Page 1

arraToon TANDHEELKUNDE & IMPLANTOLOGIE

2 5

WeLKOm IN De NIeUWe PRaKtIJK!

NIeUWe FaCILIteIteN IN ONZe PRaKtIJK

UNIeK IN ZeeLaND. gLoednieuw en innovatieF tandheeLkundig centrum in vLissingen.

11

taNDteChNISCh LaBORatORIUm StaDhUISPLeIN

9

3

STADHUISPLEIN 6, 4382 LG VLISSINGEN T 0118-414643 E PRAKTIJK@ARRATOON.NL W WWW.ARRATOON.NL

3D-SCaNNeN heeFt De tOeKOmSt

eeN SteRK, heCht eN KUNDIG team!


wij beschikken over een moderne sterilisatieruimte. wij zijn er trots op dat ons

de nieuwe praktijk heeft maar liefst tien behandelkamers, zes op de

hygiĂŤne protocol ruimschoots voldoet aan de strenge eisen van de overheid.

begane grond en vier op de eerste verdieping.


eeN NIeUWe LOCatIe meer ruimte, nieuwe dienstverLening

WeLkoM namens tandartspraktijk arratoon heet ik u van harte welkom op onze nieuwe

produceert een robot het werkstuk, waarna het in de mond geplaatst kan

locatie. wij zijn erg verheugd om u in deze ruimere opzet te mogen ontmoeten.

worden. ook is het nu mogelijk om 3d röntgenfoto’s te maken waardoor het

door uitbreiding van onze dienstverlening zijn wij in de Badhuisstraat letterlijk

mogelijk is nog complexere situaties te behandelen. onze doelstelling om

en figuurlijk uit ons pand gegroeid. de eigen mondhygiëniste, het eigen

patiënten absoluut pijnloos en comfortabeler te behandelen wordt hierdoor

tandtechnisch laboratorium en vervolgens de implantologie hebben ertoe

probleemloos gehaald.

geleid dat er geen ruimte meer was voor de noodzakelijke uitbreiding van onze sterilisatieruimte. wij zijn erg blij dat wij in samenwerking met de aBn amro

design

bank erin geslaagd zijn een nieuwe weg in te slaan. op de nieuwe locatie is het

Bovenal is er met het ruimtelijke interieurdesign veel zorg besteed aan het

ruimteprobleem opgelost en is er zelfs ruimte voor nieuwe dienstverlening.

creëren van een ontspannen, gemoedelijke sfeer. mensen dienen zich op hun gemak te voelen. geen kleine hokjes, maar grote ruimtes. een wellness-

tandtechnisch laboratorium ‘stadhuisplein’ is een van de nieuwe

achtige benadering die alle druk en stress behoort weg te nemen. ook voor

dienstverlenende instanties in ons nieuwe mondzorgcentrum. hier worden

ons op de werkvloer is de ruimte een genot. het behoeft geen uitleg dat een

nieuwe kunstgebitten gemaakt en oude kunstgebitten gerepareerd. in de oude

goede werksfeer het resultaat alleen maar ten goede komt. ook is er rekening

situatie werden gebitten in goes gemaakt. hierdoor was de afstand vaak een

gehouden met de ouderen: geen hoge trap meer, maar alles gelijkvloers. en

beperkende factor wanneer tijdens het ‘maak-proces’ veranderingen moesten

voor een bezoek bij de prothetist of de mondhygiëniste is er altijd nog een

worden doorgevoerd. nu wordt het hele proces op onze nieuwe locatie

lift aanwezig.

uitgevoerd. ook wanneer een gebit breekt streven wij ernaar u zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

ZeLFde prijs een kritische patiënt kan denken dat wellicht de prijs van een dergelijke luxere

tevens is er een tweede mondhygiëniste/kindertandverzorgster in dienst

benadering van de tandheelkunde bij de patiënt wordt neergelegd. Feit is dat

getreden. hierdoor worden de wachttijden voor uitgebreide gebitsreiniging

de prijzen in de tandheelkunde door de overheid zijn vastgesteld. hierdoor

aanzienlijk ingekort. anderzijds wordt er in de nieuwe ‘poets-hoek’ nog meer

zijn de prijzen bij alle tandartsen gelijk. doordat wij gebruik maken van digitale

zorg besteed aan preventie. ook voor kinderen zal het nog leuker worden om

technieken is het mogelijk om zelfs goedkopere producten aan te bieden met

naar de tandarts te gaan.

dezelfde kwaliteit.

