Page 1

MÄSSTIDNING NOLIA SPRINGTIME www.noliaspringtime.se

n e m m o k l ä V På en fest för %6 familjen

TORNIO/HAPARANDA 9-11 juni 2017 Välkommen!

sid 14

sid 12

Jim Björni

FRITID

ShoppinG sid 4

ölprovning

sid 6

sid 16

LEKLAND

MODE Familj och barn

Jakt och fritid

NORDENS H E TA S T E MÄSSA FÖR VÅR & SOMMAR

Båt och resa

Mode, skönhet och hälsa

..och mycket mer!

! Slipp köA Köp förköp: www.noliaspringtime.se
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

VÄLKOMMEN!

DET ÄR ROLIGAST TILLSAMMANS Samarbete är viktigt. För Nolia är det en del av grundfundamenten i vår verksamhet för att kunna skapa tillväxt. För Toranda Events är det ofta en förutsättning. Nu har ett år av förberedelser lett till att vi nått målet: Att kunna starta en bred, internationell mässa på en av de mest intressanta platserna i Skandinavien. Från både Nolias och Torandas sida har vi varit eniga om att platsen ger fantastiska förutsättningar, men det är ändå en lång väg innan man når målet. Genom ett gott och professionellt samarbete har vi lyckats bygga en familjevänlig mässa placerad mitt i Barentsregionen på en av de vackraste platserna i Bottenviken som dessutom nås av 1,2 miljoner invånare inom en radie av 30 mil. Vi vet att man i Finland är vana att gå på mässa, där mässsorna ofta har en smal inriktning. I Sverige gillar man breda mässor, något Nolia visar med mässan Stora Nolia som årligen når nära 100 000 besökare. Med Nolias långa erfarenhet av att bygga mässor som lockar stor mängd besökare, ett läge med enorm potential att nå besökare samt en unik mäss- och eventanläggning i Toranda ger det Nolia Springtime förutsättningar som få andra mässor i Skandinavien kan erbjuda. Här finns stora, öppna ytor med plats för alla typer av maskiner, utrustning och varor. Dessutom finns en marina som gör området till en fest för båtägare och med unika möjligheter att visa upp produkter och tjänster för sjö- och havsaktiviteter.

Mässan ska också bidra till att etablera den gemensamma marknad som lockar allt fler och som ger unika förutsättningar att låta sina varor och tjänster möta en internationell publik. Nolia Springtime är frukten av ett gott samarbete där vi i stor enighet arbetat hårt mot ett gemensamt mål.

Vi är frukten av ett gott samarbete

En sak är vi dock oense om. Vem som har mest roligt när de går på mässa. Erkki hävdar bestämt att man har roligast i Finland och Tommy att svenskarna har minst lika roligt. Vem som har rätt hoppas vi visar sig när detta internationella samarbetsprojekt öppnar sina dörrar den 9 juni fyllt av människor från hela Barentsregionen. En sak är vi säkra på. En mässa är alltid roligast tillsammans.

Tommy Abrahamsson, vd Nolia AB

Med Nolia Springtime hoppas vi också kunna spränga den mentala gräns mellan Sverige och Finland som är mycket större än den faktiska, med ett mässområde bara några kilometer från Eurocity, den internationella mötesplats som Haparanda och Torneå gemensamt utgör, med ett långt utvecklat gränssamarbete som blivit en förebild inom hela EU. I dag passeras gränsen årligen av 14 miljoner människor vilket gör den till den mest trafikerade platsen i Finland efter flygplatsen i Vanda-Helsingfors.

Erkki Hanhirova, vd Toranda Events

Slipp köA

!

Köp förköp: www.noliaspringtime.se Information

MER INFO PÅ WWW.NOLIASPRINGTIME.SE

Datum\™q££Õ˜ˆÓä£Ç Adress\iBB] BBÌÃ>>Ài˜ÌˆiÓ{£] ™x{xä/œÀ˜ˆœ]ˆ˜>˜` Öppet\ÀqŸ£äq£Ç]ߣäq£È­w˜ÃŽ̈`® Entréavgift: 6ÕÝi˜££äŽÀ 1˜}`œ“£Îq£ÇFÀ{äŽÀ >À˜Çq£ÓFÀ]ˆ“FÃ“>˜ÃÃBÃŽ>«ÓäŽÀ >À˜äqÈFÀ}À>̈à Förköp ŸÀi˜Ž>`ˆÌÌLiߎœV…՘`ۈŽŽŸiÀ}i˜œ“>ÌÌ ŽŸ«>`ˆ˜LˆiÌ̈vŸÀÛB}«FÛFÀÜiLL«>ÌÃ\ www.noliaspringtime.se

Information *F“BÃܓÀF`iÌw˜˜ÃœÀˆi˜ÌiÀˆ˜}ÃÌ>ۏœÀvŸÀBÌ̟ÛiÀÎF`ˆ} ˆ˜vœÀ“>̈œ˜° ÕŽ>˜œVŽÃFvFˆ˜vœÀ“>̈œ˜ˆ œˆ>Øvœ‡É -iÀۈViVi˜ÌiÀܓw˜˜Ãˆ…ÕÛÕ`LÞ}}˜>`i˜° ÕŽ>˜BÛi˜ Liߎ>ÜÜÜ°˜œˆ>ëÀˆ˜}̈“i°Ãi° Parkeringsplatser ˆ˜˜Ãˆ>˜ÃÕ̘ˆ˜}̈“BÃÃ>˜°*>ÀŽiÀˆ˜}Ã>Û}ˆvÌi˜]Óä-  iiÀÓå]̈v>iÀˆ`ÀœÌÌÃvŸÀi˜ˆ˜}i˜ܓΟÌiÀ «>ÀŽiÀˆ˜}>À˜>°>˜`ˆŽ>««>ÀŽiÀˆ˜}w˜˜Ãˆ`ˆÀiŽÌ >˜ÃÕ̘ˆ˜}̈“BÃܓÀF`iÌ°-iΈÃð Restaurang ˆ˜˜ÃÌÛFÃÌÞVŽi˜ÀiÃÌ>ÕÀ>˜}iÀ«Fœ“ÀF`iÌ`BÀ`ÕŽ>˜ÈÌÌ> ˜iÀœV…BÌ>° Õ…ˆÌÌ>ÀBÛi˜iÌÌÛ>ÀˆiÀ>ÌÕÌLÕ`>ÛvŸÀÌBÀˆ˜} L>˜`ÛFÀ>ÕÌÃÌB>Ài«FÕ̜“…ÕܓÀF`iÌ°

BÃÃ>˜>ÀÀ>˜}iÀ>Ã>Û œˆ>Ƃ œV…/œÀ>˜`>7œÀ`ˆÃ>“>ÀLiÌi“i` œÀÀLœÌÌi˜ÃÀ>̈Ã̈`˜ˆ˜}°

Skötrum ˆ˜˜Ãˆ…>˜`ˆŽ>««Ìœ>iÌÌi˜ۈ`Ã̜À>“BÃÇ …>i˜œV…ˆ>}>ȘiÌ°-iΈÃð Taxi ³{näÓääÈnäää Toalett & Handikapptoalett ˆ˜˜Ãˆ…ÕÛÕ`LÞ}}˜>`i˜Ã>“̈>}>ȘiÌ°

För mer information besök vår hemsida www.noliaspringtime.se 6ˆÀiÃiÀÛiÀ>ÀœÃÃvŸÀÃi˜>B˜`Àˆ˜}>À œV…iÛi˜ÌÕi>ÌÀÞVŽvi°


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRMSlipp köA

!

