Page 1

stran 1

NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK  

6

6

Gostoljubne Ostrnice

10

iskujemo

a lok

10let

ln o

fam Jaz pa sur ves dan!

Večje naložbe pri Jami

Raz

Zmaga za mlade gozdarje

petek, 8. junij 2012, letnik X / št. 11 / Tiskovina / Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana / Regijski časopis, izhaja za občine Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka, Postojna

Kako ne-odvisni?

13

Iz vsebine:

Iz občinske hiše Cerknica

Rakitnik – Tamkajšnje letališče je minuli konec tedna gostilo 23 jadralnih letalcev iz šestih slovenskih klubov, nastopila pa je tudi peterica iz domačega kluba. Športni jadralci so se v zraku poigravali in delali različne prelete vse od Postojne, Nanosa, Ilirske Bistrice do Goriških Brd, Tolmina in Ribnice, kjer so upoštevali tako hitrost in čas kot natančnost. V sončnem vremenu so dosegli zavidljive rezultate, pravi predsednik AK Postojna, Miha Matevžič, ki bi prišli do izraza tudi v svetovnem merilu. V zraku je tokrat najbolj prepričal Erazem Polutnik (AK FOTO: VALTER LEBAN Celje), med deseterico najboljših pa so se uvrstili trije člani domačega kluba, Luka Žnidaršič (LAK 17/18), Marjan Jančič (D 101) in Matija Žnidaršič (LAK 17/18). Pod dobro obiskano prireditev se je tudi letos podpisal Aeroklub Postojna. ·bč

2 3

Toskana Siniše Rančova v Ljubljani Ljubljana, 7. junij – V galeriji Prostor, ki jo je pred kratkim v upravljanje prevzel pivški

grafik in slikar Dime Temkov, od sinoči razstavlja Siniša Rančov iz Logatca. Avtor, tudi dolgoletni snemalec na nacionalni televiziji, se tokrat predstavlja s fotografijami, nastalimi med potepanjem po italijanski Toskani. Ta pokrajina, ki ga spominja na Kras, kamor se kot ljubitelj lipicancev zelo rad vrača, in Istro, kjer navezuje stike z ljubitelji istrske kulinarike, ga je navdušila s svojimi naravnimi danostmi in sredozemskim rastlinjem. »Mene sta med sprehajanjem najbolj navdušili toskanska hrana in čudovita narava,« je svoje vtise izpred dveh let jedrnato strnil Siniša. Logaški fotograf je razstavil 14 fotografij, ki jih je izbral, tako pravi, po navdihu. »V objektiv sem ujel vse zanimivo, od Da Vincijevega rojstnega kraja do morja,« pove, ko izpostavi tudi dobrodelno noto obešenih slik. »To je tudi prodajna razstava, saj bom del denarja od prodanih fotografij namenil logaškemu Rotary klubu, ki pelje dobrodelni projekt POPR – »Pomagajmo ogroženim, premagajmo recesijo«.« Fotografije bodo v na novo odprti galeriji na Soteski 8, le streljal od Kongresnega trga, na ogled do 8. julija. ·bč

FOTO: SINIŠA RANČOV

FOTO: VALTER LEBAN

Otroci do 15. leta so lahko za zabavo pred računalnikom pol ure na dan in nič več, po 15-em letu pa eno uro na dan. Enako velja za odrasle,«je poudaril psihoterapevt Miha Kramli, ki se je v okviru preventivne kampanje Ne-odvisen.si, ki mlade osvešča o zasvojenosti, ustavil v Cerknici. Da med mladostniki poleg odvisnosti od interneta narašča tudi zloraba alkohola, opažajo na notranjskih šolah. Kaj menijo o pasteh sodobnih odvisnosti, smo vprašali tudi osnovnošolce.


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   2

V središču

Notranjsko-kraške novice

stran 2

petek, 8. junij 2012

Preveč alkohola in interneta Med mladostniki narašča zloraba alkohola in odvisnost od interneta – Alkoholna omama ogroža celo osnovnošolce Med nedovoljenimi substancami je najpogostejša marihuana, kar so v Šolskem centru Postojna ugotovili s pomočjo anketiranja, uporaba nedovoljenih substanc se je stabilizirala, narašča pa uživanje alkohola in odvisnost od interneta, ugotavljata vodstvo in svetovalna služba omenjenega šolskega centra, kjer se občasno srečajo s primeri uživanja nedovoljenih drog. Ugotavljajo, da ni bistvenih razlik glede na spol ali socialni status, s starostjo pa število prvih poskusov narašča. Zlorabo alkohola olajšuje razmeroma strpen odnos družbe do alkohola v primerjavi z odnosom do nedovoljenih substanc, poudarjajo v Postojni in dodajajo da razpečevanje drog v sodelovanju s policijo lahko sankcionirajo, samega uživanja pa ne. V zadnjem času nekatere ambulante za zdravljenje odvisnosti beležijo porast odvisnosti od uporabe interneta. »Tega problema se zavedamo, odkritih primerov pa zaenkrat ni veliko, ker za okolico, zlasti za starše, to ni tako opazno,« ugotavljajo v postojnskem šolskem centru, kjer domnevajo, da je teh primerov precej.

Nedovoljene droge in alkohol celo v osnovni šoli S primeri uživanja nedovoljenih drog ali alkohola,

katerega zloraba prednjači, pa se že vrsto let vsako leto srečujejo celo v osnovni šoli, nam je povedala Bojana Brezigar, šolska svetovalka v logaški osnovni šoli 8 talcev. »Največji problem v zadnjih letih je nekritično in prekomerno uživanje alkohola bolj množično že v starosti 14 let, tudi zaradi dejstva, da se starši navadno bolj bojimo in smo bolj pozorni na morebitno zlorabo nedovoljenih drog, zlorabe alkohola pa ne dojemamo kot tako zelo nevarne,« poudarja Brezigarjeva.

Po njenih besedah v zadnjih petih letih narašča tudi število zaskrbljenih staršev zaradi morebitne odvisnosti od televizije, računalnika, interneta. »Do danes pa v starosti osnovnošolskih otrok, torej do 15. leta, še nisem obravnavala otroka z razvito odvisnostjo od računalnika,« pravi sogovornica. Razvita odvisnost po njenih besedah pomeni, da otrok nima več socialnih stikov, se hrani pred računalnikom, ima popolnoma porušen dnevno-nočni bioritem, nima uvida o

številu ur pred računalnikom ali da tudi druge biološke potrebe opravlja kar pred računalniškim zaslonom. »Po mojih informacijah v starosti do 15 let odvisnost ne narašča, je pa seveda prisotna ocenjujem, da je stopnja še vedno med pet in deset odstotki,« pravi Brezigarjeva in dodaja, da ne gre toliko za naraščanje odvisnosti, pač pa rizičnega vedenja mladostnikov. »Kadar na šoli zaznamo sum uživanja prepovedanih substanc, takoj obvestimo starše in policijo. To se lahko zgodi, ko devetošolci organizirajo večerni ples, kamor pridejo tudi učenci pod vplivom ...« je povedala Miša Stržinar, ravnateljica Osnovne šole Tabor. »Zato se pred organizacijo plesa z učenci na šoli temeljito pogovorimo, da je na plesu oziroma v šoli strogo prepovedano in tudi sankcionirano uživanje nedovoljenih in dovoljenih substanc.« Šola se bo v prihodnje vključila v projekt Zdrava šola, ki poleg zdravega načina

življenja zajema tudi zdrave medsebojne odnose. »Upamo, da nam bo uspelo,« pravi Stržinarjeva.

Promocija zdravega načina življenja kot preventiva

Med preventivnimi dejavnostmi oziroma dejavnostmi, ki podpirajo zdrav način življenja, v ŠC Postojna izpostavljajo številne izvenšolske dejavnosti, predavanja in delavnice o nevarnostih droge -izolirano in vključeno v predmete, delavnice za razvoj socialnih spretnosti, projektne dneve s tematiko zdravega načina življenja, predavanja za starše o različnih stilih vzgoje in njihovih posledicah. Preventivni program na v OŠ 8 talcev ne zajema zgolj informiranja o značilnostih različnih vrst (ne)dovoljenih drog, temveč so vsebine programa zasnovane s ciljem ozaveščanja otroka oziroma mladostnika o morebitnih pritiskih vrstnikov, pomenu

visokega mnenja o sebi … »Nudimo jim informacije, ki pokrivajo celotno paleto področij odvisnosti, na primer informacijo o portalu Safe. si, ki zajema obveščanje o zlorabah orodij, ki jih omogoča računalnik (spletne igrice, spletno nasilje ...).« OŠ Tabor pa v preventivnem tesno sodeluje s Policijsko postajo Logatec, ki redno izvaja preventivna predavanja za učence od 7. razreda dalje na teme, kot so alkohol, droge, nevarnosti interneta. Radi sodelujemo tudi z drugimi zunanjimi strokovnjaki, denimo, študenti psihologije. »Šola je letos ponovno sodelovala v nagradnem natečaju SAFE. SI, kjer so štirje devetošolci pod mentorstvom učiteljice računalništva posneli film z naslovom Modra stran prijateljstva. Cilj nagradnega natečaja je ozavestiti učence o varni uporabi spleta. Tudi letos smo na tem natečaju prejeli 1. nagrado, na kar smo zelo ponosni,« dodaja Stržinarjeva. ·Blanka Markovič Kocen

»Osnovnošolci ne morejo biti lastniki mobitela« Miha Kramli: Če starša nista miselno enotna, začne družino voditi otrok, posledica pa je njegova neobvladljivost

Kramli opaža, da zaradi nevednosti in neznanja starši podcenjujejo rušilno moč nepravilne in pretirane uporabe računalnika. »Računalnik lahko uporabljamo kot delovni pripomoček, saj ga takrat mi vodimo, ne pa kot sredstvo za zabavo. Otroci do 15. leta so lahko za zabavo pred računalnikom pol ure na dan in nič več, po 15-em letu pa eno uro na dan. Enako velja za odrasle,« poudarja Kramli. Če se namreč otrok ali mladostnik predolgo igra na računalniku ali mobitelu, postane zadet, omamljen, odsoten. Zato je, opozarja Kramli, izrednega pomena, da starši to stanje pravočasno prekinejo, sicer lahko privede tako daleč, da otrok ni več sposoben organizirati svojega življenja, da začne pozabljati, se zgubljati, ali, v skrajnem primeru, celo ni sposoben več dojemati občutij svojih

»Dekle se je prek Facebooka dogovorila za zmenek v živo s fantom. Na srečanje je dejansko prišel starejši gospod, jo odpeljal in spolno zlorabil,« o temnih plateh socialnih omrežij, ki se jih mladi premalo zavedajo, pravi Vlasta Nussdorfer.

bližnjih. Znak za alarm je že to, da otok domače naloge ni več sposoben delati, ne da bi hkrati imel prižgano televizijo, radio, ne da bi »štrcal« po računalniku ali mobitelu. »Tak otrok ni tako inteligenten in pameten, ampak je že tako razsut,« je neposreden Kramli. Kot pravi, smo prav zaradi pretirane in nenadzorovane uporabe računalnika danes priča masovnemu pojavu uničenih mladih ljudi, ki niso in ne bodo v življenju sposobni skrbeti zase. Starši se tolažijo, da gre za pubertetniške težave, a ni tako, opozarja izkušen terapevt. Mogoče bi se zdramili, če bi vedeli, da pretirana uporaba

računalnika za zabavo vodi v odvisnost, enako odvisnosti od heroina.

FOTO: OSEBNI ARHIV

Cerknica, 28. maj − »Naše družine si zaslužijo dva dneva v tednu brez televizije in računalnika. To je kapital, ki se bo obrestoval,« je staršem položil na srce Miha Kramli, znan psihoterapevt in vodja ambulante za zdravljenje odvisnosti iz Nove Gorice. V sklopu gostovanja kampanje Ne-odvisen.si v Cerknici je skupaj z Vlasto Nussdorfer, predsednico Belega obroča Slovenije, in kriminalistom Alešem Bartolom odločno in brez dlake na jeziku spregovoril o pasteh odvisnosti, zlasti nekemičnih, vzgoji, odraščanju, partnerskem odnosu med staršema … vse dobi, da lahko prevzame vodenje družine. »V takih družinah starši ne vzgajajo otrok, ampak otroci njih,« pred še ne tako dolgo nazaj zelo modno permisivno vzgojo svari Nussdorferjeva.

Nujna je miselna enotnost

Kramli ob tem izpostavlja pomen miselne enotnosti Otrok rabi besedo ne partnerjev o pomembnih Da bi različne odvisnosti in zadevah. »Starša, ki v ključnih še marsikatere druge nevarstvareh držita skupaj, sta enotnosti preprečili, morajo starši na, otroka naučita, da mora znati pravilno vzgajati, to ob problemih, stiskah poiskati pa pomeni postavljati meje, rešitev v sebi, ne pa se zateči v pravi Vlasta Nussdorfer, ki alkohol, pred monitor, se zadrozato opozarja na dve škodljivi girati. Miselno enotna starša skrajnosti. Na eni strani so usposobita svojega otroka, da je družine, kjer otroci trpijo sposoben biti kos problemom, zaradi nasilja, zlorab, ločitev ki jih bo v življenju srečal.« Če staršev in njihovih posledičnih miselne enotnosti pri starših bojev za otroka. Na drugi stni, tako Kramli, otrok pride v rani pa nekateri starši svojemu stik z močjo, ki mu ne pripada. otroku postavijo tron, prestol, »Takrat otrok doživi, da lahko kar v njem vzbudi občutek, da s kričanjem, izsiljevanjem, grožnjami, manipulacijo uvelsi lahko dovoli vse, da lahko

javi svojo voljo. On začne voditi družino, starši pa izgubijo moč, da bi ga oblikovali v osebnost. Ko otrok začne voditi družino, postane bandit, ki bo kasneje neobvladljiv,« svari Kramli in poudarja, da morajo biti starši zato kos čustvenim izbruhom svojega otroka.

Pravica staršev do miru

Ob bok vse bolj razširjenemu poudarjanju pravic otrok Kramli zato postavlja pravice staršev. »Ena od prvih pravic staršev je pravica do miru. Otrok pri šestih letih mora biti v postelji ob 20. uri, pri osmih letih ob 21., pri desetih letih ob 21.30 … Otrok mora doživeti stabilna, urejena očeta in mater, ki ne smeta popustiti, tudi če je otroku neprijetno. Le tako bo namreč omejitve ponotranjil in sčasoma mu bodo postale vrednota. Tudi kot najstniku mu bo v srcu zazvonil zvonec, če bo kršil pravila, notranji

glas ga bo opozarjal, naj ne gre čez rob. Otrok, ki je rastel brez pravil, pa bo zlahka kršil pravila in celo dobil zagon, da gre čez rob.« Kramli govori tudi o pravici staršev, da so postreženi in da njihovi otroci doma delajo, pospravijo igrače, svojo sobo, pomagajo pri čiščenju, kuhanju…Na ta način delo postaja vrednota. Kot skrajno zgrešeno navaja ravnanje staršev, ki otroku rečejo »nič ti ni treba delati, samo da boš priden v šoli«. »Na ta način delamo iz otoka invalida,« je oster Kramli. Starša imata tudi pravico do obnove partnerskega odnosa, da si vzameta čas zase. »Ko otrok vidi, da sta starša sposobna zaščititi svojo ljubezen in odnos, takrat se mu volja do življenja veča, takrat se usposablja, da bo tudi sam kasneje v življenju prepoznal ljubezen in jo znal obdržati.« ·vrž


stran 3

NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   V središču

www.nkr-novice.si

let 10 Boja nK

Učinkovit in poučen Preventivni program in kampanja Ne-odvisen.si vsakič znova podira rekorde zanimanja med mladimi in starši, saj s priznanimi strokovnjaki odpira vprašanja vseh mogočih zasvojenosti in mlade osvešča o zdravem načinu preživljanja prostega časa, kjer sta bolj kot urejeno okolje v ospredju trezen razum in dosledna vzgoja. O prednostih akcije in preventivi smo se pogovarjali tudi z idejnim očetom in vodjo kampanje, Bojanom Kodeljo.

