Page 1

ä j e k k Vin .7 s n a -kisa Muita Oulujärven ottipaikkavinkkejä sivulla 16

XXX-FISHING CLUB JÄRJESTÄÄ:

Oulujärven Kuhakunkku VETOUISTELUKILPAILUN

Oulujärven Kuhakunkku 2006, vetouistelukilpailu järjestetään 29.7.2006 Paltamossa. Kilpailukeskuksena toimii Paltamon Sydämen satama, Metelinniemessä. Palkintoina on Hondaa ja Tohatsua, isoa ja pientä, grillikatosta ja lahjakorttia mm.:

Nappaa kuha ja voita

HONDA BF 40, lue sivulta 7 lisää...

not n i k pal s. 7 t a Upe sää i l Lue

!

2 0 0 6

Lue lisää: www.oulujarvi.info
O ulujärvi

fishing

1/2006

Pääkirjoitus Vuosi on jälleen vierähtänyt ja uusi ka-

Urheilukalastajan näkökulmasta eräs huo-

lastuskausi on jälleen alkamassa. Tätä

lenaihe Oulujärvellä on suhteet verkkoka-

kalastuskautta ajatellen olemme jälleen

lastajiin. Tämä iänikuinen keskustelunaihe

julkaisseet uuden Oulujärvi Fishing leh-

kuitenkin huolestuttaa yhdistystämme,

den, joka on sarjassaan toinen. Lehden

koska haluamme olla sulassa sovussa

historia on kirjoitushetkellä huomattavasti

kaikkien järven käyttäjien kanssa. Verkko-

värikkäämpi, mitä se oli vuosi sitten, kun

jen heikko merkintätapa järvellä aiheuttaa

eräästä pienestä ideasta lehti sai alkun-

liian usein uistelijan ja verkkopyydyksen

sa. Kuitenkin jälleen kerran on kova

kohtaamisen, koska pyydykset ovat

puurtaminen palkittu ja lehti on saatu

huonosti merkittyjä ja lopputuloksena

tehtyä ja kalamiesten luettavissa.

on ei kumpaakaan osapuolta tyydyttävä tilanne: ”Siimat poikki ja verkko riekaleina”.

Oulujärvi urheilukalastajan näkökulmas-

Toivomme hartaasti, että verkkokalastajat

ta on nostanut päätään jälleen kerran.

ymmärtäisivät lukea säädökset, miten ver-

Saimme kuulla iloisia uutisia uusista ala-

kot merkitään ja kiinnitetään, jos näin on,

mitoista, jotka astuvat voimaan piakkoin.

niin syy on aina urheilukalastajan, mikäli

Tämä mahdollistaa urheilukalastajalle

haavereita sattuu.

suurempia saaliita, ei määrällisesti, mutta toivon mukaan koko kasvaa. Kalakerhomme kannattaisi esimerkiksi taimenen ja järvilohen alamitan nostamis-

Kerhomme on avannut uudet ja kauniit internet -sivut osoitteessa www.

ta minimissään 55 cm ja kuhan aina 50 cm asti, mutta kainuulainen ajatus-

fishingclub.fi. Sivuilla on saalispäiväkirja, johon myös sinäkin voit käydä jättä-

maailma ja toimielimet eivät siihen pysty.

mässä saalisilmoituksesi vaikkapa kännykkää käyttäen, käy tutustumassa.

Kuten vuosi sitten jo huomattiin, että Oulujärvelle tullaan pitkienkin matkojen

Tulevana kesänä kamppaillaan toista kertaa Oulujärven kuhakunkun tittelistä

päästä tavoittelemaan saaliskaloja. Edelleen yhdistyksemme toivoo, että

vetouistelussa. Kilpailun pääpaikkana on jälleen Paltamo ja kilpailualueena

tämä tulisi enemmän huomattua järven ympärillä asuvien ihmisten keskuu-

Paltaselkä. Tänä vuonna SUURIN yhteistyökumppanimme Otto Brand -yhtiöt

dessa. Näinä suurina YT neuvotteluiden aikoina järvi antaa mahdollisuuksia

on mahdollistanut todella huiman palkinnon yli 6000 g:n kuhalle, Honda BF

joko pieniin tai suuriin ansioihin, kun vain osaa katsoa asiaa oikealta kantilta.

40 -perämoottorin. Lisäksi kilpailun on mahdollistaneet useat yhtä tärkeät

Yhdistyksemme haluaakin heittää pallon alueellisille jakokunnille ja kunnil-

yhteistyökumppanit, joille haluamme sanoa suurkiitokset. Ilman Teitä kilpailua

le, jotka ovat päättämässä järvellä olevista taukopaikoista. Metsähallitus

ei voitaisi järjestää tässä mittakaavassa, KIITOS! Toivotamme kaikille Oulujärvi

on mallikelpoisesti rakentanut kattavan tauko- ja yöpymispaikkaverkoston

Fishing -lehden lukijoille

Niskanselälle, mutta Ärjän- ja Paltaselältä ne puuttuvat miltei kokonaan. Tähän kannattaisi kiinnittää huomiota. Paltamoon on tulossa erään yrityksen

TODELLA KIREITÄ SIIMOJA!

toimesta Oulujärvi Leaderin rahoittamana taukopaikka riuttasaareen, mutta

”pojat”

tämä ei kata sitä kokonaistarvetta.

xxx-Fishing Club Paltamo Ry

Oulujärvi fishing 1/2006 Julkaisija: XXX-Fishing Club Paltamo ry Päätoimittaja: Kyösti Karjalainen, p. 044 0966 666 Lehden ulkoasu ja taitto: Jukka Laukkanen, p. 040 590 7879 / Mainonnansuunnittelu Laukkanen Oy, p. (08) 872 460, www.laukkanen.cc Toimituksen osoite: XXX-Fishing Club, Jokirannantie, 88300 Paltamo Sähköposti: info@xxx-fishingclub.com Kotisivut: www.xxx-fishingclub.com, www.oulujarvi.info Valokuvat: XXX-Fishing Club ja kirjoittajat Paino: Kainuun Sanomat Painos: 4.000 kappaletta.


f i s h i n g

1 / 2 0 0 6

www.finwood.fi

Aidosti pyöröhirrestä

Koirankopista kesämökkiin, kaikki pyöröhirrestä. Tilaa esitteemme tai tutustu netissä mallistoomme.

Kajaanintie 29 A, 88300 Paltamo Puhelin (08) 636 600, Faksi (08) 636 620 www.finwood.fiwww.laukkanen.cc

O u l u j ä r v i
O ulujärvi

Fishing

1/2005

Vaapun tekijät! Teitpä sitten 50 tai 5000 vaappua vuodessa niin Nokialta pesee! Valikoimissa nyt - 3 satulalappua, tulossa 30 mm:n - 5 kielilappua - 2 syvännelappua - 10 porraslappua joista puolet pyöreällä etulaipalla.

Lohimiehet huom!

- 1 iso tasainen perälevy Tulossa kesän ’06 aikana 30 mm satulan lisäksi pyöreä, suora levy useina eri kokoina. Uutta on kehitteillä ja ideoita otetaan vastaan. Soita, pyydä esite ja mallisarja

Tmi TRUUTTI Nokia Sakari Lehtonen p. 0400 914 274

���������������������������������������� ���������������� ��������������� ����������������������������� ��������������������������������

������

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������


O u l u j 채 r v i

f i s h i n g

1 / 2 0 0 6


O ulujärvi

fishing

1/2006

Juhannuskaloja

JUHANNUS Tauti jatkoi kulkuaan ja juhannusaattona oli Pilikku myös kovassa vedossa. Yöllä, peräkkäisillä laskuilla tuli Vetsikkokoskesta 11 ja 5 kg:n kalat. Olin silloin joella yksin, ei ollut rantamiehiä ja eikä muita soutajia. Äkkiä sitä kyllä saapi porukkaa paikalle pienellä tekstiviestillä, ilman puhetta. Ja taisipa nämä innokkaat rantamiehet Markuksen johdolla lähteä koskelta muutamaa kalatapahtumaa rikkaampina aamulla. Pilikkuja piti tekaista jo usealle kalakaverille ja reseptiä kertoa vieläkin useammalle. Perhoa likosi joessa siellä sun täällä. Kalatapahtumia alkoi myös tulla sieltä ja täältä. Sillä saapi, millä pyytää. Tosin Pilikun puolustukseksi voisi kyllä sanoa että mitenkä ne lohet

pilikku

Tenon perhoja

Kirjoittaja Jouni Lukkari

-kuumetta Vetsikossa

Tauti alkoi oireilla Tenolla Vetsikkokoskessa

tuhnukeli. Satoi tihkua. Ilma oli yllättävän

juhannusviikolla kesällä 2005. Perättäisillä

pimeä ja se haisi lohelle. Noin 150 metriä

laskuilla soutaen tuli kolme kalatapahtumaa

ennen sähkölinjaa se TAPAHTUI. Vapa taipui,

kyseiseen kamppeeseen (se oli silloin vielä

nopea reagointi, vastanykäisyt airoilla, muita

nimetön). Noin kuuden kilon kalan väsytys

vapoja pois. Tällainenhan se on se resepti,

ja karkuutus näistä keskimmäisenä ja pari

jolla mennään, kun kala ottaa.

kunnon nykyä. Tästäpä alkoi tauti levitä. Seuraavana

osaakin valita sen sieltä muiden vieheiden joukosta, välistä tai laidalta. su piti tehdä, joessa oli jo airo ja puolikas mennyt seuraavana. Vetäisin koneen käyntiin

Kesä 2005 oli Tenolla Pilikun kesä Kalatapahtumia ja saatuja kaloja tuli Pilikulla

ja ajoin siihen alemman Lohisaaren rantaan.

kesällä 2005 ylivoimaisesti eniten. Pisteenä i:

Väsytys jatkui rannalta. Meni viisi minuuttia ja

n päälle oli kesän toisella reissulla elokuus-

menipä vielä toiset viisi minuuttia, mutta lohi

sa 10,2 kg:n lohi. Hieman jo tummunut

ei tullut viittä metriä lähemmäksi rantaa. Alkoi

asentokala otti lohisuvannosta kuparikierteellä

turhauttamaan. Omat persaukset joelle päin,

tehtyyn Pilikkuun. Myös poikani Juuson teke-

vapa olkapäätä vasten ja kävelyä katajikkoon.

mä Pilikku oli meillä, isä Nilssin kanssa oikea

Katse taakse, lohi lötkötteli kivikolla, YES.

luottokampe silloin elokuussa. Viisi kalaa oli

Nostokoukun jämä oli lohella vielä selkäevän

perhon saldo.

nostokoukku, ukko kai sinne olisi varmaan jo

alla. Lohi oli kyllä tosi hyvin kiinni, perho oli

Suosittelen Pilikkua, kun ilma on pilvessä.

syvällä suussa ja uskallanpa väittää että

Vesisateella se on jo varma, kun sitoo kimalle

tämän kalan kanssa olisi voinut herkutella

sarvet. Myös sumulla sinisillä sarvilla on

väsytystapahtumaa. Puntarointi osoitti lohelle

pyytävä peli parhaasta päästä. Asentokaloille

tarkaksi painoksi 11,6 kg.

kannattaa tarjoilla kuparikierteellä.