Köp förköp: www.noliaspringtime.se

Får vi fresta med:

Duudsonit Activity Park

Sami Seliö med F1 Racing

Testa din hund för björn

Välkommen På en fest för familjen

Ponnyåkning

Modevisning

Båttaxi Toranda -Torneå

Ölprovning

Fönsterrenovering med Jim Björni

Ansiktsmålning

Bärnyheter från öst och väst

Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

Föreläsning Hur påverkas vi av massage?

Hårshow

Figurknytning med ballonger

er på ... och mycket m mässa med Nordens hetaste något för alla!

Makeover

Familj och barn

Musik och historier

Jakt och fritid

Motor

Båt och resa

Mode, skönhet och hälsa

Shopping

Biljetter köper du på: www.noliaspringtime.se
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

Magasinet

Slipp köA

!

Köp förköp på www.noliaspringtime.se

Pröva mikrobryggd öl från två länder MAGASINET Ölprovning

Totalt sju små bryggerier kommer med sina produkter till ölprovning på terassen vid Toranda magasin. Jukka Auraneva på Toranda World har organiserat evenemanget. – Det har varit väldigt stort intresse från bryggerierna. Vi har till och med börjat snegla på att kanske göra en ölfestival om det är bra intresse från besökarna nu under Nolia Springtime, säger han. Att små bryggerier startat lite här och var både i Sverige och Finland har nog inte undgått någon. Och intresset bland befolkningen för att prova öl som smakar annorlunda än de industriella ölsorterna är stort. Och var bättre att göra det än på terassen till den vackra strandrestaurangen Toranda magasin? – Det är en jättefin lokal och lätt att hitta till, säger Jukka Auraneva och fortsätter: – Som det ser ut nu så blir det totalt sju bryggerier som kommer ha sina produkter där, bland andra Tornion

FREDAG-LÖRDAG-SÖNDAG 9-10-11 JUNI Kl 10.00-17.00 fre-lör Kl. 10.00-16.00 sön ­w˜ÃŽ̈`® www.noliaspringtime.se

Panimo, som startat bryggeri i Lapin Kultas gamla lokaler, och Westerbottens bryggeri. Vi köper också in öl från många svenska småbryggerier. Bland många bryggerier har det funnits en trend att göra lite alkoholstarkare ölsorter, så till provningen finns glas så små som 15 centiliter. – Det är meningen att man ska kunna smaka på flera olika sorter. Många av bryggerierna har i alla fall tre eller fyra olika, så det blir ett antal spännande öl att testa, säger han.

Ölprovning Här har du möjlighet köpa och prova olika sorter.

Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se Ölprovning på terassen vid Toranda magasin.

Ölprovning

Vår erfarenhet är din trygghet! • • • • • • • • • • • • • •

Plastik- och allmänkirurgi Injektionsbehandlingar Fillers Botox Mesoterapi Lymfterapi av utbildad fysioterapeut Idrotts- och klassisk massage av utbildad massör Bred kompetens inom kosmetologi Ansiktsbehandling Kroppsbehandling SPA-behandlingar Ögonfransförlängningar Gellackning Sminkning

MÄSSERBJUDANDE på injektios- och ansiktsbehandlingar samt massage under mässan (behandlingarna utförs på mässan)

KANONPRISER på olika hudvårsprodukter & smink under mässan!

Länsiranta 3, Torneå Öppet mån-fre 9-18, lör 10-15 JAANA SALONIEMI Operations- och anestesisjuksköterska Injektionsbehandling Enhetschef +358 400 97 44 96 jaana@sf-cliniken.fi

RIIKKA KONTIO Fysioterapeut Lymfterapeut Kosmetolog +358 400 295 133 riikka@sf-cliniken.fi

PEKKA RUOTSALAINEN Idrottsmassör +358 400 295 133 pekka@sf-cliniken.fi

JOHANNA RAHKOLA Kosmetolog +358 400 295 133 johanna@sf-cliniken.fi

JAANA PUOLAMAA Receptionist Kundsupport +358 400 295 133 info@sf-cliniken.fi

Telefon 072-703 14 73 +358 400 295 133 www.sf-cliniken.fi


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

ProgramSlipp kĂśA

!

OBS! Finsk tid.

KĂśp fĂśrkĂśp: www.noliaspringtime.se

FREDAG 9 JUNI

LĂ–RDAG 10 JUNI

SĂ–NDAG 11 JUNI

SCEN MÄSSHALLEN Kl 13.00-13.30 Modevisning fÜr den mogna kvinnan. Eva Harnevik, Colour Beam Design, presenterar sommarens mode i samarbete med nügra av utställarna pü mässan.

SCEN MÄSSHALLEN Kl 12.45-13.15 The Show - Hür & Modevisning. Hürshow under ledning av FINONE. Modeshow med La Perle som presenterar sommarens trender fÜr kvinnor och män.

SCEN MĂ„SSHALLEN Kl 12.00-13.00 Make over med FINONE. Mer info, www.noliaspringtime.se

Kl 14.00-14.30

Kl 14.00-14.15

Superfood frün den lappländska naturen. FÜreläsare Arctic Warriors.

Kl 15.00-15.30

Hur püverkas välmüende och ämnesomsättning av massage? FÜreläsare Mika Hautakoski, Casada Finland.

Hur püverkas ditt välmüende och din ämnesomsättning av massage? Mika Hautakoski, Casada Finland

SCEN MAGASINET Kl 12.00-12.30 Traditionell fĂśnsterrenovering där gamla fĂśnster fĂĽr nytt liv – Repairing is caring. Jim BjĂśrni lär dig renovera gamla fĂśnster med mĂĽÂ˜}>ĂŒÂˆÂŤĂƒÂœVÂ…ÂŽÂ?œŽ>Ă€F`°ˆ“wÂ˜Â˜ĂƒÂŤF plats efter fĂśreläsningen fĂśr frĂĽgor. Kl 13.30-14.00

Talvenkestäviä marjauutuuksia Lännestä ja Idästä. Leif Blomqvist, Blomqvist Handelsträdgürd.

Kl 14.00-14.30

Vinterhärdiga bärnyheter frün Üst och väst. Leif Blomqvist, Blomqvist Handelsträdgürd.

Kl 15.00-15.30

Jim BjÜrni avslÜjar sommarens byggtips samt smütt och gott om tv-programmet StrÜmsÜ. Jim BjÜrnis byggprojekt handlar pü ett eller annat sätt om üterbruk som ligger honom varmt om hjärtat. Idag kommer han fÜr att ge inspiration infÜr sommaren samt berättar om tv-programmet StrÜmsÜ.

MAGASINET Kl 10.00-17.00

Kl 13.00-15.00

UTEOMRĂ…DET Kl 10.00-17.00

Kl 10.00-17.00

Kl 11.00-13.00

Ölprovning. Här har du mÜjlighet kÜpa och prova olika sorter. Ansiktsmülning. Tjejfotbollslaget TP47 frün Torneü hälsar barnen välkomna till restaurangen i Magasinet fÜr en gratis ansiktsmülning.

Duudsonit ActivityPark pü Nolia Springtime med aktiviteter hela dagen. Kom och prova nya Duudsons Circus och fü ett diplom och pris. Vi välkomnar alla barn och vuxna frün 2 till 99. Vi ses!

