Page 1

Velkommen Nyansat på NGHF 2013-14

”Faglighed og fællesskab i klare rammer”

G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)


Velkommen til Nørresundby Gymnasium & HF Vi er rigtig glade for, at du har valgt at arbejde her hos os. For at medvirke til at du kommer godt fra start, har vi en plan for modtagelsen, som fremgår nedenfor, og vi giver dig denne pjece, som du i ro og mag kan læse og gemme, så du ved, hvem du skal spørge. Du skal vide, at vi godt ved, at det kan være overvældende at starte på en ny arbejdsplads, og hvis du er nyuddannet lærer, er det særligt overvældende, da der er mange ting at få styr på, og alting er nyt. Derfor er vores grundholdning, at du skal føle dig velkommen og vide, at vi har et meget åbent miljø, hvor man bare kommer og spørger, hvis man er i tvivl om noget. Vi vil ikke fortælle dig om alt på skolen i løbet af de første dage, men i stedet opfordre dig til at komme at spørge, når du støder på nye ting. I denne pjece kan du se navnene på nogle af de personer, du kan få brug for i den forbindelse. Det vigtigste er selvfølgelig, at du har styr på læreplanerne i dine fag. Dem finder du for henholdsvis stx og hf her: http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Love%20og%20regler /Laereplaner.aspx Du vil få tildelt en mentor – eller har allerede fået det - som det kunne være en god ide at vende læreplan og vejledning med. Hvad gør man konkret i undervisningen? En mentor får løn for at vejlede dig, men du må også gerne spørge andre. Hvis du er nyansat med pædagogikum, får du endvidere indregnet tid til opstart og er du uden pædagogikum så får du lidt mere tid. Hvis du ikke har pædagogikum, er du forpligtet til at overvære 2 af mentorernes lektioner, og de skal også overvære 2 af dine lektioner. Men husk, at du altid er velkommen hos rektor, uddannelsesledere og administration, hvis der er noget du vil drøfte eller spørge om. Endnu en gang – VELKOMMEN!

Venlig hilsen Søren Hindsholm, rektor Bente V. Steffensen (BST), uddannelsesleder

G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)


Introduktionsprogram Efter ansættelse mødes du med faggruppesekretæren i hvert af dine fag og med din mentor. Kontakten til disse formidles af uddannelsesleder Bente V. Steffensen eller rektor. Inden sommerferiens start får du tildelt en mentor. Er du nyansat uden pædagogikum, får du som oftest en mentor i hvert af dine fag. Mandag eller tirsdag inden skolestart indkaldes du til et fælles møde for alle nyansatte. Her vil vi lave en kort generel introduktion til skolen. Ved skolestart præsenteres du for de øvrige kolleger og eleverne. I begyndelsen af skoleåret indkaldes du til et møde med rektor, vicerektor og sekretariatsleder om det at være gymnasielærer. Du vil også blive inviteret til et møde med BST som opfølgning på den generelle introduktion, hvor du bestemmer, hvilke emner vi skal tale om (AP, AT, NV, skriftlige opgaver, læreplaner, tutoropgaver eller andet). Endelig skal du vide at alle nyansattes undervisning overværes af en fra ledelsen i løbet af 1.semester. Efter dette bliver der udformet en beskrivelse af lektionen. Rektor indkalder dig derefter til en samtale om din opstart, og du har her mulighed for at ytre dine egne ønsker og behov. I løbet af efteråret arrangeres en pædagogisk eftermiddag for nyansatte uden pædagogikum. Du er altid velkommen til at henvende dig til rektor eller ledelsen i øvrigt, hvis du har yderligere ønsker eller behov.

