettersen, 971 62 481 Facebook: 9443 Myklebostad

NARVIK

Svadet i Efjord Dato: Onsdag 22. juni Kveldstur til de fantastiske bergene på Svadet i Efjord. Påmelding: til turleder Stein-Evert Pettersen, 909 69 952 senest dagen før. LAVANGEN

Soløybotten

NARVIK

Stortinden i Efjord

Dato: Torsdag 23. juni. Lengde: Dagstur, ca 7,8 km. Oppmøte: Ungdomshuset på Soløy. Turledere: Per Thrane, 905 31 949. For hvem: Familievennlig tur. Info. om turen: Vi går opp til kirka og følger sti til vi kommer inn på skogsveien til Styggedalen. Går over hengebruene og ned skogsveien på Hersjevika-siden av elva og tilbake til utgangspunktet. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen.

Dato: Tirsdag 14. juni Kveldstur til den majestetiske Stortinden i Efjord. Turen opp er litt krevende og den har bratte, men ikke direkte luftige partier. Vi kjører fra Narvik kl. 16.00 og regner med å være tilbake i Narvik ca kl. 22.00. Turen er detaljert beskrevet i Topper i Ofoten og Sør-Troms. Turledere: Bjørn Forselv og Inger Krane. Påmelding: 905 73 732 senest dagen før.

15


LAVANGEN

BALLANGEN

Bukkemyra – Spanstind

Vandretur ned Sørelva

Dato: Fredag 24. juni. Lengde: Dagstur, 5,8 km til toppen. Oppmøte: Bukkemyra kl. 18.00. Turledere: Per-Kyrre Breglund, 905 27 217 og Unn Tove Bakkemo, 478 50 834 For hvem: For de aller fleste, litt avhengig av snømengden/været. Info. om turen: Turen arrangeres - i forbindelse med Lavangsvekka. Vi starter fra Bukkemyra kl. 18.00, og satser på å være på toppen før kl. 24.00. Tidligere erfaringer viser at vi er oppe lenge før. Vi tar oss god tid. Husk niste, varm drikke, klesskift og vindtette klær. Da det pleier å være årets første topptur til fots, må vi som regel krysse flere snøbreer. Bruk derfor godt fottøy (joggesko anbefales ikke). http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen.

Dato: Lørdag 25. juni – kl. 10.00 Oppmøte: ved Djupåsskola Turens varighet: ca 4 - 5 timer. Lett tur. Vi starter turen oppe i dalen og vandrer stien ned Sørelva til Grunnvannet. Fortsetter videre over høyden til Grunnvannet og til Åselvas bru. Her stopper også turen. En rolig vandretur der vi får observere fugler og dyr i et vakkert landskap. Vi raster ved elvebredden der vi koser oss med bålkaffe og mat rundt bålet. Alle tar med sin egen mat og drikke. Turen er tilpasset alle. Turledere: Anita Ødegaard, 417 49 674 og Vegard Mathisen, 917 31 793 Arr: Ballangen Turlag

BALLANGEN

Skarstadmarsjen Dato: Søndag 26. juni Oppmøte: Pippira Siida kl. 08.30. Vi starter på Skarstad, følger ryggen mot Vargfjordtind og til Klippenborg. Turen tar 6 - 7 timer. Setter av noen biler på Klippenborg og kjører til Skarstad. Mulighet for middag etter turen på Pippira Siida. Turavgift: kr. 100 Turleder: Ingolf Kvandahl.

KJØPSVIK

Vårtur til Sørfjordfjellet i Tysfjord Dato: 24. – 26. juni, kl. 17.00 Sted: Sørfjordfjellet – Indre Tysfjord Oppmøtested: Hurtigbåtkaia i Kjøpsvik Type: Familietur Beskrivelse av turen: Båttur ca. ½ time. Ganske bratt stigning opp til fjellet, men mulighet til å få kjørt bagasjen opp. Lett terreng videre innover fjellet. Overnatting i hytte fra fredag til søndag. Lørdag dagstur til Krokvatnet – Reingjerde ved Sørfjordjuvet med lunch der. Deretter tilbake til Kjerringvatnet for overnatting. Søndag retur til Kjøpsvik ca. kl 17.00. Severdigheter: Reingjerde, tyske vaktposter, brynstein, grotter mm. Guide: Svein Berg Varighet: Fredag til søndag Vanskelighetsgrad: Middels Turleder: Svein Berg Kontaktperson: Svein Berg/ Emma Kristensen, 482 30 855/992 36 762 Arr.: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

KJØPSVIK

Mulbukttinden Dato: Tirsdag 28. juni kl. 16.30. Oppmøte: Tømmeråsbotn Turleder: Emma Kristensen og Beate Jensen, 992 36 762/975 85 955

SKÅNLAND

Fjellene mellom Grovfjord og Gratangen Dato: Juni/juli. Dato ikke bestemt. Type tur: Topptur. Vi går opp til kommunegrensen, følger den og skal opp på minst tre av toppene: Skavlikollen, Mellomgråfjellet, Rundkollen (Keipen), Skorvetind,

16


Segeltind, Tinden, Tretind og Nonsfjellet. Oppmøte: P-plass ved Ressan Barnehage i Stormyrveien Varighet: 9 – 10 timer Vanskelighetsgrad: Krevende. Flere bratte stigninger. Turledere: Roar Tande, 478 50 895 Elisabeth Balteskard, 997 03 959. Odd Terje Johnsen, 917 18 744 Hugo Rasmussen, 971 78 241 Følg med på Facebook og www.novaturlag.no 10 på topp 2014.

