Page 1

9. december 2011


Indholdsfortegnelse Læsevejledning .................................................................................................................. 3 Socialsektionen .................................................................................................................. 4 Førtidspension................................................................................................................. 4 Antal personer omfattet af Integrationsloven ................................................................. 5 Borgere med bostøtte...................................................................................................... 5 Borgerservice..................................................................................................................... 6 Henvendelsesstatistik ..................................................................................................... 6 Kontanthjælp .................................................................................................................10 Udførersektionen ..............................................................................................................11 Statistik på tilbud ...........................................................................................................11 Økonomi.........................................................................................................................12 Eksempel på resultater fra et af tilbuddene på Jobkompagniet ......................................12 Staben...............................................................................................................................14 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs..........................................14 Controlling .....................................................................................................................15 Jobcentret .........................................................................................................................16 Sygedagpenge ................................................................................................................16 Forsikrede ledige............................................................................................................18 Kontanthjælp .................................................................................................................24 Ledighedsudvikling i sammenligning..............................................................................28 Unge...............................................................................................................................29 Mentorordning................................................................................................................32 Fleksjob og ledighedsydelse...........................................................................................33 Henvendelsesstatistik ....................................................................................................34 Sygefravær .......................................................................................................................35 Økonomi............................................................................................................................36 Personalebudget ............................................................................................................36 Bevilling 51 ....................................................................................................................37 Bevilling 56 ....................................................................................................................37 Bevilling 59 ....................................................................................................................37 Bevilling 61 ....................................................................................................................38 Bevilling 66 ....................................................................................................................38 Bevilling 69 ....................................................................................................................38 Kilder ................................................................................................................................39

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

2


Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, samles og afrapporteres 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten.

Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Afdelingschef Michael Maaløe

Staben Lauge Clemmensen

Socialsektionen

Jobcentret

Borgerservice

Udførersektionen

Maj-Britt Olesen

(vakant)

Tina Villumsen

Jens Laurids Jensen

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

3


Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension Antal borgere på førtidspension 3100 3050 Antal

3000

2010

2950

2011

2900 2850 2800

Jan. Feb. Mar. Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017 2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3032 3024 3020 3009 3030 2010 sammenlignet med 2011

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.030 personer pr. november 2011.

Tilkendelser - førtidspension

Antal

Tilkendelser 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2010 2011

Jan. Feb. Mar. Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2010

30

16

4

11

22

9

22

15

2

29

37

2011

21

8

12

25

17

14

5

6

6

4

22

28

2010 sammenlignet med 2011

I november 2011 var der 22 nye tilkendelser af førtidspension.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

4


Antal personer omfattet af Integrationsloven

Antal

Antal personer omfattet af Integrationsloven* 195 185 175 165 155 145 135 125

2010 2011

maj

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

2010

144

146

155

158

159

163

164

2011

167

185

187

179

186

183

191

2010 sammenlignet med 2011

* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for.

Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for. I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011.

Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85. Antal borgere med bostøtte 200 190 180 Antal borgere

170 160 150

2011

140 130 120 110 100

Jan. Feb. Mar. Apr.

2011 135

137

142

153

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

153

161

161

167

173

176

176

174

2011

* Tallet for december rummer en usikkerhed.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

5


Borgerservice Henvendelsesstatistik Front på Rådhuset

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset) 7500 7000

6500

Antal henvendelser

6000 5500 2010 2011

5000 4500 4000

3500 3000

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

2010

5526

4554

4326

5060

4419

4322

4142

3467

3761

2011

5394

4280

4370

4929

3981

4555

7187

4090

4306

2010 sammenlignet med 2011

Stigning i antallet af personlige henvendelser i september skal udelukkende ses i det store antal henvendelser i forbindelse med afgivning af brevstemmer til folketingsvalget.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

6


Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat. Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre) 8000

Antal henvendelser

7000 6000 5000 2010

4000

2011

3000 2000 1000 0

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

2010

6015

5364

4945

4404

4310

5217

5659

4910

2011

6333

4928

6306

7369

5380

6373

5901

5155

2010 sammenlignet med 2011

Der ses en væsentlig stigning i de telefoniske henvendelser til funktionsnumre i maj 2011, sammenlignet med både foregående måned, men også i forhold til samme måned i 2010. Der blev i maj 2011 indført lukkedag for personlige henvendelser om onsdagen, og som følge heraf har flere valgt telefonisk henvendelse. Udviklingen synes dog desværre at være udlignet de seneste måneder.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

7


Opkald til kommunens hovednummer Opkald til hovednummer (Rådhuset) 12000 11000

Antal opkald

10000 9000

2010 2011

8000 7000 6000 5000

Mar.

