Nõmme Sõnumid nr 1 (633)

Page 1

10 küsimust Lauri Paeveerile LK 2

Sotsiaalvaldkonna muudatused LK 3

Energiahinna hüvitis LK 3

Päästke Kristjan Raua maja! LK 4

Nõmme Sõnumid 14. jaanuar 2022 • Nõmme Sõnumid nr 1 (633)

Järgmine number ilmub 28. jaanuaril 2022

FOTOD: ILJA MATUSIHIS

Aasta 2021 lõppes Nõmmel mitmekülgsete kultuuriüritustega

etsembrikuu üritused algasid advendikontsertidega Nõmme Rahu kirikus, kus igal advendi­ D pühapäeval astusid üles ansambel Noorkuu, Nõmme huvikooli muusikud ja balletitantsijad ning Nõmme vaba aja keskuse ja kultuurimaja kollektiivid. LIINA HENDRIKSON

Kahel detsembri laupäeval olid pered oodatud Vabaduse parki osa saama jõulumaagiast. 4. detsembril said nii suured kui ka väikesed parki kohale tulnud nõmmelased nautida mustkunstija tuleetendust koos äsja maha sadanud paksu lumega. 18. detsembril esi-

nesid Vabaduse pargis imeliste jõululauludega Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen. Loomulikult ei puudunud sündmustelt ka jõuluvana, kes suure rõõmu ja kaasaelamisega soovijate luuletusi kuulas ning maiustusi jagas. Rõõmsa tänutundega tervitati päkapikku, kes kõige väiksemad külastajad oma toredatesse mängudesse kaasas.

Kontserte jagus ka aasta lõppu

Esimest korda sai talvist kontserti nautida ka Ravila pargis, kuhu 28. detsembri õhtul oli kargest talveilmast hoolimata kohale tulnud märkimisväärne hulk publikut. Õhtu pea­esineja Daniel Levi akustilise koosseisu esituses sai kuulda imelisi laule, mis sobisid talvisele aastalõpukontserdile

nagu valatult. Väärika punkti lõppevale kultuuriaastale ja mitmekesisele kontserttegevusele jättis 30. detsembri õhtul Nõmme Maja õuealal aset leidnud Tanel Padari ansambli kontsert. Koos Taneliga astusid laval üles klahvpillidel Tarvi Kull, basskitarril Siim Usin, trummidel Kaspar Kalluste ja kitarril Kristjan Kaasik. Kont-

serdil sai kuulda nii tema legendaarseid hitte kui ka uuemat muusikat. Täname kõiki nõmmelasi, kes Nõmme advendi- ja aastalõpusündmustest osa võtsid. Aitäh koostööpartneritele, korraldajatele ja esinejatele, kes end talvistes tingimustes sündmusi korraldades ja esinedes proovile panid.


2 Nõmme Sõnumid | 14. jaanuar 2022

10 küsimust Lauri Paeveerile Algas uus aasta ja Nõmmel on juba üle kuu olnud uus linnaosavanem. Istusin koos ettevõtjast ja kaitseliitlasest värske linnaosavanemaga maha, et esitada talle kümme küsimust. Vaatame, mis ta vastab? Head lugemist! FOTO: LIIS IVASTE

ANDRA ROOSA

Olete ettevõtjana aidanud elule mitmeid edukaid firmasid. Mil­ lest ajendatult tekkis mõte siir­ duda avalikku teenistusse ja po­ liitikasse? Ausalt öeldes oli mul suur huvi ja «pisik» ühiskonnas toimuvas kaasa rääkida juba koolipõlvest saadik. Õpilasomavalitsuses ja hiljem üliõpilaskondade liidus olin nooruses kaunikesti aktiivne. Kuulun nende sekka, kes soovivad enda ning ümbritsevat elu paremaks muuta. Olen arusaamisel, et kui mingi asi pikalt silma riivab või tekitab küsimusi, et kas kuidagi paremini ei saa, siis on kaks valikut: kas leppida või proovida muuta. Mul kipub see teine variant domineerima. See on ka üks põhjus, miks mulle on poliitilise eeskujuna alati sümpatiseerinud Nõmme oma mees Lennart Meri. Minus on soov midagi oma kogukonna heaks ära teha. Eks ma olen sellest lähtunud ka töös ettevõtjana. Kindlasti on minus säilinud piisav annus idealismi ning nooruslikku särtsu – seetõttu olengi nüüd siin. Millal kolisite Nõmmele ja kui­ võrd te siinseid probleeme tajute? Nõmmel on väga eriline koht juba minu lapsepõlvemälestustes. Meil oli mitmeid peretuttavaid, kes siin vanades majades elasid, toonane olustik jättis mulle väga salapärase ja kütkestava mulje. Nõmme on minu elus kogu aeg figureerinud, väikese huumoriga öeldes – elasin 18 aastat Tallinnas Nõmme teel ja ajateenistusegi tegin läbi Rahumäel. Aga selgem soov siia elama tulla tekkis umbes seitse aastat tagasi. Nüüd juba neljandat talve olemegi õnnelikud nõmmekad! Esimese ametis oldud kuu põhjal julgen öelda, et need mured ja rõõmud, millega linnaosavanemana kokku puutunud olen, on olnud elanikuna teada siia kolimisest saati: talvine lumemaraton, kõnniteede vähesus, naabrite omavahelised väikesed nügimised, parkimismured ja ka see, et Nõmmel on seni olnud vähe visiooni ja pikemat pilku. Argiste toimetuste tuhinas tuleb mõnikord aeg maha võtta ja küsida, millisena näeme oma linnaosa näiteks aastal 2050. Teil on neli last, kuidas hindate meie linnaosa laste elukeskkon­ nana? Millised on peamised aren­ gukohad? Nõmme on laste absoluutne lemmik! Meile väga meeldib see metslinna olek. Jah – kõnniteid ei ole, aga see on ka omapärane ja romantiline. Rohelusest ja kohtadest, kus matkata, kelgutada ja suusatada, puudu ei tule. Samas – korralikke suuremaid mänguväljakuid võiks kindlasti rohkem olla. Nõmme võiks olla koht, kus saab autovabalt ja tervislikult aega veeta, kus on lastel põnev ja vanematelgi tegevust.

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Andra Roosa telefon: 645 7344

Lisaks haridusele on edukuse juu­ res oluline roll ka isikuomadus­ tel. Kui palju see väide teie puhul paika peab? Olen seda meelt, et elus on väga suur roll juhusel ja võib öelda ka, et vedamisel. Hädavajalikuks osutub enda positiivne hoiak. Niisamuti nagu valel ajal vales kohas olemine võib kaasa tuua ebasoovitavaid tagajärgi, on lugu ka õigel ajal õiges kohas olemisega. Minu elus on juhusel ning «jah» ütlemisel olnud väga suur roll. Suure hulga lähemate sõpradega saime tuttavaks põhikooli lõpus õpilasomavalitsuste arenguprogrammis, kuhu kooli huvijuht mul enne kevadvaheaega minna soovitas. Ütlesin toonagi «jah» ning olen endale selle eest tänulik. Sarnane lugu on olnud tegelikult ettevõtlusega – minu seos Saunumiga algas üsna tühisest kutsest sõbra poolt, et minna sauna tema sõbra juurde. Saunalavalt alla tulles oli idee ettevõtte loomiseks juba sündinud. Usun, et kõik tuleb meie ellu põhjusega – oluline on sellel saatuslikul hetkel ära tunnetada, kas minna kaasa või mitte. Olen pidanud oluliseks oskust ja võimet näha end teise inimese rollis ja võõrastes kingades, mitte ainult enese mulli kinni jääda.