JULI

NARVIK

Hagevandringer Dato: 6. juli, 13. juli, 20. juli og 27. juli kl. 18.00. Oppmøte i hagene. Sted er ikke bestemt. Følg med på hagelagets facebook side. Kontaktperson og leder: Ann-Kristin Nilsson, mob: 909 55 993

NARVIK

Helgetur til Hunddalshytta Dato: Fredag 1. – søndag 3. juli Tur til Hunddalen der vi tar tog fredag. Om kvelden lager vi felles middag og gjør oss klar for et toppstøt på en av de mange toppene som ligger rundt hytta. Hovedmålet vil være Ristachocka, men hvis det ikke er full klaff med været vil vi bestige en enklere topp. Felles mat lørdag. Tog tilbake til Narvik søndag. Påmelding: til turleder Markus Pleym innen 27. juni, 450 15 656. Oppmøte: Narvik togstasjon 14.40 fredag 1. juli.

BALLANGEN

Rauvann Dato: Lørdag 29. juli Turen starter fra Melkedalen. Man passerer Hjertvatnet, Ørretvatnet og Sennvatnet og Rauvatnet før man tar seg opp til skjerpene i Rauvassdalen. Retur over på sørsida av Rauvann. Turen tar ca. 10 timer. Oppmøte: på Ballangen torg kl. 08.30. Turavgift: 100,Turleder: Ingolf Kvandahl Arrangør: Pippira Siida AS

TJELDSUND

Historisk bygdevandring på Myklebostad Dato: Søndag 3. juli Varighet av turen: 1,5 til 2 timer Myklebostad har en gammel og rik historie. Ved hjelp av skisser og spor i terrenget blir det en vandring med lokal guide som forteller blant annet om hvor kirka sto, vikinggraver og skytebanens beliggenhet m.m. Vandringen går på vei og sti i lett terreng. Deler av turen er også mulig med rullestol. Salg av mat på kulturhuset. Oppmøtested: Myklebostad kulturhus Turleder: Bjørnar Pettersen, 971 62 481 Facebook: 9443 Myklebostad

BALLANGEN

10 på topp på 3 dager Dato: Fredag 8. juli - kl. 16.00 Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 16.00. Turmål: Rundtuva (516) og Sepmola (1342). Turen tar 6 timer. Dato: Lørdag 9. juli kl. 08.30 Felles avreise fra Ballangen Torg kl. 08.30. Turmål: Råntinden (12.00), 4 timer. Senere Sjåfjellet (661), 3 timer (fremmøte avtales). Dato: Søndag 10. juli - kl. 07.00.

17


EVENES

Felles avreise fra Pippira Siida kl. 07.00. Turmål: Håfjelltuva (817), Steinbua, Bruna (596), Linken (665), Kufjellet (Høghumpen) (672), Vargfjordtinden (885), Skarstadfjellet (527). Turen er 37 km, og tar 13-15 timer. Turen er kun egnet for godt trente. Du kan også delta på enkeltturer. Tilbud lunsj/middag på Pippira Siida. Turledere og påmelding: Nina Finn, 417 60 938, Haavard Finn, 909 13 520 Arr.: Ballangen Turlag

Ofoten Sparebanks Vardemarsj Tid: Lørdag 30. juli kl. 10:00 Vardemarsjen er både en turmarsj og et motbakkeløp, som arrangeres av Márkomeannu og Fjell skilag. Turen går opp til varden på Snaufjellet over Oalgi, med oppstart nede ved parkeringsplassen på Myrnes. Løypa er 2,9 km lang, starter på 45 m.o.h. og endrer på 435 m.o.h. www.markomeannu.no

NARVIK

Rundtur på Skjomfjellet EVENES

Dato: Torsdag 21. – søndag 24. juli Tog til Katterat og derfra stort sett på anleggsvei fram til Hunddalshytta (12 km). Neste dag via Nordbergryggen og Oallavagge til Cunojavrehytta (19 km). Tredje dag; relativt flatt terreng til Lossihytta (16 km). Siste dag går vi forbi Narviks tøffeste fjell, Huinarcohkka, og ned langs den mektige fjellryggen Màttacorru til Skamdalen i Beisfjord (20 km). Påmelding: innen 17. juli. Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

Kulturskogen Tid: Lørdag 30. juli kl. 15:30/16:00 På Márkomeannu finnes det en ekte eventyrskog. Publikum som besøker skogen, blir tatt med på en vandring hvor det dukker opp kunst, kultur og overraskelser. Det ryktes at flere har hatt noen av sine beste Márkomeannu-opplevelser i Kulturskogen. Dette anbefaler vi ingen å gå glipp av.

BALLANGEN TJELDSUND

Råntinden

Ordførers tur i Tjeldsund

Dato: Juli Turen starter i Rånbogen og tar 3-4 timer opp. Det er 6 km en vei med jevn stigning hele veien. Godt skotøy og stor matpakke er å anbefale! Råntinden ligger på 1200 m.o.h. og byr på en fantastisk utsikt! For informasjon om tidspunkt – følg med på godtur.no eller Ballangen Turlags side på FB. Turleder: Trine Olsen, 482 51 066 Arr.: Ballangen Turlag og Narvik og omegn turistforening.

