Page 1

AUGUSTUS 2013

Wij maKen WerK Van je Vraag paul luijkx,

herma martens,

docent mencia de mendoza

docent kunst en cultuur prinsentuin college:

“De samenwerking met Nieuwe Veste is voor ons heel logisch. Wij hebben op

“Het goede van Nieuwe Veste is dat ze

school wel vakspecialisten voor beeldende

heel flexibel zijn en veel rekening houden

vakken en muziek, maar niet op alle

met de wensen van de school en het type

terreinen. Denk aan film maken, fotografie,

leerling dat je meeneemt. Dat is voor ons

camera acteren en theater. Zelf ben ik

heel belangrijk en bepaalt ook mede het

muziekdocent maar bij vocale projecten is

succes van onze langdurige samenwerking.”

ondersteuning altijd welkom. Daar huren we dan een zangcoach van Nieuwe Veste voor in…”

Nieuwe Veste werkt vraaggericht en beschikt over een breed netwerk van vakdocenten: professionele kunstenaars, theatermakers, dansers en muzikanten met ervaring in het onderwijs. Nieuwe Veste werkt op maat, dus altijd in overleg met directie, icc­ers en/of leer­ krachten. De coördinatoren van de afdeling Onderwijs en vakdocenten denken mee, vullen aan en ondersteunen in de uitwerking van uw vraag. Of het nou gaat om een verrassende kennismaking, een verdieping in een discipline of een speciaal project.

nieuWe VeSte MUZIEK BEELDEND THEATER DANS SCHRIJVEN

samenWerKen De medewerkers van Centrum voor de Kunsten en van de Bibliotheek Breda vertalen de vragen vanuit het onderwijs naar passende educatieve programma’s. Door intensief samen te werken met scholen en culturele en maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld MOTI, de Stilte, Kinderopvang en GGD, ontstaan producten waarin actieve onderdelen worden afgewisseld met receptieve onderdelen. We leveren daarmee een bijdrage aan de culturele onderwijsdoelen maar ook aan die van andere vakken (zoals taal en geschiedenis) of aan brede maatschappelijke doelen.

Meer Weten?

Workshops, projecten en trainingen

CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS

WWW.NIEUWEVESTE.NL Contact: Molenstraat 6 4811 GS Breda (076) 529 96 00

Bij Nieuwe Veste kun je meer! www.nieuweveste.nl


Kunst en cultuur

Door leerlingen culturele activiteiten te laten ervaren, komen nieuwe talenten bij hen naar boven. Ze ontdekken hun interesses en mogelijkheden. Nieuwe Veste wil leerlingen vooral laten beleven hoe leuk het is om zelf met kunst en cultuur bezig te zijn.

OP SCHOOL

Cultuureducatie betekent dat je zelf aan de slag gaat met Muziek, Beeldend, Theater, Dans, Schrijven en Mediawijsheid. Hiermee ontwikkel je vaardigheden die belangrijk zijn om in een voortdurend veranderende maatschappij te bewegen. Spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun fantasie en nieuwsgierigheid.

Kennismaking, Verdieping en Specials Nieuwe Veste ontwikkelt in samenwerking met scholen kennismakingsworkshops, verdiepende lessenseries en speciale projecten waarin leerlingen actief aan de slag gaan met één of meerdere van de culturele disciplines: Muziek, Beeldend, Theater, Dans, Schrijven en Mediawijsheid.

Serieus leuk

Thema, Discipline, Vakoverstijgend

Diny Koopmanschap, Cultuurcoördinator OBS Klokkebei: “Op school gaan rekenen en taal altijd door, maar muziek schiet er nogal eens bij in. Dat vonden wij niet goed en daarom hebben wij voor een structurele methode gekozen. Zonder de expertise van Nieuwe Veste was ons dat nooit gelukt. Zij hebben de kennis en de ervaring om muziekonderwijs enthousiast over te brengen aan leerlingen, en weten waar extra ondersteuning prettig is.”

De activiteiten worden ontwikkeld rondom een thema, discipline en/of techniek en kunnen voor de hele school en vakover­ stijgend worden ingezet. Nieuwe Veste heeft een aantal vaste producten die afgenomen kunnen worden, maar werkt vooral op maat. De workshops, lessen en projecten worden gegeven door enthou­ siaste en ervaren vakdocenten. Zij spelen in op de samenstelling en het niveau van de groep die ze voor zich hebben en passen de activiteiten daarop aan. Nieuwe Veste is sterk in het ontwikkelen van multi­ disciplinaire en vakoverstijgende projecten.

Ondersteuning, Advies en Training Nieuwe Veste biedt op verschillende manieren ondersteuning aan scholen en schoolteams. Bijvoorbeeld door te adviseren en ondersteunen bij het kiezen en implemen­teren van les­­­methodes en doorlopende leerlijnen in één of meerdere disciplines. Nieuwe Veste verzorgt teamtrainingen, bijscholings- en inspiratie bijeenkomsten voor leerkrachten en trainingen rondom een bepaalde discipline of techniek en inspirerende workshops rondom een bepaalde lesvorm of een thema.

Jeroen Scholten, Dramadocent Nieuwe Veste: “Als je één keer per week in een klas komt dan doorbreek je het dagelijkse schoolritme. Voor kinderen is dat sowieso een bijzondere beleving, omdat je een heel ander ‘vak’ geeft dan hun eigen docent. Het mooiste vind ik dat je iets onverwachts, iets verrassends bij kinderen naar boven kunt halen. Stille kinderen die ineens een talent voor theater etaleren, tot hun eigen verbazing en die van hun omgeving.”