Airoa ei löytynyt, elikkä tuli menetyksiäkin lohelle. No eiku Vetsikosta vara-airo peliin ja

Kierteestä sen verran, että tiheäkierre kiihottaa tinttejä ja harvakierre lohia!

homma jatkui. Pari tinttiä tuli vielä kyytipojaksi

päivänä oli kalakaverini vonkaamassa resep-

AIRO PUUTTUU Huomasin siinä, kun otin ensimmäisen tyhjän

tiä, aikoi lähteä yöllä joelle soutamaan. Oli

pois, että veneestä puuttuu toinen airo. Airo

muuten kerrottavaa sit aamulla, yli kympin

näkyi menevän siinä veneen alapuolella

lohi veneessä ja useita tapahtumia kyseiseen

noin 20 metrin päässä. Oli ilmeisesti tullut

perhoon oli yön ja aamun saldo Jukkiksella.

semmoinen ”lievä” koordinaatiohäiriö siinä

Itse tuli huilattua tämä kyseinen vuorokausi

H-hetkellä. Niin siinä oltiin yhdellä airolla

ja kerättyä voimia tuleviin koitoksiin. Tekaisin-

telkkuamassa jokea alas lohiluokan kalan

pa siinä pari kimallesarvista, vähän niin kuin

kanssa. Loput tyhjät pois, ja alkoi väsytysses-

varalle tulevan yön koitoksiin.

sio. Kala teki muutamia syöksyjä ylävirtaan.

Vyö

Noin viiden minuutin päästä alkoi osoittaa

Runko

Pilikulla sille yölle.

Terveisin Jouni Lukkari

Pää

Musta

Koukku

4 kaksihaarainen tai 6-8 kolmihaarainen

Perä

Keltainen silkki

Pyrstö

Crest

Riikinkukko

Fluori vihreä silkki 1/6 osaa, pinkki silkki 2/6 osaa, musta silkki 1/2 osaa

Hopea, mustalle osalle

Pilikku rupesi pyytämään Rupesi vavat taipumaan ja rullat valittamaan.

väsymisen merkkejä. Tuli läheltä venettä ja

On hieno tunne kun ”kalamiehestä” tulee

tä. Juuri kun ajattelin, että ompahan hyvän

KALAMIES. Tosin pientä ja vähän isompaakin

kokoinen, meni nostokoukun varsi poikki

seikkailunmakua oli siinä kesän ensimmäisen

ja lohi tipahti takaisin Tenoon. Sydän kyllä

lohen saantitapahtumassa.

pamppaili jo aika raskaasti, mutta keveni

Siipi

hieman, kun rulla alkoi uudelleen valittaa. Kala

Posket

Viidakkokukko

Sarvet

Flashabou Accent Silver (tarvittaessa)

Oli tullut hommattua semmoinen sou-

eiku koukkua kylkeen. Nostin lohen vedes-

tajan liukupenkki, joka oli neitsytmatkalla.

vetäisi heti noin pari-kolmekymmentä metriä

Joella semmoista käytetään jo aika useassa

siimaa. Kiinni tuntui vielä olevan ja ilmeisesti

veneessä, saadaan jalat kunnolla mukaan

hyvin, kun kestää tämmöiset tapahtumat.

soutuun. Soutelin Tuvdas -suvantoa, elikkä

Siinä sitä taas oltiin, yhdellä airolla ja ilman

sitä lohisaaren suvantoa. Oli semmoinen

nostokoukkua menossa alavirtaan. Ratkai-

Kierre

Runkohäkilä Musta kukko puolitettuna mustalle osalle

Alla punainen vasikka, päällä musta vasikka

Siivessä käytetty punaista oravaa vasikan tilalla. Sarvina flashbou siikasta.


O u l u j ä r v i

f i s h i n g

1 / 2 0 0 6SINUSTAKO KUHAKUNKKU 2005 - vinkkejä Oulujärven kuhakunkku -kisaan Oulujärven paras kuhaselkä, Paltaselkä, tarjoaa useita hyviä ottipaikkoja kuhalle. Tänä päivänä sen suuren kuhan voi tavoittaa melkein mistä vaan,

kuhaa tällä alueella on. Väreinä ovat toimineet

verkkoja ei lasketa veteen, ei Kainuunsaaren

välissä oleva syvänteen pää on hyvä paikka

Mieslahdella Lamposen ja Palosen saarten

tällä alueella erityisesti ahvenkuvioinen ”Bom-

laidalta ole tullut pieniä kuhia, mutta kalassa

käydä tarkistamassa. Täällä senssillä tapaa

ber” ja papukaija. Lisäksi keskellä Paltamon

on hyvin pysytty. Kainusaaren ja Nuotta-

myös erään keltaisen pikku busterin kikkai-

edustaa on parit reimarit, joita kannattaa

saaren väli on varteenotettava paikka, kun

lemassa aika-ajoin. Jokilahden suulla oleva

käydä kokeilemassa.

haetaan sitä kuhakunkku -titteliin oikeuttavaa

syvänteen reuna aina keskelle asti toimii

mutta luonnollisesti on olemassa muu- hyvin. Lamposen eteläreunalla oleva reimari ja siitä penkanlaitaa seuraten kohti Paltatamia todella hyviä ottipaikkoja. XXX moa, aina seuraavalle reimarille tarkkailen

Tarkista Oulujärven ottipaikka -jutusta koh-

suurkuhaa vuonna 2006.

ta ”Asser-Special”, hyvää tietoa sekin. Mitä värejä? XXX:n perusvinkit ovat yksinkertaiset: pe-

luotaimesta, että vettä on noin 3,5 m–4,5 m

Houkutteleeko golf kuhia? Paltamon venesataman edusta aina Mies-

kanssakilpaijioille ja paljastaa muuta-

takaa kuhasaaliin. Edellä mainittu reitti pitää

lahden suulle golfkentän rantamilla on hyvää

keltaista ja Fluori punaista kehiin päivällä ja

mat ottipaikat sekä vieheet.

kärkisijaa kuhapaikoissa ”jäniksen korvien”

kuhavettä. Alueella on erikoinen syvempi

illalla höystettynä esimerkiksi kultahileellä ja

kanssa. Ai, milläkö värillä? Kerhomme kuha-

väylä matalalla alueella. Mikäli onnistut

ahvenraidoilla, joko sinisillä tai mustilla. Maha-

miehen Lukkarin vinkin mukaan: kannattaa

löytämään tämän väylän ja tallettamaan sen

väri vaapuissa mieluiten vaalea tai punainen.

katsella pakista ns. ”fire-tiger” -värejä, ne ovat

GPS-navigaattoriisi, sitä kannattaa harkita

Jäniksen korvat Koko Mieslahti on erittäin otollista kuhalle.

kaikkein varmimpia.

kisan aikana, koska koskaan ei tiedä.

Mistä otettiin Kuhakunkku -titteli 2005? Kun kisa käynnistyi vuonna 2005, kaikilla

Viime vuonna 2005 useat veneet lähtivätkin

Vapolla tavataan Paltamon silloilta lähdettäessä ajamaan kohti

Leskinen ja Kainuunsaari Leskisen saaren reunalta löytyy myös kuuma

oli taktiikat hiottu valmiiksi: ”Kaasu pohjaan

heti kisan alettua Mieslahdelle. Mieslahdelta nousikin mukava määrä kuhaa kisan aikana,

Ärjänselkää, melkein heti oikealla puolella nä-

paikka kuhalle. Paikan koordinaatteja ei voida

joukkue oli ottanut erilaisen taktiikan: ”Antaa

mutta se suurin ei tullut Mieslahdelta. Kat-

kyy entiset Vapon sahat ihan järven rannassa.

tarkkaan kertoa, koska niitä ei ole, mutta

muiden mennä, me jäädään lähtöpaikalle.”

sottaessa merikorttia, syvyyksistä kertovat

Ennen sahaa on reimari, jonka jälkeen voi las-

pohjoisreuna kannattaa ajaa tarkkaan. Myös

Paltamon siltojen jälkeen heti alkaa syvänne,

eri värit ja käyrät muodostavat ”jäniksen

kea vieheet veteen. Vapon kohdalta jatketaan

Leskisen reimarilta kohti Maahonkista saa

joka on antanut isoja kuhia joka vuosi. Tästä

korvat” karttapohjalle. Nämä korvat ovat yksi

matkaa aina seuraavalle punaiselle reimarille,

vavannokan värähtämään ja kuhafilettä pan-

syvänteestä joukkue Huikari, Karppinen &

parhaista ottipaikoista Mieslahdella. Paikallis-

joka on lähellä rantaa. Reimarin jälkeen voi

nuun, jos vain ajaa 3-4 metrin syvyistä vettä.

Karppinen nappasi yli neljän kilon kuhan ja

tuntemuksen omaavat kalamiehet ohittavat

kääntyä takaisin ja kohti sahan rantaa. Tässä

Melalahden Varislahteen menessä on

nämä ”jäniksen korvat” useita kertoja kilpailun

on eräs paltamolaisen perusurheilukalastajan

Kainuunsaari. Tämän saaren reunalla XXX

aikana useista eri suunnista. Koskaan ei tiedä

peruslenkki hakea varma kuha. Välillä on

-miehistö pitää talviverkkoja joka talvi. Koska

mistä suunnasta kuha nappaa.

suurta, välillä ei. Se on kuitenkin varmaa, että

kerhomme politiikka on kylmä, alle 70 mm:n

raottaa paikallistuntemustaan hivenen

Vetouistelukilpailu Oulujärven

rusvärit muikku ja ahven illalla ja yöllä. Fluori

ja nopeasti joko sinne tai tänne.” Vaan yksi

Kuhakunkku 2005 -tittelin, onnea vielä kerran! Lukkarin yksinkertainen ohje: Ajele ottipaikoilla ottiaikaan, ottivieheillä ja olet KINGI.

