Νίκος Λαγός "εσωστρέφεια" 2018 / Nikos Lagos "withdrawal" 2018

Page 1

ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ Εσωστρέφεια 2014-2017

2018ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ Εσωστρέφεια 2014-2017Νίκος Λαγός «εσωστρέφεια»

Nikos Lagos «withdrawal»

Η έκθεση αυτή αποτελεί τη δουλειά των τελευταίων τεσσάρων χρόνων.

This exhibition represents my work of the last four years.

Χρόνια επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής απομόνωσης· απογοήτευσης και απόστασης από τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά δρώμενα, που έφερε την ανάγκη επανεκτίμησης των πραγμάτων και εύρεσης νέων και ουσιαστικότερων αξιών.

Years of professional, social and personal isolation, of disillusionment and distancing from the social, cultural and political affairs, which stressed the need for reappraising things and looking for new and more meaningful values.

Χρόνια που τα χαρακτήρισε σε προσωπικό και δημιουργικό επίπεδο, η εσωστρέφεια, η περισυλλογή και η αυτοκριτική.

Years characterised, on a personal and creative level, by introversion, meditation and self-criticism. And that’s where the creation of these works stems from.

Από εκεί προέκυψε η δημιουργία των έργων.

Νίκος Λαγός

Nikos Lagos

Σ’ ένα απόλυτα προσωπικό ύφος, ο Νίκος Λαγός επεξεργάζεται ένα σώμα εικονιστικών αναφορών τις οποίες ενσωματώνει, συνδυάζει και μετασχηματίζει σε έργα ευφάνταστα, και πρωτότυπα, οργανώνοντας το ζωγραφικό πεδίο των αφηγήσεών του. Μέσα από την έντονη χρωματικότητα ή τη σχεδόν μονοχρωματική απόδοση, τη σχηματοποίηση και την απλοποίηση, οι συνθέσεις του παραπέμπουν, άμεσα και συνειδητά, σε παιδικές ζωγραφιές ή γκράφιτι. O χώρος τους, τις πιο πολλές φορές, παρουσιάζεται ασφυκτικά «κατοικημένος», δίνοντας την αίσθηση μιας ιδιότυπης κατάστικτης επιφάνειας, ενός μεταμοντέρνου χειρογράφου κώδικα ή ενός οπτικού γρίφου, μιας σημειωτικής γραφής όπου η σύνδεση ανάμεσα στα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα, τη φυσική παρουσία και τη νοητική κατασκευή, κυριαρχεί.

In a highly personal style, Nikos Lagos processes a body of pictorial references which he combines, integrates and transforms into original, imaginative works and organises the painterly field of his narratives. Through intensive colour or an almost monochromatic rendering, through schematisation and simplification his compositions directly and deliberately allude to children’s paintings or graffiti. Most of the times their space appears densely ‘inhabited’, giving the impression of a peculiar dotted surface, a handwritten postmodern code or a visual riddle, a semantic script dominated by the connection between signifier and signified, between physical presence and mental construct.