Uus inimene Nõmme Majas – Lauri Paeveer

Millised sotsiaalprobleemid on olukorras, kus on võimalik, peaks riik Tallinnas enim silma jäänud? võtma laenu, et investeerida meie iniEi saa me üle ega ümber liikumis- mestesse: haridusse ja innovatsiooni. raskustega inimeste ligipääsu probleemist – meil ei ole endiselt nende Kui aktiivne kaitseliitlane te ole­ jaoks vajalikku taristut. te? Kas kaitseliit on teie arvates piisavalt nüüdisajastatud ja ra­ On hulk asju, mis ei puuduta ainult Tallinna: mind riivab inimeste mitte- hastatud? märkamine ja hoolimatus teiste ning Kaitseliidus olen tegev olnud üle kümümbritseva keskkonna suhtes. ne aasta. Üldiselt proovin olla eeskuKahetsusväärselt suur hulk Eesti julik, käies kolmel kuni viiel õppusel inimesi elab vaesusriskis – sellest on aastas. Väikesed lapsed peres on seda neil päevil ilmekalt kirjutanud näiteks ajutiselt tugevalt pärssinud, kuid mulKadri Kõusaar Päevalehes. lu sain oma kolm õppust ikka tehtud. Jagan nende seisukohta, kes ütleTeadmata täpseid numbreid ja riiklikke plaane, hinvad, et Eesti on viima«Kindlasti on se 30 aastaga teinud lädan kaitseliidu üldist minus säilinud bi kiire majandusliku seisu rahuldavaks, kuigi arengu, mille käigus piisav annus idea- ideaalist oleme veel kausotsiaalküsimused on lismi ning noorus- gel-kaugel. Uus varustus paraku jäänud tagaplaa- likku särtsu – see- viibib, kogu aeg on vaja nile. Praegu on keskmitõttu olengi täna vabatahtlikelt annetusi ne eestlane jõukam kui kampaania korras kaasasiin.» kunagi varem, seega tuta, et hädavajalikku tehleb pilk pöörata nende poole, kel on nikat soetada ja remontida. Kuid siismajanduslikult raskem (eriti teravalt ki on areng viimase viie aasta jooksul joonistub see muidugi välja elektrihin- on olnud märkimisväärne. Usun, et oleme õigel teel ja areneme arvestadade hüppelise kasvu juures). Kõike seda tuleb jõukuse ümber- tava kiirusega. jagamise protsessis, mille nimeks on riigieelarve, arvesse võtta. Ettevõtja- Mida arvate president Alar Kari­ na toetan ka seisukohta, et praeguses se seisukohast, et haridus on kõi­

e-post: andra.roosa@tallinnlv.ee kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Valdeku 13, 11621 Tallinn. Levi: Express Post

nu jaoks rohkem silmaringi avardav keskkond, mitte kindlaks ametiks ettevalmistav asutus. Põhi- ja keskkoolis saadud teadmised matemaatikast, keeltest, kirjandusest jne on olnud elus praktiliselt rakendatavad. Pean tugevat hariduslikku vundamenti elu alustamiseks väga oluliseks. Edasi õpime juba praktikas – kogu elu kestev õppimine. Ka linnaosavanemana see tee jätkub.

ge tähtsam? Kuidas näete õpeta­ ja rolli ühiskonnas? See on nüüd kaunikesti filosoofiline küsimus; võta nüüd kinni, mis elus kõige olulisem on – vahest inimlik armastus, hoolivus ja hingesoojus on haridusest tähtsamadki. Kuid hariduse roll ühiskonnas on selgelt väga oluline. Lasteaed ja kool vormivad noort inimest ääretult palju, seda eriti maailmas, kus vanematel on kiire, vanavanemadki käivad veel tööl ja lapsed on paratamatult paljus pedagoogide suunata ja kujundada. See paneb õpetaja ühiskonnas võtmepositsiooni. Mul on kurb meel ja piinlik samal ajal, et õpetajate palga ja staatuse tõstmine on endiselt kännu taga kinni. Suurt rõõmu valmistab aga see, et neid inimesi, kes seda tööd missioonitundest nii suure südamega teevad, on meie hulgas väga palju. Õpetajad väärivad meie poolt palju suuremat tähelepanu ja austust. Peaksime senisest veel rohkem investeerima haridusse ja seda nii üksikisiku kui ka riigi tasandil. Milline on olnud teie enda kooli­ tee? Mina lõpetasin Tallinna reaalkooli ning seejärel Tartu ülikooli, kus õppisin avalikku haldust. Alma mater oli mi-

Kooli ajal mängisite korvpalli. Millist rolli mängib sport prae­ gu teie elus? Kahjuks jääb sportimisele praegu töö kõrvalt kahetsusväärselt vähe aega. Kuid Pääsküla raba jooksurajad on päris tuttavad ja jõusaaligi jõuan teinekord. Taasalustasin ka võitlusspordi harrastamist. Väikeste laste isana on teile tut­ tavad paljud lasteraamatud ja -laulud. Kuid millist kirjandust ja muusikat te ise eelistate? Õnneks on Eestis tõesti väga palju lastekirjandust, nii et lugemist jagub. Meie pere suur lemmik on valdavalt Andrus Kivirähki looming. Laste unejutuga on aga selline lugu, et kui mina hakkan lugema, siis hiljemalt teisel leheküljel haigutan ise suure suuga ja Une-Mati on külas, lastel aga silmad endiselt pärani… Mulle endale sümpatiseerib Indrek Hargla looming ja üldse ajaloolise alatooniga kirjandus. Sellised raamatud annavad võimaluse ajas rännata ja see on väga mõnus zen-tegevus. Kuulan popmuusikat seinast seina: Queen, ABBA, Metallica, NOËP, Liisi Koikson ja teised.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. facebook.com/nommelinnaosa


14. jaanuar 2022 | Nõmme Sõnumid 3

Energiahinna hüvitist saab taotleda 17. jaanuarist ELINA HANSTEIN

Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaal­ hoolekande osakonna juhataja

Jõulukuuse saab viia spetsiaalsesse kogumispunkti Jõulukuuse koht pole olmeprügi hulgas ning seetõttu on Nõmme linnaosa valitsus rajanud kuuskede keskkonda säästvaks kogumiseks kuni 20. jaanuarini 8 kogumispunkti. Jõulukuuskede jaoks mõeldud konteineritesse ei tohi panna olmeprügi, ehitusprahti ega muid jäätmeid. Kogutud kuused lähevad hakkepuiduna taaskasutusse.

Kui endal transpordivõimalused puuduvad, on kõige lihtsam viis jõulukuusest vabanemiseks kuuse äraveo tellimine oma piirkonna jäätme­ vedajalt. Kuusk tuleb paigutada kokku lepitud ajaks konteineri kõrvale. Jõulukuusk ei tohi olla pakitud kilesse, küljes ei tohi olla ehteid, plasti, riiet või muud materjali. (NS)

LISAINFO Nõmme piirkonna jäätmevedaja info Telefon 609 6410, 609 6530 E–R 8.15–17.00

Trummi tn 38a vastas pakendikon­

Jõulukuuskede kogumispunktid: Nõmme turu tagumise parkla prü­ gikonteinerite juures Pihlaka tn 12 Nõmme sotsiaalma­ ja prügikonteinerite kõrval Vabaduse pst 207 prügimaja kõr­ val

Uueristi tn 10 korvpalliväljaku ser­

teinerite kõrval

Valdeku tn 158 pakendikonteine­ rite kõrval vas

Ilmarise tn 42 vastas pakendikon­ teinerite kõrval

Viisi tn 29 pakendikonteineri kõr­ val

Taotlusi toetuse saamiseks elektri, gaasi ja kaugkütte kallinemise leevendamiseks saab Tallinnas esitama hakata esmaspäeval, 17. jaanuaril. Hüvitise eesmärk on toetada väikese ja keskmise sissetulekuga inimest või peret ning leevendada energiahindade ootamatust kasvust tingitud mõju. Toetust makstakse inimestele või peredele, kelle keskmine netosissetulek jääb alla 2021. aasta mediaanpalga. See on 2022. aastal üksi elaval inimesel 1126 eurot, kahest täiskasvanust koosneval leibkonnal 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel 2365 eurot. Taotleja esitatud dokumentide alusel, mis näitavad tarbitud energia kogust ja vastavat kulu, makstakse toetust 80 protsenti energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 senti kilovatt-tunni kohta, gaasil 4,9 senti kilovatt-tunni kohta ja kaugküttel 7,8 senti kilovatt-tunni kohta. Taotlemisel esitatavatel arvetel peab elektri tarbimiskogus olema esitatud megavatt-tundides või kilovatt-tundides, gaasi tarbimiskogus võib olla esitatud ka kuupmeetrites. Kui kortermaja kütmist korraldab korteriühistu ise elektri või gaasiga, saab taotleda toetust kütmiseks kasutatud elektri- ja gaasikulude kallinemise hüvitamiseks. Seda saab teha korteriühistu esitatud arve alusel, mis esitab lisaks tarbimiskuludele ka korteri küt-

miseks kulunud elektri tarbimiskoguse kilovatt-tundides või megavatt-tundides ja gaasi tarbimiskoguse kuupmeetrites, kilovatt-tundides või megavatt-tundides. Vajadusel peaks taotleja vajalike andmetega dokumentide saamiseks pöörduma oma korteriühistu poole. Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus. Toetust saab 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta märtsini tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks. Taotlusi saab esitada kuni mai lõpuni ning korraga saab taotleda kuni 5 kuu kulude kompenseerimist. Näiteks septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt veebruaris. Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine. Palume taotlused esitada alates esmaspäevast, 17. jaanuarist elektroonilises iseteeninduskeskkonnas aadressil https://taotlen.tallinn.ee. Vajadusel saab esitada energiatoetuse taotluse ka sotsiaalhoolekande osakonnas Valdeku 13, Tallinn, vastuvõtuaegadel E 9–18, T 9–14 ja N 9–17. Kontaktide vähendamiseks palume võimalusel eelistada elektroonilist iseteeninduskeskkonda. Tallinn on avanud energiatoetuse infotelefoni 600 6300. Infotelefon on avatud E 8.15–17.45; T-N 8.15–16.45 ja R 8.15–15.45.

