Page 1

INHOUDSOPGAVE 1.

HET GEBOUW EN DE GEBRUIKERS ............................................................ 2 1.1  ADRESGEGEVENS ................................................................................................................................... 2  1.2  DE GEBRUIKERS VAN HET GEBOUW ....................................................................................................... 2  1.2.1  Gezondheidszorg .......................................................................................................................... 2  1.2.2  Welzijn-SAW (sociaal agogisch werk) ..................................................................................... 2  1.2.3  Leiding ............................................................................................................................................. 3  1.2.4  De Zijlen ........................................................................................................................................... 3 

2.

ALGEMENE ZAKEN ................................................................................. 4

2.1 LESTIJDEN .............................................................................................................................................. 4  2.2  WEBSITE / STUDENTENPLEIN ................................................................................................................. 5  2.3  VAKANTIEREGELING ............................................................................................................................... 5  2.4  PLANNING EN LESDAGEN ....................................................................................................................... 5  2.5  DEELNAME AAN DE ONDERWIJSACTIVITEITEN ....................................................................................... 6  2.6  TE LAAT KOMEN VOOR ONDERWIJSACTIVITEITEN .................................................................................. 6  2.7  AAR: AAN- EN AFWEZIGHEID, REGELS OMTRENT VERZUIM.................................................................. 6  2.8  ONDERWIJSOVEREENKOMST.................................................................................................................. 7  2.8.1  Praktijkovereenkomst...................................................................................................................... 8  2.9  UITSCHRIJVING ....................................................................................................................................... 8  2.10  MUTATIES ............................................................................................................................................... 8  2.11  STUDIEKOSTEN ....................................................................................................................................... 8  2.11.1  Studiefinanciering 18+ ............................................................................................................... 8  2.11.2  Regeling tegemoetkoming studiekosten ................................................................................. 8  2.11.3  Leerlinggebonden financiering(LGF) ....................................................................................... 8  2.12  STUDIE & HANDICAP: DE NOORDERPOORTFACILITEITENPAS............................................................... 9  2.12.1  Waarom een pas? ...................................................................................................................... 9  2.12.2  Voor wie? ..................................................................................................................................... 9  2.12.3  Hoe kom ik eraan? .................................................................................................................... 9  2.12.4  Vragen? ........................................................................................................................................ 9 

VOORZIENINGEN .................................................................................. 10 ADMINISTRATIE ..................................................................................................................................... 10  RESTAURANT ........................................................................................................................................ 10  THEORIELOKALEN ................................................................................................................................ 10  PRAKTIJKLOKALEN............................................................................................................................... 10  DRAMALOKAAL ..................................................................................................................................... 10  FIETSENKELDER ................................................................................................................................... 11  KOPIËREN EN SCANNEN ....................................................................................................................... 11  TELEFONEREN ...................................................................................................................................... 11  NP-PAS ................................................................................................................................................. 11  ROOKVOORZIENING .............................................................................................................................. 11  LOCKERS .............................................................................................................................................. 11  PARKEREN ............................................................................................................................................ 12  OPENBAAR VERVOER ........................................................................................................................... 12  MONITOREN EN WEBSITE ...................................................................................................................... 12  LAPTOPGEBRUIK IN ONS ONDERWIJS .................................................................................................. 12  KADERS LAPTOPGEBRUIK* OP SCHOOL .............................................................................................. 12  4.  HET LEER- EN INFORMATIECENTRUM (LIC) ............................................... 14  4.1  INFORMATIEBRONNEN, MOGELIJKHEDEN EN VOORZIENINGEN ............................................................ 14  4.1.1  Wat kun je er zoal doen?............................................................................................................. 14  4.1.2  Internet (website LIC) .................................................................................................................... 14  4.1.3  NELO ............................................................................................................................................... 15  4.2  GEBRUIKERSINSTRUCTIE ..................................................................................................................... 15  4.2.1  Hoe kun je lenen?.......................................................................................................................... 15  4.2.2  Hoe vind je wat je zoekt? ............................................................................................................ 15  4.2.3  Waar vind je wat je zoekt? .......................................................................................................... 15  4.2.4  Computers ...................................................................................................................................... 16  4.3  HUISREGELS LIC .................................................................................................................................. 16  3. 

3.1 3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  3.10  3.11  3.12  3.13  3.14  3.15  3.16 

1


4.4 4.5 

5.

OPENINGSTIJDEN .................................................................................................................................. 16 MEDEWERKERS LIC ............................................................................................................................. 16 

GEDRAGS- EN GEBRUIKSREGELS ........................................................... 17

5.1 ALGEMEEN ............................................................................................................................................ 17  5.2  ONGEWENST GEDRAG .......................................................................................................................... 17  5.2.1  Klachten over ongewenst gedrag................................................................................................ 18  5.3  OMGEVING VAN HET GEBOUW .............................................................................................................. 18  5.4  GEZICHTSBEDEKKENDE KLEDING ........................................................................................................ 18  5.5  GODSDIENSTIGE UITINGEN ................................................................................................................... 18  5.6  ETEN EN DRINKEN ................................................................................................................................. 19  5.7  ROKEN .................................................................................................................................................. 19  5.8  OPRUIMEN............................................................................................................................................. 19  5.9  INGANG GEBOUW EN LIFTGEBRUIK ...................................................................................................... 19  5.10  TELEFOONS, GELUIDSDRAGERS EN LAPTOPS ..................................................................................... 19  5.11  EMAIL EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN ...................................................................................... 19  5.12  SCHADE................................................................................................................................................ 20  5.13  BRANDALARM ....................................................................................................................................... 20 

BEGELEIDING VAN STUDENTEN EN SOCIALE VEILIGHEID ............................ 21 ALGEMEEN ............................................................................................................................................ 21  BEGELEIDING ........................................................................................................................................ 21  SOCIALE VEILIGHEID EN VERTROUWENSPERSONEN ............................................................................ 22  INCIDENTENREGISTRATIE ..................................................................................................................... 22  7.  VERWIJZING NAAR ALGEMENE NOORDERPOORTREGELS ........................... 23  7.1  STUDENTENSTATUUT............................................................................................................................ 23  8.  DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW ..................................................... 24  8.1  ONTSTAAN ............................................................................................................................................ 24  8.2  ARCHITECTUUR..................................................................................................................................... 24  8.3  INDELING ............................................................................................................................................... 25  9.  Bijlagen ............................................................................................... 26  RUIMTESTAAT ...................................................................................................................................................... 26  PLATTEGRONDEN ................................................................................................................................................ 27  BEWAAKTE RIJWIELSTALLING .............................................................................................................................. 29  COMPUTER- EN PRINTERGEBRUIK ...................................................................................................................... 30  Controleren of je Noorderpoort-pasje is gekoppeld aan je account. .................................................... 31  Inloggen op de Paycube, kaarten koppelen aan een account. ............................................................. 32  Opties Paycube ............................................................................................................................................ 33  Afdrukken ...................................................................................................................................................... 33  Kopiëren ........................................................................................................................................................ 33  Afdrukmogelijkheden en kosten ................................................................................................................ 35  INLOGGEN IN NELO (NOORDERPOORT ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING) ..................................................... 36  INSTRUCTIE WEBPRINT ........................................................................................................................................ 39  LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN ................................................................................................................. 40  6. 

6.1 6.2  6.3  6.4 

2


VOORWOORD Welkom op de school voor gezondheidszorg en welzijn. Deze schoolgids is bedoeld om informatie te geven over de gang van zaken binnen het Noorderpoort, over onze school en specifiek over de opleiding die jij hier volgt. De schoolgids is de informatiebron naast je Onderwijs Examen Reglement en/of studiegids/studiewijzer. Onze school verzorgt voor diverse doelgroepen modern en interactief onderwijs. Dat vraagt om samenwerking, rekening houden met elkaar en met de specifieke wensen en ideeĂŤn van alle opleidingen in ons gebouw. Om dit proces goed te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Deze afspraken en regels vind je terug in de uitgebreide versie van de schoolgids. Deze uitgebreide versie is te vinden op de site van de school: http://www.noorderpoort.nl, onder het kopje: onze scholen/Groningen/Verlengde Visserstraat; Button

en dan onder de kop Zie ook >>Schoolgids.

Ook is de uitgebreide versie te vinden in Nelo in de ruimte: locatie info Verl. Visserstraat. In de papieren versie vind je alleen de adresgegevens van onze school en niet van de medewerkers. Binnen gezondheidszorg en welzijn werk je voor en met mensen. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, zal er ook veel aandacht zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Wij zien onze school dan ook als een inspirerende (leer)omgeving, waar jij je loopbaanwensen kunt realiseren om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Alle medewerkers leveren hieraan graag een maximale bijdrage. Onvoorwaardelijk gaan wij dan ook voor de kernwaarde van het Noorderpoort. Deze kernwaarde is verbindingen die ertoe doen. Indien de inhoud van deze gids aanleiding geeft tot vragen, kun je contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider, de studentenbegeleider of de teammanager van je opleiding. Ik wens alle studenten veel leerplezier en hoop dat een ieder in dit gebouw zijn/haar ambities kan realiseren. Namens alle medewerkers, R.P. Koopman schooldirecteur

1


1. 1.1

HET GEBOUW EN DE GEBRUIKERS Adresgegevens

Onze school is een onderdeel van het Noorderpoort. Het adres van de school is: De school voor Gezondheidszorg en welzijn Bezoekadres Postadres Verlengde Visserstraat 20 Postbus 1225 9718 JB . GRONINGEN 9701 BE GRONINGEN Telefoon: Fax: Bereikbaar:

050-3688300 050-3688301 van 8.00 tot 17.00 uur

Website:

http://www.noorderpoort.nl en http://www.noorderpoort.nl/genw

Een plattegrond van de school voor gezondheidszorg en welzijn vind je als bijlage achter in deze gids.

1.2

De gebruikers van het gebouw

De vaste gebruikers van de school voor gezondheidszorg en welzijn zijn de afdelingen gezondheidszorg en welzijn-SAW en De Zijlen.