Kako ste prišli na idejo, da bi sprva zgolj primorsko akcijo razširili na vseslovensko? Kampanja NE-ODVISEN. SI je po spletu okoliščin nastala leta 2007 v vseh 23. primorskih občinah. Na podlagi pozitivnih rezultatov, ki jih je kampanja v enomesečnem aktivnem izvajanju dosegla, je s strani sodelujočih strokovnjakov prišla pobuda, da bi bilo vredno to zgodbo nadaljevati, nadgraditi in razširiti na celoten slovenski prostor. Dobili smo tudi pismo podpore od predsednika države Danila Türka. Morda je bilo to dovolj, da smo zavihali rokave in natančno analizirali, kaj je potrebno vsebinsko in organizacijsko prilagoditi. Zgraditi smo morali dodatno mrežo priznanih strokovnjakov ter institucij. To je od nas zahtevalo leto dni trdega dela, tako da je februarja 2010 zaživel vseslovenski družbeno odgovoren program NE-ODVISEN.SI, ki ga je kot častni pokrovitelj podprl predsednik Türk. Od-

vnašanja strokovnih znanj v širši prostor na način, da ne moralizirajo, ne vzbujajo občutka krivde, ne kažejo s prstom na nikogar in ne ukazujejo. Kot očeta oziroma idejnega vodjo programa mi njegov uspeh ponuja veliko tlej do danes ga zelo aktivno zato – poudarjam – pri ciljni mero zadoščenja, ki je včasih izvajamo v slovenskih občinah skupini mladostnikov širimo prepotrebno, saj ti daje tisto in redno nadgrajujemo v le vedenje o različnih pasteh moč za nadaljevanje. Program skladu z ugotovljenimi potrezasvojenosti, ki prežijo v me je vsega pogoltnil, zato bami različne ciljne populacije. posameznem okolju (internet, kot oče vem, da sem premalo Danes je za nami več kot 420 kemične substance, cesta …). s svojo hčerko, kar skušava organiziranih in izvedenih Pri starših, ki so pravzaprav nadoknaditi ob vikendih. Sicer dogodkov ter preko 130.000 glavna ciljna skupina propa poskušam redno ustvarjati različnih udeležencev. grama, pa zagotovo veljajo odprto komunikacijo z veliko Poslanstvo programa o drugačni pristopi. mero zaupanja, kar pripomore preprečevanju zasvojenosti in Privabiti tolikšno število k temu, da ji lažje sledim spodbujanju zdravega načina različnih strokovnjakov, na poti odraščanja in da ji življenja se je dobro usidralo znanih slovenskih osebnosti in lahko ob življenjskih križiščih med vse generacije. V svoje nenazadnje samega predsedpomagam poiskati pravilen vrste ste privabili številne nika republike Danila Türka smerokaz. strokovnjake in medijske je zagotovo kazalec širokega Da bi mlade še bolj privaosebnosti, ne nazadnje akcijo zaupanja vseh, zlasti nas bili k aktivnemu sodelovanju podpira tudi sam državni snovalcev, v ta program. In ob in razmišljanju, ste pripravili vrh. Kako vam je uspelo in tej priložnosti se slehernemu različne kratke filmčke, video kako na ta uspeh gledate kot zahvaljujem. Program NEspote ... Kakšen je odziv mlaoče in idejni vodja projekta? ODVISEN.SI danes zagotovo dih na poučna sporočila? Program še vedno zahteva ne bi bil tisto, kar je, v kolikor Mladostniki danes veliko trdo delo, veliko vztrajnosti in v teh aktivnih snovalcih ne bi vedo, znajo in zmorejo. Predsposobnosti nenehnega prilabilo že omenjenih lastnosti, ve- vsem je potrebno mladostgajanja. To so zagotovo odlike likega medsebojnega razume- nike poslušati, naučiti pa se aktivnih snovalcev tega provanja in predvsem zaupanja v jih moramo tudi slišati. Pri grama. Program NE-ODVISučinkovitost programa, ki še ni mladostnikih je izjemno težko EN.SI med mladostniki ne širi dosegel svojega maksimuma. znati povedati pravo stvar na znanja s področja zasvojenosti, Pred nami so številni izzivi. pravi način v pravem trenutku, kajti vsako širjenje znanja Med največje zagotovo sodi je pa to nujno potrebno, kajti lahko vzbudi tudi zanimanje, iskanje primernih načinov le tako ustvariš zaupanje in

Bodo ostali neodvisni?

posledično verodostojnost sporočila, kar je bistvo celote. Lepo je biti enak med enakimi. Naša druženja z mladostniki so zelo iskrena in odprta. Že na začetku zagotovim, da gre za odprto komunikacijo, ki ima resničen in zdrav namen ozaveščanja. In prepričan sem, da vsak posameznik to začuti. Vsi prispevki znanih osebnosti in ostala gradiva še dodatno ustvarjajo prepotrebno verodostojnost in zanimivost sporočil. Zdaj je aktualen Posnemi svoj film. Zakaj gre? Akcija Posnemi svoj film je prva v vrsti akcij, s katerimi bo program NE-ODVISEN.SI spodbujal kreativnost mladostnikov. V prihodnje bo svoje aktivnosti še bolj usmerjal predvsem v prebujanje skritih talentov posameznikov. Prepričani smo, da je ponujanje številnih priložnosti za izražanje lastnega talenta najbolj učinkovita preventiva. In prav zato smo v letošnjem letu skupaj z našim prijateljem Branetom Kastelicem aktivirali akcijo Posnemi svoj film. Mladim smo želeli ponuditi priložnost, da izrazijo svoja mnenja in se zaposlijo z nečim kreativnim. To nam je zelo dobro uspelo, saj nam naši prijatelji mladostniki redno pošiljajo svoje prispevke, ki

od

3

elja

so vredni pozornosti, ogleda in vseh priznanj. Izbrance bo Brane Kastelic gostil pri sebi v Londonu in jim tako omogočil nepozabno doživetje in pozitivno izkušnjo. S podobnimi akcijami bomo zagotovo še nadaljevali, ker, kot sem že omenil, smo trdo prepričani, da je to najboljša preventiva. Opažate, da je več mladih zasvojenih zaradi kemičnih substanc ali televizije, računalnikov, spletnih iger, hrane …? Stroko danes močno skrbi pohod nekemične zasvojenosti; nepravilne uporabe računalnika, socialnih omrežij, iger na srečo, saj so posledice te zasvojenosti enakovredne, v nekaterih primerih celo hujše od posledic kemične zasvojenosti. Odrasli na tem področju potrebujemo veliko znanja, vedenja in poznavanja teh okolij, ker bomo le tako znali regulirati in dozirati uporabo takšnih novodobnih orodij. Otroke je potrebno naučiti varne uporabe novodobnih orodij, saj so izjemno koristna in dandanes nujno potrebna. ·Barbara Čepirlo

Cerknica, 28. maj – Karavana akcije NE-ODVISEN.SI se je konec prejšnjega meseca ustavila tudi v Osnovni šoli Notranjski odred.

ANA RUPAR (14 let), Begunje

Prireditev se mi je zdela zelo zanimiva in poučna, izvedeli smo veliko novega, kar še nismo vedeli. Hkrati je bilo tudi zabavno. Prispevki gostov so bili zelo zanimivi. Všeč mi je bilo, da je predavatelj povabil tudi goste iz občinstva, da so sodelovali z njim. Če moreš biti vsak dan na računalniku po več ur, res ni dobro, ker postaneš odvisen. Zaenkrat med mojimi prijatelji na srečo ni takih. ·aj

MITJA ŽIŽEK (14 let), Otonica

Najbolj mi je ostala v spominu igra, kjer so predavatelji s pomočjo učencev zaigrali, kako zgleda preprodajalec droge, kakšno je njegovo obnašanje. Všeč so mi bili tudi nagovori znanih, kot so Jurij Zrnec, Vlado Kreslin in drugi. Na srečo nisem opazil na svoji šoli takšnih primerov. Se mi pa zdi pretiravanje, če smo vsak dan za računalnikom. V primeru, da bi odvisnost opazil med svojimi prijatelji, bi poiskal kakšno pomoč v šoli ali pa na kakšni drugi ustanovi. ·aj

MARTIN SNOJ (13 let), Cerknica

Zelo zabavna, sploh na koncu, poučna, veliko stvari sem izvedel, ki jih prej nisem vedel, kakšne droge sploh poznamo, kako delujejo. Na šoli nisem zaznal nobenih vrst zlorabe drog, razen kajenja, ampak tudi to ni razširjeno. Spoznal sem, da ljudem ni vseeno za odvisnike in mladostnike s tovrstnimi problemi. Prijatelju v težavah bi poskušal pomagati sam, če pa ne bi šlo, bi poklical pomoč, najprej kakšnega učitelja, da nama pomaga, kako naprej. ·aj Br

selj ani

Mari ja

Ravnateljica Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Marija Braniselj, podpira projekt, h kateremu so pristopili kot šola, in pove: »Vsak dan, na vsakem koraku v naši družbi in okolju vsiljivci neopazno, nevidno, a negativno vplivajo na otroke, ti pa ne opazijo, da so v težki situaciji in je lahko velikokrat prepozno. Na šoli imamo veliko ljudi, svetovalce, ki so otrokom ves čas na razpolago, prirejamo tudi naravoslovne dneve na temo odvisnosti, je pa zelo pomembno, da se predstavi še kdo zunanji in tako izvejo kaj novega. Na šoli nismo opazili odvisnosti, se pa zavedamo, da je to prisotno pri naših otrocih; od cigaret, interneta in alkohola, vendar ne toliko v šoli, temveč zunaj nje. O tem se ne slepimo. Starši pa so temu vedno manj kos in vedno pomislijo, da je to zadnja stvar, ki bi se zgodila njegovemu otroku. Zato smo se odločili za ta projekt.« ·aj

JURE PIRMAN in ŠTEFAN ISKRA (13 let), Cerknica

Prireditev je bila zakon, voditelj je bil super, ker se je tudi zelo šalil med prireditvijo, smejali smo se in se tako tudi več naučili in zapomnili. Zvedela sva, da so dandanes droge tako predelane, da so še bolj škodljive. Prve tri mesece si okej, potem postaneš odvisen. Zapomnila sva si tudi, da je odvisnost od drog enako huda kot odvisnost od računalnika. Največ, kar v naši okolici zaslediva, sta alkohol in cigarete, sicer pa meniva, da v Cerknici tega ni. Je pa več odvisnosti od računalnika in interneta, kar bo čez čas zelo problematično, saj za računalnikom ne razvijaš motorike in drugih lastnosti in sposobnosti, ampak živiš samo za računalnik in to ti uničuje prihodnost. ·aj

TEJA OBLAK (14 let), Topol

Prireditev je bila zelo poučna, voditelja sta bila zelo zabavna, ker sta sodelovala s publiko. Všeč mi je bil primer »zamolčane resnice«, to, da lahko postaneš zasvojen v treh do petih dneh. Zaradi tega smo se precej zamislili. Na srečo ni veliko takih v naši okolici, se pa zlorabe drog in alkohola dogajajo tudi že v osnovni šoli. Če bi vedela, da je nekdo od mojih prijateljev odvisen, bi se pogovorila in ga poskušala prepričati, naj preneha. Če ne bi pomagalo, pa bi se nehala družiti z njim, da ne bi imel slabega vpliva še name. ·aj

ELEKTRA LAVRIČ (14 let), Cerknica

Na prireditvi mi je bilo všeč, ker droge niso bile več le še ena teorija, ampak so nam res prikazali, kakšna je realnost, tudi na primerih iz resničnega življenja. Zdi se mi velik problem, sploh zato, ker odvisnost niso več samo droge in alkohol, ampak je vse več vrst odvisnosti, denimo, od računalnika, hrane, interneta, ampak se tega sploh ne zavedamo. Taki primeri odvisnosti obstajajo tudi med nami, pa sploh ne vemo zanje in se jih ne zavedamo. ·aj

AMADEJ ŽIŽEK (14 let), Otonica

Zvedel sem, da obstaja več vrst drog, ki te lahko zasvojijo in so zelo nevarne. Zanimivo je bilo, da so šli učenci na oder in so morali odigrati prizore kot v resničnem življenju. V mojem prejšnjem kraju so se velikokrat na igrišču zbirali starejši fantje in pili alkohol. Drugače pa tukaj v Cerknici še nisem zaznal tovrstnih problemov zlorabe drog ali drugih vrst odvisnosti. ·aj


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   4

Gospodarstvo

Javor v rokah bank Pivka − Usoda in preživetje družbe Javor je po rekordni lanskoletni izgubi odvisna od uspešnosti dogovora z bankami o reprogramiranju kratkoročnih posojil in pridobitvi novih virov financiranja. »Časa za dogovor z bankami je žal vse manj zaradi zaključka sezone nabave hlodovine. Upam, da se bomo čim prej dogovorili o reprogramiranju obstoječih kreditov in zagotovitvi dodatnih garancij in sredstev za nakup surovine, da dvignemo obseg proizvodnje na želeno raven in izboljšamo likvidnostno stanje,« komentira Matej Sotlar, predsednik uprave Javorja.

Notranjsko-kraške novice

stran 4

petek, 8. junij 2012

18,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za četrtino manj kot leto poprej, in kar 12,5 milijona evrov čiste izgube je lani ustvarila družba Javor.

Dogovori o reševanju se vlečejo že več mesecev Sotlar, kot pravi, ostaja optimist, čeprav se dogovori s konzorcijem bank, med katerimi je najbolj izpostavljena Banka Koper, vlečejo že več mesecev. »O stečaju definitivno ne razmišljamo, prej bomo skušali narediti vse drugo,« zatrjuje Sotlar. Dejstvo pa je, da Javor prisilne poravnave po zakonu ne more uvesti še dve leti, saj je zadnjo ustavil, kakršnakoli dokapitalizacija pa po predsednikovih besedah ni aktualna. Bojan Kramar, območni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Primorsko in Notranjsko, zato opozarja: »Če pozitivnega odgovora bank ne bo v kratkem času, potem je kakršenkoli optimizem popolnoma nerealen.« Kramar ob tem dodaja, da s sindikalne strani pričakujejo, »da bodo banke v Sloveniji enkrat vendarle začele sodelovati tudi pri

sledenju gospodarskih družb, ki imajo programe, prodajo, potrebujejo pa trenutno denar za ohranitev delovnih mesta. Javor je primer, v katerem bi bilo vredno ta ohranjati, ne samo z vidika potencialne socialne bombe v tem okolju, ampak tudi zato, ker potrebujemo tudi proizvodnja delovna mesta.« Kljub velikim likvidnostnim težavam Javor, ki ima trenutno še 440 zaposlenih, po predsednikovih besedah plače izplačuje dokaj redno, z zamikom enega tedna. Na naš članek o regresih, objavljen v prejšnji številki, pa se je odzval bralec, ki nas je opozoril, da se delavci v Javorju poleg tekočih plač ne bojijo le za letošnji regres, pač pa jim podjetje dolguje še del lanskega. ·kv

Se bodo le rešili smrdečih odpadkov? Inšpekcija odredila dokončno odstranitev odpadkov iz industrijske cone Ljubljansko podjetje Papir Servis, ki se ukvarja z obdelavo odpadkov, od lanskega maja v eni od hal industrijske cone v Podskrajniku skladišči odpadke, kljub temu da ima na več lokacijah po Sloveniji svoje obrate. Občina, ki ne s podjetjem ne z lastnikom, ki daje Papir Servisu prostore v najem, ni našla skupnega jezika, je zato že pred časom podala prijavo na okoljsko inšpekcijo, a se kaj bistvenega ni spremenilo, saj je Papir Servis raje plačeval globe, odpadkov pa kljub inšpekcijski odločbi ni odstranil. Nasprotno, Papir Servis je Agencijo RS za okolje (Arso) naknadno zaprosil za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, vendar je Arso pred dnevi vlogo zavrnil. »Če bi dovolili skladiščenje smeti v industrijski coni, istočasno pa so zaprli naše odlagališče

odpadkov, ki je bilo urejeno, bi bilo to skregano z vsako logiko,« je komentiral župan, ki je v zvezi z zadevo tudi sam večkrat posredoval pri pristojnih. Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so nam pojasnili, da lahko zdaj inšpekcija za okolje, glede na to da Papir Servis okoljevarstvenega dovoljenja torej nima, nadaljuje z izvršilnim postopkom. Zaradi delno uspešne pritožbe Papir Servisa pa bo namesto denarnega prisiljevanja zavezanca k izpolnitvi obveznosti inšpekcija zdaj poskrbela za odstranitev odpadkov po drugi osebi, na zavezančeve stroške. Za komentar smo prosili tudi vodstvo Papir Servisa, vendar nam do dogovorjenega roka niso odgovorili. ·kv

Promocijsko sporočilo, naročnik: Herbis d.o.o., Pilonova ulica 8, 1000 Ljubljana

Podskrajnik − »Na naše vztrajanje je Agencija RS za okolje Papir Servisu vendarle zavrnila vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov sredi industrijske cone. Skladiščenje na tej lokaciji v eni od hal je namreč povsem nesprejemljivo,« se bližnjega razpleta že leto dni trajajoče bitke proti kopičenju odpadkov, za kar je odgovorno podjetje Papir Servis, nadeja cerkniški župan Marko Rupar. Zaudarjajoči odpadki, ki so gojišče mrčesa in glodavcev, so namreč zelo moteči za sosednja podjetja in njihovo normalno delovanje.