Dato: Søndag 24. juli kl. 11.00. Oppmøte: Stokkestua på Tjeldøya Type: Familie Vi følger Ingarstien til Slettåsen. På Heia nyter vi utsikten før vi returnerer til Liv Kristin Johnsen. forfriskninger ved Gapahuken og historisk vandring langs 1000 års-stien over Hov/Hol tilbake til Stokkestua og Tjeldsund museum. Åpen kafè og museum fra kl 12:00. Turleder: Liv Kristin Johnsen, 918 02 758. Arrangør: Bygdelaget Baunen

SKÅNLAND

Lafjelltind 1.030 m.o.h. Dato: Juli. Dato ikke bestemt, avhengig av god værmelding. Type tur: Topptur. Oppmøte: P-plass ved fv 825, 5,2 km fra brua i Grov. Start ved traktorvei til Lamarka. Varighet: ca 8 timer 18


AUGUST LAVANGEN

Skavneskollen Dato: Uke 32/33. Lengde: Dagstur, ca. 8,2 km en vei. Oppmøte: Gamvikelva, kl. 10.00. Turledere: Kåre Nygård, 971 69 324 og Johnny Johansen, 913 57 071. For hvem: Middels tung tur. Info. om turen: De første 2 km er relativt bratt. Deretter er det tørt og småkupert terreng helt til oppstigningen til Gamvikskaret og selve Skavneskollen. Oppover mot toppen er det steinete, men likevel greit å gå. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen. Lilletinden, 1134 m.o.h.

BALLANGEN

Botneidet - Puontu Láhkku

Vanskelighetsgrad: Middels - krevende. Lang stigningopp mot Storjordtind og noe bratt opp Lafjellet, men ikke tungt eller spesielt krevende. Turledere: Elisabeth Balteskard, 997 03 959 Følg med på Facebook og www.novaturlag.no

Dato: Søndag 7. august Turen går fra Rånvassbotn. Turen tar ca. 10 timer. Oppmøte: Ballangen Sentrum kl. 08.00 Turavgift: kr. 100 Turleder: Ingolf Kvandahl. Arrangør: Pippira Siida AS

EVENES

Topptur til Lilletinden i Evenes

EVENES

Niingsmarsjen Dato: Lørdag 13. august Turen går fra Niingsveien i Bogen til Niingshytta 517 m.o.h. ved Niingsvatnet. Man kan enten gå opp langs stien ved rørgata (4 km og tar ca. 2 timer) eller gå den mindre bratte traséen via Vassbotn (7 km og tar ca. 2,5 timer). Informasjon: Oddbjørn Martinussen, 481 783 95 www.evenes-turlag.no Arr: Evenes Turlag

Dato: Juli. Oppmøte: i Dragvika på parkeringsplass kl 10.00. Vi følger merket sti til Resskvanto hvor vi har kaffepause før turen går videre til Evenes høyeste fjell på 1.134 m.o.h. Varighet: ca 6-7 timer Gode fjellsko og gamasjer anbefales da en snøbre skal krysses. Nøyaktig dato annonseres på Evenes turlags side og egen toppturgruppe Evenes «topp 5» sin facebookside. Kontakt: turleder Bjørn Magne Tversland, 957 80 925

19


BALLANGEN

Valletind Dato: Lørdag 13. august Oppmøte: Skarstad kl. 10.00 Vi ordner med båt over fjorden. Turen tar ca. 6 timer. Værforbehold. Turleder: Roald Noreng, 918 68 404 NARVIK

Turmarsj i Vassdalen.

Dronningruta Dato: fredag 19. – lørdag 20. august Vi kjører til Stø lørdag ettermiddag, og overnatter på campingen der. Søndag går vi Dronningruta i rolig tempo. Det anbefales gode sko og godt med drikke. Det er mye opp og ned, så du må være i god form! Turledere: Stein Evert Pettersen og Inger Krane. Påmelding: 909 69 952 innen torsdag 18. august.

GRATANGEN

Foldvik Marked og kystkulturfestival Dato: 19. til 21. august SKÅNLAND

Markedsmarsjen til Foldvik Dato: Lørdag 20. august Type tur: Vandring/fjelltur i sporene av tidligere ferdselsveier mellom Grovfjord og Gratangen. Denne gang til markedet i Foldvik. Turen er ca 14 km og løypa er merket hele veien. Oppmøte: Saltvann Grendehus på Bakkejord. Oppmøte mellom kl 09.30 og kl 10.30 for registrering og utdeling av inngangsbillett til markedet. Varighet: 4 - 6 timer. Vanskelighetsgrad: Noe stigning i starten, men ellers en lett tur. Kan anbefales for spreke barn. Merknader: Deltakelse og inngang til markedet er gratis. Billetter for busstransport tilbake til Saltvann kan kjøpes ved start. Mer informasjon på hjemmesida www.novaturlag.no Turleder: Jan Arne Haugland, 915 94 900

NARVIK

Geologitur til Katterattvannet Dato: Lørdag 20. august • kl. 09.00 Oppmøte: kl. 09.00 på jernbanestasjonen. Turleder: Tor Arne Jensen, 995 48 438. NARVIK

Turmarsj og terrengløp i Vassdalen Dato: Lørdag 20. august Start og mål: Vassdal grendehus. Mulighet for dusjog kafè. Påmeldingstjeneste online, følg link på facebooksiden eller bruk https://reg.eqtiming.no/ ?EventUID =23406. Kart med løypeprofil blir lagt ut på facebooksiden til Vassdalen Tur og Løypelag. Distanser: Terrengløp: 11 km, Terrengløp: 5 km, Tur: 11 og 5 km. Løpet foregår på grusvei, etter stier og i terreng. Fellesstart for alle på tid kl 12.00. Alle andre fra kl. 10.00 og fram til kl. 12.00 Pris: 100 kr pr. pers. Familie på inntil 3 personer: 250 kr Familie på 4 til 6 personer: 300 kr Premier til alle. Vandrepremie til beste dame og beste herre i 11 km terrengløp. Arr.: Vassdalen Tur- og Løypelag

SKÅNLAND

Ordførers tur til Novaland Dato: Søndag 21. august kl. 11.00. Oppmøte: Ved demningen i nordenden av Skoddebergvatnet, (Nærmest Grovfjord) Varighet: 2 til 5 timer. Type tur: Familie. Turleder: Helene Berg Nilsen.