1.2.1 Gezondheidszorg Binnen de afdeling gezondheidszorg vind je de volgende opleidingen: assisterende in de gezondheidszorg (AG)  Apothekersassistenten (niveau 4)  Doktersassistenten (niveau 4)  Tandartsassistenten (niveau 4) verpleging en verzorging (V&V)  Verzorgende IG BOL en BBL (niveau 3)  Sociaal agogisch verzorgende BBL (niveau 3) 

Verpleegkundige BOL en BBL (niveau 4)

1.2.2 Welzijn-SAW (sociaal agogisch werk) Binnen deze afdeling vind je de volgende opleidingen: 1 Pedagogisch Werk Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang,niveau 4 Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 4 2 Maatschappelijke zorg Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 3 Sociaal-cultureel werker niveau 4 4 Sociaal-maatschappelijke Dienstverlener niveau 4 5 Onderwijsassistent niveau 4 Voor de verplegende, verzorgende en welzijnsopleidingen bestaan er 2 leerwegen: 1. beroepsopleidende leerweg (BOL voltijd/deeltijd) = leren en stage 2. beroepsbegeleidende leerweg (BBL) = werken en leren

2


1.2.3 Leiding De leiding van de school voor Gezondheidszorg en welzijn berust bij: Schooldirecteur de heer R.P. Koopman Teammanagers Welzijn-SAW Opleidingsteams mevr. E.M.T.A. van den Ouweland:  Pedagogisch werk (fase 2 en 3) Opleidingsteams mevr. J.M.R. Grol:  Basisjaar (fase 1)  Onderwijsassistent Opleidingsteams de heer B.J. van IJsendijk:  Maatschappelijke zorg (fase 2 en 3)  BBL/ BOL-deeltijd competentiegericht (PW, MZ, OA en SCW)  SAW op maat  SMD Teammanagers Gezondheidszorg Opleidingsteam mevr. A. Rosema-Hulshof  Assisterenden in de gezondheidszorg  Opleidingsteam mevr. J. de Jonge  Verzorgende Niveau 3 Opleidingsteam mevr. W. Boog  Verpleegkundige niveau 4 Teammanager Talen en rekenen Opleidingsteam mevr. J. de Jonge  Schoolteam talen en rekenen Locatiecoördinator - De heer C.A. Dekker Méér opleidingsinformatie vind je op onze website:www.noorderpoort.nl, met name onder de button

1.2.4 De Zijlen Sinds 2004 heeft onze locatie zes tot acht dagbestedingplekken voor cliënten van De Zijlen. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking die serviceklussen in het gebouw uitvoeren. Het gaat doorgaans om eenvoudige werkzaamheden die niet door de medewerkers van de facilitaire dienst uitgevoerd kunnen worden, oftewel het verzorgen van de kleine kwaliteit. De studentengroep wordt begeleid door een activiteitenbegeleider van De Zijlen en heeft een eigen ruimte in het gebouw.

3


2.

ALGEMENE ZAKEN

2.1

Lestijden

De school is op geopend op - maandag en woensdag van 07.45 uur tot 22.00 uur, - overige werkdagen van 7:45 uur tot 17:30 uur. De lestijden zijn:

lesuur 1 2 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

AVONDSCHOOL

8 9

SAW AG/VP/VZ aanvang einde aanvang einde 8:30 9:20 8:30 9:20 9:20 10:10 9:20 10:10 pauze 10:10 11:00 10:30 11:20 pauze 11:20 12:10 11:20 12:10 LUNCH 12:10 13:00 12:50 13:40 LUNCH 13:40 14:30 13:40 14:30 pauze 14:30 15:20 14:50 15:40 pauze 15:40 16:30 15:40 16:30 16:30 17:20 16:30 17:20 dinnerpauze 17:50 - 18:40 18:40 - 19:30 koffiepauze 19:45 - 20:35 20:35 - 21:25 21:25 22:15

De onderwijsactiviteiten vanaf het 10e lesuur gelden alleen op maandag en woensdag. De lestijden die cursief en op een grijze achtergrond zijn vermeld, worden alleen in uitzonderingsgevallen ingeroosterd.

4


2.2

Website / Studentenplein

De meest actuele stand van zaken kun je altijd vinden op ons deel van de website van het Noorderpoort. We noemen dat het Studentenplein. Je bereikt het Studentenplein via de website van het Noorderpoort; www.noorderpoort.nl. Kies vervolgens tabblad SCHOLEN, daarna (onder Groningen) de school voor gezondheidszorg en welzijn. Onder de button Studentenplein staat allerlei informatie voor studenten

2.3

Vakantieregeling

Zie hiervoor ons Studentenplein

2.4

Planning en lesdagen

Een schooljaar bestaat uit vier leerperiodes. De planning van het onderwijsprogramma en de leslokalen geldt steeds voor minimaal één leerperiode. Een leerperiode bestaat uit negen of tien lesweken. De planning kan in de loop van de leerperiode gewijzigd worden. Je dient er daarom rekening mee te houden dat je elke werkdag beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten van 8.30 – 17.20 uur. Voor sommige afdelingen geldt dat de activiteiten plaatsvinden tussen 8.00- en 22.00uur. Voor alle opleidingsvarianten (BOL, BBL en BOL-deeltijd) geldt dat lesdagen en docenten per half jaar gewijzigd kunnen worden. Alle onderwijsactiviteiten duren 50 minuten of een veelvoud hiervan. Lesruimtes kunnen alleen op ingeroosterde tijden door groepen en studenten gebruikt worden. Voor elke groep is er een rooster. Op het rooster staat:  Wanneer je onderwijsactiviteit plaatsvindt (welk lesuur)  Wie de onderwijsactiviteit geeft (de naam van de docent(e))  Waar de onderwijsactiviteit plaatsvindt (nummer van het lokaal)  Welke training, workshop of module wordt gegeven Roosters worden in de week voorafgaand aan de start van het schooljaar op internet geplaatst en in de eerste lesweek uitgedeeld. Het rooster voor leerperiode 1 ontvang je op de eerste schooldag; de overige roosters (periode 2, 3 en 4) krijg je, ongeveer een week voor de periode begint, uitgedeeld op school. Eventuele vragen of opmerkingen over de planning kun je kwijt bij je SLB-er. Het komt voor dat de planning veranderd moet worden, bijv. omdat een docent(e) ziek is. De informatie over eventuele wijzigingen in de planning vind je via het informatiesysteem op de monitoren, op het Studentenplein van onze website en in de NELO. Je kunt de monitoren vinden in de hal op de begane grond en in de hal op de 1e verdieping bij de trap. Het is handig om elke dag als je binnenkomt even goed te kijken; misschien staat er iets interessants bij voor jou.

5


2.5

Deelname aan de onderwijsactiviteiten

Als student(e) ben je verplicht volgens de planning deel te nemen aan de voor jou geldende onderwijsactiviteiten op de uitvoeringslocaties. Indien je om een bijzondere reden niet aanwezig kunt zijn, moet je dit schriftelijk en zo vroeg mogelijk aan je SLB-er* melden. Een formulier hiervoor kun je bij de formulierenstandaard (naast de ingang) vinden en moet je bij je SLB-er inleveren In geval van ziekte dien je dit vóór aanvang van je eerste lesuur te melden bij het studentenloket (telefoon 050 3688300). Ook als je ziek naar huis gaat meldt je dit bij de balie van het studentenloket. Na iedere schoolvakantie van 1 week of langer dien je je opnieuw ziek te melden. Voor ziektemelding tijdens examens gelden per opleiding soms aanvullende instructies. Meer informatie over de presentieregeling lees je in je studiewijzer. De docent(e) noteert de afwezigheid van de student(e). * SLB-er: De term mentor/trajectbegeleider/studieloopbaanbegeleider korten we in deze gids voortaan af als SLB-er.

2.6

Te laat komen voor onderwijsactiviteiten

De begeleide uren beginnen precies op de tijden die in het rooster staan aangegeven. Wanneer je na aanvang van de onderwijsactiviteit het lokaal wilt betreden, is dit alleen mogelijk met toestemming van de docent(e). Zijn er bijzondere redenen waarom je niet in staat bent de geroosterde lessen volledig aanwezig te zijn, dan kun je dispensatie aanvragen middels een “dispensatieverzoek”. Dit formulier staat op het Studentenplein en in de formulierenwand naast de ingang.

2.7

AAR: Aan- en afwezigheid, regels omtrent verzuim

Bij aan- en afwezigheid zijn de onderwijsovereenkomst (OWO) en bestaande wettelijke bepalingen uitgangspunt. In de onderwijsovereenkomst (staat op NP site, bij leerlinginfo, statuten, voorwaarden onderwijsovereenkomst) staat o.a. dat je:  Verplicht bent deel te nemen aan de voor jou geldende onderwijsactiviteiten (art. 3)  Een inspanningsverplichting hebt. Dat wil zeggen dat je een actieve rol hebt en optimale inspanning levert om de onderwijsactiviteiten te volgen (art. 4) De aan- en afwezigheid van iedere deelnemer wordt per uur bijgehouden in ons aan- en afwezigheids registratiesysteem. Regels van de school;  100% aanwezigheid  Alleen met toestemming van de SLB-er of teammanager kun je GEOORLOOFD afwezig zijn  Als je geen toestemming hebt of de reden van je verzuim is niet bekend, dan ben je ongeoorloofd afwezig en word je onder de noemer ‘spijbelen’ geregistreerd  Ongeoorloofd verzuim brengt je studievoortgang in gevaar  In een BOL-voltijd traject word van je verwacht dat je de hele week beschikbaar bent voor activiteiten van de opleiding (ook bij roosterwijzigingen)  In geval van aantoonbare overmacht kan de betreffende teammanager in individuele gevallen hierop uitzonderingen maken Langdurige afwezigheid wegens ziekte of zwangerschap;  Langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap moet altijd schriftelijk gemeld/aangevraagd worden bij de SLB-er, er kan om een medische verklaring worden gevraagd.  Bij een BOL-voltijd traject moet, i.v.m. studiefinanciering, langdurige afwezigheid door de deelnemer zelf aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) worden gemeld. Als je lang of vaak ongeoorloofd afwezig bent, hebben we de plicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, het RMC(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) en DUO. Hiervoor gelden de volgende regels: 6


  

Studenten tot 18 jaar melden we bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont wanneer je drie achtereenvolgende schooldagen ongeoorloofd hebt verzuimd of wanneer je in een periode van vier weken meer dan 16 les- of stage-uren afwezig bent geweest. Studenten van 18 tot 23 jaar zonder een startkwalificatie melden we aan bij het RMC wanneer je een aaneengesloten periode van ten minste 4 weken geen onderwijs hebt gevolgd. Ontvang je studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan doen we na vijf weken ongeoorloofd afwezig zijn een melding bij DUO. Langdurige afwezigheid van BOL-voltijd deelnemers kan leiden tot verlies van de studiebeurs.

Wat moet je doen als je ziek bent of toestemming wilt vragen voor (geplande) afwezigheid / verlof ? In geval van ziekte: 

Je moet je telefonisch of persoonlijk ziekmelden op school en in de BPV (beroepspraktijkvorming).