LÜHIDALT Nõmme eakate kool 17. detsembril toimus Nõmme Maja aulas neljas eakate loeng. Aasta viimase eaka­ te kooli lektor oli Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, kes rääkis jõu­ ludest ja selle püha olemusest. Tutvuti ka uute raamatutega. Nõmme linnaosa vanem Lauri Pae­ veer hindab kõrgelt Nõmme eakate päe­ vakeskuse algatust, eakate kooli. «Eaka­ te kool oma eluliste teemadega pakub ühe väljundi elukvaliteedi parandami­ seks, sest on stiimul kodust välja mine­ miseks, teiste inimestega suhtlemiseks ning erinevatel teemadel kaasa mõtle­ miseks,» rääkis linnaosavanem. Jaan Tammsalu on Eesti vaimulik. Ta lõpetas aastal 1979 Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumi tööstus- ja tsi­ viilehituse erialal ning õppis aastatel 1985–1996 usuteaduse instituudis. Alates 2007. aastast on ta EELK Tallin­ na praostkonna praost. Järgmine eakate loeng toimub Nõm­ me Maja aulas (Valdeku 13) 21. jaanuaril kell 12. Vaatluse alla võetakse toitumi­ ne ning lektor on Tallinna tehnikaülikooli professor ja toitumisteadlane Raivo Vokk. Rohkem infot Nõmme eakate päeva­ keskuse kohta leiate: www.nomme.ee.

Jooga Nõmme eakatele Jooga tähendab tõlkes ühendust. Tun­ dides tegeletakse keha, meele ja vaimu ühendamisega, et tunda end suure kõik­ suse väikese, ent harmoonilise osana. Keskendume füüsilistele harjutuste­ le (hatha-jooga), millele liidame teadliku hingamise, visualiseerimise ja medita­ tiivse lõdvestuse. Püüame iga harjutust tehes endale teadvustada, miks ja milleks seda liigutust teeme, mis kasu meie orga­ nism sellest saab ja samas tunnetada, kas see harjutus minu kehale sobib või valin mõne kergema võimaluse. Ootame osale­ ma uusi liikmeid! Treener on Maire Toom.

Tallinn keerab sotsiaalvaldkonnas uue lehekülje, lihtsustades sotsiaalabi kättesaadavust ja laiendades saajate ringi Eelmise aasta lõpul alustati Tallinnas sotsiaalabisüsteemi ja selle kvaliteedi uuele tasemele viimist. Selle eesmärk on muuta abivajajatele sotsiaalteenuste ja -toetuste andmine selgemaks, lihtsamaks ja inimkesksemaks. Aasta 2022 toob linlasele kaasa nii mõnegi toetusmäära kasvu kui ka uue toetusliigi. Abilinnapea Betina Beškina sõnul on linn võtnud eesmärgiks viia sotsiaalhoolekandeteenuste korraldamine ja osutamine senisest enam abivajajakeskseks. «Täiendasime ja muutsime eelmisel aastal sotsiaalvaldkonnas mitmeid määrusi ja kordasid. Kõigi nende muudatuste eesmärk oli teha linlaste elukorraldus inimlikumaks, lihtsamaks ja kergemini kättesaadavaks. Näiteks kui varem tuli abivajajal esitada taotlus konkreetse teenuse või vajaduspõhise toetuse saamiseks, siis edaspidi piisab abivajajal oma probleemi või mure kirjeldamisest taotluses ning sotsiaaltöötaja hindab tema abivajadust tervikuna,» selgitas Beškina. «Selleks, et ühtlustada ja parandada eeskoste teostamist linna eestkostel olevate inimeste üle ning tõsta teenuse kvaliteeti ja ühtlustada eestkoste teostust, loome keskselt eestkostega tegeleva osakonna. Seeläbi saavad ka meie linnaosade sotsiaaltöötajad rohkem panustada oma põhitöösse.»

ette nähtud sotsiaalhoolekande seaduses. Kõik teenuste kirjeldused toodi ühte määrusesse, kus reguleeritakse ühtse tervikuna sotsiaaltoetuste ja linna korraldatavate sotsiaalteenuste osutamist. Koroonaepideemiast tingitud muutused

Ühtne määrus sotsiaal­ toetustele ja- teenustele

Selleks, et sotsiaalteenuste ja -toetuste info oleks abivajajale kergelt kättesaadav ning annaks tervikliku ülevaate kõigist linna pakutavatest

sotsiaalabi võimalustest, loodi tänavu kompaktne õigusaktide süsteem sotsiaalteenuste ja toetuste reguleerimiseks. Tallinn osutab ja korraldab 19 sotsiaalteenust, millest 13 on kohalikule omavalitsusele kohustusena

Eelmisel aastal kasvas koroonaepideemiast tingituna oluliselt vajadus psühholoogilise nõustamise ja abi järele, mistõttu suunati laste ja perede vaimse tervise taastamiseks täiendavalt ressurssi psühholoogilise nõustamisteenuse tagamisele. Uute algatuste ja projektide seas käivitas linn tänavu uudse tugiprogrammi 12–24aastastele noortele, kellel on vaimse tervise probleeme või teisi probleeme, raskusi. Programmi raames toetatakse noori raskustest ülesaamisel ja noore arengut, sealhulgas seoses kooli, töötamise ja vaba ajaga. Programm jätkub ka sel aastal ning selle raames pakutakse tuge vähemalt 150 noorele. Selleks, et piirata koroonaviiruse levikut ja soodustada inimeste kohest koju jäämist haigustunnuste ilmnemisel, maksab Tallinn esimese haiguspäeva hüvitamise toetust 30 eurot. Toetuse maksmine toimub kuni 31. maini alustatud haiguslehtede puhul.

Uus aasta toob toetused kõiki­ dele õpilastele

Lisaks esimesse klassi astuvale perele makstavale 320 euro suurusele toetusele hakkab linn selle aasta sügisest maksma ka õppeaasta alguse toetust summas 50 eurot alates teisest klassist kõikidele Tallinna noortele, kes jätkavad põhi- või keskhariduse omandamist või õpivad kutseõppeasutuses. Toetust saavad ka need lapsed, kes on Tallinna elanikud, aga ei õpi Tallinnas tegutsevas koolis. Toetust makstakse lapsele, kelle vähemalt ühe vanema elukohana on rahvastikuregistris Tallinna linn olnud katkematult vähemalt alates toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist. Lisatoetuste tõus

Selleks, et toetada eakate inimeste toimetulekut, kasvab pensionilisa seniselt 125 eurolt 150 eurole aastas. Ühtlasi laiendatakse uuest aastast pensionilisa maksmist 17-aastastele noortele, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Käesolevast aastast kasvab ka puudega lapse toetuse määr seniselt 100 eurolt 125-le eurole aastas. Lisatoetust puudega lastele makstakse Tallinnas kord aastas lapse sünnikuul. Seoses kommunaalkulude märgatava kasvuga lõppeval aastal tõstis linn ka toimetulekutoetuse maksmisel arvestatavate eluasemekulude piirmäärasid. (NS)


4 Nõmme Sõnumid | 14. jaanuar 2022

Päästame Kristjan Raua maja! FOTO: ARON URB

KÜLLI URB

Nõmme linnaosakogu liige

KARIN PAULUS

Kristjan Raua preemia laureaat

uulus Kristjan Raua maja seiK sab juba aastaid tühjana ja ootab abikätt ning kiiret sekkumist.