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   Aktualno v regiji

www.nkr-novice.si

stran 5 let 10

5

Dovoljšnja širitev zazidalnih območij

Občina Cerknica sprejela občinski prostorski načrt

FOTO: VALTER LEBAN

»Glede na to, da imamo v Cerknici trenutno najmanj sto stanovanj še praznih, tu ne vidimo posebne potrebe po individualni gradnji,« pravi Marko Rupar.

Gradnja najbolj omejena v Cerknici

Na naše vprašanje glede širitve zazidalnih območij, župan odgovarja, da so se glede na predhodno stanje zazidalna območja Župan izpostavlja, da OPN frastruktura je predvidena z OPN širila minimalno, prinaša dovolj kapacitet za le na vstopu v Cerkniško ponekod, kjer gre za strogo privatno gradnjo, obenem jezero, kjer je zdaj občinsko kmetijska zemljišča, so se pa do maksimalne meje parkirišče, ena parcela pa je celo zmanjšala. »Smo pa ščiti kmetijska zemljišča. predvidena tudi za morebili pozorni, da ima vsako Širitev in razvoj gospbitno gradnjo hotela oziroma naselje oziroma vas vsaj nekaj odarskih dejavnosti bosta manjši turistični kompleks. možnosti za širitev. S tem možna v industrijski coni OPN na območju Cerknice želimo preprečiti izseljevanje v Podskrajniku, kamor naj predvideva tudi izgradnjo mladine, ki bi mogoče želela bi se potopoma umaknila razbremenilne južne obgraditi v svoji vasi, in ohraniti vsa industrijska dejavnost voznice, ki bi potekala od možnost razvoja kraja,« pravi v občini, v posameznih priključka na obstoječo Rupar. naseljih se bodo ohranjale le traso državne ceste južno V Cerknici je za individualno manjše gospodarske oziroma od osnovne šole in se nanjo gradnjo predvidenih malo obrtne dejavnosti. Glede zopet priključila na območju parcel oziroma je za morena finančna sredstva naj bi bencinske črpalke. Obstoječa bitno pozidavo določenih območij zahtevan predhodni se v peskokop na območju regionalna cesta skozi industrijske cone, ki bo v mesto bi s tem postala glavna občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). »Na ta način kratkem opuščen, z Rakeka mestna ulica. se želimo izogniti razpršeni preselil tudi zbirni center za Kot še piše v dokumentu, gradnji, ki se je dogajala do odpadke, kar bo nemoteče za OPN predvideva posodaprebivalce, omogočalo pa bo bljanje in izgrajevanje sedaj in je vodila v veliko tudi boljši dostop do centra. potrebne prometne, komuneurejenost. Sicer pa glede V trikotniku med glavno nikacijske, energetske in na dejstvo, da imamo v cesto in cerkniško osnovno okoljske infrastrukture po Cerknici blokovska naselja, ki šolo je z OPN predvidena vsej občini, kar bo prispeso zasedena samo eno tretjino, širitev družbene infrastrukvalo k še kakovostnejšemu in imamo trenutno najmanj ture glede na bodoče potrebe. bivanju. Poudarek daje tudi sto stanovanj še praznih, ne Zlasti na območju Rakovega siceršnjemu ohranjanju in vidimo posebne potrebe po inŠkocjana in Cerkniškega krepitvi družbenih, oskrbdividualni gradnji v Cerknici,« jezera se bo oblikovala in nih, storitvenih dejavnosti pravi župan. Po drugi strani krepila turistična dejavnost. ter turizma, kulturnih, pa je dovolj prostora za gradVendar pa sami prostoršportnorekreacijskih in njo v nadaljnjem desetletju ski posegi na območju izobraževalnih dejavnosti ali dveh predvideno v naseljih Cerkniškega jezera ne bodo glede na značaj in potrebe Rakek, Unec, Begunje in dovoljeni, turistična indoločenega naselja. Grahovo. ·vrž

Zbirajo šolske potrebščine Cerknica, 20. maj–30. junij – Območno združenje Rdečega križa Cerknica–Loška dolina–Bloke (OZRK) po lanskoletni uspešni akciji »Zbiranje šolskih potrebščin«, s katero so zbrali kakih 200 kg različnih šolskih potrebščin, tudi letos vabijo k sodelovanju. Akcija bo na sedežu RK v Cerknici trajala do konca junija, med 8. in 14. uro. Dobro ohranjene šolske torbe, peresnice, pisala, nepopisane in ne zmečkane zvezke in ostale šolske potrebščine, ki jih želite podariti, pa lahko izven uradnih ur pustite kar v škatli pred skladiščem Rdečega križa. Veseli bodo tudi kolesa. Šolske potrebščine lahko oddate tudi v sodelujočih osnovnih šolah: OŠ Notranjski odred Cerknica, OŠ Jožeta Krajca Rakek, OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas ter OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg. Sekretarka OZRK, Nina Jerič, pravi: »Tisti, ki so doslej prejeli vaše podarjene stvari, so bili zelo veseli in jim je podarjeno prišlo prav v tem šolskem letu.« Zato se pridružimo tej dobrodelni akciji, saj nikoli ne veš, kdaj si pomoči potreben tudi sam. ·dš

Nova športna dvorana na Rakeku do jeseni 2014 Cerknica − Občina Cerknica namerava v javno-zasebnem partnerstvu zgraditi športno

dvorano na Rakeku. Župan Marko Rupar je pojasnil, da je javno-zasebno partnerstvo, tako rekoč, edina možnost, saj se občina ne more več dodatno zadolževati. S posojilom bo namreč začela graditi vrtec v Cerknici. »Investitor bo na občinskem zemljišču zgradil celotno dvorano in jo dal občini v najem. Koncesijska doba bo 15 let, kar pomeni, da bo dvorana prešla v last občine po 15 letih,« je vsebino partnerstva pojasnil župan. Zasebnega partnerja bo občina izbrala na razpisu za podelitev koncesije, nekaj potencialnih ponudnikov pa se je že pojavilo. Dvorana, ki bo imela okrog 1.600 kvadratnih metrov uporabnih površin, naj bi stala okrog 3,7 milijona evrov, Rakovčani pa naj bi jo, če bo šlo vse po načrtih, dočakali pred začetkom šolske sezone septembra 2014. ·kv

Cerknica − Po petih letih zahtevnih priprav in usklajevanj je cerkniški občinski prostorski načrt (OPN) pod streho. »Usklajen je s pripombami občanov in vseh pristojnih služb. Od raznih soglasodajalcev na ravni države smo morali pridobiti kar 45 soglasij,« pravi cerkniški župan Marko Rupar in poudarja uravnoteženost in dolgoročno vizijo dokumenta, ki »izpolnjuje kriterije trajnostnega razvoja, hkrati pa omogoča tudi prostorski razvoj občine«.

Kmalu tri čistilne naprave

Vzporedno s kanalizacijo bodo zgradili tudi pločnik, javno razsvetljavo, preplastili ulice, zamenjali dotrajane vodovodne cevi, V občinskem prostorskem načrtu je po potrebi sanirali meteorno kanalizacijo določena tudi lokacija za postavitev čistilne in položili druge potrebne infrastrukturne naprave na Rakeku. Projekt kanalizacivode. Za projekt, ki bo v celoti vreden dober jskega omrežja in čistilne naprave, ki bo milijon evrov, bo občina prejela sofinancersprva zajela Rakek, kasneje pa tudi Unec in Ivanje selo, je občina že prijavila na razpis za ska evropska sredstva. Z evropskimi sredstvi v okviru projekta evropska kohezijska sredstva. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi sklep o odobritvi sredstev Čista Ljubljanica, o katerem smo že poročali, pa bo občina Cerknica gradila tudi svojo prejeli do konca leta. Od sedmih milijonov centralno čistilno napravo v Dolenji vasi za evrov, kolikor je vreden projekt, računajo 12 tisoč populacijskih enot, na katero bodo na kar šest milijonov kohezijskih sredstev. priključeni Cerknica, Dolenje jezero, DoOd uspešnosti na razpisu bo odvisna tudi lenja vas, Zelše, Begunje in Selšček. Pogodbo nadaljnja dinamika projekta. z izbranim izvajalcem, Riko Ribnica, so že Občina je v skladu s ciljem, da bo vse vasi podpisali. »Predvidevamo, da bi najkasna obrobju Cerkniškega jezera in vsa večja naselja opremila s fekalno kanalizacijo, letos neje v dveh mesecih pričeli z deli. Gradnja pričela s projektom izgradnje fekalne kanali- bo potekala še vse naslednje leto, poskusno zacije s čistilno napravo v Martinjaku. Župan obratovanje pa bi se začelo v letu 2014,« je napovedal župan. Vrednost celotnega Marko Rupar napoveduje, da bodo letos zaključili prvo fazo projekta (del fekalnih vo- projekta je 4,5 milijone evrov, 3,2 milijona bo občina prejela iz evropskih kohezijskih dov s čistilno napravo za 500 populacijskih skladov, dober milijon pa bo prispevala iz enot), prihodnje leto po zaključku druge lastnega proračuna. ·kv faze pa bo mogoča priključitev prebivalcev.


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   6

Aktualno v regiji

FOTO: VALTER LEBAN

Evropska zmaga za mlade gozdarje

Zmagovalci, dijaki SGLŠ Tadej Rupnik, Miha Tominec, Domen Arnič in Toni Šircelj v družbi s Tomažem Ščuko, vodjo tekmovanja, Cvetkao Kernel, ravnateljico SGLŠ, dr. Jurijem Šinkem, v. d. generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Borisom Samcem, trenerjem ekipe SGLŠ, Gregorjem Češarkom, vodjo ekipe SGLŠ, županom Jernejem Verbičem in drugimi gosti.

Postojna − Srednja gozdarska in lesarska šola (SGLŠ) iz Postojne je konec maja gostila 11. evropsko tekmovanje v gozdarskih veščinah za dijake in študente, ki se ga je udeležilo več kot 60 tekmovalcev

Notranjsko-kraške novice

stran 6

petek, 8. junij 2012

Ravnateljica v postopku razrešitve

iz 16 evropskih držav. Med vsemi ekipami se je najbolje odrezala prav domača, za katero so tekmovali Tadej Rupnik, Miha Tominec, Toni Šircelj in Domen Arnič, vsi dijaki postojnske Srednje gozdarske in lesarske šole. Prehiteli so Avstrijce in Norvežane. Ravnateljica šole Cvetka Kernel ni skrivala ponosa: »Ekipna zmaga na tako pomembnem evropskem tekmovanju potrjuje visoke standarde našega strokovnega dela z mladimi, ki se izobražujejo za poklice v gozdarstvu. Po letu 2008 je Slovenija in s tem naša šola spet na najvišjih stopničkah.« Mladi gozdarji so tekmovali v spretnostnih preizkušnjah in veščinah v tehničnih disciplinah (menjava verige in obračanje meča, kombinirani rez, precizni rez, zasek in podžagovanje ter kleščenje) ter v orientacijskem teku dokazovali strokovno poznavanje gozda. Štiridnevno dogajanje je popestril bogat spremljevalni program. ·kv

Postojna, 31. maj − Ksenija Korče, ki je bila z majem imen-

ovana za ravnateljico Vrtca Postojna, je v postopku razrešitve s tega mesta, saj zanj, kot smo poročali, nima vseh pogojev. Sama je namreč, kot je ugotovil inšpektorat za šolstvo, izpolnjevanje pogoja − najmanj pet let naziv mentor − izkazovala s ponarejenim dokumentom iz leta 2006, čeprav je naziv mentor dejansko pridobila šele leta 2009. Ker Korčetova ni odstopila sama, je svet vrtca na predlog inšpektorata zato soglasno sprejel sklep o začetku postopka razrešitve Korčetove. Barbara Doles, predsednica sveta vrtca, nam je povedala, da so si za rok, do katerega naj bi postopek speljali do konca, postavili 11. junij. Nato je pričakovati, da bodo s Korčetovo prekinili pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu ravnateljice, ali bo izgubila tudi zaposlitev v vrtcu kot vzgojiteljica, pa Dolesova še ni mogla komentirati. Do sredine junija naj bi v vrtcu imenovali tudi novega vršilca dolžnosti ravnatelja. Glede na zelo očitne napake v ponarejeni odločbi, ki jo je prijavi priložila Korčetova, se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da nihče že v postopku njenega imenovanja tega ni opazil. Dolesova odgovarja, da svet vrtca ni pristojen za ugotavljanje verodostojnosti listin, pač pa jih je zanimalo zgolj, ali so imele kandidatke ustrezne pogoje oziroma ali so predložile dokumente, s katerimi so to izkazovale. Toda inšpektorat za šolstvo je inšpektoratu za delo že podal tudi predlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper delodajalca − Vrtec Postojna, saj je s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ravnateljice kršil zakon o delovnih razmerjih. Spomnimo, postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja vodi tudi Policijska uprava Koper. Korčetova medtem zaradi dopusta oziroma bolniške ni bila dosegljiva, je pa ob našem zadnjem pogovoru očitke zavrnila. ·kv

Priložnosti predvsem za strojnike Postojna − »Optimistično si lahko od zaposlitJavor Stroji, Kern, Kolektor Liv, ORO 3 CNC, Pivka perutnivenega sejma obetamo okrog 20 novih zaposlitev, kar bi bilo glede na gospodarsko stan- narstvo in Delamaris, Plama-pur, Postojnska jama, Špik. je v tem okolju dobro,« je ocenila Jožica Rutar Na sejmu z razpisom Brozina, direktorica koprske območne službe Cvetka Rebec, vodja kadrovske službe v Pivki perutninarstvo, je s seboj na sejem prinesla kar razpis. »Trenutno iščemo dva Zavoda RS za zaposlovanje, ki je pred dnevi in dve prodajalki za mesnico, ki jo na novo odpiramo s ciljem povezovanja med delodajalci, iskalci mesarja v Sežani,« nam je povedala. S selitvijo Delamarisa v Pivko zaposlitve, šolajočimi in izobraževalnimi or- pričakujejo, da se bo kakšno delovno mesto odprlo tudi v ganizacijami v Postojni organiziral zaposlit- proizvodnji rib. Dva delavca za delo v proizvodnji s poklicno ali tehnično veni sejem. Odziv delodajalcev zaradi razmer v gospodarstvu ni bil najboljši, vseeno pa se je sejma udeležilo 17 delodajalcev, ki so v zadnjem obdobju zaposlovali in bodo nove kadre potrebovali tudi v bodoče. Med sodelujočimi podjetji so bili Atech elektronika, Cimos, zavarovalnici Grawe in Generali, Imas,

izobrazbo in enega delavca z visoko izobrazbo strojne smeri za konstrukcijo bodo letos potrebovali tudi v družbi Javor Stroji. Fredi Požar, tehnični vodja v podjetju, nam je povedal, da primerne kadre težko najdejo, tudi zaradi specifičnosti proizvodnje, zaradi katere se morajo tudi kadri z izkušnjami priučiti dela. Podjetje ima sicer tudi nekaj svojih štipendistov.