20


KJØPSVIK

Storbotnvannet Dato: Tirsdag 23. august kl. 17.30. Oppmøte: Torget i Kjøpsvik Turleder: Annlaug Lund, 913 94 797

GRATANGEN

Ordførers tur til Bjørnarvatnet

Rørvik gård.

Dato: Torsdag 25. august kl. 17.00. Oppmøtested: Ved lavvoen på Holtås Lengde: 2 km. Type: Familievennlig, tilpasset både barnevogner og rullestolbrukere. Beskrivelse: Følg kommunal vei fra E6 mot Kvernmo, ca. 2 km til lavvoen på Solbakken. Ruta er delvis traktorvei og sti i lett kupert terreng ned til vannet og gapahuken. Vi satser på godt vær, bålkos og spennende historier fra turdeltagerne. Varighet: 3-4 timer. Turleder: Eva Helene Ottesen Kontaktperson: Eva Helene Ottesen, 994 22 105/ Rita Roaldsen, 915 88 501

TJELDSUND

Trolldagan Dato: Fredag 26. - søndag 28. august Fredag: Trollmarsj, pub og disco. Lørdag: Troll-leir inne i Kongsvikdalen m/aktiviteter for alle, matsalg, båling, trolløyeløp, trollspæll (friluftsteater). Søndag: Trollfrokost og kos rundt bålet for de som overnatter. Se trolldagan.no Kontakt: Evy Davidsen Arr.: Lucky Kongsvik, ei bygdeutviklingsforening. HARSTAD

Blåvatn

KJØPSVIK

Dato: Fredag 26. – søndag 28. august Vanskelighetsgrad: Krevende Varighet: 3 dager https://harstad.dnt.no/aktiviteter/828754/

Høsttur fra Ulvik i Skrovkjosen til Skarberget Dato: Torsdag 25. august kl. 17.00 Oppmøtested: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Beskrivelse av turen: Kjøring ca. 45 min i privatbiler. Parkering ved E6 ved krysset mot Eide. Motbakke til å begynne med, så slakt terreng bortover, og så nedoverbakke til Skarberget. Gangtid ca 1,5 - 2 timer med flott utsikt. Tilbake i Kjøpsvik ca kl 21.00. Ta med niste og drikke. Varighet: ca 4 timer Vanskelighetsgrad: Lett/Middels Turleder: Rigmor Bech Kontaktperson: Rigmor Bech/ Emma Kristensen, 951 77 296/992 36 762 Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag

KJØPSVIK

Halls Fortopp Dato: Lørdag 27. august kl. 10.00. Oppmøte: Parkeringsplass ved Stetind Turleder: Tom Eirik Morthen og Reidulf Waksvik, 415 27 135/980 47 189

TYSFJORD

Familiedagen på Rørvik gård Dato: Lørdag 27. august kl. 11.00 - 15.00 • Omvisning på gårdstunet og naustet ved havet

21


• Guiding til Båtstøvatnet • Ridning • Hesteskokasting • Demonstrasjon av mølla og smia • Salg av rømmegrøt, pølser, vafler og mineralvann. Ta av fra E6 (ca. to km sør for Tysfjord Turistsenter) mot Kalvik. Følg skiltene i to vegkryss, ta til høyre i begge kryss. Arrangementet er gratis. De som bruker bil til gården oppfordres til å betale kr. 100,- pr. bil når de kommer til gården. Arrangør: Stiftelsen Rørvik gård Utsikt fra Sepmola.

TJELDSUND

Slåttgrøt, Myklebostad Kulturhus

Turleder: Jo Dreyer. Påmelding: Guri Indregard, 900 28 847.

Dato: Lørdag 27. august Oppmøte: Myklebostad Kulturhus Varighet av turen: 1 til 5 timer Vi markere at graset er i hus med slåttgrøt, rømmegrøt. Lørdag 27. august åpnes dørene på Myklebostad kulturhus for alle som ønsker å ta del i tradisjonen. Lett, alle kan delta. Turleder: Bjørnar Pettersen, 971 62 481 Facebook: 9443 Myklebostad

SALANGEN

Ordførers tur, øyhopping i Sagfjorden Dato: Søndag 28. august. Det blir øyhopping i Sagfjorden, med båtfolk som medarrangør. Avgang fra Salangsverket, avgangstid må vi komme tilbake til. Sagfjorden er en nydelig og innholdrik skjærgård, som innbyr til variert friluftsaktivitet. Deltakerne vil få kjennskap til det øyene har av natur og muligheter. Følg med i lokalmedia og på kommunens nettside for avgangstidspunkt og praktiske opplysninger. Turleder: Sigrun Wiggen Prestbakmo

LAVANGEN

Åsevatnet Dato: Søndag 28. august. Lengde: Dagstur, ca. 2,6 km. Oppmøte: Info-skilt ved boligfeltet i Spansgårdsstigninga kl. 11.00. Turledere: Åse Johnsen, 911 83 623 og Lene Olea Fagerli, 900 34 857. For hvem: Middels tung tur, som de fleste vil klare. Info om turen: Følger merket sti frem til Åsevatnet. Ca. halvveis oppe passerer man en hvit fjellknaus på venstre side av stien. Her er det fantastisk utsikt, og fint å ta en rastepause. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen.