Aastatel 1984–2008 tegutses Nõmmel väga vahva väike muuseum, selleks kunstimuuseumi filiaaliks oli Kristjan Raua majamuuseum. Nagu nimigi ütleb, tegutseti majas, kus elas oma perega aastast 1929 armastatud kunstnik ja rahvuskultuuri edendaja Kristjan Raud (1865–1943). Maja on arhitektuurselt paras kompu – praeguse talvise ilmaga kutsub enesele vaat et pai tegema. Kristjan Raua visandite põhjal projekteeris Eesti üks kuulsamaid arhitekte Herbert Johanson (teinud ka riigikoguhoone koos Eugen Habermanniga) kõrge katuse ja püstlaudisega puithoone. Muuseumi sulgemine on olnud vägagi häbiväärne saaga. Nimelt natsionaliseeriti maja 1953, mil sinna tehti üürikorterid. Kui Raua pärandit taas avalikult väärtustama hakati, siis jõuti niikaugele, et maja asuti arhitektist tütretütre Krista Pihelga projekti järgi korrastama ning 1984 avati muuseum. Perekond oli väga entusiastlik ja kinkis ära Raua töid. Nii on sellest praegu saanud kunstimuuseumi eraldi kogu, mis koosneb ligi 400 joonistusest, visandist ja fragmendist ning kunstniku maja eluruumides ja ateljees olnud originaalesemetest. 21. sajandil aga ei soovinud kunstimuuseum, mis oli juba valmis ehitanud Kumu, väikese majamuuseumi nüüdisaegset programmi luua ja sulges 2008. aastal oma filiaali, jättes kapitaalremonti vajava maja (erinevalt Raua töödest) lihtsalt eraomanike kasutada. Lähedastele oli see toona šokk, sest perekond soovis muuseumi jätkamist just kunstimuuseumi koosseisus ning kinnitas, et nemad on teinud kõik, et muuseum saaks eksisteerida, lisaks kinkinud sihtotstarbeliselt sellele majamuuseumile Kristjan Raua

Karin Paulus ja Külli Urb Kristjan Raua maja ees.

tööd ning tasunud hea tahte näitamisena pärast maja ja maa tagastamist ise ka maamaksu. Loomeliidud avaldasid toona protesti, viidates, et Eesti riigil on juriidiline võimekus lahendada ka kõige keerulisemad juhtumid keerulistes omandisuhetes, lisades: Eesti riik peab tagama, et meil ei oleks ainult sadu miljoneid maksvad esindusmuuseumid, vaid oleks nähtavad ka juured, millele tugineb meie kultuur. Kirjutame seda artiklit aastaid väldanud murest hoone vastu. Külli Urb on Facebooki grupis Nõmmekad mitmel korral teema üles võtnud, et teadvustada, milline kultuurilooliselt oluline hoone on Nõmmel hävimas. Postitused on leidnud päris paljude tähelepanu.

Loomulikult peaks majas eelkõige olema esil Kristjan Rauaga seonduv, aga see võiks ka olla kooskäimiskoht Nõmme seltsidele, maja oleks sobilik intiimsemate kontsertide, näituste, töötubade jms korraldamiseks. Kristjan Raua pärand väärib tutvustamist õpilastele. Aga otsustav hääl on siin muidugi omanikel, kes on alati rõhutanud, et nad on huvitatud maja avamisest avalikkusele. Karin Paulus on tegelenud sarnaste projektidega. Nimelt on Tallinna lauluväljaku, Rakvere gümnaasiumi ja Estonia taastamisega kuulsaks saanud Alar Kotli poolt oma vanematele projekteeritud majast saanud Kotli Maja. See on Kotlitele kuuluv hoone keset Väike-Maarjat; et aga perekonnal pol-

nud rammu tühjalt seisnud maja korda teha, loodi mittetulundusühing. Koos on aegamisi mitmete projektide rahastajate abil hoonet remonditud, käima lükatud erinevaid koolitusi ja lõpuks avatud ka näitus Alar Kotlist. On siis Tallinn tõesti väetim kui juba nime poolest väike Väike-Maarja? Kindlasti mitte! Paulus on ka üks neid, kes on saanud Tallinna linnalt Kristjan Raua preemia. Eesti vanimat ja kaheldamatult üht mainekamat kunstipreemiat annavad alates 1973. aastast ühiselt välja Eesti kunstnike liit ja Tallinna linn. See tähendab omakorda, et omavalitsus peab lugu Raua pärandist, kuid praegu ei avaldu see eriti ruumis. Vahest võiks lisaks Kristjan Raua tänava nimele lõpuks alal hoida meie pä-

randmaastikku ja maja ise üles vuntsida ja rahvale avada? Nõmme pole ju ainuüksi von Glehni visioonide kants, vaid ikka ka meie omakultuuri oaas. Loodetavasti tuleb meie söakale linnale appi ka kunstimuuseum (mille eelkäijaks oleva Tallinna Muuseumi üks asutajaid oli Raud), kellel lasub moraalne kohustus perekonna ja ka kultuuriavalikkuse ees. Tõik, et ka kaitse all oleva hoone puhul muinsuskaitse nõu ja jõudu tarvis läheks, on vaat et sümboolne, sest on ju Raud Eesti muinsuskaitse üks isadest. Et maja tõesti korda saaks ja väärt sisuga täidetaks, on vaja omanike ja teiste osapoolte – Tallinna linna, kultuuri, muinsuskaitse – koos tegutsemist!

Õpetaja Kätlin Kallas: õppimine stiilis «õpik-töövihik-vihik» pärsib elulähedast õppimist FOTO: ERAKOGU

KÄTLIN KALLAS

Loova Tuleviku Kooli algklassiõpetaja

Olen õpetaja. Olen viimased aastad seda rolli ja ametit endas pidanud ja endast läbi lasknud. Nagu svamm endasse imenud kõik uued kogemused ja elamused. Olen lasknud ennast õpetada ja kasvatada. Kool ju pidavat olema õppe- ja kasvatustööasutus. Ja seda mitte ainult õpilastele. Usun teooriat, mis väidab, et tund on õpetaja seisundi peegel. Kui õpetaja väga ei viitsi või ei jaksa, siis ega õpilased ka ei käivitu. Kui aga õpetaja põleb juba tunni algul siira teotahtega, siis jätab see väheseid külmaks. Olen seda enda nahal kogenud. Hästi õnnestunud tunnid on nagu soe pai iseendale. Õnnestumise edu paistab õpilaste silmades ja töödes. On olnud ka tunde, mida analüüsides saan aru, et tunni ebaõnnestumine jäi minu planeerimatuse või suhtumise taha. Tuleb tunnistada, et selliste tundide analalüüsid lõpevad tih-

ti häbiga enese ees ja lubadusega olla iseendast parem. Taolised iseenda analüüsid on õpetaja kõige olulisemad arengukohad ja aitavad iseenda sisse vaadata läbi teiste silmade. Vahel tundub täitsa uskumatu, kui palju on õpetajaamet ja sellega kaasnev mul aidanud endas-

se vaadata ja liikuda edasi minu isiklikul arenguteel. Kõikidel klassiruumidel ei ole seinu

Meenub üks pildike käesoleva kooli­ aasta algusest. Olime õues, jalgupidi kollastes sügislehtedes, ja püüdsi-

me klassiga leida vastust küsimusele, mida tähendavad mustad plekid puulehtedel. «Õpetaja, mul on probleem,» ütles korraga üks õpilane murelikult. «Ma ei saa aru, kas meil on nüüd siis päris tund? Siin pole ju laudu ja toole…» Ma ei jõudnud vastata, kui juba klassikaaslane pistis muuseas vahele «Kas tool ja laud teevad sind siis targaks?» Olin hetkeks sõnatu. Ammu on iganenud arusaam, et tundi saab läbi viia ainult klassiruumis. Muidugi mõista on see mugav ja turvaline variant õpetajale. Klassiruumi tuttavad seinad ja kindel klassirutiin toetavad kindlasti ka erivajadusega õpilast. Samas tapab ainult õpik-töövihik-vihik-stiilis õppimine elulähedast õppimist ja muidugi mõista loovust. Mitmekülgne õppetöö võib suunata uute hobideni

Õppekäigud muuseumidesse, teatrisse, kinno, ettevõtetesse, töötubades-

se ja loodusesse annavad meile võimaluse näha päris elu lähemalt. Seigad, mis õppekäikudest meelde tulevad, on õpetajatöö mälestuste ühed kõrgpunktid. Talvel osaleda piparkoogi meisterdamise töökojas ja näha õpilases üllatavalt suurt huvi ja teadmisi toiduainete päritolu ja ajaloo vastu. Tali­ spordipäeval tunda lapselikku rõõmu üheskoos õpilastega kelgumäelt alla laskmisest. Näha, kuidas film jõuab päriselt kinolinale. Tunda, kuidas üks fotonäitus võib mõjutada noore mõtlemist tarbimisest. Olla osa sellest, kuidas haridusprogrammis osalemine võib sütitada õpilast tegelema uue hobiga, millest kasvab välja suur kirg. Aidata mõista, tsiteerin õpilast: «Looduses veedetud aeg pole lihtsalt tuule käes külmetamine, vaid kogemine.» Need hetked on justkui pärlikee, mida hoian sahtlis ja kui välja võtan, siis mõistan, et elu on rohkem kui tühi niit.