Kuhakunkku 2006 järjestetään Paltamosssa, Oulujärven

Palkinnot

Paltaselällä runsaiden

Suurin yli 6 kg:n kuha

Honda BF 40

kuhasaaliiden ääressä.

Muut palkinnot:

Honda BF 2,3

Uistelukilpailun ajankohta on valittu niin ettei kenekään

Honda BF 2,3

tarvitsisi jäädä saaliitta,

FINWOOD grillikatos

29.7.2006 klo 15.00-23.00. Jotta kipailu keskittyisi kuhanpyyntiin on kuhalle asetettu kerroin 100. Useat yhteistyökumppanimme ovat mahdollistaneet kilpailulle arvoisensa palkinnot.

2 0 0 6 Kipparikokous, alkaa kello 14.15 Metelinniemessä, Paltamossa. Kilpailu on samalla KKMP CUP 4. osakilpailu ja 25:lle parhaalle jaetaan Kainuun KMP Cupin pisteet.

Tervetuloa kisaamaan Oulujärven kuhakunkun tittelistä Paltamoon.

Vastuullisena järjestänänä toimii XXX Fishing Club Paltamo ry

Lisätietoja www.oulujarvi.info tai sähköpostitse info@xxx-fishingclub.com Osanottomaksu on 45,- ennakkoon ja paikanpäällä 50,-/venekunta. Ennakkoon maksu xxx-fishingclub Paltamo Ry:n tilille Paltamo OP 532409-20025713

Lue lisää: www.oulujarvi.info

Lahjakortteja
O ulujärvi

fishing

1/2006

E

hkä yksi pohjoisen maineikkaimmista

olemme myös mukana esim. Lohenuistelun ja

urheilukalastusseuroista, XXX-Fishing

Hauenuistelun Euroopanmestaruuskilpailuissa

Club Paltamo Ry, on kasvanut kymmenhen-

silloin tällöin, kun aika sallii. Mikäli aikaa jää,

kiseksi. Kuten yhdistyksen virallisesta nimestä

pidämme yllä muunlaista kalastustoimintaa,

voit päätellä, kotipaikkamme on ”luonto”

jos ei muuten niin ihan vaan bongailemalla

eli Paltamo, Oulujärven Paltaselän rannal-

rannalta. XXX-Fishing Club Paltamo toimii

la. Mainetta niittäneen kerhon jäsenet ovat

ns. suositusjäsenperiaatteella, jäsenmäärä

hurahtaneet urheilukalastukseen, tavalla tai

on rajoitettu, sääli on sairautta. Kun meriitit

toisella, huppa hei. Kalastuksessa painopis-

kantautuvat kerhomme jäsenten korviin,

teemme on itse kalastamisessa, mutta myös

on myös sinulla mahdollisuus tulla XXX:n

sen rentouttavassa sivuvaikutuksessa eli

hienoon ja täyteläiseen kalamiesporukkaan,

yhdessä olossa. Kun kalastuksesta itsestään

josta ei puutu vauhtia, vaarallisia tilanteita

puhutaan, olemme mukana vetouistelussa

eikä kalastusta. Mikäli vielä ihmettelet mikä

ja lohensoudussa. Lohta narraamme lähinnä

on tämä taho, joka julkaisee nyt käsissäsi

pohjoisen lohijoilla kuten Tenolla ja Torniojoella

olevaa lehteä, mene suoraapäätä lähimmän

ja vetouistelussa kierrämme vaihtelevalla me-

Internet -päätelaitteen luo ja klikkaa itsesi

nestyksellä kilpailuita pääasiassa Pohjola- ja

osoitteeseen www.xxx-fishingclub.com ja

KMP Cup:ia, game over. Kaiken tämän lisäksi

ymmärrät mistä puhutaan.

Kunnioitettu puheenjohtaja Jorma “Jäärä” Leinonen Asko “Azzeri” Hurskainen Kyösti “Lissu” Karjalainen Jäsenet Jukka Ahonen Vesa “Häppä” Oksanen Ari “Arska” Juntunen Kari “Pökä” Leinonen Eero “Erkka” Heikkinen Marko “Make” Pyykkönen Jouni “Jolu” Lukkari


O u l u j ä r v i

Osuuspankissa sijoittaminen on helppoa

f i s h i n g

Öljyt ja varaosat

Kysy Osuuspankin Ma-pe klo 8-17 • Puh. (08) 871 032

SIJOITUSRAHASTOJA

Lepikontie 14, 88300 Paltamo

Merkki siitä, että raha-asiasi ovat hyvässä hoidossa.

Lönnrotinkatu 14, Kajaani, puh. 08-619 890

www.optia.fi

Puh. (08) 871 222

Fax (08) 871 852

1 / 2 0 0 6
10

Oulujärvi

fishing

1/2006

”Tärkeä osa tuotekehitystä on oma kokemus. Jokakesäisillä lohijokimatkoillaan Leo Juntunen testaa tuotteitaan, mutta myös rauhoittuu huilaamaan ja nauttimaan luonnosta.”

AMMATTILAISTEN VERKOSTO Juntusella on vahva side mm. tenolaisiin ammattisoutajiin. He uittavat LJ-vaappuja läpi kauden ja seuraavat niiden toimivuutta. ”Vuosikausia, joskus vuosikymmeniä samalla joella töitä tehnyt soutaja tuntee jokensa joka sopukan – virtaukset ja nivat, vuolteet, kivet ja niiden taustat, pohjan muodot sekä kalojen kulkureitit. Soutajien muistiin

LJ-vaappujen väri- ja mallikirjossa riittää ihmettelemistä. Kaikille on oma tarkoituksensa, lopullinen valinta tehdään veden, ilman ja maiseman värin sekä lämpötilan perusteella.

on tuhansien veneessä vietettyjen tuntien

Kokemus on valttia vaapun suunnittelussa

aikana tarttunut sellainen määrä tietoa ja ymmärrystä, että olisi typerää jättää moinen

röivän maiseman yhteisvaikutus vaikuttaa

käyttämättä”, Juntunen sanoo ja jatkaa ole-

ensi kuulemalta mystiseltä, mutta asiaan

vansa erittäin kiitollinen pitkään jatkuneesta

paneuduttuaan ja etenkin joella teorioiden todenmukaisuuden käytännössä todettuaan ei kalamiestä värien vaikutus ihmetytä enää lainkaan. Ja tässä onkin eräs syy siihen, miksi värimalleja on niin monta. ”Sateessa kalastavalle on sadekelin vaappu paljon varmempi

Te k s t i : H a n n u R ä i s ä n e n

kuin sattumoisin pakista noukittu viehe ja lopullisen valinnan taitava lohenkalastaja

Ottavien, kaloja iskuun houkutelevien vaappujen, suunnittelussa

Vuosikymmenten mittainen tenhuaminen

tekee vielä vallitsevan ilman mukaan – onko

lohien kanssa viritti pitkään metsätöissä

kirkasta, kuutamo vai peräti sumua”, neuvoo

leipänsä tienanneen Juntusen innostumaan

Juntunen tottuneesti.

vaikuttavat useat seikat, joita ta-

omien vaappujen valmistamiseen. Sitä

vallinen kalamies ei ehkä aina tule

mukaa, kun terveys kovassa ruumiillises-

ajatelleeksi. Vaappujen vuolemista

sa työssä heikkeni, syntyi päätös omasta

LISÄÄ TULOSSA Kalastaja virittää vaappuunsa uinnin valmiiksi

tuotannosta.

jo rannassa, kaikessa rauhassa. Kun vieheen

ja maalausta on harrastanut yksi

näkee liikkuvan rantavedessä viritysvaihees-

jos toinenkin, mutta ammatikseen

KEHITYS EI PYSÄHDY Jo usean vuoden ajan LJ-vaappu on ollut

sa, on sen uinti helppo tuntea ja kokea muu-

uusia vaappumalleja työstävä yrittäjä

monen lohen-, taimenen- ja kuhankalastajien

sitä näkemättäkin. Ohjailla sen kulkua juuri

keskuudessa ainoa luottovaappu. Mallejakin

siihen paikkaan, josta ison kalan voi olettaa

on kertynyt jo useita eikä kehitys ole missään

iskevän – kenties juuri sen kuopan päälle,

joutuu pohtimaan tuotteidensa toimivuutta usealta eri kantilta. Tunnetun lohentappajan LJ-vaapun isä Leo ”Leksa” Juntunen sen tietää pitkän kokemuksen pohjalta jos kuka.

taman kymmenen metrin päässä veneestä

vaiheessa pysähtynyt, päinvastoin, uusia ideoita ja yksityiskohtia tulee jatkuvasti lisää. Eikä yksin Leo Juntusen päästä, vaan hän on pystynyt luomaan ympärilleen laajan yhteis-

josta viime kesänäkin ennätyskala tarttui. ”Ennen joelle lähtöä tehdään ensimmäiset päätökset; mitkä vaaput otetaan mukaan, mitkä jäävät odottamaan rannalle. Lopullinen valinta suoritetaan veneessä kelin ja tilanteen mukaan.”

työverkoston, joka ei tietojaan pidättele. ”Jos kaikki ideat toteuttaisi sellaisenaan, ei muuta

yhteistyöstä soutajien kanssa. Heistä on tullut

ennättäisi tehdäkään” naurahtaa Juntunen.

Juntusen hyviä ystäviä ja yhteydenpito on

Kalamiesten kateus on siis pelkkää harhaa,

viikoittaista jopa talvella jäiden aikaan – silloin

ainakin mitä tulee taidokkaan työkalun edel-

on hyvä rauhassa muistella lohen kepposia

leenkehittelyyn.

menneenä kesänä ja suunnitella uutta vas-

Yksi tärkeimmistä kehitystyön perustoista

Tulevista LJ-malleista ei vaappumestari halua julkisesti mainita, mutta kertoo useiden erikoisuuksien jo olleen testissä useamman kesän ajan ja joku on saattanut niitä siiman päässä nähdäkin. Tuotantoon ne tulevat kun aika on kypsä. ”Ja täällä niitä on lisää”, Leo Juntunen sanoo lopuksi ja koputtaa naurahtaen päätään.

taiskua tulevalle.

on käyttäjiltä eli kalamiehiltä saatu palaute. Esimerkiksi vaappumallien viritettävyyttä ja uintia koskevat ehdotukset ja kommentit ovat

TESTIT OVAT AINA KÄYNNISSÄ Ammattisoutajien keskuudessa Juntusta

antaneet oman lisänsä uusien mallien kehitys-

pidetään reiluna miehenä, jonka kanssa on

työssä.

lohenkalastuksesta helppo keskustella, ja joka ottaa huomioon kaikki joen ja soutajan

Vaapun valmistaminen on sataprosenttisesti käsityötä. Jokainen vaappu on siis uniikkikappale, jolle Leo Juntunen antaa takuun, jos tuote ei kestä käyttöä hän antaa uuden tilalle.