BALLANGEN

Djupåsfjellet Dato: Tirsdag 30. august – kl. 18.00 Turen starter med bommen på skogsveien langs Djupvannet. Etter ca. 2 km fortsetter turen langs merket sti opp til gapahuk på Djupåsfjellet. Lett tur som tar ca. 3 timer. Turleder: Arild Olsen (99 51 62 13) Arr.: Ballangen Turlag

NARVIK

BALLANGEN

Rundtinnvann/Boazovarri

Sepmola

Dato: søndag 28. august Vi kjører til veis ende på Lappviklemmen, går opp til Rundtinnvann, følger så Boazavarri-ryggen og videre ned til Lappviklemmen. Vi beregner 4-5 timer.

Dato: August Turen starter i Storvikbakken ved Børsvannet i Ballangen, ca. 8 km opp med mye løs stein den siste delen, ca 4 timer til toppen. Godt skotøy og

22


stor matpakke er å anbefale! Med sine 1342 m.o.h. tilbyr Sepmola en nydelig utsikt. For informasjon om tidspunkt – følg med på godtur.no eller BT side på FB. Turleder: Trine Olsen, 482 51 066 Arr.: BT og NOT

Turledere: Tur 1: Roar Tande, 478 50 895 og Elisabeth Balteskard, 997 03 959 Turledere: Tur 2: Odd Terje Johnsen, 917 18 744 og Hugo Rasmussen, 971 78 241 Mer detaljert turbeskrivelser på hjemmesida www.novaturlag.no

SKÅNLAND

Revtind 1219 m.o.h. Dato: August/september. Dato ikke bestemt, avhengig av god værmelding. Type tur: Topptur. Oppmøte: kl 09.00 på P-plass ved fv 829 på Sollia ved Saltvanne. Varighet: 9 – 10 timer Vanskelighetsgrad: Middels - krevende. Lang tur, noe bratt i starten opp mot Olderdalen og i siste del opp mot toppen. Turledere: Øystein Marskar, 913 84 885 Sverre Arne Dalhaug, 482 26 553 Følg med på Facebook og www.novaturlag.no

SEPTEMBER BALLANGEN

Linken opp Dato: Lørdag 3. september Marsjen starter mellom kl. 09.00 og 11.00 Motbakkeløpet starter kl. 12.00. Start: Pippira Siida Mål: Linken på Håfjellet (høydeforskjell 535 m). Påmelding for marsj: Ved start. Påmelding for løp: torsdag 1. september til: Ingolf Kvandahl, 951 44 866.

SKÅNLAND

TJELDSUND

Novafjellet 1281 m.o.h.

Tjeldnesmarsjen

Dato: August/september. Dato ikke bestemt, avhengig av god værmelding. Type tur: Topptur. OBS: To alternative turer: Tur 1: Den tradisjonelle og “normale” turen med start fra Vassbotn og opp via Novadalen og baksiden av fjellet. Tur 2: En mer “spektakulær” og luftig tur med start fra Laberg og opp forsiden av Novafjellet. Nedtur sammen med den andre gruppen til Vassbotn. Følg med på Facebook og www.novaturlag.no Oppmøte: Tur 1: Vassbotn kl 09.00. Parkering ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i sørenden av Skoddebergvannet. Oppmøte: Tur 2: Laberg kl 09.00. Kjør fv 829 til veikryss på Helleren, 4,8 km fra brua i Grov og 17,5 km fra krysset på E10. Kjør så fylkesveien i retning Åsen ca 2,7 km fra Helleren og parker ved det første gule huset på høyre side. Varighet: ca 10 timer Vanskelighetsgrad: Krevende. Flere bratte stigninger.

Dato: Søndag 3. september Påmelding: fra kl 09.30. Utmarsj: fra kl 10.00. Avslutning innen kl 16.30 Vanskelighetsgrad: Lett Start fraTjeldnes Bygdestue. Det er 2 løypelengder. Til Durmålstua ca 10 km og til gamle Kjelløy Fort langs vei ca 13 km. Det er fri tilgang til å benytte turløypa fra Tjeldnes – Durmålstua hele året. I tillegg er det løypa fra Tjeldnes til Tjeldodden, hvor det er opparbeidet bålplass, grillbu og to toaletter. Begge turmålene kan karaktiseres som korte dagsturer med nydelig utsikt.

NARVIK

Den lange fjellmarsjen Dato: lørdag 3. – søndag 4. september Oppmøte: ved Narvik jernbanestasjon kl. 06.00 lørdag. Felles transport til demningen øverst i Norddalen. Vi starter derfra senest

23


Fjordbotneidet.

toppen. Lue, votter, skjerf er også lurt å ha. Påmelding: til turleder Gjøran Jakobsen, og Øydis Jakobsen, 920 41 429.

Ippocohka. Foto: Bjørn Forselv.

kl. 07.30 og går via Cunojavre og Oallavagge til Vokterboligen. Der kan de som vil nyte en tur i badstua før vi spiser felles mat/griller i gapahuken. Vi overnatter og tar toget til Narvik søndag formiddag. Denne fjellmarsjen er ca. 4 mil og lengden gjør den krevende. Terrenget i seg selv er ikke utfordrende. Turen tar 10-12 timer og passer for voksne. Gode sko og godt humør er et must! Påmelding: turledere Adelheid Flakstad, 997 48 701 og Veronica Føre Andersson, 901 25 844.

LAVANGEN

Krigshistorisk vandring, Fordbotneidet Dato: Onsdag 7. september. Lengde: Dagstur, ca. 13 km totalt. Oppmøte: Skavmodalen kl. 08.15. Turledere: Arla Vilhelmsson, 976 50 843. For hvem: Middels tung tur, som de fleste vil klare fint. Info. om turen: Turen er i samarbeid med skolen, og elever fra ungdomsskolen, vil delta sammen med noen lærere. Vi starter fra Skavmodalen. Turen går opp Rødbergan, og innover Fjordbotneidet, til restene av flyet, som ble skutt ned 24. mai 1940. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info om turen.