2010 2011

10898

Apr.

Maj

10627

10406

8302

10055

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

10835

10033

9228

9863

7971

10225

9881

8792

2010 sammenlignet med 2011

* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

Der ses en væsentlig stigning i antallet af opkald til kommunens hovednummer og dermed antallet af genkald til hovednummeret fra juli til august. Den primære årsag skal ses i afslutning af sommerferieperioden. Genkald til kommunens hovednummer Genkald til hovednummer (Rådhuset) 4000 3800 3600 Antal genkald

3400 3200 2010

3000

2011

2800 2600 2400 2200 2000

Mar.

2010 2011

3521

Apr.

Maj

3607

3426

2881

3056

Jun.

Jul.

2675

2399

Aug.

Sep.

Okt.

3471

3438

3177

3701

3144

3879

2010 sammenlignet med 2011

* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

8


Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren. Telefonstatistik - køtid 70

Varighed i sekunder

60 50 40

2010 2011

30 20 10 0

Mar.

Apr. 48,1

35,5

44,1

43,5

44,9

2010 2011

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

43,5

37,9

36,2

58,7

51,5

45,8

49,3

53,5

2010 sammenlignet med 2011

* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

Stigningen i køtiden skal ses i en væsentlig stigning i antallet af genkald til hovednummeret – når flere telefoner ikke bliver taget i de respektive afdelinger, vil køtiden på hovednummeret stige.

Telefonstatistik - handletid 22

Varighed i sekunder

21 20 2010

19

2011

18 17 16

Mar.

2010 2011

19

Apr.

Maj

21,2

19,8

18,3

17,8

Jun.

Jul.

17,8

19,5

Aug.

Sep.

Okt.

20,9

19,1

19,7

17,8

18,3

20

2010 sammenlignet med 2011

* Der mangler statistik på marts, juni og juli måned 2010.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

9


Kontanthjælp Udgift til kontanthjælp (aktive) Forventet udgift til kontanthjælp (aktive) 56000 54000

Udgift i mio. kr.

52000 50000 Forventet udgift til kontanthjælp

48000 Korrigeret budget: 46174

46000 44000 42000 Forventet udgift til kontanthjælp

Jun.

Aug.

Okt.

50857

51695

48919

Budgetopfølgninger 2011

Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift faldet til 48,92 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 2,75 mio. kr.

Udgift til kontanthjælp (passive) Forventet udgift yil kontanthjælp (passive) 98000 96000 94000

Udgift i mio. kr.

92000 90000 Forventet udgift til kontanthjælp

88000 86000 84000

Korrigeret budget: 83660

82000 80000 Forventet udgift til kontanthjælp

Jun.

Aug.

Okt.

94062

94307

96398

Budgetopfølgninger 2011

Fra budgetopfølgningen i august til oktober er den forventede årlige udgift steget til 96,39 mio. kr., hvilket svarer til en difference til det korrigerede budget på 12,74 mio. kr. (Se mere statistik på kontanthjælp i jobcenterafsnittet).