> Telefonische ziekmeldingen kunnen doorgegeven worden bij het studentenloket via het algemene nummer van de school. Bij studenten jonger dan 18 jaar dient dit door een ouder/verzorger te gebeuren. Een telefonische ziekmelding wordt automatisch verwerkt in het A&A - registratiesysteem. Als je je persoonlijk ziek meldt bij de balie moet je een ‘’ziek-en verlofformulier*’’ invullen. Studenten jonger dan 18 jaar zorgen tevens voor een handtekening van de ouders/verzorgers. Vergeet niet je via het ‘’betermeldingsformulier*’’ weer beter te melden, anders blijf je als ziek geregistreerd staan! > Hoe je je tijdens de BPV ziek moet melden staat in je BPV-wijzer en/of heb je vernomen van de instelling waar je stage loopt, werkt of een leerbaan hebt. In geval van geplande afwezigheid / verlof (bezoek arts, vakantie, andere redenen): 

Je moet via een Ziek-en verlofformulier (minimaal 2 dagen vóóraf) toestemming vragen aan je studieloopbaanbegeleider. Als je toestemming hebt wordt ook geoorloofd afwezig (met reden) in het aan- en afwezigheidssysteem geregistreerd. Ook hierna moet je je via het ‘’oranje formulier ’’ bij de balie weer aanwezig melden. (art 9)

* Zowel het Ziek-en verlofformulier als het betermeldingsformulier zijn in de formulierenwand (naast de ingang) en op het Studentenplein(website van de school) te vinden. Je vindt hier ook een formulier extra schoolverlof (bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof en vakantie).

2.8

Onderwijsovereenkomst

Voor of kort na aanvang van het cursusjaar wordt met iedere student(e) een OWO (onderwijsovereenkomst) afgesloten. In deze overeenkomst staat vermeld welke verplichtingen het opleidingstraject/de onderwijsinstelling en de student(e) met elkaar aangaan. Je kunt hierin lezen wat je van het opleidingstraject mag verwachten, maar ook wat er van jou verwacht wordt om het opleidingstraject te kunnen volgen. Zo staat er in dat het Noorderpoort zich inspant om uitval van onderwijsactiviteiten te voorkomen en, indien dit toch gebeurt, die op een ander tijdstip probeert aan te bieden. Een student(e) heeft bijv. de plicht om de binnen de opleiding gegeven opdrachten naar beste vermogen uit te voeren. De OWO wordt ondertekend door de betrokkenen. Bij minderjarigheid van de student(e) tekent ook één van de wettelijke vertegenwoordigers, meestal één van de ouders. De student(e) houdt een exemplaar van de overeenkomst in bezit. Studenten die meerderjarig zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderwijs-voortgangsproces en de communicatie hierover met hun ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen meekomen voor een gesprek op school. De student(e) nodigt hen daarvoor uit.

7


2.8.1 Praktijkovereenkomst Op het moment dat je stage gaat lopen of gaat werken, teken je een POK (praktijk-overeenkomst). Hierin staan afspraken tussen jou, de praktijkverlenende of werkbiedende instelling en de school. Een Welzijn BBL-student(e) moet altijd een werkplek hebben van minimaal 16 uur per week. Een Welzijn BOL direkt-student(e) moet bij de start van de opleiding evenals een BOL-deeltijd student(e) een stageplek hebben van minimaal 16 uur per week.

2.9

Uitschrijving

We gaan ervan uit dat je niet zomaar besluit met je opleidingstraject te stoppen. We vinden het zeer belangrijk dat je contact opneemt met je SLB-er om over je voornemen te praten. Uitschrijving is pas mogelijk na een verplicht eindgesprek met BAT (het Begeleidingsadviesteam) Geadviseerd wordt om ook tijdig met een medewerker van het BAT in contact te treden om je te laten begeleiden bij een eventuele andere school- of beroepskeuze. Je kunt, indien nodig, worden verwezen naar het bureau CDV (Cursisten Dienstverlening) van het Noorderpoort.

2.10

Mutaties

Veranderingen in je persoons-, opleidings of (mail)adresgegevens geef je direkt schriftelijk door bij het studentenloket en aan je SLB-er. Studenten die een BOL-voltijdopleidingstraject volgen, moeten deze wijzigingen ook doorgeven aan DUO. Een formulier hiervoor is te verkrijgen in de formulierenstandaard naast de ingang. Wanneer je door een oud telefoonnummer of e-mailadres niet te bereiken bent, is dat jouw eigen verantwoordelijkheid.

2.11

Studiekosten

Studenten BOL betalen lesgeld rechtstreeks aan het Ministerie van Onderwijs. Hierover ontvangen alle studenten aan het begin van het leerjaar een brief. Voor de hoogte van dit bedrag en betalingsmogelijkheden zie de site van het Ministerie van Onderwijs, DUO: www.duo.nl Studenten BBL betalen wettelijk verplicht cursusgeld aan het Noorderpoort, voor niveau 2, 3 en 4. Verder betalen alle studenten soms schoolkosten. Per opleiding verschilt het bedrag dat voor schoolkosten in rekening wordt gebracht. Hierover ontvang je aan het begin van het schooljaar bericht. 2.11.1 Studiefinanciering 18+ Wie tussen 18 en 30 jaar oud is, komt in aanmerking voor een prestatiebeurs (studiefinanciering). De prestatiebeurs bepaalt dat je eerst studiefinanciering ontvangt als lening. Wanneer je je diploma gehaald hebt, wordt de lening omgezet in een gift (onder bepaalde voorwaarden). Je leest hier meer over op de internetsite van DUO: www.duo.nl of tel.: 050-5997755. 2.11.2 Regeling tegemoetkoming studiekosten Voor iedereen die jonger is dan 18 jaar en een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt, kan een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd. De vergoeding is o.a. afhankelijk van het inkomen van de ouders/verzorgers. DUO verstuurt hierover informatie aan de studenten. Zie ook www.duo.nl. Wanneer je meer informatie nodig hebt, kun je bij de balie van het studentenloket terecht en/of naar het spreekuur van het BAT. 2.11.3 Leerlinggebonden financiering(LGF) Een student(e) kan in het onderwijs belemmeringen ondervinden als gevolg van een handicap of chronische ziekte. Hiervoor kan een extra budget aangevraagd worden. Dit extra budget wordt leerlinggebonden budget genoemd.

8


Aanleidingen voor het aanvragen van een leerlinggebonden budget zijn:  visuele handicap  auditieve- / communicatieve handicap  verstandelijke lichamelijke- en/of meervoudige handicap  langdurige (somatische) ziekte  ernstige psychiatrische- / gedragsproblemen Voorwaarden voor indicatiestelling:  door deskundigen aangetoond  extra ondersteuning bij opleiding is noodzakelijk  < 30 jaar  MBO BOL/dt-BOL en BBL, niveau 1 t/m 4 Marise Jongsma (m.jongsma@noorderpoort.nl) is als contactpersoon het aanspreekpunt voor de leerlinggebonden financiering. Haar kamernummer is 0.54a

2.12

Studie & Handicap: de Noorderpoortfaciliteitenpas

2.12.1 Waarom een pas? Het Noorderpoort wil studenten met een handicap of specifieke leerbeperking positief stimuleren en ondersteunen tijdens hun opleidingstraject. Eén van de instrumenten hierbij is de Noorderpoortfaciliteitenpas. Hiermee kan tijdens toepasselijke situaties op school de onderwijsgevende, surveillant, SLB-er of coach erop worden gewezen dat je recht hebt op de op de pas vermelde ondersteunende maatregelen. Het Noorderpoort hoopt op deze wijze een deel van de leerbelemmeringen van studenten met een handicap, specifieke leerbeperking of chronische ziekte te verminderen en zo een gerichte bijdrage te leveren aan een succesvolle schoolloopbaan. Ook studenten, die van oorsprong anderstalig zijn en korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een faciliteitenpas krijgen. Nadere info is te vinden op de website van het Noorderpoort. 2.12.2 Voor wie? Studenten, die door middel van een officiële medische of psychologische verklaring kunnen aantonen dat zij behoefte hebben aan specifieke maatregelen bij lessen, opdrachten en toetsen/examens, kunnen de faciliteitenpas krijgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je dyslectisch bent of door concentratieproblemen als gevolg van ADHD of PDD-NOS. Ook een lichamelijke beperking of chronische ziekte kan reden zijn voor speciale afspraken of faciliteiten. Een voorbeeld van een maatregel is dat je extra tijd krijgt om toetsen en opdrachten te maken. 2.12.3 Hoe kom ik eraan? Het BAT van je opleidingstraject zal beoordelen of je voor de faciliteitenpas in aanmerking komt. Je kunt bij hem/haar het aanvraagformulier faciliteitenpas ophalen en in overleg invullen. De faciliteitenpas is persoonlijk. Om misbruik te voorkomen, moet je een recente pasfoto inleveren. Met een kopie van je medische of psychologische verklaring wordt alles opgestuurd naar het Steunpunt Studie & Handicap van CDV. Via het BAT ontvang je vervolgens je faciliteitenpas. 2.12.4 Vragen? Heb je verder nog vragen dan kun je terecht bij het BAT van je afdeling. Zij/hij kan jou, indien nodig, in contact brengen met het Steunpunt Studie & Handicap.

9


3. 3.1

VOORZIENINGEN Administratie

De administratie van het Noorderpoort is gesplitst in een zgn. frontoffice en backoffice. De medewerkers van de backoffice houden zich bezig met de dossiervorming en zorgen voor een correcte registratie. Studenten en medewerkers kunnen met alle vragen terecht bij de balie van het studentenloket (frontoffice) in de centrale hal van het gebouw. Voor veel antwoorden zal je doorverwezen worden naar anderen maar in ieder geval kun je geholpen worden bij de volgende zaken:  informatie over opleidingstrajecten die door het Noorderpoort gegeven worden. Van alle opleidingstrajecten binnen de school voor gezondheidszorg en welzijn zijn brochures aanwezig.  het laten tekenen van ziekenfonds-, kinderbijslag-, studiefinancieringformulieren e.d.  absentiemelding en verlofaanvraag  (diensten)formulieren m.b.t. bestellingen, reserveringen, klachten, wensen, declaraties  melden bezoekers: als er iemand voor je komt, meld het aan de balie van het studentenloket-medewerker, zodat bekend is naar wie de bezoeker gestuurd moet worden  uitgiftepunt handsets (telefoons) voor medewerkers  diverse DUO folders en formulieren

3.2

Restaurant

Het restaurant bestaat uit twee gedeelten: in het ene gedeelte is het uitgiftepunt gevestigd waar je soep, broodjes, snacks etc. kunt krijgen en dit gedeelte heeft als hoofdfunctie eten en drinken. In het andere, verlaagde gedeelte zijn plaatsen waar je kunt studeren en werken in kleine groepjes of individueel. In dit gedeelte van het restaurant zijn ook de koffie-, thee-, frisdrank- en snoepautomaten te vinden. Regel is hier dat je je eigen rommel opruimt. Samen zorgen we voor een schone school en een prettige werkomgeving! In het restaurant moet je betalen met de NP-pas, die je kunt opladen met contant geld. De opwaardeerapparaten vind je aan de automatenwand in het restaurant.