SCEN MAGASINET Kl 12.00-12.30 och kl 16.00 -16.30 Musik och historier frĂĽn en unik svensk tvĂĽsprĂĽkig meänkielibygd med Hans Notsten, Bengt Niska och Rolf Digervall. Ett gäng tornedalingar som kommer frĂĽn en blandkulturell, tvĂĽsprĂĽkig bygd som bygger pĂĽ en berättartradition och en Ăśst västlig musikalisk ĂĽdra. Av tradition sĂĽ spelar de musik som har bĂĽde ĂƒĂ›iÂ˜ĂƒÂŽ>ÂœVÂ…wÂ˜ĂƒÂŽ>Ă€Â&#x;ĂŒĂŒiĂ€Ăƒ>Â“ĂŒLiĂ€BĂŒĂŒ>Ă€ roliga, sorgliga och burleska historier/ anekdoter frĂĽn bĂĽde fĂśrr och nu. MAGASINET Kl 10.00-17.00 Ă–lprovning. Här har du mĂśjlighet kĂśpa och prova olika sorter. Kl 12.00-14.00

Kl 13.00-16.00

UTEOMRĂ…DET Kl 10.00-17.00

Testa din hund pü bjÜrn. Utbildningar Luleü kommer till Nolia Springtime med permobil-bjÜrn och älg. Dropinanmälan. Pris – 700 SEK/ test. FÜr mer information besÜk oss pü www.utbildningarlulea.se

Kl 10.00-17.00

Ponnyükning. Välkommen till ponnyomrüdet alla barn hälsar MTY Alatalo fÜr en gratis provükning i en mysig kärra fÜr tvü! Se karta.

Kl 11.00-14.00

AKTIVITETER VID VATTNET F1-bütuppvisning. Passa pü att träffa Sami SeliÜ och se F1-racingbüten. VarfÜr inte prova pü att üka? Tider och priser, se www.noliaspringtime.se

Figurknytning med ballonger. Alla barn, kom till Magasinet och se hur ballonger fÜrvandlas till ett svärd en hund eller varfÜr inte en hel blombukett! Marko Taskila, Ilmapallomies. Ansiktsmülning. Tjejfotbollslaget TP47 frün Torneü hälsar barnen välkomna till restaurangen i Magasinet fÜr en gratis ansiktsmülning.

Ponnyükning. Välkommen till ponnyomrüdet alla barn hälsar MTY Alatalo fÜr en gratis provükning i en mysig kärra fÜr tvü! Se karta.

AKTIVITETER VID VATTNET F1-bütuppvisning. Passa pü att träffa Filip Roms och se F1-racingbüten. VarfÜr inte prova pü att üka? Tider och priser, se www.noliaspringtime.se.

The Show - Hür & Modevisning. Frisyrpionjär Nora Toivonen visar frisyrer och uppsättningar infÜr stundande brÜllop i sommar. Modevisning med La Perle och Intersport.

Kl 15.00-15.15

Superfood frün den lappländska naturen. FÜreläsare Arctic Warriors.

SCEN MAGASINET Kl 11.00-11.30 Marja ja hedelmäviljely Torniojokilaaksossa. Leif Blomqvist frün Blomqvist Handelsträdgürd. Kl 11.30-12.00

Hur man lyckas med frukt och bär i Tornedalen. Leif Blomqvist frün Blomqvist Handelsträdgürd.

Kl 13.00-14.00

Musik och historier frün en unik svensk tvüsprükig meänkielibygd med Hans Notsten, Bengt Niska och Rolf Digervall. (se lÜrdag kl 12.00)

MAGASINET Kl 10.00-16.00

Ölprovning. Här har du mÜjlighet kÜpa och prova olika sorter.

Kl 12.00-14.00

Figurknytning med ballonger. Alla barn, kom till Magasinet och se hur ballonger fÜrvandlas till ett svärd en hund eller varfÜr inte en hel blombukett! Marko Taskila, Ilmapallomies

Kl 13.00-16.00

Ansiktsmülning. Tjejfotbollslaget TP47 frün Torneü hälsar barnen välkomna till restaurangen i Magasinet fÜr en gratis ansiktsmülning.

UTEOMRĂ…DET Kl 10.00-16.00

Duudsonit ActivityPark pü Nolia Springtime med aktiviteter hela dagen. Kom och prova nya Duudsons Circus och fü ett diplom och pris. Vi välkomnar alla barn och vuxna frün 2 till 99. Vi ses! Testa din hund pü bjÜrn. Utbildningar Luleü kommer till Nolia Springtime med permobil-bjÜrn och -älg. Dropinanmälan. Pris – 700 SEK/test. FÜr mer information besÜk oss pü www.utbildningarlulea.se

Kl 14.00-15.00

Duudsonit ActivityPark pü Nolia Springtime med aktiviteter hela dagen. Kom och prova nya Duudsons Circus och fü ett diplom och pris. Vi välkomnar alla barn och vuxna frün 2 till 99. Vi ses!

Kl 10.00-16.00

Testa din hund pü älg. Utbildningar Luleü kommer till Nolia Springtime med permobil-bjÜrn och älg. Dropinanmälan. Pris – 700 SEK/test. FÜr mer information besÜk oss pü www.utbildningarlulea.se

Kl 11.00-14.00

Ponnyükning. Välkommen till ponnyomrüdet alla barn hälsar MTY Alatalo fÜr en gratis provükning i en mysig kärra fÜr tvü! Se karta.

AKTIVITETER VID VATTNET F1-bütuppvisning. Passa pü att träffa Filip Roms och se F1-racingbüten. VarfÜr inte prova pü att üka? Tider och priser, se www.noliaspringtime.se.

sangivelser OBS! alla tid ˆwÂ˜ĂƒÂŽĂŒÂˆ`° ˆÂŤĂ€Âœ}Ă€>““iĂŒ

ShoppinG

jim BjĂśrni

Ăślprovning LEKLAND Familj och barn

Jakt och fritid

BĂĽt och resa

Mode, skÜnhet och hälsa

..och mycket mer!
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

Uteområdet

sig sina ity Park tar med Duudsonit Activ e im gt rin till Nolia Sp skönaste grejer sig a a kan lek och ser till att all a. tig et sv m geno

LEKLAND

UTEOMÅRDET Duudsonit Activity Park FREDAG-LÖRDAG-SÖNDAG 9-10-11 JUNI Kl. 10-17 fre lör Kl. 10-16 sön ­w˜ÃŽ̈`® www.noliaspringtime.se

Galet kul för alla - från baby till morfar När Duudsonit Activity Park kommer till Nolia Springtime sitter ingen säker! Hög ålder räknas inte som en ursäkt för att inte ha mängder av galet skoj på uteområdet. I Tornio har Dudsonit Activity Park något som av många kallas för Finlands bästa aktivitetspark. Och konstigt vore väl annat, med aktiviteter året runt som snowboardåkning för barn, ett grymt trampolinområde och en gigantisk skumgummibassäng. Nu tar Dudsonit Activity Park med sig sina skönaste

grejer till Nolia Springtime och ser till att alla kan leka sig genomsvettiga eller ligga dubbelvikta av skratt från sidolinjen när kompisarna, barnen eller mormor gör tokiga grejer. – Vi kommer att ha en riktigt busig hinderbana. Den som klarar av den kommer att få ett diplom. Du ska klättra, krypa under och

Uteområdet Duudsonit ActivityPark Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

hoppa över. Vi har instruktörer på plats, och allt görs med den egna kroppen. Det kommer bli jätteroligt! Är du 55 eller 5 år gammal så går det bra oavsett att vara med, säger Minna Saonegin. PS. Att springa hinderbanan är gratis, hälsar Minna. DS.

Slipp köA

!

Köp förköp på www.noliaspringtime.se


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRMOUTLETPRIS! Kläder | Skor | Cykel | Jakt | Fiske | Friluftsliv | Golf | Fotboll Ishockey | Racket | Innebandy | Hemträning | Längdskidor | Alpint

70% ALLTID UPP TILL

SPARA

60 0:

RABATT

PĂ… SPORT & FRITID 4 st T-SHIRT

ASICS GEL-PHOENIX

LÜparsko med DuoMax pronationsstÜd fÜr dig som pronerar. StÜtdämpande GEL i häl och Solyte mellansula i stÜtdämpande SpEVA. Dam- och herrstorlekar.

699: (1299:-)

99: KOLL A PRIS ET Kända varumärken och kvalitetsprodukter till fantastiska priser. Välkommen in till oss!

