Page 1

REUNIÓ D’INICI DE CURS 6è CICLE SUPERIOR CURS 2012 - 13


Presentació dels mestres de 5è         

Noèlia Solà - Tutora 6èA Marta Grau – Tutora 6èB Ana Maria Gutiérrez– Especialista d’anglès Laura Soriano - Ed. física Daniel García – Música Rosa Mª Calatayud - Reforç Imma Andrés – Religió Amàlia Giménez - Medi i Tallers Anna Franch – Alternativa 6èA


Normes generals  

Horari d’entrada i sortida Puntualitat i assistència a l’escola: En cas d’absència o retard cal portar un justificant a l’agenda i del metge (en cas de visita mèdica) o avisar per telèfon. Si un alumne arriba tard sense justificació ha d’anar a Direcció on se li entregarà el document del retard que han de signar els pares. Actuació si un nen ha de sortir en horari escolar: Cal que ho diguin a les tutores (oralment o amb una nota ). El conserge pujarà a buscar el nen a l’aula, no pugeu vosaltres. Però el nen MAI pot sortir sol de l’escola, l’ha de venir a buscar un adult. En cas de que s’oblidin el material: per tal de fomentar l’autonomia us demanen que siguin els propis nens/es els que es responsabilitzin del seu material.


Autoritzacions sortides: Hi haurà una autorització general o conjunta a principi de curs de totes les sortides previstes. Us comunicarem cada una d’elles uns dies abans.

Despeses del material (utilització, quantitat...) (60€= 15€ Informàtica + 45€ Material)

Domiciliació bancària dels rebuts (material i sortides) La família que no estigui al corrent dels pagaments no podrà participar de les sortides ni colònies.

A l’octubre el 1r rebut de material. Al desembre el rebut de les sortides del 1r trimestre.  

Agenda escolar (seguiment) i agenda escolar on-line Higiene (polls, ungles...) i alimentació (entrepans, fruita, cereals...) Medicaments (recepta o informe del metge i autorització pares per administrar-los)


Excursions i sortides Importància de les sortides tant a nivell pedagògic com de relació entre els nens. Les sortides previstes es realitzaran, la gran majoria a Terrassa, i a l’escola (tallers) i alguna fora de Terrassa. (Per determinar) Les colònies seran a Cala Montjoi els dies 19, 20 i 21 de juny.

Destaquem aquest any hem reduït el nombre de sortides com a conseqüència de les retallades a les que estem sotmesos.


Atenció a la diversitat 

Reforç i grups reduïts: català (exp. Escrita/anglès., comprensió lectora), matemàtiques (resolució de problemes) i tallers

Butlletins de notes ( 3 informes al llarg del curs)

Avaluació contínua (controls de cada àrea que s’han de signar, seguiment de les famílies i valoracions)


Aspectes pedagògics 

Matèries específiques de l’escola: tallers, resolució de problemes, anglès/exp. escrita, comprensió lectora, alternativa. Entrevistes personals amb pares/mares Noèlia i Marta – dimecres de 12.30 a 13.30 Contacte: Noèlia : noeliasola@gmail.com Marta: martagrau1962@gmail.com Hores d’estudi, deures, agenda... Vacunes:


Projectes d’escola •Educació emocional. (Millorem la convivència) i xerrades dirigides als pares:  Xerrada “Com estimular el llenguatge· 31 d’octubre del 2012 de 15-16:30h

 Xerrada “Com mediar els coflictes a casa” 21 de novembre de 2012 de 15-16:30 h  Xerrada “Com fer que els deures no sigui un sacrifici a casa” Per determinar.

•Projecte Educat 1x1 •Col·laboració amb Fàtima •Projecte Pissarres Digitals •Apadrinament nens/es de l’escola.


Convivència Actuacions

en els problemes de comportament (agenda, sortides...) Reglament de Règim Intern Comissió de convivència Dossier de convivència Felicitacions Hem

de procurar respectar-nos, parlar educadament, etc


Colònies a Cala Montjoi Parc Natural del Cap de Creus a Roses  Bungalows  Fiança de 10€ per cobrir desperfectes  Activitats programades amb monitors 10 hores al dia: estampació samarretes, coreografies, confecció de nusos, malabars, astronomia, canoa, piragua, rocòdrom, tennis, esquaix, ping pong, mini-golf, tir amb arc, voleibol, tirolina, etc.  Servei mèdic gratuït tot el dia  Preu: 144,70€ + 9.20(vaixell)= 153.90+ 25 autocar (preu aproximat) www.montjoi.com 


BUNGALOWS

MUNTANYISME


Informacions Precs i preguntes

Reunió 6è Pere Viver  

Reunió inici curs 2012-13

Reunió 6è Pere Viver  

Reunió inici curs 2012-13

Advertisement