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

10


Udførersektionen Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud

Antal borgere i pr. 31. oktober Antal borgere i pr. 31. oktober

tilbud 2010 tilbud 2011

Virksomheden 348

Jobkompagniet 452

184

423

Udførersektionen i alt 800 607

Vedr. Virksomheden: Den aktuelle nedgang i antal borgere i tilbud er dels sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen dels Jobcentrets interne arbejde med organisatorisk omlægning. Derudover er projekt FleksjobFokus overgået til Jobcenteret pr. 31. maj 2011. Antal borgere afsluttet

Afsluttede borgere år til 31. oktober 2010 Afsluttede borgere år til 31. oktober 2011

Virksomheden 743

Jobkompagniet 1.091

Udførersektionen i alt 1834

645

1.356

2001

Vedr. Virksomheden: Faldet i antal afsluttede borgere er væsentlig mindre end faldet i antal borgere, der aktuelt er i tilbud, hvilket er sammenhængende med gennemsnitligt kortere aktiveringsforløb. FleksjobFokus indgår i tallene frem til 31. maj 2011.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

11


Økonomi

Faktisk omsætning som følge af salg til Jobcenter Silkeborg pr. 31. oktober 2011 Oprindeligt budget for salg til Jobcenter Silkeborg omregnet til 10 mdr. Difference

Virksomheden 11.308.151

Jobkompagniet 22.703.452

Udførersektionen i alt 34.011.603

12.130.962

25.176.667

37.307.629

- 822.811

- 2.473.215

-3.296.026

Udførersektionen har i årets løb gennemført besparelser, som i et vist omfang har kunnet modsvare nedgangen i salget til Jobcenter Silkeborg. Underskuddet forventes således ved årets udgang at blive på godt 1 mio. kr. Omsætning som holdes adskilt fra salg til Jobcenter

Jobkompagniet

Silkeborg Salg til andre kommuner og private pr. 31. okt. 2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

2.206.508

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

12


Eksempel på resultater fra et af tilbuddene på Virksomheden - ”Joblinjen” Indhold og målgruppe ”Joblinjen” er et arbejdsmarkedsrettet jobsøgnings- og kompetencetræningsforløb for jobklare og aktiveringsparate borgere på offentlig forsørgelse. Joblinjen har stor succes med at indsluse matchgruppe 1 og 2 på arbejdsmarkedet. Fra den 1. januar til den 31. oktober 2011 har i alt 344 kontanthjælpsmodtagere afsluttet et joblinjeforløb. Joblinjeforløbet er et fleksibelt forløb, hvor følgende elementer tilpasses den enkelte borger: • Jobsøgning – individuelt og i grupper • Uddannelsesvejledning • Praktisk Kompetenceforløb, hvor borgeren deltager i en produktion og har mulighed for en støttet, men virkelighedsnær vej til arbejdsmarkedet • Virksomhedspraktik i relevant virksomhed, hvor borgeren følges af ”Virksomhedens” jobkonsulent • Individuel coaching/rådgivning, med fokus på personlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Resultater: Joblinjen - afsluttet i perioden 1/1-2011 til 31/10-211 80% 67%

70% 60% Procent

50% 40%

Fordeling i pct.

30% 20%

12%

10%

8%

10%

1%

4

ivs sit ua tio n

sy ge m el dt

ua kt ive rb ar l

ug er fo rlø b

ite t ak tiv an de n

af slu tte de

or di næ

rt j

ob /u dd an n

el se

0%

Resultatet viser: • 2 ud af 3 kommer i selvforsørgelse • 4 ud af 5 kommer i selvforsørgelse eller videre til anden aktivitet (kurser m.v.)

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

13


Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter

Periode

Bestiller

Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

Afdelingsledelsen

Andre afdelinger eller sektioner involveret Alle sektioner

Brobyggerprojekt

1/1-2011 –

LBR Silkeborg

Jobcentret

Borgerservice

Borgerservice

1/1-2013

31/12-2012 Borgerservice til alle ældre

1/11-2010 31/12-2011

Ungestrategi

Ultimo 2010 -

AMU og Byrådet

Jobcentret, Socialsektionen,

2014

Familiesektionen i Børneog Familieafdelingen samt Handicap & Psykiatri i Handicap- og Psykiatriafdelingen Brugertilfredshedsundersøgel se blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Efterår 2011 -

AMU

Jobcentret

Brugertilfredshedsundersøgel se på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 -