Moderne TeChnoLogie

wij zien in deze nieuwe fase een uitdaging. met de ruimte en de technologie

onze reeds ingezette weg op het gebied van 3dimensionale tandheelkunde

kunnen wij u nog beter helpen. wij hebben een groter team en een bredere

wordt voortgezet. geen benauwd ‘gehap’ meer in lepels met afdrukmateriaal.

dienstverlening en wij zien er naar uit u in de nieuwe locatie te mogen

momenteel hebben we ruime ervaring met 3d technologie. Zo wordt er

begroeten. tot binnenkort!

met een camera een 3d opname gemaakt, waarmee het tandtechnische laboratorium het werkstuk op de computer kan ontwerpen. vervolgens

raymond J. arratoon, tandarts-implantoloog nvoi.

er is een ‘poetshoek’ waar u begeleid kunt worden bij het

het ruimtelijke design van het interieur van de praktijk heeft als doel

schoonmaken en -houden van uw gebit.

een open en gemoedelijke sfeer te creëren.


het team 

een sterk, kundig en hecht team, een team waar u op kunt vertrouwen!

1

2

3

4

9

10

11

12

Tandartspraktijk Arratoon 1

Raymond Arratoon, tandarts-implantoloog

Tandarts-implantoloog en oprichter/eigenaar

bieden. Een praktijk als deze is een aanwinst voor

“Na mijn opleiding tot tandartsassistente heb ik

de omgeving en het voelt als een eer om hier te

er voor gekozen verder te leren. Ik wilde graag

mogen werken!”

zelf meer en complexere handelingen uitvoeren. Ik

tandheelkundig centrum.

koos voor de opleiding Mondzorgkunde in Utrecht. 4

2

Suzanne Bosselaar, praktijkmanager

Michael Kars, tandarts

In het laatste jaar heb ik mij gespecialiseerd

Sinds 1 december 2013 werkt Michael bij

in kindertandheelkunde en preventieve

Tandartsenpraktijk Arratoon.

behandelingen.”

Anna van Vliet-Dieleman, tandarts

“Ik ben geboren en getogen in Vlissingen. Na mijn

“Ik wil kinderen graag leren hoe ze hun gebit

Anna werkte al meerdere jaren als tandarts in

studie in Groningen heb ik daar een jaar gewerkt.

moeten verzorgen. Ook zie ik het iedere keer weer

Amsterdam. Zij en haar man wilden echter naar

Via mijn ouders hoorde ik dat er een mooi nieuw

als een uitdaging om de kinderen in de stoel te

Zeeland verhuizen. Via haar achteroom Felix van

tandheelkundig centrum werd opgezet met een

krijgen. Hen leren dat naar de tandarts gaan niet

der Heuvel kwam zij in contact met Raymond

uniek concept. Hier was ik wel geïnteresseerd in!

eng is, is een van mijn belangrijkste drijfveren!”

Werkt 11 jaar bij Tandartspraktijk Arratoon. 3

Arratoon. Sinds februari 2013 is ze in dienst van Tandartspraktijk Arratoon.

“Ik kijk er naar uit om mijn kwaliteiten en vaardigheden verder te ontplooien, gestimuleerd

“Wat mij vooral opviel tijdens de kennismaking

door de mogelijkheden die Tandartspraktijk

met Raymond Arratoon is zijn persoonlijke

Arratoon mij biedt, en dat ik de beste zorg

enthousiasme dat doorklinkt in de volledige

kan geven aan de patiënten van Vlissingen en

praktijkvoering. Dat wil zeggen: veel energie

omstreken. Overigens voelt het goed om weer een

en knowhow die hij graag deelt. Daarnaast is

aantal dagen per week in het Zeeuwse te zijn!”

er een breed scala aan behandelapparatuur. En last but not least, werk ik in een heel erg leuk behandelteam.”