14. jaanuar 2022 | Nõmme Sõnumid 5

Uskumatu lugu Nõmmel – lennuvõimetu vares rändas kahe majapidamise vahel ja sai mõlemalt pererahvalt sama nime

ANNI RAIE

«Kui sain aru, et vares on meie hoovis paikne, siis võtsin ühendust Eesti metsloomaühinguga. Sealt sain vastuseks, et ega tavalist hallvarest keegi oluliseks ei pea ning enda ravida ei võta,» kirjeldab Raie vareseloo algust. Ühingust anti soovitus varest toita ning lootust, et saba kasvab kevadeks tagasi. Raie võttiski varese enda hoole alla ja ristis ta Aaduks. Kevadeks oli lumi sulanud, kuid varese sabasuled ei andnud endast märku. Ühel kaunil kevadpäeval kõnetas Raiet koduaia taga meesterahvas, kes uuris, kas Raie teab, et tema kuusehekis elab üks ilma sabata vares. «Vastasin talle, et ikka tean, ta on juba mõned kuud siin elanud ja hoiame tal silma peal. Panime isegi nime talle – Aadu!» Meesterahvas oli väga imestunud ja uuris, et, kuidas Raie teab, et varese nimi just Aadu on? Selgus, et vares Aadu on viimased neli aastat elanud Raie hoovist poole kilomeetri kaugusel Angelika ja Joel-Hans Arro juures. Arrodele oli vares lausa lemmiklooma eest, käis isegi toas uudistamas. Kui Aadu aga mitu päeva koju tagasi ei pöördunud, arvas pererahvas, et lind on hukka saanud. Suur oli rõõm, kui Arrod oma õhtusel jalutustiirul sattusid Raie tänavasse, kuulsid kuuse-

Mis on RingKarp?

hekis tuttavat kraaksatust ning leidsid sealt eest Aadu! Kuidas lennuvõimetu lind nii kaugele sattus, on siiani mõistatus. Kuna tundus, et Aadu on eluga rahul, otsustas pererahvas teda edaspidi aia taga vaatamas käia ja lasta linnul omaette toimetada. Kui aga lumi ära sulas, tekkis mure, et vares ei saa kuskilt vett kätte ja nõnda Raie jutule pöördutigi.

Kevadel, kui algas pesitsusaeg, siis muutusid teised varesed Aadu suhtes agressiivseks ning ühiselt otsustati vares turvalisse päriskoju tagasi toimetada. Kahjuks sai Aadu kodus veeta vaid nädalakese, enne kui ta oma igavikulisele lennule suundus. Aadu talvine seiklus läks Annile niivõrd südamesse, et see on tema sule läbi saanud lasteraamatuna kaan-

te vahele. Raamat jutustabki loo vares Aadu vahvast seiklusest metsases Nõmme aias ning tema suhetest teiste talviste aiaelanikega. Raamatu «Varesepoeg Aadu seiklus» illustreeris Anna Lutter. Raamat on saadaval raamatukauplustes, Eritihull OTT-i kioskis ja annalutter.com ning inspirationbooks. ee veebipoodides.

Pääsküla noortekeskus on üks kahest Nõmmel tegutsevast noortekeskusest FOTO: JAANIKA JALAST

KRISTIINA JÜRMAN

Pääsküla Noortekeskuse noorsootöötaja

Pääsküla noortekeskus asub endise kino Koit hoones Pääskülas, Rännaku pst 1, maikuus täitub meil juba 20. tegutsemisaasta. Hoonel on kolm korrust, igal korrusel on oma eesmärk. Esimesel korrusel asub avatud ruum, kus on piljardilaud, lauatennise, lauajalgpalli ja erinevate lauamängude mängimise võimalus. Endises kinosaalis asub Tallinna ainuke sise-skate-park, kus on võimalik sõita tõukerattaga, BMX-trikirattaga, trikirulluiskude ja rulaga. Teisel korrusel on videomängude ja ringitöö tuba. Kolmanda korruse ruumides tegutseb DJ-de huviring Nõmme DJ Spot. Elektroonilise muusikaga on tegeletud juba 14 aastat. Meie juurde tullakse mitmel eri põhjusel. Olgu su sooviks DJ-nduse õppimine juhendaja abiga, miksimisoskuste lihvimine, DJ-seti salvestamine või muusika produtseerimine – kõigele leiab väljundi meie ruumides. DJ-de klubi on Tallinna noorsootöö keskuse ja Harjumaa diskorite ühisprojekt aastast 2006. Kõigele lisaks tegutseb majas palju huviringe

Kokandusklubi «Kokkame koos» on mõeldud kõigile, kes soovivad õppi-

FOTO: RINGKARP

ILLUSTRATSIOON: ANNA LUTTER

ui Anni Raie avastas eelmise K aasta alguses oma aiast sabatu varese, ei osanud ta arvatagi, millised sündmused see vahva lind käivitab.

LÜHIDALT

LISAINFO Mis on noortekeskus? Noortekeskus on koht, kuhu on oodatud kõik noored vanuses 7–26 aastat. Kes­ kuses on neil võimalus puhata ja suhel­ da teiste noorte ning noorsootöötaja­ tega. Lisaks mängida erinevaid män­ ge, osaleda huvitegevuslikes ringides ja harrastada ekstreemsporti. Keda siin töötavad? Meil töötavad viis ägedat noorsootöö­ tajat: Kadri, Steven, Martin, Kristiina ja Luella ning välisvabatahtlik Paul, kes on pärit Itaaliast.

Pääsküla noortekeskuse töötajad.

da süüa tegema. Meie eesmärk on lihtsate ja tervislike toiduainete kaudu katsetada erinevaid retsepte ja sõbralikus keskkonnas valminud roogasid nautida. Kunst & Chillis avastame erinevatest kunstiharudest oma lemmikud. Sodimistest maalideni ja plastiliinist savini. Arvestame kõigi noorte loominguliste huvidega ja teeme ideed reaalsuseks. Maalime, joonistame, pildistame, voolime, lõikame ja kleebime. Oodatud on nii kõik, kellel on tahe oma kunstioskusi avastada ja arendada, kui ka need, kes soovivad lihtsalt tšillida, pliiats käes. Muusikakomitee – selles on igal osalejal võimalik anonüümselt esita-

da ühiseks vaatamiseks oma soovi­ video. Koos vaatame, naerame, nutame, arutame, analüüsime ja jagame videotele hindeid kümnepallisüsteemis. Muusikakomitee läheb eetrisse Pääsküla noortekeskuse 2. korruselt, kuid samal ajal on võimalik komitees osaleda ka Discordi vahendusel ja Valdeku noortekeskuses. Rohenäppude klubi näol on tegemist aiandusklubiga, mis tegutseb meie õuealal. Klubi kohtub üks kord nädalas, seal on au sees erinevad aiandusega seotud tegevused nagu näiteks seemnete külvamine, peenarde ja kasvuhoo-

Noortekeskus on avatud E–R kl 13–19. Skate-park on avatud E–R kl 13–19 ja L 17+ vanuses noor­ tele kl 12–18, eelregistreerimisega. Rohkem infot ja kontaktid: www. nomme.ee

ne ettevalmistamine, taimede istutamine, kastmine jne. Igal reedel toimub Pääsküla noortekeskuses «Turniiride reede», kus noored saavad üksteisega võistelda eri spordialadel ja mängudes. Tule võistlema piljardis, lauatennises, lauajalgpallis, koroonas või korvpallis või paku ise mõni huvitav ala! Tule ja avasta meie maja!