SUSITUOTTEESTA SUOSIOON Palaute auttaa myös silloin, kun se on myön-

erityistoiveet, koskevat ne sitten vaapun

teistä, kuten se lähes sataprosenttisesti on

ta. Vaappumestari tunnustaakin saaneensa

ollutkin. Se todistaa, että tehdyt ratkaisut ovat

monen monta arvokasta neuvoa soutajilta,

olleet oikeita. Tämä taas puolestaan antaa

joiden ammattitaidolle hän antaa suuren ar-

uskoa jatkaa valitulla suunnittelu-uralla.

von ja onhan toki työkseen soutavien omakin

mallia, uintia, väritystä tai mitä tahansa muu-

Vilpittömänä kuulijana ja luovaan suun-

etu pitää veneessään vieheitä, joilla saa kalaa.

nitteluun tukevana Leo Juntunen kuuntelee

Oma jokavuotinen kokemuksen kasvatta-

tarkalla korvalla myös ”hulluja ideoita”. ”Maail-

minen on vaappujen ideoinnissa tuikitärkeää

massa olisi jäänyt paljon kehittämättä jos aina

sekin. Kun omillaan pyytää, menee kaikki

olisi ajateltu että eihän tätä näin voi tehdä”

hankittu tieto heti omaan päähän ja vuosien

tuumii Juntunen ja kertoo kuinka eräs hänen

varrella karttuva tietotaito muuntuu uusiksi

vaappunsa runkomalli syntyi vahingossa.

tuotteiksi ajan myötä.

Väärin sorvattua aihiota ei heitetty pois vaan ryhdyttiin kokeilemaan saisiko siitä toimivan. ”Ja tulihan siitä, ui kuin kala ja isokin kala siitä

EI PELKÄLLÄ TUURILLA Vaappujen värimaailmasta Juntunen jaksaisi

tykkää”, Leo Juntunen lopettaa.

puhua vaikka viikon. Veden, ilman ja ympä-

Yhä useamman veneen mukana kulkee kotimainen laatuvaappu, ei koristeena, vaan asiaansa uskovan kalastajan luotettavana työkaluna.


Villin Pohjolan kaipuu iskee toisinaan. Silloin ei kannata kokeilla kotikonsteja ja taistella viettejään vastaan. Lisätietoa palveluistamme saat netistä ja Eräelämysoppaasta, jota on jaossa R-kioskeilla. Lisätietoja ja varaukset: Puh. 0203 44122

SUOMEN MONIPUOLISIN ERÄ- JA LUONTOMATKOJEN JÄRJESTÄJÄ

Sen huomaa, kun sinne pitää päästä.

www.villipohjola.fi


12

Oulujärvi

fishing

1/2006

ISKU KAJAANI

Sammonkatu 13 Ma–pe 10–18 la 10–14 Puh. 029 086 4940

Luonnollinen valinta

VETOUISTELU 10 VAVALLA, MILLÄ ALKUUN - Perusvinkit harrastusta suunnittelevalle -

Takilat Takiloilla tarkoitetaan apuvälinettä, jolla viedään uistin

Vetouisteluveneen varustaminen lähtee tarpees-

painokuula. Kuulaan on kiinnitettynä laukaisija, johon

ta ja vaatimuksita, mutta myös siitä, millainen budjetti on käytettävissäsi. Veneitä on paljon

normaalia uintisyvyyttä syvemmälle. Takilan kelalla on

Puukkotarvikkeiden erikoisliike

HEVOSSUONTIE 247 A, 87100 KAJAANI PUH 08 6530777,FAX 08 6133700 www.puukkotuoteatso.com www.puuhari.com

ottiuistimesi noin 10 metrin päähän veneestä. Tämän jälkeen kiinnität siiman takilan kuulassa olevaan laukaisijaan.

vetouistelu.com -foorumeilla, jolloin säästää

jälkeen lasket takilan kuulan haluttuun syvyyteen. Kiristä

aikaa ja vaivaa, mutta myös rahaa. XXX raottaa

kaarelle. Kun vapa suoristuu tai nykii, kala on kiinni ja väsy-

vavan jarru ja kiristä siimaa niin kauan, että vapa asettuu

protection

Hengittävä 2-osainen kelluntahaalari

Unohda vanhat kahisevat ja hikiset muovihaalarit!

us! u t u u

tys voi alkaa. Yhdellä takilalla pärjää,

kuitenkin, millä päästä alkuun, mitä tarvitaan,

mutta kaksi on normaali määrä.

jotta saadaan 10 vapaa levälleen

Luotain ja karttaplotteri Meillä yhä enemmän ja enemmän

ympäri venettä.

karttaplotteri on tullut tärkeimmäksi apuvälineeksi uistelussa. Kart-

Plaanarit Plaanarit on vetouistelijan

taplotterin näytöltä näet missä

ensimmäinen hankinta.

veneesi on menossa karttapoh-

Plaanareilla tarkoitetaan

jalla. Plotterin avulla on helppo

kelluvia välineitä, jotka

seurata penkanlaitoja, syvänteen

vievät uistimet kauemmaksi

reunoja, kareja ja monia muita

veneestä. Plaanareita on

juttuja. Mikäli tiedät, että keskellä järveä on mukava ”patti”,

kahta tyyppiä, pieniä siimaan kiinnitettäviä sekä isoja

sen löytäminen ilman plotteria saattaa kestää ikuisuuden,

kelkkamallisia. Pieniplaanari toimii siten, että ensin lasket

mutta plotterin avulla siihen pääsee hetkessä. Luotaimet ovat muuttuneet todella erotteleviksi ja

Tämän jälkeen kiinnität plaanarin siimaan ja lasket lisää sii-

tarkoiksi. Tämän päivän värinäytöllisillä luotamilla kokeneet

maa. Plaanari vie uistimen kauemmaksi veneestä, riippuen

käyttäjät osaavat katsoa uskomattomia asioita. Peruskäyt-

siitä kuinka paljon lasket siimaa ulos. Kelkkaplaanarit vaati-

täjälle riittää perusluotain jossa on hyvä resoluutioteho ja

vat toimiakseen jo paljon enemmän. Yleisesti kelkkojen

perusominaisuudet.

kanssa käytetään targakaarta, jossa vavat ovat pystyssä. Tämä siima kiinnitetään kelkkaan ja lasketaan veteen.

Muut välineet Kalastajan pakkiin alkaa kertymään muita välineitä sen

Tämän jälkeen päästetään kelalta siimaa ulos ja kelkka

mukaan mitä tarve sanelee. Vapojen ja kelojen valin-

menee kauemmaksi veneestä. Kun kelkka on sivulla, las-

nassa auttaa lähin kauppiaasi löytämään sinulle sopivan

ketaan ensimmäinen viehe veteen noin 20 metrin päähän.

ratkaisun. Kuitenkin tulee muistaa, että halvin tai kallein ei

Tämän jälkeen siima kiinnitetään laukaisijaan ja laukaisija

ole aina paras. Kysele kalakavereiltasi, heillä voi olla hyvää

kiinnitetään siimaan, joka menee plaanariin. Päästetään

tietoa välineistä.

kelalta siimaa ulos ja laukaisija liukuu kohti plaanaria ja uistin siirtyy poispäin veneestä. Kun ensimmäinen laukaisija

Tilaa ilmainen kuvasto

Puukkotuote Atso/ Lahjapaja Puuhari Ky

siima kiinnitetään. Viritys on yksin kertainen: ensin lasket

Vavasta jarru löysälle ja vapa takilan telineeseen. Tämän

Kaaressa ovat kiinni isohkot kelat, joissa on paksua siimaa.

Puukonterät, helat, kahvatarvikkeet, tuppinahkat, tuppilestat, neulat ja langat, aterimet, kellokoneistot, nahkatyökalut, Otso-kuksat, timanttiteroittimet

varastoituna ohutta vaijeria johon on kiinnitetty 2-6 kilon

myynnissä valmiiksi varustettuna esim. www.

uistimen veteen esimerkiksi 20 metrin päähän veneestä.

Tee puukkosi itse!

on lähellä plaanaria pysäytetään kela ja nostetaan kela ja

Mitä lysti maksaa Kuten muutkin harrastukset, uistelukin maksaa rahaa.

vapa targa-kaareen keskelle kaarta. Tämän jälkeen toiste-

Uistelun hyvänä puolena on, että paljon voit tehdä itse,

taan tapahtuma siten, että laukaisija jää vähän lähemmäksi

esimerkiksi plaanarit, laukaisijat, targakaaren, vieheitä yms.

venettä laskettaessa uutta siimaa. Kun kaikki siiimat on

Kaupasta ostettuna harrastuksen aloittaminen voi tulla

laskettu, laukaisijat ovat siistissä rivissä plaanarisiimalla.

kalliksi, mutta terveellä maalaisjärjellä hankittuna harras-

Isojen kelkkojen käyttö vaatii hivenen enemmän investoin-

tuksen aloituskustannukset saa pidettyä kurissa. Valmiita

teja ja virittelyä, mutta käytettäessä ne ovat mukavat.

paketteja saa käytettynä 6000 eurosta ylöspäin.

Uuden sukupolven ce-hyväksytty turvapukine kylmillä vesillä ja jäällä liikkuville kalastajille sekä veneilijöille.