7

Marjan Blind, tandartsassistente

Werkt 18 jaar bij Tandartsenpraktijk Arratoon. 8

Anja Booy, tandartsassistente

Werkt 14 jaar bij Arratoon Tandartsenpraktijk. 9

Marjon de Witte, tandartsassistente 

Per 1 november 2013 werkt Marjon bij 5

Everdien van Hofwegen, mondhygiëniste

Tandartspraktijk Arratoon.

Werkt 16 jaar bij Tandartspraktijk Arratoon. “Via een kennis hoorde ik dat er bij Tandarts-

”Ik heb respect voor de grote sprong die Raymond

6

Chantal Brouwer, mondhygiëniste en

praktijk Arratoon een vacature openstond voor

Arratoon heeft durven maken. Een onderneming

gespecialiseerd in kindertandverzorging 

tandartsassistente. Omdat ik altijd veel goede

als deze op poten zetten, getuigt van lef, maar

Zorgen dat kinderen geen angst ontwikkelen voor

verhalen over deze praktijk hoorde, leek het mij

vooral van passie voor het vak. De praktijk is niet

de tandarts, dat is een van de doelen van Chantal.

leuk hier te werken en heb ik gesolliciteerd. Ik

alleen prachtig, maar biedt alle faciliteiten om

In mei 2013 is zij bij Tandartspraktijk Arratoon

ben erg blij hier aan de slag te kunnen. Na mijn

tandheelkunde op het hoogste niveau te kunnen

komen werken.

opleiding heb ik eigenlijk verschillende baantjes

1


Bij Tandartspraktijk Arratoon staat er een heel team voor u klaar! Sommigen beginnen net aan hun carrière, anderen hebben al jarenlange ervaring. De afgelopen periode is het team flink gegroeid, de nieuwe medewerkers stellen zich aan u voor.

5

6

7

8

13

14

15

16 TTL stadhuisplein

gehad. Zo heb ik een tijdje in de horeca gewerkt,

voorop en ik hoop hier een goede bijdrage aan

als administratief medewerker, in de verzorging en

te kunnen leveren. Ik vind het erg leuk om zulke

als tandartsassistente. Ik werk hier nog maar kort,

afwisselende taken te hebben en ben blij met

Alexander is niet direct een nieuw gezicht bij

maar heb het al enorm naar mijn zin!”

deze kans. Ik doe mijn werk met plezier en hoop

Tandartspraktijk Arratoon, maar hij maakt wel

dat nog lang te mogen doen, in het team bij

een grote, nieuwe stap in zijn carrière! Namelijk

Tandartspraktijk Arratoon!”

door het zelfstandig leiden van Tandtechnisch

10

Joanne Marinissen, tandartsassistente 

Na het behalen van haar opleiding tot tandartsassistente is Joanne direct aan de slag gegaan bij Tandartspraktijk Arratoon.

16 ­Alexander Mastbooms, tandtechnicus

laboratorium Stadhuisplein. Lees hierover meer 13 Annemieke van Megen, baliemedewerkster 

op pagina 11 van deze krant.

Sinds november 2013 werkt Annemieke bij Tandartspraktijk Arratoon.

”Ik heb het hier echt naar mijn zin, iedere ochtend

Alexander: “Doordat ik vroeger regelmatig bij mijn overbuurman, Felix van den Heuvel van

denk ik weer ‘Yes, ik mag weer gaan werken!’ Dat

“Via een vacature ben ik bij Tandartspraktijk

Tandtechnisch Laboratorium Vlissingen kwam, is

de praktijk zo groot is, zie ik echt als een uitdaging.

Arratoon terecht gekomen. Het leek mij een erg

mijn interesse voor het vak tandtechniek ontstaan.