HAPARANDA

Hästskovägen 4C (fd Ö&B:s lokaler) 0922-78 60 00 | haparanda@teamsportia.se Öppet: Mün-Fre 10-18, LÜr 10-16, SÜn 12-16
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

Uteområdet

Slipp köA

!

Köp förköp på www.noliaspringtime.se UTEOMÅRDET

Fart och fläkt på motorområdet på Springtime

FREDAG-LÖRDAG-SÖNDAG 9-10-11 JUNI Kl 10.00-17.00 fre-lör Kl. 10.00-16.00 sön ­w˜ÃŽ̈`® www.noliaspringtime.se

Letar du efter en begagnad bil? Kanske en husbil? Eller varför inte fyrhjuling! På motorområdet på Nolia Springtime finns ett stort utbud till riktiga mässpriser. Ett av företagen som ställer ut på motorområdet är Herajärvi Car Center, som har varumärket Bilmax. De säljer nästan nya bilar till Sverige, Finland och Norge. – Vi kommer att ta med oss ett urval av 10-15 av de nyaste begagnatbilarna vi fått in, och några nästan nya husbilar. Det kommer att bli en del exklusiva bilar också, men allt till riktigt bra priser, säger Antti Herajärvi vid

Herajärvi Car Center/Bilmax. Han tar också med sig nya bilar från Suzuki och lite mer arbetsinriktade fordon från Isuzu.  BRP kommer också att finnas på motorområdet med utställning av fyrhjulingar, vattenfordon, cyklar och motorcyklar.

Motorområdet Bilar, fyrhjulingar, husbilar, vattenfordon, cyklar m.m

MOTOR Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se Sugen på husbil? Då ska du komma till Nolia Springtime.

Köp förköp: www.noliaspringtime.se ! A ö k Slipp

Nolia Springtime med något för • • • • • • •

Frisyr- och modevisningar Ölprovning Föreläsningar Hundtest på björn n och älg älg Underhållning arnen Aktiviteter för barnen hopping! 140 utställare = shopping!

Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

Välkommen!

NORDENS H E TA S T E MÄSSA FÖR VÅR & SOMMAR MMAR

Massor av shopping!


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

Utställare UTSTÄLLARE MONTER Airamo Nahka-Asu

Egen tillverkning av skinn och textilkläder m.m

Allomaari

Pedagogiska leksaker och spel

110 152

ALUCAT

265

Arctic Warriors

115

Aluminiumbåtar. Njutbara produkter, arktisk superfood. Råvaran skaffas av bönder och vildörtsamlare från orten.

Art Expedition

127

Glaskonst, målningar.

AT-Tuote

Tekniska produkter, målarfärger, fritids- och båtvårdsprodukter. Handtvättmedel.

Bilmax Sverige

266

224

Begagnade person- och paketbilar.

Blomqvist Plantskola Vinterhärdiga växter direkt från Finland, rosor, pioner och annat.

273

271

BRP

269

Bränna Gårdsmejeri

246

Busmonter

111

Ost och chark.

Mössor i massor för barn och vuxna,pannband, fodrade mössor och personliga namnprodukter, handgjort.

140

Cityterveys

106

Laboratorieoch magnettjänster. Färgstarka , unika kläder i egen design och tillverkning.

Combi Cool

Samsung och Matsubishi luftvärme- samt luftvattenprodukter.

Din hälsa i Boden

217

253

274

Elcyklar.

ELON Haparanda

Byggvaruhus i Haparanda med brett utbud, fokus på bygg, trädgård, Stigas trädgårdsmaskiner m.m

Eventworks Oy

Presentation och biljettförsäljning av Satama Open air events.

Fastfood Festivals

271

248

Festivalmat.

Försäkringar.

202 och 233

Finone/Hårwester

123

Fripro

219

Hårshow.

Jakt- och fritidsutrustning, snöskor Explorer.

Fritid och Vildmarksliv Piteå 223 Jakt och vapen.

Fuengicon

Naturkrämer, beck, tjära, ingefära.

108

Gränsrör i Norr

240

Haparanda Stadshotell

141

Kyrö Distillery Company,

165

La Perle

124

Lapin Kansa

216

Ölbryggeri.

278

Polar House

235

228

Polar Kuksa/Kåsan

278 B

Lapin Panimo, Rovaniemi

160

Polar Metalli/MyPizza

249

LD Trading

206

Pörhön autoliike

226

Ramirent

277

Renta

228 B

Reservare i Torneå

213

Ruska Vaatteet

118

Salonki Luonnon Kauniit

101

Sansaar Oy

134

Hoitohuone Helmiina H

101

Hotel Mustaparta

119

Lapin Kumi

Huivien aikaan/ T:mi Ulla van den Heuvel

120

Sköna italienska huvuddukar, små individuella partier.

Härjedals Kök

243

IB Knives

103

Den moderna vägen till ett nytt kök. Handgjorda knivar.

Information Nolia

1

Intersport Kemi

142

Intersport Mäkimaa

105

Jacobstads, Pietarsaari

164

JaHaArtDesign

129

Footbalance, springskor.

Ölbryggeri.

JMK-Service #WVQƂV6QTPKQ

263

JMS Vattenrening

Lösning från brunn till kran, pumpar, tryckkärl och vattenrening.

Josef Wecada

241

239 B

Juvatec Oy

Jordvärme, brunnar, rengöring brunnar, stålpålar.

Karesuando Fritidsprodukter AB

277 B

Terrass- och balkonginglasning.

Kläder med service, design och kreativitet.

Specialaffär inom däck med alla däcktjänster. Ölbryggeri.

Magicbrush, borsten som tar bort hund- och katthår, grus m.m från alla underlag.

223

Luonnon luonnonyrtit ky

150

LVI-Kilpimaa

238

Fiskeredskap.

Naturprodukter från Lappland. Vatten- och avloppsservice samt renovering av avlopp.

Magnetix wellness

Magnetix wellness magnetsmycken, för huvudvärk, ÀÞ}}œ˜Ì]ˆ˜y>“>̈œ˜iÀ“°“°

279 B

279

Mallgårds rökeri

245

Mapitare

204

Kiinteistövälitys Pakisjärvi OY 237 Tomter.

Meri-Lapin Matkailu

107

Meän Liha

Miukin Kone

284

Simojoen Lohiranta

285

Muurametalot

276

Sonnisaari Panimo, Oulu

163

Storm Marin

264

Strömbergs Bil

226 B

Suupohjan Osuuspankki

236

Svedjekojan

222

T:mi Maj-Lis Saranne Jäätelökioski

211

Team Sportia Outlet

275

TEX

201

Hustillverkning.

114

Märta Överhem

215

ŸÃÜÀ]…>˜`Î>ÀœV…̜vyœÀ i skinn, träsnide. Exklusivt hantverk i högsta kvalitet.

227

227

Importör och representant för däck.

Kukkolaforsen Turist och konferens

Logi, restaurang, camping, bastu och konferens.

Kuljetus Juhta OY

Mark- och vattenbyggnad och transport. Vi utför stora och små arbeten.

Kulting AB

Verktyg som drivs av skruvdragare /borrmaskin för att kultivera jord och hålla bort ogräs.

-WPIUƂUMCTGP Fiskeutrustning.Multifunktionella och glada barnkläder tillverkade i Finland.

242

Norrbotten Gratistidning

133

Gratistidningen med långsiktigt räckvidd.Hälsa och skönhet, plastikoch allmänkirurgi, injektionsbeh. Lymfaterapi m.m

Färgade och handtryckta med Lapplandsmotiv, t-tröjor, jeanslegging. Fishing Center, båtuthyrningsoch guideservice

Båtredskap: Musto, Sebago, Holebrook, Zaik, Ursuit, œŽŽ>‡yÞÌÛBÃÌ>À“°“°

Banktjänster.