Težava so kompetence

Na postojnskem uradu za delo je bilo konec aprila 1071 brezposelnih. Glede na povpraševanje na trgu so trenutno največje potrebe po kadrih s tehnično izobrazbo strojne, elektro in lesarske smeri, po delavcih v gradbeništvu, gostinstvu in turizmu ter zdravstvu in zavarovalništvu, pa tudi po čistilcih, prodajalcih in voznikih tovornih vozil. Kdo pa ima največ težav pri iskanju zaposlitve? »Tiste osebe, ki se ne vživijo v realnost današnjega življenja. Potrebe po delavcih so, marsikdaj pa morajo ljudje od železnih ciljev odstopiti in sprejeti realno zaposlitev v dani situaciji,« odgovarja Rutar Brozinova in dodaja, da skupaj z delodajalci pogosto ugotavljajo, da so pogosto večji problem kot formalna izobrazba kompetence za ustrezno in samostojno opravljanje dela, kar velja predvsem za mlade, ki zaključujejo šolanje. Med brezposelnimi je sicer največ pomožnih delavcev, delavcev brez poklica, ekonomskih tehnikov, gimnazijskih maturantov in prodajalcev. ·kv

Prve večje naložbe pod Batageljem

enado, zaradi boljše povezanosti pa so postavili tudi kamnito stopnišče s ceste pred hotelom proti Modrijanovi domačiji. V Postojnski jami prenavljajo tudi električno osvetlitev. Cela turistična pot bo s hladno led svetlobo predvidoma na novo osvetljena do leta 2014. V načrtu prenova Med načrti za bodoče pa pri železnice Kot smo že poročali, je Postojnski jami izpostavljajo obnovo železnice v PostojnPostojnska jama z lastnimi sredstvi prenovila tudi dotra- ski jami, po kateri naj bi leta jan most čez reko Pivko, ki 2018 ob 200-letnici odkritja povezuje parkirišča s promPostojnske jame vozilo novo, Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora in prek svojega podjetja Batagel&Co. večinski solastnik Postojnske jame, je tako izpolnil svoje prve večje napovedi, ki so družbo stale preko dva in pol milijona evrov.

sodobno prevozno sredstvo. »Rešitev bomo iskali bodisi v tehnologiji vlaka ali tramvaja na kolesih iz gume oziroma na možnosti avtomatskega prevoznega sistema,« pravijo.

FOTO: VALTER LEBAN

Postojna, 29. maj – Dobrih 40 let star hotel Jama, ki ga je že dodobra načel zob časa, je dobil prenovljeno pritličje s picerijo, samopostrežno restavracijo, kavarno in slaščičarno. V hotelsko pritličje se je preselila tudi prodaja vstopnic s sprejemnim centrom za obiskovalce. Novo podobo in novo vsebino pa dobiva tudi stavba, v kateri je bil nekoč plavalni bazen, kmalu pa bodo v njem različne zbirke, ki naj bi bile prvi del bodočega Evropskega parka krasa, nekakšnega znanstveno doživljajskega centra krasa. »Z odprtjem prenovljenega dela hotela smo se morali okrepiti predvsem z gostinskim kadrom. Sezonsko smo zaposlili več kot 30 novih sodelavcev: kuharjev, natakarjev in gostinskih pomočnikov,« je povedala Sanja Gorup Teinović, strokovna sodelavka za organizacijo in kadre pri Postojnski jami.

Postojnski jami. Prav pri obiskovalcih Postojnske jame Sicer pa so po novem tupa bodo glede na to, da je ristom na voljo tudi sobe in hotel Jama že dlje časa zaprt, apartmaji Proteus s skupno lahko tržila tudi zasebne 39 posteljami v centru mesta, nastanitvene kapacitete. ki so, tako kot lani odprta sosednja restavracija Proteus, Razveseljujoč obisk z v lasti družbe Batagel&Co. Daljnega vzhoda Obisk jame se po slabših prvi Restavracijo družba Batagel&Co. oddaja v najem mesecih izboljšuje. Opazen

je zlasti velik izpad domačih gostov, ki pa ga kompenzirajo z gosti s tujih trgov. »Izrazito rast beležimo na trgih Daljnega vzhoda, pa tudi na evropskih in ameriškem, število obiskovalcev iz Italije pa smo za razliko od ostalega slovenskega prostora uspeli obdržati na lanskem nivoju, kar je tudi svojevrsten uspeh,«

pojasnjujejo in dodajajo, da je glede na trende plan povečanja števila obiskovalcev v letošnjem letu, ki so si ga zadali v poslovnem načrtu, realen. Gostom so poleg vodenja z živim vodnikom po novem na voljo tudi avdiovodniki v 14 jezikih, tudi v japonščini, kitajščini in hebrejščini. ·vrž


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   Aktualno v regiji

www.nkr-novice.si

stran 7 let 10

7

Konec črnemu parkiranju? Logatec – Logaški svetniki so na zadnji seji pretekli teden osrednjo pozornost namenili urejanju občinskih cest in prometa, uporabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in še nekaterim spremembam odlokov, razprava o predlogu odpisa dolga pa je bila za javnost zaprta. Najbolj se je razprava vnela ob obravnavi predloga Odloka o prometni ureditvi v logaški občini. Novi odlok namreč prinaša možnosti časovne omejitve parkiranja oziroma plačljivo parkiranje po preteku omejitve in velik poudarek namenja urejanju problematike tovornih vozil in avtobusov. Nekateri svetniki so v razpravi menili, da bi morali lastniki lokalov, na primer na Cankarjevi cesti, v primeru časovne omejitve parkiranja oziroma plačljivega parkiranja pridobiti dovolilnice.

»Novi odlok o parkiranju pomeni več reda in možnost ukrepanja redarja na območjih, kjer parkiranje ni dovoljeno, predvsem kar zadeva tovorni in avtobusni promet,« je po seji povedal župan Berto Menard in dodal: »Uredili bomo tako imenovane modre cone, predvsem pred zdravstvenim domom, kjer je stiska največja, poskrbeti pa bomo morali še za kakšno dodatno parkirišče.« Glede stanja v zvezi s projektom CERO NIK je župan pojasnil, da je ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo izračun masnih tokov za 300 tisoč prebivalcev in ugotovilo, da po letu 2020 ne bo več 30 tisoč ton odpadkov, zaradi česar bi bila izgradnja treh predelovalnih centrov neupravičena. Do zdaj je občina Logatec za omenjeni projekt plačala 10 tisoč evrov.

Občina se pripravlja tudi na gradnjo težko pričakovanega in nujno potrebnega vrtca v Rovtah, ki bo po županovih besedah veliko kislo jabolko, ampak ga bodo ugriznili. Ta investicija bo vredna okoli 2 milijona evrov in pol, deloma iz proračuna, za 700 tisoč evrov bo občina najela kredit, nekaj pa bo prispevalo ministrstvo za šolstvo in šport. Kdaj bo vrtec končno zgrajen, je odvisno od prostorskega načrta. »Od ministrstva za kmetijstvo in okolje smo zahtevali še neka dodatna pojasnila in upam, da bo prostorski načrt na dnevnem redu junijske seje občinskega sveta.« Soglasno pa so logaški svetniki sprejeli predlog, da se občinska priznanja za leto 2012 podelijo gasilskemu društvu Laze-Jakovica, ki letos praznuje 90-letnico, Twirling društvu in Simfoničnemu orkestru Cantabile. ·bmk

Učenje za vse in vsakogar

V občinah notranjsko-kraške regije je od 14. do 20. maja, v razširjeni obliki pa ves maj in junij, potekal Teden vseživljenjskega učenja. Dober odziv prebivalcev, manj posluha med nekaterimi občinskimi uradniki

pomoč s svojimi izkušnjami in znanjem. »Tako smo kot prvi v regiji ponudili prebivalcem možnost celovitega učenja sodobnih načinov komuniciranja s prepletanjem spoznavanja informacijske tehnologije in učenja tujih jezikov,« pravi Petrušić. Konec leta 2011 so k sodelovanju pri projektu povabili 14 občin v širši regiji. Iskalcem zaposlitve in drugim materialno šibkejšim in z vidika trga dela rizičnim skupinam posameznikov so namreč želeli ponuditi brezplačno izpopolnjevanje, vendar so, tako sogovornik, naleteli na gluha ušesa, saj nobena izmed povabljenih občin ni želela nameniti sredstev za tak projekt, kljub temu da so prosili zgolj za pokritje materialnih stroškov, medtem ko bi lastno delo opravili brezplačno. Na drugi strani pa so zamisel o Tednu vseživljenjskega učenja pozdravili pri Andragoškem centru Slovenije in jim obljubili finančno in logistično podporo v okviru njihovih zmožnosti. »Naše izkušnje kažejo, da je zavest lokalnih občinskih urad»Kmalu smo se povezali z Jezikovno ustvarjalnim studiem Minu nikov, pristojnih za to tematiko, še vedno izredno nizka, saj in tako v ponudbo vključili tudi učenje tujih jezikov.« kljub izredno velikem povpraševanju in vse večjim potrebam po V Logatcu jim je bila v veliko pomoč Splošna knjižnica Lo- izobraževanju in usposabljanju odraslih, tudi zaradi spremengatec, ki jim je ponudila vso razpoložljivo podporo oziroma jenih razmer na trgu dela, kakor tudi zaradi generacijskega

Mladi cerkniški novinarji – prvaki radia Hudo

FOTO: ARHIV RADIA SLOVENIJA

Učenci višjih razredov osnovne šole Notranjski odred Cerknica so z najboljšim novinarskim prispevkom v oddaji Radia Slovenija – Radia Hudo! premagali konkurenco z dvanajstih slovenskih osnovnih šol in si za nagrado skupaj z mentorico prislužili nepozaben tridnevni izlet v London. »S strani Radia Slovenije – Radia Hudo! smo prejeli prijazno povabilo k sodelovanju na novinarskih delavnicah, ki so jih pripravili za osnovnošolce. Njihov cilj je bil, da mladostnikom približajo svet medijev, predvsem radia, da spoznajo delo radijskega novinarja in se v njem preizkusijo tudi sami,« je pojasnila ravnateljica Marija Braniselj. Učenci, vključeni v interesno dejavnost Šolsko novinarstvo so se

pod vodstvom mentorice Daše Joželj Kranjc odločili v radijski oddaji predstaviti svoj kraj, posebnosti Cerknice in njene zanimivosti, sledilo pa je delo v okviru treh delavnic – spoznavali so teoretični del radijskega medija, radijske žanre, delo radijskih novinarjev, snemali, montirali, izbirali glasbo in pisali scenarij, za zaključek pa so odvodili oddajo v studiu Radia Slovenija. Izbrani prispevki so bili objavljeni na spletni strani Radia Hudo!, zanje so lahko glasovali poslušalci, ki so tudi odločili. Na sklepni prireditvi v Studiu 14 Radia Slovenija je komisija, ki so jo sestavljali odgovorna urednica 1. programa Radia Slovenija, Darja Groznik, voditeljica novinarskih delavnic Tadeja Bizilj in voditelj Informativnega programa TV Slovenija Igor E. Bergant, razglasila najboljši novinarski razred, ki si je prislužil nepozaben izlet v London, kamor bodo »šolski novinarji« skupaj z mentorico odpotovali že čez teden dni. ·bmk

prepada, ki ga prinaša t.i. informacijska družba, niso pripravljeni zadostiti tem potrebam,« poudarja Petrušić. Jezikovno-ustvarjalni studio Minu iz Logatca je na TVU sodeloval z uporabnimi jezikovnimi delavnicami za angleški, italijanski in nemški jezik in računalniško-jezikovno delavnico za e-korespondenco za angleški in italijanski jezik. Zanimanje za učenje tujih jezikov po mnenju Maye Petkovšek iz studia Minu v zadnjih letih nenehno narašča. »Mislim, da nam največjo promocijo delajo zadovoljni tečajniki, ki se k nam vračajo že več semestrov, nekateri celo po štiri,« pravi. Petkovškova tudi opaža, da se za razliko od večjih mest upokojenci v manjših mestih na splošno manj udeležujejo delavnic in tečajev, vendar: »Ker se zavedamo, da so novodobni upokojenci še zelo aktivni in željni učenja, se bomo še naprej trudili jim nuditi in približati tuje jezike.« Največ zanimanja je trenutno za angleški jezik, takoj za njim pa za italijanskega, ki se ga tečajniki učijo predvsem zaradi osebnega interesa. Spomnimo, da bo jeseni ponovno zaživela Simbioz@-e pismena Slovenija, za katero že potekajo priprave. ·Blanka Markovič Kocen

Pivka − Zdaj že znameniti roza tank, ki so ga neznanci v noči na osmi marec prebarvali

pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije, je svoje novo domovanje dobil v pivškem Parku vojaške zgodovine, kjer bo dodatna atrakcija za obiskovalce. V parku so se namreč odločili, da bo ohranil svojo »umetniško sporočilnost«. Uvod v začetek letošnje turistične sezone je tako obetaven. V parku si želijo, da bi letos presegli lansko številko 25.500 obiskovalcev. ·kv

FOTO: VALTER LEBAN

Notranjska, 1. junij – Projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU) na lokalni ravni usklajuje Zavod Oziris, prireja pa ga v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije skupaj s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi. »Z njim želimo opozoriti slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, prispevamo k udejanjanju slogana Slovenija, učeča se dežela,« je povedal Željko Petrušić z Zavoda Oziris.


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   8

Aktualno v regiji

Mladinski center da – vendar kdaj?

Notranjsko-kraške novice

FOTO: ANDREJA JERNEJČIČ

Toma ž

K

Na tribuni so sodelovali Domen Petan, predsednik Mladinskega sveta Cerknica, cerkniški župan Marko Rupar, Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti na Občini Cerknica, Anže Bajc, predsednik Odbora za mlade in Kamal Izidor Shaker, predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Mladinski svet Cerknica je v letih 2010 in 2011 pripravil analizo stanja na področju mladih v občini z naslovom Delovanje mladinskih organizacij in vloga mladih v občini Cerknica, ki sicer ima določene pomanjkljivosti, vendar pa vseeno kaže, s kakšnimi problemi se srečujejo mladi in kakšne so njihove potrebe. Kot se je izkazalo, si mladi in njihove

a ob

organizacije želijo predvsem ustreznih prostorov, kjer bi se lahko zbirali in kjer bi svoje sedeže imela številna društva. Večina trenutnih prostorov je neustreznih ali celo nevarnih, kot, denimo, zgradba na Gerbičevi 32, na kar so mladi že večkrat opozorili. Župan Rupar je sicer poudaril, da se zaveda tega problema, vendar pa trenutno sredstev ni, prav tako pa imajo prednost nekateri drugi projekti, kot je izgradnja novega vrtca v Cerknici in športnega parka na Rakeku. Prav športni park naj bi bil po županovih besedah tisti, ki bi mladim nudil določene prostore in dvorano za prireditve. Rupar je še dodal, da občina trenutno financira 102 društvi in da

l

petek, 8. junij 2012

Študentarije

Skupaj zakorakajmo v poletje

Cerknica, 25. maj – Ob dnevu mladosti je Mladinski svet Cerknica organiziral javno tribuno »Mladi v občini Cerknica – Kaj bo z nami?«, na kateri se je spraševal, zakaj mladi za svojo organizirano dejavnost, kot so društva, nimajo dovolj ustreznih prostorov.