3.3

Theorielokalen

Op elke verdieping zijn theorielokalen gesitueerd; grote lokalen voor grotere groepen studenten en kleine voor kleinere groepen. Alle lokalen zijn voorzien van tafels en stoelen, een white bord en in veel lokalen bevindt zich een beamer of smartboard. Ook zijn er losse beamers te reserveren bij het LIC.

3.4

Praktijklokalen

Er zijn specifieke praktijklokalen ingericht. Dit zijn bijvoorbeeld de skillslabs waar verpleegtechnische vaardigheden worden aangeleerd. Er is een dispenseerlokaal voor de opleiding apothekersassistent, een goed ingericht laboratorium voor de opleiding doktersassistent en er is nog een lokaal specifiek voor tiltechnieken en een huishoudkundelokaal. Verder zijn er lokalen voor drama, audiovisuele vormgeving en expressie zoals handvaardigheid, ambachtelijke technieken, drama, sport en spel, textiele werkvormen en tekenen. Alle opleidingen hebben samen de beschikking over twee informatica-instructielokalen. Deze zijn ook beschikbaar als overloop van het LIC (leer- en informatiecentrum).

3.5

Dramalokaal

Voor een aantal lesactiviteiten wordt gebruik gemaakt van het dramalokaal. In verband met de hygiëne zijn gym-/ballet schoenen verplicht. Dus niet op sokken of blote voeten. Voor studenten 10


zonder gym-/balletschoenen worden plastic overschoentjes verstrekt door de school. Het gebruik van deze overschoentjes is verplicht. Daarbij het dringende advies tijdens deze lessen geen hoge hakken te dragen uiteraard, dan passen de overschoentjes niet.

3.6

Fietsenkelder

In de kelder van het gebouw is een gratis (brom)fietsen- en scooterstalling voor studenten en medewerkers. Het gebruik van deze stalling is om meerdere redenen verplicht: fietsen om en tegen het gebouw vinden we een lelijk gezicht; bovendien geeft het overlast in de buurt. Ook op last van de brandweer moeten de fietsen in de kelder. Bezoekers kunnen gratis hun (brom)fiets of scooter stallen. Zie voor meer informatie de bijlage achter in deze gids.

3.7

Kopiëren en scannen

Op elke verdieping is het mogelijk, tegen betaling (middels de NP pas), te kopiëren en te scannen.

3.8

Telefoneren

Uitsluitend in geval van nood kan gebruik gemaakt worden van de telefoon bij de balie van het studentenloket.

3.9

NP-pas

Iedere student(e) die gebruik wil maken van de voorzieningen binnen dit gebouw, zoals het restaurant, de kopieermachine e.d. kan dit alleen doen met de NP-pas. Met deze pas moet ook alles binnen dit gebouw betaald worden. Je pas wordt éénmalig gratis verstrekt en thuisgestuurd. Bij verlies kan er voor kostprijs een nieuwe pas aangeschaft worden (aanvragen bij de conciërge). Denk eraan dat je het nummer van je pas in je agenda schrijft. In geval van verlies kan de pas dan geblokkeerd worden! Bij problemen met de pas (verloren/werkt niet enz.) kun je terecht bij de conciërge.

3.10

Rookvoorziening

Ons onderwijsgebouw is een openbaar – en volgens de wet – rookvrij gebouw. Het is geen van de gebruikers toegestaan in het gebouw of toegang naar de hoofdingang of nooduitgangen te roken. Als –overdekte- rookplek is de luifel bij het restaurant speciaal hiervoor ingericht. Bij de toegang van de school is een rookvrije zone; hier zijn speciale peukenbakken geplaatst. Wij verzoeken alle rokers de hiervoor bestemde peukenbakken te gebruiken en het terrein niet met peuken te vervuilen.

3.11

Lockers

Voor studenten en medewerkers zijn voorzieningen aanwezig om de jas en kostbaarheden veilig op te bergen. Iedereen wordt geacht hiervan gebruik te maken. Een locker huur je voor je gehele studieduur; hiervoor betaal je € 10,- per schooljaar en een borg van € 15,= (borg die je terug krijgt bij inlevering van de sleutel). Bij voortijdig verlaten van de school wordt eventueel teveel betaalde huur ook teruggestort. De betaling van deze faciliteiten gaat middels de Noorderpoortpas. Het meenemen of dragen van een jas in de lesruimtes en in het leer- en informatie-centrum is niet toegestaan. (Tip: doe hem in je locker) De school, noch de medewerkers zijn aansprakelijk voor verlies of diefstal uit de lockers.

11


3.12

Parkeren

In de omgeving van het gebouw geldt betaald parkeren. Op het terrein is alleen parkeergelegenheid voor medewerkers en studenten die in het bezit zijn van een jaarlijks toe te wijzen vergunning. De uitgangspunten voor toewijzing van een vergunning zijn:  voor studenten geldt dat er in principe géén vergunning wordt verleend.  een uitzondering wordt gemaakt voor minder valide studenten. Voor het aanvragen van een vergunning moet een medische verklaring overlegd kunnen worden. Wie op grond van de beleidsuitgangspunten in aanmerking komt voor een parkeervergunning op de parkeerplaats kan daarvoor jaarlijks een verzoek indienen. De aanvraagformulieren liggen in de formulierenstandaard bij de ingang en staan op het Studentenplein (website van de school).

3.13

Openbaar vervoer

Je gaat naar school in Groningen. Indien je gebruik gaat maken van het openbaar vervoer volgt hier enige informatie. School: Verlengde Visserstraat. Wijk: Schilderswijk. Om de school te bereiken neem je vanaf het Centraal Station: Lijn: 3/15. Richting: Vinkhuizen / Zernike. Halteletter: D/E.

3.14

Monitoren en website

Er zijn in het gebouw 2 monitoren:  één bij de ingang in de hal  één op de eerste verdieping Op deze monitoren staan berichten over o.a.:  ziekmeldingen  vergaderingen  wijzigingen in geplande activiteiten van de dag  beurzen, Open dagen etc.  info LIC  algemene informatie Deze en meer informatie over bijv. roosterwijzigingen, kun je zowel thuis als op school opvragen via: het Studentenplein (website school)en NELO.

3.15

Laptopgebruik in ons onderwijs

Waarom werken wij met laptops? Onze opleidingen maken steeds meer gebruik van digitaal onderwijsmateriaal. Ook zijn in het nieuwe schooljaar binnen (bijna) al onze gebouwen digitale verbindingen aangelegd. Laptops geven de vrijheid om zowel op school als thuis van deze mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Aanschaf van een laptop Op het Studentenplein van de school en de webstie van het Noorderpoort vind je allerlei tips waar je bij de aanschaf rekening mee kunt houden. Ook worden een aantal leveranciers genoemd waar het Noorderpoort afspraken mee heeft gemaakt. Software Om goed te kunnen werken met jouw laptop heb je ook de juiste softwarepakketten nodig. Welke software dat is, verschilt per opleiding. De software die jij voor je opleiding nodig hebt is opgenomen in je boekenpakket.

3.16

Kaders laptopgebruik* op school

* Deze kaders gelden voor alle smartmedia: netbooks, tablets en smartphones 12


Laptops die studenten meenemen in het leslokaal zijn voor onderwijsgebruik. De student is verantwoordelijk voor de eigen laptop en zorgt aan het begin van de dag voor een opgeladen laptop. De school streeft ernaar dat de laptop tenminste 25% van de begeleide onderwijstijd wordt ingezet. De school biedt hiervoor de volgende faciliteiten:  draadloos internet en printmogelijkheid vanaf de laptop,  de mogelijkheid om de laptop buiten de les te gebruiken,  de laptop op te bergen in een kluisje en  de laptop veilig op te laden De docent bepaalt waarvoor en op welke momenten een laptop tijdens een les wordt gebruikt. Alle informatie (dus ook geluids- en beeldopnames) over de klasgenoten, de docent en de school die tijdens lessituaties aan de orde komt, is vertrouwelijk en mag niet worden doorgegeven. Dit geldt dus ook voor informatie die d.m.v. laptops en hun verbindingen verspreid kan worden Op school mogen studenten hun laptop niet voor wettelijk verboden of commerciële activiteiten gebruiken. De gedrags- en huisregels van de school zijn ook van toepassing op smartmediagebruik: niet ongevraagd foto’s of filmopnames maken.

3.17 Vaccinatie Tijdens je stage of werk binnen gezondheidszorg of welzijn loop je soms risico op besmetting met het hepatitis B virus. De school biedt daarom één keer een gratis hepatitis B vaccinatieprogramma aan voor opleidingen waarbij dit van toepassing is. Meer informatie hierover vind je op het Studentenplein (website van de school)

13


4.

HET LEER- EN INFORMATIECENTRUM (LIC)

Het Leer- en InformatieCentrum, gelegen op de 1e en 2e verdieping is dé ideale omgeving om je nieuwe kennis en vaardigheiden eigen te maken. De werkplekken bieden alle gelegenheid voor inspirerend en doelgericht groepswerk en/of zelfstudie. Het LIC is een plaats met specifieke leermiddelen, waar je zelfstandig, in je eigen tempo en op je eigen niveau - en onder begeleiding - kan werken en oefenen. In het LIC vind je veel computers die allen aangesloten zijn op het internet. Je kunt er ook met je laptop terecht. Op de eerste verdieping vind je de klassieke informatiedragers zoals naslagwerken, woordenboeken, video's/dvd’s, cd-rom’s, encyclopedieën, tijdschriften, enz. Audiovisuele middelen zoals digitale foto/videocamera’s, beamers en soundblasters kunnen worden geleend voor onderwijsdoeleinden. In het LIC zijn altijd onderwijsassistenten / instructeurs aanwezig die je kunnen helpen wanneer je bezig bent met een werkstuk of opdracht. Je kunt altijd bij één van hen terecht wanneer je hulp nodig hebt. De instructeurs van het LIC zijn betrokken bij het aanleren van ICT- en informatie-vaardigheden. De onderwijsassistent begeleidt en ondersteunt de docent tijdens de AV-lessen.