Er is ontzettend veel te leren en te ontdekken. Er

leuke baan en ik zie het als een geluk dat zij mij als

De techniek trok mij altijd al, maar toen wist ik dat

lopen veel mensen met jarenlange ervaring rond. Ik

een waardevolle toevoeging van het team zagen.

ik het specialistische werk van de tandtechniek

krijg bij Tandartspraktijk Arratoon echt de ruimte

Omdat ik hier nog maar zo kort werk is alles nog

wilde leren.”

om te leren en mijzelf verder te ontwikkelen, dat is

heel nieuw, maar ik heb al wel echt het gevoel in

erg fijn.”

een professioneel en gezellig team terecht te zijn

Alexander heeft de vierjarige vakopleiding

gekomen!”

Tandtechniek gevolgd aan het Instituut

11

Magda Maas, secretaresse

Vakopleiding Tandtechniek. Vervolgens heeft

Werkt 23 jaar bij Tandartspraktijk Arratoon.

hij zich een jaar gespecialiseerd in kroon- en

TTL Vlissingen

brugwerk. Tijdens en na zijn studie heeft hij

14 Felix van der Heuvel, tandtechnicus

gewerkt bij Tandtechnisch laboratorium Vlissingen.

In juni 2013 is Marit begonnen met haar baan bij

Oprichter/eigenaar Tandtechnisch laboratorium

Vervolgens heeft hij een aantal jaar in een groter

Tandartspraktijk Arratoon.

Vlissingen sinds 1980.

laboratorium in Roosendaal gewerkt. En nu is

12 Marit Wagenaar, baliemedewerkster 

een nieuwe stap in zijn carrière aangebroken. ”Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit het

15 Ellen Bosselaar, tandtechnicus

Alexander: “Ik heb de kans gekregen (en met

ontvangen van patiënten, het maken van

Werkt sinds 4 jaar bij Tandtechnisch laboratorium

beide handen aangegrepen) om de onderneming

afspraken, het aannemen van telefoontjes en

Vlissingen.

Tandtechnisch laboratorium Stadhuisplein op te

verdere administratieve werkzaamheden. Hierin staat het contact met de patiënten natuurlijk

zetten. Hier heb ik ontzettend veel zin in!


C O N C E P T s T r aT E g y

-

sTOrEdEsigN

-

PrOjECTENgiNEEriNg

-

PrOduCTiON

ONs iNdusTriëlE PrOduCTiEPrOCEs zOrgT vOOr sChErPE PrijzEN

WsB is vEraNTWOOrdElijk vOOr hET dEsigN EN TurN kEy rEalisaTiE vaN dE COMPlEET NiEuWE TaNdarTsENPrakTijk vaN arraTOON. OOk OP zOEk Naar EEN gOEd CONCEPTONTWErP? BEl NiCO sChrEudEr vaN WsB iNTEriEurBOuW. WsB WErkT O.a. vOOr dE sPlENTEr sChOENEN MiddElBurg/hulsT/sluis, dETO jEaNs axEl, TilrOE OPTiEk vlissiNgEN, juWEliEr POsTMa ziErikzEE, BCC MiddElBurg, dixONs gOEs, sMiT sChOENEN kraBBENdijkE, COTTElli ’s-gravENPOldEr, juWEliEr BrOEkhuis sTEENBErgEN, grOOsMaN sChOENEN sluis, WiTTEvEEN MOdE, vaN WEly OPTiEk rOOsENdaal, OErlEMaNs MOdE sTEENBErgEN, BEN vaN dEr hEidEN OPTiEk halsTErEN/ThOlEN, arraTOON TaNdarTsPrakTijk

W s B s C h E r P E N z E E l N l T + 3 1 ( 0 ) 3 3 2 7 7 1 7 1 4 W W W.W s B i N T E r i E u r B O u W. N l


NIeUWS nieuwe FaciLiteiten in onZe praktiJk

3D Röntgen Om nog beter te kunnen beoordelen hoe de situatie in de kaak is, kunnen we bij Tandartspraktijk Arratoon een 3dimensionale röntgenfoto maken. Met dergelijke apparatuur zijn wij in staat om in de kaak te kijken hoe het gesteld is met de ruimte in het bot. Ook kunnen wij beoordelen of er sprake is van een ontsteking of andere afwijking en wat de eventuele locatie van het proces is.