Stor sortering jakt, wÎiœV…vÀˆÌˆ`ȈÛ>À] hundspann m.m.

Pingvinglass. Mjukis, olika smaker, hjortron-, hallon-, jordgubbsmjukis. endast socker och bär. Nyetablerad Team Sportia Outlet butik i Haparanda. Trädgård, blommor

Norrbottens Läns Hemslöjdsförening

130

Olivebar

229

OY Corrotech AB

252

Thermotic AB

268

Paapero

126

Thuydiensilk

205

Painatuskesku

252

Timapuu Oy Marttila

234

Tiura Uistin

283

Hantverk, smycken, kläder.

Vapenskåp, grillar, trästativ, grillkåtor, laser- och plasmakantskärning, svetsning m.m Barnkläder.

272

116

214

Oliver och holländska ostar.

220

282

Nolia AB

Kom till oss och tävla om biljetter något av Nolias kommande event.

Segelresor.

Ölbryggeri.

Muuraus- ja Laattatyö E Lappalainen KY

KM DÄCK Raskas puoli

KM-RRR YHTIÖT154

Napikas

254Pussel, häften för målning med vattenpennor m.m.

Shamaan Design

217

Gräsklippare m.m.

Hantverk etiskt producerade kläder, mattor, väskor, sjalar m.m.

5CVWNKƂ

Närproducerad mat och kött, hot dog, lappländska köttprodukter.

Kiwi Design

K-Maatalous

Byas produkter.

247

Gemensam marknadsföring av turistföretagen i Meri-Lappi.

En av Sveriges största fria möbelhandlare.

227

Presentation av försvarsutbildningsföreningen och reservareunionen, testa, bl.a. eko-vapen.

121

Möbelhuset

KM DÄCKSERVICE

Euro Wagons. Wolksvagen.

Sf-Cliniken Tornio

"vyˆ˜i“œLˆŽ>ÀÌ>‡>««ˆŽ>̈œ˜°

113

Däck för tunga lastbilar, traktorer, hjullastare, för gruvor och industrin.

Pizza tillagad över eld.

262

Kiiruna Talot

Designade kläder för dig.

Björkvril kåsor, knivar, grillpinnar m.m. Design Kalevi Lehtonen.

Scandinavian Journey

40 års yrkeserfaren inom byggbranschen.

Utbildningstjänster.

155

162

Rökt- och lufttorkat kött, korvar, franska ostar, glödkaka m.m

Badrumsmatta utan sömmar

Barnkläder, Handmade in Lapland.

Maistila, Oulu Ölbryggeri.

Turism och marketing.

Hus och stugor.

Lidmans Fiskeredskap

4-hjulingar, båtar.

Kvalitetsplånböcker, skinnväskor, äkta läderbälten,ren- och lammfällar.

Tandläkaremottagning, tandläkar-, munkirurgi- och munhygienisttjänster.

Pohjolan Varmakoti Oy

Lapin Kansa är med dig överallt, hemmet, arbetet, affären, ˆwVŽ>˜“°“°

Hotel Mustaparta, kvalite och lyx i mitten av Torneå.

Plus Terveys Meän Hammas 131

255

285

Fiskedrag, bete, nyheter.

218

Pohjolan Mylly

HK Varma

Nya Suzuki och Isuzu personbilar.

Stor urval däck för personbilar och specialfälg.

Fennia

ˆÃŽi`À>}]wÎiÕÌÀÕÃ̘ˆ˜}°

224

Husfabrik.

151

Petturi Uistin

Herajärvi Car Center

Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia 260

Eego

Övernattning,konferens, restaurang À la carte, sommarterass.

Egendesignade mössor till barn och vuxna.

Köp förköp: www.noliaspringtime.se

252

102 och 203

Keminmaan Lasi Oy 103

Svensktillverkade oljor o krämer, kosttillskott fria från syntet m.m.

Godis.

HeMo Design

Knivar, kokkärl.

Colour Beam Design

Finnsweet

Fritidsbyggnader, grillkåtor,lusthus och bastu. Stora grillkåtor m.m.

Underhållning, besiktningar, luftkonditionering, 4-hjulinställn.m.m.

Casada Finland OY Massage och w̘iÃÃÕÌÀÕÃ̘ˆ˜}°

Haparanda Wood Art Ab

Informationscenter för besökare och utställare.

Bolist i Haparanda 4-hjulingar, vattenjet, cyklar, motorcyklar.

! Slipp köA

Tryckeriet i Rovaniemi och Torneå. Broshyrer,blanketter, kort, tidningar, böcker m.m.

Pajala Turism

Information om Pajala Marknad, 7 - 9 juli 2017.

128

The Dudesons Activity Park 299 Kom och prova nya Duudsons Circus och få ett diplom och pris.

Tillverkar och säljer den egenproducerade innovationen Thermo Float Underwear. Silk produkts, as sleepingbags, travelkimono, travelnightclothes, traveltowels, silkscarfs m.m Tillverkar, säljer och levererar färdigt monterade inhemska grillkåtor, lusthus, bastu och badtunnor. ˆÃŽi`À>}]wÎiÕÌÀÕÃ̘ˆ˜}“°“°


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRMMer info på: www.noliaspringtime.se

T:mi Marja-Leena Niva

153

TornioHaparanda

107

Tornion Panimo

161

Trendrehab

206

Aloe Vera produkter och välstånd.

Produkter för egenvård, massagekudde,fotmassör, Ìi˜Ã“>Έ˜]w̘iÃë>Ìi°

United Trading of Sweden Väskor, skinnvaror, handskar och plånböcker.

298

Wellness at Home

281

Wellstar

101

Westerbottens Bryggeri,

166

Testa era hundar med på björn eller älg med hjälp våra permobil.

Spabad och tillbehör, Svenska Badrumsinredningar.

Ölbryggeri.

Young Living Essential Oils 100

VillaFeeling Tmi

239

Zyto Compass

Feeling-gårdsbyggnader byts till sommarkök, utebastu,gäststuga, färdigmonterade enheter.

Virvatuli-Valaisimet

Belysningsaffär i Torneå och Kemi.

104

112

WISTI. SE

244

Störst i Norr med PVCfönster, altan-, balkongoch skjutdörrar, inglasningar, garageportar m.m

Eteriska oljor, kroppsmätning med Zyto Compass-program

Zyto Compass mäter 76 funktioner i kroppen.

Visit Umeå turiscenter Kulturstaden, nöjesstaden och shoppingstaden Umeå presenterar sig.

117

Utbildningar Luleå

225

Bilar, märke Subaru

Tjänster inom turism och näringsliv. Trädgårdsrådgivning. Ölbryggeri.

Wetteri Oy

100

Åsbergets Gårdsmejeri

230

Åt & Fram

246

Öljymaailma

100

Vi tillverkar ostar med stor passion och mycket kunskap.

Impregneringsspray till alla textilier, läder och mocca. Tvättmedel – Fosfatfritt mm.

Vi visar eteriska oljor-livets eliksir-för varje människans glädje och välstånd.