4.1

Informatiebronnen, mogelijkheden en voorzieningen

In het Leer- en informatiecentrum vind je de volgende informatiebronnen die voornamelijk gericht zijn op de beroepen en werkvelden van de gezondheidszorg en welzijn:  boeken  tijdschriften  videobanden / dvd’s  computersoftware vanaf het netwerk of Cd-rom’s  naslagwerken, bijvoorbeeld woordenboeken, atlassen en encyclopedieën  internet  digitheek  ICT-studiemateriaal  folders en brochures 4.1.1         

Wat kun je er zoal doen? informatie zoeken en bewerken met behulp van bovengenoemde bronnen. studeren, voorbereiding op toetsen. studieopdrachten uitwerken. werkstukken of presentaties maken. videobanden / dvd’s bekijken. gebruik maken van audiovisuele middelen. oefenen in taal-, reken-of computervaardigheden. internetten. printen.

4.1.2 Internet (website LIC) Via het internet kun je oneindig veel informatie vinden over alle mogelijke onderwerpen. De kunst is om op een handige manier te zoeken, om de juiste zoekmachines te gebruiken en de juiste selectie van zoekgegevens samen te stellen. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om goed met internet te leren werken; veel mensen leren dit van een ander. Een uurtje experimenteren met een ervaren gebruiker kan je heel veel wijzer maken! Het gebruik van internet voor onderwijsdoeleinden is gratis. Via de site van het Noorderpoort www.noorderpoort.nl kun je alle weetjes over het Noorderpoort lezen.

14


4.1.3 NELO Het Noorderpoort beschikt over een NELO (Noorderpoort Elektronische LeerOmgeving). Het LIC heeft een ruimte in de NELO ingericht waarin je de volgende informatie kunt vinden.  Nieuwsflits.  AURA catalogus.  Digitheek.  Digitale leermiddelen.  Digitale informatie.  Vaktijdschriften.  Werkmodellen.  Talencentrum.  Rekencentrum.  ICT-studiehandleidingen. Zodra je met je studie start proberen we zo snel mogelijk je wegwijs te maken in deze digitale wereld. Met name aan het begin van een nieuw schooljaar geeft dit erg veel drukte bij het LIC en de medewerkers, we vragen hiervoor begrip van jouw kant.

4.2

Gebruikersinstructie

4.2.1 Hoe kun je lenen? Voor het lenen van materialen registreren wij je o.a. aan de hand van een vingerafdruk. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook zijn aan het lenen geen kosten verbonden. Wij verwachten wel van je dat je je naam, adres, telefoonnummer en klas opgeeft. De spelregels voor uitlenen en tijdig terugbrengen kun je in het LIC vinden. Het is toegestaan gedrukte materialen te kopiëren, mits je dit even meldt bij de aanwezige medewerker en voor zover het auteursrecht het toestaat. Hele boeken kopiëren mag niet, tenzij het boek niet meer in de handel verkrijgbaar is. Er mag alleen voor eigen gebruik gekopieerd worden. Kopiëren kun je met je NP-pas. 4.2.2 Hoe vind je wat je zoekt? Het handigst is om gebruik te maken van de geautomatiseerde catalogus (AURA.) AURA is gevuld met de aanwezige boeken, tijdschriften, videobanden/dvd’s en CD-ROM’s. Voor vragen kun je terecht bij de medewerkers van het LIC. 4.2.3 Waar vind je wat je zoekt? De verschillende materialen zijn op verschillende plaatsen en manieren opgeborgen.  Het meest recente nummer van de krant en tijdschrift ligt op de klep in de tijdschriftenkast.  Leesboeken staan alfabetisch op achternaam van de schrijver in de kast.  Boeken staan op nummervolgorde, het zogenaamde SISO. Dit systeem wordt ook door de Openbare Bibliotheek gebruikt.  Videobanden/dvd’s staan op nummervolgorde, het zogenaamde SISO.  Naslagwerken staan bij elkaar in één kast of staan achter balie 1.

15


4.2.4 Computers Op de computers in het LIC (aangesloten op het netwerk) zijn o.a. de programma’s van Microsoft Officepakket geïnstalleerd. Dat zijn de programma’s Word, Access, Excel en PowerPoint. Ook de onderwijsprogramma’s van alle opleidingen (Cd-rom’s) zijn geïnstalleerd op het netwerk. Bij de eerste keer helpen de medewerkers van het LIC je met het inloggen. Sla je inlognummer en je wachtwoord op in je telefoon, je mail/usb-stick of noteer het in je agenda! Dataopslag op de computers van het LIC is niet mogelijk, daarvoor heb je een USB-stick nodig. Wanneer je werkt op je eigen laptop hoeft dat natuurlijk niet. Het computergebruik is aan bepaalde regels gebonden.  Chatten is alleen toegestaan op de zuilen.  Mailen is alleen toegestaan voor onderwijsdoeleinden.  Installeren van eigen software is niet toegestaan.  Geen bestanden downloaden.  Op Internet geen sites openen met extreem geweld, discriminatie, porno, spelletjes of chatboxen.

4.3

Huisregels LIC

Het LIC is een ruimte waar veel studenten geconcentreerd aan het werk zijn. Houdt rekening met elkaar en maak dus niet teveel lawaai. Het komt regelmatig voor dat een medestudent zijn of haar usb-stick in de pc laat zitten. Neem deze dan niet mee, maar geef deze af bij de balie. Bedenk dat er vaak documenten op staan waar studenten uren aan gewerkt hebben. Ga eens bij jezelf na hoe het voelt als jij je werk kwijt bent? Laat je werkplek netjes achter. Er staan papier- en prullenbakken op diverse plekken in het LIC

4.4

Openingstijden

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

4.5

: 08.15 – 20.00 uur. : 08.15 – 17.00 uur. : 08.15 – 17.00 uur. : 08.15 – 17.00 uur. : 08.15 – 17.00 uur.

Medewerkers LIC

Het LIC-team bestaat uit meerdere medewerkers waarvan je de gegevens kunt vinden op de medewerkerslijst in de NELO Je kunt altijd bij hen terecht met vragen over de gang van zaken, de werking van apparatuur, de aanwezige software, de manier waarop je informatie kunt zoeken of een opdracht aan moet pakken. Zij helpen je op weg, maar zijn er tevens op uit om je te leren zo zelfstandig mogelijk te laten werken en problemen zelf op te lossen. Zij stellen het op prijs als je hen laat horen hoe het werken in het LIC bevalt, wat er anders zou kunnen, wat er nog mist, e.d.

16


5. 5.1

GEDRAGS- EN GEBRUIKSREGELS Algemeen

Het onderwijsgebouw aan de Verlengde Visserstraat is zo ontworpen en ingericht dat leren van en met elkaar in een open, veilige sfeer wordt bevorderd. Per dag gebruiken zo'n 1500 mensen het gebouw betreden om er te leren en te werken. Zodra er zoveel mensen bijeenkomen, is het nodig om afspraken te maken over het gebruik van de voorzieningen. Ook is het nodig om aan te geven welk gedrag we van elkaar verwachten om een veilige, losse leersfeer te garanderen. Wederzijds respect en tolerantie zijn hierbij kernbegrippen. We werken op onze locatie met één zeer wezenlijke basisregel: "ALS EEN ANDER ER LAST VAN HEEFT, GA JE TE VER" Deze regel zal in de dagelijkse omgang met elkaar door medewerkers en studenten als uitgangspunt van het eigen gedrag genomen worden. Respect tonen voor elkaar is hiervan een belangrijk onderdeel. Het gaat immers om een sfeer en leeromgeving waarin iedereen zich veilig kan voelen en durft te leren. Bij overtreding van deze basisregel willen we graag dat medewerkers of studenten de overtreder(s) hierop aanspreken. Wanneer zo’n grensoverschrijding zich voordoet, gaan wij ervan uit dat je bereid (en ook in staat) bent om je gedrag aan te passen of te veranderen. Zie ook: 4.3 Huisregels LIC Niet toegestaan is:  Bellen, eten en/of drinken.  Muziek op de PC’s zonder gebruik te maken van een koptelefoon

5.2

Ongewenst gedrag

In sommige gevallen zullen we moeten overgaan tot corrigerende maatregelen, bijvoorbeeld in geval van herhaling of onwil om het gedrag te veranderen. In de Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs van het Noorderpoort staat in de artikelen 13 tot en met 16 beschreven wat er van de studenten wordt verwacht en welke maatregelen er bij ongewenst gedrag kunnen worden genomen. De Klachtenregeling en gedragscode Sociale Veiligheid ligt ter inzage bij de balie van het studentenloket. De volledige tekst van de regeling staat ook op de website van het noorderpoort. Binnen het schoolgebouw is iedereen verplicht zich te identificeren als hier door een bevoegd persoon om gevraagd wordt. Ook behoudt de school zich het recht voor om aan studenten ter beschikking gestelde kluisjes e.d. te openen. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt in alle gevallen aangifte gedaan bij de politie.

17


5.2.1 Klachten over ongewenst gedrag Wanneer iemand zich schuldig maakt aan een vorm van ongewenst gedrag, is het wenselijk dat de medewerker of de student(e) die dit constateert in actie komt. Help degene die het overkomt. Het duidelijkst is het om direct degene die dit ongewenste gedrag vertoont erop aan te spreken. Dat is niet altijd mogelijk en daarmee is het soms ook niet voorbij. Het ongewenste gedrag kan doorgaan, maar ook als dat niet zo is, kan degene die het overkomen is er later nog last van hebben. Neem dan gerust contact op met de vertrouwenspersoon sociale veiligheid van de locatie. Hij/zij helpt je met het omgaan met de effecten van het ongewenste gedrag en met eventuele verdere acties die ondernomen kunnen worden. Eventueel kun je een klacht indienen. Er zal nooit zonder jouw toestemming actie worden ondernomen. Meer informatie over vertrouwenspersonen en sociale veiligheid vind je in het desbetreffende hoofdstuk van deze gids. De onderwijstrajecten van het Noorderpoort hebben, aanvullend op bovengenoemde basisregel, een beperkt aantal omschreven gedragsregels. Doel hiervan is om aan te geven wat kan en dus ook wat niet kan en om discussie over voor de hand liggende zaken te voorkomen. Iedereen wordt geacht zich hieraan te houden.