Tevens kunnen wij inzicht krijgen hoe bepaalde anatomische structuren zoals zenuwen e.d. lopen of vormgegeven zijn. Op de afbeelding hierboven wordt het verloop van een belangrijke onderkaakszenuw aangegeven. Bij het plaatsen van een implantaat of het uitvoeren van een chirurgische ingreep is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het verloop van deze zenuw. Wanneer het noodzakelijk is, kan een dergelijke foto worden gemaakt.

Yes, we gaan weer naar de tandarts! We hoeven u waarschijnlijk niet te vertellen dat het vooral voor kinderen erg belangrijk is direct goed te leren hun gebit te verzorgen. Om ze hierbij goed op weg te helpen, hebben wij een zogenaamde Poetshoek ingericht.

In onze praktijk werkt Chantal, onze kindertandverzorgster die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen. Zij weet precies hoe ze een kind op zijn/haar gemak moet stellen. Ze leert hen hoe belangrijk het is om naar de tandarts te gaan en dat het helemaal niet eng is en het ook geen pijn hoeft te doen. De kindertandverzorgster is tevens gespecialiseerd in het uitvoeren van preventieve behandelingen aan het kindergebit.

Leer kinderen al vroeg hoe belangrijk het is om 2x per dag te poetsen!

als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. de kindertandverzorgster kan u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind behandelen als dat nodig is.

twee jaar is een prima leeftijd om uw kind voor de eerste keer mee te nemen naar uw tandarts. dat kan bijvoorbeeld als u zelf voor een controlebezoek gaat.

in onze speciaal voor kinderen ingerichte ‘poetshoek’ is het gewoon leuk om je tanden te poetsen!


De Sinke komejan groep thuis in zeeland

De aankoop van het prachtige nieuwe panD van arratoon is succesvol bemiddeld door sinke komejan bedrijfsmakelaars M A K E L A A R s K A N TO O R

Duidelijk verhaal

Goes

|

koudekerke

|

middelburG

|

ZWAAN

zierikzee

www.sinke.nl

EXTRAORDINARY DENTISTRY Bij XO Care zijn wij trots op het creëren van betekenisvolle en buitengewone dentale oplossingen. Deze oplossingen ontstaan door onze expertise en innovatieve ideeën te combineren met de nieuwste technologie. Het is onze missie om u perfecte behandelingen uit te laten voeren, terwijl uw patiënten de beste zorg ervaren. We willen bijdragen aan de economische successen van uw praktijk en zorgdragen voor uw goede gezondheid.

Wij feliciteren Tandartspraktijk Arratoon met hun nieuwe vestiging!

Leeuweriklaan 2 | 3704 GR Zeist Tel: 030 694 04 58 www.odeq.com | info@odeq.com


case-report:

Directe vervanging van een afgebroken voortand door een implantaat gedragen kroon

2

1

3D-SCaNNeN heeFt de toekomst

3

4

6

5

7

8

9

Voor veel mensen is een bezoek aan de tandarts geen pretje. Zeker niet als men 10

weet dat er een afdruk van het gebit gemaakt moet

12

worden. Tot voor kort

11

gebeurde dit met afdrukmateriaal, ook wel bekend als ‘happen’.

13

Tegenwoordig kan dit in onze praktijk ook met 14

15

een mondscanner. Er wordt dan een digitale 3D foto van uw mond 16

gemaakt met behulp van een speciale camera.