NARVIK

Ippocohka Dato: Lørdag 3. eller søndag 4. september. Type: Topptur Oppmøte: Avmarsj fra Norddalen, like ved merket løype mot Lossi. Vi følger Stasjonselva et stykke før vi bøyer av vestover mot toppen. Med jevn stigning tar vi ca. 1.150 høydemeter fordelt over en avstand på 5-6 km. Det er ingen spesielt vanskelige eller luftige partier, men de siste 500 høydemeterne går vi i steinur. Fra toppen på 1.727 m.o.h. er utsikten fortreffelig i alle retninger. Ca. 4 timer opp. Ta på fjellsko, og ha med vindtett jakke/bukse i tilfelle vind opp mot

TYSFJORD

Ordførerens tur over Holmfjellet til Skjæran Dato: Torsdag 8. september kl. 17.00 Oppmøtested: Torget i Kjøpsvik Type: Familietur Beskrivelse av turen: Kjøring ca. 15 min. Litt stigning, etterpå lett terreng. Sosialt samvær med bålkos. De som ønsker det kan dra rett i fjæra og

24


Varighet: 2,5 timer inkl. matpause med pølser, saft og bålkaffe til alle. Lengde tur/retur: 4,0 km Vi starter fra bygdehuset og går videre med fokus på lokalhistorien og kulturminner på Tårstad i forbindelse med Kulturminnedagen i Evenes. Velkommen med! Turleder: Svein Erik Kristiansen Utfyllende info legges ut på: www.evenes.kommune.no under “Hva skjer” Kontaktperson: Unn Kristin Laberg tlf. 769 81 518 Arr.: Evenes kommune i samarbeid med Evenes Bygdeboknemnd og Ofoten friluftsråd

Mineralløpet.

vente der mens de andre går over Holmfjellet og kommer ned. Varighet: 3 - 4 timer Vanskelighetsgrad: Lett Turleder: Tor Asgeir Johansen Kontaktperson: Laila Adolfsen/Emma Kristensen, 950 84 860/992 36 762 Arrangør: Turgruppa Kjøpsnes idrettslag i samarbeid med Tysfjord kommune

DRAG

Mineralløpet på Drag Dato: lørdag 10. september kl.10.00. For femte år arrangeres minerallløpet gjennom en hobbygeologs mekka med gruvehistoriske omgivelser og i flott natur. Løypa er 8,3 km langt og går delvis på asfalt og grus. Miniralløp også for de minste. Kontakt: Tysfjord ASVO, 75 78 58 80 post@tysfjordasvo.no Arr: Tysfjord ASVO

HARSTAD

Toralfsbu Dato: Fredag 9. – søndag 11. september Vanskelighetsgrad: Krevende Varighet: 3 dager https://harstad.dnt.no/aktiviteter/828754/

NARVIK

Geologiens dag Dato: Lørdag 10. september kl: 10.00 -16.00 Søndag 11. september kl: 11.00 - 16.00 Stor mineralutstilling, mulighet til å kjøpe både mineraler og smykker. Geologisk natursti, kafeteria m/enkel middag servering. Steinplukk m.m. Arrangementet finner sted på gården til Svanhild og Alf Larssen i Håkvik. Arr. Ofoten amatørgeologisk forening.

EVENES

Ordførerens tur til Tårstad Dato: Lørdag 10. september kl. 13.00 Oppmøte: kl. 13.00 ved Bygdehuset Solbakken, Tårstad. Familievennlig tur i lett terreng.

25


Ved Kjøpsvikvannet. Midtvintersvaka.

KJØPSVIK

Kjøpsvikvannet Dato: Tirsdag 13. september kl. 17.30. Oppmøte: Parkeringsplass ved Stetind Turleder: Rigmor Akermo, 977 22 142

seg klar til vinteren. Ta med solid matpakke og varm drikke. Turleder: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

NARVIK - BARNAS TURLAG

Oktober

Mørketidstur til Førstevann

NARVIK - BARNAS TURLAG

Dato: Mandag 31. oktober Barnas Turlags markering av at vi går inn i mørketiden har blitt en tradisjon som mange setter pris på. Vi går refleksorientering på turen opp til Førstevann og lager bål vel framme. Oppmøte: ved Minikraftverket. Følg reflekser og fakkelbokser til Førstevann. Husk hodelykt/lommelykt. Kontaktperson: Øydis Jakobsen, 920 41 429.

Høsttur til FUNN-hytta Dato: Lørdag 15. eller søndag 16. oktober. Oppmøte: ved Minikraftverket kl. 11.00. Vi ser på høsttegn og snakker om hvordan naturen gjør

Desember LAVANGEN

Midtvintersvaka Dato: Onsdag 21. desember. Lengde: Kveldstur, 1,2 km. Oppmøte: Fjellkysten kl. 18.00. Turledere: Egen komité. For hvem: Alle Info. om turen: • Turen går langs lysløype (som slukkes for anledningen) • billett kr 30,- • barn gratis • fakler kan kjøpes for kr 20,- • grilling • gløggservering • og kanskje kommer nissen også….

FUNN-hytta. Foto: Øydis Jakobsen.

26


HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune ligger midt i Nord-Norge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Harstad byr på en region med gode boområder og uforglemmelige naturopplevelser. Byens beliggenhet med nær tilgang til fjell og sjø, samt nære grøntarealer som Folkeparken gir innbyggerne i Harstad et godt utgangspunkt til å være i fysisk aktivitet.

Grunnvatnet.