RingKarp loob üle-eestilist korduska­ sutatavate toidukarpide ja joogitopside ringlussüsteemi, et vähendada ühe­ korrapakenditest tekkivat prügireos­ tust. RingKarbi loojad on kolm Nõmme naist, kes ei soovinud toitu restoranist kaasa osta, sest sellega kaasnes alati suur prügihulk. Eelmise aasta märtsis alustati RingKarbi proovimist just Nõm­ me restoranides. Tänaseks on RingKar­ biga liitunud üle 70 toidukoha üheksas Eesti maakonnas. Praegu saab Nõmmel toidu ringkar­ bis kaasa osta Hiiu pubist, kohvikust Legend, restost Turg ja Raba kohvikust. Hiiu pubi juhataja sõnul on Ringkarp nende klientide seas hästi vastu võetud. «Eriti just püsiklientide seas, kes kasu­ tavad ringkarpi iga päev. Umbes 80% lõunaklientidest, kes toidu kaasa võta­ vad, kasutavad ringkarpi,» rääkis juha­ taja. «Püsikliendid ütlevad ise telefoni teel tellimust tehes, et palun pakendage road ringkarpi; uutele klientidele tuleb ikka selgitustööd teha,» lisas ta. Selleks, et karbid ringlema läheksid, peab toidukoht ka ise oma klientidele uut võimalust kindlasti tutvustama. Rohkem infot: www.ringkarp.ee

Talvised sportimis­ võimalused Ilm on talviselt mõnus ja milline saaks olla veel parem koht selle nautimiseks kui Nõmme? Lumikate ja miinuskraa­ did pakuvad suurepärase võimaluse talverõõmude nautimiseks. Igapäeva­ ne värskes õhus viibimine ja regulaar­ ne liigutamine loob parema enesetun­ de igas vanuses inimestele. Allpool on välja toodud mõned talispordivõimalu­ sed Nõmmel. NÕMME SPORDIKESKUS: taliujumine välisaun suusatamine suusavarustuse laenutus 5-kilomeetrine Nõmme–Harku tervi­ seraja ring on valgustatud terve öö. Lisainfo kodulehelt: www.sport­ keskus.ee või Facebook Nõmme Spor­ dikeskus NÕMME LUMEPARK: mäesuusatamine lumelauasõit varustuse laenutus koolitused Lisainfo kodulehelt: www.nommelu­ mepark.ee või Facebook Nõmme Lume­ park NÕMME UISUPARK: uisutamine uisulaenutus Lisainfo kodulehelt: www.uisupark. ee/nomme-uisupark või Facebook Uisu­ park Kui ilm lubab, siis on oma uiskudega võimalik uisutada ka Nõmme päästekomando abiga loodud uisuplatsil Valdeku saun-spordihoone ees Valdeku 15.


6 Nõmme Sõnumid | 14. jaanuar 2022

VABA AEG Nõmme kultuurikeskus

ERAKUULUTUSED 27.02 kl 11 «Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäe­ va». Lasteteater Rõõmulill.

1.01 kl 19 Vana Baskini teatri etendus «Lumeroos» . Pilet 23 eurot, sooduspilet 21 eurot, müügil Piletimaail­ mas ja vabade kohtade korral 1 h enne algust kohapeal.

Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675, kairi@vgt.ee.

23.01 kl 18 kinoõhtu – «Kupee nr 6» (Soome 2021). Pilet 5 eurot, sooduspilet 3.50, müügil Fienta.ee ja 1 h enne algust kohapeal.

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.

12.02 kl 19 kontsert-milongaõhtu TANGO. Laval Erk­ ki Otsman (laul), Allan Jakobi (akordion), Andranik Kechek (klaver), Tanel Liiberg (kontrabass). Pilet 13.90 müügil Piletilevis ja 1 h enne algust kohapeal. Fuajees 14.01–2.02 Marko Pikkati kalambuuride näi­ tus. Tasuta. Nõmme muuseum Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus, vaa­ ta www.nommemuuseum.ee. Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kok­ kuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kir­ ja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2 eurot, õpi­ lased/üliõpilased/pensionärid 1 euro, perepilet 3 eurot. Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida erine­ vateks üritusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid või tähtpäevad.

VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12–18. Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee Nõmme Rahu kogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Juma­ lateenistustest on võimalik osa saada ka Pereraadio vahendusel pühapäeviti kl 17 sagedusel 89,6 MHz. Koguduse kantselei Võsu 5 avatud E kl 9.30–14, K kl 14–18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust. Võsu 5, tel 5621 0737; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee.

Nõmme baptisti kogudus 16.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mart Metsala 23.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vaher­ mägi 30.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Kaur Paldre 27.01 kl 18.30 alustab kristlikke põhitõdesid tutvus­ tav Alfa kursus.

Jaama 18.

Teenistuste otseülekanded ja järelvaatamine www.nbk.ee. Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee.

Nõmme vaba aja keskus 14.01 teatriekskursioon Viljandisse – pärimus­ muusika keskus ja Ugala etendus «Sume on öö»

Laste pühapäevakool P kl 11; meeste hommik T kl 6.30; väärikate hommik K kl 11; naiste hommik N kl 7; noorte õhtu L kl 18.

21.01 kl 12 EAKATE KOOL: «Söö hästi, siis tunned end hästi!» Lektor Raivo Vokk, Tallinna tehnikaülikoo­ li professor ja toitumisteadlane. Nõmme Majas (Valde­ ku 13)

Puuvilja 4, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

28.01 kl 12 kohtumine Nõmme linnaosavanema Lauri Paeveeriga Nõmme Majas (Valdeku 13) Nõmme vaba aja keskus ootab eakaid osalema huvi­ tegevuses. Meil on palju erinevaid võimalusi oma vaba aja sisustamiseks. Võimalus võimelda, tantsida, maalida, õppida keeli ja veel palju muud. Samuti korraldame väljasõite.

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta. Tel 5591 7562, 551 6821

Asume Nõmme Majas Valdeku 13 ja Pääsküla endises raudteejaamas Viisi 29. Täpsem info meie kodulehel www.nomme.ee või tele­ fonil 672 3125. Rahumäe mängujaam Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanema­ tega.

MINU TÖÖ ON TAGADA SINULE PARIM TEHING!

Avatud: E-N kl 11–19 ja R kl 10–17 Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Von Glehni teater 16.01 kl 11 «Aga Mina». Lasteteater Sõber. 30.01 kl 11 «Imeline puhkus». Lasteteater Trumm. 4. ja 5.02 kl 19 komöödia «Naisevõtt». Laval VGT trupp. Lavastaja Margus Prangel. 13.02 kl 11 «Karukoopa lood». Lasteteater Sõber. 14.02 kl 19 «Tiit ja Tõnu». Autor ja lavastaja Mart Ki­ vastik. Osades Tiit Sukk ja Tõnu Oja.

KUI PLAANID KINNISVARAGA TEHINGUID VÕID MIND USALDADA!

PILLE SILD

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

52 98 909

pille.sild@uusmaa.ee

Teenused Alpinist eemaldab katustelt lume ja jää (ka viilkatused). Plusskraadidega vihmavee­ rennide puhastus. Tel 5390 3811. Puidust treppide, uste ja akende valmistamine. Tel 5698 6348. Teen suuremaid ja väikse­ maid remonditöid. Tel 502 4883. Soodne maalritöö, tapeeti­ mine ja laminaat- ning puit­ parketi paigaldus. Tel 5624 1861, Martin. Pensionärist ehitaja-re­ monditööline teeb erinevaid väiksemaid remonditöid. Tel 5646 5843. Teen hoonesiseseid ja -väli­ seid vee- ja kanalisatsiooni­ töid. Probleemid vee surve­ ga – helista! Olemas 15-aas­ tane kogemus. Tel 5196 5962, Andro. Teen vanad slaidid ja fil­ mirullid failideks. Ühe fai­ li hind 10 senti. Huvi korral helista 5398 5111. Arborist II: mootorsaetööd eramutele ja teistele objek­ tidele, ohtlike puude lange­ tamine, samuti puude ku­ jundamine ja okste lõikami­ ne. Tel 5561 4664, Ivo. Väljaõppinud puulangeta­ jad lõikavad parima hinna­ ga ohtlikke puid ja teevad puude hoolduslõikust. Puu­ de üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu. ee, info@ohtlikpuu.ee. Kogenud puuhooldajad tee­ vad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teos­ tame puude tervisliku sei­ sundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www. arbormen.ee. Hekkide pügamine soodsalt ja korralikult, vajadusel oks­ te äravedu. Tel 5302 8158. Ehitusmehed teevad järg­ misi töid: aedade, kuuri­ de, terrasside, väliköökide ehitus, katuste ja fassaadi­ de survepesu, uute katuste ehitus, vanade renoveeri­ mine. Sobivad kõik puutööd. Tel 523 6803, Silvar. Elektritööd soodsate hinda­ dega kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. Plekk-katuste remont ja väiksemad plekitööd. Val­ mistan ja paigaldan korst­ namütse, korstna- ja akna­ plekke jne. Tel 521 1875 või katusepleku@gmail.com.

18.02 kl 19 IMPROETENDUS. Laval VGT improtrupp kIMP ROose.

ANTIKVARIAAT

Fassaadide ja katuste pu­ hastamine ning värvimine. Tel 5698 3903, www.paint­ sol.eu.

Ostan vanemaid ja uuemaid raamatuid ning trükiseid.

Katuste süvapesu ja värvi­ mine, akende pesu, veeren­ nide puhastus, fassaadide pesu ja värvimine. Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.