Με εξαιρετική αντίληψη ρυθμού, ισορροπίας και δομής, μορφές, σύμβολα, λέξεις, γράμματα, προτάσεις και γλωσσικά παιχνίδια, συνωθούνται και συμβιώνουν σε μια άρρηκτη και διαδραστική σχέση μεταξύ τους, χαρτογραφώντας λαβυρινθώδεις μικρόκοσμους και κατευθύνοντας στα όρια μιας εντύπωσης, δυνατής και αυθόρμητης. Η σκηνοθεσία των έργων και η εικαστική τους πραγμάτωση, παρά την απλότητά τους, δίνουν το έναυσμα για συνειρμούς με πολύ πιο σύνθετα δεδομένα προς μια περιοχή αλληγοριών σχετικά με τις αγωνίες της ύπαρξης, σε μια κρίσιμη και μεταβατική, αντιφατική και θρυμματισμένη εποχή. Ο δημιουργός, έρχεται να μιλήσει, με συνοχή και καθαρότητα, για τις εμμονές του, να αναδιφήσει στα ίχνη μιας εσώτερης αναζήτησης, να καταστήσει ορατά, ως ψυχικά αποτυπώματα, τα βιώματα, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, να καταγράψει και να εξομολογηθεί την ποιητική της ανολοκλήρωτης προσπάθειας και την ηθική του αδιεξόδου, να απευθυνθεί, να αναστοχασθεί και να επικοινωνήσει, να συνδιαλεχθεί με τις επιθυμίες της παιδικής ηλικίας, τις ανασφάλειες και τους φόβους της ενήλικης ζωής, να εμβαθύνει σε στερεότυπα και ταυτότητες, κοινωνικούς ρόλους και συμπεριφορές, να απεικάσει τη ζωτική του σχέση με τον κόσμο, να επαναπροσδιορίσει τη στάση του απέναντι σε πράγματα και αξίες μέσα από μια επίπονη και σκληρή διαδικασία ωριμότητας, υπέρβασης και ανασύνταξης. Χωρίς να στερούνται ανατρεπτικού πνεύματος και καταλυτικού χιούμορ, οι συνθέσεις του Νίκου Λαγού αποκαλύπτουν και εικονοποιούν τις εσωστρεφείς διαδρομές του, αντανακλούν έναν εσωτερικό τρόπο βίωσης και μετάπλασης της πραγματικότητας, έναν ιδιαίτερο ψυχισμό, συστήνουν μια εναλλακτική, άκρως ενδιαφέρουσα, πρόσληψη της ζωής, των βεβαιοτήτων, των αντιφάσεων και των ανατροπών της.

Γιάννης Μπόλης Ιστορικός της τέχνης

With an impeccable sense of rhythm, balance and structure, his forms, symbols, words, letters, phrases and lingual games jostle and coexist in an unbreakable, interactive relationship as they chart labyrinthine microcosms and point to the limits of a powerful and spontaneous impression. The staging of the works and their visual realisation, for all their simplicity, trigger mental associations with much more complex elements in the direction of allegories about the anxieties of existence in a critical, transitional, contradictory and fragmented age. The artist comes to talk of his obsessions in a clear, coherent way: to follow the traces of an inner quest, to render his thoughts and experiences visible as imprints of the soul; to record and confess the poetics of an unfinished effort and the ethics of the impasse; to address, reflect and communicate; to converse with the desires of childhood, the fears and insecurities of adulthood; to probe into stereotypes and identities, social roles and behaviours; to depict his vital relation to the world, and redefine his attitude towards things and values through a long and arduous process of maturity, transcendence and regrouping. Without lacking in subversive spirit and catalytic humour, the compositions of Nikos Lagos reveal and portray his introverted itineraries, reflect an inner way of experiencing and remoulding reality, a special psychological condition, and convey an alternative—and highly interesting—perception of life with all its certainties, twists and contradictions.

Yannis Bolis Art HistorianEffexor. Acrylics on canvas, 200x200cm, 2016Six Problems. Oil on canvas, 200x200cm, 2015Narrow Path. Acrylics on canvas, 200x200cm, 2016Lion in Zion. Acrylics on canvas, 200x200cm, 2017Bubbles. Oil on canvas, 200x200cm, 2017Sleepwalker. Oil on canvas, 180x180cm, 2015Future, Present, Past. Oil on canvas, 150x150cm, 2017