Javne tribune o prihodnosti mladinskih dejavnosti v občini se je udeležil tudi župan Marko Rupar.

stran 8

Zelenfest se je zaključil. Program je ponudil različne dejavnosti, ki so zajele interese več ljudi. Naš cilj je bil, da mlade privabimo ven in jim približamo okolico, kar nam je uspelo. Z aktivnostmi smo jih opozorili na možnosti, ki jim jih okolje ponuja, in jim se kljub gospodarski situaciji pokazali značilnosti ter zanimivosti le-tega. sredstva namenjena društvom Najuspešnejša dogodka sta bila piknik in niso zmanjšala. Bizjakova pa paintball. Na slednjem se je zvrstilo preko je dodala, da vsaj še dva man- 40 ljudi, ki so se borili in potili za svoje data svojega lastnega centra preživetje. Brezplačni golaž pa je privabil kar mladi ne morejo pričakovati, nekaj radovednežev, ki so pri Farbarjevem zato se bodo morala društva kozolcu preživeli svoje sobotno popoldne v znajti po svoje. igranju nogometa, badmintona, družabnih Udeležence javne tribune je iger in kramljanju ob hladni pijači. Veselo je zanimala tudi vloga Mladinbilo tudi na razburljivi vožnji z lojtrnikom skega sveta Cerknica. Petan je po Cerkniškem jezeru. Z biologom pa smo pojasnil, da želi svet delovati na jezeru odkrivali bitja, ki jih drugače kot krovna organizacija vseh velikokrat niti ne opazimo, in o njih izvedeli društev, kjer se združujejo veliko zanimivosti. Pravo doživetje je bil mladi in njihovi interesi, in obisk Zelških jam, iz katerih smo se vrnili na ta način omogočiti tudi popolnoma premočeni in blatni, a bilo je boljšo komunikacijo med vredno. Super je bilo tudi na ščukanujanju, subjekti, kot so različna kjer se je naša ekipa vrnila v štab po šestih društva in občina. Trenutno so v Mladinski svet včlanjena tri društva, in sicer Notranjski študentski klub, Društvo tabornikov Rod jezerska ščuka in Steg Cerknica 1, ki je del Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, vsako društvo pa ima v Mladinskem svetu po enega predstavnika, ki zastopa interese društva. Javne tribune se je udeležilo preko 40 mladih, kar je po besedah organizatorjev zadovoljiva številka, ki kaže na to, da je med mladimi še interes po dolgoročnem razvoju mladinske politike na Cerkniškem. ·Andreja Jernejčič

urah tavanja po gozdovih ob jezeru. Sicer smo dobili pozitivne odzive od obiskovalcev, vseeno pa nas je zmotila nizka udeležba. Ne razumemo, zakaj se ljudje dogodkov niso udeležili v večjem številu, saj je bil dobrodošel vsak, dogodki pa so bili brezplačni. Prav tako smo tematsko pokrili več področij, ravno zaradi tega, da bi vsak našel nekaj zase. Upamo, da vam bomo počasi prirastli k srcu in se boste brez odlašanja udeležili naših projektov. Izkažete se lahko že ta mesec, saj se v torek, 26. junija, začne že 9. Heksnfest, največji projekt Notranjskega študentskega kluba. Tudi tokrat smo povezali precej različnih dejavnosti, pri katerih se boste sprostili, zabavali in družili s sovrstniki: tekmovali boste lahko v različnih športnih in družabnih igrah ter igrah brez meja, se udeležili kulturnih prireditev, zagotovo pa se vas večina veseli beach party-a, hip-hop asValta in zaključnega koncerta. Več kot dovolj razlogov torej, da skupaj zakorakamo v poletje. FOTO: ARHIV NŠK

Utrinek z jamske avanture.

Vrtnari z nami: Sadni vrt v juniju Vreme, kakršnega imamo sedaj, je za rast sadnega drevja ugodno. Rastline imajo za razvoj in rast na razpolago dovolj toplote in vlage.

Tako vreme z veliko vlage in visokimi temperaturami je kot nalašč tudi za razvoj različnih bolezni in škodljivcev. Rastline imajo v tem času intenzivne rasti zelo občutljive mlade lističe in poganjke za napad različnih škodljivcev in bolezni. Še posebej velika nevarnost za bolezen je, če so listi dalj časa mokri. Pri jablanah sta najnevarnejši dve bolezni, to je jablanova pepelovka

in škrlup. Uši so škodljivec, ki lahko popolnoma ustavi rast in privede celo do propada drevesa. Ob napadu bolezni ali škodljivcev moramo čim prej ustrezno ukrepati, v nasprotnem primeru se vitalnost drevesa močno zmanjša, kar se pozna na pridelku tudi v naslednjih letih. Na manjši pojav bolezni v sadnem vrtu v veliki meri vpliva tudi higiena. To pomeni, da sproti odstranjujemo vse odvečne poganjke, ki preveč zapirajo krošnjo, kar povzroča večjo vlažnost znotraj krošnje in pojav bolezni. Redno odstranjujemo obolele poganjke ter v jeseni ne pozabimo pograbiti odpadnega listja. Skrbimo tudi, da je trata vedno pokošena. Jablanovo pepelovko prepoznamo po mladih lističih, ki so prevlečeni z belo pepelasto prevleko. Listi se zvijajo na zgornji strani od roba proti sredini, ne rastejo ter postajajo trdi in krhki. Napadeni poganjki postajajo belosivi. Zatiranja jablanove pepelovke se lotimo najprej z odstranjevanjem napadenih poganjkov. Ta ukrep lahko izvajamo že pri zimski rezi. Če s tem ukrepom ne uspemo zatreti pepelovke, se poslužimo škropljenja dreves z žveplovimi pripravki. Jablanov škrlup prepoznamo po rjavo-črnih pegah na plodovih. Če je okužba šibka, pege oplutenijo, pri močni okužbi pa nastanejo na plodovih razpoke. Da bi te bolezni v nasadu bilo čim manj, se poslužujemo naslednjih ukrepov. Že pri sajenju moramo izbrati sorte, ki so bolj odporne na škrlup. Jeseni, ko odpade listje, ga pograbimo

Vprašanja o vašem vrtu pošljite na e-naslov kobal.tomaz@gmail.com. Tomaž Kobal, Vrhpolje 40, Vipava Tel.št.: 031 507 429 iz nasada in najbolje je, da ga zakurimo. S tem zmanjšamo potencial za bolezen v naslednjem letu. To je tudi čas, ko se zelo rade na drevesu namnožijo uši. Povzročijo lahko zelo veliko škodo. Prepoznamo jih po značilnem zvijanju listov, s sesanjem rastlinskih sokov pa naredijo tudi škodo na plodovih. Če napadenih poganjkov ni veliko, jih lahko odrežemo ter odstranimo iz vrta. V primeru, ko je napadeno večje število poganjkov, se moramo poslužiti uporabe primernega insekticida.

je tudi čas takega posega, najprimernejši je v jeseni, najkasneje zgodaj spomladi. Korenine se morajo ukoreniniti pred pričetkom bujne rasti. Po presajanju je potrebno drevo obilno zaliti in ustrezno pognojiti.

Oskrba letos posajene sadike Letos posajeno sadiko v tem mesecu redno pregledujemo, da čim prej odkrijemo morebiten napad uši ali gosenic, ki nam lahko uničijo poganjke. Poskrbeti moramo, da je kolobar pod drevesom vedno brez plevela, ki je v tej fazi rasti drevesu velik konkurent. Posajeno sadiko moramo redno okopavati, da rahljamo zemljo. Redno gnojimo z dušičnim gnojilom, da ima dovolj energije za močno rast.

Odgovoril bi rad na zanimivo vprašanje bralca, ki ima težavo, da drevo, ki je bilo presajeno, ne raste več.

V primeru, da moramo drevo presaditi, je zelo pomembno, da z drevesom presadimo tudi dovolj koreninskega sistema, ki lahko presajeno drevo prehrani in omogoči nadaljnjo rast drevesa. Pomemben

Prihodnjič bomo govorili o poletni rezi dreves ter o redčenju plodov kot ukrepu za redno rodnost. Lep pozdrav do naslednjič.


Aktualno v regiji

let 10

9

Dijake navdušujejo za podjetništvo

Novi bolničarji v Pivki

Postojna, 16. maj − Dijake gimnazije, ekonomske in strojne šole Šolskega centra Postojna

Pivka, 16. maj – Minulo sredo je na občini Pivka potekal uradni zaključek ter podelitev izkaznic šestnajstim novim bolničarjem. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje, zaposlen na Osnovni šoli ter v vrtcu Košana in Vrtca Pivka so opravili 70-urni tečaj in pridobili naziv bolničar. Znanje, ki ga udeleženci teh tečajev pridobijo, je pomembno predvsem zaradi dejstva, da lahko laik ob ustreznem reagiranju ob nepredvidenih situacijah v času do prihoda usposobljenih medicinskih ekip, reši življenje. Tečajniki so pod mentorstvom strokovnega osebja, dr. Alojza Pavčiča, Tanje Kosič, Stojana Boliča, Miroslava Bionde ter Davida Poljšaka osvojili znanje o ustroju človeškega telesa, ranah, bolezenskih stanjih, poškodbah, temeljnih postopkih oživljanja ... Na zaključnem srečanju so mentorji izrazili splošno zadovoljstvo z znanjem tečajnikov, župan občine Pivka Robert Smrdelj ter direktorica občinske uprave Mihaela Smrdelj in predstavnika OZRK Postojna, direktor Luka Kaluža in sekretarka Erika Dekleva pa upanje, da bodo tečajniki svoje znanje znali uporabiti ter ga tudi redno obnavljali. Tečajniki bodo svoje znanje lahko pokazali že septembra, ko se bo v Pivki odvijalo regijsko tekmovanje ekip bolničarjev. ·pš

FOTO: ARHIV ŠCP

ter dijake, ki so vključeni v podjetniške krožke na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna, je obiskal zelo uspešen podjetnik in direktor hitro rastočega visokotehnološkega in inovativnega podjetja Bia Separations iz Ajdovščine, dr. Aleš Štrancar. S svojim predavanjem je skušal spodbuditi dijake, da pričnejo razmišljati o podjetništvu kot o svoji življenjski poti. Profesor Uroš Turk, mentor enega izmed podjetniških krožkov, nam je povedal, da si Šolski center Postojna svojim dijakom že nekaj časa prizadeva na čim bolj privlačen način predstaviti podjetništvo. S tem namenom so se vključili tudi v projekt Mladiekoin, v okviru katerega izvajajo podjetniške krožke, kjer podjetniški timi dijakov razvijajo svoje podjetniške ideje in pišejo poslovne načrte. Del projekta pa je bilo tudi Štrancarjevo gostovanje. ·kv

Logaška mladina je praznovala

FOTO: ANŽE MIHEVC

Logatec - Čeprav majska sobota organizatorjem Križ kraža mladih vremensko ni bila nič kaj naklonjena, ves čas se je nagibalo k nevihti, je prireditev obiskalo kar 600 mladih in mladih po srcu. Letošnje geslo, Dregneš me – odzovem se, je narekovalo rdečo nit le-te, problematiko mladih v sedanjem času, socialna omrežja in socialna pravičnost. »Zamisel je nastala iz želje, da bi ob zaključku šolskega leta pripravili praznik mladih,« je povedal organizator Luka Škrlj in izrazil zadovoljstvo nad obiskom prireditve. Po uvodnem, glasbeno obarvanem delu na logaškem Trgu Svetega Nikolaja so se udeleženci zaradi slabega vremena preselili v večnamensko športno dvorano, kjer je bila slovesna mladinska maša Jake Jerine, združenih zborov in simfoničnega orkestra, ki so bili zbrani prav v ta namen. Po maši so se mladi poveselili ob harmoniki Janeza Kompareta, z »žur bandom« Križ Kraž mladih in skupino SPES. Prireditev Križ kraž mladih je 40 prostovoljcev pod taktirko Luke Škrlja pripravljalo od januarja, sredstva so zbrali prek sponzorstev, velik del pa je prispevala tudi občina. »Naš velik donator je dramski igralec Gregor Čušin, ki vsako leto za nas pripravi uprizoritev svoje igre, tako da smo mu zelo hvaležni, saj s tem omogoči naše delovanje,« poudarja Luka in našteva tudi vrsto manjših sponzorjev, ki prispevajo od materiala do denarja, da lahko dogodek izpeljejo. ·bmk

S pohodom zadovoljni

Pivka, 19. maj – V soboto, ko se je narava prebudila v krasen dan, se je na Pivškem odvijal že šesti tradicionalni Krpanov pohod. Pohodniki so po prijavi svojo pot pričeli v Parku vojaške zgodovine v Pivki in jo po približno štirih urah zmerne hoje končali na Jurščah. Ena izmed stalnih pohodnic, je povedala: »Pohod nam je prirasel k srcu in vzeli smo ga za svojega. Lepo je, da se na Pivškem dogaja nekaj dobrega. Pohvala turističnemu društvu Pivka za organizacijo. Vsako leto se izjemno potrudijo. S svojo vztrajnostjo naj bodo ljudem za zgled.« Društveni sodelavci so pohodnike pričakali s tremi postojankami čaja in domačega peciva, ob koncu pa z dodatnim okrepčilom. Dogajanje na cilju so popestrili člani Kulturnega društva Juršče ter mlada harmonikarja. V društvu pohod ocenjujejo kot uspešen, pravijo pa, da si v bodoče želijo še več pohodnikov. ·pš

FOTO: PETRA ŠAJN

www.nkr-novice.si

stran 9

FOTO: ARHIV OBČINE PIVKA

NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK  

Prejeli smo Z ljudsko pesmijo v poletje

Izdelali naravno milo

Logatec, 15. maj – V marcu, aprilu in maju so se v prostorih galerije Hiša sonca odvijale

FOTO: SAŠA MUSEC

delavnice izdelave naravnega mila, ki so se jih udeležili številni ljubitelji naravne kozmetike in zdravega načina življenja iz širšega okoliša. Mentor vseh treh delavnic je bil Kostja Makarovič, kemik in mlad raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani. Udeležencem je najprej podal nekaj teoretičnih dejstev iz področja kemije, slišali pa so lahko tudi neuradno, vendar pravo resnico o tako imenovani »naravni kozmetiki«.Vsak od udeležencev je s seboj prinesel maščobo, iz katere je želel narediti svoje milo, večina si je zaželela mila iz oljčnega olja, nekateri pa so imeli tudi bolj eksotična, kot na primer orehovo in konopljino olje, prav tako kakovostno milo pa se lahko izdela tudi iz običajnega masla. Maščobo so udeleženci ogreli na primerno temperaturo, ki so mu glede na količino in tip maščobe dodali lužni kamen in vodo. V milo so zamešali tudi različna zelišča in cvetove ali pa kavna zrna ter mu dodali eterično olje. Ko se je masa primerno strdila, so jo vlili v posodice različnih oblik in milo odnesli domov, kjer bo moralo »zoreti« nekaj tednov, preden bo primerno za uporabo. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z vodjo območne izpostave Logatec Tanjo-Pino Škufca, ki je organizirala delavnice, je bila s številnim odzivom in izvedbo delavnic zelo zadovoljna, predvsem pa z vedno večjo ozaveščenostjo ljudi, ki si želijo naravnih izdelkov, predvsem takih, ki jih lahko tudi sami izdelajo doma. ·sm

24. maja se je napovedoval lep večer in tako je tudi bilo. Najprej malo vznemirjenja, nato krasen dogodek. Skrbno smo se pripravili na prireditev, na kateri smo pokazali, kaj smo raziskovali pri projektu Kultura in kulturna dediščina v enoti vrtca v Hotedršici, v skupini žabic. Rdeča nit projekta so bila ljudska glasbila. So pa otroci tudi veliko prepevali ljudske pesmi, se igrali gibalno rajalne igre, plesali plese s prvinami ljudskega plesa. Z zanimanjem so si ogledali citre in kako se izdela piščal, s katero so si včasih krajšali čas pastirji na paši. Skupaj s starši so doma izdelovali ljudska glasbila in v vrtec prinašali predmete, ki so jih včasih uporabljali za igranje nanje. Vse to je bilo moč videti ta večer v večnamenskem prostoru v Stari osnovni šoli. Prostor, v katerem se je odvijal program, je bil poln obiskovalcev. Z zanimanjem so spremljali otroke, ki jih je med petjem pesmi na violini in s harmoniko spremljal gospod Matija Logar ter gostjo večera gospodično Marušo Pišljar, ki je zaigrala na citre. Prireditev je bila tudi zaključek šolskega leta. Prireditev so sklenili starši, ki so z ljudskimi glasbili zaigrali dve ljudski pesmi in zraven tudi zapeli. Vsi, otroci in vzgojiteljice smo si zaslužili pohvale poslušalcev. za skupino Žabice Tina in Mojca