18

17

U heeft dan geen vieze smaak in de mond en niet zo’n benauwd gevoel tijdens dit afdrukken. Dit proces noemt men scannen. Eventuele braakneigingen (kokhalzen) worden ook sterk

1. Linker voortand is afgebroken en kan niet meer worden opgebouwd. 2. De tand wordt vervangen

verminderd zo niet weggenomen.

door een implantaat gedragen kroon. Dit is een tand (kroon) vastgeschroefd/gelijmd op een implantaat. 3. Het tandvlees wordt een klein beetje losgemaakt en de tand wordt verwijderd. 4. Het verwijde-

‘Het scannen van implantaten’ in onze praktijk was

ren gebeurt uiterst voorzichtig om het bot niet te beschadigen. 5. De lengte van de tand is bepalend

voor dit merk scanner een primeur in Europa. Wij

voor de maatvoering van het implantaat. 6. De plaats van het implantaat wordt bepaald en het implan-

zijn er dan ook trots op hiermee een voortrekkersrol

taat wordt geplaatst. 7 & 8. De situatie na een week. De hechtingen worden verwijderd. 9 & 10. Situatie

te hebben vervuld. Op dit moment is het scannen

een maand later. 11. Na 3 maanden wordt het implantaat opgezocht met laser. 12. De inhelingsschroef

echter alleen nog mogelijk bij kroon- en brugwerk.

wordt op het implantaat geschroefd om het tandvlees vorm te geven. 13 & 14. Twee weken later wordt

In de nabije toekomst zal scan-techniek ook

het implantaat gescand. Er wordt even een ander schroefje geplaatst voor de 3D-scan. 15. In het lab

mogelijk zijn voor kunstgebitten. Wanneer

wordt van titanium een ‘tandschroef’ gemaakt. Deze wordt vastgeschroeft op het implantaat. 16. De

deze mogelijkheden zich aanbieden zullen wij

uiteindelijke kroon. Deze wordt vastgelijmd op de ‘tandschroef’. 17 & 18. Kroon geplaatst.

vanzelfsprekend vooraan staan bij de ontwikkeling.


Internet telefonie

Cloud diensten & ICT-beheer

Door onze communicatie oplossingen bent u altijd goed bereikbaar en zijn uw gegevens snel en veilig te vinden.

T (+31) 73 594 4010 W www.syscodata.nl E support@syscodata.nl

DENTSPLY Implants feliciteert Tandartspraktijk Arratoon met de nieuwe praktijk

 INBRAAKBEVEILIGING  BRANDBEVEILIGING

 TOEGANGSCONTROLE  CAMERABEWAKING

 MELDKAMER PAC  ALARMOPVOLGING

*24-uuRS MELDKAMER-SERVICE

LEWESTRAAT 43, GOES/KLOETINGE • T (0113) 21 37 20 • INfO@COLIjNBV.NL

www.dentsplyimplants.nl

Branddetectiebedrijf

BORG Beveiligingsbedrijf


ttL StaDhUISPLeIN hier worden nieuwe kunstgeBitten gemaakt en oude kunstgeBitten gerepareerd.

Tandtechnisch laboratorium Stadhuisplein Het maken van kroon- en brugwerk gebeurt al langere tijd binnenshuis bij Tandartspraktijk Arratoon. Echter, het vervaardigen en repareren van protheses (kunstgebitten) werd altijd uitbesteed. Dit had tot gevolg dat er vele werkdagen of soms zelfs weken overheen gingen voordat een patiënt zijn of haar kunstgebit terug had. Met de komst

“Ze nemen alle tijd voor je”

van Tandtechnisch laboratorium Stadhuisplein is dit veranderd. Een groot deel van het vervaardigen en repareren van

Mevrouw Triou, 64 jaar uit Goes

tussen tandarts en tandtechnieker is een prothese of reparatie nu dus sneller klaar!

Mevrouw Triou: “Van jongs af aan heb ik al een slecht gebit. Ik had altijd veel gaatjes. Ik ben vroeger bij veel tandartsen geweest, maar bijna niemand zag het zitten om mij op zo’n jonge leeftijd, ik was toen 29 jaar, een prothese aan te meten. Tot ik bij tandarts Ton, de voorganger van tandarts Arratoon in Vlissingen kwam. Hij durfde de stap wel te zetten.”

“Inmiddels zijn mijn man en ik verhuisd van Vlissingen naar Goes, maar we zijn altijd bij Tandartspraktijk Arratoon gebleven. Het werk dat zij leveren is zo goed en ook zijn de medewerkers erg behulpzaam. Ik ben supertevreden over deze tandartspraktijk! Ze nemen hier echt de tijd voor je, ze zorgen dat alles goed past en zijn flexibel met afspraken. Zo proberen ze er altijd voor te zorgen dat mijn man en ik op dezelfde dag geholpen kunnen worden.”