Hvor kan jeg selv finde information og kommunikere med andre? Alle faste arbejdsgange og procedurer finder du i Personalehåndbogen på skolens hjemmeside www.nghf.dk under Om NGHF. Derudover skal du have den konference på First Class (skolens personales intranet) der hedder: Fra Ledelsen- SKAL læses. I den kommer løbende informationer fra administration og ledelse. Endelig skal du have en fagkonference pr. fag: I den kan du kommunikere med dine fagkolleger om undervisning osv. Du vil også have en lærerkonference pr. hold/klasse du har, hvor I lærere kan kommunikere sammen. Disse konferencer er placeret på dit skrivebord i FC. Hvis du vil kommunikere med dine elever, foregår det i Lectio eller Gmail. Se mere om Lectio nedenfor. G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)


Om Lectio Du får/har fået et introduktionskursus til Lectio, når du starter. Hvis du har yderligere behov, så kontakt Bente Steffensen. I Lectio kan du følge med i dit skema og se lokaler. Du fører fravær her og kan finde de elever, der er tilknyttet dine hold. Alle skriftlige opgaver oprettes i Lectio og eleverne føres fraværende for disse. (spørg BST for nærmere info). Alle bogudlån registreres i Lectio, og eleverne hæfter for de bøger de står registrerede for her (spørg Kasper Holm for nærmere info). Du kan kommunikere med dine hold i Lectios beskedmodul. Du skal også lave dine undervisningsbeskrivelser i Lectio.

Ringetider Da vi har flere elever på skolen end der er plads til i kantinen, er vi nødsaget til at have forskudte frikvarterer en del af dagen. Det er lidt forvirrende, men man vænner sig til det. Ringetiderne i det kommende skoleår er således:

1. 08.15-09.25 2. 09.40-10.50 Spisepause 10.50-11.20 3. 11.20-12.30 4. 12.35-13.45 5. 13.55-15.05

1g+1hf 2g+3g 2hf

G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)

1. 08.15-09.25 2. 09.40-10.50 3. 10.55-12.05 Spisepause 12.05-12.35 4. 12.35-13.45 5. 13.55-15.05


Forkortelser Når man kommer et nyt sted, er der altid mange nye forkortelser, som de gamle tager for givet. Her er nogle af dem: AMU: Arbejdsmiljøudvalget AP: Almen sprogforståelse AT: Almen studieforberedelse NF: Naturvidenskabelig fagpakke NV: Naturvidenskabeligt grundforløb PR: Pædagogisk råd (alle lærere) PRAK: Praktisk udvalg (valgte lærere) PÆD: Pædagogisk udvalg (valgte lærere) SU: Samarbejdsudvalget TR: Tillidsrepræsentant Se yderligere forkortelser her: http://www.nghf.dk/index.php?id=1174 Se om udvalg og arbejdsgrupper her: http://www.nghf.dk/index.php?id=1045 Personer bag initialer findes her: http://www.nghf.dk/index.php?id=18

Hvem spørger jeg om hvad? Nedenfor nævnes nogle af dem du nok får behov for at spørge efterhånden – er du i tvivl, så spørg den første du møder, så sendes du videre til den rette. Søren Hindsholm, (rektor) Akut hjælp.

Allan Andersen (uddannelsesleder) Medarbejderbredbånd, arbejdspladser i A3, eksamen, aktiviteter udenfor undervisningen. Naturvidenskabelige og matematiske spørgsmål. Anne Engmann (sekretær) Løn og ansættelse.

G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)


Bente V. Steffensen (uddannelsesleder) Fravær, Eks-/inkursioner, gæstelærere, efteruddannelse, støtteundervisning og lign. Spørgsmål vedrørende humaniora og HF. Jesper Barløse IT, adgang til netværk etc.

Kasper Holm (bibliotekar) Bogudlån

Laila Høygaard (sekretær) Skemaændringer og –spørgsmål.

Lis S. Routhe (sekretariatsleder) Omsorgsdage, ferie-/fridage, sygdom, tjenstefri, afregning i forbindelse med kurser - og lign. Mogens N. Olesen (vicerektor) SSO, SRP, skriftlig eksamen, semesterplan og alt muligt andet :o)

Niels M. Christensen (uddannelsesleder) Elevtid, lektionsfordeling, timetildeling og lign. IT (sammen med Jesper Barløse)og Lectio. Samfundsfaglige og AT spørgsmål. G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)


Hvem kan hjælpe? Spørgsmål

Hvem kan besvare / behandle?

Arbejdspladser i A3 AV-udstyr

Allan Andersen (AAN) – H3 Pedellerne Personalerepræsentanter: Anders Hovgesen (AHO) med stemmeret og Line Wæhrens (LWA) uden stemmeret Fås på kontoret Søren Borup (SBO) – 2128 2174 Kasper Holm (KHO) biblioteket A7-A13.