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   10

Regijske kulturne diagonale

Notranjsko-kraške novice

Pot skozi devet vasi

Rakek, 17. maj – Minuli četrtek so v rakovški enoti knjižnice Jožeta Udoviča odprli razstavo »Lepote Notranjske«. Gre za 7. slikarski ex-tempore, ki so ga pripravili v likovni sekciji Kulturnega društva Rak Rakek, ki letos praznuje 10. obletnico svojega delovanja. Na razstavi lahko vidimo izbor najboljših del po mnenju žirije, ki so jo sestavljali akademski slikar Božidar Strman Mišo, akademska kiparka Galina Malahova in Martin Petrič, absolvent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Žirija je podelila tudi zlato, srebrno in bronasto priznanje za najboljša dela. Zlato priznanje odličnosti je prejela slika Impresije Franca Ranta iz Železnikov, srebrno priznanje odličnosti je odnesla slika Usihanje jezera Ljudmile Šuklje iz Grosuplja, bronasto priznanje odličnosti pa je odšlo v Ljubljano z Denise Kokalj, avtorico slike Janez pri najboljšem sosedu. Umetniki iz vse Slovenije so imeli 14 dni časa, da ustvarijo delo na določeno temo, torej lepote Notranjske. Otvoritev je bila dobro obiskana, poskrbljeno je bilo tudi za spremljevalni glasbeni program. Nastopila je zasedba Tangice, ki jo sestavljajo Ivo Švigelj na harmoniki, Vid Lavsegar na kitari in Martin Petrič na kontrabasu,

Babno Polje, 19. maj – Športno društvo Planjava in Zavod Rihtarjeva domačija sta organizirala tradicionalni pohod iz Babnega Polja do Goričic ob Cerkniškem jezeru. Osemnajst kilometrov dolge poti, ki jo je po literarni predlogi izseljenskega publicista in pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega zasnovala Alenka Veber, se je udeležilo več kot 250 pohodnikov iz različnih krajev Slovenije.

Osrednji gostje so bili člani Turističnega društva Krim. Pod njihovim okriljem deluje zabavna skupina Afrohtarji, ki je nastopila s svojimi izvirnimi instrumenti, sestavljenimi tudi iz starega kmečkega orodja. V kulturnem programu pohoda so nastopili še citrarka Damjana Praprotnik

iz Dvorij na Gorenjskem ter harmonikarji Domen Šraj iz Kozarišč, Magda Mlakar iz Babne Police in Luka Žnidaršič iz Podcerkve. Znak za odhod na pot je z žvižgom na ročno izdelano leseno piščalko dala najstarejša pohodnica 84-letna Tončka Šepec iz Kozarišč.

Pohodniki so se skupaj z vodniki izpred rojstne hiše babnopoljskega izseljenca, pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega, podali proti cilju – rojstnemu kraju njegove matere vasi Goričice pri Cerkniškem jezeru, kamor je bosonogi Troha kot fantič prihajal na obisk k starim staršem. To pot je opisal v literarni zgodbi Spomin na veliko noč in domače kraje v domovini, ki jo je leta 1957objavil v severni Ameriki. Pohodnike je pot iz Babnega Polja vodila skozi Babno Polico, Vrh, Podgoro, Pudob, Nadlesk, Podcerkev, Klance in Goričice v občini Cerknica, skupno devet vasi, kjer so jih z domačimi dobrotami sprejeli domačini in kjer so si lahko ogledali tudi znamenitosti župnijske in sedmih podružničnih cerkva. Po uspešno zaključenem četrtem pa organizatorji že vabijo na peti pohod, ki bo tudi naslednje leto tretjo soboto v mesecu maju. ·Borut Kraševec

FOTO: ANDREJA JERNEJČIČ

FOTO: BORUT KRAŠEVEC

Druženje se je pričelo s sveto mašo v župnijski cerkvi sv. Nikolaja, ki jo je za vse notranjske izseljence v Severni Ameriki daroval kaplan Bojan Traven, ki je pohodnike tudi blagoslovil. Po prijavah pohodnikov in okrepčilu je pred Trohovo rojstno hišo potekal kulturni program.

petek, 8. junij 2012

Lepote Notranjske na Rakeku

Četrti pohod iz Babnega Polja do Goričic po poteh izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega

Pohodniki so na spominsko pot krenili iz Babnega Polja.

stran 10

kot gosta pa sta se jim pridružila še vokalistka Sabina Veber in tolkalec Dule Petrič. Razstavo si lahko v Knjižnici Rakek ogledate do 18. junija. ·aj

Ostrnice izkazale gostoljubje

Igra in ples v Cerknici

FOTO: BORUT KRAŠEVEC

Loška dolina, 26. maj – Na Zagradnih njivah pri gradu Irena Ule, predsednica zveze kmetic Slovenije, Snežnik so v okviru etnološko turistične prireditve V deželi je bila s prireditvijo, ki jo je poimenovala kar pravljična, ostrnic, ki jo organizirata Javni zavod za kulturo in turizem zadovoljna. Sodelujočim in organizatorjem in še posebej grad Snežnik in občina Loška dolina, potekale 7. državne pripravljalni ekipi se je zahvalila za sodelovanje ter vse ekipe ženske kmečke igre. Gostiteljice in organizatorke so bile ob koncu prireditve povabila na osme igre, ki bodo prihodnje članice Društva podeželskih žena in deklet Ostrnice iz Loške leto v Marezigah, od koder so doma letošnje zmagovalke. doline, ki so lani v Moravčah osvojile naslov državnih prvakZahvali se je pridružila tudi predsednica društva »Ostrnice« inj. Letos so jih premagale članice aktiva žena Štirje letni časi Ana Zakrajšek. Prvim trem ekipam je pokal podelil Janez Koiz Hrvatinov, tretje pa so bile tekmovalke iz Mirne Peči. midar, župan Loške doline. Za praznično vzdušje so s svojim Dekleta in žene so na tekmovanje prišle iz različnih koncev petjem poskrbele pevke Ženskega pevskega zbora Krsnice pod Slovenije. Posamezne ekipe so bile sestavljene iz treh članic. vodstvom Ana Marije Štefančič. Ob zaključku pa je za zabavo Med seboj so se pomerile v igrah, ki so od tekmovalk zahtevposkrbel še ansambel Ribniški pušeljc. ·bok ale različne spretnosti. Ob vzpodbujanju navijačev so skakale v platnenih vrečah, z žlicami v ustih so Martinu Krpanu odnašale sol, nabirale orehe za polhe … Prireditev so organizatorke popestrile s srečelovom, za katerega so nagrade prispevali številni donatorji. Obiskovalci so se med prireditvijo lahko sprehodili med stojnicami in si ogledali ustvarjalnost domačinov in spoznali njihove izdelke domače in umetnostne obrti ter se srečali z nekaterimi turističnimi ponudnike Loške doline. Prve tri ekipe s predsednico kmetic Ireno Ule in predsednico »Ostrnic« Ano Zakrajšek.

FOTO: ARHIV JSKD

7. državne ženske kmečke igre

Cerknica – Cerkniška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) je minuli mesec pripravila kar nekaj kulturnih dogodkov: Linhartovo srečanje gledaliških skupin, revijo folklornih skupin ter tretje leto Območno revijo plesnih ustvarjalcev. V okviru slednje sta potekala dva dela; prvi del regijske revije plesnih ustvarjalcev Osrednje Slovenije z naslovom Migam 2012 v cerkniškem kulturnem domu, drugi del pa v dvorani Centra kulture v Mostah. Organizator je opazil velik napredek in samostojno delo plesnih skupin, tudi po zaslugi Baletnega društva Postojna, ki je v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke oblikovalo znatno število plesnih skupin. Sicer pa so se mentorji lahko plesno dodatno opismenjevali tudi na seminarjih sodobnega plesa. Na odru cerkniškega kulturnega doma je nastopalo 16 starostnih skupin v različnih zvrsteh plesa, pri čemer so naprej napredovale tiste, ki so pripravile dobro umetniško in plesno izpoved. Iz naših občin so se v drugi krog uvrstili: Sončki 2 iz KD Rak Rakek, KD Rak Rakek 1, Eremite Nova vas, Metuljčice Cerknica v duetu Lize Perko in Maje Zakrajšek, Metuljčice Stari trg v duetu Hane Franko in Dominike Urbiha ter Metuljčice Stari Trg s solistko Tinkaro Plos, ki se bodo v kategoriji do 12 let predstavile na državni plesni prireditvi Migam 2012. ·dš


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK  

www.nkr-novice.si

Regijske kulturne diagonale

Tabor nadarjenih učencev

stran 11 let 10

11

Prejeli smo

Logatec – Letošnji tabor nadarjenih učencev,

ki je 18. in 19. maja potekal na logaški osnovni šoli Tabor, je bil tokrat športno obarvan. Ker pa so dejavnosti želeli približati prav vsem, so mednje vključili tudi jogo kot način sproščanja, karate - borilno veščino, prvo pomoč - učenci so se naučili, kako pomagati pri osnovnih poškodbah, pogovarjali so se o prehrani športnika in, seveda, tudi plesali, pojasnjuje Barbara Novljan Mišič, koordinatorka tabora. »To so otroci, ki so kot nadarjeni prepoznani, najprej pa predlagani s strani učiteljev, po določenih kriterijih, učnem uspehu in dosežkih na različnih drugih ravneh. Lahko jih predlagajo tudi starši, potem pa na šoli steče postopek, ki vključuje psihološko testiranje in

V galeriji Hodnik v prostorih Gostinsko-rekreacijskega centra (GRC) Zapolje so januarja leta 2007 razstavljale prve. Na prvega rožnika dan letos so ponovno prišle s svojimi izdelki članice Foto kluba Žarek, likovne sekcije Zlati žarek iz Sežane, Marija Maruša Maraž, Božica Mihalič, Tatjana Fičur Mihalič in Dajana Čok. O njihovem delu je predsedocenjevanje po lestvicah učiteljev,« je povedala nik Foto kluba Žarek, Jadran ravnateljica OŠ Tabor Miša Stržinar. Po njenih Čeh, povedal: »S čopičem besedah je v vsaki generaciji približno deset pokažeš najbolj intimen odstotkov nadarjenih učencev, na omenjeni trenutek in ga predstaviš, z šoli jih imajo letos 44 in ne odstopajo od slov- barvo pokažeš, kar si doživel, s enskega povprečja. Po besedah Stržinarjeve slikami ustvarjaš svojo zgodbo. Pred vami so na ogled zgodbe naših članic, ki jih skupaj ustvarjajo se ti otroci premalokrat zavedajo svojega in predstavljajo že osmo leto.« potenciala in v šoli imajo možnost prepoznati Razstave ne bi bilo brez prizadevnega člana Likovnega društva Logatec Janeza Ovsca, ki je ga in razvijati. »Vsekakor pa je pri nadarjenih likovnice povabil, in Damjane Žakelj, direktorice gostinstva GRC Zapolje, pohvala pa gre tudi otrocih pomembno, da ne razvijajo samo svojih harmonikarju Janezu Ovscu mlajšemu. Sprehodite se po Logaškem polju, morda po Zaplani, vsekakor se ustavite v GRC Zapolje, kjer močnih, ampak tudi vsa druga področja ozibo razstava pod naslovom Žarčenje odprta vsak dan do 16. julija. roma, da se razvijajo kot celostna osebnost.« Pa še to: razstavljavke, doma s Krasa, pravijo: »Poletje je tu, kaj ko bi namesto na morje, zavili Medse so povabili tudi znanega logaškega športnika Vasjo Rupnika, ki je udeležencem malo s poti, v Sežano v Botanični vrt, se ohladili v kateri od kraških jam, se ustavili v kakšnem predstavil življenje športnika, na zaključek pa muzeju, sicer pa ima vsaka vas kaj posebnega, pa naj bo to lokev, vrtača, studenec in, kar je starše nadarjenih učencev. ·bmk najvažnejše, prijazne ljudi.« ·Brane Pevec

FOTO: BRANE PEVEC

FOTO: BLANKA MARKOVIČ KOCEN

»Zlati žarek« v galeriji Hodnik

Majski koncert praznoval svojih 13 let

Ustvarjalnost, trud, volja in domišljija Loška dolina, 24. maj – Narodni muzej Slovenije v galeri-

med seboj dotikajo, je dejala, da to razstavi prinaša svežino, jskih prostorih gradu Snežnik gosti že 21. tradicionalno razsta- sproščenost in veliko kreativnost. vo slik in drugih likovnih in tehniških izdelkov. Dela, ki so jih Na razstavi so poleg likovnih del razstavljena tudi dela, ki so jih učenci izdelali pri pouku tehnične vzgoje, in mladi modosnovnošolci pod vodstvom svojih učiteljic ustvarjali zadnje šolsko leto, so na ogled do 10. junija. Razstava je organizirana elarji. ·bok v okviru prireditve V deželi FOTO: BORUT KRAŠEVEC ostrnic. Na otvoritvi razstave so v kulturnem programu nastopili osnovnošolci z igranjem na violino, saksofon, recitacijami in plesom. O razstavljenih slikah, pestrosti različnih tehnik in načinu postavitve del je spregovorila akademska slikarka Stanislava S. Pudobska, ki je pohvalila delo mentoric in njihovih učencev z besedami: »Vesela sem, da je med to gručo otrok nekaj posameznikov, ki so nosilci razstave, in vesela sem, da za njimi stojijo odlični pedagogi. V nekaj letih sem opazila velik napredek predvsem v izraznosti del.« Glede postavitve slik, ki se

FOTO: ANŽE MIHEVC

Kljub nekomercialno zastavljenemu programu, ali pa ravno zato, se je mladina pred odrom začela nabirati šele po 22. uri, ko se je pričel odvijati program za letošnje bruce (na sliki utrinek s prisege brucev) in ko so na oder prišli Dan D. Pred tem je ogromen prostor, namenjen poslušalcem, bolj ali ne sameval, napolnilo ga je le nekaj glasbenih entuziastov, kar zagotovo ni bilo v zadovoljstvo organizatorjem, še manj pa izvajalcem. Verjetno temu ni botrovala številka 13. Majski koncert je bil sprva namenjen predstavitvi logaških neuveljavljenih skupin, vendar je z leti prerasel lokalne okvir in postal prizorišče številnih slovenskih, pretežno rock skupin. ·sm

Po razstavi še koncert Rakek, Zelše – Minuli konec tedna so imeli v Kulturnem

društvu Rak Rakek polne roke dela. V soboto in nedeljo je v prostorih društva na Rakeku potekala razstava čipk klekljarske sekcije, kjer so predstavili svoje delo pretekle sezone. Zaposleni pa so bili tudi člani mešanega pevskega zbora Cluster, kjer pojejo pevci vseh starosti pod vodstvom dirigenta Blaža Rojka. 3. junija so v Zelški cerkvi pripravili tradicionalni letni koncert, s katerim so zaključili uspešno sezono. Pripravili so pester izbor pesmi različnih žanrov, med drugim tudi Igraj kolce, Halleluyah in Kam?, s katerimi so nastopili tudi na reviji pevskih zborov v Starem trgu pri Ložu Pojo naj ljudje 2012 13. maja. V svoje vrste pa je Cluster povabil tudi francosko pevko Soizic, ki jim je priskrbela pesem Vosi sur ton chemin in jim pomagala na vajah pri izgovoru. V svoj repertoar so vključili tudi pesmi Sijaj sončece, Prišla bo pomlad in Tam prek Drave grmlavica skladatelja Emila Cossette, s katerimi se bodo jutri, 9. junija, udeležili 4. mednarodnega memoriala Emil Cossetto 2012 v Zagrebu, ki poteka v čast omenjenemu skladatelju. ·aj

FOTO: ANDREJA JERNEJČIČ

Logatec, 26. maj – V objemu Grajskega parka in za mogočnimi zidovi obnovljenega logaškega dvorca se je že trinajstič odvijal Majski koncert, druženje mladih – dan poprej smo praznovali Dan mladosti – in mladih po srcu. Klub logaških študentov, organizator prireditve, je ponudil raznolik, predvsem pa kakovosten izbor slovenske glasbene scene. Od domačega Big band Wonderbrass Logatec, dolenjske skupine BHC, rock-blues zasedbe The Dreams- tribute banda legendarne ameriške zasedbe Allman Brothers’s Band, v katerem igrata tudi Logatčana Gašper Peršl in Luka Ovsec, pa do zvezde večera Dan D in idrijske skupine Divje jezero, ki je zaključila večer.