Tandtechnicus Mastbooms: “Deze mevrouw kwam in de tandartspraktijk met een slecht passende bovenprothese. Na constatering van de slechte pasvorm en een aantal tests, is een nieuwe kunststoflaag aangebracht (rebasing van de prothese). Ook haar gedeeltelijke onderprothese is vernieuwd vanwege ouderdom. Hiervoor zijn nieuwe afdrukken gemaakt waarop de nieuwe onderprothese vervaardigd kon worden. Kleine correcties en aanpassingen zijn ter plaatse uitgevoerd.”

Het is van belang om regelmatig voor controle naar de tandarts te gaan, zodat hij de conditie van het kaakbot en de pasvorm van de prothese in de gaten kan houden.

kunstgebitten en andere uitneembare voorzieningen gebeurt nu in de praktijk zelf. Door de directe samenwerking


WisT je daT? Er na 3 maanden gemiddeld 7 miljoen bacteriën op je tandenborstel aanwezig zijn? Vervang je tandenborstel dus bij elk nieuw seizoen!

Een melkgebit bestaat uit 20 tanden en kiezen en een volwassen gebit uit 32 tanden en kiezen?

Als een tand uit je gebit is gegaan (doordat je bijvoorbeeld gevallen bent), je die tand in je mond moet houden? En dat je dan snel naar de tandarts moet gaan, omdat de tand soms nog teruggeplaatst kan worden.

Bijna 40% van de volwassenen en kinderen hun tanden niet poetst?

Een gezond gebit goed is voor het hart?

Rond 400 voor Christus de ontwikkeling van de tandpasta begon?

30 procent van de tandenborstels een tweede leven krijgt: als poetshulp (50 procent), opblinken fiets- en auto (8 procent) of knutselen met kinderen (1,6 procent).

Als je net een zure drank hebt gedronken (sinaasappelsap, appelsap, cola), je beter een uur kan wachten met tandenpoetsen? Het zuur tast het tandglazuur namelijk aan. Als je dan gaat poetsen, poets je het glazuur kapot.

tIPS eN WeetJeS een geZond geBit is meer

Vrouwen vaker naar de tandarts gaan dan mannen? 71% van de vrouwen gaat 2x per jaar ten opzichte van 56% van de mannen.

Wanneer we iemand aantrekkelijk vinden, we naast de ogen en de lach het gebit het belangrijkste aspect vinden?

waard dat Je denkt.

Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 12.00 en 13.30-16.30 uur Op werkdagen (ma. t/m vr.)  kunt u na 17.00 uur voor ongevallen, nabloedingen of acute pijn terecht bij de avonddienst na telefonische afspraak: tel. 06-30496914.

Op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag kunt u voor spoedgevallen terecht bij de weekenddienst. Zie hiervoor www.tandartswalcheren.nl. Inloopspreekuur op zaterdag en zondag van 11-12 uur. Buiten deze tijden voor ongevallen, nabloedingen of acute hulp na telefonische afspraak. 

Colofon. Het nadrukken of overnemen van welk deel van de inhoud dan ook in slechts toegestaan na voorafgaande toestemming. Deze krant is gemaakt in opdracht van Tandartspraktijk Arratoon door DMARC, www.dmarc.nl. Fotografie: WSB interieurbouw, www.wsbinterieurbouw.nl. © 2014 Tandartspraktijk Arratoon

STADHUISPLEIN 6, 4382 LG VLISSINGEN T 0118-414643 E PRAKTIJK@ARRATOON.NL W WWW.ARRATOON.NL

Krant Arratoon Tandheelkunde & Implantologie  
Krant Arratoon Tandheelkunde & Implantologie  

Arratoon Tandheelkunde & Implantologie. Uniek in Zeeland. Gloednieuw en innovatief tandheelkundig centrum in Vlissingen.