5.3

Omgeving van het gebouw

Het gebouw ligt aan de rand van het centrum van Groningen, midden in een woonwijk. Sommige bewoners waren niet zo blij met de komst van een vrij groot (onderwijs)gebouw in hun wijk en hebben dat op allerlei manieren kenbaar gemaakt. Van de gebruikers van het gebouw, zowel studenten als medewerkers, wordt gevraagd om deze bewoners geen overlast te bezorgen in de vorm van lawaai, vervuiling en vernieling.

5.4

Gezichtsbedekkende kleding

Met inachtneming van de Nederlandse wet en regelgeving, is het dragen van gezichts-bedekkende kleding door studenten en medewerkers in de gebouwen van het Noorderpoort niet toegestaan. Motivatie van het verbod.  Kleding die het gezicht zodanig bedekt dat de gezichtsuitdrukking niet zichtbaar is en er dus van nonverbale communicatie niet of nauwelijks sprake kan zijn, belemmert het onderwijsproces in ernstige mate.  Het niet kunnen waarnemen van het gezicht van een studiegenoot of medewerker is een ernstige aantasting van het gevoel van sociale veiligheid.  Het staat haaks op de zorgfunctie van het Noorderpoort, zoals verwoord in de notitie Sociale Veiligheid.  Beroepspraktijkvorming is bij de meeste opleidingen een essentieel onderdeel.  Het dragen van gezichtsbedekkende kleding zal het vinden van een BPV-plaats sterk bemoeilijken en een negatieve invloed hebben op het leerproces in de praktijksituatie.  Het Noorderpoort heeft een belangrijke rol in het mede tot stand brengen van een positief sociaal en maatschappelijk klimaat, het bevorderen van integratie en het voorkomen van een tweedeling. Het toestaan van gezichtsbedekkers is in strijd met deze maatschappelijke opdracht.

5.5

Godsdienstige uitingen

Onze school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle studenten, ouders en personeelsleden. Het Noorderpoort is van algemeen bijzonder signatuur, dus we maken geen onderscheid tussen de verschillende levensbeschouwelijke opvattingen of religies. We faciliteren geen ruimte om aan deze opvattingen of religies uiting te geven binnen de school.

18


5.6

Eten en drinken     

5.7

Eten en drinken is toegestaan in het restaurant, op de gangen en op het buitenterrein. Servies, bestek en meubilair mogen niet uit het restaurant worden meegenomen. Dienbladen met afwas moet je zelf in de daarvoor bestemde karren plaatsen. In de lesruimtes is eten/drinken niet toegestaan Ook in het Leer- en Informatiecentrum is eten en drinken verboden.

Roken

Zoals reeds eerder vermeld: ons onderwijsgebouw is een openbaar – en volgens de wet – rookvrij gebouw. Het is geen van de gebruikers toegestaan in het gebouw, direct bij de hoofdingang en bij de nooduitgangen, te roken. Als -overdekte- rookplek is de luifel bij het restaurant speciaal hiervoor ingericht. Bij de toegang van de school is een rookvrije zone, hier zijn speciale peukenbakken geplaatst. Wij verzoeken alle rokers de hiervoor bestemde peukenbakken te gebruiken en het terrein niet met peuken te vervuilen.

5.8

Opruimen

Wij willen een schoon en leefbaar gebouw bieden. Iedere gebruiker wordt daarom gevraagd er aan mee te werken om het gebouw en de ruimte rondom het gebouw netjes te houden. Afval doe je in de daarvoor bestemde bakken. Lesruimtes, werkplekken en het restaurant laat je opgeruimd achter.

5.9

Ingang gebouw en liftgebruik

Het schoolgebouw heeft één hoofdin- en uitgang. Om toezicht en controle mogelijk te maken, is het niet toegestaan via een andere deur/hek het gebouw te betreden of te verlaten. Ook het openen van deze deuren/het hek zonder toestemming is verboden. In noodsituaties worden de vluchtdeuren (deels automatisch) ontsloten en kunnen ze geopend worden. De lift is alleen bedoeld voor goederenvervoer en voor gebruik door gehandicapte studenten en medewerkers die hiervoor speciaal toestemming hebben van de hoofdconciërge. Indien je toestemming hebt om de lift te gebruiken, krijg je bij de conciergeloge een liftpasje dat je voor bepaalde of onbepaalde tijd kunt gebruiken.

5.10

Telefoons, geluidsdragers en laptops

Wij verzoeken je om je mobiele telefoon bij het betreden van de lesruimtes uit te zetten en verder alleen daar te telefoneren waar anderen er geen last van hebben. Bellen in lesruimtes en in het LIC is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om met je mobiele telefoon of laptop ongevraagd foto’s en films te maken van medewerkers of studenten. Als je muziek wilt beluisteren (natuurlijk niet tijdens lestijd), zorg dan dat anderen zich hier niet aan kunnen storen.

5.11

Email en andere communicatiemiddelen

Emailadressen van docenten zijn alleen te gebruiken als het om zaken gaat die school betreffen. Niet voor andere doeleinden. Communicatie tussen docenten en studenten verloopt alléén via de telefoon of (noorderpoort)mail. Dus niet via bv. Facebook of andere zgn. social media.

19


5.12

Schade

De school aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht aan persoonlijke eigendommen van studenten, medewerkers en bezoekers. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorwerpen die in of bij de school zijn achtergebleven of zoekgeraakt. Indien iemand aan het schoolgebouw, aan de zich daarin bevindende meubels, leermiddelen etc. schade toebrengt, wordt die schade hersteld op kosten van degene die de schade heeft veroorzaakt.

5.13

Brandalarm

Wat te doen bij brand.  Bij brand waarschuw je de hoofdconciërge, toestel 333 en/of je slaat het ruitje van de brandmelder in.  Brandalarm wordt kenbaar gemaakt door een geluidssignaal.  Op aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners, herkenbaar aan de oranje vestjes, verlaat een ieder het schoolgebouw. De vluchtroutes staan in de lokalen aangegeven.  Neem geen spullen mee.  Help de minder redzame personen, help elkaar bij het verlaten van de school.  Je gaat met je klas direct naar de aangewezen verzamelplaats en kijkt of de klas compleet is.  Verzamel je met je klas op de verzamelplaats, keer niet terug in het gebouw, ga niet naar huis, wacht op nadere instructie van de coördinator verzamelplaats, het calamiteitenteam of de externe hulpverleningsdiensten.  Aanwijzingen van de BHV-ers moeten altijd worden opgevolgd.  Houd bij de ontruiming op trappen en in gangen uiterst rechts. Zo wordt er ruimte gegeven aan binnenkomende hulpverleners.  Bekijk alvast de plattegronden waar de vluchtroutes op aangegeven staan.

20


6. 6.1

BEGELEIDING VAN STUDENTEN EN SOCIALE VEILIGHEID Algemeen

Het Noorderpoort streeft ernaar studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Dit betekent dat je met vragen over studievoortgang, omgaan met je (leer)groep, opleidingskeuze, leerproblemen, studiefinanciering en problemen in de privé-sfeer terecht kunt bij mensen van jouw opleiding. Blijf dus niet rondlopen met je vragen want in het Noorderpoort zien we het als onze taak om, behalve je op te leiden voor een beroep, je te begeleiden bij studievoortgangsproblemen en persoonlijke zaken die studievoortgang kunnen belemmeren. Bij de begeleiding van studenten wordt altijd rekening gehouden met vertrouwelijkheid en, wanneer je dat wenst en het mogelijk is, geheimhouding. Indien nodig, maar altijd in overleg met de student(e), kunnen anderen betrokken worden bij het beantwoorden van de vragen of het oplossen van de problematiek.

6.2

Begeleiding

Directe begeleiding Als student(e) kun je met vragen en alle zaken die de studievoortgang belemmeren als eerste terecht bij je SLB-er en de docent. De docent zal zich richten op het vak/de onderwijseenheid die hij/zij op dat moment verzorgt. De SLB-er richt zich op de algehele begeleiding en zal regelmatig studievoortgang-gesprekken met je houden. Je kunt zelf ook een afspraak met de SLB-er maken. Wanneer je ouders/verzorgers vragen of opmerkingen hebben, worden zij verzocht eerst contact met je SLB-er op te nemen. Voor studenten > 18 jaar geldt dat er alleen contact met ouders/verzorgers kan zijn als de student(e) daar mee instemt. Zij kunnen (hij/zij kan) op uitnodiging van de student(e) voortgangsgesprekken bijwonen. Als de SLB-er je niet voldoende kan helpen omdat de vraag te specialistisch is of omdat het oplossen van het probleem te veel tijd vergt, word je verwezen naar het BAT. Begeleidingsadviesteam (BAT) Het BAT kan helpen bij vragen over of problemen met studievoortgang, studie- en beroepskeuze, studiefinanciering, maar ook bij problemen in de privé-sfeer. Het BAT wordt gevormd door een aantal studentbegeleiders die ieder verbonden zijn aan een opleidingsteam. Je kunt bij het BAT terecht als de SLB-er je heeft verwezen. Je kunt ook zelf een afspraak maken als je het probleem niet met je SLB-er wilt bespreken. De studentbegeleider heeft een coördinerende functie in de begeleiding van studenten. Hij/zij probeert, eventueel met betrokkenen, bijv. de SLB-er, de docent, de teammanager, de praktijkdocent en natuurlijk met jou zelf, de problematiek en de hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarna wordt samen met jou gekeken of er een plan kan worden gemaakt om de problemen op te lossen. Na 3 gesprekken kan de studentbegeleider helpen de goede instantie(s) te zoeken als de problemen niet door en met hem/haar opgelost kunnen worden. Iedere opleiding heeft één BAT-medewerker. Als je wilt weten naar welke BAT-medewerker je kunt gaan, kun je dat zien op het mededelingenbord van het BAT en op de lijst met spreekuurtijden bij de werkkamers. Het BAT vind je op de begane grond in de kantoorvleugel. Ook kun je de namen vinden op ons Studentenplein Bureau Cursisten Diensverlening Het Noorderpoort beschikt over het bureau CDV (Cursisten Dienstverlening). Dit bureau houdt zich bezig met oriëntatie op studie en beroep, specifiek doelgroepen-beleid (gehandicapten, allochtonen) en met studieproblemen zoals bv. dyslexie en faalangst. Het BAT kan/zal verwijzen naar CDV wanneer dit in belang is van de studievoortgang van de student(e).