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   Šport

Notranjsko-kraške novice

Domov z medaljami

V ringu prepričljivo zmagal

Rakovški učenci uspešni strelci

FOTO: ARHIV OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK

Gornji Grad, 19. maj – Zunanjega državnega lokostrelskega tekmovanja so se udeležili

tudi učenci OŠ Jožeta Krajca z Rakeka in si pristreljali odlične rezultate. Barve šole so zastopali Miha Godeša, Veronika Godeša, Matej Godeša, Klemen Godeša, Dejan Savič, Primož Mekina, Nejc Perko, Rok Vesel, Žiga Škufca, Aljaž Škufca in Luka Avsec. Učenci od 1. do 3. razreda so zasedli naslednje rezultate: državni prvak je postal Miha Godeša, 2. mesto je zasedel Primož Mekina, Aljaž Škufca 4., Dejan Savič 5., Klemen Godeša pa 6. mesto. V skupini od 4. do 6. razreda sta slavila na 6. mestu Veronika Godeša, na 13. pa Matej Godeša. Učenci od 7. do 9. razreda so pristali: Rok Vesel na 6. mestu, na 9. Žiga Škufca, 11. Luka Avsec, sedem mest nižje pa Nejc Perko. V ekipi od 1. do 3. razreda so državni prvaki postali Miha Godeša, Primož Mekina in Dejan Savič, na 12. mesto pa so se kot ekipa uvrstili Nejc Perko, Rok Vesel in Luka Avsec. »Čestitke zaslužijo prav vsi v ekipi, saj so dokazali, da znajo in zmorejo doseči lepe rezultate, posebej, ko zastopajo svojo šolo. Posebej pa bi se zahvalil vsem staršem, ki nas s takim veseljem podpirajo, vozijo na tekme in pomagajo pri izvedbah slednjih,« je povedal Edo Mekina, ki se za podporo na tekmovanjih zahvaljuje tudi šoli, saj jim omogoča treninge v telovadnici in na nogometnem igrišču. Letos so s sezono šolskih tekem zaključili, mladi lokostrelci pa se že veselijo naslednje. ·bč

Bautzen, 20. in 21. maj – Na svetovnem prvenstvu v kegljanju, ki je potekalo v nemškem Bautznu, so se v kategorijah U-14 in U-18 pomerili štirje slovenski tekmovalci, izmed katerih so kar trije osvojili odličja. V kategoriji do 14 let je Cerkničanka Tina Hren (KK Brest) v posamezni tekmi osvojila 3. mesto, kar je eden od vidnejših uspehov med mlajšimi kategorijami. Naši tekmovalci so bili uspešni tudi v starejši konkurenci, saj je Pivčanka Anja Bašek (KK Pivka) v kategoriji do 18 let posamezno osvojila odlično drugo mesto, drugo mesto pa sta v paru osvojila tudi skupaj z Andražem Simčičem (KK Proteus Postojna). Dosežene rezultate si lahko ogledate na http://www.kegljaska-zveza.si. Nad Slovensko reprezentanco je na Svetovnem pokalu v vlogi selektorja ženskih reprezentanc U-14 in U-18 bedel trener Iztok Kovač iz Pivke. In kot je ponosno dejal Tinin trener, Gregor Pokleka: »V teh dveh kategorijah je notranjsko-kraška regija zastopala celo Slovenijo proti celemu svetu, na kar Na sliki od leve proti desni: Iztok Kovač, Anja Bašek, Andraž Simčič smo izredno in Tina Hren. ponosni in tekmovalcem za dosežene odlične rezultate iskreno čestitamo«. Ob tej priložnosti se kegljači zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k odličnim rezultatom naših tekmovalcev. ·dš

FOTO: ARHIV

FOTO: MARIJA PALADIN

Brdo pri Ljubljani, 19. maj

– V športnem centru Konex na Brdu pri Ljubljani so organizirali drugi krog slovenske lige Mešanih borilnih veščin (MMA). V skupini B – tu so za razliko od skupine A udarci v glavo dovoljeni – tekmuje tudi Pivčan Ivan Karačić. Potem ko je na prvem krogu slovenske MMA lige v Slovenj Gradcu dvakrat premagal nasprotnika in s tekmovanja odnesel vse točke, je tudi na drugem krogu tekmovanj v borbi v ringu prepričljivo zmagal. V kategoriji do 93 kilogramov v skupnem seštevku zaseda prvo mesto s 6 točkami prednosti pred drugo uvrščenim. V MMA ligi tekmujejo tekmovalci iz klubov iz celotne Slovenije. Borbe potekajo po pravilih Amaterskega MMA-ja z vso zaščitno opremo zaradi zagotavljanja varnosti. Po vzoru drugih ligaških tekmovanj je tudi v MMA ligi organiziranih več krogov tekmovanj skozi leto, v katerih tekmovalci glede na zmage in poraze v posameznih borbah zbirajo točke. Zmaga prinaša tri točke, poraz pa nič točk. Skupni seštevek točk posameznega tekmovalca določa ob koncu tekmovalne sezone zmagovalca lige. ·mp

petek, 8. junij 2012

Prejeli smo

Odlični karateisti Polzela, 3. junij – Karate zveza Slovenije je ekipa starejših deklic (Nala Jurca, Zala Kuštrin in Hana Tršar). Na Državnem ekipnem prvens pomočjo tehničnega organizatorja Karate stvu v Polzeli sta bili uspešni tudi obe ekipi kluba Polzela organizirala Državno ekipno Karate kluba Cerknica, in sicer je bila ekipa prvenstvo v katah in borbah. Prvenstva se najmlajših najboljša, prva, ekipa malčkov pa je udeležilo 129 ekip iz 33 slovenskih karate tretja. ·Sabina Ileršič Kovšca klubov, ki so se pomerili v 26 kategorijah. Postojnčani so bili osmi najboljši klub na prvenstvu z eno zlato, dvema srebrnima in tremi bronastimi odličji. V katah ekipno se je najbolje odrezala ekipa malčkov v sestavi Arnes Đakulić, Ajan Prelc in Adnan Pašagić, saj so bili v svoji kategoriji prvi. Ekipa malčic, Sara Lišinović, Adrijana Bajc, Nuša Habjan, je bila druga. Tri tretja mesta so si prislužile: ekipa starejših dečkov (Svit Pavšič, Marko Pantelić in Vine Pirih), ekipa mlajših deklic (Hana Tršar, Kristina Bajc, Sara Lišinović) ter ekipa starejših deklic (Nala Jurca, Zala Kuštrin in Hana Tršar). V borbah ekipno Ekipa malčkov Karate kluba Postojna, Arnes Đakulić, Ajan je bila z drugim mestom uspešna Prelc in Adnan Pašagić.

FOTO: MITJA PRELC

12

stran 12


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK  

stran 13 13

Iz občinske hiše www. cerknica.si

Prispevkov na straneh Iz občinske hiše ne pripravljajo sodelavci Notranjsko-kraških novic.

Občanke in občani, prijazno pozdravljeni! Bila je pred leti … v času, ko se je 19. stoletje prelomilo v svojo drugo polovico, … ideja Slovenije! Bila je ideja, ki je zaživela v programu Zedinjene Slovenije, in ideja, ki je prebudila zavest tega naroda, da se imenuje za Slovence. Dr. Janez Bleiweis je tedaj dejal: »Dajte nam Slovenijo!« Bili sta ideja in volja to podpreti. Tako je bilo v avstro-ogrskih časih med letoma 1868 in 1871 na Slovenskem organiziranih več taborov, ki pomenijo višek politične aktivnosti in zavzetosti slovenskega naroda. 12. junija 1870 je kot 11. po vrsti potekal tabor v Cerknici. Danes ga imamo … svoj dom - Slovenijo, občino, domači kraj. Naj v nas ne usahne narodna zavest ter ne ugasne pogum za odgovorno in pogumno sooblikovanje naše kulture jutrišnjega dne. S spomini na našo preteklost vam, drage občanke in občani občine Cerknica, čestitam. Ob tej priložnosti sprejmite moje povabilo in se udeležite katerega od dogodkov v okviru kulturnega programa v počastitev 142-obletnice tabora v Cerknici. Osrednja prireditev – svečana seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj bo potekala

v petek, 15. junija 2012, ob 18. uri v Kulturnem domu Cerknica. župan, Marko Rupar

Rezultati 16. Teka ob Cerkniškem jezeru in vabilo na Olimpijski tek V nedeljo, 3. junija, je v organizaciji Športne zveze Cerknica potekal 16. Tek ob Cerkniškem jezeru, četrti tek v ELGONova NTP 2012. Udeležilo se ga je rekordnih 236 tekačic in tekačev v vseh starostnih kategorijah. Zmago pri članih na 9,2 km si je pritekel Luka Ljubič. Drugi je bil Andrej Lindič, tretji Denis Guzelj. Pri ženskah je slavila Kristina Bele pred Valentino Rebec in Natašo Z. Aničič. V nedeljo, 17. junija, je na vrsti naslednji tek v ELGONova Notranjskem tekaškem pokalu. To bo Olimpijski tek v Logatcu, ki ga organizira TSK Valkarton Logatec. Pripravljajo tako teke za otroke, ki bodo startali ob 9.30, kot tudi članski tek na 9,8 km, ki bo na sporedu ob 10. uri. Prijavite se lahko od 8. ure do 9.30 pred tovarno Valkarton v Logatcu. Vse informacije najdete na www.drustvosovica.si. Generalni sponzor ELGONova NTP je podjetje ELGONova. Športna zveza Cerknica je nosilec pokala. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport in Občine Cerknica.

NOVE TELEFONSKE ŠTEVILKE JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Obveščamo občanke in občane, da zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitev uvajamo nov sistem sprejemanja in razporejanja klicev. Zato z dnem 11. 6. 2012 ukinjamo obstoječe mobilne številke: – 041-688-624 za dežurno službo vodovoda,

– 041-419-498 za dežurno službo cest in – 041-636-780 za dežurno službo kanalizacije.

Od 11. 6. 2012 smo za prijave napak na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih, informacije o odvozu odpadkov in stanju občinskih cest, plačilih ter vse ostale informacije in prijave dosegljivi na telefonski številki 01-709-79-10. Za razumevanje se zahvaljujemo! JP Komunala Cerknica d.o.o.

OD 11. 6. 2012 SMO ZA VAS DOSEGLJIVI NA TELEFONSKI ŠTEVILKI : 01-709-79-10

lutkovna predstava ob zaključku pravljično-ustvarjalnih uric v šolskem letu 2011/2012

sreda, 20. junij 2012, ob 17.00 v knjižnici v Cerknici

Kam pa kam, kozliček v izvedbi gledališča Lutke Zajec

Lutkovna predstava je primerna za otroke od 3. leta starosti dalje in traja 40 minut. Ogled predstave je brezplačen. Igriva zgodba o kozličku govori o odnosih med otroci in med odraslimi. Kozliček hoče biti velik, se kar naprej igrati in uveljavljati svojo zgodbo, sem ter tja pa kot vsak mali kozliček še kakšno ušpiči. Otroci in odrasli lahko v duhovitih prizorih prepoznajo samega sebe in kdaj ravnajo pravilno in kdaj ne. Predstava je polna humorja, pesmic, sodelovanja z občinstvom in komičnih preobratov.

OTVORITEV RAZSTAVE DEL oseb s posebnimi potrebami iz Varstveno delovnega centra Cerknica v torek, 19. junija, ob 1900 v knjižnici na Rakeku. Likovne delavnice so vodile mentorice, članice Kulturno-umetniškega društva Pa-leta: Ivanka Kranjc, Marina Klarič, Marta Kvaternik in Karolina Strle. Delavnice oblikovanja gline je vodila diplomirana slikarka in kiparka Nataša Prestor. Večer bodo s pesmijo in z glasbo popestrili avtorji razstave, kot gostja bo nastopila dramska igralka Marijana Brecelj. Razstava bo na ogled do 16. julija 2012.

predstavitev pridobitve domoznanskega oddelka

Janez Ludvik Schönleben (Joanne Ludovico Schönleben): Carniolia antiqua et nova, 1681 predavanje o notranjski pokrajini Schönlebnovem delu predava dr. Stanislav Južnič, fizik in zgodovinar

sreda, 13. junij 2012, ob 19.00 v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica

GREMO NA POČITNICE! Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za otroke od 4. leta dalje torek, 12. junij 2012, ob 17.00 v knjižnici na Rakeku Prosimo, da otroka prijavite na tel. št. 01 7051481 (Rakek) ali 01 701078 (Cerknica).


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   14

Obvestila in horoskop Anine zvezde

OVEN Izjemno buren čas vas čaka vse tja do 10. junija. Ker zelo radi dominirate v družbi, bi vam mrk lahko prinesel nekaj težav v komunikaciji s sodelavci ali prijatelji. Ne polemizirajte o temah, o katerih premalo veste. V ljubezni vas čaka nenadno srečanje z nekom, ki ima zveze s tujci ali dela z nekimi velikimi firmami. Če ste naklonjeni prevaram, pazite, da ne pride do škandala. Pazite v prometu!

Notranjsko-kraške novice

stran 14

petek, 8. junij 2012

Pogoji objave: Male oglase lahko pošljete po pošti na naslov: Notranjsko-kraške novice, Mali oglasi, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec ali po e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si. Pripisati morate ime in priimek (naziv), naslov in telefonsko številko. Zagotavljamo objavo malih oglasov, ki prispejo do štiri dni pred izidom časopisa. Cenik malih oglasov: mali oglas (osnovni: do 110 znakov s presledki) je 6,96 eur, vsakih nadaljnjih 28 znakov je 1,92 eur. Cena barvne slike (40 x 30 mm) je 18 eur, okvirčka 6 eur (DDV je vključen v ceno). Za fizične osebe je objava enega osnovnega malega oglasa na številko brezplačna, dodatni oglas se zaračuna po ceniku. Oglasi pravnih oseb morajo biti v skladu z zakonodajo podpisani s polnim nazivom podjetja in naslovom. Naročnik malega oglasa odgovarja za vsebino oglasa. Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja in lektoriranja besedila v skladu z jezikovno politiko časopisa. Zagotavljamo tudi objavo zahval in voščil, ki prispejo v pisni obliki do štiri dni pred izidom časopisa. Tekst lahko oddate po faksu: 01 750 92 12, pošti: Notranjsko-kraške novice, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec ali e-pošti: tajnistvo@nkrnovice.si. Uredništvo besedilo objavi v velikosti 83 x 98,5 mm ali 126 x 47,5 mm na željo naročnika. Cenik zahval, voščil in čestitk je 50,40 eur (DDV je vključen v ceno). Cena barvne slike (40 x 30 mm) je 18 eur.