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det krever aktiv samfunnsplanlegging for å ivareta disse interessene, og for å få til en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. Harstad har et stort mangfold av ulike idrettslag og foreninger som jobber for å skape et tilbud på sitt område. Lett tilgjengelighet og lav terskel for deltakelse er viktig for at alle skal ha mulighet til å delta, oppleve mye glede og gode naturopplevelser. Harstad er omgitt av friluftsområder, dette er en fantastisk styrke ved kommunen.

SKÅNLAND KOMMUNE Skånland kommune har store muligheter for friluftsliv for folk i alle aldre. Det er mange merkede turløyper rundt om i hele kommunen, og vi har flere aktive løypelag, turlag og idrettslag som bidrar med tilrettelegging for fysisk aktivitet både sommer og vinter. Det er gode muligheter for spennende og opplevelsesrike turer, enten du ønsker å gå kort eller langt, høyt til fjells eller i lavlandet.

Den Store Isbadedagen.

Evenskjer er kommunens kommunesenter, i tillegg har kommunen mange aktive og levende bygdesamfunn. Alle de ulike bygden har turløyper, gapahuker, trimkasser og mange flotte turmål. Første lørdag i desember arrangeres Den Store Isbadedagen, som bidrar til fysisk aktivitet og moro for glade folk fra hele distriktet. Siste år var det neste 300 som deltok på Den Store Isbadedagen. Velkommen til å ta deg en tur i den fine Skånlandsnaturen, For mer informasjon: http://www.skanland.kommune.no/ eller ring, 770 89 510.

Grovfjord.

27


Mulbuktind.

Divtasvuona souhkan

TYSFJORD KOMMUNE - ruvende fjell og djupe fjorder Selve Tysfjorden består av fem sidefjorder, som munner ut i Tysfjorden: Hellmofjorden, Grunnfjorden, Mannfjorden, Sørfjorden og Stefjorden. I tillegg kommer Skrovkjosen i ytterste del av kommunen. Kontrastene er store i det vakre landskapet.

Árran. Foto: Maija Tangen

Tysfjord har med sin flotte og allsidige natur et svært godt utgangspunkt for utøvelse av et aktivt og variert friluftsliv. Friluftsliv i både nærområdene og utmarka er viktig for tysfjerdingenes identitet, livskvalitet og helse. I tillegg til den fantastiske naturrikdommen vi omgir oss med, skorter det ikke på menneskelige ressurser heller, selv om vi alltid har plass til flere! Det vil være gode muligheter å komme seg på arrangerte turer ulike plasser i kommunen. Har du lyst til å utforske turmulighetene på egen hånd anbefales boken «På tur i Tysfjord» www.påturitysfjord.no. Det er kortere enn du tror, til mer enn du aner.

Halls Fortropp.

28


TJELDSUND KOMMUNE Kommunen har ca 1400 innbyggere, og er vertskommune for Forsvaret i Ramsund og Norges Brannskole på Fjelldal. Kommunen er geografisk spredt med en del på Hinnøya, en del på fastlandet og Tjeldøya. Den ligger nord i Nordland og omkranser Tjeldsundet. Tjeldsund kan by deg på alt du drømmer om av frisk luft, fjelltopper og tinder, mye hav og herlig natur. Her i midnattsolens land finner du alle muligheter for tur- og skigåing, jakt og fiske i alle former. Tjeldsundet har alltid vært en viktig ferdselsåre mellom sør og nord. I kommunen finner du fornminner og severdigheter som Steinsviksverdet, bautasteinen på Balstad, nausttuftene på Sand, Smykkefunnet i Hårvik, Gullskatten i Kongsvik, Tjeldsund museum mm. Dagens aktive kulturliv omfatter ca 40 lag og foreninger med et vidt spekter av aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser. I Tjeldsund finner du blant annet merkede turstier og løyper som fører deg til mange flotte turmål. Mulighetene er mange for både små og store. Her finnes fjell og fjellvann, flere lysløyper, badestrand, museum, fornminner og funnsteder fra de gamle jernalderhøvdingene ved Tjeldsundet. Les mer om kommunen og aktiviteter på hjemmesiden: www.tjeldsund.kommune.no

IBESTAD KOMMUNE Ibestad kommune består av de to øyene Andørja og Rolla. Kommunen har 1.400 innbyggere som har 240 kvkm naturopplevelser å boltre seg på. Topografien er forskjellig på øyene. På Andørja er det 20 topper over 1.000 m, mens det er mange vann og tjern som karakteriserer Rolla. Mengden av topper, vidder og vann konsentrert på et relativt lite område gjør Andørja og Rolla spesielle med mulighet for mange friluftsaktiviteter som turer, jakt og fiske.

Toppene på An

dørja fra Ibesta

dvannet. Foto:

Aina Mathisen

Turer på Andørja: Toppturer som til Stakken, Snøtinden og Langlitinden byr på spektakulære opplevelser og fra relativt lette til middels vanskelig turer. Familievennlige turer kan gjøres til Vassksarvannet med huler, Pollen i en terskelfjord og til en flott strand som Laupstadstranda. Turer på Rolla: toppturer til Sula, Drangen eller Rolla er turer til flotte, markerte fjell og gir fra middels vanskelige til ganske tunge turer. Familievennlige turer kan tas i områder som Dyngeneset inkludert en tur innom fascinerende Fabeløya lekepark og Tømmervika med en flott grotte.