Hinta ainoastaan 149,00 eur

Nettikauppa: www.kivikangas.fi

ma - pe klo. 8 - 16.30

) 06-781 2900


O u l u j ä r v i

KALAMIEHEN TAUKOPAIKKA KALAMIEHEN TAUKOPAIKKA KALAMIEHEN TAUKOPAIKKA SHELL KONTIOMÄKI SHELL KONTIOMÄKI KALAMIEHEN TAUKOPAIKKA SHELL KONTIOMÄKI • asiakaspaikkoja 250 •• asiakaspaikkoja 250lounaat edulliset SHELL KONTIOMÄKI •• maukkaat asiakaspaikkoja 250lounaat edulliset •• maukkaat ScanBurger: pizzat, burgerit edulliset lounaat •• maukkaat ScanBurger: pizzat, burgerit 7.00-10.30 asiakaspaikkoja 250 burgerit •• aamiainen ScanBurger: pizzat, aamiainen 7.00-10.30 •• Veikkaus maukkaat edulliset lounaat 7.00-10.30 •• aamiainen Veikkaus Kermansaven tehtaanmyymälä ScanBurger: pizzat, burgerit •• Veikkaus Kermansaven tehtaanmyymälä •• Hukka-tuotteen tehtaanmyymälä aamiainen 7.00-10.30 tehtaanmyymälä •• Kermansaven Hukka-tuotteen tehtaanmyymälä Runebergin makeiset Veikkaus •• Hukka-tuotteen tehtaanmyymälä makeiset •• Runebergin käsityömyymälä Kermansaven tehtaanmyymälä Runebergin makeiset •• käsityömyymälä Hukka-tuotteen tehtaanmyymälä •• tilaviinimyymälä käsityömyymälä Runebergin makeiset ja -luvat •• tilaviinimyymälä kalastustarvikkeet •• tilaviinimyymälä kalastustarvikkeet ja -luvat • käsityömyymälä kalastustarvikkeet ja -luvat • tilaviinimyymälä

f i s h i n g

1 / 2 0 0 6

13

TORNIONJOKI KUTSUU

• kalastustarvikkeet ja -luvat

VETÄVÄT VETÄVÄT VETÄVÄT VETÄVÄT

VEHKEET SOPUHINTAAN VEHKEET SOPUHINTAAN VEHKEET SOPUHINTAAN mm.SOPUHINTAAN Abu, Shakespeare, VEHKEET mm. Abu, Shakespeare,

SHELL KONTIOMÄKI SHELL Vitostie 2KONTIOMÄKI SHELL Vitostie 2KONTIOMÄKI 88470 Kontiomäki Vitostie 2 88470 Kontiomäki puh. 08-687 2301 SHELL KONTIOMÄKI 88470 Kontiomäki puh. 08-687 2301 shell.kontiomaki@elisanet.fi Vitostie 2 2301 puh. 08-687 shell.kontiomaki@elisanet.fi 88470 Kontiomäki shell.kontiomaki@elisanet.fi puh. 08-687 2301

Penn, Scotty, Lowrance, mm. Abu, Shakespeare, Penn, Scotty, Lowrance, Humminbird, Karikko, Penn, Scotty, Lowrance, Humminbird, Karikko, Jesse, Joonas, Rapala, mm. Abu, Shakespeare, Humminbird, Karikko, Jesse, Joonas, Rapala, Sepentuuri, LJ-vaappu, Penn, Scotty, Lowrance, Jesse, Joonas, Rapala, Sepentuuri, LJ-vaappu, Nils Master, Aave Humminbird, Karikko, Sepentuuri, Nils Master, LJ-vaappu, Aave Jesse, Joonas, Rapala, Nils Master, Aave Sepentuuri, LJ-vaappu, Nils Master, Aave TÄHTIKOUKKU TÄHTIKOUKKU TÄHTIKOUKKU puh. 040 413 7258 puh. 040 413 7258 TÄHTIKOUKKU puh. 040 413 7258

VENEET MAJOITUS KALASTUSLUVAT SOUTUPALVELU TAKSI Petri Uusitalo Naamisuvanto p. 0400 397021 www.namisuvanto.net

puh. 040 413 7258 www.raimopyykkonen.com

shell.kontiomaki@elisanet.fi

Oulujärven viehekalastuslupa Viehekalastuslupa on henkilökohtainen ja se kattaa koko Oulujärven poislukien Säräisniemen ja Niskan kalastuskuntien vesialueet (merkitty karttaan). Luvassa ei ole viehe- eikä vaparajoituksia. Vieheluvat: 5 €/vrk (24h), 10 €/viikko (7vrk) ja 25 €/kalenterivuosi VA A L A

Jaalanka

Niskan kalaveden osakaskunta

Oulujärven viehelupa-alue=

Säräisniemen kalaveden osakaskunta

Säräisniemi

Oulujärven vieheluvat muut viehelupa-alueet=

Niskanselkä

PALTA M O Mieslahti Manamansalo

Paltaselkä Paltaniemi

Ärjänselkä Käkisaari

Koutaniemi

VUOLIJOKI

KAJAANI

Vu o t t o l a h t i = VENELUISKAT

Luvan voi lunastaa luvanmyyjältä tai maksaa suoraan Oulujärven kalastusalueen tilille 576003-2184616. Viitetiedoksi “Yhtenäislupa 2005 vrk, viikko tai vuosi”. Vuorokausi - ja viikkolupaan tulee lisäksi merkitä haluttu lupajakso, muuten kalastuslupa alkaa maksuhetkestä. Oulujärven vieheluvan myyjiä vuonna 2005: Intersport Kajaani MP-Hunt, Kajaani Shell Kontiomäki Paltamon Viihde ja Vapaa-aika Manamansalon leirintäalue, Teeriniemi K-Market Vaala Vaalan R-kioski Viehekalastusluvan voi lunastaa Seo Otanmäki myös LupaNet -järjestelmän kautta Kahvila Ihme Jaalanka (1.5 - 31.10). www.lupanet.com

Maanrakennusliike

Raimo Pyykkönen Ky

Luttusentie 5, 88300 Paltamo Puh. 08 871 666, fax. 08 871888 maanrak.raimopyykkonen@co.inet.fi

www.raimopyykkonen.com


14

Oulujärvi

fishing

1/2006

#50

 KUUSI OSAKILPAILUA: YLEISET VETOUISTELUKILPAILUT

1

SU 4.6.2006 Järjestäjä: Lisätietoja: Yht.Tiedot:

2 3 4 5 6

LA 10.6.2006 Järjestäjä: Lisätietoja: Yht.Tiedot: LA 8.7.2006 Järjestäjä: Lisätietoja: Yht.Tiedot: LA 22.7.2006 Järjestäjä: Lisätietoja: Yht.Tiedot: LA 29.7.2006 Järjestäjä: Lisätietoja: Yht.Tiedot: LA 19.8.2006 Järjestäjä: Lisätietoja: Yht.Tiedot:

CUP-I: SOTKAMO, Sapso-Kiantajärvi klo 10-18 Sotkamon Kalamiehet ry Kilpailukalat: hauki, ahven, kuha ,taimen, järvilohi. (6-vapaa) Jouko PääkkÜnen 0400 177 451 CUP-II: KAJAANI, Nuasjärvi (Petäisenniska) klo 10-18 Somervaaran Eränkävijät ry Kilpailukalat: Cup-kalat. (10 vapaa) Jouni Lukkari 044 0685328 Mikko Toiviainen 040 5682573

.

CUP-III: SUOMUSSALMI, Yli-vuokki, Mustalahti klo 10-18 Saapaskosken Erä ry Kilpailukalat: Cup-kalat. (6-vapaa) Heino Kinnunen 044 5657901 CUP-IV: RISTIJĂ„RVI, Iijärvi klo 10-18 Hyryn Vapakalastajat ry Kilpailukalat: Cup-kalat. (6-vapaa) Seppo Kaikkonen 0400 185965 “KUHAKUNKKUâ€? CUP-V: PALTAMO, Oulujärvi XXX Fishing Club Paltamo ry Kilpailukala: kuha (10-vapaa) KyĂśsti Karjalainen 0440 966666 Asko Hurskainen 040 5619221 CUP-VI: KUHMO, Lammasjärvi klo 10-18 Kuhmon Kalamiehet ry Kilpailukalat: Cup-kalat. (10 vapaa) Tero Karppinen 0400 226158

LISĂ„TIETOJA: www.tutka.net/~kkmp KV-CUP- yhdyshenkilĂś: 044 0685 328, JOUNI LUKKARI

MUKANA VESILLĂ„:

KehräämÜntie 20, 87500 Kajaani

Kodintukku: ma-pe 9-20, la 9-18 (su 12-18) Motomaxi: ma-pe 9-19, la 9-16

LOGO ,ĂšNNROTINKA TU      + A JA A NI PUH         


O u l u j ä r v i

f i s h i n g

1 / 2 0 0 6

15

kalastusmatkailijan tukikohta Torniojoella ylällä

-Fis

XXX

br

Clu hing

ä oti V y:n k

pikkubussi, joilla matka Rovaniemeltä tai Kemistä taittuu reilussa tunnissa.

Lohi, kalojen kuningas

Lohikello kertoo saaliista Kun haaveet sitten täyttyvät ja Väylältä maja-

on jokaisen urheiluka-

paikkaan saavutaan kirkaskylkisen kojamon

lastajan unelma saada

marjaskalan kanssa, on saaliin käsittelylle sen

onkeen. Torniojoen

arvon mukaiset tilat.

Naamisuvanto omaa erinomaiset puitteet

Punnituskatoksen luona saamamies tai –nainen saa ilmoittaa tapahtumasta norja-

lohen pyyntiin Väylällä. Naamisuvanto sijait-

laiseen tapaan soittamalla vasittua lohikelloa

see Pellosta pohjoiseen n. 20km päässä.

–tiettävästi ainoaa sellaista Tornion-Muonion-

Naamisuvannolla sijaitsee myös Uusitalojen

jokivarresta löytyvää. Kalan säilytys tapah-

perheyritys, joka on erinomainen tukikohta

tuu talon kylmähuoneessa tai jos halutaan

kalastusmatkailijalle Torniojoella. Ensikertalai-

viimeisen päälle toimia, viedään saalis lä­hei­

selle heiltä löytyy kaikki tarpeellinen välineistä

seen kalanjalostuslaitokseen. Tornionlaakson

opastukseen asti, mutta myös kokenut

Jalosteen tiloissa kala voidaan fileerata,

konkari saa täältä sen mitä hakee. Majoitus-

pakas­taa, paloitella vakuumipakkaukseen tai

vaihtoehdoiksi löytyy talo-, tai mökkimajoi-

vaikka kylmäsavustaa. Vastaavaa palvelua on

tusta. Mukavuutta hakeva voi ottaa täysi- tai

vaikea löytää mistään muualta.

puolihoidon tai tyytyä vain omiin eväisiin. kapeita jokiveneitä, jotka ovat paikallisen

Netistä tuoreimmat uutiset Naamisuvannon tuoreimmat tapahtumat

Simon käsialaa. Simon veneillä soutaminen

löytyvät Uusitalojen nettiosoitteesta

on kevyttä kovassakin virrassa. Opastus

www.naamisuvanto.net.

Vuokrattavat veneet ovat Väylällä käytettyjä

tapahtuu tarvittaessa aivan alkeista lähtien ja

ja lämpö, soutukartta parhaille ottipaikoille ja

oppaan. Talon 11- ja 13-vuotiaat pojatkin

lukuisat muut kalamiehiä kiinnostavat asiat

ovat käytännössä jo päteviä kalaoppaita, joilta

ja jopa XXX miesten nimet komeilevat sivuilla

ei into joella kuuhaamiseen hevin lopu.

vuositoisensa jälkeen. Sivut päivitetään ke-

Jos matkanteko Naamisuvannolle tuntuu

Lohikello on soinut.