LÄS OM ALLA UTSTÄLLARE PÅ www.noliaspringtime.se

Områdeskarta Magasinet

Mässhallen

T Entré Uppsamlingsplats

P P T

Provkörningsområde

Racingbåt

Ponnyridning

Ölbryggerier + servering

WC

Hundtest på älg & björn

Scen

Handikapp-WC

Båttaxi

Demo av elcyklar

Matservering

Aktivitetsland för stora och små

Skötbord

Ansiktsmålning & ballongknytning
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

MÄSSa uteområdet Köp förköp på www.noliaspringtime.se

JAKt & FRITID

MÄSSA UTEOMRÅDET FREDAG-LÖRDAG-SÖNDAG 9-10-11 JUNI Kl 10-17 fre lör Kl 10-16 sön ­w˜ÃŽ̈`® www.noliaspringtime.se

Brett utbud för den jakt- och fiskeintresserade Flytunderkläder varvas med fiskespön och allt jägaren kan tänkas behöva på fritid- och vildmarksområdet. En av utställarna är Thermotic, som uppfunnit flytunderkläder för alla behov. – Det unika är att flytunderkläderna är under andra kläder, så det går att välja precis vad man ska ha på sig över, säger Ola Eklund, vd. Om du ser en person flyta runt i älven vid utställningsområdet kan det mycket väl vara en del av Thermotics demonstration, så dubbelkolla innan du larmar räddningstjänsten! Företaget har utvecklat en rad unika produkter i ett material som ger värme och flytkraft, bland annat i form av långkalsonger och västar. – Vi kommer att ha ett 20 kvadratmeter stort tält precis vid båtrampen och går ner i älven ungefär varannan timme för att provflyta. Det är ganska kallt i älvvattnet,

men det är ytterligare en fördel med de här plaggen att de ger väldigt bra värme. Och har man väl blivit blöt torkar de på bara några sekunder, säger Ola Eklund, vd för Thermotic. Ett annat företag med stor utställning är Fritid och vildmarksliv i Piteå. – Vi kommer att fokusera på jaktrelaterade produkter och ha mycket tillbehör, bland annat optik som kikarsikten och handkikare. Sen ska vi även visa upp hur vår skjutbiograf ser ut. Förhopp-

ningen är att locka en del nya kunder till vår jättefina butik och stora e-handel, säger Seved Wiklund, ägare och vd.

Jakt och fritid För den jakt- och friluftsintresserade. Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

Han utlovar också mässerbjudanden på en del produkter. – Men vi lägger egentligen krutet på att visa vad vi har i butiken och på nätet. Vi har redan kunder från Sverige och Finland som beställer och tror att vi kan träffa många nya på Nolia Springtime, säger han.

Fritid och vildmarksliv i Piteå kommer till Nolia Springtime. VD Seved Wiklund ser fram emot att träffa nya kunder på mässan.


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRMwww.fripro.se

Thermounderkläder

Quickripp jakt & Č´VNHNQLY650:-

4XLFNVKRRWHU+XQWLQJ YDSHQUHP 595:-

MESSU EXTRA TARJOUS!

Pyyhinsulat

-35%

7 Teemme huollot messuilla paikanpäällä.

00

39

Tarjous voimassa vain messujen ajan!

Kilpailuja huoltotarjouskyselyn ottaneille!

Tervetuloa tutustumaan osastoomme!

• (3 millimeter) som värmer, andas och är extremt smidiga. • Du väljer själv vilka skalplagg du tar utanpü utifrün aktivitet. • Multifunktionsplaggen passar utmärkt i büten, vattenskoter, jaktpasset. • Finns i münga olika modeller som väst, trÜja, byxa och overall. Vikt väst 190 gram.

Läs mer pü www.oatunderwear.se

JMK-Service

ShopOnLine www.thermotic.se/webshop

Puh. 044-250 4471

Vi ďŹ nns naturligtvis pĂĽ NOLIA Springtime!

Häklinkatu 2, 95420 Tornio MPNVHUYLFH#DXWRðWðDUN7

Billigare boende med Bosch UPP TILL

80%

MINSKAD UPPVĂ„RMINGSKOSTNAD

Bergvärme FĂśr de esta villaägare är uppvärmningen en stor kostnad. Men det är ocksĂĽ en av det fĂĽ poster som verkligen gĂĽr att pĂĽverka. En värmepump frĂĽn Bosch kan t.ex minska uppvärmningskostnaden upp till 80%. Det innebär lägre kostnader varje mĂĽnad även om du lĂĽnar till hela investeringen. Det ďŹ nns Bosch värmepumpar fĂśr alla hustyper. Du fĂĽr en pĂĽlitlig lĂśsning med upp till 6 ĂĽrs garanti och branschens mest välkända varumärke. Ett tryggt val helt enkelt! www.bosch-climate.se

Skomakargatan 1 (gamla ABF-huset), Haparanda | 0922-108 08 www.gransror.se • info@gransror.se | Mündag- fredag: 10.00-15.00
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

SCEN Magasinet Köp förköp på www.noliaspringtime.se

FÖRELÄSNING med Jim Björni FREDAG 9 JUNI Kl 12.00 -12.30 Kl. 15.00-15.30 ­w˜ÃŽ̈`® www.noliaspringtime.se

Strömsösnickare sprider kunskap och glädje på Nolia Springtime

Föreläsning Jim Björni Jim Björni från det populära tv-programmet Strömsö kommer till Nolia Springtime.

Till Nolia Springtime kommer Jim Björni från det populära tv-programmet Strömsö för att sprida sin glädje kring snickrande och bevarande av material och metoder. – Jag kommer för att ge inspiration inför sommaren, berättar hur vi gör tv-programmet och visa hur man renoverar gamla fönster, säger han. Det är många tv-tittare som smittats av den enorma snickarglädje som Jim Björni bjuder på i tv-programmet Strömsö. Han bor i Kristinestad och tycker att det är en inspirerande miljö med många välbevarade områden. – Jag är möbelsnickare i grunden. Visst handlar snickrandet mycket om att göra bra tv, men inom mitt område måste man vara insatt i sin egen bransch. Snickrandet är ju en del av mitt liv. Han började medverka

i tv-programmet 2004 och har genom åren fått mycket respons. – Det handlar både om slöjd och snickarbiten. Jag försöker vara lite undervisande, något som gör att många vill ha tips, bland annat om vilka verktyg de ska köpa. Snickrar och bygger man hela tiden kan det ju vara bra att veta vad som händer när man köper lite för billigt beroende på vad man ska tillverka, säger han. Jim Björni har via sociala medier fått upp ögonen

Jim Björni Jim Björni visar traditionell fönsterrenovering, berättar om programmet Strömsö och avslöjar sommarens byggtips? Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

för hur stort slöjdandet och snickrandet är. – Via sociala medier går det att se att många slöjdar och har egna grupper, ja till och med egna Youtubekanaler. Många är mycket insatta och kan massor om till exempel ytbehandlig. Under sitt besök på Nolia Springtime kommer han att berätta om hur tv-programmet Strömsö görs, ge inspiration via saker han snickrat i programmet och visa hela processen för hur man renoverar gamla fönster. Just

bevarandet är något han verkligen tycker är viktigt. – Det är ju inte samma trä i nya som i gamla fönster och det är ofta värt att bevara. Om inte annat för att bevara husets känsla. Nya, så kallat underhållsfria fönster, är nog bra men de gör att huset tappar sin själ och profil genom att de ofta är lite insjunkna och profillösa. Jag är nog gammelhusentusiast, men jag är inte museal, säger Jim Björni. Han tycker att det ska bli spännande att komma upp

till Torneå och Nolia Springtime. – Det är extra spännande eftersom mässan blir en kombination av Sverige och Finland. Man kanske knappt vet om man är i Finland eller Sverige. Det är mycket skojigt att det finns intresse så långt norrut för Strömsö, även om jag inte vet hur igenkänd jag är, säger Jim Björni som nog inte behöver var orolig för att inte bli igenkänd.

Tröttnat på dina gamla köksluckor? Många blir förvånade hur mycket det går att göra och samtidigt DGJÁNNCFGDGƂPVNKICMÒMUUVQOOCTPCMed Härjedalsmetoden® får du ett nytt kök med OÁVVDGUVÀNNFCNWEMQTochOQFGTPC NÁFU[UVGOmonterat och klart på bara en dag! Besök vår MÒMUXKUPKPIRÁ0QNKC5RTKPIVKOG där vi kan berätta mer eller ring oss direkt för att DQMCGVVITCVKUJGODGUÒM.