Bestyrelsen (sammensætning kan ses på hjemmesiden) Buskort til ekskursioner Bygningsspørgsmål Bøger/bogudlån Elevforsømmelser/-problemer Fax Feriefridage, ansøgning afleveres underskrevet First Class, link til… Fotografering Fraværsregistrering for elever Gavekassen Google docs Hjemmesiden Hovedpinepiller, plastre It-spørgsmål Klasselister m.v Kopimaskiner/pæd. værksted Kursusansøgninger, rådgivning samt afregning Lectio, link til… Lægeattester, elevers fritagelse for idræt Lønspørgsmål, nyt skattekort m.v. Nøgler Omsorgsdage, ansøgning afleveres underskrevet Personalehåndbog (regler og retningslinier), link til… Personalespørgsmål Post, indgående Post, udgående

Bente V. Steffensen (BST) – H3 Kan modtages på og sendes fra kontoret Til rektors postbakke Hjemmesiden – link fra forsiden - nederst til højre Anna Vinther (AVI), kontoret Laila Høygaard (LHO), kontoret v. lærerværelset Susanne Weng (SWE) og Mai Sandgaard (MSA) Niels Magnus Christensen Kasper Holm, biblioteket A7-A13 Fås på kontoret Jesper Barløse – 2128 2110 Anna Vinther (AVI) eller Jytte Andersen (JAN) – kontoret Pedellerne Lis S. Routhe (LRO), kontoret Hjemmesiden – link fra forsiden - nederst til højre Anna Vinther (AVI), kontoret Anne Engmann (AEN), kontoret Anne Engmann (AEN), kontoret Til rektors postbakke på kontoret Hjemmesiden – om NGHF – nederst til venstre Rekt. Søren Hindsholm/vicerektor Mogens Olesen Bliver delt ud i dit dueslag om formiddagen. Kontoret frankerer og sender

G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)


Pædagogiske spørgsmål

Samarbejdsudvalg

Arbejdsmiljøudvalg Skemaændringer, daglige/løbende Snyd med elevopgaver (AAN har Urgund snydeprogram) Socius Cultus, Personaleforeningen Sygemeldinger

Tillidsrepræsentant for lærerne Tjenestefri, anden tjeneste, kollegial ordning m.m., ansøgning sendes til… Tjenesterejser, rådgivning samt afregning Venneforeningen Vikarsætning Årsopgørelse i Lectio

Uddannelsesledere Allan Andersen (AAN) og Bente V. Steffensen (BST)- H3 Personalerepræsentanter: Carsten Schiøtt (CSC), Lone Milling (LMI), Jakob Løvschall (JLO), Tine Myrup Kristensen (TMY), Trine K. Pedersen (TPE), Anne Engmann (AEN) Personalerepræsentanter: Lone Milling (LMI), Jakob Løvschall (JLO), Jytte Andersen (JAN) Laila Høygaard (LHO), kontoret (ved lærerværelset) Rektor Søren Hindsholm (SHI), kontoret Link til deres hjemmeside via skolens hjemmeside – om NGHF – Socius Cultus Meld dig syg i ”Sygemelding” i FC-konferencen ”Fra ledelsen – skal læses” inden kl. 7.45 eller ring til skolen mellem kl. 7.45–kl. 8.00 på tlf. 98 17 28 33 Kim Elstrøm (KEL) Suppleant Jakob Houkjær Jensen (JJE) ”Til kontoret” i FC eller til rektors postbakke på kontoret. Ikke mail til rektor Lis S. Routhe (LRO)/Anne Engmann (AEN), kontoret Personale repræsentanter: Anders Jensen (AJE) og Peter Hansen (PHA) Mogens N. Olesen (MOL), kontoret (ved lærerværelset) Niels M. Christensen (NCH), kontoret (ved lærerværelset)

G:\2 Administration\23 Information - kommunikation\238 Kommunikation til personalet (ugyldig iht. arkivplan)

Velkommen til nye kolleger  
Velkommen til nye kolleger  
Advertisement