Sieltä löytyvät saalistilastot, veden korkeus

joelle saa halutessaan mukaansa kokeneen

säaikaan tarvittaessa jopa useamman kerran

omalla autolla raskaalta, löytyy siihenkin apu.

vuorokaudessa, joten parhaassa tapauk-

Liikennöintiyritystäkin pyörittävältä Uusitalolta

sessa kotijoukot voivat ihailla netistä ylpeitä

löytyy tilataksi tai kahdenkymmenen hengen

kalastajia saaliineen lähes reaaliajassa.

www.mtr-racing.net


16

Oulujärvi

fishing

1/2006

linjat kannattaa pistää mieleen, koska ”pienet

Te k s t i : K y ö s t i K a r j a l a i n e n

puheet, suure teot” on se, mistä mies tulilla tunnetaan. Häppä tarinoi mielellään uusien tuttavusten kanssa, joten eikun rohkeasti kysymään. Paltaselkä antaa kuhaa monista paikoista Tarkasta tarkempi ottikartta Kuhakunkku -jutustamme tästä samasta lehdestä. Jaalanganlahti on antanut meille kuhaa, mutta myös Kostouistimen Kari Raatesalmelle lahti on suonut antejaan. Tietojen mukaan hän

Oulujärven ottipaikkavinkkejä

vie sinne maksavia asiakkaitaan kalaan mikäli he haluavat saada kuhaa. Jaalanganlahdelta tavoittaa kyllä isoja kuhia, kuten XXX sai Hauki EM:ssä toisena päivänä yli 4 kg kuhan, Säräisniemen matalikot Teeriniemen ja Säräisniemen välissä ovat hyviä paikkoja, sekä XXX:lle on useasti antanut myös Kiloniemen edusta taimenen heti satamastalähdön jälkeen. Taimen -sarjassa Puheenjohtajalla on record XXX:n kesken yli neljän kilon kalalla. Ärjänselän puolella varteenotettavimmat taimenpaikat ovat Manamansalon kupeessa, Soiluanniemen ja Kultahiekkojen välisellä alueella, sekä Ärjänsaaren ympäristössä. Molemmissa paikoissa olemme käyneet vain syksyllä ja ottisyvyys on ollut sama kuin Kaarresjärven edustalla eli 2,5-3 m. Väreinä on toimineet muikku ja ahven kokoluokassa noin 5-8 cm, mutta jopa Koston vaapuolla olemme saaneet täältä kalaa.

Oulujärvi on yksi Suomen parhaista uistelujärvistä, ainakin meidän mielestämme.

rin luokkaa, mutta myös alle metrin vesiin on

Edvin–kuha Edvin -etuliite on ollut käytössä herra Kuhalle

joutunut joskus menemään, jotta ruokakala

jo pidemmän aikaa, koska mielestämme tä-

irtoaa.

mä kalskahtaa paljon paremmalle kuin pelkkä

Kevätsesongin jälkeen alkaa hiljaisempi

kuha. Edvin-kuhan XXX on tavoittanut luon-

hetki taimenen ja järvilohen pyynnissä, mutta

nollisesti Paltaselältä parhaiten, mutta myös

Säräisiemen ja Teeriniemen välillä olevalta

Jaalanganlahti, ja Ärjänselän Soiluanniemen

matalikolta saa kyllä kesälläkin kalaa, edelleen

ja Kultahiekkojen välinen alue on toiminut

väreinä nuo muikku ja ahven. Uistimen kokoa

hyvin keskikesällä.

kannattaa vaihdella aina 12 cm kokoon asti.

Kuhan pyynnissä olemme huomanneet,

Niskanselältä saa kesäisin kyllä taimenta,

että parhaisiin tuloksiin pääsee takilaa käyt-

Oulujärven 928 m2 pinta-alalla on useita hyviä

mutta tärpin väli kasvaa ja ottipaikat vaihtele-

täen, mutta vanha kunnon lyijysiima on pop.

paikkoja uittaa vieheitä. Vastoin kainuulaisia

vat. Kerhomme jäsenet eivät vielä ole saaneet

Lukkarin neuvon mukaan Jo-Lu vaappua

tapoja XXX-Fishing Club valaisee hivenen

merkittävimpiä tuloksia täkyraksi kalastukses-

perään, sopiva tapsi ja pari väriä lyijyä, niin

minne kannattaa mennä, jos kalan haluaa

ta kesällä, mutta tulevalla kaudella hommaan

viehe kulkee 4 m vesiä ja mies kulkee kohti

saada. Niin, ja saalistakuuta emme anna, sillä

panostetaan uudella innolla. Juttua luvassa

palkintopöytää. Eli puntin, syvääjän tai lyijy-

kukaan ei ole niin kiero kuin kalamies, ei edes

vuoden 2007 numerossa.

siiman avulla saadaan vieheet uimaan lähellä

paltamolainen kalamies.

Elokuun puolenvälin jälkeen alkaa taas todellinen Taimen-kausi. Niskanselällä toimii

alue on toiminut hyvin ja Lamposen ympäriltä olemme myös saaneet kuhaa. Värit, joilla kuha täältä otetaan, ovat puhtaasti Jorman käsialaa. Puheenjohtajan pimeinä talvi-iltoina, pimeässä osakkeessa Miranolilla maalaamat vaaput ovat olleet ylivoimaisia kuhakoneita. Tarkasta pelit osoitteessa www.fishingclub.fi. Hauki Jos hauen haluat ottaa, samaistu ajatelmaan: ”Pitää ajatella hauen aivoilla”. Ko. ajatelmaan kulminoituu koko hauenpyynnin ideologia. No, ideologia on todellakin lyhykäisyydessään, että aina on nälkä ja kaikki kelpaa, mikä suuhun mahtuu. Haukea kalastettaessa paikan valinta on tärkein, tämän jälkeen katsellaan liike kuntoon, värit ja syvyys oikeassa suhteessa toisiinsa. Vaikka viehe olisi mikä tahansa, eikä kalaa ole alueella missä uistinta vedät, niin turha on odottaa suuria. Meidän kerhomme on haukijahdissa ollut useita ja useita tunteja pitkin Oulujärveä. Varsinaista parasta paikkaa ei ole, mutta hyviä paikkoja sitäkin enemmän. Seuraavassa kuitenkin muutama paikka mistä hauen tavoittaa. Paikkaluettelo on tehty Hauki EM -uistelukilpailua ajatellen, joten keskikesällä ei ihan sadan prosentin takuita alla olevalle saa.

iskemään saaliiseensa. Paltaselällä parhaat paikat meille ovat löyty-

jälleen ahven ja muikku, mutta myös ”mandariini”-muikku, eli kellertävällä mahalla oleva

neet ihan Paltamon edustalta. Enemmän

vellä keskittyy pääasiassa Niskanselän puo-

muikku. Puheenjohtajan kehittelemä KUNIN-

näistä on kerrottu tämän saman lehden jutus-

lelle. Käymme kyllä myös hajanaisia kertoja

GASKALASTAJA eli Nils Master Invicible 8

sa, jossa käydään läpi kuhakunkku -vedet.

Ärjänselän puolella, mutta meille Niskanselkä

cm, joka on värjätty kauttaaltaan siniseksi ja

on ollut toimivampi. Tähän kyllä voi päteä

siihen on töpätty täyteen mustia pisteitä, toi-

vuosi vuoden jälkeen on XXX:n kutsuma

sääntö sieltä saa mistä pyytää ja millä pyytää.

Mainitsemisen arvoinen paikka kuitenkin

mii hyvin, jopa niin hyvin, että se on ollut XXX:

”Asser Special” joka sijaitsee Lamposen

Taimenen kalastus kannattaa aloittaa

n luottopeli useiden vuosien ajan. Vuonna

takapäässä lähellä reimaria, jossa syvyyttä n.

keväällä heti jäidenlähdön jälkeen, niin pian

2004 siihen otti yli 100 taimenta ja vuonna

5 m. Sieltä tavoittaa keltaisen pikku Busterin

kuin suinkin vain mahdollista. Pyytöinä käy-

2005 määrä oli jokseenkin samaa luokkaa.

kikkailemassa useina heinäkuisina iltoina

tetään pieniä vaappuja, jotka uivat matalassa

Nilsun ”gynekologi” eli Vihreäselkä, vaalea

neljän vavan ja kahden takilan kanssa. Ei

vedessä. Väreinä luontaisia ravintokalojen

kylki, jossa värikkäitä pilkkuja, on toiminut

ole montaa reissua Asseri-poika tyhjin käsin

värejä, kuten muikku ja ahven, mutta ei saa

syksyllä hyvin. Kun ilmat kylmenevät ja vesi

takaisin tullut. Jutussa myös mainitaan ”vapo-

unohtaa välillä virittää vähän erikoisempiakin

jäähtyy enemmän, sinistä veteen. Niskalla

lainen” eli autioniemen sahan edusta. Tämä

värejä sekaan.

ottipaikkoina syksyllä Kuoston Kaarressalon

paikka on Maken mieluinen paikka. Sieltä

puoleinen pää, Kaarresjärven suu, jossa

Make ja hänen teaminsa on ottanut esimer-

olleet suotuisia. Jäärä ja Asseri ovat heti

syvyys on tärkeä, noin 2,5-3 metriä. Mikäli

kiksi Paltaselän uistelussa yli 3,5 kg kuhan.

jäidenlähdön jälkeen vierailleet Niskanselällä

joku haluaa oppia täydellisen ajolinjan ko.

Vapon kohdalta eteenpäin kohti riuttasaaria

alueella Kaarresjärven suu–Teeriniemi–Sä-

vesialueelle, ottakoon yhteyttä puheenjohta-

mentäessä on oikealla puolella punainen

räisiemi kokeilemassa taimenta ja järvilohta.

jaamme, hän osaa ajaa sen omien sanojensa

reimari, se kannattaa käydä kiertämässä.

Kevät on yhtä varteenotettava aika kuin syksy

mukaan erittäin tarkan sisäisen GPS:n avulla

taimenen ja järvilohen pyyntiin Oulujärvellä.

vaikka pilkkopimeässä tai vaikka hernerokka-

jossa kuljettana on vähäsanainen, mutta

sumussa.

sitäkin komeampi Häppä. Häppälaisen ajo-

Keväällä ottisyvyyvs on yleensä ollut 1-2 met-

puntarille. Äijölännimen ja Tikanniemen välinen

pohjaa, jossa Edvinit lymyilee ja ovat valmiina

Taimen ja järvilohi XXX:llä taimenen ja järvilohen pyynti Oulujär-

Rapalan valmistamat Original -mallit ovat

luonnollisesti silloin, kun sitä ei voinut viedä

Tärkeää on myös bongata keltainen Buster Kalamies Saska ja 5,33 kg hauki. Paikka Lamposen ympäristö elokuussa 2005.