AMU

Jobcentret

Strategiproces for Virksomhedsservice

Efterår 2011 –

Afdelingsledelsen

Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 –

Afdelingsledelsen

Jobcentret

Effektundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Efterår 2011 -

AMU

Jobcentret

Analyse/vurdering af arbejdskraftefterspørgsel på bygge- og anlægsområdet

Efterår 2011 -

Afdelingschefen

Jobcentret

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

forår 2012

forår 2012

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

14


Brugertilfredshedsundersøgel se i Borgerservice

Efterår 2011

Borgerserviceafdel

Borgerservice

ingens institutionsaftale

”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

E-2012

Borgerservice, Jobcentret,

forår 2012

styregruppen

Teknik- og Miljøafdelingen

Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

Afdelingsledelsen

og Biblioteket 2011 -

Socialsektionen, Udførersektionen, Borgerservice og Jobcentret

Kvalitetsmodel Borgerservice

1/12-2011 –

Afdelingsledelsen

Borgerservice

Afdelingsledelsen

Socialsektionen

31/1-2012 Kvalitetsmodel Socialsektionen

1/12-2011 –

Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 -

Igangsættelse af Sygedagpengeforum

Ultimo 2011 –

Opstart af frivillige bisiddere ved sygedagpengesamtaler

Ultimo 2011 –

31/1-2012 Afdelingsledelsen

Jobcentret og Jobkompagniet

AMU

Jobcentret

AMU

Jobcentret -

primo 2012 primo 2012

Sygedagpengeafdelingen og til dels Kontanthjælpsafdelingen

Organisering af enhed for lægekonsulenter

Ultimo 2011 – primo 2012

Afdelingsledelsen

Socialsektionen, jobcentret og Udførersektionen.

Udover ovenstående bistår Staben fundraising som en service på tværs af hele afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i ledelsesinformationsrapporterne.

Controlling Opfølgning på revisionsberetning Som opfølgning på revisionsberetningen er der i efteråret lavet en stikprøve af praksis på sygeopfølgning på kontanthjælpsområdet (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben). Kontanthjælp og sanktioner 11 sanktionerede kontanthjælpssager er gennemgået og vurderet op imod Ankestyrelsens beskrivelse af god vejledning. Resultatet indikerer, at Jobcenter Silkeborg lever op til sin vejledningsforpligtelse ved at vejlede borgeren om krav i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v., konsekvens, hvis borgeren misligholder gældende aftaler og ved at give information om generhvervelse af hjælp. (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

15


Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal sager

Antal løbende sager 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

2010 2011

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

2010

1553

1505

1430

1409

1297

1244

1275

1354

1402

2011

1458

1425

1376

1354

1177

1149

1203

1205

1276

2010 sammenlignet med 2011

Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

16


Antal løbende sager over 52 uger Antal sager over 52 uger 400 Antal sager

350 300

2010

250

2011

200 150 100

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

2010

307

295

301

308

290

294

315

303

303

2011

308

286

267

251

201

186

210

211

205

2010 sammenlignet med 2011

Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.

Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager. Varighed - gennemsnitligt

Antal uger

40 35 2010

30

2011

25 20

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

2010

31,2

32,2

34,0

35,2

36,3

38,1

37,4

34,5

33,3

2011

32,7

32,7

33,1

32,6

31,9

32,5

32,2

30,9

29,1

2010 sammenlignet med 2011

Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager er faldet de seneste to måneder til 29,1 dage p.t. (november). Siden maj har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2011.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

17


Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) 3200 3100 3000

Antal personer

2900 2800 2010

2700

2011

2600 2500 2400 2300 2200

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

2010 3022

3025

3015

2800

2588

2454

2467

2602

2484

2509

2011 3061

2938

3007

2799

2685

2458

2549

2493

2453

2414

2010 sammenlignet med 2011

Siden juli er antallet af dagpengemodtagere faldet til p.t. 2.414 personer.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

18


Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år.

Antal langtidsledige dagpengemodtagere 800 750

Antal personer

700 650 600 2010

550

2011

500 450 400 350 300

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

2010

440

491

535

523

603

652

583

654

692

690

2011

746

723

744

679

740

738

554

669

679

654

2010 sammenlignet med 2011

Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

19


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. juli 2012. Alt andet lige havde 400 borgere i november således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden i 2012 allerede var slået igennem.

Antal "udfaldstruede" langtidsledige 500

Antal personer

450

400 2011 350

300

250 2011

Maj

Jun.