21


6.3

Sociale veiligheid en vertrouwenspersonen

Het Noorderpoort vindt een sociaal veilige omgeving in en om de school belangrijk. Uitgangspunt is dat mensen alleen kunnen leren en werken in een sfeer van veiligheid en plezier. Veiligheid wordt enerzijds geboden door materiĂŤle omstandigheden, bijvoorbeeld een schoon en warm gebouw met genoeg voorzieningen en anderzijds door de sociale omstandigheden, de mensen en hoe zij met elkaar omgaan. Mensen voelen zich veilig als ze zich gezien, geaccepteerd, beschermd en ondersteund voelen. Op de site van het Noorderpoort vind je alle informatie over dit onderwerp. Ga naar Studenten en dan doorklikken naar Sociale veiligheid en vertrouwenspersonen. Op de school voor gezondheid en welzijn zijn 4 vertrouwenspersonen. Je kunt met vragen, voor een luisterend oor en hulp betreffende sociale veiligheid bij hen terecht. Hun gegevens kun je vinden op ons Studentenplein.

6.4

Incidentenregistratie

Omdat het Noorderpoort een veilige school wil zijn, is er op deze locatie een School-veiligheidsplan. In dit plan staat hoe er wordt gewerkt aan het in stand houden en verbeteren van een sociaal veilig klimaat. Daarom is het van belang alle voorvallen van sociale onveiligheid te registreren. Door te weten wat er gebeurt, kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Bij de balie van de locatie liggen formulieren die je kunt gebruiken om een incident te melden. Vervolgens stop je het formulier in de daarvoor bestemde gele brievenbus bij de kamers van de vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon van deze locatie, die speciaal belast is met sociale veiligheid zal de bus regelmatig legen en zo nodig actie ondernemen, wellicht na inschakeling van de melder. Informatie en formulier ook te vinden op de site, zie 6.4

22


7.

VERWIJZING NAAR ALGEMENE NOORDERPOORTREGELS

7.1

Studentenstatuut 

Het studentenstatuut van het Noorderpoort is bedoeld voor de student(e), de instelling en haar medewerkers.  Het studentenstatuut beschrijft de rechten en rechtspositie van de student(e) binnen het Noorderpoort.  Samen met de onderwijsovereenkomst, de praktijkovereenkomst, de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling), de inburgeringovereenkomst, het document Sociale Veiligheid, het privacyreglement en de klachtenregeling algemeen, vormt het studentenstatuut de set officiële documenten waaraan de student(e) rechten kan ontlenen.  In het studentenstatuut staan ook algemene plichten van de studenten en de instelling in hun onderlinge verkeer. In feite staat in het studentenstatuut beschreven hoe we met elkaar om dienen te gaan, met alle regels en maatregelen. Als je vindt dat je binnen het Noorderpoort niet correct behandeld bent, tref je hierin ook de procedures aan hoe te handelen. Het document studentenstatuut staat op de website van het Noorderpoort: www.noorderpoort.nl. Via de zoekfunctie statuten is het document in ieder geval te vinden. Je kunt het studentenstatuut ook bij de balie van het studentenloket ter inzage vragen.

7.1.1

Klachtenregeling

Algemene informatie over de klachtenregeling voor studenten en medewerkers van het Noorderpoort is te vinden op onze website www.noorderpoort.nl. Het Noorderpoort is aangesloten bij de landelijke klachtencommissies BVE (Beroeps en Volwassenen Educatie)en VOS/ABB (Vereniging van Openbare en Algemeen toegankelijke scholen/Algemene BesturenBond) Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat een klacht niet wordt genegeerd of iemand ten onrechte wordt beschuldigd.

7.1.2

Studentenraad

De studentenraad bestaat uit een afvaardiging studenten van verschillende scholen. Wil jij weten wie in deze raad zitten en wat ze voor jou kunnen doen, kijk dan op de website van het Noorderpoort onder het kopje leerlinginfo.

7.1.3

Privacyreglement

Het Noorderpoort registreert persoonsgegevens van bestuursleden, medewerkers en studenten. We registreren alleen gegevens die nodig zijn vanuit onderwijskundig, financieel of organisatorisch oogpunt. Verder zijn we wettelijk verplicht een aantal gegevens te registreren voor de verslaglegging aan het Ministerie van Onderwijs en andere overheden. De persoonsgegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en alleen aan instanties buiten het Noorderpoort verstrekt als dit wettelijk verplicht is. Binnen het Noorderpoort kunnen alleen medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werk erover beschikken. Zij kennen een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het Noorderpoort vind je in het Privacyreglement dat bij de balie van het studentenloket te verkrijgen is. Het reglement staat ook op de website van het noorderpoort.

23


8. 8.1

DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW Ontstaan

Het schoolgebouw aan de Verlengde Visserstraat is een bijzonder gebouw. Hieronder volgt een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis. Er is, in overleg met de gemeente Groningen, aan de Franse architect Edoardo Ciriani de opdracht verstrekt voor het ontwerpen van ons schoolgebouw. Hij heeft in samenwerking met Klaas Paul de Boer van architectenbureau Team 4 uit Groningen dit gebouw ontworpen. Het moest gebouwd worden tussen twee monumenten; op de plaats waar vroeger de faculteit Natuurkunde en Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen gevestigd waren. De opdracht was om een gebouw te ontwerpen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs met als aspecten:  ligging in het centrum van de stad  aansluiting op monumentale panden  specifieke onderwijsfuncties voor gezondheidszorg en welzijn  aandacht voor contractonderwijs en andere activiteiten die de school als onderdeel van de samenleving onderneemt Studenten en medewerkers dienen een aangename leeromgeving aan te treffen, sterk gericht op hun beroepsmatige toekomst. Dit betekent dat de sfeer uitnodigend moet zijn in een gebouw waar men graag gedurende langere tijd verblijft, elkaar ontmoet en met de nieuwste onderwijsmethoden werkt.

8.2

Architectuur

Het gebouw wordt gekenmerkt door een helder ontwerp, dat licht en ruimtelijk is vormgegeven en een contrasterende integratie vormt met de bestaande, monumentale gebouwen. De ontwerpen van architect Ciriani worden vaak in relatie gebracht met die van de architect Le Corbusier. Kenmerken zijn: ruimtelijke indeling, veel licht en het gebruik van specifieke materialen, zoals wit beton aan de gevel en het laten zien van de constructie van het gebouw. Extra toevoeging van Ciriani is zijn visie op de samenhang van een modern gebouw met monumentale, historische gebouwen. Verder heeft hij, samen met de medewerkers van de school voor gezondheidszorg en welzijn (toen nog MDGO de Stadspoort) een visie ontwikkeld met betrekking tot de beroepsbeelden van de betrokken opleidingen. Met deze visie als leidraad is het ontwerp van het gebouw tot stand gekomen. De architectuur is met name gericht op de functionaliteit en de sociale uitstraling van de beroepsopleidingen voor wat betreft de binnenkant van het gebouw; de buitenkant toont dynamiek en activiteit en nodigt uit tot het ontdekken van steeds nieuwe aspecten van het gebouw. In en aan het gebouw zijn een aantal energiebesparende maatregelen getroffen. Zo wordt het licht in een lokaal automatisch uitgeschakeld enige tijd nadat het verlaten is of wordt slechts een noodzakelijk deel door lampen verlicht.

24


8.3

Indeling

Het gebouw vervult een moderne onderwijsfunctie. Er zijn veel lokalen met gevarieerde afmetingen, bestemd voor werken met grote en met kleine groepen. Belangrijk middelpunt van het gebouw is de ruime, lichte entree. Op de 1e en 2e verdieping, in het hart van de school, is het Leer- en Informatiecentrum (LIC) gesitueerd. Daar kun je zelfstandig werken, is ondersteuning van medewerkers, is een mediatheek en moderne apparatuur. In alle werkruimten in het gebouw kunnen computers aangesloten worden. Een opvallend detail in het gebouw zijn de ruim opgezette praktijkruimten. Hier kan zowel individueel als in groepsverband geoefend worden en kunnen praktijksituaties uitstekend worden nagebootst. De school met al haar middelen staat volledig ter beschikking van de studenten. Op de begane grond, bij de entree, is de balie van het studentenloket. Dat is de plek waar je al je vragen kunt stellen en veel zaken geregeld kunnen worden. Eveneens op de begane grond bevindt zich het restaurant met diverse consumptieve en recreatieve voorzieningen. Op elke verdieping in het gebouw zijn verder servicepunten met o.a. drankenautomaten aanwezig. Hier zijn ook informatiezuilen en kopieermogelijkheden. In het LIC op de eerste en tweede verdieping is een balie waar leermiddelen te koop (of af te halen) zijn. Aan de hand van de bijgevoegde plattegronden (zie bijlage) van het gebouw kun je zien waar bovengenoemde ruimtes zich bevinden. Elke verdieping heeft een eigen kleur waardoor je de weg in het gebouw snel kunt vinden. Ook de duidelijke bewegwijzering helpt hieraan mee. De opleidingen van de afdeling Welzijn SAW zijn geconcentreerd op de begane grond (grijs) en de 2e verdieping (rood); de opleidingen van de afdeling Gezondheidszorg bevinden zich vooral op de 1e (gele) en 3e (groene) verdieping. Het monumentale pand aan de rechterzijde van de entree, het Kasteel aan de Melkweg, is door een luchtbrug met het hoofdgebouw verbonden. In het kleine monument aan de Westersingel bevinden zich naast de lesruimtes voor drama/muziek en spel/bewegen werkruimtes voor medewerkers. Deze hebben een speciaal karakter en zijn zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

25


9.