O u l u j ä r v i

f i s h i n g

1 / 2 0 0 6

17

xxx-fishingclub.com

Painuanlahti: Isomusten paikka, jossa on sopivassa suhteessa

Jaalanganlahti: Jaalanganlahdella on kalaa paljon.

Kiveslahti: Sieltä xxx sai ensimmäisenä Hauki EM

myös pientä haukea seassa.

Lahden suurin ongelma on,

vuotenaan hienon saaliin.

Lahteen on hankala mennä, mutta

että kalat ovat keskipainol-

Ensimmäisen 2,5 h aikana

siellä odottavat haukimammat

taan pieniä, oikeilla ajolin-

oli kala koko ajan kiinni. Sen

pyytäjäänsä. Vuosi sitten Hauki

joilla pärjää. Toki sekaan

jälkeen kisoissa on vedetty

EM:ssä Painuan lahdella olijat

mahtuu isojakin, mutta vain

siellä tyhjät. Kiveslahden

ottvat aikamoiset saaliit, mm.

vähän. Rantojen lähellä on

perukka oli meille suotuisin,

Lukkari 90 kg kuudessa tunnissa.

xxx vinkki. Ja aina voi ajaa

Voittaja otti yli 150 kg, mutta ihan

ihmeeseen!

kartta © Mainonnansuunnittelu Laukkanen Oy

mutta taas Kuoston ja man-

Kaaresjärvi: Isoja ahvenia ja paljon, mutta myös hau-

Lehtosen ympäristö Lehtosen ympäriltä on saatu

tereen välinen alue antaa

kea. Kaarresjärvelle meno

hyvästi haukea, esim Jäärän

matalasta, eli siinä pohdiskeltavaa.

myös hyvin haukea esim.

on hankalaa, koska vettä on

nappaama 9 kg isomus.

Jos veneitä tulee liikaa, se estää

isolla Karikolla. Alue on karik-

vähän salmessa. Vain pienille

Lehtosen ympäristöstä

koinen, joten varovaisuutta.

ja keveille veneille sekä keveille

tavoittaa myös kuhan kun

säräisniemen lupa, Oulujärven

kuljettajille, eli ei XXX:lle. Kaar-

ajolinjat on kohdallaan. Volon

yleislupa ei riitä.

resjärven suu on varma taimen

ja riutan välissä on Arkonkari

paikka syksyllä ja keväällä.

josta olemme saaneet hyvin

Valitse ajolinjat oikein, n.2,5-3

kalaa. Arkonkarista kohti

m toimii varmasti. Uistimina

Mulkkusaaria on tiettävästi

vuosi toisensa jälkeen ovat

saatu useat kuhat, jopa

toimineet Rapalan Muikku ja

isojakin.

megasaaliit. Lahdelle tarvitaan

Vaala

Mandariinimuikku. Myös Ahven on hyvä väri.

Mieslahti

Martinlahti: Jossa

Katso Paltaselän ottipaikat.

sijaitsee Manamansalon keidas on yksi tunnetuimpia

Niskanselkä

Paltamo

haukilahtia, mutta antaa Martinlahti myös kuhaakin aika-ajoin. Martinlahdesta on voitettu esim. vetouistelun Suomenmestaruus 1999. Martinlahden kalat pitää yleensä pyytää 4-5 m vedestä.

Paltaselkä

Manamansalo

OULUJÄRVI

Jormuanlahti: Jormuanlahdelta on saatu hyviä tuloksia

Ärjänselkä

Kajaani

uistelukilpauluissa koko kesän aikana. Tärkeää on valita ajolinjat eli kalapaikat oikein, jotka oppii vain treenaamalla. Meille hauenpyynnissä täällä on auttanut GPS vastaanotin jotta olemme päässeet samaan paikkaan yhä uudestaan ja uudestaan. Jormu-

Soutulahti: Tämän lahden

anlahden suu on myös hyväpaik-

nimeä ei ole kartassa. Soutulahti

Vuottolahti: Ei toiminut

ka ja siellä eritoten Lautamatala,

viimevuoden uistelukilpailuissa,

mutta potkurin kiveen osuminen

mutta sieltä tiedetään saadun

voi olla lähellä siellä. Jolla on

suuria kalamääriä. Matalasta

Propulse alla, emme suosittele.

Käkilahti: Tämä oli viime vuoden

saa varmasti Hauki – EM:

Jormuan lahti antaa myös kuhaa,

ykköspaikka meille Hauki EM 2005

ssä puntarille viemistä. Niin

kun valitsee ajolinjan lahdelta kohti

kilpailussa ja itse asiassa Käkilah-

jos tekee kuin XXX ja luulee

Mieslahtea.

den suu antoi Asserin pöökillä kil-

ajavansa Käkilahteen, mutta

pailun suurimman kalan. Ongelma

ajaakin Vuottolahteen ja palaa

on täällä sama kuin Painuanlah-

takaisin, niin saa kisan suurim-

della , veneitä on liikaa Hauki EM

man hauen ja auton kotiin. Ei

titteliin. Perukka on hyvää hauki-

ole helppoa olla paras, mutta

vettä, mutta uistin kannatata pitää

tuurilla ne laivatkin seilaa.

on Honkisen takana, missä laavukin on. Uistelukilpailujen aikaan Soutulahti on täynnä veneitä. Vuoden 2003 uistelukilpailussa saatiin täältä kahdeksan tunnin aikana yli 123 kg:n jättisaalis. Soutulahdessa olevan saaren voi huoletta kirertää ja sieltä saa kalaa, haukea. Joka vuonna Hauki EM:ssä kisassa täältä on tuotu useita yli 50kg säkkejä. Kuhasta ei tietoa. Olkaapa varovaisia kun Soutulahteen menette, väärä valinta kostautuu ja saattaa maksaa paljon, muten XXX:llä vuonna 2005, 150 Honda kiville, perä, akselit, potkuri uusiksi. Legendaariset viimeiset sanat: ”Tästä sinne on aiemminkin menty...”.

lähellä venettä. Käkilahden koko kuitenkin antaa veneiden määrän anteeksi. Käkilahdelta ottaa paikalliset ammattikalastajat huimia määriä haukea talvisin verkolla, joten sekin kertoo jotain Käkilahden Hauki määristä.

Pienemmistä paikoista mainittakoon vielä Kuivalampi ja Pehkolanlahti, hyviä paikkoja molemmat. Kaikki kalapaikat on kokemuksiemme perusteella kerrottu ja toivomme, että niistä on apua. www.Fishingclub.fi


18

Oulujärvi

fishing

1/2006

Mikä on oikea alamitta

ja miten kalastus tulisi järjestää?

kalavesien hoito istuttamalla ei ole ekologisesti kestävällä pohjalla sen enempää kuin maasturilla asiointi kaupunkiympäristössä. Ainoana ulostulona näkisin luonnolliseen lisääntymiseen pystyvien lajien suosimisen ja siinä rinnalla niiden elinympäristöjen paran-

Raimo Kantola, Paltamo

tamisen. Tämä kaikki erityisesti, jos kalastus ei kehity kalakantoja säästävään suuntaan

Kalastuslain laadinnan lähtökohta

vapaaehtoista tietä.

on kalaveden suurin mahdollinen

Kuha kalakannan hoidon kohteena Vuosikymmeniä kuhan alamitta on pidetty 37

tuotto! Kalastus pitää järjestää sen mukaiseksi.

cm:ssä. Samanaikaisesti kuhakannat olivat pieniä, uhanalaisia tai jo romahtaneita. Nyt kuhaa on ”kaikkialla”. Se menestyy niin hyvin, että se jopa kyseenalaistaa velvoitehoidon muilla kalalajeilla, joiden tulos on vähintäänkin heikko verrattuna kuhan istutukseen ja hiljal-

Hauki putosi 40 cm:stä vapaalle. Lopputulos

Taimenen kalastuksen järjestäminen on

leen kohenevaan luontaiseen lisääntymiseen.

on hyvä. Paistinpannuun saadaan annoskalakokoisia hyvänmakuisia haukia ja riittää niitä

ongelmallisin? Taimen on lyhytikäinen, mutta nopeakasvui-

ehdottelevat alamitan nostamista 40 cm:iin

suurkaloina uisteluunkin.

nen kala. Istuttamalla tapahtuva taimenkan-

perustellen sitä luonnollisen lisääntymisen

nan hoito on kallista. Kaikki haluavat taimenta

varmistamisella. Asia on helppo tutkia ja

talouden käyttöön johti väistämättä myös

saaliiksi sekä järvissä että virtaavissa vesissä.

säätää. Oulujärven kuhassa mäti kypsyy, kun

keskusteluun kalatalous- ym. haittojen

Miten olisi paras menetellä? Taimen ei ole

kala saavuttaa 1,5 kg:n painon. Suojataanko

korvaamisesta. Vuosikymmeniä kestänei-

kaupallisesti merkittävä kalalaji ja on aina

kaikki sitä pienemmät kalat lisääntymään vai

den oikeustaisteluiden jälkeen meillä on

kaupassa korvattavissa viljellyllä kirjolohella

tuleeko kalatutkimus avuksi kertomalla mikä

järjestelmä, joka pääosin korvaa aiheutetun

tai lohella. Etenkin pohjoisen kalavesillä on

määrä emokuhia riittää? Aika olisi kyllä näyt-

haitan siinä määrin kuin se ylipäätänsäkään

täysin käynyt ilmi, että mikään istutus ei tuota

tää sitä asiantuntemusta, jota verorahoilla on

on mahdollista. Tässä prosessissa mm.

kunnon tulosta, koska kalastusta ei onnistuta

kerätty vuosikymmeniä läpi Suomenniemen.