Jul.

322

323

362

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

361

362

385

400

2011

* Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job inden tabet af deres dagpengeret.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

20


Rettidighed – jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Rettidighed i pct. - jobsamtaler 100 98 96

Procent

94 92 90 88

Rettidighed i pct. jobsamtaler

88,7

88,1

87

86,7

85,3

85,2

86

85,1

84,4

83,3

82,9

84 82

Ju li Au gu Se st pt em be r O kt ob er

Ju ni

il

M aj

Ap r

Ja nu ar Fe br ua r M ar ts

80

2011

Rettidigheden ift. jobsamtaler for dagpengemodtagere ligger i august på 84,4 pct.

Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Rettidighed i pct. - første tilbud

100 98 96

Procent

94

93,3

94,1 94,5 94,1

93,5 91,9 92,1

93 91

92 90

Rettidighed i pct. - første tilbud

88 86 84 82

Au gu st Se pt em be r

Ju li

Ju ni

M aj

il Ap r

Ja nu ar Fe br ua r M ar ts

80

2011

I september måned ligger rettidigheden ift. første tilbud for dagpengemodtagere på 93 pct.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

21


Rettidighed – gentagne tilbud Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Rettidighed i pct. - gentagne tilbud 100

Procent

98 96

96,8

98,5 98,7 98,4 98,3 98,3 97,7

96,8

97,9

94 92 Rettidighed i pct. - gentagne tilbud

90 88 86 84 82 Ju li Au gu st Se pt em be r

Ju ni

M aj

Ap ri l

Ja nu ar Fe br ua r M ar ts

80

2011

I september måned ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for dagpengemodtagere på 97,9 pct.

Rettidighed – ledige omfattet af intensiv aktivering Målet på rettidighed er i 2011 98 pct. Målgruppen for intensiv aktivering er ledige dagpengemodtagere, som har min. 123 ugers sammenlagt ledighed og, hvor kravet til rettidig indsats er, at de pågældende borgere skal være i uafbrudt aktivering. Heri ligger forklaringen på den relativt lave rettidighed. Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige) 100 95 90

Procent

85 80

75,7

75

71,3

73,3

75,3

75

73,5

70,3

70

Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige)

66,9

65

59,9

60 55

Au gu st Se pt em be r

Ju li

ni Ju

aj M

Ap ril

Ja nu a

r Fe br ua r M ar ts

50

2011

I september måned ligger rettidigheden ift. intensive tilbud for dagpengemodtagere på 75,3 pct.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

22


Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første, gentagne og intensive aktive tilbud for forsikrede ledige. Målet er en samlet rettidighed på 98 pct.

95,4

95

Mål 2011

94,9

93,8

93,4

93,2

93,3 90,6

be r

t

em

Se pt

Ju li

Au gu s

Ju ni

aj M

Ap

ril

Rettidighed samlet i pct.

ar ts

94,1

M

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80

Ja nu ar Fe br ua r

Procent

Rettidighed samlet i pct.

2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

23


Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400

2010 2011

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

2010 1625

1630

1679

1643

1607

1612

1573

1547

1524

1544

2011 1602

1626

1647

1656

1682

1735

1722

1722

1704

1711

2010 sammenlignet med 2011

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er faldet fra august til september 2011 og har ligget forholdsvist stabilt fra september til oktober. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010.

Fordeling på matchgrupper Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

Antal

324

419

670

Match 1 830

Match 2 Match 3

535 419

okt.10

okt.11

Oktober 2010 sammenlignet med oktober 2011

Andelen af borgere i matchgruppe 1 og 2 er i oktober 2011 relativt større sammenlignet med andelen i samme måned i 2010.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

24


Rettidighed - jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2011 90 pct. Rettidighed i pct. - jobsamtaler 100 98 96

Procent

94

93,5 93,7 92,4

92

91,8

Rettidighed i pct. - jobsamtaler

90,5

90

88,6

88

86,1 86

85,3

86 83,7

84 82

ni

Ju l Au i Se gus t pt em be r O kt ob er

aj

Ju

M

Ap ril

Ja nu a Fe r br ua r M ar ts

80

2011

I oktober ligger rettidigheden ift. jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 88,6 pct.

Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2011 80 pct. Rettidighed i pct. - første tilbud 100 98 96

Procent

94 92 90

89,2 89,3

88,7 88,7

88

87,1 87

Rettidighed i pct. - første tilbud

87 85,9

86

85,1 83,6

84 82

ni

Ju l Au i Se gus t pt em be r O kt ob er

Ju

aj M

Ap ril

Ja nu a Fe r br ua r M ar ts

80

2011

I oktober ligger rettidigheden ift. første tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 89,3 pct.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

25


Rettidighed – gentagne tilbud

Målet på rettidighed er i 2011 80 pct. Rettidighed i pct. - gentagne tilbud 100 98 96

Procent

94 92 90 88

87

85,6

86

Rettidighed i pct. - gentagne tilbud

87,8 88,1

87,4 86,2

85,6 84,4 84,5

85,2

84 82

Au gu Se st pt em be r O kt ob er

ni

Ju li

aj

Ju

M

Ap ril

Ja nu a Fe r br ua r M ar ts

80

2011

I oktober ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 85,2 pct. Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første og gentagne aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere. Målet er en samlet rettidighed på 80 pct.

87,9 88,1

86,4 86,6 87,4 86,9

85,4

87

87,4

Rettidighed samlet i pct.

84

Ju li Au gu Se st pt em be r O kt ob er

Ju ni

aj M

ril Ap

ar ts

Mål 2011 M

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80

Ja nu ar Fe br ua r

Procent

Rettidighed samlet i pct.

2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

26


Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker 350

325 302

311

300 257

254

250 213

212 Antal

200

Aktivering - antal påbegyndte forløb (inkl. virksomhedspraktikker)

179

150

Aktivering virksomhedspraktikker alene

118

100 64

65

52

49

54

65

61

50

57

25

0 Jan.

Feb. Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep.

2011

Antallet af påbegyndte forløb i september er 311 heraf 57 virksomhedspraktikker.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

27


Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor prĂŚsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune i 2010 frem til nu i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland. Ledighedsudvikling i sammenligning 2010 7 6,5 6 Procent

5,5

Hele landet

5

Region Midtjylland Silkeborg Kommune

4,5 4 3,5 3

Jan. Feb. Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Hele landet

6,4

6,7

6,7

6,3

6

6

5,5

Aug. Sep. 5,4

5,7

Okt. 5,8

Nov. Dec. 5,9

6,1

Region Midtjylland

6,2

6,4

6,4

5,8

5,5

5,5

5

4,8

5,2

5,2

5,3

5,5

Silkeborg Kommune

5,8

6,2

6,2

5,7

5,4

5,4

4,9

4,6

5,2

5,2

5,2

5,4

2010

Ledighedsudvikling i sammenligning 2011 7 6,5 6 Procent

5,5

Hele landet

5

Region Midtjylland Silkeborg Kommune

4,5 4 3,5 3

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Hele landet

6,7

6,7

6,7

6,1

6

5,9

5,4

5,3

5,6

Region Midtjylland

6,1

6,1

6,1

5,5

5,3

5,2

4,7

4,7

5

Silkeborg Kommune

6,1

6,3

6,3

5,7

5,4

5,4

4,9

4,7

5,2

2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 ¡ 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

28


Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende: • Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse • Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov • Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

29


Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år Uddannelse Job Forberedelse til uddannelse eller job Midlertidige Afbrudt Antal i alt

November 2.437 45 129 11 10 2.632

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige 100% 90% 80%

Procentvis fordeling

70%

Afbrudt

60%

Midlertidige Forberedelse til uddannelse eller job Job

50% 40%

Uddannelse 30% 20% 10% 0%

September

November

Afbrudt

0,6

0,4

Midlertidige

0,5

0,3

Forberedelse til uddannelse eller job

3,8

4,9

Job

1,5

1,7

Uddannelse

93,6

92,8 Måned

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at langt størstedelen af gruppen (92,8 pct.) er under uddannelse.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

30


Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år Uddannelse Job Forberedelse til uddannelse eller job Midlertidige Afbrudt Antal i alt