Ring och boka en ti d! 0910-891 01

härjedalskök.se


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

Scen MagasinetSlipp köA

!

Köp förköp på www.noliaspringtime.se

Ätbara växter i mängder när Blomqvists plantskola gästar Springtime

SCEN MAGASINET Föreläsning Leif Blomqvist

”Mirakelbäret” Blåbärstry, nya korsningar av Havtorn och extremt vinterhärdiga körsbär från Ryssland - det är en bara en liten del av sortimentet som Blomqvists plantskola tar med sig till Nolia Springtime. Och allt är mycket lämpat att odla på våra breddgrader. Leif Blomqvist kommer att dela med sig av sina mångåriga kunskaper av odling i nordliga klimat under Nolia Springtime. Han föreläser på svenska och finska både på fredag och söndag. Men utöver det har han också med sig massor av intressanta sorter. En av dessa är blåbärstry, eller honungsbär som den också kallas. Bäret är extremt antioxidantrikt, blommar tidigt och ger skörd under sommaren. Dessutom klarar många sorter temperaturer ner

till minus 46 grader. Leif Blomqvist berättar också att de nya sorter som finns nu smakar mycket gott. – Det påminner mycket om ett blåbär, men med en lite rejälare smak och en udd av syrlighet. De nya varianter som kommit nu har inte heller längre den bittra eftersmak som kunde finnas förut. Dessutom går det att lagra länge som färskt bär, upp till två veckor i kyla. Det är inte för inte som vissa kallar det för ett mirakelbär. Bäret ökar också kraftigt i

popularitet bland kommersiella odlare. – En annan intressant bärbuske vi har med oss är en ny korsning av havtorn, där mammasorten heter Eva och pappasorten Otto. Den ena kommer från Torneå och Haparanda skärgård och den andra från ryska odlade sorter. Den klarar våra temperaturer och har mindre taggar och större bär. Mycket har hänt med trädgårdsodlingen i norra Sverige, berättar Leif

FREDAG 9 JUNI £Î°Î䇣{°ää­«Fw˜ÃŽ>® °£{°ä䇣{°Îä­«FÃÛi˜ÃŽ>® ­w˜ÃŽ̈`® Ûi˜ߘ`>}Ãi«Àœ}À>““iÌ\ www.noliaspringtime.se

Trädgård och odling Bärnyheter, odling och trådgårdstips Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

Leif Blomqvist kommer att dela med sig av sina mångåriga kunskaper av odling i nordliga klimat under Nolia Springtime.

Blomqvist. När han startade plantskolan fanns många ryska sorter av äppelträd att köpa på nordliga breddgrader i Finland, men i Sverige ansågs äppelodling vara snudd på omöjlig, till och med vid Västerbottenskusten. Nu odlas äpplen uppe i Tornedalen, tack vare vinterhärdiga sorter. Och när det gäller bär är Leif Blomqvist tydlig: – Vi har världens bästa förutsättningar för bärodling. Vi får mycket sötare och mer aromatiska bär tack

vare våra ljusförhållanden och långsamma mognad. Dessutom är behoven av bekämpningsmedel mycket små. Hans L. Olofsson

trädgård

VÄLKOMMEN TILL NOLIA SPRINGTIME! Vi finns i monter 271

Skruvdragare från Milwaukee Vi har gräsklippare från Stiga!

Vi har motorsågar för hem och fritid, skogsbruk och mycket mer!

ter 271 n o m r å v ll ti n e m m o lk Vä nden! a d ju rb e s s ä m a ik n u r fö

Öppettider i butiken: Måndag - Fredag: 07:00 - 18:00 • Lördag: 09:00 - 14:00 • Söndag: Stängt Kontakt: Tel: 0922-100 01 • Fax: 0922-100 00 • E-post: haparanda@elon.se • Adress: Norrmalmsvägen 10, 953 34 HAPARANDA

Skruvdragare från Hitachi
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

SceN MÄSSHALLEN Köp förköp på www.noliaspringtime.se

MÄSSHALL SCEN Modeshow FREDAG-LÖRDAG-SÖNDAG 9-10-11 JUNI Fre kl 13.00-13.30 Lör kl 12.45-13.15 Sön kl 12.00-13.00 och 14.00-15.00 ­w˜ÃŽ̈`® www.noliaspringtime.se

Niko Tiuraniemi, Lapplands egen hårprofet, tar plats på scen under Nolia Springtime och agerar konferencier för en gnistrande hår- och modeshow.

Mode La Perle är ett av företagen som visar upp kläder.

Hårshow med inslag av fantasy utlovas på Nolia Springtime.

Sommarens mode, makeover och inspiration På fredagen hålls en modevisning för den mognare kvinnan och på lördagen lyser Nolia Springtime upp av ännu en håroch modeshow. Denna gång med Finone och La Perle. Modehelgen på Nolia Springtime inleds i med ett antal företag som visar upp kläder från egen tillverkning. – Det är ganska klassiska plagg som håller över en längre tid. Vi vänder oss lite mer mot den mognare kvinnan och alla har väldigt hög kvalitet på materialtänket. Två av de deltagande företagen har varit i branschen i över 30 år, säger Eva Harnevik, Color Beam Design i Luleå. Eva Harnevik jobbar själv

mest med tunnt linnetyg och funktionsmaterialet Goretex till visningen på Nolia Springtime. Men det blir även plagg i läder och ull på scenen. På lördagen och söndagen tar Niko Tiuraniemi, dubbad till Lapplands egen hårprofet, plats på scen som konferencier för en gnistrande hår- och modeshow med Finone och La Perle. Det blir klippning, färgning och styling med olika

Modevisning, make-over, hårshow Sommarens mode, trender och frisyrer. Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

tekniker, paketerat som en tio minuters makeover. – Det kommer att bli klassiskt, men även trendigt med inslag av fantasy, säger Niko Tiuraniemi på Finone. På söndagen ska den bästa makeovern koras, och vinnaren får produkter, makeovern samt kläder från La Perle. Under helgen finns också den finska eliten inom frisörsyrket på plats, med Noora Toiviainen från Helsingfors, Auli Erkkilä från

finska Lappland och klippexperten Mikko Anttila. På scen utlovar Niko Tiuraniemi också musikunderhållning i form av finska musikproducenten Dten. – Det blir galet men trevligt, det är vårt motto, säger Niko Tiuraniemi. La Perle, som är en butik specialiserad inom dam- och herrmode, kommer att visa upp vårens trender. – Vi älskar historien bakom kläderna och vill gärna förmedla den vidare genom

vår service till kunderna. Vi letar efter nya ideér, upplevelser och inspiration från hela världen, så att vi får nya influenser hit till norr, säger Mervi Salmi på La Perle. – I vårens mode ser vi krås, volanger, pastellfärg och jeansshorts med franskant, men även klassiskt stilrena linjer. Denna sommar får man även leka fritt med färg, form och material, säger Mervi Salmi.


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRMTORNIO TEX JÄTTELIKA VARUHUS PÅ 13 500 KVM HAR ÖPPET DAGLIGEN! I VÅRT SORTIMENT FINNER DU 200 000 OLIKA ARTIKLAR!

OMKRUKOR! STOR LOKAL FYLLD MED BL

Finns i olika storlekar, färger, olika material och till olika användingsområden!

KUKKAKARTANO PUUTARHAKESKUS

5 SÄCKAR!

1595

ENORMT SORTIMENT AV SNITTBLOMMOR UTBUDET VÄXER DAGLIGEN!

€

BIOLAN SVARTMYLLA 45L

TEX ERBJUDER BRETT UTBUD AV HÖGKVALITÉTS KLÄDER FÖR KVINNOR FRÅN MÄRKET BRANDTEX! JEANS DAM BRANDTEX, 3 OLIKA MODELLER

FRILUFTSKLÄDER AV HÖG KVALITE!