Oulujärven siikaistutusten tulos tutkittiin

järjestämään niin, etteikö istutuserä tuhou-

väitöskirjatasolle asti (Salojärvi, K.) RKTL:n

tuisi paikallisten saalistajien toimesta viikossa

kateus, tietyn käyttäjäryhmän äänekkyys yli

ohjauksessa. Istutus- ja saalismäärille saatiin

parissa istutushetkestä. Vaeltavia taimenia

muiden vai kalataloustutkimukseen perustuva

selvät suositukset. Siitä huolimatta Oulujärvi

vaanivat reitin järvialtaiden verkkoarmadat,

tieto vai vielä kalastuslain määräys ja henki?

ei ole merkittävä siikavesi! Pikemminkin se on

jotka taitavasti sijoitettuna kurittavat taimen-

muikku-, hauki-, ahven- ja kuhavesi. Toisin

kantaa kohtuuttomasti. Kehitä siinä sitten

isokokoisia kehukaloja. Pentti Linkola on

sanoen lajit, jotka eivät ole velvoiteistutusten

kylätoimintaa ja luontomatkailua.

ammattikalastajana ja nimenomaan kuhan

Suomen vesistöjen rakentaminen voima-

kärkeä, ovat kalataloudellisen tuoton puolella

Pieni toivonkipinä on syntymässä ”catch

Tässä tilanteessa kalaveden omistajat

Ohjaako siis kalaveden hoidon suunnittelua

Urheilukalastajat luonnollisesti haluavat

kalastajana todennut, että yli kiloisilla kuhilla

tärkeimmät. Sama koskee taimenta, koska

and release” -koskista. Yksi tällainen on

ei ole kaupallista arvoa. Kirjoittajakin on ko-

määrä ei korvaa laatua.

Kynäkoski Hyrynsalmella. Monien masentavi-

hottanut egoaan isojen verkkokuhien avulla,

en koskikalastusvuosien jälkeen kirjoittaja on

mutta heltta taittuu jo perkauspenkissä, kun

huomaamatta. Olisiko se ekosysteemi itse,

vakuuttunut ainakin siitä, että taimen todella

tarvittaisiin esim. hirven teurastuskalusto

luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisen

menestyy tummissa, humuksen vaivaamissa

fileiden irtisaamiseksi näistä monstereista.

vaikeus vai 60-luvulta periytyvien oppien jää-

vesireiteissäkin, jos sille annetaan mahdolli-

Edelleen Linkola on todennut Vanajavedestä

räpäinen noudattaminen. Itse ainakin sanou-

suus.

kuhavetenä, että se ei ole kuhajärvi, vaan

Jotain on ehkä jäänyt viranomaisilta

dun irti roskakalakäsitteestä muilta osin kuin

Paikallisesti elinkeinojen keittämispaineiden

totaalisesti rehevöityneiden järvien hoidossa.

luulisi antavan oikeat suuntaviivat kalastuksen

Muualla ja varsinkin säännöstelyvesissä näen

järjestämiselle. Näin ei kuitenkaan tapahdu.

”roskakalan” mieluusti selviytyneiden kalalaji-

Kalavesien omistussuhteet ja sinne juurtunut

Oulujärvessä näyttää siltä, että kuhakan-

en ravintoreservinä.

äijämentaliteetti pitävät huolen, että mitään

nan nousun myötä ahvenen keskikoko on

Aika ajoin medioissa vilahtaa käsitys jär-

yhteiskunnallisesti merkittävää kalavesillä

kasvanut huomattavasti. Näkyvissä ei ole niin

vistä ehtymättöminä kala-/ravintoreserveinä.

ei pääse tapahtumaan. Tässä yhteydessä

tehokasta ahvenen kalastusta, että se olisi

Näin myös Oulujärven kohdalla. Muistetta-

täytyy todeta, että en usko sen kummemmin

voinut saada ilmiön aikaan.

koon kuitenkin, että Oulujärven kalakanta on

kieltoihin tai sääntöihin asian kehittämisessä.

Kerkisimme jo panna mateen katovuo-

kalpea haamu siitä mitä se oli ennen Oulujoen

Tarvitaan ajattelutapojen muutosta. Pattitilan-

detkin kuhan syyksi, mutta nyt on tarjolla

vesistön rakentamista voimatalouskäyttöön.

ne on valmis. Väkisinkin tulee mieleen, että

toinenkin ajatus; kahden kuuman matalaveti-

kuhasumppu! Järjestettäköön kalastus tämän tiedon pohjalta! Kuha on todella mielenkiintoinen kala.

Osansa vei MERA-ohjelma liete- ja humus-

sen kesän jäljiltä (2003-04) made kävi lomilla

päästöineen. Todisteet saatiin pienvesien

syvänteissä ja palailee nyt veden lämpötilan

muikkukantojen tuhoutumisen kautta. Suu-

normalisoiduttua hiljakseen takaisin vanhoil-

rimmat haitta-arviot voimataloudesta pyörivät

le pyyntipaikoille. Tähän viittaa lähinnä se,

70 % tasolla. Joka tapauksessa 30-40 %

että madetta on taas kaiken kokoisena – ei

on jo kiistämätön ja samalla menneisyyttä

pelkästään nuorina yksilöinä.

muilta osin kuin, että lainvoimaisten velvoite-

Nicke Knackerton - johtopäätös: urheiluka-

päätösten toteuttaminen jatkuu. Nyt olisikin

lastajat kehittäkööt kilpailumuotojaan kilpailu-

mielenkiintoista ja monenkin väitöskirjan väärti

viettinsä tyydyttämiseksi kalaa haaskaamatta.

selvittää kuinka paljon Oulujärven kalasto on

Muu kuhankalastus järjestettäköön kestävän

vuosikymmenten mittaan palautunut sään-

kehityksen periaatteiden pohjalta; turvataan

nöstelyvaurioistaan. Senhän se on tehnyt.

luonnollinen lisääntyminen ja korvataan kalas-

Joku muistelee tätä lukiessaan Lapin järvi-

tuspaineen aiheuttama ylimääräinen rasitus

en hienoja istutuksilla syntyneitä siikasaaliita,

istutuksilla. Jälkimmäiseen ohjaa meitä myös

mutta samalla unohtuu helposti esim. Inarin

tosiasia, että eri instansseilla on kalaveden

tilanne, jossa merkittävää kaupallista kalas-

hoitovelvoite omien kolttostensa seuraamuk-

tusta syntyy oikeastaan vain sinne karkuute-

sena ja sitä ei missään nimessä saa taipua

tun muikun kukoistaessa (onneksi karkulainen

ottamaan vastaan rahallisena korvauksena,

ei ollut särki, puh!) – ei istutuksista.

kuten viime aikoina on innokkaasti tarjottu. Raha jos mikä on katoava luonnonvara.

Oulujärven Kuhakunkku 2005 Viimevuonna Oulujärven kuhakunkku 2005 kilpailu käytiin mukavissa olosuhteissa. Kilpailu ajankohta oli 30.7.2005 klo 16.00 – 24.00 välisenä aikana. Venekuntia kilpailuun osallistui n. 50, kalastaja yli 70. Suurin kuha painoi 3950g. Haukea kisassa saatiin yhteensä 320kg 350g, ahventa 4580g ja kuhaa 95kg 700g. Kuhaa eniten määrällisesti pyydysti Leo Jussilan venekunta 8550 g, toiseksi Pentti Reijosen venekunta 6480 g ja kolmanneksi XXX:n omamies Jouni Lukkari perheineen 6180 g. Mainittakoon vielä, että eniten haukea puntarille toi Timo Huotarin venekunta, yli 22 kg. Niin, miten muut XXX miehet pärjäsivät kotivesien kisassa? No ei kehuttavasti, Make ja Erkka 26., Joraus ja Häppä 32., Ake, Pökä ja Lissu 39. ja Saunamestari ja Arska hännän huippuna. Eli varsinaisia saamamiehiä koko porukka, vai miten?

KUHAKUNKKU 2005 Jussi Huikari, Antti ja Veijo Karppinen, 3950 g 1. Leo Jussila, Ville Jussila 2. Pentti Reijonen, Jouko Tikkanen 3. Jouni Lukkari, Anna-Maija Lukkari 4. Jorma Heikkinen, Pekka Heikkinen 5. Jussi Huikari, Antti Karppinen, Veijo Karppinen 6. Matti Määttä, Joni Määttä 7. Timo Huotari, Marko Helenius 8. Harri Tikkanen, Esa-Matti Seppänen, Vesa Koivula, Antti Harju 9. Markku Partanen, Toivo Heikkinen 10. Timo Romppainen, Teemu Hyvönen 11. Sami Väisänen, Arvo Väisänen, Risto Kovalainen 12. Mika Pikkarainen, Kari Orava, Lassi Pulkkinen 13. Markku Tolonen, Eero Väisänen, Hannu Huurinainen 14. Jari Jakku, Katri Huovinen 15. Risto Seppä, Seppo Seppä, Risto Vehkaoja 16. Marko Heiskanen, Arto Kurkinen 17. Tero Parviainen, Tuukka Huusko 18. Sami Tervo, Jyri Immonen, Marko Komulainen 19. Erkki Koistinen, Pertti Veijola, Aino Koistinen 20. Asko Rönty, Jari Mustonen 21 Teemu Moilanen, Katariina Vähäkuopus, Anne Vähäkuopus, Auvo Turpeinen 22. Marko Kaatila, Miia Honkonen 23. Hannu Juntunen, Lassi Hirvilahti 24. Tatu Paavola, Janne Nikula, Mikko Kuotesaho 25. Janne Hyvönen, Asko Hyvönen 26. Marko Pyykkönen, Eero Heikkinen 27. Antti Koponen, Petri Koistinen 28. Jukka Harju, Timo Koskinen 29. Tauno Karppinen, Juho Karppinen 30. Ari Eklund, Eero Siira 31. Teppo Karppinen, Ensio Leinonen 32. Jorma Leinonen, Vesa Oksanen 33. Sami Pääkkönen, Marko Sarvisto, Janne Tuhkanen 34. Timo Karjalainen, Jukka Kauppinen 35. Teuvo Käsmä, Liisa Käsmö 36. Ahti Sipola, Kari Hanski 37. Aki Heikkinen, Jari Miettinen 38. Eero Pyykkönen, Osmo Vesterinen 39. Asko Hurskainen, Kyösti Karjalainen, Kari Leinonen 40. Kari Kärkkäinen, Eila Kärkkäinen 41. Juhani Riutta, Ari Halonen 42. Jukka Kokkonen, Risto Heikkinen 43. Tommi Rautiainen, Ari Itämies 44. Ari Rautiainen 45. Väinö Penttinen, Pentti Halonen 46. Kari Sumiloff, Jorma Sumiloff, Jari Juntunen 47. Marko Ilkko, Mika Kontio 48. Jukka Ahonen, Ari Juntunen 49. Jouni Holopainen, Ensio Narmakisma 50. Matti Leinonen


Oulujärvi Fishing 2006  

XXX-Fishingclub Paltamo Ry:n kuhakunkku kisajulkaisu 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you