Huvi pakuvad ka vanad postkaardid, fotod, rinnamärgid, autasud, tarbeesemed ja kunst, klaas portselan jne. Võtke julgesti ühendust, teeme alati parima võimaliku pakkumise! Tel 517 1882

Korstnapühkimine. Kütte­ seadmete remont ja hool­ dus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1396. Teostan vihmaveesüsteemi­ de ja katuse turvatarvikute (redelid, käigusillad ja lume­ tõkked) paigaldust, hooldust ja remonti. Küsi pakkumist tel 521 1875 või kirjuta katu­ sepleku@gmail.com. Pakun triikimisteenust. Tel 524 2387. Kliimaseadmete müük, hooldus ja remont: auto­ kliima, soojuspumbad, kon­ ditsioneerid, külmkambrid, külmaseadmed jne. MTR tegevusluba number FK­ KL/328693. Tel 5858 5829, Freoonipunkt OÜ. Kogenud mehed paigal­ davad tänava- ja äärekive ning teevad lammutustöid. Hinnad mõistlikud, kvali­ teet hea. Tel 5616 4364. Pottsepatööd. Uute kütte­ kehade ehitus ja vanade re­ mont. 13-aastane töökoge­ mus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327. Kasutuna seisvate raa­ matute äravedu. Tel 5395 8295. Koristan ja tühjendan teie garaažid, kuurid, pööningud ja keldrid! Korterite tühjen­ damine. Kuulutus ei aegu! Tel 5695 7913. Korterite, vannitubade re­ mont. Boilerite, pistiku­ te paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine, lamekatus­ te remont kattega SBS. Kõik elektri-torutööd. Tel 5850 8713. Elektrik ja santehnik. Tel 501 1413. Abistan majapidamistöödel. Tel 527 1445. Litsentseeritud korstna­ pühkija ja pottsepa teenu­ sed. Ventilatsioonisüstee­ mide puhastus. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine pääs­ teameti ja kindlustusselt­ side jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com. Nõmmehaldjad tulevad ap­ pi: puude langetamine, leh­ tede ja okste vedu, mu­ ru niitmine, hekkide püga­ mine, aedade koristus, vih­ maveerennide puhastus, piirdeaiad. Tel 5569 8908, haldjad@nommehaldjad.ee. Pakume haudade hooldus­ töid: liiva vahetus, liivaga katmine ja ääriste puhas­ tus. Teeme kujundust ja is­ tutame lilli. Tel 506 8325. Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust ko­ duaedades, ühistute ja äri­ ühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa tel 5399 3595. Parandan kõiki õmblusma­ sinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Ga­ rantii. Tel 516 8180, Hillar.

Kivikorstnate ehitamine. Tel 518 8889.

Piirdeaedade ehitamine sü­ gavimmutatud puidust. Maksumus aiale kõrguse­ ga 1200 mm, lipivahega 50 mm alates 40 eurot. Kon­ sultatsioonid kohapeal! Tel 5678 8609.

Korstnapühkimine (nõue­ tekohane akt), ummistus­ te likvideerimine, kütte­ kollete (sh korstnad) ehi­ tus ja remont. Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, korstnapyhkija1@ gmail.com.

Piirdeaiad, väravad, au­ tomaatika, terrassid, väi­ keehitus ja remonttööd. Tä­ navakivi-, haljastus-, pin­ nasetööd. Osutan ka trans­ pordi ja Bobcati teenust. Ko­ gemused 23 aastat. Tel 501 4165.

Bituumenkatuste remont SBS-rullmaterjaliga. Pleki­ tööd. Tel 5819 7445.

Soovite värskendada ak­ naraamide-uste värvi? Töö kiire ja korrektne. Vajadu­ sel juhatan värvitud aken­ de näidisteni Nõmmel. Pa­ lun võtke ühendust. Tel 551 5710, nõmmekas Tiit.

Kvaliteetsed küttepuud koos transpordiga. Pakku­ da erinevat mõõtu ja sorti­ menti. Puud koormasse lao­ tud, täpne kogus! Helista tel 504 9838 või 525 9433, Võ­ tikmetsa OÜ.

Tasuta puupakkude ärave­ du. Tel 5347 6867.

Müüa küttepuud 30 cm, 40 l võrk, lepp 3 eurot, kask 3.50, kohaleveoga. Tel 527 0884.

Teostan ehitustöid (üldehi­ tus): sisetööd, katusetööd (kivi-, plekk- ja lamekatu­ sed). Korstnapitside paran­ dus ja ladumine. Lisaks ka plekitööd. Tel 5199 8917. Tänava- ja äärekivide pai­ galdamine. Tel 5458 5022, valeri987@hot.ee. Valmistan, parandan, paigaldan vari-, valts-, plekk-katuseid, vihmavee­ süsteeme ja katuse turva­ tooteid ning teen igasugu­ seid muid plekksepatöid. Tel 5685 8222. Vanaraua ja kodumasina­ te tasuta äravedu: plekk, torud, pesumasinad, plii­ did, vannid, boilerid, kat­ lad, akud, mootorid, kaablid, autoosad. Külmkapid, tele­ rid alates 10–15.- Tel 5550 5017. Üldehitus, katused, fas­ saadid ja viimistlustööd. Tel 5352 9476, mehitus@ gmail.com. Väljaõppinud puulangeta­ jad lõikavad parima hinna­ ga ohtlikke puid ja teevad puude hoolduslõikust. Puu­ de üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu. ee, info@ohtlikpuu.ee. Viime tasuta ära vaname­ talli ja puidu. Tel 5662 1344. Lugupeetud pensionär! Tel­ li juuksur koju. Tel 5645 2420. Nõmme juuksur, Pärnu mnt 303, Võsu bussipeatuses. Meeste juukselõikus 13.-, naiste juukselõikus 15.- Või­ malik teha maniküüri, pe­ diküüri. Tel 655 5327. Roh­ kem infot Facebookis: Nõm­ me Juuksur ja Ilustuudio. Aitan kalmuplatside hoolda­ misel, soodne hind ja hoolas töö! Tel 5332 2399. Pakun tööd bussijuhile. Töö ei ole igapäevane, so­ bib pensionärile. Töö al­ gus ja lõpp Vana-Pääsküla. Nõutav kutsetunnistus. Tel 5341 1029.

Küttepuud Müüa toored ja kuivad lõ­ hutud küttepuud koha­ le toomisega, lepp, sang­ lepp, kask, metsakuiv okas­ puu. Kuivad segalehtpuud 40 l võrkkottides (5–25 cm) hind 2.50/kott. Hinnad ja tellimine kodulehel www. pakhalupuu.ee või tel 509 9598. Küttepuud. Müüa too­ red-kuivad küttepuud: se­ galehtpuu, sanglepp. 40 l võrgus kuiv lepp 3.30, võr­ gus halujäägid (5–25 cm) 2.10. Tel 504 2707. KUIVAD HALUPUUD 30; 40; 50 cm võrkkotis. PUIT­ BRIKETT 10/kg pakk. KÕ­ DUSÕNNIK 30 kg/kott. Kvii­ tung. Ladu Nõmmel. Tam­ maru Farm. Tel 523 8852. Lõhutud küttepuude müük. Lepp alates 43, kask alates 50.-/ruum. Laotud koorem, vedu alates 10 ruumist ta­ suta. Tel 5398 8677.

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30– 60 cm. Kojuvedu. Tellimu­ si võtame vastu iga päev. Tel 522 7345, marek406@ gmail.com. Müüa küttepuud. Lepp ala­ tes 40.-, segapuu alates 40.-, must lepp alates 41.ja kuiv puu alates 52.- Tel 5666 0431.

Ost/müük Ostan vanu raamatuid, vi­ nüülplaate, märke, mängu­ asju. Pakkuda võib ka muid vanemaid tarbeesemeid (nõud, mööbel, tööriistad). Tel 504 0999, Urmas. Koguja ostab: vanavara, kunsti, raamatuid, post­ kaarte, autasusid, münte, paberraha. Küsige nõu! Ra­ ha kohe. Kuulutus ei aegu. Helistage tel 5595 5996 iga päev kell 11–21. Ostan vanu raamatuid, maale, graafikat, mün­ te, postkaarte, paberraha, mööblit, nõusid, märke jne. Tel 5829 9810. Ostan lillelisi serviise, maa­ le lilledest või merest, kris­ tallist esemeid, Eesti muu­ sikaga kassette ja CDsid. Tel 5552 5584. Ostan Tarbeklaasi, serviise, maale, vanavara jne. Mak­ san hästi. Tel 5835 0104. Ostame avatavasse nostal­ giakohvikusse lauanõusid, serviise, napsu-morsiklaa­ se, morsikanne, karahvine ja lillevaase. Tel 5859 9737. Ostan tänapäevaseid ka­ sutatud raamatuid. Tel 514 0618, Andres. Eesti suurim antikvariaat Raamatukoi Harju tn 1 os­ tab raamatuid, kunsti, vanu tarbeesemeid jm vanavara. Konsultatsioon ja kojukut­ sed tel 511 5525, info@raa­ matukoi.ee. Pakun head hinda vanade müntide, paberrahade, Ees­ ti vanemate postkaartide eest. Pakkuda võib märke, autasusid, kunsti, raama­ tuid. Kuulutus ei aegu, raha kohe. Tel 5595 5996. Võtame sügisoksjonile klas­ sikalist Eesti kunsti. Vajadu­ sel ostame kunstiteosed ko­ he välja. Vernissage kunsti­ galerii, Olevimägi 16, Tallinn, tel 654 4940, www.vernis­ sage.ee, info@vernissage.ee. Estest PR OÜ ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215, 5145215, info@est-land.ee. Ostame vanarauda teie ko­ dust alates 300 kg, väikse­ mad kogused viime tasuta ära. Tel 5347 6867. Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame ARKist litsentsi alusel. Tal­ linn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310. Ostan kasutuseta jäänud seisva sõiduki. Ei pea olema sõidukorras. Võib olla arvelt maas. Kiire tehing ja vor­ mistamine. Tel 5365 4085, skampus@online.ee.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.