BIK Močnejši ste, kot si mislite. V centru pozornosti boste zaradi nekih dogodkov, na katere ne boste imeli vpliva. Zgodilo se bo nekaj neverjetnega, na kar sploh ne računate. Trenutno ste pred veliko poslovno šanso, a le, če jo boste prepoznali. Veliko misterioznosti spremlja vaše ljubezensko življenje in mnogi mislijo, da imate tajno zvezo. Če ste samski, je možno poznanstvo z osebo, ki ni samska. Pazite se poškodb! DVOJČKA Vse tja do 10. junija se ne odločajte v afektu, sploh ko gre za pomembne stvari. Trudili se boste puščati vtis dominantne osebe, nekoga, na katerega se ne da vplivati. A trenutno je tak čas, da vam nobeno pretiravanje ne bo koristilo. Če se boste spustili v tajno zvezo, bo le to prišlo na dan zelo kmalu. Ne goljufajte samega sebe in ne mislite, da držite vse niti življenja v svojih rokah. Zdravstveno vas čakajo tegobe nejasnega porekla. RAK Imeli boste priložnost, da sklenete posel z nekom, ki vas bo v vseh stvareh priganjal in vam šel močno na živce, saj ne boste kos njegovi hitrosti. Svoje načrte skrbno varujte. V ljubezni sami sebi priznajte, kaj do koga čutite in se nikar ne ukvarjajte s svojim užaljenim egom. Neko prijateljstvo se lahko čez noč spremeni v nekaj več, burna romanca je možna od 3. do 10. junija. Možno je, da vas bo mučila nespečnost. LEV Preveč ste obremenjeni s tem, kaj drugi mislijo o vas. Mrk bo pospešil, da vam bo nekdo odkrito povedal, kaj si misli o vas. Ne bo vam lepo. Prevzemanje odgovornosti za karkoli bo zelo stresno. Če boste imeli priložnost, da se srečate z nekom, s katerim ste bili lani v zvezi, boste morali biti zelo trezni in racionalni. Vse, kar se je lani dogajalo v ljubezni, bi lahko zdaj vplivalo na vaše odločitve. Zelo vznemirjeni boste. DEVICA Velike možnosti se ponujajo pri poslih. Lahko boste dobili neko ponudbo za honorarno delo ali pa bi lahko sami začeli nek samostojni projekt. Nek velik denar je na dosegu vaših rok, le še dogovoriti se bo treba. Če boste v tem obdobju vstopili v novo čustveno zvezo, bo zelo burna, a žal z nepredvidljivim koncem. Možnost dobitka pri igrah na srečo! Pazite na grlo, možno je vnetje! TEHTNICA Izvrsten čas za vse intelektualce. Bolj, ko boste originalni in pripravljeni riskirati, večje možnosti imate za uspeh! Drugi vas ne bodo preveč podpirali, a ne ozirajte se na njih. Okoli mrka bi lahko vsilili svoje mnenje neki vaši avtoriteti. Srečanje z nekom, ki prihaja z daljše poti, bo zelo vznemirljivo. Večina Tehtnic bolj ali manj uspešno ureja svoje življenje. Hrepeneli boste po tem, da se vam javi nekdo, ki vas sploh ne pokliče. Vrtoglavica. ŠKORPIJON Če poslovno sodite med dobre igralce, boste imeli nekaj priložnosti za dobro igro. Potrebno bo nekaj potrpljenja, da bi prišli ven iz začaranega kroga. Nekdo dela velike načrte z vami, saj se zaveda vaših kvalitet. V ljubezni ne veste točno, kaj hočete. Škorpijonke so v še večjem kaosu kot Škorpijoni. Trudite se postaviti svoje življenje v red, a bi bilo bolje, če zdaj ne naredite ničesar. Pretijo vam spori na neki romantični poti. Pustite cigarete in alkohol. STRELEC Pri poslih želite drugim vzbuditi občutek, da ste močni in vplivni, čeprav ste trenutno še v fazi tipanja terena. Še sami ne veste, kaj bi morali narediti in se vrtite v krogu. Zaman čakate, da bo nekdo pristopil in vas povabil zraven. Tako kot pri poslih, tako bo tudi v ljubezni. Malokdo ve, kaj pravzaprav čutite in o čem razmišljate. Razum trenutno ni vaša močnejša stran. Zdravstveno boste šibki. KOZOROG K poslom nikar ne pristopajte tako čustveno. Lunin mrk 4. junija bi vam lahko pomagal prepoznati skrite sovražnike, vi pa izpilite načrt, kako jih boste premagali, sicer ne boste vedeli, kako bi se v prihodnjih šestih mesecih psihično in fizično stabilizirali. Ljubezenski partner je v neke vrste agoniji, ko vas gleda, kaj vse se vam dogaja. Lepo bi bilo, če si zanj vzamete še kak prost trenutek.Če greste z družbo na izlet, vas tam čaka nekaj novega. Nervozni boste. VODNAR Veliko preprek stoji na poti do uresničitve vaših načrtov. Strah kot vaše edino orožje vam minira vse možnosti za uspeh v karieri. Poskusite napraviti neko modro poslovno potezo, a vedite, da nimate dosti sodelavcev na svoji strani, ki bi vas podprli. V ljubezni vas osvaja neki Lev, ki je prepričan, da bi z vami dobro komuniciral Če ste mlajši, se ne znajdete prav dobro v ljubezenskih ugankah, ker ste neiskreni do sebe in do drugih. Zmanjšajte obroke! RIBI 6. in 7. junija vam bo zaradi mrka nekdo resno spodkopaval delovno mesto, saj vam bo delal slabo reklamo in vas opravljal. A če boste menjali delovno mesto, storite to šele proti koncu junija, ker se v trenutni ponudbi skriva neka past. V ljubezni je vse po starem, a če ste dosti prisotni v javnosti, vseeno pazite. Nekateri se boste nepremišljeno spustili v flirt, ki vas lahko pripelje do velikega škandala. Pazite v prometu!

Prodam Suha, lanska bukova drva, možna sta razrez in dostava. Tel.: 031 333 407.

Oddam Avtomobilsko prikolico, ne homologirano, uporabno za prevoze okoli hiše. Tel.: 031 325 588.

Drugo Če želite, lahko pazim na vašega otroka. Tel.: 041 263 373. 090 44 28 PRIZNANA, ISKANA, USPEŠNA!

VEDEŽEVALKA PIKA VAM SVETUJE, POGLEDA V PRIHODNOST, SLUŽBO, ZDRAVJE, LJUBEZEN … CENA: 1,49 eur/min (ddv je vštet v ceno) Naročnik: Britti d.o.o.

Nepremičnine Prodam 1,5-sobno stanovanje v Orehku pri Postojni, večstanovanjska stavba, 43 m2, v pritličju, v celoti obnovljeno, optični kabel, opremljeno, na sončni in mirni lokaciji. Cena: po dogovoru. Tel.: 040 426 744. Staro hišo v okolici Postojne, 88 m2, parcela 1264 m2 z dokumentacijo za obnovo, lepa lokacija in dostop. Cena: ugodno. Tel.: 070 898 215.

Uredništvo zagotavlja tudi objavo zahval, voščil in čestitk, ki prispejo v pisni obliki do štiri dni pred izidom časopisa. Tekst lahko oddate po faksu: 01 750 92 12, pošti: Notranjsko-kraške novice, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec ali e-pošti: urednistvo@nkr-novice.si.

Notranjsko-kraške novice ISSN 1854-572005

Izdajatelj: Notranjske novice, d.o.o., Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec Direktor: Robert Treven. Odgovorna urednica: Barbara Čepirlo. Tehnična urednica: Brigita Kavčič. Časopis izhaja vsak drugi petek. Ponatis celote ali posameznih delov in njihova uporaba v drugih medijih je dovoljena le s pisnim dovoljenjem uredništva. Rokopisov in fotografij ne vračamo. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo. Notranjsko-kraške novice so vpisane v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 33. Oblikovanje in prelom: Brigita Kavčič. Tisk: Tiskarna SET, Vevče. Naklada: 17.910 izvodov. Kontakt: Uredništvo 01 750 96 17 (urednistvo@nkr-novice.si), Komerciala 040 922 949 (komerciala@nkr-novice.si), Tajništvo 01 750 92 11 (tajnistvo@nkr-novice.si), Faks 01 750 92 12. Spletna stran: www.nkr-novice.si. Časopis je brezplačen. Prejemajo ga vsa gospodinjstva v občinah Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna.


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK  

www.nkr-novice.si

Napovednik in razvedrilo

stran 15 let 10

15

Napovednik dogodkov in prireditev V prihodnji številki Notranjsko-kraških novic bomo objavili brezplačen napovednik dogodkov in prireditev, ki bodo od 22. junija do 5. julija. Če želite spomniti in povabiti prebivalce na dogodke, nam informacije pošljite do ponedeljka, 2. julija, na e-naslov urednistvo@nkr-novice.si. Za spremembe programa uredništvo ne odgovarja.

Razstave 15. 6. Odprtje razstave Darje Štefančič z naslovom Odstrti vizir, ob 19. uri v gradu Snežnik. Razstava bo na ogled do 15. 7.

Prireditve, predavanja 9. 6. Tradicionalno skupno srečanje veteranov OZVVS Postojna in PVD SEVER za Notranjsko, ob 16. uri na Mašunu. 10. 6. Predstavitev košnje po starem, ob 14. uri pred Predjamskim gradom. 12. 6. Mednarodni atletski miting, ob 17. uri v športnem parku v Postojni. 16. 6. Prireditev 7. Ravbarjev večer z naslovom Čez sedem hribov in dolin, ob 19. uri v Ravbarjevem stolpu v Planini. 19. 6., ob 19.30 v dvorano OŠ Antona Globočnika vabijo na Zvočno potovanje, ki bo trajalo približno pol drugo uro. Naredite nekaj zase, zato pridite na zvočno potovanje. Vibracije kozmične energije, vas lahko popeljejo v stanje miru, harmonije in lahkotnejšega bivanja. Vibracije potujejo skozi vse celice telesa in počutimo se umirjeni, sproščeni in polni energije. Telesu s tem damo možnost, da se začne samo zdraviti. Peli bodo: sončni gong, venerin gong, šamanski boben, tibetanske posode, školjke … Pridite 15 minut pred začetkom.

Kultura 8. 6. Čarovnija na odru, ob 19. uri v kulturnem domu v Planini. 10.6. Koncert Pihalnega orkestra Logatec pred odhodom na gostovanje v Saint-Tropez v Francijo, ob 19. uri na trgu pred cerkvijo sv. Nikolaja v Logatcu. Orkester se bo predstavil s privlačnim in zabavnim programom ter številnimi solisti. V primeru slabega vremena bo prireditev v Večnamenski dvorani. Vstop prost. 15. 6. Literarni večer Odmevi iz Podgore, predstavitev knjige avtorja Alojza Požarja iz Gorenj, ob 20. uri v Postojni. 16. 6. Letni koncert Mešanega pevskega zbora Postojna, ob 20. uri v dvorani glasbene šole Postojna.

Za otroke in mladino 12. 6. Pravljična urica z ustvarjalno delavnico, za otroke od 4. leta dalje, ob 17. uri v knjižnici na Rakeku. Otroka predhodno prijavite na tel. št. 01 705 14 81. 14. ali 15. 6. Mavrica poletja, pravljična urica z ustvarjalno delavnico, za otroke od 4. leta dalje, od 17. do 18. ure v cerkniški knjižnici. Otroka predhodno prijavite na tel. št. 01 709 10 78.

Rekreacija 9. 6. Lokostrelska tekma, ob 9. uri na nogometnem stadionu na Sekirici.

Pravilno rešeno geslo prejšnje križanke: Brezskrbna nosečnost. 1. nagrada: komplet za zaščito pred virusi in bakterijami PATIENTPAK: Kati Pikec, Kosovelova 1e, Postojna; 2.–5. nagrada: antibakterijski set za potovanje FLUPAK: Pepca Cigale, Tržaška 118, Logatec; Jože Abram, Trnje 100, Pivka; Vida Tekavec, Tavžlji 3, Cerknica; Marija Leskovec, Ograde 4, Logatec. Obvestila o nagradah, ki jih podarja Novval d.o.o., Dolenjska c. 242b, 1000 Ljubljana, bodo nagrajenci prejeli po pošti. Tokratne nagrade podarja: Grad Prestranek d.d., Na Gradu 9, 6258 Prestranek.1. nagrada: dve uri ježe na islandskih konjih; 2.–5. nagrada: pica po izbiri. Pri žrebanju bomo upoštevali kupone, ki bodo na naslov Notranjsko-kraške novice, Rešitev križanke, Obrtna cona Logatec 22, 1370 Logatec prispeli do petka, 15. junija 2012.

11

Nagradna križanka / kupon

Ime: Priimek: Naslov: Geslo:


NKN  datum 8.6.2012  Barva CMYK   Zadnja

Notranjsko-kraške novice

petek, 8. junij 2012

S pozitivno energijo nad krizne čase

PE POSTOJNA Volaričeva 5c, tel.: 05/726-21-69

Podjetje Megaterm iz Nove Gorice letos piše že sedemnajsto poglavje. Leto 1995 in dve zaposleni osebi sta številki, ki segata na začetek majhnega podjetja s smelimi načrti, katerega vajeti pridno vihti direktor Dorjan Birsa. Da je konje pognal v pravo smer in s pravo pozitivno energijo, priča nedavna selitev v nove, lastniške prostore, kjer bodo strankam ponudili še več. Začetki Megaterma pomenijo predvsem veleprodajo termoinstalacijskega materiala. Ves čas pa so gojili željo, da bi se dejansko približali tudi končnemu kupcu. Počasi, toda vztrajno jim je po skoraj desetih letih obstoja to tudi uspelo. Leto 2004 se

je torej v zgodovino podjetja vpisalo kot prelomnica, ki so jo zaznamovali novi prostori, kjer sta prvič zaživela maloprodaja in svetovanje končnemu potrošniku. Uspel je veliki met, z njim pa tudi nove možnosti, da podjetje raste, zaposluje in ne nazadn-

tudi v postojnski podružnici. »Nisem si znal odgovoriti, zakaj še nismo v Postojni,« o izzivu izpred štirih let je dela s pozitivno energijo. Ki pripoveduje direktor Dorjan se je vnovič obrestovala – celo Birsa. »Pa smo poskusili,« toliko, da so znova iskali večje zaključuje z nasmeškom, ter za stranke dostopnejše saj se je v Postojni trgovina prostore. dobro prijela. Trije zaposleni Prodaja in svetovanje se zdaj so v notranjski regiji izjemno že šesto leto odvijata v najetih uspešni – pokazatelj več, da prostorih kromberške indus- je bila poslovalnica v Postojni trijske cone, od maja 2008 pa ena boljših odločitev podjetja.

Kriza? Napadli jo bomo z novim izzivom

Po večkratnih selitvah je Megaterm pravkar mimo svojega – verjetno najdrznejšega – premika: 3. maja so se namreč preselili na novo, kar 1.500 kvadratnih metrov obsežno lastniško lokacijo v Kromberku, na Cesti 25. junija 1g. Zakaj? »Da bi svojo obširno ponudbo lahko še bolj izpopolnili in izdelke tudi primerno razstavili. Obenem bomo tu lahko polno uresničili svojo vizijo in trend, s katerim pristopamo k stranki. V tem trenutku lahko mirno povem, da smo skupaj s sodelavci uresničili veliko željo podjetja Megaterm!« Izbor termoizolacijskega materiala, strokovno svetovanje pri izbiri in nakupu ter zadovoljni kupci iz domačega kraja, okolice in bližnje Italije: to je danes Megaterm, ki pa ga brez prave duše zaposlenih ne bi bilo. »Uspeh je, ko vidiš, da delavci svoje zadovoljstvo in pozitivno energijo uspejo prenesti ob prodaji tudi na stranko. To pa me zelo razveseljuje,« zaključuje Dorjan Birsa.

Promocijsko sporočilo, naročnik: Megaterm d.o.o., Cesta 25. junija 1g, Kromberk, 5000 Nova Gorica.

16

stran 16

Št. 11 - 8.6.2011 - Notranjsko kraške novice  

Časopis je brezplačen in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna.