Page 1


Проблеми розвитку форм господарювання на селі в дослідженнях І. І. Лукінова  

У збірнику вміщено статті, присвячені важливим питанням сучасного сільського господарства. На матеріалі праць І. І. Лукінова розглянуто проб...

Проблеми розвитку форм господарювання на селі в дослідженнях І. І. Лукінова  

У збірнику вміщено статті, присвячені важливим питанням сучасного сільського господарства. На матеріалі праць І. І. Лукінова розглянуто проб...

Advertisement