14. jaanuar 2022 | Nõmme Sõnumid 7

Ostan kokku autosid. Sobi­ vad igas seisukorras. Auto­ de arvelt kustutamine. Jä­ rele tulemine puksiiriga. Tel 5345 1955, autosober@ gmail.com. Ostan seisma jäänud sõi­ dukeid. Ka avariilisi, rike­ tega, arvelt maas või liht­ salt kasutult seisvaid. Koha­ peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan tel 5618 8671 või seisevauto@ gmail.com. Ostan vanaaegseid jalgrat­ taid, sääreväristajaid, nen­ de raame ja muid osi. Ostan Vene autode, tsiklite osi. Tel 510 2349. Ostan vanaaegseid jalgrat­ taid, võrre, tsikleid, nende raame, varuosi ja seondu­ vat, Saksa militaari, Vene autode uusi varuosi ja muud vanavara. Tel 529 3445. Ostan vanavara, mööblit, maale, nõusid, vaase, raa­ matuid, hõbeesemeid, mün­ te, ordeneid, märke, post­ kaarte ja palju muud. Raha kohe kätte. Tel 5353 8982. Ostan Nõmmel, Mustamäel või Tallinnas garaažibok­ si. Võib vajada korrastamist. Kõik pakkumised on tere­ tulnud! Tel 5621 4956. Mesinik müüb mett Nõm­ mel koju toomisega alates 5 kilogrammist. Mesi Rapla­ maa metsast ja niidult. Hind alates 7.-/kg. Tel 520 9709. Müüa korralikku toidu­ kartulit kohale toomisega. Hind 15.-/30 kg kott. Sordid: Princess (salatiks), Secu­ ra (muredam), Laura. Tel 524 6035. Ehitusoutlet Harjumaal Ko­ se alevikus pakub immu­ tatud poste, puitu (terras­ silaud, Siberi lehis, höövel­ materjal), soojustust (villa ja Kingspan PIR-i), aiakau­ pu (varjualuseid, lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). Pa­ kume ka transporti. Lisainfo tel 5656 0096 ja www.ehi­ tusoutlet.ee.

Müüa suur kahetoaline kor­ ter 66.7 m² Nõmme ja kesk­ linna piiril Juurdeveo täna­ val. Korteris on saun. Korter on esimesel korrusel. Kor­ ter maapinnast 2,5 m kõr­ gusel. Korteri ümber ter­ rass 100 m². Autoparkimis­ koht hoovis. Hind 215 000.Tel 5342 0475. Korteris köö­ gimööbel.

Pere Optikas saad ise valida soodustuse kas

REHVIVAHETUS HIIUL! Pärnu mnt 388f (sissesõit Salve tänavast). Samu­ ti müügil suur valik uu­ si ja vähekasutatud rehve ja velgi. Kogu laoseis foto­ dega www.rehvid-est.ee. Avatud E-R 9.30-18 L 1016 Rehvid-Est OÜ Tel 5664 1897.

Ootame oma kollekiviga liituma

ÕDE

Õe peamisteks tööülesanneteks on: ⦁ Patsiendele statsionaarse õendusabiteenuse osutamine ⦁ õenduslugude nõuetekohane täitmine

Ootame Sind oma meeskonda kui: ⦁ Sul on õendusalane haridus ⦁ oled sõbralik, hooliv, diskreetne ja hea suhtleja ⦁ väärtustad meeskonnatööd ⦁ Sul on hea ees keele oskus ning valdad vene keelt suhtlustasandil ⦁ oskad iseseisvalt analüüsida erinevaid olukordi ja teha otsuseid ⦁ Sul on hea arvu kasutamise oskus

Muu Klienditeenindaja saab tööd PROTTENi esinduskauplu­ ses Ülemiste kaubandus­ keskuses. CV saata: prot­ ten@protten.ee. Ära anda uued naastrehvid 215/65 R16. Tel 504 43125. Soovin osta 1–3toalist kor­ terit Nõmme, kesklinna piirkonnas, ideaalis aiaga majas. Võib vajada suure­ mat remonti. Oma finant­ seeringuga, panga heaks­ kiitu ei vaja. Helista 554 6867, vajadusel helistan tagasi. Kimbud, pärjad, seaded, kal­ muhooldus – Suzi Lilled OÜ, Rahumäe tee 23. Avatud E-R kell 10-15, L-P kokku­ leppel. Tel 5553 0531. Meilt on võimalik tellida lillekim­ pe, -seadeid, pärgi erineva­ teks sündmusteks, tähtpäe­ vadeks (pulmad, jõulud, ma­ tused, jne). Ka on võimalik tellida pesubetoonist haua­ piirdeid ja -vaase.

SA Hiiu Ravikeskus on üks suurimatest õendusabikeskustest Eess. Asume Tallinnas, Nõmmel ning osutame peamiselt stasionaarset õendusabiteenust.

50% soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul kõikidele raamidele või BOD klaasidele

NÕMME PERE OPTIKA Tel: 655 9544 Pärnu mnt 326 - Nõmme keskuse vastas E-R: 09.30-17.30 www.pereoptika.ee

Üksik kuuekümnendates meesterahvas üürib pike­ maks ajaks soodsa väike­ se elamispinna Tallinnas, Pääsküla, Valdeku, Rahu­ mäe, Mustamäe rajoonis. Tel 5624 5247. Pakkuge!

Omalt poolt pakume ⦁ kaasaegseid tööngimusi ja meeldivat töökeskkonda ⦁ toetavat ja sõbralikku meeskonda ⦁ eneseteostus võimalusi ⦁ töötasu alates 8.90 tunnis ⦁ lisatasu öiste tundide eest 35% ⦁ lisatasu nädalavahetuse tundide eest 15% ⦁ lisapuhkus 5-7 päeva Tööd graafiku alusel 12 tunnises vahetustes.( s.h.öötöö)või 24 tunnises vahetuses. CV koos senise töökogemuse kirjeldusega palume saata personal@hiiu.med.ee Info tel. 56238114; 56873107

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

1

.0 tivad 06 ised keh

Pakkum

022 või

2.02.2 .2022–0

kuni

on ub. Pildid k t jä a p kau

rivad.

illustree

Pleedid

NurDer ja NurDie sokid, sukkpüksid, retuusid püsikliendile

*Valik erineb kaupluste lõikes

9

• Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

püsikliendile

Digitaalne köögikaal Bambusest kattega, maksimumkaal 5 kg

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ

Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid.

-50%

Laste soojad saapad Takjakinnitusega

-20% Valik dušikardinaid 180 x 200 cm püsikliendile *Kauplustes laiem valik

7

Tavahind 9,90 € Süütekuubikud Fire-Up 192 tk

püsikliendile

10

VEO- ja KOLIMISTEENUS

5

Tavahind 7,90 €

Viljandi mnt 41b • Tähesaju tee 25 /magaziin

/kauplusmagaziin

www.magaziin.ee


8 Nõmme Sõnumid | 14. jaanuar 2022

PEAKOKK KUTSUB SIND TÖÖLE!

☞ Eramu ehitus ja remont ☞ Siseviimistlustööd ☞ Fassaaditööd ☞ Katuste ehitus ☞ Santehnilised tööd ☞ Elektritööd ☞A edade ja piirete ehitustööd ☞ Tänavakivide paigaldus

Paju Villa kokana saad Sa: · lasta valla oma tõelise kire; · tagada külalistele parima võimaliku maitseelamuse; · omandada uusi oskusi; · töötada koos väga laheda tiimiga!

Kandideerimine ja lisaküsimused: cv@siigur.ee.

Heldur, Paju Villa peakokk

Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.