29


SALANGEN KOMMUNE Salangen kommune består av 458 kvadratkilometer inneholder både fjord, fjell og innlandsområder, og 2.240 innbyggere som i stor grad benytter seg av alle de mulighetene kommunen tilbyr av friluftsaktiviteter. Sagfjorden innbyr til fjordfiske i smult farvann, og øyene i skjærgården er yndet utfartsområde sommerstid. På vinteren finner du milevis med oppkjørte skiløyper i kommunen, samt en skøytebane i sentrum samt et skileikanlegg med skitrekk. For de mer "ekstreme" har vi svært gode forhold for isklatring i Flåget, og turentusiaster vil finne stor glede av å jakte på turmål i 30-trimmen, på ski eller til fots. I Salangen finner du mulighet til å delta i guidet vandring i Sagelvas grotter, en spektakulær opplevelse i magiske omgivelser. Her er mulighet for zipline og ulike aktiviteter arrangert av den frivillige norske dyreredningstjenesten, her kan du delta på tilrettelagte turer for fototurisme, og her kan du oppleve fantastisk fiske i Løksebotnvassdraget og Salangsvassdraget. Ved Salangselvas elvebredd vil du finne gapahuker. Kommer du med båt til Salangen vil du finne Arena Elevenes er et godt tilrettelagt friluftsområde ved Øvervatnet. Tilrettelgt ankomst, parkering, sanitæranlegg og vakre omgivelser gjør at dette område blir brukt hyppig, fortrinnsvis på sommerens finværsdager av både barnefamilier og grupper. Her finner du badestrand, gapahuk, griller og et stort område for lek og rekreasjon. På biblioteket har vi utstyrsbank der utstur kan lånes til lek og aktivitet. I Salangen er et rikt foreningsliv, og du vil finne et betydelig antall muligheter for å oppleve idrett og friluftsliv. Du kan overnatte på Elvelund Camping eller Garsnes Brygge, spise på de nevnte stedene eller på retrokafeen Kåre på Kaia, Too`s kafe eller Mazahrs grillbar. Velkommen til Salangen!

30


EVENES KOMMUNE Friluftslivskommunen Evenes kommune ble kårets til 3. beste friluftslivskommune i Norge i forbindelse med FÅ15 og byr på gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. Landskapet er hovedsakelig lavt men i området rundt Bogen finnes store fjellområder med topper over 1.000 moh som for eksempel Lilletind (1.134 m.o.h.) og Niingen (1.073 m.o.h). Landskapet og naturen er variert og gir gode muligheter for utøvelse av friluftsliv til havs, i skogen, til vanns og til fjells. Frivilligheten står svært sterkt. Lagenes dugnadsinnsats for anlegg for friluftsliv er høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, restaurert, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et tilsammen godt over 100 km langt løypenett. Flere gapahuker er anlagt på dugnad og aktiviteter knyttet til løyper og anlegg gjennomføres på dugnad. Vårt lokale turlag, Evenes Turlag, har ekspandert til godt over 700 medlemmer de siste årene og halvparten av Evenesværingene går på tur i Evenes. Ski- og trimgruppa i Liland IF driver også et løypenett som brukes aktivt. Skolen er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde og uteskole ved behov gjennom skoleåret. På vinteren kjøres det skiløyper flere steder i kommunen.

Strandvatnet friluftsområde Fjelltoppene Niingen og Domingen ses når man passerer langs E10 ved Bogen. Strandvatnet (5 moh) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen som er omkranset av flere fjell. Strandvatnet er kjent som et godt røyevatn og det er mange flotte turmål ved og i fjellområdene rundt vatnet. Vassbotn, det mest besøkte turmålet i Evenes, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. Ellers er det mange kulturminner særlig fra gruvedrift og kraftutbygging rundt Strandvatnet. Det er også lysløype langs turstien rundt Strandvatnet. På vinteren kjøres det opp skiløype her. I forbindelse med Friluftslivets År 2015 ble Strandvatnet kåret til kommunens mest attraktive friluftsområde. Utfyllende info finner du her: www.evenes.kommune.no/om-kommunen/friluftsliv www.evenes-turlag.no og www.lilandif.no

Gállogieddi samisk friluftsmuseum På Gállogieddi har du mulighet til å oppleve et markesamisk gårdstun og få innblikk i samisk kulturarv, næringsgrunnlag og religion i markebygdene. I tilknytning til muséet er det også en godt merket kultursti som vi anbefaler alle å prøve. Mer info finner du her: www.vardobaiki.no

31


Informasjon

Allemannsretten Allemannsretten er viktig for vårt friluftsliv. Den bestemmer vår rett til å ferdes og oppholde oss i utmark hele året og innmark om vinteren. Allemannsretten er en gammel hevdvunnen rett for alle til å ferdes og oppholde seg på annen manns grunn på visse vilkår. Norge er blant få land som har denne retten lovfestet, og den er i Norge mer omfattende enn i de fleste land. Hensikten med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allemansrettens rett til ferdsel, opphold med videre i naturen. Brosjyren om Allemannsretten finnes på flere språk, blant annet engelsk, somalisk, tigrinjaog norsk og arabisk. Dersom du ønsker å vite mer om allemannsretten av forfatter Marianne Reusch: http://allemannsretten.no/about/

Naturlos-brosjyren sendes i år ut til alle husstander i Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Salangen, Narvik, Gratangen, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Tysfjord, Lavangen og Ballangen. Vil din organisasjon presentere turer i neste års brosjyre? Informasjon og påmelding på våre nettsider – ta gjerne kontakt! Takk til Friluftsrådets Landsforbund for støtte til dette prosjektet. Mer informasjon om Ofoten Friluftsråd og vårt arbeid kan du finne på www.ofotenfriluftsrad.no Kontaktinfo: Telefon: 905 49 676 • anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no Følg oss på

XXXX

Takk for tilskudd:

Forsidefoto: Bjørn Forselv og Øydis Jakobsen • Baksidefoto: Kåre Nygård • Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.