Bijlagen

Ruimtestaat B002 002 003 004 005 008 009 011 016 061 103 104 105 106 108 111 112 114 115 117 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 205 207 208 209 210 213 215

theorie groot Bijgebouw theorie klein theorie groot theorie groot vissenkom theorie groot theorie groot theorie groot Crea lokaal huishoudkunde informatica DA praktijk MITH theorie groot

218 221 258 260 261 262 263 301 305 307 310 312 313

VP prakt.basis 302/kraam VP prakt.basis 302/evt.Tilltechn/EHBO VP prakt.spec./evt. basis Vergaderruimte GZ VP prakt.spec./evt.basis Skills opslag VP prakt. Tiltechn/EHBO theorie klein theorie klein theroe klein theorie klein theorie klein theorie klein theorie klein theorie klein theorie groot theorie groot theorie klein theorie klein informatica niet voor AA AVV lokaal theorie groot theorie groot theorie groot theorie groot theorie groot

314 316 318 356 357 361 117a 207A 256a 256b 257a 257b 304a 304b 60a 60b ADL ADL-R ADL-T AG B001 lic w001 w002 w101

26

theorie groot theorie groot theorie groot theorie klein theorie klein theorie groot theorie groot AA dispens / groot TA praktijk / groot DA praktijk / groot theorie groot theorie groot DA laboratorium + groot theorielokaal AG theorie groot theorie groot theorie groot AA receptuur AA receptuur Auditorium VP/VZ 鳏npersoonskamer AV-vormgeving flex flex flex flex theorie groot theorie groot Vergaderruimte Vergaderruimte A.Deusinglaan A.Deusinglaan r tgen A. Deusinglaan Tandtechn Licentielokaal AG theorie klein Bijgebouw leer-inf.centrum theorie klein Westersingel theorie groot Westersingel Expressie spel / bewegen


Plattegronden

27


28


Bewaakte rijwielstalling Bewaakte Rijwielstalling Werkprojecten Groningen Oosterhamrikkade 8 9714 BB Groningen

Tel: 050-5774025 Fax: 050-5773214 e-mail:info@bewaakterijwielstallingen.nl www.bewaakterijwielstallingen.nl

We hebben op onze school een rijwielstalling met toezicht en een kleine reparatiewerkplaats. Wat betekent dit in de praktijk: 1. Er kan controle plaatsvinden, eventueel via de NP-pas. 2. Er is toezicht in de stalling van 08.30 tot 18.00 uur. 3. Studenten die met de fiets of bromfiets naar school komen, zijn verplicht van de stalling met toezicht gebruik te maken. 4. Bij lichamelijke problemen is de toezichthouder bereid te assisteren met het stallen van de fiets. 5. Er is vanuit de bewaakte rijwielstalling geen vergoeding van eventuele schade en diefstal mogelijk. 6. Afstappen svp, dus niet fietsen of brommen in de stalling. 7. Fiets op slot en in de rekken zetten. 8. Fietsen geplaatst in de omgeving of in de wijk worden herplaatst in de stalling door de toezichthouder. Dit i.v.m. overlast voor de buurt. 9. Eventuele sloten worden verwijderd en niet vergoed.

Prijzen: Fiets stallen: Bandplakken: Reparaties:

Gratis 1.15 euro Kleine bijdrage (kijk voor tarieven in de stalling)

29


Computer- en printergebruik Inloggen op de computers in het LIC en in de computerlokalen voor studenten Nadat je op CTRL+ALT+DEL hebt geklikt verschijnt het inlogscherm

Voer hier je gebruikersnaam en je wachtwoord in.  Je gebruikersnaam bestaat gewoonlijk uit je voorletters + je achternaam. Je wachtwoord is: de éérste voorletter als hoofdletter, andere voorletters als

kleine letters, gevolgd door je geboortedatum, maar zónder 19 voor het geboortejaar. Voorbeeld:

gebruikersnaam: wachtwoord:

akvanderhelm Ak280691

Je snapt dat dit wachtwoord gemakkelijk geraden kan worden en het is verstandig het wachtwoord direct te wijzigen. Dit doe je door op CTRL+ALT+DEL te klikken en te kiezen voor de optie wachtwoord wijzigen

In het vervolgvenster wijzig je wachtwoord en bevestig je deze wijziging. Vergeet niet uit te loggen zodra je je werkplek verlaat, en controleer of het uitloggen goed is gegaan.

30


Controleren of je Noorderpoort-pasje is gekoppeld aan je account. Bij de printer-/kopieermachine kan worden gekopieerd, geprint en (in een aantal gevallen) worden gescand. De machines in het LIC zijn uitgerust met een betaalapparaat, genaamd Paycube. Sensor

Om te controleren of je pasje is gekoppeld aan je account, leg je de kaart op de bovenkant van het apparaat (de sensor)

Als het pasje is gekoppeld zie je het hiernaast afgebeelde scherm zien verschijnen op de monitor.

31


Inloggen op de Paycube, kaarten koppelen aan een account. Om gebruik te maken van een Paycube, moet er worden ingelogd. Dit kan via het touchscreen of met een gekoppelde kaart. Een onbekende (niet gekoppelde) kaart zal worden herkend en op het touchscreen zal gevraagd worden of deze aan het gebruikersaccount moet worden gekoppeld. Kies ja en vul dan je inloggegevens in. Deze inlogcodes zijn dezelfde als die je gebruikt om op de computers in te loggen. (NB. Druk voor meer leestekens op de CAPS toets).

Koppelen van je pas is alleen bedoeld om te voorkomen dat je telkens handmatig moet inloggen De volgende keer kun je je identificeren door het aanbieden van de gekoppelde kaart. Na inloggen/identificatie van de gebruiker is de Paycube klaar voor gebruik. Als je een gekoppelde kaart kwijt bent geraakt, dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om de kaart van je gebruikersaccount te ontkoppelen. Dit kan door handmatig op een Paycube in te loggen en te kiezen voor de optie â&#x20AC;&#x153;Gebruikersâ&#x20AC;?

32


Opties Paycube Eenmaal ingelogd kan er worden gekozen uit de opties “Afdrukken”, “Kopiëren” ,“Opladen” en “Gebruikers”. Raak het icoontje van de gewenste optie aan op het touchscreen.

Afdrukken Gebruik deze optie om de printopdrachten welke zijn verstuurd af te drukken. Selecteer de gewenste bestanden en kies “Afdrukken”. Als het print-/kopieertegoed voldoende is worden de geselecteerde bestanden afgedrukt. Nadat de bestanden succesvol naar de printer zijn verstuurd, verdwijnen deze van het scherm. Opties als nieten, dubbelzijdig, aantallen etc. dienen bij het versturen van de printopdracht op de computer ingesteld te worden. Het is niet meer mogelijk om dit op de printer zelf nog in te stellen! Als een Paycube de printopdracht niet aan de printer kwijt kan (printer is defect, buiten gebruik, etc.), is het betaalde geld voor deze printopdracht niet weg! Uitzondering: als tijdens het uitprinten bij de printer iets mis gaat, gaat het bovenstaande niet op. De Paycube heeft zijn werk dan immers gedaan: namelijk het succesvol sturen van de printopdracht naar de printer. Meldt je in dat geval bij het LIC Kopiëren Deze optie geeft de kopieerfunctie vrij. Verdere opties kunnen op de kopieermachine worden ingesteld. Bedenk wel dat het print-/kopieertegoed toereikend moet zijn.

33


Opladen Als je printtegoed op is, kun je niet meer printen. Je kunt jouw tegoed opwaarderen door een bedrag van je kaart over te boeken naar het printtegoed. In het Lic 1 en 2 zijn naast de printers paycubes geplaatst. Hiermee kan het printtegoed opgewaardeerd worden

Dat doe je zo:  Biedt je kaart aan via de sensor aan de bovenzijde van de paycube  Kies de optie “opladen”  Selecteer een oplaadbedrag  Plaats de kaart in de kaartlezer en druk op de groene “OK” knop  In de rechterbovenhoek van het scherm kun je zien hoe hoog je printtegoed is.

Gebruikers (niet op het plaatje zichtbaar) Via deze optie kan een gekoppelde kaart van een gebruikersaccount ontkoppeld worden. Dit is noodzakelijk om onrechtmatig gebruik met een gekoppelde kaart te voorkomen, als deze vermist wordt.

34


Afdrukmogelijkheden en kosten (De standaardinstellingen zijn zwart en dubbelzijdig.) De keuze tussen zwart of kleur Klik op de knop naast de printernaam

Kies de gewenste printer

De keuze tussen enkel of dubbelzijdig afdrukken

Klik op de knop naast afdruktype

Kies het gewenste afdruktype 35


Inloggen in NELO (Noorderpoort Elektronische Leeromgeving) Start Internet Explorer en klik op de startpagina op “Leerlinginfo”

Scroll vervolgens iets naar onderen en klik op “Ga naar NELO”

Opmerking: Je kunt ook rechtstreeks naar NELO via het adres: www.fronter.com/noorderpoort 1. Nu komt je in het inlogscherm van de NELO:

Vul je gebruikersnaam in. Dat is je 7-cijferige studentnummer. Als tweede je wachtwoord. Totdat je dat zelf hebt gewijzigd is je wachtwoord welkomnp

36


Als het inloggen is gelukt kom je in NELO en krijg je het startscherm te zien:

Klik op je gebruikersnaam rechtsboven in het scherm

Klik daarna op contactkaart Hierna verschijnt je contactkaart

Klik op het poppetje Nu kom je in de pagina waar je allerlei gegevens kunt invullen. Wachtwoord wijzigen

37


 

Vul het blokje met Gebruikersgegevens in, voor zover je dat openbaar wilt maken. Voer in ieder geval je email-adres in omdat je docent anders geen berichten naar je kan sturen. Een telefoonnummer is ook handig om snel contact met je te krijgen in het geval lessen uitvallen of omdat je bijv. je usb-stick bent kwijtgeraakt.

Wachtwoord wijzigen Bij het laatste stukje op de pagina met contactdetails kun je onder Inlog-info je wachtwoord veranderen. Kies een wachtwoord wat je niet snel vergeet, maar wat ook niet al te voor de hand liggend is. Vul éérst je bestaande wachtwoord in (welkomnp), En daarna 2x je nieuwe wachtwoord

Houd je wachtwoord geheim; geef dit aan niemand af, ook niet aan een klasgenoot. Klik tenslotte rechtsonder op de knop [opslaan] om de veranderingen op te slaan.

38


Instructie webprint

39


Lijst met gebruikte afkortingen AAR Aan-en afwezigheidsregistratie .................................................................................................6 AURA geautomatiseerde catalogus .....................................................................................................16 BAT Begeleidingsadviesteam ............................................................................................................8 BBL beroepsbegeleidende leerweg ....................................................................................................2 BOL voltijd/deeltijd beroepsopleidende leerweg .......................................................................................................2 BPV beroepspraktijkvorming ............................................................................................................7 BVE BVE (Beroeps en Volwassen Educatie .............................................................................24 CdV Cursisten DienstVerlening ........................................................................................................8 DUO Dienst Uitvoering Onderwijs ....................................................................................................6 LGF Leerlinggebonden financiering .................................................................................................9 LIC leer- en informatiecentrum ......................................................................................................11 NELO Noorderpoort Elektronische LeerOmgeving ...........................................................................16 OER OER (Onderwijs- en ExamenRegeling..............................................................................24 OWO onderwijsovereenkomst .............................................................................................................8 POK praktijkovereenkomst ................................................................................................................8 RMC Regionaal Meld-en Coรถrdinatiepunt .........................................................................................7 SLB-er mentor/trajectbegeleider/studieloopbaanbegeleider ..................................................................6 VOS/ABB Vereniging van Openbare en Algemeen toegankelijke scholen/Algemene BesturenBond....................................................................................................................24

40

Schoolgids school voor gezondheidszorg en welzijn feb. 2013  

Schoolinformatie