November 5.680 402 243 486 21 6.835

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige 100%

80%

Procentvis fordeling

Afbrudt 60%

Midlertidige Forberedelse til uddannelse eller job Job

40% Uddannelse

20%

0% Afbrudt Midlertidige Forberedelse til uddannelse eller job

September

November

0,5

0,3

7

7,1

3,8

3,6

Job

5,8

5,9

Uddannelse

82,2

83,1 Måned

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 83,1 pct. af gruppen er under uddannelse.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

31


Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal 35

32

Antal afregninger

30

33

27

25 20

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

15 10 5 0 Jan. - Marts

Apr. - Jun.

Juli - Sept.

2011

Fra kvartalet januar-marts til juli-september 2011 er der sket en stigning i antallet af mentorafregninger fra 27 til 33. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

32


Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse 900 800

774

777

768

782

777

791

787

797

800

804

700

2011

600 Antal personer i fleksjob

500 400

307

323

307

323

300

292

331

302

312

296

294

Antal personer på ledighedsydelse

200 100 0 Jan. Feb. Mar. Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep. Okt.

Antal personer

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere der er blevet ledige efter en fleksjobansættelse Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 30. november 2011 Udgift (kr.)

Beregnet antal årspersoner (udgift/(181.220*11/12))

Grp. 005

16.785.378

101

Grp. 018

6.782.736

41

Grp. 019

13.537.812

82

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

33


Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg Opkald (Jobcentrets hovednummer) 4500 4000

Antal henvendelser

3500 3000 2500 2011 2000 1500 1000 500 0 2011

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

4250

3022

3092

2836

2252

3084

2774

2798

2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

34


Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker de første tre kvartaler af 2011. 1. kvartal 2011

2. kvartal 2011

3. kvartal 2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

35


Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Større, forventede afvigelser på bevillingerne foldes ud under hver bevilling og kan følges mere detaljeret i de løbende budgetopfølgninger. Tallene er trukket pr. 1. december 2011. Ift. forbrugsprocenten svarer dette til 91,6 pct.

Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

November (ultimo) 91

Borgerservice

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

November (ultimo) 91

Udførersektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent (Jobkompagniet) Forbrugsprocent (Virksomheden)

November (ultimo) 88 90

Staben

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

November (ultimo) 76

Jobcentret

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

November (ultimo) 90

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

36


Bevilling 51

Bevilling 51 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.

November (ultimo) 68.890 50.969 17.920 74

Bevilling 56

Bevilling 51 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.

November (ultimo) 1.229.270 1.107.223 122.047 90

Der forventes p.t. en afvigelse mellem forbrug og korrigeret budget, som især kan tilskrives øgede udgifter til kontanthjælp og løntilskud. Samtidig forventes et mindreforbrug på revalidering (4,54 mio. kr.).

Kontanthjælp Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

Korrigeret budget 83.660 35.791

Forbrug 103.093 42.146

Afvigelse -19.433 -6.355

Bevilling 59 NB Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt.

Bevilling 51 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

November (ultimo) 14.420.000 14.077.179 342.821 98

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

37


Bevilling 61 November (ultimo) 27.938.000 21.212.210 6.725.790 76

Bevilling 61 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.

Bevilling 66 November (ultimo) 573.983.000 456.336.999 117.646.001 80

Bevilling 66 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.

Der forventes p.t. en afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug på 26 mio. kr., som primært kan tilskrives et mindreforbrug til dagpenge og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Dagpenge på

Korrigeret budget 197.098

Forbrug 188.348

Afvigelse 8.750

95.775

80.076

15.699

forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Bevilling 69

Bevilling 69 Korrigeret budget Forbrug p.t. Rest af korrigeret budget Forbrugsprocent p.t.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

November (ultimo) 5.822.000 6.064.592 -242.592 104

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

38


Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Kontanthjælp: De forventede udgifter aflæses af de kvartårlige budgetopfølgninger. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projekter fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Data trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Job & Borgerservice Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

39

LIS-rapport - november  
LIS-rapport - november  

Ledelsesinformation i Job- og Borgerservice

Advertisement