SOMMARSKOR FÖR VUXNA! FLERA OLIKA MODELLER!

3995 2995 1995 €

€

€

OM DU HANDLAR MED KRONOR FÅR DU ALLTID VÄXELN I KRONOR!

2 PAR!

25

TEX TORNEÃ…

6

95

00 €

SANDALER I PLAST, VUXENSTORLEKAR.

EVA SANDALER, STORLEKAR 36-41. ETT PAR 14,95 €

Ny stor avdelning med fisketillbehör! 400 kvm enbart för fiske!

OBS! PÃ…FYLLNING ENDAST FINSKA FLASKOR!

1950 €

€

1995 €

GASOL 11 KG PÅFYLLNING BELCO HELSYNTETISK MOTOROLJA 5W-40 5 L Kampanjpris t.om. 4/6. Tornio vard. 8-21, lör 8-20, sön 10-20 Kemi vard. 8-21, lör 8-19 sön 11-19

TEOLLISUUSKATU 5, 95420 TORNEÃ…, FINLAND
2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

AkTIVITET på vattnet

Köp förköp på www.noliaspringtime.se

Båtuppvisning: Sami Seliö Finske Sami Seliö tillhör världseliten och besöker Nolia Springtime med sin tvåsitsiga F1-båt.

Vansinnig fart när världsmästaren kommer till Nolia Springtime

AKTIVITET VID VATTNET F1-båtuppvisning. FREDAG-LÖRDAG-SÖNDAG 9-10-11 JUNI Mer info på www.noliaspringtime.se

Med acceleration som får supersportbilar att blekna och G-krafter som motsvarar stridsflygplan är motorbåtracingens Formel 1 något av det häftigaste som finns i motorsportväg. Finske Sami Seliö tillhör världseliten och besöker Nolia Springtime med sin tvåsitsiga F1-båt, och han hyllar förutsättningarna som finns på Toranda World. – Det är ett helt fantastiskt ställe att rejsa båtar, säger han. Sami Seliö är mitt uppe i förberedelserna för säsongsstarten i motorbåtsracingens toppliga – Formel 1 – när vi når honom för en pratstund. Det gäller att ingenting lämnas åt slumpen om Sami ska lyckas med sitt mål: att bli världsmästare för tredje

gången i ordningen. – För varje år som går hårdnar toppstriden. När jag började var det egentligen bara en liten grupp som verkligen kunde slåss om titeln, nu är det fler än tio som har det som krävs för att kunna vara med i kampen, säger han. Det gäller också att vara på topp i varje race. Säsongen består av sju tävlingar, så att missa poäng i en enda kan innebära att mästartiteln går förlorad. – Samtidigt är det utmaningen som gör att det är intressant och som håller

uppe motivationen. Det är också unikt på så sätt att två varv aldrig är varandra lika. Om man jämför med Formel 1 för bilar är deras förutsättningar på banan mycket mer konstanta. Vi måste ta hänsyn till vinden, strömmarna, vågor som båten skapar och massor av annat, berättar Sami. Att han nu kommer till Nolia Springtime har sin bakgrund i en inbjudan och ett besök på Toranda World under 2016. – Jag visste ju var Torneå låg, men aldrig att det fanns

F1-båtuppvisning Passa på att träffa Sami Seliö och se F1-racingbåten. Varför inte prova på att åka? Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

en sådan här anläggning där, och att det faktiskt finns så mycket folk i närheten. Dessutom är anläggningen helt makalös. Allt är förberett för att kunna köra race där. I vanliga fall krävs det mycket anpassningar, men på Toranda World är det förberett. Dessutom är det spännande med strömmen från älven och närheten till Sverige, säger Sami Seliö. Anläggningen och området är till och med så bra att Sami tror att Torneå kan bli värd för F1-tävlingar i framtiden. – Tänk vilka möjligheter

att visa upp norra Finland och norra Sverige. Tävlingarna har 600 miljoner tv-tittare från hela världen, säger han. Sami Seliö gästar mässan på fredagen. Lördag och söndag är det F1-föraren Filip Roms som står för uppvisningarna. Vinn åktur med Sami fredag 9 juni! Besökare på Nolia Springtime kan vara med och tävla och vinna en åktur med Sami under Nolia Springtime. Utlottning sker på plats.


2SPME7TVMRKXMQI8SVRMSNYRM

Scen MagasinetSlipp köA

!

Köp förköp på www.noliaspringtime.se

Musiker och snackare bjuder upp till Tornedalska toner MAGASINET Musik och historier

”Det kan bli all möjlig musik”. Så sammanfattar musikern Hans Notsten spelningarna på Nolia Springtime. För de allra flesta är han mest känd som förgrundsfigur i Raj-Raj Band. – Men det blir i princip ingenting från den repertoaren, säger han, lite småkryptiskt. Med sig på scen har Hans Notsten visserligen Raj-Raj-kollegan Rolf Digervall och kanske även bandets basist. Men någon Raj-Raj-konsert i miniatyr ska besökarna inte vänta sig. – Skriv inte för mycket om Raj-Raj eftersom vi inte kommer att spela den musiken. Det blir i stället annan tornedalsk musik och kanske något på svenska. Men eftersom vi kommer från den tornedalska berättar-

traditionen kommer det också bli mycket snack på meänkieli, säger Hans Notsten. Instrumenten som finns att tillgå på scen är dragspel, mandolin och bas. – Besökarna får själva försöka räkna ut vilken musik det blir utifrån det, säger Hans Notsten.

”snackare”: Bengt Niska. Spelar han något instrument? – Nej. Möjligen järnspett då. Och det blir katastrof om han ska sjunga, så för hans del är det bara snack som gäller, säger Hans Notsten och skrattar. Hans L. Olofsson

LÖRDAG-SÖNDAG 10-11 JUNI Kl Kl 12.00-12.30 och kl 16.00 -16.30 lör Kl 13.30-14.30 sön ­w˜ÃŽ̈`® www.noliaspringtime.se

Musik och historier historier och anekdoter från både förr och nu, på både svenska och finska.

Pojkarna och Bengt, det vill säga Rolf Digervall, Bengt Niska och Hans Notsten, bjuder på underhållning under Nolia Springtime.

Läs hela programmet på www.noliaspringtime.se

Av allt att döma kommer konstellationen också att få sällskap på scen av en annan

Musik

VI VISAR ÅRETS

UTEMÖBLER

www.mobelhuset.nu Se fler erbjudanden & det övrigt sortimentet.

SKINNMÖBLER

#mobelhusetskinnmobler

LULEÅ STORHEDEN: Mån-fre 10-18 • Lördag 10-16 • Söndag 12-16 Gällivare 0970-128 00 | Kiruna 0980-151 70 | Luleå 0920-25 04 60 | OUTLET Piteå Norrfjärden 0911-20 00 20


TORNIO/HAPARANDA 9-11 juni 2017

r a m m o s h c o r å v r ö f a s s ä m e Nordens hetast  % / 31  # . 6 %  $ c . 0  ! j  ' %  e Nolia Springtim

Se hemsidan —13#% &,$3!03%—&

ÖPPETTIDER (FINSK TID)

Fredag 9 juni | Lördag 10 juni kl. 10.00-17.00 Söndag 11 juni kl. 10.00-16.00

ENTRÉPRISER

Vuxen 110 kr. Ungdom 13-17 år 40 kr Barn 7-12 år i målsmans sällskap 20 kr Barn 0-6 år gratis

TORAND TORANDA TORA NDA A WORLD Näätsaarentie 241 Tornio

Hitta hit

«31/%00%$"c,%$'(,j—13#&,$3!03%—&%

Nolia Springtime Mässtidning SV  

Nolia Springtime, Nordens hetaste mässa för vår och sommar.