Mary, the accountant. Oil on canvas, 100x100cm, 2016


Tik Tak. Oil on canvas, 100x100cm, 2014


Lela, the accountant. Oil on canvas, 50x50cm, 2014


Untitled (Utopia). Oil on canvas, 100x100cm, 2014


Pigs. Oil on canvas, 50x50cm, 2014


Untitled (Dystopia). Oil on canvas, 115x150cm, 2015


Untitled (Dream). Oil on canvas, 70x70cm, 2014


Things to do. Oil on canvas, 70x70cm, 2014


Untitled. Acrylics on canvas,100x100cm, 2017


Crane. Oil on canvas, 180x180cm, 2015


Clumsy. Oil on canvas, 110x90cm, 2017


Eau d’ Italie. Oil on canvas, 100x100cm, 2015


Pool with ducks. Acrylics on canvas, 100x100cm, 2017


The 3 villages puzzle. Oil on canvas, 160x120cm, 2015


Untitled (Abc). Oil on canvas, 110x90cm, 2016


Toy. Oil on canvas, 100x70cm, 2014


Untitled. Oil and charcoal on paper mounted on canvas, 150x150cm, 2014


Fool. Oil on canvas, 120x60cm, 2014ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ / NIKOS LAGOS 1970 Γεννήθηκε στην Αθήνα

1970 Born in Athens, Greece

1988 - 1997 Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1988 - 1997 Architecture - Engineer, N.T.U.A.

2002 - 2006 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Δάσκαλος Ι. Ψυχοπαίδης.

2002 - 2006 Athens School of Fine Arts under J. Psychopedis

Από το 2008 συνεργάζεται με την γκαλερί Ζουμπουλάκη.

From 2008 he collaborates with Zoumboulakis Galleries

Ατομικές Εκθέσεις

Solo Exhibitions

2018 Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα

2018 Zoumboulakis Gallery, Athens

2014 Γκαλερί ALMA, Τρίκαλα

2014 ALMA Gallery, Trikala

2013 Γκαλερί Tart, Ζυρίχη

2013 Tart Gallery, Zurich

2013 Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα

2013 Zoumboulakis Gallery, Athens

2011 Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα

2011 Zoumboulakis Gallery, Athens

2008 Γκαλερί Contrast, Βρυξέλλες

2008 Contrast Gallery, Brussels

2007 Γκαλερί Contrast, Βρυξέλλες

2007 Contrast Gallery, Brussels

Γκαλερί Αστρολάβος, Αθήνα

Astrolavos Gallery, Athens

Ομαδικές Εκθέσεις (Επιλογή)

Group Exhibitions (Selection)

2013 Π ΛΟΕΣ ΧΙΧ, ‘In Media Res’, Στον Πηγαιμό για την Ιθάκη ‘Ιδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως, Άνδρος

2013 PLOES XIX, ‘In Medias Res’, Going to Ithaca Petros and Marika Kydoniefs Foundation, Andros

2012 ‘Μεγάλη Πόλη’ Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα

2012 ‘Big City’ Zoumboulakis Galleries, Athens

‘Ερωτικά καταφύγια και μερικές ερωτικές ιστορίες’ Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα

‘Love shelters and various love stories’ Zoumboulakis Galleries, Athens

2008 ArtAthina

2008 ArtAthina Art Fair

2007 ‘Μητρόπολη’ Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας.

2007 ‘Metropolis’ Municipal Gallery of Athens

ArtAthina

ArtAthina Art Fair

‘Visual Arts 2007’ Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

‘Visual Arts 2007’ State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki

2006 ‘Fata Morgana’, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

2006 ‘Fata Morgana’, Benaki Museum, Athens

Γκαλερί Contrast, Βρυξέλλες

Contrast Gallery, Brussels

‘Διαδρομές’, Αρχιτεκτονική και εικαστική έκθεση, Πάτρα

‘Routes’, architectural and painting exhibition, PatraΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΥ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤOΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΥΧΝΑ Α.Ε. ΣΕ 1000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ METAΦΡΑΣΗ TONY MOSER ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΛΗΣ T H E C ATA L O G U E O F T H E EXHIBITION OF NIKOS LAGOS WAS PRINTED IN JANUARY 2018, ON THE OCCASION OF THE ZOUMBOULAKIS GALLERIES EXHIBITION, IN 1000 COPIES BY LYHNIA SA. PHOTOGRAPHS BY ODYSSEAS & YIANNIS VAHARIDIS TRANSLATION T O N Y M O S E R TEXT BY GIANNIS BOLIS

www.nicklagos.gr

Πλατεία Κολωνακίου 20 | Αθήνα 106 73 | T 210 36 08 278 | F 210 36 31 364 www.zoumboulakis.grIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.