Door leerlingen culturele activiteiten te laten ervaren, komen nieuwe talenten bij hen naar boven. Ze ontdekken hun interesses en mogelijkheden. Nieuwe Veste wil leerlingen vooral laten beleven hoe leuk het is om zelf met kunst en cultuur bezig te zijn.

KennismaKing, Verdieping en specials Nieuwe Veste ontwikkelt in samenwerking met scholen kennismakingsworkshops, verdiepende lessenseries en speciale projecten waarin leerlingen actief aan de slag gaan met één of meerdere van de culturele disciplines: Muziek, Beeldend, Theater, Dans, Schrijven en Mediawijsheid.

Thema, discipline, VaKoVersTijgend De activiteiten worden ontwikkeld rondom een thema, discipline en/of techniek en kunnen voor de hele school en vakover­ stijgend worden ingezet. Nieuwe Veste heeft een aantal vaste producten die afgenomen kunnen worden, maar werkt vooral op maat. De workshops, lessen en projecten worden gegeven door enthou­ siaste en ervaren vakdocenten. Zij spelen in op de samenstelling en het niveau van de groep die ze voor zich hebben en passen de activiteiten daarop aan. Nieuwe Veste is sterk in het ontwikkelen van multi­ disciplinaire en vakoverstijgende projecten.

ondersTeuning, adVies en Training Nieuwe Veste biedt op verschillende manieren ondersteuning aan scholen en schoolteams. Bijvoorbeeld door te adviseren en ondersteunen bij het kiezen en implementeren van les­ methodes en doorlopende leerlijnen in één of meerdere disciplines. Nieuwe Veste verzorgt teamtrainingen, bijscholings­ en inspiratie bijeenkomsten voor leerkrachten en trainingen rondom een bepaalde discipline of techniek en inspirerende workshops rondom een bepaalde lesvorm of een thema.

jeroen scholten, dramadocent nieuwe Veste: “Als je één keer per week in een klas komt dan doorbreek je het dagelijkse schoolritme. Voor kinderen is dat sowieso een bijzondere beleving, omdat je een heel ander ‘vak’ geeft dan hun eigen docent. Het mooiste vind ik dat je iets onverwachts, iets verrassends bij kinderen naar boven kunt halen. Stille kinderen die ineens een talent voor theater etaleren, tot hun eigen verbazing en die van hun omgeving.”

paul luijkx, docent mencia de mendoza “De samenwerking met Nieuwe Veste is voor ons heel logisch. Wij hebben op school wel vakspecialisten voor beeldende vakken en muziek, maar niet op alle terreinen. Denk aan film maken, fotografie, camera acteren en theater. Zelf ben ik muziekdocent maar bij vocale projecten is ondersteuning altijd welkom. Daar huren we dan een zangcoach van Nieuwe Veste voor in…”


AUGUSTUS 2013

Wij maKen WerK Van je Vraag paul luijkx,

herma martens,

docent mencia de mendoza

docent kunst en cultuur prinsentuin college:

“De samenwerking met Nieuwe Veste is voor ons heel logisch. Wij hebben op

“Het goede van Nieuwe Veste is dat ze

school wel vakspecialisten voor beeldende

heel flexibel zijn en veel rekening houden

vakken en muziek, maar niet op alle

met de wensen van de school en het type

terreinen. Denk aan film maken, fotografie,

leerling dat je meeneemt. Dat is voor ons

camera acteren en theater. Zelf ben ik

heel belangrijk en bepaalt ook mede het

muziekdocent maar bij vocale projecten is

succes van onze langdurige samenwerking.”

ondersteuning altijd welkom. Daar huren we dan een zangcoach van Nieuwe Veste voor in…”

Nieuwe Veste werkt vraaggericht en beschikt over een breed netwerk van vakdocenten: professionele kunstenaars, theatermakers, dansers en muzikanten met ervaring in het onderwijs. Nieuwe Veste werkt op maat, dus altijd in overleg met directie, icc­ers en/of leer­ krachten. De coördinatoren van de afdeling Onderwijs en vakdocenten denken mee, vullen aan en ondersteunen in de uitwerking van uw vraag. Of het nou gaat om een verrassende kennismaking, een verdieping in een discipline of een speciaal project.

nieuWe VeSte MUZIEK BEELDEND THEATER DANS SCHRIJVEN

samenWerKen De medewerkers van Centrum voor de Kunsten en van de Bibliotheek Breda vertalen de vragen vanuit het onderwijs naar passende educatieve programma’s. Door intensief samen te werken met scholen en culturele en maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld MOTI, de Stilte, Kinderopvang en GGD, ontstaan producten waarin actieve onderdelen worden afgewisseld met receptieve onderdelen. We leveren daarmee een bijdrage aan de culturele onderwijsdoelen maar ook aan die van andere vakken (zoals taal en geschiedenis) of aan brede maatschappelijke doelen.

Meer Weten?

Workshops, projecten en trainingen

CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS

WWW.NIEUWEVESTE.NL Contact: Molenstraat 6 4811 GS Breda (076) 529 96 00

Bij Nieuwe Veste kun je meer! www.nieuweveste.nl

Nieuwe Veste Aanbod Cultuureducatie voor het onderwijs 2013-2014  
Nieuwe Veste Aanbod Cultuureducatie voor het onderwijs 2013-2014  

Cultuureducatie betekent dat je zelf aan de slag gaat met Muziek, Beeldend, Theater, Dans, Schrijven en Mediawijsheid. Hiermee ontwikkel je...

Advertisement