Prelomni dogodki leta 1918

Page 1

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Pokrajinski arhiv Maribor Pokrajinski muzej Maribor

TOREK, 4. DECEMBER 2018 9.00–9.30 OTVORITEV SIMPOZIJA POZDRAVNI NAGOVORI rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Božidar Kante predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Darko Friš Moderator: Stane Kocutar

9.30–12.00

Predsedujoči: doc. dr. Aleš Maver prof. dr. Božo Repe Evropa in svet ob koncu Velike vojne prof. dr. Janko Prunk Iz starega v novi prostor

Mednarodni znanstveni simpozij

Prelomni dogodki leta 1918 Maribor, 4.– 6. december 2018

David Hazemali, Ana Šela Boji na zahodni fronti Ana Šela, David Hazemali Zadnje vojaške operacije na ruski fronti in Brestlitovski mir doc. dr. Blaž Torkar Italijanska ofenziva pri Vittorio Venetu doc. dr. Darja Kerec Kulturnoprosvetne razmere na Slovenskem ob državnem prelomu leta 1918 Razprava

12.00 Otvoritev razstav Pokrajinski arhiv Maribor

JUGOSLAVIJA PRIHAJA

Amfiteater Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru Koroška cesta 160, Maribor

Pokrajinski muzej Maribor

VELIKA VOJNA 1914–1918 Odmor za kosilo

14.00–16.15

Predsedujoča: prof. dr. Božo Repe dr. Gregor Antoličič Umik soške armade dr. Miha Šimac Avstro-ogrska in nemška pot k podpisu premirja in njeni odmevi v župnijskih kronikah in spomenicah iz leta 1918 znanstveni svetnik dr. Jurij Perovšek Narodni svet in slovenska samoodločba leta 1918 doc. dr. Bojan Balkovec Prva slovenska narodna vlada prof. dr. Gorazd Bajc Italijanska zasedba slovenskega ozemlja na podlagi Londonskega memoranduma 1915 Tomaž Ivešić Od Ženeve do Beograda: Ustanavljanje jugoslovanske države novembra 1918 Razprava, odmor

16.30–17.40

Predsedujoči: znanstveni svetnik dr. Jurij Perovšek doc. dr. Nataša Podgoršek Agrarna reforma po prvi svetovni vojni prof. dr. Tomaž Kladnik Boji za severno mejo Razprava

18.00 SPREJEM ODDELKA ZA ZGODOVINO FILOZOFSKE FAKULTETE UM


SREDA, 5. DECEMBER 2018

SREDA, 5. DECEMBER 2018

ČETRTEK, 6. DECEMBER 2018

9.00–10.40

14.30–16.30

9.00–10.30

Predsedujoči: prof. dr. Tomaž Kladnik prof. dr. Darko Friš Narodni svet za Štajersko znanstvena svetnica dr. Petra Svoljšak Leto 1918 in vprašanje slovenskih mej višji znanstveni sodelavec dr. Damjan Guštin Rudolf Maister in severovzhodna Slovenija prof. dr. Gorazd Bajc, Janez Osojnik Britanci o prvi fazi koroškega vprašanja Razprava, odmor

11.00–12.15

Predsedujoči: doc. dr. Andrej Hozjan doc. dr. Martin Moll Styria as a whole during the year 1918 and the separation of Lower Styria doc. dr. Tamara Griesser Pečar Slovensko slovo od Habsburžanov

Predsedujoči: prof. dr. Stane Granda prof. dr. Dragan Potočnik Kulturnoprosvetne razmere v Maribou ob državnem prelomu leta 1918 dr. Vinko Skitek Preganjanje duhovnikov na Koroškem leta 1918 doc. dr. Aleš Maver Lavantinska škofija, škof Mihael Napotnik in južnoslovansko povezovanje v letu 1918 prof. dr. Bogdan Kolar Novi izzivi in naloge za Cerkev na socialnem področju ob koncu prve svetovne vojne dr. Peter Wiesflecker Die Diözese Seckau im Jahr 1918 Razprava, odmor

16.40–18.40

Predsedujoči: prof. dr. Bogdan Kolar

prof. dr. Stane Granda Leto 1918 in slovensko gospodarstvo

dr. Gregor Jenuš Slovenizacija po državnem prelomu

Razprava

prof. dr. Mitja Ferenc Nemci na Slovenskem in leto 1918

Odmor za kosilo

mag. Boštjan Zajšek Mariborski Nemci leta 1918 Razprava

ORGANIZACIJSKI ODBOR prof. dr. Darko Friš – predsednik doc. dr. Aleš Maver – podpredsednik znanst. svetnik dr. Jurij Perovšek prof. dr. Božo Repe prof. dr. Petra Svoljšak dr. Mateja Matjašič Friš mag. Nina Gostečnik – tajnica SIMPOZIJ JE OMOGOČILA: Mestna občina Maribor

SPREJEM ODDELKA ZA ZGODOVINO FILOZOFSKE FAKULTETE UM

Predsedujoči: prof. dr. Gorazd Bajc doc. dr. Jure Gašparič Prvodecembrski akt združitve leta 1918 – okoliščine, značaj, primerjave, spominjanje znanstveni svetnik dr. Jurij Perovšek Nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 doc. dr. Željko Oset Državni nadzor nad premoženjem tujcev v Kraljevini SHS Boris Hajdinjak Ustanovitev 1. jugoslovanskega polka Matije Gubca v Sibiriji Razprava, odmor

10.45–11.55

Predsedujoči: doc. dr. Jure Gašparič prof. dr. Andrej Rahten Wilson in mirovne pobude leta 1918: upi in razočaranja v iskanju nove mednarodne ureditve dr. Federico Tenca Montini Novo življenje neke zmagovite vojne (1991-2018)? Politična raba komemoracij o Veliki vojni v Italiji Aleš Arih Likovne upodobitve Rudolfa Maistra Vojanova dr. Urška Lampe Konec vojne – konec ujetništva? Družine vojnih ujetnikov ob koncu prve svetovne vojne in vpliv zakasnele repatriacije na njihovo vsakdanje življenje Razprava

ZAKLJUČEK SIMPOZIJA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.