Nolias Mässguide

Page 10

6

Montern

En checklista •

Monterstorlek inkl. förråd och ev. personalutrymme

Sponsorskap

Ordna ett event som stärker ert budskap

Tilltala alla sinnen, gör intryck!

Färdigt koncept eller beställa nytt?

Annonsering och marknadsföring

Media på plats

Vilka aktiviteter ska genomföras i montern?

Personalbehov

Vilka pressreleaser ska ut, branschmedia, kontaktuppgifter?

Personalschema

Utse talare, förbered material.